Oversigt over primære effekter af projekter, der er indstillet til støtte fra Bornholms Vækstforum, status juni 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oversigt over primære effekter af projekter, der er indstillet til støtte fra Bornholms Vækstforum, status juni 2012"

Transkript

1 Oversigt over primære effekter af projekter, der er til støtte fra Bornholms, status juni 2012 Bilag til d. 4/6-12 pkt. 7 Opsummering Projekttyper 1 Budget i alt kr. støtte kr 2. fra 1. april 2006 til november 2011 Erhvervs-ø 32 projekter Uddannelses-ø 14 projekter nye heltidsstillinger Min. 98 arbejdspladser bevaret Nye, store ordrer Øget omsætning i erhvervene Klynger oprettet og arbejder Viden- og produktudvikling Større kendskab til Bornholm, bornholmske aktiviteter og Brandingstrategi udarbejdet Strategi for landbruget udarbejdet Undersøgelse af biomasse på Bornholm udarbejdet. Nye produkter implementeret. Øget teknologianvendelse i bornholmske virksomheder Tilbud til iværksættere om kompetenceudvikling, sparring, vækstforløb og bofællesskab Gennemført ca kortvarige uddannelsesforløb 15 personer har taget masteruddannelse i 2011 Eksport af uddannelseskoncept Kompetenceudvikling på næsten 100 virksomheder Knap 50 mentor-forløb igangsat Permanent mentorordning etableret på Øget indtjening, nye produkter, ca. 30 nye arbejdspladser, fastholdelse af arbejdspladser, styrkelse af innovationskompetencer, øget netværk og samarbejde, fastholdelse af arbejdspladser, øget kendskab til Bornholm, flere tilflyttere, reduceret CO2 udledning, 300 nye iværksættere, øget overlevelse, omsætning og eksport for iværksættere. Ca deltagerforløb, min 300 ledige i job, 2 nye akademiske uddannelser og en teknikeruddannelse. 1 Udviklingskontrakt med forlængelse/ny kontrakt= 1 projekt. Øvrige projekter der har søgt nye midler til forlængelse regnes for to projekter. 2 Inkl.. konkurrenceudsatte strukturfondsmidler. V:\Team \\Møder\2012\120604\Bilag\effekt_juni 2012.doc 1

2 Grøn test-ø 15 projekter VUC Designløsninger udviklet af studerende til virksomheder Gennemført feasibility study Uddannelse Til Alle igangsat indtil videre 442 elever med og 24 lærere kompetenceudvikles Nyt teorimodul på kunsthåndværkeruddannelsen og der arbejdes på bachelor-akkreditering af kunsthåndværkeruddannelsen Studerende fra 7 lande er blevet undervist på lakseklækkeriet Udvikling af nye uddannelser i gang. Styrkelse af andre bornholmske uddannelser Udviklet og gennemført uddannelsesforløb Fundraising igang til kongrescenter Udviklet prospekt Indkøbt elbiler Energy tours igangsat med 15 ture i 2010 og foreløbig ca. 30 gennemført i 2011 Kontakt fra virksomheder der ønsker at benytte Bornholm som test-ø Afholdt KlimaDM med Bornholm som en af vinderne Testcase igangsat. Samarbejdsaftale om Testsoftware indgået. Eksterne statsbevillinger til bornholmske projekter. -Bornholms energibalance 2008 er opdateret, så udviklingen i omstillingsprocessen fra fossile brændstoffer til vedvarende energikilder siden 2005 kan måles. 20 bornholmske familier har haft en el-bil på prøve i 3 mdr. En geothermiundersøgelse er blevet foretaget. En biomasseopgørelse er blevet udført. Flere forskningsprojektet anvender allerede den eksperimentelle platform, hvor det Bornholmske elnet og elforbrug anvendes til test og demonstration Bioethanolanlæg, nye energiprodukter, erhvervsturisme, nedsat CO2 forbrug, grønt kongrescenter, nye job, System til at modtage test-virksomheder. V:\Team \\Møder\2012\120604\Bilag\effekt_juni 2012.doc 2

3 Oplevelses ø 34 projekter I alt 95 projekter 32 håndværkere har fuldført efteruddannelsesforløbet Grøn håndværker, 18 mestre, rådgivere og tilbudsgivere har fuldført Energivejlederuddannelsen Øget omsætning. Øget overnatningstal. Fastholdelse af medarbejdere, 13,5 nye fuldtidsstillinger 21 sæsonarbejdere ansat ca. 1,5 år Nye fødevareprodukter og fødevarenetværk. Ny teknologi indført på turismeområdet, herunder nye hjemmesider Nye temaer for turisme udviklet og afprøvet 20 nye naturvejledere uddannet Turismebarometer udviklet Første 5-stjernede campingplads på vej Etablering af Convention Bureau Kulturinstitutioner opkvalificeret. Nye oplevelsesprodukter. Afholdt keramik- og glas biennaler som har givet massiv omtale af Bornholm. Aktiv borgerdeltagelse i udvikling af 4-8 havne Øget indtjening/omsætning, fastholdelse af medarbejdere, ny-ansættelser, styrket markedsføring af Bornholm som turistmål og konferencevært, øget erhvervsturisme og helårsturisme, branding af Bornholm, nye attraktioner, Medieomtale og øgede besøgstal fra EM og biennale. V:\Team \\Møder\2012\120604\Bilag\effekt_juni 2012.doc 3

4 ERHVERVSØ Projekt Status Totalt, kr. WEB 123 Afsluttet Øget aktivitet har medført 2 nye heltidsstillinger. Medarbejderstaben er derfor vokset fra 15 til 17. Centralrørs-elementer Afsluttet Videnopbygning og produktudvikling. Fastholdelse af arbejdspladser. Forlænget levetid på centralrøret og dermed større interesse. Ansættelse af 1 ekstra sælger. Kutterservice Afsluttet Kunderne begynder at komme igen, gamle, såvel som nye. Den nye teknologi har forbedret samarbejdsmulighederne med nye kunder. Fastholdelse af 11 medarbejdere. Bornholms A/S Afsluttet Udvikling i gang. Bla. Udviklet nye emballager og i gang med certificering. Agro Alarm Afsluttet Nyt produkt er fremvist på messe og virksomheden var nomineret til en pris. Bornholms Valsemølle Afsluttet Projektet er igangsat. Pakkeanlæg på plads. Har fået ny ordre på 500 tons melvarer til Føtex og Bilka, svarende til en produktionsforøgelse på 25 %. Klyngeprojektet (2 projekter) I gang Strategisk klyngearbejde, øget interesse for og deltagelse i klyngerne, samarbejdsprojekter fx Bright Green Laundry Technology, markedsføring af klyngerne. Gennemført udviklingsforløb og afleveret evalueringsrapport. Fået god national medieomtale. Afholdt klyngekonference med stor deltagelse. VF har bevilget midler til nyt klyngeprojekt. Bornholm i vækst Afsluttet virksomheder har implementeret nye produktionsprocesser. Øget indtjening. Kraftig forventning om nyt marked på kraftværker i USA Nyt produktkoncept, ny emballagetype, nyt marked. Medfører øget omsætning og flere jobs Nyt forretningsområder. Medfører øget omsætning, fastholdelse af medarbejdere samt evt. nyansættelser. Øget udvikling af specialkoncepter. Øget omsætning, ansættelse af 1-2 medarbejdere på Valsemøllen og 1-2 i leverandørnetværket. 50 virksomheder forventes at implementere nye produkter og styrke deres innovationskompetencer mht. fastholdelse og udvikling af arbejdspladser. Endvidere sikring af en helt eller delvist selvfinansieret klyngeindsats. De endelige effekter vil blive opgjort efter projektets V:\Team \\Møder\2012\120604\Bilag\effekt_juni 2012.doc 4

5 , kr. 4 virksomheder har forbedret deres innovationskompetencer. 1 virksomhed har gennemført generationsskifte. 1 ny virksomhed er blevet etableret. 1 virksomhed har implementeret nye produkter inden for digitalisering. 3 virksomheder har Implementeret nye processer inden for digitalisering. 1 virksomheder har øget deres teknologianvendelse. 2 skabte jobs - direkte. 87 bevarede jobs - direkte. Meromsætning omkring kr Folkemødet Afsluttet Folkemødet år 1 afholdt med deltagere heraf bla. alle partiledere, 72 organisationer, 4 EUparlamentarikere og 40 medier. Promovering af Bornholmske projekter på Folkemødet stor omtale af Folkemødet og Bornholm i landsdækkende medier. Øget omsætning i turisterhvervet under Folkemødet for ca. 8 mio. kr. Ansøgning til VF om tilskud til Folkemødet 2012 og Informations-kampagner (2 projekter) I gang Mere kendskab til Bornholm og gennem udgivelse af 5 stk. Business Bornholm aviser i både 2010 og 2011, avisen MERE Bornholm, pressemeddelelser samt info-video på Færgen og i Lufthavnen. Brandingstrategi Afsluttet Bla. Udarbejdelse og udgivelse af Strategien Bright Green Island 2014 Udvikling af masterbrand Afsluttet Udarbejdelse af masterbrandet Mere (2 projekter) Bornholm, en Brandbook og markedsføring af Bright Green Island bla. gennem en separat avis, kampagne og brightgreenisland.com. afslutning. Øget omsætning på øen i forbindelse med deltagelse i festivalen. Øget omtale af Bornholm og markering af øen på det politiske verdenskort. Udenøs mere kendskab til Bornholm (branding og tilflytning) og indenøs mere kendskab til. Positiv tilstrømning af tilflyttere, iværksættere og erhverv. Bornholm bliver kendt som Mere Bornholm og Bright Green Island som er baseret på 100 % vedvarende energi i 2014 bla. gn. en ny imageskabende film, gennemførsel af Match Racing Tour og stiftelsen af en Brandingpris. V:\Team \\Møder\2012\120604\Bilag\effekt_juni 2012.doc 5

6 , kr. Tilflytter-kampagner (3 projekter) I gang Udarbejdelse og udlevering af opdateret Tilflytterguide, Velkomstpakke, oprettelse af tilflytterdel på hjemmesiden bornholm.dk, Netværksarrangementer, kampagner samt deltagelse i Dyrskuet, Etape Bornholm og på Juleskibet. Der er etableret et korps af tilflytterambassadører. Mange tilfredse deltagere. Evaluering i gang. Landbrugsstrategi Afsluttet Udviklet strategi med fokus på etablering af udviklingssamarbejde med slagteriet, systematisering af naturplejen og opprioritering af kontakten til det øvrige samfund. Borgerdrevent 2. generations bioethanolanlæg Business Center Bornholm (tidl. Bornholms Erhvervscenter) ( 34projekter/udviklingskontrakt) Afsluttet Projektet har gennem interviews, undersøgelser, studier samt tests og afprøvninger forsøgt at finde frem til, hvor meget og hvilke biomasser, der kan forventes at være til rådighed på Bornholm. Projektet har også undersøgt, hvilke biomasser der ikke udnyttes i dag, og som i fremtiden med fordel vil kunne udnyttes enten i BornBioFuel eller i et af de andre bornholmske bioenergianlæg, så den samlede biomasse udnyttes bedst muligt. Projektet er afsluttet med en rapport, en hjemmeside og to små film, der kan ses på I gang Aktiviteter i gang og kontakt med mange virksomheder. Incl. Ny udviklingskontrakt for Hallegaard Pølsemageri I gang Tredoblet omsætning siden 2007, og selv i 2010, hvor virksomheden var ramt af brand, blev omsætningen Positiv tilstrømning af tilflyttere, iværksættere og erhverv. Udvikling i landbrugserhvervet Grundlag for etablering af 2. generations bioethanolanlæg med nye arbejdspladser og reduceret CO 2 udledning Ny udviklingskontrakt for 2012 rummer fortsat opsøgende erhvervsservice, samt projektledelse af Kompetenceforum Bornholm samt erhvervsturisme sekretariatet Convention Bureau Bornholm. Fordoblet omsætning og udvidelse af medarbejderstab på fire personer samt yderligere 2- V:\Team \\Møder\2012\120604\Bilag\effekt_juni 2012.doc 6

7 , kr. hævet i forhold til Omsætningen i 1. kvt er steget med 47% siden samme periode 2010, hvor virksomheden ikke havde de nye produktions faciliteter. Projektet har medført ansættelse af to pølsemagere, og der forventes ansat 3 salgsassistenter over sommeren 2012 til at klare højsæsonen. Klyngeudvikling på Bornholm I gang Det nye klyngeprojekt er igangsat primo 2012 og der har bl.a. været afholdt 3 strategiworkshops, møder med potentielle samarbejdspartnere til klyngeinnovationsforløbene. Rekruttering til kommende klyngeinnovationsforløb påbegyndt. Hasle Refractories A/S; Global styrke lokal vækst I gang Udstyret har været i drift siden medio april Gevinsten med at øge færdigvarekapaciteten med 30 % er begyndt at slå igennem. 3 personer efter et år efter projektafslutning. Deltagelse af 50 små og mellemstore virksomheder og enkelte store virksomheder i klyngecafeer mm virksomheder i længerevarende klyngeforløb. Vækst i omsætning på 10% pr. år i fem år. Ansættelse af 2-4 medarbejdere i produktion og 2-3 til salg og rådgivning. Sideløbende med projektet er salgsindsatsen øget på udvalgte markeder, således at der kan opnås større salg og dermed udnyttelse af den øgede produktionskapacitet. Virksomhedens produktansvarlige har gennemført en innovationsuddannelse. om et led i at styrke den interne vidensopsamling er der oprettet en ny stilling som tekniker med fokus på produkter, kunder og installationer. Stillingen er besat. Buildadvisor I gang Projektet er bevilget forår 2012 og har derfor endnu ikke opnået resultater. Folkemødesekretariat 2012 og 2013 I gang Folkemødet 2012 løber af stablen d juni jobs. På sigt potentielt flere deltagere, heraf mange udenøs. Mindst 400 arrangementer Mindst 80 forskellige arrangører Mindst 250 akkrediterede V:\Team \\Møder\2012\120604\Bilag\effekt_juni 2012.doc 7

8 , kr. Iværksætterfabrikken I gang Igangsat primo De fysiske rammer er på plads. Der arbejdes på at finde mentorer, arrangere inspirationsaftener, finde frivillige til et rådgiverkorps og kortlægge et professionelt rådgiverkorps. Vækstfabrikken I gang Igangsat primo Åbnet 25. april Indtil videre har en iværksætter lejet sig ind. Ole Almeborg A/S investering i robotteknologi I gang Svejserobotten med tilhørende udstyr er implementeret. Der er opnået en reduktion i svejsetiden på 46 % og der arbejdes mod den forventede reduktion på 64% på transportvogne. På øvrige rustfrie produkter er opnået en bedre finish og reduktion af svejsetiden på 24 %. Teknologien har givet virksomheden og kunderne et kvalitets- og leveringsløft og forbedret konkurrenceevnen. Fish Pro ny teknologi I gang Produktionen er igangsat med råvaretilførsler fra henholdsvis journalister. Folkemødet ventes også at bidrage til brandingen af Bornholm på langt sigt og til øget vækst i erhvervslivet på kort og langt sigt. 300 nye iværksættere skabt. Etableringsrate og overlevelsesgrad øges med 20 %. Omsætning øges med 20 %. Eksporten øges med 20 %. 300 iværksættere gennemgår et rådgivningsforløb. 30 nye iværksættere skabes. 15 iværksættere gennemgår særligt vækstforløb. Overlevelsesgrad for iværksættere øges fra 60 % til 80 %. For vækstiværksættere med ophold i Vækstfabrikken, forventes en stigning i vækst i omsætning, medarbejdere og eksport på min. 20 %. Et studenterteam etablere virksomhed i projektperioden. Forventning om 25 % flere opgaver. Omsætningsforøgelse på 3-5 % inden for et år. Bidrage til at opretholde beskæftigelsen for de nuværende 65 ansatte. Ansøger forventer en forøget omsætning i form af eksport på V:\Team \\Møder\2012\120604\Bilag\effekt_juni 2012.doc 8

9 , kr. 32 forskellige erhvervs ø projekter danske, polske og baltiske leverandører, ligesom samarbejdet med kontakter i Polen er blevet intensiveret. Endvidere er der indgået samarbejdsaftale omkring indfrysning af sild i blokke til eksportmarkedet. Det betyder, at virksomheden kan forlænge produktionsperioden og fastholde medarbejderne. I forbindelse med igangsætning af ny produktion til eksportmarkedet i juni 2012 forventes en eksportomsætning på ca. 5,0 mio. kr. SUM nye heltidsstillinger Min. 98 arbejdspladser bevaret Nye, store ordrer Øget omsætning i erhvervene Klynger oprettet og arbejder Viden- og produktudvikling Større kendskab til Bornholm, bornholmske aktiviteter og Brandingstrategi udarbejdet Strategi for landbruget udarbejdet Undersøgelse af biomasse på Bornholm udarbejdet. Nye produkter implementeret. Øget teknologianvendelse i bornholmske virksomheder Tilbud til iværksættere om kompetenceudvikling, sparring, vækstforløb og bofællesskab. 5 mio. kr. i Endelig vil projektet bidrage til at opretholde beskæftigelsen af medarbejdere på Nexø Havn, hvor det ellers kunne have været lukrativt at flytte produktionen til Baltikum eller Polen. Øget indtjening, nye produkter, ca. 30 nye arbejdspladser, fastholdelse af arbejdspladser, styrkelse af innovationskompetencer, øget netværk og samarbejde, fastholdelse af arbejdspladser, øget kendskab til Bornholm, flere tilflyttere, reduceret CO2 udledning, 300 nye iværksættere, øget overlevelse, omsætning og eksport for iværksættere. V:\Team \\Møder\2012\120604\Bilag\effekt_juni 2012.doc 9

10 UDDANNELSESØ Projekt Status Totalt Kompetence Forum I gang Sammenlægning af erhvervsrettede uddannelser og efteruddannelser. I alt 1775 personer har deltaget i kursusforløb eller anden kompetenceudviklingsaktivitet. Der har været afholdt flere aktiviteter som skal gøre virksomhederne mere kompetenceudviklingsbevidste, f.eks. stormøder, fyraftensmøder, kampagner mv. Serviceskolen I gang Der er udviklet 8 forskellige kursusforløb samt 2 specialeforløb. 43 virksomheder har sendt medarbejdere på Serviceskolen. Ca kursister (ansatte og ledige) er blevet opkvalificeret på Serviceskolen. Molly I gang personer har afsluttet uddannelsen Master i Oplevelsesledelse i yderområder i Uddannelsen udbydes nu også i Thy og der oprettes muligvis et hold i Guldborgsund. Uddannelsen går over i en fuldt finansieret driftsfase. Artikler fra de færdige mastere på Bornholm er udkommet i bogform. Mentor-projekterne (2 projekter) Afsluttet Igangsat 8 mentorforløb på SOSU og 35 på VUC med gode erfaringer. SOSU har udarbejdet et offentlig tilgængeligt metodekatalog. VUC har fortsat mentorordningen. Kompetencekobling I gang De studerende har udviklet designløsninger i samarbejde med bornholmske virksomheder. God interesse fra virksomheder. Innovation i arbejdet Afsluttet medarbejdere og ledere er opkvalificeret via tre forløb. Der har været afholdt 4 netværkssaloner med deltagelse af private virksomheder. Turisme-bachelor Afsluttet Gennemført feasibility study for de 2 uddannelser. Uddannelserne er pt. ikke Gennemførsel af uddannelsesplanlægning og kompetenceudvikling for bornholmske virksomheder. I alt 1035 deltagerforløb forventes. Bedre oplevelser for turisterne ved at turist-service-personalets kompetencer øges. Konkret ved gennemførelse af 1372 deltagerforløb og 252 ledige i jobs Masteruddannelse på øen, fokus på oplevelsesledelse. Mindske frafald på uddannelser, øge rekruttering, SOSU-Afslutningskonference 14. oktober 2010 Opnåelse af akademisk status i form af akkreditering på Bachelorniveau i Tættere kobling til erhvervslivet. Opkvalificering af 40 medarbejdere i BRK. Planlagt 3 netværkssaloner i april/maj Etablering af en erhvervsakademi-uddannelse på V:\Team \\Møder\2012\120604\Bilag\effekt_juni 2012.doc 10

11 Flere unge i uddannelse Glas- og keramikskolen, teorimodul Baltisk center for bæredygtig akvakulturuddannelse Uddannelse til alle UTA Bornholms Akademi (2 projekter) 14 forskellige uddannelses projekter igangsat. Afsluttet Lavet projektgruppe og referencegruppe. Socialfondsansøgning er udarbejdet og bevilget ( Uddannelse Til Alle - UTA). Afsluttet Teorimodul oprettet som fast del af uddannelsen I gang KU-LIFE har i september 2010 og 2011 haft internationale studerende til undervisning på Lakseklækkeriet. Maj 2011 afholdt international konference. Nye forsøg startet op primo Der arbejdes på udvikling af teknikerkurser. I gang På nuværende tidspunkt er 442 elever startet på et forløb i UTA og 24 undervisere er i gang med erfaringsudveksling. Igangsat aktiviteter som fx videofortællinger fra bornholmske virksomheder, talentklasser, erhvervsklasser, rampen, task force mv. I gang Bred aktivitetsindsats herunder for opstart af Master i Public and Private Governance i 2012 og HD samt videreudvikling af lokale uddannelser, som efterspørges af lokale institutioner. Herudover støttefunktion ifm. UTA-projektet, afdækning af muligheder for samarbejdsprojekt med CBS, herunder møder med lokale virksomheder. Projektdeltagelse i Eco-Grid og PowerLab. Sum Gennemført ca kortvarige uddannelsesforløb 15 personer har taget masteruddannelse i 2011 Eksport af uddannelseskoncept Kompetenceudvikling på næsten 100 virksomheder Knap 50 mentor-forløb igangsat Permanent mentorordning etableret på VUC 2 år og evt. en professionsbacheloroverbygning i turisme på 1½ år. Flere unge i uddannelse Oprettelse af et teorimodul Ansættelse af 1 tekniker og 2PhD-studerende. Ca. 80 nye studerende, udvikling af en teknikeruddanelse, øgede erhvervsmuligheder 95 % af en bornholmsk årgang i 2015 har gennemført en ungdomsuddannelse senest 10 år efter afsluttet grundskole. Opkvalificering af medarbejdere. Opnåelse af det nationale krav om at i 2015 skal 95% af alle unge have en ungdomsuddannelse og 50% en videregående uddannelse. Ny udviklingskontrakt behandles på VF mødet Ca deltagerforløb, min 300 ledige i job, 2 nye akademiske uddannelser og en teknikeruddannelse. V:\Team \\Møder\2012\120604\Bilag\effekt_juni 2012.doc 11

12 Designløsninger udviklet af studerende til virksomheder Gennemført feasibility study Uddannelse Til Alle igangsat indtil videre 442 elever med og 24 lærere kompetenceudvikles Nyt teorimodul på kunsthåndværkeruddannelsen og der arbejdes på bachelorakkreditering af kunsthåndværkeruddannelsen Studerende fra 7 lande er blevet undervist på lakseklækkeriet Udvikling af nye uddannelser i gang. Styrkelse af andre bornholmske uddannelser. V:\Team \\Møder\2012\120604\Bilag\effekt_juni 2012.doc 12

13 GRØN TESTØ Projekt Status Totalt Borgerdrevent 2. generations bioethanolanlæg Grønne kompetencer Bornholm som konference ø / Green solution House (3 projekter) Port of Green Tech Energy Grøn Energi i innovative netværk inkl. EnergiCamp (2 projekter) Afsluttet Interviewundersøgelse af 30 brugere Grundlag for etablering af 2. generations bioethanolanlæg med nye arbejdspladser og reduceret CO 2 udledning Afsluttet tilfredse deltagere på 5 ugers efteruddannelseskursus i energirenovering. Samt kompetenceløft af de involverede lærere. 23 deltagere var ledige under projektet og beskæftigelseseffekten har været 65%. Bornholms Erhvervsskole har efter forløbet kørt kurset 3 gange. I gang Der arbejdes fortsat med fundraising til realisering af projektet. Planer om faseopdeling af projektet. Afsluttet Udvikling af et prospekt for Nexø havn til potentielle investorer I gang Projektet har formelt pr. 22. juni 2011 taget en radikal omprioritering af aktiviteter således, at der ikke længere er ansat en fuldtidsprojektleder/koordinator og der vil ikke blive afholdt en energicamp. Til gengæld er der iværksat 7-8 samarbejdsaktiviteter mellem projektets partnere for dels at styrke relationerne, dels at styrke arbejdet omkring omstilling til mere grøn energi og endelig for at give plads til klyngearbejdet på energiområdet under BGTI (et andet regi). Der er gennemført flere delaktiviteter som fx elbil-testning og udarbejdelse af energistrategi. Bornholms energibalance 2008 er opdateret, så udviklingen i omstillingsprocessen fra fossile brændstoffer En gentagelse af kurset. Vil opkvalificere flere beskæftigede og ledige, og dermed give solid viden om energirenovering hos mange håndværkere. Vil styrke Bornholm som Bright Green Island. Helårsåbent kongrescenter med nye jobs samt på kort sigt øget beskæftigelse i byggeriet. Branding af Bright Green Island og forankring af viden om bæredygtigt byggeri hos byggefirmaer, håndværksvirksomheder og Bornholms Erhvervsskole. Tiltrækning af investorer og udarbejdelse af lokalplan for området Implementering af nye produkter hos 6 virksomheder, omstilling til alternative energiformer. Øget viden om energiforbrug. Nedsat CO 2 udledning V:\Team \\Møder\2012\120604\Bilag\effekt_juni 2012.doc 13

14 til vedvarende energikilder siden 2005 kan måles. 20 bornholmske familier har haft en el-bil på prøve i 3 mdr. kommunens el-bil projekt med 3 elbiler er blevet projektledet. En fælles energistand blandt øens energiaktører under folkemødet 2011 er blevet afholdt. En geothermiundersøgelse er blevet foretaget. En biomasseopgørelse er blevet udført. Energy Tours Afsluttet Projektet er afsluttet primo 2011 og udvikling af energy-tours arrangementerne videreføres i BCB's regi med en koordinering til projekt Convention Bureau Bornholm så der opnås den ønskede synergieffekt. Turisterhvervet har nu mulighed for at arrangere Energy Tours til turisterne, så det nu kun er de officielle Energy Tours der bliver arrangeret af BCB. Det betyder, at turisterhvervet kan skabe sig en øget indtjening ved at sælge Energy Tours til deres gæster. Der har været gennemført 15 Energy Tours i Kommercialisering af know-how på energiområdet Afsluttet Udvikling af stand til og deltagelse på Bright Green Expo dec. 2009, møder med internationale kontakter fra forskellige lande, gennemførsel af EnergyTours med intenationale gæster og præsentation på energymap.dk Powerlab I gang PowerLabDK blev indviet 15. marts Mange danske og udenlandske virksomheder og forskningsinstitutioner har besøgt og indledt drøftelser for nye samarbejdsrelationer. Næste skridt er gennem den målrettede indsats at øge de små og mellemstores bornholmske virksomheders adgang til de eksperimentelle faciliteter og det udviklingsmiljø, der er knyttet til platformen. To særlige teknologiattacher, én på DTU og én lokalt placeret på Bornholm, planlægger i øjeblikket de kommende aktiviteter, der især retter sig mod små og mellemstore virksomheder på Bornholm opnår resultater ved at være med på internationale messer, hvor virksomheder fra hele verden mødes og indgår aftaler om at samarbejde. Der sættes massivt ind overfor de kontakter, der skabes, når Bornholm er ude i verden, og dette arbejde vil fortsætte inden for projektets rammer frem til udgangen af Eksport af Bornholms viden på energiområdet samt øget erhvervsturisme og branding af øen. Det forventes, at projektet vil skabe bedre indtjening for bornholmske små og mellemstore virksomheder (SMV er), gøre det attraktivt for nye at etablere sig, tilføje konkret indhold i relation til visionen Bright Green Island samt bidrage til et internationalt fokus på Bornholm som grøn test ø. V:\Team \\Møder\2012\120604\Bilag\effekt_juni 2012.doc 14

15 Bornholm. Udvikling af grønt byggeri og spin-off Grønt byggeri og uddannelse Flere forskningsprojektet anvender allerede den eksperimentelle platform, hvor det Bornholmske elnet og elforbrug anvendes til test og demonstration, herunder EcoGrid EU, DFR - Demand as Frequency control og EDISON projekterne. I gang Projektet følger 2 konkrete demonstrationsbyggerier og har samarbejde med 5 kommende demonstrationsbyggerier. Samarbejdet med forsyningsselskaberne omkring husstandsbesøg er på plads og starter på 1. juni. Rønne Vand og Varme er nu også med med sine husstandsbesøg, og det forventes at den oprindeligt beskrevne volumen for husstandsbesøg forøges. Projektet arbejder desuden tæt sammen med BRK omkring deres kommende energirenovering og byggeriet af Green Solution House og er i dialog med Fornyelsesfonden omkring opstart af spinoff-aktiviteterne ifm. Green Solution House. Projektet har været i radio, tv og aviser 35 gange siden projektstart, har deltaget med stand på Energimessen i Østermarie og er pt. tovholder på Bright Green Island-teltet til Folkemødet. Materialer og plancer udvikles så det også kan bruges på Green Building og CICEF-messen i efteråret Da husstandsbesøgene først iværksættes 1. juni, kan der ikke med sikkerhed tilskrives projektet en beskæftigelsesmæssig effekt i projektets første periode. I gang Indtil videre har 32 håndværkere i beskæftigelse fuldført efteruddannelsesforløbet Grøn håndværker, 18 mestre, rådgivere og tilbudsgivere har fuldført Energivejlederuddannelsen, og et nyt kursus for ledige omkring afværgeforanstaltninger og energibesparende byggeri er udviklet. 50 arbejdspladser i form af øget aktivitet hos eksisterende byggeog håndværkervirksomheder samt etablering af nye spin-off virksomheder. 45 samarbejder på kryds og tværs mellem virksomheder og videninstitutioner. 15 virksomheder får forbedret adgang til viden. Projektet har en positiv effekt på udledt CO2 og forbrugt Megawatt fra ikke-fornyelige ressourcer. Hvis projektet kan skabe 10 nye energirenoveringer til lavenergiklasse 1 (2015- standard), så vil besparelsen være 120 tons CO2 om året. Opkvalificering af ansatte og ledige. Positiv miljøeffekt. V:\Team \\Møder\2012\120604\Bilag\effekt_juni 2012.doc 15

16 Bright Green Test Island BGTImodelleringsprojekt Etablering af Green Solution House Derudover er 2 kortere kurser i bæredygtighed og afværgeforanstaltninger for allerede uddannede grønne håndværkere udviklet, samt konference omkring afværgeforanstaltninger afviklet. 24. maj fremlægger projektet anbefalinger omkring klimaplanlægning til kommunalbestyrelsen i bestræbelserne på at fastholde BRK s planlagte efterspørgsel efter afværgeforanstaltninger. I gang Der er indgået samarbejdsaftale med leverandør af simulerings-software. Træning i anvendelse af modelleringssoftwaren er igangsat. Første testcase på Victor Vask i samarbejde med Jensen-Group er igangsat. Der er afholdt workshop den med projektets interessenter, og de fire øvrige testcases er identificeret. Projektet har løbende bilaterale dialoger med interessenter til de fire øvrige testcases: Bornholms Forsyning, Østkraft, Rønne Vand & Varme, Bornholms Hospital og BRK s Ældrepleje (det nye plejehjem). Projektet er i løbende dialog med virksomheder og organisationer, som ønsker at teste og demonstrere deres produkter på Bornholm. I gang Projektet er igangsat primo januar. Pt. forventes udkast til lokalplan forelagt Teknikog Miljøudvalget i juni 2012 og nedrivning jf. byggeprogrammet forventes påbegyndt i oktober stk. modelplatform baseret på 5 pilotcase-modeller - Case-relateret sæt af samfundsbeskrivende parametre - Samarbejdsaftaler med relevante forsyningsvirksomheder - Samarbejdsaftaler med Copenhagen Cluster og Copenhagen Capacity - Oplæg til metode for systematiseret teknologiscreening og -formidling til lokale SMV er - Koordinerede indsatser i BGTI og PowerLab, inkl. teknologiformidling - Oplæg til forretnings- og organisationsmodel for videreførelse af BGTI og til forankring af resultater i lokal erhvervsfremmeorganisation på Bornholm 40 årsværk indenfor byggesektoren i byggeperioden. I driftsfasen forventes skabt permanente helårsjobs i turistbranchen. Der er tale om et demonstrationsbyggeri der vil bidrage til videnformidling og øgede kompetencer i de bornholmske virksomheder og i byggeuddannelserne på Bornholm. V:\Team \\Møder\2012\120604\Bilag\effekt_juni 2012.doc 16

17 15 Grøn test-ø projekter Sum Udviklet og gennemført uddannelsesforløb Fundraising igang til kongrescenter Udviklet prospekt Indkøbt elbiler Energy tours igangsat med 15 ture i 2010 og foreløbig ca. 30 gennemført i 2011 Kontakt fra virksomheder der ønsker at benytte Bornholm som test-ø Afholdt KlimaDM med Bornholm som en af vinderne Testcase igangsat. Samarbejdsaftale om Testsoftware indgået. Eksterne statsbevillinger til bornholmske projekter. -Bornholms energibalance 2008 er opdateret, så udviklingen i omstillingsprocessen fra fossile brændstoffer til vedvarende energikilder siden 2005 kan måles. 20 bornholmske familier har haft en el-bil på prøve i 3 mdr. En geothermiundersøgelse er blevet foretaget. En biomasseopgørelse er blevet udført. Flere forskningsprojektet anvender allerede den eksperimentelle platform, hvor det Bornholmske elnet og elforbrug anvendes til test og demonstration 32 håndværkere har fuldført efteruddannelsesforløbet Grøn håndværker, 18 mestre, rådgivere og tilbudsgivere har fuldført Bioethanolanlæg, nye energiprodukter, erhvervsturisme, nedsat CO2 forbrug, grønt kongrescenter, nye job, System til at modtage test-virksomheder. V:\Team \\Møder\2012\120604\Bilag\effekt_juni 2012.doc 17

18 Energivejlederuddannelsen V:\Team \\Møder\2012\120604\Bilag\effekt_juni 2012.doc 18

19 OPLEVELSESØ Projekt Status Totalt Karameller med sjæl Afsluttet Nye Produktionsfaciliteter og foreløbig ansættelse af 1½ nye medarbejdere (antallet af fuldtidsmedarbejdere er steget fra 9 i 2009 til 10½ i 2010). Bruttoomsætningen er øget med 9%, og driftsresultatet er forbedret med 380%. Spa diamanten Afsluttet håndværkere ansat fuldtid ca. 1½ år i byggefasen, 11 nye fuldtidsstillinger fordelt på bassindrift, behandler, rengøring og køkken. Omsætningsforøgelse på 7 mio. kr. Sennepsfabrikken Afsluttet Øget efterspørgsel pga. nye produktionsprocesser og nye produkter. Virksomheden regner med at nå produktionsloftet i Bornholmske fødevarer Kunsthåndværk ud i verden Bornholm Biennals (2 projekter) Afsluttet pilotvirksomheder deltog. Øgede innovationskompetencer og produktudvikling. Produktudvikling af værktøjer og proces. Ønske fra virksomheder om videreførelse i Klyngeprojektet. Afsluttet Opnået forhandleraftaler med 6 gallerier. Opnået 6 udenlandske udstillingsaftaler og 2 danske. Fælles firmagave-system er udviklet, meget lovende firmagavesælger er fundet, og den første ordre er i hus. Fem nye tilflyttere til Bornholm som følge af nye og bevarede servicefciliteter. Afsluttet I 2008 gennemførsel af European Glass Contest med stor opmærksomhed. I 2010 efterfulgt af European Ceramics Contest Arrangementerne har nydt stor omtale i nationale og internationale medier og har tiltrukket mange fagfolk til øen fra den keramiske verden. Der deltog 110 keramikere fra 30 lande. Særlig stor presseomtale på grund af at Kronprinsesse Mary indviede udstillingen. Svanen Skibsbyggeri Afsluttet Projektet er nået i mål med ambitionerne for 1. fase; Værftsfaciliteter er opbygget, Øget omsætning og branding af Bornholm og øens fødevarer. Mere helårsturisme. Stigning i udenøs salg fra 15% til 60% Styrket virksomhedsprofil. Produktudvikling til andre virksomheder Øget indtjening. Oprettelse af fagligt sekretariat med arbejdspladser, øget fokus på Bornholm som kreativt center, 1000 overnattende gæster. Tilstødende udstillinger planlægges. En ny attraktion på Bornholm incl arbejdspladser og indtjening. Samt V:\Team \\Møder\2012\120604\Bilag\effekt_juni 2012.doc 19

20 byggeriet er planlagt og første fase af den egentlige produktion/byggeriet er afsluttet. Der har i 2010 og 2011 været ca interesserede besøgende, der er udleveret brocurer på dansk og engelsk og ca personer har deltaget i åbent hus arrangementer på væftet. Der skal nu findes finansiering til videreførsel. Kulturvækst Bornholm Afsluttet Ni deltagende kulturinstitutioner har indført nye samarbejder og udviklet nye organisationsformer og nye oplevelsesprodukter. 61 personer har været igennem opkvalificeringsforløb. Aktiviteterne videreføres i ny erhvervsdrivende forening og selvstændige projekter. De Bornholmske havne de glemte skatte Madeleines madkulturzone Det nye autentiske bornholmske køkken I gang Ca. 500 borgere ved stormøder og urbane morgenmadsmøder Fire havne udvalgt til at indgå i projektet; Nexø, Svaneke, Gudhjem/Nørresand og Allinge. Workshops for de aktive brugere pr. havn for afdækning af havnenes potentialer og brugernes interesser. Øget netværk mellem andre havne. Projektet er nået til visualiseringsfasen, hvor arkitekt Sean Claxton og journalist Michael Lambæk Nielsen, udarbejder 3D visualiseringer til brug for senere fondsansøgninger. Visualiseringsfasen ventes afsluttet inden sommer 2012 og præsenteres officelt på havnens dag 22. september Herefter går projektet over i en forankrings- og fundraising fase for at sikre, at arbejdet kan fortsættes efter projektets officielle afslutning. I gang Projektet er i fuld gang under tit. Aktiviteterne med aktører er opdelt i forskellige dyr; lam og fisk er i gang nu, senere planlægges også gris og ko. Kompendium over bornholmske urter. Udvikling af eksempel på kogehæfte. Ca. etablering af praktikforløb for bådebyggere. Gennemførsel af 34 deltagerforløb, 8 institutioner indfører nye interne eller eksterne samarbejder. Udviklingsplan for de bornholmske havne. Øget vækst. Udvikling af det bornholmske køkken med fokus på oplevelsesdimensionen. Øget netværk. V:\Team \\Møder\2012\120604\Bilag\effekt_juni 2012.doc 20

Handlingsplan 2011 2012

Handlingsplan 2011 2012 Forslag til Bilag til pkt. 6 Bornholms Vækstforum 4. april 2011 Bornholms Vækstforums Handlingsplan 2011 2012 Bright Green Island Bornholm en grøn vækst-ø Bright Green Island Bornholm en grøn vækst-ø Erhvervsudviklingsstrategien

Læs mere

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Minimumsmål: Jobskabelse (antal arbejdstimer) Produktivitetsudvikling (værdiskabelse pr. arbejdstime) Skal også bidrage til EU 2020 mål: Intelligent, bæredygtig

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 TV/PF 15.11. 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Præsentation af Innovation Fur Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Dagsorden Ideen bag Innovation Fur Initiativtagere Igangsætning - projektsekretariat Betydning for borgere og virksomheder på

Læs mere

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland Kompetenceudvikling Turismens aktører i Region Midtjylland Bodil Marloth Meldgaard Udviklingskonsulent Cand. Mag i Sprog og Internationale forhold, Turisme fra Aalborg Universitet 12 års erfaring med turisme

Læs mere

Bornholms Vækstforum. Projektkatalog. Samlet oversigt over afsluttede projekter med formål, effekter og fremdrift. November 2010

Bornholms Vækstforum. Projektkatalog. Samlet oversigt over afsluttede projekter med formål, effekter og fremdrift. November 2010 Bornholms Vækstforum Projektkatalog Samlet oversigt over afsluttede projekter med formål, effekter og fremdrift November 2010 1 Udgivet af: Sekretariatet for Bornholms Vækstforum Regional Udvikling Ullasvej

Læs mere

Bornholms Vækstforum. Projektkatalog. Samlet oversigt over indstillede projekter med formål, effekter og fremdrift. Maj 2011

Bornholms Vækstforum. Projektkatalog. Samlet oversigt over indstillede projekter med formål, effekter og fremdrift. Maj 2011 Bornholms Vækstforum Projektkatalog Samlet oversigt over indstillede projekter med formål, effekter og fremdrift Maj 2011 Udgivet af: Sekretariatet for Bornholms Vækstforum Regional Udvikling Ullasvej

Læs mere

Erhvervsservice & erhvervsfremme

Erhvervsservice & erhvervsfremme Dette notat er en afrapportering af Business Faxes erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktiviteter i perioden 01.01.14-30.06.14. Business Faxe udbyder basale erhvervsserviceydelser til iværksættere og virksomheder

Læs mere

Bornholms Vækstforum. Projektkatalog. Samlet oversigt over afsluttede projekter med formål, effekter og fremdrift. Januar 2013

Bornholms Vækstforum. Projektkatalog. Samlet oversigt over afsluttede projekter med formål, effekter og fremdrift. Januar 2013 Bornholms Vækstforum Projektkatalog Samlet oversigt over afsluttede projekter med formål, effekter og fremdrift Januar 2013 Udgivet af: Sekretariatet for Bornholms Vækstforum Regional Udvikling Ullasvej

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette nes modtagelse og integration af udenlandsk arbejdskraft samt at understøtte og

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter Resultatkontrakt Vedrørende 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr: 5 798

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

bæredygtig g erhvervspolitik

bæredygtig g erhvervspolitik Workshop om bæredygtig g erhvervspolitik Hvorfor en bæredygtig erhvervspolitik? I fremtiden skal vi leve af, at udvikle sammenhængende, overførbare løsninger på de globale udfordringer Klima og miljø er

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen

Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen og UdviklingVejen Sdr. Tingvej 10 6630 Rødding indgår

Læs mere

Vækstfabrikkerne Version 2.0

Vækstfabrikkerne Version 2.0 Vækstfabrikkerne Version 2.0 Dette dokument har til formål kort at opsummere status på Vækstfabrik-projektet samt den overordnede strategi og økonomi bag det kommende Vækstfabrikkerne 2.0 projekt. Udover

Læs mere

HANDLINGSPLAN 2012 Samt status for perioden 2011

HANDLINGSPLAN 2012 Samt status for perioden 2011 Bilag til Udviklingskontrakt mellem Bornholms Vækstforum/Bornholms Regionskommune og Bornholms Akademi HANDLINGSPLAN 2012 Samt status for perioden 2011 Indstillet af Bornholms Vækstforum den XX.XX.XXX

Læs mere

Kort introduktion til grøn innovation

Kort introduktion til grøn innovation Kort introduktion til grøn innovation Hvad kan der søges om, hvem kan søge, og hvordan søger man? Ansøgningsrunde juni 2011 vedr. innovation af serviceydelser, produkter og systemløsninger på det grønne

Læs mere

Præsentation af Innovation Fur. Nettemadag om fremtidens elsystem 25. november 2010

Præsentation af Innovation Fur. Nettemadag om fremtidens elsystem 25. november 2010 Præsentation af Innovation Fur Nettemadag om fremtidens elsystem 25. november 2010 Disposition o Hovedtal for Fur o Eksisterende net på Fur o Ideen bag Innovation Fur o Initiativtagere o Igangsætning -

Læs mere

De samfundsøkonomiske konsekvenser af Folkemødet på Bornholm - 2015

De samfundsøkonomiske konsekvenser af Folkemødet på Bornholm - 2015 De samfundsøkonomiske konsekvenser af Folkemødet på Bornholm - 2015 Jie Zhang og Lene Feldthus Andersen Center for Regional- og Turismeforskning Titel: De samfundsøkonomiske konsekvenser af Folkemødet

Læs mere

Bornholms Vækstforum. Projektkatalog. Samlet oversigt over igangværende projekter med formål, effekter og fremdrift. November 2010

Bornholms Vækstforum. Projektkatalog. Samlet oversigt over igangværende projekter med formål, effekter og fremdrift. November 2010 Bornholms Vækstforum Projektkatalog Samlet oversigt over igangværende projekter med formål, effekter og fremdrift November 2010 Udgivet af: Sekretariatet for Bornholms Vækstforum Regional Udvikling Ullasvej

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Bornholms Vækstforum. Handlingsplan 10. Fra strategi til mål. Det unikke Bornholm vækst via kreativitet og kvalitet

Bornholms Vækstforum. Handlingsplan 10. Fra strategi til mål. Det unikke Bornholm vækst via kreativitet og kvalitet Bornholms Vækstforum Handlingsplan 10 Fra strategi til mål Det unikke Bornholm vækst via kreativitet og kvalitet Vedtaget af Bornholms Vækstforum den 23. november 2009 Der er efterfølgende foretaget enkelte

Læs mere

Turisme Silkeborg. Status på samarbejdsaftale, november 2013. Turisme Silkeborgs særlige indsatsområder i forbindelse med Erhvervshandleplan 2013

Turisme Silkeborg. Status på samarbejdsaftale, november 2013. Turisme Silkeborgs særlige indsatsområder i forbindelse med Erhvervshandleplan 2013 November 2013 Turisme Silkeborg Status på samarbejdsaftale, november 2013 Birgit Cornelius Nielsen, november 2013 Turisme Silkeborgs særlige indsatsområder i forbindelse med Erhvervshandleplan 2013 Johanne

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 %

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 % Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: ca. 32.000 kr. Hvor

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst September 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 1 Om rapporten... 1 Turismens økonomiske betydning i Marielyst... 2 Turismeforbrug... 2

Læs mere

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 PROGRAM 1. Indsatser i erhvervs- og vækstpolitikken 2. Erhvervshusets organisering og opgaver 3. Drøftelse af forslag til indsatser

Læs mere

Væksthuset byder velkommen

Væksthuset byder velkommen Velkommen Væksthuset byder velkommen Det er vores mål at fordoble antallet af vækstvirksomheder i regionen. Væksthuset skal være internationalt førende og være det naturlige omdrejningspunkt for vækstiværksættere

Læs mere

Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen. Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune

Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen. Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune Klimaplan 2012-2015 Det energisamfund intelligente Klimasekretariatet

Læs mere

Anbefalinger og afrapportering til byrådet.

Anbefalinger og afrapportering til byrådet. 17, stk. 4 udvalg Energirigtigt byggeri Haderslev Kommune CS Udviklingsafdelingen Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 11. december 2012 Sagsident:

Læs mere

Kommunen som facilitator for erhvervsudvikling

Kommunen som facilitator for erhvervsudvikling Kommunen som facilitator for erhvervsudvikling hvilken rolle og organisering kan give den bedste effekt? FINN DISSING Afdelingschef 1 Energibesparende foranstaltninger kommunale bygninger i 30 år 2 Udnævnelse

Læs mere

Erhvervsudvikling. Karby. »En god partner når det. gælder erhverv og igangsættelse af nye aktiviteter i landdistrikterne. Erhvervsudvikling Karby

Erhvervsudvikling. Karby. »En god partner når det. gælder erhverv og igangsættelse af nye aktiviteter i landdistrikterne. Erhvervsudvikling Karby Erhvervsudvikling Karby»En god partner når det gælder erhverv og igangsættelse af nye aktiviteter i landdistrikterne på Mors« Eksempler på Erhvervsudvikling Karbys aktiviteter: Medarrangør af messe i Hvidbjerg

Læs mere

Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014

Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014 Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014 Anders Hedetoft (hedetoft@crt.dk) og Tage Petersen (tp@crt.dk), Center for Regional og Turismeforskning Hvad vil jeg tale om Erfaringer fra

Læs mere

Konsortiets samlede investering i Djurs Sommerland og Lübker Golf Resort vil være ca 2,1 mia. kr., når Lübker Golf Resort indvies i 2008.

Konsortiets samlede investering i Djurs Sommerland og Lübker Golf Resort vil være ca 2,1 mia. kr., når Lübker Golf Resort indvies i 2008. Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Mrk. "Internationale Oplevelsesfyrtårne" Nimtofte 11. november 2007 Vedr.: Ansøgning om analysebevilling Hermed fremsendes ansøgning om analysebevilling på

Læs mere

Projekt BedreBolig Bornholm udvikling af et nyt offentligt-privat samarbejde

Projekt BedreBolig Bornholm udvikling af et nyt offentligt-privat samarbejde Projekt BedreBolig Bornholm udvikling af et nyt offentligt-privat samarbejde BRK ansøger Vækstforum om et tilskud på maximalt kr. 461.250 af de Regionale Udviklingsmidler til medfinansiering af et et-årigt

Læs mere

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status Vækstfabrikkerne Projektets baggrund, indhold og status Agenda 1 Formål og baggrund Målsætninger, erhvervspolitisk rationale og finansiering Værdiskabelse for iværksættere og andre aktører Indhold Faglige

Læs mere

Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud

Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud Udvikling af masterplaner for fem kystbadebyer i Kongernes Nordsjælland langs Den Danske Riviera for VisitNordsjælland Delegeringspartner for EU-projektet 2012-2014

Læs mere

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftalens parter Aftalen er indgået mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet (AAU). Aftaleperiode Aftalen gælder for juni 2012

Læs mere

Udviklings- og driftsmål

Udviklings- og driftsmål Udviklingsmål koblet til Byrådets Vision Indsatsområde/ Arbejdspladser Der skal skabes flere arbejdspladser. Bosætning Der skal tiltrækkes flere bosættere i Slagelse Kommune. Flere arbejdspladser i h.t.

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE HVILKE TYPER PROJEKTER ER STØTTEBERETTIGET SOM TECHNOLOGY DEMAND? Technology Demands tager udgangspunkt i en konkret type af efterspørgsel på

Læs mere

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4923 Fax +45 8888 5501 Dato: 30. marts 2011 Sagsnr.: 201003505-4 Anni.Berndsen@middelfart.dk

Læs mere

Stålcentrum-RTC. Teknologicenter for procesudstyr til fødevareindustrien. Anne R. Boye-Møller, seniorkonsulent

Stålcentrum-RTC. Teknologicenter for procesudstyr til fødevareindustrien. Anne R. Boye-Møller, seniorkonsulent Stålcentrum-RTC Teknologicenter for procesudstyr til fødevareindustrien Anne R. Boye-Møller, seniorkonsulent anne.boye-moller@teknologisk.dk info@staalcentrum.dk Stålcentrums åbningskonference Kolding,

Læs mere

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED DU KAN BRUGE FOODNETWORK TIL... 210 mm MATCHMAKING Vi finder den rigtige samarbejdspartner til dig både danske og udenlandske Vi bygger bro mellem

Læs mere

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FORORD Møder er noget vi alle går til. På vores arbejdsplads, i den lokale idrætsforening og på

Læs mere

ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE. - Projektforslag til regional udviklingspulje

ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE. - Projektforslag til regional udviklingspulje ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE - Projektforslag til regional udviklingspulje INDHOLD BAGGRUND... 2 FORMÅL... 2 PLATFORM... 2 INDHOLD... 4 TIDSPLAN... 5 BUDGET

Læs mere

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond Det anbefales, at du læser denne vejledning omhyggeligt, inden du udfylder ansøgningsskemaet. 1. Fondens formål Formålet med Grøn Omstillingsfond

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet RETHINK Kulturturisme : Konsulentbistand til Udvikling af håndbog

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

Status på Bright Green Island-strategien 2014

Status på Bright Green Island-strategien 2014 Status på Bright Green Island-strategien 2014 Rød=ikke implementeret Gul=delvis implementeret Lysegrøn=implementeret med plads til forbedringer Mørkegrøn=implementeret, evt. i modificeret form Indsats

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

Energitjenesten 3.0. - borgernær energirådgivning og information. Baggrundsbeskrivelse

Energitjenesten 3.0. - borgernær energirådgivning og information. Baggrundsbeskrivelse Energitjenesten 3.0 - borgernær energirådgivning og information Baggrundsbeskrivelse Energitjenesten har siden 2005 ydet uafhængig og uvildig energirådgivning og information til danske energiforbrugere.

Læs mere

Vækst for helårsturismen i Vestsjælland

Vækst for helårsturismen i Vestsjælland Vækst for helårsturismen i Vestsjælland Projektansøger: Kalundborg Kommune Projektets formål: Formålet med projektet er at udvikle og iværksætte en række tiltag, der skal realisere Vestsjællands væsentlige

Læs mere

DET LANGE, SEJE TRÆK

DET LANGE, SEJE TRÆK DET LANGE, SEJE TRÆK Energiby hvad er det? Det gode eksempel Skal tjene som inspirationskilde En udnævnelse, der forpligter Kolding vil fortsætte de gennemtænkte, fremtidssikrede og ambitiøse indsatser

Læs mere

Karin Topsø Larsen Anders Hedetoft

Karin Topsø Larsen Anders Hedetoft Karin Topsø Larsen Anders Hedetoft 1 Viden fra andre erhvervsuddannelser og efteruddannelse Erhvervsudvalg/ brancheforeninger optaget af mangel på uddannet arbejdskraft, trods arbejdsløshed nu Efteruddannelsesudvalg

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Det unikke Bornholm Vækst via kreativitet og kvalitet. Handlingsplan 2008

Det unikke Bornholm Vækst via kreativitet og kvalitet. Handlingsplan 2008 Det unikke Bornholm Vækst via kreativitet og kvalitet Handlingsplan 2008 Bornholms Vækstforum Vedtaget den 12. december 2007 1 Sekretariatet for Bornholms Vækstforum Bornholms Regionskommune/Regional Udvikling

Læs mere

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark Turismefremmedagen, 27. marts 2014 Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark 1 Agenda Hvordan forholder VisitDenmark sig til Regeringens Vækstplan for Dansk Turisme? Budskab

Læs mere

Destination Bornholm Jubilæumsskrift 1992-2012

Destination Bornholm Jubilæumsskrift 1992-2012 Destination Bornholm Jubilæumsskrift 1992-2012 Denne rapport markerer 20-året for Destination Bornholms eksistens, og den udvikling selskabet har gennemgået. Jubilæumsskrift - Tilbageblik 1992-2012 Jubilæumsskrift

Læs mere

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. august 2014 2015, 2016 og 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den

Læs mere

Tillæg til resultatkontrakt Vedrørende Erhvervsudvikling indenfor biomasse til energi Journalnummer: 1-33-76-24-3-10

Tillæg til resultatkontrakt Vedrørende Erhvervsudvikling indenfor biomasse til energi Journalnummer: 1-33-76-24-3-10 Tillæg til resultatkontrakt Vedrørende Erhvervsudvikling indenfor biomasse til energi Journalnummer: 1-33-76-24-3-10 Projektets titel På vej mod methansamfundet? - anvendelse af brint til opgradering af

Læs mere

Midtjysk Eksport og Internationaliseringsprogram

Midtjysk Eksport og Internationaliseringsprogram Midtjysk og Internationaliseringsprogram Mission: Moskva, juni 2013 Claus Mortensen Projektleder Agro Park/GLOBALmidt Agro Park, 14 marts 2013 INTERNATIONALISERING AF DIN VIRKSOMHED - At give mulighed

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 6. juni 2014 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 Baggrund/Indledning Indsatsen i Væksthusene giver et positivt samfundsøkonomisk afkast, viser en ekstern evaluering

Læs mere

Hub North. Den 30. November 2010

Hub North. Den 30. November 2010 Hub North Den 30. November 2010 AAU s Fundraising og Projektledelseskontor Jane Tymm-Andersen Jet@adm.aau.dk Fundraising & Projektledelseskontor Giver assistance i forbindelse med udarbejdelse af projektansøgninger,

Læs mere

Cleantechdag 15.3.2010

Cleantechdag 15.3.2010 Cleantechdag 15.3.2010 Dagens Program 10.00 Nye virksomheder i Cleantech Partnerskab 10.30 Hvordan får Cleantech virksomheder de bedste muligheder? 11.00 Copenhagen Cleantech Cluster 11.30 Gate 21 11.45

Læs mere

Evaluering af regionalfondsprojektet Grøn Energi i Innovative Netværk.

Evaluering af regionalfondsprojektet Grøn Energi i Innovative Netværk. Evaluering af regionalfondsprojektet Grøn Energi i Innovative Netværk. Rammerne: Regionalfondsprojektet Grøn Energi i Innovative Netværk (GEIN) havde til formål at udvikle og facilitere et offentligt-privat

Læs mere

KICK-OFF-MØDE NY BORNHOLMSK INNOVATIONSPLATFORM BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING

KICK-OFF-MØDE NY BORNHOLMSK INNOVATIONSPLATFORM BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING NY BORNHOLMSK INNOVATIONSPLATFORM BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING FRA KL. 13-15 PÅ BRIGHT PARK SKIFT GEAR. KOM I GANG MED EN BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING. BLIV EN DEL AF BRIGHT GREEN ISLAND-VISIONEN.

Læs mere

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 ENERGI ERHVERV UDVIKLING INNOVATION VÆKST Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 på vej mod mere vækst og udvikling Skive - det er RENT LIV 2013-2016 Skive - det er RENT LIV Indhold Vi vil skabe mere

Læs mere

Anderledes. vejen til den gode mødeoplevelse. en videreudvikling. meetovater uddannelsen

Anderledes. vejen til den gode mødeoplevelse. en videreudvikling. meetovater uddannelsen Anderledes mødeoplevelser vejen til den gode mødeoplevelse en videreudvikling af meetovater uddannelsen ErhvervsturismeAkademiet for Midtjylland i samarbejde med Annhansen concept+competence anderledes

Læs mere

BILAG TIL. UDBUD AF EKSTERN EVALUERING VEDR. KOMPETENCEFORSYNINGmidt

BILAG TIL. UDBUD AF EKSTERN EVALUERING VEDR. KOMPETENCEFORSYNINGmidt BILAG TIL UDBUD AF EKSTERN EVALUERING VEDR. KOMPETENCEFORSYNINGmidt NOVEMBER 2014 Indhold INDLEDNING... 3 PROJEKTBESKRIVELSE AF KOMPETENCEFORSYNINGmidt... 3 Udfordringer... 3 Baggrund... 4 Grundlag...

Læs mere

Rammebetingelser og udviklingsmuligheder for videregående uddannelse på Bornholm Analyse for Bornholms Vækstforum

Rammebetingelser og udviklingsmuligheder for videregående uddannelse på Bornholm Analyse for Bornholms Vækstforum Rammebetingelser og udviklingsmuligheder for videregående uddannelse på Bornholm Analyse for Bornholms Vækstforum Præsentation på workshop om uddannelse på Bornholm Bornholms Akademi 23. april 2014 Agenda

Læs mere

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Indhold 1. Indledning 2. Hovedaktiviteter 3. Læringspunkter 4. Bilag 1. Indledning I slutrapporten redegøres for forprojektets

Læs mere

ELENA-INITIATIV I REGION SJÆLLAND. v/ Flemming Jørgensen Miljø og Klima

ELENA-INITIATIV I REGION SJÆLLAND. v/ Flemming Jørgensen Miljø og Klima ELENA-INITIATIV I REGION SJÆLLAND v/ Flemming Jørgensen Miljø og Klima AGENDA Præsentation ELENA teknisk bistand betalt af EU Erfaringer fra Region Sjælland og 12 kommuner Forundersøgelse ELENA-ansøgning

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland.

Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland. Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland. Udbyder Opgaven bliver udbudt af projektet: Stærke turismekompetencer - Kvalitetsløft gennem online tilstedeværelse. Dette projekt

Læs mere

Handlingsplan 2014 for Bornholms Akademi

Handlingsplan 2014 for Bornholms Akademi Handlingsplan 2014 for Bornholms Akademi Yderligere information: Bornholms Akademi Snorrebakken 66 3700 Rønne akademi@brk.dk, tlf. 56 92 16 10 Handlingsplan 2014 for Bornholms Akademi Nedenstående dokument

Læs mere

Kultursamarbejdet har fået 2 nye medlemmer i 2012: Orkester Midtvest og Struer Musikskole.

Kultursamarbejdet har fået 2 nye medlemmer i 2012: Orkester Midtvest og Struer Musikskole. Årsberetning 2012 Årsberetning for 2012 1 Kultursamarbejdets medlemmer er pt. Lemvig Kommune, Struer Kommune, Holstebro Kommune, Herning Kommune, Ikast-Brande Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune og 59 kulturinstitutioner,

Læs mere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere April 2015 Hvad ved vi om højtuddannede i SMV erne? Tre ud af fire private virksomheder i Danmark har færre end 10 ansatte. Af disse har 1 ud

Læs mere

Kommunikation. Og information. V. Mogens Vig Pedersen, adm. direktør Energi Horsens Fonden

Kommunikation. Og information. V. Mogens Vig Pedersen, adm. direktør Energi Horsens Fonden Kommunikation Og information V. Mogens Vig Pedersen, adm. direktør Energi Horsens Fonden 2 Energi Horsens Fonden Hvem vi er Vi investerer i innovative projekter, virksomheder, iværksættere inden for: Energi

Læs mere

Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark

Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark Klynger og netværk Den praktiske tilgang, skaber det værdi og Hvorfor er der kommet fokus på det nu? National strategi for

Læs mere

Business Case nr. I 309/02

Business Case nr. I 309/02 Business Case nr. I 309/02 Forslagets overskrift: Flere udrednings- og opkvalificeringsforløb i Beskæftigelsescenteret Forslagsstiller: Job- og SocialCenteret sudfordring (vision): Ved at erstatte midlertidige

Læs mere

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde Anna Porse Nielsen, Manto A/S Indhold Kort om Manto & jeg & oplevelsesøkonomi Udfordringerne Den turismemæssige værdikæde Formål, baggrund og eksempler

Læs mere

Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005

Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005 Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005 Del I: Registerbaseret statistik MARTS 2008 1 Baggrund De seneste 10-15 år har uddannelsestiltag været højt

Læs mere

OFFSHORE PÅ VINGERNE

OFFSHORE PÅ VINGERNE OFFSHORE PÅ VINGERNE Nyt projekt skal styrke og synliggøre dansk know how inden for havvindmølleteknologi Få adgang til markedet Opkvalificering af din virksomhed Få hjælp til at komme i gang Nyt, spændende

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation Fokusområder i 2014 Udvalget er med konstitueringsaftalen for perioden 2014-2017 et nyt udvalg, og indsatsen i en større del af 2014 bærer præg af, at udvalget tilegner sig det nødvendige vidensfundament

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet RETHINK Kulturturisme : Konsulentbistand til udvikling af platforms-

Læs mere

Årsberetning og Regnskab 2010

Årsberetning og Regnskab 2010 Årsberetning og Regnskab 2010 1 Det er Kultursamarbejdets vision, at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets strategiske

Læs mere

Program for dagen: 09.00: Velkomst og præsentation bordet rundt 09.15: Præsentation af SVUF og info. vedr. turisme samarbejdet i SVUF kommunerne

Program for dagen: 09.00: Velkomst og præsentation bordet rundt 09.15: Præsentation af SVUF og info. vedr. turisme samarbejdet i SVUF kommunerne Program for dagen: 09.00: Velkomst og præsentation bordet rundt 09.15: Præsentation af SVUF og info. vedr. turisme samarbejdet i SVUF kommunerne 10.00: Præsentation af oplæg til branding compass og værdisæt

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Midtjysk Iværksætterfond 1. januar 201231. december 2014 Journalnummer: 13370712 Kontraktens parter Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Eannr: 5

Læs mere

Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge

Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge For skive Kommune har projektet Genbyg Skive, som er støttet af Region Midtjyllands projekt Rethink Business, været startskuddet

Læs mere