Oversigt over primære effekter af projekter, der er indstillet til støtte fra Bornholms Vækstforum, status juni 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oversigt over primære effekter af projekter, der er indstillet til støtte fra Bornholms Vækstforum, status juni 2012"

Transkript

1 Oversigt over primære effekter af projekter, der er til støtte fra Bornholms, status juni 2012 Bilag til d. 4/6-12 pkt. 7 Opsummering Projekttyper 1 Budget i alt kr. støtte kr 2. fra 1. april 2006 til november 2011 Erhvervs-ø 32 projekter Uddannelses-ø 14 projekter nye heltidsstillinger Min. 98 arbejdspladser bevaret Nye, store ordrer Øget omsætning i erhvervene Klynger oprettet og arbejder Viden- og produktudvikling Større kendskab til Bornholm, bornholmske aktiviteter og Brandingstrategi udarbejdet Strategi for landbruget udarbejdet Undersøgelse af biomasse på Bornholm udarbejdet. Nye produkter implementeret. Øget teknologianvendelse i bornholmske virksomheder Tilbud til iværksættere om kompetenceudvikling, sparring, vækstforløb og bofællesskab Gennemført ca kortvarige uddannelsesforløb 15 personer har taget masteruddannelse i 2011 Eksport af uddannelseskoncept Kompetenceudvikling på næsten 100 virksomheder Knap 50 mentor-forløb igangsat Permanent mentorordning etableret på Øget indtjening, nye produkter, ca. 30 nye arbejdspladser, fastholdelse af arbejdspladser, styrkelse af innovationskompetencer, øget netværk og samarbejde, fastholdelse af arbejdspladser, øget kendskab til Bornholm, flere tilflyttere, reduceret CO2 udledning, 300 nye iværksættere, øget overlevelse, omsætning og eksport for iværksættere. Ca deltagerforløb, min 300 ledige i job, 2 nye akademiske uddannelser og en teknikeruddannelse. 1 Udviklingskontrakt med forlængelse/ny kontrakt= 1 projekt. Øvrige projekter der har søgt nye midler til forlængelse regnes for to projekter. 2 Inkl.. konkurrenceudsatte strukturfondsmidler. V:\Team \\Møder\2012\120604\Bilag\effekt_juni 2012.doc 1

2 Grøn test-ø 15 projekter VUC Designløsninger udviklet af studerende til virksomheder Gennemført feasibility study Uddannelse Til Alle igangsat indtil videre 442 elever med og 24 lærere kompetenceudvikles Nyt teorimodul på kunsthåndværkeruddannelsen og der arbejdes på bachelor-akkreditering af kunsthåndværkeruddannelsen Studerende fra 7 lande er blevet undervist på lakseklækkeriet Udvikling af nye uddannelser i gang. Styrkelse af andre bornholmske uddannelser Udviklet og gennemført uddannelsesforløb Fundraising igang til kongrescenter Udviklet prospekt Indkøbt elbiler Energy tours igangsat med 15 ture i 2010 og foreløbig ca. 30 gennemført i 2011 Kontakt fra virksomheder der ønsker at benytte Bornholm som test-ø Afholdt KlimaDM med Bornholm som en af vinderne Testcase igangsat. Samarbejdsaftale om Testsoftware indgået. Eksterne statsbevillinger til bornholmske projekter. -Bornholms energibalance 2008 er opdateret, så udviklingen i omstillingsprocessen fra fossile brændstoffer til vedvarende energikilder siden 2005 kan måles. 20 bornholmske familier har haft en el-bil på prøve i 3 mdr. En geothermiundersøgelse er blevet foretaget. En biomasseopgørelse er blevet udført. Flere forskningsprojektet anvender allerede den eksperimentelle platform, hvor det Bornholmske elnet og elforbrug anvendes til test og demonstration Bioethanolanlæg, nye energiprodukter, erhvervsturisme, nedsat CO2 forbrug, grønt kongrescenter, nye job, System til at modtage test-virksomheder. V:\Team \\Møder\2012\120604\Bilag\effekt_juni 2012.doc 2

3 Oplevelses ø 34 projekter I alt 95 projekter 32 håndværkere har fuldført efteruddannelsesforløbet Grøn håndværker, 18 mestre, rådgivere og tilbudsgivere har fuldført Energivejlederuddannelsen Øget omsætning. Øget overnatningstal. Fastholdelse af medarbejdere, 13,5 nye fuldtidsstillinger 21 sæsonarbejdere ansat ca. 1,5 år Nye fødevareprodukter og fødevarenetværk. Ny teknologi indført på turismeområdet, herunder nye hjemmesider Nye temaer for turisme udviklet og afprøvet 20 nye naturvejledere uddannet Turismebarometer udviklet Første 5-stjernede campingplads på vej Etablering af Convention Bureau Kulturinstitutioner opkvalificeret. Nye oplevelsesprodukter. Afholdt keramik- og glas biennaler som har givet massiv omtale af Bornholm. Aktiv borgerdeltagelse i udvikling af 4-8 havne Øget indtjening/omsætning, fastholdelse af medarbejdere, ny-ansættelser, styrket markedsføring af Bornholm som turistmål og konferencevært, øget erhvervsturisme og helårsturisme, branding af Bornholm, nye attraktioner, Medieomtale og øgede besøgstal fra EM og biennale. V:\Team \\Møder\2012\120604\Bilag\effekt_juni 2012.doc 3

4 ERHVERVSØ Projekt Status Totalt, kr. WEB 123 Afsluttet Øget aktivitet har medført 2 nye heltidsstillinger. Medarbejderstaben er derfor vokset fra 15 til 17. Centralrørs-elementer Afsluttet Videnopbygning og produktudvikling. Fastholdelse af arbejdspladser. Forlænget levetid på centralrøret og dermed større interesse. Ansættelse af 1 ekstra sælger. Kutterservice Afsluttet Kunderne begynder at komme igen, gamle, såvel som nye. Den nye teknologi har forbedret samarbejdsmulighederne med nye kunder. Fastholdelse af 11 medarbejdere. Bornholms A/S Afsluttet Udvikling i gang. Bla. Udviklet nye emballager og i gang med certificering. Agro Alarm Afsluttet Nyt produkt er fremvist på messe og virksomheden var nomineret til en pris. Bornholms Valsemølle Afsluttet Projektet er igangsat. Pakkeanlæg på plads. Har fået ny ordre på 500 tons melvarer til Føtex og Bilka, svarende til en produktionsforøgelse på 25 %. Klyngeprojektet (2 projekter) I gang Strategisk klyngearbejde, øget interesse for og deltagelse i klyngerne, samarbejdsprojekter fx Bright Green Laundry Technology, markedsføring af klyngerne. Gennemført udviklingsforløb og afleveret evalueringsrapport. Fået god national medieomtale. Afholdt klyngekonference med stor deltagelse. VF har bevilget midler til nyt klyngeprojekt. Bornholm i vækst Afsluttet virksomheder har implementeret nye produktionsprocesser. Øget indtjening. Kraftig forventning om nyt marked på kraftværker i USA Nyt produktkoncept, ny emballagetype, nyt marked. Medfører øget omsætning og flere jobs Nyt forretningsområder. Medfører øget omsætning, fastholdelse af medarbejdere samt evt. nyansættelser. Øget udvikling af specialkoncepter. Øget omsætning, ansættelse af 1-2 medarbejdere på Valsemøllen og 1-2 i leverandørnetværket. 50 virksomheder forventes at implementere nye produkter og styrke deres innovationskompetencer mht. fastholdelse og udvikling af arbejdspladser. Endvidere sikring af en helt eller delvist selvfinansieret klyngeindsats. De endelige effekter vil blive opgjort efter projektets V:\Team \\Møder\2012\120604\Bilag\effekt_juni 2012.doc 4

5 , kr. 4 virksomheder har forbedret deres innovationskompetencer. 1 virksomhed har gennemført generationsskifte. 1 ny virksomhed er blevet etableret. 1 virksomhed har implementeret nye produkter inden for digitalisering. 3 virksomheder har Implementeret nye processer inden for digitalisering. 1 virksomheder har øget deres teknologianvendelse. 2 skabte jobs - direkte. 87 bevarede jobs - direkte. Meromsætning omkring kr Folkemødet Afsluttet Folkemødet år 1 afholdt med deltagere heraf bla. alle partiledere, 72 organisationer, 4 EUparlamentarikere og 40 medier. Promovering af Bornholmske projekter på Folkemødet stor omtale af Folkemødet og Bornholm i landsdækkende medier. Øget omsætning i turisterhvervet under Folkemødet for ca. 8 mio. kr. Ansøgning til VF om tilskud til Folkemødet 2012 og Informations-kampagner (2 projekter) I gang Mere kendskab til Bornholm og gennem udgivelse af 5 stk. Business Bornholm aviser i både 2010 og 2011, avisen MERE Bornholm, pressemeddelelser samt info-video på Færgen og i Lufthavnen. Brandingstrategi Afsluttet Bla. Udarbejdelse og udgivelse af Strategien Bright Green Island 2014 Udvikling af masterbrand Afsluttet Udarbejdelse af masterbrandet Mere (2 projekter) Bornholm, en Brandbook og markedsføring af Bright Green Island bla. gennem en separat avis, kampagne og brightgreenisland.com. afslutning. Øget omsætning på øen i forbindelse med deltagelse i festivalen. Øget omtale af Bornholm og markering af øen på det politiske verdenskort. Udenøs mere kendskab til Bornholm (branding og tilflytning) og indenøs mere kendskab til. Positiv tilstrømning af tilflyttere, iværksættere og erhverv. Bornholm bliver kendt som Mere Bornholm og Bright Green Island som er baseret på 100 % vedvarende energi i 2014 bla. gn. en ny imageskabende film, gennemførsel af Match Racing Tour og stiftelsen af en Brandingpris. V:\Team \\Møder\2012\120604\Bilag\effekt_juni 2012.doc 5

6 , kr. Tilflytter-kampagner (3 projekter) I gang Udarbejdelse og udlevering af opdateret Tilflytterguide, Velkomstpakke, oprettelse af tilflytterdel på hjemmesiden bornholm.dk, Netværksarrangementer, kampagner samt deltagelse i Dyrskuet, Etape Bornholm og på Juleskibet. Der er etableret et korps af tilflytterambassadører. Mange tilfredse deltagere. Evaluering i gang. Landbrugsstrategi Afsluttet Udviklet strategi med fokus på etablering af udviklingssamarbejde med slagteriet, systematisering af naturplejen og opprioritering af kontakten til det øvrige samfund. Borgerdrevent 2. generations bioethanolanlæg Business Center Bornholm (tidl. Bornholms Erhvervscenter) ( 34projekter/udviklingskontrakt) Afsluttet Projektet har gennem interviews, undersøgelser, studier samt tests og afprøvninger forsøgt at finde frem til, hvor meget og hvilke biomasser, der kan forventes at være til rådighed på Bornholm. Projektet har også undersøgt, hvilke biomasser der ikke udnyttes i dag, og som i fremtiden med fordel vil kunne udnyttes enten i BornBioFuel eller i et af de andre bornholmske bioenergianlæg, så den samlede biomasse udnyttes bedst muligt. Projektet er afsluttet med en rapport, en hjemmeside og to små film, der kan ses på I gang Aktiviteter i gang og kontakt med mange virksomheder. Incl. Ny udviklingskontrakt for Hallegaard Pølsemageri I gang Tredoblet omsætning siden 2007, og selv i 2010, hvor virksomheden var ramt af brand, blev omsætningen Positiv tilstrømning af tilflyttere, iværksættere og erhverv. Udvikling i landbrugserhvervet Grundlag for etablering af 2. generations bioethanolanlæg med nye arbejdspladser og reduceret CO 2 udledning Ny udviklingskontrakt for 2012 rummer fortsat opsøgende erhvervsservice, samt projektledelse af Kompetenceforum Bornholm samt erhvervsturisme sekretariatet Convention Bureau Bornholm. Fordoblet omsætning og udvidelse af medarbejderstab på fire personer samt yderligere 2- V:\Team \\Møder\2012\120604\Bilag\effekt_juni 2012.doc 6

7 , kr. hævet i forhold til Omsætningen i 1. kvt er steget med 47% siden samme periode 2010, hvor virksomheden ikke havde de nye produktions faciliteter. Projektet har medført ansættelse af to pølsemagere, og der forventes ansat 3 salgsassistenter over sommeren 2012 til at klare højsæsonen. Klyngeudvikling på Bornholm I gang Det nye klyngeprojekt er igangsat primo 2012 og der har bl.a. været afholdt 3 strategiworkshops, møder med potentielle samarbejdspartnere til klyngeinnovationsforløbene. Rekruttering til kommende klyngeinnovationsforløb påbegyndt. Hasle Refractories A/S; Global styrke lokal vækst I gang Udstyret har været i drift siden medio april Gevinsten med at øge færdigvarekapaciteten med 30 % er begyndt at slå igennem. 3 personer efter et år efter projektafslutning. Deltagelse af 50 små og mellemstore virksomheder og enkelte store virksomheder i klyngecafeer mm virksomheder i længerevarende klyngeforløb. Vækst i omsætning på 10% pr. år i fem år. Ansættelse af 2-4 medarbejdere i produktion og 2-3 til salg og rådgivning. Sideløbende med projektet er salgsindsatsen øget på udvalgte markeder, således at der kan opnås større salg og dermed udnyttelse af den øgede produktionskapacitet. Virksomhedens produktansvarlige har gennemført en innovationsuddannelse. om et led i at styrke den interne vidensopsamling er der oprettet en ny stilling som tekniker med fokus på produkter, kunder og installationer. Stillingen er besat. Buildadvisor I gang Projektet er bevilget forår 2012 og har derfor endnu ikke opnået resultater. Folkemødesekretariat 2012 og 2013 I gang Folkemødet 2012 løber af stablen d juni jobs. På sigt potentielt flere deltagere, heraf mange udenøs. Mindst 400 arrangementer Mindst 80 forskellige arrangører Mindst 250 akkrediterede V:\Team \\Møder\2012\120604\Bilag\effekt_juni 2012.doc 7

8 , kr. Iværksætterfabrikken I gang Igangsat primo De fysiske rammer er på plads. Der arbejdes på at finde mentorer, arrangere inspirationsaftener, finde frivillige til et rådgiverkorps og kortlægge et professionelt rådgiverkorps. Vækstfabrikken I gang Igangsat primo Åbnet 25. april Indtil videre har en iværksætter lejet sig ind. Ole Almeborg A/S investering i robotteknologi I gang Svejserobotten med tilhørende udstyr er implementeret. Der er opnået en reduktion i svejsetiden på 46 % og der arbejdes mod den forventede reduktion på 64% på transportvogne. På øvrige rustfrie produkter er opnået en bedre finish og reduktion af svejsetiden på 24 %. Teknologien har givet virksomheden og kunderne et kvalitets- og leveringsløft og forbedret konkurrenceevnen. Fish Pro ny teknologi I gang Produktionen er igangsat med råvaretilførsler fra henholdsvis journalister. Folkemødet ventes også at bidrage til brandingen af Bornholm på langt sigt og til øget vækst i erhvervslivet på kort og langt sigt. 300 nye iværksættere skabt. Etableringsrate og overlevelsesgrad øges med 20 %. Omsætning øges med 20 %. Eksporten øges med 20 %. 300 iværksættere gennemgår et rådgivningsforløb. 30 nye iværksættere skabes. 15 iværksættere gennemgår særligt vækstforløb. Overlevelsesgrad for iværksættere øges fra 60 % til 80 %. For vækstiværksættere med ophold i Vækstfabrikken, forventes en stigning i vækst i omsætning, medarbejdere og eksport på min. 20 %. Et studenterteam etablere virksomhed i projektperioden. Forventning om 25 % flere opgaver. Omsætningsforøgelse på 3-5 % inden for et år. Bidrage til at opretholde beskæftigelsen for de nuværende 65 ansatte. Ansøger forventer en forøget omsætning i form af eksport på V:\Team \\Møder\2012\120604\Bilag\effekt_juni 2012.doc 8

9 , kr. 32 forskellige erhvervs ø projekter danske, polske og baltiske leverandører, ligesom samarbejdet med kontakter i Polen er blevet intensiveret. Endvidere er der indgået samarbejdsaftale omkring indfrysning af sild i blokke til eksportmarkedet. Det betyder, at virksomheden kan forlænge produktionsperioden og fastholde medarbejderne. I forbindelse med igangsætning af ny produktion til eksportmarkedet i juni 2012 forventes en eksportomsætning på ca. 5,0 mio. kr. SUM nye heltidsstillinger Min. 98 arbejdspladser bevaret Nye, store ordrer Øget omsætning i erhvervene Klynger oprettet og arbejder Viden- og produktudvikling Større kendskab til Bornholm, bornholmske aktiviteter og Brandingstrategi udarbejdet Strategi for landbruget udarbejdet Undersøgelse af biomasse på Bornholm udarbejdet. Nye produkter implementeret. Øget teknologianvendelse i bornholmske virksomheder Tilbud til iværksættere om kompetenceudvikling, sparring, vækstforløb og bofællesskab. 5 mio. kr. i Endelig vil projektet bidrage til at opretholde beskæftigelsen af medarbejdere på Nexø Havn, hvor det ellers kunne have været lukrativt at flytte produktionen til Baltikum eller Polen. Øget indtjening, nye produkter, ca. 30 nye arbejdspladser, fastholdelse af arbejdspladser, styrkelse af innovationskompetencer, øget netværk og samarbejde, fastholdelse af arbejdspladser, øget kendskab til Bornholm, flere tilflyttere, reduceret CO2 udledning, 300 nye iværksættere, øget overlevelse, omsætning og eksport for iværksættere. V:\Team \\Møder\2012\120604\Bilag\effekt_juni 2012.doc 9

10 UDDANNELSESØ Projekt Status Totalt Kompetence Forum I gang Sammenlægning af erhvervsrettede uddannelser og efteruddannelser. I alt 1775 personer har deltaget i kursusforløb eller anden kompetenceudviklingsaktivitet. Der har været afholdt flere aktiviteter som skal gøre virksomhederne mere kompetenceudviklingsbevidste, f.eks. stormøder, fyraftensmøder, kampagner mv. Serviceskolen I gang Der er udviklet 8 forskellige kursusforløb samt 2 specialeforløb. 43 virksomheder har sendt medarbejdere på Serviceskolen. Ca kursister (ansatte og ledige) er blevet opkvalificeret på Serviceskolen. Molly I gang personer har afsluttet uddannelsen Master i Oplevelsesledelse i yderområder i Uddannelsen udbydes nu også i Thy og der oprettes muligvis et hold i Guldborgsund. Uddannelsen går over i en fuldt finansieret driftsfase. Artikler fra de færdige mastere på Bornholm er udkommet i bogform. Mentor-projekterne (2 projekter) Afsluttet Igangsat 8 mentorforløb på SOSU og 35 på VUC med gode erfaringer. SOSU har udarbejdet et offentlig tilgængeligt metodekatalog. VUC har fortsat mentorordningen. Kompetencekobling I gang De studerende har udviklet designløsninger i samarbejde med bornholmske virksomheder. God interesse fra virksomheder. Innovation i arbejdet Afsluttet medarbejdere og ledere er opkvalificeret via tre forløb. Der har været afholdt 4 netværkssaloner med deltagelse af private virksomheder. Turisme-bachelor Afsluttet Gennemført feasibility study for de 2 uddannelser. Uddannelserne er pt. ikke Gennemførsel af uddannelsesplanlægning og kompetenceudvikling for bornholmske virksomheder. I alt 1035 deltagerforløb forventes. Bedre oplevelser for turisterne ved at turist-service-personalets kompetencer øges. Konkret ved gennemførelse af 1372 deltagerforløb og 252 ledige i jobs Masteruddannelse på øen, fokus på oplevelsesledelse. Mindske frafald på uddannelser, øge rekruttering, SOSU-Afslutningskonference 14. oktober 2010 Opnåelse af akademisk status i form af akkreditering på Bachelorniveau i Tættere kobling til erhvervslivet. Opkvalificering af 40 medarbejdere i BRK. Planlagt 3 netværkssaloner i april/maj Etablering af en erhvervsakademi-uddannelse på V:\Team \\Møder\2012\120604\Bilag\effekt_juni 2012.doc 10

11 Flere unge i uddannelse Glas- og keramikskolen, teorimodul Baltisk center for bæredygtig akvakulturuddannelse Uddannelse til alle UTA Bornholms Akademi (2 projekter) 14 forskellige uddannelses projekter igangsat. Afsluttet Lavet projektgruppe og referencegruppe. Socialfondsansøgning er udarbejdet og bevilget ( Uddannelse Til Alle - UTA). Afsluttet Teorimodul oprettet som fast del af uddannelsen I gang KU-LIFE har i september 2010 og 2011 haft internationale studerende til undervisning på Lakseklækkeriet. Maj 2011 afholdt international konference. Nye forsøg startet op primo Der arbejdes på udvikling af teknikerkurser. I gang På nuværende tidspunkt er 442 elever startet på et forløb i UTA og 24 undervisere er i gang med erfaringsudveksling. Igangsat aktiviteter som fx videofortællinger fra bornholmske virksomheder, talentklasser, erhvervsklasser, rampen, task force mv. I gang Bred aktivitetsindsats herunder for opstart af Master i Public and Private Governance i 2012 og HD samt videreudvikling af lokale uddannelser, som efterspørges af lokale institutioner. Herudover støttefunktion ifm. UTA-projektet, afdækning af muligheder for samarbejdsprojekt med CBS, herunder møder med lokale virksomheder. Projektdeltagelse i Eco-Grid og PowerLab. Sum Gennemført ca kortvarige uddannelsesforløb 15 personer har taget masteruddannelse i 2011 Eksport af uddannelseskoncept Kompetenceudvikling på næsten 100 virksomheder Knap 50 mentor-forløb igangsat Permanent mentorordning etableret på VUC 2 år og evt. en professionsbacheloroverbygning i turisme på 1½ år. Flere unge i uddannelse Oprettelse af et teorimodul Ansættelse af 1 tekniker og 2PhD-studerende. Ca. 80 nye studerende, udvikling af en teknikeruddanelse, øgede erhvervsmuligheder 95 % af en bornholmsk årgang i 2015 har gennemført en ungdomsuddannelse senest 10 år efter afsluttet grundskole. Opkvalificering af medarbejdere. Opnåelse af det nationale krav om at i 2015 skal 95% af alle unge have en ungdomsuddannelse og 50% en videregående uddannelse. Ny udviklingskontrakt behandles på VF mødet Ca deltagerforløb, min 300 ledige i job, 2 nye akademiske uddannelser og en teknikeruddannelse. V:\Team \\Møder\2012\120604\Bilag\effekt_juni 2012.doc 11

12 Designløsninger udviklet af studerende til virksomheder Gennemført feasibility study Uddannelse Til Alle igangsat indtil videre 442 elever med og 24 lærere kompetenceudvikles Nyt teorimodul på kunsthåndværkeruddannelsen og der arbejdes på bachelorakkreditering af kunsthåndværkeruddannelsen Studerende fra 7 lande er blevet undervist på lakseklækkeriet Udvikling af nye uddannelser i gang. Styrkelse af andre bornholmske uddannelser. V:\Team \\Møder\2012\120604\Bilag\effekt_juni 2012.doc 12

13 GRØN TESTØ Projekt Status Totalt Borgerdrevent 2. generations bioethanolanlæg Grønne kompetencer Bornholm som konference ø / Green solution House (3 projekter) Port of Green Tech Energy Grøn Energi i innovative netværk inkl. EnergiCamp (2 projekter) Afsluttet Interviewundersøgelse af 30 brugere Grundlag for etablering af 2. generations bioethanolanlæg med nye arbejdspladser og reduceret CO 2 udledning Afsluttet tilfredse deltagere på 5 ugers efteruddannelseskursus i energirenovering. Samt kompetenceløft af de involverede lærere. 23 deltagere var ledige under projektet og beskæftigelseseffekten har været 65%. Bornholms Erhvervsskole har efter forløbet kørt kurset 3 gange. I gang Der arbejdes fortsat med fundraising til realisering af projektet. Planer om faseopdeling af projektet. Afsluttet Udvikling af et prospekt for Nexø havn til potentielle investorer I gang Projektet har formelt pr. 22. juni 2011 taget en radikal omprioritering af aktiviteter således, at der ikke længere er ansat en fuldtidsprojektleder/koordinator og der vil ikke blive afholdt en energicamp. Til gengæld er der iværksat 7-8 samarbejdsaktiviteter mellem projektets partnere for dels at styrke relationerne, dels at styrke arbejdet omkring omstilling til mere grøn energi og endelig for at give plads til klyngearbejdet på energiområdet under BGTI (et andet regi). Der er gennemført flere delaktiviteter som fx elbil-testning og udarbejdelse af energistrategi. Bornholms energibalance 2008 er opdateret, så udviklingen i omstillingsprocessen fra fossile brændstoffer En gentagelse af kurset. Vil opkvalificere flere beskæftigede og ledige, og dermed give solid viden om energirenovering hos mange håndværkere. Vil styrke Bornholm som Bright Green Island. Helårsåbent kongrescenter med nye jobs samt på kort sigt øget beskæftigelse i byggeriet. Branding af Bright Green Island og forankring af viden om bæredygtigt byggeri hos byggefirmaer, håndværksvirksomheder og Bornholms Erhvervsskole. Tiltrækning af investorer og udarbejdelse af lokalplan for området Implementering af nye produkter hos 6 virksomheder, omstilling til alternative energiformer. Øget viden om energiforbrug. Nedsat CO 2 udledning V:\Team \\Møder\2012\120604\Bilag\effekt_juni 2012.doc 13

14 til vedvarende energikilder siden 2005 kan måles. 20 bornholmske familier har haft en el-bil på prøve i 3 mdr. kommunens el-bil projekt med 3 elbiler er blevet projektledet. En fælles energistand blandt øens energiaktører under folkemødet 2011 er blevet afholdt. En geothermiundersøgelse er blevet foretaget. En biomasseopgørelse er blevet udført. Energy Tours Afsluttet Projektet er afsluttet primo 2011 og udvikling af energy-tours arrangementerne videreføres i BCB's regi med en koordinering til projekt Convention Bureau Bornholm så der opnås den ønskede synergieffekt. Turisterhvervet har nu mulighed for at arrangere Energy Tours til turisterne, så det nu kun er de officielle Energy Tours der bliver arrangeret af BCB. Det betyder, at turisterhvervet kan skabe sig en øget indtjening ved at sælge Energy Tours til deres gæster. Der har været gennemført 15 Energy Tours i Kommercialisering af know-how på energiområdet Afsluttet Udvikling af stand til og deltagelse på Bright Green Expo dec. 2009, møder med internationale kontakter fra forskellige lande, gennemførsel af EnergyTours med intenationale gæster og præsentation på energymap.dk Powerlab I gang PowerLabDK blev indviet 15. marts Mange danske og udenlandske virksomheder og forskningsinstitutioner har besøgt og indledt drøftelser for nye samarbejdsrelationer. Næste skridt er gennem den målrettede indsats at øge de små og mellemstores bornholmske virksomheders adgang til de eksperimentelle faciliteter og det udviklingsmiljø, der er knyttet til platformen. To særlige teknologiattacher, én på DTU og én lokalt placeret på Bornholm, planlægger i øjeblikket de kommende aktiviteter, der især retter sig mod små og mellemstore virksomheder på Bornholm opnår resultater ved at være med på internationale messer, hvor virksomheder fra hele verden mødes og indgår aftaler om at samarbejde. Der sættes massivt ind overfor de kontakter, der skabes, når Bornholm er ude i verden, og dette arbejde vil fortsætte inden for projektets rammer frem til udgangen af Eksport af Bornholms viden på energiområdet samt øget erhvervsturisme og branding af øen. Det forventes, at projektet vil skabe bedre indtjening for bornholmske små og mellemstore virksomheder (SMV er), gøre det attraktivt for nye at etablere sig, tilføje konkret indhold i relation til visionen Bright Green Island samt bidrage til et internationalt fokus på Bornholm som grøn test ø. V:\Team \\Møder\2012\120604\Bilag\effekt_juni 2012.doc 14

15 Bornholm. Udvikling af grønt byggeri og spin-off Grønt byggeri og uddannelse Flere forskningsprojektet anvender allerede den eksperimentelle platform, hvor det Bornholmske elnet og elforbrug anvendes til test og demonstration, herunder EcoGrid EU, DFR - Demand as Frequency control og EDISON projekterne. I gang Projektet følger 2 konkrete demonstrationsbyggerier og har samarbejde med 5 kommende demonstrationsbyggerier. Samarbejdet med forsyningsselskaberne omkring husstandsbesøg er på plads og starter på 1. juni. Rønne Vand og Varme er nu også med med sine husstandsbesøg, og det forventes at den oprindeligt beskrevne volumen for husstandsbesøg forøges. Projektet arbejder desuden tæt sammen med BRK omkring deres kommende energirenovering og byggeriet af Green Solution House og er i dialog med Fornyelsesfonden omkring opstart af spinoff-aktiviteterne ifm. Green Solution House. Projektet har været i radio, tv og aviser 35 gange siden projektstart, har deltaget med stand på Energimessen i Østermarie og er pt. tovholder på Bright Green Island-teltet til Folkemødet. Materialer og plancer udvikles så det også kan bruges på Green Building og CICEF-messen i efteråret Da husstandsbesøgene først iværksættes 1. juni, kan der ikke med sikkerhed tilskrives projektet en beskæftigelsesmæssig effekt i projektets første periode. I gang Indtil videre har 32 håndværkere i beskæftigelse fuldført efteruddannelsesforløbet Grøn håndværker, 18 mestre, rådgivere og tilbudsgivere har fuldført Energivejlederuddannelsen, og et nyt kursus for ledige omkring afværgeforanstaltninger og energibesparende byggeri er udviklet. 50 arbejdspladser i form af øget aktivitet hos eksisterende byggeog håndværkervirksomheder samt etablering af nye spin-off virksomheder. 45 samarbejder på kryds og tværs mellem virksomheder og videninstitutioner. 15 virksomheder får forbedret adgang til viden. Projektet har en positiv effekt på udledt CO2 og forbrugt Megawatt fra ikke-fornyelige ressourcer. Hvis projektet kan skabe 10 nye energirenoveringer til lavenergiklasse 1 (2015- standard), så vil besparelsen være 120 tons CO2 om året. Opkvalificering af ansatte og ledige. Positiv miljøeffekt. V:\Team \\Møder\2012\120604\Bilag\effekt_juni 2012.doc 15

16 Bright Green Test Island BGTImodelleringsprojekt Etablering af Green Solution House Derudover er 2 kortere kurser i bæredygtighed og afværgeforanstaltninger for allerede uddannede grønne håndværkere udviklet, samt konference omkring afværgeforanstaltninger afviklet. 24. maj fremlægger projektet anbefalinger omkring klimaplanlægning til kommunalbestyrelsen i bestræbelserne på at fastholde BRK s planlagte efterspørgsel efter afværgeforanstaltninger. I gang Der er indgået samarbejdsaftale med leverandør af simulerings-software. Træning i anvendelse af modelleringssoftwaren er igangsat. Første testcase på Victor Vask i samarbejde med Jensen-Group er igangsat. Der er afholdt workshop den med projektets interessenter, og de fire øvrige testcases er identificeret. Projektet har løbende bilaterale dialoger med interessenter til de fire øvrige testcases: Bornholms Forsyning, Østkraft, Rønne Vand & Varme, Bornholms Hospital og BRK s Ældrepleje (det nye plejehjem). Projektet er i løbende dialog med virksomheder og organisationer, som ønsker at teste og demonstrere deres produkter på Bornholm. I gang Projektet er igangsat primo januar. Pt. forventes udkast til lokalplan forelagt Teknikog Miljøudvalget i juni 2012 og nedrivning jf. byggeprogrammet forventes påbegyndt i oktober stk. modelplatform baseret på 5 pilotcase-modeller - Case-relateret sæt af samfundsbeskrivende parametre - Samarbejdsaftaler med relevante forsyningsvirksomheder - Samarbejdsaftaler med Copenhagen Cluster og Copenhagen Capacity - Oplæg til metode for systematiseret teknologiscreening og -formidling til lokale SMV er - Koordinerede indsatser i BGTI og PowerLab, inkl. teknologiformidling - Oplæg til forretnings- og organisationsmodel for videreførelse af BGTI og til forankring af resultater i lokal erhvervsfremmeorganisation på Bornholm 40 årsværk indenfor byggesektoren i byggeperioden. I driftsfasen forventes skabt permanente helårsjobs i turistbranchen. Der er tale om et demonstrationsbyggeri der vil bidrage til videnformidling og øgede kompetencer i de bornholmske virksomheder og i byggeuddannelserne på Bornholm. V:\Team \\Møder\2012\120604\Bilag\effekt_juni 2012.doc 16

17 15 Grøn test-ø projekter Sum Udviklet og gennemført uddannelsesforløb Fundraising igang til kongrescenter Udviklet prospekt Indkøbt elbiler Energy tours igangsat med 15 ture i 2010 og foreløbig ca. 30 gennemført i 2011 Kontakt fra virksomheder der ønsker at benytte Bornholm som test-ø Afholdt KlimaDM med Bornholm som en af vinderne Testcase igangsat. Samarbejdsaftale om Testsoftware indgået. Eksterne statsbevillinger til bornholmske projekter. -Bornholms energibalance 2008 er opdateret, så udviklingen i omstillingsprocessen fra fossile brændstoffer til vedvarende energikilder siden 2005 kan måles. 20 bornholmske familier har haft en el-bil på prøve i 3 mdr. En geothermiundersøgelse er blevet foretaget. En biomasseopgørelse er blevet udført. Flere forskningsprojektet anvender allerede den eksperimentelle platform, hvor det Bornholmske elnet og elforbrug anvendes til test og demonstration 32 håndværkere har fuldført efteruddannelsesforløbet Grøn håndværker, 18 mestre, rådgivere og tilbudsgivere har fuldført Bioethanolanlæg, nye energiprodukter, erhvervsturisme, nedsat CO2 forbrug, grønt kongrescenter, nye job, System til at modtage test-virksomheder. V:\Team \\Møder\2012\120604\Bilag\effekt_juni 2012.doc 17

18 Energivejlederuddannelsen V:\Team \\Møder\2012\120604\Bilag\effekt_juni 2012.doc 18

19 OPLEVELSESØ Projekt Status Totalt Karameller med sjæl Afsluttet Nye Produktionsfaciliteter og foreløbig ansættelse af 1½ nye medarbejdere (antallet af fuldtidsmedarbejdere er steget fra 9 i 2009 til 10½ i 2010). Bruttoomsætningen er øget med 9%, og driftsresultatet er forbedret med 380%. Spa diamanten Afsluttet håndværkere ansat fuldtid ca. 1½ år i byggefasen, 11 nye fuldtidsstillinger fordelt på bassindrift, behandler, rengøring og køkken. Omsætningsforøgelse på 7 mio. kr. Sennepsfabrikken Afsluttet Øget efterspørgsel pga. nye produktionsprocesser og nye produkter. Virksomheden regner med at nå produktionsloftet i Bornholmske fødevarer Kunsthåndværk ud i verden Bornholm Biennals (2 projekter) Afsluttet pilotvirksomheder deltog. Øgede innovationskompetencer og produktudvikling. Produktudvikling af værktøjer og proces. Ønske fra virksomheder om videreførelse i Klyngeprojektet. Afsluttet Opnået forhandleraftaler med 6 gallerier. Opnået 6 udenlandske udstillingsaftaler og 2 danske. Fælles firmagave-system er udviklet, meget lovende firmagavesælger er fundet, og den første ordre er i hus. Fem nye tilflyttere til Bornholm som følge af nye og bevarede servicefciliteter. Afsluttet I 2008 gennemførsel af European Glass Contest med stor opmærksomhed. I 2010 efterfulgt af European Ceramics Contest Arrangementerne har nydt stor omtale i nationale og internationale medier og har tiltrukket mange fagfolk til øen fra den keramiske verden. Der deltog 110 keramikere fra 30 lande. Særlig stor presseomtale på grund af at Kronprinsesse Mary indviede udstillingen. Svanen Skibsbyggeri Afsluttet Projektet er nået i mål med ambitionerne for 1. fase; Værftsfaciliteter er opbygget, Øget omsætning og branding af Bornholm og øens fødevarer. Mere helårsturisme. Stigning i udenøs salg fra 15% til 60% Styrket virksomhedsprofil. Produktudvikling til andre virksomheder Øget indtjening. Oprettelse af fagligt sekretariat med arbejdspladser, øget fokus på Bornholm som kreativt center, 1000 overnattende gæster. Tilstødende udstillinger planlægges. En ny attraktion på Bornholm incl arbejdspladser og indtjening. Samt V:\Team \\Møder\2012\120604\Bilag\effekt_juni 2012.doc 19

20 byggeriet er planlagt og første fase af den egentlige produktion/byggeriet er afsluttet. Der har i 2010 og 2011 været ca interesserede besøgende, der er udleveret brocurer på dansk og engelsk og ca personer har deltaget i åbent hus arrangementer på væftet. Der skal nu findes finansiering til videreførsel. Kulturvækst Bornholm Afsluttet Ni deltagende kulturinstitutioner har indført nye samarbejder og udviklet nye organisationsformer og nye oplevelsesprodukter. 61 personer har været igennem opkvalificeringsforløb. Aktiviteterne videreføres i ny erhvervsdrivende forening og selvstændige projekter. De Bornholmske havne de glemte skatte Madeleines madkulturzone Det nye autentiske bornholmske køkken I gang Ca. 500 borgere ved stormøder og urbane morgenmadsmøder Fire havne udvalgt til at indgå i projektet; Nexø, Svaneke, Gudhjem/Nørresand og Allinge. Workshops for de aktive brugere pr. havn for afdækning af havnenes potentialer og brugernes interesser. Øget netværk mellem andre havne. Projektet er nået til visualiseringsfasen, hvor arkitekt Sean Claxton og journalist Michael Lambæk Nielsen, udarbejder 3D visualiseringer til brug for senere fondsansøgninger. Visualiseringsfasen ventes afsluttet inden sommer 2012 og præsenteres officelt på havnens dag 22. september Herefter går projektet over i en forankrings- og fundraising fase for at sikre, at arbejdet kan fortsættes efter projektets officielle afslutning. I gang Projektet er i fuld gang under tit. Aktiviteterne med aktører er opdelt i forskellige dyr; lam og fisk er i gang nu, senere planlægges også gris og ko. Kompendium over bornholmske urter. Udvikling af eksempel på kogehæfte. Ca. etablering af praktikforløb for bådebyggere. Gennemførsel af 34 deltagerforløb, 8 institutioner indfører nye interne eller eksterne samarbejder. Udviklingsplan for de bornholmske havne. Øget vækst. Udvikling af det bornholmske køkken med fokus på oplevelsesdimensionen. Øget netværk. V:\Team \\Møder\2012\120604\Bilag\effekt_juni 2012.doc 20

Bornholms Vækstforum. Projektkatalog. Samlet oversigt over indstillede projekter med formål, effekter og fremdrift. Maj 2011

Bornholms Vækstforum. Projektkatalog. Samlet oversigt over indstillede projekter med formål, effekter og fremdrift. Maj 2011 Bornholms Vækstforum Projektkatalog Samlet oversigt over indstillede projekter med formål, effekter og fremdrift Maj 2011 Udgivet af: Sekretariatet for Bornholms Vækstforum Regional Udvikling Ullasvej

Læs mere

Handlingsplan 2011 2012

Handlingsplan 2011 2012 Forslag til Bilag til pkt. 6 Bornholms Vækstforum 4. april 2011 Bornholms Vækstforums Handlingsplan 2011 2012 Bright Green Island Bornholm en grøn vækst-ø Bright Green Island Bornholm en grøn vækst-ø Erhvervsudviklingsstrategien

Læs mere

Ansøgning til Vækstforum

Ansøgning til Vækstforum Ansøgning til Vækstforum Projektnavn: Den Nordjyske Energiplatform Ansøger: Aalborg Kommune - Business Aalborg Juridisk ansvarlig: Thomas Kastrup Larsen / Tonny Skovsted Thorup Start: 01.01.2016 Slut:

Læs mere

Bornholms Vækstforum

Bornholms Vækstforum Bornholms Vækstforum Ansøgningsskema til Puljen af regionale udviklingsmidler Puljen understøtter projekter der skaber vækst på Bornholm. Projekttitel : Det Grønne Pakhus - oplevelsescenter for bæredygtigt

Læs mere

Arsenalet 2.0: RELOADED

Arsenalet 2.0: RELOADED Forslag til projektperiode 2015-2018 1 Arsenalet 2.0: RELOADED RESUME... 3 MÅLSÆTNINGER FOR ARSENALET 2015-2018... 3 FORVENTEDE EFFEKTER... 4 PROJEKTBESKRIVELSENS OPBYGNING... 5 ARSENALET, UDVIKLINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orientering april 2014...2 3. ET - Temadrøftelse

Læs mere

Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm. Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice

Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm. Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice 1 Indhold i hovedrubrikker: 1. Strategi og baggrund 2. Overordnede mål 3. Konkrete handlinger 4. Løbende evaluering

Læs mere

Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009. April 2009. Regeringen

Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009. April 2009. Regeringen Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009 April 2009 Regeringen Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009 april 2009 Regeringen 2 INDholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 3 Indledning 5 Den regionaløkonomiske

Læs mere

Samlet oversigt over tillæg til de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling

Samlet oversigt over tillæg til de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling Økonomi- og Erhvervsministeriet Samlet oversigt over tillæg til de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling Juni 2009 Indholdsfortegnelse Vækstforum for Region Syddanmark 3 Vækstforum

Læs mere

Business Center Bornholm Repræsentantskabsmøde 30. april 2014 ÅRSBERETNING

Business Center Bornholm Repræsentantskabsmøde 30. april 2014 ÅRSBERETNING Business Center Bornholm Repræsentantskabsmøde 30. april 2014 ÅRSBERETNING 2013 2 Forord Spændende og travlt år for Business Center Bornholm 2013 var et både spændende og travlt år for Business Center

Læs mere

Vækstaftale 2 Brevid 2046117

Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter

Læs mere

Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling

Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 24. april 2008 Bilag 4b Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 1. Indledning Regeringen og de seks regionale vækstfora indgik i juni

Læs mere

ERFARINGER OG GODE RÅD om læring og efteruddannelse i turismebranchen

ERFARINGER OG GODE RÅD om læring og efteruddannelse i turismebranchen ERFARINGER OG GODE RÅD om læring og efteruddannelse i turismebranchen Aldrig har efteruddannelse været vigtigere FORORD Turisme handler om mennesker, og det er alene menneskelige ressourcer, der kan få

Læs mere

Valgte Prioriteter. 1. Information fra Vækstforum. 2. Valg af indsatsområde og kategori. 3. Stamoplysninger om ansøger. Projekt start dato: 1-3-2010

Valgte Prioriteter. 1. Information fra Vækstforum. 2. Valg af indsatsområde og kategori. 3. Stamoplysninger om ansøger. Projekt start dato: 1-3-2010 Valgte Prioriteter Projekt start dato: 1-3-2010 Projekt slut dato: 28-2-2013 Bevilling A: Syddanmark: Regionalfonden: Prioritet 1 - Innovation og viden Vedhæftede filer Budget - Energi på havet.pdf Delprojekter

Læs mere

Evaluering af Business Center Bornholm. Udarbejdet for Bornholms Vækstforum af EHSB v/ direktør Eskild Hansen, København den 08/06/2014

Evaluering af Business Center Bornholm. Udarbejdet for Bornholms Vækstforum af EHSB v/ direktør Eskild Hansen, København den 08/06/2014 Evaluering af Business Center Bornholm Udarbejdet for Bornholms Vækstforum af EHSB v/ direktør Eskild Hansen, København den 08/06/2014 Indhold DEL 1. INDLEDNING OG SAMMENFATNING...3 1.1 Forhistorie, formål

Læs mere

- Projekt Master i oplevelsesledelse til yderområder

- Projekt Master i oplevelsesledelse til yderområder Evaluering af MOLLY november 2012 1 2 Evaluering af MOLLY - Projekt Master i oplevelsesledelse til yderområder november 2012 Anja Bach-Jensen og Karin Topsø Larsen, Center for Regional- og Turismeforskning

Læs mere

Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011

Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011 Årsberetning 2011 Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011 Endnu et år er gået. Et år hvor tankerne omkring samarbejde og arbejdet med et fælles løft har båret frugt. NTS-centeret er ved at få solidt

Læs mere

Strategi for uddannelse i entreprenørskab

Strategi for uddannelse i entreprenørskab Ministeriet for Videnskab, Udvikling og Teknologi Kulturministeriet Undervisningsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Strategi for uddannelse i entreprenørskab 1 1. Indledning Globaliseringen giver

Læs mere

Jammerbugt Kommune og Jammerbugt Erhvervs- og Turistråd ERHVERVS- & VÆKSTSTRATEGI 2014-2016. Mere i gang - flere i gang

Jammerbugt Kommune og Jammerbugt Erhvervs- og Turistråd ERHVERVS- & VÆKSTSTRATEGI 2014-2016. Mere i gang - flere i gang Jammerbugt Kommune og Jammerbugt Erhvervs- og Turistråd ERHVERVS- & VÆKSTSTRATEGI 2014-2016 Mere i gang - flere i gang Forord Mere i Gang Flere i gang Jammerbugt Erhvervs- og Turistråd og Jammerbugt Kommune

Læs mere

STRATEGISK HANDLINGSPLAN

STRATEGISK HANDLINGSPLAN STRATEGISK HANDLINGSPLAN Godkendt version 28. februar 2014 På vej mod Vores Fremtid Trekantområdets seks kommuner har i 2013 vedtaget en fælles vækststrategi Vores Fremtid med den ambitiøse målsætning

Læs mere

Evaluering af Copenhagen Talent Bridge. Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014

Evaluering af Copenhagen Talent Bridge. Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014 Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014 0 Rapport indleveret af Oxford Research til Copenhagen Capacity, december 2014 Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research

Læs mere

styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010

styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 Forord Erhvervslivets evne til at innovere er vigtig for fortsat vækst og velstand

Læs mere

Periode: 2009-2012. Kontaktperson: Projektleder Karsten Gynther, University College Sjælland, mail: kgy@ucsj.dk, tlf. 7248 1085

Periode: 2009-2012. Kontaktperson: Projektleder Karsten Gynther, University College Sjælland, mail: kgy@ucsj.dk, tlf. 7248 1085 BILAG: Udviklingsprojekter om uddannelse 1.1 Fleksibel undervisning på modtagernes præmisser - Projekttitel: ELYK-projektet Indsatsområde: Udvikling og udbredelse af mere fleksible undervisningsformer

Læs mere

Referat Udvikling Odsherred

Referat Udvikling Odsherred Referat Udvikling Odsherred Dato 25. november 2013 Tidspunkt 16:00 Sted Tinghuset, Holtets Plads 1, 4500 Nykøbing Sj. Til stede Thor Pedersen (formand), Thomas Adelskov, Morten Egeskov, Michael Jensen,

Læs mere

Erhvervspolitisk analyse

Erhvervspolitisk analyse Juni 2009 Erhvervspolitisk analyse Innovationsindsatsen i Region Sjælland Bilagsrapport udarbejdet for Vækstforum Sjælland www.damvad.dk Indhold 1 INDLEDNING... 2 2 INNOVATION I REGION SJÆLLAND... 4 2.1

Læs mere

Bilag 2. Indstilling af medlemmer til overvågningsudvalget for de to danske strukturfondsprogrammer

Bilag 2. Indstilling af medlemmer til overvågningsudvalget for de to danske strukturfondsprogrammer Bilag 1 Bilag 2 18. juni 2014 /ERST Indstilling af medlemmer til overvågningsudvalget for de to danske strukturfondsprogrammer Europa-Kommissionen har den 5. maj 2014 godkendt Danmarks partnerskabsaftale

Læs mere

GTS Performanceregnskab

GTS Performanceregnskab GTS Performanceregnskab 28 GTS Performanceregnskab 28 29 Indhold 1 Omsætning og overskud skaber ny viden s. 4 28 var et godt år for GTS-institutterne. Både omsætning og overskud steg mærkbart i forhold

Læs mere

Statusrapport for visionsprocessen. www.skive.dk. Skive Fjord med Krabbesholm Skov, foto Henrik Dalsgaard

Statusrapport for visionsprocessen. www.skive.dk. Skive Fjord med Krabbesholm Skov, foto Henrik Dalsgaard Statusrapport for visionsprocessen www.skive.dk Skive Fjord med Krabbesholm Skov, foto Henrik Dalsgaard Statusrapport for visionsprocessen Udarbejdet af: Kultur og Markedsføring Hanne Torp Brodersen Tlf.:

Læs mere

Resume for 2010. God læsning. Aalborg, marts 2010 Stig B. Norsk

Resume for 2010. God læsning. Aalborg, marts 2010 Stig B. Norsk Indholdsfortegnelse Mål og vision for NordDanmarks EU-kontor... 3 Forretningsområder... 4 1. Public service... 4 2. Forsknings & innovationsprogrammerne (FoU)/EU s Rammeprogrammer... 7 3. Interreg programmerne...

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 21-05-2013 17:00:00. Regionsgården. Regionaludvalget - mødesager

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 21-05-2013 17:00:00. Regionsgården. Regionaludvalget - mødesager DAGSORDEN Regionaludvalget - mødesager MØDETIDSPUNKT 21-05-2013 17:00:00 MØDESTED Regionsgården MEDLEMMER Karsten Skawbo-Jensen Kenneth Kristensen Berth Maja Holt Højgaard Marianne Stendell Niels Borre

Læs mere