Omsætningen i 3. kvartal levede ikke op til budgettet, og forventningerne til 2012 nedjusteres.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Omsætningen i 3. kvartal levede ikke op til budgettet, og forventningerne til 2012 nedjusteres."

Transkript

1 Selskabsmeddelelse nr november 2012 Rapport for 3. kvartal for Netop Solutions A/S Omsætningen i 3. kvartal levede ikke op til budgettet, og forventningerne til 2012 nedjusteres. Kurt Bager, CEO, udtaler: Omsætningen indenfor vores to primære segmenter, Secure Remote Control og Classroom Management, har ikke levet op til vores målsætning i 3. kvartal. Indenfor Secure Remote Control har vi ikke fået lukket det fornødne antal store ordrer. En stor brand i vores udviklingskontor i Rumænien den 12. juli, betød at en række projekter ikke kunne leveres i 3. kvartal. Vi er nu oppe at køre igen i nye lokaler, men i to måneder har vi kun kørt på 50 % kapacitet. Vores yderligere fokusering på Customer Service segmentet, hvor vi kombinerer Secure Remote Control og Live Chat får positive tilbagemeldinger fra vores kunder og partnere men vil først slå rigtigt igennem fra næste år. Indenfor Classroom Management har salget af vores produkter været dalende, og vi har savnet produktnyheder. Dette har vi fået rettet op på, og i 3. kvartal lancerede Netop Solutions den længe ventede Netop Vision Mobile til ipad. Vision Mobile giver lærere mulighed for at tilgå deres computer fra en ipad. Som konsekvens af vores resultat, må vi nedjustere forventningerne til såvel omsætning som EBITDA for Væsentlige hovedtal for 3. kvartal 2012 omfattende perioden 1. juli 30. september 2012 Omsætningen i 3. kvartal 2012 blev på DKK 18,9 mio. mod DKK 21,6 mio. i 3. kvartal 2011, hvilket svarer til et fald på 13% i forhold til samme periode sidste år. Omsætningen inden for Secure Remote Control udgjorde DKK 7,2 mio. i 3. kvartal 2012 mod DKK 9,8 mio. i samme periode sidste år. Omsætningen inden for Classroom Management udgjorde i 3. kvartal 2012 DKK 9,5 mio. mod DKK 10,3 mio. i samme periode sidste år. Live Chat omsætningen var DKK 1,2 mio. i 3. kvartal 2012 mod DKK 0,8 mio. i samme periode sidste år. Omsætningen i EMEA/APAC-regionen udgjorde i 3. kvartal 2012 DKK 8,0 mio. mod DKK 10,6 mio. i samme periode sidste år. Omsætningen i USA udgjorde i 3. kvartal 2012 DKK 10,8 mio. mod DKK 10,9 mio. i 3. kvartal Resultatet af primær drift før afskrivninger og amortiseringer (EBITDA) for 3. kvartal 2012 udgjorde minus DKK minus 1,1 mio. mod DKK 1,2 mio. i samme periode sidste år. Forringelsen i EBITDA skyldes primært den lavere omsætning. Nettoresultatet udgjorde minus DKK 4,8 mio. i 3. kvartal 2012 mod et minus på DKK 1,9 mio. i samme periode sidste år. Ledelsens nedjusterer forventningerne for 2012 således, at der forventes en omsætning for regnskabsåret 2012 i intervallet DKK mio., mod tidligere udmeldt DKK mio. og et EBITDA på DKK 0 til minus 5 mio. mod tidligere udmeldte DKK 0-5 mio. Kontakt Administrerende direktør Kurt Bager Telefon: Rapport for 3. kvartal for Netop Solutions A/S 6. november 2012 Side 1 Netop Solutions A/S T Bregnerødvej 127 F DK-3460 Birkerød CVR

2 Netop Solutions A/S Netop udvikler og sælger software-løsninger, der giver mulighed for hurtig, sikker og stabil overførsel af video, skærmbilleder, lyd og data mellem to eller flere computere. Selskabet har tre forretningsområder: Secure Remote Control, Classroom Management og Live Chat. Netop Remote Control er den mest skalerbare og sikre løsning på markedet for fjernbetjening i dag. Og flere end halvdelen af Fortune 100 benytter sig af denne unikke løsning. Netop Remote Control hjælper virksomheder verden over med at skære i supportomkostninger og leve op til strenge sikkerhedskrav. Med de markedsledende Classroom Management-løsninger til det digitale klasseværelse hjælper Netop elever og lærere i 75 lande med at opnå resultater gennem virtuel undervisning. Højere effektivitet og karakterer er blot nogle af resultaterne. Netops Live Chat-løsning, Netop Live Guide, er en unik chat-løsning, som giver virksomheder mulighed for at tilbyde en bedre kundeservice, øge effektiviteten og salget samt konvertere online besøgende til kunder. Netop beskæftiger ca. 130 ansatte og har datterselskaber i USA, England, Rumænien, Kina og Schweiz. Selskabet sælger sine løsninger til offentlige og private kunder i mere end 80 lande. Netop Solutions A/S er noteret på Københavns Fondsbørs OMX. I 2011 omsatte Netop for DKK 88,3 mio. Læs mere på: Rapport for 3. kvartal for Netop Solutions A/S 6. november 2012 Side 2 Netop Solutions A/S T Bregnerødvej 127 F DK-3460 Birkerød CVR

3 Finansielle hoved- og nøgletal for Netop-koncernen DKK mdr mdr kvt kvt HOVEDTAL Resultatopgørelse Omsætning Resultat før finansielle poster og afskrivninger (EBITDA) (5.317) 543 (1.083) Resultat af primær drift (EBIT) (14.470) (7.680) (4.062) (1.516) Resultat af finansielle poster (599) (1.232) (683) (521) Resultat før skat (15.070) (8.912) (4.745) (2.037) Periodens resultat (15.628) (8.440) (4.831) (1.910) Balance Langfristede aktiver Kortfristede aktiver Aktiver i alt Aktiver excl. likvide beholdninger Selskabskapital Egenkapital Langfristede forpligtelser Kortfristede forpligtelser Pengestrømsopgørelse Pengestrømme fra driftsaktivitet (3.142) (52) Pengestrømme fra investeringsaktivitet (5.567) (4.107) (1.658) (1.110) Heraf til investering i materielle anlægsaktiver (1.784) (358) (1.178) (66) -496 Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Pengestrømme i alt (8.709) (1.810) (1.710) NØGLETAL Regnskabsrelaterede nøgletal 1) EBITDA-margin (%) (8) 1 (6) 5 3 EBIT-margin (%) (23) (12) (22) (7) -10 Soliditetsgrad (%) Forrentning af egenkapitalen (%) (23) (10) -14 Aktierelaterede nøgletal 1) Resultat pr. Aktie (DKK) (2,4) (1,3) (0,8) (0,3) (1,8) Udvandet resultat pr. Aktie (DKK) (2,4) (1,3) (0,8) (0,3) (1,8) Indre værdi pr. Aktie (DKK) 9,3 12,0 11,7 Kurs / indre værdi 0,8 1,0 0,6 P / E-værdi (3,1) (8,7) (4,1) Pengestrømme fra driftsaktivitet pr. Aktie (DKK) (0,5) 0,4 (0,0) 0,3 0,8 Udbytte pr. Aktie (DKK) Udbytteandel (%) Børskurs ultimo 7,5 11,5 7,3 Gennemsnitligt antal aktier (1.000 stk. á DKK 5) Antal aktier ved periodens udløb (1.000 stk. á DKK 5) Medarbejderrelaterede nøgletal Gennemsnitligt antal ansatte ) Resultat og udvandet resultat pr. aktie er beregnet i overensstemmelse med IAS 33. Øvrige nøgletal er beregnet efter Finansanalytikerforeningens "Anbefalinger & Nøgletal 2010". Der henvises til nøgletalsdefinitioner i anvendt regnskabspraksis note 1 i årsrapporten for 2010.

4 Ledelsesberetning Omsætningen 3. kvartal 2012 Netop Solutions' omsætning udgjorde i 3. kvartal 2012 DKK 18,9 mio. mod DKK 21,6 mio. i 3. kvartal Omsætningen er reduceret med DKK 2,7 mio. svarende til 13 % sammenlignet med samme periode i Omsætningen inden for Live Chat stiger, mens omsætningen inden for Secure Remote Control og Classroom Management falder. Kursreguleringer på USD har påvirket omsætningen positivt i 3. kvartal med DKK 1,4 mio. sammenlignet med sidste år. Secure Remote Control Omsætningen indenfor Secure Remote Control udgjorde DKK 7,2 mio. i 3. kvartal 2012 mod DKK 9,8 mio. i samme periode sidste år, svarerende til et fald på 30% målt i lokalvaluta, og et fald på 27% inklusiv kursreguleringer. Kursreguleringer er primært på US dollars og har påvirket omsætningen positivt i 3. kvartal med DKK 0,5 mio. sammenlignet med sidste år. Faldet inden for Secure Remote Control er primært sket i Nordic og UK. Faldet i UK kan til dels relateres til en omstrukturering foretaget i 3. kvartal, hvor salgskontoret i UK er blevet reduceret. Indtil der er indgået aftale med en partner i UK, varetages salget fra Danmark. I Nordic har vi ikke været i stand til at lukke det fornødne antal store ordrer. Salget af serviceaftaler ligger på niveau med tidligere år og vækster i alt set over årets første 9 måneder. I 3. kvartal lancerede Netop Solutions en ny app Netop Remote Control Mobile, som findes i Apple App Store. Det er Netop Solutions første app til ios platformen, og den gør det muligt for supportere og systemadministratorer sikkert at betjene servere og brugere direkte fra en kompatibel ipad, iphone eller ipod enhed. Som en del af marketingindsatsen på Secure Remote Control deltog Netop Solutions på 2 events i løbet af 3. kvartal Design East i Boston, US, en konference med fokus på embedded løsninger og IT Messen i Oslo, Norge. Begge events resulterede i gode leads til vores pipeline. Desuden fik vi fin omtale i en hel del medier i USA, England og Tyskland. Classroom Management Omsætningen indenfor Classroom Management udgjorde DKK 9,5 mio. i 3. kvartal 2012 mod DKK 10,3 mio. i samme periode sidste år, hvilket svarer til et fald på 15% målt i lokalvaluta og et fald på 8% inklusiv kursreguleringer. Kursreguleringer er primært på US dollars, og har påvirket omsætningen positivt i 3. kvartal med DKK 0,9 mio. sammenlignet med sidste år. Lanceringen af Vision Pro har ikke givet den vækst, som vi havde forventet, og vi må konkludere, at der har manglet produktnyheder som f.eks. lanceringen af løsninger til ipads og andre nye trends. Vi har i 3. kvartal indgået en OEM-aftale, hvor vi tilkøber software, som integreres i bl.a. Vision Pro, for derigennem at øge værdien af produktet for den enkelte lærer. Dette forventes lanceret medio 4. kvartal, men forventes ikke at få væsentlig indflydelse på omsætningen i I 3. kvartal lancerede Netop Solutions den længe ventede Netop Vision Mobile til ipad. Vision Mobile giver lærere mulighed for at tilgå deres computer fra en ipad. Vision Mobile udvider Windows computerens funktionalitet og overfører den til ipad. Med Vision Mobile er lærere ikke bundet til deres plads men kan bevæge sig frit i klasseværelset samtidigt med, at de bevarer fuld adgang til deres computer. I løbet af 3. kvartal deltog Netop Solutions på et event i Bern i Schweitz, men den største succes var responsen på de -kampagner, som blev sendt ud i forbindelse med lanceringen af Netop Vision Mobile. Rapport for 3. kvartal for Netop Solutions A/S 6. november 2012 Side 4 Netop Solutions A/S T Bregnerødvej 127 F DK-3460 Birkerød CVR

5 Live Chat Omsætningen inden for Live Chat udgjorde DKK 1,2 mio. i 3. kvartal 2012 mod DKK 0,8 mio. i tilsvarende periode for 2011 svarende til en stigning på 56%. Omsætningen for 3. kvartal er fortsat lavere end ledelsens forventninger, men vi oplever en fortsat positiv interesse omkring produktet specielt i relation til vores fokusering på IT-Helpdesk og Call Centre og via vores partnere, hvilket har resulteret i det første salg udenfor vores tre direkte markeder. I 3. kvartal har vi deltaget på flere shows og events blandt andet Customer Service Experience i New York, USA, CEM Banking i London, England og Digitaliseringsmessen i København, Danmark. Herudover har vi haft succes med flere -kampagner og PR indsatsen er også blevet belønnet. Der har været stor interesse for vores kunde Redwood City Police Department s nye chat, og Netop har i den sammenhæng udtalt sig i flere medier. Historien er blandt andet bragt i San Francisco Chronicle. Andre driftsindtægter Andre driftsindtægter, DKK 0,8 mio. relaterer sig til udbetaling af 1. rate fra forsikringsselskabet som følge af branden i Rumænien. I alt udgør 1. rate DKK 1,1 mio., og de resterende DKK 0,3 mio. er modregnet impairment nedskrivningen af de brændte aktiver. En del aktiver var afskrevet fuldt ud, hvorfor forsikringssummen overstiger værdien af nedskrivningen. Omkostninger De samlede omkostninger til produktion, eksterne omkostninger, personaleomkostninger og afskrivninger udgjorde i 3. kvartal 2012 DKK 23,6 mio., hvilket er en stigning på 2% i forhold til 3. kvartal 2011, hvor omkostningerne udgjorde DKK 23,1 mio. Som en konsekvens af den lavere omsætning, er omkostningerne i 3. kvartal reduceret i forhold til de oprindelige forventninger. Eksterne omkostninger udgjorde DKK 7,2 mio. i 3. kvartal 2012 mod DKK 7,6 mio. i 3. kvartal Personaleomkostninger udgjorde DKK 13,3 mio. i 3. kvartal 2012 mod DKK 12,5 mio. i 3. kvartal Afskrivninger udgjorde DKK 3,0 mio. i 3. kvartal 2012 mod DKK 2,7 mio. i 3. kvartal Resultat Resultatet af primær drift før afskrivninger og amortiseringer (EBITDA) for 3. kvartal 2012 udgjorde minus DKK 1,1 mio. mod DKK 1,2 mio. i samme periode sidste år. Forringelsen i EBITDA skyldes primært den lavere omsætning. Resultatet af primær drift (EBIT) blev på minus DKK 4,1 mio. i 3. kvartal 2012 mod minus DKK 1,5 mio. i samme periode sidste år. Nettoresultatet udgjorde minus DKK 4,8 mio. i 3. kvartal 2012 mod minus DKK 1,9 mio. i 3. kvartal Balance Ved udgangen af september 2012 var de samlede aktiver DKK 82,3 mio., hvoraf likvide beholdninger udgjorde DKK 5,5 mio. Egenkapitalen var på DKK 59,6 mio. (svarende til en egenkapitalandel på 72%) mod DKK 76,9 mio. ved udgangen af 3. kvartal Rapport for 3. kvartal for Netop Solutions A/S 6. november 2012 Side 5 Netop Solutions A/S T Bregnerødvej 127 F DK-3460 Birkerød CVR

6 Pengestrømme Pengestrømme fra driftsaktiviteterne udgjorde i 3. kvartal 2012 minus DKK 0,1 mio. mod DKK 1,8 mio. i samme periode året før. Opgjort pr. aktie udgjorde pengestrømmene fra driften (CFPS) minus DKK 0,0 i 3. kvartal 2012 mod DKK 0,3 i samme periode året før. Pengestrømme fra investeringsaktiviteter udgjorde i 3. kvartal 2012 DKK 1,7 mio. mod DKK 1,1 mio. i samme periode året før. Investeringerne i 3. kvartal 2012 relaterer sig primært til lønninger og andre direkte omkostninger, der kan henføres til koncernens udviklingsaktiviteter. Investeringer i nye aktiver som følge af branden i Rumænien er alle dækket af forsikringsudbetalingen. Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter udgjorde i 3. kvartal 2012 DKK 0,0 mio. sammenlignet med DKK 0,0 mio. i 3. kvartal De samlede pengestrømme udgjorde således i 3. kvartal 2012 minus DKK 1,8 mio. mod DKK 0,7 mio. i samme periode året før. Forventninger for 2012 Omsætningen i 3. kvartal og oktober måned har ikke levet op til ledelsens forventninger, særligt indenfor Secure Remote Control og Classroom Management. Indenfor Secure Remote Control er en række af de ordrer, der er i pipelinen ikke blevet lukket, og de forventes først at blive lukket i I forhold til tidligere udmeldte forventninger til dette forretningsområde, forventes omsætningen i Secure Remote Control segmentet i 2012 på niveau med Inden for Classroom Management-området forventes der i 2012 ikke længere en vækst i Classroom Management forretningsområdet på ca. 0-5%, men et mindre fald i omsætningen på ca. 5% i forhold til Indenfor Live Chat-produktet forventes der i 2012 ikke længere en fordobling af omsætningen men en vækst på 80% i forhold til Forventningerne til 2012 justeres som følge af ovenstående, og der forventes nu en omsætning i intervallet DKK mio. mod tidligere udmeldt DKK mio. Der forventes et EBITDA på DKK -5-0 mio. mod tidligere udmeldte 0-5 mio. Forventningen til omsætningen i 2012 er baseret på en USD/DKK-kurs på DKK 5,8. Ved anvendelse af en USD/DKKkurs på 5,90 forventes omsætning og EBITDA i 2012 forøget med henholdsvis ca. DKK 0,9 mio. og ca. DKK 0,5 mio. Udtalelser om fremtidige forhold Ovenstående udsagn om fremtidige forhold, herunder især forhold vedrørende fremtidig omsætning og resultat, afspejler og er baseret på ledelsens nuværende forventninger og er forbundet med risici og usikkerhed, som kan medføre, at Netop Solutions faktiske resultater afviger væsentligt fra de resultater, der beskrives i de fremadrettede udsagn. Netop Solutions advarer sine investorer om, at der ikke kan gives sikkerhed for, at de faktiske resultater eller forretningsforhold ikke vil afvige væsentligt fra hvad, der forudsiges eller gives udtryk for i sådanne fremadrettede udsagn som følge af forskellige faktorer, hvor af en del vil være uden for Netop Solutions kontrol, og kan medføre, at den faktiske udvikling afviger væsentligt fra selskabets forventninger. Disse faktorer omfatter blandt andet, men er ikke begrænset til, udviklingen i de økonomiske konjunkturer, de finansielle markeder, den teknologiske udvikling, ændringer i love og regler på Netop Solutions markeder, udviklingen i efterspørgslen efter Netop Solutions produkter, konkurrenceforhold, samt integration af tilkøbte virksomheder. Netop Solutions har ingen hensigt om, og påtager sig ingen forpligtelse til at opdatere eller ændre fremadrettede udsagn, hverken som følge af fremkomsten af nye oplysninger, fremtidige begivenheder eller på anden måde, medmindre loven kræver det. Se endvidere afsnittet om risikoforhold på side 20 i årsrapport for Meddelelser i september Indberetning af ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med Netop Solutions A/S s aktier 7. september Storaktionærmeddelelse 29. august Indberetning af ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med Netop Solutions A/S s aktier 14. august Delårsrapport for 1. halvår maj Offentliggørelse af regnskabsmeddelelse vedrørende første kvartal 2012 Rapport for 3. kvartal for Netop Solutions A/S 6. november 2012 Side 6 Netop Solutions A/S T Bregnerødvej 127 F DK-3460 Birkerød CVR

7 30. april Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem udtræder 17. april Forløbet af ordinær generalforsamling i Netop Solutions A/S 13. marts Netop Solutions A/S offentliggør årsrapport for marts Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2012 Finanskalender november 2012 Offentliggørelse af regnskabsmeddelelse vedrørende tredje kvartal 2012 Rapport for 3. kvartal for Netop Solutions A/S 6. november 2012 Side 7 Netop Solutions A/S T Bregnerødvej 127 F DK-3460 Birkerød CVR

8 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt delårsrapport for perioden 1. januar 30. september 2012 for Netop Solutions A/S. Delårsrapporten, der ikke er revideret eller gennemgået af selskabets uafhængige revisor, er aflagt i overensstemmelse med IAS 34 Præsentation af kvartalsregnskaber som godkendt af EU samt yderligere danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, de regnskabsmæssige skøn for forsvarlige. Det er vores opfattelse, at delårsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver, finansielle stilling pr. 30. september 2012 samt af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme for perioden 1. januar 30. september Ledelsesberetningen indeholder efter vor opfattelse en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultat og af koncernens finansielle stilling som helhed og en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen står overfor. Birkerød den 6. november 2012 Direktion Kurt Bager Adm. direktør Bestyrelse Ib Kunøe Jakob Bork Jan Elbæk Formand Henning Hansen Torben Frigaard Rasmussen Søren Bach Rapport for 3. kvartal for Netop Solutions A/S 6. november 2012 Side 8 Netop Solutions A/S T Bregnerødvej 127 F DK-3460 Birkerød CVR

9 RESULTATOPGØRELSE FOR KONCERNEN DKK Note 9 mdr mdr kvt kvt Nettoomsætning Direkte omkostninger (637) (963) (155) (356) Bruttoresultat Andre driftsindtægter Eksterne omkostninger (24.171) (23.692) (7.175) (7.584) Personaleomkostninger (44.272) (38.668) (13.306) (12.495) Andre driftsomkostninger Resultat før finansielle poster og afskrivninger (EBITDA) (5.317) 543 (1.083) Af- og nedskrivninger (9.154) (8.223) (2.979) (2.673) Resultat af primær drift (EBIT) (14.470) (7.680) (4.062) (1.516) Finansielle indtægter (197) 61 Finansielle omkostninger (612) (1.320) (486) (582) Resultat før skat (15.070) (8.912) (4.745) (2.037) Skat af periodens resultat (558) 472 (86) 127 Periodens resultat (15.628) (8.440) (4.831) (1.910) Resultat pr. aktie Resultat pr. aktie (EPS) (2,4) (1,3) (0,8) (0,3) Udvandet resultat pr. aktie (EPS-d) (2,4) (1,3) (0,8) (0,3)

10 TOTALINDKOMSTOPGØRELSE FOR KONCERNEN DKK mdr mdr kvt kvt Periodens resultat (15.628) (8.440) (10.898) (6.106) Anden totalindkomst Valutakursregulering ved omregning af udenlandske enheder 126 (575) 136 (1.664) Skat af anden totalindkomst Anden totalindkomst efter skat 126 (575) 136 (1.664) Totalindkomst i alt (15.502) (9.015) (10.762) (7.770)

11 KONCERN BALANCE 30/9 31/12 30/9 DKK AKTIVER Goodwill Kunderelationer Erhvervede licenser Færdiggjorte udviklingsprojekter Udviklingsprojekter under udførelse Software internt brug Immaterielle aktiver Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Indretning af lejede lokaler Materielle aktiver Deposita Andre tilgodehavender Udskudt skat Andre langfristede aktiver Langfristede aktiver i alt Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Andre tilgodehavender Likvide beholdninger Kortfristede aktiver i alt Aktiver i alt

12 KONCERN BALANCE 30/9 31/12 30/9 DKK PASSIVER Selskabskapital Overkurs Andre reserver Overført resultat Egenkapital i alt Udskudt skat Hensatte forpligtelser Pensionsforpligtelser Anden gæld Udskudte indtægter Langfristede forpligtelser i alt Hensatte forpligtelser Leverandørgæld Selskabsskat Anden gæld Udskudte indtægter Kortfristede forpligtelser i alt Forpligtelser i alt Passiver i alt

13 PENGESTRØMSOPGØRELSE FOR KONCERNEN DKK mdr mdr Resultat af primær drift (14.470) (7.681) Regulering for ikke-likvide driftsposter m.v.: Andre driftsindtægter (770) Aktiebaseret aflønning Urealiserede kursreguleringer (310) (890) Regulering pensionsforpligtelser - 0 Regulering hensatte forpligtelser (0) (92) Af- og nedskrivninger Gevinst/tab ved salg af langfristede aktiver - - Ændring i udskudte indtægter (4.562) 253 Regulering for ændringer i driftskapital: Ændringer i tilgodehavender Ændringer i leverandørgæld og anden gæld (3.539) (2.579) Pengestrømme fra primær drift (2.477) Renteindtægter, betalt Renteomkostninger, betalt (130) (563) Pengestrømme fra ordinær drift (2.594) Betalt selskabsskat (548) (261) Pengestrømme fra driftsaktivitet (3.142) Køb af immaterielle aktiver (4.924) (3.749) Salg af immaterielle aktiver - - Køb af materielle aktiver (1.784) (358) Forsikringsudbetaling vedr. køb af materielle aktiver Salg af materielle aktiver - - Tilgang/afgang finansielle aktiver - - Pengestrøm fra investeringsaktivitet (5.567) (4.107) Periodens pengestrøm (8.709) (1.810) Likvider primo Kursregulering (39) 132 Likvider ultimo

14 EGENKAPITALOPGØRELSE FOR KONCERNEN DKK Selskabskapital Overkurs Reserve for valutakursregulering Reserve for aktiebaseret vederlæggelse Overført resultat Reserver i alt I alt Egenkapital 1. januar Total indkomst for perioden Periodens resultat (8.440) (8.440) (8.440) Anden total indkomst: Valutakursregulering ved omregning af udenlandske enheder -575 (575) (575) Skat af anden totalindkomst - - Anden total indkomst i alt - - (575) - - (575) (575) Total indkomst i alt for perioden - - (575) - (8.440) (9.015) (9.015) Transaktioner med ejere Kapitalforhøjelse - - Køb af egne aktier - - Aktiebaseret vederlæggelse Transaktioner med ejere i alt Egenkapital 30. juni Egenkapital 1. januar Total indkomst for perioden Årets resultat (15.628) (15.628) (15.628) Anden total indkomst: Valutakursregulering ved omregning af udenlandske enheder Skat af anden totalindkomst - - Anden total indkomst i alt Total indkomst i alt for perioden (15.628) (15.502) (15.502) Transaktioner med ejere Kapitalforhøjelse - - Køb af egne aktier - - Aktiebaseret vederlæggelse Transaktioner med ejere i alt Egenkapital 30. juni

15 NOTER NOTE 1 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Delårsrapporten aflægges i overensstemmelse med IAS 34 "Præsentation af delårsregnskaber", som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. Anvendt regnskabspraksis er bortset fra nedenstående uændret i forhold til koncernregnskabet for 2011, hvortil der henvises Koncernregnskabet for 2011 indeholder den fulde beskrivelse af anvendt regnskabspraksis. Ændring af anvendt regnskabspraksis: Netop Solutions med virkning fra 1. januar 2012 implementeret Amendments to IFRS 7 og IAS 12. Implementeringen har ikke påvirket indregning og måling. NOTE 2 SEGMENTOPLYSNINGER DKK måneder 2012 Netop Remote Control Classroom Management Live Chat I alt Segmentresultatopgørelse Omsætning til eksterne kunder Resultat før finansielle poster og afskrivninger (EBITDA) (10.710) Afskrivninger (1.216) (6.653) (573) (8.442) Andre segmentposter Segmentaktiver Anlægsinvesteringer måneder 2011 Netop Remote Control Classroom Management Live Chat I alt Segmentresultatopgørelse Omsætning til eksterne kunder Resultat før finansielle poster og afskrivninger (EBITDA) (6.385) Afskrivninger (622) (6.205) (394) (7.221) Andre segmentposter Segmentaktiver Anlægsinvesteringer

16 NOTER NOTE 2 SEGMENTOPLYSNINGER - fortsat DKK mdr mdr Afstemning af rapporteringspligtige segmenters omsætning, EBITDA, aktiver og andre væsentlige poster Omsætning Segmentomsætning for rapporteringspligtige segmenter Omsætning for alle andre driftssegmenter (Øvrige) Omsætning i alt, jf. resultatopgørelsen Resultat før finansielle poster og afskrivninger (EBITDA) Segmentresultat før finansielle poster og afskrivninger for rapporteringspligtige segmenter Resultat af alle andre driftssegmenter (Øvrige) Andre driftsindtægter Ikke-fordelte koncernomkostninger, administrative funktioner (17.368) (18.977) Resultat af fortsættende aktiviteter før fin. poster og afskrivninger jf. resultatopgørelsen (5.317) 543 Andre væsentlige poster - afskrivninger I alt for rapporteringspligtige segmenter (8.442) (7.221) Øvrige afskrivninger på ikke-fordelte aktiver, herunder koncernhovedsæde (712) (1.002) Andre væsentlige poster - afskrivninger, jf. resultatopgørelsen (9.154) (8.223) Aktiver Totale aktiver for rapporteringspligtige segmenter Andre ikke-fordelte aktiver, herunder koncernhovedsæde Aktiver i alt, jf. balancen Omsætning fra øvrige driftssegmenter relaterer sig til outsourcing af udviklingsteams til tredjemand. Ikke-fordelte koncernomkostninger indeholder omkostninger til ledelse samt supportfunktioner som Finans, IT, HR mv.

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014 Indhold Ledelsesberetning... 1 Hoved- og nøgletal for koncernen... 1 Regnskabsberetning... 2 Forretningsområdernes resultater... 3 Forventninger til 2014... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 Delårsrapport for 1. halvår 2015 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 9/2015 1/16 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2011/12

Delårsrapport 1. halvår 2011/12 20. februar 2012 Meddelelse nr. 124 Delårsrapport 1. halvår 2011/12 Bestyrelsen for Rovsing A/S har godkendt Selskabets delårsrapport for 1. halvår (1. juli 2011 31. december 2011) for regnskabsåret 2011/12.

Læs mere

NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K

NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 212 Nikolaj Plads 6 17 København K DELÅRSRAPPORT FOR 212 Delårsrapporten for for perioden 1. januar 31. marts 212 er offentliggjort den 29. maj 212 på NASDAQ OMX, København.

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport. 1. halvår 2014. I 1. halvår 2014 I 1. sanistaal.com

Delårsrapport. 1. halvår 2014. I 1. halvår 2014 I 1. sanistaal.com Delårsrapport sanistaal.com I I 1 Svage markedsvilkår for byggeri og stål presser indtjeningen Bygge- og anlægsbranchen er fortsat et vanskeligt marked. I Danmark er VVSmarkedet faldet med 2,1% i. Udviklingen

Læs mere

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S Investea German German High High Street Street Properties II A/S A/S Delårsrapport Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår: 1. januar 31. december Hjemstedskommune: Gentofte Direktion Bestyrelse

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere.

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. september 2015 Årsregnskabsmeddelelse 2014/15 for

Læs mere

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE Halvårsrapport, (1. oktober 2014 31. marts 2015) Første halvår af regnskabsåret Resumé: Gabriel realiserer stigning i omsætning og primær drift i første halvår. Gabriel opjusterer

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2015

Delårsrapport for 1. kvartal 2015 Meddelelse nr. 272 20. maj 2015 Delårsrapport for 1. kvartal 2015 Driftsresultat (EBIT) på DKK 173 mio. i første kvartal 2015 mod DKK 150 mio. samme periode sidste år, svarende til en stigning på 15%.

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 14 Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via Nasdaq-OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 9 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten

Læs mere

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 30. Juni 2015

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 30. Juni 2015 German High Street Properties A/S DelÅrsrapport for Perioden 1. Januar - 30. juni Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Mosehøjvej 17 2920 Charlottenlund CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår:

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Delårsrapport 1. januar-31. marts 2015

Delårsrapport 1. januar-31. marts 2015 Blue Vision A/S Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Selskabsmeddelelse nr. 19 af 14. april 2015 CVR-nr. 26 79 14 13 Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Selskabsmeddelelse nr. 19 af

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 12 Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 7 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Driftsresultat (EBIT) på DKK 485 mio. i første til tredje kvartal 2014 mod DKK 477 mio. samme periode sidste år. God aktivitet omkring indgåelse og genforhandling af

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 31. Marts 2015

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 31. Marts 2015 German High Street Properties A/S DelÅrsrapport for Perioden 1. Januar - 31. Marts Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Mosehøjvej 17 2920 Charlottenlund CVR-nr: 30 69 16 44

Læs mere

Omsætningen for 1. kvartal blev DKK 416,2 mio. (2007: DKK 416,1 mio.) Resultat før skat for 1. kvartal blev DKK 33,9 mio. (2007: DKK 31,4 mio.

Omsætningen for 1. kvartal blev DKK 416,2 mio. (2007: DKK 416,1 mio.) Resultat før skat for 1. kvartal blev DKK 33,9 mio. (2007: DKK 31,4 mio. Selskabsmeddelelse nr. 172, H+H International A/S Dampfærgevej 27-29, 4. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com Dato: 27. maj Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport 1. januar - 30. juni 2015. Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli 2015

Delårsrapport 1. januar - 30. juni 2015. Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli 2015 Blue Vision A/S Delårsrapport 1. januar 30. juni Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli CVR-nr. 26 79 14 13 Side 1 af 20 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli 3 Hoved-

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Københavns Fondsbørs Meddelelse 2007 nr. 13. 1007 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf.

Københavns Fondsbørs Meddelelse 2007 nr. 13. 1007 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf. Københavns Fondsbørs Meddelelse 27 nr. 13 Nicolaj Plads 6 12 sider 17 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf. 963 6 Delårsrapport for perioden 1. januar

Læs mere

H+H International A/S

H+H International A/S H+H International A/S Delårsrapport Selskabsmeddelse nr. 223 build with ease Væsentlige hovedtal for perioden 1. januar 31. marts Omsætningen for blev DKK 236 mio. (: DKK 221 mio.). EBITDA for blev DKK

Læs mere

Delårsrapport, 1. halvår 2010, Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje

Delårsrapport, 1. halvår 2010, Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje Side 1 af 12 OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 12/2010 Delårsrapport 1. halvår 2010 Foreningen Fast Ejendom f.m.b.a. Tuborg Boulevard

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S 8 1 Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops Indberettet til Københavns Fondsbørs via Company News Service den 16. maj 2007. Bestyrelsen i Keops har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor koncernens halvårsrapport

Læs mere

Resumé: Regnskabsmeddelelse for 1. januar 2012 til 30. juni 2012.

Resumé: Regnskabsmeddelelse for 1. januar 2012 til 30. juni 2012. Hovedkvarter: Sydvestvej 21 DK-2600 Glostrup Telefon:+45 7025 2223 Telefax:+45 7025 0223 Bank: Danske Bank CVR.Nr: 2668 5621 www.comendo.dk salg@comendo.dk Fondsbørsmeddelelse nr. 146 31. august 2012 Resumé:

Læs mere

Kvartalsrapport for første kvartal 2008 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje

Kvartalsrapport for første kvartal 2008 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje side 1 af 8 OMX Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr.8/2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal Foreningen Fast Ejendom f.m.b.a. Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup

Læs mere

Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 30. juni 2015 er offentliggjort den 24. august 2015 på NASDAQ OMX.

Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 30. juni 2015 er offentliggjort den 24. august 2015 på NASDAQ OMX. Søborg, den 24. august 2015 NASDAQ OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K DELÅRSRAPPORT FOR 2015 Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 30. juni 2015 er offentliggjort den 24. august

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 1 af 18 Delårsrapport for 1. halvår Victoria Properties A/S nærmer sig afslutning af afviklingen af Koncernens ejendomsportefølje Perioderegnskabet i overskrifter: Salget af Koncernenes ejendomme forløber

Læs mere

Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 31. marts 2015 er offentliggjort den 27. maj 2015 på NASDAQ OMX.

Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 31. marts 2015 er offentliggjort den 27. maj 2015 på NASDAQ OMX. Søborg, den 27. maj 2015 NASDAQ OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K DELÅRSRAPPORT FOR 2015 Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 31. marts 2015 er offentliggjort den 27. maj 2015

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

Investea German High Street II A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009

Investea German High Street II A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009 Investea German High Street II A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S Selskabsoplysninger Selskabet Investea German High Street II A/S Tuborg Havnevej 19 2900

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

Euroinvestor.com A/S Delårsrapport. 1. januar 30. juni 2015

Euroinvestor.com A/S Delårsrapport. 1. januar 30. juni 2015 Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Selskabsmeddelelse nr. 9/2015 af 28. august 2015 1 Indhold Resume for 1. halvår 2015 3 Ledelsespåtegning 4 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Ledelsesberetning 6 Forretning

Læs mere

Omsætning år til dato på DKK 371 mio., svarende til en stigning på 70% i forhold til samme periode sidste år.

Omsætning år til dato på DKK 371 mio., svarende til en stigning på 70% i forhold til samme periode sidste år. Delårsrapport for 1.-2. kvartal 2008 Driftsresultatet steg 42% til DKK 180 mio. i første halvår Pr. aktie steg driftsresultatet med 16% Forventninger om fremgang i omsætning og resultat i 2008 fastholdes

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462

DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462 DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462 31. juli 2012 Væsentlige hovedtal for første halvår af 2012 omfattende perioden 1. januar 30. juni 2012 Den gode udvikling fra årets første kvartal

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Vindenergi Danmark amba

Vindenergi Danmark amba Vindenergi Danmark amba ÅRSRAPPORT 2009 I HOVEDTAL 10. regnskabsår Registreret Revisionsaktieselskab HuRup Rolighedsvej 7 7760 Hurup Tlf. 9795 1711 Fax 9795 3249 CVR-nr. 2883 9200 hurup@revisionlimfjord.dk

Læs mere

DELÅRSRAPPORT for 1. halvår 2014/15

DELÅRSRAPPORT for 1. halvår 2014/15 1 DELÅRSRAPPORT for 1. halvår 2014/15 PROFIL INDHOLDSFORTEGNELSE 2 SSBV-Rovsing leverer standardprodukter samt systemer opbygget af standardprodukter til test af satellitter. Efter gennemførelsen af et

Læs mere

GRIFFIN BONDS II NRW A/S

GRIFFIN BONDS II NRW A/S GRIFFIN BONDS II NRW A/S HALVÅRSRAPPORT 2006/2007 BONDS II NRW A/S Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 31. december 2006 2 Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2006-31. december 2006 3 Balance 31. december

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Bestyrelsen i Bispebjerg Kollegiet A/S har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet.

Bestyrelsen i Bispebjerg Kollegiet A/S har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet. 66 1 Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2015 Bestyrelsen i har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet. Rapporten følger her. Resume: Halvårsresultat for

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008 mermaid technology a/s Årsregnskabsmeddelelse 2007 I løbet af 2007 blev mermaid technology a/s aktier optaget til handel på First North og Selskabet opkøbte ultimo

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

Regnskabssammendrag 2012

Regnskabssammendrag 2012 Indhold Regnskabssammendrag 1. januar 31. december 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Andelsselskabsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Pengestrømsopgørelse 8 Noter 9 1

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Meddelelse 2011 nr. 27 Aalborg, den 25. august 2011. Kontaktperson: Adm. direktør Christian B. Lund Tlf. 96 30 60 00

Meddelelse 2011 nr. 27 Aalborg, den 25. august 2011. Kontaktperson: Adm. direktør Christian B. Lund Tlf. 96 30 60 00 Meddelelse 2011 nr. 27 Aalborg, den 25. august 2011 Kontaktperson: Adm. direktør Christian B. Lund Tlf. 96 30 60 00 Sanistål A/S Håndværkervej 14 DK-9000 Aalborg Tel.: +45 96 30 60 00 Fax: +45 98 13 28

Læs mere

Resumé: Regnskabsmeddelelse for 1. jan. 2012 til 30. sep. 2012.

Resumé: Regnskabsmeddelelse for 1. jan. 2012 til 30. sep. 2012. Hovedkvarter: Sydvestvej 21 DK-2600 Glostrup Telefon:+45 7025 2223 Telefax:+45 7025 0223 Bank: Danske Bank CVR.Nr: 2668 5621 www.comendo.dk salg@comendo.dk Fondsbørsmeddelelse nr. 150 30. november 2012

Læs mere

Delårsrapport, 1. kvartal 2012, Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje

Delårsrapport, 1. kvartal 2012, Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje Side 1 af 16 OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2012 Delårsrapport 1. kvartal 2012 Foreningen Fast Ejendom f.m.b.a. Tuborg Havnevej

Læs mere

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2006 FOR POST DANMARK KONCERNEN

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2006 FOR POST DANMARK KONCERNEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2006 MEDDELELSE TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN NR. 05/2006 MEDDELELSE TIL STOCKHOLMSBÖRSEN AB NR. 01/2006 HOVEDPUNKTER FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. MARTS 2006

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser.

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. KVARTALSRAPPORT 1-2014 Kvartalsrapport TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. Store investeringer i 2013 betyder større afskrivninger og en lavere indtjening. 1.

Læs mere

Supplerende oplysninger til regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2008

Supplerende oplysninger til regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2008 Selskabsmeddelelse nr. 27/2008 Frederiksberg, 10. november 2008 Supplerende oplysninger til regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2008 Olicom A/S ( Olicom ), hvis aktier er noteret på NASDAQ OMX Copenhagen

Læs mere

Investeringsselskabet

Investeringsselskabet Investeringsselskabet LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 5 Nikolaj Plads 6 side 1 af 18 Postboks

Læs mere

Post Danmark A/S Tietgensgade 37 1566 København V CVR nr. 26 66 39 03

Post Danmark A/S Tietgensgade 37 1566 København V CVR nr. 26 66 39 03 TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE 1. HALVÅR FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD Hovedtal og nøgletal Kommentarer til regnskabet Egenkapitalforklaring Resultatopgørelse og balance Pengestrømsopgørelse

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2007/08

Delårsrapport 1. halvår 2007/08 22. februar 2007 Meddelelse nr. 39 Delårsrapport 1. halvår 2007/08 Bestyrelsen for Rovsing A/S har godkendt Selskabets delårsrapport for 1. halvår (1. juli 2007 31. december 2007) for regnskabsåret 2007/08.

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 27. januar 2004 RTX Telecom A/S. Stroemmen 6. DK-9400 Noerresundby. Denmark www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Læs mere

Primo januar 2015 blev en eksisterende langtidskontrakt med en af Topsils største FZ kunder forlænget med to år til og med 2017.

Primo januar 2015 blev en eksisterende langtidskontrakt med en af Topsils største FZ kunder forlænget med to år til og med 2017. Nasdaq Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 09/ CVR nr.: 24 93 28 18 26. maj TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S Delårsrapport, 1. januar 31. marts 1.KVARTAL SOM FORVENTET

Læs mere

Ikon tekst. Meddelelse 2010 nr. 13 Aalborg, den 26. august 2010. Kontaktperson: Adm. direktør Christian B. Lund Tlf. 96 30 60 00

Ikon tekst. Meddelelse 2010 nr. 13 Aalborg, den 26. august 2010. Kontaktperson: Adm. direktør Christian B. Lund Tlf. 96 30 60 00 Ikon tekst Meddelelse 2010 nr. 13 Aalborg, den 26. august 2010 Kontaktperson: Adm. direktør Christian B. Lund Tlf. 96 30 60 00 Sanistål A/S Håndværkervej 14 DK-9000 Aalborg Tlf. +45 96 30 60 00 Fax +45

Læs mere

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH 15. ÅRSRAPPORT 2006 67 Indholdsfortegnelse Koncernoversigt 02 69 Ledelsesberetning 03 70 Ledelsespåtegning 04 71 Revisionspåtegning 05 72 Anvendt regnskabspraksis 07 74 Resultatopgørelse 09 76 Balance

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2 01 4

HALVÅRSRAPPORT 2 01 4 HALVÅRSRAPPORT 2 01 4 european retail cvr nr: 27492797 Indhold 3 Bestyrelsens beretning 5 Hoved- og nøgletal 6 Ledelsespåtegning 7 Anvendt regnskabspraksis 8 Totalindkomstopgørelse 9 Balance 11 Opgørelse

Læs mere

Delårsrapport. 1. kvartal

Delårsrapport. 1. kvartal 12 Delårsrapport 1. kvartal RESUMÉ 2012 1. KVARTAL Primær drift (EBIT) eksklusiv ejendomsavance udgør 36,4 mio. kr. mod 29,2 mio. kr. sidste år, hvilket er en forbedring på 7,2 mio. kr. svarende til 24,7%.

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014

Kvartalsrapport. 3. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014 Kvartalsrapport Prisnedsættelser, udbygning af infrastruktur og implementering af nye IT-systemer påvirker omsætning og resultat 3. kvartal - 2014 27. oktober 2014 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen,

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Hovedtal (reviderede)

Hovedtal (reviderede) Deadline Games A/S - Fondskode DK0060021962 København den 23. marts 2009 First North Meddelelse nr. 2-2009 Årsregnskabsmeddelelse for 2008 Resumé Deadline Games A/S har i 2008 realiseret et resultat før

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere