Af Jan Jakob Floryan, cand.scient.pol. & art., mangeårig DR-korrespondent herunder i Moskva.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Af Jan Jakob Floryan, cand.scient.pol. & art., mangeårig DR-korrespondent herunder i Moskva."

Transkript

1 Putins vaklende trone Af Jan Jakob Floryan, cand.scient.pol. & art., mangeårig DR-korrespondent herunder i Moskva. Samme dag, som Vladimir Putin blev genvalgt, d.v.s. 5. marts 2012, skrev BBCs chefkorrespondent John Simpson på stationens hjemmeside, at Putin ikke ville holde de seks år, han så generøst har bevilliget sig selv. Simpsons vigtigste argument byggede på demonstrationerne efter Duma-valget i december, da hundredtusinder gik ud på gaderne i Moskva, Skt. Petersborg og i mindre omfang andre storbyer. Putins genvalg blev mødt af uset store protester, der blev slået ned med uset hårdhed. Under et nyligt besøg i Moskva havde jeg lejlighed til at tale med flere russiske politiske iagttagere, af hvilke jeg her vil fremhæve Lilja Sjevtsova og Pavel Felgenhauer. Sjevtsova, hvis artikler har været offentliggjort i Udenrigs senest i 1/2012, er senioranalytiker ved Moskva-afdelingen af den amerikanske forskningsinstitution Carnegie Endowment for Peace. Felgenhauer er en fremtrædende uafhængig sikkerhedspolitisk analytiker og kommentator. Han tager ofte ordet i Novaja Gazeta, der blandt sine bestyrelsesmedlemmer tæller flere kendte oppositionelle samt Mikhail Gorbatjov. Sjevtsovas og Felgenhauers vurderinger af Putins politiske udsigter og af den aktuelle situation var ikke helt sammenfaldende, men havde den fælles konklusion, som også John Simpson drog: Putin vil ikke sidde tiden ud. Regimet er ustabilt, det er rådvildt, og selv de loyale støtter er begyndt at tænke i alternativer. Dertil kommer en konsolidering af oppositionen med dannelsen af en national Koordinerende Komité, der kan ses som en skyggeregering. 1

2 Modernister, traditionalister og sumpen Sjevtsova peger i sin sociologiske tilgang på en opdeling af den russiske befolkning i tre kategorier: Modernisterne, traditionalisterne og sumpen.!5 % - 17 % af den voksne befolkning hører til gruppen af modernister. De bor i storbyerne, d.v.s. med over en million indbyggere, de tænker europæisk og deres værdier er pluralisme, retsstatslighed, magtdeling og markedsøkonomi. De anser korruptionen for en trussel mod samfundet og dem personligt. Traditionalisterne befinder sig i den modsatte grøft. Ifølge Sjevtsova er der næsten lige så mange af dem 15 %. De ønsker sig en stærk mand i spidsen for staten, og deres holdningsmæssige matrix er sovjetisk. Vægten lægges på magt, stormagtsstatus, nationalisme, ydre ekspansion, imperialisme, alliance mellem statsmagten og den ortodokse kirke. Her trives også socialismens floskler om lighed og social samhørighed. Gruppen er på mange måder tabt bag af en vogn i forhold til navnlig den økonomiske udvikling under frie markedsforhold. Den samfundsmæssige model antaget af Putin til ære for traditionalisterne, kan siges at være det teokratiske Iran, som Felgenhauer eksplicit henviser til. Sjevtsova nævner et tilsvarende skræmmende forbillede en nordkoreansk udvikling. Men, føjer hun til, udenlandske modeller er overflødige. Putin er godt i gang med en udvikling, som kan føre landet tilbage til 30 ernes Sovjetunionen. Stalins og terrorens tid. Mellem de to grøfter ligger sumpen eller moradset, болото. Det er moderne russiske sociologers og samfundskritikeres betegnelse for den befolkningsgruppe, der i zartiden udgjorde vel 90 % af befolkningen og blev betegnet som чёpный народ det formørkede folk. Det var først og fremmest massen af analfabetiske bønder, неписменные, d.v.s. ikke-skrivende, som de hed på russisk. I det moderne Rusland er sumpen af stor politisk betydning. Den kan vælge at tilslutte sig modernisterne, traditionalisterne eller blive delt over i fløje. Hvor stor en del af sumpen går til den ene eller den anden side, vil være afgørende for magtforholdet. Denne styrkeprøve vil kun blive afgjort ét sted er Sjevtsova og Felgenhauer enige om. Det er Moskva og intet andet. Det øvrige Rusland er uden 2

3 betydning. Et magtskifte skal finde sted inden for Kremls mure eller for foden af dem. Sådan var det også i 1917, da omvæltningerne blev sat i værk og afgjort i den kejserlige residensstad Skt. Petersborg. De kulminerede med bolsjevikkernes kup i oktober, der af den sovjetsocialistiske propaganda siden blev udråbt til Den Store Socialistiske Oktoberrevolution. Uregerligt, farligt Moskva Alt dette foregik i Skt. Petersborg, og i dag er det Moskva. De kejserlige kollegier findes ikke mere, men al den nuværende centraladministration er samlet i hovedstaden og er blevet det i stigende grad under Putin. Hvor Boris Jeltsin havde decentraliseret magten med sit kendte udsagn, at provinserne skulle tage så megen magt til sig, de orkede, har Putin fulgt den modsatte kurs. Centraliseringen har imidlertid gjort ham sårbar, mener Felgenhauer. Putin synes nemlig ikke at tage højde for samfundets opvågnen, i alt fald i Moskva, for de 15 % - 17 % modernister er ikke lige fordelt over landet. De er koncentreret i Moskva og i Skt. Petersborg. Traditionalisterne og sumpen dominerer resten. Felgenhauer peger især på, at Moskva er en kolossal og uregerlig urban organisme. Ifølge de officielle statistikker bor der op mod elleve millioner mennesker i byen. Det reelle tal, som sociologiske undersøgelser peger på, er hen ved tyve millioner. En sådan menneskemængde kan Putin ikke styre. Hvis blot 10 % af indbyggerne deltager aktivt i et oprør mod ham, bliver det til to millioner mennesker på gader og pladser. Der er, understreger Felgenhauer, kun ca urobetjente OMON i byen, og selv nu fx under vinterens demonstrationer er styret tvunget til at hente forstærkninger fra andre byer. For at kontrollere en menneskemængde på to millioner vil der være behov for i hvert fald politisoldater, og de findes ikke. Han føjer til, at i Peking i 1989 havde det kommunistiske regime ti divisioner til rådighed. Dem har Putin ikke. 3

4 Politiske trafikpropper At indsætte hæren, selv hvis så store styrker stod klar, hvad de ikke er i nærheden af Moskva, vil ikke være nogen løsning og vil kunne vise sig at være farligt. Rekrutterne er år gamle, rene drenge, siger Felgenhauer, og næppe pålidelige, hvis de beordres til at skyde på civile. Pansertropper kan i et vist omfang føres ind i byen, men er ikke egnede til at bekæmpe en folkerejsning. Desuden peger Felgenhauer på, at regimet formentlig hverken vil kunne deployere uropoliti eller regulære enheder på grund af trafiksituationen. Den i forvejen overvældende og lammende trafik i byen vil bryde helt sammen ved en revolte. Folk vil efterlade deres biler i hundredtusindvis i gaderne for at slutte sig til protesterne. Politiets og militærets køretøjer vil ikke kunne trænge nogen steder frem. Derimod vil metrosystemet til al sandsynlighed fortsat være i drift og gøre det muligt for oprørerne at flytte sig hurtigt og effektivt. Det kan udvikle sig blodigt, lyder det advarende fra Felgenhauer. Et storstilet oprør ville være døden for regimet. På to måder: Enten vil gadens styrker feje det væk, eller også vil en del af magtapparatet beslutte sig for at gøre det politisk af med Putin for at redde sit eget skind. Her er vi ved de to afgørende politiske kræfter for Ruslands fremtid: oppositionen støttet af Moskvas folkemasser og magtapparatets interne spil om at bevare magten og de meget udstrakte økonomiske privilegier, koste hvad det vil. Død mand dømmes Oppositionen undertrykkes heftigt. Vinterens storstilede demonstrationer har imidlertid vist, at regimet ikke kan stille ret meget op mod dem. Derfor er man gået over til præventiv og selektiv sovjetisk undertrykkelse à la Bresjnev. Regimet går målrettet efter nøglepersoner i oppositionsbevægelsen eller grupper, der symboliserer den. Fremtrædende kritikere af regimet chikaneres og ryger ind og ud af fængslerne. Afdøde kan også retsforfølges, for Putins hævngerrighed standser ikke ved graven. Det gælder advokaten Sergiej Magnitskij 1, der gjorde sig gældende som forsvarer i sager om borgerlige 4

5 rettigheder og blev berømt ved at rejse sag om svindel for $ 230 millioner. Han ville bevise, at pengene var blevet tilranet af korrupte embedsmænd i samarbejde med mafiaen. At han nok havde ret, fremgår af arrestationen af ham i Han overlevede ikke opholdet i Moskvas berygtede Butrykifængsel og døde i Modangrebet mod ham bestod i anklager om skattesnyd og for at være udenlandsk (d.v.s. amerikansk) agent, eftersom han arbejdede for det amerikanske advokatfirma Firestone Duncan. Nu er det politiets agt at genåbne sagen om skattesvindel, om end det står uklart, hvad man kan opnå ved at føre sag mod en afdød. Formentlig er tanken grundigt at afskrække alle fra at gå i kødet på korruptionen, som er en vigtig bestanddel af Systemet Putin. Pussy Riot, guldur og paint box Hvad angår grupper, der står oppositionen nær eller indgår i den, er det berømteste eksempel Putins angreb på femirock-gruppen Pussy Riot godt bistået af den ortodokse kirkes hierarki. Kirken har nemlig fundet tilbage til sin gamle rolle fra zartiden som styrets forlængede, åndelige arm. Putin er helt åben for dette samarbejde, og derfor lød anklagen mod Pussy Riot-pigerne på gudsbespottelse. Et afslørende og morsomt træk ved det tætte forhold mellem kirke og regime, blev ufrivilligt afsløret på patriarkatets hjemmeside. Her så man patriark Kiril sidde ved et højtpoleret skrivebord med nogle papirer foran sig. Over håndleddet havde han et funklende ur, som kendere kunne identificere som af mærket Breuget til en skønnet værdi af kr. Billedet af patriarken og hans ur gik verdenspressen rundt, hvorefter det straks blev fjernet fra hjemmesiden og erstattet af et retoucheret ét. Blot havde munken med paint boxen overset en faktor: Han fik ikke fjernet genskæret fra uret på den højtpolerede skrivebordsplade 2. Dette vækker minder om det klassiske eksempel på billedmanipulation fra Stalin-tiden 3. Her ændres et gruppebillede fra 1926 af Stalin og hans sykofanter til et billede af Stalin alene. De faldt alle fra én for én. 5

6 I spørgsmålet om patriark Kirils ur spurgte analytikerne straks, hvorfor og hvad kirken mon havde at skjule? Den dårlige samvittighed kan sandsynligvis tilskrives urets proveniens en gave fra den flinke hersker. Politikeren Vladimir Rysjkov, der er tidligere Duma-medlem og nu medstifter af partiet Folkets Frihed og kommentator på den uafhængige radiokanal Ekho Moskvy, udtrykker sig meget præcist om den ortodokse kirkes rolle i Putin-staten: Kirken har erstattet partiet 4. Bygget på løgn Forløjelse og forstillelse er ligeledes stærke kræfter bag den buldrende utilfredshed i den veluddannede borgerlige klasse i Moskva, modernisterne. Det er Felgenhauer og Sjevtsova enige om. Den åbenlyse og skamløse løgn er en af pillerne under Putins trone. Løgnen udspredes af medierne, der for det langt overvældende flertals vedkommende kontrolleres af staten via gasgiganten Gazprom eller af oligarker, der følger Putins bud af hensyn til deres store økonomiske interesser. Enkelte medier operer uden for denne skjulte censur. Det er nyhedsbureauet Interfax, radiostationen Ekho Moskvy [Moskvas Ekko], Novaja Gazeta [Den Nye Avis] og enkelte andre, der alle udmærker sig ved at have en meget ringe, elitær rækkevidde og derfor at være ufarlige for systemet. Det gælder også det frie engelsksprogede dagblad Moscow Times p.g.a. sproget, om end mange af modernisterne kan læse det og gør det 5. Løgnen fungerer fint over for sumpen, hvis kendetegn er intellektuel afstumpethed. Modernisterne kan ikke blot se igennem den, men hader den også som det magtinstrument, den er. Traditionalisterne er heller ikke tilfredse. De ønsker sig nemlig mere, end Putin leverer i øjeblikket. Endnu strengere straffe, endnu mere imperialisme og chauvinisme, endnu hårdere fremfærd over for systemkritikere og forskellige minoritetsgrupper. Fortegnelsen over love, som går meget vidt i den retning er lang. Således kategoriseres personer ansat af eller med tilknytning til udenlandske (læs: vestlige) lande som agenter. Dette ord er for den enfoldige sump slet og ret spioner. Således 6

7 har radiostationen Radio Liberty/Radio Free Europe, der drives af en bevilling af USAs Kongres, lukket sine kontorer i Rusland 6. Den amerikanske statslige hjælpeorganisation US Aid har ligeledes forladt Rusland. Forrædere, terrorister, gudsbespottere, bøsser Sjevtsova fortsætter opremsningen af nye love og lovforslag. Loven om højforræderi er blevet markant skærpet, så blot kontakt til en udlænding (vesterlænding) kan henføres under dens paragraffer. Den vil typisk kunne blive bragt i anvendelse over for medlemmer af miljøorganisationer, der samarbejder med eller udveksler data med tilsvarende organisationer i Vesten. Videre drejer det sig om loven om ekstremisme. Den er blevet udvidet og gjort så upræcis, at næsten enhver handling den være sig fysisk eller intellektuel kan dækkes af dens gyldighedsområde. At organisere demonstrationer mod Putin er klart en ekstremistisk aktivitet. Oppositionsledere kan snildt dømmes for den, og i forvejen er deltagelse i demonstrationer som oppositionen sjældent får tilladelse til strafbar og kan pålægges bøder svarende til $ 300. Det er ubetaleligt for de fleste russere. Under behandling er også en skærpelse af loven om blasfemi, så en optræden som Pussy Riots vil kunne takseres endnu hårdere. Det sker i fuld forståelse med den ortodokse kirke, der ikke vil sky nogen midler til at fastholde sit noget smuldrende greb om befolkningen. Kirken fik en storhedstid efter sovjetsocialismens fald, men siden har moderniseringen undergravet dens magt blandt de veluddannede. Senest er gennemført en lov mod tøjlesløs sexuel propaganda. Den skal ikke ramme de mere eller mindre afklædte kvinder i reklamerne eller lige så suggestive bekendtskabsannoncer på internettet, men homosexual propaganda. Klapsalver fra kirken og traditionalisterne. Alvorligere end indgrebet mod denne marginale del af befolkningen er tiltag rettet mod internettet. Nettet er meget udbredt blandt modernisterne og giver ubegrænset adgang til internationale nyhedsstrømme, sociale medier og andre kontaktfora. Her kan man høre Pussy Riots punckbøn til Jomfru Maria om at 7

8 frelse Rusland fra Putin. Internt i Rusland fungerer internettet, Facebook, Twitter, sms, app o.s.v. som effektive medier til at koordinere oppositionelle aktiviteter. Det prøver regimet at standse eller begrænse. Forbilledet må være den kvælende kinesiske kontrol. Det er alle disse stramninger, som får Sjevtsova til at tale om 30 rne. Det er imidlertid ikke nok for traditionalisterne. Americofobi Derfor må Putin trække den sædvanlige kæphest af stalden: Udlandet og navnlig USA, der nu lægges for had i de statslige massemedier, og det er så godt som dem alle. Rusland skal igen være en stormagt, som alle må regne med og frygte. I 2007 sagde den russiske udenrigsminister (også nuværende) Sergiej Lavrov i et interview med Der Spiegel: Vi ønsker jo, at man skal lytte til os 6a. Problemet er blot, at russerne ikke råder over de nødvendige ressourcer. Den russiske økonomi er monokulturel og ligesom de arabiske staters fuldstændig afhængig af energiråvarerne. Olie og gas står for 60 % af landets valutaindtægter. Den anden kilde af betydning er våbeneksport. Putins økonomiske opsving toppede i 2008 og førte til et overskud på forbundsbudgettet på 0,8 %. Under finanskrisen i 2009 faldt bruttonationalproduktet med 8 %. Det hang ene og alene sammen med udviklingen i prisen på olie og dermed gas. Denne tendens er nu taget af, og i øjeblikket ligger prisen på $ 110 per tønde og den forventede økonomiske vækst på 2-3 %, hvilket betegnes som stagnation. Det russiske forbundsbudget er beregnet ud fra en pris på $ 117 per tønde, skriver den kenderen af russisk økonomi Anders Åslund 7. Holder prisen sig på det niveau, vil underskuddet på budgettet vokse, og den fremtidige udnyttelse af skiffer i USA og flere europæiske lande kan ligefremt forårsage et prisfald, det vil kunne koste Putin magten i løbet af en nat, mener Sergiej Guriev, der er rektor for den nyoprettede private Økonomiske Skole i Moskva og medlem af en ekspertgruppe nedsat af ministerpræsident Medvedev og kaldet åben regering 8. Det vil påvirke det russiske statsbudget markant og forklarer, hvorfor russiske energiselskaber som Gazprom, Rosneft og Lukoil prøver på at 8

9 snige sig ind på europæiske markeder. Det er salget til forbrugerne, der skal redde fortjenesten. Obsternasige Rusland På denne måde bliver energiens rolle som sikkerhedspolitisk faktor, som det var tilfældet med Ukraine og Hviderusland, mindre. Derfor er store udenrigspolitiske fagter påkrævet. En velegnet scene til det er FNs Sikkerhedsråd, hvor Rusland sammen med Kina indtager rollen som de store nejsigere, der reelt har gjort rådet uarbejdsdygtigt. Her kan Rusland stadig optræde magtfuldt; Ruslands væsentligste udenrigspolitiske middel til selvhævdelse er at tirre USA. Det har også den fordel, at det er billigt. At være obsternasig og satse på energi som våben, sådan som Valerij Panjusjkin og Mikhail Zygar 9 skriver om Gazprom, er nogle af de få virkemidler i Putins hånd. Det nukleare arsenal, som stadig er i par med det amerikanske (hvis det virker), kan ikke opveje Ruslands økonomiske ubetydelighed internationalt set. Det påpeger den tidligere danske ambassadør i Moskva Per Carlsen og nævner, at den russiske økonomi kun er fire gange så stor som den danske. I et land med 141 millioner indbyggere 10. Putin og hans regime har udenrigspolitisk besluttet sig for at være komplet ligeglade med, hvad Vesten måtte mene om deres adfærd. Under præsident Boris Jeltsin kom traditionalisterne og en god del af sumpen til den opfattelse, at Rusland dansede efter Vestens pibe. Putin markerede en grundlæggende ændring i forholdet til Vesten i sin tale ved Münchener Sikkerhedskonferencen i , der kom som en ubehagelig overraskelse for Vesten, der var begyndt at se Rusland som en partner. Putins udfald havde en forløber i december 1992 under et møde i Konferencen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa i Stockholm. Daværende russiske udenrigsminister Andrej Kozyrev lagde ud med en retorik hentet fra Den Kolde Krig. Rusland skulle genvinde sit imperium, modstå Vesten på en lang række områder, herunder give fuld støtte til Milošević i Serbien. Talen hensatte de tilstedeværende udenrigsministre i forbløffelse og rædsel. Få minutter senere 9

10 vendte Kozyrev tilbage til talerstolen og sagde, at det mente han slet ikke, men ville blot tegne et billede for Vesten af, hvad der ville ske, hvis andre kom til magten end Jeltsin. Han kaldte sin optræden for chockdiplomati. Den blev dog snarere betegnet som opera buffo. Den har imidlertid vist sig at være profetisk 12. Lederen af Carnegie-instituttet i Moskva Dmitrij Trenin inddeler Putins udenrigspolitik i seks perioder 13. Den 1. er de indledende par år af hans regeringstid, hvor det gjaldt om en alliance med USA og et europæisk valg af økonomisk model. Den 2. kom i midten af det første årti og blev klart tilkendegivet ved talen på sikkerhedskonferencen i München i Trenin kalder den defensiv selvhævdelse. Den 3. fase begyndte med en genstart af forholdet til USA og søgen efter moderniseringsressourcer i Vesten, d.v.s. investeringer. Medvedevs præsidenttid flader i denne fase. Den 4. fase falder sammen med Putins genindtagelse af præsidentposten, og af Trnenin benævnes suverænisering, hvilket betyder forsøg på at gøre sig storpolitisk gældende. Sovjetimperiet er forbilledet. Trenins inddeling peger på en stigende kurve af selvhævdende aggressivitet, som krigen mod Georgien er et eksempel på. Det sker dog samtidig med, at den russiske regering reelt har måttet afgive kontrollen over Tjetjenien og det øvrige Nordkaukasus til islamister. I disse egne gælder sharia, og russiske myndigheder gør klogest i at holde sig væk. Hvad de også gør som led i en stiltiende overenskomst: I får lov til at styre jer selv, og holder jeres terrorister inden for jeres egne grænser. Felgenhauer ser i lighed med Trenin Putins nuværende udenrigspolitik som møntet på at genvinde det sovjetiske imperium. Det gælder ikke blot de svage stater i Centralasien, men sågar NATO- og EU-medlemmerne Estland, Letland og Litauen. Genoprettelsen af imperiet er den dominerende målsætning, og alle tanker om alliance med Vesten er aflivet. Vestlige politikere betragtes som forrædere, og dette synspunkt propageres ivrigt af medierne. Tilnærmelsen til Vesten under Jeltsin sås som en garanti mod et autoritært tilbagefald, men det er netop i gang. Efter en relativ mildning under Medvedev er Putin nu tilbage med sine koldkrigslignende udfald og i øvrigt personlig latterliggørelse af 10

11 europæiske regeringschefer bortset fra Angela Merkel på grund af Tysklands magtfuldhed og af Silvio Berlusconi på grund af dennes skurkagtige natur så lig Putins egen. Barack Obama er af gode grunde også undtaget. Den nye linje i russisk politik betyder, at vestlig kritik af Ruslands optræden i den syriske krise eller af de interne skærpelser rettet mod borgerrettighederne er som vand på en gås. Ligegyldighed som politik Putin og hans kumpaner har besluttet sig for at være ligeglade. Negligeringen af Vesten som led i Putins overlevelsesstrategi næres i øjeblikket af Europas økonomiske krise, USA's betydelige budgetproblemer og den paralyserende uenighed om løsningen af dem. Dermed er det liberale demokratis tiltrækningskraft blevet svækket. Så er det bedre med et styret demokrati, som er Putins bud på det politiske system i Rusland, og som sumpen gerne vil affinde sig med. Set fra modernisternes side kommer dertil, at Vesten synes ligeglad med forandringer i Rusland og snarere foretrækker status quo. Måske fordi store og voldsomme forandringer, som der kan blive tale om, når Putin styrtes, vil tilføre international politik for megen uforudsigelighed. Regimets ligegyldighed over for Vesten er del af dets overlevelsesstrategi, mener Sjevtsova. Mottoet er simpelt: Hvis vi åbner vinduet til Vesten på klem, vil folk kræve det åbnet helt og det samme med døren. Det er hvad hun kalder Gorbatjov-syndromet. For megen åbning, for megen frihed og dermed systemets endeligt. Det har Putin taget ved lære af. Vladimir Putin er en KGB-oberst og tidligere pladshund i Dresden, hvor han på sin egen krop oplevede Østtysklands sammenbrud. Siden kom han takket være skæbnens og navnlig sine velgøreres gunst til magt og ære. Først var det Leningrads/Skt. Petersborgs demokratisk valgte overborgmester Anatolij Sobtjak og siden præsident Jeltsin, der kårede ham til sin efterfølger. Til at begynde fulgte han Jeltsins demokratiske spor i det store og hele, dog uden den kaotiske adfærd, der kom til at præge Jeltsins sidste år som præsident. 11

12 Langsomt, langsomt, men beslutsomt begyndte Putin at vise tænder og handle i overensstemmelse med sin KGB-natur. Mod korruption med måde Han har oprettet og skabt et magtsystem, der synes klippefast, urokkeligt og pålideligt. Det er ingen af delene, er Sjevtsova og Felgenhauer enige om. Den politiske situation i Rusland sammenligner Sjevtsova med en kedel, hvor vandet koger voldsomt, men låget holdes tæt på plads. Hun kalder Putins politiske kurs for selvmorderisk statskunst og citerer den store engelske historiker Arnold Toynbees monumentale værk A Study of History for sentensen om, at civilisationernes forfald indtræffer på grund af deres egen, deres eliters dumhed. Felgenhauer formulerer det på den måde, at Rusland bevæger sig i en helt forkert retning. Det er destruktivt. Udviklingen fører i praksis til hektisk aktivitet i flere retninger. Undertrykkelsen af oppositionen er en af dem. Den anden er mådeholdne udrensninger i egne rækker og på topposter for korruption og svindel. Anledninger er der nok af, og der skal blot træffes en politisk beslutning om at bruge dem, så skal politiet og anklagerne sørge for at vælte en nok så magtfuld minister. Det tager kegler hos sumpen, traditionalisterne mener, at det er for lidt, modernisterne gennemskuer det. En tilsyneladende kampagne satte ind i oktober med afskedigelsen af forsvarsminister Anatolij Serdjukov med påstand om svindel med $ 100 millioner 11. Flere fulgte, og i november blev en svindel til $ 1,2 milliarder præsenteret i medierne. Kampagnen ændrer ikke ved, at iflg. meningsmålinger er korruption rykket op fra en tiendeplads til en tredjeplads på listen over russernes bekymringer. Afsløringerne kan give en vis popularitet, men der er kun tale om lejlighedsvise og sporadiske nedslag på korruption og svindel i bureaukratiet. De må på ingen måde forvandles til en målrettet og effektiv kampagne, sådan som Putin lover det, og sådan som Medvedev forsøgte at gøre. Forklaringen er simpel. Korruptionen er en central del af Systemet Putin. Det er på den måde, herskeren køber sig loyalitet på. Derfor gennemsyrer den straffrie korruption politik og stat, knytter tætte bånd 12

13 til den kriminelle verden og har et symbiotisk forhold til oligarkerne. Meget af det, der kaldes korruption, er blevet formaliseret, hvis ikke legaliseret, lyder det fra The Economist 14. Det er intet nyt. I romanen Den hvide terror og den røde fra 1905 beskriver den russisk-amerikansk-jødiske forfatter Abraham Cahan situationen i provinsbyen Miroslav i zar Aleksander d. IIs regeringstid i slutningen af det 19. årh. således: I Miroslav var bestikkelse lige så almindelig som drikkepenge på byens førende café. Man kunne ikke bevæge sig uden at vise taknemlighed. Regeringens hjul ville ikke bevæge sig i den ønskede retning, med mindre de blev smurt og prisen på denne smørelse eller taknemlighed varierede fra 10 kopek til rubler. Guvernør Bulatov, der var kommet til Miroslav som en fattig mand, var blevet den største jordejer i provinsen. Embedsmændene kaldte det at udløse fjederen 15. Systemet Putin Putins politik i de sidste 12 år har ført til, at det politiske landskab bedst kan sammenlignes med Sahara, siger Sjevtsova. Oppositionen er kuet og undertrykt, mens ingen andre vover at tale højt om det, alle ved. Korruptionen er altomfattende fra hospitaler over færdselspoliti til de højeste statsembedsmænd. I et sådant samfund og under et sådant styre indtræder imidlertid, hvad Sjevtsova kalder de utilsigtede konsekvensers lov. Det vil sige, at korruptionen, hvor nyttig den end måtte være for Putin til at fastholde magten, undergraver den på længere sigt. Repressionen får samtidig trykket i den samfundsmæssige vandkoger til at stige og stige. Der er tale om en klar svækkelse af systemet, mener Sjevtsova. Positivt for Putin er, at han stadig nyder støtte hos en del af befolkningen. Det er hos en pæn del af sumpen og traditionalisterne. De sidstnævnte har dog alternativer i skikkelse af Gennadij Zjuganovs kommunistparti og Vladimir Sjirinovkijs fascistiske nationaldemokrater. Men blandt modernisterne er ordet revolution for første gang i 70 år kommet på tale. Det er en reaktion på, at regimet har besluttet at forlænge sin levetid i tolv år fra Det er to 13

14 præsidentperioder til Putin. Derfor Putins bestræbelser på at lukke det halvåbne vindue til demokratiet, og det sker ved hjælp af selektiv undertrykkelse. Denne rigide kurs har imidlertid sin egen logik: Er man først begyndt, kan man ikke standse. Derfor peger den ovenfor omtalte lov i retning af en undtagelsestilstand i Rusland, der hele tiden må udvides med nye stramninger. Enhver tøven vil være at give efter for den borgerlige oppositions krav. Traditionalisterne bifalder Putins stramninger, men råber hele tiden på mere, mere. På denne måde er Putin fanget i sin accept af korruption og udviklingen mod undtagelsestilstand. Det giver ham meget lidt politisk manøvrerum, der indsnævres yderlige af de lurende økonomiske vanskeligheder. Imiterende autoritarisme Putins regime har undergået en mutation fra konkurrerende autoritarisme til imiterende autoritarisme, forklarer Sjevtsova. Den første version tillod en vis politisk konkurrence, så længe den ikke truede regimet. Var der tegn på det, blev truslen elimineret, som det skete med olieoligarken Mikhail Khodorkovskij, der den dag i dag vansmægter i en sibirisk arbejdslejr. Den imiterende autoritarisme lader som om de demokratiske og retsstatslige mekanismer fungerer. Der holdes valg, domstole afsiger domme, politiet efterforsker forbrydelser og der findes flere partier. Virkeligheden er dog en anden. Valgene er mere eller mindre afgjort på forhånd ved suggestive valgkampagner, køb af stemmer eller direkte stemmefusk. Domme afsiges, men i alle sager, hvor der er indblandet politik eller som rejses efter antiterror- eller spionagelove skrives dommene ikke af dommerne. Politiets efterforskning er måske effektiv, når det gælder de små fisk, men bagmændene, mafiabosserne og topembedsmændene er normalt undtaget. Der er flere partier, men kun ét der betyder noget: Putins Forende Rusland. Sijrinovskij får lov til at råbe højt op og stille vidtgående forslag, men ender altid med at stemme for Putins forlæg. Oppositionen mener, at regimet holder liv i ham og hans parti, fordi hans råben og skrigen er nyttig til at holde de 14

15 mest aggressive blandt traditionalisterne tilfredse. Zjuganovs kommunister er en mere ægte opposition, men så længe de holder sig på 10 % -12 %, er de ufarlige og kan tolereres. Den borgerlige politiske opposition er næsten udraderet. Putin viser nu sit hæslige fjæs, er Sjevtsovas ord, uden make-up for traditionalisternes skyld og drevet af undertrykkelsens egen logik. Men regimet er ikke glad for traditionalisternes krav om endnu mere hæslighed. Ikke af kærlighed til demokratiet, men fordi det ikke kan lide blod og stoler ikke helt på magtapparatet. Begynder der først at flyde blod, vil styret ikke have magtmidler til at standse det. Derfor er regimet ikke indstillet på storstilet blodsudgydelse, siger Felgenhauer og mener ligefremt, at der i sikkerhedstjenesten FSB, der er en af grundpillerne i Systemet Putin, er overvejelser i gang om, hvordan man kan slippe af med ham for at redde sig selv. For de høje og højere FSB-funktionærer er det et spørgsmål om at overleve om ikke fysisk så i den velstand, korruptionen har givet dem. Derfor vil en udskiftning af Putin kun være en ringe pris at betale for stadig at beholde magten og alle dens søde privilegier. Auraen forduftet Putins eget image og renommé er stærkt falmende. Ved sin tiltræden i 2000 var han en fornyelse. Han var ung, adræt, ikke plettet af demokratiets udskejelser, en handlingens mand, der tog fat på problemerne med energi. En karismatisk aura omspandt ham, siger analytikeren Lev Gudkov fra opinionsinstituttet Levada Centre til The Economist 16. Auraen var et rent tvprodukt, siger han. I dag ser det anderledes ud, og blandt den uddannede bybefolkning hånes han og ses som en magtsyg KGB-oberst. Ingen af hans stunts hjælper mere. Tidligere kunne han få selv de unge og uddannede til at juble, da han i 2003 overværende en koncert med Paul McCartney på Den Røde Plads. Kvinderne dånede, da han i bar overkrop galoperede derudad på den russiske steppe på en hingst. Han sprang også i faldskærm, brillerede med sine færdigheder i judo og lod sig fotografere med sportstalenter. En anmærkning i 15

16 generaliebladet fik han dog kort efter sin tiltræden med undervandsbåden Kursks forlis i Hans reaktion kom for sent og var ikke tilstrækkelig beslutsom. I dag prøver han sig stadig med sine pr-tricks. Den franske skuespiller Gérard Depardieu får under megen mediebevågenhed overrakt et russisk pas, så han kan undslippe præsident Hollandes millionærskat. Til gengæld er Depardieu fuld af ros over for det russiske demokrati. Latterbrøl og forargelse i Frankrig, træk på skuldrene og spydige kommentarer i Rusland om, at det er klart, Depardieu gerne vil betale skat i Rusland, for her er der ingen rige, der gør det. Putin ville også igen vise sig som den macho, han gerne vil være, og samtidig opdyrke en grøn profil. Han lod sig kaste ud fra et fly med en paraglider med det formål at få en flok traner til at følge sig til et andet og bedre habitat. Til russernes store moro fulgte kun én trane præsidenten. Til gengæld siges han at have pådraget sig en rygskade på paraglider en, og det har givet anledning til en uventet og uhørt diskussion om hans helbred og dermed politiske holdbarhed 17. Moskva som Putins Achilles-hæl Felgenhauer henviser til undersøgelser, hvoraf fremgår, at 60 % af moskovitterne er utilfredse; for Rusland som helhed er tallet 30 %, og selv ifølge officielle tal, vandt Putin ikke flertallet i Moskva ved præsidentvalget. Sjevtsova supplerer med, at omkring 17 % af moskovitterne er parat til væbnet kamp mod regimet. Vreden skyldes blandt andet, at priserne i byen er steget med 12 % - 17 % i løbet af det sidste år; i provinserne med op til 45 %, lyder Sjevtsovas statistik. Tålmodigheden er tyndslidt, og kun 1 % af moskovitterne siger, at de ingen økonomiske problemer har med at skaffe sig mad, opretholde sine datjaer, holde bil, købe elektronik og have en god boligstandard. Eftersom al russisk politik afgøres i Moskva, står Putin svagt, idet han ikke har nogen støtte i byen. Oligarkerne kan han ikke forlade sig på, for de vil følge enhver, der kan sikre deres økonomiske interesser. P.t. er det Putin, men 16

17 en anden kan være lige så god. Putins økonomiske politik går ud på at kontrollere alle ressourcerne, og her spiller energien en nøglerolle. Derfor har han indsat sin brigade i lederstillinger i Gazprom og Rosneft, men resultatet er en fusion af business og politisk magt, så man ikke ved, hvornår disse selskaber handler som kapitalistiske foretagender, og hvornår de er politiske redskaber for styret. Det russiske erhvervslivs og nok så meget oligarkernes mistillid til styrets stabilitet viser sig i en kolossal kapitalflugt, der i 2011 androg $ 84 milliarder 18. Sikkerhedstjenesten FSB er hans prætorianergarde og muligvis i stand til at forhindre et paladskup (medmindre den selv står bag), men på ingen måde at slå et folkeligt oprør i Moskva ned. Hertil kommer påpeger Sjevtsova at sikkerhedsstyrkerne og militæret savner en social basis, modsat i Latinamerika. Felgenhauer peger på den jugoslaviske diktator Slobodan Milošević fald, da politiet skiftede side. Selv oplevede jeg den ukrainske Orange Revolution i 2004, hvor regimet blev tvunget til at annullere den forfalskede valgomgang, som gjorde Viktor Janukovitj til præsident og afholde en ny, som Viktor Jusjtjenko vandt. Af betydning var her, at Ukraines forsvarsminister klart slog fast, at hæren ikke vil angribe demonstranter. Kommer der i Moskva 1-2 millioner mennesker ud på gaderne med det klare mål at vælte styret, vil det miste kontrollen over situationen. RevKom Ser man på oppositionen, er det på det sidste lykkedes den at finde sammen. Det er naturligvis ikke sket i Duma, hvor den kun er sparsomt repræsenteret, men i det borgerlige samfund uden om staten. Den Nationale Koordinerende Komité 19 blev dannet i november Den omfatter en række fremtrædende oppositionelle og bemærkelsesværdigt fra forskellige politiske grupperinger. Komiteen blev valgt på demokratisk vis borgere meldte sig som vælgere, og heraf afgav 83,7 % deres stemmer. Den største stemmesluger blev Aleksej Navalnji, bloggeren som satte sig i spidsen af den elektroniske mobilisering ved vinterens demonstrationer. Dernæst kom 17

18 forfatteren Dmitrij Bykov efterfulgt af tv-værtinden Ksenia Sobtjak, datter af Skt. Petersborgs tidl. overborgmester Anatolij Sobtjak og berømt fra filmen Tyve og ludere. Hun kaldes gerne Ruslands Paris Hilton. En anden berømthed i Komiteen, men af den intellektuelle art, er aserbajdsjaneren Gary Kasparov, der som sovjetisk stormester i skak og i 1985 verdensmester ikke behøver nogen introduktion. En kendt politisk skikkelse er Ilja Jasjin, som er leder af den liberale bevægelse Solidarnost. Videre er Venstrefrontens koordinator Sergiej Udaltsov medlem. Han har været anholdt sammen med Navalnij og Jasjin for deltagelse i ulovlige demonstrationer. Tre socialrevolutionære er med i Komiteen: Brødrene Gudkov og Oleg Sjeiin. Skuespillerne Mikhail Sjats og Tatjana Lazareva er ligeledes medlemmer og danner den klassiske forbindelse til kunstens verden. Af ganske særlig kaliber er Andrej Illarionov. En fremtrædende økonom, der i årene var Putins økonomiske rådgiver og sherpa ved G-8-møderne. I forbindelse med sin fratræden erklærede Illarionov: I år er Rusland blevet et andet land. Det er ikke længere et demokrati. Det er ikke længere frit 20. Det skal tilføjes, at yderligere to medlemmer af Komiteen er blevet valgt så at sige in absentia de sidder i fængsel. Felgenhauer kalder Komiteen RevKom. En betegnelse hentet fra bolsjevikkernes sprog: Revolutionskomité. De tiltog sig al udøvende, dømmende og lovgivende under borgerkrigen. Den moderne RevKom eller skyggeregering har en større demokratisk legitimitet end Putins regime. Den er nemlig fremgået af reelle og frie valg, nøje overvåget af en central valgkommission og diverse græsrodsorganisationer. Sociologen og eliteforskeren Olga Krisjtanovskaja taler om en fuldt seriøs politisk kraft 21. Fra zar til zar Felgenhauer er både optimist og pessimist, hvad angår Komiteen og Ruslands fremtid. Selv kilder i FSB peger på Navalnij som en mulig næste hersker og Putins afløser, men, føjer Felgenhauer til, overgangen vil være fra én zar til en anden, ikke til demokrati. Rusland vil ikke være et rart sted efter 18

19 revolutionen, slår han fast, men der er intet alternativ. Det er mangelen af klare muligheder efter Putin, som er et afgørende problem. Alle d.v.s. modernisterne er enige om, at han skal væk, men hvordan? Putin selv er ganske rundt på gulvet, mener Guriev, der siger, at Putin og hans styre ikke har nogen alternative strategier eller forslag til løsninger. [ ] Hvis olieprisen falder, vil alt her ændre sig fra dag til dag. Det kan blive en udløsende faktor for protestbevægelsen 22. Det eneste, der er tegn på, er, at Putin ikke har tænkt sig at søge kompromisser eller give efter for nogen form for folkeligt pres. Tværtimod 23, lyder det fra Boris Kagarlitskij, der leder instituttet for Globalisering og Sociale Bevægelser. Ominøst lyder ordene fra Guriev, der citeres her til afslutning: Sovjetunionen var for evigt, indtil den ikke var mere 24. P.S. Den tidligere oligark og skarpe kritiker af Putin Boris Berezovskijs død i London er tankevækkende. Berezovskij var tæt allieret med den afhoppede KGB-agent og Putin-kritiker Aleksandr Litvinenko, der blev myrdet i London med det radioaktive stof Polnium-210. Efterforskningen peger på Moskva, men kan ikke komme til bunds i sagen, da Rusland nægter at lade den hovedmistænkte afhøre. I sig selv et indicium. Et andet uopklaret mord gælder den stærkt kritiske journalist Anna Politkovskaja, der gravede den russiske hærs forbrydelser i Tjetjenien frem. Talrige andre kan nævnes. Hovedkilder: De vigtigste kilder til artiklen er oplæg af og samtaler med Lilja Sjevtsova og Pavel Felgenhauer, Moskva 29. og 30. november Lydoptagelserne fra møderne er venligst stillet til rådighed af Thomas Hjortsø, Radioavisen, DR. 19

20 Andre kilder: a Berlingske Tidende, BerlingskeTidende, ; King, David: Stalins Retouchen. Foto und Kunstmanipulation in der Sowjetunion, Hamburger Edition 1997, fra engelsk; Moscow Times, International Herald Tribune, ; Moscow Times, ; Der Spiegel, 6/2007, p. 128; Anders Åslund: Putins statskapitalisme avler korruption, Udenrigs 1/2012; Moscow Times, ; efter polsk udgave: Gazprom rosyjska broń, WAB, Warszawa 2008; Interview, Berlingske Tidende Business, ; Ein Hauch von kalten Krieg, Münchener Sicherheitskojferenz 2007, https://www.securityconference.de/ueber-uns/muenchner-momente/einhauch-von-kaltem-krieg/ Andrej Kozyrev: The New Russia and the Atlantic Alliance, NATO Review, nr. 1, februar 1993, Web Edition; Andrej Kozyrev: Partnership or Cold Peace, Foreign Affairs nr. 99, sommer 1995; Dmitrij Trenin: The Putin doctrine, The Security Times, februar 2003, Münchener Sikkerhedskonference; The Economist, gengivet i Berlingske Tidende Politiko, ; Abraham Cahan: Den hvide terror og den røde, Proskrift 2010; se 14 se 14 se 7 Beдoмocти, [Vedomosti Nyheder], ; Wikipedia Illarionov, cit. fra Freedom House efter Washington Post; se 19 se 6 Interview, Kristeligt Dagblad, ; se 19 20

Putins Rusland? Forholdet mellem staten og borgen i dagens Rusland

Putins Rusland? Forholdet mellem staten og borgen i dagens Rusland Putins Rusland? Forholdet mellem staten og borgen i dagens Rusland Kim Frederichsen Cand.mag., Ph.d. stipendiat, ToRS, Københavns Universitet Christiansborg 15. november 2013 Opbygning Et kort tilbageblik

Læs mere

RUSLAND: OLIGARKERNE STØTTER STADIG PUTIN DE HAR INTET VALG

RUSLAND: OLIGARKERNE STØTTER STADIG PUTIN DE HAR INTET VALG RUSLAND: OLIGARKERNE STØTTER STADIG PUTIN DE HAR INTET VALG Engang var det oligarkerne, der styrede russisk politik. I dag bakker de op om Putin trods sanktioner og valutakrise. Ruslands stærke mand er

Læs mere

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten Historiefaget.dk: De allierede De allierede De lande, som bekæmpede Tyskland og Japan under 2. verdenskrig, kaldes de allierede. De allierede i 1939 De allierede gik sammen, fordi Tyskland i september

Læs mere

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK December 2014 Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Religiøs radikalisering og ekstremisme er en alvorlig trussel

Læs mere

2. Diskutér, hvilke fordele og ulemper der er opstået som følge af, at samfundet er

2. Diskutér, hvilke fordele og ulemper der er opstået som følge af, at samfundet er Arbejdsspørgsmål til undervisningsbrug Kapitel 1: Terror og film en introduktion 1. Hvori består forholdet mellem den 10., 11. og 12. september? 2. Opstil argumenter for og imod at lave en universel terrorismedefinition.

Læs mere

Kilde. Molotov-Ribbentrop-pagten. Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 1. Historiefaget.

Kilde. Molotov-Ribbentrop-pagten. Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 1. Historiefaget. Kilde Denne traktat mellem Nazityskland og Sovjetunionen var grundlaget for den tyske invasion af Polen en uge senere, som indvarslede den 2. Verdenskrig i Europa. Den anden del af traktaten forblev hemmelig

Læs mere

Klassiske St. Petersburg

Klassiske St. Petersburg Klassiske 5 Dage / 4 Nætter Mandag til : DAG 1 Mandag DAG 2 Tirsdag DAG 3 Onsdag Transfer fra lufthavnen Pulkovo til hotellet Byrundtur I St. Petersburg Flygt til Eremitage Museet DAG 4 Torsdag DAG 5 Besøg

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Forsvarsministerens indlæg ved CMS seminar: En ny realisme principper for en aktiv forsvars- og sikkerhedspolitik den 8. marts 2013 For knap to måneder siden havde vi nogle meget hektiske timer og døgn

Læs mere

Arbejderen har mødt Ignacio Ramonet ved et foredrag i Malmö om kultur og medier.

Arbejderen har mødt Ignacio Ramonet ved et foredrag i Malmö om kultur og medier. Arbejderen, udsender temaudgave for sandheden om de fem Sammen med hundredevis af aktivister og internationale personligheder har Ignacio Ramonet manden bag ATTAC og Verdens Sociale Forum netop deltaget

Læs mere

Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan

Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan Frem mod præsidentvalget i 2014 er det meget sandsynligt, at de indenrigspolitiske spændinger i Afghanistan

Læs mere

DEN KOLDE KRIG Krigserklæringen Trumandoktrinen Europas opdeling

DEN KOLDE KRIG Krigserklæringen Trumandoktrinen Europas opdeling DEN KOLDE KRIG... Krigserklæringen Trumandoktrinen Der var to, der startede Den Kolde Krig: USA og Sovjetunionen (USSR) eller som man sagde: Vesten og Østen, Den kapitalistiske verden og Den kommunistiske.

Læs mere

Jørn Vestergaard, professor i strafferet ved Københavns Universitet. Militær overvågning af danskere i udlandet udhuling af normale retsgarantier

Jørn Vestergaard, professor i strafferet ved Københavns Universitet. Militær overvågning af danskere i udlandet udhuling af normale retsgarantier Det Udenrigspolitiske Nævn, Forsvarsudvalget 2014-15 UPN Alm.del Bilag 186, FOU Alm.del Bilag 80 Offentligt 1 Jørn Vestergaard, professor i strafferet ved Københavns Universitet Militær overvågning af

Læs mere

Ideologier som truer demokratiet i 1930 erne. Kommunisme, fascisme, nazisme

Ideologier som truer demokratiet i 1930 erne. Kommunisme, fascisme, nazisme Ideologier som truer demokratiet i 1930 erne. Kommunisme, fascisme, nazisme Hvad er en ideologi? Det er et sammenhængende system af tanker og idéer som angiver hvordan samfundet bør være indrettet. Evt.

Læs mere

Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk

Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk 1 Krig historiens skraldespand? Antal krige mellem stater siden 1945 Stadig færre mennesker dør som

Læs mere

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning.

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning. Historiefaget.dk: Osmannerriget Osmannerriget Det Osmanniske Rige eksisterede i over 600 år. Det var engang frygtet i Europa, men fra 1600-tallet gik det tilbage. Efter 1. verdenskrig opstod republikken

Læs mere

Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje

Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje statsgæld og samtidig betale de enorme udgifter til

Læs mere

- Cevea blæser til angreb Notat fra Cevea, 17/09/08 Cevea Sølvgade 90, 5.tv 1370 København K

- Cevea blæser til angreb Notat fra Cevea, 17/09/08 Cevea Sølvgade 90, 5.tv 1370 København K 17.09.08 Slaget om danskheden er kun lige begyndt Side 1 af 1 - Cevea blæser til angreb Notat fra Cevea, 17/09/08 Cevea Sølvgade 90, 5.tv 1370 København K Tlf +45 31 64 11 22 kontakt@cevea.dk www.cevea.dk

Læs mere

Kodebog for Radioaviser (1200 +1830) 1984-2003

Kodebog for Radioaviser (1200 +1830) 1984-2003 Kodebog for Radioaviser (1200 +1830) 1984-2003 Kodeenheden er et indslag Kodning sker på baggrund af oversigtsrapporter Hvis lottotal, nyhedsoversigter, vejret, etc., ikke har et nummer, skal det ikke

Læs mere

UKLASSIFICERET. Truslen mod Danmark fra personer udrejst til Syrien

UKLASSIFICERET. Truslen mod Danmark fra personer udrejst til Syrien 24. marts 2013 Truslen mod Danmark fra personer udrejst til Syrien Sammenfatning CTA vurderer, at mindst 45 personer er rejst fra Danmark til Syrien for at tilslutte sig oprøret mod al-assad-regimet siden

Læs mere

Den kolde krig som indenrigspolitisk slagmark

Den kolde krig som indenrigspolitisk slagmark Den kolde krig som indenrigspolitisk slagmark FU Den Kolde Krig 30 03 2006 Frederiksberg Seminarium 1 1 Hovedpunkter Gennemgang af de forskellige opfattelser og prioriteringer dengang Man skal forstå,

Læs mere

Vurdering af terrortruslen mod Danmark

Vurdering af terrortruslen mod Danmark 24. januar 2014 Vurdering af terrortruslen mod Danmark Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark. Risikoen for at blive offer for et terrorangreb i Danmark er

Læs mere

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden Flyvevåbnets kampfly - nu og i fremtiden Danmark skal have nyt kampfly for: fortsat at kunne udfylde rollen som luftens politi over Danmark og imødegå evt. terrortrusler. fortsat at råde over et højteknologisk

Læs mere

tale 8. aug. 2015 / Rådhuspladsen Af Annette Mørk Vi drukner i sorg!

tale 8. aug. 2015 / Rådhuspladsen Af Annette Mørk Vi drukner i sorg! tale 8. aug. 2015 / Rådhuspladsen Af Annette Mørk Vi drukner i sorg! I går døde tre kurdiske unge mænd - teenagere! Den ene af dem hed Kamuran Bilin. Dræbt af det tyrkiske politi, som med militære kampvogne

Læs mere

Seksuelle krænkeres barrierer

Seksuelle krænkeres barrierer Seksuelle krænkeres barrierer - mod at gennemføre et seksuelt overgreb på et barn Af psykolog Kuno Sørensen / Red Barnet Fire forhåndsbetingelser Det er en udbredt misforståelse, at seksuelle overgreb

Læs mere

Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2014

Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2014 C E N T E R F O R M I L I T Æ R E S T U D I E R K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2014 Projektgruppe: Mikkel Vedby Rasmussen Kristian Søby Kristensen Henrik

Læs mere

Europa, Rusland og EU. Forelæser Karsten Jakob Møller Senioranalytiker & Generalmajor (pens.) Dansk Institut for internationale Studier (DIIS)

Europa, Rusland og EU. Forelæser Karsten Jakob Møller Senioranalytiker & Generalmajor (pens.) Dansk Institut for internationale Studier (DIIS) Europa, Rusland og EU Forelæser Karsten Jakob Møller Senioranalytiker & Generalmajor (pens.) Dansk Institut for internationale Studier (DIIS) Det internationale system - Gammel og ny verdensorden Bipolaritet

Læs mere

NATO UNCLASSIFIED. Tale. Af NATO s generalsekretær Anders Fogh Rasmussen Københavns Universitet, tirsdag den 31. august, 2010

NATO UNCLASSIFIED. Tale. Af NATO s generalsekretær Anders Fogh Rasmussen Københavns Universitet, tirsdag den 31. august, 2010 1 Tale Af NATO s generalsekretær Anders Fogh Rasmussen Københavns Universitet, tirsdag den 31. august, 2010 Klausuleret til 31. august kl. 17 Kære studerende, Mine damer og herrer Tak for invitationen

Læs mere

Diskursanalyse Vi har tidligere gennemført en grundig diskursanalyse af den tidligere dækning af partistøtten i danske medier. Vores konklusion var,

Diskursanalyse Vi har tidligere gennemført en grundig diskursanalyse af den tidligere dækning af partistøtten i danske medier. Vores konklusion var, Diskursanalyse Vi har tidligere gennemført en grundig diskursanalyse af den tidligere dækning af partistøtten i danske medier. Vores konklusion var, at dækningen var domineret af en mørklægningsdiskurs,

Læs mere

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me).

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Dansk Ateistisk Selskab Hvad er ateisme? Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Meget mere er der sådan set ikke i det. Der er ingen dogmatisk lære eller mystiske ritualer og netop

Læs mere

Fremtidens krige udkæmpes på nettet Illustrer...

Fremtidens krige udkæmpes på nettet Illustrer... Fremtidens krige udkæmpes på nettet KRIGSTEKNOLOGI: Cyberkrigen vil i fremtiden rase via massive hackerangreb og skjult cyberspionage. Kina har allerede en hær på titusindvis af militære cyberspioner,

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Hvordan kan rygning være et personligt anliggende, når røgen er fælleseje?

Hvordan kan rygning være et personligt anliggende, når røgen er fælleseje? a f o r i s m e r Hvordan kan rygning være et personligt anliggende, når røgen er fælleseje? Introduktion Rygestop? Du kan tro, du kan! er en opdatering af den oprindelige samling aforismer, som udkom

Læs mere

Verdens fattige flytter til byen

Verdens fattige flytter til byen Verdens fattige flytter til byen Af Henrik Valeur, 2010 Om 20 år vil der være to milliarder flere byboere end i dag. Den udviklingsbistand, verden har brug for, er derfor byudviklingsbistand. FN forventer,

Læs mere

KINA Tendenser, udfordringer og fire scenarier

KINA Tendenser, udfordringer og fire scenarier KINA Tendenser, udfordringer og fire scenarier Anders Bjerre abj@iff iff.dk Årtiers fremgang!. 1900-1978: Uendelig række af kriser, krige, kampagner, uro, sult, utryghed, fattigdom. 1978: Økonomiske reformer

Læs mere

Etik i politik - et tre-kammersystem for Europa af Mogens Lilleør

Etik i politik - et tre-kammersystem for Europa af Mogens Lilleør Etik i politik - et tre-kammersystem for Europa af Mogens Lilleør Den 17. september 1992 satte Elisabeth Arnold fokus på det væsentlige og meget omtalte problem om den fremtidige udvikling af EF-samarbejdet,-

Læs mere

Tryghed i danske hjem. Skærpelse af straffen og bedre indbrudssikring

Tryghed i danske hjem. Skærpelse af straffen og bedre indbrudssikring Tryghed i danske hjem Skærpelse af straffen og bedre indbrudssikring Udgave: 13. august 2014 1 Forslaget kort fortalt I 2013 blev der begået 41.888 indbrud i danske hjem og 16.280 indbrud i danske virksomheder.

Læs mere

Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark.

Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark. Vurdering af terrortruslen mod Danmark 8. januar 2013 Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark. Det globale trusselsbillede er dynamisk, fragmenteret og komplekst.

Læs mere

Kinas Pluto hvad skete/sker der?

Kinas Pluto hvad skete/sker der? Kinas Pluto hvad skete/sker der? Af Karl Aage Jensen Astrologihuset Astrologimagasinet Horoskopet har flere gange skrevet om Kina, der er grundlagt den 1. oktober 1949 kl. 15.00 i Beijing. Alle forløb,

Læs mere

Der vil derfor sikkert også være dem, der bliver forarget på mig, når jeg siger, at de jo ikke har gjort andet end at handle

Der vil derfor sikkert også være dem, der bliver forarget på mig, når jeg siger, at de jo ikke har gjort andet end at handle Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 2. august 2015 Kirkedag: 9.s.e.Trin/A Tekst: Luk 16,1-9 Salmer: SK: 402 * 292 * 692 * 471,4 * 2 LL: 402 * 447 * 449 * 292 * 692 * 471,4 * 427 Hvis mennesker

Læs mere

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen Midsommervise Tale RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen SkoletjeneSten Vi i kvindesagen elsker vort fædreland og at synge om det. Det samler landets indbyggere, trods mange er forskellige. #01/70 Kvinderne begynder

Læs mere

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014 Tale til 8. Marts Tak for invitationen. I morges hørte jeg i radioen at i dag er kvindernes dag. Kvindernes dag? nej i dag er kvindernes internationale kampdag! Jeg synes også at I dag, er en dag, hvor

Læs mere

Energikrisen dengang og nu

Energikrisen dengang og nu Energikrisen dengang og nu Sammenlign olienkrisen i 1973 med årsagerne til stigningen på olie i 2011. Baggrund I 1973 førte en krise mellem Israel på den ene side og Egypten og Syrien på den anden side

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Den enkelte kan være næsten usynlig i et stort fællesskab

Den enkelte kan være næsten usynlig i et stort fællesskab Den enkelte kan være næsten usynlig i et stort fællesskab Det er som regel lederen, der slår tonen an Men ikke alle er lige konstruktive Krav Regler Kontrol Den forkerte chef kan give dig hovedpine Og

Læs mere

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003 Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 23 Der er 3 store spørgsmål for udvikling de kommende år Er det igangværende opsvinget holdbart?

Læs mere

Vurdering af Terrortruslen mod Danmark. Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark.

Vurdering af Terrortruslen mod Danmark. Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark. Vurdering af Terrortruslen mod Danmark Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark. 31. januar 2012 Særligt genoptrykningen af tegningerne af profeten Muhammed i

Læs mere

Det er problemformuleringen, der skal styre dit arbejde. Den afgør, hvad det vil være relevant for dig at inddrage i opgaven.

Det er problemformuleringen, der skal styre dit arbejde. Den afgør, hvad det vil være relevant for dig at inddrage i opgaven. Problemformulering "Jeg vil skrive om 1. verdenskrig", foreslår du måske din faglige vejleder. Jo, tak. Men hvad? Indtil videre har du kun valgt emne. Og du må ikke bare "skrive et eller andet" om dit

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase

Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase Nogle af de absolut skarpeste bloggere tjener over 100.000 i måneden, men det er typisk på den internationale scene, men her i Danmark har vi

Læs mere

FANATIC LIVE. Nye regler for KP, rustning, skade, evner og magi. Gældende fra spilgangen d. 16 / 11-2014. war war : never : changes

FANATIC LIVE. Nye regler for KP, rustning, skade, evner og magi. Gældende fra spilgangen d. 16 / 11-2014. war war : never : changes FANATIC LIVE : f a n a t i c l i v e Nye regler for KP, rustning, skade, evner og magi. Gældende fra spilgangen d. 16 / 11-2014 war war : never : changes KP og skade. KP: Til Fanatic Live spilles der med

Læs mere

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P PRINCIP R G R A M Dansk Folkepartis formål er at hævde Danmarks selvstændighed, at sikre det danske folks frihed i eget land samt at bevare og udbygge folkestyre og monarki. Vi er forpligtede af vor danske

Læs mere

Europa mangler at genskabe 6,6 millioner job efter krisen

Europa mangler at genskabe 6,6 millioner job efter krisen BRIEF Europa mangler at genskabe 6,6 millioner job efter krisen Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +45 21 54 87 97 mhg@thinkeuropa.dk RESUME Mens USA for nylig kunne fejre, at have indhentet de job, der

Læs mere

Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2015

Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2015 C E N T E R F O R M I L I T Æ R E S T U D I E R K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2015 Projektgruppe: Kristian Søby Kristensen Henrik Ø. Breitenbauch Kristian

Læs mere

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING.

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. 3 TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. Tlf. 70 268 264 info@relationwise.dk København - London - Stockholm Introduktion Loyalitets-guruen Frederick Reichheld beskriver, at loyale kunder er en fantastisk profit-generator,

Læs mere

Krigskommissionen er rigtig men tester regeringen demokratisk

Krigskommissionen er rigtig men tester regeringen demokratisk Krigskommissionen er rigtig men tester regeringen demokratisk Af Lektor, ph.d., Anders Henriksen Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet Regeringens beslutning om at nedsætte en undersøgelseskommission,

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Danske vælgere 1971 2007

Danske vælgere 1971 2007 Danske vælgere 1971 7 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Jakob Holm og Maja Smidstrup Det danske valgprojekt 1. udgave, september 11 1 Forord Det danske valgprojekt

Læs mere

Politikerne tager fejl: Dansk udenrigspolitik skal omprioriteres

Politikerne tager fejl: Dansk udenrigspolitik skal omprioriteres 19. august, 2012 Politikerne tager fejl: Dansk udenrigspolitik skal omprioriteres I stedet for at ofre danske soldaters liv på umulige opgaver bør Danmark føre en ny udenrigspolitik. En udenrigspolitik,

Læs mere

Medierne overser ikke-akademiske uddannelser

Medierne overser ikke-akademiske uddannelser Medierne overser ikke-akademiske uddannelser Erhvervsuddannelser, som eksempelvis murer, fotograf eller sosu-assistent, får hverken den opmærksomhed eller de midler de fortjener. Næsten halvdelen af en

Læs mere

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat Undervisningsmateriale til Dansker hvad nu? Formål Vi danskere er glade for vores velfærdssamfund uanset politisk orientering. Men hvordan bevarer og udvikler vi det? Hvilke værdier vil vi gerne bygge

Læs mere

Vejledning 29. januar 2007

Vejledning 29. januar 2007 Vejledning 29. januar 2007 Vejledning om anvendelse af mobiltelefoner, notebooks mv. i retslokaler 1 Indledning...2 1.1 Baggrund...2 1.2 Vejledningens udformning...2 2 Generelt om brug af mobiltelefoner,

Læs mere

Radikale tanker om Europa

Radikale tanker om Europa Radikale tanker om Europa i pausen EFTER ET HALVT ÅRHUNDREDE med fredsprojektet skal Europa seriøst overveje, hvad dets projekt egentlig er. EU s fredsprojekt lever stadig i bedste velgående - bedst illustreret

Læs mere

HVORDAN SKAL JEG BRUGE SOCIALE MEDIER? GODE RÅD

HVORDAN SKAL JEG BRUGE SOCIALE MEDIER? GODE RÅD 1 Denne vejledning viser, hvordan du kan udnytte de mange muligheder, de sociale medier giver, og være opmærksom på de faldgruber, der kan skade dig selv, dine pårørende og kolleger eller din myndighed.

Læs mere

Murens fald og det maskuline hegemoni

Murens fald og det maskuline hegemoni Murens fald og det maskuline hegemoni Af Richard Lee Stevens, Kultursociolog, mag. art., Et maskulint hegemoni er den magt, mænd, som en samlet gruppe er i besiddelse af, og som er vævet ind i samfundets

Læs mere

Øget risiko For begyndere

Øget risiko For begyndere Øget risiko For begyndere Vi ser det dagligt i medierne: Ny undersøgelse viser 20 % øget risiko for at udvikle (et eller andet ubehageligt eller dødeligt) hvis man (gør noget som Sundhedsstyrelsen eller

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 Salmer: Hinge kl.8.30: 422-417/ 488-372 Vinderslev kl.9.30: 422-417- 515/ 488-428- 372 Thorning kl.11: 422-417-

Læs mere

Endeløs. Fagbevægelsens nedtur fortsætter

Endeløs. Fagbevægelsens nedtur fortsætter Endeløs. Fagbevægelsens nedtur fortsætter Nye tal viser, at både LO s a-kasser og fagforbund mister medlemmer, mens de ideologisk alternative vinder frem Analyse i Politiken 29. maj 2009 JESPER DUE og

Læs mere

UKLASSIFICERET. Danske islamistiske miljøer med betydning for terrortruslen mod Danmark

UKLASSIFICERET. Danske islamistiske miljøer med betydning for terrortruslen mod Danmark 28. maj 2014 Danske islamistiske miljøer med betydning for terrortruslen mod Danmark Sammenfatning Der findes islamistiske miljøer i Danmark, hvorfra der udbredes en militant islamistisk ideologi. Miljøerne

Læs mere

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL DISKUSSIONSSPØRGSMÅL ALBERT WOODFOX, USA 1) Hvorfor sidder Albert Woodfox i fængsel? 2) Hvorfor sidder Albert Woodfox i isolationsfængsel? 3) Mener du, at det er retfærdigt at sætte Albert Woodfox i isolationsfængsel

Læs mere

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service SÅDAN Undgå korruption DI service En guide for virksomheder Undgå Korruption en guide for virksomheder August 2006 Udgivet af Dansk Industri Redaktion: Ole Lund Hansen Tryk: Kailow Graphic A/S ISBN 87-7353-604-0

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Crossmedia Øvelse 4 d. 11/2 2013

Crossmedia Øvelse 4 d. 11/2 2013 Crossmedia Øvelse 4 d. 11/2 2013 Gruppe 7: Melissa, Line, Terese, Anita og (Sofie). Spørgsmål ud fra teksterne af Jenkins, Mossberg og Fuchs: Danmarksindsamlingen (Byg videre på jeres tidligere observationer

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

Lars P. Poulsen-Hansen. Demokratiets vilkår i det politiske system nationalt, regionalt, lokalt

Lars P. Poulsen-Hansen. Demokratiets vilkår i det politiske system nationalt, regionalt, lokalt Lars P. Poulsen-Hansen Demokratiets vilkår i det politiske system nationalt, regionalt, lokalt Indlæg på 22. Ruslandskonference 2010, 5. november 2010 Indledning 1993-forfatningens art. 1 lyder: Den Russiske

Læs mere

Klassiske Moskva 4 Dage / 3 Nætter

Klassiske Moskva 4 Dage / 3 Nætter Klassiske 4 Dage / 3 Nætter Afgang : Fredag til Ankomst til DAG 1 Fredag Transfer Hotel DAG 2 Byrundtur Lørdag DAG 3 Kremlin Søndag DAG 4 Transfer til lufthavnen Mandag Hotel Marriott Tverskaya 4*+ www.marriott.com

Læs mere

Per Boje, Marianne Rostgaard, Mogens Riidiger. Handelspolitikken. som kampplads under Den Kolde Krig AALBORG UNIVERSITETSFORLAG

Per Boje, Marianne Rostgaard, Mogens Riidiger. Handelspolitikken. som kampplads under Den Kolde Krig AALBORG UNIVERSITETSFORLAG Per Boje, Marianne Rostgaard, Mogens Riidiger Handelspolitikken som kampplads under Den Kolde Krig AALBORG UNIVERSITETSFORLAG Indholdsfortegnelse Forord 9 Per Boje Danmarks tredje samhandelspartner 1945-1960

Læs mere

FLYT FOKUS: DEMOKRATISKE VALG LØSER IKKE AFRIKAS PROBLEMER

FLYT FOKUS: DEMOKRATISKE VALG LØSER IKKE AFRIKAS PROBLEMER Udgivet på Ræson ( http://raeson.dk/ ) Hjem > Flyt fokus: Demokratiske valg løser ikke Afrikas problemer FLYT FOKUS: DEMOKRATISKE VALG LØSER IKKE AFRIKAS PROBLEMER Der er for meget fokus på kritisable

Læs mere

Det er dog meget svært at tro på, at Perisic ikke vidste, hvad planen gik ud på i Bosnien og hvad hans støtte faktisk blev brugt til.

Det er dog meget svært at tro på, at Perisic ikke vidste, hvad planen gik ud på i Bosnien og hvad hans støtte faktisk blev brugt til. Kære venner, Nu har nogle af Jer måske læst de to artikler, som jeg sendte rundt, og jeg tænker, at det måske er rigtigst, at jeg lige tilføjer nogle personlige betgragtninger til det, som I har læst.

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

Gestaltmetodikken og stress

Gestaltmetodikken og stress Gestaltmetodikken og stress Samtaler med John Ewans Porting om Gestalt, af journalist Simon Bordal Hansen Stress er en kompleks tilstand, som kan udvikle sig til en regulær krise. Og derfor kan det godt

Læs mere

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4 Indhold Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2 Resumé 3 Om undersøgelsen 4 Undersøgelsens resultater 4 Hvilke organisationer er med i undersøgelsen? 4 Organisationernes størrelse

Læs mere

sidemanden, så skruer jeg måske op for volumen og forsøger at få øjenkontakt. Når man nu som jeg står på en prædikestol

sidemanden, så skruer jeg måske op for volumen og forsøger at få øjenkontakt. Når man nu som jeg står på en prædikestol 10.s.e.trin. 24.8.2014. Domkirken 10: 754 Se, nu stiger, 396 Min mund, 163 Fuglen har rede, 331 Uberørt, 10 Alt hvad. Nadver: 12 Min sjæl. Dåb: 448 Fyldt af glæde. Gråbrødre 17: 10, 163, 331, 786 Nu går

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. 04-01-2015 side 1 Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. Menneskehedens åndehul. Det sted hvor Jesus blev født var et hul i jorden. Et sted uden for den lille by Betlehem, i en

Læs mere

ANALYSE AF LOBBYISME I DANMARK

ANALYSE AF LOBBYISME I DANMARK LOBBYISME I DANMARK ERFARINGER OG HOLDNINGER TIL LOBBYISME BLANDT POLITIKERE I FOLKETINGET, REGIONER OG KOMMUNER 25. juni 2012 ADVICE A/S GAMMEL KONGEVEJ 3E, BAGHUSET 1610 KØBENHAVN V ADVICE@ADVICEAS.DK

Læs mere

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil 29. oktober 2014 Global økonomi er stabil Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest De globale aktiemarkeder har udvist betydelige svingninger de sidste par uger. Årsagerne hertil er mange. Dels

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Dato: 3. december 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer

Dato: 3. december 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer Dato: 3. december 2012, kl. 13.00 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Spørgsmål til Indfødsretsprøven er en prøve, der skal bestås

Læs mere

12-05-2015 Anti Fart. kampagne. Kom it. Jim Gislinge CELF

12-05-2015 Anti Fart. kampagne. Kom it. Jim Gislinge CELF 12-05-2015 Anti Fart kampagne Kom it Jim Gislinge CELF Indhold Problem-analyse... 2 Problem-analyse Emne: Folk overholder ikke farten Formål: Lave en kampagne der får folk til at overholde fart grænserne

Læs mere

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder.

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder. Ledelsesstilanalyse Dette er en analyse af den måde du leder på, med fokus på at lede mennesker. Det er vigtigt for din selvindsigt, at du er så ærlig som overhovedet mulig overfor dig selv når du svarer.

Læs mere

Hvad er spin? Tematekst. Rune Gregersen, adjunkt i samfundsfag og dansk, Egå Gymnasium

Hvad er spin? Tematekst. Rune Gregersen, adjunkt i samfundsfag og dansk, Egå Gymnasium Tematekst Hvad er spin? Rune Gregersen, adjunkt i samfundsfag og dansk, Egå Gymnasium Der er gennem tiden givet mange forskellige definitioner på, hvad spin er. Normalt hentyder spin til det arbejde, spindoktorerne

Læs mere

Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk

Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk NR. 6 JUNI 2010 Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk tumult I den senere tid har usikkerheden omkring den græske gældssituation skabt uro på mange finansielle markeder, men danske realkreditobligationer

Læs mere

Optakten til 2. verdenskrig

Optakten til 2. verdenskrig Historiefaget.dk: Optakten til 2. verdenskrig Optakten til 2. verdenskrig Da 1. verdenskrig sluttede i 1918, lå store dele af Europa i ruiner. Alle var enige om, at krigen aldrig måtte gentage sig. Men

Læs mere

Tavshedens labyrint - elevark

Tavshedens labyrint - elevark Tavshedens labyrint - elevark Mål I dette materiale skal I: Analysere filmen og tage stilling til vold på film. Diskutere og tage stilling til, hvordan man skal straffe efter krige og konflikter, eller

Læs mere

Klik på et emne i indhold: Hvad er et resumé? Artikel fra tema VÆRKTØJSKASSEN. Hvad er et resumé? Artikel fra tema

Klik på et emne i indhold: Hvad er et resumé? Artikel fra tema VÆRKTØJSKASSEN. Hvad er et resumé? Artikel fra tema VÆRKTØJSKASSEN Klik på et emne i indhold: Hvad er et resumé? Artikel fra tema Hvad er et resumé? Artikel fra nyheder Hvad er en kommentar? Hvad er en blog og hvordan skriver jeg på en blog? Hvad er en

Læs mere

Det har været et godt landsmøde - med nogle herlige taler og en god fest.

Det har været et godt landsmøde - med nogle herlige taler og en god fest. Denne weekend har bekræftet, hvad vi allerede vidste: Det er dejligt at være liberal! Det har været et godt landsmøde - med nogle herlige taler og en god fest. Men det vigtigste ved dette landsmøde er

Læs mere