Af Jan Jakob Floryan, cand.scient.pol. & art., mangeårig DR-korrespondent herunder i Moskva.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Af Jan Jakob Floryan, cand.scient.pol. & art., mangeårig DR-korrespondent herunder i Moskva."

Transkript

1 Putins vaklende trone Af Jan Jakob Floryan, cand.scient.pol. & art., mangeårig DR-korrespondent herunder i Moskva. Samme dag, som Vladimir Putin blev genvalgt, d.v.s. 5. marts 2012, skrev BBCs chefkorrespondent John Simpson på stationens hjemmeside, at Putin ikke ville holde de seks år, han så generøst har bevilliget sig selv. Simpsons vigtigste argument byggede på demonstrationerne efter Duma-valget i december, da hundredtusinder gik ud på gaderne i Moskva, Skt. Petersborg og i mindre omfang andre storbyer. Putins genvalg blev mødt af uset store protester, der blev slået ned med uset hårdhed. Under et nyligt besøg i Moskva havde jeg lejlighed til at tale med flere russiske politiske iagttagere, af hvilke jeg her vil fremhæve Lilja Sjevtsova og Pavel Felgenhauer. Sjevtsova, hvis artikler har været offentliggjort i Udenrigs senest i 1/2012, er senioranalytiker ved Moskva-afdelingen af den amerikanske forskningsinstitution Carnegie Endowment for Peace. Felgenhauer er en fremtrædende uafhængig sikkerhedspolitisk analytiker og kommentator. Han tager ofte ordet i Novaja Gazeta, der blandt sine bestyrelsesmedlemmer tæller flere kendte oppositionelle samt Mikhail Gorbatjov. Sjevtsovas og Felgenhauers vurderinger af Putins politiske udsigter og af den aktuelle situation var ikke helt sammenfaldende, men havde den fælles konklusion, som også John Simpson drog: Putin vil ikke sidde tiden ud. Regimet er ustabilt, det er rådvildt, og selv de loyale støtter er begyndt at tænke i alternativer. Dertil kommer en konsolidering af oppositionen med dannelsen af en national Koordinerende Komité, der kan ses som en skyggeregering. 1

2 Modernister, traditionalister og sumpen Sjevtsova peger i sin sociologiske tilgang på en opdeling af den russiske befolkning i tre kategorier: Modernisterne, traditionalisterne og sumpen.!5 % - 17 % af den voksne befolkning hører til gruppen af modernister. De bor i storbyerne, d.v.s. med over en million indbyggere, de tænker europæisk og deres værdier er pluralisme, retsstatslighed, magtdeling og markedsøkonomi. De anser korruptionen for en trussel mod samfundet og dem personligt. Traditionalisterne befinder sig i den modsatte grøft. Ifølge Sjevtsova er der næsten lige så mange af dem 15 %. De ønsker sig en stærk mand i spidsen for staten, og deres holdningsmæssige matrix er sovjetisk. Vægten lægges på magt, stormagtsstatus, nationalisme, ydre ekspansion, imperialisme, alliance mellem statsmagten og den ortodokse kirke. Her trives også socialismens floskler om lighed og social samhørighed. Gruppen er på mange måder tabt bag af en vogn i forhold til navnlig den økonomiske udvikling under frie markedsforhold. Den samfundsmæssige model antaget af Putin til ære for traditionalisterne, kan siges at være det teokratiske Iran, som Felgenhauer eksplicit henviser til. Sjevtsova nævner et tilsvarende skræmmende forbillede en nordkoreansk udvikling. Men, føjer hun til, udenlandske modeller er overflødige. Putin er godt i gang med en udvikling, som kan føre landet tilbage til 30 ernes Sovjetunionen. Stalins og terrorens tid. Mellem de to grøfter ligger sumpen eller moradset, болото. Det er moderne russiske sociologers og samfundskritikeres betegnelse for den befolkningsgruppe, der i zartiden udgjorde vel 90 % af befolkningen og blev betegnet som чёpный народ det formørkede folk. Det var først og fremmest massen af analfabetiske bønder, неписменные, d.v.s. ikke-skrivende, som de hed på russisk. I det moderne Rusland er sumpen af stor politisk betydning. Den kan vælge at tilslutte sig modernisterne, traditionalisterne eller blive delt over i fløje. Hvor stor en del af sumpen går til den ene eller den anden side, vil være afgørende for magtforholdet. Denne styrkeprøve vil kun blive afgjort ét sted er Sjevtsova og Felgenhauer enige om. Det er Moskva og intet andet. Det øvrige Rusland er uden 2

3 betydning. Et magtskifte skal finde sted inden for Kremls mure eller for foden af dem. Sådan var det også i 1917, da omvæltningerne blev sat i værk og afgjort i den kejserlige residensstad Skt. Petersborg. De kulminerede med bolsjevikkernes kup i oktober, der af den sovjetsocialistiske propaganda siden blev udråbt til Den Store Socialistiske Oktoberrevolution. Uregerligt, farligt Moskva Alt dette foregik i Skt. Petersborg, og i dag er det Moskva. De kejserlige kollegier findes ikke mere, men al den nuværende centraladministration er samlet i hovedstaden og er blevet det i stigende grad under Putin. Hvor Boris Jeltsin havde decentraliseret magten med sit kendte udsagn, at provinserne skulle tage så megen magt til sig, de orkede, har Putin fulgt den modsatte kurs. Centraliseringen har imidlertid gjort ham sårbar, mener Felgenhauer. Putin synes nemlig ikke at tage højde for samfundets opvågnen, i alt fald i Moskva, for de 15 % - 17 % modernister er ikke lige fordelt over landet. De er koncentreret i Moskva og i Skt. Petersborg. Traditionalisterne og sumpen dominerer resten. Felgenhauer peger især på, at Moskva er en kolossal og uregerlig urban organisme. Ifølge de officielle statistikker bor der op mod elleve millioner mennesker i byen. Det reelle tal, som sociologiske undersøgelser peger på, er hen ved tyve millioner. En sådan menneskemængde kan Putin ikke styre. Hvis blot 10 % af indbyggerne deltager aktivt i et oprør mod ham, bliver det til to millioner mennesker på gader og pladser. Der er, understreger Felgenhauer, kun ca urobetjente OMON i byen, og selv nu fx under vinterens demonstrationer er styret tvunget til at hente forstærkninger fra andre byer. For at kontrollere en menneskemængde på to millioner vil der være behov for i hvert fald politisoldater, og de findes ikke. Han føjer til, at i Peking i 1989 havde det kommunistiske regime ti divisioner til rådighed. Dem har Putin ikke. 3

4 Politiske trafikpropper At indsætte hæren, selv hvis så store styrker stod klar, hvad de ikke er i nærheden af Moskva, vil ikke være nogen løsning og vil kunne vise sig at være farligt. Rekrutterne er år gamle, rene drenge, siger Felgenhauer, og næppe pålidelige, hvis de beordres til at skyde på civile. Pansertropper kan i et vist omfang føres ind i byen, men er ikke egnede til at bekæmpe en folkerejsning. Desuden peger Felgenhauer på, at regimet formentlig hverken vil kunne deployere uropoliti eller regulære enheder på grund af trafiksituationen. Den i forvejen overvældende og lammende trafik i byen vil bryde helt sammen ved en revolte. Folk vil efterlade deres biler i hundredtusindvis i gaderne for at slutte sig til protesterne. Politiets og militærets køretøjer vil ikke kunne trænge nogen steder frem. Derimod vil metrosystemet til al sandsynlighed fortsat være i drift og gøre det muligt for oprørerne at flytte sig hurtigt og effektivt. Det kan udvikle sig blodigt, lyder det advarende fra Felgenhauer. Et storstilet oprør ville være døden for regimet. På to måder: Enten vil gadens styrker feje det væk, eller også vil en del af magtapparatet beslutte sig for at gøre det politisk af med Putin for at redde sit eget skind. Her er vi ved de to afgørende politiske kræfter for Ruslands fremtid: oppositionen støttet af Moskvas folkemasser og magtapparatets interne spil om at bevare magten og de meget udstrakte økonomiske privilegier, koste hvad det vil. Død mand dømmes Oppositionen undertrykkes heftigt. Vinterens storstilede demonstrationer har imidlertid vist, at regimet ikke kan stille ret meget op mod dem. Derfor er man gået over til præventiv og selektiv sovjetisk undertrykkelse à la Bresjnev. Regimet går målrettet efter nøglepersoner i oppositionsbevægelsen eller grupper, der symboliserer den. Fremtrædende kritikere af regimet chikaneres og ryger ind og ud af fængslerne. Afdøde kan også retsforfølges, for Putins hævngerrighed standser ikke ved graven. Det gælder advokaten Sergiej Magnitskij 1, der gjorde sig gældende som forsvarer i sager om borgerlige 4

5 rettigheder og blev berømt ved at rejse sag om svindel for $ 230 millioner. Han ville bevise, at pengene var blevet tilranet af korrupte embedsmænd i samarbejde med mafiaen. At han nok havde ret, fremgår af arrestationen af ham i Han overlevede ikke opholdet i Moskvas berygtede Butrykifængsel og døde i Modangrebet mod ham bestod i anklager om skattesnyd og for at være udenlandsk (d.v.s. amerikansk) agent, eftersom han arbejdede for det amerikanske advokatfirma Firestone Duncan. Nu er det politiets agt at genåbne sagen om skattesvindel, om end det står uklart, hvad man kan opnå ved at føre sag mod en afdød. Formentlig er tanken grundigt at afskrække alle fra at gå i kødet på korruptionen, som er en vigtig bestanddel af Systemet Putin. Pussy Riot, guldur og paint box Hvad angår grupper, der står oppositionen nær eller indgår i den, er det berømteste eksempel Putins angreb på femirock-gruppen Pussy Riot godt bistået af den ortodokse kirkes hierarki. Kirken har nemlig fundet tilbage til sin gamle rolle fra zartiden som styrets forlængede, åndelige arm. Putin er helt åben for dette samarbejde, og derfor lød anklagen mod Pussy Riot-pigerne på gudsbespottelse. Et afslørende og morsomt træk ved det tætte forhold mellem kirke og regime, blev ufrivilligt afsløret på patriarkatets hjemmeside. Her så man patriark Kiril sidde ved et højtpoleret skrivebord med nogle papirer foran sig. Over håndleddet havde han et funklende ur, som kendere kunne identificere som af mærket Breuget til en skønnet værdi af kr. Billedet af patriarken og hans ur gik verdenspressen rundt, hvorefter det straks blev fjernet fra hjemmesiden og erstattet af et retoucheret ét. Blot havde munken med paint boxen overset en faktor: Han fik ikke fjernet genskæret fra uret på den højtpolerede skrivebordsplade 2. Dette vækker minder om det klassiske eksempel på billedmanipulation fra Stalin-tiden 3. Her ændres et gruppebillede fra 1926 af Stalin og hans sykofanter til et billede af Stalin alene. De faldt alle fra én for én. 5

6 I spørgsmålet om patriark Kirils ur spurgte analytikerne straks, hvorfor og hvad kirken mon havde at skjule? Den dårlige samvittighed kan sandsynligvis tilskrives urets proveniens en gave fra den flinke hersker. Politikeren Vladimir Rysjkov, der er tidligere Duma-medlem og nu medstifter af partiet Folkets Frihed og kommentator på den uafhængige radiokanal Ekho Moskvy, udtrykker sig meget præcist om den ortodokse kirkes rolle i Putin-staten: Kirken har erstattet partiet 4. Bygget på løgn Forløjelse og forstillelse er ligeledes stærke kræfter bag den buldrende utilfredshed i den veluddannede borgerlige klasse i Moskva, modernisterne. Det er Felgenhauer og Sjevtsova enige om. Den åbenlyse og skamløse løgn er en af pillerne under Putins trone. Løgnen udspredes af medierne, der for det langt overvældende flertals vedkommende kontrolleres af staten via gasgiganten Gazprom eller af oligarker, der følger Putins bud af hensyn til deres store økonomiske interesser. Enkelte medier operer uden for denne skjulte censur. Det er nyhedsbureauet Interfax, radiostationen Ekho Moskvy [Moskvas Ekko], Novaja Gazeta [Den Nye Avis] og enkelte andre, der alle udmærker sig ved at have en meget ringe, elitær rækkevidde og derfor at være ufarlige for systemet. Det gælder også det frie engelsksprogede dagblad Moscow Times p.g.a. sproget, om end mange af modernisterne kan læse det og gør det 5. Løgnen fungerer fint over for sumpen, hvis kendetegn er intellektuel afstumpethed. Modernisterne kan ikke blot se igennem den, men hader den også som det magtinstrument, den er. Traditionalisterne er heller ikke tilfredse. De ønsker sig nemlig mere, end Putin leverer i øjeblikket. Endnu strengere straffe, endnu mere imperialisme og chauvinisme, endnu hårdere fremfærd over for systemkritikere og forskellige minoritetsgrupper. Fortegnelsen over love, som går meget vidt i den retning er lang. Således kategoriseres personer ansat af eller med tilknytning til udenlandske (læs: vestlige) lande som agenter. Dette ord er for den enfoldige sump slet og ret spioner. Således 6

7 har radiostationen Radio Liberty/Radio Free Europe, der drives af en bevilling af USAs Kongres, lukket sine kontorer i Rusland 6. Den amerikanske statslige hjælpeorganisation US Aid har ligeledes forladt Rusland. Forrædere, terrorister, gudsbespottere, bøsser Sjevtsova fortsætter opremsningen af nye love og lovforslag. Loven om højforræderi er blevet markant skærpet, så blot kontakt til en udlænding (vesterlænding) kan henføres under dens paragraffer. Den vil typisk kunne blive bragt i anvendelse over for medlemmer af miljøorganisationer, der samarbejder med eller udveksler data med tilsvarende organisationer i Vesten. Videre drejer det sig om loven om ekstremisme. Den er blevet udvidet og gjort så upræcis, at næsten enhver handling den være sig fysisk eller intellektuel kan dækkes af dens gyldighedsområde. At organisere demonstrationer mod Putin er klart en ekstremistisk aktivitet. Oppositionsledere kan snildt dømmes for den, og i forvejen er deltagelse i demonstrationer som oppositionen sjældent får tilladelse til strafbar og kan pålægges bøder svarende til $ 300. Det er ubetaleligt for de fleste russere. Under behandling er også en skærpelse af loven om blasfemi, så en optræden som Pussy Riots vil kunne takseres endnu hårdere. Det sker i fuld forståelse med den ortodokse kirke, der ikke vil sky nogen midler til at fastholde sit noget smuldrende greb om befolkningen. Kirken fik en storhedstid efter sovjetsocialismens fald, men siden har moderniseringen undergravet dens magt blandt de veluddannede. Senest er gennemført en lov mod tøjlesløs sexuel propaganda. Den skal ikke ramme de mere eller mindre afklædte kvinder i reklamerne eller lige så suggestive bekendtskabsannoncer på internettet, men homosexual propaganda. Klapsalver fra kirken og traditionalisterne. Alvorligere end indgrebet mod denne marginale del af befolkningen er tiltag rettet mod internettet. Nettet er meget udbredt blandt modernisterne og giver ubegrænset adgang til internationale nyhedsstrømme, sociale medier og andre kontaktfora. Her kan man høre Pussy Riots punckbøn til Jomfru Maria om at 7

8 frelse Rusland fra Putin. Internt i Rusland fungerer internettet, Facebook, Twitter, sms, app o.s.v. som effektive medier til at koordinere oppositionelle aktiviteter. Det prøver regimet at standse eller begrænse. Forbilledet må være den kvælende kinesiske kontrol. Det er alle disse stramninger, som får Sjevtsova til at tale om 30 rne. Det er imidlertid ikke nok for traditionalisterne. Americofobi Derfor må Putin trække den sædvanlige kæphest af stalden: Udlandet og navnlig USA, der nu lægges for had i de statslige massemedier, og det er så godt som dem alle. Rusland skal igen være en stormagt, som alle må regne med og frygte. I 2007 sagde den russiske udenrigsminister (også nuværende) Sergiej Lavrov i et interview med Der Spiegel: Vi ønsker jo, at man skal lytte til os 6a. Problemet er blot, at russerne ikke råder over de nødvendige ressourcer. Den russiske økonomi er monokulturel og ligesom de arabiske staters fuldstændig afhængig af energiråvarerne. Olie og gas står for 60 % af landets valutaindtægter. Den anden kilde af betydning er våbeneksport. Putins økonomiske opsving toppede i 2008 og førte til et overskud på forbundsbudgettet på 0,8 %. Under finanskrisen i 2009 faldt bruttonationalproduktet med 8 %. Det hang ene og alene sammen med udviklingen i prisen på olie og dermed gas. Denne tendens er nu taget af, og i øjeblikket ligger prisen på $ 110 per tønde og den forventede økonomiske vækst på 2-3 %, hvilket betegnes som stagnation. Det russiske forbundsbudget er beregnet ud fra en pris på $ 117 per tønde, skriver den kenderen af russisk økonomi Anders Åslund 7. Holder prisen sig på det niveau, vil underskuddet på budgettet vokse, og den fremtidige udnyttelse af skiffer i USA og flere europæiske lande kan ligefremt forårsage et prisfald, det vil kunne koste Putin magten i løbet af en nat, mener Sergiej Guriev, der er rektor for den nyoprettede private Økonomiske Skole i Moskva og medlem af en ekspertgruppe nedsat af ministerpræsident Medvedev og kaldet åben regering 8. Det vil påvirke det russiske statsbudget markant og forklarer, hvorfor russiske energiselskaber som Gazprom, Rosneft og Lukoil prøver på at 8

9 snige sig ind på europæiske markeder. Det er salget til forbrugerne, der skal redde fortjenesten. Obsternasige Rusland På denne måde bliver energiens rolle som sikkerhedspolitisk faktor, som det var tilfældet med Ukraine og Hviderusland, mindre. Derfor er store udenrigspolitiske fagter påkrævet. En velegnet scene til det er FNs Sikkerhedsråd, hvor Rusland sammen med Kina indtager rollen som de store nejsigere, der reelt har gjort rådet uarbejdsdygtigt. Her kan Rusland stadig optræde magtfuldt; Ruslands væsentligste udenrigspolitiske middel til selvhævdelse er at tirre USA. Det har også den fordel, at det er billigt. At være obsternasig og satse på energi som våben, sådan som Valerij Panjusjkin og Mikhail Zygar 9 skriver om Gazprom, er nogle af de få virkemidler i Putins hånd. Det nukleare arsenal, som stadig er i par med det amerikanske (hvis det virker), kan ikke opveje Ruslands økonomiske ubetydelighed internationalt set. Det påpeger den tidligere danske ambassadør i Moskva Per Carlsen og nævner, at den russiske økonomi kun er fire gange så stor som den danske. I et land med 141 millioner indbyggere 10. Putin og hans regime har udenrigspolitisk besluttet sig for at være komplet ligeglade med, hvad Vesten måtte mene om deres adfærd. Under præsident Boris Jeltsin kom traditionalisterne og en god del af sumpen til den opfattelse, at Rusland dansede efter Vestens pibe. Putin markerede en grundlæggende ændring i forholdet til Vesten i sin tale ved Münchener Sikkerhedskonferencen i , der kom som en ubehagelig overraskelse for Vesten, der var begyndt at se Rusland som en partner. Putins udfald havde en forløber i december 1992 under et møde i Konferencen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa i Stockholm. Daværende russiske udenrigsminister Andrej Kozyrev lagde ud med en retorik hentet fra Den Kolde Krig. Rusland skulle genvinde sit imperium, modstå Vesten på en lang række områder, herunder give fuld støtte til Milošević i Serbien. Talen hensatte de tilstedeværende udenrigsministre i forbløffelse og rædsel. Få minutter senere 9

10 vendte Kozyrev tilbage til talerstolen og sagde, at det mente han slet ikke, men ville blot tegne et billede for Vesten af, hvad der ville ske, hvis andre kom til magten end Jeltsin. Han kaldte sin optræden for chockdiplomati. Den blev dog snarere betegnet som opera buffo. Den har imidlertid vist sig at være profetisk 12. Lederen af Carnegie-instituttet i Moskva Dmitrij Trenin inddeler Putins udenrigspolitik i seks perioder 13. Den 1. er de indledende par år af hans regeringstid, hvor det gjaldt om en alliance med USA og et europæisk valg af økonomisk model. Den 2. kom i midten af det første årti og blev klart tilkendegivet ved talen på sikkerhedskonferencen i München i Trenin kalder den defensiv selvhævdelse. Den 3. fase begyndte med en genstart af forholdet til USA og søgen efter moderniseringsressourcer i Vesten, d.v.s. investeringer. Medvedevs præsidenttid flader i denne fase. Den 4. fase falder sammen med Putins genindtagelse af præsidentposten, og af Trnenin benævnes suverænisering, hvilket betyder forsøg på at gøre sig storpolitisk gældende. Sovjetimperiet er forbilledet. Trenins inddeling peger på en stigende kurve af selvhævdende aggressivitet, som krigen mod Georgien er et eksempel på. Det sker dog samtidig med, at den russiske regering reelt har måttet afgive kontrollen over Tjetjenien og det øvrige Nordkaukasus til islamister. I disse egne gælder sharia, og russiske myndigheder gør klogest i at holde sig væk. Hvad de også gør som led i en stiltiende overenskomst: I får lov til at styre jer selv, og holder jeres terrorister inden for jeres egne grænser. Felgenhauer ser i lighed med Trenin Putins nuværende udenrigspolitik som møntet på at genvinde det sovjetiske imperium. Det gælder ikke blot de svage stater i Centralasien, men sågar NATO- og EU-medlemmerne Estland, Letland og Litauen. Genoprettelsen af imperiet er den dominerende målsætning, og alle tanker om alliance med Vesten er aflivet. Vestlige politikere betragtes som forrædere, og dette synspunkt propageres ivrigt af medierne. Tilnærmelsen til Vesten under Jeltsin sås som en garanti mod et autoritært tilbagefald, men det er netop i gang. Efter en relativ mildning under Medvedev er Putin nu tilbage med sine koldkrigslignende udfald og i øvrigt personlig latterliggørelse af 10

11 europæiske regeringschefer bortset fra Angela Merkel på grund af Tysklands magtfuldhed og af Silvio Berlusconi på grund af dennes skurkagtige natur så lig Putins egen. Barack Obama er af gode grunde også undtaget. Den nye linje i russisk politik betyder, at vestlig kritik af Ruslands optræden i den syriske krise eller af de interne skærpelser rettet mod borgerrettighederne er som vand på en gås. Ligegyldighed som politik Putin og hans kumpaner har besluttet sig for at være ligeglade. Negligeringen af Vesten som led i Putins overlevelsesstrategi næres i øjeblikket af Europas økonomiske krise, USA's betydelige budgetproblemer og den paralyserende uenighed om løsningen af dem. Dermed er det liberale demokratis tiltrækningskraft blevet svækket. Så er det bedre med et styret demokrati, som er Putins bud på det politiske system i Rusland, og som sumpen gerne vil affinde sig med. Set fra modernisternes side kommer dertil, at Vesten synes ligeglad med forandringer i Rusland og snarere foretrækker status quo. Måske fordi store og voldsomme forandringer, som der kan blive tale om, når Putin styrtes, vil tilføre international politik for megen uforudsigelighed. Regimets ligegyldighed over for Vesten er del af dets overlevelsesstrategi, mener Sjevtsova. Mottoet er simpelt: Hvis vi åbner vinduet til Vesten på klem, vil folk kræve det åbnet helt og det samme med døren. Det er hvad hun kalder Gorbatjov-syndromet. For megen åbning, for megen frihed og dermed systemets endeligt. Det har Putin taget ved lære af. Vladimir Putin er en KGB-oberst og tidligere pladshund i Dresden, hvor han på sin egen krop oplevede Østtysklands sammenbrud. Siden kom han takket være skæbnens og navnlig sine velgøreres gunst til magt og ære. Først var det Leningrads/Skt. Petersborgs demokratisk valgte overborgmester Anatolij Sobtjak og siden præsident Jeltsin, der kårede ham til sin efterfølger. Til at begynde fulgte han Jeltsins demokratiske spor i det store og hele, dog uden den kaotiske adfærd, der kom til at præge Jeltsins sidste år som præsident. 11

12 Langsomt, langsomt, men beslutsomt begyndte Putin at vise tænder og handle i overensstemmelse med sin KGB-natur. Mod korruption med måde Han har oprettet og skabt et magtsystem, der synes klippefast, urokkeligt og pålideligt. Det er ingen af delene, er Sjevtsova og Felgenhauer enige om. Den politiske situation i Rusland sammenligner Sjevtsova med en kedel, hvor vandet koger voldsomt, men låget holdes tæt på plads. Hun kalder Putins politiske kurs for selvmorderisk statskunst og citerer den store engelske historiker Arnold Toynbees monumentale værk A Study of History for sentensen om, at civilisationernes forfald indtræffer på grund af deres egen, deres eliters dumhed. Felgenhauer formulerer det på den måde, at Rusland bevæger sig i en helt forkert retning. Det er destruktivt. Udviklingen fører i praksis til hektisk aktivitet i flere retninger. Undertrykkelsen af oppositionen er en af dem. Den anden er mådeholdne udrensninger i egne rækker og på topposter for korruption og svindel. Anledninger er der nok af, og der skal blot træffes en politisk beslutning om at bruge dem, så skal politiet og anklagerne sørge for at vælte en nok så magtfuld minister. Det tager kegler hos sumpen, traditionalisterne mener, at det er for lidt, modernisterne gennemskuer det. En tilsyneladende kampagne satte ind i oktober med afskedigelsen af forsvarsminister Anatolij Serdjukov med påstand om svindel med $ 100 millioner 11. Flere fulgte, og i november blev en svindel til $ 1,2 milliarder præsenteret i medierne. Kampagnen ændrer ikke ved, at iflg. meningsmålinger er korruption rykket op fra en tiendeplads til en tredjeplads på listen over russernes bekymringer. Afsløringerne kan give en vis popularitet, men der er kun tale om lejlighedsvise og sporadiske nedslag på korruption og svindel i bureaukratiet. De må på ingen måde forvandles til en målrettet og effektiv kampagne, sådan som Putin lover det, og sådan som Medvedev forsøgte at gøre. Forklaringen er simpel. Korruptionen er en central del af Systemet Putin. Det er på den måde, herskeren køber sig loyalitet på. Derfor gennemsyrer den straffrie korruption politik og stat, knytter tætte bånd 12

13 til den kriminelle verden og har et symbiotisk forhold til oligarkerne. Meget af det, der kaldes korruption, er blevet formaliseret, hvis ikke legaliseret, lyder det fra The Economist 14. Det er intet nyt. I romanen Den hvide terror og den røde fra 1905 beskriver den russisk-amerikansk-jødiske forfatter Abraham Cahan situationen i provinsbyen Miroslav i zar Aleksander d. IIs regeringstid i slutningen af det 19. årh. således: I Miroslav var bestikkelse lige så almindelig som drikkepenge på byens førende café. Man kunne ikke bevæge sig uden at vise taknemlighed. Regeringens hjul ville ikke bevæge sig i den ønskede retning, med mindre de blev smurt og prisen på denne smørelse eller taknemlighed varierede fra 10 kopek til rubler. Guvernør Bulatov, der var kommet til Miroslav som en fattig mand, var blevet den største jordejer i provinsen. Embedsmændene kaldte det at udløse fjederen 15. Systemet Putin Putins politik i de sidste 12 år har ført til, at det politiske landskab bedst kan sammenlignes med Sahara, siger Sjevtsova. Oppositionen er kuet og undertrykt, mens ingen andre vover at tale højt om det, alle ved. Korruptionen er altomfattende fra hospitaler over færdselspoliti til de højeste statsembedsmænd. I et sådant samfund og under et sådant styre indtræder imidlertid, hvad Sjevtsova kalder de utilsigtede konsekvensers lov. Det vil sige, at korruptionen, hvor nyttig den end måtte være for Putin til at fastholde magten, undergraver den på længere sigt. Repressionen får samtidig trykket i den samfundsmæssige vandkoger til at stige og stige. Der er tale om en klar svækkelse af systemet, mener Sjevtsova. Positivt for Putin er, at han stadig nyder støtte hos en del af befolkningen. Det er hos en pæn del af sumpen og traditionalisterne. De sidstnævnte har dog alternativer i skikkelse af Gennadij Zjuganovs kommunistparti og Vladimir Sjirinovkijs fascistiske nationaldemokrater. Men blandt modernisterne er ordet revolution for første gang i 70 år kommet på tale. Det er en reaktion på, at regimet har besluttet at forlænge sin levetid i tolv år fra Det er to 13

14 præsidentperioder til Putin. Derfor Putins bestræbelser på at lukke det halvåbne vindue til demokratiet, og det sker ved hjælp af selektiv undertrykkelse. Denne rigide kurs har imidlertid sin egen logik: Er man først begyndt, kan man ikke standse. Derfor peger den ovenfor omtalte lov i retning af en undtagelsestilstand i Rusland, der hele tiden må udvides med nye stramninger. Enhver tøven vil være at give efter for den borgerlige oppositions krav. Traditionalisterne bifalder Putins stramninger, men råber hele tiden på mere, mere. På denne måde er Putin fanget i sin accept af korruption og udviklingen mod undtagelsestilstand. Det giver ham meget lidt politisk manøvrerum, der indsnævres yderlige af de lurende økonomiske vanskeligheder. Imiterende autoritarisme Putins regime har undergået en mutation fra konkurrerende autoritarisme til imiterende autoritarisme, forklarer Sjevtsova. Den første version tillod en vis politisk konkurrence, så længe den ikke truede regimet. Var der tegn på det, blev truslen elimineret, som det skete med olieoligarken Mikhail Khodorkovskij, der den dag i dag vansmægter i en sibirisk arbejdslejr. Den imiterende autoritarisme lader som om de demokratiske og retsstatslige mekanismer fungerer. Der holdes valg, domstole afsiger domme, politiet efterforsker forbrydelser og der findes flere partier. Virkeligheden er dog en anden. Valgene er mere eller mindre afgjort på forhånd ved suggestive valgkampagner, køb af stemmer eller direkte stemmefusk. Domme afsiges, men i alle sager, hvor der er indblandet politik eller som rejses efter antiterror- eller spionagelove skrives dommene ikke af dommerne. Politiets efterforskning er måske effektiv, når det gælder de små fisk, men bagmændene, mafiabosserne og topembedsmændene er normalt undtaget. Der er flere partier, men kun ét der betyder noget: Putins Forende Rusland. Sijrinovskij får lov til at råbe højt op og stille vidtgående forslag, men ender altid med at stemme for Putins forlæg. Oppositionen mener, at regimet holder liv i ham og hans parti, fordi hans råben og skrigen er nyttig til at holde de 14

15 mest aggressive blandt traditionalisterne tilfredse. Zjuganovs kommunister er en mere ægte opposition, men så længe de holder sig på 10 % -12 %, er de ufarlige og kan tolereres. Den borgerlige politiske opposition er næsten udraderet. Putin viser nu sit hæslige fjæs, er Sjevtsovas ord, uden make-up for traditionalisternes skyld og drevet af undertrykkelsens egen logik. Men regimet er ikke glad for traditionalisternes krav om endnu mere hæslighed. Ikke af kærlighed til demokratiet, men fordi det ikke kan lide blod og stoler ikke helt på magtapparatet. Begynder der først at flyde blod, vil styret ikke have magtmidler til at standse det. Derfor er regimet ikke indstillet på storstilet blodsudgydelse, siger Felgenhauer og mener ligefremt, at der i sikkerhedstjenesten FSB, der er en af grundpillerne i Systemet Putin, er overvejelser i gang om, hvordan man kan slippe af med ham for at redde sig selv. For de høje og højere FSB-funktionærer er det et spørgsmål om at overleve om ikke fysisk så i den velstand, korruptionen har givet dem. Derfor vil en udskiftning af Putin kun være en ringe pris at betale for stadig at beholde magten og alle dens søde privilegier. Auraen forduftet Putins eget image og renommé er stærkt falmende. Ved sin tiltræden i 2000 var han en fornyelse. Han var ung, adræt, ikke plettet af demokratiets udskejelser, en handlingens mand, der tog fat på problemerne med energi. En karismatisk aura omspandt ham, siger analytikeren Lev Gudkov fra opinionsinstituttet Levada Centre til The Economist 16. Auraen var et rent tvprodukt, siger han. I dag ser det anderledes ud, og blandt den uddannede bybefolkning hånes han og ses som en magtsyg KGB-oberst. Ingen af hans stunts hjælper mere. Tidligere kunne han få selv de unge og uddannede til at juble, da han i 2003 overværende en koncert med Paul McCartney på Den Røde Plads. Kvinderne dånede, da han i bar overkrop galoperede derudad på den russiske steppe på en hingst. Han sprang også i faldskærm, brillerede med sine færdigheder i judo og lod sig fotografere med sportstalenter. En anmærkning i 15

16 generaliebladet fik han dog kort efter sin tiltræden med undervandsbåden Kursks forlis i Hans reaktion kom for sent og var ikke tilstrækkelig beslutsom. I dag prøver han sig stadig med sine pr-tricks. Den franske skuespiller Gérard Depardieu får under megen mediebevågenhed overrakt et russisk pas, så han kan undslippe præsident Hollandes millionærskat. Til gengæld er Depardieu fuld af ros over for det russiske demokrati. Latterbrøl og forargelse i Frankrig, træk på skuldrene og spydige kommentarer i Rusland om, at det er klart, Depardieu gerne vil betale skat i Rusland, for her er der ingen rige, der gør det. Putin ville også igen vise sig som den macho, han gerne vil være, og samtidig opdyrke en grøn profil. Han lod sig kaste ud fra et fly med en paraglider med det formål at få en flok traner til at følge sig til et andet og bedre habitat. Til russernes store moro fulgte kun én trane præsidenten. Til gengæld siges han at have pådraget sig en rygskade på paraglider en, og det har givet anledning til en uventet og uhørt diskussion om hans helbred og dermed politiske holdbarhed 17. Moskva som Putins Achilles-hæl Felgenhauer henviser til undersøgelser, hvoraf fremgår, at 60 % af moskovitterne er utilfredse; for Rusland som helhed er tallet 30 %, og selv ifølge officielle tal, vandt Putin ikke flertallet i Moskva ved præsidentvalget. Sjevtsova supplerer med, at omkring 17 % af moskovitterne er parat til væbnet kamp mod regimet. Vreden skyldes blandt andet, at priserne i byen er steget med 12 % - 17 % i løbet af det sidste år; i provinserne med op til 45 %, lyder Sjevtsovas statistik. Tålmodigheden er tyndslidt, og kun 1 % af moskovitterne siger, at de ingen økonomiske problemer har med at skaffe sig mad, opretholde sine datjaer, holde bil, købe elektronik og have en god boligstandard. Eftersom al russisk politik afgøres i Moskva, står Putin svagt, idet han ikke har nogen støtte i byen. Oligarkerne kan han ikke forlade sig på, for de vil følge enhver, der kan sikre deres økonomiske interesser. P.t. er det Putin, men 16

17 en anden kan være lige så god. Putins økonomiske politik går ud på at kontrollere alle ressourcerne, og her spiller energien en nøglerolle. Derfor har han indsat sin brigade i lederstillinger i Gazprom og Rosneft, men resultatet er en fusion af business og politisk magt, så man ikke ved, hvornår disse selskaber handler som kapitalistiske foretagender, og hvornår de er politiske redskaber for styret. Det russiske erhvervslivs og nok så meget oligarkernes mistillid til styrets stabilitet viser sig i en kolossal kapitalflugt, der i 2011 androg $ 84 milliarder 18. Sikkerhedstjenesten FSB er hans prætorianergarde og muligvis i stand til at forhindre et paladskup (medmindre den selv står bag), men på ingen måde at slå et folkeligt oprør i Moskva ned. Hertil kommer påpeger Sjevtsova at sikkerhedsstyrkerne og militæret savner en social basis, modsat i Latinamerika. Felgenhauer peger på den jugoslaviske diktator Slobodan Milošević fald, da politiet skiftede side. Selv oplevede jeg den ukrainske Orange Revolution i 2004, hvor regimet blev tvunget til at annullere den forfalskede valgomgang, som gjorde Viktor Janukovitj til præsident og afholde en ny, som Viktor Jusjtjenko vandt. Af betydning var her, at Ukraines forsvarsminister klart slog fast, at hæren ikke vil angribe demonstranter. Kommer der i Moskva 1-2 millioner mennesker ud på gaderne med det klare mål at vælte styret, vil det miste kontrollen over situationen. RevKom Ser man på oppositionen, er det på det sidste lykkedes den at finde sammen. Det er naturligvis ikke sket i Duma, hvor den kun er sparsomt repræsenteret, men i det borgerlige samfund uden om staten. Den Nationale Koordinerende Komité 19 blev dannet i november Den omfatter en række fremtrædende oppositionelle og bemærkelsesværdigt fra forskellige politiske grupperinger. Komiteen blev valgt på demokratisk vis borgere meldte sig som vælgere, og heraf afgav 83,7 % deres stemmer. Den største stemmesluger blev Aleksej Navalnji, bloggeren som satte sig i spidsen af den elektroniske mobilisering ved vinterens demonstrationer. Dernæst kom 17

18 forfatteren Dmitrij Bykov efterfulgt af tv-værtinden Ksenia Sobtjak, datter af Skt. Petersborgs tidl. overborgmester Anatolij Sobtjak og berømt fra filmen Tyve og ludere. Hun kaldes gerne Ruslands Paris Hilton. En anden berømthed i Komiteen, men af den intellektuelle art, er aserbajdsjaneren Gary Kasparov, der som sovjetisk stormester i skak og i 1985 verdensmester ikke behøver nogen introduktion. En kendt politisk skikkelse er Ilja Jasjin, som er leder af den liberale bevægelse Solidarnost. Videre er Venstrefrontens koordinator Sergiej Udaltsov medlem. Han har været anholdt sammen med Navalnij og Jasjin for deltagelse i ulovlige demonstrationer. Tre socialrevolutionære er med i Komiteen: Brødrene Gudkov og Oleg Sjeiin. Skuespillerne Mikhail Sjats og Tatjana Lazareva er ligeledes medlemmer og danner den klassiske forbindelse til kunstens verden. Af ganske særlig kaliber er Andrej Illarionov. En fremtrædende økonom, der i årene var Putins økonomiske rådgiver og sherpa ved G-8-møderne. I forbindelse med sin fratræden erklærede Illarionov: I år er Rusland blevet et andet land. Det er ikke længere et demokrati. Det er ikke længere frit 20. Det skal tilføjes, at yderligere to medlemmer af Komiteen er blevet valgt så at sige in absentia de sidder i fængsel. Felgenhauer kalder Komiteen RevKom. En betegnelse hentet fra bolsjevikkernes sprog: Revolutionskomité. De tiltog sig al udøvende, dømmende og lovgivende under borgerkrigen. Den moderne RevKom eller skyggeregering har en større demokratisk legitimitet end Putins regime. Den er nemlig fremgået af reelle og frie valg, nøje overvåget af en central valgkommission og diverse græsrodsorganisationer. Sociologen og eliteforskeren Olga Krisjtanovskaja taler om en fuldt seriøs politisk kraft 21. Fra zar til zar Felgenhauer er både optimist og pessimist, hvad angår Komiteen og Ruslands fremtid. Selv kilder i FSB peger på Navalnij som en mulig næste hersker og Putins afløser, men, føjer Felgenhauer til, overgangen vil være fra én zar til en anden, ikke til demokrati. Rusland vil ikke være et rart sted efter 18

19 revolutionen, slår han fast, men der er intet alternativ. Det er mangelen af klare muligheder efter Putin, som er et afgørende problem. Alle d.v.s. modernisterne er enige om, at han skal væk, men hvordan? Putin selv er ganske rundt på gulvet, mener Guriev, der siger, at Putin og hans styre ikke har nogen alternative strategier eller forslag til løsninger. [ ] Hvis olieprisen falder, vil alt her ændre sig fra dag til dag. Det kan blive en udløsende faktor for protestbevægelsen 22. Det eneste, der er tegn på, er, at Putin ikke har tænkt sig at søge kompromisser eller give efter for nogen form for folkeligt pres. Tværtimod 23, lyder det fra Boris Kagarlitskij, der leder instituttet for Globalisering og Sociale Bevægelser. Ominøst lyder ordene fra Guriev, der citeres her til afslutning: Sovjetunionen var for evigt, indtil den ikke var mere 24. P.S. Den tidligere oligark og skarpe kritiker af Putin Boris Berezovskijs død i London er tankevækkende. Berezovskij var tæt allieret med den afhoppede KGB-agent og Putin-kritiker Aleksandr Litvinenko, der blev myrdet i London med det radioaktive stof Polnium-210. Efterforskningen peger på Moskva, men kan ikke komme til bunds i sagen, da Rusland nægter at lade den hovedmistænkte afhøre. I sig selv et indicium. Et andet uopklaret mord gælder den stærkt kritiske journalist Anna Politkovskaja, der gravede den russiske hærs forbrydelser i Tjetjenien frem. Talrige andre kan nævnes. Hovedkilder: De vigtigste kilder til artiklen er oplæg af og samtaler med Lilja Sjevtsova og Pavel Felgenhauer, Moskva 29. og 30. november Lydoptagelserne fra møderne er venligst stillet til rådighed af Thomas Hjortsø, Radioavisen, DR. 19

20 Andre kilder: a Berlingske Tidende, BerlingskeTidende, ; King, David: Stalins Retouchen. Foto und Kunstmanipulation in der Sowjetunion, Hamburger Edition 1997, fra engelsk; Moscow Times, International Herald Tribune, ; Moscow Times, ; Der Spiegel, 6/2007, p. 128; Anders Åslund: Putins statskapitalisme avler korruption, Udenrigs 1/2012; Moscow Times, ; efter polsk udgave: Gazprom rosyjska broń, WAB, Warszawa 2008; Interview, Berlingske Tidende Business, ; Ein Hauch von kalten Krieg, Münchener Sicherheitskojferenz 2007, https://www.securityconference.de/ueber-uns/muenchner-momente/einhauch-von-kaltem-krieg/ Andrej Kozyrev: The New Russia and the Atlantic Alliance, NATO Review, nr. 1, februar 1993, Web Edition; Andrej Kozyrev: Partnership or Cold Peace, Foreign Affairs nr. 99, sommer 1995; Dmitrij Trenin: The Putin doctrine, The Security Times, februar 2003, Münchener Sikkerhedskonference; The Economist, gengivet i Berlingske Tidende Politiko, ; Abraham Cahan: Den hvide terror og den røde, Proskrift 2010; se 14 se 14 se 7 Beдoмocти, [Vedomosti Nyheder], ; Wikipedia Illarionov, cit. fra Freedom House efter Washington Post; se 19 se 6 Interview, Kristeligt Dagblad, ; se 19 20

Læs inde i bladet: Jeltsins statskup II side 5 70 år: 29. august side 13

Læs inde i bladet: Jeltsins statskup II side 5 70 år: 29. august side 13 DKP Information Debat Aktivitet Læs inde i bladet: Jeltsins statskup II side 5 70 år: 29. august side 13 NR. 3 AUGUST 2013 Side 2 Indholdsfortegnelse Udtalelse: Overvågningsskandalen side 4 Nordisk Kommunistisk

Læs mere

MODSTAND OVERKLASSEPOLITIK SKAL MØDES MED ADVARSLER OG HÅB FRA GRÆKENLAND SU-PROTESTER OK2013 ET ANGREB WWW.SOCIALISTER.DK. Læs side 7-10.

MODSTAND OVERKLASSEPOLITIK SKAL MØDES MED ADVARSLER OG HÅB FRA GRÆKENLAND SU-PROTESTER OK2013 ET ANGREB WWW.SOCIALISTER.DK. Læs side 7-10. WWW.SOCIALISTER.DK [Nummer 327 11. marts, 2013] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] OVERKLASSEPOLITIK SKAL MØDES MED MODSTAND ADVARSLER OG HÅB FRA GRÆKENLAND Grækenland er lige nu stedet, hvor EU s nedskæringspolitik

Læs mere

Provided in Cooperation with: Danish Institute for International Studies (DIIS), Copenhagen

Provided in Cooperation with: Danish Institute for International Studies (DIIS), Copenhagen econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Poulsen-Hansen,

Læs mere

STOP GLOBAL OPVARMNING

STOP GLOBAL OPVARMNING [Nummer 294. 14. januar, 2010] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] WWW.SOCIALISTER.DK STOP GLOBAL OPVARMNING HVORFOR MÅ VI GERNE SLÅ AFGHANERE IHJEL? Krig og racisme hænger uløseligt sammen. Fra Vestens

Læs mere

Fagforening for Hjemmebaserede Arbejdere holder kongres

Fagforening for Hjemmebaserede Arbejdere holder kongres INTERSOL NR. 117 NYHEDSBREV FOR STS INTERNATIONAL SOLIDARITY December 2013 Fagforening for Hjemmebaserede Arbejdere holder kongres Ingen arbejdere i Pakistan er så groft udbyttede som de, der arbejder

Læs mere

Khalid Mahmood kæmper for en ny arbejderbevægelse

Khalid Mahmood kæmper for en ny arbejderbevægelse INTERSOL NR. 122 NYHEDSBREV FOR STS INTERNATIONAL SOLIDARITY November 2014 Khalid Mahmood kæmper for en ny arbejderbevægelse Khalid Mahmood står i spidsen for et projekt, som forsøger at forandre hele

Læs mere

Tema: EU forud for Europa-valget

Tema: EU forud for Europa-valget MAJ 2014 TIDSSKRIFTET PÅ DANSK OM UDENRIGSPOLITIK OG INTERNATIONALE FORHOLD Tema: EU forud for Europa-valget Baggrundsartikler om Ukraine-krisen Dokument: Præsident Putins tale ved annekteringen af Krim

Læs mere

SOCIALISTISK STANDPUNKT

SOCIALISTISK STANDPUNKT SOCIALISTISK STANDPUNKT HVEM VI ER SOCIALISTISK STANDPUNKT udgives af en gruppe marxistiske arbejdere og unge, der er aktive i arbejderbevægelsen. Vi mener, at kapitalismen ikke længere kan tilbyde andet

Læs mere

KOMMUNISTISK POLITIK

KOMMUNISTISK POLITIK KOMMUNISTISK POLITIK 55.000 på gaden i Berlin og Frankfurt 28. marts VI VIL HELLER IKKE BETALE JERES KRISE Nr. 8 13. årg. 2009 11. april - 23. april Støttepris 20 kr. tema: G20 og verdenskrisen Efterfølgeren

Læs mere

Arabisk opbrud. Det arabiske forår Tunesien Yemen Jordan Syrien Iran Humanitær intervention Pres på EU s grænser USA s doktrin

Arabisk opbrud. Det arabiske forår Tunesien Yemen Jordan Syrien Iran Humanitær intervention Pres på EU s grænser USA s doktrin Arabisk opbrud Det arabiske forår Tunesien Yemen Jordan Syrien Iran Humanitær intervention Pres på EU s grænser USA s doktrin Steffen Gram om Obamas udfordringer Udleveringen af Mladic Taiwan Den kolde

Læs mere

kampsniveauet er lavt, når man overhovedet har brug for at forsvare disse gennem hård kamp tilvundne

kampsniveauet er lavt, når man overhovedet har brug for at forsvare disse gennem hård kamp tilvundne www.socialister.dk [Nummer 322 17. august, 2012] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] Arbejdsgivere angriber vores faglige rettigheder! Vi kan ikke tåle at tabe! Krisen overskygger klimadeba Det ses tydeligt,

Læs mere

REVOLUTIONEN GÅR VIDERE!

REVOLUTIONEN GÅR VIDERE! Foran indenrigsministeriet, Tunis, den historiske 14. januar 2011 REVOLUTIONEN GÅR VIDERE! Nr. 2 15. årg. 2011 21. januar - 4. februar Støttepris 20 kr. Tema: Tunesien - Den uventede revolution Retten

Læs mere

Nr. 15 16. årg. 2012 3. august - 17. august Støttepris 20 kr. De militante minearbejderes kamp - hele det spanske folks kamp

Nr. 15 16. årg. 2012 3. august - 17. august Støttepris 20 kr. De militante minearbejderes kamp - hele det spanske folks kamp Minearbejdere marcherer til Madrid 11. juli 2012. Foto Flickr/Victor Ferrer De militante minearbejderes kamp - hele det spanske folks kamp Nr. 15 16. årg. 2012 3. august - 17. august Støttepris 20 kr.

Læs mere

Kilde nr. 2: Den demokratiske fredstese

Kilde nr. 2: Den demokratiske fredstese Kilde nr. 2: Den demokratiske fredstese Republikansk liberalisme bygger på en påstand om, at liberale demokratier ikke går i krig med hinanden. Det er uhyre svært at finde historiske eksempler herpå. Siden

Læs mere

KOMMUNISTISK POLITIK. Nr. 12 UNIONS- DØD! FORFATNINGEN ER TEMA: FORFATNINGSDØD

KOMMUNISTISK POLITIK. Nr. 12 UNIONS- DØD! FORFATNINGEN ER TEMA: FORFATNINGSDØD KOMMUNISTISK POLITIK Frankrig: NON! Holland NEE! UK: No referendum UNIONS- FORFATNINGEN ER DØD! Nr. 12 9. årg. 2005 10. juni - 23. juni Støttepris 12 kr. TEMA: FORFATNINGSDØD Mr. Yes, sir! s. 2 Nyliberalismen

Læs mere

Anders Stig Christensen. Samfundsfag 9 GYLDENDAL

Anders Stig Christensen. Samfundsfag 9 GYLDENDAL Anders Stig Christensen Samfundsfag 9 GYLDENDAL INDHOLD Verden omkring os Magt i verden 6 Opgave: Hvis du var en stormagt 16 Spørgsmål til kapitlet 17 Velfærd i Danmark Lighed og ulighed 50 Opgave: Et

Læs mere

SØREN KIERKEGAARD I PUTINS KLØER MEN HVOR LÆNGE? ASTROLOGISK OG CLAIRVOYANT SET HVAD NU MED NÆSTE INKARNATION?

SØREN KIERKEGAARD I PUTINS KLØER MEN HVOR LÆNGE? ASTROLOGISK OG CLAIRVOYANT SET HVAD NU MED NÆSTE INKARNATION? A S T R O L O G I M A G A S I N E T N R. 2 2 0 1 3 P R I S : K R. 6 4,5 0 HOROSKOPET I PUTINS KLØER MEN HVOR LÆNGE? SØREN KIERKEGAARD ASTROLOGISK OG CLAIRVOYANT SET HVAD NU MED NÆSTE INKARNATION? Charles

Læs mere

Grækenlands moderne historie fra 1940 til i dag

Grækenlands moderne historie fra 1940 til i dag Introduktion Dette er en sammenskrivning af mine opgaver afleveret i forbindelse med afholdelse af kurset: Grækenlands moderne historie fra 1940 til i dag (Foråret 2010). Tekst med sort skrift, er den

Læs mere

LØRDAG DEN 15. AUGUST 2009 MUREN. 20 år efter Berlin-muren (1961-1989)

LØRDAG DEN 15. AUGUST 2009 MUREN. 20 år efter Berlin-muren (1961-1989) LØRDAG DEN 15. AUGUST 2009 MUREN OG M I R A K L E T 20 år efter Berlin-muren (1961-1989) 2 19 8 9 Samlet af JENS KAISER Året 1989 var verdenshistorisk. Følg udviklingen dag for dag i de begivenheder, der

Læs mere

Endelig er vi fri for 10 år med det, som har været racisternes, krigsmagernes, klimaskeptikernes og overklassens yndlingsregering i mands minde.

Endelig er vi fri for 10 år med det, som har været racisternes, krigsmagernes, klimaskeptikernes og overklassens yndlingsregering i mands minde. Rød regering [Nummer 312 23. september, 2011] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] blå politik? Endelig er vi fri for 10 år med det, som har været racisternes, krigsmagernes, klimaskeptikernes og overklassens

Læs mere

Tid til forandring? Læreplanerne i samfundsfag Ejerskabet Overenskomst 05 Reformen af gymnasiet Spørgsmålet er om vi får tid nok til foran- dring!

Tid til forandring? Læreplanerne i samfundsfag Ejerskabet Overenskomst 05 Reformen af gymnasiet Spørgsmålet er om vi får tid nok til foran- dring! Tid til forandring? Et nyt skoleår hvor tingene er, som de plejer at være; men samtidig et skoleår hvor vi skal forberede os på det nye og anderledes, som kommer næste år. 2005 byder på store forandringer,

Læs mere

FATTIGDOM. Ved at handle og organisere sammen, kan vi vende afmagt til modstand mod regeringens overklassepolitik.

FATTIGDOM. Ved at handle og organisere sammen, kan vi vende afmagt til modstand mod regeringens overklassepolitik. [Nummer 335 16. januar, 2014] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] WWW.SOCIALISTER.DK REGERINGENS POLITIK SKABER FATTIGDOM RACISMEFRI BY Racismefri By er et forsøg på at opbygge bredt og lokalt imod racisme

Læs mere

om Lissabon-traktaten,

om Lissabon-traktaten, Kampagneavis nr. 5, forår 2008 Hold Michael Bloomberg ude af Washington! City of London og Wall Street vil hverken have Hillary Clinton eller Barack Obama som præsident, men i stedet den hovedrige finansmand

Læs mere

INTRODUKTION TIL POLENS HISTORIE

INTRODUKTION TIL POLENS HISTORIE Historien om Polen Indhold: Introduktion til Polens historie 3 De første polakker 4 Polakkernes levevilkår 5 Polen i en brydningstid 6 Polens parlament Sejmen 7 Polen støtter Europa 7 Polens tre delinger

Læs mere

Hvordan tyskerne. Peter Bender: "Tysklands Genkomst" www.ellekar.dk

Hvordan tyskerne. Peter Bender: Tysklands Genkomst www.ellekar.dk IIi Hvordan tyskerne forholdt sig til hinanden 1 Kold krig Vi er begge fanget i en ond og farlig cirkel, hvor mistænksomhed på den ene side udløser mistænksomhed på den anden, og hvor nye våben fører

Læs mere

Uddannelsesbehov for journalister i Nordvest-Rusland

Uddannelsesbehov for journalister i Nordvest-Rusland Nordisk Journalistcenter Høegh Guldbergsgade 4, Vennelystparken DK 8000 Århus C www.njc.dk Uddannelsesbehov for journalister i Nordvest-Rusland Baggrund og oplæg for Nordisk Journalistcenters fremtidige

Læs mere

KOMMUNISTISK POLITIK

KOMMUNISTISK POLITIK KOMMUNISTISK POLITIK Plakat??? 1917-2007: Leve den ve r d e n s- oms pæ n d e n d e Oktober! Nr. 22 11. årg. 2007 9. november - 22. november Støttepris 15 kr. TEMA: Oktoberrevolutionen 1917-2007 Det syge

Læs mere

Tillæg til NOTAT NR. 1124. ØSTUDVIDELSEN a/s. - faglig og moralsk debat om det europæiske samarbejde

Tillæg til NOTAT NR. 1124. ØSTUDVIDELSEN a/s. - faglig og moralsk debat om det europæiske samarbejde 1 Tillæg til NOTAT NR. 1124 ØSTUDVIDELSEN a/s - faglig og moralsk debat om det europæiske samarbejde 2 Hjem til Europa? Forventningerne var høje da murene faldt i Østeuropa. Men for store befolkningsgrupper

Læs mere

Tillid. gert tinggaard svendsen. tæn ke pau se r

Tillid. gert tinggaard svendsen. tæn ke pau se r Tillid gert tinggaard svendsen tæn ke pau se r TILLID Tænkepauser 1 FRIHED af Hans-Jørgen Schanz Tænkepauser 2 NETVÆRK af Jens Mogens Olesen Tænkepauser 3 MONSTRE af Mathias Clasen Tænkepauser 4 TILLID

Læs mere

Frit valg Resultatet var, at staten er gået glip af 75 milliarder kr., for den luskede aftale fra 2003

Frit valg Resultatet var, at staten er gået glip af 75 milliarder kr., for den luskede aftale fra 2003 Organ for Kommunistisk Parti i Danmark Nr. 12 December 2011 Det sorte guld Skiftende danske regeringer har forgyldt olieselskaber Den nye regering har nu bebudet et servicetjek af de famøse aftaler. Det

Læs mere