KONSEKVENSERNE AF BOMBEANGREBENE I LONDON DEN 7. JULI 2005 FOR DE MUSLIMSKE SAMFUND I EU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KONSEKVENSERNE AF BOMBEANGREBENE I LONDON DEN 7. JULI 2005 FOR DE MUSLIMSKE SAMFUND I EU"

Transkript

1 KONSEKVENSERNE AF BOMBEANGREBENE I LONDON DEN 7. JULI 2005 FOR DE MUSLIMSKE SAMFUND I EU 2005

2 KONSEKVENSERNE AF BOMBEANGREBENE I LONDON DEN 7. JULI 2005 FOR DE MUSLIMSKE SAMFUND I EU

3 ANSVARSFRASKRIVELSE: De baggrundsdata og informationer, der er anvendt til denne rapport, er indsamlet af EUMC s nationale RAXENknudepunkter. Angivelse af myndigheder, organisationer, virksomheder eller personer indebærer ikke nogen form for godkendelse af deres status og kompetence fra EUMC s side. Disse artikler tjener udelukkende et informativt formål og udgør i særdeleshed ikke juridisk rådgivning.

4 Forord De fire bomber i London den 7. juli, der kostede over halvtreds mennesker livet og sårede yderligere syv hundrede, sendte naturligt nok chokbølger gennem hele verden. Kun to uger senere fulgte yderligere fire bombeforsøg, der heldigvis ikke forårsagede yderligere tab af menneskeliv. Alle europæeres første tanke var en følelse af dyb medfølelse for ofrene. Den enstemmige fordømmelse af begivenhederne og den stærke solidaritet, som de europæiske ledere udviste, var et udtryk for europæisk samhørighed, når den er mest effektiv. Samtidig var der bekymring for, at visse personer kunne udnytte bombemændenes religiøse baggrund som en undskyldning for racistiske overfald og overgreb mod medlemmer af minoritetssamfund, herunder især britiske muslimer. Dette er baggrunden for denne rapport fra EUMC. Rapporten bekræfter, at der umiddelbart efter angrebene var en forbigående og foruroligende stigning i religiøst motiveret hadkriminalitet i hele Det Forenede Kongerige. Dette medførte forståeligt nok, at minoritetsgrupper - og særligt de britiske muslimer følte sig sårbare og frygtede for deres sikkerhed. Men perspektivet er mere lyst på længere sigt: Den kompromisløse holdning, som politiske ledere og samfundsledere lagde for dagen, både ved at fordømme angrebene og forsvare muslimernes legitime rettigheder, medførte et hurtigt fald i sådanne hændelser. Som følge af den stærke holdning hos politiske ledere og samfundsledere reagerede medierne i hele EU overvejende positivt ved at undgå at generalisere, men derimod understrege det væsentlige i at skelne mellem få personers handlinger og samfundet som helhed. Desuden reagerede lederne af de muslimske samfund i Europa øjeblikkeligt og samstemmende ved at fordømme bombemændene. Sammenlagt spillede disse faktorer en afgørende rolle i at modvirke hændelser og fordomme rettet mod minoritetsgrupper og forhindre en bølge af episoder og angreb i at tage form. Lakmusprøven vil være, om denne første opmuntrende reaktion lader sig omsætte til en effektiv langsigtet indsats, der behandler de bredere spørgsmål, der blev stillet i kølvandet på begivenhederne i London. Hvordan kan samhørigheden og integrationen styrkes i de forskelligartede europæiske samfund, og hvordan kan marginalisering og diskrimination på grundlag af race, etnisk herkomst, religion eller tro modvirkes? De politiske ledere, institutionerne og også medierne har et særligt ansvar for at besvare disse spørgsmål. Vores rapport viser, at det er muligt at opnå en ændring til det bedre, hvis der er tydeligt politisk lederskab, støtte fra institutionerne og civilsamfundet samt en indfølende rapportering i medierne. Sådanne fælles indsatser er af afgørende betydning for vores arbejde frem mod et rummeligt Europa, som værdsætter sin diversitet uden at skjule de indbyggede udfordringer. Dette ville være den rette vej ind i vores fremtid. Beate Winkler Direktør November 2005

5 Resumé Den 7. juli 2005 sprang fire bomber i midten af London i morgenmyldretiden. Tre af bomberne eksploderede på undergrundsstationer og den fjerde i en bus. To uger senere, den 21. juli, var der fire yderligere forsøg på angreb mod Londons offentlige transportsystem. Denne gang eksploderede kun detonatorerne på bomberne, og der var ingen dræbte. Ofrene for bombeangrebene i London var af mange nationaliteter, britiske og ikke-britiske, hvide og ikke-hvide, muslimer og ikke-muslimer. I forbindelse med Londons kandidatur som værtsby for OL i 2012 var et af argumenterne, der talte for London, byens multikulturelle karakter og status som verdensby. Umiddelbart efter bombeangrebene blev denne diversitet et mål for visse personer, der udnyttede bombemændenes religiøse baggrund som en undskyldning for racistiske overfald og overgreb mod medlemmer af minoritetssamfund, herunder især britiske muslimer. Selvom det stadig er for tidligt at drage endelige konklusioner af konsekvenserne af begivenhederne i London for livet i de muslimske samfund i Europa, tyder rapporterne fra de nationale knudepunkter på, at der skete en række hændelser, der var rettet mod de muslimske samfunds medlemmer og ejendomme, men at disse hændelser generelt var sporadiske og isolerede. Ifølge officielle såvel som uofficielle rapporter er der i forskellige dele af Det Forenede Kongerige tegn på en udtalt kortsigtet stigning i antallet af hændelser umiddelbart efter bombeangrebene. Det forholdsvist lave antal episoder i resten af EU kan tilskrives en række faktorer, såsom den hurtige reaktion fra regeringer, politikere og meningsdannere, støttet af politiet, som gjorde en seriøs indsats for at skelne klart mellem bombemændenes handling og islam som helhed. Desuden var der også en kraftig og umiddelbar reaktion fra muslimske repræsentanter, som entydigt fordømte bombemændene. Læren fra den 7. juli er, at en stærk, koordineret indsats fra alle aktører har en effektiv virkning. Af hensyn til mulige anti-muslimske hændelser fremhævede Det Forenede Kongeriges regering omgående sin støtte til det muslimske samfunds retmæssige virke. Politiet gjorde det klart, at der ville blive slået hårdt ned på gengældelsesaktioner rettet mod medlemmer af det muslimske samfund. I alle EUmedlemsstater reagerede regeringer og politiske partier på angrebene med kondolenceerklæringer, og i mange medlemsstater blev der foretaget en klar sondring mellem bombemændene og den muslimske befolkning som helhed. Over hele EU udtalte de muslimske organisationer en særdeles skarp fordømmelse af bombeangrebene i London og en vilje til at modvirke voldelig radikalisme. Muslimske ledere i Det Forenede Kongerige reagerede omgående ved at fordømme bombeangrebene og understrege, at sådanne handlinger var i modstrid med den muslimske tro. De indgik i dialog med regeringen, politiet og lokale myndigheder og støttede aktiviteter, der har til formål at gøre op med terrorisme og at hindre en modreaktion mod det muslimske samfund. Muslimske organisationer i alle de øvrige medlemsstater fordømte bombeangrebene i utvetydige vendinger, og under besøg i Det Forenede Kongerige gav de håndslag på at arbejde sammen med resten af samfundet om at fjerne former for ekstremisme i deres midte, mens de i andre

6 medlemsstater opfordrede medlemmerne af deres samfund til at samarbejde fuldt og helt med myndighederne i forbindelse med disses undersøgelser. I adskillige medlemsstater udstedte religiøse muslimske ledere dekreter, fatwa, som erklærede, at sådanne handlinger var i klar modstrid med islamisk overbevisning. I Det Forenede Kongerige blev den tværreligiøse støtte fra repræsentanter fra de kristne og jødiske samfund ytret øjeblikkeligt og offentligt. I ugen, der fulgte efter bombeangrebene, strakte medierne i alle medlemsstater sig generelt langt for at give et afbalanceret billede. Medierne i Det Forenede Kongerige understregede, at gerningsmændene ikke handlede på vegne af det muslimske samfund. Da først bombemændene blev identificeret som britiske muslimer skete der imidlertid en markant ændring i rapporteringen i Det Forenede Kongerige, og fokus skiftede til bredere emner omkring de muslimske samfund og forebyggelse af fremtidige hændelser. Nogle medier fokuserede på de muslimske befolkningsgruppers placering i det britiske samfund, herunder særligt signalerne om fremmedgørelse af unge muslimske mænd. I andre medlemsstater rejste nogle medier emnet om regulering af indvandring, mens andre fokuserede på radikaliseringen af muslimske unge og forbandt det med en utilstrækkelig integrationsproces. I de fleste tilfælde var medierne omhyggelige med at foretage en klar sondring mellem terrorisme og den muslimske tro. Generelt blev der ifølge rapporterne fra de nationale knudepunkter ikke oplevet nogen signifikant stigning i antallet af hændelser rettet mod de muslimske samfund i de fleste EU-medlemsstater i rapporteringsperioden, men i Det Forenede Kongerige steg antallet af anmeldte hændelser rettet mod medlemmer af det muslimske samfund og deres bedesteder næsten øjeblikkeligt. I de første fem uger efter bombeangrebene registrerede Londons Metropolitan Police en skarp stigning i religiøst motiveret hadkriminalitet sammenlignet med samme periode i Disse angreb var overvejende rettet mod britiske muslimer. Rapporter fra andre dele af Det Forenede Kongerige, herunder fra ngo-kilder, bekræftede, at de muslimske samfund blev mål for øget fjendtlighed efter bombeangrebene i London. I skrivende stund er den overordnede vurdering for hadkriminalitet dog, at efter stigningen, der fandt sted i perioden mellem 7. juli og frem til begyndelsen af august, er antallet af hændelser ved at genfinde niveauet fra I Det Forenede Kongerige har den forbigående stigning i racistiske hændelser medført, at minoritetsgrupper og særligt britiske muslimer har følt sig udsatte. Frygten for gengældelse steg i takt med de stigende fordomme, der blev oplevet af medlemmer af det muslimske samfund. I interviews med medier og i programmer, hvor der kunne ringes ind, sagde muslimer, at de var nervøse for at vise sig offentligt eller gå på arbejde. Forskellige kilder rapporterede, at britiske muslimer følte sig sat under mistanke. Regeringer, politimyndighederne og de muslimske samfund har iværksat en række initiativer til at støtte overvågning af hændelser og engagementet i det muslimske samfund, særligt i Det Forenede Kongerige. Muslim Council of Britain (Storbritanniens muslimske råd) iværksatte en hændelsesovervågningsservice (Incident Monitoring Service), og den britiske regering afholdt en række møder med muslimske ledere for at planlægge fremtidige fælles initiativer. Det Forenede

7 Kongeriges indenrigsministerium iværksatte en høringsproces med repræsentanter for de muslimske samfund for at udvikle forslag til en styrkelse af samhørigheden og håndtering af ekstremisme. Reaktionen fra Det Forenede Kongeriges regering, politiet og lokale myndigheder viser tydeligt, at der er draget en positiv lære af tilsvarende angreb, der i den offentlige opinion er forbundet med islam. Dette relaterer sig særligt til et stærkt politisk lederskab for at imødegå en mulig modreaktion rettet mod muslimer, en positiv interaktion med det muslimske samfund og støtte fra politimyndighederne. I adskillige af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union lader begivenhederne i London til at have udløst nye eller forstærket eksisterende initiativer til at danne bro til det muslimske samfund. Fra ledere af de muslimske samfund er der også kommet forslag om en intensiveret dialog mellem muslimske samfund og staten eller mellem trosretninger. Nogle medlemsstater har fremskyndet regeringsinitiativer, der er rettet mod en større integration af muslimske samfund. Denne rapport gør status over de initiativer, der er iværksat for at forhindre hændelser rettet mod muslimer og for at samarbejde med det muslimske samfund i kølvandet af bombeangrebene i juli. Det er altafgørende, at denne indsats udmøntes i omfattende social integration og ligebehandlingspolitikker, og at der foretages en opfølgning, således at der kan opnås bæredygtige resultater, og der tages fat om væsentlige problemstillinger, der giver fordele for hele samfundet. Med afsæt i tidligere rapporter om muslimske samfund i EU fremlægger EUMC fire hovedkonklusioner, der har til formål at støtte formuleringen af politikker i forhold til de muslimske samfund. KONKLUSIONER FOR MEDLEMSSTATERNE OG DE EUROPÆISKE INSTITUTIONER: 1. Regeringsmedlemmer, politi, politikere og andre højt profilerede meningsdannere skal udvise handlekraftigt politisk lederskab, undgå generaliseringer og fortsætte meget af det gode arbejde, der kunne observeres efter angrebene i London. De positive offentlige tilkendegivelser over for islam og indledningen af en dialog med repræsentanter for de muslimske samfund - baseret på respekten for menneskerettighederne - må ikke ses som et fænomen, der kun forekommer i tider med øgede spændinger. Dette vil også sætte dagsordenen for medierne og bidrage til at undgå negativ stereotypering af muslimer. 2. Medlemsstaterne og de europæiske institutioner bør tilskynde til og fremme muslimske samfunds aktive involvering i institutionaliserede procedurer for formulering af politikker og inddrage dem i mere uformelle kanaler for dialog på europæisk, nationalt og lokalt niveau. Medlemsstaterne og EUinstitutionerne bør undersøge metoder til at understøtte de muslimske samfunds selvregulerende organisation gennem kompetenceopbygning og lederskabsudvikling.

8 3. Politiet skal tilskynde til, at racistiske hændelser anmeldes, reagere øjeblikkeligt på tegn på spændinger ved at optrappe politiindsatsen i de samfund, der kan være mål, samt yde den fornødne støtte til ofre for racistisk kriminalitet. Der bør generelt i straffelovgivningen tages højde for den racistiske motivation som en skærpende omstændighed, således at det sikres, at der gennemføres en fuld efterforskning af og en passende strafudmåling for sådanne kriminelle handlinger. 4. Medlemsstaterne bør etablere overvågningsprocedurer, der skal vurdere udviklingen omkring social integration og sende et utvetydigt signal til alle befolkningsgrupper om, at indsatsen for bekæmpelse af diskrimination har prioritet. Politikker, som imødegår udstødelse af minoritetsgrupper i samfundet, bør prioriteres.

9 Baggrunden for rapporten Det Europæiske Observationscenter for Racisme og Fremmedhad (EUMC) bestilte denne rapport umiddelbart efter begivenhederne den 7. juli. Formålet var at indsamle data og information om reaktionerne på hændelsen, de første reaktioner fra regeringen, politiet, det muslimske samfund og medierne med henblik på at give Fællesskabet og medlemsstaterne et førstehåndsoverblik over situationen samt at identificere initiativer til styrkelse af samhørigheden i EU. Rapporten kom i forlængelse af lignende EUMC-initiativer til informationsindsamling i forbindelse med terrorangrebene mod New York og Madrid og mordet på den hollandske filminstruktør Theo van Gogh. De nationale knudepunkter i EUMC s europæiske netværk om racisme og fremmedhad, RAXEN, blev bedt om at levere foreløbige data. Tidligere rapporter har undersøgt situationen i de jødiske samfund - eksempelvis i foråret 2002, da der blev registreret en stigning i antisemitiske hændelser i visse EU-medlemsstater. Denne rapport opsummerer de landeoplysninger, der er modtaget fra de 25 nationale knudepunkter, og som dækker perioden fra den 7. juli og mindst frem til den 25. september 2005, og i visse tilfælde endnu længere frem. Del 1 af denne rapport omhandler begivenheder i Det Forenede Kongerige fra den 7. juli frem til den 5. oktober og indeholder oplysninger, der er indsamlet og leveret af Det Forenede Kongeriges nationale knudepunkt. Den stiller skarpt på regeringens reaktion, konsekvenserne for det muslimske samfund og medieomtalen af begivenheden. Oplysningerne om Det Forenede Kongerige skal læses i sammenhæng med den sammenlignende oversigt over situationen for de 24 øvrige medlemsstater, som er sammenfattet i del 2 af denne rapport. EUMC anerkender, at det vil være nødvendigt med en længere dataindsamlingsperiode for at kunne foretage en mere omhyggelig vurdering af effekten af regeringens indsats, initiativer fra de muslimske organisationer og politiet og effektiviteten af mekanismerne mellem samfundene. EUMC fortsætter indsamlingen af data og informationer, der er relateret til situationen for de muslimske samfund i EU og vil også forsøge at identificere eksempler på god praksis, som kan være bæredygtige, og som understøtter samhørigheden i EU. De konkrete resultater vil blive medtaget i en omfattende analyserapport, der vil blive offentliggjort i 2006.

10 Indholdsfortegnelse FORORD... 3 RESUMÉ... 4 BAGGRUNDEN FOR RAPPORTEN... 8 INDHOLDSFORTEGNELSE... 9 DEL I: INFORMATION FRA EUMC S NATIONALE KNUDEPUNKT I DET FORENEDE KONGERIGE Indledning Oversigt over de første reaktioner fra det forenede kongeriges regering, muslimske organisationer og medierne Konsekvenserne af begivenhederne i London for det muslimske samfund Officielle og uofficielle registreringer af hændelser, som er rettet mod muslimer Overordnet indvirkning på muslimske samfund Umiddelbare reaktioner fra regeringen og politiet Det britiske muslimske samfunds reaktioner på bomberne i London oversigt over medieomtalen Initiativer IVÆRKSAT AF det forenede kongeriges hovedaktører (regeringen, lokale myndigheder, politi og muslimske samfund) til bekæmpelse af islamofobi og styrkelse af samhørighed Regeringsinitiativer iværksat i samarbejde med det muslimske samfund efter angrebene i London Andre regeringsinitiativer til fremme af samhørighed i samfundet (iværksat før angrebene i London) Politiets initiativer Lokale myndigheders initiativer Kronologisk gennemgang af begivenhederne - OVERSIGT OVER regeringens, politiets, muslimske organisationers OG mediernes handlinger og indsats DEL II: RESUMÉ AF RAPPORTERNE FRA EUMC S NATIONALE KNUDEPUNKTER (UNDTAGEN DET FORENEDE KONGERIGES) begivenhedernes Generelle indvirkning på de Muslimske samfund i eu Reaktioner fra regeringer og politiske partier i EU Reaktioner fra Muslimske organisationer i EU Reaktioner fra medierne i EU Eksempler på initiativer fra Medlemsstaternes hovedaktører (offentlige myndigheder, Muslimske organisationer og NGO er) til forebyggelse af islamofobi og styrkelse af samhørighed KONKLUSIONER... 59

11 Del I: Situationen for Det Forenede Kongeriges muslimske samfund efter bombeangrebene i London den 7. juli 2005

12 1. Information fra EUMC s nationale knudepunkt i Det Forenede Kongerige 1.1. INDLEDNING Det muslimske samfund i Det Forenede Kongerige oplevede ifølge rapporter fra både politiet og de muslimske organisationer en kortvarig stigning i antallet af hændelser. Dette førte til en intensivering af indsatsen og initiativerne fra regeringens, politiets og de muslimske organisationers side. Kort sagt er EUMC af den opfattelse, at den første reaktion fra Det Forenede Kongerige, politiet, Londons borgmester og muslimske organisationer beviste, at der var draget en positiv lære af tilsvarende angreb i andre medlemsstater og i USA. Det gælder især regeringens, politiets og de muslimske organisationers hurtige reaktion, den resolutte form for politisk lederskab, der blev udvist nationalt og i London, det positive samspil med det muslimske samfund, den støtte på tværs af religioner, der blev tilbudt af repræsentanter for de kristne og jødiske trossamfund, og den støtte, som politiet oplevede fra offentligheden. Denne rapport viser tydeligt vigtigheden af klart politisk lederskab. Den konkluderer især, at politiske beslutningstagere, kommentatorer, civilsamfundet, politikere og store dele af medierne i det store og hele undgik at generalisere og skyde skylden for enkelte personers handling på et helt samfund. I stedet blev der foretaget en klar sondring, og der blev søgt tæt samarbejde med det muslimske samfund OVERSIGT OVER DE FØRSTE REAKTIONER FRA DET FORENEDE KONGERIGES REGERING, MUSLIMSKE ORGANISATIONER OG MEDIERNE Det Forenede Kongeriges regering reagerede i første omgang på to måder. Den ene reaktion var at behandle bombeangrebene i London som terrorhandlinger og træffe juridiske og operationelle foranstaltninger til at forfølge gerningsmændene med alle midler og forhindre yderligere, tilsvarende hændelser. Den anden reaktion var rettet mod at forhindre enhver mulig modreaktion mod muslimer og at sikre, at der blev foretaget en skarp sondring mellem bombeangrebene og islam eller de muslimske samfund. Regeringen gjorde det klart, at gengældelsesaktioner mod de muslimske samfund (personer, bygninger, forretninger osv.) ikke ville blive tolereret, og at der ville blive slået hårdt ned på sådanne aktioner. Politiet understregede, at man ville gøre alt inden for lovgivningens rammer for at efterforske sådanne hændelser. Londons borgmester bakkede op om denne holdning.

13 I det muslimske samfund reagerede muslimske overhoveder prompte ved at fordømme bombeangrebene og understrege, at sådanne handlinger var i modstrid med den muslimske tro. Eksempelvis udtalte Sir Iqbal Sacranie, generalsekretær i Muslim Council of Britain (MCB), at ingen ægte muslim ville udføre sådanne handlinger, da de var i klar modstrid med islams lære. Generelt strakte medierne sig langt for at understrege det forhold, at der var muslimer blandt dødsofrene ved bombeangrebene, og at bombemændene ikke handlede på islams vegne. Den 7. juli bragte medierne artikler, der advarede mod en mulig modreaktion mod muslimer. Efter det stod klart, at bombemændene var britiskfødte, skete der imidlertid en markant ændring i medieomtalen, der skiftede fokus til at omhandle integration og radikaliseringen af medlemmer af det muslimske samfund i Storbritannien. Den senere omtale i visse medier af tildelingen af britisk statsborgerskab til nogle af de mistænkte fra 21. juli og situationen for de ikke-britiske religiøse ekstremister, der er bosat i Det Forenede Kongerige, udvidede debatten til at omfatte immigration, status for opholdstilladelse og menneskerettighedslovgivningen. Næsten omgående efter bombeangrebene blev der registreret en stigning i hændelser rettet mod medlemmer af det muslimske samfund eller folk, der blev regnet for at være muslimer. Dette er også et resultat af det britiske politis og Det Forenede Kongeriges straffelovgivnings meget detaljerede registreringspraksis vedrørende racistisk og religiøst motiverede lovovertrædelser. 1 I London registrerede Metropolitan Police (MET) en voldsom stigning i religiøst motiveret hadkriminalitet, hvoraf de fleste sager faldt ind under kategorierne verbale eller mindre alvorlige fysiske overgreb rettet mod det muslimske samfund, og der var også tilfælde af hærværk og angreb på moskeer. En anden faktor, der kan have bidraget til stigningen i forhold til 2004, er imidlertid anvendelsen af mere effektive registreringsprocedurer, der skelner mellem religiøst motiveret hadkriminalitet og racistisk hadkriminalitet. Det samlede antal tilfælde af hadkriminalitet i London er steget med fem procent siden begivenhederne den 7. og 21. juli (data fra MET pr. 18. oktober). South East Wales Race Equality Council (SEWREC; racelighedsrådet for South East Wales) anførte, at det havde oplevet en meget stor stigning i antallet af episoder siden bombeangrebene i London, fra 10 om måneden til over 30 på kun to uger. Der blev også registreret angreb på Sikhtempler. Rapporter fra andre dele af Det Forenede Kongerige, herunder fra ngo- 1 Det Forenede Kongerige har indført en omfattende straffelovgivning, som kategoriserer, registrerer og straffer kriminalitet, hvor racistiske og religiøse motiver er en skærpende omstændighed. Crime and Disorder Act fra 1998 (for kriminalitet, hvor racisme er en skærpende omstændighed) og Anti-Terrorism, Crime and Security Act fra 2001 (for kriminalitet, hvor religiøse motiver er en skærpende omstændighed) indførte 9 typer af racistisk og religiøst motiverede lovovertrædelser. Således kan domstolen idømme en strengere straf ved kriminalitet, såsom overfald og hærværk, der er racistisk eller religiøst motiveret. For andre lovovertrædelser er der i medfør af Powers of Criminal Courts (Sentencing) Act fra 2000 indført et krav om, at domstolene skal tage racistiske eller religiøse motiver i betragtning ved strafudmålingen. Criminal Justice Act fra 2003 udvidede dette princip til også at omfatte kriminalitet, der er motiveret af had på grund af seksuel orientering eller handicap. Anti-Terrorism, Crime and Security Act fra 2001 hævede den maksimale strafferamme for tilskyndelse til racisme til syv år.

14 kilder, bekræftede, at de muslimske samfund var blevet mål for øget fjendtlighed umiddelbart efter bombeangrebene i London. Muslim Council of Britain (MCB) lancerede en Incident Monitoring Service (overvågningsservice vedrørende hændelser) for muslimer. Politimyndighedernes reaktion var resolut og øjeblikkelig; politiindsatsen i de udsatte samfund blev øget, der blev iværksat en klar kommunikationspolitik, som havde til formål at berolige de relevante minoritetsgrupper og afskrække potentielle gerningsmænd. I oktober 2005 havde antallet af tilfælde af hadkriminalitet efterhånden genfundet niveauet fra 2004 efter den stigning, der blev registreret umiddelbart efter bombeangrebene. Efter de første tegn på en mulig modreaktion mod muslimer, hvilket omfattede brandstiftelse ved en moske i Leeds og et sikh-tempel i Kent, afholdt den britiske indenrigsminister Charles Clarke møder med en række religiøse overhoveder. Regeringen arrangerede senere en række sommermøder med repræsentanter fra de muslimske samfund i hele landet for at styrke dialogen og planlægge den fremtidige indsats. Der blev nedsat syv arbejdsgrupper, som skulle udarbejde forslag til håndtering af årsagerne til fremmedgørelsen og radikaliseringen samt undersøge problematikker i forbindelse med integration og samhørighed. I sin dokumentation over for EUMC gentog det britiske indenrigsministerium de offentlige myndigheders stålsatte holdning om at sætte ind over for eventuelle modreaktioner mod minoritetssamfund: Regeringen, sikkerhedstjenesterne, politiet, de lokale myndigheder og samfundsorganisationer, som f.eks. Commission for Racial Equality, har arbejdet og vil fortsat arbejde tæt sammen for at opretholde sikkerheden og trygheden i alle samfundsgrupper i denne tid samt for at berolige de samfundsgrupper, der føler sig særligt udsat. Alle lovovertrædelser skal anmeldes til politiet. Indsatsen over for religiøst og racistisk motiveret hadkriminalitet på alle niveauer vil være håndfast. Politiet er opmærksom på behovet for at berolige de berørte samfundsgrupper og er i direkte kontakt med lederne af disse samfund.

15 1.3. KONSEKVENSERNE AF BEGIVENHEDERNE I LONDON FOR DET MUSLIMSKE SAMFUND Officielle og uofficielle registreringer af hændelser, som er rettet mod muslimer a) I London registrerede Metropolitan Police (MET) en markant stigning i religiøst motiveret hadkriminalitet, 2 som vist i nedenstående tabel. De fleste sager blev kategoriseret som verbale eller mindre alvorlige fysiske overgreb rettet mod det muslimske samfund, men der var ifølge vicepolitimester Tarique Ghaffur fra Metropolitan Police 3 også tale om hærværk og angreb på moskeer. En anden faktor, der kan have bidraget til stigningen i forhold til 2004, er imidlertid en mere effektiv registrering, der adskilte religiøst motiveret hadkriminalitet fra racistisk motiveret hadkriminalitet. Det samlede antal tilfælde af hadkriminalitet i London er steget med fem procent siden begivenhederne den 7. og 21. juli (data fra MET pr. 18. oktober), mens det samlede tal for "regnskabsåret til dato" faktisk er faldet med fire procent (346 færre sager) MET s politik for hadkriminalitet: Hadkriminalitet er anmeldt kriminalitet, der er kategoriseret som religiøst eller racistisk motiveret, antisemitisk, antimuslimsk og homofobisk kriminalitet. Religiøst motiveret kriminalitet er en optælling af anmeldelser af kriminelle handlinger, der er særligt markeret som religiøst motiveret hadkriminalitet. Tallet for hadkriminalitet er summen af alle disse lovovertrædelser, der relaterer sig til køn, identitet eller handicap. Flere oplysninger på (04/08/05) Communities Together Information Bulletin nr. 55. Dateret 18. oktober 2005, kl (findes på

16 EN ORIGINAL DA OVERSÆTTELSE 16 Week Hate & Faith Crime Sammenligning af hadkriminalitet og

17 comparisons 2004 vs 2005 religiøst motiveret kriminalitet over 16 uger sammenlignet med 2005 Faith Hate 2004 Religiøst motiveret hadkriminalitet 2004 Faith Hate 2005 Religiøst motiveret hadkriminalitet 2005 Hate Crime 2004 Hadkriminalitet 2004 Hate Crime 2005 Hadkriminalitet 2005 w/c Ugen fra Date Dato b) Disse stigninger i hadkriminalitet blev omtalt i pressen hvor sondringen mellem religiøst motiveret hadkriminalitet og andre former for racistisk kriminalitet nogle gange blev udvisket: The Independent 3/8/05 Race-hate crimes surge in London (stigning i racistisk hadkriminalitet i London). 5 Skotland: The Scotsman Scottish race hate crimes soar after bombs (markant stigning i racistisk hadkriminalitet i Skotland efter bombeangreb) Samt BBC News Race attacks show 'low' increase ( beskeden stigning i racistiske overfald). 7 c) Liverpool: Antallet af racistisk og religiøst motiverede angreb er steget markant i Merseyside efter bombeangrebene i London. Nye tal viser, at der blev foretaget mere end 200 opkald til telefonrådgivningen for Merseysides Racial Monitoring Unit i de første seks uger efter 7. juli, hvorimod der i de seks uger forinden var foretaget 48. Liverpools byråds nye hotline for racechikane oplevede også en stigning i antallet af henvendelser 8. d) Institute for Race Relations (IRR) nyhedsnetværk indsamler data fra hele Det Forenede Kongerige 9. Som tallene viser, begyndte hændelserne næsten Findes på: w%2efindarticles%2ecom%2fp%2farticles%2fmi%5fqn4158%2fis%5f %2fai%5fn %2fprint Findes på: cotsman%2escotsman%2ecom%2fprint%2ecfm%3fid%3d Findes på: ws%2ebbc%2eco%2euk%2f1%2fhi%2fscotland%2f %2estm Findes på: /four-fold_increase_in_mersey_racist_attacks.htm ( ) Alle instituttets indsamlede oplysninger findes på: ( ) og følgende websteder ( ) samt ( )

18 omgående efter, at det stod klart, at bombeangrebene den 7. juli blev sat i forbindelse med et terrorangreb, og endnu før gerningsmændene blev identificeret. Inden for dataindsamlingsperioden for denne rapport er der blevet meldt om sådanne hændelser i hele landet. 10 e) Tal fra Politiet i North Wales viste, at der har været en markant stigning i antallet af racistiske hændelser i Wales siden bombeangrebene i London den 7. juli 11. f) South East Wales Race Equality Council (SEWREC) oplyste, at det havde oplevet en meget stor stigning i antallet af episoder siden bombeangrebene i London. Antallet af overgreb var steget kraftigt, fra 10 hændelser pr. måned til over 30 på kun to uger. 12 g) Monitoring Group (Overvågningsgruppen) offentliggør løbende rapporter om enkeltstående racistiske hændelser 13 og har samlet en oversigt over racistiske overfald og episoder i perioden umiddelbart efter bombeangrebene i London (7. juli til 20. juli 2005) 14. Det skal bemærkes, at der også har været hærværk mod Sikh-templer 15. I lighed med andre statistikker over racistisk kriminalitet er det faktiske antal af overfald og overgreb sandsynligvis markant højere. Dette indikeres eksempelvis af resultaterne af en meningsmåling foretaget af MORI for Greater London Authority, baseret på en repræsentativ mængde på telefoninterviews, der blev gennemført den september. 16 Kun 11 procent af dem, der havde oplevet racistiske hændelser (98) oplyste, at de havde anmeldt dem til politiet. Blandt de adspurgte erklærede flest sig enige i følgende måder til at øge anmeldelsesfrekvensen: Den senest opdaterede liste findes på: ( ) De fulde oplysninger er fundet på De fulde oplysninger er fundet på /2/hi/uk_news/wales/south_east/ stm ( ) Der kan ses eksempler på disse på: /this_months_news_stories.htm; samt på: ( ) De fulde oplysninger er fundet på De samlede resultater af meningsmålingen findes på:

19 1. Vished for, at det ville gøre en forskel (25 procent); 2. Hvis folk havde tillid til, at politiet gav mere støtte til farvede og etniske minoritetsgrupper (21 procent); 3. Vished for, at politiet ville tage dig alvorligt (20 procent) Overordnet indvirkning på muslimske samfund Selv samme dag som bombeangrebene i London fandt sted, og i mere udpræget grad dagen efter, begyndte medierne at bringe historier om en mulig antimuslimsk modreaktion. 17 Medierne beskrev, hvordan medlemmer af det muslimske samfund som helhed var nervøse for at vise sig offentligt eller gå på arbejde. Frygten for gengældelsesaktioner fremgik af mediernes omtale af interviews med medlemmer af det muslimske samfund. 18 Forskellige kilder rapporterede, at britiske muslimer følte sig sat under mistanke med risiko for at blive mistænkt for at være bombemænd. Blandt andre udtalte Lord Ahmed, som er muslim og medlem af Overhuset for Labour, at mange muslimer i Nordengland frygtede, at de kunne blive ofre for identitetsforveksling af bevæbnet politi, efter at Jean Charles de Menezes var blevet skudt ved en fejltagelse 19. Mange kommentatorer drog paralleller til stigningen i de antimuslimske holdninger og episoder efter angrebene den 11. september 2001 og ængstelsen efter togbomberne i Madrid i marts Det multikulturelle samfund er tydeligvis et debatemne i Storbritannien, hvor det i mange år er blevet taget for givet, ifølge udsagn fra Trevor Phillips, der er formand for Commission for Racial Equality, at der skal lægges mere vægt på integration af minoriteter. En meningsmåling udført af MORI for BBC den august indikerer, at bombeangrebene den 7. juli ikke har ført til en pludselig stigning i raceintolerance. 20 Undersøgelsen viste, at blandt de adspurgte 21 sagde 62 procent, at multikulturalisme gjorde Storbritannien til et bedre sted at leve. Men 32 procent mener, at det truer den britiske levemåde, og 54 procent mener, at på grund af immigrationen føler dele af landet sig ikke længere britiske. Blandt muslimerne sagde det overvældende flertal 89 procent at de bliver stolte, når britiske sportsfolk klarer sig godt i internationale konkurrencer, hvilket er en lige så stor andel som blandt befolkningen generelt. Resultaterne fra meningsmålingen viser, at muslimer i lige så høj grad som ikke-muslimer er enige i, at det skal være The Guardian, 8. juli: Muslim leaders fear backlash (muslimske ledere frygter modreaktion). The Independent, 8. juli: Muslims told not to travel as retaliation fears grow (muslimer anmodet om ikke at rejse på grund af stigende frygt for hævnaktioner). The Independent, 12. juli: Muslim leaders warn of mounting Islamophobia after attacks on mosques (muslimske ledere advarer om stigende islamofobi efter angreb på moskeer). De fulde oplysninger findes på: ( ) De fulde oplysninger findes på: ( ) Meningsmålingen omfattede personer i Det Forenede Kongerige. Til sammenligningsformål blev der udført en målrettet meningsmåling blandt 204 britiske muslimer.

20 obligatorisk for indvandrere at lære engelsk og acceptere de britiske institutioners myndighed. Ifølge meningsmålingen mener 74 procent af muslimerne, at Storbritannien skal udvise eller afvise udlændinge, der opfordrer til terrorisme, sammenholdt med 91 procent af den samlede befolkning. Den anden meningsmåling, der blev udført af MORI for Greater London Authority den september, viste, at 64 procent af indbyggerne i London var enige i udtalelsen om, at Et multikulturelt samfund gør London til et bedre sted at bo procent udtrykte en positiv holdning til et forbud mod forskelsbehandling på grund af religion, mens 32 procent var imod et sådant forbud. 77 procent erklærede sig tilfredse med den måde, hvorpå Metropolitan Police havde forholdt sig til bombeangrebene. I samme meningsmåling svarede 10 procent, at de eller en ven/et familiemedlem havde været udsat for fjendtlighed eller overgreb på grund af race eller religion. Ifølge en psykologisk undersøgelse, 23 der blev offentliggjort i online-udgaven af British Medical Journal, var der langt flere muslimske indbyggere sammenlignet med andre indbyggere i London, der følte sig stressede på grund af bombeangrebene i London den 7. juli. 61 procent af pendlerne blandt de adspurgte muslimer følte sig voldsomt stressede i dagene efter de første angreb mod byens transportsystem næsten dobbelt så stor en andel som andre indbyggere i London. Undersøgelsen blev udført før den anden bølge af angreb den 21. juli Umiddelbare reaktioner fra regeringen og politiet Den britiske regering reagerede meget hurtigt efter bombeangrebene ved at gøre det klart, at der ville blive slået meget hårdt ned på gengældelsesaktioner mod de muslimske samfund (personer, bygninger, forretninger osv.). Politiet understregede, at man ville gøre alt inden for lovgivningens rammer for at efterforske sådanne hændelser I sin udtalelse efter angrebene den 7. juli gav Storbritanniens premierminister, Tony Blair, direkte udtryk for sin glæde over udtalelsen fra Muslim Council of Britain og trak en klar skillelinje mellem bombemændene og det muslimske samfund som helhed. 24 I de efterfølgende dage holdt premierministeren en række møder med det muslimske samfunds ledere for at høre deres opfattelse af begivenhederne. Indenrigsministeriet oprettede et særligt websted med nyttige links til en række informationstjenester (forklaring af beredskabsprocedurer, muligheder for at tage fortrolig kontakt, information om muligheder for at bidrage til løbende efterforskning, beskrivelse af regeringens initiativer til bekæmpelse af terrorisme Flere oplysninger fås på ( )

Hovedpunkter i EUMC s rapport Muslimer i Den Europæiske Union: Diskrimination og islamofobi

Hovedpunkter i EUMC s rapport Muslimer i Den Europæiske Union: Diskrimination og islamofobi Hovedpunkter i EUMC s rapport Muslimer i Den Europæiske Union: Diskrimination og islamofobi Sammendraget foreligger på alle EU-sprog til orientering. Kun den engelske udgave er autentisk. Muslimer i Den

Læs mere

DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE

DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE CRI(2004)26 Version danoise Danish version DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE ECRI S GENERELLE HENSTILLING NR. 8 SAMTIDIG BEKÆMPELSE AF RACISME OG TERRORISME VEDTAGET D. 17. MARTS 2004

Læs mere

DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE

DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE CRI(2000)21 Version danoise Danish version DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE ECRI'S GENERELLE HENSTILLING NR. 5: BEKÆMPELSE AF INTOLERANCE OG DISKRIMINATION OVERFOR MUSLIMER VEDTAGET

Læs mere

DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE

DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE CRI(98)30 Version danoise Danish version DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE ECRI'S GENERELLE HENSTILLING NR. 4: NATIONALE UNDERSØGELSER AF, HVORDAN DISKRIMINATION OG RACISME OPLEVES OG

Læs mere

Udkast til tale til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål BI, BJ og BK fra Folketingets Retsudvalg den 28. juli 2011.

Udkast til tale til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål BI, BJ og BK fra Folketingets Retsudvalg den 28. juli 2011. Retsudvalget 2010-11 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 1291 Offentligt Tale 2 Dato: 17. august 2011 Dok.: 218125 Udkast til tale til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål BI, BJ og BK fra Folketingets

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 26. februar 2008 (OR. en) 16771/07 Interinstitutionel sag: 2001/0270 (CNS) DROIPEN 127

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 26. februar 2008 (OR. en) 16771/07 Interinstitutionel sag: 2001/0270 (CNS) DROIPEN 127 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 26. februar 2008 (OR. en) 16771/07 Interinstitutionel sag: 2001/0270 (CNS) DROIPEN 127 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS RAMMEAFGØRELSE om bekæmpelse

Læs mere

Kortlægning af forskelsbehandling i Europa Den Europæiske Unions undersøgelse om mindretal og forskelsbehandling (EU-MIDIS)

Kortlægning af forskelsbehandling i Europa Den Europæiske Unions undersøgelse om mindretal og forskelsbehandling (EU-MIDIS) Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA) MEMO / 9. december 2009 Kortlægning af forskelsbehandling i Europa Den Europæiske Unions undersøgelse om mindretal og forskelsbehandling

Læs mere

Tegningesagen i al-qaidas ideologiske perspektiv. Sammenfatning

Tegningesagen i al-qaidas ideologiske perspektiv. Sammenfatning Tegningesagen i al-qaidas ideologiske perspektiv 16. juni 2009 Sammenfatning Ideologisk propaganda er en vigtig del af terrorgruppers eksistensgrundlag. Terrorgrupper, uanset om de har en venstre- eller

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 338 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 338 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 338 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 12. januar 2015 Kontor: Sikkerhed og Forebyggelseskontoret

Læs mere

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK December 2014 Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Religiøs radikalisering og ekstremisme er en alvorlig trussel

Læs mere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 27. februar 2006 Folketingets repræsentant ved EU

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 27. februar 2006 Folketingets repræsentant ved EU Europaudvalget, Det Udenrigspolitiske Nævn Info-note - I 32 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 27. februar 2006 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer Europa-Parlamentets

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret jm@jm.dk

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret jm@jm.dk Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret jm@jm.dk S T R A N D G A D E 5 6 1 4 0 1 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 6 9 H S C @ H U M A N R I G H T S. D

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-22

ÆNDRINGSFORSLAG 1-22 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 10.6.2013 2012/2324(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1-22 Raül Romeva i Rueda (PE510.768v01-00) om gennemførelsen af Rådets

Læs mere

DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE

DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE CRI(96)43 Version danoise Danish version DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE ECRI'S GENERELLE HENSTILLING NR. 1: BEKÆMPELSE AF RACISME, FREMMEDHAD, ANTISEMITISME OG INTOLERANCE VEDTAGET

Læs mere

Arbejdsspørgsmål til Det Nationalistiske Ungdomsoprør

Arbejdsspørgsmål til Det Nationalistiske Ungdomsoprør Arbejdsspørgsmål til Det Nationalistiske Ungdomsoprør - De Identitære i Frankrig og Europa SAMFUNDSFAG: Se Vores Europas video med Jean-David: https://vimeo.com/231406586 Se Génération Identitaires krigserklæring,

Læs mere

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den institutionelle del SOCIODEMOGRAFISK BILAG

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den institutionelle del SOCIODEMOGRAFISK BILAG Generaldirektoratet for Kommunikation Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) Bruxelles, den 21. august 2013 ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014

Læs mere

Danskerne, islam og muslimer Af professor Peter Nannestad, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet

Danskerne, islam og muslimer Af professor Peter Nannestad, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet Danskerne, islam og muslimer Af professor Peter Nannestad, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet Siden terrorangrebet den 11. september 2001 og Muhammed-krisen i 2005 er spørgsmålet om danskernes

Læs mere

Handleplan 2016: Bekæmpelse af diskrimination Februar 2016

Handleplan 2016: Bekæmpelse af diskrimination Februar 2016 Handleplan 2016: Bekæmpelse af diskrimination Februar 2016 KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 3. kontor - Erhverv, Integration og Ligebehandling 2 HANDLEPLAN 2016: BEKÆMPELSE

Læs mere

EU's Agentur for Grundlæggende Rettigheder: Situationen for EU's romaborgere, der bor i andre medlemsstater

EU's Agentur for Grundlæggende Rettigheder: Situationen for EU's romaborgere, der bor i andre medlemsstater Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA) MEMO / den 9. november 2009 EU's Agentur for Grundlæggende Rettigheder: Situationen for EU's romaborgere, der bor i andre medlemsstater

Læs mere

Muslimen i medierne Af Nis Peter Nissen

Muslimen i medierne Af Nis Peter Nissen Muslimen i medierne Af Nis Peter Nissen Tonen overfor muslimer er hård især i medierne. Men tonen er ikke på nær et par markante undtagelser - blevet hårdere i de sidste ti år. Det viser en systematisk

Læs mere

RETSFORBEHOLD SKADER KAMP MOD STALKING

RETSFORBEHOLD SKADER KAMP MOD STALKING BRIEF RETSFORBEHOLD SKADER KAMP MOD STALKING Direktør, Bjarke Møller +45 51 56 19 15 bjm@thinkeuropa.dk Projektmedarbejder, Michella Lescher +45 28 69 62 96 mnl@thinkeuropa.dk RESUME I januar 2015 træder

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-16

ÆNDRINGSFORSLAG 1-16 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udviklingsudvalget 11.7.2013 PE516.631v01-00 ÆNDRINGSFORSLAG 1-16 Udkast til forslag til beslutning Eva Joly, for Udviklingsudvalget (PE512.301v01-00) om kastebaseret diskrimination

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 943 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 943 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 943 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 1. november 2016 Kontor: Straffuldbyrdelseskontoret

Læs mere

SPLITTELSE Terror puster til danskeres frygt for muslimske medborgere Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Onsdag den 9. december 2015, 05:00

SPLITTELSE Terror puster til danskeres frygt for muslimske medborgere Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Onsdag den 9. december 2015, 05:00 SPLITTELSE Terror puster til danskeres frygt for muslimske medborgere Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Onsdag den 9. december 2015, 05:00 Del: 4 ud af 10 danskere er begyndt at se med større bekymring

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 358 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Dato: 12. juli 2005 Kontor: Det Internationale Kontor Sagsnr.: 2005-3061/1-0009 Dok.: CDH40325

Læs mere

DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE

DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE CRI(98)29 Version danoise Danish version DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE ECRI'S GENERELLE HENSTILLING NR. 3: BEKÆMPELSE AF RACISME OG INTOLERANCE OVER FOR SIGØJNERE/ROMANI VEDTAGET

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Mødedokument 23.11.2010 B7-0682/2010 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser jf. forretningsordenens artikel 110, stk. 2 om de humanitære

Læs mere

12 RETNINGSLINJER FOR TVÆRRELIGIØS DIALAOG PÅ LOKALT PLAN

12 RETNINGSLINJER FOR TVÆRRELIGIØS DIALAOG PÅ LOKALT PLAN 12 RETNINGSLINJER FOR TVÆRRELIGIØS DIALAOG PÅ LOKALT PLAN VIDEN OM OG FORSTÅELSE AF RELIGION I LOKALSAMFUNDET 01 Kommunerne opfordres til at notere sig den voksende rolle, som religion nu spiller i forbindelse

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder FORELØBIG 8. marts 2002 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder til Udvalget om Beskæftigelse

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Kultur- og Uddannelsesudvalget 2013/2007(INI) 3.4.2013 UDKAST TIL BETÆNKNING om udryddelsestruede europæiske sprog og den sproglige mangfoldighed i Den Europæiske Union (2013/2007(INI))

Læs mere

Udmøntningen af de politimæssige initiativer i regeringens plan til bekæmpelse af kriminalitet i ghettoer

Udmøntningen af de politimæssige initiativer i regeringens plan til bekæmpelse af kriminalitet i ghettoer POLITIAFDELINGEN januar 2011 Polititorvet 14 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 3343 0006 E-mail: Web: rpcha@politi.dk www.politi.dk Udmøntningen af de politimæssige initiativer i regeringens

Læs mere

Ofrenes Rettigheder. Europarådets konvention om indsatsen mod menneskehandel

Ofrenes Rettigheder. Europarådets konvention om indsatsen mod menneskehandel Ofrenes Rettigheder Europarådets konvention om indsatsen mod menneskehandel Handel med mennesker er et overgreb på rettigheder og påvirker tilværelsen for utallige mennesker i og udenfor Europa. Et stigende

Læs mere

KAN TRO FLYTTE BJERGE?

KAN TRO FLYTTE BJERGE? KAN TRO FLYTTE BJERGE? - OM FORVENTNINGER OG FORDOMME SIDE 1/8 HURTIGSKRIV OVER TEMAETS OVERSKRIFT: KAN TRO FLYTTE BJERGE? -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

BRITISK EUROSKEPSIS ER MERE ØKONOMISK END DEN DANSKE

BRITISK EUROSKEPSIS ER MERE ØKONOMISK END DEN DANSKE BRITISK EUROSKEPSIS ER MERE ØKONOMISK END DEN DANSKE Kontakt: Forskningschef, Catharina Sørensen +45 21 54 88 21 cas@thinkeuropa.dk RESUME Den britiske afstemning om EU-medlemskabet har affødt lignende

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.5.2017 COM(2017) 227 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om fastlæggelse af Kommissionens holdning som følge af Europa-Parlamentets beslutning

Læs mere

RACISTISK VOLD I 15 EU-MEDLEMSSTATER. Sammenfattende rapport

RACISTISK VOLD I 15 EU-MEDLEMSSTATER. Sammenfattende rapport RACISTISK VOLD I 15 EU-MEDLEMSSTATER En komparativ oversigt over resultaterne af rapporterne fra RAXEN s nationale knudepunkter 2001-2004 Sammenfattende rapport Landespecifikke data og oplysninger indeholdt

Læs mere

pågældende personer står til rådighed for arbejdsmarkedet og dermed har ret til kontanthjælp?

pågældende personer står til rådighed for arbejdsmarkedet og dermed har ret til kontanthjælp? Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 354 Offentligt Talepapir Arrangement: Ministerens tale til samråd om beskæftigelse Hvornår: den 27. april 2016 DET TALTE ORD GÆLDER

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17 ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER [KUN DET TALTE ORD GÆLDER 5. april 2017 17/02708-6 ama-dep Samråd i ERU den 7. april

Læs mere

DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER.

DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER. DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER OG DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER Samarbejdsaftale Indledning Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende

Læs mere

Tegningesagens fortsatte betydning for terrortruslen mod Danmark

Tegningesagens fortsatte betydning for terrortruslen mod Danmark 08. januar 2013 Tegningesagens fortsatte betydning for terrortruslen mod Danmark Sammenfatning Udgivelsen af de 12 tegninger af profeten Muhammed i Jyllands-Posten i 2005 og genoptrykningen af tegningerne

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.3.2015 COM(2015) 76 final 2015/0040 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i det blandede udvalg, der er nedsat

Læs mere

Causal Factors of Radicalisation. Af forskningsenheden Transnational Terrorism, Security & the Rule of Law.

Causal Factors of Radicalisation. Af forskningsenheden Transnational Terrorism, Security & the Rule of Law. Causal Factors of Radicalisation. Af forskningsenheden Transnational Terrorism, Security & the Rule of Law. Med udgangspunkt i kritikken af eksisterende radikaliseringsmodeller præsenterer rapporten en

Læs mere

Nyhedsbrev. UK Update

Nyhedsbrev. UK Update Nyhedsbrev UK Update 29.03.2017 BREXIT: STORBRITANNIEN HAR I DAG BESTEMT SIG FOR ENDELIGT AT FORLADE EU 29.3.2017 Storbritannien har i dag den 29. marts 2017 bestemt sig for endeligt at forlade EU. Den

Læs mere

Justitsministeriet. Retsudvalg torsdag den 18. september 2008, kl samrådsspørgsmål AK (Alm. del) fra Folketingets. Samrådsspørgsmål AK:

Justitsministeriet. Retsudvalg torsdag den 18. september 2008, kl samrådsspørgsmål AK (Alm. del) fra Folketingets. Samrådsspørgsmål AK: Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Svar på Spørgsmål 1156 Offentligt Justitsministeriet Dato: 17. september 2008 Dok.: RLI40035 Sagnr.: 2008-154-0145 Udkast til tale til ministeren til brug for besvarelse

Læs mere

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3432 - RIA Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3432 - RIA Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3432 - RIA Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Samlenotat vedrørende de sager inden for Justitsministeriets ansvarsområde, der forventes behandlet på det ekstraordinære rådsmøde

Læs mere

Arrangement: Samrådsspørgsmål AA + AB (Samrådsspørgsmål BF + BG fra REU) Hvornår: Fredag den 13. maj 2016 kl

Arrangement: Samrådsspørgsmål AA + AB (Samrådsspørgsmål BF + BG fra REU) Hvornår: Fredag den 13. maj 2016 kl Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 588 Offentligt Talepapir Arrangement: Samrådsspørgsmål AA + AB (Samrådsspørgsmål BF + BG fra REU) Hvornår: Fredag

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om forlængelse af gyldigheden af afgørelse 2011/492/EU og udsættelse af anvendelsen af dens relevante foranstaltninger

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om forlængelse af gyldigheden af afgørelse 2011/492/EU og udsættelse af anvendelsen af dens relevante foranstaltninger EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.6.2014 COM(2014) 369 final 2014/0186 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om forlængelse af gyldigheden af afgørelse 2011/492/EU og udsættelse af anvendelsen af dens

Læs mere

På mødet den 29. april 2015 noterede De Faste Repræsentanters Komité sig, at der nu var enstemmig tilslutning til ovennævnte konklusioner.

På mødet den 29. april 2015 noterede De Faste Repræsentanters Komité sig, at der nu var enstemmig tilslutning til ovennævnte konklusioner. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. april 2015 (OR. en) 8407/15 NOTE fra: til: JEUN 34 EDUC 114 SOC 269 EMPL 158 De Faste Repræsentanters Komité (1. afdeling) Rådet Tidl. dok. nr.: 8093/15

Læs mere

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) EUROPÆERNE ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den Parlameter del SOCIODEMOGRAFISK BILAG

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) EUROPÆERNE ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den Parlameter del SOCIODEMOGRAFISK BILAG Generaldirektoratet for Kommunikation ENHEDEN FOR ANALYSE AF DEN OFFENTLIGE OPINION Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) Bruxelles, December 2013 EUROPÆERNE ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2017 (OR. en) 6170/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne COHOM 16 CONUN 54 SOC 81 FREMP 11 Tidl. dok.

Læs mere

Notat. Emne: Økonomiudvalgsmøde d. 9/12-2013 Orientering vedr. inddragelse af etniske minoriteter. Den 2. december 2013 Aarhus Kommune

Notat. Emne: Økonomiudvalgsmøde d. 9/12-2013 Orientering vedr. inddragelse af etniske minoriteter. Den 2. december 2013 Aarhus Kommune Notat Emne: Økonomiudvalgsmøde d. 9/12-2013 Til: Orientering vedr. inddragelse af etniske minoriteter Den 2. december 2013 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Inddragelse af etniske minoriteter i de

Læs mere

Etisk regelsæt for leverandører

Etisk regelsæt for leverandører Etisk regelsæt for leverandører Indledning Det er Koncernens overbevisning, at forretningsstrategier baseret på viden om, hvordan man begrænser udledninger til miljøet og beskytter vores forretningsgrundlag

Læs mere

AFRADIKALISERING MÅLRETTET INTERVENTION

AFRADIKALISERING MÅLRETTET INTERVENTION AFRADIKALISERING MÅLRETTET INTERVENTION INTRODUKTION TIL ET PILOTPROJEKT UDVIKLING AF METODER TIL AT STØTTE OG RÅDGIVE UNGE KONTORET FOR DEMOKRATISK FÆLLESSKAB OG FOREBYGGELSE AF RADIKALISERING 2011 Unge

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3405 - RIA Bilag 1 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Udlændingeafdelingen Dato: 15. juli 2015 Kontor: Kontoret for Internationalt udlændingesamarbejde

Læs mere

Børns rettigheder. - Bilag 3

Børns rettigheder. - Bilag 3 Børns rettigheder - Bilag 3 Artikel 1: Aldersgrænsen for et barn I børnekonventionen forstås et barn som et menneske under 18 år. Artikel 2: Lige rettigheder for alle Børnekonventionens rettigheder gælder

Læs mere

EU's liste over personer, grupper og enheder, der er omfattet af specifikke foranstaltninger til bekæmpelse af terrorisme

EU's liste over personer, grupper og enheder, der er omfattet af specifikke foranstaltninger til bekæmpelse af terrorisme DE EUPÆISKE U IO ~FACT SHEET~ EU's liste over personer, grupper og enheder, der er omfattet af specifikke foranstaltninger til bekæmpelse af terrorisme Den 22. december 2009 (20.01) EU vedtog de første

Læs mere

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik Medborgerskab i Næstved Kommune Medborgerskabspolitik 1 MOD PÅ MEDBORGERSKAB Næstved Kommune har mod på medborgerskab, og det er jeg som Borgmester stolt af Vi har i Næstved Kommune brug for, at alle er

Læs mere

Baggrunden for dilemmaspillet om folkedrab

Baggrunden for dilemmaspillet om folkedrab Baggrunden for dilemmaspillet om folkedrab Ideen med dilemmaspillet er at styrke elevernes refleksion over, hvilket ansvar og hvilke handlemuligheder man har, når man som borger, stat eller internationalt

Læs mere

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Vedtaget og åbnet for underskrivelse og ratificering den 25. maj 2000 De i denne protokol deltagende

Læs mere

UDKAST TIL INTERIMSBETÆNKNING

UDKAST TIL INTERIMSBETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 16. januar 2015 2013(0255(APP) UDKAST TIL INTERIMSBETÆNKNING om forslag til Rådets forordning om oprettelse

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

15312/16 hm 1 DG D 1B

15312/16 hm 1 DG D 1B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. december 2016 (OR. en) 15312/16 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 9. december 2016 til: delegationerne MIGR 214 EDUC 419

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik Sagsbeh.: DEPCHO Sags nr.: 1407039 Dok. Nr.: 1599068 Dato: 11. december

Læs mere

Kan de-radikaliseringstiltag fører til øget radikalisering hvad mener unge muslimer i Århus?

Kan de-radikaliseringstiltag fører til øget radikalisering hvad mener unge muslimer i Århus? Kan de-radikaliseringstiltag fører til øget radikalisering hvad mener unge muslimer i Århus? Lasse Lindekilde Adjunkt i sociologi præsen TATION Disposition 1. Undersøgelsens baggrund 2. Nationale og lokale

Læs mere

Talepapir til åbent samråd i ERU den 3. maj 2011 samrådsspørgsmål

Talepapir til åbent samråd i ERU den 3. maj 2011 samrådsspørgsmål Erhvervsudvalget 2010-11 L 160 Bilag 6 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 2. maj 2011 10/05177-272 Talepapir til åbent samråd i ERU den 3. maj 2011 samrådsspørgsmål A af 6. april 2011 stillet af Benny Engelbrecht

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 8.11.2007 KOM(2007) 686 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET om den europæiske rammeaftale om bekæmpelse

Læs mere

EUROPA FOR BORGERNE EU STØTTE:

EUROPA FOR BORGERNE EU STØTTE: WWW.KULTURSTYRELSEN.DK EU STØTTE: EUROPA FOR BORGERNE 2014-2020 Hvad er Kulturstyrelsens rolle? Europa for Borgerne er et EU-program, hvor der kan søges midler til at fremme medborgerskab, demokratisk

Læs mere

Standard Eurobarometer 82. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2014 NATIONAL RAPPORT DANMARK

Standard Eurobarometer 82. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2014 NATIONAL RAPPORT DANMARK Standard Eurobarometer 82 MENINGSMÅLING I EU Efterår 2014 NATIONAL RAPPORT DANMARK Undersøgelsen er blevet bestilt og koordineret af den Europa Kommissionen, Generaldirektoratet for Kommunikation. Denne

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 20.4.2005 KOM(2005) 155 endelig 2005/0061 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1467/97 om fremskyndelse og afklaring

Læs mere

Sidst i skemaet vil det være muligt at tilføje kommentarer i et åbent kommentarfelt.

Sidst i skemaet vil det være muligt at tilføje kommentarer i et åbent kommentarfelt. Tak, fordi du giver dig tid til at svare på spørgeskemaet om skolens arbejde med demokratisk dannende læringsmiljøer og forekomsten af udfordringer med kultursammenstød, religiøs mobning og kontrol på

Læs mere

DACHSER Adfærdskodeks

DACHSER Adfærdskodeks DACHSER Adfærdskodeks 1. Indledning Grundlaget for alle aktiviteter hos Dachser er vores overholdelse af juridisk bindende forskrifter på nationalt og internationalt niveau samt alle forpligtelser, vi

Læs mere

DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE

DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE CRI(97)36 Version danoise Danish version DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE ECRI'S GENERELLE HENSTILLING NR. 2: SPECIALORGANER TIL BEKÆMPELSE AF RACISME, FREMMEDHAD, ANTISEMITISME OG

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0423 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0423 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0423 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 10.6.2004 KOM(2004) 423 endelig Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om afslutning af konsultationsproceduren

Læs mere

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L B E K E N D T G Ø R E L S E R O M

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L B E K E N D T G Ø R E L S E R O M Undervisningsministeriet Høringssvar bekendtgørelser om folkeskolen AFIKFP@uvm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 6 2 6 M E N N E

Læs mere

BEKENDTGØRELSE OM LEDIG STILLING PE/140/S (2011/C 114 A/02) KONTORCHEF (AD 9) Europa-Parlamentets Informationskontor i Danmark (København) (m/k)

BEKENDTGØRELSE OM LEDIG STILLING PE/140/S (2011/C 114 A/02) KONTORCHEF (AD 9) Europa-Parlamentets Informationskontor i Danmark (København) (m/k) 12.4.2011 DA Den Europæiske Unions Tidende C 114 A/3 BEKENDTGØRELSE OM LEDIG STILLING PE/140/S (2011/C 114 A/02) Europa-Parlamentet gennemfører en udvælgelsesprocedure på grundlag af kvalifikationsbeviser

Læs mere

Retningslinier for rapportering og behandling af anklager om misbrug eller chikane

Retningslinier for rapportering og behandling af anklager om misbrug eller chikane Appendix 1 November 2006 Retningslinier for rapportering og behandling af anklager om misbrug eller chikane Disse retningslinier er udarbejdet i forbindelse med Rotary Danmarks Ungdomsudvekslings politik

Læs mere

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 7 Ishøj Kommune Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 Medborgerpolitik Forord et medborgerskab i Ishøj... 3 Vision mangfoldighed er Ishøjs styrke... 4 Mission skab en bedre kommune for alle... 5 HOVEDFOKUS: Inklusion...

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.5.2014 COM(2014) 290 final 2014/0151 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og dens

Læs mere

Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 29 Offentligt. Socialministeriet 10. september 2007 Ligestillingsafdelingen Søren Feldbæk Winther

Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 29 Offentligt. Socialministeriet 10. september 2007 Ligestillingsafdelingen Søren Feldbæk Winther Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 29 Offentligt 1 Socialministeriet 10. september 2007 Ligestillingsafdelingen Søren Feldbæk Winther Anledning: Samråd i Folketingets Retsudvalg J.nr. 2007-4736

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 29.11.2013 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0079/2012 af foreningen "Victoria Revoluției din decembrie '89", og otte andre foreninger, om

Læs mere

Forord. På vegne af Byrådet

Forord. På vegne af Byrådet Sammen er vi bedst - Politik for aktivt medborgerskab Forord Mange borgere bidrager personligt til fællesskabet i Assens Kommune. Det er en indsats, vi i kommunen værdsætter højt, og som vi gerne vil værne

Læs mere

Seksuel orientering og kønsidentitet fra FN's menneskerettighedsråd

Seksuel orientering og kønsidentitet fra FN's menneskerettighedsråd P7_TA-PROV(2011)0427 Seksuel orientering og kønsidentitet fra FN's menneskerettighedsråd Europa-Parlamentets beslutning af 28. september 2011 om menneskerettigheder, seksuel orientering og kønsidentitet

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 24.10.2012 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0230/2009 af Spiridon Andriopoulos, græsk statsborger, om de græske myndigheders manglende hensyntagen

Læs mere

Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme.

Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme. Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme. Sådan arbejder vi i Esbjerg Kommune Indhold Introduktion Sådan forstår vi radikalisering og ekstremisme Sådan arbejder vi Sådan er indsatsen organiseret Sådan

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 16. marts 2012 Grønbog på vej mod et integreret europæisk marked for kort-, internet- og mobilbetalinger

Læs mere

15814/12 av/sol/bh 1 DG E -1C

15814/12 av/sol/bh 1 DG E -1C RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 6. november 2012 (12.11) (OR. en) 15814/12 SPORT 66 SAN 270 NOTE fra: formandskabet til: De Faste Repræsentanters Komité (1. afdeling)/rådet Tidl. dok. nr.:

Læs mere

TILLIDEN MELLEM DANSKERE OG INDVANDRERE DEN ER STØRRE END VI TROR

TILLIDEN MELLEM DANSKERE OG INDVANDRERE DEN ER STØRRE END VI TROR TILLIDEN MELLEM DANSKERE OG INDVANDRERE DEN ER STØRRE END VI TROR mellem mennesker opfattes normalt som et samfundsmæssigt gode. Den gensidige tillid er høj i Danmark, men ofte ses dette som truet af indvandringen.

Læs mere

1. Hvad er programmet til sporing af finansiering af terrorisme?

1. Hvad er programmet til sporing af finansiering af terrorisme? GENERALSEKRETARIATET FOR RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION ~ORIENTERENDE NOTE~ Aftale mellem EU og USA om behandling og overførsel af finansielle betalingsdata fra Den Europæiske Union til USA til brug for

Læs mere

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 10.7.2017 2017/2705(RSP) UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsler til mundtlig besvarelse B8-0000/2017

Læs mere

Radikal Ungdom mener, at:

Radikal Ungdom mener, at: Antiradikalisering Indledning Det er vores klare opfattelse, at radikalisering er et socialt problem, der skyldes marginalisering, isolation og/eller manglende anerkendelse. De radikaliserede har tit været

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget for Andragender 16.12.2014 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Vedr.: Andragende 0895/2011 af Anthony Webb, britisk statsborger, om afslag på ydelse til arbejdssøgende i henhold

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om oprettelse af et antiradikaliseringscenter

Forslag til folketingsbeslutning om oprettelse af et antiradikaliseringscenter 2007/1 BSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 8. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 11. oktober 2007 af Naser Khader (NY), Inge Lene Ebdrup (NY) og Leif Mikkelsen (NY) Forslag til

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om styrkelse af Atlasnetværket der blev vedtaget af Rådet på samling den 7. december 2017.

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om styrkelse af Atlasnetværket der blev vedtaget af Rådet på samling den 7. december 2017. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 11. december 2017 (OR. en) 15627/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 7. december 2017 til: delegationerne Tidl. dok. nr.:

Læs mere

Politik for whistleblowing Saferoad-koncernen (eller virksomheden )

Politik for whistleblowing Saferoad-koncernen (eller virksomheden ) Politik for whistleblowing Saferoad-koncernen (eller virksomheden ) Indholdsfortegnelse 1. Indledning 5 2. Whistleblowing-systemet 5 3. Sådan rapporteres en bekymring via whistleblowing-systemet 7 4.

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Forslag til direktiv (KOM(2002) 548 C5-2002/ /0242(CNS))

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Forslag til direktiv (KOM(2002) 548 C5-2002/ /0242(CNS)) EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 16. december 2002 PE 316.394/10-24 ÆNDRINGSFORSLAG 10-24 Udkast til udtalelse (PE 316.394) Luciana Sbarbati om forslag til

Læs mere

Kultur, eksilstress, socio-økonomisk stress, traumer, ligebehandling At møde nye flygtninge - kultursensitivitet

Kultur, eksilstress, socio-økonomisk stress, traumer, ligebehandling At møde nye flygtninge - kultursensitivitet Kultur, eksilstress, socio-økonomisk stress, traumer, ligebehandling At møde nye flygtninge - kultursensitivitet 25.02.2016 Side 0 Side 1 Program 1. Flygtninges livssituation: flugt, eksil og traumer 2.

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget for Andragender 30.5.2016 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 0587/2013 af Winnie Sophie Füchtbauer, tysk statsborger, om muligheden for at ændre og vælge

Læs mere

UKLASSIFICERET. Danske islamistiske miljøer med betydning for terrortruslen mod Danmark

UKLASSIFICERET. Danske islamistiske miljøer med betydning for terrortruslen mod Danmark 28. maj 2014 Danske islamistiske miljøer med betydning for terrortruslen mod Danmark Sammenfatning Der findes islamistiske miljøer i Danmark, hvorfra der udbredes en militant islamistisk ideologi. Miljøerne

Læs mere