Er taxikørsel noget for dig?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Er taxikørsel noget for dig?"

Transkript

1 Taxa I modsætning til de fleste andre erhverv kan du ikke uden videre starte en taxiforretning. Du skal have en tilladelse. Antallet af tilladelser til taxikørsel fastsættes af kommunerne og af Storkøbenhavns Taxinævn. Kommunerne skal offentliggøre i aviserne, når der er en ledig bevilling. Hvis du vil starte en forretning, skal du holde øje med tilladelserne. Er du allerede ansat i branchen, har du måske mulighed for at få tidligt kendskab til, hvis én vognmand ønsker at holde op.

2 Er taxikørsel noget for dig? Test dig selv: 1 Jeg er hjælpsom af natur 2 Jeg er i god fysisk form 3 Jeg er rolig og afbalanceret 4 Jeg overholder altid tidspunkter og tidsfrister 5 Jeg er god til at lytte til, hvad kunderne gerne vil 6 Jeg bliver ikke nemt stresset 7 Jeg lader mig ikke personligt påvirke af sure og besværlige mennesker 8 Min familie er med på ideen 9 Jeg kender nogen i branchen, som kan hjælpe mig 10 Jeg har sans for geografi og kender min by godt 11 Jeg kan leve med, at indtjeningen svinger 12 Jeg har ikke noget mod at arbejde alene 13 Jeg kan lide at køre bil og er god til det 14 Jeg kan arbejde, når andre har fri 15 Kan skaffe kr. Helt sikkert Som regel I tvivl Hvis du har mindst 10 krydser i helt sikkert, så er der et godt grundlag at gå videre på. Hvordan vil du starte? I modsætning til de fleste andre erhverv kan du ikke uden videre starte en taxiforretning. Du skal have en tilladelse. Antallet af tilladelser til taxikørsel fastsættes af kommunerne og af Storkøbenhavns Taxinævn. Kommunerne skal offentliggøre i aviserne, når der er en ledig bevilling. Hvis du vil starte en forretning, skal du holde øje med tilladelserne. Er du allerede ansat i branchen, har du måske mulighed for at få tidligt kendskab til, hvis én vognmand ønsker at holde op. Der gives én tilladelse per bil. Hvis du vil have flere biler, skal du også have flere tilladelser. Du skal indsende en ansøgning om at få tilladelse til taxikørsel. Kommunen vurderer, om du er kvalificeret. Der lægges vægt på flere ting. For det første skal du være kvalificeret inden for området Det vil sige, at du skal have kørt taxi gennem en årrække. Det vil sige mindst 3 års sammenlagt inden for de seneste 10 år. Du skal også tage et vognmandskursus og have bestået prøven senest 8 måneder efter, at du starter som vognmand.

3 For det andet skal du have orden i din økonomi Du skal have en egenkapital eller kunne stille sikkerhed herfor. Du må heller ikke have nogen gæld til det offentlige. For det tredje må du i almindelighed ikke være straffet Myndighederne vurderer, om de tror, at ansøgeren kan drive virksomheden forsvarligt. En taxiforretning skal være personligt ejet Du kan således ikke starte et anparts- eller aktieselskab. Det gælder dog ikke, hvis du har tilladelse til sygetransport. Hvad vil du tilbyde? Din tilladelse er afgørende for, hvad du kan sælge og hvor. Den tilladelse skal du overholde. Der skelnes mellem tre forskellige former for kørsel. En tilladelse dækker kun én af dem: Taxikørsel Almindelig erhvervsmæssig kørsel med op til 8 passagerer. Det er ofte et krav, at du er tilsluttet en bestillingscentral, for at kunderne nemt kan finde en taxi. Taxi kan have faste aftaler med kommunerne om kørsel med pensionister, handicappede, skolebørn o.l. Som vognmand har du store frihedsgrader i denne form for kørsel. Men der er også stor usikkerhed om, hvornår der er kunder i butikken. Limousinekørsel Det omfatter kørsel ved bryllupper, repræsentation o.l. Bilerne kan være særligt indrettet til dette. Limousinekørsel er i reglen bestilt på forhånd. Men bilen vil måske ofte stå stille. Mange der kører limousine, har andet job ved siden af. Sygetransport Dette er befordring af patienter for eksempel til og fra hospitaler og anden behandling. Fordelen ved denne kørsel er, at der er en fast indkomst, og at det ligger i dagtimerne. Men bilerne kan ikke bruges til andre formål. Med en taxitilladelse kan du køre limousinekørsel eller sygetransport, men ikke omvendt. Du sælger mere end transport Dit firma sælger først og fremmest transport. Den skal selvfølgelig være hurtig, bekvem og til tiden. Men samtidig leverer du også mere end det. Det er vigtigt for dine taxiydelser, at du sætter ord på. Vær for eksempel opmærksom på om din taxikørsel: Sparer tid for folk, der har travlt? Finder vej for folk? Tilbyder alternativer til parkeringsproblemer og parkeringsbøder? Sørger for sikker og korrekt afhentning og aflevering af børn, syge eller gamle? Søger for sikker aflevering af vigtige dokumenter eller værdigenstande?

4 Letter tunge byrder, for eksempel i forbindelse med bagage, cykler og barnevogne? Støtter kundernes image som nogen der har magt over tingene? Giver kunderne mulighed for en tur i en smart bil, de ellers ikke har adgang til? Bidrager til trafiksikkerheden ved altid at overholde færdselsloven? Diskretion i forhold til, hvad der tales om i bilen? Giver mulighed for en uforpligtende snak undervejs for dem, der har lyst? Er bodyguard for nervøse kunder eller VIP kunder? Mange taxikunder er kritiske. Nogle vil ikke køre i en bil, der lugter af røg. Andre kan ikke lide musikken i bilen. De færreste vil høre på en chauffør, der skælder ud på medtrafikanterne. Det er vigtigt, at du og dine chauffører kan afkode kunderne og skabe en god stemning i bilen. Økonomi Taxibranchen er meget reguleret. Priserne ligger nogenlunde fast, i hvert fald inden for den enkelte bestillingscentrals område. Når først du har én eller flere tilladelser, så er der også mulighed for en rimelig økonomi. Men det er alligevel en god ide at undersøge økonomien meget omhyggeligt, for i mange byer er der en forholdsvis stor konkurrence. I landområderne og de små byer et der et tyndt kundegrundlag. Du skal lave et budget for at få et overblik. Budgettet skal hvile på de valg, du har gjort dig om, hvilket slags firma, du gerne vil drive. Årsbudget Eksempel på et årsbudget for en taxivirksomhed med en bil. Pr. år Omsætning: Almindelig hyrevognskørsel, en bil Omkostninger Brændstof, vægtafgift m.v. til bil Servicekontrakt på reparation og vedligehold Afskrivninger på bil Renter Bestillingscentral, pladsleje Revisor, administration m.v. Forsikringer Lønsumsafgift I alt Overskud (Omsætning Omkostninger)

5 Hvis du har en chauffør til også at køre i bilen, vil udgiften til ham eller hende være ca. 63 % af det bilen kører ind. Etableringsbudget Hvis du starter fra bunden, er det en god ide at lave et etableringsbudget. Det kan for eksempel se således ud: En bil: Startudgifter til revisor: Diverse: I alt kr.: Hvor kommer pengene fra? Hvis du vil starte virksomhed, er det en stor fordel, hvis du har sparet noget op. Måske kan du tage lån i hus eller lejlighed for at dække etableringen og de første måneders drift. Nogle iværksættere kan låne penge i familien. Mange banker vil gerne hjælpe med at finansiere. Du kan oprette en kassekredit. Eller måske få et kom-i-gang-lån, som også tilbydes via bankerne. Der kautionerer staten, hvis du ellers opfylder en række almindelige betingelser. Alle banker beder om at få detaljerede budgetter og planer. Der findes ikke offentlige tilskud til investeringer i og drift af firmaer, der tilbyder taxikørsel. Men det offentlige kan være en god kunde. Skat Du skal betale skat af virksomhedens overskud. Når du har trukket alle virksomhedens udgifter fra virksomhedens indtægter, finder du din skattepligtige indkomst. Du ved sjældent på forhånd, hvor stort overskud din virksomhed vil få. Du bliver derfor nødt til at lave et skøn. Det skal du indberette til SKAT. SKAT vil sende dig indbetalingskort, så du i løbet af året får betalt den forventede skat. Når året er omme, får du en udvidet selvangivelse. Heri skal du oplyse det realiserede overskud af din virksomhed. Har du tjent mere, end du forventede i dit budget, kommer du til at betale ekstra skat. Hvis du har tjent mindre, får du penge tilbage. En revisor vil kunne hjælpe med andre detaljer, så din skat bliver så fordelagtig som mulig for dig. Rekruttering De fleste taxivognmænd har personale ansat. Det er vigtigt at være omhyggelig og se sine medarbejdere an. De skal selvfølgelig have kørekort til hyrevogn. De skal kunne arbejde alene. Kunderne skal kunne stole på, at det er ordentlige folk. De skal kunne omgås kunderne på den måde, du ønsker.

6 Du kan få kontakt til mulige medarbejdere ved at henvende dig hos det lokale jobcenter eller ved at annoncere. Det kan være svært at rekruttere til jobs med så skiftende arbejdstider og provisionsaflønning. Studerende er ofte dygtige og fleksible, og de vil gerne arbejde på deltid, om aftenen eller i weekender. Dem kan du for eksempel komme i kontakt med ved at sætte opslag op på skoler og universiteter. Nogle mennesker kører taxi ved siden af andet job for at tjene noget ekstra. Ledelse Du skal regne med, at du skal lære medarbejderne op i starten. Du skal også bruge tid på at lede dem. Du skal tænke nøje over, hvad der skal til for at være en god leder. Når du ansætter medarbejdere, skal de have et ansættelsesbrev. Det gælder også medarbejdere på deltid. Brevet skal indeholde alle væsentlige vilkår. For eksempel arbejdssted, løn, provision, arbejdstid, ferie, pension, opsigelse m.v. Mange taxivognmænd har overenskomst med en fagforening. Men der er ingen regler om, at taxivognmænd skal beskæftige organiseret arbejdskraft. Virksomheder, der er medlem af en arbejdsgiverforening, har dog i reglen overenskomst. Du må ikke selv modtage dagpenge, efter du har startet din virksomhed. Du må heller ikke få hjælp fra nogen, der modtager dagpenge fra det offentlige. Det gælder også, selv om de ikke får betaling for deres arbejde. Sort arbejde hvor omsætning og betaling til de ansatte holdes uden for regnskabet er ulovligt og strafbart.

7 I kontakt med kunderne I taxibranchen er kunderne normalt ret ligeglade med, hvem de kører med. Især i de større byer er bestillingscentralen adgangen til kunderne. Eller bilen prajes på gaden eller ved holdepladserne. By taxi må kun annoncere gennem bestillingskontorerne. Lokale taxifirmaer i mindre byer annoncerer på de gule sider i telefonbøgerne og lokalvejviserne. De har ofte muligheder for at lære deres kunder bedre at kende, og de må gerne lave direkte markedsføring. Deres erfaring er, at tilfredse kunder vender tilbage. Hvis du har et landtaxifirma, kan du arbejde på, at firmaer, offentlige institutioner, hoteller, restauranter og andre ringer til dit firma, når de skal have en taxi. I byerne kan især de større bestillingscentraler give storkunderne fordele. Bestillingscentralerne er foreninger, hvor taxivognmændene er medlemmer. De udvikler deres serviceydelser. For eksempel ved brug af IT og smarte telefonservices. Det bliver sværere at være taxivognmand uden at være med i et fællesskab. De fleste tilladelser kræver medlemskab af en central. Udbud Måske vil du gerne ind at arbejde for det offentlige. Her gives nemlig ofte sikre, langvarige kontrakter. Så skal du byde på opgaver i konkurrence med andre. Se om, hvordan du takler et offentligt udbud. Kontakt kommunen eller andre offentlige institutioner i dit distrikt og spørg om mulighederne eller se efter opslag i avisen. Du kommer ikke sovende gennem et udbud. Der skal mange oplysninger til, og du skal vise, at du er virkelig seriøs og dygtig. Registrering af virksomhed Taxikørsel er ikke momsbelagt, og virksomheden skal derfor normalt ikke registreres for at betale moms. Der skal dog opkræves moms ved pakkekørsel. Hvis omsætningen for dette er over kroner, skal virksomheden derfor momsregistreres. Du skal som taxavognmand stadig registreres som en virksomhed der ikke er momspligtig. Der er tre ting, der skal være i orden, når du starter virksomhed: 1) Registrering Du kan registrere direkte via internettet på Du får så en særlig registreringsanmeldelse, hvor du skal skrive alle dine personoplysninger, din driftsform, og fortælle hvilken branche din virksomhed er indenfor. Det er alt. 2) Tilladelser Selvom du er blevet registeret/har fået momsnummer, kan det godt ske, at du også skal have nogle tilladelser til at udføre dit erhverv. Måske skal du kontakte kommunens tekniske forvaltning for at høre om du må bruge dine lokaler til erhvervsformål.

8 3) Regnskabspligt Det at føre regnskab er et vigtigt styringsredskab i din virksomhed, men det skal også bruges til at opfylde statens regler om regnskabspligt og evt. momsafregning. Reglerne gælder både for virksomheder der drives på fuldtid og på deltid. Det er dog ikke et krav at registrere virksomheden, med mindre der er en omsætning på over kr. om året. Virksomhedsformer Når du starter virksomhed, skal du vælge, hvilken virksomhedsform du vil starte under. De almindeligste er: Enkeltmandsvirksomhed Personligt ejet enkeltmandsvirksomhed - dette er den mest enkle virksomhedsform. Der er ingen kapitalkrav, og som ejer hæfter du personligt med alt, hvad du ejer. Interessentskab (I/S) Interessentskab (I/S) - dette er en personligt ejet virksomhed blot med flere ejere. Der er ingen kapitalkrav og ejerne hæfter hver især personligt og solidarisk. Det anbefales at få udarbejdet en interessentskabs-kontrakt. Anpartsselskab (ApS) Anpartsselskab (ApS) - ApS'et kan stiftes af en eller flere personer og selskabet skal anmeldes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Der er et kapitalkrav på min. kr , og du hæfter med den indskudte kapital. Aktieselskab (A/S) Der er et kapitalkrav på min. kr , men er ellers meget lig reglerne for anpartsselskab.

9 Virksomhedens økonomiske system Det meste bøvl i virksomheden opstår, fordi indehaveren ikke følger nedenstående fem trin. Følger du disse, vil 98 % af dine administrative problemer forsvinde. Arbejdsmiljø Taxikørsel kan være belastende fysisk og psykisk. Derfor er forsikringer i branchen også relativt dyre. Du kan forsøge at belaste dig selv og dine ansatte mindst muligt med godt udstyr i bilerne. Og ved andre forholdsregler. Der skal udarbejdes skriftlige arbejdspladsvurderinger (APV) i virksomheder med ansatte. Det kan være en god anledning til at få sat indsatsen for et godt arbejdsmiljø i system. På arbejdstilsynets hjemmeside er der nyttige vejledninger og checklister: Love og regler Hvis virksomheden importerer køretøjer fra udlandet, skal der betales punktafgift. Hvis virksomheden har ansatte, skal der betales A-skat m.v. Oplysninger om told og skat findes på Du kan også henvende dig på SKATs kontorer. Forsikring mod ulykker, arbejdsskader og erhvervssygdomme Du er forpligtet til at forsikre dine ansatte mod ulykker, arbejdsskader og sygdom. Som selvstændig kan du forsikre dig selv mod sygdom og skader. Men du har ikke pligt til det. Se og

10 Speciallovgivning Der er speciallovgivning om taxikørsel, herunder også om brugen af taxametre. Lovgivning kan læses på Færdselsstyrelsens hjemmeside Uddannelse Der findes en række kurser for taxivognmænd og for deres ansatte. På Færdselsstyrelsens hjemmeside er der en oversigt: Vognmanden kan eventuel have brug for anden ny viden, fx inden for teknik, administration, ledelse eller økonomi. Du kan finde oversigter på kurser på handelsskoler, tekniske skoler m.v. på Branchens organisationer Dansk Taxi Råd Rådet er en brancheorganisation. Det arbejder på at forbedre vilkårene i branchen. Du kan hente rådgivning og vejledning. Der udgives tidsskrifter og andre publikationer. Gennem foreningen kan du få adgang til rabatter. Dansk Taxi Råd udbyder de obligatoriske vognmandskurser. Dansk Taxi Råd, Valhøjs Allé 126, 2610 Rødovre, Tlf Danske Taxivognmænds Arbejdsgiverforening Arbejdsgiverforeningen tilbyder alle former for assistance i forbindelse med arbejdskonflikter, overenskomstforhold o.l. DTA, Klingseyvej 15A, 2720 Vanløse, Telefon , DI Transport Er det erhvervspolitiske samlingspunkt for foreninger og virksomheder med tilknytning til transporterhvervene DI Transport, 1787 København V, Telefon , Flere oplysninger er Færdselsstyrelsen. På styrelsens hjemmeside findes mange oplysninger om vilkår for taxikørsel. er et online iværksætterforum, hvor iværksættere diskuterer og hjælper hinanden med praktiske problemer. Dit taxifirma hvordan? Der er mange valg, før man starter. Det er vigtigt at gå grundigt ind i alle spørgsmål: Hvad vil du sælge? Almindelige taxiydelser? Limousine kørsel hvilken slags? Sygetransport?

11 Kombinationer? Hvad skal kunderne især huske om dit firma? Fantastiske biler? Venlig service? Gode tilbud? Hurtig udrykning? Du er fleksibel? Du er god til at se, hvad der behov for? Andet? Hvem er dine kunder? Private? Firmakunder? Det offentlige? Andre? Hvem er konkurrenterne? Andre taxivognmænd i området? Offentlig transport? Privatbiler? Andre? Personale? Enmandsforetagende? Medarbejdere hvor mange? Løst ansatte eller fast ansatte? Hvor skal firmaet have adresse? Derhjemme? I et erhvervsområde? Hvordan sælger du din service? Med i en bestillingscentral? Reklame på bilen? Telefonbogen? Internettet? Opsøgende salg? Tilbud på offentlige kørselsopgaver? Hvordan ser dagen ud i dit taxifirma? Tid til at køre? Tid til vask, reparation og service? Tid til markedsføring og administration? Telefonbetjening af kunderne? Er der sæsonsvingninger, og hvad gør du ved det? Hvor meget spild- og ventetid må du påregne? Prøv at lave en plan over en uge.

12 Hvor stærkt er dit netværk? Hvem kan du gå til, hvis du har brug for hjælp til økonomiske spørgsmål? Hvem kan du gå til, hvis du har brug for at finde leverandører? Hvem kan du gå til, når du skal markedsføre? Hvem kan hjælpe med praktiske opgaver? Snart parat? Har du fået de tilladelser, som du skal? Har du tegnet de nødvendige forsikringer? Har du planlagt, hvordan du vil bogføre og administrere? Har du finansieringen på plads?

Er vinduespolering noget for dig?

Er vinduespolering noget for dig? Vinduespolering Blanke vinduer er en betingelse for, at butikker kan trække køberne ind. Mange mennesker synes, at rene vinduer får humøret til at stige. De, som polerer vinduer, løser en vigtig opgave.

Læs mere

Rengøring. Der er gode muligheder for at starte egen virksomhed i branchen, fordi der er en stor og stigende efterspørgsel.

Rengøring. Der er gode muligheder for at starte egen virksomhed i branchen, fordi der er en stor og stigende efterspørgsel. Rengøring Rene omgivelser er en livsbetingelse for de fleste. Men mange vil gerne have hjælp til arbejdet. Enten fordi de ikke kan selv, eller fordi de vil bruge deres tid på noget andet. God rengøring

Læs mere

Hvis du sætter mindst 10 krydser i helt sikkert, så er der et godt grundlag at gå videre på.

Hvis du sætter mindst 10 krydser i helt sikkert, så er der et godt grundlag at gå videre på. Frisør Alle vil gerne se godt ud, og mange interesserer sig for mode. Næsten uanset alder. Markedet for skønhed er i vækst. Mange synes, at de har råd til at forkæle sig selv. At det styrker deres selvtillid.

Læs mere

Vil du være god til at lave hjemmesider?

Vil du være god til at lave hjemmesider? Webbureau En virksomhed uden en hjemmeside er et særsyn i dag. Organisationer, foreninger og projekter af enhver størrelse har deres eget website. Og nogle familier har deres egen familiehjemmeside. Teknologien

Læs mere

Hvis du har mindst 12 krydser i helt sikkert, så er der et godt grundlag at gå videre på.

Hvis du har mindst 12 krydser i helt sikkert, så er der et godt grundlag at gå videre på. Start med at teste dig selv: 1 Jeg er god til at lytte til folk og forstå deres behov 2 Jeg har en god faglig ballast 3 Jeg har solid erfaring fra tidligere jobs 4 Komplekse problemer tiltaler mig 5 Jeg

Læs mere

Helt sikkert. Hvis du har mindst 11-12 krydser i helt sikkert, så er der et godt grundlag at gå videre på.

Helt sikkert. Hvis du har mindst 11-12 krydser i helt sikkert, så er der et godt grundlag at gå videre på. Sprogservice Globaliseringen buldrer frem, og Danmark er ved at blive et multikulturelt samfund. Forståelse for sprog og kultur bliver vigtigere og vigtigere. Ganske vist behersker mange mennesker engelsk.

Læs mere

Er en kiosk noget for dig?

Er en kiosk noget for dig? Kiosk Kioskerne har spillet en stor rolle i danskernes dagligdag. Man går lige ind efter en pakke smøger og en cola. Eller spiller sin ugentlige lottokupon. Kioskerne gør det nemt og hurtigt at købe småting.

Læs mere

- start som selvstændig konsulent

- start som selvstændig konsulent Konsulent - start som selvstændig konsulent Danmark skal overleve på at være et videnssamfund, siger de økonomiske spåmænd. Der handles da også med viden som aldrig før. Viden er faktisk en af de vigtigste

Læs mere

Blomsterbutik. Der er muligheder for at prøve ideer af. Det er en livsstil med stor frihed, som tiltaler mange mennesker.

Blomsterbutik. Der er muligheder for at prøve ideer af. Det er en livsstil med stor frihed, som tiltaler mange mennesker. Blomsterbutik Der er en rivende udvikling i detailhandlen. Det kommer kunderne til gode. De præsenteres for masser af nye varer i spændende butikker. Blomsterbutikkerne er med på denne bølge. At være indehaver

Læs mere

Er butikslivet noget for dig?

Er butikslivet noget for dig? Butik i Bazar Vest Danskerne har mange penge til forbrug, også selvom den økonomiske udvikling går op og ned. Har du butik i et center som Bazar Vest, har du den fordel, at de kunder, der kommer for at

Læs mere

Café. - om at starte en café

Café. - om at starte en café Café - om at starte en café Danskerne har penge til forbrug. De spenderer mere og mere på at spise og drikke ude. Caféerne er meget populære. De er uhøjtidelige mødesteder. Man ser ofte nye, sjove og smarte

Læs mere

Er stadesalg noget for dig?

Er stadesalg noget for dig? Stand på marked Alle dage har der været handlende, som solgte varer fra stader, telte og vogne. Engang var det mælkemanden, fiskehandleren, brødudsalget og børstenbinderen. De sørgede for, at folk langt

Læs mere

At sælge varer eller ydelser fra en webshop har mange lighedspunkter med salg fra en almindelig butik. De fundamentale ting ved salg er helt ens:

At sælge varer eller ydelser fra en webshop har mange lighedspunkter med salg fra en almindelig butik. De fundamentale ting ved salg er helt ens: Webshop At købe sine cowboybukser, bestille billetter til koncerten, booke sit besøg hos frisøren eller ændre adresse hos kommunen online bliver mere almindeligt år for år. Forbrugeren forventer efterhånden

Læs mere

Forretningsplan. Fra idé til virksomhed

Forretningsplan. Fra idé til virksomhed Forretningsplan Fra idé til virksomhed Forretningsplanen er forfattet og udformet af System Design, rådgiver Torben Nicolaisen, Skibbrogade 23, 6200 Aabenraa, tel 7462 6688, fax 7462 8459, Homepage: www.system-design.dk

Læs mere

På vej mod egen virksomhed

På vej mod egen virksomhed På vej mod egen virksomhed Fradrag Frister Skat Registrering Regnskab Ny virksomhed med Told Skat Moms Indhold Hvornår driver du en virksomhed...6 Selvstændig eller lønmodtager...6 Erhverv eller hobby...6

Læs mere

af Susan Vestergaard, 1264

af Susan Vestergaard, 1264 af Susan Vestergaard, 1264 En bog til dig, som går og overvejer at starte virksomhed eller lige er sprunget ud som iværksætter Version nr. 5, udgivet juni 2013 Indholdsfortegnelse Forord 3 Lidt at tænke

Læs mere

Er du selvstændig, eller ved at blive det?

Er du selvstændig, eller ved at blive det? Iværksætter 2009 1 Er du selvstændig, eller ved at blive det? Flere fordele for dig Personlig service DANA tillægsforsikring - op til 40.000 kr. om måneden Gratis rådgivning via DANA-Net, jura, salg m.v.

Læs mere

Wesselsgade 2 2200 København N

Wesselsgade 2 2200 København N Iværksætter 2011 udgives af Wesselsgade 2 2200 København N Iværksætter 2011 Tlf. 3333 0161 E-mail post@regnskabsskolen.dk www.regnskabsskolen.dk i samarbejde med www.dana.dk ISBN (trykt) 978-87-91875-18-2

Læs mere

Side 1 af 28 På vej mod egen virksomhed Dato for 09 sep 2011 10:42 offentliggørelse Resumé Hvad er nyt? - I denne vejledning kan du finde svar på de mest almindelige spørgsmål om skat, moms, afgifter,

Læs mere

Kom godt i gang som selvstændig

Kom godt i gang som selvstændig 1 Kom godt i gang som selvstændig 2 3 Indhold 04 MA har svarene på dine selvstændige spørgsmål 05 Det vil vi råde dig til at undersøge på forhånd 08 Sådan kan du forsikre dig 12 Honorarog freelancearbejde

Læs mere

Nøgletalsspillet. selvstændige får får du: Bogen om nøgletal. Velkommen. Gratis Gratis inkassoservice. Netværk og og samhandel. Gratis eksperthjælp

Nøgletalsspillet. selvstændige får får du: Bogen om nøgletal. Velkommen. Gratis Gratis inkassoservice. Netværk og og samhandel. Gratis eksperthjælp Iværksætter 2014 Som Som medlem medlem af af Danmarks Danmarks eneste eneste a-kasse kun kun for selvstændige får får du: Økonomisk Økonomisk sikkerhed sikkerhed Gratis Gratis inkassoservice Netværk og

Læs mere

skat for selvstændige

skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige er relevant for alle, der driver selvstændig virksomhed. Her får læseren et overblik over de grundlæggende skatteregler, beregningen af indkomstskatten

Læs mere

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk Udviklingspark Aabenraa. Her kan du som iværksætter få sparring, inspiration, gode råd og vejledning eller leje kontorer og danne netværk med husets mange andre nystartede virksomheder indenfor mange forskellige

Læs mere

Business online Solution

Business online Solution Business online Solution Sikkerhedsnet som Selvstændig? Før du bliver selvstændig Forbered dig, når du starter ny virksomhed. Jo større er chancen for, at virksomheden klarer sig godt. Kom godt igang Søg

Læs mere

Forretningsplan. for. [indsæt virksomhedsnavn]

Forretningsplan. for. [indsæt virksomhedsnavn] Forretningsplan for [indsæt virksomhedsnavn] Overordnet vejledning til forretningsplanen: Din Forretningsplan indeholder alle de elementer, du har brug for i den forretningsplan, du skal lave. Under hver

Læs mere

Iværk i sæt d terma e ppen Indhold Iværksættermappen Indledning Checkliste før mødet i pengeinstituttet Forretningsplanen

Iværk i sæt d terma e ppen Indhold Iværksættermappen Indledning Checkliste før mødet i pengeinstituttet Forretningsplanen guide Iværksættermappen Indhold Iværksættermappen 1 Indledning 2 Checkliste før mødet i pengeinstituttet 3 Forretningsplanen 5 Sammenfatning 5 Idégrundlag 5 Personlige forudsætninger 6 Forretningsbeskrivelse

Læs mere

Dressed for business

Dressed for business IDÉGRUNDLAG VÆKSTHUSENE PLAN B MÅLGRUPPE BUDGETTER RISICI LEDELSESKOMPETENCER MARKEDSFØRING RISIKOVILLIG KAPITAL FORRETNINGSPLAN iværksætterguide Dressed for business Guide til iværksættere om mødet i

Læs mere

GODE RÅD TIL IVÆRKSÆTTERE

GODE RÅD TIL IVÆRKSÆTTERE GODE RÅD TIL IVÆRKSÆTTERE Uafhængighed betaler sig Denne brochure er skrevet til dig, der har enten valgt at blive selvstændig eller tænker på det. Hvad enten du starter tømrervirksomhed, blomsterbutik,

Læs mere

11. august 1. september Kontakt os! 140307.indd 1 06-06-2014 10:18:50. Vognmandskurser til TAXI BUS GODS

11. august 1. september Kontakt os! 140307.indd 1 06-06-2014 10:18:50. Vognmandskurser til TAXI BUS GODS Juni 2014 19. årgang nr. 6 Ny taxilov åbner muligheder vi ikke har set før for taxivognmænd Nye krydstogtterminaler skabte trafikkaos VOGNMANDSKURSER MED GARANTI for afholdelse BLIV TAXI-VOGNMAND fordi

Læs mere

Alpe d Huez klarede tankerne Side 4

Alpe d Huez klarede tankerne Side 4 UDGIVES AF PENSION FOR SELVSTÆNDIGE September 2013 SELVSTÆNDIG Side 10 Sejt! Men jeg turde ikke Alpe d Huez klarede tankerne Side 4 Pensionen fik en ekstra tand Side 21 d enkelt September 2013 Side 1 Alpe

Læs mere