Nyhedsbrevet Vedetten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrevet Vedetten"

Transkript

1 Nyhedsbrevet Vedetten Danske Soldaterforeningers Landsraad et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr August Præsidentens hjørne Landsrådets præsident, Bjarne G. Bagge: Forsvarets frivillige ambassadører Hvad skal vi med soldaterforeningerne? Har soldaterforeningerne overhovedet en fremtid? Sådanne spørgsmål får vi vel alle stillet fra tid til anden. Med det nye Forsvar og de få og korttidsuddannede værnepligtige, er der så basis for rekruttering? Er der en fremtid? For mig er svaret klart. Vi har mange soldater på mission, og med tilsyneladende farligere og farligere opgaver. De skal støttes alt hvad vi kan. Når politikerne diskuterer, hvor de skal være, om de skal hjem og så videre, så skal de vide, at vi er mange, der bakker op om dem. De og vi har et fælles kammeratskab. Vi skal værne om vort flag, og vi skal værne om soldaterkammeratskabet. Vi skal være Forsvarets frivillige ambassadører og være den store masse, der viser vores holdninger for befolkningen. Man kan sige på vegne af befolkningen måske! Holdningernes epoke Der er en lidt underlig situation i vort samfund. Alle taler om, at vi lever i en holdningernes epoke. Man taler om livsværdier. Og de berømte tegninger illustrerede, at det i sidste instans handler om vores frihed, vores ret til at være, til at sige og til at gøre. Og alligevel synes det som om mange tænker i baner koncentreret om sig selv. Det er da underligt. Der skal vi være der og vise, at vi holder ved, at vi bakker vore soldaterkammerater op. Det er da rigtigt, at foreningslivet ikke synes at tiltrække ret mange, pudsigt nok, når man nu taler om holdninger og livsværdier. Men for os gælder det om at stå fast, om at stå sammen om det, vi tror på: Et frit demokratisk folkestyre, der kan leve i frihed, fred og fordragelighed, også i det globale okular. Og som er rede til at kæmpe for denne frihed, eller i det mindste bakke op om de, der skal kæmpe på vore vegne. Respekt for de gamle i Danforce Når jeg læser i Brigadebladet fra DANFORCE, bliver jeg altid ydmyg. Her ser vi gamle soldaterkammerater, der er ved at uddø. Men de holder fast. De kommer, når der kaldes, så længe de kan. De mødes og holder kammeratskabet i hævd, og kunne de, så ville de kæmpe, ligesom de ønskede at kæmpe, da de blev uddannede i Sverige, mens de fleste i Danmark var uhyre tilbageholdende med deres indsats. Det respekterer jeg dem alle for. De viser vejen for os andre, ligesom de relativt få, der fik lov til at kæmpe den 9. april og den 29. august viste vejen for de andre. Et fredeligt samfund ikke en selvfølge Selv om vi i Danmark lever i et rigt og fredeligt samfund, så viser pressen os hver dag, at det ikke er en selvfølge. Overalt på kloden er der nogle, der slås. Og ikke altid for de idealer, vi tror på. Der vil altid være brug for, at der er nogle, der er rede til at stille op, for at vi kan leve videre, for at vi kan bevare vor frihed, for at vi og alle andre kan få en mulighed for i det mindste en tålelig tilværelse. Det er alt det, vi skal støtte, det er i sidste instans det, soldaterforeningsbevægelsen er til for, udtrykt ved støtten til de udsendte, sammenholdet og kammeratskabet. Så vi har i højeste grad en fremtid, for vi har en opgave, som vi ikke kan svigte. Glædelig sommer. Side 1 af 8 sider

2 Nyhedsbrevet Vedetten udsendes af Danske Soldaterforeningers Landsraad Protektor: Hendes Majestæt Dronningen Landsrådet varetager, formidler og koordinerer et samarbejde mellem 28 tilsluttede landsforeninger med medlemmer inden for soldaterforeningsbevægelsen i Hæren. Landsrådets adresse: Nyhedsbrevets redaktion og administration: Rigensgade 9, porten th. Solagervej 4, 4653 Karise 1316 København K tlf Nyhedsbrevet udsendes hver måned til landsforeningerne tilknyttet Landsrådet, til samarbejdspartnere, medlemmer af Forsvarsudvalget, Forsvarets ledelse, nordisk samarbejde etc., samt i øvrigt til alle, der måtte ønske at modtage nyhedsbrevet via maildistributionslister eller pr. post. Alle til - og frameldinger meddeles til nyhedsbrevets administration. Indsendte indlæg, der bringes i nyhedsbrevet, dækker ikke nødvendigvis Landsrådets holdning. Eftertryk er tilladt med kildeangivelse. Deadline for indsendelse af materiale til nyhedsbrevet er den 20. i måneden forud for udsendelse ved månedsskiftet. Aktivitetsoversigt Tjek aktiviteterne på - og på landsforeningernes egne hjemmesider August 1. august Danske Soldaterforeningers Landsraad Præsidiemøde på Antvorskov Kaserne 5. august Dronningens Livregiments Soldaterforening Fugleskydning på Kammerdal Skydebaner 11. august Hærens Tekniske Korps Soldaterforening HTKS Træf på Aalborg Kaserner 12. august Fodfolkspionerernes Soldaterforening Jubilæumsstævne i Søgårdlejren 26. august Danske Gardehusarforeninger Jubilæumsstævne på Antvorskov Kaserne 26. august Sjællandske Livregiments Soldaterforening Jubilæumsstævne på Antvorskov Kaserne 27. august Flere arrangører i samvirke Forsvarets Dag på Kronborg Sept. 2. sept. Danske Dragonforeningers Sammenslutning Jubilæumsstævne i Holstebro 2. sept. Telegraf-Regimenternes Soldaterforening Jubilarstævne på Høveltegård 2. sept. Militærpolitiforeningen i Danmark Jubilarstævne i Nørre Uttrup 9. sept. Danske Feltartilleriforeninger Årgangsjubilæum/Artilleridag i Ringsted 9. sept. Telegraf-Regimenternes Soldaterforening Jubilarstævne på Ryes Kaserne 9. sept. Danske Soldaterforeningers Landsraad Formandsrådsmøde og 70-års fødselsdagsarrangement i Sønderborg og på Dybbøl Banke 10. sept. KSS Samvirke København 200 meter konkurrenceskydning på Kalvebod 22. sept. De Blå Baretter Repræsentantskabsmøde i Holstebro 23. sept. DSM-Ledergruppen Kontaktmøde med Samvirkerne i Fredericia 28. sept. Danske Soldaterforeningers Landsraad Nordisk ledermøde på Bornholm 29. sept. Slesvigske Fodregiments Soldaterforening Regimentets fødselsdag i Haderslev 30. sept. Dronningens Livregiments Soldaterforening Jubilarstævne på Nørre Uttrup Kaserne Oktober 11. okt. KSS Samvirke København Soldatens Dag på Frederiksberg Rådhus 18. okt. Danske Soldaterforeningers Landsraad Fondsbestyrelsesmøde i S&O Fond 24. okt. De Blå Baretter FN-Dagen markeret landet over November 5. nov. De Danske Garderforeninger Årgangsparade på Livgardens Kaserne 7. nov. De Blå Baretter Parade for 50 året for UNEF 1 i Fredericia December 7. dec. Danske Livregiments Soldaterforening Markering af regimentets 243 års dag i Kastellet Side 2 af 8 sider

3 Set og sket blandt gamle soldater Medlemshvervning til soldaterforeningerne I weekenden fredag 7. juli søndag 9. juli blev der på ny gennemført et hvervearrangement denne gang i forbindelse med Ørbæk Marked på Fyn. Tovholder var på ny præsidiemedlem Leif Christensen, der havde arrangeret et samarbejde med en række soldaterkammerater fra 7 landsforeninger relateret til Landsrådet, samt Flyvevåbnets Soldaterforening og Forsvarsbrødrene. Det var lykkedes at låne et stort telt til initiativet og derved skabe gode rammer for en snak med gamle soldaterkammerater. Og det lykkedes da også at få skabt gode kontakter. I alt 31 potentielle medlemmer fremsatte ønske om at blive kontaktet fra respektive soldaterforeninger faktisk fordelt på 13 forskellige soldaterforeninger. Landsforeningerne vil blive kontaktet direkte herom. De til nu gennemførte hverveinitiativer her i 2006 peger i retning af, at ideen er bæredygtig. Medlemmerne kommer ikke af sig selv de skal hentes som eksempelvis her i Ørbæk. Der er da også allerede nu reserveret tilsvarende plads på Ørbæk Marked i 2007 i dagene juli. Vagthunde for freden De er ret oversete i det store billede, men de udfylder en vigtig funktion for det internationale samfund. I lederen i dette nyhedsbrev beskæftiger Landsrådets præsident sig med den nødvendige støtte til vore udsendte soldater i missioner verden over. Denne artikel fra Forsvarskommandoen illustrerer behovet for denne løbende støtte. 11 steder rundt omkring i verdens brændpunkter er danskere observatører for FN. Siden FN blev grundlagt i 1948 har Danmark bidraget med mange soldater til forskellige fredsbevarende missioner. FN-soldater på patrulje i Golanhøjderne. En af dem der har været udsendt for FN er major Søren W. Clausen, der sidste sommer kom hjem fra et års tjeneste i Mellemøsten. Juli 2004 startede han hos UNTSO s (United Nations Truce Supervision Organisation) underafdeling OGG på den israelske side, hvor han sammen med cirka 30 andre af forskellige nationaliteter holdt øje med bufferzonen mellem Syrien og Israel ved Golanhøjderne. Side 3 af 8 sider

4 Ambassadører for fred UNTSO-missionen blev etableret i 1948 ved Sikkerhedsrådets Resolution nr. 50, og er således den første og dermed ældste fredsbevarende FN mission. Søren W. Clausen er bare en ud af flere tusinde soldater, der gennem årene har forrettet tjeneste under den blå FN-fane i forskellige brændpunkter rundt omkring i verden, og det er en vigtig rolle de udsendte danskere spiller. - Soldaterne spiller en vigtig rolle som ambassadører for Danmark i det internationale samfund og som ambassadører for fred i de områder, de bliver udsendt til. Jeg synes der er grund til at være stolt af, at der er folk, der gør en stor indsats for at fremme en fredelig udvikling i verden. Det er også et væsentligt element i et sikkert og velfungerende dansk samfund, siger forsvarschef, general Jesper Helsø. Udviklende oplevelse For de udsendte soldater kan tiden i indsættelsesområdet byde på lidt af hvert. Selvom jobbet ikke er ufarligt hører dødsfald, som de seneste hos observatørerne i Libanon, heldigvis til sjældenhederne. Meget af tjenesten er en oplevelse for livet. - Det er en udviklende oplevelse både på det personlige og faglige plan. Man lærer selvstændighed, at tingene bare skal fungere og så er der den internationale dimension oven i hatten, forklarer Søren W. Clausen. Men det kan også være knap så opløftende at færdes i et område, der stadig fremstår som et vidnesbyrd om menneskets krigeriske natur. Kilometervis af rusten pigtråd og landminer, der har ligget siden Yum Kipur-krigen i 1973 fortæller deres helt egne historier om, hvordan nogle ting aldrig ser ud til at ændre sig. - På de stille aftener ude på observationsposten, mindede vi hinanden om at vi herude for at løse en opgave - det er altid hensigtsmæssigt at blive mindet om, når det man synes det bliver lidt træls, slutter Søren W. Clausen. Folk & Forsvars nyhedsbrev Danske Soldaterforeningers Landsraad er med hele sin organisation medlem af Folk & Forsvar. Folk & Forsvar udsender tilsvarende Landsrådet hver måned et elektronisk nyhedsbrev. I Folk & Forsvar supplerer dette nyhedsbrev temabladet, der normalt udsendes 4 gange årligt. For at sikre landsforeningernes medlemmer den bredest mulige nyhedsformidling er det besluttet, at Vedetten i fremtiden suppleres med nyhedsbrevet fra Folk & Forsvar. Side 4 af 8 sider

5 Nyhedsbrev * August 2006 Hvervekurven i positivt knæk i Hjemmeværnet Året 2006 ser foreløbig ud til at blive et godt år for rekruttering til Hjemmeværnet. Denne positive udmelding kom her i juli måned fra Hjemmeværnets Pressetjeneste. Den Kommitterede for Hjemmeværnet, Ulrik Kragh der sideløbende er medlem af bestyrelsen i Folk & Forsvar mener, at den positive status kan tilskrives Hjemmeværnets samfundsgavnlige opgaver. Tilgangen til Hjemmeværnet var i juni måned den højeste i de sidste 24 måneder. - Hjemmeværnet har det ambitiøse mål, at vi i 2006 vil hverve nye medlemmer. Den positive stemning i værnet kombineret med efterårets hvervekampagne gør, at vi forventer at nå målet, siger Ulrik Kragh. I de første 6 måneder i 2006 modtog Hjemmeværnet 916 ansøgninger. Til sammenligning modtog værnet i hele ansøgninger. Sommeren er traditionelt en stille måned for ansøgninger til Hjemmeværnet. Men alene i juni måned i år modtog man 215 ansøgninger mod 137 i juni Tallene er meget positive, og de understreger, at danskerne gerne vil yde en indsats, når samfundet har gavn af det, siger Ulrik Kragh. En undersøgelse for nylig har vist, at især unge gerne vil være med i Hjemmeværnet, hvis de er sikre på at få en seriøs uddannelse og seriøse opgaver bagefter. - Hjemmeværnsmedlemmerne udfører en vigtig opgave, uanset om det er som parkeringsvagt ved en festival, som indsat ved naturkatastrofer som fugleinfluenzaen, eller som udsendte for Forsvaret i Irak. Det har Hjemmeværnet formået at synliggøre, og jeg tror, at det er grunden til den forøgede interesse, siger Ulrik Kragh. Kommende arrangementer i Folk & Forsvar August afvikler Folk & Forsvar s forretningsudvalg møde i Trommesalen kl afvikles stævnet "FORSVARETS DAG PÅ KRONBORG" afvikler Folk & Forsvar et bestyrelsesseminar med særlig fokus på projekter og udfordringer i m.v kl arrangerer Folk & Forsvar i Ringkøbing og Viborg Amter sammen et besøg ved helikoptereskadrillen på Flyvestation Karup. Side 5 af 8 sider

6 September afvikler Danske Soldaterforeningers Landsraad sit 70-års jubilæum ved et "udvidet Formandsråd" i Sønderborg med særligt arrangement og kransenedlægning på Dybbøl Banke kl aflægger Folk & Forsvar i Frederiksborg Amt besøg i POLITIMUSEET på Fælledvej i København. Oktober Folk & Forsvar i Århus afholder møde med indlæg af Forsvarsminister Søren Gade. Nærmere om arrangementet senere kl er Folk & Forsvar i Ringkøbing og Viborg Amter inviteret til besøg i Beredskabscenteret i Herning. Her skal man se og høre om nationalt og internationalt beredskab - samt konsekvenserne af det nye Beredskabsforlig Folk & Forsvar på Bornholm holder emneaften på Konferencecenter Hoffmann i Rønne kl Der arbejdes p.t. med programlægning Åbent Hus i KASTELLET med markering af 342 års fødselsdag , - koncert, udstillinger m.v. Arrangementsoversigten er i øvrigt løbende opdateret på Vi opfordrer amter og organisationer til løbende at orientere Sekretariatet og Nyhedsbrevet om kommende aktiviteter - og huske en tilbagemelding efter aktiviteterne. Andre nyheder Galathea-3 besøg på Bornholm Det meget spændende og ambitiøse projekt GALATHEA 3 Ekspeditionen, der udførligt har været præsenteret i sommerens aviser, løber som bekendt af stabelen her i august måned, hvor kursen i første omgang er Grønland. Side 6 af 8 sider

7 Forud for den lange verdensomsejling besøgte VÆDDEREN i juli måned Rønne Havn, hvor ekspeditionsskibet blev fremvist for interesserede borgere herunder en række Folk & Forsvar repræsentanter på Bornholm. Ekspeditionsskibets kaptajn er Kommandør Carsten Schmidt, der skal aftjene den sidste tid af sin militære karriere i disse fantastiske rammer. Han fratræder til december formentlig i forbindelse med chef- og mandskabsskifte et sted i Australien. Danske Soldaterforeningers Landsraad fylder 70 år Danske Soldaterforeningers Landsraad fylder den 8. september år. Landsrådet markerer dagen i beskedne rammer i forbindelse med et møde i sit Formandsråd i Sønderborg, bl.a. med kransenedlægning på Dybbøl Banke. Den danske soldaterforeningsbevægelse er anset for at være den ældste i Norden. Deltagere i 3-års krigen indstiftede allerede i 1859 sammenslutningen De Danske Vaabenbrødre. Således fylder Landsrådets 70 år ikke meget i denne historie. Den første egentlige soldaterforening som vi kender dem i dag var Garderforeningen i København, som stiftedes i Ret hurtigt herefter stiftedes flere regionale garderforeninger. I 1914 fandtes der 46 soldaterforeninger i Danmark. Året forinden var Marineforeningen stiftet, og i 1940 stiftedes Flyvevåbnets Soldaterforening. Omkring første verdenskrig opstod tanken om at skabe en landsomfattende organisation. Initiativet kom fra Feltartilleriforeningen, og i december 1914 mødtes repræsentanter fra flere foreninger, som ønskede en samling af soldaterforeningsbevægelsen, - ikke mindst relateret til henvendelser til Regering og Rigsdag. Dette forarbejde skabte det første Fællesudvalg i Der var da mere end 100 soldaterforeninger i Danmark. Her i 2006 har den danske soldaterforeningsbevægelse ca medlemmer fordelt på Danske Soldaterforeningers Landsraad (Hæren), Marineforeningen, Flyvevåbnets Soldaterforening og Danske Forsvarsbrødre. Samarbejde og samvirke mellem de 3 værns soldaterforeninger koordineres i DSM Danske Soldater- og Marineforeningers koordinerende Ledergruppe. Alle soldaterforeningerne er tilknyttet Folk & Forsvar. Danske Soldaterforeningers Landsraad er stiftet i 1936 under navnet Danske Soldaterforeningers Fællesudvalg (det nuværende navn er fra 1948) og er en paraplyorganisation, der formidler og koordinerer et samarbejde mellem sine tilknyttede landsforeninger omfattende tjenstgørende og tidligere militært personel. I 2006 er 28 landsforeninger tilknyttet Landsrådet, der dermed repræsenterer knap medlemmer. Presseklip Hjemmeværnsfolk til Irak For første gang stiller Hjemmeværnet nu patruljefolk til rådighed for Forsvarets internationale operationer. Efter en meget krævende uddannelse ved Jægerkorpset er 12 patruljefolk fra Hjemmeværnet klar til at blive udsendt som deltagere i såkaldte Protection Teams i Basra. Opgaven for disse teams er at beskytte vigtige personer, og hjemmeværnsmedlemmerne har derfor gennemgået en meget krævende uddannelse ved Jægerkorpset i at eskortere VIPkøretøjer og som bodyguards. Uddannelsen har indeholdt undvige- og køreteknik, skydeuddannelse og personbeskyttelse. Chefen for Hjemmeværnet, generalmajor Jan S. Norgaard, er meget tilfreds med, at hjemmeværnsmedlemmerne kan anvendes til denne type opgaver i udlandet. Side 7 af 8 sider

8 Protection Teams er en disciplin, der er kommet for at blive, og der skal uddannes mange hold hvert år. Derfor vil flere hjemmeværnsmedlemmer med de fornødne kvalifikationer også kunne komme i betragtning, hvis de kan gennemføre den krævende uddannelse, siger Jan S. Norgaard. Chefen for Jægerkorpset, oberstløjtnant Henrik H. Friis, har været meget glad for samarbejdet med Hjemmeværnet og siger, at patruljefolkene har været meget overbevisende og dygtige. De første af Hjemmeværnets patruljefolk er rejst til Irak her i juli måned, og de næste følger efter i oktober måned. (Hjemmeværnets Pressetjeneste) Redaktion: Ole Bennekou, generalsekretær. Side 8 af 8 sider

Nyhedsbrevet Vedetten

Nyhedsbrevet Vedetten Nyhedsbrevet Vedetten Orientering fra Danske Soldaterforeningers Landsraad et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr. 6 2005 August 2005 Præsidentens hjørne Landsrådets præsident, Bjarne G. Bagge: Den

Læs mere

Nyhedsbrevet Vedetten

Nyhedsbrevet Vedetten Nyhedsbrevet Vedetten Danske Soldaterforeningers Landsraad et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr. 6 2006 Juni Præsidentens hjørne Landsrådets præsident, Bjarne G. Bagge: Aldrig mere en 9. april

Læs mere

Nyhedsbrevet Vedetten

Nyhedsbrevet Vedetten Nyhedsbrevet Vedetten Orientering fra Danske Soldaterforeningers Landsraad et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr. 10 2005 December 2005 Præsidentens hjørne Landsrådets præsident, Bjarne G. Bagge:

Læs mere

Nyhedsbrevet Vedetten

Nyhedsbrevet Vedetten Nyhedsbrevet Vedetten Orientering fra Danske Soldaterforeningers Landsraad et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr. 1 2006 Januar Præsidentens hjørne Landsrådets præsident, Bjarne G. Bagge: De mistede

Læs mere

Nyhedsbrevet Vedetten

Nyhedsbrevet Vedetten Nyhedsbrevet Vedetten Orientering fra Danske Soldaterforeningers Landsraad et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr. 3 2006 Marts Præsidentens hjørne Landsrådets præsident, Bjarne G. Bagge: De satte

Læs mere

Nyhedsbrevet Vedetten

Nyhedsbrevet Vedetten Nyhedsbrevet Vedetten Orientering fra et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr. 8 2005 oktober 2005 Præsidentens hjørne Landsrådets præsident, Bjarne G. Bagge: Forsvaret er i øjeblikket midt i en brydningstid,

Læs mere

Nyhedsbrevet Vedetten

Nyhedsbrevet Vedetten Nyhedsbrevet Vedetten Orientering fra Danske Soldaterforeningers Landsraad et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr. 2 2006 Februar Præsidentens hjørne Landsrådets præsident, Bjarne G. Bagge: Dybbøl

Læs mere

NYHEDSBREV JANUAR. Damarks største forsvars-, beredskabsog. sikkerhedspolitiske organisation

NYHEDSBREV JANUAR. Damarks største forsvars-, beredskabsog. sikkerhedspolitiske organisation NYHEDSBREV JANUAR Damarks største forsvars-, beredskabsog sikkerhedspolitiske organisation Det forestående forsvarsforlig, som skal gælde fra 2018 og frem, bliver utvivlsomt det vigtigste for Danmark i

Læs mere

Nyhedsbrevet Vedetten

Nyhedsbrevet Vedetten Nyhedsbrevet Vedetten Orientering fra Danske Soldaterforeningers Landsraad et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr. 4 2006 April Præsidentens hjørne Landsrådets præsident, Bjarne G. Bagge: Samarbejdets

Læs mere

Pressekit for journalister

Pressekit for journalister Pressekit for journalister Velkommen til Hjemmeværnets Landsøvelse 2016. I dette pressekit har vi samlet forskellige informationer til dig, som dækker Landsøvelsens begivenheder for et medie. I pressekittet

Læs mere

Danske Soldaterforeningers Landsraad Nyhedsbrevet Vedetten

Danske Soldaterforeningers Landsraad Nyhedsbrevet Vedetten Nyhedsbrevet Vedetten Danske Soldaterforeningers Landsraad - et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr. 8 2008 August Slaget ved Isted mindet Omkring 100 fremmødte, heriblandt 12 Soldater- & Marineforeninger

Læs mere

Folk & Sikkerheds konference på Christiansborg. Af Claus Arboe-Rasmussen

Folk & Sikkerheds konference på Christiansborg. Af Claus Arboe-Rasmussen Folk & Sikkerheds konference på Christiansborg Af Claus Arboe-Rasmussen Folk & Sikkerhed er blandt andet talerør for græsrødderne i Danmark, som ikke mindst dækker det tavse flertal. Et flertal, der på

Læs mere

Nyhedsbrevet Vedetten

Nyhedsbrevet Vedetten Nyhedsbrevet Vedetten Danske Soldaterforeningers Landsraad et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr. 7 2006 Juli Præsidentens hjørne Landsrådets præsident, Bjarne G. Bagge: Dannebrog er vort samlingsmærke

Læs mere

En frivillig samfundspligt skaber det robuste samfund

En frivillig samfundspligt skaber det robuste samfund med forsvars- beredskabs- og sikkerhedspolitisk fokus Nyhedsbrev November 2013 En frivillig samfundspligt skaber det robuste samfund Af Johnny G. Larsen, formand for Folk & Sikkerhed på Bornholm Folk &

Læs mere

Nyhedsbrevet Vedetten

Nyhedsbrevet Vedetten Nyhedsbrevet Vedetten Danske Soldaterforeningers Landsraad et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr. 10 2006 Oktober Præsidentens hjørne Landsrådets præsident, Bjarne G. Bagge: Bør vi redefinere soldaterforeningernes

Læs mere

Præsidiets beretning for året 2008/2009

Præsidiets beretning for året 2008/2009 Præsidiets beretning for året 2008/2009 Danske Gardehusarforeningers mål. Præsidiet vil arbejde for, at gardehusarforeningerne (GHF) fremtræder som relevante foreninger, der er tiltrækkende for Gardehusarregimentets

Læs mere

Nyhedsbrevet Vedetten

Nyhedsbrevet Vedetten Nyhedsbrevet Vedetten Danske Soldaterforeningers Landsraad et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr. 8 2007 August Præsidentens hjørne Landsrådets præsident, Bjarne G. Bagge: Danmark har fortsat opgaver

Læs mere

Nyhedsbrevet Vedetten

Nyhedsbrevet Vedetten Nyhedsbrevet Vedetten Danske Soldaterforeningers Landsraad et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr. 2 2007 Februar Præsidentens hjørne Landsrådets præsident, Bjarne G. Bagge: Mindelund ja tak! De

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER DET TALTE ORD GÆLDER 1/8. Forsvarsudvalget FOU alm. del Svar på Spørgsmål 158 Offentligt

DET TALTE ORD GÆLDER DET TALTE ORD GÆLDER 1/8. Forsvarsudvalget FOU alm. del Svar på Spørgsmål 158 Offentligt Forsvarsudvalget 2009-10 FOU alm. del Svar på Spørgsmål 158 Offentligt TALEPUNKTER SAMRÅD VEDR. LÆKAGE I 2007 Spørgsmål H Har ministeren eller Forsvarsministeriet iværksat en intern undersøgelse af den

Læs mere

Gardehusarregimentet. Kontaktofficeren

Gardehusarregimentet. Kontaktofficeren Kontaktofficeren Emner Hvilken støtte/muligheder der findes for den hjemvendte soldat? SSOP, KSO, HKKF Livlinen, Soldaterlegatet, Danske Veteranhjem, Veterankortet, Forsvarets Veterancenter. Rotation.

Læs mere

Danske Soldaterforeningers Landsraad. Landsrådsmødet 13. april 2013. Skriftlig beretning

Danske Soldaterforeningers Landsraad. Landsrådsmødet 13. april 2013. Skriftlig beretning Danske Soldaterforeningers Landsraad Landsrådsmødet 13. april 2013 Skriftlig beretning INDLEDNING Det er igen i år en glæde at kunne aflægge en beretning til Landsrådet over et år, der efter min opfattelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2010-11 Fremsat den 10. november 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Veteraners opfyldelse af opholdskravet

Læs mere

Arbejdsmarkedet-mit job

Arbejdsmarkedet-mit job Arbejdsmarkedet-mit job Hæren Skrevet af Jakob Dalgaard Matthiesen 9.a 4. november 2009 Side 1 af 5 Indholdsfortegnelse: 1. De fysiske rammer.side 3 2. Produktionsproces.side 3 3. Arbejdsfunktioner/arbejdsstyrke.side

Læs mere

Nyhedsbrevet Vedetten

Nyhedsbrevet Vedetten Nyhedsbrevet Vedetten Danske Soldaterforeningers Landsraad et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr. 9 2007 September Præsidentens hjørne I sandhed en meget smuk vision. Landsrådets præsident, Bjarne

Læs mere

Nyhedsbrevet Vedetten

Nyhedsbrevet Vedetten Nyhedsbrevet Vedetten Danske Soldaterforeningers Landsraad et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr. 1 2007 januar Præsidentens hjørne Landsrådets præsident, Bjarne G. Bagge: Det er igen i orden at

Læs mere

Bilag 3. Tematisering af høringssvar

Bilag 3. Tematisering af høringssvar Økonomi Administration Sagsbehandler: Rikke Østergaard Pedersen Sagsnr. 15.00.00-P05-4-15 Dato:08.01.2016 Bilag 3. Tematisering af høringssvar Forslaget til veteranstrategi for Horsens Kommune har været

Læs mere

Formandsberetning. 2012.

Formandsberetning. 2012. Formandsberetning. 2012. Det er nu 9. gang jeg aflægger beretning for bestyrelsesarbejdet i De Blå Baretter LIMFJORDEN. Beretningen udsendes ikke i år på mail inden generalforsamlingen, p.g.a. virus angreb

Læs mere

Nyhedsbrevet Vedetten

Nyhedsbrevet Vedetten Nyhedsbrevet Vedetten Danske Soldaterforeningers Landsraad et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr. 9 2006 September Præsidentens hjørne Landsrådets præsident, Bjarne G. Bagge: Soldater vi er stolte

Læs mere

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold AUG 06

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold AUG 06 Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Bataljon Gardehusarregimentet HBU Hold AUG 06 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse d. 1. september 2006 Kære Forældre og Pårørende Som chef

Læs mere

6. FONDER, LEGATER OG FORENINGER

6. FONDER, LEGATER OG FORENINGER 6. FONDER, LEGATER OG FORENINGER a. Generelt 1. De Danske Garderforeninger råder over en række Legater og Fonde samt en forening, - under ét benævnt fonde. 2. Renterne af fondenes kapitaler anvendes til

Læs mere

Nyhedsbrevet Vedetten

Nyhedsbrevet Vedetten Nyhedsbrevet Vedetten Danske Soldaterforeningers Landsraad et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr. 10 2007 Oktober Præsidentens hjørne Landsrådets præsident, Bjarne G. Bagge: Der er grund til at

Læs mere

Forsvarets. mission og vision

Forsvarets. mission og vision Forsvarets mission og vision Forsvarets mission Ved at kunne kæmpe og vinde fremmer Forsvarets soldater en fredelig og demokratisk udvikling i verden og et sikkert samfund i Danmark Forsvaret Forsvarskommandoen

Læs mere

Nyhedsbrevet Vedetten

Nyhedsbrevet Vedetten Nyhedsbrevet Vedetten Danske Soldaterforeningers Landsraad et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr. 3 2007 Marts Præsidentens hjørne Landsrådets præsident, Bjarne G. Bagge: Jeg oplever paradokser!

Læs mere

Nyhedsbrevet Vedetten

Nyhedsbrevet Vedetten Nyhedsbrevet Vedetten Danske Soldaterforeningers Landsraad et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr. 4 2007 April Præsidentens hjørne Landsrådets præsident, Bjarne G. Bagge: Sikkerhedsnet er aldrig

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Krigsveteraners opfyldelse af opholdskravet for ret til kontanthjælp)

Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Krigsveteraners opfyldelse af opholdskravet for ret til kontanthjælp) Arbejdsmarkedsstyrelsen j.nr. 2010-0010945 ALH/LTO/SPH 23-09-2010 Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Krigsveteraners opfyldelse af opholdskravet for ret til kontanthjælp) 1 I lov

Læs mere

Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus. II Uddannelsesbataljon. Gardehusarregimentet

Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus. II Uddannelsesbataljon. Gardehusarregimentet Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Uddannelsesbataljon Gardehusarregimentet Hærens Basis Uddannelse Hold Februar 2007 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse den 5. marts 2007

Læs mere

FORMANDSBERETNING DE BLÅ BARETTER, VIBORG & OMEGN GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2011

FORMANDSBERETNING DE BLÅ BARETTER, VIBORG & OMEGN GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2011 FORMANDSBERETNING DE BLÅ BARETTER, VIBORG & OMEGN GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2011 Dette er min 3. formandsberetning i foreningen. Foreningen har nu 173 medlemmer. Igen i det forløbne år har der været

Læs mere

Et samarbejde mellem forsvaret og civile virksomheder

Et samarbejde mellem forsvaret og civile virksomheder Et samarbejde mellem forsvaret og civile virksomheder tilmeld også din virksomhed Hvad er InterForce? InterForce har sigte på at udbrede forståelsen for forsvarets behov for at benytte sig af de mange

Læs mere

PRÆSIDIETS SKRIFTLIGE BERETNING 2012/2013

PRÆSIDIETS SKRIFTLIGE BERETNING 2012/2013 København april 2013. PRÆSIDIETS SKRIFTLIGE BERETNING 2012/2013 (Beretningen dækker perioden mellem Repræsentantskabsmødet i Fredericia 2012 og Repræsentantskabsmødet i Silkeborg 2013) 1. Indledning. Jeg

Læs mere

Gardehusarregimentet. Kontaktofficeren

Gardehusarregimentet. Kontaktofficeren Kontaktofficeren Emner Hvilken støtte/muligheder der findes for den hjemvendte soldat? SSOP, KSO, HKKF Livlinen, Soldaterlegatet, Danske Veteranhjem, Veterankortet, Forsvarets Veterancenter. Rotation.

Læs mere

Nyhedsbrevet Vedetten

Nyhedsbrevet Vedetten Nyhedsbrevet Vedetten Danske Soldaterforeningers Landsraad et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr. 5 2007 Maj Præsidentens hjørne Landsrådets præsident, Bjarne G. Bagge: Et skræddersyet forsvar til

Læs mere

Nyhedsbrevet Vedetten

Nyhedsbrevet Vedetten Nyhedsbrevet Vedetten Danske Soldaterforeningers Landsraad et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr. 11 2007 November Præsidentens hjørne Landsrådets præsident, Bjarne G. Bagge: Vi har igen mistet

Læs mere

Mindehøjtidelighed og parade ved. ved Trænregimentet. Af Uffe Uhler. Der var indbudt til mindehøjtidelighed

Mindehøjtidelighed og parade ved. ved Trænregimentet. Af Uffe Uhler. Der var indbudt til mindehøjtidelighed Mindehøjtidelighed og parade ved Trænregimentet Af Uffe Uhler Der var indbudt til mindehøjtidelighed og fødselsdagsparade ved Trænregimentet torsdag den 7. maj. Vores forenings fane var sammen med fanerne

Læs mere

af 5 08-04-2016 12:46

af 5 08-04-2016 12:46 I denne udgave af Folk & Sikkerheds nyhedsbrev kan du bl.a. læse om organisationens årsmøde som fandt sted den 8. maj på Ryes Kaserne i Fredericia. Dagen startede med en briefing fra chefen for Hærstaben,

Læs mere

Visuel profil Forsvaret 2002

Visuel profil Forsvaret 2002 Visuel profil Forsvaret 2002 En samlet forsvarsprofil Forsvaret gennemgår i disse år en rivende udvikling, der stiller store krav til os på flere områder. Kursen for fremtiden er sat i Vision 2010, og

Læs mere

Nyhedsbrevet Vedetten

Nyhedsbrevet Vedetten Nyhedsbrevet Vedetten Orientering fra Danske ers Landsraad et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr. 3 2005 Maj 2005 Præsidentens hjørne Landsrådets præsident, Bjarne G. Bagge: Lørdag den 16. april

Læs mere

Jeg vil gerne på vegne af DMI s cykeludvalg informere om det nye militære cykelmotionshold.

Jeg vil gerne på vegne af DMI s cykeludvalg informere om det nye militære cykelmotionshold. Kære Formand for garnisonens Idrætsforening. Jeg vil gerne på vegne af DMI s cykeludvalg informere om det nye militære cykelmotionshold. Navn: Danish Military Sports Federation Bike Team (DMSF Bike Team)

Læs mere

Endvidere kan optages danske borgere, som har gjort tjeneste i Den Danske Brigade i Sverige eller i de allierede hære efter 1940.

Endvidere kan optages danske borgere, som har gjort tjeneste i Den Danske Brigade i Sverige eller i de allierede hære efter 1940. "De Danske Forsvarsbrødre" er en upolitisk, national organisation, som er en direkte efterkommer af organisationen " De Danske Vaabenbrødre", som veteraner fra den første slesvigske krig (1848-1850) stiftede

Læs mere

PRÆSIDENTENS SKRIFTLIGE BERETNING 2010/2011

PRÆSIDENTENS SKRIFTLIGE BERETNING 2010/2011 København den 29. marts 2011 PRÆSIDENTENS SKRIFTLIGE BERETNING 2010/2011 (Beretningen dækker perioden mellem Repræsentantskabsmødet i Hillerød 2010 og Repræsentantskabsmødet i Horsens 2011) 1. Indledning.

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Velkommen. Kammerater

Velkommen. Kammerater Velkommen Kammerater Et stort velkommen til alle der har valgt at tilbringe denne lørdag sammen med alle os frivillige kammerater fra de frivillige brandværn, venner, gæster og samarbejdspartnere. Herzlich

Læs mere

Nyhedsbrevet Vedetten

Nyhedsbrevet Vedetten Nyhedsbrevet Vedetten Danske Soldaterforeningers Landsraad et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr. 6 2008 Juni Ny formand for den koordinerende ledergruppe i DSM Det sidste møde i den koordinerende

Læs mere

PRÆSIDIETS SKRIFTLIGE BERETNING 2013/2014

PRÆSIDIETS SKRIFTLIGE BERETNING 2013/2014 København april 2014 PRÆSIDIETS SKRIFTLIGE BERETNING 2013/2014 (Beretningen dækker perioden mellem Repræsentantskabsmødet i Silkeborg 2013 og Repræsentantskabsmødet i Thisted 2014) 1. Indledning. Præsidiet

Læs mere

Flagdag 2013 5. september

Flagdag 2013 5. september med forsvars- beredskabs- og sikkerhedspolitisk fokus Nyhedsbrev August 2013 Flagdag 2013 5. september Den nationale flagdag for Danmarks udsendte er indstiftet for at give det officielle Danmark mulighed

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Forsvarsministerens tale ved Flagdagen den 5. september 2010 Kære veteraner, kære udsendte og kære pårørende. Det er mig en stor ære og glæde at stå her i dag. Jeg vil gerne begynde med at sige tusind

Læs mere

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P PRINCIP R G R A M Dansk Folkepartis formål er at hævde Danmarks selvstændighed, at sikre det danske folks frihed i eget land samt at bevare og udbygge folkestyre og monarki. Vi er forpligtede af vor danske

Læs mere

Nyhedsbrevet Vedetten

Nyhedsbrevet Vedetten Nyhedsbrevet Vedetten Danske Soldaterforeningers Landsraad et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr. 7 2007 Juli Præsidentens hjørne Landsrådets præsident, Bjarne G. Bagge: Et godt stævne på Bornholm!

Læs mere

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011.

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Region Hovedstaden Årsberetning 2011. Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Regionsårsmødet i kreds Vestegnen fredag den 23. marts 2012. Så har Region Hovedstaden været i gang

Læs mere

Danske Soldaterforeningers Landsraad. Skriftlig beretning. Landsrådsmødet 5. april 2014

Danske Soldaterforeningers Landsraad. Skriftlig beretning. Landsrådsmødet 5. april 2014 Danske Soldaterforeningers Landsraad Skriftlig beretning Landsrådsmødet 5. april 2014 INDLEDNING Det er igen i år en glæde at kunne aflægge en beretning til Landsrådet over et år, der efter min opfattelse

Læs mere

Nyhedsbrevet Vedetten

Nyhedsbrevet Vedetten Nyhedsbrevet Vedetten Danske Soldaterforeningers Landsraad et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr. 1 2008 Januar Præsidentens hjørne Landsrådets præsident, Bjarne G. Bagge: Værnepligt er andet og

Læs mere

Nyhedsbrevet Vedetten

Nyhedsbrevet Vedetten Nyhedsbrevet Vedetten Danske Soldaterforeningers Landsraad et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr. 7 2008 Juli Jan Brun Andersen, præsident for Landsrådet: Vi må tage hul på en fremtidig udvikling

Læs mere

Jeg vil gerne indlede med at sige tak til Folkekirkens Nødhjælp for indbydelsen til at være med her i dag.

Jeg vil gerne indlede med at sige tak til Folkekirkens Nødhjælp for indbydelsen til at være med her i dag. Forsvarsministerens tale den 12. april 2005 ved afslutningen på Folkekirkens Nødhjælps Lars og Lone kampagne. Københavns Rådhus, klokken 14.15 til 14.30. Mine damer og herrer, kære Lars og Lone r. Jeg

Læs mere

PLS, Viborg afdeling, generalforsamling onsdag den 12. marts 2015. Formandens beretning for år 2014

PLS, Viborg afdeling, generalforsamling onsdag den 12. marts 2015. Formandens beretning for år 2014 PLS, Viborg afdeling, generalforsamling onsdag den 12. marts 2015 Formandens beretning for år 2014 Vi har i løbet af 2014 mistet gode kammerater og medlemmer, der er afgået ved døden: Laurits Hansen, Hesselager,

Læs mere

Jubilarstævne 2014. Invitation. Mød dine venner på Jubilarstævnet i Holstebro den 27. september 2014

Jubilarstævne 2014. Invitation. Mød dine venner på Jubilarstævnet i Holstebro den 27. september 2014 Invitation Er du 5 eller 10 års jubilar - får du en særlig rabat og fordele. Men ALLE kan deltage! Jubilarstævne 2014 Mød dine venner på Jubilarstævnet i Holstebro den 27. september 2014 Dagens Program:

Læs mere

Mangel på penge er roden til alt ondt, sagde George Bernhard Shaw, mens den amerikanske rigmand Paul Getty nøjedes med at konstatere, at Penge

Mangel på penge er roden til alt ondt, sagde George Bernhard Shaw, mens den amerikanske rigmand Paul Getty nøjedes med at konstatere, at Penge Som bekendt skiftede regeringsmagten hænder ved seneste folketingsvalg, hvilket betød overdragelse af landets ministerier til den nye regering. Især tre ministerier har Folk & Sikkerheds interesse, nemlig

Læs mere

Nyhedsbrevet Vedetten

Nyhedsbrevet Vedetten Nyhedsbrevet Vedetten Danske Soldaterforeningers Landsraad et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr. 11 2006 November Præsidentens hjørne Landsrådets præsident, Bjarne G. Bagge: Er der neutralitet

Læs mere

af Adam Sonnich Meinertz, sekretariatsleder i Folk & Sikkerhed.

af Adam Sonnich Meinertz, sekretariatsleder i Folk & Sikkerhed. 1 af 8 08-04-2016 13:01 af Adam Sonnich Meinertz, sekretariatsleder i Folk & Sikkerhed. Som jeg var inde på i det foregående nyhedsbrev, så har Folk & Sikkerhed i den grad øget vores aktivitetsniveau.

Læs mere

Det talte ord gælder

Det talte ord gælder Forsvarsministerens tale om Dansk forsvars internationale rolle i relation til menneskerettigheder Søndag den 1. maj 2005 på Amnesty International s landsmøde. Jeg vil gerne indlede med at sige tak til

Læs mere

Formands Nyt. Nr Februar. Livet skal leves hele livet

Formands Nyt. Nr Februar. Livet skal leves hele livet Formands Nyt Nr. 1-2015 Februar Livet skal leves hele livet OK-Klubberne i Danmark * Allégade 2 * 2000 Frederiksberg * tlf.: 33 85 45 01 * ok-klubberne.dk * facebook.com/okklubberne Formands Nyt nr.1,

Læs mere

Danske Soldaterforeningers Landsraad Nyhedsbrevet Vedetten

Danske Soldaterforeningers Landsraad Nyhedsbrevet Vedetten Nyhedsbrevet Vedetten Danske Soldaterforeningers Landsraad - et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr. 9 2008 September Præsidenten gør status Efter mit første formandsmøde er det mig en glæde at gøre

Læs mere

Nyhedsbrev marts 2013

Nyhedsbrev marts 2013 Nyhedsbrev marts 2013 med forsvars- beredskabs- og sikkerhedspolitisk fokus Tema: Forslag til lov om ændring af Forsvarsloven Forsvarsministeren fremsatte kort efter nytår forslag til lov om ændring af

Læs mere

Landsforeningen Lænken. Nyhedsbrev forår 2016

Landsforeningen Lænken. Nyhedsbrev forår 2016 Landsforeningen Lænken Nyhedsbrev forår 2016 Opfølgning på Ide & Aktiv Opfølgningen på idéerne fra Ide & Aktiv konferencen i 2015 er sendt til alle lokalforeninger. Anbefalingerne er blevet skrevet ind

Læs mere

PRÆSIDENTENS SKRIFTLIGE BERETNING 2009/2010

PRÆSIDENTENS SKRIFTLIGE BERETNING 2009/2010 København den 04. maj 2010 PRÆSIDENTENS SKRIFTLIGE BERETNING 2009/2010 (Beretningen dækker perioden mellem Repræsentantskabsmødet i Høje-Taastrup 2009 og Repræsentantskabsmødet i Hillerød 2010) 1. Indledning.

Læs mere

Christen er soldat og veteran

Christen er soldat og veteran anerkendelse og støtte regeringens veteranpolitik Christen er soldat og veteran Christen er 30 år og professionel soldat og officer. Han har været udsendt to gange til Afghanistan. Som delingsfører har

Læs mere

Danske Soldaterforeningers Landsraad. Skriftlig beretning. Landsrådsmødet 10. april 2015

Danske Soldaterforeningers Landsraad. Skriftlig beretning. Landsrådsmødet 10. april 2015 Danske Soldaterforeningers Landsraad Skriftlig beretning Landsrådsmødet 10. april 2015 INDLEDNING Det er på ny i år en glæde at kunne aflægge en beretning til landsrådsmødet over et år, der efter min opfattelse

Læs mere

Projekt beskrivelse Vedrørende ansøgning til Cyclocross Tårn

Projekt beskrivelse Vedrørende ansøgning til Cyclocross Tårn Projekt beskrivelse Vedrørende ansøgning til Cyclocross Tårn Viborg Cycling Dokumentet opdateret: 25-02-2015 14:05:00 Indholdsfortegnelse: 1. Formål med ansøgning...2 2. Viborg Cycling (baggrund)...2 3.

Læs mere

De Danske Garderforeningers aktivitetskalender (DG AKT)

De Danske Garderforeningers aktivitetskalender (DG AKT) De Danske Garderforeningers aktivitetskalender (DG AKT) Dato Aktivitet/begivenhed Ansvarlig/ evt. reference Marts 2017 3. Kontingentparade LGK og march til Rådhuset JC 4. Formandsmøde Region II JS+FR+ADA

Læs mere

... en del af dit professionelle netværk

... en del af dit professionelle netværk TELEGRAFREGIMENTET Forsvarets Føringsstøttecenter... en del af dit professionelle netværk Hele verden som arbejdsplads Til vands, til lands og i luften - nationalt og internationalt Styrkebidrag Når Danmark

Læs mere

ORIENTERINGSDAG. ved. 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner

ORIENTERINGSDAG. ved. 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner ORIENTERINGSDAG ved 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner Lørdag d. 21. september 2013 Pårørende til værnepligtige soldater ved Hærens Basisuddannelse/Trænregimentet hold august 2013 indbydes

Læs mere

FOLKEMØDEARRANGØR SÅDAN

FOLKEMØDEARRANGØR SÅDAN OPDATERET 09.12.14 FOLKEMØDEARRANGØR SÅDAN Bornholms Regionskommune står for Folkemødets praktiske rammer. Men det politiske indhold selve festivalens substans bliver leveret af partier, organisationer,

Læs mere

De Danske Garderforeningers aktivitetskalender (DG AKT)

De Danske Garderforeningers aktivitetskalender (DG AKT) De Danske Garderforeningers aktivitetskalender (DG AKT) Lbnr. Aktivitet/begivenhed Ansvarlig/ evt. reference Januar 2017 4. Nytårskur på Christiansborg Slot FR 8. HKH Prins Vincent og HKH Prinsesse Josephine

Læs mere

Veteranpolitik for Haderslev Kommune

Veteranpolitik for Haderslev Kommune Veteranpolitik for Haderslev Kommune Høringsudgave Offentlig høring 18. dember 2013 12. februar 2014 Veteranpolitik for Haderslev Kommune For Sønderjylland har forsvaret altid haft en ganske særlig status.

Læs mere

Rettigheder og pligter. som frivillig i hjemmeværnet. Vi træder frem, hvor andre viger tilbage

Rettigheder og pligter. som frivillig i hjemmeværnet. Vi træder frem, hvor andre viger tilbage Rettigheder og pligter som frivillig i hjemmeværnet. Vi træder frem, hvor andre viger tilbage Hjemmeværnsledelsens forord Som frivillig i hjemmeværnet har du en række rettigheder, som du bør være opmærksom

Læs mere

Holdninger til Hjemmeværnet

Holdninger til Hjemmeværnet Holdninger til Hjemmeværnet Danmarks Statistik Sejrøgade 11 København Ø Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning 4 1.1 Tillid til Hjemmeværnet og vigtigheden af Hjemmeværnets bidrag 4 1.2 Vigtighed og relevans

Læs mere

De Danske Garderforeningers aktivitetskalender (DG AKT)

De Danske Garderforeningers aktivitetskalender (DG AKT) De Danske Garderforeningers aktivitetskalender (DG AKT) Lb-nr. Aktivitet/begivenhed Ansvarlig/ evt. reference Juli 2016 6. Garderforeningen for Svendborg og Omegn, 100 års jubilæum 9. Garderforeningen

Læs mere

Til: Se fordelingsliste. Emne: Kommissorium for Veteranforum.

Til: Se fordelingsliste. Emne: Kommissorium for Veteranforum. Til: Se fordelingsliste Emne: Kommissorium for Veteranforum. 1. BAGGRUND Som følge af ny organisation indenfor koncernen ændres Veteranforum. Samarbejdet med de frivillige og faglige organisationer videreføres

Læs mere

De Danske Garderforeningers aktivitetskalender (DG AKT)

De Danske Garderforeningers aktivitetskalender (DG AKT) De Danske Garderforeningers aktivitetskalender (DG AKT) Lbnr. Aktivitet/begivenhed Ansvarlig/ evt. reference December 2016 16. Julegudstjeneste Garnisonskirken 27. Ringkøbing og Omegns GF, 100 års jubilæum

Læs mere

Tale Tamilernes mindefest Herning november 2014

Tale Tamilernes mindefest Herning november 2014 Tale Tamilernes mindefest Herning november 2014 Det er godt at være her i Herning sammen med jer og holde mindefest. Vi mindes de ofre den onde borgerkrig bragte mennesker vi kender eller har hørt om.

Læs mere

Holdninger til Hjemmeværnet

Holdninger til Hjemmeværnet Holdninger til Hjemmeværnet 16 Danmarks Statistik Sejrøgade 11 København Ø Indholdsfortegnelse Forord 3 1. Sammenfatning 4 1.1 Tillid til Hjemmeværnet og vigtigheden af Hjemmeværnets bidrag 4 1.2 Vigtighed

Læs mere

Formandsberetning Repræsentantskabsmødet den 22. 23. september 2006.

Formandsberetning Repræsentantskabsmødet den 22. 23. september 2006. Den Danske Internationale Veteran Organisation Protektor H.K.H. Prins Joachim Vordingborg den 15. august 2006 Formandsberetning Repræsentantskabsmødet den 22. 23. september 2006. Det er nu tredje gang

Læs mere

Velkommen hjem til vore soldater

Velkommen hjem til vore soldater Nyhedsbrevet Vedetten Danske Soldaterforeningers Landsraad - et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen... Nr. 3 2009 Marts Debatmøde om Afghanistan i Haderslev Foreningen Jyske Brigaders Venner arrangerer

Læs mere

Bestyrelsen konstituerede sig således efter generalforsamlingen den 1. feb.

Bestyrelsen konstituerede sig således efter generalforsamlingen den 1. feb. Formandsberetning 2011 Generalforsamlingen tirsdag den 7. feb. 2012 Det er 8. gang jeg aflægger beretning for bestyrelsesarbejdet i De Blå Baretter Limfjorden. Vi udsender igen i år beretningen inden generalforsamlingen

Læs mere

ÅBENHEDSORDNING Officielle aktiviteter 2017 Forsvarsministeriet

ÅBENHEDSORDNING Officielle aktiviteter 2017 Forsvarsministeriet ÅBENHEDSORDNING Officielle aktiviteter 2017 Forsvarsministeriet / December 1. december Redegørelsesdebat om den Udenrigs- og sikkerhedspolitiske strategi 5. december 3. behandling af lovforslag L36 om

Læs mere

Information om lokale udsatteråd

Information om lokale udsatteråd Information om lokale udsatteråd I denne pakke finder du information om lokale udsatteråd. Pakken kan bruges som generel oplysning og/eller som inspiration til selv at oprette et lokalt udsatteråd. Indhold

Læs mere

Nyhedsbrevet Vedetten

Nyhedsbrevet Vedetten Nyhedsbrevet Vedetten Danske Soldaterforeningers Landsraad et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr. 5 2008 Maj Præsidentens hjørne Landsrådets præsident Jan Brun Andersen: Stå sammen om opgaverne

Læs mere

Forsvarschefens tale ved Flagdagen den 5. september 2013

Forsvarschefens tale ved Flagdagen den 5. september 2013 Forsvarschefens tale ved Flagdagen den 5. september 2013 Deres kongelige højheder, formand for Folketinget, ministre kære pårørende og ikke mindst kære hjemvendte! Hjemvendte denne flagdag er jeres dag.

Læs mere

flemming omel hansen bedst egnede FLYVER

flemming omel hansen bedst egnede FLYVER Flemming Omel Hansen Blandt de bedst egnede FLYVER hjemmeværnet blandt de bedst egnede Som 26-årige begyndte Flemming Omel Hansen sin karriere i hærhjemmeværnet som delingsfører og patruljefører. Men i

Læs mere

Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner

Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner Lørdag d. 22. september 2012 Pårørende til værnepligtige soldater ved Hærens Basisuddannelse/Trænregimentet hold august 2012 indbydes

Læs mere

De Danske Garderforeningers aktivitetskalender (DG AKT)

De Danske Garderforeningers aktivitetskalender (DG AKT) De Danske Garderforeningers aktivitetskalender ( AKT) Lb-nr. Aktivitet/begivenhed September 2016 1. III/LG Chefskifteparade, GDK Høvelte 5. Den nationale flagdag Kontingentparade LGK Medio SEP Bowling-sæsonen

Læs mere

Bilag B. Præsentation af de interviewede soldater

Bilag B. Præsentation af de interviewede soldater Bilag B Præsentation af de interviewede soldater Sprogofficer A (SOA) Alder: 28 Tidligere uddannelser og beskæftigelse: Gymnasiet. Aftjente 3 måneders værnepligt i Garderhusarregimentet i 2002. Efterfølgende

Læs mere