Betjeningsvejledning DDP-620

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betjeningsvejledning DDP-620"

Transkript

1 Betjeningsvejledning DDP-620

2 INDHOLD DET BETYDER SYMBOLERNE... 1 OVERSIGT OVER TASTATURET (HÅNDSÆT + BASE)... 2 INDLEDENDE OPSÆTNING AF TELEFONEN... 2 PLACERING... 3 VIGTIGE SIKKERHEDSOPLYSNINGER... 4 SÅDAN FORETAGER / MODTAGER DU OPKALD... 5 TELEFONBOG... 6 REGISTRERING AF OPKALD... 7 OPSÆTNING AF HÅNDSÆTTET... 8 OPSÆTNING AF BASEN... 9 SÅDAN NULSTILLER DU SYSTEMET DIREKTE OPKALD (børneopkald) REGISTRERING AF HÅNDSÆTTET INTERNE OPKALD OG VIDERESTILLING FEJLFINDING TEKNISKE SPECIFIKATIONER DET BETYDER SYMBOLERNE Indikator for batteri niveau Når denne indikator viser næsten tom ( ), skal du sætte håndsættet i basen for at oplade håndsættets batterier. Mens opladningen finder sted, vil indikatoren løbende vise batteri niveauet. Eksternt opkald Internt opkald Telefonbog Du har forbindelse ud af huset. Du har forbindelse internt i huset. Viser navne og telefonnumre lagret i telefonbogen. Lyd fra Lyden er slået fra i håndsættets mikrofon. Pil op og Pil ned Signal niveau Ubesvaret opkald Tryk på disse knapper, hvis du vil søge i programmenuen efter flere muligheder. Viser styrken i signalet mellem håndsæt og base. Indikatoren blinker, hvis du er udenfor basens rækkevidde. Hvis signal niveauet er lavt, eller hvis symbolet blinker, skal du gå tættere på basen. Du har et nyt ubesvaret opkald. 1

3 OVERSIGT OVER TASTATURET (HÅNDSÆT + BASE) Knappen OPKALD Tryk på denne knap, når du vil foretage et opkald eller modtage et opkald. Knappen MENU Tryk på knappen, hvis du vil åbne menuen og tryk igen, hvis du vil have adgang til en undermenu. Tryk på knappen " ", hvis du vil låse tastaturet eller låse det op. Pileknapper OP og NED Tryk på knapperne, mens telefonen står på standby, hvis du vil kalde telefonbogen frem på displayet og søge efter et nummer. Tryk under programmering, hvis du vil bevæge dig rundt i menuen. Tryk under opkald for at ændre volumen.. Knappen Genkald Tryk på knappen, hvis du vil kalde op til sidst kaldte nummer. Knappen er også nødvendig, hvis telefonen er tilsluttet et PABX anlæg. Indikator for AKTIV Indikatoren for AKTIV lyser, når du har forbindelse til en telefonlinje. Før du kan anvende håndsættet til opkald, er det nødvendigt at lægge de genopladelige batterier i håndsættet og lade dem fuldt op, hvilket tager ca. 15 timer. Knappen TELEFONBOG Tryk på knappen, mens telefonen står på standby, hvis du vil åbne menuen telefonbog. Tryk på knappen for at bekræfte Knappen SLET Tryk på knappen og hold den inde (2-3 sekunder), når du vil tænde eller slukke håndsættet. Tryk på knappen under programmering, hvis du vil gå tilbage til foregående valgmulighed, eller hvis du vil slette et enkelt ciffer fra displayet under indtastning af et telefonnummer. Tryk på knappen under et opkald, hvis du vil slå lyden fra mikrofonen fra. Knappen INT Tryk på denne knap, hvis du vil foretage et internt opkald (såfremt du har flere end et håndsæt). Indikator for OPLADNING Indikatoren for OPLADNING lyser, når håndsættets batterier er under opladning. Knappen HÅNDSÆT PAGER Tryk på denne knap, hvis du har forlagt håndsættet og ønsker at ringe op til det, så du kan finde det igen. Tryk på knappen igen, når du vil slå pager-tonen fra igen. INDLEDENDE OPSÆTNING AF TELEFONEN Tilslutning og betingelser for brug Du kan tilslutte din DDP-620 til en direkte telefonlinje, til en telefonlinje, der er tilsluttet et lokalt omstillingsbord med eget telefonnummer, til en forlængerledning tilsluttet en direkte telefonlinje eller til et godkendt, kompatibelt PBX anlæg. DDP-620 bør ikke tilsluttes en mønt- eller betalingstelefon. 2

4 Hvor mange telefoner kan der tilsluttes? Antallet af RENs (ringer equivalence numbers) for alle enheder (telefoner, faxmaskiner o.s.v.) forbundet til en linje på en telefonledning må ikke overstige 4, da det ellers kan forekomme, at en eller flere af de tilsluttede enheder ikke ringer og/eller besvarer opkald korrekt. DDP-620 har en REN på 1, ligesom de fleste andre telefoner har en REN på 1, med mindre andet er angivet. Radio signaler mellem håndsæt og base enhed For at kunne anvende håndsættet sammen med basen, skal der oprettes et radio link mellem dem. Vær opmærksom på følgende: Placér basen så højt som muligt, da en sådan placering giver det bedst mulige resultat. I et toetagers hus vil den bedste placering ofte være på reposen på første sal. Hvis der befinder sig en stor metal-genstand, som f.eks. et køleskab, et spejl eller et arkivskab, mellem basen og håndsættet, vil det måske blokere radiosignalerne mellem håndsæt og base. Andre kompakte strukturer, som f.eks. vægge, kan nedsætte signalstyrken. Sådan vælger du den bedste placering til basen Basen bør placeres på et plant, vandret underlag på et sted hvor: Ledningen fra adapteren kan nå en 230-V stikkontakt. Forsøg aldrig at forlænge det strømførende kabel. Telefonledningen kan nå telefonstikket eller stikket på en telefon forlængerledning. Telefonen ikke står for tæt på en anden telefon, da dette kan forårsage radio interferens. Telefonen ikke befinder sig for tæt på andet elektrisk udstyr som f.eks. et køleskab, en vaskemaskine, en mikrobølgeovn, et TV, et lysstofrør o.s.v. Indholdet i pakken Kontrollér venligst indholdet i pakken. Hvis nogen af nedenfor nævnte dele mangler, skal du bringe hele pakken med indhold til din forhandler. Det trådløse håndsæt Base enheden Genopladelige batterier str. AAA Et telefonkabel (udseende varierer fra land til land) En netledning og adapter (udseende varierer fra land til land) Ladeenhed (leveres ikke med løse håndsæt) Betjeningsvejledning Bemærk: Gem din købsnota, da denne er bevis på købet i tilfælde af, at du får brug for garantien. PLACERING 1. Sådan vælger du den bedste placering til base enheden Placér basen, så den ikke befinder sig i umiddelbar nærhed af en anden telefon eller i nærheden af andet elektrisk / elektronisk udstyr. 3

5 2. Sæt stikket til adapteren samt telefonledningen i stikkene på bagsiden af basen. 3. Sæt stikproppen på ledningen fra adapteren i en stikkontakt, der fører 230 V, 50 Hz vekselstrøm. Kontrollér, at der er slukket på kontakten, inden du sætter stikket i. Bemærk: Der kan være forskelle i adapterens udseende afhængigt af hvilket land, den er beregnet på. 4. Tænd for strømmen på stikkontakten 5. Sådan lægger du batterier i håndsættet Læg batterierne i håndsættet som vist på tegningen. Sæt låget på batterirummet igen og lad det glide ind igen, indtil det klikker på plads. 6. Sådan forbinder du basen til telefonnettet Sluk for strømmen på stikkontakten. Sæt telefonkablet i telefonstikket. Tænd for strømmen igen. Sørg for, at der er tændt for telefonen på stikkontakten, hvis du vil benytte telefonen --- telefonen fungerer ikke, hvis der ikke er tændt for strømmen. Bemærk: 1. Ladeenheden har ikke forbindelse til telefonnettet. 2. Når håndsættet placeres i ladeenheden, lyser en rød lampe som tegn på, at en opladning er i gang. 3. Tegningen af telefonstikket kan variere fra land til land. Tryk tappen ind og sæt stikket i kontakten. VIGTIGE SIKKERHEDSOPLYSNINGER Denne telefon kræver strøm for at fungere og kan derfor ikke anvendes til nødopkald, hvis lysnettet er nede. Du bør sikre dig, at du råder over alternative kommunikationsmuligheder, der giver adgang til at kalde alarmcentralen. 4

6 (Det betyder, at du bør sørge for at have en alternativ telefon, der ikke er afhængig af lysnettet for at fungere, således at du vil være i stand til at foretage et evt. nødopkald, selv hvis strømmen er gået). Hvis du har fået indopereret en pacemaker, bør du konsultere din læge, inden du anvender telefonen. Hvis du anvender høreapparat, skal du være opmærksom på, at din DDP-620 fungerer ved at sende radiobølger mellem håndsættet og basen. Denne transmission kan give en brummelyd i dit høreapparat. 1. RENGØR IKKE nogen del af denne telefon med rensebenzin, fortynder eller andre kemiske opløsningsmidler, da sådanne materialer kan beskadige telefonen. Beskadiges telefonen på denne måde, dækker garantien ikke. Når det er nødvendigt at rengøre telefonen, skal du tørre den over med en fugtig klud. Hvis du anvender en våd klud, kan du få elektrisk stød. 2. ANVEND IKKE denne telefon på steder, hvor der findes flygtige eller eksplosive materialer. 3. LAD IKKE håndsættet blive vådt. Elektrisk udstyr kan give alvorlige elektriske stød, hvis du anvender det, mens du er våd, eller hvis du står i vand. Benyt ALDRIG telefonen i tordenvejr. Tag håndsættet af baseenheden og tag stikket til basen ud af stikkontakten, hvis det er tordenvejr i dit lokalområde. Skade forårsaget af lynnedslag dækkes ikke under garantien. 4. DDP-620 genererer en vis mængde varme under brugen. Det anbefales derfor, at du IKKE lader telefonen komme i direkte kontakt med antikke, lakerede eller på anden måde skrøbelige møbeloverflader. 5. BORTKAST IKKE brugte batterier med det almindelige husholdningsaffald. 6. DDP-620 DECT telefonen udsender radiosignaler, der kan give interferens i andet elektronisk udstyr som f.eks. computer, radio, TV, clock radio o.s.v. Du bør altid holde din DDP-620 på mindst en meters afstand af andet elektronisk udstyr. På den måde nedsætter du risikoen for, at der opstår interferens. 7. Når du ikke har behov for at have håndsættet hos dig, bør du efterlade det i laderen på basen, således at batterierne efteroplades og telefonen til enhver tid er klar til brug. 8. Hvis du hører en advarselstone, mens du bevæger dig rundt og taler i telefonen, eller hvis lyden i telefonen bliver svag eller forvrænget, betyder det, at du er ved at bevæge dig uden for basens rækkevidde. Du skal nu inden for de næste 20 sekunder bevæge dig tættere på basen, indtil advarselstonen forsvinder. I modsat fald kan der ske det, at dit opkald bliver afbrudt.! BEMÆRK: Brugte batterier bør bortskaffes på miljømæssigt forsvarlig vis. Kast ikke brugte batterier på ilden og læg dem ikke et sted, hvor de kan blive punkteret. SÅDAN FORETAGER / MODTAGER DU OPKALD Sådan tænder og slukker du håndsættet Tryk på knappen SLET og hold den inde, når du vil tænde eller slukke håndsættet. Sådan foretager du et opkald 1. Indtast det ønskede telefonnummer (hvis du taster forkert, skal du trykke på knappen SLET for at slette det forkert indtastede tal fra displayet. Hvis du vil slette alle indtastede tal, skal du trykke på knappen SLET og holde den inde). 2. Tryk på knappen OPKALD. Alternativt kan du ringe op til et allerede gemt nummer ved at vælge det med pileknapperne OP/NED. Bemærk: Hvis du ønsker det, kan du indtaste nummeret efter, at du har trykket på knappen OPKALD, men i så fald er det ikke muligt at rette i nummeret, hvis du taster forkert. 5

7 Hvis du skal indtaste en "ud af huset" kode (f.eks. 9) inden selve telefonnummeret, skal du trykke på knappen "#" og holde den inde i ca. 2 sekunder for at indsætte en pause. Sådan foretager du et genopkald Tryk på knappen OPKALD og hold den inde, mens telefonen står på standby. Listen over opkald vises på displayet og du kan nu trykke på pileknapperne OP/NED og vælge det nummer, du vil ringe op til. Tryk dernæst på knappen OPKALD for at kalde nummeret. Sådan besvarer du et opkald Når håndsættet og basen ringer, skal du trykke på knappen OPKALD for at besvare opkaldet. Symbolet eller vises på displayet. Når funktionen AUTO TALK er slået til, kan du besvare opkaldet ved ganske enkelt at løfte håndsættet fra baseenheden (se afsnittet AUTO TALK). Sådan afbryder du et opkald Tryk på knappen OPKALD, når du vil afbryde opkaldet. Sådan justerer du lydstyrken Under et opkald kan du justere lydstyrken i håndsættets højttaler på følgende måde: Tryk på pileknappen OP eller NED for at indstille lydstyrken (fra 1 til 10). Sådan slår du mikrofonen fra Hvis du under et opkald ønsker at tale med en person i rummet uden at den, du har i telefonen, kan høre, hvad der bliver sagt, kan du trykke en gang på knappen SLET for at slå mikrofonen i håndsættet fra. Når mikrofonen er slået fra, er det ikke muligt at indtaste numre ved hjælp af de numeriske knapper eller at viderestille opkaldet; Tryk på knappen SLET endnu engang, når du vil slå mikrofonen til igen. TELEFONBOG Der kan gemmes op til 30 poster i telefonbogen i hvert håndsæt. Hver post kan være på op til 20 cifre, og et navn på op til 8 karakter kan gemmes sammen med nummeret. Tryk på pileknappen OP/NED mens telefonen står på standby, hvis du vil kalde listen med TELEFONBOGEN frem på displayet. Du kan få adgang til TELEFONBOGEN på to forskellige måder. Tryk på knappen TELEFONBOG, mens telefonen står på standby, hvis du vil åbne TELEFONBOGEN. Alternativt kan du få adgang til TELEFONBOGEN ved at trykke på knappen MENU og vælge punktet TELEFONBOG ved hjælp af pileknappern OP/NED. Sådan gemmer du et nyt nummer i TELEFONBOGEN 1. Tryk på knappen TELEFONBOG, hvorefter displayet viser ADD (tilføj). 2. Tryk på knappen TELEFONBOG igen og indtast dernæst det navn og nummer, du vil lagre. 3. Tryk på knappen TELEFONBOG for at bekræfte. 4. Tryk to gange på knappen SLET for at vende tilbage til standby, hvis du er færdig, eller fortsæt med at indtaste flere navne og numre. Sådan sletter du et nummer fra TELEFONBOGEN 1. Tryk på knappen TELEFONBOG, hvorefter displayet viser ADD (tilføj). 2. Tryk på pileknappen OP/NED og markér punktet DELETE (slet). 3. Tryk på knappen TELEFONBOG for at bekræfte og tryk dernæst på pileknappen OP/NED for at vælge det nummer, du vil slette. 4. Tryk på knappen TELEFONBOG for at slette det markerede navn og nummer, hvorefter displayet viser meddelelsen DELETE. 5. Tryk på knappen SLET for at vende tilbage til standby. 6

8 Sådan ændrer du et nummer i TELEFONBOGEN 1. Tryk på knappen TELEFONBOG, hvorefter displayet viser ADD (tilføj). 2. Tryk på pileknappen OP/NED, markér punktet EDIT (redigér) og tryk dernæst på knappen TELEFONBOG for at bekræfte. Displayet viser det første nummer i telefonbogen. 3. Tryk på pileknappen OP/NED og markér det telefonnummer, du vil ændre. Tryk på knappen TELEFONBOG for at bekræfte. 4. Tryk på knappen SLET for at slette det gamle navn og indtast derefter det nye navn. 5. Tryk på knappen TELEFONBOG for at gemme de reviderede oplysninger. Tryk på knappen SLET for at slette det gamle nummer og indtast dernæst det nye nummer. 6. Tryk på knappen TELEFONBOG for at gemme ændringen og tryk til sidst på knappen SLET. Sådan sletter du alle numre fra TELEFONBOGEN 1. Tryk på knappen TELEFONBOG, hvorefter displayet viser ADD (tilføj). 2. Tryk på pileknappen OP/NED og markér punktet DEL ALL (slet alle). 3. Tryk på knappen TELEFONBOG for at slette alle gemte numre, hvorefter displayet viser spørgsmålet OK? 4. Tryk på knappen TELEFONBOG for at bekræfte. Numrene slettes, og displayet viser meddelelsen EMPTY (tom). Sådan ringer du op til et nummer fra TELEFONBOGEN 1. Tryk på pileknappen OP/NED mens telefonen står standby, hvis du vil gå direkte til listen med TELEFONBOGEN. 2. Indtast det første bogstav i navnet, hvis du vil søge hurtigt efter et bestemt nummer, der skal ringes til. 3. Tryk på knappen OPKALD. REGISTRERING AF OPKALD Denne funktion kan kun anvendes, hvis du abonnerer på VIS NUMMER hos din teleudbyder. Registrering af opkald dækker indgående besvarede opkald, indgående ubesvarede opkald samt udgående opkald. DDP-620 kan gemme op til 30 opkald fordelt på 10 indgående, 10 indgående ubesvarede samt 10 udgående opkald. Sådan gennemser du de registrerede opkald 1. Tryk på knappen MENU. Displayet viser meddelelsen CALL LOGS (opkaldslog). 2. Tryk på knappen TELEFONBOG og tryk dernæst på pileknappen OP/NED og vælg den log, du vil se; MISSED (ubesvaret), RECEIVED (besvaret) eller DIALED (udgående). 3. Tryk på knappen TELEFONBOG og tryk dernæst på pileknappen OP/NED for at bladre gennem posterne i loggen. Sådan gemmer du et nummer fra registrerede opkald Hvis der er registreret et opkald fra et nyt nummer, som du gerne vil gemme i TELEFONBOGEN, skal du gøre som beskrevet herunder. 1. Gentag trin 1 til 3 ovenfor, indtil displayet viser det nye nummer. 2. Tryk på knappen MENU, hvorefter displayet viser SAVE (gem). 3. Tryk på knappen MENU, hvorefter displayet viser NAME? (navn?). 4. Indtast navnet og tryk på knappen MENU for at gemme. Sådan redigerer du et nummer i registrerede opkald 1. Gentag trin 1 til 3 i afsnittet Sådan gennemser du de registrerede opkald, indtil displayet viser det ønskede nummer. 2. Tryk på knappen MENU, tryk dernæst på pileknappen OP/NED og markér punktet EDIT (redigér). 7

9 3. Tryk på knappen TELEFONBOG, tryk på knappen SLET for at slette det gamle nummer og indtast dernæst det nye nummer. 4. Tryk på knappen TELEFONBOG for at gemme ændringen. Sådan sletter du et nummer fra registrerede opkald 1. Gentag trin 1 til 3 i afsnittet Sådan gennemser du de registrerede opkald, indtil displayet viser det ønskede nummer. 2. Tryk på knappen MENU, tryk dernæst på pileknappen OP/NED og markér punktet DELETE (slet). 3. Tryk på knappen TELEFONBOG for at bekræfte. Sådan sletter du alle numre fra registrerede opkald 1. Gentag trin 1 til 3 i afsnittet Sådan gennemser du de registrerede opkald, indtil displayet viser den log, du vil slette. 2. Tryk på knappen MENU, tryk dernæst på pileknappen OP/NED og markér punktet DEL ALL (slet alle). 3. Tryk på knappen TELEFONBOG, hvorefter displayet viser spørgsmålet OK? 4. Tryk på knappen TELEFONBOG for at bekræfte. Sådan ringer du op til et nummer fra registrerede opkald 1. Kald det ønskede navn og nummer frem på telefonens display. 2. Tryk på knappen OPKALD. OPSÆTNING AF HÅNDSÆTTET Tastelyd til eller fra Hver gang, du trykker på en knap, afgiver telefonen en lyd til bekræftelse. Du kan slå denne lyd fra, hvis du ønsker det. 1. Tryk på knappen MENU, tryk dernæst på pileknappen OP/NED og markér punktet HANDSET (håndsæt). 2. Tryk på knappen TELEFONBOG. Displayet viser KEYTONE (tastelyd). 3. Tryk på knappen TELEFONBOG, hvorefter displayet spørger ON? (til?) eller OFF? (fra?). 4. Tryk på knappen TELEFONBOG for at bekræfte. Ringestyrke (EXT / INT) Du kan vælge mellem 5 forskellige ringestyrker (niveau 1 til 5). 1. Tryk på knappen MENU, tryk dernæst på pileknappen OP/NED og markér punktet HANDSET (håndsæt). 2. Tryk på knappen TELEFONBOG, tryk dernæst på pileknappen OP/NED og markér det ønskede punkt EXT VOL (ekstern ringestyrke) / INT VOL (intern ringestyrke). 3. Tryk på knappen TELEFONBOG, hvorefter det aktuelle niveau for ringestyrken vises på displayet. 4. Tryk på pileknappen OP/NED for at ændre niveauet. 5. Tryk på knappen TELEFONBOG for at bekræfte det valgte niveau for ringestyrke. Ringemelodi (EXT / INT) Du kan vælge mellem 9 forskellige ringemelodier. 1. Tryk på knappen MENU, tryk dernæst på pileknappen OP/NED og markér punktet HANDSET (håndsæt). 2. Tryk på knappen TELEFONBOG, tryk dernæst på pileknappen OP/NED og markér det ønskede punkt EXT RING (ekstern ringemelodi) / INT RING (intern ringemelodi). 3. Tryk på knappen TELEFONBOG. Den aktuelle ringemelodi vises på displayet. 4. Tryk på pileknappen OP/NED for at ændre melodien. 5. Tryk på knappen TELEFONBOG for at bekræfte dit valg af ringemelodi. 8

10 Sprog til telefonens display Du kan vælge det ønskede sprog til telefonens display i menuen på følgende måde: 1. Tryk på knappen MENU, tryk dernæst på pileknappen OP/NED og markér punktet HANDSET (håndsæt). 2. Tryk på knappen TELEFONBOG, tryk dernæst på pileknappen OP/NED igen og markér punktet LANGUAGE (sprog). 3. Tryk på knappen TELEFONBOG. Displayet viser det aktuelle sprog. 4. Tryk på pileknappen OP/NED for at ændre sproget til det, du foretrækker. 5. Tryk på knappen TELEFONBOG for at bekræfte. Sådan giver du håndsættet et navn 1. Tryk på knappen MENU, tryk dernæst på pileknappen OP/NED og markér punktet HANDSET (håndsæt). 2. Tryk på knappen TELEFONBOG, tryk dernæst på pileknappen OP/NED og markér punktet SET NAME (håndsæt navn). 3. Tryk på knappen TELEFONBOG. Displayet viser håndsættets aktuelle navn. 4. Tryk på knappen SLET gentagne gange, indtil displayet er ryddet, hvorefter du kan indtaste det valgte navn. 5. Tryk på knappen TELEFONBOG for at bekræfte. Auto Talk Almindeligvis er det nødvendigt at trykke på knappen OPKALD, når du besvarer et indgående opkald. Med funktionen AUTOTALK slået til kan du i stedet lade håndsættet blive stående i basen, og når telefonen ringer som tegn på et indgående opkald, skal du blot løfte håndsættet fra basen for at besvare det. Funktionen auto-talk slås til eller fra på følgende måde: 1. Tryk på knappen MENU, tryk dernæst på pileknappen OP/NED og markér punktet HANDSET (håndsæt). 2. Tryk på knappen TELEFONBOG og derefter på pileknappen OP/NED indtil punktet AUTOTALK er markeret. 3. Tryk på knappen TELEFONBOG igen, hvorefter displayet viser ON? (til?) / OFF? (fra?). 4. Tryk på knappen TELEFONBOG for at bekræfte.! Hvis funktionen auto-talk er slået til, skal du ikke trykke på knappen OPKALD efter, at du har besvaret opkaldet ved at løfte håndsættet, da du i så fald vil afbryde opkaldet. Sådan aktiverer / deaktiverer du tastaturet Tryk på knappen MENU og knappen efter hinanden, hvis du vil låse tastaturet eller låse det op igen. Sådan indsætter du Dato / Tidspunkt 1. Tryk på knappen MENU, tryk dernæst på pileknappen OP/NED og markér punktet HANDSET (håndsæt). 2. Tryk på knappen TELEFONBOG og derefter på pileknappen OP/NED. Vælg punktet DATE SET (indsæt dato) eller Time SET (indsæt tidspunkt). 3. Tryk på knappen TELEFONBOG igen og indtast den aktuelle dato eller det aktuelle tidspunkt. 4. Tryk på knappen TELEFONBOG for at bekræfte. OPSÆTNING AF BASEN Bemærk: Standard PIN koden er: Sådan spærrer du for opkald Opkaldsspærring begrænser eller forhindrer, at der foretages opkald fra telefonen til visse numre. Sådan spærrer du et nummer 9

11 1. Tryk på knappen MENU og derefter på pileknappen OP/NED, indtil displayet viser BASE SET 2. Tryk på knappen TELEFONBOG, hvorefter displayet viser spørgsmålet PIN? 3. Indtast basens PIN kode og tryk på knappen TELEFONBOG. Tryk herefter på pileknappen OP/NED og markér punktet BARRING (spærring). 4. Tryk på knappen TELEFONBOG og derefter på pileknappen OP/NED. Displayet viser et af numrene fra 1 til 5 (5 er det maksimale antal telefonnumre, du kan spærre). Indtast det nummer, du vil indsætte opkaldsspærring for. 5. Tryk på knappen TELEFONBOG, hvorefter displayet spørger HS? Indtast nummeret på det håndsæt, som du vil indsætte den aktuelle opkaldsspærring for. 6. Tryk på knappen TELEFONBOG for at bekræfte. Sådan ophæver du spærringen på et nummer 1. Tryk på knappen MENU og derefter på pileknappen OP/NED, indtil displayet viser BASE SET 2. Tryk på knappen TELEFONBOG hvorefter displayet viser spørgsmålet PIN? 3. Indtast basens PIN kode. 4. Tryk på knappen TELEFONBOG, tryk dernæst på pileknappen OP/NED og markér punktet BARRING (spærring). 5. Tryk på knappen TELEFONBOG, hvorefter displayet viser det spærrede nummer lagret i telefonen. 6. Tryk på knappen SLET for at slette nummeret. 7. Tryk på knappen TELEFONBOG for at bekræfte. Basens ringemelodi Du kan vælge mellem 9 forskellige ringemelodier til basen. 1. Tryk på knappen MENU og derefter på pileknappen OP/NED, indtil displayet viser BASE SET 2. Tryk på knappen TELEFONBOG og indtast basens PIN kode. 3. Tryk på knappen TELEFONBOG, tryk dernæst på pileknappen OP/NED og markér punktet B MELODY (base ringemelodi). 4. Tryk på knappen TELEFONBOG og tryk på pileknappen OP/NED for at ændre melodien. 5. Tryk på knappen TELEFONBOG for at bekræfte dit valg af ringemelodi. Basens lydstyrke Du kan vælge mellem 5 forskellige niveauer for ringevolumen (niveau 0 til 4). 1. Tryk på knappen MENU og derefter på pileknappen OP/NED, indtil displayet viser BASE SET 2. Tryk på knappen TELEFONBOG og indtast basens PIN kode. 3. Tryk på knappen TELEFONBOG, tryk dernæst på pileknappen OP/NED og markér punktet B VOLUME (base ringevolumen). Displayet viser den aktuelle ringevolumen. 4. Tryk på knappen OP/NED for at ændre ringestyrken. 5. Tryk på knappen TELEFONBOG for at bekræfte det valgte niveau for ringevolumen. Sådan vælger du opkaldsmåde Du kan vælge mellem opkaldsmåderne TONE eller PULS. Sådan vælger du opkaldsmåde: 1. Tryk på knappen MENU og derefter på pileknappen OP/NED, indtil displayet viser BASE SET 2. Tryk på knappen TELEFONBOG hvorefter displayet viser spørgsmålet PIN? 3. Indtast basens PIN kode og tryk på knappen TELEFONBOG. Tryk dernæst på pileknappen OP/NED og markér punktet DIAL MODE (opkaldsmåde). 4. Tryk på knappen TELEFONBOG og tryk dernæst på pileknappen OP/NED for at vælge mellem indstillingerne TONE eller PULSE som opkaldsmåde. 10

12 Sådan nulstiller du basen 1. Tryk på knappen MENU og derefter på pileknappen OP/NED, indtil displayet viser BASE SET 2. Tryk på knappen TELEFONBOG hvorefter displayet viser spørgsmålet PIN? 3. Indtast basens PIN kode og tryk på knappen TELEFONBOG. Tryk dernæst på pileknappen OP/NED og markér punktet B RESET (nulstil base). 4. Tryk på knappen TELEFONBOG hvorefter displayet viser spørgsmålet RESET? (nulstil?). 5. Tryk på knappen TELEFONBOG for at bekræfte, eller tryk på knappen SLET, hvis du vil afslutte uden at nulstille basen. Sådan ændrer du PIN koden 1. Tryk på knappen MENU og derefter på pileknappen OP/NED, indtil displayet viser BASE SET 2. Tryk på knappen TELEFONBOG hvorefter displayet viser spørgsmålet PIN? (standard PIN koden er: 0000). 3. Indtast basens PIN kode og tryk på knappen TELEFONBOG. Tryk dernæst på pileknappen OP/NED og markér punktet MAST PIN? (master kode?) 4. Tryk på knappen TELEFONBOG hvorefter displayet viser spørgsmålet PIN?. Indtast den nye PIN kode. 5. Gentag trin 4, hvorefter displayet viser MAST PIN (master kode) 6. Tryk på knappen TELEFONBOG, hvorefter displayet viser PIN? Indtast den nye PIN kode igen til bekræftelse. 7. Gentag trin 6 og tryk på knappen TELEFONBOG for at bekræfte. PABX Med funktionen PABX vil telefonen automatisk holde pause i indtastningen af nummeret, når den indledende del af nummeret matcher PABX koden. Hvis du f.eks. vælger at indsætte tallet 9 som PABX kode, vil telefonen, hvis du indtaster nummeret , automatisk ringe 9 først og holde pause, hvorefter den ringer op til nummeret Sådan indsætter du et PABX nummer 1. Tryk på knappen MENU og derefter på pileknappen OP/NED, indtil displayet viser BASE SET 2. Tryk på knappen TELEFONBOG hvorefter displayet viser spørgsmålet PIN? 3. Indtast basens PIN kode og tryk på knappen TELEFONBOG. Tryk dernæst på pileknappen OP/NED og markér punktet PABX? 4. Tryk på knappen TELEFONBOG hvorefter displayet viser PABX 1?. Tryk på pileknappen OP/NED, hvis du i stedet vil vælge PABX Tryk på knappen TELEFONBOG. Displayet viser meddelelsen EMPTY (tom). Indtast PABX koden. PABX koden kan højst være på 5 cifre. 6. Tryk på knappen TELEFONBOG for at bekræfte. FLASH (tilbagekald) Med funktionen FLASH kan du vælge mellem kort eller lang tilbagekaldstid til dit PABX anlæg. Sådan indstiller du FLASH tilbagekaldstid: 1. Tryk på knappen MENU og derefter på pileknappen OP/NED, indtil displayet viser BASE SET 2. Tryk på knappen TELEFONBOG hvorefter displayet viser spørgsmålet PIN? 3. Indtast basens PIN kode og tryk på knappen TELEFONBOG. Tryk dernæst på pileknappen OP/NED og markér punktet FLASH? 4. Tryk på knappen TELEFONBOG. Displayet viser meddelelsen SHORT? (kort?). Tryk på pileknappen OP/NED, hvis du i stedet vil vælge LONG? (lang?). 5. Tryk på knappen TELEFONBOG for at bekræfte. SÅDAN NULSTILLER DU SYSTEMET 11

13 Hvis du har valgt en ny PIN kode og siden glemt den, bliver du nødt til at nulstille systemet. På den måde gendannes telefonens oprindelige PIN kode, der er Hvis du nulstiller systemet, slettes alle oplysninger, du har lagret i telefonen (inkl. telefonnumre gemt i hukommelsen) og alle indstillinger stilles tilbage til de oprindelige værdier. Inden du begynder at nulstille systemet, bør du tage telefonstikket ud, således at du ikke bliver forstyrret af indgående opkald imens. Sådan nulstiller du systemet uden anvendelse af PIN kode: 1. Tag netledningen ud af stikket på bagsiden af basen. 2. Tryk på knappen HÅNDSÆT PAGER på basen og hold den inde, mens du igen sætter netledningen i stikket på bagsiden af basen. Slip knappen HÅNDSÆT PAGER, når du hører 5 bip efter hinanden. Indikatoren for AKTIV lyser på basen hele tiden, mens processen gennemføres. 3. Efter 2~3 sekunder hører du 2 bip efter hinanden, og indikatoren for AKTIV går ud. 4. Tag netledningen ud af basen. Sæt ledningen i igen, hvorefter du høre en tone til bekræftelse fra basen. DIREKTE OPKALD (børneopkald) Når direkte opkald er slået til, er det ikke muligt at ringe eksternt, undtagen til det nummer, der er indkodet i telefonen. Når du trykker på en hvilken som helst af telefonens numeriske knapper, ringes der automatisk op til det valgte nummer. Sådan indsætter du et nummer til Direkte Opkald 1. Tryk på knappen MENU og dernæst på pileknapperne OP/NED, indtil displayet viser BABY CALL. 2. Tryk på knappen TELEFONBOG og dernæst på pileknapperne OP/NED indtil displayet viser SET NUM (vælg nummer). 3. Tryk på knappen TELEFONBOG, hvorefter displayet viser meddelelsen EMPTY (tom). Indtast det ønskede nummer. (Hvis du taster forkert, kan du trykke på knappen SLET for at slette det eller de forkerte cifre fra displayet). 4. Tryk på knappen TELEFONBOG for at bekræfte, hvorefter displayet viser BC MODE (direkte opkald). Sådan aktiverer du Direkte Opkald 1. Tryk på knappen MENU og dernæst på pileknapperne OP/NED, indtil displayet viser BABY CALL (direkte opkald). 2. Tryk på knappen TELEFONBOG, hvorefter displayet viser ENABLE? (aktivér?) 3. Tryk på knappen TELEFONBOG for at bekræfte, hvorefter displayet viser meddelelsen BC MODE som tegn på, at direkte opkald er aktiveret. Bemærk: Du skal først indsætte et nummer til direkte opkald, inden du kan aktivere funktionen Direkte Opkald. Sådan deaktiverer du Direkte Opkald 1. Når Direkte Opkald er aktiveret, skal du trykke på knappen MENU, hvorefter displayet viser DISABLE? (deaktivér?). 2. Tryk på knappen TELEFONBOG for at deaktivere funktionen Direkte Opkald. Sådan ændrer du nummeret til Direkte Opkald 1. Tryk på knappen MENU og dernæst på pileknapperne OP/NED, indtil displayet viser BABY CALL. 2. Tryk på knappen TELEFONBOG og dernæst på pileknapperne OP/NED indtil displayet viser SET NUM (vælg nummer). 3. Tryk på knappen TELEFONBOG igen. Displayet viser nu det nummer, der allerede er gemt i telefonen. 4. Tryk på knappen SLET og hold den inde, indtil nummeret er slettet fra displayet. 5. Indtast det nye nummer og tryk på knappen TELEFONBOG, hvorefter displayet viser BC MODE (direkte opkald). Bemærk: Du skal deaktivere Direkte Opkald, før du kan ændre nummeret til Direkte Opkald. 12

14 REGISTRERING AF HÅNDSÆTTET Din DDP-620 leveres med et håndsæt, der allerede er registreret til base enheden, således at det ikke er nødvendigt for dig at foretage registreringen. Men hvis du køber et ekstra håndsæt separat, er det nødvendigt at registrere dette håndsæt til basen, inden det kan anvendes. Der kan maksimalt registreres fire håndsæt til én base enhed. Sådan registrerer du et håndsæt 1. Tryk på knappen Håndsæt pager på basen og hold den inde lidt, indtil du hører en to "bip" efter hinanden. 2. Tryk på knappen MENU, tryk dernæst på pileknapperne OP/NED og markér punktet REGISTER (registrér). 3. Tryk på knappen TELEFONBOG, tryk dernæst på pileknapperne OP/NED og markér punktet SUB BASE. 4. Tryk på knappen TELEFONBOG igen. Displayet viser meddelelsen BASE? Indtast nummeret på basen. Displayet viser meddelelsen SEARCH (søger) + det valgte nummer. 6. Tryk på knappen Håndsæt Pager på base enheden og hold den inde, indtil du hører en bip-tone, hvorefter du kan slippe knappen. 7. Tryk på knappen TELEFONBOG igen. Displayet viser meddelelsen PIN? 8. Indtast din PIN kode (standardkoden er 0000) og tryk på knappen TELEFONBOG for at bekræfte. Hvis displayet viser NOT REG (ikke registreret), skal du kontrollere, om du har indtastet den korrekte pinkode og dernæst gentage registreringsprocessen fra trin 1. INTERNE OPKALD OG VIDERESTILLING Sådan foretager du et internt opkald 1. Tryk på knappen INT. 2. Indtast nummeret på det håndsæt, du vil ringe op til. Nummeret på dit håndsæt vises på displayet på det håndsæt, du ringer op til, og symbolet INT blinker. Indehaveren af det andet håndsæt kan nu besvare opkaldet ved at trykke på knappen OPKALD. Nærmere oplysninger om, hvordan du ændrer ringemelodi og -styrke for interne opkald, finder du under punkterne "INT RINGEMELODI" og "INT RINGESTYRKE" i afsnittet "OPSÆTNING AF HÅNDSÆTTET ". Sådan afbryder du et internt opkald Tryk på knappen OPKALD på håndsættet. Personen i den anden ende hører en optaget-tone og skal nu også trykke på knappen OPKALD på sit håndsæt for at ringe af. Sådan viderestiller du et eksternt opkald til et andet håndsæt (såfremt du har to eller flere håndsæt): Tryk på knappen INT og indtast nummeret på det håndsæt, du vil viderestille opkaldet til. Personen, der ringede, sættes i venteposition. Når dit opkald til det andet håndsæt besvares, kan du tale med denne person. Hvis opkaldet til det andet håndsæt ikke besvares, kan du skifte tilbage til det indgående opkald ved at trykke på knappen INT igen. Sådan viderestiller du et eksternt opkald til en anden ekstern telefon: Tryk på knappen Genkald og indtast det nummer, du vil viderestille opkaldet til. Personen, der ringede, sættes i venteposition. Når den person, du vil viderestille til, besvarer opkaldet, kan du tale med denne og derefter trykke på knappen OPKALD for at ringe af og viderestille opkaldet. 13

15 FEJLFINDING Kontrollér altid først at: Du har fulgt de anvisninger angående opsætning af din DDP-620, der gives i denne betjeningsvejledning. Alle kabler sidder korrekt og sikkert i deres respektive stik. Der er tændt for strømmen på stikkontakten. Håndsættets batterier er korrekt lagt i, og batterierne er ikke løbet tør for strøm. Hvis der opstår problemer under brugen af din DDP-620, kan de muligvis afhjælpes ved at følge et af de råd, der gives i det efterfølgende. Det er ikke muligt at foretage eller besvare opkald Kontrollér, om basen er tilsluttet lysnettet, og om der er tændt på kontakten. Basen behøver strøm for at telefonen kan fungere, det er ikke nok at tænde for den, mens håndsættet lades op. Kontrollér, om du anvender det telefonkabel, der blev leveret med din DDP-620. Andre telefonkabler kan muligvis ikke anvendes. Kontrollér indikatoren for batteriernes ladetilstand på displayet. Hvis batterierne er ved at være flade, skal du sætte håndsættet i basen, således at håndsættets batterier kan lade op. Sluk for strømmen på stikkontakten, vent nogle få sekunder og tænd så igen. Dette kan muligvis løse problemet. Hvis du stadig ikke kan foretage opkald, kan du prøve at registrere håndsættet igen. Der sker intet, når jeg trykker på knapperne på håndsættet Kontrollér, om batterierne vender korrekt i håndsættet. Hvis indikatoren for batteriernes ladetilstand viser "lavt" batteri niveau, skal du genoplade batterierne. Kontrollér, om der skulle vises et nøgle-symbol på displayet. Hvis dette er tilfældet, er tastaturet låst. Oplysninger om, hvordan du låser tastaturet op, finder du i betjeningsvejledningen. Når jeg trykker på knapperne på håndsættet, vises cifrene på displayet, men det er ikke muligt at foretage udgående opkald Opkaldsspærring kan være slået til. Yderligere oplysninger finder du i betjeningsvejledningen. Prøv at gå tættere på basen. Prøv at placere basen et andet sted, helst højt oppe, eller med større afstand til andre elektriske apparater. Telefonen ringer ikke Kontrollér, om basen er tilsluttet lysnettet, og om der er tændt på kontakten. Basen behøver strøm for at telefonen kan fungere, det er ikke nok at tænde for den, mens håndsættet lades op. Kontrollér, om du anvender det telefonkabel, der blev leveret med din DDP-620. Andre telefonkabler kan muligvis ikke anvendes. Kontrollér, om du skulle have indstillet basens ringevolumen til 0. Yderligere oplysninger finder du i betjeningsvejledningen. Kontrollér, at den samlede REN værdi for alt udstyr, der er tilsluttet din telefonlinje, ikke overstiger 4. Tag en eller flere telefoner fra systemet og se, om det skulle hjælpe på problemet. Når jeg trykker på knappen OPKALD, hører jeg en højlydt støj Denne støj er forårsaget af interferens. Tag stikket til netledningen ud af kontakten på bagsiden af basen, vent i 30 sekunder og sæt stikket i basen igen. Der høres en 'bip-tone', mens jeg foretager et opkald Du er måske på vej til at bevæge dig udenfor basens rækkevidde. Gå tættere på basen, ellers bliver dit opkald muligvis afbrudt. Kontrollér batteriernes ladetilstand ved at kigge på symbolet på displayet. Hvis batterierne er ved at være flade, skal du genoplade dem. Funktionen Vis Nummer fungerer ikke 14

16 Du skal abonnere på den funktion hos din tele-udbyder, ellers kan du ikke anvende funktionen. Personen, der ringer, har muligvis hemmeligt nummer, eller personen ringer fra et netværk, der ikke overfører informationer til Vis Nummer (f.eks. hvis det drejer sig om et opkald fra udlandet). Håndsættets batteri løber tør for strøm efter blot en til to timer Før du tog håndsættet i brug første gang, skulle du have ladet håndsættet med batterierne sidde til opladning i basen i op til 15 timer, således at batterierne kunne blive ladet helt op. Det kan være nødvendigt at udskifte batterierne med nye. Jeg kan ikke viderestille et opkald Kontrollér, om håndsættet befinder sig indenfor basens rækkevidde, eller om basen skulle være optaget af et andet opkald. Kontrollér, om du har indtastet det korrekte nummer på det andet håndsæt. Jeg kan ikke registrere håndsættet til basen Kontrollér, at antallet af håndsæt registreret til basen ikke overstiger 4. Kontrollér, at basen ikke befinder sig for tæt på andet elektrisk udstyr så som et TV eller en computer. TEKNISKE SPECIFIKATIONER Fuldt DECT GAP kompatibelt system Standard : DECT (digitalt forstærket trådløs telekommunikation) Frekvensområde : 1.88 til 1.9 GHz Kanal båndbredde : MHz Modulation : GMSK Rækkevidde : Op til 300 m udendørs. Op til 50 m indendørs Driftstid : Standby op til 100 timer, taletid op til 8 timer. Temperaturområde : Under brug 0 0 C til 40 0 C, under opbevaring: 20 0 C til 60 0 C Strømkrav : Håndsæt - 2 x 1,2V 550 mah NiMH genopladelige batterier Base - Ind: 230 V vekselstrøm, 50 Hz. Ud: 9 V jævnstrøm, 300mA Opkaldsmåde : Pauselængde: 3 sekunder. Signaltype: DTMF (dobbelt-tone multifrekvens) Pulsopkald. Håndtering af udtjente elektriske og elektroniske produkter (Gælder for den Europæiske Union og andre europæiske lande med separate indsamlingssystemer) Dette symbol på produktet eller emballagen angiver. At produktet ikke må behandles som husholdningsaffald. Det skal i stedet indleveres på en deponeringsplads specielt indrettet til modtagelse og oparbejdning af elektriske og elektroniske produkter. Ved at sikre at produktet bortskaffes korrekt, forebygges de eventuelle negative miljø- og sundhedsskadelige påvirkninger, som en ukorrekt affaldshåndtering af produktet kan forårsage. Genindvinding af materialer vil medvirke til at bevare naturens ressourcer. Yderligere information og genindvindingen af dette produkt kan fås hos myndighederne, det lokale renovationsselskab eller butikken, hvor produktet blev købt. ALL RIGHTS RECERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S 15

Betjeningsvejledning DDP-650

Betjeningsvejledning DDP-650 Betjeningsvejledning DDP-650 INDHOLD DET BETYDER SYMBOLERNE... 1 Håndsættet og Basen...2 INDLEDENDE OPSÆTNING AF TELEFONEN... 3 PLACERING... 4 VIGTIGE SIKKERHEDSOPLYSNINGER... 4 SÅDAN FORETAGER / MODTAGER

Læs mere

Digital Trådløs Telefon (DECT) med Vis Nummer & Håndfri Betjening DDP-300 BETJENINGSVEJLEDNING. Bør læses før brugen og gemmes

Digital Trådløs Telefon (DECT) med Vis Nummer & Håndfri Betjening DDP-300 BETJENINGSVEJLEDNING. Bør læses før brugen og gemmes Digital Trådløs Telefon (DECT) med Vis Nummer & Håndfri Betjening DDP-300 BETJENINGSVEJLEDNING Bør læses før brugen og gemmes Før brug Nærmere oplysninger findes i afsnittet om opsætning. Vigtigt - alarmopkald

Læs mere

DENVER DDP DECT

DENVER DDP DECT DENVER DDP - 100 DECT BRUGSANVISNING UDPAKNING I æsken med telefonen skal der være følgende dele: Base Håndsæt (1 eller flere) Strømforsyning(er) Opladeenhed (gælder kun hvis flere håndsæt) INPUT: AC230V,

Læs mere

BRAVO Fastnettelefon DECT fastnettelefon. Bruger manual. Tele Call Danmark Ene distributør i Danmark for BRONDI

BRAVO  Fastnettelefon DECT fastnettelefon. Bruger manual. Tele Call Danmark Ene distributør i Danmark for BRONDI BRAVO Fastnettelefon DECT fastnettelefon Bruger manual Side 1 af 11 1. Overordnede funktioner Stort håndsæt med store taster og display Håndfri betjening Høj ringestyrke Lyssigal ved tilringning Høj lydstyrke

Læs mere

PRÆSENTATION. Display. Tast til telefonsvarer. Tast til nummerfortegnelse. Linietast. Tast til genopringning (Bis)

PRÆSENTATION. Display. Tast til telefonsvarer. Tast til nummerfortegnelse. Linietast. Tast til genopringning (Bis) PRÆSENTATION Hørerør Display Tast til nummerfortegnelse Linietast Tastatur til opringning Tast til telefonsvarer Tast til genopringning (Bis) Tast interkommunikation/ venteposition med musik Program og

Læs mere

Kort betjeningsvejledning

Kort betjeningsvejledning Digital trådløs telefon Digital trådløs telefon med telefonsvarer SE240 SE245 Velkommen Kort betjeningsvejledning 1 2 3 Forbind Installér Brug Hvad finder du i æsken? SE240/SE245 håndsæt SE240 eller SE245

Læs mere

DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING

DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING 1: KNAPPER OG KONTROLLER S1. LCD display S2. REW / søg tilbage / MENU / FF / søg frem S3. Volumen ned - S4. Volumen op + S5.

Læs mere

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder LINDE No2 indeholder LINDE No2 TWIN indeholder 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INSTALLATION 6 BATTERIER - TÆND HÅNDSÆT OG BASE 7 ISÆT BATTERIER 4 3 2 1 1 2 3 4 8 BASE OG HÅNDSÆT Tilslut headset LED* Udgående kald

Læs mere

Registrer dit produkt og få hjælp på CD250 CD255 SE250 SE255. Kort betjeningsvejledning. Tilslutning. Installation.

Registrer dit produkt og få hjælp på  CD250 CD255 SE250 SE255. Kort betjeningsvejledning. Tilslutning. Installation. Registrer dit produkt og få hjælp på www.philips.com/welcome CD250 CD255 SE250 SE255 Kort betjeningsvejledning 1 Tilslutning 2 Installation 3 Betjening Medfølgende dele Basestation ELLER Håndsæt Låg til

Læs mere

Digital kabelløs telefon Digital kabelløs telefon med telefonsvarer. Velkommen. Kort betjeningsvejledning. Forbind. Installér.

Digital kabelløs telefon Digital kabelløs telefon med telefonsvarer. Velkommen. Kort betjeningsvejledning. Forbind. Installér. Digital kabelløs telefon Digital kabelløs telefon med telefonsvarer SE140 SE145 Velkommen Kort betjeningsvejledning 1 2 3 Forbind Installér Brug Hvad finder du i æsken? SE140/SE145 håndsæt SE140 eller

Læs mere

DPP-700 INDHOLDSFORTEGNELSE

DPP-700 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE DPP-700 i ET HURTIGT OVERBLIK en kort gennemgang af knapper og kontroller på håndsættet og baseenheden samt meddelelserne på håndsættets display Håndsættet 1 Håndsættets display 2 Baseenheden

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. D120. Kort brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  D120. Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support D120 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

Velkommen. Hurtigstartguide. Tilslut. Installér. God fornøjelse

Velkommen. Hurtigstartguide. Tilslut. Installér. God fornøjelse Velkommen DA Hurtigstartguide 1 2 3 Tilslut Installér God fornøjelse Hvad er der i kassen Håndsæt Basestation Strømforsyning til basestation Net-ledning 2x AAA genopladelige batterier Batterilåg Brugervejledning

Læs mere

Vigtige sikkerhedsinstruktioner. Oversigt

Vigtige sikkerhedsinstruktioner. Oversigt Lynhåndbog CD180 Vigtige sikkerhedsinstruktioner Anvend kun den strømforsyning, der er angivet i de tekniske data. Lad ikke produktet komme i kontakt med væske. Der er risiko for eksplosion, hvis batteriet

Læs mere

Kort brugervejledning

Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome D150 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

Kort vejledning. Tilslutninger. DECT-telefon PQQW15795ZA DC0807PF0 NE-1/3. Model nr. KX-TG8200NE

Kort vejledning. Tilslutninger. DECT-telefon PQQW15795ZA DC0807PF0 NE-1/3. Model nr. KX-TG8200NE TG8200NE_QG_(da-da).fm Page 1 Friday, September 7, 2007 10:57 AM Kort vejledning Regelmæssig vedligeholdelse L Brug en tør blød klud til at rengøre produktet. Produktets overflade kan blive ridset, hvis

Læs mere

PRÆSENTATION. Base. Kontrollampe elnet/linie. Display. SOS tast Tast til genopringning (bis) Tast til nummerfortegnelse

PRÆSENTATION. Base. Kontrollampe elnet/linie. Display. SOS tast Tast til genopringning (bis) Tast til nummerfortegnelse PRÆSENTATION Base Kontrollampe elnet/linie Hørerør Display Tast til nummerfortegnelse Linietast Tastatur til indtastning af nummer SOS tast Tast til genopringning (bis) Tast interkommunikation/ venteposition

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

Kort brugervejledning

Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome D400 D405 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste

Læs mere

BÆRBAR CD-AFSPILLER MED FM RADIO OG TILSLUTNING FOR USB MODEL: TCU-206 BETJENINGSVEJLEDNING ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

BÆRBAR CD-AFSPILLER MED FM RADIO OG TILSLUTNING FOR USB MODEL: TCU-206 BETJENINGSVEJLEDNING ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S BÆRBAR CD-AFSPILLER MED FM RADIO OG TILSLUTNING FOR USB MODEL: TCU-206 BETJENINGSVEJLEDNING ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

Læs mere

RIBBONS BLUETOOTH ØRETELEFONER

RIBBONS BLUETOOTH ØRETELEFONER Alle varemærker tilhører de respektive ejere. Med mindre andet er angivet, betyder henvisningen til disse varemærker ikke, at varemærkeejeren er affilieret med KitSound eller anbefaler de nævnte produkter.

Læs mere

RACE BLUETOOTH ØRETELEFONER BRUGSANVISNING

RACE BLUETOOTH ØRETELEFONER BRUGSANVISNING ADVARSEL: Undgå beskadigelse af din hørelse ved aldrig at lytte ved høj lydstyrke i længere perioder ad gangen. Af hensyn til din egen sikkerhed bør du være opmærksom på omgivelserne, når du anvender disse

Læs mere

Kort brugervejledning

Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support D4550 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th Funktionstaster (IDSTIL.) (R-TAST) (HØJTTALER) (GEOPKALD/P) Beskrivelse Indstil. Til indstilling af tid og dato samt kontrast. R-tasten benyttes under omstillingsanlæg og til nogle Ekstra Services, så

Læs mere

Kort brugervejledning

Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support D230 D235 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste

Læs mere

Gigaset SL3 Professional

Gigaset SL3 Professional Gigaset SL3 Gigaset SL3 Professional Siemens HiPath Uddannelse April 2009/II / 1 1. Oversigt 16 1. Højttaler 2. Display 3. Displaytaster 4. Menu knap (Intern menu, Lydindstilling, Tlf. menu og telefonbog).

Læs mere

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning Pak telefonen ud I kassen finder du: Telefonen Telefonrøret Snoet ledning - forbinder telefon og rør. Ledning - forbinder telefon til telefonstik Adaptor (strømforsyning)

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes.

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes. 1. Funktionsvælger CD/BÅND (OFF)/RADIO 2. FM-stereo vælger 3. FM antenne 4. CD låge 5. Stations søgehjul 6. Bass Boost søgehjul 7. CD springe/søge frem 8. CD springe/søge tilbage 9. CD programmerings knap

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 4 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 6 Foretag et opkald... 6 Besvar et opkald... 6 Omstilling af opkald... 7 Træk

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. M550 M555. Lynvejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  M550 M555. Lynvejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome M550 M555 Lynvejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde, hvorpå

Læs mere

SLAMMERS TRÅDLØSE HOVEDTELEFONER BRUGSANVISNING

SLAMMERS TRÅDLØSE HOVEDTELEFONER BRUGSANVISNING Alle varemærker tilhører de respektive ejere. Med mindre andet er angivet, betyder henvisningen til disse varemærker ikke, at varemærkeejeren er affilieret med KitSound eller anbefaler de nævnte produkter.

Læs mere

Danish DENVER CRP-716 KNAPPER OG KONTROLLER

Danish DENVER CRP-716 KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CRP-716 Danish KNAPPER OG KONTROLLER 1. DISPLAY 2. DISPLAY AUTO OFF (display autosluk) 3. VOL +/ ALARM 2 TIL/ OFF SET 4.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING CR Læs denne vejledning grundigt, inden du tager produktet i brug.

BETJENINGSVEJLEDNING CR Læs denne vejledning grundigt, inden du tager produktet i brug. BETJENINGSVEJLEDNING CR-420 WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM Læs denne vejledning grundigt, inden du tager produktet i brug. KNAPPER OG KONTROLLER 1. Knappen ON/OFF (tænd/sluk) 2. Knappen HOUR TU - (time/tuning-)

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 360 telefonen.

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På den

Læs mere

Kort brugervejledning

Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support D130 D135 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 300 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 370

Læs mere

Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011

Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011 Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 370 telefonen.

Læs mere

DAB+ og FM-RADIO DAB-42 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne vejledning omhyggeligt inden brugen, og gem den som reference.

DAB+ og FM-RADIO DAB-42 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne vejledning omhyggeligt inden brugen, og gem den som reference. DAB+ og FM-RADIO DAB-42 BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning omhyggeligt inden brugen, og gem den som reference. OVERSIGT OVER PRODUKTET 2 4 1 Power/Mode Preset Scan 5 7 8 Menu Vol- Vol+ Prev 9 6

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. D6050. Kort brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  D6050. Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome D6050 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com denver-electronics.com Betjeningsvejledning DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40 COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics DA-1 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Quick-guide til Konftel 300 DANSK

Quick-guide til Konftel 300 DANSK Quick-guide til Konftel 300 DANSK Beskrivelse Konftel 300 er en konferencetelefon, der kan tilsluttes analogt telefonstik, mobil/ DECT-telefon eller computer. På www.konftel.com/300 finder du en håndbog

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændringer af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning på bordtelefon Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

DENVER DDP-501. Brugervejledning. Digital trådløs telefon med nummerviser. www.denver-electronics.com - 1 -

DENVER DDP-501. Brugervejledning. Digital trådløs telefon med nummerviser. www.denver-electronics.com - 1 - DENVER DDP-501 Digital trådløs telefon med nummerviser. Brugervejledning www.denver-electronics.com - 1 - INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE Betjeningsenheder.. 3 Håndsættet... 3 Baseenheden 4 Installation...

Læs mere

Behold emballagen i tilfælde af, du får brug for at transportere telefonen senere. Behold kassebonen, da den også er dit garantibevis.

Behold emballagen i tilfælde af, du får brug for at transportere telefonen senere. Behold kassebonen, da den også er dit garantibevis. KANSO M100 indeholder mobiltelefon batteri (genopladeligt Li-ion, 3.7 V 750 mah) dock lader brugermanual Behold emballagen i tilfælde af, du får brug for at transportere telefonen senere. Behold kassebonen,

Læs mere

DM-60. 60 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. www.denver-electronics.com

DM-60. 60 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. www.denver-electronics.com Danish DM-60 60 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder der

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING CR Læs denne vejledning grundigt, inden du tager produktet i brug.

BETJENINGSVEJLEDNING CR Læs denne vejledning grundigt, inden du tager produktet i brug. BETJENINGSVEJLEDNING CR-421 WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM Læs denne vejledning grundigt, inden du tager produktet i brug. KNAPPER OG KONTROLLER Bagpanel 1. Knappen SNOOZE / DIM / SLEEP (snooze/dæmpning/autosluk)

Læs mere

Kort brugervejledning

Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support D450 D455 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. CD190 CD195. Lynhåndbog. 1 Tilslut 2 Kom godt i gang 3 Nyd det

Registrer dit produkt, og få support på.   CD190 CD195. Lynhåndbog. 1 Tilslut 2 Kom godt i gang 3 Nyd det Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome CD190 CD195 Lynhåndbog 1 Tilslut 2 Kom godt i gang 3 Nyd det Vigtige sikkerhedsinstruktioner Anvend kun den strømforsyning, der er angivet

Læs mere

Business Mobility Trådløs DECT-telefon C124 BRUGERVEJLED

Business Mobility Trådløs DECT-telefon C124 BRUGERVEJLED Business Mobility Trådløs DECT-telefon C124 BRUGERVEJLED Udgivet af: NEC UNIFIED SOLUTIONS HILVERSUM, HOLLAND Order number: 9600 017 69000 Brugervejledning C124 Dato: April 2010 Der er gjort meget for,

Læs mere

TM-02V Bordtelefon Bruger vejledning

TM-02V Bordtelefon Bruger vejledning TM-02V Bordtelefon Bruger vejledning 1. Oversigt 1) NEW, blinker ved ubesvaret kald 2) IN USE, lyser når telefonen er i brug 3) LCD, skærm 4) OUT/X, udgående kald, vælge melodi på musik på hold 5) DEL,

Læs mere

BABYALARM DENVER SC-15 BETJENINGSVEJLEDNING

BABYALARM DENVER SC-15 BETJENINGSVEJLEDNING TRÅDLØS 2,4 GHz HÅNDHOLDT BABYALARM DENVER SC-15 BETJENINGSVEJLEDNING Læs venligst betjeningsvejledningen grundigt, inden du anvender din nye babyalarm. Indholdet i pakken Oversigt over KAMERAET: 1. Antenne

Læs mere

COMET ÆGTE TRÅDLØSE ØRETELEFONER

COMET ÆGTE TRÅDLØSE ØRETELEFONER Advarsel: Undgå beskadigelse af din hørelse ved aldrig at lytte ved høj lydstyrke i længere perioder ad gangen. Af hensyn til din sikkerhed bør du altid være opmærksom på dine omgivelser, når du anvender

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BeoCom 4. Vejledning

BeoCom 4. Vejledning BeoCom 4 Vejledning Før du starter Sådan anvendes denne vejledning Brug nedenstående nøgle til at finde ud af, hvordan en tast eller et statusdisplay ser ud i en instruktionssekvens. Taster på håndsættet

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

TRÅDLØS MUSIK-ADAPTER 2

TRÅDLØS MUSIK-ADAPTER 2 Alle varemærker tilhører de respektive ejere. Med mindre andet er angivet, antyder dette ikke, at varemærkeindehaveren på nogen måde er tilknyttet KitSound, eller at denne anbefaler produkterne i denne

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

Svenska (se sidan 4-17) 1 Radera/sekretess 2 Kortnummerknapp 3 R-knapp/internsamtal 4 Linjeknapp 5 * och ringsignal av/på. Suomi (sivut 18-31)

Svenska (se sidan 4-17) 1 Radera/sekretess 2 Kortnummerknapp 3 R-knapp/internsamtal 4 Linjeknapp 5 * och ringsignal av/på. Suomi (sivut 18-31) 1 2 3 4 9 8 7 5 6 Svenska (se sidan 4-17) 1 Radera/sekretess 2 Kortnummerknapp 3 R-knapp/internsamtal 4 Linjeknapp 5 * och ringsignal av/på 6 # och knapplås 7 Programmering 8 Återuppringning 9 Nummerpresentation

Læs mere

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Brugervejledning 1. Display 2. Højttaler 3. Forøg lydstyrken 4. Forrige besked 5. Justér hastigheden 6. Optag 7. Tænd/sluk, stop afspilning 8. Reducér

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Amplicomms. TV 2410 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon. Brugervejledning

Amplicomms. TV 2410 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon. Brugervejledning Amplicomms TV 2410 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon Brugervejledning Modtager: Sender: Til brug med høreapparater med telespole Modtager: 1. Mikrofonknap til rumaflytning 2. 3,5 mm Audio udgang

Læs mere

Oniso apparatet. Hørerør. Display Viser alle nødvendige oplysninger til anvendelse af apparatet.

Oniso apparatet. Hørerør. Display Viser alle nødvendige oplysninger til anvendelse af apparatet. Stand-by R TELEFONBOG (NUMMERFORTEGNELSEN) Registrering af et nummer Strygning af et nummer 6 SETUP RINGETYPER (RINGERS) Apparat Base Automatisk pause Overføringsmåde for nummer Type netværk Type flash

Læs mere

Doro Secure 580IP. Brugermanual. Dansk

Doro Secure 580IP. Brugermanual. Dansk Doro Secure 580IP Brugermanual Bemærk! Tegningerne i vejledningen er kun ment som illustration. Det betyder, at tegningerne muligvis ikke helt ligner din telefon. 1. strøm til/fra 2. Stik til headset 3.

Læs mere

EUPHORIA BLUETOOTH ØRETELEFONER BRUGSANVISNING

EUPHORIA BLUETOOTH ØRETELEFONER BRUGSANVISNING Advarsel: Undgå beskadigelse af din hørelse ved aldrig at lytte ved høj lydstyrke i længere perioder ad gangen. Af hensyn til din egen sikkerhed bør du være opmærksom på omgivelserne, når du anvender disse

Læs mere

i740/m740e Quick guide

i740/m740e Quick guide i740/m740e Quick guide Din i740/m740e Du har lige fået en ny telefon. Din i740/m740e systemtelefon giver dig adgang til tjenester og faciliteter som er tilgængelige i NeXspan porteføljen. Din i740/m740e

Læs mere

STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO

STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO Model: HN13549 Vejledning Funktioner 1. INFO/MENU 2. ALARM 3. NULSTIL 4. VÆLG 5. MODE 6. SCAN 7. VENSTRE ( ) 8. HØJRE ( ) 9. BÆREGREB 10. DOT-MATRIX

Læs mere

NOVA TRÅDLØSE ØRETELEFONER

NOVA TRÅDLØSE ØRETELEFONER Advarsel: Undgå beskadigelse af din hørelse ved aldrig at lytte ved høj lydstyrke i længere perioder ad gangen. Af hensyn til din egen sikkerhed bør du være opmærksom på omgivelserne, når du anvender disse

Læs mere

BOOMBAR + BLUETOOTH-HØJTTALER BRUGSANVISNING

BOOMBAR + BLUETOOTH-HØJTTALER BRUGSANVISNING Alle varemærker tilhører de respektive ejere. Med mindre andet er angivet, betyder henvisningen til disse varemærker ikke, at varemærkeejeren er affilieret med KitSound eller anbefaler de nævnte produkter.

Læs mere

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CR-918BLACK DANSK 14 15 KNAPPER OG KONTROLLER 1. / TUNE - (tilbage / fast station ned) 2. TIME SET MEM/MEMORY+ (indstil ur / hukommelse) 3. SNOOZE / SLEEP (autosluk) 4. ON / OFF (tænd / sluk) 5.

Læs mere

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING DELTA S3 DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer 7 1.4 Indstilling af sprog 7 1.5 Indstilling

Læs mere

CARBON TRÅDLØSE ØRETELEFONER

CARBON TRÅDLØSE ØRETELEFONER Advarsel: Undgå beskadigelse af din hørelse ved aldrig at lytte ved høj lydstyrke i længere perioder ad gangen. Af hensyn til din egen sikkerhed bør du være opmærksom på omgivelserne, når du anvender disse

Læs mere

BeoCom 2. Vejledning

BeoCom 2. Vejledning BeoCom 2 Vejledning Før du starter Denne vejledning indeholder instruktioner i opsætning og brug af BeoCom 2 håndsættet med en BeoLine base. Du kan også bruge håndsættet med andre baser, f.eks. en BeoCom

Læs mere

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER Holder din ører fri til dine omgivelser! TILBEHØR: Artikel Antal USB til mikro USB Oplader kabel 1 Indstillingsbånd (med introduktions folder)

Læs mere

1. Bluetooth Speakerphone

1. Bluetooth Speakerphone 1. Bluetooth Speakerphone Denne Bluetooth speakerphone i mini-størrelse er designet til at du kan nyde maksimal frihed ved trådløs kommunikation med den avancerede S.S.P-løsning med Ekko- og støjreduktioner,

Læs mere

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning TDC Scale LG IP 8815 Brugervejledning Februar 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Besvarelse af opkald... 5 Afvis opkald... 5 Foretag opkald... 6 Afslut opkald... 6 Genkald... 6 Skjul nummer per kald...

Læs mere

RX900B. Brugervejledning for DENNE BRUGERVEJLEDNING GÆLDER FOR SOFTWARE VERSION 1.X

RX900B. Brugervejledning for DENNE BRUGERVEJLEDNING GÆLDER FOR SOFTWARE VERSION 1.X DENNE BRUGERVEJLEDNING GÆLDER FOR SOFTWARE VERSION 1.X Brugervejledning for RX900B KNOP ELEKTRONIK A/S Fabriksvej 20=7600 Struer=Mail: knop@knop.dk=web: www.knop.dk=tlf.: 9784 0444=Fax.: 9784 0666 Indhold

Læs mere

Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon

Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon Brugervejledning 1. Genkaldstast 2. Hurtigkaldstast M1 3. Slet/Lagring 4. Hurtigkaldstast M2 5. Scroll opad 6. Hurtigkaldstast 7. Scroll nedad 8. Opkaldsliste (CID)/Afbryd

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. D600 D605. Kort brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på.   D600 D605. Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome D600 D605 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER Side 1 til signalforstærker Introduktion Signalforstærkeren fra LOCKON bruges til at forlænge og forstærke det trådløse signal fra centralenheden ud til de forskellige

Læs mere

Mambo 300 / 300-2. Brugervejledning. sikkerhedshenvisninger. Trådløs DECT - telefon med nummervisning. 12/05hj V.2

Mambo 300 / 300-2. Brugervejledning. sikkerhedshenvisninger. Trådløs DECT - telefon med nummervisning. 12/05hj V.2 Mambo 300 / 300-2 Brugervejledning og sikkerhedshenvisninger Trådløs DECT - telefon med nummervisning 12/05hj V.2 1 Kort vejledning - håndsæt Tastetoner til/fra Ekstern opkald Intern opkald Genopkald (sidste

Læs mere

STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO

STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO Model: HN13549 Vejledning Funktioner 1. INFO/MENU 2. ALARM 3. NULSTIL 4. VÆLG 5. MODE 6. SCAN 7. VENSTRE ( ) 8. HØJRE ( ) 9. BÆREGREB 10. DOT-MATRIX

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA S3. Front-page to be replaced with 4 colour print

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA S3. Front-page to be replaced with 4 colour print BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA S3 Front-page to be replaced with 4 colour print 1 Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer

Læs mere

Om 9608/9611 IP Telefon

Om 9608/9611 IP Telefon IP Office 9608/9611 Telefon betjeningsguide Meddelelse / ringe indikation Mistede opkald Linietast Funktionstast etiket Funktionstast Om 9608/9611 IP Telefon Telefonen understøtter 24 programmerbare linie

Læs mere

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON Beskrivelse af ST30 system telefonen. Fire liniers display Højttaler under håndsæt. 10 funktionstaster med lys diode Label Mikrofon atur telefon numre og input data.

Læs mere

SimPal-T4. GSM Stikkontakt. SimPal T4 GSM stikkontakt. Den korte opstart

SimPal-T4. GSM Stikkontakt. SimPal T4 GSM stikkontakt. Den korte opstart 1 SimPal-T4 GSM Stikkontakt Den korte opstart SimPal T4 GSM stikkontakt 2 Tak, fordi du har købt SimPal-T4. SimPal T4 GSM stikkontakt er en fjernbetjent stikdåse, der består af et GSM modul. Strømforsyningen

Læs mere

Jabra. Talk 15. Brugervejledning

Jabra. Talk 15. Brugervejledning Jabra Talk 15 Brugervejledning INDHOLDSFORTEGNELSE TAK... 2 OM DIT JABRA TALK 15... 2 HEADSETTETS FUNKTIONER........................... 3 KOM GODT I GANG.... 4 OPLAD DIT HEADSET.... 4 TÆND/SLUK FOR HEADSETTET...

Læs mere

Amplicomms TV 2400 FM system til TV/radio. Med indbygget mikrofon. Brugervejledning

Amplicomms TV 2400 FM system til TV/radio. Med indbygget mikrofon. Brugervejledning Amplicomms TV 2400 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon Brugervejledning Modtager 1. Øretelefoner højre/venstre 2. Styrkekontrol 3. Indikator for tænd/sluk 4. Tænd/sluk rummikrofon 5. Tænd/sluk

Læs mere

Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis.

Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis. INDLEDNING Tillykke med jeres telefonanlæg fra DanDial A/S. Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis. Brug venligst tid på at læse vejledningen og blive fortrolig med betjeningen

Læs mere

Tunstall DECT 7202/7212

Tunstall DECT 7202/7212 Tunstall DECT 7202/7212 Brugervejledning D3302/D3312 Tunstall A/S Tel. +45 87 93 50 00 Niels Bohrs Vej 42, Stilling Fax. +45 87 93 50 10 8660 Skanderborg info@tunstallnordic.com Danmark www.tunstallnordic.com

Læs mere

Brugervejledning. Trådløs DECT-telefon GDC-450H. Til LG-ERICSSON-omstillingsanlæg LDK-24/-50/-100

Brugervejledning. Trådløs DECT-telefon GDC-450H. Til LG-ERICSSON-omstillingsanlæg LDK-24/-50/-100 Brugervejledning Trådløs DECT-telefon GDC-450H Til LG-ERICSSON-omstillingsanlæg LDK-24/-50/-100 Indholdsfortegnelse Generel beskrivelse... 4 Håndsættets opbygning og funktioner... 5 Montering af batterier...

Læs mere

PMR Radio Bruger Manual. electronic

PMR Radio Bruger Manual. electronic PMR Radio Bruger Manual electronic Antenne TOT: Tryk og Tal Knap Tryk og hold inde for at sende Tænd/Sluk Knap Tryk og hold inde, for at tænde eller slukke for PRM Radioen LCD Display Viser hvilke kanal

Læs mere

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk Doro Secure 580 Brugermanual Dansk Bemærk! Tegningerne i vejledningen er kun ment som illustration. Det betyder, at tegningerne muligvis ikke helt ligner din telefon. Dansk 1. strøm til/fra 2. Stik til

Læs mere