BeoVision 3. Vejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BeoVision 3. Vejledning"

Transkript

1 BeoVision 3 Vejledning

2

3 BeoVision 3 Guide BeoVision 3 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen Håndbogen Introduktion af BeoVision 3 og Beo4 4 Brug Beo4 fjernbetjeningen 5 Viste oplysninger og skærmmenuer Se fjernsyn Til højre finder du indholdet af denne Vejledning. Hovedkapitlerne i Håndbogen er angivet i det følgende: Sådan sætter du dit BeoVision 3 op, 6 Højttalertilslutninger Dolby Surround Sound, 8 Tilslut en set-top boks, 12 Tilslut en dekoder, 13 Tilslut andet udstyr, 14 Tilslut musik- og videosystemer, 16 Fordel lyd og billede med BeoLink, 17 Sæt BeoVision 3 op i et linkrum, 18 Registrer ekstraudstyr, 20 Indstil tv- eller satellitkanaler, 22 Tilføj nye tv- eller satellitkanaler, 23 Rediger indstillede tv- eller satellitkanaler, 24 Indstil tidspunkt og dato, 30 Indstil positioner for tv og Stand-by, 31 Juster billed- og lydindstillinger, 32 Få adgang til ekstra funktioner via Beo4, 34 Indstil dine foretrukne grundindstillinger for BeoCord V 8000 videobåndoptageren, 35 Daglig brug, 36 Slå op på informationer fra tekst-tv, 38 Gå i hjemmebiografen med BeoVision 3, 42 Se to kilder samtidig, 44 Tænd/sluk automatisk for BeoVision 3, 46 Brug et integreret musik-/videosystem, 48 Brug BeoVision 3 i et linkrum, 49 Stikpanelet på bagsiden, 50 Nærbetjenings- og stikpanel, 52 Vedligeholdelse af dit BeoVision 3, 54 PIN-kodesystemet, 55 Til din orientering..., 57 6 Vælg en tv- eller satellit*-kanal 6 Se en kanalliste 7 Juster eller fjern lyden fra højttalerne 7 Juster tv-position Slå op på informationer fra tekst-tv 8 Hovedfunktioner i tekst-tv Få adgang til dine favoritsider i tekst-tv 9 Gem de sider du bruger ofte 9 Daglig brug af hukommelsessider Gå i hjemmebiografen med BeoVision 3 10 Vælg højttalere til filmlyd 11 Få billedet til at fylde skærmen ud *BEMÆRK! Satellitkanaler er kun tilgængelige, hvis dit BeoVision 3 er udstyret med den indbyggede satellitmodtager.

4 4 Introduktion af BeoVision 3 og Beo4 Beo4 fjernbetjeningen giver dig adgang til alle BeoVision 3 s funktioner. Når en funktion bruges eller ændres, informeres du herom via displays på Beo4 eller øverst på fjernsynsskærmen. Brug Beo4 fjernbetjeningen Gennemgå de grundlæggende principper bag Beo4 fjernbetjeningen og afprøv dem. Hver enkelt knap beskrives i det følgende. *Se Få adgang til ekstra funktioner via Beo4 i Håndbogen for oplysninger om, hvordan du føjer ekstra funktioner til dem, der vises i Beo4 s displayvindue. Tænd for en tv-kanal TV TV FORMAT Beo4 s display viser den kilde, du har valgt, eller de ekstra funktioner, der er tilgængelige, Tænd for en satellitkanal. Satellitkanaler er kun tilgængelige, hvis dit BeoVision 3 er SAT når du trykker på LIST-knappen, f.eks. FORMAT* udstyret med den indbyggede satellitmodtager RADIO Tænd for tilsluttede lydkilder TV LIGHT RADIO CD Tænd for videobåndoptageren og afspil et bånd, du har sat i V TAPE SAT DVD CD V TAPE RECORD A TAPE A TAPE LIGHT Juster lyset i rummet, hvis der er installeret et Tænd for en tilsluttet DVD-afspiller og afspil en DVD, du har sat i DVD lysstyringssystem TEXT Tænd for tekst-tv Tryk to gange for at starte en her og nu optagelse RECORD De farvede knapper giver dig adgang til TEXT 0 MENU forskellige funktioner, afhængig af hvilken Vælg kanaler eller indtast data i skærmmenuer 0 9 kilde du har valgt Hent hovedmenuen frem for at få adgang til kanallister, menuer for timer-afspilning og MENU LIST Få vist ekstra funktioner i Beo4 s displayvindue, f.eks. FORMAT* timer Stand-by, samt opsætningsvalg STOP Tryk for at standse afspilningen af et LIST videobånd eller en CD. Tryk for at gå fra én Gå trinvist gennem kanaler, kapitler på en STOP menu tilbage til en tidligere menu DVD eller CD-musiknumre, eller gå op eller ned gennem valgmuligheder Forlad alle skærmmenuer på skærmmenuen Sæt BeoVision 3 i Stand-by Spol hurtigt tilbage eller frem på et videobånd. Flyt markøren fra en indstilling til ss tt en anden i en indtastningsmenu Godkend og gem vejledninger eller indstillinger Juster lydstyrken; tryk i midten for at fjerne lyden fra højttalerne

5 5 Viste oplysninger og skærmmenuer Oplysninger om valgte kilder vises øverst på skærmen. Desuden giver skærmmenuerne dig mulighed for at tænde for, justere eller slukke for ekstra funktioner. Valgmenu Menu 1 Timer play 2 TV list 3 Setup SAT 99 TV 12 VOL 30 Den valgte kilde og kanal vises kort, når du f.eks. vælger TV eller skifter kanal. Lydstyrken vises, mens du justerer den, og forsvinder efter et par sekunder. Source Pr Start Stop Date TV 1 13:30-14:30 27 Oct OK Press MENU for Timer index Indtastningsmenu Sådan bruger du valgmenuer Tryk for at gå gennem valgmenuen Menu 1 Timer play 2 TV list 3 Setup 1 9 Tryk på taltasterne på Beo4 for at vælge en nummereret valgmulighed på listen Tryk for at vælge Source Pr Start Stop Date TV 1 13:30-14:30 27 Oct OK Press MENU for Timer index På skærmmenuer, som vist ovenfor, får du enten en lodret liste over de muligheder, du kan vælge mellem, eller en vandret liste over de indstillinger, du skal bruge i indtastningsmenuer. Sådan bruger du indtastningsmenuer Tryk på eller for at se dine ss tt valgmuligheder for en enkelt indstilling i en indtastningsmenu, eller på ss og tt for at gå fra en indstilling til en anden 0 9 Tryk på taltasterne på Beo4 for at indtaste indstillinger Tryk for at vælge Source Pr Start Stop Date TV 1 13:30-14:30 27 Oct OK Press MENU for Timer index For både valgmenuer og indtastningsmenuer skal du trykke på STOP for at gå tilbage til en tidligere menu eller på for at forlade alle menuer. Du kan vælge, om du ønsker at få vist navigationsknapperne i displayet. Fabriksindstillingen af funktionen er On, men du kan vælge at deaktivere den. Hent 'Menu' frem fra menuen 'Setup' og vælg 'On' for at aktivere navigationsknapperne eller 'Off' for at deaktivere dem.

6 6 Se fjernsyn Funktionerne på denne side er funktioner, som ofte bruges dagligt: Vælg en tv- eller satellitkanal via dens nummer; Skift til en anden kanal eller kilde; Hent en kanalliste frem på skærmen; Juster lydstyrken; Drej BeoVision 3, så det vender hen imod dig. Det kræver dog, at dit BeoVision 3 er udstyret med en motordrejesokkel. Alle disse funktioner kan udføres via Beo4 fjernbetjeningen. Vælg en tv- eller satellit*-kanal For at se en tv- eller satellitkanal skal du trykke på den relevante knap på Beo4. BeoVision 3 tænder for den kanal, du sidst så. Mens BeoVision 3 er slukket... TV TV SAT Tryk på TV eller SAT for at tænde for kilden. Den kanal, du sidst så, vises på skærmen Tryk på et kanalnummer for at gå direkte til den pågældende kanal Tryk for at skifte fra kanal til kanal Du kan altid trykke på en anden kildeknap for at skifte til den pågældende kilde, f.eks. SAT Se en kanalliste Alle dine tv- og satellitkanaler vises på separate lister, du kan hente frem på skærmen. Listerne indeholder kanalnumre og -navne. Listerne kan indeholde 99 tv-kanaler og 119 satellitkanaler. ss TV 0 9 tt Tryk på TV eller SAT for at tænde for en kilde Tryk og hold knappen nede for at hente en kanalliste frem på skærmen Tryk for at se den forrige eller næste side i kanallisten For at vælge en kanal skal du trykke på nummeret på Beo4 eller på eller, indtil markøren fremhæver den ønskede kanal Tryk for at sætte BeoVision 3 i Stand-by For at tænde for den valgte kanal skal du trykke på eller på for at forlade menuen Du kan også hente kanallisten frem ved at trykke på MENU for at få vist hovedmenuen og derefter trykke på enten 2 eller 3 for at vælge den relevante tv- eller satellitliste. *BEMÆRK! Satellitkanaler er kun tilgængelige, hvis dit BeoVision 3 er udstyret med den indbyggede satellitmodtager.

7 7 Juster eller fjern lyden fra højttalerne Du kan til enhver tid justere eller fjerne lyden fra fjernsynet, mens du bruger en kilde. Juster tv-position Hvis dit BeoVision 3 er udstyret med en motordrejesokkel, kan du dreje fjernsynet til højre eller venstre ved hjælp af Beo4 fjernbetjeningen. 1 BBC 1 2 BBC 2 3 ITV 4 Super Ch 5 SKÝ 6 ZDF 7 Children 8 CNN Eurosprt MTV Mens BeoVision 3 er tændt Tryk for enten at skrue op eller ned for lydstyrken Tryk på midten af knappen for helt at fjerne lyden fra højttalerne Tryk igen for at få lyden tilbage LIST STAND ss tt Tryk på LIST på Beo4, indtil STAND vises i Beo4 s displayvindue Tryk for at dreje BeoVision 3 til venstre eller højre, eller tryk på 0, 1 eller 2, hvis du har programmerede tv-positioner Tv-kanallisten. Punkterede linier angiver, at en kanal er gemt, men ikke navngivet. En tom plads på listen angiver, at der ikke er gemt nogen kanal på det sted. Se Indstil tv- og Stand-by-positioner i Håndbogen for yderligere oplysninger om, hvordan du programmerer tv-positioner.

8 8 Slå op på informationer fra tekst-tv Tekst-tv er et informationssystem i billedform. Systemet anvendes af de fleste tv-kanaler til at transmittere nyheder, vejrudsigter og andre informationer af almindelig interesse. Hvis du vælger en tv-kanal, og den pågældende kanal omfatter en teksttv-tjeneste, giver BeoVision 3 dig adgang til tekst-tv-sider. Undertiden består en enkelt side af flere undersider, som vises én efter én i et forløb, der gentager sig. Hovedfunktioner i tekst-tv Indekset på tekst-tv-side 100 indeholder en oversigt over hovedkategorierne af informationer på tekst-tv med en angivelse af sidetal for at gøre det let at finde informationerne. For eksempel kan nyhederne starte på side 110, sport på side 200 og tvprogramlister på side 300. Mens BeoVision 3 er tændt TEXT Tryk for at hente tekst-tv s indeksside frem 0 9 Tryk på tallet for den tekst-tvside, du ønsker at se En typisk tekst-tv-side. Det aktuelle sidetal samt kanalnavn, dato og tidspunkt vises øverst på skærmen. Desuden vises et trecifret tal, der angiver forløbet i sidesøgningsfunktionen. Du kan finde informationer på teksttv-sider ved at udføre følgende i tre trin: Aktiver tekst-tv-tjenesten, læs indekssiden for at finde det ønskede sidenummer og hent den ønskede side frem. Med Beo4 kan du gå trinvist fra én side til en anden eller springe til en bestemt side. STOP 0 9 Tryk for at gå til den forrige eller næste side Hvis den aktuelle side indeholder undersider, kan du trykke på STOP for midlertidigt at standse bladring i undersider For at se en bestemt underside, skal du indtaste den fircifrede kode for den ønskede side eller trykke på eller for at gå til siden STOP Tryk igen på STOP for at genoptage bladring i undersider Tryk for at forlade tekst-tv og vende tilbage til den kilde, du bruger

9 Få adgang til dine favoritsider i tekst-tv 9 Når du tænder for tekst-tv, giver BeoVision 3 dig øjeblikkelig adgang til den side, du ønsker at se, og til de undersider, der er forbundet med den pågældende side. Desuden får du adgang til fire hukommelsessider, hvor du kan gemme de tekst-tv-sider, du bruger oftest. Det betyder, at du hurtigt og let f.eks. kan få vist de seneste nyhedsoverskrifter, oplysninger om tendenser på aktiemarkedet, sportsresultater og vejrudsigter. Gem de sider, du bruger ofte Gemte hukommelsessider er de første, som vises, når du henter tekst-tv frem på skærmen*, og med Beo4 kan du let og hurtigt gå fra side til side. Mens tekst-tv er aktiveret Tryk på taltasterne eller på på Beo4 for at gå til en side, du bruger ofte LIST STORE 1 4 Tryk på LIST på Beo4, indtil STORE vises i Beo4 s display Tryk for at vælge den aktuelle side, der skal gemmes Indtast tallet for den hukommelsesside, der skal bruges Tryk for at gemme siden som hukommelsesside, eller tryk for at forlade STOREfunktionen og vende tilbage til tekst-tv Daglig brug af hukommelsessider Det kan være, at du har brug for hurtigt at kunne slå op på dine hukommelsessider i tekst-tv, f.eks. hvis du er på vej ud ad døren på arbejde og ønsker oplysninger om trafikken fra en tekst-tv-tjeneste. TV SAT TEXT ss tt Tryk for at tænde for en tv- eller satellitkanal med en tekst-tvtjeneste Tryk for at tænde for tekst-tv. Den side, der er gemt som hukommelsesside 1, vises automatisk Tryk for at se de andre hukommelsessider For at få vist gemte hukommelsessider fra en anden kanals tekst-tv-tjeneste skal du trykke på på Beo4 for at gå tilbage til kanalens normale tv-billede. Tryk derefter på eller på nummeret for at skifte kanal og på TEXT for at tænde for tekst-tv. Det skal bemærkes, at set-top boks tekst-tv-sider kan vises, men ikke gemmes som hukommelsessider! *BEMÆRK! Hvis dit BeoVision 3 er forbundet med et andet fjernsyn via et BeoLink-kabel, er de forbundne fjernsyn ikke fælles om gemte hukommelsessider. Hukommelsessider skal gemmes manuelt på alle forbundne fjernsyn.

10 10 Gå i hjemmebiografen med BeoVision 3 Hvis dit BeoVision 3 er udstyret med en Dolby Surround enhed, kan du gøre dit system til en komplet hjemmebiograf ved at tilslutte fire Bang & Olufsen højttalere og en BeoLab 2 subwoofer*. Vælg højttalere til filmlyd Mens du ser en film eller et program, kan du vælge den højttalerkombination, du ønsker at aktivere, forudsat at de forskellige lydtyper er tilgængelige i dit system. Når du tænder for en af kilderne i BeoVision 3, kan højttalerne i et eventuelt Dolby Surround system kobles til eller fra, alt efter hvilken lyd der passer bedst til den kilde, du bruger. BeoVision 3 kan automatisk aktivere en højttalerkombination. Det sker, hvis f.eks. et tv-program eller en DVD indeholder oplysninger om, hvor mange højttalere der skal aktiveres. Du kan dog stadig frit vælge den højttaleropsætning, du foretrækker. LIST SPEAKER 1 5 ss tt Tryk på LIST, indtil SPEAKER vises i Beo4 s display Tryk på nummeret for det ønskede højttalervalg. De valgte højttalere tilkobles automatisk Hvis du ønsker at justere lydbalancen for det program, du ser, skal du trykke på eller for at justere balancen mellem de eksterne front- og baghøjttalere. Tryk derefter på ss eller tt for at justere balancen mellem venstre og højre højttaler Højttalerkombinationer SPEAKER 1 Kun lyd i fjernsynshøjttalerne. Til programmer med dialog, f.eks. tv-nyheder. SPEAKER 2 Stereolyd i de to eksterne fronthøjttalere. BeoLab 2 subwooferen er aktiveret. Til musik- CD er. SPEAKER 3 Fjernsynshøjttalerne, de eksterne fronthøjttalere og BeoLab 2 subwooferen er aktiveret. Til tvprogrammer i stereo. SPEAKER 4 Forstærket stereolyd i de eksterne front- og Du kan også justere billeddimensionerne, så hele skærmen fyldes ud, og du får en fuldendt biografoplevelse i dit eget hjem. Tryk på for at fjerne SPEAKER fra Beo4 s display og vende tilbage til den kilde, du brugte baghøjttalere. BeoLab 2 subwooferen er aktiveret. Til musik-cd er eller bånd. SPEAKER 5 Surround sound fra alle højttalerne, herunder BeoLab 2 subwooferen. Til programmer kodet i surround sound. Hvis du kun har sluttet to eksterne fronthøjttalere til fjernsynet, kan du kun vælge SPEAKER 1 3. *BEMÆRK! Se Højttalertilslutninger Dolby Surround Sound i Håndbogen for yderligere oplysninger om, hvordan højttalere sluttes til BeoVision 3.

11 11 Få billedet til at fylde skærmen ud BeoVision 3 giver dig altid det bedst mulige billede. Det tilpasser automatisk billedet, så det fylder så meget af skærmen ud som muligt. Du kan dog stadig vælge det format, du foretrækker til hjemmebiografen. Sådan vælger du et format... LIST Tryk på LIST på Beo4, indtil FORMAT FORMAT vises 1 3 Tryk, hvis du ønsker, at BeoVision 3 skal optimere billedet, ellers tryk på nummeret for det ønskede billedformat Hvis du har valgt Format 1, så tryk på eller for at vælge variationer af dette format Billedformater, du kan vælge mellem FORMAT 1 Til standard tv-billeder (som vist til højre). Der er mulighed for tre forskellige formater: 15:9 (til det største billede), 14:9 og 4:3 (til standardbilledformat). FORMAT 2 Til letterbox-billeder. FORMAT 3 Til 16:9 bredformatbilleder. FORMAT 3 vælges normalt automatisk. Hvis det ikke er tilfældet, kan du selv vælge det. Hvis du har valgt Format 2, så tryk på eller for at flytte billedet op og ned Tryk for at forlade FORMATfunktionen Illustrationen øverst viser BeoVision 3 s standardbilledformat, der er et 15:9- format. De to illustrationer herover viser, hvad der sker med et letterbox-billede, når du vælger format 2. Billedet kan tilpasses, så det fylder skærmen mere ud Printed in Denmark by Bogtrykkergården a-s, Struer

BeoVision 3. Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR

BeoVision 3. Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR BeoVision 3 Vejledning BeoVision 3 Guide BeoVision 3 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen Til

Læs mere

BeoVision Avant. Vejledning

BeoVision Avant. Vejledning BeoVision Avant Vejledning BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen

Læs mere

BeoVision Avant. Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR

BeoVision Avant. Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR BeoVision Avant Vejledning BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen

Læs mere

BeoVision 1. Vejledning

BeoVision 1. Vejledning BeoVision 1 Vejledning Vejledningens indhold 3 Nedenstående er et indeks over håndbogens indhold med sidehenvisninger: Opsætning af BeoVision 1, 4 Tilslutning af tv-kabler, 5 Tilslutning af en BeoCord

Læs mere

BeoSystem 1. Vejledning

BeoSystem 1. Vejledning BeoSystem 1 Vejledning BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Vejledningen og håndbogen Forklaring på de symboler, der anvendes i vejledningen og håndbogen Knapper på Beo4 TV fjernbetjeningen

Læs mere

BeoVision 4. Vejledning

BeoVision 4. Vejledning BeoVision 4 Vejledning BeoVision 4 omfatter de produkter, der er vist til højre. Der henvises til de enkelte dele ved deres navne i vejledningen og håndbogen. Der henvises til hele opsætningen som BeoVision

Læs mere

BeoVision 8. Vejledning

BeoVision 8. Vejledning BeoVision 8 Vejledning Vejledningen og håndbogen Denne vejledning indeholder oplysninger om den daglige brug af dit Bang & Olufsen produkt. Håndbogen indeholder oplysninger om mere avanceret betjening,

Læs mere

BeoVision Avant DVD. Vejledning

BeoVision Avant DVD. Vejledning BeoVision Avant DVD Vejledning BeoVision Avant Guide Oplysningerne på CD-ROM en findes også på Bang & Olufsens website: www.bang-olufsen.com eller du kan kontakte din forhandler. Forklaring på de symboler,

Læs mere

BeoCenter 1. Vejledning

BeoCenter 1. Vejledning BeoCenter 1 Vejledning Vejledningens indhold 3 Nedenstående er et indeks over indholdet af den separate håndbog med sidehenvisninger: Opsætning af BeoCenter 1, 4 Tilslutning af tv-kabler, 5 Tilslutning

Læs mere

BeoVision 5. Vejledning

BeoVision 5. Vejledning BeoVision 5 Vejledning BeoVision Avant Guide Brugervejledninger Denne Vejledning indeholder oplysninger om daglig brug, mere avancerede betjeningsmuligheder, den grundlæggende opsætning og vedligeholdelse

Læs mere

BeoVision MX 4200. Vejledning

BeoVision MX 4200. Vejledning BeoVision MX 4200 Vejledning BeoVision Avant Guide Oplysningerne på CD-ROM en findes også på Bang & Olufsens website; www.bang-olufsen.com eller du kan kontakte din forhandler. Forklaring på de symboler,

Læs mere

BeoVision 6. Vejledning

BeoVision 6. Vejledning BeoVision 6 Vejledning Vejledningen og håndbogen Vejledningen indeholder oplysninger om den daglige brug af dit Bang & Olufsen produkt. Håndbogen indeholder oplysninger om den mere avancerede betjening

Læs mere

BeoVision 6. Vejledning

BeoVision 6. Vejledning BeoVision 6 Vejledning BeoVision Avant Guide Oplysningerne på CD-ROM en findes også på Bang & Olufsens website; www.bang-olufsen.com eller du kan kontakte din forhandler. Forklaring på de symboler, der

Læs mere

ENTER v/henriksens ELEKTRO

ENTER v/henriksens ELEKTRO B E O L A B 2 0 0 0 1 BeoLab 2000 giver Deres centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension. De kan nu spille den musik- eller videokilde De ønsker på Deres centrale system og lytte til det via Deres

Læs mere

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Beo4 Vejledning Indhold 3 Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4 Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Tilpasning af Beo4, 9 Sådan konfigureres

Læs mere

BeoVision MX 8000. Vejledning

BeoVision MX 8000. Vejledning BeoVision MX 8000 Vejledning BeoVision Avant Guide Hvis du mister eller beskadiger CD-ROM en, der hører til BeoVision MX 8000, kan du også finde oplysningerne på Bang & Olufsens website: www.bang-olufsen.com

Læs mere

BeoLink Passive. Betjeningsvejledning

BeoLink Passive. Betjeningsvejledning BeoLink Passive Betjeningsvejledning B E O L I N K P A S S I V E 1 Med et BeoLink Passive system og et par passive Bang & Olufsen højttalere, kan De give Deres Bang & Olufsen hovedrumssystem en ekstra

Læs mere

Betjeningsvejledning. BeoLab 2000 giver Deres centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension.

Betjeningsvejledning. BeoLab 2000 giver Deres centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension. B E O L A B 2 0 0 0 1 BeoLab 2000 giver Deres centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension. De kan nu spille den musik- eller videokilde De ønsker på Deres centrale system og lytte til det via Deres

Læs mere

BeoSound Vejledning

BeoSound Vejledning BeoSound 9000 Vejledning BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen

Læs mere

BeoSound Vejledning

BeoSound Vejledning BeoSound 3000 Vejledning BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Din nøgle

Læs mere

BeoVision 7. Vejledning

BeoVision 7. Vejledning BeoVision 7 Vejledning Vejledning og Håndbog Denne vejledning indeholder oplysninger om den daglige brug af dit Bang & Olufsen produkt. Håndbogen indeholder oplysninger om mere avanceret betjening, tilslutning

Læs mere

BeoVision 7. Vejledning

BeoVision 7. Vejledning BeoVision 7 Vejledning Vejledningen og håndbogen Denne vejledning indeholder oplysninger om den daglige brug af dit Bang & Olufsen produkt. Håndbogen indeholder oplysninger om mere avanceret betjening,

Læs mere

BeoVision 5. Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR

BeoVision 5. Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR BeoVision 5 Vejledning BeoVision Avant Guide Hvis du mister eller beskadiger BeoVision 5 CD-ROM en, kan du også finde informationerne på Bang & Olufsens web-sted: www.bang-olufsen.com eller du kan kontakte

Læs mere

BeoVision 8. Vejledning

BeoVision 8. Vejledning BeoVision 8 Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ADVARSEL: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken beklædning eller bagside fjernes. Produktet indeholder ingen dele, som

Læs mere

BeoVision 6. Vejledning. -CENTER v/henriksens ELEKTRO

BeoVision 6. Vejledning. -CENTER v/henriksens ELEKTRO BeoVision 6 Vejledning BeoVision Avant Guide Oplysningerne på CD-ROM en findes også på Bang & Olufsens website; www.bang-olufsen.com eller du kan kontakte din forhandler. Forklaring på de symboler, der

Læs mere

Betjeningsvejledning. Deres BeoVision MX 4002 er det første fjernsyn, der er konstrueret specielt til brug i BeoLink systemet.

Betjeningsvejledning. Deres BeoVision MX 4002 er det første fjernsyn, der er konstrueret specielt til brug i BeoLink systemet. B E O V I S I O N M X 4 0 0 2 1 Deres BeoVision MX 4002 er det første fjernsyn, der er konstrueret specielt til brug i BeoLink systemet. Gennem BeoVision MX 4002 kan De lytte til enhver musikkilde i hovedmusiksystemet

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning B E O V I S I O N M X 1 Deres BeoVision MX fjernsyn er konstrueret til at give Dem ukompliceret nydelse og fornøjelse i mange år. Alle betjeninger udføres let med fjernbetjeningen Beo4. Alt fra de daglige

Læs mere

BeoLab Betjeningsvejledning

BeoLab Betjeningsvejledning BeoLab 3500 Betjeningsvejledning 2 F Ø R D U G Å R I G A N G BeoLab 3500 giver dit centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension. Du kan nu spille lige den kilde, du ønsker, på dit centrale system

Læs mere

BeoSound 3000. Vejledning

BeoSound 3000. Vejledning BeoSound 3000 1 Vejledning BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Denne vejledning indeholder 3 Der findes to vejledninger, du kan læse for at lære dit Bang & Olufsen produkt at kende. Vejledning

Læs mere

BeoSound Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR

BeoSound Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR BeoSound 3000 1 Vejledning BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Denne vejledning indeholder 3 Der findes to vejledninger, du kan læse for at lære dit Bang & Olufsen produkt at kende. Vejledning

Læs mere

BeoVision 3. Håndbog

BeoVision 3. Håndbog BeoVision 3 Håndbog Til det norske marked: Mekaniske og elektroniske komponenter i produktene slites ved bruk. Det må derfor påregnes reparasjoner og utskiftning af komponenter innenfor kjøpslovens reklamasjonstid,

Læs mere

Betjeningsvejledning. Tryk på en knap på fjernbetjeningen Beo4 kun én!

Betjeningsvejledning. Tryk på en knap på fjernbetjeningen Beo4 kun én! B E O V I S I O N A V A N T 1 Tryk på en knap på fjernbetjeningen Beo4 kun én! Med majestætisk elegance drejer BeoVision Avant videosystemet sig om imod Dem, forhænget glider til side og De har billeder

Læs mere

BeoVision MX Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR

BeoVision MX Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR BeoVision MX 8000 Vejledning BeoVision Avant Guide Hvis du mister eller beskadiger CD-ROM en, der hører til BeoVision MX 8000, kan du også finde oplysningerne på Bang & Olufsens website: www.bang-olufsen.com

Læs mere

Betjeningsvejledning. Tryk på en knap på fjernbetjeningen Beo4 kun én!

Betjeningsvejledning. Tryk på en knap på fjernbetjeningen Beo4 kun én! B E O V I S I O N A V A N T 1 Tryk på en knap på fjernbetjeningen Beo4 kun én! Med majestætisk elegance drejer BeoVision Avant fjernsynet sig om imod Dem, forhænget glider til side og De har billeder på

Læs mere

Adaptive Sound Technology. Tillæg

Adaptive Sound Technology. Tillæg Adaptive Sound Technology Tillæg Førstegangsopsætning af fjernsynet Dit system er udstyret med Adaptive Kort beskrivelse af førstegangsopsætning Sound Technology, der giver dig den optimale lydoplevelse

Læs mere

Beo4 1. Brugervejledning

Beo4 1. Brugervejledning Beo4 1 Brugervejledning I N D H O L D 3 Om Beo4 og denne vejledning Denne vejledning beskriver betjeningsprincipperne for Beo4 fjernbetjeningen, og den forklarer, hvordan du indretter Beo4, så den passer

Læs mere

BeoVision 7. Vejledning. -CENTER v/henriksens ELEKTRO

BeoVision 7. Vejledning. -CENTER v/henriksens ELEKTRO BeoVision 7 Vejledning Vejledning og Håndbog Denne vejledning indeholder oplysninger om den daglige brug af dit Bang & Olufsen produkt. Håndbogen indeholder oplysninger om mere avanceret betjening, tilslutning

Læs mere

Indhold. Skærmmenuer, 42 Oversigt over skærmmenuer.

Indhold. Skærmmenuer, 42 Oversigt over skærmmenuer. HDR 2 Vejledning Indhold 3 Præsentation af harddiskoptageren og Beo4, 4 Find ud af, hvordan du betjener harddiskoptageren med Beo4 fjernbetjeningen og henter menuerne frem på fjernsynsskærmen. Daglig

Læs mere

BeoVision 9. Vejledning

BeoVision 9. Vejledning BeoVision 9 Vejledning Forholdsregler Sørg for, at produktet opsættes, placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Anbring produktet på en solid og stabil overflade.

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042. P/O 03-2010-B here

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042. P/O 03-2010-B here TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 03-2010-B here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.dk Start Hvad følger med? Tilslutning 2 Fjernbetjening

Læs mere

BeoVision 6. Håndbog

BeoVision 6. Håndbog BeoVision 6 Håndbog 3 Indholdsfortegnelser i håndbogen Indholdet af denne håndbog er inddelt i kapitler. Hvert kapitel indledes med en detaljeret indholdsfortegnelse med sidehenvisninger. Tekst skrevet

Læs mere

BeoCenter 1. Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR

BeoCenter 1. Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR BeoCenter 1 Vejledning Vejledningens indhold 3 Nedenstående er et indeks over indholdet af den separate håndbog med sidehenvisninger: Opsætning af BeoCenter 1, 4 Tilslutning af tv-kabler, 5 Tilslutning

Læs mere

BOXER SMARTBOX. Brugermanual

BOXER SMARTBOX. Brugermanual 1 BOXER SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 8 MANUAL TIL DIN BOXER SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger

Læs mere

HDR 1. Vejledning. -CENTER v/henriksens ELEKTRO

HDR 1. Vejledning. -CENTER v/henriksens ELEKTRO HDR 1 Vejledning Indhold 3 Præsentation af HDR 1, 4 Find ud af, hvordan du betjener harddiskoptageren med Beo4 fjernbetjeningen og henter menuerne frem på fjernsynsskærmen. Daglig brug, 9 Få alt at vide

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning B E O V I S I O N M S 1 Deres BeoVision MS 6000 fjernsyn konstrueret til at give Dem ukompliceret nydelse og fornøjelse i mange år. Alle betjeninger udføres let med fjernbetjeningen Beo4. Alt fra de daglige

Læs mere

Indhold. Menuer, 44 Oversigt over skærmmenuer. Indeks, 51

Indhold. Menuer, 44 Oversigt over skærmmenuer. Indeks, 51 HDR 1 Vejledning Indhold 3 Præsentation af HDR 1, 4 Find ud af, hvordan du betjener harddiskoptageren med Beo4 fjernbetjeningen og henter menuerne frem på fjernsynsskærmen. Daglig brug, 9 Få alt at vide

Læs mere

BeoVision 8-40. Vejledning

BeoVision 8-40. Vejledning BeoVision 8-40 Vejledning Indhold Menuoversigt, 3 Oversigt over skærmmenuer. Naviger i menuer, 4 Sådan bruges de forskellige fjernbetjeninger til menubetjening. Førstegangsopsætning, 5 Hvilke menuer vises,

Læs mere

BeoSound 1. Vejledning

BeoSound 1. Vejledning BeoSound 1 Vejledning Et bærbart musikanlæg 3 Du kan placere din BeoSound 1, hvor du ønsker det. Det kompakte design gør, at du kan tage den med overalt. BeoSound 1 giver dig en enestående lydoplevelse,

Læs mere

BeoVision 10-32. Vejledning

BeoVision 10-32. Vejledning BeoVision 10-32 Vejledning Indhold Menuoversigt, 3 Oversigt over skærmmenuer. Naviger i menuer, 4 Sådan bruges de forskellige fjernbetjeninger til menubetjening. Førstegangsopsætning, 5 Hvilke menuer vises,

Læs mere

BeoVision 10. Vejledning

BeoVision 10. Vejledning BeoVision 10 Vejledning Indhold Menuoversigt, 3 Oversigt over skærmmenuer. Naviger i menuer, 4 Sådan bruges de forskellige fjernbetjeninger til menubetjening. Førstegangsopsætning, 5 Hvilke menuer vises,

Læs mere

BeoSound 1. Brugervejledning

BeoSound 1. Brugervejledning BeoSound 1 1 Brugervejledning Et bærbart musikanlæg 3 Du kan placere din BeoSound 1, hvor du ønsker det. Det kompakte design gør, at du kan tage den med overalt. BeoSound 1 giver dig en enestående lydoplevelse,

Læs mere

BeoVision 8. Ny software Tillæg

BeoVision 8. Ny software Tillæg BeoVision 8 Ny software Tillæg Skærmmenuer Dit fjernsyn har fået ny software og muligvis også ny hardware. Dette medfører nye funktioner, som er beskrevet i dette tillæg. Tillægget beskriver kun de væsentligste

Læs mere

BeoVision 10. Vejledning

BeoVision 10. Vejledning BeoVision 10 Vejledning Indhold Menuoversigt, 3 Oversigt over skærmmenuer. Naviger i menuer, 4 Sådan bruges de forskellige fjernbetjeninger til menubetjening. Førstegangsopsætning, 5 Hvilke menuer vises,

Læs mere

BeoVision 7. Vejledning

BeoVision 7. Vejledning BeoVision 7 Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ADVARSEL: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken dæksel eller bagbeklædning fjernes. Produktet indeholder ingen dele, som

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD415 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305041. Se en mere udførlig vejledning på www.triax.

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD415 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305041. Se en mere udførlig vejledning på www.triax. TRIAX C HD415 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305041 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 02-2009-B here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.com Hvad følger med? Start Tilslutning Fjernbetjening

Læs mere

Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren.

Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren. TV via parabol og antenne. Via satelitmodtageren (Triax) Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren. Betjeningsvejledning TV Tænd

Læs mere

BeoCenter 2. Vejledning

BeoCenter 2. Vejledning BeoCenter 2 Vejledning Indhold 3 Denne vejledning forklarer, hvordan du betjener BeoCenter 2. Vejledningen fører dig gennem de betjeningsmuligheder, der er tilgængelige for dit system. Alle instruktioner

Læs mere

Indhold. Tilpasning af Beo4, 23 Find ud af, hvordan du tilføjer og fjerner Beo4 funktioner. Menuer, 25 Oversigt over skærmmenuer.

Indhold. Tilpasning af Beo4, 23 Find ud af, hvordan du tilføjer og fjerner Beo4 funktioner. Menuer, 25 Oversigt over skærmmenuer. Indhold 2 Tilslutning af ekstraudstyr, 3 Find ud af, hvordan du tilslutter en set-top boks, dekoder, BeoCord V 8000 videobåndoptager eller DVD 1 til fjernsynet, og hvordan du registrerer ekstraudstyr.

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning B E O S O U N D C E N T U R Y 1 BeoSound Century er et fascinerende lille og dog forbløffende kraftigt musiksystem med indbyggede højttalere og tre integrerede audiokilder: CD-afspiller, radio og kassettebåndoptager.

Læs mere

BeoVision 4. Håndbog

BeoVision 4. Håndbog BeoVision 4 Håndbog BeoVision 4 omfatter de produkter, der er vist til højre. Der henvises til de enkelte dele ved hjælp af deres navne i vejledningen og håndbogen. Der henvises til hele opsætningen som

Læs mere

BeoVision 7. Vejledning

BeoVision 7. Vejledning BeoVision 7 Vejledning Forholdsregler Anbring ikke fjernsynet i direkte sollys eller direkte under kunstig belysning (f.eks. en spot), da det kan reducere fjernbetjeningsmodtagerens følsomhed. Hvis skærmen

Læs mere

Guide til din tv-portal fra Waoo! Airties 7120 og 7130. Tag kontrollen over den nye Waoo! tv-portal

Guide til din tv-portal fra Waoo! Airties 7120 og 7130. Tag kontrollen over den nye Waoo! tv-portal Guide til din tv-portal fra Waoo! Airties 7120 og 7130 Tag kontrollen over den nye Waoo! tv-portal Februar 2014 02 Start Forfra Sådan starter du et tv-program forfra Er du kommet for sent til dit yndlingsprogram?

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner OneRemote EXT Converter Type 34003117 Brugervejledning Beokompatible funktioner AirTies AIR 7100 AirTies AIR 7120 AirTies AIR 7124 AirTies AIR 7130 AirTies AIR 7134 34003117u1 Daglig betjening med Beo4,

Læs mere

Lyn-vejledning. Medfølgende tilbehør. Diske til optagelse LX7500R. Dansk

Lyn-vejledning. Medfølgende tilbehør. Diske til optagelse LX7500R. Dansk LX7500R Medfølgende tilbehør 1 1 1 1 Lyn-vejledning Dansk 2 1 3 3 3 3 3 3 4 5 6 7 9! 8 0 Dit DVD-optageranlæg leveres med 1 2 front-, 1 center- og 2 baghøjttalere (se side 2) 2 1 subwoofer 3 6 højttalerledninger

Læs mere

SMARTBOX. Brugermanual

SMARTBOX. Brugermanual 1 SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 7 MANUAL TIL DIN SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger de forskellige

Læs mere

BeoSound 3200. Vejledning

BeoSound 3200. Vejledning BeoSound 3200 Vejledning Indhold 3 Introduktion af dit Bang & Olufsen musiksystem, 4 Lær dit musiksystem at kende, find ud af, hvordan knapperne er placeret på betjeningspanelet, forstå og foretag ændringer

Læs mere

Indhold. Brug Beo4 fjernbetjeningen, 3. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 4 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper

Indhold. Brug Beo4 fjernbetjeningen, 3. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 4 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Beo4 Vejledning Indhold Brug Beo4 fjernbetjeningen, 3 Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 4 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Tilpas Beo4, 5 Tilføj en ekstra 'knap' Flyt

Læs mere

BeoSound 3200. Vejledning

BeoSound 3200. Vejledning BeoSound 3200 Vejledning Indhold 3 Introduktion af dit Bang & Olufsen musiksystem, 4 Lær dit musiksystem at kende, find ud af, hvordan knapperne er placeret på betjeningspanelet, forstå og foretag ændringer

Læs mere

Betjeningsvejledning. BeoSound Ouverture er et fuldt integreret musiksystem med radio, CDafspiller og kassettebåndoptager i ét.

Betjeningsvejledning. BeoSound Ouverture er et fuldt integreret musiksystem med radio, CDafspiller og kassettebåndoptager i ét. B E O S O U N D O U V E R T U R E 1 P R I N C I P L E S O F O P E R A T I O N BeoSound Ouverture er et fuldt integreret musiksystem med radio, CDafspiller og kassettebåndoptager i ét. Systemet kan placeres

Læs mere

BeoSystem 3. Vejledning

BeoSystem 3. Vejledning BeoSystem 3 Vejledning Forholdsregler Sørg for, at produktet opsættes, placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Anbring produktet på en solid og stabil overflade.

Læs mere

Menusystem 4 RANDOM TIL/FRA 5 REPEAT TIL/FRA 6 VÆLG FRA CD TIL/FRA 7 TIMER TIL/FRA 8 REDIGER A.MEM ARRANGER INDHOLD OMDØB MAPPE

Menusystem 4 RANDOM TIL/FRA 5 REPEAT TIL/FRA 6 VÆLG FRA CD TIL/FRA 7 TIMER TIL/FRA 8 REDIGER A.MEM ARRANGER INDHOLD OMDØB MAPPE BeoSound 4 Tillæg Menusystem Dette tillæg indeholder rettelser til din BeoSound 4 vejledning. På grund af ny software har dit musiksystem fået nye funktioner. Menusystemet er blevet ændret i forhold til

Læs mere

Betjeningsprincipper for Beo4 4 Sådan bruges Beo4 fjernbetjeningen

Betjeningsprincipper for Beo4 4 Sådan bruges Beo4 fjernbetjeningen Beo4 Vejledning I N D H O L D 3 Om Beo4 og denne vejledning Denne vejledning beskriver betjeningsprincipperne for Beo4 fjernbetjeningen, og den forklarer, hvordan du indretter Beo4, så den passer til

Læs mere

Betjeningstillæg C-HD207CX

Betjeningstillæg C-HD207CX Betjeningstillæg C-HD207CX 1.1 - Sådan virker det På denne modtager er det muligt at betjene enheden via et Bang & Olufsen TV. Den originale fjernbetjening fungerer stadig helt normalt, men den er dog

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD405 VA Digital terrestrisk modtager P/N: P/O A here

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD405 VA Digital terrestrisk modtager P/N: P/O A here TRIAX T HD405 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305046 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 01-2009-A here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.com Hvad følger med? Start Tilslutning Fjernbetjening

Læs mere

Kom godt i gang med. AirTies TV boks. med harddisk

Kom godt i gang med. AirTies TV boks. med harddisk Kom godt i gang med AirTies TV boks med harddisk Tillykke med din nye TV boks med harddisk Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner.

Læs mere

guide til brugerflade

guide til brugerflade guide til brugerflade Baseret på opdateringen februar 2012 version 1.0 Velkommen til Zaptor Den nye Zaptor brugerflade er udviklet med henblik på at gøre det nemmere, hurtigere og mere simpelt at bruge

Læs mere

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront 1 Medier & introduktion: Tillykke med dit nye music hall anlæg. Med AV2.1 har du let adgang til

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BeoVision 10. Vejledning

BeoVision 10. Vejledning BeoVision 10 Vejledning Forholdsregler Sørg for, at fjernsynet placeres, opsættes og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Anbring fjernsynet på en solid og stabil overflade.

Læs mere

Højttalertilslutninger surround sound, 22 Sådan integrerer du dit fjernsyn i et surround sound-system.

Højttalertilslutninger surround sound, 22 Sådan integrerer du dit fjernsyn i et surround sound-system. BeoVision 7 Indhold Menuoversigt, 3 Oversigt over skærmmenuer. Blu-ray-menuoversigt, 4 Oversigt over Blu-ray-menuen. Naviger i menuer, 5 Sådan bruges de forskellige fjernbetjeninger til menubetjening.

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner. Canal Digital Entertain center Canal Digital Entertain Mini ADB TNR-2850

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner. Canal Digital Entertain center Canal Digital Entertain Mini ADB TNR-2850 OneRemote EXT Converter Type 34003105 Brugervejledning Beokompatible funktioner Canal Digital Entertain center Canal Digital Entertain Mini ADB TNR-2850 34003105u1 Daglig betjening med Beo4, Beo5 eller

Læs mere

BeoCenter Håndbog

BeoCenter Håndbog BeoCenter 6 23 Håndbog Indholdsfortegnelser i håndbogen Indholdet af denne håndbog er inddelt i afsnit. Hvert afsnit indledes med en detaljeret indholdsfortegnelse med sidehenvisninger. Tekst skrevet med

Læs mere

Kom godt i gang med. AirTies TV boks

Kom godt i gang med. AirTies TV boks Kom godt i gang med AirTies TV boks Tillykke med din nye TV boks Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner. Vi anbefaler at du

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote DVB-T Scart II Modtager. B&O betjening MPEG4 HD FTA. Type 30012663. 30012663u2

Brugervejledning. OneRemote DVB-T Scart II Modtager. B&O betjening MPEG4 HD FTA. Type 30012663. 30012663u2 Brugervejledning OneRemote DVB-T Scart II Modtager MPEG4 HD FTA Type 30012663 B&O betjening 30012663u2 Tastesekvenser til den daglige betjening Beo4, Beo5 eller Beo6 betjening Optage og afspille fra tilsluttet

Læs mere

BeoCenter 6-26. Vejledning

BeoCenter 6-26. Vejledning BeoCenter 6-26 Vejledning Vejledningen og håndbogen Denne vejledning indeholder oplysninger om den daglige brug af dit Bang & Olufsen produkt. Håndbogen indeholder oplysninger om mere avanceret betjening,

Læs mere

ENTER v/henriksens ELEKTRO

ENTER v/henriksens ELEKTRO B E O S O U N D C E N T U R Y BeoSound Century er et fascinerende lille og dog forbløffende kraftigt musiksystem med indbyggede højttalere og tre integrerede audiokilder: CD-afspiller, radio og kassettebåndoptager.

Læs mere

BeoCenter 2. Vejledning

BeoCenter 2. Vejledning BeoCenter 2 Vejledning Indhold 3 Denne vejledning forklarer, hvordan du betjener BeoCenter 2. Vejledningen fører dig gennem de betjeningsmuligheder, der er tilgængelige for dit system. Alle instruktioner

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD409 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305049. P/O 07-2009-A here

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD409 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305049. P/O 07-2009-A here TRIAX T HD409 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305049 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 07-2009-A here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.com Start Hvad følger med Tilslutning 2 Fjernbetjening

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning B E O C E N T E R 2 3 0 0 1 BeoCenter 2300 er et fuldt integreret musiksystem med radio, CD-afspiller og højttalere i ét. Det kan placeres hvor som helst De ønsker musik på væggen i det specielt konstruerede

Læs mere

Guide til din tv-portal fra Waoo! Airties 7210 og 7310. Tag kontrollen over den nye Waoo! tv-portal

Guide til din tv-portal fra Waoo! Airties 7210 og 7310. Tag kontrollen over den nye Waoo! tv-portal Guide til din tv-portal fra Waoo! Airties 7210 og 7310 Tag kontrollen over den nye Waoo! tv-portal Februar 2014 02 Start Forfra Sådan starter du et tv-program forfra Er du kommet for sent til dit yndlingsprogram?

Læs mere

Hurtig startvejledning

Hurtig startvejledning Digital HD-modtager Hurtig startvejledning BXR-HD Standardadgangskoden er 0000. User's manual Hurtig startvejledning 1. Kontrol af tilbehør Quick Start Guide Fjernbetjening / Batterier Brugsanvisning /

Læs mere

ENTER v/henriksens ELEKTRO

ENTER v/henriksens ELEKTRO B E O V I S I O N M S Deres BeoVision MS 6000 fjernsyn konstrueret til at give Dem ukompliceret nydelse og fornøjelse i mange år. Alle betjeninger udføres let med fjernbetjeningen Beo4. Alt fra de daglige

Læs mere

GUIDE TIL DIN TV-BOKS FRA WAOO

GUIDE TIL DIN TV-BOKS FRA WAOO GUIDE TIL DIN TV-BOKS FRA WAOO Så bestemmer du selv DINE TV-oplevelser! AIRTIES 7210 OG 7310 - FIBERBREDBÅND TV TELEFONI Waoo Bio din hjemmebiograf Lej film med fjernbetjeningen I Waoo Bio kan du altid

Læs mere

Guide til din TV boks fra Waoo!

Guide til din TV boks fra Waoo! Guide til din TV boks fra Waoo! Så bestemmer du selv DINE TV oplevelser! Nyhed! TV boks klar til AirTies 7210 og 7310 Fiberbredbånd TV Telefoni fiber.aura.dk Start Forfra Sådan starter du et TV program

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Din personlige fjernbetjening

Din personlige fjernbetjening Beo5 Vejledning Din personlige fjernbetjening Med Beo5 fjernbetjeningen får du let adgang til Bang & Olufsen produkter i dit hjem. Når du køber en Beo5, programmerer Bang & Olufsen forhandleren den, så

Læs mere

Betjeningsvejledning. For at kunne betjene alle funktioner i BeoCord V 8000 skal du bruge fjernbetjeningen Beo4.

Betjeningsvejledning. For at kunne betjene alle funktioner i BeoCord V 8000 skal du bruge fjernbetjeningen Beo4. B E O C O R D V 8 0 0 0 1 Videobåndoptageren BeoCord V 8000 indeholder alle Bang & Olufsens kendte kvaliteter: fremragende lyd og billede samt let og enkel betjening. BeoCord V 8000 er konstrueret til

Læs mere

Indhold. Brug Beo4 fjernbetjeningen, 3. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 4 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper

Indhold. Brug Beo4 fjernbetjeningen, 3. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 4 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Beo4 Vejledning Indhold Brug Beo4 fjernbetjeningen, 3 Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 4 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Tilpas Beo4, 5 Tilføj en ekstra 'knap' Flyt

Læs mere

Skærmmenuer INDSTILLING REDIGER KANALER TILFØJ KANALER AUTOMATISK INDSTILLING

Skærmmenuer INDSTILLING REDIGER KANALER TILFØJ KANALER AUTOMATISK INDSTILLING BeoVision 7 Tillæg Skærmmenuer Dette tillæg indeholder rettelser til vejledningen og håndbogen. Størstedelen af rettelserne er til skærmmenuerne, menuen TILSLUTNINGER og stikpanelerne. KANALGRUPPER INDSTILLING

Læs mere

OneRemote EXT-RCA-J1 Converter. Type 34003116. Brugervejledning. Beokompatible funktioner. Maximum TS-4000 XO-4100. 34003119u2dk

OneRemote EXT-RCA-J1 Converter. Type 34003116. Brugervejledning. Beokompatible funktioner. Maximum TS-4000 XO-4100. 34003119u2dk OneRemote EXT-RCA-J1 Converter Type 34003116 Brugervejledning Beokompatible funktioner Maximum TS-4000 XO-4100 34003119u2dk Daglig betjening med Beo4, Beo5 or Beo6 Afspilning og optagelse OO oq oe ow or

Læs mere