KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING. Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING. Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group"

Transkript

1 KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group

2 KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING INDHOLD 1 PROJEKTPORTEFØLJESTYRING 2 TYPISKE UDFORDRINGER 3 RATIONALE & GEVINSTER 4 ANBEFALET PROCES & TILGANG 5 OM EXECUTION CONSULTING GROUP Virksomheder og organisationer oplever en stadig hurtigere markedsudvikling, med stigende forventninger og krav til tilpasningsevne. I konsekvens heraf, har virksomheder gennem det seneste årti forsøgt at imødekomme de ændrede krav til organisationsform gennem etablering af projektorganisationer med tilhørende interne projektkontorer mv. Fokus har været på, at udvikle og implementere metoder, værktøjer mv. til håndtering af projekter på projektniveau men mange har undervurderet betydningen af projektporteføljestyring, og dermed et af de væsentligste styringsinstrumenter for operationalisering og realisering af virksomhedens overordnede strategi Målet med projektporteføljestyring er, at sikre løbende prioritering og styring af den portefølje af projekter, som opnår den højeste værdiskabelse på tværs af organisationen og samtidig sikrer realisering af strategien. Realiseringen af strategien sker gennem eksekveringen på en prioriteret og udvalgt portefølje af projekter og initiativer ikke blot ved en handlingsplan! HVAD ER PROJEKTPORTEFØLJESTYRING? Projektporteføljestyring er en struktureret styringsproces, som tilvejebringer ledelsen beslutningsinformation og faciliterer strategiske prioriteringer og beslutninger omkring projektporteføljen Projektporteføljestyring handler således om aktiv ledelse og styring af virksomhedens samlede portefølje af projekter, for herigennem at sikre: > at projekterne og ressourcerne prioriteres og dermed anvendes på de projekter som sikrer realisering af virksomhedens overordnede strategi > at der er fremdrift i porteføljen af projekter og derved værdiskabelse > at der er sammenhæng mellem leverancekapaciteten og arbejdsmængden 2

3 2. TYPISKE UDFORDRINGER LEDELSE OG STYRING AF EN PROJEKTPORTEFØLJE ER OFTE FORBUNDET MED UDFORDRINGER Manglende fokus på Ledelse og effektiv styring af virksomhedens stadig mere komplekse og omfattende portefølje af tværgående projekter, er bl.a. kendetegnet ved: > Antallet af igangværende projekter overstiger organisationens leverancekapacitet > Den eksisterende portefølje af projekter ikke længere adresserer virksomhedens reelle udfordringer > Business cases ikke udarbejdes - de forventede gevinster fra projekter og initiativer defineres ikke > Manglende klarhed og kommunikation om fremdrift mv. på den samlede portefølje af projekter i virksomheden > Lobbyvirksomhed i ledelsen og lokale interesser afgør prioriteringen og udvælgelsen af projekter snarere end transparente og objektive prioriteringskriterier > Den aktuelle ressourcekapacitet koordineres ikke på tværs af hele organisationen > Manglende overensstemmelse mellem virksomhedens strategiske målsætninger og de enkelte projekters mål > Begrænset omstillingsevne i tilpasningen og prioriteringen af projektporteføljen > Definering og måling af ikke direkte økonomiske fordele opgives > Manglende klarhed om ansvaret for realisering af de enkelte projekters gevinster 3

4 3. RATIONALE & GEVINSTER MEN OPVEJES MERE END TILSTRÆKKELIGT AF GEVINSTERNE VED EN KORREKT STYRET TILGANG Aktiv ledelse og styring af virksomhedens samlede portefølje af projekter, baseret på en korrekt implementeret, styret og ledet projektporteføljestyringsproces leverer følgende gevinster: KVALITATIVE GEVINSTER > Projektporteføljen afspejler virksomhedens strategi, kritiske succesfaktorer og målsætninger > Entydig kommunikation om strategiske retning via eksplicit sammenhæng imellem virksomhedens strategiske mål, KPI er og projekter > Processer og værktøjer som muliggør prioritering, planlægning, opfølgning og rapportering på hele projektporteføljen > En struktureret og objektiv proces, som fremmer prioriteringen af forretningsresultater frem for individuelle projektmål > Forbedret ledelsesinformation og ramme for beslutningstagen via retvisende og relevant statusrapportering > En styringsstruktur med klart definerede roller, ansvar og mandater > Afhængigheder og timing af projekter er afstemt projekterne imellem KVANTITATIVE GEVINSTER > Reduktion af projekter i porteføljen og derved besparelse i form af eksterne projektomkostninger og interne ressourcer > Proaktiv opfølgning på gevinstrealisering og projektomkostninger > Optimeret allokering og styring af værdifulde og knappe ressourcer 4

5 4. ANBEFALET PROCES & TILGANG ETABLER KLAR SAMMEN- HÆNG MELLEM STRATEGI-, PROJEKTPORTEFØLJE- STYRINGS- OG BUDGET- PROCESSEN I forbindelse med Implementering af projektporteføljestyring, vil det afhængig af virksomhedens situation og behov være nødvendigt at vurdere flere aspekter, fra: eksisterende strategi- og budgetproces, styringsstruktur og programkontor, projektskabeloner mv., prioriterings- og selektionskriterier, opfølgningsprocesser og gevinstrealisering, til nuværende proces for ressourcestyring og planlægning mv. Execution Consulting Group anbefaler, at der bl.a. fokuseres på følgende succesfaktorer i implementeringen og den efterfølgende projektporteføljestyring: > Direkte kobling mellem strategi-, projektporteføljestyrings- og budgetproces > Etablering af entydig styringsstruktur med klar ansvarsfordeling > Alloker tilstrækkelige ressourcer til at understøtte processen > Sikre at processen er disciplineret og vedholdende > Udarbejd en objektiv og transparent prioriteringsramme > Understøt beslutningsprocessen med simple værktøjer, modeller mv. > Oprethold løbende kommunikation og uddannelse TYPISK PROCES & TILGANG: PLANLÆGNING DESIGN IMPLEMENTERING EVALUERING > Udarbejd detaljeret > Gennemfør modenhedsanalyse og projektplan fastlæg ambitionsniveau > Udarbejd kommunikationsplan og interesstyring, styringsramme/governance > Design processer for projektporteføljesentanalyse structure mv. > Forbered materiale til > Definer roller og ansvar i hovedprocesser opstartsmøde > Afhold opstartsmøde og > Design procesoverblik for de enkelte fastlæg fremgangs-måde underprocesser > Definer ledelsesinformation og projektrapportering > Identificer og fastlæg prioriterings- og selektionskriterier > Implementer processer for projektporteføljestyring > Mobilisering af styringsramme > Gennemfør Pilot > Opdater med evt. ændringer > Udarbejd anbefalinger til videre proces > Præsentere implementering for Ledelsen 5

6 5. KONTAKT HVORFOR ANVENDE EXECUTION CONSULTING GROUP? > Execution Consulting Group har omfattende praktisk erfaring med at udvikle, implementere og vurdere grundlaget for projektporteføljestyring fra såvel management konsulentbranchen som fra positioner i interne stabsfunktioner > Execution Consulting Group tilpasser projektporteføljestyrings modeller, værktøjer mv. specifikt i forhold til jeres organisations behov, modenhed og kultur > Execution Consulting Group sikrer udvikling og opkvalificering af organisationens kvalifikationer indenfor styring og ledelse af projektporteføljer gennem løbende involvering og sparring i processen > Execution Consulting Group tilrettelægger processen og implementeringen med fokus på forankring af løsningen i hele organisationen og en samtidig hurtig overdragelse Execution Consulting Group er en management konsulentvirksomhed med fokus på rådgivning indenfor strategi og forretningsudvikling Rådgivningen og sparringen sker med udgangspunkt i en omfattende erfaring fra såvel management konsulentbranchen som fra positioner i interne stabsfunktioner med ansvar for strategi og forretningsudvikling. Erfaringen omfatter dermed alle aspekter fra udvikling af strategier, eksekvering og reel implementering og forankring i organisationen Kontakt Jacob Kragh-Hansen for en uforpligtende og uformel dialog omkring projektporteføljestyring på telefon: eller via mail: For yderligere information: besøg 6

7

Peak Consulting Group - førende i Best Practice

Peak Consulting Group - førende i Best Practice Peak Consulting Group - førende i Best Practice Kompetenceudvikling Fra strategi til værdi Om Peak Consulting Group... og endnu mere vigtigt, hvad vi kan gøre for dig og din virksomhed Peak Consulting

Læs mere

Hvordan kan Portfolio Management effektivisere implementering?

Hvordan kan Portfolio Management effektivisere implementering? Hvordan kan Portfolio Management Hvordan kan Portfolio Management effektivisere implementering? af seniorkonsulent Henrik Hajslund, hha@metier.dk, Metier A/S, konsulent Jakob Bloch Andersen, Metier A/S

Læs mere

Guide til god projektstyring

Guide til god projektstyring Guide til god projektstyring Indhold 1 Introduktion... 3 1.1 Formål med guiden... 3 1.2 Hvad kendetegner et projekt?... 3 2 Projektorganisering... 6 2.1 Projektejer... 6 2.1.1 Kommissorium... 7 2.2 Styregruppe...

Læs mere

Gevinstrealisering bliv medlem af en eksklusiv klub

Gevinstrealisering bliv medlem af en eksklusiv klub Af: og Martin J. Ernst Udarbejdet i samarbejde med: Indholdsfortegnelse 1 HVER TREDJE MENER, DE GØR, HVAD DE KAN FOR AT GEVINSTERNE REALISERES!... 3 2 GEVINSTEJER? DET MÅ VÆRE INDE VED SIDEN AF!... 4 2.1

Læs mere

Skab sammenhæng mellem strategien og evnen til at levere

Skab sammenhæng mellem strategien og evnen til at levere Skab sammenhæng mellem strategien og evnen til at levere - et whitepaper om P3M3 P3M3 er et registreret varemærke tilhørende Office of Government Commerces i England og andre lande af Helle Falholt Henrik

Læs mere

FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT

FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT Dokumenttype Foranalyse Dato 2. februar 2015 Greve Kommune, Guldborgsund Kommune, Holbæk Kommune, Kalundborg Kommune, Køge Kommune, Lejre Kommune, Lolland Kommune, Næstved Kommune, Odsherred Kommune, Ringsted

Læs mere

Fra bogen Systemisk projektledelse, Andersen, Søndergård m.fl. Samfundslitteratur, 2012. Kapitel 2. Organisationen Af Henrik Schelde Andersen

Fra bogen Systemisk projektledelse, Andersen, Søndergård m.fl. Samfundslitteratur, 2012. Kapitel 2. Organisationen Af Henrik Schelde Andersen Fra bogen Systemisk projektledelse, Andersen, Søndergård m.fl. Samfundslitteratur, 2012 Kapitel 2. Organisationen Af Henrik Schelde Andersen Vi vil i dette kapitel se nærmere på sammenhængen mellem projektet

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel Vejledning Om den fællesstatslige it-projektmodel Januar 2014 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 FEM PRINCIPPER FOR IT-PROJEKTER I STATEN... 7 3 DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 9 4 FASER... 12 5 LEDELSESPRODUKTER...

Læs mere

Projekthåndbog Marts 2009 0

Projekthåndbog Marts 2009 0 PROJEKTHÅNDBOG Projekthåndbog Marts 2009 0 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 HENSIGT... 3 HVORFOR EN PROJEKTHÅNDBOG?... 3 HVAD BETEGNER PROJEKTER GENERELT?... 5 PROJEKTTYPER PÅ UCN - RELATIONEL BETRAGTNING?...

Læs mere

Projektmodel Værktøjer Skabeloner

Projektmodel Værktøjer Skabeloner Region Hovedstaden Koncernstabene Projektmodel Værktøjer Skabeloner Version 1.0 Fælles projekthåndbog for koncernstabene December 2012 Koncernstabene Region Hovedstaden INDLEDNING 1 Velkommen til koncernstabenes

Læs mere

Kvantificeret effektivitet i projektporteføljen - for samme eller færre økonomiske midler

Kvantificeret effektivitet i projektporteføljen - for samme eller færre økonomiske midler Et whitepaper om porteføljekvantificering Af: & Jens Christensen Indholdsfortegnelse 1 HVORFOR KVANTIFICERE PROJEKTPORTEFØLJEN?... 3 2 TILGANGE TIL AT KVANTIFICERE PROJEKTPORTEFØLJEN... 3 2.1 DEN KLASSISKE

Læs mere

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR Målstyring Enkelt og effektivt Ann Møller Svendsen Forord I en verden, der til stadighed er i forandring, er det af afgørende betydning at have en klar vision, en præcis

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko?

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko? Deloitte IT Solutions Marts 2013 Nyt it-system Succes eller fiasko? Indholdsfortegnelse 3 4 8 14 19 20 24 26 27 29 30 34 1. Forord 2. Generelt om it-projekter 3. Business case 4. Fremgangsmåde for valg

Læs mere

Implementering af CRM

Implementering af CRM Implementering af CRM Via university college i Horsens Stephan Duedahl Den 3.1-12 1 Implementeringen af CRM Hvordan er implementeringen af CRM i DHL, Danske Fragtmænd og Sanistål? 2 Indholdsfortegnelse.

Læs mere

IR BEST PRACTICE DIRFs anbefalinger

IR BEST PRACTICE DIRFs anbefalinger IR BEST PRACTICE DIRFs anbefalinger INDHOLD Klik på det ønskede område for at komme direkte til dette Indledning Hvad er godt Investor Relationsarbejde? IR-politik IR-funktionen - rammer og organisatorisk

Læs mere

IMPLEMENTERINGSMODELLEN KORT OG GODT. Implementering af monopolbruddet

IMPLEMENTERINGSMODELLEN KORT OG GODT. Implementering af monopolbruddet IMPLEMENTERINGSMODELLEN KORT OG GODT Implementering af monopolbruddet Version 0.8, marts 2015 Indledning KOMBIT har udviklet en implementeringsmodel for at understøtte kommunernes succesfulde implementering

Læs mere

Få succes med outsourcing af løn og HR

Få succes med outsourcing af løn og HR Få succes med outsourcing af løn og HR Whitepaper 1.0 Indledning Dette whitepaper giver dig grundlaget for at træffe den rigtige beslutning om, hvilke muligheder og fordele din virksomhed kan opnå ved

Læs mere

2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne. En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne

2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne. En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne 2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne og kommunerne En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne om beskæftigelsesindsatsen August 2011 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...

Læs mere

Inspiration til strategisk styring med resultater i fokus

Inspiration til strategisk styring med resultater i fokus Inspiration til strategisk styring med resultater i fokus September 2014 INDHOLD Introduktion Ramme for mål- og resultatplanen Strategisk målbillede Mål- og resultatplanen Målformulering Opfølgning Bilag

Læs mere

leverer forventet udbytte Kun 10% af strategiske projekter

leverer forventet udbytte Kun 10% af strategiske projekter leverer forventet udbytte Kun 10% af strategiske projekter Hvem er Crevato Crevato er et professionelt konsulenthus der bistår danske og internationale virksomheder i forbindelse med: Strategi Portefølje

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

Dette whitepaper udspringer af dialoger med deltagere på et agile forum etableret af Peak. Forfatterne ønsker derfor at takke:

Dette whitepaper udspringer af dialoger med deltagere på et agile forum etableret af Peak. Forfatterne ønsker derfor at takke: - Dette whitepaper udspringer af dialoger med deltagere på et agile forum etableret af Peak. Forfatterne ønsker derfor at takke: Charlotte Gall, Digitaliseringsstyrelsen Dan Sten Rexen, Arbejdsmarkedsstyrelsen

Læs mere

Vejledning. Projektinitieringsdokumentet (PID)

Vejledning. Projektinitieringsdokumentet (PID) Vejledning Projektinitieringsdokumentet (PID) August 2013 INDHOLD 1 INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 PROJEKTINITIERINGSDOKUMENT (PID)... 1 1.3 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL.

Læs mere

STATUS. Statens it-projekter

STATUS. Statens it-projekter STATUS 01 Statens it-projekter STATENS IT-PROJEKTER 1/ Indhold 1. IT-projektrådets vurdering...4 Fortsat projekter i rødt...4 5 principper for statslige it-projekter...4 Effektiviseringsgevinster...5 Mange

Læs mere

Vejledning til god programledelse i staten - principper og temaer

Vejledning til god programledelse i staten - principper og temaer Vejledning til god programledelse i staten - principper og temaer Side 1 Vejledning til god programledelse i staten - principper og temaer Januar 2014 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 3 2. LEDELSESRESUMÉ...

Læs mere

BC Light er udviklet af Faarup & Partners A/S og alle rettigheder tilhører Faarup & Partners A/S. Denne version samt tilhørende dokumentation er

BC Light er udviklet af Faarup & Partners A/S og alle rettigheder tilhører Faarup & Partners A/S. Denne version samt tilhørende dokumentation er - BC Light er udviklet af Faarup & Partners A/S og alle rettigheder tilhører Faarup & Partners A/S. Denne version samt tilhørende dokumentation er etableret for OPI-Lab, og aktørerne bag OPI-Lab erhverver

Læs mere

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: Fødevareministeriets Fælles Kommunikationsenhed Kontor/initialer: FFK Sagsnr.: Dato: 5. maj 2010 Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere