From. George Bryant Schwartz. of the. late. The Library

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "From. George Bryant Schwartz. of the. late. The Library"

Transkript

1 :^i^^-f% ÅULSEN,

2 From The Library of the late George Bryant Schwartz

3

4

5 Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto

6

7 j (Ir anni nfli^n.

8

9

10

11 ^iøbrønttittgen. é g o r t ce ( I i n g af 3ol)u paulfcn. ^orfagf af 3Jo9l)aitbel' (3f..*t)egef). Srrjtt i)o 3. Sf<rgenfcn & So

12 '70043.'? ^.ct^

13 I Scenen er en af ^^Zorgeé mtnbre ^anbelsbper paa 3Seft!t)ften. 3 ^pen brebe, men folfetomme $ot)eb= gabe møbteg en maanellar gebruar!t)ælb to nnge ^Otænb, til gjenfibtg be= l)agelig Ot)erraf!e(fe. 3Rej, (5^obft)æ(b, ^onrab/' raabte ben 2)ngfte af bem, Qulin^ af SSinge & (s;ov 33t)en prbiligerebe nx)er og 6fiønaanb. 3eg l)ax JO neppe faaet!)i(ft paa big fiben bin Slnfomft fra ^riftiania. Tlzn ^vox bu ^ax aftt)ær!! 3)Zaaffe err (5jø(te;itenanten ffal ub itvætov S)en 5lnben, l)vi > fribaarne, inbtagenbe, ranfe o(bntng noffom røbebe i)a\i > titting, førte fpø= genbe gaanben op til fin gulbbefnorebe ue. Safaamcenb. ^il ^t;fogben! 3)kn førft m( jeg aflægge en ^ifit!)o^ vox gamle ^eninbe, ber l)ar jeg enbnu i!fe ræret/' ^inge gao l)am et prøoenbe Sibebli!. 6aa?'' fagbe l)an langfomt og trpffebe Sorg= netten faftere i Øjet. 5la, ja! 9}iagneten brager/'

14 6 ^u mener u)et batter, grøfen Mftiane, bin gamle 3n!linatton? 9Iej, væv rolig, jeg fnæler t!!e ^er er 3[5ul!aner unber bet nefjælb, ()m jeg i!!e ta'er fejl. 9Jien jeg gjør nu i!!e engong af benne ^lanbing af ^ulbe og ebe, af vaxrm $0= ftejer og!olb Jyé. ^al)al)a! ngang tiltalte bet mig; men ben oærmerperiobe er nu ooer. Ils sont passés ces jours de fétel" an faftebe nt)nnenbe bet ene ^en ifore ooer bet anbet. 9}len figer ^riftiane bet Samme?'' fpurgte ben unge Sjøofficer, og et ufceboanligt Slloor ooer ben brebe, brune ^^anbe gjorbe l)am enbnu t)a!rere. //3^g fpne^^ fibft, t)un l)at)be libt tilooerg for big." ^et t)ar et oulfauf! IXbbrub,.^jære, flet i!fe mere! gjelbet ^ar efter alle ijbre i^jenbetegn igjen luffet fig for et)ige Xiber. un traffer nu om i Mart og fog og tegner. enbe ni^efte *i)]a!?fion!" 5lbieu hal ^aa jeufpn!" 5iej, ftop bu! Qeg gaar meb big tit fjolb. Qeg maa ba ogfaa fom u]eté ^en faa Son at l^ilfe paa Sjøbronningen/' Sjøbronningeu?'' 3at)ift! 9Jiagneten, ben lille griba ^Salter, ber fortumler go'bet paa alle 33ijen^!- errer og er en fræf for bene fnerpebe S)amer. ^enbee gar, fib»faptainen, Ijoem l)un i)ax fulgt paa alle ^Jtejfer i be fjernefte gart)anb, bpbe for et 'ilar fiben, og

15 iiu i)ax Slanten taget t)enbe tit fig. SDIærfuærbigt iptgebarn, (ntter %i)x og g[amme, Ugefaa u!jeubt meb aue ftire gormer fom en fibégnt. nn og riftiane t)æt)er t)inanben, ibet be gjenfibig tjener ^inanben til golie. er 9to og e(r)bet)erf!elfe, t)ift Dpbrufen og 33arme/' r l)un oaffer?" fpnrgte jøofficeren, I)m5 Mnb bebceffebe^ af en flygtig 9tøbme, ber bog, taffet oære 9} ør!et, unbgi! 3Sennené fritiffe 53 (i!. 9tu bampebe t)an tilfijnelabenbe Ugegr)Ibig af fin (iigar. 35a!!er/' gjentog ^inge brømmenbe. 3a, fom en 2Iprilbag, ffiftenbe bejlig og uberegnelig fom ben. ^il bu i)aoe l)enbeé Signalement? Wlihbel ^øjbe, forte, bugfriffe ^jne, ber i ^alen Søb baabe fmiler og græber, en leenbe ^arnemunb, ^anben fort og fjæf, en liben, fripoftig 9^æfe, ber er nijøelig, ffjønt ben t)oerfen er græf! eller romerff, og et ^sar lange )jenl)aar, ber baler neb ooer ben oarme, brunlige l!inb ligefom gløjelsfrijubfer nej, bet er forflibt ligefom,- ligefom, ja, ben, fom nu funbe finbe et træffeube 53illebe. ( nn Silb, ein 33ilb, mein '^sferb fiir'n guteé ^ilb!" futter jeg meb eine. 9]o! er bet, ub af t)enbe» t)ele ^erfon= tigt)eb ftrdater ber SioSgtab og 'J^atur= traftigt, fom oirter uenbetig tittalenbe. Dg bertil er ^un blot atten Star! io t)enbe en røb ^rue= flafe i be mørfe touer, ber rebetffe falber neb ooer ^anben mob be forte ^ri;n, og en ^^ijrfu^ftao i

16 8 ^aanben, og bu ^ar for btg ben pnbigfte ^attanu inbe. 5f^ei, bet paffer jetter i!!e! ^idebet er for lé)e= benft ttaar man tænfer paa btéfe rene, fjælfulbe 3)rag/' ^u bltr jo ganffe begejftret/' foarebe iø= officeren tørt og ftængte fin igar, bu foømmer jo i 3?illeber. 3)^an ffiilbe tro, hn iffe beftitte onbet enb at ftubere griba^^ fjønljeb/' u i)ar 9tet. og jenbommeligt, ber finbe^3 paa min S3ej, maa t)be mig f!r)lbig. ^ri= but og mætte min 6}æl meb ^nbtrx)!, meb Xanfer og (Stemninger. u reb, jeg er ^fttjetifer ex professo, maaffe af en S)igter meb? ^at)a! 3)len bu figer ganffe familiært?5nba". S)u fjenber l)enbe altfaa?'' //3tt ttej iooift! un t)ar l)jemme et l^atot 3lar for at fonfirmereé og gjennemgi! ba meb bet 6amme et ^anbfefurfuå, t)t)ori ogf aa jeg beltog. ^et er alt et ^ar Slår fiben, bu t)ar i ^ooebftaben. dengang oar l^un en liben 3Silb!at; forøorigt iffe faa ilbe." 3Singe lo. $oor benne ooerlegne ^one flæber big! ^an bu oebligetjolbe ben, naar bu nu ubfætte for Siben af bi^fe mærfoærbige Øjne, f)t)ori ^arn og jomfru leger tagfat, faa er bu mere bepante^ret enb jeg tror." ^e vav unber benne Samtale fomne nb ])aa Sanbeoejen og lianbe naaet Sldeen, ber førte op til gru Sfjolbé 33iUa, l)oor l)un boebe baabe ommer

17 og SSiiiter, ha ben ^eliggen^eb vax faa nær ^t)en. en (aa, i fin tbi)(iijle c^røei^erftil, omgiuet af ^ræer og at)er, lige t)eb ben fmate, t)olme!læbte gjorb. )e to herrer fprang hurtigt op krappen, ber førte til SSeranbaen, ringebe og b(et) ftray efter af en ^jeneftejente ført inb i htn (igefaa elegante fom t)t)ggelige agiigftue, I)t)or familien vax tt)!t btomftrenbe ^rligfelertæppe bebæffebe (^nbet og bæmpebe goran ^inbuerne l)ang ^Sintergarbiner af tungt ^urpurbamaf!. ^ag pianoet, ber ftob paaffraa i et af 3Særelfet hjørner, fnejfebe, foruben hen fro= bige ber ranfebe fig ninbt pejlet, en fjærnpeftor 3llpeblomft, ber reflefterebec^ t)irl'n{ng = fulbt i et anbet ligeot)er 3 bet næfte bjørne ftob en i)v\h og forgijlbt tagére, fulb af S^ober og fniilenbe gjorblanbffab ouer ben røbe gløjeléfofa, og ænge= lampen i oftet faftebe en milb ^elp^ning ot)er bet ^ele, meb i!!e ringe llunftfanb^ ubftrirebe i^ærelfe. Wan faa reb førfte ^li!, at l)er l)at)be fine It)inbe= l)ænber orbnet. Dmfring bet runbe, meb ^øger, Sllbum^, 2lt)ifer forft)nebe ^orb i 6alen 9)iibte, fab ^ufetå tre amer, ber t)eb errerne Snbtræben ftray rejfte fig. i fe l)at)be allerebe i ntréen ()ørt en ftærf, jublenbe Satter, og bleo nu temmelig forunbrebe Deb Ijoå damerne, iftebetfor ben t)entebe Dprømtl)eb, at møbe en fijnlig gorlegenl)eb. gru

18 10 fjolb, ben rafre, elffucerbige ^^ærtirtbe, gtcmte øanffe at ønffe (l^jæftenie oelfomne, ibet l)un nge= fom raabuub faa fra ^riftiane ti( griba..<^riftiane, ber af 33inge fi! et fmerte(igt Xræ! om 93(unbeit, ber bog ftray igjen forfoanbt,!)aobe a(le= rebe paanp grebet fit fortabte ^roberi og fab nu taué og luffet fom en 6finy ouer fit Strbejbe, l)t)or= imob griba, ber fejtet Ijolbt ^ænberne bag byggen, fom om l)un ffjutte noget, øjenfi;nlig fanbt (Situationen faa fomiff, at {;un bare oentebe paa ben minbfte 3tukbning, for at giue fin tilbagetrængte Sattermilb^eb fulbt Søb. 33inge faa runbt om fig og fnufebe miétænleligt.,, e opbager igarrpg, i!!e fanbt?" raabte griba og flap Satteren lø^ af Sjertenelrift, ibet l)un ooergioeut flappebe i ^ænberne.,s^j, bet ni;tter iffe, Slante/' fagbe l;nu fom Bvax ])aa benne^^ for= manenbe og bebrejbenbe ^lif, jeg fan iffe l)olbe mig længer!.s^a()al)al)a! Dg errerne Ija^be jo atligeoel tl}i fe, Ijoab 9tøg= ffrier l^er er!'' Qmx flog Diftenbe nb meb aanben og bleo Q3i;ttet for en ni) Satterbi;ge. 311)! S)amerne l)ar røget?'' fagbe 'i^inge meb en let gorbaufelfe, fom ban ffjulte unber et ga^ lånt ^^Buf. 33i Ijav mrfelig begaaet benftorc Stjnb/' fimrebe griba, enbnu (eenbe, fnappcnbe efter 'iuiften. r.tiu ffat S)e blot l)øre!" 33i," rettebc ^riftianc bet b(i^t, ibet l)un bog

19 11 iffe faa op fra Grobenet, ci er i!fe bet rette Drb. S)u mener big felt), ^jære!'' Oprigtigt talt \)av jeg albrig mi^tænft ^em for en faaban briftig Snbtrængen paa rort manb= ligesterritorium/' 3Singe fmilte overlegent. S)ettn(be t)ære mig (igefaa umuligt at tænfe mig em meb en igar i 9)iunben fom at fe en 91onne banbfe ^antan/' Hriftiane ft)arebe i!!e, men!)nn tabte en ^erle, fom t)un netop mlbe ftiffe paa DIaaten.,/2(a, griba er et [tort ^arn/' fagbe gru efjolb unbffijlbenbe, ibet Ijun efter at l)at)e ubueylet be fæbnanlige ilfener meb herrerne, meb 6to(tt)eb og ^jærlig!)eb betragtebe fin ^stejebatter. wtt tror altib, at l)un er omborb i()aa gaberens ftore!ib, l)t)or ()un i alle ^J^aaber regerebe fom en S)ronning. ^nab tror 3)e, l)un beftilte ^Øjeblilfet, før e fom? Særte mig, gamle 3}tennef!e, til at rt)ge (Cigaret! S)a f}un felt) er faa glab i benne uf!t)lbige gor= nøjelfe, faar i!le l^enbeé gobe fjerte 9to, førenb ni fslnbre beler l)enbeg S^lpbelfe. fter at t)ære bienen afnift af^riftiane, maatte enbelig jeg forføge. un bab faa inbfmigrenbe. Dg for at føje Ijenbe, l)ar jeg nu ftaaet l)er og puftet og ftønnet, uben at funne faa Cigaretten til at brænbe. Qeg er ogfaa for gammel til flige ^unfter, fjæregriba, bet bar jeg jo fagt btg/' ^u er faa l)jertenc-gob, Xante/' fagbe griba, ibet l)un faab brejebe Ijenbe runbt. Tm nifte M fig, at l)t)ab l)uu ffjulte bag paa 'Jtt;ggen, nar en liben ka >)t (Cigaretter. 6milenbe høh l^nn bem

20 12 frem. 3Singe fanbt bem for lette; i)un nærmebe fig ^onrab, men ba!)un møbte f)an^ ftore, brune Øje, faa fulbt af 6fiønl)eb, ^ilaben^eb og i^arme, fitrebe Ijun ptubfelig og hkx) ftaaenbe fom fortrpuet, meb fænfet ^oreb, t)bmt)g og røbmenbe, meben^ (5tgaret=!a fen i goroirringen falbt ub af ^enbeé ænber. an bøjebe fig ligefaa foroirret neb og tog ben op. er fanbt no! et fom længe ^t)be funbet bet i ^anferney Sængfel. uf!er ^e mig enbnu igjen?'' fpurgte I)an, meben^^ f}un meb ()emmelig ^eunbring maalte ^an fjæffe, fom i!!e libet frem=!)ær)ebe^^ af hzn raffe Uniform. 'I^et er to 3lar fiben jeg faa em fibft. et vax paa et jeg i!!e!)uf!e em! )e mx jo fabet bengang og aee vi pigebørn flogeg om at banbfe meb em, faa forgabebe vax vi i Uniformen. 2la, jeg nar nift ffrceffelig tnlb bengang!'' tilføjebe t)un meb et mi li;!fet gorføg paa ai fætte op en bob= færbig SJtine. t)i(!et Sin! S)u guffer ^e, i)vox vi brillebe ^anbfelæreren, f)am meb be ftijgge, ffjæne ^en. ^e neb, ijan bar ilbrøb tt)ælb tog jeg meb mig et libet, fint giffefnore, jeg fi! tingelen beljænbig praftiferet inb i l)an > for= lorne krøller og tiips! mibt i en Sander, tra! jeg fra min ^arré i Snoren, ^an;f!en fløj ilbrøb i Suften, og ben ffalbebe ^alletmefter ftob betuttet igjen og lob fin fulbe 9}?aane'' ffinne for ^^ørnene. ^a^a! 3eg glemmer albrig, l)nor ni lo!"

21 13 3}ien faabanne føjerftreger bør bu iffe for= tcrtte igjeii/' fagbe ben h)!feuge %antt, gobmobig betærenbe, ^t)ab tror bu herrerne tæufer om big, naar be Ijører faabanne ^iftorier?'' Stante ^olber faa af mig, berfor er l)un faa bange for mig/' foarebe griba. 3fær frtigter!)un for, at man ffal Mht mig ufoinbetig". ar man førft faaet bet Drb paa ftg, figer f)un, faa b(it)er man albrig gift. $t)em tænfer ogfaa beftanbig ^aa at gifte fig,!jære ^ante? S) et er faa fjebeligt at (jøre paa. gorbi jeg f. (Sy. engang imedem faar Si)ft tit at røge en bitte (iben d^igarette, f!al man berfor bømme mig minbre t)a!!ert enb anbre unge foærmer for (Cigaretter, en for ^ager og 33onbonå!'' Qiin oenbte fig mob ^onrab. e tror t)e[ iffe minbre gobt om mig, forbi S)e nu ti(= fætbigoi^ f)ar opbaget min t)dab?'' un (øftebe langfomt be forte Øienfri)nbfer, betragtebe l)am meb ffjcetmfft Stbor, og o ar i f)elt ^enrit)enbe. (Sn guibfommenl)eb mere,'' ft)arebe!)an, fulb= ftænbig befejret. 3eg ^ar ofte fet panieriuberne rt)ge; be gjør bet paa en fofet, graciøs DJZaabe. Dg naar benne 6fjønf)ebiogrænbfe beoare^, fer jeg flet intet anftøbeligt beri." ører bu, ^ante," fagbe griba triumferenbe, ibet t)un fpøgenbe truebe meb giugeren. tonrab jeg mener err Ørn," tilføjebe f)un blu^fenbe, finber intet anftøbeligt beri. gorreften er bu, ^ante.

22 u felt) )aa tjtab i (Eigarbuft. u bab, ja, bu fan iffe nægte htt, Du bab mig fe(t) om at rtjge for= (eben ag/',,9ken mon iffe bette Xfiema om (Eigarer nu burbe Dære ubbebatteret?'' fpurgte ^riftiane roligt fra fin ^rog. 3)u ffal iffe bømme mig faa ftreugt, fjære ^riftiane, men f)uffe paa, at bet er en gammel 33ane t)0 > mig. Qeg l)uffer gobt førfte (S^ang. et t)ar i 9}talta, i ftegenbe 3Sarme. gar t)ilbe felt), at jeg ffulbe røge for at forjage ^nfefterne meb 9iøgen og bert)eb bebre nt)be mit dolce far uiente unber BoU fejlet paa S)æffet/' Xanten ri)ftebe elfft)ærbig if^aa ot)ebet : 9}ta(ta 3a, ^orl)erre maa r-ibe, f)t)or iffe bu f)ar ræret! 3 Qtalien, i ^gijpteu, i Slmerifa, i Slfien, ot)er bele 3Serben. Og alliget)el er bu iffe blet)en flogere, men er bet famme ftore ^arn fom før/' 3eg er nu engang faa jeg,'' lo 'Jriba. Ofte puffer jeg, at jeg funbe t)ære libt anberlebeé, at jeg funbe rær e mere ftiue, ja,' ligne big libt mere, ^riftiane. 3^9 ^^^ forføgt paa bet, men jeg faar bet iffe til! 3^9 fctn iffe gcia abftabig ot)er ulret, jeg maa løbe, jeg fan iffe oceroeje forub, men fnaffer ub meb engang alt bet ^aabelige, jeg ^r paa fjertet, jeg fan iffe tale, jeg maa fi;nge. ^ra= lala. Stralalala! ^^erbenc^bamc blitier jeg nu al= brig," fuffebe l^un, ibet Ijun meb fomiff ^lluor fner= pebe 9)hmben fammen og lob Slrmene lobret falbe

23 15 rteb.,,-)lt\/' tjebbleu ()iin leenbe, meb en ejeiibom= nielig, fjæ! -^euætjetfe meb ^uuebet, IjoorDcb be forte toder flotj (jenbe om ørene, jeg maa uære fri for ^aanb og, 33aft Ugefom guglen, fom Sjøen, euerå fan jeg i!!e aan't'e. gri, fri!'' 33inoe pnbfebe fin ^orcjnet og betragtebe ^enbe fom en^lnnftfjenber et ni)t ^Olaleri, ^onrab nærmebe fig fjenbe ubet)ibft enbnu mere. 3eg fan.faa gobt forftaa S)em/' fagbe (jan narmt og bæmpet, naar man meft!)ar pløjet bet frie Qav, ()aber man alle be tijngenbe, tomme gor= mer, fom Sanb(ix)et forbrer. ^eg er jo feto 6jø= manb og fan ta(e nf rfaring. ^uorlænge f)ar ^e ta(t rejft meb S)ere gar?",,gra mit fpt)enbe 'Mx; ba bøbe nemttg Wlox, og gar, fom iffe funbe nnbuære like '^siby, tog mig meb omborb. Og jeg leb ingen T^øh\ dn gammel ^aab^^manb, ber altib for meb gar, oar min ^ammerjomfrn, (Stprmænbene mine opi)artenbe Jlat)a(erer og alle 3}iatroferne mine pbmijge Statuer, ber bar mig paa ijænber. ^a, bet vax (jerfige ^e nu iffe fan glemme; tl)i nu van- e paa Saiibjorben/' trit)eå,,9rej, "iffe nu, fjer f)0^ ^ante; men i ^egi)n= belfen gjorbe jeg bei ;)irfelig. Qeg ft)nte Siyet rar faa tomt, faa ensformigt og ftaut fom et ftiheftaaenbe grumfet ^jern. Qeg ønffebe libt (Sjofalt inb i bet, libt bølgegang og torm/'

24 16 ^onrab lo oner ^e(e 2ln[igtet. 35inge, fom følte, at l)an vax libt txlot)er, fagbe for bo9 at fige noget: 3a, e l)ar t)el ofte ræret ube i torm og Dceret bx^gtig bange?" ^unbrebe ange! TUn jeg Ijar albrtg ræret ræb, l)t)or!an S)e tro bet? grer grrigt forfoanbt, naar jeg faa gar Xri)gl)eb, l^ror!jæ! og beftemt Ijan ftob paa ommanbobrettet. at)be l)an mærfet, at jeg rar nmanbig'', fom 'tjan falbte htt, l)arbe l)an øjebliffelig fenbt mig l)jem, bet rar bleren gølgen. %^ Mynt og ^lage lifte l)an i!fe. a jeg l)arbe flig St)ft til at fiatre op i ^tæerne, lob gar ft) til mig en Særrebé bragt'', fom ri falbte ben. Dg ril S)e tro, at jeg fnart bier faa glab i ben befremme 33lonfe og be ribe 6ejlbng bnyer, at jeg l)ele 9}Zaaneber, naar ri rar i jøen, beliolbt bem paa. 9^aar jeg ba fiben fom ilanb og ffnlbe beføge rore ^onfuler i be ftore fremmebe ^ijer, generebeé jeg faa af min lange ilfefjole, at jeg gif og l)umpebe i ben ligefom en en gammel Jljærring/' Xanten faa, nbemærfct af be Slnbre, betx)bningg' fnlbt paa l^enbe. ar jeg nn igjen fagt noget (S^alt, ^ante?" fpxirgte l)nn urolig, ibet Ijun røbmenbe faa fra ben (Sne til ben Slnben. kanten bier noget forlegen reb bette aabenl^jertige porgémaal. 9Rej, nej, rift iffe, ^arn, fortæl blot ribere!"

25 17 9Rej, nu vii jeg ^o(be op, for ber er Qngen, fom brr)ber fig om, ^t)ab jeg fortæller, eller faa fortælter jeg forfert/' un t)enbte errerne Sfttjggen, gi!!)en til pianoet og blabebe npnnenbe i nogle 9^ober. 55il bu fringe libt for o ^riftiane?'' fpurgte {)un. er er rieg jertet 3JJelobier''/' 3!!e iaften!" foarebe riftiane, jeg er en mule træt/' ^eterbu altib, naar jeg ber big om atft)nge; men bet f!al ogfaa ocere jeg plager big,'' fagbe f}un fortrpbeligt. ijnger e?" fpurgte l)un plubfelig ^onrab, og tienbeå Slnfigt Dar igjen lutter olffin. ^e maa oift eje en fmu! temme." Qffe en ^one i alfen," lo!)an. 9}kn felt) fi)nger e?" Sa, men iffe for grcmmebe. ^og, ^e flal faa l)øre mig! ngang, naar vi er alene. Qeg!an flere raffe jømanb^oifer," tilføjebe l)un meb et briuenbe mil. Oh, sing my boys, sing my boys, sing my boys, Hurra!" 3eg faar altfaa iffe t)ære meb?" 3Singetraf oeb biéfe Drb ironiff paa fulberen. et mda jeg betænfe mig paa! Qeg foretræffer en glab %i^øx^x for en ^ritifus." SSinge heh fig i ^æhm. ^onrab l)t)if!ebe bæmpet meb ()enbe. 3 famme 9^u faa ^riftiane l^emmeligt paa 2

26 18 ^^inge, og bet gam(e merten^brag birrebe igjen om ben forræberiffe 9}^unb. ^et t)ar, fom om bet Dtlbe en Xaaxe op i l^enbe Øje, men I)un fnufte ben tappert og bøjebe fig igjen, bleg og fttue, ovzx bet et)tnbelige Groben. Dil!e ^t)er fanbt e intere^fanteft at rejfe igjennem?'' fpnrgte SSinge, ber i!!e t)i(be (abe [tg f(aa af WlaxUn, tbet ()an tillige reb bette pørg^maal gjorbe nbe paa beres e meft oprinbelige, ^vox jeg fanbt gamle dragter, 6æber og 6!i!!e, og minbft af uropa^ it)i(ifation, ber ubjærner at jenbommeligljeb. Spørger S)e mig berimob om "oil jeg næt)ne tonftantinopel, en gart paa ^o poru. ^en Ijnffer man faalænge man let)er/' O, S3o poru^/' beftamerebe ^inge meb ben font)entioneke ^tunftpatt)0), ^Dilfe ^itteber maner e i!!e frem, alt, l)t)ab jeg l)ar Iceft og SJcoffeerne, 3}larmorflottene (Ei)preé= ferne.. /' Dg bog ot)ergaar ^irfelig'^eben ben meft ftraa= lenbe ^ef!rit)elfe. S)e fan gjerne fnffe: D, So porn! ^il 3 tro, at mit fjerte i benne tunb udilfaarlig flaar raffere, bare veb (grinbringen; at ber ligefom ombrnfer mig et i^armt ^^^iift fra l)ine ft'jønne.^ijfter. (?n tjerneftjælb ifcer, ben vax bejlig, bejlig fom et ( 'oenti)r i S^nfinb og en TiaiV gortcel, fortæl," hai> herrerne.

27 19 Xør jeg?'' fagbe?yriba, og!eg ffjcelmff!)en til ^riftiane. t)i jeg if!e fjeber big, faa '' 3 mig ()ar bu bin Bebfte XiUjører, naar '^w t!!e t)røt)ler om igarer, bet t)eb bu/' Slriftiane (agbe ftuiteube t)æ! fit Groben og ftøttebe ^aanben mob ben blege inb. gruen inbtog en magelig Stilling i Sofaen, perterne uar lutter Øre. ^^ent i!!e for meget/' bab griba libt flan x)eb biéfe ^ilberebelfer. et er bare en fimpel Stem^ ning og jaabant er t)anf!eligt at gjengi^e, l)x)orbx;bt man enb felt) føler bet." Som fagt, bet rar en ^t)ælb i Jlonftantinopel. ^i, gar og jeg, ^aube l)ele ftermibbagen flentret omfring i ^^utifferne. ^ilflut l)at)nebe t)i i ^a= garen", l)t)or m!^o en gammel Qøbe gjorbe 3nb= fjøb af Stoilettefager. )a m omfiber forlob l)am meb rore ^affenetlifer, Dar bet bleren bunfelt. %tx i S^ben!ommer_i!!e klatten fom Ijog o^ grabet)i, meb fine fine, ijnbefulbe Doergange fra ^ag til ^uémørfet meb be blinfenbe Stjerner, fra S^uémørfe til l!t)ælb; men plubfelig, fom ueb et ^rt)lleflag, oeb en Solformørfelfe, er D^latten ber meb fin Stil= l)eb og lummervarme ^unfell)eb. O, "^tx t)ar bei= ligt at fpab'fere i en faaban 9kt, lænet til gar^ ftærfe Irm! 9)libt i St)ærmen ox føle fig fremmeb og bog faa l)jemlig t)eb garå Sibe! e flefte ^u= tiffer t)ar nu lullebe, gorretning^larmen bøbe lien, kafeerne berimob ftraalebe og oplob fine ^øre for 2*

28 20 be glabe (i^jcefter, ^pælbené 9Ri;be(feéIit) begt)nbte. (Sang og Tlu^it, Satter og l)øjrøftet ^agfiar Eang mob o fra atte kanter. e %r)xux, vi møbte paa t)or 3[^ei, bannebe meb bereé ftcebenbe (^ang og (u!= febe 33li! en f!arp ^ontraft til benne raffe St)ftig()eb. Dmfiber naaebe vi nort Maal, bet x)nbtge ^ajou!= bere. er er nltanené ommerpatabfer, be freni= niebe (SJefanbter^ ipragt^nfe, græffe kafeer, franffe Motetter, Orienten^ $oefi og nropa nrn^ ^ar l^er fat!)inanben et gtimrenbe (Stænne. ^i flap inb i at)en, bentjnbebeslftenpromenabe, og reoeg fnart meb i htn Brnfenbe trøm af teenbe og pa^fiarenbe 33lenneffer. Qvilk brogebe,!arnet)al (ignenbe rag= ter, ^t)il!e }nt)elbefatte toiletter be bar, bi^fe franffe, italienffe og græffe amer,!jønf)eb tr)per fra alle S'^ationer! ^isfe meb be hjnenbe diamanter i Ørene og meb kjoler af pnrpnrfaroet it!e og fort gløjel er Søbinber, rige ^anfierbøtre. Slloerben fjenber bem! ^ine meb ben nuggenbe olbning, bet fmæg= tenbe Slnfigt og be forte, frømmenbe Øjne, meb løret ligefom en fpanf! 9Jlantilte faftet bag ooer ^onebet og en 9iofe ftnffet bag Øret, er 2lrmenier= inber, blanbt!^oil!e fom befjenbt nitanen t^ætger fine Snftrner. Qmiblertib løber Dpnarterne i røbe gej'er tranlt frem og tilbage, forfi)nenbe ^jæfterne, i!!e meb orbet, men meb 3 og Simonabe. t teb fpille^ ft)ærmeriff paa ^arpe, l)er banbfe;;^ paa Sine, ber fijnger man og flaar paa STambnrin, l)ift anftille ^raftprøoer af brnne, ^lonøgne Stt^leter,

29 21 ben ^e(e, t)eylenbe Scene fantafttf! belt)ft af be me(= (em bet transparente Søt) op()ængte gule, b(aa, grønne og røbe ^apirtamper. x)il!e gart)er, ()Dil= fen uft og Stemning! é^^iotroptræerne (angé ^Sejene ubfenber fra fine x)io(ette ^lomfterbuffer en føb ^^edugt, ber Stanbebrættet. t)pre»= ferne og ^Ifa^ierne bunfler i bløbe DmribS!)cn i bet gjerne, SRatftnerne farer fom banbfenbe Stjerne^ fnug gjennem ben tjarme Suft og fjift oppe fra XvU bunen fenber bet tt)bf!e ^ameorfefter en fmettenbe SJJelobi af ^ogart neb tit os." grida t)oibt meb et inbe, ibet ()un trpffebe ^aanben mob ^rijftet.!al jeg gaa t)ibere?" puftebe fyan; ^un ()at)be talt faa maatet ft)nte ot)erf(øbigt (igeot)erfor benne (ide, iorigt Ipttenbe ^rebs. 3at)ift/' raabte 3]tnge, )e flilbrer ganffe intereøfant! 2Ran mærfer, at S)e f)ar f)adt Øjnene meb em!'' gørft t)eb røbnat,'' Debbtet) griba, forlob t)i ben pppige Qave. og roebe tilbage til fibet. tior SjøenS fødutunge 6til^eb uar t)elgjørenbe ouenpaa Sarmen! Qngen af o > talte, ^e regelmæ$fige 2lare= flag vax ben enefte St)b, afbrubt nu og ba af en unbé jøen paa Sanb. Q3lanf og rolig fom en enefte Søbaare gleb ^osporué tjen mellem be frem= ftiffenbe, ffogbeflæbte, meb et let graaligt Staageflør bebæffebe ^rebber. 5)e maleriffe ^rigninger, ber l)æt)er fig terrasfeforrhigt fra ^t)ften lige til ^era, ber

30 22 frotter bet^ele, fjerttebe fig foitt titijbeltge røtttttte= ft)tter for tttit ^Uf, ttteben^ ^aabett ffar fig ric^ettbe fretti og brog ett keb Spgftribe efter fig i.tjø(= t)attbet. ofie=3}bffeett ttteb be flattfe 9}littaretter og betx t)ælbige kuppel tegnebe fig fottt et gatttafi= flot paa ^ittttttelett^ gtilblaa ^aggrutib. 3eg fab i ^aabett^ <Btavn og lob ttiitt aatib legettbe glibe gjettttettt be fjølige ^^ølger. ^a jeg tog betl op, trillebe ber fra l)t)er gittgerfpib;^ S)raa= ber ligefottt af %ax fab ufæbt)attlig tau^ og røg fitt ^5at)atttiefer, tttaaffe ot)ert)ejetibe i fil ftille ittb ^rofitett t)eb bet gragttilbub, fottt fibéttiæglerett faitittie S)ag l)at)be gjort Ijattt. 5Rit og ha gleb ett ittørf^ai! l)entttte(igt)eb fulb forbi o, ligefaa ftitttt og rolig fottt be ftaffel^? ^t)ittber, ber fab tilflørebe i ben, tttebetté l)vzxt bætttpet ^ilareflag fretttbragte gttiftrettbe Sttiaaflatttttter i 3f5attbf!orpen. 3^9 maatte ut)il!aarlig t)ettbe tttit ^ti! tttob ultattettic gatttle (Serail, l)t)iij btnbe 9)iartttorttitire Ipfte i 9}kattef!ittttet. Qeg eritibrebe alle be fottt!ttt)ttebe fig bertil. 55i vax ettbelig ottiborb i garc^ 6!ib; ttiett jeg vat efter bett beoægebe Tiat flet iffe oplagt til at gaa tieb i ben foalme ^al)pt. 3eg bleo ftaaettbe og betragtebe længe bett nettbelige blaa himmel tneb ben l)t)ibe ølnniaane og ben tropiffe tjernepragt! t)or øtnforfet Inebe og Dinfebe! Dg fe l)ift arléoognett, Drion 'd)ien tnange af be l)jemlige tjernebideber fat)nebe

31 23 jeg bog og faa t)ibfte jeg i!!e af bet, før jeg brømte om 9^orbli)ø og flingenbe ^lanefart gjennem en mør! (Mranef!og ber!)jemme. 3a, ber^jemme! 3eg vat atter i 9lorge, ^o > aue be ^jære ber, jeg tæn!te paa big, fjære Xante, v^^ ^^9/ ^riftiane, og paa alle mine 3Senner og ^eninber, og faa ønffebe jeg: (SJib jeg bog l)at)be n af Qer l)0 mig, meb ^vtm jeg fnnbe bele alle mine (S!jønl)eb inbtrt)! og tale om alt, ber ligger mig paa 6inbe! Dg faa rar bet tilflnt meb en nfigelig ^emob jeg gif tilfeng^v for at brømme ja Ijvah tror 3 Del? nej, ilte om DIorge, men om be fta!!el fangne ^arem!t)inber l)ele klatten/' nn l)at)be talt fig rarm, l)un fatte fig neb meb bln^fenbe ^inber, Ijelt nnbfelig ot)er ben nbelte Opmær!foml)eb, Ijnn vat (^jenftanb for. kanten ftrøg blibt ^aanben ooer lienbe;? l)ebe ^anbe. ^uor bet ^arn fan fortælle,'' fagbe linn t)eltilfreb, ^xu ftiane nilfebe Denligt og herrerne nbtrt)!te forlnnbt= ligt fin Xal ^e maler fom fag^ djarmant! ^ar ^e bet nebffreoet? 3 f^^^ %^^^ ^^^ ^^l ^^^^ ^^^ nbftilbe fin ^lah fom 6ønbagi fenilleton i nort lille 9)torgen= bnb/' 3Singe bnffebe ^aa fin galante ^^i. Dg faa mlbe e betale mig to pb. i <qo= norar, ilte fanbt?'' lo griba. Xo tnnge 3)ietal= balere for en l)el Slften^ Inftige Stemning! 9^ej, bet gaar il!e, err 35inge'/' ^t)or jeg fjenber benne ^emob," Ijoiffebe ^on=

32 24 tab til l^enbe, enbnu bi:)ælenbe t)eb!)enbe gortæl:: Ung,!)t)or mægtigt benne ^jemlængfel fan gribe o > i be glabefte tnnber bernbe. ^aax m er t)er i 9^orge, gaar i:)i (igefom nartige mi^fornøjebe ^ørn og fqænber paa bet, men neppe er m nogle Wlii fjernt fra htt, førenb ()ele betsc er[igl)eb gaar ftraa= (enbe op for o, og t)i føler, at vi er bunbne til 't>ti paa ænber og gøbber. 9}kn ovtx ^ere fæng^lenbe ^o^porué glemmer jeg ganffe ^iben" ^an faa paa fit U^r jeg ffal nemlig'' 9^ej, ^e t)il ba v^l i!!e auerebe gaa," flagebe griba, og 6!nffelfen tegnebe fig faa tåbeligt i ben nbtrr)!gfnlbe Tlunh og be liæoebe Øjenbryn. e oærre, jeg maa, faa gjerne jeg enb t)ilbe blioe; jeg er nemlig inoiteret til ^xjfogben, %ax^ gobe ^en/',,^aa jenfijn "oa/' fagbe griba og rafte l)am fmilenbe aanben, ibet Stanten nbtalte fin ^e= flagelfe oner l)an bortgang. ^^pp^ nar l^an nbe af øren og grnen nbe i ^jøffenet for at gioedrbre til Slften^maben, førenb ^inge, fpnlig lettet, fagbe meb ironif! glotljeb : Qa, ^t)fogben grebriffe er fgn i!!e afoejen! Xitnfinb efter ga'ren, fige^ ber og Dttetnfinb efter en gammel ^ante! Og faa l)ar ^nn ijbermere oæret i en lon^ bonff ^enfion^anftalt, complet en engelf! Wi\ >! et blir et ganffe net ^arti for en fattig Sientenant." oab mener e?'' fpnrgte griba ftolt og

33 25 lagbe 5lrmene i!or^3 ot)er bet Ijøje, fafti)t)ælt)ebe ^rrift, en af l)enbe 3)nbUn(3^fti((inger. ^riftiane.,,9f^u bagtaler ^e mft ^ere 35ett?" fagbe t)em figer, at!)an er min ^tnv fpnrgte 3Stnge meb 3Si t)ar ^aneoenner, bet er fanbt! 3}len i)ibere er bet i!!e fommet/' ^et tror jeg gjerne. err Ørn Dcelger not itu ent)t)er til fin 35en/' grit)a gi! meb bi^fe Orb fnejfenbe ub. er biet) en pinlig ^anfe. 3Singe Ijaube paa gølelfen, at l)0 ^riftiane i:)ilbe l)an intet 3Kebl)olb t)inbe. ^en nnge pge broberebe faa flittigt fom om bet gjalbt Sit) og ^øb, nb en at mæle et Drb, SSinge hiahzht, tilfpnelabenbe meget intere^feret, i et Sllbnm, fom ijan l)at)be gjennemfeet l)nnbrebe (Sange før. Jlommer iffe ere ^nfine inb igjen?'' fpnrgte l)an omfiber, faa ligegijlbigt fom mnligt. Qeg ffal tt)it)le berpaa. nn er fanbft;nligt)iå gaaet til 9io. ^nn Ijar tibligere ibag flaget ot)er.godebpine. 3}len fat)ner S)e l^enbe faa meget, ffal jeg falbe paa l)enbe/'.^riftiane rejfte fig. 9^ej, nej! 3^9 mente bare, jeg troebe '' ^an blabebe paani) i llbumet; faa tog l)an fin Sorgnet af og gneb meb Sommetørflæbet fin SRcefe, ber bar røbe Mæxttx efter Sorgnetten^ ^ri;!. din funbe man opbage, at i)an > Øjne t)are blaa og

34 26!lare, meb et Ubtrt)! af obf)eb og gntedigents, fom bet ironiffe <SmiI i bet rolige, magre SInftgt i!!e formaaebe at bølge. Dg bet lange, Itife ^unftner= l^aar" flæbte ^am bertil gobt. Qan > ^li! bt)ælebe længe t)eb hen nnge, ftumme ^otnbef!i!!elfe t)eb Qan l)at)be rigelig Slnlebning til at betragte Ijenbe, fom Ijun fab ber meb ^anben bøjet ot)er ^roberiet. Dor benne perlegraa ^jote, ber i bløbe gotber falbt neb om ben og benne l)t)ibe 5lnipling!rat)e pa^febe rel til Sirten af lienbeg fjøn^eb, bet brnne, filfebløbe aar, ben rene ^inbing, 9)hinben meb bet beftemte ^rag og be milbe, graa Øjne. S)er t)ar engang og bet var jnft Ijetler iffe faa længe fiben, at t)an jerte Ija^be flaaet i l)nrtigere 'Xa!t af hmm (5impel= l^eb og 2):tbe. ^an faa paa ben lille, traule aanb. 33let) hen ha albrig træt af at føre be glitrenbe ferler paa anat)ac^et? grøfen 5lriftiane!'' un løftebe ængfteligt be bi;bt fænfebe Øjen= laag. n nmærfelig bølgen af ^ri)ftet rar ben enefte ^erægelfe, fom røbebe lienbeic inbre Uro. grøfen Iriftiane! t)orfor tier ^e faa? r ^e oreb paa mig?"" 3 næfte Øjebli! angrebe l)an fit nbefinbige (Spørgémaal. an følte bnnfelt ben Uret, l)an l)at)be tilføjet l)enbe. ^et nar fom om Ijnn flap et Daagnenbe s^aab.

35 27 Wlzh et ftammebe l)un: t)orfor tror ^e bet?'' 2la, jeg t)eb i!fe!'' an fab urolig paa Slaburetten, gt)ngenbe l)ib og bib. ^lubfelig rejfte })an fig.,,gart)e(, nu maa jeg gaa be^dcerre. Qeg l^ar noget at ffrbe ifdcelb for Sloifen." 6om ^e be()ager! 9J^or venux em forreften til ^l)een/' ^et gjør mig onbt! e maa ta!!e og bringe l)enbe min Unbffi)lbning. forretninger fremfor 5(lt!" an gi!..&un fulgte l)am til ^oren meb et nceften ftolt 8li!. Men ba l)an enbelig vax borte, ba l)un l)aobe l)ørt ben fibfte jenlrib af ^an > %x\n paa krappen, fan! l)enbe fammen, l)un!aftebe 33roberiet langt fra fig, og brøb nb i ibet l)un gjentagenbe fuffebe: an elffer mig i!!e mere!''

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

gtoe føerren, ber bar for fmuft eher for gobt; og et u tunbe iffe prtybes og forffjønneé for meget, naar man bentebe, at IjeQige SSæ^ner ffnlbe fomme

gtoe føerren, ber bar for fmuft eher for gobt; og et u tunbe iffe prtybes og forffjønneé for meget, naar man bentebe, at IjeQige SSæ^ner ffnlbe fomme rpa for k SifeJ^lnp tligf. JBattoljto*«, ftsoufkabtn, Dnotn øg frøen m forende. Ur. 12. le«15ae Itartø 1895. 44foe 3larga«g. tale af ^Klbfle åbraljattt J). Camton, Ijolbt i Sabernaflet i alt Safe Girt)

Læs mere

Deres. Sen, «emg8 og 9?orgeS Sen, itnberbantgfl tilegnet.

Deres. Sen, «emg8 og 9?orgeS Sen, itnberbantgfl tilegnet. Deres rønprinia Jfreirerife, Sen, «emg8 og 9?orgeS Sen, itnberbantgfl tilegnet. Kotifl a^rtftietn ben ftarfte. 1448-1481.1-127. gørfte Slfbeling. Songeoaig i anmarf. Sari Snubfen Batgt i Berrig. trib om

Læs mere

tierne. fttttbiwrtneirå Drgan for de $id te~$age8 Hellige. &jøbeufr<rost. Ubgiuet og fortagt af 91. 6. gttjgare.

tierne. fttttbiwrtneirå Drgan for de $id te~$age8 Hellige. &jøbeufr<rost. Ubgiuet og fortagt af 91. 6. gttjgare. fttttbiwrtneirå tierne. Drgan for de $id te~$age8 Hellige. Sta Ifk Kfø&» 1885. cv til, at itle 9togen fliøv ber til 9tor>»eb octbsiig SSisbom og tomt Sebrageri, efter ajtøxnejlerå Sætninger, efter 3Serben

Læs mere

fra Dgben til fjeoenne; berfra mob ob gjennem olorabo, paa $2ft* fiben af SBjcergene, ttl2)en»er, og berfra til ^ueblo»eb 2Hrtanfaå globen; berfra

fra Dgben til fjeoenne; berfra mob ob gjennem olorabo, paa $2ft* fiben af SBjcergene, ttl2)en»er, og berfra til ^ueblo»eb 2Hrtanfaå globen; berfra 337 ftmttbtmrøms Drgan for de Sidjle-Sages Æeffige. anbfjeben, Shmbftaben, 25»ben og Sroen ere forenebe. itr. 22. Den 15de Hugufl 1881. 30te 3Urøang. %ak af mm* taftus 6notø, afljolbt i ^arté, 8bab,o,

Læs mere

btjrfere, faa fan bet iffe nægteg, at benne atminbetige rang o Sftenne« ffene til at føge at betjage en fjøjere

btjrfere, faa fan bet iffe nægteg, at benne atminbetige rang o Sftenne« ffene til at føge at betjage en fjøjere Skøn&møtnens 5fjmie> Organ for te Stytt'gtoøa grlijf. SauDljtlUtt, Inn&fkaben, BtjUcn 09 (Jrotn tre føretudt. Pr. 9. Pen lfltø februar 1894. 43tø larpng. Ctiolttttonø-fIjeonen*) oø Æibelenø fære om Jtennc

Læs mere

Presented to the. LiBRAR\- oj the. UNlVER.Sir\' OF TORONTO. Estate. of the late. John B, C, Watkins

Presented to the. LiBRAR\- oj the. UNlVER.Sir\' OF TORONTO. Estate. of the late. John B, C, Watkins *: f Presented to the LiBRAR\- oj the UNlVER.Sir\' OF TORONTO by Estate of the late John B, C, Watkins øren ^icrfegaorttø Samlede SScerfer*

Læs mere

From. George Bryan t. of the. late. Schwartz. The Library

From. George Bryan t. of the. late. Schwartz. The Library From The Library of the late George Bryan t Schwartz ih om as $oj[js. 1/ >t fortælling af 3ona$ &ie. ftjøbenljatoiu yft-cnbafrre ^ogfianbcf* Joxki (3 1. Jbrgrf S Sen). Srtjtt rjo 3. Jprgenfen 4 Go.

Læs mere

Presented to. library qf the ESTATE OF THE LATE UNIVERSITY OF TORONTO OHN B. C. WATKINS. the

Presented to. library qf the ESTATE OF THE LATE UNIVERSITY OF TORONTO OHN B. C. WATKINS. the Presented to the library qf the UNIVERSITY OF TORONTO by ESTATE OF THE LATE OHN B. C. WATKINS dftømøte IJRanti/kript åpxebtt 3BtlTe&er af Imt i 2{ctri)unbre5efs 2Et5fe Ubgt&et af uftat) «He& ^øfienljatm

Læs mere

tak af rø&flte jhnf^ønt W. Jbtns H nm mer 22 15. Hobem&er 1915 6. liiarøang @pørg$maal, og ber fjar uben 2bibl bæret enfelte Xing, font fcerlig

tak af rø&flte jhnf^ønt W. Jbtns H nm mer 22 15. Hobem&er 1915 6. liiarøang @pørg$maal, og ber fjar uben 2bibl bæret enfelte Xing, font fcerlig Sanbi)cb, &\mbfkab, Dg& ocj Æro forenet H nm mer 22 15. Hobem&er 1915 6. liiarøang tak af rø&flte jhnf^ønt W. Jbtn beo iforøøra&ønferencen i 3&\\ Cafee (Eiftj i Hpril 1915. SBebtfer for, at et [tort og

Læs mere

Drpn for de $idfte~$age8 Mfige.

Drpn for de $idfte~$age8 Mfige. Drpn for de $idfte~$age8 Mfige. anbljeben, fiunbjfabeu, 2)»beu og Sroen ere forenebe. Ur. 11. Sen lfie jflurls 1881 36te Jlargang. Ubbrno af 3o(m %. &aineé Slranment 3Seb bmunbs Surfer Sooeitå SBeljanbling

Læs mere

mw* Ctfon Wtatt, feter ffulle iffe mere oprejfes og eere og Slabenbarere ffulle ilte mere befjenbtgjøre og forfunbe tmlen3 SBilje til gol=

mw* Ctfon Wtatt, feter ffulle iffe mere oprejfes og eere og Slabenbarere ffulle ilte mere befjenbtgjøre og forfunbe tmlen3 SBilje til gol= 369 Sftan&inaoiens Stjerne Drgan for de $id le~$acjes åeffige. Sanbfjeben, Sftmbffa&en, S)gben og Sroen ere forenebe. 'fl. Aarg. Jr. 24. 3)en 1. September 1878. Pr.: 12 øre pr. Expl. 2de af mw* Ctfon Wtatt,

Læs mere

SIkm&tnaoteiis Stjerne.

SIkm&tnaoteiis Stjerne. 305 SIkm&tnaoteiis Stjerne. an før åt Pdftø Jaj^ dltp. anbtyeben, Æunbjla&en, Dtyben og 5Eroen ere forenebe. Aarg. K 20. Dm 15. Juli 1874. Pr.: 6 Sk. pr. ExpL Z arøolbt i

Læs mere

'^'* -t.j\, #f'*il 's%l&1' Digitized by the Internet Archive in 2010 With funding from University of Toronto littp://www.arcliive.org/details/pilesmedenooetla (J^øIlti^niisHIhrUr af ilarit Ctlar. III.

Læs mere

BRIEF JS 0041468. niaiihi

BRIEF JS 0041468. niaiihi BRIEF JS 0041468 niaiihi ^- -6^ it)iib kf taler fov i or!e^n, Stam^ttfe og gikicomrai^fer i ibhttmavi > 1870. itø^ hx h\ix kx Wtt^Kxdim w f * ^ «f e^n, Stam^ufe og gibeicommi^fer i Æanmarli. jkføbcnljaon.

Læs mere

k Sibflf=llap lelligc.

k Sibflf=llap lelligc. Urøan fat k Sibflf=llap lelligc. Sanoljtben, funbfhabm, Sijben og $toen ere fortntbc. Pr. 15. Pen ljbte åttsnji 1900. 49k Ittrfifltlg. ftale af JÆlbfte åttkeaø Jleterfon. SSeb Subitæumlmobei i $øbenf)aim,

Læs mere

»Deseret News.») funne føre Ijmanben bag Snfet, men bet. er iffe altib bet Inffeå;»i forføge maa= ffe ofte,, men bet miål»ffe, tlji golf i

»Deseret News.») funne føre Ijmanben bag Snfet, men bet. er iffe altib bet Inffeå;»i forføge maa= ffe ofte,, men bet miål»ffe, tlji golf i 33 toånarf«(digtm for tie $idfte4)ages J)el!ige. anbfjeben, Æunbffaben, SDnben og roen ere forenebe. Ur. 3. Sen 1. lodemdci- 1878. 28. 3Urganø. XaU af sproftbent Sotøit %a$ot, fjolbt»eb en $orfamltng i

Læs mere

C ci^i^' fhcu,' ^. '-/^ '7)i^AJ^Mj^ ^ ctci *^

C ci^i^' fhcu,' ^. '-/^ '7)i^AJ^Mj^ ^ ctci *^ B, C ci^i^' fhcu,' ^. '-/^ '7)i^AJ^Mj^ ^ ctci *^ /^- A J 'i.^ o 5?orfTfe liilire-chiitdr golfefop, fortalte af Slnben omling. 5tnbcn foregebe llbqaoc. 5p. g. tcenéballcg gorlng 1866. S?t

Læs mere

@ub unbflab bil ubfprebes unber IjanS legerings Seffdttelfe. llnber. lomme til at regere, og berfom bet bled {ædeten tittabt frembeteå at

@ub unbflab bil ubfprebes unber IjanS legerings Seffdttelfe. llnber. lomme til at regere, og berfom bet bled {ædeten tittabt frembeteå at JSanbljcb, ånnbfkab, B90 o$ ro forenet. Qtumnter 15 1. Jluguft 1908. 57. JUvgang (Bufce (Regering. «f ^ræfibent ^ofm Satjlor. (gottfat fra 6ibe 213.) Seg fan fjer enbbibere tilføje, at naar herren lommer

Læs mere

SftttnDtnaotcns Stjerne.

SftttnDtnaotcns Stjerne. 337 SftttnDtnaotcns Stjerne. #rpn før åt M^MrM^t 1P%*- anbtyeben, flunbflaben, Dtybett og SEroeit ete foreiube. 26; Aarg. Ur. 21 Den 15. August 1877. Pr.: 12 Øre pr. %au af fytcefibent 18vi&bam ^joitita,

Læs mere

k SiDffø'iap pige. @rpi fat Salc af 3Lp iel iutljøtt i), funb^ @nom 5lnfomft til fanbinabien, og bi r)o!be benne geft paa ($runb

k SiDffø'iap pige. @rpi fat Salc af 3Lp iel iutljøtt i), funb^ @nom 5lnfomft til fanbinabien, og bi r)o!be benne geft paa ($runb @rpi fat k SiDffø'iap pige. SawHeitn, fian&fkalmi, Øgtitn øg Ærønt tre fortneøe. Pr. 20. flen 15iie kiøber 1900. 49&e Jlargltttg. Salc af 3Lp iel iutljøtt i), funb^ fjolbt toeb Subilæuntlfeften i Sabernaftet

Læs mere

ifam alen". yps^$fytyéføc$pl js^igq\v\ King

ifam alen. yps^$fytyéføc$pl js^igq\v\ King yps^$fytyéføc$pl js^igq\v\ Sanbtyed, undfkab, JDgø o$ $ro forenet iiiummer 2 15. 3åtmar 1914 63. $anjishg King ifam alen".

Læs mere

Hummer l I. Januar 1912 61. ^årgang

Hummer l I. Januar 1912 61. ^årgang Mnbfyeb, åunøfkab, Ihjo og Uro forenet. Hummer l I. Januar 1912 61. ^årgang øpltjsning, Wanmlft ag JFren* Sale af Dr. ^ob, 9*. irf, ^ræfibent for tat=$rormalffoten i arisjouri, Ijolbt i alt 2afe Sabernafel

Læs mere

Hummer 19 t. Øfcfober 1909 58. Øaryang

Hummer 19 t. Øfcfober 1909 58. Øaryang Sanbtjeb, fiunofkab, Du, o ocj ro forenet, Hummer 19 t. Øfcfober 1909 58. Øaryang ^falj ørfcæolønjffce xpehifian inferefanfe øpiiagelfer i hef nørhlige Jffitextcu oø ftifllige Hfalj. Slrføotogien (Dlbfunbffab)

Læs mere

S&ari&tnaotens Stjerne.

S&ari&tnaotens Stjerne. 161 S&ari&tnaotens Stjerne. rptt før k j&djftø gaj^ *llip. anbtyeben, ftunbjlaben, Styben og S roen ere forenebe. 21 Aarg. Nr. 11. Den 1. Marts 1875. Pr.: 6 Sk. pr Expl. $

Læs mere

Hummer 9 1. paj 1909 58. $aruang

Hummer 9 1. paj 1909 58. $aruang 5an6ljed, åunofkab, 5Dy > 05 ro forenet. Hummer 9 1. paj 1909 58. $aruang i Jefu Sripi Strfce af 3?ihpe-$age5 $ elliøe affjolbteé i alt afe (Sitr,, Utal), ben 4., 5. og 6. 3lprit. et førfte SWøbe tog fin

Læs mere

r^s^h Ørgcm for 3>ages be ^t&ftehellige. (En i ilfim fil Hafianen. 1896 nøb ben ifre ringe $ærbigf)eb at blide tat i bet ftore gælleéffab

r^s^h Ørgcm for 3>ages be ^t&ftehellige. (En i ilfim fil Hafianen. 1896 nøb ben ifre ringe $ærbigf)eb at blide tat i bet ftore gælleéffab r^s^h Ørgcm for 3>ages be ^t&ftehellige. shle iiflke cempeu..sanobeden, åunofkaben, $n&en og OTroen ere foretuoe. ir. 10. 15 Pluj 1903. 52 Inrgang. (En i ilfim fil Hafianen. jftf Hfetøs irtiernør %6er

Læs mere

Presented to the. LI BRA RY of the UNIVERSITY OF TORONTO ESTATE OF THE LATE JOHN B. C. WATKINS

Presented to the. LI BRA RY of the UNIVERSITY OF TORONTO ESTATE OF THE LATE JOHN B. C. WATKINS Presented to the LI BRA RY of the UNIVERSITY OF TORONTO by ESTATE OF THE LATE JOHN B. C. WATKINS ( t &iilistqkkp af iffraingrriirs loga, ^, 0» er fat 5)?cb et ^aaut ot>ei: gceracrnc. Ubgioet af ^dfhabct

Læs mere

;>A >*^" " i « )7432784. 1 Hl3. rr^ 5«, r-r. ^-o-:-'-- f- M\-'^4 ^-"r

;>A >*^  i « )7432784. 1 Hl3. rr^ 5«, r-r. ^-o-:-'-- f- M\-'^4 ^-r )7432784 2 X-Wt >*^" ;>A " i «- rr^ 1 Hl3 1761 w 1 5«, r-r m i H^ ^-o-:-'-- f- M\-'^4 ^-"r .leeelx. j^dttb lltn t>ilb. gortixdtng af idrluftt af brn d^^qlbrnhallhf r^ociliaubrl (i. I]rt\rl). 1869.

Læs mere

^owwerrcfsf / ^^^ i. f. i o Is i. ,\y 18 70. OD. % jleitpls iarug.

^owwerrcfsf / ^^^ i. f. i o Is i. ,\y 18 70. OD. % jleitpls iarug. ^owwerrcfsf / ^^^,\y af i. f. i o Is i OD. % jleitpls iarug. 18 70. ^ étt Sømmmtisij i 1870. , (^^ (^^m^nme / O 2lf Mohi, 2)2eb Xræinit af 3. i^. S^ofenftanb. dd. %»eitfels JFarla t3 1870. f/f Hl ^8

Læs mere

aren ^ierfcgaarbø @titit(cbc SJærfer. øren ftlertegaartø Santlcfce Surfet ubgitme af IL 83. Sradjmami, 3f. 2. #eiberg og #. D. ^auge. SInben UbflaDe. @^lbenbalffe»oflljaabel, SRorbiff forlog. Bianco Suno«33ogtrt?rteri.

Læs mere

r w Ik2X $rg cm for a Siofef milt), en ung Sftanb, ber ønftebe at blibe be!enbt web be Sibflz- 3)acjes J&eUicje.

r w Ik2X $rg cm for a Siofef milt), en ung Sftanb, ber ønftebe at blibe be!enbt web be Sibflz- 3)acjes J&eUicje. r w Ik2X $rg cm for 3)acjes be Sibflz- J&eUicje. SBLE ijfike Tsempea. J?an5he0en, åmtofkaben, J)rj5en og QTroen ere foreneoe. Ur. 8. pen 15k april 1902. 51k larpitg. (In «t) llbklinø af fuanøeliet. Xate,

Læs mere

brief PTB 0041762 v.2

brief PTB 0041762 v.2 CO brief PTB 0041762 v.2 øbflu>nmu». af $*et*tfa SBrettter. ' u- Hnbcn >eel. tfjøbenfjaun. fcøfer«og SorbanS gorlag. $rp!t (00 S. S. Safer. Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from

Læs mere

Irpn fat de Sid^c-Dages Jeffige.

Irpn fat de Sid^c-Dages Jeffige. s Irpn fat de Sid^c-Dages Jeffige. anbljeben, Æunbflaben, SDgbcn og Sroen ere forenebe. Ur. 3. Sen lftc looemoer 1886. 36te 3Ur$ai?c*. 2c\\cmtU DpftanMfe. 2)r. Snmann 3lbbott, en berømt amerilanff ejftlig,

Læs mere

http://www.archive.org/details/afmitlevnetmedde01mart

http://www.archive.org/details/afmitlevnetmedde01mart Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/afmitlevnetmedde01mart 3lf mit f etintt 'ebbclclfer af art en fen, gørfle Stfbcling. m:

Læs mere

JfalrHlur. åt albr-rtifltr- wulilil iinfl»il mit rtinlinlti til: Carl JUbrrii, 3 GommiSfton t)o 53og= og $aptri)anmer.( :.

JfalrHlur. åt albr-rtifltr- wulilil iinfl»il mit rtinlinlti til: Carl JUbrrii, 3 GommiSfton t)o 53og= og $aptri)anmer.( :. 2I?AS34..i- 7 (TO net", hu wulilil iinfl»il mit rtinlinlti til: åt albr-rtifltr- JfalrHlur fcunt til t>cve forljcntnvvcnbc Tivccteur Carl JUbrrii, cand pharmacie, og til Ijano gaber: kongelig Sanb^Duer*,

Læs mere

fterfom aftenen brøb frem, jfmnebe 3lben igjennem Sinbuerne fra be brebe 3lbfteber inbenfor, og aftensmaben anrettebes

fterfom aftenen brøb frem, jfmnebe 3lben igjennem Sinbuerne fra be brebe 3lbfteber inbenfor, og aftensmaben anrettebes . 289 rsftanbtnaotcns Stjerne. (Srpn før &t iålu- m% *!%*, anbljeben, Jhmbflfafcen, Stybett og SLroen ttt forenebe. 26. Aarg. Ir. 19. Den 1. Juli 1877. Pr.: 12 Øre pr. Expl. ^ammettfomft meb SSvi $bam

Læs mere

$rgcm for. 3>ages. isisfcarasarhæ. 3 fjabe ingen Slnelfe om, tjbor mange @ibfte=3)age Redige ber. Retlige. be Utofte«

$rgcm for. 3>ages. isisfcarasarhæ. 3 fjabe ingen Slnelfe om, tjbor mange @ibfte=3)age Redige ber. Retlige. be Utofte« ages be Utofte«Retlige..San&heften, åunofkaben, tyyben 03 QTvoen ere forene&e. Pr. 4. 15 februar 1903. 52 Jlnrøattg. isisfcarasarhæ jftf en afe af $ ræfthettf Jofep^ JF. Smifjj. ( fter

Læs mere

Presented to the. LIBRARY Of the UNIVERSITY OF TORONTO. Estate of the late. C Watkins. John B.

Presented to the. LIBRARY Of the UNIVERSITY OF TORONTO. Estate of the late. C Watkins. John B. Q 1 Presented to the LIBRARY Of the UNIVERSITY OF TORONTO by Estate of the late John B. C Watkins Seren ierfegaar&3 Samlebc SJcerfer, Sotnfe&e Surfer ubgitme af SI. 23. Sradjmann, 3. 8. #etberg og

Læs mere

^i/^ Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/minderfraenjerusoomunc J)eit l^euigc @roȎ Slirte. Jtiniier fra @tt 3entfafem$f(vrb.

Læs mere

Sftan&tnaotens Stjerne.

Sftan&tnaotens Stjerne. 161 Sftan&tnaotens Stjerne. rpn far åt jkdfte-sagw gitfiøe. anb$eben, Runbjlaben, Dtyben g Xioen ere focenebe. 25. Aarg. Nr. 11. Den 1. Marts 1876. Pr.: \i Øre pr. Expl. $ale af 2@tøfie 3of ft. e>mitfc,

Læs mere

*** ^redhfa asuemee. n. 6555^^6. S«e(. gøtjlt. ?. ' if.--/-=^*^' Cøfcré 09 Sorbané gortag. Jrpn ^oé (5. e. Søfer.

*** ^redhfa asuemee. n. 6555^^6. S«e(. gøtjlt. ?. ' if.--/-=^*^' Cøfcré 09 Sorbané gortag. Jrpn ^oé (5. e. Søfer. s/ *** «f ^redhfa asuemee. n. gøtjlt S«e(. 6555^^6?. ' if.--/-=^*^' Cøfcré 09 Sorbané gortag. Jrpn ^oé (5. e. Søfer. $)é ttnge og ten isamle^ ^et t)ar Wtenbæmring.,,!J}?in fmuffe, føbc/ allerbjærefte

Læs mere

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ.

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ. Digt af Otto Gelsted Salme Musik: ens Berg S A C T B C end fra din sæls e - len - de mod da - gens lys dit blik Du var din e - gen 6 b b b b fen - de, du selv var or - mens stik Hvor sært: mens du i mør

Læs mere

gibe 3-tgt paa. ben ellig«21anb 5{$aamin« belfer, og be b,imntelf!e anbfyeber, fom ere blebne forftynbte af @ub SProbfyerer,

gibe 3-tgt paa. ben ellig«21anb 5{$aamin« belfer, og be b,imntelf!e anbfyeber, fom ere blebne forftynbte af @ub SProbfyerer, 305 S&an&maoietis Stjerne. rpn før åt $i&$t Daøa < *Iliø*. anbl)eben, ftunbjlaben, 2)tyben og roen ere forenebe. 16. Aare. fir. Den 1å. Juli 1867. hh: 6 Sk. pr. Eip. ^tøbttenmfvbcfceit af ttttttbfeelfcar

Læs mere

gob Jpelbreb og unbfjeb. SSi t)abe fyabt en befynberltg WarStib, bog en meget tilfrebgftiuenbe Slib for at inbfamle ben.

gob Jpelbreb og unbfjeb. SSi t)abe fyabt en befynberltg WarStib, bog en meget tilfrebgftiuenbe Slib for at inbfamle ben. 257 Sftttiibtfittotcfis Seerne. rpn før åt ^idftø n$t& gdltjj*. anbfyeben, ftunbjlaben, Ityben og SEroen ece forenebe. il Aars. Ifc. 17. Den 1. Juni 1874. Pr.: (I Sk pr. ExpL $ale af ^*æf. tfoit t)be,

Læs mere

Denmark. Arbeiderkommissionen Betaenkning afgiven af den ifolge kgl. resolution of 20de september 1875 til undersogelse of arbeiderforholdene

Denmark. Arbeiderkommissionen Betaenkning afgiven af den ifolge kgl. resolution of 20de september 1875 til undersogelse of arbeiderforholdene Denmark. Arbeiderkommissionen Betaenkning afgiven af den ifolge kgl. resolution of 20de september 1875 til undersogelse of arbeiderforholdene i Danmark nedsatte kommission..-.- ; 'GJi^C I3f a isetænkning

Læs mere

'.-rat é-a y^-« : 1 1 M-M-r ja.^ Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/minsnsbrevenovookj ^,i»in ^ønø i^vnt'' Slouelte. II y

Læs mere

fom berettet i"9flarf. 1, 8. 2)ette fjaube politiff SBirfning paa tjine 2)age* Stegen^ ter, og ba SefnS &Q

fom berettet i9flarf. 1, 8. 2)ette fjaube politiff SBirfning paa tjine 2)age* Stegen^ ter, og ba SefnS &Q 97 tødmmiierø 8)tgon for ile $iil ie4)ages JSeffige. Sanbfyeben, Ænnbffaben, 2)t;ben og Xroen ere forenebe. Hr. 7. Den 1. Januar 1880. 29. forgong. Sale nf WW* 5». «t*arw, fjolbt i Sabernaflet i

Læs mere

lufinb pg een Slat s cl)m botics Cuentijr øg /ørlælltngrr 3 Ubiuil^ ogbaiic tiiu]. ^ts^-««^«? '- - Doltremai- tt)iileh. STn^fn 3)efl.

lufinb pg een Slat s cl)m botics Cuentijr øg /ørlælltngrr 3 Ubiuil^ ogbaiic tiiu]. ^ts^-««^«? '- - Doltremai- tt)iileh. STn^fn 3)efl. Cuentijr øg /ørlælltngrr lufinb pg een Slat ^ts^-««^«? '- - 3 Ubiuil^ l'ci! Doltremai- tt)iileh. STn^fn 3)efl. s cl)m botics SritbtS ogbaiic tiiu]. Sogttijtfeti. 1 853. 77^7 af tttinii øg rrn lat ^(ifccn

Læs mere

I21I** hw V, Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/skildringerfraitooflem ifolkelige ifotebtag af tntarb glemmer, Ouerlafvev

Læs mere

sapiens jgtj K e 3)ages J&elUge. be -Staflc- ørgcttt for tale af JDræftknt forenjo ånou) nabeme.

sapiens jgtj K e 3)ages J&elUge. be -Staflc- ørgcttt for tale af JDræftknt forenjo ånou) nabeme. sapiens jgtj K e ørgcttt for 3)ages be -Staflc- J&elUge. suls iihke 'sempeii. JSan&beDen, fstunofkaben, JDijåen 03 QTroen ere forenefte. Pr. 19. Pen lfb hiøber 1901. 50k Jlargattg. tale af JDræftknt forenjo

Læs mere

I I 6))ifekr ^f ^ft ^ØM W ^^Iffltl? famlebe «f. f. Hølimcttn. m^ '''iisiiii^ - X3JOfJO»lO«-6

Læs mere

n historisk og kritisk (ilraustiuing af PorntoiTismcns

n historisk og kritisk (ilraustiuing af PorntoiTismcns * ) n historisk og kritisk (ilraustiuing af PorntoiTismcns JreittRoinhjog ^b^ferebclæ, sanit ^kilttriitg^f?.f i;ta [6 ^tmnt^lige ^istorit af ^rcbie ^cftc Xt\fU c 5cn Xanf te *Pioncct"«Xt^Hctj, 187G. Church

Læs mere

cdeseret News.») refpelttoe folebogninger og i tilbørlig Drben til be beftemte @te= ber, Ijuor SBørnene funbe fe ^3roce =

cdeseret News.») refpelttoe folebogninger og i tilbørlig Drben til be beftemte @te= ber, Ijuor SBørnene funbe fe ^3roce = tømtmamens ^tjtmt cm for de $id le4)ages Jieffige. anbljeben, $nnbffaben, nben og Sroen erc forenebe. ttf. 1. Den lfje Mohr 1880. 30te j&ttpftiji Støt 33tc SlarSfeft. tor SuBei 09 øitibcltg^cb. (gra cdeseret

Læs mere

Hummer 21 l. Hobember 1914 63. Æargøng

Hummer 21 l. Hobember 1914 63. Æargøng Sanøijed, fiutidfkab, JHjo ocj Uro forenet. Hummer 21 l. Hobember 1914 63. Æargøng Befifcbelfen af btn %lligaan&. Sale of rølbfte 93.. Stobertg i Xabernaflet i alt Sale Sitt) ben 20. "Mai 1914. (Sluttet.)

Læs mere

nteb SØienttevfeflægten i bet ele tnget; iffe alene meb Jpenføit til i>ct, font fpecielt betegne«font 9teligion, men meb

nteb SØienttevfeflægten i bet ele tnget; iffe alene meb Jpenføit til i>ct, font fpecielt betegne«font 9teligion, men meb Crøcn for br Sio^r^ages Stiligt. «oa»bt5tb, Isttfkcits, Dnftt«$% *«««"«f»rrit**, Ur. 5. Pen 1. fharts 1898. 47k largang. tale af KpoM Mattyiaå I. Couilci), Ijøttt i alt Safc Gitt) ben «. Dftbr. 1897. SOiiue

Læs mere

Digitized by the Internet Archive in 2010 With funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/afefterladtebrevoomyns . 2lf efter I ab te S rene tit 3. $), ilpfter. SJ; ^ ^ jfarlngt of

Læs mere

Drpn for de Sid^e-Dages åeffige.

Drpn for de Sid^e-Dages åeffige. : 273 Drpn for de Sid^e-Dages åeffige. anbl^eben, ^urtbfeaben, Sgben og Sroen ere fotenebe. ttr. 18. Den \Ui luni 1882. 3Ue ^Lorgonci. ^0 Og ^aluttebftttbi^t^tienbe aatltge Slonfetettce«( fter Deseret

Læs mere

http://www.archive.org/details/brevefrapeterandooheib

http://www.archive.org/details/brevefrapeterandooheib 36/ Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/brevefrapeterandooheib Brctic fra I. %. ^eibcrø. '-H «'-- ti -.. rr 3^ Btetie fra

Læs mere

bigfe Sjergbale i ben ubtrt/ffetige en= figt at renfe og fra alt llreent, faa at bi funne blibe bolerebe tene i ubå em*

bigfe Sjergbale i ben ubtrt/ffetige en= figt at renfe og fra alt llreent, faa at bi funne blibe bolerebe tene i ubå em* 305 SftanDtnaotens Stjerne. for At JSidp < aø*s %A\igt anbbeben, SEitribjIa&en, 2)^ben og roen ere forenebe. 17. Aarg. fri 20. /)««/5. Jw/«/8 8. p riis: 6 Sk. pr. 5emævfnin$et af ^Jroefibent f^oung i Sabeniaflet

Læs mere

^iteia i':t- Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/lovenoglivetfortoodanw f ODttt Og it)tt JyoitæHing om en Stamftther. tujalter

Læs mere

Sif be brcefiberenbe 23iffobber: (Sbroarb. -Ipnnter, Seonarb SE. Jparbp og 3>e8fe (. fiittle. SPetet Sftaugtyan, brcefiberenbe 33if!

Sif be brcefiberenbe 23iffobber: (Sbroarb. -Ipnnter, Seonarb SE. Jparbp og 3>e8fe (. fiittle. SPetet Sftaugtyan, brcefiberenbe 33if! 273 SftanDtnaoiens Stjerne an for åt SOåftt laø*8 ellig*. anbtyeben, ftunbflaben, Dfcben og Jroen ere forenebe. 16. Aars. Ir. 18. Den 15 Juni 1867. Priis : 6 Sk. pr. 31 at& konference fot Sefit < fmftf

Læs mere

itf é t il «--«i 1 [ 1T RrMlL1 : ' & Ute*^^ w Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from Un ivers ity of Toronto http://www.archive.org/details/fraherregaardogloothyr C. A. Thyregod.

Læs mere

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ.

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ. Kor og solist en Lille Havfrue lan Menken/Howard shman rr: lemming Berg q=182 mf 5 9 Sø - græs er al-tid grøn-nest I na- bo -ens fis-ke-dam du sir' du vil 14 op på or-den Men det er da synd og skam her-ne

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. en eller et. bil sko hus bus bi ur. hus. bus. sko. bil. Her er seks ord. Træk streg til det rigtige billede.

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. en eller et. bil sko hus bus bi ur. hus. bus. sko. bil. Her er seks ord. Træk streg til det rigtige billede. Her er seks ord. bil sko hus bus bi ur Træk streg til det rigtige billede. Skriv de seks ord med en eller et foran. hus bus bi sko ur bil en eller et 1 Skriv en linje med hvert bogstav. b - i - l - s -

Læs mere

Dg atter; >erfom S elffe mig, ba kolber. mine 23efalinger. Slooftelen 3ofc;anne. figer ligelebcg: Zi)i Mk er ^iærligbebcn

Dg atter; >erfom S elffe mig, ba kolber. mine 23efalinger. Slooftelen 3ofc;anne. figer ligelebcg: Zi)i Mk er ^iærligbebcn 161 Slkm&maotens Stjerne. (Srpu før k ^iåfk Dhjj^ gdliø*. @anbr)eben, ftunbftaben, 2)^ben og STroen ere forcnebe. 7. Aarg. Kr. 11 Den i. Marts 1868. Pnis : 6 Sk. pr. ($ra the Millennial Star".) Stybigfyeb

Læs mere

%^ 'jy-.^^2ji^ EEEC i^ 3 i f f c r J) tt f. 3lf /orf. U[ Vflin øøne Brcue". ^ I ««Q 'A ^ " 3(^ fii()lc WiitO mid) in ^ic SJBcIt Mi miigcii oll)r. forlagt af Unberfitetéfcog^anbrev 2lnbr. g^veb. øjt.

Læs mere

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A Signe Wang arlsen Doks Sang Karen rarup q = 104 swing blues 1.Jeg kan mær-ke på mit her-te, når eg hop-per eg dan - ser rundt Krop-pen 7 den blir' varm kin -der - ne de bræn- der, så det næs-ten gør ondt

Læs mere

dkgan for tø 3to tt pages $elwje.

dkgan for tø 3to tt pages $elwje. 1 [289 dkgan for tø 3to tt pages $elwje. anbbeben, Æunbffaben,»ben 09 $roen ere forenebe. 2. Jlarg. flr- 19. lien 1. Jolt 1863. friis: 6 /? pr. tørpl. *}5ra?f*efcø motet jengtoelfe. (ftortfat fra $ag.

Læs mere

^n JJrt^øerfii. rin^^nø(r. SBcrn^atb erte» Cl)rtfttanta. 18^0. «e«*c«ak>9m. ^Tt>U i 5J. a. awalungé Officin.

^n JJrt^øerfii. rin^^nø(r. SBcrn^atb erte» Cl)rtfttanta. 18^0. «e«*c«ak>9m. ^Tt>U i 5J. a. awalungé Officin. *SiÉ&= BRIEF PTB 0041453 ^n JJrt^øerfii rin^^nø(r «f SBcrn^atb erte» «e«*c«ak>9m Cl)rtfttanta. 18^0. ^Tt>U i 5J. a. awalungé Officin. M fu Jitflers friniirlngtr af -^S93KaRE;»»e«- 6)«^tS?^. w [JiEiiMiS

Læs mere

jatø tebenbe 3nbbitbning t'raft. SjBrote- ftanttémen bar t Sbeort tilintetgjort bi?fe $3o(te og Sccnfer, bet er fanbt, og tiuabt

jatø tebenbe 3nbbitbning t'raft. SjBrote- ftanttémen bar t Sbeort tilintetgjort bi?fe $3o(te og Sccnfer, bet er fanbt, og tiuabt 369 Sftofibintiotens Stjerne. étgm for ét Jsidftø Jages 2 tltijj*. anbtkben, jhmbilaben, 3)i)bcn og Strøen ere forenebe. 7. Aarg. Ilr. 24. Den 18. Septbr. 18o8. Priis : 6 Sk. pr. Exp. Sftettcit at lomme

Læs mere

9)kngel paa be rette Svibler iffe forftaae. fanbe SPrincrper. SDtønge oprigtige SUJcenb. i SSerbcn Ijabe bebet af berel ganffe fjerte

9)kngel paa be rette Svibler iffe forftaae. fanbe SPrincrper. SDtønge oprigtige SUJcenb. i SSerbcn Ijabe bebet af berel ganffe fjerte 353 Sftan&tncmteiis Sfjerne #rpn før k j&djftø Saøfls $*IH i*. anbfyeben, Æunbffaben, 2>t)ben og STroett ete forenebe«il. Aarg. Nr. Dm 1. Septbr. 1862. Friis : 6 Sk. pr. Exp. ale af Kftfi Støb* &

Læs mere

Fader, du har skapt meg

Fader, du har skapt meg ader, du har skapt meg gm & bc 7 dm gm a - der du ha - r skapt meg Liv - et mitt e - g 7 & b gir deg dm Ta gm meg 7 bruk meg 2. Jesus, du har frelst meg...osv... 3. Hellig Ånd, kom og styrk meg... osv...

Læs mere

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement edikeret til entofte Jægersborg Kirkers Børne Pigekor Philli aber Halfdansuite or børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkoagnement til tekster af Halfdan Rasmussen Teksten er benyttet med tilladelse af

Læs mere

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling .2 N yt fra Storhøj Odder Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing 25 Fe bru ar 1998 Storhøj Grundejerforening indkalder til ordinær Gen er al for sam ling og ori en te ring om klo

Læs mere

>^aets ^l^zræ <$fé> '^^^?&&

>^aets ^l^zræ <$fé> '^^^?&& ' I.' >^aets ^l^zræ '^^^?&& Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/udvalgtedramatis08hert UbvalgU Dramattffe Da>rfet\

Læs mere

t'nti t fonbott. Mor 3- C.. jhenge. arl Sdjøntutøø foring @. 6. 2Bitu'<3 S3ci]tn}ffevi. Sttf 1 S (1 5.

t'nti t fonbott. Mor 3- C.. jhenge. arl Sdjøntutøø foring @. 6. 2Bitu'<3 S3ci]tn}ffevi. Sttf 1 S (1 5. lift mt t'nti t fonbott. Sttf Mor 3- C.. jhenge. arl Sdjøntutøø foring @. 6. 2Bitu'l)oli). fr til S3efi. 1 offerne.

Læs mere

reb og SJlenneffeneg Segemer flufle opboje til aliggiørelfe uben i)nb. Derfor flufle bereg STabemafler iffe unbertafteg tygbom og merte ligefora

reb og SJlenneffeneg Segemer flufle opboje til aliggiørelfe uben i)nb. Derfor flufle bereg STabemafler iffe unbertafteg tygbom og merte ligefora 161 Sfianbtnaoiens Stjerne rpn for ét jlidftø gaø^s gdliø*. anbbeben, Sunbflabcn, Dtyben og Sroen ere forenebe. 10. Aarg. fe 11. Den 1. Marts 1861. Priis : 6 Sk. pr. Exp. t)mgf)eb mob (&nb$ SStlUe. &et

Læs mere

fit Cib. 3eg troer tffe, at SJfenneffene bilbe Ijabe baret tyer, IjbiS bet iffe l)abbe l)ort meb til gorfomngsblanen. Seg anfeer

fit Cib. 3eg troer tffe, at SJfenneffene bilbe Ijabe baret tyer, IjbiS bet iffe l)abbe l)ort meb til gorfomngsblanen. Seg anfeer 97 fsfeanbmaoiens Stierne, (ftrpu før d* &tdfltø zgt& IpJt^ anbkben, Sunbffaben, >V/ben og roen eve forenebe. 17. Åarg. Nr. 7. Den 1. Januar 1868. Priis : 6 Sk. pr. Sxp 58emcev?mn#ev af tyvæfibent ). &.

Læs mere

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ.

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ. otoui ove sange a Cal Nielsen o landet ko klave Klave Bedt mildt c c n a Lasse Tot Eiksen, 2015 S A T B A 1 Den 2 Så 1 Den 2 Så danske sang e en ung lond ige, hun gå nyn i Danmaks hus, syng da, Danmak,

Læs mere

tf. ^pr *-**>./ J /' >. tan '?fs : V-i < C

tf. ^pr *-**>./ J /' >. tan '?fs : V-i < C tf. ^pr *-**>./ I v& J /' >. tan '?fs : t* hi V-i < C w i)tftøntø-fleøgraj>l)ifli /ttaanrtfltrtft. Urtitjjfret SE* Verfet, -T* «3C lijøbfitfyntm. ^orlaat af een gnltcntafffe 2*oahanNuiq. Srwft i bet

Læs mere

IDore Ifousb^r. Bt Bsrlæøe Scbjoll, 1Refc XUGltnø, fldfnn, CHICAGO JOHN ANDERSON PUBLISHING CO. VKt VV W WW t/o W W W WW W W W V.

IDore Ifousb^r. Bt Bsrlæøe Scbjoll, 1Refc XUGltnø, fldfnn, CHICAGO JOHN ANDERSON PUBLISHING CO. VKt VV W WW t/o W W W WW W W W V. IDore Ifousb^r lig IffKf VKt VV W WW t/o W W W WW W W W V Bt Bsrlæøe Scbjoll, 1Refc XUGltnø, fldfnn, *r CHICAGO JOHN ANDERSON PUBLISHING CO. EIERE SKANDINAVENS BOQHANDEL 1902 iv40 ^Ml) GqpghtN! COPYRIGHT

Læs mere

Matliiitft. usént øue. *>

Matliiitft. usént øue. *> -^ 4L.. Matliiitft usént øue. *> Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto Uncf http://www.archive.org/details/mathildeenungkonoosuee Jlnt>lcirninfl. i CO t't*'

Læs mere

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk Din kommentar er blevet udgivet. Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk GRET HE EL HOLM OG KIR STEN KUL L BERG 12. sep tem ber 2011 01:00 2 kom men ta rer De fle ste samvær s sa ger kan

Læs mere

BRIEF p,'\j 0041212 *» X. rvwjll 5R. g. runbldigé Snglandébrcue til ^ané )uftru Digitized by the Internet Archive in 2010 With funding from Un ivers ity of Toronto http://www.archive.org/details/nfsgrundtvigsbreoogrun

Læs mere

gffi e x c f n i»'g '7/ > -vv-v om,, '*1'

gffi e x c f n i»'g '7/ > -vv-v om,, '*1' 639.07801 I i fa-" ' 1 i gffi e x c f n i»'g '7/ > -vv-v om,, '*1' giffcrt^umtilliugcn t Hakfuni v'iv/. 'mm* 1864. '-'K JKfft' V.>V t (V:' V * /'' i'/ 'V * - 1» -Jf.i.j-.. V : ' ; ".; '-:- ' 'SfC" 8Ifjji»fji

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 8. november 1999 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Mandag den 8. november 1999 kl. 18.30 i mødelokale 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ re korsange tl dgte a Wllam Henesen ens erg ol og ne oran lt enor as q» I - I - dag er der Lys dag er der Lys oo sost.. O - ver- lod, et.. O - ver - lod et. n b. Lut - syn er er - den, n b. Lut - syn er

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

^ 4PSae f$*«f $ #?>åæv fv-^t

^ 4PSae f$*«f $ #?>åæv fv-^t W" Ol 00= ^ 4PSae f$*«f $ #?>åæv fv-^t Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/udvalgtedramatis04hert Ufcealgte Dramatiffc VætUv

Læs mere

Dronning Dagmar, en mini-opera.

Dronning Dagmar, en mini-opera. Coyright www.dichmusik.dk Sorano 1 Piano, hands layed by singers Allegro molto q=10 11 1 19 Arne Dich. 00 Dronning Dagmar, en mini-oera. Sorano 1, Piano, hands layed by singers 7 Allegretto 1. I Ribe Dron

Læs mere

Q. Gaitnott, Star.") at tale ifølge 2lanben SBeitebning. $rincibet, fom inber;olbc i bette friftfteb, er imiblertib iffe alene anbenbeligt faa

Q. Gaitnott, Star.) at tale ifølge 2lanben SBeitebning. $rincibet, fom inber;olbc i bette friftfteb, er imiblertib iffe alene anbenbeligt faa 209 Sfionbtnootens Sfjcrnc. før t\t jtødftø Daga Irilij«; anbbeben, ftunbftaben, Dtyben og roen ere forenebe. 11 Aars. lir. 14. /)«i 15 April 1863. Priis: 6 Sk. pr. $ale af ^Øtæjtbettt . Q. Gaitnott,

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere