a) fælles teoriudvikling, der ligger til grund for videncentrets spordeling og begrebslige arkitektur,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "a) fælles teoriudvikling, der ligger til grund for videncentrets spordeling og begrebslige arkitektur,"

Transkript

1 Årsberetning Fra etablering til konsolidering. Beretning om det første år i Læremiddel.dk Nationalt videncenter for læremidlers treårige bevillingsperiode fra september 2007 til september Etablering af Læremiddel.dk Med etableringen af Læremiddel.dk s følgegruppe har videncentret fuldendt sin første cyklus. Det første møde i følgegruppen bliver afholdt torsdag d. 30. oktober 2008, og i den forbindelse falder det naturligt at gøre status over videncentrets første år. Følgegruppen består af 15 personer, der repræsenterer videncentrets mange samarbejdsrelationer fra forskningssamarbejde til praksissamarbejde. Sammensætningen af gruppen og medlemmernes overvældende tilslutning vidner om en stor interesse for videncentret og dets genstandsområde. Med følgegruppen er videncentrets organisation på plads, og konturerne af Læremiddel.dk træder frem på baggrund af et år med et højt aktivitetsniveau. Etableringen af Læremiddel.dk kan deles op i teori- og konceptudvikling på den ene side, og kommunikation og markedsføring på den anden side. Teori- og konceptudvikling Bag det første års teori- og konceptudvikling står først og fremmest ledelsesgruppen, der er finansieret af videncentrets drift. Princippet har været, at alle aktiviteter, der bidrager til at etablere og konsolidere videncentrets base, finansieres direkte af ministeriets bevilling. Udviklingsprojekter, der bidrager til involverede medarbejdere fra de tre UC ers kompetenceudvikling, finansieres derimod primært af UC ernes medfinansiering. Denne fordeling har styrket partnerskabet, idet de tre medlemmer i ledelsesgruppen Jens Jørgen Hansen (UC Syd), Karsten Gynther (UC Sjælland) og Thomas Illum Hansen (UC Lillebælt) er gået sammen om at løse de opgaver, som er vurderet til at være af vital betydning for centrets fortsatte eksistens. Desuden har Rikke Schultz (UC Lillebælt) haft en sekretariatsfunktion det første års tid, fordi hun har haft en særlig viden om videncentrets logik fra den oprindelige ansøgning om midler til et Nationalt videncenter for læremidler, og denne viden har været vigtig for at skabe en kontinuerlig overgang fra etablering til konsolidering. Kort fortalt omfatter videncentrets drift altså langt mere end administration. Resultatet af ledelsesgruppens første arbejdsår er således: a) fælles teoriudvikling, der ligger til grund for videncentrets spordeling og begrebslige arkitektur, b) udvikling af projektdesign, der er i overensstemmelse med ovennævnte arkitektur, c) kvalitetssikring af projekterne og faglig sparring, der er med til at sikre en ensartet og sammenhængende kvalitet, d) etablering af internationalt netværk herunder optagelse i det globale netværk IARTEM (The International Association for Research on Textbooks and Educational Media). e) udvikling af nye uddannelsestilbud: et PD-modul om læremidler til en ny mediepædagogisk vejlederuddannelse, et master-modul om læremiddeldidaktik og udarbejdelse af en ny fæl-

2 les skandinavisk master i uddannelsesmedier i samarbejde med Senter for Pædagogiske Tekster (Høgskolen i Vestfold) og DidaktikDesign (Stockholm Universitet), f) etablering af E-tidsskriftet Læremiddeldidaktik og indhold til det første nummer af tidsskriftet, der præsenterer ledelsesgruppens teoriudvikling og dermed videncentrets grundlag, g) et evalueringsseminar, der blev afholdt primo december 2007 for særligt udvalgte samarbejdspartnere (deltagerantal: 53), h) en konference om læremidler i læreruddannelsen ved UC Lillebælt med 110 deltagere og professor Peter Mortimore som første oplægsholder (især kendt fra PISA), i) Forum for læremiddeldidaktik, en række af mindre seminarer, der bliver holdt med 1-2 måneders mellemrum for projektdeltagere i Læremiddel.dk og nære samarbejdspartnere (gennemsnitligt deltagerantal: 22-23), j) Udvikling og etablering af et nyt koncept for forlagssamarbejde, hvor videncentret løser evalueringsopgaver for forlag, k) udvikling og etablering af et nyt koncept for praksissamarbejde: Faglige udviklingsskoler, der er udvalgte folkeskoler, hvor et fagligt miljø udvikles med henblik på praksisbaseret evaluering af læremidler, l) etablering af et forskningssamarbejde med dels forskningscentret DREAM (SDU) om en større kvantitativ undersøgelse af læremidler i henholdsvis folkeskolen og gymnasiet, dels forskningsprogrammet IT og Medier i et læringsperspektiv (DPU) med henblik på at styrke dialogen mellem praksis- og forskningsfeltet, m) fundraising, der omfatter ansøgninger til Tips og Lotto, Erhvervs- og Byggestyrelsen, Det strategiske forskningsråd, Undervisningsministeriet og Carlsbergfondet. Derudover har Læremiddel.dk været involveret i en række andre ansøgninger, som partnere eller på konsulentbasis i tilfælde af, at ansøgningerne gik igennem, Kommunikationsindsatsen I marts 2008 ansatte Læremiddel.dk en kommunikationsmedarbejder med ansvar for videncenterets kommunikationsindsats. For at koordinere og dermed styrke indsatsen blev der i foråret formuleret en kommunikationsstrategi. Målene i strategien for den treårige bevillingsperiode er som følger: Videncenteret vil fra efteråret 2008 udsende eget nyhedsbrev hver måned Videncenteret vil fra 2009 to gange årligt udgive eget tidsskrift Videncenteret vil i perioden to gange medvirke i artikler i forlagsrelaterede fagblade Videncenteret vil to gange årligt producere artikel til interne UC-nyhedsbreve Videncenteret vil to gange årligt producere/levere materiale til eksterne UC-nyhedsbreve Videncenteret vil fire gange årligt publicere debatindlæg, kronik, artikel, interview i de landsdækkende, regionale eller lokale medier Videncenteret vil årligt arrangere en journalisttur i forbindelse med offentliggørelse/implementering af projektresultater

3 Hjemmeside Omdrejningspunktet for videncentrets kommunikationsstrategi er etablering af internetportalen der blev lanceret i juli I løbet af den første måned efter lanceringen lagde knap 1000 besøgende vejen forbi siden et tal der forventes at stige i takt med at videncentrets øvrige aktiviteter sættes i gang. Fra platformen udsender Læremiddel.dk månedlige nyhedsbreve første gang august I skrivende stund abonnerer omkring 150 på nyhedsbrevet, der ud over at berette om nyt fra videncenteret og det faglige område er etableret med henblik på at skabe trafik på hjemmesiden. Videncenteret har tillige udsendt det første elektroniske tidsskrift i oktober Tidsskriftet fungerer som organ for teoriudvikling og præsentation af projekter og projektresultater i videncentret. I den første udgave er det primært Læremiddel.dk s ledelsesgruppe, der har skrevet for at præsentere centret, men det er tanken at artiklerne i tidsskriftet på sigt kommer omkring videncentrets tre projektspor. Ved udgangen af året udgives tidsskriftet i trykt format. Det trykte tidsskrift kan rekvireres mod betaling. Synlighed i offentligheden Læremiddel.dk har udsendt pressemeddelelse til de involverede UC er i forbindelse med opstart af videncentrets projekter. Dette tiltag gav omtale på partnernes hjemmeside. Der har tillige været bragt omtaler af videncentret i UCLs interne nyhedsbrev, UCLs eksterne nyhedsbrev samt den forlagsrelaterede udgivelse Kolon. Vi planlægger desuden udsendelse af debatindlæg i efteråret i forbindelse med samarbejdet med Odense Kommune. Endelig har ledelsesgruppen holdt en række oplæg og foredrag: Oplæg/paper ved Jens Jørgen Hansen: Digital textbooks a new concept for understanding and doing research in learning materials ved konferencen Designs for learning Stockholm Universitet, marts 2008 Oplæg ved Jens Jørgen Hansen: Lærermiddelformidling tendenser og udfordringer, CFU Konsulenternes arbejdsdag, Gjern 21/ Oplæg ved Thomas Illum Hansen: Hvad skal vi med et nationalt videncenter for læremidler, CFU-ledernes møde i Foreningen af Centre for Undervisningsmidler i Danmark, 22/ Konferencer Ifølge udviklingsplanen vil Læremiddel.dk årligt afvikle en større konference, der lægger sig op ad centrets tre projektspor. For efteråret 2008 er planlagt en konference om kvalitet i lærermidler med fokus på produktionssporet. Målgruppen for konferencen er undervisere i folkeskolen og læreruddannelsen, skolebibliotekarer, medarbejdere i de pædagogiske mediecentre, CFU-konsulenter, læremid-

4 delkonsulenter i kommunerne, lærebogsforfattere, forlagsredaktører samt andre med interesse for kvalitet i læremidler. Interessen for konferencen har været stor, og knap 200 deltagere fra hele landet deltog i arrangementet. Projekterne I overensstemmelse med videncentrets udviklingsplan er der sat projekter i gang inden for centrets tre projektspor. Alle projekter følger indtil videre den tidsplan og de milepæle, som ligger til grund for den løbende evaluering af projekterne. Vores kommunikationskonsulent er blevet involveret i den overordnede projektstyring i samarbejde med undertegnede, mens de to andre ledelsesrepræsentanter fungerer som kontaktpersoner for deres respektive UC er, og som sådan tager sig af den lokale kontakt og løbende sagsbehandling. Er der problemer drøftes de i ledelsesgruppen, men indtil videre har der primært været mindre logistiske problemer. Produktionssporet Inden for produktionssporet satte Læremiddel.dk fire pilotprojekter i gang i løbet af foråret 2008 i samarbejde med de to største forlag på markedet: Alinea og Gyldendal. Det første projekt er afsluttet: en kvalitativ evaluering af Gyldendals digitale læremiddel abc.dk, der er et ITiF-produkt produceret med henblik på at støtte en undervisningsdifferentieret begynderlæsning. De tre andre projekter omfatter udover evaluering en digital spørgeskemaundersøgelse af en tyskfaglig lærervejledning og udvikling af henholdsvis en videobaseret lærervejledning og et didaktiseret digitalt leksikon. Tilsammen rummer de fire projekter en systematisk spredning, der viser potentialet i et produktionsspor. Gyldendal har udtrykt stor tilfredshed med gennemførelsen af det første projekt. For at sikre et tilsvarende kvalitetsniveau i de andre produktionsprojekter, er Martin Reng der var involveret i det første projekt blevet forlagskoordinator med særligt ansvar for projektstyring af produktionssporet, udbygning af kontakter og netværk og opsøgende arbejde. I den forbindelse bør det nævnes, at UC Lillebælts prorektor Jørgen Thorslund, i samarbejde med undertegnede, har fået skrevet vores forlagssamarbejde ind som førstnævnte eksempel i en ansøgning, som sekretariatet for professionshøjskolernes Rektorkollegium har sendt til Rådet for Teknologi og Innovation for at få professionshøjskolerne opført på en liste over godkendte videninstitutioner. Listen kan bruges af små og mellemstore erhvervsvirksomheder til at få en videnkupon, som de kan indløse i form af et samarbejde med en videninstitution fx et samarbejde mellem et forlag og Læremiddel.dk, hvis professionshøjskolerne bliver godkendt af Rådet for Teknologi og Innovation. Endelig skal det nævnes at vi netop har igangsat et femte projekt, et bogprojekt i samarbejde med Dansklærerforeningen vedrørende evaluering af materialer i danskfaget. Anvendelsessporet Inden for anvendelsessporet har Læremiddel.dk i samarbejde med det nationale forskningscenter DREAM iværksat en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af læremidler i folkeskolen og de gymnasiale ungdomsuddannelser. Derudover er projektet Læremiddelkultur 2,0 sat i gang, og der er etableret fem faglige udviklingsskoler i samarbejde med Odense Kommune. Spørgeskemaundersøgelsen vidner om et tæt samarbejde mellem DREAM og Læremiddel.dk, der peger på nogle af fordele og muligheder, som ligger i at styrke samarbejdet mellem

5 de to centre og mere generelt søge partnerskaber med forskningsfeltet. Samarbejdet bygger på en aftale om fælles offentliggørelse af undersøgelsen samt en gensidig orienteringspligt i forbindelse med brug af data fremover. Analyseinstituttet Zapera.com står for selve dataindsamlingen, mens DREAM og Læremiddel.dk står for design af undersøgelsen og for den efterfølgende analyse af data og afrapportering. Undersøgelsens respondenter er faglærerne i dansk og matematik i henholdsvis 8. klasse i folkeskolen og 2. G i de gymnasiale ungdomsuddannelser. Undersøgelsen forventes afsluttet ultimo december Læremiddelkultur 2,0 er sat i gang med tre delprojekter, et for hvert UC. De tre delprojekter bidrager ved at kortlægge forskellige læremiddelkulturer i folkeskolen med særlig henblik på at belyse potentialer og problemer i elevers og læreres stigende brug af gratis, internetbaserede og delvist brugergenerede materialer (web 2,0 læremidler). På baggrund af kvalitative studier af læremiddelkulturer i seks skoler, forsøger projektet via aktionslæringsforløb at udvikle nye didaktiske principper, der kan hjælpe lærere med at tilrettelægge undervisning, som kan matche de udfordringer, skolen i vidensamfundet står overfor. Projektets resultater og teoriudvikling formidles afslutningsvis med en bogudgivelse. De fem faglige udviklingsskoler er, som beskrevet ovenfor, udvalgte folkeskoler, hvor et fagligt miljø udvikles med henblik på praksisbaseret evaluering af læremidler. Således er der etableret henholdsvis en dansk-, historie-, religions- matematik og naturfagsskole i et samarbejde med Odense Kommune og Læreruddannelsen i Odense. Odense kommune har tildelt 100 timer årligt til to faglærere per skole i en periode på i alt tre år. Timerne går til, at lærerne kan indgå i et tæt samarbejde med videncentret og læreruddannelsen og bidrage med praksisviden om læremidler. I første omgang sker det i kraft af et aktionslæringsforløb, hvor lærerne reflekterer over egen praksis og systematisk veksler mellem et handlingsrum og et refleksionsrum med henblik at få tydeliggjort deres praksisviden. Læreruddannelsen i Odense har tildelt fem faglige koordinatorer hver 150 timer om året samt 400 timer til en skolekoordinator, Niels Grønbæk, der har det overordnede ansvar for at samle trådene. Læremiddel.dk bidrager med koordinering, konceptudvikling og samarbejdsprojekter. På den måde kan etableringen af Faglige Udviklingsskoler ses som mønstereksempel på et partnerskab mellem en kommune, en professionsuddannelse, et nationalt videncenter og de forlag, der involveres via videncentret, et eksempel som Læremiddel.dk gerne vil udbrede, dels som koncept for beslægtede partnerskaber, dels som et udvidet partnerskab, idet flere skoler, kommuner og læreruddannelser efterhånden inddrages. Et beslægtet pilotprojekt er sat i gang sammen med Fåborg-Midtfyn Kommune, hvor en håndfuld skoler er involveret i et aktionslæringsforløb. Hensigten er også her at få formuleret praksisviden og skabt et koncept for nye typer af skoleudviklingsprojekter og måder at samarbejde med kommuner på. En af udfordringerne i den forbindelse bliver at finde nye forretningsmodeller, da kommunalt samarbejde sorterer under professionshøjskolernes afdelinger for efter- og videreuddannelse. Vurderingssporet Inden for vurderingssporet er der sat fire større projekter i gang: Læremidler om læremidler, LÆRGE, Læremiddelformidling, Læremidler i praktiksamarbejdet og Klassikere i klasseværelset. Læremidler om læremidler er Læremiddel.dk s hidtil største projekt. Det blev iværksat med et 2-dages kick-off-internat i august. Projektet omfatter syv delprojekter, der til-

6 sammen skal støtte, at læremiddelsperspektivet bliver implementeret i læreruddannelsen på mere systematisk vis end det hidtil har været tilfældet. Midlet er udvikling analysemodeller og en kombination af bog- og web-baserede læremidler til alle fag og fagblokke i læreruddannelsen. Målet er at bidrage til en didaktisk og organisatorisk udvikling af læreruddannelsen ved at sætte fokus på vurdering og brug af læremidler i folkeskolen. Projektet sigter således mod at understøtte udviklingen af en mere praksisnær og professionsrettet undervisning i læreruddannelsen. LÆRGE er et mindre projekt, der ikke desto mindre spiller en central rolle for centrets teoriudvikling. Formålet med projektet er at skabe et fagligt solidt overblik over læremiddellandskabet ved at kortlægge forskellige typer lærermidler og udvikle en læremiddeltypologi, der kan kvalificere karakteristikken af læremiddeltyper og vurderingen af det enkelte læremiddel og dets pædagogiske kvaliteter. Projektet munder ud i en publikation om læremiddelgenrer og læremiddeltypologier. Læremiddelformidling er et CFU-relateret projekt, idet deltagerne er repræsentanter fra partnerskabets CFU'er, der bruger deres egen praksis som empirisk grundlag for projektet. Formålet med projektet er at undersøge og udvikle formidlingsstrategier for CFU'er og skolebiblioteker herunder hvordan vi kan kategorisere læremidler, karakterisere læremidlers designpotentiale for praksis, opbygge viden om best-practice med omdrejningspunkt i læremidler og vejlede om læremidlers konkrete praksisrelevans for konkrete undervisningssammenhænge. Projektets resultater formidles i en publikation og i en konference. Læremidler i praktiksamarbejdet er et samarbejdsprojekt, eftersom det både involverer medarbejdere fra partnerskabets CFU ere og læreruddannelser. Målet med projektet er tre delprojekter, et for hvert UC, der hver især afprøver modeller for et samarbejde mellem CFU er og læreruddannelser med henblik på at gøre systematisk analyse og brug af læremidler til en integreret del af de lærerstuderendes planlægning, gennemførelse og evaluering af praktik i grundskolen. Fælles for de fire projekter er, at de alle har en strategisk betydning for opbygningen af et videncenter, hvis eksistensberettigelse er at udvikle teoretisk kvalificeret viden om læremidler, der kan bruges til at vejlede praksis. Det femte projekt, Klassikere i klasseværelset, er finansieret af Carlsbergfondet. Projektet omfatter dels udvikling af et nyt koncept for litteraturundervisning, der behandler litterære tekster som læremidler, dels udvikling og afprøvning af nye prototyper på litteraturhistoriske læremidler til folkeskolen og de gymnasiale ungdomsuddannelser. Forankring i professionshøjskolerne Læremiddel.dk har realiseret målsætningerne i videncentrets udviklingsplan vedrørende involvering og kompetenceudvikling af medarbejdere ved de tre professionshøjskoler i partnerskabet. Ud over henholdsvis videncentrets leder og kommunikationskonsulent er der 54 medarbejdere i partnerskabet involveret i videncenteraktiviteter. Mange er involveret timer om året. Nøglepersoner er involveret med op til 800 timer, men der er også eksempler på konsulenter, der ikke er finansieret direkte af videncentret typisk i forbindelse med samfinansierede projekter, fx hvor CFU erne eller læreruddannelsen selv bidrager med timer til medarbejdernes udviklingsarbejde i relation til Læremiddel.dk.

7 Fundraising Det første år har været præget af udarbejdelse af en række projektansøgninger, der giver anledning til eftertanke. Udfordringen består i at begrænse sig til at søge de midler, der kan være med til at udvikle og sikre videncentrets fortsatte eksistens. Man skal med andre ord undgå at skyde på alt, der bevæger sig. Læremiddel.dk har modtaget utallige henvendelser fra mulige samarbejdspartnere. Generelt har ledelsesgruppen valgt en selektiv strategi. Er der ikke tale om projektansøgninger, der lever op til vores kriterier fra udviklingsplanen, har vi sørget for at blive skrevet ind i de respektive projekter som potentiel konsulentydelse uden at forpligte os. Ikke desto mindre er der blevet brugt en vis tid på at bidrage til frugtesløse ansøgninger. Således har vi både gode og dårlige erfaringer med at søge midler. Gode erfaringer Først de gode nyheder: Læremiddel.dk har fået kr. fra Tips og Lotto til at producere web- TV til matematik- og naturfagsundervisning og knap kr. fra Carlsbergfondet til et projekt om Klassikere i klasseværelset. Bevillingerne er en vigtig motivation for at videreføre en progressiv fundraising-strategi, og så har de betydning for at videncentret opfylder sine økonomiske målsætninger. En anden god nyhed er, at Læremiddel.dk har et større delprojekt (om læsning og læremidler på et kognitivt grundlag) i en ansøgning til det strategiske forskningsråd, der er blevet vurderet præ-kvalificeret. Det betyder at vi nu er med i en sidste runde, hvor to ud af seks projekter får tildelt midler. Århus Universitet er tovholder på projektet, og Læremiddel.dk søger i den forbindelse om kr. Endelig er der vores seneste store satsning: Brugerdreven innovation af digitale læremidler, en ansøgning til Erhvervs- og Byggestyrelsens Program for brugerdreven innovation. Bag projektet står et større partnerskab, der omfatter tre forlag (Alinea, Dafolo og Mikro Værkstedet), to andre forskningsenheder (SDU: KnowledgeLab og DPU: Program for IT og medier i et læringsperspektiv), UNI C og to kommuner (Odense og Fredericia). Projektets samlede budget er på kr. Læremiddel.dk s andel er , heraf ansøgt tilskud: kr. En mindre ansøgning til Lærerstandens Brandforsikring sammen med produktionsselskabet MediaSyd bør også nævnes, da vi søger om kr. til at etablere en digital platform til distribution af web-tv. Dårlige erfaringer I august måned 2008 har vi sammen med Nationalt Videncenter for Læsning (NVL) søgt om 1,5 million, der var afsat til at udvikle materialer til læsning i erhvervsskolerne hvilket NVL var blevet opfordret til af områdets ministerielle fagkonsulent. Vores ansøgning blev imidlertid ikke behandlet, da fagkonsulenten sideløbende havde indgået en aftale med repræsentanter fra erhvervsskolerne om, at de gennemførte projektet med os som mulige ressourcepersoner. De to nationale videncentre har imidlertid dårlige erfaringer med at blive brugt som ressourcepersoner af erhvervsskolerne i forbindelse med et pilotprojekt, da projektholderne ikke havde klare mål for konsulentopgavernes omfang og indhold. Eksemplet er symptomatisk for en række mulige projekter, hvor vi har brugt tid på at tage stilling til henvendelser og orientere os for at være med i relevante projekter.

8 Fundraising fremover Projektansøgninger af den førstnævnte art vil blive prioriteret, fordi de kan være med til sikre videncentrets fortsatte eksistens. Samtidig vil vi - på baggrund af de dårlige erfaringer - skærpe kravene til projekter og/eller projektansøgninger, vi vil bruge tid på. Forudsætningerne bør således være: Klare præmisser og kriterier for den udbudte opgave Klart definerede timetal og opgaver, hvis vi skal løse konsulentopgaver Velstrukturerede projekter, hvor vi kan stå inde for kvaliteten. Det er helt afgørende, at vi fokuserer vores indsats, og ikke forsøger at være lidt med i for mange halvhjertede forsøg. Udfordringen består i at blive stadigt bedre til at scanne markedet for relevante samarbejdsprojekter og fondsmidler og prioritere vores indsats. For tiden arbejder vi på to ansøgninger, en til Egmont-fonden og en til UVM vedrørende faglig læsning og læremidler. Egmontfonden: Ebbe Dam Nielsen har opfordret os til at søge fonden om midler til ph.d.-projekter med læremidler som undersøgelsesfelt. Planen er at søge om midler til en ph.d.-konstruktion med tre sammenhængende projekter, men med hvert sit fokus, henholdsvis bogbaserede læremidler, webbaserede læremidler og brugen af gratis og ofte brugergenerede materialer på nettet, også kaldet web 2,0. Projekterne er fordelt med et per professionshøjskole, så konstruktionen kan styrke partnerskabet. Læremiddel.dk er inspireret af et af Senter for Pædagogiske Teksters større projekter gået sammen med Nationalt Videncenter for Læsning om at designe et omfattende projekt om faglig læsning og læremidler. Projektets ambitionsniveau indebærer, at vi vil forsøge at løfte det op på et ministerielt niveau og søge UVM om støtte til at realisere projektet. Derudover har vi planer om at søge om flere Tips og Lotto-midler til produktion af web-tv. Nye uddannelsestilbud Et andet indsatsområde for Læremiddel.dk det første år har været udviklingen af nye uddannelsestilbud til brugere af læremidler på forskellige niveauer. Nationalt har vi været involveret i UC Sjællands og UC Københavns ansøgning om at udvikle den pædagogiske diplomuddannelse. Konkret har vi bidraget med udvikling af et nyt PD-modul, Læring og læringsresurser, til skolebibliotekar og it- og medievejlederuddannelserne. Med dette modul har vi sat fokus på læremidlers betydning inden for det mediepædagogiske område i folkeskolen. Samtidig har vi en forventning om at modulet også kan have relevans for andre vejlederuddannelser, da det med fordel kan indgå i fx læsevejleder- eller matematikvejlederuddannelserne, hvor der ligeledes er et behov for at integrere analyse og vurdering af læremidler som et fast element. I en skandinavisk sammenhæng er vi desuden involveret i udviklingen af en ny fælles skandinavisk master i uddannelsesmedier i samarbejde med Senter for Pædagogiske Tekster (Høgskolen i Vestfold) og DidaktikDesign (Stockholm Universitet). Som titlen angiver, befinder vi os inden for samme mediepædagogiske område, men på et andet fagligt niveau og med en anden målgruppe. En master i Norge og Sverige svarer til en kandidatuddannelse i Danmark. Derfor er vores engagement som videncenter med base i professionshøjskolerne betinget af vores samar-

9 bejde med de skandinaviske partnere, da vi ikke selv har udbudsretten. Dette er imidlertid ikke noget problem, da samarbejdet bygger på et partnerskab, hvor de tre parter bidrager med hvert et modul til uddannelsen og varetager en tredjedel af undervisningen og vejledningen af de specialeskrivende, der vælger et emne i relation til Læremiddel.dk s modul: Evaluering og vejledning. Udviklingen af en skandinavisk master kan få vidtrækkende betydning for videncentret som omdrejningspunkt for: centrets teoriudvikling det skandinaviske samarbejde kompetenceudvikling af konsulenter og undervisere i professionshøjskolerne. Læremiddel.dk har valgt at bidrage med et modul om evaluering og vejledning, fordi netop dette aspekt understøtter vores samarbejde med forlag og uddannelsesinstitutioner. Hensigten med at fokusere på evaluering af og vejledning i brug af læremidler er at bringe beskæftigelsen med læremidler op på et niveau, hvor det bliver tydeligt, at den kan have gennemgribende konsekvenser for såvel den konkrete undervisningspraksis som den måde, vi organiserer uddannelser på. Derfor har vi store forventninger til det skandinaviske samarbejde. Netværk Som årets aktiviteter afspejler, har Læremiddel.dk etableret et omfattende netværk, der indbefatter samarbejde eller samarbejdsaftaler med centrale aktører inden for: Praksisfeltet: skoler i henholdsvis Odense, Fredericia, Kolding, Fåborg-Midtfyn og Køge Kommune. Ofte er der aftaler og samarbejdsrelationer på kommunalt niveau, hvilket stemmer overens med videncentrets generelle interesse i læremiddelstrategier på et organisatorisk niveau. National forskning: forskningscentret DREAM (SDU), forskningscentret KnowledgeLab (SDU) og forskningsprogrammet IT og medier i et læringsperspektiv (DPU). Derudover samarbejder videncentret med enkeltpersoner i forbindelse med enkeltstående projekter og projektansøgninger. Et gennemgående træk ved forskningssamarbejdet er, at det bygger på en partnerskabstanke: at parterne besidder komplementær viden og kompetencer, der dels kan berige hinanden, dels danner grundlag for fondsstøtte. Skandinavisk forskning: Senter for Pædagogiske Tekster (Høgskolen i Vestfold) og Didaktik- Design (Stockholm Universitet). Samarbejdet er primært koncentreret omkring etableringen af en skandinavisk master, men de skandinaviske samarbejdspartnere har samtidig haft afgørende betydning for Læremiddel.dk s teoriudvikling. Det globale forskningsnetværk IARTEM (The International Association for Research on Textbooks and Educational Media): Skandinavien er stærkt repræsenteret i IARTEM, og Læremiddel.dk s engagement kan være med til at styrke muligheden for at søge EU-fonde om midler til fælles forsknings- og udviklingsprojekter. OECD-forskning: Christian Wang, en af arkitekterne bag Læremiddel.dk, er blevet udpeget af UVM som international uafhængig ekspert i DLR (Digital Learning Resources) og bruges

10 af OECD/CERI (Centre for Educational Research and Innovation at the Directorate for Education of the OECD) som sådan. Christian er stadig tilknyttet Læremiddel.dk og har introduceret centret via sit internationale samarbejde, bl.a. via en engelsksproget folder, vi har udarbejdet til formålet. Indtil videre har det betydet, at Læremiddel.dk har leveret sparring på OECD s arbejde, bl.a. på Beñat Bilbao-Osorios design for en undersøgelse af brugen af digitale læringsressourcer i OECD-landene. Forlagsbranchen: Alinea, Gyldendal, Dansklærerforeningen, Dafolo og Mikro Værkstedet har fungeret som samarbejdspartnere her i opstarten. Udover de fire pilotprojekter, har samarbejdet været koncentreret om bogudgivelser (herunder udgivelse af vores tidsskrift), fundraising og foredragsvirksomhed (fx direktør ved Gyldendal Uddannelse Mathias Bruuns oplæg ved vores konference om kvalitet i læremidler, direktør ved Alinea Ebbe Dam Nielsen er sessionsleder for Læremiddel.dk s session ved Uddannelsesforum 2008, og undertegnede holder et oplæg ved SFU s årsmøde (Sektion for Undervisningsmidler) og et oplæg for Dansk Forfatterforening i Andre nationale videncentre: Det første år har Læremiddel.dk især arbejdet sammen med Nationalt Videncenter for Læsning i forbindelse med dels sparring og videndeling vedrørende opbygning af videncentre, dels fælles projektansøgninger. Samtidig har vi inviteret NA- VIMAT (Nationalt Videncenter for Matematikdidaktik) med i et af vores projekter, Læremidler om læremidler, med det resultat, at de er med til at finansiere det matematiske delprojekt, hvor de har to projektdeltagere med. Aktuelle udfordringer Læremiddel.dk s største udfordring fremover er at finde forretningsmodeller, der kan sikre videncentrets fortsatte eksistens. Derfor har vi brug for at kortlægge diverse forretningsmodeller, finansieringsmuligheder og samarbejdsrelationer. Et foreløbigt overblik over samarbejdspartnere og finansieringsmuligheder omfatter: Samarbejdspartnere: Forlag IARTEM UVM og andre videncentre Skoler og kommuner Universiteter Finansieringsmuligheder: Privat kapital og fonde EU-fonde og nordiske fonde Ministerielle bevillinger og puljer Kommunale puljer Forskningsfonde Der er ikke en simpel relation mellem samarbejdspartnere og finansieringsmuligheder. Som vores BDI-ansøgning viste, er det ofte et sammensat partnerskab, der åbner for nye former for finansiering. Derfor er det vigtigt for videncentret at få skabt overblik og formuleret en differentieret finansieringsprofil. På vegne af Læremiddel.dk Thomas Illum Hansen, oktober 2008

Konsolidering og videreudvikling. Beretning om det andet år i Læremiddel.dk s treårige bevillingsperiode fra september 2008 til september 2009.

Konsolidering og videreudvikling. Beretning om det andet år i Læremiddel.dk s treårige bevillingsperiode fra september 2008 til september 2009. Årsberetning Konsolidering og videreudvikling. Beretning om det andet år i Læremiddel.dk s treårige bevillingsperiode fra september 2008 til september 2009. Konsolidering og videreudvikling af Læremiddel.dk

Læs mere

Nye udviklingsområder. Beretning om Læremiddel.dk s første år fra september 2010 til september 2011 uden en ministeriel bevilling.

Nye udviklingsområder. Beretning om Læremiddel.dk s første år fra september 2010 til september 2011 uden en ministeriel bevilling. Årsberetning Nye udviklingsområder. Beretning om Læremiddel.dk s første år fra september 2010 til september 2011 uden en ministeriel bevilling. Nye udviklingsområder Det fjerde møde i Læremiddel.dk s følgegruppe

Læs mere

Årsberetning. Fra bevilling til et bæredygtigt videncenter

Årsberetning. Fra bevilling til et bæredygtigt videncenter Årsberetning Fra bevilling til et bæredygtigt videncenter. Beretning om det tredje og sidste år fra september 2009 til september 2010 i Læremiddel.dk s treårige bevillingsperiode. Fra bevilling til et

Læs mere

Læremiddelformidling - en introduktion. Jens Jørgen Hansen jjh@ucsyd.dk

Læremiddelformidling - en introduktion. Jens Jørgen Hansen jjh@ucsyd.dk Læremiddelformidling - en introduktion Jens Jørgen Hansen jjh@ucsyd.dk Læremiddelformidling faglig kommunikationsform styrke anvendelse af læremidler i praksis institutionel afsender faglig og professionel

Læs mere

Læremiddelkulturer 2,0

Læremiddelkulturer 2,0 Læremiddelkulturer 2,0 Karsten Gynther Medlem af ledelsesgruppen i Læremiddel.dk Læremiddel.dk Nye læremiddelkulturer i folkeskolen læremiddelkulturer 2,0 Traditionel læremiddelkultur Læremiddelkæde præget

Læs mere

Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions-

Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions- Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions- og udviklingsbasering samt forskningssamarbejde Dokumentdato: Dokumentansvarlig: bbc Godkendt af UCN s direktion den 27. oktober 2008 Senest revideret:

Læs mere

Aktionslæring. Læremiddelkultur 2,0

Aktionslæring. Læremiddelkultur 2,0 Læremiddelkultur 2,0 Dialogseminar d. 23.02.2009 Odense Fase 2: sprojekt Formål: At udvikle en didaktik 2,0 der kan matche udfordringerne i en læremiddelkultur 2,0 Resultat: En ny didaktik forstået bredt

Læs mere

PRÆSENTATION AF CENTRET

PRÆSENTATION AF CENTRET PRÆSENTATION AF CENTRET Et nationalt videncenter Nationalt Videncenter for Læsning Professionshøjskolerne drives i fællesskab mellem landets syv professionshøjskoler. Det er juridisk, økonomisk og organisatorisk

Læs mere

Til de studerende på Pædagogisk Diplomuddannelse, skolebibliotekar EH Modul 1: Læring og læringsressourcer

Til de studerende på Pædagogisk Diplomuddannelse, skolebibliotekar EH Modul 1: Læring og læringsressourcer Bilag 6a Til de studerende på Pædagogisk Diplomuddannelse, skolebibliotekar EH06-13611 Modul 1: Læring og læringsressourcer Efteråret 2013 Læringsmål Den studerende har kendskab til evalueringsteori, metoder

Læs mere

DIDAKTIK SERIEN AKADEMISK FORLAG. LÆREMIDDEL- LANDSKABET Fra læremiddel til undervisning JENS JØRGEN HANSEN

DIDAKTIK SERIEN AKADEMISK FORLAG. LÆREMIDDEL- LANDSKABET Fra læremiddel til undervisning JENS JØRGEN HANSEN DIDAKTIK SERIEN AKADEMISK FORLAG LÆREMIDDEL- LANDSKABET Fra læremiddel til undervisning JENS JØRGEN HANSEN LÆREMIDDELLANDSKABET læremiddellandskabet Fra læremiddel til undervisning Jens Jørgen Hansen

Læs mere

Forretningsplan for Nationalt Videncenter for Læsning - Professionshøjskolerne

Forretningsplan for Nationalt Videncenter for Læsning - Professionshøjskolerne Forretningsplan for Nationalt Videncenter for Læsning - Professionshøjskolerne Vision Nationalt Videncenter for Læsning - Professionshøjskolerne skal være et samlende nationalt kraftcenter, der bygger

Læs mere

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen Mange veje mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen NR. 3 OKTOBER 08 Katja Munch Thorsen Områdechef, Danmarks evalueringsinstitut (EVA). En systematisk og stærk evalueringskultur i folkeskolen er blevet

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

DELPROJEKTRAPPORT FOR NVFS 2014

DELPROJEKTRAPPORT FOR NVFS 2014 DELPROJEKTRAPPORT FOR NVFS 2014 DELPROJEKTRAPPORT FOR NVFS 2014 RESUMÉ År 2014 i Nationalt Videncenter for de Frie Skoler bar præg af to restruktureringer. Den første præciserede en række indsatsområder,

Læs mere

Funktionsbeskrivelse for det pædagogiske læringscenter på Havdrup Skole

Funktionsbeskrivelse for det pædagogiske læringscenter på Havdrup Skole Funktionsbeskrivelse for det pædagogiske læringscenter på Havdrup Skole Udarbejdet af Lone Sander, Benedicte Aufeldt og Hanne Petersen Indledning: Da der i 2014 kom en ny bekendtgørelse for de pædagogiske

Læs mere

IT i folkeskolen vision eller realitet

IT i folkeskolen vision eller realitet IT i folkeskolen vision eller realitet Videncenterleder hos Læremiddel.dk Thomas Illum Hansen kommenterer her rapporten Digitale læringsressourcer i folkeskolen og de gymnasiale ungdomsuddannelser. Ingen

Læs mere

Didaktik 2.0. læremiddelkultur. mellem tradition og innovation. Af Karsten Gynther, lektor

Didaktik 2.0. læremiddelkultur. mellem tradition og innovation. Af Karsten Gynther, lektor Didaktik 2.0 læremiddelkultur mellem tradition og innovation Af Karsten Gynther, lektor 6 Læremiddel.dk Nationalt Videncenter for Læremidler har netop afsluttet et 2-årigt udviklingsprojekt, Læremiddelkultur

Læs mere

Web 2,0 læremidler i skolen på sporet af en ny læremiddelkultur 2,0

Web 2,0 læremidler i skolen på sporet af en ny læremiddelkultur 2,0 Web 2,0 læremidler i skolen på sporet af en ny læremiddelkultur 2,0 Karsten Gynther Projektleder for programmet IT og læring Forsknings- og udviklingsafdelingen University College Sjælland Medlem af ledelsesgruppen

Læs mere

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer.

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer. Viden i spil Denne publikation er udarbejdet af Formidlingskonsortiet Viden i spil. Formålet er i højere grad end i dag at bringe viden fra forskning og gode erfaringer fra praksis i spil i forbindelse

Læs mere

Projektnavn Flere Lille og Store Nørder i Ishøj - en styrkelse af elevers matematiske og naturfaglige kompetencer.

Projektnavn Flere Lille og Store Nørder i Ishøj - en styrkelse af elevers matematiske og naturfaglige kompetencer. Ishøj Kommune Juli 2014 Flere Lille og Store Nørder i Ishøj Projektbeskrivelse Projektnavn Flere Lille og Store Nørder i Ishøj - en styrkelse af elevers matematiske og naturfaglige kompetencer. Projektet

Læs mere

mini MASTER Ledelse, Didaktik & Udvikling Mastermodul for ledere og ressourcepersoner på børn og unge-området

mini MASTER Ledelse, Didaktik & Udvikling Mastermodul for ledere og ressourcepersoner på børn og unge-området mini MASTER Ledelse, Didaktik & Udvikling Mastermodul for ledere og ressourcepersoner på børn og unge-området Hvorfor Ledelse, Didaktik og Udvikling? Det aktuelle pres på udvikling af skolens undervisning

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

Professionslæring og læremidler. DADI Danskfagenes didaktik Læreruddannelsen og forskningen SDU 14. juni 2012 Jens Jørgen Hansen hansen@sitkom.sdu.

Professionslæring og læremidler. DADI Danskfagenes didaktik Læreruddannelsen og forskningen SDU 14. juni 2012 Jens Jørgen Hansen hansen@sitkom.sdu. Professionslæring og læremidler DADI Danskfagenes didaktik Læreruddannelsen og forskningen SDU 14. juni 2012 Jens Jørgen Hansen hansen@sitkom.sdu.dk Hvor får vi viden fra? Hvilke pædagogiske eksperimenter

Læs mere

Digital dannelse: Fra begreb til praksis

Digital dannelse: Fra begreb til praksis DEFF På vegne af de samlede ansøgere: Kulturstyrelsen Vicerektor Lars Nordam H.C. Andersens Boulevard 2 Århus Statsgymnasium 1553 København K Fenrisvej 33 8210 Århus V Digital dannelse: Fra begreb til

Læs mere

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Job- og personprofilen indeholder Stillingen 1. Ansættelsesvilkårene 2. Organisationen 3. Welfare Tech Regions konkrete mål 4. Welfare Tech Regions ydelser

Læs mere

UC NatNet Professionhøjskolernes netværk til udvikling af naturfagsundervisning på læreruddannelsen og i folkeskolen

UC NatNet Professionhøjskolernes netværk til udvikling af naturfagsundervisning på læreruddannelsen og i folkeskolen UC NatNet Professionhøjskolernes netværk til udvikling af naturfagsundervisning på læreruddannelsen og i folkeskolen Naturfagene på landets læreruddannelser har igennem flere år været ramt af en vigende

Læs mere

Forum for læremiddeldidaktik. Fra instruktionsmateriale til design for designere

Forum for læremiddeldidaktik. Fra instruktionsmateriale til design for designere Forum for læremiddeldidaktik Fra instruktionsmateriale til design for designere Dagens program 1. Præsentation af Forum 2.Almen læremiddeldidaktik - Hvad er et læremiddel? - Læremiddeltypologi eller -landskab?

Læs mere

Fremtidens Naturfaglige Lærere

Fremtidens Naturfaglige Lærere Efteruddannelse som bidrag til netværksudvikling blandt naturfagslærere i en kommune Tanker og erfaringer fra SDU s Masteruddannelse i Naturfagsundervisning Claus Michelsen, Syddansk Universitet Institutleder,

Læs mere

PÆDMUS - et pilotprojekt mellem pædagoguddannelse og museer 2014-2015 under Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling i Jelling

PÆDMUS - et pilotprojekt mellem pædagoguddannelse og museer 2014-2015 under Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling i Jelling Notat Afdeling/enhed Direktionen Oprettelsesdato 04-sep-2014 Udarbejdet af TWHV Journalnummer Dokumentnavn pædmus p-479173 Dokumentnummer PÆDMUS - et pilotprojekt mellem pædagoguddannelse og museer 2014-2015

Læs mere

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk E cs@lejre.dk Dato: 14. april 2015

Læs mere

Nationalt Videncenter for Læsning

Nationalt Videncenter for Læsning side 44 Det særlige ved at lave projekter i Nationalt Videncenter for Læsning Af: Henriette Romme Lund, kommunikationskonsulent i Nationalt Videncenter for Læsning Det store fokus på formidling og den

Læs mere

Notat med beskrivelse af Region Midtjylland digitalisringsindsats på ungdomsuddannelserne

Notat med beskrivelse af Region Midtjylland digitalisringsindsats på ungdomsuddannelserne Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat med beskrivelse af Region Midtjylland digitalisringsindsats på ungdomsuddannelserne

Læs mere

4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse

4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse 4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse Indledning I det følgende skitseres planerne for kompetenceplatformens organisering i Region Midtjylland. Kompetenceplatformen er et initiativ, som skal

Læs mere

Opprioritering af naturfagsdidaktisk forskning

Opprioritering af naturfagsdidaktisk forskning Uddannelsesudvalget (2. samling) UDU alm. del - Bilag 226 Offentligt Opprioritering af naturfagsdidaktisk forskning I baggrundsrapporten fra Forsknings- og Innovationsstyrelsen om uddannelsesforskning

Læs mere

Undersøgelse af professionshøjskolernes tilgang til og arbejde med det strategiske kompetenceløft af erhvervsskolelærerne

Undersøgelse af professionshøjskolernes tilgang til og arbejde med det strategiske kompetenceløft af erhvervsskolelærerne Projektbeskrivelse Undersøgelse af professionshøjskolernes tilgang til og arbejde med det strategiske kompetenceløft af erhvervsskolelærerne Undervisningsministeriet har bedt Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger:

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: Næstved Kommune Kultur og Borgerservice Projekttitel: Åben

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Center for Interventionsforskning. Formål og vision

Center for Interventionsforskning. Formål og vision Center for Interventionsforskning Formål og vision 2015-2020 Centrets formål Det er centrets formål at skabe et forskningsbaseret grundlag for sundhedsfremme og forebyggelse på lokalt såvel som nationalt

Læs mere

Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk

Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk 1. Baggrund og formål Det blev den 7. april 2014 politisk besluttet, at skolevæsenet i Frederikssund Kommune skal have en fælles kvalitetsramme for centrale fag

Læs mere

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse Tænketank for brugerinddragelse Danske Patienter har modtaget 1,5 mio. kr. fra Sundhedsstyrelsens pulje til vidensopsamling om brugerinddragelse til et projekt, der har til formål at sikre effektiv udbredelse

Læs mere

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytikeruddannelsen Odense Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen ************* Kulturen i afdelingen skal understøtte medarbejdernes professions- og

Læs mere

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud 1. Baggrund Stort set alle børn i Danmark går i dag i dagtilbud. Kommunerne har derfor en unik mulighed for at investere i vores børns

Læs mere

DATA OM ELEVERNES LÆRING OG PROGRESSION

DATA OM ELEVERNES LÆRING OG PROGRESSION DATA OM ELEVERNES LÆRING OG PROGRESSION I løbet af et skoleår indsamles store mængder oplysninger relateret til den enkelte elevs faglige kunnen, trivsel og generelle udvikling i skolen. Det sker, både

Læs mere

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce Præsentation af FastholdelsesTaskforce Præsentation Modelskoler FastholdelsesTaskforcen samarbejder med mindst ti erhvervsskoler om øget kvalitet i den pædagogiske ledelse og den pædagogiske praksis i

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

Styrkelse af lærernes it-kompetencer

Styrkelse af lærernes it-kompetencer Styrkelse af lærernes it-kompetencer Målsætning Forbedre og udvikle forudsætningerne for, at skolerne kan udnytte de læringsmæssige, pædagogiske og organisatoriske muligheder ved de digitale medier. Resultatkrav

Læs mere

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for.

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for. Vejledning til ansøgning i Videncenter for Velfærdsledelse Dette er en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet. For yderligere information henvises til www.velfaerdsledelse.dk. Mulige ansøgere opfordres

Læs mere

Revideret ansøgning til A.P. Møller Fonden ny revision juli 2015

Revideret ansøgning til A.P. Møller Fonden ny revision juli 2015 Revideret ansøgning til A.P. Møller Fonden ny revision juli 2015 Udvikling af det lærende teams samarbejde og professionalisme 2015-2018 På baggrund af dialog med A.P. Møller fonden og efterfølgende interne

Læs mere

HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF

HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF (Tekst sat med rødt, er tilføjelser i forhold til den oprindelige

Læs mere

Vejledning og inspiration til skolebestyrelsen

Vejledning og inspiration til skolebestyrelsen Vejledning og inspiration til skolebestyrelsen Skolebestyrelsen fastsætter principper for skolens virksomhed. Fremover skal skolebestyrelsen også som del af den åbne skole fastsætte principper for samarbejder

Læs mere

Evaluering af Gyldendals abc.dk. Lene Illum Hansen Martin Reng

Evaluering af Gyldendals abc.dk. Lene Illum Hansen Martin Reng Evaluering af Gyldendals abc.dk Lene Illum Hansen Martin Reng Intro Lidt usædvanlig øvelse: Sekundært fokus på resultaterne fra evalueringen Primært: forsøge at sætte undersøgelsen og dens redskaber til

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Nationalt Videncenter for Historie og Kulturarvsformidling

Nationalt Videncenter for Historie og Kulturarvsformidling Nationalt Videncenter for Historie og Kulturarvsformidling Rapport til Region Syddanmark i forlængelse af resultatkontrakt for bevilling i 2014 Indhold Indledning... 1 Generelt om aktiviteter i 2014...

Læs mere

25. marts 2010. Professionshøjskolerne UCC, UC Syddanmark og VIA UC. Indbyder til Konference om e-læring

25. marts 2010. Professionshøjskolerne UCC, UC Syddanmark og VIA UC. Indbyder til Konference om e-læring Professionshøjskolerne UCC, UC Syddanmark og VIA UC Indbyder til Konference om e-læring juridiske, didaktiske og teknologiske udfordringer 25. marts 2010 Professionshøjskolen UCC Buddinge Hovedgade 80

Læs mere

Gennemgang af målopfyldelsen på udviklingskontraktens enkelte resultatkrav, indikatorer og milepæle

Gennemgang af målopfyldelsen på udviklingskontraktens enkelte resultatkrav, indikatorer og milepæle Midtvejsafrapportering af udviklingskontrakt 2010-2012 University College Nordjylland Sammenfatning af målopfyldelsen for 2010 UCN s udviklingskontrakt er fuldt ud integreret i institutionens strategiplan

Læs mere

Uddannelse som talentvejleder

Uddannelse som talentvejleder Uddannelse som talentvejleder et efteruddannelsestilbud hos ScienceTalenter Vi skal sikre en bedre grundskole, der giver alle børn mulighed for at lære så meget som muligt og få et højere fagligt udbytte

Læs mere

Videncentre skal udvikle velfærd

Videncentre skal udvikle velfærd Videncentre skal udvikle velfærd Undervisningsministeriets videncenterpulje har bidraget til at redefinere erhvervsakademiernes og CVU ernes rolle i forhold til det omgivende samfund. Formand for videncenterpanelet

Læs mere

Året 2010 - Indledning

Året 2010 - Indledning EVU 2010 (1) Året 2010 - Indledning - Resultat (Stigning i omsætning stigning i omkostninger) - Revision af diplom - Akkreditering (pilotprojekt) - Evalueringer - Administration - Større projekter EVU

Læs mere

Informationsmøde om ph.d. i uddannelsesforskning

Informationsmøde om ph.d. i uddannelsesforskning Informationsmøde om ph.d. i uddannelsesforskning Samarbejde mellem UNI og UC er Udvikling af tværgående miljøer for forskning og udvikling fokus på relevans og videnomsætning Styrkelse af den nationale

Læs mere

Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011. Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand

Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011. Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011 Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand Frivilligrådet og Center for frivilligt socialt arbejde

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Børn & Kultur Skoleadministration Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Kompetenceudviklingsplanen er baseret på publikationen fra ministeriet: Pejlemærker for kompetenceudvikling

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde nr.13

Referat for bestyrelsesmøde nr.13 Referat for bestyrelsesmøde nr.13 Torsdag den 29 marts 2012 kl. 15.00-18.00 med efterfølgende spisning. Mærsk Mc- Kinney Møller videncenter, Akademigrunden 18, 4180 Sorø Deltagere Harald E Mikkelsen, Brian

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser

HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser 1 Bilag 1 - Projektbeskrivelse: HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser Kreativitet og innovation er på trods af mange gode intentioner og flotte ord en mangelvare

Læs mere

Samarbejde mellem klinisk praksis og Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg

Samarbejde mellem klinisk praksis og Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg Samarbejde mellem klinisk praksis og Sygeplejerskeuddannel Overordnede retningslinjer for kommunikation og samarbejde vedrørende Sygeplejerskeuddannelserne i Odense og Svendborg: Det overordnede samarbejde

Læs mere

Gråzonesprog - Formidling i den faglige undervisning

Gråzonesprog - Formidling i den faglige undervisning Gråzonesprog - Formidling i den faglige undervisning Gråzonesprog er et af fire pædagogiske værktøjer, som er udviklet på initiativ af Fastholdelseskaravanen. I perioden 2013-2016 indgår FastholdelsesTaskforce

Læs mere

Kompetencestrategi for folkeskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Kompetencestrategi for folkeskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune Kompetencestrategi for folkeskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Kompetencestrategi for folkeskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune Kompetencestrategien skal sammen med læreres

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010. Sag nr. 5. Emne: Uddannelsesprojekter. 4 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010. Sag nr. 5. Emne: Uddannelsesprojekter. 4 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010 Sag nr. 5 Emne: Uddannelsesprojekter 4 bilag Koncern Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til: Telefon 4820 5000 Direkte 4820

Læs mere

UCN Rammebeskrivelse. Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget

UCN Rammebeskrivelse. Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget UCN Rammebeskrivelse Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget 21-09-2016 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Indhold... 3 2.1 Videngrundlag... 3 2.2 Videngrundlag og de faglige miljøer...

Læs mere

Torsdag d. 7. november 2013

Torsdag d. 7. november 2013 Torsdag d. 7. november 2013 Nyt fra ministeriet klaus.fink@uvm.dk Side 1 Hvad viser dette? 1 2 3 klaus.fink@uvm.dk Side 2 Den mundtlige gruppeprøve Beskikkede censorer: Det er gået godt Men der er stadig

Læs mere

Partnerskaber hvad er det? Etablering af partnerskaber med University College Lillebælt

Partnerskaber hvad er det? Etablering af partnerskaber med University College Lillebælt Partnerskaber hvad er det? Etablering af partnerskaber med University College Lillebælt Partnerskaber hvad er det? Indhold UCL og partnerskaber................................side 3 Etablering og vedligeholdelse..........................side

Læs mere

Projektkatalog for SMIL(E) projekter

Projektkatalog for SMIL(E) projekter KOMPETENCECENTRET FOR NATURFAG Projektkatalog for SMIL(E) projekter 2011-2013 Innovative læringsmiljøer i Natur/Teknik Baggrund for projektet Formålet med dette projekt er at udvikle modeller for hvordan

Læs mere

Den lange projektbeskrivelse. Projektets erhvervspolitiske rationale

Den lange projektbeskrivelse. Projektets erhvervspolitiske rationale Den lange projektbeskrivelse Projektets erhvervspolitiske rationale Region Syddanmark ønsker i sin erhvervsudviklingsstrategi at støtte de erhvervspolitiske, beskæftigelses- og uddannelsesmæssige rammer

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2012

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2012 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2012 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter

Læs mere

Naturfaglig udvikling i Faxe, Køge og Stevns kommuner 2014-2018

Naturfaglig udvikling i Faxe, Køge og Stevns kommuner 2014-2018 Naturfaglig udvikling i Faxe, Køge og Stevns kommuner 2014-2018 Indhold: Baggrund, vision og målbare mål Projektorganisation Projektelementer Omfang Uddannelsesplan Tidsramme Skoleledernes rolle Udvælgelse

Læs mere

Netværk for Pædagogisk Samarbejde er en succes

Netværk for Pædagogisk Samarbejde er en succes Netværk for Pædagogisk Samarbejde er en succes Af vicerektor, cand.cur. Lone Hougaard, University College Lillebælt, Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle Undervisere og kliniske vejleder, der er knyttet til

Læs mere

ANSØGNING OMRÅDE ODDERVEJS PULJE Att. Områdechef Marianne Rosenholm

ANSØGNING OMRÅDE ODDERVEJS PULJE Att. Områdechef Marianne Rosenholm ANSØGNING OMRÅDE ODDERVEJS PULJE Att. Områdechef Marianne Rosenholm INITIATIVETS TITEL: Cloudcomputing på Mårslet Skole 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Inge Pedersen

Læs mere

Læsevejlederen som ressourceperson

Læsevejlederen som ressourceperson Læsevejlederen som ressourceperson Indhold Om temahæftet.... 3 Læsevejlederens opgaver................................................... 3 Læsevejlederens netværk..... 6 Overgange og sammenhænge.... 8

Læs mere

Ansøgning - Sæt skub i egu 2.0

Ansøgning - Sæt skub i egu 2.0 Ansøgning - Sæt skub i egu 2.0 1. Titel EGU springbrættet til job eller uddannelse. 2. Kommune og Samarbejdspartnere Assens Kommune Willemoesgade 15 5610 Assens Tlf.nr. 64 74 74 74 Email: assens@assens.dk

Læs mere

Afsluttende afrapportering til: Fonden for ENTREPRENØRSKAB vedr. projekt:

Afsluttende afrapportering til: Fonden for ENTREPRENØRSKAB vedr. projekt: Afsluttende afrapportering til: Fonden for ENTREPRENØRSKAB vedr. projekt: Entreprenørskab i den ergoterapeutiske profession og uddannelse - styrkelse af entreprenante og innovative processer i grunduddannelsen.

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer 2012 2015 Børne- og skoleforvaltningen Udarbejdet januar/februar 2012 Bjørn Stålgren, Gitte Petersen og Lene Juel Petersen Vedtaget april

Læs mere

Danmark skal længere med digital læring

Danmark skal længere med digital læring Danmark skal længere med digital læring v/ Jakob Harder, vicedirektør i Styrelsen for It og Læring Oplæg på DI s konference Education 4.0 - Kompetencer skaber vi digitalt Side 1 Digital læring i Danmark

Læs mere

Læremiddelanalyser eksempler på læremidler fra fem fag

Læremiddelanalyser eksempler på læremidler fra fem fag Fra antologien Læremiddelanalyser eksempler på læremidler fra fem fag Den indledende artikel fra antologien Mål, evaluering og læremidler v/bodil Nielsen, lektor, ph.d., professionsinstituttet for didaktik

Læs mere

Udviklingscentret på EUC Sjælland

Udviklingscentret på EUC Sjælland Udviklingscentret på EUC Sjælland Udviklingscentret på EUC Sjælland skaber sammenhænge mellem den overordnede kvalitetsudvikling og udviklingen af pædagogisk praksis. Udviklingscentret understøtter løbende

Læs mere

STATUSRAPPORT FOR PULJEN:

STATUSRAPPORT FOR PULJEN: STATUSRAPPORT FOR PULJEN: Særlig indsats for børn og unge 1. Generelle oplysninger Journalnummer: Projektnavn: Efterskoler en indgang til det danske samfund Tilskudsmodtagers navn: Efterskoleforeningen

Læs mere

DaDi 2007-2013. Ellen Krogh DaDi seminar 17. juni 2013

DaDi 2007-2013. Ellen Krogh DaDi seminar 17. juni 2013 DaDi 2007-2013 Ellen Krogh DaDi seminar 17. juni 2013 Netværksgrundlag Netværkets formål er forskningsudvikling i relation til danskfagenes didaktik Dette indebærer at skabe rammer for og bidrage til Etablering

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE Målgruppe Projektets primære målgruppe er front personale, der møder, betjener og servicerer de borgere, der henvender sig til kommunen

Læs mere

Kort projektbeskrivelse:

Kort projektbeskrivelse: Kort projektbeskrivelse: 10.- klassecentret i Holbæk Kommune har udarbejdet et digitalt uddannelsesparathedsvurderingsredskab, uddannelsesparat.dk. Redskabet ønskes nu afprøvet på alle kommunens udskolingsskoler,

Læs mere

Viden i skolen (VIS)

Viden i skolen (VIS) Viden i skolen (VIS) Abstrakt: Folkeskolereformen lægger vægt på at fremme praksisnær forskning til skolerne. Praksisnær forskning er en afgørende faktor til forbedringen af skolen. Det er en vanskelig

Læs mere

Webaktiviteter i Studieaktivitetsmodellen

Webaktiviteter i Studieaktivitetsmodellen MOVE Idébeskrivelse (uddybende) MOVE program Pilot på egen læring Ansøger/projektleder Lone Guldbrandt Tønnesen Ansøger e-mail adresse logt@ucl.dk Ansvarlig leder Lars Breinholt Søndergaard Afdeling Læreruddannelsen

Læs mere

Videncenter for diakoni og pædagogikp. Diakonhøjskolen i Århus, Lyseng Alle 15, DK-8270 Højbjerg

Videncenter for diakoni og pædagogikp. Diakonhøjskolen i Århus, Lyseng Alle 15, DK-8270 Højbjerg Videncenter for diakoni og pædagogikp Diakonhøjskolen i Århus, Lyseng Alle 15, DK-8270 Højbjerg g Oversigt Hvorfor et videncenter? Formål Centrale aktiviteter Struktur Aktører Hvorfor et videncenter? Uddannelse

Læs mere

Vurderingskriterier i forbindelse med valg af læremidler til distributionssamlingerne på Centre for undervisningsmidler

Vurderingskriterier i forbindelse med valg af læremidler til distributionssamlingerne på Centre for undervisningsmidler Vurderingskriterier i forbindelse med valg af læremidler til distributionssamlingerne på Centre for undervisningsmidler AF: ELSEBETH SØRENSEN, UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND, CENTER FOR UNDERVISNINGSMIDLER

Læs mere

Dette skulle ske ved at fokusere på et samlet, sammenhængende kommunalt beredskab som skulle nå helt ud til borgerne i lokalområderne.

Dette skulle ske ved at fokusere på et samlet, sammenhængende kommunalt beredskab som skulle nå helt ud til borgerne i lokalområderne. Projektleder Niels Johan Juhl-Nielsen, PRIMO Danmark Den 23. december 2013 Status for netværkssamarbejdet Den robuste kommune PRIMO Danmark besluttede i 2012 - i samarbejde med Foreningen af Kommunale

Læs mere

Formidlingsstrategi, version 1

Formidlingsstrategi, version 1 Nordplus Adult development project, August 2009 June 2011 NOVA Nordic Tools for Learning Validation HJV / 04.03.2011 Formidlingsstrategi, version 1 I. Overblik formidlingsstrategi 1. Mål at gøre opmærksom

Læs mere

Projektbeskrivelse. Uddannelsesparathed og indsatser for ikke-uddannelsesparate i folkeskolen

Projektbeskrivelse. Uddannelsesparathed og indsatser for ikke-uddannelsesparate i folkeskolen Projektbeskrivelse Uddannelsesparathed og indsatser for ikke-uddannelsesparate i folkeskolen Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) gennemfører en undersøgelse, der har til formål at følge implementeringen

Læs mere

Uddannelsesbeskrivelse Uddannelse i digital læring

Uddannelsesbeskrivelse Uddannelse i digital læring Uddannelsesbeskrivelse Indhold INTRODUKTION TIL UDDANNELSEN... 2 OPBYGNING AF UDDANNELSEN... 2 MÅL FOR UDDANNELSEN... 2 INDHOLDET AF UDDANNELSEN... 2 FØRSTE DEL: DET ADGANGSGIVENDE KURSUSFORLØB...3 ANDEN

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem University College Sjælland og Aalborg Universitet

Samarbejdsaftale mellem University College Sjælland og Aalborg Universitet September 2012 Samarbejdsaftale mellem University College Sjælland og Aalborg Universitet Denne samarbejdsaftale er gældende mellem University College Sjælland (refereres til som UCSJ i det følgende) og

Læs mere

Forsknings- og Innovationsstyrelsen Bredgade 40 1260 København K Att.: Grete M. Kladakis D. 01.07.2010. Høring over Open Access

Forsknings- og Innovationsstyrelsen Bredgade 40 1260 København K Att.: Grete M. Kladakis D. 01.07.2010. Høring over Open Access Forsknings- og Innovationsstyrelsen Bredgade 40 1260 København K Att.: Grete M. Kladakis J.NR.: 2009-1-0280 Ref.: mv D. 01.07.2010 Høring over Open Access Professionshøjskolernes Rektorkollegium University

Læs mere