Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget"

Transkript

1 GLADSAXE KOMMUNE Budget og Styring /SIMJAC Gladsaxe Kommune Kvartalsstatistik Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 4. Kvartal Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere, uddannelseshjælpsmodtagere, ressourceydelsesmodtagere, sygedagpengemodtagere, ledige i jobafklaringsforløb, personer i fleksjob og på ledighedsydelse samt personer på førtidspension. I flere af figurerne foretages sammenligning med klyngekommunerne. Klyngerne varierer i forhold til ydelserne. J. nr..1.a26 1

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse A-dagpenge...3 Figur 1.1 Andel a-dagpengemodtagere, Gladsaxe i forhold til klyngen... 3 Figur 1.2 Antal a-dagpengeforløb fordelt på varighed Kontanthjælp & Uddannelseshjælp...5 Figur 2.1 Andel kontanthjælpsmodtagere, Gladsaxe i forhold til klyngen... 5 Figur 2.2 Antal fuldtidspersoner... 5 Figur 2.3 Antal kontanthjælpsforløb fordelt på varighed... 6 Figur 2.4 Andel uddannelseshjælpsmodtagere, Gladsaxe i forhold til klyngen Sygedagpenge & Jobafklaringsforløb...8 Figur 3.1 Andel sygedagpengemodtagere, Gladsaxe i forhold til klyngen... 8 Figur 3.2 Antal sygedagpengeforløb fordelt på varighed... 8 Figur 3.3 Antal fuldtidspersoner i jobafklaringsforløb... 9 Figur 3.4 Andel jobafklaringsforløb, Gladsaxe i forhold til klyngen Fleksjob & Ledighedsydelse...11 Figur 4.1 Andel ledighedsydelsesmodtagere, Gladsaxe i forhold til klyngen Figur 4.2 Antal personer i fleksjob og på ledighedsydelse Figur 4.3 Antal ledighedsydelsesforløb fordelt på varighed Førtidspension...14 Figur 5.1 Andel førtidspensionister, Gladsaxe i forhold til klyngen Figur 5.2 Antal fuldtidspersoner Ressourceforløb...16 Figur 6.1 Andel borgere i ressourceforløb, Gladsaxe i forhold til klyngen Figur 6.2 Antal fuldtidspersoner på ressourceforløb Tema: Samlet ledighedsudvikling...18 Figur 7.1 Andel ledige pr. 1. borgere, Gladsaxe i forhold til klyngen Tabel 7.1 Procentuel udvikling i antal ledige fra december til december Figur 7.2 Forsørgertryk, Gladsaxe i forhold til klyngen... 2 J. nr..1.a26 2

3 1. A-dagpenge Figur 1.1 Andel a-dagpengemodtagere, Gladsaxe i forhold til klyngen 3 Antal a-dagpengemodtagere pr. 1. borgere (16-66 år) Gladsaxe i forhold til klyngen ,4 23,6 23,5 22,4 2,4 19,7 19,5 18,5 18,7 19,3 18,6 18,2 17, Jul Gladsaxe Klyngekommunerne Forskel mellem Gladsaxe og klyngen Klyngen for a-dagpenge: Egedal, Furesø, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hillerød og Lejre. Figur 1.2 Antal a-dagpengeforløb fordelt på varighed Antal a-dagpengeforløb fordelt på samlet ledighedsvarighed Kun forløb der fortsat var aktive på de enkelte måneders sidste dag er medregnet i månedsopgørelsen Jul -4 uger uger uger 52+ uger Kilde: J. nr..1.a26 3

4 Kommentarer til figur 1.1 & 1.2 Figur 1.1 viser andelen af a-dagpengemodtagere i Gladsaxe Kommune og klyngekommunerne. Fra december til december er andelen af a-dagpengemodtagere pr. 1. borgere faldet. Der er således 4,5 færre a-dagpengemodtagere pr. 1. borgere i Gladsaxe Kommune, når man sammenligner december med december. De seneste 13 måneder har Gladsaxe Kommune haft flere a- dagpengemodtagere end klyngekommunerne. Gladsaxe Kommune nærmede sig i perioden december til juni niveauet i klyngekommunerne, mens Gladsaxe fra juni til august havde en relativt mindre gunstig udvikling i forhold til klyngekommunerne på trods af et betydeligt fald i andelen af a-dagpengemodtagere. Fra august til december har Gladsaxe Kommune haft en relativt mere gunstig udvikling i forhold til klyngekommunerne og har nærmet sig klyngeniveauet. Figur 1.2 viser antallet af a-dagpengeforløb fordelt på den samlede ledighedslængde. Den overordnede tendens følger opgørelsen over andelen af a-dagpengemodtagere (figur 1.1). Fra november til januar steg antallet af a-dagpengeforløb. Fra januar til juli var der en reduktion i antallet af a-dagpenge forløb. Herefter var der en stigning i august, der blev efterfulgt af et samlet fald i antallet af forløb frem til november. Ser man over hele perioden, har der været et fald i antallet af forløb i alle 4 ledighedsintervaller. De største procentuelle fald fra november til november ses på forløb med en samlet ledighedsvarighed på uger samt forløb på over et år, der er faldet med henholdsvis 42 % og 49 %. J. nr..1.a26 4

5 2. Kontanthjælp & Uddannelseshjælp Figur 2.1 Andel kontanthjælpsmodtagere, Gladsaxe i forhold til klyngen 35 3 Antal ledige kontanthjælpsmodtagere pr. 1. borgere (16-66 år) Gladsaxe i forhold til klyngen ,9 26,4 26,5 26,7 26,1 26,1 25,6 25,1 25,3 25,5 25, 25,2 25, Jul Gladsaxe Klyngekommunerne Forskel mellem Gladsaxe og klyngerne Klyngen for kontanthjælp: Ballerup, Esbjerg/Fanø, Gladsaxe, Guldborgsund, Haderslev, Herlev, Holbæk, Horsens, Kalundborg, Langeland, Norddjurs, Ringsted, Svendborg, Tønder, Vordingborg, Aabenraa og Aarhus. Figur 2.2 Antal fuldtidspersoner Antal fuldtidspersoner på kontanthjælp Opdelt på jobparat og aktivitetsparat Jul Aktivitetsparat Jobparat Kilde: J. nr..1.a26 5

6 Figur 2.3 Antal kontanthjælpsforløb fordelt på varighed Antal kontanthjælpsforløb fordelt på samlet ledighedsvarighed Kun forløb der fortsat var aktive på de enkelte måneders sidste dag er medregnet i månedsopgørelsen Kilde: Jul -4 uger 5-26 uger uger Over 52 uger Figur 2.4 Andel uddannelseshjælpsmodtagere, Gladsaxe i forhold til klyngen Klyngen for uddannelseshjælp: Ballerup, Esbjerg/Fanø, Gladsaxe, Guldborgsund, Haderslev, Herlev, Holbæk, Horsens, Kalundborg, Langeland, Norddjurs, Ringsted, Svendborg, Tønder, Vordingborg, Aabenraa og Aarhus. J. nr..1.a26 6

7 Kommentarer til figur 2.1, 2.2, 2.3 & 2.4 Figur 2.1 viser, at der har været en faldende tendens i andelen af kontanthjælpsmodtagere pr. 1. borgere i de seneste 13 måneder. I december var der således 26,9 kontanthjælpsmodtagere pr. 1. borgere i Gladsaxe, mens det i december var reduceret til 25,1 kontanthjælpsmodtagere pr. 1. borgere. Gladsaxe Kommune har i hele perioden haft en lavere andel af kontanthjælpsmodtagere sammenlignet med klyngen, og denne forskel er vokset i perioden. Faldet i andelen af kontanthjælpsmodtagere skal ses i relation til, at en del kontanthjælpsmodtagere er overgået til ressourceforløb (jf. kapitel 6). Figur 2.2 viser antallet af fuldtidspersoner på kontanthjælp i Gladsaxe Kommune opdelt på jobparate og aktivitetsparate. Fra december til juli var der en faldende tendens i antallet af kontanthjælpsmodtagere, hvorefter antallet er stagneret omkring de 1. fultidspersoner. Samlet har der fra december til december været en reduktion på 118 fuldtidspersoner. Dette fald skyldes både en reduktion i antallet af jobparate og aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, der er faldet med henholdsvis 38 fuldtidspersoner og 8 fuldtidspersoner. Faldet i antallet af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere skal ses i relation til, at en del af disse er overgået til ressourceforløb (jf. kapitel 6). Den samlede ledighedsvarighed for kontanthjælpsforløb fremgår af figur 2.3. De seneste 13 måneder er det samlede antal af forløb faldet, hvilket svarer til tendensen i figur 2.1 og 2.2. Der har således været en reduktion fra 1121 forløb i november til 15 forløb i november. Faldet skyldes primært en nedgang i antallet af forløb med en samlet ledighedsvarighed på over et år. Af figur 2.4 fremgår andelen af uddannelseshjælpsmodtagere fordelt på visitationskategori. Andelen af uddannelseshjælpsmodtagere i Gladsaxe Kommune er samlet set faldet de seneste 13 måneder. Der har således været en reduktion på 6,4 uddannelseshjælpsmodtagere pr. 1. borgere i perioden. I samme periode har klyngen reduceret andelen med 1,3 uddannelseshjælpsmodtagere. Gladsaxe Kommune har således klaret sig relativt bedre end klyngekommunerne de seneste 13 måneder. Gladsaxe har i hele perioden færre uddannelseshjælpsmodtagere end klyngekommunerne. Opdelt på visitationskategori fremgår det, at dette skyldes en lavere andel aktivitetsparate unge, mens Gladsaxe har en højere andel af uddannelsesparate og åbenlyst uddannelsesparate i forhold til klyngen. J. nr..1.a26 7

8 3. Sygedagpenge & Jobafklaringsforløb Figur 3.1 Andel sygedagpengemodtagere, Gladsaxe i forhold til klyngen Antal sygedagpengemodtagere pr. 1. borgere (16-66 år) Gladsaxe i forhold til klyngen ,4 15,7 15,9 15,3 14,4 14,3 14, 13,3 12,8 Jul 13,6 13,9 14,4 13,7 Gladsaxe Klyngekommunerne Forskel mellem Gladsaxe og klyngerne Klyngen for sygedagpenge og jobafklaringsforløb: Ballerup, Fredensborg, Fuersø, Gladsaxe, Hillerød og Roskilde. Figur 3.2 Antal sygedagpengeforløb fordelt på varighed Kilde: Kilde: J. nr..1.a26 8

9 Figur 3.3 Antal fuldtidspersoner i jobafklaringsforløb Antal fuldtidspersoner i jobafklaringsforløb Jul Klyngen for sygedagpenge og jobafklaringsforløb: Ballerup, Fredensborg, Fuersø, Gladsaxe, Hillerød og Roskilde. Figur 3.4 Andel jobafklaringsforløb, Gladsaxe i forhold til klyngen 5 Antal jobafklaringsforløb pr. 1. borgere (16-66 år) Gladsaxe i forhold til klyngen ,1 1,2 1,2 1,6 1,9 2, 2,2 2,4 2,7 3, 3,1 3,2 3,3 Jul Gladsaxe Klyngekommunerne Forskel mellem Gladsaxe og klyngerne Klyngen for sygedagpenge og jobafklaringsforløb: Ballerup, Fredensborg, Fuersø, Gladsaxe, Hillerød og Roskilde. J. nr..1.a26 9

10 Kommentarer til figur 3.1, 3.2, 3.3 & 3.4 Figur 3.1 viser andelen af sygedagpengemodtagere pr. 1. borgere (16-66 år). Der har i perioden fra december til december været en faldende tendens i andelen af sygedagpengemodtagere. Således er der sket et fald fra 16,4 sygedagpengemodtagere pr. 1. borgere i december til 13,7 sygedagpengemodtagere pr. 1. borgere i december. Gladsaxe Kommune har generelt en lavere andel af sygedagpengemodtagere sammenlignet med klyngekommunerne. Forskellen mellem Gladsaxe og klyngen er vokset fra juli til december. Faldet i antallet og andelen af fuldtidspersoner på sygedagpenge skal ses i relation til, at en del af disse er overgået til jobafklaringsforløb (jf. figur 3.3 og 3.4). Af figur 3.2 ses det, at der er sket et samlet fald i antallet af forløb med en varighed på -4 uger, uger og over 52 uger fra november til november. Antallet af sygedagpengeforløb med en varighed på 5-26 uger er stort set uændret i perioden. Faldet i antallet og andelen af sygedagpengeforløb skal ses i relation til, at en del af sygedagpengemodtagere er overgået til jobafklaringsforløb (jf. figur 3.3 og 3.4). Figur 3.3 viser udviklingen i antallet af fuldtidspersoner i jobafklaringsforløb. Der er fra december til december sket en tilvækst i antallet af fuldtidspersoner i jobafklaringsforløb i alle månederne. Således var der 47 fuldtidspersoner i jobafklaringsforløb i december mod 146 fuldtidspersoner i december. Figur 3.4 viser andelen af jobafklaringsforløb pr. 1. borgere (16-66 år) i Gladsaxe Kommune og klyngen. I lighed med udviklingen i figur 3.3, så er andelen af ledige i jobafklaringsforløb steget fra 1,1 ledig i jobafklaringsforløb pr. 1. borgere i december til 3,3 i december. Gladsaxe Kommune har i alle 13 opgjorte måneder haft en større andel af ledige i jobafklaringsforløb sammenlignet med klyngekommunerne. Fra februar til september voksede denne forskel, mens forskellen er blevet mindre fra september til december. J. nr..1.a26 1

11 4. Fleksjob & Ledighedsydelse Figur 4.1 Andel ledighedsydelsesmodtagere, Gladsaxe i forhold til klyngen 6, Antal ledighedsydelsemodtagere pr. 1. borgere (16-66 år) Gladsaxe i forhold til klyngen. 5, 4,5 4,5 4,6 4,5 4,4 4,4 4,3 4,7 4,5 4,4 4,3 4,2 4,4 4, 3, 2,9 2,9 3,1 2,7 2,7 2,8 2,7 2,8 2,9 2,9 2,9 2,8 2,8 2, 1,, Jul Gladsaxe Klyngekommunerne Forskel mellem Gladsaxe og klyngerne Klyngen for ledelsesydelse: Dragør/Tårnby, Fredensborg, Gladsaxe, Hedensted, Hvidovre, Odder, Rebild, Ringsted, Skanderborg, og Aarhus. Figur 4.2 Antal personer i fleksjob og på ledighedsydelse Antal personer i fleksjob og på ledighedsydelse Jul Fleksjob Ledighedsydelse Kilde: J. nr..1.a26 11

12 Figur 4.3 Antal ledighedsydelsesforløb fordelt på varighed Antal ledighedsydelsesforløb fordelt på varighed Jul Gladsaxe: -4 uger Gladsaxe: 5-26 uger Gladsaxe: uger Gladsaxe: Over 52 uger Kilde: J. nr..1.a26 12

13 Kommentarer til figur 4.1, 4.2 & 4.3 Figur 4.1 viser andelen af ledighedsydelsesmodtagere pr. 1. borgere (16-66 år). Gladsaxe Kommune har sammenlignet med klyngekommunerne en markant lavere andel af ledighedsydelsesmodtagere pr. 1. borgere, og forskellen mellem Gladsaxe Kommune og klyngen er samlet set uændret fra december til december. I december havde Gladsaxe Kommune 1,6 færre ledighedsydelsesmodtagere pr. 1. borgere ift. klyngekommunerne. Figur 4.2 viser, at antallet af personer på ledighedsydelse og i fleksjob samlet set er steget fra 593 i december til 64 i december. Dette skyldes en stigning i antallet af fuldtidspersoner i fleksjob med 14 fra december til december, mens der i tilsvarende periode har været et fald i antallet af ledighedsydelsesmodtagere på 3 fuldtidspersoner. Figur 4.3 viser, at der samlet set har været et mindre fald i antallet af ledighedsydelsesforløb med en varighed på -4 uger, 5-26 uger og uger fra december til december. Derimod har der været en stigning i antallet af forløb med en varighed på over 52 uger. J. nr..1.a26 13

14 5. Førtidspension Figur 5.1 Andel førtidspensionister, Gladsaxe i forhold til klyngen 7 Antal førtidspensionister pr. 1. borgere (16-66 år) Gladsaxe i forhold til klyngen ,2 49,3 49, 48,7 48,4 48,4 48,5 48,1 48, 47,8 47,5 47,2 46, Jul Gladsaxe Klyngekommunerne Forskel mellem Gladsaxe og klyngerne Klyngen for førtidspension: Dragør/Tårnby, Fredensborg, Gladsaxe, Hedensted, Hvidovre, Odder, Rebild, Ringsted, Skanderborg og Aarhus. Figur 5.2 Antal fuldtidspersoner Antal fuldtidspersoner på førtidspension Jul Kilde: J. nr..1.a26 14

15 Kommentarer til figur 5.1 & 5.2 Figur 5.1 viser, at Gladsaxes andel af førtidspensionister pr. 1. borgere (16-66 år) er faldet stabilt fra 49,2 i december til 46,9 i december. Gladsaxe Kommune har generelt en lavere andel af førtidspensionister sammenlignet med klyngekommunerne, men forskellen mellem Gladsaxe Kommune og klyngekommunerne er blevet mindre de seneste 13 måneder. Gladsaxe har dog stadig en markant lavere andel førtidspensionister sammenlignet med klyngen. Figur 5.2 viser, at antallet af fultidspersoner på førtidspension er faldet stabilt fra i december til 2.83 i december, hvilket svarer til et fald på 85 fuldtidspersoner i perioden. J. nr..1.a26 15

16 6. Ressourceforløb Figur 6.1 Andel borgere i ressourceforløb, Gladsaxe i forhold til klyngen Antal personer i ressourceforløb pr. 1. borgere (16-66 år) Gladsaxe ift. klyngen 7, 6, 5, 4, 4, 4,3 4,4 4,6 4,9 5,1 5,3 5,6 5,7 5,7 6,1 6,2 6,4 3, 2, 1,, Jul Gladsaxe Klyngen Forskel mellem Gladsaxe og klyngen Klyngen for ressourceforløb: Ballerup, Esbjerg/Fanø, Gladsaxe, Guldborgsund, Haderslev, Herlev, Holbæk, Horsens, Kalundborg, Langeland, Norddjurs, Ringsted, Svendborg, Tønder, Vordingborg, Aabenraa og Aarhus. Figur 6.2 Antal fuldtidspersoner på ressourceforløb Antal fuldtidspersoner i ressourceforløb Jul Kilde: J. nr..1.a26 16

17 Kommentarer til figur 6.1 & 6.2 Figur 6.1 viser andelen af fuldtidspersoner i ressourceforløb pr. 1. borgere (16-66 år) for Gladsaxe og klyngen. Andelen af personer i ressourceforløb pr. 1. borgere er steget støt fra 4, i december til 6,4 i december i Gladsaxe Kommune. Gladsaxe Kommune har i de seneste 13 måneder haft en større andel ressourceforløb sammenlignet med klyngen, og forskellen er vokset i perioden. Figur 6.2 viser, at antallet af fuldtidspersoner på ressourceforløb har været stigende de seneste 13 måneder, og er dermed lig ovenstående tendens fra figur 6.1. I december var der 174 fuldtidspersoner i ressourceforløb, hvilket var steget til 283 fuldtidspersoner i december. J. nr..1.a26 17

18 7. Tema: Samlet ledighedsudvikling Temaet for denne kvartalsstatistik er samlet ledighed, der er udvalgt med henblik på at give et overblik over, hvordan ledigheden på tværs af ydelser har udviklet sig fra december til december. Ledighedstyperne behandles allerede enkeltvis, og i nogle tilfælde også to samlet, i både kvartalsstatistikken og målopfølgningen, hvor der sammenlignes med de klyngekommuner, der er gældende for den respektive ydelse. Som supplement hertil er det temaets formål at illustrere, hvordan det ser ud samlet set, når der sammenlignes med de klyngekommuner, der er gældende for alle ydelserne under ét. Figur 7.1 Andel ledige pr. 1. borgere, Gladsaxe i forhold til klyngen Klyngen for ressourceforløb: Ballerup, Favrskov, Fredensborg, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Gribskov, Hedensted, Høje- Taastrup, København, Odder og Rebild. Medregnede ledighedsgrupper: a-dagpenge, arbejdsmarkedsydelse, kontanthjælp, uddannelseshjælp, revalidering, forrevalidering, sygedagpenge, jobafkalringsforløb, ressourceforløb, ledighedsydelse og førtidspension. Af figur 7.1 fremgår det, at Gladsaxe Kommune samlet set har færre ledige pr. 1. borgere i hele perioden, når der sammenlignes med klyngekommunerne. Ser man på udviklingen, så har Gladsaxe reduceret andelen af ledige pr. 1. borgere fra 137,1 i december til 125,4 i december, svarende til et fald på 11,7 personer. I den tilsvarende periode har klyngekommune reduceret deres andel af ledige fra 141,7 pr. 1. borgere i december til 132, i december 216, svarende til et fald på 9,7 personer. Gladsaxe har således haft en relativt mere gunstig udvikling end klyngen. J. nr..1.a26 18

19 Tabel 7.1 Procentuel udvikling i antal ledige fra december til december Procentuel udvikling i antallet ledige fra december til december, Gladsaxe i forhold til klyngen A-dagpenge Arbejdsmarkedsydelse Kontanthjælp Jobparat Kontanthjælp Uddannelseshjælp Uddannelseshjælp Aktivitetsparat Aktivitetsparat Uddannelsesparat Uddannelseshjælp Åbenlyst uddannelsesparat Gladsaxe -19% -57% -8% -12% -13% -9% Klyngekommunerne -13% -47% -1% -4% -12% -5% -24% % Revalidering Forrevalidering Sygedagpenge Jobafklaringsforløb Ressourceforløb Ledighedsydelse Førtidspension I alt Gladsaxe -42% -1% -16% 211% 63% -2% -4% -8% Klyngekommunerne -23% -17% -5% 29% 14% -7% -5% -6% Klyngen for ressourceforløb: Ballerup, Favrskov, Fredensborg, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Gribskov, Hedensted, Høje- Taastrup, København, Odder og Rebild. Tabel 7.1 viser den procentuelle udvikling i antallet af ledige fordelt på de enkelte ledighedstyper og sammenholder udviklingen i Gladsaxe Kommune med udviklingen i klyngekommunerne. Af tabellen fremgår det, at Gladsaxe har haft en relativt mere gunstig udvikling i antallet af a-dagpengemodtagere, arbejdsmarkedsydelsesmodtagere, aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere, uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere, åbenlyst uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere, revalidender, forrevalidender, sygedagpengemodtagere samt ledige i ressourceforløb. For sidstnævnte skal det bemærkes, at Gladsaxe kommer fra et relativt højere niveau, da Gladsaxe, sammenlignet med klyngekommunerne, tidligere i højere grad end klyngekommunerne har visiteret ledige til ressourceforløb. Af tabellen fremgår det yderligere, at Gladsaxe har haft en relativt mindre gunstig udvikling i antallet af jobparate kontanthjælpsmodtagere, ledige i jobafklaringsforløb, ledighedsydelsesmodtagere samt førtidspensionister. Samlet set har Gladsaxe reduceret antallet af ledige med 8 % fra december til december, mens klyngekommunerne har reduceret deres antal af ledige med 6 % i samme periode. Gladsaxe har således alt i alt haft en mere gunstig udvikling. J. nr..1.a26 19

20 Figur 7.2 Forsørgertryk, Gladsaxe i forhold til klyngen Klyngen for ressourceforløb: Ballerup, Favrskov, Fredensborg, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Gribskov, Hedensted, Høje- Taastrup, København, Odder og Rebild. Medregnede ydelser: kontanthjælp, uddannelseshjælp, revalidering, forrevalidering, sygedagpenge, ressourceydelse og førtidspension. Af figur 7.2 fremgår de kommunale udgifter pr. person i befolkningen (forsørgertrykket) for Gladsaxe Kommune og klyngekommunerne. Det skal bemærkes, at de kommunale udgifter til a-dagpenge ikke er medtaget i beregningen, hvilket skyldes, at det ikke aktuelt er muligt at opgøre disse i Jobindsats.dk. Gladsaxe Kommune har reduceret de kommunale udgifter pr. person i befolkningen fra 863 kr. i december til 88 kr. i december, svarende til en udgiftsreduktion på 6 %. I den tilsvarende periode har klyngekommunerne realiseret en udgiftsreduktion på 5 %. Gladsaxe har således haft en relativ mere gunstig udvikling i forsørgertrykket sammenlignet med klyngekommunerne. Samlet set kan det på tværs af opgørelserne konkluderes, at Gladsaxe Kommune har haft en relativt mere gunstig udvikling i ledigheden på tværs af ydelser i perioden december til december, når udviklingen sammenlignes med klyngekommunerne. J. nr..1.a26 2

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere,

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere, GLADSAXE KOMMUNE Budget og Styring 18.4./SIMJAC Gladsaxe Kommune Kvartalsstatistik Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 1. Kvartal Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GLADSAXE KOMMUNE Budget og Styring 25.5./SIMJAC Gladsaxe Kommune Kvartalsstatistik Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 1. Kvartal Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GLADSAXE KOMMUNE Budget og Styring 7.1./SIMJAC Gladsaxe Kommune Kvartalsstatistik Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 3. Kvartal Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GLADSAXE KOMMUNE Budget og Styring 06.08./SIMJAC Gladsaxe Kommune Kvartalsstatistik Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 2. Kvartal Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GLADSAXE KOMMUNE Økonomi og Styring 18.1./SIMJAC Gladsaxe Kommune Kvartalsstatistik Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 3. Kvartal Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GLADSAXE KOMMUNE Budget og Styring 18.02.2015/SIMJAC Gladsaxe Kommune Kvartalsstatistik Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 4. Kvartal 2014 Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpengemodtagere,

Læs mere

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GLADSAXE KOMMUNE Budget og Styring 14.1.214/SIMJAC Gladsaxe Kommune Kvartalsstatistik Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 3. Kvartal 214 Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpengemodtagere,

Læs mere

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GLADSAXE KOMMUNE Økonomi og Styring /SIMJAC Gladsaxe Kommune Kvartalsstatistik Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 2. kvartal 2018 Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpenge, arbejdsmarkedsydelse,

Læs mere

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp,

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp, GLADSAXE KOMMUNE Økonomi og Styring 05.10.2017/ANNORS Gladsaxe Kommune Kvartalsstatistik Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 2. kvartal 2017 Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpenge,

Læs mere

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GLADSAXE KOMMUNE Økonomi og Styring 16.02.2018/ANNORS Gladsaxe Kommune Kvartalsstatistik Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 4. kvartal 2017 Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpenge,

Læs mere

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere,

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere, GLADSAXE KOMMUNE Budget og Styring 7.7.216/SIMJAC Gladsaxe Kommune Kvartalsstatistik Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 2. Kvartal 216 Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpengemodtagere,

Læs mere

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: A-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere,

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: A-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere, GLADSAXE KOMMUNE Budget og Styring 14.4.214/PITHOM Gladsaxe Kommune Kvartalsstatistik Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 1. Kvartal 214 Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: A-dagpengemodtagere,

Læs mere

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp,

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp, GLADSAXE KOMMUNE Økonomi og Styring 11.05./SIMJAC Gladsaxe Kommune Kvartalsstatistik Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 1. kvartal Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpenge, kontanthjælp,

Læs mere

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: A-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere,

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: A-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere, GLADSAXE KOMMUNE Budget og Styring 25.6.214/LYVATO Gladsaxe Kommune Kvartalsstatistik Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 2. Kvartal 214 Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: A-dagpengemodtagere,

Læs mere

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere,

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere, GLADSAXE KOMMUNE Økonomi og Styring 20.02.2017/SIMJAC Gladsaxe Kommune Kvartalsstatistik Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 4. kvartal Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpengemodtagere,

Læs mere

Udvikling i perioden

Udvikling i perioden GLADSAXE KOMMUNE Økonomi og Styring 24.11.2017/ANNORS Gladsaxe Kommune Udvikling i perioden 2014-2017 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget I dette udvidede tema til kvartalsstatistikken for 3. kvartal

Læs mere

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GLADSAXE KOMMUNE Budget og Styring 10.02.2016/SIMJAC Gladsaxe Kommune Målopfølgning Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 4. Kvartal 2015 Rapporten giver en status på udmøntningen af ministermålene i

Læs mere

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GLADSAXE KOMMUNE Økonomi og Styring 18.10.2016/SIMJAC Gladsaxe Kommune Målopfølgning Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 3. Kvartal 2016 Målopfølgningen giver en status på udmøntningen af målene i

Læs mere

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GLADSAXE KOMMUNE Budget og Styring 14.04.2014/PITHOM Gladsaxe Kommune Målopfølgning Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 1.Kvartal 2014 Rapporten giver en status på ministermål 2014, mål fra kommunestrategien

Læs mere

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GLADSAXE KOMMUNE Økonomi og Styring 17.02.2017/SIMJAC Gladsaxe Kommune Målopfølgning Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 4. Kvartal 2016 Målopfølgningen giver en status på udmøntningen af målene i

Læs mere

Masterdias for kontanthjælpsreformen

Masterdias for kontanthjælpsreformen Masterdias for kontanthjælpsreformen Jan 2013 Feb 2013 Mar 2013 Apr 2013 Maj 2013 Jun 2013 Jul 2013 Aug 2013 Sep 2013 Okt 2013 Nov 2013 Dec 2013 Jan 2014 Feb 2014 Mar 2014 Apr 2014 Maj 2014 Jun 2014 Jul

Læs mere

Masterdias for kontanthjælpsreformen

Masterdias for kontanthjælpsreformen Masterdias for kontanthjælpsreformen JAN2013 FEB2013 MAR2013 APR2013 MAY2013 JUN2013 JUL2013 AUG2013 SEP2013 OCT2013 NOV2013 DEC2013 JAN2014 FEB2014 MAR2014 APR2014 MAY2014 JUN2014 JUL2014 AUG2014 SEP2014

Læs mere

Ledelsesinformation, maj 2015 Jobcenter Vejen

Ledelsesinformation, maj 2015 Jobcenter Vejen Ledelsesinformation, maj 2015 1.1 Antal kontaktforløb i, Jobindsats, april 2015... 2 2.1 Uddannelseshjælpsmodtagere i pct. af befolkningen, april 2015... 3 2.2 Uddannelseshjælpsmodtagere i forhold til

Læs mere

Ledelsesinformation, oktober 2015 Jobcenter Vejen

Ledelsesinformation, oktober 2015 Jobcenter Vejen 1.1 Antal kontaktforløb i, Jobindsats, september... 2 2.1 Uddannelseshjælpsmodtagere i pct. af befolkningen, september... 4 2.2 Uddannelseshjælpsmodtagere i forhold til klynge, januar 2014 er lig indeks

Læs mere

Fuldtidspersoner feb-15. maj-13. dec-13. aug-11. okt-12. jan-11. jul-14. mar-12

Fuldtidspersoner feb-15. maj-13. dec-13. aug-11. okt-12. jan-11. jul-14. mar-12 jan-4 aug-4 mar-5 okt-5 maj-6 dec-6 jul-7 feb-8 sep-8 apr-9 nov-9 jun-1 jan-11 aug-11 mar-12 okt-12 maj-13 dec-13 jul-14 feb-15 sep-15 apr-16 nov-16 jun-17 jan-18 F A K T A Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Figur 1. Antal fuldtidspersoner i kontanthjælpssystemet. Sæsonkorrigeret. Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner dec-13. okt-12.

Figur 1. Antal fuldtidspersoner i kontanthjælpssystemet. Sæsonkorrigeret. Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner dec-13. okt-12. jan-4 aug-4 mar-5 okt-5 maj-6 dec-6 jul-7 feb-8 sep-8 apr-9 nov-9 jun-1 jan-11 aug-11 mar-12 okt-12 maj-13 dec-13 jul-14 feb-15 sep-15 apr-16 nov-16 jun-17 jan-18 F A K T A Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Fuldtidspersoner maj-13. feb-15. aug-11. dec-13. jan-11. okt-12. jul-14. mar-12

Fuldtidspersoner maj-13. feb-15. aug-11. dec-13. jan-11. okt-12. jul-14. mar-12 jan-4 aug-4 mar-5 okt-5 maj-6 dec-6 jul-7 feb-8 sep-8 apr-9 nov-9 jun-1 jan-11 aug-11 mar-12 okt-12 maj-13 dec-13 jul-14 feb-15 sep-15 apr-16 nov-16 jun-17 jan-18 F A K T A Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra januar 2004 til december 2018

Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra januar 2004 til december 2018 jan-4 sep-4 maj-5 jan-6 sep-6 maj-7 jan-8 sep-8 maj-9 jan-1 sep-1 maj-11 jan-12 sep-12 maj-13 jan-14 sep-14 maj-15 jan-16 sep-16 maj-17 jan-18 sep-18 F A K T A Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Ledelsesinformation, oktober 2014 Jobcenter Vejen

Ledelsesinformation, oktober 2014 Jobcenter Vejen 1.1 Oversigt over antal kontaktforløb i, Jobindsats, august... 2 2.1 Oversigt over udvikling i antal uddannelseshjælpsmodtagere i pct. af befolkningen, juli... 3 2.2 Oversigt over udvikling i antal uddannelseshjælpsmodtagere

Læs mere

Ledelsesinformation, november 2014 Jobcenter Vejen

Ledelsesinformation, november 2014 Jobcenter Vejen 1.1 Antal kontaktforløb i, Jobindsats, september... 2 2.1 Uddannelseshjælpsmodtagere i pct. af befolkningen, oktober... 3 2.2 Uddannelseshjælpsmodtagere i forhold til klynge, januar er lig indeks 1, august...

Læs mere

Resultatrevision 2017

Resultatrevision 2017 Resultatrevision 2017 Jobcenter Frederikssund maj 2018 Indledning Om resultatrevisionen Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Frederikssund. Resultatrevisionen

Læs mere

Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra januar 2004 til august 2018

Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra januar 2004 til august 2018 jan-4 sep-4 maj-5 jan-6 sep-6 maj-7 jan-8 sep-8 maj-9 jan-1 sep-1 maj-11 jan-12 sep-12 maj-13 jan-14 sep-14 maj-15 jan-16 sep-16 maj-17 jan-18 F A K T A Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra

Læs mere

Notat - Forsørgertrykket.

Notat - Forsørgertrykket. SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Notat - Forsørgertrykket. Indledning. BSK Sekretariat Rådhuset, Torvet 7400 Tlf.: 9628 2828 bskps@herning.dk www.herning.dk Kontaktperson: Peter Sønderby Dato: 10. februar

Læs mere

N O T A T. Kvartalsanalyse af personer i gruppe 2 i Flere skal med

N O T A T. Kvartalsanalyse af personer i gruppe 2 i Flere skal med N O T A T Kvartalsanalyse af personer i gruppe 2 i Flere skal med 7. maj 2019 18/14839 AFA EHO Indledning I projektet Flere skal med deltager 88 kommuner, og bruttomålgruppen for projektet udgør ca. 24.000

Læs mere

Ledelsesinformation, november 2015 Jobcenter Vejen

Ledelsesinformation, november 2015 Jobcenter Vejen 1.1 Antal kontaktforløb i, Jobindsats, oktober... 2 2.1 Uddannelseshjælpsmodtagere i pct. af befolkningen, oktober... 3 2.2 Uddannelseshjælpsmodtagere i forhold til klynge, januar 2014 er lig indeks 100,

Læs mere

Resultatrevision 2018

Resultatrevision 2018 Resultatrevision 2018 Jobcenter Frederikssund maj 2019 Indledning Om resultatrevisionen Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Frederikssund. Resultatrevisionen

Læs mere

Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra januar 2004 til november 2018

Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra januar 2004 til november 2018 feb-4 okt-4 jun-5 feb-6 okt-6 jun-7 feb-8 okt-8 jun-9 feb-1 okt-1 jun-11 feb-12 okt-12 jun-13 feb-14 okt-14 jun-15 feb-16 okt-16 jun-17 feb-18 okt-18 F A K T A Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Juli Masterplanchesæt. Nøgletal for implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob. P r æ s e n t a t i

Juli Masterplanchesæt. Nøgletal for implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob. P r æ s e n t a t i P r æ s e n t a t i Juli 218 Masterplanchesæt Nøgletal for implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob Udsatte borgere på offentlig forsørgelse Antal fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse,

Læs mere

Kommunernes placering på ranglisten for alle ydelser, 2. halvår halvår 2018

Kommunernes placering på ranglisten for alle ydelser, 2. halvår halvår 2018 Kommunernes placering på ranglisten for alle ydelser, 2. halvår 2017-1. halvår 2018 Kommune Placering Faktisk ydelsesomfang Forventet ydelsesomfang Forskel Ændring i kommunale besparelser Fuldtidspersoner

Læs mere

Kommunernes placering på ranglisten for alle ydelser, 2. halvår halvår Kommunernes placering på ranglisten for dagpengeområdet, 2.

Kommunernes placering på ranglisten for alle ydelser, 2. halvår halvår Kommunernes placering på ranglisten for dagpengeområdet, 2. Kommunernes placering på ranglisten for alle ydelser, 2. halvår 2017-1. halvår 2018 2 Kommunernes placering på ranglisten for dagpengeområdet, 2. halvår 2017-1. halvår 2018 5 Kommunernes placering på ranglisten

Læs mere

Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra januar 2004 til oktober 2018

Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra januar 2004 til oktober 2018 jan-4 sep-4 maj-5 jan-6 sep-6 maj-7 jan-8 sep-8 maj-9 jan-1 sep-1 maj-11 jan-12 sep-12 maj-13 jan-14 sep-14 maj-15 jan-16 sep-16 maj-17 jan-18 sep-18 F A K T A Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra januar 2004 til september 2018

Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra januar 2004 til september 2018 jan-4 sep-4 maj-5 jan-6 sep-6 maj-7 jan-8 sep-8 maj-9 jan-1 sep-1 maj-11 jan-12 sep-12 maj-13 jan-14 sep-14 maj-15 jan-16 sep-16 maj-17 jan-18 sep-18 F A K T A Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Ledelsesinformation, juli-september 2018 Jobcenter Vejen

Ledelsesinformation, juli-september 2018 Jobcenter Vejen Indhold 1.1 Antal kontaktforløb i, Jobindsats, juli-september og juli-september.... 2 1.2 Ledighedsprocenten i, Jobindsats, juli-september og juli-september.... 2 2.1 Kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere

Læs mere

Ledelsesinformation, september 2014 Jobcenter Vejen

Ledelsesinformation, september 2014 Jobcenter Vejen 1.1 Oversigt over antal kontaktforløb i, jobindsats, juli... 2 2.1 Oversigt over udvikling i antal uddannelseshjælpsmodtagere i pct. af befolkningen... 3 2.2 Oversigt over udvikling i andel uddannelseshjælpsmodtagere

Læs mere

Nøgletal for implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob. November 2017

Nøgletal for implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob. November 2017 Nøgletal for implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob November 217 Jan 212 Mar 212 Maj 212 Jul 212 Sep 212 Nov 212 Jan 213 Mar 213 Maj 213 Jul 213 Sep 213 Nov 213 Jan 214 Mar 214 Maj

Læs mere

Kvartalsredegørelse. for arbejdsmarkedet i. Guldborgsund Kommune

Kvartalsredegørelse. for arbejdsmarkedet i. Guldborgsund Kommune Center for Arbejdsmarked Kvartalsredegørelse for arbejdsmarkedet i Guldborgsund Kommune Juli 2015 Indledning Kvartalsopfølgningen tager udgangspunkt i de kvantitative mål i udvalgsstrategi 2015 og beskæftigelsesplan

Læs mere

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GLADSAXE KOMMUNE Styringsinformation 18.03.20/SIMJEN Gladsaxe Kommune Målopfølgning Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Marts 20 Rapporten opdaterer på status vedrørende ministermål og supplerende

Læs mere

Resultatrevision 2016

Resultatrevision 2016 Resultatrevision 2016 Jobcenter Frederikssund maj 2017 Indledning Om resultatrevisionen Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Frederikssund. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision 2015

Resultatrevision 2015 Resultatrevision 2015 Jobcenter Frederikssund maj 2016 Indledning Om resultatrevisionen Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Frederikssund. Resultatrevisionen

Læs mere

Udvikling i antallet af modtagere af forsørgelsesydelser. April 2018

Udvikling i antallet af modtagere af forsørgelsesydelser. April 2018 Udvikling i antallet af modtagere af forsørgelsesydelser April 2018 Udvikling i antallet af modtagere af forsørgelsesydelser Udvikling i antallet af modtagere af forsørgelsesydelser indeholder 12 figurer

Læs mere

Kommunernes placering på ranglisten for kontanthjælpsområdet, 1. halvår halvår 2018

Kommunernes placering på ranglisten for kontanthjælpsområdet, 1. halvår halvår 2018 Kommunernes placering på ranglisten for kontanthjælpsområdet, 1. halvår 2018-2. halvår 2018 Kommune Placering Faktisk ydelsesomfang Forventet ydelsesomfang Forskel Ændring i kommunale besparelser Fuldtidspersoner

Læs mere

Nøgletal for implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob. April 2017

Nøgletal for implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob. April 2017 Nøgletal for implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob April 2017 Antal personer i reformens målgrupper Antal fuldtidspersoner på førtidspension, fleksjob, ledighedsydelse og ressourceforløb.

Læs mere

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GLADSAXE KOMMUNE Styringsinformation 09.07.2013/PITHOM Gladsaxe Kommune Målopfølgning Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Maj 2013 Rapporten giver en status på ministermål, supplerende mål i Beskæftigelsesplanen

Læs mere

LEDELSESINFORMATION BESKÆFTIGELSES OG INTEGRATIONSUDVALGET

LEDELSESINFORMATION BESKÆFTIGELSES OG INTEGRATIONSUDVALGET LEDELSESINFORMATION BESKÆFTIGELSES OG INTEGRATIONSUDVALGET Pr. 31-08-2015 1. Økonomisk oversigt Tabel 1.1 Forbrugsoversigt på forsørgelsesområdet Beløb i 1.000 kr. Korrigeret budget 2015 Forbrug 31-08-2015

Læs mere

Kommunernes placering på ranglisten for alle ydelser, 2017

Kommunernes placering på ranglisten for alle ydelser, 2017 1 - Rangliste 2017 alle midlertidige ydelser rnes placering på ranglisten for alle ydelser, 2017 Nyborg 1 1.620 1.840 1,1 220-16.300.000 (32) Frederiksberg 2 4.330 5.090 1,1 760-57.300.000 (71) Gladsaxe

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Finn Sørensen (EL) Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

Sagsnr.: 2015/ Dato: 6. september 2016

Sagsnr.: 2015/ Dato: 6. september 2016 Notat Sagsnr.: 2015/0000535 Dato: 6. september Titel: Kvartalsvis statusopfølgning Sagsbehandler: Annie Lucca Løkke Vestergaard Udviklingskonsulent Den kvartalsvise statusopfølgning består af to dele:

Læs mere

Supplerende opgørelser til brug for evalueringen af FØP/FLEKS

Supplerende opgørelser til brug for evalueringen af FØP/FLEKS Notat Februar 218 Supplerende opgørelser til brug for evalueringen af FØP/FLEKS Til brug for evalueringen, er der som supplement til eksisterende analyserne foretaget en række særskilte opgørelser. Disse

Læs mere

2017, procentpoint Antal personer. samtaler. samtaler procentpoint

2017, procentpoint Antal personer. samtaler. samtaler procentpoint Bilag 1 - December 2018: Tabel over antal personer, andel med x antal, gens. antal og udvikling siden nov 2017, samt vægtet gennemsnit Kommune personer Dagpengemodtagere, 6-9 mdr. Jobparate kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Grundlaget for denne statistik udgøres af data fra Arbejdsmarkedsstyrelsens portal jobindsats.dk.

Grundlaget for denne statistik udgøres af data fra Arbejdsmarkedsstyrelsens portal jobindsats.dk. GLADSAXE KOMMUNE Social- og sundhedsforvaltningen Arbejdsmarkedsafdelingen Beskæftigelses- og Integrationsudvalget kvartalsstatistik, 2. kvartal 21 NOTAT Dato 16. august 21 Af: Jesper Bøtker Mortensen

Læs mere

Udvikling i antallet af modtagere af forsørgelsesydelser. September 2019

Udvikling i antallet af modtagere af forsørgelsesydelser. September 2019 Udvikling i antallet af modtagere af forsørgelsesydelser tember Udvikling i antallet af modtagere af forsørgelsesydelser Udvikling i antallet af modtagere af forsørgelsesydelser indeholder 12 figurer med

Læs mere

Grundlaget for denne statistik udgøres af data fra Arbejdsmarkedsstyrelsens portal jobindsats.dk.

Grundlaget for denne statistik udgøres af data fra Arbejdsmarkedsstyrelsens portal jobindsats.dk. GLADSAXE KOMMUNE Social- og sundhedsforvaltningen Arbejdsmarkedsafdelingen Beskæftigelses- og Integrationsudvalget kvartalsstatistik, 1. kvartal 21 NOTAT Dato 27. april 21 Af: Jesper Bøtker Mortensen Grundlaget

Læs mere

Glostrup, den 17. marts Ledighedsudviklingen i Glostrup december 2013 december 2015

Glostrup, den 17. marts Ledighedsudviklingen i Glostrup december 2013 december 2015 Glostrup, den 17. marts 215 Ledighedsudviklingen i Glostrup december 213 december 215 Indeværende notat opstiller ledighedsudviklingen i fire grafer. De fire grafer baserer sig på de senest tilgængelige

Læs mere

AMK-Øst Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden

AMK-Øst Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden AMK-Øst 20-08-2015 Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden August 2015 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter

Læs mere

Udvikling i antallet af modtagere af forsørgelsesydelser. Maj 2018

Udvikling i antallet af modtagere af forsørgelsesydelser. Maj 2018 Udvikling i antallet af modtagere af forsørgelsesydelser Udvikling i antallet af modtagere af forsørgelsesydelser Udvikling i antallet af modtagere af forsørgelsesydelser indeholder 12 figurer med nøgletal

Læs mere

Notat. Sagsnr.: 2015/ Dato: 24. maj Nyt kvartalsvist statusopfølgningskoncept

Notat. Sagsnr.: 2015/ Dato: 24. maj Nyt kvartalsvist statusopfølgningskoncept Notat Sagsnr.: 2015/0000535 Dato: 24. maj 2016 Titel: Nyt kvartalsvist statusopfølgningskoncept Sagsbehandler: Annie Lucca Løkke Vestergaard Udviklingskonsulent Det nye kvartalsvise statusopfølgningskoncept

Læs mere

Jan Maj Apr Dec Sep Nov Okt Mar Feb 2017

Jan Maj Apr Dec Sep Nov Okt Mar Feb 2017 Nøgletal for Joblog Af nedenstående figur 1 og tabel 1 fremgår dækningsgraden for Joblog blandt dagpengemodtagere, jobparate kontanthjælpsmodtagere og åbenlyst uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere.

Læs mere

1. Andelen af 'Jobparate' ledige skal ligge i den bedste 3. del i forhold til klyngen. A-dagpenge:

1. Andelen af 'Jobparate' ledige skal ligge i den bedste 3. del i forhold til klyngen. A-dagpenge: Notat HOLBÆK KOMMUNE Dato: 22. maj 2018 Politiske Effektmål - status til mødet i BUU d. 28. maj 2018 Herunder status på de politiske effektmål for kerneopgaven Alle Kan Bidrage. Opgjort med seneste tal

Læs mere

Jan Aug Dec Mar Okt Nov Apr Sep Feb 2017

Jan Aug Dec Mar Okt Nov Apr Sep Feb 2017 Jul 2015 Aug 2015 Sep 2015 Okt 2015 Nov 2015 Dec 2015 Jan 2016 Feb 2016 Mar 2016 Apr 2016 Maj 2016 Jun 2016 Jul 2016 Aug 2016 Sep 2016 Okt 2016 Nov 2016 Dec 2016 Jan 2017 Feb 2017 Mar 2017 Apr 2017 Maj

Læs mere

Glostrup, den 23. februar Ledighedsudviklingen i Glostrup december 2012 december 2015

Glostrup, den 23. februar Ledighedsudviklingen i Glostrup december 2012 december 2015 Glostrup, den 23. februar 215 Ledighedsudviklingen i Glostrup december 212 december 215 Indeværende notat opstiller ledighedsudviklingen i fire grafer. De fire grafer baserer sig på de senest tilgængelige

Læs mere

Mål opfølgning og ledelsesinformation

Mål opfølgning og ledelsesinformation GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen 12.09.20/JBJ Gladsaxe Kommune Mål opfølgning og ledelsesinformation Beskæftigelses- og Integrationsudvalget September 20 Rapporten opdaterer på status vedrørende

Læs mere

Udvikling i antallet af modtagere af forsørgelsesydelser. Februar 2019

Udvikling i antallet af modtagere af forsørgelsesydelser. Februar 2019 Udvikling i antallet af modtagere af forsørgelsesydelser ruar 2019 Udvikling i antallet af modtagere af forsørgelsesydelser Udvikling i antallet af modtagere af forsørgelsesydelser indeholder 12 figurer

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE NOTAT Dato: 4-2-21 bskps@herning.dk Unge ledige udvikling i målgrupper med mere. ruar 21 Med følgende notat gives en status på udviklingen i gruppen af unge ledige i Herning

Læs mere

Folketingets Beskæftigelsesudvalg Finn Sørensen

Folketingets Beskæftigelsesudvalg Finn Sørensen Beskæftigelsesudvalget 2018-19 BEU Alm.del - endeligt svar på spørgsmål 337 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg lov@ft.dk Finn Sørensen finn.s@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

Marts Masterplanchesæt. Nøgletal for implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob. P r æ s e n t a t i

Marts Masterplanchesæt. Nøgletal for implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob. P r æ s e n t a t i P r æ s e n t a t i Marts 219 Masterplanchesæt Nøgletal for implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob Udsatte borgere på offentlig forsørgelse Antal fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse,

Læs mere

Kære borgmestre, beskæftigelsesudvalgsformænd og jobcenterchefer

Kære borgmestre, beskæftigelsesudvalgsformænd og jobcenterchefer Borgmestre, beskæftigelsesudvalgsformænd og jobcenterchefer Beskæftigelsesministeren Ved Stranden 8 1061 København K T +45 72 20 50 01 E bm@bm.dk www.bm.dk CVR 10172748 Vedrørende manglende med ledige

Læs mere

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GLADSAXE KOMMUNE Styringsinformation 15.08.2013/PITHOM Gladsaxe Kommune Målopfølgning Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Juni 2013 Rapporten giver en status på ministermål, supplerende mål i Beskæftigelsesplanen

Læs mere

Ungeanalyse. Marts 2017

Ungeanalyse. Marts 2017 Ungeanalyse Marts 2017 Indhold Hvor er vi? Konklusion Udvikling i ungeledigheden Unge forsikrede ledige Unge ikke-forsikrede ledige Ikke forsikrede ledige i alt Åbenlyst uddannelsesparate Uddannelsesparate

Læs mere

Dagpengemodtagere, 6-9 Gens. antal Andel m. 6. Antal personer. Kommune

Dagpengemodtagere, 6-9 Gens. antal Andel m. 6. Antal personer. Kommune Bilag 1 - December 2018: Tabel over antal personer, andel med x antal samtal Kommune Antal personer Dagpengemodtagere, 6-9 Gens. antal Andel m. 6 eller Hele landet 12.339 6,2 67% Hele landet ekskl. frikommuner**

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Juni 2015 1 Andele af befolkningen på offentlig forsørgelse Fig. 1. Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse, pct., dec.

Læs mere

Grundlaget for denne statistik udgøres af data fra Arbejdsmarkedsstyrelsens portal jobindsats.dk.

Grundlaget for denne statistik udgøres af data fra Arbejdsmarkedsstyrelsens portal jobindsats.dk. GLADSAXE KOMMUNE Social- og sundhedsforvaltningen Arbejdsmarkedsafdelingen Beskæftigelses- og Integrationsudvalget kvartalsstatistik 4. kvartal 29 NOTAT Dato 25. januar 21 Af: Morten Østergaard Christensen

Læs mere

Grundlaget for denne statistik udgøres af data fra Arbejdsmarkedsstyrelsens portal jobindsats.dk.

Grundlaget for denne statistik udgøres af data fra Arbejdsmarkedsstyrelsens portal jobindsats.dk. GLADSAXE KOMMUNE Social- og sundhedsforvaltningen Arbejdsmarkedsafdelingen Beskæftigelses- og Integrationsudvalget kvartalsstatistik NOTAT Dato 19.1.29 Af: Morten Østergaard Christensen Grundlaget for

Læs mere

6-by barometer: Oversigt

6-by barometer: Oversigt 6-by barometer: Oversigt Barometer Resultatstatus Bestand 1 Effekt Ministeren Ministerens smål 2009 mål Indsatsstatus Økonomistatus Aktiverings -grad Forsørgertr yk Kontanthjælp: Visitationskategori -

Læs mere

Personer under 30 år på offentlig forsørgelse

Personer under 30 år på offentlig forsørgelse Personer under 30 år på offentlig forsørgelse 1. Baggrund Ét af beskæftigelsesministerens mål for 2011 og 2012 var, at antallet af unge på offentlig forsørgelse skal begrænses mest muligt. Tal for dette

Læs mere

Status på mål og nøgletal pr. 1. kvartal 2017 Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesforvaltningen

Status på mål og nøgletal pr. 1. kvartal 2017 Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesforvaltningen Status på mål og nøgletal pr. 1. kvartal 2017 Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesforvaltningen Beskæftigelsesforvaltningen (på baggrund af seneste tilgængelige data) Indhold s Indholdsfortegnelse Nøgletal

Læs mere

Resultatrevision Furesø Kommune

Resultatrevision Furesø Kommune Resultatrevision 2008 Furesø Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Opsummering...1 3. Resultatoversigt primo 2009...2 3.1. Resultater af indsatsen for særlige grupper... 2 3.1.1. Arbejdskraftreserven...

Læs mere

Bilag 3 Bilag 3: Referencetal på resultat- og indsatsmål

Bilag 3 Bilag 3: Referencetal på resultat- og indsatsmål 2017 Bilag 3 Bilag 3: Referencetal på resultat- og indsatsmål i strategien 0 Mål for indsatsen for de jobparate ledige Resultatmål for jobparate Der er pt. ca. 1.560 jobparate ledige i Næstved Kommune.

Læs mere

Opfølgning på strategiske mål og resultatmål på BESKÆFTIGELSESOMRÅDET. Afslutning 2016/Sekretariatet Jobcenter Horsens

Opfølgning på strategiske mål og resultatmål på BESKÆFTIGELSESOMRÅDET. Afslutning 2016/Sekretariatet Jobcenter Horsens Opfølgning på strategiske mål og resultatmål på BESKÆFTIGELSESOMRÅDET Afslutning 2016/Sekretariatet Jobcenter Horsens STRATEGISKE MÅL Beskæftigelsesområdet i Horsens Kommune har med virkning fra 1. januar

Læs mere

Udvikling i antallet af modtagere af forsørgelsesydelser. August 2018

Udvikling i antallet af modtagere af forsørgelsesydelser. August 2018 Udvikling i antallet af modtagere af forsørgelsesydelser ust Udvikling i antallet af modtagere af forsørgelsesydelser Udvikling i antallet af modtagere af forsørgelsesydelser indeholder 12 figurer med

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder

Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Obs antal Præd antal Rang Klynge I mere end 20 pct. over median 360 Lolland 104,2 93,5

Læs mere

6-by barometer: Oversigt

6-by barometer: Oversigt 6-by barometer: Oversigt Barometer Resultatstatus Indsatsstatus Økonomistatus Bestand Effekt Ministerens Ministerens mål 29 mål Rettidighed: Aktivering (afsluttet) Forsørgertryk 1 13-1-215 Kontanthjælp:

Læs mere

Udvikling i antallet af modtagere af forsørgelsesydelser. November 2018

Udvikling i antallet af modtagere af forsørgelsesydelser. November 2018 Udvikling i antallet af modtagere af forsørgelsesydelser ember Udvikling i antallet af modtagere af forsørgelsesydelser Udvikling i antallet af modtagere af forsørgelsesydelser indeholder 12 figurer med

Læs mere

Arbejdsmarked i tal maj Kilde: jobindsats.dk Side 1 af 12

Arbejdsmarked i tal maj Kilde: jobindsats.dk Side 1 af 12 Arbejdsmarked i tal maj 216 Kilde: jobindsats.dk Side 1 af 12 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Bruttoledigheden i Østdanmark...3 2. A-DAGPENGEMODTAGERE...4 Aktiveret A-dagpengemodtagere...4 3. Uddannelseshjælp...5

Læs mere

Sagsnr.: 2015/ Dato: 18. november 2016

Sagsnr.: 2015/ Dato: 18. november 2016 Notat Sagsnr.: 2015/0000535 Dato: 18. november 2016 Titel: Kvartalsvis statusopfølgning Sagsbehandler: Annie Lucca Løkke Vestergaard Udviklingskonsulent Den kvartalsvise statusopfølgning består af to dele:

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Indledning. Resultatrevision Arbejdsmarkedsafdelingen

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Indledning. Resultatrevision Arbejdsmarkedsafdelingen GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen Resultatrevision 2010 NOTAT Dato: 12. april 2011 Af: Jacob Benedictus Jørgensen & Peter Sidelmann Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

Kvartalsstatistik BIU

Kvartalsstatistik BIU GLADSAXE KOMMUNE Kvartalsstatistik BIU 2. kvartal 2012 Kvartalsstatistikken omfatter data der vedrører målgrupperne; A-dagpenge, kontanthjælpsmodtagere, sygedagpengemodtagere, personer i fleksjob samt

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden. AMK-Øst 3. november 2015

Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden. AMK-Øst 3. november 2015 Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden AMK-Øst 3. november 2015 November 2015 Beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

Opfølgning på strategiske mål og resultatmål på BESKÆFTIGELSESOMRÅDET. 1. Halvår / Sekretariatet Jobcenter Horsens

Opfølgning på strategiske mål og resultatmål på BESKÆFTIGELSESOMRÅDET. 1. Halvår / Sekretariatet Jobcenter Horsens Opfølgning på strategiske mål og resultatmål på BESKÆFTIGELSESOMRÅDET 1. Halvår / Sekretariatet Jobcenter Horsens STRATEGISKE MÅL Beskæftigelsesområdet i Horsens Kommune har med virkning fra 1. januar

Læs mere

Udvikling i ledigheden. November 2017

Udvikling i ledigheden. November 2017 Udvikling i ledigheden ember Udvikling i ledigheden Udvikling i ledigheden indeholder 12 figurer med nøgletal for udviklingen i antallet af ydelsesmodtagere i forskellige ydelsesgrupper i Kommune. Forsikrede

Læs mere

Deskriptiv analyse: Udviklingen i antal overførselsmodtagere og ledige det seneste år fordelt på kommuner

Deskriptiv analyse: Udviklingen i antal overførselsmodtagere og ledige det seneste år fordelt på kommuner Analyseenheden Deskriptiv analyse: Udviklingen i antal overførselsmodtagere og ledige det seneste år fordelt på kommuner April 2019 Lønmodtagerbeskæftigelsen har aldrig været højere i Danmark, end den

Læs mere