Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget"

Transkript

1 GLADSAXE KOMMUNE Økonomi og Styring 18.1./SIMJAC Gladsaxe Kommune Kvartalsstatistik Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 3. Kvartal Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere, uddannelseshjælpsmodtagere, integrationsydelsesmodtagere, ledige i ressourceforløb, sygedagpengemodtagere, ledige i jobafklaringsforløb, fleksjobbere og ledighedsydelsesmodtagere samt førtidspensionister. I flere af figurerne foretages sammenligning med klyngekommunerne. Klyngerne varierer i forhold til ydelserne. J. nr..1.a26 1

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse A-dagpenge...3 Figur 1.1 Andel a-dagpengemodtagere, Gladsaxe i forhold til klyngekommunerne... 3 Figur 1.2 Antal a-dagpengeforløb fordelt på varighed Kontanthjælp & Uddannelseshjælp...5 Figur 2.1 Andel kontanthjælpsmodtagere, Gladsaxe i forhold til klyngekommunerne... 5 Figur 2.2 Antal fuldtidspersoner... 5 Figur 2.3 Antal kontanthjælpsforløb fordelt på varighed... 6 Figur 2.4 Andel uddannelseshjælpsmodtagere, Gladsaxe i forhold til klyngekommunerne Sygedagpenge & Jobafklaringsforløb...8 Figur 3.1 Andel sygedagpengemodtagere, Gladsaxe i forhold til klyngekommunerne... 8 Figur 3.2 Antal sygedagpengeforløb fordelt på varighed... 8 Figur 3.3 Antal fuldtidspersoner i jobafklaringsforløb... 9 Figur 3.4 Andel jobafklaringsforløb, Gladsaxe i forhold til klyngekommunerne Fleksjob & Ledighedsydelse...11 Figur 4.1 Andel ledighedsydelsesmodtagere, Gladsaxe i forhold til klyngekommunerne Figur 4.2 Antal personer i fleksjob og på ledighedsydelse Figur 4.3 Antal ledighedsydelsesforløb fordelt på varighed Førtidspension...14 Figur 5.1 Andel førtidspensionister, Gladsaxe i forhold til klyngekommunerne Figur 5.2 Antal fuldtidspersoner Ressourceforløb...16 Figur 6.1 Andel ledige i ressourceforløb, Gladsaxe i forhold til klyngekommunerne Figur 6.2 Antal fuldtidspersoner i ressourceforløb Tema: Integrationsydelse...18 Figur 7.1 Antal fuldtidspersoner på integrationsydelse Figur 7.2 Andel integrationsydelsesmodtagere, Gladsaxe i forhold til klyngekommunerne Figur 7.3 Procentuel stigning i andel integrationsydelsesmodtagere... 2 Figur 7.4 Procentuelt fald i antal kontanthjælpsmodtagere J. nr..1.a26 2

3 1. A-dagpenge Figur 1.1 Andel a-dagpengemodtagere, Gladsaxe i forhold til klyngekommunerne 25 Antal a-dagpengemodtagere pr. 1. borgere (16-66 år) Gladsaxe i forhold til klyngekommunerne 2 18,6 19,1 18,5 18,3 18,5 19,2 19,5 19,4 18,9 18,2 18,2 18, 18, Jul Gladsaxe Klyngekommunerne Forskel mellem Gladsaxe og klyngen Kilde: og Danmarks Statistik Opdateret: SIMJAC Klyngen for a-dagpenge: Egedal, Furesø, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hillerød og Lejre. Figur 1.2 Antal a-dagpengeforløb fordelt på varighed Jul Antal a-dagpengeforløb fordelt på samlet ledighedsvarighed Kun forløb der fortsat var aktive på de enkelte måneders sidste dag er medregnet i månedsopgørelsen uger uger uger 52+ uger Jul Kilde: Opdateret: SIMJAC J. nr..1.a26 3

4 Kommentarer til figur 1.1 & 1.2 Figur 1.1 viser andelen af a-dagpengemodtagere i Gladsaxe Kommune og klyngekommunerne. Fra august til august er andelen af a-dagpengemodtagere pr. 1. borgere (16-66 år) faldet. Der er således,6 færre a-dagpengemodtagere pr. 1. borgere (16-66 år) i Gladsaxe Kommune ved sammenligning af august med august. De seneste 13 måneder har Gladsaxe Kommune haft en højere andel a-dagpengemodtagere sammenlignet med klyngekommunerne. Gladsaxe Kommune nærmede sig i perioden august til januar niveauet i klyngekommunerne. Fra januar til august har Gladsaxe Kommune haft en relativt mindre gunstig udvikling end klyngekommunerne på trods af et fald i andelen af a-dagpengemodtagere. Figur 1.2 viser antallet af a-dagpengeforløb fordelt på den samlede ledighedsvarighed på tværs af ydelser. Den overordnede tendens følger opgørelsen over andelen af a-dagpengemodtagere (figur 1.1). Set over hele perioden har der været et fald i antallet af forløb fra 779 forløb i juli til 761 forløb i juli. Dette dækker over et fald i antallet af a-dagpengeforløb med en sammenlagt ledighedsvarighed på 5-26 uger og over 1 år. I den tilsvarende periode har der været en stigning i antallet af forløb med en samlet ledighedsvarighed på -4 uger og uger. J. nr..1.a26 4

5 2. Kontanthjælp & Uddannelseshjælp Figur 2.1 Andel kontanthjælpsmodtagere, Gladsaxe i forhold til klyngekommunerne 4 35 Antal kontanthjælpsmodtagere pr. 1. borgere (16-66 år) Gladsaxe i forhold til klyngekommunerne ,3 25,5 25, 25,3 25,3 25,3 25,3 24,9 24,4 24,4 24,3 22,3 22,1 Jul Gladsaxe Klyngekommunerne Forskel mellem Gladsaxe og klyngerne Kilde: og Danmarks Statistik Opdateret: SIMJAC Klyngen for kontanthjælp: Ballerup, Esbjerg/Fanø, Gladsaxe, Guldborgsund, Haderslev, Herlev, Holbæk, Horsens, Kalundborg, Langeland, Norddjurs, Ringsted, Svendborg, Tønder, Vordingborg, Aabenraa og Aarhus. Figur 2.2 Antal fuldtidspersoner Antal fuldtidspersoner på kontanthjælp Opdelt på jobparat og aktivitetsparat Jul Aktivitetsparat Jobparat Kilde: Opdateret: SIMJAC J. nr..1.a26 5

6 Figur 2.3 Antal kontanthjælpsforløb fordelt på varighed Antal kontanthjælpsforløb fordelt på samlet ledighedsvarighed Kun forløb der fortsat var aktive på de enkelte måneders sidste dag er medregnet i månedsopgørelsen Kilde: Opdateret: SIMJAC Jul -4 uger 5-26 uger uger Over 52 uger Figur 2.4 Andel uddannelseshjælpsmodtagere, Gladsaxe i forhold til klyngekommunerne Kilde: og Danmarks Statistik Opdateret: SIMJAC Klyngen for uddannelseshjælp: Ballerup, Esbjerg/Fanø, Gladsaxe, Guldborgsund, Haderslev, Herlev, Holbæk, Horsens, Kalundborg, Langeland, Norddjurs, Ringsted, Svendborg, Tønder, Vordingborg, Aabenraa og Aarhus. J. nr..1.a26 6

7 Kommentarer til figur 2.1, 2.2, 2.3 & 2.4 Figur 2.1 viser, at der har været en faldende tendens i andelen af kontanthjælpsmodtagere i de seneste 13 måneder. I august var der således 25,3 kontanthjælpsmodtagere pr. 1. borgere i Gladsaxe Kommune, mens det i august var reduceret til 22,1 kontanthjælpsmodtagere pr. 1. borgere (16-66 år). Gladsaxe Kommune har i hele perioden haft en lavere andel af kontanthjælpsmodtagere sammenlignet med klyngen, men forskellen er faldet i juli og august. Det store fald i antallet af kontanthjælpsmodtagere i juli skal ses i relation til, at en stor del af disse er overgået til integrationsydelse, jf. denne kvartalsstatistiks tema. Figur 2.2 viser antallet af fuldtidspersoner på kontanthjælp i Gladsaxe Kommune opdelt på jobparat og aktivitetsparat. Fra februar til august er der en faldende tendens i antallet af kontanthjælpsmodtagere, mens antallet af kontanthjælpsmodtagere steg fra august til februar. Samlet har der fra august til august været en reduktion på 1 fuldtidspersoner. Dette fald skyldes særligt en reduktion i antallet af jobparate kontanthjælpsmodtagere, der er faldet med 82 fuldtidspersoner. Faldet i antallet af kontanthjælpsmodtagere skal ses i relation til, at en del af disse er overgået til ressourceforløb (jf. kapitel 6) og integrationsydelse (jf. denne kvartalsstatistiks tema). Den samlede ledighedsvarighed på tværs af ydelser for kontanthjælpsforløb fremgår af figur 2.3. De seneste 13 måneder er det samlede antal af forløb faldet, hvilket svarer til tendensen i figur 2.1 og 2.2. Der har således været en reduktion fra 1.62 forløb i august til 944 forløb i august. Faldet skyldes især en nedgang i antallet af forløb med en samlet ledighedsvarighed på over et år. Af figur 2.4 fremgår andelen af uddannelseshjælpsmodtagere fordelt på visitationskategori. Andelen af uddannelseshjælpsmodtagere i Gladsaxe Kommune er samlet set faldet de seneste 13 måneder. Der har således været en reduktion på 7,6 uddannelseshjælpsmodtagere pr. 1. borgere (16-66 år) i perioden. I samme periode har klyngen reduceret andelen med 5,2 uddannelseshjælpsmodtagere. Gladsaxe Kommune har således klaret sig relativt bedre end klyngekommunerne de seneste 13 måneder. Gladsaxe Kommune har i hele perioden haft færre uddannelseshjælpsmodtagere end klyngekommunerne. Opdelt på visitationskategori fremgår det, at dette primært skyldes en lavere andel aktivitetsparate unge, mens Gladsaxe Kommune har en højere andel af åbenlyst uddannelsesparate i forhold til klyngekommunerne. J. nr..1.a26 7

8 3. Sygedagpenge & Jobafklaringsforløb Figur 3.1 Andel sygedagpengemodtagere, Gladsaxe i forhold til klyngekommunerne Antal sygedagpengemodtagere pr. 1. borgere (16-66 år) Gladsaxe i forhold til klyngekommunerne , 13,7 14,4 15,1 14,8 15,1 15,4 14,6 13,8 12,9 12,9 12,1 Jul 11,2 Gladsaxe Klyngekommunerne Forskel mellem Gladsaxe og klyngerne Kilde: og Danmarks Statistik Opdateret: SIMJAC Klyngen for sygedagpenge og jobafklaringsforløb: Ballerup, Fredensborg, Fuersø, Gladsaxe, Hillerød og Roskilde. Figur 3.2 Antal sygedagpengeforløb fordelt på varighed Kilde: Kilde: Opdateret: SIMJAC J. nr..1.a26 8

9 Figur 3.3 Antal fuldtidspersoner i jobafklaringsforløb 25 Antal fuldtidspersoner i jobafklaringsforløb Jul Kilde: Opdateret: SIMJAC Klyngen for sygedagpenge og jobafklaringsforløb: Ballerup, Fredensborg, Fuersø, Gladsaxe, Hillerød og Roskilde. Figur 3.4 Andel jobafklaringsforløb, Gladsaxe i forhold til klyngekommunerne Antal jobafklaringsforløb pr. 1. borgere (16-66 år) Gladsaxe i forhold til klyngekommunerne ,1 3,5 3,6 3,8 3,9 3,9 3,8 4,1 4,4 4,6 4,2 3,9 4, Jul Gladsaxe Klyngekommunerne Forskel mellem Gladsaxe og klyngerne Kilde: og Danmarks Statistik Opdateret: SIMJAC Klyngen for sygedagpenge og jobafklaringsforløb: Ballerup, Fredensborg, Fuersø, Gladsaxe, Hillerød og Roskilde. J. nr..1.a26 9

10 Kommentarer til figur 3.1, 3.2, 3.3 & 3.4 Figur 3.1 viser andelen af sygedagpengemodtagere i Gladsaxe Kommune og klyngekommunerne. Der har i perioden fra februar til august været en faldende tendens i andelen af sygedagpengemodtagere. Der har over de seneste 13 måneder været et fald fra 13, sygedagpengemodtagere pr. 1. borgere (16-66 år) i august til 11,2 sygedagpengemodtagere pr. 1. borgere (16-66 år) i august. Gladsaxe Kommune har generelt en lavere andel af sygedagpengemodtagere sammenlignet med klyngekommunerne. Faldet i andelen af fuldtidspersoner på sygedagpenge skal ses i relation til, at en del af disse er overgået til jobafklaringsforløb (jf. figur 3.3 og 3.4). Af figur 3.2 fremgår det, at der er sket et samlet fald i antallet forløb på alle varighedslængder fra juli til juli. Faldet i antallet af sygedagpengeforløb skal ses i relation til, at en del af sygedagpengemodtagere er overgået til jobafklaringsforløb (jf. figur 3.3 og 3.4). Figur 3.3 viser udviklingen i antallet af fuldtidspersoner i jobafklaringsforløb. Fra august til maj var der en tilvækst i antallet af fuldtidspersoner i jobafklaringsforløb. Fra maj til august har der været en nedgang af antallet af ledige i jobafklaringsforløb på sammenlagt 27 fuldtidspersoner. Figur 3.4 viser andelen af jobafklaringsforløb i Gladsaxe Kommune og klyngekommunerne. I lighed med udviklingen i figur 3.3 steg andelen af ledige i jobafklaringsforløb fra 3,1 ledig i jobafklaringsforløb pr. 1. borgere i august til 4,6 i maj. Fra maj til august er der derimod et fald i andelen af ledige i jobafklaringsforløb på,6 ledige i jobafklaringsforløb pr. 1. borgere. Gladsaxe Kommune havde i perioden august til maj en højere andel af ledige i jobafklaringsforløb sammenlignet med klyngekommunerne. I perioden juni til august har Gladsaxe Kommune derimod haft en lavere andel af ledige i jobafklaringsforløb sammenlignet med klyngekommunerne. J. nr..1.a26 1

11 4. Fleksjob & Ledighedsydelse Figur 4.1 Andel ledighedsydelsesmodtagere, Gladsaxe i forhold til klyngekommunerne Antal ledighedsydelsemodtagere pr. 1. borgere (16-66 år) Gladsaxe i forhold til klyngekommunerne 6, 5, 4,5 4,4 4,3 4,3 4,4 4,4 4,5 4,5 4,5 4,4 4,5 5, 4,7 4, 3, 2,9 2,9 2,9 2,8 2,8 2,8 2,8 2,9 2,9 3, 3, 3,2 3, 2, 1,, Jul Gladsaxe Klyngekommunerne Forskel mellem Gladsaxe og klyngerne Kilde: og Danmarks Statistik Opdateret: SIMJAC Klyngen for ledelsesydelse: Dragør/Tårnby, Fredensborg, Gladsaxe, Hedensted, Hvidovre, Odder, Rebild, Ringsted, Skanderborg, og Aarhus. Figur 4.2 Antal personer i fleksjob og på ledighedsydelse Antal personer i fleksjob og på ledighedsydelse Jul Fleksjob Ledighedsydelse Kilde: Opdateret: SIMJAC J. nr..1.a26 11

12 Figur 4.3 Antal ledighedsydelsesforløb fordelt på varighed 7 Antal ledighedsydelsesforløb fordelt på varighed Jul Gladsaxe: -4 uger Gladsaxe: 5-26 uger Jul Gladsaxe: uger Gladsaxe: Over 52 uger Kilde: Opdateret: SIMJAC J. nr..1.a26 12

13 Kommentarer til figur 4.1, 4.2 & 4.3 Figur 4.1 viser andelen af ledighedsydelsesmodtagere i Gladsaxe Kommune og klyngekommunerne. Gladsaxe Kommune har sammenlignet med klyngekommunerne en markant lavere andel af ledighedsydelsesmodtagere pr. 1. borgere (16-66 år). Forskellen mellem Gladsaxe Kommune og klyngekommunerne er stort set uændret fra august til august. I august havde Gladsaxe Kommune 1,7 færre ledighedsydelsesmodtagere pr. 1. borgere ift. klyngekommunerne. Figur 4.2 viser, at antallet af personer på ledighedsydelse og i fleksjob samlet set er steget fra 65 i august til 633 i august. Dette skyldes en stigning i antallet af fuldtidspersoner i fleksjob med 24 og en stigning i antallet af fuldtidspersoner på ledighedsydelse med 4 fra august til august. Figur 4.3 viser, at der samlet set har været et fald i antallet af ledighedsydelsesforløb med en varighed på uger fra august til august. Derimod har der været en stigning i antallet af forløb i de øvrige varighedsintervaller. J. nr..1.a26 13

14 5. Førtidspension Figur 5.1 Andel førtidspensionister, Gladsaxe i forhold til klyngekommunerne 7 Antal førtidspensionister pr. 1. borgere (16-66 år) Gladsaxe i forhold til klyngekommunerne ,4 48,3 48,1 47,7 47,4 47,1 46,8 46,7 46,5 46,4 46,1 45,9 45, Jul Gladsaxe Klyngekommunerne Forskel mellem Gladsaxe og klyngerne Kilde: og Danmarks Statistik Opdateret: SIMJAC Klyngen for førtidspension: Dragør/Tårnby, Fredensborg, Gladsaxe, Hedensted, Hvidovre, Odder, Rebild, Ringsted, Skanderborg og Aarhus. Figur 5.2 Antal fuldtidspersoner 2.4 Antal fuldtidspersoner på førtidspension Jul Kilde: Opdateret: SIMJAC J. nr..1.a26 14

15 Kommentarer til figur 5.1 & 5.2 Figur 5.1 viser, at Gladsaxes andel af førtidspensionister pr. 1. borgere (16-66 år) er faldet stabilt fra 48,4 i august til 45,8 i august. Gladsaxe Kommune har generelt en markant lavere andel af førtidspensionister sammenlignet med klyngekommunerne, og forskellen mellem Gladsaxe Kommune og klyngekommunerne er blevet lidt større de seneste 13 måneder. Figur 5.2 viser, at antallet af fultidspersoner på førtidspension er faldet stabilt fra 2.14 i august til 2.52 i august, hvilket svarer til et fald på 88 fuldtidspersoner i perioden. J. nr..1.a26 15

16 6. Ressourceforløb Figur 6.1 Andel ledige i ressourceforløb, Gladsaxe i forhold til klyngekommunerne Antal personer i ressourceforløb pr. 1. borgere (16-66 år) Gladsaxe i forhold til klyngekommunerne 7, 6, 5,7 5,7 6,1 6,2 6,4 6,4 6,4 6,5 6,5 6,5 6,3 6,2 6,2 5, 4, 3, 2, 1,, Jul Gladsaxe Klyngen Forskel mellem Gladsaxe og klyngen Kilde: og Danmarks Statistik Opdateret: SIMJAC Klyngen for ressourceforløb: Ballerup, Esbjerg/Fanø, Gladsaxe, Guldborgsund, Haderslev, Herlev, Holbæk, Horsens, Kalundborg, Langeland, Norddjurs, Ringsted, Svendborg, Tønder, Vordingborg, Aabenraa og Aarhus. Figur 6.2 Antal fuldtidspersoner i ressourceforløb Antal fuldtidspersoner i ressourceforløb Jul Kilde: Opdateret: SIMJAC J. nr..1.a26 16

17 Kommentarer til figur 6.1 & 6.2 Figur 6.1 viser andelen af fuldtidspersoner i ressourceforløb i Gladsaxe Kommune og klyngekommunerne. Andelen af personer i ressourceforløb pr. 1. borgere er steget fra 5,7 i august til 6,2 i august i Gladsaxe Kommune. Gladsaxe Kommune har i de seneste 13 måneder haft en større andel ressourceforløb sammenlignet med klyngen. Denne forskel lå relativt stabilt mellem august til april, mens forskellen er blevet mindre fra april til august. Gladsaxe Kommune har således haft en mere gunstig udvikling relativt til klyngekommunerne i denne periode. Figur 6.2 viser, at antallet af fuldtidspersoner i ressourceforløb samlet set har været stigende de seneste 13 måneder, og er dermed lig ovenstående tendens fra figur 6.1. I august var der 253 fuldtidspersoner i ressourceforløb, hvilket var steget til 277 fuldtidspersoner i august. Antallet af fuldtidspersoner i ressourceforløb er faldet med 15 fra april, hvor der var flest, til august. J. nr..1.a26 17

18 7. Tema: Integrationsydelse I kvartalsstatistikken for 2. kvartal blev der fulgt op på to af de syv ekstraordinære indsatser på beskæftigelsesområdet, der blev igangsat som led i budget -219 (BIU 23.8., punkt 42). I samme ombæring blev der lagt op til, at der skulle ske en opfølgning på resterende budgetindsatser i kvartalsstatistikkerne for 3. og 4. kvartal. Dette afviges imidlertid, da en samlet opfølgning for alle syv budgetindsatser vil indgå som en del af analysen til Beskæftigelsesplan 217, der forelægges på udvalgsmødet d Temaet for nærværende kvartalsstatistik er i stedet integrationsydelse, da antallet af integrationsydelsesmodtagere er steget kraftigt. Den kraftige stigning er et resultat af indførelsen af kravet om 7 ud af 8 års ophold, der er en af tre markante regelændringer på kontant- og uddannelseshjælpsområdet de øvrige er 225-timersreglen og kontanthjælpsloftet. Kravet om 7 ud af 8 års ophold medfører, at man som ledig skal have haft ophold inden for rigets grænser (Danmark, Grønland og Færøerne) i 7 af de seneste 8 år for at være berettiget til kontant- og uddannelseshjælp. Lever man ikke op til dette krav vil man i stedet blive tilkendt integrationsydelse, der i udgangspunktet er en ydelse på SUniveau. Figur 7.1 Antal fuldtidspersoner på integrationsydelse Antal fuldtidspersoner på integrationsydelse Jul Kilde: Opdateret: SIMJAC Af figur 7.1 fremgår det, at antallet af integrationsydelsesmodtagere er steget støt siden indførelsen af ydelsen. Dog er der en markant stigning fra juni til juli som følge af indførelsen af kravet J. nr..1.a26 18

19 om 7 ud af 8 års ophold. Der er således 85 fuldtidspersoner flere i juli i forhold til juni, svarende til en stigning på 23 %. Størstedelen af denne stigningen kan tilskrives regelindførelsen, og det fremgår af figur 2.2, at antallet af fuldtidspersoner på kontanthjælp er faldet med 11 fuldtidspersoner i samme periode. Figur 7.2 Andel integrationsydelsesmodtagere, Gladsaxe i forhold til klyngekommunerne 8, Antal personer i integrationsydelse pr. 1. borgere (16-66 år) Gladsaxe i forhold til klyngekommunerne 7, 6, 5, 4, 3, 2,7 2,8 2, 1,,,,,1,3,3,3,3,4,5,6,8 Jul Gladsaxe Klyngen Forskel mellem Gladsaxe og klyngen Kilde: og Danmarks Statistik Opdateret: SIMJAC Klyngen for integrationsydelse: Ballerup, Esbjerg/Fanø, Gladsaxe, Guldborgsund, Haderslev, Herlev, Holbæk, Horsens, Kalundborg, Langeland, Norddjurs, Ringsted, Svendborg, Tønder, Vordingborg, Aabenraa og Aarhus. Af figur 7.2 fremgår Gladsaxe Kommunes samt klyngekommunernes andel af integrationsydelsesmodtagere. I lighed med figur 7.1 fremgår det, at Gladsaxe Kommunes andel af integrationsydelsesmodtagere har været stigende gennem hele perioden, samt at der sker en stor ændring fra juni til juli. Den tilsvarende tendens gør sig gældende for klyngekommunerne. Det fremgår af den grønne linje i figuren, at Gladsaxe Kommune i hele perioden har en lavere andel integrationsydelsesmodtagere sammenlignet med klyngekommunerne, samt at forskellen mellem Gladsaxe Kommunes andel og klyngekommunernes andel er vokset gennem hele perioden. Indførelsen af kravet om 7 ud af 8 års ophold forstærker dette billede, da der sker en massiv forskydning J. nr..1.a26 19

20 mellem Gladsaxe Kommunes andel og klyngekommunernes andel. Dette skyldes dog alene en stigning i antallet af integrationsydelsesmodtagere, da Gladsaxe Kommune både i juni og juli har ca. 6 % færre integrationsydelsesmodtagere i forhold til klyngekommunerne. Gladsaxe Kommunes lavere andel personer på integrationsydelse kan også aflæses af figur 2.1, da forskellen mellem andelen af kontanthjælpsmodtagere i Gladsaxe Kommune og klyngekommunerne blev mindre fra juni til juli som resultat af, at Gladsaxe Kommune havde en lavere andel kontanthjælpsmodtagere der overgik til integrationsydelse sammenlignet med klyngekommunerne. Figur 7.3 Procentuel stigning i andel integrationsydelsesmodtagere Procentuel stigning i andel integrationsydelsesmodtagere ift. befolkningen (16-66 år) fra juni til juli Gladsaxe Kommune ift. hele landet, klyngekommunerne samt top og bund 1 kommuner 1,%,9%,89%,8%,7%,6%,5%,49%,48%,4%,3%,2%,19%,18%,1%,% Top 1 kommuner Hele landet Klyngekommunerne Gladsaxe Kommune Bund 1 kommuner Kilde: og Danmarks Statistik Opdateret: SIMJAC Klyngen for integrationsydelse: Ballerup, Esbjerg/Fanø, Gladsaxe, Guldborgsund, Haderslev, Herlev, Holbæk, Horsens, Kalundborg, Langeland, Norddjurs, Ringsted, Svendborg, Tønder, Vordingborg, Aabenraa og Aarhus. Top 1 kommuner: Brønderslev, Favrskov, Jammerbugt, Kerteminde, Nyborg, Odder, Sorø, Stevns, Vesthimmerland og Vordingborg. Bund 1 kommuner: Albertslund, Ballerup, Brøndby, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Høje-Taastrup, København, Rødovre og Samsø. Figur 7.3 viser, hvad stigningen i antallet af integrationsydelsesmodtagere fra juni til juli svarer til i procent af befolkningen for henholdsvis Gladsaxe Kommune, klyngekommunerne, hele landet samt top 1 og bund 1 kommuner, hvor der har været hhv. den største og mindste ændring. Når procenten er regnet i forhold til befolkningen skyldes det, at det giver et mere retvisende billede, end hvis stigningen var regnet i forhold til antallet af integrationsydelsesmodtagere i juni, da nogle kommuner havde meget få integrationsydelsesmodtagere, og derfor ville fremgå med nogle meget kraftige procentuelle stigninger. J. nr..1.a26 2

21 Af figuren fremgår det, at stigningen i antallet af integrationsydelsesmodtagere svarer til, at,19 % af befolkningen (16-66 år) i Gladsaxe Kommune er overgået til integrationsydelse. Dette er markant lavere end niveauet for klyngekommunerne (,48 %) og niveauet for hele landet (,49 %). Det fremgår af top 1 og bund 1 kommunerne, at der er meget stor forskel på, hvor stor en betydning kravet om 7 ud af 8 års ophold har haft for de enkelte kommuner. For de 1 kommuner, hvor kravet har haft størst betydning, er,89 % af befolkningen (16-66 år) overgået til integrationsydelse. Brønderslev Kommune og Stevns Kommune højdespringerne med en andel på 1,3 %. For de 1 kommuner, hvor kravet har haft mindst betydning, er,18 % af befolkningen (16-66 år) overgået til integrationsydelse. I denne sammenhæng er Glostrup Kommune den kommune, hvor kravet har haft mindst betydning med en stigning i andelen på,9 %. Gladsaxe Kommune er nummer 1 i forhold til kommuner, hvor kravet har haft mindst betydning. Figur 7.4 Procentuelt fald i antal kontanthjælpsmodtagere Procentuelt fald i antal kontanthjælpsmodtagere fra juni til juli Gladsaxe Kommune ift. hele landet, klyngekommunerne samt top og bund 1 kommuner,% -5,% -1,% -15,% -2,% -25,% -3,% -35,% -4,% -45,% -5,% Top 1 kommuner Hele landet Klyngekommunerne Gladsaxe Kommune Bund 1 kommuner -7,9% -6,1% -17,5% -16,4% -45,3% Kilde: og Danmarks Statistik Opdateret: SIMJAC Klyngen for integrationsydelse: Ballerup, Esbjerg/Fanø, Gladsaxe, Guldborgsund, Haderslev, Herlev, Holbæk, Horsens, Kalundborg, Langeland, Norddjurs, Ringsted, Svendborg, Tønder, Vordingborg, Aabenraa og Aarhus. Top 1 kommuner: Allerød, Billund, Favrskov, Jammerbugt, Lejre, Lemvig, Odder, Skanderborg, Solrød og Ærø. Bund 1 kommuner: Ballerup, Brøndby, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Høje-Tåstrup København, Rødovre og Vallensbæk/Ishøj. Figur 7.4 viser det procentuelle fald i antallet af kontanthjælpsmodtagere fra juni til juli for henholdsvis Gladsaxe Kommune, klyngekommunerne, hele landet samt top 1 og bund 1 kommuner, hvor der har været hhv. den største og mindste procentuelle ændring. Det skal i denne sammenhæng bemærkes, at kravet om 7 ud af 8 års ophold naturligvis ikke er hele forklaringen på denne ændring. Men ser man på hele landet, så er antallet af kontanthjælpsmodtagere faldet med J. nr..1.a26 21

22 fuldtidspersoner fra juni til juli, mens antallet af integrationsydelsesmodtagere er steget med fuldtidspersoner i samme periode. Kravet om 7 ud af 8 års ophold er således hovedforklaringen på faldet i antallet af kontanthjælpsmodtagere, hvorfor det er vigtigt at se faldet i antallet af kontanthjælpsmodtagere i sammenhæng med stigningen i antallet af integrationsydelsesmodtagere. Af figuren fremgår det, at antallet af kontanthjælpsmodtagere i Gladsaxe Kommune er nedbragt med 7,9 % fra juni til juli. Dette er markant lavere end niveauet i klyngekommunerne (16,4 %) og niveauet for hele landet (17,5 %). Som det også var tilfældet for integrationsydelse (figur 7.3), så fremgår det af top 1 og bund 1 kommunerne, at der er meget stor forskel på, hvor stor en betydning kravet om 7 ud af 8 års ophold har haft for de enkelte kommuner. For de 1 kommuner, hvor der har været det største fald i antallet af kontanthjælpsmodtagere, er der sket en reduktion på 45,3 %. Allerød Kommune har oplevet det største fald med 54,6 %. For de 1 kommuner, der har oplevet det mindste fald, er der sket en reduktion på 6,1 %. I denne sammenhæng er det igen Glostrup Kommune, hvor kravet har haft mindst betydning med en reduktion i antallet af kontanthjælpsmodtagere på 3,3 %. Gladsaxe Kommune er nummer 6 i forhold til kommuner, hvor kravet har haft mindst betydning for antallet af kontanthjælpsmodtagere. Forvaltningen indstiller i sagsfremstillingen, at Integrationsydelse fremadrettet indgår som en fast del af kvartalsstatistikken. Godkendes dette indarbejdes figurer i lighed med figur 7.1 og 7.2 i de fremadrettede statistikker. J. nr..1.a26 22

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GLADSAXE KOMMUNE Budget og Styring 7.1./SIMJAC Gladsaxe Kommune Kvartalsstatistik Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 3. Kvartal Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GLADSAXE KOMMUNE Budget og Styring 11.2.216/SIMJAC Gladsaxe Kommune Kvartalsstatistik Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 4. Kvartal Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpengemodtagere,

Læs mere

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GLADSAXE KOMMUNE Budget og Styring 25.5./SIMJAC Gladsaxe Kommune Kvartalsstatistik Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 1. Kvartal Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere,

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere, GLADSAXE KOMMUNE Budget og Styring 18.4./SIMJAC Gladsaxe Kommune Kvartalsstatistik Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 1. Kvartal Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GLADSAXE KOMMUNE Budget og Styring 06.08./SIMJAC Gladsaxe Kommune Kvartalsstatistik Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 2. Kvartal Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GLADSAXE KOMMUNE Budget og Styring 18.02.2015/SIMJAC Gladsaxe Kommune Kvartalsstatistik Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 4. Kvartal 2014 Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpengemodtagere,

Læs mere

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GLADSAXE KOMMUNE Budget og Styring 14.1.214/SIMJAC Gladsaxe Kommune Kvartalsstatistik Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 3. Kvartal 214 Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpengemodtagere,

Læs mere

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp,

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp, GLADSAXE KOMMUNE Økonomi og Styring 11.05./SIMJAC Gladsaxe Kommune Kvartalsstatistik Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 1. kvartal Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpenge, kontanthjælp,

Læs mere

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp,

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp, GLADSAXE KOMMUNE Økonomi og Styring 05.10.2017/ANNORS Gladsaxe Kommune Kvartalsstatistik Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 2. kvartal 2017 Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpenge,

Læs mere

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere,

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere, GLADSAXE KOMMUNE Budget og Styring 7.7.216/SIMJAC Gladsaxe Kommune Kvartalsstatistik Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 2. Kvartal 216 Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpengemodtagere,

Læs mere

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere,

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere, GLADSAXE KOMMUNE Økonomi og Styring 20.02.2017/SIMJAC Gladsaxe Kommune Kvartalsstatistik Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 4. kvartal Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpengemodtagere,

Læs mere

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: A-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere,

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: A-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere, GLADSAXE KOMMUNE Budget og Styring 14.4.214/PITHOM Gladsaxe Kommune Kvartalsstatistik Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 1. Kvartal 214 Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: A-dagpengemodtagere,

Læs mere

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GLADSAXE KOMMUNE Økonomi og Styring /SIMJAC Gladsaxe Kommune Kvartalsstatistik Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 2. kvartal 2018 Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpenge, arbejdsmarkedsydelse,

Læs mere

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GLADSAXE KOMMUNE Økonomi og Styring 16.02.2018/ANNORS Gladsaxe Kommune Kvartalsstatistik Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 4. kvartal 2017 Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpenge,

Læs mere

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: A-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere,

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: A-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere, GLADSAXE KOMMUNE Budget og Styring 25.6.214/LYVATO Gladsaxe Kommune Kvartalsstatistik Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 2. Kvartal 214 Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: A-dagpengemodtagere,

Læs mere

Udvikling i perioden

Udvikling i perioden GLADSAXE KOMMUNE Økonomi og Styring 24.11.2017/ANNORS Gladsaxe Kommune Udvikling i perioden 2014-2017 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget I dette udvidede tema til kvartalsstatistikken for 3. kvartal

Læs mere

Masterdias for kontanthjælpsreformen

Masterdias for kontanthjælpsreformen Masterdias for kontanthjælpsreformen Jan 2013 Feb 2013 Mar 2013 Apr 2013 Maj 2013 Jun 2013 Jul 2013 Aug 2013 Sep 2013 Okt 2013 Nov 2013 Dec 2013 Jan 2014 Feb 2014 Mar 2014 Apr 2014 Maj 2014 Jun 2014 Jul

Læs mere

Masterdias for kontanthjælpsreformen

Masterdias for kontanthjælpsreformen Masterdias for kontanthjælpsreformen JAN2013 FEB2013 MAR2013 APR2013 MAY2013 JUN2013 JUL2013 AUG2013 SEP2013 OCT2013 NOV2013 DEC2013 JAN2014 FEB2014 MAR2014 APR2014 MAY2014 JUN2014 JUL2014 AUG2014 SEP2014

Læs mere

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GLADSAXE KOMMUNE Budget og Styring 10.02.2016/SIMJAC Gladsaxe Kommune Målopfølgning Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 4. Kvartal 2015 Rapporten giver en status på udmøntningen af ministermålene i

Læs mere

Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra januar 2004 til december 2018

Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra januar 2004 til december 2018 jan-4 sep-4 maj-5 jan-6 sep-6 maj-7 jan-8 sep-8 maj-9 jan-1 sep-1 maj-11 jan-12 sep-12 maj-13 jan-14 sep-14 maj-15 jan-16 sep-16 maj-17 jan-18 sep-18 F A K T A Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra januar 2004 til august 2018

Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra januar 2004 til august 2018 jan-4 sep-4 maj-5 jan-6 sep-6 maj-7 jan-8 sep-8 maj-9 jan-1 sep-1 maj-11 jan-12 sep-12 maj-13 jan-14 sep-14 maj-15 jan-16 sep-16 maj-17 jan-18 F A K T A Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Finn Sørensen (EL) Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

Fuldtidspersoner feb-15. maj-13. dec-13. aug-11. okt-12. jan-11. jul-14. mar-12

Fuldtidspersoner feb-15. maj-13. dec-13. aug-11. okt-12. jan-11. jul-14. mar-12 jan-4 aug-4 mar-5 okt-5 maj-6 dec-6 jul-7 feb-8 sep-8 apr-9 nov-9 jun-1 jan-11 aug-11 mar-12 okt-12 maj-13 dec-13 jul-14 feb-15 sep-15 apr-16 nov-16 jun-17 jan-18 F A K T A Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Figur 1. Antal fuldtidspersoner i kontanthjælpssystemet. Sæsonkorrigeret. Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner dec-13. okt-12.

Figur 1. Antal fuldtidspersoner i kontanthjælpssystemet. Sæsonkorrigeret. Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner dec-13. okt-12. jan-4 aug-4 mar-5 okt-5 maj-6 dec-6 jul-7 feb-8 sep-8 apr-9 nov-9 jun-1 jan-11 aug-11 mar-12 okt-12 maj-13 dec-13 jul-14 feb-15 sep-15 apr-16 nov-16 jun-17 jan-18 F A K T A Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Fuldtidspersoner maj-13. feb-15. aug-11. dec-13. jan-11. okt-12. jul-14. mar-12

Fuldtidspersoner maj-13. feb-15. aug-11. dec-13. jan-11. okt-12. jul-14. mar-12 jan-4 aug-4 mar-5 okt-5 maj-6 dec-6 jul-7 feb-8 sep-8 apr-9 nov-9 jun-1 jan-11 aug-11 mar-12 okt-12 maj-13 dec-13 jul-14 feb-15 sep-15 apr-16 nov-16 jun-17 jan-18 F A K T A Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra januar 2004 til oktober 2018

Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra januar 2004 til oktober 2018 jan-4 sep-4 maj-5 jan-6 sep-6 maj-7 jan-8 sep-8 maj-9 jan-1 sep-1 maj-11 jan-12 sep-12 maj-13 jan-14 sep-14 maj-15 jan-16 sep-16 maj-17 jan-18 sep-18 F A K T A Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra januar 2004 til november 2018

Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra januar 2004 til november 2018 feb-4 okt-4 jun-5 feb-6 okt-6 jun-7 feb-8 okt-8 jun-9 feb-1 okt-1 jun-11 feb-12 okt-12 jun-13 feb-14 okt-14 jun-15 feb-16 okt-16 jun-17 feb-18 okt-18 F A K T A Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra januar 2004 til september 2018

Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra januar 2004 til september 2018 jan-4 sep-4 maj-5 jan-6 sep-6 maj-7 jan-8 sep-8 maj-9 jan-1 sep-1 maj-11 jan-12 sep-12 maj-13 jan-14 sep-14 maj-15 jan-16 sep-16 maj-17 jan-18 sep-18 F A K T A Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Notat - Forsørgertrykket.

Notat - Forsørgertrykket. SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Notat - Forsørgertrykket. Indledning. BSK Sekretariat Rådhuset, Torvet 7400 Tlf.: 9628 2828 bskps@herning.dk www.herning.dk Kontaktperson: Peter Sønderby Dato: 10. februar

Læs mere

N O T A T. Kvartalsanalyse af personer i gruppe 2 i Flere skal med

N O T A T. Kvartalsanalyse af personer i gruppe 2 i Flere skal med N O T A T Kvartalsanalyse af personer i gruppe 2 i Flere skal med 7. maj 2019 18/14839 AFA EHO Indledning I projektet Flere skal med deltager 88 kommuner, og bruttomålgruppen for projektet udgør ca. 24.000

Læs mere

Resultatrevision 2017

Resultatrevision 2017 Resultatrevision 2017 Jobcenter Frederikssund maj 2018 Indledning Om resultatrevisionen Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Frederikssund. Resultatrevisionen

Læs mere

Nøgletal for implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob. November 2017

Nøgletal for implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob. November 2017 Nøgletal for implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob November 217 Jan 212 Mar 212 Maj 212 Jul 212 Sep 212 Nov 212 Jan 213 Mar 213 Maj 213 Jul 213 Sep 213 Nov 213 Jan 214 Mar 214 Maj

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

Juli Masterplanchesæt. Nøgletal for implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob. P r æ s e n t a t i

Juli Masterplanchesæt. Nøgletal for implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob. P r æ s e n t a t i P r æ s e n t a t i Juli 218 Masterplanchesæt Nøgletal for implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob Udsatte borgere på offentlig forsørgelse Antal fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse,

Læs mere

N O T A T. Tal for undtagelser i forbindelse med 225- timersreglen- December måned

N O T A T. Tal for undtagelser i forbindelse med 225- timersreglen- December måned N O T A T 8. marts 2016 Tal for undtagelser i forbindelse med 225- timersreglen- December måned J.nr 16/03977 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene der ligger til grund for figuren i bilag A vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene der ligger til grund for figuren i bilag A vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 8. marts 2016 Tal for undtagelser i forbindelse med 225- timersreglen- november måned J.nr 16/03977 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne

Læs mere

Foreløbige tal for undtagelser i forbindelse med 225- timersreglen

Foreløbige tal for undtagelser i forbindelse med 225- timersreglen N O T A T 11. oktober 2016 Foreløbige tal for undtagelser i forbindelse med 225- timersreglen J.nr 16/03977 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne

Læs mere

Nøgletal for implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob. April 2017

Nøgletal for implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob. April 2017 Nøgletal for implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob April 2017 Antal personer i reformens målgrupper Antal fuldtidspersoner på førtidspension, fleksjob, ledighedsydelse og ressourceforløb.

Læs mere

Kommunernes placering på ranglisten for kontanthjælpsområdet, 1. halvår halvår 2018

Kommunernes placering på ranglisten for kontanthjælpsområdet, 1. halvår halvår 2018 Kommunernes placering på ranglisten for kontanthjælpsområdet, 1. halvår 2018-2. halvår 2018 Kommune Placering Faktisk ydelsesomfang Forventet ydelsesomfang Forskel Ændring i kommunale besparelser Fuldtidspersoner

Læs mere

Ledelsesinformation, maj 2015 Jobcenter Vejen

Ledelsesinformation, maj 2015 Jobcenter Vejen Ledelsesinformation, maj 2015 1.1 Antal kontaktforløb i, Jobindsats, april 2015... 2 2.1 Uddannelseshjælpsmodtagere i pct. af befolkningen, april 2015... 3 2.2 Uddannelseshjælpsmodtagere i forhold til

Læs mere

Kære borgmestre, beskæftigelsesudvalgsformænd og jobcenterchefer

Kære borgmestre, beskæftigelsesudvalgsformænd og jobcenterchefer Borgmestre, beskæftigelsesudvalgsformænd og jobcenterchefer Beskæftigelsesministeren Ved Stranden 8 1061 København K T +45 72 20 50 01 E bm@bm.dk www.bm.dk CVR 10172748 Vedrørende manglende med ledige

Læs mere

Passivandel kontanthjælp

Passivandel kontanthjælp Kontanthjælp Passivandel kontanthjælp Jul 2018 Randers 208 13,6 Skanderborg 28 14,4 Silkeborg 120 14,9 Egedal 32 17,9 Favrskov 35 18,2 Holbæk 209 19,3 Hjørring 123 21,3 Aabenraa 149 22,4 Greve 58 22,6

Læs mere

Kommunernes placering på ranglisten for alle ydelser, 2. halvår halvår 2018

Kommunernes placering på ranglisten for alle ydelser, 2. halvår halvår 2018 Kommunernes placering på ranglisten for alle ydelser, 2. halvår 2017-1. halvår 2018 Kommune Placering Faktisk ydelsesomfang Forventet ydelsesomfang Forskel Ændring i kommunale besparelser Fuldtidspersoner

Læs mere

Kommunernes placering på ranglisten for alle ydelser, 2. halvår halvår Kommunernes placering på ranglisten for dagpengeområdet, 2.

Kommunernes placering på ranglisten for alle ydelser, 2. halvår halvår Kommunernes placering på ranglisten for dagpengeområdet, 2. Kommunernes placering på ranglisten for alle ydelser, 2. halvår 2017-1. halvår 2018 2 Kommunernes placering på ranglisten for dagpengeområdet, 2. halvår 2017-1. halvår 2018 5 Kommunernes placering på ranglisten

Læs mere

Ledelsesinformation, oktober 2015 Jobcenter Vejen

Ledelsesinformation, oktober 2015 Jobcenter Vejen 1.1 Antal kontaktforløb i, Jobindsats, september... 2 2.1 Uddannelseshjælpsmodtagere i pct. af befolkningen, september... 4 2.2 Uddannelseshjælpsmodtagere i forhold til klynge, januar 2014 er lig indeks

Læs mere

Resultatrevision 2018

Resultatrevision 2018 Resultatrevision 2018 Jobcenter Frederikssund maj 2019 Indledning Om resultatrevisionen Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Frederikssund. Resultatrevisionen

Læs mere

Ledelsesinformation, juli-september 2018 Jobcenter Vejen

Ledelsesinformation, juli-september 2018 Jobcenter Vejen Indhold 1.1 Antal kontaktforløb i, Jobindsats, juli-september og juli-september.... 2 1.2 Ledighedsprocenten i, Jobindsats, juli-september og juli-september.... 2 2.1 Kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 612 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 612 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 612 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg lov@ft.dk Finn Sørensen (EL) Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8

Læs mere

Jan Maj Apr Dec Sep Nov Okt Mar Feb 2017

Jan Maj Apr Dec Sep Nov Okt Mar Feb 2017 Nøgletal for Joblog Af nedenstående figur 1 og tabel 1 fremgår dækningsgraden for Joblog blandt dagpengemodtagere, jobparate kontanthjælpsmodtagere og åbenlyst uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere.

Læs mere

2017, procentpoint Antal personer. samtaler. samtaler procentpoint

2017, procentpoint Antal personer. samtaler. samtaler procentpoint Bilag 1 - December 2018: Tabel over antal personer, andel med x antal, gens. antal og udvikling siden nov 2017, samt vægtet gennemsnit Kommune personer Dagpengemodtagere, 6-9 mdr. Jobparate kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Supplerende opgørelser til brug for evalueringen af FØP/FLEKS

Supplerende opgørelser til brug for evalueringen af FØP/FLEKS Notat Februar 218 Supplerende opgørelser til brug for evalueringen af FØP/FLEKS Til brug for evalueringen, er der som supplement til eksisterende analyserne foretaget en række særskilte opgørelser. Disse

Læs mere

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GLADSAXE KOMMUNE Budget og Styring 14.04.2014/PITHOM Gladsaxe Kommune Målopfølgning Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 1.Kvartal 2014 Rapporten giver en status på ministermål 2014, mål fra kommunestrategien

Læs mere

Jan Aug Dec Mar Okt Nov Apr Sep Feb 2017

Jan Aug Dec Mar Okt Nov Apr Sep Feb 2017 Jul 2015 Aug 2015 Sep 2015 Okt 2015 Nov 2015 Dec 2015 Jan 2016 Feb 2016 Mar 2016 Apr 2016 Maj 2016 Jun 2016 Jul 2016 Aug 2016 Sep 2016 Okt 2016 Nov 2016 Dec 2016 Jan 2017 Feb 2017 Mar 2017 Apr 2017 Maj

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

Deskriptiv analyse: Udviklingen i antal overførselsmodtagere og ledige det seneste år fordelt på kommuner

Deskriptiv analyse: Udviklingen i antal overførselsmodtagere og ledige det seneste år fordelt på kommuner Analyseenheden Deskriptiv analyse: Udviklingen i antal overførselsmodtagere og ledige det seneste år fordelt på kommuner April 2019 Lønmodtagerbeskæftigelsen har aldrig været højere i Danmark, end den

Læs mere

Resultatrevision 2016

Resultatrevision 2016 Resultatrevision 2016 Jobcenter Frederikssund maj 2017 Indledning Om resultatrevisionen Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Frederikssund. Resultatrevisionen

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

Kommunernes placering på ranglisten for alle ydelser, 2017

Kommunernes placering på ranglisten for alle ydelser, 2017 1 - Rangliste 2017 alle midlertidige ydelser rnes placering på ranglisten for alle ydelser, 2017 Nyborg 1 1.620 1.840 1,1 220-16.300.000 (32) Frederiksberg 2 4.330 5.090 1,1 760-57.300.000 (71) Gladsaxe

Læs mere

Kvartalsredegørelse. for arbejdsmarkedet i. Guldborgsund Kommune

Kvartalsredegørelse. for arbejdsmarkedet i. Guldborgsund Kommune Center for Arbejdsmarked Kvartalsredegørelse for arbejdsmarkedet i Guldborgsund Kommune Juli 2015 Indledning Kvartalsopfølgningen tager udgangspunkt i de kvantitative mål i udvalgsstrategi 2015 og beskæftigelsesplan

Læs mere

P æ s e n a o. Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del - Bilag 229 Offentligt. Jobreform fase 1

P æ s e n a o. Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del - Bilag 229 Offentligt. Jobreform fase 1 P r æ s e n t a t i o Beskæftigelsesudvalget 218-19 BEU Alm.del - Bilag 229 Offentligt Jobreform fase 1 Udvikling i antal personer berørt af kontanthjælpsloft oktober 216-sep 218 Antal 3. Antal 3. 28.7

Læs mere

P r æ s e n t a t i. Jobreform fase 1

P r æ s e n t a t i. Jobreform fase 1 P r æ s e n t a t i Jobreform fase 1 Oktober Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober Udvikling i antal personer berørt af kontanthjælpsloft oktober 21-december 217 Antal 3. Antal

Læs mere

Ledelsesinformation, oktober 2014 Jobcenter Vejen

Ledelsesinformation, oktober 2014 Jobcenter Vejen 1.1 Oversigt over antal kontaktforløb i, Jobindsats, august... 2 2.1 Oversigt over udvikling i antal uddannelseshjælpsmodtagere i pct. af befolkningen, juli... 3 2.2 Oversigt over udvikling i antal uddannelseshjælpsmodtagere

Læs mere

Kommunernes placering på ranglisten for sygedagpengeområdet, 1. halvår halvår 2018

Kommunernes placering på ranglisten for sygedagpengeområdet, 1. halvår halvår 2018 Kommunernes placering på ranglisten for sygedagpengeområdet, 1. halvår 2018-2. halvår 2018 Kommune Placering Faktisk ydelsesomfang Forventet ydelsesomfang Forskel Ændring i kommunale besparelser Fuldtidspersoner

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. med 6-9 måneders anciennitet. samtaler eller mere. Alle personer Gens. antal samtaler.

Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. med 6-9 måneders anciennitet. samtaler eller mere. Alle personer Gens. antal samtaler. Andel med 5 eller Andel med 4 eller Andel med 3 eller Andel med 3 eller Andel med 3 eller Andel med 6 eller 6-9 måneders måneders Hele landet 14.257 51 % 5,5 3.243 61 % 2,9 2.045 60 % 3,0 2.802 60 % 3,0

Læs mere

Sådan kommer din boligskat til at se ud Det betyder regeringens boligskat-udspil fordelt på kommune

Sådan kommer din boligskat til at se ud Det betyder regeringens boligskat-udspil fordelt på kommune Sådan kommer din bolig til at se ud Det betyder regeringens bolig-udspil fordelt på kommune Kilde: Skatteministeriet Ejendomsværdi Albertslund Billigere hus 1800000 28400 30400 31200 30400 800 0 19900

Læs mere

Dagpengemodtagere, 6-9 Gens. antal Andel m. 6. Antal personer. Kommune

Dagpengemodtagere, 6-9 Gens. antal Andel m. 6. Antal personer. Kommune Bilag 1 - December 2018: Tabel over antal personer, andel med x antal samtal Kommune Antal personer Dagpengemodtagere, 6-9 Gens. antal Andel m. 6 eller Hele landet 12.339 6,2 67% Hele landet ekskl. frikommuner**

Læs mere

Ledelsesinformation, september 2014 Jobcenter Vejen

Ledelsesinformation, september 2014 Jobcenter Vejen 1.1 Oversigt over antal kontaktforløb i, jobindsats, juli... 2 2.1 Oversigt over udvikling i antal uddannelseshjælpsmodtagere i pct. af befolkningen... 3 2.2 Oversigt over udvikling i andel uddannelseshjælpsmodtagere

Læs mere

Ledelsesinformation, november 2015 Jobcenter Vejen

Ledelsesinformation, november 2015 Jobcenter Vejen 1.1 Antal kontaktforløb i, Jobindsats, oktober... 2 2.1 Uddannelseshjælpsmodtagere i pct. af befolkningen, oktober... 3 2.2 Uddannelseshjælpsmodtagere i forhold til klynge, januar 2014 er lig indeks 100,

Læs mere

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Analyse: Tidligere beskæftigelsesomfang for ledige i kontanthjælpssystemet December 217 1. Indledning og sammenfatning Mere end hver tredje af personerne i kontanthjælpssystemet

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Marts Masterplanchesæt. Nøgletal for implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob. P r æ s e n t a t i

Marts Masterplanchesæt. Nøgletal for implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob. P r æ s e n t a t i P r æ s e n t a t i Marts 219 Masterplanchesæt Nøgletal for implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob Udsatte borgere på offentlig forsørgelse Antal fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse,

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse Jobcenter København... 2 Jobcenter Frederiksberg... 3 Jobcenter Ballerup... 4 Jobcenter Brøndby... 5 Jobcenter Gentofte... 6 Jobcenter Gladsaxe... 7 Jobcenter Glostrup... 8 Jobcenter Herlev... 9 Jobcenter

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 183 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 183 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 183 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk René Christensen Rene.Christensen@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved

Læs mere

Ledelsesinformation, november 2014 Jobcenter Vejen

Ledelsesinformation, november 2014 Jobcenter Vejen 1.1 Antal kontaktforløb i, Jobindsats, september... 2 2.1 Uddannelseshjælpsmodtagere i pct. af befolkningen, oktober... 3 2.2 Uddannelseshjælpsmodtagere i forhold til klynge, januar er lig indeks 1, august...

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

Folketingets Beskæftigelsesudvalg

Folketingets Beskæftigelsesudvalg Beskæftigelsesudvalget 2018-19 BEU Alm.del - endeligt svar på spørgsmål 304 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg lov@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K T +45 72 20

Læs mere

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GLADSAXE KOMMUNE Økonomi og Styring 18.10.2016/SIMJAC Gladsaxe Kommune Målopfølgning Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 3. Kvartal 2016 Målopfølgningen giver en status på udmøntningen af målene i

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Folketingets Beskæftigelsesudvalg Finn Sørensen

Folketingets Beskæftigelsesudvalg Finn Sørensen Beskæftigelsesudvalget 2018-19 BEU Alm.del - endeligt svar på spørgsmål 337 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg lov@ft.dk Finn Sørensen finn.s@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

Indsatsen for de svageste borgere tilbage til arbejdsmarkedet

Indsatsen for de svageste borgere tilbage til arbejdsmarkedet P r æ s e n t a t i Helle Rasmussen Vicedirektør 8. Maj 2018 Indsatsen for de svageste borgere tilbage til arbejdsmarkedet Viden fra evalueringen af reformen af førtidspension og fleksjob og JobFirst om

Læs mere

Trivsel hos eleverne i folkeskolen, 2017

Trivsel hos eleverne i folkeskolen, 2017 Trivsel hos eleverne i folkeskolen, 2017 Bilag 1. Kommunefordelinger Tabel 1 Faglig trivsel, fordeling af trivselsscore, pct., opdelt på kommuner, 2017 1,0-2,0 2,01-3,0 3,01-4,0 4,01-5,0 Antal svar Aabenraa

Læs mere

Ungeanalyse. Marts 2017

Ungeanalyse. Marts 2017 Ungeanalyse Marts 2017 Indhold Hvor er vi? Konklusion Udvikling i ungeledigheden Unge forsikrede ledige Unge ikke-forsikrede ledige Ikke forsikrede ledige i alt Åbenlyst uddannelsesparate Uddannelsesparate

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GLADSAXE KOMMUNE Økonomi og Styring 17.02.2017/SIMJAC Gladsaxe Kommune Målopfølgning Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 4. Kvartal 2016 Målopfølgningen giver en status på udmøntningen af målene i

Læs mere

Privatskoleudvikling på kommuneniveau

Privatskoleudvikling på kommuneniveau Privatskoleudvikling på kommuneniveau Indhold 1) Stigning/fald i andel privatskolebørn i perioden 2003-2013 2) Andel privatskoleelever 2003-2013 3) Fremskrivning, ud fra de sidste 10 års udvikling, til

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk December 2013

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk December 2013 jan-12 37.383 35.261 72.644 34.843 107.487 30.807 138.294 33.777 172.071 38.463 210.534 46.034 256.568 40.037 296.605 40.271 336.876 42.827 379.703 40.985 420.688 38.372 459.060 47.809 43.807 91.616 45.563

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk November 2013

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk November 2013 jan-12 37.383 35.261 72.644 34.843 30.807 33.777 38.463 46.034 40.037 40.271 42.827 40.985 38.372 47.809 43.807 91.616 45.563 41.264 41.216 44.419 51.006 45.301 44.894 48.516 48.087 107.487 138.294 137.179

Læs mere

Udvikling i antallet af modtagere af forsørgelsesydelser. April 2018

Udvikling i antallet af modtagere af forsørgelsesydelser. April 2018 Udvikling i antallet af modtagere af forsørgelsesydelser April 2018 Udvikling i antallet af modtagere af forsørgelsesydelser Udvikling i antallet af modtagere af forsørgelsesydelser indeholder 12 figurer

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer

LO s jobcenterindikatorer 1 Indholdsfortegnelse Jobcenter Side Jobcenter Side Albertslund 10 Køge 27 Allerød 18 Lejre 40 Assens 47 Lemvig 68 Ballerup 4 Lolland 41 Billund 55 Lyngby-Taarbæk 13 Bornholm 45 Mariagerfjord 89 Brøndby

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Det viser med al tydelighed behovet for de forskellige initiativer, som regeringen har taget for at sikre, at det bedre kan betale sig at arbejde.

Det viser med al tydelighed behovet for de forskellige initiativer, som regeringen har taget for at sikre, at det bedre kan betale sig at arbejde. Beskæftigelsesudvalget 2018-19 BEU Alm.del - endeligt svar på spørgsmål 202 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg lov@ft.dk Finn Sørensen Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

Oktober Masterplanchesæt. Nøgletal for implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob. P r æ s e n t a t i

Oktober Masterplanchesæt. Nøgletal for implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob. P r æ s e n t a t i P r æ s e n t a t i Oktober 2019 Masterplanchesæt Nøgletal for implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob Udvikling i målgruppen for reformen af førtidspension og fleksjob Antal personer

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE NOTAT 18. juni 2007 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget passiv offentlig forsørgelse i lang tid, ind

Læs mere

Hvor bor de grønneste borgere i Danmark i 2018?

Hvor bor de grønneste borgere i Danmark i 2018? Hvor bor de grønneste borgere i Danmark i 2018? Indhold Figur 1.0 - Opvarmning af danske boliger med varmepumpe 3 Figur 2.0 - Interesse for grøn energi 6 Figur 3.0 - Grønt Flag Grøn Skole 7 Figur 4.0 -

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk Februar 2014

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk Februar 2014 47.809 43.807 91.616 45.563 41.264 41.216 44.419 51.006 45.301 44.894 48.516 48.087 44.165 52.188 48.069 100.257 137.179 178.443 219.659 264.078 315.084 360.385 405.279 453.795 501.882 546.047 77.989 69.641

Læs mere

Visiterede hjemmestimer om året pr. ældre %-ændring årige 17,4 10,3-41% 80+ årige 85,8 57,6-33%

Visiterede hjemmestimer om året pr. ældre %-ændring årige 17,4 10,3-41% 80+ årige 85,8 57,6-33% 21. februar 2019 AG Side 1 af 6 Udvikling i hjemmehjælp på kommuneniveau På landsplan er hjemmehjælpen til 67+årige blevet reduceret med ca. 6,5 mio. timer 1 i perioden 2008-2017, svarende til et fald

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk September 2013

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk September 2013 jan-12 37.383 35.261 72.644 34.843 30.807 33.777 38.463 46.034 40.037 40.271 42.827 40.985 38.372 47.809 43.807 45.563 41.264 41.216 44.419 51.006 45.301 44.894 107.487 91.616 138.294 137.179 172.071 178.443

Læs mere