Tilsynsnotatet sendes til den pædagogiske leder og områdelederen. Møde med pædagogisk leder Anna Maria Nielsen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsnotatet sendes til den pædagogiske leder og områdelederen. Møde med pædagogisk leder Anna Maria Nielsen."

Transkript

1 Dagtilbud Sagsnr Brevid Ref. CHJE Dir. tlf juli 2015 Tilsynsrapport Solgårdens vuggestue d. 18. juni 2015 Fokus for det pædagogiske tilsyn i 2015 er dagtilbuddets arbejde med konsulentens anbefalinger og afdelingens egne opmærksomhedspunkter fra tilsynet i Tilsynet foregår ved at den pædagogiske konsulent ser de fysiske lege- og læringsmiljøer i dagtilbuddet og efterfølgende har et møde med den pædagogiske leder. Tilsynsnotatet indeholder lederens tilbagemeldinger om, hvordan dagtilbuddet har arbejdet med anbefalingerne, herunder hvilke indsatser der er iværksat, hvilke forandringer der ses i praksis og hvilke udfordringer dagtilbuddet aktuelt står over for. Dertil kommer konsulentens kommentarer til dagtilbuddet samt anbefalinger og eventuelt påbud til den videre pædagogiske udvikling. Tilsynsnotatet sendes til den pædagogiske leder og områdelederen. Møde med pædagogisk leder Anna Maria Nielsen. Punkter til drøftelse Anbefalinger givet ved tilsynet i 2014: Drøftet Med udgangspunkt i tilsynet 2014 er der givet 4 anbefalinger som dagtilbuddet bør arbejde målrettet og systematisk med: Anbefalinger i forhold til tilsynet: 1. At læringsmiljøerne indrettes med endnu bedre muligheder for at pirre børnenes nysgerrighed, stimulere børnenes trivsel og udvikling gennem leg og med gode rammer for nærvær og fordybelse. I den forbindelse også overveje at udvide den ene stue ved at inddrage det kreative værksted, hvilket er særligt relevant når der fremover skal være flere børn og voksne på stuen med de yngste børn. Hvad har I sat i værk i forhold til anbefalingen? Vi har ændret på indretning af begge stuer, samt vores lange gang. Vi ser, at det giver god mening for børnene at stuerne er opdelt i mindre rum, hvor der er plads til både ro og fordybelse, fysisk udfoldelse, forskellige lege og brug af forskellige sansestimulerende påvirkninger. Den nye indretning giver nye muligheder og nye oplevelser, både æstetisk og funktionsmæssigt.

2 Side2/9 Et af vores fokuspunkter er at skabe ro til fordybelse. Der blev lavet foldedør mellem Mejsestuen og det lille grupperum. Dette giver bedre muligheder for at opdele børnene i små grupper og skaber meget mere ro og tryghed hos de små. Børnene fra Spurvestuen har fået et nyt grupperum ude på gangen. Vi har flyttet personalegarderoben ind på kontoret og det har frigivet et dejligt rum. Sådan som miljøet er indrettet, inviterer det til aktiviteter som fører læring med sig. Den nye indretning understøtter den mere fleksible struktur, der tager endnu mere hensyn til det enkelte barn og dets udviklingstrin samt hjælper med at skabe bedre muligheder for både stille og vilde lege. Der er blevet etableret flere afgrænsede læringsmiljøer som giver plads til fordybelse og læring samt hvor de voksne får bedre muligheder for at følge børnenes initiativer og være nærværende i samværet med børnene. Der er kommet endnu mere fokus på de uformelle læringssituationer, motorik, sansestimulering, sociale kompetencer og sproglige udvikling. Desuden har inddragelsen af det lille rum skabt en helt anden ro på stuen og man kan tydeligt mærke på børnene at de føler sig mere trygge og har fået mere overskud til at udforske og lære. Generelt har kulturen i børnegruppen forandret sig. Der er færre konflikter, børnene leger mere og græder mindre. Udvikling af vores læringsmiljøer skal være en dynamisk proces med udgangspunkt i hvordan kan vi forbedre børnenes vilkår for læring?. Igennem observationer og refleksioner over børnenes læringsprocesser skal vi videreudvikle læringsmiljøerne for at skabe de mest optimale og nuancerede muligheder for læring. Konsulentens kommentar til ovenstående: Der er en meget mærkbar faglig udviklingsproces i gang i Solgårdens vuggestue. De fysiske rammer er væsentligt forandrede og forbedrede i forhold til ved tilsynet i Ændringerne i de fysiske lege- og læringsmiljøer skaber gode rammer for børnenes trivsel og læring. Særligt inddragelse af mindre tilstødende rum, fungerer rigtig godt. Ved siden af ændringerne i de fysiske lege- og læringsmiljøer, ses ved tilsynet også en markant faglig pædagogisk udvikling. De voksne er

3 Side3/9 meget nærværende med børnene, de voksne er nysgerrige på børnenes leg og initiativer og sætter ord på det der sker nu og her. Grundstemningen virker positiv og udviklingsstøttende. Børnene virker meget glade og trygge, ingen børn græder, hvilket er markant anderledes end ved tilsynet i Pædagogisk leder Anna Maria fortæller, at de arbejder med Marte Meo og video optagelser af børn og voksnes samspil. Hun fortæller også, at Marte Meo bruges i samarbejdet med forældrene. Hun oplever, at børnenes generelle trivsel og læring er blevet bedre, det ses i forhold til børnenes sproglige og sociale kompetencer og de er i endnu bedre følelsesmæssig balance. Iagttagelser ved tilsynet understøtter dette. Hverdagens forudsigelighed, de voksnes nærvær og positive opmærksomhed gør at børnene kan bruge energien på en måde så deres trivsel og læring virkelig rykker. 2. Fleksibel indretning på stuerne og afskærmning for støj og andre sansestimuli ved brug af reoler som rumdelere, herunder løse tæpper på gulvene, der virker samlende, inviterer til leg på gulvet og som har positiv effekt på nedbringelse af støj. Hvad har I sat i værk i forhold til anbefalingen? Vi har etableret mindre, afgrænsede læringsmiljøer ved brug af små, lave børnemøbler og rumdelere. Desuden er der kommet flere løse tæpper på gulvene som både virker støjdæmpende og hjælper med at afgrænse miljøerne. På lofter har vi monteret lydabsorberende skyer. De er fremstillet i lydabsorberende polyesterfiber, der opfanger lydbølgerne (ekko) og forbedrer lydmiljøet på stuerne. Stuerne er indrettet med fleksible miljøer, der kan ændres så de passer til den aktuelle børnegruppe. Der er tæpper på gulvene samt flytbare reoler, som hjælper til at afgrænse legeområder. På den måde er det muligt for børnene at afgrænse aktiviteter i forhold til andre børn. Materialerne/legetøjet i reolerne er ligeledes med til at afgrænse aktiviteten da de tydeligt indikerer hvilken leg man kan lege i de forskellige områder. For børnene betyder det større overblik, ro og mulighed for fordybelse og færre forstyrrelser. Børnene er begyndt at fordele sig i mindre fællesskaber på stuen og det resulterer i færre konflikter.

4 Side4/9 Det er en udfordring at holde tæpperne rene. Konsulentens kommentar til ovenstående: Det er tydeligt, at der er skabt flere og forskellige legezoner, som pirrer børnenes nysgerrighed og læring. Rummene er lyse og imødekommende, man får lyst til at lege, stofligheden og farverne taler meget til sanserne og er samtidigt godt balancerede. Der er stadig en udfordring med nogle store stole på Mejsestuen, men de dominerer ikke længere rummet. Det har stor betydning for børnene at de kan se hvad man kan lege, og at der er god plads at lege på. Indretningen og måden legetøj og materialer præsenteres inviterer også i højere grad til at de voksne er på gulvet sammen med børnene, hvilket giver gode muligheder for nærvær, dialog og nysgerrighed med børnene. 3. At ledelsen drøfter sammensætningen af børnegrupperne i forhold til børnenes alder. Med endnu flere børn på stuerne bør det overvejes, om aldersintegrerede grupper kan understøtte børnenes trivsel og læring endnu bedre frem for aldersopdelte grupper. Det anbefales at drøfte om de yngste børn i vuggestuen vil få glæde og gavn af de ældre børn på stuen set i et trivsels og læringsperspektiv. Er børnene fordelt på aldersintegrerede stuer, kan der fx et par formiddage om ugen dannes grupper på tværs af stuerne med børn på omtrent samme alder og udviklingstrin. Hvad har I sat i værk i forhold til anbefalingen? Da vi arbejder med Reggio Emilia inspireret pædagogik, har vi valgt at bevare aldersopdelte grupper om formiddagen. Børnene leger dog på tværs af grupperne når de er ude på legepladsen, samt om eftermiddagen. Den nye indretning kombineret med den nye organisering understøtter børnenes trivsel og læring. Vi er i gang med at videreudvikle de pædagogiske rammer i forhold til refleksion omring børnenes læreprocesser samt de voksnes udviklingsstøttende rolle i disse.

5 Side5/9 Det er en lang forandringsproces, der tager tid. Der sker en kulturforandring i både børne og personalegruppe. Konsulentens kommentar til ovenstående: I er langt i jeres forandringsproces. Det ses konkret i lege- og læringsmiljøerne, det opleves i den stemning der er i huset, børnene trives generelt godt og som pædagogisk leder fortæller, er der positive tilbagemeldinger til jer fra mange forældre. Processen vil skulle fortsætte, pædagogikken tilpasses løbende de børn I har og de voksne der er ansat. Det er vigtigt, at forsøge at finde en god balance mellem det genkendelige og det nye det kan være en god idé at tænke de fysiske rammer og didaktikken ind som Wobbling med børnene. 4. Skabe endnu mere tryghed for børnene, ved at øge de voksnes nærvær og minimere brud på kontakten og nærværet til børnene. Særligt de yngste børn reagerer kraftigt med utryghed og gråd, når de voksne forlader rummet. I den forbindelse anbefales en endnu bedre udnyttelse af medarbejderressourcerne, herunder en afklaring af hvilke voksne, der har hvilke opgaver. Fx ved måltidet i gruppen med de yngste børn, hvor en voksen tager forskellige praktiske opgaver, samtidigt med at hun også varetager en af børnegrupperne der spiser formiddags mad. Det anbefales, at vikaren sørger for de praktiske opgaver, for at de faste pædagogiske medarbejdere kan bevare fokus og opmærksomhed på børnene og dermed skabe tryghed i børnegruppen. Ved tilsynet reagerede flere børn med utryghed og gråd, da den kendte trygheds skabende voksne flere gange forsvandt ud af døren (for at hente ting, skrive på tavle mv.) Hvad har I sat i værk i forhold til anbefalingen? På hver stue er børnene blevet inddelt i tre grupper efter alder og der er en fast voksen knyttet til hver gruppe. Ud over spontane læringsaktiviteter, deltager grupperne i en lille planlagt aktivitet dagligt. På vores personalemøde havde vi drøftet værdierne : nærvær, dialog og læring. Efter en lang og spændende dialog har vi bl.a. besluttet at man ikke taler privat når man er sammen med børnene. Personalet hjælper hinanden med at huske på det. Når børnene bliver opdelt i mindre grupper, bliver de voksne skilt fra hinanden og har automatisk mere fokus på børnene. Vi har implementeret Marte Meo udviklingsstøttende elementer i hverdagen. De simple værktøjer giver medarbejdere mulighed for bevidst at understøtte børnenes læringsprocesser i de uformelle læringssituationer. Vi filmer jævnligt

6 Side6/9 forskellige situationer og analyserer dem på vores reflektionsmøder ud fra ideen om, at de bedste betingelser for læring og udvikling skabes ved at udforske det, der allerede fungerer godt. Vores analyser tager udgangspunkt i den anerkendende tilgang, og vi bruger videoklippene til at gå på jagt efter de unikke hændelser og italesætter de situationer, hvor personalet allerede arbejder udviklingsstøttende og bruger Marte Meo principper. På den måde bliver personalet anerkendt for det de gør godt og de kan reflektere over og bliver mere bevidste om den understøttende rolle, de har i forhold til børnenes læreprocesser i de uformelle læringssituationer. Lederen understreger, at Marte Meo er funderet i det nye spædbarnsparadigme, som har påvist at vi fødes med potentialer for kontakt og udvikling, og den måde vi mødes på får afgørende betydning for vores selvudvikling og læring. Igennem analyse af videooptagelserne lykkedes det at give personalet flere AHA -oplevelser samt skabte fælles mening og åbnede for nye forståelsesperspektiver i forhold til de daglige rutiner. De kan f.eks. få øje på de forskellige udviklingsstøttende elementer og reflektere over deres virkning på børnene. De kan se børnenes positive reaktioner på at blive bekræftet. Igennem disse analyser får det pædagogiske arbejde med børnenes læring i de uformelle situationer mere målrettet og reflekteret karakter. Personalet gør mere af det, der virker, da de er mere bevidste om hvilken affekt det har på børnenes læring og udvikling. Desuden er arbejdsfællesskabets identitet ved at blive forandret ved at få en ny måde at se på sig selv på, ved at få et nyt perspektiv på den pædagogfaglige tilgang til de daglige rutiner. Til det kommende personalemøde, som bliver vores næste udviklingsmøde skal vi tale om forbedringer og fremskridt. Vi skal se på: Hvad er blevet anderledes og bedre? Hvordan lykkedes det os at arbejde mere målrettet med børnenes læring i rutinesituationerne? Hvem har gjort hvad for at fremkalde de ønskede ændringer? Konsulentens kommentar til ovenstående:

7 Side7/9 Synliggørelsen af fagligheden og jeres anerkendende tilgang til at arbejde med udviklingspotentialerne i medarbejdergruppen ser ud til at virke udviklingsfremmende både for den enkeltes faglighed og for gruppens faglighed. Det er et virkningsfuldt udviklingsgreb, at I fokuserer på det der virker og gør mere af det, samtidigt med at det er på et fagligt reflekteret grundlag. At få øje på den upåagtede faglighed i hverdagens rutiner er meget værd for børnenes trivsel og læring. Afdelingens eget opmærksomhedspunkt fra tilsynet 2014: (kopieret fra tilsynsrapporten 2014) Fortsætter den gode faglige udvikling. Arbejder med fokus på børnenes selvhjulpenhed særligt ved måltiderne. Arbejder med særligt fokus på sprog. Dette bl.a. ved at børnene deles i mindre grupper og med brug af sprogkufferter, dette for tiden en gang om ugen, men det vil blive oftere på længere sigt. Desuden er Solgården ved at implementere Marte Meo og pædagogisk dokumentation af arbejdet med læreplaner er også i en aktiv udviklingsproces. Pr 1. november starter en ny pædagogmedhjælper, der er ansat i forbindelse med projekt institutionsovergang. Overgangen er et vigtigt indsatsområde for Solgården, som sætter fokus på at give børnene de bedste vilkår for en god børnehavestart. Solgården prioriterer en glidende overgang til børnehave højt. Indsatsen ligger primært for børnene der fylder 2½ år. Hvad har I sat i værk i forhold til opmærksomhedspunktet? Vi er i gang med en forandringsproces der tager udgangspunkt i de genkendelige rutiner, allerede eksisterende ressourcer og anerkendende sprogbrug. I enhver organisation er der noget, der virker og det er ofte det meste. Derfor er det vigtigt at finde og italesætte det, der virker, samt at give det en ny værdi. Vi har fortsat særlig fokus på overgang fra vuggestue til børnehave. Vi laver aftaler med forskellige børnehaver om besøg og løbende samarbejde. Under disse besøg kan de kommende børnehavebørn være med til at lege, være en del af forskellige fællesskaber, lære de voksne og børnehavelivet at kende. Dette er med til at lette overgangen fra vuggestue til børnehave. Ligesådan forbereder vi de store vuggestuebørn til institutionsskiftet ved at indøve rutiner i vuggestuen. Vi er i gang med at lære børnene at blive mere selvhjulpne f.eks. i forbindelse med af- og påklædning samt i spisesituationer. Desuden øves toiletbesøg. Alle børn over 2 år sover

8 Side8/9 indendørs og vænnes dermed af med barnevognen i kendte omgivelser inden børnehaven. I det hele taget prioriterer vi tiden, så børnehavestarten bliver så blød og uproblematisk som muligt. At fokusere på løsninger og at gøre mere af det, der virker, er langt hurtigere og mere effektivt for personalet end at analysere problemer og deres årsager. Små forandringer skaber store forandringer. Da vores børn f.eks. er meget små, har de meget brug for at få ordene knyttet til alt. Større fokus på at knytte ord til handling i de uformelle læringssituationer vil fremme den sproglige, den sociale og den følelsesmæssige udvikling samt styrke koncentrationsevner hos børnene. Selvhjulpenhed og institutionsovergang er vores faste indsatsområder. I forhold til disse laver vi løbende beskrivelser af læringsmål og kigger efter tegn på læring samt evaluerer forløbet. Pædagogisk leder synes, det vil være interessant at se på hvordan man kan forbedre børnenes vilkår for læring igennem mere målrettet og reflekteret forældresamarbejde. Det kunne f.eks. være at skabe en fælles front og endnu mere partnerskab i forhold til fælles indsats for at understøtte børnenes udvikling. Når personalet bliver mere bevidste om deres rolle i forhold til at understøtte børnenes læreprocesser samt bliver mere opmærksomme på at arbejde udviklingsstøttende, kunne dette perspektiv implementeres i det daglige forældresamarbejde. Min tanke er at Marte Meo klippene kan blive analyseret sammen med forældrene ved forældresamtaler. Personalet kan se sammen med forældrene på børnenes kompetencer og få øje på børnenes læreprocesser, samt se på, hvad de voksne gør for at understøtte disse processer og hvilken betydning det har for børnenes læringsprogression. Dette vil medføre at forældrene bliver præsenteret for nogle konkrete værktøjer til at understøtte børnenes udvikling (f.eks. hvad sker der når man sætter ord på børnenes initiativer og intentioner og når de voksne benævner sine egne initiativer?) Konsulent kommentar til ovenstående: At tage fokus på nye perspektiver på forældresamarbejdet, er meget

9 Side9/9 relevant og ligger rigtig godt i tråd med det I allerede arbejder med. Jeres vinkel på forældresamarbejdet i forhold til at inddrage Marte Meo, kan være interessant for flere dagtilbud i 0-6års området, det vil være interessant at følge jeres erfaringer med dette. Andet? Anbefalinger i forhold til tilsynet I gør jer en del erfaringer med at højne den faglige kvalitet i vuggestuen, har I overvejet hvordan I vil kunne inspirere andre vuggestuer i arbejdet med læringsperspektivet også i hverdagsrutiner - Solgårdens vuggestue er i en rigtig god faglig udvikling til stor gavn for børnene. Hold fortsat fokus på det der virker, herunder Marte Meo som metode, som viser rigtig gode resultater både i forhold til børnenes trivsel og læring, i samarbejdet med forældrene og i forhold til medarbejdernes faglige læring. - De foreslåede nye perspektiver på forældresamarbejdet, med endnu mere inddragelse af Marte Meo, lyder meget relevant, det anbefales at prøve det endnu mere af og at I formidler jeres erfaringer til andre dagtilbud. - I anbefales at være opmærksomme på at fastholde en god balance mellem det genkendelige og det nye og at forandringer sker med sigte på den aktuelle børnegruppes behov. Påbud i forhold til tilsynet - Ingen påbud Tilsynet er foretaget af Christine Moefelt Jespersen, konsulent Velfærd, Dagtilbud Tilsynet er foretaget d. 18. juni 2015

Tilsynsbesøg Solgårdens vuggestue 2016

Tilsynsbesøg Solgårdens vuggestue 2016 Dagtilbud Sagsnr. 263233 Brevid. 2339226 Ref. CHJE Dir. tlf. 46 31 40 97 Christinemj@roskilde.dk Tilsynsbesøg Solgårdens vuggestue 2016 26. maj 2016 Fokuspunkter ved det pædagogiske tilsyn 2016. Lederens

Læs mere

Nyhedsbrev for August / September

Nyhedsbrev for August / September Nyhedsbrev for August / September Kære Forældre Så er sommerferien forbi for de fleste børn og voksne. Jeg håber I har nydt ferien nogle få har stadig lidt til gode, men vi er stort set alle tilbage. Det

Læs mere

Tilsynsnotat Inden mødet. Institution: Idrætsbørnehaven Lærkereden

Tilsynsnotat Inden mødet. Institution: Idrætsbørnehaven Lærkereden Tilsynsnotat 2016 Institution: Idrætsbørnehaven Lærkereden Emne Kortlægningen T2 På tilsynsbesøget vil vi gerne drøfte resultatet af T2 og progressionen fra T1 samt jeres arbejde med de nye data Beskriv

Læs mere

Nyhedsbrev for November/December

Nyhedsbrev for November/December Nyhedsbrev for November/December Kære Forældre Vinteren nærmer sig og det kræver noget varmere tøj i børnenes garderober og skiftekasser. Vi vil gennem efteråret og vinteren gå på legepladsen hver dag

Læs mere

Tilsynsnotat Inden mødet. Institution: Børnehuset Petra

Tilsynsnotat Inden mødet. Institution: Børnehuset Petra Tilsynsnotat 2016 Institution: Børnehuset Petra Emne Kortlægningen T2 På tilsynsbesøget vil vi gerne drøfte resultatet af T2 og progressionen fra T1 samt jeres arbejde med de nye data Beskriv hvilke overvejelser

Læs mere

Nyhedsbrev for Februar / Marts 2015. Kære forældre,

Nyhedsbrev for Februar / Marts 2015. Kære forældre, Nyhedsbrev for Februar / Marts 2015 Kære forældre, Vinteren er over os, med alle sine muligheder og begrænsninger. Vi nyder at gå ud i sneen, mærke kulden i ansigtet og se de spæde forårstegn titte frem.

Læs mere

Læreplan for Privatskolens vuggestue

Læreplan for Privatskolens vuggestue Læreplan for Privatskolens vuggestue Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

Institutionsleder/skoleleder Søren Falsig Teamleder/afdelingsleder Jette Møller Bestyrelsesformand: Susanne Bøgelund Bestyrelsesrepræsentanter:

Institutionsleder/skoleleder Søren Falsig Teamleder/afdelingsleder Jette Møller Bestyrelsesformand: Susanne Bøgelund Bestyrelsesrepræsentanter: Tilsynsrapport Institutionens navn: Thorlund Naturbørnehave- og vuggestue Dato for tilsynsmødet: 9. februar 2016 Daginstitutionschef: Merete Villsen Pædagogisk konsulent: Institutionsleder/skoleleder Søren

Læs mere

Værdigrundlag og pædagogiske principper

Værdigrundlag og pædagogiske principper Værdigrundlag og pædagogiske principper Børnehuset Langs Banens værdigrundlag tager afsæt i Lyngby-Taarbæk kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik, LTK s Inklusionsstrategi samt i LTK s Læringsgrundlag,

Læs mere

Den årlige evaluering Solgårdens vuggestue DEN PÆDAGOGISKE LÆREPLAN

Den årlige evaluering Solgårdens vuggestue DEN PÆDAGOGISKE LÆREPLAN Den årlige evaluering Solgårdens vuggestue DEN PÆDAGOGISKE LÆREPLAN - Hvordan har vi arbejdet med målene for den pædagogiske læreplan? I hele institutionen har vi haft fokus på de sproglige kompetencer,

Læs mere

Evaluering af Firkløverens læreplaner

Evaluering af Firkløverens læreplaner af Firkløverens læreplaner Februar 2012 1 Barnets alsidige og personlige udvikling hviler i sig selv og får rum til deres forskelligheder føler sig afholdt og værdsat, og oplever sig som en del af fællesskabet

Læs mere

Smtte-modeller på indendørs læringsrum i vuggestuen

Smtte-modeller på indendørs læringsrum i vuggestuen Smtte-modeller på indendørs læringsrum i vuggestuen Maren Mus Maren mus. Mere alderssvarende tiltag for de yngste børn. En målrettet pædagogisk indretning af Maren mus. Barnets alsidige personlige udvikling,

Læs mere

Uddannelsesplan for PAU elever 2014

Uddannelsesplan for PAU elever 2014 Kære Elev Velkommen til Vi glæder os til at lære dig at kende og håber på et godt samarbejde. På de følgende sider kan du læse om hvad vi står for og hvilke krav og forventninger du kan stille til os og

Læs mere

Indholdsfortegnelse Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Indholdsfortegnelse Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1 Indholdsfortegnelse Faktaoplysninger... 3 Indsatsområder 2014... 4 Digitalisering Dagtilbuddet skal gennem brugen af digitale redskaber fremme børnenes udvikling og læring... 5 Science - Dagtilbuddets

Læs mere

Tilsynsramme for de planlagte pædagogiske tilsyn i 2012

Tilsynsramme for de planlagte pædagogiske tilsyn i 2012 Tilsynsramme for de planlagte pædagogiske tilsyn i 2012 Børnehus: Skovlyhuset Dato: D. 23. august 2012, kl.10.30-13.30 Tilsynskonsulent: Eva Engedal Hvad har vi fokus på? Institutionens virksomhedsplan

Læs mere

Anmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten. Adresse Finsensvej 83

Anmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten. Adresse Finsensvej 83 Anmeldt tilsyn Udfyldes af konsulenten Institution Vuggestuen Evigglad Adresse Finsensvej 83 Leder Anni Juul-Olsen Status (kommunal, selvejende, privat) Privat Normerede pladser 0-3 år 41 Normerede pladser

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Børnehuset Kastaniebakken Institution Birkehaven

Børnehuset Kastaniebakken Institution Birkehaven Børnehuset Kastaniebakken Institution Birkehaven Pædagogisk praksis- og handleplan 2012 0 Pædagogiske principper og pædagogiske læreplaner Vores målsætning er at understøtte barnets udvikling, læring og

Læs mere

Tilsynsramme for de uanmeldte pædagogiske tilsyn for dagtilbud i Rudersdal Kommune

Tilsynsramme for de uanmeldte pædagogiske tilsyn for dagtilbud i Rudersdal Kommune Tilsynsramme for de uanmeldte pædagogiske tilsyn for dagtilbud i Rudersdal Kommune Børnehus: Gøngehuset Dato: 11. april 2014 kl.8-10.30 Tilsynskonsulent: Eva Engedal Børneområdet skal hvert år gennemføre

Læs mere

Tilsynsramme for de planlagte pædagogiske tilsyn i 2012

Tilsynsramme for de planlagte pædagogiske tilsyn i 2012 Tilsynsramme for de planlagte pædagogiske tilsyn i 2012 Børnehus: Kastaniebakken Dato: 11. nov. 2013, kl.10.30-14.00 Tilsynskonsulent:Eva Engedal Hvad har vi fokus på? Institutionens virksomhedsplan og

Læs mere

Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2015

Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2015 Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2015 Afrapportering af pædagogiske læreplaner Status på det overordnede arbejde med læreplaner: Vi arbejder ud fra vores læreplaner

Læs mere

I samarbejde med forældrene er Dagplejens kerneopgave

I samarbejde med forældrene er Dagplejens kerneopgave Dagplejen Næstved Kommune Dagplejens I samarbejde med forældrene er Dagplejens kerneopgave at skabe et lærings- og udviklingsmiljø for 0-2 års børn i hjemlige omgivelser baseret på tryghed, nærvær, anerkendelse

Læs mere

Hvordan arbejder I med læring for 0-2-årige børn?

Hvordan arbejder I med læring for 0-2-årige børn? Hvordan arbejder I med læring for 0-2-årige børn? Med dialogkortene du nu har i hånden får du mulighed for sammen med kollegaer at reflektere over jeres arbejde med de 0-2-årige børns læring. Dialogkortene

Læs mere

Drejebog for tilsynsbesøg og Tilsynsrapport for dagtilbud

Drejebog for tilsynsbesøg og Tilsynsrapport for dagtilbud Furesø Kommune Drejebog for tilsynsbesøg og Tilsynsrapport for dagtilbud Dagtilbud: Områdeinstitution Nordøst Deltagere: Politiske mål og indsatsområder, jf. Børne- og Ungepolitik Kvalitetsrapport Guidelines

Læs mere

Værdiarbejde for Børnehuset Krystallen marts 2016.

Værdiarbejde for Børnehuset Krystallen marts 2016. Værdiarbejde for Børnehuset Krystallen marts 2016. I Børnehuset Krystallen arbejder vi ud fra Delpolitik for Dagtilbud for Vejle kommune: Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år. Børne- og

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

Tilsynsnotat Kernehuset børnehave og vuggestue

Tilsynsnotat Kernehuset børnehave og vuggestue Tilsynsnotat Kernehuset børnehave og vuggestue Faaborg-Midtfyn Kommune skal ifølge lovgivningen føre tilsyn i kommunens dagtilbud og dagpleje. Tilsynsforpligtelsen retter sig både mod det indholdsmæssige

Læs mere

I samarbejde med forældrene er Dagplejens hovedopgave

I samarbejde med forældrene er Dagplejens hovedopgave Dagplejen Næstved Kommune Dagplejens I samarbejde med forældrene er Dagplejens hovedopgave at skabe et lærings- og udviklingsmiljø for 0-3 års børn i hjemlige omgivelser baseret på tryghed, nærvær, anerkendelse

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehuset Petra Deltagere: Pædagoger Anne Thomsen, Marianne Secher, leder Marianne Krogh, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering Sprogpakken Beskriv hvorledes I

Læs mere

Organisering af et godt læringsmiljø. Inspirationsmateriale

Organisering af et godt læringsmiljø. Inspirationsmateriale Organisering af et godt læringsmiljø Inspirationsmateriale Organisering af et godt læringsmiljø Gode dagtilbud med et læringsmiljø af høj kvalitet er afgørende for børns trivsel, udvikling og læring. Et

Læs mere

Bilag 1. BIC i Næstved. Modul 2 Nærvær og samspil. Resultat af for - og efterundersøgelse, delevaluering mål og udbytte

Bilag 1. BIC i Næstved. Modul 2 Nærvær og samspil. Resultat af for - og efterundersøgelse, delevaluering mål og udbytte For og efter undersøgelse Nærvær og Samspil BIC Opgjort i % Før Efter Forskel Jeg oplever, at vi drøfter og reflekterer over betydningen af pædagogisk nærvær i høj grad 40 88 +48 i nogen grad 60 12-48

Læs mere

Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner

Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner Børnehaven Fyrtårnet Vigøvej 2, Skærbæk 7000 Fredericia Tlf. 72 10 51 80 www.boernehavenfyrtaarnet.fredericiakommune.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsyn - Område Nørrebro Bispebjerg - Københavns Kommune - 2014. Pædagogiske leder / institutionsleder: Arne Bo Nielsen. Klynge / netværk: Muffen

Tilsyn - Område Nørrebro Bispebjerg - Københavns Kommune - 2014. Pædagogiske leder / institutionsleder: Arne Bo Nielsen. Klynge / netværk: Muffen Tilsyn - Område Nørrebro Bispebjerg - Københavns Kommune - 2014 Institution: Stærevænget Pædagogiske leder / institutionsleder: Arne Bo Nielsen Klynge / netværk: Muffen Klyngeleder / netværkskoordinator:

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING GRØNNEBAKKEN SENESTE HANDLEPLAN 02-06-2014 SENESTE EVALUERING. Hjernen&Hjertet

GENTOFTE KOMMUNE VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING GRØNNEBAKKEN SENESTE HANDLEPLAN 02-06-2014 SENESTE EVALUERING. Hjernen&Hjertet GENTOFTE KOMMUNE GRØNNEBAKKEN VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING SENESTE HANDLEPLAN 02-06-2014 SENESTE EVALUERING Hjernen&Hjertet GENTOFTE GENTOFTE KOMMUNES KOMMUNES FÆLLES FÆLLES PÆDAGOGISKE PÆDAGOGISKE

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER. 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling.

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER. 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling. PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling. Bandholm Børnehus 2011 Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende omverden, som på én gang vil barnet

Læs mere

Tilsynsramme for de planlagte pædagogiske tilsyn i 2012

Tilsynsramme for de planlagte pædagogiske tilsyn i 2012 Tilsynsramme for de planlagte pædagogiske tilsyn i 2012 Børnehus: Skovstjernen Dato: 18. juni 2012 Tilsynskonsulent: Eva Engedal Hvad har vi fokus på? Institutionens virksomhedsplan og børnehusets praksisplan.

Læs mere

Børnemiljøvurdering (BMV)

Børnemiljøvurdering (BMV) Børnemiljøvurdering (BMV) Lovgrundlaget: 30. maj 2006 vedtog folketinget Børnemiljøloven ikrafttrædelses dato 1. august 2009 Formål: BMV en skal sætte fokus på og bidrage til, at børnene har et godt fysisk,

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten. Status (selvejende/kommunal/privat) Selvejende Adresse Solbjerg Have 18

Uanmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten. Status (selvejende/kommunal/privat) Selvejende Adresse Solbjerg Have 18 Uanmeldt tilsyn Udfyldes af konsulenten Institution Blomsterhaven Status (selvejende/kommunal/privat) Selvejende Adresse Solbjerg Have 18 Leder Jette Blixt Normerede pladser 0-3 år 28 Normerede pladser

Læs mere

I samarbejde med forældrene er Dagplejens hovedopgave

I samarbejde med forældrene er Dagplejens hovedopgave Dagplejen Næstved Kommune Dagplejens pædagogiske fundament I samarbejde med forældrene er Dagplejens hovedopgave at skabe et lærings- og udviklingsmiljø for 0-3 års børn i hjemlige omgivelser baseret på

Læs mere

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Forord: Dette materiale er sammen med Strategi for Pædagogisk Praksis grundlaget for det pædagogiske arbejde i Hjørring kommunes dagtilbud. Det omfatter formål,

Læs mere

I samarbejde med forældrene er Dagplejens hovedopgave

I samarbejde med forældrene er Dagplejens hovedopgave Dagplejen Næstved Kommune Dagplejens I samarbejde med forældrene er Dagplejens hovedopgave! at skabe et lærings- og udviklingsmiljø for 0-3 års børn i hjemlige omgivelser baseret på tryghed, nærvær, anerkendelse

Læs mere

LÆRINGSGRUNDLAG For alle professionelle på 0-18 årsområdet i Slagelse Kommune

LÆRINGSGRUNDLAG For alle professionelle på 0-18 årsområdet i Slagelse Kommune LÆRINGSGRUNDLAG For alle professionelle på 0-18 årsområdet i Slagelse Kommune formålet med det fælles læringsgrundlag er, at alle børn og unge lærer at mestre eget liv. læringsgrundlaget skal sikre, at

Læs mere

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Alsidig personlig udvikling Områdets fælles mål for udvikling af børnenes alsidige personlige udvikling er, At barnet oplever sejre og lærer, at håndtere

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

Familien går en spændende og forandringsrig tid i møde, når barnet starter i børnehave.

Familien går en spændende og forandringsrig tid i møde, når barnet starter i børnehave. På vej i Børnehave Målet er, at vi sammen med jer arbejder for, at skabe en rød tråd i dit barns liv, hvor helhed og sammenhæng skal sikre trivsel ved overgangen fra dagpleje eller vuggestue til børnehave.

Læs mere

Afrapportering af arbejdet med pædagogiske læreplaner i dagplejen, Randers kommune 2012

Afrapportering af arbejdet med pædagogiske læreplaner i dagplejen, Randers kommune 2012 Afrapportering af pædagogiske læreplaner fra dagplejen i Randers kommune januar 2013 Punkt 1 Status på det overordnede arbejde med læreplaner Dagplejen har udarbejdet fælles pædagogiske læreplaner med

Læs mere

Sprog og læsehandleplan 0-6 år:

Sprog og læsehandleplan 0-6 år: Sprog og læsehandleplan 0-6 år: På baggrund af den kommunale sprog og læsestrategi samt pjecerne Udvikling af sprogfærdigheder hos 0-2 årige børn og 3-6 årige, har vi udarbejdet en lokal handleplan for

Læs mere

Indledning Pædagogiske overvejelser:

Indledning Pædagogiske overvejelser: Børnegårdens læreplan 2016 Indledning Børnegården har valgt at aldersopdele børnegruppen. Således at vi har et hus med vuggestue, et hus med mellemgruppe børn 3- ca. 4,5 år, samt et hus for de ældste børn

Læs mere

Adresse Borgmester Fischers Vej 12

Adresse Borgmester Fischers Vej 12 Anmeldt tilsyn Udfyldes af konsulenten Institution Solmarken Adresse Borgmester Fischers Vej 12 Leder Karin Meyer Status (kommunal, selvejende, privat) Selvejende Normerede pladser 0-3 år 20 indmeldte

Læs mere

Afrapportering af lærerplaner i Birkebo og A lykke

Afrapportering af lærerplaner i Birkebo og A lykke Afrapportering af lærerplaner i Birkebo og A lykke Vi har i Dagtilbud Sydvest valgt, at lave en fælles afrapportering af punkterne 1-5 + 8. I Birkebo og Ålykke har de 2 børnehuse fælles pædagogisk leder

Læs mere

Perlen - stedet med de gode og udviklingsstøttende relationer og rammer!

Perlen - stedet med de gode og udviklingsstøttende relationer og rammer! Perlens læreplan 2015 2016 Daginstitutionen Perlens læreplan for 2015 16 tager udgangspunkt i den situation Perlen stod i, i november 2014. Her havde institutionen sammen med en konsulent havde lavet en

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

Evaluering af læreplan Børneuniverset

Evaluering af læreplan Børneuniverset Evaluering af læreplan 2017 Børneuniverset 1 Faktaoplysninger Institutionens navn Børneuniverset Adresse Drosselvej 28 Telefonnummer 76164792 Hjemmeside www.boerneuniverset.esbjergkommune.dk Leder Souchef

Læs mere

Tilsynsramme for de planlagte pædagogiske tilsyn i 2012

Tilsynsramme for de planlagte pædagogiske tilsyn i 2012 Tilsynsramme for de planlagte pædagogiske tilsyn i 2012 Børnehus: Børnehuset Sjælsø Dato: 19.nov. 2013 kl. 10.30 14.00 Tilsynskonsulent: Eva Engedal Hvad har vi fokus på? Institutionens virksomhedsplan

Læs mere

Kvalitetsstandarden for heldagslegestue i Sorø Kommune træder i kraft 1. januar 2015.

Kvalitetsstandarden for heldagslegestue i Sorø Kommune træder i kraft 1. januar 2015. Kvalitetsstandard: Heldagslegestue Heldagslegestue er et af tre indsatsområder i Sorø Dagplejes udviklingsprojekt Den Gode Dagpleje. Projektet har som formål at skabe én fælles organisation, der garanterer

Læs mere

Velkommen. Børnehuset Digterparken

Velkommen. Børnehuset Digterparken Velkommen til Børnehuset Digterparken Dr.Holst Vej 52, 8230 Åbyhøj Tlf: 87138205 www.digterparken.dagtilbud-aarhus.dk S. 1 S. 2 Kære forældre Vi er glade for at kunne byde jer velkommen til Børnehuset

Læs mere

Hvordan bygger man en kvalitetsinstitution? v. Ditte Winther-Lindqvist Lektor i Udviklingspsykologi, IUP/DPU

Hvordan bygger man en kvalitetsinstitution? v. Ditte Winther-Lindqvist Lektor i Udviklingspsykologi, IUP/DPU Hvordan bygger man en kvalitetsinstitution? v. Ditte Winther-Lindqvist Lektor i Udviklingspsykologi, IUP/DPU Plan Hvordan kan man indrette og designe institutionen så den understøtter god pædagogisk praksis?

Læs mere

Tilsynsramme for de planlagte pædagogiske tilsyn i 2012

Tilsynsramme for de planlagte pædagogiske tilsyn i 2012 Tilsynsramme for de planlagte pædagogiske tilsyn i 2012 Børnehus: Bøgehøjen Dato:11. okt. 2012, kl. 11-14. Tilsynskonsulent: Eva Engedal Hvad har vi fokus på? Institutionens virksomhedsplan og børnehusets

Læs mere

Herved mener vi: Se, høre og være opmærksom på det enkelte barn. At møde barnet, der hvor det er. Tydelige og nærværende voksne.

Herved mener vi: Se, høre og være opmærksom på det enkelte barn. At møde barnet, der hvor det er. Tydelige og nærværende voksne. Institutionens værdigrundlag: Vi tager udgangspunkt i Kolding Kommunes værdier: En anderkendende og omsorgsfuld tilgang Herved mener vi: Se, høre og være opmærksom på det enkelte barn. At møde barnet,

Læs mere

Drejebog for tilsynsbesøg og Tilsynsrapport for dagtilbud

Drejebog for tilsynsbesøg og Tilsynsrapport for dagtilbud Furesø Kommune Drejebog for tilsynsbesøg og Tilsynsrapport for dagtilbud Dagtilbud: Områdeinstitution Nordvest Deltagere: Politiske mål og indsatsområder, jf. Børne- og Ungepolitik Kvalitetsrapport Guidelines

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober / November 2014. Kære forældre

Nyhedsbrev Oktober / November 2014. Kære forældre Nyhedsbrev Oktober / November 2014 Kære forældre Vi vil alle gerne takke jer for den store fremmøde ved vores forældremøde. Det er dejligt at se så mange engagerede og deltagende forældre. Vi vil lige

Læs mere

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund Læreplanens lovmæssige baggrund Dagtilbudslovens 8 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra 3 år til barnets

Læs mere

Rapport for børnehuset 'Holbøllsminde'

Rapport for børnehuset 'Holbøllsminde' Rapport for børnehuset 'Holbøllsminde' MEDARBEJDERNES SELVVURDERING MEDARBEJDERNES SELVVURDERING Børnehuset Holbøllsminde Antal besvarelser: 6 Denne tabel viser, hvordan de ansatte har vurderet den pædagogiske

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Tilsynsnotat Bøgehaven/Nøddehøj

Tilsynsnotat Bøgehaven/Nøddehøj Tilsynsnotat Bøgehaven/Nøddehøj Faaborg-Midtfyn Kommune skal ifølge lovgivningen føre tilsyn i kommunens dagtilbud og dagpleje. Tilsynsforpligtelsen retter sig både mod det indholdsmæssige i tilbuddene

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Det pædagogiske grundlag i Børnehaven Sønderled

Det pædagogiske grundlag i Børnehaven Sønderled Det pædagogiske grundlag i Børnehaven Sønderled Børnehavelivet er en stor del af et barns liv. De tilbringer mange timer i hænderne på andre voksne, væk fra deres eget hjem og forældrene. Børnehaven er

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Forældrebestyrelsen og personalet. Fortælling om Børnehuset Baggersvej

Forældrebestyrelsen og personalet. Fortælling om Børnehuset Baggersvej Forældrebestyrelsen og personalet Fortælling om Børnehuset Baggersvej Sådan engagerer vi os. Sunde og dygtige børn i trivsel! Ofte hørt, men hvordan praktiseres det? I Børnehuset Baggersvej fokuserer vi

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Hjallerup børnehave

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Hjallerup børnehave Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Hjallerup børnehave Deltagere: Leder Elsebeth Kaasing, pædagog Dorte Frederiksen, pædagog Lisbeth Pedersen, Jørn Godsk og Lene Bering Sprogpakken Beskriv hvorledes I arbejder

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Dalumgård Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Dalumgård Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 9 % - Ledere 1 % - Medarbejdere 7 % - Observatører 1 % Forældre 11 31 % Ældste børn 0 0 % Rapporten består

Læs mere

Fælles læreplaner for BVI-netværket

Fælles læreplaner for BVI-netværket Fælles læreplaner for BVI-netværket Lærings tema Den alsidige personlige udvikling/sociale kompetencer Børn træder ind i livet med det formål at skulle danne sig selv, sit selv og sin identitet. Dette

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Tilsynsrapport, Vuggestuen Gadekæret, 2010

Tilsynsrapport, Vuggestuen Gadekæret, 2010 Kapitel 1: Indledning... 2 Lovgivning og målsætning... 2 Faktuelle oplysninger... 2 Kapitel 2: Tilsynets helhedsindtryk... 3 Kapitel 3: Relationer... 3 Kapitel 4: Pædagogisk praksis... 3 Kapitel 5: Ledelse...

Læs mere

Pædagogisk læreplan 2013, Børnehuset Ammershøj

Pædagogisk læreplan 2013, Børnehuset Ammershøj Pædagogisk læreplan 2013, Børnehuset Ammershøj I Titibo gruppen har vi overordnet valgt først at lave en fælles pædagogisk læreplan, dernæst at omsætte den fælles læreplaner til pædagogiske læreplaner

Læs mere

Dagtilbudspolitik. Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008

Dagtilbudspolitik. Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008 Dagtilbudspolitik Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008 1 Indhold Vision 3 Baggrund 3 Formål 3 Pædagogisk tilgang 4 Helhed for børnene 5 Vision I Rebild kommunes dagtilbud vil vi, at børnene skal

Læs mere

FÆLLES KOMMUNALE LÆREPLANSMÅL

FÆLLES KOMMUNALE LÆREPLANSMÅL FÆLLES KOMMUNALE LÆREPLANSMÅL FOR BØRNEOMRÅDET Udgivet oktober 2014 De fælles kommunale læreplansmål 1 I Rudersdal har vi valgt at have fælles kommunale læreplansmål for det pædagogiske arbejde. De fælles

Læs mere

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 1 Den Lille Vuggestue på landet Centalgårdsvej 121 9440 Aabybro Telefon: 22 53 58 29 Læreplan for Den lille Vuggestue på landet 2015/16 Den lille vuggestue er en privatejet

Læs mere

Velkommen i. Hjemmeside: Adresse: Askevænget nummer 2. Telefonnummer: Mail:

Velkommen i. Hjemmeside:  Adresse: Askevænget nummer 2. Telefonnummer: Mail: Velkommen i Hjemmeside: www.askevaenget.ltk.dk Adresse: Askevænget nummer 2 Telefonnummer: 45 28 57 40 Mail: mekl@ltk.dk Åbningstider: Mandag til torsdag: 7:00-17:00 Fredag: 7:00-16:0 Hvem er vi? Vi er

Læs mere

Børnemiljøet Status/sammenhæng Effekt/mål Ydelser/metoder Æstetisk børnemiljø her i Spørring Børnehus

Børnemiljøet Status/sammenhæng Effekt/mål Ydelser/metoder Æstetisk børnemiljø her i Spørring Børnehus Børnemiljøet Status/sammenhæng Et godt børnemiljø er et miljø, hvor børnene trives, udvikler sig, udfordres og lærer nyt. I et godt børnemiljø er der trygt og rart at være, og børnenes sikkerhed og sundhed

Læs mere

April Læring i Fritids Ordningen Blistrup FO

April Læring i Fritids Ordningen Blistrup FO April 2011 I personalesamarbejdet på Blistrup FO bestræber vi os på at arbejde ud fra en viden om, at også vi hele tiden lærer af vores erfaringer, og dermed også forandrer vores praksis i takt med evalueringer

Læs mere

Børnehaven Sønderled Her skaber vi rammerne for et godt børneliv..

Børnehaven Sønderled Her skaber vi rammerne for et godt børneliv.. Det pædagogiske grundlag i Børnehaven Sønderled Udarbejdet Februar 2016 1 Det pædagogiske grundlag i Børnehaven Sønderled Børnehavelivet er en stor del af et barns liv. De tilbringer mange timer i hænderne

Læs mere

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Tilsynsrapport Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Institutionens navn og adresse Aldersintegreret inst Markvænget Normeret børnetal

Læs mere

Brønderslev Kommune Børnemiljøvurdering

Brønderslev Kommune Børnemiljøvurdering 1 i Brønderslev Kommunes dagtilbud Ansvar og tidsplan for udarbejdelse af børnemiljøvurdering. Det er dagtilbuddets ledelse, der er ansvarlig for at der udarbejdes en børnemiljøvurdering. Ledelsens ansvar

Læs mere

Børnehuset værdier er, Nærvær, Respekt, Ansvar, & tryghed. Hvis du vil læse mere om vores værdier, kan du læse dem alle på de forskellige faner.

Børnehuset værdier er, Nærvær, Respekt, Ansvar, & tryghed. Hvis du vil læse mere om vores værdier, kan du læse dem alle på de forskellige faner. 1 I børnehuset ved Noret udspringer vores menneskesyn af den hermeneutiske tilgang, hvilket betyder at det enkelte individ, barn som voksen tillægges betydning og værdi. I tillæg til dette, er vores pædagogiske

Læs mere

Viborg Kommune. Børnehuset Videbechsminde UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET Hjernen&Hjertet

Viborg Kommune. Børnehuset Videbechsminde UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET Hjernen&Hjertet Viborg Kommune Børnehuset Videbechsminde UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET 09-04-2015 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 Dialogbaseret aftale 3 2 TOPI 4 3 Udviklingsprocesser 5 4 forældresamarbejde 6

Læs mere

Anmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten

Anmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten Anmeldt tilsyn Udfyldes af konsulenten Institution Planeten Adresse Solbjerg Have 4 B Leder Susanne Iversen Status (kommunal, selvejende, privat) Selvejende Normerede pladser 0-3 år 74 Normerede pladser

Læs mere

Afrapportering af arbejdet med pædagogiske læreplaner i dagplejen, Randers kommune 2014.

Afrapportering af arbejdet med pædagogiske læreplaner i dagplejen, Randers kommune 2014. Afrapportering af pædagogiske læreplaner fra dagplejen i Randers kommune januar 2015 Punkt 1 Status på det overordnede arbejde med læreplaner Dagplejen har udarbejdet fælles pædagogiske læreplaner med

Læs mere

Pædagogisk læreplan Hyllinge

Pædagogisk læreplan Hyllinge Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale kompetencer BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 EMA Personlige kompetencer / alsidig

Læs mere

Professionel pædagogisk kommunikation - mellem medarbejder og barn

Professionel pædagogisk kommunikation - mellem medarbejder og barn STRATEGI FOR LÆRING OG UDVIKLING Professionel pædagogisk kommunikation - mellem medarbejder og barn Vi ønsker en løbende udvikling af vores daglige udviklingsproces, der sikrer, at den nye viden bliver

Læs mere

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Humlebo Selvejende institution 2016 Side 1 af 26 Indholdsfortegnelse Pædagogisk tilsyn i dagtilbud...3 Tematikker i det pædagogiske tilsyn...3 Tilsynsrapportens grundlag...3 Læsevejledning...3

Læs mere

Notat vedr. tilsyn på dagtilbudsområdet i Randers Kommune i 2015

Notat vedr. tilsyn på dagtilbudsområdet i Randers Kommune i 2015 Notat Vedrørende: Notat vedr. tilsyn på dagtilbudsområdet i 2015 Sagsnavn: Tilsyn dagtilbud 2015 Sagsnummer: 28.09.00-K09-1-15 Skrevet af: Bitten Laursen og Anders Beck Pedersen E-mail: bitten.laursen@randers.dk

Læs mere

Institution: Vesterlunden. Institutionen består af følgende børnehuse: Kernehuset Kildebækken Nordenvinden Nordlyset Ryttergården Skovlinden

Institution: Vesterlunden. Institutionen består af følgende børnehuse: Kernehuset Kildebækken Nordenvinden Nordlyset Ryttergården Skovlinden Institution: Institutionen består af følgende børnehuse: Skovlinden MEDARBEJDERNES SELVVURDERING Side 1 af 10 MEDARBEJDERNES SELVVURDERING Institutionen Antal besvarelser: 69 Denne tabel viser, hvordan

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehaven Rømersvej Deltagere: Pædagoger Heidi Bødker, Dorte Nielsen, Leder Lene Mariegaard, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering. Sprogpakken Beskriv hvorledes

Læs mere

Børnehaven Skolen Morsø kommune

Børnehaven Skolen Morsø kommune Nordmors Børnegård er en landsbyordning, med børn i alderen 2,9-11 årige. Børnehaven for de 2,9-6 årige og SFO for 0.-3. klasse. Vi er en del af Nordmorsskolen. Børnehave og SFO er delt i to grupper det

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Institutionens navn: Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Dato for tilsyn: 30. november 2011 Deltagere ved tilsynet: Karen Byrne, bestyrelsesformand og Helle Hammerich,

Læs mere

børnene udviklingsmuligheder i et pædagogisk-, og lærende miljø.

børnene udviklingsmuligheder i et pædagogisk-, og lærende miljø. 1 Evaluering af de pædagogiske læreplaner: BØRNEHUSET GALAKSEN 1) landvindinger børnehuset galaksen har foretaget, i processen med implementering af de pædagogiske læreplaner: - Vi oplever, at vi som personalegruppe

Læs mere

Juni 2012 GEMSEVEJENS REVISION AF DEN PÆDAGOGISKE LÆREPLAN SPROG OG SOCIALE KOMPETENCER GARTNERVEJENS BØRNEHUSE

Juni 2012 GEMSEVEJENS REVISION AF DEN PÆDAGOGISKE LÆREPLAN SPROG OG SOCIALE KOMPETENCER GARTNERVEJENS BØRNEHUSE Juni 2012 GEMSEVEJENS OG GARTNERVEJENS BØRNEHUSE REVISION AF DEN PÆDAGOGISKE LÆREPLAN SPROG OG SOCIALE KOMPETENCER Revision af Den Pædagogiske Læreplan Nedenstående revision er af den pædagogiske læreplan

Læs mere

det enkelte dagtilbud udarbejdes en pædagogisk læreplan tages hensyn til sammensætningen de to aldersgrupper ½-2 år og 3 år til skolealderen

det enkelte dagtilbud udarbejdes en pædagogisk læreplan tages hensyn til sammensætningen de to aldersgrupper ½-2 år og 3 år til skolealderen Læreplan Indholdsfortegnelse: Lovgrundlaget Indledning Dokumentation og evaluering De 6 temaer Børn med særlige behov Årsplan Litteraturliste Godkendt af bestyrelsen i Børnehaven Mælkebøtten LOVGRUNDLAGET

Læs mere