nøglen til vellykkede edb-projekter Forfattere: Andreas Munk-Madsen, Metodica Malthe Jacobsen, CRI Niels Erik Andersen, Datacentralen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "nøglen til vellykkede edb-projekter Forfattere: Andreas Munk-Madsen, Metodica Malthe Jacobsen, CRI Niels Erik Andersen, Datacentralen"

Transkript

1 V EJLEDNING I K ONTRAKTSTYRING nøglen til vellykkede edb-projekter Forfattere: Andreas Munk-Madsen, Metodica Malthe Jacobsen, CRI Niels Erik Andersen, Datacentralen Dette er en foreløbig arbejdskopi, som kun må kopieres efter aftale med en af forfatterne.

2 2 Vejledning i kontraktstyring Denne pjece giver en introduktion på dansk til første udgave af Euromethod: Euromethod Version 0. Euromethod version 0 består af følgende dokumenter på engelsk: 1. Euromethod Overview Euromethod Guides 2.1. Customer Guide 2.2. Supplier Guide 2.3. Delivery Planning Guide 2.5. Case Study 2.4. Method Bridging Guide Euromethod Concepts Manuals 3.1. Transaction Model 3.2. Deliverable Model 3.3. Strategy Model 4. Euromethod Dictionary Mere information om Euromethod kan fås ved henvendelse til: Niels Erik Andersen, Datacentralen Tlf.: Fax: Internet: Euromethod dokumenter kan rekvireres ved henvendelse til: Euromethod Information Office Exelsiorlaan 48/ Zaventem Belgien Tlf.: Fax: Εuromethod Project 1995

3 Udkast, 15. maj Indholdsfortegnelse 1. Indledning Før kontrakten Afklaring af mål og fremgangsmåde (kunde) Tilrettelæggelse af udbudsforretning (kunde) Udformning af udbudsmateriale (kunde) Udformning af tilbud (leverandør) Vurdering af tilbud (kunde) Kontrakten Kontraktens omgivelser Leveranceplan Ansvarsfordeling Redigering af kontrakt Kontrakten som styringsværktøj Etablering af projektorganisation Hændelser vedrørende anvendelsesområdet Hændelser vedrørende projektområdet Håndtering af konflikter Projektafslutning Litteraturliste...43 EM-DK-Guide 3

4 4 Vejledning i kontraktstyring 1. Indledning Formålet med denne pjece er at give praktisk vejledning i at udforme en skriftlig kontrakt for et edb-projekt og i at anvende den effektivt til styring af projektet. Emnet kontraktstyring er vigtigt både for kunder og for leverandører. Ikke alene kan begge parter spare tid og reducere transaktionsomkostninger ved at vælge passende kontraktformer; i nogle tilfælde afhænger selve projektets gennemførlighed af, at der vælges egnede aftaleformer og -procedurer. Traditionelt har aftaler om edb-projekter været baseret på købe- og entrepriseret. Det fungerer godt i nogle tilfælde; men i andre tilfælde ligner et edb-projekt ikke en vare eller en veldefineret konstruktionsopgave. Vanskelighederne opstår i edb-projekter med stor usikkerhed. Usikkerheden skyldes, dels at der er tale om væsentlig nyudvikling, dels at edb-projekter griber ind i komplicerede tekniske og organisatoriske sammenhænge. De traditionelle aftaler er ikke egnede til at håndtere disse situationer. Konsekvensen bliver både styringsmæssigt og økonomisk utilfredsstillende for såvel kunder som leverandører. Denne pjece lægger op til nytænkning ved at foreslå en bredere og mere generelt anvendelig kontraktstyring, der rummer de traditionelle kontraktformer som en ægte delmængde. Pjecens hovedprincipper er: Situationen afgør, hvilken edb-strategi, og herunder hvilken projektstrategi, der er mest egnet, og dermed hvilken kontraktform og -styring, der bør vælges. Specielt skal der bevidst vælges mellem en traditionel alt-i-én løsning og mere trinvise løsninger. Kontrakten, der er grundlaget for styringen af projektet, skal også selv styres dynamisk. Der skal være en effektiv måde, hvorpå parterne kan revidere de indgåede aftaler. Kontraktstyringen skal baseres på en leveranceplan med beslutningspunkter og milepæle. Pjecen har form som en vejledning til kunder og leverandører. Hovedstrukturen er opbygget over de typiske situationer, der opstår før, under og efter kontraktudarbejdelsen. Det er vores hensigt, at pjecen skal give en orientering om de væsentligste spørgsmål inden for emnet. Vi forventer ikke, at pjecen skal give et udtømmende svar på alle spørgsmål, derfor henvises der mange steder til uddybende litteratur, først fremmest til Euromethod's vejledninger. Pjecen er udarbejdet som en del af Euromethod-projektet. Euromethod-projektet er et langsigtet og ambitiøst EU-projekt, der har til formål at forbedre den tekniske del af kontraktgrundlaget for edb-leverancer. Dette gøres ved at udvikle et fælles begrebsapparat for både kunde og leverandør i EU-udbudsforretninger. Euromethod skal være grundlaget for at undgå tekniske handelshindringer omkring brug af nationale metodestandarder, for eksempel ved at Euromethod i én eller anden udstrækning bliver gjort til europæisk eller international standard. Euromethod er udviklet for EU-Kommissionen med rådgivning fra PPG, Public Procurement Group, bestående af repræsentanter for de offentlige administrationer i EU-landene. Euromethod-projektet startede i Den første foreløbige udgave af Euromethod er, efter en EU-udbudsforretning i 1991, udviklet af et konsortium af virksomheder, Eurogroup, fra 8 EU-lande. Konsortiet er ledet af Sema Group fra Frankrig. Fra Danmark har Datacentralen deltaget. Eurogroup har udviklet Euromethod i en projektgruppe med repræsentanter fra konsortiet. Projektgruppen blev støttet af eksperter fra universiteter og andre private og offentlige virksomheder. Version 0 af Euromethod skal afprøves i Det skal dels ske i 'live' edb-projekter og dels ved simulering ud fra faktisk gennemførte projekter. Eurogroup yder konsulentbistand ved afprøvningen. I slutningen af 1995 skal erfaringerne fra afprøvningen systematiseres, og næste version af Euromethod skal udarbejdes af Eurogroup i starten af 1996 og gøres tilgængelig for alle virksomheder i EU. Desuden skal relevante dele af Euromethod indgå i arbejdet med standardi- 4 Εuromethod Project 1995

5 Udkast, 15. maj sering på edb-området. Hvilke dele, og hvordan, vil afhænge af afprøvningen og den offentlige reaktion i Forfatterne vil gerne takke de personer, der undervejs har bidraget med gode ideer og kommentarer, idet vi understreger, at pjecens synspunkter kun udtrykker forfatternes egen mening. København, maj 1995 Niels Erik Andersen, Datacentralen Malthe Jacobsen, CRI Andreas Munk-Madsen, Metodica EM-DK-Guide 5

6 6 Vejledning i kontraktstyring 2. Før kontrakten Aftalestyring i et edb-projekt bygger normalt på en skriftlig kontrakt. Det er en udbredt misforståelse, at kontraktarbejdet er en isoleret fase efter udbudsforretningen. Realiteten er en ganske anden. Med en fornuftig tilrettelæggelse af udbudsforretningen kan kontraktens indhold opbygges stille og roligt som et produkt af arbejdet med at kvalificere tilbudsgivere og udvælge det bedste tilbud. I dette kapitel gives vejledning i det forberedende arbejde, før kontrakten endelig udformes. Det omfatter følgende 5 hovedaktiviteter: 1. Afklaring af mål og fremgangsmåde. 2. Tilrettelæggelse af udbudsforretning. 3. Udformning af udbudsmateriale. 4. Udformning af tilbud. 5. Vurdering af tilbud. I de to efterfølgende kapitler gives der vejledning i udformning af kontrakter og i styring af projektaftaler baseret på kontrakter Afklaring af mål og fremgangsmåde (kunde) Et edb-projekt starter med, at en organisation ønsker at forbedre sine arbejdsprocesser ved brug af edb-teknologi. Organisationen ønsker med andre ord at forbedre sit informationssystem - at gennemføre en IS-tilpasning (Euromethod terminologi). Før projektet udbydes, skal kunden afklare sine mål og den ønskede overordnede fremgangsmåde. Denne aktivitet kaldes en forundersøgelse eller udformning af en edb-strategi. Aktiviteten bør resultere i en rapport, der lægger op til en række afgrænsninger af betydning for det efterfølgende arbejde: Hvordan opdeles projektet i enkeltkontrakter, der kan karakteriseres ved start- og sluttilstande? Hvilke kontrakter skal udbydes hvornår? Hvilken teknologi baserer man sig på? Hvilke leverandører henvender man sig til? Kunden kan vælge at udbyde forundersøgelses- eller strategiopgaven som en første, afgrænset kontrakt. En sekvens af kontrakter Selv om kunden ser edb-projektet som én opgave, er det som regel en fordel for kunden at planlægge en sekvens af kontraktmæssige forhold med en eller flere leverandører, som vist i figur 1. Ved at operere med mindre kontrakter bliver den enkelte udbudte opgave mere præcis, og kunden kan derfor forvente at gøre en bedre handel. Edb-markedet har endvidere i en årrække været præget af stor fornyelse og faldende priser på standardprodukter. I den situation bør aftaler ikke indgås unødigt tidligt. 6 Εuromethod Project 1995

7 Udkast, 15. maj Nuværende informationssystem En enkelt kontrakt Ønsket informationssystem = Det langsigtede mål U G A U G A U G A En sekvens af kontrakter Figur 1: Kunden kan bevæge sig fra start- til sluttilstanden gennem en kontrakt om et enkelt projekt (øverst) eller gennem en sekvens af kontrakter (nederst). (U: udbudsforretning; G: gennemførelse; A: afslutning) Sekvensen af kontrakter skal vælges, så de enkelte kontrakter kan styres. Hver kontrakt skal karakteriseres af en starttilstand og en sluttilstand. Euromethod indeholder beskrivelser af typiske start- og sluttilstande for edb-projekter. Endvidere giver Euromethod en anbefaling af, hvilke kombinationer der styringsmæssigt er fornuftige, se figur 2. Nedenfor gives eksempler på kontrakter, der ofte forekommer. Eksemplerne svarer til nogle af kombinationerne i figur 2. Numrene er angivet i figuren. 1. Analyse: Fra problembeskrivelse til edb-forandringsanalyse. Opgaven er at analysere alternative muligheder for forbedret anvendelse af edb samt at udarbejde forslag til edb-teknisk arkitektur med scenarier for brug af edb. Kunden har udarbejdet en overordnet edb-strategi samt skitseret de anvendelsesområder, der skal analyseres. Projektrammerne vil typisk være fleksibel tid og rammebestemt økonomi. 2. Design: Fra anvendelsesorienteret design til teknisk design. Kunden har, eventuelt i samarbejde med et konsulentfirma, udarbejdet et anvendelsesorienteret design (en kravspecifikation) af informationssystemet inden for et eller flere af de anvendelsesområder, der blev analyseret under analysen. Opgaven består i at udarbejde et detaljeret design af edb-systemet, herunder design af anvendelsen af edb-systemet. Strategien for beskrivelse af edb-systemet kan være analytisk eller eksperimentel, og strategien kan være ekspertstyret eller deltagerstyret. Projektrammerne vil typisk være fleksibel tid og rammebestemt økonomi. 3. Indførelse: Fra teknisk design til indført informationssystem. Kunden har valgt og beskrevet et detaljeret design af et edb-system. Opgaven er at konstruere og indføre dette edb-system. Strategien for indførelse kan være: alt-i-én, stykvis eller versionsvis. Projektrammerne vil typisk være fast tid og fast pris. Fast tid og fast pris rammer kan ikke anvendes generelt i edb-projekter, idet det er svært at overskue alle muligheder og begrænsninger i den valgte edb-teknologi før konstruktion og indførelse. 4. Tilpasning af standardsystem: Fra anvendelsesorienteret design til indført informationssystem. Hvis edb-forandringsanalysen viser, at det er muligt at basere IS-tilpasningen på indførelse af standardsystemer, vil design og konstruktion være simplere og måske kun bestå i tilretning af standardsystemerne. I disse tilfælde vil design og indførelse være omfattet af den samme kontrakt, og projektrammerne vil typisk være fast tid og fast pris. 5. Vedligeholdelse: Fra problembeskrivelse til indført informationssystem. Kunden har beskrevet problemer i det eksisterende informationssystem samt ønsker til forbedringer. Opgaven består i at analysere ønskerne, designe et modificeret system samt at konstruere og indføre en ny version af informationssystemet. Projektrammerne vil typisk være fleksibel tid og rammebestemt økonomi. EM-DK-Guide 7

8 8 Vejledning i kontraktstyring Udokumenteret informationssystem Dokumenteret informationssystem Sluttilstand Starttilstand Problembeskrivelse Designskitse Anvendelsesorienteret design Teknisk design Testet informationssystem Signaturer:!!!!!!!!! - (1)!!!(5) -!! (2) (4) (3) Gennemføres normalt i én IS-tilpasning. En sekvens af IS-tilpasninger bør overvejes. Figur 2: Kombinationer af start- og sluttilstande i en kontrakt. Eksempler: 1. Analyse: Fra problembeskrivelse til edb-forandringsanalyse. 2. Design: Fra anvendelsesorienteret design til teknisk design. 3. Indførelse: Fra teknisk design til indført informationssystem. 4. Tilpasning af standardsystem: Fra anvendelsesorienteret design til indført informationssystem. 5. Vedligeholdelse: Fra problembeskrivelse til indført informationssystem. Dette er eksempler på kontrakter for edb-projekter, mange andre varianter kan anvendes. Det vigtigste er at vælge den overordnede fremgangsmåde i form af en sekvens af kontrakter med leverandører, så den modsvarer situationen og minimerer risikoen for ikke at nå de ønskede mål. Fremgangsmåden skal vælges situationsbestemt, og således at de kritiske forhold afklares så hurtigt som muligt i forløbet. Sluttilstande for kontrakter skal vælges, så de er et godt grundlag for væsentlige beslutninger. Disse beslutninger kan vedrøre følgende forhold (sluttilstand er angivet i en parentes): Prioritering af områder, der skal forbedres (IS-forandringsanalyse). Valg af teknisk arkitektur (edb-forandringsanalyse). Grad af egenudvikling og brug af en eller flere eksterne leverandører (overordnet edb-strategi, forandringsanalyser). Brug af standard edb-systemer, tilrettede standardsystemer eller specialudviklede systemer (anvendelsesorienteret design). Valg af systemløsninger (teknisk design). Ved valget af den overordnede fremgangsmåde som en sekvens af kontrakter skal man være opmærksom på, at arbejdet med at gennemføre en udbudsforret- 8 Εuromethod Project 1995

9 Udkast, 15. maj ning og indgå en kontrakt ikke er uden omkostninger. Som offentlig indkøber skal man endvidere følge EU's regler for udbudsforretninger, og de tager ret lang kalendertid - typisk et halv års tid. Man kan delvist omgå problemet ved at definere en udbudsforretning, der indeholder en sekvens af delkontrakter med mulighed for afbrydelse undervejs. Men det er et grundlæggende princip, at en udbudsforretning skal omhandle en så klar definition af opgaven, at det for alle udbydere er klart, hvad udbudsforretningen indebærer, så friheden har sine grænser. En eller flere leverandører Anbefalingen af en sekvens af kontrakter er samtidig et brud med ideen om én leverandør med et totalt ansvar for projektet. Denne ide er fremherskende i de danske standardkontrakter inden for det offentlige (K18 og K33). Her forudsættes blandt andet, at leverandøren har forstand på anvendelsesområdet, kan levere såvel hardware som software, kan tage ansvar for det eksisterende system, kan påtage sig projektledelse og kan sikre fremtidig vedligeholdelse. At basere strategien på en sådan ideel totalleverandør indebærer på den ene side en betydelig sikkerhed og bekvemmelighed for kunden. På den anden side er der betydelige omkostninger forbundet hermed. For det første indsnævres antallet af mulige leverandører meget, hvilket alt andet lige betyder en højere pris. For det andet kan kunden kun give leverandøren et totalansvar ved samtidigt at give leverandøren en betydelig indflydelse på kundens edb-anvendelse. For det tredje binder kunden sig stærkt til en enkelt leverandørs teknologi og kompetence. Det betyder, at det vil være meget dyrt og besværligt at skifte leverandør i forbindelse med efterfølgende modifikationer. Rygtet vil vide, at der findes leverandører, som har udnyttet denne situation. Det er derfor en vigtig beslutning, om man vælger en totalleverandør eller en model med opdeling i flere kontrakter med forskellige leverandører. Denne beslutning afhænger af den aktuelle situation, herunder af opgavens størrelse, af kundens egen kompetence og af, om der findes et rimeligt antal leverandører, som er troværdige emner til rollen som totalleverandør. Vurder risikofyldte forhold i situationen Edb-projekter er erfaringsmæssigt ofte risikofyldte. Udfordringen er at være bevidst om de væsentligste risici og håndtere dem hensigtsmæssigt. Risici er knyttet til den kompleksitet og usikkerhed, der er forbundet med at komme fra udgangspunktet og til de langsigtede mål. Kompleksitet og usikkerhed kan analyseres systematisk med udgangspunkt i Euromethod's lister af forhold i situationen relateret til henholdsvis anvendelsesområdet (informationssystemet og edb-systemet) og projektområdet. Herved tages der stilling til blandt andet følgende: Er der store interesseforskelle blandt aktører? Hvor komplekse er forretningsprocesserne? Hvor stabile er omgivelserne? Er kravene afklarede og veldefinerede? Hvor ny er den foreslåede teknologi? Hvor stort er projektet? Er tidsrammer og budgetter særligt stramme? Er der mange underleverandører? Euromethod indeholder skemaer med mange flere og mere detaljerede spørgsmål af denne type. Ud fra besvarelserne kan det vurderes, hvilke forhold der er særligt vanskelige og giver størst risiko. Den samlede risiko reduceres mest ved at rette strategien mod at ændre eller undgå de vanskeligste forhold. To tommelfingerregler kan anbefales: EM-DK-Guide 9

10 10 Vejledning i kontraktstyring Hvis der generelt er stor usikkerhed i projektet, bør strategien være et eksperimentelt forløb med små trinvise kontrakter. Herved opnås, at erfaringerne fra starten af forløbet kan få indvirkning på de efterfølgende kontrakter. Modsætningsvis kan det siges, at i en situation med stor usikkerhed er det katastrofalt at lave én, stor fastpriskontrakt for hele projektet. Hvis der generelt er stor kompleksitet i projektet, bør strategien være en detaljeret kontrakt og en tæt styring. Kompleksitet indebærer, at ressourcer, aktiviteter og resultater griber meget ind i hverandre. Det giver et styringsmæssigt overhead, idet afvigelser skal tages i opløbet, for at de ikke skal få uoverskuelige følger. Hvis kunden og leverandøren ikke begge er forberedt på dette, vil projektarbejdet blive forsinket på grund af manglende beslutninger omkring afvigelser. Denne form for analyse af situationen bør gentages på forskellige tidspunkter under IS-tilpasningen for at udnytte, at kundens viden om situationen forbedres. Beskriv mål og fremgangsmåde Afklaringen af mål og fremgangsmåde for IS-tilpasningerne skal resultere i følgende: Beskrivelse af udgangspunkt. Status for det nuværende informationssystem med en oversigt over den nuværende dokumentation. Dette omfatter en beskrivelse af muligheder for en forbedret anvendelse af edb. Beskrivelse af det langsigtede mål. Krav og ønsker til forbedring af informationssystemet. Formålet med forbedringer skal beskrives, og der kan opstilles konkrete målsætninger. For eksempel mål for arbejdssituationen for brugere og mål for ekspeditionshastighed. Vurdering af opgavesituationen. Overordnet vurdering af de kritiske forhold i situationen ud fra en vurdering af kompleksitet og usikkerhed forbundet med at nå de langsigtede mål. Beskrivelse af en overordnet fremgangsmåde. Strategi for inddragelse af eksterne leverandører via udbudsforretninger, for eksempel: - Brug af en eller flere leverandører. - Brug af konsulenter ved gennemførelse af udbudsforretninger. - Faste eller fleksible tidsmæssige rammer. - Faste, rammebestemte eller fleksible økonomiske rammer. Skitse af start- og sluttilstande i kontrakter. Formålene med sluttilstandene skal beskrives Tilrettelæggelse af udbudsforretning (kunde) Formålet med at lave en plan for udbudsforretningen er, at kunden med en fornuftig indsats får en god sikkerhed for den bedst mulige kontrakt. Regler for offentlige udbud For offentlige udbud gælder visse særlige regler dels på grund af Danmarks deltagelse i internationale handelsaftaler - EU og GATT - dels på grund af dansk lovgivning og "god forvaltningsskik" 1. De offentlige regler sigter specielt 1 Det ligger uden for denne pjece nærmere at gennemgå disse regler - der kan henvises til Statens og Kommunernes Indkøbsservice, hvorfra de aktuelle regler kan rekvireres. Der 10 Εuromethod Project 1995

11 Udkast, 15. maj på at forhindre, at udbyderen (kunden) uretmæssigt tilgodeser en national tilbudsgiver (leverandør), der i øvrigt ikke repræsenterede det bedste tilbud. Men uanset om man er en offentlig eller privat udbyder, så har man grundlæggende den samme - rent købmandsmæssige - interesse i at opnå og at vælge det bedst mulige tilbud. Selv om de formelle procedurer specielt dækker offentlige edb-projekter, er såvel formålet med disse procedurer som deres hovedindhold umiddelbart fornuftige og anvendelige også for private edb-projekter af en vis størrelse (EU's formelle grænser ligger omkring 1 1/2 mio. kr., og det svarer normalt godt til, at behovet for en formaliseret procedure for udbudsforretningen bliver påtrængende, skønt edb-projektets karakter også spiller en vigtig rolle. De formelle grænser justeres løbende. I forbindelse med et konkret edb-indkøb skal de aktuelle tærskelværdier anvendes). Prækvalifikation Den fremgangsmåde, som foreskrives i de offentlige udbudsregler 2, er at opdele udbudsforretningen i to faser. Den første fase (prækvalifikation) har til formål at finde en kreds af kvalificerede tilbudsgivere, medens den anden fase (udbudtilbud) skal resultere i det bedst mulige tilbud. Baggrunden for denne opdeling er, at et kvalificeret tilbud fra en leverandør repræsenterer en betragtelig arbejdsindsats fra leverandørens side, og at en kvalificeret gennemgang hos udbyder af et tilbud også er ressourcekrævende. Det er derfor spild af alle parters tid at indhente tilbud fra leverandører, man i øvrigt ikke mener er kvalificerede til at løfte opgaven. Hertil kommer, at sandsynligheden for at få kvalificerede tilbud øges betragteligt, når tilbudsgiverne kan se, at de tilhører en snæver kreds af udvalgte, hvorfor de må vurdere deres chance for at vinde som rimelig høj. Kvalificering af tilbudsgivere En prækvalifikation omfatter fire aktiviteter: Annoncering af udbudsforretning, potentielle tilbudsgivere rekvirerer materiale, interesserede tilbudsgivere indsender prækvalifikationsmateriale, og udbyder udvælger kvalificerede tilbudsgivere og giver meddelelse herom. Annoncering er for offentlige udbydere et opslag med en helt fast disposition i EF-tidende. Private udbydere kan vælge at sende en kort orientering til en bred kreds af mulige tilbudsgivere. Potentielle tilbudsgivere kan rekvirere materiale hos udbyderen. Dette materiale bør omfatte: Præsentation af kunden Præsentation af projektet (formål og indholdsmæssig afgrænsning). Tidsplan for udbudsforretningen. Forventninger til leverandørens rolle og kvalifikationer. Forventninger til den potentielle tilbudsgivers besvarelse (årsregnskaber, kompetenceprofil, referencer). Angivelse af vurderingskriterier. For offentlige udbydere er det et krav - og for private en god ide - at føre protokol over alle henvendelser og besvarelser under udbudsforretningen. Herefter indsender interesserede tilbudsgivere prækvalifikationsmateriale. tænkes specielt på EU's direktiver for indkøb og for tjenesteydelser, se [Indkøb] i litteraturlisten i kapitel 5. 2 Der tages udgangspunkt i EU-direktivernes bestemmelser om begrænset udbud. Det er den fremgangsmåde, der som regel er den mest hensigtsmæssige ved edb-projekter. EM-DK-Guide 11

12 12 Vejledning i kontraktstyring Ud fra den strategi, der er lagt, udvælger kunden de bedste leverandører. Der bør vælges 3 til 5. Ved kun at vælge 2 gør kunden sig meget sårbar over for afbud. Hvis der vælges mange, forsvinder fordelen ved prækvalifikation. 3 Efter udvælgelsen meddeler kunden resultatet til indsenderne Udformning af udbudsmateriale (kunde) Kunden fremstiller udbudsmaterialet og sender det til de prækvalificerede tilbudsgivere. Udbudsmaterialet omfatter følgende hovedpunkter: Hovedleverance, andre leverancer, kontrakt, tilbuddets udformning og plan for udbudsforretningen. Hovedleverance Hovedleverancen beskrives først og fremmest ved sluttilstanden. Sluttilstanden kan være et dokument, der har bragt kundens IS-tilpasning et skridt videre. I så fald skal dette dokument karakteriseres ved sin type (for eksempel forundersøgelsesrapport, kravspecifikation og designdokument) og en afgrænsning af det system, dokumentet skal handle om. Euromethod omfatter en metodeneutral begrebsramme til at karakterisere dokumenter, der optræder som mellemprodukter i en edb-systemudvikling. I et traditionelt konstruktionsprojekt er sluttilstanden et fungerende system. Dette bør være beskrevet i en kravspecifikation. En kravspecifikation skal beskrive systemet med hensyn til arkitektur, dataindhold, funktioner og brugergrænseflade. Kravspecifikationen skal også angive driftsmæssige krav vedrørende for eksempel kapacitet, sikkerhed, miljø og modificérbarhed samt krav til opfyldelse af standarder, se [Standard] i litteraturlisten i kapitel 5. Hensigten med at beskrive opgaven ved krav til en sluttilstand er, at kunden skal beskrive opgaven, og at leverandøren skal foreslå løsningen. Der er altid en flydende overgang mellem opgave og løsning; men ideen er, at kunden ikke skal må låse sig unødigt fast på en bestemt teknologi i udbudsmaterialet. Gør man det, afskærer man sig fra et antal gode løsninger, eller man roder sig ud i formelle problemer ved senere at afvige fra udbudsmaterialet. I beskrivelsen af hovedleverancen indgår også en beskrivelse af starttilstanden. Starttilstanden er kundens organisation og forretningsgange, kundens eksisterende edb-systemer og de foreliggende dokumenter. Det er væsentligt at beskrive starttilstanden. Dels viser den de forudsætninger for edb-projektet, som kunden er ansvarlig for tilstedeværelsen af ved starten af projektet. Dels giver den baggrundsinformation, hvoraf en erfaren leverandør bør kunne udlede naturlige krav, som ikke eksplicit er nævnt i kravene til sluttilstanden. Endelig kan beskrivelsen af hovedleverancen omfatte krav til processen, herunder projektledelse, rapportering og brugerinddragelse. Andre leverancer Udbudsmaterialet bør beskrive andre leverancer for at klargøre, om disse skal være omfattet af tilbuddet, eller i hvilket omfang leverandøren skal medvirke til at definere og planlægge disse leverancer. Typiske supplerende leverancer ved et konstruktionsprojekt kan være: Uddannelse. Konvertering. Ombygning og tekniske installationer. 3 Hvis man på forhånd formelt har besluttet, hvor mange der skal prækvalificeres, skal antallet angives i udbudsannonceringen. I så fald skal antallet ifølge EU's direktiver være mindst 5 og højest Εuromethod Project 1995

13 Udkast, 15. maj Vedligeholdelse. Kontrakt Udbudsmaterialet skal indeholde et forslag til kontrakt. Det kan anbefales at henvise til en standardkontrakt, for eksempel [K18] eller [K33], og opfordre tilbudsgiver til at anføre, på hvilke punkter han har forbehold hertil. Så må de vilkår, hvorpå leverandøren vil levere, indgå i den samlede tilbudsvurdering. Rent praktisk har man også fået sat en dagsorden for eventuelle udestående afklaringer ved etablering af kontrakten. Tilbuddets udformning Udbudsmaterialet skal beskrive krav til tilbud. Formålet hermed er at sikre, at tilbuddene indeholder de oplysninger, kunden skal bruge, og at leverandørerne stilles lige. Disse krav omfatter en disposition for tilbuddet. Hertil hører krav til angivelse af priser og tider samt krav om tilbuddets gyldighedsperiode. Plan for udbudsforretningen Kunden skal beskrive en tidsplan for udbudsforretningen. Tidsplanen kan indeholde følgende punkter: Leverandøren bekræfter, at tilbud vil blive afgivet. Hermed sikrer kunden sig, at materialet er nået frem, og at der vil indkomme tilstrækkeligt mange tilbud. Leverandørerne får besvaret supplerende spørgsmål. Dette kan foregå skriftligt inden en vis forudannonceret frist, hvorefter alle spørgsmål og svar kan tilsendes alle leverandører. Herved stilles alle lige. Tilbuddene indsendes. Kunden fører fortsat protokol over væsentlige hændelser i udbudsforretningen. At modtage et tilbud er en af de vigtigste begivenheder, som bør bekræftes skriftligt Udformning af tilbud (leverandør) Før leverandøren afgiver et tilbud på en opgave, skal det vurderes, om det i det hele taget kan betale sig at bruge ressourcer på at udarbejde tilbuddet. I det omfang, det er muligt, skal denne analyse gennemføres, før leverandøren indsender prækvalifikationsmateriale. Tilbudsforanalyse Tilbudsforanalysen, der bør gennemføres i løbet af højst 2 dage, bør omfatte en analyse af udbyders forhold, udbudsmaterialet, leverancens karakter, leverandørens egne forhold og konkurrence situationen, blandt andet vedrørende: Kendskab til og samarbejdsrelationer til udbyder. Kvalitet af udbudsmaterialet. Realistiske krav til leverancen. Krav til investeringer. Tilgængelige ressourcer. Konsekvenser af at få henholdsvis ikke få opgaven. Udarbejdelse af tilbud Gode råd: Inddrag den fremtidige kontraktansvarlige og den fremtidige projektansvarlige i udarbejdelse af tilbuddet. De skal være "visionsbærere" af det tilbudte løsningsforslag. EM-DK-Guide 13

14 14 Vejledning i kontraktstyring Nærlæs opgavebeskrivelsen i udbudsmaterialet og afdæk uklarheder. Om muligt præciseres disse uklarheder sammen med udbyder og dokumenteres eksplicit i tilbuddet. Hvis uklarheder ikke kan præciseres, bør forbehold og tolkninger beskrives som en del af tilbuddet. Anvend et systematisk grundlag for vurdering af risici, for eksempel Euromethod's liste over forhold i situationen. Lav aftaler med alle parter, der skal medvirke ved gennemførelse af opgaven. Gennemfør review af tilbuddet, hvor det kontrolleres at: - Grundlag og omfang er defineret og dokumenteret. - Mulige risici er erkendt og vurderet. - Ophavsret og brugsret er defineret og beskyttet. - Afvigelser fra udbudsmaterialet er beskrevet. - Lovgivnings- og myndighedskrav er afklaret. - De nødvendige ressourcer er tilgængelige. - Aftaler med partnere er afklaret. - Kundens ressourceindsats og ansvar er afklaret. - Afleveringsforhold er afklaret. - Ændringsforhold er afklaret. Kritisk vurdering af tilbud Når tilbuddet er udarbejdet, skal der ske en vurdering af, om tilbuddet skal afsendes. Denne afgørelse bør træffes på baggrund af en kritisk vurdering af tilbuddet, der omfatter en vurdering af relationer til eventuelle partnere, kontraktlige forhold, pris, økonomi og risici, blandt andet vedrørende: Aftaler med underleverandører. Anvendelse af kendt standardkontrakt. Tilbudsgaranti. Omkostninger og pris. Betalingsplan. Kendskab til den foreslåede teknologi. Økonomisk risiko i tilfælde af misligholdelse. Offentlig interesse omkring projektet Vurdering af tilbud (kunde) Arbejdet med vurderingen bør foregå efter en på forhånd lagt plan og tage udgangspunkt i de krav, man har beskrevet i udbudsmaterialet. Den fremtidige kontraktansvarlige og den fremtidige projektansvarlige bør være udpeget og deltage i vurderingen af tilbuddene. Præsentation af tilbud Det er rimeligt i forbindelse med tilbudsvurderingen at give leverandørerne mulighed for på et møde mundtligt at præsentere tilbuddene. Man bør - ud fra lighedsprincippet - lægge nogle tidsmæssige rammer for disse møder, så tilbudsgiverne behandles i rimelig grad ens. Det kan være nyttigt, at man har haft tid til en foreløbig gennemlæsning, så man ved samme lejlighed kan få opklaret småproblemer ved læsningen; men møderne bør ikke udvikle sig til "diskussioner". Det er præsentation af tilbud, ikke forhandling. Adgangen til, at tilbudsgi- 14 Εuromethod Project 1995

Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner

Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner Efter aftale med Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) gennemgås hermed en række grundlæggende udbudsretlige emner, der vurderes at være væsentlige

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38. Offentligt. Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2. Offentligt. Til Folketingets Finansudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38. Offentligt. Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2. Offentligt. Til Folketingets Finansudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38 Offentligt Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2 Offentligt j.nr. 06-014656 Dato : 21. november 2006 Til Folketingets Finansudvalg Hermed fremsendes statusrapport

Læs mere

Bilag 16. Den Iterative Model. Til Kontrakt. Den Nationale Henvisningsformidling

Bilag 16. Den Iterative Model. Til Kontrakt. Den Nationale Henvisningsformidling Bilag 16 Den terative Model Til Kontrakt OM Den Nationale Henvisningsformidling Bilag 16 Den terative Model Side 1/9 NSTRUKTON TL TLBUDSGVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil

Læs mere

Den udbudsretlige udfordring ved partnering - og OPP. Marianne K. Larsen Konkurrencestyrelsen

Den udbudsretlige udfordring ved partnering - og OPP. Marianne K. Larsen Konkurrencestyrelsen Den udbudsretlige udfordring ved partnering - og OPP Marianne K. Larsen Konkurrencestyrelsen Oversigt Regelgrundlag Partnering som samarbejdsform Grænsefladen til OPP Typer af partneringsamarbejde Udfordringer

Læs mere

Erhvervs- og Byggestyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø. Den 22. september 2005

Erhvervs- og Byggestyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø. Den 22. september 2005 Erhvervs- og Byggestyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Den 22. september 2005 Vedr. Vejledning om brug af nøgletal i det statslige byggeri Håndværksrådet har modtaget Erhvervs-

Læs mere

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Keld Bødker, Finn Kensing og Jesper Simonsen, RUC/datalogi Projektet foregår i et samarbejde mellem Danmarks Radio, H:S Informatik, WMdata Consulting A/S og

Læs mere

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål. Ordregivende myndighed

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål. Ordregivende myndighed Indledning Energistyrelsen indbyder hermed alle interesserede og kvalificerede leverandører til at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på kommunikationsydelser til Energistyrelsen. Baggrund

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. maj 2011 Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

Vejledning om risikovurdering af IT-projekter

Vejledning om risikovurdering af IT-projekter Vejledning om risikovurdering af IT-projekter 1. Indledning Gennemførelsen af IT-projekter er forbundet med risiko. Nogle risici har institutionerne selv indflydelse på. Andre risici er det ikke muligt

Læs mere

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser.

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. UDBUD -keep it simple Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. Revideret september 2016 Gør indkøb af rådgivning simpelt - og undgå klager

Læs mere

IT og økonomi. Organisering af IT. Strategi og planlægning. Systemudvikling 3 Systemudvikling og systemanskaffelse. Hovedopgaver

IT og økonomi. Organisering af IT. Strategi og planlægning. Systemudvikling 3 Systemudvikling og systemanskaffelse. Hovedopgaver IT og økonomi Systemudvikling 3 Systemudvikling og systemanskaffelse Organisering af IT Hovedopgaver Strategi og planlægning Udvikling og anskaffelse Drift Brugersupport Strategi og planlægning Topledelsen

Læs mere

ARBEJDET MED UDVIKLING AF EN AGIL STANDARDKONTRAKT

ARBEJDET MED UDVIKLING AF EN AGIL STANDARDKONTRAKT Executive summary 1. ARBEJDET MED UDVIKLING AF EN AGIL STANDARDKONTRAKT Regeringen har et mål om, at den offentlige sektor skal være blandt de mest effektive og mindst bureaukratiske i verden, og for at

Læs mere

DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING

DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING Det gode udbud er forudsætningen for at give borgerne mest mulig kvalitet for skattekronerne. Et godt udbud indebærer blandt andet, at kommunen planlægger udbuddet

Læs mere

Anbefalinger vedrørende revisionen af EU s udbudsdirektiver

Anbefalinger vedrørende revisionen af EU s udbudsdirektiver November 2012 Anbefalinger vedrørende revisionen af EU s udbudsdirektiver EU-Kommissionen fremlagde i december 2011 forslag til revision af EU s udbudsdirektiv, forsyningsvirksomhedsdirektivet og direktivet

Læs mere

Del 2: Ordregivernes værktøjer i forbindelse med offentlige

Del 2: Ordregivernes værktøjer i forbindelse med offentlige 18. april, 2011 DI s høringssvar til Grønbog om modernisering af EU's politik for offentlige Mod et mere effektivt europæisk marked for offentlige (KOM(2011) 15 endelig) Evaluering gennemføres frem mod

Læs mere

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser 2 Denne vejledning, der er udarbejdet af DANVA og FRI, indeholder gode råd om, hvordan vandselskaber kan indkøbe

Læs mere

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER INDLEDNING VEJLEDNINGENS FORMÅL I 2014 nedsatte Københavns Kommunes direktørkreds Københavns Kommunes IT-projektråd med topledere fra offentlige og private organisationer.

Læs mere

Energibevidst indkøb af større anlæg Beskrivelse af sagsforløb

Energibevidst indkøb af større anlæg Beskrivelse af sagsforløb Energibevidst indkøb af større anlæg Beskrivelse af sagsforløb Indholdsfortegnelse Beskrivelse af sagsforløb... 2 Fra idé til forslag... 3 Opstilling af krav... 4 et... 5 n... 6... 7 Januar 2001 Beskrivelse

Læs mere

Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune

Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune Indholdsfortegnelse: 1. Retningsliniernes formål... 3 2. Organisering... 3 3. Krav til leverandører... 3 4. Brugerinvolvering... 4 5. Indkøbsprocessen... 4

Læs mere

Spørgsmål svar til prækvalifikation 3

Spørgsmål svar til prækvalifikation 3 Spørgsmål svar til prækvalifikation 3 1 Vedr.: III.1.1) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges: Kan det bekræftes at sikkerhedsstillelsen også kan afgives i form af en kontraktgaranti fra et kreditforsikringsselskab,

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling

Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling LEVERANCE 2.3 Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling Procedurerne vil omfatte: Planlægning af udfasning af gamle versioner af OpenTele Planlægning af modning af kode

Læs mere

Det fælles europæiske udbudsdokument ESPD

Det fælles europæiske udbudsdokument ESPD Det fælles europæiske udbudsdokument ESPD Vejledning til Tilbudsgiver Juli 2017 Side 0 af 13 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 2 2. DET FÆLLES EUROPÆISKE UDBUDSDOKUMENT (ESPD)...3 HVORNÅR SKAL MAN ANVENDE

Læs mere

Ansøger skal være opmærksom på, at nedenstående har juridisk forrang i forhold til det øvrige prækvalifikationsmateriale.

Ansøger skal være opmærksom på, at nedenstående har juridisk forrang i forhold til det øvrige prækvalifikationsmateriale. Spørgsmål og svar vedrørende begrænset EU-udbud af merchandise, profilbeklædning og julegaver til University College Nordjylland (UCN), udbudsbekendtgørelse nr. 2015/S 210-380900 Opdateret den Ansøger

Læs mere

Vejledning til ansøgning om prækvalifikation

Vejledning til ansøgning om prækvalifikation J.nr.: 7508271 HAR/LLI Vejledning til ansøgning om prækvalifikation for Bygningsstyrelsens opførelse af Niels Bohr Bygningen, jf. udbudsbekendtgørelse nr. 2013/S 249-434278, nr. 2014/S 014-019871 og nr.

Læs mere

Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven. Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner

Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven. Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner tbr@bechbruun.com 2 Udbudspligten for varer og tjenesteydelser under tærskelværdien ændres Tilbudslovens

Læs mere

Formål. Brug. Fremgangsmåde

Formål. Brug. Fremgangsmåde Værktøj 5.1 Milepælsplanen Formål Ved at udarbejde en milepælsplan for projektet, deles projektet op i mindre og mere håndterbare bidder. Formålet er bl.a. at sikre, at de mellem- og slutresultater, som

Læs mere

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser BibDok En til at dokumentere effekt af bibliotekets er Guide til BibDok BibDok understøtter en systematisk refleksiv praksis. Det er derfor væsentligt, at I følger guiden trin for trin. 1. Sammenhæng mellem

Læs mere

A. EJERSEN. Udkast til Rådgivningskontrakt

A. EJERSEN. Udkast til Rådgivningskontrakt A. EJERSEN Udkast til Rådgivningskontrakt Indholdsfortegnelse 1. Parterne 1 2. Opgaven 1 3. Aftalegrundlag 2 4. B. RÅDGIVERSENS ydelser 2 5. A. EJERSENS ydelser 2 6. Tidsfrister 3 7. Økonomisk grundlag

Læs mere

Eksamensprojektet - hf-enkeltfag Vejledning August 2010

Eksamensprojektet - hf-enkeltfag Vejledning August 2010 Eksamensprojektet - hf-enkeltfag Vejledning August 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene og de tilhørende bekendtgørelser,

Læs mere

Bilag til Vejledning for OPP-egnethedsvurdering. Paradigme for OPP egnethedsvurdering

Bilag til Vejledning for OPP-egnethedsvurdering. Paradigme for OPP egnethedsvurdering Bilag til Vejledning for OPP-egnethedsvurdering Paradigme for OPP egnethedsvurdering Indholdsfortegnelse OPP egnethedsvurdering skabelon... 3 1. Beskrivelse af projektet... 3 2. Erfaringer med lignende

Læs mere

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014 Udbudsannonce Prækvalifikation Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen Marts 2014 Baggrund og formål KL udbyder i samarbejde med Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

At-VEJLEDNING. Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø. At-vejledning F.3.6-1

At-VEJLEDNING. Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø. At-vejledning F.3.6-1 At-VEJLEDNING Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø At-vejledning F.3.6-1 Maj 2011 Opdateret januar 2016 Erstatter At-vejledning F.2.8 Aftaler om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde,

Læs mere

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Faldgruber i Lean Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Erfaringerne med indførelse af Lean-tankegangen viser, at virksomhederne fra tid til anden ikke får det forventede udbytte. Denne

Læs mere

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 ETAPER I UDVIKLINGSPROJEKTET... 3 2.1.1 ETAPE I - AFKLARING... 3 2.1.2 ETAPE II ANALYSE, DESIGN,

Læs mere

Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt

Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt Til Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt 5. november 2015 PBU/PBU Energinet.dk Udbud af systemydelser 1. Indledning Energinet.dk indbyder hermed til at afgive tilbud på Reserveforsyning til

Læs mere

At-VEJLEDNING. Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø. At-vejledning F.3.6

At-VEJLEDNING. Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø. At-vejledning F.3.6 At-VEJLEDNING Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø At-vejledning F.3.6 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.8 Aftaler om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006 2 Hvad

Læs mere

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser.

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. UDBUD -keep it simple Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. Februar 2015 2015 Side 2 af 7 Gør indkøb af rådgivning simpelt - og undgå

Læs mere

Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen. Sekretariat for administration af tilskudsordning

Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen. Sekretariat for administration af tilskudsordning Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen af Sekretariat for administration af tilskudsordning 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

VEJLEDNING. Vejledning til konsortiedannelse

VEJLEDNING. Vejledning til konsortiedannelse VEJLEDNING Vejledning til konsortiedannelse 17082016 Vejledning til konsortiedannelse Indledning SKI udbyder rammeaftaler på vegne af det offentlige Danmark. Vores hovedopgave er at tilvejebringe rammeaftaler

Læs mere

Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort)

Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort) Håndbogen for Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort) 80% af alle projekter, hvor der er uigennemskuelighed fejler Lange projekter er mere risikofyldte end korte Transparente projekter har oftere

Læs mere

UDBUD AF DØDSTARTSRESERVE I DK

UDBUD AF DØDSTARTSRESERVE I DK Udbud af Dødstartsreserve i DK1 2019-2021 1/6 Energinet Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia NOTAT UDBUD AF DØDSTARTSRESERVE I DK1 2019-2021 +45 70 10 22 44 info@energinet CVR-nr. 28 98 06 71 Dato: 21.

Læs mere

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Godkendt af Økonomiudvalget den 13. december 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Omfang og afgrænsning...3 3. Tilrettelæggelse og gennemførelse

Læs mere

Til nogle projekter kan der være knyttet en styregruppe ligesom der i nogle projektforløb kan være brug for en eller flere følge-/referencegrupper.

Til nogle projekter kan der være knyttet en styregruppe ligesom der i nogle projektforløb kan være brug for en eller flere følge-/referencegrupper. PROJEKTORGANISATION OG PROJEKTARBEJDE Rollefordeling i en projektorganisation Ethvert projekt har en projektejer, en projektleder og en eller flere projektmedarbejdere. Disse parter er altså obligatoriske

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Sagsnr.: 2014-32-134-00019 Dato:22-01-2015 Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Dato for spørgsmål Spørgsmål i anonymiseret

Læs mere

Ekstern kvalitetssikring af beslutningsgrundlag på niveau 1

Ekstern kvalitetssikring af beslutningsgrundlag på niveau 1 Ekstern kvalitetssikring af beslutningsgrundlag på niveau 1 1. Baggrund for den eksterne kvalitetssikring Som led i at sikre det bedst mulige beslutningsgrundlag for Folketingets vedtagelse af store anlægsprojekter

Læs mere

Prækvalifikation. Annoncering af ra dgivningsopgave til indretning af Furesø ra dhus

Prækvalifikation. Annoncering af ra dgivningsopgave til indretning af Furesø ra dhus Prækvalifikation Annoncering af ra dgivningsopgave til indretning af Furesø ra dhus 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Udbuddets omfang... 3 3 Den ordregivende myndighed... 3 4 Kontraktperioden...

Læs mere

(Bilaget ligger på i pdfformat og word-format.)

(Bilaget ligger på  i pdfformat og word-format.) BILAG 7 DEN AGILE METODE OG SAMARBEJDSORGANISATION (Bilaget ligger på http://silkeborgkommune.dk/erhverv/udbud/varer-og-tjenesteydelser i pdfformat og word-format.) Skemaer udfyldes af Tilbudsgiver. Besvarelsen

Læs mere

Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø

Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø At-vejledning F.3.6 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.8 Aftaler om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006. Denne At-vejledning

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser. i forbindelse med annoncering af Grundig Rengøring hos borgere der er visiteret til rengøring

Prækvalifikationsbetingelser. i forbindelse med annoncering af Grundig Rengøring hos borgere der er visiteret til rengøring Prækvalifikationsbetingelser i forbindelse med annoncering af Grundig Rengøring hos borgere der er visiteret til rengøring Indholdsfortegnelse 1 Annonceringsform... 3 2 Indledning... 3 3 Annonceringens

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune.

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Byrådet d. 25. marts 2008 1. INDLEDNING...3 2. FORMÅL...3 3. MÅLSÆTNINGER FOR KONKURRENCEUDSÆTTELSEN 2008-10...3 4. OVERVEJELSER FØR

Læs mere

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen Tilbudsbetingelser for CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen 1 1. ORIENTERING 1.1 Udbuddet Erhvervsstyrelsen udbyder hermed opgaven CSR i små

Læs mere

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten . spe. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten Nedenstående er opdelt i to afsnit. Første afsnit indeholder bestemmelser, der forventes indarbejdet i Samarbejdsbilaget. Andet

Læs mere

Kulturministeriets vejledning til retningslinjer for køb af konsulenter September 2015 KØB AF KONSULENTOPGAVER I KULTURMINISTIET 1

Kulturministeriets vejledning til retningslinjer for køb af konsulenter September 2015 KØB AF KONSULENTOPGAVER I KULTURMINISTIET 1 Kulturministeriets vejledning til retningslinjer for køb af konsulenter September 2015 KØB AF KONSULENTOPGAVER I KULTURMINISTIET 1 INDLEDNING Det statslige indkøb af konsulentydelser har flere gange været

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

Udbud af kontrakt om nyt intranet til Femern A/S Prækvalifikation

Udbud af kontrakt om nyt intranet til Femern A/S Prækvalifikation 8. juli 2014 Udbud af kontrakt om nyt intranet til Prækvalifikation har til opgave at designe og planlægge en fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland over Femern Bælt. er en del af det danske, statsejede

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser. Aarhus Kommune. Udbudsbekendtgørelsens nummer: 2016/S Udbud med forhandling

Prækvalifikationsbetingelser. Aarhus Kommune. Udbudsbekendtgørelsens nummer: 2016/S Udbud med forhandling Prækvalifikationsbetingelser Udbudsbekendtgørelsens nummer: 2016/S 242-441803 Udbud med forhandling Aarhus Kommune Levering af uddannelsesrettede forløb for aktivitetsparate og uddannelsesparate unge -

Læs mere

Spørgsmål og svar. Spørgsmål Besvaret Svar 1. Jeg tillader mig at skrive til dig, da vi er kommet lidt i tvivl om 2 rammeaftale

Spørgsmål og svar. Spørgsmål Besvaret Svar 1. Jeg tillader mig at skrive til dig, da vi er kommet lidt i tvivl om 2 rammeaftale Notat 28. oktober 2015 J.nr. 15-2906701 ICE, Jura og Stab MTG Spørgsmål og svar Spørgsmål Besvaret Svar 1. Jeg tillader mig at skrive til dig, da vi er kommet lidt i tvivl om 2 rammeaftale udbud. Det første

Læs mere

ANNONCERING (Prækvalifikation) GENNEMFØRSEL AF HØRETESTS RIGSPOLITIET

ANNONCERING (Prækvalifikation) GENNEMFØRSEL AF HØRETESTS RIGSPOLITIET ANNONCERING (Prækvalifikation) GENNEMFØRSEL AF HØRETESTS RIGSPOLITIET 15. juni 2012 1 1. INDLEDNING Rigspolitiet påbegyndte i 2007 et høreovervågningsprogram af ansatte i Dansk Politi, som er særligt udsatte

Læs mere

Projektets karakteristika

Projektets karakteristika Projektets karakteristika Gruppeopgave Projektledelse DTU 1999 Projektets karakteristika Formål At give en karakteristik af projektets stærke og svage sider, som kan lægge til grund for den senere mere

Læs mere

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Opstart af samarbejdet Afgivelse af

Læs mere

DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING

DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING Det gode udbud er forudsætningen for at give borgerne mest mulig kvalitet for skattekronerne. Et godt udbud indebærer blandt andet, at regionen planlægger udbuddet

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

BILAG 6 ÆNDRINGSHÅNDTERING

BILAG 6 ÆNDRINGSHÅNDTERING BILAG 6 ÆNDRINGSHÅNDTERING INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Ændringer... 4 2.1 Kundens ændringsanmodning... 4 2.2 Leverandørens ændringsanmodning... 4 2.3 Mindsteindhold for et løsningsforslag...

Læs mere

Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov

Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 13-05-2015 Sagsnr. 2015-0023209 Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov Baggrund

Læs mere

7 veje til en SMV-venlig udbudspolitik Håndværksrådets bud på en SMV-venlig kommunal udbuds- og indkøbspolitik

7 veje til en SMV-venlig udbudspolitik Håndværksrådets bud på en SMV-venlig kommunal udbuds- og indkøbspolitik 7 veje til en SMV-venlig udbudspolitik Håndværksrådets bud på en SMV-venlig kommunal udbuds- og indkøbspolitik Kommunerne er uden sammenligning Danmarks største indkøbere. Alligevel udbyder mange kommuner

Læs mere

Udbud med forhandling

Udbud med forhandling Udbud med forhandling Muligheder og rammer Svend Bjerregaard, advokat (L), associeret partner, Holst, Advokater Anvendelsesområde 2 Udbud med forhandling kan anvendes i følgende tilfælde: 1. Ved bygge-

Læs mere

PARTNERINGAFTALE FOR VEDLIGEHOLD AF KOMMUNALE VEJE

PARTNERINGAFTALE FOR VEDLIGEHOLD AF KOMMUNALE VEJE SVENDBORG KOMMUNE, TRAFIK OG INFRASTRUKTUR PARTNERINGAFTALE FOR VEDLIGEHOLD AF KOMMUNALE VEJE Udbud September 2016 1. Aftalens baggrund og overordnede formål Partneringaftalens formål er at skabe de bedst

Læs mere

Udbud af rådgivning i forbindelse med bygningssyn og byggeri samt bygherrerådgivning Delaftale 1-5 Kontraktbilag 5

Udbud af rådgivning i forbindelse med bygningssyn og byggeri samt bygherrerådgivning Delaftale 1-5 Kontraktbilag 5 Udbud af rådgivning i forbindelse med bygningssyn og byggeri samt bygherrerådgivning Delaftale 1-5 Kontraktbilag 5 Model for Leveringskontrakt Bilag 5 delaftale 3 - Model for Leveringskontrakt Side 2 af

Læs mere

Velkommen til orienteringsmøde om rammeudbud for håndværkerydelser 2016-2018. Mandag d. 17. august 2015 kl. 15

Velkommen til orienteringsmøde om rammeudbud for håndværkerydelser 2016-2018. Mandag d. 17. august 2015 kl. 15 Velkommen til orienteringsmøde om rammeudbud for håndværkerydelser 2016-2018 Mandag d. 17. august 2015 kl. 15 Introduktion Leder for Ejendom, Vej & Park: Projektleder: Rådgiver (Rambøll): Erhvervskonsulent:

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE INDKØBSPOLITIK

FREDERIKSSUND KOMMUNE INDKØBSPOLITIK FREDERIKSSUND KOMMUNE INDKØBSPOLITIK INDHOLD 1. Indkøbspolitikkens formål. 3 1.1. Indkøbspolitik og de overordnede mål for Frederikssund Kommune.. 3 1.2. Indkøbspolitikkens omfang af afgrænsning 3 2. Grundlag

Læs mere

Betingelser for prækvalifikation. Udbud af foranalyse, levering, vedligeholdelse og videreudvikling af en løsning til identitets- og rettighedsstyring

Betingelser for prækvalifikation. Udbud af foranalyse, levering, vedligeholdelse og videreudvikling af en løsning til identitets- og rettighedsstyring Betingelser for prækvalifikation Udbud af foranalyse, levering, vedligeholdelse og videreudvikling af en løsning til identitets- og rettighedsstyring Aalborg Universitet Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende

Læs mere

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Initialer: peh Sag: 306-2010-23455 Dok.: 306-2010-289257 Oprettet: 14. december 2010 Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan

Læs mere

Spørgsmål og svar af 25. februar 2013

Spørgsmål og svar af 25. februar 2013 Spørgsmål og svar af 25. februar 2013 Af nedenstående fremgår spørgsmål og svar, der har været stillet i forbindelse med prækvalifikation, og som kan have relevans for fortolkningen af Udbudsbekendtgørelsen

Læs mere

Udbudsloven efter ét år

Udbudsloven efter ét år Udbudsloven efter ét år Et kritisk syn på udvalgte bestemmelser i loven Dansk Forening for Udbudsret, 19. januar 2017 Jesper Fabricius Advokat, partner Overordnede overvejelser Et overordnet perspektiv

Læs mere

OPP. Udbudsproces og tidsplan. Offentligt-Privat Partnerskab. Udbud & Indkøb

OPP. Udbudsproces og tidsplan. Offentligt-Privat Partnerskab. Udbud & Indkøb OPP Offentligt-Privat Partnerskab Udbudsproces og tidsplan Udbud & Indkøb 1. august 2013 Indholdsfortegnelse 1. Rammebetingelserne for udbud af OPP-projekter... 3 2. Generelt om offentligt udbud og begrænset

Læs mere

Leveringsaftale. mellem. NaturErhvervstyrelsen. Nyropsgade København V. (herefter benævnt Kunden) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Leveringsaftale. mellem. NaturErhvervstyrelsen. Nyropsgade København V. (herefter benævnt Kunden) [navn] [adresse] [cvr-nr] Leveringsaftale mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt Leverandøren) [dato] Modellering af lokaliteter til

Læs mere

Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd

Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd 2015 SIDE 2 Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd Pjecen er udarbejdet af Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde Carl Jacobsens Vej

Læs mere

Dialog med markedet før, under og efter udbudsforretning

Dialog med markedet før, under og efter udbudsforretning Dialog med markedet før, under og efter udbudsforretning IKA indkøbsjura 2012 Advokat Kurt Bardeleben Advokat Mikala Berg Dueholm Dialogfaser 1. Forudgående dialog afdækning af markedet 2. Dialog i forhold

Læs mere

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft.

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft. Vejledning Februar 2012 Vejledning om tilsyn, rimelige anmodninger og alternativ tvistbillæggelse i forhold til den sektorspecifikke konkurrenceregulering på teleområdet 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte

Læs mere

Kvartalsrapport vedr. fase 1 af SKATs systemmodernisering for 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport vedr. fase 1 af SKATs systemmodernisering for 1. kvartal 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 156 Offentligt Notat Skatteministeren Hovedcentret Strategi og Udvikling Projektkontoret Dato 25. maj J. nr. 07-061430 Kvartalsrapport vedr. fase 1 af SKATs systemmodernisering

Læs mere

Arbejdspladsvurdering om psykisk arbejdsmiljø blandt universitetsforskere. Vejledning til sikkerhedsgruppen i brug af spørgeskemaer

Arbejdspladsvurdering om psykisk arbejdsmiljø blandt universitetsforskere. Vejledning til sikkerhedsgruppen i brug af spørgeskemaer Arbejdspladsvurdering om psykisk arbejdsmiljø blandt universitetsforskere Sådan bruges værktøjet Vejledning til sikkerhedsgruppen i brug af spørgeskemaer 1. Om materialet Spørgeskemaer til APV om psykisk

Læs mere

god udbudskultur udbud med omtanke

god udbudskultur udbud med omtanke god udbudskultur udbud med omtanke 2012 Titel: Sammenfatning af anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line ISBN: 978-87-7029-510-9 ISBN:

Læs mere

Udbudsbrev. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014

Udbudsbrev. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014 Udbud på Vintertjenester til Fredericia kommune Offentligt udbud Juni 2014 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att.: Malene Frederiksen Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia Danmark malene.frederiksen1@fredericia.dk

Læs mere

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008 Leveranceaftale Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Dato: 16-07-2008 Kontor: Sagsbeh.: Digitaliseringsafdelingen Niels Kleberg Versionsnr.: 1.0 Leveranceaftale for miniudbud

Læs mere

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne.

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Generelle betingelser I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Tilbudsindhentningen sker iht. til Tilbudslovens afsnit II vedr. Annonceringspligt. Side 1 af 6 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

Havvindmøllepark ved Samsø - Gennemførelse af fase 3 (projektering mv.).

Havvindmøllepark ved Samsø - Gennemførelse af fase 3 (projektering mv.). Havvindmøllepark ved Samsø - 2.oktober 2000. Gennemførelse af fase 3 (projektering mv.). 1.Forudsætninger: Fase 3 er i denne sammenhæng defineret som fasen efter opnåelse af myndighedsgodkendelse (VVM-samlet

Læs mere

Projekt Samarbejdsplatform Vejledning til kommunalt review af udbudsmateriale Juni 2016 Input og forslag til kommunens lokale reviewproces Version 0.5 www.kombit.dk/samarbejdsplatformen Version 0.5 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bekendtgørelse om produktgodkendelsesprocedurer1

Bekendtgørelse om produktgodkendelsesprocedurer1 Bekendtgørelse om produktgodkendelsesprocedurer1 I medfør af 71, stk. 4, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 174 af 31. januar 2017, som ændret ved lovforslag nr. 156

Læs mere

Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Begrundelser for samarbejde Forskellige samarbejdsmodeller

Læs mere

Opførelsen af Køge Park udbydes som én samlet totalentreprisekontrakt, jf. nedenfor.

Opførelsen af Køge Park udbydes som én samlet totalentreprisekontrakt, jf. nedenfor. Advokatpartnerselskab Henrik Puggaard Advokat J.nr. 289785-3-1-GTH BILAG 9 TIL GRUNDKØBSAFTALEN Regler for gennemførelse af udbud af totalentreprisekontrakt 1. Udbudsforpligtelsen Til opfyldelse af Grundkøbsaftalens

Læs mere

Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde

Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde NOTAT Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde 1. Stigning i offentlig-privat samarbejde i kommunerne Siden kommunalreformen er anvendelsen af private leverandører i den kommunale

Læs mere

Spørgsmål / svar dokument prækvalifikation Video3. Spørgsmål 1) Hermed anmodes om udbudsmateriale vedrørende ovennævnte udbud

Spørgsmål / svar dokument prækvalifikation Video3. Spørgsmål 1) Hermed anmodes om udbudsmateriale vedrørende ovennævnte udbud Domstolsstyrelsen Sagsbeh. Dir.tlf. Mail joher@domstolsstyrelsen.dk 2013-8302-0001-19 Spørgsmål / svar dokument prækvalifikation Video3 Spørgsmål 1) Hermed anmodes om udbudsmateriale vedrørende ovennævnte

Læs mere

Region Syddanmarks EPJ-Udbud EPJ SYD

Region Syddanmarks EPJ-Udbud EPJ SYD 1 Region Syddanmarks EPJ-Udbud EPJ SYD EPJ SYD Dagsorden: 1. Velkommen 2. Præsentationsrunde 3. Rammer for udbuddet 4. Tidsplan 5. Overblik særlige forhold vedr. udbudsmaterialet 6. Spørgsmål-svar-processen

Læs mere

Værktøj 2 - Milepælsplan

Værktøj 2 - Milepælsplan Værktøj 2 - Milepælsplan Formål Ved at udarbejde en milepælsplan for projektet deles projektet op i mindre og mere håndterbare bidder. Formålet er bl.a. at sikre, at de leverancer og delleverancer, som

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER Dato: 15. august 2013 J. nr.: 102794 UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER 1. Indledning og beskrivelse Boligorganisationen Tårnbyhuse ønsker at indgå rammeaftale

Læs mere

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 15. juli 2015 Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro I dette notat er samlet praktisk information om

Læs mere

Nyt medlemssystem Fremgangsmåde ved valg af nyt medlemssystem

Nyt medlemssystem Fremgangsmåde ved valg af nyt medlemssystem Nyt medlemssystem Fremgangsmåde ved valg af nyt medlemssystem København 19. maj 2015 Hvorfor skifte IT-system? Forretningsgangene er ineffektive, men er fastlåst i det nuværende ITsystem Organisationens

Læs mere