Kontorindretning Kunde: Rhetorica

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kontorindretning Kunde: Rhetorica"

Transkript

1 Kontorindretning Kunde: Rhetorica * * Overordnet indretningsplan udfra praktiske ehov * Specialdesignede møler og dekorationer * Projekt-styring

2 MOBILE ÅNDEHULLER En rumlig kommentar til klimadeatten AMAGER TORV AMAGER 395 MEL GAM 235 MEL GAM AND STR MEL GAM TORV AND STR AMAGER AND STR CHRISTIANSBORG CHRISTIANSBORG MOBILE ÅNDEHULLER En rumlig kommentar til klimadeatten AMAGER MEL GAM AND STR TORV Denne midlertidige lommepark estår af en serie på tre forskellige yrumsinstallationer. En il, en scooter, samt en gravko. Den valgte placering strækker sig over hele Gammel Strand, men kunne principielt have været et hvilket som helst sted i Køenhavn, hvor der mangler en lille grøn midlertidig oplevelse og en følgende klimakommentar! De tre moile åndehuller kan enten placeres sammen, som en del af en egentlig lommepark, spredes ud så de skaer en grøn forindelse, eller stå alene som f.eks. gravkoen, der står og venter på det kommende metroyggeri på Gammel Strand. Installationerne er alle ygget op af spraylakerede metalplader et nutidigt laserskåret mønster. De mønsterperforerede skaller dækkes delvist af vedend (evt. i komination andre klatre- og slyngplanter) mens lomsterkasserne er fyldt farverige lomster. Når mørket falder på oplyses yrumsinstallationerne energivenlig LED-elysning i en svag grøn tone, så de også om aftenen/natten fungerer som levende grønne oaser. De moile åndehuller lender ind i det eksisterende yrum samtidig at de skiller sig ud som en lille grøn Moile lommeparker Udstillet under COP15 CHRISTIANSBORG overraskelse i yen og inviterer til en oplevelse ud over det forventede. Foripasserende inddrages i de nye yrumsinstallationer, idet de kan enyttes som siddepladser. De fungerer som en pause fra yen, hvor man kan finde ro og hvile, spise sin frokost eller are hænge ud og mødes. Her kan man fortrænge storyens mylder og larm for en stund. Det fine hvide stålmønster har tydelige visuelle refererencer til den romantiske have dens hvide sejerns pavillioner, espalierer, møler, lomsteropsatser osv. Mønsteret i kontrast til den grønne eplantning gør installationerne æstetisk indydende, mens udformningen som yens CO² syndere (il, scooter og gravko) efterlader en pudsig kommentar til klimadeatten. Den vilde tilgroning af disse syndere stiller diskrete spørgsmål om vores egen rolle i forhold til naturen, og sætter egreerne forgrønnelse, klimatilpasning og ynatur på dagsordenen på en alternativ måde. CHRISTIANSBORG TORV overraskelse i yen og inviterer til en Denne midlertidige lommepark estår oplevelse ud over det forventede. af en serie på tre forskellige yrumsforipasserende inddrages i de nye installationer. En il, en scooter, samt MOBILEen ÅNDEHULLER yrumsinstallationer, idet de kan enytgravko. Den valgte placering stræken rumlig kommentar til klimadeatten tes som siddepladser. De fungerer som ker sig over hele Gammel Strand, men kunnelommepark principielt have været et hvilket pause fra yen, hvor man kan finde overraskelse i yen og en inviterer til en Denne midlertidige estår af en serie påsom tre forskellige yrumsoplevelse over det forventede. helst sted i Køenhavn, hvorudder ro og hvile, spise sin frokost eller are MOBILE ÅNDEHULLER Foripasserende inddrages i de nye installationer. En il, en scooter, samt mangler enkommentar lille grøn midlertidig oplehænge ud og mødes. Her kan man En rumlig klimadeatten idet de kan enyten gravko. Den valgte placering stræk- til yrumsinstallationer, fortrænge storyens mylder og larm for velse og Strand, en følgende klimakomker sig over hele Gammel men tes som siddepladser. De fungerer som mentar! De tre moile åndehuller kan stund. overraskelse Denne kunne principielt havemidlertidige været et hvilketlommepark en pauseestår fra yen, hvoren man kan finde i yen og inviterer til en som helst sted i Køenhavn, hvor der ro og hvile, spise sin frokost eller are Det fine hvide har tydeenten placeres sammen, som en del af oplevelse ud overstålmønster det forventede. af en serie på tre forskellige yrumshænge ud ud og mødes. Her man refererencer til den romanmangler en lille midlertidig ligekan visuelle engrøn egentlig lommepark, spredes så Foripasserende inddrages i de nye installationer. Enopleil, en scooter, samt fortrænge storyens mylder og larm for velse og en følgende klimakomtiske have dens idet hvide de gravko. skaer en grøn forindelse, eller stå yrumsinstallationer, desejerns kan enytden valgte placering en stund. strækmentar! De treen moile åndehuller kan pavillioner, espalierer, møler, lom-som alene f.eks. gravkoen, derfine står og stålmønster tes som De fungerer ker sigsom over hele Gammel Strand, men enten placeres sammen, som en del af Det hvide har siddepladser. tydesteropsatser osv. Mønsteret kontrast venter principielt påspredes det kommende metroyggeri lige visuelle refererencer tilpause den romanen egentlig lommepark, ud så været kunne have et hvilket en fra yen, hvor mani kan finde tiske have dens hvide sejerns de skaer en som grøn forindelse, eller stå til den grønne eplantning gør instalpå Gammel Strand. helst sted i Køenhavn, hvor der ro og hvile, spise sin frokost eller are alene som f.eks. gravkoen, der står og pavillioner, espalierer, møler, lominstallationerne er alle ygget op lationerne æstetisk indydende, mens mangler en lille grøn midlertidig oplehænge ud og mødes. Her kan man venter på det kommende metroyggeri steropsatser osv. Mønsteret i kontrast udformningen som yens CO² af spraylakerede metalplader fortrænge storyens mylder ogsyndere larm for velse og en følgende klimakompå Gammel Strand. til den grønneeteplantning gør instalnutidigt laserskåret De møn(il,stund. scooter mentar! Deygget tre moile åndehuller kan en lationerne æstetisk indydende, mensog gravko) efterlader en Installationerne er alle op mønster. udformningen CO² af spraylakerede metalplader et pudsig kommentar til klimadeatten. sterperforerede skaller dækkes Det syndere fine hvide stålmønster har tydeenten placeres sammen, som endelvist delsom af yens nutidigt laserskåret mønster.(evt. De møn(il, scooter gravko)den efterlader af vedend i komination vildeentilgroning af disse syndere lige visuelle refererencer til den romanen egentlig lommepark, spredes udogså pudsig kommentar til klimadeatten. sterperforerede skaller dækkes delvist stillersyndere diskrete om vores andre klatreslyngplanter) mens tiske have spørgsmål dens hvide sejerns de en og grøn stå af disse Den vildeeller tilgroning af vedend (evt. iskaer komination forindelse, lomsterkasserne er fyldtstiller farverige egen rolle i espalierer, forhold til naturen, og sætter pavillioner, møler, lomsom f.eks. gravkoen, der står og andre klatre- alene og slyngplanter) mens diskrete spørgsmål om vores egreerne forgrønnelse, klimatilpaslomster. mørket på oplyses lomsterkasserne er fyldt kommende farverigefalder egen rolle i forhold til naturen, og sætter steropsatser osv. Mønsteret i kontrast venter på Når det metroyggeri lomster. Nåryrumsinstallationerne mørket falder på oplyses egreerne forgrønnelse, klimatilpasning og ynatur på dagsordenen på en energiventil den grønne eplantning gør instalpå Gammel Strand. ning og ynatur på dagsordenen på en yrumsinstallationerne energivenlig LED-elysning enalle svag grøn tone, alternativ måde. Installationernei er ygget op lationerne æstetisk indydende, mens alternativ måde. lig LED-elysning i en svag grøn tone, såaftenen/natten de også omfungerer aftenen/natten fungerer udformningen som yens CO² syndere af spraylakerede metalplader et så de også om som levende grønnemønster. oaser. De mønsom levende nutidigt grønne oaser. laserskåret (il, scooter og gravko) efterlader en De moile sterperforerede åndehuller lender ind i De moile åndehuller lenderdelvist ind i pudsig kommentar til klimadeatten. skaller dækkes det eksisterende yrum samtidig detvedend eksisterende samtidig af (evt. iyrum komination Den vilde tilgroning af disse syndere at de skiller sig ud som en lille grøn at de skiller sig ud som en lille grøn stiller diskrete spørgsmål om vores andre klatre- og slyngplanter) mens lomsterkasserne er fyldt farverige egen rolle i forhold til naturen, og sætter egreerne forgrønnelse, klimatilpaslomster. Når mørket falder på oplyses ning og ynatur på dagsordenen på en yrumsinstallationerne energivenlig LED-elysning i en svag grøn tone, alternativ måde. så de også om aftenen/natten fungerer som levende grønne oaser. De moile åndehuller lender ind i det eksisterende yrum samtidig at de skiller sig ud som en lille grøn * Idégenerering * Produktdesign

3 Twentieth Century ABCDEFGHIJKLMN OPQRSTUVWXYZÆØÅ Adoe Caslon Italic AaBCcDcEeFfGgHhIiJj KkLlMmNnOoPpQqRrSs TtUuVvWwXxYyZzÆæØøÅå SUSHI SUSHI SUSHI stk..., stk..., Rainow stk....,rainow stk....,rainow stk....,..., stk..., stk..., Rainow stk....,rainow stk....,rainow stk....,..., stk..., stk..., Rainow stk....,rainow stk....,rainow stk....,..., stk..., stk..., Rainow stk....,rainow stk....,rainow stk....,..., stk..., stk..., Rainow stk....,rainow stk....,rainow stk....,..., stk..., stk..., Rainow stk....,rainow stk....,rainow stk....,..., TAPAS TAPAS TAPAS stk..., stk..., Rainow stk....,rainow stk....,rainow stk....,..., stk..., stk..., Rainow stk....,rainow stk....,rainow stk....,..., stk..., stk..., Rainow stk....,rainow stk....,rainow stk....,..., stk..., stk..., Rainow stk....,rainow stk....,rainow stk....,..., stk..., Sushimundo indretning og identitet version 1 WhatWeDo.dk tlf titet version 1 Identitet og indretning til sushi restaurant Kunde: Mama Rosa * Overordnet indretningsplan * Valg af interiør * Special design af ar-disk, rumdelere og lamper * Design af logo, print-materiale og grafisk mønster til rug i indretningen Sushimundo Sushimundo indretning Sushimundo indretning og identitet indretning og identitet version og identitet 1 version version 1 1 WhatWeDo.dk WhatWeDo.dk tlf. WhatWeDo.dk tlf tlf Sushimundo indretning og identitet version 1 WhatWeDo.dk tlf

4 Barspiseord Barspiseord Barspiseord Rammemøler Barspiseord RammemølerCafestole og sofaænk Cafestole og sofaænk Cafearstole Cafearstole Væglamper Væglamper Lofts og hængelamper Lofts og hængelamper sort/hvid tapet Messingmønster sort/hvid tapet Messingmønster høje elementer lave elementer Rammemøler Rammemøler Cafestole og sofaænk Cafestole og sofaænk Cafearstole lave elementer Væglamper Cafearstole høje elementer Lofts og hængelamper sort/hvid tapet Væglamper Messingmønster Lofts og hængelamper sort/hvid tapet Messingmønster høje elementer Kælder plan og produktreferencer Stueplan plan og produktreferencer Identitet og indretning til sushi restaurant Kunde: Mama Rosa * Overordnet indretningsplan * Valg af interiør * Special design af ar-disk, rumdelere og lamper * Design af logo, print-materiale og grafisk mønster til rug i indretningen

5 Indretning af 3-værelses * Indretning og styling Eget projekt

6 og døren. Familiehuset og Ungerådgivningen Amager Øst Facade 1:50 FRISER Corten-stål, 3mm monteringshuller i top og und 2 af friserne er delt i mindre stykker og skal monteres præcist så mønstret passer sammen. Friserne monteres 3 cm fra facaden Mål på friser (fra venstre mod højre) 477 x 80 cm (2 delplader) 131,5 x 80 cm 1092 x 80 cm (4 delplader) 265 x 80 cm FOLIE Dust-folie print (1 farve) Folien monteres 10 cm til underkanten af vinduet. undtagen på hjørnevinduet og døren. Vinduesfolie, venstre: 161 x 63 cm 161 x 63 cm Vinduesfolie, hjørne: 121 x 146 cm Vinduesfolie, højre: 171 x 63 cm 270(271) x 63 cm 161 x 63 cm 283(257) x 63 cm Folie, dør: 36 x 41 (45) cm FAMILIEHUSET AMAGER ØST Træffes efter aftale UNGERÅDGIVNINGEN AMAGER ØST Personlig henvendelse: Torsdag kl Telefontid: Mandag til fredag kl UNGERÅDGIVNINGEN & FAMILIEHUSET Facade til Rådgivningsutik Kunde: Køenhavns Kommune UNGERÅDGIVNINGEN & FAMILIEHUSET UNGERÅDGIVNINGEN & FAMILIEHUSET * Koncept og design * Tekniske tegninger * Budget * Projekt-styring UNGERÅDGIVNINGEN & FAMILIEHUSET AMAGER ØST UNGERÅDGIVNINGEN & FAMILIEHUSET UNGERÅDGIVNINGEN & FAMILIEHUSET AMAGER ØST FAMILIEHUSET AMAGER ØST Træffes efter aftale UNGERÅDGIVNINGEN AMAGER ØST Personlig henvendelse: Torsdag kl Telefontid: Mandag til fredag kl UNGERÅDGIVNINGEN & FAMILIEHUSET

7 Indretning og product placement til showroom Kunde: B&O Kgs. Nytorv * Koncept * Design af laserskåret skilt * Product placement aftaler * Projekt styring

8 Mødelokaler generelt og projektrum Platon indretning feruar 2012 Side 4/8 Koncept og overlik Platon indretning feruar 2012 Side 1/8 Indretningskoncept Stole-serien Four Cast er et gennemgående træk i indretningen, da serien rummer stole til alle formål, og samtidig har et markant og nemt genkendeligt design-træk: en trekantet fold i stoleryggen, som inder serien sammen. Vi har taget udgangspunkt i den trekantede fold og gjort den til en del af den rumlige identitet f.eks. ved valg af lamper, udformning af AV-møler/skae samt i designet af folien til mødelokalernes vinduer. Herudover har vi fortolket Nansensgade Køenhavn K Kontakt: Hanne Scheel Mikkelsen, tlf virksomheden Platon og filosoffen Platons idéer og indkorporeret det i vægudsmykningen. livlig måde sammen en vægdekoration, som spiller godt op imod de stramme lounge møler. Bestyrelseslokalet I estyrelseslokalet er loftet ryddet, så der er plads til to imponerende lamper over ordet. Der er holdt en dæmpet og klassisk stil træord og læderstole. Mødelokaler Vi har designet en overordnet stil til mødelokalerne. Herudover er der 3 rum, som funktions- og designmæssigt stikker ud fra de andre: Auditoriet i kælderen, inspirationslokalet under taget på 4. sal og projektrummet ag loungeområdet. Lounge-område/hallen I hallen er det gennemgående træk en elegant hvid reliefvæg. I loungeområdet ruges Platons lå farve på en mere Four Cast stole-serien Dansk produceret og designet af de prisvindende arkitekter Christina Strand og Niels Hvass. Serien er elegant, har fantastisk siddekomfort og alsidigheden gør, at den enkelte stol kan skræddersyes til de præcise ehov. F.eks. og uden armlæn, div. polstringer og stel i forskellige variationer. Her imødekommer serien også fremtidige ehov. Speciallavet AV-møel Lamper: Tolomeo. (Som i Receptionen) Stole: Four Cast Evo PROJEKTRUM Folie til glasvægge Projektrum Projektrummet skiller sig ud fra de andre møderum ved at være mindre stift. Det er drengeværelset hvor man trækker sig tilage for at arejde på en lidt mere uformel måde. Farverne er orange og hvid. Stolene får hjul og sædepolstring. Lamperne er ophængt orange ledninger som danner et spændende mønster i loftet. Der laves en whiteoardvæg som samtidig fungerer som projektorlærred. WHITEBOARD VÆG AV-SKAB AV-SKAB Lampe: DNA fra Next Four Cast Evo Four Cast One INSIGHT Four Cast Lounge 1:200 Loungeområde I loungen ruges Platons lå farve som hovedtema. Sammen de hvide og grå møler skaer det en elegant og samtidig legende stemning. På den ene væg har vi afilledet Platon et mønster opygget af facetter, og udstyret ham en taleoel som også har funktion som en ogreol. Der et link til Platons erkendelse om at viden er essentiel for os mennesker. Four Cast High Whiteoard-væg (erstatter projektor-lærred). Nansensgade Køenhavn K Kontakt: Hanne Scheel Mikkelsen, tlf Four Cast Lounge stole. Bord: Four Cast Resting OUTPUT Lamper: Diesel Rock fra Foscarini Sofa: Roseud VÆGMALERI Barstole: Four Cast High. Bord: Four Standing HØJT BORD P P Human ehavior flows from three main sources: desire, emotion, and knowledge PLATON, B.C. Plan 1:100 Vertikal have (alternativ til reol) Skål til orde: Crushed Bowl fra Muuto HØJT BORD INPUT Telefon- og arejdsoks IDÈ: Basketall-kurv På den anden væg har vi placeret et af platons lidt lødere citater - men stadig link tilage til viden: Human ehavior flows from three main sources: desire, emotion, and knowledge. Citatet rummer åde loungens funktion som afslapningsområde og som et sted hvor man sætter sig og læser. Bogreolen liver specialfremstillet. OUTPUT Telefonokse i mellemgang Stole: Four Cast One sæde polstring 10 meter EFFICIENCY Moil plantevæg REFERENCE: Lampeophægning, orange ledninger Plan 1:100 Lounge og projektrum Platon indretning feruar 2012 Side 5/8 MATION STRATEGY Nansensgade Køenhavn K Kontakt: Hanne Scheel Mikkelsen, tlf projektorlærred/whiteoard. Stole og orde har stel i almuminum hvilket passer til lamperne der også er af aluminium. De eksisterende whiteoards (på 3. sal) eholdes, da de er pæne og enkle uden rammer. Nye whiteoards vil være i samme stil. Folien på glasvæggen er matteret, uigennemsigtigt folie et svagt påtrykt fecet-mønster i gråtoner eller evt. trykt en sølv-specialfarve. Borde: Four Mat Four Cast XL Plus DATA Mødelokaler generelt Stolen til de øvrige mødelokaler er l.a. Four Cast Evo i sort /uden armlæn. Farvevariationer på stolene kan være lå eller grå polstring. Bordene der er valgt er ligeledes fra Four Design. Nogle af de eksisterende orde kan evt. genruges. Lamperne er de moile kontorlamper Tolomeo fra Artemide -de nuværende ordlamper i receptionen er fra samme serie. De er fleksile og kan løftes op i loftet, hvis der er rug for at se på Four Cast High Permanent skillevæg relief Opstalt Four Cast Line øjlekoling og vogn Auditorium og kælder Platon indretning feruar 2012 Side 6/8 1:200 SAMMENKLAPPELIGT PAKKEBORD LOUNGE OMRÅDE 10 meter PROJEKTRUM Panorama fotostater og siddenicher Det mest markante træk i auditoriet er et stort panoramaillede der er monteret i de tre nicher som fotostater. Fotostaterne er store plexiglas plader et trykt motiv som er agelyst af energi-venlige LED lamper. Den energi-venlige elysning gør at pladerne kan være tændt også når der ikke er aktivitet i mødelokalet. Dette gør at panorama-motivet kan anes, når man går fori ude på gangen. LED lamperne kan dæmpes eller slukkes helt, så fotostaterne ikke forstyrrer ved rug af projektor. I hver niche er der placeret et hvidt ord og to orange Four Cast Lounge stole. Solnedgangen er holdt i orange og lå toner. Lamper De eksisterende lamper eholdes til omni loftselysning for ikke at skae unødig larm i forhold til det overvældende panorama-illede. Over aren og te-køkkenet ruges Caravaggio pendler i forskellige matte grå-toner. Caravaggio pendel fra Lightyear Nansensgade Køenhavn K Kontakt: Hanne Scheel Mikkelsen, tlf Lydasorerende plader til endevæg AV-SKAB LÆRRED Panoramavæg GARDEROBE BESTYRELSES LOKALE TE-KØKKEN TOILET ENDEVÆG Plan 1:100 Garderoe Four Cast Lounge Inspirationslokale Platon indretning feruar 2012 Side 7/8 Under taget, i trætoppene og mellem skyerne I inspirationslokalet er der vendt op og ned på det hele. Der må tegnes på åde vægge og orde og temaet for mølerne er skyer, trætoppe og regnvand! Alt er holdt i hvidt, grønt og varme og lyse grårune toner. Mølerne indyder til anderledes forfriskende siddestillinger og generelt er der lagt op til åde leg, pause og nytænkning. MØDELOKALE Til lamper er der valgt flotte dråefore pendler i forskellige størrelser, samt tilsvarende dråefore standerlamper. På terrassen ruges matchende loungestole og orde fra HAY. Four Cast Line øjekoling Nansensgade Køenhavn K Kontakt: Hanne Scheel Mikkelsen, tlf Liquid Light Drop fra Next The Titanic Lamp PRINT NICHE MØDELOKALE IDÉ: Omvendt potteplante Livingstones Cloud Chair fra Design House Stockholm TERRASSE Whiteoard væg WHITEBOARD VÆG RELIEFVÆG Plan 1:150 1: meter Indretning og rumlig identitet til IT firma Kunde: Platon A/S Plan 1:100 Kurvestol Alternativ til Nanna Ditzel Fodoldord i træ Træstue som tauretter/orde Hee Loungestol fra HAY Coathangertree Hee arstol fra HAY WHITE BOARD BORD DLM ord fra HAY Bord fra Offect * Indretningskoncept * Tekniske tegninger * Budget * Projektstyring

9 Bestyrelseslokale Mødelokaler generelt og projektrum Platon indretning feruar 2012 Side 4/8 Inspirationslokale Mødelokaler generelt Stolen til de øvrige mødelokaler er l.a. Four Cast Evo i sort /uden armlæn. Farvevariationer på stolene kan være lå eller grå polstring. Bordene der er valgt er ligeledes fra Four Design. Nogle af de eksisterende orde kan evt. genruges. Lamperne er de moile kontorlamper Tolomeo fra Artemide -de nuværende ordlamper i receptionen er fra samme serie. De er fleksile og kan løftes op i loftet, hvis der er rug for at se på Lounge område / café Indretning og rumlig identitet til IT firma Kunde: Platon A/S Borde: Four Mat * Indretningskoncept * Tekniske tegninger * Budget * Projektstyring projektorlærred/whiteoard. Stole og orde har stel i almuminum hvilket passer til lamperne der også er af aluminium. De eksisterende whiteoards (på 3. sal) eholdes, da de er pæne og enkle uden rammer. Nye whiteoards vil være i samme stil. Folien på glasvæggen er matteret, uigennemsigtigt folie et svagt påtrykt fecet-mønster i gråtoner eller evt. trykt en sølv-specialfarve. Speciallavet AV-møel AuditoriumLamper: Tolomeo. (Som i Receptionen) Stole: Four Cast Evo Projektrum Projektrummet skiller sig ud fra de andre møderum ved at være mindre stift. Det er drengeværelset hvor man trækker sig tilage for at arejde på en lidt mere uformel måde. Farverne er orange og hvid. Stolene får hjul og sæ- Nansensgade Køenhavn K Kontakt: Hanne Scheel Mikkelsen, tlf Mødelokaler generelt PROJEKTRUM Folie til glasvægge WHITEBOARD VÆG AV-SKAB

10 Livingstones Cloud Chair fra Design House Stockholm TERRASSE Whiteoard væg Kurvestol Alternativ til Nanna Ditzel Fodoldord i træ WHITEBOARD VÆG AV-Møel Relief - Vægudsmykning 3D visualisering og AV-møel Platon indretning feruar 2012 Side 2/8 Hallen, OW CORE Vægrelief og Køkken-/ og se og forstå deres egen Lounge-skillevæg virkelighed -selvfølgelig Det gennemgående tema filosoffen Platons teorier om i hallen liver et stort virkelighedsopfattelse som vægrelief, som vil opleves reference. forholdsvist diskret, da det er Udsmykningen fræinformation hvidt-i-hvidt. På åde reliefses ind i MDF-plader som fet og afskærmningen til herefter sprøjtelakeres og te-køkkenet har vi afilledet monteres på væggen en dør: døren til virkeligheskjulte eslag. Dette gør, at INPUT den, som symoliserer den mønsteret kan gå fra gulv til vej virksomheden Platon loft og side til side på den hjælper kunderne at store væg uden at virke for gå, for attil de glasvægge kan komme ud voldsomt. De afildede døre Folie ved møderum på den anden side af døren på åde skillevæg og relief er INFORMATION ANALYZE Flow mellem kontorområde, køkken og lounge I forindelse køkken og loungeområdet har vi opstillet en skillevæg, der ryder det lange træk fra receptionen gennem loungen og ned til projektrummet agerst i ygningen. Skillevæggen gør at der ikke vil være konstant PROJEKTRUM FLOW CORE gennemtræk af folk og man vil føle sig knap så udsat, når man trækker sig tilage i loungeområdet. Derudover har skillevæggen en EFFICIENCY støjdæmpende effekt åde visuelt og lydmæssigt og der kan evt. suppleres yderliger støjdæmpning. moil plantevæg som åde virker afskærmende, lydasorerende og luftrensende. Et pakkeord stilles op mod reliefvæggen som fortsætter hele vejen ind i printernichen. AV-møler/skae Skaene til mødelokalerne er et helt almindeligt skasmodul 2 unikt udsmykkede låger. I Bestyrelseslokalet specialindygges skasmodulerne, så de samtidig Panoramavæg fungerer som raditorskjulere. taleoel og vægmaleri i lounge -tlf.opstalt Nansensgade Køenhavn KBogreol Kontakt:som Hanne Scheel Mikkelsen, Træstue som tauretter/orde Skaene er fremstillet i hvidlakeret MDF sirligt udoutput fræset facet-mønster i tråd den rumlige identitet. Vægmaleri i loungeområde På den ene væg i loungeområdet har vi afilledet Platon et facet-mønster, og udstyret ham en taleoel- reol. Der et link til Platons erkendelse om, at viden er essentiel for os imennesker. auditorium - opstalt På den anden væg har vi STRATEGY Printerniche I printernichen er printeren og reolen flyttet til modsatte væg længst væk fra kontorområdet. Der er opstillet en P ANALYZE Hee Loungestol fra HA INSIGHT placeret et af platons lidt lødere citater - men stadig link tilage til viden: Human ehavior flows from three main sources: desire, emotion, and knowledge. Citatet rummer åde loun gens funktion som afslapningsområde og som et sted hvor man sætter sig og læser. Folie på glasvægge til mødelokaler Her ruges et sagte facetmønster trykt på matteret folie. Folien vil, udover at virke afskærmende, på elegant vis inde den rumlige identitet sammen gennem hele ygningen. OUTPUT P INPUT Skitseudkast til køkken/lounge skillevæg INSIGHT INFORMATION INFORMATION KNOWLEDGE Inspirationslokale - plantegning Plan 1:100 DATA placeret så løerne munder direkte ud i dørene. Dørene er overproportioneret, så de virker imponerende! WHITE BOARD BORD DATA OUTPUT EFFICIENCY STRATEGY INPUT P INPUT Relief 22,3 x 3,5 m - opstalt Skitseudkast til reliefvæg (skal videreearejdes) - SE REFERENCEFOTOS OG 3D EKSEMPEL Indretning og rumlig identitet til IT firma Kunde: Platon A/S * Indretningskoncept * Tekniske tegninger * Budget * Projektstyring Vægudsmykning i loungeområde: Vægmaleri og reol udformet som taleoel Human ehavior flows from three main sources: desire, emotion, and knowledge PLATON, B.C. PROJEKTRUM Folie til mødelokalernes glasvægge AV-møel (og radiatorskjuler) REFERENCE: fræsning af MDF plader til relief

Doo-wop farverig, eksklusiv og multianvendelig. Tenka Gammelgaard lys i en kunstners univers. Nicolai Bergmann lys og blomster harmoni i Tokyo

Doo-wop farverig, eksklusiv og multianvendelig. Tenka Gammelgaard lys i en kunstners univers. Nicolai Bergmann lys og blomster harmoni i Tokyo Doo-wop farverig, eksklusiv og multianvendelig Tenka Gammelgaard lys i en kunstners univers Nicolai Bergmann lys og blomster harmoni i Tokyo En keramikers passion for PH 1 L Lys i de mørke tider Dagene

Læs mere

33. årgang Nr. 9 10. marts 2013

33. årgang Nr. 9 10. marts 2013 33. årgang Nr. 9 10. marts 2013 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bf-bakken.dk Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

Mangfoldighed og diversitet.

Mangfoldighed og diversitet. Copenhagen - New Nordic House Introduktion New Nordic House omhandler tilblivelsen af København s første Nordiske hus og hylder de nordiske landes historie, værdier og atmosfære i forbindelse med materialer,

Læs mere

guide Forny dine vægge - og dermed hele hjemmet sider Inspiration og tips Eksperternes egne løsninger

guide Forny dine vægge - og dermed hele hjemmet sider Inspiration og tips Eksperternes egne løsninger Foto: Byline guide Juni 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 24 sider Maling, tapet, wallstickers eller fotostater? Forny dine vægge - og dermed hele hjemmet Inspiration og tips Eksperternes

Læs mere

JB PLASTICS A1 A2. Funktionalitet og kvalitet til bedste pris. Line. Simone. Mathilde. Simon. Emilie. Helena. Sultan. Benjamin

JB PLASTICS A1 A2. Funktionalitet og kvalitet til bedste pris. Line. Simone. Mathilde. Simon. Emilie. Helena. Sultan. Benjamin JB PLASTICS Funktionalitet og kvalitet til bedste pris A1 A2 Line. Simone. Mathilde. Simon. Emilie. Helena. Sultan. Benjamin Produkter Brainstorm Udviklnig af logo/visuel identitet Udvikling af brevpapir

Læs mere

VERSION TEGNET I GIMP. Responsiv webdesign. Rapport udarbejdet. side 1 af 16 Andreas Heise, Jonas Johansen & Henrik Pedersen

VERSION TEGNET I GIMP. Responsiv webdesign. Rapport udarbejdet. side 1 af 16 Andreas Heise, Jonas Johansen & Henrik Pedersen VERSION TEGNET I GIMP Responsiv webdesign Rapport udarbejdet af: 1 af 16 Andreas Heise, Jonas Johansen & Henrik Pedersen Formål... 3 De 6 faser... 3 Problemanalyse... 3 K-strategi... 5 Idéudvikling...

Læs mere

TRUST MIKKEL & ANNA I LOVE YOU I N F I N I T Y HAPPINESS D R E A M S. TRUE LOVE never dies it only gets stronger with time TRUST YOUR- SELF

TRUST MIKKEL & ANNA I LOVE YOU I N F I N I T Y HAPPINESS D R E A M S. TRUE LOVE never dies it only gets stronger with time TRUST YOUR- SELF Where there is love there is life All you need is love LOVE is when you look into someones eyes and see everything you need LIFE IS A GIFT To love is to receive a glimpse of heaven TRUST YOUR- SELF The

Læs mere

Inspiration til dit nye hus

Inspiration til dit nye hus Inspiration til dit nye hus Når du skal bygge dit eget hus, er der mange ting du skal tænke over, tage hensyn til og tage stilling til. Det er en fantastisk process og vi er med dig hele vejen igennem.

Læs mere

Creators. Hvis rummet er på tværs, bliver pædagogikken på trods

Creators. Hvis rummet er på tværs, bliver pædagogikken på trods Creators Room Hvis rummet er på tværs, bliver pædagogikken på trods " Børn leger generelt bedst på gulvet, hvor de kan udfolde sig frit " Lene og Karina Iversholt side 10 Creators Room Creators Room er

Læs mere

Ny inspiration til jeres mødelokaler

Ny inspiration til jeres mødelokaler AV-NYT Ny inspiration til jeres mødelokaler Atea AV er jeres leverandør af AV-udstyr Brug vores erfaring og know how og få topmoderne mødelokaler Interaktiv projektor EPSON EB455WI Epson projektor med

Læs mere

Kontorer der fungerer - en eksempelsamling

Kontorer der fungerer - en eksempelsamling Kontorer der fungerer - en eksempelsamling Udfordringerne er mange, når man skal indrette et velfungerende åbent kontor: Hvordan opnår man et godt arbejdsmiljø? Hvordan optimerer man arealet og opnår høj

Læs mere

Om læringsstile i praksis. Studiecaféer, lektiehjælp og læring

Om læringsstile i praksis. Studiecaféer, lektiehjælp og læring Om læringsstile i praksis Tema Studiecaféer, lektiehjælp og læring Indhold Forfatter: Svend Erik Schmidt Arkitekt: Gunilla Mandsfelt Eriksen Cand. Arch. Industriel Designer MAA Journalistisk sprogbearbejdning:

Læs mere

Eksempelsamlingen omfatter større og mindre projekter, som er realiseret i forbindelse med nybyggeri, ombygning, nyindretning eller optimering af

Eksempelsamlingen omfatter større og mindre projekter, som er realiseret i forbindelse med nybyggeri, ombygning, nyindretning eller optimering af Eksempelsamlingen omfatter større og mindre projekter, som er realiseret i forbindelse med nybyggeri, ombygning, nyindretning eller optimering af eksisterende lokaler 30 indhold INDLEDNING Gøgler produktionsskolen

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Indhold. Præsentationsdesign... 15. Realiseringstrinnet... 16 Søgemaskineoptimering... 16 Foranalyse... 18 Kravspecifikation... 18 Karakteristik...

Indhold. Præsentationsdesign... 15. Realiseringstrinnet... 16 Søgemaskineoptimering... 16 Foranalyse... 18 Kravspecifikation... 18 Karakteristik... Præsentationsdesign... 15 Indhold Indledning... 4 Problem-beskrivelse... 5 Problemformulering... 6 Metode... 7 Foranalyse... 7 Systemudviklingsmetode... 7 Karakteristik af Bryghuset Vendia... 8 Undersøgelse...

Læs mere

- TIL LÆRENDE MØDER DEN GULE BOG

- TIL LÆRENDE MØDER DEN GULE BOG 9TEKNIKKER - TIL LÆRENDE MØDER DEN GULE BOG LÆRENDE MØDER På de fleste konferencer og møder er der for mange præsentationer og deltagerne er for passive. Her er ni teknikker, hvormed mødedeltagerne kan

Læs mere

Netto offline og online - Nanna, Sarah & Terese - IMK - Vejleder: Charlie It-Universitet 2

Netto offline og online - Nanna, Sarah & Terese - IMK - Vejleder: Charlie It-Universitet 2 Netto offline og online - Nanna, Sarah & Terese - IMK - Vejleder: Charlie It-Universitet 2 Netto offline og online - Nanna, Sarah & Terese - IMK - Vejleder: Charlie It-Universitet 3 Netto offline og online

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord 3. Profil - 25 år med unikke løsninger 4-7. Skræddersyede AV-løsninger - EXAKT som din AV-leverandør 8-11

Indholdsfortegnelse. Forord 3. Profil - 25 år med unikke løsninger 4-7. Skræddersyede AV-løsninger - EXAKT som din AV-leverandør 8-11 Undervisning og AV Synlighed og Information Jubilæumskatalog 1990-2015 Indholdsfortegnelse Forord 3 Profil - 25 år med unikke løsninger 4-7 Skræddersyede AV-løsninger - EXAKT som din AV-leverandør 8-11

Læs mere

KONTORET. Med hotel og konference. Magnus Olesen skaber danske designermøbler s. 12. Indretningsløsninger ud over det sædvanlige s.

KONTORET. Med hotel og konference. Magnus Olesen skaber danske designermøbler s. 12. Indretningsløsninger ud over det sædvanlige s. Annoncetillæg til Dagbladet Børsen, onsdag d. 17. november 2010 KONTORET Med hotel og konference Magnus Olesen skaber danske designermøbler s. 12 Indretningsløsninger ud over det sædvanlige s. 16 Skræddersyet

Læs mere

XXX. EFTER: Det store rum er opdelt i

XXX. EFTER: Det store rum er opdelt i XXX EFTER: Det store rum er opdelt i to med en delvist åben skillevæg. På den ene side er der et ryddeligt og luftigt soveværelse. Og på den anden side en rummelig garderobe med masser af opbevaringsplads.

Læs mere

institut for geovidenskab og naturforvaltning københavns universitet IGN s Fælleshus på Frederiksberg Attraktiv ramme om forskning og uddannelse

institut for geovidenskab og naturforvaltning københavns universitet IGN s Fælleshus på Frederiksberg Attraktiv ramme om forskning og uddannelse institut for geovidenskab og naturforvaltning københavns universitet IGN s Fælleshus på Frederiksberg Attraktiv ramme om forskning og uddannelse 1 2 Indhold Donationer 6 Leverandører 7 Bygningen 8 Udearealer

Læs mere

Sløjdforløb målrettet til en 6.klasse, eller et udskolingsvalghold

Sløjdforløb målrettet til en 6.klasse, eller et udskolingsvalghold Sløjdforløb målrettet til en 6.klasse, eller et udskolingsvalghold Jeg har i år fået mulighed for at få sløjd i 7.klasse, så denne klasse nu har haft sløjd siden 5.klasse. Tidligere havde de kun i 5-6

Læs mere

GUIDE TIL RUM OG INDRETNING

GUIDE TIL RUM OG INDRETNING Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk Århusgade 88, 2.sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: 25 31 93 62 FREMTIDENS LÆRINGS- ARBEJDS- OG SUPPORTRUM JUNI 2013 FORORD FORORD Uddannelsessektoren er under

Læs mere

Godt lys. i boligen. Få mere at vide på www.boliglys.dk. Godt lys har vi brug for hele livet.

Godt lys. i boligen. Få mere at vide på www.boliglys.dk. Godt lys har vi brug for hele livet. Lyset har afgørende betydning i vores boliger for de mange gøremål og for sikkerheden. Det rigtige lys afgør, om vi føler os tilpas. Lys medvirker til at skabe stemning og atmosfære. Lys er liv. Godt lys

Læs mere

Programmering C Eksamensprojekt. Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen

Programmering C Eksamensprojekt. Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen Programmering C Eksamensprojekt Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen Indledning Analyse Læring er en svær størrelse. Der er hele tiden fokus fra politikerne på, hvordan de danske skoleelever kan

Læs mere

Design C - Introduktion. Af Morten Fabricius.

Design C - Introduktion. Af Morten Fabricius. Design C - Introduktion Af Morten Fabricius. Indhold: Del 1 1. Introduktion. 2. Designanalyse. 3. Designer - Erik Magnussen. 4. Plakat. Del 2 1. Nyt og eget design - Skitsering - Uddybning 20-10-2012 Introduktion:

Læs mere

TIL- OG OMBYGNING 100.000 BOLIGEJERE I FAREZONEN. omantisk Rkærlighedsvilla VÆRSGO TEMA TAG ET MAGASIN

TIL- OG OMBYGNING 100.000 BOLIGEJERE I FAREZONEN. omantisk Rkærlighedsvilla VÆRSGO TEMA TAG ET MAGASIN Test nemt din isolering - Se side 5 ANNONCE MARTS 2013 NR. 2 D A N M A R K S K O M P L E T T E B O L I G M A G A S I N BOLIGREPORTAGE omantisk Rkærlighedsvilla AFDRAGSFRIE LÅN 100.000 BOLIGEJERE I FAREZONEN

Læs mere

Gaven fra sidste blad. Så hatten passer. Broder selv tips. Et nye og gratis blad for os Miniature folk. Masse af

Gaven fra sidste blad. Så hatten passer. Broder selv tips. Et nye og gratis blad for os Miniature folk. Masse af Hvad denne kasse er til og hvordan den i virkeligheden ser ud kan du læse om i næste blad. Lidt kan jeg da fortælle det har noget med jul at gøre Nr 3. Glæder mig til at vise jer den færdig. Gaven fra

Læs mere

Foto-locations: Gudenåcamping, Brædstrup og Trelde Næs Camping

Foto-locations: Gudenåcamping, Brædstrup og Trelde Næs Camping 2015 DK Foto-locations: Gudenåcamping, Brædstrup og Trelde Næs Camping Indhold NYHEDER 2015 4-5 Se årets nyheder... UDSØGTE MATERIALER 6-7 Materialer // Gardiner // Pictogramoversigt ARTIKLER 12, 20, 28

Læs mere

DET STORE BATTERIPROJEKT

DET STORE BATTERIPROJEKT DET STORE BATTERIPROJEKT 2 3 DEN STORE BATTERIKAMPAGNE 204 Aktivitetsmateriale med tilknyttet specialmærke LEDER TIL AKTIVITETSMATERIALE OM BATTERIGENANVEN DELSE MED TILKNYTTET SPECIALMÆRKE FORMÅL Dette

Læs mere