Kontorindretning Kunde: Rhetorica

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kontorindretning Kunde: Rhetorica"

Transkript

1 Kontorindretning Kunde: Rhetorica * * Overordnet indretningsplan udfra praktiske ehov * Specialdesignede møler og dekorationer * Projekt-styring

2 MOBILE ÅNDEHULLER En rumlig kommentar til klimadeatten AMAGER TORV AMAGER 395 MEL GAM 235 MEL GAM AND STR MEL GAM TORV AND STR AMAGER AND STR CHRISTIANSBORG CHRISTIANSBORG MOBILE ÅNDEHULLER En rumlig kommentar til klimadeatten AMAGER MEL GAM AND STR TORV Denne midlertidige lommepark estår af en serie på tre forskellige yrumsinstallationer. En il, en scooter, samt en gravko. Den valgte placering strækker sig over hele Gammel Strand, men kunne principielt have været et hvilket som helst sted i Køenhavn, hvor der mangler en lille grøn midlertidig oplevelse og en følgende klimakommentar! De tre moile åndehuller kan enten placeres sammen, som en del af en egentlig lommepark, spredes ud så de skaer en grøn forindelse, eller stå alene som f.eks. gravkoen, der står og venter på det kommende metroyggeri på Gammel Strand. Installationerne er alle ygget op af spraylakerede metalplader et nutidigt laserskåret mønster. De mønsterperforerede skaller dækkes delvist af vedend (evt. i komination andre klatre- og slyngplanter) mens lomsterkasserne er fyldt farverige lomster. Når mørket falder på oplyses yrumsinstallationerne energivenlig LED-elysning i en svag grøn tone, så de også om aftenen/natten fungerer som levende grønne oaser. De moile åndehuller lender ind i det eksisterende yrum samtidig at de skiller sig ud som en lille grøn Moile lommeparker Udstillet under COP15 CHRISTIANSBORG overraskelse i yen og inviterer til en oplevelse ud over det forventede. Foripasserende inddrages i de nye yrumsinstallationer, idet de kan enyttes som siddepladser. De fungerer som en pause fra yen, hvor man kan finde ro og hvile, spise sin frokost eller are hænge ud og mødes. Her kan man fortrænge storyens mylder og larm for en stund. Det fine hvide stålmønster har tydelige visuelle refererencer til den romantiske have dens hvide sejerns pavillioner, espalierer, møler, lomsteropsatser osv. Mønsteret i kontrast til den grønne eplantning gør installationerne æstetisk indydende, mens udformningen som yens CO² syndere (il, scooter og gravko) efterlader en pudsig kommentar til klimadeatten. Den vilde tilgroning af disse syndere stiller diskrete spørgsmål om vores egen rolle i forhold til naturen, og sætter egreerne forgrønnelse, klimatilpasning og ynatur på dagsordenen på en alternativ måde. CHRISTIANSBORG TORV overraskelse i yen og inviterer til en Denne midlertidige lommepark estår oplevelse ud over det forventede. af en serie på tre forskellige yrumsforipasserende inddrages i de nye installationer. En il, en scooter, samt MOBILEen ÅNDEHULLER yrumsinstallationer, idet de kan enytgravko. Den valgte placering stræken rumlig kommentar til klimadeatten tes som siddepladser. De fungerer som ker sig over hele Gammel Strand, men kunnelommepark principielt have været et hvilket pause fra yen, hvor man kan finde overraskelse i yen og en inviterer til en Denne midlertidige estår af en serie påsom tre forskellige yrumsoplevelse over det forventede. helst sted i Køenhavn, hvorudder ro og hvile, spise sin frokost eller are MOBILE ÅNDEHULLER Foripasserende inddrages i de nye installationer. En il, en scooter, samt mangler enkommentar lille grøn midlertidig oplehænge ud og mødes. Her kan man En rumlig klimadeatten idet de kan enyten gravko. Den valgte placering stræk- til yrumsinstallationer, fortrænge storyens mylder og larm for velse og Strand, en følgende klimakomker sig over hele Gammel men tes som siddepladser. De fungerer som mentar! De tre moile åndehuller kan stund. overraskelse Denne kunne principielt havemidlertidige været et hvilketlommepark en pauseestår fra yen, hvoren man kan finde i yen og inviterer til en som helst sted i Køenhavn, hvor der ro og hvile, spise sin frokost eller are Det fine hvide har tydeenten placeres sammen, som en del af oplevelse ud overstålmønster det forventede. af en serie på tre forskellige yrumshænge ud ud og mødes. Her man refererencer til den romanmangler en lille midlertidig ligekan visuelle engrøn egentlig lommepark, spredes så Foripasserende inddrages i de nye installationer. Enopleil, en scooter, samt fortrænge storyens mylder og larm for velse og en følgende klimakomtiske have dens idet hvide de gravko. skaer en grøn forindelse, eller stå yrumsinstallationer, desejerns kan enytden valgte placering en stund. strækmentar! De treen moile åndehuller kan pavillioner, espalierer, møler, lom-som alene f.eks. gravkoen, derfine står og stålmønster tes som De fungerer ker sigsom over hele Gammel Strand, men enten placeres sammen, som en del af Det hvide har siddepladser. tydesteropsatser osv. Mønsteret kontrast venter principielt påspredes det kommende metroyggeri lige visuelle refererencer tilpause den romanen egentlig lommepark, ud så været kunne have et hvilket en fra yen, hvor mani kan finde tiske have dens hvide sejerns de skaer en som grøn forindelse, eller stå til den grønne eplantning gør instalpå Gammel Strand. helst sted i Køenhavn, hvor der ro og hvile, spise sin frokost eller are alene som f.eks. gravkoen, der står og pavillioner, espalierer, møler, lominstallationerne er alle ygget op lationerne æstetisk indydende, mens mangler en lille grøn midlertidig oplehænge ud og mødes. Her kan man venter på det kommende metroyggeri steropsatser osv. Mønsteret i kontrast udformningen som yens CO² af spraylakerede metalplader fortrænge storyens mylder ogsyndere larm for velse og en følgende klimakompå Gammel Strand. til den grønneeteplantning gør instalnutidigt laserskåret De møn(il,stund. scooter mentar! Deygget tre moile åndehuller kan en lationerne æstetisk indydende, mensog gravko) efterlader en Installationerne er alle op mønster. udformningen CO² af spraylakerede metalplader et pudsig kommentar til klimadeatten. sterperforerede skaller dækkes Det syndere fine hvide stålmønster har tydeenten placeres sammen, som endelvist delsom af yens nutidigt laserskåret mønster.(evt. De møn(il, scooter gravko)den efterlader af vedend i komination vildeentilgroning af disse syndere lige visuelle refererencer til den romanen egentlig lommepark, spredes udogså pudsig kommentar til klimadeatten. sterperforerede skaller dækkes delvist stillersyndere diskrete om vores andre klatreslyngplanter) mens tiske have spørgsmål dens hvide sejerns de en og grøn stå af disse Den vildeeller tilgroning af vedend (evt. iskaer komination forindelse, lomsterkasserne er fyldtstiller farverige egen rolle i espalierer, forhold til naturen, og sætter pavillioner, møler, lomsom f.eks. gravkoen, der står og andre klatre- alene og slyngplanter) mens diskrete spørgsmål om vores egreerne forgrønnelse, klimatilpaslomster. mørket på oplyses lomsterkasserne er fyldt kommende farverigefalder egen rolle i forhold til naturen, og sætter steropsatser osv. Mønsteret i kontrast venter på Når det metroyggeri lomster. Nåryrumsinstallationerne mørket falder på oplyses egreerne forgrønnelse, klimatilpasning og ynatur på dagsordenen på en energiventil den grønne eplantning gør instalpå Gammel Strand. ning og ynatur på dagsordenen på en yrumsinstallationerne energivenlig LED-elysning enalle svag grøn tone, alternativ måde. Installationernei er ygget op lationerne æstetisk indydende, mens alternativ måde. lig LED-elysning i en svag grøn tone, såaftenen/natten de også omfungerer aftenen/natten fungerer udformningen som yens CO² syndere af spraylakerede metalplader et så de også om som levende grønnemønster. oaser. De mønsom levende nutidigt grønne oaser. laserskåret (il, scooter og gravko) efterlader en De moile sterperforerede åndehuller lender ind i De moile åndehuller lenderdelvist ind i pudsig kommentar til klimadeatten. skaller dækkes det eksisterende yrum samtidig detvedend eksisterende samtidig af (evt. iyrum komination Den vilde tilgroning af disse syndere at de skiller sig ud som en lille grøn at de skiller sig ud som en lille grøn stiller diskrete spørgsmål om vores andre klatre- og slyngplanter) mens lomsterkasserne er fyldt farverige egen rolle i forhold til naturen, og sætter egreerne forgrønnelse, klimatilpaslomster. Når mørket falder på oplyses ning og ynatur på dagsordenen på en yrumsinstallationerne energivenlig LED-elysning i en svag grøn tone, alternativ måde. så de også om aftenen/natten fungerer som levende grønne oaser. De moile åndehuller lender ind i det eksisterende yrum samtidig at de skiller sig ud som en lille grøn * Idégenerering * Produktdesign

3 Twentieth Century ABCDEFGHIJKLMN OPQRSTUVWXYZÆØÅ Adoe Caslon Italic AaBCcDcEeFfGgHhIiJj KkLlMmNnOoPpQqRrSs TtUuVvWwXxYyZzÆæØøÅå SUSHI SUSHI SUSHI stk..., stk..., Rainow stk....,rainow stk....,rainow stk....,..., stk..., stk..., Rainow stk....,rainow stk....,rainow stk....,..., stk..., stk..., Rainow stk....,rainow stk....,rainow stk....,..., stk..., stk..., Rainow stk....,rainow stk....,rainow stk....,..., stk..., stk..., Rainow stk....,rainow stk....,rainow stk....,..., stk..., stk..., Rainow stk....,rainow stk....,rainow stk....,..., TAPAS TAPAS TAPAS stk..., stk..., Rainow stk....,rainow stk....,rainow stk....,..., stk..., stk..., Rainow stk....,rainow stk....,rainow stk....,..., stk..., stk..., Rainow stk....,rainow stk....,rainow stk....,..., stk..., stk..., Rainow stk....,rainow stk....,rainow stk....,..., stk..., Sushimundo indretning og identitet version 1 WhatWeDo.dk tlf titet version 1 Identitet og indretning til sushi restaurant Kunde: Mama Rosa * Overordnet indretningsplan * Valg af interiør * Special design af ar-disk, rumdelere og lamper * Design af logo, print-materiale og grafisk mønster til rug i indretningen Sushimundo Sushimundo indretning Sushimundo indretning og identitet indretning og identitet version og identitet 1 version version 1 1 WhatWeDo.dk WhatWeDo.dk tlf. WhatWeDo.dk tlf tlf Sushimundo indretning og identitet version 1 WhatWeDo.dk tlf

4 Barspiseord Barspiseord Barspiseord Rammemøler Barspiseord RammemølerCafestole og sofaænk Cafestole og sofaænk Cafearstole Cafearstole Væglamper Væglamper Lofts og hængelamper Lofts og hængelamper sort/hvid tapet Messingmønster sort/hvid tapet Messingmønster høje elementer lave elementer Rammemøler Rammemøler Cafestole og sofaænk Cafestole og sofaænk Cafearstole lave elementer Væglamper Cafearstole høje elementer Lofts og hængelamper sort/hvid tapet Væglamper Messingmønster Lofts og hængelamper sort/hvid tapet Messingmønster høje elementer Kælder plan og produktreferencer Stueplan plan og produktreferencer Identitet og indretning til sushi restaurant Kunde: Mama Rosa * Overordnet indretningsplan * Valg af interiør * Special design af ar-disk, rumdelere og lamper * Design af logo, print-materiale og grafisk mønster til rug i indretningen

5 Indretning af 3-værelses * Indretning og styling Eget projekt

6 og døren. Familiehuset og Ungerådgivningen Amager Øst Facade 1:50 FRISER Corten-stål, 3mm monteringshuller i top og und 2 af friserne er delt i mindre stykker og skal monteres præcist så mønstret passer sammen. Friserne monteres 3 cm fra facaden Mål på friser (fra venstre mod højre) 477 x 80 cm (2 delplader) 131,5 x 80 cm 1092 x 80 cm (4 delplader) 265 x 80 cm FOLIE Dust-folie print (1 farve) Folien monteres 10 cm til underkanten af vinduet. undtagen på hjørnevinduet og døren. Vinduesfolie, venstre: 161 x 63 cm 161 x 63 cm Vinduesfolie, hjørne: 121 x 146 cm Vinduesfolie, højre: 171 x 63 cm 270(271) x 63 cm 161 x 63 cm 283(257) x 63 cm Folie, dør: 36 x 41 (45) cm FAMILIEHUSET AMAGER ØST Træffes efter aftale UNGERÅDGIVNINGEN AMAGER ØST Personlig henvendelse: Torsdag kl Telefontid: Mandag til fredag kl UNGERÅDGIVNINGEN & FAMILIEHUSET Facade til Rådgivningsutik Kunde: Køenhavns Kommune UNGERÅDGIVNINGEN & FAMILIEHUSET UNGERÅDGIVNINGEN & FAMILIEHUSET * Koncept og design * Tekniske tegninger * Budget * Projekt-styring UNGERÅDGIVNINGEN & FAMILIEHUSET AMAGER ØST UNGERÅDGIVNINGEN & FAMILIEHUSET UNGERÅDGIVNINGEN & FAMILIEHUSET AMAGER ØST FAMILIEHUSET AMAGER ØST Træffes efter aftale UNGERÅDGIVNINGEN AMAGER ØST Personlig henvendelse: Torsdag kl Telefontid: Mandag til fredag kl UNGERÅDGIVNINGEN & FAMILIEHUSET

7 Indretning og product placement til showroom Kunde: B&O Kgs. Nytorv * Koncept * Design af laserskåret skilt * Product placement aftaler * Projekt styring

8 Mødelokaler generelt og projektrum Platon indretning feruar 2012 Side 4/8 Koncept og overlik Platon indretning feruar 2012 Side 1/8 Indretningskoncept Stole-serien Four Cast er et gennemgående træk i indretningen, da serien rummer stole til alle formål, og samtidig har et markant og nemt genkendeligt design-træk: en trekantet fold i stoleryggen, som inder serien sammen. Vi har taget udgangspunkt i den trekantede fold og gjort den til en del af den rumlige identitet f.eks. ved valg af lamper, udformning af AV-møler/skae samt i designet af folien til mødelokalernes vinduer. Herudover har vi fortolket Nansensgade Køenhavn K Kontakt: Hanne Scheel Mikkelsen, tlf virksomheden Platon og filosoffen Platons idéer og indkorporeret det i vægudsmykningen. livlig måde sammen en vægdekoration, som spiller godt op imod de stramme lounge møler. Bestyrelseslokalet I estyrelseslokalet er loftet ryddet, så der er plads til to imponerende lamper over ordet. Der er holdt en dæmpet og klassisk stil træord og læderstole. Mødelokaler Vi har designet en overordnet stil til mødelokalerne. Herudover er der 3 rum, som funktions- og designmæssigt stikker ud fra de andre: Auditoriet i kælderen, inspirationslokalet under taget på 4. sal og projektrummet ag loungeområdet. Lounge-område/hallen I hallen er det gennemgående træk en elegant hvid reliefvæg. I loungeområdet ruges Platons lå farve på en mere Four Cast stole-serien Dansk produceret og designet af de prisvindende arkitekter Christina Strand og Niels Hvass. Serien er elegant, har fantastisk siddekomfort og alsidigheden gør, at den enkelte stol kan skræddersyes til de præcise ehov. F.eks. og uden armlæn, div. polstringer og stel i forskellige variationer. Her imødekommer serien også fremtidige ehov. Speciallavet AV-møel Lamper: Tolomeo. (Som i Receptionen) Stole: Four Cast Evo PROJEKTRUM Folie til glasvægge Projektrum Projektrummet skiller sig ud fra de andre møderum ved at være mindre stift. Det er drengeværelset hvor man trækker sig tilage for at arejde på en lidt mere uformel måde. Farverne er orange og hvid. Stolene får hjul og sædepolstring. Lamperne er ophængt orange ledninger som danner et spændende mønster i loftet. Der laves en whiteoardvæg som samtidig fungerer som projektorlærred. WHITEBOARD VÆG AV-SKAB AV-SKAB Lampe: DNA fra Next Four Cast Evo Four Cast One INSIGHT Four Cast Lounge 1:200 Loungeområde I loungen ruges Platons lå farve som hovedtema. Sammen de hvide og grå møler skaer det en elegant og samtidig legende stemning. På den ene væg har vi afilledet Platon et mønster opygget af facetter, og udstyret ham en taleoel som også har funktion som en ogreol. Der et link til Platons erkendelse om at viden er essentiel for os mennesker. Four Cast High Whiteoard-væg (erstatter projektor-lærred). Nansensgade Køenhavn K Kontakt: Hanne Scheel Mikkelsen, tlf Four Cast Lounge stole. Bord: Four Cast Resting OUTPUT Lamper: Diesel Rock fra Foscarini Sofa: Roseud VÆGMALERI Barstole: Four Cast High. Bord: Four Standing HØJT BORD P P Human ehavior flows from three main sources: desire, emotion, and knowledge PLATON, B.C. Plan 1:100 Vertikal have (alternativ til reol) Skål til orde: Crushed Bowl fra Muuto HØJT BORD INPUT Telefon- og arejdsoks IDÈ: Basketall-kurv På den anden væg har vi placeret et af platons lidt lødere citater - men stadig link tilage til viden: Human ehavior flows from three main sources: desire, emotion, and knowledge. Citatet rummer åde loungens funktion som afslapningsområde og som et sted hvor man sætter sig og læser. Bogreolen liver specialfremstillet. OUTPUT Telefonokse i mellemgang Stole: Four Cast One sæde polstring 10 meter EFFICIENCY Moil plantevæg REFERENCE: Lampeophægning, orange ledninger Plan 1:100 Lounge og projektrum Platon indretning feruar 2012 Side 5/8 MATION STRATEGY Nansensgade Køenhavn K Kontakt: Hanne Scheel Mikkelsen, tlf projektorlærred/whiteoard. Stole og orde har stel i almuminum hvilket passer til lamperne der også er af aluminium. De eksisterende whiteoards (på 3. sal) eholdes, da de er pæne og enkle uden rammer. Nye whiteoards vil være i samme stil. Folien på glasvæggen er matteret, uigennemsigtigt folie et svagt påtrykt fecet-mønster i gråtoner eller evt. trykt en sølv-specialfarve. Borde: Four Mat Four Cast XL Plus DATA Mødelokaler generelt Stolen til de øvrige mødelokaler er l.a. Four Cast Evo i sort /uden armlæn. Farvevariationer på stolene kan være lå eller grå polstring. Bordene der er valgt er ligeledes fra Four Design. Nogle af de eksisterende orde kan evt. genruges. Lamperne er de moile kontorlamper Tolomeo fra Artemide -de nuværende ordlamper i receptionen er fra samme serie. De er fleksile og kan løftes op i loftet, hvis der er rug for at se på Four Cast High Permanent skillevæg relief Opstalt Four Cast Line øjlekoling og vogn Auditorium og kælder Platon indretning feruar 2012 Side 6/8 1:200 SAMMENKLAPPELIGT PAKKEBORD LOUNGE OMRÅDE 10 meter PROJEKTRUM Panorama fotostater og siddenicher Det mest markante træk i auditoriet er et stort panoramaillede der er monteret i de tre nicher som fotostater. Fotostaterne er store plexiglas plader et trykt motiv som er agelyst af energi-venlige LED lamper. Den energi-venlige elysning gør at pladerne kan være tændt også når der ikke er aktivitet i mødelokalet. Dette gør at panorama-motivet kan anes, når man går fori ude på gangen. LED lamperne kan dæmpes eller slukkes helt, så fotostaterne ikke forstyrrer ved rug af projektor. I hver niche er der placeret et hvidt ord og to orange Four Cast Lounge stole. Solnedgangen er holdt i orange og lå toner. Lamper De eksisterende lamper eholdes til omni loftselysning for ikke at skae unødig larm i forhold til det overvældende panorama-illede. Over aren og te-køkkenet ruges Caravaggio pendler i forskellige matte grå-toner. Caravaggio pendel fra Lightyear Nansensgade Køenhavn K Kontakt: Hanne Scheel Mikkelsen, tlf Lydasorerende plader til endevæg AV-SKAB LÆRRED Panoramavæg GARDEROBE BESTYRELSES LOKALE TE-KØKKEN TOILET ENDEVÆG Plan 1:100 Garderoe Four Cast Lounge Inspirationslokale Platon indretning feruar 2012 Side 7/8 Under taget, i trætoppene og mellem skyerne I inspirationslokalet er der vendt op og ned på det hele. Der må tegnes på åde vægge og orde og temaet for mølerne er skyer, trætoppe og regnvand! Alt er holdt i hvidt, grønt og varme og lyse grårune toner. Mølerne indyder til anderledes forfriskende siddestillinger og generelt er der lagt op til åde leg, pause og nytænkning. MØDELOKALE Til lamper er der valgt flotte dråefore pendler i forskellige størrelser, samt tilsvarende dråefore standerlamper. På terrassen ruges matchende loungestole og orde fra HAY. Four Cast Line øjekoling Nansensgade Køenhavn K Kontakt: Hanne Scheel Mikkelsen, tlf Liquid Light Drop fra Next The Titanic Lamp PRINT NICHE MØDELOKALE IDÉ: Omvendt potteplante Livingstones Cloud Chair fra Design House Stockholm TERRASSE Whiteoard væg WHITEBOARD VÆG RELIEFVÆG Plan 1:150 1: meter Indretning og rumlig identitet til IT firma Kunde: Platon A/S Plan 1:100 Kurvestol Alternativ til Nanna Ditzel Fodoldord i træ Træstue som tauretter/orde Hee Loungestol fra HAY Coathangertree Hee arstol fra HAY WHITE BOARD BORD DLM ord fra HAY Bord fra Offect * Indretningskoncept * Tekniske tegninger * Budget * Projektstyring

9 Bestyrelseslokale Mødelokaler generelt og projektrum Platon indretning feruar 2012 Side 4/8 Inspirationslokale Mødelokaler generelt Stolen til de øvrige mødelokaler er l.a. Four Cast Evo i sort /uden armlæn. Farvevariationer på stolene kan være lå eller grå polstring. Bordene der er valgt er ligeledes fra Four Design. Nogle af de eksisterende orde kan evt. genruges. Lamperne er de moile kontorlamper Tolomeo fra Artemide -de nuværende ordlamper i receptionen er fra samme serie. De er fleksile og kan løftes op i loftet, hvis der er rug for at se på Lounge område / café Indretning og rumlig identitet til IT firma Kunde: Platon A/S Borde: Four Mat * Indretningskoncept * Tekniske tegninger * Budget * Projektstyring projektorlærred/whiteoard. Stole og orde har stel i almuminum hvilket passer til lamperne der også er af aluminium. De eksisterende whiteoards (på 3. sal) eholdes, da de er pæne og enkle uden rammer. Nye whiteoards vil være i samme stil. Folien på glasvæggen er matteret, uigennemsigtigt folie et svagt påtrykt fecet-mønster i gråtoner eller evt. trykt en sølv-specialfarve. Speciallavet AV-møel AuditoriumLamper: Tolomeo. (Som i Receptionen) Stole: Four Cast Evo Projektrum Projektrummet skiller sig ud fra de andre møderum ved at være mindre stift. Det er drengeværelset hvor man trækker sig tilage for at arejde på en lidt mere uformel måde. Farverne er orange og hvid. Stolene får hjul og sæ- Nansensgade Køenhavn K Kontakt: Hanne Scheel Mikkelsen, tlf Mødelokaler generelt PROJEKTRUM Folie til glasvægge WHITEBOARD VÆG AV-SKAB

10 Livingstones Cloud Chair fra Design House Stockholm TERRASSE Whiteoard væg Kurvestol Alternativ til Nanna Ditzel Fodoldord i træ WHITEBOARD VÆG AV-Møel Relief - Vægudsmykning 3D visualisering og AV-møel Platon indretning feruar 2012 Side 2/8 Hallen, OW CORE Vægrelief og Køkken-/ og se og forstå deres egen Lounge-skillevæg virkelighed -selvfølgelig Det gennemgående tema filosoffen Platons teorier om i hallen liver et stort virkelighedsopfattelse som vægrelief, som vil opleves reference. forholdsvist diskret, da det er Udsmykningen fræinformation hvidt-i-hvidt. På åde reliefses ind i MDF-plader som fet og afskærmningen til herefter sprøjtelakeres og te-køkkenet har vi afilledet monteres på væggen en dør: døren til virkeligheskjulte eslag. Dette gør, at INPUT den, som symoliserer den mønsteret kan gå fra gulv til vej virksomheden Platon loft og side til side på den hjælper kunderne at store væg uden at virke for gå, for attil de glasvægge kan komme ud voldsomt. De afildede døre Folie ved møderum på den anden side af døren på åde skillevæg og relief er INFORMATION ANALYZE Flow mellem kontorområde, køkken og lounge I forindelse køkken og loungeområdet har vi opstillet en skillevæg, der ryder det lange træk fra receptionen gennem loungen og ned til projektrummet agerst i ygningen. Skillevæggen gør at der ikke vil være konstant PROJEKTRUM FLOW CORE gennemtræk af folk og man vil føle sig knap så udsat, når man trækker sig tilage i loungeområdet. Derudover har skillevæggen en EFFICIENCY støjdæmpende effekt åde visuelt og lydmæssigt og der kan evt. suppleres yderliger støjdæmpning. moil plantevæg som åde virker afskærmende, lydasorerende og luftrensende. Et pakkeord stilles op mod reliefvæggen som fortsætter hele vejen ind i printernichen. AV-møler/skae Skaene til mødelokalerne er et helt almindeligt skasmodul 2 unikt udsmykkede låger. I Bestyrelseslokalet specialindygges skasmodulerne, så de samtidig Panoramavæg fungerer som raditorskjulere. taleoel og vægmaleri i lounge -tlf.opstalt Nansensgade Køenhavn KBogreol Kontakt:som Hanne Scheel Mikkelsen, Træstue som tauretter/orde Skaene er fremstillet i hvidlakeret MDF sirligt udoutput fræset facet-mønster i tråd den rumlige identitet. Vægmaleri i loungeområde På den ene væg i loungeområdet har vi afilledet Platon et facet-mønster, og udstyret ham en taleoel- reol. Der et link til Platons erkendelse om, at viden er essentiel for os imennesker. auditorium - opstalt På den anden væg har vi STRATEGY Printerniche I printernichen er printeren og reolen flyttet til modsatte væg længst væk fra kontorområdet. Der er opstillet en P ANALYZE Hee Loungestol fra HA INSIGHT placeret et af platons lidt lødere citater - men stadig link tilage til viden: Human ehavior flows from three main sources: desire, emotion, and knowledge. Citatet rummer åde loun gens funktion som afslapningsområde og som et sted hvor man sætter sig og læser. Folie på glasvægge til mødelokaler Her ruges et sagte facetmønster trykt på matteret folie. Folien vil, udover at virke afskærmende, på elegant vis inde den rumlige identitet sammen gennem hele ygningen. OUTPUT P INPUT Skitseudkast til køkken/lounge skillevæg INSIGHT INFORMATION INFORMATION KNOWLEDGE Inspirationslokale - plantegning Plan 1:100 DATA placeret så løerne munder direkte ud i dørene. Dørene er overproportioneret, så de virker imponerende! WHITE BOARD BORD DATA OUTPUT EFFICIENCY STRATEGY INPUT P INPUT Relief 22,3 x 3,5 m - opstalt Skitseudkast til reliefvæg (skal videreearejdes) - SE REFERENCEFOTOS OG 3D EKSEMPEL Indretning og rumlig identitet til IT firma Kunde: Platon A/S * Indretningskoncept * Tekniske tegninger * Budget * Projektstyring Vægudsmykning i loungeområde: Vægmaleri og reol udformet som taleoel Human ehavior flows from three main sources: desire, emotion, and knowledge PLATON, B.C. PROJEKTRUM Folie til mødelokalernes glasvægge AV-møel (og radiatorskjuler) REFERENCE: fræsning af MDF plader til relief

A COMPANY INSPIRATION MØBELINSPIRATION SIDE 1

A COMPANY INSPIRATION MØBELINSPIRATION SIDE 1 A COMPANY MØBEL SIDE 1 KVALITET HOLDBARHED DYNAMISK UDTRYK SAMMENHÆNG FLEKSIBILITET ENKELT TIDSLØST TIDSLØSHED Kontorindretning Udgangspunktet i indretningen af kontoret har været at understøtte en moderne

Læs mere

50 BO BEDRE Nr. 1 2014. Af Marina Lykkesteen. Foto Andreas Mikkel Hansen

50 BO BEDRE Nr. 1 2014. Af Marina Lykkesteen. Foto Andreas Mikkel Hansen Hjem med sjæl Den gamle 1800-tals patriciervilla i oprindelig stand nord for København var umiddelbart ikke, hvad Helle Holstein og hendes familie havde forestillet sig som deres minimalistisk og stramt

Læs mere

Enestående kontordomicil i Frederiksstaden når rokoko møder moderne funktionalitet

Enestående kontordomicil i Frederiksstaden når rokoko møder moderne funktionalitet TIL LEJE Amaliegade 15 1256 København K Enestående kontordomicil i Frederiksstaden når rokoko møder moderne funktionalitet Fra 1.270 2.068 m² i smuk fredet palæejendom tegnet af hofbygmester Nicolai Eigtved

Læs mere

XXX. EFTER: Det store rum er opdelt i

XXX. EFTER: Det store rum er opdelt i XXX EFTER: Det store rum er opdelt i to med en delvist åben skillevæg. På den ene side er der et ryddeligt og luftigt soveværelse. Og på den anden side en rummelig garderobe med masser af opbevaringsplads.

Læs mere

kvalitet til tiden siden1927

kvalitet til tiden siden1927 rulff Gje kvalitet til tiden siden1927 Gjerulff Velkommen til Gjerulff A/S Gjerulff A/S er et gammelt, velrenommeret og solidt Silkeborgfirma, der har leveret... Kvalitet til tiden lige siden starten i

Læs mere

MØDER OG KONFERENCER

MØDER OG KONFERENCER MØDER OG KONFERENCER INDHOLD LADEN... 5 STALDENE...7 SLOTTET... 9 HINDSGAVL...11 TEKNISKE FACILITETER SAMT LOKALEOVERSIGT... 12 SYDFLØJ KOSTALDEN RESTAURANT DEN HVIDE DAME RESTAURANT LOUISE HOVEDBYGNING

Læs mere

KØKKEN- RENOVERING. Juni 2006

KØKKEN- RENOVERING. Juni 2006 Juni 2006 Unik Skydedøre er et koncept, der bygger på individuelle løsninger, der kan tilpasses det enkelte rum. Kombinationsmulighederne er mange, og kun fantasien sætter grænser for, hvordan farver og

Læs mere

kreativt procesrum med form og indhold

kreativt procesrum med form og indhold superstudio kreativt procesrum med form og indhold konceptet Superstudio er det kreative procesrum - designet til at gøre møder inspirerende og dynamiske. Med specialdesignede møbler og værktøjer indretter

Læs mere

Design C - Introduktion. Af Morten Fabricius.

Design C - Introduktion. Af Morten Fabricius. Design C - Introduktion Af Morten Fabricius. Indhold: Del 1 1. Introduktion. 2. Designanalyse. 3. Designer - Erik Magnussen. 4. Plakat. Del 2 1. Nyt og eget design - Skitsering - Uddybning 20-10-2012 Introduktion:

Læs mere

Designmanual. Danmarks Naturfredningsforenings grafiske design

Designmanual. Danmarks Naturfredningsforenings grafiske design Designmanual Danmarks Naturfredningsforenings grafiske design 1 Formål Indhold Formål 3 Logoet og konsultativ tekst 4 Rubrik på forside 6 Typografi 7 Farver 8 Godkendelse og produktion 10 Formålet med

Læs mere

Balticagade 16, st. + 1.sal, hal 3 + 4 8000 Århus C DOK8000. Sjældne erhvervslokaler på Århus Havn

Balticagade 16, st. + 1.sal, hal 3 + 4 8000 Århus C DOK8000. Sjældne erhvervslokaler på Århus Havn B Y G G E S E L S K A B OLAV de LINDE - til leje... Kontor showroom 1.203 m 2 Balticagade 16, st. + 1.sal, hal 3 + 4 8000 Århus C DOK8000 Sjældne erhvervslokaler på Århus Havn Særdeles attraktiv udsigt

Læs mere

august 2013 square square reolen aps Industriskellet 3 3540 Lynge Danmark Tlf. 44 32 20 11 Fax 44 32 20 12 square@kidi.dk www.kidi.

august 2013 square square reolen aps Industriskellet 3 3540 Lynge Danmark Tlf. 44 32 20 11 Fax 44 32 20 12 square@kidi.dk www.kidi. august 2013 square square reolen Industriskellet 3 3540 Lynge Danmark Tlf. 44 32 20 11 Fax 44 32 20 12 square@kidi.dk www.kidi.dk aps Square reolen Square Reolen Det naturlige valg - den alsidige reol,

Læs mere

Tak for din interesse for vores annoncerede pakkepriser ifm. Møde & Eventmessen i Forum den 7. + 8. marts 2013.

Tak for din interesse for vores annoncerede pakkepriser ifm. Møde & Eventmessen i Forum den 7. + 8. marts 2013. Møde & Eventmessen i Forum 7. + 8. marts 2013 Marts 2013 v02 5 15 Pakkepriser i Lokomotivværkstedet og Kedelsmedjen Tak for din interesse for vores annoncerede pakkepriser ifm. Møde & Eventmessen i Forum

Læs mere

Velkommen til SØLVSMEDJEN. Ragnagade 7, 2100 København Ø

Velkommen til SØLVSMEDJEN. Ragnagade 7, 2100 København Ø Velkommen til SØLVSMEDJEN Ragnagade 7, 2100 København Ø Husorden Med henblik på at bevare en flot og præsentabel ejendom, er der udarbejdet et sæt retningslinjer for Sølvsmedjen, Ragnagade 7, 2100 København

Læs mere

NY DAGINSTITUTION I GRENÅ

NY DAGINSTITUTION I GRENÅ VUGGESTUE PERSONALE KØKKEN FÆLLES VUGGESTUE BØRNEHAVE KRABBE NY DAGINSTITUTION I GRENÅ NORD beplantningsbælte udeareal krabbe gruppe etape II udeareal vuggestue fællesareal, offentligt område højbed med

Læs mere

25%* Små detaljer gør den store forskel for dine gæster. Reducerer servietforbruget med mindst. Tork Xpressnap Serviet-dispensersystem

25%* Små detaljer gør den store forskel for dine gæster. Reducerer servietforbruget med mindst. Tork Xpressnap Serviet-dispensersystem Tork Xpressnap Serviet-dispensersystem Små detaljer gør den store forskel for dine gæster Reducerer servietforbruget med mindst 25%* * sammenlignet med almindelige servietter Tork Xpressnap Servietdispenser

Læs mere

indhold Kontormøbler til Danmarks skarpeste prise

indhold Kontormøbler til Danmarks skarpeste prise kontormøbler til landets skarpeste priser Kontormøbler til Danmarks skarpeste priser Kontormøbler til Danmarks skarpeste prise indhold om office2go 1-3 Skriveborde 4-15 Stole 16-23 mødeborde og stole 26-29

Læs mere

EVOLIN THE EVOLUTION OF LINEN

EVOLIN THE EVOLUTION OF LINEN EVOLIN THE EVOLUTION OF LINEN NÅR KUN FANTASTISK ER GODT NOK At skabe det perfekte for hver ny service på restauranten er blevet betydelig nemmere. Evolin er et helt nyt materiale, der kombinerer luksus

Læs mere

Eksklusive kontorlokaler i attraktivt miljø

Eksklusive kontorlokaler i attraktivt miljø Lyngbyvej 14-28, 2100 København Ø Eksklusive kontorlokaler i attraktivt miljø MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk Lyngbyvej 14-28, 2100 København Ø Præsentabel ejendom

Læs mere

Nyt markant byggeri i Randers midtby

Nyt markant byggeri i Randers midtby Situationsplan Den eksisterende ejendom nedbrydes til fordel for en ny og mere markant bygning. Bygning I forbindelse med opførelsen af bygningen udføres den nye vej til det bagvedliggende område i henhold

Læs mere

HELE VErDEn i Én BUtik. Vægkort, glober, atlas, dug, tapet, gardin og rejseguider

HELE VErDEn i Én BUtik. Vægkort, glober, atlas, dug, tapet, gardin og rejseguider HELE VErDEn i Én BUtik Vægkort, glober, atlas, dug, tapet, gardin og rejseguider Her i vores nye katalog kan du se et lille udvalg af vores store sortiment. Nordisk Korthandel er den alsidige specialist,

Læs mere

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt Borgermøde den 20. januar 2014 om Fremtidens Sølund Input fra grupperne Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt (Denne gruppe valgte ikke at udarbejde en prioriteringspils-planche) Kan Læssøegade

Læs mere

FÅ HELE VERDEN INDENFOR

FÅ HELE VERDEN INDENFOR FÅ HELE VERDEN INDENFOR Vægkort, glober, atlas, dug, tapet, gulvlaminering og meget mere! Firmakatalog Her i vores nye katalog kan du se et lille udvalg af vores store sortiment. Nordisk Korthandel er

Læs mere

Balticagade 16, pavillion + hal 1 8000 Aarhus C DOK8000. Sjældne erhvervslokaler på Aarhus Havn

Balticagade 16, pavillion + hal 1 8000 Aarhus C DOK8000. Sjældne erhvervslokaler på Aarhus Havn B Y G G E S E L S K A B OLAV de LINDE - til leje... Kontor showroom 852 m 2 Balticagade 16, pavillion + hal 1 8000 Aarhus C DOK8000 Sjældne erhvervslokaler på Aarhus Havn Særdeles attraktiv udsigt og beliggenhed

Læs mere

Bella Sky Comwell Hotel Copenhagen / Bella Center Copenhagen

Bella Sky Comwell Hotel Copenhagen / Bella Center Copenhagen MØDER & KONFERENCER LISTe 2013 Bella Sky Comwell Hotel Copenhagen / Bella Center Copenhagen METRO 5 P P HOTEL BELLA CENTER 4 TÅRN 1 / 2 3 1 2 P P 1. RECEPTION 2. KONFERENCE 3. KONGRES 4. VEST 5. ØST 1

Læs mere

Velkommen til Strandkanten. - med tæerne i havet og byen i ryggen

Velkommen til Strandkanten. - med tæerne i havet og byen i ryggen Velkommen til Strandkanten - med tæerne i havet og byen i ryggen Da Strandkanten endnu ikke er færdigbygget, er brochurens billeder af bygningen og interiør ikke rigtige fotos, men såkaldte arkitekt 3D

Læs mere

spansk skønhed 108 BO BEDRE Nr. 7 2015. Af Cxxxxx. Foto Txxxxx

spansk skønhed 108 BO BEDRE Nr. 7 2015. Af Cxxxxx. Foto Txxxxx spansk skønhed Indretningsarkitekten Caroline Legrand bor i en lejlighed i London og arbejder over hele verden. Når kalenderen tillader det, søger hun tilflugt i sin feriebolig på Ibiza, hvor hun har indrettet

Læs mere

Københavns. kreative rum

Københavns. kreative rum Københavns kreative rum lokomotivværkstedet - kontrasternes holdeplads! Et nyt alternativ Er I på udkig efter en ny lokation til den kommende produktlancering, den næste konference, udstilling, messe,

Læs mere

Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter

Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter Hovedstadens eksklusive åndehul At bo på Østerbro har altid været forbundet med en vis prestige, og historisk set har det hovedsagligt

Læs mere

GARA DESIGN MANUAL. På de følgende sider kan Agaras designmanual findes.

GARA DESIGN MANUAL. På de følgende sider kan Agaras designmanual findes. A GARA DESIGN MANUAL På de følgende sider kan Agaras designmanual findes. elementer der er skabt. Ved hjælp af designmanualen er det muligt at videreudvikle designet til Agara og stadig holde sig indenfor

Læs mere

OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE DECEMBER 2014

OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE DECEMBER 2014 OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE 1 DECEMBER 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE DET NYE BESØGSCENTER GENERELLE

Læs mere

Balticagade 16, hal 2 8000 Århus C DOK8000. Sjældne erhvervslokaler på Århus Havn

Balticagade 16, hal 2 8000 Århus C DOK8000. Sjældne erhvervslokaler på Århus Havn B Y G G E S E L S K A B OLAV de LINDE - til leje... Kontor showroom 427 m 2 Balticagade 16, hal 2 8000 Århus C DOK8000 Sjældne erhvervslokaler på Århus Havn Særdeles attraktiv udsigt og beliggenhed ved

Læs mere

Indretningsprincipperne kan inspirere til at se mere bredt på indretning af en arbejdsplads, udover at det kan være et skrivebord og en stol og sætte

Indretningsprincipperne kan inspirere til at se mere bredt på indretning af en arbejdsplads, udover at det kan være et skrivebord og en stol og sætte Indretningsprincipperne kan inspirere til at se mere bredt på indretning af en arbejdsplads, udover at det kan være et skrivebord og en stol og sætte fokus på hvilke arbejdsfunktioner, der er behov for

Læs mere

Guide til indretning

Guide til indretning Guide til indretning Intro Jumpfood handler ikke bare om mad. Også rum og rammer skaber appetit. På siderne her finder I inspiration til, hvordan I med udgangspunkt i jeres sted og handlingsplan kan skabe

Læs mere

Orientering om helhedsplan

Orientering om helhedsplan Orientering om helhedsplan Askerødbebyggelsen september 2008 Til beboerne i Askerød På beboermødet den 9. marts 2008 blev der nedsat følgende tre fokusgrupper med følgende emner 1. Stamhus og institutioner

Læs mere

RETAILMENT. RETAILMENT A/S består af fire stærke brands; Darrol Shop Design, Darrol Mannequins, Hindsgaul, og Shop-fix.

RETAILMENT. RETAILMENT A/S består af fire stærke brands; Darrol Shop Design, Darrol Mannequins, Hindsgaul, og Shop-fix. RETAILMENT RETAILMENT A/S består af fire stærke brands; Darrol Shop Design, Darrol Mannequins, Hindsgaul, og Shop-fix. Hver for sig byder de fire brands på stor erfaring med butiksindretning, mannequiner

Læs mere

24_015 BESTÅ PRODUKTGUIDE OPBEVARING TIL STUEN. Skræddersy din opbevaring

24_015 BESTÅ PRODUKTGUIDE OPBEVARING TIL STUEN. Skræddersy din opbevaring 24_015 BESTÅ PRODUKTGUIDE OPBEVARING TIL STUEN Skræddersy din opbevaring OPBEVARING DER PASSER PERFEKT TIL DIG LÅGER I MANGE FARVER MED MANGE UDTRYK. SIDE 18-21 HER ER BESTÅ - OPBEVARINGSLØSNINGEN, DER

Læs mere

Chairik er komfort i stakkevis. En enkel og bekvem siddeplads for et publikum, der kommer og forsvinder igen. En mødestol for de magelige, barstol

Chairik er komfort i stakkevis. En enkel og bekvem siddeplads for et publikum, der kommer og forsvinder igen. En mødestol for de magelige, barstol CHAIRIK 2 Chairik er komfort i stakkevis. En enkel og bekvem siddeplads for et publikum, der kommer og forsvinder igen. En mødestol for de magelige, barstol for de ophøjede eller skalstol for de økonomiske.

Læs mere

Prisliste 2014 REEF COLLECTION

Prisliste 2014 REEF COLLECTION Prisliste 14 2 Indholdsfortegnelse Stofprogram Side 4 sofa Side 5 bord Side 8 LOUNGE Side 9 HIGH Side Salgs- og leveringsbetingelser Side 11 Leveringsterminer Leveringstiden på, LOUNGE og HIGH er cirka

Læs mere

TERNDRUP RÅDHUS - VURDERING AF AKUSTIK INDHOLD BILAG. 1 Indledning. 2 Byrådssalen. 1 Indledning 1. 2 Byrådssalen 1. 3 Storrumskontor 2.

TERNDRUP RÅDHUS - VURDERING AF AKUSTIK INDHOLD BILAG. 1 Indledning. 2 Byrådssalen. 1 Indledning 1. 2 Byrådssalen 1. 3 Storrumskontor 2. REBILD KOMMUNE TERNDRUP RÅDHUS - VURDERING AF AKUSTIK ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk DELPROJEKT - ARBEJDSMILJØVURDERING INDHOLD 1 Indledning 1

Læs mere

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet DTU-Compute Institut for Matematik & Computer Science Danmarks Teknisk Universitet Danmarks Teknisk Universitet (DTU) Lyngby Campus På DTU nord for København har Christensen & Co arkitekter skabt en ny

Læs mere

2. TEMAGRUPPEMØDE BOLIG

2. TEMAGRUPPEMØDE BOLIG REOVERIG AF GÅRDHUSEE ALBERTSLUD VEST 2. TEMAGRUPPEMØDE BOLIG IDRETIG IPUT FRA SIDSTE MØDE: MED Stor fleksibilitet Valgmuligheder for den enkelte Overblik langs facaden Valgfrihed til indretning af køkken

Læs mere

MED LOV SKAL LAND BYGGES!

MED LOV SKAL LAND BYGGES! MED LOV SKAL LAND BYGGES! MØDET MED 2 ADVOKATFIRMAER I ÅRHUS RECEPTION ADVOKATFIRMA I ÅRHUS VENTEVÆRELSE ADVOKATFIRMA I ÅRHUS FORDELINGSGANG ADVOKATFIRMA I ÅRHUS BIBLIOTEK ADVOKATFIRMA I ÅRHUS ADVOKATKONTOR

Læs mere

1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN

1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN 1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN RÅDHUSSTRÆDE 4 Forhuset blev opt for brygger Jens Arnth Møller i 1796 med kælder og tre etager. En senere ejer, Mads Laier, fik i 1937 ændret etagehøjden

Læs mere

Unik og tidsløs skabsserie med utallige kombinationsmuligheder,

Unik og tidsløs skabsserie med utallige kombinationsmuligheder, Bianca Bianca April 2010 Der tages forbehold for trykfejl samt udgåede modeller B305 Bianca Unik og tidsløs skabsserie med utallige kombinationsmuligheder, farver og et væld af spændende ILVA Ishøj Industridalen

Læs mere

Erhvervsindretning Individuel indretning tilpasset virksomhedens behov

Erhvervsindretning Individuel indretning tilpasset virksomhedens behov Erhvervsindretning Individuel indretning tilpasset virksomhedens behov Erhvervsindretning fra inderst til yderst Dokk16 er en kompetent og visionær medspiller, når det gælder indretning af jeres virksomhed.

Læs mere

Terrassetag Carport Solceller

Terrassetag Carport Solceller Terrassetag Carport Solceller 2 Arkitektur og egen grøn elproduktion Denne folder er tænkt som information og inspiration for den grønne projektmager, som ønsker sig en kombination af æstetik og vedvarende

Læs mere

Tyvstart foråret med friske boligfund

Tyvstart foråret med friske boligfund Tyvstart foråret med friske boligfund BOLIG & INTERIØR NYHEDER Søstrene Grene - Foråret 2014 Tag et kig i kataloget Forårsforvandlingen STARTER MED ET SOFABORD Med eksperimenterende materialevalg, farverige

Læs mere

st. kongensgade 69 forhuset 1264 københavn k, december 2011

st. kongensgade 69 forhuset 1264 københavn k, december 2011 st. kongensgade 69 forhuset 1264 københavn k, december 2011 y istandsat kontor til leje fra 157 m² 2.184 m². Kan lejes etagevis eller som et domicil med mulighed for butik. Se indretningsforslag. fred

Læs mere

Otterup Skole 2. Workshop 6 Juni. 2012 Oversigtskort.

Otterup Skole 2. Workshop 6 Juni. 2012 Oversigtskort. Otterup Skole 2. Workshop 6 Juni. 2012 Oversigtskort. Gråbrødre Arkitekter maa Ramvad Arkitekter Bygningsafsnit og udvidelser Otterupskole Farvemæssigt Tilbageblik! Eksisterende farver Male mere hvidt,

Læs mere

Folie monteret på glas / Nokia. Supergrafik

Folie monteret på glas / Nokia. Supergrafik Folie monteret på glas / Nokia. Supergrafik Print på specialfolier monteret på henholdsvis væg og gulv / Chr. Hansen og Kraks Forlag. Print på perforerede stålplader / Kastrup Station. Print på vægge og

Læs mere

Tre sprælske stilskift

Tre sprælske stilskift Hvis du vil gøre dit hjem mere personligt, skal der (måske) nogle dristige valg til. På de næste sider kan du se tre af boligstylist Maria Helgstrands projekter, hvor utraditionelle løsninger er i centrum.

Læs mere

Østergårds Allé - Hørning. Aarhus. CasaFutura.dk

Østergårds Allé - Hørning. Aarhus. CasaFutura.dk Østergårds Allé - Hørning Aarhus CasaFutura.dk Mennesker Arkitektur Design Casa Futura har siden 2004 udviklet, solgt og opført boliger i en tidssvarende arkitektur. Casa Futura er en familieejet virksomhed,

Læs mere

Tgp-Seas ApS udbyder huse til salg

Tgp-Seas ApS udbyder huse til salg Tgp-Seas ApS udbyder huse til salg www.vindebakke.dk Beskrivelse af område VINDE BAKKE Med udsigt over Skive by og det omkringliggende landskab udstykkes 1. etape af et nyt stort boligprojekt i Skive.

Læs mere

Rullegardiner. Stilrent med personligt præg

Rullegardiner. Stilrent med personligt præg Rullegardiner Stilrent med personligt præg Stramme og enkle udtryk til hele huset Rullegardinet er en klassiker, der aldrig går af mode. Og med god grund. De stramme, enkle linjer passer til ethvert hjem

Læs mere

Grafisk Design. Dansk Center For Organdonation

Grafisk Design. Dansk Center For Organdonation Grafisk Design Dansk Center For Redegørelsen Hvad går opgaven ud på? Denne opgave går ud på at få lavet et redesign af det logo, Dansk Center For fik fremstillet i 2008, af vores kommunikations afdeling.

Læs mere

Ringstedgade 10, 4700 Næstved tlf. 4061 7749 Email h@gro-maa.dk www.gro-maa.dk. Skitseforslag, til ny 1. sal Præstøvej

Ringstedgade 10, 4700 Næstved tlf. 4061 7749 Email h@gro-maa.dk www.gro-maa.dk. Skitseforslag, til ny 1. sal Præstøvej Skitseforslag, til ny 1. sal Præstøvej 143 i Næstved. Skitseforslag, til ny 1. sal Præstøvej 143 i Næstved. Skitseforslag, til ny indretning Naverland 34 i Glostrup Skitseforslag, til ny indretning Naverland

Læs mere

Om vi kan pakke dit tog ind i folie? Ja da. Du kan hente det i morgen til aften!

Om vi kan pakke dit tog ind i folie? Ja da. Du kan hente det i morgen til aften! A. B. C. A. Indpakning og dekorering af MY Tog B. Udvendig skiltning, Morsø Sparekasse Arena C. Labels på ark, Byggefirmaet Lund Om vi kan pakke dit tog ind i folie? Ja da. Du kan hente det i morgen til

Læs mere

Monteringsvejledning til Zoot scooteralarm

Monteringsvejledning til Zoot scooteralarm Monteringsvejledning til Zoot scooteralarm I denne vejledning vil vi gennemgå hvordan man installerer og afprøver Zootscooteralarmen med fjernstart. Monteringen er foregået på en PGO Black Magic. Du kan

Læs mere

Hvem? Hvad? HvOR? Helle Jensen, 47 år, ejer af et headhunterfirma og datingsitet myperfectmatch.dk. Lejelejlighed på 100 m². Centrum af København.

Hvem? Hvad? HvOR? Helle Jensen, 47 år, ejer af et headhunterfirma og datingsitet myperfectmatch.dk. Lejelejlighed på 100 m². Centrum af København. Opgradering på budget Det, der ville have skræmt de fleste væk hurtigere, end en hest kan rende, vækkede blot Helle Jensens appetit yderligere. For da hun så stuelejligheden i Københavns centrum, var hun

Læs mere

Visuel identitet for Bygningsstyrelsen

Visuel identitet for Bygningsstyrelsen 29. august 2012 Visuel identitet for Bygningsstyrelsen e Højformat uden foto/illustration 10 20 20 10 B: 0 x H: 500 cm (Vises i 1:20 ved print i A3) B: 170 cm 840 pt / Semibold 320-360 pt, Vi energirenoverer

Læs mere

USA New York, Columbus Circle, ER INDKØBT!

USA New York, Columbus Circle, ER INDKØBT! USA New York, Columbus Circle, ER INDKØBT! Ejendommen The Sheffield blev købt af en fremsynet projektudvikler der har valgt at inddrage de øverste 3 etager til fælles-områder. På etage 57, 58 og 59 er

Læs mere

IDRÆT KULTUR OG FRITID 2015. Brancheudstillingen. Tirsdag 19. maj 2015 kl. 10.00 til 16.00 Vingsted Hotel & Konferencecenter

IDRÆT KULTUR OG FRITID 2015. Brancheudstillingen. Tirsdag 19. maj 2015 kl. 10.00 til 16.00 Vingsted Hotel & Konferencecenter IDRÆT KULTUR OG FRITID 2015 Brancheudstillingen Tirsdag 19. maj 2015 kl. 10.00 til 16.00 Vingsted Hotel & Konferencecenter Danmarks unikke fagmesse Kom helt tæt på de ledende medarbejdere på idræts- og

Læs mere

Brug af møde og udstillingslokaler. på Humlebæk Bibliotek

Brug af møde og udstillingslokaler. på Humlebæk Bibliotek Brug af møde og udstillingslokaler på Humlebæk Bibliotek SALEN standardopstilling med 28 stole og 12 borde GRUPPERUM standardopstilling med 28 stole og 9 borde Mødelokaler Humlebæk Bibliotek har to mødelokaler,

Læs mere

Konkurrenceforslag Totalentreprise TAURUS. Nyt kreaturslagteri i Holsted

Konkurrenceforslag Totalentreprise TAURUS. Nyt kreaturslagteri i Holsted Konkurrenceforslag Totalentreprise TAURUS Nyt kreaturslagteri i Holsted Koncept Det arkitektoniske hovedgreb i bygningsanlægget er en adskillelse mellem produktion og infrastruktur. På 1. sal, over produktionen,

Læs mere

Beskrivelse af område

Beskrivelse af område www.vindebakke.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Beskrivelse af område 3 Brochure med lavenergiboliger 4 Beskrivelse af boliger 5 Boligtyper 6 Facader 8 Visualisering 9 Visualiseringer fra Designa

Læs mere

Kontor + kælder 367 m²

Kontor + kælder 367 m² - til leje... Kontor + kælder 367 m² Pakhusgården, Rugårdsvej 101 5000 Odense C Attraktiv domicilejendom med stor synlighed Meget attraktiv beliggenhed mod Rugårdsvej - et lejemål med sjæl og atmosfære

Læs mere

RUngsted UdenFor detaljer Pernille Vest Maja HaHne regild torben djenner 76 RUM

RUngsted UdenFor detaljer Pernille Vest Maja HaHne regild torben djenner 76 RUM BOLIG rungsted UDENFOR Huset er bygget i perioden 1925-26 og tegnet af den danske maler og arkitekt Georg Jacobsen til en tobaksgrosserer og opført i gule halve flensborgsten. Terrassen, der vender ud

Læs mere

Af Helen Wiggers. Foto Line Klein. Nr. 5 2012 BO BEDRE

Af Helen Wiggers. Foto Line Klein. Nr. 5 2012 BO BEDRE HUSET MEd Der stod 1922 på det smukke hus dåbsattest, og det var i ganske dårlig stand, da Camilla Miehe-Renard og Nicolai Gohs overtog det i 2008, så de endte med at totalrenovere det. Dette blev gjort

Læs mere

LK IHC Plejebolig. Velfærdsteknologi - en hjælp i dagligdagen

LK IHC Plejebolig. Velfærdsteknologi - en hjælp i dagligdagen LK IHC Plejebolig Velfærdsteknologi - en hjælp i dagligdagen LK IHC Plejebolig Intelligente installationer, der hjælper mennesker Mennesker er ikke ens. Vi er vidt forskellige, vi kan forskellige ting,

Læs mere

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS GODE RÅD TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI-UDSTILLING Dette er tips og tricks til, hvordan man helt enkelt kan lave

Læs mere

Haubjerg. IndretnIng. Tlf: 70 20 10 30 www.haubjerg.dk

Haubjerg. IndretnIng. Tlf: 70 20 10 30 www.haubjerg.dk Haubjerg IndretnIng Tlf: 70 20 10 30 www.haubjerg.dk 2 3 4 Delta bord med runde ben - Delta opbevaring Delta borde med rektangulære ben - Delta opbevaring 5 6 Delta bord med runde ben og rekvisitskuffe

Læs mere

Måtter med valgfrit design.

Måtter med valgfrit design. Måtter med valgfrit design. Mørke og ofte grå nuancer er glimrende om efteråret og om vinteren, hvor måtten belastes meget. Der er snavset udenfor, og vi trækker både sne, sjap og grus ind med fodtøjet.

Læs mere

Butik 350 m 2. OLAV de LINDE. - til leje... Totalrenoveret butik i den gamle chokoladefabrik. Elvirasminde, Klosterport 4 8000 Århus C

Butik 350 m 2. OLAV de LINDE. - til leje... Totalrenoveret butik i den gamle chokoladefabrik. Elvirasminde, Klosterport 4 8000 Århus C - til leje... Butik 350 m 2 Elvirasminde, Klosterport 4 8000 Århus C Totalrenoveret butik i den gamle chokoladefabrik Central beliggenhed i den ældre del af Århus midtby Ejendommen totalrenoveres med nye

Læs mere

Erhvervslejemål fra 600 m 2

Erhvervslejemål fra 600 m 2 Erhvervslejemål fra 600 m 2 1 Moderne og synligt 2 Beliggenhed: Rundforbivej 303 Den samlede ejendom på 6.107 m 2 består af 4 bygninger med tre etager, som danner et kvadrat og omkranser en velanlagt og

Læs mere

Greve Main 22 DK - 2670 Greve Tlf. 4340 4912 Fax. 4340 4963 www.sesam.as

Greve Main 22 DK - 2670 Greve Tlf. 4340 4912 Fax. 4340 4963 www.sesam.as Greve Main 22 DK - 2670 Greve Tlf. 4340 4912 Fax. 4340 4963 www.sesam.as INDHOLD 50 år med kvalitet og service 5 Blokvægge 7 Foldevægge 13 Systemvægge 19 Glasvægge 25 50 ÅR MED KVALITET OG SERVICE Sesam

Læs mere

DANISH RETRO. - en hyldest til de ukendte hænder

DANISH RETRO. - en hyldest til de ukendte hænder DANISH RETRO - en hyldest til de ukendte hænder OM DANISH RETRO DANISH RETRO en hyldest til de ukendte hænder er et dansk design-brand, som producerer og markedsfører retro-stole fra 1940 erne og 50

Læs mere

Programmering C Eksamensprojekt. Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen

Programmering C Eksamensprojekt. Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen Programmering C Eksamensprojekt Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen Indledning Analyse Læring er en svær størrelse. Der er hele tiden fokus fra politikerne på, hvordan de danske skoleelever kan

Læs mere

D ET GRØNNE SPISEKAMMER

D ET GRØNNE SPISEKAMMER D ET GRØNNE SPISEKAMMER SMAG PÅ ÅRHUS Festivallens mål om at gøre byens rum spiselige har vi omsat til et konkret rum. Vi ønsker med dette pavillionforslag at fejre og udvide horisonten for det spiselige

Læs mere

815 m 2 lager/produktion 215 m 2 kontorer Sag L3136-MB

815 m 2 lager/produktion 215 m 2 kontorer Sag L3136-MB 815 m 2 lager/produktion 215 m 2 kontorer Kuldyssen 15-17, Taastrup Side 2 af lejebeskrivelse for lokaler i Kuldyssen 15-17, Taastrup LAGER/PRODUKTIONSLOKALER MED KONTORER TIL LEJE i Kuldyssen 15-17, Taastrup

Læs mere

Bryllupsfoto. Foråret nærmer sig med hastige skridt. Mit bryllups gear: bryllupsfoto

Bryllupsfoto. Foråret nærmer sig med hastige skridt. Mit bryllups gear: bryllupsfoto Detaljebilleder er vigtige. Her er det gommens navn i ringen. Ringen var i dette tilfælde vigtig da brudens mor var guldsmed og havde lavet dem. Bryllupsfoto Tekst og fotos: Nicolai Brix Mit bryllups gear:

Læs mere

Forvandlet idrætshal i Vissenbjerg

Forvandlet idrætshal i Vissenbjerg Forvandlet idrætshal i Vissenbjerg 6 Nytænkning I En ny tilbygning og ny facade med store vinduespartier og stor indre gennemsigtighed har forvandlet Vissenbjerg Hallerne fra et mørkt og tillukket sted

Læs mere

Hvidovre Kommune. Udvidelse af kapacitet i Krogstenshaves produktionskøkken. Projektforslag

Hvidovre Kommune. Udvidelse af kapacitet i Krogstenshaves produktionskøkken. Projektforslag Udvidelse af kapacitet i Krogstenshaves produktionskøkken Dato : 24-11-2010 Revisionsdato : 07-12-2010 Sagsnr. : 102405 Projektleder : SH Udarbejdet af : SH/FL/KIKA/dtm Godkendt af : Teknikerbyen 34 2830

Læs mere

Al vores bordbelysning til køkken er designet med indbygget LED, der bruger op til 85% mindre energi og holder 20 gange længere end glødepærer.

Al vores bordbelysning til køkken er designet med indbygget LED, der bruger op til 85% mindre energi og holder 20 gange længere end glødepærer. 31_015 Produktguide Køkkenbelysning Arbejdet i køkkenet bliver nemmere, sjovere og mere sikkert, når du har et godt og ensartet lys på hele bordpladen. Monter skabsbelysning oven på vægskabene, så du kan

Læs mere

INDRETNINGSPROJEKTER - NORDEA LIV & PENSION

INDRETNINGSPROJEKTER - NORDEA LIV & PENSION INDRETNINGSPROJEKTER - NORDEA LIV & PENSION APOTEKET OG HOTELLET NORDEA LIV & PENSION - INDRETNING Indretningsplan Apoteket uden videoudstyr Rød montana reol - skadestuen Søjlen males på denne side lys

Læs mere

FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND

FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND Anlæg af bygning til forskningsenhed 19. januar 2007 Intentioner Plejecentret Sølund er beliggende mellem Sortedams Sø og Ryesgade 20 tæt på Rigshospitalet, Panuminstituttet

Læs mere

Y ELL O W G REN A D E

Y ELL O W G REN A D E YELLOW GRENADE OPGAVEN Nick Christiansen kontaktede mig på Facebook. Han havde set mit coverbillede, (ulven ses på modstående side) som jeg har tegnet i Illustrator. Han var helt vild med ulven, der udelukket

Læs mere

GÅGADE REGULATIV. Opdateret den 20. september 2010 FOR RIBES HOVEDGADE STRÆKNINGEN FRA TORVET TIL YDERMØLLEN

GÅGADE REGULATIV. Opdateret den 20. september 2010 FOR RIBES HOVEDGADE STRÆKNINGEN FRA TORVET TIL YDERMØLLEN GÅGADE REGULATIV Opdateret den 20. september 2010 FOR RIBES HOVEDGADE STRÆKNINGEN FRA TORVET TIL YDERMØLLEN Regulativets bestemmelser m.h.t. gadeinventarets omfang og udformning herunder parasoller, afskærmninger,

Læs mere

Unik central beliggenhed

Unik central beliggenhed Unik central beliggenhed Guldfarve: Pantone 871 - CMYK 20, 30, 60, 10 Rødt A: Pantone 187 - CMYK 0, 100, 100, 30 Guldfarve: Pantone 871 - CMYK 20, 30, 60, 10 Velkommen til Tivoli Congress Center Vi er

Læs mere

BOLIG GRÆKENLAND MELT BYHUS, HVOR FIRE DANSKE ARKITEKTER HAR SKABT EN UNIK FERIEBOLIG VED AT SKRÆLLE LAG EFTER

BOLIG GRÆKENLAND MELT BYHUS, HVOR FIRE DANSKE ARKITEKTER HAR SKABT EN UNIK FERIEBOLIG VED AT SKRÆLLE LAG EFTER BOLIG GRÆKENLAND AR KITEK TENS AF TRYK HØJLOFTEDE, KALKEDE RUM I DOUCE TONER. RÅ STENMURE, SORTMALEDE VÆGGE OG LOFTER OG ET LANGT KØKKENBORD OPHÆNGT I EN STÅLWIRE. PÅ DEN GRÆSKE Ø LESBOS LIGGER ET FANTASTISK

Læs mere

Lær med stil. Af Ulla Gammelgaard, lærer

Lær med stil. Af Ulla Gammelgaard, lærer Lær med stil Af Ulla Gammelgaard, lærer Jeg sidder aldrig ved skrivebordet mere. Hvis jeg gør andre ting samtidig, føler jeg mig mere tilpas og har mere lyst til at lave lektier. Jeg har det også bedst

Læs mere

Går du en tur gennem Fulham i den vestlige del af London, kan

Går du en tur gennem Fulham i den vestlige del af London, kan Et londonsk rækkehus fra victoriatiden er af en dansk familie blevet forvandlet til et moderne fremtidshjem. Trådløs overvågning, fladskærme i de fleste rum og fjernbetjente gaspejse er blot nogle af de

Læs mere

Installation af alarm på Lifan 250-4

Installation af alarm på Lifan 250-4 Installation af alarm på Lifan 250-4 Side 1 af 7 Jeg har købt en alarm på www.qlx.dk fra NIF Trading, som jeg er rigtig godt tilfreds med. Jeg gav 170 kr. for den + 20 kr. i forsendelse. Den er i god kvalitet

Læs mere

Styr PÅ det praktiske

Styr PÅ det praktiske Styr PÅ det praktiske OPBEVARING Sæt bøgerne til vægs, del opslagstavlen op, og gem rodet væg i lommer og kasser på hjul. Her kommer syv skarpe opbevaringsidéer samt en nem vejledning til, hvordan du fører

Læs mere

transport og opbevaring af bagage Finde vej og låse op Inventar og indretning Lyssætning og stemning Farver Formsprog varme én fokusskabende farve

transport og opbevaring af bagage Finde vej og låse op Inventar og indretning Lyssætning og stemning Farver Formsprog varme én fokusskabende farve HOTEL HJEMLIGHED Gruppe 1 Natalia Konopka, Majken Kirkegård Rasmussen, Marianne Langberg og Kamilla Lang Hermansen. Institut for Design. Arkitektskolen Aarhus. Januar 2007?!! transport og opbevaring af

Læs mere

Markante nyopførte lagerejendomme med administration ved afkørsel 58 Middelfart

Markante nyopførte lagerejendomme med administration ved afkørsel 58 Middelfart Markante nyopførte lagerejendomme med administration ved afkørsel 58 Middelfart Industribygninger med kombineret lager, administration og velfærdsområde. projektudvikling: arkitekt: ejendomsmægler: Industribygninger

Læs mere

Idéforslag til Kongsgaarden - Wonderland Design ApS - Hammer Odde 3-8210 Aarhus V - 30 70 30 84 - malou@wonderland-design.dk

Idéforslag til Kongsgaarden - Wonderland Design ApS - Hammer Odde 3-8210 Aarhus V - 30 70 30 84 - malou@wonderland-design.dk Tematiseret oplevelsesattraktion Julemandens Kongsgaard er en oplevelsesattraktion tematiseret i tråd med julens univers. Den indeholder museum, stor udendørs legeplads, indendørs legeland, arbejdende

Læs mere

Bølgerne brydes i Klitmøller

Bølgerne brydes i Klitmøller 6 Bølgerne brydes i Klitmøller Parforhold I Når to meget forskellige foreninger skal flytte sammen, skaber det somme tider udfordringer, der er svære at løse og kræver, at begge parter lytter nøje til

Læs mere

Lyst og lækkert kontor med forrygende udsigt og beliggenhed.

Lyst og lækkert kontor med forrygende udsigt og beliggenhed. Lyst og lækkert kontor med forrygende udsigt og beliggenhed. MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk Moderne og lyst kontor Hvis beliggenheden er vigtig, og hvis lys og

Læs mere

50 Boliger Georg Krügers Vej, Svejbæk

50 Boliger Georg Krügers Vej, Svejbæk Februar 2011 Beliggenhed Bebyggelsen er beliggende i den sydlige del af Silkeborg. Svejbæk er et særdeles attraktivt og naturskønt område med Gudenåen, søer samt store rekreative skovområder. Resenbro

Læs mere