A: Offentlig høring via Københavns Kommunes Bliv Hørt-portal fra d I alt indkom 210 høringssvar, som nedenfor kort opsummeres.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "A: Offentlig høring via Københavns Kommunes Bliv Hørt-portal fra d I alt indkom 210 høringssvar, som nedenfor kort opsummeres."

Transkript

1 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik BILAG 9 Bilag 9 Opsummering af offentlige høringssvar A-C samt forvaltningens kommentarer A: Offentlig høring via Københavns Kommunes Bliv Hørt-portal fra d I alt indkom 210 høringssvar, som nedenfor kort opsummeres. Udover at kommentere på de 4 løsningsforslag, argumenterede 12 høringssvar for at bussen skulle forblive i Rantzausgade i begge retninger mens 11 mente at bussen skulle helt ud af Rantzausgade Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Ruben Filskov Blandt de indkomne høringssvar er der en klar præference for løsning 4: Borups Plads. Blandt de indkomne svar var dog også et mindretal der peger på at kun løsning 1 og 2 bibeholder den eksisterende busbetjening i Rantzausgade. Størsteparten af høringssvarene blev afgivet af private, men en del blev afgivet af følgende institutioner, sammenslutninger og interesseorganisationer: Andelsboligforeningen A/B Hans Egede, Danske Døves Landsforening og Døveforeningen af 1866, Miljøpunkt Nørrebro, Forældrerådet for udflytterbørnehaven Troldehøj, daginstitutionen Martha Hjemmet, daginstitutionerne Prinsesse Thyras Børnehus samt Ryvang 1, daginstitutionen Stenurten, Ejerforeningen E/F Brohus. Disse ikke-private svar er samlet først i samlingen af høringssvar. Som det fremgår af nedenstående figurer var der blandt de indkomne høringssvar en klar præference for løsning 4: Borups Plads. Blandt de indkomne svar var dog også et mindretal der peger på at kun løsning 1 og 2 bibeholder den eksisterende busbetjening i Rantzausgade. Cykelprojekter Islands Brygge 37 Postboks København S Mobil EAN nummer

2 Primære argumenter for og imod de foreslåede ruter, i de indkomne høringssvar: 1. Brohusgade: Fortsat let adgang til bus for brugere i Rantzausgade Ensretning af Brohusgade vil give mindre fleksibelt trafikflow Mulig konflikt med cykler ved bus-sving ud på Rantzausgade Forringet fremkommelighed for anden trafik, inkl. cykler Gaden er for smal, der vil let opstå trafikpropper 2. Hans Egedes Gade: Fortsat let adgang til bus for brugere i Rantzausgade Gode oversigtsforhold Færre p-pladser skal fjernes end ved Brohusgade-løsningen Billigere end Brohusgade-løsningen Busser vil forringe gadens grønne rekreative miljø Øget luftforurening nær daginstitutionen Stenurten Forringet fremkommelighed for anden trafik, bl.a. dagrenovation og cykler 3. Jagtvej:(ikke realiserbar) Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer at denne løsning ikke er realiserbar grundet pladskrav til ombygning af krydset Ågade/Jagtvej. 4. Borups Plads: Dobbeltrettet bustrafik i Rantzausgade undgås, også igennem busslusen Tung (bus)trafik holdes på de større veje Mere trafiksikker for bløde trafikanter end løsning 1 og 2 Færrest p-pladser nedlægges i denne løsning Ingen argumenterer imod denne løsning Side 2 af 5

3 Teknik- og Miljøforvaltningens svar på de primære argumenter imod de viste løsninger: 1. Brohusgade: Ensretning af Brohusgade vil give mindre fleksibelt trafikflow Niras har vurderet at en ensrettet Brohusgade vil give et mindre fleksibelt trafikflow i kvarteret, samt sandsynligvis føre til en trafikal merbelastning af flere mindre sidegader, hvilket fremgår af bilag A, side 2 i høringsmaterialet. Forvaltningen erklærer sig enig i denne vurdering. Mulig konflikt med cykler ved bus-sving ud på Rantzausgade Forvaltningen er enig i at bus-sving fra Brohusgade til Rantzausgade kan skabe mindre konflikter, men da bussen har vigepligt for den store cykelstrøm på Rantzausgade, og har gode oversigtsforhold, vurderes det at svinget kan ske samtidig med at mulige konflikter undgås. Derudover er der foretaget testkørsler med busser i myldretiden, hvor udkørsel i det pågældende sving skete uden problemer. Da omlægning af busdrift til Brohusgade vil indebære en ensretning af gaden, vurderes den fremtidige trafikmængde at være uændret til let stigende og påvirkningen fra trafikstøj at være neutral. Det er også blevet vurderet at evt. gener for Brohusgades beboere, i form luftforurening, vil være på niveau med en reduktion af de samme gener for beboerne i Rantzausgade. Da der med Rantzausgades ensretning kommer til at køre færre busser fremover vil luftforureningen for de to gader, samlet set, være faldende. For at undgå det mest støjende og forurenende aspekt ved bustrafik, nemlig standsning og igangsætning ved stoppesteder, er Brohusgadeløsningen betinget af, at der ikke oprettes stoppesteder i gaden. Forringet fremkommelighed for anden trafik, inkl. cykler Forvaltningen er enig i at buskørsel via Brohusgade i visse tilfælde kan forringe fremkommeligheden for anden trafik, dog ikke for cyklister i retning mod Åboulevard, da løsningen er betinget af at der etableres modstrømscykelsti eller -bane i denne retning. Side 3 af 5

4 2. Hans Egedes Gade: Busser vil forringe gadens grønne rekreative miljø Forvaltningen er uenig i at buskørsel i Hans Egedes Gade vil forringe gadens rekreative kvaliteter i kraft af sin beliggenhed op ad den grønne cykelrute. Bussen er let synlig og vil køre i lav fart, i højre side af vejen, tættest på facaderne og længst fra det grønne areal. Det grønne areal er desuden adskilt fra vejbanen af en bred grusbelagt sti. Øgede gener pga støj- og luftforurening Det vurderes at busdrift i gaden ikke vil bevirke en så kraftig stigning i trafikmængderne at det vil føre til støjgener udover det acceptable. Evt. gener fra luftforurening, vurderes at være på niveau med en reduktion af de samme gener for beboerne i Rantzausgade. Da der med Rantzausgades ensretning kommer til at køre færre busser fremover vil luftforureningen for de to gader, samlet set, være faldende. Øget luftforurening nær daginstitutionen Stenurten Forvaltningen er enig i at, såfremt omlægningen og ensretningen af Rantzausgade fører til øget trafik i Hans Egedes Gade, kan der opstå et højere niveau af luftforurening. Da mængden af trafik i gaden, også efter omlægningen, vurderes til at være beskeden, vurderes et evt. stigende niveau i luftforurening at være indenfor det acceptable. Forringet fremkommelighed for anden trafik, bl.a. dagrenovation og cykler Da Hans Egedes Gade, også med busdrift, fortsat vil være dobbeltrettet og yderligere blive indrettet med henblik på buskørsel, vurderes evt. gener for den øvrige trafik at være beskedne og indenfor det acceptable. 3. Jagtvej: Jagtvej er allerede meget trafikalt belastet Forvaltningen er enig i at Jagtvej allerede er meget trafikalt belastet. Jagtvejsløsningen er dog af forvaltningen afvist som en mulig løsning pga. mangel på plads til at foretage højresving i krydset Ågade/Jagtvej. 4. Borups Plads: Ingen argumenterer imod denne løsning. Side 4 af 5

5 B. Høringssvar fra Nørrebro Lokaludvalg Nørrebro Lokaludvalg foretrækker løsning 4 ved omlægningen af bus 66 og 12 i Rantzausgade. Lokaludvalget skal også anbefale at der etableres et busstop ved Laurits Skaus Gade med løsning 4. Se originalt høringssvar i bilag 10. C. Høringssvar fra Områdefornyelsen Nørrebros styregruppe Styregruppen foretrækker løsning 4 og anbefaler at der etableres et nyt stoppested ved Åbuen/Laurids Skaus Gade. Se originalt høringssvar i bilag 10. Side 5 af 5

Hvad er Movias forsinkelser? Hvad er forsinkelserne på Brohusgade?

Hvad er Movias forsinkelser? Hvad er forsinkelserne på Brohusgade? KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Svar på spørgsmål stillet af Lars Weiss ifm. indstilling om Trafikplan Indre Nørrebro Hvad er Movias forsinkelser? Hvad er forsinkelserne på Brohusgade? Den 2. september 2015 mødtes

Læs mere

Notat om busundersøgelse ifbm. omdannelsen af Rantzausgade. Sagsnr

Notat om busundersøgelse ifbm. omdannelsen af Rantzausgade. Sagsnr KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen NOTAT Notat om busundersøgelse ifbm. omdannelsen af Rantzausgade 1. Introduktion Rantzausgade har i dag store udfordringer med trafiksikkerhed samtidig

Læs mere

06-10-2015. Bilag 2 Rantzausgade og Stengade, trafikskitse. Sagsnr. 2015-0228110

06-10-2015. Bilag 2 Rantzausgade og Stengade, trafikskitse. Sagsnr. 2015-0228110 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik BILAG 2 Bilag 2 Rantzausgade og Stengade, trafikskitse RANTZAUSGADE Rantzausgade er en central og travl handelsgade på Indre Nørrebro, der mellem

Læs mere

Dispositionsforslaget har været i høring hos Nørrebro Lokaludvalg, Movia, Hofor og politiet.

Dispositionsforslaget har været i høring hos Nørrebro Lokaludvalg, Movia, Hofor og politiet. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik BILAG 5 Bilag 5 Høringssvar Dispositionsforslaget har været i høring hos Nørrebro Lokaludvalg, Movia, Hofor og politiet. Høringssvarene fremgår

Læs mere

Bilag 5 - Opsamling af lokaludvalgenes høringssvar og forvaltningens kommentarer 26-04-2016

Bilag 5 - Opsamling af lokaludvalgenes høringssvar og forvaltningens kommentarer 26-04-2016 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Udførelse af anlæg Bilag 5 - Opsamling af lokaludvalgenes høringssvar og forvaltningens kommentarer 26-04-2016 2016-0052591 Amager Vest lokaludvalg

Læs mere

Bilag 2 - Beskrivelse af trafikforsøg i Vestergade og Studiestræde

Bilag 2 - Beskrivelse af trafikforsøg i Vestergade og Studiestræde KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Trafik NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Bilag 2 - Beskrivelse af trafikforsøg i Vestergade og Studiestræde Hvorfor trafikforsøg i Vestergade

Læs mere

Valby Lokaludvalgs og Københavns Ældreråds høringssvar og Teknik- og Miljøudvalgets kommentarer til høringssvar

Valby Lokaludvalgs og Københavns Ældreråds høringssvar og Teknik- og Miljøudvalgets kommentarer til høringssvar KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik BILAG 5 5. februar 2018 Valby Lokaludvalgs og Københavns Ældreråds høringssvar og Teknik- og Miljøudvalgets kommentarer til høringssvar Valby

Læs mere

TRAFIKPLAN INDRE NØRREBRO. Resumé - oktober 2018

TRAFIKPLAN INDRE NØRREBRO. Resumé - oktober 2018 TRAFIKPLAN INDRE NØRREBRO Resumé - oktober 08 INDHOLD BAGGRUND TRAFIKPLANEN KORT Dette resumé sammenfatter trafikplanens hovedgreb. Målet er at give overblik over trafikplanens indhold dd. inkl. justeringer

Læs mere

Trafikal vurdering Trafikplan for Indre Nørrebro" fordeling af fremtidig trafik herunder Wesselsgade

Trafikal vurdering Trafikplan for Indre Nørrebro fordeling af fremtidig trafik herunder Wesselsgade KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Trafikal vurdering Trafikplan for Indre Nørrebro" fordeling af fremtidig trafik herunder Wesselsgade

Læs mere

I bilaget vises en opgørelse af opbakningen til fem fælles gårdhaver.

I bilaget vises en opgørelse af opbakningen til fem fælles gårdhaver. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik Bilag 8 1010-01-2017 Sagsnr. 2017-0017263 Opbakningsundersøgelse I bilaget vises en opgørelse opbakningen til fem fælles gårdhaver. Forvaltningen

Læs mere

Linjeføringsalternativerne er følgende: Løsning 1: Via Åboulevard til Jagtvej. Løsning 2: Via Åboulevard til Brohusgade

Linjeføringsalternativerne er følgende: Løsning 1: Via Åboulevard til Jagtvej. Løsning 2: Via Åboulevard til Brohusgade Notat KØBENHAVNS KOMMUNE Rantzausgade Omlægning af buslinje 12 og 66 i forbindelse med ensretning af Rantzausgade 16. november 2016 Rev. 6. december 2016 Projekt nr. 223009 Dokument nr. 1222057034 Version

Læs mere

11. Anlæg af ændret indretning af Rantzausgade, Nørrebro ( )

11. Anlæg af ændret indretning af Rantzausgade, Nørrebro ( ) Københavns Kommune 11. Anlæg af ændret indretning af Rantzausgade, Nørrebro (2017-0056933) Bilag Bilag 1 - Oversigtskort Bilag 2 - Eksisterende forhold Bilag 3 - Dispositionforslag Bilag 4 - Forslag til

Læs mere

Bilag 10 Busundersøgelse, eksterne høringssvar i original. Sagsnr

Bilag 10 Busundersøgelse, eksterne høringssvar i original. Sagsnr KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik Bilag 10 Bilag 10 Busundersøgelse, eksterne høringssvar i original Forvaltningen har haft busundersøgelsen til ekstern høring hos Nørrebro Lokaludvalg

Læs mere

12. Trafikplan for Blågårdsgade- og Rantzausgadekvarteret ( )

12. Trafikplan for Blågårdsgade- og Rantzausgadekvarteret ( ) Københavns Kommune Page 1 of 6 12. Trafikplan for Blågårdsgade- og Rantzausgadekvarteret (2015-0228110) Bilag Bilag 1 - Trafikplan Bilag 2 - Rantzausgade og Stengade, trafikskitse Bilag 3 - Parkeringsredegørelse

Læs mere

Til Teknik- og Miljøudvalget (TMU) Sagsnr Dokumentnr

Til Teknik- og Miljøudvalget (TMU) Sagsnr Dokumentnr KØBENHAVNS KOUNE Teknik- og iljøforvaltningen Center for Trafik Bilag 4 NOTAT Til Teknik- og iljøudvalget (TU) 28-02-13 Sagsnr. 2013-5760 Jernbanegade muligheder for fremtidig udformning uden busser i

Læs mere

Lokaludvalget havde den 21. januar et borgermøde om sagen. Ca. 60 borgere deltog. En opsummering af synspunkterne:

Lokaludvalget havde den 21. januar et borgermøde om sagen. Ca. 60 borgere deltog. En opsummering af synspunkterne: Indre By Lokaludvalg Rådhusstræde 13 1466 København K indrebylokaludvalg@okf.kk.dk Tlf. 60 37 80 58 EAN nr. 5798009800077 Teknik- og Miljøforvaltningen Lokaludvalget er blevet bedt om et høringssvar vedrørende

Læs mere

Bornholms Regionskommune Campus Bornholm & Åvangsskolen Trafikal vurdering sammendrag og anbefaling

Bornholms Regionskommune Campus Bornholm & Åvangsskolen Trafikal vurdering sammendrag og anbefaling Campus Bornholm & Åvangsskolen Trafikal vurdering sammendrag og anbefaling NOTAT/Styregruppe November 2017 1 Baggrund De videregående uddannelser på Bornholm har hidtil været fordelt på flere adresser

Læs mere

Sager til beslutning. Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget godkender,

Sager til beslutning. Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget godkender, Bygge- og Teknikudvalget DAGSORDEN for ordinært møde onsdag den 4. december 2002 Sager til beslutning 13. Evaluering af de trafikale forhold på Indre Nørrebro BTU 594/2002 J.nr. 0616.0016/02 INDSTILLING

Læs mere

NLU vil anbefale en flytning af busgaden fra den nuværende placering ved Nørrebrohallen og op til højbanen ved Nørrebro Station.

NLU vil anbefale en flytning af busgaden fra den nuværende placering ved Nørrebrohallen og op til højbanen ved Nørrebro Station. Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Trafik Klaus Grimar klagri@tmf.kk.dk )' ##$$ % #&''$()# *+!"#,($- ##$$ Hørringssvar fra Nørrebro Lokaludvalg vedr. bussluse på den ydre det af Nørrebrogade NLU

Læs mere

Til Vejdirektoratet. Sagsnr Dokumentnr Høringssvar om Det Strategiske Vejnet

Til Vejdirektoratet. Sagsnr Dokumentnr Høringssvar om Det Strategiske Vejnet KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Trafik NOTAT Til Vejdirektoratet 12-03-2012 Sagsnr. 2012-35627 Høringssvar om Det Strategiske Vejnet På baggrund af det arbejde Trafikministeren

Læs mere

GULT: Dobbeltrettet cykelsti på sydsiden af Snoldelev Bygade fra T-kryds Snoldelev Bygade/Sandhøjsvej, over Salløvkrydset, og langs Salløvvej

GULT: Dobbeltrettet cykelsti på sydsiden af Snoldelev Bygade fra T-kryds Snoldelev Bygade/Sandhøjsvej, over Salløvkrydset, og langs Salløvvej GULT: Dobbeltrettet cykelsti på sydsiden af Snoldelev Bygade fra T-kryds Snoldelev Bygade/Sandhøjsvej, over Salløvkrydset, og langs Salløvvej (sydsiden, væk fra Erhvervsparken og Danish Agro). Effekt:

Læs mere

1. Indledning Beskrivelse af løsningsforslag Vejens indretning Indretning af signalanlæg... 3

1. Indledning Beskrivelse af løsningsforslag Vejens indretning Indretning af signalanlæg... 3 NOTAT Projekt Vendt ensretning på Kronprinsessegade Kunde Københavns Kommune Notat nr. 001 Dato 2017-03-24 Tidspunkt - Til Fra Henning Munke Hansen Lars Jørgensen/Jesper Larsen 1. Indledning... 2 2. Beskrivelse

Læs mere

Hvidbog. 1. offentlige høring VVM-redegørelse for ny IKEA ved Kalvebod Brygge. november 2015 BILAG 3

Hvidbog. 1. offentlige høring VVM-redegørelse for ny IKEA ved Kalvebod Brygge. november 2015 BILAG 3 BILAG 3 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Hvidbog 1. offentlige høring VVM-redegørelse for ny IKEA ved Kalvebod Brygge november 2015 Center for Miljøbeskyttelse Njalsgade

Læs mere

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen VIA TRAFIK København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen UDKAST Oktober 2004 2 Indhold Indledning 2 Biltrafik 4 Parkering 5 Let trafik 6 Beplantning 7 Trafiksaneringsplan

Læs mere

Den 4. januar 2017 udsatte forvaltningen lokaludvalgets svarfrist til efter lokaludvalgets møde de 12. januar Det takker vi for!!.

Den 4. januar 2017 udsatte forvaltningen lokaludvalgets svarfrist til efter lokaludvalgets møde de 12. januar Det takker vi for!!. Indre By Lokaludvalg Rådhusstræde 13 1466 København K indrebylokaludvalg@okf.kk.dk Tlf. 60 37 80 58 EAN nr. 5798009800077 Teknik- og Miljøforvaltningen Teknik- og Miljøforvaltningen har den 20. december

Læs mere

Dato Dok.nr Sagsnr. 18/107

Dato Dok.nr Sagsnr. 18/107 Dato 05.03.2018 Dok.nr. 24671-18 Sagsnr. 18/107 Ref. SLYN Resumé af indkomne bemærkninger til indkaldelse af idéer og forslag i forbindelse med planlægning for detailhandel i Ølgod samt udkast til Byrådets

Læs mere

NIELS TØRSLØV, KØBENHAVNS KOMMUNE STRØGGADER I KØBENHAVNS KOMMUNE

NIELS TØRSLØV, KØBENHAVNS KOMMUNE STRØGGADER I KØBENHAVNS KOMMUNE NIELS TØRSLØV, KØBENHAVNS KOMMUNE STRØGGADER I KØBENHAVNS KOMMUNE INDHOLD 1. Trafikmålsætninger i Københavns Kommune 2. Trafikplanlægning og strøggader 3. Et strategisk vejnet med forskellige definitioner

Læs mere

Forvaltningens bemærkninger til høringssvar. Sagsnr

Forvaltningens bemærkninger til høringssvar. Sagsnr KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik BILAG 5 Forvaltningens bemærkninger til høringssvar Nedenfor kommenteres høringssvarene for hver karré. Høringssvarerne er inddelt i de tematikker,

Læs mere

Bilag 5 vurdering af bemærkninger fra Nørrebro Lokaludvalg til Nørrebrogade etape 2.

Bilag 5 vurdering af bemærkninger fra Nørrebro Lokaludvalg til Nørrebrogade etape 2. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Anlæg NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget. Bilag 5 vurdering af bemærkninger fra Nørrebro Lokaludvalg til Nørrebrogade etape 2. I forbindelse

Læs mere

Der er modstand mod projektet fra ejeren af Nørre Farimagsgade og én beboer pga. nedlæggelse af fire private parkeringspladser.

Der er modstand mod projektet fra ejeren af Nørre Farimagsgade og én beboer pga. nedlæggelse af fire private parkeringspladser. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik BILAG 9 Undersøgelse af opbakning til gårdhaveprojekterne I bilaget vises en opgørelse af opbakningen i fire karréer. Der er blevet gennemført

Læs mere

Bilag 5, forvaltningens kommentarer til Indre By Lokaludvalgs høringssvar.

Bilag 5, forvaltningens kommentarer til Indre By Lokaludvalgs høringssvar. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Anlæg 27-07-2015 Bilag 5, forvaltningens kommentarer til Indre By Lokaludvalgs høringssvar. Teknik- og Miljøforvaltningen har bedt Indre By Lokaludvalg

Læs mere

Til Teknik- og Miljøudvalget. Sagsnr Dokumentnr Bedre Fremkommelighed København - prioriteret anbefaling

Til Teknik- og Miljøudvalget. Sagsnr Dokumentnr Bedre Fremkommelighed København - prioriteret anbefaling KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Trafik NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Bedre Fremkommelighed København - prioriteret anbefaling Projektgruppen har i samarbejde med COWI udvalgt

Læs mere

Bilag 7: Trafiknotat vedrørende trafikal vurdering af åbning af Edith Rodes Vej for biltrafik

Bilag 7: Trafiknotat vedrørende trafikal vurdering af åbning af Edith Rodes Vej for biltrafik KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Udførelse af Anlæg NOTAT 09-06-2015 Bilag 7: Trafiknotat vedrørende trafikal vurdering af åbning af for biltrafik Baggrund På Borgerrepræsentationens

Læs mere

Høringsnotat for høring af Agenda 21-strategi Bæredygtige sammenhænge

Høringsnotat for høring af Agenda 21-strategi Bæredygtige sammenhænge KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen NOTAT Bilag 2: Høringsnotat for høring af Agenda 21-strategi 2016-2019 Bæredygtige sammenhænge Indledning Agenda 21-strategien Bæredygtige sammenhænge har

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget. Sagsnr Dokumentnr

Teknik- og Miljøudvalget. Sagsnr Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Teknik- og Miljøudvalget Orientering vedr. midtvejsevaluering af trafikforsøget i Guldbergsgade/Møllegade Teknik- og Miljøforvaltningen

Læs mere

NØRREBROGADE. - Høringsmateriale om placering af en busgade på den ydre del af Nørrebrogade Fra d. 31. januar til d. 13.

NØRREBROGADE. - Høringsmateriale om placering af en busgade på den ydre del af Nørrebrogade Fra d. 31. januar til d. 13. NØRREBROGADE - Høringsmateriale om placering af en busgade på den ydre del af Fra d. 31. januar til d. 13. marts 2011 Høring om placering af en busgade på den ydre del af fra mandag den 31. januar til

Læs mere

Høring af skitseforslag for Værnedamsvej fandt sted i perioden den 3. august 2015 til den 11. september 2015.

Høring af skitseforslag for Værnedamsvej fandt sted i perioden den 3. august 2015 til den 11. september 2015. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Anlæg NOTAT Bilag 5 Høringssvar, opsamling Høring af skitseforslag for Værnedamsvej fandt sted i perioden den 3. august 2015 til den 11. september

Læs mere

Bilag: Forslag til busomlægninger, stoppestedsoprettelser og stoppestedsflytninger

Bilag: Forslag til busomlægninger, stoppestedsoprettelser og stoppestedsflytninger KØBENHAVNS KOMMUNE forvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Bilag: Forslag til busomlægninger, stoppestedsoprettelser og stoppestedsflytninger Dette bilag beskriver forslagene til busomlægninger, stoppestedsoprettelser

Læs mere

Midlertidige fremkommelighedstiltag for busser på letbanestrækningen

Midlertidige fremkommelighedstiltag for busser på letbanestrækningen By- og Kulturforvaltningen Midlertidige fremkommelighedstiltag for busser på letbanestrækningen Byudvikling Byrum og Mobilitet By- og Kulturudvalget har på udvalgsmøde 12. januar 2016 bedt By- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Oversigt over interessenter, dialogform, kommentarer til projektet og resultat af dialogen er angivet i skema nedenfor.

Oversigt over interessenter, dialogform, kommentarer til projektet og resultat af dialogen er angivet i skema nedenfor. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Udførelse af Anlæg Bilag 6 Opsamling på høring og dialog Forvaltningen har i opstarts- og dispositionsforslagsfasen været i dialog med lokale

Læs mere

Opsamling på dialogproces Generelt har holdningen til den nye cykel- og gangbro ved Vester Voldgade været positiv.

Opsamling på dialogproces Generelt har holdningen til den nye cykel- og gangbro ved Vester Voldgade været positiv. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 4 Oversigt og opsamling på dialogprocessen Borgere, interessenter og andre interesserede er løbende blevet inddraget i dialog om

Læs mere

Baggrund Siden 2001 har en række bilister hjulpet Københavns Kommune med at måle trængslen ved at have en GPS-enhed installeret i bilen.

Baggrund Siden 2001 har en række bilister hjulpet Københavns Kommune med at måle trængslen ved at have en GPS-enhed installeret i bilen. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Trafik Til TMU og ØU NOTAT 22-09-2011 Trængselsindeks for perioden 2001-2010 Baggrund Siden 2001 har en række bilister hjulpet Københavns Kommune

Læs mere

Bilag 4. Notat om henvendelser modtaget i høringsperioden. Der er modtaget 11 henvendelser, jf. bilag 3 Henvendelser modtaget i høringsperioden.

Bilag 4. Notat om henvendelser modtaget i høringsperioden. Der er modtaget 11 henvendelser, jf. bilag 3 Henvendelser modtaget i høringsperioden. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT 02-10-2017 Bilag 4. Notat om henvendelser modtaget i høringsperioden Der er modtaget 11 henvendelser, jf. bilag 3 Henvendelser modtaget

Læs mere

Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape

Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape Vejdirektoratet Vejplan- og miljøafdelingen Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape Placering af motorvejen Motorvejen går tværs igennem vores lokalområde

Læs mere

Fremkommelighed i Amager Vest

Fremkommelighed i Amager Vest Fremkommelighed i Amager Vest I forbindelse med et projekt om fremkommelighed vil Amager Vest Lokaludvalg Miljøpunkt Amager gerne høre hvordan du oplever fremkommeligheden i din dagligdag i Amager Vest.

Læs mere

Notat fra borgermøde om forslag til lokalplan Faste Batteri II, torsdag den 28. oktober 2010 kl. 19-21.

Notat fra borgermøde om forslag til lokalplan Faste Batteri II, torsdag den 28. oktober 2010 kl. 19-21. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for NOTAT Bilag 3 Notat fra borgermøde om forslag til lokalplan Faste Batteri II, torsdag den 28. oktober 2010 kl. 19-21. 06-12-2010 Sagsnr. 2010-25364

Læs mere

Notat. Modtager: MBU, ØU, KB. Trafikbestilling - Løsningsforslag til busbetjening af sundhedshuset

Notat. Modtager: MBU, ØU, KB. Trafikbestilling - Løsningsforslag til busbetjening af sundhedshuset Notat Modtager: MBU, ØU, KB Trafikbestilling - Løsningsforslag til busbetjening af sundhedshuset Baggrund I dagsordenspunkt om trafikbestilling 2017 indstiller forvaltningen, at der indgås aftale med Movia

Læs mere

Københavns Kommune RANTZAUSGADE Etablering af nyt busstoppested langs Åboulevard. 34 syd for Rantzausgade og Åboulevard 60 v. HC Ørstedsvej.

Københavns Kommune RANTZAUSGADE Etablering af nyt busstoppested langs Åboulevard. 34 syd for Rantzausgade og Åboulevard 60 v. HC Ørstedsvej. Notat Københavns Kommune RANTZAUSGADE Etablering af nyt busstoppested langs Åboulevard 14. december 2016 Rev. 21. december 2016 Projekt nr. 223009 Dokument nr. 1222302183 Version 1 Udarbejdet af ACH/SIV/SLU

Læs mere

at projektet i højere grad skal se på helheden i bybilledet frem for at indpasse parkering til en maksimal udnyttelse af vejarealet.

at projektet i højere grad skal se på helheden i bybilledet frem for at indpasse parkering til en maksimal udnyttelse af vejarealet. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT 21-04-2014 Sagsnr. 2014-0081941 Bilag 1: Opsamling af høringssvar Teknik- og Miljøforvaltningen har i perioden 16. december 2013 14. februar

Læs mere

Opsummering fra workshop om Brinken - Kystvejen i Stevns Kommune

Opsummering fra workshop om Brinken - Kystvejen i Stevns Kommune STEVNS KOMMUNE Opsummering fra workshop om Brinken - Kystvejen i Stevns Kommune ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk WORKSHOP AFHOLDT 8.

Læs mere

Fastsættelse af parkeringsdækning samt af- og påsætning for biler

Fastsættelse af parkeringsdækning samt af- og påsætning for biler NOTAT Bilag 5 11. januar 2018 Sagsnr. 2017-0304651 Fastsættelse af parkeringsdækning samt af- og påsætning for biler Kommuneplan 2015 Parkeringsdækningen for skoler fastlægges i lokalplaner efter Kommuneplan

Læs mere

Bilag 1: Introduktion til Optimeringsplan KBH Cykelby 2025

Bilag 1: Introduktion til Optimeringsplan KBH Cykelby 2025 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling Bilag 1: Introduktion til Optimeringsplan KBH Cykelby 2025 Optimeringsplanen består af 6 rapporter, som udgør selve optimeringsplanen, med

Læs mere

Bispebjerg Lokaludvalg kan acceptere scenarie K men mener, at der skal skaffes flere midler.

Bispebjerg Lokaludvalg kan acceptere scenarie K men mener, at der skal skaffes flere midler. Bilag 5 01148 Nordvestpassagen - Notat om høringssvar Scenarie J og K har været i høring hos Bispebjerg Lokaludvalg, Nørrebro Lokaludvalg, Dansk Handicap Forbund og Københavns Politi(bilag A og bilag B).

Læs mere

Teknik- og Miljøforvaltningen har med svarfrist d. 16. juni 2014 bedt Indre By Lokaludvalg om et høringssvar angående trafikforsøget i Nørre Kvarter.

Teknik- og Miljøforvaltningen har med svarfrist d. 16. juni 2014 bedt Indre By Lokaludvalg om et høringssvar angående trafikforsøget i Nørre Kvarter. Indre By Lokaludvalg Rådhusstræde 13 1466 København K indrebylokaludvalg@okf.kk.dk Tlf. 60 37 80 58 EAN nr. 5798009800077 Teknik- og Miljøforvaltningen Teknik- og Miljøforvaltningen har med svarfrist d.

Læs mere

Projektforslaget er præsenteret for Østerbro Lokaludvalg på deres møde 16. august 2017.

Projektforslaget er præsenteret for Østerbro Lokaludvalg på deres møde 16. august 2017. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Udførelse af Anlæg Bilag 6 19-09-2017 Bilag 6. Høring af Østerbro Lokaludvalg Projektforslaget er præsenteret for Østerbro Lokaludvalg på deres

Læs mere

Forsøget Information om trafikforsøg i Guldbergsgade/ Møllegade

Forsøget Information om trafikforsøg i Guldbergsgade/ Møllegade Forsøget Information om trafikforsøg i Guldbergsgade/ Møllegade INDHOLD Indhold 1. Baggrund for forsøget Eksisterende ruter i området Baggrund trafiktællinger 2. Forsøget Overordnet: Formål, forventede

Læs mere

Indre By Lokaludvalgs overordnede kommentarer Københavns blå og grønne områder må ikke betragtes som potentielle byggegrunde.

Indre By Lokaludvalgs overordnede kommentarer Københavns blå og grønne områder må ikke betragtes som potentielle byggegrunde. Indre By Lokaludvalg Rådhusstræde 13 1466 København K indrebylokaludvalg@okf.kk.dk Tlf. 60 37 80 58 EAN nr. 5798009800077 Teknik- og Miljøforvaltningen Teknik- og Miljøforvaltningen har sendt lokalplanforslaget

Læs mere

Beretning for 2016/2017

Beretning for 2016/2017 Beretning for 2016/2017 Velkommen Velkommen til årsmødet i Bryggens Borgerforening. Bryggens Borgerforening omfatter beboerne på Islands Brygge mellem Amager Boulevard i nord, Sjællandsbroen / Vejlands

Læs mere

Oversigt over høringssvar samt forvaltningens kommentarer Forvaltningens kommentarer omhandler udelukkende Busplan Flintholm.

Oversigt over høringssvar samt forvaltningens kommentarer Forvaltningens kommentarer omhandler udelukkende Busplan Flintholm. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling Oversigt over høringssvar samt forvaltningens kommentarer Forvaltningens kommentarer omhandler udelukkende Busplan Flintholm. NOTAT 12-08-2011

Læs mere

Fodgængerfeltet ved Majsevej anvendes som skolevej for et større boligområde mm. Vigtigt at kunne anbefale skoleruter som er sikret bedst muligt.

Fodgængerfeltet ved Majsevej anvendes som skolevej for et større boligområde mm. Vigtigt at kunne anbefale skoleruter som er sikret bedst muligt. Øster Snede Elevtal: ca. 175. Klassetrin: 0. til 6. Der er lavet registreringer 6 steder ved gennemførte besigtigelse. Se mere i Trafiksikkerhedsplan 2013 17. Mangler fortov til skoleelever fra Kragelund.

Læs mere

Gennemgang af forskellige opgørelsesmetoder vedrørende opbakning til fælles gårdhaver

Gennemgang af forskellige opgørelsesmetoder vedrørende opbakning til fælles gårdhaver KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik Bilag 3 10-04-2015 Gennemgang af forskellige opgørelsesmetoder vedrørende opbakning til fælles gårdhaver Forvaltningen har undersøgt, hvilke

Læs mere

Brådalvej. Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse. Trafiksikkerhedsrevision Trin 1. google

Brådalvej. Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse. Trafiksikkerhedsrevision Trin 1. google Brådalvej Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse Trafiksikkerhedsrevision Trin 1 google Udarbejdet af: Gunvor Winther Dato: 19.02.2014 Version: 01 Projekt nr.: 6011-006 MOE A/S Åboulevarden 22 DK-8000 Aarhus

Læs mere

Bilag 2: Beslutningsoplæg om justering af parkeringstakster, pris på beboerlicenser samt rød betalingszones grænse

Bilag 2: Beslutningsoplæg om justering af parkeringstakster, pris på beboerlicenser samt rød betalingszones grænse KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse BILAG 2 Bilag 2: Beslutningsoplæg om justering af parkeringstakster, pris på beboerlicenser samt rød betalingszones grænse Dette notat

Læs mere

BILAG 1 - PROJEKTBESKRIVELSE. Trafikstyrelsen Gammel Mønt 4 1117 København K. Mrk. Fremkommelighedspuljen. Natur, Miljø og Trafik Trafik og Anlæg

BILAG 1 - PROJEKTBESKRIVELSE. Trafikstyrelsen Gammel Mønt 4 1117 København K. Mrk. Fremkommelighedspuljen. Natur, Miljø og Trafik Trafik og Anlæg BILAG 1 - PROJEKTBESKRIVELSE Trafikstyrelsen Gammel Mønt 4 1117 København K Mrk. Fremkommelighedspuljen By- og Kulturforvaltningen Natur, Miljø og Trafik Trafik og Anlæg Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks

Læs mere

TM35 Begrønning flere træer i København

TM35 Begrønning flere træer i København Teknik- og Miljøforvaltningen BUDGETNOTAT TM35 Begrønning flere træer i København 24-03-2014 Sagsbehandler Peter Andreasen Eksekveringsparat? Udvalgsbehandlet Kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling

Læs mere

FORSØG MED HØJRE- SVING FOR RØDT FOR CYKLISTER

FORSØG MED HØJRE- SVING FOR RØDT FOR CYKLISTER FORSØG MED HØJRE- SVING FOR RØDT FOR CYKLISTER HØJRESVING FOR RØDT - HVORFOR? Transportministeriet arbejder med at formulere en ny national cykelstrategi. Visionen er, at hele Danmark skal op på cyklen.

Læs mere

Bilag 2: Beskrivelse af projekter. Sagsnr Dokumentnr. Sagsbehandler Casper Pedersen

Bilag 2: Beskrivelse af projekter. Sagsnr Dokumentnr. Sagsbehandler Casper Pedersen KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer NOTAT Bilag 2: Beskrivelse af projekter Foreslået disponering Udskiftning af gadebelysning (55,0 mio. kr.) - lovpligtig udskiftning

Læs mere

Fastsættelse af parkeringsdækning for biler i forslag til lokalplan for Femøren St.

Fastsættelse af parkeringsdækning for biler i forslag til lokalplan for Femøren St. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT 6. april 2018 Bilag 5 - Parkeringsnotat Fastsættelse af parkeringsdækning for biler i forslag til lokalplan for Femøren St. I det

Læs mere

Til Teknik- og Miljøudvalget Til Økonomiudvalget. Sagsnr Dokumentnr

Til Teknik- og Miljøudvalget Til Økonomiudvalget. Sagsnr Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Til Økonomiudvalget Holdepladser for turistbusser i det centrale København I Budget 2017 (H15) fremgår at terrorsikringen

Læs mere

Fredeliggørelse af Østerbrogade. 1. Indledning. 2. Nuværende forhold

Fredeliggørelse af Østerbrogade. 1. Indledning. 2. Nuværende forhold Østerbro Lokaludvalg Teknik & Miljø Randersgade 35, parterre 2100 København Ø Att.: Linda Christensen Fredeliggørelse af Østerbrogade 1. Indledning Østerbro Lokaludvalg har på møde den 6.10.2010 anmodet

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formanden på nævnets vegne, jf. 8 i lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Afgørelsen er truffet af formanden på nævnets vegne, jf. 8 i lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet. 26. juli 2018 Sagsnr.: NMK-41-00403 KlageID: 89844 TBS AFGØRELSE FRA MILJØ- OG FØDEVAREKLAGENÆVNET OPHÆVELSE af screeningsafgørelse om ikke at udarbejde en miljøvurdering for trafikplan i Københavns Kommune

Læs mere

Nørrebro Lokaludvalg ønsker en mere vidtgående trafikal analyse før de kan prioriterer mellem scenarie 2 model A eller A+B.

Nørrebro Lokaludvalg ønsker en mere vidtgående trafikal analyse før de kan prioriterer mellem scenarie 2 model A eller A+B. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Trafik NOTAT Til Teknik - og Miljøudvalget af indkomne høringssvar vedr. høring om placering af busgade på den ydre del af Nørrebrogade. I perioden

Læs mere

file:///c:/adlib%20express/work/ t / t / _525...

file:///c:/adlib%20express/work/ t / t / _525... file:///c:/adlib%20express/work/20190314t133215.718/20190314t133215.898/6863689_525... Page 2 of 2 14-03-2019 Fra: 3 - Fællespostkasse Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune Sendt: 2. januar 2019 08:01

Læs mere

Bilag 1: Fordele og ulemper ved en bussluse på Hejnstrupvej

Bilag 1: Fordele og ulemper ved en bussluse på Hejnstrupvej Veje og Grønne Områder Sagsnr. 265418 Brevid. 2072288 Ref. MOCH Dir. tlf. 4631 3722 Mortenhc@roskilde.dk Veje og Grønne Områder Sagsnr. 265418 Brevid. 2072288 Ref. MOCH Dir. tlf. 4631 3722 Mortenhc@roskilde.dk

Læs mere

Bilag 4 - Kommentarer til Opsummering af Foranalysen (bilag 3) fra Valby Lokaludvalg og de berørte grundejere

Bilag 4 - Kommentarer til Opsummering af Foranalysen (bilag 3) fra Valby Lokaludvalg og de berørte grundejere KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik BILAG 4 16. april 2018 Bilag 4 - Kommentarer til Opsummering af Foranalysen (bilag 3) fra Valby Lokaludvalg og de berørte grundejere Tirsdag

Læs mere

høringssvar Til Snorresgade forslag til tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 205

høringssvar Til Snorresgade forslag til tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 205 Bilag 3 høringssvar Til Snorresgade forslag til tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 205 Offentlig høringsperiode fra den 2. maj til den 30. juni 2017 Høringssvar Besvarelser indkommet på anden vis... nr. 10-9

Læs mere

Input til Budget 2019

Input til Budget 2019 Input til Budget 2019 Udvikling af Nørrebro Stationsområde Nørrebro Station bliver ét af de største trafikknudepunkter i Hovedstadsområdet, når Metro Cityringen åbner i 2019. Byrummene omkring stationen

Læs mere

1. emne omhandler følgende: Er lokalplan 2-448 for Gerthasminde overholdt? Vi får vel besked om evt. ekspropriationer og lokalplanen skal vel ændres?

1. emne omhandler følgende: Er lokalplan 2-448 for Gerthasminde overholdt? Vi får vel besked om evt. ekspropriationer og lokalplanen skal vel ændres? Sven Erik Sørensen Gerthasminde 48 5000 Odense C By- og Kulturforvaltningen Natur, Miljø og Trafik Trafik og Anlæg Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks 740 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 65512787 Fax

Læs mere

6. Mail af 24. marts 2014 fra Pladsforeningen Vej 10, Bådehavnsgade

6. Mail af 24. marts 2014 fra Pladsforeningen Vej 10, Bådehavnsgade KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Byplanlægning NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Henvendelser modtaget i forbindelse med naboorientering om dispensation til opførelse af Sydhavn

Læs mere

Trafikplan for Brinken Kystvejen. Workshop 27. oktober 2015. Henrik Grell og Lárus Ágústsson 11-11-2015 TRAFIKPLAN KYSTVEJEN - BRINKEN - WORKSHOP

Trafikplan for Brinken Kystvejen. Workshop 27. oktober 2015. Henrik Grell og Lárus Ágústsson 11-11-2015 TRAFIKPLAN KYSTVEJEN - BRINKEN - WORKSHOP Trafikplan for Brinken Kystvejen Workshop 27. oktober 2015 Henrik Grell og Lárus Ágústsson 1 Dagsorden Tid Indhold 18:30 18:45 Velkomst ved Stevns Kommune og introduktion til workshop ved COWI 18:45 19:10

Læs mere

TRAFIKVURDERING AF NYT BOLIGOMRÅDE I ALKEN INDHOLD. 1 Baggrund 2. 2 Beskrivelse Eksisterende forhold Fremtidige forhold 3

TRAFIKVURDERING AF NYT BOLIGOMRÅDE I ALKEN INDHOLD. 1 Baggrund 2. 2 Beskrivelse Eksisterende forhold Fremtidige forhold 3 ELLA THOR EJENDOMME APS. TRAFIKVURDERING AF NYT BOLIGOMRÅDE I ALKEN ADRESSE COWI A/S Stormgade 2 6700 Esbjerg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 2 2 Beskrivelse 2 2.1

Læs mere

8. februar Sagsnr Dokumentnr Udkast til høringssvar vedr. Bynet 2019

8. februar Sagsnr Dokumentnr Udkast til høringssvar vedr. Bynet 2019 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Sekretariatet for Valby Lokaludvalg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Udkast til

Læs mere

HENVENDELSER MODTAGET I HØRINGSPERIODEN

HENVENDELSER MODTAGET I HØRINGSPERIODEN HENVENDELSER MODTAGET I HØRINGSPERIODEN Til Toftebakkevej forslag tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 168 Offentlig høringsperiode fra den 21. marts til den 18. april 2018 Bilag 3C Høringssvar Besvarelser indkommet

Læs mere

23. juni 2011. Sagsnr. 2011-51278. Intern høring vedrørende udarbejdelse af lokalplantillæg nr. 5 til lokalplan nr.

23. juni 2011. Sagsnr. 2011-51278. Intern høring vedrørende udarbejdelse af lokalplantillæg nr. 5 til lokalplan nr. 23. juni 2011 Intern høring vedrørende udarbejdelse af lokalplantillæg nr. 5 til lokalplan nr. 301 Ørestad Nord Introduktion og formål Denne høring omhandler et projekt for en rækkehusbebyggelse i Ørestad

Læs mere

Ændringerne medfører ikke krav om supplerende høring. Metroselskabet henvendelse nr. 9 Metroselskabet har ingen bemærkninger til lokalplanforslaget.

Ændringerne medfører ikke krav om supplerende høring. Metroselskabet henvendelse nr. 9 Metroselskabet har ingen bemærkninger til lokalplanforslaget. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT 15. juni 2018 Bilag 5 Notat om henvendelser modtaget i høringsperioden Der er modtaget 24 henvendelser, jf. bilag 4. På baggrund af

Læs mere

Opsamling på workshop for lokaludvalgene om

Opsamling på workshop for lokaludvalgene om KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Til Lokaludvalgene Opsamling på workshop for lokaludvalgene om Cykelstiplan 2017-2025 Afholdt mandag den 5. september 2016 fra kl.

Læs mere

Vedr. Cykelstier på Aldershvilevej jf. brev af 29.juni 2016 samt 15.september 2016 fra Gladsaxe Kommune:

Vedr. Cykelstier på Aldershvilevej jf. brev af 29.juni 2016 samt 15.september 2016 fra Gladsaxe Kommune: Til Trafik- og Teknikudvalget Gladsaxe Kommune Rådhus Alle 7 2860 Søborg Fra Beboerne i Ejendommen Aldershvilevej 110A 122, Matrikel 8n 2880 Bagsværd d. 9.juli 2016 + d.26.september 2016 Vedr. Cykelstier

Læs mere

Baggrund for forvaltningens anbefaling af en ændret implementeringsplan

Baggrund for forvaltningens anbefaling af en ændret implementeringsplan Bilag 39 Fremtidens Fritidstilbud ved Holbergskolen Med udgangspunkt i de indkomne høringssvar vedrørende den fysiske struktur for Fremtidens Fritidstilbud, fremlægger forvaltningen en ny løsningsmodel

Læs mere

Notat Betjeningsmuligheder i centrum af Odense

Notat Betjeningsmuligheder i centrum af Odense FynBus og Odense Kommune 7. november 2007 sj/ekl/jkte Notat Betjeningsmuligheder i centrum af Odense Indledning: I forslaget til kollektiv trafikplan beskrives en uændret ruteføring af busserne i centrum.

Læs mere

Trafik- og byrumsplan sikre skoleveje til skolen i Sjællandsgade. Vejforum d Ved Filip Zibrandtsen og Anne Sophie Hjermind

Trafik- og byrumsplan sikre skoleveje til skolen i Sjællandsgade. Vejforum d Ved Filip Zibrandtsen og Anne Sophie Hjermind Trafik- og byrumsplan sikre skoleveje til skolen i Sjællandsgade Vejforum d. 6.12.2007 Ved Filip Zibrandtsen og Anne Sophie Hjermind Geografisk afgrænsning Områdefornyelse og Kvarterløftområde Aktive borgere

Læs mere

UDKAST. Ejerforeningen Terrassehaven. Indholdsfortegnelse. 1 Baggrund. Vejadgang til institutioner via Risterivej Trafikal vurdering

UDKAST. Ejerforeningen Terrassehaven. Indholdsfortegnelse. 1 Baggrund. Vejadgang til institutioner via Risterivej Trafikal vurdering UDKAST Ejerforeningen Terrassehaven Vejadgang til institutioner via Risterivej Trafikal vurdering NOTAT 7. juli 2017 ph Indholdsfortegnelse 1 Baggrund... 1 2 Området... 2 3 Institutionens trafik... 3 4

Læs mere

Notat vedr. Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 6. juni 2014 vedr. lokalplan nr. 494 Enghave Brygge

Notat vedr. Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 6. juni 2014 vedr. lokalplan nr. 494 Enghave Brygge KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Notat vedr. Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 6. juni 2014 vedr. lokalplan nr. 494 Enghave Brygge

Læs mere

Notat om trafikregulerende foranstaltninger

Notat om trafikregulerende foranstaltninger NOTAT 05.01.45-P00-1-17 Notat om trafikregulerende foranstaltninger på J. F. Willumsensvej. Notat om trafikregulerende foranstaltninger på J. F. Willumsensvej. Jf. anlægsloven for Fjordforbindelsen skal

Læs mere

Teknisk Forvaltning, den 09. december 2014

Teknisk Forvaltning, den 09. december 2014 Teknisk Forvaltning, den 09. december 2014 Forslag til Lokalplan 131 - Offentlige formål på hjørnet af Egegårdsvej og Tårnvej. - oversigt over indkomne høringssvar til lokalplanforslaget samt forvaltningens

Læs mere

Indre By Lokaludvalg Rådhusstræde 13 1466 København K. 6. februar 2013. Sagsnr. 2013-1415. Dokumentnr. 2013-75170

Indre By Lokaludvalg Rådhusstræde 13 1466 København K. 6. februar 2013. Sagsnr. 2013-1415. Dokumentnr. 2013-75170 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Park og Natur Indre By Lokaludvalg Rådhusstræde 13 1466 København K Forslag om af dækningsgrave i jeres bydel 6. februar 2013 Sagsnr. 2013-1415

Læs mere

(Hedebygadekarréen) Campingpladser - Amager Fælled og Bellahøj Delreperationer af Langebro (delprojekt)

(Hedebygadekarréen) Campingpladser - Amager Fælled og Bellahøj Delreperationer af Langebro (delprojekt) KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT 11. september 2018 Bilag 2 Indstilling om styring af anlægsmåltal 2019 Dette bilag indeholder to tabeller med de projekter som tidligere

Læs mere

Fastsættelse af parkeringsdækning for biler og cykler i forslag til lokalplantillæg for BørneRiget

Fastsættelse af parkeringsdækning for biler og cykler i forslag til lokalplantillæg for BørneRiget KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT 9. oktober 2018 Bilag 5 Fastsættelse af parkeringsdækning for biler og cykler i forslag til lokalplantillæg for BørneRiget Sagsnr.

Læs mere

Henvendelser fra myndigheder og andre offentlige instanser

Henvendelser fra myndigheder og andre offentlige instanser KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Bilag 5 - Notat om henvendelser Endelig vedtagelse af lokalplan Grøndalsvængets Skole, Bispebjerg Forslag til lokalplan Grøndalsvængets

Læs mere

EKSISTERENDE FORHOLD OG POTENTIALE

EKSISTERENDE FORHOLD OG POTENTIALE VESTER VOLDGADE UDKAST TIL HELHEDSPLAN NOTAT 05.05.2009 EKSISTERENDE FORHOLD OG POTENTIALE Vester Voldgade som tidligere var middelalderbyens kant mod det grønne voldterræn opleves i dag som en ren trafikgade,

Læs mere

Behandling af høringssvar. høring nr. 2, 5. november til 19. november 2014

Behandling af høringssvar. høring nr. 2, 5. november til 19. november 2014 Behandling af høringssvar høring nr. 2, 5. november til 19. november 2014 Indholdsfortegnelse Takster... 2 Betjeningstidsrum, korrespondancer, afgangstider og frekvens... 2 Bredgade og Låsbygade... 3 Sdr.

Læs mere