Ekstraordinært afdelingsmøde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ekstraordinært afdelingsmøde"

Transkript

1 Ekstraordinært afdelingsmøde Velkomst v/afdelingsformand Michael Frederiksen, Nydamsparken Valg af dirigent og referent Spisning Afdelingsmøde del 1 Præsentation af aftenens panel v/ordstyrer Historikken v/ingeniør Jannik Madsen fra DAI Præsentation af projektet v/arkitekt John Mortensen og ingeniør Niels Andersen fra Kærsgaard Andersen Økonomi/husleje v/administrationschef Carl Danielsen fra Boligkontoret Århus Pause/kaffe Afdelingsmøde del 2 Genhusninger v/teknisk chef Michael Andersen fra Boligkontoret Århus Hjemmeside v/kommunikationsrådgiver Mogens B. Vindbjerg fra Boligkontoret Århus Tids- og aktivitetsplan v/teknisk chef Michael Andersen fra Boligkontoret Århus Spørgsmål, svar og debat Afdelingsbestyrelsens anbefaling Afstemning om renoveringen af Nydamsparken Tak for i aften

2 Præsentation af aftenens panel Boligkontoret Århus Michael Andersen Carl Danielsen Finn Pedersen Rikke Laursen Linda Laursen Mogens Bøgh Vindbjerg René Wolf Afdelingsbestyrelsen Michael Frederiksen Elisabeth Magnussen Lissy F. Kristiansen Knud Pedersen d.a.i. ingeniør og arkitekter A/S Jannik Madsen Kim Westensee Kirsten R. Weigelt Kærsgaard Andersen A/S arkitekter og ingeniører Niels Andersen John Mortensen Clemens Advokater Poul Resen Steenstrup

3 d. d.a.i. Jannik Madsen Mail: Historikken Afdelingen opføres for ca. 55 år siden 1976 Vinduer udskiftes (dog kun ved montering af nyt vindue i den gamle karm) 1985 Inddækning af vinduer med aluminiums profiler 1987 Altaner renoveres 1993 Ny tagbeklædning med bølgeeternit, samt central udsugning fra køkkener

4 1995 Historikken Første ønske om en større facaderenovering, nye altaner, vinduer, m.v. En foreløbig teknisk undersøgelse afsluttes med rapport den 1. sep. 1995, som primært bruges som redskab til langtidsplanlægning 2001 Udvendig termografiske undersøgelser til belysning af kuldebroer 2002 Undersøgelse af murværk ved mange destruktive forsøg Nye brugsvandsinstallationer etableres Nye køkkener til de boliger, hvor de ikke allerede er udskiftet 2003 Arbejdet med div. reparation/udbedring af lyskasser, ramper, kældertrapper, m.v., afsluttes

5 2004 Historikken Officiel støtteansøgning fremsendes til Landsbyggefonden, sammen med den gamle rapport, udvendig termografi, undersøgelser af facade m.v Den 2. februar 2005 er Landsbyggefonden på besigtigelse i afdelingen og har en række ønsker om supplerende, tekniske undersøgelser Rapport fra Teknologisk Institut om betonens kvalitet udarbejdes Indvendige termografiske undersøgelser udarbejdes Spørgeskemaundersøgelse blandt alle beboere om byggetekniske problemer igangsættes 2006 Indvendige temperatur- og fugtlogninger laves Analyse af de gamle trævinduer laves

6 2007 Historikken Samlet opdatering af alle de hidtil udførte tekniske undersøgelser. Alt samles i én stor tilstandsrapport, inkl. de nyeste suppleringer Den 19. nov. gennemgås sagens status på et ordinært afdelingsmøde Ideen om et antal tilgængelige og ombyggede boliger søsættes En beboerinvolverende proces igangsættes, - primært med henblik på afdelingens eget input til indretning af tilgængelige og ombyggede boliger, nye altaners udformning og udearealer 2008 Den 4. sep. er der møde hos Landsbyggefonden i København om sagen Ventetid på støtte hos Landsbyggefonden og Aarhus Kommune Afslag på huslejestøtte Ansøgning om kapitaltilførsel Diverse komplikationer med den samlede finansiering, herunder Aarhus Kommunes deltagelse i kapitaltilførslen

7 Historikken 2013 Sagen principgodkendes endeligt hos Landsbyggefonden og Aarhus Kommune Skema A baseret på basis af budgettallene kan udarbejdes Proces med valg af totalrådgiver og dennes arkitekt underrådgiver 2014 Opdatering af sagens omfang og principper af de valgte rådgivere efter aftale med administration og afdelingsbestyrelsens byggeudvalg Huslejekonsekvenser beregnes. Beboerinformationer på et Fælles orienteringsmøde den 25. marts Aarhus Byråd har på mødet den 26. marts vedtaget tilsagn om kommunegaranti til projektet i henhold til almenboligloven 91 Beboerinformationer på Infomøder den 2. og 3. april

8 Præsentation af projektet Kærsgaard Andersen A/S arkitekter og ingeniører Ingeniør Niels Andersen Mail: Arkitekt John Mortensen Mail:

9 Boligkontoret Århus Økonomi/husleje Administrationschef Carl Danielsen Mail:

10 Økonomi med LBF støtte Udgifterne til renovering er skønnet til kr. Dette beløb finansieres således: Støttede lån Fordelte arbejder Ustøttede arbejder Tilskud trækningsret LBF landsdispositionsfond Kapitaltilførsel I alt kr kr kr kr kr kr kr.

11 Økonomi med LBF støtte I gennemsnit er den årlige ydelse på kreditforeningslån på 3,37 %, og ydelsen er forskellig afhængig af hvilket arbejde, der er tale om. Se nedenstående oversigt: Arbejder % Miljø 2,07 Tilgængelighed 2,07 Ombygning/sammenlægning 2,07 Opretning 3,67 Fordelte arbejder 6,07

12 Økonomi med LBF støtte Der er meget høj støtte til tilgængelighed, ombygning og miljøarbejder. Derfor stiger huslejen forholdsmæssig ikke så meget for disse boliger, selvom de får nyt køkken og bad. Hvis I i aften stemmer for igangsætning af renoveringen, kan huslejestigningen i forhold til det udsendte materiale og oplysningerne i aften maksimalt stige yderligere 5%.

13 Økonomi uden LBF støtte Hvis afdelingen i stedet for den samlede renovering kun udførte de arbejder, der skal laves inden for de nærmeste år, vil støtten fra Landsbyggefonden, kapitaltilførsel og tilskud fra trækningsretten fra Boligkontoret bortfalde. De nødvendige arbejder der skal udføres inden for en kortere periode er:

14 Økonomi uden LBF støtte Facader og gavle Indgangspartier Vinduer og døre Tag Altaner Ventilation Byggeplads + vinterforanstaltninger Håndværkerudgifter i alt Omkostninger I alt kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr.

15 Økonomi uden LBF støtte De samlede udgifter udgør næsten halvdelen af udgifterne ved den samlede renovering, og der vil ikke være nogen støtte. Hvis der optages et kreditforeningslån på ca. 82,5 mio. kr. med en løbetid på 30 år, vil det betyde en årlig ydelse på ca kr. Det vil medføre en lejeforhøjelse på ca. 285 kr. pr. m². Til sammenligning er den beregnet til ca. 180 kr. pr. m² ved den store renovering med støtte fra LBF. Som det fremgår vil forhøjelse være mere end 50 % højere uden støtte, og der laves ikke så mange arbejder.

16 Eksempler med/uden LBF støtte Lejeforhøjelse pr. måned med/uden støtte fra LBF Type M² Med støtte Uden støtte 1 rum kr. 998 kr. 2 rum kr kr. 3 rum kr kr. 4 rum kr kr.

17 Eksempler med/uden LBF støtte Sammenligningen i forhøjelse er for boliger der ikke ombygges eller gøres tilgængelig. De tilgængelige og ombyggede boliger stiger mere end disse. Lejeforhøjelsen er således meget lavere, hvis projektet gennemføres med støtte end de nødvendige arbejder uden støtte.

18 Økonomi Månedlig huslejestigning med støtte Huslejen bliver forskellig for boligerne afhængig af om de skal gøres tilgængelige, ombygges eller fortsætter som nu (159 boliger) men med nye gavle, vinduer og døre, altaner (udvalgte), tag, ventilation og renoverede udvendige arealer samt et eventuelt fælleshus. Der kan forekomme mindre afvigelser i de beregnede lejeforhøjelser! Forhøjelsen er beregnet til nedenstående beløb pr. måned for de 159 boliger 1 rums 2 rums 3 rums 4 rums 33 m² 468 kr. 63 m² 893 kr. 78 m² kr. 95 m² kr. 42 m² 595 kr. 64 m² 907 kr. 85 m² kr. 97 m² kr. 44 m² 623 kr. 71 m² kr. 88 m² kr. 46 m² 652 kr. 73 m² kr. 75 m² kr.

19 Månedlig huslejestigning med støtte Lejen for de ombyggede boliger er beregnet til følgende beløb pr. måned: 2 rums 3 rums 5 rums 74 m² kr. 96 m² kr. 119 m² kr. 84 m² kr. 100 m² kr. 128 m² kr. 101 m² kr. 129 m² kr. Lejen for tilgængelige boliger er beregnet til følgende beløb pr. måned: 2 rums 3 rums 76 m² kr. 83 m² kr. 84 m² kr. 85 m² kr. 87 m² kr. 88 m² kr.

20 Pause

21 Boligkontoret Århus Orientering om genhusning Teknisk chef Michael Andersen Mail: Udlejningsmedarbejder Linda Laursen Mail: Udlejningsmedarbejder Rikke Laursen Mail:

22 Orientering om genhusning Hvem skal genhuses: 87 boliger i 10 opgange skal bygges så meget om, at beboerne skal flytte ud, mens renoveringen står på. Efter renoveringen er de 87 gamle boliger reduceret til 60 nye boliger Det betyder, at 27 lejere ikke kan komme tilbage til deres gamle bolig, da vi ifølge loven om almene boliger, formelt skal opsige alle 87 lejere i denne form for renovering MEN: Vi skal også genhuse alle i en tilsvarende bolig, og vi skal helt sikkert nok finde en tilsvarende bolig til alle i en tæt dialog med hver enkel beboer, hvor vi afklarer individuelle ønsker og behov.

23 Orientering om genhusning Hvem kan komme tilbage? De 60 nye boliger kommer i første omgang i en lukket pulje, hvor de 87 berørte lejere får førsteret til de nye boliger foran alle andre. De 60 nye boliger bliver fordelt sådan: De 87 berørte lejere har førsteret foran alle andre. Blandt de 87 lejere gælder: Personen, som har boet længst tid i afdeling 23, står forrest i køen til en af de 60 nye boliger. Blandt de 87 lejere gælder ikke andre fortrin eller hindringer - så som børneregel eller fleksibel udlejning. Hvis der stadig er ledige boliger bliver de fordelt efter almindelige regler dvs. de 159 øvrige beboere i afdelingen har fortrin foran andre boligsøgende. Dog gælder her børneregel og fleksibel udlejning. Det bliver et stort puslespil, og det er ikke muligt at komme det mere præcist på forhånd. Men jo mere viden vi løbende får om individuelle ønsker, desto bedre overblik får vi over mulighederne.

24 Orientering om genhusning Den grove tidsplan ser sådan ud: 2. og 3. april 2014: Vi har svaret overordnet på spørgsmål om genhusning. 7. april 2014: Beboerne tager stilling til renoveringen Løbende afklaring af boligønsker Februar 2015: Licitation med endelig afklaring af projektet omfang Februar 2015: Individuelle møder med de 87 berørte lejere September 2015: Renoveringen starter September 2015: De 60 nye boliger bliver endelig fordelt jf. de nævnte fortrin.

25 Orientering om genhusning Hvem hjælper med at flytte frem/tilbage? Vi arrangerer med flyttefirma, der hjælper dig med flytningen Hvad koster det dig at blive genhuset? Det koster dig ingenting at blive genhuset ud over den husleje, som du betaler i dag Du får betalt alle flytteomkostninger både ved permanent og midlertidig genhusning Du skal ikke betale for normalistandsættelse i dit lejemål ved genhusning og i genhusningsboligen Du får hele dit indskud tilbage, såfremt der ikke er mislighold Er huslejen billigere i genhusningsboligen, får du refunderet differensen

26 Boligkontoret Århus Renovering - hjemmeside Kommunikationsrådgiver Mogens B. Vindbjerg Mail:

27 Boligkontoret Århus Tids- og aktivitetsplan Teknisk chef Michael Andersen Mail:

28 Tids- og aktivitetsplan 2014 Ekstraordinært afdelingsmøde med afstemning (i dag) 7. april Registrering i din bolig april Aarhus Byråd vedtaget tilsagn om kommunegaranti til projektet 26. marts Løbende workshops med beboere vedr. udearealer, m.v. Sommer-efterår Endeligt projektforslag Sommer Hovedentreprise, annoncering i EU udbud Efterår Valg af de 5-7 prækvalificerede hovedentreprenører Efterår Hovedprojektering Efterår-vinter

29 Tids- og aktivitetsplan 2015 Udsende projekt til de 5-7 prækvalificerede hovedentreprenører Januar Licitation Februar Diverse forhandlinger og afklaringer Forår-sommer Skema B godkendelse hos Aarhus Kommune og Landsbyggefonden Forår Kontrakt med vindende hovedentreprenør Sommer Byggesagsbehandling og byggetilladelse Sommer Renoveringen starter August 2016 Der renoveres Hele året 2017 Renoveringen afsluttes December 2018 Skema C godkendelse hos Aarhus Kommune og Landsbyggefonden Marts

30 Boligkontoret Århus Kontaktpersoner Projektleder Finn Pedersen Mail: Renoveringen Inspektør Christian Jessen Mail: Flyttespørgsmål Driften Udlejningsmedarbejder Linda Laursen Mail: Udlejningsmedarbejder Rikke Laursen Mail: Varmemester René Wolf Mail: Driften

31 Spørgsmål, svar og debat

32 Afstemning

33 Afrunding og tak for i aften

Ombygning af Hækkevold og Helleborg

Ombygning af Hækkevold og Helleborg Ombygning af Hækkevold og Helleborg - beslutningsoplæg til det fælles afdelingsmøde onsdag den 27. januar 2010 En helt nødvendig ombygning Boligerne i Hækkevold 9 15 (fsb) og Helleborg 9 15 (SAB) er små

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1. Baggrund 2. Beslutningsproces 3. Renoveringens indhold 4. Økonomi og husleje 5. Genhusning 6. Tidsplan Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse 1. Prøvelejlighed Efter boligorganisationen har afholdt en række åben hus arrangementer, hvor det var muligt for beboerne i Saltværkshuse at besigtige, hvordan et lejemål kunne komme til at se ud, efter

Læs mere

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Dato 31. oktober 2013 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 7. november 2013, kl. 17.15 på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Organisation kl. 17:15

Læs mere

Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015. Informationsmøde den 27. april 2015 1

Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015. Informationsmøde den 27. april 2015 1 Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015 Informationsmøde den 27. april 2015 1 Dagsorden 1. Velkomst 2. Helhedsplan - baggrund - omfang - tidsplan - økonomi 3. Genhusningsplaner 4. Organisation

Læs mere

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3.

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. september 2014 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 19, Sallingsundvej

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 19, Sallingsundvej Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 19, Sallingsundvej Procedure for urafstemning Afstemningstema Projekt som beskrevet i beslutningsforslag JA eller NEJ

Læs mere

Hvidovre Kommune Rådhuset Att.: Tom Rasmussen Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. LBF Jnr. 375

Hvidovre Kommune Rådhuset Att.: Tom Rasmussen Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. LBF Jnr. 375 Hvidovre Kommune Rådhuset Att.: Tom Rasmussen Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre Avedøre Boligselskab 3504-2/0011 Avedøre Stationsby Nord Helhedsplan Renovering af badeværelser, lejlighedssammenlægning, ombygning

Læs mere

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 22, Tambosundvej

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 22, Tambosundvej Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 22, Tambosundvej Procedure for urafstemning Afstemningstema Projekt som beskrevet i beslutningsforslag JA eller NEJ

Læs mere

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 Eksempel Energirenovering etageboliger KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 UDGIVET DECEMBER 2014 UDGIVET DECEMBER 2014 Renovering skal tiltrække nye beboere Ghettoblokken Korskærparken under Boligkontoret

Læs mere

INFORMATIONSMØDE HELHEDSPLAN FOR BERINGSGAARD, AFD. 4 UDEAREALER, TILGÆNGELIGHED OG OMBYGNING 1. JULI 2015, HORSENS

INFORMATIONSMØDE HELHEDSPLAN FOR BERINGSGAARD, AFD. 4 UDEAREALER, TILGÆNGELIGHED OG OMBYGNING 1. JULI 2015, HORSENS INFORMATIONSMØDE HELHEDSPLAN FOR BERINGSGAARD, AFD. 4 UDEAREALER, TILGÆNGELIGHED OG OMBYGNING 1. JULI 2015, HORSENS d.a.i. arkitekter ingeniører Sags nr.: 11096-04, Juli 2015 Kristina Rytter, Arkitekt

Læs mere

Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen,

Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen, VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING 16-03-2015 Referat Bestyrelsesmøde mandag den 16. marts 2015 kl. 9.00 Deltagere: Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon,

Læs mere

RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN

RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN 1 INDLEDNING Som bekendt skal I snart igennem en større renovering af jeres afdeling. Denne lille folder er lavet til jer, Ryhavens beboere, i forbindelse med informationsmødet,

Læs mere

Beboermøde Ryesgade 25

Beboermøde Ryesgade 25 Beboermøde Ryesgade 25 Beboermødet afholdes på tirsdag den 27. november kl. 19-21 i baghuset Ryesgade 30 (indgang gennem porten i passagen) Oplæg på mødet: 1. Kommunens ønsker til byfornyelsen og til projektet

Læs mere

Afdeling 10 Asa-/Jættegården Helhedsplan - Nyhedsbrev

Afdeling 10 Asa-/Jættegården Helhedsplan - Nyhedsbrev ------------------------------------------------------------------------------------------- Det er planen, at i den periode, hvor Helhedsplanen gennemføres, vil der løbende blive udsendt Nyhedsbreve med

Læs mere

Innovationsprojekt - AL2boligs klimablok i Langkærparken

Innovationsprojekt - AL2boligs klimablok i Langkærparken Innovationsprojekt - AL2boligs klimablok i Langkærparken Erfaringer med pilotprojekt i AL2boligs afdeling 111 Langkærparken vedrørende en omfattende lavenergi renovering af en standard boligblok. December

Læs mere

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det Renovering af Vejlby Vænge Renoveringen af Vejlby Vænge er en stor og vigtig beslutning. Og du skal i løbet af de kommende uger tage stilling til det renoveringsprojekt, der er udarbejdet af boligforeningen.

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 11. november 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

valg til afdelingsbestyrelsen på regnskabsmødet.

valg til afdelingsbestyrelsen på regnskabsmødet. 1-1015 Egeløvparken Velkommen til ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 19. maj 2014 kl. 19.00 i afdelingens beboerlokale under hjælpemiddelcentralen. Forslag til forretningsorden for afdelingsmødet

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup

Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup #JobInfo Criteria=AKB_Taastrup# Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup Bestyrelsen Kaare V. Thomsen, Benni Møller-Hansen, Allan

Læs mere

Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2014 Tirsdag den 2. december 2014, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 2.

Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2014 Tirsdag den 2. december 2014, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 2. Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2014 Tirsdag den 2. december 2014, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. L 2. december 2014 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen.

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen. Afdelingsmøde for Klintevej/Rosendals Allé afd. 35. Mandag, den 22. september 2014 kl. 19.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), inspektør Steen Nørgaard (SN), Thomas

Læs mere

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Dagsorden 1. Velkomst og valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmeudvalg 3. Hvad er en helhedsplan? 4. Bygningernes tilstand

Læs mere

Orientering om køkkenmodernisering

Orientering om køkkenmodernisering Orientering om køkkenmodernisering Afdelingsbestyrelsen og 3B ønsker med denne orientering at beskrive mulighederne for individuel køkkenmodernisering i Måløv Parks boliger. Vi vil ligeledes redegøre for

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 24. september 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Boligselskabet Danbo informerer

Boligselskabet Danbo informerer Boligselskabet Danbo informerer Herunder kan du læse en kort orientering om emner, der har været behandlet på bestyrelsesmøderne i perioden 01.03.2015 til 01.06.2015. 1 Lærkevej projektet Projektet på

Læs mere

Udnyt råderetten i din bolig

Udnyt råderetten i din bolig Udnyt råderetten i din bolig Reglerne om råderet handler om, hvordan du som beboer kan ændre på din bolig, så den passer bedre til dine behov og pengepung. Der er to typer af råderet - den individuelle

Læs mere

Fremtidssikringsanalyse

Fremtidssikringsanalyse Nærumvænge Fremtidssikringsanalyse Del 2 - idekatalog og værktøjer til den videre proces Boligkontoret Danmark Søllerød Almene Boligselskab - marts 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord Idekatalog

Læs mere

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Dato 25. oktober 2012 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 1. november 2012 kl. 17.15 på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Organisation (kl. 17:15

Læs mere

BERETNING 2010 LANDSBYGGEFONDENS BESTYRELSE

BERETNING 2010 LANDSBYGGEFONDENS BESTYRELSE BERETNING 2010 BERETNING 2010 LANDSBYGGEFONDENS BESTYRELSE Valgt af Boligselskabernes Landsforening Jesper Nygård, København, formand Niels Olsen, Frederiksberg, næstformand Christian Høgsbro, København

Læs mere