KIRKEBLAD FORÅR. Hammel - Voldby. Indeholder: Opstandelsen. Præsentation af menighedsrådsmedlemmer. Siden sidst i Hammel/Voldby.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KIRKEBLAD FORÅR. Hammel - Voldby. Indeholder: Opstandelsen. Præsentation af menighedsrådsmedlemmer. Siden sidst i Hammel/Voldby."

Transkript

1 Indeholder: FORÅR Opstandelsen Præsentation af menighedsrådsmedlemmer Siden sidst i Hammel/Voldby I Luthers fodspor Indvielsen af Tinghuset Arrangementer Koncerter Gudstjenester Hammel - Voldby KIRKEBLAD 20. årgang Nr. 2 marts-april-maj 2010

2 KIRKELIG INFORMATION Kirkekontoret: Vestergade 5. Kordegn: Lene Lee-Andersen. Mandag-fredag kl Onsdag desuden kl Lørdag lukket. Tlf Sognepræst (kbf) Ole Hyldegaard Hansen, Anbækvej 5. Træffes bedst tirsdag-fredag kl Tlf , Sognepræst Ann Vendeltorp, Solbakken 58. Tlf eller Præst Mette Mommsen, Tlf HAMMEL SOGN Kirkegårdskontoret: Kapelvej 2. Træffes mandag-fredag kl Torsdag tillige kl efter aftale. Tlf Kirketjener Aase Pannerup Nielsen. Træffes tirsdag-fredag kl Tlf Kirkesanger Birgitte Bie. Tlf Organist Anders Brunsholt Frederiksen. Tlf Kirkeværge Jane Astrid Buelund, Tlf Menighedsrådsformand Marlene Mellergaard Jensen Tlf VOLDBY SOGN Graver: Ida Jensen Tlf Organist Niels Viggo Jensen. Tlf eller Kirkeværge Susanne Friis Madsen Tlf Menighedsrådsformand Sten Boye Jensen, Tlf Ansvh. redaktør Claus Haaning Andersen, Tlf Produktion Vitten Grafisk A/S, Tlf Deadline: 10. april 2010 Opstandelsen Det er sent, men lyset på nordhimlen tøver, som om det venter på mødet med solopgangsmorgenrøden, før det kan falme og slukkes. Du elskede sommernattens lysende himmel mod nord. Det var dig, der for længe siden lærte mig lykkens korte salige sommernatsafstand mellem de lange dage. Jeg ser nu igen, min elskede, midsommernattens nordhimmels tøvende aftenrøde vente deroppe, som om det var os to, der snart forvandles til aften- og morgenrøde, som om vi dét eneste flygtige tidspunkt på året får lov til at ane hinandens nærhed i ét eneste overjordisk ubegribeligt stævnemøde. Forsidebillede: Lammet er et oldkirkeligt symbol benyttet om Kristus som Guds lam, Agnus Dei Ved fødsel, dåb, bryllup, dødsfald og attestudstedelse henvender man sig på kirkekontoret. Begravelsestidspunkt aftales mellem tjenstegørende præst og de pårørende. Kirkebil til alle gudstjenester og sognemøder kan bestilles via kirkekontoret, tlf , inden fredag kl. 13. Birthe Arnbak har skrevet digtet. Hun sidder ved vinduet og mindes og længes efter sin mand, der døde fra hende. Hun sidder sent oppe i de lyse nætters sommertid, hvor det aldrig bliver rigtigt mørkt. Hun sidder og ser ud på lyset, der tøver på nordhimlen. Det er på det tidspunkt i sommernatten, hvor aftenrøden og morgenrøden sætter fingerspidserne mod hinanden, rører hinanden og når sammen til sidst. Død og liv aften og morgen. Den mand hun mistede er på én gang langt væk fra hende

3 og meget tæt på, som var han morgenrøden og hun aftenrøden. Og den korte afstand mellem dem er så lille, at de næsten kan røre hinanden i ét eneste overjordisk ubegribeligt stævnemøde. I et desperat øjeblik af savn var han ved at forsvinde for hende. Nu, hvor hun, tilskyndet af det tøvende lys, husker tilbage til engang, hvor han lærte hende om lykkens korte salige sommernatsafstand mellem de lange dage, kommer han tilbage, og ensomheden bliver til at holde ud, for den fyldes af alt det som var og stadig er. Det er en måde at tale om opstandelsen på, den opstandelse, der kan være så svær at få hold på. Og vi skal finde måder, at udtrykke den på, for netop opstandelsen bærer hele kristenheden. Uden troen på opstandelsen ville fortællinger om Jesu fødsel i stalden i Betlehem hans dåb i Jordan floden eller korsfæstelsen på Golgata for længst være glemt. Opstandelsen skal forkyndes og bekendes. Det skal siges, det skal høres, at Kristus er gået forud for os, ind i fremtiden, også den efter døden. I troen på hans opstandelse ved vi, at intet på denne jord kan binde os endeligt. For vores forhold til os selv som mennesker, til det liv, vi har fået at leve, til den jord vi skal færdes på, beror til syvende og sidst på en oversanselig virkelighed, som er Jesu Kristi rige. Det vidunderligste af alt på jord, men ikke af denne verden. Derfor er vi fri, men samtidig ansvarlige over denne verden, sådan som enhver, der er fri, samtidig er ansvarlig og kun kan forvalte sit ansvar i ubetinget kærlighed til det ansvaret gælder. Hvad betyder opstandelsen så i vores liv i mit liv? Ja opstandelsen er, at andre mennesker møder os med tillid og kærlighed, så det når helt ind i hjertet og får hårdheden og kulden til at forsvinde. Eller hver morgen vågne op til en ny dag, som vi kan fylde med noget nyttigt. Eller hver gang det lykkes os at styre de onde kræfter i os selv. Eller sagt på en anden måde. Hver gang det lykkes at hamle op med den ondskab, som vil andre til livs. Alt dette er glimt af Kristi opstandelse. Og englens påskebudskab: Frygt ikke Jesus er opstået giver os et fundament at stå på og et livsgrundlag at bygge på. Med opstandelsen bag os og med Guds løfte foran os, kan vi leve med håb og tillid. Tilliden til livet kommer af troen på, at Gud altid er til stede alle steder. Han er den, der begynder og fuldender, fordi han er en så omfattende kærlighed, som vi slet ikke kan forestille os. Mere konkret kan vi ikke tale om opstandelsen, derfor kan vi også sige, at evangeliernes fortællinger om opstandelsen er skrøbelige, for Kristi opstandelse er ikke et faktum. Den er ikke i videnskabelig forstand en historisk begivenhed, der finder sted ved højlys dag, ved solens middagshøjde. Men den finder lige nøjagtig sted i det flygtigste af alle øjeblikke, der hvor aftenrøden og morgenrøden når sammen. I det øjeblik hvor det lange levede liv og det ukendte nye, som dagen vil bringe, mødes. Derfor kræver det lydhørhed, opmærksomhed og følsomhed at mærke, hvad påsken er. For selvom opstandelsen ikke er en historisk begivenhed, findes den. Vi kan føle det langt ind, hvordan der bliver sammenhæng i alt, selv når vi sidder alene tilbage. Opstandelsen er virkelig nok, den er lige så virkelig, som at vi er her i vores levede liv med alle vore sansede øjeblikke af det liv og af lykkens korte salige sommernatsafstande mellem de lange dage. Ann Vendeltorp 3

4 Præsentation af menighedsrådsmedlemmer I dette og kommende kirkeblade vil der være præsentationer af menighedsrådsmedlemmer fra både Hammel og Voldby menighedsråd. Vi vil gerne give et kort indtryk af, hvem vi er, og hvad vi laver både arbejdsmæssigt, i fritiden og i menighedsrådsarbejdet. Vi håber, dette vil være med til at øge kendskabet til os og det arbejde vi deltager i omkring Hammel og Voldby kirker. Hammel menighedsråd: Susanne Dalsgaard Krag Mit navn er Susanne Dalsgaard Krag, og jeg har været medlem af Hammel Kirkes menighedsråd i et år nu. I det daglige er jeg leder af Det Samfundsvidenskabelige Fakultetsbibliotek på Aarhus Universitet. Jeg er gift med Lars, som er lærer på Regnbueskolen, og sammen har vi 3 børn, Tor og Anna, som studerer i København og Kirstine, som bor hjemme hos os lidt endnu. Kristendommen har altid fyldt meget i min tilværelse. Som barn voksede jeg op på Fur, hvor Indre Mission var stærk. Det stod dog tidligt klart for mig, at jeg ikke kunne dele Indre Missions syn på livet, og det var en åbenbaring og en befrielse, da jeg i skolen stiftede kendskab med Grundtvigs tolkning af kristendommen. Grundtvigs lære om at være menneske først, kristen så åbnede mine øjne for at kristendommen ikke var ensbetydende med et fordømmende og tungt livssyn, som det jeg kendte fra min barndom på Fur, og det betød, at jeg kunne forholde mig til kristendommen på en anden måde, der var mere naturlig for mig. Arbejdet i menighedsrådet er spændende og mere indflydelsesrigt, end jeg havde forestillet mig. Jeg har plads i kirkegårdsudvalget og har i år desuden siddet i byggeudvalget for den nye sognegård. Det har været spændende at følge byggeriet, og det er dejligt nu at kunne tage huset i brug, og vi håber menigheden i Hammel vil få glæde af de smukke lokaler. Karen Stilling Nielsen Jeg er 61 år gift med Niels- Erik på 41. år. Vi har 3 børn og 4 børnebørn og er så heldige, at de alle indtil videre har valgt at bosætte sig i Hammel. Jeg er barnefødt og opvokset i Hammel. Da vi blev gift, flyttede vi til Brabrand og senere til Lading. I 1978, da Niels-Erik blev ansat som pedel ved Søndervangskolen, flyttede vi igen til Hammel 4 og har boet her siden. Jeg er uddannet teknisk tegner. Efter at have arbejdet ved et rådgivende ingeniørkontor i en årrække, blev jeg i 1978 ansat ved Teknisk Forvaltning i Hammel Kommune, hvor jeg arbejdede, til jeg gik på efterløn i Jeg havde ikke megen viden om hvori menighedsrådsarbejdet bestod, da jeg sagde ja til at blive opstillet. Men det har været et utroligt spændende år og en øjenåbner på mange fronter at arbejde i menighedsrådet, og jeg ser frem til de mange udfordringer, som arbejdet giver. Jeg er i menighedsrådet valgt som formand for Kirke- og Kirkegårdsudvalget og sidder desuden i byggeudvalget i forbindelse med ombygningen af Tinghuset.

5 Voldby menighedsråd: Susanne Holm Sørensen Mit navn er Susanne Holm Sørensen. Jeg er 43 år og bosiddende i Voldby igennem de sidste 8 år. Jeg er gift med Tommy, og vi har 3 hjemmeboende børn. Til daglig arbejder jeg på Skaghøj som Social- og sundhedsassistent. Jeg blev opfordret til at virke i menighedsrådet i Voldby kirke i efteråret Jeg valgte at følge opfordringen, da jeg gerne vil bidrage til at bevare Voldby Kirke og Menighedsråd som en selvstændig enhed. Jeg vil gerne bidrage med at menighedsrådet fortsat kan tilbyde spændende og varierede aktiviteter til alle sognebørnene under Voldby Kirke. Jeg er indvalgt i Aktivitetsog bladudvalget, som er en fælles opgaveløsning mellem Hammel og Voldby Sogn. Jeg er desuden i Kirkegårdsudvalget, som kun varetager opgaver i forhold til Voldby Kirkegård. Jeg er efterfølgende blevet overrasket over de spændende arbejdsopgaver som ligger i underudvalgene under Menighedsrådet. Det er virkelig muligt at bevare vores gamle kulturinstitution og samtidig blande den med nye idéer og indslag. I Luthers fodspor Der er mange, der i årenes løb har taget turen til og rundt i den egn, hvor Luther levede og virkede. Nu vil vi også gerne på sådan en tur og vil hermed invitere til deltagelse i turen i perioden oktober Turen vil foregå med bus og vi vil overnatte på centralt beliggende hotel(ler) for de steder, vi skal se. Vi skal blandt andet på ture til Wittenberg, Erfurt og Wartburg. Nærmere program kan efter 1. april 2010 afhentes på Hammel kirkekontor eller fremsendes efter henvendelse samme sted. Prisen for turen vil blive mellem kr. 3400,- og 3800,- pr person med ½ pension. Forud for turen bliver arrangeret 3 aftner i Tinghuset, hvor vi forbereder os til turen ved at høre om de steder, vi skal se, og høre noget af reformationens historie. Vi vil også sammen se (gense) filmen om Luther. De tre aftner er 1., 15. og 29. september fra kl til kl Denne lille annonce for at høre om interessen for turen, da vi skal være mindst 30 personer, for at kunne tilbyde turen til ovennævnte pris. Bindende tilmelding til turen skal ske til kirkekontoret senest 7. maj Man må gerne deltage i aftnerne inden turen uden at deltage i turen, da er tilmelding ikke nødvendig. Hvis der ønskes yderligere oplysninger, kan I kontakte Ann Vendeltorp tlf , mobil eller mail 5

6 Siden sidst i billeder Selv om den største begivenhed i de sidste tre måneder suverænt var indvielsen af Tinghuset (se midtersiden), har det sidste kvartal dog også budt på andre begivenheder omkring kirken både i det daglige, i forbindelse med flytning af administrationen fra Stenhuset til Tinghuset samt juletidens forskellige arrangementer, som det ses af de følgende billeder. Ole Hyldegaard Øverst TV: Personalemøde i den gamle frokoststue i Stenhuset. Fra venstre ses Aase P. Nielsen (Kirketjener), Lene Lee-Andersen (Kordegn), Birgitte Bie (Kirkesanger), Claus K. Knudsen, Ellen Jeppesen, Hanne Bertelsen og Mona Knop (Kirkegårdspersonalet) samt Ann Vendeltorp (sognepræst). TH: Lene Lee-Andersen indretter det nye kirkekontor i Tinghuset. Nederst TV: Børn fra Søndervangskolen klar til juleafslutning i Hammel kirke 18. december TH: Konfirmanderne nyder en sodavand efter ungdomsgudstjenesten i Hammel kirke 7. januar Børn fra Skovvangsskolen deltog i Gudstjenesten ved efterårets afslutning for minikonfirmander søndag den 15. november 2009.

7 Siden sidst i Voldby Familiegudstjenesten i Voldby Kirke den 8. november 2009 var ikke det tilløbsstykke som normalt har været kendetegnet for aftenen. Der kom omkring 20 personer til Gudstjeneste og efterfølgende bespisning i Voldby Forsamlingshus. Vi håber på større fremmøde næste gang den 7. marts søndag i advent i Voldby Kirke Der blev afholdt Lucia-optog i Voldby Kirke den 1. søndag i advent. Der var 9 piger i alderen fra 6 til 11 år som havde øvet 4 lørdage sammen med Voldby Kirkes organist Niels Viggo Jensen. Pigerne gav en mindre julekoncert som indledning til Voldby Kirke Kammerkors julekoncert under ledelse af Niels Viggo. Menighedsmøde i Hammel Der afholdes menighedsmøde tirsdag den 9. marts kl i Hammels nye sognegård Tinghuset. Aftenen indeholder en orientering om Hammel kirkes regnskab og budget samt afholdte og planlagte aktiviteter. Der serveres kaffe under mødet. Sangaften i Voldby Torsdag d. 18. marts kl afholdes sangaften i sognehuset Vesterled ved Voldby kirke. Det bliver den 7. i rækken af sangaftener i Voldby, hvor repertoiret er hentet fra den nyeste, 18. udgave af Højskolesangbogen, som udkom 24. oktober De udvalgte sange, hvoraf en del vil kredse om temaet forår, veksler mellem klassikere fra højskolesangsrepertoiret og nytilkomne sange. Sangene vil blive præsenteret af pastor Ann Vendeltorp og organist Niels Viggo Jensen, hvorefter de naturligvis vil blive sunget i fællesskab, som det er hensigten med bogens sange. Der vil blive serveret kaffe, og der er fri entré. 7

8 Indvielsen af Tinghuset som Hammel i billeder, te Et tingsted er et hus, som vi normalt forbinder med domme. Med fængsel og med politi hvor ingen frivilligt komme, med mindre man er advokat og skal klienter forsvare, eller som betjent en nat skal ro og orden bevare. Som Tingsted er dets tid forbi, ja, tømt er sidste celle. Skønt ikke mere politi kan fortsat man anmelde: Dog ingen vold og ukvemsråb, som før til Hanghøj man gjorde men fødsel, bryllup, barnedåb på kirkens ny kontorer Fotos: Jens Ole Ravn-Nielsen. Bil Øverst tv: Kirkesanger Birgitte Bie underholder med en buket af danske populære viser. Midt for: Et lyttende velkomst Knud Erik Rasmussens festskrift om Tinghuset. Midt for: Mange af pastoratets beboere deltog ved kirke. Midt tv: organist Anders Frederiksen akkompagnerer forsamlingen til fællessangen. Midt th: Arkivlede th: Tidligere formand for menighedsrådet og medlem af byggeudvalget Aase Dyhr lykønsker Hammel med 8

9 Sognegård, søndag d. 22. november kst og vers ledtekst og vers: Ole Hyldegaard Før Tingsted nu en sognegård hvor nutids konfirmander, kan færdes rundt i gamle spor fra fortids arrestanter, og lære om en kærlig dom: Vi alle frie skal være, fordi Guds søn til jorden kom og al vor skyld vil bære. Må huset bli en ramme om et fællesskab der bærer. Hvor ingen mere fælder dom. Hvor der er godt at være. Hvor alle folk kan samles i til godt og aktivt virke og føle, at her hører vi til Hammel by og kirke. bispepar Birthe og Kjeld Holm. Th: Menighedsrådsformand Marlene Mellergaard Jensen præsenterer i sin indvielsen. Nederst tv: Provst Anders Bonde så lighedspunkter mellem den nye samlingssal og en moderne r Poul Nørgaard Jensen samtaler med forgængeren Arne Gammelgaard i de historiske omgivelser. Nederst den nye sognegård. 9

10 Dåbsjubilæum for børn døbt i Hammel og Voldby Kirke Søndag den 21. marts kl inviteres børn, døbt i 1. halvår 2005 til 5 års dåbsjubilæum i Hammel kirke. Der indledes med en børnegudstjeneste, hvor søskende, forældre, bedsteforældre og faddere også er velkomne, og hvor kirken har en lille gave til de jubilerende børn. Efter gudstjenesten er der en forfriskning i Tinghuset. Der vil blive udsendt invitationer til familierne fra kirkekontoret, og tilbagemelding skal ske senest mandag den 15. marts. Børn født i 2. halvår inviteres til et lignende arrangement i efteråret. Familiegudstjeneste, fællesspisning og Politi Sirener Søndag den 11. april kl. 17 til ca. kl. 20 Vi prøver noget nyt søndag den 11. april kl. 17 er der familiegudstjeneste i Hammel Kirke. Efter Gudstjenesten vil der være fællesspisning i Tinghuset, hvor der serveres en familievenlig menu. Efter spisningen vil kvindekoret Politi Sirener give koncert. Koret hører hjemme i Østjyllands Politi, deres repertoire spænder vidt, lige fra de gode gamle danske slagere og sange, til Negro spirituals, Musicals, barbershop, Gospel, Pop og meget mere. Alle interesserede er velkomne til at deltage i hele arrangementet. Det koster ikke noget, og det er ikke nødvendigt med tilmelding. Vi håber på et stort fremmøde. 10

11 Dåbslørdag Da der i de senere år har været en vis interesse for lørdagsdåb, vil vi gerne tilbyde en sådan hver 3. måned. Tilbud om næste lørdagsdåb er lørdag den 8. maj 2010 kl i Hammel kirke ved Ann Vendeltorp. Såfremt der ingen dåb er, bliver gudstjenesten ikke afholdt. Præsterne Kristi Himmelfarts-vandring Torsdag den 13. maj kl. 10 til ca. kl. 14 Første stykke af Linen grevens private vej. Naturen viste sig fra sin allerbedste side sidste år, og højnede en i forvejen god stemning blandt deltagerne, da Jens Ole Ravn-Nielsen sidste år førte os gennem Frijsenborgskoven fra den røde lade ved slottet, hvor den gamle Jernit kirke formentlig har ligget, og tilbage til Hammel kirke, hvor arrangementet sluttede med andagt og frokost. Derfor er det dejligt, at Jens Ole Ravn- Nielsen har sagt ja til, at tage alle interesserede med på en ny vandretur på Linen, Kristi Himmelfarts Dag, torsdag den 13. maj. Denne gang skal vi bl.a. høre om: Tido Wedells mindesten v/jernit, Ledvogterhusene, Den stué skjelstæj (Det store skælsted), Skovfryd og Christian Kiilsgaard, Jagthegnet og herskabsjagter, Tobaksegen, Den gamle Grevevej eller Ridebanen, Oppen-Schildens Have og meget mere, inden vi når til Dronning Dagmars kilde. Det fortælles i et gammelt sagn, at Valdemar Sejrs bøhmiske dronning Dagmar (den fredselskende) på en rejse fra Skanderborg gjorde holdt i Vitten for at hvile sig på den store granitsten i præstegårdshaven Dronning Dagmars Stol og ved den lejlighed fik bragt vand fra kilden i Præsteskoven. Forfatteren Thor Lange rejste i 1906 en mindesten med et Dagmarkors på toppen. For år tilbage samledes Vittens borgere ved midsommer ved kilden og stenen til spisning og dans. Thor Lange skrev selv teksten der er hugget ind i stenen: GUD GLÆDE DIG I HIMLEN DRONNING DAGMAR OG LÆDSEK HVER SOM TØRSTER HER - MAATE DIT FOLK TIL HELD UD OVER DANMARK RINDE VELSIGNELSENS KILDEVÆLD Tidligere hentede man ved kilden vand til dåben i Vitten kirke og det fortælles også at cistercienser-munkene ved 11

12 klosteret i Vivild ved Hadsten hentede vievand og lægedom ved kilden. Da turen denne gang fører os ud over sognegrænsen, vil der denne gang blive arrangeret fællestransport begge veje, inden arrangementet igen afsluttes med en kort andagt i Hammel kirke og efterfølgende frokost. Ole Hyldegaard Cafearrangement om Tinghusets historie i ord og billeder Til Tinghusets indvielse havde tidligere kirkeværge Knud Erik Rasmussen udarbejdet et historisk skrift, hvis rammer krævede udvælgelse af det historiske stof. Blandt andet tillod pladsen ikke mulighed for at bringe den billedserie, som Knud Erik tog i forbindelse med menighedsrådets overtagelse af huset og før dets istandsættelse i Sammen med Knud Eriks kommentar vil der blive lejlighed til at se disse billeder ved kirkekaffen i Tinghuset den 7. marts i forlængelse af søndagens gudstjeneste. Forårskoncert i Hammel kirke Onsdag den 12. maj kl er der koncert i Hammel kirke med kirkesanger Birgitte Bie og organist Anders Brunsholt Frederiksen. På programmet er bl.a. en orgelsonate 12 af den franske orgelvirtuos Alexandre Guilmant og en Passacaglia af Knud Jeppesen, som var professor ved Musikvidenskabeligt Institut i Århus og verdensberømt for sit arbejde med renæssancens musik. Herudover vil der være sange fra den senromantiske periode af bl.a. Hugo Wolf og Max Reger. Der er gratis adgang.

13 Aftenudflugt til Rønde På vejen mellem Rønde by og ned mod Kalø Slotsruin passerer man den smukke hvide Bregnet kirke. I dag ensomt beliggende, men tilbage i tiden omgivet af bebyggelse. I 2006 gennemgik Bregnet kirke en gennemgribende restaurering ud fra et ønske om at tilbageføre kirkerummet til dens oprindelige gotiske stil. Inventar blev malet og ombygget, bl.a. blev prædikestolen sænket og kirken fik et nyt orgel. Den kunstneriske udsmykning blev lagt i hænderne på kirkekunstneren Arne Haugen Sørensen, der gennem de sidste årtier har udsmykket en række danske kirker. Udsmykningen omfatter nadverbilledet Blå Nadver, nye billeder i prædikestolen og som noget helt unikt 35 runde malerier til bænkegavlene med bibelske motiver. Desuden har Haugen Sørensen skabt et krucifiks til alteret støbt i bronze, forestillende både langfredag og påskemorgen, lidelse og død, opstandelse og liv. Bregnet kirke bliver i år målet for den traditionsrige aftenudflugt for Hammel menighed, torsdag den 3. juni kl med afgang fra Vestergade. Efter besøget i kirken vil vi drikke kaffe i sognegården i Rønde, før vi kører tilbage til Hammel. Da der er begrænset antal pladser er bindende tilmelding nødvendig til kirkekontoret, enten pr. mail: på telefon eller personlig henvendelse i åbningstiden, senest torsdag den 27. maj. Ole Hyldegaard Babysalmesang I Hammel og Voldby sogne. Har du en baby? - Og har du lyst til et musikalsk samvær? Så er Babysalmesang måske noget for dig og din baby! Vi mødes i Hammel kirke onsdag formiddag kl til sang og hygge, hvor vi sammen udvikler barnets sanser, både fysisk og musikalsk. Bagefter går vi i sognegården til en kop kaffe. Arrangementet kører over 10 uger. Der er gratis adgang. For yderligere information kontakt: Laila Poulsen, tlf

14 Påskekoncert Skærtorsdag aften, den 1. april kl er der koncert i Hammel kirke med Trio Ardente. De vil fremføre Pergolesis berømte Stabat Mater, et ægte stykke passionsmusik, som skildrer Marias smerte, da hun står ved korsets fod og betragter Jesu legeme. Der er gratis adgang til koncerten. Trio Ardente (ital. for glødende) blev etableret i 2007 og består af sopran Margrethe Smedegaard, mezzosopran Estrid Molt Ipsen og organist Christine Toft Kristensen. Trioen mødtes i kirkemusikalske kredse i Århus, hvor den fælles interesse for kammermusik resulterede i trioens dannelse. Margrethe Smedegaard (f. 1975) fik sin diplomeksamen i klassisk sang i 2006 fra Nordjysk Musikkonservatorium med Lars Thodberg Bertelsen som lærer. Hun har efterfølgende undervist ved Vestervig og Løgumkloster Kirkemusikskoler og er tilknyttet Sct. Clemens Drengekor (Århus Domkirke) som sangpædagog. Margrethe Smedegaard synger i Vokalensemblet Gaia, Vokalgruppen Concert Clemens og Sct. Clemens Kantori. Hun har desuden en omfattende koncertvirksomhed som efterspurgt solist i klassiske sammenhænge. 14 Estrid Molt Ipsen (f. 1980) studerer klassisk sang ved Det Jyske Musikkonservatorium med Bodil Øland som lærer. Hun afslutter med diplomeksamen Estrid Molt Ipsen har blandt andet sunget i Vokalensemblet Gaia, Musikstuderendes Kammerkor og Sct. Clemens Kantori. Hun er en hyppig anvendt solist i flere sammenhænge. HUSK Christine Toft Kristensen (f. 1979) er kandidat fra Vestjysk Musikkonservatorium med Søren Christian Vestergaard som lærer. Hun er ansat som organist ved Tranbjerg Kirke. Familiegudstjeneste i Voldby kirke, søndag den 7. marts kl med efterfølgende fællesspisning i Voldby Forsamlingshus

15 Hammel-egnens Højskoleforening PH - en moderne Grundtvig Tirsdag d. 16. marts 2010 kl Tinghuset - Hammel Sognegård, Vestergade 5, Hammel Jørgen Carlsen Døbte Hammel: November: Valdemar Løkke Katborg Amalie Løgager Rasmussen Naja Nørregaard Langkilde Januar: Laura Sofie Marquart Bjerre Villads Ahlgren Gertsen Mikkel Frank Jakobsen Sang og foredrag De færreste vil vel nævne Grundtvig og Poul Henningsen (PH) i samme åndedrag. Men i ord og toner vil Jørgen Carlsen, forstander på Testrup Højskole, forsøge at godtgøre, at de på et dybere plan er mere åndsbeslægtede, end man måske umiddelbart skulle tro, trods deres vidt forskellige syn på mangt og meget. Entre: 50 kr. for medlemmer, 75 kr. for øvrige Arrangeres i samarbejde med Hammel Menighedsråd B e s ø g o g s å H ø j s k o l e f o r e n i n g e n s hjemmeside: w w w. f r e e w e b s i t e. d k / hojskoleforening-hammel Voldby: November: Kamille Møller Byriel Januar: Anna Kirkegaard Søgaard Indre Mission i Hammel Kontaktperson: Villy Sørensen Tid kl og sted hvis ikke andet er nævnt: Hammel Missionshus, Anbækvej 15, 8450 Hammel. Marts Tirsdag d. 2. Kredsens forårsmøde i Thorsø Missionshus v/pastor Hans Ole Bækgård, Hobro. Samtidig kredsrepræsentantskabsmøde Torsdag d. 11. Bibelkreds hos Astrid og Hans, Minervavej 90. Kredsmøderække Tirsdag d. 16.Møde i Sorring Missionshus v/missionær Heri Elttør, Aulum. Sara og Kenneth synger og spiller Onsdag d. 17. Møde i Thorsø Missionshus v/missionær Heri Elttør Torsdag d. 18. Møde i Gjern Missionshus v/missionær Heri Elttør, Aulum. Matroserne, Skive synger Fredag d. 26. Møde kl for hele familien v/georg Kjeldsen, Århus.Der er separat program for voksne og børn April Torsdag d. 1. Skærtorsdag. Gudstjeneste i Hammel Kirke. Vi spiser frokost og synger påsken ind Onsdag d. 7. Kredscafé kl i Hammel Missionshus Torsdag d. 8. Bibelkreds hos Kirstine, Skyttevej 30. Torsdag d. 22. Møde v/missionær Jørgen Knudsen, Århus Torsdag d. 29. Møde v/pastor Olav Fogh, Skanderborg Maj Torsdag d. 6. Bibelkreds hos Dora og Villy, Elmevej 26. Torsdag d. 13. Kr. Himmelfartsdag Udflugt Torsdag d. 20. Møde v/missionær Finn Najbjerg, Vinderslev Fredag d. 28. Familieaften for hele familien kl med spisning Møde v/skoleforstander Carsten Mågård, Hestlund 15

16 Gudstjenester marts - april - maj 2010 Gudstjenester Hammel Voldby 2/3 Aftengudstjeneste Hyldegaard 7/3 3. s. i fasten Johs. 18, Hyldegaard - Kaffe Hyldegaard - Fam.gudstj. 14/3 Midfaste Johs. 6, Vendeltorp 9.00 Vendeltorp 21/3 Mariæ Bebudelse Luk. 1, Hyldegaard Dåbsbørn Vendeltorp 28/3 Palmesøndag Mark. 14, Vendeltorp Vendeltorp - Kaffe 1/4 Skærtorsdag Johs. 13, Hyldegaard 9.00 Hyldegaard 2/4 Langfredag Mommsen 9.00 Sander 4/4 Påskedag Matt. 28, Hyldegaard 9.00 Hyldegaard 5/4 2. påskedag Johs. 20, Vendeltorp - Kaffe Ingen 11/4 1. s. e. påske Johs. 21, Vendeltorp - Fam.gudstj Vendeltorp 18/4 2. s. e. påske Johs. 10, Hyldegaard Ingen 25/4 3. s. e. påske Johs. 14, /4 Bededag Matt. 7, Hyldegaard - Konfirmation Vendeltorp - Konfirmation 9.00 Mommsen - Konfirmation Hyldegaard - Konfirmation Hyldegaard - Konfirmation Ingen 2/5 4. s. e. påske Johs. 8, Vendeltorp - Konfirmation 9.00 Vendeltorp 9/5 5. s. e. påske Johs. 17, Vendeltorp Vendeltorp 13/5 Kr. Himmelfart Luk. 24, Hyldegaard Natur- og kirkevandring Ingen 16/5 6. s. e. påske Johs. 17, Hyldegaard 9.00 Hyldegaard 23/5 Pinsedag Johs. 14, Vendeltorp Hyldegaard 24/5 2. pinsedag Johs. 6, Hyldegaard - Kaffe Ingen 30/5 Trinitatis Matt. 28, Vendeltorp 9.00 Vendeltorp 6/6 1. s. e. trinitatis Luk. 12, Hyldegaard Ingen Bemærk venligst: Alle gudstjenester er offentlige. Kirkebilen kører mod forudbestilling.

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 Beklager Det er næsten blevet et mantra i den moderne verden, at man siger undskyld og trækker ting tilbage, man har sagt. Det er ofte

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Agerskov & Branderup. Marts April Maj

Agerskov & Branderup. Marts April Maj KirkeBladet 2 Konfirmanderne laver ikoner Indhold De tomme kirker... 2 Vedligeholdelsesarbejder... 3 Konfirmandernes ikoner.. 4-5 Det sker.... 6-7 Gudstjenester... 8 2014 Marts April Maj Agerskov & Branderup

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2015/2016 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE 45. ÅRGANG NR. 2 MARTS - JUNI 2015 Sig det med blomster I København på Krystalgade lå der i dagene efter den frygtelige hændelse lørdag d. 14. februar, hvor en jødisk vagtmand

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Karen Ellen Strube, kirkekontor, kordegn: kest@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk,

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn Kirkebladet Horne og Asdal Sogn 60. årgang Vinterens rim og sne synliggør mange af naturens bygningsværker. Foto: Bent Thøgersen Brug en formiddag for verdens fattigste Søndag den 8. marts 2015 deltager

Læs mere

kirkeblad Vor Frue og Vindinge på facebook

kirkeblad Vor Frue og Vindinge på facebook vor frue & vindinge sognes kirkeblad Marts-maj 2014 / 38. årgang nr. 1 Vor Frue og Vindinge på facebook Nu har du mulighed for at følge os på facebook - LIKE os via facebook eller find linket på vores

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn Kirkebladet Horne og Asdal Sogn 58. årgang Sommerens lave morgensol kaster smukke sølvstriber i kystens strandsøer Foto: Bent Thøgersen Trinitatis: Kirkens kedelige halvår eller hvad? Et kirkeår er delt

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. Marts - April - Maj Nr.2 Prædiken til 3. søn i fasten 2015 Vi hører om djævelen, den onde, - i dag. I teksterne der læses, og i salmerne der synges. Der tales

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Februar til maj 2013. Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Februar til maj 2013. Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne Gå ikke glip af årets forårskoncert eller festugens friluftsgudstjeneste Februar til maj 2013 Guds Himmerige er jo dit;

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Velkommen i Skjern Kirke 2015

Velkommen i Skjern Kirke 2015 Velkommen i Skjern Kirke 2015 Folkekirken i Skjern Tirsdag d. 20. januar Orgelkoncert i Skjern Kirke kl. 19.30 ved kirkens organist Thomas Bach Madsen Gratis entré. Indsamling til menighedsplejen Tirsdag

Læs mere

Kirkenyt september og oktober 2014

Kirkenyt september og oktober 2014 Kirkenyt september og oktober 2014 Foredrag med Camilla Munch Kom og hør om søværnets indsats i Syrien - og om livet ombord på søværnets krigsskibe. Foredrag med Camilla Munch torsdag den 11. september

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 1 50. årg. 2013 Marts April Maj Et glimt fra tøndeslagningen efter fastelavnsgudstjenesten Det nye menighedsråd Det nye menighedsråd er blevet

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2014/2015 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... angående, fødsel, fødsel, dåb dåb navngivning, Organist: www.km.dk

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... angående, fødsel, fødsel, dåb dåb navngivning, Organist: www.km.dk Her bor de... Internetadresser... Vigtige Internetadresser Konstitueret sognepræst: Erik Erik Lunde Lunde tlf. 97 tlf. 86 9711 8645 11 45 www.hjermvestrekirke.dk Mail: Mail: erika@mail-telia.dk www.hjermøstrekirke.dk

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 1 52. årg. 2015 Marts April Maj Koncert med Duo Zilia Filmaften Syng sammen Påskefejring Foredrag Konfirmationer i foråret 2015 Ældreudflugt Babysalmesang

Læs mere

Butterup-Tuse Kirkeblad. 81. årgang September-Oktober-November 2014 Nr. 3

Butterup-Tuse Kirkeblad. 81. årgang September-Oktober-November 2014 Nr. 3 Butterup-Tuse Kirkeblad 81. årgang September-Oktober-November 2014 Nr. 3 EFTERÅR MED KONTRASTER Jeg ved ikke, hvad det er, der gør efteråret til den særlige årstid, som det er. Hvad det er ved efteråret,

Læs mere

ORØ KIRKEBLAD. Nr. 2. Marts/april 2012. 21. årg.

ORØ KIRKEBLAD. Nr. 2. Marts/april 2012. 21. årg. ORØ KIRKEBLAD Nr. 2 Marts/april 2012 21. årg. 1 Redaktionelt: Ansvarshavende redaktør: Kirsten Schmidt. Deadline for næste nummer af Orø kirkeblad Maj/juni 2012 er mandag d. 26. marts. Vielser af homoseksuelle

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

Kirkebladet Nr. 3-21. årg. Juni - juli - august 2011 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 3-21. årg. Juni - juli - august 2011 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 3-21. årg. Juni - juli - august 2011 Øsløs Vesløs Arup Sogne 2 Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, fax 97 99 30 49 E-mail: LO@km.dk Menighedsrådet:

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET APRIL-MAJ-JUNI 2013

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET APRIL-MAJ-JUNI 2013 PÅ BØLGELÆNGDE APRIL-MAJ-JUNI 2013 Norea Radio Haderslev FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET ANDAGT Han er ikke her, han er opstået. Husk, hvordan han talte til jer Luk 24,6 Efter Jesu opstandelse og disciplenes

Læs mere

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16 Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK En palet af gudstjenester Alle mennesker er forskellige. Derfor tilbyder Christianskirken en bred

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST Besøg vores nye hjemmeside Side 2 Mandagscafe Side 3 Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Når den mindste bliver den største... Side 4 Vokseværk Side

Læs mere

Nyt fra menighedsråd/præst

Nyt fra menighedsråd/præst AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet Marts, April, Maj 2012 Nyt fra menighedsråd/præst Nye bestemmelser vedrørende kirkegårdenes økonomi Danske kirkegårde er meget velholdte. Heldigvis, for kirken og kirkegården

Læs mere

K I R K E B L A D E T. Nim - Underup - Føvling. Marts - Maj 2013 33. årgang nr. 1. Underup kirke. Nim kirke. Føvling kirke

K I R K E B L A D E T. Nim - Underup - Føvling. Marts - Maj 2013 33. årgang nr. 1. Underup kirke. Nim kirke. Føvling kirke K I R K E B L A D Nim kirke Føvling kirke Underup kirke E T Nim - Underup - Føvling Marts - Maj 2013 33. årgang nr. 1 Konstituering Nim menighedsråd har konstitueret sig: Fra venstre bagerst: Otto Borch-Andersen,

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2015

Kirkenyt juli og august 2015 Kirkenyt juli og august 2015 Orgelkoncert med Frantizek Vaincek Den internationalt anerkendte organist Frantizek Vanicek holder koncert i Strandmarkskirken søndag den 23. august. Der er gratis adgang til

Læs mere

Kirkerne i Vipperød. marts april maj 2015. Påskegudstjenester for enhver smag - se bagsiden. Sogneindsamling for Folkekirkens Nødhjælp 8.

Kirkerne i Vipperød. marts april maj 2015. Påskegudstjenester for enhver smag - se bagsiden. Sogneindsamling for Folkekirkens Nødhjælp 8. Kirkerne i Vipperød marts april maj 2015 Sogneindsamling for Folkekirkens Nødhjælp 8. marts Påskegudstjenester for enhver smag - se bagsiden. En ny begyndelse det er det, vi er ved at opleve her Vipperød

Læs mere

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række.

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 15 Oktober - November - December 2015 Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Sådan sagde den fornyligt afdøde Niels Henrik Arendt,

Læs mere

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Temaet for Vestjysk Kirkehøjskole i 2012 Kristendommens billedsprog Formiddagene er åbne for alle og kræver ingen andre forudsætninger end nysgerrighed på livet.

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja!

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja! Butterup-Tuse Kirkeblad 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3 Ja! Ja! Det JA, jeg denne gang har sat på kirkebladets forside både som tekst og billede og som overskrift for denne artikel, kunne

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne

Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne Stift: Viborg Provsti: Herning Nordre Vi ønsker en præst, der: - kan og vil være præst for alle i sognet

Læs mere

Kirkeblad. Grarup Kirker. Juli til oktober 2013. FAMILIE- / FRILUFTS- GUDSTJENESTE OG SOMMERFEST Onsdag den 19. juni kl. 17. Se mere på side 10

Kirkeblad. Grarup Kirker. Juli til oktober 2013. FAMILIE- / FRILUFTS- GUDSTJENESTE OG SOMMERFEST Onsdag den 19. juni kl. 17. Se mere på side 10 Kirkeblad Halkog Grarup Kirker Juli til oktober 2013 Tillykke til årets konfirmander. I Halk kirke den 5. maj 2013 var der konfirmation af: Mathias Carstensen Niels August Juhl Jensen Lucas Bjerning Olling.

Læs mere

Nr. 19. Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken Juni Juli August 2015 KLOSTERKIRKEN

Nr. 19. Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken Juni Juli August 2015 KLOSTERKIRKEN 3 i én Nr. 19 Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken Juni Juli August 2015 KLOSTERKIRKEN 2 VOR FRUE KIRKE INDHOLD Her inder du os....................... Side 2 Evangelister..........................

Læs mere

Nyt fra menighedsråd/præst

Nyt fra menighedsråd/præst AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2012 Nyt fra menighedsråd/præst To datoer at huske: 5. september og 13. november 2012 Den 5. september 2012 kl. 19 i Himmelrummet på Juelsminde

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj-Juni-Juli 2007

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj-Juni-Juli 2007 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Maj-Juni-Juli 2007 Af håbets grønne maj jeg vil min pinseløvsal bygge mod skylregn og mod dagens ild, med hvile og med skygge. Om kærlighed bag gravens bred med ren og evig

Læs mere

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.3. februar. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 15. februar Fastelavn Kl. 10.30 Birgit Lundholm, 22. februar 1. søndag i fasten Kl. 12.15 Birgit Lundholm,

Læs mere

Karlslunde Strandsogn. Januar - april 2015

Karlslunde Strandsogn. Januar - april 2015 Karlslunde Strandsogn Januar - april 2015 Tilværelsens to poler af sognepræst Gerhard Jónsson Mikkelsen Julen ligger bag os. Nytåret er også snart en gammel nyhed. Men så får vi lov til at se frem mod

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

KIRKE & SOGN KIRKEBLADET FOR DRONNINGLUND-DORF PASTORAT

KIRKE & SOGN KIRKEBLADET FOR DRONNINGLUND-DORF PASTORAT KIRKE & SOGN KIRKEBLADET FOR DRONNINGLUND-DORF PASTORAT Konfirmationsbilleder 2015 Grundlovsmøde Maratonsang Koncert med Orkester Norden Koncert med Musica Ficta Udflugt til Mariager Dronninglund-Dorf

Læs mere

MARTS APRIL MAJ 2015 ENSTED KLIPLEV. Carl Nielsen i ord og toner. Sogneaften. Konfirmation. Konfirmation

MARTS APRIL MAJ 2015 ENSTED KLIPLEV. Carl Nielsen i ord og toner. Sogneaften. Konfirmation. Konfirmation KIRKE ENSTED MARTS APRIL MAJ 2015 SOGN KLIPLEV Carl Nielsen i ord og toner Sogneaften ENSTED Konfirmation Konfirmation KLIPLEV KIRKE SOGN ENSTED NYT FRA ENSTED MENIGHEDSRÅD Så er det meste af vinteren

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Det mørkner og lysner igen Man taler om, at døgnet har blå timer. Det er timerne, hvor lyset henholdsvis forsvinder og kommer igen, for der er et helt særligt

Læs mere

Program for legestuen ved Fredens Kirke

Program for legestuen ved Fredens Kirke Program for legestuen ved Fredens Kirke Forår 2014. Legestuen foregår året rundt (undtaget i ferierne; sommerferie juli-august) Legestuen er et tilbud til alle børn fra 0 år til 6 år sammen med mor / far

Læs mere

Nu er vores kirke GRØN-cykelvenlig-vejkirke!

Nu er vores kirke GRØN-cykelvenlig-vejkirke! Maj 2015 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Loppemarked, pinse, moderne kirkekunst - og forårets konfirmander Nu er vores kirke GRØN-cykelvenlig-vejkirke! Hvem finder jeg hvor? Køkkenholdet Skærtorsdag

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, fax 97 99 30 49 E-mail: LO@km.dk

Læs mere

V E S T E R B Ø L L E S O G N S. Forår 2015. Lokalblad. Foråret så sagte kommer

V E S T E R B Ø L L E S O G N S. Forår 2015. Lokalblad. Foråret så sagte kommer Forår 2015 V E S T E R B Ø L L E S O G N S Lokalblad Foråret så sagte kommer BEBOERFORENINGEN Legeplads Lørdag d. 18. april gør vi som sædvanlig legepladsen i stand, så den ser godt ud i den følgende sommer.

Læs mere

AS-KLAKRING-JUELSMINDE

AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2015 AS-KLAKRING-JUELSMINDE Det sker... Sogneudflugten til Moesgård Museum i juni 2015 Læs om og se flere fotos fra vores tur på: www.as-klakring-juelsminde-sogne.dk

Læs mere

Program for Indre Mission i Gjern Foråret 2012

Program for Indre Mission i Gjern Foråret 2012 Program for Indre Mission i Gjern Foråret 2012 Gjern Missionshus Østergade 27B 8883 Gjern 1 2 Mandag 9. kl. 20 Tirsdag 10. kl. 10 (bemærk tidspunktet) Onsdag 11. kl. 20 Torsdag 12. kl. 20 Fredag 13. kl.

Læs mere

Kirkebladet. Rørbæk. & Stenild sogne. Grynderup

Kirkebladet. Rørbæk. & Stenild sogne. Grynderup Nr. 2 April - Juni 2015 Læs i dette blad: Billeder fra en dejlig dag.... 2 Konfirmationer... 3 Kirkekalender... 4 Sogneudflugt...... 5 Friluftsgudstjenste... 5 Kirkelig vejviser...7 Opstandelsen.... 8

Læs mere

GRØNDALSLUND SOGNS KIRKEBLAD 8. ÅRGANG NR. 3 SEPT.-OKT.-NOV. 2010. Grøndalslund Kirke

GRØNDALSLUND SOGNS KIRKEBLAD 8. ÅRGANG NR. 3 SEPT.-OKT.-NOV. 2010. Grøndalslund Kirke GRØNDALSLUND SOGNS KIRKEBLAD 8. ÅRGANG NR. 3 SEPT.-OKT.-NOV. 2010 Grøndalslund Kirke 1 2 Mit nye liv som præst af Ved Sarahs indsættelse den 6. juni 2010. Fra venstre:,, Karen Margrete Evald og Lis-Ann

Læs mere

Påskens mange fortællinger

Påskens mange fortællinger 31. årgang Nr. 2 Marts 2015 Kirke og Køng sogn Glamsbjerg Adresser & telefonnumre: Kirkekontor for Glamsbjerg Pastorat: Laila Venås, Bodebjergvej 2 (præstegården), Køng, 5620 Glamsbjerg Tlf.: 64 72 10

Læs mere

Landsstævne for voksne

Landsstævne for voksne KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det 24. Landsstævne for voksne på Hotel Nyborg Strand den 21.- 23. januar 2011 TEMA: Tid til stilhed tid til Gud... VELKOMMEN KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014 Sommerkursus 2014 29. juni 5. juli 2014 Musik og Teaterhøjskolen vil summe af livsglæde, musik, udendørsaktiviteter, foredrag og hyggeligt samvær for dig, som har lyst til at være en del af et fællesskab

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

KIRKEBLADET. Klezmer-aften I skyggen af Holocaust Skal man tro for at blive konfirmeret GRAVLEV STØVRING SØRUP MARTS-APRIL-MAJ 2015 - NR. 2-48. ÅRG.

KIRKEBLADET. Klezmer-aften I skyggen af Holocaust Skal man tro for at blive konfirmeret GRAVLEV STØVRING SØRUP MARTS-APRIL-MAJ 2015 - NR. 2-48. ÅRG. KIRKEBLADET GRAVLEV STØVRING SØRUP Læs bl.a. om: Klezmer-aften I skyggen af Holocaust Skal man tro for at blive konfirmeret WWW.BUDERUP-GRAVLEV.DK MARTS-APRIL-MAJ 2015 - NR. 2-48. ÅRG. For børn " KLIP

Læs mere

Kirkeblad. Ulfborg Sogn. Indhold. Juni Juli August 2012

Kirkeblad. Ulfborg Sogn. Indhold. Juni Juli August 2012 Juni Juli August 2012 Kirkeblad Indhold Ulfborg sogn på nettet 2 Opslagstavlen 3 Info og kalender 4 Kirkelig vejviser 5 Kirkelige handlinger 6 Menighedsrådet 7 Gudstjenesteliste 8 Ulfborg Sogn Fra sognepræsten

Læs mere

Butterup-Tuse Kirkeblad. 81. årgang Juni-Juli-August 2015 Nr. 2

Butterup-Tuse Kirkeblad. 81. årgang Juni-Juli-August 2015 Nr. 2 Butterup-Tuse Kirkeblad 81. årgang Juni-Juli-August 2015 Nr. 2 LIVSMOD "Men i den fjerde nattevagt kom han til dem, gående på søen. Da disciplene så ham gå på søen, blev de skrækslagne og sagde: "Det er

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Her bor de... nternetadresser... Vigtige nternetadresser Sognepræst: Jonas Jonas Serner-Pedersen Kirkevej Kirkevej 9, 7560 9, 7560 Hjerm Hjerm www.hjermkirker.dk tlf. 97 tlf. 46 9741 4614 41 14 Hjemmeside

Læs mere

Vor Frelsers Kirke Nr. 3 2013 September oktober november

Vor Frelsers Kirke Nr. 3 2013 September oktober november Vor Frelsers Kirke Nr. 3 2013 September oktober november I dette nummer: Side 2 Gud du som lyset og dagen oplod, selv er du lysenes kilde Side 4 Nyt Fra Menighedsrådet Sensommerarrangement Side 5 Gadepræst

Læs mere

KILDEVÆLDSKIRKEN KIRKEBLADET

KILDEVÆLDSKIRKEN KIRKEBLADET KILDEVÆLDSKIRKEN KIRKEBLADET Marts April 2014 Indholdsfortegnelse Gudstjenesteliste... 3 Gudstjenester på Kildevæld Sogns plejehjem... 4 Kirkebil... 4 Kirkekontor... 4 Åben Kirke... 4 Kildevæld Sogns Menighedsråd...

Læs mere

Kirkeblad for Kolt-Hasselager GUD ELLER GAVER?

Kirkeblad for Kolt-Hasselager GUD ELLER GAVER? Kirkeblad for Kolt-Hasselager GUD ELLER GAVER? SMUG BØRNEGUDSTJENESTE- BØRNEGUDSTJENESTE OG 5 ÅRS DÅBSTRÆF Søndag den 21. juni kl. 14.00 i Kolt Kirke INDVIELSE AF KOLT KIRKES LAPIDARIUM Søndag den 7. juni

Læs mere

TINGBJERG KIRKE NR. 94 MARTS - AUGUST

TINGBJERG KIRKE NR. 94 MARTS - AUGUST TINGBJERG KIRKE NR. 94 MARTS - AUGUST 2010 De uventede møder Ganske ofte er det de møder, som man umiddelbart ikke regner for noget, der bliver de afgørende i ens liv. Et særligt menneske på det rette

Læs mere

Spørring Menighedsråd Dagsorden onsdag d. 13 maj, 2009

Spørring Menighedsråd Dagsorden onsdag d. 13 maj, 2009 Mødedeltagere: LH,WNR,DS,PEJ,RSS,ASS,LKB,KJ Afbud: TQF DAGSORDEN PKT SAGSINDHOLD BESLUTNING 1 Godkendelse af dagsorden 2. Meddelelser og info 3. Siden sidst/evaluering Se pkt. 2 Meddelelser, info a. Indvielse

Læs mere

En hjælpende hånd? Har du brug for en? Eller har du en? Søndag 20. september kl. 12.30-14.30. Vision 2020. Velkommen. til de nye konfirmander!

En hjælpende hånd? Har du brug for en? Eller har du en? Søndag 20. september kl. 12.30-14.30. Vision 2020. Velkommen. til de nye konfirmander! Karlslunde Strandsogn En hjælpende hånd? Har du brug for en? Eller har du en? Søndag 20. september kl. 12.30-14.30 Mangler du hjælp eller vil du hjælpe et medmenneske med have, computer, indkøb eller småreparationer,

Læs mere

Durup Tøndering Nautrup Kirkeblad

Durup Tøndering Nautrup Kirkeblad www.yesterdaysfoto.dk Durup Tøndering Nautrup Kirkeblad www.dtn-sogn.dk www.durupsogn.dk www.tøndering.dk www.nautrup.dk Juni - Juli - August 2015. Nr. 3-74. årgang Foto: Poul Hansen Koncert & ferie Sæt

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser...

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... Her bor de... Internetadresser... Sognepræst Mogens Nørsøller Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: MONO@km.dk Mandag er fridag Sekretær og regnskabsfører Britta Sunesen tlf. 20 28 35 13 mail:

Læs mere

KIRKEBLADET INDHOLD: MARTS - MAJ 2014 53. ÅRGANG Nr. 2

KIRKEBLADET INDHOLD: MARTS - MAJ 2014 53. ÅRGANG Nr. 2 KIRKEBLADET MARTS - MAJ 2014 53. ÅRGANG Nr. 2 INDHOLD: Påske og stress!! 2 Info og kalender 3 Pilgrimsvandring 4 Dåbsbilleder 5 Kirkelige handlinger 5 Ud i det blå... Kort udflugt 6 Adresseliste 6 Sammenkomster

Læs mere