KIRKEBLAD FORÅR. Hammel - Voldby. Indeholder: Opstandelsen. Præsentation af menighedsrådsmedlemmer. Siden sidst i Hammel/Voldby.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KIRKEBLAD FORÅR. Hammel - Voldby. Indeholder: Opstandelsen. Præsentation af menighedsrådsmedlemmer. Siden sidst i Hammel/Voldby."

Transkript

1 Indeholder: FORÅR Opstandelsen Præsentation af menighedsrådsmedlemmer Siden sidst i Hammel/Voldby I Luthers fodspor Indvielsen af Tinghuset Arrangementer Koncerter Gudstjenester Hammel - Voldby KIRKEBLAD 20. årgang Nr. 2 marts-april-maj 2010

2 KIRKELIG INFORMATION Kirkekontoret: Vestergade 5. Kordegn: Lene Lee-Andersen. Mandag-fredag kl Onsdag desuden kl Lørdag lukket. Tlf Sognepræst (kbf) Ole Hyldegaard Hansen, Anbækvej 5. Træffes bedst tirsdag-fredag kl Tlf , Sognepræst Ann Vendeltorp, Solbakken 58. Tlf eller Præst Mette Mommsen, Tlf HAMMEL SOGN Kirkegårdskontoret: Kapelvej 2. Træffes mandag-fredag kl Torsdag tillige kl efter aftale. Tlf Kirketjener Aase Pannerup Nielsen. Træffes tirsdag-fredag kl Tlf Kirkesanger Birgitte Bie. Tlf Organist Anders Brunsholt Frederiksen. Tlf Kirkeværge Jane Astrid Buelund, Tlf Menighedsrådsformand Marlene Mellergaard Jensen Tlf VOLDBY SOGN Graver: Ida Jensen Tlf Organist Niels Viggo Jensen. Tlf eller Kirkeværge Susanne Friis Madsen Tlf Menighedsrådsformand Sten Boye Jensen, Tlf Ansvh. redaktør Claus Haaning Andersen, Tlf Produktion Vitten Grafisk A/S, Tlf Deadline: 10. april 2010 Opstandelsen Det er sent, men lyset på nordhimlen tøver, som om det venter på mødet med solopgangsmorgenrøden, før det kan falme og slukkes. Du elskede sommernattens lysende himmel mod nord. Det var dig, der for længe siden lærte mig lykkens korte salige sommernatsafstand mellem de lange dage. Jeg ser nu igen, min elskede, midsommernattens nordhimmels tøvende aftenrøde vente deroppe, som om det var os to, der snart forvandles til aften- og morgenrøde, som om vi dét eneste flygtige tidspunkt på året får lov til at ane hinandens nærhed i ét eneste overjordisk ubegribeligt stævnemøde. Forsidebillede: Lammet er et oldkirkeligt symbol benyttet om Kristus som Guds lam, Agnus Dei Ved fødsel, dåb, bryllup, dødsfald og attestudstedelse henvender man sig på kirkekontoret. Begravelsestidspunkt aftales mellem tjenstegørende præst og de pårørende. Kirkebil til alle gudstjenester og sognemøder kan bestilles via kirkekontoret, tlf , inden fredag kl. 13. Birthe Arnbak har skrevet digtet. Hun sidder ved vinduet og mindes og længes efter sin mand, der døde fra hende. Hun sidder sent oppe i de lyse nætters sommertid, hvor det aldrig bliver rigtigt mørkt. Hun sidder og ser ud på lyset, der tøver på nordhimlen. Det er på det tidspunkt i sommernatten, hvor aftenrøden og morgenrøden sætter fingerspidserne mod hinanden, rører hinanden og når sammen til sidst. Død og liv aften og morgen. Den mand hun mistede er på én gang langt væk fra hende

3 og meget tæt på, som var han morgenrøden og hun aftenrøden. Og den korte afstand mellem dem er så lille, at de næsten kan røre hinanden i ét eneste overjordisk ubegribeligt stævnemøde. I et desperat øjeblik af savn var han ved at forsvinde for hende. Nu, hvor hun, tilskyndet af det tøvende lys, husker tilbage til engang, hvor han lærte hende om lykkens korte salige sommernatsafstand mellem de lange dage, kommer han tilbage, og ensomheden bliver til at holde ud, for den fyldes af alt det som var og stadig er. Det er en måde at tale om opstandelsen på, den opstandelse, der kan være så svær at få hold på. Og vi skal finde måder, at udtrykke den på, for netop opstandelsen bærer hele kristenheden. Uden troen på opstandelsen ville fortællinger om Jesu fødsel i stalden i Betlehem hans dåb i Jordan floden eller korsfæstelsen på Golgata for længst være glemt. Opstandelsen skal forkyndes og bekendes. Det skal siges, det skal høres, at Kristus er gået forud for os, ind i fremtiden, også den efter døden. I troen på hans opstandelse ved vi, at intet på denne jord kan binde os endeligt. For vores forhold til os selv som mennesker, til det liv, vi har fået at leve, til den jord vi skal færdes på, beror til syvende og sidst på en oversanselig virkelighed, som er Jesu Kristi rige. Det vidunderligste af alt på jord, men ikke af denne verden. Derfor er vi fri, men samtidig ansvarlige over denne verden, sådan som enhver, der er fri, samtidig er ansvarlig og kun kan forvalte sit ansvar i ubetinget kærlighed til det ansvaret gælder. Hvad betyder opstandelsen så i vores liv i mit liv? Ja opstandelsen er, at andre mennesker møder os med tillid og kærlighed, så det når helt ind i hjertet og får hårdheden og kulden til at forsvinde. Eller hver morgen vågne op til en ny dag, som vi kan fylde med noget nyttigt. Eller hver gang det lykkes os at styre de onde kræfter i os selv. Eller sagt på en anden måde. Hver gang det lykkes at hamle op med den ondskab, som vil andre til livs. Alt dette er glimt af Kristi opstandelse. Og englens påskebudskab: Frygt ikke Jesus er opstået giver os et fundament at stå på og et livsgrundlag at bygge på. Med opstandelsen bag os og med Guds løfte foran os, kan vi leve med håb og tillid. Tilliden til livet kommer af troen på, at Gud altid er til stede alle steder. Han er den, der begynder og fuldender, fordi han er en så omfattende kærlighed, som vi slet ikke kan forestille os. Mere konkret kan vi ikke tale om opstandelsen, derfor kan vi også sige, at evangeliernes fortællinger om opstandelsen er skrøbelige, for Kristi opstandelse er ikke et faktum. Den er ikke i videnskabelig forstand en historisk begivenhed, der finder sted ved højlys dag, ved solens middagshøjde. Men den finder lige nøjagtig sted i det flygtigste af alle øjeblikke, der hvor aftenrøden og morgenrøden når sammen. I det øjeblik hvor det lange levede liv og det ukendte nye, som dagen vil bringe, mødes. Derfor kræver det lydhørhed, opmærksomhed og følsomhed at mærke, hvad påsken er. For selvom opstandelsen ikke er en historisk begivenhed, findes den. Vi kan føle det langt ind, hvordan der bliver sammenhæng i alt, selv når vi sidder alene tilbage. Opstandelsen er virkelig nok, den er lige så virkelig, som at vi er her i vores levede liv med alle vore sansede øjeblikke af det liv og af lykkens korte salige sommernatsafstande mellem de lange dage. Ann Vendeltorp 3

4 Præsentation af menighedsrådsmedlemmer I dette og kommende kirkeblade vil der være præsentationer af menighedsrådsmedlemmer fra både Hammel og Voldby menighedsråd. Vi vil gerne give et kort indtryk af, hvem vi er, og hvad vi laver både arbejdsmæssigt, i fritiden og i menighedsrådsarbejdet. Vi håber, dette vil være med til at øge kendskabet til os og det arbejde vi deltager i omkring Hammel og Voldby kirker. Hammel menighedsråd: Susanne Dalsgaard Krag Mit navn er Susanne Dalsgaard Krag, og jeg har været medlem af Hammel Kirkes menighedsråd i et år nu. I det daglige er jeg leder af Det Samfundsvidenskabelige Fakultetsbibliotek på Aarhus Universitet. Jeg er gift med Lars, som er lærer på Regnbueskolen, og sammen har vi 3 børn, Tor og Anna, som studerer i København og Kirstine, som bor hjemme hos os lidt endnu. Kristendommen har altid fyldt meget i min tilværelse. Som barn voksede jeg op på Fur, hvor Indre Mission var stærk. Det stod dog tidligt klart for mig, at jeg ikke kunne dele Indre Missions syn på livet, og det var en åbenbaring og en befrielse, da jeg i skolen stiftede kendskab med Grundtvigs tolkning af kristendommen. Grundtvigs lære om at være menneske først, kristen så åbnede mine øjne for at kristendommen ikke var ensbetydende med et fordømmende og tungt livssyn, som det jeg kendte fra min barndom på Fur, og det betød, at jeg kunne forholde mig til kristendommen på en anden måde, der var mere naturlig for mig. Arbejdet i menighedsrådet er spændende og mere indflydelsesrigt, end jeg havde forestillet mig. Jeg har plads i kirkegårdsudvalget og har i år desuden siddet i byggeudvalget for den nye sognegård. Det har været spændende at følge byggeriet, og det er dejligt nu at kunne tage huset i brug, og vi håber menigheden i Hammel vil få glæde af de smukke lokaler. Karen Stilling Nielsen Jeg er 61 år gift med Niels- Erik på 41. år. Vi har 3 børn og 4 børnebørn og er så heldige, at de alle indtil videre har valgt at bosætte sig i Hammel. Jeg er barnefødt og opvokset i Hammel. Da vi blev gift, flyttede vi til Brabrand og senere til Lading. I 1978, da Niels-Erik blev ansat som pedel ved Søndervangskolen, flyttede vi igen til Hammel 4 og har boet her siden. Jeg er uddannet teknisk tegner. Efter at have arbejdet ved et rådgivende ingeniørkontor i en årrække, blev jeg i 1978 ansat ved Teknisk Forvaltning i Hammel Kommune, hvor jeg arbejdede, til jeg gik på efterløn i Jeg havde ikke megen viden om hvori menighedsrådsarbejdet bestod, da jeg sagde ja til at blive opstillet. Men det har været et utroligt spændende år og en øjenåbner på mange fronter at arbejde i menighedsrådet, og jeg ser frem til de mange udfordringer, som arbejdet giver. Jeg er i menighedsrådet valgt som formand for Kirke- og Kirkegårdsudvalget og sidder desuden i byggeudvalget i forbindelse med ombygningen af Tinghuset.

5 Voldby menighedsråd: Susanne Holm Sørensen Mit navn er Susanne Holm Sørensen. Jeg er 43 år og bosiddende i Voldby igennem de sidste 8 år. Jeg er gift med Tommy, og vi har 3 hjemmeboende børn. Til daglig arbejder jeg på Skaghøj som Social- og sundhedsassistent. Jeg blev opfordret til at virke i menighedsrådet i Voldby kirke i efteråret Jeg valgte at følge opfordringen, da jeg gerne vil bidrage til at bevare Voldby Kirke og Menighedsråd som en selvstændig enhed. Jeg vil gerne bidrage med at menighedsrådet fortsat kan tilbyde spændende og varierede aktiviteter til alle sognebørnene under Voldby Kirke. Jeg er indvalgt i Aktivitetsog bladudvalget, som er en fælles opgaveløsning mellem Hammel og Voldby Sogn. Jeg er desuden i Kirkegårdsudvalget, som kun varetager opgaver i forhold til Voldby Kirkegård. Jeg er efterfølgende blevet overrasket over de spændende arbejdsopgaver som ligger i underudvalgene under Menighedsrådet. Det er virkelig muligt at bevare vores gamle kulturinstitution og samtidig blande den med nye idéer og indslag. I Luthers fodspor Der er mange, der i årenes løb har taget turen til og rundt i den egn, hvor Luther levede og virkede. Nu vil vi også gerne på sådan en tur og vil hermed invitere til deltagelse i turen i perioden oktober Turen vil foregå med bus og vi vil overnatte på centralt beliggende hotel(ler) for de steder, vi skal se. Vi skal blandt andet på ture til Wittenberg, Erfurt og Wartburg. Nærmere program kan efter 1. april 2010 afhentes på Hammel kirkekontor eller fremsendes efter henvendelse samme sted. Prisen for turen vil blive mellem kr. 3400,- og 3800,- pr person med ½ pension. Forud for turen bliver arrangeret 3 aftner i Tinghuset, hvor vi forbereder os til turen ved at høre om de steder, vi skal se, og høre noget af reformationens historie. Vi vil også sammen se (gense) filmen om Luther. De tre aftner er 1., 15. og 29. september fra kl til kl Denne lille annonce for at høre om interessen for turen, da vi skal være mindst 30 personer, for at kunne tilbyde turen til ovennævnte pris. Bindende tilmelding til turen skal ske til kirkekontoret senest 7. maj Man må gerne deltage i aftnerne inden turen uden at deltage i turen, da er tilmelding ikke nødvendig. Hvis der ønskes yderligere oplysninger, kan I kontakte Ann Vendeltorp tlf , mobil eller mail 5

6 Siden sidst i billeder Selv om den største begivenhed i de sidste tre måneder suverænt var indvielsen af Tinghuset (se midtersiden), har det sidste kvartal dog også budt på andre begivenheder omkring kirken både i det daglige, i forbindelse med flytning af administrationen fra Stenhuset til Tinghuset samt juletidens forskellige arrangementer, som det ses af de følgende billeder. Ole Hyldegaard Øverst TV: Personalemøde i den gamle frokoststue i Stenhuset. Fra venstre ses Aase P. Nielsen (Kirketjener), Lene Lee-Andersen (Kordegn), Birgitte Bie (Kirkesanger), Claus K. Knudsen, Ellen Jeppesen, Hanne Bertelsen og Mona Knop (Kirkegårdspersonalet) samt Ann Vendeltorp (sognepræst). TH: Lene Lee-Andersen indretter det nye kirkekontor i Tinghuset. Nederst TV: Børn fra Søndervangskolen klar til juleafslutning i Hammel kirke 18. december TH: Konfirmanderne nyder en sodavand efter ungdomsgudstjenesten i Hammel kirke 7. januar Børn fra Skovvangsskolen deltog i Gudstjenesten ved efterårets afslutning for minikonfirmander søndag den 15. november 2009.

7 Siden sidst i Voldby Familiegudstjenesten i Voldby Kirke den 8. november 2009 var ikke det tilløbsstykke som normalt har været kendetegnet for aftenen. Der kom omkring 20 personer til Gudstjeneste og efterfølgende bespisning i Voldby Forsamlingshus. Vi håber på større fremmøde næste gang den 7. marts søndag i advent i Voldby Kirke Der blev afholdt Lucia-optog i Voldby Kirke den 1. søndag i advent. Der var 9 piger i alderen fra 6 til 11 år som havde øvet 4 lørdage sammen med Voldby Kirkes organist Niels Viggo Jensen. Pigerne gav en mindre julekoncert som indledning til Voldby Kirke Kammerkors julekoncert under ledelse af Niels Viggo. Menighedsmøde i Hammel Der afholdes menighedsmøde tirsdag den 9. marts kl i Hammels nye sognegård Tinghuset. Aftenen indeholder en orientering om Hammel kirkes regnskab og budget samt afholdte og planlagte aktiviteter. Der serveres kaffe under mødet. Sangaften i Voldby Torsdag d. 18. marts kl afholdes sangaften i sognehuset Vesterled ved Voldby kirke. Det bliver den 7. i rækken af sangaftener i Voldby, hvor repertoiret er hentet fra den nyeste, 18. udgave af Højskolesangbogen, som udkom 24. oktober De udvalgte sange, hvoraf en del vil kredse om temaet forår, veksler mellem klassikere fra højskolesangsrepertoiret og nytilkomne sange. Sangene vil blive præsenteret af pastor Ann Vendeltorp og organist Niels Viggo Jensen, hvorefter de naturligvis vil blive sunget i fællesskab, som det er hensigten med bogens sange. Der vil blive serveret kaffe, og der er fri entré. 7

8 Indvielsen af Tinghuset som Hammel i billeder, te Et tingsted er et hus, som vi normalt forbinder med domme. Med fængsel og med politi hvor ingen frivilligt komme, med mindre man er advokat og skal klienter forsvare, eller som betjent en nat skal ro og orden bevare. Som Tingsted er dets tid forbi, ja, tømt er sidste celle. Skønt ikke mere politi kan fortsat man anmelde: Dog ingen vold og ukvemsråb, som før til Hanghøj man gjorde men fødsel, bryllup, barnedåb på kirkens ny kontorer Fotos: Jens Ole Ravn-Nielsen. Bil Øverst tv: Kirkesanger Birgitte Bie underholder med en buket af danske populære viser. Midt for: Et lyttende velkomst Knud Erik Rasmussens festskrift om Tinghuset. Midt for: Mange af pastoratets beboere deltog ved kirke. Midt tv: organist Anders Frederiksen akkompagnerer forsamlingen til fællessangen. Midt th: Arkivlede th: Tidligere formand for menighedsrådet og medlem af byggeudvalget Aase Dyhr lykønsker Hammel med 8

9 Sognegård, søndag d. 22. november kst og vers ledtekst og vers: Ole Hyldegaard Før Tingsted nu en sognegård hvor nutids konfirmander, kan færdes rundt i gamle spor fra fortids arrestanter, og lære om en kærlig dom: Vi alle frie skal være, fordi Guds søn til jorden kom og al vor skyld vil bære. Må huset bli en ramme om et fællesskab der bærer. Hvor ingen mere fælder dom. Hvor der er godt at være. Hvor alle folk kan samles i til godt og aktivt virke og føle, at her hører vi til Hammel by og kirke. bispepar Birthe og Kjeld Holm. Th: Menighedsrådsformand Marlene Mellergaard Jensen præsenterer i sin indvielsen. Nederst tv: Provst Anders Bonde så lighedspunkter mellem den nye samlingssal og en moderne r Poul Nørgaard Jensen samtaler med forgængeren Arne Gammelgaard i de historiske omgivelser. Nederst den nye sognegård. 9

10 Dåbsjubilæum for børn døbt i Hammel og Voldby Kirke Søndag den 21. marts kl inviteres børn, døbt i 1. halvår 2005 til 5 års dåbsjubilæum i Hammel kirke. Der indledes med en børnegudstjeneste, hvor søskende, forældre, bedsteforældre og faddere også er velkomne, og hvor kirken har en lille gave til de jubilerende børn. Efter gudstjenesten er der en forfriskning i Tinghuset. Der vil blive udsendt invitationer til familierne fra kirkekontoret, og tilbagemelding skal ske senest mandag den 15. marts. Børn født i 2. halvår inviteres til et lignende arrangement i efteråret. Familiegudstjeneste, fællesspisning og Politi Sirener Søndag den 11. april kl. 17 til ca. kl. 20 Vi prøver noget nyt søndag den 11. april kl. 17 er der familiegudstjeneste i Hammel Kirke. Efter Gudstjenesten vil der være fællesspisning i Tinghuset, hvor der serveres en familievenlig menu. Efter spisningen vil kvindekoret Politi Sirener give koncert. Koret hører hjemme i Østjyllands Politi, deres repertoire spænder vidt, lige fra de gode gamle danske slagere og sange, til Negro spirituals, Musicals, barbershop, Gospel, Pop og meget mere. Alle interesserede er velkomne til at deltage i hele arrangementet. Det koster ikke noget, og det er ikke nødvendigt med tilmelding. Vi håber på et stort fremmøde. 10

11 Dåbslørdag Da der i de senere år har været en vis interesse for lørdagsdåb, vil vi gerne tilbyde en sådan hver 3. måned. Tilbud om næste lørdagsdåb er lørdag den 8. maj 2010 kl i Hammel kirke ved Ann Vendeltorp. Såfremt der ingen dåb er, bliver gudstjenesten ikke afholdt. Præsterne Kristi Himmelfarts-vandring Torsdag den 13. maj kl. 10 til ca. kl. 14 Første stykke af Linen grevens private vej. Naturen viste sig fra sin allerbedste side sidste år, og højnede en i forvejen god stemning blandt deltagerne, da Jens Ole Ravn-Nielsen sidste år førte os gennem Frijsenborgskoven fra den røde lade ved slottet, hvor den gamle Jernit kirke formentlig har ligget, og tilbage til Hammel kirke, hvor arrangementet sluttede med andagt og frokost. Derfor er det dejligt, at Jens Ole Ravn- Nielsen har sagt ja til, at tage alle interesserede med på en ny vandretur på Linen, Kristi Himmelfarts Dag, torsdag den 13. maj. Denne gang skal vi bl.a. høre om: Tido Wedells mindesten v/jernit, Ledvogterhusene, Den stué skjelstæj (Det store skælsted), Skovfryd og Christian Kiilsgaard, Jagthegnet og herskabsjagter, Tobaksegen, Den gamle Grevevej eller Ridebanen, Oppen-Schildens Have og meget mere, inden vi når til Dronning Dagmars kilde. Det fortælles i et gammelt sagn, at Valdemar Sejrs bøhmiske dronning Dagmar (den fredselskende) på en rejse fra Skanderborg gjorde holdt i Vitten for at hvile sig på den store granitsten i præstegårdshaven Dronning Dagmars Stol og ved den lejlighed fik bragt vand fra kilden i Præsteskoven. Forfatteren Thor Lange rejste i 1906 en mindesten med et Dagmarkors på toppen. For år tilbage samledes Vittens borgere ved midsommer ved kilden og stenen til spisning og dans. Thor Lange skrev selv teksten der er hugget ind i stenen: GUD GLÆDE DIG I HIMLEN DRONNING DAGMAR OG LÆDSEK HVER SOM TØRSTER HER - MAATE DIT FOLK TIL HELD UD OVER DANMARK RINDE VELSIGNELSENS KILDEVÆLD Tidligere hentede man ved kilden vand til dåben i Vitten kirke og det fortælles også at cistercienser-munkene ved 11

12 klosteret i Vivild ved Hadsten hentede vievand og lægedom ved kilden. Da turen denne gang fører os ud over sognegrænsen, vil der denne gang blive arrangeret fællestransport begge veje, inden arrangementet igen afsluttes med en kort andagt i Hammel kirke og efterfølgende frokost. Ole Hyldegaard Cafearrangement om Tinghusets historie i ord og billeder Til Tinghusets indvielse havde tidligere kirkeværge Knud Erik Rasmussen udarbejdet et historisk skrift, hvis rammer krævede udvælgelse af det historiske stof. Blandt andet tillod pladsen ikke mulighed for at bringe den billedserie, som Knud Erik tog i forbindelse med menighedsrådets overtagelse af huset og før dets istandsættelse i Sammen med Knud Eriks kommentar vil der blive lejlighed til at se disse billeder ved kirkekaffen i Tinghuset den 7. marts i forlængelse af søndagens gudstjeneste. Forårskoncert i Hammel kirke Onsdag den 12. maj kl er der koncert i Hammel kirke med kirkesanger Birgitte Bie og organist Anders Brunsholt Frederiksen. På programmet er bl.a. en orgelsonate 12 af den franske orgelvirtuos Alexandre Guilmant og en Passacaglia af Knud Jeppesen, som var professor ved Musikvidenskabeligt Institut i Århus og verdensberømt for sit arbejde med renæssancens musik. Herudover vil der være sange fra den senromantiske periode af bl.a. Hugo Wolf og Max Reger. Der er gratis adgang.

13 Aftenudflugt til Rønde På vejen mellem Rønde by og ned mod Kalø Slotsruin passerer man den smukke hvide Bregnet kirke. I dag ensomt beliggende, men tilbage i tiden omgivet af bebyggelse. I 2006 gennemgik Bregnet kirke en gennemgribende restaurering ud fra et ønske om at tilbageføre kirkerummet til dens oprindelige gotiske stil. Inventar blev malet og ombygget, bl.a. blev prædikestolen sænket og kirken fik et nyt orgel. Den kunstneriske udsmykning blev lagt i hænderne på kirkekunstneren Arne Haugen Sørensen, der gennem de sidste årtier har udsmykket en række danske kirker. Udsmykningen omfatter nadverbilledet Blå Nadver, nye billeder i prædikestolen og som noget helt unikt 35 runde malerier til bænkegavlene med bibelske motiver. Desuden har Haugen Sørensen skabt et krucifiks til alteret støbt i bronze, forestillende både langfredag og påskemorgen, lidelse og død, opstandelse og liv. Bregnet kirke bliver i år målet for den traditionsrige aftenudflugt for Hammel menighed, torsdag den 3. juni kl med afgang fra Vestergade. Efter besøget i kirken vil vi drikke kaffe i sognegården i Rønde, før vi kører tilbage til Hammel. Da der er begrænset antal pladser er bindende tilmelding nødvendig til kirkekontoret, enten pr. mail: på telefon eller personlig henvendelse i åbningstiden, senest torsdag den 27. maj. Ole Hyldegaard Babysalmesang I Hammel og Voldby sogne. Har du en baby? - Og har du lyst til et musikalsk samvær? Så er Babysalmesang måske noget for dig og din baby! Vi mødes i Hammel kirke onsdag formiddag kl til sang og hygge, hvor vi sammen udvikler barnets sanser, både fysisk og musikalsk. Bagefter går vi i sognegården til en kop kaffe. Arrangementet kører over 10 uger. Der er gratis adgang. For yderligere information kontakt: Laila Poulsen, tlf

14 Påskekoncert Skærtorsdag aften, den 1. april kl er der koncert i Hammel kirke med Trio Ardente. De vil fremføre Pergolesis berømte Stabat Mater, et ægte stykke passionsmusik, som skildrer Marias smerte, da hun står ved korsets fod og betragter Jesu legeme. Der er gratis adgang til koncerten. Trio Ardente (ital. for glødende) blev etableret i 2007 og består af sopran Margrethe Smedegaard, mezzosopran Estrid Molt Ipsen og organist Christine Toft Kristensen. Trioen mødtes i kirkemusikalske kredse i Århus, hvor den fælles interesse for kammermusik resulterede i trioens dannelse. Margrethe Smedegaard (f. 1975) fik sin diplomeksamen i klassisk sang i 2006 fra Nordjysk Musikkonservatorium med Lars Thodberg Bertelsen som lærer. Hun har efterfølgende undervist ved Vestervig og Løgumkloster Kirkemusikskoler og er tilknyttet Sct. Clemens Drengekor (Århus Domkirke) som sangpædagog. Margrethe Smedegaard synger i Vokalensemblet Gaia, Vokalgruppen Concert Clemens og Sct. Clemens Kantori. Hun har desuden en omfattende koncertvirksomhed som efterspurgt solist i klassiske sammenhænge. 14 Estrid Molt Ipsen (f. 1980) studerer klassisk sang ved Det Jyske Musikkonservatorium med Bodil Øland som lærer. Hun afslutter med diplomeksamen Estrid Molt Ipsen har blandt andet sunget i Vokalensemblet Gaia, Musikstuderendes Kammerkor og Sct. Clemens Kantori. Hun er en hyppig anvendt solist i flere sammenhænge. HUSK Christine Toft Kristensen (f. 1979) er kandidat fra Vestjysk Musikkonservatorium med Søren Christian Vestergaard som lærer. Hun er ansat som organist ved Tranbjerg Kirke. Familiegudstjeneste i Voldby kirke, søndag den 7. marts kl med efterfølgende fællesspisning i Voldby Forsamlingshus

15 Hammel-egnens Højskoleforening PH - en moderne Grundtvig Tirsdag d. 16. marts 2010 kl Tinghuset - Hammel Sognegård, Vestergade 5, Hammel Jørgen Carlsen Døbte Hammel: November: Valdemar Løkke Katborg Amalie Løgager Rasmussen Naja Nørregaard Langkilde Januar: Laura Sofie Marquart Bjerre Villads Ahlgren Gertsen Mikkel Frank Jakobsen Sang og foredrag De færreste vil vel nævne Grundtvig og Poul Henningsen (PH) i samme åndedrag. Men i ord og toner vil Jørgen Carlsen, forstander på Testrup Højskole, forsøge at godtgøre, at de på et dybere plan er mere åndsbeslægtede, end man måske umiddelbart skulle tro, trods deres vidt forskellige syn på mangt og meget. Entre: 50 kr. for medlemmer, 75 kr. for øvrige Arrangeres i samarbejde med Hammel Menighedsråd B e s ø g o g s å H ø j s k o l e f o r e n i n g e n s hjemmeside: w w w. f r e e w e b s i t e. d k / hojskoleforening-hammel Voldby: November: Kamille Møller Byriel Januar: Anna Kirkegaard Søgaard Indre Mission i Hammel Kontaktperson: Villy Sørensen Tid kl og sted hvis ikke andet er nævnt: Hammel Missionshus, Anbækvej 15, 8450 Hammel. Marts Tirsdag d. 2. Kredsens forårsmøde i Thorsø Missionshus v/pastor Hans Ole Bækgård, Hobro. Samtidig kredsrepræsentantskabsmøde Torsdag d. 11. Bibelkreds hos Astrid og Hans, Minervavej 90. Kredsmøderække Tirsdag d. 16.Møde i Sorring Missionshus v/missionær Heri Elttør, Aulum. Sara og Kenneth synger og spiller Onsdag d. 17. Møde i Thorsø Missionshus v/missionær Heri Elttør Torsdag d. 18. Møde i Gjern Missionshus v/missionær Heri Elttør, Aulum. Matroserne, Skive synger Fredag d. 26. Møde kl for hele familien v/georg Kjeldsen, Århus.Der er separat program for voksne og børn April Torsdag d. 1. Skærtorsdag. Gudstjeneste i Hammel Kirke. Vi spiser frokost og synger påsken ind Onsdag d. 7. Kredscafé kl i Hammel Missionshus Torsdag d. 8. Bibelkreds hos Kirstine, Skyttevej 30. Torsdag d. 22. Møde v/missionær Jørgen Knudsen, Århus Torsdag d. 29. Møde v/pastor Olav Fogh, Skanderborg Maj Torsdag d. 6. Bibelkreds hos Dora og Villy, Elmevej 26. Torsdag d. 13. Kr. Himmelfartsdag Udflugt Torsdag d. 20. Møde v/missionær Finn Najbjerg, Vinderslev Fredag d. 28. Familieaften for hele familien kl med spisning Møde v/skoleforstander Carsten Mågård, Hestlund 15

16 Gudstjenester marts - april - maj 2010 Gudstjenester Hammel Voldby 2/3 Aftengudstjeneste Hyldegaard 7/3 3. s. i fasten Johs. 18, Hyldegaard - Kaffe Hyldegaard - Fam.gudstj. 14/3 Midfaste Johs. 6, Vendeltorp 9.00 Vendeltorp 21/3 Mariæ Bebudelse Luk. 1, Hyldegaard Dåbsbørn Vendeltorp 28/3 Palmesøndag Mark. 14, Vendeltorp Vendeltorp - Kaffe 1/4 Skærtorsdag Johs. 13, Hyldegaard 9.00 Hyldegaard 2/4 Langfredag Mommsen 9.00 Sander 4/4 Påskedag Matt. 28, Hyldegaard 9.00 Hyldegaard 5/4 2. påskedag Johs. 20, Vendeltorp - Kaffe Ingen 11/4 1. s. e. påske Johs. 21, Vendeltorp - Fam.gudstj Vendeltorp 18/4 2. s. e. påske Johs. 10, Hyldegaard Ingen 25/4 3. s. e. påske Johs. 14, /4 Bededag Matt. 7, Hyldegaard - Konfirmation Vendeltorp - Konfirmation 9.00 Mommsen - Konfirmation Hyldegaard - Konfirmation Hyldegaard - Konfirmation Ingen 2/5 4. s. e. påske Johs. 8, Vendeltorp - Konfirmation 9.00 Vendeltorp 9/5 5. s. e. påske Johs. 17, Vendeltorp Vendeltorp 13/5 Kr. Himmelfart Luk. 24, Hyldegaard Natur- og kirkevandring Ingen 16/5 6. s. e. påske Johs. 17, Hyldegaard 9.00 Hyldegaard 23/5 Pinsedag Johs. 14, Vendeltorp Hyldegaard 24/5 2. pinsedag Johs. 6, Hyldegaard - Kaffe Ingen 30/5 Trinitatis Matt. 28, Vendeltorp 9.00 Vendeltorp 6/6 1. s. e. trinitatis Luk. 12, Hyldegaard Ingen Bemærk venligst: Alle gudstjenester er offentlige. Kirkebilen kører mod forudbestilling.

KIRKEBLAD EFTERÅR. Hammel - Voldby. www.hammel-voldbykirke.dk. Indeholder: Vindere af fotokonkurrence Siden sidst Konfirmandbilleder

KIRKEBLAD EFTERÅR. Hammel - Voldby. www.hammel-voldbykirke.dk. Indeholder: Vindere af fotokonkurrence Siden sidst Konfirmandbilleder EFTERÅR Indeholder: Vindere af fotokonkurrence Siden sidst Konfirmandbilleder Hjertestarter Fra præst til provst Præsentation af menighedsrådsmedlemmer Kirkecafè Arrangementer Gudstjenester www.hammel-voldbykirke.dk

Læs mere

KIRKEBLAD. 2012 nr. 4 September - November FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. Bemærk nye telefonnumre på bagsiden

KIRKEBLAD. 2012 nr. 4 September - November FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. Bemærk nye telefonnumre på bagsiden KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING Bemærk nye telefonnumre på bagsiden 2012 nr. 4 September - November Fem ønskesten En dreng kom sjoskende slukøret hjem fra skole. Det var så hårdt med lektier,

Læs mere

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Indhold Klummen af Merete Ørskov Side 2 Møder m.v. Side 3 Gudstjenesteliste Side 4 og 5 Folkekoret Side 7 Konfirmandbilleder

Læs mere

SKIVE SOGNS KIRKEBLAD

SKIVE SOGNS KIRKEBLAD SKIVE SOGNS KIRKEBLAD Efterår 2014 September Oktober November Nr. 4 29. årg. www.skivesogn.dk Mens vi venter I skrivende stund venter vi stadig på, hvem der bliver den nye præst i Skive sogn efter Aksel

Læs mere

43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013

43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013 43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013 Sven Havsteen-Mikkelsen, Golgata, Olie på lærred 65x81, Plejehjemmet Himmelev Gammel Præstegård Kære læser! Ikke siden Taarbæk-præsten Thorkild Grosbøll i 2003 proklamerede,

Læs mere

Kirkerne i Vipperød SDR. ASMINDRUP GRANDLØSE ÅGERUP

Kirkerne i Vipperød SDR. ASMINDRUP GRANDLØSE ÅGERUP Kirkerne i Vipperød marts april maj 2012 En levende kirke er altid i bevægelse - og fuld af liv. Det gælder også her i Vipperød. hvor der sidste år var 10.500, der deltog i en af årets mange gudstjenester

Læs mere

December - januar - februar - marts - vinter 2014-15. Danmark og Caminoen i Sognegården - se side 12

December - januar - februar - marts - vinter 2014-15. Danmark og Caminoen i Sognegården - se side 12 Risskov Kirke December - januar - februar - marts - vinter 2014-15 Ulla Bille udstiller landskaber fra Færøerne, Danmark og Caminoen i Sognegården - se side 12 Salmeleg for dig og mig - se side 8 Velsignet

Læs mere

Ny præst i Haslev og Freerslev Påsken i kirken. Kirkens stillerum

Ny præst i Haslev og Freerslev Påsken i kirken. Kirkens stillerum KN 03/15.qxp_KN juni-juli 04/06 13/03/15 10:42 Side 3 HASLEV OG FREERSLEV Nr. 3 74. årgang april og maj 2015 Kirkens stillerum se s. 6 Ny præst i Haslev og Freerslev Påsken i kirken Mellem påske og pinse

Læs mere

Glædelig advent KIRKE OG SOGN. Nr. 1 77. ÅRGANG NØRRE AABY

Glædelig advent KIRKE OG SOGN. Nr. 1 77. ÅRGANG NØRRE AABY Glædelig advent KIRKE OG SOGN Nr. 1 77. ÅRGANG NØRRE AABY April 2014 Påske Kom og blæs mig i gang. Bandet Nephew har udgivet albummet Hjertestarter. Der er sikkert en del af jer, der kender til dette.

Læs mere

Kirkebladet. Juli - august - september - oktober 2013

Kirkebladet. Juli - august - september - oktober 2013 Overlade, Ranum, Malle, Vilsted, Vindblæs, Næsborg, Salling, Oudrup, Løgstør, Aggersborg, Kornum og Løgsted sogne Kirkebladet Juli - august - september - oktober 2013 Om hvad der kan ske, når man vover

Læs mere

EFTERÅR. Hammel - Voldby - Lading KIRKEBLAD

EFTERÅR. Hammel - Voldby - Lading KIRKEBLAD EFTERÅR Hammel - Voldby - Lading KIRKEBLAD 24. årgang - Nr. 4 - Sept. - Okt. - Nov. - 2014 1 SOGNE Hammel kirke HAMMEL SOGN www.hammel-voldbykirke.dk Kirkegårdskontoret: Kapelvej 2 Kirkegårdsleder Jens-Vilhelm

Læs mere

Kirkebladet. For Sakskøbing-egnen. Sommer 2013. Indhold

Kirkebladet. For Sakskøbing-egnen. Sommer 2013. Indhold Kirkebladet For Sakskøbing-egnen Indhold Et læserbrev... 2 Lokalt... 3-8 Om et logo... 9 Hvad sker hvor... 10 Gudstjenestelisten... 11 Rasmus fra Vigsnæs... 12 Vigsnæs kirke. Sommer 2013 Nr. 2 juni, juli,

Læs mere

KIRKEBLAD. For Voldum og Rud Sogne. Tema: VOLDUM KIRKEHUS

KIRKEBLAD. For Voldum og Rud Sogne. Tema: VOLDUM KIRKEHUS KIRKEBLAD For Voldum og Rud Sogne Tema: VOLDUM KIRKEHUS Nr. 100 april-december 2014 KÆRE ALLE SAMMEN! Kirkeblad nr. 100! Det er værd at fejre, det er i hvert fald lidt sjovt. Samtidig med, så er dette

Læs mere

LØGUMKLOSTER KIRKE 4. årgang Nr. 2 Marts 2003 - Maj 2003. Locus Dei

LØGUMKLOSTER KIRKE 4. årgang Nr. 2 Marts 2003 - Maj 2003. Locus Dei LØGUMKLOSTER KIRKE 4. årgang Nr. 2 Marts 2003 - Maj 2003 Locus Dei Kirkeligt Arbejde i sognet: KFUM-spejderne Formand: Monica Drøhse Munkeparken 60, Lgkl. tlf. 74 74 38 18 KFUM og KFUK på Vesteregnen Formand:

Læs mere

Gistrup Sogn. Nr. 55 April Maj 2011

Gistrup Sogn. Nr. 55 April Maj 2011 Gistrup Sogn Nr. 55 April Maj 2011 25 Gistrup Kirke 25 år 25 Jubilæumsarrangementer for alle Onsdag den 23. marts kl. 16.30 Fyraftens-musik-andagt i kirken Palmesøndag den 23. marts 1986 blev Gistrup Kirke

Læs mere

2010 Marts April Maj. Et lokalt samarbejde i Højbjerg mellem: Lokalcenter Skåde Lokalcenter Holme Frederikskirken Holme Kirke Fællesrådet

2010 Marts April Maj. Et lokalt samarbejde i Højbjerg mellem: Lokalcenter Skåde Lokalcenter Holme Frederikskirken Holme Kirke Fællesrådet 2010 Marts April Maj Et lokalt samarbejde i Højbjerg mellem: Lokalcenter Skåde Lokalcenter Holme Frederikskirken Holme Kirke Fællesrådet Fællesrådet Holme-Højbjerg-Skåde Fællesråd: Ole Jean Nielsen Tlf.

Læs mere

Årgang 2015 - Nr. 3 www.givekirke.dk - www.farrekirke.dk - www.vorslundekirke.dk Give Kirke har en facebookside

Årgang 2015 - Nr. 3 www.givekirke.dk - www.farrekirke.dk - www.vorslundekirke.dk Give Kirke har en facebookside 2 Årgang 2015 - Nr. 3 www.givekirke.dk - www.farrekirke.dk - www.vorslundekirke.dk Give Kirke har en facebookside 1 KIRKELIV i Give, Farre & Vorslunde Pastagudstjeneste med Peter Pan, Carl Nielsen koncert,

Læs mere

Konfirmandernes store dag! Se listen over de 63, der konfirmeres i vore kirker Store Bededag og Kristi Himmelfartsdag... SE SIDE 5...

Konfirmandernes store dag! Se listen over de 63, der konfirmeres i vore kirker Store Bededag og Kristi Himmelfartsdag... SE SIDE 5... Konfirmandernes store dag! Se listen over de 63, der konfirmeres i vore kirker Store Bededag og Kristi Himmelfartsdag... SE SIDE 5... KIRKEBLADET FOR TOMMERUP OG BROHOLM SOGNE FORÅR 2014 DU LILLE ANEMONE,

Læs mere

KirkeBladet. - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern. Bjarne Markussen siger farvel. Læs side 10

KirkeBladet. - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern. Bjarne Markussen siger farvel. Læs side 10 Bladet - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern Nr. 4 Efterår 2013 9. årgang Bjarne Markussen siger farvel. Læs side 10 Siden sidst har flere sogne været på udflugt. Her

Læs mere

Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012

Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012 Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012 Sct. Nicolai Kirke Søndermarkskirken Foto: Søren Hauge Carlsen Kirkebladet udgives af Sct. Nicolai sogn - Vejle Løget Kirke Menighedsrådsvalg 2012 Af

Læs mere

Posten. Fødselsdagsbørn. BEMÆRK Næste deadline er 20. april 2010.

Posten. Fødselsdagsbørn. BEMÆRK Næste deadline er 20. april 2010. Nr. 1 17. årgang Februar 2010 Indhold: Side 2: Fødselsdagsbørn, Annonce Nytoft Side 3 og 4: Borgerforening Side 5: Sinding-Ørre Folkeuniversitet Side 6: SGIF Side 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 og 14 Kirkesiderne

Læs mere

49. årgang Juni - Juli - August Nr. 3

49. årgang Juni - Juli - August Nr. 3 49. årgang Juni - Juli - August Nr. 3 Konfirmandtale 2014 Forår, varme, spændte unge mennesker og stolte familier og venner. Kære forældre, bedsteforældre og anden familie til disse smukke unge mennesker.

Læs mere

ØSTBYENS KIRKEBLAD. Vor Frelsers Kirke - en levende kirke. 25. årgang Marts - Juni 2015. 25. årgang nr. 1 Marts - Juni 2015

ØSTBYENS KIRKEBLAD. Vor Frelsers Kirke - en levende kirke. 25. årgang Marts - Juni 2015. 25. årgang nr. 1 Marts - Juni 2015 ØSTBYENS KIRKEBLAD 25. årgang nr. 1 Marts - Juni 2015 01 Vor Frelsers Kirke - en levende kirke 25. årgang Marts - Juni 2015 Kirkehusets indvielse Poul Ulrich Jensen 1. søndag i advent, den 30. november

Læs mere

ullerød sogns kirkeblad

ullerød sogns kirkeblad Farshad Kholghi: Verden er et land Høstgudstjeneste m. brunch og dans Kirkelig kalender særlige gudstjenester arrangementer Gør kirkedøren høj og UDSIGTEN vid babysalmesang og de små synger Billedkavalkade

Læs mere

KIRKEBLADET Haurum-Sall-Houlbjerg-Granslev sogne

KIRKEBLADET Haurum-Sall-Houlbjerg-Granslev sogne KIRKEBLADET Haurum-Sall-Houlbjerg-Granslev sogne Nr. 4 September - Oktober - November 2015 21. årgang Haurum Sall Granslev Houlbjerg Konfirmationsdatoer Velkommen til de nye konfirmander Se velkomstfolder

Læs mere

Højby Sogn. Afskedsreceptionen for Synnøve og Jan C. Jacobsen søndag d. 30/6 2013. Menighedsrådsformand, Grethe Skovgårds tale:

Højby Sogn. Afskedsreceptionen for Synnøve og Jan C. Jacobsen søndag d. 30/6 2013. Menighedsrådsformand, Grethe Skovgårds tale: KIRKEBLADET E F T E R Å R V I N T E R 2 013 H Ø J B Y L U M S Å S O D D E N Kirkekunstneren Niels Larsen Stevns (1864-1941) er kendt for sine fantastiske altertavler, hvor han ville male Kristus i det

Læs mere

KIRKEBLADET. Vive & Hadsund sogne. Juni Juli August 2009 7. årgang nr. 2

KIRKEBLADET. Vive & Hadsund sogne. Juni Juli August 2009 7. årgang nr. 2 KIRKEBLADET Vive & Hadsund sogne Medarbejderne ved Vive og Hadsund kirker har været på kursus - læs artiklen inde i bladet! Juni Juli August 2009 7. årgang nr. 2 Fra venstre: graver Poul Christensen, graver

Læs mere

Seest sogns kirkeblad

Seest sogns kirkeblad Seest sogns kirkeblad Ny hjælpepræst Nyt kirkeblad Sogneeftermiddage MOK-ROCK Nyt fra menigshedsråd Sogneudflugt Musik i kirken Interview Præstens spalte Spejder Indre Missions møder Gudstjenester December

Læs mere

Hvad ringer klokkerne for?

Hvad ringer klokkerne for? Til samtlige husstande Nr. 3 Juni - August 2013 76. årg. Hvad ringer klokkerne for? Udgivet af Hvejsel - Ildved menighedsråd ved sognepræsten Vi har fået en ny kirkeklokke i Hvejsel, den er smuk, og den

Læs mere

LÆSØ KIRKENYT. Kirkeblad for Byrum, Vesterø og Østerby Sogne. I dette nummer:

LÆSØ KIRKENYT. Kirkeblad for Byrum, Vesterø og Østerby Sogne. I dette nummer: LÆSØ KIRKENYT Kirkeblad for Byrum, Vesterø og Østerby Sogne 20. årgang, nr. 1 I dette nummer: Præstens input Nyt fra menighedsrådet Danske kirkedage Byrum kirkegård Det sker Kirkelig information Marts

Læs mere