KIRKEBLAD FORÅR. Hammel - Voldby. Indeholder: Opstandelsen. Præsentation af menighedsrådsmedlemmer. Siden sidst i Hammel/Voldby.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KIRKEBLAD FORÅR. Hammel - Voldby. Indeholder: Opstandelsen. Præsentation af menighedsrådsmedlemmer. Siden sidst i Hammel/Voldby."

Transkript

1 Indeholder: FORÅR Opstandelsen Præsentation af menighedsrådsmedlemmer Siden sidst i Hammel/Voldby I Luthers fodspor Indvielsen af Tinghuset Arrangementer Koncerter Gudstjenester Hammel - Voldby KIRKEBLAD 20. årgang Nr. 2 marts-april-maj 2010

2 KIRKELIG INFORMATION Kirkekontoret: Vestergade 5. Kordegn: Lene Lee-Andersen. Mandag-fredag kl Onsdag desuden kl Lørdag lukket. Tlf Sognepræst (kbf) Ole Hyldegaard Hansen, Anbækvej 5. Træffes bedst tirsdag-fredag kl Tlf , Sognepræst Ann Vendeltorp, Solbakken 58. Tlf eller Præst Mette Mommsen, Tlf HAMMEL SOGN Kirkegårdskontoret: Kapelvej 2. Træffes mandag-fredag kl Torsdag tillige kl efter aftale. Tlf Kirketjener Aase Pannerup Nielsen. Træffes tirsdag-fredag kl Tlf Kirkesanger Birgitte Bie. Tlf Organist Anders Brunsholt Frederiksen. Tlf Kirkeværge Jane Astrid Buelund, Tlf Menighedsrådsformand Marlene Mellergaard Jensen Tlf VOLDBY SOGN Graver: Ida Jensen Tlf Organist Niels Viggo Jensen. Tlf eller Kirkeværge Susanne Friis Madsen Tlf Menighedsrådsformand Sten Boye Jensen, Tlf Ansvh. redaktør Claus Haaning Andersen, Tlf Produktion Vitten Grafisk A/S, Tlf Deadline: 10. april 2010 Opstandelsen Det er sent, men lyset på nordhimlen tøver, som om det venter på mødet med solopgangsmorgenrøden, før det kan falme og slukkes. Du elskede sommernattens lysende himmel mod nord. Det var dig, der for længe siden lærte mig lykkens korte salige sommernatsafstand mellem de lange dage. Jeg ser nu igen, min elskede, midsommernattens nordhimmels tøvende aftenrøde vente deroppe, som om det var os to, der snart forvandles til aften- og morgenrøde, som om vi dét eneste flygtige tidspunkt på året får lov til at ane hinandens nærhed i ét eneste overjordisk ubegribeligt stævnemøde. Forsidebillede: Lammet er et oldkirkeligt symbol benyttet om Kristus som Guds lam, Agnus Dei Ved fødsel, dåb, bryllup, dødsfald og attestudstedelse henvender man sig på kirkekontoret. Begravelsestidspunkt aftales mellem tjenstegørende præst og de pårørende. Kirkebil til alle gudstjenester og sognemøder kan bestilles via kirkekontoret, tlf , inden fredag kl. 13. Birthe Arnbak har skrevet digtet. Hun sidder ved vinduet og mindes og længes efter sin mand, der døde fra hende. Hun sidder sent oppe i de lyse nætters sommertid, hvor det aldrig bliver rigtigt mørkt. Hun sidder og ser ud på lyset, der tøver på nordhimlen. Det er på det tidspunkt i sommernatten, hvor aftenrøden og morgenrøden sætter fingerspidserne mod hinanden, rører hinanden og når sammen til sidst. Død og liv aften og morgen. Den mand hun mistede er på én gang langt væk fra hende

3 og meget tæt på, som var han morgenrøden og hun aftenrøden. Og den korte afstand mellem dem er så lille, at de næsten kan røre hinanden i ét eneste overjordisk ubegribeligt stævnemøde. I et desperat øjeblik af savn var han ved at forsvinde for hende. Nu, hvor hun, tilskyndet af det tøvende lys, husker tilbage til engang, hvor han lærte hende om lykkens korte salige sommernatsafstand mellem de lange dage, kommer han tilbage, og ensomheden bliver til at holde ud, for den fyldes af alt det som var og stadig er. Det er en måde at tale om opstandelsen på, den opstandelse, der kan være så svær at få hold på. Og vi skal finde måder, at udtrykke den på, for netop opstandelsen bærer hele kristenheden. Uden troen på opstandelsen ville fortællinger om Jesu fødsel i stalden i Betlehem hans dåb i Jordan floden eller korsfæstelsen på Golgata for længst være glemt. Opstandelsen skal forkyndes og bekendes. Det skal siges, det skal høres, at Kristus er gået forud for os, ind i fremtiden, også den efter døden. I troen på hans opstandelse ved vi, at intet på denne jord kan binde os endeligt. For vores forhold til os selv som mennesker, til det liv, vi har fået at leve, til den jord vi skal færdes på, beror til syvende og sidst på en oversanselig virkelighed, som er Jesu Kristi rige. Det vidunderligste af alt på jord, men ikke af denne verden. Derfor er vi fri, men samtidig ansvarlige over denne verden, sådan som enhver, der er fri, samtidig er ansvarlig og kun kan forvalte sit ansvar i ubetinget kærlighed til det ansvaret gælder. Hvad betyder opstandelsen så i vores liv i mit liv? Ja opstandelsen er, at andre mennesker møder os med tillid og kærlighed, så det når helt ind i hjertet og får hårdheden og kulden til at forsvinde. Eller hver morgen vågne op til en ny dag, som vi kan fylde med noget nyttigt. Eller hver gang det lykkes os at styre de onde kræfter i os selv. Eller sagt på en anden måde. Hver gang det lykkes at hamle op med den ondskab, som vil andre til livs. Alt dette er glimt af Kristi opstandelse. Og englens påskebudskab: Frygt ikke Jesus er opstået giver os et fundament at stå på og et livsgrundlag at bygge på. Med opstandelsen bag os og med Guds løfte foran os, kan vi leve med håb og tillid. Tilliden til livet kommer af troen på, at Gud altid er til stede alle steder. Han er den, der begynder og fuldender, fordi han er en så omfattende kærlighed, som vi slet ikke kan forestille os. Mere konkret kan vi ikke tale om opstandelsen, derfor kan vi også sige, at evangeliernes fortællinger om opstandelsen er skrøbelige, for Kristi opstandelse er ikke et faktum. Den er ikke i videnskabelig forstand en historisk begivenhed, der finder sted ved højlys dag, ved solens middagshøjde. Men den finder lige nøjagtig sted i det flygtigste af alle øjeblikke, der hvor aftenrøden og morgenrøden når sammen. I det øjeblik hvor det lange levede liv og det ukendte nye, som dagen vil bringe, mødes. Derfor kræver det lydhørhed, opmærksomhed og følsomhed at mærke, hvad påsken er. For selvom opstandelsen ikke er en historisk begivenhed, findes den. Vi kan føle det langt ind, hvordan der bliver sammenhæng i alt, selv når vi sidder alene tilbage. Opstandelsen er virkelig nok, den er lige så virkelig, som at vi er her i vores levede liv med alle vore sansede øjeblikke af det liv og af lykkens korte salige sommernatsafstande mellem de lange dage. Ann Vendeltorp 3

4 Præsentation af menighedsrådsmedlemmer I dette og kommende kirkeblade vil der være præsentationer af menighedsrådsmedlemmer fra både Hammel og Voldby menighedsråd. Vi vil gerne give et kort indtryk af, hvem vi er, og hvad vi laver både arbejdsmæssigt, i fritiden og i menighedsrådsarbejdet. Vi håber, dette vil være med til at øge kendskabet til os og det arbejde vi deltager i omkring Hammel og Voldby kirker. Hammel menighedsråd: Susanne Dalsgaard Krag Mit navn er Susanne Dalsgaard Krag, og jeg har været medlem af Hammel Kirkes menighedsråd i et år nu. I det daglige er jeg leder af Det Samfundsvidenskabelige Fakultetsbibliotek på Aarhus Universitet. Jeg er gift med Lars, som er lærer på Regnbueskolen, og sammen har vi 3 børn, Tor og Anna, som studerer i København og Kirstine, som bor hjemme hos os lidt endnu. Kristendommen har altid fyldt meget i min tilværelse. Som barn voksede jeg op på Fur, hvor Indre Mission var stærk. Det stod dog tidligt klart for mig, at jeg ikke kunne dele Indre Missions syn på livet, og det var en åbenbaring og en befrielse, da jeg i skolen stiftede kendskab med Grundtvigs tolkning af kristendommen. Grundtvigs lære om at være menneske først, kristen så åbnede mine øjne for at kristendommen ikke var ensbetydende med et fordømmende og tungt livssyn, som det jeg kendte fra min barndom på Fur, og det betød, at jeg kunne forholde mig til kristendommen på en anden måde, der var mere naturlig for mig. Arbejdet i menighedsrådet er spændende og mere indflydelsesrigt, end jeg havde forestillet mig. Jeg har plads i kirkegårdsudvalget og har i år desuden siddet i byggeudvalget for den nye sognegård. Det har været spændende at følge byggeriet, og det er dejligt nu at kunne tage huset i brug, og vi håber menigheden i Hammel vil få glæde af de smukke lokaler. Karen Stilling Nielsen Jeg er 61 år gift med Niels- Erik på 41. år. Vi har 3 børn og 4 børnebørn og er så heldige, at de alle indtil videre har valgt at bosætte sig i Hammel. Jeg er barnefødt og opvokset i Hammel. Da vi blev gift, flyttede vi til Brabrand og senere til Lading. I 1978, da Niels-Erik blev ansat som pedel ved Søndervangskolen, flyttede vi igen til Hammel 4 og har boet her siden. Jeg er uddannet teknisk tegner. Efter at have arbejdet ved et rådgivende ingeniørkontor i en årrække, blev jeg i 1978 ansat ved Teknisk Forvaltning i Hammel Kommune, hvor jeg arbejdede, til jeg gik på efterløn i Jeg havde ikke megen viden om hvori menighedsrådsarbejdet bestod, da jeg sagde ja til at blive opstillet. Men det har været et utroligt spændende år og en øjenåbner på mange fronter at arbejde i menighedsrådet, og jeg ser frem til de mange udfordringer, som arbejdet giver. Jeg er i menighedsrådet valgt som formand for Kirke- og Kirkegårdsudvalget og sidder desuden i byggeudvalget i forbindelse med ombygningen af Tinghuset.

5 Voldby menighedsråd: Susanne Holm Sørensen Mit navn er Susanne Holm Sørensen. Jeg er 43 år og bosiddende i Voldby igennem de sidste 8 år. Jeg er gift med Tommy, og vi har 3 hjemmeboende børn. Til daglig arbejder jeg på Skaghøj som Social- og sundhedsassistent. Jeg blev opfordret til at virke i menighedsrådet i Voldby kirke i efteråret Jeg valgte at følge opfordringen, da jeg gerne vil bidrage til at bevare Voldby Kirke og Menighedsråd som en selvstændig enhed. Jeg vil gerne bidrage med at menighedsrådet fortsat kan tilbyde spændende og varierede aktiviteter til alle sognebørnene under Voldby Kirke. Jeg er indvalgt i Aktivitetsog bladudvalget, som er en fælles opgaveløsning mellem Hammel og Voldby Sogn. Jeg er desuden i Kirkegårdsudvalget, som kun varetager opgaver i forhold til Voldby Kirkegård. Jeg er efterfølgende blevet overrasket over de spændende arbejdsopgaver som ligger i underudvalgene under Menighedsrådet. Det er virkelig muligt at bevare vores gamle kulturinstitution og samtidig blande den med nye idéer og indslag. I Luthers fodspor Der er mange, der i årenes løb har taget turen til og rundt i den egn, hvor Luther levede og virkede. Nu vil vi også gerne på sådan en tur og vil hermed invitere til deltagelse i turen i perioden oktober Turen vil foregå med bus og vi vil overnatte på centralt beliggende hotel(ler) for de steder, vi skal se. Vi skal blandt andet på ture til Wittenberg, Erfurt og Wartburg. Nærmere program kan efter 1. april 2010 afhentes på Hammel kirkekontor eller fremsendes efter henvendelse samme sted. Prisen for turen vil blive mellem kr. 3400,- og 3800,- pr person med ½ pension. Forud for turen bliver arrangeret 3 aftner i Tinghuset, hvor vi forbereder os til turen ved at høre om de steder, vi skal se, og høre noget af reformationens historie. Vi vil også sammen se (gense) filmen om Luther. De tre aftner er 1., 15. og 29. september fra kl til kl Denne lille annonce for at høre om interessen for turen, da vi skal være mindst 30 personer, for at kunne tilbyde turen til ovennævnte pris. Bindende tilmelding til turen skal ske til kirkekontoret senest 7. maj Man må gerne deltage i aftnerne inden turen uden at deltage i turen, da er tilmelding ikke nødvendig. Hvis der ønskes yderligere oplysninger, kan I kontakte Ann Vendeltorp tlf , mobil eller mail 5

6 Siden sidst i billeder Selv om den største begivenhed i de sidste tre måneder suverænt var indvielsen af Tinghuset (se midtersiden), har det sidste kvartal dog også budt på andre begivenheder omkring kirken både i det daglige, i forbindelse med flytning af administrationen fra Stenhuset til Tinghuset samt juletidens forskellige arrangementer, som det ses af de følgende billeder. Ole Hyldegaard Øverst TV: Personalemøde i den gamle frokoststue i Stenhuset. Fra venstre ses Aase P. Nielsen (Kirketjener), Lene Lee-Andersen (Kordegn), Birgitte Bie (Kirkesanger), Claus K. Knudsen, Ellen Jeppesen, Hanne Bertelsen og Mona Knop (Kirkegårdspersonalet) samt Ann Vendeltorp (sognepræst). TH: Lene Lee-Andersen indretter det nye kirkekontor i Tinghuset. Nederst TV: Børn fra Søndervangskolen klar til juleafslutning i Hammel kirke 18. december TH: Konfirmanderne nyder en sodavand efter ungdomsgudstjenesten i Hammel kirke 7. januar Børn fra Skovvangsskolen deltog i Gudstjenesten ved efterårets afslutning for minikonfirmander søndag den 15. november 2009.

7 Siden sidst i Voldby Familiegudstjenesten i Voldby Kirke den 8. november 2009 var ikke det tilløbsstykke som normalt har været kendetegnet for aftenen. Der kom omkring 20 personer til Gudstjeneste og efterfølgende bespisning i Voldby Forsamlingshus. Vi håber på større fremmøde næste gang den 7. marts søndag i advent i Voldby Kirke Der blev afholdt Lucia-optog i Voldby Kirke den 1. søndag i advent. Der var 9 piger i alderen fra 6 til 11 år som havde øvet 4 lørdage sammen med Voldby Kirkes organist Niels Viggo Jensen. Pigerne gav en mindre julekoncert som indledning til Voldby Kirke Kammerkors julekoncert under ledelse af Niels Viggo. Menighedsmøde i Hammel Der afholdes menighedsmøde tirsdag den 9. marts kl i Hammels nye sognegård Tinghuset. Aftenen indeholder en orientering om Hammel kirkes regnskab og budget samt afholdte og planlagte aktiviteter. Der serveres kaffe under mødet. Sangaften i Voldby Torsdag d. 18. marts kl afholdes sangaften i sognehuset Vesterled ved Voldby kirke. Det bliver den 7. i rækken af sangaftener i Voldby, hvor repertoiret er hentet fra den nyeste, 18. udgave af Højskolesangbogen, som udkom 24. oktober De udvalgte sange, hvoraf en del vil kredse om temaet forår, veksler mellem klassikere fra højskolesangsrepertoiret og nytilkomne sange. Sangene vil blive præsenteret af pastor Ann Vendeltorp og organist Niels Viggo Jensen, hvorefter de naturligvis vil blive sunget i fællesskab, som det er hensigten med bogens sange. Der vil blive serveret kaffe, og der er fri entré. 7

8 Indvielsen af Tinghuset som Hammel i billeder, te Et tingsted er et hus, som vi normalt forbinder med domme. Med fængsel og med politi hvor ingen frivilligt komme, med mindre man er advokat og skal klienter forsvare, eller som betjent en nat skal ro og orden bevare. Som Tingsted er dets tid forbi, ja, tømt er sidste celle. Skønt ikke mere politi kan fortsat man anmelde: Dog ingen vold og ukvemsråb, som før til Hanghøj man gjorde men fødsel, bryllup, barnedåb på kirkens ny kontorer Fotos: Jens Ole Ravn-Nielsen. Bil Øverst tv: Kirkesanger Birgitte Bie underholder med en buket af danske populære viser. Midt for: Et lyttende velkomst Knud Erik Rasmussens festskrift om Tinghuset. Midt for: Mange af pastoratets beboere deltog ved kirke. Midt tv: organist Anders Frederiksen akkompagnerer forsamlingen til fællessangen. Midt th: Arkivlede th: Tidligere formand for menighedsrådet og medlem af byggeudvalget Aase Dyhr lykønsker Hammel med 8

9 Sognegård, søndag d. 22. november kst og vers ledtekst og vers: Ole Hyldegaard Før Tingsted nu en sognegård hvor nutids konfirmander, kan færdes rundt i gamle spor fra fortids arrestanter, og lære om en kærlig dom: Vi alle frie skal være, fordi Guds søn til jorden kom og al vor skyld vil bære. Må huset bli en ramme om et fællesskab der bærer. Hvor ingen mere fælder dom. Hvor der er godt at være. Hvor alle folk kan samles i til godt og aktivt virke og føle, at her hører vi til Hammel by og kirke. bispepar Birthe og Kjeld Holm. Th: Menighedsrådsformand Marlene Mellergaard Jensen præsenterer i sin indvielsen. Nederst tv: Provst Anders Bonde så lighedspunkter mellem den nye samlingssal og en moderne r Poul Nørgaard Jensen samtaler med forgængeren Arne Gammelgaard i de historiske omgivelser. Nederst den nye sognegård. 9

10 Dåbsjubilæum for børn døbt i Hammel og Voldby Kirke Søndag den 21. marts kl inviteres børn, døbt i 1. halvår 2005 til 5 års dåbsjubilæum i Hammel kirke. Der indledes med en børnegudstjeneste, hvor søskende, forældre, bedsteforældre og faddere også er velkomne, og hvor kirken har en lille gave til de jubilerende børn. Efter gudstjenesten er der en forfriskning i Tinghuset. Der vil blive udsendt invitationer til familierne fra kirkekontoret, og tilbagemelding skal ske senest mandag den 15. marts. Børn født i 2. halvår inviteres til et lignende arrangement i efteråret. Familiegudstjeneste, fællesspisning og Politi Sirener Søndag den 11. april kl. 17 til ca. kl. 20 Vi prøver noget nyt søndag den 11. april kl. 17 er der familiegudstjeneste i Hammel Kirke. Efter Gudstjenesten vil der være fællesspisning i Tinghuset, hvor der serveres en familievenlig menu. Efter spisningen vil kvindekoret Politi Sirener give koncert. Koret hører hjemme i Østjyllands Politi, deres repertoire spænder vidt, lige fra de gode gamle danske slagere og sange, til Negro spirituals, Musicals, barbershop, Gospel, Pop og meget mere. Alle interesserede er velkomne til at deltage i hele arrangementet. Det koster ikke noget, og det er ikke nødvendigt med tilmelding. Vi håber på et stort fremmøde. 10

11 Dåbslørdag Da der i de senere år har været en vis interesse for lørdagsdåb, vil vi gerne tilbyde en sådan hver 3. måned. Tilbud om næste lørdagsdåb er lørdag den 8. maj 2010 kl i Hammel kirke ved Ann Vendeltorp. Såfremt der ingen dåb er, bliver gudstjenesten ikke afholdt. Præsterne Kristi Himmelfarts-vandring Torsdag den 13. maj kl. 10 til ca. kl. 14 Første stykke af Linen grevens private vej. Naturen viste sig fra sin allerbedste side sidste år, og højnede en i forvejen god stemning blandt deltagerne, da Jens Ole Ravn-Nielsen sidste år førte os gennem Frijsenborgskoven fra den røde lade ved slottet, hvor den gamle Jernit kirke formentlig har ligget, og tilbage til Hammel kirke, hvor arrangementet sluttede med andagt og frokost. Derfor er det dejligt, at Jens Ole Ravn- Nielsen har sagt ja til, at tage alle interesserede med på en ny vandretur på Linen, Kristi Himmelfarts Dag, torsdag den 13. maj. Denne gang skal vi bl.a. høre om: Tido Wedells mindesten v/jernit, Ledvogterhusene, Den stué skjelstæj (Det store skælsted), Skovfryd og Christian Kiilsgaard, Jagthegnet og herskabsjagter, Tobaksegen, Den gamle Grevevej eller Ridebanen, Oppen-Schildens Have og meget mere, inden vi når til Dronning Dagmars kilde. Det fortælles i et gammelt sagn, at Valdemar Sejrs bøhmiske dronning Dagmar (den fredselskende) på en rejse fra Skanderborg gjorde holdt i Vitten for at hvile sig på den store granitsten i præstegårdshaven Dronning Dagmars Stol og ved den lejlighed fik bragt vand fra kilden i Præsteskoven. Forfatteren Thor Lange rejste i 1906 en mindesten med et Dagmarkors på toppen. For år tilbage samledes Vittens borgere ved midsommer ved kilden og stenen til spisning og dans. Thor Lange skrev selv teksten der er hugget ind i stenen: GUD GLÆDE DIG I HIMLEN DRONNING DAGMAR OG LÆDSEK HVER SOM TØRSTER HER - MAATE DIT FOLK TIL HELD UD OVER DANMARK RINDE VELSIGNELSENS KILDEVÆLD Tidligere hentede man ved kilden vand til dåben i Vitten kirke og det fortælles også at cistercienser-munkene ved 11

12 klosteret i Vivild ved Hadsten hentede vievand og lægedom ved kilden. Da turen denne gang fører os ud over sognegrænsen, vil der denne gang blive arrangeret fællestransport begge veje, inden arrangementet igen afsluttes med en kort andagt i Hammel kirke og efterfølgende frokost. Ole Hyldegaard Cafearrangement om Tinghusets historie i ord og billeder Til Tinghusets indvielse havde tidligere kirkeværge Knud Erik Rasmussen udarbejdet et historisk skrift, hvis rammer krævede udvælgelse af det historiske stof. Blandt andet tillod pladsen ikke mulighed for at bringe den billedserie, som Knud Erik tog i forbindelse med menighedsrådets overtagelse af huset og før dets istandsættelse i Sammen med Knud Eriks kommentar vil der blive lejlighed til at se disse billeder ved kirkekaffen i Tinghuset den 7. marts i forlængelse af søndagens gudstjeneste. Forårskoncert i Hammel kirke Onsdag den 12. maj kl er der koncert i Hammel kirke med kirkesanger Birgitte Bie og organist Anders Brunsholt Frederiksen. På programmet er bl.a. en orgelsonate 12 af den franske orgelvirtuos Alexandre Guilmant og en Passacaglia af Knud Jeppesen, som var professor ved Musikvidenskabeligt Institut i Århus og verdensberømt for sit arbejde med renæssancens musik. Herudover vil der være sange fra den senromantiske periode af bl.a. Hugo Wolf og Max Reger. Der er gratis adgang.

13 Aftenudflugt til Rønde På vejen mellem Rønde by og ned mod Kalø Slotsruin passerer man den smukke hvide Bregnet kirke. I dag ensomt beliggende, men tilbage i tiden omgivet af bebyggelse. I 2006 gennemgik Bregnet kirke en gennemgribende restaurering ud fra et ønske om at tilbageføre kirkerummet til dens oprindelige gotiske stil. Inventar blev malet og ombygget, bl.a. blev prædikestolen sænket og kirken fik et nyt orgel. Den kunstneriske udsmykning blev lagt i hænderne på kirkekunstneren Arne Haugen Sørensen, der gennem de sidste årtier har udsmykket en række danske kirker. Udsmykningen omfatter nadverbilledet Blå Nadver, nye billeder i prædikestolen og som noget helt unikt 35 runde malerier til bænkegavlene med bibelske motiver. Desuden har Haugen Sørensen skabt et krucifiks til alteret støbt i bronze, forestillende både langfredag og påskemorgen, lidelse og død, opstandelse og liv. Bregnet kirke bliver i år målet for den traditionsrige aftenudflugt for Hammel menighed, torsdag den 3. juni kl med afgang fra Vestergade. Efter besøget i kirken vil vi drikke kaffe i sognegården i Rønde, før vi kører tilbage til Hammel. Da der er begrænset antal pladser er bindende tilmelding nødvendig til kirkekontoret, enten pr. mail: på telefon eller personlig henvendelse i åbningstiden, senest torsdag den 27. maj. Ole Hyldegaard Babysalmesang I Hammel og Voldby sogne. Har du en baby? - Og har du lyst til et musikalsk samvær? Så er Babysalmesang måske noget for dig og din baby! Vi mødes i Hammel kirke onsdag formiddag kl til sang og hygge, hvor vi sammen udvikler barnets sanser, både fysisk og musikalsk. Bagefter går vi i sognegården til en kop kaffe. Arrangementet kører over 10 uger. Der er gratis adgang. For yderligere information kontakt: Laila Poulsen, tlf

14 Påskekoncert Skærtorsdag aften, den 1. april kl er der koncert i Hammel kirke med Trio Ardente. De vil fremføre Pergolesis berømte Stabat Mater, et ægte stykke passionsmusik, som skildrer Marias smerte, da hun står ved korsets fod og betragter Jesu legeme. Der er gratis adgang til koncerten. Trio Ardente (ital. for glødende) blev etableret i 2007 og består af sopran Margrethe Smedegaard, mezzosopran Estrid Molt Ipsen og organist Christine Toft Kristensen. Trioen mødtes i kirkemusikalske kredse i Århus, hvor den fælles interesse for kammermusik resulterede i trioens dannelse. Margrethe Smedegaard (f. 1975) fik sin diplomeksamen i klassisk sang i 2006 fra Nordjysk Musikkonservatorium med Lars Thodberg Bertelsen som lærer. Hun har efterfølgende undervist ved Vestervig og Løgumkloster Kirkemusikskoler og er tilknyttet Sct. Clemens Drengekor (Århus Domkirke) som sangpædagog. Margrethe Smedegaard synger i Vokalensemblet Gaia, Vokalgruppen Concert Clemens og Sct. Clemens Kantori. Hun har desuden en omfattende koncertvirksomhed som efterspurgt solist i klassiske sammenhænge. 14 Estrid Molt Ipsen (f. 1980) studerer klassisk sang ved Det Jyske Musikkonservatorium med Bodil Øland som lærer. Hun afslutter med diplomeksamen Estrid Molt Ipsen har blandt andet sunget i Vokalensemblet Gaia, Musikstuderendes Kammerkor og Sct. Clemens Kantori. Hun er en hyppig anvendt solist i flere sammenhænge. HUSK Christine Toft Kristensen (f. 1979) er kandidat fra Vestjysk Musikkonservatorium med Søren Christian Vestergaard som lærer. Hun er ansat som organist ved Tranbjerg Kirke. Familiegudstjeneste i Voldby kirke, søndag den 7. marts kl med efterfølgende fællesspisning i Voldby Forsamlingshus

15 Hammel-egnens Højskoleforening PH - en moderne Grundtvig Tirsdag d. 16. marts 2010 kl Tinghuset - Hammel Sognegård, Vestergade 5, Hammel Jørgen Carlsen Døbte Hammel: November: Valdemar Løkke Katborg Amalie Løgager Rasmussen Naja Nørregaard Langkilde Januar: Laura Sofie Marquart Bjerre Villads Ahlgren Gertsen Mikkel Frank Jakobsen Sang og foredrag De færreste vil vel nævne Grundtvig og Poul Henningsen (PH) i samme åndedrag. Men i ord og toner vil Jørgen Carlsen, forstander på Testrup Højskole, forsøge at godtgøre, at de på et dybere plan er mere åndsbeslægtede, end man måske umiddelbart skulle tro, trods deres vidt forskellige syn på mangt og meget. Entre: 50 kr. for medlemmer, 75 kr. for øvrige Arrangeres i samarbejde med Hammel Menighedsråd B e s ø g o g s å H ø j s k o l e f o r e n i n g e n s hjemmeside: w w w. f r e e w e b s i t e. d k / hojskoleforening-hammel Voldby: November: Kamille Møller Byriel Januar: Anna Kirkegaard Søgaard Indre Mission i Hammel Kontaktperson: Villy Sørensen Tid kl og sted hvis ikke andet er nævnt: Hammel Missionshus, Anbækvej 15, 8450 Hammel. Marts Tirsdag d. 2. Kredsens forårsmøde i Thorsø Missionshus v/pastor Hans Ole Bækgård, Hobro. Samtidig kredsrepræsentantskabsmøde Torsdag d. 11. Bibelkreds hos Astrid og Hans, Minervavej 90. Kredsmøderække Tirsdag d. 16.Møde i Sorring Missionshus v/missionær Heri Elttør, Aulum. Sara og Kenneth synger og spiller Onsdag d. 17. Møde i Thorsø Missionshus v/missionær Heri Elttør Torsdag d. 18. Møde i Gjern Missionshus v/missionær Heri Elttør, Aulum. Matroserne, Skive synger Fredag d. 26. Møde kl for hele familien v/georg Kjeldsen, Århus.Der er separat program for voksne og børn April Torsdag d. 1. Skærtorsdag. Gudstjeneste i Hammel Kirke. Vi spiser frokost og synger påsken ind Onsdag d. 7. Kredscafé kl i Hammel Missionshus Torsdag d. 8. Bibelkreds hos Kirstine, Skyttevej 30. Torsdag d. 22. Møde v/missionær Jørgen Knudsen, Århus Torsdag d. 29. Møde v/pastor Olav Fogh, Skanderborg Maj Torsdag d. 6. Bibelkreds hos Dora og Villy, Elmevej 26. Torsdag d. 13. Kr. Himmelfartsdag Udflugt Torsdag d. 20. Møde v/missionær Finn Najbjerg, Vinderslev Fredag d. 28. Familieaften for hele familien kl med spisning Møde v/skoleforstander Carsten Mågård, Hestlund 15

16 Gudstjenester marts - april - maj 2010 Gudstjenester Hammel Voldby 2/3 Aftengudstjeneste Hyldegaard 7/3 3. s. i fasten Johs. 18, Hyldegaard - Kaffe Hyldegaard - Fam.gudstj. 14/3 Midfaste Johs. 6, Vendeltorp 9.00 Vendeltorp 21/3 Mariæ Bebudelse Luk. 1, Hyldegaard Dåbsbørn Vendeltorp 28/3 Palmesøndag Mark. 14, Vendeltorp Vendeltorp - Kaffe 1/4 Skærtorsdag Johs. 13, Hyldegaard 9.00 Hyldegaard 2/4 Langfredag Mommsen 9.00 Sander 4/4 Påskedag Matt. 28, Hyldegaard 9.00 Hyldegaard 5/4 2. påskedag Johs. 20, Vendeltorp - Kaffe Ingen 11/4 1. s. e. påske Johs. 21, Vendeltorp - Fam.gudstj Vendeltorp 18/4 2. s. e. påske Johs. 10, Hyldegaard Ingen 25/4 3. s. e. påske Johs. 14, /4 Bededag Matt. 7, Hyldegaard - Konfirmation Vendeltorp - Konfirmation 9.00 Mommsen - Konfirmation Hyldegaard - Konfirmation Hyldegaard - Konfirmation Ingen 2/5 4. s. e. påske Johs. 8, Vendeltorp - Konfirmation 9.00 Vendeltorp 9/5 5. s. e. påske Johs. 17, Vendeltorp Vendeltorp 13/5 Kr. Himmelfart Luk. 24, Hyldegaard Natur- og kirkevandring Ingen 16/5 6. s. e. påske Johs. 17, Hyldegaard 9.00 Hyldegaard 23/5 Pinsedag Johs. 14, Vendeltorp Hyldegaard 24/5 2. pinsedag Johs. 6, Hyldegaard - Kaffe Ingen 30/5 Trinitatis Matt. 28, Vendeltorp 9.00 Vendeltorp 6/6 1. s. e. trinitatis Luk. 12, Hyldegaard Ingen Bemærk venligst: Alle gudstjenester er offentlige. Kirkebilen kører mod forudbestilling.

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn marts til maj 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

juli august september

juli august september Skelager Kirke www.skelagerkirke.dk 2015 juli august september Indhold: Skelagerparken 2 25 års jubilæum 3 Kalender 4-5 Dåbsjubilæum 6 Familiegudstjenester 6 Babysalmesang 6 Ny biskop 7 Praktiske oplysninger

Læs mere

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerternes fest Klumme, december 2017 Man kan betragte højtider som forstørrelsesglas. Når vi fejrer noget, sker der nemlig det, at vi tager en lille del

Læs mere

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.4. april. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 29. marts Palmesøndag Kl. 10.30 Birgit Lundholm, Onsdag den 1. april Kirkevært i kirken Kl.

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

KIRKEBLAD. Restaurering af Langå Kirke FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. Marts - April - Maj 2008 NR. 2

KIRKEBLAD. Restaurering af Langå Kirke FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. Marts - April - Maj 2008 NR. 2 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts - April - Maj 2008 40. årg. Restaurering af Langå Kirke Her under Langå kirkes restaurering viser vi et lille udpluk af de billeder som er taget under restaureringen

Læs mere

KIRKEBLAD FORÅR. Hammel - Voldby. www.hammel-voldbykirke.dk. Indeholder: Langfredag. Siden sidst. Kristi Himmelfartsvandring.

KIRKEBLAD FORÅR. Hammel - Voldby. www.hammel-voldbykirke.dk. Indeholder: Langfredag. Siden sidst. Kristi Himmelfartsvandring. FORÅR Indeholder: Langfredag Siden sidst Kristi Himmelfartsvandring Arrangementer Gudstjenester www.hammel-voldbykirke.dk Hammel - Voldby KIRKEBLAD 23. årgang Nr. 2 marts-april-maj 2013 1 KIRKELIG INFORMATION

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N 35. årgang Nr. 1 Februar 2015 Hyggeklubben mødes hver anden torsdag i ulige uger fra kl. 13.30 til 16.00. Vi spiller kort, spil og snakker og får kaffe

Læs mere

Nyt fra menighedsrådet

Nyt fra menighedsrådet AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet Juni, Juli, August 2014 Nyt fra menighedsrådet Kunstudstilling i Kirkebakkehuset Menighedsrådsmøder Torsdag d. 26. juni kl. 17.00 i Kirkebakkehuset Tirsdag d. 12. august

Læs mere

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje Marts - April - Maj 2013 Kierkegaard fylder 200 år I 2013 markeres Søren Kierkegaards 200-års fødselsdag i hele verden. Søren Kierkegaard er Danmarks største filosof

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside:

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside: P R O G R A M 0 1 FORÅR Velkommen i Tommerup Indre Mission Tommerup Missionshus Skovstrupvej 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Carsten

Læs mere

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.-

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.- VOR FRUE & VINDINGE SOGNES KIRKEBLAD MARTS - AUGUST 2015 / 39. ÅRGANG NR. 2 SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI Sogneturen er i år en tur til København, hvor vi om formid dagen

Læs mere

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken SKT. KNUDS KIRKE Velkommen i Domkirken Velkommen i Domkirken Denne lille oversigt over højmessens forløb er udarbejdet med ønsket om, at du vil genkende gudstjenestens forskellige led og føle dig hjemme

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Tirsdag d. 1. marts 2016 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA

REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA Alene Kristus er mit håb, LIVET MED JESUS han er mit sikre sejrsråb. Min hjørnesten og tilflugtsborg, han er mit værn i frygt og sorg. Et væld så dyb af kærlighed, hos

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

En uge af en landsbypræsts dagbog

En uge af en landsbypræsts dagbog En uge af en landsbypræsts dagbog Jég har verdens bedste arbejde. Men det er også et krævende job de fleste af døgnets vågne timer beskæftiger jeg mig med min præstegerning. Jeg har virket i disse to prægtige

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh. Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016 Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.1,5) I verden omkring os, og jævnligt også i vore egne hjerter, synes

Læs mere

Nr.5. Maj 2015. Kl. 11.00. Kl. 12.15. Kl. 10.30. Kl. 12.15. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 10.

Nr.5. Maj 2015. Kl. 11.00. Kl. 12.15. Kl. 10.30. Kl. 12.15. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 10. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.5. 1 Maj 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 10. maj 5. søndag efter påske Kl. 11.00 Præst fra Døvemenigheden Døvegudstjeneste Torsdag den 14. maj

Læs mere

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje Syng dig glad! Marts - April - Maj 2015 Der findes ikke noget bedre end inden en landskamp at synge sammen med et fyldt stadion Der er et yndigt land eller Nytårsaften

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 1 Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen.

Læs mere

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur.

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur. Juni - Juli - August 2015 Sognebladet Tødsø - Alsted - Sdr. Dråby Pastorat Inde i bladet: Præstens side 2 Konfirmandindskrivning 2016 3 Sogneudflugt 4 Kirkeskibe 5 Nyt fra beboerforeningerne 6 Adresser

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

På sporet af julen og Grundtvig

På sporet af julen og Grundtvig December i København På sporet af julen og Grundtvig jul 2009 N.F.S. Grundtvig er en vigtig skikkelse i DR s julekalender Pagten, hvor hans salmer og tanker om menneske og fællesskab spiller en rolle.

Læs mere

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Hvad vil vi som kirke/kirker i fremtiden? Hvordan vil vi gerne være menighed? Hvad

Læs mere

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 Beklager Det er næsten blevet et mantra i den moderne verden, at man siger undskyld og trækker ting tilbage, man har sagt. Det er ofte

Læs mere

Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014

Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014 Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014 Med bakker skabt af is Høstmarkedsandagt på plænen i Asnæs lørdag den 13. september kl. 9.30-10.00 Asnæs kirke flytter traditionen tro ud

Læs mere

Torsted Sogn. Østerhåb & Torsted kirker. 2013. juli-august. 33. årgang. nr. 4. Foto: Sogneudflugt 2013 med rundvisning i Vor Frue Kirke i Århus.

Torsted Sogn. Østerhåb & Torsted kirker. 2013. juli-august. 33. årgang. nr. 4. Foto: Sogneudflugt 2013 med rundvisning i Vor Frue Kirke i Århus. Torsted Sogn Østerhåb & Torsted kirker 2013. juli-august. 33. årgang. nr. 4 Foto: Sogneudflugt 2013 med rundvisning i Vor Frue Kirke i Århus. 1 af dem er kulturperler med spændende kunst og arkitektur,

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Hvert træ nu pranger med sit løv, og jorden dækker til sit støv med sommergrønne klæde, og skønnere er liljens dragt

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD. Tøbrud

NØRRE FELDING KIRKEBLAD. Tøbrud NØRRE FELDING KIRKEBLAD Tøbrud Jeg har oplevet mange vintre, men endnu aldrig en, der ikke endte med tø, lader Storm P. en af sine figurer sige. Vi er nok nogle stykker, der har været noget utålmodige

Læs mere

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2008

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2008 PÅ BØLGELÆNGDE JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2008 Norea Radio Haderslev FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET 'Vær velkommen, Herrens år' Vi synger ved begyndelsen af adventstiden og ved starten af et nyt år: Vær velkommen,

Læs mere

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje September - November 2013 LÆS BOGEN! Bjarne Reuter har skrevet en bog, han kalder for BOGEN. Det er en genfortælling af Biblen, sådan som han forstår den. Han har selv

Læs mere

Nr.8. August sept. 2015. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.8. August sept. 2015. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.8. 1 August sept. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 16. august 11.søndag Kl. 10.30 Lægmandsgudstjene ste Kl. 12.00 Gudstjeneste på tysk: Tysk præst:

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006

Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006 Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn Kirkebladet Horne og Asdal Sogn 60. årgang Sommeren er tiden, hvor vi kan glæde os over naturens farvestrålende sommerfugle - her ses dagpåfugleøje. Foto: Bent Thøgersen Første maj Mig først! Tilbage i

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014 Goddag og farvel Præsentation af ny præstevikar I forbindelse med, at Torben Jensen har fået nyt embede, er jeg blevet

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-22. årg. September - Oktober - November 2012 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-22. årg. September - Oktober - November 2012 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-22. årg. September - Oktober - November 2012 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, fax 97 99 30 49 E-mail: LO@km.dk

Læs mere

En sommerfuglekristen

En sommerfuglekristen marts/april 2013 En sommerfuglekristen En sommerfugl gennemgår store forandringer, fra larve til puppe til sommerfugl. Den er hele tiden den samme, og så alligevel ikke. Når en larve bliver til en puppe

Læs mere

Lad nu opstå fra de døde Ordets tugt og ordets trøst Og lad hjertet i os gløde Mens vi lytter til din røst. Amen

Lad nu opstå fra de døde Ordets tugt og ordets trøst Og lad hjertet i os gløde Mens vi lytter til din røst. Amen Lad nu opstå fra de døde Ordets tugt og ordets trøst Og lad hjertet i os gløde Mens vi lytter til din røst. Amen Prædiken til påskesøndag 2015 Af Lise Rind 1 tekstrække FRA EN VIRKELIGHED, hvor livet er

Læs mere

20. 3 - - - 2010 KIRKEBLAD

20. 3 - - - 2010 KIRKEBLAD SOMMER Indeholder: Skaberværkets storhed Siden sidst Præsentation af menighedsrådsmedlemmer Børnekor Ny kirkegårdsleder Konfirmationsforberedelse I Luthers fodspor Arrangementer Gudstjenester Hammel -

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2015/2016 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Oue Valsgaards kirkeblad juni - august 2015 Valsgaard kirke

Oue Valsgaards kirkeblad juni - august 2015 Valsgaard kirke Kirkebladet Oue Valsgaards kirkeblad juni - august 2015 Valsgaard kirke Kirken har mange vinkler og perspektiver. Nutidig bøn til nutidig Forårskoncert Herre Vor Gud, himmelske far Vi takker dig for den

Læs mere

AS-KLAKRING-JUELSMINDE

AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet December 2015, Januar, Februar 2016 AS-KLAKRING-JUELSMINDE Det sker... Ny maleriudstilling i Kirkebakkehuset Frem til midt i januar udstiller Gerda Blåbjerg. Vi kender jo alle Gerda Blåbjergs

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

nyt 40. årgang Nr Marts - April - Maj Fortsættes på side 2

nyt 40. årgang Nr Marts - April - Maj Fortsættes på side 2 IRKE nyt Den sorte præstekjole! Præstekjolen har været til diskussion mange gange. Er det virkelig nødvendigt, at du ser så kedelig ud, bliver jeg tit spurgt. Men der er en grund til, at præsten har den

Læs mere

Kierkegaards København Sogneindsamling Musica og Mariamusik Pilgrimsvandring

Kierkegaards København Sogneindsamling Musica og Mariamusik Pilgrimsvandring kirkebladet for hvidovre sogn marts-april 2013 Påskemusical palmesøndag Kierkegaards København Sogneindsamling Musica og Mariamusik Pilgrimsvandring Hvidovre Kirke www.hvidovrekirke.dk Maria Magdalene

Læs mere

Allehelgens dag,

Allehelgens dag, Allehelgens dag, 3.11.2013. Domkirken: 732 Dybt hælder året, 571 Den store hvide (prædiken, navneoplæsning, motet), 549 Vi takker dig, 754 Se nu stiger. Nadver: 573 Helgen her Gråbrødre: 732, 571, 549,

Læs mere

Pinsedag 24. maj 2015

Pinsedag 24. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Åndsudgydelse og fred Salmer: 290, 287, 282; 291, 308 Evangelium: Joh. 14,22-31 Helligånden kan et menneske ikke lære at kende rent teoretisk, men kun på det personlige plan.

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 50. årg. 2013 September Oktober November Velkommen til vores nye organist Med stor glæde kan vi nu byde Lone Vandt velkommen som vores nye organist

Læs mere

KALENDER FOR LUNDTOFTE SOGN MARTS APRIL MAJ

KALENDER FOR LUNDTOFTE SOGN MARTS APRIL MAJ GUDSTJENESTER MARTS 2015 Søndag d. 1. marts 2. s. i fasten 10.30 Lundtofte Kirke v. Julie Rebel efterfulgt af kirkefrokost i sognegården. 10.30 Geels Kirkesal v/ Pernille Onsdag d. 4. marts Gudstjeneste

Læs mere

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE 45. ÅRGANG NR. 2 MARTS - JUNI 2015 Sig det med blomster I København på Krystalgade lå der i dagene efter den frygtelige hændelse lørdag d. 14. februar, hvor en jødisk vagtmand

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens ondskab, selvom vi godt ved, at den findes. Djævelen er Guds

Læs mere

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N 34. årgang Nr. 4 December 2014 Hyggeklubben holder juleferie fra d. 4. december, vi begynder igen d. 15. januar kl. 13.00. Bemærk det nye mødetidspunkt.

Læs mere

Alle Helgens søndag 2014 Mattæus 5, 1-12

Alle Helgens søndag 2014 Mattæus 5, 1-12 Alle Helgens søndag 2014 Mattæus 5, 1-12 Evige Gud, vor Far i Himlen hold vore døde i dine gode hænder og tag imod vore nyfødte, så at de erfarer, at de altid bliver ledet af din hånd nu og i evighed.

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-23. årg. September - Oktober - November 2013 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-23. årg. September - Oktober - November 2013 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-23. årg. September - Oktober - November 2013 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, fax 97 99 30 49 E-mail: LO@km.dk

Læs mere

BETHANIA. Indre Mission i Herlev. Møder, arbejdsgrene, kontaktpersoner m.m. Herlevgårdsvej 28

BETHANIA. Indre Mission i Herlev. Møder, arbejdsgrene, kontaktpersoner m.m. Herlevgårdsvej 28 BETHANIA Indre Mission i Herlev Møder, arbejdsgrene, kontaktpersoner m.m. Herlevgårdsvej 28 JANUAR - JUNI 2013 1 JANUAR - JUNI 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Program for forårets møder m.m...

Læs mere

Velkommen. i Tommerup P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Bestyrelsen: Arbejdsgrupper: Hjemmeside: Skovstrupvej 8 5690 Tommerup

Velkommen. i Tommerup P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Bestyrelsen: Arbejdsgrupper: Hjemmeside: Skovstrupvej 8 5690 Tommerup P R O G R A M Velkommen i Tommerup Tommerup Missionshus Skovstrupvej 8 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Arbejdsgrupper: Carsten Christensen

Læs mere

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER GRUPPE 1: BØNNER I Det Gamle Testamente står der i salme 139: Før ordet bliver til på min tunge, kender du det fuldt ud, Herre. Giver det mening at bede, hvis Gud allerede ved, hvad vi vil sige? En kvinde

Læs mere

Orø Kirkeblad Nr. 3 Juli - august årg.

Orø Kirkeblad Nr. 3 Juli - august årg. Orø Kirkeblad Nr. 3 Juli - august 2009 18. årg. Mon Gud er lisså stærk som Tarzan? Sådan spurgte en moderne børnesalme var det i 60 erne? Måske 70 erne? Jeg har ikke fået noget ud af at google den, så

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke en sommerdag. 13. årgang Sommeren 2011 Nr. 3

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke en sommerdag. 13. årgang Sommeren 2011 Nr. 3 KIRKENYT PADESØ SOGN 13. årgang Sommeren 2011 Nr. 3 Padesø Kirke en sommerdag PRÆSTEN præster som ferieafløsere i Padesø Kirke. Før Padesø Kirkedistrikts omdannelse til sogn havde præsten i Veflinge og

Læs mere

Kirke og Sogn. På udflugt med Onsdagsforum se side 8-9

Kirke og Sogn. På udflugt med Onsdagsforum se side 8-9 Kirke og Sogn På udflugt med Onsdagsforum se side 8-9 2 KIRKE OG SOGN KIRKE OG SOGN 3 Infoside Kirkekontoret, Sognegården, Kirketorvet 2, 8310 Tranbjerg 86 29 57 33 Mandag-fredag kl. 10.00 13.00 Torsdag

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 25. fra. Bov og Holbøl sogne. September 2011.. Kære læsere af nyhedsbrev fra Bov og Holbøl sogne.

Nyhedsbrev nr. 25. fra. Bov og Holbøl sogne. September 2011.. Kære læsere af nyhedsbrev fra Bov og Holbøl sogne. Sogneaftener 2010 i Bov og sogne Nyhedsbrev nr. 25 fra Bov og sogne September 2011.. Bov og sogne Præster, organister og aktivitetsudvalg i begge sogne Kære læsere af nyhedsbrev fra Bov og sogne. Bov d.

Læs mere

BØRN. Foto: Niels Busch. Foto: Thomas H. Nielsen. Foto: Thomas H. Nielsen

BØRN. Foto: Niels Busch. Foto: Thomas H. Nielsen. Foto: Thomas H. Nielsen BØRN Onsdag kl. 11.00. Dog sommerferie: 18/6-6/8 BABYSALMESANG Til babysalmesang i Frederiksholm Kirke fyldes kirken med musik og rytmik for alle babyer mellem 0 og 1 år. Vi hygger, synger et par salmer

Læs mere

Konfirmand i Nexø Kirke 2014-2015

Konfirmand i Nexø Kirke 2014-2015 Konfirmand i Nexø Kirke 2014-2015 Navn: Klasse: Jeg er døbt i Kirke d. Jeg bliver konfirmeret i Nexø kirke d. Min kirkegang Nr Søndagens navn Kirke Præstens underskrift 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Læs mere

Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne. December 2015 Januar - Februar 2016

Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne. December 2015 Januar - Februar 2016 Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne December 2015 Januar - Februar 2016 Julegaverne Julen er Jesu fødselsdag. Men det er os, der får gaverne! Der er sagt meget om den kommercielle og materialistiske

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - November 2009 Naturen holder pinsefest i blomstervirket smykke, og lunden, som den kan det bedst, fortæller om sin lykke. Nu vårens vind har ringet ind dens fest i

Læs mere

Kirkebladet Nr årg. Sept. - Okt. - Nov Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr årg. Sept. - Okt. - Nov Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-20. årg. Sept. - Okt. - Nov. 2010 Øsløs Vesløs Arup Sogne 2 Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, fax 97 99 30 49 E-mail: LO@km.dk Menighedsrådet:

Læs mere

Lyng Sogns Kirkeblad september oktober november 2013

Lyng Sogns Kirkeblad september oktober november 2013 Lyng Sogns Kirkeblad september oktober november 2013 Kirkekontor: Højmosevej 3-5, Tlf. 30 63 17 77 tlf.tid: Mandag-torsdag 9-13 mail: lyngkirke@lyngkirke.dk Fælleskontoret Kirkernes Hus: Christiansvej

Læs mere

Gudstjenesteliste for august september. oktober november december januar februar marts april maj juni juli.

Gudstjenesteliste for august september. oktober november december januar februar marts april maj juni juli. Valgmenighedens Gudstjenesteliste 2016-2017 for august september oktober november december januar februar marts april maj juni juli. August 7. 11.s.e.trinitatis ingen gudstjeneste 14. 12.s.e.trinitatis

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Karen Ellen Strube, kirkekontor, kordegn: kest@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk,

Læs mere

Agerskov & Branderup. Marts April Maj

Agerskov & Branderup. Marts April Maj KirkeBladet 2 Konfirmanderne laver ikoner Indhold De tomme kirker... 2 Vedligeholdelsesarbejder... 3 Konfirmandernes ikoner.. 4-5 Det sker.... 6-7 Gudstjenester... 8 2014 Marts April Maj Agerskov & Branderup

Læs mere

Himmelske Far, tak for Påskemorgens store glæde, at livet har sejret, og vi hører til i det levende håb. Amen.

Himmelske Far, tak for Påskemorgens store glæde, at livet har sejret, og vi hører til i det levende håb. Amen. Påskedag: Matt. 28.1-8. Hogager/Borbjerg 200414. Salmer: 408, 218, 236 / 230, 224v5-6, 234. Ps.118.19-29; 1.Pet.1.3-9.... Himmelske Far, tak for Påskemorgens store glæde, at livet har sejret, og vi hører

Læs mere

S C T. M O R T E N S S O G N

S C T. M O R T E N S S O G N KIRKEBLADET S C T. M O R T E N S S O G N 35. årgang Nr. 3 September-november 2015 Menighedsudvalget Efterår 2015 Udflugt, musik, sang og foredrag Udflugt tirsdag d. 1. september kl. 13.00-18.00 med afgang

Læs mere

Onsdag d. 1. april 2015 Anders Fisker. Salme DDS nr. 176: Se, hvor nu Jesus træder. Jesus Kristus!

Onsdag d. 1. april 2015 Anders Fisker. Salme DDS nr. 176: Se, hvor nu Jesus træder. Jesus Kristus! Onsdag d. 1. april 2015 Salme DDS nr. 176: Se, hvor nu Jesus træder Jesus Kristus! Du er midt iblandt os, og dagligdagen er gennemlyst af din kærlighed. Men du kender også vores svigt og vores forvirrede

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

September 2014. Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn. Koncert og Rock-gudstjeneste Småkagebager søges

September 2014. Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn. Koncert og Rock-gudstjeneste Småkagebager søges September 2014 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Koncert og Rock-gudstjeneste Småkagebager søges Forårets konfirmander For gavernes skyld? 44 nye konfirmander tjekkede sammen med deres forældre ind

Læs mere

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene.

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Festlige maj... Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. Søndag den 3. maj fejrede

Læs mere

Det sker hver uge: Baptistkirken Pandrup-Birkelse

Det sker hver uge: Baptistkirken Pandrup-Birkelse Hjemmeside: www.b-pb.dk Facebook: www.facebook.com/baptistkirken.pb Baptistkirken Pandrup-Birkelse Præst: Anders Hyldgård Løkkenvej 20, 9490 Pandrup Tlf. 4280 9095 E-mail: andershyldgaard@gmail.com Menighedsrådets

Læs mere

Kirkeblad for Bårse og Beldringe sogne

Kirkeblad for Bårse og Beldringe sogne Kirkeblad for Bårse og Beldringe sogne Tamara Rosanes til sommerfest Ny præst I Bårse og Beldringe Kildegudstjeneste Meditationsandagter Familiegudstjeneste m.m Juni September 2014 Kære Bårse- og Beldringe

Læs mere

20. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. oktober 2013 kl. 10.00. Salmer: 754/434/303/385//175/439/571/475 Uddelingssalme: se ovenfor: 571

20. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. oktober 2013 kl. 10.00. Salmer: 754/434/303/385//175/439/571/475 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 1 20. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. oktober 2013 kl. 10.00. Salmer: 754/434/303/385//175/439/571/475 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 Åbningshilsen Også denne søndag følges højmessen og

Læs mere

December: Nr. 1. november. 2015/2016. Kl. 10.30. Kl.09.30. Kl. 19.00. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant:

December: Nr. 1. november. 2015/2016. Kl. 10.30. Kl.09.30. Kl. 19.00. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Nyhedsbrev fra Hune sogn november. 2015/2016 December: Nr. 1 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 6.., 2. søndag i advent Kl. 10.30 Søndag den 13. 3. søndag i advent: De

Læs mere

April 2012 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk

April 2012 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk Kirkefolder for Bistrup sogn 7. årgang Kirkekontoret tlf: 9623 1717 April 2012 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk At rejse med telt. Nu har jeg efterhånden været pensionist i 10 år! Så må det vel være

Læs mere