ANKERKÆDEN. Kirkeblad for Holmens Kirke. 84. årgang, nr.2 juni, juli, august Holmens Kirke i Christiansborg Slotskirke, s. 2 Gudstjenester, s.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ANKERKÆDEN. Kirkeblad for Holmens Kirke. 84. årgang, nr.2 juni, juli, august 2007. Holmens Kirke i Christiansborg Slotskirke, s. 2 Gudstjenester, s."

Transkript

1 ANKERKÆDEN Kirkeblad for Holmens Kirke 84. årgang, nr.2 juni, juli, august 2007 Christiansborg Slotskirke Foto: Jens Linzhe Holmens Kirke i Christiansborg Slotskirke, s. 2 Gudstjenester, s. 4 Meddelelser, s. 5 Arrangementer, s. 6 Dresden og Frauenkirche, s. 7 Adresser, s. 12

2 Holmens Kirke i Christiansborg Slotskirke Som tidligere nævnt i Ankerkæden, afholdes Holmens Kirkes gudstjenester 1. juni november i Christiansborg Slotskirke. Det kan derfor være på sin plads med en kort beskrivelse af Slotskirken og dens historie. Kongehusets kirke Christiansborg Slotskirke er kongehusets kirke, hvilket betyder, at Dronning skal give sin tilladelse til de arrangementer, der finder sted i kirken. Desuden er det tradition, at Slotskirken bruges ved kongelige begravelser. Således stod Dronning Ingrids båre i Slotskirken i november 2000, inden den førtes til Roskilde Domkirke. Og som de fleste husker, blev Kronprinsparrets søn, Prins Christian, døbt i Christiansborg Slotskirke den 21. januar sidste år. Slotskirkens status som kongehusets kirke går tilbage til den tid, da Christiansborg Slot og tidligere Københavns Slot var kongelig residens. I begyndelsen af 1400-tallet blev København fast residensby for de danske konger og i det gamle Københavns Slot var der, som i alle de øvrige kongelige slotte, en kirke (eller kapel, som det undertiden også benævnes). Den gamle slotskirke fandtes i en af slottets fløje og her afholdtes der hver søndag gudstjeneste ved slotspræsten for kongefamilien og hoffets ansatte. Barnedåb og bryllupper i kongefamilien foregik i regelen også i slotskirken, hvilket var meget praktisk, da den efterfølgende fest foregik i slottets riddersal. Det var heller ikke ualmindeligt, at hoffets herrer og damer blev viet i slotskirken, med kongen og dronningen som værter ved den efterfølgende fest. I 1720 erne lod Frederik IV det gamle København Slot ombygge og ved den lejlighed fik også kirken en ny udformning. I krypten under Kapelsalen i Holmens Kirke er der et minde fra denne ombygning, idet der opsat en stentavle med indskriften: Efter Hans Kongelige Majestæts Befaling er der den 17. august 1724 fra det Kongelige Slots Capel kommet 2 smaa Lig, som er nedsat i denne Grav, der ej maa aabnes. Det formodes at dreje sig om to af Frederik IV s børn med Anna Sophie Reventlow fra før hun blev dronning i Allerede i 1730 lod Frederik IV s søn, Christian VI, hele det gamle slot nedrive og opførte på grunden det første Christiansborg Slot, der stod færdigt i Fra den tid stammer også den første Christiansborg Slotskirke, der lå, hvor den nuværende Slotskirke ligger. Den prægtigt udsmykkede barokkirke brændte i 1794 sammen med resten slottet, hvoraf kun Ridebaneanlægget blev bevaret. Efter slotsbranden tog kongefamilien residens i Amalienborg-palæerne og blev også boende her, efter at det andet Christiansborg var færdigbygget i Den nye Christiansborg Slotskirke blev indviet Pinsedag 1826, hvilket samtidig var dagen for fejringen af 1000-året for kristendommens indførelse i Danmark. Det er denne slotskirke, vi har i dag, og den blev reddet, da det andet Christiansborg Slot brændte i Slotskirken er stort set det eneste, der er bevaret af det andet Christiansborg. 2

3 Slotskirken fortsatte med at være kongehusets kirke, men var i perioden også kirke for et særligt slotssogn. Siden da har kirken hørt under Holmens Sogn og benyttes nu kun ved særlige lejligheder, f.eks. Folketingets åbningsgudstjeneste den første tirsdag i oktober. Slotskirkens indretning Arkitekten for det andet Christiansborg og dermed Christiansborg Slotskirke var C. F. Hansen ( ), der også har tegnet Domhuset (1815) (Rådhus indtil 1903) og Vor Frue Kirke (1829). C. F. Hansens klassicistiske bygningsværker afspejler datidens forkærlighed for bygningskulturen i det antikke. I Christiansborg Slotskirke vidner ikke mindst kuplen om den inspiration, som C. F. Hansen allerede i fandt på sin studierejse til Rom (bl.a. Pantheon). Kirkens indre er præget af enkelthed i udsmykningen. Mest dominerende er den store kuppel, med de fire englerelieffer af Bissen fra Desuden ses statuer af de fire evangelister, opstillet i 1841 og Kirkerummets vægge, søjler og pilastre er af såkaldt stukmarmor i gullige farver, der kontrasterer den hvide stuk på gesimser, kuppel og loftshvælvinger. Det røde fløjlsbetræk på bl.a. prædikestolen og de røde draperinger i kongelogen tilføjer på diskret facon kirken en yderligere kolorit. Branden og genopbygningen Natten til Pinsedag, 7. juni 1992, indtraf katastrofen, da Slotskirken blev sat i brand af en vildfaren raket. Hele tagkonstruktionen brændte, ligesom der skete store skader på vægge og inventar. Slots- og Ejendomsstyrelsen tog dog hurtigt initiativ til en genopbygning af kirken, hvor man endte med at vælge den fremgangsmåde at rekonstruere bygningsværket efter de historiske metoder. I et siderum til Slotskirkens våbenhus er det i dag muligt at se nogle billedplancher, der viser kirken efter branden og arbejdet med genopbygningen. Det omfattende arbejde med genopbygningen var tilendebragt efter 4 1 /2 år, og Slotskirken blev genindviet i forbindelse med Dronning Margrethes 25-års regeringsjubilæum den 14. januar Ved branden blev kirkens Marcussen-orgel reddet og taget ned i forbindelse med genopbygningen. Det venter dog stadig på at blive restaureret og genopsat i kirken. Indtil da benyttes et mindre, transportabelt orgel i kirken. Alterpartiet i Christiansborg Slotskirke Foto: Peter Thyssen Som Christiansborg Slotskirke står i dag, genopbygget i sin oprindelige skikkelse, er det ikke for meget at sige, at det er et af Danmarks smukkeste kirkerum, der danner ramme om Holmens Kirkes gudstjenester og vielser det næste halve års tid. Peter Thyssen 3

4 GUDSTJENESTER i Christiansborg Slotskirke JUNI 10: 1. SØNDAG EFTER TRINITATIS 17: Peter Skov-Jakobsen 15: VALDEMARSDAG 19.30: Peter Skov-Jakobsen 17: 2. SØNDAG EFTER TRINITATIS 17: Ejgil Bank Olesen 24: 3. SØNDAG EFTER TRINITATIS 17: Peter Thyssen JULI 1: 4. SØNDAG EFTER TRINITATIS 17: Peter Skov-Jakobsen 8: 5. SØNDAG EFTER TRINITATIS 17: Peter Thyssen 15: 6. SØNDAG EFTER TRINITATIS 17: Claus Harms 22: 7. SØNDAG EFTER TRINITATIS 17: Annette Molin Schmidt 29: 8. SØNDAG EFTER TRINITATIS 17: Holger Jepsen AUGUST 5: 9. SØNDAG EFTER TRINITATIS 17: Claus Harms 12: 10. SØNDAG EFTER TRINITATIS 17: Peter Skov-Jakobsen 19: 11. SØNDAG EFTER TRINITATIS 17: Holger Jepsen 26: 12. SØNDAG EFTER TRINITATIS 17: Ejgil Bank Olesen SEPTEMBER 2: 13. SØNDAG EFTER TRINITATIS Mindegudstjeneste i anledning af 200-året for Flådens ran 17: Peter Thyssen 9: 14. SØNDAG EFTER TRINITATIS 17: Ejgil Bank Olesen 16: 15. SØNDAG EFTER TRINITATIS 17: Peter Thyssen 23: 16. SØNDAG EFTER TRINITATIS 17: Peter Skov-Jakobsen 4

5 MEDDELELSER Kantatgegudstjenester i Christiansborg Slotskirke I den periode, hvor Holmens Kirke benytter Christiansborg Slotskirke, vil der ikke blive afholdt koncerter i kirken. Til gengæld vil der på tre søndage i efteråret blive opført kirkekantater af Johann Sebastian Bach i højmessen kl. 10. Kantaterne, der alle er for kor, soli og orkester, vil kunne opleves søndag den 30. september, søndag den 21. oktober og søndag den 25. november. Nærmere oplysninger herom i næste kirkeblad. Oplysninger i forbindelse med lukningen af Holmens Kirke I Holmens Kirkes lukkeperiode 1. juni - 1. december vil det ikke være muligt at benytte kirkens parkeringsplads. Der er heller ikke mulighed for parkering ved Christiansborg Slotskirke. Der vil fortsat være adgang til kirkekontoret i Holmens Kirke i kontorets åbningstider. Morgensang I kirkens lukkeperiode er der morgensang i Christiansborg Slotskirke hver onsdag kl Der er ikke morgensang i juli og august måned. Menighedsrådsmøder Ordinært møde i Menighedsrådet planlægges afholdt i Store Skriftestol tirsdag den 28. august kl Konfirmation og konfirmationsforberedelse i Holmens Kirke 2008 Konfirmationsforberedelse ved Holmens provst Ejgil Bank Olesen, torsdage kl Konfirmation: søndag den 30. marts Konfirmationsforberedelse ved sognepræst Peter Thyssen, mandage kl Konfirmation: søndag den 6. april Tilmelding til kirkens kontor mandag-fredag på tlf inden 1. september. Undervisningen er åben for alle (fortrinsvis 8. klassetrin) og begynder sidst i september (der gives nærmere besked herom pr. brev). 5

6 ARRANGEMENTER Sommerudflugt Onsdag den 13. juni Afgang fra Holmens Kirke ved Tordenskioldsgården kl Onsdagsmøderne begynder igen onsdag den 12. september. Stedet meddeles i næste nummer af Ankerkæden. Rundvisning i Christiansborg Slotskirke Onsdag den 27. juni kl ved sognepræst Peter Thyssen Der vil blive fortalt om Slotskirkens historie og inventar, branden i 1992 og genopbygningen samt hvad kirken benyttes til i dag. Alle er velkomne! Den lille filmklub Også i efteråret vil vi fortsætte med at mødes i den lille filmklub og se nyere film. Repertoiret fås ved henvendelse til Peter Skov-Jakobsen på Vi mødes i Gammelvagt 2 kl den 29. august, 26. september og 31. oktober. Tilmelding før hver aften. Kirkehøjskole : Arven fra Byzans om den russiske verden Lørdag den 29. september Sognepræst Rasmus Nøjgaard: Den grundlæggende forskel mellem den østlige og den vestlige tradition som den er formuleret fra oldkirkens dage Lørdag den 27. oktober Universitetslektor, dr.phil. Hans Bagger: Om zarismens Rusland med særlig henblik på Peter den Store Lørdag den 24. november Seniorforsker, Mag.art. Lars Poulsen-Hansen: Om 1900-tallets russiske historie I foråret vil der følge en række foredrag om russisk-ortodoks teologi. Det alt sammen munder ud i en rejse til Skt. Petersborg i maj Kirkehøjskolen begynder lørdag kl. 10, og der er foredrag indtil frokost som vi derefter spiser sammen. Pris for efteråret er 300 kr. pr. deltager. Tilmelding til Kordegnekontoret i Garnisonskirken: eller på Tilmelding fra den 1. august

7 Dresden og Frauenkirche forsoningens tegn På Kirkehøjskolens studietur til Tyskland maj besøgtes Frauenkirke i Dresden Den der har glemt hvordan man græder, skal blot høre historien om Dresden, og han vil lære sig at græde igen sagde Gerhardt von Hauptmann. Byen blev udslettet natten mellem den 13. og 14. februar Da der var så mange flygtninge i byen på tidspunktet, har man ingen anelse om de omkomne er 100 eller Kl nåede første bølge af bombefly frem. Da anden bølge kom over midnat, kunne piloterne se byen på lang afstand og behøvede intet navigationsudstyr. Brandstormene hærgede allerede byen. Dresden blev symbolet på hadets totale udfoldelse i krig. Royal Air Force s general, Arthur Harris, måtte efter krigen finde sig i ikke at blive dekoreret som de øvrige generaler, og ikke før end i 1995 rejste man en statue af ham foran Flyvevåbnets kirke, Sct. Clemens Danes, i London (og mange mener at det ligeså vel kunne være glemt). Den store Frauenkirche, inde midt i Dresden, stod et døgn efter bombardementet, og kuplen kollapsede først dagen efter, og siden lå den som ruin, og mindede om krigens altfortærende virkelighed. I sin tid havde det taget 17 år at opbygge den, og den stod prægtig og storslået i 1742 og vidnede om sin samtids største arkitektoniske udfoldelse. 30. oktober 2005 blev Frauenkirche indviet efter at man havde arbejdet på den i elleve år. Det store kirkerum er gjort som det var i sin tid. Det er prægtigt! Der er højt til loftet. På alteret står det kors som blev udformet af domprovsten i den engelske by Coventry efter at katedralen var blevet bombet til ruin i sin tid. Det er blot tre søm som er bundet sammen. På alteret havde han skrevet med en mursten: Father forgive. De tilgav intet; men bombede tilbage. Krig trækker et spor af vrede og hævntørst gennem de fleste, og pludselig stor himmel og jord i et pga. hadet. I kirken ser man det oprindelige kors, sort af flammernes varme og vanskabt af ild. Det nye kors, som nu kroner Frauenkirche, er det engelske folks gave til Dresden. Der skete frygtelige ting i det 20. århundrede, og der blev udfoldet en politisk galskab der kom til at koste millioner af mennesker livet. Det var en galskab der måtte standses. Men vi lærte at den der går i krig får blod på hænderne. Nyere europæisk historie burde få os til at undres en smule bare en smule stille undren. Vi er kommet længere. Nu, så mange år efter, er der også plads til den naturlige medfølelse med fjenden. Frauenkirche står som et tegn på at selv ud af en ruin kan der vokse skønhed når blot viljen er der og agtelsen for medmennesket. Peter Skov-Jakobsen 7

8 B ADRESSER OG TRÆFFETIDER Holmens Kirke, Holmens Kanal, 1060 Kbh K Holmens provst Ejgil Bank Olesen. (kirkebogsfører, begravelsesmyndighed). Træffes oftest i kirken tirsdag-fredag formiddag på tlf samt efter aftale på tlf Bopæl: Havnegade 35, 1058 København K. Tlf Provstisekretær: Johanne Kanstrup. Tlf Fax Sognepræst Peter Skov-Jakobsen. Træffes i kirken mandag 14-15, tirsdag 9-10, fredag Tlf Træffes telefonisk lørdag 9-10 på tlf Bopæl: Gammelvagt 2, 1312 K. Tlf Sognepræst Peter Thyssen. Træffes bedst på tlf samt i kirken mandag 13-14, onsdag 11-12, torsdag på tlf Tirsdag tjenestegørende ved Søværnets Grundskole i Auderød. Bopæl: Borgergade 101, 1300 K. Tlf Organist og kantor Jakob Lorentzen. Tlf. i kirken: Fax Organistassistent Lars Nielsen Sardemann. Tlf. i kirken: kirketjener Tonny Hornstrup. Tlf (i kirkens åbningstid). 2. kirketjener Marianne Linde. Tlf (i kirkens åbningstid). Menighedsrådsformand: Viceadmiral Knud E. Borck. Post sendes til Kirkens kontor. Kirkeværge: advokat Axel Kierkegaard. Tlf Holmens Kirkes kordegnekontor i kirken er åbent mandag-fredag samt torsdag også telefonisk, og lørdag efter aftale. Kordegn Anne Løgstrup træffes de nævnte tider. Tlf Fax Holmens Kirkes Udflytterbørnehave Rosenlundvej, Krogenlund, 3540 Lynge. Tlf Leder: Britta Ulnits. Holmens sogns menighedspleje Henvendelse til præsterne eller kordegnen. Giro , Holmens Kirke, 1060 K. Holmens kirkegårdskontor Østre Farimagsgade 46, 2100 Kbh. Ø. Tlf Fax Kirkegårdens kontor har åbent mandag-fredag Kirkegårdsinspektør Birgitte Foghmoes træffes efter aftale. Holmens Kirke er åben for besøgende mandagfredag 9-14, lørdag 9-12 undtagen når der er kirkelige handlinger i de nævnte tidsrum. Holmens Kirkes hjemmeside: Ankerkæden Udgives af kirkens præster. Giro Ansvarshavende redaktør: Peter Thyssen. Fihl Jensen Grafisk Produktion A/S

SKIVE SOGNS KIRKEBLAD

SKIVE SOGNS KIRKEBLAD SKIVE SOGNS KIRKEBLAD Efterår 2014 September Oktober November Nr. 4 29. årg. www.skivesogn.dk Mens vi venter I skrivende stund venter vi stadig på, hvem der bliver den nye præst i Skive sogn efter Aksel

Læs mere

VOR FRUE SOGNS KIRKEBLAD

VOR FRUE SOGNS KIRKEBLAD VOR FRUE SOGNS KIRKEBLAD NR. 233 APRIL, MAJ, JUNI, JULI 2015 Indhold Oversigtskalender side 2 Præstens klumme side 3 Kirkens fremtid, messehagler, Torsdagsklubben, babysalmesang side 4 Konfirmandindskrivning,

Læs mere

Kirkebladet. For Sakskøbing-egnen. Sommer 2013. Indhold

Kirkebladet. For Sakskøbing-egnen. Sommer 2013. Indhold Kirkebladet For Sakskøbing-egnen Indhold Et læserbrev... 2 Lokalt... 3-8 Om et logo... 9 Hvad sker hvor... 10 Gudstjenestelisten... 11 Rasmus fra Vigsnæs... 12 Vigsnæs kirke. Sommer 2013 Nr. 2 juni, juli,

Læs mere

Årgang 2015 - Nr. 3 www.givekirke.dk - www.farrekirke.dk - www.vorslundekirke.dk Give Kirke har en facebookside

Årgang 2015 - Nr. 3 www.givekirke.dk - www.farrekirke.dk - www.vorslundekirke.dk Give Kirke har en facebookside 2 Årgang 2015 - Nr. 3 www.givekirke.dk - www.farrekirke.dk - www.vorslundekirke.dk Give Kirke har en facebookside 1 KIRKELIV i Give, Farre & Vorslunde Pastagudstjeneste med Peter Pan, Carl Nielsen koncert,

Læs mere

FREDENS KIRKE NR. 1 FEBRUAR 2015 - JUNI 2015

FREDENS KIRKE NR. 1 FEBRUAR 2015 - JUNI 2015 FREDENS KIRKE SVENDBORG NR. 1 FEBRUAR 2015 - JUNI 2015 LIVSTEGN Af sognepræst Lars Peter Wandsøe Kristiansen Dette kirkeblad dækker forårs- og forsommermånederne marts april maj og juni. De fire mest livskraftige

Læs mere

KIRKEBLADET NR. 17 OKTOBER NOVEMBER 2009

KIRKEBLADET NR. 17 OKTOBER NOVEMBER 2009 KIRKEBLADET NR. 17 OKTOBER NOVEMBER 2009 TEMA: BEGRAVELSE LÆS OGSÅ OM: Alle Helgens Aften Spil Dansk Dagen Gud og Spaghetti Tirsdags Café - og meget mere TERSLØSE SKELLEBJERG NILØSE RUDS VEDBY FILADELFIA

Læs mere

Ny præst i Haslev og Freerslev Påsken i kirken. Kirkens stillerum

Ny præst i Haslev og Freerslev Påsken i kirken. Kirkens stillerum KN 03/15.qxp_KN juni-juli 04/06 13/03/15 10:42 Side 3 HASLEV OG FREERSLEV Nr. 3 74. årgang april og maj 2015 Kirkens stillerum se s. 6 Ny præst i Haslev og Freerslev Påsken i kirken Mellem påske og pinse

Læs mere

bladet Ærø 2 Juni /Juli August 2011

bladet Ærø 2 Juni /Juli August 2011 Kirke bladet Ærø 2 Juni /Juli August 2011 Om lidt bli r her stille Sommeren er livets og lysets tid. Det er nu, vi allermest mærker, at vi lever. Det er nærmest som om, vi om sommeren lever i et lidt højere

Læs mere

VOR FRUE SOGNS KIRKEBLAD

VOR FRUE SOGNS KIRKEBLAD VOR FRUE SOGNS KIRKEBLAD NR. 232 DECEMBER 2014, JANUAR, FEBRUAR, MARTS 2015 Indhold Oversigtskalender side 2 Præstens klumme side 3 Den historiske kirke og side 4 Torsdagsklubben Festgudstjeneste og december

Læs mere

Trinitatis Kirke. - kirken midt i. Trinitatis Kirke og Sognegård 2014/15 Møder og studiekredse Koncerter Aktiviteter for alle aldre

Trinitatis Kirke. - kirken midt i. Trinitatis Kirke og Sognegård 2014/15 Møder og studiekredse Koncerter Aktiviteter for alle aldre Trinitatis Kirke - kirken midt i Trinitatis Kirke og Sognegård 2014/15 Møder og studiekredse Koncerter Aktiviteter for alle aldre www.trinitatis-kirke.dk Kirken midt i... Trinitatis Kirke henvender sig

Læs mere

Kirkebladet. For Sakskøbing-egnen. Sommer 2014. Indhold

Kirkebladet. For Sakskøbing-egnen. Sommer 2014. Indhold Kirkebladet For Sakskøbing-egnen Indhold I sommernattens korte svale... 2 Lokalt... 3-5 Gudstjenestelisten... 6-7 Lokalt... 8-10 Fælles for alle sogne... 11 De gammle ege ved Tårs Kirke... 12 I år er det

Læs mere

Vor Frelsers Kirke Nr. 2 2015 APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST

Vor Frelsers Kirke Nr. 2 2015 APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST Vor Frelsers Kirke Nr. 2 2015 APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST I dette nummer: Side 2 Glædelig Påske Side 3 Nyt fra menighedsrådet Side 4 Menighedsmøde Konfirmander med farver Side 5 Babysalmesang Gudstjeneste

Læs mere

bladet Ærø 2 August 2013

bladet Ærø 2 August 2013 Kirke bladet Ærø 2 Juni/Juli August 2013 Marias gave Samtale med Conny Larsen ved Ingolf Andersen. Jeg har aftalt at møde Conny Larsen i Tranderup, hvor hun vil vise mig et kors i en kæde, der pludselig

Læs mere

ØSTBYENS KIRKEBLAD. Vor Frelsers Kirke - en levende kirke. 25. årgang Marts - Juni 2015. 25. årgang nr. 1 Marts - Juni 2015

ØSTBYENS KIRKEBLAD. Vor Frelsers Kirke - en levende kirke. 25. årgang Marts - Juni 2015. 25. årgang nr. 1 Marts - Juni 2015 ØSTBYENS KIRKEBLAD 25. årgang nr. 1 Marts - Juni 2015 01 Vor Frelsers Kirke - en levende kirke 25. årgang Marts - Juni 2015 Kirkehusets indvielse Poul Ulrich Jensen 1. søndag i advent, den 30. november

Læs mere

Kirke under forandring

Kirke under forandring nr. 8 juni - juli - august 2012 bellahoj Bronshoj Utterslev Stor pinsegudstjeneste, sommerfest og konfirmandindskrivning side 03 Et valg for fremtidens kirke side 07 Kirke under forandring TEMA sider 04,

Læs mere

Glædelig advent KIRKE OG SOGN. Nr. 1 77. ÅRGANG NØRRE AABY

Glædelig advent KIRKE OG SOGN. Nr. 1 77. ÅRGANG NØRRE AABY Glædelig advent KIRKE OG SOGN Nr. 1 77. ÅRGANG NØRRE AABY April 2014 Påske Kom og blæs mig i gang. Bandet Nephew har udgivet albummet Hjertestarter. Der er sikkert en del af jer, der kender til dette.

Læs mere

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Kirkebladet for Langeland og Strynø Kirkebladet for Langeland og Strynø Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge September Oktober November

Læs mere

Vojens Jegerup Maugstrup

Vojens Jegerup Maugstrup Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 2. MAJ JUNI JULI 2010 Indhold Klummen af Jens Lundsgaard Side 2 Møder Side 3 Gudstjenesteliste Side 4 og 5 Lørdagsdåb Side 6 Grundlovsmøde Side 7 Indbydelse Side

Læs mere

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Kirkebladet for Langeland og Strynø Kirkebladet for Langeland og Strynø Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge September Oktober November

Læs mere

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Indhold Klummen af Merete Ørskov Side 2 Møder m.v. Side 3 Gudstjenesteliste Side 4 og 5 Folkekoret Side 7 Konfirmandbilleder

Læs mere

43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013

43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013 43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013 Sven Havsteen-Mikkelsen, Golgata, Olie på lærred 65x81, Plejehjemmet Himmelev Gammel Præstegård Kære læser! Ikke siden Taarbæk-præsten Thorkild Grosbøll i 2003 proklamerede,

Læs mere

49. årgang Juni - Juli - August Nr. 3

49. årgang Juni - Juli - August Nr. 3 49. årgang Juni - Juli - August Nr. 3 Konfirmandtale 2014 Forår, varme, spændte unge mennesker og stolte familier og venner. Kære forældre, bedsteforældre og anden familie til disse smukke unge mennesker.

Læs mere

KIRKEBLAD EFTERÅR. Hammel - Voldby. www.hammel-voldbykirke.dk. Indeholder: Vindere af fotokonkurrence Siden sidst Konfirmandbilleder

KIRKEBLAD EFTERÅR. Hammel - Voldby. www.hammel-voldbykirke.dk. Indeholder: Vindere af fotokonkurrence Siden sidst Konfirmandbilleder EFTERÅR Indeholder: Vindere af fotokonkurrence Siden sidst Konfirmandbilleder Hjertestarter Fra præst til provst Præsentation af menighedsrådsmedlemmer Kirkecafè Arrangementer Gudstjenester www.hammel-voldbykirke.dk

Læs mere

Varde Kirkeblad 1 2013

Varde Kirkeblad 1 2013 Varde Kirkeblad 1 2013 Jul Om julemanden og alt hans væsen Vitaminer til parforholdet? Møder og meddelelser Gudstjenester Jan van Gossaert Kongernes tilbedelse Omkring 1510 Om julemanden og alt hans væsen

Læs mere

KIRKEBLADET. Vive & Hadsund sogne. Juni Juli August 2009 7. årgang nr. 2

KIRKEBLADET. Vive & Hadsund sogne. Juni Juli August 2009 7. årgang nr. 2 KIRKEBLADET Vive & Hadsund sogne Medarbejderne ved Vive og Hadsund kirker har været på kursus - læs artiklen inde i bladet! Juni Juli August 2009 7. årgang nr. 2 Fra venstre: graver Poul Christensen, graver

Læs mere

september, oktober og november 2014. Årgang 58 Hasseris Sogneblad

september, oktober og november 2014. Årgang 58 Hasseris Sogneblad september, oktober og november 2014. Årgang 58 Hasseris Sogneblad Navne og adresser Hasseris Kirke, Thorsens Alle 2, 9000 Aalborg Kirken er åben mandag fredag kl. 8.00-17.00, lørdag kl. 8.00-12.00. Kirkens

Læs mere

Sogne-Nyt. Oksbøl. Nr. 39. Årgang - Juni 2015. Oksbøl Sogns nyhedsblad. Indhold i dette blad:

Sogne-Nyt. Oksbøl. Nr. 39. Årgang - Juni 2015. Oksbøl Sogns nyhedsblad. Indhold i dette blad: Oksbøl 39. Årgang - Juni 2015 Sogne-Nyt Oksbøl Sogns nyhedsblad. Fredag d. 24. april blev Bundsø indviet af borgmester Erik Lauritzen. Indhold i dette blad: Oplysning, E-mail adresser og telefontavle.

Læs mere

Vor Frelsers Kirke Nr. 2 2012 a p r i l m a j j u n i j u l i a u g u s t

Vor Frelsers Kirke Nr. 2 2012 a p r i l m a j j u n i j u l i a u g u s t Vor Frelsers Kirke Nr. 2 2012 a p r i l m a j j u n i j u l i a u g u s t I dette nummer: Side 2 Håb at rejse sig efter en rystelse Side 4 Fastelavnsgudstjeneste Side 6 Nyt fra menighedsrådet Side 7 Hvad

Læs mere

Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012

Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012 Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012 Sct. Nicolai Kirke Søndermarkskirken Foto: Søren Hauge Carlsen Kirkebladet udgives af Sct. Nicolai sogn - Vejle Løget Kirke Menighedsrådsvalg 2012 Af

Læs mere

KIRKE+SOGN KIRKEBLAD FOR THISTED SOGN. DECEMBER. JANUAR. FEBRUAR 2011/12. NR. 1

KIRKE+SOGN KIRKEBLAD FOR THISTED SOGN. DECEMBER. JANUAR. FEBRUAR 2011/12. NR. 1 KIRKE+SOGN 3 Julens billeder 4 Sogneaftener og onsdagssammenkomster 5 Nyt fra menighedsrådet 6 Ny bog om Thisted kirkegårde 7 Vox-pop om ønsker til kirken 8 Om natkirke og om at være frivillig 9 Personalet

Læs mere