Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr årgang Dansk Varemærketidende, DK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 126. årgang. 2005-10-05 Dansk Varemærketidende, DK"

Transkript

1 Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr årgang Dansk Varemærketidende, DK

2 Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger Ændringer af indehaver- og/eller fuldmagtsforhold Klasse- og varefortegnelse efter begrænsning Fornyede registreringer Udslettede registreringer Ansøgningsregister Navneregister Mærkeregister Klasseregister Offentliggørelse af internationale registreringer Navneregister internationale registreringer Mærkeregister internationale registreringer Registreringsregister internationale registreringer Dansk Varemærketidende kan rekvireres som papirkopi for kr. 150 stk. (sort/hvid) og kr. 220 stk. (farve) på tlf Ansvarlig for redaktion: Keld Nymann Jensen Udgives af Patent- og Varemærkestyrelsen, Helgeshøj Allé 81, 2630 Tåstrup, tlf ISSN

3 Offentliggørelse af registreringer Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Offentliggørelse af registreringer (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: RIKKE Indsigelsesfristen udløber 2 måneder fra dato, jf. varemærkelovens 23 (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: grovital (730) Indehaver: Biotest ApS, Gl Skolevej 47, 6731 Tjæreborg, Danmark (511) Klasse 01: Kemiske produkter til industrielle, videnskabelige og fotografiske formål samt til anvendelse i landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsøjemed, kunstig harpiks i rå tilstand, plastic i rå tilstand, gødning, ildslukningsmidler, præparater til hærdning og lodning, kemiske konserveringsmidler til levnedsmidler, garvestoffer, bindemidler til industrielle formål. (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater, sanitære præparater til medicinske formål, diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler. (511) Klasse 31: Landbrugs-, skovbrugs- og havebrugsprodukter samt korn (ikke indeholdt i andre klasser), levende dyr, friske frugter og grøntsager, frø og såsæd, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Pierre.dk Autolakering A/S, Trianglen 12, Bramdrup, 6000 Kolding, Danmark (511) Klasse 14: Ædle metaller og legeringer heraf samt varer af ædle metaller eller varer overtrukket hermed (ikke indeholdt i andre klasser), juvelerarbejder, smykker, ædelstene, ure og kronometriske instrumenter. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, kompotter, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og fedtstoffer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: EVERLOVE (730) Indehaver: Everlove ApS under stiftelse, Klostervej 23 C, Hestestalden, 5000 Odense C, Danmark (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Ez Flow (730) Indehaver: Danventure & Co. v/niels Steen Sørensen, Nymarks Vænge 16, 4000 Roskilde, Danmark (511) Klasse 03: Kosmetiske præparater herunder produkter til skønhedspleje, kunstige negle samt præparater til neglepleje herunder grunder til negle og akrylholdigt pulver til negle. (730) Indehaver: Odense Marcipan A/S, Toldbodgade 9-19, 5000 Odense C, Danmark (511) Klasse 29: Konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, herunder nødder, mandler og abrikoskerner samt blandinger deraf, syltetøj, marmelader, frugtsauce, spiselige olier og spisefedt, herunder ermolprodukter, bageforbedringsmidler af vegetabilsk fedt. (511) Klasse 30: Brød, bagværk, konditori- og konfekturevarer, råvarer i form af mandelmasse, konfektmarcipan, marcipan, nougat, chokoladetrøffel og nougattrøffel, chokoladevarer, konfekturemasse og bagemasse baseret på sukker, mandler, nødder og abrikoskerner til bagning samt til konditori- og konfekturevarer; forblandede ingredienser, ikke indeholdt i andre klasser, til fremstilling af brød, bagværk og konditorivarer, cremepulver og creme til kager, bagværk og konditorivarer, spiselige dekorationer til kager og bagværk. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Indre sundhed (730) Indehaver: Indre Sundhed ApS, c/o Thomas W. Gregersen, Biskop Svanes Vej 58 R, 3460 Birkerød, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 44: Lægevirksomhed, veterinærvirksomhed, sundheds- og skønhedspleje af mennesker og dyr, landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsvirksomhed. (511) Klasse 45: Personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov, sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker. 2323

4 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: OMTANKE (730) Indehaver: Arla Foods amba, Skanderborgvej 277, 8260 Viby J, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Arla Foods amba, Varemærkeafdelingen, Bernstorffsgade 33, 1577 (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, kompotter, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og fedtstoffer. (511) Klasse 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede), krydderier, råis. (511) Klasse 32: Mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikkealkoholholdige drikke, frugtdrikke og frugtsaft, saft og andre præparater til fremstilling af drikke. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Bleu de Nîmes (730) Indehaver: IC Companys A/S, Raffinaderivej 10, 2300 København S, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Andreas Aune Hildrum, Røngård Alle 4, 2610 Rødovre, Danmark (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 35: Markedsføringsvirksomhed. (511) Klasse 41: Helsecentre, herunder helseklubber til fysisk træning; uddannelses- og undervisningsvirksomhed, herunder undervisning i fitness, legemsøvelser og -træning, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Designvirksomhed. (511) Klasse 44: Fysioterapi, fitness, lægevirksomhed, veterinærvirksomhed, sundheds- og skønhedspleje af mennesker og dyr, landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsvirksomhed. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: BLÅ TIME (730) Indehaver: Strandgårdens Vinhandel A/S, Fredericiavej 56, 3000 Helsingør, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Gorrissen Federspiel Kierkegaard, H.C. Andersens Boulevard 12, 1553 (511) Klasse 33: Alkoholholdige drikke (dog ikke øl). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Sparekassen Østjylland, Frankrigsvej 11, 8450 Hammel, Danmark (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (591) Farvetekst: 032 rød (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: IQUALSA (730) Indehaver: H. Lundbeck A/S, Ottiliavej 9, 2500 Valby, Danmark (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater; farmaceutiske præparater med virkning på centralnervesystemet (CNS), farmaceutiske præparater mod søvnforstyrrelser (730) Indehaver: Elin Carlsen, Volden 2, 8000 Århus C, Danmark (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser), skind og huder, kufferter og rejsetasker, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske og sadelmagervarer. (511) Klasse 23: Garn og tråd til tekstilfabrikation. (511) Klasse 24: Vævede stoffer og tekstilvarer (ikke indeholdt i andre klasser), senge- og bordtæpper. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: US AGAINST THE WORLD (730) Indehaver: Moth,freelance design værksted v/sanne Moth Iversen, Danasvej 44, 7400 Herning, Danmark (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser), skind og huder, kufferter og rejsetasker, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske og sadelmagervarer. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. 2324

5 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Ing. Loro Piana & C. S.p.A., C.so Rolandi 10, IT Quarona (VC), Italien (511) Klasse 23: Garn og tråd til tekstilfabrikation. (511) Klasse 24: Tekstilstoffer. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SUDOKU SNACKS (730) Indehaver: Scan Pack A/S, Ørslevklostervej 58 B, 7840 Højslev, Danmark (511) Klasse 29: Tørrede frugter. (511) Klasse 30: Rissnack (511) Klasse 31: Indbagte nødder,pistacier,peanuts,brændte peanuts,majs snack,banan chips, Cashewnødder, (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: EGO (730) Indehaver: Brødrene Dahl A/S, Park Allé 370, 2605 Brøndby, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 06: Ventiler af metal (ikke dele af maskiner), herunder afspærringsventiler, sikkerhedsventiler, reguleringsventiler, kontraventiler og pneumatiske magnetventiler samt aktuatorer. (511) Klasse 07: Ventiler af metal (dele af maskiner), herunder afspærringsventiler, sikkerhedsventiler, reguleringsventiler, kontraventiler og pneumatiske magnetventiler samt aktuatorer. (511) Klasse 11: Ventiler af metal (niveaukontrollerende, til reservoirer og tanke), herunder afspærringsventiler, sikkerhedsventiler, reguleringsventiler, kontraventiler og pneumatiske, magnetventiler samt aktuatorer, snavssamlere (filtre til industrielle installationer). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ONETOUCH ULTRAEASY (730) Indehaver: Johnson & Johnson, a corporation of the State of New Jersey, One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey, USA (511) Klasse 05: Teststrimler til undersøgelse og overvågning af blodsukker. (511) Klasse 10: Apparater og instrumenter til undersøgelse og overvågningaf blodsukker. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: CITY-N (730) Indehaver: Brødrene Dahl A/S, Park Allé 370, 2605 Brøndby, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 06: Brøndgods af metal, nemlig kørebane-, rendestens- og brøndkarme, kørebane-, rendestens- og brøndriste og kørebane-, rendestens og brønddæksler, dele deraf og tilbehør dertil i form af justeringsringe, dæmperinge, pakninger, forbindelsesplader, udfyldnings- og anlægsklodser og bladspande; nøgler til dæksler og riste, stiger af metal samt dele deraf. (511) Klasse 08: Asfaltpresser og asfaltragere (håndredskaber). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: DANIELSON (730) Indehaver: Danielson AB, Box 1100, SE Solna, (511) Klasse 16: Varer af papir eller pap (ikke indeholdt i andre klasser). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: STREIJFERT (730) Indehaver: Inbonor AS, Postboks 52, N-2024 Gjerdrum, Norge (740/750) Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, 1570 (511) Klasse 24: Vævede stoffer og tekstilvarer (ikke indeholdt i andre klasser); senge- og bordtæpper. (511) Klasse 27: Gulv- og vægtæpper; måtter, linoleum og andet gulvbelægningsmateriale til eksisterende gulve; tapeter. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: STRAWBERRIES & CHAMPAGNE (730) Indehaver: Victoria's Secret Stores Brand Management, Inc., a Delaware Corporation, Four Limited Parkway, Reynoldsburg OH 43068, USA (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 03: Blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj; præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter; sæbe, flydende sæbe; parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand og tandplejemidler. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Creative Nail Design (730) Indehaver: Danventure & Co. v/niels Steen Sørensen, Nymarks Vænge 16, 4000 Roskilde, Danmark (511) Klasse 01: Kemiske opløsningsmidler. (511) Klasse 02: Acrylpulver (farvestoffer). (511) Klasse 03: Kosmetiske produkter. 2325

6 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: EAST COAST Choppers America (730) Indehaver: Fitness-Shoppen ApS, Kjellerupvej 1, 8800 Viborg, Danmark (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 28: Gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 35: Detail- og engrosvirksomhed. (511) Klasse 41: Drift af fitnesscenter (sport), helsecenter og helseklub, gymnastik-, aerobic-, cykel- og slankeundervisning. (511) Klasse 44: Sundheds- og skønhedspleje af mennesker. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Jay-Z (730) Indehaver: Fitness-Shoppen ApS, Kjellerupvej 1, 8800 Viborg, Danmark (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 28: Gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 35: Detail- og engrosvirksomhed. (511) Klasse 41: Drift af fitnesscenter (sport), helsecenter og helseklub, gymnastik-, aerobic-, cykel- og slankeundervisning. (511) Klasse 44: Sundheds- og skønhedspleje af mennesker. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: CORVALOL (730) Indehaver: J. Muddsen Production - SLF ApS, Alhambravej 3, 1826 Frederiksberg C, Danmark (511) Klasse 05: Lægemiddel / farmaceutiske præparater. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: UltraSteam (730) Indehaver: Force Technology, Park Alle 345, 2605 Brøndby, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 01: Rensemidler til brug i fabrikationsprocessor, rensepræparater til industriel brug. (511) Klasse 07: Maskiner, dampdrevne rengørings-, renholdelses- og rensemaskiner og - apparater, herunder bakteriedræbende maskiner og -apparater til rensning, rengøring og renholdelse af procesanlæg, fødevarer og temperaturfølsomme emner, dampmaskiner, rengørings-, renholdelses- og rensemaskiner og -apparater til reduktion af kimtal og eliminering af mikroflora gennem termisk ultralydsbehandling (kombination af varm og højeffektsultralyd). (511) Klasse 11: Apparater til dampdannelse, renseanlæg (til kloakinstallationer eller til spildevand), rensekamre (sanitære installationer). (511) Klasse 37: Rensning, renholdelse og rengøring af anlæg, udlejning af rengørings- og rensningsmaskiner. (511) Klasse 40: Forarbejdning og behandling af materialer og genstande, rensning for skadelige stoffer i materialer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Radio 100 FM (730) Indehaver: Talpa radio Danmark ApS, Rådhuspladsen 45-47, 1. sal, 1550 (740/750) Fuldmægtig: Advokatfirmaet Gregers R. Lauridsen, Østergade 17-19, 1100 København K, Danmark (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, nemlig radioudsendelsesvirksomhed samt radionyhedstjenester. (511) Klasse 41: Underholdningsvirksomhed, nemlig radiounderholdningsvirksomhed og radionyhedstjenester. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SonoSteam (730) Indehaver: Force Technology, Park Alle 345, 2605 Brøndby, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 01: Rensemidler til brug i fabrikationsprocesser, rensepræparater til industriel brug. (511) Klasse 07: Maskiner; dampdrevne rengørings-, renholdelses- og rensemaskiner og - apparater, herunder bakteriedræbende maskiner og -apparater til rensning, rengøring og renholdelse af procesanlæg, fødevarer og temperaturfølsomme emner; dampmaskiner; rengørings-, renholdelses- og rensemaskiner og -apparater til reduktion af kimtal og eliminering af mikroflora gennem termisk ultralydsbehandling (kombination af varm og højeffektsultralyd). (511) Klasse 11: Apparater til dampdannelse, renseanlæg (til kloakinstallationer eller til spildevand), rensekamre (sanitære installationer). (511) Klasse 37: Rensning, renholdelse og rengøring af anlæg, udlejning af rengørings- og rensningsmaskiner. (511) Klasse 40: Forarbejdning og behandling af materialer og genstande, rensning for skadelige stoffer i materialer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ZUPPLY (730) Indehaver: Sangill Denmark A/S, Park Allé 370, 2605 Brøndby, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 06: Dørgreb og beslag af metal; postkasser og værktøjskasser (tomme) af metal; persienner (udendørs) af metal. (511) Klasse 08: Håndværktøj og instrumenter (hånddrevne); knivsmedevarer, gafler og skeer; hug- og stikvåben; barbermaskiner. (511) Klasse 20: Møbler, spejle, billedrammer; persienner til indendørs brug; varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic. (511) Klasse 21: Husholdnings- og køkkenredskaber samt beholdere (ikke af ædle metaller eller overtrukket hermed); kamme og svampe; børster; børstenbindermateriale; redskaber til rengøringsformål; ståluld; glas i rå eller halvforarbejdet tilstand (undtagen glas til bygningsbrug); glasvarer, porcelæn og keramik (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 35: Detailhandelsvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: POLZAN (730) Indehaver: Natumin Pharma AB, Kungsängsvägen 27, S Huskvarna, (740/750) Fuldmægtig: Awapatent A/S, Teglholm Allé 13, 4. sal, 2450 København SV, Danmark (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater; naturlægemidler; kosttilskud i form af mineraler og vitaminer. (511) Klasse 29: Kosttilskud i form af proteiner. 2326

7 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: CityForm Fitness Club (730) Indehaver: Sportimex ApS, Ågade 16, 7800 Skive, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Advokathuset A/S, Resenvej 83, 7800 Skive, Danmark (511) Klasse 41: Undervisningsvirksomhed i form af instruktion, motionscentre, fitnesscentre, helseklubber. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: invenio (730) Indehaver: Henning Brændgård Petersen, Vagtelvej 51, 5. TV, 2000 Frederiksberg, Danmark (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: AHLGRENS BILER (730) Indehaver: Leaf AB, Brogatan 7, SE Malmö, (740/750) Fuldmægtig: Zacco Sweden AB, Box 23101, SE Stockholm, (511) Klasse 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer indeholdt guf og slik; spiseis; honning, sirup; gær, bagepulver; salt, sennep; eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede); krydderier; råis. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Ole Frandsen Damekonfektion A/S, Frichsvej 19, 8600 Silkeborg, Danmark (511) Klasse 03: Parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater. (511) Klasse 44: Sundheds- og skønhedspleje af mennesker og dyr. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: AROMARK (730) Indehaver: LVB Trading ApS, Marielundvej 28, 2730 Herlev, Danmark (511) Klasse 06: Uædle metaller og legeringer heraf, kleinsmedearbejder, isenkramvarer af metal, pengeskabe, produkter til opbevaring og pynt af metal og andre varer af metal, kunstgenstande af uædle metaller. (511) Klasse 14: Ædle metaller og legeringer heraf samt varer af ædle metaller eller varer overtrukket hermed, juvelerarbejder, smykker, ædelstene, ure og kronometriske instrumenter. (511) Klasse 35: Engros- og detailhandel. (730) Indehaver: Sangill Denmark A/S, Park Allé 370, 2605 Brøndby, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 06: Klejnsmedearbejder, isenkramvarer af metal, dørgreb og - beslag af metal; postkasser og værktøjskasser (tomme) af metal; persienner (udendørs) af metal, andre varer af metal (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 08: Håndværktøj og instrumenter (hånddrevne); knivsmedevarer, gafler og skeer; hug- og stikvåben; barbermaskiner. (511) Klasse 20: Møbler, spejle, billedrammer; varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic; persienner til indendørs brug. (511) Klasse 21: Husholdnings- og køkkenredskaber samt beholdere (ikke af ædle metaller eller overtrukket hermed); kamme og svampe; børster; børstenbindermateriale; redskaber til rengøringsformål; ståluld; glas i rå eller halvforarbejdet tilstand (undtagen glas til bygningsbrug); glasvarer, porcelæn og keramik (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 35: Detailhandel og engroshandel, også via internettet, annoncevirksomhed via Internettet. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: GUCA (730) Indehaver: Guca A/S, Søndergade 49, 8700 Horsens, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Advokaterne i Sundhuset v/niels V. Jessen, Evan Herrig og Poul Erik Andersen, Clarasvej 2, 8700 Horsens, Danmark (511) Klasse 35: Detailhandel. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SOLLEX (730) Indehaver: SOLLEX Export Import AB, Storgatan 20, SE Halmstad, (511) Klasse 08: Knive og knivblade. 2327

8 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: EET Sub Holding A/S, Topstykket 24, 3460 Birkerød, Danmark (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet herunder batterier, elektriske og elektroniske strømforsyninger, strømforsyninger baseret på genopladelige batterier, transformatorer, ensrettere, opladningsaggregater, strømconvertere, invertere, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og data-behandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (591) Farvetekst: Mærket er udført i orange, hvid og sort (730) Indehaver: Johnson & Johnson, a corporation of the State of New Jersey, One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey, USA (511) Klasse 09: Kontaktlinser; computer software relateret til pleje og korrektion af synet. (511) Klasse 16: Tryksager nemlig pamfletter, brochurer og bøger vedrørende pleje og korrektion af synet. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed vedrørende pleje og korrektion af synet. (511) Klasse 42: Tilrådighedsstillelse af oplysninger om pleje og korrektion af synet via en hjemmeside samt tilrådighedsstillelse af adgang til workshops rettet mod øjenlæger via en hjemmeside. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: EET Sub Holding A/S, Topstykket 24, 3460 Birkerød, Danmark (511) Klasse 06: Uædle metaller og legeringer heraf, byggematerialer af metal, transportable bygninger af metal, materialer af metal til jernbanespor, kabler og tråd af metal (dog ikke til elektriske formål), kleinsmedearbejder, isenkramvarer af metal, metalrør, pengeskabe, andre varer af metal (ikke indeholdt i andre klasser), malm. (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet herunder kabler, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (591) Farvetekst: Mærket er udført i lysegrøn, sort og hvid (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Blue Border (730) Indehaver: Blue Border v/ Morten Kruse Madsen, Attemosevej 6, 3400 Hillerød, Danmark (511) Klasse 31: Landbrugs-, skovbrugs- og havebrugsprodukter samt korn (ikke indeholdt i andre klasser), levende dyr, friske frugter og grøntsager, frø og såsæd, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. (511) Klasse 44: Lægevirksomhed, veterinærvirksomhed, sundheds- og skønhedspleje af mennesker og dyr, landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SOMETHING BLUE (730) Indehaver: Smykkekæden A/S, Fabriksparken 12 A, 2600 Glostrup, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Magnusson Wahlin Qvist Stanbrook Advokataktieselskab, Pilestræde 58, 1112 København K, Danmark (511) Klasse 06: Uædle metaller og legeringer heraf. (511) Klasse 14: Ædle metaller og legeringer heraf samt varer af ædle metaller eller varer overtrukket hermed (ikke indeholdt i andre klasser), juvelerarbejder, smykker, ædelstene, ure og kronometriske instrumenter. (511) Klasse 35: Bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver; samling (ikke transport) af et udvalg af varer, så andre får mulighed for - på en nem måde - at overskue og købe disse varer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Hveen (730) Indehaver: Hveen v/jacob Hveen, Sankt Hans Gade 4a, 3.tv., 2200 København N, Danmark (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser), skind og huder, kufferter og rejsetasker. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. Detailhandelsforretning (511) Klasse 43: Tilvejebringelse af mad og drikke, midlertidig indkvartering. Cafe og hotel 2328

9 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: HELT SOLGT (730) Indehaver: FremantleMedia Limited, 1 Stephen Street, London W1T 1AL, Storbritannien (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 09: Kinematografiske film; tegnefilm; filmstrimler; film; magnetiske optagelser; optiske optagelser; magnetisk-optiske optagelser; halvlederoptagelser; audio-visuelle undervisningsapparater; underholdningsapparater beregnet til brug sammen med fjernsynsmodtagere; elektroniske bøger og publikationer; elektroniske spil; interaktive spil beregnet til brug sammen med fjernsynsmodtagere; elektriske samt videobaserede underholdningsapparater og -instrumenter; multimediedisketter og -publikationer; multimedieoptagelser og -publikationer; plader eller CD-er, der kan læses med laser; videodisketter og -publikationer; computersoftware; computer-programmer; digitale optagelser; medier indeholdende eller til optagelse og/eller gengivelse af lyd og/eller video og/eller data og/eller information; apparater og instrumenter til optagelse og/eller gengivelse af lyd og/eller video og/eller information; hologrammer; floppy disketter; lydoptagelser; optagne disketter; disketter til optagelse; CD'er; grammofonplader; lydbånd; båndkassetter; video-bånd; laserdisketter; CDinteraktive CD-rommer; digitale video-disketter (DVD'er); kommunikationsapparater og -instrumenter; telefoner; mobiltelefoner; ladeaggregater; opladere til mobiltelefoner; håndfrie apparater til mobiltelefoner; spil til mobiltelefoner; karaokemaskiner; dele af og tilbehør til alle de førnævnte varer; digitale spil. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer af papir og pap (ikke indeholdt i andre klasser); tryksager; bøger; årbøger; publikationer (trykte); tegneseriebøger og -hæfter; sangbøger; magasiner; nyhedsbreve; aviser; albums; tidsskrifter; dagblade; kataloger; manualer; (land)kort; pjecer; plakater; papirhandlervarer; labels; kontorrekvisitter (dog ikke møbler); artikler til brug for kunstnere (dog ikke maling); skriveinstrumenter; instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), herunder i form af spil; bogbinderiartikler og -materialer; bogomslag; bogmærker; trykkesæt (kontorartikler); tegninger; malerier (indrammede eller uindrammede); fotografier; tryk; billeder; kalendere; penne; blyanter; udsmykning til toppen af blyanter; farver (maling) til brug for kunstnere; malerpensler; malesæt, nemlig æsker med farver (maling), til brug for børn; mærkesedler til kartoteker; gavepapir; til og fra-kort; gaveposer af papir eller plastic; gaveæsker af papir eller pap; kartoteker (kontorrekvisitter); notesblokke; overføringsbilleder; papir-servietter og andre papirartikler til dekoration; festartikler af papir og festpynt af papir; duge og bordtæpper af papir; måtter af papir; festserpentiner af papir; broderimønstre; dekorative overføringsmønstre; linealer; viskelædere; lykønskningskort; klistermærker; papirskilte; bannere; dele af og tilbehør til alle de førnævnte varer. (511) Klasse 41: Uddannelses-, undervisnings- og underholdningsvirksomhed, alt vedrørende fjernsyn, biografer, radio og teater; produktion og præsentation af radio- og fjernsynsprogrammer, film og shows; uddannelse via eller i forbindelse med fjernsyn og/eller radio; underholdning via eller i forbindelse med fjernsyn og/eller radio; organisering af konkurrencer (undervisning eller underholdning); interaktive telefonkonkurrencer; forlagsvirksomhed; produktion af kinematografiske film, shows, radio- og fjernsynsprogrammer; uddannelsesog underholdningsvirksomhed ved hjælp af radio, fjernsyn, satellit, kabler, telefon, World Wide Web og internettet; organisering af shows (impresariovirksomhed); udlejning af lydoptagelser og af optagne shows, film samt radioog fjernsynsoptræden; produktion af videobånd og -disks; radiounderholdning; fjernsynsunderholdning; biografunderholdning; teaterunderholdning; shows med spil og quizzer; fjernsynsunderholdning med deltagelse af publikum via telefon; interaktiv underholdning via mobiltelefonen; internetbaserede spil. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: GE MONEY BANK, FILIAL AF GE MONEY BANK AB SVE- RIGE, Park Allé 295, 2605 Brøndby, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Patrade A/S, Fredens Torv 3 A, 8000 Århus C, Danmark (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: FRESH-LIFE (730) Indehaver: Gumlink A/S, Dandyvej, 7100 Vejle, Danmark (511) Klasse 03: Blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj, præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter samt slibemidler, sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand, tandplejemidler, herunder tandpasta, mundskyllepræparater og andre præparater til pleje af mund og tænder (ikke til medicinske formål). (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater samt præparater til sundhedspleje, diætetiske præparater tilmedicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler, kosttilskudspræparater, medicinske konfekturevarer, herunder medicinsk tyggegummi. (511) Klasse 30: Kaffe, the, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer herunder tyggegummi (ikke medicinsk), spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede) krydderier, råis. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SUPERMULD (730) Indehaver: Solum A/S, Vadsbystræde 6, 2640 Hedehusene, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, Danmark (511) Klasse 01: Vækst- og gødningsmedier, kompost, jord, herunder til dyrkning; jordforbedringskemikalier, jordmetaller, jordalkalimetaller. (511) Klasse 31: Landbrugs-, skovbrugs- og havebrugsprodukter. (511) Klasse 40: Forarbejdning og behandling af materialer og genstande, inkl. forarbejdning og behandling af produkter og materialer til jord-, landbrugs- og gartnerivirksomhed. (500) Bemærkninger: Mærket er registreret på baggrund af indarbejdelse. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: WORLD-LIFE-GAME (730) Indehaver: Natashia Ingemarsson-Matzen, Vilvordevej 61, 2920 Charlottenlund, Danmark (511) Klasse 28: Spil. (511) Klasse 41: Underholdning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: CONSTELLATION (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SKELETMULD (730) Indehaver: Solum A/S, Vadsbystræde 6, 2640 Hedehusene, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, Danmark (511) Klasse 01: Vækst- og gødningsmedier, kompost, jord, herunder til dyrkning; jordforbedringskemikalier, jordmetaller, jordalkalimetaller. (511) Klasse 31: Landbrugs-, skovbrugs- og havebrugsprodukter. (511) Klasse 40: Forarbejdning og behandling af materialer og genstande, inkl. forarbejdning og behandling af produkter og materialer til jord-, landbrugs- og gartnerivirksomhed. (730) Indehaver: Alcon, Inc., Bösch 69, CH-6331 Hünenberg, Schweiz (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 (511) Klasse 10: Ophthalmiske medicinske og kirurgiske instrumenter og apparater. 2329

10 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Jan Terp, Mosevangen 19, 5683 Haarby, Danmark (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 35: Detailhandel. (591) Farvetekst: Mærket er udført i blåt og rødt. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Passivhuset (730) Indehaver: 2-Plan Huset A/S, Erritsø Bygade 44, 7000 Fredericia, Danmark (511) Klasse 19: Byggematerialer (ikke af metal), stive rør (ikke af metal) til bygningsbrug, asfalt, beg, tjære og bitumen, transportable bygninger (ikke af metal), monumenter (ikke af metal). (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: AGROnyt (730) Indehaver: Sydhavsøernes Landboforening, Agrovej 1, 4800 Nykøbing F, Danmark (511) Klasse 31: Landbrugs-, skovbrugs- og havebrugsprodukter samt korn (ikke indeholdt i andre klasser), levende dyr, friske frugter og grøntsager, frø og såsæd, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. (511) Klasse 41: Underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer. (511) Klasse 42: Industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Leif Eriksen Import-Export ApS, Abildgårdsvej 23, Thurø, 5700 Svendborg, Danmark (511) Klasse 06: Uædle metaller og legeringer heraf, byggematerialer af metal, transportable bygninger af metal, materialer af metal til jernbanespor, kabler og tråd af metal (dog ikke til elektriske formål), kleinsmedearbejder, isenkramvarer af metal, metalrør, pengeskabe, andre varer af metal (ikke indeholdt i andre klasser), malm. (511) Klasse 08: Håndværktøj og instrumenter (hånddrevne), knivsmedevarer, gafler og skeer, hug- og stikvåben, barbermaskiner. pejsesæt med brændetang, ilddrager, palet, kost og askeske (511) Klasse 21: Husholdnings- og køkkenredskaber samt beholdere (ikke af ædle metaller eller overtrukket hermed), kamme og svampe, børster, børstenbindermateriale, redskaber til rengøringsformål, ståluld, glas i rå eller halvforarbejdet tilstand (undtagen glas til bygningsbrug), glasvarer, porcelæn og keramik (ikke indeholdt i andre klasser). (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: bedre råd, bedre liv (730) Indehaver: Kjøge Bryghus v/k Vaabengaard, Tingvej 4, 4652 Hårlev, Danmark (511) Klasse 32: Øl, mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikkealkoholholdige drikke, frugtdrikke og frugtsaft, saft og andre præparater til fremstilling af drikke. (511) Klasse 33: Alkoholholdige drikke (dog ikke øl). (591) Farvetekst: Mærket er udført i bordeauxrød og beige. (730) Indehaver: Finanssektorens Pensionskasse, Amaliegade 27, 1256 København K, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Resenbro + Partners A/S, Christians Brygge 28, 1559 (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 45: Personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov, sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: properties.eu (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Exilone A/S, Hønkysvej 2, 6230 Rødekro, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Bjarne Lorenzen, Petersbjerggård 6, 3.tv., 6000 Kolding, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed via internettet. (730) Indehaver: Alcon, Inc., Bösch 69, CH-6331 Hünenberg, Schweiz (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 (511) Klasse 10: Ophthalmiske medicinske og kirurgiske instrumenter og apparater. 2330

11 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: FRELLAST (730) Indehaver: Bristol-Myers Squibb Company, a corporation of the State of Delaware, 345 Park Avenue, New York, N.Y , USA (511) Klasse 10: Medicinske anordninger, nemlig et fecalt administrationssystem samt dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) dertil, ostomi anordninger og dele, nemlig poser, false, kraver, tynde skiver, selvklæbende ringe, filtre, hudafspærringer samt dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) dertil; fecale inkontinensanordninger, nemlig afløbsbeholdere, poser, rør, afløbskontroladaptere samt dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) dertil, medicinske anordninger brugt til at få adgang til kontrastmiddelflasker og - hætteflasker og til uddeling af indholdet af kontrastmiddelflasker US 78/ USA (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: DESIGN FRISØR (730) Indehaver: Design Frisørerne A.m.b.a., Sintrupvej 25 B, 8220 Brabrand, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Patrade A/S, Fredens Torv 3 A, 8000 Århus C, Danmark (511) Klasse 03: Blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj, præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter, sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand, tandplejemidler. (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater, sanitære præparater til medicinske formål, diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Bike Danmark ApS, Thrigesvej 19, 7430 Ikast, Danmark (511) Klasse 12: Motorcykler, Køretøjer, befordringsmidler til brug på land, i luften eller i vandet. (591) Farvetekst: rød (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Jobliv Consult A/S (730) Indehaver: BST Danmark A/S, C.F. Richs Vej 109, 2000 Frederiksberg, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Lowzow & Monberg, Advokatfirmaet, Dr. Tværgade 8, 1022 København K, Danmark (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. (511) Klasse 45: Personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov, sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ROYAL BLUE (730) Indehaver: Royal Greenland A/S, Postboks 1073, 3900 Nuuk, Grønland (511) Klasse 29: Fisk og skaldyr (ikke levende); fiske- og skaldyrsprodukter og fødevarer fremstillet af fisk og skaldyr til mennesker. (730) Indehaver: Bike Danmark ApS, Thrigesvej 19, 7430 Ikast, Danmark (511) Klasse 12: Mortorcykler, Køretøjer, befordringsmidler til brug på land, i luften eller i vandet. (591) Farvetekst: rød (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: OZIL (730) Indehaver: Alcon, Inc., Bösch 69, CH-6331 Hünenberg, Schweiz (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 (511) Klasse 10: Ophthalmiske medicinske og kirurgiske insrumenter og apparater. (730) Indehaver: Bike Danmark ApS, Thrigesvej 19, 7430 Ikast, Danmark (511) Klasse 12: Motorcykler, Køretøjer, befordringsmidler til brug på land, i luften eller i vandet. (591) Farvetekst: rød 2331

12 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Spender (730) Indehaver: Bankernes Markedsføringssamarbejde, Toldbodgade 33, 3, 1022 København K, Danmark (740/750) Fuldmægtig: JuniorJr ApS, Gammel Kongevej B, st. tv, 1850 Frederiksberg C, Danmark (511) Klasse 09: Elektroniske publikationer distribueret via Internettet. (511) Klasse 16: Trykte publikationer. (511) Klasse 41: Udgivelsesvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: activity.dk (730) Indehaver: Pia Brandsnes, Sølvgade 102, 1307 København K, Danmark (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Hans Wittrup, 14 Hurstwood, Ascot, SL 5 9 SP, Storbritannien (740/750) Fuldmægtig: Bender von Haller Dragsted, Pakhus 4, Kalkbrænderiløbskaj 4, 2100 København Ø, Danmark (511) Klasse 35: Personalerekruttering, vikarbureauvirksomhed og personaleudvælgelse. (511) Klasse 44: Lægevirksomhed, herunder især klinikker, medicinske klinikker og mobile medicinske klinikker. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: UR (730) Indehaver: SPIRA AKTIEBOLAG, Box 42075, S STOCKHOLM, (740/750) Fuldmægtig: Zacco Sweden AB, Box 23101, SE Stockholm, (511) Klasse 29: Fjerkræ, pølser og charcuterivarer hovedsageligt bestående af kylling, madretter hovedsageligt bestående af fjerkræ og færdiglavede grøntsager. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: s Utbildningsradio AB, Tulegatan 7, SE Stockholm, (511) Klasse 41: Underholdning, produktion af radio- og tv-programmer; filmproduktioner; produktioner af shows og dramaer; tilrådighedsstillelse af studier til optagelse af lyd og billeder, udlejning af lyd- og billedoptagelser; produktion af specialeffekter til radio; interaktiv underholdning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: RIO SOL (730) Indehaver: Dão Sul - Sociedade Vitivinicola S.A., Apartado 28, PT Carregal Do Sal, Portugal (740/750) Fuldmægtig: Gorrissen Federspiel Kierkegaard, H.C. Andersens Boulevard 12, 1553 (511) Klasse 33: Alkoholholdige drikke (dog ikke øl), herunder særligt vin. (730) Indehaver: Krono Reklame v/lars Christoffersen, Størsbølvej 12, 6740 Bramming, Danmark (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer, bøger. (511) Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: EMPIRI (730) Indehaver: Market Development Nordic AB, Kungsgatan 66, SE Stockholm, (511) Klasse 15: Musikinstrumenter. 2332

13 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: WORKBRIDGE (730) Indehaver: E2E Factory A/S, Hauser Plads 18, 1127 København K, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, Danmark (511) Klasse 09: Hardware og software til brug for kommunikation via computernetværk, håndholdte computere og mobiltelefoner; software; software til brug for indsamling og bearbejdning af data på en fælles database som er tilgængelig via lokale eller globale computernetværk eller via mobiltelefoner, software til brug for mobile resource management, software til brug for optimering af forretningsprocesser, software til brug for uddannelsesformål, software til brug i forbindelse med integrerede forretningsløsninger, software til brug i forbindelse med planlægning, forretnings planlægning, forretningsoplysninger og management. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed; transmissioner af informationer og meddelelser via computernetværk, håndholdte computere og mobiltelefoner; elektronisk post; voice mail; tjenesteydelser i forbindelse med opbevaring og fremskaffelse af data. (511) Klasse 39: Opbevaring af digitalt lagrede data herunder digitale filer indeholdende forretningsoplysninger. (511) Klasse 42: Databehandlingsvirksomhed; produktion, udvikling, udarbejdelse og tilretning af software, udlejning af databehandlingsudstyr; licensgivning af software; professionel rådgivning (ikke vedrørende forretningsdrift). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Fairpoint Outdoors A/S, Hejrevang 19, 3450 Allerød, Danmark (511) Klasse 18: Fisketasker og rygsække til brug ved lyst- og sportsfiskeri. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning til brug ved lyst- og sportsfiskeri. (511) Klasse 28: Fiskegrej, fiskekroge, fiskeliner, fiskeruser, fiskestænger, hjul til fiskestænger, snore og liner til fiskeri, kunstig fiskemadding, sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser) til brug ved lyst- og sportsfiskeri. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SnapShooter (730) Indehaver: Pixmantec ApS, c/o Symbion Science Park, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, Danmark (511) Klasse 09: Computersoftware til billedbehandling samt software til grafikog designrelateret anvendelse. (511) Klasse 42: Design og udvikling computer hardware og computer software; computerprogrammering, herunder programmering til brug for billedbehandling og grafik- og designrelateret anvendelse. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: HUMMEL A/S, "Kraftcentralen", Sønderhøj 10, 8260 Viby J, Danmark (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater; sanitære præparater til medicinske formål; diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn; plastre og forbindsstoffer; materiale til tandplombering og til tandaftryk; desinfektionsmidler; præparater til udryddelse af skadedyr; svampe- og ukrudtsdræbende midler, bandager til forbinding, terapeutiske badepræparater, farmaceutiske præparater til hudpleje, medicinske olier, urter og udtræk, mineralske kosttilskud og drikke, mineralvand og drikkevarer til farmaceutiske og/eller diætetiske formål, diætetiske drikke, vitamindrikke, ernæringsdrikke og drikke til erstatning af måltider. (511) Klasse 14: Ædle metaller og legeringer heraf samt varer af ædle metaller eller varer overtrukket hermed (ikke indeholdt i andre klasser); juvelerarbejder, smykker, ædelstene; ure og kronometriske instrumenter, smykker, ure, simili. (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser); skind og huder; kufferter og rejsetasker; paraplyer, parasoller og spadserestokke; piske og sadelmagervarer, tasker, herunder til sportsbrug, toiletsæt og -tasker, rygsække og etuier (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 20: Møbler, spejle, billedrammer; varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde,rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning, sportsbeklædning, -fodtøj og -hovedbeklædning, fritidsbeklædning, -fodtøj og -hovedbeklædning, businessbeklædning, -fodtøj og -hovedbeklædning, fashionbeklædning, -fodtøj og -hovedbeklædning. (511) Klasse 28: Spil og legetøj; gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt, bolde til sport og spil. (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt; kødekstrakter; konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager; geléer, syltetøj, kompotter; æg, mælk og mejeriprodukter; spiselige olier og fedtstoffer. (511) Klasse 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer; spiseis; honning, sirup; gær, bagepulver; salt, sennep; eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede); krydderier; råis. (511) Klasse 32: Øl; mineralvande og kulsyreholdige vande samt andre ikkealkoholholdige drikke; frugtdrikke og frugtsaft; saft og andre præparater til fremstilling af drikke, energidrikke, tabletter og pulver til drikke, isotoniske drikke. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed; bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration; bistand ved varetagelse af kontoropgaver, samling (ikke transport) af et udvalg af varer, så andre får mulighed for - på en nem måde - at overskue og købe disse varer, detailhandel, herunder vedrørende beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. 2333

14 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Brian Nørregaard Pedersen, Domhusgade 13 st, 6000 Kolding, Danmark (511) Klasse 37: Reparation af mobiltelefoner. (511) Klasse 42: Vedligeholdelse og reparation af software til brug i mobiltelefoner. (591) Farvetekst: mærker er udføret i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Mazeras (730) Indehaver: Mazeras v/ Lisette Fredelund Nielsen, Skarre Strandvej 11, 6091 Bjert, Danmark (511) Klasse 19: Belægningssten. (511) Klasse 20: Møbler, spejle, billedrammer, varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic. (511) Klasse 35: Konsulentbistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, herunder ved virksomhedsudvikling og strategi. (730) Indehaver: Jernia Danmark A/S, Gl Skivevej 70, 8800 Viborg, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Advokatfirmaet Steffensen Horstmann & Partnere, Sct Mathias Gade 23, 1., 8800 Viborg, Danmark (511) Klasse 06: Uædle metaller og legeringer heraf, byggematerialer af metal, transportable bygninger af metal, materialer af metal til jernbanespor, kabler og tråd af metal (dog ikke til elektriske formål), kleinsmedearbejder, isenkramvarer af metal, metalrør, pengeskabe, andre varer af metal (ikke indeholdt i andre klasser), malm. (511) Klasse 08: Håndværktøj og instrumenter (hånddrevne), knivsmedevarer, gafler og skeer, hug- og stikvåben, barbermaskiner. (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 11: Apparater til belysning, opvarmning, dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation og vandledning samt sanitetsinstallationer. (511) Klasse 19: Byggematerialer (ikke af metal), stive rør (ikke af metal) til bygningsbrug, asfalt, beg, tjære og bitumen, transportable bygninger (ikke af metal), monumenter (ikke af metal). (511) Klasse 21: Husholdnings- og køkkenredskaber samt beholdere (ikke af ædle metaller eller overtrukket hermed), kamme og svampe, børster, børstenbindermateriale, redskaber til rengøringsformål, ståluld, glas i rå eller halvforarbejdet tilstand (undtagen glas til bygningsbrug), glasvarer, porcelæn og keramik (ikke indeholdt i andre klasser). (591) Farvetekst: Mærket er udført i blå og orange. Der er hvid tekst på blå baggrund. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Scanstaff (730) Indehaver: Scandinavian Staffing v/ Lone Hilming, Lars Bjørnsstræde 3, 1454 København K, Danmark (511) Klasse 35: Bistand ved forretningsledelse, herunder rekruttering, formidling af freelancekonsulenter samt rekruttering indenfor IT. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: AVK (730) Indehaver: Aage V. Kjærs Maskinfabrik A/S, Søndergade 33, 8464 Galten, Danmark (511) Klasse 06: Ventiler til vandforsyning og gasforsyning (af metal eller hovedsagelig af metal) samt dele heraf. (511) Klasse 07: Ventiler til maskiner samt dele heraf. 2334

15 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: WAUW (730) Indehaver: K.E. Mathiasen A/S, Sintrupvej 12, 8220 Brabrand, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Åboulevarden 17, 8100 Århus C, Danmark (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser; tryksager; bogbinderiartikler; fotografier; papirhandlervarer; klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug; artikler til brug for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler); instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater); plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser); tryktyper; klichéer. (511) Klasse 28: Spil og legetøj; gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser); julepynt. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: QPLAS (730) Indehaver: Quadrant IP AG, Grafenau 6, CH-6300 Zug, Schweiz (511) Klasse 17: Halvfabrikata af extruderet, formpresset, støbt, sintret samt på anden måde bearbejdet eller fremstillede kunststoffer (især polyamid-, vinyl-, polyvinyl- og epoxy-kunststoffer samt polyolefiner), kunststofblandinger, kunstharpiks (halvforarbejdet produkt) og kunststoffibre (ikke til tekstilformål). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: SPIRA AKTIEBOLAG, Box 42075, S STOCKHOLM, (740/750) Fuldmægtig: Zacco Sweden AB, Box 23101, SE Stockholm, (511) Klasse 29: Fjerkræ, madretter hovedsagelig bestående af fjerkræ og færdiglavede grøntsager. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver SE 2005/03837 (730) Indehaver: NYCE v/christian Ellentoft Christensen, Højgårdshaven 18, 6000 Kolding, Danmark (511) Klasse 35: Forretningsmæssig bistand i forbindelse med detailhandel på Internettet. (591) Farvetekst: Mærket indeholder farvet tekst (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: BlingBlingStreetWear (730) Indehaver: Lej et Lig Biludlejning ApS, Nyborggade 30, 2100 København Ø, Danmark (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: INVIsense (730) Indehaver: Invisense ApS, Østerled 28, 4300 Holbæk, Danmark (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater, sanitære præparater til medicinske formål, diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spæd-børn, plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler. (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater, sensorer. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, mobiltelefontjenester, telekommunikation via Internet. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: svindlerne (730) Indehaver: Allan Larsen, Kronborggade 1, 3. th, 2200 København N, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Svindlerne, Kronborggade 1, 3. th, 2200 København N, Danmark (511) Klasse 41: Underholdningsvirksomhed, events, kulturelle arrangementer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: WIN-WIN MARKETING (730) Indehaver: Midt Marketing A/S, Gl. Skolevej 1, 7400 Herning, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Gorrissen Federspiel Kierkegaard, H.C. Andersens Boulevard 12, 1553 (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Herregaards kalkun (730) Indehaver: A-Frost A/S, Hasserisvej 125, 9000 Aalborg, Danmark (511) Klasse 29: Kalkun, kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, kompotter, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og fedtstoffer. 2335

16 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Herregaards høne (730) Indehaver: A-Frost A/S, Hasserisvej 125, 9000 Aalborg, Danmark (511) Klasse 29: Høne, kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, kompotter, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og fedtstoffer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: We do more than just flex it! (730) Indehaver: Natural Balance Pilates, Thunøgade 19, Baghuset 1.sal, 8000 Århus C, Danmark (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Kristina Fagerberg, Jensløvs Tværvej 13, 1. th., 2920 Charlottenlund, Danmark (511) Klasse 35: Detail- og engrosvirksomhed. (511) Klasse 41: Organisering af udstillinger med kulturelt eller uddannelsesmæssigt sigte. (511) Klasse 42: Indretning- og arkitektvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Kiropraktisk Klinik I/S, Torvet 10D, 1, 8600 Silkeborg, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Patrade A/S, Fredens Torv 3 A, 8000 Århus C, Danmark (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed; undervisningsvirksomhed; underholdningsvirksomhed; sportsarrangementer. (511) Klasse 44: Lægevirksomhed; veterinærvirksomhed; sundheds- og skønhedspleje af mennesker. (511) Klasse 45: Personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov. (591) Farvetekst: Mærket er udført i gråtoner. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: MONTEREY (730) Indehaver: Reol Design Societetet ApS, Enghaven 9, 3450 Allerød, Danmark (511) Klasse 20: Møbler, herunder møbler til opbevaring, stole, borde, sofaer, reoler (møbler) og reolsystemer (møbler), podier,bænke (møbler), diske (møbler), fodskamler, kommoder, pulte, skrivepulte, taburetter, udstillingsstativer, vitriner (møbler), receptionsskranke (møbler), senge, hylder, spejle. (511) Klasse 37: Udstillingsopbygning, installation, opbygning og reparation særlig af forretninger og butikker. (511) Klasse 42: Arkitektvirksomhed, herunder butiksindretning, industrielt design, herunder design af møbler. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: B. (730) Indehaver: Bianco Footwear A/S, Jernet 4 F, 6000 Kolding, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 03: Blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj, præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter, sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand, tandplejemidler; kosmetiske badepræparater; præparater til barbering; dekorative motiver (overføringsbilleder) til kosmetisk brug; kunstige negle; præparater til neglepleje; mundopfriskende spray; øjenbrynsstifter; makeup. (511) Klasse 09: Beholdere til kontaktlinser; brilleetuier; brilleglas; briller; sportsbriller; briller til forhindring af blænding; brillestel; kontaktlinser; kæder til briller og monokler; kæder, snore og stel til lorgnetter; elektriske redskaber til fjernelse af makeup; optikervarer; sko til beskyttelse mod ulykker, bestråling og ild; solbriller; kontrolure (tidsmåleindretninger). (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser), skind og huder, kufferter og rejsetasker, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske og sadelmagervarer; attachétasker; dokumentmapper; feltvadsække; håndtasker; indkøbstasker; dametasker; jagtstole og -tasker; kasser af læder eller læderpap; læderposer til emballage; nøgleetuier (lædervarer), dragtposer til rejsebrug; punge; punge af metalnet (ikke af ædle metaller); punge (ikke af ædle metaller); rygsække; seddelmapper; skoletasker; skuldertasker; strandtasker; tegnebøger; værktøjstasker af læder (tomme). (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning; babytøj; badetøj; badekåber; badesandaler; badesko; badetøfler; bandanas; baretter; benklæder; beslag af metal til fodtøj, herunder støvler; lette bluser; brystholdere; bælter (beklædningsgenstande); chemiser (undertøj); beklædning til cyklister; espadriller; fodboldsko; fodposer (Ikke-elektriske opvarmere); frakker; galocher; gamacher; gymnastiksko; gymnastiktøj; halstørklæde; handsker (beklædning); hattemagervarer; hjemmesko; hofteholdere; housecoats; hælindlæg til fodtøj; indlægssåler; jakker; kjoler; korsetter; kropslinned (undertøj); pyntelommetørklæder, læderimiteret tøj; lædertøj; beklædning til motorcyklister; nederdele; pelsværk (beklædning); pyjamaser; rande til sko- og støvlesåler; næser til fodtøj; sandaler; seler; sjaler; skistøvler; skjorter; skridhindrende indretning til fodtøj; skørter; slips; sløjfeslips; slør (beklædning); sokker; sportssko; sportsstøvler; sportstrøjer; strandbeklædning; strandsko; strikkede beklædningsgenstande; strømper; stød til fodtøj; støvler; støvletter; sweaters; trikotagevarer (beklædning); træsko; trøjer; T-shirts; tørklæder; underbukser; underskørter; undertrøjer; undertøj; uniformer; vandtæt beklædning; veste; yderbeklædning; ørevarmere (beklædning); pandebånd; svedabsorberende pandebånd og håndledsbånd; snore til at bære om halsen (beklædning) til fastgørelse af nøgler. (511) Klasse 35: Detailhandel. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer, udgivervirksomhed, nyhedsformidling. (511) Klasse 42: Designvirksomhed. 2336

17 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: DanaCare A/S, Dronning Margrethes Vej 4 A, 4000 Roskilde, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 44: Sundhedspleje af mennesker. (511) Klasse 45: Personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov. (591) Farvetekst: Mærket er udført i røde nuancer (730) Indehaver: Bianco Footwear A/S, Jernet 4 F, 6000 Kolding, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 03: Blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj, præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter, sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand, tandplejemidler; kosmetiske badepræparater; præparater til barbering; dekorative motiver (overføringsbilleder) til kosmetisk brug; kunstige negle; præparater til neglepleje; mundopfriskende spray; øjenbrynsstifter; makeup. (511) Klasse 09: Beholdere til kontaktlinser; brilleetuier; brilleglas; briller; sportsbriller; briller til forhindring af blænding; brillestel; kontaktlinser; kæder til briller og monokler; kæder, snore og stel til lorgnetter; elektriske redskaber til fjernelse af makeup; optikervarer; sko til beskyttelse mod ulykker, bestråling og ild; solbriller; kontrolure (tidsmåleindretninger). (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser), skind og huder, kufferter og rejsetasker, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske og sadelmagervarer; attachétasker; dokumentmapper; feltvadsække; håndtasker; indkøbstasker; dametasker; jagtstole og -tasker; kasser af læder eller læderpap; læderposer til emballage; nøgleetuier (lædervarer), dragtposer til rejsebrug; punge; punge af metalnet (ikke af ædle metaller); punge (ikke af ædle metaller); rygsække; seddelmapper; skoletasker; skuldertasker; strandtasker; tegnebøger; værktøjstasker af læder (tomme). (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning; babytøj; badetøj; badekåber; badesandaler; badesko; badetøfler; bandanas; baretter; benklæder; beslag af metal til fodtøj, herunder støvler; lette bluser; brystholdere; bælter (beklædningsgenstande); chemiser (undertøj); beklædning til cyklister; espadriller; fodboldsko; fodposer (Ikke-elektriske opvarmere); frakker; galocher; gamacher; gymnastiksko; gymnastiktøj; halstørklæde; handsker (beklædning); hattemagervarer; hjemmesko; hofteholdere; housecoats; hælindlæg til fodtøj; indlægssåler; jakker; kjoler; korsetter; kropslinned (undertøj); pyntelommetørklæder, læderimiteret tøj; lædertøj; beklædning til motorcyklister; nederdele; pelsværk (beklædning); pyjamaser; rande til sko- og støvlesåler; næser til fodtøj; sandaler; seler; sjaler; skistøvler; skjorter; skridhindrende indretning til fodtøj; skørter; slips; sløjfeslips; slør (beklædning); sokker; sportssko; sportsstøvler; sportstrøjer; strandbeklædning; strandsko; strikkede beklædningsgenstande; strømper; stød til fodtøj; støvler; støvletter; sweaters; trikotagevarer (beklædning); træsko; trøjer; T-shirts; tørklæder; underbukser; underskørter; undertrøjer; undertøj; uniformer; vandtæt beklædning; veste; yderbeklædning; ørevarmere (beklædning); pandebånd; svedabsorberende pandebånd og håndledsbånd; snore til at bære om halsen (beklædning) til fastgørelse af nøgler. (511) Klasse 35: Detailhandel. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer, udgivervirksomhed, nyhedsformidling. (511) Klasse 42: Designvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: MTDK A/S, Kastanievej 11, 8870 Langå, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Aktieselskabet Stakemann, Aktieselskabet Stakemann, Kronprinsessegade 18, 1306 København K, Danmark (511) Klasse 12: Køretøjer, befordringsmidler til brug på land, i luften eller i vandet. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: HAMMARSKIÖLD (730) Indehaver: NORDREKLAM AB, Box 17053, SE Stockholm, (511) Klasse 16: Kogebøger. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Printer-Centret (730) Indehaver: Lej En IT-Chef v/carsten Bent Andersen, Klovtoftegade 46, 2630 Taastrup, Danmark (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer software, juridisk bistand. 2337

18 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: INGATLAN (730) Indehaver: KiberNet Kft., Városmajor u. 1/c, HU-1122 Budapest, Ungarn (740/750) Fuldmægtig: Georg Pintz & Partners Patent and Trademark Attorneys, Pf. 590, HU-1539 Budapest, Ungarn (511) Klasse 39: Transportvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: etnorama (730) Indehaver: Daniella Hryzko, Fredensvej 7, 4760 Vordingborg, Danmark (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 35: Detail- og engrosvirksomhed. (730) Indehaver: Etnorama spillested for Verdensmusik, Nørre Allé 7, Baghuset, 2200 København N, Danmark (511) Klasse 41: Underholdningsvirksomhed (koncerter) (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SHUBBERNE (730) Indehaver: M.B.Media ApS, Strandhøjsvej 16, 1, 2920 Charlottenlund, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Arnfred Advokatanpartsselskab, Bredgade 73, 1260 København K, Danmark (511) Klasse 15: Musikinstrumenter. (511) Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver; merchandising. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: STRUKTUR (730) Indehaver: Struktur Svenska Kontor AB, Artillerigatan 24, SE Stockholm, (511) Klasse 35: Bistand ved varetegelse af kontoropgaver, bistand ved forretningsledelse og forretningsorganisation, forretningsmæssige udregninger; rådgivning vedrørende forretningsadministration og -organisation, projektledelse koncentreret om forretningsvirksomhed og foretningsorganisation; forretningsundersøgelser, professionel rådgivning vedørerende forretningsvirksomhed, omlægning af forretningsvirksomhed, forretningsadministration. (511) Klasse 36: Ejendomsformidling og -forvaltning samt ejendomsmæglervirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Nordea Finans (730) Indehaver: Gyorgy Pintz, Pf. 590, HU 1539 Budapest, Ungarn (511) Klasse 09: Software (program). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Last Soccer Standing (730) Indehaver: Lars Bentzon, Harrestrupvang 3 A, 1.tv., 2500 Valby, Danmark (511) Klasse 09: Alle former for computerprogrammer og software uanset optagemedie eller måde disse udbredes, dvs., software lagret på magnetiske medier eller nedtaget fra et fjerncomputernetværk. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, herunder tjenesteydelser bestående af alle former for uddannelse af personer samt vedrørende den intellektuelle udvikling af mennesker, underholdningsvirksomhed, herunder tjenesteydelser hvis grundlæggende formål er at underholde, adsprede og rekreere mennesker. (511) Klasse 42: Design og udvikling af computerhardware og computersoftware, herunder tjenester tilvejebragt af personer, individuelt eller kollektivt, i relation til teoretiske og praktiske aspekter af komplekse aktivitetsområder. (730) Indehaver: Nordea Bank AB (publ), SE Stockholm, (740/750) Fuldmægtig: Nordea, filial af Nordea Bank AB (publ),, Strandgade 3, 1401 København K, Danmark (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. 2338

19 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Kompetencemægleren (730) Indehaver: Vawi Holding ApS, c/o Torben Vang Wildt, Bakkehusene 17, 2970 Hørsholm, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. (730) Indehaver: BF OKS A/S, Mejerivej 14, 5874 Hesselager, Danmark (511) Klasse 29: Svinekød fra frilandsgrise af fynsk oprindelse. (511) Klasse 31: Levende dyr, nemlig levende frilandsgrise af fynsk oprindelse. (591) Farvetekst: Mærket er udført i sort, blåt, grønt og lyserød. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: forklifts.eu (730) Indehaver: Exilone A/S, Hønkysvej 2, 6230 Rødekro, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Bjarne Lorenzen, Petersbjerggård 6, 3.tv., 6000 Kolding, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed via Internettet. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: CELARC (730) Indehaver: H. Lundbeck A/S, Ottiliavej 9, 2500 Valby, Danmark (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater; farmaceutiske præparater med virkning på centralnervesystemet (CNS), farmaceutiske præparater mod søvnforstyrrelser (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Clemens Advokater A/S, Skt. Clemens Stræde 7, 8100 Århus C, Danmark (511) Klasse 35: Samling (ikke transport) af et udvalg af varer, så andre får mulighed for på en nem måde at overskue og købe disse varer; bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration vedrørende tankstationer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: PRIMERA (730) Indehaver: Guolene Woven Products (Melaka) Sdn. Bhd., Lots 9 & 10, Ayer Keroh Industrial Estate, Melaka 75450, Malaysia (511) Klasse 10: Medicinske afdækningsstykker (inklusiv lagner) af ikkevævet tekstilmaterialer; beklædning til kirurgisk brug. (500) Bemærkninger: Ansøgningen er konverteret fra EU-varemærkeansøgning nummer

20 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: BWE (730) Indehaver: Burmeister & Wain Energi A/S, Jægersborg Alle 164, 2820 Gentofte, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, Danmark (511) Klasse 07: Kedler som del af maskiner; kedelrør (dele af maskiner); kedelstenssamlere til maskiner; kedelslanger (dele af maskiner); fødeapparater til dampmaskinkedler; armaturer til dampkedler; røgkanaler til maskinkedler; kulfyrede kedler (dele af maskiner); dampmaskinekedler; rengøringsapparater (dampdrevne); kondensatorer (damp) (dele af maskiner); vandudladere; blæsemaskiner til kompression, udtømning og transport af luftarter; støvudsugnings og støvfjerningsinstallationer til rengøringsformål; blæsemaskiner til kompression, opsugning og transport af korn; kulsyre (apparater til tilsætning af); varmevekslere (dele af maskiner); varmeoverføringslegemer (dele af maskiner); overhedere; vandvarmere (dele af maskiner); brændstofconvertere til forbrændingsmotorer; affaldskværne, tændingsindretninger til maskiner med eksplosionsmotorer; tændrør til motorer med indvendig forbrænding; sorteringsmaskiner til industriel brug; sorteringsanlæg til industrielt brug; maskiner (knuse ) til kloakanlæg; finknusere (maskiner); filtrermaskiner; filtre (dele af maskiner eller motorer); patroner til filtermaskiner; dampolieseparatorer; sorteringsmaskiner (separatorer); vandudskillere; kulfinknusere (maskiner); skrammaskiner (til kulminer); affedtningsmaskiner; fødere (maskindele); tørremaskiner; forseglingsmaskiner til industriel brug; forbindelsesstykker (dele af motorer); katalytiske omformere; olieraffineringsmaskiner; klapventiler (dele af maskiner); luftudskillere til fødevand; fødevandsregulatorer; generatorer til elektricitet; højtrykskompressorer; rotorer (maskiner og dele af maskiner); emissionskontrolanlæg; dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til de ovennævnte varer. (511) Klasse 11: Kedler (ikke dele af maskiner); kulfyrede kedler (ikke dele af maskiner); rør til varmeinstallationer; røgkanaler til varmekedler; gaskedler; dampkedler (undtagen dele af maskiner); varmeapparater; varmeakkumulatorer; luftforvarmere; luftventiler til dampopvarmningsapparater; trækregulatorer til opvarmningsanlæg; varmevekslere (ikke dele af maskiner); varmeapparater til opvarmning med fast, flydende eller luftformigt brændsel; varmegeneratorer; luft-luft varmeapparater; emaljerede varmeplader; varmeoverføringslegemer; brændere, gasbrændere; oliebrændere; petroleumsbrændere; kulbrændere, biomassebrændere; faciliteter for generering af damp; dampakkumulatorer; dampgeneratorinstallationer; kedler til dampgeneratorer, især ved brug af fossilt brændsel; dampkraftværker til fossilt brændsel; luftrenseapparater og maskiner; lufttørreapparater; luftfiltreringsinstallationer; gasgeneratorer (installationer); gaskondensatorer (undtagen maskindele) gastændere; regulerings og sikkerhedstilbehør til gasapparater og rør; gasfiltreringsapparater; gasskrubbere (dele af gasinstallationer); røggasafsvovlingsanlæg; selektiv katalysatorreaktor til NOx reduktion; olierensningsapparater; filtre (dele af industrielle installationer); renseanlæg til spildevand; automatiske asketransportinstallationer; ventiler (niveaukontrollerende) til reservoirer og tanke; haner til rørledninger (tappe); installationer til behandling af brændselsmodererende materiale; påfyldningsapparater til ovne og ildsteder; fyringsanlæg; dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til de ovennævnte varer. (511) Klasse 37: Reparations og installationsvirksomhed; installation, udskiftning, konvertering; reparation, rengøring, vedligeholdelse og opgradering af kedler, varmeapparater, brændere, kraftværker, røggasafsvovlingsanlæg, fyringsanlæg, sorterere, sorteringsmaskiner, separatorer, filtrermaskiner, selektiv katalysatorreaktor, forseglingssystemer og af dele og tilbehør dertil. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: SPIRA AKTIEBOLAG, Box 42075, S STOCKHOLM, (740/750) Fuldmægtig: Zacco Sweden AB, Box 23101, SE Stockholm, (511) Klasse 29: Fjerkræ, pølser og charcuterivarer hovedsageligt bestående af kylling, madretter hovedsagelig bestående af fjerkræ og færdiglavede grøntsager. (591) Farvetekst: Mærket er udført i orange, beige og blå SE 2005/03836 (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SUMI (730) Indehaver: Matz Form ApS, Strandgade 44 C, 1401 København K, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Johan Schlüter Advokatfirma I/S, Sundkrogsgade 9, 2100 København Ø, Danmark (511) Klasse 01: Aktivt kul, herunder til fugtfjernelse og vandrensning. (511) Klasse 05: Desodoriseringsmidler, ikke til personlig brug; luftopfriskende produkter; luftrenseprodukter. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: POLAR GULD TOP (730) Indehaver: Mejerigaarden Holding A/S, Sennelsvej 1, 7700 Thisted, Danmark (511) Klasse 30: Spiseis, is, buddinger, fromager, frosne desserter (hovedsageligt bestående af spiseis, budding, fromage, chokolade, kage og brød), chokoladevarer, konditori- og konfekturevarer (730) Indehaver: Ejendomsselskabet Vejle Midtpunkt ApS, Havnegade 22 A, 7100 Vejle, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Clemens Advokater A/S, Skt. Clemens Stræde 7, 8100 Århus C, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed; bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver, herunder drift af butiks- og storcentre. (591) Farvetekst: Mærket er udført i rød, hvid, pink. 2340

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1359 Afslåede eller

Læs mere

Fællesmærke Ansøgning om registrering

Fællesmærke Ansøgning om registrering Fællesmærke Ansøgning om registrering Se vejledning til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (navn, adresse og evt. CVR-nr.) 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Patent- og

Læs mere

Varemærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen

Varemærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen Patent- og Varemærkestyrelsen Varemærkeansøgning Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (fulde navn, adresse,

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 439 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1333 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1745 Omtryk af tidligere

Læs mere

Fællesmærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen

Fællesmærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen Patent- og Varemærkestyrelsen Fællesmærkeansøgning Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (fulde navn, adresse,

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 571 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1077 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 129. årgang. 2008-02-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 129. årgang. 2008-02-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 08. 129. årgang. 2008-02-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 377 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 875 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1481 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 6. 122. årgang. 2001-02-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 347 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 01. 120. årgang. 1999-01-06 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 42. 125. årgang. 2004-10-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 42. 125. årgang. 2004-10-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 42. 125. årgang. 2004-10-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2349 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 126. årgang. 2005-07-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 126. årgang. 2005-07-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 29. 126. årgang. 2005-07-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1675 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1477 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 359 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 19. 123. årgang. 2002-05-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1967 Offentliggørelse af udskilte registreringer...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1829 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1065 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 127. årgang. 2006-03-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 127. årgang. 2006-03-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 10. 127. årgang. 2006-03-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 493 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 130. årgang. 2009-03-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 130. årgang. 2009-03-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 10. 130. årgang. 2009-03-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 907 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 132. årgang. 2011-09-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 132. årgang. 2011-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 132. årgang. 2011-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1399 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2379 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 125. årgang. 2004-12-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 125. årgang. 2004-12-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 52. 125. årgang. 2004-12-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2887 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2075 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 125. årgang. 2004-05-05 Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 125. årgang. 2004-05-05 Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 125. årgang. 2004-05-05 Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1005 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 128. årgang. 2007-07-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 128. årgang. 2007-07-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 27. 128. årgang. 2007-07-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1145 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 1. 125. årgang. 2004-01-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 1. 125. årgang. 2004-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 1. 125. årgang. 2004-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 4. 122. årgang. 2001-01-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 203 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 130. årgang. 2009-01-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 130. årgang. 2009-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 130. årgang. 2009-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 17. 126. årgang. 2005-04-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 17. 126. årgang. 2005-04-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 17. 126. årgang. 2005-04-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 825 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 132. årgang. 2011-09-14 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 132. årgang. 2011-09-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 37. 132. årgang. 2011-09-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1429 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 125. årgang. 2004-09-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 125. årgang. 2004-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 37. 125. årgang. 2004-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2049 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 124. årgang. 2003-06-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 124. årgang. 2003-06-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 25. 124. årgang. 2003-06-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1633 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1541 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 2. 125. årgang. 2004-01-14 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 2. 125. årgang. 2004-01-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 2. 125. årgang. 2004-01-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 91 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 131. årgang. 2012-03-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 131. årgang. 2012-03-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 12. 131. årgang. 2012-03-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 513 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 447 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 453 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1733 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 111 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 128. årgang. 2007-04-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 128. årgang. 2007-04-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 15. 128. årgang. 2007-04-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 557 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 128. årgang. 2007-08-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 128. årgang. 2007-08-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 32. 128. årgang. 2007-08-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1393 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 129. årgang. 2008-05-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 129. årgang. 2008-05-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 21. 129. årgang. 2008-05-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1125 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 399 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 127. årgang. 2006-03-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 127. årgang. 2006-03-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 127. årgang. 2006-03-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 531 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 30. 126. årgang. 2005-07-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 30. 126. årgang. 2005-07-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 30. 126. årgang. 2005-07-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1719 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 35. 131. årgang. 2010-09-01 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 35. 131. årgang. 2010-09-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 35. 131. årgang. 2010-09-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1441 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 126. årgang. 2005-05-25 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 126. årgang. 2005-05-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 21. 126. årgang. 2005-05-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1093 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 131. årgang. 2010-06-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 131. årgang. 2010-06-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 23. 131. årgang. 2010-06-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 809 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 48. 131. årgang. 2010-12-01 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 48. 131. årgang. 2010-12-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 48. 131. årgang. 2010-12-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1989 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 51. 125. årgang. 2004-12-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 51. 125. årgang. 2004-12-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 51. 125. årgang. 2004-12-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2851 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 131. årgang. 2010-07-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 131. årgang. 2010-07-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 29. 131. årgang. 2010-07-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1199 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 130. årgang. 2009-12-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 130. årgang. 2009-12-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 49. 130. årgang. 2009-12-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2609 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 126. årgang. 2005-06-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 126. årgang. 2005-06-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 23. 126. årgang. 2005-06-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1241 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 125. årgang. 2004-11-24 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 125. årgang. 2004-11-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 47. 125. årgang. 2004-11-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2641 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 124. årgang. 2003-01-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 124. årgang. 2003-01-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 04. 124. årgang. 2003-01-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 169 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 131. årgang. 2010-03-10 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 131. årgang. 2010-03-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 10. 131. årgang. 2010-03-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 265 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 127. årgang. 2006-09-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 127. årgang. 2006-09-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 37. 127. årgang. 2006-09-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1933 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 127. årgang. 2006-12-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 127. årgang. 2006-12-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 52. 127. årgang. 2006-12-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2523 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 130. årgang. 2009-06-17 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 130. årgang. 2009-06-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 24. 130. årgang. 2009-06-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1547 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 46. 125. årgang. 2004-11-17 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 46. 125. årgang. 2004-11-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 46. 125. årgang. 2004-11-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2573 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 126. årgang. 2005-08-24 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 126. årgang. 2005-08-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 34. 126. årgang. 2005-08-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1921 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2011-07-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2011-07-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 28. 130. årgang. 2011-07-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1103 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 02. 126. årgang. 2005-01-12 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 02. 126. årgang. 2005-01-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 02. 126. årgang. 2005-01-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 57 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 126. årgang. 2005-09-28 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 126. årgang. 2005-09-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 39. 126. årgang. 2005-09-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2263 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 126. årgang. 2005-03-30 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 126. årgang. 2005-03-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 13. 126. årgang. 2005-03-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 663 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 127. årgang. 2006-01-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 127. årgang. 2006-01-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 127. årgang. 2006-01-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 19. 131. årgang. 2010-05-12 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 19. 131. årgang. 2010-05-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 19. 131. årgang. 2010-05-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 667 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 126. årgang. 2005-04-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 126. årgang. 2005-04-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 15. 126. årgang. 2005-04-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 755 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 128. årgang. 2007-06-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 128. årgang. 2007-06-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 24. 128. årgang. 2007-06-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 995 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 48. 123. årgang. 2002-11-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 4303 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 126. årgang. 2005-01-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 126. årgang. 2005-01-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 04. 126. årgang. 2005-01-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 171 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 132. årgang. 2011-04-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 132. årgang. 2011-04-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 15. 132. årgang. 2011-04-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 603 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3707 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 43. 132. årgang. 2011-10-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 43. 132. årgang. 2011-10-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 43. 132. årgang. 2011-10-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1671 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 30. 127. årgang. 2006-07-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 30. 127. årgang. 2006-07-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 30. 127. årgang. 2006-07-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1603 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 124. årgang. 2003-02-19 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 124. årgang. 2003-02-19 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 08. 124. årgang. 2003-02-19 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 481 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 51. 127. årgang. 2006-12-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 51. 127. årgang. 2006-12-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 51. 127. årgang. 2006-12-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2481 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 29. 123. årgang. 2002-07-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2971 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 125. årgang. 2004-09-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 125. årgang. 2004-09-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 125. årgang. 2004-09-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1991 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 19. 126. årgang. 2005-05-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 19. 126. årgang. 2005-05-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 19. 126. årgang. 2005-05-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 999 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 128. årgang. 2007-08-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 128. årgang. 2007-08-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 33. 128. årgang. 2007-08-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1443 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 128. årgang. 2007-05-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 128. årgang. 2007-05-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 128. årgang. 2007-05-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 653 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 131. årgang. 2012-04-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 131. årgang. 2012-04-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 14. 131. årgang. 2012-04-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 611 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 127. årgang. 2006-03-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 127. årgang. 2006-03-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 13. 127. årgang. 2006-03-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 619 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 46. 120. årgang. 1999-11-17 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2755 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 130. årgang. 2009-02-25 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 130. årgang. 2009-02-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 08. 130. årgang. 2009-02-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 713 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 129. årgang. 2008-06-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 129. årgang. 2008-06-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 23. 129. årgang. 2008-06-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1245 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 126. årgang. 2005-09-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 126. årgang. 2005-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 126. årgang. 2005-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2053 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 128. årgang. 2008-11-19 Dansk Varemærketidende

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 128. årgang. 2008-11-19 Dansk Varemærketidende Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 47. 128. årgang. 2008-11-19 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3593 Afslåede eller tilbagetagne

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 124. årgang. 2003-06-25 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 124. årgang. 2003-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 124. årgang. 2003-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1695 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 33. 122. årgang. 2001-08-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2639 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 125. årgang. 2004-03-24 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 125. årgang. 2004-03-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 12. 125. årgang. 2004-03-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 699 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 130. årgang. 2009-10-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 130. årgang. 2009-10-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 40. 130. årgang. 2009-10-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2229 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 957 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 128. årgang. 2007-03-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 128. årgang. 2007-03-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 12. 128. årgang. 2007-03-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 425 Afslåede eller

Læs mere