Statiske beregninger for Østergårdsvænget 2, Brøndby

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statiske beregninger for Østergårdsvænget 2, Brøndby"

Transkript

1 DINES JØRGENSEN & CO. A/S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. Statiske beregninger for Østergårdsvænget 2, Brøndby Indhold Side Vindlast... 1 Egenlaster... 5 Tværstabilitet... 7 Eftervisning af loftskive... 9 Eftervisning af overligger mellem eksisterende bygning og tilbygning Angivelse af overliggere over vindues og dørpartier Eftervisning af slankhedsforhold for bagmure Eftervisning af selvbærende terrændæk Eftervisning af fundamenter Angivelse af revnearmering i nyt betonfundament Eftervisning af bjælke B1 ved carport Eftervisning af bjælke B2 ved carport Konstruktions- og forankringsplan, stueetage Konstruktionsplan, carport m.v Afstivningsplan Signaturforklaring til konstruktions- og forankringsplan Note vedr. stabilitet: Detaljetegninger... 47

2 DINES JØRGENSEN & CO. A/S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. Bilag Bilag A Bilag B Geoteknisk rapport Detaljetegninger Sorø d Martin Gundersen

3 Beregningsgrundlag: DS/EN 1990: Sikkerhedsbestemmelser for konstruktioner 2. udgave 1. oplag DS/EN 1991: Last på konstruktioner Del 1-1: Densiteter, egenlast og nyttelast 2. udgave 1. oplag Del 1-2: Brandlast 3. udgave 1. oplag Del 1-3: Snelast 2. udgave 1. oplag Del 1-4: Vindlast 2. udgave 1. oplag Del 1-5: Termisk last 2. udgave 1. oplag Del 1-6: Last på konstruktioner under udførelse 2. udgave 1. oplag Del 1-7: Ulykkeslast 2. udgave 1. oplag DS/EN 1992: Betonkonstruktioner Del 1-1: Generelle regler samt regler for bygningskonstruktioner 2. udgave 1. oplag Del 1-2: Brandteknisk dimensionering 1. udgave 1. oplag DS/EN 1993: Stålkonstruktioner Del 1-1: Generelle regler samt regler for bygningskonstruktioner 2. udgave 1. oplag Del 1-2: Brandteknisk dimensionering 2. udgave 1. oplag Del 1-5: Pladekonstruktioner 2. udgave 1. oplag Del 1-7: Styrke og stabilitet af pladekonstruktioner 1. udgave 1. oplag Del 1-8: Samlinger 2. udgave 1. oplag DS/EN 1995: Trækonstruktioner Del 1-1: Almindelige regler samt regler for bygningskonstruktioner 2. udgave 1. oplag Del 1-2: Brandteknisk dimensionering 2. udgave 1. oplag DS/EN 1996: Murværkskonstruktioner Del 1-1: Generelle regler for armeret og uarmeret murværk 2. udgave 1. oplag Del 1-2: Brandteknisk dimensionering 2. udgave 1. oplag Del 2: Designbetragtninger, materialer og udførelse af murværk 2. udgave 1. oplag Del 3: Forenklede beregningsmetoder for uarmeret murværk 1. udgave 1. oplag DS/EN 1997: Geoteknik Generelle regler 2. udgave 1. oplag Jordbundsundersøgelser og prøvning 2. udgave 1. oplag Teknisk Ståbi: 21. udgave Desuden anvendes gældende nationale annekser for samtlige normer.

4 Orientering: Hermed følger beregninger for en tilbygning i 1 plan til et eksisterende 1½ plans enfamiliehus, beliggende Østergårdsvænget 2, 2605 Brøndby. Der etableres tilbygning i form af en vinkelbygning på eksisterende enfamiliehus. Tilbygning udføres med høj rejsning men i 1 plan. Tagbeklædningen består af tagsten på T1 38 x 73 mm taglægter. Tagkonstruktionen består af præfabrikerede saksespær med en taghældning på ca. 50. Lofter udføres som 2 lag 13 mm gipslofter på 22x100 mm forskalling pr. maks. 300 mm og mm isolering. Gulvkonstruktionen udføres som trægulve på selvbærende terrændæk. Facader og gavl er udført som kombinationsmur med formur af 108 mm tegl og bagmur af porebeton hhv. 100 mm ved facader og 120 mm ved gavl. Spær: Spær beregnes af spærfabrik, som skal være godkendt af træbranchens træspærkontroludvalg. Det pålægges derfor spærfabrik at kunne dokumentere spærenes holdbarhed. Spær leveres af CE-certificeret fabrik iht. EN og DS/EN Spærleverandør skal være opmærksom på krav til vandret udbøjning, se nærmere under konstruktions- og forankringsplan i nærværende statiske beregninger. Vindbelastning: Vindklassen er henført under terræn som byzone(kategori III). Stabilitet: Der ses alene på stabilitet på tvær af tilbygningen, da eksisterende bygning står i læ for tilbygningens stabilitet på langs.

5 Vindlast

6

7

8

9 Egenlaster Vægt kn/m 2 Tag: Tagsten 0,45 Lægter og afstandslister 0,05 Undertag 0,03 Spær 0,07 Isolering 0,16 Loftbeklædning 0,23 0,99 Terrændæk: Gulve 0,08 Selvbærende terrændæk, 160 mm, armeret 3,84 3,92 Ydervægge: Mursten 1,9 Mineraluld 0,06 Porebeton 0,84 2,80 Nyttelast Boliglast q ψ Q ψ kn/m 2 kn 1,5 0,5 2 0 Snelast Taghældning: α = 50 Eksponeringsfaktor: C e = 1,0 Termiske faktor: C t = 1,0 Karakteristiske terrænværdi: s k = 0,9 kn/m2 Formfaktor µ1, jf. DS/EN DK NA: µ1 = 0,27 Karakteristisk snelast: s = 1 * 1 * 0,9 * 0,2 s = 0,24 kn/m2 ψ -værdier jf. DS/EN Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner Der tages ikke hensyn til sneophobning i ovenstående beregning.

10 Ydervæg - rem Bredde Vægt Linielast m kn/m 2 kn/m Tag 3,60 0,99 3,6 3,6 Snelast 3,60 0,24 0,9 UK - fundament Bredde Vægt Linielast m kn/m 2 kn/m Tag 3,60 0,99 3,6 Ydervæg 2,80 2,80 7,8 Terrændæk 1,80 3,92 7,1 Fundament, h=1,1m, b=0,35m 0,35 26,40 9,2 27,7 Nyttelast 1,80 1,50 2,7 Snelast 3,60 0,24 0,9

11 Tværstabilitet Forudsætninger: - Alle bagmure er placeret på pap Væggene A og B indgår ikke i det stabiliserende system, da de har så ringe stabilitetsevne. Stabilitet på tværs af tilbygning optages ved de to indstøbte stålsøjler i gavl. A B

12 Eftervisning af indstøbte stålsøjler Tværbelastning, iht. afsnittet Vindlast, er 20,95 kn/2 stk. = 10,48kN pr. søjle

13 Eftervisning af loftskive længde, l Nt (t) Vind på langs af bygning, wl Nc (l) Nt (l) bredde, b Nc (t) Inddata: længde, l 4,8 m bredde, b 3,9 m vind på langs, wl 3,0 kn/m vind på tværs, wt 4,0 kn/m Vind på tværs af bygning, wt Valgte værdier: Pladetype Regningsmæssig forskydningskapacitet [kn] 1. pladelag: 13 mm gipsplade type A1 s1 0,25 2. pladelag: 13 mm gipsplade type A1 s2 0,14 Vind på tværs af bygning: Maksimalt moment, M t 0,125xwtxl^2 11,5 knm Reaktioner i ender, R t 0,5xwtxl 9,6 kn Forskydning i ender V t, maks (0,5xwtxl)/b 2,46 kn/m Forskydning i 1/4-dels-punkterne V l1/4, maks 0,5x(0,5xwtxl)/b 1,23 kn/m Stringerkræfter, N c (t) & N t (t) (0,125xwtxl^2)/b 2,95 kn Skrueafstande: 1. Pladelag 2. Pladelag c1 c2 Randzoner, yderste 1,2 m skrueafstand 100 mm 200 mm Midtzone, midterste 2,4 m skrueafstand 200 mm 200 mm Regningsmæssige kapaciteter i gipsskive: (skrueafstande indsættes i m) Randzoner, yderste 1,2 m (1/c1)xs1+(1/c2)xs2 3,20 kn/m > 2,46 kn/m OK! Midtzone, midterste 2,4 m (1/c1)xs1+(1/c2)xs2 1,95 kn/m > 1,23 kn/m OK! Vind på langs af bygning: Maksimalt moment, M l 0,125xwlxb^2 5,8 knm Reaktioner i ender, R l 0,5xwlxb 5,9 kn Forskydning i ender V l, maks (0,5xwlxb)/l 1,23 kn/m Forskydning i 1/4-dels-punkterne V l1/4, maks 0,5x(0,5xwlxb)/l 0,61 kn/m Stringerkræfter, N c (l) & N t (l) (0,125xwlxb^2)/l 1,20 kn Skrueafstande: 1. Pladelag 2. Pladelag c1 c2 Randzoner, yderste 0,98 m skrueafstand 200 mm 200 mm Midtzone, midterste 1,96 m skrueafstand 200 mm 200 mm Regningsmæssige kapaciteter i gipsskive: (skrueafstande indsættes i m) Randzoner, yderste 0,98 m (1/c1)xs1+(1/c2)xs2 1,95 kn/m > 1,23 kn/m OK! Midtzone, midterste 1,96 m (1/c1)xs1+(1/c2)xs2 1,95 kn/m > 0,61 kn/m OK!

14 Eftervisning af overligger mellem eksisterende bygning og tilbygning Belastning ved eksisterende facade er som følger: LASTTYPE KARAKTERISTISK LAST [KN/M] REGNINGSMÆSSIG LAST [KN/M] Egenlast tag 3,35 3,35 Snelast tag 1,13 1,69 Nyttelast 1. sal 2,60 3,90 TOTAL 8,94 kn/m Overligger er angivet på skitse under det efterfølgende afsnit vedr. overliggere.

15 Angivelse af overliggere over vindues og dørpartier Den regningsmæssige belastning ved facade, hvor belastningen er størst er, iht. lastnedføring på side 6, R sd = 5,04 kn/m. Kilde: H+H Kilde: Ytong

16 OVERLIGGER NR. TYPE (H+H) TYPE (YTONG) VEDERLAGSLÆNGDE (MIN.) O1 21M x26x mm O2 21M x26x mm O3 2 stk. 15M stk. 15x26x mm O3 O3 O1 O1 O1 O2 O1

17 Eftervisning af slankhedsforhold for bagmure For bærende vægge må slankhedsforholdet mellem højde og tykkelse ikke overstige 27. For ikke-bærende vægge må slankhedsforholdet mellem højde og tykkelse ikke overstige 40. For 120 mm tykke facadevægge, som er bærende, er der en højde på 2,4m. Slankhedsforholdet er derfor: 2400mm/100mm = 24 < 27 OK For 120 mm tykke gavlvægge, som ikke er bærende, er der en teoretisk højde på 4,6m. Slankhedsforholdet er derfor: 4600mm/120mm = 38,3 < 40 OK

18 Eftervisning af selvbærende terrændæk

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28 Eftervisning af fundamenter L01 L02 Lastnedføring for karakteristiske laster er udført på side 6 i nærværende statiske beregninger. Disse omregnes i det efterfølgende for regningsmæssig last. Lasttilfælde L01: LASTTYPE KARAKTERISTISK LAST [KN/M] REGNINGSMÆSSIG LAST [KN/M] Egenlast tag 3,6 3,6 Snelast tag 0,9 1,35 Egenlast ydervæg 7,8 7,8 Egenlast terrændæk 7,1 7,1 Nyttelast terrændæk 2,7 4,05 Egenlast fundament 9,2 9,2 TOTAL 33,10 kn/m

29 Lasttilfælde L02: LASTTYPE KARAKTERISTISK LAST [KN/M] REGNINGSMÆSSIG LAST [KN/M] Egenlast terrændæk 14,2 14,2 Nyttelast terrændæk 5,4 8,1 Egenlast fundament 5,02 5,02 TOTAL 27,32 kn/m Iht. geoteknisk rapport, bilag A, kan der ved fundering på overside af bæredygtige lag (OSBL) regnes med følgende styrkeparametre: C u ~ 80 kn/m 2 γ ~ 18 kn/m 3 Eftervisning af fundamenter kan ses af de efterfølgende sider, startende med lasttilfælde L01, efterfulgt af L02.

30

31

32

33

34 Angivelse af revnearmering i nyt betonfundament Betonfundament langs facade udføres med en højde på 1100 mm og en bredde på 350 mm. Der placeres armering i top og bund, svarende til 0,2% af betonarealet, fordelt ligeligt i top og bund. Betonareal: A c = mm 350mm = mm Armeringsareal i top/bund (krav til minimumsarmering): 3 2 As, o = As, u = 0,5 0,2% Ac = 0,5 0,2/ mm = 385mm 2 3Y14 har et tværsnitsareal på 462 mm 2. Der placeres 3Y14 i top og bund. Betonfundament langs midterfundament udføres ligeledes med en højde på 1100 mm og en bredde på 190 mm. Der placeres armering i top og bund, svarende til 0,2% af betonarealet, fordelt ligeligt i top og bund. Betonareal: A c = mm 190mm = mm Armeringsareal i top/bund (krav til minimumsarmering): 3 2 A, = A, = 0,5 0,2% A = 0,5 0,2/ mm 209mm s o s u c = 2 2Y12 har et tværsnitsareal på 226 mm 2. Der placeres 2Y12 i top og bund.

35 Eftervisning af bjælke B1 ved carport

36 Eftervisning af bjælke B2 ved carport

37

38

39

40

41

42

43

44 Konstruktions- og forankringsplan, fundament Nedenstående dimensioner er minimumsdimensioner. Stritter imellem eks. og nyt randfundament Der udføres stritter imellem eks. og nyt randfundament med armeringsstænger 2Y12 pr. 250 mm, i hele fundamentets dybde, indlimet med hilti HIT HY 150, indlimning udføres min. 150 mm dyb i hvert emne. D2 D1 Indspændt/indstøbt stålsøjle For optagelse af stabilitet udføres udsparing for indstøbning af stålsøjle IPE200, jf. detaljetegning D1. Stålsøjlen skal have fuld fastgørelse til tagskiven. Selvbærende terrændæk Betonplade udføres selvbærende i en tykkelse på 160 mm, armeret med to lag Y8/150 armeringsnet i top og bund, i beton 25M. Har vederlag på 350 mm randfundament, samt 190 mm mellemunderstøttende liniefundament.

45 Konstruktions- og forankringsplan, stueetage Nedenstående dimensioner er minimumsdimensioner. Overliggere iht. afsnit af samme navn. Loftskive Lofter udføres med to lag 13 mm gips, som fastgøres til forskalling i 1. plade pr. maks. 100 mm (yderste 1,2 m af loftet), samt pr. 200 mm i det øvrige af pladerne. Tegloverliggere Der udføres tegloverliggere over alle nye åbninger, udført så de er selvbærende for det murværk der belastes ovenfor. I alt 6 åbninger, samt evt. øvrige iht. ark. O3 O3 O1 O1 D1 D3 O1 O2 O1 Bæring S1 Indspændt/indstøbt stålsøjle For optagelse af stabilitet udføres udsparing for indstøbning af stålsøjle IPE200, jf. detaljetegning D1. Stålsøjlen skal have fuld fastgørelse til tagskiven. RHS 80x80x4,0 til bæring af bjælke B2. Ført ned til overkant af betonfundament.

46 Konstruktionsplan, carport m.v. Nedenstående dimensioner er minimumsdimensioner. Overliggere iht. afsnit af samme navn. S2 Bjælke B1 S2 Bjælke B1 Bjælke B1 O1 S2 Bjælke B1 S2 Punktfundering ved alle S2 Punktfundament 0,3m x 0,3m ført til frost og bæredygtig jord iht. geoteknisk rapport. Udføres med beton 25M og indstøbningsdele iht. ark. Bjælke B1 Bæring S1 RHS 80x80x4,0 til bæring af bjælke B2. Ført ned til overkant af betonfundament. Bjælke B2 Bjælke B1 og B2 GL32c, 115x300, samlinger udføres med bladsamlinger med et overlæg på min. 300 mm. Bæring S2 GL28h, 115x115 limtræssøjler med indlimet gevindstang i top for samling af limtræsbjælker

47 Afstivningsplan Loftskive Lofter udføres med to lag 13 mm gips, som fastgøres til forskalling i 1. plade pr. maks. 100 mm (yderste 1,2 m af loftet), samt pr. 200 mm i det øvrige af pladerne. Afstivning af spærplan Spær afstives med hulbånd 40x2,0 mm. Fastgøres i hver ende med 11 stk. kamsøm 40x4,0, samt i mellemliggende/krydsende spær med 2 stk. kamsøm 40x4,0. Alternativ afstivning iht. spærleverandør. Indspændt/indstøbt stålsøjle For optagelse af stabilitet udføres udsparing for indstøbning af stålsøjle IPE200, jf. detaljetegning D1. Stålsøjlen skal have fuld fastgørelse til tagskiven.

48 Signaturforklaring til konstruktions- og forankringsplan Angiver placering af lodret forankring/forankring af tagkonstruktion til fundament. Gevindstænger er ført ca. 10 cm. over sokkel, hvor den skal samles hulbånd 40x2,0 mm med gevindspænder FMB2540-M12 med 2 stk. M5 bolte, iht. leverandørens anvisninger. Fastgøres ved spær med 11 stk. kamsøm 40x4,0. Udføres iht. detalje D3. Angiver indstøbt stålsøjle, profiltype angivet på forankringsplanet. Søjle udføres jf. detalje D1. Angiver placering af hulbånd på spærhoved til stabilisering af tagflade. Fastgøres i hver ende med 11 stk. kamsøm 40x4,0, samt i mellemliggende/krydsende spær med 2 stk. kamsøm 40x4,0. Alternativ afstivning iht. spærleverandør. Angiver overligger i porebeton iht. afsnittet af samme navn. Angiver bjælke, type og dimension iht. planer.

49 Note vedr. stabilitet: Træ: Konstruktionstræ C18, limtræ jf. planer og detaljer dog min. GL28h Stål: Bolte min. klasse 8.8 Søm, skruer, beslag m.v. st. 32-2/DIN Stålkvalitet S 235 J2 Korrosionsbeskyttelse: Alt stål som profilstål, søm, skruer, bolte, beslag mv. skal korrosionsbeskyttes i henhold til korrosionsklasse 3. Forankringsjern udføres som rustfri gevindstænger M12 Fladstål mellem bagmur og formur til forankring af væg ved gavl i vinkelstue udføres som korrosionsklasse 3. Murremme: Remme sømmes til bagmur med 6 stk. 38/100 søm pr. meter. Anden fastgørelse ved gavlvæg. Se detaljetegning D1. Fastgørelse af spær: Hvert spær fastgøres til rem med BMF vinkelbeslag 90 med ribbe på begge sider af spær. 6 stk. BMF 40/40 kamsøm i spær pr. beslag. 6 stk. BMF 40/40 kamsøm i rem pr. beslag. Spredt forskalling: Der skal udføres forskalling med afstand på 30 cm. fra midte til midte. Stabiliserende stålprofiler: Stabilitet på tværs af tilbygning optages ved indstøbning af to stålprofiler, IPE200, i betonfundament. Indstøbning foretages ud fra detaljetegning D1. Fastgørelse af stålprofil til loftskive udføres ligeledes iht. detaljetegning D1. Lodret forankring: Lodrette forankringer udføres af RF gevindstænger M12 med gevind i enderne som indstøbes min 300 mm i fundament under betonarbejdet jvf. detalje D3. Gevindstænger er ført ca. 10 cm. over sokkel, hvor den skal samles med stang fra spær. Placering fremgår af planer. Fastgørelse til spær udføres i henhold til detalje D3. Alternativt kan anvendes hulbånd 40x2,0 mm med gevindspænder FMB2540-M12 med 2 stk. M5 bolte, iht. leverandørens anvisninger. Fastgøres ved spær med 11 stk. kamsøm 40x4,0. Tagfladen: Tagfladen stabiliseres med hulbånd 40x2,0 mm, placeret som angivet på afstivningsplanet. Spær: Spær udføres som præfabrikerede saksespær fra anerkendt fabrik tilsluttet træspærudvalgets kontrolordning. Beregning af bjælker, udvekslinger o.s.v. udføres af leverandør. Statiske beregninger og tegninger udføres af leverandør og fremsendes til rådgivende ingeniør og tilsynet. Spærleverandør skal være opmærksom på en maksimal vandret udbøjning ved spærfod maksimalt må være 11 mm, svarende til 1/700-del af spændvidden.

50 Gipslofter: Lofter udføres så disse regnes som virkende som skive for lastfordeling af stabiliserende kræfter til de afstivende vægge. Lofter udføres som 2 lag 13 mm gipslofter overalt og fastgøres til forskallingsbrædder der er gennemgående i hele tilbygningens længde med c/c pr. maks. 300 mm. Gipsloftet udføres med forskudte samlinger med et overlæg på min. 300 mm. Gipslofterne fastgøres overalt til langs rand i 1. plade (yderste 1,2 m) pr. maks. 100 mm og i det øvrige af pladerne pr. maks. 200 mm.

51 Detaljetegninger Detaljetegning D1 Detalje vedr. indspændte stålprofiler Detaljetegning D2 Detalje vedr. selvbærende terrændæk Detaljetegning D3 Detalje vedr. lodret forankring af tag Der henvises til bilag B, detaljetegninger.

Statiske beregninger for Kildemosevej 8, 3320 Skævinge

Statiske beregninger for Kildemosevej 8, 3320 Skævinge DINES JØRGENSEN & CO. A/S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. Statiske beregninger for Kildemosevej 8, 3320 Skævinge Indhold Side Vindlast... 1 Egenlast... 5 Nyttelast... 6 Snelast... 6 Nedføring af karakteristiske

Læs mere

Statiske beregninger for Homers Alle 18, 2650 Hvidovre

Statiske beregninger for Homers Alle 18, 2650 Hvidovre DINES JØRGENSEN & CO. A/S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. Statiske beregninger for Homers Alle 18, 2650 Hvidovre Indhold Side Konstruktionsløsninger... 4 Karakteristiske laster... 5 Regningsmæssige laster...

Læs mere

Statiske beregninger for Barupvej 22, matr., 2730 Herlev

Statiske beregninger for Barupvej 22, matr., 2730 Herlev DINES JØRGENSEN & CO. A/S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. Statiske beregninger for Barupvej 22, matr., 2730 Herlev Indhold Side Vindlast... 1 Egenlast... 5 Nyttelast... 6 Snelast... 6 Karakteristiske laster

Læs mere

A.1 PROJEKTGRUNDLAG. Vodskovvej 110, Vodskov Ny bolig og maskinhus. Sag nr: Udarbejdet af. Per Bonde

A.1 PROJEKTGRUNDLAG. Vodskovvej 110, Vodskov Ny bolig og maskinhus. Sag nr: Udarbejdet af. Per Bonde A.1 PROJEKTGRUNDLAG Vodskovvej 110, Vodskov Ny bolig og maskinhus Sag nr: 16.11.205 Udarbejdet af Per Bonde Randers d. 09/06-2017 Indholdsfortegnelse A1 Projektgrundlag... 2 A1.1 Bygværket... 2 A1.1.1

Læs mere

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo Statiske beregninger Børnehaven Troldebo Juni 2011 Bygherre: Byggeplads: Projekterende: Byggesag: Silkeborg kommune, Søvej 3, 8600 Silkeborg Engesvangvej 38, Kragelund, 8600 Silkeborg KLH Architects, Valdemar

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation

Redegørelse for den statiske dokumentation KART Rådgivende Ingeniører ApS Korskildelund 6 2670 Greve Redegørelse for den statiske dokumentation Privatejendom Dybbølsgade 27. 4th. 1760 København V Matr. nr. 1211 Side 2 INDHOLD Contents A1 Projektgrundlag...

Læs mere

Statiske beregninger for Greve Allé 53, 2650 Hvidovre. Sagsnr: 10513

Statiske beregninger for Greve Allé 53, 2650 Hvidovre. Sagsnr: 10513 F.R.I. Statiske beregninger for Greve Allé 53, 2650 Hvidovre. Sagsnr: 10513 Indhold Side 1 Indledning... 1 2 Beregningsforudsætninger... 1 3 Beregningsgrundlag... 2 4 Laster... 4 4.1 Egenlast... 4 4.1.1

Læs mere

Lars Christensen Akademiingeniør.

Lars Christensen Akademiingeniør. 1 Lars Christensen Akademiingeniør. Benny Nielsen Arkitektfirma m.a.a. Storskovvej 38 8260 Viby 24. juni 1999, LC Enfamiliehus i Malling, Egeskellet 57. Hermed de forhåbentlig sidste beregninger og beskrivelser

Læs mere

A.1 PROJEKTGRUNDLAG. Gennem Bakkerne 52, Vodskov Nyt maskinhus og stald. Sag nr: Udarbejdet af. Per Bonde

A.1 PROJEKTGRUNDLAG. Gennem Bakkerne 52, Vodskov Nyt maskinhus og stald. Sag nr: Udarbejdet af. Per Bonde A.1 PROJEKTGRUNDLAG Gennem Bakkerne 52, Vodskov Nyt maskinhus og stald Sag nr: 17.01.011 Udarbejdet af Per Bonde Randers d. 13/06-2017 Indholdsfortegnelse A1 Projektgrundlag... 2 A1.1 Bygværket... 2 A1.1.1

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Lysbrovej 13

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Lysbrovej 13 Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Lysbrovej 13 Dato: 22. Januar 2015 Byggepladsens adresse: Lysbrovej 13 Matr. nr. 6af AB Clausen A/S STATISK DUMENTATION Adresse: Lysbrovej

Læs mere

JOHN E. PEDERSEN. Rådgivende Ingeniørfirma ApS FRI. Nørreport 14. 6200 Aabenraa

JOHN E. PEDERSEN. Rådgivende Ingeniørfirma ApS FRI. Nørreport 14. 6200 Aabenraa Aabenraa den 02.09.2014 Side 1 af 16 Bygherre: Byggesag: Arkitekt: Emne: Forudsætninger: Tønder Kommune Løgumkloster Distriktsskole Grønnevej 1, 6240 Løgumkloster Telefon 74 92 83 10 Løgumkloster Distriktsskole

Læs mere

Træspær 2. Valg, opstilling og afstivning 1. udgave 2009. Side 2: Nye snelastregler Marts 2013. Side 3-6: Rettelser og supplement Juli 2012

Træspær 2. Valg, opstilling og afstivning 1. udgave 2009. Side 2: Nye snelastregler Marts 2013. Side 3-6: Rettelser og supplement Juli 2012 Træspær 2 Valg, opstilling og afstivning 1. udgave 2009 Side 2: Nye snelastregler Marts 2013 Side 3-6: Rettelser og supplement Juli 2012 58 Træinformation Nye snelaster pr. 1 marts 2013 Som følge af et

Læs mere

Statisk redegørelse. Nedenstående punktliste angiver undertegnedes forudsætninger for udarbejdelse af projektet samt hvilke normer, der er anvendt.

Statisk redegørelse. Nedenstående punktliste angiver undertegnedes forudsætninger for udarbejdelse af projektet samt hvilke normer, der er anvendt. Side 1 af 5 Statisk redegørelse Sagsnr.: 16-001 Sagsadresse: Traneholmen 28, 3460 Birkerød Bygherre: Henrik Kaltoft 1. Projektet I forbindelse med forestående etablering af ny 1.sal på eksisterende ejendom

Læs mere

A. Konstruktionsdokumentation

A. Konstruktionsdokumentation Side: 1 af 67 LeanDesign Byggeteknisk Totalrådgivning A. Konstruktionsdokumentation Status: Projektnavn: Adresse: Bygherre: Projekt-nr.: Dokument-nr.: Udarbejdet af: Ali Bagherpour Underskrift Kontrolleret

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Ole Jørgensens Gade 14 st. th.

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Ole Jørgensens Gade 14 st. th. Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Ole Jørgensens Gade 14 st. th. Dato: 19. juli 2017 Sags nr.: 17-0678 Byggepladsens adresse: Ole Jørgensens Gade 14 st. th. 2200 København

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation

Redegørelse for den statiske dokumentation Redegørelse for den statiske dokumentation Udvidelse af 3stk. dørhuller - Frederiksberg Allé Byggepladsens adresse: Frederiksberg Allé 1820 Matrikelnr.: 25ed AB Clausen A/S side 2 af 15 INDHOLD side A1

Læs mere

STATISKE BEREGNINGER. A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Dato: 15.05.2014 20140513#1_A164_Ørkildskolen Øst_Statik

STATISKE BEREGNINGER. A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Dato: 15.05.2014 20140513#1_A164_Ørkildskolen Øst_Statik STATISKE BEREGNINGER Sag: A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Dato: 15.05.2014 Filnavn: 20140513#1_A164_Ørkildskolen Øst_Statik Status: UDGIVET Sag: A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Side:

Læs mere

EN DK NA:2007

EN DK NA:2007 EN 1991-1-6 DK NA:2007 Nationalt Anneks til Eurocode 1: Last på bygværker Del 1-6: Generelle laster Last på konstruktioner under udførelse Forord I forbindelse med implementeringen af Eurocodes i dansk

Læs mere

Statikrapport. Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013

Statikrapport. Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013 Statikrapport Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013 Simon Hansen, Mikkel Busk, Esben Hansen & Simon Enevoldsen Udarbejdet af: Kontrolleret af: Godkendt af: Indholdsfortegnelse

Læs mere

EN DK NA:2007

EN DK NA:2007 EN 1999-1-1 DK NA:2007 Nationalt Anneks til Eurocode 9: Aluminiumkonstruktioner Del 1-1: Generelle regler og regler for bygninger Forord I forbindelse med implementeringen af Eurocodes i dansk byggelovgivning

Læs mere

EN DK NA:2008

EN DK NA:2008 EN 1996-1-1 DK NA:2008 Nationalt Anneks til Eurocode 6: Murværkskonstruktioner Del 1-1: Generelle regler for armeret og uarmeret murværk Forord I forbindelse med implementeringen af Eurocodes i dansk byggelovgivning

Læs mere

Statisk dokumentation Iht. SBI anvisning 223

Statisk dokumentation Iht. SBI anvisning 223 Side 1 af 7 Statisk dokumentation Iht. SBI anvisning 223 Sagsnr.: 17-526 Sagsadresse: Brønshøj Kirkevej 22, 2700 Brønshøj Bygherre: Jens Vestergaard Projekt er udarbejdet af: Projekt er kontrolleret af:

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Tullinsgade 6 3.th

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Tullinsgade 6 3.th Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Tullinsgade 6 3.th Dato: 10. april 2014 Byggepladsens adresse: Tullinsgade 6, 3.th 1618 København V. Matr. nr. 667 AB Clausen A/S

Læs mere

STATISK DOKUMENTATION

STATISK DOKUMENTATION STATISK DOKUMENTATION A. KONSTRUKTIONSDOKUMENTATION A1 A2 A3 Projektgrundlag Statiske beregninger Konstruktionsskitser Sagsnavn Sorrentovej 28, 2300 Klient Adresse Søs Petterson Sorrentovej 28 2300 København

Læs mere

Eftervisning af trapezplader

Eftervisning af trapezplader Hadsten, 8. juli 2010 Eftervisning af trapezplader Ståltrapeztagplader. SAG: OVERDÆKNING AF HAL Indholdsfortegnelse: 1.0 Beregningsgrundlag side 2 1.1 Beregningsforudsætninger side 3 1.2 Laster side 4

Læs mere

A.1 PROJEKTGRUNDLAG. Villa Hjertegræsbakken 10, 8930 Randers NØ

A.1 PROJEKTGRUNDLAG. Villa Hjertegræsbakken 10, 8930 Randers NØ A.1 PROJEKTGRUNDLAG Villa Hjertegræsbakken 10, 8930 Randers NØ Nærværende projektgrundlag omfatter kun bærende konstruktioner i stueplan. Konstruktioner for kælder og fundamenter er projekteret af Stokvad

Læs mere

DS/EN 1990, Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner Nationalt Anneks, 2 udg. 2007

DS/EN 1990, Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner Nationalt Anneks, 2 udg. 2007 Bjælke beregning Stubvænget 3060 Espergærde Matr. nr. Beregningsforudsætninger Beregningerne udføres i henhold til Eurocodes samt Nationale Anneks. Eurocode 0, Eurocode 1, Eurocode 2, Eurocode 3, Eurocode

Læs mere

Beregningstabel - juni 2009. - en verden af limtræ

Beregningstabel - juni 2009. - en verden af limtræ Beregningstabel - juni 2009 - en verden af limtræ Facadebjælke for gitterspær / fladt tag Facadebjælke for hanebåndspær Facadebjælke for hanebåndspær side 4 u/ midterbjælke, side 6 m/ midterbjælke, side

Læs mere

Statisk projekteringsrapport og statiske beregninger.

Statisk projekteringsrapport og statiske beregninger. Statisk projekteringsrapport og statiske beregninger. Sindshvilevej 19, st.tv. Nedrivning af tværskillevæg Underskrift Dato Udført af: Anja Krarup Hansen 09-03-2017 KONPRO ApS Rådgivende ingeniørfirma

Læs mere

STATISKE BEREGNINGER vedrørende stålbjælker

STATISKE BEREGNINGER vedrørende stålbjælker Willemoesgade 2 5610 Assens Mobil 22 13 06 44 E-mail tm@thorvaldmathiesen.dk STATISKE BEREGNINGER vedrørende stålbjælker Stefansgade 65 3 TV, 2200 København N Sag Nr.: 15.342 Dato: 17-11-2015 Rev.: 04-12-2015

Læs mere

A1 Projektgrundlag. Projekt: Tilbygning til Randers Lilleskole Sag: 15.05.111. Dato: 16.03.2016

A1 Projektgrundlag. Projekt: Tilbygning til Randers Lilleskole Sag: 15.05.111. Dato: 16.03.2016 A1 Projektgrundlag Projekt: Tilbygning til Randers Lilleskole Sag: 15.05.111 Dato: 16.03.2016 Indholdsfortegnelse A1 Projektgrundlag... 3 A1.1 Bygværket... 3 A1.1.1 Bygværkets art og anvendelse... 3 A1.1.2

Læs mere

STATISK DOKUMENTATION

STATISK DOKUMENTATION STATISK DOKUMENTATION for Ombygning Cæciliavej 22, 2500 Valby Matrikelnummer: 1766 Beregninger udført af Lars Holm Regnestuen Rådgivende Ingeniører Oversigt Nærværende statiske dokumentation indeholder:

Læs mere

Montage af Ytong Dækelementer

Montage af Ytong Dækelementer Montage af Ytong Dækelementer Generelt Aflæsning af elementer Ytong Dækelementer leveres med lastbil uden kran. Bygherren skal sikre gode tilkørselsforhold på fast vej. Elementerne leveres på paller, der

Læs mere

EN DK NA:2007

EN DK NA:2007 EN 1995-1-1 DK NA:2007 Nationalt Anneks til Eurocode 5: Trækonstruktioner Del 1-1: Generelt - Almindelige regler samt regler for bygningskonstruktioner Forord I forbindelse med implementeringen af Eurocodes

Læs mere

Syd facade. Nord facade

Syd facade. Nord facade Syd facade Nord facade Facade Nord og Syd Stud. nr.: s123261 og s123844 Tegningsnr. 1+2 1:100 Dato: 23-04-2013 Opstalt, Øst Jonathan Dahl Jørgensen Tegningsnr. 3 Målforhold: 1:100 Stud. nr.: s123163 Dato:

Læs mere

RENOVERING AF LØGET BY AFDELING 42

RENOVERING AF LØGET BY AFDELING 42 APRIL 2013 AAB VEJLE RENOVERING AF LØGET BY AFDELING 42 A1 PROJEKTGRUNDLAG ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk APRIL 2013 AAB VEJLE RENOVERING

Læs mere

Stålbjælker i U-skåle over vinduer

Stålbjælker i U-skåle over vinduer Stålbjælker i U-skåle over vinduer Søjle/drage-system Dato: 14-09-2017 Side 1 Stålbjælker i U-skåle over vinduer Profilerne er dimensioneret med meget lille nedbøjning for at minimere bevægelserne, og

Læs mere

Tillæg 1 til SBI-anvisning 186: Småhuses stabilitet. 1. udgave, 2002

Tillæg 1 til SBI-anvisning 186: Småhuses stabilitet. 1. udgave, 2002 Tillæg 1 til SBI-anvisning 186: Småhuses stabilitet 1. udgave, 2002 Titel Tillæg 1 til SBI-anvisning 186: Småhuses stabilitet Udgave 1. udgave Udgivelsesår 2002 Forfattere Mogens Buhelt og Jørgen Munch-Andersen

Læs mere

Jackon AS, Postboks 1410, N-1602 Frederiksstad, Norge. Projekteringsrapport. EPS/XPS-sokkelelement til det danske marked.

Jackon AS, Postboks 1410, N-1602 Frederiksstad, Norge. Projekteringsrapport. EPS/XPS-sokkelelement til det danske marked. Jackon AS, Postboks 1410, N-1602 Frederiksstad, Norge EPS/XPS-sokkelelement til det danske marked Januar 2007 ù Jackon AS, Postboks 1410, N-1602 Frederiksstad, Norge EPS/XPS-sokkelelement til det danske

Læs mere

A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit

A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit Erhvervsakademiet, Århus Bygningskonstruktøruddannelsen, 2. semester Projektnavn: Statik rapport Klasse: 12bk1d Gruppe nr.: 2 Dato:09/10/12

Læs mere

Gyproc Brandsektionsvægge

Gyproc Brandsektionsvægge Gyproc Brandsektionsvægge Lovgivning I BR 95, kap. 6.4.1 stk. 2 står der: En brandsektionsvæg skal udføres mindst som BSvæg 60, og den skal under brand bevare sin stabilitet, uanset fra hvilken side væggen

Læs mere

Bærende konstruktion Vejledning i beregning af søjle i stål. Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint.

Bærende konstruktion Vejledning i beregning af søjle i stål. Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint. Bærende konstruktion Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint. Jens Sørensen 28-05-2010 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 BAGGRUND... 4 DET GENNEMGÅENDE EKSEMPEL...

Læs mere

EN DK NA:2008

EN DK NA:2008 EN 1991-1-2 DK NA:2008 Nationalt Anneks til Eurocode 1: Last på bygværker Del 1-2: Generelle laster - Brandlast Forord I forbindelse med implementeringen af Eurocodes i dansk byggelovgivning til erstatning

Læs mere

Eftervisning af bygningens stabilitet

Eftervisning af bygningens stabilitet Bilag A Eftervisning af bygningens stabilitet I det følgende afsnit eftervises, hvorvidt bygningens bærende konstruktioner har tilstrækkelig stabilitet til at optage de laster, der påvirker bygningen.

Læs mere

27.01 2012 23.10 2013

27.01 2012 23.10 2013 Tegningsnr. Emne Dato: (99)01 Tegningsliste 27.01-2012 Dato rev: (99)12.100 Niveaufri adgang (99)12.110 Facademur ved fundament 27.01-2012 27.01-2012 (99)21.100 Indvendig hjørnesamling - Lejlighedsskel,

Læs mere

Statisk beregning. Styropack A/S. Styrolit fundamentssystem. Marts Dokument nr. Revision nr. 2 Udgivelsesdato

Statisk beregning. Styropack A/S. Styrolit fundamentssystem. Marts Dokument nr. Revision nr. 2 Udgivelsesdato Marts 2010 Dokument nr Revision nr 2 Udgivelsesdato 12032007 Udarbejdet TFI Kontrolleret KMJ Godkendt TFI ù 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Beregningsforudsætninger 4 21 Normer og litteratur 4 22

Læs mere

Betonsøjle. Laster: Materiale : Dimension : Bæreevne: VURDERING af dimension side 1. Normalkraft (Nd) i alt : Længde :

Betonsøjle. Laster: Materiale : Dimension : Bæreevne: VURDERING af dimension side 1. Normalkraft (Nd) i alt : Længde : BETONSØJLE VURDERING af dimension 1 Betonsøjle Laster: på søjletop egenlast Normalkraft (Nd) i alt : 213,2 kn 15,4 kn 228,6 kn Længde : søjlelængde 2,20 m indspændingsfak. 1,00 knæklængde 2,20 m h Sikkerhedsklasse

Læs mere

STATISKE BEREGNINGER. A164 - Byhaveskolen - Statik solceller Dato: 15.05.2014 20140515#1_A164_Byhaveskolen_Statik_revA

STATISKE BEREGNINGER. A164 - Byhaveskolen - Statik solceller Dato: 15.05.2014 20140515#1_A164_Byhaveskolen_Statik_revA STATISKE BEREGNINGER Sag: A164 - Byhaveskolen - Statik solceller Dato: 15.05.2014 Filnavn: 20140515#1_A164_Byhaveskolen_Statik_revA Status: REVISION A Sag: A164 - Byhaveskolen - Statik solceller_reva Side:

Læs mere

Bygningskonstruktøruddannelsen Gruppe Semester Forprojekt 15bk1dk Statikrapport Afleveringsdato: 08/04/16 Revideret: 20/06/16

Bygningskonstruktøruddannelsen Gruppe Semester Forprojekt 15bk1dk Statikrapport Afleveringsdato: 08/04/16 Revideret: 20/06/16 Indholdsfortegnelse A1. Projektgrundlag... 3 Bygværket... 3 Grundlag... 3 Normer mv.... 3 Litteratur... 3 Andet... 3 Forundersøgelser... 4 Konstruktioner... 5 Det bærende system... 5 Det afstivende system...

Læs mere

Ber egningstabel Juni 2017

Ber egningstabel Juni 2017 Beregningstabel Juni 2017 Beregningstabeller Alle tabeller er vejledende overslagsdimensionering uden ansvar og kan ikke anvendes som evt. myndighedsberegninger, som dog kan tilkøbes. Beregningsforudsætninger:

Læs mere

Redegørelse for statisk dokumentation

Redegørelse for statisk dokumentation Redegørelse for statisk dokumentation Nedrivning af bærende væg Vestbanevej 3 Dato: 22-12-2014 Sags nr: 14-1002 Byggepladsens adresse: Vestbanevej 3, 1 TV og 1 TH 2500 Valby Rådgivende ingeniører 2610

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg -Bianco Lunos Allé 8B st tv

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg -Bianco Lunos Allé 8B st tv J Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg -Bianco Lunos Allé 8B st tv Rev. 12-07-2016 Sags nr.: 16-0239 Byggepladsens adresse: Bianco Lunos Allé 8B st tv 1868 Frederiksberg

Læs mere

A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit

A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit Erhvervsakademiet, Århus Bygningskonstruktøruddannelsen, 3. semester Projektnavn: Multihal Trige Klasse: 13bk2d Gruppe nr.: Gruppe 25

Læs mere

Dato: September 2008 - Blad: 31 - Side: 1/16. Ytong Typiske konstruktionsdetaljer

Dato: September 2008 - Blad: 31 - Side: 1/16. Ytong Typiske konstruktionsdetaljer Dato: September 2008 - Blad: 31 - Side: 1/16 Ytong Typiske konstruktionsdetaljer Dato: September 2008 - Blad: 31 - Side: 2/16 Ytong Typiske konstruktionsdetaljer Detailløsningerne i dette hæfte er eksempler

Læs mere

Hytte projekt. 14bk2a. Gruppe 5 OLE RUBIN, STEFFEN SINDING, ERNEERAQ BENJAMINSEN OG ANDREAS JØHNKE

Hytte projekt. 14bk2a. Gruppe 5 OLE RUBIN, STEFFEN SINDING, ERNEERAQ BENJAMINSEN OG ANDREAS JØHNKE OLE RUBIN, STEFFEN SINDING, ERNEERAQ BENJAMINSEN OG ANDREAS JØHNKE Hytte projekt 14bk2a Gruppe 5 2014 A A R H U S T E C H - H A L M S T A D G A D E 6, 8 2 0 0 A A R H U S N. Indholdsfortegnelse Beskrivelse:

Læs mere

ETAGEBOLIGER BORGERGADE

ETAGEBOLIGER BORGERGADE (1.) BYGNINGSBASIS (10) Bygningsbasis, terræn (12) Fundamenter Yder fundament 750mm beton (12)001 Trykstyrke: 30 Mpa Yder fundament 400mm beton (12)002 Trykstyrke: 30 Mpa Inder fundament 350mm beton (12)003

Læs mere

Bærende konstruktion Vejledning i beregning af søjle i træ. Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint.

Bærende konstruktion Vejledning i beregning af søjle i træ. Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint. Bærende konstruktion Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint. Jens Sørensen 21-05-2010 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 BAGGRUND... 4 DET GENNEMGÅENDE EKSEMPEL...

Læs mere

3.4.1. y 2. 274 Gyproc Håndbog 9. Projektering / Etagedæk og Lofter / Gyproc TCA-Etagedæk. Gyproc TCA-Etagedæk. Dimensionering

3.4.1. y 2. 274 Gyproc Håndbog 9. Projektering / Etagedæk og Lofter / Gyproc TCA-Etagedæk. Gyproc TCA-Etagedæk. Dimensionering Projektering / Etagedæk og Lofter / Dimensionering Dimensioneringstabeller De efterfølgende tabeller 1 og 2 indeholder maksimale spændvidder for Gyproc TCA etagedæk udført med C-profiler. Spændvidder er

Læs mere

(90)01. Tegningsnr. Emne Dato. Tegningsliste 11.03-2013 (90)01. (90)12.100 Niveaufri adgang 11.03-2013. (90)12.110 Facademur ved fundament 11.

(90)01. Tegningsnr. Emne Dato. Tegningsliste 11.03-2013 (90)01. (90)12.100 Niveaufri adgang 11.03-2013. (90)12.110 Facademur ved fundament 11. Tegningsnr. Emne Dato (90)01 Tegningsliste (90)12.100 Niveaufri adgang (90)12.110 Facademur ved fundament (90)21.110 Indvendig hjørnesamling - Lejlighedsskel, Ytong Porebeton (90)21.120 Facademur - Udvendigt

Læs mere

A. Konstruktionsdokumentation

A. Konstruktionsdokumentation A. Konstruktionsdokumentation A.. Statiske Beregninger-konstruktionsafsnit, Betonelementer Juni 018 : 01.06.016 A.. Statiske Beregninger-konstruktionsafsnit, Betonelementer Rev. : 0.06.018 Side /13 SBi

Læs mere

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT PRODUCT PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT PRODUCT PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT PRODUCT DTU Byg Opstalt nord Project group Date Drawn by 10 27.06.2013 Camilla Enghoff Mikkelsen A101 Study number s110141 Scale DTU Byg Opstalt øst Scale Project group Date Drawn by 10 27.06.2013 Camilla Enghoff

Læs mere

Statik Journal. Projekt: Amballegård Horsens

Statik Journal. Projekt: Amballegård Horsens 2013 Statik Journal Projekt: Amballegård 5 8700 Horsens BKHS21 A13. 2 semester Thomas Löwenstein 184758. Claus Nowak Jacobsen 197979. Via Horsens 09 12 2013 Indhold 1. Projekteringsgrundlag der er anvendt...

Læs mere

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER pdc/sol TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER Indledning Teknologisk Institut, byggeri har for EPS sektionen under Plastindustrien udført dette projekt vedrørende anvendelse af trykfast

Læs mere

VEJLEDNING Store træspær behov for afstivning

VEJLEDNING Store træspær behov for afstivning VEJLEDNING Store træspær behov for afstivning Denne vejledning stiller skarpt på afstivningen af store trægitterspær, der ofte er mangelfuld. Den kan anvendes såvel ved vurdering af eksisterende tagkonstruktioner

Læs mere

Sag nr.: 12-0600. Matrikel nr.: Udført af: Renovering 2013-02-15

Sag nr.: 12-0600. Matrikel nr.: Udført af: Renovering 2013-02-15 STATISKE BEREGNINGER R RENOVERING AF SVALEGANG Maglegårds Allé 65 - Buddinge Sag nr.: Matrikel nr.: Udført af: 12-0600 2d Buddinge Jesper Sørensen : JSO Kontrolleret af: Finn Nielsen : FNI Renovering 2013-02-15

Læs mere

Møller & Rådgivende Ingeniører

Møller & Rådgivende Ingeniører Side 1 Statiske beregninger Tilbygning til 2 plans villa Byggeri: Tilbygning til 2 plans villa Engdalsvej 34 8220 Brabrand Arkitekt: Nørkær + Poulsen Arkitekter maa ApS Danmarksgade 33 9000 Aalborg Rekvirent:

Læs mere

SKITSEPROJEKT KAMPAGNEHUS KUBIK. Lasse Larsen Byggefirma A/S

SKITSEPROJEKT KAMPAGNEHUS KUBIK. Lasse Larsen Byggefirma A/S SKITSPOJKT KMPGNHUS KUIK Lasse Larsen yggefirma /S 1973.0 155.0 73.0 107.0 181.0 269.0 151.0 185.0 133.0 53.0 151.0 197.0 151.0 167.0 47.7 V3 1 + s1 opv ryggers 7.9 m² rejsehøjde 260 loftshøjde ca. ~255

Læs mere

Detaljer ved ovenlys: Isometrisk deludsnit af ovenlysudsparing. Længdesnit i udsparing for 1,2 x 2,4 m ovenlys.

Detaljer ved ovenlys: Isometrisk deludsnit af ovenlysudsparing. Længdesnit i udsparing for 1,2 x 2,4 m ovenlys. Tegningsliste, ovenlys. T300 Detaljer ved ovenlys: D301 Isometrisk deludsnit af ovenlysudsparing. D302 Tværsnit i udsparing for 1,2 x 2,4 m ovenlys. D303 Længdesnit i udsparing for 1,2 x 2,4 m ovenlys.

Læs mere

Projekteringsanvisning for Ytong porebetondæk og dæk/væg samlinger

Projekteringsanvisning for Ytong porebetondæk og dæk/væg samlinger Projekteringsanvisning for Ytong porebetondæk og dæk/væg samlinger 2012 10 10 SBI og Teknologisk Institut 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Definitioner... 3 3 Normforhold. Robusthed... 3 4. Forudsætninger...

Læs mere

UDARBEJDET AF MB. Mosevænget Randers NV

UDARBEJDET AF MB. Mosevænget Randers NV K.21 REV. DATO REVISIONEN OMFATTER D C B XX.XX.2017 A BYGHERRE: ES VORUP SKOLE APS PROJEKT: DATO: 30.10.2017 EMNE: KONSTRUKTIONSDETALJER REV.: MÅL: 1 : 10 UDARBEJDET AF MB SAG NR.: 16.11.209 ARKITEKT:

Læs mere

PRAKTISK PROJEKTERING EKSEMPEL

PRAKTISK PROJEKTERING EKSEMPEL PRAKTISK PROJEKTERING EKSEMPEL FORUDSÆTNINGER Dette eksempel er tilrettet fra et kursus afholdt i 2014: Fra arkitekten fås: Plantegning, opstalt, snit (og detaljer). Tegninger fra HusCompagniet anvendes

Læs mere

SpærSAFE. Montagevejledninng. SpærSAFE. Skal du renovere et gammelt nedslidt tag fra 1970èrne, og gerne vil skifte tagbelægning til tegl eller beton?

SpærSAFE. Montagevejledninng. SpærSAFE. Skal du renovere et gammelt nedslidt tag fra 1970èrne, og gerne vil skifte tagbelægning til tegl eller beton? SpærSAFE Montagevejledninng SpærSAFE Skal du renovere et gammelt nedslidt tag fra 1970èrne, og gerne vil skifte tagbelægning til tegl eller beton? Mange bygninger fra 1970èrne er opført med tagkonstruktioner

Læs mere

Bygningsdelsjournal - PROJEKTFORSLAG

Bygningsdelsjournal - PROJEKTFORSLAG Bygningskonstruktøruddannelsen BPS/2 semester Bygningsdelsjournal - POJEKTFOSLAG E2013 A215 Tagkonstruktion A215.01 Kold tagkonstruktion med I-Bjælke Bygningsdel / emne / placering : Materialer og produkter:

Læs mere

Sag: Humlebækgade 35, st. tv., 2200 København N. Statisk Dokumentation Diverse ombygninger trappeåbning i etageadskillelse

Sag: Humlebækgade 35, st. tv., 2200 København N. Statisk Dokumentation Diverse ombygninger trappeåbning i etageadskillelse Sag: Humlebækgade 35, st. tv., 2200 København N Statisk Dokumentation Adresse: Bygherre: Humlebækgade 35, st.tv 2200 København N Matrikel nr. 4878 Ejendoms nr. 62740 Amanda Steenstrup Udført af: Güner

Læs mere

A. Konstruktionsdokumentation

A. Konstruktionsdokumentation A. Konstruktionsdokumentation Status: Hovedprojekt Projektnavn: Enghavecentret Adresse: Enghavevej 31 og Mathæusgade 50 Matr. nr. 1524 Udenbys Vestre Kvarter Bygherre: EF Enghavecentret v/ A98 Consulting

Læs mere

REVISION BESKRIVELSE DATO UDFØRT AF

REVISION BESKRIVELSE DATO UDFØRT AF Forside - Tagdetaljer Tagdetalje KT.01 Tagdetalje KT.02 Tagdetalje KT.03 Tagdetalje KT.04 Tagdetalje KT.05 Tagdetalje KT.06 Tagdetalje KT.07 Tagdetalje KT.08 Tagdetalje KT.09 K(BHA).530 Tagsdetaljer Emne

Læs mere

Additiv Decke - beregningseksempel. Blivende tyndpladeforskalling til store spænd

Additiv Decke - beregningseksempel. Blivende tyndpladeforskalling til store spænd MUNCHOLM A/S TOLSAGERVEJ 4 DK-8370 HADSTEN T: 8621-5055 F: 8621-3399 www.muncholm.dk Additiv Decke - beregningseksempel Indholdsfortegnelse: Side 1: Forudsætninger Side 2: Spændvidde under udstøbning Side

Læs mere

Laster. A.1 Brohuset. Nyttelast (N) Snelast (S) Bilag A. 18. marts 2004 Gr.A-104 A. Laster

Laster. A.1 Brohuset. Nyttelast (N) Snelast (S) Bilag A. 18. marts 2004 Gr.A-104 A. Laster Bilag A Laster Følgende er en gennemgang af de laster, som konstruktionen påvirkes af. Disse bestemmes i henhold til DS 410: Norm for last på konstruktioner, hvor de konkrete laster er: Nyttelast (N) Snelast

Læs mere

Projekteringsprincipper for Betonelementer

Projekteringsprincipper for Betonelementer CRH Concrete Vestergade 25 DK-4130 Viby Sjælland T. + 45 7010 3510 F. +45 7637 7001 info@crhconcrete.dk www.crhconcrete.dk Projekteringsprincipper for Betonelementer Dato: 08.09.2014 Udarbejdet af: TMA

Læs mere

Brikfarvekoder. Revideret 15. januar 2014. Oplysninger om koder på brik: CEdeklaration. Brikfarve

Brikfarvekoder. Revideret 15. januar 2014. Oplysninger om koder på brik: CEdeklaration. Brikfarve Brikfarvekoder Oplysninger om koder på brik: Brikfarve CEdeklaration Bemærkinger Anvendelse Exponeringsklasse MX3.2 til MX5 Aggressivt kemisk miljø BLÅ RØD Korrosionsbestandighed Frostfasthed 1 F F2 Rustfast

Læs mere

Teknisk information for valg af konsoller 3. Teknisk information for valg af belastningsklasse 4. Teknisk information for montage af konsoller 5

Teknisk information for valg af konsoller 3. Teknisk information for valg af belastningsklasse 4. Teknisk information for montage af konsoller 5 Produktkatalog Indholdsfortegnelse Indhold Side Teknisk information for valg af konsoller 3 Teknisk information for valg af belastningsklasse 4 Teknisk information for montage af konsoller 5 Indstøbningsskinne

Læs mere

Projekteringsanvisning for placering af EPS-søjler ifm. energirenovering af parcelhuse og andre tilsvarende byggerier

Projekteringsanvisning for placering af EPS-søjler ifm. energirenovering af parcelhuse og andre tilsvarende byggerier Projekteringsanvisning for placering af EPS-søjler ifm. energirenovering af parcelhuse og andre tilsvarende byggerier Indledning Denne projekteringsvejledning for energirenovering tager udgangspunkt i,

Læs mere

Teknisk vejledning. 2012, Grontmij BrS ISOVER Plus System

Teknisk vejledning. 2012, Grontmij BrS ISOVER Plus System 2012, Grontmij BrS2001112 ISOVER Plus System Indholdsfortegnelse Side 1 Ansvarsforhold... 2 2 Forudsætninger... 2 3 Vandrette laster... 3 3.1 Fastlæggelse af vindlast... 3 3.2 Vindtryk på overflader...

Læs mere

Projektering af en ny fabrikationshal i Kjersing

Projektering af en ny fabrikationshal i Kjersing Projektering af en ny fabrikationshal i Kjersing B4-2-F12-H130 Christian Rompf, Mikkel Schmidt, Sonni Drangå og Maria Larsen Aalborg Universitet Esbjerg B4-2-F12-H130 Projektering af en ny fabrikationshal

Læs mere

VINDAF- STIVNINGS KATALOG

VINDAF- STIVNINGS KATALOG VINDF- SIVNINGS LOG NYHED 2008: WINDFORCE M - Program til fastlæggelse af nødvendige forankringer og vindafstivning. rug det gratis på www.strongtie.dk www.strongtie.dk WC-D-03-2008 VLG F FSIVNINGSSYSEM

Læs mere

Statiske beregninger for enfamiliehus Egeskellet 57 i Malling

Statiske beregninger for enfamiliehus Egeskellet 57 i Malling Statiske beregninger for enfailiehus Egeskellet 57 i Malling Statiske beregninger Hanebånd Lodret last på hanebånd (45 45): L h 4 p rh 057 k 05 k 3 06 p rh = 073 k p kh 057 k 05 k 0 06 p kh = 064 k p ψh

Læs mere

394 Gyproc Håndbog 9. Teknik / Indhold. Kapitel 4 Teknik. Indhold

394 Gyproc Håndbog 9. Teknik / Indhold. Kapitel 4 Teknik. Indhold Kapitel 4 Teknik Teknik / Indhold Kapitel 4 Teknik Indhold 4.1 Dimensioneringstabeller... 395 4.2 Brandisolering... 419 4.3 Bygningsakustik... 433 4.4 Rumakustik... 451 4.5 Fugt... 461 4 394 Gyproc Håndbog

Læs mere

Vesterport VP-K-F Detaljer - Tagetage. Side nr. Titel 1.udgave Rev. dato VP-K-F GINNERUP ARKITEKTER A/S ARKITEKT:

Vesterport VP-K-F Detaljer - Tagetage. Side nr. Titel 1.udgave Rev. dato VP-K-F GINNERUP ARKITEKTER A/S ARKITEKT: 07-04-2016 16:49:12 VP-K-F00-363 Side nr. Titel 1.udgave Rev. dato VP-K-F00-363_(01) Detalje K301 VP-K-F00-363_(02) Princip for placering af bjælker VP-K-F00-363_(03) Princip for vederlag på teglmur VP-K-F00-363_(04)

Læs mere

DS/EN DK NA:2012

DS/EN DK NA:2012 DS/EN 1991-1-3 DK NA:2012 Nationalt anneks til Eurocode 1: Last på bygværker Del 1-3: Generelle - Snelast Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision af DS/EN 1991-1-3 DK NA 2010-05 og erstatter

Læs mere

Er dit hus stormfast?

Er dit hus stormfast? Er dit hus stormfast? Undersøgelser har vist, at nyere parcelhuse kan have så alvorlige fejl og mangler, at en orkanagtig storm i værste fald kan medføre store skader. Det drejer sig om huse med let tag

Læs mere

Froland kommune. Froland Idrettspark. Statisk projektgrundlag. Februar 2009

Froland kommune. Froland Idrettspark. Statisk projektgrundlag. Februar 2009 Froland kommune Froland Idrettspark Statisk projektgrundlag Februar 2009 COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Århus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Froland kommune Froland Idrettspark

Læs mere

Etablering af ny fabrikationshal for Maskinfabrikken A/S

Etablering af ny fabrikationshal for Maskinfabrikken A/S Etablering af ny fabrikationshal for Dokumentationsrapport for trækonstruktioner Byggeri- & anlægskonstruktion 4. Semester Gruppe: B4-1-F12 Dato: 29/05-2012 Hovedvejleder: Jens Hagelskjær Faglig vejleder:

Læs mere

Simpelt system for store spær. Laster i komponenter, 14o let tag

Simpelt system for store spær. Laster i komponenter, 14o let tag Eksempel 1 Simpelt system for store spær Konstruktionsdetaljer Jørgen Munch-Andersen Ingen hanebånd Med loftskive Afstivning på overside (~ ingen undertag) 2 5 6 Gitterbjælke 2 Kipstringer kan evt. placeres

Læs mere

Beregningsopgave 2 om bærende konstruktioner

Beregningsopgave 2 om bærende konstruktioner OPGAVEEKSEMPEL Beregningsopgave 2 om bærende konstruktioner Indledning: Familien Jensen har netop købt nyt hus. Huset skal moderniseres, og familien ønsker i den forbindelse at ændre på nogle af de bærende

Læs mere

A1 Projektgrundlag. Vorup Skole Boligprojekt Vorup Boulevard 33, 8940 Randers SV. Sag nr.:

A1 Projektgrundlag. Vorup Skole Boligprojekt Vorup Boulevard 33, 8940 Randers SV. Sag nr.: A1 Projektgrundlag Vorup Skole Boligprojekt Vorup Boulevard 33, 8940 Randers SV Sag nr.: 16.11.209 Udarbejdet af: Kontrolleret af: Martin Brændstrup Christine Meedom-Bæch Randers den 30.10.2017 Randers

Læs mere

Porebeton [mm] Hvor der anvendes listelofter mod tagrum. Begge vægge og isolering føres tætsluttende til tagflader.

Porebeton [mm] Hvor der anvendes listelofter mod tagrum. Begge vægge og isolering føres tætsluttende til tagflader. Side 1 Lejlighedsskel med Multipladen 535, Murblokken 535 og Vægelementet 575 Når det drejer sig om reduktionstal for en dobbelt væg, så er det vigtigt, at de to vægdele er fuldstændig adskilte med adskilt

Læs mere

Søjler. Projektering: GENEREL PROJEKTERING 2 Elementgeometri 2 Geometri 2 Længder 2 Armering 2

Søjler. Projektering: GENEREL PROJEKTERING 2 Elementgeometri 2 Geometri 2 Længder 2 Armering 2 Projektering: Søjler * Interaktiv indholdsfortegnelse - klik på emne GENEREL PROJEKTERING 2 Elementgeometri 2 Geometri 2 Længder 2 Armering 2 Andre geometriske udformninger 2 Udsparinger 2 Fortandinger

Læs mere

ILLUVIK/det gode hus til familie og venner

ILLUVIK/det gode hus til familie og venner ILLUVIK/det gode hus til familie og venner 2 x modul med 2 2 værelseslejlighed = 4 lejligheder 1 x modul med 2 x 2 værelseslejlighed 2 x modul med 3 værelseslejlighed =4 lejligheder 1 x modul med 2 x 2

Læs mere

Rapport Baggrund. 2 Formål. 3 Resumé. Fordeling:

Rapport Baggrund. 2 Formål. 3 Resumé. Fordeling: Rapport 02 Kunde Favrskov Kommune Projektnr. 1023294-001 Projekt Rønbækhallen Dato 2016-11-29 Emne Tagkollaps Initialer PRH Fordeling: 1 Baggrund Natten mellem den 5. og 6. november 2016 er to stålrammer

Læs mere