EBBE Karl Johan. EBBEHØJ Erik. EBBENSGAARD Aage. EBBESEN Hans H Sune. EBBESEN Sven. EBERT Thorkil. ECKART-HANSEN Eifred.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EBBE Karl Johan. EBBEHØJ Erik. EBBENSGAARD Aage. EBBESEN Hans H Sune. EBBESEN Sven. EBERT Thorkil. ECKART-HANSEN Eifred."

Transkript

1 E EBBE Karl Johan EBBEHØJ Erik EBBENSGAARD Aage EBBESEN Hans H Sune EBBESEN Sven EBERT Thorkil ECKART-HANSEN Eifred EDELBERG Morten EDLERS Ellen-Margrethe EDRÉN Per EDSBERG Mogens EEFSEN Poul EFFERSØE Poul EFHOLM Mogens EFSEN Axel EGEBJERG Hans EGELØV Arne EGEMAR Preben EGENFELDT Poul EGENSE Johan EGEROD Søren EGGERS Hugo EGGERS Valdemar Kay Henrik EGGERT Christian D Holten EGHOLM Sverri

2 EGSGAARD Jens EGSGAARD-PEDERSEN Hans EHLERS Holger EHLERS Knud EHLERTSEN C F EHRENSKJOLD Georg E O EICKHOFF Gottfred EIGENBROD Th EIKEN Mogens EILERSEN Preben EILERTSEN Jean EILSCHOU HOLM Frederik Vilhelm EILSCHOU HOLM Johs EILSCHOU HOLM Niels EINERSEN Henning EINFELDT Chr EINFELDT Robert EISENHARDT Jan EISENSØE Fritz G EJBYE-ERNST Paul EJBYEERNST Arne EJLER Kjeld EJLERS Erik EJLERSEN Rita EJSKJÆR Inger EKELUND Poul

3 EKEN Arne EKMAN Ulf ELBEK Bent ELBOTH K ELDON Knud ELFELT Kjeld ELGAARD Peter ELIASEN Erik ELIASEN Johnny ELKJÆR Aage ELKJÆR-LARSEN Jørgen ELKÆR-HANSEN Jørgen ELKÆR-HANSEN Niels ELLEGAARD Christian Ernst ELLEGAARD FREDERIKSEN Erik ELLEGAARD France ELLEHØJ Svend ELLEMANN Åge ELLEMANN-JENSEN Uffe ELLER Povl ELLERMANN Mogens ELLING Christian ELLITSGAARD-RASMUSSEN Knud ELM-LARSEN Alf ELMER Haakon ELMER Henrik B

4 ELMER Olaf B ELMFELT Børge ELMING Svend ELMQUIST Bjørn ELMQUIST Carl Johan ELMQUIST Ejnar ELSASS Adam ELSE-MARIE ELTORM Helge ELVERDAM Torben ELVERS C P ELVING Jens ELVSTRØM Paul EMANUEL Svend EMBORG Erik EMMERTSEN Henning EMNÉUS Hans ENEVOLD Karen ENEVOLDSEN Georg Højmark ENGBERG Bent ENGBERG Harald ENGBERG Ingema ENGBERG Johs ENGBERG Poul ENGBERG-PEDERSEN Harald ENGBÆK Hans Christen

5 ENGBÆK Lise ENGEL Steen ENGEL Walter ENGELBRECHTSEN P L ENGELL Hans Chr ENGELL Hans Christian ENGELL Peter ENGELL-JENSEN Kai ENGELL-NIELSEN Aage ENGELSTOFTI C T ENGELUND Aksel ENGELUND Frank A ENGELUND Svend ENGGAARD Knud ENGHOLM Carl ENGHOLM Oscar ENGMANN Hugo ENGQVIST Hans Henrik ENGQVIST Lisa ENGQVIST Thorvald ENRUM Kjeld ERHARDTSEN Aksel ERICHSEN Peter Homann ERICHSEN Svend ERIKSEN Alfred ERIKSEN Birger

6 ERIKSEN Frede Ahlgreen ERIKSEN Gutte ERIKSEN Harald ERIKSEN Holger ERIKSEN Karl Georg ERIKSEN Knud Riewerts ERIKSEN Niels ERIKSEN P E ERIKSEN Poul Flemming ERIKSEN Svend ERIKSSON Owe ERLANDSEN Holger ERNST Helge ERNST Jørgen ERNST Louis ERNST Verner ERREBO-KNUDSEN Erik O ERSBØLL Niels ESBECH Svend ESBEN-PETERSEN Otto ESBJØRN Hans ESKESEN Søren Grønborg ESKILDSEN Preben ESPERSEN Einar ESPERSEN Gert ESPERSEN Ole Mogens

7 ESPERSEN Tage ESTRUP Jacob ESTRUP Poul-Ejnar ESTVAD Leo EVENSEN Gudmund EVERBERG Gunnar EVERS Poul Hahn EWALD Valdemar EWERTSEN Harald Wind EXNER Bent EXNER Helga EXNER Inger EXNER Johan EXNER Johannes EYBEN W Edler von

8

9 EBBE Karl Johan fængselsinspektør, cand. jur., R.; f.4/ i Nyborg; søn af postmester Svend Ebbe (død 1967) og hustru Johanne f. Ebbe; gift 21/ m. Britta E., f. 8/ i Helsingør, datter af direktør Marius Kanstrup (død 1929) og hustru Helga f. Jensen (død 1961). Student (Nykøbing F) 1932; cand. jur. 1943; kst. fængselsfuldm. ved statsfængslet i Vridsløselille s.å., fængselsfuldm. 1945; kst. vicefængselsinsp. i direktoratet for fængselsvæsenet s.å., till. lærer i strafferet, strafferetspleje og kriminologi ved fængselsvæsenets centralskole , kst. afdelingsinsp. for fængselsafd. Renbæk ved Skærbæk 1949, udnævnt 1950; studieophold i Sverige i 1954; fængselsinsp. for ungdomsfængslet på Møgelkær ved Horsens 1962, fra 1969 stats- og ungdomsfængslet på Møgelkær, fra 1973 statsfængslet Møgelkær. Har skrevet artikler om faglige og kulturelle emner i fagtidsskrifter og dagblade. Adresse: Møgelkær, 8700 Horsens. EBBEHØJ Erik overlæge, dr.med., Hjv. Ft.; f. 9/ i Damsholte på Møn; søn af førstelærer Lars Ebbehøj (død 1931) og hustru Karen f. Pedersen (død 1933); gift 30/ m. læge Katrine E., f. 30/ i Særløse, datter af proprietær Christoffer Nielsen (død 1954) og hustru Kirstine f. Christensen (død 1967).

10 Student (Odense katedralskole) 1919; med. eks. 1926; praksis i Tappernøje ; hospitalsansættelser i Kbh og provinsen ; reservelæge ved radiumstationen i Århus ; studierejser til Stockholm, Amsterdam og Ziirich s.å. og til USA og Canada (kræftsygdomme) 1947; specialistanerk. (radiologi) 1936; reservelæge ved rigshospitalets røntgenafd og ved radiumstationen i Kbh ; dr. med. 1937; røntgenkonsulent ved Set. Maria hospital, Roskilde ; overlæge ved radiologisk afd. på Kolding amts og bys sygehus Medl. af hovedbestyrelsen for Landsforeningen til Kræftens Bekæmpelse Har skrevet: Untersuchungen iiber ultraweiche Rontgenstahlen, ihre Tiefendosiskurven und das Verhåltnis zwischen ihren biologischen Wirkungen (disp., 1937) samt fl. mindre arbejder om røntgenstråler. Adresse: Rædersv. 12,6000 Kolding. EBBENSGAARD Aage amtsborgmester, R.; f. 17/ i Ulfborg; søn af gårdejer Jens Ebbensgaard (død 1963) og hustru Marie f. Jensen; gift 27/ m. Margrethe E., f. 5/ i Madum, datter af gårdejer Christian Poulsen og hustru Maren f. Christensen. Uddannet ved landbruget og på højskoler; gårdejer i Staby fra Medl. af og formand for Staby sogneråd fra 1943; medl. af Ringkøbing amtsråd fra 1950; amtsrevisor 1956; amtsborgmester Adresse: Staby, 6990 Ulfborg. EBBESEN Hans H Sune direktør, cand.jur.; f. 5/ på Frdbg.; søn af civilingeniør Niels Christian Ebbesen (død 1933) og hustru Helga f. Knudsen; gift 8/ m. Else Grethe E., f. 7/10 i Kalvehave, datter af gårdejer Emil Jørgensen og hustru Karen f. Kristiansen. Student (Østersøgades gymn.) 1944; cand. jur. 1950; sagførerfuldm ; advokat 1961 (beskikk. depon. 1962); sekretær i finansministeriets 3. revisionsdepartement 1952, fuldmægtig 1963, orlov 1965, fratrådt 1966; sekretær i Danmarks Naturfredningsforening 1960, administrationschef 1965, direktør Redaktør af tidsskriftet Danmarks Natur 1964 og af Danmarks Naturfredningsforenings årsskrift Medl. af skolenævnet for Vibenhus skole , af Friluftsrådet 1970 og dettes lejrpladsudvalg 1967, af Danmarks Turistråd 1967; dansk kontaktmand for det interskandinaviske samarbejde i Nordisk Samverkan for Bygd och Natur 1967; sekretær for Danmarks Naturfond 1968 og for Danmarks Naturfredningsforenings forlag 1970; leder af Det kgl. danske Haveselskabs administration Adresse: Hjortholmsv. 5,2830 Virum. EBBESEN Sven ambassadør, K., FM.2., Chr.XFr.M., DTH.p.p.; f. 15/ i Vedbysønder, Ottestrup sogn; søn af gartner Ebbe Ebbesen (død 1961) og hustru Anna Petrea f. Jensen (død 1949); gift 13/ m. Anna Elisabeth E., f. 25/7

11 1911 i Stubbekøbing, datter af overlærer og kordegn Oluf Peter Olesen (død 1965) og hustru Bodil Marie f. Hansen (død 1972). Student (Haslev) 1929; cand. theol. 1935; medarbejder ved Berlingske Tidende (ved bladets Londonredaktion og ), till. ved BBC Monitoring Service og ved det danske råds informationskontor i London , i samme tidsrum redaktionssekr. ved ugebladet Frit Danmark, London; assist. presseattaché ved den danske ambassade i London ; fuldmægtig i udenrigsministeriets pressebureau ; presseattaché ved den danske ambassade i Oslo , titel af ambassaderåd 1958, ambassaderåd 1960; souschef i udenrigsministeriets presse- og informationsafd. 1967, udenrigsråd og chef for afdelingen (fra 1970: presse- og kulturafdelingen) 1969; ambassadør i Tel Aviv fra Medl. af det danske kirkeråd i London ; medl. af styrelsen for Det danske Selskab, af repræsentantskabet for Kbhs Turistforening, af forretningsudvalget for Samvirkerådet for dansk kulturarbejde i udlandet og for Dansk kulturfilm ; medl. af bestyrelsen for statens filmcentral Tildelt Hans Tausen Fondets legat Udenl. ordner: N.O.N.4.; N.St.0.22.; Ty.F.R.F.22. Adresse: Royal Danish Embassy, 23 Rehov Bnei Moshe, P.O.B.21080,Tel Aviv 61210, Israel. EBERT Thorkil arkitekt; f. 12/ i Viborg; søn af afdelingsleder, civilingeniør Frode Ebert (død 1963) og hustru Ragnhild f. Manniche (død 1968). Student (Slagelse) 1948; elev på kunstakademiets malerskole , afgang fra arkitektskolen 1961; lærer smstds fra 1960; egen tegnestue fra 1965 i kompagniskab med Jesper Tøgern. Studierejser i Frankrig, Spanien, Grækenland og Italien. Har bl.a. løst en række udstillingsopgaver fortrinsvis i udlandet for: Komiteen for udstillinger i udlandet, udenrigsministeriet, landsforeningen Dansk Kunsthåndværk, Møbelfabrikantforeningen m. fl. Vundet interskandinavisk konkurrence om indretningen af den skandinaviske pavillon på verdensudstillingen Expo 70, Osaka. Adresse: C F Holbechs V. 1 IA Lyngby. Sommerbolig: Gatehult pr. Linneryd, Sverige. ECKART-HANSEN Eifred musikchef, kapelmester, R., Hjv. Ft.; f. 18/ i Kbh; søn af maskinarbejder Louis Hansen (død 1958) og hustru Rigmor f. Hansen (død 1963); gift 29/ m. skuespillerinde Jytte Reimer, f. 24/ i Kbh, datter af vægtmekaniker Kristian Reimer (død 1959) og hustru Else f. Nielsen (død 1949). Diplomeks. ved det kgl. danske musikkonservatorium i musikteori og musikhistorie 1948; eks. i direktion; debutkoncert 1949; studieophold ved Scalaoperaen i Milano 1953, ved Mozarteum i Salzburg 1955; leder af Unge Tonekunstneres orkester; kapelmester i Tivoli's koncertsal 1961; musikchef i Tivoli fra Har foruden koncerter i Skandinavien

12 dirigeret koncerter i Paris, Wien, Beograd, Polen, Vesttyskland, England, Italien, Israel, USA og Canada; dirigent for Studenter-Sangforeningen fra Medl. af programudvalg og bestyrelse for Sjællands symfoniorkester og af hjemmeværnets musikudvalg: fmd. for Musik og Ungdom. Tildelt (2 gange) Tipsfondens store rejselegat. Adresse: Hvidovrev. 412,2650 Hvidovre. EDELBERG Morten stiftamtmand, K.; f. 8/ i Kbh; søn af overingeniør J F Edelberg (død 1949, se Blå Bog 1948) og hustru Johanne f. Fraas (død 1951); gift 8/ m. Lis E., f. 14/ i Kbh, datter af kgl. inspektør for Sydgrønland O Bendixen (død 1958) og hustru Emmy f. Elliot (død 1966). Student (Schneekloths skole) 1927; cand. jur. 1934; fuldmægtig ved Holbæk amt s.å.; fg. sekretær i indenrigsministeriet 1935, sekretær 1938, kst. fuldmægtig 1944, kontorchef 1950, kst. departementschef i 1957; stiftamtmand over Ribe stift og amtmand over Ribe amt 1959; till. sekretær hos indenrigsministeren ; medl. af hovedstadsvoldgiftsretten , af indlemmelsesnævnet , af kommunallovskommissionen , af vejnævnet ; sekretær for De samvirkende Sognerådsforeninger i Danmark og redaktør af Sogneraads-Tidende Formand for mødrehjælpsinstitutionen for Ribe amt , for Ribe amts regionsudvalg og universitetsudvalg ,. Formand for tilsynsrådet for Spare- og Lånekassen for Ribe By og Omegn 1959, for lokalrådet for samme 1969; medl. af tilsynsrådet for Bikuben 1969, af ministeriet for offentlige arbejders stormflodsudvalg 1964; formand for repræsentantskabet for seminariekollegiet i Ribe 1961; medl. af Vestjyllands udviklingsråd 1967, af bestyrelsen for Tjæreborg-fonden 1967; formand for Historisk Samfund for Ribe amt 1969, for Victor Petersens Willumsen Samling 1969, for Ribe amts museumsråd 1972; medl. af bestyrelsen for universitetsforeningen for det sydlige og vestlige Jylland 1966, af udvalget for det sydjyske universitetscenter Formand for bestyrelsen for Varde-Nr. Nebel Jernbaneakts. 1959, for Varde-Grindsted Jernbaneakts , for byudviklingsudvalget for den vestlige del af Ribe amt 1965, for fredningsplanudvalget for Ribe amt 1970; medl. af bestyrelsen for Danske Privatbaners pension- og enkekasse 1967, af Danske Privatbaners fællesrepræsentation 1970, af repræsentantskabet for Selskabet for bygnings- og landskabskultur Adresse: 6760 Ribe. EDLERS Ellen-Margrethe operasangerinde, R.; f. 17/ i Århus; datter af kommunesekretær og organist Julius Louis Hansen (død 1954) og hustru Elna f. Petersen; gift 1938 (ægteskabetopløst 1947). Sangundervisning i Århus , i Kbh ; optaget i Det kgl. Teaters kor 1945, gennemgået operaskolen , efter 2 års orlov fra koret ansat som operasangerinde ved

13 teatret ; debutkoncert i Kbh 1949; debut på Det kgl. Teater 1951 i Cosi fan tutte; sangpædagog ved Det kgl. danske musikkonservatorium fra 1966, docent smstds fra Fl. studierejser til Wien og Italien. Hovedpartier: Donna Elvira i Don Juan; Female Chorus i The rape of Lucretia; Charlotte i Werther; Mimi i Boheme; Moderen i Fangen; titelpartiet i Iphigenia; endv. medvirket i radio- og oratoriekoncerter. Tildelt Musikanmelderringens pris 1954, frk. Elisabeth Dons' mindelegat 1964 og fl. a. legater. Adresse: Albertslundv. 79,2620 Albertslund. EDRÉN Per dommer, R'.; f. 26/ i Kbh; gift 14/ m. Inger E., f. Jensen, f. 1/ i Sakskøbing. Student (Frederiksborg) 1921; cand. jur. 1934; politifuldm. s.å.; dommerfuldm. 1935; kst. landsdommer ; dommer i Skanderborg 1953, i Odense byrets 3. afd. 1959, i Odense byog herredsret 1973, afsked s.å. Formand for fredningsnævnet for Fyns amts nordlige fredningskreds Adresse: Smedevænget 3,5000 Odense. EDSBERG Mogens generalkonsul, R1. p.p.; f. 11/ i Rudkøbing; søn af købmand, dampskibsekspeditør Th. Edsberg (død 1962) og hustru Ingeborg f. Hansen (død 1961); gift 5/ m. Karen Martha E., f. 14/ i Struer, datter af maskinmester L R Bastrup (død 1973) og hustru Dorthea f. Karlsen. Student (Svendborg) 1938; cand. jur. 1945; fg. sekretær i udenrigsministeriet 1946, sekretær 1948, vicekonsul i Chicago 1951, fg. fuldmægtig i udenrigsministeriet 1955, fuldmægtig 1956, 1. ambassadesekr. i Rio de Janeiro 1959, Ambassaderåd 1962, souschef i udenrigsministeriets protokol med titel af ambassaderåd 1964, generalkonsul i Los Angeles 1967, till. generalkonsul i San Francisco Udenl. ordner: B.L.4.; Br.R.Br.3.; Br.S.K.3.; Fi.H.R.31.; lt.f.3. Adresse: 427 Fordyce Road, Los Angeles, California 90049, USA. EEFSEN Poul afdelingschef, Ri.; f. 19/ i Uggelhuse, Virring sogn; søn af entreprenør Louis Eefsen og hustru Marie f. Bay Nielsen; gift 12/ m. exam. pharm. Else E., f. 1/ i Kbh, datter af resid. kapellan Reimer Obelitz og hustru Ingeborg f. Hansen (død 1969). Student (Randers) 1944; cand. jur. 1949; fg. sekretær i landbrugsministeriet s. å., i justitsministeriet 1951, sekretær 1954, dommerfuldm. i Slagelse 1955, påny sekretær i justitsministeriet 1957, fuldmægtig 1960, kontorchef 1963, fg. afdelingschef 1967, afdelingschef Till. politifuldm. ved Kbhs politi , dommerfuldm. ved Kbhs amts søndre birk , politifuldm. smstds 1957, sekretær hos statsadvokaten for Kbh , medhjælper hos samme , kst. dommer i politisager i Gladsaxe , sekretær for Nordisk Råds juridiske udvalg Formand for brandrådet 1963, for dansk afd. af Comité

14 Technique International de Prevention et d'extinction du feu 1967, for rådet for trafiksikkerhedsforskning 1967; medl. af Rådet for større færdselssikkerhed 1963 og formand for rådets forretningsudvalg 1969; medl. af civilforsvarsrådet 1963, af Dansk Brandværns Komité 1963 og formand for komitéen 1971, af Nordisk Trafiksikkerheds Råd 1971, af Nordisk Komité for Trafiksikkerhedsforskning 1966, af færdselssikkerhedskommissionen 1966, af forsikringskommissionen 1968, af straffelovrådet 1971; justitsmin.s tilforordnede ved Den alm. Brandforsikring for Landbygninger 1970; censor ved Kbhs universitets juridiske eksaminer 1970; medl. af bestyrelsen og kasserer for Det kbhvnske Kirkefond 1970; medl. af Søllerød sogns menighedsråd Endv. formand el. medl. i forsk, udvalg vedr. politiet, færdselsforhold m. v. Adresse: Søterrassen 7,2840 Holte. EFFERSØE Poul overlæge, dr. med.; f. 7/ i Varde; søn af læge Kjartan Effersøe og hustru Thyra f. Olsen (død 1972); gift 31/ m. overlæge Helle E., f. 15/ i Kbh, datter af kontorchef Anthon Nielsen (død 1959) og hustru Alpha f. Christensen (død 1970). Student (Øregård gymn.) 1937; med. eks. 1945; kandidat ved kbhvnske hospitaler og praksisvikar i Jylland og Kbh; Research assistent Washington University, St. Louis, Mo., USA ; 2. reservelæge ved Kbhs kommunehospital afd. III ; 1. reservelæge ved Rigshospitalets med. pol , Blegdamshospitalet, epidemisk afd , med. afd , overlæge epid. afd Halvdagsassist. ved Statens seruminstitut Dr. med. 1951; specialistanerk. i klinisk kemi og laboratorieteknik 1952, intern medicin 1956, epidemiske sygd. 1965, tropemedicin Diploma of tropical medicine & hygiene (England) 1968; lektor i epidemiske sygdomme 1967; censor ved lægevidensk. embedseks. i fysiologi 1957, intern medicin , medicinsk mikrobiologi Studierejser (tropesygdomme) 1966, 1970 og 1972 til Afrika, Asien og Sydamerika. Repræsentantskabsmedl. i Foreningen af yngre læger , Den alm. danske Lægeforening , Foreningen til beskyttelse af videnskabeligt arbejde ; sekretær for Dansk Selskab for Intern Medicin Lægeligt medl. af Kbhs kommunes hovedudvalg vedr. Hvidovrehospitalsbyggeriet 1964; tilforordnet sundhedsstyrelsens specialistnævn (tropesygd.) Formand for Dansk Selskab for Tropemedicin fra 1967; lokal sekretær for Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene Udenlandsk medl. af tropemedicinske selskaber i Belgien, Brasilien og Sverige. Har skrevet: Pattedyrnyrens urinstofudskillelse (disp., 1951). Afsnittene om infektionssygdomme, parasitære- og tropiske sygdomme, samt kemoterapi i Medicinsk Kompendium og Basisbog i medicin og kirurgi Tidsskriftartikler om fysiologiske, intern medicinske og tropemedicinske emner. Adresse: Svanevænget 26,2100 Kbh 0.

15 Sommerbolig: Nebbekroen, 4560 Vig. EFHOLM Mogens direktør, R.; 20/ i Kbh; søn af dyrlæge Christian Christensen (død 1914) og hustru Ingeborg f. Ohlsson (død 1940); gift 24/ m. Birgitte E.,f. 18/ i Lumbsaas ved Nykøbing S., datter af dyrlæge Søren Jensen (død 1964) og hustru Astrid Margrethe f. Rosendal (død 1959). Student (Østre borgerdydskole) 1929; diverse studieophold i Tyskland, England og Frankrig; sekretær i firmaet Hans Just, Kbh 1930, kontorchef smstds ; kontorchef i L.A.B.S Spildindsamling for Kbh og Omegn,A/S 1940; direktionssekr. i F E Bording, A/S 1943; afdelingsleder i centralkontoret for særlige anliggender for Storkbh 1945; direktør i Emil Warthoe & Sønner, A/S, Kbh ; grossererborgerskab 1946; direktør i Nordisk Andelsforbund 1950, adm. direktør smstds ; till. adm. direktør og medl. af bestyrelsen for Ejendomsakts. National, Kbh ; adm. direktør og medl. af bestyrelsen for Nordisk Andels-Eksport Medl. af bestyrelsen for Emil Warthoe & Sønner, A/S, Kbh og for Forenet Andels Export, Kbh , af sø- og handelsretten fra 1961, af repræsentantskabet for det internationale andelsforbund (International Cooperative Alliance), London ; generalsekr. for den europæiske kooperative engroshandelskomité (Cooperative Wholesale Committee) Adresse: Strandvejen 65B, 2100 Kbh 0. EFSEN Axel professor, dr. techn., R1.; f. 1/ i Silkeborg; søn af cand. pharm. M M Efsen og hustru Maren f. Steffensen; gift 28/ m. Marie Antoinette E., f. 2/ i Kbh, datter af grosserer Oluf Dannevang og hustru Anna f. Milling-Hansen. Student (Århus katedralskole) 1910; cand. polyt. 1915; ingeniør i firmaet Christiani & Nielsen , ved samme firmas London afd ; overing. i firmaet Monberg & Thorsen ; dr. techn. (Die Methode der primaren Momente) 1931; docent i bygningsstatik og jernkonstruktioner ved Danmarks tekniske højskole 1932; professor i materialisere og jernbeton ved samme ; med orlov tekn. rådgiver for det argentinske ministerium for offentlige arbejder ; indførte faget anlægsteknik på Danmarks tekniske højskole og var till. professor i dette fag Tekn. rådgiver for Hanstholm-konsortiet og for Lillebæltbro-konsortiet Medl. af Akademiet for de tekniske Videnskaber 1944; formand for Dansk Selskab for Bygningsstatik ; repræsentant i Dansk Ingeniørforenings og Ingeniørsammenslutningens udvalg vedr. boligmin.s anerkendelsesordning for statikere; formand for Dansk Ingeniørforenings permanente jernbetonudvalg ; korresp. medl. i Sociedad Argentina de Ensayo de Materiales 1951; medl. af Comité Européen du Beton 1956 og af den permanente komité for The International Association for Bridge and Structural Engineers 1961.

16 Adresse: Udsigten 13,2820 Gentofte. EGEBJERG Hans redaktør, cand. polit.; f. 22/ i Kbh; søn af redaktør Ivar Egebjerg (død 1971, se Blå Bog 1970) og hustru Ellen f. Williams; gift 4/ m. Ruth Gunda E., f. 24/ i Ordrup, datter af overpostbud Peder Pedersen og hustru Grethe f. Knudsen. Student (Chrsthvns gymn.) 1940; cand. polit. 1947; sekretær i Industrirådet 1947, Dansk Gallup Institut 1948; erhvervsøkonomisk medarbejder og lederskribent ved Nationaltidende (senere Dagens Nyheder) ; medarbejder ved Berlingske Aftenavis 1953, ved Berlingske Tidende fra Adresse: St. Havelse, 3310 Ølsted. EGELØV Arne fh. dommer, RK; f. 10/ i Farsø; søn af provst Axel Egeløv (død 1944) og hustru Magda f. Andresen (død 1938); gift 14/ m. Ella E., f. 14/ i Løgstør, datter af læderhandler Laurits Sørensen (død 1943) og hustru Ane Margrete f. Olsen (død 1965). Student (Vestre borgerdydskole) 1917; studerede medicin et år;cand.jur. 1924;dommerfuldm. i Løgstør 1924; kst. dommer i Løgstør og Nibe købstæder m. v ; dommerfuldm. i Nibe 1943, hos kriminaldommeren i Århus 1944, i Hornslet 1946; kst. dommer i Hornslet ; dommer i Kerteminde 1949, i Kronborg vestre birk Medl. af ligningskommissionen i Løgstør og af Løgstør byråd ; formand for fredningsnævnet for Frederiksborg amt 1957, for amtets nordlige del Adresse: N-Søgade 29,1370 Kbh K. EGEMAR Preben landsretssagfører; f. 16/ i Kbh; søn af købmand Jac. Egemar (død 1954) og hustru Olga f. Hjorth (dødl963); gift 1. gang 14/ m. fysioterapeut Grete Ignatia E., f. i Århus, død 1968, datter af stationsforstander Oscar Bardram og hustru Anna f. Rasmussen (begge døde); 2. gang 19/ m. Edith E., f. Brorsen. Student (Frdbg. gymn.) 1935; cand. jur. 1942; sekretær i direktoratet for staden Kbhs faste ejendomme ; indenrigsministeriet, statens bygningsdirektorat (senere boligministeriet) ; landsretssagf Medl. af bestyrelsen for Dansk Financia, A/S for Administration og Kapitalanlæg 1954, Christiania, A/S for Administration og Kapitalanlæg 1954, Carl Johnsen & Sønner A/S 1961, A/S Basnæs 1965, direktør 1966, Uniroyal A/S 1967, Kvik Hæle-Bar Service A/S, A/S Robert W Sørensen, Ålborg, Salmers Byggevarer A/S, Kaffemøllekompagniet Cafax Handel og Industri A/S, Norsemoe Textiles A/S 1972, Tandlægeskts. Birgitte og Peter Rossing Lønberg 1972, L F Mørck & Co. A/S 1972, A/S Palads-Hotellet 1972, Aage Brabrand & Sønner A/S, Aage Brabrand & Sønner Holding A/S, C J Christensen & Søn A/S, tømrer- og snedkervirksomhed, A/S Monarcas, Kollegiegården, Landsretssagfører, dr. jur. Axel H Pedersens fødselsdagslegat; medl. af bestyrelsen og formand for United Foam A/S , United Foam Factory A/S 1963 m. fl.; medl. af hovedbestyrelsen for

17 Bygge-Societetet for Danmark Adresse: Østerbrog. 212,2100 Kbh 0. EGENFELDT Poul direktør, civilingeniør, R., Hjv.Ft.; f. 23/ i Svendborg; søn af sagfører Anders Chr. Olsen (død 1933) og hustru Anna Christina f. Nielsen (død 1964); gift22/ m. Edith E, f. 20/ i Blaichach, Bayern, datter af lokomotivfører Karl Wiessemer (død 1961) og hustru Anna f. Buhl (død 1961). Student (Henrik Madsens skole) 1918; cand. phil. 1919; cand. polyt. 1925; ingeniør hos Nyboe & Nissen, Mannheim ; medindehaver af Peo-Værket ; ingeniør i USA bl. a. hos Cummins Engine Co., Columbus, Ind. og hos Hercules Motors Corp., Canton, Ohio; ingeniør hos A/S De Smithske Jernstøberier og Maskinværksteder 1935, direktør smstds fra Kompagnichef i flyverhjemmeværnet Formand for Nordjysk Jernindustriforening og for Sammenslutningen af Arbejdsgiverforeningens Medlemmer i Ålborg, Nørresundby og Omegn ; medl. af bestyrelsen for Foreningen af Danske Jernstøberier ; medl. af Rebild National Park Board , af bestyrelsen for Landsforeningen Dansk Arbejde , af repræsentantskabet for Nordjyllands erhvervsråd , af bestyrelsen for Ålborg seminarium 1960 og for Ålborg teknikum 1962; præsident for Ålborg Rotary Klub ; medl. af bestyrelsen for Desmi-RK A/B, Tyresø v. Stockholm 1965, af repræsentantskabet for Den Danske Provinsbank A/S 1965, af bestyrelsen for A/S Skalborg Maskinfabrik 1966; formand for bestyrelsen for A/S K B Hanssons Metalstøberi 1967, for A/S Aalborg Aktie-Bryggerier 1970, for A/S De Smithske Jernstøberier og Maskinværksteder 1972, bestyrelsesmed], siden Frembragte værker: danske og udenl. patenter. Tekn. artikler i danske og udenl. tidsskrifter. Adresse: Agnetev. 15,9000 Ålborg. Sommerbolig: Gatten, Himmerland. EGENSE Johan overlæge; f. 18/ i Kbh; søn af grosserer Einar Egense (død 1956); gift 23/ m. Margrete E., f. 19/ i Tønder, datter af seminarielærer, mag. art. Aage Emil Andersen Rahr (død 1948) og hustru Fanny Elisabeth f. Schouboe. Student (Østersøgades gymn.) 1940; med. eks. 1949; hospitalsuddannelse i Kbh ved medicinske og epidemiologiske afdelinger ; vidensk. assistent ved universitetets med.-fysiolog. institut ; reservelæge ved centrallaboratoriet, Bispebjerg hospital , ved flyvemedicinsk institut ; overlæge ved landshospitalet i Sønderborg, centrallaboratorium 1960; konsulent i klinisk! kemi og laboratorieteknik ved sygehusene i Tønder og Åbenrå og statshospitalet i Augustenborg; speciallæge i klinisk kemi og laboratorieteknik s. å. Studierejser i Europa og USA; medl. af Dansk røde Kors' delegation ved udveksling af krigsfanger i

18 Korea Har skrevet artikler om fysiologiske, biokemiske og medicinske emner i danske og udenl. tidsskrifter. Adresse: Sundquistsg. 38,6400 Sønderborg. EGEROD Søren professor, dr. phil., R; f. 8/ i Kbh; søn af skoleinspektør Oluf Egerod (død 1968) og hustru Ellen f. Kierulff Abrahamsen; gift 30/ m. Lois E., f. 15/ i Chicago, datter af professor Earle Eubank (død 1945) og hustru Eva Maude f. Stephens (død 1923). Student (Metropolitanskolen) 1942; studerede i Kbh , i Paris , i Stockholm og Uppsala ; fil. kand. i sinologi, græsk og sanskrit 1948; studieophold i Kina , i USA og i Stockholm ; fil. lic. i sinologi 1952; påny i USA ; assistam professor i orientalske sprog ved University of California ; dr. phil. (Kbh) 1956; studieophold i Bagindien , 1964, 1967, 1969, 1970 og 1971, Hawaii og Østasien , adjunkt ved Kbhs universitet ; visiting professor ved Starr King School for the Ministry, Berkeley, Californien, 1958 og ved university of Michigan, Ann Arbor, 1960; professor i østasiatiske sprog med særligt henblik på kinesisk ved Kbhs universitet fra 1958 og forstander for universitetets østasiatiske institut ; medl. af styrelsen for Centralinstitut for Nordisk Asienforskning ; bestyrer af Centralinstitut for Nordisk Asienforskning og fra 1969; visiting professor ved Columbia University, New York samt somrene 1970 og 1972, professor smstds ; eksaminator i emnet sinologi ved Lunds universitet ; dekan ved det filosofiske fakultet ved Kbhs universitet ; medl. af det humanistiske fakultetsråd fra Medl. af Vetenskaps-Societeten i Lund 1963, af Videnskabernes Selskab 1971; medl. af lingvistkredsens bestyrelse ; medredaktør ved Acta Linguistica Hafniensia fra 1964; redaktør af Acta Orientalia fra 1970; medl. af bestyrelsen for forbundet af lærere ved de højere læreanstalter og af repræsentantskabet for landsforeningen Forsøgsdyrenes Værn fra 1964; formand for Dansk-kinesisk forening ; medl. af 27. Internationale Orientalistkongres' præsidium, Ann Arbor 1967; formand for Orientalsk Samfund 1972; medl. af styrelsen for International Council on the University Emergency, New York 1973; præsident for den danske afd. af PEN Club Litterære arbejder: Mencius' Samtaler og Sentenser (1953); Chuang Ts'i: Sjælen og Sommerfuglen (1955); The Lungtu Dialect (disputats, 1956); Essentials of Shan phonology and script (1957); Essentials of Khun phonology and script (1959); Studies in Thai dialectology (1961); udgiver af Studia serica Bernhard Karlgren dedicata (1959); Word order and word classes in Ataval (1966); The Origin of Head-Hunting (1969) o. a. bidrag til beskrivelsen af Atayal; Phayaphrom.The Poem in Four Songs (1971); Sydøstasien før og nu (1968. norsk udg.

19 1969); Chinese dialectology (1968); digtsamlingen ulysses i morgenlandet (1969). Oversættelser: Den buldrende tromme (1972); Mao. Den lange march (1973). Sinologiske afhandlinger og recensioner i fagtidsskrifter. Modtaget Jens Rosenkjær-prisen Adresse: Rågev. 10,2900 Hellerup. EGGERS Hugo oberst, civilingeniør, K.DM., HTH.p.p.; f. 26/ i Kbh; søn af overintendant E F C H Eggers (død 1926) og hustru Erikka f. Jørgensen (død 1938); gift 10/ m. Margrethe E., f. 15/ på Frdbg., datter af læge Otto Møller (død 1945, se Blå Bog 1943) og hustru Ellen f. Bay (død 1957). Premierløjtn. 1922; våbenteknisk kursus ; kaptajnløjtn. 1932; kaptajn 1935; oberstløjtn. 1945; lærer ved hærens officersskole ; chef for 11. artilleriafd. 1945, for artilleriets befalingsmandsskoler 1949; oberst 1951; afsked 1959; slotsforvalter ved Frederiksborg slot Medl. af bestyrelsen for Artilleriofficersforeningen ; medl. af direktionen for Officersforeningen i Kbh ; chef de mission for de danske deltagere ved de olympiske lege i Berlin 1936; præsident for Dansk Motorsportsråd og for Dansk Automobilsports-Union ; tildelt motorordonnanskorpsetsudmærkelsestegn. Udenl. ordner: Ty.O.Æ.2.;Ø.Æ.F.3i. Adresse: Slangerupg. 25C, 3400 Hillerød. EGGERS Valdemar Kay Henrik oberst, HTF.; f. 9/ i Odense; søn af oberstløjtnant Kay Olaf Richard Eggers og hustru Inger Marie Agathe f. Bloch (død 1944); gift 6/ m. arkitekt Birgitte E., f. 27/ på Frdbg., datter af fabrikant Knud Schleiss og hustru Anna Elisabeth f. Hansen. Student (Herlufsholm) 1948; flyveruddannelse ; flyverløjtn. II i res. i søværnet 1950; overført til flyvevåbnet 1951; gennemgået Central Gunnery School Royal Air Force 1951; flyvevåbnets officersskole ; kontrol-pilot for indkøb af altvejrsjagerfly 1952; chef for flyverskolens jagerkursus 1953; tjeneste i vestre basiskommandos stab 1954; kaptajnløjtn. 1954; tjeneste i Royal Air Force Germany 1954; tjeneste i flyverkommandoen 1955; chef for FR/PR Flight ; kaptajn 1957; tjeneste i forsvarsstaben ; chef for eskadrille ; major 1962; næstkommanderende ved flyvevåbnets officersskole ; oberstløjtn. 1966; operationsofficer ved flyvestation Ålborg ; chef for flyvevåbnets stabskursus ved forsvarsakademiet ; Air Command and Staff College, US Air Force Air University 1972; oberst 1973; chef for flyvestation Skrydstrup Medl. af flyvevåbnets reglementskommission , af Udenrigspolitisk Selskabs sikkerhedspolitiske studiegruppe Bestyrelsesmedl. i Organisationen af Flyvevåbnets Officerer ; medl. af bestyrelsen for Krigsvidenskabeligt Selskab Medarbejder ved Danmarks radios rumfartsredaktion fra 1968.

20 Har skrevet lærebøger om strategi, luftstrategi, lufttaktik og management. Indehaver af hestepensionen Claythorphe og af firmaet K Schleiss. Modtaget H.M. kongens ærestegn for officerer af flyvevåbnet. Adresse: Claythorpe, Nyrup,3490 Kvistgård. EGGERT Christian D Holten ambassadør, se Holten Eggert Christian D. EGHOLM Sverri landsbibliotekar; f. 31/ i Leynum på Færøerne; søn af fisker Jacob Egholm (død 1934) og hustru Gudrun f. Olsen; gift 15/ m. Anna E., f. 4/ i Miévågur, datter af navigatør Mourits Niclasen (død 1959) og hustru Louisa f. Hansen (død 1965). Præliminæreks. 1948; student (Torshavn) 1950; bibliotekaruddannelse ved Odense centralbibliotek ; eks. fra Danmarks biblioteksskole 1955; bibliotekar ved Føroya Landsbokasavn ; programmedarbejder ved Utvarp Føroya (Færøernes radio) ; landsbibliotekar ved Føroya Landsbokasavn 1968 og midlertidig leder af Byarbokasavniå, Torshavn Medl. af bestyrelsen for Havnar Keypssamtøka fra 1963 og for Føroya Keypssamtøka (sammenslutningen af færøske brugsforeninger) fra 1965, formand fra 1967; medl. af forligsinstitutionen for Færøerne , af komitéen til uddeling af M A Jacobsens litteraturpris 1959 og igen , af bestyrelsen for Frooskaparsetur Føroya fra 1968, af bestyrelsen for Collegium academicum Faeroense fra 1970, formand fra Har udgivet Kvæåabokin I ( ); skrevet avis- og tidsskriftartikler om bog- og biblioteksvæsen; Færøsk bogfortegnelse fra 1968; medredaktør af Gluggin Adresse: Gundadalur 45,3800 Torshavn, Færøerne. EGSGAARD Jens overlæge; f. 24/ i Kbh; søn af assistent ved orlogsværftet Johannes Egsgaard (død 1963) og hustru Kirstine f. Andersen; gift 3/ (ægteskabet opløst 1969) m. Ingar E., f. 23/ i Hålsingborg, datter af cigarsorterer Heinrich Fedeler (død 1961) og hustru Kerstin f. Fritz (død 1954). Student (Chrsthvns gymn.) 1931: med. eks.1938; uddannelse ved forsk, kbhvnske hospitaler, bl. a. reservelæge ved Bispebjerg hospitals psykiatriske afd ; afdelingslæge ved rigshospitalets børnepsykiatriske afd , overlæge ; overlæge ved statshospitalet i Glostrup, børnepsykiatrisk afd. fra 1960; speciallæge i psykiatri 1945 og børnepsykiatri Medl. af landsnævnet for børne- og ungdomsforsorgen fra 1958; psykiatrisk konsulent i direktoratet for børne- og ungdomsforsorgen fra 1961; sagkyndig rådgiver for sundhedsstyrelsen i børnepsykiatri fra 1970; konsulent ved den sociale ankestyrelse fra Artikler i faglige tidsskrifter. Adresse: Herthav. 19,2920 Charlottenlund.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Bestyrelse: Formand: Jesper Hjortdal Aarhus Universitetshospital jesper.hjortdal@dadlnet.dk

Bestyrelse: Formand: Jesper Hjortdal Aarhus Universitetshospital jesper.hjortdal@dadlnet.dk Bestyrelse: Formand: Aarhus Universitetshospital jesper.hjortdal@dadlnet.dk Næstformand: Ditte Erngaard Næstved Sygehus der@regionsjaelland.dk Videnskabelig Sekretær: Anders Kruse Aalborg Universitetshospital

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists

Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists Jazz pianist, komponist, kapelmester og cand. jur. Børge Roger Henrichsen (Født 4. juli 1915, Frederiksberg død

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

Resultater for DM Duathlon 2012

Resultater for DM Duathlon 2012 DM Duathlon 2012 Age Group Results May 06, 2012 Results By Race Management Systems, Inc. Female 18 to 39 1 369 Karina Louise Sørensen Ninjas 39:51.75 1:14.73 1:09:39.99 0:55.29 19:50.78 2:11:32.54 2 417

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 21. maj 2014 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

Oversigt over bemanding på valgstederne

Oversigt over bemanding på valgstederne Oversigt over bemanding på valgstederne Tønder 1 (V) Jørn Skov, formand 2 (V) Allan Jacobsen 3 (V) Søren T. Hansen 4 (A) Lars Rytter 5 (A) Eike Albrechtsen 6 (F) 7 (I) Elna krogager 8 (S) Marit R N Rüdiger

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 13. maj 2010 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 55 530 2 Dorte Thorsen IF Flyvestation Karup 543 3 Sarah P. Madsen Lunde Skytteforening 59 Herre René Vogn Hesselager Forenede Sportsklubber

Læs mere

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter Forfædre til: Side 1 af 8 1st Generationer 1. blev født den Sep. 1 1973 i Gentofte. Andre begivenheder i s liv Beskæftigelse I T Far: 2. Dan Wolter blev født den Jan. 12 1950 i Frederiksberg. Mor 3. Annette

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

Legater til unge kræftramte

Legater til unge kræftramte Legater til unge kræftramte Alfred og Nicoline Øbergs legat Velfærdsdirektoratet Den danske frimurerorden Blegdamsvej 23, Postboks 2563 2100 Kbh. Ø 2300 kr. Støtter værdig trængende og pludselig økonomiske

Læs mere

V O L D G I F T S U D V A L G E T

V O L D G I F T S U D V A L G E T KØBENHAVNS BEDØMMELSES- OG VOLDGIFTSUDVALG FOR KORN- OG FODERSTOFHANDELEN BØRSEN, 1217 København K Tlf.: 33 74 60 00, Fax: 33 74 60 80, voldgiftsudvalget@danskerhverv.dk Medlemsliste pr. 1. april 2012

Læs mere

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 1 Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 Advokater udpeget af MIDTJYLLAND: Advokat Dorte Guldbrøn Advokatfirmaet Guldbrøn Toldboden 3, 1. sal th., D 8800

Læs mere

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P 1. SVEND AAGE THESTRUP, født 30 Okt 1915 i Faksevej 1, Karise by og s., Præstø a., døbt 19 dec 1915 i Karise kirke, Præstø a., stilling maskinsmed, Karise, død 25 Jan 1984 i Køgevej 44, Karise by og s.,

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Ingvar (Christian) Larsen

Ingvar (Christian) Larsen Personoplysninger Litteratur (bøger og betydende artikelsamlinger) Eksponater (min. nationalt Guld) L L L Christian Larsen Signatur: Ingeniør Varianternes vidunderlige verden 1971-73 sammen med Tom Plovst

Læs mere

Det geriatriske landkort

Det geriatriske landkort Nord Ålborg Overlæge Ole B.F. Nielsen Midt Århus Else Marie Damsgaard Randers Ubesat stilling Horsens Overlæge Ishay Barat sengeafdeling (16), ambulatorium, team Antal speciallæger: 3 2 sengeafsnit, udgående

Læs mere

REGION NORDJYLLAND. Museer

REGION NORDJYLLAND. Museer REGION NORDJYLLAND Museer FREDERIKSHAVN: Frederikshavns Kunstmuseum Parallelvej 14 9900 Frederikshavn T: 9845 9080 kunstmuseum@frederikshavn.dk http://www.frederikshavnkunstmuseum.dk/index.php/ HJØRRING:

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 5 m Standardpistol Forening max max max Snit. % Junior Dame 4 5 6 Herre 4 5 6 7 8 9 0 4 5 6 7 8 9 0 4 5 6 7 8 Frederik Larsen Skytteklubben DSB/ASF Århus 5 Pia Villemoes Søværnets IF, København

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig.

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. 1999-2013 NBVs Seniorafdeling Gentofte Slangerup Gilleleje Virum Holte Høng Allerød Veksø Sjælland Birkerød Herlev Frederiksberg Helsingør Fredensborg

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Danske Y s Men i Den Gyldne Bog

Danske Y s Men i Den Gyldne Bog DK Index Æret Navn Medlem af klub Indstillet af År Geneve Index Bemærkninger 77-1 Peter Jørgensen Marilynn and Charles Linkletter 1977 28 In memoriam Poul H. Jørgensens far 81-1 Birgit Nissen Charles &

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

LISTE OVER LOKALE FONDE OG LEGATER I FAABORG MIDTFYN KOMMMUNE

LISTE OVER LOKALE FONDE OG LEGATER I FAABORG MIDTFYN KOMMMUNE LISTE OVER LOKALE FONDE OG LEGATER I FAABORG MIDTFYN KOMMMUNE Lions Club Faaborg-Broby Uddeles løbende til sociale og kulturelle formål Kishore Thadani Saugstedvang 20 T: 2044 8056 M: faaborg-broby@lions.dk

Læs mere

Mænds FOKUS psykiske sundhed PROGRAM 12.-18. JUNI 2006

Mænds FOKUS psykiske sundhed PROGRAM 12.-18. JUNI 2006 Mænds FOKUS psykiske sundhed PROGRAM G 12.-18. JUNI 2006 9. JUNI ÅRHUS 12. JUNI KØBENHAVN Lysthuset i Århus Teaterforestillingen Man O Man PH-Caféen, København 16.00-18.00 Åbningsmøde Pause 12. JUNI ÅRHUS

Læs mere

Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af følgende:

Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af følgende: 1 Dansk Socialrådgiverforening Seniorsektionen Oversigt over seniorbestyrelser Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2014-15 Fremsat den 24. april 2015 af Karsten Lauritzen (V), Peter Skaarup (DF), Simon Emil Ammitzbøll (LA) og Mai Mercado (KF) Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven

Læs mere

Mentorordning 2014. Bestyrelsesformænd

Mentorordning 2014. Bestyrelsesformænd Mentorordning 2014 Rektorer Marianne Zibrandtsen Rektor på Aurehøj Gymnasium Antal år: siden 1993 Telefon: 3965 4545 Email: mz@aurehoej.dk Aurehøj er et klassisk, halvstort forstadsgymnasium med en stærk

Læs mere

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER BYRÅDETS UDPEGNINGER PÅ KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER Aktivitetshuset Kulturellen, Leif Brønding Tove Oddershede Rasmussen Aulum Fritidscenter, Jens P.

Læs mere

ann.lowen@aplus.dk t 69 12 12 12 t 69 12 13 36 m 61 47 13 36 28 3 munter@missword.dk t 70 23 01 23 m 40 96 91 23 f 70 26 01 23

ann.lowen@aplus.dk t 69 12 12 12 t 69 12 13 36 m 61 47 13 36 28 3 munter@missword.dk t 70 23 01 23 m 40 96 91 23 f 70 26 01 23 A+, Att: Ann Løwén, Roholmsvej 19, 2620 Albertslund ann.lowen@aplus.dk t 69 12 12 12 t 69 12 13 36 m 61 47 13 36 28 3 BBC Worldwide Channels, c/o missword, ATT: Marie-Louise Munter, Dronning Sofies Vej

Læs mere

August (Nicolai) Petersen

August (Nicolai) Petersen Personoplysninger Litteratur (bøger og betydende artikelsamlinger) Eksponater (min. nationalt Guld) P P P Jørgen Peetz Signatur: 1937- - Programmør Har skrevet en del artikler til Dansk Posthistorisk Leksikon.

Læs mere

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk Nr. 1 Maj 2011 41. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3 Dansk Statistisk Forenings bestyrelse gennem årene General- Formand Kasserer Sekretær Bestyrelsesmedlem BestyrelsesmedlemBestyrelsesmedlem Revisor Suppleant 1 Revisor Suppeant 2Suppl 3 forsamling 23/11

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

Margaret Nielsen. NNF, okt 198A. Tilgængeligt. Trykte beretninger, jubilæumsskrifter. forbund. Københavns afd. : Arkivnr. 591.

Margaret Nielsen. NNF, okt 198A. Tilgængeligt. Trykte beretninger, jubilæumsskrifter. forbund. Københavns afd. : Arkivnr. 591. AF: Margaret Nielsen NAVN: Dansk Slagteriarbejder, ARKIVNR.:637 COMPACTNR.:9 a forbund. PERIODE: 1917 1980 OMFANG:llo kasser AFLEVERING: NNF, okt 198A TILGÆNGELIGHED: Tilgængeligt REGISTRERING: Indbunden

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

2002-2010: Bestyrelsesformand, Pensionskassen for Socialrådgivere og Socialpædagoger, PKA

2002-2010: Bestyrelsesformand, Pensionskassen for Socialrådgivere og Socialpædagoger, PKA BENT HANSEN, formand Valgt, indstillet af Danske Regioner Indtrådt i bestyrelsen: 2010 Nuværende beskæftigelse: Regionsrådsformand Region Midtjylland 1976: Cand. mag. i samfundsfag og historie, Århus Universitet

Læs mere

HVIDKILDEHUSENES BEBOERE FRA 1930-2005.

HVIDKILDEHUSENES BEBOERE FRA 1930-2005. HVIDKILDEHUSENES BEBOERE FRA 1930-2005. Nr. 39 1930 Kommunelærer J. Mousten/fru I. C. Mousten 1966 Kirkeministeriet/Domkirkens menighedsråd 1966 J.P.R. Møller? Johs. Langhoff 1980 Elisabeth Lidell Nr.

Læs mere

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt SGHNAVN_uaar_p50 DRG SGH SGHNAVN 0312 1501 Gentofte Hospital 0312 2000 Hospitalerne i Nordsjælland 0312 3000 Sygehus Vestsjælland

Læs mere

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!!

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!! Min Far blev født i København den 4. december 1912 som søn af: Direktør, fabrikant Oscar Valdemar Meyer, født 30. Maj 1866 i København og død 18. november 1930 i Charlottenlund og hustru Astrid Constance

Læs mere

2004 - Koncerndirektør i Bri-Sten Ejendomsinvest A/S med tilhørende datterselskaber. Fra december 2007

2004 - Koncerndirektør i Bri-Sten Ejendomsinvest A/S med tilhørende datterselskaber. Fra december 2007 CV Brian Petersen Født: 24-11-67 Konsul Beyers Allé 26, 2.th., 4300 Holbæk 2004 - Koncerndirektør i Bri-Sten Ejendomsinvest A/S med tilhørende datterselskaber. Fra december 2007 2002-2004 Konsulentarbejde

Læs mere

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Kl. 13.15-14.00: Workshop A: BAT Annette Bruun Hansen Guldborgsund Kommune Annie Lillie Esbjerg Kommune Bettina Lerche Billund Kommune Else Libach

Læs mere

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013 Dame 1 80 Marianne Rasmussen 6604 423 G 2 87 Janne Schmidt 7811 417 S 3 79 Anette Trip Lassen 4101 378 B 4 73 Gitte Madsen 2106 376 5 75 Lisbeth Teglgård 2023 364 6 81 Kristina Rasmussen 6604 357 7 91

Læs mere

Danmarks Biavlerforening Møllevej 15 4140 Borup. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 2. sal 1651 København V

Danmarks Biavlerforening Møllevej 15 4140 Borup. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 2. sal 1651 København V 12. august 2008 Sag nr. 12317 Høringsliste vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om indkøbsforeninger for mindre jordbrugere (Udvidelse af medlemskredsen til andre end jordbrugere mv.) Danmarks Biavlerforening

Læs mere

9 65 Hvidbjerg Søs og Hans Vestergaard 2013 Grethe Laursen 1999 Niels Søndergaard Pedersen 1972 DSB (Vogterhus) Ældre vogterhus (nedrevet 1947)

9 65 Hvidbjerg Søs og Hans Vestergaard 2013 Grethe Laursen 1999 Niels Søndergaard Pedersen 1972 DSB (Vogterhus) Ældre vogterhus (nedrevet 1947) Helligkildevej 1 18e og f Hvidbjerg Bank 1974 Aage Christensen 1946 Martin Østergaard 1943 Mikkel Thing 1938 Lars Thing 1930 Karl Chr. Sloth 1918 Jens Jensen Søe 2 38fæ Hvidbjerg Nytårsinvest 2008 (38o)

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

Tele-Veteranernes billedbog

Tele-Veteranernes billedbog Jørgen Busch Stejlepladsen 41 59 44 56 90 4300 Holbæk j.busch@privat.dk THU 49-51, NNSQ 58-59, KTO 59-62, NSSQ 62-65 Lizzi Busch Stejlepladsen 41 4300 Holbæk KTO, NSSQ, 59 44 56 90 Ulla Christensen Brøndby

Læs mere

International Lighting Designer

International Lighting Designer International Lighting Designer CV: Belysningsmester på Bristol Teater 1978, på Aveny Teater 1982, på Dr. Dantes Aveny 1992 Eget firma Kongshaug & Søn fra 1980 Free-lance lysdesigner fra 1995. Teater:

Læs mere

Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark

Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark Tale ved åbningsreception 23. Januar 2014 Peter Christensen Teilmann Direktør, Teatermuseet i Hofteatret Velkommen til jer alle. Mit navn er

Læs mere

Arbejdskraftomkostninger herunder timeløns ultimo 2005 i Sv.Kr.

Arbejdskraftomkostninger herunder timeløns ultimo 2005 i Sv.Kr. Arbejdskraftomkostninger herunder timeløns ultimo 2005 i Sv.Kr. Norge Tyskland Schwiez Danmark Belgien Finland USA Holland Sverige Japan Storbritannien Frankrig Spanien Portugal Tjekkiet Sydkorea, Taiwan

Læs mere

Sponsorflyvning 2010 Plac. Prømie Plac. Prømie Plac. Prømie 5000 5000 5000 3000 3000 3000 2000 2000 2000 500 500 500 500 500

Sponsorflyvning 2010 Plac. Prømie Plac. Prømie Plac. Prømie 5000 5000 5000 3000 3000 3000 2000 2000 2000 500 500 500 500 500 Sponsorflyvning 2010 Duenummer Erstatning Firma Plac. Prømie Privat Plac. Prømie Duemand Plac. Prømie 196-10-0359 Rene Grønhøj 1 5000 Ib & Jette 1 5000 Sten Juul 1 5000 196-10-0374 Agesen VVS 2 3000 Tove

Læs mere

DANMARKS KIRKER XVI ÅRHUS AMT 4. BIND

DANMARKS KIRKER XVI ÅRHUS AMT 4. BIND DANMARKS KIRKER XVI ÅRHUS AMT 4. BIND DANMARKS KIRKER UDGIVET AF NATIONALMUSEET ÅRHUS AMT VED KIELD DE FINE LICHT VIBEKE MICHELSEN NIELS JØRGEN POULSEN WITH SUMMARIES IN ENGLISH 4. BIND NATIONALMUSEETS

Læs mere

Rikke Berntsen. Nørresundby. Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50

Rikke Berntsen. Nørresundby. Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50 Rikke Berntsen Start nr.: 1079 Nørresundby Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50 Lars R. Kongsbak Start nr.: 1077 Frederikshavn Har gennemført 12,75 km i tiden 1:06:58 Jane Clausen FKI Start nr.: 1028 Frederikshavn

Læs mere

Inspiration til biblioteker

Inspiration til biblioteker po inventar as Vermundsgade 40 B 3. 2100 København Ø Telefon 39 27 08 41 Fax 39 27 08 84 po@poinventar.dk www.poinventar.dk Inspiration til biblioteker Bibliotekernes stærkere placering i samfundet som

Læs mere

Carl og Huldas børn. Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904.

Carl og Huldas børn. Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904. Carl og Huldas børn Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904. På www.gunnarmarboe.dk vises fotografier af de 10 børn. De øvrige børn og deres skæbne er nævnt kort ud fra de oplysninger,

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis 8. marts 2006 ULVEHØJHALLEN MØLLEVANGSVEJ 7 HASLUND RANDERS VELKOMMEN TIL ULVEHØJ - HALLEN På Jysk BordTennis Unions vegne vil vi hermed byde velkommen til de jyske

Læs mere

Afregningsbog. Slutter 1864-31-01

Afregningsbog. Slutter 1864-31-01 Bodil Kristensen 2011 001 side 1 Navn og anenummer: Peter Petersen nr. 8 1839-17-02 fødsel Fødsel, opslag 16 i 1854- palmesøndag Konfirmation 205 i 1861-06-01 Militærtjeneste 3. dragonregiment, underofficer

Læs mere

Christina Pedersen 2010-01 side - 1

Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Navn og anenummer: 162 1728/1730 Født Christian Sigfred Henricksen Lindberg Jeg ved ikke hvor han er født henne 20-7-1750 Han bliver gift 1. gang med Sara Marie Olsdatter

Læs mere

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 16-03-2014 14:43:29 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 98883 Lars Andersen 03-010 Videbæk Skytteforening 200/09 199/09 399/18 2 108893 Mads Christensen

Læs mere

Bestyrelsesrepræsentanter i Uddannelsesinstitutioner Region Syddanmark

Bestyrelsesrepræsentanter i Uddannelsesinstitutioner Region Syddanmark Bestyrelsesrepræsentanter i Uddannelsesinstitutioner Region Syddanmark Erhvervsskoler: AMU Syd Vognmand Jørgen Egeskov Jensen Vamdrup Special Transport Vamdrup E-mail: je@vst.dk Business College Syd Jan

Læs mere

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F Meget mere fagforening 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007 Kongres Valg til 3F Forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen Poul Erik Skov Christensen Forbundsformand

Læs mere

Eriksen), f. 31/1 1937, stewardesse. Børn: E3-E5.

Eriksen), f. 31/1 1937, stewardesse. Børn: E3-E5. A3 B9 C5 EMMA ANDREA SONNE CASPERSEN, f. 25/1 1890, d. 23/4 1977, g. 4/5 1917 ALBERT EINER ALBINUS JØRGENSEN (søn af graver ved Sct. Hans kirke Jørgen Christian Albinus J., Odense, og Kirstine Marie Eilersen),

Læs mere

Referat af Stiftsrådets 13. ordinære møde den 25. oktober 2012 i Aalborg Bispegård

Referat af Stiftsrådets 13. ordinære møde den 25. oktober 2012 i Aalborg Bispegård Dok.nr.: 110751/12 MJOH Referat af Stiftsrådets 13. ordinære møde den 25. oktober 2012 i Aalborg Bispegård Til stede: Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti), Ole Dørum Jensen (Aalborg Nordre provsti),

Læs mere

Aner tilbage til Gorm den Gamle, Konge i Danmark Af Leif Christensen, nr. 2, den 11. juli 2010.

Aner tilbage til Gorm den Gamle, Konge i Danmark Af Leif Christensen, nr. 2, den 11. juli 2010. Aner tilbage til Gorm den Gamle, Konge i Danmark Af Leif Christensen, nr. 2, den 11. juli 2010. H vor mange gange har jeg ikke fået spørgsmålet fra familie, venner og interesserede, om vores slægt kan

Læs mere

Talepunkter: Bramsen-festen 28/8 2011

Talepunkter: Bramsen-festen 28/8 2011 Talepunkter: Bramsen-festen 28/8 2011 Jeg hedder Charlotte Jeg er fra Aage-grenen - I kan læse mere om mig på side 346 Jeg hedder Camilla Jeg er også fra Aage-grenen, men jeg er også fra Ludvig-grenen

Læs mere

Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK

Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK Fotografering af de kongelige har jeg som hobby. Begivenhederne vælges fra den kongelige kalender på Internettet eller fra dagspressen. For at komme tæt på, ved

Læs mere

Præmieliste Kødkvæg. Aberdeen Angus. Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. Holdnr: 3 Kviekalve 15-18 mdr.

Præmieliste Kødkvæg. Aberdeen Angus. Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. Holdnr: 3 Kviekalve 15-18 mdr. Præmieliste Kødkvæg Aberdeen Angus Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. 500 Stig Klæsøe Wester Slagelse 22 Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. 505 Mønline Angus v/john Steffen Askeby 23 501 I/S Rønnekilde, Bruno Bomholdt

Læs mere

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F)

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) (E-FA) Mads Olsen født 1730.. 1765 Tirsdagen den 19 Marts Trol: Land -Soldat Mads Olsen og Hans Fynbos Enke Kirsten Mikkelsdatter, begge af Sjælstofte. Sponsores:

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs, København. 7. februar 2007. 28. marts 2008

OMX Den Nordiske Børs, København. 7. februar 2007. 28. marts 2008 Til OMX Den Nordiske Børs, København offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer i Kapitalcenter D 7. februar 2007 28. marts 2008 offentliggør tillæg til prospekt for udbud af

Læs mere

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 3. Tirsdag den 8. april 2014 Studsgaard Friskole.

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 3. Tirsdag den 8. april 2014 Studsgaard Friskole. Referat af stiftende generalforsamling i kreds 3 Monica Lendal Jørgensen, Jes Lemming Der blev udleveret 86 stemmesedler. Tirsdag den 8. april 2014 Studsgaard Friskole. 1. Valg af dirigent og stemmetællere

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård.

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Deltagere: Liselotte Nyboe, Johan Dyrløv, Arthur Holgerson, Arne Søndergard, Palle Sigaard, Birgit Bager, Marie Holst, Ruth

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Test din viden om verden!

Test din viden om verden! Test din viden om verden! STORBRITANNIEN SVAR: 1. Liverpool 2. London 3. Manchester Hvor stor en del af jordarealet anvendes til landbrug? 1. 24 % 2. 53 % 3. 78 % INDONESIEN 1. Bandung 2. Jakarta 3. Surabaya

Læs mere

4 B Byggemontering A/S cjl@4b-byg.dk Erik Burman Skovlytoften 3 Telefon 44 99 19 20 2840 Holte Telefax 44 99 19 21

4 B Byggemontering A/S cjl@4b-byg.dk Erik Burman Skovlytoften 3 Telefon 44 99 19 20 2840 Holte Telefax 44 99 19 21 Medlemsfortegnelse Dansk Træ 4 B Byggemontering A/S cjl@4b-byg.dk Erik Burman Skovlytoften 3 Telefon 44 99 19 20 2840 Holte Telefax 44 99 19 21 A/S Botica Entreprise en@botica.dk Erik Nimb Brydehusvej

Læs mere

1 Lorenz Petersen Elnef M? 1771 32 G Gunstrup 3 husfader kaadner med land 2 Katharina Lorenzen K? 1763 40 G Gunstrup husmoder hans kone begge gift 1g

1 Lorenz Petersen Elnef M? 1771 32 G Gunstrup 3 husfader kaadner med land 2 Katharina Lorenzen K? 1763 40 G Gunstrup husmoder hans kone begge gift 1g Folketælling 13 februar 1803 Ketting sogn renskrevet og påført født årstal og fødelsesdato eller daabsdato af Ditlev Duus Guderup angivet alder er efter folketællingen husnr samtlige personers navn køn

Læs mere

SPILDEVANDSKOMITEENS SAMMENSÆTNING efter plenarmødet 2012

SPILDEVANDSKOMITEENS SAMMENSÆTNING efter plenarmødet 2012 SPILDEVANDSKOMITEENS SAMMENSÆTNING efter plenarmødet 2012 Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI Akademiingeniør Arne Bernt Hasling COWI Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Tlf.: 45 97 20 93 abh@cowi.dk

Læs mere

Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus

Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus 15 m STANDARDPISTOL ÅBEN 1 Ricky Winther Billund 97 92 94 283 2 Steffen Andreasen Viborg 92 92 92 276 3 N.P. Bro Viborg

Læs mere

1998/2000/2005 9. f. guldsmed Knud Pedersen. 1978 K. Kristiansen/overdækning af terrasse/lystryk. f. murermester Ingemann Møller.

1998/2000/2005 9. f. guldsmed Knud Pedersen. 1978 K. Kristiansen/overdækning af terrasse/lystryk. f. murermester Ingemann Møller. 1998/2000/2005 9 f. guldsmed Knud Pedersen. 1978 K. Kristiansen/overdækning af terrasse/lystryk. f. murermester Ingemann Møller. [T] Bredgade. 3 - # hm. 1934/35 Max Pape/tofam.hus i to etager m. indbygget

Læs mere

Skuespilhuset - København. Lokale: Foyerområde og sal Areal: 1200 m 2 Bygherre: Det Kongelige Teater Udført: 2007

Skuespilhuset - København. Lokale: Foyerområde og sal Areal: 1200 m 2 Bygherre: Det Kongelige Teater Udført: 2007 Skuespilhuset - København Lokale: Foyerområde og sal Areal: 1200 m 2 Bygherre: Det Kongelige Teater Udført: 2007 System: Indfarvet slutpuds 407 Udførende: Pihl & Søn A/S Belis Bar Lokale: Restaurant Areal:

Læs mere

Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12.

Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12. Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12.1920 Dette billede er taget i forbindelse med deres guldbryllup

Læs mere

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far)

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) Aalborg, Hindsted, Astrup, Willestrup, Hovedgaard, 1, FT-1834, C3929 Peter Engelberth Keltinghauche Wegener 30 Gift Forvalter ved Godset Johanne Ottelia

Læs mere