EBBE Karl Johan. EBBEHØJ Erik. EBBENSGAARD Aage. EBBESEN Hans H Sune. EBBESEN Sven. EBERT Thorkil. ECKART-HANSEN Eifred.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EBBE Karl Johan. EBBEHØJ Erik. EBBENSGAARD Aage. EBBESEN Hans H Sune. EBBESEN Sven. EBERT Thorkil. ECKART-HANSEN Eifred."

Transkript

1 E EBBE Karl Johan EBBEHØJ Erik EBBENSGAARD Aage EBBESEN Hans H Sune EBBESEN Sven EBERT Thorkil ECKART-HANSEN Eifred EDELBERG Morten EDLERS Ellen-Margrethe EDRÉN Per EDSBERG Mogens EEFSEN Poul EFFERSØE Poul EFHOLM Mogens EFSEN Axel EGEBJERG Hans EGELØV Arne EGEMAR Preben EGENFELDT Poul EGENSE Johan EGEROD Søren EGGERS Hugo EGGERS Valdemar Kay Henrik EGGERT Christian D Holten EGHOLM Sverri

2 EGSGAARD Jens EGSGAARD-PEDERSEN Hans EHLERS Holger EHLERS Knud EHLERTSEN C F EHRENSKJOLD Georg E O EICKHOFF Gottfred EIGENBROD Th EIKEN Mogens EILERSEN Preben EILERTSEN Jean EILSCHOU HOLM Frederik Vilhelm EILSCHOU HOLM Johs EILSCHOU HOLM Niels EINERSEN Henning EINFELDT Chr EINFELDT Robert EISENHARDT Jan EISENSØE Fritz G EJBYE-ERNST Paul EJBYEERNST Arne EJLER Kjeld EJLERS Erik EJLERSEN Rita EJSKJÆR Inger EKELUND Poul

3 EKEN Arne EKMAN Ulf ELBEK Bent ELBOTH K ELDON Knud ELFELT Kjeld ELGAARD Peter ELIASEN Erik ELIASEN Johnny ELKJÆR Aage ELKJÆR-LARSEN Jørgen ELKÆR-HANSEN Jørgen ELKÆR-HANSEN Niels ELLEGAARD Christian Ernst ELLEGAARD FREDERIKSEN Erik ELLEGAARD France ELLEHØJ Svend ELLEMANN Åge ELLEMANN-JENSEN Uffe ELLER Povl ELLERMANN Mogens ELLING Christian ELLITSGAARD-RASMUSSEN Knud ELM-LARSEN Alf ELMER Haakon ELMER Henrik B

4 ELMER Olaf B ELMFELT Børge ELMING Svend ELMQUIST Bjørn ELMQUIST Carl Johan ELMQUIST Ejnar ELSASS Adam ELSE-MARIE ELTORM Helge ELVERDAM Torben ELVERS C P ELVING Jens ELVSTRØM Paul EMANUEL Svend EMBORG Erik EMMERTSEN Henning EMNÉUS Hans ENEVOLD Karen ENEVOLDSEN Georg Højmark ENGBERG Bent ENGBERG Harald ENGBERG Ingema ENGBERG Johs ENGBERG Poul ENGBERG-PEDERSEN Harald ENGBÆK Hans Christen

5 ENGBÆK Lise ENGEL Steen ENGEL Walter ENGELBRECHTSEN P L ENGELL Hans Chr ENGELL Hans Christian ENGELL Peter ENGELL-JENSEN Kai ENGELL-NIELSEN Aage ENGELSTOFTI C T ENGELUND Aksel ENGELUND Frank A ENGELUND Svend ENGGAARD Knud ENGHOLM Carl ENGHOLM Oscar ENGMANN Hugo ENGQVIST Hans Henrik ENGQVIST Lisa ENGQVIST Thorvald ENRUM Kjeld ERHARDTSEN Aksel ERICHSEN Peter Homann ERICHSEN Svend ERIKSEN Alfred ERIKSEN Birger

6 ERIKSEN Frede Ahlgreen ERIKSEN Gutte ERIKSEN Harald ERIKSEN Holger ERIKSEN Karl Georg ERIKSEN Knud Riewerts ERIKSEN Niels ERIKSEN P E ERIKSEN Poul Flemming ERIKSEN Svend ERIKSSON Owe ERLANDSEN Holger ERNST Helge ERNST Jørgen ERNST Louis ERNST Verner ERREBO-KNUDSEN Erik O ERSBØLL Niels ESBECH Svend ESBEN-PETERSEN Otto ESBJØRN Hans ESKESEN Søren Grønborg ESKILDSEN Preben ESPERSEN Einar ESPERSEN Gert ESPERSEN Ole Mogens

7 ESPERSEN Tage ESTRUP Jacob ESTRUP Poul-Ejnar ESTVAD Leo EVENSEN Gudmund EVERBERG Gunnar EVERS Poul Hahn EWALD Valdemar EWERTSEN Harald Wind EXNER Bent EXNER Helga EXNER Inger EXNER Johan EXNER Johannes EYBEN W Edler von

8

9 EBBE Karl Johan fængselsinspektør, cand. jur., R.; f.4/ i Nyborg; søn af postmester Svend Ebbe (død 1967) og hustru Johanne f. Ebbe; gift 21/ m. Britta E., f. 8/ i Helsingør, datter af direktør Marius Kanstrup (død 1929) og hustru Helga f. Jensen (død 1961). Student (Nykøbing F) 1932; cand. jur. 1943; kst. fængselsfuldm. ved statsfængslet i Vridsløselille s.å., fængselsfuldm. 1945; kst. vicefængselsinsp. i direktoratet for fængselsvæsenet s.å., till. lærer i strafferet, strafferetspleje og kriminologi ved fængselsvæsenets centralskole , kst. afdelingsinsp. for fængselsafd. Renbæk ved Skærbæk 1949, udnævnt 1950; studieophold i Sverige i 1954; fængselsinsp. for ungdomsfængslet på Møgelkær ved Horsens 1962, fra 1969 stats- og ungdomsfængslet på Møgelkær, fra 1973 statsfængslet Møgelkær. Har skrevet artikler om faglige og kulturelle emner i fagtidsskrifter og dagblade. Adresse: Møgelkær, 8700 Horsens. EBBEHØJ Erik overlæge, dr.med., Hjv. Ft.; f. 9/ i Damsholte på Møn; søn af førstelærer Lars Ebbehøj (død 1931) og hustru Karen f. Pedersen (død 1933); gift 30/ m. læge Katrine E., f. 30/ i Særløse, datter af proprietær Christoffer Nielsen (død 1954) og hustru Kirstine f. Christensen (død 1967).

10 Student (Odense katedralskole) 1919; med. eks. 1926; praksis i Tappernøje ; hospitalsansættelser i Kbh og provinsen ; reservelæge ved radiumstationen i Århus ; studierejser til Stockholm, Amsterdam og Ziirich s.å. og til USA og Canada (kræftsygdomme) 1947; specialistanerk. (radiologi) 1936; reservelæge ved rigshospitalets røntgenafd og ved radiumstationen i Kbh ; dr. med. 1937; røntgenkonsulent ved Set. Maria hospital, Roskilde ; overlæge ved radiologisk afd. på Kolding amts og bys sygehus Medl. af hovedbestyrelsen for Landsforeningen til Kræftens Bekæmpelse Har skrevet: Untersuchungen iiber ultraweiche Rontgenstahlen, ihre Tiefendosiskurven und das Verhåltnis zwischen ihren biologischen Wirkungen (disp., 1937) samt fl. mindre arbejder om røntgenstråler. Adresse: Rædersv. 12,6000 Kolding. EBBENSGAARD Aage amtsborgmester, R.; f. 17/ i Ulfborg; søn af gårdejer Jens Ebbensgaard (død 1963) og hustru Marie f. Jensen; gift 27/ m. Margrethe E., f. 5/ i Madum, datter af gårdejer Christian Poulsen og hustru Maren f. Christensen. Uddannet ved landbruget og på højskoler; gårdejer i Staby fra Medl. af og formand for Staby sogneråd fra 1943; medl. af Ringkøbing amtsråd fra 1950; amtsrevisor 1956; amtsborgmester Adresse: Staby, 6990 Ulfborg. EBBESEN Hans H Sune direktør, cand.jur.; f. 5/ på Frdbg.; søn af civilingeniør Niels Christian Ebbesen (død 1933) og hustru Helga f. Knudsen; gift 8/ m. Else Grethe E., f. 7/10 i Kalvehave, datter af gårdejer Emil Jørgensen og hustru Karen f. Kristiansen. Student (Østersøgades gymn.) 1944; cand. jur. 1950; sagførerfuldm ; advokat 1961 (beskikk. depon. 1962); sekretær i finansministeriets 3. revisionsdepartement 1952, fuldmægtig 1963, orlov 1965, fratrådt 1966; sekretær i Danmarks Naturfredningsforening 1960, administrationschef 1965, direktør Redaktør af tidsskriftet Danmarks Natur 1964 og af Danmarks Naturfredningsforenings årsskrift Medl. af skolenævnet for Vibenhus skole , af Friluftsrådet 1970 og dettes lejrpladsudvalg 1967, af Danmarks Turistråd 1967; dansk kontaktmand for det interskandinaviske samarbejde i Nordisk Samverkan for Bygd och Natur 1967; sekretær for Danmarks Naturfond 1968 og for Danmarks Naturfredningsforenings forlag 1970; leder af Det kgl. danske Haveselskabs administration Adresse: Hjortholmsv. 5,2830 Virum. EBBESEN Sven ambassadør, K., FM.2., Chr.XFr.M., DTH.p.p.; f. 15/ i Vedbysønder, Ottestrup sogn; søn af gartner Ebbe Ebbesen (død 1961) og hustru Anna Petrea f. Jensen (død 1949); gift 13/ m. Anna Elisabeth E., f. 25/7

11 1911 i Stubbekøbing, datter af overlærer og kordegn Oluf Peter Olesen (død 1965) og hustru Bodil Marie f. Hansen (død 1972). Student (Haslev) 1929; cand. theol. 1935; medarbejder ved Berlingske Tidende (ved bladets Londonredaktion og ), till. ved BBC Monitoring Service og ved det danske råds informationskontor i London , i samme tidsrum redaktionssekr. ved ugebladet Frit Danmark, London; assist. presseattaché ved den danske ambassade i London ; fuldmægtig i udenrigsministeriets pressebureau ; presseattaché ved den danske ambassade i Oslo , titel af ambassaderåd 1958, ambassaderåd 1960; souschef i udenrigsministeriets presse- og informationsafd. 1967, udenrigsråd og chef for afdelingen (fra 1970: presse- og kulturafdelingen) 1969; ambassadør i Tel Aviv fra Medl. af det danske kirkeråd i London ; medl. af styrelsen for Det danske Selskab, af repræsentantskabet for Kbhs Turistforening, af forretningsudvalget for Samvirkerådet for dansk kulturarbejde i udlandet og for Dansk kulturfilm ; medl. af bestyrelsen for statens filmcentral Tildelt Hans Tausen Fondets legat Udenl. ordner: N.O.N.4.; N.St.0.22.; Ty.F.R.F.22. Adresse: Royal Danish Embassy, 23 Rehov Bnei Moshe, P.O.B.21080,Tel Aviv 61210, Israel. EBERT Thorkil arkitekt; f. 12/ i Viborg; søn af afdelingsleder, civilingeniør Frode Ebert (død 1963) og hustru Ragnhild f. Manniche (død 1968). Student (Slagelse) 1948; elev på kunstakademiets malerskole , afgang fra arkitektskolen 1961; lærer smstds fra 1960; egen tegnestue fra 1965 i kompagniskab med Jesper Tøgern. Studierejser i Frankrig, Spanien, Grækenland og Italien. Har bl.a. løst en række udstillingsopgaver fortrinsvis i udlandet for: Komiteen for udstillinger i udlandet, udenrigsministeriet, landsforeningen Dansk Kunsthåndværk, Møbelfabrikantforeningen m. fl. Vundet interskandinavisk konkurrence om indretningen af den skandinaviske pavillon på verdensudstillingen Expo 70, Osaka. Adresse: C F Holbechs V. 1 IA Lyngby. Sommerbolig: Gatehult pr. Linneryd, Sverige. ECKART-HANSEN Eifred musikchef, kapelmester, R., Hjv. Ft.; f. 18/ i Kbh; søn af maskinarbejder Louis Hansen (død 1958) og hustru Rigmor f. Hansen (død 1963); gift 29/ m. skuespillerinde Jytte Reimer, f. 24/ i Kbh, datter af vægtmekaniker Kristian Reimer (død 1959) og hustru Else f. Nielsen (død 1949). Diplomeks. ved det kgl. danske musikkonservatorium i musikteori og musikhistorie 1948; eks. i direktion; debutkoncert 1949; studieophold ved Scalaoperaen i Milano 1953, ved Mozarteum i Salzburg 1955; leder af Unge Tonekunstneres orkester; kapelmester i Tivoli's koncertsal 1961; musikchef i Tivoli fra Har foruden koncerter i Skandinavien

12 dirigeret koncerter i Paris, Wien, Beograd, Polen, Vesttyskland, England, Italien, Israel, USA og Canada; dirigent for Studenter-Sangforeningen fra Medl. af programudvalg og bestyrelse for Sjællands symfoniorkester og af hjemmeværnets musikudvalg: fmd. for Musik og Ungdom. Tildelt (2 gange) Tipsfondens store rejselegat. Adresse: Hvidovrev. 412,2650 Hvidovre. EDELBERG Morten stiftamtmand, K.; f. 8/ i Kbh; søn af overingeniør J F Edelberg (død 1949, se Blå Bog 1948) og hustru Johanne f. Fraas (død 1951); gift 8/ m. Lis E., f. 14/ i Kbh, datter af kgl. inspektør for Sydgrønland O Bendixen (død 1958) og hustru Emmy f. Elliot (død 1966). Student (Schneekloths skole) 1927; cand. jur. 1934; fuldmægtig ved Holbæk amt s.å.; fg. sekretær i indenrigsministeriet 1935, sekretær 1938, kst. fuldmægtig 1944, kontorchef 1950, kst. departementschef i 1957; stiftamtmand over Ribe stift og amtmand over Ribe amt 1959; till. sekretær hos indenrigsministeren ; medl. af hovedstadsvoldgiftsretten , af indlemmelsesnævnet , af kommunallovskommissionen , af vejnævnet ; sekretær for De samvirkende Sognerådsforeninger i Danmark og redaktør af Sogneraads-Tidende Formand for mødrehjælpsinstitutionen for Ribe amt , for Ribe amts regionsudvalg og universitetsudvalg ,. Formand for tilsynsrådet for Spare- og Lånekassen for Ribe By og Omegn 1959, for lokalrådet for samme 1969; medl. af tilsynsrådet for Bikuben 1969, af ministeriet for offentlige arbejders stormflodsudvalg 1964; formand for repræsentantskabet for seminariekollegiet i Ribe 1961; medl. af Vestjyllands udviklingsråd 1967, af bestyrelsen for Tjæreborg-fonden 1967; formand for Historisk Samfund for Ribe amt 1969, for Victor Petersens Willumsen Samling 1969, for Ribe amts museumsråd 1972; medl. af bestyrelsen for universitetsforeningen for det sydlige og vestlige Jylland 1966, af udvalget for det sydjyske universitetscenter Formand for bestyrelsen for Varde-Nr. Nebel Jernbaneakts. 1959, for Varde-Grindsted Jernbaneakts , for byudviklingsudvalget for den vestlige del af Ribe amt 1965, for fredningsplanudvalget for Ribe amt 1970; medl. af bestyrelsen for Danske Privatbaners pension- og enkekasse 1967, af Danske Privatbaners fællesrepræsentation 1970, af repræsentantskabet for Selskabet for bygnings- og landskabskultur Adresse: 6760 Ribe. EDLERS Ellen-Margrethe operasangerinde, R.; f. 17/ i Århus; datter af kommunesekretær og organist Julius Louis Hansen (død 1954) og hustru Elna f. Petersen; gift 1938 (ægteskabetopløst 1947). Sangundervisning i Århus , i Kbh ; optaget i Det kgl. Teaters kor 1945, gennemgået operaskolen , efter 2 års orlov fra koret ansat som operasangerinde ved

13 teatret ; debutkoncert i Kbh 1949; debut på Det kgl. Teater 1951 i Cosi fan tutte; sangpædagog ved Det kgl. danske musikkonservatorium fra 1966, docent smstds fra Fl. studierejser til Wien og Italien. Hovedpartier: Donna Elvira i Don Juan; Female Chorus i The rape of Lucretia; Charlotte i Werther; Mimi i Boheme; Moderen i Fangen; titelpartiet i Iphigenia; endv. medvirket i radio- og oratoriekoncerter. Tildelt Musikanmelderringens pris 1954, frk. Elisabeth Dons' mindelegat 1964 og fl. a. legater. Adresse: Albertslundv. 79,2620 Albertslund. EDRÉN Per dommer, R'.; f. 26/ i Kbh; gift 14/ m. Inger E., f. Jensen, f. 1/ i Sakskøbing. Student (Frederiksborg) 1921; cand. jur. 1934; politifuldm. s.å.; dommerfuldm. 1935; kst. landsdommer ; dommer i Skanderborg 1953, i Odense byrets 3. afd. 1959, i Odense byog herredsret 1973, afsked s.å. Formand for fredningsnævnet for Fyns amts nordlige fredningskreds Adresse: Smedevænget 3,5000 Odense. EDSBERG Mogens generalkonsul, R1. p.p.; f. 11/ i Rudkøbing; søn af købmand, dampskibsekspeditør Th. Edsberg (død 1962) og hustru Ingeborg f. Hansen (død 1961); gift 5/ m. Karen Martha E., f. 14/ i Struer, datter af maskinmester L R Bastrup (død 1973) og hustru Dorthea f. Karlsen. Student (Svendborg) 1938; cand. jur. 1945; fg. sekretær i udenrigsministeriet 1946, sekretær 1948, vicekonsul i Chicago 1951, fg. fuldmægtig i udenrigsministeriet 1955, fuldmægtig 1956, 1. ambassadesekr. i Rio de Janeiro 1959, Ambassaderåd 1962, souschef i udenrigsministeriets protokol med titel af ambassaderåd 1964, generalkonsul i Los Angeles 1967, till. generalkonsul i San Francisco Udenl. ordner: B.L.4.; Br.R.Br.3.; Br.S.K.3.; Fi.H.R.31.; lt.f.3. Adresse: 427 Fordyce Road, Los Angeles, California 90049, USA. EEFSEN Poul afdelingschef, Ri.; f. 19/ i Uggelhuse, Virring sogn; søn af entreprenør Louis Eefsen og hustru Marie f. Bay Nielsen; gift 12/ m. exam. pharm. Else E., f. 1/ i Kbh, datter af resid. kapellan Reimer Obelitz og hustru Ingeborg f. Hansen (død 1969). Student (Randers) 1944; cand. jur. 1949; fg. sekretær i landbrugsministeriet s. å., i justitsministeriet 1951, sekretær 1954, dommerfuldm. i Slagelse 1955, påny sekretær i justitsministeriet 1957, fuldmægtig 1960, kontorchef 1963, fg. afdelingschef 1967, afdelingschef Till. politifuldm. ved Kbhs politi , dommerfuldm. ved Kbhs amts søndre birk , politifuldm. smstds 1957, sekretær hos statsadvokaten for Kbh , medhjælper hos samme , kst. dommer i politisager i Gladsaxe , sekretær for Nordisk Råds juridiske udvalg Formand for brandrådet 1963, for dansk afd. af Comité

14 Technique International de Prevention et d'extinction du feu 1967, for rådet for trafiksikkerhedsforskning 1967; medl. af Rådet for større færdselssikkerhed 1963 og formand for rådets forretningsudvalg 1969; medl. af civilforsvarsrådet 1963, af Dansk Brandværns Komité 1963 og formand for komitéen 1971, af Nordisk Trafiksikkerheds Råd 1971, af Nordisk Komité for Trafiksikkerhedsforskning 1966, af færdselssikkerhedskommissionen 1966, af forsikringskommissionen 1968, af straffelovrådet 1971; justitsmin.s tilforordnede ved Den alm. Brandforsikring for Landbygninger 1970; censor ved Kbhs universitets juridiske eksaminer 1970; medl. af bestyrelsen og kasserer for Det kbhvnske Kirkefond 1970; medl. af Søllerød sogns menighedsråd Endv. formand el. medl. i forsk, udvalg vedr. politiet, færdselsforhold m. v. Adresse: Søterrassen 7,2840 Holte. EFFERSØE Poul overlæge, dr. med.; f. 7/ i Varde; søn af læge Kjartan Effersøe og hustru Thyra f. Olsen (død 1972); gift 31/ m. overlæge Helle E., f. 15/ i Kbh, datter af kontorchef Anthon Nielsen (død 1959) og hustru Alpha f. Christensen (død 1970). Student (Øregård gymn.) 1937; med. eks. 1945; kandidat ved kbhvnske hospitaler og praksisvikar i Jylland og Kbh; Research assistent Washington University, St. Louis, Mo., USA ; 2. reservelæge ved Kbhs kommunehospital afd. III ; 1. reservelæge ved Rigshospitalets med. pol , Blegdamshospitalet, epidemisk afd , med. afd , overlæge epid. afd Halvdagsassist. ved Statens seruminstitut Dr. med. 1951; specialistanerk. i klinisk kemi og laboratorieteknik 1952, intern medicin 1956, epidemiske sygd. 1965, tropemedicin Diploma of tropical medicine & hygiene (England) 1968; lektor i epidemiske sygdomme 1967; censor ved lægevidensk. embedseks. i fysiologi 1957, intern medicin , medicinsk mikrobiologi Studierejser (tropesygdomme) 1966, 1970 og 1972 til Afrika, Asien og Sydamerika. Repræsentantskabsmedl. i Foreningen af yngre læger , Den alm. danske Lægeforening , Foreningen til beskyttelse af videnskabeligt arbejde ; sekretær for Dansk Selskab for Intern Medicin Lægeligt medl. af Kbhs kommunes hovedudvalg vedr. Hvidovrehospitalsbyggeriet 1964; tilforordnet sundhedsstyrelsens specialistnævn (tropesygd.) Formand for Dansk Selskab for Tropemedicin fra 1967; lokal sekretær for Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene Udenlandsk medl. af tropemedicinske selskaber i Belgien, Brasilien og Sverige. Har skrevet: Pattedyrnyrens urinstofudskillelse (disp., 1951). Afsnittene om infektionssygdomme, parasitære- og tropiske sygdomme, samt kemoterapi i Medicinsk Kompendium og Basisbog i medicin og kirurgi Tidsskriftartikler om fysiologiske, intern medicinske og tropemedicinske emner. Adresse: Svanevænget 26,2100 Kbh 0.

15 Sommerbolig: Nebbekroen, 4560 Vig. EFHOLM Mogens direktør, R.; 20/ i Kbh; søn af dyrlæge Christian Christensen (død 1914) og hustru Ingeborg f. Ohlsson (død 1940); gift 24/ m. Birgitte E.,f. 18/ i Lumbsaas ved Nykøbing S., datter af dyrlæge Søren Jensen (død 1964) og hustru Astrid Margrethe f. Rosendal (død 1959). Student (Østre borgerdydskole) 1929; diverse studieophold i Tyskland, England og Frankrig; sekretær i firmaet Hans Just, Kbh 1930, kontorchef smstds ; kontorchef i L.A.B.S Spildindsamling for Kbh og Omegn,A/S 1940; direktionssekr. i F E Bording, A/S 1943; afdelingsleder i centralkontoret for særlige anliggender for Storkbh 1945; direktør i Emil Warthoe & Sønner, A/S, Kbh ; grossererborgerskab 1946; direktør i Nordisk Andelsforbund 1950, adm. direktør smstds ; till. adm. direktør og medl. af bestyrelsen for Ejendomsakts. National, Kbh ; adm. direktør og medl. af bestyrelsen for Nordisk Andels-Eksport Medl. af bestyrelsen for Emil Warthoe & Sønner, A/S, Kbh og for Forenet Andels Export, Kbh , af sø- og handelsretten fra 1961, af repræsentantskabet for det internationale andelsforbund (International Cooperative Alliance), London ; generalsekr. for den europæiske kooperative engroshandelskomité (Cooperative Wholesale Committee) Adresse: Strandvejen 65B, 2100 Kbh 0. EFSEN Axel professor, dr. techn., R1.; f. 1/ i Silkeborg; søn af cand. pharm. M M Efsen og hustru Maren f. Steffensen; gift 28/ m. Marie Antoinette E., f. 2/ i Kbh, datter af grosserer Oluf Dannevang og hustru Anna f. Milling-Hansen. Student (Århus katedralskole) 1910; cand. polyt. 1915; ingeniør i firmaet Christiani & Nielsen , ved samme firmas London afd ; overing. i firmaet Monberg & Thorsen ; dr. techn. (Die Methode der primaren Momente) 1931; docent i bygningsstatik og jernkonstruktioner ved Danmarks tekniske højskole 1932; professor i materialisere og jernbeton ved samme ; med orlov tekn. rådgiver for det argentinske ministerium for offentlige arbejder ; indførte faget anlægsteknik på Danmarks tekniske højskole og var till. professor i dette fag Tekn. rådgiver for Hanstholm-konsortiet og for Lillebæltbro-konsortiet Medl. af Akademiet for de tekniske Videnskaber 1944; formand for Dansk Selskab for Bygningsstatik ; repræsentant i Dansk Ingeniørforenings og Ingeniørsammenslutningens udvalg vedr. boligmin.s anerkendelsesordning for statikere; formand for Dansk Ingeniørforenings permanente jernbetonudvalg ; korresp. medl. i Sociedad Argentina de Ensayo de Materiales 1951; medl. af Comité Européen du Beton 1956 og af den permanente komité for The International Association for Bridge and Structural Engineers 1961.

16 Adresse: Udsigten 13,2820 Gentofte. EGEBJERG Hans redaktør, cand. polit.; f. 22/ i Kbh; søn af redaktør Ivar Egebjerg (død 1971, se Blå Bog 1970) og hustru Ellen f. Williams; gift 4/ m. Ruth Gunda E., f. 24/ i Ordrup, datter af overpostbud Peder Pedersen og hustru Grethe f. Knudsen. Student (Chrsthvns gymn.) 1940; cand. polit. 1947; sekretær i Industrirådet 1947, Dansk Gallup Institut 1948; erhvervsøkonomisk medarbejder og lederskribent ved Nationaltidende (senere Dagens Nyheder) ; medarbejder ved Berlingske Aftenavis 1953, ved Berlingske Tidende fra Adresse: St. Havelse, 3310 Ølsted. EGELØV Arne fh. dommer, RK; f. 10/ i Farsø; søn af provst Axel Egeløv (død 1944) og hustru Magda f. Andresen (død 1938); gift 14/ m. Ella E., f. 14/ i Løgstør, datter af læderhandler Laurits Sørensen (død 1943) og hustru Ane Margrete f. Olsen (død 1965). Student (Vestre borgerdydskole) 1917; studerede medicin et år;cand.jur. 1924;dommerfuldm. i Løgstør 1924; kst. dommer i Løgstør og Nibe købstæder m. v ; dommerfuldm. i Nibe 1943, hos kriminaldommeren i Århus 1944, i Hornslet 1946; kst. dommer i Hornslet ; dommer i Kerteminde 1949, i Kronborg vestre birk Medl. af ligningskommissionen i Løgstør og af Løgstør byråd ; formand for fredningsnævnet for Frederiksborg amt 1957, for amtets nordlige del Adresse: N-Søgade 29,1370 Kbh K. EGEMAR Preben landsretssagfører; f. 16/ i Kbh; søn af købmand Jac. Egemar (død 1954) og hustru Olga f. Hjorth (dødl963); gift 1. gang 14/ m. fysioterapeut Grete Ignatia E., f. i Århus, død 1968, datter af stationsforstander Oscar Bardram og hustru Anna f. Rasmussen (begge døde); 2. gang 19/ m. Edith E., f. Brorsen. Student (Frdbg. gymn.) 1935; cand. jur. 1942; sekretær i direktoratet for staden Kbhs faste ejendomme ; indenrigsministeriet, statens bygningsdirektorat (senere boligministeriet) ; landsretssagf Medl. af bestyrelsen for Dansk Financia, A/S for Administration og Kapitalanlæg 1954, Christiania, A/S for Administration og Kapitalanlæg 1954, Carl Johnsen & Sønner A/S 1961, A/S Basnæs 1965, direktør 1966, Uniroyal A/S 1967, Kvik Hæle-Bar Service A/S, A/S Robert W Sørensen, Ålborg, Salmers Byggevarer A/S, Kaffemøllekompagniet Cafax Handel og Industri A/S, Norsemoe Textiles A/S 1972, Tandlægeskts. Birgitte og Peter Rossing Lønberg 1972, L F Mørck & Co. A/S 1972, A/S Palads-Hotellet 1972, Aage Brabrand & Sønner A/S, Aage Brabrand & Sønner Holding A/S, C J Christensen & Søn A/S, tømrer- og snedkervirksomhed, A/S Monarcas, Kollegiegården, Landsretssagfører, dr. jur. Axel H Pedersens fødselsdagslegat; medl. af bestyrelsen og formand for United Foam A/S , United Foam Factory A/S 1963 m. fl.; medl. af hovedbestyrelsen for

17 Bygge-Societetet for Danmark Adresse: Østerbrog. 212,2100 Kbh 0. EGENFELDT Poul direktør, civilingeniør, R., Hjv.Ft.; f. 23/ i Svendborg; søn af sagfører Anders Chr. Olsen (død 1933) og hustru Anna Christina f. Nielsen (død 1964); gift22/ m. Edith E, f. 20/ i Blaichach, Bayern, datter af lokomotivfører Karl Wiessemer (død 1961) og hustru Anna f. Buhl (død 1961). Student (Henrik Madsens skole) 1918; cand. phil. 1919; cand. polyt. 1925; ingeniør hos Nyboe & Nissen, Mannheim ; medindehaver af Peo-Værket ; ingeniør i USA bl. a. hos Cummins Engine Co., Columbus, Ind. og hos Hercules Motors Corp., Canton, Ohio; ingeniør hos A/S De Smithske Jernstøberier og Maskinværksteder 1935, direktør smstds fra Kompagnichef i flyverhjemmeværnet Formand for Nordjysk Jernindustriforening og for Sammenslutningen af Arbejdsgiverforeningens Medlemmer i Ålborg, Nørresundby og Omegn ; medl. af bestyrelsen for Foreningen af Danske Jernstøberier ; medl. af Rebild National Park Board , af bestyrelsen for Landsforeningen Dansk Arbejde , af repræsentantskabet for Nordjyllands erhvervsråd , af bestyrelsen for Ålborg seminarium 1960 og for Ålborg teknikum 1962; præsident for Ålborg Rotary Klub ; medl. af bestyrelsen for Desmi-RK A/B, Tyresø v. Stockholm 1965, af repræsentantskabet for Den Danske Provinsbank A/S 1965, af bestyrelsen for A/S Skalborg Maskinfabrik 1966; formand for bestyrelsen for A/S K B Hanssons Metalstøberi 1967, for A/S Aalborg Aktie-Bryggerier 1970, for A/S De Smithske Jernstøberier og Maskinværksteder 1972, bestyrelsesmed], siden Frembragte værker: danske og udenl. patenter. Tekn. artikler i danske og udenl. tidsskrifter. Adresse: Agnetev. 15,9000 Ålborg. Sommerbolig: Gatten, Himmerland. EGENSE Johan overlæge; f. 18/ i Kbh; søn af grosserer Einar Egense (død 1956); gift 23/ m. Margrete E., f. 19/ i Tønder, datter af seminarielærer, mag. art. Aage Emil Andersen Rahr (død 1948) og hustru Fanny Elisabeth f. Schouboe. Student (Østersøgades gymn.) 1940; med. eks. 1949; hospitalsuddannelse i Kbh ved medicinske og epidemiologiske afdelinger ; vidensk. assistent ved universitetets med.-fysiolog. institut ; reservelæge ved centrallaboratoriet, Bispebjerg hospital , ved flyvemedicinsk institut ; overlæge ved landshospitalet i Sønderborg, centrallaboratorium 1960; konsulent i klinisk! kemi og laboratorieteknik ved sygehusene i Tønder og Åbenrå og statshospitalet i Augustenborg; speciallæge i klinisk kemi og laboratorieteknik s. å. Studierejser i Europa og USA; medl. af Dansk røde Kors' delegation ved udveksling af krigsfanger i

18 Korea Har skrevet artikler om fysiologiske, biokemiske og medicinske emner i danske og udenl. tidsskrifter. Adresse: Sundquistsg. 38,6400 Sønderborg. EGEROD Søren professor, dr. phil., R; f. 8/ i Kbh; søn af skoleinspektør Oluf Egerod (død 1968) og hustru Ellen f. Kierulff Abrahamsen; gift 30/ m. Lois E., f. 15/ i Chicago, datter af professor Earle Eubank (død 1945) og hustru Eva Maude f. Stephens (død 1923). Student (Metropolitanskolen) 1942; studerede i Kbh , i Paris , i Stockholm og Uppsala ; fil. kand. i sinologi, græsk og sanskrit 1948; studieophold i Kina , i USA og i Stockholm ; fil. lic. i sinologi 1952; påny i USA ; assistam professor i orientalske sprog ved University of California ; dr. phil. (Kbh) 1956; studieophold i Bagindien , 1964, 1967, 1969, 1970 og 1971, Hawaii og Østasien , adjunkt ved Kbhs universitet ; visiting professor ved Starr King School for the Ministry, Berkeley, Californien, 1958 og ved university of Michigan, Ann Arbor, 1960; professor i østasiatiske sprog med særligt henblik på kinesisk ved Kbhs universitet fra 1958 og forstander for universitetets østasiatiske institut ; medl. af styrelsen for Centralinstitut for Nordisk Asienforskning ; bestyrer af Centralinstitut for Nordisk Asienforskning og fra 1969; visiting professor ved Columbia University, New York samt somrene 1970 og 1972, professor smstds ; eksaminator i emnet sinologi ved Lunds universitet ; dekan ved det filosofiske fakultet ved Kbhs universitet ; medl. af det humanistiske fakultetsråd fra Medl. af Vetenskaps-Societeten i Lund 1963, af Videnskabernes Selskab 1971; medl. af lingvistkredsens bestyrelse ; medredaktør ved Acta Linguistica Hafniensia fra 1964; redaktør af Acta Orientalia fra 1970; medl. af bestyrelsen for forbundet af lærere ved de højere læreanstalter og af repræsentantskabet for landsforeningen Forsøgsdyrenes Værn fra 1964; formand for Dansk-kinesisk forening ; medl. af 27. Internationale Orientalistkongres' præsidium, Ann Arbor 1967; formand for Orientalsk Samfund 1972; medl. af styrelsen for International Council on the University Emergency, New York 1973; præsident for den danske afd. af PEN Club Litterære arbejder: Mencius' Samtaler og Sentenser (1953); Chuang Ts'i: Sjælen og Sommerfuglen (1955); The Lungtu Dialect (disputats, 1956); Essentials of Shan phonology and script (1957); Essentials of Khun phonology and script (1959); Studies in Thai dialectology (1961); udgiver af Studia serica Bernhard Karlgren dedicata (1959); Word order and word classes in Ataval (1966); The Origin of Head-Hunting (1969) o. a. bidrag til beskrivelsen af Atayal; Phayaphrom.The Poem in Four Songs (1971); Sydøstasien før og nu (1968. norsk udg.

19 1969); Chinese dialectology (1968); digtsamlingen ulysses i morgenlandet (1969). Oversættelser: Den buldrende tromme (1972); Mao. Den lange march (1973). Sinologiske afhandlinger og recensioner i fagtidsskrifter. Modtaget Jens Rosenkjær-prisen Adresse: Rågev. 10,2900 Hellerup. EGGERS Hugo oberst, civilingeniør, K.DM., HTH.p.p.; f. 26/ i Kbh; søn af overintendant E F C H Eggers (død 1926) og hustru Erikka f. Jørgensen (død 1938); gift 10/ m. Margrethe E., f. 15/ på Frdbg., datter af læge Otto Møller (død 1945, se Blå Bog 1943) og hustru Ellen f. Bay (død 1957). Premierløjtn. 1922; våbenteknisk kursus ; kaptajnløjtn. 1932; kaptajn 1935; oberstløjtn. 1945; lærer ved hærens officersskole ; chef for 11. artilleriafd. 1945, for artilleriets befalingsmandsskoler 1949; oberst 1951; afsked 1959; slotsforvalter ved Frederiksborg slot Medl. af bestyrelsen for Artilleriofficersforeningen ; medl. af direktionen for Officersforeningen i Kbh ; chef de mission for de danske deltagere ved de olympiske lege i Berlin 1936; præsident for Dansk Motorsportsråd og for Dansk Automobilsports-Union ; tildelt motorordonnanskorpsetsudmærkelsestegn. Udenl. ordner: Ty.O.Æ.2.;Ø.Æ.F.3i. Adresse: Slangerupg. 25C, 3400 Hillerød. EGGERS Valdemar Kay Henrik oberst, HTF.; f. 9/ i Odense; søn af oberstløjtnant Kay Olaf Richard Eggers og hustru Inger Marie Agathe f. Bloch (død 1944); gift 6/ m. arkitekt Birgitte E., f. 27/ på Frdbg., datter af fabrikant Knud Schleiss og hustru Anna Elisabeth f. Hansen. Student (Herlufsholm) 1948; flyveruddannelse ; flyverløjtn. II i res. i søværnet 1950; overført til flyvevåbnet 1951; gennemgået Central Gunnery School Royal Air Force 1951; flyvevåbnets officersskole ; kontrol-pilot for indkøb af altvejrsjagerfly 1952; chef for flyverskolens jagerkursus 1953; tjeneste i vestre basiskommandos stab 1954; kaptajnløjtn. 1954; tjeneste i Royal Air Force Germany 1954; tjeneste i flyverkommandoen 1955; chef for FR/PR Flight ; kaptajn 1957; tjeneste i forsvarsstaben ; chef for eskadrille ; major 1962; næstkommanderende ved flyvevåbnets officersskole ; oberstløjtn. 1966; operationsofficer ved flyvestation Ålborg ; chef for flyvevåbnets stabskursus ved forsvarsakademiet ; Air Command and Staff College, US Air Force Air University 1972; oberst 1973; chef for flyvestation Skrydstrup Medl. af flyvevåbnets reglementskommission , af Udenrigspolitisk Selskabs sikkerhedspolitiske studiegruppe Bestyrelsesmedl. i Organisationen af Flyvevåbnets Officerer ; medl. af bestyrelsen for Krigsvidenskabeligt Selskab Medarbejder ved Danmarks radios rumfartsredaktion fra 1968.

20 Har skrevet lærebøger om strategi, luftstrategi, lufttaktik og management. Indehaver af hestepensionen Claythorphe og af firmaet K Schleiss. Modtaget H.M. kongens ærestegn for officerer af flyvevåbnet. Adresse: Claythorpe, Nyrup,3490 Kvistgård. EGGERT Christian D Holten ambassadør, se Holten Eggert Christian D. EGHOLM Sverri landsbibliotekar; f. 31/ i Leynum på Færøerne; søn af fisker Jacob Egholm (død 1934) og hustru Gudrun f. Olsen; gift 15/ m. Anna E., f. 4/ i Miévågur, datter af navigatør Mourits Niclasen (død 1959) og hustru Louisa f. Hansen (død 1965). Præliminæreks. 1948; student (Torshavn) 1950; bibliotekaruddannelse ved Odense centralbibliotek ; eks. fra Danmarks biblioteksskole 1955; bibliotekar ved Føroya Landsbokasavn ; programmedarbejder ved Utvarp Føroya (Færøernes radio) ; landsbibliotekar ved Føroya Landsbokasavn 1968 og midlertidig leder af Byarbokasavniå, Torshavn Medl. af bestyrelsen for Havnar Keypssamtøka fra 1963 og for Føroya Keypssamtøka (sammenslutningen af færøske brugsforeninger) fra 1965, formand fra 1967; medl. af forligsinstitutionen for Færøerne , af komitéen til uddeling af M A Jacobsens litteraturpris 1959 og igen , af bestyrelsen for Frooskaparsetur Føroya fra 1968, af bestyrelsen for Collegium academicum Faeroense fra 1970, formand fra Har udgivet Kvæåabokin I ( ); skrevet avis- og tidsskriftartikler om bog- og biblioteksvæsen; Færøsk bogfortegnelse fra 1968; medredaktør af Gluggin Adresse: Gundadalur 45,3800 Torshavn, Færøerne. EGSGAARD Jens overlæge; f. 24/ i Kbh; søn af assistent ved orlogsværftet Johannes Egsgaard (død 1963) og hustru Kirstine f. Andersen; gift 3/ (ægteskabet opløst 1969) m. Ingar E., f. 23/ i Hålsingborg, datter af cigarsorterer Heinrich Fedeler (død 1961) og hustru Kerstin f. Fritz (død 1954). Student (Chrsthvns gymn.) 1931: med. eks.1938; uddannelse ved forsk, kbhvnske hospitaler, bl. a. reservelæge ved Bispebjerg hospitals psykiatriske afd ; afdelingslæge ved rigshospitalets børnepsykiatriske afd , overlæge ; overlæge ved statshospitalet i Glostrup, børnepsykiatrisk afd. fra 1960; speciallæge i psykiatri 1945 og børnepsykiatri Medl. af landsnævnet for børne- og ungdomsforsorgen fra 1958; psykiatrisk konsulent i direktoratet for børne- og ungdomsforsorgen fra 1961; sagkyndig rådgiver for sundhedsstyrelsen i børnepsykiatri fra 1970; konsulent ved den sociale ankestyrelse fra Artikler i faglige tidsskrifter. Adresse: Herthav. 19,2920 Charlottenlund.

mindre teologiske og kirkelige Skrifter. Adresse: Søndermarksvej 9, Kbhvn. 1910.

mindre teologiske og kirkelige Skrifter. Adresse: Søndermarksvej 9, Kbhvn. 1910. Ty c 44Ü u UHLENDORFF Gustav F O Solodanser ved det kgl. Teater; f. 21. Dec. 1875 i ; Søn af Buntmager J C Uhlendorff og Hustru Caroline f. Ludevig; gift m. Skuespillerinde Ellen U., f. 18. Maj i, Datter

Læs mere

c CALV I di BERCOLO Georg Greve, Gesandt, SK.p.p.; gift m. Orevinde C. d. B., f. Baronesse Cavalchini de San Severine-. Overordentlig Gesandt og

c CALV I di BERCOLO Georg Greve, Gesandt, SK.p.p.; gift m. Orevinde C. d. B., f. Baronesse Cavalchini de San Severine-. Overordentlig Gesandt og c CALV I di BERCOLO Georg Greve, Gesandt, SK.p.p.; gift m. Orevinde C. d. B., f. Baronesse Cavalchini de San Severine-. Overordentlig Gesandt og befuldmægtiget Minister for Italien fra 1901. Udenl. Ordener:

Læs mere

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSÅRET 1962 Handels- og Søfartsmuseets Venner" afholdt sin ordinære generalforsamling i Gyldenstiernes Kammer" på Kronborg slot tirsdag

Læs mere

Elm 106. Medlem af Bestyrelsen

Elm 106. Medlem af Bestyrelsen Dyb 102 billede); Korvinduet over Alteret i Helligaandskirken; Korvinduerne og Vin- Huet bag Orgelet i Viborg Domkirke m. fl.; Vinduet over Hovedindgangen til Raadhuset i Adresse : Ved Stranden 2, DYBDAL

Læs mere

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSÅRET 1958 Handels og Søfartsmuseets Venner" afholdt sin ordinære generalforsamling i Kongens Kammer på Kronborg slot mandag d. 28. juli

Læs mere

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSÅRET 1954 Handels- og Søfartsmuseets Venner" afholdt sin ordinære generalforsamling tirsdag d. 22. juni i Kongens Kammer på Kronborg.

Læs mere

Fornavn Efternavn Adresse Sted Stilling Født Død Årgang Bemærkninger

Fornavn Efternavn Adresse Sted Stilling Født Død Årgang Bemærkninger Fornavn Efternavn Adresse Sted Stilling Født Død Årgang Bemærkninger Johannes Aaby Svendsen Bavnet Aakirkeby Skoleinspektør 28.december 1909 1.august 1973 1974 Poul Aaby Svendsen Eskildsgade 9 Aakirkeby

Læs mere

-år 7' 0*. \ REUUYSIAHEBSÅN FUNDEISVA KVAVAWI* MEDEMSBLAM VI serie nr. 13 Maj 1962 Sommertur 1962 RE GENSIANERSAMFUNDE T AFHOLDER Tirsdag den 29. maj 1962 kl 19 pr. sammenkomst med damer Mødested: TØJHUSMUSEET,

Læs mere

Bibliografi over Herning

Bibliografi over Herning Bibliografi over Herning Historisk Forening for Herning Kommune Dansk Center for Byhistorie og Brian Wiborg Den digitale udgivelsesrække 2 2005 Indledning Der er skrevet meget om Herning og om Hernings

Læs mere

Christian (Dugge) Duch Side 1

Christian (Dugge) Duch Side 1 Christian (Dugge) Duch Side 1 Christian (Dugge) Duch, * ca. 1678, begravet 1760 i Sieseby, 29-07-1760 i Pommerby, Sieseby, Schleswig. Tømrer i Glashölzung, Wabbs Sogn. Han blev gift med Anna Dorothea Grave(n),

Læs mere

Forord til. Lars Westh og Elna Marie Jensdatter s efterslægt og anetavle.

Forord til. Lars Westh og Elna Marie Jensdatter s efterslægt og anetavle. Forord til Lars Westh og Elna Marie Jensdatter s efterslægt og anetavle. I denne udgave af Lars Westh efterslægt og anetavle har jeg medtaget Elna Marie Jensdatter s aner, da Elna s aner jo er lige så

Læs mere

INDHOLD. Yderdatering: 1840-1901 Indholdsresumé: Omfang: 4 Klausuler: Tilgængeligt

INDHOLD. Yderdatering: 1840-1901 Indholdsresumé: Omfang: 4 Klausuler: Tilgængeligt Reg. nr: 05047A (RA4 Rigsarkivet, Privatarkivsektionen) "Appel, Cornelius, 1821-1901, højskoleforstander frimenighedspræst, og hustru Anne Kjerstine Appel, født Lorentzen, 1829-1869" Yderdatering: 1840-1901

Læs mere

Afdelingschef, cand. jur. J. WORM*, K., formand. Rigsantikvar, professor, dr. phil. P. V. GLOB*

Afdelingschef, cand. jur. J. WORM*, K., formand. Rigsantikvar, professor, dr. phil. P. V. GLOB* MUSEETS Hans Majestæt PROTEKTOR Kong Frederik IX MUSEETS KOMITE Afdelingschef, cand. jur. J. WORM*, K., formand Direktør J. A. KØRBING*, K 1., DM, næstformand Skibsreder O. AMSINCK, R 1. Kommandørkaptajn

Læs mere

- om kendte personer begravet på Almen Kirkegård

- om kendte personer begravet på Almen Kirkegård - om kendte personer begravet på Almen Kirkegård Indholdsfortegnelse: Forord side 2 Kirkegårdens historie side 3 Frants Thestrup side 5 Ole Nielsen Føltved side 6 Louis le Normand de Bretteville side 7

Læs mere

11. Erhvervsuddannelser

11. Erhvervsuddannelser 11. Erhvervsuddannelser 11.1 Teknisk uddannelse 6264 Arbejdsmarkedsuddannelserne 1960-1985. Kbh. 1985. 108 s. [udg. i anledning af arbejdsmarkedsuddannelsernes 25 års jubilæum] 6265 Barud, H.: Specialarbejderuddannelse.

Læs mere

MUSEETS PROTEKTOR. Hendes Majestæt Dronning Margrethe II MUSEETS KOMITE

MUSEETS PROTEKTOR. Hendes Majestæt Dronning Margrethe II MUSEETS KOMITE MUSEETS PROTEKTOR Hendes Majestæt Dronning Margrethe II MUSEETS KOMITE Afdelingschef TAGE MADSEN*, R., formand Fængselsbetjent KAJ ORLA ANDERSEN Professor, dr.phil. AKSEL E. CHRISTENSEN Direktør TENS DEGERBØL*,

Læs mere

billedkunstnernes forbund fyn roundabout

billedkunstnernes forbund fyn roundabout billedkunstnernes forbund fyn roundabout ISBN 87-91353-16-5 BKF FYN og de enkelte kunstnere Redaktion: Peter Tybjerg, Anne Bjørn, Ole Lejbach, Birgitte Fløe, Lone V. Petersen & Svend-Allan Sørensen Omslagsfoto:

Læs mere

50. Adm. direktør, læge Karin. Klaus Berggreen. Torsdag den 14. februar. 50. Tidl. fodboldspiller, adm. direktør i Klaus Berggreen, Piro, København.

50. Adm. direktør, læge Karin. Klaus Berggreen. Torsdag den 14. februar. 50. Tidl. fodboldspiller, adm. direktør i Klaus Berggreen, Piro, København. Mennesker 36 Børsen & kultur Onsdag den 2. januar 2008 Børsens navne-sider omtaler fødselsdage, jubilæer og nye medarbejdere. Billeder modtages helst elektronisk i gængse fi lformater. Billeder skal minimum

Læs mere

Fire brødre med far i Blå Bog

Fire brødre med far i Blå Bog Blå Bog udkommer i dag for 104. gang denne gang med 304 nye navne Fire brødre med far i Blå Bog G.E.C. Gads Forlag A/S Fiolstræde 31-33 1171 København K Tlf. 7766 6000 Fax 7766 6001 sekr@gad.dk www.gad.dk

Læs mere

Dansk Geologisk Forening.

Dansk Geologisk Forening. Dansk Geologisk Forening. December 1951. Bestyrelse (valgt 29. januar 1951). Helge Gry formand. Knud Eriksen næstformand. Sigurd Hansen kasserer. Chr. Halkier sekretær. J. Troelsen redaktør. Æresmedlernmer

Læs mere

Museets Protektor Hendes Majestæt Dronning Margrethe II. Museets bestyrelse. Personale (Juni 1992)

Museets Protektor Hendes Majestæt Dronning Margrethe II. Museets bestyrelse. Personale (Juni 1992) Museets Protektor Hendes Majestæt Dronning Margrethe II Museets bestyrelse Direktør T. Reedtz Funder*, formand Maskinmester Jens-J ørgen Absalonsen Vagtmester Kaj Orla Andersen Underdirektør Niels Kjeld

Læs mere

Hendes Majestæt Dronning Margrethe II

Hendes Majestæt Dronning Margrethe II MUSEETS PROTEKTOR Hendes Majestæt Dronning Margrethe II MUSEETS KOMITE Afdelingschef, cand. jur. J. WORM*, K., formand Professor, dr. phil. AKSEL E. CHRISTENSEN Direktør, dr. techn. h.c. H. P. CHRISTENSEN,

Læs mere

19. Folkeoplysende virksomhed.

19. Folkeoplysende virksomhed. 19. Folkeoplysende virksomhed. Voksenundervisning 19.1 I almindelighed 7755 Bach, Ingeborg, Inger Marie Dyrberg og Mette Ringsted: Arbejderkvinders oplysningsforbund. I: Kvindfolk. En danmarkshistorie

Læs mere

ROTARY DANMARK MEDLEMSBOG

ROTARY DANMARK MEDLEMSBOG ROTARY DANMARK MEDLEMSBOG 2015 16 ROTARYS FORMÅL Rotarys formål er at fremme og styrke viljen til at tjene andre som en forudsætning for al god virksomhed. Rotary søger at nå dette mål ved at opfordre

Læs mere

Dansk Geologisk Forening

Dansk Geologisk Forening Dansk Geologisk Forening 1. januar 1966 Bestyrelse (valgt 25. januar og 8. februar 1965) Ole Berthelsen, formand. Bent Søndergaard, næstformand. Mona Hansen, bibliotekar. Erik Heller, kasserer. Stig Bak

Læs mere

Program Velkommen til Kulturmødet Samtale og oplevelse

Program Velkommen til Kulturmødet Samtale og oplevelse Program Velkommen til Kulturmødet Samtale og oplevelse Nykøbing Mors 22.-24. august 2013 Kulturmødet 2013 Program Kulturmødet Programredaktion Niels Otto Degn Anne Marie Heide Hviid Simon Cens Jensen Claus

Læs mere

GRÆNSER. Arbejdende ugekursus for forfattere, illustratorer og oversættere 04. - 10. oktober 2015l

GRÆNSER. Arbejdende ugekursus for forfattere, illustratorer og oversættere 04. - 10. oktober 2015l GRÆNSER Arbejdende ugekursus for forfattere, illustratorer og oversættere 04. - 10. oktober 2015l Jaruplund Højskole i samarbejde med Dansk Forfatterforening ARBEJDENDE UGEKURSUS FOR FORFATTERE, ILLUSTRATORER

Læs mere

Studenterforhold. 18.1 Universitetsuddannelse. 18.1.1 Flere perioder

Studenterforhold. 18.1 Universitetsuddannelse. 18.1.1 Flere perioder 18. Universitetsuddannelse. Studenterforhold 18.1 Universitetsuddannelse 18.1.1 Flere perioder 7383 Bach, Annelise: Lægeuddannelsen i historisk belysning. I: Ugeskrift for Læger. Årg. 135 (1973), s. 1859-60

Læs mere

Mogens Camre i EU-Parlamentet

Mogens Camre i EU-Parlamentet NUMMER 3. 1999. 3.ÅRGANG Ny DF-triumf Mogens Camre i EU-Parlamentet LEDER Opgøret, der udeblev... INDHOLD Nyhedsbrev Brev fra Pia Kjærsgaard 3 Det hævdes, at det eneste, vi har lært af historien er, at

Læs mere

KILDESKRIFTSELSKABETS KATALOG OVER MIKROFICHE (MIKROFILMKORT)

KILDESKRIFTSELSKABETS KATALOG OVER MIKROFICHE (MIKROFILMKORT) KILDESKRIFTSELSKABETS KATALOG OVER MIKROFICHE (MIKROFILMKORT) Kildeskriftselskabet tilbyder en lang række udsolgte eller vanskeligt tilgængelige bibliografier, arkivregistraturer og kildepublikationer

Læs mere