SØ-RESTAURATIONEN. Medlemsblad for Dansk Sø-Restaurations Forening - Oktober årgang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SØ-RESTAURATIONEN. Medlemsblad for Dansk Sø-Restaurations Forening - Oktober 2003-94. årgang"

Transkript

1 SØ-RESTAURATIONEN Medlemsblad for Dansk Sø-Restaurations Forening - Oktober årgang 7

2 2 Dansk Sø-Restaurations Forening Kontor-og foreningslokaler Mose Alle Rødovre Kontortid: Mandag-torsdag 9-16 Fredag 9-15 Telefon Mandag - fredag 9-15 Sekretær (Vivi) Kontingent (Corlis) Faglig sekretær (Ole S.) Faglig sekretær (Christian P) Fax: Girokonto: forening: formand: Ole S: Christian P: sekretær: kasserer: Internet: Formand: Ole Philipsen Privat telefon Arbejdsløshedskasse -Aalborg, telefon Århus, telefon Esbjerg, telefon Herning, telefon Kolding, telefon Odense, telefon Ringsted, telefon Hillerød, telefon Roskilde, telefon Københavns kommune telefon Københavns amt telefon Redaktion og annoncer Ole Philipsen (ansvarshavende) Ole Strandberg (opsætning) Produktion: Special-Trykkeriet Viborg a-s Livøvej Viborg Telefon ISSN Oplag: eksemplarer Modtagergrupper: Sø-Restaurationspersonalet i handelsflåden, passagerskibe samt offshoreenheder. Endvidere rederier, færgeoverfarter, skibsprovianteringshandlere, sømandskirker m.fl. Forsidebillede: Efterårets farver i Esbjerg Havn. Foto: Jens Chr. Raassi Andersen Særlig - ikke specielt indbudt gæst til foreningens repræsentantskabsmøde september DSRF er partipolitisk uafhængig, og må aldrig yde støtte til noget politisk parti (vedtægterne 2). R E D A K T I O N E N af dette nummer sluttet den 12. oktober Stof til december-nummeret skal være redaktionen i hænde senest den 15. november Næste nummer udkommer ca. 1. december I N D H O L D Leder... To stærke kandidater - FTF-formandsvalg Bornholmerskovturen... Fødselsdage, Ind/Ud... Dagpengenoter og mysterier... BornholmsTrafikkens nye godsfærge... DFDS overenskomst i udvikling... Det er fedt at være sømand... Jens & Margrethe Withs fond... Bryde Schmidts legat... Repræsentantskabsmøde sept... Rids i dansk fagbevægelses historie, afs. 3 Fra "Princess of Scandinavia" på vej ind i Göteborg havn

3 L E D E R SID og DIS-kampagnen SID's terrorkampagne mod DIS er på ubehagelig vis blevet blandet sammen med skæbnetunge beskrivelser af udenlandske søfarendes slavelignende vilkår i Dansk Søfart. Uden, i den forbindelse, at ville politisere omkring DIS-loven, har DSRF besluttet at vi vil foranstalte en undersøgelse vedrørende de faktiske hændelsesforløb omkring en række ulykker, som SID vedvarende har brugt til at dokumentere hvor umulig DIS-loven er. Overskrifterne har været: "En filippiner over bord? - Han må sgu' svømme hjem!" "Op i røven med den syge polak - stik ham en aspirin" og der skal nok komme flere af samme populistiske skuffe, som bredmålet stiller danske søfarende, rederier, myndigheder osv, til skue, som, skal man tro bogstaverne, mentalt syge gridske vampyrer. Vi sætter os konsekvensmæssigt for at dokumentere faktiske realiteter omkring de enkelte tilfælde, som nu i snart et år er brugt af SID i deres kampagne. Det kan gerne være vi finder "artigheder" i de enkelte sagsforløb. Så må vi se på det. Som ordkrigen føres for øjeblikket, er det svært at tro på hverken det ene eller andet. Dertil er der for meget demagogi involveret. Vi vil i hvert enkelt tilfælde stille spørgsmålene: Hvad skete der? Hvordan handlede skib og rederi umiddelbart Hvorledes blev det anmeldt Hvilke rettigheder havde den pågældende efter overenskomsten og Sømandsloven. Hvorledes blev rettighederne effektuerede. og debattere problemer i sagsforløbet og relationer til hvordan en dansker i samme situation ville være stillet. Og vi vil finde svarene i søulykkesrapporter, anmeldelser og afgørelser - og i øvrigt alt relevant baggrundsmateriale vi kan få lejlighed til at se. Så hurtigt som muligt vil vi offentliggøre materialet i et tema-nummer af fagbladet. Derefter kan der forhåbentlig genoptages en debat på mere sagligt grundlag, om DIS-lovens eventuelle negative implikationer og problemer i øvrigt. Forretningsudvalget 3

4 Bente eller Grethe Af: OleS TO STÆRKE KANDIDATER Som omtalt i fagblad 3/2003 takker FTF's formand Anker Christoffersen af på FTF's kongres i november i år efter 15 år på posten. Anker Christoffersen har rødder i Danmarks Lærerforening. Indtil videre har der meldt sig 2 kandidater til formandposten: Grethe Christensen, næstformand i Dansk Sygeplejeråd, og Bente Sorgenfrey, formand for BUPL (forbund for pædagoger og klubfolk). Ikke uventet skifter formandsemnerne fra FTF's tunge offentlige organisationer, og det er også med- eller modvind fra disse som vil afgøre valget, hvor sektion P (de "private") som vi tilhører, afhængigt af den konkrete konstellation kan være tungen på vægtskålen. De største organisationer i FTF med tilhørende medlemstal er: Danmarks Lærerforening Dansk Sygeplejeråd BUPL Finansforbundet COII Ud af i alt medlemmer af FTF-organisationer: ca Hvoraf det er de 3 største som sætter dagsordenen, med Finansforbundet fra sektion P som blind makker. Fredag d. 26. september var der indkaldt til formandsmøde i FTF med præsentation af de 2 kandidater og med invitation til FTF-pressen (fagbladsredaktørerne). Grethe Christensen Grethe startede sin præsentation med at konstatere at vi står overfor forandringernes tid, formentlig forstået som en spørgsmål om hastigheder. Hos sygeplejerskerne har man indledt en 4

5 tematid under overskriften "vi flytter grænser" og i den forbindelse bl.a. inviteret Peter Bastian til at filosofere over grænseflytnings-temaet. Forandringer kommer qua vores handlinger, vi er vores handlinger. FTF's medlemsorganisationer repræsenterer i vidt omfang de servicefag som definerer og bidrager til velfærdssamfundet. Det er vores fælles engagement. Demokratisk kontrol & indflydelse, lige muligheder og de stærke hjælper de svage, deraf følger social tryghed. Vi har medlemmernes kompetence bag os, og det skal vi præge regeringen med. Essentielt at være partipolitisk uafhængig. Vi skal bide regeringen i haserne uanset hvem regeringen er. Analyser og kommunikationsstrategi med klare budskaber. Organisationernes organisation med respekt for at de små organisationer ikke blot skal høre på en grammofonplade om at fusionere. Har selv stået bag en beslutning om at egen A-kasse er åben for andre fra sundhedsområdet, og er i den forbindelse blevet bebrejdet dårlig strategisk timing. Står ved beslutningen, og har det bedst med denne åbenhed. Undgå demokratisk underskud og større åbenhed. Mere beslutningsrelevant FU. Samspil med medlemsorganisationerne. Amtskredse har brug for redefinering af deres rolle Er personligt så meget konkurrencemenneske at målet er at vinde, ikke at undgå at tabe. Bente Sorgenfrey "Beskyldt" for at ville det samme som Grethe, og det er korrekt når det gælder holdninger til velfærdssamfundets udvikling. FTF er ikke særlig synlige i det offentlige landskab men er gode til lobbyarbejde. Det er vigtigt at finde legitimitet for medlemspengene, således at organisationerne synes de får nok for kontingentet. Skal være stærke til analyser. Skal styrke FU og formandsskabet (formandsmøderne). Nye målsætninger for amtskredsene. Parathed til at hjælpe de enkelte organisationer med egen-udvikling. Større opmærksomhed om arbejdsmarkedspensionerne. Demokratisk engagement. FTF skal give flere politiske bud. Har selv været tæt på LO af strategisk politiske grunde i forsøg på at samle alle pædagogiske forbund. Burde have gode chancer for etablering af bedre samarbejdsrelationer med LO, men tror ikke på en egentlig fusion i mange år fremover. Udbygning af netværk og styrkelse gennem brede pragmatiske samarbejdsrelationer. Har været omstillingsmurbrækker i BUPL som har fået pris for det. Hiver fat i bestemmerne og kommunikerer med alle. Servivceordningerne (socialrådgiver, arbejdsskade): Mange har glæde af dem. Vil gerne på rundrejse og snakke med de "private" organisationer med henblik på at forstå dem bedre. Spørgsmål fra formændene: Alle indledte med at udtrykke respekt for 5

6 de "2 stærke kvinder" som havde besluttet at stille op i et kampvalg. Jens Fage-Petersen - Dansk Navigatørforening. FTF ønsker at profilere sig som en handlekraftig organisation og som en markant del af den danske fagbevægelse. Her har vi to handlekraftige kvinder som kandidater i et kampvalg om formandsposten, og så er det jeg spørger, "hvor er vores informationsafdeling" til at "sælge" dette spændende valg til offentligheden? Ivan Leth - Nordjyllands Amt Anmoder om uddybning af, hvad skal vi med amtsopdelingen? Bente: Hører fra sit bagland at der er brug for styrkelse af det lokale netværk, også økonomisk, men det er åndsvagt at opretholde en struktur, hvis der ikke er brug for det. Svært for FTF at matche LO lokalt. Grethe: Tror ikke der skal flere penge til. Har hørt at det er fedt at være kasserer for lokalorganisation, fordi det er såre let at få bevillinger. Styrker og svagheder i lokalstrukturen er afhængig af de lokale aktører. Flemming Jacobsen - Søllerød Kommunalforening. Demokratiunderskud! Repræsenterer selv en meget lille forening, og føler ikke der reelt set er noget problem. Grethe: Udbygning af formandsmøderne som institution i FTF. Bente: Alle bør have taleret på kongres og repræsentantskab, så kan man altid diskutere stemmeretten. Anne-Lise Madsen - Danske Bioanalytikere Har hørt en fugl synge om at Danmark er for lille til 3 hovedorganisationer! Bente: Det er rigtigt, det har jeg sagt, og det var ment som en provokation. Har bemærket at Hans Jensen har adopteret sloganet, og føler sig nu lidt utryg. Søger ikke formandskab for at nedlægge FTF, men for at profilere FTF i tæt samarbejde. Svært med AC, fordi AC har redefineret sig selv til at være udelukkende serviceorganisation. Nægter at udtale at der ikke vil kunne tænkes et tidspunkt, hvor der kun vil være en hovedorganisation tilbage. Grethe: Forskelligheder er for store til sammenslutning, og samarbejde kræver afklaring. LO repræsenterer 1,4 million mod FTF , så vi er trods alt ikke helt små! Allan Bang - Finansforbundet Der er relationer på tværs af hovedorganisationerne som imellem er mere relevante end interne relationer. Refleksioner I DSRF er netop startet en intern debat om vores fortsatte tilhørsforhold til FTF udfra en pragmatisk betragtning om vi får noget for pengene, set direkte fra en medlemssynsvinkel. Serviceordningerne som vi er glade for, betaler vi krone for krone en kostpris udover medlemskontingentet. Juridisk og overenskomstmæssig assistance trækker vi stort set ikke på, så til- 6

7 bage er et kontingent på årligt som altså må være brugt til FTF's arbejdsmarkeds-politiske budskaber. Spørgsmålet er altså om vi har del og part i dem på passende vis? I frokostpausen røbede vores egen formand, efter en tam debatforestilling i salen, at han ikke havde nænnet at stille de to kandidater et spørgsmål om deres holdninger til privatiseringer med stort P (I FTF betegner P, sektion P, hvor organisationerne fra det Private arbejdsmarked er samlet med Finansforbundet i spidsen som den største). Den eneste som dryppede lidt venlig malurt i bægeret, var Jens Fage fra vores egen søfart, med spørgsmålet om informationsministeriets tilstedeværelse. Det fik referenten til at tænke på om FTF overhovedet har et budskab som der er nogen der gider lytte til og referere. Vi er præget af faglige organisationer hvis mål og hjerte er nært knyttet til børn, syge og gamle - i hele det socialpolitiske spektrum. Men den dagsorden sættes af alle andre med lige så stor styrke, fordi vi alle har -og er! - børn, gamle og syge (omkring os). Grethe sagde "vi er hvad vi gør", og den bemærkning var nok dagens eneste betydende filosofiske bemærkning udover det banale. Spørgsmålet er om ikke AC har set rigtigt. Det nødvendige grundlag for hovedorganisationerne var i 1800-tallet og første halvdel af 1900-tallet den regulære arbejdskamp. Som arbejdskampen er blevet sofistikeret af Arbejdsret og Forligsinstitution, og de tilhørende overenskomstforhandlinger decentraliserede, har hovedorganisationerne skyndsomst redefineret sig selv for ikke at falde for et overflødighedsbudskab. I LO er valget Christiansborgs gange og repræsentation i revl og krat som har med arbejdsmarked at gøre, centralt og decentralt. FTF vil gerne det samme, men magter det svært. AC har truffet et mere logisk konsekvensvalg om service og faglig professionalisme. FTF er danske funktionærer og tjenestemænd. En funktionær kan være en fuldmægtig i en bank, og en tjenestemand kan være en politiassistent. Men en pædagog, en skolelærer eller en sygeplejerske er også et FTF-medlem. Og det er musikere, teknikere, edb-folk og stewardesser også. De er alle medlemmer af FTF via deres egne fagforeninger, som har tilsluttet sig sammen i hovedorganisationen FTF. Og her gør alle - fra finansfunktionærer til lærere, og fra børnehavepædagoger til bygningskonstruktører - fælles sag. Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd er partipolitisk uafhængig og har ca medlemmer i 95 medlemsorganisationer. Tre ud af fire FTF'ere arbejder i det offentlige. FTF blev oprettet i 1952 og havde fra starten medlemmer. Fra: 7

8 BORNHOLMER-SKOVTUREN Tekst og billeder: Inger Darling. Billedtekster: Redaktionen. Hej med jer alle! Jeg medsender lidt billeder. Efter ankomst til "Clemens Western" blev vi budt velkommen af Ken. Vi iførte os derefter Cowboy hatte og gik lige en smut i baren før vi skulle ud og kaste med "Lasso - Hestesko" for at gøre os fortjente til "Western middagen". Dette var til stor moro for alle. De fleste af os var ret skrappe. Derefter indtog vi et velfortjent måltid med div. drikkevarer. Masser af kaffe blev der også drukket. Jesper og Raassi uddelte en masse dejlige lotteri gevinster. Vi fik en flot opvisning af de dygtige Line-dansere. Derefter var det vores tur til at lære lidt line-dans under kyndig vejledning af instruktøren Lone Darling. Charnette og Ivan gav gode råd, så til sidst var vi helt gode. Derefter blev der rigtigt hygge snakket og danset til den store guldmedalje med lidt leg ind imellem. Så var der natmad. Ialt en dejlig fest. En stor tak til Jesper og foreningen. Kl. ca. 1 gik det hjemad (eller gjorde det). Med kærlig hilsen Inger Darling. Denneher, den sidder lige i øjet. Hjælp! Jamen, i morgen er da også i orden 8 Hvad er det dog nu vi har gang i? Hov, hvor blev den af?

9 Hvem ramte jeg? Ska jeg være den første? Det ka ikke være rigtigt Ej blot til lyst Hvor djævlen blev den stork af? Af banen, drengerøve Kom du bare igang Jamen, tror I ikke jeg kan Jeg har min hest,... Hah, amatører. Balancen! Hvem tror de egentlig de er allesammen? Der er ikke langt igen Endelig sker der noget Hvor er min bajer? Bare vi holder tæt sammen. Hvor er min kone? 9

10 Runde fødselsdage i perioden 28/10/03-07/12/03 Anette Lindegaard Madsen - Stormgade 15, 3700 Rønne - fylder 50 år den 3. november Kurt Kildeskov Nielsen - Stenagervej 2, Askov, 4733 Tappernøje - fylder 75 år den 3. november Eleonora M. Gustafsson - Provst Dreslersvej 38, 3.tv., 9900 Frederikshavn - fylder 75 år den 5. november Alice Larsen - Enighedsvej 3, 3000 Helsingør - fylder 85 år den 7. november Niels Anker B. Olsen - Kildedalen 116, 3400 Hillerød - fylder 50 år den 9. november Tak for opmærksomheden ved min 80 års fødselsdag. Med venlig hilsen Knud O. V. Schmidt Hjertelig tak for flasken, jeg modtog på min 90 års dag. Venligst Axel H. Pedersen, Fanø Tak for den dejlige flaske rødvin som jeg modtog til min fødselsdag. Med venlig hilsen Else Pedersen Tak for opmærksomheden og en dejlig gave. Med venlig hilsen Søren O. Hansen, M/S Sorø Maersk Sven Madsen - Kraghs Vej 6, Hald, 8983 Gjerlev J - fylder 50 år den 13. november Tove Vilhelmsen - Mågevangen 5, Sandkås, 3770 Allinge - fylder 50 år den 18. november Arne Jensen - Gudumvej 205, 9260 Gistrup - fylder 50 år den 24. november Ruth Lillian Thorsen - Elisabetsvej 15, 3700 Rønne - fylder 60 år den 29. november Mona Vestergaard Christensen - Lille Dybet 8, 9370 Hals - fylder 60 år den 5. december Kære alle! Stor var min overraskelse, at modtage en jubilæumsgave. Hermed sender jeg hjertelig tak for Fyrskib-Satin. Kærlig hilsen Solfrid Damsgård Kære venner, så gjorde I det igen. En pragtfuld udflugt med rigtig dejlig mad og møde med gamle kollegaer, rigtig mange tak for det. Samtidig en stor tak for opmærksomheden ved min fødselsdag som blev en uforglemmelig dag for mig. Endnu en gang tak. Med venlig hilsen Leo Ravn Tusind tak, for en dejlig flaske rødvin, til min 60 års fødselsdag. Den vil min mand Rigger Keld og jeg nyde. Med venlig hilsen Ulla Christensen 10

11 JUBILÆUM i perioden 28/10/03-07/12/03 Bent Ole Olsen har den 1/ været medlem af foreningen i 25 år. Erik Christiansen har den 1/ været medlem af foreningen i 25 år. Axel Hakon Pedersen har den 1/ været medlem af foreningen i 70 år. Indmeldelser til IND DSRF EFTERNAVN FORNAVN REDERI Nielsen Jesper Thomas Bornholms Trafikken Nielsen Steffen Ivan Bornholms Trafikken Hertzberg Jannie Bornholms Trafikken Hansen Ronni B. DFDS Christensen Heidi DFDS Glarman Maria DFDS Kristensen Laila Lindhardt DFDS Pedersen Trine Marie DFDS Vestenbæk Ulrik DFDS Rasmussen Pernille Maria DFDS Jensen Heidi Tybo DFDS Rasmussen Anette DFDS Christensen Ida Kjær DFDS Leegaard Henrik DFDS Jensen Anne Riis DFDS Ludvigsen Jesper DFDS Thomsen Grethe Eurest Kristensen Henrik Fred. Olsen Linda Smith Thomsen er efter at have indbetalt fuldt skyldigt beløb genoprettet som medlem af DSRF Ind/Ud august 2003 Ind 12 Ud 13 Netto -1 Ind/Ud september 2003 Ind 15 Ud 6 Netto 9 11

12 DAGPENGENOTER og mysterier CV på nettet. Som de fleste sikkert er bekendt med, er det nu en pligt at lægge sit elektroniske CV ind på AF's jobnet inden udgangen af første måneds ledighed. Vores A-kasse (FTF-A) meddeler, at de gerne hjælper dem som måtte ønske det, med udfærdigelse af CV. Den samme service tilbyder AF-kontorerne. Der er formentlig ingen som skal forvente at komme i job af netop denne grund, men udfærdiges skal det uanset åbenbare problemer med irrelevans. Når det gælder jobformidling i vores erhverv, må der henvises til fagforeninger, rederier, og særlig søformidlingen hos AF, hvor søformidlingen i Ålborg hos Martin Steffensen er den centrale. Der formodes at være en del uskrevne dagsorden-tanker bag det pligtige CV på nettet. Der er f.eks. igen åbnet op for nye strafmuligheder ved "pligtforsømmelse", og lur os, om man ikke på sigt skal dokumentere skriftlige ansøgninger hvis man personligt modtager jobrelevante meddelelser pr. fra AF. Hvilket altsammen ikke fører til flere egentlige jobs, men til flere straffe og administrative systemovervågere. Man skal således være opmærksom på at dagpengeretten mistes hvis CV'et ikke er tilgængeligt efter 1 måned, og indtil det foreligger. CV'et skal aktiveres mindst hver 12. uge ellers risikeres der strafforanstaltninger i form af skærpede rådighedsvurderinger. Personligt fik jeg noget af en overraskelse da jeg for nylig ville tage et kig på internetadgangen til formidling af CV. Jeg var netop bare inde og kigge, uden på noget tidspunkt at ville konfirmere indtastninger og sende CV'et til centralcomputeren, som formentlig er en del af AMANDA-systemet. Klik på "x" i øverste højre hjørne, brutalt ud af systemet. Men det hele startede tvungent med indtastning af personnummer, og det skulle jeg aldrig have gjort. Pludselig begyndte jeg at modtage en lind strøm spam af meddelelser fra AF, ganske uopfordret, uagtet man skulle tro AF som offentlighed overholdt nettets simple regler for god adfærd ved kollektive forsendelser: "Send aldrig uopfordret medmindre modtageren udtrykkeligt har accepteret", medmindre altså man ønsker at være i bås med pornogrossister og plattenslagere. Jeg forsøgte ved adskillige mail at gøre dem opmærksom på at jeg aldrig havde sendt et CV og at jeg aldrig havde bedt om at få deres meddelelser som jeg personligt betragtede som spam. Men AF kan man ikke kommunikere med om den 12

13 slags, det har de ikke tid til at høre på og de har altid ret! Erfaringen gør at jeg aldrig vil anbefale nogen at røbe for AF, at man har en computer i hjemmet koblet på nettet. Pludselig er man fanget i en fælde om hvorfor man ikke læser en stribe daglige mails, og reagerer på dem. Efterlønsbevis Efterlønsbeviset er en af de grovkornede spøgefuldheder fra seneste reform. Hvis man ikke sørger for at få det rent administrativt før man fylder 60, mister man en række rettigheder. Bare sådan uden videre, uagtet man på alle faktuelle arbejds/medlemsmæssige områder opfylder alle betingelser. Jeg minder om det, fordi jeg netop selv er kommet i den tilstand hvor jeg har fået tilbud om at søge et efterlønsbevis. Det sætter selvfølgelig gang i en del papirarbejde. SID dømt for efterlønsbommert og havde rådgivningsansvar Børsen har for nylig omtalt en sag som SID har tabt ved domstolene om rådgivningsansvar. Et medlem gennem 43 år, havde fået oplyst at hun roligt kunne stoppe med at arbejde når hun fyldte 60 år efter mange års arbejde som syerske, efterlønsret var parat. Imidlertid havde hun ikke haft fuld arbejdstid gennem de foregående 5 år, men manglede 3 måneder, hvorfor hun kun havde ret til deltidsefterløn, viste det sig (de 3 måneders arbejde havde hun sagtens kunne skaffe sig, men undlod på grund af SID-rådgivningen). Medlemmet ankede fortvivlet til Arbejdsdirektoratet med anmodning om dispensation, men fik afslag. SID ønskede ikke at hjælpe, men medlemmet fandt en advokat og fik fri proces. Klokkeklar sejr ved byretten i Ikast. Advokaten udtaler efter dommen, at han var rystet over SID-folkene i byretten "da det fremgik, at de ikke var inde i reglerne selv, men udelukkende støttede sig til computeren". "Den lokale sagsbehandler havde i sin rådgivning heller ikke beskæftiget sig med forskellen mellem deltids- eller fuld efterløn, ligesom han normalt kun tog stilling til kravet om fem års fuldtidsforsikring, hvis medlemmet selv spurgte om det". SID blev dømt til at godtgøre forskellen mellem deltidsefterløn og fuldtidsefterløn på kroner. SID ankede til Vestre Landsret, men da dommerpanelet tilkendegav at de ville stadfæste dommen, bøjede SID sig endeligt. Det er svært ikke at få en tåre i øjnene, med eftertanke på den selvretfærdige ihærdighed hvormed SID for tiden forfølger danske redere og danske søfarende. Vores egen efterlønssag I fagblad 2/2003 havde vi en udførlig omtale af en sag, hvor vores medlem Mette Olsvig, efter flere års betaling af efterlønskontingent, pludselig fik at vide at hun overhovedet ikke ville kunne opnå ret til 13

14 efterløn, fordi betingelserne lige netop umulig kunne opnås. Mette havde på tidspunktet troligt betalt til efterlønnen i god tro, og indrettet sig herefter. Nu kunne hun få kontingentet tilbage og se sig om efter en anden plan for fremtiden. For mange vil en sådan besked være katastrofal. Det er et spørgsmål om hvordan man har arbejdet og hvordan man har indrettet sig. Efter foreningens overbevisning er det ansvarspådragende urimeligt at der skulle gå flere år efter Mette satte kryds i "ja" til efterløn, før A-kassen ved en revision konstaterede at retten ikke kunne opnås, på grund af en mangel på nogle måneder, i en periode hvor Mette havde været frameldt og arbejdede i Grønland. Når man imidlertid læser den konkrete komplekse baggrund, vil man forstå at de færreste mennesker selv ville kunne gennemskue spørgsmålet, og Mette har i god tiltro til systemet forladt sig på at man da ikke ville blive opkrævet dette særlige kontingent i årevis, medmindre den faktuelle baggrund for rettigheden var tilstede. Sagen er nu indleveret til vores advokat, med henblik på at stævne A-kassen for domstolene. Lovpligtig A-kasse De radikale pusler med ideen om lovpligtig A-kasse-medlemsskab, på samme vis som lovpligtig brandforsikring. Børsen konstaterer at der umiddelbart synes at være flertal for tanken i folketinget. Der er meget filosofisk granit i spørgsmålet og ordentlig lovpligtighed baserer sig vel på skatterne og det offentlige sociale system. Selvsving Foreningen afsendte anke 26. februar i år og fik afslag om dispensation fra Arbejdsdirektoratet 28. marts. Vi ankede igen 9. april til Arbejdsmarkedets Ankenævn og har netop ved brev af 19. september fået afslag fra ankenævnet. Nævnet finder at Mette selv har været ansvarlig for at holde sig ajour om reglerne og at hun burde have været klar over at hun ikke opfyldte anciennitetskravet. Et medlem fik en opringning fra AF om et muligt arbejde som skulle søges. Medlemmet forklarede at han var i arbejde næste dag, hvor han skulle påmønstre et skib i Aberdeen for APM. To dage efter telefonsamtalen med AF, modtager medlemmet (aktuelt hans far som passer posten), et brev fra FTF-A, baseret på en indberetning fra AF der angiver at han har afslået et formidlet job, og dette skal nu undersøges hvorfor dagpenge tilbageholdes indtil videre. Sagen fik ikke konsekvenser for medlemmet, men den viser, hvor let systemet kan gå i selvsving på baggrund af dumhedskoder og AMANDA, og selvfølgelig hele lovgivningens trang til pindehuggeri. Rådighedsekstremisme og gidseltagning Et medlem af ingeniørernes A-kasse er blevet sendt på kontanthjælp på ubestemt 14

15 tid, fordi A-kassen ikke føler sig sikker på fortolkningen af de seneste nye bestemmelser om rådighedsforpligtelser (bekendtgørelse af 17. juni 2003 med tilhørende vejledning). Sagen blev omtalt i dagbladet Information 29. september, og herudover har jeg set sagens akter og snakket en del med det pågældende medlem hos ingeniørerne. Forhistorien - ganske kort - starter med udstedelse af en 3-ugers karantæne 28. februar for selvforskyldt ledighed. Baggrunden er en afskedigelse fra en underviserstilling ved et gymnasium. Medlemmet klager og A-kassen omgør beslutningen om karantæne 26. marts. Dagen før, 25. marts, sender A-kassen imidlertid et brev med en rådighedsafgørelse om skærpet overvågning. Medlemmet skal de næste 3 måneder dokumentere aktiv arbejdssøgning og kassen skriver i denne forbindelse: "Vi gør opmærksom på, at du ikke må begrænse din jobsøgning til bestemte typer jobs, men at du skal søge ethvert rimeligt arbejde, også udenfor dit sædvanlige arbejdsområde". Baggrunden for beslutningen om den entusiastiske overvågning af medlemmet, er et par løsagtige udtalelser om personlige problemer som baggrund for afskedigelsen i februar måned. Medlemmet dokumenterer i de kommende måneder ansøgning af en række underviser-jobs både i gymnasier og folkeskoler (12 stillinger med skriftlige afslag). Men ved brev af 4. august erklærer A-kassen nu at medlemmet ikke anses for at stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Der er ikke, efter kassens mening, søgt bredt nok. Dagpengeretten fratages, og der kan igen søges dagpenge når der kan dokumenteres mere end 300 timers arbejde indenfor en periode på 10 uger. Medlemmet klager ved brev af 22. august og i et følgebrev til Arbejdsdirektoratet skriver A-kassen, at de ikke mener at de kunne behandle sagen anderledes, men anmoder om hurtig sagsbehandling på grund af belastningen for medlemmet, og anbefaler i øvrigt at direktoratet omgør beslutningen til medlemmets fordel! Ved lup-gennemlæsning af bekendtgørelse og vejledning fremgår det, at der intet egentligt belæg er for A-kassens afgørel- 15

16 se i gældende regler. Der er tale om skøn, som A-kassen selvstændigt skal træffe (apropos vores BMI-sag, hvor lægerne anmoder Søfartsdirektoratet om at give dispensation efter deres ulovlige afgørelse om ikke-udstedelse af den blå bog). A- kassen vælger en oppustet overfortolkende forståelse af reglerne imod deres egne medlemmers interesser. At den pågældende A-kasse tillader sig at tage et medlem som gidsel, for manglende forståelse af reglerne, og sende vedkommende på kontanthjælp på ubestemt tid, med henblik på at lægge sig på knæ for Arbejdsdirektoratet for at afæske dem en principafgørelse til medlemmets fordel, er, som der skrives i Information "Ynkeligt". OleS BORNHOLMSTRAFIKKENS nye godsfærge Søndag den 5. oktober begav Bornholms- Trafikkens nye godsfærge M/V Vilja sig ud på sin første tur fra Køge til Rønne, hvor den afløser den hidtidige godsfærge Bore Mari. Vilja, som ses herover, er bygget i 1978, er 152 meter lang og kan fragte næsten 50 % mere gods end Bore Mari. BHT har chartret norskejede Vilja for en periode på 12 måneder. Sammen med de øvrige danske søfartsorganisationer forhandler Dansk Sø-Restaurations Forening i øjeblikket med godsfærgens norske hyreagent med henblik på at etablere dansk overenskomst på ruten. Når dette er på plads, vil den nuværende polske besætning blive udskiftet med dansk besætning. CP 16

17 Seneste omkring M/V Vilja Udskiftningen af BornholmsTrafikkens godsfærge på Køge-Rønne, har været stærkt plaget af udsættelser. Den seneste plan var at M/V Vilja skulle have været sat ind på ruten med dansk besætning fra den 1. oktober Dette blev imidlertid udsat til den 5. oktober, hvor skibet endeligt blev sat ind, men desværre endnu ikke med dansk besætning. Det blev så aftalt at danske søfolk skulle starte senest den 19. oktober, hvilket nu er udsat til den 2. november 2003, da skibets ejer åbenbart har problemer med at få den polske besætning genplaceret. Dansk Sø-Restaurations Forening har, ligesom de andre danske fagforeninger, igennem længere tid forsøgt at kontakte det norske rederi, som står for bemandingen, men det har været ret svært at få dem i tale. Først her i skrivende stund - hvor det endelig er gået op for dem at vi ikke vil acceptere polsk besætning på ruten - ser der ud til at været gensidig kontakt. Det ændrer dog ikke på at foreningen er stærkt utilfreds med forløbet, som dog ikke kan bebrejdes BornholmsTrafikken, men skibets ejer. Der er i skrivende stund aftalt et koordinerende møde mellem de involverede fagforeninger, som så herefter vil mødes med den ansvarlige for bemandingen. Skulle skibet mod forventning ikke være bemandet med dansk besætning senest den 2. november 2003 vil foreningen ikke tøve med at reagere. 17

18 DFDS OVERENSKOMST 2000 en aftale med indbygget turbo 14:7 Før marts Den tid er vi lykkeligt ved at glemme. Vi havde særoverenskomster med DFDS som ikke fyldte ret meget, men var voldsomt vanskelige at fortolke fordi de refererede til hovedoverenskomster med Danmarks Rederiforening, som i tekst og opbygning handlede om ordinær langfart. Det gav voldsomme hovedbrud når der var diskussioner om fortolkninger, hvilket nogle håbløst vanskelige faglige voldgifter i perioden dokumenterede til overmål. Også ved fornyelsesforhandlinger var der store problemer, og vi følte aldrig vi kom i egentlige direkte forhandlinger om DFDS-aftalerne. Foreningen forsøgte at udarbejde og foreslå helt nye tekster til en overenskomst, men på tidspunktet var der ikke interesse hos vores modparter. Ved den normale opsigelse af overenskomster til fornyelse omkring nytåret 2000, valgte vi at spille poker, og opsagde DFDS-overenskomsterne til bortfald! Det gav anledning til en del tilfælde af forhøjet blodtryk. Hvad ville konsekvenserne være? At vi "faldt tilba- 18

19 ge" på hovedoverenskomsterne med DR, uden regulerende særoverenskomst med DFDS. En umiddelbar reaktion hos DFDS og DR var, at så kunne de ansatte holdes ombord i 6 måneder, og vi sagde "javel", og så er al arbejdstid efter kl overtid osv osv. Det endte med at vi "efter midnat" gik i realitetsforhandlinger om en uafhængig og ny DFDS-overenskomst. 16: overenskomsten Der var ikke økonomisk belæg på tidspunktet for en 1:1-aftale, uden tilhørende markant lønnedgang, hvilket vi på forhånd gennem nogle undersøgelser vidste, at de ansatte ikke ville acceptere. Imidlertid havde tørndiskussioner - særlig til sammenligning med andre grupper ombord - nu gennem en årrække været altdominerende diskussionsemne. Vi valgte derfor at tage hul på bylden ved at forhandle med udgangspunkt i en teknisk set tosset konstruktion, med 16 dage ude og 12 dage hjemme, med ferien inkluderet i tørnen på tilsvarende vis som i alle 1:1- ordninger. Og det lykkedes på baggrund af, må man nok sige, en stærk forhandlingsvilje på begge sider af bordet, selvom det tog sin tid at blive færdige - overenskomsten blev underskrevet 25/ At det på sigt ikke ville blive en lykkeligt adminstrerbar overenskomst, og at den næppe ville overleve som aftalt til 2004, var vi nok på tidspunktet klar over. Det måtte og skulle være en løftestang for en 1:1-aftale, og der gik heller ikke lang tid fra august 2000, før vi begyndte at diskutere modeller for en forsøgsordning for det faglærte kabyspersonale overenskomsterne 1:1 og Hotelassistenter Foreningens forslag om indførelse af en helt ny ansættelseskategori, hotelassistenter, ansat fra gang til gang på dagslønvilkår, blev løftestangen for en 1:1-aftale for alle vores øvrige ansættelseskategorier, og stort set uden lønnedgang. Igennem et par vintermåneder 2001/2002, så det nærmest ud til at forhandlingerne ville lide skibbrud. Der var stor uenighed om de økonomiske realiteter i disse aftaler. Imidlertid var presset fra skibene så stort, at parterne igen og igen blev tvunget tilbage til forhandlingsbordet. Det lykkedes som bekendt med underskrivelse 28. februar 2002 af 2 nye aftaler. Hotelassistentaftalen med helt nye vilkår for ægte skibsansættelse, og 16:12-afta- Af andre store nyskabelser i overenskomsten kan nævnes: Al fortid fagretslig uden betydning Pas.ass. og cat.ass. uafhængige overenskomstgrupper Efter 10 timer på en dag, overtid 19

20 len revideret til en 1:1-aftale, med mindre ændringer i den grundlæggende tekst. Det blev samtidig aftalt at der var tale om forsøgsaftaler, som begge parter i løbetiden kunne opsige med 3 måneders varsel, og fra DSRF's side har vi fra 2002 annonceret, at aftalerne ville blive sendt til urafstemning før Urafstemning Urafstemningen afholdes netop i skrivende stund. Der er til alle medlemmer på deres hjemmeadresse sendt afstemningsmateriale. Afstemningen afsluttes 3. november. Hvis der er nogen som ved en fejl ikke har fået tilsendt materialet, kan det rekvireres fra kontoret: Uddrag fra orienteringsbrev til medlemmerne 16:12 1:1 Antal sejldage pr. år 208 Antal hjemmedage pr. år 157 Arbejdstid: Daglig arbejdstid: 10 timer Påmønstringsdage: 5,5 timer Afmønstringsdage: 4,5 timer Timer herover overtid dag for dag. Løneksempler pr 1/ inkl. kostp. (11 kostdage/mnd. inkluderet) Antal sejldage pr. år 182,5 Antal hjemmedage pr. år 182,5 Arbejdstid: Daglig arbejdstid: 10 timer Påmønstringsdage: 8 timer Afmønstringsdage: 8 timer Timer beregnes gennemsnitligt. Løneksempler pr 1/ (kostpenge eksisterer ikke mere) Faglært kabys under 2 år Passagerassistent under 2 år Cateringassistent under 2 år Faglært kabys under 2 år Passagerassistent under 2 år Cateringassistent under 2 år Feriebestemmelser er de samme i de 2 overenskomster, dvs at ferien er inkluderet i tørnen, og at man i begge overenskomster oppebærer 27/30-dele af månedshyren i første ansættelsesår. Fagtillæg er ens i de 2 overenskomster. Rederiassistenter 2003-overenskomst? Som vi antyder i overskriften, var der åbenbart indbygget turbo i vores 2000-overenskomst. Tekniske forknoklinger omkring 16:12-systemet, gav grobund for en frem- skyndet 1:1-aftale, som blev muliggjort med forslaget om hotelassistenter. Manglende flexibilitet mellem pass.ass'er, cat.ass'er og hotel'asser er blevet et stigende problem i skibene. Der var langt mere flexibilitet i aftalerne før Efterhånden er alle parter inderligt trætte af 20

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken.

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat fra Garantloekkens generalforsamling Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat Indledning: Rigtig

Læs mere

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening VEDTÆGTER for Kolding Herreds Landbrugsforening LANDBRUGSFORENING Kolding Herreds Landbrugsforening Niels Bohrs Vej 2-6000 Kolding - Tlf. 76 34 17 00 - www.khl.dk 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er:

Læs mere

Udover før-sendte klage, har jeg også følgende punkt, som for mig fortsat står som et stort, åbent spørgsmål:

Udover før-sendte klage, har jeg også følgende punkt, som for mig fortsat står som et stort, åbent spørgsmål: Fra: Sendt: 26. oktober 2014 20:52 Til: 'ask@ask.dk' Emne: Tilføjelse til klage - 14-641-0043 Udover før-sendte klage, har jeg også følgende punkt, som for mig fortsat står som et stort, åbent

Læs mere

Medlemmer af foreningen Orø Nyt årsmødet 6/3 2014

Medlemmer af foreningen Orø Nyt årsmødet 6/3 2014 Medlemmer af foreningen Orø Nyt årsmødet 6/3 2014 Anette Boldt Birte Elzer Britta Holscher Carin Brandt Elspeth Barrie Larsen Grethe Diedrichsen Henrik Persson Ib Ballisager Jens Johan Dahlkild Lene Asbjørn

Læs mere

Mødereferat 30. april 2015 / side 1 af 5 Referat af SMP møde Holdt den 7. april 2015 Tilstede Fra sekretariatet Fra tværmødekredsen Fraværende

Mødereferat 30. april 2015 / side 1 af 5 Referat af SMP møde Holdt den 7. april 2015 Tilstede Fra sekretariatet Fra tværmødekredsen Fraværende 30. april 2015 / side 1 af 5 Referat af SMP møde Holdt den 7. april 2015 Tilstede Fra sekretariatet Fra tværmødekredsen Fraværende Atradius Aros Bornholms Brand FTF-A GF Forsikring Gjensidige Forsikring

Læs mere

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen).

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). LO Silkeborg - Favrskov 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). 1.2 Foreningen er en lokal sektion under LO Danmark. 1.3 Foreningens hjemsted

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104): Gymnasieskolernes Lærerforening for A (Advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Moderniseringsstyrelsen for EUC Syd (Kammeradvokaten v/advokat Lene Damkjær

Læs mere

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1.

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1. VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENING HOVEDAFDELINGEN 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved Kommune. 2,

Læs mere

Der er afbud fra: Allan, Åse og Grethe. Hverken Åse eller Grethe har en suppleant, men dagsorden er tilsendt Jens Callesen som Allans suppleant.

Der er afbud fra: Allan, Åse og Grethe. Hverken Åse eller Grethe har en suppleant, men dagsorden er tilsendt Jens Callesen som Allans suppleant. Referat fra FTF Region Sjælland Nykobbelvej 1 4200 Slagelse Bestyrelsesmøde d. 11. oktober 2013 Nykobbelvej 1, Slagelse Kl. 11 13.30 Punkt t Der er afbud fra: Allan, Åse og Grethe. Hverken Åse eller Grethe

Læs mere

HER OG NU s sjette udgave i 2005 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s sjette udgave i 2005 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU December 2005 HER OG NU s sjette udgave i 2005 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Købstilbud på TDC Tryghedsaftalen LederPejling Undersøgelse om ledere og deres netværk

Læs mere

Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S

Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S 1. Generelle forhold: Alene medlemmer af Dansk Metals Maritime Afdeling

Læs mere

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TELEGRAF-REGIMENTERNES SOLDATERFORENING

VEDTÆGTER FOR TELEGRAF-REGIMENTERNES SOLDATERFORENING VEDTÆGTER FOR TELEGRAF-REGIMENTERNES SOLDATERFORENING 2005 Side 1 af 10 VEDTÆGTER FOR TELEGRAF-REGIMENTERNES SOLDATERFORENING 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemsforhold 4 Aktiviteter 5 Forretningsudvalg

Læs mere

OVERENSKOMST AF. 2. juni 2008. mellem DANMARKS REDERIFORENING. SØFARTENS LEDERE hhv. MASKINMESTRENES FORENING (OFFICERSSTUDERENDE)

OVERENSKOMST AF. 2. juni 2008. mellem DANMARKS REDERIFORENING. SØFARTENS LEDERE hhv. MASKINMESTRENES FORENING (OFFICERSSTUDERENDE) DANSK INTERNATIONALT SKIBREGISTER OVERENSKOMST AF 2. juni 2008 mellem DANMARKS REDERIFORENING og SØFARTENS LEDERE hhv. MASKINMESTRENES FORENING (OFFICERSSTUDERENDE) Gældende fra 1. juli 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055): Lager, Post og Servicearbejdernes Forbund (advokat Henrik Karl Nielsen) mod Fagligt Fælles Forbund (advokat Nicolai Westergaard) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/vj REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE mandag den 19. august 2013 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

ROYAL ARCTIC LINE A/S

ROYAL ARCTIC LINE A/S DIS-SÆROVERENSKOMST MELLEM ROYAL ARCTIC LINE A/S OG DANSK METALS MARITIME AFDELING Skibsassistenter Gældende fra 1. marts 2012 DIS-SÆROVERENSKOMST MELLEM ROYAL ARCTIC LINE A/S OG DANSK METALS MARITIME

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

OVERENSKOMST MELLEM. NCC Roads A/S METAL SØFART

OVERENSKOMST MELLEM. NCC Roads A/S METAL SØFART DAS OVERENSKOMST MELLEM NCC Roads A/S OG METAL SØFART 2008 2010 1 Nærværende særaftale mellem rederiet NCC Roads A/S og Metal Søfart er gældende for maskinmænd og skibsassistenter påmønstret i skibe ejet

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

VEDTÆGTER. Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere vedtægter i OEGK.

VEDTÆGTER. Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere vedtægter i OEGK. Østre Stationsvej 43, 1. 5000 Odense C Tlf. 66 12 03 03 J. nr. 13272 JPH/bk/cp VEDTÆGTER Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn.

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn. Beretning 2015 Jeg har i år valgt at dele beretningen op i flere hovedpunkter. Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje

Læs mere

SELVFORSKYLDT LEDIGHED

SELVFORSKYLDT LEDIGHED SELVFORSKYLDT LEDIGHED Selvforskyldt ledighed Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op?... 2 3. Karantænen er effektiv... 3 4. Hvad er en gyldig grund til at sige

Læs mere

Dagpengeret, selvforskyldt ledighed. Lov om arbejdsløshedsforsikring 63, stk. 1.

Dagpengeret, selvforskyldt ledighed. Lov om arbejdsløshedsforsikring 63, stk. 1. Side 1 af 7 ARVID Stamoplysninger Titel Adir j.nr. 99-627-0338 Dokumenttype Dagpengeret, selvforskyldt ledighed AMA-afgørelse Dato(DD-MM-ÅÅ) 20-10-2000 Klassifikation Resumé Principiel Medlemmet havde

Læs mere

Nye åbningstider i Metal Himmerland.

Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nr. 1 2012 Gennem længere tid, er arbejdspresset steget i afdelingen. Vi er derfor kommet i den situation, at vi er nødt til at ændre på tingene, for at få en balance

Læs mere

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Introduktion Valg til organisationsbestyrelsen sker hvert år på boligorganisationens repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst

Læs mere

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv.

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv. Arbejdsmarkedsudvalget L 15 - Bilag 1 Offentligt Notat Opsummering af høringssvar fra Beskæftigelsesrådets Ydelsesudvalg, Kristelig Fagbevægelse, Kristelig Arbejdsgiverforening og Arbejdsløshedskassen

Læs mere

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen Midsommervise Tale RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen SkoletjeneSten Vi i kvindesagen elsker vort fædreland og at synge om det. Det samler landets indbyggere, trods mange er forskellige. #01/70 Kvinderne begynder

Læs mere

VEDTÆGTER for Nordjysk Fødevareoverskud cvr.nr. 36167742

VEDTÆGTER for Nordjysk Fødevareoverskud cvr.nr. 36167742 VEDTÆGTER for Nordjysk Fødevareoverskud cvr.nr. 36167742 1: navn og hjemsted. Organisationens navn er: Nordjysk Fødevareoverskud, i daglig tale NOFO. Organisationen har hjemsted i Aalborg Kommune. 2: værdigrundlag.

Læs mere

HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU December 2007 HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Klimamålingen 2007 Medarbejdervalg til TDC bestyrelsen Revision af Overenskomst 2007 Spørgeskemaundersøgelsen

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hjarbæk Fjord Golf Klub. Klubben er stiftet den 3. juni 1991, og golfanlægget er åbnet den 8. august 1992. Golfklubben har hjemsted

Læs mere

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere)

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere) DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister 2.

Læs mere

Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011

Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011 Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011 Fraværende fra Tina Holm og Verner Frederiksen 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 2. Godkendelse af referatet fra mødet den

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Dansk Metal Tele Afdeling 12

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Dansk Metal Tele Afdeling 12 Den 2. april 2008 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Dansk Metal Tele Afdeling 12 Onsdag den 23. april 2008 kl. 17:00 Lyngsiehus, Nyropsgade 25, kælderen, 1780 København V Dagsorden: 1.

Læs mere

REFERAT. Træskibs Sammenslutningens bestyrelsesmøde fredag den 6. juni 2014 kl. 18.00 på Flensborg Søfartsmuseum, Flensborg.

REFERAT. Træskibs Sammenslutningens bestyrelsesmøde fredag den 6. juni 2014 kl. 18.00 på Flensborg Søfartsmuseum, Flensborg. REFERAT af Træskibs Sammenslutningens bestyrelsesmøde fredag den 6. juni 2014 kl. 18.00 på Flensborg Søfartsmuseum, Flensborg. Deltagere: Formand Lauge Damstrup Brøndum Næstformand Merete Ettrup Kasserer

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 1. Velkomst ved formand Allan Kierulff. Formanden bød forsamlingen velkommen. 2. Valg af 2 dirigenter. Lars Christiansen

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen.

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Generalforsamlingen valgte Arne

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 i sag nr. A2005.220: Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (adv. Steven Vallik) mod Helge Rasmussen & Søn v/ Peter Rasmussen Anders

Læs mere

BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT

BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT Den 20. januar 2005 Tidspunkt : Torsdag den 6. januar 2005, kl. 16.30 ca. 20.00 Sted : Dir. s kontor 2. sal, Arkitekternes Hus Tilstede : Mette Carstad, Hans Chr. Kirketerp-Møller,

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

GUIDE&FOR& KONTAKTPERSONER& BESTYRELSESMEDLEMMER* ENHED&GØR&STÆRK&

GUIDE&FOR& KONTAKTPERSONER& BESTYRELSESMEDLEMMER* ENHED&GØR&STÆRK& GUIDE&FOR& BESTYRELSESMEDLEMMER* KONTAKTPERSONER& ENHED&GØR&STÆRK&! INDHOLD 1. INTRODUKTION 2. HVAD ER EN AFDELINGSBESTYRELSE? A) HOLD OVERBLIK B) KNYT BÅND C) SKAB HANDLING 3. VÆRKTØJER A) WEBKARTOTEKET

Læs mere

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen

Læs mere

Sønderjysk Landboforening

Sønderjysk Landboforening Vedtægter for Sønderjysk Landboforening Billundvej 3 Tlf. 73 20 26 00 6500 Vojens Fax 73 20 26 05 Navn og hjemsted l. Foreningens navn er Sønderjysk Landboforening og er stiftet ved en fusion af Haderslev

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp.

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Vedtægter Foreningen Den mobile Retshjælp 1. Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Foreningens hjemsted er Aarhus Kommune. Foreningens formål er, at drive en retshjælpsordning

Læs mere

Forslag til de samlede nye vedtægter for SAFU

Forslag til de samlede nye vedtægter for SAFU Forslag til de samlede nye vedtægter for SAFU 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er SAFU med binavnene Samarbejdende Funktionærforeninger og Sammenslutningen af Funktionærer. SAFUs hjemsted er København.

Læs mere

30 april 2015. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 4

30 april 2015. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 4 30 april 2015 Nr. 4-30. april 2015. Nr. 4 Efterløn er en ny frihed Pia Porning tog en vuggende overgang fra seniorjob til efterløn en lang sejltur i den svenske skærgård. Nu er hun flyttet til Sverige.

Læs mere

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Odense kommune, i daglig tale Odense Konservative Vælgerforening (OKV). Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Inge Grandt Virum Torv 7, st. tv. 2830 Virum Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling.

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Der afholdes ordinær generalforsamling tirsdag den 23.januar 2008. kl. 19.30 i 3F s bygning Søndergade

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Fagligt Fælles Forbund for specialarbejder A (konsulent Ulrik Mayland) mod Dansk Byggeri for Øsby Entreprenør- og Kloakservice ApS (konsulent Hans Henrik

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB

HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB ORIGINALE vedtægter vedtaget på stiftende generalforsamling d. 16. december 2004. MÅ IKKE ÆNDRES FØR VEDTAGELSE PÅ GENERALFORSAMLING ÆNDRINGER noteres med sidenr. og linie.

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune Vedtægter VEDTÆGTER for Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune,

Læs mere

LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub

LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983 Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001 og april 2003. 1 Klubbens navn er Pyttur, som binavn

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Landsforeningen Natur & Ungdom, forkortet N&U. Foreningen er hjemmehørende i den kommune hvor foreningens sekretariat

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

11.20.20 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN ARKITEKFORBUNDET

11.20.20 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN ARKITEKFORBUNDET Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN ARKITEKFORBUNDET BIBLIOTEKARFORBUNDET BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET DANMARKS JURIST- OG ØKONOMFORBUND DANSK EL-FORBUND PHARMADANMARK DANSK FORMANDS FORENING DANSK

Læs mere

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening 1 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejle-Fredericia Landboforening. Sekretariats-adresse: LandbrugetsHus, Erhvervsbyvej 13, 8700 Horsens Formål 2 Foreningens

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling

Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling Karriere kompetence forsikring Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling CA giver dig meget mere end a-kasse Dit økonomiske sikkerhedsnet A-kassen er først og fremmest din forsikring ved arbejdsløshed,

Læs mere

9.1. Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget.

9.1. Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget. 9.1 Ad dagsordenens punkt 9: FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget. Under henvisning hertil vedlægges

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

Om at være selvforskyldt. ledig

Om at være selvforskyldt. ledig Om at være selvforskyldt ledig Arbejdsdirektoratet Juli 2003 Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (Akasse), har du mulighed for at få dagpenge, når du er ledig og står til rådighed

Læs mere

Vedtægter for foreningen "BumbleBees"

Vedtægter for foreningen BumbleBees Vedtægter for foreningen "BumbleBees" 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn: BumbleBees (underafdelinger Mini og Biografklub) Stk. 2. Foreningen er stiftet den 24. januar 2014. Stk. 3. Foreningens

Læs mere

Illustration I det kalenderår den ansatte fylder 60 2 61 3 62 og derover 4

Illustration I det kalenderår den ansatte fylder 60 2 61 3 62 og derover 4 Seniordage 2. oktober 2008 Ved trepartsaftalerne indgået mellem Regeringen, KL, LO, FTF og AC blev der afsat 538 mio. kr. til seniorpolitiske initiativer i kommunerne. Midlerne er et engangsbeløb til brug

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 Sag 68/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Finn Bachmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 9. april

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse

Læs mere

4. Forebyggelse af social isolation

4. Forebyggelse af social isolation 4. Forebyggelse af social isolation Tilværelsen på skibe kan være præget af monotoni, få rekreationsmuligheder, lang tids adskillelse fra familien, afgrænsede fysiske rammer og begrænsede sociale kontakter.

Læs mere

Cirkulære om. Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Cirkulære om. Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet Cirkulære om Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet 2002 1 Cirkulære om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Læs mere

En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling.

En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling. Kendelse af 10. august 1995. 95-1.650. En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling. Aktieselskabslovens

Læs mere

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser.

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser. Vedtægter for Vedtægter Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er LandboForeningen Midtjylland og er stiftet med virkning fra 1. januar 2011 ved en fusion af Søhøjlandets Landboforening og Landbo Midt. Dens

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Middelfart Kommune, i daglig tale Konservative i Middelfart. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Udvikling eller afvikling

Udvikling eller afvikling STRUKTURREFORMEN Udvikling eller afvikling Stor temadag om strukturreformen i Århus. Hvilke konsekvenser får den? Demokrati og udlicitering var blandt de mange emner, der blev debatteret Mere end hundrede

Læs mere

Vedtægter for Viborg Firmaidræt

Vedtægter for Viborg Firmaidræt Vedtægter for Viborg Firmaidræt 1. Foreningens navn: Foreningens navn er Viborg Firmaidræt (VFI). Stiftet den 10. maj 1950. 2. Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. 3. Foreningens

Læs mere

Democracy Handbook Association vedtægter

Democracy Handbook Association vedtægter Democracy Handbook Association vedtægter af 11. marts 2010, CVR-nr. 1: Navn, hjemsted og lovgrundlag Foreningens navn er: Democracy Handbook Association Foreningens hjemsted er: Københavns Kommune, Danmark.

Læs mere

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom.

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Vejledninger omkring sygefravær fra kommunens infonet: Sygefravær Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til

Læs mere

Ungdomsbo. Referat fra bestyrelsesmøde nr. 144, mandag den 14. januar 2013 kl. 16.00

Ungdomsbo. Referat fra bestyrelsesmøde nr. 144, mandag den 14. januar 2013 kl. 16.00 Referat fra bestyrelsesmøde nr. 144, mandag den 14. januar 2013 kl. 16.00 Bestyrelsen: Mail-adresse: Claus-Peter Aanum. (CPA) Formand clauspeteraanum@me.com Berit Skanderup (BS) Næstformand skanderup@fanonet.dk

Læs mere

Vedtægter for Fanø Brugsforening

Vedtægter for Fanø Brugsforening Vedtægter for Fanø Brugsforening Indholdsfortegnelse Foreningen Navn. 1 Hjemsted. 2 Formål.. 3 Medlemmerne Medlemskab 4 Finansiering og ansvar. 5 Foreningsmyndighederne Generalforsamling.. 6 Bestyrelse

Læs mere

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål.

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Visionscenter for Fred". Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. Foreningens formål er at

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Godkendelse

Læs mere

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Dagsorden for bestyrelses møder i Fredericia f.f. 1 Gennemgang og godkendelse af sidste referat 2 Nyt fra

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af ordstyrer: Tage Kristensen 2. Valg af skriftsfører: Lars Barslund 3. Formandens beretning:

Læs mere

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Kolding Dame Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Vedtægter: 1 Navn og formål Klubbens navn er Kolding Dame- Roklub med hjemsted i Kolding Kommune. Klubbens stander

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere