Rigsarkivets betingelser for udlån af arkivmateriale til udstillingsformål

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rigsarkivets betingelser for udlån af arkivmateriale til udstillingsformål"

Transkript

1 Rigsarkivets betingelser for udlån af arkivmateriale til udstillingsformål 1. Generelt: Rigsarkivet udlåner gerne materiale til udstillingsformål til kulturinstitutioner (herefter: lånerinstitutionen), der: har egnede og sikrede udstillingsfaciliteter har professionelt uddannet personale med kompetence til at håndtere arkivalier har acceptable forsikringsforhold indgår en forpligtende lånekontrakt med Rigsarkivet. I den forbindelse skal det understreges, at Rigsarkivet kun udlåner arkivmateriale gennem en direkte aftale med den institution, der skal udstille materialet. Udlicitering af ansvar og udstillingsmæssig forvaltning til tredjepart accepteres ikke. Rigsarkivet forbeholder sig ret til at opsige enhver indgået lånekontrakt med omgående virkning og hjemkalde det udlånte materiale. Dette kan ske hvis Rigsarkivet vurderer, at det ikke opbevares sikrings- eller konserveringsmæssigt forsvarligt, eller hvis betingelserne i lånekontrakten i øvrigt ikke er opfyldt. Alle udgifter i forbindelse med udlån af arkivmateriale til udstilling fra Rigsarkivet, det være sig kurertransport (herunder diæter), konservering, sikkerhedsfilmning, forsikring o.a. erholdes uden undtagelse af lånerinstitutionen, med mindre andet aftales med Rigsarkivet. Rigsarkivet giver i denne forbindelse en uforpligtende vurdering af de potentielle udgifter for lånerinstitutionen, når en låneanmodning fremsendes. 2. Frister: Det er en indledende betingelse for udlån af materiale fra Rigsarkivet, at der indsendes en låneanmodning til arkivet mindst 3 måneder inden udlånsperiodens begyndelse. Herefter tager Rigsarkivet stilling til muligheden af at indgå en lånekontrakt, der skal være underskrevet af såvel Rigsarkivet som lånerinstitutionen senest en uge inden låneperiodens begyndelse, hvis lånet skal godkendes. 1

2 Ved evt. ønske om forlængelse af udlån skal Rigsarkivet have modtaget anmodning om dette en måned inden denne låneaftalens udløb. Evt. dispensationer fra disse frister afgøres af Rigsarkivet. 3. Vilkår for anmodninger om lån til udstillingsformål: Anmodninger om lån af Rigsarkivets materiale til udstillingsformål skal indeholder oplysninger om: a) lånerinstitutionens fulde navn og adresse b) udstillingens karakter c) stedet for udstillingen d) udstillingens varighed e) hvilket materiale, der ønskes til lån f) hvilken præcis placering, det ønskede materiale har i Rigsarkivets database, Daisy på g) varigheden af det lån af arkivmateriale, der ønskes h) hvilken medarbejder, der er ansvarlig for udstillingen (herunder indlånet) i) hvilket arkivalie-kyndigt personale, lånerinstitutionen råder over j) en facilitetsrapport, der beskriver sikrings- og bevaringsforholdene i udstillingen ift. det lånte materiale k) lånerinstitutionens forsikringsforhold ang. det ønskede arkivmateriale til indlån. Kan lånerinstitutionen ikke umiddelbart lokalisere materialet i Daisy som anført i pkt. f) yder Rigsarkivet meget gerne vejledning til at finde materialet. Hvis Rigsarkivet selv skal gennemføre en arkivundersøgelse for at lokalisere materialet, sker det efter gældende takst (i 2014: 640 kr. pr. time). Det er altid Rigsarkivet alene, der vurderer, hvornår der vil være tale om vejledning, og hvornår der vil være tale om en egentlig arkivundersøgelse gennemført for lånerinstitutionen. 2

3 4. Sikkerhed Rigsarkivets materiale er som hovedregel unikt og uerstatteligt. Derfor er det en ufravigelig betingelse, at udlånt arkivmateriale opbevares under sikrede forhold, herunder at alt udlånt materiale: a) er placeret i en tyveri- og brandsikret boks i perioder, hvor det ikke udstilles b) følges af en kurer fra Rigsarkivet til og fra lånerinstitutionen ved påbegyndelse og afslutning af udlån, med mindre andet aftales i lånekontrakten. I visse tilfælde er politibeskyttelse ved kurertransport af udlånt materiale påkrævet c) er under opsyn i åbningstiden på de institutioner, hvor det udstilles d) er alarmsikret døgnet rundt e) placeres i montrer, der som minimum lever op til sikkerhedsstandarden SKAFOR GUL eller tilsvarende. For materiale i kategorien Enestående National Betydning (ENB) skal det være SKAFOR RØD eller tilsvarende, med mindre andet specificeres i lånekontrakten f) ikke flyttes fra montrerne eller det aftalte udstillingsområde uden tilladelse fra Rigsarkivet undtaget er nødsituationer. Rigsarkivet orienteres om dette. g) i øvrigt behandles sikkerhedsmæssigt som specificeret i den lånekontrakt, Rigsarkivet og lånerinstitutionen har indgået. 5. Konservering: Før udlån af arkivalier skal det pågældende materiale gennemgå et konserveringstilsyn. I den forbindelse udarbejder Rigsarkivet en kort tilstandsrapport om arkivmaterialet og laver en affotografering af det, som følger lånekontrakten. Sikkerhedsfilmning foretages for låners regning. Lånerinstitutionen skal under hele låneperioden sørge for hensigtsmæssig beskyttelse af arkivmaterialet imod brand, oversvømmelse, insektangreb, forurening, tyveri eller anden beskadigelse, fx fra drikkevarer. Udgifter til genopretning af eventuelle skader i låneperioden påhviler lånerinstitutionen. Arkivmaterialet skal under udlånsperioden udsættes for mindst mulig lys, og det må ikke udsættes for direkte dagslys eller UV-lys i låneperioden. Det må heller ikke udsættes for mere end 50 lux belysning, i nogle tilfælde kun mindre. 3

4 Uden for udstillingens åbningstid skal arkivalierne altid være i totalt mørke, hvor montren f.eks. kan dækkes af et sort lystæt klæde. Arkivmaterialer skal derudover udstilles i et stabilt klima med temperatur på maks. 25 C +/- 1 C over 24 timer og for arkivalier på papir en relativ fugtighed (RH) mellem 30 og 55 % +/- 3% over 24 timer, men for arkivalier på pergament en relativ fugtighed mellem 50 og 60 % +/- 3% over 24 timer. For særligt følsomt arkivmateriale kan Rigsarkivet opstille skærpede krav ved udlån til udstillinger. Her kan der blive tale om, at arkivalierne kun må være belyst, når publikum beskuer dem, og at lyset her skal aktiveres af publikum ved en timer. Dette specificeres i lånekontrakten. Der må under ingen omstændigheder foretages beskæring, direkte opklæbning, gennemhulning eller andre beskadigelser af arkivmaterialet. Den konkrete teknik, der anvendes ved opsætning af det udlånte materiale ved udstilling, aftales direkte med Rigsarkivet og specificeres så vidt muligt i lånekontrakten. 6. Forsikring: Med mindre at lånerinstitutionen er certificeret som en såkaldt National Indemnity Institution skal arkivmateriale udlånt af Rigsarkivet forsikres af lånerinstitutionen. De konkrete forsikringsvilkår i låneperioden defineres nærmere i udlånskontrakten efter forhandling mellem Rigsarkivet og lånerinstitutionen. Dog er nedenstående betingelser ufravigelige: a) Forsikringen af det udlånte arkivmateriale skal ske fra væg til væg til den værdi, der er fastsat af Rigsarkivet. Forsikringspolicen skal indeholde museumsklausulen: Uanset en eventuel skades art og grad og erstatningens størrelse forbliver genstanden Rigsarkivets ejendom b) Police eller certifikat, der dokumenterer forsikringsforholdene, fremsendes til Rigsarkivet senest 1 uge før arkivmaterialets levering til udlån. 4

5 7. Reproduktion Reproduktioner af udlånt materiale kan udføres af lånerinstitutionen efter aftale med Rigsarkivet. 8. Udstillingsmaterialer Rigsarkivet udbeder sig et eksemplar af trykt materiale, (kataloger, pjecer m.m.) der publiceres i forbindelse med udstillingen af udlånt arkivmateriale. 5

Vejledning om tv-overvågning i boligorganisationer mv.

Vejledning om tv-overvågning i boligorganisationer mv. Vejledning om tv-overvågning i boligorganisationer mv. Indholdsfortegnelse 1. Om vejledningen. 3 2. Iværksættelse af tv-overvågning på områder, der benyttes til almindelig færdsel. 3 3. Iværksættelse af

Læs mere

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse Indledende bemærkninger Efter drøftelse med KTO udsender de kommunale og amtslige arbejdsgiverparter hermed nedenstående administrationsgrundlag til rammeaftalen

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Revideret juni 2012 Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger

Læs mere

Betingelser for MobilePay by Danske Bank

Betingelser for MobilePay by Danske Bank Forbrugere Betingelser for MobilePay by Danske Bank Gælder fra 20. februar 2015 Indledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (i det følgende benævnt MobilePay) fra Danske Bank A/S, der

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING 2013 SIDE 2 Bliv klogere på annoncering On-line ISBN 978-87-7029-523-9 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen er udarbejdet

Læs mere

Betingelser for MobilePay by Danske Bank

Betingelser for MobilePay by Danske Bank Forbrugere Gælder fra 18. juni 2015 Betingelser for MobilePay by Danske Bank Indledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (i det følgende benævnt MobilePay) fra Danske Bank A/S, der

Læs mere

Bliv klogere på ANNONCERING

Bliv klogere på ANNONCERING Bliv klogere på ANNONCERING Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-474-4 Tryk ISBN: 978-87-7029-475-1

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Administrationshuset A/S, v. 1.1 af Januar 2012 Denne vejledning beskriver fremgangsmåden i forbindelse med salg af andelsbolig og giver svar på

Læs mere

Tjekliste - Erhvervslejeloven

Tjekliste - Erhvervslejeloven Tjekliste - Erhvervslejeloven Denne vejledning er tænkt som en hjælp til lejere og udlejere, der skal indgå en lejekontrakt om erhvervslokaler. Det er vigtigt at være opmærksom på, at vejledningen ikke

Læs mere

RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Ekspedition Beboerservice Telefax Postgiro

RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Ekspedition Beboerservice Telefax Postgiro Taastrup almennyttige Boligselskab Side 1 af 8 sider RÅDERET Hvis du vil ændre din bolig! Ekspedition Beboerservice Telefax Postgiro Mandag - fredag 10.00-15.00 Mandag - onsdag 10.00-15.00 77 32 00 01

Læs mere

God behandling i det offentlige

God behandling i det offentlige Indledning Større kvalitet i den offentlige forvaltning God behandling i det offentlige - om god forvaltningsskik i stat og kommune I disse år er de offentlige ydelser og den offentlige sagsbehandling

Læs mere

Vejledning om køb og salg af heste

Vejledning om køb og salg af heste Vejledning om køb og salg af heste Af landskonsulent Eric Clausen I denne vejledning kan du læse mere om, hvordan købeloven som udgangspunkt stiller dig som køber eller sælger af en hest, og hvilke undersøgelser

Læs mere

ØSTERBY Taastrup almennyttige Boligselskab RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig!

ØSTERBY Taastrup almennyttige Boligselskab RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Taastrup almennyttige Boligselskab RÅDERET Hvis du vil ændre din bolig! Råderetskatalog Side 2 INDHOLD Råderetten: Tilpas din bolig til dine behov!...3 Forbedringer og forandringer....3 Udenfor eller indenfor

Læs mere

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Juli 2011 Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Her kan du læse om mulighederne for at have en bibeskæftigelse som selvstændig, mens du er på dagpenge Få en samtale med ASE Det kan være svært at

Læs mere

Haderslev Kommunes håndbog for plejefamilier

Haderslev Kommunes håndbog for plejefamilier Haderslev Kommunes håndbog for plejefamilier Forord Formålet med denne pjece er at give vore plejefamilier en skriftlig information om de forskellige forhold, der har betydning for arbejdet som plejefamilie.

Læs mere

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING Sæt arbejdsklausuler og sociale klausuler på dagsordenen Indhold Indledning... 2 Forhandlingsfællesskabet anbefaler... 2 Fakta om social dumping, arbejdsklausuler

Læs mere

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM Socialministeriet, juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Oversigt over sagsgangen i en

Læs mere

KONVENTION OM VÆRNETINGSAFTALER. som ønsker at fremme international handel og internationale investeringer gennem et forbedret retsligt samarbejde,

KONVENTION OM VÆRNETINGSAFTALER. som ønsker at fremme international handel og internationale investeringer gennem et forbedret retsligt samarbejde, KONVENTION OM VÆRNETINGSAFTALER De stater, som er parter i denne konvention, og som ønsker at fremme international handel og internationale investeringer gennem et forbedret retsligt samarbejde, som mener,

Læs mere

Abonnementsbetingelser for slutkunder

Abonnementsbetingelser for slutkunder Abonnementsbetingelser for slutkunder 1.... Generelt... 1 2.... Elektronisk kommunikation... 1 3.... Aftale med ComX og fortrydelsesret... 1 4.... Tjenester... 2 5.... Betalingsforhold... 3 6.... Kreditmaksimum

Læs mere

Bliv klogere på EU-UDBUD

Bliv klogere på EU-UDBUD Bliv klogere på EU-UDBUD Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-470-6 Tryk ISBN: 978-87-7029-471-3 Oplag:

Læs mere

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

Vejledning om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring af bonus

Vejledning om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring af bonus om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring af bonus Der gælder særlige regler, når en spiludbyder tilbyder sine spillere en bonus for at deltage i spil. Bl.a. skal alle vilkår være oplyst på en

Læs mere

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere

2. Virksomheden opretholder fuldt ejerskab over det udviklede indtil den fulde betaling er gennemført.

2. Virksomheden opretholder fuldt ejerskab over det udviklede indtil den fulde betaling er gennemført. 1. Kundens status: 1. Virksomheden handler kun med juridiske enheder der lovligt set kan indgå denne aftale, derudover handles der derfor ikke med privat personer. 2. Aktieselskaber, anpartsselskaber eller

Læs mere

Regler for hjemmesider (web)

Regler for hjemmesider (web) Regler for hjemmesider (web) Der er nogle generelle krav, som din virksomheds hjemmeside altid skal opfylde. Dem kan du læse om her. Som det fremgår, er det ikke helt ligetil, og derfor må jeg anbefale,

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel

Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 2 og 5, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed og implementerer

Læs mere

Betingelser for MobilePay

Betingelser for MobilePay Betingelser for MobilePay MobilePay by Danske Bank er et e-pengeprodukt fra Danske Bank A/S, der kan downloades som en app til mobile enheder. Her kan du læse produktets betingelser. 1. Aftalens parter

Læs mere