PRESSE, PR OG MARKEDSFØRING 11 MUSEETS SKOLETJENESTE 13 BESØGSTAL OG MUSEUMSBUTIK 14 BYGNINGER OG UDENDØRSAREALER 15

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PRESSE, PR OG MARKEDSFØRING 11 MUSEETS SKOLETJENESTE 13 BESØGSTAL OG MUSEUMSBUTIK 14 BYGNINGER OG UDENDØRSAREALER 15"

Transkript

1 ÅRSBERETNING

2 2 INDHOLDSFORTEGNELSE DANSK JØDISK MUSEUM I Indledning 3 Arbejdsgrundlag 3 Museets formål og emnemæssige indhold 3 Oprettelse 3 Museets ledelse 3 Medlemskab af foreninger og organisationer 3 SAMLINGSARBEJDET 4 Accession og givere 4 Overdragelse af materialer fra Det Kongelige Bibliotek 4 Registrering og efterslæb 4 Brug af samlingen og forskningsmediering 4 Bevaringsarbejde 5 Undervisning 5 MUSEETS FORSKNING OG UNDERSØGELSER 5 Danske jøders krigsoplevelser Publikationer 5 Forespørgsler 5 FORMIDLING 7 HJEM: Museets særudstilling i årsjubilæet for redningen af de danske jøder 7 Arrangementer 8 Særarrangementer på museet 9 Formidling uden for museet 9 Hjemmeside 10 Lancering af krigstidsmaterialer 10 Nyhedsbreve 10 PRESSE, PR OG MARKEDSFØRING 11 Presseomtale 11 Generel markedsføring 11 Annoncering 11 Slotsholmssamarbejdet 12 Incomingbureauer 12 MUSEETS SKOLETJENESTE 13 Samarbejdspartnere 13 Efteruddannelse af undervisere 13 BESØGSTAL OG MUSEUMSBUTIK 14 Besøgstal 14 Entré 14 Museumsbutikken 14 BYGNINGER OG UDENDØRSAREALER 15 Vedligeholdelse 15 Kontorer 15 Inventar og materiel 15 MUSEETS ORGANISATION OG ADMINISTRATION 16 Forsikringer 16 MUSEETS PERSONALE 16 Fast personale 14 Timelønnet personale 14 Frivillige i Omvisere og fortællere 17 Personalearrangementer 17 Efteruddannelse 17 MUSEETS ØKONOMI 18

3 DANSK JØDISK MUSEUM I 2013 Indledning Museet er virksomt på et nationalt grundlag. Men den internationale dimension i det museumsfaglige arbejde er en vigtig perspektivering af dansk jødisk kulturhistorie, og det internationale samarbejde er fundamentalt for museet. Det udvikler sig støt i kraft af det museumsfaglige arbejde og museets projekter. Samlingsarbejdet relaterer museet til andre jødiske museer i Europa og USA. Dansk Jødisk Museum har materialer af relevans for disse museer og omvendt, idet museets samlingsmaterialer i høj grad handler om mennesker, der bevæger sig på tværs af landegrænserne. I 2013 tog museet hul på den sidste del af projektet om danske jøders krigsoplevelser med museets første store særudstilling HJEM, der afslutter museets projekt om danske jøders krigsoplevelser blev i høj grad præget af arbejdet med særudstillingen både for bestyrelsen og personalet. Udstillingens finansiering kom først på plads midt i juni, og herefter blev alle kræfter sat ind på dens færdiggørelse. Udstillingsåbningen var uforglemmelig, og udstillingen blev godt modtaget af offentligheden. Det har været et vigtigt skridt for museet at komme videre med muligheden for at kunne vise særudstillinger. Det åbner for helt nye samarbejdsmuligheder for museet både nationalt og internationalt med spændende perspektiver for at kunne integrere nye visninger og materialer for publikum. Museets drift og de øvrige museumsopgaver har museet løst ved siden af udstillingsarbejdet var 70-året for jødeaktionen oktober Det skabte en overvældende mængde henvendelser til museet med bestillinger fra museets samling, ønsker om samarbejde og rådgivning fra forskere, andre museer, ambassader og organisationer, der ønskede at markere 70-året. Museets site om alle arrangementer i anledning af 70-året for jødeaktionen oktober 1943 er blevet flittigt brugt. Dette site gemmer museet som dokumentation for en erindringskultur og de mange arrangementer. Museets projekt om danske jøders krigsoplevelser, den styrkelse af samlingen og forskningen, dette projekt har resulteret i, har på mange måder opnået en hurtig omsætning i offentligheden og blandt andre institutioner. Museet skal herefter videre med nye projekter, der på samme måder forventes at udvikle museet, styrke museets samling og forskning og engagere publikum. Arbejdsgrundlag Dansk Jødisk Museum er et statsanerkendt kulturhistorisk museum, der ejes af Fonden for Dansk Jødisk Museum. Museets formål og emnemæssige indhold Museets ansvarsområde er dansk jødisk kulturhistorie i Danmark fortrinsvis i tiden efter år 1600 og frem til nutiden. Museet skal gennem indsamling, registrering, forskning, bevaring og formidling inden for sit ansvarsområde virke for sikringen af Danmarks jødiske kulturarv. Museet belyser diversitet inden for denne kulturarv, herunder identitetsspørgsmål, integration og forholdet mellem den dansk jødiske minoritet og det omgivende danske samfund. Museet belyser forandring såvel som tilstande inden for denne kulturarv, som dette måtte komme til udtryk i alle dets aspekter. Oprettelse Fonden for Dansk Jødisk Museum blev stiftet i 1985, hvor den første bestyrelse blev nedsat. Dansk Jødisk Museum åbnede 8. juni Museets ledelse Museets daglige leder er museumsdirektør mag.art. Janne Laursen. 3

4 Medlemskab af foreninger og organisationer Organisationen Danske Museer (ODM) Museer i København og omegn (MIK) Association of European Jewish Museums (AEJM) Museumstjenesten Foreningen Kulturnatten Migrationspuljen Museernes fælles registreringssystem Regin Slotsholmssamarbejdet Museumsdirektøren er medlem af International Council of Museums (ICOM) Museumsformidleren er medlem af Museumsformidlere i Danmark (MID) Museumsdirektøren er medlem af Aftagerpanelet, Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier, Københavns Universitet (TORS). Museet har desuden modtaget og indsamlet objekter, der belyser andre dele af museets undersøgelsessager og ansvarsområde. Overdragelse af mindeplader og børnebreve fra Frihedsmuseet Som en følge af arbejdet med særudstillingen HJEM fik museet i løbet af sommeren 2013 overdraget 82 mindeplader fra Frihedsmuseet samt børnebreve og -tegninger knyttet til begivenhederne omkring redningen af de danske jøder. Mindepladerne blev oprindeligt skænket primært af jødiske menigheder og organisationer især fra USA, Canada og Israel som tegn på taknemlighed over Danmarks indsats for jøder under besættelsen. Frihedsmuseet modtog genstandene før etableringen af Dansk Jødisk Museum i I gensidig konsensus blev mindeplader og børnebreve i 2013 overført til museets samling, hvor de nu kan indgå i en mere relevant kontekst om jødisk erindringskultur. 4 Samlingsarbejdet Accession og givere Den samlede accession til museets samling i 2013 er på 183 objekter, herunder 99 genstande, 46 fotos, 34 arkivindhold samt 1 kunstværk. Objekterne er doneret af 34 forskellige givere, hvoraf 14 er nye givere, mens de resterende 20 tidligere har doneret til museet. Inklusiv er 82 genstande og 1 arkivindhold fra en overdragelse til museets samling fra Frihedsmuseet. Det drejer sig om mindeplader samt børnebreve og - tegninger sendt til Dronning Margrethe II i anledning af 50-året for redningen af de danske jøder. Se nedenfor. Også i 2013 har museet indsamlet materialer med relation til danske jøders oplevelser under 2. Verdenskrig, lige som det øvrige samlingsarbejde har været præget af forberedelserne til museets særudstilling HJEM om de danske jøders hjemkomst efter krigen. Bronzerelief skænket af "Thanks to Scandinavia Scholarship Fund of New York. Til minde om redningen af de danske jøder i oktober 43. Foto: Ole Akhøj

5 Konceptkunst på Dansk Jødisk Museum I efteråret 2013 modtog Dansk Jødisk Museum et litografi af den anerkendte amerikanske kunstner William Anastasi, der kan betragtes som en af pionererne indenfor minimalismen og konceptkunsten. Værkets navn er JUDE, og det findes i flere varianter. Bl.a. hænger værket JEW på The Jewish Museum New York. JUDE er imidlertid blevet til på dansk jord under kunstnerens besøg hos giver, der selv har dansk jødiske rødder. William Anastasis værk er vigtigt, fordi det er et moderne supplement til museets eksisterende samling af kunst. Det har sin egen dansk jødiske baggrundshistorie og understøtter museets undersøgelsessag om jødisk repræsentation. Registrering I 2013 har museet løbende registreret nye donationer til samlingen. Museets studentermedarbejdere arbejder fortsat med de materialer, der ligger til sortering fra Det Kongelige Bibliotek. Kun relevant materiale vil indgå i museets samling, mens uønskede effekter jf. overdragelses- og fordelingsaftalen fra 2011 returneres til Judaistisk Samling på Det Kongelige Bibliotek med fuld dispositionsret. Brug af samlingen og forskningsmediering I 2013 har samlingsarbejdet i høj grad været præget af de mange henvendelser og forespørgsler relateret til markeringen af 70-året for jødeaktionen i oktober Mange museer, arkiver og andre offentlige institutioner både nationale og internationale bød ind med udstillinger, foredrag, arrangementer m.m. og benyttede i den forbindelse museets samlinger og arkiver. Endvidere har museet bistået med udlån, råd og vejledning samt ekspederet mange fotosager og arkivhenvendelser. 5 Følgende forskere, studerende m.m. har desuden i 2013 forsket i og konsulteret forskellige dele af museets samling: Karl Christian Lammers, Kristina Lissau, Lasse Andersson, Poul Erik Nielsen, Carl Otto Detlefsen, Jørgen G. Berthelsen, Mikkel Andersson, Solvej Berlau, Katrine Buchhave Andersen, Cecilie Bjerre, Clemens Meier-Wolthausen og Kristian Hvidt. William Anastasi, JUDE, 1988 Værkets udformning er en reference til Krystalnatten i Tyskland den 9. november 1938, hvor synagoger blev hærget og nazister skrev JUDE som et skændselsord på døre, ruder og mure. Den grove skrift gentager handlingens grovhed og de groft nedskrevne ord dengang. Helt i tråd med minimalismens ånd er værkets greb simpelt og i dette tilfælde særdeles effektivt. Der findes endnu en variant af værket lavet af knust glas, der henviser til de knuste vinduer under Krystalnatten. Udlån Museet har i 2013 forlænget udlånet af samlingsobjekter til Immigrantmuseets permanente udstilling til Objekterne belyser den jødiske indvandring til Danmark fra Østeuropa i begyndelsen af det 20. århundrede. Lånet af samlingsobjekter til Københavns Museum er blevet forlænget tilsvarende og vises fortsat på udstillingen At blive københavner, der omhandler indvandringens betydning for byens udvikling.

6 Bevaringsarbejde I 2013 er der blevet ryddet op og omrokeret i museets magasiner og arkiver med henblik på en systematisering og mere hensigtsmæssig opbevaring af genstande og arkivalier. Dette arbejde vil fortsætte i Formålet er dels en forbedring af de bevaringsmæssige forhold, der tager hensyn til unødvendig håndtering og slid, dels en forberedelse til digitaliseringen af museets arkivalier. Det er museets forhåbning, at dele af museets samling allerede kan blive påbegyndt digitaliseret med midler fra United States Holocaust Memorial Museum, Washington, i Samarbejde med United States Holocaust Memorial Museum, Washington I 2013 havde museet besøg af United States Holocaust Memorial Museum, Washington, med henblik på kopiering af dele Dansk Jødisk Museums samling af arkivalier og interviews, der belyser jødeforfølgelse i Danmark og danske jøders skæbne under 2. Verdenskrig. Museet i Washington oversætter og samler kopier fra alle lande, der har materialer om Holocaust, og har også kontaktet andre danske institutioner desangående. Dansk Jødisk Museum har haft en løbende kontakt med museet i Washington og forventer, at projektet kan påbegyndes i 2014, så snart finansieringen er faldet på plads. Det er museet i Washington, der skaffer finansieringen. MUSEETS FORSKNING OG UNDERSØGELSER Danske jøders krigsoplevelser Museet iværksatte i 2012 en spørgeskemaundersøgelse vedrørende de gemte jødiske børn og mulige sammenhænge mellem disse børns skæbne, senere karrierevalg i livet m.m. Behandlingen af de indkomne svar er påbegyndt i 2012 og blev præsenteret for de gemte børn ved et arrangement på museet den 28. februar Rigsarkivet samt i sager i Erstatningsrådets arkiv: Museet har researchet i ind- og udmeldelser i Det Mosaiske Troessamfund efter krigen, i kontingentbetaling med henblik på, hvornår Troessamfundet kom økonomisk på fode efter krigen, i spørgsmålet om navneforandring og udvandring fra Danmark. Særudstillingen afslutter museets projekt om danske jøders krigsoplevelser Publikationer Museet holder løbende øje med specialer og ph.d. afhandlinger, der relaterer sig til museets arbejdsområde, og skaffer dem om muligt til museets bibliotek. En del heraf formidles også på museets hjemmeside. Museet er det eneste sted i landet, der er videnscenter for den vidensudvikling, der sker inden for museets arbejdsområde. Produktionen af særudstillingen HJEM prægede 2013 ligesom 70- årsmarkeringen af jødeaktionen i oktober 1943, også på publikationssiden. Janne Laursen: Dansk Jødisk Museum minoritetsmuseum eller kulturmuseum? i Peter Dragsbo (red.): Mindretallenes selvbilleder, Publikation med konference-papers fra konference af samme navn afholdt i Janne Laursen: Hjem en særudstilling om eftervirkninger af krig og forfølgelse. Digitalt katalog til særudstillingen af samme navn. Anders Jerichow (red.): Oktober 43 Danske jøders flugt til Sverige eller deportation til Theresienstadt. - Kildesamling. Syddansk Universitetsforlag. Denne publikation rummer en række arkivalier fra Dansk Jødisk Museums samling. 6 I forbindelse med forberedelsen af museets særudstilling har museet også i 2013 foretaget research i Det Mosaiske Troessamfunds arkiv i

7 Bo Lidegaard: Landsmænd de danske jøders flugt i oktober Politikens Forlag Denne publikation er til dels baseret på kilder fra museets samling, som museet har stillet til rådighed. FORMIDLING Museets særudstilling i 2013 HJEM En særudstilling om eftervirkninger af krig og forfølgelse 7 Museets personale har i 2013 skrevet en række nye sider til museets hjemmeside og Jødisk Orientering. Forespørgsler 70-året for jødeaktionen oktober 1943 betød en overvældende mængde af henvendelser til museet fra ind- og udland i Det har været samlingsbesøg, bestillinger på kopier af samlingsmaterialer, ønsker om lån fra samlingen, lån af museets film og power points samt ønsker om rådgivning. Henvendelserne er fra andre museer, biblioteker, forskere, journalister, medier og ambassader. Henvendelser har været både skriftlige og telefoniske. Mange forespørgsler kan umiddelbart besvares, mens forsknings- og samlingsrelaterede henvendelser er mere tidskrævende. Det er en stor glæde for museet at opleve dets samlings-, formidlingsog forskningsarbejde så efterspurgt. Scrapbog af kz-fange i Theresienstadt. Scrapbogen er udstillet i særudstillingen HJEM. Foto: Ole Akhøj Udstillingsarkitekt Anne Schnettler havde allerede i 2012 på fornem vis baseret udstillingens arkitektur på tre cirkler. Udvendigt skulle cirklerne fortælle den lyse historie, mens de indvendigt rummede den personlige og til tider mere dystre historie. Der blev lagt vægt på siddepladser langs med væggene som et rum i rummet, hvor publikum kunne hvile ud og i fred og ro studere tablets med udstillingens epilog og filmtilbud. Museet overtog Galejsalen 1. januar 2013, og klargøringen af rummet gik i gang. Der blev dels etableret handikapadgang, dels blev der lagt nyt gulv og malet i Galejsalen. Fundraising til særudstillingen blev indledt i 2012, men den endelige finansiering var først på plads i juni Det gav stor travlhed på mange fronter samtidig. Udstillingen skulle færdigredigeres, der skulle skrives og oversættes tekster samt produceres lyd- og billedfiler til udstillingens AV. Endelig skulle udstillingen opbygges helt konkret. Byggeteamet bestod af byggeleder og bygherrerådgiver, arkitekt Jørgen Hempel, udstillingsleder og museumsdirektør Janne Laursen, udstillingsarkitekt Anne Schnettler og entreprenør Gert Fogt, samt en række underleverandører. Museet og dets medarbejdere leverede udstillingens koncept, dens indhold, tekster og øvrige materialer. I forbindelse med forberedelsen af udstillingen fik museet en række plaketter fra Frihedsmuseets samling overført til museets samling. En del af disse plaketter indgår i særudstillingen. Udstillingen har et enkelt indlån fra en anden museal institution i form af et sæt toraklokker fra Københavns Museum. Derudover er der to indlån fra private. Udstillingens materialer er derfor overvejende det materiale, der er indsamlet i museets projekt om danske jøders krigsoplevelser, som for første gang præsenteredes for offentligheden.

8 Dagen før åbningen den 30. oktober foregik den første omvisning i udstillingen, da museet havde besøg af en VL gruppe. Her blev udstillingens koncept og design testet til museets store tilfredshed. Både valget af cirkler med en lys yderside og et dunklere indre blev rost, ligesom muligheden for at sidde ned langs den ene væg og tilbuddet på de derværende tablets med film og info om FN s flygtningekonvention og flygtninge i Danmark efter 2. Verdenskrig. Udstillingen åbnede den 30. oktober med taler af bestyrelsesformand Ivar Samrén, museumsdirektør Janne Laursen, overrabbiner emeritus Bent Melchior og Kultur- og Fritidsborgmester Pia Allerslev, der åbnede udstillingen. Ca. 300 gæster var mødt op til denne strålende eftermiddag. Udstillingen blev godt modtaget af gæsterne og pressen. 8 Opbygning af det nye udstillingsrum i Galejsalen. Det Kongelige Bibliotek har hele tiden ydet museet god rådgivning og været en stor hjælp i arbejdet med særudstillingen. Museet og biblioteket har holdt møder og afstemt strategi med henblik på betjening af publikum og besvarelse af spørgsmål både fra gæster til museet og til biblioteket. 70års jubilæet for redningen af de danske jøder oktober 1943 i 2013 Museets særudstilling indgik som et vægtigt element i markeringen af 70-året for redningen af de danske jøder i oktober Museets særlige jubilæums-site: blev lanceret tidligt på året og løbende opdateret. Arrangører kunne via et skema indsende oplysninger om deres arrangementer til dette site. Museet tilbød dette site både på dansk og engelsk, og det gav en fin mulighed for at få overblik over alle aktiviteter og tilbud. Sitet blev flittigt brugt og placerede museet centralt. Museet gemmer dette site som en dokumentation af erindringskultur vedrørende jødeaktionen oktober Konservatorerne arbejder med at sætte genstade på plads i montrerne. Janne Laursen deltog i Humanity in Action s projekt vedrørende 70års markeringen af jødeaktionen i oktober 1943

9 omfattende konference, publikationer og højtidelighed den 2. oktober 2013 i Det Kongelige Teater. Projektet udgav en kildesamling ved Anders Jerichow. 9 Endvidere har museet ydet rådgivning til de danske ambassader i Washington, Paris, Stockholm og Israel med henblik på deres projekter vedrørende markeringer af 70-året for jødeaktionen i oktober Janne Laursen og Inge Bucka Mejlhede har rådgivet og ekspederet samlingshenvendelser. Tjekkiets ambassade har ligeledes konsulteret museets samling og rådført sig med museumsdirektør Janne Laursen og samlingsansvarlig Inge Bucka Mejlhede. Udstilling på Gilleleje Museum og på Københavns Rådhus ved Københavns Stadsarkiv i anledning af 70-året for jødeaktionen 1943, hvor Janne Laursen, Sara Fredfeldt og Inge Bucka Mejlhede har rådgivet og ekspederet materialer til udstillingerne. Gæster ved åbningen af særudstillingen HJEM. Foto: Ole Akhøj. Janne Laursen og Inge Bucka Mejlhede har haft indgående dialog med Carl Otto Dethlefsen, der producerede filmen: Jødernes flugt vidnernes historie, der blev sendt på DR 30. september I filmen er brugt klip fra film i museets samling samt fotografier. Filmen: De skjulte børn af Søren Green baserer sig på museets arbejde og forskning publiceret i Ikke noget at tale om. Danske Jøders Krigsoplevelser Museumsdirektør Janne Laursen ved åbningen af særudstillingen HJEM. Foto: Ole Akhøj.

10 Arrangementer Arrangementsprogrammet i 2013 var sammensat således: Januar På Auschwitz-dagen, der afholdes hvert år d. 27. januar som minde- og mærkedag for Holocaust og andre folkedrab, var temaet i 2013 På flugt fra folkedrab. Museet markerede dagen som altid med gratis adgang og dette år med to øjenvidners beretninger. Foredragsholderne var Hanna Skop og Magda Goldschmidt. Der var stor tilslutning til de to foredrag. de danske jøder i Theresienstadt blev vist i museets biograf, og publikum kom tæt på såvel de flygtede som de arresterede danske jøders oplevelser i perioden oktober åbnede museet særudstillingen HJEM en særudstilling om eftervirkninger af krig og forfølgelse. November og december Vintermånederne var centreret omkring formidling af den nyåbnede udstilling med en række gratis omvisninger. 10 Februar I februar husede museet endnu et arrangement for de gemte børn, der ved denne lejlighed blev præsenteret for resultatet af museets spørgeskema-undersøgelse af gruppen. Marts - maj I forårsmånederne tilbød museet søndagsomvisninger med filmvisning, og omvisninger på Mosaisk Nordre Begravelsesplads på Møllegade. I maj deltog museet for første gang i JAGTEN, et landsdækkende kulturhistorisk orienteringsløb, det var vel besøgt, og 672 børn og voksne susede igennem udstillingen for at redde Slotsholmens skatte. Sommersæsonen Juni, juli og august var præget af omvisninger på begravelsespladserne, byvandringer i det jødiske København samt omvisninger i udstillingen for de mange engelsksprogede turister, der besøger museet netop i disse måneder. I 2013 tilbød museet for første gang en ny byvandring, der blev udviklet i anledning af markeringen af 70-året. September - oktober Efteråret på museet var præget af travlhed med mange omvisninger, der bl.a. var et resultat af museets stærke samarbejde med DIIS omkring skolebesøg på museet. På Kulturnatten præsenteredes flugtberetninger i en scene af lys og lyd med vandets flimren over væggene, bølgeskvulp og dunken fra fiskekutterens motor. En film om Gæster ved åbningen af særudstillingen HJEM. Foto: Ole Akhøj.

11 Formidling uden for museet Museumsdirektør Janne Laursen holdt foredrag den 7. maj om Aktiv Indsamling for Arkivforeningen. 11 Museumsformidler, mag.art. Sara Fredfeldt holdt d. 12. juni foredrag om Pesach-traditioner for Novozymes i København. Novozymes var netop blevet certificeret af Orthodox Union til produktion af en kosher linje, og i forbindelse med fejringen af dette havde Novozymes bestilt et foredrag på museet om de traditioner, der er knyttet til højtiden Pesach. Museumsformidler, mag.art. Sara Fredfeldt holdt foredrag d. 10. oktober for AOF Østsjælland på St. Heddinge skole. Foredraget havde titlen Tæt på oktober 43. Museumsformidler, mag.art. Sara Fredfeldt sad i debatpanel på Cinemateket i anledning af en filmvisning den 9. oktober og introducerede samme sted en film den 30. oktober. Museumsformidler, mag. art. Sara Fredfeldt holdt foredrag om den jødiske minoritet i Horsens, perspektiveret til Danmarks historie, den 28. november. Samlingsansvarlig Inge Bucka Mejlhede underviste i 2013 i Regin for kunstmuseer for Organisationen Danske Museer (ODM). Inge Bucka Mejlhede er endvidere inviteret til at deltage i Kulturstyrelsen workshops i forbindelse med udviklingen af et nyt Fælles-IT, der skal afløse det nuværende online registreringssystem Regin. Museumsdirektør Janne Laursen deltog i ODM s faglige orienteringsmøde den 14. og 15. november med et indlæg om Kulturmøder. På Kulturnatten 2013 kunne gæsterne opleve tre installationer med flugtberetninger fra oktober '43 i en scene af lys og lyd.

12 Museumsdirektør Janne Laursen deltog den november i AEJM s årsmøde i München og Hohenems (Association of European Jewish Museums). Temaet i 2013 var Where we are. Site, Space, Context. Janne Laursen var inviteret til at præsentere Dansk Jødisk Museum i forhold til årsmødets tema. VIP-besøg Museets bestyrelsesformand og direktør har taget imod VIP-besøg i årets løb og repræsenteret museet i mange forskellige sammenhænge. Sammen med Michael Metz Mørch blev der lagt mange kræfter i fundraisingen til særudstillingen, der blev belønnet med tillid og store donationer. Hjemmeside Også arbejdet med museets hjemmeside har stået i særudstillingens tegn. Der er således oprettet en underside, der fungerer som udstillingens digitale katalog. På museets hovedside har menupunktet SKOLE gennemgået en massiv revidering. Dette er en del af den igangværende professionalisering af museets skoletjeneste. havde i besøg heraf unikke besøg inklusiv oktober 43 sitet. Nyhedsbreve I 2013 blev der udsendt fem nyhedsbreve med information om arrangementer og nyt fra samlingsarbejdet, skoletjenesten, gode tilbud i museumsbutikken og meget andet. Der er ca tilmeldte modtagere af Nyt fra Dansk Jødisk Museum. PRESSE, PR OG MARKEDSFØRING Det er stadig muligt at møde enkelte mennesker, der endnu ikke har hørt om Dansk Jødisk Museum, og siden museets åbning har det været en strategi at konsolidere kendskabet til museet. Redaktionel omtale i forhold til museets produktion spiller en stor rolle. Men det er også vigtigt at blive vist og nævnt i de brede og populære medier, ligesom museets Facebook-side og Flickr spiller en voksende rolle for udbredelse af kendskabet til museet og dets aktiviteter. Presse og medier Museet er løbende omtalt i pressen og medier. Museumsdirektør, mag.art. Janne Laursen fortalte om den polsk jødiske specialitet bagels i programmet Den Store Bagedyst på DR1. Optagelserne fandt sted den 18. april. 12 Museet og museumsdirektør Janne Laursen fik en rolle i Sofias historie i skyggen af Holocaust, der blev sendt på DK4 2. juli. Udsendelsen handlede om Sofia Kuperman, der i forlængelse af programmet valgte at donere en elsket chanukkah-stage til museet, som hun havde medbragt fra Polen til Danmark. Museumsdirektør, mag.art. Janne Laursen fortalte om den gule jødestjerne i programmet Detector på DR1 med emnet: Myter, samt om myten om Christian X og den gule jødestjerne. Optagelserne fandt sted den 26. august. I september var der en artikel om museet i Skånska Dagbladets søndagstillæg. Museumsformidler, mag.art. Sara Fredfeldt deltog i programmet: Ved du, hvem du er? på DR1. Programmet handlede om Nicolas Bro, der opsøgte sine rødder og i den forbindelse skulle forbi Mosaisk Nordre Begravelsesplads på Nørrebro. Programmet blev sendt den 30. november. Den 31. oktober var Synne Rifbjerg fra Weekendavisen forbi særudstillingen. Hun blev modtaget af museumsdirektør Janne Laursen, og resultatet blev en fin anmeldelse. I forlængelse af anmeldelsen blev museet også nævnt af Michael Müller, der havde interviewet Salle Fischermann om hans oplevelser i Theresienstadt. Det er planen, at dette interview i 2014 skal videreudvikles til et

13 radioprogram på P1, hvor også museumsdirektør Janne Laursen skal deltage. Copenhagen Post bragte endvidere en fin omtale af særudstillingen. Generel markedsføring Museet markedsfører sig generelt i informationsbrochuren på dansk og engelsk, som løbende bliver omdelt til hoteller og andre relevante samarbejdspartnere i København. Arrangementsprogrammet markedsføres gennem gratis-portalen KultuNaut, Kulturklik, egne nyhedsbreve, museets facebookprofil og Jødisk Orientering. Dertil kommer egenproducerede flyers og foldere. Annoncering Museet prioriterer at annoncere på en måde, hvor annoncen rækker ud over en enkelt dag. Skal den type annonce give noget, skal der flere til, og det har museet ikke ressourcer til. Den primære indsats overfor det udenlandske publikum ligger i at møde dem der, hvor de er: Museet annoncerer således i medier, der findes de steder, turisten færdes både på print og web: På hotellerne, på rejsen, i lufthavnen og i turistinformationen. Museet havde i 2013 turistrettede annonceaftaler med følgende: Minicards, Copenhagen Tourist, Arrival Guides, easycopenhagen.dk og Scan Magazine. Det dansksprogede publikum kunne i 2013 møde annoncer fra Dansk Jødisk Museum i: Dagbladet Politiken via Politiken Plus og Dansk Handicapårbog. I 2013 fortsatte museets medlemskab af MIK Museer i København og Omegn. Museet var med i museumsfolderen, som udgives på dansk og engelsk og distribueres på museer og i kampagner i offentlige transportmidler. Museet er også sikret en præsentationsside samt omtale på MIKs webportal Kulturklik. 13 Museet fortsatte i 2013 annoncesamarbejdet med Wonderful Copenhagen og annoncerer på deres bykort, i turistinformationen og på deres digitale platform ispot. Også deltagelsen i COPENhagen cardordningen fortsatte og bringer år for år flere og flere besøgende til museet. Slotsholmssamarbejdet Slotsholmssamarbejdet har et bredt fundament på Slotsholmen med deltagelse af De Kongelige Stalde, Det Kongelige Bibliotek Den Sorte Diamant, Ruinerne under Christiansborg Slot, Teatermuseet i Hofteatret, Thorvaldsens Museum, Tøjhusmuseet, Rigsarkivet og Dansk Jødisk Museum. Dansk Arkitektur Center er en ny væsentlig samarbejdspartner på Slotsholmen og har helhjertet engageret sig i Slotsholmssamarbejdet. I 2013 blev der igangsat en undersøgelse af, hvordan samarbejdet på Slotsholmen skal udvikle sig videre og organisere sig. Et eksternt firma Kultur og Byg har stået for denne undersøgelsesfase med 4 workshops, interviews med institutionernes ledere og afdækning af forskellige problemstillinger. Arbejdet er forsat ind i 2014, hvor en fremtidsplan forventes besluttet. Den fælles annoncering fortsatte som i foregående år. Der blev i 2012 truffet en principbeslutning om, at den engelske oversættelse af Slotsholmen er Castle Island, som fortsat blev forsøgt implementeret overfor relevante samarbejdspartnere. Slotsholmssamarbejdet indsendte således et samlet høringssvar til Københavns Kommune omkring et skiltningsprojekt i indre by.

14 14 Samarbejdspartnere I 2013 intensiveredes samarbejdet mellem Skoletjenesten København og Dansk Jødisk Museum. I forlængelse af Skoletjenestens udvidelse til et nationalt netværk åbnes der op for yderligere nationalt netværk og koordinering. Museet har fortsat haft sine tilbud annonceret på skoletjenestens hjemmeside og er med i det trykte katalog. Museet fortsatte sit samarbejde med DIIS i I hele 2013 har museet tilbudt undervisningsforløb, der er betales af DIIS, og dermed er gratis for skolerne. I 2013 har dette resulteret i 15 besøg. Museet værdsætter dette samarbejde meget, da det giver mulighed for at nå en række skoler, der ellers ikke har økonomi til at benytte museets længere undervisningsforløb. DIIS har i et samarbejde med museet i 2013 udviklet en række undervisningsmaterialer på baggrund af museets samling. JAGTEN på Slotsholmen Foto: Golden Days Incoming bureauer Museet fortsatte det stærke samarbejde med Best Destination Partner og Tumlare, Luxery Beyound AB, der arrangerer ture for krydstogtturister. Museet har i 2013 påbegyndt et samarbejde med Viking Cruise, der interviewede en af museets frivillige, Tove Udsholt, om hendes historie i museets lokaler. Viking cruise planlægger at producere en minidokumentar om Tove, der vil blive lanceret til deres kunder i foråret MUSEETS SKOLETJENESTE Professionaliseringen af museets skoletjeneste er forsat i Sara Fredfeldt har deltaget i Museums Underviser Uddannelsen, der er udbudt af ODM i et samarbejde med Skoletjenesten. Dette har fortsat udvidet og styrket museets netværk og medvirket til at opgradere arbejdet med formidlingen til børn og unge. I 2013 har museet startet et samarbejde med Lær-IT, der huser Skoletube. Dette samarbejde resulterede i et undervisningsmateriale, der omhandlede flugten i oktober 43. Dette samarbejde dannede grundlag for museets arbejde på Flickr og en særlig skolemappe på sitet, der tilbyder billeder fra museets samling, som elever kan arbejde med i de produkter, som Skoletube tilbyder. Det er museets intention at fortsætte dette samarbejde og videreudvikle på tilbud, der kan samarbejde med Skoletubes moduler. Nye tilbud og tiltag I 2013 har museets skoletjenestes arbejde i høj grad handlet om særudstillingen HJEM og udviklingen af tilbud til denne udstilling. Det har resulteret i museets første tilbud, der er målrettet indskolingen. Museet planlægger at trække på erfaringerne fra dette tilbud til videreudviklingen af tilbud i den permanente udstilling. Udover tilbuddet i indskolingen har museet udviklet yderligere to tilbud til udstillingen. I disse tilbud har museet igen fokuseret på variation og dialog for et tilsvarende tilbud til elever og lærere. I forlængelse af udvidelsen af tilbud har museet prioriteret at omstrukturere skoleafsnittet på hjemmesiden for at opnå en større

MUSEETS SKOLETJENESTE 13 BESØGSTAL OG MUSEUMSBUTIK 13 BYGNINGER OG UDENDØRSAREALER 14 MUSEETS ORGANISATION OG ADMINISTRATION 15 MUSEETS PERSONALE 15

MUSEETS SKOLETJENESTE 13 BESØGSTAL OG MUSEUMSBUTIK 13 BYGNINGER OG UDENDØRSAREALER 14 MUSEETS ORGANISATION OG ADMINISTRATION 15 MUSEETS PERSONALE 15 ÅRSBERETNING 2014 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE DANSK JØDISK MUSEUM I 2014 1 Indledning 3 Arbejdsgrundlag 3 Museets formål og emnemæssige indhold 3 Oprettelse 3 Museets ledelse 3 Medlemskab af foreninger og

Læs mere

PRESSE, PR OG MARKEDSFØRING 11 MUSEETS SKOLETJENESTE 13 BESØGSTAL OG MUSEUMSBUTIK 14 BYGNINGER OG UDENDØRSAREALER 15

PRESSE, PR OG MARKEDSFØRING 11 MUSEETS SKOLETJENESTE 13 BESØGSTAL OG MUSEUMSBUTIK 14 BYGNINGER OG UDENDØRSAREALER 15 ÅRSBERETNING 2012 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE DANSK JØDISK MUSEUM I 2012 1 Indledning 3 Arbejdsgrundlag 3 Museets formål og emnemæssige indhold 3 Oprettelse 3 Museets ledelse 3 Medlemskab af foreninger og

Læs mere

Indhold. Hjemmeside... 9 Nyhedsbreve... 9

Indhold. Hjemmeside... 9 Nyhedsbreve... 9 ÅRSBERETNING 2015 1 2 Indhold Indledning... 3 Arbejdsgrundlag... 4 Museets formål og emnemæssige indhold... 4 Oprettelse... 4 Museets ledelse... 4 Medlemskab af foreninger og organisationer... 4 Samlingsarbejdet...

Læs mere

PRESSE, PR OG MARKEDSFØRING 10 BESØGSTAL OG MUSEUMSBUTIK 12 BYGNINGER OG UDENDØRSAREALER 13 MUSEETS PERSONALE 14 MUSEETS ØKONOMI 16

PRESSE, PR OG MARKEDSFØRING 10 BESØGSTAL OG MUSEUMSBUTIK 12 BYGNINGER OG UDENDØRSAREALER 13 MUSEETS PERSONALE 14 MUSEETS ØKONOMI 16 ÅRSBERETNING 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING: DANSK JØDISK MUSEUM I 2011 1 Indledning 1 Arbejdsgrundlag og formål 1 Museets formål og emnemæssige indhold 1 Oprettelse 1 Museets ledelse 1 Medlemskab

Læs mere

Horsens Kunstmuseum er et statsanerkendt kunstmuseum, der er forpligtiget til gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling

Horsens Kunstmuseum er et statsanerkendt kunstmuseum, der er forpligtiget til gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling Museernes arbejdsplaner Følgende filer er vedhæftet indsendelsen: Referencenummer: 117119 Formularens ID: 494 Sendt til: kunstmuseum@horsens.dk Sendt: 15-12-2010 16:19 ------------------------ MUSEERNES

Læs mere

PRESSE, PR OG MARKEDSFØRING 8 BESØGSTAL OG MUSEUMSBUTIK 11 BYGNINGER OG UDENDØRSAREALER 12 MUSEETS PERSONALE 13 MUSEETS ØKONOMI 15

PRESSE, PR OG MARKEDSFØRING 8 BESØGSTAL OG MUSEUMSBUTIK 11 BYGNINGER OG UDENDØRSAREALER 12 MUSEETS PERSONALE 13 MUSEETS ØKONOMI 15 ÅRSBERETNING 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING: DANSK JØDISK MUSEUM I 2010 1 Indledning 1 Museumskategori og ejerforhold 1 Museets formål og emnemæssige indhold 1 Oprettelse 1 Museets ledelse 1 Medlemskab

Læs mere

Vedtægter. for. Sydvestjyske Museer

Vedtægter. for. Sydvestjyske Museer Vedtægter for Sydvestjyske Museer Vedtaget den 25. oktober 2011 1 Indhold Side 1. Navn og ejerforhold, art og status 3 2. Hjemsted, adresse og afdelinger 3 3. Formål og ansvarsområde 3 4. Samarbejde med

Læs mere

ANSØGNING OM STATSANERKENDELSE BILAG 11 KRAV OG ANBEFALINGER. Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse

ANSØGNING OM STATSANERKENDELSE BILAG 11 KRAV OG ANBEFALINGER. Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse KRAV OG ANBEFALINGER I det næste gives kort svar på, hvordan Forstadsmuseet opfylder eller har planer om at opfylde Kulturstyrelsens krav og anbefalinger til de statsanerkendte museer. Arbejdsgrundlag,

Læs mere

Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019

Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019 Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019 Indledning Som Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum indtager Nationalmuseet rollen som central forsknings- og formidlingsinstitution,

Læs mere

Horsens Kunstmuseum. Museologi og kuratering Undervisningsmateriale til stx og hf

Horsens Kunstmuseum. Museologi og kuratering Undervisningsmateriale til stx og hf Horsens Kunstmuseum Museologi og kuratering Undervisningsmateriale til stx og hf Introduktion Horsens Kunstmuseum - et museum for nyere kunst Horsens Kunstmuseum fokuserer på den moderne kunst. Udgangspunktet

Læs mere

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk Medlemmerne i panelet i Annes Atelier www.annes-atelier.dk Peter Rasmus Lind Peter Rasmus Lind åbnede i 1990 Gallerie Rasmus i Odense. I 1997 udvidede han galleriet, med en afdeling i København. Desuden

Læs mere

Bilag: Ansøgning med budget, Projektbeskrivelse, Brev fra Assens Kunstråd

Bilag: Ansøgning med budget, Projektbeskrivelse, Brev fra Assens Kunstråd Til Assens Kommune II 11'41 1 MUSEUM VESTFYN Assens, d. 12. februar 2016 Vedr. : Ansøgning om tilskud til udstilling Vedhæftet følger ansøgning med bilag om tilskud på 240.000 til realisering og markedsføring

Læs mere

Dansk Jødisk Museum i 2016

Dansk Jødisk Museum i 2016 ÅRSBERETNING 2016 1 Dansk Jødisk Museum i 2016 Indledning Museet er virksomt på et nationalt grundlag, men den internationale dimension i det museumsfaglige arbejde er en vigtig perspektivering af dansk

Læs mere

Erindringsportalen Giv det videre! åbner snart alle kan være partnere

Erindringsportalen Giv det videre! åbner snart alle kan være partnere Skal en livshistorie fra jeres samling på DR TV? Erindringsportalen Giv det videre! åbner snart alle kan være partnere Søren Bitsch Christensen, ODA Kulturarv, 31. januar 2017 DR efterlyser livshistorier

Læs mere

SAMARBEJDE. De danske museers puljer. Udgivet af Organisationen Danske Museer

SAMARBEJDE. De danske museers puljer. Udgivet af Organisationen Danske Museer SAMARBEJDE De danske museers puljer Udgivet af Organisationen Danske Museer SAMARBEJDE De danske museers puljer Redigeret af Jørgen Burchardt og Kirsten Rykind-Eriksen Udgivet af Organisationen Danske

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2013. Generalforsamling Grønbechs Gård 11-03-2014

Bestyrelsens beretning 2013. Generalforsamling Grønbechs Gård 11-03-2014 Bestyrelsens beretning 2013 Generalforsamling Grønbechs Gård 11-03-2014 Omsætning på 486.615 kr. Omsætning 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 180000 160000 140000 120000 100000 DKK 80000 60000 40000

Læs mere

Vedtægter for Middelfart Museum

Vedtægter for Middelfart Museum Vedtægter for Middelfart Museum 1. Museets navn og ejerforhold, art og status Middelfart Museum er en selvejende institution og et statsanerkendt kulturhistorisk museum med lokalhistorisk arkiv. 2. Museets

Læs mere

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015 Sydslesvigudvalget Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5590 Fax 3392 5567 E-mail sydslesvigudvalget@uvm.dk www.sydslesvigudvalget.dk CVR nr. 20-45-30-44 Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets

Læs mere

Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Svar på Spørgsmål 58 Offentligt

Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Svar på Spørgsmål 58 Offentligt Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Svar på Spørgsmål 58 Offentligt Folketingets Kulturudvalg Christiansborg 1240 København K Kulturministeren Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.

Læs mere

Historisk Samfund for Sydøstjylland Nyhedsbrev oktober 2009 Reception for årbog 2009

Historisk Samfund for Sydøstjylland Nyhedsbrev oktober 2009 Reception for årbog 2009 Historisk Samfund for Sydøstjylland Nyhedsbrev oktober 2009 Reception for årbog 2009 Onsdag den 28.oktober kl. 16 er der reception og pressemøde på Vejle Kunstmuseum, Flegborg 18, 7100 Vejle, for vores

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

Formidlingsplanen. - Regeringens investering i fremtidens museumsformidling

Formidlingsplanen. - Regeringens investering i fremtidens museumsformidling Formidlingsplanen - Regeringens investering i fremtidens museumsformidling Bevaringsplan - formidlingsplan Regeringen står for en markant og langsigtet indsats på kulturbevaringsområdet: 1. Bevaringsplanen

Læs mere

- # - - # - Ad 2: Kurser & møder i LASS: Se nærmere omtale af kurserne samt praktiske oplysninger i programmet eller i kalenderen på

- # - - # - Ad 2: Kurser & møder i LASS: Se nærmere omtale af kurserne samt praktiske oplysninger i programmet eller i kalenderen på LASS. Indhold: 1. Fra LASS Styrelse. 2. Kurser og møder i LASS. 3. Fra medlemmerne. 4. Hjemmesiden & Nyhedsbrevet. 5. Andre arrangementer. Ad 1: Fra LASS Styrelse: Referat af Årsmødet er lagt på websitet

Læs mere

Ib Orla-Jensen 1 4/04-1 3/05 201 2

Ib Orla-Jensen 1 4/04-1 3/05 201 2 NÆSTVED KUNSTFORENING Amtsgården Amtmandsstien 1 Blad nr. 3/201 2 Ib Orla-Jensen 1 4/04-1 3/05 201 2 Næstved Kunstforening inviterer til ferniseringen af Ib Orla-Jensen Lørdag den 1 4. april fra kl. 1

Læs mere

Museum Østjylland AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Museum Østjylland AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 Museum Østjylland AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2008

Årsberetning og regnskab 2008 Årsberetning og regnskab 2008 Kultursamarbejdet år 2 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets

Læs mere

Vedtægter for Langelands Museum

Vedtægter for Langelands Museum Vedtægter for Langelands Museum CVR: 29188955 I henhold til: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014. Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer m.v. Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske

Læs mere

EMSBALDETMEDLEMSBLADETMEDLEMSBLADETM

EMSBALDETMEDLEMSBLADETMEDLEMSBLADETM MEDLEMSBLAD ETMEDLEMSBLA DETMEDLEMSBLA BLADETMEDLEMS EMSBALDETM EDLEMSBLSDETMEDLEMSBLADE ETMEDLEMSB LADETMEDLEM SBLADETMEDL EMSBLADETMEDLE HOURS OF DARKNESS AND HOURS OF LIGHT Lørdag den 24. januar 2015

Læs mere

Industrimuseet Museet for produktion, levevilkår og finansiel udvikling

Industrimuseet Museet for produktion, levevilkår og finansiel udvikling Vedtægter for Industrimuseet Museet for produktion, levevilkår og finansiel udvikling Indhold Side 1. Navn og ejerforhold, art og status 2 2. Formål og ansvarsområde 2 3. Samarbejde med andre museer og

Læs mere

Alle der ønsker at deltage på den censurerede del af festivalen, både ind- og udenlandske kunstnere, skal:

Alle der ønsker at deltage på den censurerede del af festivalen, både ind- og udenlandske kunstnere, skal: Vil du være en del af International Art Festival 2013? Send ind til censurering nu. Vores mål er at arrangerer en årligt tilbagevendende kunstfestival med internationalt tilsnit. I 2011 gennemførte vi

Læs mere

Godkendt af Østsjællands Museums bestyrelse d Godkendt af Stevns Kommune d. Godkendt af Faxe Kommune d.

Godkendt af Østsjællands Museums bestyrelse d Godkendt af Stevns Kommune d. Godkendt af Faxe Kommune d. Vedtægter for Østsjællands Museum Baseret på Slots- og Kulturstyrelsens standardvedtægter for museer der er godkendt som tilskudsberettigede i henhold til museumsloven baseret på: museumsloven, lbk. nr.

Læs mere

Museum Vestfyn Vedtægter 2016

Museum Vestfyn Vedtægter 2016 Museum Vestfyn Vedtægter 2016 Vedtægter for Museum Vestfyn cvr-nr. 25762355 I henhold til: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014. Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer m.v. Lov nr. 1531

Læs mere

1. Navn, hjemsted, ejerforhold, art og status Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk museum

1. Navn, hjemsted, ejerforhold, art og status Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk museum 1. Navn, hjemsted, ejerforhold, art og status Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk museum Museet er en selvejende institution med hjemsted i Aarhus Kommune Museets

Læs mere

Vores første opgave var at finde, istandsætte, renovere og bemande, skaffe tøj og udstyr til en butik med indvielse sidst i oktober 2016.

Vores første opgave var at finde, istandsætte, renovere og bemande, skaffe tøj og udstyr til en butik med indvielse sidst i oktober 2016. Bestyrelsens beretning 2016 På initiativ af Fonden Mødrehjælpen blev vi etableret ved en stiftende generalforsamling d. 8. juni 2016, det vil sige for kun ni måneder siden. En bestyrelse på syv medlemmer

Læs mere

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010 D. 26. februar 2008/lra Kunststyrelsen Den rullende handlingsplan er et dokument under samarbejdsaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

PERMANENTE UDSTILLINGER. Designmuseum Danmark formidler centrale udviklingslinjer inden for formgivningshistorien.

PERMANENTE UDSTILLINGER. Designmuseum Danmark formidler centrale udviklingslinjer inden for formgivningshistorien. HISTORIE OG FORMÅL Designmuseum Danmark (tidligere Kunstindustrimuseet) er et af Nordens centrale udstillingssteder for dansk og international, industriel design og kunsthåndværk. Museets samlinger, bibliotek

Læs mere

Aftale mellem Aalborg Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Nordjyllands Historiske Museum for perioden

Aftale mellem Aalborg Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Nordjyllands Historiske Museum for perioden Aftale mellem Aalborg Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Nordjyllands Historiske Museum for perioden 2013-2016 1 Aftalens formål: Formålet med denne aftale er med baggrund i samdriftsaftalen

Læs mere

Åbent referat for 17, stk.4 Lokalhistorisk Udvalg

Åbent referat for 17, stk.4 Lokalhistorisk Udvalg Åbent referat for 17, stk.4 Mødedato 20.02.2013 Tid 16:00 Sted Rådmandshaven 20, mødelokale 5 Medlemmer Ole Pilegaard Hansen Jørgen Andersen Svend C. Dahl Søren Drost Broegaard Lindy Nymark Christensen

Læs mere

KUNSTMUSEET REVISITED

KUNSTMUSEET REVISITED REVISITED Til efteråret 2017 er Kunstmuseet transformeret til et åbent, levende og digitalt funderet kunstmuseum med en skarp formidlings-, samlings- og udstillingsprofil. Kunstmuseet Revisited ligger

Læs mere

LASS kursusprogram for 2015

LASS kursusprogram for 2015 700 Aabenraa, den 16. december 2014 LASS kursusprogram for 2015 Var 2014 det store jubilæumsår for arkiverne i Sønderjylland, så bliver 2015 det helt store kursusår. Arkibas 5 kræver for de fleste en introduktion

Læs mere

Rapport om ophold på Det Danske Institut i Athen, Februar 2012

Rapport om ophold på Det Danske Institut i Athen, Februar 2012 Rapport om ophold på Det Danske Institut i Athen, Februar 2012 Indledningsvis ønsker jeg at takke de mennesker, som tildelte mig opholdet i gæste-lejligheden i Koukaki, dette var en uforglemmelig oplevelse

Læs mere

Genveje til indsamling?

Genveje til indsamling? Genveje til indsamling? Spørgeskema vedr. arkivernes virksomhed - til brug for det fremtidige indsamlingsarbejde i arkiverne og i SLA Om spørgeskemaet (en vejledning) Dette spørgeskema har to formål. Det

Læs mere

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 Kulturstyrelsen Museer H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon: 33 74 51 00 E-mail: jba@kulturstyrelsen.dk Vejledning Du kan få vejledende

Læs mere

Vedtægter for Østsjællands Museum

Vedtægter for Østsjællands Museum Vedtægter for Østsjællands Museum Baseret på Kulturarvsstyrelsens standardvedtægter for museer der er godkendt som tilskudsberettigede i henhold til museumsloven baseret på: Lov nr. 473 af 7. juni 2001,

Læs mere

Susan Hiller. 14. november 2014-1. marts 2015

Susan Hiller. 14. november 2014-1. marts 2015 En lærerguide Susan Hiller 14. november 2014-1. marts 2015 Susan Hiller, Channels (2013). Installation at Matt s Gallery, London. Photograph by Peter White courtesy the artist, Matt s Gallery and Timothy

Læs mere

Til KFU. Sagsnr Dokumentnr

Til KFU. Sagsnr Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Service og Forandring BILAG Til KFU Bilag 1. Inspirationsoplæg i arbejdet med visionen for sammenlægningen af Museer, Arkiv og Kunst Baggrund Arbejdet

Læs mere

VEDTÆGTER. for NATURAMA

VEDTÆGTER. for NATURAMA VEDTÆGTER for NATURAMA Baseret på: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 1512 af 14. december 2006 om museer Bekendtgørelse nr. 1510 af 14. december 2006

Læs mere

Notat om museumsprojekt på Hundested havn. Stærk folkelig opbakning

Notat om museumsprojekt på Hundested havn. Stærk folkelig opbakning Notat om museumsprojekt på Hundested havn Stærk folkelig opbakning Det har længe været ønsket i Hundested, at kunne etablere et museum for Knud Rasmussen. I 1990erne arbejdede stærke, lokale kræfter for

Læs mere

Åbent referat for 17, stk.4 Lokalhistorisk Udvalg

Åbent referat for 17, stk.4 Lokalhistorisk Udvalg Åbent referat for 17, stk.4 Mødedato 05.12.2013 Tid 16:00 Sted Mødelokale 2, Rådmandshaven Medlemmer Ole Pilegaard Hansen Jørgen Andersen Lindy Nymark Christensen Søren Drost Broegaard Svend C. Dahl Mie

Læs mere

Vedtægterne er udarbejdet i henhold til:

Vedtægterne er udarbejdet i henhold til: Vedtægterne er udarbejdet i henhold til: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014 af museumsloven Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer mv. Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske

Læs mere

Museumspolitik for Horsens Kommune

Museumspolitik for Horsens Kommune Museumspolitik for Horsens Kommune Museumsområdet er et bærende element i Horsens Kommunes kulturprofil. Det gælder det daglige tilbud til kommunens borgere i alle aldre, og det gælder museumsområdets

Læs mere

KVALITETSVURDERING AF DANSK JØDISK MUSEUM

KVALITETSVURDERING AF DANSK JØDISK MUSEUM KVALITETSVURDERING AF DANSK JØDISK MUSEUM 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION TIL KULTURSTYRELSENS KVALITETSVURDERING... 2 DANSK JØDISK MUSEUM... 4 Nøgletal i 2012... 4 KULTURSTYRELSENS SAMLEDE VURDERING...

Læs mere

RIBE KUNSTMUSEUMs VEDTÆGTER

RIBE KUNSTMUSEUMs VEDTÆGTER 1. MUSEETS NAVN OG EJERFORHOLD, ART OG STATUS 1.1. Ribe Kunstmuseum er en statsanerkendt, selvejende institution. 2. FORMÅL OG ANSVARSOMRÅDE 2.1. Museet skal gennem indsamling, registrering, bevaring,

Læs mere

Genstande der savner naturlig tilknytning til museets ansvarsområde, bør ikke indlemmes i samlingerne, men søges henvist til relevant museum.

Genstande der savner naturlig tilknytning til museets ansvarsområde, bør ikke indlemmes i samlingerne, men søges henvist til relevant museum. Vedtægter for Billund Museum 1. Museets navn og ejerforhold, art og status 1.1 Billund Museum ejes og drives af Billund Kommune. Billund Museum er et statsanerkendt kulturhistorisk museum. 2. Formål og

Læs mere

NOTAT Sagsnr Bilag 2. Dokumentnr Historie & Kunst i Gadeplan indhold og vision

NOTAT Sagsnr Bilag 2. Dokumentnr Historie & Kunst i Gadeplan indhold og vision KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Historie & Kunst NOTAT 08-02-2017 Bilag 2 Sagsnr. 2017-0047948 Historie & Kunst i Gadeplan indhold og vision Fra sommeren 2017 bliver Stormgade 20 et

Læs mere

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer Dansk Pædagogisk Historisk tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasd Forening Rapport : Projektet "Børneinstitutionerne en

Læs mere

Vedtægter for Østsjællands Museum

Vedtægter for Østsjællands Museum Forslag til ændrede vedtægter, byggende på de eksisterende. Nye tilføjelser er skrevet med kursiv, og udeladelser er markeret med overstregning. Vedtægter for Østsjællands Museum Baseret på Slots- og Kulturstyrelsens

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Perspektivplan 2. forslag

Perspektivplan 2. forslag Perspektivplan 2. forslag PRÆSENTATION AF DET GRØNLANDSKE HUS / HISTORIEN Det Grønlandske Hus (DGH) er et kontakt- og samlingssted, der tilbyder rådgivning inden for retslige, uddannelsesmæssige, integrationsmæssige

Læs mere

Rudersdal Museer. Udstillings- og aktivitetsplan medio 2013 2014. Mothsgården

Rudersdal Museer. Udstillings- og aktivitetsplan medio 2013 2014. Mothsgården Rudersdal Museer Udstillings- og aktivitetsplan medio 2013 2014 Mothsgården 23. april 2013 januar 2014 Efterår 2013 9. juni 2013 samt efterår 2013, forår 2014 og efterår 2014 To før sommer 2013, tre efter

Læs mere

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Landbrugsmuseet:

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Landbrugsmuseet: Rammeaftale Februar 2012 Dansk Landbrugsmuseum 2012-2015 Rammeaftalen mellem Kulturministeriet (departementet) på den ene side og Dansk Landbrugsmuseum på den anden side fastlægger mål for Landbrugsmuseets

Læs mere

STRATEGI. Digital formidling på Statens Museum for Kunst

STRATEGI. Digital formidling på Statens Museum for Kunst 22. februar 2010 STRATEGI Digital formidling på Statens Museum for Kunst Statens Museum for Kunst satser over en fem-årig periode på at bringe museet helt i front med digital kunstformidling. Satsningen

Læs mere

AFRAPPORTERING: Brugersamarbejde Konklusioner fra brugersamarbejdet

AFRAPPORTERING: Brugersamarbejde Konklusioner fra brugersamarbejdet AFRAPPORTERING: Thorvaldsens Museum har i perioden september 2011 til marts 2012 gennemført projektet Bruger-talks skal lære museet om formidling af Regin, hvor to nye former for digital formidling af

Læs mere

museum, der er blevet til ved storisk Museum Museum Østjylland anden forskning har er kommu- Randers.

museum, der er blevet til ved storisk Museum Museum Østjylland anden forskning har er kommu- Randers. Vedtægter for Museum Østjylland Randers/ /Djursland 1. Navn og ejerforhold, art og status 1..1. Museum Østjylland Randers/Djursland er et statsanerkendt kulturhistorisk museum, der er blevet til ved en

Læs mere

Det nye VisitVesthimmerland. Vi arbejder med at udvikle turismen i Vesthimmerland

Det nye VisitVesthimmerland. Vi arbejder med at udvikle turismen i Vesthimmerland Det nye VisitVesthimmerland Vi arbejder med at udvikle turismen i Vesthimmerland Vi markedsfører Vesthimmerland, rådgiver og servicerer både gæster og turisterhverv Fordi turismen er af stor betydning

Læs mere

Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet

Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet Projektbeskrivelse Museerne ved Vadehavet har netop afsluttet en gennemgang de bevaringsværdige bygninger i området, der blandt andet havde

Læs mere

Vedtægter for Billund Kommunes Museer Gældende fra 1. juli 2016

Vedtægter for Billund Kommunes Museer Gældende fra 1. juli 2016 Lovgrundlag: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014. Bekendtgørelse af museumsloven. Bekendtgørelse af 461 af 25. april 2013 om museer mv. Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative

Læs mere

Museumspolitiske synspunkter 2014

Museumspolitiske synspunkter 2014 Museumspolitiske synspunkter 2014 Deltagere Fra Kunst på på ODM s byens årsmøde hegn, Marmorkirken på Nyborg Strand et remix i 2010. af C.W. Eckersberg og Cornelis Cornelisz van Haarlem Foto: Thorkild

Læs mere

Afrapportering: Learning Mus, Museet for Samtidskunst i perioden oktober 2009 - juni 2010. Journal nr. : 2008-7.42.03-0027

Afrapportering: Learning Mus, Museet for Samtidskunst i perioden oktober 2009 - juni 2010. Journal nr. : 2008-7.42.03-0027 Roskilde, september 2010 Afrapportering: Learning Mus, Museet for Samtidskunst i perioden oktober 2009 - juni 2010. Journal nr. : 2008-7.42.03-0027 Projektansvarlig: Museumsinspektør Tine Seligmann (tine@samtidskunst.dk

Læs mere

REFERAT. Møde i Museumsudvalget for Kunsthistorie. 13. maj 2014 kl Referat. 20. juni 2014

REFERAT. Møde i Museumsudvalget for Kunsthistorie. 13. maj 2014 kl Referat. 20. juni 2014 REFERAT Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 20. juni 2014 muse@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Møde i Museumsudvalget for Kunsthistorie

Læs mere

Resultatberetning 2014

Resultatberetning 2014 Resultatberetning 2014 HORSENS KOMMUNES BIBLIOTEKER En dejlig sommeraften med AOF koret i Tobaksgården Forsidefoto: Et kig ind i det nye bibliotek i Gedved På Krimimessen overrækker forfatteren Jens Henrik

Læs mere

Spørgeskema nr.: Uge 49 2004 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER. Fakta (interviewerens noter) telefonnummer

Spørgeskema nr.: Uge 49 2004 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER. Fakta (interviewerens noter) telefonnummer SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER Fakta (interviewerens noter) Museum telefonnummer Kontaktperson Henvist til anden kontaktperson (navn) Interviewer Antal opringninger (sæt x per opringning)

Læs mere

Fuglsang Kunstmuseum Buget 2015 Ændrede konti er markeret med fed Budget 2015

Fuglsang Kunstmuseum Buget 2015 Ændrede konti er markeret med fed Budget 2015 Fuglsang Kunstmuseum Buget 2015 Ændrede konti er markeret med fed Note Konto Budget 2015 Udgifter Indtægter Drift Drift 1 22. Personale 3.641.996 229.000 2 28. Lokaler 1.134.750 3 32. Samlingen 60.000

Læs mere

Hemmelige Stier. Årsrapport 2013

Hemmelige Stier. Årsrapport 2013 Hemmelige Stier Årsrapport 2013 KMØ Hemmelige Stier er et delprojekt under KOMON, som er et af 9 projekter under kulturaftalen Kulturmetropol-Øresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden

Læs mere

BRANDTS MUSEUM FOR KUNST OG VISUEL KULTUR

BRANDTS MUSEUM FOR KUNST OG VISUEL KULTUR V E D T Æ G T E R F O R BRANDTS MUSEUM FOR KUNST OG VISUEL KULTUR Baseret på: Lov nr. 1505/2006, museumsloven med senere ændringer. Lov nr. 1531/2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere

Læs mere

ARoS Aarhus Kunstmuseum

ARoS Aarhus Kunstmuseum 08.04.2013. ARoS Aarhus Kunstmuseum Rekruttering af ny direktør Job- og personprofil Baggrund Direktør Jens Erik Sørensen slutter efter 30 år i spidsen for ARoS Aarhus Kunstmuseum. Derfor søger vi hans

Læs mere

Kertemindeegnens Museer

Kertemindeegnens Museer Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering af Kertemindeegnens Museer 2004 Kulturarvsstyrelsen Slotsholmsgade 1 1216 København K www.kuas.dk 2 Kertemindeegnens Museer Strandgade 7 5300 Kerteminde Indholdsfortegnelse

Læs mere

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse.

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. VEDTÆGTER for NATURAMA Navn og formål 1 Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. Naturama er videreførelsen af Svendborg Zoologiske Museum. 2 Naturama

Læs mere

Temapolitik om Kulturarven

Temapolitik om Kulturarven Temapolitik om Kulturarven Rudersdal Kommunes kulturpolitiske værdier Rudersdal Kommunes kulturpolitik udtrykker sig overordnet i 7 kulturpolitiske værdier Mangfoldighed Kvalitet Kompetencer Mod og synlighed

Læs mere

Referat til bestyrelsesmøde den 2. december 2014

Referat til bestyrelsesmøde den 2. december 2014 Referat til bestyrelsesmøde den 2. december 2014 Til stede: Jane Brøndum (JB), Jeppe Vestenaa (JV), Lisa Vogel (LV), Jannick Jakobsen (JJ), Dan Olvhøj (DO), Anders Gadkjær (AG), Coilin Jeritslev (CJ),

Læs mere

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5 POSTBOKS 556 9100 AALBORG TELEFON 9631 3770 TELEFAX 9813 0877

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5 POSTBOKS 556 9100 AALBORG TELEFON 9631 3770 TELEFAX 9813 0877 AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5 POSTBOKS 556 9100 AALBORG TELEFON 9631 3770 TELEFAX 9813 0877 Bestyrelsesmøde onsdag d. 21. marts 2012 kl. 16.30 19.00 Til stede: Hanne Kathrine Krogstrup, Britta

Læs mere

Nuværende: Vedtægt for den selvejende institution Ballerup Museumsfond. Vedtægtsændringer:

Nuværende: Vedtægt for den selvejende institution Ballerup Museumsfond. Vedtægtsændringer: 1 Fondens navn er Ballerup Museums Fond. Fonden er stiftet af Ballerup Kommune og Ballerup Historiske Forening. 2 Fondens hjemsted er Ballerup Kommune. 3 Fondens hovedformål er gennem indsamling, registrering,

Læs mere

Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Rådhuset, Rådhuspladsen 1 1550 København V. København, 9. april 2015

Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Rådhuset, Rådhuspladsen 1 1550 København V. København, 9. april 2015 Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Rådhuset, Rådhuspladsen 1 1550 København V København, 9. april 2015 Ansøgning om underskudsdækning vedrørende Historiske Dage 2015 Den Selvejende Institution

Læs mere

KOMMUNIKATION. JYSKs kommunikationskanaler 2. Hjemmeside 3. Reklamer 4. Pressemeddelelser 5. Facebook og YouTube 6. Karriere- og elevavis 7 GO JYSK 8

KOMMUNIKATION. JYSKs kommunikationskanaler 2. Hjemmeside 3. Reklamer 4. Pressemeddelelser 5. Facebook og YouTube 6. Karriere- og elevavis 7 GO JYSK 8 KOMMUNIKATION JYSKs kommunikationskanaler 2 Hjemmeside 3 Oms 3,9b Reklamer 4 Pressemeddelelser 5 Facebook og YouTube 6 Karriere- og elevavis 7 GO JYSK 8 Lars Larsens bog 9 Events 10 1 JYSKS KOMMUNIKATIONSKANALER

Læs mere

Kulturhistorisk Museum i Randers har givet udtryk for stor interesse i deltagelse i et sådant forpligtende museumssamarbejde.

Kulturhistorisk Museum i Randers har givet udtryk for stor interesse i deltagelse i et sådant forpligtende museumssamarbejde. GENERELLE BETRAGTNINGER VEDRØRENDE MUSEUMSSAMARBEJDET PÅ DJURSLAND Ved Brita Mosdal og Jakob Vedsted, februar 2008 Museet for Syddjurs og Djurslands Museum er enige i, at det er en god ide, at indlede

Læs mere

Til Kultur- og Fritidsudvalget

Til Kultur- og Fritidsudvalget Til Kultur- og Fritidsudvalget Ansøgning om Støtte til Copenhagen Winter Pride Week 2017 og 2018. Foreningen Copenhagen Pride søger udvalget om et tilskud på 180.00 kr om året i de næste 2 år til udgifter

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER September 2013 Center for Kliniske Retningslinjer - Clearinghouse Efter en konsensuskonference om sygeplejefaglige kliniske retningslinjer, som Dokumentationsrådet under Dansk Sygeplejeselskab (DASYS)

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2009

Årsberetning og regnskab 2009 Årsberetning og regnskab 2009 Kultursamarbejdet festivalåret 2009. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Denne evaluering forholder sig til Erhvervs- og turismestrategien, som er gældende fra

Denne evaluering forholder sig til Erhvervs- og turismestrategien, som er gældende fra Evaluering erhverv og turisme Dragør Kommune 2017 Denne evaluering forholder sig til Erhvervs- og turismestrategien, som er gældende fra 2016-2020. Overskrifterne i evalueringen følger de overskrifter,

Læs mere

Esbjerg Kommune Biblioteker

Esbjerg Kommune Biblioteker 1 Esbjerg Kommune Biblioteker Virksomhedsplan 2016 Virksomhedsplanen omfatter ekstraordinære tiltag. Almindelig hverdagsopgaver med åbningstid, udlånsvagter, brugerkurser m.v. er naturligvis fundamentet

Læs mere

Museets ansvarsområde er dansk jødisk kulturhistorie i Danmark fortrinsvis i tiden efter år 1600 og frem til nutiden.

Museets ansvarsområde er dansk jødisk kulturhistorie i Danmark fortrinsvis i tiden efter år 1600 og frem til nutiden. Museernes arbejdsplaner Følgende filer er vedhæftet indsendelsen: Referencenummer: 182590 Formularens ID: 494 Sendt til: info@jewmus.dk Sendt: 11-10-2011 16:16 ------------------------ MUSEERNES 4-ÅRIGE

Læs mere

Eksponering af arkitekturpolitikken i Svendborg Kommune i 2010

Eksponering af arkitekturpolitikken i Svendborg Kommune i 2010 Svendborg Den 28. februar 2010 PROJEKTBESKRIVELSE Eksponering af arkitekturpolitikken i Svendborg Kommune i 2010 STYREGRUPPEN: Birgitte Karmann Roslev, Svendborg Bibliotek samt Svendborg Rotary Klub Erik

Læs mere

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse.

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. UDKAST 10. januar 2007 VEDTÆGTER for NATURAMA Navn og formål 1 Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. Naturama er videreførelsen af Svendborg Zoologiske

Læs mere

Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 25. november 2013 Referatet blev godkendt og underskrevet.

Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 25. november 2013 Referatet blev godkendt og underskrevet. Referat 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af 2 punkter. Et orienteringspunkt om tidligere indsamling af statistik på produktionsskoleområdet. 2. Godkendelse af referat

Læs mere

2011-2012 Udgifter Egenfinanciering

2011-2012 Udgifter Egenfinanciering BUDGET FOR FESTIVAL FOR SAMTIDSKUNST 2012 2011-2012 Udgifter Egenfinanciering Festivalsekretariat Festivalleder 950.000 Administration og controlling 406.000 Koordinator af fundraising og sponsorater 406.000

Læs mere

Tusinder 9LGHQÃÉÃ)RUPLGOLQJ 3URMHNWHU

Tusinder 9LGHQÃÉÃ)RUPLGOLQJ 3URMHNWHU &9(+)8à()197)) &IWOVMZIPWIEJSQVÅHIXWEQXQÅPKVYTTI Odense Bys Museer er organisatorisk opdelt i tværgående afdelinger: Y Publikum & Kommunikation Y Viden & Formidling Y Samlinger & Teknik Odense Bys Museer

Læs mere

REFERAT. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 5 Mødedato: 2. september 2014 Tidspunkt: kl. 10 13 Sted: Lokale

REFERAT. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 5 Mødedato: 2. september 2014 Tidspunkt: kl. 10 13 Sted: Lokale Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 5 Mødedato: 2. september 2014 Tidspunkt: kl. 10 13 Sted: Lokale REFERAT Til stede fra udvalget: Thomas Harder (formand), Kristina

Læs mere

Vedtægt for Museum Sjælland

Vedtægt for Museum Sjælland Vedtægt for Museum Sjælland Baseret på: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, lov nr. 1531 af 211210, med tilhørende bekendtgørelse Museumsloven,

Læs mere

Åbent referat for 17, stk.4 Lokalhistorisk Udvalg

Åbent referat for 17, stk.4 Lokalhistorisk Udvalg Åbent referat for 17, stk.4 Mødedato 20.09.2011 Tid 17:00 Sted NæstvedArkiverne, Amtmandsstien 1, 4700 Næstved Medlemmer Ole Pilegaard Hansen Bertel Hansen Lindy Nymark Christensen Søren Drost Broegaard

Læs mere