PRESSE, PR OG MARKEDSFØRING 11 MUSEETS SKOLETJENESTE 13 BESØGSTAL OG MUSEUMSBUTIK 14 BYGNINGER OG UDENDØRSAREALER 15

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PRESSE, PR OG MARKEDSFØRING 11 MUSEETS SKOLETJENESTE 13 BESØGSTAL OG MUSEUMSBUTIK 14 BYGNINGER OG UDENDØRSAREALER 15"

Transkript

1 ÅRSBERETNING

2 2 INDHOLDSFORTEGNELSE DANSK JØDISK MUSEUM I Indledning 3 Arbejdsgrundlag 3 Museets formål og emnemæssige indhold 3 Oprettelse 3 Museets ledelse 3 Medlemskab af foreninger og organisationer 3 SAMLINGSARBEJDET 4 Accession og givere 4 Overdragelse af materialer fra Det Kongelige Bibliotek 4 Registrering og efterslæb 4 Brug af samlingen og forskningsmediering 4 Bevaringsarbejde 5 Undervisning 5 MUSEETS FORSKNING OG UNDERSØGELSER 5 Danske jøders krigsoplevelser Publikationer 5 Forespørgsler 5 FORMIDLING 7 HJEM: Museets særudstilling i årsjubilæet for redningen af de danske jøder 7 Arrangementer 8 Særarrangementer på museet 9 Formidling uden for museet 9 Hjemmeside 10 Lancering af krigstidsmaterialer 10 Nyhedsbreve 10 PRESSE, PR OG MARKEDSFØRING 11 Presseomtale 11 Generel markedsføring 11 Annoncering 11 Slotsholmssamarbejdet 12 Incomingbureauer 12 MUSEETS SKOLETJENESTE 13 Samarbejdspartnere 13 Efteruddannelse af undervisere 13 BESØGSTAL OG MUSEUMSBUTIK 14 Besøgstal 14 Entré 14 Museumsbutikken 14 BYGNINGER OG UDENDØRSAREALER 15 Vedligeholdelse 15 Kontorer 15 Inventar og materiel 15 MUSEETS ORGANISATION OG ADMINISTRATION 16 Forsikringer 16 MUSEETS PERSONALE 16 Fast personale 14 Timelønnet personale 14 Frivillige i Omvisere og fortællere 17 Personalearrangementer 17 Efteruddannelse 17 MUSEETS ØKONOMI 18

3 DANSK JØDISK MUSEUM I 2013 Indledning Museet er virksomt på et nationalt grundlag. Men den internationale dimension i det museumsfaglige arbejde er en vigtig perspektivering af dansk jødisk kulturhistorie, og det internationale samarbejde er fundamentalt for museet. Det udvikler sig støt i kraft af det museumsfaglige arbejde og museets projekter. Samlingsarbejdet relaterer museet til andre jødiske museer i Europa og USA. Dansk Jødisk Museum har materialer af relevans for disse museer og omvendt, idet museets samlingsmaterialer i høj grad handler om mennesker, der bevæger sig på tværs af landegrænserne. I 2013 tog museet hul på den sidste del af projektet om danske jøders krigsoplevelser med museets første store særudstilling HJEM, der afslutter museets projekt om danske jøders krigsoplevelser blev i høj grad præget af arbejdet med særudstillingen både for bestyrelsen og personalet. Udstillingens finansiering kom først på plads midt i juni, og herefter blev alle kræfter sat ind på dens færdiggørelse. Udstillingsåbningen var uforglemmelig, og udstillingen blev godt modtaget af offentligheden. Det har været et vigtigt skridt for museet at komme videre med muligheden for at kunne vise særudstillinger. Det åbner for helt nye samarbejdsmuligheder for museet både nationalt og internationalt med spændende perspektiver for at kunne integrere nye visninger og materialer for publikum. Museets drift og de øvrige museumsopgaver har museet løst ved siden af udstillingsarbejdet var 70-året for jødeaktionen oktober Det skabte en overvældende mængde henvendelser til museet med bestillinger fra museets samling, ønsker om samarbejde og rådgivning fra forskere, andre museer, ambassader og organisationer, der ønskede at markere 70-året. Museets site om alle arrangementer i anledning af 70-året for jødeaktionen oktober 1943 er blevet flittigt brugt. Dette site gemmer museet som dokumentation for en erindringskultur og de mange arrangementer. Museets projekt om danske jøders krigsoplevelser, den styrkelse af samlingen og forskningen, dette projekt har resulteret i, har på mange måder opnået en hurtig omsætning i offentligheden og blandt andre institutioner. Museet skal herefter videre med nye projekter, der på samme måder forventes at udvikle museet, styrke museets samling og forskning og engagere publikum. Arbejdsgrundlag Dansk Jødisk Museum er et statsanerkendt kulturhistorisk museum, der ejes af Fonden for Dansk Jødisk Museum. Museets formål og emnemæssige indhold Museets ansvarsområde er dansk jødisk kulturhistorie i Danmark fortrinsvis i tiden efter år 1600 og frem til nutiden. Museet skal gennem indsamling, registrering, forskning, bevaring og formidling inden for sit ansvarsområde virke for sikringen af Danmarks jødiske kulturarv. Museet belyser diversitet inden for denne kulturarv, herunder identitetsspørgsmål, integration og forholdet mellem den dansk jødiske minoritet og det omgivende danske samfund. Museet belyser forandring såvel som tilstande inden for denne kulturarv, som dette måtte komme til udtryk i alle dets aspekter. Oprettelse Fonden for Dansk Jødisk Museum blev stiftet i 1985, hvor den første bestyrelse blev nedsat. Dansk Jødisk Museum åbnede 8. juni Museets ledelse Museets daglige leder er museumsdirektør mag.art. Janne Laursen. 3

4 Medlemskab af foreninger og organisationer Organisationen Danske Museer (ODM) Museer i København og omegn (MIK) Association of European Jewish Museums (AEJM) Museumstjenesten Foreningen Kulturnatten Migrationspuljen Museernes fælles registreringssystem Regin Slotsholmssamarbejdet Museumsdirektøren er medlem af International Council of Museums (ICOM) Museumsformidleren er medlem af Museumsformidlere i Danmark (MID) Museumsdirektøren er medlem af Aftagerpanelet, Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier, Københavns Universitet (TORS). Museet har desuden modtaget og indsamlet objekter, der belyser andre dele af museets undersøgelsessager og ansvarsområde. Overdragelse af mindeplader og børnebreve fra Frihedsmuseet Som en følge af arbejdet med særudstillingen HJEM fik museet i løbet af sommeren 2013 overdraget 82 mindeplader fra Frihedsmuseet samt børnebreve og -tegninger knyttet til begivenhederne omkring redningen af de danske jøder. Mindepladerne blev oprindeligt skænket primært af jødiske menigheder og organisationer især fra USA, Canada og Israel som tegn på taknemlighed over Danmarks indsats for jøder under besættelsen. Frihedsmuseet modtog genstandene før etableringen af Dansk Jødisk Museum i I gensidig konsensus blev mindeplader og børnebreve i 2013 overført til museets samling, hvor de nu kan indgå i en mere relevant kontekst om jødisk erindringskultur. 4 Samlingsarbejdet Accession og givere Den samlede accession til museets samling i 2013 er på 183 objekter, herunder 99 genstande, 46 fotos, 34 arkivindhold samt 1 kunstværk. Objekterne er doneret af 34 forskellige givere, hvoraf 14 er nye givere, mens de resterende 20 tidligere har doneret til museet. Inklusiv er 82 genstande og 1 arkivindhold fra en overdragelse til museets samling fra Frihedsmuseet. Det drejer sig om mindeplader samt børnebreve og - tegninger sendt til Dronning Margrethe II i anledning af 50-året for redningen af de danske jøder. Se nedenfor. Også i 2013 har museet indsamlet materialer med relation til danske jøders oplevelser under 2. Verdenskrig, lige som det øvrige samlingsarbejde har været præget af forberedelserne til museets særudstilling HJEM om de danske jøders hjemkomst efter krigen. Bronzerelief skænket af "Thanks to Scandinavia Scholarship Fund of New York. Til minde om redningen af de danske jøder i oktober 43. Foto: Ole Akhøj

5 Konceptkunst på Dansk Jødisk Museum I efteråret 2013 modtog Dansk Jødisk Museum et litografi af den anerkendte amerikanske kunstner William Anastasi, der kan betragtes som en af pionererne indenfor minimalismen og konceptkunsten. Værkets navn er JUDE, og det findes i flere varianter. Bl.a. hænger værket JEW på The Jewish Museum New York. JUDE er imidlertid blevet til på dansk jord under kunstnerens besøg hos giver, der selv har dansk jødiske rødder. William Anastasis værk er vigtigt, fordi det er et moderne supplement til museets eksisterende samling af kunst. Det har sin egen dansk jødiske baggrundshistorie og understøtter museets undersøgelsessag om jødisk repræsentation. Registrering I 2013 har museet løbende registreret nye donationer til samlingen. Museets studentermedarbejdere arbejder fortsat med de materialer, der ligger til sortering fra Det Kongelige Bibliotek. Kun relevant materiale vil indgå i museets samling, mens uønskede effekter jf. overdragelses- og fordelingsaftalen fra 2011 returneres til Judaistisk Samling på Det Kongelige Bibliotek med fuld dispositionsret. Brug af samlingen og forskningsmediering I 2013 har samlingsarbejdet i høj grad været præget af de mange henvendelser og forespørgsler relateret til markeringen af 70-året for jødeaktionen i oktober Mange museer, arkiver og andre offentlige institutioner både nationale og internationale bød ind med udstillinger, foredrag, arrangementer m.m. og benyttede i den forbindelse museets samlinger og arkiver. Endvidere har museet bistået med udlån, råd og vejledning samt ekspederet mange fotosager og arkivhenvendelser. 5 Følgende forskere, studerende m.m. har desuden i 2013 forsket i og konsulteret forskellige dele af museets samling: Karl Christian Lammers, Kristina Lissau, Lasse Andersson, Poul Erik Nielsen, Carl Otto Detlefsen, Jørgen G. Berthelsen, Mikkel Andersson, Solvej Berlau, Katrine Buchhave Andersen, Cecilie Bjerre, Clemens Meier-Wolthausen og Kristian Hvidt. William Anastasi, JUDE, 1988 Værkets udformning er en reference til Krystalnatten i Tyskland den 9. november 1938, hvor synagoger blev hærget og nazister skrev JUDE som et skændselsord på døre, ruder og mure. Den grove skrift gentager handlingens grovhed og de groft nedskrevne ord dengang. Helt i tråd med minimalismens ånd er værkets greb simpelt og i dette tilfælde særdeles effektivt. Der findes endnu en variant af værket lavet af knust glas, der henviser til de knuste vinduer under Krystalnatten. Udlån Museet har i 2013 forlænget udlånet af samlingsobjekter til Immigrantmuseets permanente udstilling til Objekterne belyser den jødiske indvandring til Danmark fra Østeuropa i begyndelsen af det 20. århundrede. Lånet af samlingsobjekter til Københavns Museum er blevet forlænget tilsvarende og vises fortsat på udstillingen At blive københavner, der omhandler indvandringens betydning for byens udvikling.

6 Bevaringsarbejde I 2013 er der blevet ryddet op og omrokeret i museets magasiner og arkiver med henblik på en systematisering og mere hensigtsmæssig opbevaring af genstande og arkivalier. Dette arbejde vil fortsætte i Formålet er dels en forbedring af de bevaringsmæssige forhold, der tager hensyn til unødvendig håndtering og slid, dels en forberedelse til digitaliseringen af museets arkivalier. Det er museets forhåbning, at dele af museets samling allerede kan blive påbegyndt digitaliseret med midler fra United States Holocaust Memorial Museum, Washington, i Samarbejde med United States Holocaust Memorial Museum, Washington I 2013 havde museet besøg af United States Holocaust Memorial Museum, Washington, med henblik på kopiering af dele Dansk Jødisk Museums samling af arkivalier og interviews, der belyser jødeforfølgelse i Danmark og danske jøders skæbne under 2. Verdenskrig. Museet i Washington oversætter og samler kopier fra alle lande, der har materialer om Holocaust, og har også kontaktet andre danske institutioner desangående. Dansk Jødisk Museum har haft en løbende kontakt med museet i Washington og forventer, at projektet kan påbegyndes i 2014, så snart finansieringen er faldet på plads. Det er museet i Washington, der skaffer finansieringen. MUSEETS FORSKNING OG UNDERSØGELSER Danske jøders krigsoplevelser Museet iværksatte i 2012 en spørgeskemaundersøgelse vedrørende de gemte jødiske børn og mulige sammenhænge mellem disse børns skæbne, senere karrierevalg i livet m.m. Behandlingen af de indkomne svar er påbegyndt i 2012 og blev præsenteret for de gemte børn ved et arrangement på museet den 28. februar Rigsarkivet samt i sager i Erstatningsrådets arkiv: Museet har researchet i ind- og udmeldelser i Det Mosaiske Troessamfund efter krigen, i kontingentbetaling med henblik på, hvornår Troessamfundet kom økonomisk på fode efter krigen, i spørgsmålet om navneforandring og udvandring fra Danmark. Særudstillingen afslutter museets projekt om danske jøders krigsoplevelser Publikationer Museet holder løbende øje med specialer og ph.d. afhandlinger, der relaterer sig til museets arbejdsområde, og skaffer dem om muligt til museets bibliotek. En del heraf formidles også på museets hjemmeside. Museet er det eneste sted i landet, der er videnscenter for den vidensudvikling, der sker inden for museets arbejdsområde. Produktionen af særudstillingen HJEM prægede 2013 ligesom 70- årsmarkeringen af jødeaktionen i oktober 1943, også på publikationssiden. Janne Laursen: Dansk Jødisk Museum minoritetsmuseum eller kulturmuseum? i Peter Dragsbo (red.): Mindretallenes selvbilleder, Publikation med konference-papers fra konference af samme navn afholdt i Janne Laursen: Hjem en særudstilling om eftervirkninger af krig og forfølgelse. Digitalt katalog til særudstillingen af samme navn. Anders Jerichow (red.): Oktober 43 Danske jøders flugt til Sverige eller deportation til Theresienstadt. - Kildesamling. Syddansk Universitetsforlag. Denne publikation rummer en række arkivalier fra Dansk Jødisk Museums samling. 6 I forbindelse med forberedelsen af museets særudstilling har museet også i 2013 foretaget research i Det Mosaiske Troessamfunds arkiv i

7 Bo Lidegaard: Landsmænd de danske jøders flugt i oktober Politikens Forlag Denne publikation er til dels baseret på kilder fra museets samling, som museet har stillet til rådighed. FORMIDLING Museets særudstilling i 2013 HJEM En særudstilling om eftervirkninger af krig og forfølgelse 7 Museets personale har i 2013 skrevet en række nye sider til museets hjemmeside og Jødisk Orientering. Forespørgsler 70-året for jødeaktionen oktober 1943 betød en overvældende mængde af henvendelser til museet fra ind- og udland i Det har været samlingsbesøg, bestillinger på kopier af samlingsmaterialer, ønsker om lån fra samlingen, lån af museets film og power points samt ønsker om rådgivning. Henvendelserne er fra andre museer, biblioteker, forskere, journalister, medier og ambassader. Henvendelser har været både skriftlige og telefoniske. Mange forespørgsler kan umiddelbart besvares, mens forsknings- og samlingsrelaterede henvendelser er mere tidskrævende. Det er en stor glæde for museet at opleve dets samlings-, formidlingsog forskningsarbejde så efterspurgt. Scrapbog af kz-fange i Theresienstadt. Scrapbogen er udstillet i særudstillingen HJEM. Foto: Ole Akhøj Udstillingsarkitekt Anne Schnettler havde allerede i 2012 på fornem vis baseret udstillingens arkitektur på tre cirkler. Udvendigt skulle cirklerne fortælle den lyse historie, mens de indvendigt rummede den personlige og til tider mere dystre historie. Der blev lagt vægt på siddepladser langs med væggene som et rum i rummet, hvor publikum kunne hvile ud og i fred og ro studere tablets med udstillingens epilog og filmtilbud. Museet overtog Galejsalen 1. januar 2013, og klargøringen af rummet gik i gang. Der blev dels etableret handikapadgang, dels blev der lagt nyt gulv og malet i Galejsalen. Fundraising til særudstillingen blev indledt i 2012, men den endelige finansiering var først på plads i juni Det gav stor travlhed på mange fronter samtidig. Udstillingen skulle færdigredigeres, der skulle skrives og oversættes tekster samt produceres lyd- og billedfiler til udstillingens AV. Endelig skulle udstillingen opbygges helt konkret. Byggeteamet bestod af byggeleder og bygherrerådgiver, arkitekt Jørgen Hempel, udstillingsleder og museumsdirektør Janne Laursen, udstillingsarkitekt Anne Schnettler og entreprenør Gert Fogt, samt en række underleverandører. Museet og dets medarbejdere leverede udstillingens koncept, dens indhold, tekster og øvrige materialer. I forbindelse med forberedelsen af udstillingen fik museet en række plaketter fra Frihedsmuseets samling overført til museets samling. En del af disse plaketter indgår i særudstillingen. Udstillingen har et enkelt indlån fra en anden museal institution i form af et sæt toraklokker fra Københavns Museum. Derudover er der to indlån fra private. Udstillingens materialer er derfor overvejende det materiale, der er indsamlet i museets projekt om danske jøders krigsoplevelser, som for første gang præsenteredes for offentligheden.

8 Dagen før åbningen den 30. oktober foregik den første omvisning i udstillingen, da museet havde besøg af en VL gruppe. Her blev udstillingens koncept og design testet til museets store tilfredshed. Både valget af cirkler med en lys yderside og et dunklere indre blev rost, ligesom muligheden for at sidde ned langs den ene væg og tilbuddet på de derværende tablets med film og info om FN s flygtningekonvention og flygtninge i Danmark efter 2. Verdenskrig. Udstillingen åbnede den 30. oktober med taler af bestyrelsesformand Ivar Samrén, museumsdirektør Janne Laursen, overrabbiner emeritus Bent Melchior og Kultur- og Fritidsborgmester Pia Allerslev, der åbnede udstillingen. Ca. 300 gæster var mødt op til denne strålende eftermiddag. Udstillingen blev godt modtaget af gæsterne og pressen. 8 Opbygning af det nye udstillingsrum i Galejsalen. Det Kongelige Bibliotek har hele tiden ydet museet god rådgivning og været en stor hjælp i arbejdet med særudstillingen. Museet og biblioteket har holdt møder og afstemt strategi med henblik på betjening af publikum og besvarelse af spørgsmål både fra gæster til museet og til biblioteket. 70års jubilæet for redningen af de danske jøder oktober 1943 i 2013 Museets særudstilling indgik som et vægtigt element i markeringen af 70-året for redningen af de danske jøder i oktober Museets særlige jubilæums-site: blev lanceret tidligt på året og løbende opdateret. Arrangører kunne via et skema indsende oplysninger om deres arrangementer til dette site. Museet tilbød dette site både på dansk og engelsk, og det gav en fin mulighed for at få overblik over alle aktiviteter og tilbud. Sitet blev flittigt brugt og placerede museet centralt. Museet gemmer dette site som en dokumentation af erindringskultur vedrørende jødeaktionen oktober Konservatorerne arbejder med at sætte genstade på plads i montrerne. Janne Laursen deltog i Humanity in Action s projekt vedrørende 70års markeringen af jødeaktionen i oktober 1943

9 omfattende konference, publikationer og højtidelighed den 2. oktober 2013 i Det Kongelige Teater. Projektet udgav en kildesamling ved Anders Jerichow. 9 Endvidere har museet ydet rådgivning til de danske ambassader i Washington, Paris, Stockholm og Israel med henblik på deres projekter vedrørende markeringer af 70-året for jødeaktionen i oktober Janne Laursen og Inge Bucka Mejlhede har rådgivet og ekspederet samlingshenvendelser. Tjekkiets ambassade har ligeledes konsulteret museets samling og rådført sig med museumsdirektør Janne Laursen og samlingsansvarlig Inge Bucka Mejlhede. Udstilling på Gilleleje Museum og på Københavns Rådhus ved Københavns Stadsarkiv i anledning af 70-året for jødeaktionen 1943, hvor Janne Laursen, Sara Fredfeldt og Inge Bucka Mejlhede har rådgivet og ekspederet materialer til udstillingerne. Gæster ved åbningen af særudstillingen HJEM. Foto: Ole Akhøj. Janne Laursen og Inge Bucka Mejlhede har haft indgående dialog med Carl Otto Dethlefsen, der producerede filmen: Jødernes flugt vidnernes historie, der blev sendt på DR 30. september I filmen er brugt klip fra film i museets samling samt fotografier. Filmen: De skjulte børn af Søren Green baserer sig på museets arbejde og forskning publiceret i Ikke noget at tale om. Danske Jøders Krigsoplevelser Museumsdirektør Janne Laursen ved åbningen af særudstillingen HJEM. Foto: Ole Akhøj.

10 Arrangementer Arrangementsprogrammet i 2013 var sammensat således: Januar På Auschwitz-dagen, der afholdes hvert år d. 27. januar som minde- og mærkedag for Holocaust og andre folkedrab, var temaet i 2013 På flugt fra folkedrab. Museet markerede dagen som altid med gratis adgang og dette år med to øjenvidners beretninger. Foredragsholderne var Hanna Skop og Magda Goldschmidt. Der var stor tilslutning til de to foredrag. de danske jøder i Theresienstadt blev vist i museets biograf, og publikum kom tæt på såvel de flygtede som de arresterede danske jøders oplevelser i perioden oktober åbnede museet særudstillingen HJEM en særudstilling om eftervirkninger af krig og forfølgelse. November og december Vintermånederne var centreret omkring formidling af den nyåbnede udstilling med en række gratis omvisninger. 10 Februar I februar husede museet endnu et arrangement for de gemte børn, der ved denne lejlighed blev præsenteret for resultatet af museets spørgeskema-undersøgelse af gruppen. Marts - maj I forårsmånederne tilbød museet søndagsomvisninger med filmvisning, og omvisninger på Mosaisk Nordre Begravelsesplads på Møllegade. I maj deltog museet for første gang i JAGTEN, et landsdækkende kulturhistorisk orienteringsløb, det var vel besøgt, og 672 børn og voksne susede igennem udstillingen for at redde Slotsholmens skatte. Sommersæsonen Juni, juli og august var præget af omvisninger på begravelsespladserne, byvandringer i det jødiske København samt omvisninger i udstillingen for de mange engelsksprogede turister, der besøger museet netop i disse måneder. I 2013 tilbød museet for første gang en ny byvandring, der blev udviklet i anledning af markeringen af 70-året. September - oktober Efteråret på museet var præget af travlhed med mange omvisninger, der bl.a. var et resultat af museets stærke samarbejde med DIIS omkring skolebesøg på museet. På Kulturnatten præsenteredes flugtberetninger i en scene af lys og lyd med vandets flimren over væggene, bølgeskvulp og dunken fra fiskekutterens motor. En film om Gæster ved åbningen af særudstillingen HJEM. Foto: Ole Akhøj.

11 Formidling uden for museet Museumsdirektør Janne Laursen holdt foredrag den 7. maj om Aktiv Indsamling for Arkivforeningen. 11 Museumsformidler, mag.art. Sara Fredfeldt holdt d. 12. juni foredrag om Pesach-traditioner for Novozymes i København. Novozymes var netop blevet certificeret af Orthodox Union til produktion af en kosher linje, og i forbindelse med fejringen af dette havde Novozymes bestilt et foredrag på museet om de traditioner, der er knyttet til højtiden Pesach. Museumsformidler, mag.art. Sara Fredfeldt holdt foredrag d. 10. oktober for AOF Østsjælland på St. Heddinge skole. Foredraget havde titlen Tæt på oktober 43. Museumsformidler, mag.art. Sara Fredfeldt sad i debatpanel på Cinemateket i anledning af en filmvisning den 9. oktober og introducerede samme sted en film den 30. oktober. Museumsformidler, mag. art. Sara Fredfeldt holdt foredrag om den jødiske minoritet i Horsens, perspektiveret til Danmarks historie, den 28. november. Samlingsansvarlig Inge Bucka Mejlhede underviste i 2013 i Regin for kunstmuseer for Organisationen Danske Museer (ODM). Inge Bucka Mejlhede er endvidere inviteret til at deltage i Kulturstyrelsen workshops i forbindelse med udviklingen af et nyt Fælles-IT, der skal afløse det nuværende online registreringssystem Regin. Museumsdirektør Janne Laursen deltog i ODM s faglige orienteringsmøde den 14. og 15. november med et indlæg om Kulturmøder. På Kulturnatten 2013 kunne gæsterne opleve tre installationer med flugtberetninger fra oktober '43 i en scene af lys og lyd.

12 Museumsdirektør Janne Laursen deltog den november i AEJM s årsmøde i München og Hohenems (Association of European Jewish Museums). Temaet i 2013 var Where we are. Site, Space, Context. Janne Laursen var inviteret til at præsentere Dansk Jødisk Museum i forhold til årsmødets tema. VIP-besøg Museets bestyrelsesformand og direktør har taget imod VIP-besøg i årets løb og repræsenteret museet i mange forskellige sammenhænge. Sammen med Michael Metz Mørch blev der lagt mange kræfter i fundraisingen til særudstillingen, der blev belønnet med tillid og store donationer. Hjemmeside Også arbejdet med museets hjemmeside har stået i særudstillingens tegn. Der er således oprettet en underside, der fungerer som udstillingens digitale katalog. På museets hovedside har menupunktet SKOLE gennemgået en massiv revidering. Dette er en del af den igangværende professionalisering af museets skoletjeneste. havde i besøg heraf unikke besøg inklusiv oktober 43 sitet. Nyhedsbreve I 2013 blev der udsendt fem nyhedsbreve med information om arrangementer og nyt fra samlingsarbejdet, skoletjenesten, gode tilbud i museumsbutikken og meget andet. Der er ca tilmeldte modtagere af Nyt fra Dansk Jødisk Museum. PRESSE, PR OG MARKEDSFØRING Det er stadig muligt at møde enkelte mennesker, der endnu ikke har hørt om Dansk Jødisk Museum, og siden museets åbning har det været en strategi at konsolidere kendskabet til museet. Redaktionel omtale i forhold til museets produktion spiller en stor rolle. Men det er også vigtigt at blive vist og nævnt i de brede og populære medier, ligesom museets Facebook-side og Flickr spiller en voksende rolle for udbredelse af kendskabet til museet og dets aktiviteter. Presse og medier Museet er løbende omtalt i pressen og medier. Museumsdirektør, mag.art. Janne Laursen fortalte om den polsk jødiske specialitet bagels i programmet Den Store Bagedyst på DR1. Optagelserne fandt sted den 18. april. 12 Museet og museumsdirektør Janne Laursen fik en rolle i Sofias historie i skyggen af Holocaust, der blev sendt på DK4 2. juli. Udsendelsen handlede om Sofia Kuperman, der i forlængelse af programmet valgte at donere en elsket chanukkah-stage til museet, som hun havde medbragt fra Polen til Danmark. Museumsdirektør, mag.art. Janne Laursen fortalte om den gule jødestjerne i programmet Detector på DR1 med emnet: Myter, samt om myten om Christian X og den gule jødestjerne. Optagelserne fandt sted den 26. august. I september var der en artikel om museet i Skånska Dagbladets søndagstillæg. Museumsformidler, mag.art. Sara Fredfeldt deltog i programmet: Ved du, hvem du er? på DR1. Programmet handlede om Nicolas Bro, der opsøgte sine rødder og i den forbindelse skulle forbi Mosaisk Nordre Begravelsesplads på Nørrebro. Programmet blev sendt den 30. november. Den 31. oktober var Synne Rifbjerg fra Weekendavisen forbi særudstillingen. Hun blev modtaget af museumsdirektør Janne Laursen, og resultatet blev en fin anmeldelse. I forlængelse af anmeldelsen blev museet også nævnt af Michael Müller, der havde interviewet Salle Fischermann om hans oplevelser i Theresienstadt. Det er planen, at dette interview i 2014 skal videreudvikles til et

13 radioprogram på P1, hvor også museumsdirektør Janne Laursen skal deltage. Copenhagen Post bragte endvidere en fin omtale af særudstillingen. Generel markedsføring Museet markedsfører sig generelt i informationsbrochuren på dansk og engelsk, som løbende bliver omdelt til hoteller og andre relevante samarbejdspartnere i København. Arrangementsprogrammet markedsføres gennem gratis-portalen KultuNaut, Kulturklik, egne nyhedsbreve, museets facebookprofil og Jødisk Orientering. Dertil kommer egenproducerede flyers og foldere. Annoncering Museet prioriterer at annoncere på en måde, hvor annoncen rækker ud over en enkelt dag. Skal den type annonce give noget, skal der flere til, og det har museet ikke ressourcer til. Den primære indsats overfor det udenlandske publikum ligger i at møde dem der, hvor de er: Museet annoncerer således i medier, der findes de steder, turisten færdes både på print og web: På hotellerne, på rejsen, i lufthavnen og i turistinformationen. Museet havde i 2013 turistrettede annonceaftaler med følgende: Minicards, Copenhagen Tourist, Arrival Guides, easycopenhagen.dk og Scan Magazine. Det dansksprogede publikum kunne i 2013 møde annoncer fra Dansk Jødisk Museum i: Dagbladet Politiken via Politiken Plus og Dansk Handicapårbog. I 2013 fortsatte museets medlemskab af MIK Museer i København og Omegn. Museet var med i museumsfolderen, som udgives på dansk og engelsk og distribueres på museer og i kampagner i offentlige transportmidler. Museet er også sikret en præsentationsside samt omtale på MIKs webportal Kulturklik. 13 Museet fortsatte i 2013 annoncesamarbejdet med Wonderful Copenhagen og annoncerer på deres bykort, i turistinformationen og på deres digitale platform ispot. Også deltagelsen i COPENhagen cardordningen fortsatte og bringer år for år flere og flere besøgende til museet. Slotsholmssamarbejdet Slotsholmssamarbejdet har et bredt fundament på Slotsholmen med deltagelse af De Kongelige Stalde, Det Kongelige Bibliotek Den Sorte Diamant, Ruinerne under Christiansborg Slot, Teatermuseet i Hofteatret, Thorvaldsens Museum, Tøjhusmuseet, Rigsarkivet og Dansk Jødisk Museum. Dansk Arkitektur Center er en ny væsentlig samarbejdspartner på Slotsholmen og har helhjertet engageret sig i Slotsholmssamarbejdet. I 2013 blev der igangsat en undersøgelse af, hvordan samarbejdet på Slotsholmen skal udvikle sig videre og organisere sig. Et eksternt firma Kultur og Byg har stået for denne undersøgelsesfase med 4 workshops, interviews med institutionernes ledere og afdækning af forskellige problemstillinger. Arbejdet er forsat ind i 2014, hvor en fremtidsplan forventes besluttet. Den fælles annoncering fortsatte som i foregående år. Der blev i 2012 truffet en principbeslutning om, at den engelske oversættelse af Slotsholmen er Castle Island, som fortsat blev forsøgt implementeret overfor relevante samarbejdspartnere. Slotsholmssamarbejdet indsendte således et samlet høringssvar til Københavns Kommune omkring et skiltningsprojekt i indre by.

14 14 Samarbejdspartnere I 2013 intensiveredes samarbejdet mellem Skoletjenesten København og Dansk Jødisk Museum. I forlængelse af Skoletjenestens udvidelse til et nationalt netværk åbnes der op for yderligere nationalt netværk og koordinering. Museet har fortsat haft sine tilbud annonceret på skoletjenestens hjemmeside og er med i det trykte katalog. Museet fortsatte sit samarbejde med DIIS i I hele 2013 har museet tilbudt undervisningsforløb, der er betales af DIIS, og dermed er gratis for skolerne. I 2013 har dette resulteret i 15 besøg. Museet værdsætter dette samarbejde meget, da det giver mulighed for at nå en række skoler, der ellers ikke har økonomi til at benytte museets længere undervisningsforløb. DIIS har i et samarbejde med museet i 2013 udviklet en række undervisningsmaterialer på baggrund af museets samling. JAGTEN på Slotsholmen Foto: Golden Days Incoming bureauer Museet fortsatte det stærke samarbejde med Best Destination Partner og Tumlare, Luxery Beyound AB, der arrangerer ture for krydstogtturister. Museet har i 2013 påbegyndt et samarbejde med Viking Cruise, der interviewede en af museets frivillige, Tove Udsholt, om hendes historie i museets lokaler. Viking cruise planlægger at producere en minidokumentar om Tove, der vil blive lanceret til deres kunder i foråret MUSEETS SKOLETJENESTE Professionaliseringen af museets skoletjeneste er forsat i Sara Fredfeldt har deltaget i Museums Underviser Uddannelsen, der er udbudt af ODM i et samarbejde med Skoletjenesten. Dette har fortsat udvidet og styrket museets netværk og medvirket til at opgradere arbejdet med formidlingen til børn og unge. I 2013 har museet startet et samarbejde med Lær-IT, der huser Skoletube. Dette samarbejde resulterede i et undervisningsmateriale, der omhandlede flugten i oktober 43. Dette samarbejde dannede grundlag for museets arbejde på Flickr og en særlig skolemappe på sitet, der tilbyder billeder fra museets samling, som elever kan arbejde med i de produkter, som Skoletube tilbyder. Det er museets intention at fortsætte dette samarbejde og videreudvikle på tilbud, der kan samarbejde med Skoletubes moduler. Nye tilbud og tiltag I 2013 har museets skoletjenestes arbejde i høj grad handlet om særudstillingen HJEM og udviklingen af tilbud til denne udstilling. Det har resulteret i museets første tilbud, der er målrettet indskolingen. Museet planlægger at trække på erfaringerne fra dette tilbud til videreudviklingen af tilbud i den permanente udstilling. Udover tilbuddet i indskolingen har museet udviklet yderligere to tilbud til udstillingen. I disse tilbud har museet igen fokuseret på variation og dialog for et tilsvarende tilbud til elever og lærere. I forlængelse af udvidelsen af tilbud har museet prioriteret at omstrukturere skoleafsnittet på hjemmesiden for at opnå en større

MUSEETS SKOLETJENESTE 13 BESØGSTAL OG MUSEUMSBUTIK 13 BYGNINGER OG UDENDØRSAREALER 14 MUSEETS ORGANISATION OG ADMINISTRATION 15 MUSEETS PERSONALE 15

MUSEETS SKOLETJENESTE 13 BESØGSTAL OG MUSEUMSBUTIK 13 BYGNINGER OG UDENDØRSAREALER 14 MUSEETS ORGANISATION OG ADMINISTRATION 15 MUSEETS PERSONALE 15 ÅRSBERETNING 2014 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE DANSK JØDISK MUSEUM I 2014 1 Indledning 3 Arbejdsgrundlag 3 Museets formål og emnemæssige indhold 3 Oprettelse 3 Museets ledelse 3 Medlemskab af foreninger og

Læs mere

PRESSE, PR OG MARKEDSFØRING 10 BESØGSTAL OG MUSEUMSBUTIK 12 BYGNINGER OG UDENDØRSAREALER 13 MUSEETS PERSONALE 14 MUSEETS ØKONOMI 16

PRESSE, PR OG MARKEDSFØRING 10 BESØGSTAL OG MUSEUMSBUTIK 12 BYGNINGER OG UDENDØRSAREALER 13 MUSEETS PERSONALE 14 MUSEETS ØKONOMI 16 ÅRSBERETNING 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING: DANSK JØDISK MUSEUM I 2011 1 Indledning 1 Arbejdsgrundlag og formål 1 Museets formål og emnemæssige indhold 1 Oprettelse 1 Museets ledelse 1 Medlemskab

Læs mere

PRESSE, PR OG MARKEDSFØRING 8 BESØGSTAL OG MUSEUMSBUTIK 11 BYGNINGER OG UDENDØRSAREALER 12 MUSEETS PERSONALE 13 MUSEETS ØKONOMI 15

PRESSE, PR OG MARKEDSFØRING 8 BESØGSTAL OG MUSEUMSBUTIK 11 BYGNINGER OG UDENDØRSAREALER 12 MUSEETS PERSONALE 13 MUSEETS ØKONOMI 15 ÅRSBERETNING 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING: DANSK JØDISK MUSEUM I 2010 1 Indledning 1 Museumskategori og ejerforhold 1 Museets formål og emnemæssige indhold 1 Oprettelse 1 Museets ledelse 1 Medlemskab

Læs mere

KVALITETSVURDERING AF DANSK JØDISK MUSEUM

KVALITETSVURDERING AF DANSK JØDISK MUSEUM KVALITETSVURDERING AF DANSK JØDISK MUSEUM 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION TIL KULTURSTYRELSENS KVALITETSVURDERING... 2 DANSK JØDISK MUSEUM... 4 Nøgletal i 2012... 4 KULTURSTYRELSENS SAMLEDE VURDERING...

Læs mere

Vedtægt for Museum Sjælland

Vedtægt for Museum Sjælland Vedtægt for Museum Sjælland Baseret på: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, lov nr. 1531 af 211210, med tilhørende bekendtgørelse Museumsloven,

Læs mere

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 Kulturstyrelsen Museer H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon: 33 74 51 00 E-mail: jba@kulturstyrelsen.dk Vejledning Du kan få vejledende

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

LASS kursusprogram for 2015

LASS kursusprogram for 2015 700 Aabenraa, den 16. december 2014 LASS kursusprogram for 2015 Var 2014 det store jubilæumsår for arkiverne i Sønderjylland, så bliver 2015 det helt store kursusår. Arkibas 5 kræver for de fleste en introduktion

Læs mere

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015 Sydslesvigudvalget Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5590 Fax 3392 5567 E-mail sydslesvigudvalget@uvm.dk www.sydslesvigudvalget.dk CVR nr. 20-45-30-44 Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets

Læs mere

Fuglsang Kunstmuseum Buget 2015 Ændrede konti er markeret med fed Budget 2015

Fuglsang Kunstmuseum Buget 2015 Ændrede konti er markeret med fed Budget 2015 Fuglsang Kunstmuseum Buget 2015 Ændrede konti er markeret med fed Note Konto Budget 2015 Udgifter Indtægter Drift Drift 1 22. Personale 3.641.996 229.000 2 28. Lokaler 1.134.750 3 32. Samlingen 60.000

Læs mere

Genveje til indsamling?

Genveje til indsamling? Genveje til indsamling? Spørgeskema vedr. arkivernes virksomhed - til brug for det fremtidige indsamlingsarbejde i arkiverne og i SLA Om spørgeskemaet (en vejledning) Dette spørgeskema har to formål. Det

Læs mere

Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark

Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark Tale ved åbningsreception 23. Januar 2014 Peter Christensen Teilmann Direktør, Teatermuseet i Hofteatret Velkommen til jer alle. Mit navn er

Læs mere

Spørgeskema nr.: Uge 49 2004 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER. Fakta (interviewerens noter) telefonnummer

Spørgeskema nr.: Uge 49 2004 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER. Fakta (interviewerens noter) telefonnummer SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER Fakta (interviewerens noter) Museum telefonnummer Kontaktperson Henvist til anden kontaktperson (navn) Interviewer Antal opringninger (sæt x per opringning)

Læs mere

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk Medlemmerne i panelet i Annes Atelier www.annes-atelier.dk Peter Rasmus Lind Peter Rasmus Lind åbnede i 1990 Gallerie Rasmus i Odense. I 1997 udvidede han galleriet, med en afdeling i København. Desuden

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2013. Generalforsamling Grønbechs Gård 11-03-2014

Bestyrelsens beretning 2013. Generalforsamling Grønbechs Gård 11-03-2014 Bestyrelsens beretning 2013 Generalforsamling Grønbechs Gård 11-03-2014 Omsætning på 486.615 kr. Omsætning 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 180000 160000 140000 120000 100000 DKK 80000 60000 40000

Læs mere

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer Dansk Pædagogisk Historisk tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasd Forening Rapport : Projektet "Børneinstitutionerne en

Læs mere

Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum. Pressemeddelelse, 2.juni 2009.

Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum. Pressemeddelelse, 2.juni 2009. Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum Pressemeddelelse, 2.juni 2009. Danmark får et nyt nationalt søfartsmuseum i 2012. Projektering af de nye udstillinger er netop gået i gang og

Læs mere

Hemmelige Stier. Årsrapport 2013

Hemmelige Stier. Årsrapport 2013 Hemmelige Stier Årsrapport 2013 KMØ Hemmelige Stier er et delprojekt under KOMON, som er et af 9 projekter under kulturaftalen Kulturmetropol-Øresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden

Læs mere

Regnskab for Eurocon 2007, afviklet 21-23 September 2007 i Valby kulturhus

Regnskab for Eurocon 2007, afviklet 21-23 September 2007 i Valby kulturhus Regnskab for Eurocon 2007, afviklet 21-23 September 2007 i Valby kulturhus Indtægter Bidrag fra foreningen Fantastik 10.000 Bidrag fra foreningen Science Fiction Cirklen (SFC) 5.000 Yderligere underskudsgaranti

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2008

Årsberetning og regnskab 2008 Årsberetning og regnskab 2008 Kultursamarbejdet år 2 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

MANUAL TIL MARKEDSFØRING AF LICENSER

MANUAL TIL MARKEDSFØRING AF LICENSER MANUAL TIL MARKEDSFØRING AF LICENSER 01-06- 2011 Beskrivelse af markedsføringsmodel for licenser Her beskrives den markedsføringsmodel for licenser, der er testet i projektet Licenser til masserne. Projektet

Læs mere

2011-2012 Udgifter Egenfinanciering

2011-2012 Udgifter Egenfinanciering BUDGET FOR FESTIVAL FOR SAMTIDSKUNST 2012 2011-2012 Udgifter Egenfinanciering Festivalsekretariat Festivalleder 950.000 Administration og controlling 406.000 Koordinator af fundraising og sponsorater 406.000

Læs mere

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION, SOM TAGER I BETRAGNING, AT - digitalisering af og onlineadgang til medlemsstaternes

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK. Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov.

VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK. Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov. VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov. 1. Museets navn og ejerforhold, art og status. 1.1. Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2009

Årsberetning og regnskab 2009 Årsberetning og regnskab 2009 Kultursamarbejdet festivalåret 2009. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage

Læs mere

MUSEET FOR SAMTIDSKUNST

MUSEET FOR SAMTIDSKUNST HANDLING// OPLEVELSE//DELTAGELSE// FORDYBELSE// REFLEKSION// FORMIDLING// MUSEET FOR SAMTIDSKUNST DEN LEVENDE KUNSTS MUSEUM VISIONSSTRATEGI 2013-2015 0. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Mission og vision 2. Formålsparagraf

Læs mere

13.00: Den officielle del 13.30: Det københavnske perspektiv v/ Lars Bernhard Jørgensen 14.30: Pause med kaffe og kage 14.45: Det globale perspektiv

13.00: Den officielle del 13.30: Det københavnske perspektiv v/ Lars Bernhard Jørgensen 14.30: Pause med kaffe og kage 14.45: Det globale perspektiv 13.00: Den officielle del 13.30: Det københavnske perspektiv v/ Lars Bernhard Jørgensen 14.30: Pause med kaffe og kage 14.45: Det globale perspektiv v/ Tony Lai 15.30: Tak for i dag København 28.06.2013

Læs mere

Dit, mit & vores museum

Dit, mit & vores museum Kulturstyrelsens Museumsårsmøde Radisson Blu H.C. Andersen Hotel 21. og 22. maj 2012 Dit, mit & vores museum Stærke museumstilbud i enkle rammer VELKOMMEN Vi har gennem længere tid drøftet anbefalinger

Læs mere

MUSE UM SALLING. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING. Navn, ejerforhold, art og status. 1. MUSE UM Salling ejes og drives af Skive Kommune.

MUSE UM SALLING. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING. Navn, ejerforhold, art og status. 1. MUSE UM Salling ejes og drives af Skive Kommune. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING baseret på: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 1512 af 14. december 2006 om museer Bekendtgørelse nr. 1510 af 14. december

Læs mere

Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Rådhuset, Rådhuspladsen 1 1550 København V. København, 9. april 2015

Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Rådhuset, Rådhuspladsen 1 1550 København V. København, 9. april 2015 Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Rådhuset, Rådhuspladsen 1 1550 København V København, 9. april 2015 Ansøgning om underskudsdækning vedrørende Historiske Dage 2015 Den Selvejende Institution

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MUSEUM SYDØSTDANMARK

VEDTÆGTER FOR MUSEUM SYDØSTDANMARK VEDTÆGTER FOR MUSEUM SYDØSTDANMARK Ver. 22.10.2013 Vedtægter for Museum Sydøstdanmark cvr-nr. 184711914 I henhold til: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer. Bekendtgørelse

Læs mere

Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet

Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet Projektbeskrivelse Museerne ved Vadehavet har netop afsluttet en gennemgang de bevaringsværdige bygninger i området, der blandt andet havde

Læs mere

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010 D. 26. februar 2008/lra Kunststyrelsen Den rullende handlingsplan er et dokument under samarbejdsaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Kære gymnasielærer, Lærerbrevet indeholder: idéer til elevopgaver i forbindelse med to udvalgte værker relevante artikler, der understøtter opgaverne

Kære gymnasielærer, Lærerbrevet indeholder: idéer til elevopgaver i forbindelse med to udvalgte værker relevante artikler, der understøtter opgaverne Roskilde september 2013 Kære gymnasielærer, Dette lærerbrev er et supplement til inspirationsmaterialet SAMTIDSKUNST - fra relationel æstetik til det radikale demokrati. Materialet henvender sig til gymnasielærere,

Læs mere

MEDLEMSBLADET. CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER

MEDLEMSBLADET. CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER MEDLEMSBLADET CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER HUSK DET ÅRLIGE KONTINGENT C HVAD GÅR PENGENE TIL? Gennem dit medlemskab af foreningen Venner af Kunstmuseet i Tønder medvirker du for

Læs mere

Referat dragtpuljen workshop

Referat dragtpuljen workshop Referat dragtpuljen workshop Dag 1 Kort introduktion til workshopforløb ved Marie Mønster Døllner Vi har været fire i en arbejdsgruppe, som har planlagt en lille workshop. Tove stopper til nytår og vi

Læs mere

REFERAT. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 5 Mødedato: 2. september 2014 Tidspunkt: kl. 10 13 Sted: Lokale

REFERAT. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 5 Mødedato: 2. september 2014 Tidspunkt: kl. 10 13 Sted: Lokale Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 5 Mødedato: 2. september 2014 Tidspunkt: kl. 10 13 Sted: Lokale REFERAT Til stede fra udvalget: Thomas Harder (formand), Kristina

Læs mere

Vedtægter Østfyns Museer 2008

Vedtægter Østfyns Museer 2008 Vedtægter Østfyns Museer 2008 baseret på: Lov nr. 473 af 7. juni 2001, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 952 af 27. november 2002 om museer Bekendtgørelse nr. 953 af 27. november 2002

Læs mere

ARoS Aarhus Kunstmuseum

ARoS Aarhus Kunstmuseum 08.04.2013. ARoS Aarhus Kunstmuseum Rekruttering af ny direktør Job- og personprofil Baggrund Direktør Jens Erik Sørensen slutter efter 30 år i spidsen for ARoS Aarhus Kunstmuseum. Derfor søger vi hans

Læs mere

Om Færgegården: Om Roskilde Museum. Fusion mellem Roskilde Museum og Museum Færgegården.

Om Færgegården: Om Roskilde Museum. Fusion mellem Roskilde Museum og Museum Færgegården. Fusion mellem Roskilde Museum og Museum Færgegården. Baggrund Det danske museumslandskab er i forandring. En igangværende udredning peger på større museer, som fagligt, økonomisk og organisatorisk er bæredygtigt

Læs mere

Årsberetning og Regnskab 2010

Årsberetning og Regnskab 2010 Årsberetning og Regnskab 2010 1 Det er Kultursamarbejdets vision, at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets strategiske

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigsarkivet og rigsarkivarembedet

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigsarkivet og rigsarkivarembedet Statens Arkiver Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigsarkivet og rigsarkivarembedet I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31. maj

Læs mere

HUSK 13. NOVEMBER 2013 FOREDRAG OM MALEREN OLUF HØST MUSEUMSDIREKTØR JENS ERIK SANDBERG

HUSK 13. NOVEMBER 2013 FOREDRAG OM MALEREN OLUF HØST MUSEUMSDIREKTØR JENS ERIK SANDBERG MEDLEMSBLADET 24. SEPTEMBER 2013 HUSK UDEN FOR MYLDRETID MØD KUNSTNERNE BAG UDSTILLINGEN HUSK 6. OKTOBER 2013 EKSKURSION TIL KUNSTHALLE I HAMBURG DANSK KUNST FRA ECKERSBERG TIL HAMMERSHØI 2. NOVEMBER 2013

Læs mere

DELTAG I NYE MÅL 2013 ET UDVIKLINGSPROJEKT OM KOMMUNIKATIONSMÅLINGER

DELTAG I NYE MÅL 2013 ET UDVIKLINGSPROJEKT OM KOMMUNIKATIONSMÅLINGER INVITATION TIL OFFENTLIGE VIRKSOMHEDER DELTAG I NYE MÅL 2013 ET UDVIKLINGSPROJEKT OM KOMMUNIKATIONSMÅLINGER HAVNEGADE 39 DK-1059 KØBENHAVN K T : +45 33 25 33 27 W: WWW.BJERGK.DK E : KONTAKT@BJERGK.DK 2

Læs mere

Oversigt over statsstøttede kunstmuseer***

Oversigt over statsstøttede kunstmuseer*** Oversigt over statsstøttede kunstmuseer*** Offentlige tilskud (EU, stat, amtskommune og Ikke offentlige tilskud Museum kommune) Af samlede (fonde, sponsorater mm.) Kr. indtægter Kr. Arken 2008 32.698.308

Læs mere

Resultatberetning 2014

Resultatberetning 2014 Resultatberetning 2014 HORSENS KOMMUNES BIBLIOTEKER En dejlig sommeraften med AOF koret i Tobaksgården Forsidefoto: Et kig ind i det nye bibliotek i Gedved På Krimimessen overrækker forfatteren Jens Henrik

Læs mere

Det nye VisitVesthimmerland. Vi arbejder med at udvikle turismen i Vesthimmerland

Det nye VisitVesthimmerland. Vi arbejder med at udvikle turismen i Vesthimmerland Det nye VisitVesthimmerland Vi arbejder med at udvikle turismen i Vesthimmerland Vi markedsfører Vesthimmerland, rådgiver og servicerer både gæster og turisterhverv Fordi turismen er af stor betydning

Læs mere

THERESIENSTADT. Telegram fra Christian X i anledning af modtagerens hjemkomst fra Theresienstadt via Sverige.

THERESIENSTADT. Telegram fra Christian X i anledning af modtagerens hjemkomst fra Theresienstadt via Sverige. MITZVAH Det lykkedes den danske regering at undgå særlige jødelove i Danmark efter den tyske besættelse i 1940: Ingen jødestjerne, ingen udelukkelse fra erhverv eller beslaglæggelse af ejendom. Efter regeringens

Læs mere

Der er liv i interessen for kulturarven på Bornholm

Der er liv i interessen for kulturarven på Bornholm Der er liv i interessen for kulturarven på Bornholm Museer, arkiver, byforeninger og private formidler i stigende grad kulturhistorien på Internettet. Det sker via hjemmesider, og de sociale medier, især

Læs mere

Museet Mosede Fort, Danmark 1914-18 åbner til august. Vi søger studentermedhjælpere, der vil være med til at gøre det nye museum til en succes.

Museet Mosede Fort, Danmark 1914-18 åbner til august. Vi søger studentermedhjælpere, der vil være med til at gøre det nye museum til en succes. Til potentielle ansøgere til de ledige stillinger på Mosede Fort, Danmark 1014-18 Museet Mosede Fort, Danmark 1914-18 åbner til august. Vi søger studentermedhjælpere, der vil være med til at gøre det nye

Læs mere

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Bedre Byggeskik Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Arkitekter MAA Per Godtfredsen og Jan Arnt Historisk Forening for Espergærde er gået ind i et samarbejde med By & Land Helsingør

Læs mere

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm.

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm. Stabil fremgang i medlemstallet Støtteforeningen Hirtshals Fyr bag en lang række aktiviteter i 2013 398 medlemmer i Støtteforeningen Hirtshals Fyr ved årsskiftet, og det skulle være mærkeligt, hvis ikke

Læs mere

Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag

Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag 2 Case: Galleri Christoffer Egelund September 2012 Scan QR-koden for at hente app en Galleriet på mobilen udvider rammerne

Læs mere

Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007

Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007 Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007 Stenløse Lokalhistoriske Arkiv blev 1. januar 2007 overført til Egedal Arkiver og Museum efter at være drevet af Stenløse Historiske Forening i 39 år.

Læs mere

ICOM Danmark. Referat af ICOM Danmarks generalforsamling onsdag d.05.05. 2015 kl. 13.00-16.00 Sted: Møntergården, Odense Bys Museer

ICOM Danmark. Referat af ICOM Danmarks generalforsamling onsdag d.05.05. 2015 kl. 13.00-16.00 Sted: Møntergården, Odense Bys Museer ICOM Danmark Referat af ICOM Danmarks generalforsamling onsdag d.05.05. 2015 kl. 13.00-16.00 Sted: Møntergården, Odense Bys Museer Til stede fra bestyrelsen: Vinnie Nørskov (formand), Mille Gabriel (sekretær),

Læs mere

KOMDIR LANDSMØDE 2013 2. - 3. MAJ I KØBENHAVN PROGRAM

KOMDIR LANDSMØDE 2013 2. - 3. MAJ I KØBENHAVN PROGRAM KOMDIR LANDSMØDE 2013 2. - 3. MAJ I KØBENHAVN PROGRAM 1 Ledelse og styring af kommunerne i 2020 Kære kolleger og gæster I 2013 er det 100 år siden, at Kæmnerforeningen blev stiftet. Efter et par kommunalreformer

Læs mere

Velkommen som frivillig på Dansk Jødisk Museum

Velkommen som frivillig på Dansk Jødisk Museum Velkommen som frivillig på Dansk Jødisk Museum Aftaler Af hensyn til organiseringen af museets frivillige udfylder og afleverer alle frivillige en Aftale om frivillig arbejdskraft. Denne kontrakt afleveres,

Læs mere

AKTIVITETER 2014/15 TIDSPUNKTER FOR OMVISNINGER I KUNST OG DESIGN: KL. 9:15 ELLER 10:45 ELLER 12:15 ELLER 13:45.

AKTIVITETER 2014/15 TIDSPUNKTER FOR OMVISNINGER I KUNST OG DESIGN: KL. 9:15 ELLER 10:45 ELLER 12:15 ELLER 13:45. AKTIVITETER 2014/15 Trapholt ligger Æblehaven 23 og nås med bus nr. 4 mod Strandhuse/Nr. Bjert fra Kolding Rutebilstation. Husk at det er gratis at låne vores madpakkehus Trappergården - reservering anbefales.

Læs mere

Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer. 29.5. En aften med Anne Marie Carl-Nielsen Fyns Kunstmuseum

Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer. 29.5. En aften med Anne Marie Carl-Nielsen Fyns Kunstmuseum 2013 Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer 16.1. ECHO Dialogudstilling Fyns Kunstmuseum 27.2. På rejse med H.C. Andersen H.C. Andersens Hus 21.3. En bid af historien 30.4. En landsby på H.C.

Læs mere

Tilgængelighed i historiske bykerner nye veje til Viborgs kulturarv

Tilgængelighed i historiske bykerner nye veje til Viborgs kulturarv Tilgængelighed i historiske bykerner nye veje til Viborgs kulturarv 10. februar 2014/rev. 17. februar 2014/ rev. 4. marts 2014 Formidlingsopgave Baggrundsnotat Indhold 1. Indledning 4 2. Baggrund 5 3.

Læs mere

KUBIS Serviceprofil 2015

KUBIS Serviceprofil 2015 Københavns Universitets Biblioteksservice / KUBIS Universitetsbibliotekaren 21. november 2014 Sagsnr. 2009-024391 DET KONGELIGE BIBLIOTEK KUBIS Serviceprofil 2015 I. Indledning I henhold til KUBIS2-aftalen

Læs mere

NORDISK LIGESTILLINGSKONFERENCE ÅRHUS 2008

NORDISK LIGESTILLINGSKONFERENCE ÅRHUS 2008 NORDISK LIGESTILLINGSKONFERENCE ÅRHUS 2008 Program Onsdag, den 21. maj 2008 Ankomst og indkvartering på Hotel Scandic Plaza, Banegårdspladsen. Hotellet ligger i centrum af Århus 200 meter fra Banegården

Læs mere

Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 25. november 2013 Referatet blev godkendt og underskrevet.

Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 25. november 2013 Referatet blev godkendt og underskrevet. Referat 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af 2 punkter. Et orienteringspunkt om tidligere indsamling af statistik på produktionsskoleområdet. 2. Godkendelse af referat

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Danmarks STØRSTE. kreative messe 25.-27. oktober 2013. MESSE C, Fredericia

Danmarks STØRSTE. kreative messe 25.-27. oktober 2013. MESSE C, Fredericia dage 2013 Danmarks STØRSTE kreative messe 25.-27. oktober 2013 MESSE C, Fredericia SuCCESEN vokser. Knap 200 udstillere var med på tre travle og intensive messedage, da Kreative Dage i 2012 satte besøgsrekord

Læs mere

Pkt. 2: Aflæggelse af beretning. Lokalhistorisk Forening for Nordborgområdet. Formandens beretning Generalforsamling 26.2.2014

Pkt. 2: Aflæggelse af beretning. Lokalhistorisk Forening for Nordborgområdet. Formandens beretning Generalforsamling 26.2.2014 Pkt. 2: Aflæggelse af beretning Lokalhistorisk Forening for Nordborgområdet Formandens beretning Generalforsamling 26.2.2014 Bestyrelsen Generalforsamling 26.2.2014 Valg til bestyrelsen Navn På valg Bestyrelsen

Læs mere

Johannes larsen museet

Johannes larsen museet Johannes larsen museet om glæden ved kunst og natur Tilbud til skoler Johannes Larsen museet Johannes Larsen Museet er dels et kunstnerhjem, dels et kunstmuseum med egen kunstsamling og skiftende udstillinger.

Læs mere

Tematekst + lærervejledning. Jødeforfølgelse i Danmark

Tematekst + lærervejledning. Jødeforfølgelse i Danmark Tematekst + lærervejledning. Jødeforfølgelse i Danmark Med den voksende jødeforfølgelse i 30 ernes Tyskland steg behovet for jødisk udvandring. De fleste lande, inklusiv Danmark, var dog ikke villige til

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2015

Nyhedsbrev februar 2015 Nyhedsbrev februar 2015 Kære medlemmer Kastellets 350 år blev fejret efter alle kunstens regler den 1. november 2014 med opvisninger, gardehusarer, musik, rundvisninger, og Slaget på Kirkepladsen, men

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner Bekendtgørelse nr. 1120 af 19. december 2001 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31.

Læs mere

Årsberetning 2010. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28

Årsberetning 2010. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28 Årsberetning 2010. Før vi blev en forening: Der var været 4 forestillinger i 2010, før vi blev en forening. Vi var et forretningsudvalg, der bestod af Halla, Henrik, Gitte, Nicki, Mads og Mark. Jimmy deltog,

Læs mere

Danske Museer - Chefnetværket 04.12 2012. Epinion og Pluss Leadership

Danske Museer - Chefnetværket 04.12 2012. Epinion og Pluss Leadership Danske Museer - Chefnetværket 04.12 2012 Epinion og Pluss Leadership DANSKERNES KULTUR,- FRITIDS- OG MEDIEVANER 2012 1964 1975 1987 1993 1998 2004-2012 Spørgeskemaundersøgelse. Spurgt mere end 12.000 Besvarelser

Læs mere

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling Referat af MAF- Danmarks generalforsamling MAF Danmark generalforsamling - 5. april 2014 i Jacobskirken, Odense Generalforsamlingen begyndte kl. 15.30 og sluttede kl. 16.30. Formanden Arne Puggaard bød

Læs mere

Lærebogsmateriale til vej- og trafikfagene. Struktur, fremstilling og publicering

Lærebogsmateriale til vej- og trafikfagene. Struktur, fremstilling og publicering Lærebogsmateriale til vej- og trafikfagene f Struktur, fremstilling og publicering Program faggruppen 10.00 - Lærebogsmateriale Præsentation af idé Status t for lærebøger Diskussion af målgruppe og indhold

Læs mere

Konference. Klasserumsledelse 2013. Kurser.dk. 13. marts 2013 Den Sorte Diamant København. viden flytter mennesker

Konference. Klasserumsledelse 2013. Kurser.dk. 13. marts 2013 Den Sorte Diamant København. viden flytter mennesker Konference Klasserumsledelse 2013 13. marts 2013 Den Sorte Diamant København Kurser.dk viden flytter mennesker Program 09.30-10.00 Morgenbuffet og registrering 10.00-10.10 Velkomst 10.10-10.55 Organisationen

Læs mere

Andre aktiviteter. Museerne i undervisningen underholdning eller undervisning?, underviser i samarbejde med MUSCO og pædagogisk udvikling, Esbjerg.

Andre aktiviteter. Museerne i undervisningen underholdning eller undervisning?, underviser i samarbejde med MUSCO og pædagogisk udvikling, Esbjerg. Andre aktiviteter Mette Slyngborg Bestyrelsesposter Esbjerg Kommunes Byfond (2008-). Esbjerg Daghøjskole (1996-99) Tillidshverv TR på Sydvestjyske Museer for Dansk Magisterforening Faglige netværk ICOM

Læs mere

a. Valg af dirigent (må ikke være medlem af SDF bestyrelsen) d. Aflæggelse af regnskab med påtegning fra revisorer til godkendelse

a. Valg af dirigent (må ikke være medlem af SDF bestyrelsen) d. Aflæggelse af regnskab med påtegning fra revisorer til godkendelse SDF's ordinære generalforsamling Lørdag d. 3. oktober 2015 Dagsorden a. Valg af dirigent (må ikke være medlem af SDF bestyrelsen) b. Valg af referent c. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse

Læs mere

Fælles museumsmagasiner

Fælles museumsmagasiner Vedtægter for den selvejende institution Fælles museumsmagasiner 1. Navn og hjemsted Den selvejende institutions navn er Fælles museumsmagasiner. Dens hjemsted er Vejle. 2. Institutionens formål Institutionens

Læs mere

DBDH s Generalforsamling. Torsdag den 26. marts 2015. Formandens mundtlige beretning

DBDH s Generalforsamling. Torsdag den 26. marts 2015. Formandens mundtlige beretning 23. marts 2015 DBDH s Generalforsamling Torsdag den 26. marts 2015 Formandens mundtlige beretning 1 Indledning Igen i år er vi samlet til DBDH s generalforsamling. Efter i mange år at have afholdt generalforsamlingen

Læs mere

BØRNEKULTUR OG LÆRING

BØRNEKULTUR OG LÆRING BØRNEKULTUR OG LÆRING hvordan kan børns møde med kultur styrke læring?? og Svar Kommunernes Skolebiblioteksforening 2005 2006 Forord Med denne udgivelse ønsker Kommunernes Skolebiblioteksforening at give

Læs mere

Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering

Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering Referat fra seminaret Seminar om projektets midtvejsevaluering Onsdag den 9. november 2011 blev midtvejsevalueringen af projektet behandlet.

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Astrid Krogh (AK), Bettina Milling Bakdal (BMB), Boris Berlin (BB), Morten Løbner Espersen (MLE)

REFERAT. Til stede fra udvalget: Astrid Krogh (AK), Bettina Milling Bakdal (BMB), Boris Berlin (BB), Morten Løbner Espersen (MLE) Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Kunsthåndværk og Design Møde nr. 12 Dato: 24. november 2014 Tidspunkt: 9-12 - efterfulgt af et fællesmøde med legatudvalget 12:30-14:30 (Referat: Bilag 1) - efterfulgt

Læs mere

Tænk dig om før du IKKE stemmer

Tænk dig om før du IKKE stemmer Tænk dig om før du IKKE stemmer Landsdækkende kampagne ved Kommunal- og regionsvalget 2013 Udfordring: Faldende valgdeltagelse Valgdeltagelsen ved kommunal- og regionsvalget er faldet gennem 35 år og nåede

Læs mere

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Ribe Stift, marts 2013 Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Hermed det halvårlige nyhedsbrev fra Det Religionspædagogiske Sekretariat, som holder til i Hundehuset ved Tårnborg i Ribe. Der er fortsat

Læs mere

Introduktion og spørgeramme til Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurderinger

Introduktion og spørgeramme til Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurderinger Introduktion og spørgeramme til Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurderinger Indholdsfortegnelse Introduktion til kvalitetsvurderinger 3 Kvalitetsvurderingskonceptet 3 Kvalitetsvurderingsprocessen 4 Inden

Læs mere

CykelSportMessen. Brochure 2015. Cykler - Udstyr - Rejser - Træning. Bliv udstiller på Skandinaviens største cykel- og triatlonmesse

CykelSportMessen. Brochure 2015. Cykler - Udstyr - Rejser - Træning. Bliv udstiller på Skandinaviens største cykel- og triatlonmesse Cykler - Udstyr - Rejser - Træning Brochure 2015 Bliv udstiller på Skandinaviens største cykel- og triatlonmesse Vest: 24. og 25. oktober Arena Midt Kjellerup Øst: 7. og 8. november Roskilde Kongrescenter

Læs mere

Design Ure Smykker Messen Info

Design Ure Smykker Messen Info DESIGN URE SMYKKER MESSEN 2015 INFO Side 1 / 18 Design Ure Smykker Messen Info Side 2 Hvor og hvornår Side 3 Generelt om stande Side 4 Parkering Side 5 Opstilling og nedtagning Side 6 Priser, vilkår og

Læs mere

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Projektrapport Peter Holbaum-Hansen, LOF og Marlene Berth Nielsen, NETOP Juli 2009 [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse

Læs mere

Som noget nyt tilbyder Trapholt arkitekturworkshop for 1. -10. klasse.

Som noget nyt tilbyder Trapholt arkitekturworkshop for 1. -10. klasse. AKTIVITETER 2015 Trapholt ligger Æblehaven 23 og nås med bus nr. 4 mod Strandhuse/Nr. Bjert fra Kolding Rutebilstation. Husk at det er gratis at låne vores madpakkehus Trappergården - reservering anbefales.

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

KOMMUNIKATION. JYSKs kommunikationskanaler 2. Hjemmeside 3. Reklamer 4. Pressemeddelelser 5. Facebook og YouTube 6. Karriere- og elevavis 7 GO JYSK 8

KOMMUNIKATION. JYSKs kommunikationskanaler 2. Hjemmeside 3. Reklamer 4. Pressemeddelelser 5. Facebook og YouTube 6. Karriere- og elevavis 7 GO JYSK 8 KOMMUNIKATION JYSKs kommunikationskanaler 2 Hjemmeside 3 Oms 3,9b Reklamer 4 Pressemeddelelser 5 Facebook og YouTube 6 Karriere- og elevavis 7 GO JYSK 8 Lars Larsens bog 9 Events 10 1 JYSKS KOMMUNIKATIONSKANALER

Læs mere

NOCA Årsberetning 2013

NOCA Årsberetning 2013 NOCA Årsberetning 2013 Formand i NOCA, Lars Malmberg, Senior Vice President, Danske Bank, beretter om NOCA-året 2013 NOCAs Generalforsamling, torsdag d. 10. april 2014 INDLEDNING Året 2013 i NOCA var endnu

Læs mere

FREMTIDENS TILSKUDSADMINISTRATION INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014

FREMTIDENS TILSKUDSADMINISTRATION INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 FREMTIDENS TILSKUDSADMINISTRATION INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 den 18. september på Admiral Hotel, København KLIK HER OG TILMELD DIG ONLINE TOPLEDERDEBAT Succesen fra de sidste år fortsætter.

Læs mere

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM Peter Hansen: Kai Nielsen modellerer Mads Rasmussen, 1913 UNDERVISNINGSMATERIALE FOR 4.-6. KLASSE MADS RASMUSSEN OG FAABORG MUSEUM I begyndelsen af 1910 fik konservesfabrikant

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE Målgruppe Projektets primære målgruppe er front personale, der møder, betjener og servicerer de borgere, der henvender sig til kommunen

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

Borgediget 16,1 4000 Roskilde Cvr- nr. 34542201. Årsrapport 2012/13. 1. regnskabsår. Foreningen Just Andersen af 13. juli 2012

Borgediget 16,1 4000 Roskilde Cvr- nr. 34542201. Årsrapport 2012/13. 1. regnskabsår. Foreningen Just Andersen af 13. juli 2012 Borgediget 16,1 4000 Roskilde Cvr- nr. 34542201 Årsrapport 2012/13 1. regnskabsår Indholdsfortegnelse Side Indholdsfortegnelse 2 Ledelsespåtegning 3 Foringens oplysninger 4 Bestyrelsens beretning 5 Resultat

Læs mere