Plan- og Miljøudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Plan- og Miljøudvalget"

Transkript

1 Referat Plan- og Miljøudvalget Dato 5. februar 2013 Tid 15:00 Sted ML Fasanvej 1 NB. Fraværende Erik Sørensen Stedfortræder Medlemmer John Christensen (V) - Formand Pia Karlsen (V) Paul Rode Andersen (F) Jens Hedegaard Kristensen (A) Erik Sørensen (A)

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Udviklingsstrategi for Frederikshavn Kommune Igangsættelse af kommuneplanrevision Forslag til lokalplan SKA.B Skagen Nordstrand og forslag til Kommuneplantillæg nr Endelig vedtagelse lokalplan FRE.H Flådestation Frederikshavn Endelig vedtagelse af Lokalplan SAE.T og kommuneplantillæg Vindmøller ved Højstrup Endelig vedtagelse af lokalplan FRE. C Dagligvarebutik ved Skøjtealleen, Frederikshavn Eventuelt borgermøde vedr. foroffentlighedsfase for vindmøller ved Donsted Behandling af indkomne bemærkninger til debatoplæg vedr. udvidelse af Frederikshavn Havn Planlægning for udvidelse af Skagen Havn Landzonetilladelse og afgørelse om ikke VVM pligt - Ovnstrupvej 6, Dybvad Sct. Hans arrangement i Skagen i forbindelse med jubilæum Ansøgninger om tilskud til vandløbsindsatser Lovliggørelse af vindfang og tilbygning til garage mv., Fyrstuevej 9, Skagen Om- og tilbygning til eksisterende bolig, Fyrstuevej 11, Skagen Afvigelse fra max. bebyggelsesprocent, Kong Eriks Vej 14, Skagen Opsætning af solcelleanlæg på tegltag, Kirkevej 25, Skagen Ansøgning om dispensation i forbindelse med opførelse af nybyggeri på Møllevang 3K, Skagen Dispensation til taghældning på klitgård Strandklit 80, Skagen Ny bebyggelse Alba Schwartz Vej 12, Skagen Ny butiks- og boligejendom, Skråvej 2, Skagen Ombygning af ejendommen Daphnesvej 2, Skagen Plan- og Miljøudvalget - Referat februar 2013 Side 2 af 66

3 22. Ansøgning om ny tagbelægning og kvist på bevaringsværdigt hus på ejendommen Oddevej 15, Skagen Opførelse af tæt-lav boligbebyggelse Sæbyvej 161, Frederikshavn Opførelse af dobbelthus Sæbyvej 51, Frederikshavn Anvendelse af ejendommen matr. nr. 6 d Den vestlige del, Flade, Tronderupvej 40, Frederikshavn Tildeling af en ledig taxitilladelse Overførsel af kørselsbudgetter til Det Fælles Kørselskontor Ændring af Plan og Miljøudvalgets møde i august Udpegning af et medlem af Plan- og Miljøudvalget til ansættelsesudvalget vedr. ansættelse af direktør Høring - Sundhedspolitik Orienteringssag - Politianmeldelse Efterretningssag - Afgørelse fra klageinstanser Klager over støj fra Copa Cabana Havnepladsen 4, Skagen Tildeling af 2 ledige taxitilladelser Underskrifter: Plan- og Miljøudvalget - Referat februar 2013 Side 3 af 66

4 Bilagsfortegnelse Punkt nr. Dok.nr. Tilgang Titel /13 Åben LPforslag_SKA.B pdf /13 Åben Gl Dagsorden PMU /13 Åben Lokalplan FRE.H pdf /13 Åben Indsigelsesnotat PMU /13 Åben kommuneplantillæg- PMU pdf /12 Åben VVM_Højstrup_v2_ final small.pdf /13 Åben _v1_Sammenfattende redegørelse, vindmøller ved Højstrup.pdf /13 Åben _v2_Indsigelsesnotat, offentlighedsfase, Vindmøller ved Højstrup.pdf /13 Åben Lokalplan_SAE.T _Vindmøller ved Højstrup net.pdf /13 Åben kommuneplantillæg_nr _Vindmøller ved Højstrup net.pdf /13 Åben Indsigelsesnotat, Dagligvarebutik ved Skøjtealleen /13 Åben FRE.C skærm u underskrift.pdf /13 Åben Kommuneplantillæg nr skærm u underskrift.pdf /13 Åben Debatoplæg_Donsted.pdf /13 Åben Bilag 1 Høringsnotat Debatfase /13 Åben 1. og 2. etape af udvidelsen af Skagen Havn.pdf /13 Åben Bemærkninger fra Skævevej /13 Åben Kort med placering af Skævevej /13 Åben UDKAST Afgørelse om ikke VVM-pligt /13 Åben UDKAST Landzonetilladelse /13 Åben Brev til PMU fra Vendsyssel Energi og- Miljøforening /13 Åben Oversigskort over vandløbsprojektafgræsninger /13 Åben Oversigtskort /13 Åben Ansøgning /13 Åben Høringsnotat /13 Åben Oversigtskort /13 Åben Ansøgningsmateriale med reviderede tegninger /13 Åben Høringsnotat og indkomne bemærkninger /13 Åben Ansøgers kommentarer til nabobemærkninger /13 Åben Oversigtskort /13 Åben Ansøgning /12 Åben Afslag /13 Åben Udvalgsprotokol fra tidligere ansøgning /13 Åben Oversigtskort /13 Åben Ansøgning /13 Åben Oversigtskort /12 Åben Ansøgning med plan, eksist. foto og visualisering /13 Åben Bemærkninger fra naboorientering /13 Åben Ansøgers kommentarer til indkomne bemærkninger /13 Åben Oversigtskort, luftfoto 2012.pdf /13 Åben Dispensationsansøgning.pdf /13 Åben Byggeprojekt.pdf Plan- og Miljøudvalget - Referat februar 2013 Side 4 af 66

5 /13 Åben Oversigtskort, luftfoto 2012.pdf /13 Åben Dispensationsansøgning.pdf /13 Åben Byggeprojekt.pdf /13 Åben Udstykningsforslag.pdf /13 Åben Kortbilag fra lokalplan SKA.240.B.pdf /13 Åben Bemærkninger ved naboorientering.pdf /13 Åben Ansøgers kommentarer til nabobemærkninger.pdf /13 Åben Oversigtskort, luftfoto 2012.pdf /13 Åben Ansøgning.pdf /13 Åben Stueplan.pdf /13 Åben 1 sals plan.pdf /13 Åben Ansøgning og korrespondance med ansøger /13 Åben Ansøgning og tegninger af 9. oktober /13 Åben SAVE registrering /13 Åben Udtalelse fra Foreningen for By og Land /13 Åben Revideret projekt af 16. jan /13 Åben Tillæg til sags nummer 12/ /13 Åben Oversigtskort, luftfoto 2012.pdf /13 Åben Ansøgning.pdf /13 Åben Forslag til bebyggelse.pdf /13 Åben Oversigtskort, luftfoto 2012.pdf /13 Åben Ansøgning.pdf /13 Åben Forslag til bebyggelse.pdf /13 Åben Oversigtskort Grønt område.pdf /13 Åben Bemærkninger fra advokat.pdf /12 Åben Forslag til en styrket borgerkørsel i Frederikshavn Kommune /13 Åben 1. Udkast Sundhedspolitik - tilrettet efter SUU /13 Åben CopaCabana kortbilag.pdf /13 Lukket Korronspondence i forbindelse med støjklager /13 Lukket Svar fra CopaCabana den. 4. februar 2013 Plan- og Miljøudvalget - Referat februar 2013 Side 5 af 66

6 1. Udviklingsstrategi for Frederikshavn Kommune 2013 Sagsfremstilling Frederikshavn Kommunes udviklingsstrategi skal revideres. Udvikling og Erhverv har derfor udarbejdet et forslag til ny udviklingsstrategi. Åben sag Sagsnr: 11/9088 Forvaltning: U & E Sbh: MAEL Besl. komp: PMU/ØU/BR Strategien tager udgangspunkt i de fire vækstspor, dvs. Det maritime, Fødevarer, Energi og Oplevelser samt i fokusområderne Arbejdsmarked, Arbejdskraft og By- og boligudvikling. Hovedindholdet i strategien består af en sammenfattende redegørelse samt 10 film, der hver især omhandler vækstspor og fokusområder. Filmene indeholder optagelser af repræsentanter fra byrådet, som præsenterer udfordringer og potentialer inden for vækstspor og fokusområder. Desuden er der optagelser af repræsentanter fra virksomheder eller organisationer, der med deres baggrund vurderer mulighederne inden for vækstspor og fokusområder. Filmene varer samlet ca. 40 minutter. Filmene kan ses via links, som udsendes på separat mail. Idéen med at lave en udviklingsstrategi som film er at gøre strategien mere vedkommende samt gøre det lettere tilgængeligt og inspirerende for erhvervsliv og borgere at få kendskab til kommunens vækstspor og fokusområder. Efter byrådets godkendelse fremlægges udviklingsstrategien til offentlig debat. Med udgangspunkt i strategien skal kommuneplanen for Frederikshavn Kommune efterfølgende revideres, så den bidrager til at understøtte potentialerne indenfor vækstsporene og fokusområderne. Indstilling Direktøren med ansvar for Udvikling og Erhverv indstiller, at udviklingsstrategien færdiggøres med baggrund i Plan- og Miljøudvalgets drøftelser og anbefalinger og videresendes til godkendelse i Økonomiudvalget og byrådet. Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 5. februar 2013 Indstillingen tiltrædes. Afbud: Erik Sørensen. Plan- og Miljøudvalget - Referat februar 2013 Side 6 af 66

7 2. Igangsættelse af kommuneplanrevision 2013 Sagsfremstilling Med udgangspunkt i forslaget til Udviklingsstrategi for Frederikshavn Kommune skal kommuneplanen revideres. Åben sag Sagsnr: 12/9098 Forvaltning: U & E Sbh: MAEL Besl. komp: PMU Den gældende kommuneplan er hovedsagelig en sammenskrivning af de tre tidligere kommuners kommuneplaner samt Nordjyllands Amts regionplan. Den nye kommuneplan skal i højere grad afspejle kommunens udfordringer og prioriteringer. Den skal understøtte potentialerne indenfor vækstsporene og fokusområderne i den måde, kommunen ønsker at benytte og udvikle byer, landområder og naturressourcer på. Det er hovedsageligt de overordnede målsætninger og retningslinjer i kommuneplanen, som revideres og særligt inden for emner vedrørende anvendelsen af det åbne land og kysten. For at opnå en tilstrækkelig kvalificeret viden om aktuelle problemstillinger og muligheder, skal revisionen foregå i løbende dialog med relevante erhverv, organisationer og foreninger. Plan og Miljøudvalget vil løbende blive orienteret om og involveret i revisionen af kommuneplanen. Planen forventes udsendt i offentlig høring i efteråret 2013 og vedtaget endeligt i foråret Indstilling Konst. direktør med ansvar for Udvikling og Erhverv indstiller, at Plan- og Miljøudvalget igangsætter revision af kommuneplanen. Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 5. februar 2013 Indstillingen tiltrædes. Afbud: Erik Sørensen. Plan- og Miljøudvalget - Referat februar 2013 Side 7 af 66

8 3. Forslag til lokalplan SKA.B Skagen Nordstrand og forslag til Kommuneplantillæg nr Sagsfremstilling I forlængelse af beslutning i Plan- og Miljøudvalget den 16. august 2012, foreligger der nu et forslag til lokalplan SKA.B Boligområde ved Skagen Nordstrand og forslag til kommuneplantillæg nr Åben sag Sagsnr: 13/1321 Forvaltning: CTM Sbh: POHN Besl. komp: PMU/ØU/BR Forslagene er identiske med gældende lokalplan SKA.217.B og kommuneplanrammer, bortset fra anvendelsesbestemmelserne og tilretning af formålet, således at der lægges op til, at områdets anvendelse ændres fra helårsbeboelse til boligformål. Der er i øvrigt ikke foretaget ændringer i forhold til den gældende lokalplan. Miljømæssige konsekvenser Der er udarbejdet en miljøscreening af lokalplanforslaget, der konkludere, at der, i henhold til Lov om Miljøvurdering af planer og programmer, ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af forslaget. Indstilling Konst. direktør med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget og byrådet, at forslag til lokalplan SKA.B og forslag til kommuneplantillæg nr udsendes i offentlig debat. Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 5. februar 2013 Indstillingen tiltrædes. Afbud: Erik Sørensen. Bilag LPforslag_SKA.B pdf (dok.nr.14305/13) Gl Dagsorden PMU (dok.nr.10067/13) Plan- og Miljøudvalget - Referat februar 2013 Side 8 af 66

9 4. Endelig vedtagelse lokalplan FRE.H Flådestation Frederikshavn Sagsfremstilling Forslag til lokalplan FRE.H Flådestation Frederikshavn har været fremlagt i offentlig høring i 8 uger, fra den 14. november 2012 til den 9. januar Åben sag Sagsnr: 12/7582 Forvaltning: CTM Sbh: laly Besl. komp: PMU/ØU/BR Lokalplanforslaget er udarbejdet med henblik på at muliggøre renovering og ombygning af kaj- og moleanlægget indenfor dele af Flådestationens område. Lokalplanområdet udgør ca m 2 afgrænser de områder som omfatter udvidelse af kaj- og moleanlægget, hvilket primært berører sydbassinet og sydmolen. Lokalplanen ledsages af kommuneplantillæg nr , som geografisk udvider den nuværende kommuneplanramme til også at omfatte de arealer, som via lokalplanen kan opfyldes. I offentlighedsperioden er der indkommet 2 indsigelser og der henvises til bilagte indsigelsesnotat. Det skal hertil bemærkes, at Naturstyrelsen har frafaldet sin indsigelse under forudsætning af, at de af Centeret foreslåede ændringer indarbejdes i lokalplan og kommuneplantillæg. Miljømæssige konsekvenser Kommunens afgørelse om, at planforslagene ikke skal miljøvurderes, er ikke blevet påklaget. Indstilling Kons. direktør for Teknik og Miljø indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet, at lokalplan FRE.H Flådestation Frederikshavn vedtages med de anbefalinger som fremgår af indsigelsesnotatet. Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 5. februar 2013 Indstillingen tiltrædes. Afbud: Erik Sørensen. Bilag Lokalplan FRE.H pdf (dok.nr.16824/13) Indsigelsesnotat PMU (dok.nr.16726/13) kommuneplantillæg- PMU pdf (dok.nr.16876/13) Plan- og Miljøudvalget - Referat februar 2013 Side 9 af 66

10 5. Endelig vedtagelse af Lokalplan SAE.T og kommuneplantillæg Vindmøller ved Højstrup Sagsfremstilling Plan- og Miljøudvalget besluttede den 2.november 2012 at igangsætte udarbejdelse af plangrundlag for opstilling af vindmøller ved Højstrup. Åben sag Sagsnr: 08/8940 Forvaltning: CTM Sbh: akbt Besl. komp: PMU/ØU/BR Projektet er VVM-pligtigt, og der er derfor udarbejdet forslag til plangrundlag, der omfatter lokalplan, kommuneplantillæg, VVM-redegørelse samt miljøvurdering. Med planerne gives der mulighed for opstilling af 4 vindmøller med en totalhøjde på 125 m med tilhørende arbejdsarealer, vejanlæg, teknikbygning og koblingsstation. Vejadgang til lokalplanområdet sker via Lendumvej og Højstrupvej. Nedtagning af de 4 eksisterende vindmøller i området er en forudsætning for det ønskede projekt. Plangrundlaget har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 26. september til den 21. november Det blev nødvendigt at forlænge indsigelsesfristen til den 14. januar 2013, fordi ikke alle naboer havde modtaget materialet. Der har været afholdt et offentligt møde på bygherres ejendom den 11. oktober 2012 sammen med bygherres obligatoriske offentlige møde i henhold til VE-lovens værditabsordning. På mødet blev der bla. redegjort for planprocessen samt lokalplanens og miljørapportens indhold. I løbet af offentlighedsfasen har Vejdirektoratet og Hjørring Kommune indsendt høringssvar uden bemærkninger til projektet. Der er indkommet 4 indsigelser fra borgere i området. Indsigelserne går primært på den visuelle samt støj- og skyggemæssige påvirkning af naboejendommene. Indsigelserne er kommenteret i et indsigelsesnotat som bilag til dagsordenen. Det indstilles at indsigelserne giver anledning til rettelser i miljørapporten, som beskrevet i indsigelsesnotatet. Det indstilles samtidig, at indsigelserne ikke giver anledning til ændringer i plangrundlaget. Miljøvurderingen skal ved den endelige vedtagelse af plangrundlaget suppleres med en sammenfattende redegørelse, der redegør for miljøvurderingsprocessen og håndteringen af den opnåede viden i forløbet. Den sammenfattende redegørelse ligger ligeledes som bilag sammen med plangrundlaget. Indstilling Konst. direktør med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget og byrådet, at lokalplan SAE.T Vindmøller ved Højstrup samt kommuneplantillæg nr med VVM-redegørelse og miljøvurdering vedtages endeligt. Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 5. februar 2013 Indstillingen tiltrædes, dog således, at det i indsigelsesnotatet omtalte rettelsesblad udarbejdes forinden økonomiudvalgets behandling. Plan- og Miljøudvalget - Referat februar 2013 Side 10 af 66

11 Afbud: Erik Sørensen. Bilag VVM_Højstrup_v2_ final small.pdf (dok.nr.82563/12) _v1_Sammenfattende redegørelse, vindmøller ved Højstrup.pdf (dok.nr.14109/13) _v2_Indsigelsesnotat, offentlighedsfase, Vindmøller ved Højstrup.pdf (dok.nr.15402/13) Lokalplan_SAE.T _Vindmøller ved Højstrup net.pdf (dok.nr.15816/13) kommuneplantillæg_nr _Vindmøller ved Højstrup net.pdf (dok.nr.15812/13) Plan- og Miljøudvalget - Referat februar 2013 Side 11 af 66

12 6. Endelig vedtagelse af lokalplan FRE. C Dagligvarebutik ved Skøjtealleen, Frederikshavn Sagsfremstilling Lokalplan FRE.C samt kommuneplantillæg nr har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 3. oktober til den 28. november 2012 og på grund af en teknisk fejl i første periode igen i perioden fra den 5. december 2012 til den 30. januar Åben sag Sagsnr: 12/5838 Forvaltning: CTM Sbh: SAHA Besl. komp: PMU/ØU/BR Lokalplanområdet er beliggende i den sydlige del af Frederikshavn by mellem Iscenter Nord og Europavejen. Lokalplanen er udarbejdet med baggrund i et ønske om at opføre en ny dagligvarebutik til lokal forsyning af den sydlige del af Frederikshavn. Butikken placeres midt i et større udbygget boligområde, der ved lokalplanens udarbejdelse har relativt langt til dagligvareforsyning. Med lokalplanens vedtagelse vil det blive muligt at opføre én enkeltliggende butik med en størrelse op til 1000 m². Der er indkommet indsigelse fra Vejdirektoratet, som har medført en redigering af kortbilag og tekst, således at der ikke kan opstille en pylon og eller anlægges vej og P-pladser i det statslige vejbyggelinjeareal langs Europavejen. Indstilling Kons. direktør for Teknik og Miljø indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget og byrådet, at lokalplan FRE.C og det tilhørende kommuneplantillæg nr vedtages med de i indsigelsesnotatet foreslåede ændringer. Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 5. februar 2013 Indstillingen tiltrædes. Afbud: Erik Sørensen. Bilag Indsigelsesnotat, Dagligvarebutik ved Skøjtealleen (dok.nr.15743/13) FRE.C skærm u underskrift.pdf (dok.nr.16788/13) Kommuneplantillæg nr skærm u underskrift.pdf (dok.nr.16784/13) Plan- og Miljøudvalget - Referat februar 2013 Side 12 af 66

13 7. Eventuelt borgermøde vedr. foroffentlighedsfase for vindmøller ved Donsted Sagsfremstilling Plan- og Miljøudvalget besluttede den 6. november 2012 at udsende et debatoplæg om vindmøller i Donsted, se bilag. Foroffentlighedsfasen forløber fra den 6. februar 2013 til den 6. marts Det forelås, at der i foroffentlighedsfasen afholdes et offentligt borgermøde tirsdag den 26. februar kl. 19 i Mølholt Forsamlingshus. Formålet med mødet er dels at fremmødte borgerne kan få øjeblikkeligt svar på nogle spørgsmål samt indblik i den kommende planproces og i det konkrete vindmølleprojekt. Dels kan kommunen få ideer og forslag til emner i den kommende VVM-rapport m.m. Åben sag Sagsnr: 12/261 Forvaltning: CTM Sbh: cakr Besl. komp: PMU Indstilling Konst. direktør med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at der afholdes et offentligt borgermøde i Mølholt Forsamlingshus, tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19. Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 5. februar 2013 Indstillingen tiltrædes. Afbud: Erik Sørensen. Bilag Debatoplæg_Donsted.pdf (dok.nr.16509/13) Plan- og Miljøudvalget - Referat februar 2013 Side 13 af 66

14 8. Behandling af indkomne bemærkninger til debatoplæg vedr. udvidelse af Frederikshavn Havn Sagsfremstilling Debatoplæg vedrørende udvidelse af Frederikshavn Havn har været i foroffentlighed i perioden 14. november 2012 til den 12. december I forbindelse med debatoplægget blev der 19. november 2012 afholdt borgermøde om projektet. Åben sag Sagsnr: 12/2365 Forvaltning: CTM Sbh: jecr Besl. komp: PMU I for-offentligheds perioden har Frederikshavn Kommune og Kystdirektoratet modtaget 17 bemærkninger til debatoplægget, som er behandlet i vedlagte høringsnotat. Bemærkningerne omhandler hovedsageligt Anlægstekniske ændringer i forhold til udformningen af havnen Hydrauliske forhold omkring havnen (strømforhold, bølgeuro, sedimentation m.v.) Oprensning og anvendelse af opfyldningsmateriale Trafikforhold (land og hav) Anlæg og drift af deponi Vindmøller (påvirkning af landskab, natur, lokalt medejerskab mv.) Opmærksomhed til andre planer Rekreativ adgang til havnen (lystfiskeri, adgang for gående og cykler) Bibeholdelse/erstatning af lokale stenrev Opmærksomhed på internationale naturbeskyttelsesområder Sikring af kulturhistoriske værdier Bemærkningerne supplerer og underbygger de miljøforhold, som vil blive undersøgt i forbindelse med den videre planlægningsproces og giver ikke anledning til væsentlige ændringer i forhold til det fremlagte debatoplæg for udvidelse af havnen. Bemærkningerne vil indgå i den videre planproces for havneudvidelsen, herunder identifikation af mulige alternativer og emner der nærmere skal belyses. Bemærkninger, der har relation til Frederikshavn Kommunes myndighedsområde, er i høringsnotatet ledsaget af en indstilling. Bemærkninger, der vedrører forhold, der behandles af Kystdirektoratet eller andre myndigheder er gengivet uden indstilling. Indstilling Konst. direktør med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at Plan- og Miljøudvalget tiltræder, 1. at planlægningsprocessen i samarbejde med Kystdirektoratet fortsætter 2. at den videre planlægningsproces suppleres og underbygges med de emner og miljøforhold, der er behandlet i vedlagte høringsnotat. Plan- og Miljøudvalget - Referat februar 2013 Side 14 af 66

15 Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 5. februar 2013 Indstillingen tiltrædes. Udvalget ønsker offentlig adgang på det nordlige moleanlæg. Afbud: Erik Sørensen. Bilag Bilag 1 Høringsnotat Debatfase (dok.nr.12237/13) Plan- og Miljøudvalget - Referat februar 2013 Side 15 af 66

16 9. Planlægning for udvidelse af Skagen Havn Sagsfremstilling Skagen Havn ønsker at gennemføre 2. etape af den havneudvidelse, der blev påbegyndt i Målet med den forestående havneudvidelse er dels at kunne modtage større skibe, dels at skabe mulighed for udvikling af nye forretningsområder, der knytter sig til en moderne erhvervshavn. 2. etape omfatter: etablering af to nye ydermoler, et nyt forhavnebassin og et nyt vestligt havnebassin med en 450 m kaj umiddelbart foran for det nye bagland der blev etableret i Åben sag Sagsnr: 13/2469 Forvaltning: CTM Sbh: FIRA Besl. komp: PMU Som grundlag for den samlede havneudvidelse blev der i 2004 udarbejdet en VVMredegørelse, der er en nøje vurdering af havneudvidelsens samlede indvirkning på miljøet. Den forestående 2. etape adskiller sig fra det projekt der indgik i VVMredegørelsen fra 2004, samt det regionplantillæg, der blev udarbejdet for at muliggøre havneudvidelsen. Frederikshavn Kommune har screenet ændringerne i 2. etape, for så vidt angår landanlæg, og besluttet at de ikke giver anledning til påvirkninger, der ikke er behandlet i VVM-redegørelsen fra Beslutningen kan påklages frem til 22. februar Kystdirektoratet screener i øjeblikket ændringerne i 2. etape, for så vidt angår søterritoriet. Påklages kommunens beslutning, eller beslutter Kystdirektoratet, at der skal udarbejdes en ny VVMredegørelse, kan det resultere i en ændring af de fysiske anlæg på søterritoriet, fx ydermolernes placering. På vedhæftede bilag er 1. etape af havneudvidelsen - etableret i vist. Oprindelig 2. etape af havneudvidelsen - som den var påtænkt i og den forestående - som den ser ud i er også vist. De nye ydermoler er ikke omfattet af kommuneplanen, og de anlæg havnen nu ønsker at etablere på landsiden, er større end de muligheder, den gældende lokalplan skaber. Kravene til visualisering af hvordan byggeri og anlæg påvirker den bynære del af kysterne er desuden skærpet, siden den gældende lokalplan blev vedtaget. Det er centrets vurdering, at en lovlig udvidelse af Skagen Havn forudsætter, at der vedtages et tillæg til Kommuneplanen samt en lokalplan. Indstilling Konst. direktør med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at når klagefristen over Frederikshavn Kommunes og Kystdirektoratets beslutning om VVM-pligt er overstået, og endelig placering og udformning af de fysiske anlæg, der knytter sig til havneudvidelsen, ligger endelig fast, igangsætter Frederikshavn Kommune udarbejdelse af tillæg til kommuneplanen, og Skagen Havn meddeles, at havnen skal foranstalte udarbejdelse af en lokalplan, der skaber mulighed for det ønskede byggeri og de ønskede anlæg - på både land- og vandsiden. Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 5. februar 2013 Indstillingen tiltrædes. Afbud: Erik Sørensen. Plan- og Miljøudvalget - Referat februar 2013 Side 16 af 66

17 Bilag 1. og 2. etape af udvidelsen af Skagen Havn.pdf (dok.nr.16149/13) Plan- og Miljøudvalget - Referat februar 2013 Side 17 af 66

18 10. Landzonetilladelse og afgørelse om ikke VVM pligt - Ovnstrupvej 6, Dybvad Sagsfremstilling Et energiselskab har primo oktober 2012 ansøgt om landzonetilladelse til etablering af en efterforskningsboring efter skifergas på ejendommen Ovnstrupvej 6, Dybvad. Projektet er samtidig anmeldt efter VVM-reglerne (VVM står for Vurdering af Virkningerne på Miljøet). Åben sag Sagsnr: 12/8072 Forvaltning: CTM Sbh: jebn Besl. komp: PMU/BR Efterforskning af skifergas er opdelt i 2 faser: Fase 1: Etablering af dybdeboring og kerneprøvetagning Fase 2: Produktionstest, herunder frakturering Ansøgningen om landzonetilladelse og VVM-anmeldelsen knytter sig udelukkende til fase 1. Der skal anlægges et boreområde på ca m 2. Boreområdet indrettes til selve boreriggen, et område med kontorvogne og et parkeringsareal for tunge køretøjer. Endvidere skal der laves bassiner til opsamling af overfladevand, volde til afskærmning af pladsen, ekstra parkeringsareal samt en udvidelse af Ovnstrupvej. Det samlede areal der forventes berørt af boreprojektet er ca m 2. Center for Teknik og Miljø har sendt VVM-anmeldelsen til Energistyrelsen, Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen og anmodet om deres bemærkninger. Energistyrelsen konkluderer, at borearbejdet ikke vil medføre væsentlige påvirkninger af de overfladenære grundvandsmagasiner, der benyttes til indvinding af drikkevand. Påvirkninger fra borearbejder længere ned i undergrunden begrænser sig til områder cm omkring de lag, der gennembores. Miljøstyrelsen forudsætter at energiselskabet vil gennemføre boringen på samme måde som andre efterforskningsboringer (fx geotermiske boringer) og med anvendelse af samme type kemikalier. På den baggrund har Miljøstyrelsen ingen bemærkninger. Plan- og Miljøudvalget samt byrådet traf henholdsvis 6. november og 3. december 2012 beslutning om at sende ansøgningsmaterialet ud i høring samt at afholde borgermøde. Center for Teknik og Miljø har 17. december 2012 sendt ansøgningsmaterialet ud i høring ved i alt 16 naboer og parter i nærområdet. Der er endvidere holdt borgermøde den 10. januar Der er kommet bemærkninger ind fra ejerne af Skævevej 100. Center for Teknik og Miljø har vurderet, at der kan gives landzonetilladelse samt at VVM-anmeldelsen ikke medfører VVM-pligt. Centeret har kommenteret Plan- og Miljøudvalget - Referat februar 2013 Side 18 af 66

19 bemærkningerne fra ejerne af Skævevej 100 i landzonetilladelsen og afgørelsen efter VVM-reglerne. Indstilling Konst. direktør med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at 1. der gives landzonetilladelse og træffes afgørelse om ikke VVM-pligt 2. sagen sendes til afgørelse i byrådet Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 5. februar 2013 Et flertal tiltræder indstillingen. Paul Rode Andersen kan ikke titræde indstillingens pkt. 1. Afbud: Erik Sørensen. Bilag Bemærkninger fra Skævevej 100 (dok.nr.12029/13) Kort med placering af Skævevej 100 (dok.nr.12483/13) UDKAST Afgørelse om ikke VVM-pligt (dok.nr.15255/13) UDKAST Landzonetilladelse (dok.nr.15486/13) Brev til PMU fra Vendsyssel Energi og- Miljøforening (dok.nr.14729/13) Plan- og Miljøudvalget - Referat februar 2013 Side 19 af 66

20 11. Sct. Hans arrangement i Skagen i forbindelse med jubilæum Sagsfremstilling Skagen Turistforening har søgt om tilladelse til at afholde et udvidet Sct. Hansarrangement i anledning af Skagens 600-års købstadsjubilæum i Det udvidede arrangement indebærer, at der skal opstilles telte og boder, hvor publikum kan købe vin og mad fra lokale restauranter. Som optakt til arrangementet vil der være længe åbent i byens butikker. Klaus Rifbjerg skal være båltaler og man vil lægge op til, at publikum møder op klædt i hvidt. Turistforeningen har behov for allerede nu inden man går i gang med salg og detailplanlægning af arrangementet en afklaring af, om kommunen kan tillade arrangementet. Åben sag Sagsnr: 13/1489 Forvaltning: CTM Sbh: clrk Besl. komp: PMU Der er i Skagen tradition for afholdelse af Sct. Hansfest ved Vippefyret ved Sønderstrand. Sct. Hans bålet har med reference til det berømte maleri af P.S. Krøyer fra en særlig betydning i Skagen og derfor er arrangementet da også nævnt i fredningskendelsen for Fyrbakken og Sønderstrand fra I kendelsen fremgår det, at det traditionelle arrangement skal kunne afholdes og at der i den forbindelse må opstilles boder i området. Centeret vurderer at arrangementet ligger indenfor rammerne af fredningskendelsen, men der bør stilles vilkår til placering og opstilling af telte, oprydning, toiletforhold, parkeringsforhold, fri passage langs stranden osv. Vilkårene vil blive stillet i samarbejde med turistforeningen, når arrangementets endelige form er fastlagt. Juridiske konsekvenser Området er omfattet af Fredningskendelsen for Sønderstrand og Fyrbakken. Ifølge fredningskendelsen gælder at: Fredningen skal ikke være til hinder for afholdelsen af den traditionelle Sct.Hansfest ved Fyrbakken med bål og midlertidig opstilling af boder mv. Kommunen er tilsynsmyndighed for de fredede arealer. Center for Teknik og Miljø vurderer som tilsynsmyndighed ikke, at sagen skal forelægges fredningsnævnet. Området er desuden omfattet af Naturbeskyttelseslovens 15 om Strandbeskyttelseslinien. Imidlertid indeholder fredningen af Fyrbakken og Sønderstrand en såkaldt Bonusbestemmelse som betyder at en række forhold, herunder Skt. Hans festen, kun skal reguleres efter fredningen. Naturstyrelsen har meddelt at arrangementet derfor ikke kræver dispensation fra Strandbeskyttelseslinien. Indstilling Konst.direktør med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at turistforeningen meddeles tilladelse til afholdelse af et udvidet Sct. Hans arrangement. Der stilles vilkår for placering af telte, adgangsforhold m.m. Plan- og Miljøudvalget - Referat februar 2013 Side 20 af 66

Sagsfremstilling Center for Teknik og Miljø modtager i stigende grad henvendelser om opsætning af anlæg til solfangere og solcelleanlæg.

Sagsfremstilling Center for Teknik og Miljø modtager i stigende grad henvendelser om opsætning af anlæg til solfangere og solcelleanlæg. Principielle retningslinjer for opsætning af solfangere/celleanlæg Sagsfremstilling Center for Teknik og Miljø modtager i stigende grad henvendelser om opsætning af anlæg til solfangere og solcelleanlæg.

Læs mere

Høringsnotat. Vedr. om- og tilbygning af eksisterende bolig, Jeckelsvej 22, Skagen

Høringsnotat. Vedr. om- og tilbygning af eksisterende bolig, Jeckelsvej 22, Skagen Høringsnotat Vedr. om- og tilbygning af eksisterende bolig, Jeckelsvej 22, Skagen Ansøgning har været i naboorientering ved omkringliggende naboer på Jeckelsvej 11 og 20, Jens Rasmussens Vej 16, Jens Bergs

Læs mere

Plan- og Miljøudvalget

Plan- og Miljøudvalget Referat Plan- og Miljøudvalget Ordinært møde Dato 5. maj 2015 Tid 15:00 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Anders Brandt Sørensen (A) - Formand Frode Thule Jensen (V) Erik Kyed Trolle

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Natur og Udvikling Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er

Læs mere

Om-tilbygning af ejendommen Bankvej 1, Skagen. Åben sag

Om-tilbygning af ejendommen Bankvej 1, Skagen. Åben sag Om-tilbygning af ejendommen Bankvej 1, Skagen Sagsfremstilling Bygningen er en del af et større bygningskompleks, der er opdelt i ejerlejligheder. Den seneste anvendelse har været uddannelsesinstitution

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Donsted

Debatoplæg Vindmøller ved Donsted DEBATOPLÆG 6. februar 2013 til den 6. marts 2013 Visualisering af 4 nye vindmøller på 130 meter, set fra Hyttenvej Skagen Frederikshavn Sæby Debatoplæg Vindmøller ved Donsted rojekt: Baggrund Frederikshavn

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

Høringsnotat. Bemærkningerne vurderes mindre væsentlige

Høringsnotat. Bemærkningerne vurderes mindre væsentlige Høringsnotat Vedr. om- og tilbygning for indretning af hotel, Bankvej 1, Skagen Ansøgning har 28/5 været i naboorientering ved omkringliggende naboer på Bankvej 2, Havnevagtsvej 30, Kassevej 3, Østre Strandvej

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. april 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian Bruun,

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

Bemærkninger til tidslinje i indsigelse af

Bemærkninger til tidslinje i indsigelse af Bemærkninger til tidslinje i indsigelse af 10.09.2014 03.09.2010 Ingen bemærkninger 19.01.2012 Forslag 3c placerer ingen mølle på areal tilhørende Grønhedevej 10 04.12.2012 Plan- og Miljøudvalget beslutter

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

Debatoplæg om Vindmøller ved Lavensby

Debatoplæg om Vindmøller ved Lavensby Debatoplæg om Vindmøller ved Lavensby - Indkaldelse af forslag og idéer Debatperiode 6. februar til 6. marts 2013 Februar 2013 Vindmøller ved Lavensby Visualiseringen på forsiden viser 5 stk. vindmøller

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

Kommuneplan Forslag til tillæg nr. 7 for et område ved Vennelundsvej Rammeområde 1.RE.3 og 1.B.9

Kommuneplan Forslag til tillæg nr. 7 for et område ved Vennelundsvej Rammeområde 1.RE.3 og 1.B.9 Kommuneplan 2013-2025 Forslag til tillæg nr. 7 for et område ved Vennelundsvej Rammeområde 1.RE.3 og 1.B.9 April 2015 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 1 OFFENTLIG HØRING DIN MULIGHED... 2 FORHOLD TIL

Læs mere

Plan- og Miljøudvalget

Plan- og Miljøudvalget Referat Plan- og Miljøudvalget Ekstraordinært møde Dato 24. juni 2009 Tid 18:00 Sted Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer John Christensen (V) - Formand Erik Janum (V)

Læs mere

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57 Forslag til Lokalplan 73.2 Udstykning af Bygaden 57 1 Indhold Hvad er en lokalplan? Fremlæggelsesperiode 3 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger 3 Redegørelse Indledning Bevaringsværdige træer

Læs mere

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Forslag Dato for offentliggørelse af forslag 10. april 2013 Høringen starter 10. april 2013 Høringen slutter 5. juni 2013 Redegørelse Med dette kommuneplantillæg

Læs mere

Kommuneplan Tillæg nr. 7 for et område ved Vennelundsvej. Rammeområde 1.RE.3 og 1.B.9

Kommuneplan Tillæg nr. 7 for et område ved Vennelundsvej. Rammeområde 1.RE.3 og 1.B.9 Kommuneplan 2013-2025 Tillæg nr. 7 for et område ved Vennelundsvej Rammeområde 1.RE.3 og 1.B.9 August 2015 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 1 FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING... 2 Baggrund for kommuneplantillægget...

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Område til boligformål Tingvej m.fl., Brøns 520.81.1 520.51.2 520.41.2 520.31.1 520.11.1 520.11.2 520.31.2 520.11.3 520.41.1 520.71.1 520.51.1

Læs mere

Kommuneplan Forslag til. Kommuneplantillæg nr Boligområde på østsiden af Skolevej, Tversted. Offentlig fremlagt

Kommuneplan Forslag til. Kommuneplantillæg nr Boligområde på østsiden af Skolevej, Tversted. Offentlig fremlagt TANNISBUGTVEJ KLITROSEVEJ Offentlig fremlagt 28. sept. 2016-22. nov. 2016 Kommuneplan 2013 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 21 - Boligområde på østsiden af Skolevej, Tversted TRANEBÆRVEJ ØSTERVEJ MARGUERITEVEJ

Læs mere

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel KØGE KOMMUNE 2002 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-41, Hotel Niels Juel INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund, formål og indhold........... 3 Lokalplanens

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG. Forslag

KOMMUNEPLANTILLÆG. Forslag Kommuneplantillæg 3 for Kommuneplan 2013-2015 Boligområde - Østerbakken - Vils Forslag - juli 2015 Morsø Kommune - www.morsoe.dk Forslag KOMMUNEPLANTILLÆG Hvad er et kommuneplantillæg? Behov for at ændre

Læs mere

Offentlig høring af forslag til lokalplan 342, boliger ved Erritsø Bygade og kommuneplantillæg 14

Offentlig høring af forslag til lokalplan 342, boliger ved Erritsø Bygade og kommuneplantillæg 14 Dato: 21- juni 2016 Sags id.: 15/8177 Sagsbehandler: Helle Neigaard Offentlig høring af forslag til lokalplan 342, boliger ved Erritsø Bygade og kommuneplantillæg 14 Fredericia Kommune har udarbejdet forslag

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. juni 2015 J.nr.: NMK-33-02996 Ref.: CANEL AFGØRELSE i sag om Rudersdal Kommunes byggetilladelse af 11. februar 2015

Læs mere

Plan- og Miljøudvalget

Plan- og Miljøudvalget Referat Plan- og Miljøudvalget Ordinært møde Dato 9. oktober 2012 Tid 13:30 Sted Vesterhvarre 33, Skagen NB. Mødet starter kl. 13.30 - Besigtigelse på Vesterhvarre 33, Skagen. Se vedlagte program for besigtigelsestur

Læs mere

Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4. for en campingplads og ferielejligheder i Gedser

Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4. for en campingplads og ferielejligheder i Gedser Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4 for en campingplads og ferielejligheder i Gedser 1 Gedser Indledning... 3 Beskrivelse af lokalplanområdet... 3 Baggrunden for lokalplanens tilvejebringelse...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 496c 7 119b Restaurant-, hotel- og udstillingsformål Indsigelsesfrist 5. juli 2010 April 2010...... j.nr.01.02.05p21-0183

Læs mere

Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010. Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6. www.skive.

Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010. Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6. www.skive. FO FO R RS SL LA AG G Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010 Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6 www.skive.dk/vindenergi INDLEDNING OG BAGGRUND Skive Kommune

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested Forslag Kommuneplantillæg 34 Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested September 2014 Offentlig høring fra den 13. september til den 8. november 2014. HØRING AF FORSLAG

Læs mere

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Lokalplan nr. 21-050-0001 Bramming Landområde Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Tillæg nr. 1 til LP nr. 120, Bramming maj 2011 Side: 0 Lokalplan nr. 21-050-0001.Bramming Landområde, Tilbygning

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Plan- og Miljøudvalget

Plan- og Miljøudvalget Referat Plan- og Miljøudvalget 24-06-2015 Dato 24. juni 2015 Tid 18:10 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Frode Thule Jensen Stedfortræder Medlemmer Anders Brandt Sørensen (A) - Formand Frode Thule Jensen (V)

Læs mere

Lokalplan nr. 857/5. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/5. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/5 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE Oktober 2002 VEJLEDNING Purhus Kommune Rådhuset Teknik og Miljø Bakkevænget

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 807. Boliger ved tidligere Ask Højskole. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 807. Boliger ved tidligere Ask Højskole. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 1. september 2008 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 807. Boliger ved tidligere

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

Dagsorden til møde i Byplanudvalget

Dagsorden til møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 04-05-2017 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Byplanudvalget 04-05-2017 17:00 1 (Åben) Lokalplan 397 for bygningerne

Læs mere

TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget

TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget n Ordinært møde Dato 6. september 2011 Tid 14:30 Sted Himmerigsvej 10, Jerup NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer John Christensen (V) - Formand Pia Karlsen

Læs mere

Dagsorden til møde i Byplanudvalget

Dagsorden til møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 03-11-2016 17:00 Mødeafholdelse Mødet starter med en besigtigelse af Mosehøjvej 9A, hvor vi mødes kl. 17.00. Der er således modtaget en

Læs mere

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Plan og Teknik

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Plan og Teknik Åben Tillægsdagsorden til Udvalget for Plan og Teknik Mødedato: Torsdag den 5. februar 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 2, Årre Preben Friis-Hauge, Connie

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

Idéoplæg. Indkaldelse af idéer og forslag Havndal vedr. nye vindmøller ved Overgaard Dalbyover. fra til

Idéoplæg. Indkaldelse af idéer og forslag Havndal vedr. nye vindmøller ved Overgaard Dalbyover. fra til Idéoplæg Indkaldelse af idéer og forslag Havndal vedr. nye vindmøller Dalbyover geodatastyrelsen, Miljøministeriet Udbyhøj Råby Gjerlev Gassum Øster Tørslev fra 16.11.2016 Asferg Spentrup Fårup Mellerup

Læs mere

Ansøgning om ændring af plangrundlag Nymindegab

Ansøgning om ændring af plangrundlag Nymindegab Ansøgning om ændring af plangrundlag Nymindegab Ansøgning LandSyd har på foranledning af lodsejer anmodet om ændring af plangrundlaget for ejendommene 5gb, 5cæ og 5ga Lønne Præstegård, Lønne beliggende

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 011 ændring af maksimal højde på bebyggelse.

Kommuneplantillæg nr. 011 ændring af maksimal højde på bebyggelse. Kommuneplantillæg nr. 011 ændring af maksimal højde på bebyggelse. Tillæg til Kommuneplan 2013-2025 for Frederikssund Kommune For rammeområde E 1.18, Pedersholmparken i Frederikssund. Endeligt vedtaget

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Offentlig bekendtgørelse den 4. november 2014 af Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205 Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205 for et boligområde ved Møgelkær i Viborg Forslag 1 LÆSEVEJLEDNING En lokalplan fastlægger, hvordan et område må bruges fremover. Reglerne for lokalplaner er fastlagt

Læs mere

Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr med et areal på ca m².

Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr med et areal på ca m². SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 3-9409 Bofællesskab, B.S. Ingemanns Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr. 3772 med et areal på ca. 3.600 m². Der kan opføres en

Læs mere

LOKALPLAN 11.22A GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ GREVE

LOKALPLAN 11.22A GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ GREVE LOKALPLAN 11.22A GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ 2 2670 GREVE Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes.

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

Indstilling. Erik Bøghs Vej 12, 8230 Åbyhøj nedrivning af eksisterende bebyggelse opførelse af nye boliger. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Erik Bøghs Vej 12, 8230 Åbyhøj nedrivning af eksisterende bebyggelse opførelse af nye boliger. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 29. september 2008 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Erik Bøghs Vej 12, 8230 Åbyhøj nedrivning af eksisterende bebyggelse

Læs mere

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/6 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE Oktober 2003 VEJLEDNING Purhus Kommune Rådhuset Teknik og Miljø Bakkevænget

Læs mere

Bestræbelser på ændring af lokalplaner 5 03 og 5 04 i Stevns kommune

Bestræbelser på ændring af lokalplaner 5 03 og 5 04 i Stevns kommune Bestræbelser på ændring af lokalplaner 5 03 og 5 04 i Stevns kommune Kronologisk overblik Situationen 1.6. 2014 11. august 2009 Plan og Teknikudvalget meddeler dispensation til byggeri på Kystvejen 112.

Læs mere

Lokalplan nr. 181A. Tillæg til lokalplan nr. 181 for et boligområde ved Spangsbjerg

Lokalplan nr. 181A. Tillæg til lokalplan nr. 181 for et boligområde ved Spangsbjerg Lokalplan nr. 181A Tillæg til lokalplan nr. 181 for et boligområde ved Spangsbjerg 1 Læsevejledning En lokalplan fastlægger, hvordan et område må bruges fremover. Reglerne for lokalplaner er fastlagt i

Læs mere

LOKALPLAN Brugsen i Herfølge

LOKALPLAN Brugsen i Herfølge LOKALPLAN 5-13.1 Brugsen i Herfølge KØGE KOMMUNE 1990 LOKALPLAN 5-13.1 BRUGSEN I HERFØLGE INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side Lokalplanens baggrund 3 - formål - - indhold 3 Forhold til ekst. planer 4

Læs mere

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Hjørring Rådhus - Lokale 049 Fraværende: Bemærkninger

Læs mere

33,12 MW solcelleanlæg ved Hanstholmvej, Thisted Lufthavn. Debatoplæg 8. april maj 2015 DEBATOPLÆG

33,12 MW solcelleanlæg ved Hanstholmvej, Thisted Lufthavn. Debatoplæg 8. april maj 2015 DEBATOPLÆG 33,12 MW solcelleanlæg ved Hanstholmvej, Thisted Lufthavn Debatoplæg 8. april 2015-6. maj 2015 DEBATOPLÆG Deltag i debatten Hvilke forhold mener du, at kommunen bør belyse nærmere i forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

"rn ROSKILDE KOMMUNE. i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL

rn ROSKILDE KOMMUNE. i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL "rn ROSKILDE KOMMUNE i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan nr, 231 for ungdomsboliger på Himmelev Bygade 27, REDEGØRELSE FOR

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatperiode: 16. april 2014 til den 14. maj 2014 Visualisering af 3 nye vindmøller med en totalhøjde på 100 meter, set fra det sydlige Torrild Baggrund Byrådet har i

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 13.

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 13. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 13. maj 2013 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Der er søgt om tilladelse til at opføre en tilbygning og foretage

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune Lokalplan nr. 74 for en boligbebyggelse ved Nørregade Hundested Kommune Indhold Redegørelse s. 5 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Lokalplanens midlertidige

Læs mere

Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt "Skovengen" i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015.

Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt Skovengen i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015. Vindmøllepark Skovengen Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt "Skovengen" i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015. I fordebatperioden har du mulighed for indsende synspunkter og

Læs mere

Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE September 2000 VEJLEDNING Purhus Kommune, Rådhuset Teknisk Forvaltning Bakkevænget

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B

Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 6. maj 2015 Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B Teknik og Miljø bemyndiges til at meddele de fornødne tilladelser til

Læs mere

Naboorientering ændring af bevaringsværdig bygning og overskridelse af byggefelt på Amager Strandvej 122

Naboorientering ændring af bevaringsværdig bygning og overskridelse af byggefelt på Amager Strandvej 122 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Byplanlægning 29-09-2017 Sagsnr. 2017-0249573 Dokumentnr. 2017-0249573-1 Naboorientering ændring af bevaringsværdig bygning og overskridelse

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Helsingør Kommunes afslag på dispensation til tagterrasse på ejendommen Gammel Strandvej 199B

AFGØRELSE i sag om Helsingør Kommunes afslag på dispensation til tagterrasse på ejendommen Gammel Strandvej 199B Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 29. maj 2015 J.nr.: NMK-33-02965 Ref.: MAOSK-NMKN AFGØRELSE i sag om Helsingør Kommunes afslag på dispensation til tagterrasse

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget

Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget Referat fra ordinært møde d. 30.10.2013 Onsdag 30.10.2013 kl. 8:15 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Forslag til Lokalplan 146 (for et område

Læs mere

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby YYY Boliglokalplan (bygget ud fra lokalplan 1-2-113, Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Oversigtskort 2 Baggrunden 3 Projektet 4 Lokalplanområdet

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 21. maj 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Jannie Meiltoft, Jytte Boller,

Læs mere

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan Forslag Offentlig høring Tillæg nr. 74 til Rammeområde 42.B3 og 42.T1 Boligområde sydvest for Sinding Hovedgade Område til tekniske anlæg nordøst for Sinding Hovedgade Fremlægges fra den 15. september

Læs mere

Kommissorium for Kulturmiljørådet for Midt- og Vestsjælland

Kommissorium for Kulturmiljørådet for Midt- og Vestsjælland Kommissorium for Kulturmiljørådet for Midt- og Vestsjælland Kommissorium (indhold og omfang) 1. Baggrund 2. Formål 3. Succeskriterier 4. Produkt 5. Bindinger 6. Organisering 7. Tidsramme 8. Økonomi 9.

Læs mere

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr Dagligvarebutik ved Runevej, Tilst/Hasle samt Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013.

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr Dagligvarebutik ved Runevej, Tilst/Hasle samt Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 11. juni 2014 Lokalplan 975, Runevej - Forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 975 - Dagligvarebutik ved Runevej,

Læs mere

Offentlig høring af Forslag til Lokalplan 138 samt Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2014

Offentlig høring af Forslag til Lokalplan 138 samt Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2014 Til ejere, lejere, og berørte foreninger mv. 29. april 201 Offentlig høring af Forslag til Lokalplan 138 samt Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2014 Kommunalbestyrelsen har den 24. marts 201 vedtaget

Læs mere

Dagsorden til møde i Byplanudvalget

Dagsorden til møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 07-04-2016 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Byplanudvalget 07-04-2016 17:00 1 (Åben) Lokalplan 376 for Hellerupvej

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

SUSÅ KOMMUNE. Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse.

SUSÅ KOMMUNE. Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse. SUSÅ KOMMUNE Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse. Forslag til lokalplan vedtaget til fremlæggelse: 22.06.2006 Fremlæggelsesperiode: 27.06.2006 22.08.2006 Lokalplan vedtaget endeligt: 21.09.2006

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 10 Erhverv - Klintholm Havn

Kommuneplantillæg nr. 10 Erhverv - Klintholm Havn Kommuneplantillæg nr. 10 Erhverv - Klintholm Havn Kommuneplantillæg Kommuneplantillæg Kommunalbestyrelsen har den 26. februar 2015 vedtaget kommuneplantillæg nr. 10. Vedtagelsen er offentliggjort på kommunens

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 73.1. Udstykning af Bygaden 37 i Landsbyen

Forslag til Lokalplan nr. 73.1. Udstykning af Bygaden 37 i Landsbyen Forslag til Lokalplan nr. 73.1 Udstykning af Bygaden 37 i Landsbyen August 2014 Indhold Hvad er en lokalplan? Fremlæggelsesperiode... 3 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger... 3 Klagevejledning...

Læs mere

Mini- og husstandsmøller i Danmark

Mini- og husstandsmøller i Danmark Mini- og husstandsmøller i Danmark Kommunernes planlægning, regler og godkendelser Sekretariatschef Kåre Albrechtsen Vindmøllesekretariatet September 2011 1 De grundlæggende regelsæt: Byggelovgivningen

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM Lokalplan 53 For et område til ombygning og udvidelse af plejehjemmet Elim Udarbejdet af Vamdrup kommune og Arkitekt

Læs mere

AAKJAER Landinspektører Vestergade Århus C Att. Anders Præst Andersen Sendt pr. Landzonetilladelse til udstykning

AAKJAER Landinspektører Vestergade Århus C Att. Anders Præst Andersen Sendt pr.   Landzonetilladelse til udstykning AAKJAER Landinspektører Vestergade 8 8100 Århus C Att. Anders Præst Andersen Sendt pr. e-mail: apa@aalsp.dk Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 favrskov@favrskov.dk

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Frederikssund kommunes afgørelse om at en hævet terrasse på Sydkajen 1A og 1B er umiddelbart tilladt efter områdets lokalplan

AFGØRELSE i sag om Frederikssund kommunes afgørelse om at en hævet terrasse på Sydkajen 1A og 1B er umiddelbart tilladt efter områdets lokalplan Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. december 2014 J.nr.: NMK-33-02535 Ref.: NYNAP-NMKN AFGØRELSE i sag om Frederikssund kommunes afgørelse om at en hævet

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 31 FOR ET OMRÅDE VED NYLANDSVEJ I BALLEN

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 31 FOR ET OMRÅDE VED NYLANDSVEJ I BALLEN SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 31 FOR ET OMRÅDE VED NYLANDSVEJ I BALLEN REDEGØRELSE Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkning LOKALPLANTEKSTEN 1. Lokalplanens formål

Læs mere

Bestræbelser på ændring af lokalplaner 5 03 og 5 04 i Stevns kommune

Bestræbelser på ændring af lokalplaner 5 03 og 5 04 i Stevns kommune Bestræbelser på ændring af lokalplaner 5 03 og 5 04 i Stevns kommune Kronologisk overblik Situationen 15.7. 2014 11. august 2009 Plan og Teknikudvalget meddeler dispensation til byggeri på Kystvejen 112.

Læs mere

Tillæg nr. 17. Udkast Kommuneplan Vindmølleområde ved Blæsbjerg vest for Holstebro HOLSTEBRO KOMMUNE

Tillæg nr. 17. Udkast Kommuneplan Vindmølleområde ved Blæsbjerg vest for Holstebro HOLSTEBRO KOMMUNE Tillæg nr. 17 Kommuneplan 2013 Vindmølleområde ved Blæsbjerg vest for Holstebro Udkast 20-03-2017 HOLSTEBRO KOMMUNE Redegørelse Forord Offentlig fremlæggelse Forslaget til kommuneplantillæg er fremlagt

Læs mere

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse).

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse). SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5-9405 Boligbebyggelse ved Damgade BESKRIVELSE Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr. 5312 af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr. 5216 af Sønderborg

Læs mere

Vindmøller ved Bredlund. Oplæg til debat. Planlægning for to 150 m høje vindmøller

Vindmøller ved Bredlund. Oplæg til debat. Planlægning for to 150 m høje vindmøller Vindmøller ved Bredlund Oplæg til debat Planlægning for to 150 m høje vindmøller Juni 2015 Oplæg til debat om vindmøller ved Bredlund Møllerne visualiseret fra nordøst fra Godrumvej. SFP WIND Denmark ApS

Læs mere

Politisk behandling. Lokalplan. Vigen Strandpark og Roskilde Camping. Lokalplan 548, tillæg 1/forslag

Politisk behandling. Lokalplan. Vigen Strandpark og Roskilde Camping. Lokalplan 548, tillæg 1/forslag Lokalplan Vigen Strandpark og Roskilde Camping Lokalplan 548, tillæg 1/ Indhold Baggrund 6 Lokalplanområdet 6 Lokalplantillæggets formål og indhold 7 Forhold til anden planlægning 7 Miljøscreening 8 Lokalplanets

Læs mere

Referat fra møde i Plan- og udviklingsudvalget torsdag den 15. januar 2009 Kl i Byrådssalen, Frederikssund

Referat fra møde i Plan- og udviklingsudvalget torsdag den 15. januar 2009 Kl i Byrådssalen, Frederikssund Referat fra møde i Plan- og udviklingsudvalget torsdag den 15. januar 2009 Kl. 15.00 i Byrådssalen, Frederikssund Mødedeltagere: Knud B. Christoffersen (A) Carsten Cederholm (A) Jesper Thorup (V) Ole Søbæk

Læs mere

Lokalplan nr. 46. for opsætning af vindmøller i Elkenøre

Lokalplan nr. 46. for opsætning af vindmøller i Elkenøre Lokalplan nr. 46 for opsætning af vindmøller i Elkenøre Indledning...3 Lokalplan nr. 46...3 Redegørelse...3 Baggrund...3 Formål...3 Beliggenhed...3 Eksisterende forhold...3 Omgivende landskab...3 Fremtidige

Læs mere

Her kan du se planforslagene www.syddjurs.dk/planforslag www.plansystem.dk

Her kan du se planforslagene www.syddjurs.dk/planforslag www.plansystem.dk Offentlig bekendtgørelse den 3. november 2015 af Forslag til Lokalplan nr. 395 for område til hotel, ferie-, kursus- og konferencecenter og til sommerhusområde ved Fuglsø og Forslag til Kommuneplantillæg

Læs mere

Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig

Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 13. oktober 2017 Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan

Læs mere

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Tillæg nr. 38 til Rammeområde 72.T1 Solfangeranlæg og Kølkær Varmecentral nord for Kølkær. Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen. Kommuneplanen er ikke direkte bindende

Læs mere

PLAN, BYG OG MILJØ FOROFFENTLIGHED. Indkaldelse af ideer og forslag til planlægning for etablering af solcellepark på Asnæs

PLAN, BYG OG MILJØ FOROFFENTLIGHED. Indkaldelse af ideer og forslag til planlægning for etablering af solcellepark på Asnæs PLAN, BYG OG MILJØ FOROFFENTLIGHED Indkaldelse af ideer og forslag til planlægning for etablering af solcellepark på Asnæs Ideer og kommentarer skal være Kalundborg Kommune i hænde senest den 27. marts

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 23. oktober 2014 J.nr.: NMK-33-02560 Ref.: NYNAP-NMKN AFGØRELSE i sag om Aabenraa Kommunes vedtagelse af Lokalplan nr. 70

Læs mere