Plan- og Miljøudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Plan- og Miljøudvalget"

Transkript

1 Referat Plan- og Miljøudvalget Dato 5. februar 2013 Tid 15:00 Sted ML Fasanvej 1 NB. Fraværende Erik Sørensen Stedfortræder Medlemmer John Christensen (V) - Formand Pia Karlsen (V) Paul Rode Andersen (F) Jens Hedegaard Kristensen (A) Erik Sørensen (A)

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Udviklingsstrategi for Frederikshavn Kommune Igangsættelse af kommuneplanrevision Forslag til lokalplan SKA.B Skagen Nordstrand og forslag til Kommuneplantillæg nr Endelig vedtagelse lokalplan FRE.H Flådestation Frederikshavn Endelig vedtagelse af Lokalplan SAE.T og kommuneplantillæg Vindmøller ved Højstrup Endelig vedtagelse af lokalplan FRE. C Dagligvarebutik ved Skøjtealleen, Frederikshavn Eventuelt borgermøde vedr. foroffentlighedsfase for vindmøller ved Donsted Behandling af indkomne bemærkninger til debatoplæg vedr. udvidelse af Frederikshavn Havn Planlægning for udvidelse af Skagen Havn Landzonetilladelse og afgørelse om ikke VVM pligt - Ovnstrupvej 6, Dybvad Sct. Hans arrangement i Skagen i forbindelse med jubilæum Ansøgninger om tilskud til vandløbsindsatser Lovliggørelse af vindfang og tilbygning til garage mv., Fyrstuevej 9, Skagen Om- og tilbygning til eksisterende bolig, Fyrstuevej 11, Skagen Afvigelse fra max. bebyggelsesprocent, Kong Eriks Vej 14, Skagen Opsætning af solcelleanlæg på tegltag, Kirkevej 25, Skagen Ansøgning om dispensation i forbindelse med opførelse af nybyggeri på Møllevang 3K, Skagen Dispensation til taghældning på klitgård Strandklit 80, Skagen Ny bebyggelse Alba Schwartz Vej 12, Skagen Ny butiks- og boligejendom, Skråvej 2, Skagen Ombygning af ejendommen Daphnesvej 2, Skagen Plan- og Miljøudvalget - Referat februar 2013 Side 2 af 66

3 22. Ansøgning om ny tagbelægning og kvist på bevaringsværdigt hus på ejendommen Oddevej 15, Skagen Opførelse af tæt-lav boligbebyggelse Sæbyvej 161, Frederikshavn Opførelse af dobbelthus Sæbyvej 51, Frederikshavn Anvendelse af ejendommen matr. nr. 6 d Den vestlige del, Flade, Tronderupvej 40, Frederikshavn Tildeling af en ledig taxitilladelse Overførsel af kørselsbudgetter til Det Fælles Kørselskontor Ændring af Plan og Miljøudvalgets møde i august Udpegning af et medlem af Plan- og Miljøudvalget til ansættelsesudvalget vedr. ansættelse af direktør Høring - Sundhedspolitik Orienteringssag - Politianmeldelse Efterretningssag - Afgørelse fra klageinstanser Klager over støj fra Copa Cabana Havnepladsen 4, Skagen Tildeling af 2 ledige taxitilladelser Underskrifter: Plan- og Miljøudvalget - Referat februar 2013 Side 3 af 66

4 Bilagsfortegnelse Punkt nr. Dok.nr. Tilgang Titel /13 Åben LPforslag_SKA.B pdf /13 Åben Gl Dagsorden PMU /13 Åben Lokalplan FRE.H pdf /13 Åben Indsigelsesnotat PMU /13 Åben kommuneplantillæg- PMU pdf /12 Åben VVM_Højstrup_v2_ final small.pdf /13 Åben _v1_Sammenfattende redegørelse, vindmøller ved Højstrup.pdf /13 Åben _v2_Indsigelsesnotat, offentlighedsfase, Vindmøller ved Højstrup.pdf /13 Åben Lokalplan_SAE.T _Vindmøller ved Højstrup net.pdf /13 Åben kommuneplantillæg_nr _Vindmøller ved Højstrup net.pdf /13 Åben Indsigelsesnotat, Dagligvarebutik ved Skøjtealleen /13 Åben FRE.C skærm u underskrift.pdf /13 Åben Kommuneplantillæg nr skærm u underskrift.pdf /13 Åben Debatoplæg_Donsted.pdf /13 Åben Bilag 1 Høringsnotat Debatfase /13 Åben 1. og 2. etape af udvidelsen af Skagen Havn.pdf /13 Åben Bemærkninger fra Skævevej /13 Åben Kort med placering af Skævevej /13 Åben UDKAST Afgørelse om ikke VVM-pligt /13 Åben UDKAST Landzonetilladelse /13 Åben Brev til PMU fra Vendsyssel Energi og- Miljøforening /13 Åben Oversigskort over vandløbsprojektafgræsninger /13 Åben Oversigtskort /13 Åben Ansøgning /13 Åben Høringsnotat /13 Åben Oversigtskort /13 Åben Ansøgningsmateriale med reviderede tegninger /13 Åben Høringsnotat og indkomne bemærkninger /13 Åben Ansøgers kommentarer til nabobemærkninger /13 Åben Oversigtskort /13 Åben Ansøgning /12 Åben Afslag /13 Åben Udvalgsprotokol fra tidligere ansøgning /13 Åben Oversigtskort /13 Åben Ansøgning /13 Åben Oversigtskort /12 Åben Ansøgning med plan, eksist. foto og visualisering /13 Åben Bemærkninger fra naboorientering /13 Åben Ansøgers kommentarer til indkomne bemærkninger /13 Åben Oversigtskort, luftfoto 2012.pdf /13 Åben Dispensationsansøgning.pdf /13 Åben Byggeprojekt.pdf Plan- og Miljøudvalget - Referat februar 2013 Side 4 af 66

5 /13 Åben Oversigtskort, luftfoto 2012.pdf /13 Åben Dispensationsansøgning.pdf /13 Åben Byggeprojekt.pdf /13 Åben Udstykningsforslag.pdf /13 Åben Kortbilag fra lokalplan SKA.240.B.pdf /13 Åben Bemærkninger ved naboorientering.pdf /13 Åben Ansøgers kommentarer til nabobemærkninger.pdf /13 Åben Oversigtskort, luftfoto 2012.pdf /13 Åben Ansøgning.pdf /13 Åben Stueplan.pdf /13 Åben 1 sals plan.pdf /13 Åben Ansøgning og korrespondance med ansøger /13 Åben Ansøgning og tegninger af 9. oktober /13 Åben SAVE registrering /13 Åben Udtalelse fra Foreningen for By og Land /13 Åben Revideret projekt af 16. jan /13 Åben Tillæg til sags nummer 12/ /13 Åben Oversigtskort, luftfoto 2012.pdf /13 Åben Ansøgning.pdf /13 Åben Forslag til bebyggelse.pdf /13 Åben Oversigtskort, luftfoto 2012.pdf /13 Åben Ansøgning.pdf /13 Åben Forslag til bebyggelse.pdf /13 Åben Oversigtskort Grønt område.pdf /13 Åben Bemærkninger fra advokat.pdf /12 Åben Forslag til en styrket borgerkørsel i Frederikshavn Kommune /13 Åben 1. Udkast Sundhedspolitik - tilrettet efter SUU /13 Åben CopaCabana kortbilag.pdf /13 Lukket Korronspondence i forbindelse med støjklager /13 Lukket Svar fra CopaCabana den. 4. februar 2013 Plan- og Miljøudvalget - Referat februar 2013 Side 5 af 66

6 1. Udviklingsstrategi for Frederikshavn Kommune 2013 Sagsfremstilling Frederikshavn Kommunes udviklingsstrategi skal revideres. Udvikling og Erhverv har derfor udarbejdet et forslag til ny udviklingsstrategi. Åben sag Sagsnr: 11/9088 Forvaltning: U & E Sbh: MAEL Besl. komp: PMU/ØU/BR Strategien tager udgangspunkt i de fire vækstspor, dvs. Det maritime, Fødevarer, Energi og Oplevelser samt i fokusområderne Arbejdsmarked, Arbejdskraft og By- og boligudvikling. Hovedindholdet i strategien består af en sammenfattende redegørelse samt 10 film, der hver især omhandler vækstspor og fokusområder. Filmene indeholder optagelser af repræsentanter fra byrådet, som præsenterer udfordringer og potentialer inden for vækstspor og fokusområder. Desuden er der optagelser af repræsentanter fra virksomheder eller organisationer, der med deres baggrund vurderer mulighederne inden for vækstspor og fokusområder. Filmene varer samlet ca. 40 minutter. Filmene kan ses via links, som udsendes på separat mail. Idéen med at lave en udviklingsstrategi som film er at gøre strategien mere vedkommende samt gøre det lettere tilgængeligt og inspirerende for erhvervsliv og borgere at få kendskab til kommunens vækstspor og fokusområder. Efter byrådets godkendelse fremlægges udviklingsstrategien til offentlig debat. Med udgangspunkt i strategien skal kommuneplanen for Frederikshavn Kommune efterfølgende revideres, så den bidrager til at understøtte potentialerne indenfor vækstsporene og fokusområderne. Indstilling Direktøren med ansvar for Udvikling og Erhverv indstiller, at udviklingsstrategien færdiggøres med baggrund i Plan- og Miljøudvalgets drøftelser og anbefalinger og videresendes til godkendelse i Økonomiudvalget og byrådet. Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 5. februar 2013 Indstillingen tiltrædes. Afbud: Erik Sørensen. Plan- og Miljøudvalget - Referat februar 2013 Side 6 af 66

7 2. Igangsættelse af kommuneplanrevision 2013 Sagsfremstilling Med udgangspunkt i forslaget til Udviklingsstrategi for Frederikshavn Kommune skal kommuneplanen revideres. Åben sag Sagsnr: 12/9098 Forvaltning: U & E Sbh: MAEL Besl. komp: PMU Den gældende kommuneplan er hovedsagelig en sammenskrivning af de tre tidligere kommuners kommuneplaner samt Nordjyllands Amts regionplan. Den nye kommuneplan skal i højere grad afspejle kommunens udfordringer og prioriteringer. Den skal understøtte potentialerne indenfor vækstsporene og fokusområderne i den måde, kommunen ønsker at benytte og udvikle byer, landområder og naturressourcer på. Det er hovedsageligt de overordnede målsætninger og retningslinjer i kommuneplanen, som revideres og særligt inden for emner vedrørende anvendelsen af det åbne land og kysten. For at opnå en tilstrækkelig kvalificeret viden om aktuelle problemstillinger og muligheder, skal revisionen foregå i løbende dialog med relevante erhverv, organisationer og foreninger. Plan og Miljøudvalget vil løbende blive orienteret om og involveret i revisionen af kommuneplanen. Planen forventes udsendt i offentlig høring i efteråret 2013 og vedtaget endeligt i foråret Indstilling Konst. direktør med ansvar for Udvikling og Erhverv indstiller, at Plan- og Miljøudvalget igangsætter revision af kommuneplanen. Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 5. februar 2013 Indstillingen tiltrædes. Afbud: Erik Sørensen. Plan- og Miljøudvalget - Referat februar 2013 Side 7 af 66

8 3. Forslag til lokalplan SKA.B Skagen Nordstrand og forslag til Kommuneplantillæg nr Sagsfremstilling I forlængelse af beslutning i Plan- og Miljøudvalget den 16. august 2012, foreligger der nu et forslag til lokalplan SKA.B Boligområde ved Skagen Nordstrand og forslag til kommuneplantillæg nr Åben sag Sagsnr: 13/1321 Forvaltning: CTM Sbh: POHN Besl. komp: PMU/ØU/BR Forslagene er identiske med gældende lokalplan SKA.217.B og kommuneplanrammer, bortset fra anvendelsesbestemmelserne og tilretning af formålet, således at der lægges op til, at områdets anvendelse ændres fra helårsbeboelse til boligformål. Der er i øvrigt ikke foretaget ændringer i forhold til den gældende lokalplan. Miljømæssige konsekvenser Der er udarbejdet en miljøscreening af lokalplanforslaget, der konkludere, at der, i henhold til Lov om Miljøvurdering af planer og programmer, ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af forslaget. Indstilling Konst. direktør med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget og byrådet, at forslag til lokalplan SKA.B og forslag til kommuneplantillæg nr udsendes i offentlig debat. Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 5. februar 2013 Indstillingen tiltrædes. Afbud: Erik Sørensen. Bilag LPforslag_SKA.B pdf (dok.nr.14305/13) Gl Dagsorden PMU (dok.nr.10067/13) Plan- og Miljøudvalget - Referat februar 2013 Side 8 af 66

9 4. Endelig vedtagelse lokalplan FRE.H Flådestation Frederikshavn Sagsfremstilling Forslag til lokalplan FRE.H Flådestation Frederikshavn har været fremlagt i offentlig høring i 8 uger, fra den 14. november 2012 til den 9. januar Åben sag Sagsnr: 12/7582 Forvaltning: CTM Sbh: laly Besl. komp: PMU/ØU/BR Lokalplanforslaget er udarbejdet med henblik på at muliggøre renovering og ombygning af kaj- og moleanlægget indenfor dele af Flådestationens område. Lokalplanområdet udgør ca m 2 afgrænser de områder som omfatter udvidelse af kaj- og moleanlægget, hvilket primært berører sydbassinet og sydmolen. Lokalplanen ledsages af kommuneplantillæg nr , som geografisk udvider den nuværende kommuneplanramme til også at omfatte de arealer, som via lokalplanen kan opfyldes. I offentlighedsperioden er der indkommet 2 indsigelser og der henvises til bilagte indsigelsesnotat. Det skal hertil bemærkes, at Naturstyrelsen har frafaldet sin indsigelse under forudsætning af, at de af Centeret foreslåede ændringer indarbejdes i lokalplan og kommuneplantillæg. Miljømæssige konsekvenser Kommunens afgørelse om, at planforslagene ikke skal miljøvurderes, er ikke blevet påklaget. Indstilling Kons. direktør for Teknik og Miljø indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet, at lokalplan FRE.H Flådestation Frederikshavn vedtages med de anbefalinger som fremgår af indsigelsesnotatet. Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 5. februar 2013 Indstillingen tiltrædes. Afbud: Erik Sørensen. Bilag Lokalplan FRE.H pdf (dok.nr.16824/13) Indsigelsesnotat PMU (dok.nr.16726/13) kommuneplantillæg- PMU pdf (dok.nr.16876/13) Plan- og Miljøudvalget - Referat februar 2013 Side 9 af 66

10 5. Endelig vedtagelse af Lokalplan SAE.T og kommuneplantillæg Vindmøller ved Højstrup Sagsfremstilling Plan- og Miljøudvalget besluttede den 2.november 2012 at igangsætte udarbejdelse af plangrundlag for opstilling af vindmøller ved Højstrup. Åben sag Sagsnr: 08/8940 Forvaltning: CTM Sbh: akbt Besl. komp: PMU/ØU/BR Projektet er VVM-pligtigt, og der er derfor udarbejdet forslag til plangrundlag, der omfatter lokalplan, kommuneplantillæg, VVM-redegørelse samt miljøvurdering. Med planerne gives der mulighed for opstilling af 4 vindmøller med en totalhøjde på 125 m med tilhørende arbejdsarealer, vejanlæg, teknikbygning og koblingsstation. Vejadgang til lokalplanområdet sker via Lendumvej og Højstrupvej. Nedtagning af de 4 eksisterende vindmøller i området er en forudsætning for det ønskede projekt. Plangrundlaget har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 26. september til den 21. november Det blev nødvendigt at forlænge indsigelsesfristen til den 14. januar 2013, fordi ikke alle naboer havde modtaget materialet. Der har været afholdt et offentligt møde på bygherres ejendom den 11. oktober 2012 sammen med bygherres obligatoriske offentlige møde i henhold til VE-lovens værditabsordning. På mødet blev der bla. redegjort for planprocessen samt lokalplanens og miljørapportens indhold. I løbet af offentlighedsfasen har Vejdirektoratet og Hjørring Kommune indsendt høringssvar uden bemærkninger til projektet. Der er indkommet 4 indsigelser fra borgere i området. Indsigelserne går primært på den visuelle samt støj- og skyggemæssige påvirkning af naboejendommene. Indsigelserne er kommenteret i et indsigelsesnotat som bilag til dagsordenen. Det indstilles at indsigelserne giver anledning til rettelser i miljørapporten, som beskrevet i indsigelsesnotatet. Det indstilles samtidig, at indsigelserne ikke giver anledning til ændringer i plangrundlaget. Miljøvurderingen skal ved den endelige vedtagelse af plangrundlaget suppleres med en sammenfattende redegørelse, der redegør for miljøvurderingsprocessen og håndteringen af den opnåede viden i forløbet. Den sammenfattende redegørelse ligger ligeledes som bilag sammen med plangrundlaget. Indstilling Konst. direktør med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget og byrådet, at lokalplan SAE.T Vindmøller ved Højstrup samt kommuneplantillæg nr med VVM-redegørelse og miljøvurdering vedtages endeligt. Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 5. februar 2013 Indstillingen tiltrædes, dog således, at det i indsigelsesnotatet omtalte rettelsesblad udarbejdes forinden økonomiudvalgets behandling. Plan- og Miljøudvalget - Referat februar 2013 Side 10 af 66

11 Afbud: Erik Sørensen. Bilag VVM_Højstrup_v2_ final small.pdf (dok.nr.82563/12) _v1_Sammenfattende redegørelse, vindmøller ved Højstrup.pdf (dok.nr.14109/13) _v2_Indsigelsesnotat, offentlighedsfase, Vindmøller ved Højstrup.pdf (dok.nr.15402/13) Lokalplan_SAE.T _Vindmøller ved Højstrup net.pdf (dok.nr.15816/13) kommuneplantillæg_nr _Vindmøller ved Højstrup net.pdf (dok.nr.15812/13) Plan- og Miljøudvalget - Referat februar 2013 Side 11 af 66

12 6. Endelig vedtagelse af lokalplan FRE. C Dagligvarebutik ved Skøjtealleen, Frederikshavn Sagsfremstilling Lokalplan FRE.C samt kommuneplantillæg nr har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 3. oktober til den 28. november 2012 og på grund af en teknisk fejl i første periode igen i perioden fra den 5. december 2012 til den 30. januar Åben sag Sagsnr: 12/5838 Forvaltning: CTM Sbh: SAHA Besl. komp: PMU/ØU/BR Lokalplanområdet er beliggende i den sydlige del af Frederikshavn by mellem Iscenter Nord og Europavejen. Lokalplanen er udarbejdet med baggrund i et ønske om at opføre en ny dagligvarebutik til lokal forsyning af den sydlige del af Frederikshavn. Butikken placeres midt i et større udbygget boligområde, der ved lokalplanens udarbejdelse har relativt langt til dagligvareforsyning. Med lokalplanens vedtagelse vil det blive muligt at opføre én enkeltliggende butik med en størrelse op til 1000 m². Der er indkommet indsigelse fra Vejdirektoratet, som har medført en redigering af kortbilag og tekst, således at der ikke kan opstille en pylon og eller anlægges vej og P-pladser i det statslige vejbyggelinjeareal langs Europavejen. Indstilling Kons. direktør for Teknik og Miljø indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget og byrådet, at lokalplan FRE.C og det tilhørende kommuneplantillæg nr vedtages med de i indsigelsesnotatet foreslåede ændringer. Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 5. februar 2013 Indstillingen tiltrædes. Afbud: Erik Sørensen. Bilag Indsigelsesnotat, Dagligvarebutik ved Skøjtealleen (dok.nr.15743/13) FRE.C skærm u underskrift.pdf (dok.nr.16788/13) Kommuneplantillæg nr skærm u underskrift.pdf (dok.nr.16784/13) Plan- og Miljøudvalget - Referat februar 2013 Side 12 af 66

13 7. Eventuelt borgermøde vedr. foroffentlighedsfase for vindmøller ved Donsted Sagsfremstilling Plan- og Miljøudvalget besluttede den 6. november 2012 at udsende et debatoplæg om vindmøller i Donsted, se bilag. Foroffentlighedsfasen forløber fra den 6. februar 2013 til den 6. marts Det forelås, at der i foroffentlighedsfasen afholdes et offentligt borgermøde tirsdag den 26. februar kl. 19 i Mølholt Forsamlingshus. Formålet med mødet er dels at fremmødte borgerne kan få øjeblikkeligt svar på nogle spørgsmål samt indblik i den kommende planproces og i det konkrete vindmølleprojekt. Dels kan kommunen få ideer og forslag til emner i den kommende VVM-rapport m.m. Åben sag Sagsnr: 12/261 Forvaltning: CTM Sbh: cakr Besl. komp: PMU Indstilling Konst. direktør med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at der afholdes et offentligt borgermøde i Mølholt Forsamlingshus, tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19. Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 5. februar 2013 Indstillingen tiltrædes. Afbud: Erik Sørensen. Bilag Debatoplæg_Donsted.pdf (dok.nr.16509/13) Plan- og Miljøudvalget - Referat februar 2013 Side 13 af 66

14 8. Behandling af indkomne bemærkninger til debatoplæg vedr. udvidelse af Frederikshavn Havn Sagsfremstilling Debatoplæg vedrørende udvidelse af Frederikshavn Havn har været i foroffentlighed i perioden 14. november 2012 til den 12. december I forbindelse med debatoplægget blev der 19. november 2012 afholdt borgermøde om projektet. Åben sag Sagsnr: 12/2365 Forvaltning: CTM Sbh: jecr Besl. komp: PMU I for-offentligheds perioden har Frederikshavn Kommune og Kystdirektoratet modtaget 17 bemærkninger til debatoplægget, som er behandlet i vedlagte høringsnotat. Bemærkningerne omhandler hovedsageligt Anlægstekniske ændringer i forhold til udformningen af havnen Hydrauliske forhold omkring havnen (strømforhold, bølgeuro, sedimentation m.v.) Oprensning og anvendelse af opfyldningsmateriale Trafikforhold (land og hav) Anlæg og drift af deponi Vindmøller (påvirkning af landskab, natur, lokalt medejerskab mv.) Opmærksomhed til andre planer Rekreativ adgang til havnen (lystfiskeri, adgang for gående og cykler) Bibeholdelse/erstatning af lokale stenrev Opmærksomhed på internationale naturbeskyttelsesområder Sikring af kulturhistoriske værdier Bemærkningerne supplerer og underbygger de miljøforhold, som vil blive undersøgt i forbindelse med den videre planlægningsproces og giver ikke anledning til væsentlige ændringer i forhold til det fremlagte debatoplæg for udvidelse af havnen. Bemærkningerne vil indgå i den videre planproces for havneudvidelsen, herunder identifikation af mulige alternativer og emner der nærmere skal belyses. Bemærkninger, der har relation til Frederikshavn Kommunes myndighedsområde, er i høringsnotatet ledsaget af en indstilling. Bemærkninger, der vedrører forhold, der behandles af Kystdirektoratet eller andre myndigheder er gengivet uden indstilling. Indstilling Konst. direktør med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at Plan- og Miljøudvalget tiltræder, 1. at planlægningsprocessen i samarbejde med Kystdirektoratet fortsætter 2. at den videre planlægningsproces suppleres og underbygges med de emner og miljøforhold, der er behandlet i vedlagte høringsnotat. Plan- og Miljøudvalget - Referat februar 2013 Side 14 af 66

15 Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 5. februar 2013 Indstillingen tiltrædes. Udvalget ønsker offentlig adgang på det nordlige moleanlæg. Afbud: Erik Sørensen. Bilag Bilag 1 Høringsnotat Debatfase (dok.nr.12237/13) Plan- og Miljøudvalget - Referat februar 2013 Side 15 af 66

16 9. Planlægning for udvidelse af Skagen Havn Sagsfremstilling Skagen Havn ønsker at gennemføre 2. etape af den havneudvidelse, der blev påbegyndt i Målet med den forestående havneudvidelse er dels at kunne modtage større skibe, dels at skabe mulighed for udvikling af nye forretningsområder, der knytter sig til en moderne erhvervshavn. 2. etape omfatter: etablering af to nye ydermoler, et nyt forhavnebassin og et nyt vestligt havnebassin med en 450 m kaj umiddelbart foran for det nye bagland der blev etableret i Åben sag Sagsnr: 13/2469 Forvaltning: CTM Sbh: FIRA Besl. komp: PMU Som grundlag for den samlede havneudvidelse blev der i 2004 udarbejdet en VVMredegørelse, der er en nøje vurdering af havneudvidelsens samlede indvirkning på miljøet. Den forestående 2. etape adskiller sig fra det projekt der indgik i VVMredegørelsen fra 2004, samt det regionplantillæg, der blev udarbejdet for at muliggøre havneudvidelsen. Frederikshavn Kommune har screenet ændringerne i 2. etape, for så vidt angår landanlæg, og besluttet at de ikke giver anledning til påvirkninger, der ikke er behandlet i VVM-redegørelsen fra Beslutningen kan påklages frem til 22. februar Kystdirektoratet screener i øjeblikket ændringerne i 2. etape, for så vidt angår søterritoriet. Påklages kommunens beslutning, eller beslutter Kystdirektoratet, at der skal udarbejdes en ny VVMredegørelse, kan det resultere i en ændring af de fysiske anlæg på søterritoriet, fx ydermolernes placering. På vedhæftede bilag er 1. etape af havneudvidelsen - etableret i vist. Oprindelig 2. etape af havneudvidelsen - som den var påtænkt i og den forestående - som den ser ud i er også vist. De nye ydermoler er ikke omfattet af kommuneplanen, og de anlæg havnen nu ønsker at etablere på landsiden, er større end de muligheder, den gældende lokalplan skaber. Kravene til visualisering af hvordan byggeri og anlæg påvirker den bynære del af kysterne er desuden skærpet, siden den gældende lokalplan blev vedtaget. Det er centrets vurdering, at en lovlig udvidelse af Skagen Havn forudsætter, at der vedtages et tillæg til Kommuneplanen samt en lokalplan. Indstilling Konst. direktør med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at når klagefristen over Frederikshavn Kommunes og Kystdirektoratets beslutning om VVM-pligt er overstået, og endelig placering og udformning af de fysiske anlæg, der knytter sig til havneudvidelsen, ligger endelig fast, igangsætter Frederikshavn Kommune udarbejdelse af tillæg til kommuneplanen, og Skagen Havn meddeles, at havnen skal foranstalte udarbejdelse af en lokalplan, der skaber mulighed for det ønskede byggeri og de ønskede anlæg - på både land- og vandsiden. Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 5. februar 2013 Indstillingen tiltrædes. Afbud: Erik Sørensen. Plan- og Miljøudvalget - Referat februar 2013 Side 16 af 66

17 Bilag 1. og 2. etape af udvidelsen af Skagen Havn.pdf (dok.nr.16149/13) Plan- og Miljøudvalget - Referat februar 2013 Side 17 af 66

18 10. Landzonetilladelse og afgørelse om ikke VVM pligt - Ovnstrupvej 6, Dybvad Sagsfremstilling Et energiselskab har primo oktober 2012 ansøgt om landzonetilladelse til etablering af en efterforskningsboring efter skifergas på ejendommen Ovnstrupvej 6, Dybvad. Projektet er samtidig anmeldt efter VVM-reglerne (VVM står for Vurdering af Virkningerne på Miljøet). Åben sag Sagsnr: 12/8072 Forvaltning: CTM Sbh: jebn Besl. komp: PMU/BR Efterforskning af skifergas er opdelt i 2 faser: Fase 1: Etablering af dybdeboring og kerneprøvetagning Fase 2: Produktionstest, herunder frakturering Ansøgningen om landzonetilladelse og VVM-anmeldelsen knytter sig udelukkende til fase 1. Der skal anlægges et boreområde på ca m 2. Boreområdet indrettes til selve boreriggen, et område med kontorvogne og et parkeringsareal for tunge køretøjer. Endvidere skal der laves bassiner til opsamling af overfladevand, volde til afskærmning af pladsen, ekstra parkeringsareal samt en udvidelse af Ovnstrupvej. Det samlede areal der forventes berørt af boreprojektet er ca m 2. Center for Teknik og Miljø har sendt VVM-anmeldelsen til Energistyrelsen, Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen og anmodet om deres bemærkninger. Energistyrelsen konkluderer, at borearbejdet ikke vil medføre væsentlige påvirkninger af de overfladenære grundvandsmagasiner, der benyttes til indvinding af drikkevand. Påvirkninger fra borearbejder længere ned i undergrunden begrænser sig til områder cm omkring de lag, der gennembores. Miljøstyrelsen forudsætter at energiselskabet vil gennemføre boringen på samme måde som andre efterforskningsboringer (fx geotermiske boringer) og med anvendelse af samme type kemikalier. På den baggrund har Miljøstyrelsen ingen bemærkninger. Plan- og Miljøudvalget samt byrådet traf henholdsvis 6. november og 3. december 2012 beslutning om at sende ansøgningsmaterialet ud i høring samt at afholde borgermøde. Center for Teknik og Miljø har 17. december 2012 sendt ansøgningsmaterialet ud i høring ved i alt 16 naboer og parter i nærområdet. Der er endvidere holdt borgermøde den 10. januar Der er kommet bemærkninger ind fra ejerne af Skævevej 100. Center for Teknik og Miljø har vurderet, at der kan gives landzonetilladelse samt at VVM-anmeldelsen ikke medfører VVM-pligt. Centeret har kommenteret Plan- og Miljøudvalget - Referat februar 2013 Side 18 af 66

19 bemærkningerne fra ejerne af Skævevej 100 i landzonetilladelsen og afgørelsen efter VVM-reglerne. Indstilling Konst. direktør med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at 1. der gives landzonetilladelse og træffes afgørelse om ikke VVM-pligt 2. sagen sendes til afgørelse i byrådet Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 5. februar 2013 Et flertal tiltræder indstillingen. Paul Rode Andersen kan ikke titræde indstillingens pkt. 1. Afbud: Erik Sørensen. Bilag Bemærkninger fra Skævevej 100 (dok.nr.12029/13) Kort med placering af Skævevej 100 (dok.nr.12483/13) UDKAST Afgørelse om ikke VVM-pligt (dok.nr.15255/13) UDKAST Landzonetilladelse (dok.nr.15486/13) Brev til PMU fra Vendsyssel Energi og- Miljøforening (dok.nr.14729/13) Plan- og Miljøudvalget - Referat februar 2013 Side 19 af 66

20 11. Sct. Hans arrangement i Skagen i forbindelse med jubilæum Sagsfremstilling Skagen Turistforening har søgt om tilladelse til at afholde et udvidet Sct. Hansarrangement i anledning af Skagens 600-års købstadsjubilæum i Det udvidede arrangement indebærer, at der skal opstilles telte og boder, hvor publikum kan købe vin og mad fra lokale restauranter. Som optakt til arrangementet vil der være længe åbent i byens butikker. Klaus Rifbjerg skal være båltaler og man vil lægge op til, at publikum møder op klædt i hvidt. Turistforeningen har behov for allerede nu inden man går i gang med salg og detailplanlægning af arrangementet en afklaring af, om kommunen kan tillade arrangementet. Åben sag Sagsnr: 13/1489 Forvaltning: CTM Sbh: clrk Besl. komp: PMU Der er i Skagen tradition for afholdelse af Sct. Hansfest ved Vippefyret ved Sønderstrand. Sct. Hans bålet har med reference til det berømte maleri af P.S. Krøyer fra en særlig betydning i Skagen og derfor er arrangementet da også nævnt i fredningskendelsen for Fyrbakken og Sønderstrand fra I kendelsen fremgår det, at det traditionelle arrangement skal kunne afholdes og at der i den forbindelse må opstilles boder i området. Centeret vurderer at arrangementet ligger indenfor rammerne af fredningskendelsen, men der bør stilles vilkår til placering og opstilling af telte, oprydning, toiletforhold, parkeringsforhold, fri passage langs stranden osv. Vilkårene vil blive stillet i samarbejde med turistforeningen, når arrangementets endelige form er fastlagt. Juridiske konsekvenser Området er omfattet af Fredningskendelsen for Sønderstrand og Fyrbakken. Ifølge fredningskendelsen gælder at: Fredningen skal ikke være til hinder for afholdelsen af den traditionelle Sct.Hansfest ved Fyrbakken med bål og midlertidig opstilling af boder mv. Kommunen er tilsynsmyndighed for de fredede arealer. Center for Teknik og Miljø vurderer som tilsynsmyndighed ikke, at sagen skal forelægges fredningsnævnet. Området er desuden omfattet af Naturbeskyttelseslovens 15 om Strandbeskyttelseslinien. Imidlertid indeholder fredningen af Fyrbakken og Sønderstrand en såkaldt Bonusbestemmelse som betyder at en række forhold, herunder Skt. Hans festen, kun skal reguleres efter fredningen. Naturstyrelsen har meddelt at arrangementet derfor ikke kræver dispensation fra Strandbeskyttelseslinien. Indstilling Konst.direktør med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at turistforeningen meddeles tilladelse til afholdelse af et udvidet Sct. Hans arrangement. Der stilles vilkår for placering af telte, adgangsforhold m.m. Plan- og Miljøudvalget - Referat februar 2013 Side 20 af 66

Plan- og Miljøudvalget

Plan- og Miljøudvalget Referat Plan- og Miljøudvalget Ekstraordinært møde Dato 24. juni 2009 Tid 18:00 Sted Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer John Christensen (V) - Formand Erik Janum (V)

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatperiode: 16. april 2014 til den 14. maj 2014 Visualisering af 3 nye vindmøller med en totalhøjde på 100 meter, set fra det sydlige Torrild Baggrund Byrådet har i

Læs mere

Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B

Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 6. maj 2015 Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B Teknik og Miljø bemyndiges til at meddele de fornødne tilladelser til

Læs mere

TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget

TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget n Ordinært møde Dato 6. september 2011 Tid 14:30 Sted Himmerigsvej 10, Jerup NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer John Christensen (V) - Formand Pia Karlsen

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Lokalplan nr. 21-050-0001 Bramming Landområde Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Tillæg nr. 1 til LP nr. 120, Bramming maj 2011 Side: 0 Lokalplan nr. 21-050-0001.Bramming Landområde, Tilbygning

Læs mere

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested Forslag Kommuneplantillæg 34 Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested September 2014 Offentlig høring fra den 13. september til den 8. november 2014. HØRING AF FORSLAG

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 20. marts 2014 J.nr.: NMK-33-02145 Ref.: KAGRA AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd marts 2012 HVAD ER EN LOKALPLAN? HVORNÅR SKAL DER LAVES LOKALPLAN Kommunalbestyrelsen har pligt til at lave en lokalplan, før der kan gives tilladelse til: større

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Til modtagere af planforslag pr. mail Dato Deres ref. Vores ref. Direkte nr. 29.06.2007 1077850 32471531 ksm Offentlig bekendtgørelse af forslag til lokalplan 75.1 (tillæg)

Læs mere

Solfanger og solcelleanlæg - Administrationsgrundlag

Solfanger og solcelleanlæg - Administrationsgrundlag Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør teknik@slagelse.dk 23. september 2013 Solfanger og solcelleanlæg - Administrationsgrundlag Ved opførelse af solfangere/solcelleanlæg sondres der mellem opførelse

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Frederikshavn Kommune Att.: Lene Morthensen Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 23.1 Albertslund Vest - gårdhuse Tæt og lav boligbebyggelse 1979 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388

Læs mere

GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ 2 2670 GREVE TLF

GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ 2 2670 GREVE TLF LOKALPLAN 14.02D Greve Bygade 48-50 Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29 Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov August 2014 Annonceret på hjemmesiden www.lolland.dk den 16. august 2014. Offentlig bekendtgørelsesdato: 16. august 2014. ENDELIG

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE REDEGØRELSE Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkning LOKALPLANTEKSTEN 1. Lokalplanens

Læs mere

Åbent Tillægsreferat. til. Udvalget for Plan og Teknik

Åbent Tillægsreferat. til. Udvalget for Plan og Teknik Åbent Tillægsreferat til Udvalget for Plan og Teknik Mødedato: Mandag den 22. september 2014 Mødetidspunkt: 8:00-11:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kvist Industries, Siggårdsvej 2, 6818 Årre

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at lave en byomdannelse på den tidligere entreprenørgrund, beliggende

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

Lovliggørende landzonetilladelse, til om- og tilbygning på Hammelvej 269, 8870 Langå.

Lovliggørende landzonetilladelse, til om- og tilbygning på Hammelvej 269, 8870 Langå. HOULBJERGGAARD A/S Hammelvej 269 8870 Langå Att.: Thomas Christensen Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 Lovliggørende landzonetilladelse, til om-

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

SOLCELLE- OG SOLFANGERANLÆG

SOLCELLE- OG SOLFANGERANLÆG - en vejledning Norddjurs Kommune 2013 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk U D V I K L I N G S F O RVA LT N I N G E N SOLCELLE- OG SOLFANGERANLÆG Folder om SOLFANGERE

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Indstilling. Randersvej 69 Påbygning af 2 etager på sidebygning. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Aarhus Byråd via Magistraten

Indstilling. Randersvej 69 Påbygning af 2 etager på sidebygning. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Aarhus Byråd via Magistraten Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 5. december 2011 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Der er søgt om tilladelse til at ombygge ejendommen Randersvej

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2.

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2. M2PLUS ApS Svend Engelunds Vej 11 9000 Aalborg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Jesper Runge Madsen Direkte 7257 7364 jrm@jammerbugt.dk

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatperiode i 4 uger: Fra mandag den 5. januar 2015 til mandag den 2. februar 2015. Oplæg til debat om vindmøller ved Aunsbjerg Ecopartner Aps. og lodsejer Holger Preetzmann

Læs mere

TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025

TILLÆG NR. 14 B.01.09 Østre Hougvej, Færøvej Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 FORSLAG TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 KOMMUNEPLAN OG TILLÆG Kommuneplanen sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til enfamiliehus

Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til enfamiliehus Center for Teknik Ådalsparkvej 2, 2970 Hørsholm Tegnestuen Anders Lohse Strandvejen 279 2920 Charlottenlund Dato: 04.06.2014 Sagsnr: 2014-0160 Kontakt Jørn Uldall Byggesagsbehandler Direkte tlf. 4849 2464

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger Vejledninger Bestemmelser og anvisninger BR10: 1.6 stk. 1 nr. 2-3 Uden byggetilladelse eller anmeldelse Uden byggetilladelse eller anmeldelse (Visse betingelser) Garager (ej integrerede), carporte, udhuse,

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

Byggeri 2013. Vejledning 10. Opsætning af solcelleanlæg

Byggeri 2013. Vejledning 10. Opsætning af solcelleanlæg Byggeri 2013 Vejledning 10 Opsætning af solcelleanlæg Ved opsætning af solceller og solfangere Jfr. Bygningsreglementet og Energistyrelsens vejledende udtalelse har Slagelse Kommune fastsat nogle administrative

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen Valdemarsgade 11, 8000 Aarhus C.

Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen Valdemarsgade 11, 8000 Aarhus C. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 29. april 2015 Etagebyggeri i Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen, 8000 Aarhus C.

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed.

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed. Steen Gaarden mail@multi-mal.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk 23-01-2013

Læs mere

Lokalplanforslaget har været offentliggjort i perioden 8. januar til 5. marts 2014. Der er modtaget følgende indsigelser, som gengives i resumé:

Lokalplanforslaget har været offentliggjort i perioden 8. januar til 5. marts 2014. Der er modtaget følgende indsigelser, som gengives i resumé: Hvidbog Indsigelser til Tillæg 2009.12 og lokalplanforslag 565 for énfamiliehus på Fiskopvej 35. Endelig vedtagelse med forslag til rettelser/imødekommelse af indsigelser. Lokalplanforslaget har været

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 3.013 for et område ved Hasserisvej K O M M U N E P L A N Aalborg Byråd godkendte den 10. november 2014

Læs mere

Vejledning om solceller og solfangere

Vejledning om solceller og solfangere Vejledning om solceller og solfangere Lovgivning og lovhjemmel: Bygningsreglementets lovhjemmel betyder følgende: at solceller på private ejendomme som udgangspunkt betragtes som tekniske anlæg og derfor

Læs mere

Ordinært møde. Dato 3. december 2009. Tid 15:00. Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 3. december 2009. Tid 15:00. Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Stedfortræder Referat Teknisk Udvalg Ordinært møde Dato 3. december 2009 Tid 15:00 Sted Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Fraværende Hans Rex Christensen Stedfortræder Medlemmer Jens Hedegaard Kristensen (A) - Formand

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

Indstilling. Orientering om afgørelser i april kvartal 2006. Til Århus Byråd. Teknik og Miljø. Den 15. februar 2007. Århus Kommune

Indstilling. Orientering om afgørelser i april kvartal 2006. Til Århus Byråd. Teknik og Miljø. Den 15. februar 2007. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd Teknik og Miljø Den 15. februar 2007 Orientering om afgørelser i april kvartal 2006 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Absalonsgade 25, Århus C,

Læs mere

Vejledning om solenergianlæg

Vejledning om solenergianlæg Vejledning om solenergianlæg Fanø kommune 2013 Vejledning om solenergianlæg Indholdsfortegnelse Før du går igang Generelt Solenergianlæg og brand Lokalplanforhold Anbringelse af solenergianlæg Byggetilladelse

Læs mere

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 14.C3 og 14.E20 Center og erhvervsområde ved Dæmningen i Herning Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

Plan- og Miljøafdelingen meddeler hermed dispensation i medfør af Planlovens 19.

Plan- og Miljøafdelingen meddeler hermed dispensation i medfør af Planlovens 19. Else Johansson Søren Christensen Egevej 38 9690 Fjerritslev Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Ingerlise Eriksen Direkte 7257 7363 ile@jammerbugt.dk

Læs mere

Indsigelsesnotat vedr. forslag til lokalplan 12.B12.6 bevarende lokalplan for Nørre Allé og Østre Kirkevej

Indsigelsesnotat vedr. forslag til lokalplan 12.B12.6 bevarende lokalplan for Nørre Allé og Østre Kirkevej Indsigelsesnotat vedr. forslag til lokalplan 12.B12.6 bevarende lokalplan for Nørre Allé og Østre Kirkevej 1. Energi Midt 2. Bent Mosgaard 3. Ellis Daniel Kristensen 4. Michael Høltermand 5. Pia Væver

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Forslag til Tillæg nr. 3 til Rammeområde T23 Teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg

Læs mere

Vejledninger Ansøgningsmateriale

Vejledninger Ansøgningsmateriale Vejledninger Ansøgningsmateriale BR10: 1.3.1, 1.3.2, 1.5 stk. 1 nr. 1-3, stk. 5 Begrænset kompleksitet Ansøgning om byggetilladelse Fritliggende og sammenbyggede enfamiliehuse, samt om- og tilbygninger

Læs mere

Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs

Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs 22. december 2011 Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs I forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen for Langdalsparken i Sejs, skal der i henhold til Lov

Læs mere

Afgørelse i sagen om tilbygning til en institution i Kolding Kommune.

Afgørelse i sagen om tilbygning til en institution i Kolding Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk Den 10.april 2006 J.nr.: 03-31/600-0101 LTP Afgørelse i sagen

Læs mere

Kopi er sendt til Højby Bylaug og de naboer og foreninger, der er orienteret.

Kopi er sendt til Højby Bylaug og de naboer og foreninger, der er orienteret. Anders Kristian Linnet ALI002@politi.dk Kopi er sendt til Højby Bylaug og de naboer og foreninger, der er orienteret. Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk

Læs mere

Afgørelse i sagen om opførelsen af et hus i Mariagerfjord Kommune.

Afgørelse i sagen om opførelsen af et hus i Mariagerfjord Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 13. maj 2008 NKN-33-02129 Inv Afgørelse i sagen om opførelsen af

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Arvad Mølle vej Elværkssøen e ban Jern n r je Sk Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 30. januar 2012 Offentliggjort den

Læs mere

Dispensation fra Lokalplan 27-004 til flytning af forsinkelsesbassin på ejendommen matr. nr. 36b Åby By, Åby, Skovparken, 9440 Aabybro

Dispensation fra Lokalplan 27-004 til flytning af forsinkelsesbassin på ejendommen matr. nr. 36b Åby By, Åby, Skovparken, 9440 Aabybro Jammerbugt Forsyning A/S Lundbakvej 5 9490 Pandrup Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine Brix Mørk Direkte 7257 7644 ktm@jammerbugt.dk

Læs mere

Afgørelse i sagen om Skagen Kommunes tilvejebringelse af en lokalplan for et område til egentligt erhverv på Skagen Havn.

Afgørelse i sagen om Skagen Kommunes tilvejebringelse af en lokalplan for et område til egentligt erhverv på Skagen Havn. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk J.nr.: 97-33/800-0480 MSA Afgørelse i sagen om Skagen Kommunes

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. oktober 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Jannie Meiltoft, Jytte

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant Greve Kommune Lokalplan nr. 12.40 Forslag Greve Strandvej 96, Restaurant Journal nr. 01.02.05-P16 Sagsnr. 2010-2929 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget

Læs mere

Tillæg nr. 6. Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret. og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025

Tillæg nr. 6. Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret. og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Tillæg nr. 6 Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Plansekretariatet Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Telefon

Læs mere

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN 25 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 25 vedrører en ubebygget grund ved J.E. Pitznersvej nord for "Marielyst'' og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal opføres

Læs mere

Bo, Boe & Kjær A/S Att.: Steen Boe. post@bbkas.dk

Bo, Boe & Kjær A/S Att.: Steen Boe. post@bbkas.dk Bo, Boe & Kjær A/S Att.: Steen Boe post@bbkas.dk Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens beskyttelseslinie omkring fortidsminder på ejendommen Matr. nr. 5 CM Rungsted by. Rungsted- beliggende Piniehøj

Læs mere

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer Karen Bergmann Emmerlev Klev 6 6280 Højer Sendt på e-mail til karenbergmann@hotmail.com Team Plan, Byg og Trafik Direkte tlf.: 74929243 Mail: pnh@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-143-13 3. februar 2014

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt. Byggedivisionens Vedligeholdelsesteam Vest, Bygning 466 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Herningvej 30, Kølvrå DK-7470 Karup J. Att. Eva Støttrup Hancock 9. december 2013 Sagsident: 13/20071

Læs mere

Plan- og Miljøudvalget

Plan- og Miljøudvalget Referat Plan- og Miljøudvalget Ordinært møde Dato 31. august 2010 Tid 14:00 Sted NB. Fraværende Drachmannsvej 1, Skagen Besigtigelse af punkerne 1-4. Mødested kl. 14.00 Drachmannsvej 1, Skagen, se vedlagte

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen...

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen... Indholdsfortegnelse Side Forord...2 Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3 1. Redegørelsen...4 Nuværende forhold...4 Fremtidige forhold...4 Kommuneplanlægning...5

Læs mere

FORSLAG. Fruerhøjvej. Stationsvej. Solbakkevej. Rugårdsvej TILLÆG NR. 13. til Kommuneplan 2009-2021. Nyt lokalcenter ved Stationsvej i Brenderup

FORSLAG. Fruerhøjvej. Stationsvej. Solbakkevej. Rugårdsvej TILLÆG NR. 13. til Kommuneplan 2009-2021. Nyt lokalcenter ved Stationsvej i Brenderup FORSLAG Fruerhøjvej Stationsvej Solbakkevej Rugårdsvej TILLÆG NR. 13 til Kommuneplan 2009-2021 Nyt lokalcenter ved Stationsvej i Brenderup Oktober 2012 PRAKTISKE OPLYSNINGER... Forslag til kommuneplantillæg

Læs mere

Plan- og Miljøudvalget

Plan- og Miljøudvalget Referat Plan- og Miljøudvalget Ordinært møde Dato 16. august 2012 Tid 16:00 Sted Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer John Christensen (V) - Formand Pia Karlsen (V) Paul

Læs mere

Mobilantennemast Margrethehåb. Lokalplan 568/forslag

Mobilantennemast Margrethehåb. Lokalplan 568/forslag Mobilantennemast Margrethehåb Lokalplan 568/forslag Indhold Fors Forord 4 Baggrund 6 Lokalplanområdet 6 Formål og indhold 8 Forhold til anden planlægning 8 Statslig planlægning 8 Kommuneplan 10 Gældende

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

Landzonetilladelse. Eurodan-huse a/s Att. Erik Olkjær Hartung Langebjergvænget 10 4000 Roskilde

Landzonetilladelse. Eurodan-huse a/s Att. Erik Olkjær Hartung Langebjergvænget 10 4000 Roskilde Eurodan-huse a/s Att. Erik Olkjær Hartung Langebjergvænget 10 4000 Roskilde Plan og Byg Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse Slagelse Kommune giver

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge #BREVFLET# Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Til borgere, interesseorganisationer og andre Interesserede for det udlagte vindmølleområde 26. september 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær

Læs mere

Ny gade- og fortovsbelægning skal følge principperne for belægning vist på Bilag B og udføres enten i brosten, chaussésten, betonfliser, bordursten, teglklinker, pigsten eller asfalt. Eksisterende brostensbelægning

Læs mere

Byggetilladelse. Martin Kristian Madsen Degnehusene 30. 2620 Albertslund

Byggetilladelse. Martin Kristian Madsen Degnehusene 30. 2620 Albertslund Martin Kristian Madsen Degnehusene 30 2620 Albertslund m² Byggetilladelse Adresse Præstehusene 300 Matr. nr. 9c, Herstedøster By, Herstedøster BBR-bygning nr. 11 og 12 Ejer Grundejerforeningen Røde Vejrmøllepark

Læs mere

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 393 og Tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- Skjern Kommune for et område til sommerhusformål, Klydevænget

Læs mere

Dispensation fra søbeskyttelseslinjen og lokalplan til tilbygning til klubhus

Dispensation fra søbeskyttelseslinjen og lokalplan til tilbygning til klubhus Sorø Roklub Att.: Bjarne Hjorth Rådhusvej 8 4180 Sorø Dispensation fra søbeskyttelseslinjen og lokalplan til tilbygning til klubhus Den 29. maj 2015 J.nr. 340-2014-20009 Sag vedr. 4149 Sorø Roklub har

Læs mere

Landzonetilladelse. Tilladelse

Landzonetilladelse. Tilladelse Returadresse: Teknik og Miljø - Team Plan og Byg Postboks 50, 4400 Kalundborg Fausø Ejendomme Nyager 2 2605 Brøndby DATO 11. september 2014 SAGS NR. 326-2014-90959 BETJE N D IG SELV www.kalundborg.dk Landzonetilladelse

Læs mere

- til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460.

- til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460. Tillæg 4 - til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460. Offentliggørelse Forslaget kan ses på Herlevs kommunens hjemmeside www.herlev.dk

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 28. august 2013. Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 28. august 2013. Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 28. august 2013 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Tilbygning til Hvalsø Rådhus...2 Lejre

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009 Baggrund Kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af en konkret ansøgning om opstilling af vindmøller øst for Turebylille. Rammeområdet ligger umiddelbart

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMRÅDE VED EGENSE

BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMRÅDE VED EGENSE BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMRÅDE VED EGENSE BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMUDE VED EGENSE I medfør af byplanloven (1ovbekendtgØrelse nr. 63 af 20. februar 1970)

Læs mere