DEN SUHRSKE STIFTELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEN SUHRSKE STIFTELSE"

Transkript

1 DEN SUHRSKE STIFTELSE Beretning med slægtstavler og registre 2009

2 INDHOLDSFORTEGNELSE A. Beretning ved Familiedirektør, Peter Suhr-Jessen B. Historien bag etablering af Den Suhrske Stiftelse ved Redaktør, cand. mag. Poul Holstein C. Den Suhrske Slægtsbevidsthed ved Museumsinspektør, cand. mag. Bente Vinge Pedersen D. Suhrske Stiftelses Personregister ved Databaseudvikler, civ. ingeniør Ib Dyhr E. Suhrske Stiftelses Slægtsstamtavler ved Databaseudvikler, civ. ingeniør Ib Dyhr På titelbladet ses slægten Suhrs våben: på blå baggrund en naturligt farvet ugle siddende på en sort plovjernstang, hvorunder er et sort plovskær. Det fortælles om våbenets oprindelse, at slægtens stamfader, Bernt Suhr (ca ) På en jagt tur med kong Frederik III på dennes opfordring skød en ugle, der sad på et plovjern. Kongen gav ham derpå tilladelse til at anbringe disse figurer på sit våben. Der kendes ikke noget segl med våben for Bernt Suhr, men han og hustruen synes at have ført et sådant, for i skiftet i 1702 efter hans svigersøn pastot Borch nævnes en sølvkande med Enkens Sl. Faders og Moders våben. Våbenet med uglen formodes først at være ført af sognepræst i Købelev, Bernt Frederich Suhr ( ) Side A1 af A29

3 A. Beretning Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Stiftelsens direktion, administration og daglige ledelse... 3 Stiftelsens administrerende direktører... 4 Stiftelsens familievalgte direktører... 6 Fundatsen... 8 Administration... 9 Stiftelsens ejendomme Stiftelsens ejendomme i København Gammel Torv Sønderport Stiftelsens landejendomme Bonderup Merløsegård Sandlyng og Skuerup Brorfelde skov Slægtens udvikling Slægtens geografiske udbredelse Stiftelsens økonomi Legater Slægtsarrangementer Gaver og indkøb Afslutning Suhrske Foundation Summary Management Property Family Index Side A2 af A29

4 Indledning Siden oprettelse i 1859 af Den Suhrske Stiftelse er der med jævne mellemrum udgivet bøger om handelshuset og slægten. Blandt de mest kendte er C. Nyrups historiske meddelelser Det Suhrske hus i Kjøbenhavn , der udkom i Den Grønne slægtsbog udkom i 1912, den Grå udkom i 1934 i anledning af 75-års jubilæet, den Røde udkom i 1959 i anledning af 100-års jubilæet, og den Blå udkom i 1984 i anledning af Stiftelsens 125-års jubilæum. Der er nu endnu en gang gået 25 år, hvorfor Direktionen i overensstemmelse med fundatsen hermed udgiver 150-års jubilæumsbogen. Skulle nogen ønske en meget anderledes omtale af Det Suhrske Handelshus og den tidligste del af slægten henvises til Kelvin Lindemanns to bøger Huset med det grønne Træ fra 1942 og Gyldne Kæder fra Én samlet og revideret udgave af disse er udgivet i Stiftelsens direktion, administration og daglige ledelse Johannes Theodorus Suhr (M6; ) og hans hustru Caroline Falch ( ) var barnløse. De besluttede tidligt, at deres meget betydelige formue - ved deres død - skulle overgå til en fond, Den Suhrske Stiftelse, til gavn og glæde primært for deres forældres efterkommere. Siden oprettelsen af Den Suhrske Stiftelse er den blevet ledet af én administrerende direktør med stor og anerkendt juridisk baggrund og tre familievalgte direktører. Nedenfor ses hvordan direktionens sammensætning er skiftet gennem tiden. Den Suhrske Stiftelses direktion Navn slægts nr. periode antal år Carl Emil Suhr M7, 1. generation, bror til testator J.T. Suhr Ole Bernt Suhr M9, 2. generation yngre linie M. A. d Origny gift m. K12, 2. generation ældre linie P.G. Bang højesteretsjustitiarius H.A. Mollerup højesteretsassessor Frederik Suhr M14, 2. generation ældre linie Johannes Theodor Suhr M18, 2. generation yngre linie Julius Holmblad gift m. K36, 3. generation yngre linie P. C. N. Buch højesteretsjustitiarius F.F. Adsersen gift m. K15, 2. generation yngre linie Johannes Theodor Suhr M27, 3. generation yngre linie L.A. Madsen gift m. K39, 4. generation ældre linie J.P. Bech gift m. K29, 3. generation yngre linie Jonas Poulsen højesteretsassessor A.P. Grüner højesteretsassessor Johannes Theodor Suhr M36, 3. generation yngre linie Side A3 af A29

5 A.F. Lütken højesteretsassessor R. Gram højesteretspræsident Aug. Villads Bech M49, 4. generation yngre linie Henrik Gamst Suhr M76, 3. generation yngre linie Julius Møller højesteretsdommer L. Th. S. Madsen M86, 5. generation ældre linie Jens Iuel M110, 5. generation yngre linie Ove Krarup højesteretsdommer Edward Suhr M104, 4. generation yngre linie Aage Lorenzen højesteretspræsident Tage Brammer M103, 5. generation ældre linie Louis le Maire højesteretsdommer Frants Thygesen højesteretsdommer Nils Teisen M165, 5. generation yngre linie William Malling M169, 6. generation ældre linie Peter Christensen højesteretspræsident Elsebeth Koefoed K158, 6. generation ældre linie Jørgen Nørgaard højesteretsdommer Peter Suhr-Jessen M240, 7. generation ældre linie Peter Møgelvang-Hansen professor, cand. jur Niels Christian Engelsborg Voss M287, 6. generation yngre linie Mogens Gaarden advokat NN Der har i alt været 16 administrerende direktører, som ikke hører til slægten, og 22 familievalgte direktører, deraf fem indgiftede. Der har ikke i de sidste hundrede år været indgiftede mænd i bestyrelsen. Efter fundatsændringen i 1975 hvor slægtens kvinder fik stemmeret, valgtes det første kvindelige medlem i Stiftelsens administrerende direktører Stiftelsens administrerende direktør er skiftet fire gange indenfor de seneste 25-år. Højesteretspræsident Peter M. Christensen var Stiftelsens administrerende direktør i perioden , hvor han efter eget ønske fratrådte på grund af alder. Peter M. Christensen indførte EDB på Bonderup i 1992/1993. Stiftelsens bogholderi er lige siden sendt til Bonderup, for at blive indtastet i regnskabssystemet. Hans interesse for Stiftelsen forblev dog usvækket, og han har efterfølgende deltaget i Stiftelsens sammenkomster, senest Familieskovturen i I overensstemmelse med Stiftelsens fundats valgte Peter M. Christensen højesteretsdommer Jørgen Nørgaard, som sin efterfølger. Højesteretsdommer Jørgen Nørgaard var administrerende direktør i perioden I Stiftelsen var Jørgen Nørgaard ophavsmand til den generelle og omfattende - herunder også den økonomisk tunge - højnelse af Stiftelsens faste ejendomme. Han gennemgik, reviderede og strømlinede således Stiftelsens administration og årsberetning, indførte EDB, reviderede allerede indgåede aftaler ved deres fornyelse, frasolgte ejendommen Sønderport på Amager, og købte Brorfelde Skovdistrikt. I sommeren 2002 ramtes Jørgen Nørgaard af en livstruende sygdom. Han ønskede derfor at trække sig med udgangen af Jørgen Nørgaard døde den 7. maj Side A4 af A29

6 Juraprofessor Peter Møgelvang-Hansen var administrerende direktør i perioden Peter Møgelvang-Hansen fulgte godt op på Jørgen Nørgaards opgaver. Han fik desuden den meget betydelige og vanskelige opgave at forestå og gennemføre en aftrædelsesordning for landbrugsforpagteren ét år før kontrakten udløb. Herved sikredes, at Stiftelsen selv kunne modtage EU s landbrugstilskud, der fra en bestemt dato ville tilfalde den, som de facto dyrkede jorden. Da opgaven var løst, valgte han på grund af øget arbejdsbyrde i sin hovedstilling at træde tilbage med udgangen af Advokat Mogens Gaarden var Stiftelsens administrerende direktør i perioden Han har møderet for Højesteret, hører til gruppen af danske landbrugsadvokater og hjalp Stiftelsen med at gennemføre forpagterens aftrædelsesordning. Mogens Gaarden havde således allerede inden sin tiltrædelse et ikke ubetydelig kendskab til Stiftelsen og den lovgivning, som Stiftelsen er underlagt. Mogens Gaarden er født i 1946, og ifølge Stiftelsens fundats af 1995 skal han gå af, når han fylder 70 år. Han valgte at fratræde med kort varsel pr. ultimo oktober 2008, hvorfor direktionen efter en interim periode så hurtigt som muligt vil finde hans efterfølger. I den forløbne 25-års periode har Stiftelsens administrerende direktører glidende flyttet primær fokus og interesse fra slægtens historie og legatmodtagerernes slægtsfølelse generelt til nu primær fokus på Stiftelsens betrængte økonomi og sekundært slægtsfølelsen. Højesteretspræsident Peter M. Christensen Højesteretsdommer Jørgen Nørgaard Side A5 af A29

7 Juraprofessor Peter Møgelvang-Hansen Advokat Mogens Gaarden NN Stiftelsens familievalgte direktører Der er tradition for at Stiftelsens tre familievalgte direktører bliver indvalgt i en yngre alder og derfor bliver i bestyrelsen i en længere periode end de administrerende direktører. Direktør, cand. jur., Nils Teisen (M165) var familievalgt direktør i perioden Nils Teisen var et uhyre stort aktiv for Stiftelsen. I 1978 begyndte han at udarbejde den årlige tilbagevendende udgivelse af Beretning fra familiearkivet. Beretningen indeholder ny såvel som ældre slægtsinformation, og han udgav den med stor entusiasme til og med Han var også primus motor i udarbejdelsen af Den Suhrske Stiftelse , der blev udgivet i anledningen af 125-års jubilæet i Bogen indeholder bl.a. slægtsstamtavlen opdateret til og med 1983 i det omfang slægtsmedlemmer havde givet Stiftelsen besked. Niels Teisen holdt også meget af at komme på Bonderup. Niels Teisen ønskede, grundet svækket helbred, at trække sig ved udgangen af Stiftelsens regnskabsår i foråret Niels Teisen var født i 1925 og døde 24. marts I 2002 afløstes Nils Teisen af biolog, PhD, Peter Suhr-Jessen (M240), der er født i Han havde i 1998 udarbejdet et responsum om Den Suhrske Stiftelses slægtsbegreb. Han videreførte Beretning fra familiearkivet fra 2002 til og med 2005, og deltog efterfølgende i opdatering af slægtsdatabasen til og med Han har siden 1978 siddet i bestyrelsen for den nærtbeslægtede Schou-Beckmanske Stiftelse. Direktør William Malling (M169) var familievalgt direktør i perioden William Malling var altid meget interesseret i hvad der rørte sig i omgivelserne, hvor han ofte fandt inspiration til fornyelse. Da han så en tidlig udgave af Den Schou-Beckmanske Stiftelses elektroniske slægtsdatabase, ville han naturligvis have en sådan til Den Suhrske Stiftelse. Med ekstern ITassistance blev Den Suhrske Stiftelses hjemmeside og slægtsdatabasen færdig i 2005 med alle de oplysninger, som Stiftelsen havde modtaget om det enkelte slægtsmedlem. I efteråret 2005 følte William Malling kræfterne svigte, og han ønskede hurtigst muligt at trække sig tilbage. Han var født i 1926 og døde 28. november Direktør, cand. merc. Niels Christian Side A6 af A29

8 Engelsborg von Voss (M287), der er født i 1960, blev på generalforsamlingen i 2005 valgt som hans efterfølger. Han arbejder til daglig som direktør i Mannaz A/S, og er i øvrigt bosiddende på en af slægtens ejendomme, Rosengaard. Den Suhrske stiftelses første kvindelige familiedirektør, Elsebeth Koefoed (K158), er født i 1939 og har været i direktionen i mere end hele denne 25-årsperiode idet hun i 1978 efterfulgte sin far Tage Brammer (M103). Hendes lange erfaring med Stiftelsens ledelse har været til stor gavn, glæde og inspiration for direktionens øvrige medlemmer, blandt andet fordi hun har kunnet fortælle hvordan underliggende årsagssammenhænge førte til allerede trufne beslutninger. I modsætning til de nyvalgte familiedirektører, som skal gå af når de fylder 75 år, er Elsebeth Koefoed valgt på livstid. Elsebeth Koefoed har i samarbejde med William Mallings hustru, Marianne, og Jørgen Nørgaards hustru, Irene, været primus motor i den meget smagfulde modernisering af køkken, badeværelse og stuer i Bonderups hovedbygning i Nils Teisen (M165) William Malling (M169) Side A7 af A29

9 Elsebeth Koefoed (K158) Peter Suhr-Jessen (M240) Niels Christian Engelsborg von Voss (M287) Fundatsen Fundatsen fra 1975 blev erstattet med Fundatsen af Dette skyldes dels Fondsloven af 1983, dels at Stiftelsens Første Afdeling blev omfattet af loven om erhvervsdrivende fonde (lovbekendtgørelse nr. 756 af 18. november 1991) og dels at Stiftelsens Anden Afdeling og Udlån til Trængende Professionister henhører under den almindelige fondslov (lovbekendtgørelse nr. 698 af 11. august 1992). Stiftelsen kunne næppe finde nogen bedre til at gennemføre dette arbejde, da Stiftelsens administrerende direktør, højesteretsdommer Jørgen Nørgaard, i sit daglige virke var primus motor bag udformning og indhold af disse bekendtgørelser. Stiftelsens årlige generalforsamling sidste lørdag i november er beslutningsdygtig når mindst en fjerdedel af de i Danmark bosiddende slægtninge er repræsenteret. Dette har heldigvis været tilfældet i hele perioden, om end med et til tider bekymrende lille flertal. Advokat Klavs Brammer (M210) overtog i 1986 hvervet som dirigent på generalforsamlingen efter sin far, V. E. Brammer (M115), og har indtil og med 2008 elegant ledet generalforsamlingerne. Som oftest har der på generalforsamlingen været rejst konstruktiv kritik fra deltagere specielt interesserede i Stiftelsens økonomi og i slægtens ve og vel. Som eksempel kunne nævnes Ruthi Poul Frydenberg, der var indgiftet i slægten via K112. Efter at kvinderne i 1975 fik stemmeret på generalforsamlingen måtte indgiftede ikke længere deltage i generalforsamlingen, men deres søn Ole Bernt Frydenberg (M224), fulgte trofast faderens konstruktive kritik og kommentarer. Efter den ordinære del af mødet er der god mulighed for at tale med slægtninge over et let traktement, mens nye bekendtskaber etableres og gamle genopfriskes. Side A8 af A29

10 Administration Oprindeligt havde den administrerende direktør god assistance af Annie Bjørn Jensen, der var ansat som bogholder på Gammel Torv 22 i 1976 og i 1982 også overtog Stiftelsens regnskabsfunktioner. Anni Bjørn Jensen afløstes i 1997 af Trine Alkjær, der deltog i indførelsen af EDB på Gammel Torv 22. Trine Alkjær valgte at fratræde sin deltidsstilling hos Stiftelsen med udgangen af juli 2007, idet hun var blevet tilbudt at udvide sit andet deltidsjob til fuldtid. Der arbejdes fortsat på at finde en kompetent efterfølger, som kunne tænke sig i en længere årrække at arbejde på kontoret på Gammel Torv og dér passe de daglige gøremål inkl. slægts- og IT-arbejde. Som led i overgangen til EDB etablerede Stiftelsen i 2005 en hjemmeside som midlertidigt er utilgængelig og afløst af der indeholder en ikke ubetydelig del af slægtens nyere historie. Den indeholder også Stiftelsens opdaterede elektroniske slægtsdatabase, som Stiftelsens medlemmer efter personlig henvendelse, gerne med brug af , kan få adgang til. Slægtsdatabasen indeholder information oplyst af det enkelte slægtsmedlem, og giver mulighed for at se slægtsinformation i op- og nedadgående linje. Direktionen ønsker at fremme slægtsmedlemmernes brug af IT som kontaktmiddel til Stiftelsen og til andre slægtsmedlemmer. Således vil Stiftelsens hidtidige og fremtidige informationer blive lagt på hjemmesiden. Det enkelte slægtsmedlem opfordres til at opdatere sine data og/eller udbrede slægtsinformation til Stiftelsens andre medlemmer ved at kontakte Stiftelsen telefonisk, på eller pr. brev. Hushovmester Werner Hemmingsen var søn af Stiftelsens hushovmester Carl Hemmingsen. Carl Hemmingsen var i 1897 som 14-årig blev ansat hos Ida M. Suhr (K33). Werner Hemmingsens mor, Mime, ansattes 10 år senere som husholdningselev hos Ida M Suhr. Carl og Mime blev gift i 1913, og snart kom Werner Hemmingsen til. Han tilbragte hele sit liv ved Den Suhrske Stiftelse. Han boede i sommermånederne hos Ida M. Suhr på Petersgaard sammen med sine hårdtarbejdende forældre. Om vinteren boede han sammen med forældrene på 4. Sal i Gammel Torv 22. Efter først faderens og senere moderens død blev han boende på Gammel Torv og fejrede i 1980 sit 25 års jubilæum i Stiftelsens tjeneste. Han startede sit arbejdsliv som kontorbud, blev senere portner og avancerede efterhånden til hushovmester og vicevært. I en kortere årrække drev Verner Hemmingsen også en mindre butik med rideudstyr i stueværelset mod Gammel Torv med indgang mellem porten og trappeopgangen til Stiftelsens mindelokaler. I forbindelse med at ombudsmanden i 1989 lejede sig ind på Gammel Torv 22 flyttede Werner Hemmingsen ned på 2. sal til en mindre lejlighed for enden af Stiftelsens mindelokaler. I 1997 måtte Werner Hemmingsen flytte til plejehjemmet Sølund, hvor han døde 5. april Werner Hemmingsen afløstes i oktober 1997 af Stiftelsens vicevært Rune Raunow, som i 2002 afløstes af den nuværende vicevært Martin Vibe Jacobsen. Side A9 af A29

11 Ulrik W. Lorenzen, der siden 1981 havde været Stiftelsens skovfoged på landejendommene, blev i 1991 afløst af skovfoged Bo Jung, der siden januar 1999 har været Stiftelsens godsforvalter. Stiftelsens ejendomme Stiftelsens ejendomme i København Gammel Torv Gammel Torv 22 i København indenfor murene (55 o N & E), har siden 1749 tilhørt slægten idet Johan Peter Suhr (testator Johannes Theodorus Suhrs farfar; ) overtog ejendommen og købmandsforretning efter sin svigerfaders pludselige død. Ved Johan Peter Suhrs død i 1785 overtog sønnen - Ole Bernt Suhr (M1; ; testators far) - købmandsforretningen. Da testator - Johannes Theodorus Suhr (M6; ) var kun tre år gammel blev Gammel Torv flammernes bytte under Københavns brand i Testators far havde travlt med at sikre sig købmandsforretningens fremtid, og kun to år senere var den nuværende bygning opført. Det eksisterende Gammel Torv 22 er derfor mere end 210 år. Forhuset blev i 1918 fredet i klasse A, mens side- og pakhus først efter restaurering og modernisering i 1940 blev fredet i klasse A, der fritager for ejendomsskat. For at sikre forhusets fundering blev der i 1986 foretaget en pilotering af bygningen. Ejendommen var i 1981 vurderet til 3.5 millioner kr. og i 2008 til 65 millioner kr., deraf grundværdi 27 millioner kr. Facaden blev i 1990 gennemgribende restaureret for et større beløb. Dette resulterede i en præmiering for smukt gennemført byggeri i 1991 af Københavns Kulturfond. Stiftelsens oprindelige købmandsgård - Det Gule Hus - Gammel Torv 22 Side A10 af A29

12 Efter en større indvendig renovering af forhuset Gammel Torv 22 har ombudsmanden gennem Slots- og Ejendomsstyrelsen siden 1989 lejet hele forhuset undtagen 2. sal, hvor mindestuerne fortsat er. Efter yderligere betydelig ind- og udvendig renovering overtog ombudsmanden i 1998/99 også lejemålet af baghuset, der efter en større restaurering og istandsættelse i 1986 ellers havde været udlejet til Erhvervenes Eksportfremmes Sekretariat, hvor familiedirektør Nils Teisen (M165) var direktør. Stiftelsens mindelokaler består af en stor entré, den røde stue, den grønne stue og kontorstuen. Derudover er der en mindre frokoststue, køkken og toilet, samt en lejlighed til viceværten. Mindestuerne benyttes bl.a. til afholdelse af Stiftelsens årlige generalforsamling. Entré. Entréen har vinduer ud mod Stiftelsens gård. Entréen indeholder foruden ét stativ til overtøj og et andet til hat, galocher og paraplyer, en kakkelovn som ikke længere benyttes, samt billeder af Stiftelsens tidligere administrerende direktører. Entréen Billeder af Stiftelsens administrerende direktører Den røde stue. Går man fra hoveddøren straks til venstre kommer man fra entréen ind i den store røde stue, der har vinduer ud mod Gammel Torv. I forbindelse med Gammel Torv 22 s genopbygning blev der til den røde stue vævet ét tæppe, som dækkede gulvet helt ud til de mangekantede fodlister. Tæppet var allerede dengang et stort og kostbart klenodie. I den netop forløbne 25-års periode var tæppet efterhånden blevet så tyndslidt, at det enten måtte renoveres for et millionbeløb, hvilket Stiftelsen ikke mente at have råd til, eller blot fjernes. Tæppet opbevares nu sammenrullet på Bonderup og afventer Side A11 af A29

13 økonomisk bedre tider. Det viste sig heldigvis, at det parketgulv, som fandtes under gulvtæppet, var i god stand. I nabohuset til den Suhrske købmandsgård boede fra begyndelsen af det attende århundrede Etatsråd Jacob Henric Schou med sin hustru Susanne Beckman. Hun var en søster til Dorothea Beckman, der var gift med Ole Bernt Suhr (M1). For at forhindre at de to søstre skulle blive våde i regnvejr når de ville mødes blev der etableret en dør direkte mellem den røde stue og nabohuset. Døren var gemt bag en dør i silketapetet tæt ved vinduet, og blev efter Dorotheas død hurtigt tilmuret. Da naboerne var barnløse valgte de, at deres ikke ubetydelige økonomiske midler skulle overgå til den af dem oprettede Schou-Beckmanske Stiftelse (se Den røde stue indeholder nu slægtsbilleder og en række tidstypiske møbler. Den røde stue set fra entreen fra venstre mod højre Side A12 af A29

14 Den grønne stue Den grønne stue har ligeledes vinduer ud mod Gammel Torv. Den indeholder foruden slægtsbilleder et skrivebord, et mødebord med stole, og en sofa. Nu benyttes Den grønne Stue når Stiftelsens Direktion holder møder. Den grønne stue set fra den røde stue fra venstre mod højre Kontorstuen Kontorstuen fungerede tidligere som fælleskontor for Stiftelsens kasserer, bogholder og sekretær. Efterhånden blev kontorets opgaver færre og administrativt enklere som følge af stigende automatisering ikke mindst takket være telefon, skrivemaskine, regnemaskine og senest PC. Behovet for kontorassistance er derfor betydeligt reduceret. Stiftelsen havde fra sin oprindelse et stort og smukt skrivebord. Bordpladen bestod delvist af et filtdække og havde plads til fire medarbejdere. Bordet var ikke egnet til at huse Stiftelsens EDB, hvorfor bordet blev renoveret og nu pryder godsforvalterens kontor på Bonderup. Side A13 af A29

15 Kontorstue set fra den grønne stue fra venstre mod højre Det har længe været planlagt, at Stiftelsens mindestuer burde istandsættes inden 150-års jubilæet. Der er derfor udarbejdet bevaringsplaner for Den røde Stue af Nationalmuseet i 1995, af Konservatorskolen i 1999, og af Jørgen Raaschou-Nielsen i Af økonomiske grunde er ingen af de foreslåede tiltag igangsat, og kun opståede skader, som f.eks. taginddækningen i baghuset, er blevet udbedret. En udvendig restaurering af vinduer og døre er netop blevet gennemført. Hvordan Stiftelsen skal få råd til at genetablere silketapeter, gulvtæppe og til generelt at restaurere mindestuernes inventar er ikke klart. Der vil blive ansøgt om økonomisk støtte fra eksterne fonde til denne restaurering, som sandsynligvis i en længere årrække vil blokere for større eller flere familielegater. Sønderport Sønderport på Amager afgrænses af Svinget, Amager Boulevard og Amagerbrogade. Bygningen bestod af mere end 100 lejligheder samt et antal erhvervslejemål og blev købt af Side A14 af A29

16 Stiftelsen i 1951 for 3,4 millioner kr. Ejendommen solgtes i 1996 for 36 millioner kr. Få år tidligere blev ejendommens tag, med betydelig støtte af offentlige midler udskiftet for et tocifret millionbeløb. Direktionen med Jørgen Nørgaard i spidsen forsøgte derpå at opnå flertal blandt lejerne for en modernisering af ejendommens badeværelser og køkkener. Da lejerne ikke ville acceptere den lejeforhøjelse, som ville blive et naturligt resultat af moderniseringen, valgte direktionen at sætte Sønderport til salg. Ejendommen blev derefter solgt til den andelsboligforening, som lejerne oprettede. Stiftelsens landejendomme Den Suhrske Stiftelse har fem besiddelser mellem Holbæk og Ringsted, som på kortet er fremhævet. Syd for Ugerløse ligger Bonderup omgivet af skov og marker. Syd for Bonderup og Store Merløse ligger Merløsegård, der ligeledes er omgivet af skov og marker. Nord for Bonderup i retning Holbæk ligger Brorfelde skov. Vest for Bonderup, Merløsegård og Stenlille ligger skovene Sandlyng og Skuerup. Bonderup Det har været muligt at opspore størstedelen af de personer, som har været ejere af Bonderup, hvis historie kan føres tilbage til1321. Testator, Johannes Theodorus Suhr, købte Side A15 af A29

17 ejendommen i 1853 med tilliggende jord på i alt 485 ha. At hovedbygningen er gammel ses af årstallet 1321 højt over hoveddøren. Endvidere ses i trærammen omkring hoveddøren hovederne af henholdsvis Pallas Athene og Hermes. De har begge siddet der siden testator, Johannes Theodore Suhr, straks ved sin overtagelse iværksatte en gennemgribende modernisering sådan, at der bl.a. var plads til Johan Ludvig Heiberg og hustruen Johanne Louise Heiberg. Deres mindestue er bevaret. Bonderup var i 2008 vurderet til 62 millioner kr., deraf grundværdi 19 millioner kr. Ejere af Bonderup: ( ) Forskellige ejere ( ) Claus Basse (1566) Ellen Clausdatter Basse gift Norby ( ) Otte Norby ( ) Christoffer von Festenberg Pax ( ) Else Thott gift Pax ( ) Christen Friis ( ) Christian Bille / Jørgen Bille ( ) Peder Hjort (1698) Holger Christoffersen von Festenberg Pax ( ) Elisabeth Bille gift Pax ( ) Erik Jacobsen Eilert (1711) Hans Rasmussen / Andreas Rasmussen ( ) Jacob Hjort ( ) Johannes Christensen ( ) Hans Hartmann ( ) P. Fr. Kling ( ) Jens Bremer ( ) Johannes Mørch ( ) Søren Hansen Seidelin ( ) Knud Gregorius Kloumann ( ) Holger Skeel ( ) Christian lensgreve Holstein-Ledreborg ( ) P. Larsen Wiihm ( ) Tønnes Christian Bruun de Neergaard ( ) Søren H. Lund ( ) Frederik lensgreve Knuth-Knuthenborg ( ) Frederik Christian Julius greve Knuth ( ) Frederik Christian Julius greve Knuths dødsbo ( ) Johannes Theodorus Suhr (Suhrske Stiftelses testator) (1859- ) Den Suhrske Stiftelse Bonderup er siden 1858 blevet istandsat flere gange, bl.a. er der indlagt centralvarme, og en del af bygningen er nu bolig for godsforvalter Bo Jung. I december 1985 ramtes laden og Side A16 af A29

18 vinkelbygningen af en brand. Bygningerne blev straks genopført, dog uden fru Heibergs storkerede. Bo Jung blev i 1991 ansat som deltidsskovfoged for Stiftelsen. Stiftelsens arbejdsopgaver såvel som eksterne konsulentopgaver voksede dog ganske hurtigt. I forbindelse med at Bo Jung overtog en række yderligere opgaver, valgte Stiftelsen at fuldtidsansætte ham som godsforvalter fra 1. januar I den forbindelse blev det aftalt, at hans hidtidige konsulentopgaver blev lagt ind under Stiftelsen. Stiftelsen er kendt for at have et mønsterskovbrug. Dette skyldes ikke mindst Bo Jung, som har etableret/genoprettet lysninger, søer, jagtarealer og foretaget rydning langs skovveje og spor. Det kan derfor ikke undre, at Stiftelsen fortsat yder vejledende såvel som praktisk assistance til en række andre skove, hvis samlede areal er tre-fire gange større end Stiftelsens eget. Bo Jung gennemførte, som en af de første i landet, en PEFC-certificering af Stiftelsens skove i 2003 og i 2008 forlænget. PEFC står for Pan European Forrest Certification baseret på europæiske regeringers definitioner og anbefalinger for bæredygtig skovdrift. Stiftelsen har med sine 675 ha skov fordelt på de fem forskellige lokaliteter endvidere siden foråret 2007 deltaget i fødevareministeriets flerårige projekt om medarbejderdrevet innovation indenfor skovbrug. Bo Jung havde tidligere erhvervet det grønne kort, der giver tilladelse til at dyrke agerbrug. Det var derfor nærliggende, at han - da forpagteren med udgangen af 2004 holdt op - også overtog det overordnede ansvar for landbrugsdriften. Bo Jung har efterfølgende iværksat en række aktiviteter, som øger vildtbestanden både kvalitativt og kvantitativt, hvilket har forbedret Stiftelsens jagtlejeindtægter betydeligt. På opfordring har Bo Jung i de senere år givet Direktionen stadigt større indsigt og detailkendskab til godsernes drift, planer og prognoser såvel som indtægter og udgifter, ligesom Direktionen godkender alle større beslutninger. Bo Jung har en række dygtige medarbejdere til at hjælpe sig. Det gælder siden 1996 den bogholderi- og IT-kyndige sekretær Helle Pedersen, siden 1998 skytten Rico Lauritsen, og siden 2005 også den landbrugskyndige Ejvind Larsen, der i de foregående mere end 17 år arbejdede for Stiftelsens forpagtere, og som derfor fortsat dagligt og alene passer landbruget. I forbindelse med høsten får han dog assistance sådan, at høsten kan komme i hus på kortest mulig tid. Derudover er der en mindre gruppe trofaste skovarbejdere, med en gennemsnitsansættelsestid på mere end 17 år. Side A17 af A29

19 Bonderup bygninger ( N & E) Bonderup hovedbygning set fra indkørslen Bonderup hovedbygning set fra haven Side A18 af A29

20 Forpagterboligen på Bonderup Stiftelsens forpagter gennem 41 år, Poul Thygesen, valgte at fratræde i 1999, hvor han afløstes af Carl Boisen Thøgersen. Han fik pligt til at bo i den store forpagterbolig på Bonderup, som i den anledning netop var blev moderniseret for et millionbeløb. Carl Boisen Thøgersen valgte straks at fokusere på dyrkning af agerbrug og ønskede ikke at beholde og videreføre Stiftelsens besætning på ca. 100 Jersey malkekøer, som ellers i mange år havde været en del af landbruget. Forpagtningsaftalen løb oprindeligt for syv år, dvs. til marts I 2004 kom så den længe ventede og frygtede revision af EUlandbrugsstøtteloven. Stiftelsen havde som ejer af landbrug hidtil årligt modtaget knap 2 millioner kr., som EU-tilskud. Med indførelsen af de nye EU-regler for den kommende 10-års periode ville EU-tilskuddet ikke blot blive mindre (i ,3 millioner kr.) men også tilfalde den, som rent faktisk dyrkede landbrugsarealet i perioden 15/1 15/ Stiftelsen valgte derfor at opsige forpagterens kontrakt til udgangen af Stiftelsen tilbød samtidigt at holde forpagteren 100 % økonomisk skadefri. Efter længere tids dybtgående overvejelser og diskussion valgte Stiftelsen, med hjælp fra advokat Mogens Gaarden, at initiere en voldgiftssag. Efter yderligere otte måneders tovtrækkeri endte det dog med et forlig. Som en del af dette forlig blev der udarbejdet en timelønsaftale med forpagteren gældende indtil marts Efter en betydelig stormskade af driftsbygningerne på Bonderup og Merløsegård i 1999 blev det besluttet at nedrive de beskadigede bygninger samt at bygge nogle nye, tidssvarende maskinhaller på Bonderup. De stod færdige i Merløsegård Merløsegård kan føre sin historie tilbage til Den ligger nogle få kilometer syd for Bonderup og blev ligeledes købt af testator Johannes Theodorus Suhr i 1856 med tilliggende Side A19 af A29

Johanne og Claus Clausen

Johanne og Claus Clausen Johanne og Claus Clausen 9. maj 2013 Denne historie handler om min kone Inger Clausens forældre Johanne og Claus Clausen. Johannes fødsel Johanne blev født den 30. januar 1917 i Skive. Hendes forældre

Læs mere

Jeppesen Jensen slægten. The Jeppesen Jensen family

Jeppesen Jensen slægten. The Jeppesen Jensen family Jeppesen Jensen slægten The Jeppesen Jensen family Jeppesen-Jensen slægten The Jeppesen-Jensen family Forord Den direkte anledning til at samle nærværende oplysninger, har været invitationen til familiekomsammen

Læs mere

Aastrup. Erik Krabbe opførte nordfløjen 1558. Han var den første lærde renæssanceskikkelse.

Aastrup. Erik Krabbe opførte nordfløjen 1558. Han var den første lærde renæssanceskikkelse. Aastrup 1400 Hovedgården kan følges tilbage til 1400-tallet, hvor familien Bille ejede den Aastrup hovedgård eksisterer samtidig med resterne af landsby Aastrup til 1562. Erik Krabbe opførte nordfløjen

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen og hustru Karen Marie Jørgensen.

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

En hilsen fra Tyrkiet

En hilsen fra Tyrkiet 16. november 2015 En hilsen fra Tyrkiet Via min slægtsside på Internettet får jeg mange mails fra nære og fjerne slægtningen, men her forleden, så fik jeg en mail, der var ret udsædvanlig, for den kom

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

Vedtægter. for SONNING-FONDEN

Vedtægter. for SONNING-FONDEN SONNING-FONDEN Vedtægter for SONNING-FONDEN SONNING-FONDEN Side 2 Præambel Ved testamente af 15. marts 1935 bestemte forfatteren, redaktør C.I. Sonning, at der for en del af hans efterladte formue skulle

Læs mere

Family of Hans Nielsen & Johanne Larsdatter Copyholders at Tubakken from

Family of Hans Nielsen & Johanne Larsdatter Copyholders at Tubakken from The below extracts of church records primarily from Skaeve parish are covering the family of Hans Nielsen and Johanne Larsdatter at Tubakken, from their marriage to their death. I ve also followed their

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

J.nr. 046147-0002 jhw. FUNDATS Maj 2011. for. Løvenholm Fonden 5827910.1

J.nr. 046147-0002 jhw. FUNDATS Maj 2011. for. Løvenholm Fonden 5827910.1 J.nr. 046147-0002 jhw FUNDATS Maj 2011 for Løvenholm Fonden Løvenholm Fonden er stiftet af godsejer, hofjægermester V.O. Uttental til Løvenholm og Gl. Estrup skovgods ved fundats konfirmeret den 23. december

Læs mere

To BE i NUTID. we are vi er

To BE i NUTID. we are vi er To BE i NUTID. To be = at være. Bøjning i nutid. Ental Flertal 1.person I am jeg er we are vi er 2.person you are du er you are I (De) er 3.person he is han er they are de er she is hun er it is den/det

Læs mere

Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred.

Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred. Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred. Om slægtens forfader Hans Hovgaard (født 1645, død 1728) bonde på Hovgaarden i Ring siden 1669. Historier og citater om slægten. I det følgende

Læs mere

"Lindevang" Bolteskovvej 4, 5750 Ringe. "Lindevang"

Lindevang Bolteskovvej 4, 5750 Ringe. Lindevang Bolteskovvej 4, 5750 Ringe - Slægtsgården Lindevang er beliggende på Bolteskovvej 4 - en hyggelig snoet vej i Gestelev. - Lindevangs beboere kan føres helt tilbage til 1764. Det var Rasmus Knudsen og Ingeborg

Læs mere

Anna Marie Elisabeth Hansen

Anna Marie Elisabeth Hansen Anna Marie Elisabeth Hansen Min faster Anna var født den 27. august 1896 i Brahetrolleborg sogn på Sydfyn, en halv snes km. fra Faaborg. Forældrene var savskærer Hans Hansen Dyrman og hustru Kirsten. Hun

Læs mere

Oversigt over legater som Civilstyrelsen har givet tilladelse til at nedlægge Marts 2017

Oversigt over legater som Civilstyrelsen har givet tilladelse til at nedlægge Marts 2017 Oversigt over legater som Civilstyrelsen har givet tilladelse til at nedlægge Marts 2017 Legatets 16/28634 Overassistent i Postvæsenet Carl Frederik Marcussens Legat Assens Byråd Nej (1 side) Formålet

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Nymark-familien. 1: Bolig på Fruergården 2: Teglværket 3: Bolig fra 1899

Nymark-familien. 1: Bolig på Fruergården 2: Teglværket 3: Bolig fra 1899 Nymark-familien. Stamfaderen til Nymarks-familien var Thomas Jensen, som blev født d.12.12.1844 i Testrup. Hans far var Jens Thomsen, ejede af stor gård i Testrup og Testrup Teglværk. Han var en fremskridtsmand

Læs mere

Tragiske omstændigheder ender lykkeligt i Caspers Stiftelse i Frederikshavn

Tragiske omstændigheder ender lykkeligt i Caspers Stiftelse i Frederikshavn Tragiske omstændigheder ender lykkeligt i Caspers Stiftelse i Frederikshavn Da Frederikshavn Stadsarkiv for et års tid siden gik i gang med en større oprydning i kælderen under Frederikshavn Rådhus, dukkede

Læs mere

Spørgsmål til Karen Blixen

Spørgsmål til Karen Blixen Spørgsmål til Karen Blixen Af Dorte Nielsen Karen Blixen afsnit 1 1. Hvor ligger Rungstedlund? 2. Hvornår blev Karen Blixen født? 3. Hvor mange år var hun i Afrika? 4. Hvornår udkom hendes første bog?

Læs mere

I henhol til informationen givet i tryksagen Nationalt testcenter for vindmøller i Østerild Klitplantage fremsender undertegnede følgende forslag:

I henhol til informationen givet i tryksagen Nationalt testcenter for vindmøller i Østerild Klitplantage fremsender undertegnede følgende forslag: Page 1 of 2 Hansen, Gitte Fra: Brøndum, Jette Sendt: 19. oktober 2009 13:34 Til: 'chris@jorgensen.com' Cc: Brøndum, Jette Emne: VS: Testcenter til vindmøller Niels Christian Jørgensen: Forslag Opførelse

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Så er ballet åbnet, 16,64 kg: Det er Kim Christiansen, som i mange år også har deltaget i TMB, der tirsdag landede denne laks. Den måler 120

Læs mere

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver?

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver? Spørgsmål familie www.5emner.dk Sæt kryds Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. 7 Hvad laver hun Hvad hun laver Hvor John kommer fra Hvor kommer John fra Er hun færdig med gymnasiet Hun er færdig med gymnasiet

Læs mere

KOLLEGIERNE I UNIVERSITETSPARKEN KOLLEGIANERRÅDET

KOLLEGIERNE I UNIVERSITETSPARKEN KOLLEGIANERRÅDET Valgmandsforsamling, 15. september 2015 1) Valg af dirigent Kollegianerrådet indstiller Christian Vrist Holm, 7, st. Vrist er valgt. Valgmandsforsamlingen er rettidigt indkaldt og budgettet i rette tid.

Læs mere

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre.

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen 1869-1943 Maren Kirstine Lumbye 1873-1903 Jens Chr. Nielsen blev født d. 16. august 1869, som søn af husmand Gabriel

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Kim B. Wittchen Danish Building Research Institute, SBi AALBORG UNIVERSITY Certification of buildings

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Fæste / ejerskab med interessante relationer:

Fæste / ejerskab med interessante relationer: Gårdmandsfamilier på Svinø: Grd. nr.: Mtr. nr.: Gårdens navn: Ved udskiftningen 1802 3: Efter Svinøbogens oversigt over mænd på Svinø: Fæste / ejerskab med interessante relationer: På tidspunktet for Rasmus

Læs mere

Lindholm. Lindholm ligger syd-vest for Gevninge. Den er del af Selsø-Lindholm Godser. Selsø-Lindholm Godser ejes Marina E.U. von Malsen- Ponikau.

Lindholm. Lindholm ligger syd-vest for Gevninge. Den er del af Selsø-Lindholm Godser. Selsø-Lindholm Godser ejes Marina E.U. von Malsen- Ponikau. Lindholm Lindholm ligger syd-vest for Gevninge. Den er del af Selsø-Lindholm Godser. af Selsø-Lindholm Godser ejes Marina E.U. von Malsen- Ponikau. Lindholm er på 309 ha. Selsø-Lindholm Godser: Lindholm

Læs mere

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Ved generalforsamlingen sidste år i april fortalte jeg, at licitationen på den udvendige renovering var overstået, og ganske

Læs mere

Hjørnegården gennem 100 år.

Hjørnegården gennem 100 år. Hjørnegården gennem 100 år. I 1894 købte Jacob Rasmussen, husmandssøn fra Munkebo, Hjørnegården for penge tjent som kreaturhandler. Hans hustru var Gertrud Marie Andersen, gårdmandsdatter fra Martofte.

Læs mere

Modtageklasser i Tønder Kommune

Modtageklasser i Tønder Kommune Modtageklasser i Tønder Kommune - et tilbud i Toftlund og Tønder til børn, der har behov for at blive bedre til dansk TOFTLUND TØNDER Hvad er en modtageklasse? En modtageklasse er en klasse med særligt

Læs mere

Det drejer sig om 5 legater med en samlet fondskapital på ca kr.

Det drejer sig om 5 legater med en samlet fondskapital på ca kr. Notat Til: Social- og Sundhedsudvalget Fra: Byrådssekretariatet Legater i Furesø Kommune 1. Indledning Social- og Sundhedsudvalget besluttede på sit møde den 29. november 2007, at forvaltningen skulle

Læs mere

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 1 Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 Lars Ellgaard Sunday, August 18th, 2013 Sognerådsformænd 1/1-1901 31/12-1903 Pedersen, Lauritz Christian SR s Større del Gårdejer 1/1-1904 31/3-1909

Læs mere

Jens Peder Rasmussen

Jens Peder Rasmussen Jens Peder Rasmussen Maren Nielsdatter ældste søn Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave JENS PEDER RASMUSSEN "1 Jens Peder Rasmussen *1786-1834 Marens ældste søn Jens Peder Rasmussen blev født 21. marts

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 25. september 2014

Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 25. september 2014 Blad nr. 2982 Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 25. september 2014 : Anne Rosendal, Jens Arendt, Ulla Thorbjørn Hansen, Elisabeth Fogh Hansen, Annie Larsen, Susanne Malmstrøm, Kirsten Christiansen,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Fremragende vejr og laks hele vejen rundt om øen Weekendens fremragende vejr (se selv de bare arme) lokkede mange bornholmske

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

Dendrokronologisk Laboratorium

Dendrokronologisk Laboratorium Dendrokronologisk Laboratorium NNU rapport 14, 2001 ROAGER KIRKE, TØNDER AMT Nationalmuseet og Den Antikvariske Samling i Ribe. Undersøgt af Orla Hylleberg Eriksen. NNU j.nr. A5712 Foto: P. Kristiansen,

Læs mere

Boligsøgning / Search for accommodation!

Boligsøgning / Search for accommodation! Boligsøgning / Search for accommodation! For at guide dig frem til den rigtige vejledning, skal du lige svare på et par spørgsmål: To make sure you are using the correct guide for applying you must answer

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE. Foredrag om Fruentimmere og Folkehold

PRESSEMEDDELELSE. Foredrag om Fruentimmere og Folkehold PRESSEMEDDELELSE Foredrag om Fruentimmere og Folkehold Med efterårets foredragsrække stiller Gammel Estrup Herregårdsmuseet skarpt på fortidens Fruentimmere og Folkehold. Foredragsrækken indledes med en

Læs mere

Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER Note 23 Nettoomsætning Andre eksterne omkostninger Bruttoresultat 1 Afskrivninger Resultat

Læs mere

HAVEHISTORISK SELSKAB

HAVEHISTORISK SELSKAB Beretning fra Havehistorisk Selskabs udflugt til Sydsjælland lørdag 6. juni 2015. Programmet for udflugten indeholdt - ud over oplysninger om planter og haver - også plads til supplement af vores kulturhistorisk

Læs mere

VEDTÆGTER. for. (CVR-nr. 48 95 30 18) - 1 - PKK/169862/1380198-16

VEDTÆGTER. for. (CVR-nr. 48 95 30 18) - 1 - PKK/169862/1380198-16 VEDTÆGTER for KRAKS FOND (CVR-nr. 48 95 30 18) - 1 - PKK/169862/1380198-16 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Fondens navn er Kraks Fond. 1.2 Fondens kontor og hjemsted er i Københavns Kommune. 2. STIFTELSE, SAMMENLÆGNING

Læs mere

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole 1851-1878 Kilde: Dagjournaler for Vesteregede Skole (hos Landsarkivet for Sjælland) I skolen dagjournaler er indført forskellige oplysninger om skolens elever

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 Landindpektørboligen. I 1889 startede landinspektør H. P. Jacobsen sin landinspektørvirksomhed

Læs mere

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN E ELEVHÆFT Johannes Larsen Johannes Larsen blev født i Kerteminde i 1867. Hans forældre havde en stor køb- mands-forretning, og de var ret rige. Forældrene havde

Læs mere

Hvem var disse mennesker og hvilken forbindelse har de med Langå købmandsgård?

Hvem var disse mennesker og hvilken forbindelse har de med Langå købmandsgård? Langå Købmandsgård Lidt slægtshistorie om livet i den gamle stråtækte skole, der lå på pladsen inden kirkegårdspladsen, fra tiden sidst i 1700 tallet til livet i købmandsgården med landbrug og korn og

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede.

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede. 1.0 NAVN 1.1 Selskabets navn er Bornholms Brand A.m.b.a. 2.0 HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er Bornholms Regionskommune. 3.0 FORMÅL 3.1 Selskabets primære formål er at eje aktier i Bornholms Brandforsikring

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag.

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag. Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND V/ Formand Carsten Christensen Birkealle 7, 6710 Esbjerg V. Grundejerforeningen Jegum Ferieland. Bestyrelsens beretning 2015 Velkommen til den årlige generalforsamling

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

En ny jernbane i krigstid

En ny jernbane i krigstid 1 En ny jernbane i krigstid Den 9. juni 1864 blev den nordsjællandske jernbane for strækningen Hillerød-Helsingør kaldet Lille Nord, indviet af Christian IX midt under den slesvigske krig. Det var som

Læs mere

Referat af generalforsamling på Borups Højskole, København, den 7. november 1998.

Referat af generalforsamling på Borups Højskole, København, den 7. november 1998. Referat af generalforsamling på Borups Højskole, København, den 7. november 1998. 1) Valg af dirigent og stemmetællere Dirigent: Elisabeth Wichmann. Stemmetællere: Bagge, Vita Lund og Søster Roll. 2) Valg

Læs mere

St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.:

St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.: St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.: Søstien 4, St Sjørup, 8950 Ørsted Egevang Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Matrikelnr.: 9a Ejerlav: ST. SJØRUP BY, ESTRUPLUND samt

Læs mere

ORDINÆRE GENERALFORSAMLING FOR E/F VALBYGÅRDSVEJ 76, 76 A & 76 B.

ORDINÆRE GENERALFORSAMLING FOR E/F VALBYGÅRDSVEJ 76, 76 A & 76 B. EJERFORENINGEN VALBYGÅRDSVEJ 76, A & B ADR. FORMAND ALLAN RASMUSSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 B, ST.TV., 2500 VALBY - TLF. & FAX 36 17 51 12 Valby, fredag den 28. maj 2004 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN

Læs mere

?. Laugv: Afdødes bror, Morten P. Pedersen. 1 dat.

?. Laugv: Afdødes bror, Morten P. Pedersen. 1 dat. SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 4 23. dec. 1812 20. okt. 1814. Nr. 1. Side 1. 1812. 23. Dec. Margrethe?, enke, Christiansø. Afg. Claus Hansen. 2

Læs mere

Grundejerforeningen Lindegården

Grundejerforeningen Lindegården Grundejerforeningen Lindegården Referat af generalforsamlingen 2016 i Grundejerforeningen Lindegården afholdt den 13. april 2016 i overensstemmelse med vedtægternes 13. Fremmøde: Der var fremmødt 11 husstande

Læs mere

BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: GÅRDENE

BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: GÅRDENE BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: GÅRDENE Thorsagers gårde blev udskiftet i 1793. De med sort markerede gårde blev liggende i byen, øvrige blev udflyttet. Der kan læses om gårdene i Thorsager i Folk og

Læs mere

LISTE OVER LOKALE FONDE OG LEGATER I FAABORG MIDTFYN KOMMMUNE

LISTE OVER LOKALE FONDE OG LEGATER I FAABORG MIDTFYN KOMMMUNE LISTE OVER LOKALE FONDE OG LEGATER I FAABORG MIDTFYN KOMMMUNE Lions Club Faaborg-Broby Uddeles løbende til sociale og kulturelle formål Kishore Thadani Saugstedvang 20 T: 2044 8056 M: faaborg-broby@lions.dk

Læs mere

Efterkommere af Jens Christensen Toudal Ca. 1622-1698

Efterkommere af Jens Christensen Toudal Ca. 1622-1698 Efterkommere af Jens Christensen Toudal Ca. 1622-1698 Efterkommere af Jens Christensen Toudal 1. Generation 1. Jens Christensen Toudal 1 blev født cirka 1622 og døde i 1698 i Øsløs. Jens blev gift med

Læs mere

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening VEDTÆGTER for Kolding Herreds Landbrugsforening LANDBRUGSFORENING Kolding Herreds Landbrugsforening Niels Bohrs Vej 2-6000 Kolding - Tlf. 76 34 17 00 - www.khl.dk 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er:

Læs mere

22. maj 2013, kl. 10.00 May 22, 2013 at 10.00 a.m. Tranegaardsvej 20, DK-2900 Hellerup, Denmark

22. maj 2013, kl. 10.00 May 22, 2013 at 10.00 a.m. Tranegaardsvej 20, DK-2900 Hellerup, Denmark Til aktionærerne i Azanta A/S To the shareholders of Azanta A/S Vedr. Ordinær generalforsamling 2013 Re. Annual General Meeting 2013 Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Azanta A/S ( Selskabet

Læs mere

!Anders Peter Hansen- Listedkongen ophav note

!Anders Peter Hansen- Listedkongen ophav note !Anders Peter Hansen- Listedkongen ophav note Denne note beskriver A. P. Hansens ophav, både anerne så langt tilbage som jeg kender dem, og han nærmeste familie. Dette er selvfølgelig interessant i sig

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

Grønholtvej 12 Skovfogeden hus

Grønholtvej 12 Skovfogeden hus Grønholtvej 12 Skovfogeden hus Matrikelnummer Matr.nr. 10 a, tidligere hus no 1, nr. 21, se Stendalhus, arvefæste. Ejendommen er på 11910m2. Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Skøde lyst den 30.8.1983

Læs mere

Ryegård. Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974.

Ryegård. Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974. Ryegård Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974. Ryegaard ligger i smukke omgivelser vest for Rye landsby og gårdens jorde strækker sig mod vest til og

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Traffic Safety In Public Transport

Traffic Safety In Public Transport Traffic Safety In Public Transport 13 October 2014 Arriva Denmark 2 Arriva Denmark Arriva has been part of public transport in Denmark since 1997 Arriva Denmark provides passenger transport by bus, train

Læs mere

New Hospital & New Psychiatry Bispebjerg

New Hospital & New Psychiatry Bispebjerg The Bispebjerg Construction Project EUHPN, October 2012 Hospital plan for the Capital Region A major restructuring project of the Danish hospital structure is now taking place. Each of the 5 regions develops

Læs mere

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC.

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC. Annex I English wording to be implemented SmPC The texts of the 3 rd revision of the Core SPC for HRT products, as published on the CMD(h) website, should be included in the SmPC. Where a statement in

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Gravsgade 4 (Matr. Nr. 166e)

Gravsgade 4 (Matr. Nr. 166e) Gravsgade 4 (Matr. Nr. 166e) Husrækken Gravsgade nr. 2 til nr. 8, var oprindelig en bygning. Nemlig Ribe by's hospital. Dette blev bygget omkring år 1797 og fungerede som hospital frem til 1873. I årene

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 10. juli 2008 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Bent Dyrby v/ advokat Jens Peder Mathiasen Skanderborgvej 33 8680 Ry Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet

Læs mere

6. FONDER, LEGATER OG FORENINGER

6. FONDER, LEGATER OG FORENINGER 6. FONDER, LEGATER OG FORENINGER a. Generelt 1. De Danske Garderforeninger råder over en række Legater og Fonde samt en forening, - under ét benævnt fonde. 2. Renterne af fondenes kapitaler anvendes til

Læs mere

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard.

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard. Andelsboligforeningen Samvirke Afdelingsmødet - Afdeling 09 Referat af obligatorisk ordinært afdelingsmøde i afdeling 542-009, mandag den 7. september 2015, kl. 17.00 i Fælleshuset, Villestoftehaven 130,

Læs mere

Ane F2 og F3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane F2 og F3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane F2 og F3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen(1859-1917) og hustru Karen Marie

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

Ejendomshistorie for Søndergård, Erslevvej 34, Galten

Ejendomshistorie for Søndergård, Erslevvej 34, Galten Ejendomshistorie for Søndergård, Erslevvej 34, Galten Når man køre fra Hadsten ad den gamle hovedvej nordpå mod Randers kommer man efter et par kilometer til landsbyen (Nørre) Galten. Ved Galten kirke

Læs mere

Ryegaard. Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974.

Ryegaard. Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974. Ryegaard Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974. Ryegaard ligger i smukke omgivelser vest for Rye landsby og gårdens jorde strækker sig mod vest til

Læs mere

Månedens. Galleri Lars Falk

Månedens. Galleri Lars Falk Tekst: Erik S. Christensen, Layout: Poul Erik Dybdal Pedersen Galleri Lars Falk Lars Falks galleri hører til en af byens nye gamle butikker. Konceptet bygger dog på det fællestræk hos os mennesker, at

Læs mere

Enghavegaard, Borup, matrikel 7

Enghavegaard, Borup, matrikel 7 https://www.slaegtogdata.dk/kilder/afskrevne-kilder/praestoeamt/enghavegaard-borup-matr-7 Enghavegaard, Borup, matrikel 7 Præstø amt, Fakse herred, Sønder Dalby sogn - kildeafskrift doneret af Arne Hansen,

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Engelsk G Opgaveark Maj 2011 Eksaminandens navn Nummer Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke

Læs mere

I ét med naturen FRITIDSHUS. Tænk nyt når du tænker. Milano.Design.Furniture

I ét med naturen FRITIDSHUS. Tænk nyt når du tænker. Milano.Design.Furniture FREDAG 27. MARTS NR. / 2015 61 Tænk nyt når du tænker FRITIDSHUS PREMIERE FJORDHUSET I ROSKILDE WWW.EBK.DK I ét med naturen Rum og stuer blev åbnet op, og udsigten blev allestedsnærværende, da Camilla

Læs mere

Tryk: PRINTEREN, V.H. 58, TLF: 39 29 58 19.

Tryk: PRINTEREN, V.H. 58, TLF: 39 29 58 19. Juni 2002 Til husejeren Hermed udsendes referatet af den ordinære generalforsamling. Desuden vedlægges en telefon- og adresseliste for bestyrelsen m.fl. Klippes der langs den stiplede linie, passer den

Læs mere

Referat af generalforsamling den 14. februar 2011 på Himmerlandsfondens Kursuscenter, Tranum Strandvej 83, 9460 Brovst

Referat af generalforsamling den 14. februar 2011 på Himmerlandsfondens Kursuscenter, Tranum Strandvej 83, 9460 Brovst Mm Referat af generalforsamling den 14. februar 2011 på Himmerlandsfondens Kursuscenter, Tranum Strandvej 83, 9460 Brovst Til stede fra bestyrelse, suppleanter og advokat: Karl Erik Møller, Kaj Larsen,

Læs mere