DEN SUHRSKE STIFTELSE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEN SUHRSKE STIFTELSE"

Transkript

1 DEN SUHRSKE STIFTELSE Beretning med slægtstavler og registre 2009

2 INDHOLDSFORTEGNELSE A. Beretning ved Familiedirektør, Peter Suhr-Jessen B. Historien bag etablering af Den Suhrske Stiftelse ved Redaktør, cand. mag. Poul Holstein C. Den Suhrske Slægtsbevidsthed ved Museumsinspektør, cand. mag. Bente Vinge Pedersen D. Suhrske Stiftelses Personregister ved Databaseudvikler, civ. ingeniør Ib Dyhr E. Suhrske Stiftelses Slægtsstamtavler ved Databaseudvikler, civ. ingeniør Ib Dyhr På titelbladet ses slægten Suhrs våben: på blå baggrund en naturligt farvet ugle siddende på en sort plovjernstang, hvorunder er et sort plovskær. Det fortælles om våbenets oprindelse, at slægtens stamfader, Bernt Suhr (ca ) På en jagt tur med kong Frederik III på dennes opfordring skød en ugle, der sad på et plovjern. Kongen gav ham derpå tilladelse til at anbringe disse figurer på sit våben. Der kendes ikke noget segl med våben for Bernt Suhr, men han og hustruen synes at have ført et sådant, for i skiftet i 1702 efter hans svigersøn pastot Borch nævnes en sølvkande med Enkens Sl. Faders og Moders våben. Våbenet med uglen formodes først at være ført af sognepræst i Købelev, Bernt Frederich Suhr ( ) Side A1 af A29

3 A. Beretning Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Stiftelsens direktion, administration og daglige ledelse... 3 Stiftelsens administrerende direktører... 4 Stiftelsens familievalgte direktører... 6 Fundatsen... 8 Administration... 9 Stiftelsens ejendomme Stiftelsens ejendomme i København Gammel Torv Sønderport Stiftelsens landejendomme Bonderup Merløsegård Sandlyng og Skuerup Brorfelde skov Slægtens udvikling Slægtens geografiske udbredelse Stiftelsens økonomi Legater Slægtsarrangementer Gaver og indkøb Afslutning Suhrske Foundation Summary Management Property Family Index Side A2 af A29

4 Indledning Siden oprettelse i 1859 af Den Suhrske Stiftelse er der med jævne mellemrum udgivet bøger om handelshuset og slægten. Blandt de mest kendte er C. Nyrups historiske meddelelser Det Suhrske hus i Kjøbenhavn , der udkom i Den Grønne slægtsbog udkom i 1912, den Grå udkom i 1934 i anledning af 75-års jubilæet, den Røde udkom i 1959 i anledning af 100-års jubilæet, og den Blå udkom i 1984 i anledning af Stiftelsens 125-års jubilæum. Der er nu endnu en gang gået 25 år, hvorfor Direktionen i overensstemmelse med fundatsen hermed udgiver 150-års jubilæumsbogen. Skulle nogen ønske en meget anderledes omtale af Det Suhrske Handelshus og den tidligste del af slægten henvises til Kelvin Lindemanns to bøger Huset med det grønne Træ fra 1942 og Gyldne Kæder fra Én samlet og revideret udgave af disse er udgivet i Stiftelsens direktion, administration og daglige ledelse Johannes Theodorus Suhr (M6; ) og hans hustru Caroline Falch ( ) var barnløse. De besluttede tidligt, at deres meget betydelige formue - ved deres død - skulle overgå til en fond, Den Suhrske Stiftelse, til gavn og glæde primært for deres forældres efterkommere. Siden oprettelsen af Den Suhrske Stiftelse er den blevet ledet af én administrerende direktør med stor og anerkendt juridisk baggrund og tre familievalgte direktører. Nedenfor ses hvordan direktionens sammensætning er skiftet gennem tiden. Den Suhrske Stiftelses direktion Navn slægts nr. periode antal år Carl Emil Suhr M7, 1. generation, bror til testator J.T. Suhr Ole Bernt Suhr M9, 2. generation yngre linie M. A. d Origny gift m. K12, 2. generation ældre linie P.G. Bang højesteretsjustitiarius H.A. Mollerup højesteretsassessor Frederik Suhr M14, 2. generation ældre linie Johannes Theodor Suhr M18, 2. generation yngre linie Julius Holmblad gift m. K36, 3. generation yngre linie P. C. N. Buch højesteretsjustitiarius F.F. Adsersen gift m. K15, 2. generation yngre linie Johannes Theodor Suhr M27, 3. generation yngre linie L.A. Madsen gift m. K39, 4. generation ældre linie J.P. Bech gift m. K29, 3. generation yngre linie Jonas Poulsen højesteretsassessor A.P. Grüner højesteretsassessor Johannes Theodor Suhr M36, 3. generation yngre linie Side A3 af A29

5 A.F. Lütken højesteretsassessor R. Gram højesteretspræsident Aug. Villads Bech M49, 4. generation yngre linie Henrik Gamst Suhr M76, 3. generation yngre linie Julius Møller højesteretsdommer L. Th. S. Madsen M86, 5. generation ældre linie Jens Iuel M110, 5. generation yngre linie Ove Krarup højesteretsdommer Edward Suhr M104, 4. generation yngre linie Aage Lorenzen højesteretspræsident Tage Brammer M103, 5. generation ældre linie Louis le Maire højesteretsdommer Frants Thygesen højesteretsdommer Nils Teisen M165, 5. generation yngre linie William Malling M169, 6. generation ældre linie Peter Christensen højesteretspræsident Elsebeth Koefoed K158, 6. generation ældre linie Jørgen Nørgaard højesteretsdommer Peter Suhr-Jessen M240, 7. generation ældre linie Peter Møgelvang-Hansen professor, cand. jur Niels Christian Engelsborg Voss M287, 6. generation yngre linie Mogens Gaarden advokat NN Der har i alt været 16 administrerende direktører, som ikke hører til slægten, og 22 familievalgte direktører, deraf fem indgiftede. Der har ikke i de sidste hundrede år været indgiftede mænd i bestyrelsen. Efter fundatsændringen i 1975 hvor slægtens kvinder fik stemmeret, valgtes det første kvindelige medlem i Stiftelsens administrerende direktører Stiftelsens administrerende direktør er skiftet fire gange indenfor de seneste 25-år. Højesteretspræsident Peter M. Christensen var Stiftelsens administrerende direktør i perioden , hvor han efter eget ønske fratrådte på grund af alder. Peter M. Christensen indførte EDB på Bonderup i 1992/1993. Stiftelsens bogholderi er lige siden sendt til Bonderup, for at blive indtastet i regnskabssystemet. Hans interesse for Stiftelsen forblev dog usvækket, og han har efterfølgende deltaget i Stiftelsens sammenkomster, senest Familieskovturen i I overensstemmelse med Stiftelsens fundats valgte Peter M. Christensen højesteretsdommer Jørgen Nørgaard, som sin efterfølger. Højesteretsdommer Jørgen Nørgaard var administrerende direktør i perioden I Stiftelsen var Jørgen Nørgaard ophavsmand til den generelle og omfattende - herunder også den økonomisk tunge - højnelse af Stiftelsens faste ejendomme. Han gennemgik, reviderede og strømlinede således Stiftelsens administration og årsberetning, indførte EDB, reviderede allerede indgåede aftaler ved deres fornyelse, frasolgte ejendommen Sønderport på Amager, og købte Brorfelde Skovdistrikt. I sommeren 2002 ramtes Jørgen Nørgaard af en livstruende sygdom. Han ønskede derfor at trække sig med udgangen af Jørgen Nørgaard døde den 7. maj Side A4 af A29

6 Juraprofessor Peter Møgelvang-Hansen var administrerende direktør i perioden Peter Møgelvang-Hansen fulgte godt op på Jørgen Nørgaards opgaver. Han fik desuden den meget betydelige og vanskelige opgave at forestå og gennemføre en aftrædelsesordning for landbrugsforpagteren ét år før kontrakten udløb. Herved sikredes, at Stiftelsen selv kunne modtage EU s landbrugstilskud, der fra en bestemt dato ville tilfalde den, som de facto dyrkede jorden. Da opgaven var løst, valgte han på grund af øget arbejdsbyrde i sin hovedstilling at træde tilbage med udgangen af Advokat Mogens Gaarden var Stiftelsens administrerende direktør i perioden Han har møderet for Højesteret, hører til gruppen af danske landbrugsadvokater og hjalp Stiftelsen med at gennemføre forpagterens aftrædelsesordning. Mogens Gaarden havde således allerede inden sin tiltrædelse et ikke ubetydelig kendskab til Stiftelsen og den lovgivning, som Stiftelsen er underlagt. Mogens Gaarden er født i 1946, og ifølge Stiftelsens fundats af 1995 skal han gå af, når han fylder 70 år. Han valgte at fratræde med kort varsel pr. ultimo oktober 2008, hvorfor direktionen efter en interim periode så hurtigt som muligt vil finde hans efterfølger. I den forløbne 25-års periode har Stiftelsens administrerende direktører glidende flyttet primær fokus og interesse fra slægtens historie og legatmodtagerernes slægtsfølelse generelt til nu primær fokus på Stiftelsens betrængte økonomi og sekundært slægtsfølelsen. Højesteretspræsident Peter M. Christensen Højesteretsdommer Jørgen Nørgaard Side A5 af A29

7 Juraprofessor Peter Møgelvang-Hansen Advokat Mogens Gaarden NN Stiftelsens familievalgte direktører Der er tradition for at Stiftelsens tre familievalgte direktører bliver indvalgt i en yngre alder og derfor bliver i bestyrelsen i en længere periode end de administrerende direktører. Direktør, cand. jur., Nils Teisen (M165) var familievalgt direktør i perioden Nils Teisen var et uhyre stort aktiv for Stiftelsen. I 1978 begyndte han at udarbejde den årlige tilbagevendende udgivelse af Beretning fra familiearkivet. Beretningen indeholder ny såvel som ældre slægtsinformation, og han udgav den med stor entusiasme til og med Han var også primus motor i udarbejdelsen af Den Suhrske Stiftelse , der blev udgivet i anledningen af 125-års jubilæet i Bogen indeholder bl.a. slægtsstamtavlen opdateret til og med 1983 i det omfang slægtsmedlemmer havde givet Stiftelsen besked. Niels Teisen holdt også meget af at komme på Bonderup. Niels Teisen ønskede, grundet svækket helbred, at trække sig ved udgangen af Stiftelsens regnskabsår i foråret Niels Teisen var født i 1925 og døde 24. marts I 2002 afløstes Nils Teisen af biolog, PhD, Peter Suhr-Jessen (M240), der er født i Han havde i 1998 udarbejdet et responsum om Den Suhrske Stiftelses slægtsbegreb. Han videreførte Beretning fra familiearkivet fra 2002 til og med 2005, og deltog efterfølgende i opdatering af slægtsdatabasen til og med Han har siden 1978 siddet i bestyrelsen for den nærtbeslægtede Schou-Beckmanske Stiftelse. Direktør William Malling (M169) var familievalgt direktør i perioden William Malling var altid meget interesseret i hvad der rørte sig i omgivelserne, hvor han ofte fandt inspiration til fornyelse. Da han så en tidlig udgave af Den Schou-Beckmanske Stiftelses elektroniske slægtsdatabase, ville han naturligvis have en sådan til Den Suhrske Stiftelse. Med ekstern ITassistance blev Den Suhrske Stiftelses hjemmeside og slægtsdatabasen færdig i 2005 med alle de oplysninger, som Stiftelsen havde modtaget om det enkelte slægtsmedlem. I efteråret 2005 følte William Malling kræfterne svigte, og han ønskede hurtigst muligt at trække sig tilbage. Han var født i 1926 og døde 28. november Direktør, cand. merc. Niels Christian Side A6 af A29

8 Engelsborg von Voss (M287), der er født i 1960, blev på generalforsamlingen i 2005 valgt som hans efterfølger. Han arbejder til daglig som direktør i Mannaz A/S, og er i øvrigt bosiddende på en af slægtens ejendomme, Rosengaard. Den Suhrske stiftelses første kvindelige familiedirektør, Elsebeth Koefoed (K158), er født i 1939 og har været i direktionen i mere end hele denne 25-årsperiode idet hun i 1978 efterfulgte sin far Tage Brammer (M103). Hendes lange erfaring med Stiftelsens ledelse har været til stor gavn, glæde og inspiration for direktionens øvrige medlemmer, blandt andet fordi hun har kunnet fortælle hvordan underliggende årsagssammenhænge førte til allerede trufne beslutninger. I modsætning til de nyvalgte familiedirektører, som skal gå af når de fylder 75 år, er Elsebeth Koefoed valgt på livstid. Elsebeth Koefoed har i samarbejde med William Mallings hustru, Marianne, og Jørgen Nørgaards hustru, Irene, været primus motor i den meget smagfulde modernisering af køkken, badeværelse og stuer i Bonderups hovedbygning i Nils Teisen (M165) William Malling (M169) Side A7 af A29

9 Elsebeth Koefoed (K158) Peter Suhr-Jessen (M240) Niels Christian Engelsborg von Voss (M287) Fundatsen Fundatsen fra 1975 blev erstattet med Fundatsen af Dette skyldes dels Fondsloven af 1983, dels at Stiftelsens Første Afdeling blev omfattet af loven om erhvervsdrivende fonde (lovbekendtgørelse nr. 756 af 18. november 1991) og dels at Stiftelsens Anden Afdeling og Udlån til Trængende Professionister henhører under den almindelige fondslov (lovbekendtgørelse nr. 698 af 11. august 1992). Stiftelsen kunne næppe finde nogen bedre til at gennemføre dette arbejde, da Stiftelsens administrerende direktør, højesteretsdommer Jørgen Nørgaard, i sit daglige virke var primus motor bag udformning og indhold af disse bekendtgørelser. Stiftelsens årlige generalforsamling sidste lørdag i november er beslutningsdygtig når mindst en fjerdedel af de i Danmark bosiddende slægtninge er repræsenteret. Dette har heldigvis været tilfældet i hele perioden, om end med et til tider bekymrende lille flertal. Advokat Klavs Brammer (M210) overtog i 1986 hvervet som dirigent på generalforsamlingen efter sin far, V. E. Brammer (M115), og har indtil og med 2008 elegant ledet generalforsamlingerne. Som oftest har der på generalforsamlingen været rejst konstruktiv kritik fra deltagere specielt interesserede i Stiftelsens økonomi og i slægtens ve og vel. Som eksempel kunne nævnes Ruthi Poul Frydenberg, der var indgiftet i slægten via K112. Efter at kvinderne i 1975 fik stemmeret på generalforsamlingen måtte indgiftede ikke længere deltage i generalforsamlingen, men deres søn Ole Bernt Frydenberg (M224), fulgte trofast faderens konstruktive kritik og kommentarer. Efter den ordinære del af mødet er der god mulighed for at tale med slægtninge over et let traktement, mens nye bekendtskaber etableres og gamle genopfriskes. Side A8 af A29

10 Administration Oprindeligt havde den administrerende direktør god assistance af Annie Bjørn Jensen, der var ansat som bogholder på Gammel Torv 22 i 1976 og i 1982 også overtog Stiftelsens regnskabsfunktioner. Anni Bjørn Jensen afløstes i 1997 af Trine Alkjær, der deltog i indførelsen af EDB på Gammel Torv 22. Trine Alkjær valgte at fratræde sin deltidsstilling hos Stiftelsen med udgangen af juli 2007, idet hun var blevet tilbudt at udvide sit andet deltidsjob til fuldtid. Der arbejdes fortsat på at finde en kompetent efterfølger, som kunne tænke sig i en længere årrække at arbejde på kontoret på Gammel Torv og dér passe de daglige gøremål inkl. slægts- og IT-arbejde. Som led i overgangen til EDB etablerede Stiftelsen i 2005 en hjemmeside som midlertidigt er utilgængelig og afløst af der indeholder en ikke ubetydelig del af slægtens nyere historie. Den indeholder også Stiftelsens opdaterede elektroniske slægtsdatabase, som Stiftelsens medlemmer efter personlig henvendelse, gerne med brug af , kan få adgang til. Slægtsdatabasen indeholder information oplyst af det enkelte slægtsmedlem, og giver mulighed for at se slægtsinformation i op- og nedadgående linje. Direktionen ønsker at fremme slægtsmedlemmernes brug af IT som kontaktmiddel til Stiftelsen og til andre slægtsmedlemmer. Således vil Stiftelsens hidtidige og fremtidige informationer blive lagt på hjemmesiden. Det enkelte slægtsmedlem opfordres til at opdatere sine data og/eller udbrede slægtsinformation til Stiftelsens andre medlemmer ved at kontakte Stiftelsen telefonisk, på eller pr. brev. Hushovmester Werner Hemmingsen var søn af Stiftelsens hushovmester Carl Hemmingsen. Carl Hemmingsen var i 1897 som 14-årig blev ansat hos Ida M. Suhr (K33). Werner Hemmingsens mor, Mime, ansattes 10 år senere som husholdningselev hos Ida M Suhr. Carl og Mime blev gift i 1913, og snart kom Werner Hemmingsen til. Han tilbragte hele sit liv ved Den Suhrske Stiftelse. Han boede i sommermånederne hos Ida M. Suhr på Petersgaard sammen med sine hårdtarbejdende forældre. Om vinteren boede han sammen med forældrene på 4. Sal i Gammel Torv 22. Efter først faderens og senere moderens død blev han boende på Gammel Torv og fejrede i 1980 sit 25 års jubilæum i Stiftelsens tjeneste. Han startede sit arbejdsliv som kontorbud, blev senere portner og avancerede efterhånden til hushovmester og vicevært. I en kortere årrække drev Verner Hemmingsen også en mindre butik med rideudstyr i stueværelset mod Gammel Torv med indgang mellem porten og trappeopgangen til Stiftelsens mindelokaler. I forbindelse med at ombudsmanden i 1989 lejede sig ind på Gammel Torv 22 flyttede Werner Hemmingsen ned på 2. sal til en mindre lejlighed for enden af Stiftelsens mindelokaler. I 1997 måtte Werner Hemmingsen flytte til plejehjemmet Sølund, hvor han døde 5. april Werner Hemmingsen afløstes i oktober 1997 af Stiftelsens vicevært Rune Raunow, som i 2002 afløstes af den nuværende vicevært Martin Vibe Jacobsen. Side A9 af A29

11 Ulrik W. Lorenzen, der siden 1981 havde været Stiftelsens skovfoged på landejendommene, blev i 1991 afløst af skovfoged Bo Jung, der siden januar 1999 har været Stiftelsens godsforvalter. Stiftelsens ejendomme Stiftelsens ejendomme i København Gammel Torv Gammel Torv 22 i København indenfor murene (55 o N & E), har siden 1749 tilhørt slægten idet Johan Peter Suhr (testator Johannes Theodorus Suhrs farfar; ) overtog ejendommen og købmandsforretning efter sin svigerfaders pludselige død. Ved Johan Peter Suhrs død i 1785 overtog sønnen - Ole Bernt Suhr (M1; ; testators far) - købmandsforretningen. Da testator - Johannes Theodorus Suhr (M6; ) var kun tre år gammel blev Gammel Torv flammernes bytte under Københavns brand i Testators far havde travlt med at sikre sig købmandsforretningens fremtid, og kun to år senere var den nuværende bygning opført. Det eksisterende Gammel Torv 22 er derfor mere end 210 år. Forhuset blev i 1918 fredet i klasse A, mens side- og pakhus først efter restaurering og modernisering i 1940 blev fredet i klasse A, der fritager for ejendomsskat. For at sikre forhusets fundering blev der i 1986 foretaget en pilotering af bygningen. Ejendommen var i 1981 vurderet til 3.5 millioner kr. og i 2008 til 65 millioner kr., deraf grundværdi 27 millioner kr. Facaden blev i 1990 gennemgribende restaureret for et større beløb. Dette resulterede i en præmiering for smukt gennemført byggeri i 1991 af Københavns Kulturfond. Stiftelsens oprindelige købmandsgård - Det Gule Hus - Gammel Torv 22 Side A10 af A29

12 Efter en større indvendig renovering af forhuset Gammel Torv 22 har ombudsmanden gennem Slots- og Ejendomsstyrelsen siden 1989 lejet hele forhuset undtagen 2. sal, hvor mindestuerne fortsat er. Efter yderligere betydelig ind- og udvendig renovering overtog ombudsmanden i 1998/99 også lejemålet af baghuset, der efter en større restaurering og istandsættelse i 1986 ellers havde været udlejet til Erhvervenes Eksportfremmes Sekretariat, hvor familiedirektør Nils Teisen (M165) var direktør. Stiftelsens mindelokaler består af en stor entré, den røde stue, den grønne stue og kontorstuen. Derudover er der en mindre frokoststue, køkken og toilet, samt en lejlighed til viceværten. Mindestuerne benyttes bl.a. til afholdelse af Stiftelsens årlige generalforsamling. Entré. Entréen har vinduer ud mod Stiftelsens gård. Entréen indeholder foruden ét stativ til overtøj og et andet til hat, galocher og paraplyer, en kakkelovn som ikke længere benyttes, samt billeder af Stiftelsens tidligere administrerende direktører. Entréen Billeder af Stiftelsens administrerende direktører Den røde stue. Går man fra hoveddøren straks til venstre kommer man fra entréen ind i den store røde stue, der har vinduer ud mod Gammel Torv. I forbindelse med Gammel Torv 22 s genopbygning blev der til den røde stue vævet ét tæppe, som dækkede gulvet helt ud til de mangekantede fodlister. Tæppet var allerede dengang et stort og kostbart klenodie. I den netop forløbne 25-års periode var tæppet efterhånden blevet så tyndslidt, at det enten måtte renoveres for et millionbeløb, hvilket Stiftelsen ikke mente at have råd til, eller blot fjernes. Tæppet opbevares nu sammenrullet på Bonderup og afventer Side A11 af A29

13 økonomisk bedre tider. Det viste sig heldigvis, at det parketgulv, som fandtes under gulvtæppet, var i god stand. I nabohuset til den Suhrske købmandsgård boede fra begyndelsen af det attende århundrede Etatsråd Jacob Henric Schou med sin hustru Susanne Beckman. Hun var en søster til Dorothea Beckman, der var gift med Ole Bernt Suhr (M1). For at forhindre at de to søstre skulle blive våde i regnvejr når de ville mødes blev der etableret en dør direkte mellem den røde stue og nabohuset. Døren var gemt bag en dør i silketapetet tæt ved vinduet, og blev efter Dorotheas død hurtigt tilmuret. Da naboerne var barnløse valgte de, at deres ikke ubetydelige økonomiske midler skulle overgå til den af dem oprettede Schou-Beckmanske Stiftelse (se Den røde stue indeholder nu slægtsbilleder og en række tidstypiske møbler. Den røde stue set fra entreen fra venstre mod højre Side A12 af A29

14 Den grønne stue Den grønne stue har ligeledes vinduer ud mod Gammel Torv. Den indeholder foruden slægtsbilleder et skrivebord, et mødebord med stole, og en sofa. Nu benyttes Den grønne Stue når Stiftelsens Direktion holder møder. Den grønne stue set fra den røde stue fra venstre mod højre Kontorstuen Kontorstuen fungerede tidligere som fælleskontor for Stiftelsens kasserer, bogholder og sekretær. Efterhånden blev kontorets opgaver færre og administrativt enklere som følge af stigende automatisering ikke mindst takket være telefon, skrivemaskine, regnemaskine og senest PC. Behovet for kontorassistance er derfor betydeligt reduceret. Stiftelsen havde fra sin oprindelse et stort og smukt skrivebord. Bordpladen bestod delvist af et filtdække og havde plads til fire medarbejdere. Bordet var ikke egnet til at huse Stiftelsens EDB, hvorfor bordet blev renoveret og nu pryder godsforvalterens kontor på Bonderup. Side A13 af A29

15 Kontorstue set fra den grønne stue fra venstre mod højre Det har længe været planlagt, at Stiftelsens mindestuer burde istandsættes inden 150-års jubilæet. Der er derfor udarbejdet bevaringsplaner for Den røde Stue af Nationalmuseet i 1995, af Konservatorskolen i 1999, og af Jørgen Raaschou-Nielsen i Af økonomiske grunde er ingen af de foreslåede tiltag igangsat, og kun opståede skader, som f.eks. taginddækningen i baghuset, er blevet udbedret. En udvendig restaurering af vinduer og døre er netop blevet gennemført. Hvordan Stiftelsen skal få råd til at genetablere silketapeter, gulvtæppe og til generelt at restaurere mindestuernes inventar er ikke klart. Der vil blive ansøgt om økonomisk støtte fra eksterne fonde til denne restaurering, som sandsynligvis i en længere årrække vil blokere for større eller flere familielegater. Sønderport Sønderport på Amager afgrænses af Svinget, Amager Boulevard og Amagerbrogade. Bygningen bestod af mere end 100 lejligheder samt et antal erhvervslejemål og blev købt af Side A14 af A29

16 Stiftelsen i 1951 for 3,4 millioner kr. Ejendommen solgtes i 1996 for 36 millioner kr. Få år tidligere blev ejendommens tag, med betydelig støtte af offentlige midler udskiftet for et tocifret millionbeløb. Direktionen med Jørgen Nørgaard i spidsen forsøgte derpå at opnå flertal blandt lejerne for en modernisering af ejendommens badeværelser og køkkener. Da lejerne ikke ville acceptere den lejeforhøjelse, som ville blive et naturligt resultat af moderniseringen, valgte direktionen at sætte Sønderport til salg. Ejendommen blev derefter solgt til den andelsboligforening, som lejerne oprettede. Stiftelsens landejendomme Den Suhrske Stiftelse har fem besiddelser mellem Holbæk og Ringsted, som på kortet er fremhævet. Syd for Ugerløse ligger Bonderup omgivet af skov og marker. Syd for Bonderup og Store Merløse ligger Merløsegård, der ligeledes er omgivet af skov og marker. Nord for Bonderup i retning Holbæk ligger Brorfelde skov. Vest for Bonderup, Merløsegård og Stenlille ligger skovene Sandlyng og Skuerup. Bonderup Det har været muligt at opspore størstedelen af de personer, som har været ejere af Bonderup, hvis historie kan føres tilbage til1321. Testator, Johannes Theodorus Suhr, købte Side A15 af A29

17 ejendommen i 1853 med tilliggende jord på i alt 485 ha. At hovedbygningen er gammel ses af årstallet 1321 højt over hoveddøren. Endvidere ses i trærammen omkring hoveddøren hovederne af henholdsvis Pallas Athene og Hermes. De har begge siddet der siden testator, Johannes Theodore Suhr, straks ved sin overtagelse iværksatte en gennemgribende modernisering sådan, at der bl.a. var plads til Johan Ludvig Heiberg og hustruen Johanne Louise Heiberg. Deres mindestue er bevaret. Bonderup var i 2008 vurderet til 62 millioner kr., deraf grundværdi 19 millioner kr. Ejere af Bonderup: ( ) Forskellige ejere ( ) Claus Basse (1566) Ellen Clausdatter Basse gift Norby ( ) Otte Norby ( ) Christoffer von Festenberg Pax ( ) Else Thott gift Pax ( ) Christen Friis ( ) Christian Bille / Jørgen Bille ( ) Peder Hjort (1698) Holger Christoffersen von Festenberg Pax ( ) Elisabeth Bille gift Pax ( ) Erik Jacobsen Eilert (1711) Hans Rasmussen / Andreas Rasmussen ( ) Jacob Hjort ( ) Johannes Christensen ( ) Hans Hartmann ( ) P. Fr. Kling ( ) Jens Bremer ( ) Johannes Mørch ( ) Søren Hansen Seidelin ( ) Knud Gregorius Kloumann ( ) Holger Skeel ( ) Christian lensgreve Holstein-Ledreborg ( ) P. Larsen Wiihm ( ) Tønnes Christian Bruun de Neergaard ( ) Søren H. Lund ( ) Frederik lensgreve Knuth-Knuthenborg ( ) Frederik Christian Julius greve Knuth ( ) Frederik Christian Julius greve Knuths dødsbo ( ) Johannes Theodorus Suhr (Suhrske Stiftelses testator) (1859- ) Den Suhrske Stiftelse Bonderup er siden 1858 blevet istandsat flere gange, bl.a. er der indlagt centralvarme, og en del af bygningen er nu bolig for godsforvalter Bo Jung. I december 1985 ramtes laden og Side A16 af A29

18 vinkelbygningen af en brand. Bygningerne blev straks genopført, dog uden fru Heibergs storkerede. Bo Jung blev i 1991 ansat som deltidsskovfoged for Stiftelsen. Stiftelsens arbejdsopgaver såvel som eksterne konsulentopgaver voksede dog ganske hurtigt. I forbindelse med at Bo Jung overtog en række yderligere opgaver, valgte Stiftelsen at fuldtidsansætte ham som godsforvalter fra 1. januar I den forbindelse blev det aftalt, at hans hidtidige konsulentopgaver blev lagt ind under Stiftelsen. Stiftelsen er kendt for at have et mønsterskovbrug. Dette skyldes ikke mindst Bo Jung, som har etableret/genoprettet lysninger, søer, jagtarealer og foretaget rydning langs skovveje og spor. Det kan derfor ikke undre, at Stiftelsen fortsat yder vejledende såvel som praktisk assistance til en række andre skove, hvis samlede areal er tre-fire gange større end Stiftelsens eget. Bo Jung gennemførte, som en af de første i landet, en PEFC-certificering af Stiftelsens skove i 2003 og i 2008 forlænget. PEFC står for Pan European Forrest Certification baseret på europæiske regeringers definitioner og anbefalinger for bæredygtig skovdrift. Stiftelsen har med sine 675 ha skov fordelt på de fem forskellige lokaliteter endvidere siden foråret 2007 deltaget i fødevareministeriets flerårige projekt om medarbejderdrevet innovation indenfor skovbrug. Bo Jung havde tidligere erhvervet det grønne kort, der giver tilladelse til at dyrke agerbrug. Det var derfor nærliggende, at han - da forpagteren med udgangen af 2004 holdt op - også overtog det overordnede ansvar for landbrugsdriften. Bo Jung har efterfølgende iværksat en række aktiviteter, som øger vildtbestanden både kvalitativt og kvantitativt, hvilket har forbedret Stiftelsens jagtlejeindtægter betydeligt. På opfordring har Bo Jung i de senere år givet Direktionen stadigt større indsigt og detailkendskab til godsernes drift, planer og prognoser såvel som indtægter og udgifter, ligesom Direktionen godkender alle større beslutninger. Bo Jung har en række dygtige medarbejdere til at hjælpe sig. Det gælder siden 1996 den bogholderi- og IT-kyndige sekretær Helle Pedersen, siden 1998 skytten Rico Lauritsen, og siden 2005 også den landbrugskyndige Ejvind Larsen, der i de foregående mere end 17 år arbejdede for Stiftelsens forpagtere, og som derfor fortsat dagligt og alene passer landbruget. I forbindelse med høsten får han dog assistance sådan, at høsten kan komme i hus på kortest mulig tid. Derudover er der en mindre gruppe trofaste skovarbejdere, med en gennemsnitsansættelsestid på mere end 17 år. Side A17 af A29

19 Bonderup bygninger ( N & E) Bonderup hovedbygning set fra indkørslen Bonderup hovedbygning set fra haven Side A18 af A29

20 Forpagterboligen på Bonderup Stiftelsens forpagter gennem 41 år, Poul Thygesen, valgte at fratræde i 1999, hvor han afløstes af Carl Boisen Thøgersen. Han fik pligt til at bo i den store forpagterbolig på Bonderup, som i den anledning netop var blev moderniseret for et millionbeløb. Carl Boisen Thøgersen valgte straks at fokusere på dyrkning af agerbrug og ønskede ikke at beholde og videreføre Stiftelsens besætning på ca. 100 Jersey malkekøer, som ellers i mange år havde været en del af landbruget. Forpagtningsaftalen løb oprindeligt for syv år, dvs. til marts I 2004 kom så den længe ventede og frygtede revision af EUlandbrugsstøtteloven. Stiftelsen havde som ejer af landbrug hidtil årligt modtaget knap 2 millioner kr., som EU-tilskud. Med indførelsen af de nye EU-regler for den kommende 10-års periode ville EU-tilskuddet ikke blot blive mindre (i ,3 millioner kr.) men også tilfalde den, som rent faktisk dyrkede landbrugsarealet i perioden 15/1 15/ Stiftelsen valgte derfor at opsige forpagterens kontrakt til udgangen af Stiftelsen tilbød samtidigt at holde forpagteren 100 % økonomisk skadefri. Efter længere tids dybtgående overvejelser og diskussion valgte Stiftelsen, med hjælp fra advokat Mogens Gaarden, at initiere en voldgiftssag. Efter yderligere otte måneders tovtrækkeri endte det dog med et forlig. Som en del af dette forlig blev der udarbejdet en timelønsaftale med forpagteren gældende indtil marts Efter en betydelig stormskade af driftsbygningerne på Bonderup og Merløsegård i 1999 blev det besluttet at nedrive de beskadigede bygninger samt at bygge nogle nye, tidssvarende maskinhaller på Bonderup. De stod færdige i Merløsegård Merløsegård kan føre sin historie tilbage til Den ligger nogle få kilometer syd for Bonderup og blev ligeledes købt af testator Johannes Theodorus Suhr i 1856 med tilliggende Side A19 af A29

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

J.nr. 046147-0002 jhw. FUNDATS Maj 2011. for. Løvenholm Fonden 5827910.1

J.nr. 046147-0002 jhw. FUNDATS Maj 2011. for. Løvenholm Fonden 5827910.1 J.nr. 046147-0002 jhw FUNDATS Maj 2011 for Løvenholm Fonden Løvenholm Fonden er stiftet af godsejer, hofjægermester V.O. Uttental til Løvenholm og Gl. Estrup skovgods ved fundats konfirmeret den 23. december

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

To BE i NUTID. we are vi er

To BE i NUTID. we are vi er To BE i NUTID. To be = at være. Bøjning i nutid. Ental Flertal 1.person I am jeg er we are vi er 2.person you are du er you are I (De) er 3.person he is han er they are de er she is hun er it is den/det

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere

Tragiske omstændigheder ender lykkeligt i Caspers Stiftelse i Frederikshavn

Tragiske omstændigheder ender lykkeligt i Caspers Stiftelse i Frederikshavn Tragiske omstændigheder ender lykkeligt i Caspers Stiftelse i Frederikshavn Da Frederikshavn Stadsarkiv for et års tid siden gik i gang med en større oprydning i kælderen under Frederikshavn Rådhus, dukkede

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole Velkommen til alle jer Skelund Landsbyforening vil gerne byde alle nye borgere velkommen til Skelund og omegn Skelund er en aktiv

Læs mere

St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.:

St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.: St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.: Søstien 4, St Sjørup, 8950 Ørsted Egevang Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Matrikelnr.: 9a Ejerlav: ST. SJØRUP BY, ESTRUPLUND samt

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 25. september 2014

Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 25. september 2014 Blad nr. 2982 Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 25. september 2014 : Anne Rosendal, Jens Arendt, Ulla Thorbjørn Hansen, Elisabeth Fogh Hansen, Annie Larsen, Susanne Malmstrøm, Kirsten Christiansen,

Læs mere

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 Landindpektørboligen. I 1889 startede landinspektør H. P. Jacobsen sin landinspektørvirksomhed

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

6. FONDER, LEGATER OG FORENINGER

6. FONDER, LEGATER OG FORENINGER 6. FONDER, LEGATER OG FORENINGER a. Generelt 1. De Danske Garderforeninger råder over en række Legater og Fonde samt en forening, - under ét benævnt fonde. 2. Renterne af fondenes kapitaler anvendes til

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Ryegård. Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974.

Ryegård. Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974. Ryegård Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974. Ryegaard ligger i smukke omgivelser vest for Rye landsby og gårdens jorde strækker sig mod vest til og

Læs mere

LISTE OVER LOKALE FONDE OG LEGATER I FAABORG MIDTFYN KOMMMUNE

LISTE OVER LOKALE FONDE OG LEGATER I FAABORG MIDTFYN KOMMMUNE LISTE OVER LOKALE FONDE OG LEGATER I FAABORG MIDTFYN KOMMMUNE Lions Club Faaborg-Broby Uddeles løbende til sociale og kulturelle formål Kishore Thadani Saugstedvang 20 T: 2044 8056 M: faaborg-broby@lions.dk

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

IP-rettens Dag 2013. Konference for IP-eksperter 31. okt. 2013 9.00-16.20 Hotel Crowne Plaza Copenhagen Towers

IP-rettens Dag 2013. Konference for IP-eksperter 31. okt. 2013 9.00-16.20 Hotel Crowne Plaza Copenhagen Towers IP-rettens Dag 2013 Torsdag 31. OkTOBER 2013 Konference for IP-eksperter 31. okt. 2013 9.00-16.20 Hotel Crowne Plaza Copenhagen Towers Ny årlig konference, der arrangeres i et samarbejde mellem Patent-

Læs mere

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Ved generalforsamlingen sidste år i april fortalte jeg, at licitationen på den udvendige renovering var overstået, og ganske

Læs mere

Beretning 2012-2013. KIRKENS KORSHÆR I HOLBÆK Klosterstræde 5 4300 Holbæk 5943 9090 holbaek@kirkenskorshaer.dk

Beretning 2012-2013. KIRKENS KORSHÆR I HOLBÆK Klosterstræde 5 4300 Holbæk 5943 9090 holbaek@kirkenskorshaer.dk Beretning 2012-2013 KIRKENS KORSHÆR I HOLBÆK Klosterstræde 5 4300 Holbæk 5943 9090 holbaek@kirkenskorshaer.dk Indledning Én gang årligt skal de lokale by-arbejder afgive en skriftlig beretning. I denne

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Gert Meyer Madsen, og han kunne erklære

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010 ÅRSREGNSKAB 2009 Pressemøde 4. februar 2010 Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Koncernøkonomidirektør Årets resultat 2009: Overskud trods den største realøkonomiske tilbagegang i

Læs mere

Arbitration in Denmark

Arbitration in Denmark Arbitration in Denmark Steffen Pihlblad Christian Lundblad Claus Søgaard-Christensen DJØF PUBLISHING Arbitration in Denmark Eds. Grith Skovgaard Ølykke Carina Risvig Hansen Steffen Pihlblad, Christina

Læs mere

En købmandsfamilie i Sydvestjylland.

En købmandsfamilie i Sydvestjylland. 1 Alslev Vindmølle omkring 1915 En købmandsfamilie i Sydvestjylland. Da lærer Karl Kristiansen (1858-1941) omkring 1925 flyttede fra Sjelborg og købte vindmøllen i Alslev af bygmester Alfred Knudsen, blev

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2 English version further down Opdatering af regler Dommerne har nu holdt møde og opdateret reglerne for konkurrencen i 2016. Vi har lyttet til nogle af de

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

FUNDATS. for RAMBØLL FONDEN. Rambøll, Hannemann & Højlund Fonden (Rambøll Fonden)

FUNDATS. for RAMBØLL FONDEN. Rambøll, Hannemann & Højlund Fonden (Rambøll Fonden) for RAMBØLL FONDEN 1 Fondens navn, hjemsted og oprindelse 1.1 Fondens navn er: "Rambøll Fonden". Fondens hjemsted er: Københavns Kommune. Fonden driver tillige virksomhed under navnet: Rambøll, Hannemann

Læs mere

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk 1. Introduction Web: www.citygods.dk City Gods Certificeret E-mail: citygods@btf.kk.dk 2. The City Goods ordinance - main target City Goods ordinance: Vans and lorries over 2.500kg totalweigt must be 60%

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Forord. Vedtægt (Fundats) for Etatsråd Johannes Theodorus Sulirs og Hustru Caroline Falch s Familiestiftelse. (Den Suhrske Stiftelses første Afdeling)

Forord. Vedtægt (Fundats) for Etatsråd Johannes Theodorus Sulirs og Hustru Caroline Falch s Familiestiftelse. (Den Suhrske Stiftelses første Afdeling) Forord Efter etatsråd Johannes Theodorus Suhrs og Hustru Caroline Falchs fælles testamente af 20. april 1850 og etatsrådens yderligere testamente af 7. februar 1857 består Den Suhrske Stiftelse af to afdelinger,

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

VEDTÆGTER SØNDERHÅ-HØRSTED

VEDTÆGTER SØNDERHÅ-HØRSTED VEDTÆGTER SØNDERHÅ-HØRSTED SPAREKASSE Navn, hjemsted og formål. 1 Sparekassens navn er Sønderhå-Hørsted Sparekasse. Dens hjemsted er Sønderhå i Thisted kommune. Sparekassens formål er at drive bank- og

Læs mere

Referenceliste. Mejlgade, Aarhus C. Fredens Torv, Aarhus C

Referenceliste. Mejlgade, Aarhus C. Fredens Torv, Aarhus C Referenceliste Mejlgade, Aarhus C Den bevaringsværdige ejendom er oprindeligt fra 1845 og anvendt dels til bolig og dels til erhverv. Ejendommen har de seneste år lidt under manglende vedligeholdelse,

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Den sociale fond for børn og unge CVR-nr. KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES

VEDTÆGTER. For. Den sociale fond for børn og unge CVR-nr. KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES VEDTÆGTER For Den sociale fond for børn og unge CVR-nr. KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES KROMANN REUMERT, ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5, DK- 2100 KØBENHAVN Ø, TELEFON +45 70 12 12 11 FAX +45 70 12 13 11

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningens

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB 3 1. NAVNE OG HJEMSTED Den selvejende institutions navn er Det danske Hedeselskab. Det danske Hedeselskab ( Hedeselskabet ) er

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Vedtægter for Det danske Hedeselskab 2012

Vedtægter for Det danske Hedeselskab 2012 Vedtægter for Det danske Hedeselskab 2012 Det danske Hedeselskab Vedtægter 2 1. Navne og hjemsted Selskabets navn er Det danske Hedeselskab. Det danske Hedeselskab ( Hedeselskabet ) er en selvejende institution

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN E ELEVHÆFT Johannes Larsen Johannes Larsen blev født i Kerteminde i 1867. Hans forældre havde en stor køb- mands-forretning, og de var ret rige. Forældrene havde

Læs mere

GENERALFORSAMLING GENERALFORSAMLING. Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i HOTEL SKAGENKLIT A/S

GENERALFORSAMLING GENERALFORSAMLING. Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i HOTEL SKAGENKLIT A/S Information 22. marts 2011 - Nr. 2 - Skagenklit Time Share Information 22. marts 2011 - Nr. 2 - Skagenklit Time Share Information 22. marts 2011 - Nr. 2 - Skagenklit Time Share GENERALFORSAMLING GENERALFORSAMLING

Læs mere

F U N D A T S VEDTÆGTER FOR FONDEN DEN SELVEJENDE INSTITUTION KOLDINGEGNENS LUFTHAVN, VAMDRUP

F U N D A T S VEDTÆGTER FOR FONDEN DEN SELVEJENDE INSTITUTION KOLDINGEGNENS LUFTHAVN, VAMDRUP F U N D A T S Undertegnede: Vamdrup Kommune Kolding Kommune og Lunderskov Kommune er d.d. enedes om at skifte en fond med følgende vedtægter: VEDTÆGTER FOR FONDEN DEN SELVEJENDE INSTITUTION KOLDINGEGNENS

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

A/B SØNDERPORT. v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS

A/B SØNDERPORT. v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS A/B SØNDERPORT v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS Resultatopgørelse 1. oktober 2002 30. september 2003 Balance pr. 30. september 2003 (6. regnskabsår) Således vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling,

Læs mere

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Effekter af eksportfremme for danske virksomheder Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Hvad ved vi om eksportfremme? De fleste lande bruger betydelige ressourcer på

Læs mere

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening VEDTÆGTER for Kolding Herreds Landbrugsforening LANDBRUGSFORENING Kolding Herreds Landbrugsforening Niels Bohrs Vej 2-6000 Kolding - Tlf. 76 34 17 00 - www.khl.dk 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er:

Læs mere

Månedens. Galleri Lars Falk

Månedens. Galleri Lars Falk Tekst: Erik S. Christensen, Layout: Poul Erik Dybdal Pedersen Galleri Lars Falk Lars Falks galleri hører til en af byens nye gamle butikker. Konceptet bygger dog på det fællestræk hos os mennesker, at

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

SUPER STORE IN COPENHAGEN K. Antonigade 2, 1106 København K Sag 56BRK0100026

SUPER STORE IN COPENHAGEN K. Antonigade 2, 1106 København K Sag 56BRK0100026 SUPER STORE IN COPENHAGEN K Antonigade 2, 1106 København K Sag 56BRK0100026 Interior: Nice rectangular sales floor easy to design for most concepts. Toilet in the back. Common staff facilities on the

Læs mere

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg,

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Uden Betaling. uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Gøre vitterligt: 3Sfter indgiven allerunderdanigst

Læs mere

Grane Plantages Fond

Grane Plantages Fond MØDEDATO: 12. november 2009 STED: Købmagergade 3 DELTAGERE: AC Anja Cordes Bo Jung CK Caspar K PK Peter K Ref. TK Thomas K TPK Troels K NÆSTE MØDER: 02.12.2009 Hjemmesidemøde Troels & Peter 28.02.2010

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Ålholmhus

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Ålholmhus Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K Journal nr. 585 29. januar 2007 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Ålholmhus År 2007, tirsdag, den 23. januar,

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 11. December 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013 dato 09. December 2013, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Beboerlokalet,

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Ren minimalisme for ordensmennesker

Ren minimalisme for ordensmennesker Vibeke og Steffen von Monrath Bruun gik grundigt til værks, da de overtog et af de karakteri stiske Friis og Moltke-vinkelhuse på Tingstedet i Brabrand. Huset blev gennemrenoveret og fremstår i dag som

Læs mere

Bilag 1. J. nr. 93-100521-03 KG VEDTÆGT. for WILFRED OLUF CHRISTIANSEN

Bilag 1. J. nr. 93-100521-03 KG VEDTÆGT. for WILFRED OLUF CHRISTIANSEN Bilag 1 J. nr. 93-100521-03 KG. VEDTÆGT for WILFRED OLUF CHRISTIANSEN.. og hustru ESTHER JOHANNE ERIKA CHRISTIANSENs MINDELEGAT 1. Navn: Legatets navn er: WILFRED OLUF CHRISTIANSEN og hustru ESTHER JOHANNE

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Grundejernes Investeringsfond

VEDTÆGTER. for. Grundejernes Investeringsfond VEDTÆGTER for Grundejernes Investeringsfond København 2005 Grundejernes Investeringsfond er en selvejende institution med hjemsted i København. Fonden er oprettet ved lov af 14. februar 1967 om midlertidig

Læs mere

Auktionshuset Bruun Rasmussen

Auktionshuset Bruun Rasmussen CASE Auktionshuset Bruun Rasmussen 38-årige ALEXA BRUUN RASMUSSEN er PR-ansvarlig og sølvspecialist hos Bruun Rasmussen Kunstauktioner. Hun har egentlig altid vidst, at hun skulle ind i familiens auktionshus,

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

Referat af ordinære generalforsamling 2015 i andelsboligforeningen Havehuset

Referat af ordinære generalforsamling 2015 i andelsboligforeningen Havehuset Referat af ordinære generalforsamling 2015 i andelsboligforeningen Havehuset Dirigent: Birgit Referent: Erik Tilstede: Pauline, Lone, Claus, Jeanne, Inger, Birgit, Jesper, Michel, Merete og Erik Dagsordenen

Læs mere

VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE

VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE 1. Fondslovændringen pr. 1. januar 1992 Ved lov nr. 350 af 6. juni 1991 som ændret ved lov nr. 187 af 23. marts

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 10. juli 2008 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Bent Dyrby v/ advokat Jens Peder Mathiasen Skanderborgvej 33 8680 Ry Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions EVENT DESCRIPTION RES-e Regions Title: Visions for Solar Energy & Sustainable Energy Systems for Cities Date & location: 18 April 2007, Copenhagen Organizer: SolarCity Copenhagen and DTI Number of Participants:

Læs mere

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede.

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede. 1.0 NAVN 1.1 Selskabets navn er Bornholms Brand A.m.b.a. 2.0 HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er Bornholms Regionskommune. 3.0 FORMÅL 3.1 Selskabets primære formål er at eje aktier i Bornholms Brandforsikring

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Lutmann og Alexander Danmark

Lutmann og Alexander Danmark 25. august 2014 Lutmann og Alexander Danmark Vores nyeste barnebarn har mange spændende forfædre, og her vil jeg skrive om et par af dem, som fik det usædvanlige og flotte navn Danmark. Familiesammenhæng

Læs mere

Sådan boede man i gamle dage

Sådan boede man i gamle dage Sådan boede man i gamle dage Langt de fleste gamle fotografier er enten taget i et fotoatelier eller i fri luft og viser følgelig mest personer eller bygninger og arbejdsprocesser i det fri. Sjældnere

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Vedtægt for Fonden Bagsværd Rostadion

Vedtægt for Fonden Bagsværd Rostadion Præambel Bagsværd Rostadion trænger til en omfattende opgradering. Bygninger, Bagsværd Sø og udstyret på søen er nu i en tilstand, der ikke længere er tidssvarende i forhold til at facilitere træningen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. 7. maj 2014 Deltagere: Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen, Ulrik Steffensen, Anni Rasmussen, Frank Polauke, Olaf

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

4 Kapitalen kan forøges ved arv, gave, samt ved henlæggelser til fondens kapital, jf. 5, stk. 2 og 6, stk. 2.

4 Kapitalen kan forøges ved arv, gave, samt ved henlæggelser til fondens kapital, jf. 5, stk. 2 og 6, stk. 2. FUNDATS FOR LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE OG UDGIVELSESFOND 1 Fondens stiftelse, navn og hjemsted Fondens navn er Landskabsarkitekternes Rejse og Udgivelsesfond. Stk. 2 Fondens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Talepunkter: Bramsen-festen 28/8 2011

Talepunkter: Bramsen-festen 28/8 2011 Talepunkter: Bramsen-festen 28/8 2011 Jeg hedder Charlotte Jeg er fra Aage-grenen - I kan læse mere om mig på side 346 Jeg hedder Camilla Jeg er også fra Aage-grenen, men jeg er også fra Ludvig-grenen

Læs mere

Irene Jessen og Kristian Jacobsen benytter den private fællesvej, som vejadgang til deres ejendom Åbøllingvej 3, 6683 Føvling.

Irene Jessen og Kristian Jacobsen benytter den private fællesvej, som vejadgang til deres ejendom Åbøllingvej 3, 6683 Føvling. TEKNIK & MILJØ Vej & trafik Dato: 10-06-2013 Sagsnr.: 12/13699 Kontaktperson: Carsten Wagner Sørensen Dir. tlf.: 7996 6212 Fax: 7539 3444 E-mail: cws@vejenkom.dk EAN-nr.: 5798005410157 NOTAT Åbøllingvej

Læs mere