Undersøgelse af nye studerende på Journalisthøjskolen. Efterår 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undersøgelse af nye studerende på Journalisthøjskolen. Efterår 2010"

Transkript

1 på Journalisthøjskolen 1

2 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING MARKANTE RESULTATER GENERALISERBARHED DEMOGRAFI Kønsfordeling Aldersfordeling GEOGRAFI Primære bopæl de sidste 10 år Bopæl ved studiestart UDDANNELSESMÆSSIG BAGGRUND Ungdomsuddannelse Videregående uddannelse Antal år mellem ungdomsuddannelse og studiestart på Journalisthøjskolen FORBEREDELSESKURSER De studerendes deltagelse i forberedelseskurser JOURNALISTHØJSKOLEN I FORHOLD TIL ANDRE JOURNALISTUDDANNELSER Journalisthøjskolen som 1. prioritet Årsager til Journalisthøjskolen som 1. prioritet Deltagelse i andre optagelsesprøver Årsager til ikke at have Journalisthøjskolen som 1. prioritet OPTAGELSESPRØVEN Vurdering af optagelsesprøvens sværhedsgrad Antal optagelsesprøver inden studiestart PERSONLIG TILGANG TIL STUDIET Holdning til jobmuligheder INFORMATION OM UDDANNELSEN Journalisthøjskolens oplysningsindsats Pjece om uddannelsen Øvrige ideer og kommentarer til Journalisthøjskolens studievejledning og oplysningsindsats KOMMENTARER OG OVERVEJELSER BILAG 1. KOMMENTARER TIL OPTAGELSESPRØVEN TIL JOURNALISTUDDANNELSEN, BILAG 2. KOMMENTARER TIL OPTAGELSESPRØVEN TIL FOTOJOURNALISTUDDANNELSEN,

3 1. Indledning Denne rapport er baseret på en spørgeskemaundersøgelse for de studerende, der påbegyndte 1. semester på Journalisthøjskolen (JH) den 1. september Respondenterne udgør anden halvdel af de optagne fra optagelsesprøven i maj ud af 134 nye studerende har svaret på undersøgelsen. Det giver en svarprocent på 85,4%, hvilket ligger under normalen, men et par procentpoint højere, end i undersøgelsen af forårets studerende. Der vil derfor fortsat være fokus på at få svarprocenten op i de kommende undersøgelser. Ud af de 115, der har svaret på undersøgelsen, er de 108 journaliststuderende og de resterende 7 fotojournaliststuderende. 58 heraf er kvinder og 76 er mænd. I forbindelse med afrapporteringen af denne undersøgelse har der desværre været et servernedbrud, som betyder at data er gået tabt. Der fremgår derfor ikke kønsopdelte data på samtlige af de spørgsmål, hvor det normalt angives. Ej heller fremgår forskelle på journalisternes svar versus fotojournalisternes som vanligt. I flere af de foregående undersøgelser er der stillet forslag om at enkelte spørgsmål udgår. I denne undersøgelse er følgende spørgsmål udtaget af undersøgelsen, da de ikke anvendes eller behandles på anden vis: Spørgsmål vedrørende Åbent hus Spørgsmål vedrørende IT Oplysninger om karaktergennemsnit til optagelsesprøven. Hvor det er muligt, er der i undersøgelsen anvendt tal fra databasen over de optagne studerende, da det giver det mest præcise billede af fx køn og alder. Det vil i givet fald fremgå af den pågældende tabel. Bilag 1 og 2 viser de kommentarer, som de nye studerende har givet til optagelsesprøvens opgaver. 2. Markante resultater Andelen af de nye studerende, der har en gymnasial uddannelse, er igen opadgående. Ligeledes er der sket en stigning i antallet af de, der har påbegyndt og afsluttet en videregående uddannelse. Sprogtesten til optagelsesprøven til journalistuddannelsen vurderes af 70% som svær. Faglige årsager som årsag til valg af journalisthøjskolen som førsteprioritet er faldende i dette semester. Den ældste mand blandt efterårets studerende er kun 35 år. 3. Generaliserbarhed Svarprocenten er lavere end de foregående undersøgelser, men høj nok til at svarene fra de 115 respondenter er nok til at kunne generalisere til alle nye studerende startet i efteråret Det er ikke alle respondenter, der har besvaret samtlige spørgsmål, men i alle tabeller gælder det, at procentsatsen vises i forhold til det antal, der har svaret på spørgsmålet. 3

4 4. Demografi 4.1 Kønsfordeling Som i de to foregående semestre er det mændene, der dominerer blandt de nye studerende. I dette semester er andelen af mænd dog faldet til 56% mod 61% i foråret. I figur 1 ses udviklingen over de seneste fire semestre. Figur 1. Kønsfordeling a) Kønsfordeling Procent 70% 60% 50% 40% 30% 51% 49% 37% 63% 39% 61% 44% 56% Kvinder Mænd 20% 10% 0% F09 E09 F10 E10 Periode a) Her er anvendt databasetal. 4.2 Aldersfordeling I tabel 1, som ses nedenfor, fremgår det, at gennemsnitsalderen er steget en smule siden forårssemestret. Det er dog tendensen, at efterårssemestrenes studerende er en smule ældre end de, der starter om foråret. Det kan skyldes, at der blandt de, der starter i september, er flere, som tidligere har påbegyndt anden uddannelse og derfor gerne vil hurtigt i gang med denne, hvorfor de ønsker studiestart i september. For journalisternes vedkommende som nedenstående tabel viser er gennemsnitsalderen 23,42 år samlet set. For fotojournalisterne er tendensen, at de er lidt ældre 26,2 år er gennemsnitsalderen her. Kvindernes og mændenes gennemsnitsalder ligger forbavsende tæt i dette semester med 23,40 år for kvinderne og 23,44 år for mændene. 4

5 Tabel 1. Oplysninger om de nye journaliststuderendes alder a) MÆND KVINDER SAMLET Yngste og Yngste og Yngste og Alderssnit Alderssnit Alderssnit ældste ældste ældste 23,44 år 19 og 35 år 23,40 år 18 og 50 år 23,42 år 19 og 50 år Forår ,68 år 19 og 51 år 21,61 år 19 og 28 år 22,27 år 19 og 51 år Efterår ,72 år 19 og 48 år 23,35 år 19 og 47 år 23,58 år 19 og 48 år Forår ,15 år 18 og 45 år 21,44 år 18 og 36 år 21,79 år 18 og 45 år Efterår ,74 år 19 og 39 år 23,13 år 19 og 50 år 23,47 år 19 og 50 år a) Her er anvendt databasetal. 5. Geografi 5.1. Primære bopæl de sidste 10 år Som i de seneste semestre kommer de fleste nye studerende fra Østjylland. I dette semester er der tale om 25,2 %, hvilket er et fald i forhold til tidligere. Til gengæld er der en klar stigning i antallet af nye studerende fra Nordjylland, hvor der i dette semester er 14,8% mod 7,1% i sidste semester. Tabel 2. Primære bopæl de seneste 10 år Forår 2010 Efterår 2009 Antal Procent Antal Procent Antal Procent Nordjylland (postnr ) 17 14,8% 8 7,1% 12 9,1% Østjylland (postnr ) 29 25,2% 40 35,7% 46 34,9% Midt og Vestjylland (postnr ) 21 18,3% 15 13,4% 26 19,7% Syd - og Sønderjylland ( ) 13 11,3% 7 6,3% 13 9,9% Fyn (postnr ) 6 5,2% 4 3,6% 9 6,8% København (postnr ) 17 14,8% 22 19,6% 14 10,6% Nordsjælland (postnr ) 7 6,1% 5 4,5% 2 1,5% Øvrige Sjælland (postnr ) 4 3,5% 8 7,1% 9 6,8% Bornholm Andet (fx udlandet) 1 0,9% 3 2,7% 1 0,8% Total % % % 5

6 5.2 Bopæl ved studiestart 89,6% af de nye studerende svarende til 103 personer - bor ved studiestart i Århus. Det er en lille smule lavere end i forrige semester, men kan skyldes den forhøjede andel af studerende fra Nordjylland, da de resterende 12 er pendlere. 6. Uddannelsesmæssig baggrund 6.1 Ungdomsuddannelse 96 % af de nye studerende har ved semesterstart i efteråret 2010 en gymnasial uddannelse. Grundet de mistede data er det desværre ikke muligt at se kønsfordelingen på dette i dette semester. Med de 96% totalt set er vi tilbage på det tidligere høje niveau, hvorfor det ikke tyder på, at fraværet af krav om gymnasial uddannelse skulle få flere unge uden en ungdomsuddannelse til at søge Journalisthøjskolen, sådan som det ellers kunne tegne til i forrige undersøgelse. Figur 2. Andel nye studerende med gymnasial uddannelse Andel nye studerende med gymnasial uddannelse 100% 98% 98% 96% 97% 97% 96% 96% 95% Procent 94% 92% 94% Mænd Kvinder Total 91% 90% 88% 86% F09 E09 F10 E10 Periode 6

7 6.2 Videregående uddannelse Andelen, der har påbegyndt en videregående uddannelse, er generelt højere om efteråret, hvilket kan hænge sammen med, at de nye studerende også er en smule ældre på efterårssemestrene. Tabel 3 viser udviklingen i den andel, der har påbegyndt og afsluttet en videregående uddannelse over de seneste fem semestre. I dette semester er der en markant stigning i den andel, der har påbegyndt en videregående uddannelse svarende til hele 48 af de 115, der har svaret på undersøgelsen. Af disse har 8 afsluttet den svarende til 16,7%. Dette høje niveau har vi dog set tidligere for et par år siden. Men det betyder, at tendensen til, at de unge skulle vælge rigtigt første gang, de vælger uddannelse, ikke holder. Det vidner den høje gennemsnitsalder, som de studerende på Journalisthøjskolen har set i forhold til andre videregående uddannelser også om. Tabel 3. Videregående uddannelse MÆND KVINDER TOTAL Andel af Andel af Andel af Påbegyndt Påbegyndt Påbegyndt disse, der har disse, der har disse, der har videregående videregående videregående afsluttet afsluttet afsluttet uddannelse denne a) uddannelse denne a) uddannelse denne a) ,7% 16,7% Forår ,9% 11,1% 17,8% 0% 23,2% 7,7% Efterår ,2% 27,3% 22,9% 9,1% 33,8% 22,7% Forår ,9% 0% 32,2% 10,5% 32,2% 10,5% Efterår ,9% 14,8% 47,4% 14,8% 43,9% 14,8% a) Bemærk, at der er meget få respondenter i disse kategorier. Nedenfor ses de uddannelser, som nogle af de nye studerende har påbegyndt tidligere: Informationsvidenskab, Århus Universitet Designteknolog - færdigjort Markedsføringsøkonom Socialrådgiver, Aalborg Universitet Jura Multimediedesigner ASB - engelsk og EU-studier Arkitektskolen og Klassisk Arkæologi HA Almen Humanistisk Informatik (AAU) Ernæring og sundhed HA-JUR på Handelshøjskolen Folkeskolelærer HA jur cbs Psykologi på KU Nordisk Sprog og Litteratur, Aarhus Universitet Læreruddannelsen i Silkeborg Engelsk og Kommunikation på ASB LVU - Spansk og international virkaomhedskommunikation 7

8 Statskundskab Veterinærstudiet Danmarks Designskole Engelsk og europæiske studier Spansk Holbæk Seminarium ASB. Århus handelshøjskole Polit Dansklærerstudiet ved N. Zahles Seminarium Handelshøjskolen Sambasis+journalistik på RUC Erhvervssproglig bachelor Russisk Historie, KU Bygningskonstruktør Humanistisk Informatik - Aalborg Universitet Engelsk og Nordisk Økonomi. 6.3 Antal år mellem ungdomsuddannelse og studiestart på Journalisthøjskolen Nedenstående figur viser udviklingen over de seneste semestre i det antal år, som de nye studerende har brugt mellem deres afsluttede ungdomsuddannelse (UU) og studiestart på Journalisthøjskolen. I dette semester er den mest markante udvikling, at der igen er en stigning i den andel, der har mere end 5 år mellem deres afsluttede ungdomsuddannelse og studiestart på Journalisthøjskolen. Tabel 4 med kønsfordelingen kan desværre ikke opdateres med data for dette semester grundet de mistede data. Figur 3. Antal år mellem afsluttet ungdomsuddannelse (UU) og studiestart på JH 8

9 Antal år mellem UU og JH Procent 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% 3,6% 1,6% 1,0% 22,4% 19,6% 15,5% 28,8% 27,5% 22,7% 26,5% 14,4% 21,8% 12,8% 11,8% 8,8% 10,0% 4,8% 4,9% 19,2% 14,5% 7,8% Flere end 5 Antal år Total E09 Total F10 Total E10 Tabel 4. Antal år mellem UU og JH i fht. køn Sabbatår Mænd E09 Mænd F10 Mænd E10 Kvinder E09 Kvinder F10 Kvinder E10 0 1,3% 1,5% - 2,2% 0,0% ,7% 16,4% - 30,4% 24,4% ,9% 29,5% - 30,4% 24,4% ,5% 19,7% - 10,9% 36,6% ,3% 14,8% - 6,5% 9,8% - 5 5,0% 6,6% - 4,4% 2,4% - Flere end 5 21,5% 11,5% - 15,2% 2,4% - 7. Forberedelseskurser 7.1. De studerendes deltagelse i forberedelseskurser Figur 4 viser udviklingen i andelen af studerende med et forberedelseskursus i bagagen. I dette semester har 48% - svarende til 55 af de 115, der har svaret på undersøgelsen, deltaget i et forberedelseskursus. Igen er andelen højere om efteråret end om foråret. Årsagen til denne skæve fordeling mellem forårs- og efterårssemestrene er det ikke umiddelbart muligt at give en forklaring på. Grundet de mistede data er det desværre ikke muligt at se om kurserne skulle have betydning for optagelsesformen direkte eller via samtale- dvs. om kurserne kan have en indflydelse på præstationen ved selve prøven. Dog er aldersgennemsnittet, som før 9

10 nævnt, en anelse højere om efteråret, hvilket kan tyde på, at de, der ønsker start om efteråret, har været længere om at vælge uddannelse på Journalisthøjskolen og dermed også haft længere tid til at forberede sig fx ved hjælp af kurser. Kommentarer til forberedelseskurserne ses i boksen nedenfor. Figur 4. Andel deltaget i et forberedelseskursus Forberedelseskursus 60% Procent 50% 40% 30% 20% 43% 32% 41% 23% 48% 24% 48% Procent 10% 0% E07 F08 E08 F09 E09 F10 E10 Periode Kommentarer til forberedelseskurser: Det hjalp mig meget. Gik fra at året inden, ikke at kunne bestå forprøven, til at komme direkte ind året efter (og dermed efter mit højskole ophold) Jeg tror, at det hjalp mig til at klare optagelsesprøven.. Rigtig godt. Gav en god faglig ballast i forhold til optagelsesprøven. Højskolen var ikke en journalisthøjskole, men udbød journalistik som fag et pat gange om ugen. Jeg blev alligevel forberedt ret godt til optagelsesprøven, da læreren var tidligere studerende på DJH. Jeg blev langt mere sikker i, hvordan man især skal skrive en artikel. Kurset var blot en del af et normalt højskoleophold. Det var ikke rettet direkte mod optagelse på journalisthøjskolen. Den har været meget vigtigt. Uden den ville jeg ikke have været rustet godt nok til optagelsesprøven. Det var utrolig lærerigt i forhold til journalistiske virkemidler og opsætning af artikel og klumme. Meget anbefalelsesværdigt. Det hjalp med at afklare de forskellige genrer. Eksempelvis Nyhedsartikel. Jeg er ikke sikker på at jeg var bestået uden denne forberedelse. Det gav mig nogle grundlæggende ting, jeg kunne bruge fremadrettet. Det var meget givende, men det primære var at gå på højskole, så journalistikken var i anden række. Jeg var aldrig kommet ind uden et forberedelseskursus. Mit forberedelseskursus var SUPER godt! varede 14 dage. Tror ikke jeg var blevet direkte optaget, hvis jeg havde undladt kurset. Alle pengene værd. Jeg tvivler meget på, om jeg var kommet ind, hvis jeg ikke havde været forbi Rødding Højskole. Det hjælper rigtig meget og kan klart anbefales! 10

11 Det betød ingenting for resultatet af optagelsesprøven Jeg er sikker på, at jeg ikke havde klaret prøven uden forberedelseskursus Det var en stor hjælp, og en god måde at fokusere på de opgaver optagelsesprøven er bygget op om. Det er et utroligt godt redskab til at forbedre de evner, man bruger ved optagelsesprøven. Jeg holdt så meget af Askov Højskole, at jeg både tog et kursus fra september-nytår 2008 og fra nytår til juni Artikel delen kunne ikke være klaret uden et forberedelseskursus for mit vedkommende. Og havde netværk som også startede sammen med mig, hvilket var rart. Rampen er en fotoskole i København. Den var utrolig udbytterig. Jeg synes det var meget anvendeligt, og ikke mindst utrolig betryggende, at jeg vidste hvad jeg helt præcist kunne blive udsat for, til optagelsesprøven. Jeg vidste hvordan jeg skulle håndtere de enkelte opgaver. Det gav mig ikke det jeg ønskede i forhold til optagelsesprøven. 8. Journalisthøjskolen i forhold til andre journalistuddannelser 8.1. Journalisthøjskolen som 1. prioritet Også blandt efterårssemestrets nye studerende er Journalisthøjskolen prioriteret højt hos langt de fleste. 112 af de 115, der har svaret på undersøgelsen, har haft Journalisthøjskolen som 1. prioritet. Figur 5 viser udviklingen over de seneste semestre, og andelen i dette semester er på linje med den i foråret. Figur 5. Andel nye studerende med Journalisthøjskolen som 1. prioritet Journalisthøjskolen som 1. prioritet Procent 100% 98% 96% 94% 92% 95% 94% 93% 99% 97% 97% Procent 90% F08 E08 F09 E09 F10 E10 Periode 11

12 8.1.1 Årsager til Journalisthøjskolen som 1. prioritet I tabel 5 fremgår bevæggrundene for de nye studerendes valg af Journalisthøjskolen som 1. prioritet. Det er som sædvanlig Journalisthøjskolens ry/omdømme og Faglige årsager, der er de primære grunde til, at de nye studerende har valgt Journalisthøjskolen som 1. prioritet. Faglige årsager er dog faldet en del i dette semester samtidig med at Størst kendskab til Journalisthøjskolen er steget. Forventninger til/viden om optagelsesprøven er halveret siden forårets undersøgelse. Kommentarerne i boksen nedenfor tabellen viser igen, at fraværet af en gymnasial uddannelse har en betydning for nogle af de, der søger ind på Journalisthøjskolen. Tabel 5. Årsag til Journalisthøjskolen som 1. prioritet* Journalisthøjskolens ry / omdømme Forår 2010 Efterår 2009 Forår ,3% 67,9% 71,1% 80,4% Faglige årsager 65,2% 78,9% 71,9% 79,4% Størst kendskab til Journalisthøjskolen 35,7% 26,6% 28,1% 40,2% Geografiske årsager 33,9% 25,7% 42,2% 30,8% Forventninger til / viden om optagelsesprøven Eneste uddannelsessted med en fotojournalistuddannelse 8,9% 15,6% 15,6% 19,6% 5,4% 4,5% 6,3% 3,7% Andre årsager 11,6% 10,1% 12,5% 7,5% *Bemærk, at det er tilladt at sætte mere end et kryds, hvorfor summen bliver mere end 100%. Nedenfor ses de kommentarer, som de nye studerende angiver i forhold til at vælge JH som 1. prioritet: Det var den eneste uddannelse, jeg kunne se mig selv i. Fordi jeg tror, at Journalisthøjskolen vil være bedre i stand til at forbedrede mig til jobbet som journalist, end nogle af de andre journalistuddannelser. Jeg havde kun hørt godt om DJH, og området interesser mig voldsomt. Jeg lagde vægt på at uddannelsen på JH er mere håndværk end syddansk Perioden i praktik er tiltalende. 12

13 Jeg fik indtrykket, at Journalisthøjskolen var meget praktisk orienteret. Desuden var det den ældste journalistuddannelse i landet og fagets egen uddannelse, så at sige... Derudover trak byen, hvor jeg i forvejen havde et socialt netværk. Jeg vil gerne bo i kbh eller Århus. Havde DJH ligget i Kbh havde jeg søgt der. Så vidt jeg kunne se, virkede det som om at Journalisthøjskolen var en mere praktisk uddannelse ift. RUCs linje. Og jeg ville hellere gå på DJH end SDU, pga. DJHs omdømme. Det er det eneste rigtige sted at blive journalist, råber folk. Det er den eneste, jeg kan tage uden en studentereksamen. En gammel drøm. Den praktiske vinkel, det er ikke en universitetsuddannelse. Ingen studentereksamen Arbejdsformen på journalisthøjskolen sammenlignet med arbejdsformerne på de to universiteter, der udbyder journalistuddannelser. Jeg er bosat i Århus og ville ikke flytte til f.eks. Odense for at gå på SDU. Jeg kender desuden flere, der går på JH, som har talt rigtig godt om det. Jeg kunne godt lide idéen om, at man ikke behøver en studentereksamen (på trods af at jeg har en), for det må da give en større mangfoldighed. Og så havde jeg også hørt om, at mulighederne for at studere i udlandet er bedre fra DJH. Den eneste med fotojournalistik. Fordi jeg ikke kunne forestille mig at gå på nogen anden uddannelse. DJH er den eneste journalistuddannelse man kan søge ind på, uden studentereksamen. Jeg ville gerne opleve en ny og større by. Jeg kan godt lide foto og tænkte jeg kunne suge lidt til mig ved at være sammen med fotojournalisterne. Jeg ville gerne gå et sted, hvor det ikke nødvendigvis var så akademisk. Optagelsesprøven var spændende. Skal være fotojournalist. 8.2 Deltagelse i andre optagelsesprøver 21 af de 115, der har svaret på undersøgelsen svarende til 18,3% - har deltaget i en anden optagelsesprøve alle på SDU. Dette er en stigning i forhold til forårets 8,9%. Igen er det tendensen, at andelen er højere om efteråret end om foråret. Det kan skyldes, at SDU s journalistuddannelse ikke har studiestart om foråret, hvorfor de, der ønsker studiestart i februar, ikke søger ind på SDU Årsager til ikke at have Journalisthøjskolen som 1. prioritet Kun 3 af de adspurgte har ikke haft Journalisthøjskolen som førsteprioritet. 13

14 9. Optagelsesprøven 9.1. Vurdering af optagelsesprøvens sværhedsgrad Tabel 7 viser de nye studerende på journalistuddannelsens vurdering af optagelsesprøven til journalistuddannelsen. Igen i dette semester er det sprogtesten, der vægtes sværest. Denne gang er der hele 70%, der betegner den som svær. Dette er langt højere end normalt, så det bliver interessant at se, om det også gælder for den anden halvdel, som tog prøven i maj 2010, og som starter i februar Videnstesten bliver til gengæld vurderet som let af hele 32%. Kun 7% vurderer videnstesten som svær denne gang. Tabel 7. Vurdering af delopgaverne i optagelsesprøven til journalistuddannelsen Delopgave Let Middel Svær Ved ikke Antal Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Artikel 28 26% 61 57% 12 11% 7 6% 108 Sprog og idé 6 6% 57 53% 35 32% 10 9% 108 Sprog 3 3% 24 22% 76 70% 5 5% 108 Viden 35 32% 59 55% 8 7% 6 6% 108 Tekst til evt. samtale 41 38% 51 47% 5 5% 11 10% 108 Tabel 8 viser de nye studerende på fotojournalistuddannelsens vurdering af optagelsesprøven til fotojournalistuddannelsen. Der er som altid kun ganske få respondenter her, så det er begrænset, hvor meget, der kan konkluderes ud af deres svar. Men godt halvdelen vurderer denne gang sprogtesten som svær. I forrige undersøgelse vurderede et flertal den som let, så sværhedsgraden er tilsyneladende øget i forhold til forrige prøve. Tabel 8. Vurdering af delopgaverne i optagelsesprøven til fotojournalistuddannelsen Delopgave Let Middel Svær Ved ikke Antal Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent 1. prøve: Indsend billeder % 3 43% 1 14% 7 Artikel % 4 57% Foto i marken % 3 43% Sprog 2 29% 2 29% 3 43% Viden 1 14% 3 43% 3 43% Tekst til samtale 4 57% 3 43% Optagelsessamtalen % 1 14% 2 29% Antal optagelsesprøver inden studiestart De fleste nye studerende er kommet ind efter et forsøg på optagelsesprøven. Der er dog sket en stigning i andelen af de, der har brugt 2 eller 3 forsøg set i forhold til foråret. Tabel 9. Antal optagelsesprøver i forhold til antal studerende 14

15 ANTAL PRØVER EFTERÅR 2010 FORÅR 2010 EFTERÅR 2009 FORÅR 2009 Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent % 97 86,6% 92 71,3% 81 77,6% % 14 12,5% 32 24,8% 21 20,6% 3 7 6,1% 3 2,3% 1 1% 4 2 1,6% 1 1% 5 1 0,9% 1 0,9% 10. Personlig tilgang til studiet Holdning til jobmuligheder Tabel 10 viser udviklingen i holdningen til de jobmuligheder, der vil være efter endt uddannelse. Troen på, at der vil være jobs efter endt uddannelse er steget i forhold til foråret. Det samme er troen på, at der altid vil være job til de bedste. At uddannelsen primært er for personlig udviklings skyld ser ud til at være på vej ned set over de seneste to semestre. Denne udvikling bliver interessant at følge, da det kan betyde, at de studerende er mere målrettede med uddannelsen, når de søger ind. Tabel 10. Holdning til jobmuligheder efter uddannelsen Forår 2010 Efterår 2009 Når jeg er uddannet vil der sikkert være jobs. 12,6% 6,8% 10,8% Journalistik er min store interesse, hvorfor den jobmæssige situation ikke er vigtig. 22,3% 26,2% 20% De bedste journalister vil altid kunne få et job 45,6% 37,9% 47,5% Jeg ser uddannelsen som en personlig udvikling, og det er derfor ikke sikkert, at jeg vil beskæftige med 9,7% 14,6% 17,5% journalistik bagefter Ingen af de ovenstående 6,8% 10,7% 2,5% Ved ikke 2,9% 3,9% 1,7% 15

16 11. Information om uddannelsen 11.1 Journalisthøjskolens oplysningsindsats Tabel 11 viser hvor de studerende har fundet deres informationer om uddannelsen. Grundet de mistede data er det desværre ikke muligt at vise kønsfordelingen i denne forbindelse. Som vanligt er det hjemmesiden og familie og bekendte, der er de primære kilder til information om uddannelsen. Andelen, der angiver Åbent Hus og Studievejledningen som informationskilde, er steget, mens pjecen om uddannelsen og omtalen i dagspressen er nedadgående. I kommentarboksen angiver flere uddannelsesmesserne, som vi ikke deltager på længere, og de er derfor ikke med i tabeloversigten. Disse kommentarer knytter sig til tidligere års deltagelse på messer. Tabel 11. Informationskilder til oplysninger om uddannelsen på Journalisthøjskolen* EFTERÅR 2010 FORÅR 2010 EFTERÅR 2009 Studievejledningen på Journalisthøjskolen Studievejledningen på tidligere uddannelsessted Mænd Kvinder Total Mænd Kvinder Total Mænd Kvinde Total - - 9,8% 4,5% 0,0% 2,9% 7,4% 4,3% 6,3% - - 7,1% 16,4% 26,7% 20,5% 8,6% 8,5% 8,6% Studievalg/Studietræf ,3% 17,9% 8,9% 14,3% 14,8% 23,4% 18% Åbent Hus på Journalisthøjskolen Journalisthøjskolens hjemmeside Andre steder på Internettet Journalisthøjskolens pjece om uddannelsen Familie og venner/bekendte Omtale af optagelsesprøven i dagspressen ,1% 29,9% 33,3% 31,3% 27,2% 44,7% 33,6% ,4% 79,1% 80,0% 79,5% 76,5% 89,4% 81,3% ,3% 29,9% 8,9% 21,4% 35,8% 27,7% 32,8% ,6% 9,0% 24,4% 15,2% 6,2% 19,2% 10,9% ,8% 58,2% 55,6% 57,1% 66,7% 51,1% 60,9% ,3% 44,8% 40,0% 42,9% 27,2% 29,8% 28,1% Biblioteker - - 0,9% ,2% - 0,8% Orientering om uddannelse på gymnasier/ HF ,5% 19,4% 4,4% 13,4% 12,4% 17% 14,1% 16

17 Andet - - 3,6% 1,5% 4,4% 2,7% 6,2% 6,4 6,25 *Bemærk, at det er tilladt at sætte mere end et kryds, hvorfor summen bliver mere end 100% Nedenfor er listet de øvrige kilder, som de nye studerende har anvendt til at få information om uddannelsen: Min højskole. På mit forberedelseskursus. Foredrag med tidligere studerende på uddannelsesmesse. Studiemesse i Odense Congress Center Pjece om uddannelsen Kønsfordelingen kan ikke vises grundet de tabte data, men samlet set ligger andelen af de nye studerende, der har læst pjecen om uddannelsen på lige knapt en tredjedel af de nye studerende, hvilket ikke er usædvanligt. Tabel 13. Andel, der har læst Journalisthøjskolens pjece om uddannelsen MÆND KVINDER TOTAL ,7% Forår ,8% 40,0% 30,4% Efterår ,5% 44,7% 28,7% Forår % 50% 37,7% Øvrige ideer og kommentarer til Journalisthøjskolens studievejledning og oplysningsindsats De studerende er også blevet bedt om at komme med eventuelle yderligere kommentarer om Journalisthøjskolens oplysningsindsats. Disse er oplistet nedenfor. Da mit gymnasie havde Karrieredag i 3. g, kom der kun en repræsentant fra SDU's journalistlinje og ikke fra Journalisthøjskolen. Det er for dårligt! Efter man fik brevet om at man var optaget, hørte man ikke fra jer før midt i august. Jeg ville have ønsket mig en mail, et brev eller adgang til et link, med oplysning om, at I havde fået mit afkrydsningsskema og at alt var ok. I kunne måske orientere om den nuværende jobsituation. Det fungerer rigtig godt og klart. Jeg har især brugt skolens hjemmeside, og jeg mener, at den er meget fyldestgørende. Giv respons tilbage til ansøgere. Fx om i har modtaget breve mv. SDU kan finde ud af det, så kan I også. Under optagelsesforløbet føler man sig meget mere velkommen i Odense, og mere uønsket her på DMJX. Det kan i godt gøre bedre for de kommende studerende. 17

18 12. Kommentarer og overvejelser Det kunne være interessant at gå mere i dybden med betydningen af forberedelseskurserne. Det kunne eksempelvis være i forhold til hvilken om nogen betydning deltagelse på et sådant kursus har for præstationen på studiet. Dette vil dog kræve en mere dybdegående statistisk undersøgelse, hvor der samtidig kontrolleres for andre faktorers indvirkning. For første gang blev der i januar 2011 gennemført en såkaldt Vinterskole, som et afklarende/forberedende kursus til journalistuddannelsen. Det kunne være interessant at følge de, der gennemførte dette kursus dels at se, om de søger ind efterfølgende, hvordan de klarer sig til optagelsesprøven, og hvordan de eventuelt klarer studiet. Karin Degn-Andersen April

19 Bilag 1. Kommentarer til optagelsesprøven til journalistuddannelsen, 2010 Tekst til eventuel samtale: Synes egentlig det var lidt overflødigt. Blev optaget året inden på standbyplads Den lå lige til højrebenet. Jeg undrede mig over, at der slet ikke blev spurgt ind til den til samtalen. Der var ikke meget tid til opgaven Jeg var til optagelsesprøve i For mig var den nem, men mange har ingen journalistisk erfaring inden prøven. Unødvendig opgave, da den ikke blev brugt til samtalen. Der var meget kort tid, derfor var det ikke alt indhold der var væsentligt Finder det "mistænkeligt" at man laver en opgave, som man principielt kan identificere skribent ud fra - f.eks. skriver jeg om et specifikt medie jeg skriver for, og hvad jeg har lavet. (jeg ville gerne uddybe min bekymring, men feltet er for småt) Jeg deltog i optagelsesprøven 2009 Jeg synes, den var spændende, fordi der var ret brede rammer og dog stadig afgrænset emne. (Jeg var til optagelsesprøven i 2009 og fik en standbyplads - bare så I ved, det er den prøve, jeg relaterer til). Sprog og idé: Meget abstrakt. Blev optaget året inden på standbyplads Meget abstrakt formulering. Ang. ideerne, var det lidt uklart, hvad der var forventet. Der var ikke nogen klumme... Desuden er så forceret kreativitet i så begrænsede rammer ikke særlig kreativt fremmende. Jeg synes at tiden var meget knap til denne opgave. Det er ret svært at vide hvad der forventes fra eks. spørgsmålet med roserne... Den var svær, men virkelig fed. Jeg hyggede mig meget med den. svært fordi der var så mange små delopgaver. Jeg var til optagelsesprøve i Fed opgave! God mulighed for at bruge sproget kreativt! Jeg synes det var en mærkelig opgave. Kan godt se, at meningen var at lege med sproget og få nye ideer, men jeg fandt opgaven uvedkommende, og ville hellere have skrevet klumme eller lavet referat. Havde svært ved at se relevansen - det kom lidt til at give fjollede svar. Jeg tror ikke den var der, for jeg fik en standby plads, så jeg var til optagelsesprøven i Jeg synes, jeg lavede noget fantastisk godt. Men fik kun 50 point, så den må jo have været slem. Jeg deltog i optagelsesprøven 2009 Klumme om vaner - den var spændende og kunne gøres lidt sjov. Artikel: Der var ikke nogen fælder i år, og umiddelbart var der for få kilder. Blev optaget året inden på standbyplads Jeg havde ingen problemer med at udvælge stoffet. Det var meget åbentlyst, hvad der var 19

20 væsentligt. Svær, fordi det var et emne, man ikke kendte så meget til Jeg var til optagelsesprøve i Kedelig opgave. Fin opgave, men uinspirerende emne Rigtig god opgave Jeg deltog i optagelsesprøven 2009 Jeg husker den ikke lige. Sprogtesten: Aaaalt for lidt tid! Blev optaget året inden på standbyplads Uhyggelig mange faldgruber. Jeg var overbevist om, at hvis jeg ikke kom ind, var det på grund af sprogtesten. Men selvfølgelig er den svær. Det skal den være. Jeg var til optagelsesprøve i Især pga tidspres Man får stress, når man når til sidste opgave i delopgaven pga tidspress!!! Jeg ser egentlig mig selv som god til at stave osv., men blev overrasket over niveauet på sprogtesten. Delopgave 3 var helt utrolig svær. Jeg følte selv, at det gik rimelig dårligt lige bagefter, for jeg nåede ikke engang at give et bud på alle opgaverne. Men de fleste havde det sådan, så det beroligede mig lidt. Jeg deltog i optagelsesprøven 2009 Dele af den var svær, andet har jeg ikke så svært ved. Det "tekniske" som komma og stavning, synes jeg ikke, er så kompliceret, men de sidste opgaver var mere kryptiske og svære at gennemskue. Videnstesten: Blev optaget året inden på standbyplads sværere end den i Odense Jeg var til optagelsesprøve i Noget nemmere end normalt. Jeg har altid fundet paratvidenstest unuancerede. De er absolut ikke udtryk for brugbar viden, men tilfældige stikprøver, der intet har med reelle kompetencer at gøre - et lotteri. al "paratviden" kan besvares med en bog/net i løbet af få sekunder. Alt for let, hvilket resultaterne også vidner om. Det var den fra Der mener jeg, jeg fik 28. Den fra 2010 fik jeg 36, så den var anderledes nemmere. Jeg deltog i optagelsesprøven 2009 Mellem middel og svær. Men godt der er noget for enhver hjerne blandt spørgsmålene. 20

21 Bilag 2. Kommentarer til optagelsesprøven til fotojournalistuddannelsen, prøve: Indsendelse af billeder: Ingen kommentarer. Artikel: Ingen kommentarer. Fotos i marken: Ingen kommentarer. Tekst til samtale: Ingen kommentarer. Videnstesten: Ingen kommentarer. Optagelsessamtalen: Det var mest i forhold til hvad jeg hørte andre snakkede om, så følte jeg at de gik ret hårdt til mig, mht. spørgsmål osv. Men er sikker på at de spurgte om det der var nødvendigt for at vurdere mig... 21

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011.

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. Side 1 af 10 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. (September 2012 Christina Falkenberg) Side 2 af 10 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2014

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2014 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus 2014 December 2014 Alexander Clausen 1 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2012

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2012 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus 2012 Februar 2013 Karin Løntoft Degn-Andersen 1 1. Indholdsfortegnelse 2. INDLEDNING... 3 3.

Læs mere

1. INDLEDNING... 2 2. MARKANTE RESULTATER RESUMÉ... 2 3. GENERALISERBARHED... 3 4. DEMOGRAFI...

1. INDLEDNING... 2 2. MARKANTE RESULTATER RESUMÉ... 2 3. GENERALISERBARHED... 3 4. DEMOGRAFI... Undersøgelse af Journalisthøjskolens nye studerende Efteråret 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 2 2. MARKANTE RESULTATER RESUMÉ... 2 3. GENERALISERBARHED... 3 4. DEMOGRAFI... 3 4.1 KØNSFORDELING...

Læs mere

1. INDLEDNING... 2 2. MARKANTE RESULTATER RESUMÉ... 2 3. GENERALISERBARHED... 3 4. DEMOGRAFI...

1. INDLEDNING... 2 2. MARKANTE RESULTATER RESUMÉ... 2 3. GENERALISERBARHED... 3 4. DEMOGRAFI... Undersøgelse af Journalisthøjskolens nye studerende Foråret 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 2 2. MARKANTE RESULTATER RESUMÉ... 2 3. GENERALISERBARHED... 3 4. DEMOGRAFI... 3 4.1 KØNSFORDELING...

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2013

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2013 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus 2013 November 2014 Alexander Clausen 1 1. Indholdsfortegnelse 2. INDLEDNING... 3 3. MARKANTE

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på journalistog fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Efterår 2012

Undersøgelse af nye studerende på journalistog fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Efterår 2012 Undersøgelse af nye studerende på journalistog fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Efterår 2012 (Februar 2013 Karin Løntoft Degn-Andersen) 1 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på journalist- og fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Forår 2014

Undersøgelse af nye studerende på journalist- og fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Forår 2014 Undersøgelse af nye studerende på journalist- og fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Forår 2014 (Juni 2014 Alexander Clausen) 1 1. Indholdsfortegnelse UNDERSØGELSE AF NYE

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på journalistog fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Forår 2012

Undersøgelse af nye studerende på journalistog fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Forår 2012 Side 1 af 20 Undersøgelse af nye studerende på journalistog fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Forår 2012 (Januar 2013 Karin Løntoft Degn-Andersen) 1 Side 2 af 20 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på Journalisthøjskolen. Forår 2010

Undersøgelse af nye studerende på Journalisthøjskolen. Forår 2010 på Journalisthøjskolen 1 1. INDLEDNING... 3 2. MARKANTE RESULTATER... 3 3. GENERALISERBARHED... 3 4. DEMOGRAFI... 4 4.1 Kønsfordeling... 4 4.2 Aldersfordeling... 4 5. GEOGRAFI... 5 5.1. Primære bopæl de

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på journalist- og fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Forår 2015

Undersøgelse af nye studerende på journalist- og fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Forår 2015 Undersøgelse af nye studerende på journalist- og fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Forår 2015 (Juli 2015 Christina Falkenberg) 1 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på journalist- og fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Efterår 2011.

Undersøgelse af nye studerende på journalist- og fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Efterår 2011. Side 1 af 25 Undersøgelse af nye studerende på journalist- og fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Efter 2011. (September 2012 Christina Falkenberg) Side 2 af 25 1. Indholdsfortegnelse.

Læs mere

1. INDLEDNING... 3 2. MARKANTE RESULTATER... 3 3. GENERALISERBARHED... 4 4. DEMOGRAFI...

1. INDLEDNING... 3 2. MARKANTE RESULTATER... 3 3. GENERALISERBARHED... 4 4. DEMOGRAFI... Undersøgelse af DJH s nye studerende foråret 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...3 2. MARKANTE RESULTATER...3 3. GENERALISERBARHED...4 4. DEMOGRAFI...5 4.1 KØNSFORDELING...5 4.2 ALDERSFORDELING...5

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på journalist- og fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Efterår 2014

Undersøgelse af nye studerende på journalist- og fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Efterår 2014 Undersøgelse af nye studerende på journalist- og fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Efterår 2014 (November 2014 Alexander Clausen) 1 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på journalist- og fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Efterår 2013

Undersøgelse af nye studerende på journalist- og fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Efterår 2013 Undersøgelse af nye studerende på journalist- og fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Efterår 2013 (Marts 2014 Alexander Clausen & Mette Dalgaard Troelsen) 1 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på TV- og Medietilrettelæggelse på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2024 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN

Undersøgelse af nye studerende på TV- og Medietilrettelæggelse på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2024 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN Undersøgelse af nye studerende på TV- og Medietilrettelæggelse på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2024 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Markante resultater

Læs mere

Side 1 af 26. Undersøgelse af nye studerende på Journalisthøjskolen Forår 2011.

Side 1 af 26. Undersøgelse af nye studerende på Journalisthøjskolen Forår 2011. Side 1 af 26 Undersøgelse af nye studerende på Journalisthøjskolen Forår 2011. Side 2 af 26 1. Indholdsfortegnelse. Undersøgelse af nye studerende på Journalisthøjskolen Forår 2011.... 1 1. Indholdsfortegnelse....

Læs mere

Undersøgelse af alle nye studerende på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Efteråret 2015

Undersøgelse af alle nye studerende på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Efteråret 2015 Undersøgelse af alle nye studerende på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Efteråret 2015 (Udarbejdet af Christina Falkenberg maj 2016) 1 1. Indholdsfortegnelse: 1. Indholdsfortegnelse: 2 2. Indledning:...

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på Kommunikation Forår 2015 på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2015 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN

Undersøgelse af nye studerende på Kommunikation Forår 2015 på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2015 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN Undersøgelse af nye studerende på Kommunikation Forår 215 på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 215 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning...

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på Visuel Kommunikation på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2024 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN

Undersøgelse af nye studerende på Visuel Kommunikation på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2024 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN Undersøgelse af nye studerende på Visuel Kommunikation på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2024 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Markante resultater

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på Visuel Kommunikation på Danmarks Medie -og Journalisthøjskole DECEMBER 2014 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN

Undersøgelse af nye studerende på Visuel Kommunikation på Danmarks Medie -og Journalisthøjskole DECEMBER 2014 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN Undersøgelse af nye studerende på Visuel Kommunikation på Danmarks Medie -og Journalisthøjskole DECEMBER 2014 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Markante resultater

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på Medieproduktion og Ledelse på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2024 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN

Undersøgelse af nye studerende på Medieproduktion og Ledelse på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2024 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN Undersøgelse af nye studerende på Medieproduktion og Ledelse på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2024 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Markante resultater

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på Medieproduktion og Ledelse på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole

Undersøgelse af nye studerende på Medieproduktion og Ledelse på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole Undersøgelse af nye studerende på Medieproduktion og Ledelse på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole SEPTEMBER 2014 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Markante resultater

Læs mere

Rigets tilstand. Survey blandt EASJs danske nyoptagne studerende

Rigets tilstand. Survey blandt EASJs danske nyoptagne studerende Rigets tilstand Survey blandt EASJs danske nyoptagne studerende Efterår 2013 Om evalueringen Undersøgelsen er blevet gennemført af 248 respondenter ud af et samlet optag på 1158 (baseret på optagsindberetning

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på Kommunikation Forår 2014 på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2024 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN

Undersøgelse af nye studerende på Kommunikation Forår 2014 på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2024 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN Undersøgelse af nye studerende på Kommunikation Forår 2014 på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2024 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Markante resultater

Læs mere

Tryk på "language"-knappen nedenfor og vælg "English" hvis du ønsker en engelsk version af spørgeskemaet. Tryk "next" for at fortsætte.

Tryk på language-knappen nedenfor og vælg English hvis du ønsker en engelsk version af spørgeskemaet. Tryk next for at fortsætte. Velkommen til Introundersøgelsen // Welcome to the Introduction Survey Tryk på "language"-knappen nedenfor og vælg "English" hvis du ønsker en engelsk version af spørgeskemaet. Tryk "next" for at fortsætte.

Læs mere

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 I 2008 gennemførte Sundhedsministeriet en række ændringer i uddannelsen af speciallæger, herunder den meget omtalte 4-årsregel. Ændringerne var en del af en

Læs mere

Statistik på undersøgelse blandt nye studerende vinteren 2011 Pædagoguddannelsen i Gedved (svarprocent: 94,5 %)

Statistik på undersøgelse blandt nye studerende vinteren 2011 Pædagoguddannelsen i Gedved (svarprocent: 94,5 %) Statistik på undersøgelse blandt nye studerende vinteren 2011 Pædagoguddannelsen i Gedved (svarprocent: 94,5 %) 1. Hvor har du hørt eller set noget om pædagoguddannelsen, før du søgte ind? (Sæt gerne flere

Læs mere

3. Profil af studerende under åben uddannelse

3. Profil af studerende under åben uddannelse 3. Profil af studerende under åben uddannelse I det følgende afsnit beskriver vi de studerende under åben uddannelse på baggrund af deres tilknytning til arbejdsmarkedet, deres arbejdsområder og deres

Læs mere

Ansøgning og optagelse 2014 STUDIEVALG SJÆLLAND

Ansøgning og optagelse 2014 STUDIEVALG SJÆLLAND Ansøgning og optagelse 2014 Er du klar til at vælge? Ved Ved du, du, hvilke(n) hvilken uddannelse(r) du du vil vil søge søge ind ind på? på? Ja Nej Kender du uddannelsens: Indhold? Opbygning? Arbejdsformer?

Læs mere

KOT optaget på Syddansk Universitet pr. 30. juli 2010

KOT optaget på Syddansk Universitet pr. 30. juli 2010 KOT optaget på Syddansk Universitet pr. 30. juli 2010 KOT optaget på Syddansk Universitet pr. 30. juli 2010 Juli 2010 Kristian Grundvad Kvist Analyse og kvalitetsudvikling, Studiekontoret Syddansk Universitet

Læs mere

Syddansk Universitet SØGNINGEN TIL SYDDANSK UNIVERSITET

Syddansk Universitet SØGNINGEN TIL SYDDANSK UNIVERSITET Syddansk Universitet SØGNINGEN TIL SYDDANSK UNIVERSITET Søgningen til Syddansk Universitet pr. 5. juli 2008-2009 Søgningen via KOT til Syddansk Universitet pr. 5. juli 2009 s. 2 af 22 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Egen rundspørge opgave til d. 31/1-2012 grp. 3 Casper Grud Nielsen og Lars Thyregod

Egen rundspørge opgave til d. 31/1-2012 grp. 3 Casper Grud Nielsen og Lars Thyregod Emnevalg: Journaliststuderendes generelle holdning til kommunikationsuddannelsen, og den anden vej rundt, de kommunikationsstuderendes holdning til de journaliststuderende. Målgruppe: Journaliststuderende

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 13-14 Første del En undersøgelse af elevers oplevede pres i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 4 5 DEL 1: Profil på alle respondenter

Læs mere

Søgningen til de videregående uddannelser

Søgningen til de videregående uddannelser Søgningen til de videregående uddannelser Regionale mønstre i søgningen til de videregående uddannelser i Danmark pr. 5. juli 2007 til 2010 med særlig fokus på universitetsuddannelserne August 2010 Bruno

Læs mere

Optagne excl. Standby Afgangsskole: Svendborg Gymnasium og HF Uddannelse Institution Dimittendår 2005 2006 2007 2008 2009 2010 i alt Lange

Optagne excl. Standby Afgangsskole: Svendborg Gymnasium og HF Uddannelse Institution Dimittendår 2005 2006 2007 2008 2009 2010 i alt Lange Optagne excl. Standby Afgangsskole: Svendborg Gymnasium og HF Uddannelse Institution Dimittendår 2005 2006 2007 2008 2009 2010 i alt Lange videregående uddannelser Lægevidenskab Københavns Universitet

Læs mere

1: Hvilket studium er du optaget på: 2: Hvilke af nedenstående forelæsninger har du deltaget i?

1: Hvilket studium er du optaget på: 2: Hvilke af nedenstående forelæsninger har du deltaget i? 1: Hvilket studium er du optaget på: 2: Hvilke af nedenstående forelæsninger har du deltaget i? 3: Hvis du har deltaget i mindre end halvdelen af kursusgangene bedes du venligst begrunde hvorfor har deltaget

Læs mere

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Indhold Indledning... 2 Lidt om dimittenderne... 2 Beskæftigelsessituation... 3 Dimittender i ansættelsesforhold... 3 Selvstændige/iværksætter...

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse 2014 By-, Energi- og Miljøplanlægningsuddannelsen

Spørgeskemaundersøgelse 2014 By-, Energi- og Miljøplanlægningsuddannelsen Spørgeskemaundersøgelse 2014 By-, Energi- og Miljøplanlægningsuddannelsen 1. Kønsfordeling - 49 respondenter pige dreng i alt København 10 21 31 Aalborg 9 9 18 I alt 19 30 49 2. Hvornår blev du interesseret

Læs mere

10 respondenter (52,6 %) er kvinder, 9 er mænd og de har en gennemsnitsalder på 28 år.

10 respondenter (52,6 %) er kvinder, 9 er mænd og de har en gennemsnitsalder på 28 år. Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i produktionsteknik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Jeg bestod mine fag dernede, så det er jeg tilfreds med. Sværhedsgraden svingede meget Fra fag til fag.

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Jeg bestod mine fag dernede, så det er jeg tilfreds med. Sværhedsgraden svingede meget Fra fag til fag. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Spansk og spanskamerikansk sprog, litteratur og kultur Navn på universitet i udlandet: Universidad de Oviedo Land: Spanien Periode: Fra: Januar

Læs mere

Statistik Rapport for 2005

Statistik Rapport for 2005 Statistik Rapport for Udarbejdet af Mikkel Petersen April Indholdsfortegnelse Forord Karakteristika ved BA optag sommer.. Karakteristika ved BA optag vinter.. Karakteristika ved kandidat-optaget sommeren...

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Generelle oplysninger AARH Hjælp og vejledning

Generelle oplysninger AARH Hjælp og vejledning US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab Navn på universitet i udlandet: University of Wisconsin-Madison Land: USA Periode: Fra:September 2010 Til:Januar 2011 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Studerendes studie og jobsøgning

Studerendes studie og jobsøgning 2012 Studerendes studie og jobsøgning De er forkælede, drikker for meget, dyrker for lidt motion, teoretikere der ikke er gearet til erhvervslivet, karriereorienterede, innovative, økonomisk pressede,

Læs mere

Adgangskrav for kandidatuddannelsen i Spatial Designs and Society

Adgangskrav for kandidatuddannelsen i Spatial Designs and Society Adgangskrav for kandidatuddannelsen i Spatial Designs and Society 1. Adgangsgivende bacheloruddannelser fra RUC Humanistiske bacheloruddannelser Performance Design og Dansk Performance Design og Historie

Læs mere

BILAG 1: Interview med den centrale studievejledning på RUC

BILAG 1: Interview med den centrale studievejledning på RUC BILAG 1: Interview med den centrale studievejledning på RUC 27.04.2015 Interviewer 1 (I1) Interviewer 2 (I2) Respondent (R) I1: Ja, vi vil jo lave en app, som skal vejlede den studerende igennem sit studieforløb.

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 62 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 62 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 62 Offentligt Notat Modtager(e): Kopi: Dispensationer i forhold til opfyldelse af specifikke adgangskrav optagelsen 2008 Resumé Med hjemmel i adgangsbekendtgørelsens

Læs mere

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014 Eniro Krak Produktsøgning Tabelrapport Oktober 2014 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for bachelorer

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for bachelorer Beskæftigelsesundersøgelse 2010 Tabelsamling for bachelorer Januar 2011 Beskæftigelsesundersøgelsen 2010 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet

Læs mere

Studievalg og optagelse. Skole Navn Vejleder Studievalg Nordjylland

Studievalg og optagelse. Skole Navn Vejleder Studievalg Nordjylland Studievalg og optagelse Skole Navn Vejleder Studievalg Nordjylland 3.g / htx /hhx 2.g / htx /hhx Indkredsning 1.g / htx /hhx Information Studievalg og videregående uddannelse Inspiration Studievalgsprocessen

Læs mere

Evaluering af Studiepraktik 2014

Evaluering af Studiepraktik 2014 Evaluering af Studiepraktik 2014 Indhold Overordnede tal for Studiepraktik 2014... 1 Institutioner og uddannelser... 1 Ansøgere... 1 Hvor mange prioriteter søgte praktikanterne i 1. ansøgningsrunde?...

Læs mere

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF august 2010 Indhold 1 Indledning... 2 1.1 Resume... 2 1.2 Metode... 2 2 Færdiguddannede kandidaters erfaring med

Læs mere

UDKAST! Evaluering Studiepraktik 2011. Introtekst til survey:

UDKAST! Evaluering Studiepraktik 2011. Introtekst til survey: UDKAST! Evaluering Studiepraktik 2011 Introtekst til survey: Hjælp os og de videregående uddannelser med at gøre Studiepraktik bedre. Vi beder dig besvare følgende spørgsmål, som tager 2-10 min. at besvare.

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: University of Montana.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: University of Montana. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab Navn på universitet i udlandet: University of Montana Land: USA Periode: Fra:1/9-2010 Til:20/12-2010 Udvekslingsprogram: Statskundskab

Læs mere

Projekt sommerskole ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Projekt sommerskole ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Projekt sommerskole ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Projektrapport, indhold: 1. Formål, tidsplan og økonomi...2 2. Afdækning af årsager til forlængelser...3 3. Andre institutioners erfaringer...4

Læs mere

Optag bachelor KUA 2014

Optag bachelor KUA 2014 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Optag bachelor KUA 0 Profil af de studerende 0--0 Forord Profilen på de nyoptagne studerende baserer sig på data trukket fra STADS torsdag den. november. Antallet

Læs mere

Evaluering - Studiepraktik 2012

Evaluering - Studiepraktik 2012 Evaluering - Studiepraktik 2012 Hjælp os og de videregående uddannelser med at gøre Studiepraktik bedre. Vi beder dig besvare følgende spørgsmål. Det tager 2-10 min. at svare på spørgsmålene, og din besvarelse

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

1: Hvilket studium er du optaget på: 2: Hvilke af nedenstående forelæsninger har du deltaget i?

1: Hvilket studium er du optaget på: 2: Hvilke af nedenstående forelæsninger har du deltaget i? 1: Hvilket studium er du optaget på: 2: Hvilke af nedenstående forelæsninger har du deltaget i? 3: Hvis du har deltaget i mindre end halvdelen af kursusgangene bedes du venligst begrunde hvorfor har deltaget

Læs mere

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter Nyuddannet sygeplejerske, et år efter -en undersøgelse af sygeplejerskers oplevelser af, hvordan grunduddannelsen har rustet dem til arbejdet som sygeplejerske 2009 Studievejledningen, sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Studiestartundersøgelsen 2014. Sammenfatningsrapport

Studiestartundersøgelsen 2014. Sammenfatningsrapport Studiestartundersøgelsen 214 Sammenfatningsrapport Hvilket universitet studerer du ved? Svarprocent: 1% (N=56)Spørgsmålstype: Vælg en Københavns Universitet 192 Roskilde Universitet 47 Aarhus Universitet

Læs mere

Praktikanternes evaluering af Studiepraktik 2012

Praktikanternes evaluering af Studiepraktik 2012 Praktikanternes evaluering af Studiepraktik 2012 Indhold Oversigt... 1 Fordeling af praktikanter... 2 Den typiske Studiepraktikant... 3 Hvorfor praktikanterne tager i praktik... 6 Hvor praktikanterne har

Læs mere

30-01-2014, 10:14:53 : Linda Videregående uddannelse 30-01-2014, 10:14:54 Vejleder : Velkommen til evejledning. 30-01-2014, 10:15:31 Vejleder Vibeke:

30-01-2014, 10:14:53 : Linda Videregående uddannelse 30-01-2014, 10:14:54 Vejleder : Velkommen til evejledning. 30-01-2014, 10:15:31 Vejleder Vibeke: 30-01-2014, 10:14:53 : Linda Videregående uddannelse 30-01-2014, 10:14:54 Vejleder : Velkommen til evejledning. 30-01-2014, 10:15:31 Vejleder Vibeke: er nu klar til at chatte med dig. 30-01-2014, 10:15:37

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER MAJ 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

De to grupper har dog omtrent samme chance (63-

De to grupper har dog omtrent samme chance (63- oktober 216 Nyt fra rff Optagelse på den foretrukne lange videregående uddannelse har ingen betydning for, hvilket uddannelsesniveau man opnår, eller hvor meget man tjener efter endt uddannelse D e afviste

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Bachelor i filosofi. Navn på universitet i udlandet: La Trobe University

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Bachelor i filosofi. Navn på universitet i udlandet: La Trobe University US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Bachelor i filosofi Navn på universitet i udlandet: La Trobe University Land: Australien Periode: Fra:4/3 2013 Til:30/6 2013 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Evaluering af Studiepraktik 2015. Evalueringsrapport: Studiepraktik 2015

Evaluering af Studiepraktik 2015. Evalueringsrapport: Studiepraktik 2015 Evalueringsrapport: Studiepraktik 2015 Praktikanternes evaluering af Studiepraktik 2015 1 Indhold Om evalueringsrapporten...3 Overordnede tal for Studiepraktik 2015...4 Institutioner og uddannelser...4

Læs mere

Evaluering af meritpraksis på erhvervsakademier og professionshøjskoler. Tabelrapport

Evaluering af meritpraksis på erhvervsakademier og professionshøjskoler. Tabelrapport Evaluering af meritpraksis på erhvervsakademier og professionshøjskoler Tabelrapport 1 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT 2 Indhold Indledning s. 4 Indledende spørgsmål s. 5 Meritansøgningen s. 5 Resultat af

Læs mere

Drømmepanelet 2. udgave

Drømmepanelet 2. udgave Drømmepanelet 2. udgave Totale resultater METODE Data er indsamlet i maj 2015 via et online spørgeskema. ne er rekrutteret via Userneeds panel og i alt har 400 unge gennemført undersøgelsen. Datagrundlaget

Læs mere

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse,

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, eftera r 2016 Indhold Indledning... 3 FU-møder... 4 Modulevaluering gjort tilgængelig på modulets sidste kursusgang... 4 Modul 1: Informationsteknologi,

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: Universität Zürich.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: Universität Zürich. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Jura Navn på universitet i udlandet: Universität Zürich Land: Schweiz Periode: Fra: September 2011 Til: Januar 2012 Udvekslingsprogram: Erasmus

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: BA i Engelsk. Navn på universitet i udlandet: University of Greenwich, London

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: BA i Engelsk. Navn på universitet i udlandet: University of Greenwich, London US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: BA i Engelsk Navn på universitet i udlandet: University of Greenwich, London Land: England Periode: Fra: 11/01-13 Til: 22/06-13 Udvekslingsprogram:

Læs mere

SPORTSJOURNALISTIK VEJLE IDRÆTSHØJSKOLE

SPORTSJOURNALISTIK VEJLE IDRÆTSHØJSKOLE SPORTSJOURNALISTIK VEJLE IDRÆTSHØJSKOLE 11. ok tober 2017-3. mar ts 2018 Et ophold på Vejle Idrætshøjskoles sportsjournalistlinje kan hjælpe dig med at få drømmen om journaliststudiet til at gå i opfyldelse.

Læs mere

ansøgerstatistik 2017 danmarks medie- og journalisthøjskole

ansøgerstatistik 2017 danmarks medie- og journalisthøjskole ansøgerstatistik 2017 danmarks medie- og journalisthøjskole Indhold: Ansøgere Ansøgere fordelt på uddannelser Kønsfordeling pr. optag Kønsfordeling fordelt på uddannelser Aldersfordeling pr. uddanelse

Læs mere

Negot.ernes job og karriere

Negot.ernes job og karriere Negot.ernes job og karriere Marts 2009 1 Indhold 1. Om undersøgelsen...3 3. Hvem er negot.erne?...6 4. Negot.ernes jobmarked...9 5. Vurdering af udannelsen... 14 6. Ledigheden blandt cand.negot.erne...

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

Drømme og realiteter. Claus Nielsen, Vejledning & Optagelse Dias 1

Drømme og realiteter. Claus Nielsen, Vejledning & Optagelse Dias 1 Drømme og realiteter Dias 1 Spørgsmål og svar Fag- og niveauvalg - interesse eller karakterpotentiale? Kvote 2? Optagelsesprøver hvor og hvorfor Hvorfor drømmer så mange om det samme? Eller gør de? Alternativer

Læs mere

Studievalgsprocessen. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland

Studievalgsprocessen. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Studievalgsprocessen Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Program Studievalgs vejledningsprogram Uddannelsessystemet Dvs erhvervsakademi-, professionsbachelor- & universitetsuddannelser Hvordan

Læs mere

Facebook 1 4,2% YouTube 0 0,0%

Facebook 1 4,2% YouTube 0 0,0% Statistik fra undersøgelsen blandt nye studerende sommeren 2011 3K i Århus (svarprocent: 77,4%) 1. Hvor har du hørt eller set noget om 3K-uddannelsen, før du søgte ind? (Sæt gerne flere x) www.viauc.dk/3k

Læs mere

DANSK FLYGTNINGEHJÆLP

DANSK FLYGTNINGEHJÆLP DANSK FLYGTNINGEHJÆLP KURSISTUNDERSØGELSE 2015 RESULTATER OG ANBEFALINGER KURSISTUNDERSØGELSE 2015 INDHOLD - Svarprocent - Hvem har svaret? - Resultater for udvalgte nøgleindikatorer; overordnet tilfredshed,

Læs mere

Optag 2015. Nr. 1. Oversigt, uddannelsesgrupper

Optag 2015. Nr. 1. Oversigt, uddannelsesgrupper Optag 2015 Nr. 1 Oversigt, uddannelsesgrupper og institutioner 1. Samlet optag Det samlede optag på de videregående uddannelser er i 2015 på 65.298 studerende, hvilket er 2 pct. højere end sidste år, svarende

Læs mere

Evaluering - Studiepraktik 2012

Evaluering - Studiepraktik 2012 Evaluering - Studiepraktik 2012 Hjælp os og de videregående uddannelser med at gøre Studiepraktik bedre. Vi beder dig besvare følgende spørgsmål. Det tager 2-10 min. at svare på spørgsmålene, og din besvarelse

Læs mere

Respondenter Procent Under 1 år 0 0,0% 1-3 år 1 6,7% 4-8 år 3 20,0% 9-13 år 3 20,0% 14-19 år 1 6,7% 20 år eller mere 7 46,7% I alt 15 100,0%

Respondenter Procent Under 1 år 0 0,0% 1-3 år 1 6,7% 4-8 år 3 20,0% 9-13 år 3 20,0% 14-19 år 1 6,7% 20 år eller mere 7 46,7% I alt 15 100,0% Hvilken etnisk baggrund har du: Mellemøstlig 4 26,7% Asiatisk 3 20,0% Afrikansk 0 0,0% Nordeuropæisk 0 0,0% Vesteuropæisk 2 13,3% Østeuropæisk 4 26,7% Sydeuropæisk 1 6,7% Anden 1 6,7% I alt 15 100,0% Hvor

Læs mere

Resultater. LimeSurvey Hurtige statistikker Spørgeskema 46725 'Evaluering - Studiepraktik 2012' Spørgeskema 46725

Resultater. LimeSurvey Hurtige statistikker Spørgeskema 46725 'Evaluering - Studiepraktik 2012' Spørgeskema 46725 Resultater Spørgeskema 46725 Antal observationer i forespørgslen: Antal observationer i dette spørgeskema: Procent af i det samlede resultat: 6939 6939 100.00% page 1 / 94 page 2 / 94 Nøgletal for 0001

Læs mere

10/10/14 RUC. Profil- og frafaldsanalyse af studieansøgere

10/10/14 RUC. Profil- og frafaldsanalyse af studieansøgere 1/1/14 RUC Profil- og frafaldsanalyse af studieansøgere For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence, please contact: DAMVAD

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Sydasienstudier. Navn på universitet i udlandet: Metropolitan University Prague

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Sydasienstudier. Navn på universitet i udlandet: Metropolitan University Prague US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Sydasienstudier Navn på universitet i udlandet: Metropolitan University Prague Land: Tjekkiet Periode: Fra:1/10/13 Til:1/03/14 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Tillæg til ansøgningsstatistik

Tillæg til ansøgningsstatistik Syddansk Universitet Tillæg til ansøgningsstatistik Tillæg til ansøgningsstatistikken på alle længere videregående uddannelser i Danmark per 5. juli 2008 Bruno Mølgaard Geertsen Afdelingen for Dokumentation

Læs mere

Det Tekniske Fakultet. Velkomstundersøgelsen 2016 Diplomingeniøruddannelsen i elektronik og datateknik

Det Tekniske Fakultet. Velkomstundersøgelsen 2016 Diplomingeniøruddannelsen i elektronik og datateknik Det Tekniske Fakultet Velkomstundersøgelsen 16 Diplomingeniøruddannelsen i elektronik og datateknik TEK Uddannelseskvalitet Nov. 16 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Metode... 1 Resultater... 2 Opsummering

Læs mere

Syddanmarks unge. Storbyen trækker. på kanten af fremtiden. NO.04 baggrund og analyse

Syddanmarks unge. Storbyen trækker. på kanten af fremtiden. NO.04 baggrund og analyse Syddanmarks unge på kanten af fremtiden Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst NO.04 baggrund og analyse Storbyen trækker Storbyen trækker i de syddanske unge og det samme gør muligheden

Læs mere

ansøgerstatistik 2013 danmarks medie- og journalisthøjskole

ansøgerstatistik 2013 danmarks medie- og journalisthøjskole ansøgerstatistik 2013 danmarks medie- og journalisthøjskole Indhold: Ansøgere Ansøgere fordelt på uddannelser Kønsfordeling pr. optag Kønsfordeling fordelt på uddannelser Aldersfordeling pr. uddanelse

Læs mere

ANSØGNING OG OPTAGELSE

ANSØGNING OG OPTAGELSE 1 ANSØGNING OG OPTAGELSE Program www.optagelse.dk Kvote 1 og kvote 2 Adgangskvotienter Tidslinje Suppleringskurser Økonomi og bolig FAQ Åbent hus 2 www.optagelse.dk søg online med NemID søg uden NemID

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Medievidenskab

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Medievidenskab US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Medievidenskab Navn på universitet i udlandet: Institute of Education, University of London Land: England, United Kingdom Periode: Fra: 4. januar

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Medievidenskab. Navn på universitet i udlandet: University of New South Wales

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Medievidenskab. Navn på universitet i udlandet: University of New South Wales US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Medievidenskab Navn på universitet i udlandet: University of New South Wales Land: Australien Periode: Fra: 1/3.2013 Til: 1/7.2013 Udvekslingsprogram:

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Psykologi. Navn på universitet i udlandet: University of New Brunswick.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Psykologi. Navn på universitet i udlandet: University of New Brunswick. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Psykologi Navn på universitet i udlandet: University of New Brunswick Land: Canada Periode: Fra:September 2010 Til:December 2010 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Nyoptag sommer Profil af de studerende. Afdelingen for Uddannelse og Studerende af Annette Elmue og Jonas Tranberg

Nyoptag sommer Profil af de studerende. Afdelingen for Uddannelse og Studerende af Annette Elmue og Jonas Tranberg Nyoptag sommer 2006 Profil af de studerende Afdelingen for Uddannelse og Studerende af Annette Elmue og Jonas Tranberg Indledning DTU har de seneste år udarbejdet en profil af de studerende der er optaget

Læs mere

Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Uddannelsesvidenskab BA. Navn på universitet i udlandet: Reykjavik University.

Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Uddannelsesvidenskab BA. Navn på universitet i udlandet: Reykjavik University. Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Uddannelsesvidenskab BA Navn på universitet i udlandet: Reykjavik University Land: Island Periode: Fra: 25. august 2013 Til: 16. december 2013 Udvekslingsprogram:

Læs mere

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, KBH 7. semester efteråret 2013. Køn. Alder

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, KBH 7. semester efteråret 2013. Køn. Alder SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, KBH 7. semester efteråret 2013 Denne version af rapporten er uden kommentarer fra de studerende Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet

Læs mere