ErhvervsNyt. Lokalt kendskab med landsdækkende fordele. poulerikbech.dk/erhverv. Vurderinger til årsregnskabet det er nu!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ErhvervsNyt. Lokalt kendskab med landsdækkende fordele. poulerikbech.dk/erhverv. Vurderinger til årsregnskabet det er nu!"

Transkript

1 Lokalt kendskab med landsdækkende fordele poulerikbech.dk/erhverv December 2009 ErhvervsNyt Vurderinger til årsregnskabet det er nu! Læs mere side 3 Skatte- og momsmæssige overvejelser i dagens marked Læs mere på side 4 Nyt butikscenter i Hillerød Læs mere på side 31 Charmerende investeringsejendom ved Nyhavn Læs mere på side 11

2 Vi ønsker vores kunder og samarbejdspartnere Glædelig jul og godt nytår med venlig hilsen

3 December 2009 Vurderinger til årsregnskabet det er nu! Året nærmer sig sin slutning, og virksomhedens regnskab skal snart udarbejdes. Endnu en gang vil vi opfordre ejerne af erhvervsejendomme til at få vurderet deres ejendomme, således at regnskaberne bliver retvisende. Igennem 2009 har vi set adskillige eksempler på virksomhedsregnskaber, hvor ejendomsværdien enten ikke er blevet reguleret siden ejendommen blev købt eller er anført til en størrelse, som var gældende før den økonomiske krise. Lad dagsværdien af ejendommen komme frem i regnskabet i stedet for historiske værdier. Lejeniveauet går det op eller hvad? Fra mange sider fremhæves det lige nu, at lejeniveauet for erhvervslejemål er under pres i nedadgående retning. Dette er til dels også sandt, men faldet varierer dog meget og er i stort omfang afhængigt af beliggenhed og indretning. I det centrale København og Århus er lejeniveauet generelt faldet med 10-20% afhængig af stand og indretning. Jørgen Jørgensen Direktør, HD, MRICS Det samme gør sig gældende i de større provinsbyer på de bedste beliggenheder. Bevæger man sig uden for de centrale områder i byerne er faldet i lejeniveauet større. Det generelle fald i lejeniveauet hænger naturligvis sammen med den stærkt faldende efterspørgsel efter erhvervslokaler, hvilket medfører et stigende udbud af ledige lokaler, og dermed det før omtalte fald i lejeniveauet. Det anførte generelle fald i lejeniveauet er gældende for alle segmenter af erhvervslokaler, herunder også lokaler til detailbrug. Det vil vare en rum tid førend vi igen vil se stigninger i lejen for erhvervslokaler. Omsætningen på erhvervsejendomsmarkedet Som følge af den for tiden herskende økonomiske krise er omsætningen af erhvervsejendomme og erhvervslokaler stadig på et meget lavt niveau i forhold til for to-tre år siden. Det skal dog understreges, at der finder en omsætning sted, men på grund af den mindre efterspørgsel, er priserne på erhvervsejendommene faldet til et efter vort skøn meget rimeligt niveau. Som det også er fremgået af pressen i den seneste tid, har nogle af de store ejendomsselskaber været på indkøb hos banker, realkreditinstitutter og konkursboer. Disse store optag af hele porteføljer beviser, at det er et godt marked at handle i. Der findes i dag på erhvervsejendomsmarkedet så gode tilbud på investeringsejendomme, at vi vil opfordre alle, der blot tænker på at investere i fast ejendom, til at komme ud på markedet nu, hvor priserne er helt i bund. Men køb ikke i blinde! Få foretaget en vurdering eller en second opinion forinden købet gøres endeligt. Erhvervsmægleren er stadigvæk den bedste til at vurdere en erhvervsejendom. Med venlig hilsen og glædelig jul. Indhold: Artikel... 4 PropertySWAP...8 Investering Jørgen Jørgensen Kontor Lager/produktion Butikker Grunde

4 Skatte- og momsmæssige overvejelser i dagens marked I et ustabilt marked er det væsentligt at udnytte alle de besparelser og optimeringsmuligheder, der er, herunder på det skatte- og momsmæssige område. Nedenfor er vist nogle eksempler på områder, hvor man som aktør på ejendomsmarkedet bør være opmærksom, da der her kan være besparelses- og/eller optimeringsmuligheder. Mulighed for nedsættelse af tinglysningsafgiften 4-vurdering Ved ejerskifte af fast ejendom betales en afgift for tinglysning af ejerskiftet. Tinglysningsafgiften udgør kr. plus 0,6 % af ejerskiftesummen, dog minimum 0,6 % af den seneste på tidspunktet offentliggjorte ejendomsvurdering. I dagens marked er det ikke utænkeligt, at de reelle salgspriser ligger markant under den offentlige ejendomsvurdering. Det betyder således, jf. ovenstående, at ejere af sådanne ejendomme kommer til at betale tinglysningsafgift af en værdi, de reelt ikke har. Der er mulighed for at klage over den offentlige ejendomsvurdering indtil 1. juli året efter, vurderingen har fundet sted. I dagens marked er det ikke utænkeligt, at de reelle salgspriser ligger markant under den offentlige ejendomsvurdering. Ifølge vurderingsloven er der mulighed for at få omvurderet ejendomme, f.eks. i forbindelse med et salg, en såkaldt 4-vurdering. En 4-vurdering kan forlanges til enhver tid mod betaling. Betalingen for vurderingen er 464 kr. (2009-tal). Nedsættes ejendommen med mindst 10 % i forhold til den seneste offentlige ejendomsvurdering, afholdes udgiften af det offentlige. Det skal dog understreges, at en 4-vurdering ikke har indflydelse på de løbende ejendomsskatter (grundskyld og dækningsafgift), som stadig vil blive beregnet på baggrund af den oprindelige offentlige ejendomsvurdering. Såfremt den nye 4-vurdering afviger væsentligt fra den oprindelige ejendomsvurdering, bør det overvejes at anmode om genoptagelse af ejendomsvurderingen, specielt i de kommuner hvor der betales dækningsafgift. Har du ikke fået påklaget 2008 ejendomsvurderingen inden fristen den 1. juli 2009, og/eller er værdien væsentligt ændret siden vurderingstidspunktet, kan man således risikere at skulle betale afgift af en fiktiv værdi. Er din selskabskonstruktion optimal? Ejer du over 10 % i et selskab, hvori der er en ejendom, og du sælger denne eller selskabet, kan de nye skatteregler medføre, at et evt. tab på ejendommen/aktierne fremover ikke kan anvendes. Tidligere har man typisk i ejendomsselskaber haft fokus på skattefrie gevinster og ikke tænkt på tab. Der er derfor i dag en lang række ejendomsselskaber, der ikke er tilpasset dagens 4

5 marked og deres konkrete situation. Man bør derfor overveje, om ens nuværende setup er optimal i forhold til skattereglerne. Levering af nye bygninger med tilhørende grund Levering af nye bygninger med tilhørende grund gøres med skattereformen momspligtigt. Levering af gamle bygninger vil fortsat være momsfrit. Derfor skal der fremadrettet sondres imellem levering af nye eller gamle bygninger. En bygning anses for ny, hvis den sælges inden første indflytning, dvs. før bygningen er taget i brug. En bygning vil ligeledes anses for ny, når leveringen sker mindre end fem år efter dagen for bygningens færdiggørelse. Opførelse af bygninger efter 1. januar 2011 Påbegyndes opførelsen af en ny bygning efter 1. januar 2011, og sælges bygningen efterfølgende, skal der beregnes moms af salgsprisen. Samtidig opnår man adgang til momsfradrag for omkostningerne til opførelsen af bygningen. Ifølge vurderingsloven er der mulighed for at få omvurderet ejendomme, f.eks. i forbindelse med et salg, en såkaldt 4-vurdering. I skattemæssig sammenhæng er overtagelsesdatoen uden betydning. En ejendom er som hovedregel overdraget, når der er indgået en bindende juridisk aftale mellem køber og sælger. Aftaleåret er således beskatningsåret. Overgangsregler ved salg af grunde I forhold til udgifter afholdt til byggemodning, advokat, revisor m.v. inden 1. januar 2011, vil der ikke være adgang til momsfradrag, hvis salget af grunden ligeledes sker inden 1. januar Sælges grunden med moms efter 1. januar 2011, kan sælger dog få godtgjort momsen af omkostninger afholdt inden 1. januar 2011 hos SKAT. Godtgørelsen for moms indrømmes for salg, der sker senest fem år efter lovens ikrafttrædelse. Anmodningen skal indsendes samtidig med angivelsen af moms fra salget af grunden. Ombygning efter 1. januar 2011 Salg af gamle bygninger er også efter 1. januar 2011 momsfrit. Derfor skal der fremadrettet tages stilling til, om en bygning er ny eller gammel i forbindelse med ombygningsarbejder. Det betyder helt konkret, at der skal betales moms ved salg af ejendommen, når omkostningerne til ombygning eller tilbygning af ejendommen overstiger 25 % af salgssummen. Bygningen anses derved for ny. Susanne Møberg KPMG Tax Manager Telefon: Skattereformen har kun virkning for nye bygninger. Det er således kun nybyggerier og ombygninger, der påbegyndes efter 1. januar 2011, der er omfattet af momspligten. Levering af byggegrunde Som et led i skattereformen skal der afregnes moms ved salg af grunde fra 1. januar Det betyder samtidig, at alle grunde erhvervet før 1. januar 2011 skal sælges med moms, hvis de afstås efter 1. januar Det er endnu ikke klart, om momspligten indtræder på tidspunktet for aftalens indgåelse eller på overdragelsestidspunktet. Indtil vi kender de nærmere overgangsregler, skal man derfor passe på med at sælge en grund momsfrit, hvis overtagelsesdatoen er efter 1. januar I værste fald risikeres det, at kunden efter aftalen betaler eksklusiv moms, mens SKAT forlanger betaling af moms. Holger Haugstrup KPMG Tax Consultant Telefon:

6 P r o p e r t y s w a p Karriereplanlægning? det hele starter med det rigtige job Danmarks største mæglervirksomhed søger endnu flere dygtige medarbejdere... Erhvervsmægler Erhvervsmægler Erhvervsmægler Erhvervsmægler Erhvervsmægler Erhvervsmægler Key Account Manager erhvervsejendomme Erhvervsdirektør/partner Erhvervsdirektør/partner København Køge bugt omr. Odense Kolding Silkeborg Herning København Odense Silkeborg Vi kan tilbyde dig: Et spændende og yderst afvekslende job i en dynamisk og ekspansiv virksomhed med de allerbedste udviklingsmuligheder både karrieremæssigt og geografisk. Vi har i firmaet karriereplanlægning spændende fra elevuddannelse og til indtræden som partner, og gennemfører løbende en aktiv efteruddannelse samt interne jobrokeringer. Et job i en virksomhed i ekspansion, der gennem kontrolleret vækst ønsker at fastholde vores førende position i Danmark, og udvikle os som en innovativ og international mæglervirksomhed, med netop de muligheder og udfordringer dette giver og kræver for dig som medarbejder. 6 Se mere på poulerikbech.dk/erhverv

7 lokaler SøgeS har du lokaler der matcher? Kontakt nærmeste edc Poul erik bech erhvervscenter InveSterIng InduStrI Kontor butik København / Sjælland jylland kvm. kontor i københavn City Der søges cellekontorer til ca. 90 ansatte i City eller Frederiksberg >> ref: kvm. til hotel i storkøbenhavn Vor kunde søger til kvm kontor til ombygning til Hotel i Storkøbenhavn >> ref: kvm. til showroom i københavn og omegn New Yorker kontor/showroom til tøj/lagersalg i Københavns-området >> ref: kvm. kontor på østerbro el. hellerup Advokatfirma søger kontorer i størrelsen kvm på Østerbro eller Hellerup. >> ref: kvm. rå billige lokaler i københavn Max 800,- kr. pr. kvm inkl. drift og momsfrit. Det skal være nogle rå, ikke alt for fine kontorlokaler. Skal være i Københavns Kommune. >> ref: DomiCilejenDom til leje i roskilde Min. 300 kvm. kontorlignende domicilejendom på Københavnsvej. >> ref: Ca. 500 kvm. kontor i helsingør Ønsker at købe 500 kvm kontorer i en radius af 30 km. fra Helsingør. Gerne lille lager til. Evt. med bolig. >> ref: kvm. lager i storkøbenhavn Transportfirma søger kvm lager i stueplan. Beliggende i >> ref: mindre håndværksejendom købes i storkøbenhavn Snedkervirksomhed søger mindre ejendom til værksted, ca kvm. Udenfor København K. >> ref: lager i roskilde og omegn kvm. højloftet lager nær Roskilde eller omegn. Kun til leje. >> ref: højtloftet lager i brøndby Ca kvm højloftet lager og ca. 100 kvm kontor, gerne i Brøndby. >> ref: kvm. lager og kontor i storkøbenhavn Ca. 300 kvm kontor og ca. 400 kvm lager i Storkøbenhavn. >> ref: kvm. produktionskøkken i storkøbenhavn Kunden skal bruge et produktionskøkken i Storkøbenhavn. >> ref: boliginvesteringsejendomme i københavn Investor søger boliginvesteringsejendomme i København. Pris mio. Afkast 6-7 % >> ref: ejendomme i De større sjællandske byer Ejendomme i de større Sjællandske byer. Priser op til 20 mio. >> ref: investeringsejendomme i roskilde, holbæk mv Velbeliggende investeringsejendomme i Roskilde, Holbæk, Slagelse og Ringsted til kr millioner købes. >> ref: kontor nær ringvejen i århus Ca. 400 kvm. (+/- 50) kontor i Århus nær Ringvejen søges. >> ref: kontor/klinik i kolding kr >> ref: kvm. kontor i aalborg Lejemål til telemarketingsfirma på ca kvm. max. kr >> ref: kvm. kontor i aalborg Fagforening søger kontor på omkring 150 kvm. med mulighed for 4 cellekontorer. Helst momsfri. >> ref: kvm. lager/produktion i odense Beliggende i Odense 5000/5260. >> ref: vinproduktion i sønderborg kvm. til vinproduktion >> ref: lager med administration søges i esbjerg Til produktionsvirksomhed søges erhvervsejendom på kvm. Min. 1 port. Opvarmet og isoleret. Synlighed ej nødvendigt. Både køb og leje. >> ref: større produktionsejendom søges i esbjerg-området Lager/produktionslokaler på ca kvm (eller muligh. herfor) med tilh. kontor-/velfærdsfac. God udenomsplads en nødvendighed. Gerne køb. >> ref: butikslokaler med synlig beliggenhed i esbjerg Butikslokaler på mellem kvm søges i Esbjergs bymidte. Gerne Kongensgade, Torvegade, eller tilstødende butiksgader. >> ref: kvm. boksbutik i århus Møbelforretning søger kvm. butik med synlighed fra Viborgvej eller i Anelystparken i Tilst >> ref: bar/værtshus i århus C Lokaler søges til bar/værtshus evt. med tilladelse til livemusik. >> ref: butik Centralt i aabenraa kvm. til dametøj >> ref: Café - aalborg midt/vest Lokaler som må benyttes til café søges til etableret restauratør - gerne med mulighed for medbestemmelse omkring indretning af lokalet. >> ref: boligejendomme i nørresundby Lokalt forankret ejendomsselskab søger flere boligejendomme, men kun i Nørresundby. Ønsker mellem 3 og 10 boligenheder. >> ref: boligudlejningsejendom søges i esbjerg En stor eller flere mindre til delvis investering og delvis eget brug. Kan selv istandsætte hvis nødvendigt. Fordel hvis min. 2 lejemål står tomme. >> ref: erhvervsjord i trekantsområdet Ca erhvervsjord søges i Midt-/Østjylland i trekantsområdet Århus, Randers, Silkeborg. >> ref:

8 P r o p e r t y s w a p HERNING PropertySWAP ATTRAKTIV AFSKRIVNINGSBERETTIGET BUTIKSEJERLEJLIGHED PÅ GÅGADEN I HERNING SAG Butiksejerlejlighed på 930 kvm udlejet til Blockbuster og Kirkens Korshær Beliggende ud til Bredgade - gågaden i Herning Gode lejere og lav genudlejningsrisiko Fuldt afskrivningsberettiget - afskrivningsgrundlag anslået til kr års afkast 6,72% Mulighed for byttehandel med anden ejendom Ejerlejlighedens areal på 930 kvm er fordelt på 2 butikslejemål, hvoraf den ene har facade mod Bredgade (gågaden), den anden mod gården, som består af stor offentlig parkeringsplads samt en privat parkeringsplads til kundeparkering. Der er fri gennemgang fra gågaden til parkeringspladserne. Ejerlejligheden er del af en større ejerforeningsejendom, som er beliggende ud til Bredgade samt hjørnet af Bethaniagade og Møllegade kr BLÅVAND RIBE SALG/LEJE PropertySWAP PropertySWAP 8 PÆNT OG VELFUNGERENDE BOWLINGCENTER PÅ I ALT KVM SÆLGES. EJENDOMMEN ER VELBELIGGENDE PÅ KVM GRUND. SAG Ejendommen ligger i forbindelse med et større feriecenter i Blåvand og er opført i røde sten med tag af tagpap med lister. Ejendommen fremstår i pæn og velholdt stand og indeholder 12 bowlingbaner, restauration med 54 siddepladser, stor udendørs terrasse, restaurationskøkken, bar, aktivitetsrum med poolborde, spilleautomater og legerum, teknikrum og lager, kontorer, personalerum og toiletfac. samt mindre beboelseslejlighed på 1. sal. Blåvand er et meget velbesøgt turistområde året rundt. Endvidere er Blåvand en god handelsby, og byen tiltrækker mange faste kunder fra de omkringliggende byer såsom Esbjerg, Varde m.fl. Selve bowlingcentret har en god og stabil omsætning - forhør nærmere kr GOD LAGER-/PRODUKTIONSEJENDOM PÅ KVM - SYNLIGT BE- LIGGENDE PÅ KVM GRUND VED HOVEDVEJ 11 I RIBE NORD. SAG Stor lager-/produktionsejendom opført i røde sten med bølgeeternittag. Ejendommen er beliggende på vestsiden af den trafikerede hovedvej 11 i Ribes nordlige bydel. Ejendommen indeholder 3 sammenbyggede haller, samt et administrationsafsnit. I den ene hal er der stålspær med en frihøjde under spær på ca. 3 m. I de øvrige haller er der stålbuer med en knæhøjde på ca. 3 m. og til kip ca. 6 m. Alle hallerne har store alu-porte på ca. 5 m. i højden, og der er kørefast betongulve. Administrationsafsnittet på ca. 380 kvm indeholder div kontorer, mødelokaler og kantine. Ejendommen er velegnet til alle former for lager og lettere produktion. Der er gode udenomsarealer. kr kr

9 HERNING PropertySWAP P r o p e r t y s w a p ATTRAKTIV AFSKRIVNINGSBERETTIGET INVESTERINGSEJENDOM I HERNING CENTRUM SAG Fuldt udlejet til Hernings største fitnesscenter - Fitness One Lejekontrakten kan fra lejers side tidligst opsiges til ophør den Ejendommen er nyrenoveret indvendig Hjørneejendom beliggende ud til Møllegade og lige ved gågaden Fuldt afskrivningsberettiget - afskrivningsgrundlag anslået til kr års afkast 6,72% - mulighed for byttehandel med anden ejendom Ejendommen består af 3 erhvervsejerlejligheder med et samlet etageareal på kvm fordelt på 3 etager, som tidligere var udlejet til butik og kontor. Ejendommen har af 2 omgange i perioden 2007 til 2009 gennemgået en større gennemgribende ombygning til fitnesscenter for Fitness One, herunder med nye gulve, lofter, belysning og ventilationssystem samt nyetablerede omklædnings- og badefaciliteter i kælderen kr RØDDING SALG/LEJE KØBENHAVN K PropertySWAP PropertySWAP EJERLEJLIGHEDSEJENDOM PÅ TORVET I JELS SAG Pæn og meget velholdt ejendom, der sælges enten individuelt eller som en del af en større portefølje. Ejendommen fremstår velrenoveret. Bygningen er opført i mursten, der er pudsede og malede samt tag beklædt med røde tegl. Underetagen er primært anvendt til erhvervsformål. Der er tale om en markant ejendom i bybilledet med en central beliggendhed. kr kr Byttemuligheder Industriejendom Erhvervsgrund Kontorejendom Investeringsejendom Butik Villa/sommerhus Fast ejendom i udlandet Diverse 2 ERHVERV OG 4 GODE BOLIGER VED KULTORVET SAG Ejendommen, der er erklæret bevaringsværdig, fremtræder særdeles velvedligeholdt. Ejendommen er opført i 1800 i 4 fulde etager samt med høj kælder og udnyttet tagetage. Ejendommen blev i 1976 saneret. Saneringen omfattede bl.a. etablering af køkken og badeværelse i de enkelte boliger, nyt tegltag, gård- og gadefacade blev repareret og malet. Del af sidehuset blev nedrevet og der blev udført en omfattende gårdsanering omfattende hele karreen Rosengården, Fiolstræde, Krystalgade og Peder Hvitfeldts Stræde. Ejendommen indeh. 2 butikker samt 4 store 4-vær. lejligheder på 105 kvm. Kun 1 af de 4 lejligheder er moderniseret. Kvm/lejen for de 3 ikke renoverede lejligheder udgør kun ca. kr kr

10 i n v e s t e r i n g NÆSTVED OFF. UDBUD KVM. KONTORBYGNING UD TIL ØSTRE RINGVEJ SAG Projektsag / hvad kan ejendommen bruges til? Kontorejendom sælges / udlejes - ejet af Næstved Kommune. Ejendommen er på kvm incl. 463 kvm kælder. 3-længet ejendom indrettet med div. kontorer og teknikrum. Opført i gule sten og eternittag. Grundareal kvm. Der foreligger et projekt på udvikling af ejendommen til læge-/sundhedshus. Der er udarbejdet et projekt- og skitseforslag og økonomisk overslag på ombygning. Projektet kan anvendes uforbindende. Rekvirer prospekter og bilag. Udbydes efter reglerne for off. udbud. Tilbud afgives på det af Næstved Kommune og EDC Erhverv udfærdigede blanketter og afleveres til, Ringstedgade 28, 4700 Næstved NÆSTVED OFF. UDBUD NEDLAGT PLEJEHJEM KVM - HERLUFSHOLMHJEMMET SAG Herlufsholmhjemmet - lukket plejehjem - udbydes for Næstved kommune - salg / projektudvikling. Hvad skal det bruges til - har du en god ide? Kan du se mulighederne, så lad os høre nærmere. Lokalplan udarbejdes i samarbejde med køber. Anvendelse: privat plejehjem - seniorfællesskab - hospice - eller?? Grund kvm - bebygget kvm - ialt kvm. Opført 1959/ værelser + moderne køkken, kantine, kontorer, teknikrum, depot m. v. Byggeteknisk rapport - fremtræder solidt og i normal vedligeholdt stand med de skader, der følger af alder og brug. Beliggende fredeligt med villakvarter, marker, idrætsplads og skov mod Suså. Ejd. i udbud for Næstved Kommune efter regler for off.udbud

11 KØBENHAVN Ø KØBENHAVN K i n v e s t e r i n g VELBELIGGENDE PÅ ØSTERBRO I OMRÅDET MELLEM TRIANGLEN OG STRANDBOULEVARDEN SAG Udlejningsejendom beliggende på Østerbro - i det fredelige og eftertragtede område mellem Trianglen/Sortedams Sø og Strandboulevarden - på hjørnet af Holsteinsgade og Saabyesvej. Ejendommen er opført som en rødstensejendom i 1951 i 5 fulde etager samt delvis udnyttet tagetage og kælder, indrettet med bl.a. 2 garager og vaskerum. Til ejendommen hører endvidere særskilt garagebygning med 5 garager. Der er ingen ledige lejemål. Lejlighederne er 3-4 værelses, alle med selvstændigt køkken og bad. Der er 5 stk. 3-værelses lejligheder á 80 kvm og 5 stk. 4-værelses á 90 kvm. Taglejligheden indeholder 3-værelser, og er på 78 kvm. Der er ikke foretaget gennemgribende moderniseringer i beboelseslejemålene. kr UDLEJEDE LEJLIGHEDER I CHARMERENDE EJENDOM VED NYHAVN SAG Beliggende i charmerende ejendom opført i 1852 og med den bedste beliggenhed tæt på bla. Nyhavn, det nye skuespilhus og Kongens Nytorv sælges 3 udlejede beboelsesejerlejligheder. Lejlighederne består af en 5 værelses lejlighed på 184 kvm., en 4 værelses lejlighed på 93 kvm. samt en 2 værelses lejlighed på 30 kvm. Lejlighederne er beliggende på 2. sal og 4. sal i Toldbodgade 2 samt på 4. sal i baghuset, Nyhavn 49 c. De 2 af lejlighederne på henholdsvis 184 kvm. og 93 kvm. er fredede. Afkast 1. år 0,63% kr NÆSTVED FREDENSBORG OFF. UDBUD KONTOREJENDOM FRA 1970 PÅ 862 KVM. I ET PLAN - HERTIL KÆL- DER PÅ 90 KVM. SAG Fuldt udlejet, velindrettet kontorejendom. Fremtræder velholdt. Ejendommen er ejet af Næstved Kommune og er i offentligt udbud. Ejendommen er beliggende i den sydlige del af Næstved på en sidevej til Vordingborgvej. Gode tilkørsels- og parkeringsforhold. Grunden er på kvm med mulighed for yderligere byggeri. indtægt kr Driftomk. kr Ejendommen er meget velanvendelig til kontorbrug, handelsvirksomhed eller andet. købstilbud afgives på den af Næstved Kommune og EDC Erhverv Poul Erik Bech udfærdigede tilbudsblanket. Mindste bud kr. 3 mill FLOT INVESTERINGSEJENDOM SAG Fredensborg - Kratbjerg. Afskrivningsberettiget, fuldt udlejet investeringsejendom med byggereserve på ca. 320 kvm. Ejendommen er på 630 kvm og indeholder 2 lejemål med blandet kontor/lager. Den samlede kontordel udgør ca. 200 kvm og den samlede lagerdel ca. 430 kvm. Beliggende på kvm stor grund i udbygget erhvervsområde med bl.a. Skat. De samlede lejeindtægter udgør kr ,00. Afkast ca. 5,8% kr

12 i n v e s t e r i n g KOLDING SPENTRUP V/RANDERS INVESTERINGSEJENDOM KVM. INVESTERINGSEJENDOM - 1. ÅRS AFKAST 8,94% SAG Attraktivt beliggende erhvervsejendom på ialt kvm. der p.t. er fuldt udlejet til to lejere. Opført løbende og fremstår med ældre kontorbygning. Nyere tilbygning med rød murstensfacade og pålagt tegltag indeholder bl.a. reception, toiletter, diverse kontorer samt produktionsdel i tilknytning til nyt lager med aluport. Ejendommens sammensætning samt netop revideret lokalplan for området der åbner mulighed for, at der i en del af lokalplanområdet kan etableres butikker til særligt pladskrævende varegrupper, gør ejendommen fremtidssikret, delvis til eget brug, eller som fuldt udlejet investeringsejendom. Tilhørende stort flisebelagt parkeringsareal. Afkast 6,79 % kr SAG års uopsigelig lejekontrakt og 12 måneders kontant depositum Sale & lease back arrangement med Gibo Plast A/S Det børsnoterede moderselskab SP Group A/S hæfter for lejen SP Group har egenkapital på kr. 170 mill. ifølge årsrapport 2008 Etageareal på kvm samt yderligere bebyggelsesmuligheder Beliggende i Spentrup - kort afstand til Randers, Hobro og E45 Se mere på kr AALBORG NØRRESUNDBY 12 GENNEMRENOVERET UDLEJNINGSEJENDOM MED 12 BOLIGLEJE- MÅL OG 3 ERHVERVSLEJEMÅL SAG Ejendommen er beliggende i umiddelbar nærhed af Nordkraft og grunden som er tiltænkt Musikkens Hus. Ejeren har netop afsluttet en gennemgribende renovering af ejendommen med nyt naturskiffertag, facaderenovering samt nye vinduer og døre, hvilket vil betyde et minimum af vedligeholdelse en årrække frem. Foruden den udvendige renovering, er der indrettet 3 charmerende nye lejligheder i tagetagen med synlige bjælker m.v. Alle øvrige beboelseslejemål er gennemgribende renoveret - dog mangler et lejemål 1. tv. Ejendommen er registreret som småhus kr MINDRE BOLIGUDLEJNINGSEJENDOM MED 3 LEJEMÅL SAG I hjertet af Nørresundby sælges mindre boligejendom med 3 lejemål. Det ene lejemål er en unik 5-værelses lejlighed beliggende på 2. sal, som bliver ledig til køber. Lejligheden på 2. sal er istandsat med mange flotte detaljer og indtil nu været beboet af ejers søn. Fritliggende bjælker, lyse rum og flotte gulve er et gennemgående træk i lejligheden på 2. sal., som i forbindelse med den gennemgribende istandsættelse har fået lavet spisekøkken og badeværelse. En atmosfærefyldt lejlighed over 2 etager med egen altan og garage. Stueetagen og 1. sal på hver 98 kvm. bolig overtages i udlejet stand. Til 1. sal hører altan kr

13 KØBENHAVN V K o n t o r 423 KVM. SMUKKE NYISTANDSATTE KONTORLOKALER MED UDSIGT TIL KØBENHAVNS HAVN SAG Flot præsentabelt indgangsparti med elevator, vedligeholdt med respekt for den oprindelige udformning. Herskabelige kontorlokaler som har en god indretning med fordelingsentré, flere gode kontorer i varierende størrelse, velegnet til såvel enkeltmandskontorer som til 2-4 personers kontorer, maskin-/ arkivrum, køkken med spiseplads samt 2 toiletter. Det ene kontor/mødelokale med altan. Sjældent udbudte og yderst smukke kontorlokaler med stuk, høje paneler mv., beliggende på én af Københavns attraktive adresser med udsigt til Københavns Havn. Mulighed for leje af 3 parkeringspladser på Chr. Borggade til 1.500,- kr. pr. stk. pr. mdr. Der er tillige gode parkeringsmuligheder i området. Yderst præsentabel ejendom med central beliggenhed kun få minutters gang fra Christians Brygge. pr. kvm. kr KØBENHAVN S BRØNDBY 651 KVM. DOMICILEJENDOM VED AMAGERCENTERET SAG Velbeliggende domicilejendom nær Metro, motorvejsforbindelser, busser og lufthavnen. Ejendommen indeholder i stueplan: Trapperum, reception, 8 kontorer, stort møderum, tekøkken, arkivrum og 2 toiletter. 1. sal: 10 kontorer, frokoststue, stort mødelokale og 2 toiletter. 2. sal: Stort mødelokale med flot loft. Kælder: Fyrum samt stort disp. rum. Der er gode parkeringsforhold på grunden. kr KVM. KONTOR I SYNLIGT BELIGGENDE EJENDOM MED FACADE MOD SØNDRE RINGVEJ SAG Synligt beliggende ejendom med facade mod Søndre Ringvej, med få hundrede meter til Glostrup Station. Området der nu forvandles fra traditionelt erhvervsområde til et levende område, hvor virksomheder ligger side om side med boliger og detailhandel. Denne blanding skaber et ægte byliv med aktivitet både dag og aften. Området har en central placering og optimal infrastruktur, hvor medarbejderne fra hele Sjælland nemt kan komme på arbejde. Uanset om de kommer med tog eller i bil. Herudover byder området også på andre medarbejderfordele, hvis man vil købe ind eller shoppe på vej hjem fra arbejde. pr. kvm. fra kr

14 k o n t o r KØBENHAVN Ø KØBENHAVN K 407 KVM. FLOT LEJEMÅL I EN AF KØBENHAVNS FLOTTESTE ÆLDRE EJENDOMME SAG Flot og markant kontorlejemål i arkitektonisk ejendom beliggende ved Amerika Plads i et særdeles efterspurgt område - med god udsigt til havnemiljøet tæt på Langelinie og i gåafstand til Østerport Station. Lejemålets oprindelige pakhusstil er bevaret, og lejemålet fremstår lyst og venligt med lyse trægulve. Lejemålet er indrettet med 5 større kontorer - flere særdeles store - samt køkken og toilet. Til lejemålet er der adgang både via nr. 10 med personelevator og vareelevator (1.500 kg). Lejemålet udlejes nymalet og med nyafslebne gulve. Køkken og toiletforhold vil tillige blive renoveret. Lejemålet vil stå klar til overtagelse omkring årsskiftet 09/10. kr KVM. GODE LYSE KONTORER I NYHAVN SAG Ualmindeligt charmerende kontorlejemål beliggende i stueetagen på hjørnet af Nyhavn og Toldbodgade. Charmerende kontorlokaler velegnet til liberalt erhverv. Lejemålet indeholder: Chefkontor med udgang til Nyhavn, stort lyst hjørnekontor, stort åbent kontor/møderum, tekøkken og 2 toiletter, 1 stort og 1 større kontor i forlængelse af hinanden, 1 stort kontor mod gården, 1 mindre kontor mod gården, serverrum og rengøringsrum. Lejemålet mod Nyhavn er fredet. En helt enestående beliggenhed med sin egen charme, og dertil nem adgang til busser, vandbus og Metro. Lejemålet består af 2 erhvervsejerlejligheder, som kan købes samlet eller enkeltvis. Samlet kontantpris kr kr KØBENHAVN N FREDERIKSBERG 14 FRA KVM. KONTOR CENTRALT PÅ NØRREBROGADE SAG I starten af Nørrebrogades pulserende gadeliv, hvor der er lukket for gennemkørende trafik og kun åbent for områdets offentlige transport, udlejes 4 erhvervslokaler i varierende størrelser, alle med linoleumsgulv. Lokalerne kan lejes samlet! Forhuset er en velplejet ejendom med flot opgang og elevator. Baghuset er ligeledes velplejet, ligger stille og ugeneret for trafikstøj, med en flot opgang og vareelevator. Nr. 32, 3. sal. Højloftede kontorer på 254 kvm. Nr. 32, 4. sal. Kontorer med skrå lofter på 245 kvm. Nr. 32A, 3. sal. Højloftede kontorer på 254 kvm Nr. 32A, 4. sal. Kontorer med skrå lofter på 230 kvm. 2 pr. kvm. fra kr KVM. FLOT STORRUMSKONTOR SAG Lejemålet er beliggende på Frederiksberg få minutters gang fra Solbjerg Metro station. Lejemålet indeholder lyst storrumskontor, 1 større og 1 mindre kontor-/mødelokale med glasvægge mod storrummet, 2 mindre kontorer, køkken med spiseplads, toilet og 2 server-/garderobe-/arkivrum. Flot lejemål der overtages nyistandsat, nymalet og med nyafslebne guvle. kr

15 KØBENHAVN K FREDERIKSBERG K o n t o r 516 KVM. KONTOR OG 100 KVM. ARKIV VED NØRREPORT STATION SAG I flot og velbeliggende ejendom med elevator og stor hall, ved Metroen og Nørreport station, og med udsigt over Israels Plads tilbydes 536 kvm. til kontor- eller klinikformål og 100 kvm. arkivlokaler på loftetage. Lejemålet indeholder: Stor reception/forrum, 7 enkeltkontorer, 1 flot hjørnekontor, 2 dobbeltkontorer, køkken med stor spisesal/møderum, tekøkken og toiletgrupper. Arkivrum er eet stort lokale. Det er i et vist omfang muligt at ændre på indretningen. Lejemålet er p.t. momsfrit. kr KVM. GODE LYSE KONTORER MED P-PLADSER SAG Pæn og velholdt ejerlejlighedsejendom opdelt i 2 bygningsenheder med central beliggenhed på Frederiksberg nær Godthåbsvej og mellem Falkoner Allé og Nordre Fasanvej. Ejendommen indeholder i kælder: 1 stort rum, 2 gode arkivrum, 3 disponible rum. Stueetagen: Vindfang, reception, storrumskontor, 2 kontorer, mødelokale, arkivrum, stort vinkellokale med tekøkken, 2 toiletter og udgang til gårdhave. 1. sal: 3 kontorer, storrumskontor, Kantine/mødelokale og 2 toiletter. Der er 11 parkeringspladser på ejendommen og mulighed for parkering på Kong Georgs vej. Endvidere gode offentlige trafikmidler til ejendommen og tæt på det overordnede trafiknet. kr VALBY KGS. LYNGBY/ LUNDTOFTE 391 KVM. FLOTTE LYSE KONTORER NÆR VALBY STATION SAG Velholdt og præsentabel ejendom med elevator. God beliggenhed i stille område med primært boligejendomme og villaer og med gode parkeringsforhold i og omkring ejendommen. Lejemålet består af flotte, lyse, nyistandsatte lokaler og indeholder: 1 storrumskontor, 6 kontorer i forskellige størrelser, flot lyst køkken med frokoststue, mødelokale, serverrum/ lager og toiletter. Gåafstand til busser, Valby Station og indkøbscenter. kr KVM. PÆNE KONTORER I VILLA / 145 KVM. LAGER M. KONTOR SAG Lejemål 1. Præsentable lokaler i velholdt ejendom beliggende i attraktivt område nær Helsingørmotorvejen og Ravnsholm station, gode tilkørselsforhold og p-pladser på ejendommens grund. Lejemål kvm. Indeh. i stueplan: Hall, 1 kontor, 1 storrumskontor med pejs, tekøkken og toilet. 1. sal: 4 kontorer, køkken og 1 toilet. Underetage/ kælder: Forrum med trappe og udgang til terræn, stort kontor med udgang til terrasse, disp. rum, stort tekøkken samt toilet med brus. Lejemål kvm. indeh.: 1 stort vinkelformet rum der kan bruges til lager, showroom, lettere produktion, med talje der kan løfte kg., 1 pænt kontor, toilet og bad. kr ,-. kr

16 k o n t o r HVIDOVRE KONTOR / LAGER / VÆRKSTED VED HVIDOVRE S-STATION SAG I pæn og velholdt ejendom ved Hvidovre station og indkøbscenter tilbydes følgende lejemål: I terrænplan 197 kvm. til kontor og lager, lettere produktion og lign. Indeholder: 2-3 kontorer, lager/showroom, toilet og køkken. kr ,-. På 2. sal tilbydes 398 kvm. kontorer, lejemålet er opdelt i storrumskontor og store cellekontorer, køkken med spiseplads samt toiletter. kr ,-. I terrænplan tilbydes 265 kvm. højloftet værksted med grav og indskudt etage, 2 kontorer, køkken, mandskabsfaciliteter, 2 mindre lagerrum samt kælder på ca 70 kvm. kr ,-. Der er gode parkeringsforhold på ejendommen. HØRSHOLM HILLERØD 487 KVM. KONTOR CENTRALT PLACERET I HILLERØD BYMIDTE SAG sal, 320 kvm: Reception, 8 kontorer/mødelokaler, it-lokale, 2 toiletter, bad samt trappe til 3. sal. 3. sal, 167 kvm: Stort mødelokale/konferencerum, kontor samt køkken og 2 toiletter. Udover den interne trappe er der ligeledes adgang til 3. sal via hovedtrappen. Der er mulighed for at leje 6 p-pladser i ejendommens kælder. kr SLAGELSE 150 KVM. KONTOR I GÅGADEN 16 SAG I pæn, velholdt og velbeliggende ejendom i den charmerende gågade med mange typer forretninger og erhverv, tilbydes godt og lyst lejemål velegnet til kontor eller klinikformål. Lejemålet indeholder: Forrum, 1 storrumskontor (kan evt. opdeles i flere), 2 kontorer, serverrum, og toilet. Gode parkeringsforhold tæt ved lejemålet. kr KONTORLEJEMÅL I DET CENTRALE SLAGELSE SAG Velbeliggende tæt på off. parkering og byens hovedstrøg og få min. gang fra stationen, med dir. forbindelse til Kbh., Fyn og Jylland. Lejemålet er indrettet på 2. sal i pæn og velholdt erhvervsejendom ud til Gl. Torv. Ejendommen anvendes desuden til bank og forsikringsvirksomhed. Adgang til lejemålet sker via opgang fra Gl. Torv. kr

17 HALSSKOV - KORSØR KARLSLUNDE K o n t o r 200 KVM. BYEJENDOM MIDT I HALSSKOV - KONTOR OG BUTIK SAG Opført 1910 på ialt 260 kvm - moderniseret EDC ejendomsmæglerbutik. Indeh. stueet. stort butikslokale med store udstillingsvinduer, personalekøkken, toilet, delvist åbent baglokale til teknik samt baggang til bagbygning. 1.sal indeh. 3 møderum, køkken, opholdsrum, depotrum, toilet. Adgang via bagtrappe til baggård med egne parkeringspladser. Bagbygning ca. 60 kvm. En ejendom med flere muligheder. Egen butik - udlejning til butik - kontor på 1. sal til eget brug eller udlejning. Projektudvikling: blandet erhverv / bolig. Kontakt EDC Erhverv Næstved v. Svend Erik Frøsig tlf eller EDC Boligeksperterne Korsør v. Ole Steen tlf kr KVM. I VELUDBYGGET INDUSTRIKVARTER SAG Nydelig domicilejendom principielt opdelt i 2 afdelinger. En kontor-/administrationsafdeling med en meget pompøs entré og umiddelbart efter entreen en fordelingsgang fra hvilken der er adgang til en række åbne kontorer, frokoststue m.v. For enden af fordelingsgang er kontor med opgang til 1. salen, hvor der er rige muligheder for arkiv, opbevaring m.v. samt adgang til lager / produktionsafdeling på 681 kvm. Produkitonsafdelingen har fast gulv og er meget fleksibel i sin indretning kr NÆSTVED HOLBÆK fra 250 kvm 213 KVM KONTORLEJEMÅL PÅ AXELTORV I NÆSTVED SAG Kontorlejemål på 1. sal midt i Næstved på Axeltorv. Indeh.: chefkontor, møderum, storkontor, en del mindre kontorer / depotrum, 2 toiletter og personalekøkken. Central beliggenhed - let at finde og komme til. Mulighed for parkering på lejet plads i parkeringskælder under torvet. kr. 625,-/kvm. Ingen fællesomkostninger. Alt forbrug for egen regning. kr NÆSTVED 266 KVM PROJEKTEJENDOM PÅ DEN GAMLE GARDEHUSARKASERNE SAG Kasernen er opført i 1940 og var i brug frem til ca. år 2000 hvorefter den er blevet omdannet til bolig, erhverv og anvendelse til offentlige formål herunder retten for Næstved retskreds. Den tidligere vagtbygning er beliggende ud til områdets primære indkørsels vej med stor synlighed for alle som ankommer til området, hvad enten det er med bus, til fods eller i egen bil. kr KASERNEN - PERFEKT FIRMADOMICIL I SMUKKE OMGIVELSER OG ROLIGT KULTURELT MILJØ SAG Nu udbydes nogle af de sidste smukke bygninger på det gamle og bevaringsværdige ca. 100 år gamle kaserneanlæg, til salg eller til leje. Bygningerne præsenterer sig med spændende pakhuslignende karakter og ligger flot indpasset i området, der samtidig har et varieret udbud af kulturelle aktiviteter. Bygningerne der er udlagt til offentlige formål, liberalt erhverv og boliger, forventes udviklet inden for det næste år og sælges/udlejes efter " først til mølle " - princippet. Med den centrale placering og de fine udenoms arealer, vil det være en perfekt placering til f.eks. advokater, ingeniører, klinikker, designere, læger, reklamebureau. Kan tillige købes pr. kvm. kr

18 k o n t o r HINNERUP 504 KVM LYST OG PRÆSENTABELT KONTOR HOS JUNGET A/S I SØFTEN SAG Lyst og velindrettet kontor til leje i Søften Kort afstand til motorvej E45 samt Århus C Fantastisk udsigt over naturskønt område Lejemålet er indrettet i de bedste kvalitetsmaterialer Indrettet med 2 storrumskontorer, 9 cellekontorer samt møderum Mulighed for at deltage i kantineordning med Junget A/S I Junget A/S' domicil-ejendom i Søften er der nu mulighed for at leje 504 kvm kontor. Kontoret er beliggende på 2. sal i ejendom fra Der er elevator i ejendommen. Kontoret har et naturligt lysindfald og er udstyret med lyddæmpende lofter, klimaanlæg mm. Gulvbelægningen er mørke tæpper samt lyse trægulve. Lejemålet deler receptionsområde/hall med Junget A/S. Lejemålet er beliggende i det attraktive erhvervsområde i Søften. I området er der blandet erhvervsmæssig aktivitet kr RØDEKRO FLOT KONTOREJENDOM PÅ 430 KVM. SAG Ejendom med en synlig og markant eksponering mod den sønderjyske motorvej, hvor køretøjer passerer pr. døgn. Ejendommen er beliggende på en kvm. stor grund med mulighed for yderligere bebyggelse. Bygningen er opført over en stålkonstruktion med facade af etagehøje selvbærende stålplader kombineret med glaspartier. Taget er et kassettetag belagt med tagpap. Det bebyggede areal udgør 300 kvm. med et etaegareal på 430 kvm., hvoraf 130 kvm. er beliggende på 1. sal og indrettet med butik/udstilling, lager med port, toiletter, teknikrum, frokoststue, mødelokale og på 1. sal 4 gode kontorer. Der er gode adgangs- og parkeringsforhold kr

19 E E E E E E E E E E E E E ATTRAKTIVE KONTORER VED RINGVEJEN Gøteborg Allé Århus N Mulighed for leje af hele bygningen eller opdeling i lejemål fra 350 kvm Markant og indbydende ejendom med centralt gårdmiljø Stor synlighed beliggende med facade direkte til Hasle Ringvej Kort afstand til Århus centrum og under 10 min. til motorvej Spændende område med bl.a. Sygeplejeskolen, Teknisk Skole og Akademiet Rigeligt med parkeringspladser Præsentabelt lejemål for virksomheden, der ønsker gode rammer, synlighed og tilgængelighed. Denne markante ejendom byder på fleksible indretningsmuligheder, godt lysindfald og spændende centralt gårdmiljø, som deles med ejendommens øvrige lejere. Lokalerne fremstår ikke nyistandsat, og lejer kan vælge at overtage lejemålet, som det er, til en årlig leje på kr. 800 pr. kvm. Alternativt kan lejemålet overtages nyrenoveret og moderniseret efter lejers ønsker til en årlig leje på kr. 900 pr. kvm. Ejendommen er velbeliggende på Gøteborg Allé i det nordlige Århus med god profilering mod Hasle Ringvej. Her er kort afstand til Århus centrum og under 10 min. til motorvejen. Der er gode tilkørselsforhold fra Ringvejen og Randersvej. Der er grønne områder tæt på og gode parkeringsforhold på ejendommens areal hele vejen rundt om bygningen og på Gøteborg Allé. Levende område med mange uddannelsesmiljøer, bl.a. Sygeplejeskolen, Århus Akademi, Teknisk Skole og Journalisthøjskolen. Sagsnr.: pr. kvm kr. 800 E E E E E E

20 k o n t o r Kend værdien af dine aktiver Hos kan du få en vurdering, der giver et retvisende billede af den nuværende markedsværdi af din erhvervsejendom. Du har også mulighed for at få en aftale om en løbende opdatering af ejendomsværdien således, at du altid kender den reelle værdi af din erhvervsejendom. Markant ejendom i Centrum Østergade Hjørring Sag Ring Areal 695 m² Kontor Særdeles velegnet til klinik Jernbanegade 19, 1 Areal 188 m² 9000 Aalborg Kontor Sag Ring Herskabeligt ved Rådhuspladsen Vester Voldgade 10 Areal 343 m² 1552 København V Kontor Sag Ring Trafikalt særdeles velbeliggende kontor Transformervej 10 Areal 583 m² 2730 Herlev Kontor Sag Ring KOLDING 167 KVM. KONTOR I KOLDING MIDTBY SAG Kontorlejemålet beliggende i Kolding bymidte nær banegård m.v. indeholder 2 særskilte kontorer og et stort åbent dobb.kontor. Derudover ekstra kontor med tilhørende mødelokale (opdeles v.h.a foldedør) med direkte forbindelse til køkken. Garderobe med toilet samt bruseniche, begge lokaler forsynet med håndvaske. Teknikrum. Der er til lejemålet tilknyttet en p-plads. kr ASSENS FREDERICIA OG 215 KVM. KONTOR CENTRALT BELIGGENDE I ASSENS SAG Lejemålet på hhv. 178 og 215 kvm er beliggende særdeles centralt i Assens. Indgangen til lokalerne sker ad præsentabel indgangsparti. 1 sal indeholder åbent kontorlandskab, 3 kontorer, 2 toiletter samt køkken med trinette og udgang til tagterasse. 2 sal indeholder 2 gode kontorer med skråvægge, køkkenafsnit med trinette samt toiletter. Indretningen kan ændres således, at det opfylder lejers behov. Lejemålene kan lejes særskilt eller samlet kr KONTORDOMICIL PÅ KVM. + KÆLDER SAG For MT Højgaard A/S påbegynder vi nu udlejningen af deres nuværende præsentable og unikke domicil, beliggende i Fredericia med kort afstand til motorvej E 45. Bebygget areal udgør 805 kvm. med et etageareal på kvm. Hertil kommer 281 kvm. kælder. Indvendig med rå murstensvægge, indgang via pænt stort foyerområde, gode gangarealer samt trapperum til tagetagen hvor gangarealerne delvis fungerer som balkon, hvilket medfører særdeles gode lysforhold. Lejemålet er indrettet med kontorer i var. størrelser, åbent kontorlandskab, trykkeri. mødelokaler, kantine, køkken, toiletkerner, teknikrum etc. Kælderen er indrettet til arkivformål. Adgangsarealer og p-pladser er anlagt med sten kr

ErhvervsNyt. Interne vurderinger svækker troværdigheden. Lokalt kendskab med landsdækkende fordele. poulerikbech.dk/erhverv. Optimer din ejendom

ErhvervsNyt. Interne vurderinger svækker troværdigheden. Lokalt kendskab med landsdækkende fordele. poulerikbech.dk/erhverv. Optimer din ejendom November 2009 ErhvervsNyt Optimer din ejendom Læs mere side 3 Energimærker for små kontorer er mest varm luft Læs mere side 6 6.372 kvm. kontorer udlejes i Copenhagen Europe Center - et af Københavns største

Læs mere

ErhvervsNyt. Lokalt kendskab med landsdækkende fordele. poulerikbech.dk/erhverv. Erhvervsejendomsmarkedet

ErhvervsNyt. Lokalt kendskab med landsdækkende fordele. poulerikbech.dk/erhverv. Erhvervsejendomsmarkedet Juni 2010 ErhvervsNyt Erhvervsejendomsmarkedet lige nu Læs mere side 3 Institutionelle investorer ejer for få ejendomme Læs mere side 4 Kreativt salg af Mou hotel Læs mere side 6 Eksklusiv kontorejendom,

Læs mere

ErhvervsNyt. Lokalt kendskab med landsdækkende fordele. poulerikbech.dk/erhverv. Historisk lavt renteniveau. Den offentlige ejendomsvurdering

ErhvervsNyt. Lokalt kendskab med landsdækkende fordele. poulerikbech.dk/erhverv. Historisk lavt renteniveau. Den offentlige ejendomsvurdering 3-5 kvm kontor Søger fra 3 kvm. kontorlokaler til undervisning i Valby. >>114-23175717 Søger lyse kontorlokaler Søger lyse lokaler på 2 25 kvm. beliggende, Østerbro, Nørrebro, Nordvest, Gentofte eller

Læs mere

ErhvervsNyt. Lokalt kendskab med landsdækkende fordele. poulerikbech.dk/erhverv. Godt Nytår. EDC Poul Erik Bech får nyt domicil på Nørreport

ErhvervsNyt. Lokalt kendskab med landsdækkende fordele. poulerikbech.dk/erhverv. Godt Nytår. EDC Poul Erik Bech får nyt domicil på Nørreport Januar 2007 ErhvervsNyt Godt Nytår Året 2006 har for os været et godt år Læs mere side 3 EDC Poul Erik Bech får nyt domicil på Nørreport Læs mere side 4 Poul Erik Bech Exclusive Landsdækkende formidler

Læs mere

Vær opdateret altid Få EDC ErhvervsNyt tilsendt som e-mail

Vær opdateret altid Få EDC ErhvervsNyt tilsendt som e-mail I N V E S T E R I N G HEDEHUSENE KØBENHAVN K VELBYGGET INVESTERINGSEJENDOM SAG 11460702 Velbygget ejendom opført i 1992 bestående af højloftet stueetage samt tilhørende administrationsafsnit på 1. sal,

Læs mere

ErhvervsNyt. Lokalt kendskab med landsdækkende fordele. poulerikbech.dk/erhverv. Energimærkning af erhvervsejendomme

ErhvervsNyt. Lokalt kendskab med landsdækkende fordele. poulerikbech.dk/erhverv. Energimærkning af erhvervsejendomme September 2010 ErhvervsNyt Energimærkning af erhvervsejendomme Læs mere side 3 Milliardprojekter giver løft til udkantsdanmark Læs mere side 4 Markant New Yorker kontorlejemål Læs mere side 11 EDC Poul

Læs mere

ErhvervsNyt. Lokalt kendskab med landsdækkende fordele. poulerikbech.dk/erhverv. Bankernes tillidskrise rammer ejendomme. EDC Poul Erik Bech Exclusive

ErhvervsNyt. Lokalt kendskab med landsdækkende fordele. poulerikbech.dk/erhverv. Bankernes tillidskrise rammer ejendomme. EDC Poul Erik Bech Exclusive September 2008 ErhvervsNyt Bankernes tillidskrise rammer ejendomme Læs mere side 4 EDC Poul Erik Bech Exclusive Landsdækkende formidler af eksklusive ejendomme Læs mere side 19 5.300 kvm. kontor i Friis

Læs mere

ErhvervsNyt. Lokalt kendskab med landsdækkende fordele. poulerikbech.dk/erhverv. Erhvervsejendomme - markedet netop nu.

ErhvervsNyt. Lokalt kendskab med landsdækkende fordele. poulerikbech.dk/erhverv. Erhvervsejendomme - markedet netop nu. Juni 2007 ErhvervsNyt Erhvervsejendomme - markedet netop nu Læs mere side 3 Tiderne skifter Nye udfordringer og muligheder Se side 4 Investeringsejendomme Se side 7 Lokalt kendskab med landsdækkende fordele

Læs mere

København Aarhus. Fleksibelt lejemål i historiske ramme. side 7. Maj 2012

København Aarhus. Fleksibelt lejemål i historiske ramme. side 7. Maj 2012 side 7 Fleksibelt mål i historiske ramme Maj 2012 København Aarhus Domiciler kontorer detail lager & logistik erhvervsbyggegrunde investeringsejendomme salg udlejning vurdering rådgivning Asset management

Læs mere

AKTUEL MARKEDS OVERSIGT. 3. kvartal 2009. En international platform. Side 2. GaardeErhverv har valgt internationalt ståsted.

AKTUEL MARKEDS OVERSIGT. 3. kvartal 2009. En international platform. Side 2. GaardeErhverv har valgt internationalt ståsted. AKTUEL MARKEDS OVERSIGT 3. kvartal 2009 En international platform Side 2 GaardeErhverv har valgt internationalt ståsted Side 6 Leder En international platform Globaliseringen har for alvor taget fart i

Læs mere

Erhvervsejendomme til salg og leje. Erhverv Torben Larsen a/s Statsautoriserede ejendomsmæglere, valuarer MDE

Erhvervsejendomme til salg og leje. Erhverv Torben Larsen a/s Statsautoriserede ejendomsmæglere, valuarer MDE OKTOBER 2012 Silkeborg Midtby side 2 Silkeborg Nord side 3 Ry side 5 Silkeborg Midtby side 3 Omnient dolest aut hilia sim repra que prae sime audaesc Silkeborg iuntum estium Midtby nihilluptate side dolorep

Læs mere

Ejendomme. København Aarhus. 45.000 eksemplarer maj 2013. SIDE 7 Plug n play kontorlejemål 10 min. fra Rådhuspladsen

Ejendomme. København Aarhus. 45.000 eksemplarer maj 2013. SIDE 7 Plug n play kontorlejemål 10 min. fra Rådhuspladsen Ejendomme 45.000 eksemplarer maj 2013 SIDE 7 Plug n play kontorlejemål 10 min. fra Rådhuspladsen København Aarhus DOMICILER KONTORER DETAIL INDUSTRI & LOGISTIK ERHVERVSBYGGEGRUNDE INVESTERINGSEJENDOMME

Læs mere

Øresundsregionen. Har priserne på erhvervsejendomme nået bunden? Smuk patricierejendom i Hellerup AKTUEL MARKEDS OVERSIGT. 1. kvartal 2010.

Øresundsregionen. Har priserne på erhvervsejendomme nået bunden? Smuk patricierejendom i Hellerup AKTUEL MARKEDS OVERSIGT. 1. kvartal 2010. AKTUEL MARKEDS OVERSIGT 1. kvartal 2010 Øresundsregionen Side 2 Har priserne på erhvervsejendomme nået bunden? Side 6 Smuk patricierejendom i Hellerup Side 25 Leder Øresundsregionen Indenfor investering

Læs mere

ERHVERVSEJENDOMME KJELDSKOV & CO. i høj standard >> side 10 og 11 SUPER BUTIKSLEJEMÅL LYST OG LÆKKERT

ERHVERVSEJENDOMME KJELDSKOV & CO. i høj standard >> side 10 og 11 SUPER BUTIKSLEJEMÅL LYST OG LÆKKERT KJELDSKOV & CO. MAGAZINE ERHVERVSEJENDOMME NO.01 ERHVERVSEJENDOMME I dagens marked kræves der aktivt opsøgende salg. Det er et særligt håndværk, der giver resultater, H. KJELDSKOV Investering i høj standard

Læs mere

de nye mæglertyper Investorer vil have Stockholm, Istanbul og Berlin Centre skummer fløden KØBENHAVN GÅR GRØNT Nyt fra regionerne side 20

de nye mæglertyper Investorer vil have Stockholm, Istanbul og Berlin Centre skummer fløden KØBENHAVN GÅR GRØNT Nyt fra regionerne side 20 MAGASIN OM BYGGerI, ejendom OG INVeSTerING udgives i samarbejde med Byggesocietetet Nr. 2 februar 2012 5. årgang de nye mæglertyper Læs indblik side 8 Investorer vil have Stockholm, Istanbul og Berlin

Læs mere

update Markedet for erhvervsejendomme Efterår 2013 s/1

update Markedet for erhvervsejendomme Efterår 2013 s/1 update Markedet for erhvervsejendomme Efterår 2013 s/1 update Side 3: Erhvervsmæglere bag investeringer med flere vindere Side 4: Boligudlejning er penge i banken Side 5: Nye investorer ser boligudlejningsejendomme

Læs mere

Reflex. TEMA: Spot på udlejningen FEBRUAR 2005

Reflex. TEMA: Spot på udlejningen FEBRUAR 2005 Reflex FEBRUAR 2005 Fokus på tomgang Etableringen af en selvstændig udlejningsafdeling forøger antallet af udlejede erhvervslokaler. Læs side 4 Nyt ventelistesystem Vi udvider vores ventelistesystem til

Læs mere

medie INVESTERINGSEJENDOMME Boligejendomme er det nye sort Dagligvarebutikker giver højt afkast Stigende forventninger

medie INVESTERINGSEJENDOMME Boligejendomme er det nye sort Dagligvarebutikker giver højt afkast Stigende forventninger Tillæg til Magasinet Ejendom Nr. 4 april 2012 INVESTERINGSEJENDOMME Boligejendomme er det nye sort Dagligvarebutikker giver højt afkast Stigende forventninger medie for overblik og formidling af investeringsejendomme

Læs mere

Ring uforpligtende til os, hvis du vil have yderligere informationer eller med oplysning om dit lokalebehov ERHVERVSLOKALER

Ring uforpligtende til os, hvis du vil have yderligere informationer eller med oplysning om dit lokalebehov ERHVERVSLOKALER Ring uforpligtende til os, hvis du vil have yderligere informationer eller med oplysning om dit lokalebehov ERHVERVSLOKALER Nye tider Nye mål Nye lokaler Velkommen til JKE s nyeste magasin med erhvervslokaler

Læs mere

mellem husene Opfordring til investorer og udviklere: Case: 100 procents finansiering på plads med ejendomsobligationer

mellem husene Opfordring til investorer og udviklere: Case: 100 procents finansiering på plads med ejendomsobligationer ESTATE MAGASIN ESTATE MAGASIN Nr. 06 Professionel erhvervsudlejning 2013 6. årgang Søger din virksomhed nye lokaler? - Find dem på www.dal.dk Case: 100 procents finansiering på plads med ejendomsobligationer

Læs mere

Branchens glemte helte SJÆLLAND. Få sandheden. Eksklusivt interview: Derfor købte MGPA Illum. Blandede bolsjer. Se den store Expo Real reportage

Branchens glemte helte SJÆLLAND. Få sandheden. Eksklusivt interview: Derfor købte MGPA Illum. Blandede bolsjer. Se den store Expo Real reportage MAGASIN OM BYGGERI, EJENDOM OG INVESTERING udgives i samarbejde med Byggesocietetet Nr. 10 november 2011 4. årgang Fokus på regionerne: SEGMENTERING PÅ SJÆLLAND Få sandheden om det blå hotel Eksklusivt

Læs mere

Masser af studieboliger - Fra Danmarks eneste mæglervirksomhed med butikker i alle de store universitetsbyer

Masser af studieboliger - Fra Danmarks eneste mæglervirksomhed med butikker i alle de store universitetsbyer Masser af studieboliger - Fra Danmarks eneste mæglervirksomhed med butikker i alle de store universitetsbyer København - Århus - Aalborg - Odense - Roskilde samt i Esbjerg, Kolding, Sønderborg og mange

Læs mere

Virksomheders lokaliseringskrav

Virksomheders lokaliseringskrav December 1999 RAPPORT Virksomheders lokaliseringskrav Ejendomsmarkedets generelle udvikling Beskrivelse af erhvervsområder i København, Odense, Vejle, Esbjerg og Aalborg Analyse af virksomheders efterspørgsel

Læs mere

Nyt domicil til Metropol Erhverv

Nyt domicil til Metropol Erhverv nyt metropol erhverv METROPOL ERHVERV» METROPOL ERHVERV Nyt domicil i Hasseris Profilavis for Metropol Erhverv Nyt domicil til Metropol Erhverv Da Metropol Erhverv blev stiftet den 1. september 2009 startede

Læs mere

MEDIE INVESTERINGSEJENDOMME. Afkastet er på vej op. Kontorer gav bedst i 2010. Investorer på banen igen

MEDIE INVESTERINGSEJENDOMME. Afkastet er på vej op. Kontorer gav bedst i 2010. Investorer på banen igen Tillæg til Magasinet Ejendom Nr. 4 april 2011 ME Afkastet er på vej op Kontorer gav bedst i 2010 Investorer på banen igen MEDIE for overblik og formidling af investeringsejendomme investering Lokal dybde

Læs mere

VI SÆTTER EN ÆRE I, AT DU BLIVER TILFREDS

VI SÆTTER EN ÆRE I, AT DU BLIVER TILFREDS VI SÆTTER EN ÆRE I, AT DU BLIVER TILFREDS Åbningstider: Mandag fredag 9 16.30 Lørdag efter aftale Søndag 13 16 Løkken Søndergade 27 9480 Løkken Telefon 98 99 15 00 Blokhus Aalborgvej 11 9492 Blokhus Telefon

Læs mere

NORD- JYLLAND. 245.000 kvm. butikker på vej. Stort tema: Kommunalt jordsalg: Ikast-Brande rydder bordet. Revisorer i ejendom for fuld kraft

NORD- JYLLAND. 245.000 kvm. butikker på vej. Stort tema: Kommunalt jordsalg: Ikast-Brande rydder bordet. Revisorer i ejendom for fuld kraft MAGASIN OM BYGGERI, EJENDOM OG INVESTERING udgives i samarbejde med Byggesocietetet Stort tema: 245.000 kvm. butikker på vej Kommunalt jordsalg: Ikast-Brande rydder bordet Revisorer i ejendom for fuld

Læs mere

BOLIGEN. - ejendomsmæglerne er klar til en god handel

BOLIGEN. - ejendomsmæglerne er klar til en god handel 2. sektion påsken 2010 BOLIGEN Thorkild Kristensen Se side 3-7 EDC Danebo Se side 8-11 Køb sommerhuset i påsken - ejendomsmæglerne er klar til en god handel Bredvig Se side 12-15 Ta' ud og gem Historisk

Læs mere

ESTATE MAGASIN. staten som lejer. Magasinet Ejendom har skiftet navn til. Estate Magasin

ESTATE MAGASIN. staten som lejer. Magasinet Ejendom har skiftet navn til. Estate Magasin Dansk realkredit finansierer Nordens største ejendom Læs indblik side 10 ESTATE MAGASIN MAGASIN OM BYGGERI, EJENDOM OG INVESTERING udgives i samarbejde med Byggesocietetet Nr. 8 oktober 2012 5. årgang

Læs mere

Kontor Markedsrapport Forår 2013

Kontor Markedsrapport Forår 2013 Kontor Markedsrapport Forår 213 4 Markedsoverblik 1 Byggeri og udvikling 17 Tendenser på kontorlejemarkedet 2 Sale & lease back i dagens marked 1 22 Hvorfor lokalisere sig i Storkøbenhavn idag? Executive

Læs mere