ErhvervsNyt. Lokalt kendskab med landsdækkende fordele. poulerikbech.dk/erhverv. Vurderinger til årsregnskabet det er nu!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ErhvervsNyt. Lokalt kendskab med landsdækkende fordele. poulerikbech.dk/erhverv. Vurderinger til årsregnskabet det er nu!"

Transkript

1 Lokalt kendskab med landsdækkende fordele poulerikbech.dk/erhverv December 2009 ErhvervsNyt Vurderinger til årsregnskabet det er nu! Læs mere side 3 Skatte- og momsmæssige overvejelser i dagens marked Læs mere på side 4 Nyt butikscenter i Hillerød Læs mere på side 31 Charmerende investeringsejendom ved Nyhavn Læs mere på side 11

2 Vi ønsker vores kunder og samarbejdspartnere Glædelig jul og godt nytår med venlig hilsen

3 December 2009 Vurderinger til årsregnskabet det er nu! Året nærmer sig sin slutning, og virksomhedens regnskab skal snart udarbejdes. Endnu en gang vil vi opfordre ejerne af erhvervsejendomme til at få vurderet deres ejendomme, således at regnskaberne bliver retvisende. Igennem 2009 har vi set adskillige eksempler på virksomhedsregnskaber, hvor ejendomsværdien enten ikke er blevet reguleret siden ejendommen blev købt eller er anført til en størrelse, som var gældende før den økonomiske krise. Lad dagsværdien af ejendommen komme frem i regnskabet i stedet for historiske værdier. Lejeniveauet går det op eller hvad? Fra mange sider fremhæves det lige nu, at lejeniveauet for erhvervslejemål er under pres i nedadgående retning. Dette er til dels også sandt, men faldet varierer dog meget og er i stort omfang afhængigt af beliggenhed og indretning. I det centrale København og Århus er lejeniveauet generelt faldet med 10-20% afhængig af stand og indretning. Jørgen Jørgensen Direktør, HD, MRICS Det samme gør sig gældende i de større provinsbyer på de bedste beliggenheder. Bevæger man sig uden for de centrale områder i byerne er faldet i lejeniveauet større. Det generelle fald i lejeniveauet hænger naturligvis sammen med den stærkt faldende efterspørgsel efter erhvervslokaler, hvilket medfører et stigende udbud af ledige lokaler, og dermed det før omtalte fald i lejeniveauet. Det anførte generelle fald i lejeniveauet er gældende for alle segmenter af erhvervslokaler, herunder også lokaler til detailbrug. Det vil vare en rum tid førend vi igen vil se stigninger i lejen for erhvervslokaler. Omsætningen på erhvervsejendomsmarkedet Som følge af den for tiden herskende økonomiske krise er omsætningen af erhvervsejendomme og erhvervslokaler stadig på et meget lavt niveau i forhold til for to-tre år siden. Det skal dog understreges, at der finder en omsætning sted, men på grund af den mindre efterspørgsel, er priserne på erhvervsejendommene faldet til et efter vort skøn meget rimeligt niveau. Som det også er fremgået af pressen i den seneste tid, har nogle af de store ejendomsselskaber været på indkøb hos banker, realkreditinstitutter og konkursboer. Disse store optag af hele porteføljer beviser, at det er et godt marked at handle i. Der findes i dag på erhvervsejendomsmarkedet så gode tilbud på investeringsejendomme, at vi vil opfordre alle, der blot tænker på at investere i fast ejendom, til at komme ud på markedet nu, hvor priserne er helt i bund. Men køb ikke i blinde! Få foretaget en vurdering eller en second opinion forinden købet gøres endeligt. Erhvervsmægleren er stadigvæk den bedste til at vurdere en erhvervsejendom. Med venlig hilsen og glædelig jul. Indhold: Artikel... 4 PropertySWAP...8 Investering Jørgen Jørgensen Kontor Lager/produktion Butikker Grunde

4 Skatte- og momsmæssige overvejelser i dagens marked I et ustabilt marked er det væsentligt at udnytte alle de besparelser og optimeringsmuligheder, der er, herunder på det skatte- og momsmæssige område. Nedenfor er vist nogle eksempler på områder, hvor man som aktør på ejendomsmarkedet bør være opmærksom, da der her kan være besparelses- og/eller optimeringsmuligheder. Mulighed for nedsættelse af tinglysningsafgiften 4-vurdering Ved ejerskifte af fast ejendom betales en afgift for tinglysning af ejerskiftet. Tinglysningsafgiften udgør kr. plus 0,6 % af ejerskiftesummen, dog minimum 0,6 % af den seneste på tidspunktet offentliggjorte ejendomsvurdering. I dagens marked er det ikke utænkeligt, at de reelle salgspriser ligger markant under den offentlige ejendomsvurdering. Det betyder således, jf. ovenstående, at ejere af sådanne ejendomme kommer til at betale tinglysningsafgift af en værdi, de reelt ikke har. Der er mulighed for at klage over den offentlige ejendomsvurdering indtil 1. juli året efter, vurderingen har fundet sted. I dagens marked er det ikke utænkeligt, at de reelle salgspriser ligger markant under den offentlige ejendomsvurdering. Ifølge vurderingsloven er der mulighed for at få omvurderet ejendomme, f.eks. i forbindelse med et salg, en såkaldt 4-vurdering. En 4-vurdering kan forlanges til enhver tid mod betaling. Betalingen for vurderingen er 464 kr. (2009-tal). Nedsættes ejendommen med mindst 10 % i forhold til den seneste offentlige ejendomsvurdering, afholdes udgiften af det offentlige. Det skal dog understreges, at en 4-vurdering ikke har indflydelse på de løbende ejendomsskatter (grundskyld og dækningsafgift), som stadig vil blive beregnet på baggrund af den oprindelige offentlige ejendomsvurdering. Såfremt den nye 4-vurdering afviger væsentligt fra den oprindelige ejendomsvurdering, bør det overvejes at anmode om genoptagelse af ejendomsvurderingen, specielt i de kommuner hvor der betales dækningsafgift. Har du ikke fået påklaget 2008 ejendomsvurderingen inden fristen den 1. juli 2009, og/eller er værdien væsentligt ændret siden vurderingstidspunktet, kan man således risikere at skulle betale afgift af en fiktiv værdi. Er din selskabskonstruktion optimal? Ejer du over 10 % i et selskab, hvori der er en ejendom, og du sælger denne eller selskabet, kan de nye skatteregler medføre, at et evt. tab på ejendommen/aktierne fremover ikke kan anvendes. Tidligere har man typisk i ejendomsselskaber haft fokus på skattefrie gevinster og ikke tænkt på tab. Der er derfor i dag en lang række ejendomsselskaber, der ikke er tilpasset dagens 4

5 marked og deres konkrete situation. Man bør derfor overveje, om ens nuværende setup er optimal i forhold til skattereglerne. Levering af nye bygninger med tilhørende grund Levering af nye bygninger med tilhørende grund gøres med skattereformen momspligtigt. Levering af gamle bygninger vil fortsat være momsfrit. Derfor skal der fremadrettet sondres imellem levering af nye eller gamle bygninger. En bygning anses for ny, hvis den sælges inden første indflytning, dvs. før bygningen er taget i brug. En bygning vil ligeledes anses for ny, når leveringen sker mindre end fem år efter dagen for bygningens færdiggørelse. Opførelse af bygninger efter 1. januar 2011 Påbegyndes opførelsen af en ny bygning efter 1. januar 2011, og sælges bygningen efterfølgende, skal der beregnes moms af salgsprisen. Samtidig opnår man adgang til momsfradrag for omkostningerne til opførelsen af bygningen. Ifølge vurderingsloven er der mulighed for at få omvurderet ejendomme, f.eks. i forbindelse med et salg, en såkaldt 4-vurdering. I skattemæssig sammenhæng er overtagelsesdatoen uden betydning. En ejendom er som hovedregel overdraget, når der er indgået en bindende juridisk aftale mellem køber og sælger. Aftaleåret er således beskatningsåret. Overgangsregler ved salg af grunde I forhold til udgifter afholdt til byggemodning, advokat, revisor m.v. inden 1. januar 2011, vil der ikke være adgang til momsfradrag, hvis salget af grunden ligeledes sker inden 1. januar Sælges grunden med moms efter 1. januar 2011, kan sælger dog få godtgjort momsen af omkostninger afholdt inden 1. januar 2011 hos SKAT. Godtgørelsen for moms indrømmes for salg, der sker senest fem år efter lovens ikrafttrædelse. Anmodningen skal indsendes samtidig med angivelsen af moms fra salget af grunden. Ombygning efter 1. januar 2011 Salg af gamle bygninger er også efter 1. januar 2011 momsfrit. Derfor skal der fremadrettet tages stilling til, om en bygning er ny eller gammel i forbindelse med ombygningsarbejder. Det betyder helt konkret, at der skal betales moms ved salg af ejendommen, når omkostningerne til ombygning eller tilbygning af ejendommen overstiger 25 % af salgssummen. Bygningen anses derved for ny. Susanne Møberg KPMG Tax Manager Telefon: Skattereformen har kun virkning for nye bygninger. Det er således kun nybyggerier og ombygninger, der påbegyndes efter 1. januar 2011, der er omfattet af momspligten. Levering af byggegrunde Som et led i skattereformen skal der afregnes moms ved salg af grunde fra 1. januar Det betyder samtidig, at alle grunde erhvervet før 1. januar 2011 skal sælges med moms, hvis de afstås efter 1. januar Det er endnu ikke klart, om momspligten indtræder på tidspunktet for aftalens indgåelse eller på overdragelsestidspunktet. Indtil vi kender de nærmere overgangsregler, skal man derfor passe på med at sælge en grund momsfrit, hvis overtagelsesdatoen er efter 1. januar I værste fald risikeres det, at kunden efter aftalen betaler eksklusiv moms, mens SKAT forlanger betaling af moms. Holger Haugstrup KPMG Tax Consultant Telefon:

6 P r o p e r t y s w a p Karriereplanlægning? det hele starter med det rigtige job Danmarks største mæglervirksomhed søger endnu flere dygtige medarbejdere... Erhvervsmægler Erhvervsmægler Erhvervsmægler Erhvervsmægler Erhvervsmægler Erhvervsmægler Key Account Manager erhvervsejendomme Erhvervsdirektør/partner Erhvervsdirektør/partner København Køge bugt omr. Odense Kolding Silkeborg Herning København Odense Silkeborg Vi kan tilbyde dig: Et spændende og yderst afvekslende job i en dynamisk og ekspansiv virksomhed med de allerbedste udviklingsmuligheder både karrieremæssigt og geografisk. Vi har i firmaet karriereplanlægning spændende fra elevuddannelse og til indtræden som partner, og gennemfører løbende en aktiv efteruddannelse samt interne jobrokeringer. Et job i en virksomhed i ekspansion, der gennem kontrolleret vækst ønsker at fastholde vores førende position i Danmark, og udvikle os som en innovativ og international mæglervirksomhed, med netop de muligheder og udfordringer dette giver og kræver for dig som medarbejder. 6 Se mere på poulerikbech.dk/erhverv

7 lokaler SøgeS har du lokaler der matcher? Kontakt nærmeste edc Poul erik bech erhvervscenter InveSterIng InduStrI Kontor butik København / Sjælland jylland kvm. kontor i københavn City Der søges cellekontorer til ca. 90 ansatte i City eller Frederiksberg >> ref: kvm. til hotel i storkøbenhavn Vor kunde søger til kvm kontor til ombygning til Hotel i Storkøbenhavn >> ref: kvm. til showroom i københavn og omegn New Yorker kontor/showroom til tøj/lagersalg i Københavns-området >> ref: kvm. kontor på østerbro el. hellerup Advokatfirma søger kontorer i størrelsen kvm på Østerbro eller Hellerup. >> ref: kvm. rå billige lokaler i københavn Max 800,- kr. pr. kvm inkl. drift og momsfrit. Det skal være nogle rå, ikke alt for fine kontorlokaler. Skal være i Københavns Kommune. >> ref: DomiCilejenDom til leje i roskilde Min. 300 kvm. kontorlignende domicilejendom på Københavnsvej. >> ref: Ca. 500 kvm. kontor i helsingør Ønsker at købe 500 kvm kontorer i en radius af 30 km. fra Helsingør. Gerne lille lager til. Evt. med bolig. >> ref: kvm. lager i storkøbenhavn Transportfirma søger kvm lager i stueplan. Beliggende i >> ref: mindre håndværksejendom købes i storkøbenhavn Snedkervirksomhed søger mindre ejendom til værksted, ca kvm. Udenfor København K. >> ref: lager i roskilde og omegn kvm. højloftet lager nær Roskilde eller omegn. Kun til leje. >> ref: højtloftet lager i brøndby Ca kvm højloftet lager og ca. 100 kvm kontor, gerne i Brøndby. >> ref: kvm. lager og kontor i storkøbenhavn Ca. 300 kvm kontor og ca. 400 kvm lager i Storkøbenhavn. >> ref: kvm. produktionskøkken i storkøbenhavn Kunden skal bruge et produktionskøkken i Storkøbenhavn. >> ref: boliginvesteringsejendomme i københavn Investor søger boliginvesteringsejendomme i København. Pris mio. Afkast 6-7 % >> ref: ejendomme i De større sjællandske byer Ejendomme i de større Sjællandske byer. Priser op til 20 mio. >> ref: investeringsejendomme i roskilde, holbæk mv Velbeliggende investeringsejendomme i Roskilde, Holbæk, Slagelse og Ringsted til kr millioner købes. >> ref: kontor nær ringvejen i århus Ca. 400 kvm. (+/- 50) kontor i Århus nær Ringvejen søges. >> ref: kontor/klinik i kolding kr >> ref: kvm. kontor i aalborg Lejemål til telemarketingsfirma på ca kvm. max. kr >> ref: kvm. kontor i aalborg Fagforening søger kontor på omkring 150 kvm. med mulighed for 4 cellekontorer. Helst momsfri. >> ref: kvm. lager/produktion i odense Beliggende i Odense 5000/5260. >> ref: vinproduktion i sønderborg kvm. til vinproduktion >> ref: lager med administration søges i esbjerg Til produktionsvirksomhed søges erhvervsejendom på kvm. Min. 1 port. Opvarmet og isoleret. Synlighed ej nødvendigt. Både køb og leje. >> ref: større produktionsejendom søges i esbjerg-området Lager/produktionslokaler på ca kvm (eller muligh. herfor) med tilh. kontor-/velfærdsfac. God udenomsplads en nødvendighed. Gerne køb. >> ref: butikslokaler med synlig beliggenhed i esbjerg Butikslokaler på mellem kvm søges i Esbjergs bymidte. Gerne Kongensgade, Torvegade, eller tilstødende butiksgader. >> ref: kvm. boksbutik i århus Møbelforretning søger kvm. butik med synlighed fra Viborgvej eller i Anelystparken i Tilst >> ref: bar/værtshus i århus C Lokaler søges til bar/værtshus evt. med tilladelse til livemusik. >> ref: butik Centralt i aabenraa kvm. til dametøj >> ref: Café - aalborg midt/vest Lokaler som må benyttes til café søges til etableret restauratør - gerne med mulighed for medbestemmelse omkring indretning af lokalet. >> ref: boligejendomme i nørresundby Lokalt forankret ejendomsselskab søger flere boligejendomme, men kun i Nørresundby. Ønsker mellem 3 og 10 boligenheder. >> ref: boligudlejningsejendom søges i esbjerg En stor eller flere mindre til delvis investering og delvis eget brug. Kan selv istandsætte hvis nødvendigt. Fordel hvis min. 2 lejemål står tomme. >> ref: erhvervsjord i trekantsområdet Ca erhvervsjord søges i Midt-/Østjylland i trekantsområdet Århus, Randers, Silkeborg. >> ref:

8 P r o p e r t y s w a p HERNING PropertySWAP ATTRAKTIV AFSKRIVNINGSBERETTIGET BUTIKSEJERLEJLIGHED PÅ GÅGADEN I HERNING SAG Butiksejerlejlighed på 930 kvm udlejet til Blockbuster og Kirkens Korshær Beliggende ud til Bredgade - gågaden i Herning Gode lejere og lav genudlejningsrisiko Fuldt afskrivningsberettiget - afskrivningsgrundlag anslået til kr års afkast 6,72% Mulighed for byttehandel med anden ejendom Ejerlejlighedens areal på 930 kvm er fordelt på 2 butikslejemål, hvoraf den ene har facade mod Bredgade (gågaden), den anden mod gården, som består af stor offentlig parkeringsplads samt en privat parkeringsplads til kundeparkering. Der er fri gennemgang fra gågaden til parkeringspladserne. Ejerlejligheden er del af en større ejerforeningsejendom, som er beliggende ud til Bredgade samt hjørnet af Bethaniagade og Møllegade kr BLÅVAND RIBE SALG/LEJE PropertySWAP PropertySWAP 8 PÆNT OG VELFUNGERENDE BOWLINGCENTER PÅ I ALT KVM SÆLGES. EJENDOMMEN ER VELBELIGGENDE PÅ KVM GRUND. SAG Ejendommen ligger i forbindelse med et større feriecenter i Blåvand og er opført i røde sten med tag af tagpap med lister. Ejendommen fremstår i pæn og velholdt stand og indeholder 12 bowlingbaner, restauration med 54 siddepladser, stor udendørs terrasse, restaurationskøkken, bar, aktivitetsrum med poolborde, spilleautomater og legerum, teknikrum og lager, kontorer, personalerum og toiletfac. samt mindre beboelseslejlighed på 1. sal. Blåvand er et meget velbesøgt turistområde året rundt. Endvidere er Blåvand en god handelsby, og byen tiltrækker mange faste kunder fra de omkringliggende byer såsom Esbjerg, Varde m.fl. Selve bowlingcentret har en god og stabil omsætning - forhør nærmere kr GOD LAGER-/PRODUKTIONSEJENDOM PÅ KVM - SYNLIGT BE- LIGGENDE PÅ KVM GRUND VED HOVEDVEJ 11 I RIBE NORD. SAG Stor lager-/produktionsejendom opført i røde sten med bølgeeternittag. Ejendommen er beliggende på vestsiden af den trafikerede hovedvej 11 i Ribes nordlige bydel. Ejendommen indeholder 3 sammenbyggede haller, samt et administrationsafsnit. I den ene hal er der stålspær med en frihøjde under spær på ca. 3 m. I de øvrige haller er der stålbuer med en knæhøjde på ca. 3 m. og til kip ca. 6 m. Alle hallerne har store alu-porte på ca. 5 m. i højden, og der er kørefast betongulve. Administrationsafsnittet på ca. 380 kvm indeholder div kontorer, mødelokaler og kantine. Ejendommen er velegnet til alle former for lager og lettere produktion. Der er gode udenomsarealer. kr kr

9 HERNING PropertySWAP P r o p e r t y s w a p ATTRAKTIV AFSKRIVNINGSBERETTIGET INVESTERINGSEJENDOM I HERNING CENTRUM SAG Fuldt udlejet til Hernings største fitnesscenter - Fitness One Lejekontrakten kan fra lejers side tidligst opsiges til ophør den Ejendommen er nyrenoveret indvendig Hjørneejendom beliggende ud til Møllegade og lige ved gågaden Fuldt afskrivningsberettiget - afskrivningsgrundlag anslået til kr års afkast 6,72% - mulighed for byttehandel med anden ejendom Ejendommen består af 3 erhvervsejerlejligheder med et samlet etageareal på kvm fordelt på 3 etager, som tidligere var udlejet til butik og kontor. Ejendommen har af 2 omgange i perioden 2007 til 2009 gennemgået en større gennemgribende ombygning til fitnesscenter for Fitness One, herunder med nye gulve, lofter, belysning og ventilationssystem samt nyetablerede omklædnings- og badefaciliteter i kælderen kr RØDDING SALG/LEJE KØBENHAVN K PropertySWAP PropertySWAP EJERLEJLIGHEDSEJENDOM PÅ TORVET I JELS SAG Pæn og meget velholdt ejendom, der sælges enten individuelt eller som en del af en større portefølje. Ejendommen fremstår velrenoveret. Bygningen er opført i mursten, der er pudsede og malede samt tag beklædt med røde tegl. Underetagen er primært anvendt til erhvervsformål. Der er tale om en markant ejendom i bybilledet med en central beliggendhed. kr kr Byttemuligheder Industriejendom Erhvervsgrund Kontorejendom Investeringsejendom Butik Villa/sommerhus Fast ejendom i udlandet Diverse 2 ERHVERV OG 4 GODE BOLIGER VED KULTORVET SAG Ejendommen, der er erklæret bevaringsværdig, fremtræder særdeles velvedligeholdt. Ejendommen er opført i 1800 i 4 fulde etager samt med høj kælder og udnyttet tagetage. Ejendommen blev i 1976 saneret. Saneringen omfattede bl.a. etablering af køkken og badeværelse i de enkelte boliger, nyt tegltag, gård- og gadefacade blev repareret og malet. Del af sidehuset blev nedrevet og der blev udført en omfattende gårdsanering omfattende hele karreen Rosengården, Fiolstræde, Krystalgade og Peder Hvitfeldts Stræde. Ejendommen indeh. 2 butikker samt 4 store 4-vær. lejligheder på 105 kvm. Kun 1 af de 4 lejligheder er moderniseret. Kvm/lejen for de 3 ikke renoverede lejligheder udgør kun ca. kr kr

10 i n v e s t e r i n g NÆSTVED OFF. UDBUD KVM. KONTORBYGNING UD TIL ØSTRE RINGVEJ SAG Projektsag / hvad kan ejendommen bruges til? Kontorejendom sælges / udlejes - ejet af Næstved Kommune. Ejendommen er på kvm incl. 463 kvm kælder. 3-længet ejendom indrettet med div. kontorer og teknikrum. Opført i gule sten og eternittag. Grundareal kvm. Der foreligger et projekt på udvikling af ejendommen til læge-/sundhedshus. Der er udarbejdet et projekt- og skitseforslag og økonomisk overslag på ombygning. Projektet kan anvendes uforbindende. Rekvirer prospekter og bilag. Udbydes efter reglerne for off. udbud. Tilbud afgives på det af Næstved Kommune og EDC Erhverv udfærdigede blanketter og afleveres til, Ringstedgade 28, 4700 Næstved NÆSTVED OFF. UDBUD NEDLAGT PLEJEHJEM KVM - HERLUFSHOLMHJEMMET SAG Herlufsholmhjemmet - lukket plejehjem - udbydes for Næstved kommune - salg / projektudvikling. Hvad skal det bruges til - har du en god ide? Kan du se mulighederne, så lad os høre nærmere. Lokalplan udarbejdes i samarbejde med køber. Anvendelse: privat plejehjem - seniorfællesskab - hospice - eller?? Grund kvm - bebygget kvm - ialt kvm. Opført 1959/ værelser + moderne køkken, kantine, kontorer, teknikrum, depot m. v. Byggeteknisk rapport - fremtræder solidt og i normal vedligeholdt stand med de skader, der følger af alder og brug. Beliggende fredeligt med villakvarter, marker, idrætsplads og skov mod Suså. Ejd. i udbud for Næstved Kommune efter regler for off.udbud

11 KØBENHAVN Ø KØBENHAVN K i n v e s t e r i n g VELBELIGGENDE PÅ ØSTERBRO I OMRÅDET MELLEM TRIANGLEN OG STRANDBOULEVARDEN SAG Udlejningsejendom beliggende på Østerbro - i det fredelige og eftertragtede område mellem Trianglen/Sortedams Sø og Strandboulevarden - på hjørnet af Holsteinsgade og Saabyesvej. Ejendommen er opført som en rødstensejendom i 1951 i 5 fulde etager samt delvis udnyttet tagetage og kælder, indrettet med bl.a. 2 garager og vaskerum. Til ejendommen hører endvidere særskilt garagebygning med 5 garager. Der er ingen ledige lejemål. Lejlighederne er 3-4 værelses, alle med selvstændigt køkken og bad. Der er 5 stk. 3-værelses lejligheder á 80 kvm og 5 stk. 4-værelses á 90 kvm. Taglejligheden indeholder 3-værelser, og er på 78 kvm. Der er ikke foretaget gennemgribende moderniseringer i beboelseslejemålene. kr UDLEJEDE LEJLIGHEDER I CHARMERENDE EJENDOM VED NYHAVN SAG Beliggende i charmerende ejendom opført i 1852 og med den bedste beliggenhed tæt på bla. Nyhavn, det nye skuespilhus og Kongens Nytorv sælges 3 udlejede beboelsesejerlejligheder. Lejlighederne består af en 5 værelses lejlighed på 184 kvm., en 4 værelses lejlighed på 93 kvm. samt en 2 værelses lejlighed på 30 kvm. Lejlighederne er beliggende på 2. sal og 4. sal i Toldbodgade 2 samt på 4. sal i baghuset, Nyhavn 49 c. De 2 af lejlighederne på henholdsvis 184 kvm. og 93 kvm. er fredede. Afkast 1. år 0,63% kr NÆSTVED FREDENSBORG OFF. UDBUD KONTOREJENDOM FRA 1970 PÅ 862 KVM. I ET PLAN - HERTIL KÆL- DER PÅ 90 KVM. SAG Fuldt udlejet, velindrettet kontorejendom. Fremtræder velholdt. Ejendommen er ejet af Næstved Kommune og er i offentligt udbud. Ejendommen er beliggende i den sydlige del af Næstved på en sidevej til Vordingborgvej. Gode tilkørsels- og parkeringsforhold. Grunden er på kvm med mulighed for yderligere byggeri. indtægt kr Driftomk. kr Ejendommen er meget velanvendelig til kontorbrug, handelsvirksomhed eller andet. købstilbud afgives på den af Næstved Kommune og EDC Erhverv Poul Erik Bech udfærdigede tilbudsblanket. Mindste bud kr. 3 mill FLOT INVESTERINGSEJENDOM SAG Fredensborg - Kratbjerg. Afskrivningsberettiget, fuldt udlejet investeringsejendom med byggereserve på ca. 320 kvm. Ejendommen er på 630 kvm og indeholder 2 lejemål med blandet kontor/lager. Den samlede kontordel udgør ca. 200 kvm og den samlede lagerdel ca. 430 kvm. Beliggende på kvm stor grund i udbygget erhvervsområde med bl.a. Skat. De samlede lejeindtægter udgør kr ,00. Afkast ca. 5,8% kr

12 i n v e s t e r i n g KOLDING SPENTRUP V/RANDERS INVESTERINGSEJENDOM KVM. INVESTERINGSEJENDOM - 1. ÅRS AFKAST 8,94% SAG Attraktivt beliggende erhvervsejendom på ialt kvm. der p.t. er fuldt udlejet til to lejere. Opført løbende og fremstår med ældre kontorbygning. Nyere tilbygning med rød murstensfacade og pålagt tegltag indeholder bl.a. reception, toiletter, diverse kontorer samt produktionsdel i tilknytning til nyt lager med aluport. Ejendommens sammensætning samt netop revideret lokalplan for området der åbner mulighed for, at der i en del af lokalplanområdet kan etableres butikker til særligt pladskrævende varegrupper, gør ejendommen fremtidssikret, delvis til eget brug, eller som fuldt udlejet investeringsejendom. Tilhørende stort flisebelagt parkeringsareal. Afkast 6,79 % kr SAG års uopsigelig lejekontrakt og 12 måneders kontant depositum Sale & lease back arrangement med Gibo Plast A/S Det børsnoterede moderselskab SP Group A/S hæfter for lejen SP Group har egenkapital på kr. 170 mill. ifølge årsrapport 2008 Etageareal på kvm samt yderligere bebyggelsesmuligheder Beliggende i Spentrup - kort afstand til Randers, Hobro og E45 Se mere på kr AALBORG NØRRESUNDBY 12 GENNEMRENOVERET UDLEJNINGSEJENDOM MED 12 BOLIGLEJE- MÅL OG 3 ERHVERVSLEJEMÅL SAG Ejendommen er beliggende i umiddelbar nærhed af Nordkraft og grunden som er tiltænkt Musikkens Hus. Ejeren har netop afsluttet en gennemgribende renovering af ejendommen med nyt naturskiffertag, facaderenovering samt nye vinduer og døre, hvilket vil betyde et minimum af vedligeholdelse en årrække frem. Foruden den udvendige renovering, er der indrettet 3 charmerende nye lejligheder i tagetagen med synlige bjælker m.v. Alle øvrige beboelseslejemål er gennemgribende renoveret - dog mangler et lejemål 1. tv. Ejendommen er registreret som småhus kr MINDRE BOLIGUDLEJNINGSEJENDOM MED 3 LEJEMÅL SAG I hjertet af Nørresundby sælges mindre boligejendom med 3 lejemål. Det ene lejemål er en unik 5-værelses lejlighed beliggende på 2. sal, som bliver ledig til køber. Lejligheden på 2. sal er istandsat med mange flotte detaljer og indtil nu været beboet af ejers søn. Fritliggende bjælker, lyse rum og flotte gulve er et gennemgående træk i lejligheden på 2. sal., som i forbindelse med den gennemgribende istandsættelse har fået lavet spisekøkken og badeværelse. En atmosfærefyldt lejlighed over 2 etager med egen altan og garage. Stueetagen og 1. sal på hver 98 kvm. bolig overtages i udlejet stand. Til 1. sal hører altan kr

13 KØBENHAVN V K o n t o r 423 KVM. SMUKKE NYISTANDSATTE KONTORLOKALER MED UDSIGT TIL KØBENHAVNS HAVN SAG Flot præsentabelt indgangsparti med elevator, vedligeholdt med respekt for den oprindelige udformning. Herskabelige kontorlokaler som har en god indretning med fordelingsentré, flere gode kontorer i varierende størrelse, velegnet til såvel enkeltmandskontorer som til 2-4 personers kontorer, maskin-/ arkivrum, køkken med spiseplads samt 2 toiletter. Det ene kontor/mødelokale med altan. Sjældent udbudte og yderst smukke kontorlokaler med stuk, høje paneler mv., beliggende på én af Københavns attraktive adresser med udsigt til Københavns Havn. Mulighed for leje af 3 parkeringspladser på Chr. Borggade til 1.500,- kr. pr. stk. pr. mdr. Der er tillige gode parkeringsmuligheder i området. Yderst præsentabel ejendom med central beliggenhed kun få minutters gang fra Christians Brygge. pr. kvm. kr KØBENHAVN S BRØNDBY 651 KVM. DOMICILEJENDOM VED AMAGERCENTERET SAG Velbeliggende domicilejendom nær Metro, motorvejsforbindelser, busser og lufthavnen. Ejendommen indeholder i stueplan: Trapperum, reception, 8 kontorer, stort møderum, tekøkken, arkivrum og 2 toiletter. 1. sal: 10 kontorer, frokoststue, stort mødelokale og 2 toiletter. 2. sal: Stort mødelokale med flot loft. Kælder: Fyrum samt stort disp. rum. Der er gode parkeringsforhold på grunden. kr KVM. KONTOR I SYNLIGT BELIGGENDE EJENDOM MED FACADE MOD SØNDRE RINGVEJ SAG Synligt beliggende ejendom med facade mod Søndre Ringvej, med få hundrede meter til Glostrup Station. Området der nu forvandles fra traditionelt erhvervsområde til et levende område, hvor virksomheder ligger side om side med boliger og detailhandel. Denne blanding skaber et ægte byliv med aktivitet både dag og aften. Området har en central placering og optimal infrastruktur, hvor medarbejderne fra hele Sjælland nemt kan komme på arbejde. Uanset om de kommer med tog eller i bil. Herudover byder området også på andre medarbejderfordele, hvis man vil købe ind eller shoppe på vej hjem fra arbejde. pr. kvm. fra kr

14 k o n t o r KØBENHAVN Ø KØBENHAVN K 407 KVM. FLOT LEJEMÅL I EN AF KØBENHAVNS FLOTTESTE ÆLDRE EJENDOMME SAG Flot og markant kontorlejemål i arkitektonisk ejendom beliggende ved Amerika Plads i et særdeles efterspurgt område - med god udsigt til havnemiljøet tæt på Langelinie og i gåafstand til Østerport Station. Lejemålets oprindelige pakhusstil er bevaret, og lejemålet fremstår lyst og venligt med lyse trægulve. Lejemålet er indrettet med 5 større kontorer - flere særdeles store - samt køkken og toilet. Til lejemålet er der adgang både via nr. 10 med personelevator og vareelevator (1.500 kg). Lejemålet udlejes nymalet og med nyafslebne gulve. Køkken og toiletforhold vil tillige blive renoveret. Lejemålet vil stå klar til overtagelse omkring årsskiftet 09/10. kr KVM. GODE LYSE KONTORER I NYHAVN SAG Ualmindeligt charmerende kontorlejemål beliggende i stueetagen på hjørnet af Nyhavn og Toldbodgade. Charmerende kontorlokaler velegnet til liberalt erhverv. Lejemålet indeholder: Chefkontor med udgang til Nyhavn, stort lyst hjørnekontor, stort åbent kontor/møderum, tekøkken og 2 toiletter, 1 stort og 1 større kontor i forlængelse af hinanden, 1 stort kontor mod gården, 1 mindre kontor mod gården, serverrum og rengøringsrum. Lejemålet mod Nyhavn er fredet. En helt enestående beliggenhed med sin egen charme, og dertil nem adgang til busser, vandbus og Metro. Lejemålet består af 2 erhvervsejerlejligheder, som kan købes samlet eller enkeltvis. Samlet kontantpris kr kr KØBENHAVN N FREDERIKSBERG 14 FRA KVM. KONTOR CENTRALT PÅ NØRREBROGADE SAG I starten af Nørrebrogades pulserende gadeliv, hvor der er lukket for gennemkørende trafik og kun åbent for områdets offentlige transport, udlejes 4 erhvervslokaler i varierende størrelser, alle med linoleumsgulv. Lokalerne kan lejes samlet! Forhuset er en velplejet ejendom med flot opgang og elevator. Baghuset er ligeledes velplejet, ligger stille og ugeneret for trafikstøj, med en flot opgang og vareelevator. Nr. 32, 3. sal. Højloftede kontorer på 254 kvm. Nr. 32, 4. sal. Kontorer med skrå lofter på 245 kvm. Nr. 32A, 3. sal. Højloftede kontorer på 254 kvm Nr. 32A, 4. sal. Kontorer med skrå lofter på 230 kvm. 2 pr. kvm. fra kr KVM. FLOT STORRUMSKONTOR SAG Lejemålet er beliggende på Frederiksberg få minutters gang fra Solbjerg Metro station. Lejemålet indeholder lyst storrumskontor, 1 større og 1 mindre kontor-/mødelokale med glasvægge mod storrummet, 2 mindre kontorer, køkken med spiseplads, toilet og 2 server-/garderobe-/arkivrum. Flot lejemål der overtages nyistandsat, nymalet og med nyafslebne guvle. kr

15 KØBENHAVN K FREDERIKSBERG K o n t o r 516 KVM. KONTOR OG 100 KVM. ARKIV VED NØRREPORT STATION SAG I flot og velbeliggende ejendom med elevator og stor hall, ved Metroen og Nørreport station, og med udsigt over Israels Plads tilbydes 536 kvm. til kontor- eller klinikformål og 100 kvm. arkivlokaler på loftetage. Lejemålet indeholder: Stor reception/forrum, 7 enkeltkontorer, 1 flot hjørnekontor, 2 dobbeltkontorer, køkken med stor spisesal/møderum, tekøkken og toiletgrupper. Arkivrum er eet stort lokale. Det er i et vist omfang muligt at ændre på indretningen. Lejemålet er p.t. momsfrit. kr KVM. GODE LYSE KONTORER MED P-PLADSER SAG Pæn og velholdt ejerlejlighedsejendom opdelt i 2 bygningsenheder med central beliggenhed på Frederiksberg nær Godthåbsvej og mellem Falkoner Allé og Nordre Fasanvej. Ejendommen indeholder i kælder: 1 stort rum, 2 gode arkivrum, 3 disponible rum. Stueetagen: Vindfang, reception, storrumskontor, 2 kontorer, mødelokale, arkivrum, stort vinkellokale med tekøkken, 2 toiletter og udgang til gårdhave. 1. sal: 3 kontorer, storrumskontor, Kantine/mødelokale og 2 toiletter. Der er 11 parkeringspladser på ejendommen og mulighed for parkering på Kong Georgs vej. Endvidere gode offentlige trafikmidler til ejendommen og tæt på det overordnede trafiknet. kr VALBY KGS. LYNGBY/ LUNDTOFTE 391 KVM. FLOTTE LYSE KONTORER NÆR VALBY STATION SAG Velholdt og præsentabel ejendom med elevator. God beliggenhed i stille område med primært boligejendomme og villaer og med gode parkeringsforhold i og omkring ejendommen. Lejemålet består af flotte, lyse, nyistandsatte lokaler og indeholder: 1 storrumskontor, 6 kontorer i forskellige størrelser, flot lyst køkken med frokoststue, mødelokale, serverrum/ lager og toiletter. Gåafstand til busser, Valby Station og indkøbscenter. kr KVM. PÆNE KONTORER I VILLA / 145 KVM. LAGER M. KONTOR SAG Lejemål 1. Præsentable lokaler i velholdt ejendom beliggende i attraktivt område nær Helsingørmotorvejen og Ravnsholm station, gode tilkørselsforhold og p-pladser på ejendommens grund. Lejemål kvm. Indeh. i stueplan: Hall, 1 kontor, 1 storrumskontor med pejs, tekøkken og toilet. 1. sal: 4 kontorer, køkken og 1 toilet. Underetage/ kælder: Forrum med trappe og udgang til terræn, stort kontor med udgang til terrasse, disp. rum, stort tekøkken samt toilet med brus. Lejemål kvm. indeh.: 1 stort vinkelformet rum der kan bruges til lager, showroom, lettere produktion, med talje der kan løfte kg., 1 pænt kontor, toilet og bad. kr ,-. kr

16 k o n t o r HVIDOVRE KONTOR / LAGER / VÆRKSTED VED HVIDOVRE S-STATION SAG I pæn og velholdt ejendom ved Hvidovre station og indkøbscenter tilbydes følgende lejemål: I terrænplan 197 kvm. til kontor og lager, lettere produktion og lign. Indeholder: 2-3 kontorer, lager/showroom, toilet og køkken. kr ,-. På 2. sal tilbydes 398 kvm. kontorer, lejemålet er opdelt i storrumskontor og store cellekontorer, køkken med spiseplads samt toiletter. kr ,-. I terrænplan tilbydes 265 kvm. højloftet værksted med grav og indskudt etage, 2 kontorer, køkken, mandskabsfaciliteter, 2 mindre lagerrum samt kælder på ca 70 kvm. kr ,-. Der er gode parkeringsforhold på ejendommen. HØRSHOLM HILLERØD 487 KVM. KONTOR CENTRALT PLACERET I HILLERØD BYMIDTE SAG sal, 320 kvm: Reception, 8 kontorer/mødelokaler, it-lokale, 2 toiletter, bad samt trappe til 3. sal. 3. sal, 167 kvm: Stort mødelokale/konferencerum, kontor samt køkken og 2 toiletter. Udover den interne trappe er der ligeledes adgang til 3. sal via hovedtrappen. Der er mulighed for at leje 6 p-pladser i ejendommens kælder. kr SLAGELSE 150 KVM. KONTOR I GÅGADEN 16 SAG I pæn, velholdt og velbeliggende ejendom i den charmerende gågade med mange typer forretninger og erhverv, tilbydes godt og lyst lejemål velegnet til kontor eller klinikformål. Lejemålet indeholder: Forrum, 1 storrumskontor (kan evt. opdeles i flere), 2 kontorer, serverrum, og toilet. Gode parkeringsforhold tæt ved lejemålet. kr KONTORLEJEMÅL I DET CENTRALE SLAGELSE SAG Velbeliggende tæt på off. parkering og byens hovedstrøg og få min. gang fra stationen, med dir. forbindelse til Kbh., Fyn og Jylland. Lejemålet er indrettet på 2. sal i pæn og velholdt erhvervsejendom ud til Gl. Torv. Ejendommen anvendes desuden til bank og forsikringsvirksomhed. Adgang til lejemålet sker via opgang fra Gl. Torv. kr

17 HALSSKOV - KORSØR KARLSLUNDE K o n t o r 200 KVM. BYEJENDOM MIDT I HALSSKOV - KONTOR OG BUTIK SAG Opført 1910 på ialt 260 kvm - moderniseret EDC ejendomsmæglerbutik. Indeh. stueet. stort butikslokale med store udstillingsvinduer, personalekøkken, toilet, delvist åbent baglokale til teknik samt baggang til bagbygning. 1.sal indeh. 3 møderum, køkken, opholdsrum, depotrum, toilet. Adgang via bagtrappe til baggård med egne parkeringspladser. Bagbygning ca. 60 kvm. En ejendom med flere muligheder. Egen butik - udlejning til butik - kontor på 1. sal til eget brug eller udlejning. Projektudvikling: blandet erhverv / bolig. Kontakt EDC Erhverv Næstved v. Svend Erik Frøsig tlf eller EDC Boligeksperterne Korsør v. Ole Steen tlf kr KVM. I VELUDBYGGET INDUSTRIKVARTER SAG Nydelig domicilejendom principielt opdelt i 2 afdelinger. En kontor-/administrationsafdeling med en meget pompøs entré og umiddelbart efter entreen en fordelingsgang fra hvilken der er adgang til en række åbne kontorer, frokoststue m.v. For enden af fordelingsgang er kontor med opgang til 1. salen, hvor der er rige muligheder for arkiv, opbevaring m.v. samt adgang til lager / produktionsafdeling på 681 kvm. Produkitonsafdelingen har fast gulv og er meget fleksibel i sin indretning kr NÆSTVED HOLBÆK fra 250 kvm 213 KVM KONTORLEJEMÅL PÅ AXELTORV I NÆSTVED SAG Kontorlejemål på 1. sal midt i Næstved på Axeltorv. Indeh.: chefkontor, møderum, storkontor, en del mindre kontorer / depotrum, 2 toiletter og personalekøkken. Central beliggenhed - let at finde og komme til. Mulighed for parkering på lejet plads i parkeringskælder under torvet. kr. 625,-/kvm. Ingen fællesomkostninger. Alt forbrug for egen regning. kr NÆSTVED 266 KVM PROJEKTEJENDOM PÅ DEN GAMLE GARDEHUSARKASERNE SAG Kasernen er opført i 1940 og var i brug frem til ca. år 2000 hvorefter den er blevet omdannet til bolig, erhverv og anvendelse til offentlige formål herunder retten for Næstved retskreds. Den tidligere vagtbygning er beliggende ud til områdets primære indkørsels vej med stor synlighed for alle som ankommer til området, hvad enten det er med bus, til fods eller i egen bil. kr KASERNEN - PERFEKT FIRMADOMICIL I SMUKKE OMGIVELSER OG ROLIGT KULTURELT MILJØ SAG Nu udbydes nogle af de sidste smukke bygninger på det gamle og bevaringsværdige ca. 100 år gamle kaserneanlæg, til salg eller til leje. Bygningerne præsenterer sig med spændende pakhuslignende karakter og ligger flot indpasset i området, der samtidig har et varieret udbud af kulturelle aktiviteter. Bygningerne der er udlagt til offentlige formål, liberalt erhverv og boliger, forventes udviklet inden for det næste år og sælges/udlejes efter " først til mølle " - princippet. Med den centrale placering og de fine udenoms arealer, vil det være en perfekt placering til f.eks. advokater, ingeniører, klinikker, designere, læger, reklamebureau. Kan tillige købes pr. kvm. kr

18 k o n t o r HINNERUP 504 KVM LYST OG PRÆSENTABELT KONTOR HOS JUNGET A/S I SØFTEN SAG Lyst og velindrettet kontor til leje i Søften Kort afstand til motorvej E45 samt Århus C Fantastisk udsigt over naturskønt område Lejemålet er indrettet i de bedste kvalitetsmaterialer Indrettet med 2 storrumskontorer, 9 cellekontorer samt møderum Mulighed for at deltage i kantineordning med Junget A/S I Junget A/S' domicil-ejendom i Søften er der nu mulighed for at leje 504 kvm kontor. Kontoret er beliggende på 2. sal i ejendom fra Der er elevator i ejendommen. Kontoret har et naturligt lysindfald og er udstyret med lyddæmpende lofter, klimaanlæg mm. Gulvbelægningen er mørke tæpper samt lyse trægulve. Lejemålet deler receptionsområde/hall med Junget A/S. Lejemålet er beliggende i det attraktive erhvervsområde i Søften. I området er der blandet erhvervsmæssig aktivitet kr RØDEKRO FLOT KONTOREJENDOM PÅ 430 KVM. SAG Ejendom med en synlig og markant eksponering mod den sønderjyske motorvej, hvor køretøjer passerer pr. døgn. Ejendommen er beliggende på en kvm. stor grund med mulighed for yderligere bebyggelse. Bygningen er opført over en stålkonstruktion med facade af etagehøje selvbærende stålplader kombineret med glaspartier. Taget er et kassettetag belagt med tagpap. Det bebyggede areal udgør 300 kvm. med et etaegareal på 430 kvm., hvoraf 130 kvm. er beliggende på 1. sal og indrettet med butik/udstilling, lager med port, toiletter, teknikrum, frokoststue, mødelokale og på 1. sal 4 gode kontorer. Der er gode adgangs- og parkeringsforhold kr

19 E E E E E E E E E E E E E ATTRAKTIVE KONTORER VED RINGVEJEN Gøteborg Allé Århus N Mulighed for leje af hele bygningen eller opdeling i lejemål fra 350 kvm Markant og indbydende ejendom med centralt gårdmiljø Stor synlighed beliggende med facade direkte til Hasle Ringvej Kort afstand til Århus centrum og under 10 min. til motorvej Spændende område med bl.a. Sygeplejeskolen, Teknisk Skole og Akademiet Rigeligt med parkeringspladser Præsentabelt lejemål for virksomheden, der ønsker gode rammer, synlighed og tilgængelighed. Denne markante ejendom byder på fleksible indretningsmuligheder, godt lysindfald og spændende centralt gårdmiljø, som deles med ejendommens øvrige lejere. Lokalerne fremstår ikke nyistandsat, og lejer kan vælge at overtage lejemålet, som det er, til en årlig leje på kr. 800 pr. kvm. Alternativt kan lejemålet overtages nyrenoveret og moderniseret efter lejers ønsker til en årlig leje på kr. 900 pr. kvm. Ejendommen er velbeliggende på Gøteborg Allé i det nordlige Århus med god profilering mod Hasle Ringvej. Her er kort afstand til Århus centrum og under 10 min. til motorvejen. Der er gode tilkørselsforhold fra Ringvejen og Randersvej. Der er grønne områder tæt på og gode parkeringsforhold på ejendommens areal hele vejen rundt om bygningen og på Gøteborg Allé. Levende område med mange uddannelsesmiljøer, bl.a. Sygeplejeskolen, Århus Akademi, Teknisk Skole og Journalisthøjskolen. Sagsnr.: pr. kvm kr. 800 E E E E E E

20 k o n t o r Kend værdien af dine aktiver Hos kan du få en vurdering, der giver et retvisende billede af den nuværende markedsværdi af din erhvervsejendom. Du har også mulighed for at få en aftale om en løbende opdatering af ejendomsværdien således, at du altid kender den reelle værdi af din erhvervsejendom. Markant ejendom i Centrum Østergade Hjørring Sag Ring Areal 695 m² Kontor Særdeles velegnet til klinik Jernbanegade 19, 1 Areal 188 m² 9000 Aalborg Kontor Sag Ring Herskabeligt ved Rådhuspladsen Vester Voldgade 10 Areal 343 m² 1552 København V Kontor Sag Ring Trafikalt særdeles velbeliggende kontor Transformervej 10 Areal 583 m² 2730 Herlev Kontor Sag Ring KOLDING 167 KVM. KONTOR I KOLDING MIDTBY SAG Kontorlejemålet beliggende i Kolding bymidte nær banegård m.v. indeholder 2 særskilte kontorer og et stort åbent dobb.kontor. Derudover ekstra kontor med tilhørende mødelokale (opdeles v.h.a foldedør) med direkte forbindelse til køkken. Garderobe med toilet samt bruseniche, begge lokaler forsynet med håndvaske. Teknikrum. Der er til lejemålet tilknyttet en p-plads. kr ASSENS FREDERICIA OG 215 KVM. KONTOR CENTRALT BELIGGENDE I ASSENS SAG Lejemålet på hhv. 178 og 215 kvm er beliggende særdeles centralt i Assens. Indgangen til lokalerne sker ad præsentabel indgangsparti. 1 sal indeholder åbent kontorlandskab, 3 kontorer, 2 toiletter samt køkken med trinette og udgang til tagterasse. 2 sal indeholder 2 gode kontorer med skråvægge, køkkenafsnit med trinette samt toiletter. Indretningen kan ændres således, at det opfylder lejers behov. Lejemålene kan lejes særskilt eller samlet kr KONTORDOMICIL PÅ KVM. + KÆLDER SAG For MT Højgaard A/S påbegynder vi nu udlejningen af deres nuværende præsentable og unikke domicil, beliggende i Fredericia med kort afstand til motorvej E 45. Bebygget areal udgør 805 kvm. med et etageareal på kvm. Hertil kommer 281 kvm. kælder. Indvendig med rå murstensvægge, indgang via pænt stort foyerområde, gode gangarealer samt trapperum til tagetagen hvor gangarealerne delvis fungerer som balkon, hvilket medfører særdeles gode lysforhold. Lejemålet er indrettet med kontorer i var. størrelser, åbent kontorlandskab, trykkeri. mødelokaler, kantine, køkken, toiletkerner, teknikrum etc. Kælderen er indrettet til arkivformål. Adgangsarealer og p-pladser er anlagt med sten kr

Eksklusive kontorlokaler i attraktivt miljø

Eksklusive kontorlokaler i attraktivt miljø Lyngbyvej 14-28, 2100 København Ø Eksklusive kontorlokaler i attraktivt miljø MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk Lyngbyvej 14-28, 2100 København Ø Præsentabel ejendom

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Amagertorv 24, 3. 4. sal, 1160 København K

Lejeopstilling for lejemålet Amagertorv 24, 3. 4. sal, 1160 København K Lejeopstilling for lejemålet Amagertorv 24, 3. 4. sal, 1160 København K Lejemålet Amagertorv 24, 3. 4. sal 1160 København K Sagsnr. 7-21.291 Yderst sjældent udbudt kontorlejemål i smuk ejendom i hjertet

Læs mere

Lejeopstilling for ejendommen Nyropsgade 14, 1602 København V

Lejeopstilling for ejendommen Nyropsgade 14, 1602 København V Lejeopstilling for ejendommen Nyropsgade 14, 1602 København V Lejeopstilling for ejendommen Nyropsgade 14 1602 København V Sagsnr. 7-20.865 Rationel og fleksibel indrettet kontorejendom med elevator Attraktiv

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Amagertorv 24, 4. sal, 1160 København K

Lejeopstilling for lejemålet Amagertorv 24, 4. sal, 1160 København K Lejeopstilling for lejemålet Amagertorv 24, 4. sal, 1160 København K Lejemålet Amagertorv 24, 4. sal 1160 København K Sagsnr. 7-21.291 Yderst sjældent udbudt kontorlejemål i smuk ejendom i hjertet af København

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Baldersbuen 57, 2640 Hedehusene

Lejeopstilling for lejemålet Baldersbuen 57, 2640 Hedehusene Lejeopstilling for lejemålet Baldersbuen 57, 2640 Hedehusene Lejemålet Baldersbuen 57 2640 Hedehusene Sagsnr. 7-21.595 Produktionsejendom med tilhørende kontorer God placering i udbygget erhvervsområde

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Læderstræde 11, 1201 København K

Lejeopstilling for lejemålet Læderstræde 11, 1201 København K Lejeopstilling for lejemålet Læderstræde 11, 1201 København K Lejemålet Læderstræde 11, 1 + 2 sal 1201 København K Sagsnr. 7-21.526 Attraktivt beliggende på gågaden i indre København. Lyst lejemål med

Læs mere

Kontorlejemål UDLEJES FOR TIL LEJE. Eternitten - gode parkeringsforhold Sag K1404-06

Kontorlejemål UDLEJES FOR TIL LEJE. Eternitten - gode parkeringsforhold Sag K1404-06 Kontorlejemål Eternitten - gode parkeringsforhold Sag K1404-06 UDLEJES FOR Sohngårdsholmsvej 2, niveau 2, 9000 Aalborg Præsentabelt kontor, klinik, undervisning m.v. Elevator Beliggende centralt med god

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Banestrøget 13, 2. sal, 2630 Høje Tåstrup

Lejeopstilling for lejemålet Banestrøget 13, 2. sal, 2630 Høje Tåstrup Lejeopstilling for lejemålet Banestrøget 13, 2. sal, 2630 Høje Tåstrup Lejemålet Banestrøget 13, 2. sal 2630 Høje Tåstrup Sagsnr. 7-21.529 Kontorlejemål med god planløsning Attraktiv placering nær motorvejsnettet

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Sohngårdsholmsvej 51A, 9000 Aalborg

Lejeopstilling for lejemålet Sohngårdsholmsvej 51A, 9000 Aalborg Lejeopstilling for lejemålet Sohngårdsholmsvej 51A, 9000 Aalborg Lejemålet Sohngårdsholmsvej 51A, 9000 Aalborg Sagsnr. 7-21.454 Stort lejemål med gode offentlige transportmuligheder Attraktiv placering

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålene Augustenborg Landevej 7, 1. sal og stue, 6400 Sønderborg

Lejeopstilling for lejemålene Augustenborg Landevej 7, 1. sal og stue, 6400 Sønderborg Lejeopstilling for lejemålene Augustenborg Landevej 7, 1. sal og stue, 6400 Sønderborg Lejemålene Augustenborg Landevej 7, 1. sal og stue 6400 Sønderborg Sagsnr. 7-20.905 Markant ejendom med stor facade

Læs mere

LEJEPROSPEKT. I alt ca. 3.000 m² domicil ejendom Værksted - lager - kontor - showroom. Søndergade 56b, Hyllinge, 4700 Næstved.

LEJEPROSPEKT. I alt ca. 3.000 m² domicil ejendom Værksted - lager - kontor - showroom. Søndergade 56b, Hyllinge, 4700 Næstved. LEJEPROSPEKT I alt ca. 3.000 m² domicil ejendom Værksted - lager - kontor - showroom Søndergade 56b, Hyllinge, 4700 Næstved Sag ERH14115 Meget velholdt bygningsmasse - opføret i etaper fra 1978-1995 Ca.

Læs mere

Tagensvej 86 2200 København N

Tagensvej 86 2200 København N Tagensvej 86 2200 København N 13.669 m 2 godt domicillejemål Ejendommen er præsentabel og særdeles markant beliggende på hjørnet af Tagensvej og Hermodsgade. Tagensvej 86 2200 København N Lejemålsoplysninger

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Ågade 9, 9000 Aalborg

Lejeopstilling for lejemålet Ågade 9, 9000 Aalborg Lejeopstilling for lejemålet Ågade 9, 9000 Aalborg Lejemålet Ågade 9 9000 Aalborg Sagsnr. 20-401-4001-2 Central beliggenhed i Aalborg centrum Gode parkeringsmuligheder mod betaling lige ved lejemålet Lejemålet

Læs mere

Velkommen til BusinessPark Aalborg

Velkommen til BusinessPark Aalborg Sofiendalsvej 88-94, 9200 Aalborg SV Velkommen til BusinessPark Aalborg MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Viby Centret 24 8260 Viby J datea.dk BusinessPark Aalborg...... ligger i et godt erhvervsområde i den

Læs mere

Domicilejendom Masnedøgade 28 1.053m 2

Domicilejendom Masnedøgade 28 1.053m 2 Domicilejendom Masnedøgade 28 1.053m 2 Unik mulighed for egen domicilejendom Renoveret facade Nyistandsatte kontorer 6 overdækkede parkeringspladser i aflåst gård 1.175 kr. pr. m 2 Mulighed for hurtig

Læs mere

Erhverv Poul Erik Bech. 2300 København S. Sagsnummer: 11403289. Lokalt kendskab med landsdækkende fordele

Erhverv Poul Erik Bech. 2300 København S. Sagsnummer: 11403289. Lokalt kendskab med landsdækkende fordele Tingvej 11 2300 København S Sagsnummer: 11403289 Erhverv Poul Erik Bech Bremerholm 29 1069 København K Tlf. 33301000 114@edc.dk Lokalt kendskab med landsdækkende fordele Pris Arealer Kontant kr. 6.700.000

Læs mere

LEJEPROSPEKT Skejby Nordlandsvej 309, Aarhus N

LEJEPROSPEKT Skejby Nordlandsvej 309, Aarhus N Anvendelse: Lejemålstype Kontor/produktion/lager Leje: Årlig leje Kr. 113.750 Arealer: Depositum kr. 56.875 Kontor 175 kvm Moms: Momspligtig LEJEPROSPEKT Skejby Nordlandsvej 309, Aarhus N Ja Overtagelse

Læs mere

Kontor & Lager Gunnar Clausens Vej 32 94-5.742 m 2

Kontor & Lager Gunnar Clausens Vej 32 94-5.742 m 2 Kontor & Lager Gunnar Clausens Vej 32 94-5.742 m 2 Fleksibel ejendom med er og lagerhal med portadgang Kort afstand til motorvej E45 og Aarhus Gode tilkørselsforhold Mere end 200 gratis parkeringspladser

Læs mere

LEJEOPSTILLING FOR LEJEMÅLET

LEJEOPSTILLING FOR LEJEMÅLET LEJEOPSTILLING FOR LEJEMÅLET Nytorv 2, 6000 Kolding Lejemålet Nytorv 2 6000 Kolding Sagsnr. 20-373 Store velindrettede lejemål Central beliggenhed Flot bygning 2 Indhold Præsentation...................................

Læs mere

Onsholtvej. Erhverv Poul Erik Bech. Sagsnummer: 80201612. Lokalt kendskab med landsdækkende fordele

Onsholtvej. Erhverv Poul Erik Bech. Sagsnummer: 80201612. Lokalt kendskab med landsdækkende fordele Onsholtvej 8260 Viby J Sagsnummer: 80201612 Erhverv Poul Erik Bech Fredens Torv 1, 1. sal - 8000 Aarhus C - Tlf. 87309930-802@edc.dk Lokalt kendskab med landsdækkende fordele Boligudlejningsejendom Fakta

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Lyngbyvej 20, st., 2100 København Ø

Lejeopstilling for lejemålet Lyngbyvej 20, st., 2100 København Ø Lejeopstilling for lejemålet Lyngbyvej 20, st., 2100 København Ø Lejemålet Lyngbyvej 20, st. 2100 København Ø Sagsnr. 7-21.506 Skal din virksomhed være en del af en flot og præsentabel flerbrugerejendom?

Læs mere

LEJEPROSPEKT. Vestergade 81c, 8600 Silkeborg. Sag 1018

LEJEPROSPEKT. Vestergade 81c, 8600 Silkeborg. Sag 1018 LEJEPROSPEKT KONTOR / KLINIK / FORENING ELLER LIBERALT ERHVERV - LOKALER TIL LEJE KONTOR, UDSTILLING, KLINIK, FORENING, UNDERVISNING - MULIGHEDERNE ER MANGE Vestergade 81c, 8600 Silkeborg Sag 1018 BYHUS

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Østerbrogade 114, 1. sal, 2100 København Ø

Lejeopstilling for lejemålet Østerbrogade 114, 1. sal, 2100 København Ø Lejeopstilling for lejemålet Østerbrogade 114, 1. sal, 2100 København Ø Lejemålet Østerbrogade 114, 1. sal, 2100 København Ø Sagsnr. 21.153 Attraktiv beliggenhed på livlig handelsgade Momsfrit lejemål

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Arkaden 12B, 9700 Brønderslev

Lejeopstilling for lejemålet Arkaden 12B, 9700 Brønderslev Lejeopstilling for lejemålet Arkaden 12B, 9700 Brønderslev Lejemålet Arkaden 12B 9700 Brønderslev Sagsnr. 103-120-108 Attraktiv beliggenhed med god facadeeksponering ud mod stort åbent areal Gode parkeringsforhold

Læs mere

LEJEPROSPEKT. Facade. Virkeholm 3, 2730 Herlev Sag 22012021

LEJEPROSPEKT. Facade. Virkeholm 3, 2730 Herlev Sag 22012021 LEJEPROSPEKT Facade Virkeholm 3, 2730 Herlev Sag 22012021 Kontorer i new yorker style i renoveret produktionsejendom Spændende nyistandsatte lokaler Store vinduespartier Ca. 1,5 km. til Herlev Bymidte

Læs mere

Agern Allé 24-26, Hørsholm Kontordomicil

Agern Allé 24-26, Hørsholm Kontordomicil Agern Allé 24-26, Hørsholm Kontordomicil Serious about Innovation Ejendommen ejendommen Agern Alle 24-26 er en markant kontorejendom på i alt 24.000 m², beliggende i smukke, naturskønne omgivelser i Forskerparken

Læs mere

Kontordomicil i Nærum Rundforbivej 303 6.107 m 2

Kontordomicil i Nærum Rundforbivej 303 6.107 m 2 Kontordomicil i Nærum Rundforbivej 303 6.107 m 2 Markant kontorejendom med synlig beliggenhed Domicil på i alt 6.107 m 2 i 3 etager 60 parkeringspladser på terræn 100 meter til Helsingørmotorvejen Tæt

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Ringstedvej 22, 2. th., 4000 Roskilde

Lejeopstilling for lejemålet Ringstedvej 22, 2. th., 4000 Roskilde Lejeopstilling for lejemålet Ringstedvej 22, 2. th., 4000 Roskilde Lejemålet Ringstedvej 22, 2. th. 4000 Roskilde Sagsnr. 7-21.109 406 m 2 lyst lejemål i nyere ejendom Attraktiv placering nær motorvejsnettet

Læs mere

Flyt til en forskerpark - og få mere end blot m2

Flyt til en forskerpark - og få mere end blot m2 Flyt til en forskerpark - og få mere end blot m2 Agern Allé 24-26, Hørsholm Kontordomicil Serious about Innovation Flyt til en forskerpark - og få mere end blot m2 Ejendommen ejendommen Agern Alle 24-26

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Brotorvet 3, 7500 Holstebro

Lejeopstilling for lejemålet Brotorvet 3, 7500 Holstebro Lejeopstilling for lejemålet Brotorvet 3, 7500 Holstebro Lejemålet Brotorvet 3 7500 Holstebro Sagsnr. 7-21.381 Attraktiv placering på gågade Spændende område i stor udvikling Pæn og velordnet ejendom 2

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Firskovvej 23, 1. sal, 2800 Kgs. Lyngby

Lejeopstilling for lejemålet Firskovvej 23, 1. sal, 2800 Kgs. Lyngby Lejeopstilling for lejemålet Firskovvej 23, 1. sal, 2800 Kgs. Lyngby Lejemålet Firskovvej 23, 1. sal 2800 Kgs. Lyngby Sagsnr. 7-21.230 Kontorlejemål med reklameværdi overfor de mange trafikanter på Firskovvej

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Esplanaden 46, stuen, 1263 København K

Lejeopstilling for lejemålet Esplanaden 46, stuen, 1263 København K Lejeopstilling for lejemålet Esplanaden 46, stuen, 1263 København K Lejemålet Esplanaden 46, stuen 1263 København K Sagsnr. 7-21.426 260 m² til butik, café, restaurant eller til kontor med behov for at

Læs mere

Enestående kontordomicil i Frederiksstaden når rokoko møder moderne funktionalitet

Enestående kontordomicil i Frederiksstaden når rokoko møder moderne funktionalitet TIL LEJE Amaliegade 15 1256 København K Enestående kontordomicil i Frederiksstaden når rokoko møder moderne funktionalitet Fra 1.270 2.068 m² i smuk fredet palæejendom tegnet af hofbygmester Nicolai Eigtved

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Østre Kanalgade 16, st., 9000 Aalborg

Lejeopstilling for lejemålet Østre Kanalgade 16, st., 9000 Aalborg Lejeopstilling for lejemålet Østre Kanalgade 16, st., 9000 Aalborg Lejemålet Østre Kanalgade 16, st. 9000 Aalborg Sagsnr. 103-115-71 Regulært kontorlejemål beliggende i hyggeligt havnemiljø Mulighed for

Læs mere

Præsentable kontorlokaler tæt på Ringvejen GLARMESTERVEJ 8600 SILKEBORG. KONTOR 432 m². HD Ejendomme Erhverv. T: 70 23 82 33. W: hdejendomme.

Præsentable kontorlokaler tæt på Ringvejen GLARMESTERVEJ 8600 SILKEBORG. KONTOR 432 m². HD Ejendomme Erhverv. T: 70 23 82 33. W: hdejendomme. Præsentable kontorlokaler tæt på Ringvejen GLARMESTERVEJ 8600 SILKEBORG KONTOR 432 m² HD Ejendomme Erhverv. T: 70 23 82 33. W: hdejendomme.dk Fleksible kontorlokaler i attraktivt område tæt på Ringvejen.

Læs mere

Kontorlejemål Helgeshøj Allé 57-63 6.408m 2

Kontorlejemål Helgeshøj Allé 57-63 6.408m 2 Kontorlejemål Helgeshøj Allé 57-63 6.408m 2 Fleksible muligheder i stor domicil ejendom 6.408m² evt. fordelt på 1-3 kontorlejemål tilpasset til jeres virksomhed God plads til mere end 300 medarbejdere

Læs mere

Priorparken. Højloftede lagerlejemål i Brøndby. Lagerlejemål Priorparken 412 12.694m 2 FORDI UDLEJNING KRÆVER INDSIGT

Priorparken. Højloftede lagerlejemål i Brøndby. Lagerlejemål Priorparken 412 12.694m 2 FORDI UDLEJNING KRÆVER INDSIGT Priorparken A Højloftede lagerlejemål i Brøndby Lagerlejemål Priorparken 412 12.694m 2 12.694 m 2 højloftede lagerhaller 100 m² kontor- og mandskabsfaciliteter Indhegnet område, sikret med portvagt 8,5m

Læs mere

Præsentable kontorlokaler i flot ejendom GLARMESTERVEJ 8600 SILKEBORG. KONTOR 447 m². HD Ejendomme Erhverv. T: 70 23 82 33. W: hdejendomme.

Præsentable kontorlokaler i flot ejendom GLARMESTERVEJ 8600 SILKEBORG. KONTOR 447 m². HD Ejendomme Erhverv. T: 70 23 82 33. W: hdejendomme. Præsentable kontorlokaler i flot ejendom GLARMESTERVEJ 8600 SILKEBORG KONTOR 447 m² HD Ejendomme Erhverv. T: 70 23 82 33. W: hdejendomme.dk Regulære kontorlokaler velbeliggende tæt på Ringvejen. Lejemålet

Læs mere

Lejeopstilling for ejendommen Jernbanegade 13 A, st., 3600 Frederikssund

Lejeopstilling for ejendommen Jernbanegade 13 A, st., 3600 Frederikssund Lejeopstilling for ejendommen Jernbanegade 13 A, st., 3600 Frederikssund 1 Lejeopstilling for ejendommen Jernbanegade 13 A, st. 3600 Frederikssund Sagsnr. 7-20.885 Lyst og velbeliggende lejemål midt på

Læs mere

God indretning med stort velkomstområde

God indretning med stort velkomstområde God indretning med stort velkomstområde TIL LEJE Rolighed 7, 2. th. 4180 Sorø Præsentable lokaler Centralt beliggende Flot byejendom BESKRIVELSE Kontor med glasvæg Lejemålet er beliggende i ejendommen

Læs mere

Ejendomsinfo Gode kontorer. Knudsminde 4B. Knudsminde 4B, 8300 Odder. Kontor fra 183 m 2 til 1.589 m 2. Mads Thomsen Erhvervsrådgiver

Ejendomsinfo Gode kontorer. Knudsminde 4B. Knudsminde 4B, 8300 Odder. Kontor fra 183 m 2 til 1.589 m 2. Mads Thomsen Erhvervsrådgiver Ejendomsinfo Gode kontorer Knudsminde 4B Knudsminde 4B, 8300 Odder Kontor fra 183 m 2 til 1.589 m 2 Ejendommen Knudsminde 4B er en særdeles præsentabel og velbeliggende ejendom med facade ud til Aarhusvej.

Læs mere

Firmadomicil i Aabybro

Firmadomicil i Aabybro Firmadomicil i Aabybro Ejendom med mange anvendelsesmuligheder Sag K1401-30 TIL LEJE Aabybro - Industrivej 22 Lejemålet fremstår i god og præsentabel stand Attraktive lejevilkår Der er gode til- og frakørelsesforhold

Læs mere

Ejendomsinfo Lager. Knudsminde 4B. Knudsminde 4B, 8300 Odder. Lager fra 173 m 2 til 818 m 2. Mads Thomsen Erhvervsrådgiver

Ejendomsinfo Lager. Knudsminde 4B. Knudsminde 4B, 8300 Odder. Lager fra 173 m 2 til 818 m 2. Mads Thomsen Erhvervsrådgiver Ejendomsinfo Lager Knudsminde 4B Knudsminde 4B, 8300 Odder Lager fra 173 m 2 til 818 m 2 Ejendommen Knudsminde 4B er en særdeles præsentabel og velbeliggende ejendom med facade ud til Aarhusvej. Bygningen

Læs mere

tagterrasse og Parkering i gård

tagterrasse og Parkering i gård Udlejningsprospekt Areal: 332 m² Kontor/ 12 m² depot tagterrasse og Parkering i gård Vestergade 2A, 4. sal, 1456 København K Indhold Beskrivelse og beliggenhed 3 Muligheder 4 Lejevilkår 5 Om 6 2 Beskrivelse

Læs mere

LEJEOPSTILLING FOR LEJEMÅLET DAGMAR CENTRET 4, 8660 SKANDERBORG

LEJEOPSTILLING FOR LEJEMÅLET DAGMAR CENTRET 4, 8660 SKANDERBORG LEJEOPSTILLING FOR LEJEMÅLET DAGMAR CENTRET 4, 8660 SKANDERBORG LEJEMÅLET Dagmarcentret 4 8660 Skanderborg Sagsnr. 7-21.499 Attraktiv placering Spændende udviklingsområde med stor aktivitet Stort lyst

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Dagmar Centret 4, 8660 Skanderborg

Lejeopstilling for lejemålet Dagmar Centret 4, 8660 Skanderborg Lejeopstilling for lejemålet Dagmar Centret 4, 8660 Skanderborg Lejemålet Dagmarcentret 4 8660 Skanderborg Sagsnr. 7-21.499 Attraktiv placering Spændende udviklingsområde med stor aktivitet Stort lyst

Læs mere

Hængebøgen 1-29, 2-42 m.fl.

Hængebøgen 1-29, 2-42 m.fl. Hængebøgen 1-29, 2-42 m.fl. 8620 Kjellerup Erhverv Poul Erik Bech Fredens Torv 1, 1. sal - 8000 Aarhus C - Tlf. 87309930-802@edc.dk Sagsnummer: 80201173 Lokalt kendskab med landsdækkende fordele Investeringsejendom,

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Rådhuspladsen 55, 3. sal og 4. th., 1550 København V

Lejeopstilling for lejemålet Rådhuspladsen 55, 3. sal og 4. th., 1550 København V Lejeopstilling for lejemålet Rådhuspladsen 55, 3. sal og 4. th., 1550 København V Lejemålene Rådhuspladsen 55, 3. sal og 4. th. 1550 København V Sagsnr. 21.550 Smuk, klassisk og charmerende ejendom på

Læs mere

Udlejningsprospekt CPH Business Park Stamholmen 143-161 2650 Hvidovre. Få glade medarbejdere og luft I budgettet

Udlejningsprospekt CPH Business Park Stamholmen 143-161 2650 Hvidovre. Få glade medarbejdere og luft I budgettet Udlejningsprospekt CPH Business Park Stamholmen 143-161 2650 Hvidovre Få glade medarbejdere og luft I budgettet 01 Ejendommen Moderne kontorlokaler i hovedstaden til attraktive priser CPH Business Park

Læs mere

LEJEPROSPEKT BUDDINGEVEJ 199 2860 SØBORG

LEJEPROSPEKT BUDDINGEVEJ 199 2860 SØBORG LEJEPROSPEKT BUDDINGEVEJ 199 2860 SØBORG Præsentation Lejemålet Området Lejeforhold Flot og effektivt kontordomicil med fordele for alle Gratis parkering, gåafstand til S-tog, bus tæt på og hurtig adgang

Læs mere

kogle allé 5, hørsholm Kontordomicil

kogle allé 5, hørsholm Kontordomicil kogle allé 5, hørsholm Kontordomicil Serious about Innovation Flyt til en forskerpark - og få mere end blot m2 Ejendommen Ejendommen I natursmukke omgivelser udlejes domicil ejendom på i alt 2.145 m 2.

Læs mere

LEJEPROSPEKT HANDEL / LAGER / ENGROS / OUTLET VELBELIGGENDE ERHVERVSLOKALER VED RINGVEJEN OG DEN KOMMENDE MOTORVEJ. Granhøjvej 12, 8600 Silkeborg

LEJEPROSPEKT HANDEL / LAGER / ENGROS / OUTLET VELBELIGGENDE ERHVERVSLOKALER VED RINGVEJEN OG DEN KOMMENDE MOTORVEJ. Granhøjvej 12, 8600 Silkeborg LEJEPROSPEKT HANDEL / LAGER / ENGROS / OUTLET VELBELIGGENDE ERHVERVSLOKALER VED RINGVEJEN OG DEN KOMMENDE MOTORVEJ Granhøjvej 12, 8600 Silkeborg Sag 1048 FLOTTE MODERNISEREDE LOKALER 5-8 MTR. FRIHØJDE,

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Nørre Voldgade 90, 1358 København K

Lejeopstilling for lejemålet Nørre Voldgade 90, 1358 København K Lejeopstilling for lejemålet Nørre Voldgade 90, 1358 København K Lejemålet Nørre Voldgade 90 1358 København K Sagsnr. 7-21.476 Lyse moderne lokaler i klassisk miljø Mange indretningsmuligheder for den

Læs mere

Charmerende kontorlejemål på Grønningen

Charmerende kontorlejemål på Grønningen Charmerende kontorlejemål på Grønningen Kontorlokaler i Københavns nok flotteste ejendom med beliggenhed ved Kastellet, Langelinie og Nyboder M. Goldschmidt Ejendomme Logo/bomærke på hvid Mand: Pantone

Læs mere

Lejeprospekt. vedrørende kontorejendommen Gyngemose Parkvej 50, 2860 Søborg

Lejeprospekt. vedrørende kontorejendommen Gyngemose Parkvej 50, 2860 Søborg Statsaut. ejendomsmæglere, valuarer, MDE og Chartered Surveyors Lejeprospekt vedrørende kontorejendommen Gyngemose Parkvej 50, 2860 Søborg Beliggende med kun 500 m til motorvejsnettet udlejes særdeles

Læs mere

Kontordomicil Amager Strandvej 108 6.500 m 2

Kontordomicil Amager Strandvej 108 6.500 m 2 Kontordomicil Amager Strandvej 108 6.500 m 2 Markant domicilejendom med fleksible indretningsmuligheder Direkte udsigt til Amager Strandpark og Øresund Kun 5-6 min. til Lufthavnen og Rådhuspladsen Metrostationen

Læs mere

Produktion / Lager / Kontor

Produktion / Lager / Kontor Lejeopstilling Produktion / Lager / Kontor Sag 7658-1 Østre Havnevej 25, 5700 Svendborg Attraktiv beliggenhed på havnen Mulighed for individuel opdeling og indretning Etageareal fra 400 til 7.100 m 2 Årlig

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Algade 92, 9700 Brønderslev

Lejeopstilling for lejemålet Algade 92, 9700 Brønderslev Lejeopstilling for lejemålet Algade 92, 9700 Brønderslev Lejemålet Algade 92 9700 Brønderslev Sagsnr. 103-120-107 Attraktiv beliggenhed med god facadeeksponering Gode parkeringsforhold lige ved lejemålet

Læs mere

Taxbo Bolig & Erhverv Statsaut. ejendomsmæglere MDE og Valuar Gl. Hovedgade 10, P.Box 153, 2970 Hørsholm Fax 45 76 22 44 * Tlf.

Taxbo Bolig & Erhverv Statsaut. ejendomsmæglere MDE og Valuar Gl. Hovedgade 10, P.Box 153, 2970 Hørsholm Fax 45 76 22 44 * Tlf. Taxbo Bolig & Erhverv Statsaut. ejendomsmæglere MDE og Valuar Gl. Hovedgade 10, P.Box 153, 2970 Hørsholm Fax 45 76 22 44 * Tlf. 45 76 66 33 LEJEPROSPEKT Ejendommen set fra indkørslen Ejendom med tilhørende

Læs mere

LEJEOPSTILLING. Lager, produktion og kontor udlejes Lejemål fra 110 til 12.500 kvm. Etageareal 13.590 m 2 Leje pr. kvm. fra kr. 175,- til kr.

LEJEOPSTILLING. Lager, produktion og kontor udlejes Lejemål fra 110 til 12.500 kvm. Etageareal 13.590 m 2 Leje pr. kvm. fra kr. 175,- til kr. LEJEOPSTILLING Lager, produktion og kontor udlejes Lejemål fra 110 til 12.500 kvm. Etageareal 13.590 m 2 Leje pr. kvm. fra kr. 175,- til kr. 350,- Reskavej 2, 4220 Korsør Sag 42_02478 BESKRIVELSE AF LEJEMÅLET

Læs mere

Kontor. Lejeopstilling. Nyindrettede kontorlokaler på Frederiksøen Sag 7541-8

Kontor. Lejeopstilling. Nyindrettede kontorlokaler på Frederiksøen Sag 7541-8 Lejeopstilling Kontor Nyindrettede kontorlokaler på Frederiksøen Sag 7541-8 Frederiksø 2, Administrationsbygningen, 5700 Svendborg Attraktiv beliggenhed på havnen Præsentable nyindrettede lokaler Etageareal

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Tordenskjoldsgade 19, st., butik, Århus N

Lejeopstilling for lejemålet Tordenskjoldsgade 19, st., butik, Århus N Lejeopstilling for lejemålet Tordenskjoldsgade 19, st., butik, Århus N Lejemålet Tordenskjoldsgade 19, st. 8200 Aarhus N Sagsnr. 11-790-17-2 Attraktiv placering Pæn og velordnet ejendom Stor reklameværdi

Læs mere

Lejeprospekt. Lager og produktionslokaler. Teglvænget 89, 7400 Herning. Lager- og produktionslokaler med gode adgangsforhold.

Lejeprospekt. Lager og produktionslokaler. Teglvænget 89, 7400 Herning. Lager- og produktionslokaler med gode adgangsforhold. Lejeprospekt Lager og produktionslokaler Teglvænget 89, 7400 Herning Lager- og produktionslokaler med gode adgangsforhold. Samlet areal inkl. kontor og kantine: 816 m 2 Årlig leje lager- og produktion

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Katrinebjergvej 63, st. th., Århus N

Lejeopstilling for lejemålet Katrinebjergvej 63, st. th., Århus N Lejeopstilling for lejemålet Katrinebjergvej 63, st. th., Århus N Lejemålet Katrinebjergvej 63, st. th. Århus N Sagsnr. 7-21.582 Centralt beliggende lejemål i beboelsesejendom Fine skiltningsmuligheder/høj

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Torvet 1, 2. tv., 4100 Ringsted

Lejeopstilling for lejemålet Torvet 1, 2. tv., 4100 Ringsted Lejeopstilling for lejemålet Torvet 1, 2. tv., 4100 Ringsted Lejemålet Torvet 1, 2. tv. 4100 Ringsted Sagsnr. 236-2322 Kontorlejemål på 2. sal Beliggende i den smukke Børsbygning midt i byen Velegnet for

Læs mere

Højloftet lejemål velegnet til showroom, butik og kontor

Højloftet lejemål velegnet til showroom, butik og kontor Højloftet lejemål velegnet til showroom, butik og kontor Præsentabelt lejemål på 1.500 m 2 med markant synlighed på indfaldsvejen til city. Lokalerne ligger i stueetagen og på 1. sal med udsigt til Nyboder

Læs mere

Lyse og moderne kontorlokaler i Brøndby

Lyse og moderne kontorlokaler i Brøndby Lyse og moderne kontorlokaler i Brøndby MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk Nem adgang til Ring 3 og motorvejsnettet. Nu udbydes dette moderne kontorlejemål i en markant

Læs mere

Krumtappen 2, Valby. Flot multibrugerejendom udlejes

Krumtappen 2, Valby. Flot multibrugerejendom udlejes Krumtappen 2, Valby Flot multibrugerejendom udlejes Samlet etageareal: 807 m² - heraf 575 m² kontor Tæt på offentlig transport og gode parkeringsmuligheder Mulighed for fælles reception, kantine, arkiv

Læs mere

LEJEPROSPEKT Gennemgribende istandsat erhvervspark God beliggenhed tæt på Ring 3 og motorvejsnettet

LEJEPROSPEKT Gennemgribende istandsat erhvervspark God beliggenhed tæt på Ring 3 og motorvejsnettet Slotsherrensvej 215, 2610 Rødovre Tlf.: 36 72 99 10, Fax: 36 72 99 12 www.frihedengruppen.dk LEJEPROSPEKT Gennemgribende istandsat erhvervspark God beliggenhed tæt på Ring 3 og motorvejsnettet Smedeland

Læs mere

SALGSPROSPEKT. Ca. 3.000 m² domicilejendom - med værksted, lager, kontor, showroom Meget velholdt bygningsmasse - opført i etaper fra 1978-1995.

SALGSPROSPEKT. Ca. 3.000 m² domicilejendom - med værksted, lager, kontor, showroom Meget velholdt bygningsmasse - opført i etaper fra 1978-1995. SALGSPROSPEKT Ca. 3.000 m² domicilejendom - med værksted, lager, kontor, showroom Meget velholdt bygningsmasse - opført i etaper fra 1978-1995. Søndergade 56b, Hyllinge, 4700 Næstved Sag ERH10096 Ca. 700

Læs mere

Søjlefrit højloftet lager/produktionslokale i jordplan Kontorer, bad/omklædning m.v.

Søjlefrit højloftet lager/produktionslokale i jordplan Kontorer, bad/omklædning m.v. Søjlefrit højloftet lager/produktionslokale i jordplan Kontorer, bad/omklædning m.v. Rugvænget 11 A, Taastrup Side 2 af lejebeskrivelse for Rugvænget 11 A, Taastrup LOKALER TIL LEJE i ejendommen Rugvænget

Læs mere

Produktion/lager og kontorlejemål nær Motorring 3 udlejes SOGNEVEJ 25, BYGN. 36, 46 OG 52 2605 BRØNDBY. LAGER 12.011 m² KONTOR 8.

Produktion/lager og kontorlejemål nær Motorring 3 udlejes SOGNEVEJ 25, BYGN. 36, 46 OG 52 2605 BRØNDBY. LAGER 12.011 m² KONTOR 8. Produktion/lager og kontorlejemål nær Motorring 3 udlejes SOGNEVEJ 25, BYGN. 36, 46 OG 52 2605 BRØNDBY LAGER 12.011 m² KONTOR 8.210 m² Bygning 36 I bygningens facader mod syd og mod nord er der indrettet

Læs mere

Flot nyere butik beliggende i Center Nord

Flot nyere butik beliggende i Center Nord Flot nyere butik beliggende i Center Nord Lejeopstilling Parkering lige uden for døren Sag 862099 Nørrevænget 5B, 8600 Silkeborg Mange anvendelsesmuligheder Lyse udstillingslokaler Lager i kælderen Årlig

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Vesterbro 21A, 1., 9000 Aalborg

Lejeopstilling for lejemålet Vesterbro 21A, 1., 9000 Aalborg Lejeopstilling for lejemålet Vesterbro 21A, 1., 9000 Aalborg Lejemålet Vesterbro 21A 1. 9000 Aalborg Sagsnr. 11-349-2-8 Attraktivt beliggende kontorlejemål Charmerende og velordnet ejendom Velindrettede

Læs mere

LEJEOPSTILLING FOR LEJEMÅLET

LEJEOPSTILLING FOR LEJEMÅLET LEJEOPSTILLING FOR LEJEMÅLET Bredgade 30, 1. sal, 7400 Herning Lejemålet Bredgade 30, 1. 7400 Herning Sagsnr. 11-718 Central beliggende på gågaden Lige over for Føtex 2 Indhold Præsentation...................................

Læs mere

Produktion/lager og kontorlejemål nær Motorring 3 udlejes SOGNEVEJ 25, BYGN. 36, 46 OG 52 2605 BRØNDBY. LAGER 12.011 m² KONTOR 8.

Produktion/lager og kontorlejemål nær Motorring 3 udlejes SOGNEVEJ 25, BYGN. 36, 46 OG 52 2605 BRØNDBY. LAGER 12.011 m² KONTOR 8. Produktion/lager og kontorlejemål nær Motorring 3 udlejes SOGNEVEJ 25, BYGN. 36, 46 OG 52 2605 BRØNDBY LAGER 12.011 m² KONTOR 8.210 m² Bygning 36 er på 7.211 etagemeter, heraf 2.669 kvm. produktion/lager

Læs mere

815 m 2 lager/produktion 215 m 2 kontorer Sag L3136-MB

815 m 2 lager/produktion 215 m 2 kontorer Sag L3136-MB 815 m 2 lager/produktion 215 m 2 kontorer Kuldyssen 15-17, Taastrup Side 2 af lejebeskrivelse for lokaler i Kuldyssen 15-17, Taastrup LAGER/PRODUKTIONSLOKALER MED KONTORER TIL LEJE i Kuldyssen 15-17, Taastrup

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Kvæsthusgade 5C, 1251 København K

Lejeopstilling for lejemålet Kvæsthusgade 5C, 1251 København K Lejeopstilling for lejemålet Kvæsthusgade 5C, 1251 København K Lejeopstilling for ejendommen Kvæsthusgade 5C, 1., 2., 3., 4. og 5. sal 1251 København K Nyhavnskvarteret over for Skuespillerhuset Præsentabelt

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Bøge Alle 2, 1. sal, Ribe

Lejeopstilling for lejemålet Bøge Alle 2, 1. sal, Ribe Lejeopstilling for lejemålet Bøge Alle 2, 1. sal, Ribe Lejemålet Bøge Alle 2, 1. sal 6760 Ribe Sagsnr. 20-374-4001-6 Attraktiv placering tæt ved Ribes charmerende midtby Ejendommen er let tilgængelig med

Læs mere

LEJEOPSTILLING FOR LEJEMÅLET AMAGERTORV 17, 3. SAL, 1160 KØBENHAVN K

LEJEOPSTILLING FOR LEJEMÅLET AMAGERTORV 17, 3. SAL, 1160 KØBENHAVN K LEJEOPSTILLING FOR LEJEMÅLET AMAGERTORV 17, 3. SAL, 1160 KØBENHAVN K LEJEMÅLET Amagertorv 17, 3. sal 1160 København K Sagsnr. 1120-2 Spændende lejemål med udsigt, charme og en fantastisk beliggenhed på

Læs mere

LEJEPROSPEKT. Nordre Farimagsvej 16, 1., 4700 Næstved Sag ERH13011

LEJEPROSPEKT. Nordre Farimagsvej 16, 1., 4700 Næstved Sag ERH13011 LEJEPROSPEKT Nordre Farimagsvej 16, 1., 4700 Næstved Sag ERH13011 Kontorlejemål 325 m² nær centrum Gode parkeringsforhold og gå-afstand til stationen. Lejemålet består af hele 1. sal i nyere kontorhus.

Læs mere

Beliggenhed, Beliggenhed, Beliggenhed...

Beliggenhed, Beliggenhed, Beliggenhed... Stationsparken 25-26, 2600 Glostrup Beliggenhed, Beliggenhed, Beliggenhed... MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk Unik beliggenhed Når du står af S-toget på Glostrup

Læs mere

Udlejningsprospekt Kontorlokaler

Udlejningsprospekt Kontorlokaler HANS PROBST CHRISTIANSHOLMS PARKVEJ 26 2930 KLAMPENBORG TELEFON 39 63 62 58 TELEFAX 39 63 02 38 EMAIL: INFO@HPEJENDOMME.DK GIRO 722-7175 Udlejningsprospekt Kontorlokaler Ny Kongensgade 9, 2.sal 1472 København

Læs mere

Gammel Strand 50. Erhverv Poul Erik Bech. København K. Sagsnummer: 11489000. Lokalt kendskab med landsdækkende fordele

Gammel Strand 50. Erhverv Poul Erik Bech. København K. Sagsnummer: 11489000. Lokalt kendskab med landsdækkende fordele Gammel Strand 50 København K Sagsnummer: 11489000 Erhverv Poul Erik Bech Nørre Voldgade 19-1358 København K - Tlf: 33301000-114@edc.dk 1 Lokalt kendskab med landsdækkende fordele Kontor Fakta Beliggenhed

Læs mere

LEJEPROSPEKT Trafikalt velbeliggende ved motorvejsforbindelse

LEJEPROSPEKT Trafikalt velbeliggende ved motorvejsforbindelse Slotsherrensvej 215, 2610 Rødovre Tlf.: 36 72 99 10, Fax: 36 72 99 12 www.frihedengruppen.dk LEJEPROSPEKT Trafikalt velbeliggende ved motorvejsforbindelse Mårkærvej 13F, 1., 2630 Taastrup Sag MAR-371 Nyistandsat

Læs mere

Sjælden udbudt ejendom

Sjælden udbudt ejendom Sjælden udbudt ejendom Salg af 341 m² erhvervsejerlejlighed med udsigt til søerne Til Salg Østerbrogade 52, 1. tv. 2100 København Ø Unik herskabslejlighed med smukke trægulve og flotte dekorative stuklofter

Læs mere

165 og 168 m 2 kontorer på 1. sal. god vareadgang og lagermulighed. Taastrup

165 og 168 m 2 kontorer på 1. sal. god vareadgang og lagermulighed. Taastrup 165 og 168 m 2 kontorer på 1. sal. god vareadgang og lagermulighed Taastrup Rugvænget 19 B-C, 1. sal, Taastrup Side 2 af lejebeskrivelsen for Rugvænget 19C, 1.sal, Taastrup ART Meget flotte og velindrettet

Læs mere

Hagemannsvej 6, 8600 Silkeborg

Hagemannsvej 6, 8600 Silkeborg LEJEPROSPEKT LAGER / KONTOR / DOMICIL PRÆSENTABELT LEJEMÅL PROFILERET TIL NDR. HØJMARKSVEJ Hagemannsvej 6, 8600 Silkeborg Sag 1115 FLOT MODERNISERET OG ISTANDSAT I 2012-2013 GODE TILKØRSELSFORHOLD NÆR

Læs mere

Vejlegårdsvej 61, 2665 Vallensbæk Strand

Vejlegårdsvej 61, 2665 Vallensbæk Strand Murermester Karl Poulsen A/S Kontakt: v/karl Poulsen Henriette Eckholdt Larsen Naverland 31, tlf.nr. 2054 8435 2600 Glostrup mail: hl@kpeas.dk PROSPEKT Præsentabel og velbeliggende erhvervsejendom sælges

Læs mere

KONTORLEJEMÅL PÅ ATTRAKTIVE SØNDERHØJ SØNDERHØJ 1, 8260 VIBY J

KONTORLEJEMÅL PÅ ATTRAKTIVE SØNDERHØJ SØNDERHØJ 1, 8260 VIBY J KONTORLEJEMÅL PÅ ATTRAKTIVE SØNDERHØJ Sag 8528-10 SØNDERHØJ 1, 8260 VIBY J Statsaut. ejendomsmæglere, MDE, valuar og chartered surveyors København: 7022 9601 Aarhus: 7022 9602 EJENDOMMEN - 70.000 M 2 UDLEJET

Læs mere

kogle allé 2, 1. sal, hørsholm Kontorer

kogle allé 2, 1. sal, hørsholm Kontorer kogle allé 2, 1. sal, hørsholm Kontorer Serious about Innovation Flyt til en forskerpark - og få mere end blot m2 Ejendommen I markant og præsentabel ejendom opført i 1997 i gule mursten udlejes funktionelt

Læs mere

Agern Allé 9, hørsholm Kontorer - værksted - lager

Agern Allé 9, hørsholm Kontorer - værksted - lager Agern Allé 9, hørsholm Kontorer - værksted - lager Serious about Innovation Ejendommen Ejendommen er beliggende i særdeles rolige og skønne omgivelser, omkranset af velholdte skov-lignende områder. Der

Læs mere

Nyrenoverede kontorlokaler udlejes

Nyrenoverede kontorlokaler udlejes Nyrenoverede kontorlokaler udlejes Beliggende ved trafikeret hovedvej i Nordjylland Sag K1407-24 TIL LEJE Pandrup - Klokkestøbervej 4 (del af) Gode parkeringsmuligheder ved ejendommen Lyse og attraktive

Læs mere

Lyse kontorer i præsentabel ejendom med smuk atrium

Lyse kontorer i præsentabel ejendom med smuk atrium Lyse kontorer i præsentabel ejendom med smuk atrium MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Præsentabel ejendom Hvis I er på udkig efter et

Læs mere

Arsenalvej 33, 9800 Hjørring

Arsenalvej 33, 9800 Hjørring Lejeprospekt for Arsenalvej 33, 9800 Hjørring Hovedbygningen til Jydske Arsenal Arsenalvej 33, bygning 1 udlejes Velbeliggende og markant kontordomicil Beliggende i tilknytning til Hjørring Erhvervsområde

Læs mere

Vestre Teglgade 10 2450 København SV

Vestre Teglgade 10 2450 København SV Udlejningsprospekt Vestre Teglgade 10 2450 København SV Udlejningsprospekt Gå ikke glip af udviklingen og det spændende liv i Sydhavnen bo i en ny og veludviklet bydel Sejl på arbejde og læg til ved kajen

Læs mere

Kontor i Anemoneparken Generatorvej 6-8 94, 151 og 414 m 2. room for business

Kontor i Anemoneparken Generatorvej 6-8 94, 151 og 414 m 2. room for business i Anemoneparken Generatorvej 6-8 94, 151 og 414 m 2 Præsentabel og markant erhvervsejendom opført i 1975 med nyrenoveret indgangsparti og trappeopgang Mulighed for leje af arkivrum i kælderen Mange gratis

Læs mere

Amager PRAGS BOULEVARD 72 - HOLMBLADSGADE 111. Så lækkert og elegant kan Deres domicil blive! Tænk på Torreck før de lejer

Amager PRAGS BOULEVARD 72 - HOLMBLADSGADE 111. Så lækkert og elegant kan Deres domicil blive! Tænk på Torreck før de lejer Tænk på Torreck før de lejer Så lækkert og elegant kan Deres domicil blive! Ejendommen er gjort bevaringsværdi, grundet sin smukke palæagtige stil. PRAGS BOULEVARD 72 - HOLMBLADSGADE 111 Amager Lokaler

Læs mere

Fleksibel kontorejendom Salg

Fleksibel kontorejendom Salg andersen ERHVERV Fleksibel kontorejendom Salg Hejrevang 11, 3450 Allerød Sag S-10515 Kontantpris: Kr.10.900.000,- Kontorareal: 1.626 m2 Lagerareal: 150 m2 Fleksibel kontorejendom, godt indrettet til flere

Læs mere