Fællesbladet. Nr. 3 FOR BEDER MALLING AJSTRUP

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fællesbladet. Nr. 3 FOR BEDER MALLING AJSTRUP"

Transkript

1 Nr. 3 maj 2015 Fællesbladet FOR BEDER MALLING AJSTRUP 4 Ny skov og nye stier 16 Ny friskole i Malling 17 Portræt af Strobel Vin i Fløjstrup 18 Norsminde for fulde sejl 29 Ny hovedbestyrelse i BMI 31 Fuldenløbet nedlægges 27. årgang

2 Fællesbladet udgives af Beder-Malling-Ajstrup Fællesråd Redaktionen Lene Aa. Sørensen (ansvh. redaktør) Fløjstrupvej 184, Beder Tlf Jørgen F. Bak Kirkebakken 23, Beder Tlf Lene Gisselmann Kornbakken 12, Malling Tlf Dan Zachariassen Agernvej 1, Beder Tlf John Thordrup (BMI) Byagervej 81C, Beder Alli Fabrin (layout) Eghovedvej 26, Malling Tlf Bent Westergaard (layout) Elmosevej 48, Beder Tlf Poul Lorenzen (kasserer) Kirkebakken 33 E, Beder Tlf Jørgen Hesselbjerg Heden 7, 8340 Malling Tlf Rune Kæseler Andersen (fotograf) Balskærvej 14, Malling Tlf Tryk EJ Graphic A/S Grydhøjparken 5, Tilst Tlf.: Deadlines 2015 nr dec.14 udk. 10. jan. nr feb. udk. 21. mar. nr apr. udk. 16. maj nr jun. udk. 08. aug. nr aug. udk. 26. sep. nr okt. udk. 21. nov. Oplag: 4000 Fællesbladet omdeles af Forbrugerkontakt a-s, til samtlige husstande i Beder-Malling-Ajstrup-området. Oddervej og Odderbanen Denne gang har redaktionen udlånt denne plads i bladet til Fællesrådets forretningsudvalg, som skriver: Så er jordarbejdet gået i gang til den nye rundkørsel i Malling Syd. Vi glæder os til, at det om nogle måneder er meget mere sikkert at komme fra Bredgade og ud på Oddervej. På Vilhelmsborg har der været afholdt et borgermøde om Oddervej. Fællesrådet vil, på baggrund af de fremlagte forslag, anmode kommunen om, at forsøget på toppen af Langballebakken ændres til en fuld tresporet løsning hele vejen. I forbindelse med Odderbanens ombygning til letbane, vil vi desuden anmode om, at man vil kunne bruge rejsekortet ved Egelund og Vilhelmsborg - og at det lovede trinbræt i Malling Syd bliver etableret. Rigtig god læselyst med resten af bladet og rigtig god sommer - vi ses igen i starten af august. Venlig hilsen redaktionen ARTIKLER 3 Forretningsudvalget mangler folk 4 Kom og indvi ny skov 16 Højt humør og forårsvejr 16 Zofiaskolen ny friskole 17 Portræt af Strobel Vinimport 18 Norsminde for fulde sejl 23 Det kreative Værksted fejrer 25- års jubilæum Egnsarkivet: Ajstrup Forsamlingshus 26 Vilhelmsborg omdannes til Korsbæk Indlæg til bladet - sådan gør du STOF SENDES pr. til eller pr. brev. Husk lige: Hvis foto tages med smartphone, skal du sende det i højeste opløsning, altså: FAKTISK STØRRELSE. Sæt ikke fotos i tekstfilen, men send de oprindelige billeder ubeskåret som separate filer. Billeder skal have filformatet JPG eller TIF. Materiale i PageMaker, Publisher, PowerPoint og lign. kan ikke bruges. Ring gerne og få hjælp hos redaktionen. ARTIKLER OG ILLUSTRATIO- NER i bladet kan ikke tages som udtryk for Fællesbladets eller Fællesrådets synspunkter og holdninger, med mindre dette er angivet INDHOLD Nr. 3 maj 2015 Fællesbladet FOR BEDER MALLING AJSTRUP 27. årgang FASTE RUBRIKKER 4 Ny skov og nye stier 16 Ny friskole i Malling 17 Portræt af Strobel Vin i Fløjstrup 18 Norsminde for fulde sejl 29 Ny hovedbestyrelse i BMI 31 Fuldenløbet nedlægges 5-8 Beder Sogn Kirkenyt 9 Kalenderen Eskegården Malling Skole Kirke & Sogn Malling Pastorat Klubberne i Beder og Malling BMI-bladet 39 Telefonliste Foto: Dan Zachariassen Vil du ha en annonce i Fællesbladet? Det koster 880 kr. + moms pr. år for seks gange i en standardstørrelse, som denne annonce. Dobbelt størrelse = dobbelt pris. 2 Nummer 3/2015

3 Forretningsudvalget mangler folk Af Jørgen F. Bak, formand for Fællesrådet Der var 26 deltagere i Fællesrådets generalforsamling på Malling kro den 12. marts. Der blev optaget fem nye medlemmer i Fællesrådet: Krydsfelt Norsminde, Vejlgårdsparken, Andelsboligforeningen Bækkelunden, Grundejerforening Malling Syd, Vilhelmsborg Festspil. Formandens beretning I 2014 var der generalforsamling den 20. marts, den 27. april var der Hold Rent-dag, den 5. juni var der grundlovsmøde, og den 8. oktober var der halvårsmøde. Som sædvanlig er der meget fokus på veje og stier. Langt om længe er VVMundersøgelsen for Bering-Beder-vejen kommet, og vi har både deltaget i flere møder og indsendt kommentarer til vejen. Hovedbudskabet er: kom så i gang med anlæggelsen! Vi har også deltaget i diskussionen om lukningen af Sandmosevej på toppen af Langballebakken. Den ligger godt nok uden for vores område, men lukningen har stor betydning for os, når vi skal til midtbyen, vest på eller ud på motorvejene. Den grønne gruppe har været meget aktiv, både med hensyn til kampagnen Sprøjtefri for at bevare vort drikkevand og i forbindelse med anlæggelsen af en ny skov ved Byagervej, herunder anlæggelse af stier. Ligeledes har vi deltaget i Egelund BorgerCenter og i det kommunale projekt Smart Mobilitet. Ledige pladser i forretningsudvalget Kirsten Williams, der har været med i forretningsudvalget siden 2008, og som har været kasserer i 6 år, ønskede ikke at genopstille. Ligeledes ønskede Carsten Schou, der har været medlem af forretningsudvalget siden 2012, heller ikke genvalg. Fællesrådet siger mange tak til de to for den indsats, de har ydet i forretningsudvalget. Forretningsudvalget havde ikke formået at finde kandidater til de to poster, og der var heller ikke nogen, der meldte sig på generalforsamlingen. Det blev derfor vedtaget, at der senere i år indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, sandsynligvis i forbindelse med halvårsmødet, for at besætte de to ledige poster. Per Bach blev valgt som kasserer indtil denne ekstraordinære generalforsamling. Morten Sejersen og Helle Nielsen blev genvalgt til forretningsudvalget. Ingrid Jespersen blev genvalgt som revisor, med Bent Oxvig som revisorsuppleant. Der var en livlig spørgeaktivitet på generalforsamlingen. Hele referatet kan læses på Fællesrådets hjemmeside: beder-malling-ajstrup.dk Fællesrådets forretningsudvalg Formand Jørgen F. Bak Kirkebakken 23, 8330 Beder (helst SMS v/ mobil) Kasserer Per Bach Ajstrupvej 18, 8340 Malling Jørgen Hesselbjerg Heden 7, 8340 Malling Karsten Tügel Byagervej 58 A, 8330 Beder GRUNDLOVSFEST 5. juni 2015 kl på Festpladsen i Egelund Grundlovstaler: Modtager af Rosenkjærprisen 2014 Museumsinspektør Jeanette Varberg, Moesgaard Museum Musik og sang Uddeling af Fællesrådets pris Spejderne sælger drikkevarer, kaffe, kage m.v. Arrangeret af Fællesrådet for Beder, Malling og Ajstrup VEL MØDT Helle Nielsen Hedemarksvej 11, 8340 Malling Morten Sejersen Kirkebakken 130, 8330 Beder Se hjemmesiden: beder-malling-ajstrup.dk Nummer 3/2015 3

4 Kom og indvi en ny skov og nye rekreative ruter etape af stiruterne og den spirende skov. Og selvom træerne ikke har nået deres fulde højde, vil skoven summe af aktiviteter med officiel indvielse ved formand for Teknisk Udvalg Camilla Fabricius, mad over bål og guidede ture i skoven, hvor man kan høre om biodiversiteten i skoven, hvordan den bliver drevet, og finde spiselige planter og smage på grundvandet, som skoven skal være med til at beskytte. Detaljeret program vil blive publiceret på Fællesrådets facebookside i ugen op til dagen. Mødestedet er ved Byagervej, nær nyttehaverne syd for Byagerparken. Af Aarhus Kommune og den Grønne Gruppe i Beder-Malling Tag familien med lørdag den 30. maj klokken 11-14, når den ny skov ved Byagervej syd for Beder skal indvies. Skoven er blevet til i samarbejde mellem kommunen og den Grønne Gruppe under Beder-Malling-Ajstrup Fællesråd. Den Grønne Gruppe har desuden arbejdet på at skabe sammenhængende, rekreative ruter mellem Beder og Malling, hvoriblandt stierne i den nye skov indgår. Stigruppens formål er at udbygge antallet af afmærkede stier omkring Beder og Malling og at forbinde skovene i området med afmærkede ruter. De første to afmærkede ruter vil være færdige ved indvielsen af den nye skov, og de resterende to åbnes enten til efteråret eller foråret Herefter vil Østerskov, skovene ved Egelund, den nye skov ved Byagervej, Skalbjerg og Vilhemsborg Skov være forbundet med afmærkede ruter. Lørdag 30. maj kan man både se første Lokale med i sti-projektet Den lokale Grønne Gruppe har fået stor indflydelse på arbejdet med stierne i området efter et borgermøde i Egelund idrætscenter 7. maj sidste år, hvor Aarhus Kommune orienterede om den kommende nye skov syd for Beder. Kommunen opfordrede borgerne til at komme med ønsker til aktiviteter i den nye skov og være med til arbejdet. Det blev meget positivt modtaget, og der blev nedsat tre arbejdsgrupper. Den ene gruppe fik til opgave at arbejde med at etablere sammenhæng med de stier, kommunen etablerede i den nye skov, og stierne i de omkringliggende områder mellem Beder og Malling. Gruppen kunne have fået støtte fra Friluftsrådet, men det ville ikke være nok, så i stedet kontaktede stigruppen Susanne Dyrlund Nielsen, Vandmiljø og Landbrug, i Aarhus Kommune og forelagde hende planerne. De passede fint ind i kommunens rekreative stiplaner og i dens planer om borgerinddragelse. Aftalen blev, at kommunen uden betaling leverer markeringsstolper og piktogrammer samt tavle med stikort til opsætning ved startstedet ved Egelund. Ligeledes vil kommunen nedsætte de markeringspæle, der skal placeres ved eller nær veje for at undgå skader på kabler. Endelig blev det vedtaget, at stigruppen selvfølgelig kunne benytte de markeringspæle, kommunen i forvejen havde sat op. Som modydelse lovede gruppen at holde de nye stier udenfor skoven fri for bevoksning, mod at kommunen leverer de nødvendige redskaber. 4 Nummer 3/2015

5 Nr. 143 MAJ-AUGUST 2015»Hvordan få standset vandhanens dryppen, og i hvilken forstand kan Gud være 3 og dog 1?«Sådan spørger Søren Ulrik Thomsen i et af sine digte, idet han fremfører, at alle andre spørgsmål end lige netop disse to blev ham eller digtets subjekt så uendeligt ligegyldige, da han en dag stod alene tilbage efter at have mistet den, han elskede.»hvordan få standset vandhanens dryppen, og i hvilken forstand kan Gud være 3 og dog 1?«Tabet af kærligheden overskyggede alt, eller næsten alt, for de store spørgsmål om forholdet mellem det meningsløse og det meningsgivende, mellem det dennesidige og det hinsidige, mellem timeligheden og evigheden repræsenteret ved spørgsmålene angående den dryppende vandhane og Guds treenighed blandede sig i erfaringen af tabt kærlighed. Det er nok de fleste, der, ligesom personen i Thomsens digt, har måttet gøre den erfaring, at ufatteligt mange spørgsmål med ét blev reduceret til ligegyldigheder, da vi mistede et elsket menneske, da vi skiltes fra et menneske, med hvem vi hidtil havde delt kærlighed at vi da med ét fik en stærk fornemmelse af, at kun de store spørgsmål i tilværelsen er værd at beskæftige sig med som f.eks.: Hvad er et menneskeliv i denne verden, i denne timelighed, sammensat, som den er, af sekunder, der tikker af sted i takt med vandhanens dryppen? Og hvordan kan kristendommen, med dens ubegribelige tale om Guds treenighed, være os til trøst og give os håb? Ja, det kan være spørgsmål af denne type, der trænger sig på, når vi gennemlever en sorg. Nu er det ganske vist ikke sikkert, at vi, når sorgen knuger os, målrettet søger svar på spørgsmålet om Guds treenighed men svaret på netop dét spørgsmål, rummer imidlertid et svar på spørgsmålet om, hvad det er, vi erfarer, når kærligheden er på færde. Svaret på spørgsmålet om, i hvilken forstand Gud kan være 3 og dog 1, beskriver og udfolder nemlig kærlighedens væsen. Den hellige treenighed Det latinske ord trinitatis betyder treenighed. Trinitatis søndag, søndagen efter pinsedag, kaldte man førhen for Hellig Trefoldigheds Fest men sagen var den samme dengang som nu: Det markeres og fejres, at den guddommelige trefoldighed eller treenighed, efter at Helligånden pinsedag blev sendt til verden, nu er fuldtallig. Men når vi i kristendommen taler om Guds treenighed eller om den treenige Gud, så betyder det altså ikke, En klassisk, ortodoks udformet ikon. Over motivet står på græsk AGIA TRIAS, som betyder Den Hellige Treenighed. at vi opererer med tre guder. Kristendommen er strengt monoteistisk. Der er kun én Gud. Men Gud har åbenbaret sig som Fader, Søn og Helligånd. Gud er altså 3 og dog 1. I Den augsburgske bekendelse, som er en del af den danske folkekirkes bekendelsesskrifter, hedder det,»at der er eet guddommeligt væsen, som både kaldes og er Gud: evig, ulegemlig, udelelig, af umådelig magt, visdom og godhed, alle tings, de synliges og usynliges, skaber og opholder, og at der dog er tre personer af samme væsen og magt og lige evige, Fader, Søn og Helligånd.«Det kan måske nok umiddelbart lyde som en vanskelig sag at få på plads, men når dogmet om treenigheden er blevet en umistelig del af kirkens lære, så skyldes det, at læren om treenigheden udtrykker noget fundamentalt om Guds inderste væsen. Guds inderste væsen er nemlig kærlighed eller som det kort og præcist udtrykkes i Første Johannesbrev:»Gud er kærlighed«(1 Joh 4,8). Og hver gang kærligheden er på færde, gør der sig en treenighed gældende det gælder også i menneskelige forhold: Der er, for det første, én, der elsker. Og der er, for det andet, én, der elskes. Og så er der, for det tredje, selve kærligheden mellem de to. Kærligheden er virksom i treenighed. Stueurets tikken og vandhanens dryppen minder os om livets timelighed og flygtighed. Og vi kan derved risikere at opleve selve tilværelsen som værende meningsløs. Men vore erfaringer af kærligheden også den kærlighed, vi står tilbage med, når vi mister et elsket menneske har imidlertid evighedskarakter. Vi ophører nemlig ikke med at have kærlighed til et menneske, fordi det dør fra os, ligesom den evige Gud ikke ophører med at have kærlighed til enhver af os, når vi engang er døde. Når Helligånden kommer over os, da forvisses vi om, at Guds kærlighed i modsætning til menneskers kærlighed er så mægtig, at den tilmed formår at gøre døde levende igen. Ja, når Helligånden kommer over os, da overbevises vi om, at alle vore store spørgsmål i livet finder deres svar i kristendommen, hvor Guds inderste væsen bl.a. beskrives som en trefoldighed bestående af Faderen og Sønnen og Helligånden, for i denne treenighed har Guds kærlighed til verden åbenbaret sig. Vi har derfor god grund til at festligholde kirkeårets lange trinitatistid, at fejre den hellige trefoldighed altså det forhold, at Gud er 3 og dog 1. Brian Ravn Pedersen Nummer 3/2015 5

6 GUDSTJENESTER Søndag , kl s. e. påske Brian Ravn Pedersen Joh 15,26-16,4 Søndag , kl Pinsedag Brian Ravn Pedersen Joh 14,22-31 Mandag , kl Anden pinsedag Fællesgudstjeneste i Hørhaven Se rubrikken Søndag , kl Trinitatis søndag Christine Bugge Joh 3,1-15 fortsat fra forrige spalte Søndag , kl s. e. trinitatis Emmy Haahr Jensen Luk 16,1-9 Kirkekaffe Søndag , kl s. e. trinitatis Brian Ravn Pedersen Luk 19,41-48 Eskegården 2/6 og 4/8 kl APROPOS Ordet trinitatis er latin og betyder treenighed. Søndagen efter pinse kaldes Trinitatis søndag og er en kirkelig festdag for treenigheden, dvs. Gud Fader, Gud Søn og Gud Helligånd. Trinitatistiden er lig med den lange periode i kirkeåret, der strækker sig fra Trinitatis søndag til søndagen før Første søndag i advent. Den liturgiske farve i trinitatistiden er grøn, hvorfor præsten ved gudstjenesterne under altergangen bærer en grøn messehagel. Konfirmandudflugten til det historiske Jelling En kølig martsdag var konfirmanderne sammen med deres præster på udflugt til det historiske Jelling for på allernærmeste hold at se det sted, der bærer et Efter frokosten, som blev indtaget i sognehuset, var det tid til et besøg i kirken, hvor Bagge fortalte om kirkens historie. Der blev sluttet af med et billedforedrag på Nationalmuseet, der mestendels handlede om teksten og motiverne på de Søndag , kl s. e. trinitatis Brian Ravn Pedersen Luk 16,19-31 Kirkekaffe Søndag , kl s. e. trinitatis Emmy Haahr Jensen Luk 14,16-24 Søndag , kl s. e. trinitatis Emmy Haahr Jensen Luk 15,1-10 Søndag , kl s. e. trinitatis Christine Bugge Luk 6,36-42 Søndag , kl s. e. trinitatis Brian Ravn Pedersen Luk 5,1-11 Søndag , kl s. e. trinitatis Christine Bugge Matt 5,20-26 Søndag , kl s. e. trinitatis Emmy Haahr Jensen Luk 19,1-10 Søndag , kl s. e. trinitatis Emmy Haahr Jensen Matt 7,15-21 fortsættes i næste spalte Konfirmanderne på nordhøjen. enestående vidnesbyrd om kristendommens indførelse i Danmark. På toppen af den ene af de to store gravhøje fortalte kirkeværgen ved Jelling kirke Bjarne Bagge bl.a. om Harald Blåtands palisade, som er blevet opdaget under de seneste udgravninger i området. Hverdagsgudstjenester på Lokalcenter Eskegården På Lokalcenter Eskegåden holdes der året igennem hverdagsgudstjenester den første tirsdag i hver måned kl Efter gudstjenesterne hygger vi med kaffe, te, kage og fællessang. Nederst i gudstjenestelisten på modstående side er datoerne for de kommende gudstjenester anført. Alle er velkommen til at deltage i disse hverdagsgudstjenester. Den store Jellingesten - også kaldet Danmarks dåbsattest - nærstuderes. to Jellingesten. Derpå gik turen tilbage til Beder. Alt i alt en lærerig dag. Beder Kirke er en såkaldt vejkirke, hvilket vil sige, at kirken er åben for besøgende. I perioden marts-september er kirken åben mandag til torsdag i tidsrummet kl og om fredagen i tidsrummet kl Kirken kan dog være lukket for besøgende pga. bryllup, begravelse, ferie og helligdage. Folderen Vejkirker og andet materiale vil være at finde i våbenhuset. På hjemmesiden kan folderen Vejkirker downloades. 6 Nummer 3/2015

7 Beder-Malling FDF har sine rødder i den danske folkekirke og udgangspunktet for FDF er det kristne livssyn. Det smitter af på den måde, vi er sammen med børnene på, for vi tror, at alle mennesker er lige meget værd og skal mødes med respekt. FDF byder på et sandt eventyr. Gennem leg, fantasi og aktiviteter i naturen lærer og oplever børn en masse om sig selv, om andre og får nogle konkrete færdigheder. I FDF mener vi, at børn skal mærke, der er noget, de er gode til, at de er noget værd i fællesskabet, og at deres evner kan bruges. Hvilke aktiviteter laver man til FDF? Man tager på spionløb og skattejagt, tænder og laver mad på bål, tager på opdagelse i skoven, tager på lejrture, snitter og hugger brænde, oplever sjove fantasiuniverser, leger og hører historier, laver rollespil og teater, bygger sæbekassebiler og rumskibe, lærer om naturen og bygger huler, synger sange fra FDFs egen sangbog og meget meget mere Forårskoncert i Beder kirke Onsdag den 20. maj kl Med Chrysilliskoret Danske sange af Carl Nielsen for kor. Cantique de Jean Racine for kor og harpe og desuden sommerlige og smukke nordiske korsatser og harpesolo med Joost Schelling. Entré: kr. 50,- Vil du være frivillig? I løbet af et år foregår der mange ting i vores kirke og sognegård. Og vi er glade for det høje aktivitetsniveau, vi har i vores sogn. Ikke mindst takket være de frivillige lader det sig gøre, sammen med det faste personale, at få afviklet vore mange forskelligartede arrangementer. Vi ønsker imidlertid at øge antallet af frivillige, så endnu flere kan være med til at gøre en forskel i det kirkelige arbejde og blive en del af fællesskabet omkring kirken og sognegården. Vil du være frivillig? Kunne du tænke dig, i ny og næ, at give en hånd med, at hjælpe til med et stykke praktisk arbejde, når behovet opstår? Du er hjertens velkommen til at kontakte formanden for menighedsrådet, Knud Jespersen, for at høre nærmere om det frivillige arbejde i kirken og sognegården. Knud Jespersen træffes på tlf: og på Foto: Niels Busch/www.FDF.dk FDF står for Frivilligt Drenge- og Pige Forbund og er en kirkelig børne- og ungdomsorganisation med medlemmer fordelt på 400 kredse rundt i Danmark. FDF tilbyder aktiviteter for børn fra 0. klasse til 18 år. FDF Beder-Malling er navnet på kredsen i vort lokalområde og har til huse på Farmen, Byvej 9 i Beder. På hjemmesiden finder du flere informationer om FDF Beder- Malling samt kontaktoplysninger på kredsens ledere. Sommerkoncert i Beder Kirke Søndag den 23. august kl "Noget om Halfdan" med HALFDANensemblet Vi fejrer 100-året for Halfdan Rasmussen Læs mere om koncerten i næste nummer af Kirkenyt Nummer 3/2015 7

8 Døbte siden sidst Mina Bøge Søndergaard Johanne Surbhi Dyberg Simonsen Emilia Gordon Christian Veje Bak Karla Wulff Schneider BABYSALMESANG I BEDER KIRKE Et musikalsk forløb for de allermindste. Har du barselsorlov og lyst til at få sunget med dit lille barn, kan du henvende dig til musikpædagog og organist Lisbeth Gråkjær, tlf KORSANG Børnekoret (2.-3. klasse) synger torsdage kl i Beder Sognegård Ungdomskoret (fra 4. klasse) synger onsdage kl i Malling Sognegård Pinsegudstjeneste i Hørhaven - med fælles frokost i det grønne Mandag den 25. maj kl Også i år holder Søndre Provsti friluftsgudstjeneste i Hørhaven 2. pinsedag med sogne fra den sydlige del af Aarhus, for at glædes over det fællesskab, Helligånden skaber mellem os. I lighed med tidligere år arrangeres der gratis bustransport fra Beder til Hørhaven - og tilbage igen. Kl : Afgang fra Beder sognegård Kl : Afgang fra Hørhaven Medbring et tæppe eller en stol at sidde på! I Hørhaven er der ingen kirkebænke, og græsset kan være vådt. Efter gudstjenesten byder Beder Menighedsråd på en gratis frokost bestående af sandwich, Kalenderen: maj - august Onsdag d. 20. maj kl Forårskoncert Mandag d. 25. maj kl Pinsegudstjeneste i Hørhaven Tirsdag d. 26. maj kl Menighedsrådsmøde Søndag d. 7. juni Kirkekaffe øl og vand. Forhåndstilmelding er ikke nødvendig. Kom med hele din familie, tag venner og naboer med og nyd pinsens og sommerens glæde i fællesskab med andre. Vi glæder os til at se jer! Vel mødt! I al sin glans nu stråler solen, livslyset over nåde-stolen, nu kom vor pinselilje-tid, nu har vi sommer skær og blid, nu spår os mer end englerøst i Jesu navn en gylden høst. N.F.S. Grundtvig, 1843 Onsdag d. 17. juni kl Menighedsrådsmøde Søndag d. 2. august Kirkekaffe Søndag d. 23. august kl Sommerkoncert Børnekoret til stævne i Fredenskirken, september 2014 Flere oplysninger på og hos organist og korleder Winni Kilsgaard tlf Indsamlingsresultat Resultatet af sogneindsamlingen til Folkekirkens Nødhjælp søndag den 8. marts blev kr ,50 hvilket ligger en del over sidste års resultat. Der skal fra kirkens side lyde en stor tak til alle indsamlerne og til alle, der gav bidrag til indsamlingen i Beder. NAVNE OG ADRESSER SOGNEPRÆST, KBF: Brian Ravn Pedersen, Præstegården, Kirkebakken 58, 8330 Beder Tlf Træffes efter aftale. Fredag er fridag. SOGNEPRÆST: Emmy Haahr Jensen, Ny Moesgårdvej 23, 8270 Højbjerg Tlf Mobiltlf Træffes efter aftale. Fredag er fridag. KIRKEKONTOR: Sekretæren kan træffes tirsdage og torsdage kl Tlf KIRKEGÅRDSLEDER: Folmer Krarup, Kirkegårdskontoret, Malling Kirkevej 3, 8340 Malling Træffes bedst mandag-torsdag kl Tlf ORGANIST: Winni Kilsgaard, Mallinggårdsvej 9, 8340 Malling Tlf ORGANIST: Lisbeth Gråkjær, Svendgårdsvej 61, 8330 Beder Tlf KIRKESANGER: Jeppe Aastrup, Åbakken 9, 8320 Mårslet. Tlf BEDER KIRKE OG SOGNEGÅRD Kirketjener og pedel: Lis Nissen. Træffetid: tirsdag-fredag kl Tlf Personligt efter aftale. FORMAND FOR MENIGHEDSRÅDET: Knud Jespersen, Engdalgårdsvej 50, 8330 Beder. Tlf NÆSTFORMAND FOR MENIGHEDSRÅDET: Johannes Mortensen, Kildegården 5, 1. tv., 8000 Aarhus C. Tlf REDAKTION: Emmy Haahr Jensen, Johannes Mortensen, Brian Ravn Pedersen (ansvh.) 8 Nummer 3/2015

9 KALENDEREN DET SKER I BEDER -MALLIN G - AJS T R U P Hver mandag og tirsdag kl. 9:30-11:30 Netcafe på Eskegården. Alle er velkomne. Onsdag 20. maj kl. 19:30 Shades of Blue. Efterskolen for Scenekunst. Entre 165 kr. Torsdag 21. maj kl. 14:00-20:00 Åbent hus på JU, Århus. Beder Gartnerskole. Torsdag 21. maj kl. 15:00 Cykeldåb i Malling. Malling Plejehjem. Alle er velkomne. Onsdag 27. maj kl. 9:00 Mødested: Egelund. Travetur på Hovstien. Veterantrav. Lørdag 30. maj kl. 10:00 Bustur til Søby Brunkulsmuseum. Lokalhistorisk Forening. Lørdag 30. maj kl. 10:00-16:00 Åbent Hus: Det Kreative Værksted og Beder-Malling Egnsarkiv, Tværgade 18. Plantesalg, underholdning, gamle film og billeder. Lørdag 30. maj kl. 10:30-11:45 Byvandring i Malling. Mødested: Beder-Malling Egnsarkiv, Tværgade 18, Malling. Gratis adgang, ingen tilmelding. Lørdag 30. maj kl. 11:00-14:00 Indvielse af ny skov og nye rekreative ruter mellem Beder og Malling. Mødested: Byagervej nær nyttehaverne syd for Byagerparken, Beder. Lørdag 30. maj kl. 13:00-14:15 Byvandring i Beder. Mødested: Faktas P-Plads, Beder. Gratis adgang, ingen tilmelding. Fredag 5. juni kl. 14:00 Grundlovsfest i Egelund. Grundlovstaler: Jeanette Varberg, Moesgaard Museum. Arrangør: Fællesrådet. Onsdag 10. juni kl. 9:00 Mødested: Egelund. Sculpture by the Sea. Veterantrav. Lørdag 13. juni kl Brugs-Brugs-løbet. Gratis, åbent for alle, se s. 38. Arrangør: BMI Motion. Lørdag 13. juni kl. 11:00-17:00 Havnen i Norsminde. Norsminde for fulde sejl. Mandag 15. juni kl. 12:00 Kartoffeldag. Pris 65 kr. Cafeen ved Eskegården. 28. juli til 15. august Vilhelmsborg Festspil. Musicalen MATADOR Onsdag 5. aug. kl. 9:00 Mødested: Egelund. Turen går til Kysing Næs. Veterantrav. Onsdag 19. aug. kl. 8:00 Mødested: Egelund. Heldagstur til Tunø. Veterantrav. Tirsdag 8. sept. kl. 12:15 Buffet. Pris 70 kr. Cafeen på Eskegården. KLIPPESTUDIE Kristiansgårdsvej Beder. tlf online-booking på Har du lyst til at blive en del af fællesskabet? Kontakt Tove på tlf eller på BodyMind Klinik for samtale- og kropsterapi NADA øreakupunktur NADA afhjælper: ADHD, Stress, angst, uro m.v. Til Børn anvendes NADA kugler frem for nåle Fysio- og psykoterapeut Pia Truelsen, II Nye datoer til kalenderen modtages af: Lene Gisselmann, Kornbakken 12, 8340 Malling, tlf Se også Fællesrådets hjemmesider: og Her kan du i fred og ro udvælge dine malervarer og værktøjer til fornuftige priser - incl. professionel råd og vejledning. Tofteledet 4, 8330 Beder Tlf Åbningstider: Daglig: kl ,30 + lør. kl Nummer 3/2015 9

10 Foto: Rune Kæseler Kartoffeldag en populær tradition på Eskegården Kom og vær med til at fejre Kartoffeldagen den 15. juni kl i caféen på Eskegården. Pris: 65 kr. (inkl. kage). Forhåndstilmelding i caféen anbefales (ikke bindende). LOKALCENTER ESKEGÅRDEN Byagervej Beder Område Syd: hverdage kl Skovlundgårdsvej 51, 8260 Viby J Brugerrådets og Husværtens kontor Tlf man-tors. Kl Formand for Brugerrådet Carsten Schou, tlf ell Træffes torsdage kl på Husværtens kontor. Frivilligkoordinator Pia Koller, tlf Forebyggelseskonsulent Gitte Sand, tlf Træffes man-tors. Kl Caféens åbningstider Hverdage kl Weekend og helligdage kl Tlf træffes kl Sundhedsenheden Område Syd Træffes på tlf hverdage kl Sundhedsklinik / Eskegården Åbningstider: man, tirs, ons og fre. kl Tidsbestilling og afbud via televagten på tlf , hverdage kl Cykeldåb i Malling Den nye rickshaw-cykel skal have et navn! Det sker ved et festligt arrangement torsdag den 21. maj kl på Malling Plejehjem. De 5 frivillige cykelpiloter vil være til stede for at vise cyklen frem og give interesserede Malling-borgere en prøvetur i lokalområdet. Alle er velkomne! Buffet i caféen De månedlige buffeter i caféen på Eskegården holder sommerpause i juni, juli og august. Sæt dog allerede kryds i kalenderen den 8. september, hvor der inviteres til Buffet kl Pris: 70 kr. Alle er velkomne! Husværter sommeråbningstid. I sommerperioden fra den 29. juni 16. august holder Husværtkontoret åbent kun om torsdagen fra kl Netcaféen Netcaféen er kommet godt fra start, og der er mange besøg og rigtig mange opgaver, som de frivillige hjælpere er med til at løse. I sommerperioden er Netcaféen lukket fra den 15. juni august. Tak til Lions Club Lions Club støtter diverse aktiviteter og arrangementer for beboerne på hhv. Kristiansgården, Malling Plejehjem og Eskegården. Beboerne takker Lions Club for det økonomiske tilskud, som er med til at give kulør på hverdagen. Malling Plejehjem Som det nok er gået op for de fleste, er der planer om en friskole i nogle af lokalerne på Malling Plejehjem. (Se artiklen på side16). Zofiaskolen satser på at starte op, når det nye skoleår starter i august måned. Dette betyder, at de aktiviteter, der i dag er på Malling Plejehjem, skal tilpasses i forhold til skolens anvendelse af lokalerne. Skolen vil starte med at være i stuetagen og med omklædning m.m. i kælderen. Vi er i gang med en planlægning for efteråret 2015, hvor vi satser på, at alle de aktiviteter, der foregår i dag i huset, kan fortsætte fra 1. august, dog må 3 af malegrupperne flytte sammen med de øvrige i de 4 lejligheder på 1. sal. Når puslespillet er på plads, vil de brugere, der benytter huset i dag, blive indkaldt til en orientering og dialog om, hvordan vi ser på fremtiden. 10 Nummer 3/2015

11 TrygFonden har doneret en romaskine SELVTRÆNERFORENINGEN ved Eskegården er blevet et træningsredskab rigere. Mange af vore medlemmer har længe ønsket at få en romaskine, og det ønske har TrygFonden nu opfyldt. Foreningen har pt. 211 medlemme, og der kommer jævnligt flere til, så der er mange om at bruge træningsmaskinerne. Romaskinen giver således større fleksibilitet på træningsholdene. Den er et væsentligt bidrag til, at vi kan styrke forskellige muskelgrupper og sætte pulsen i vejret, hvilket også er meget vigtigt for os pensionister. Foreningens bestyrelse er meget taknemmelig for TrygFondens Donation. I Rådgivning ADHD og andre opmærksomhedsforstyrrelser Praktiske anvisninger til brug i dagligdagen. Kontakt: Vinni Aarkrog på eller tlf Se også Har De problemer? Ring til: BEDER VVS JØRGEN LOFT Ballevej 40, 8330 Beder. Tlf.: VAND - VARME - SANITET BLIKKENSLAGERARBEJDE Donationer til Eskegårdens selvtrænerforening LIONS CLUB og Nordea Bank har doneret midler, desuden har SuperBrugsen i Beder givet tilsagn om midler, så det er blevet muligt for selvtrænerforeningen ved Eskegården i Beder at anskaffe en crosstrainer. Den er endnu et bidrag til, at foreningens medlemmer kan styrketræne på mange forskellige måder. Foreningen er selvsagt taknemmelig for donationerne og siger hermed mange tak. Se også Fællesrådets hjemmeside: BederMallingAjstrup ANLÆGSGARTNER MULVAD Vi tænker kreativt og laver holdbare løsninger til lave priser. Brolægning Hækklipning Græsslåning Beskæring Træfældning Snerydning Eghovedvej 22, 8340 Malling Tlf.: mail: Nummer 3/

12 Skolefesten på Malling Skole At hygge sig så meget at man var helt træt 3 artikler om skolefesten. Skrevet af elever på Malling Skole Det syntes folk om skolefesten Skrevet af Andrea og Johanne Ai1 Frida Ai2: Boderne var det bedste. Signe Ai1: Alt var det bedste. Andrea Ai1: Lidt bange i spøgelsestoget. Kenneth pædagog: Syntes det er hyggeligt at folk snakker med hinanden. Ditte pædagog: Folk har rigtig flot tøj på. Janne: Hygger sig med at spise i klassen med hinanden. Det bedste ved skolefesten: Have det sjovt Arbejde i boderne Diskotek Være sammen med venner Motorikboden Maden var rigtig god Hygge sig At prøve forskellige boder At gå rundt og prøve boder og hygge sig med vennerne At få slik og få mad At hygge sig så meget at man var helt træt At tage fint tøj på Masser af lys og højt musik Skrevet af Asta 4.a Skolefesten startede med musik i salen selv var min klasse de første der skulle optræde. Før vi gik på scenen var jeg meget nervøs. Der var både forældre og børn, der kiggede, men det gik godt. Der var også mange andre klasser der optrådte. Da koncerten var slut, gik vi ud i klasserne for at spise. Hver familie havde en ret med. Det smagte godt. Det første mange af mine venner og jeg gjorde, var at gå ind i på diskoteket, det var rigtigt sjovt, og vi dansede, så vi blev helt forpustede. Der var masser af lys og højt musik. Lige overfor diskoteket kunne man købe is, slik og drikkevarer, ikke for penge, men for klip. Det var sådan at hver person have købt et klippekort med 10 klip. Boder var der også, både flødebollespisning på tid, følebod, boldkast, hvor man kunne vinde præmier og kast hatten af katten. 6. klasserne havde lavet Casino med lykkehjul og roulette, de havde også lavet et spøgelsestog, det var ret uhyggeligt men godt lavet. Folk stod i en lang kø for at prøve det. Jeg var også på karaoke diskotek sammen med mine venner. Det var rigtigt sjovt men de fleste af sangene kunne vi ikke synge med på. Da festen så sluttede kl. 21 var jeg også helt smadret, men glad. Det var nok en af de bedste torsdage jeg har haft. Udskolingsfesten Skrevet af Louise og Emma 8.a Torsdag den 26. marts 2015 var der skolefest på Malling Skole. Udskolingens fest startede med spisning i klasserne kl. 19:30. Nogle klasser havde valgt at spise pizza, både fra Malling Pizzaria og hjemmebragte, mens andre klasser spiste buffet, som de selv havde lavet. I 8.a stod menuen på bl.a. forskellige salater og kartofler, brød, kylling, frikadeller og desserter. Kl. 20:15 var klasserne færdige med at spise og så var skolefesten officielt i gang. Nogle slog sig ned i loungen på 1. sal, mens andre tjekkede diskoteket ud. Udskolingseleverne kunne også nå at besøge mellemtrinnets skolefest og se nogle af deres boder, inden de lukkede kl. 21:00. Mellem diskoteket, som eleverne i 8. kl. havde pyntet, og loungen var en lille bod, hvor man kunne købe vand, sodavand, slik, kage, is, chips m.m. Man skulle betale med klippekort, som man kunne købe i dagene op til skolefesten. Skolen havde booket DJ s til diskoteket i lille sal og lokale 4 var lavet om til karaokescene, hvor eleverne hurtigt stillede sig i kø for at synge for hinanden. Der blev danset og sunget meget inden festen sluttede kl. 23:00. Forældrerepræsentanter i skolebestyrelsen Per Lysgaard, formand Malene Gade, næstformand Alex Paul Schmidt Niels Tange Møllmann Hanna Timmermann Gunhild Maiken Ravn Dagmar Grummesgaard Forældrerådsformand i SFO Perronen June Dolmar Tagmose Skolens ledelse Hanne Gammelgaard Jensen, skoleleder Nummer 3/2015

13 Udekøkken på Malling Skole Af Lars Fredslund, lærer I JANUAR startede Udekøkken, et nyt valgfag for 7. årgang på Malling Skole. Tanken er, at eleverne på sigt skal designe og bygge et udendørs køkken, som kan bruges i madkundskab og i andre fag, hvor tilberedning af mad indgår. For eksempel i historiefaget, hvor eleverne kan afprøve og genskabe madlavningskunst fra tidligere tider. I opstartsfasen drejede en stor del af undervisningen om, at finde og afprøve metoder til at tilberede mad på, så som at stege, bage og koge, og med tiden forhåbentlig også at kunne tørre, salte og røge madvarer. Næsten hver gang laves en lille ret, bages pandekager eller varm kakao, så eleverne oplever, at deres arbejde virker. Der eksperimenteredes med at bygge forskellige ildsteder af mursten, ildfaste sten samt bageplader og -riste, og også alternative måder at lave et bålsted på. Det seneste påfund var et Dakotabålsted, som er et nedgravet ildsted: Der graves 2 huller med ca. 20 cm mellemrum i en spadedybde, og i bunden af hullerne udgraves en luftkanal mellem disse. Det ene hul anvendes nu til brænde, og det andet fungerer som luftindtag, når der er ild. Oven på ilden kan placeres en rist, som det er muligt at stille en gryde eller pande på. Det sparer brændsel og er en forholdsmæssig sikker måde at lave et ildsted på. Raket-komfuret er en favorit og er opbygget af mursten, fungerer nærmest på samme måde som en grillstarter. Man stabler murstene op (4 i hvert lag, på nær det nederste lag: 3½ sten til luftindtag og i 6 lag), så der skabes et hulrum til brændestykkerne. De øverste sten sættes på højkant, så røgen kan slippe væk under gryden, og så sørger skorstenseffekten for resten. En af grupperne på holdet eksperimenterede også med at fremstille og anvende en grydeovn. Det består i al sin enkelhed i at tage en gammel gryde med låg, fylde bunden med sand og bage i en foliebakke. De lavede en ret med kartofler, løg, olie, salt og peber, og som smagte glimrende. Nogle kommentarer fra eleverne: Faget har skabt nye venskaber på tværs af klasserne. Vi lærer nye metoder, som vi kan bruge sammen med familien. Det er dejligt at være udenfor. Der er en hyggelig stemning, og det er dejligt at få frisk luft fint nok fag, bortset fra at man lugter af bål bagefter Nummer 3/

14 Børneyoga er både leg og læring Af Mette Pedersen, indskolingslærer FOR ALLE BØRN er det en stor oplevelse at starte i skole. Skolebarnet gennemgår en rivende udvikling, når det starter i skole, barnet skal nu til at forholde sig til en mængde nye ting, nye voksne, forpligtigelser i form af fast skema og lektier, nye kammerater samt krav fra alle disse grupper. Yoga i skolen passer godt sammen med den nye skolereform, hvor der skal mere bevægelse på skemaet. Børneyoga inklu- derer alle børn, de udadreagerende børn oplever ro i kroppen, de stille børn føler sig mere set. Drengenes større muskelmasse bliver mere smidig, og pigernes større smidighed får mere styrke, men fælles for alle er, at vi har en god oplevelse sammen og et mentalt frikvarter i en skemalagt hverdag. Børneyoga giver måske ikke sved på panden, men barnet oplever, at sindets evindelige kværnen kan ophøre, og der kan være mere stille i hovedet, barnet mærker en øget kropsbevidsthed. På Malling skole er børneyoga en integreret del af bevægelse. Det foregår på små hold á 10 elever en gang om ugen i 5 uger. I de 5 uger arbejder vi med at forbinde kroppen og hoved/følelser gennem historier og en legende tilgang til vores krop og sind. Hver gang starter på samme vis, og derefter har vi dagens tema: Temaet er nyt hver gang, det kan være cirkus, en rejse til Afrika/Indien, en tur i zoologisk have, og sammen med historien arbejder vi med kroppen og laver forskellige yogaøvelser. Yogabarnet: genoplader energien og føler sig samtidig blød og afspændt slipper spændinger føler ro og fred styrker selvværdet oplever at have en stærk og fleksibel krop styrker og stabilisere rygsøjlen får små øvelser til selv at vende deres energi i positiv retning. I undervisningen kan læreren inddrage små yogapustere/pauser af kort varighed og derigennem få vendt energien i barnet og øge fokus og motivationen. Når barnet er til børneyoga, oplever det selvomsorg, det øger empatien overfor barnet selv og andre, og det styrker omsorgen for andre, og det øger fællesskabet i klassen og på skolen. Børneyoga er også et frirum i alle disse krav og forventninger. Namasté Booktrailer Awards 2015 Skrevet af Bertil og Mie 8.a Gallapremiere i 8. a på Malling Skole Onsdag den 4. februar startede noget usædvanligt i 8.a. Alle elever mødte op i det stiveste puds, og den røde løber var rullet ud. Det normale kedelige klasseværelser var blevet forvandlet til en biograf. Midt ned gennem klassen løb den røde løber, der endte ved en flot pressevæg, hvor stjernerne blev fotograferet. Som morgenen skred frem, begyndte hele overetagen at dufte af popcorn, samtidig med at champagnen blev hældt op i glassene på 3. omgang. Som optakt til Gallapremieren havde vi været igennem et forløb i dansk, hvor vi havde læst en bog, der hed Hellman, af Sanne Søndergård. Som efterbehandling af bogen, skulle vi lavet booktrailers. Bogen og dermed også de forskel- lige booktrailers, handlede om en ung dansk mand, der tog til Afghanistan som soldat. Historien handlede om hans oplevelser på militærbasen og på hans patruljer i Helmand provinsen. Booktrailerne blev vist på smartboardet, og i pausen blev der stemt om, hvem der skulle vinde i de forskellige kategorier bl. a. bedste film, bedste hovedrolle og bedste scene. Det var anderledes og sjov måde, at afslutte forløbet om bogen på. 14 Nummer 3/2015

15 Nye skolevejstiltag På vegne af skolebestyrelsen, Per Lysgaard FLERE GODE TILTAG er i gang Men en sag virker uafsluttet! Lykkehjulet ved Trafik og Veje er i den seneste tid landet på Malling. Aarhus kommune har en lang liste med grydeklare skolevejsprojekter fra alle kommunens folkeskoler. Projekterne er samlet på en fælles liste, prioriteret efter trafikeffekt, antal berørte/på hvilke klassetrin, og som vigtigste parameter: Pris. Vi har fra skolebestyrelsens side haft kontakt til Trafik og Veje, for at blive opdateret lidt på projekterne, og deres forløb. I skolens nærområde er vejen ned forbi indskolingen/sfo området blevet ensrettet og afsluttet med en nedkørsel. Det har givet en vis dæmpende effekt på trafikken hen forbi skolen i det område, ligesom P-Pladserne foran kirkens område bliver brugt mere. Projektet er ikke officielt afsluttet, da der trods tiltagene, er en del problemer med, at genboerne generes af uhensigtsmæssige parkeringer. Vi skal derfor opfordre til at undgå egentlige parkeringer udfor genboernes indkørsler. En af skolevejens mest sorte pletter, er også ved at få et løft. Svinget ved Kirkevej/Ajstrupvej har knækket prioritet, hvilket betyder, at den primære trafik går fra Bredgade og videre rundt i svinget ad Ajstrupvej. En trafikstrøm der i dag er ret massiv, især om morgenen og sidst på eftermiddagen. Desværre er cyklisterne ret glade for at fortsætte ligeud mod skolen, når de kommer fra Bredgade UDEN at se sig tilbage. Dette i et sådant omfang, at man nu etablerer en synlig og markeret ventebås med det mål, at det bliver mere oplagt for cyklisterne, at man altså lige skal stoppe op og se sig tilbage. På Bredgade er der nu opsat lystavler ved fodgængerovergangen, hvor skolepatruljen står. Sidste projekt har været færdigt længe. Det er stigennemføringen fra parken ved Bækvej og frem til Starupvej. Netop at projektet er færdigt, kan undre, da man på Starupvejsiden mødes af en grussti og ret hurtigt et skilt med: Privat Område, al uvedkommende færdsel forbudt. Det har også undret en del forældre fra sydenden af Malling, da man rigtig gerne vil benytte denne sti som skolevej. Svaret, vi har modtaget fra Trafik og Veje, er: Der er offentligt brugsret til stien, uanset skiltet! At stien går igennem privat område, har dog betydet, at belægningen ikke er blevet asfalteret. Fra skolebestyrelsen finder vi det uhensigtsmæssigt, at de ydre forhold fremtræder, som de gør, ikke mindst skiltningen. Det er ikke betryggende (eller pædagogisk korrekt) at skulle sende sine børn ad stien. Trafik og Veje er klar over problemstillingen, men vil ikke rigtig ud med, hvad status er. Vi vil fra skolebestyrelsen opfordre Trafik og Veje til at få sagen afklaret og gjort stien mere synligt offentlig. Vi synes, det er dejligt, at vi har fået et lille løft for vores skolevej. Skolebestyrelsen har allerede fodret Trafik og Veje med en del nye forslag til forbedringer. Disse vil dog ikke blive vurderet før en ny generel runde med skolevejsprojekter. Cirkus Fantastico optræder i Malling SFO Af Camilla Magnussen I MARTS MÅNED arbejdede 16 af de ældste børn i SFO ens indskolingsafdeling med at skabe en cirkusforestilling. Julie Dilling, som er 3. års praktikant, havde som et af sine læringsmål at skabe en cirkusforestilling, hvor målet var, at børnene skulle blive så engageret og fordybet i et fælles tredje, at de ville glemme tid og sted, samt at de ville arbejde sammen og bruge deres fantasi til at skabe nogle kreative numre i samarbejde med de voksne. For at nå dette mål bestemte hun sig for at starte med opvarmning, improvisation og en cirkussang til at skabe god og positiv energi. Børnene bød derefter ind med, hvad de godt kunne tænke sig at være og blev sat sammen i små grupper. Tegnet på at vi var godt på vej mod målet var, at de selvstændigt gik i gang med at finde på og øve og ikke lå henslængt på gulvet og ventede på, at de voksne fortalte, hvad de nu skulle. Og lynhurtigt var vi i fuld gang. Den helt store udfordring i sådanne skønne projekter er tidsperspektivet. Børnene får fri kl og så er der ikke meget øvetid. Heldigvis har vi i SFO en vores uundværlige onsdage, hvor alle børnene får fri kl , og hvilket gør det muligt overhovedet at stable sådan et projekt på benene. Derfor blev plan A at øve hver onsdag, som meget hurtigt gled over i plan B: At øve mandag og onsdag! Så tror man jo lige at alt er i vinkel. Rammen er sat, børnene er forventningsfulde, praktikanten super motiveret men bliver så uheldigvis ramt af svær lungebetændelse.but the show must go on. Så med god hjælp fra kolleger lykkedes det til tiden at stå klar med Cirkus Fantastico - og sejren var hjemme: På selve dagen for cirkuset var artisterne så selvkørende, at de i ivrighed og engagement selv begyndte at øve dele af forestillingen, da de kunne se, at de voksne havde travlt med øvrige forberedelser. Det blev en skøn cirkusforestilling - primært skabt af børnene med tryllekunstnere, akrobater, dansende hunde, stærke mænd og artige og uartige klovne! Nummer 3/

16 IV Vognmand H. J. Thomsen ApS 8330 Beder Tlf.: Mobil DanBolig BEDER BUTIKSTORV 8330 BEDER RING: SAMARBEJDER MED NORDEA FORSTAND PÅ BOLIGMARKEDET Dan Bolig Aarhus Glarmesteri BUTIKSRUDER - AUTORUDER Døgn- og weekendvagt Døre og vinduer i træ og alu. DS mærket TERMORUDER - BLYRUDER Ved glasskade ring Sundhed og Trivsel Kirkebakken 5, 8330 Beder Ny annonce i Fællesbladet? Pris 880 kr. + moms pr. år for seks gange i en standardstørrelse, som denne annonce. Dobbelt størrelse = dobbelt pris. Højt humør og forårsvejr Af Birte Buhl-Hansen, Hold Rent-dagen DET VAR der søndag d. 19. april, da Beder og Malling igen var fuld af glade børn og voksne i gule veste, som ihærdigt samlede affald op. Og hvor er her blevet flot. Ligesom de sidste mange år har vi i Beder og Malling haft affaldsindsamling i april. I år har vi været så heldige, at hele Beder Skole også deltog i den landsdækkende affaldsindsamling. Danmarks Naturfredningsforening arrangerer i uge 16 affaldsindsamling for daginstitutioner og skoler, og ugen afsluttes med frivillige lokale affaldsindsamlinger om søndagen. Beder Skole samlede affald onsdag d. 15. Og det blev til rigtig meget. Det kunne tydeligt ses i byen, man skulle virkelig kigge godt efter for at finde affald i Beder om søndagen, men det lykkedes dog at få samlet en lille trailerfuld affald. Helt anderledes så det ud i Malling, der var masser af affald, så vi vil gerne opfordre Malling Skole til at være med i Affaldsindsamlingen i Der er brug for det. Både fordi der bliver så flot i byen, når vi får al affald væk, og selvfølgelig også fordi vi håber, at det at rydde op får os til at tænke os om en ekstra gang, så vi i fremtiden bliver bedre til at ramme skraldespanden. Så stort tak til Beder Skole og til spej- Noget af det vi fandt rigtig meget af til affaldsindsamlingen var cigaretskod, så hermed en ide som frit må kopieres. derne fra Erik den Røde, som deltog både i Beder og Malling, og til alle de øvrige frivillige, som deltog både i Beder og Malling. Også stor tak til de lokale handlende, som sponsorerer rundstykker og forplejning og til Malling Bio, som igen har sat gavekort på højkant til lodtrækning blandt affaldsindsamlerne. Gavekortene blev i år vundet af: Silke Evers, Bredgade, og der blev også trukket en vinder i Beder, som kan komme en tur i biografen, men vi fik ikke lige navnet, men god biograftur til vinderne, og tak for hjælpen til alle. Sæt allerede nu kryds i kalenderen i 2016, hvor affaldsindsamlingen bliver søndag d. 17. april. Zofiaskolen - ny friskole i Malling Af Hella Feldthaus, initiativtager til og daglig leder af Zofiaskolen NÅR det nye skoleår starter til august, åbner en helt ny friskole i det tidligere plejehjem på Starupvej i Malling. Skolen er fra start åben for elever fra 0. til 3. klasse. Fuldt udbygget vil der være plads til 200 elever fra 0. til 9. klasse. Zofiaskolen er et alternativt skoletilbud, der tilbyder de kommende børn og forældre en høj grad af medindflydelse. Glæden ved at lære Vi insisterer på, at det skal være sjovt at lære. Det er helt grundlæggende, at børn bevarer deres nysgerrighed og glæde ved at lære nyt. Zofiaskolen vil skabe en læringskultur, hvor børnene ikke er bange for at lave fejl. Alle har ret til succes. Undervisningen vil veksle mellem det værkstedsorienterede og det teoretisk boglige. Ved at lægge store dele af undervisningen udendørs med fx nyttehaver vil børnenes forskellige sanser blive aktiveret, så nysgerrigheden, kroppen og hjernen holdes aktive og vågne. På tværs af alderstrin Eleverne fra klasse blandes og får aldersintegreret undervisning, alt efter hvilke emner de arbejder med, og hvor det er fagligt korrekt. De bliver en del af en mindre familie på cirka elever som en tryg base. Tæt samspil med nærområdet At skolen bliver placeret i det tidligere plejehjem, åbner for nogle spændende samarbejdsmuligheder. I dag bruger mange borgere lokalerne i plejehjemmet til frivillige aktiviteter, og de muligheder ønsker Zofiaskolen at understøtte fremover. Se mere på skolens hjemmeside 16 Nummer 3/2015

17 Portræt af Strobel Vinimport Salon FACE Dame & Herrefrisør PS Gardiner Peder Seldrup Nye gardiner Solafskærmning Ring efter gardinbussen Beder Ebeltoft V Af Dan Zachariassen, redaktionen DET ER 10 år siden, Jacob Strobel flyttede sin virksomhed Strobel Vinimport fra Nørre Allé i Aarhus til adressen Elmosevej 51 i Fløjstrup. Ejendommen, der oprindelig har været et landbrug og et af de større af slagsen, hvad de pompøse og velholdte bygninger vidner om, er i dag rammen om den virksomhed, som Jacob har drevet gennem de seneste 20 år. Jacob Strobel har, helt fra han var 15 år, haft en lidenskabelig interesse for vin, og den blev blandt andet grundlagt på rejser rundt i Frankrig. Under disse rejser brugte han rigtig meget tid på at studere vin og ikke mindst på at opbygge mange nyttige kontakter til forskellige vinproducenter. Da Jacob var blevet 25 år, etablerede han sit firma på en adresse på Lilletorv i Aarhus, og Strobel Vinimport har siden været Jacobs arbejdsplads. Inden flytningen til Fløjstrup havde virksomheden i en årrække adresse på Nørre Allé i Aarhus. Strobel Vin er både en engros- og detailvirksomhed, der leverer vin til restauranter og virksomheder, men der er også åbent for vinsalg til private kunder torsdag og fredag eftermiddag samt lørdag mellem kl. 12 og kl. 15. I øvrigt er man altid velkommen til at kigge indenfor på andre tider, og er der nogen hjemme, skal man nok blive betjent. For at drive sin virksomhed er det nødvendigt for Jacob Strobel at rejse en del i udlandet, hvor han importerer sine vine primært fra Frankrig, men han har også vine fra Østrig, Tyskland, Italien og Spanien, og det er karakteristisk, at han kender alle de producenter, han handler med. Der kommer ikke vin inden for dørene i Strobel Vinimport, som Jacob ikke har haft hjemme til en grundig vurdering, og som han naturligvis selv foretager, endvidere tager han også hustruen Tina med på råd. De producenter, som Jacob handler med er alle sammen mindre producenter, der arbejder håndværksmæssigt med deres vinfremstilling, men det er ikke ensbetydende med, at vinen så bliver så dyr, at den ikke er til at betale. Alle kan være med, for Strobel Vinimport sælger vine til priser lige fra kroner til vine, der koster flere tusinde kroner for en flaske. Faktisk har Jacob en leverandør, der forsyner ham med en økologisk vin, som han er den eneste i verden, der forhandler. Samarbejde med Spicylime Som det seneste har Jacob Strobel indledt et samarbejde med Omar Lamri fra Spicylime Catering take away på Højvænget i Beder. Det har indtil nu resulteret i flere events, hvor Jacob har leveret vinen, og hvor Omar har lavet maden. Det samarbejde vil de begge gerne udbygge, og de satser på i fremtiden at tilbyde deres ydelser til såvel firmaer som til private, der skal markere en festlig begivenhed. Hvis det forholdsvis sjældne navn Strobel skulle forekomme bekendt, er det måske fordi, man kan være stødt på det i forbindelse med rejsebureauet Strobel TRAVEL i Egå, der drives af Jacobs forældre og bror. Åbningstider mandag - søndag 08:00-20:00 BEDER STIL KRAV - DET GØR VI TELF v/ Knud Richardy Sørensen Fløjstrupvej Beder Tlf Biltlf Mobil Mail Kontor: J.H.Wesselsvej Åbyhøj Lager: Tofteledet 4B Beder Brian Mikkelsen Malermester Udlejning af SERVICE, fadølsanlæg Levering af fustager Toiletvogn m. 4 toiletter Kontakt Tue: Helle Nummer 3/

18 Lørdag den 13. juni for fulde sejl i Norsminde med flere gode nyheder MANGE HAR gennem årene været forbi Norsminde til den årlige sommerfest, når klubber og foreninger i Norsminde inviterer til Norsminde For Fulde Sejl. I år er datoen lørdag d. 13. juni 2015 kl Nyheder til lands I år får vi for første gang besøg af Danmarks Naturfredningsforening Odder, der deltager i arrangementet med en udstilling af dyr fra havet, krabbevæddeløb, og aktiviteter hvor børn selv kan samle dyr. Vi får også for første gang besøg af Norsminde Standjægerforening, der i samarbejde med Dansk Jærgerforbund vil vise hvordan man tilbereder vildt. Nyheder til havs Der er også nyheder for dem som ønsker at komme til havs. Norsminde Sejlklub stiller sig til rådighed for et eksperimentet med nye lydløse el-motorer, og det flotte gl. træskibet Anna tilbyder som noget nyt at man som gæst kan komme med på en sejltur til havs med et historisk træskib (sidstnævnte dog mod betaling). Og alt det som vi plejer at have på programmet Det er 8. år i træk, at Norsminde For Fulde Sejl skydes i gang, og dagen går som sædvanlig i luften ikke alene for fulde sejl, men med et væld af aktiviteter. Sejllads med motor eller sejl, krabbeløb, bålplads, havnerundfart, waterballz, kajakroning m.m. er hver år en stor succes. Meget af det er tilmed helt gratis. Lokale bands besøger Norsminde og skruer op for stemningen på havnen og ved jolleklubben, og restauranterne og klubberne byder som vanligt på maritime oplevelser til ganen med for eksempel sildemadder og fiskefrikadeller. Vi glæder os til at se dig i Norsminde. På havnepromenaden vil der være mulighed for at hænge ud i vores fine hjemmelavede træmøbler - og for at få et godt køb med hjem fra boderne. Besøgende kan også hænge ud i Ib Michaels havnekøkken. Der er opsat et lille lokalt køkken på havnen, hvor der hele dagen arbejdes på en fantastisk velsmagende krabbebisque. INFORMATION Kontakt: Anni Marquard m: Mere information om aktiviteterne på Norsminde For Fulde Sejl (NFFS) afholdes hvert år i juni, og er en del af foreningen Krydsfelt Norsmindes mange aktiviteter (www.krydsfelt-norsminde.dk). Det er knap 50 frivillige medarbejdere fra klubberne og foreningerne i Norsminde, som står bag arrangementet, der varer fra kl. 11:00 til kl. 17: Nummer 3/2015

19 Kirke & Sogn Nr. 115 Maj - August 2015 Årgang 27 Velkommen til indvielse af den nye sognegård Hurra nu er vi færdige med at bygge om, derfor vil vi gerne vise resultatet frem søndag den 14. Juni. Kl starter vi med en gudstjeneste i Malling Kirke og derefter går vi til sognegården, hvor Malling kirke vil være vært ved et lettere traktement. Helen Lyngaa en ildsjæl er gået bort En af Malling Kirkes mest allestedsnærværende ildsjæle er gået bort - Helen Lyngaa, sognegårdsværtinde ved Malling Kirke siden 2004, er død den 17. april 2015 efter kort tids sygdom, 70 år gammel. Helen var i mange sammenhænge personificeringen af Malling Kirke, når hun optrådte i det kirkelige billede. Aldrig selv i rollen som hovedperson, men som limen, der bandt det kirkelige liv sammen til gode stunder og oplevelser for unge og ældre i samarbejde med sine kolleger. Uanset om det var som koordinator for kirkens frivilligarbejde, medhjælper ved minikonfirmandundervisningen, madmor eller kirketjenervikar formåede hun med sin ildhu og hjertelighed at løse opgaverne samtidig med, at hun var i stand til at være ved hvert enkelt menneske, hun stod over for. Helen ydede en stor indsats for Malling Kirke, men det er også alle de små ting, hun gjorde imens, der er med til at tegne det rette billede af Helen, og som gør, at hun vil blive husket og savnet af mange. Et barn, der i kirken fandt gudstjenesten lidt lang, kunne få en kiks og lidt tegnegrej stukket i hånden. En kirkegænger kunne opleve at få en støttende hjælpearm. Præsten kunne opdage, at der forud for en kirkelig handling var lagt et stykke chokolade på alteret. Eller kirkens medarbejdere kunne på en varm sommerdag overraskes med en kold is. Altid havde Helen blik for andres behov, og altid var hun parat med et opmuntrende ord, et knus eller en hjælpende hånd. Helen vil blive savnet i sognet. Helen var uforlignelig i samvær med mennesker, både store og små, og mange sognebørns møde med Malling Kirke vil blive husket i kraft af deres møde med Helen. I Malling laver vi kirke sammen og det er godt, for når alle de små og store gøremål, Helen stod for i kirken, fortsat skal holdes i gang, så må vi stå sammen og samle de mange nye hænder, der skal til. Lad os alle hjælpe hinanden med at sejle de skibe, som Helen satte i søen i stor ære og taknemmelighed over Helens store indsats. Helen Lyngaa nåede at være ansat ved Malling Kirke i 11 år. Helen efterlader sig sin mand, Benny, fire voksne børn og mange børnebørn og hunden Bamse, der også stod Helen meget nær. Æret være Helen Lyngaas minde eller lille fru Lyngaa fra Malling, som hun yndede at kalde sig selv, når hun ønskede at blive husket for sin vilje og styrke. Gorm Nørmark-Larsen, Menighedsrådsformand Nummer 3/

20 Temadag for konfirmanderne Torsdag den 5. marts var matematik og engelsk strøget fra 7. klassernes skema til fordel for en temadag i konfirmationsundervisningen. Dagen startede med en vandretur fra Malling Sognegård til Beder Kirke, hvor Sultkaravanen fra Folkekirkens Nødhjælp ventede. De unge fra Sult karavanen havde været en tur i Uganda og Malawi. Gennem levende historiefortælling og lege inspirerede de konfirmanderne til at deltage i den efterfølgende søndags landsindsamling. Legene var med til at åbne konfirmandernes øjne for forholdene mellem rige og fattige lande. Efter frokost gik turen med bus ind til Aarhus. Næste mål var Aarhus Domkirke, hvor konfirmanderne blev vist rundt. Dagen blev sluttet af med besøg i de tre kirker i Vor Frue Kirke: Kryptkirken, klosterkirken og selve Vor Frue Kirke. Søndagen efter den 8. marts mødte konfirmanderne talstærkt op til landsindsamlingen til Folkekirkens Nødhjælps arbejde. En stor ros skal der lyde til de super aktive konfirmander. I år blev der indsamlet kr i Malling Sogn. Det er kr mere end sidste år, hvor resultatet af indsamlingen blev kr. På landsplan blev der i alt indsamlet 14 millioner kr. - Folkekirkens Nødhjælp var på besøg og deres formål med dagen var at vise hvor uretfærdig verden egentlig er og at man skal hjælpe alle uanset hvordan de er og ser ud. Tobias, Carl Emil og Frederik 7.y - Vi følte os som en del af fællesskabet omkring at hjælpe verdens fattige kvinder. Emma, Silje, Laura, Johanne, Rosa, Lianna, Sofie, Johanne, Maria, Sidse 7.x - Vi prøvede en masse opgaver/spil, som f.eks. det I ser på billedet. Spillet handlede om at erobre lande ved at svare på nogle spørgsmål, hvor et rigt land som Kina fik nemmere spørgsmål imens fattige lande som Ghana fik mere udfordrende spørgsmål. Det der gjorde mest indtryk på os var at de fattige lande ikke har så mange ressourcer som os. Melanie, Mille, Mette, Frida, Clara, Ulrikke, Signe og Sanne 7.y 20 Nummer 3/2015

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE Knudsøskolen er den ene af Ry s to folkeskoler, beliggende ved kanten af Knudsø og omgivet af store grønne arealer. Skolen har 140 elever og er 1-sporet til og med

Læs mere

UGEBREV nr. 79 uge 26

UGEBREV nr. 79 uge 26 UGEBREV nr. 79 uge 26 Årgang 5 Sommerferie Efter et langt og godt skoleår kan alle nu holde en velfortjent sommerferie. Alle børnene har fået et brev med hjem til hver familie med et sommerbrev, skemaer,

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

Øster Jølby Friskole Søndervej 43 7950 Erslev Tlf. 97 74 12 36 fax. 97 74 22 36 e-mail. oejfriskole@mail.tele.dk http://www.østerjølbyfriskole.

Øster Jølby Friskole Søndervej 43 7950 Erslev Tlf. 97 74 12 36 fax. 97 74 22 36 e-mail. oejfriskole@mail.tele.dk http://www.østerjølbyfriskole. Øster Jølby Friskole Søndervej 43 7950 Erslev Tlf. 97 74 12 36 fax. 97 74 22 36 e-mail. oejfriskole@mail.tele.dk http://www.østerjølbyfriskole.dk/ Månedsbrev april 2015 Nyt fra kontoret I byggeudvalget

Læs mere

AKTIVITETSPROGRAM VÆRESTEDET DEN BLÅ CAFE

AKTIVITETSPROGRAM VÆRESTEDET DEN BLÅ CAFE AKTIVITETSPROGRAM VÆRESTEDET DEN BLÅ CAFE SEP., OKT., NOV., DEC. 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Intro til aktiviteter... 3 Nada... 4 Krolf... 6 Petanque... 7 Motionshold... 8 Strikkeklub... 9 Mellemgruppe...10

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN. ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale 1. jan Ki, Tr 6. jan Aftengymnastik

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet Hørning d. 1.2.2012 Kære Forældre Vinterferie I uge 7 er der pasning på Højbo SFO. Der er ingen tilmelding, åbningstiderne er som vanligt fra

Læs mere

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage. Billede på forsiden: fælles fødselsdagstur for okt., nov., og dec. børnene. Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14 I denne udgave af nyhedsbrevet Efteråret er kommet...1 Røgfri på Arendalsvej...2 Fitness - så er vi igang...4 Trænger din økonomi til et servicetjek?...5 Café Solskin - en solskinshistorie...6 Bagagerumsmarked...8

Læs mere

Program for legestuen ved Fredens Kirke

Program for legestuen ved Fredens Kirke Program for legestuen ved Fredens Kirke Forår 2014. Legestuen foregår året rundt (undtaget i ferierne; sommerferie juli-august) Legestuen er et tilbud til alle børn fra 0 år til 6 år sammen med mor / far

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Fællesbladet. Nr. 3 FOR BEDER MALLING AJSTRUP. Fra grus til kunstgræs 42

Fællesbladet. Nr. 3 FOR BEDER MALLING AJSTRUP. Fra grus til kunstgræs 42 Nr. 3 maj 2014 Fællesbladet FOR BEDER MALLING AJSTRUP Fra grus til kunstgræs 42 Sted+Sans 9, 12, 24 Brand i spejderhytte 16 Juniorforskere 17 77 % bruger ikke gift 26 80 BMI-løbere til VM 42 26. årgang

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 1. halvår 2014 Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 SAMVÆRdSHUSET Søndergade 27-3700 Rønne Kontakt: Formand: Ruth Kjær Hansen mob. 50 57 29 14 Kasserer: Kjeld Pedersen E-mail: pilgaarden@sol.dk

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Kære alle, Med denne lille søde rapand med prikkede gummistøvler som jeg fik i fødselsdagsgave af en veninde vil jeg indlede denne måneds nyhedsbrev.

Kære alle, Med denne lille søde rapand med prikkede gummistøvler som jeg fik i fødselsdagsgave af en veninde vil jeg indlede denne måneds nyhedsbrev. TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MARTS 2015 Kære alle, Med denne lille søde rapand med prikkede gummistøvler som jeg fik i fødselsdagsgave af en veninde vil jeg indlede denne måneds nyhedsbrev.

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

KONTAKT ELEKTRONISK SKOLEBLAD FOR HØJMARKSKOLEN 2010/11 NR.3 SIDEN SIDST FK

KONTAKT ELEKTRONISK SKOLEBLAD FOR HØJMARKSKOLEN 2010/11 NR.3 SIDEN SIDST FK Højmarkskolen Højmarksvej 16 6670 Holsted tlf: 79 96 51 60 hoejmarkskolen@vejenkom.dk www.hoejmarkskolen.skoleintra.dk KONTAKT ELEKTRONISK SKOLEBLAD FOR HØJMARKSKOLEN 2010/11 NR.3 KALENDER FOR : NOVEMBER

Læs mere

Sydfyns Single- og Venskabsklub

Sydfyns Single- og Venskabsklub Sydfyns Single- og Venskabsklub www.svendborgsingleklub.dk OBS!! Af hensyn til danseaftner på Skærven i Nyborg, er klubaftnerne fremover flyttet til 3. fredag i måneden April 2013 Søndag den 7. april kl.

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

TORSDAGS-NYT STØT FORÆLDREFORENINGEN! 8. oktober 2009

TORSDAGS-NYT STØT FORÆLDREFORENINGEN! 8. oktober 2009 TORSDAGS-NYT 8. oktober 2009 EFTERÅRSFERIE Fredag løber og cykler hele skolen i skolernes årlige motionsløb. Det er en dejlig begivenhed, som viser Hvinningdalskolens elever som særdeles aktive i forhold

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Mindfulness og meditation en uge med fokus på sindsro. Uge 27 28/6-4/7-2015

Mindfulness og meditation en uge med fokus på sindsro. Uge 27 28/6-4/7-2015 2015 Mindfulness og meditation en uge med fokus på sindsro Uge 27 28/6-4/7-2015 Side 2 Mindfulness og meditation en uge med fokus på sindsro Med afsæt i det at kikke indad vil du i ugens løb blive præsenteret

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2015

Kirkenyt juli og august 2015 Kirkenyt juli og august 2015 Orgelkoncert med Frantizek Vaincek Den internationalt anerkendte organist Frantizek Vanicek holder koncert i Strandmarkskirken søndag den 23. august. Der er gratis adgang til

Læs mere

ARENDSE NYT Juni 2013

ARENDSE NYT Juni 2013 ARENDSE NYT Juni 2013 Sankt Hans 23. juni 2013 Indholdsfortegnelse Juni 2013 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Nye Priser Velkommen til nye medarbejdere Fødselsdage Referat af beboermøde April

Læs mere

Skolenyt uge 37 www.ørdingfriskole.dk

Skolenyt uge 37 www.ørdingfriskole.dk Skolenyt uge 37 www.ørdingfriskole.dk Ugens højdepunkter Efter en dejlig uge med solskin er vi nu nået til at kigge lidt tilbage på ugens løb og evaluere samt kigge lidt frem på næste undervisningsuge

Læs mere

Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro. Uge 27 29/6 5/7 2014

Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro. Uge 27 29/6 5/7 2014 2014 Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro Uge 27 29/6 5/7 2014 Side 2 Afspænding meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro Med afsæt i det at kikke indad vil du

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

UGEBREV nr. 58 uge 02

UGEBREV nr. 58 uge 02 UGEBREV nr. 58 uge 02 Årgang 5 Kære alle børn og forældre! Det var rigtig rart at se alle børn og voksne igen efter en god lang juleferie. Alle er mødt op med godt humør, så vi har haft en fin første uge

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

Program for Landdistrikternes Uge

Program for Landdistrikternes Uge Program for Landdistrikternes Uge For 16. gang afholdes i Sønderho Landdistrikternes Uge 11. til 18. oktober 2015 Søndag d. 11. oktober. Kl. 9.30: Gudstjeneste i Sønderho Kirke. Arrangør: Nordby og Sønderho

Læs mere

Hej Nabo! i Gadehavegård 4. september. Hvad sker der lige nu i DIT Gadehavegård? Søg penge til gode ideer!

Hej Nabo! i Gadehavegård 4. september. Hvad sker der lige nu i DIT Gadehavegård? Søg penge til gode ideer! Hej Nabo! Hvad sker der lige nu i DIT Gadehavegård? Sommeren er kommet og livet i det grønne Gadehavegård byder sig til Læs om teaterturen på De usynlige stier, streetbasket, streetdance, Åben skole, forældrenetværk,

Læs mere

Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen 2008.

Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen 2008. 29. marts 2008 Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen 2008. Endnu et forenings år gået og vi er igen forsamlet til generalforsamling. Dette er den 26. ordinære generalforsamling. Siden vi sidst

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 33-34 2014

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 33-34 2014 Velkommen tilbage. Så er vi i fuld gang igen. SFO og skole er i fuld sving igen. En særlig velkomst skal lyde til alle jer nye børn og forældre! Vi har set jer og mødt jer flere gange i foråret; nu er

Læs mere

Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU. Brugerråds bladet. Første udgave 2012 Nr 1.

Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU. Brugerråds bladet. Første udgave 2012 Nr 1. Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU Brugerråds bladet Første udgave 2012 Nr 1. Brugerrådets medlemmer er repræsentanter for alle i Aktiv-Bo & Beskæftigelse samt STU. Brugerrådet I må gerne komme med forslag

Læs mere

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte.

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. 2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. En dreng skulle fejre sin 7 års fødselsdag. Han gik i 0 kl. og det var første gang han skulle ha sine klassekammerater med hjem.

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015 Indsamlingsuge. I uge 3 havde vi vores årlige indsamlingsuge, hvor vi samler penge ind til de vores 2 fadderskaber gennem SOS Børnebyerne. Aktiviteten i år var gode gerninger og med jer forældre som sponsorer

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

Kirkenyt september og oktober 2014

Kirkenyt september og oktober 2014 Kirkenyt september og oktober 2014 Foredrag med Camilla Munch Kom og hør om søværnets indsats i Syrien - og om livet ombord på søværnets krigsskibe. Foredrag med Camilla Munch torsdag den 11. september

Læs mere

Aktivitetsprogram Værestedet den blå cafe. Feb.-Apr. 2015. Spørgsmål til aktivitetsplanen rettes. Leo Vad: 20905896. levad@ikast-brande.dk.

Aktivitetsprogram Værestedet den blå cafe. Feb.-Apr. 2015. Spørgsmål til aktivitetsplanen rettes. Leo Vad: 20905896. levad@ikast-brande.dk. Spørgsmål til aktivitetsplanen rettes til: Leo Vad: 20905896 Aktivitetsprogram Værestedet den blå cafe levad@ikast-brande.dk Eller Trine Andersen: 20181639 tcand@ikast-brande.dk 16 Feb.-Apr. 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

KONTAKT 12/13 nr. Indhold: A P R I L

KONTAKT 12/13 nr. Indhold: A P R I L KONTAKT 12/13 nr. A P R I L Indhold: Aktuelt i april s. 2 Fritternyt s. 3 4.a syr slanger s. 3 Besøg af Vejen Musiksko le s. 4 8.årgang i Odense s. 4 A-dage i E 3 s. 5 Foredrag med forfatter s. 6 Skolefest

Læs mere

Marts 2009-31. årgang

Marts 2009-31. årgang Marts 2009-31. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Per Sørensen Gl. Krovej 25 A 8300 Odder Tlf. 86 93 35 26 Næstformand: Ole Gundersen Lundgårdsvej 12 8300 Odder Tlf: 87 47 83 84 Mail: og@rectus.dk

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014 Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning 3) Regnskab og budget 4) Indkomne forlag 5) Valg af bestyrelse 6) Valg af suppleanter 7) Valg

Læs mere

Pas på vore cyklister!

Pas på vore cyklister! [deadline mandag kl. 8.30] Skolehaven og færdsel med bil o.lign. Vores nabo på Lindvedvej 60 frabeder sig, at vi benytter hans grund til parkering og gennemkørsel ved ærinder til skolehaven. Heldigvis

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Krejbjerg - Nyt Juni 2015

Krejbjerg - Nyt Juni 2015 Krejbjerg - Nyt Juni 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn ÅRETS BYFEST 2015 Den 23. 27. juni afholdes der byfest i Krejbjerg. Tirsdag den 23. juni kl. 18.30 Cykeltur til Nymølle kl. 20.00

Læs mere

for Lyne Sogn Februar 2015

for Lyne Sogn Februar 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Februar 2015 Nedbrydning af gødningshus 2014 Indhold: * Bork Præstegård: Skumringstime * Lyne Kroket & Petanqueklub: Generalforsamling

Læs mere

S c h a n d t o r p. Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde. indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med. Fellowship Day 2015.

S c h a n d t o r p. Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde. indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med. Fellowship Day 2015. S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 32. ÅRGANG NUMMER 10 OKTOBER 2015 Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med Fellowship

Læs mere

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg September 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg På bl.a. Facebook kan du se kirkens nye video, hvor medlemmer

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad maj-juni 2015 LÆS OM: 1. Peters Brev Bøn på St. Bededag Festlige begivenheder Kr. Himmelfartsudflugt Sommerstævne og lejre Børnekirkeovernatning Informationsmøde

Læs mere

UGEBREV nr. 18 uge 1. Årgang 3

UGEBREV nr. 18 uge 1. Årgang 3 UGEBREV nr. 18 uge 1 Årgang 3 Kære alle børn og forældre! Vi er kommet godt i gang med skolen efter en dejlig lang juleferie. Der har godt nok været mange børn syge her i den første uge, så influenzaen

Læs mere

Velkommen til byfest i Vester Nebel

Velkommen til byfest i Vester Nebel Velkommen til byfest i Vester Nebel Så er det byfesttid i Vester Nebel, og på de følgende sider vil programmet kunne findes. Byfesten afholdes i år: torsdag den 12. juni søndag den 15. juni 2014 Byfestprogrammet

Læs mere

Center Nyt. Info-møde om den nye skolereform tirsdag d. 3. juni kl. 19.00. Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle April 2014

Center Nyt. Info-møde om den nye skolereform tirsdag d. 3. juni kl. 19.00. Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle April 2014 Center Nyt Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle April 2014 Info-møde om den nye skolereform tirsdag d. 3. juni kl. 19.00 Læs, lyt og se klip om: Den nye skole-reform På besøg i Den gamle

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

KONTAKTEN Øster Snede Skole

KONTAKTEN Øster Snede Skole KONTAKTEN Øster Snede Skole Skoleåret 2012/2013 Nr. 4 Kalenderen skoleåret 2012 2013 Skolens aktivitetskalender kan ses på Skolens hjemmeside: www.oester-snede-skole.dk Ferieplan for skolerne - skoleåret

Læs mere

Madpolitik i overbygningen.

Madpolitik i overbygningen. Hold Øje uge 41. Lyden af efterårsferie og et bolsje.. Sanne, Sanne, Sanne.. Kære Alle. Så er der efterårsferie. I ønskes alle en dejlig uge vi ses igen om en uge bl.a. til musicalperiode for OB. Hilsen

Læs mere

Nyhedsbrev Juli - August. Hust at tilmelde jer nyhedsbrevet på vores hjemmeside. Tjek vores hjemmeside ud på www.klub144.dk

Nyhedsbrev Juli - August. Hust at tilmelde jer nyhedsbrevet på vores hjemmeside. Tjek vores hjemmeside ud på www.klub144.dk Nyhedsbrev Juli - August Hust at tilmelde jer nyhedsbrevet på vores hjemmeside. Tjek vores hjemmeside ud på www.klub144.dk Side 2 Kære alle. Så kom sommeren endelig til landet efter lang tids venten. Klub

Læs mere

DEN 2008. KNU November. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 30. Årgang Nr. 314. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1

DEN 2008. KNU November. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 30. Årgang Nr. 314. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1 KNU November DEN 2008 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 30. Årgang Nr. 314 Side 1 Kaj Normann Andersen Anne-Grete Langaard Annie Andersen Ove Søtofte 10 November 22. November 22.

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter. Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter. Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni 2015 Valdemarshus, stedet hvor vi alle mødes Information om Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Centret

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Når børnene går i 2. og 3. klasse, skal der ske noget mere i SFO en, der kan give dem ekstra udfordringer. Dette gør en eftermiddag i SFO mere spændene, attraktiv

Læs mere

Nr. 1 2015. Godt at vide Den lille lette Forårs fornemmelser Vi er Frivillige

Nr. 1 2015. Godt at vide Den lille lette Forårs fornemmelser Vi er Frivillige Nr. 1 2015 Godt at vide Den lille lette Forårs fornemmelser Vi er Frivillige Indholdsfortegnelse Informa on Formandens ord 3 Kontakt informa oner 4 Konkurrence 5 Madholdet Gistrup e erår 2014 6 Forårets

Læs mere

SFO-NYT. Så starter vi den kommende måned med en lille ferie. Håber det bliver nogle dage med en snert af skønt forårsvejr, så vi kommer ud i luften

SFO-NYT. Så starter vi den kommende måned med en lille ferie. Håber det bliver nogle dage med en snert af skønt forårsvejr, så vi kommer ud i luften 26. marts 2010 Kære børn og forældre Så starter vi den kommende måned med en lille ferie. Håber det bliver nogle dage med en snert af skønt forårsvejr, så vi kommer ud i luften SFO en har åbent de tre

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

Årskalender 2014 2015

Årskalender 2014 2015 Årskalender 2014 2015 Version 1.0 opdateret den 28. juni 2014 August 11. Første skoledag 9.00 Alle møder ind. Alle mødes ved flagstangen og 0. klasse hjælper med at hejse flaget, mens vi synger I Østen

Læs mere

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne.

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne. Sysselkoret Planlægning af besøg af Gaudium i dagene fra søndag, den 4. maj til tirsdag, den 6. maj. Planlægningsgruppen: Karin BH, Daniel, Jens samt fra bestyrelsen Flemming, Åse og Elisabeth. Referat

Læs mere