Fællesbladet. Nr. 3 FOR BEDER MALLING AJSTRUP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fællesbladet. Nr. 3 FOR BEDER MALLING AJSTRUP"

Transkript

1 Nr. 3 maj 2015 Fællesbladet FOR BEDER MALLING AJSTRUP 4 Ny skov og nye stier 16 Ny friskole i Malling 17 Portræt af Strobel Vin i Fløjstrup 18 Norsminde for fulde sejl 29 Ny hovedbestyrelse i BMI 31 Fuldenløbet nedlægges 27. årgang

2 Fællesbladet udgives af Beder-Malling-Ajstrup Fællesråd Redaktionen Lene Aa. Sørensen (ansvh. redaktør) Fløjstrupvej 184, Beder Tlf Jørgen F. Bak Kirkebakken 23, Beder Tlf Lene Gisselmann Kornbakken 12, Malling Tlf Dan Zachariassen Agernvej 1, Beder Tlf John Thordrup (BMI) Byagervej 81C, Beder Alli Fabrin (layout) Eghovedvej 26, Malling Tlf Bent Westergaard (layout) Elmosevej 48, Beder Tlf Poul Lorenzen (kasserer) Kirkebakken 33 E, Beder Tlf Jørgen Hesselbjerg Heden 7, 8340 Malling Tlf Rune Kæseler Andersen (fotograf) Balskærvej 14, Malling Tlf Tryk EJ Graphic A/S Grydhøjparken 5, Tilst Tlf.: Deadlines 2015 nr dec.14 udk. 10. jan. nr feb. udk. 21. mar. nr apr. udk. 16. maj nr jun. udk. 08. aug. nr aug. udk. 26. sep. nr okt. udk. 21. nov. Oplag: 4000 Fællesbladet omdeles af Forbrugerkontakt a-s, til samtlige husstande i Beder-Malling-Ajstrup-området. Oddervej og Odderbanen Denne gang har redaktionen udlånt denne plads i bladet til Fællesrådets forretningsudvalg, som skriver: Så er jordarbejdet gået i gang til den nye rundkørsel i Malling Syd. Vi glæder os til, at det om nogle måneder er meget mere sikkert at komme fra Bredgade og ud på Oddervej. På Vilhelmsborg har der været afholdt et borgermøde om Oddervej. Fællesrådet vil, på baggrund af de fremlagte forslag, anmode kommunen om, at forsøget på toppen af Langballebakken ændres til en fuld tresporet løsning hele vejen. I forbindelse med Odderbanens ombygning til letbane, vil vi desuden anmode om, at man vil kunne bruge rejsekortet ved Egelund og Vilhelmsborg - og at det lovede trinbræt i Malling Syd bliver etableret. Rigtig god læselyst med resten af bladet og rigtig god sommer - vi ses igen i starten af august. Venlig hilsen redaktionen ARTIKLER 3 Forretningsudvalget mangler folk 4 Kom og indvi ny skov 16 Højt humør og forårsvejr 16 Zofiaskolen ny friskole 17 Portræt af Strobel Vinimport 18 Norsminde for fulde sejl 23 Det kreative Værksted fejrer 25- års jubilæum Egnsarkivet: Ajstrup Forsamlingshus 26 Vilhelmsborg omdannes til Korsbæk Indlæg til bladet - sådan gør du STOF SENDES pr. til eller pr. brev. Husk lige: Hvis foto tages med smartphone, skal du sende det i højeste opløsning, altså: FAKTISK STØRRELSE. Sæt ikke fotos i tekstfilen, men send de oprindelige billeder ubeskåret som separate filer. Billeder skal have filformatet JPG eller TIF. Materiale i PageMaker, Publisher, PowerPoint og lign. kan ikke bruges. Ring gerne og få hjælp hos redaktionen. ARTIKLER OG ILLUSTRATIO- NER i bladet kan ikke tages som udtryk for Fællesbladets eller Fællesrådets synspunkter og holdninger, med mindre dette er angivet INDHOLD Nr. 3 maj 2015 Fællesbladet FOR BEDER MALLING AJSTRUP 27. årgang FASTE RUBRIKKER 4 Ny skov og nye stier 16 Ny friskole i Malling 17 Portræt af Strobel Vin i Fløjstrup 18 Norsminde for fulde sejl 29 Ny hovedbestyrelse i BMI 31 Fuldenløbet nedlægges 5-8 Beder Sogn Kirkenyt 9 Kalenderen Eskegården Malling Skole Kirke & Sogn Malling Pastorat Klubberne i Beder og Malling BMI-bladet 39 Telefonliste Foto: Dan Zachariassen Vil du ha en annonce i Fællesbladet? Det koster 880 kr. + moms pr. år for seks gange i en standardstørrelse, som denne annonce. Dobbelt størrelse = dobbelt pris. 2 Nummer 3/2015

3 Forretningsudvalget mangler folk Af Jørgen F. Bak, formand for Fællesrådet Der var 26 deltagere i Fællesrådets generalforsamling på Malling kro den 12. marts. Der blev optaget fem nye medlemmer i Fællesrådet: Krydsfelt Norsminde, Vejlgårdsparken, Andelsboligforeningen Bækkelunden, Grundejerforening Malling Syd, Vilhelmsborg Festspil. Formandens beretning I 2014 var der generalforsamling den 20. marts, den 27. april var der Hold Rent-dag, den 5. juni var der grundlovsmøde, og den 8. oktober var der halvårsmøde. Som sædvanlig er der meget fokus på veje og stier. Langt om længe er VVMundersøgelsen for Bering-Beder-vejen kommet, og vi har både deltaget i flere møder og indsendt kommentarer til vejen. Hovedbudskabet er: kom så i gang med anlæggelsen! Vi har også deltaget i diskussionen om lukningen af Sandmosevej på toppen af Langballebakken. Den ligger godt nok uden for vores område, men lukningen har stor betydning for os, når vi skal til midtbyen, vest på eller ud på motorvejene. Den grønne gruppe har været meget aktiv, både med hensyn til kampagnen Sprøjtefri for at bevare vort drikkevand og i forbindelse med anlæggelsen af en ny skov ved Byagervej, herunder anlæggelse af stier. Ligeledes har vi deltaget i Egelund BorgerCenter og i det kommunale projekt Smart Mobilitet. Ledige pladser i forretningsudvalget Kirsten Williams, der har været med i forretningsudvalget siden 2008, og som har været kasserer i 6 år, ønskede ikke at genopstille. Ligeledes ønskede Carsten Schou, der har været medlem af forretningsudvalget siden 2012, heller ikke genvalg. Fællesrådet siger mange tak til de to for den indsats, de har ydet i forretningsudvalget. Forretningsudvalget havde ikke formået at finde kandidater til de to poster, og der var heller ikke nogen, der meldte sig på generalforsamlingen. Det blev derfor vedtaget, at der senere i år indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, sandsynligvis i forbindelse med halvårsmødet, for at besætte de to ledige poster. Per Bach blev valgt som kasserer indtil denne ekstraordinære generalforsamling. Morten Sejersen og Helle Nielsen blev genvalgt til forretningsudvalget. Ingrid Jespersen blev genvalgt som revisor, med Bent Oxvig som revisorsuppleant. Der var en livlig spørgeaktivitet på generalforsamlingen. Hele referatet kan læses på Fællesrådets hjemmeside: beder-malling-ajstrup.dk Fællesrådets forretningsudvalg Formand Jørgen F. Bak Kirkebakken 23, 8330 Beder (helst SMS v/ mobil) Kasserer Per Bach Ajstrupvej 18, 8340 Malling Jørgen Hesselbjerg Heden 7, 8340 Malling Karsten Tügel Byagervej 58 A, 8330 Beder GRUNDLOVSFEST 5. juni 2015 kl på Festpladsen i Egelund Grundlovstaler: Modtager af Rosenkjærprisen 2014 Museumsinspektør Jeanette Varberg, Moesgaard Museum Musik og sang Uddeling af Fællesrådets pris Spejderne sælger drikkevarer, kaffe, kage m.v. Arrangeret af Fællesrådet for Beder, Malling og Ajstrup VEL MØDT Helle Nielsen Hedemarksvej 11, 8340 Malling Morten Sejersen Kirkebakken 130, 8330 Beder Se hjemmesiden: beder-malling-ajstrup.dk Nummer 3/2015 3

4 Kom og indvi en ny skov og nye rekreative ruter etape af stiruterne og den spirende skov. Og selvom træerne ikke har nået deres fulde højde, vil skoven summe af aktiviteter med officiel indvielse ved formand for Teknisk Udvalg Camilla Fabricius, mad over bål og guidede ture i skoven, hvor man kan høre om biodiversiteten i skoven, hvordan den bliver drevet, og finde spiselige planter og smage på grundvandet, som skoven skal være med til at beskytte. Detaljeret program vil blive publiceret på Fællesrådets facebookside i ugen op til dagen. Mødestedet er ved Byagervej, nær nyttehaverne syd for Byagerparken. Af Aarhus Kommune og den Grønne Gruppe i Beder-Malling Tag familien med lørdag den 30. maj klokken 11-14, når den ny skov ved Byagervej syd for Beder skal indvies. Skoven er blevet til i samarbejde mellem kommunen og den Grønne Gruppe under Beder-Malling-Ajstrup Fællesråd. Den Grønne Gruppe har desuden arbejdet på at skabe sammenhængende, rekreative ruter mellem Beder og Malling, hvoriblandt stierne i den nye skov indgår. Stigruppens formål er at udbygge antallet af afmærkede stier omkring Beder og Malling og at forbinde skovene i området med afmærkede ruter. De første to afmærkede ruter vil være færdige ved indvielsen af den nye skov, og de resterende to åbnes enten til efteråret eller foråret Herefter vil Østerskov, skovene ved Egelund, den nye skov ved Byagervej, Skalbjerg og Vilhemsborg Skov være forbundet med afmærkede ruter. Lørdag 30. maj kan man både se første Lokale med i sti-projektet Den lokale Grønne Gruppe har fået stor indflydelse på arbejdet med stierne i området efter et borgermøde i Egelund idrætscenter 7. maj sidste år, hvor Aarhus Kommune orienterede om den kommende nye skov syd for Beder. Kommunen opfordrede borgerne til at komme med ønsker til aktiviteter i den nye skov og være med til arbejdet. Det blev meget positivt modtaget, og der blev nedsat tre arbejdsgrupper. Den ene gruppe fik til opgave at arbejde med at etablere sammenhæng med de stier, kommunen etablerede i den nye skov, og stierne i de omkringliggende områder mellem Beder og Malling. Gruppen kunne have fået støtte fra Friluftsrådet, men det ville ikke være nok, så i stedet kontaktede stigruppen Susanne Dyrlund Nielsen, Vandmiljø og Landbrug, i Aarhus Kommune og forelagde hende planerne. De passede fint ind i kommunens rekreative stiplaner og i dens planer om borgerinddragelse. Aftalen blev, at kommunen uden betaling leverer markeringsstolper og piktogrammer samt tavle med stikort til opsætning ved startstedet ved Egelund. Ligeledes vil kommunen nedsætte de markeringspæle, der skal placeres ved eller nær veje for at undgå skader på kabler. Endelig blev det vedtaget, at stigruppen selvfølgelig kunne benytte de markeringspæle, kommunen i forvejen havde sat op. Som modydelse lovede gruppen at holde de nye stier udenfor skoven fri for bevoksning, mod at kommunen leverer de nødvendige redskaber. 4 Nummer 3/2015

5 Nr. 143 MAJ-AUGUST 2015»Hvordan få standset vandhanens dryppen, og i hvilken forstand kan Gud være 3 og dog 1?«Sådan spørger Søren Ulrik Thomsen i et af sine digte, idet han fremfører, at alle andre spørgsmål end lige netop disse to blev ham eller digtets subjekt så uendeligt ligegyldige, da han en dag stod alene tilbage efter at have mistet den, han elskede.»hvordan få standset vandhanens dryppen, og i hvilken forstand kan Gud være 3 og dog 1?«Tabet af kærligheden overskyggede alt, eller næsten alt, for de store spørgsmål om forholdet mellem det meningsløse og det meningsgivende, mellem det dennesidige og det hinsidige, mellem timeligheden og evigheden repræsenteret ved spørgsmålene angående den dryppende vandhane og Guds treenighed blandede sig i erfaringen af tabt kærlighed. Det er nok de fleste, der, ligesom personen i Thomsens digt, har måttet gøre den erfaring, at ufatteligt mange spørgsmål med ét blev reduceret til ligegyldigheder, da vi mistede et elsket menneske, da vi skiltes fra et menneske, med hvem vi hidtil havde delt kærlighed at vi da med ét fik en stærk fornemmelse af, at kun de store spørgsmål i tilværelsen er værd at beskæftige sig med som f.eks.: Hvad er et menneskeliv i denne verden, i denne timelighed, sammensat, som den er, af sekunder, der tikker af sted i takt med vandhanens dryppen? Og hvordan kan kristendommen, med dens ubegribelige tale om Guds treenighed, være os til trøst og give os håb? Ja, det kan være spørgsmål af denne type, der trænger sig på, når vi gennemlever en sorg. Nu er det ganske vist ikke sikkert, at vi, når sorgen knuger os, målrettet søger svar på spørgsmålet om Guds treenighed men svaret på netop dét spørgsmål, rummer imidlertid et svar på spørgsmålet om, hvad det er, vi erfarer, når kærligheden er på færde. Svaret på spørgsmålet om, i hvilken forstand Gud kan være 3 og dog 1, beskriver og udfolder nemlig kærlighedens væsen. Den hellige treenighed Det latinske ord trinitatis betyder treenighed. Trinitatis søndag, søndagen efter pinsedag, kaldte man førhen for Hellig Trefoldigheds Fest men sagen var den samme dengang som nu: Det markeres og fejres, at den guddommelige trefoldighed eller treenighed, efter at Helligånden pinsedag blev sendt til verden, nu er fuldtallig. Men når vi i kristendommen taler om Guds treenighed eller om den treenige Gud, så betyder det altså ikke, En klassisk, ortodoks udformet ikon. Over motivet står på græsk AGIA TRIAS, som betyder Den Hellige Treenighed. at vi opererer med tre guder. Kristendommen er strengt monoteistisk. Der er kun én Gud. Men Gud har åbenbaret sig som Fader, Søn og Helligånd. Gud er altså 3 og dog 1. I Den augsburgske bekendelse, som er en del af den danske folkekirkes bekendelsesskrifter, hedder det,»at der er eet guddommeligt væsen, som både kaldes og er Gud: evig, ulegemlig, udelelig, af umådelig magt, visdom og godhed, alle tings, de synliges og usynliges, skaber og opholder, og at der dog er tre personer af samme væsen og magt og lige evige, Fader, Søn og Helligånd.«Det kan måske nok umiddelbart lyde som en vanskelig sag at få på plads, men når dogmet om treenigheden er blevet en umistelig del af kirkens lære, så skyldes det, at læren om treenigheden udtrykker noget fundamentalt om Guds inderste væsen. Guds inderste væsen er nemlig kærlighed eller som det kort og præcist udtrykkes i Første Johannesbrev:»Gud er kærlighed«(1 Joh 4,8). Og hver gang kærligheden er på færde, gør der sig en treenighed gældende det gælder også i menneskelige forhold: Der er, for det første, én, der elsker. Og der er, for det andet, én, der elskes. Og så er der, for det tredje, selve kærligheden mellem de to. Kærligheden er virksom i treenighed. Stueurets tikken og vandhanens dryppen minder os om livets timelighed og flygtighed. Og vi kan derved risikere at opleve selve tilværelsen som værende meningsløs. Men vore erfaringer af kærligheden også den kærlighed, vi står tilbage med, når vi mister et elsket menneske har imidlertid evighedskarakter. Vi ophører nemlig ikke med at have kærlighed til et menneske, fordi det dør fra os, ligesom den evige Gud ikke ophører med at have kærlighed til enhver af os, når vi engang er døde. Når Helligånden kommer over os, da forvisses vi om, at Guds kærlighed i modsætning til menneskers kærlighed er så mægtig, at den tilmed formår at gøre døde levende igen. Ja, når Helligånden kommer over os, da overbevises vi om, at alle vore store spørgsmål i livet finder deres svar i kristendommen, hvor Guds inderste væsen bl.a. beskrives som en trefoldighed bestående af Faderen og Sønnen og Helligånden, for i denne treenighed har Guds kærlighed til verden åbenbaret sig. Vi har derfor god grund til at festligholde kirkeårets lange trinitatistid, at fejre den hellige trefoldighed altså det forhold, at Gud er 3 og dog 1. Brian Ravn Pedersen Nummer 3/2015 5

6 GUDSTJENESTER Søndag , kl s. e. påske Brian Ravn Pedersen Joh 15,26-16,4 Søndag , kl Pinsedag Brian Ravn Pedersen Joh 14,22-31 Mandag , kl Anden pinsedag Fællesgudstjeneste i Hørhaven Se rubrikken Søndag , kl Trinitatis søndag Christine Bugge Joh 3,1-15 fortsat fra forrige spalte Søndag , kl s. e. trinitatis Emmy Haahr Jensen Luk 16,1-9 Kirkekaffe Søndag , kl s. e. trinitatis Brian Ravn Pedersen Luk 19,41-48 Eskegården 2/6 og 4/8 kl APROPOS Ordet trinitatis er latin og betyder treenighed. Søndagen efter pinse kaldes Trinitatis søndag og er en kirkelig festdag for treenigheden, dvs. Gud Fader, Gud Søn og Gud Helligånd. Trinitatistiden er lig med den lange periode i kirkeåret, der strækker sig fra Trinitatis søndag til søndagen før Første søndag i advent. Den liturgiske farve i trinitatistiden er grøn, hvorfor præsten ved gudstjenesterne under altergangen bærer en grøn messehagel. Konfirmandudflugten til det historiske Jelling En kølig martsdag var konfirmanderne sammen med deres præster på udflugt til det historiske Jelling for på allernærmeste hold at se det sted, der bærer et Efter frokosten, som blev indtaget i sognehuset, var det tid til et besøg i kirken, hvor Bagge fortalte om kirkens historie. Der blev sluttet af med et billedforedrag på Nationalmuseet, der mestendels handlede om teksten og motiverne på de Søndag , kl s. e. trinitatis Brian Ravn Pedersen Luk 16,19-31 Kirkekaffe Søndag , kl s. e. trinitatis Emmy Haahr Jensen Luk 14,16-24 Søndag , kl s. e. trinitatis Emmy Haahr Jensen Luk 15,1-10 Søndag , kl s. e. trinitatis Christine Bugge Luk 6,36-42 Søndag , kl s. e. trinitatis Brian Ravn Pedersen Luk 5,1-11 Søndag , kl s. e. trinitatis Christine Bugge Matt 5,20-26 Søndag , kl s. e. trinitatis Emmy Haahr Jensen Luk 19,1-10 Søndag , kl s. e. trinitatis Emmy Haahr Jensen Matt 7,15-21 fortsættes i næste spalte Konfirmanderne på nordhøjen. enestående vidnesbyrd om kristendommens indførelse i Danmark. På toppen af den ene af de to store gravhøje fortalte kirkeværgen ved Jelling kirke Bjarne Bagge bl.a. om Harald Blåtands palisade, som er blevet opdaget under de seneste udgravninger i området. Hverdagsgudstjenester på Lokalcenter Eskegården På Lokalcenter Eskegåden holdes der året igennem hverdagsgudstjenester den første tirsdag i hver måned kl Efter gudstjenesterne hygger vi med kaffe, te, kage og fællessang. Nederst i gudstjenestelisten på modstående side er datoerne for de kommende gudstjenester anført. Alle er velkommen til at deltage i disse hverdagsgudstjenester. Den store Jellingesten - også kaldet Danmarks dåbsattest - nærstuderes. to Jellingesten. Derpå gik turen tilbage til Beder. Alt i alt en lærerig dag. Beder Kirke er en såkaldt vejkirke, hvilket vil sige, at kirken er åben for besøgende. I perioden marts-september er kirken åben mandag til torsdag i tidsrummet kl og om fredagen i tidsrummet kl Kirken kan dog være lukket for besøgende pga. bryllup, begravelse, ferie og helligdage. Folderen Vejkirker og andet materiale vil være at finde i våbenhuset. På hjemmesiden kan folderen Vejkirker downloades. 6 Nummer 3/2015

7 Beder-Malling FDF har sine rødder i den danske folkekirke og udgangspunktet for FDF er det kristne livssyn. Det smitter af på den måde, vi er sammen med børnene på, for vi tror, at alle mennesker er lige meget værd og skal mødes med respekt. FDF byder på et sandt eventyr. Gennem leg, fantasi og aktiviteter i naturen lærer og oplever børn en masse om sig selv, om andre og får nogle konkrete færdigheder. I FDF mener vi, at børn skal mærke, der er noget, de er gode til, at de er noget værd i fællesskabet, og at deres evner kan bruges. Hvilke aktiviteter laver man til FDF? Man tager på spionløb og skattejagt, tænder og laver mad på bål, tager på opdagelse i skoven, tager på lejrture, snitter og hugger brænde, oplever sjove fantasiuniverser, leger og hører historier, laver rollespil og teater, bygger sæbekassebiler og rumskibe, lærer om naturen og bygger huler, synger sange fra FDFs egen sangbog og meget meget mere Forårskoncert i Beder kirke Onsdag den 20. maj kl Med Chrysilliskoret Danske sange af Carl Nielsen for kor. Cantique de Jean Racine for kor og harpe og desuden sommerlige og smukke nordiske korsatser og harpesolo med Joost Schelling. Entré: kr. 50,- Vil du være frivillig? I løbet af et år foregår der mange ting i vores kirke og sognegård. Og vi er glade for det høje aktivitetsniveau, vi har i vores sogn. Ikke mindst takket være de frivillige lader det sig gøre, sammen med det faste personale, at få afviklet vore mange forskelligartede arrangementer. Vi ønsker imidlertid at øge antallet af frivillige, så endnu flere kan være med til at gøre en forskel i det kirkelige arbejde og blive en del af fællesskabet omkring kirken og sognegården. Vil du være frivillig? Kunne du tænke dig, i ny og næ, at give en hånd med, at hjælpe til med et stykke praktisk arbejde, når behovet opstår? Du er hjertens velkommen til at kontakte formanden for menighedsrådet, Knud Jespersen, for at høre nærmere om det frivillige arbejde i kirken og sognegården. Knud Jespersen træffes på tlf: og på Foto: Niels Busch/ FDF står for Frivilligt Drenge- og Pige Forbund og er en kirkelig børne- og ungdomsorganisation med medlemmer fordelt på 400 kredse rundt i Danmark. FDF tilbyder aktiviteter for børn fra 0. klasse til 18 år. FDF Beder-Malling er navnet på kredsen i vort lokalområde og har til huse på Farmen, Byvej 9 i Beder. På hjemmesiden finder du flere informationer om FDF Beder- Malling samt kontaktoplysninger på kredsens ledere. Sommerkoncert i Beder Kirke Søndag den 23. august kl "Noget om Halfdan" med HALFDANensemblet Vi fejrer 100-året for Halfdan Rasmussen Læs mere om koncerten i næste nummer af Kirkenyt Nummer 3/2015 7

8 Døbte siden sidst Mina Bøge Søndergaard Johanne Surbhi Dyberg Simonsen Emilia Gordon Christian Veje Bak Karla Wulff Schneider BABYSALMESANG I BEDER KIRKE Et musikalsk forløb for de allermindste. Har du barselsorlov og lyst til at få sunget med dit lille barn, kan du henvende dig til musikpædagog og organist Lisbeth Gråkjær, tlf KORSANG Børnekoret (2.-3. klasse) synger torsdage kl i Beder Sognegård Ungdomskoret (fra 4. klasse) synger onsdage kl i Malling Sognegård Pinsegudstjeneste i Hørhaven - med fælles frokost i det grønne Mandag den 25. maj kl Også i år holder Søndre Provsti friluftsgudstjeneste i Hørhaven 2. pinsedag med sogne fra den sydlige del af Aarhus, for at glædes over det fællesskab, Helligånden skaber mellem os. I lighed med tidligere år arrangeres der gratis bustransport fra Beder til Hørhaven - og tilbage igen. Kl : Afgang fra Beder sognegård Kl : Afgang fra Hørhaven Medbring et tæppe eller en stol at sidde på! I Hørhaven er der ingen kirkebænke, og græsset kan være vådt. Efter gudstjenesten byder Beder Menighedsråd på en gratis frokost bestående af sandwich, Kalenderen: maj - august Onsdag d. 20. maj kl Forårskoncert Mandag d. 25. maj kl Pinsegudstjeneste i Hørhaven Tirsdag d. 26. maj kl Menighedsrådsmøde Søndag d. 7. juni Kirkekaffe øl og vand. Forhåndstilmelding er ikke nødvendig. Kom med hele din familie, tag venner og naboer med og nyd pinsens og sommerens glæde i fællesskab med andre. Vi glæder os til at se jer! Vel mødt! I al sin glans nu stråler solen, livslyset over nåde-stolen, nu kom vor pinselilje-tid, nu har vi sommer skær og blid, nu spår os mer end englerøst i Jesu navn en gylden høst. N.F.S. Grundtvig, 1843 Onsdag d. 17. juni kl Menighedsrådsmøde Søndag d. 2. august Kirkekaffe Søndag d. 23. august kl Sommerkoncert Børnekoret til stævne i Fredenskirken, september 2014 Flere oplysninger på og hos organist og korleder Winni Kilsgaard tlf Indsamlingsresultat Resultatet af sogneindsamlingen til Folkekirkens Nødhjælp søndag den 8. marts blev kr ,50 hvilket ligger en del over sidste års resultat. Der skal fra kirkens side lyde en stor tak til alle indsamlerne og til alle, der gav bidrag til indsamlingen i Beder. NAVNE OG ADRESSER SOGNEPRÆST, KBF: Brian Ravn Pedersen, Præstegården, Kirkebakken 58, 8330 Beder Tlf Træffes efter aftale. Fredag er fridag. SOGNEPRÆST: Emmy Haahr Jensen, Ny Moesgårdvej 23, 8270 Højbjerg Tlf Mobiltlf Træffes efter aftale. Fredag er fridag. KIRKEKONTOR: Sekretæren kan træffes tirsdage og torsdage kl Tlf KIRKEGÅRDSLEDER: Folmer Krarup, Kirkegårdskontoret, Malling Kirkevej 3, 8340 Malling Træffes bedst mandag-torsdag kl Tlf ORGANIST: Winni Kilsgaard, Mallinggårdsvej 9, 8340 Malling Tlf ORGANIST: Lisbeth Gråkjær, Svendgårdsvej 61, 8330 Beder Tlf KIRKESANGER: Jeppe Aastrup, Åbakken 9, 8320 Mårslet. Tlf BEDER KIRKE OG SOGNEGÅRD Kirketjener og pedel: Lis Nissen. Træffetid: tirsdag-fredag kl Tlf Personligt efter aftale. FORMAND FOR MENIGHEDSRÅDET: Knud Jespersen, Engdalgårdsvej 50, 8330 Beder. Tlf NÆSTFORMAND FOR MENIGHEDSRÅDET: Johannes Mortensen, Kildegården 5, 1. tv., 8000 Aarhus C. Tlf REDAKTION: Emmy Haahr Jensen, Johannes Mortensen, Brian Ravn Pedersen (ansvh.) 8 Nummer 3/2015

9 KALENDEREN DET SKER I BEDER -MALLIN G - AJS T R U P Hver mandag og tirsdag kl. 9:30-11:30 Netcafe på Eskegården. Alle er velkomne. Onsdag 20. maj kl. 19:30 Shades of Blue. Efterskolen for Scenekunst. Entre 165 kr. Torsdag 21. maj kl. 14:00-20:00 Åbent hus på JU, Århus. Beder Gartnerskole. Torsdag 21. maj kl. 15:00 Cykeldåb i Malling. Malling Plejehjem. Alle er velkomne. Onsdag 27. maj kl. 9:00 Mødested: Egelund. Travetur på Hovstien. Veterantrav. Lørdag 30. maj kl. 10:00 Bustur til Søby Brunkulsmuseum. Lokalhistorisk Forening. Lørdag 30. maj kl. 10:00-16:00 Åbent Hus: Det Kreative Værksted og Beder-Malling Egnsarkiv, Tværgade 18. Plantesalg, underholdning, gamle film og billeder. Lørdag 30. maj kl. 10:30-11:45 Byvandring i Malling. Mødested: Beder-Malling Egnsarkiv, Tværgade 18, Malling. Gratis adgang, ingen tilmelding. Lørdag 30. maj kl. 11:00-14:00 Indvielse af ny skov og nye rekreative ruter mellem Beder og Malling. Mødested: Byagervej nær nyttehaverne syd for Byagerparken, Beder. Lørdag 30. maj kl. 13:00-14:15 Byvandring i Beder. Mødested: Faktas P-Plads, Beder. Gratis adgang, ingen tilmelding. Fredag 5. juni kl. 14:00 Grundlovsfest i Egelund. Grundlovstaler: Jeanette Varberg, Moesgaard Museum. Arrangør: Fællesrådet. Onsdag 10. juni kl. 9:00 Mødested: Egelund. Sculpture by the Sea. Veterantrav. Lørdag 13. juni kl Brugs-Brugs-løbet. Gratis, åbent for alle, se s. 38. Arrangør: BMI Motion. Lørdag 13. juni kl. 11:00-17:00 Havnen i Norsminde. Norsminde for fulde sejl. Mandag 15. juni kl. 12:00 Kartoffeldag. Pris 65 kr. Cafeen ved Eskegården. 28. juli til 15. august Vilhelmsborg Festspil. Musicalen MATADOR Onsdag 5. aug. kl. 9:00 Mødested: Egelund. Turen går til Kysing Næs. Veterantrav. Onsdag 19. aug. kl. 8:00 Mødested: Egelund. Heldagstur til Tunø. Veterantrav. Tirsdag 8. sept. kl. 12:15 Buffet. Pris 70 kr. Cafeen på Eskegården. KLIPPESTUDIE Kristiansgårdsvej Beder. tlf online-booking på Har du lyst til at blive en del af fællesskabet? Kontakt Tove på tlf eller på BodyMind Klinik for samtale- og kropsterapi NADA øreakupunktur NADA afhjælper: ADHD, Stress, angst, uro m.v. Til Børn anvendes NADA kugler frem for nåle Fysio- og psykoterapeut Pia Truelsen, II Nye datoer til kalenderen modtages af: Lene Gisselmann, Kornbakken 12, 8340 Malling, tlf Se også Fællesrådets hjemmesider: og Her kan du i fred og ro udvælge dine malervarer og værktøjer til fornuftige priser - incl. professionel råd og vejledning. Tofteledet 4, 8330 Beder Tlf Åbningstider: Daglig: kl ,30 + lør. kl Nummer 3/2015 9

10 Foto: Rune Kæseler Kartoffeldag en populær tradition på Eskegården Kom og vær med til at fejre Kartoffeldagen den 15. juni kl i caféen på Eskegården. Pris: 65 kr. (inkl. kage). Forhåndstilmelding i caféen anbefales (ikke bindende). LOKALCENTER ESKEGÅRDEN Byagervej Beder Område Syd: hverdage kl Skovlundgårdsvej 51, 8260 Viby J Brugerrådets og Husværtens kontor Tlf man-tors. Kl Formand for Brugerrådet Carsten Schou, tlf ell Træffes torsdage kl på Husværtens kontor. Frivilligkoordinator Pia Koller, tlf Forebyggelseskonsulent Gitte Sand, tlf Træffes man-tors. Kl Caféens åbningstider Hverdage kl Weekend og helligdage kl Tlf træffes kl Sundhedsenheden Område Syd Træffes på tlf hverdage kl Sundhedsklinik / Eskegården Åbningstider: man, tirs, ons og fre. kl Tidsbestilling og afbud via televagten på tlf , hverdage kl Cykeldåb i Malling Den nye rickshaw-cykel skal have et navn! Det sker ved et festligt arrangement torsdag den 21. maj kl på Malling Plejehjem. De 5 frivillige cykelpiloter vil være til stede for at vise cyklen frem og give interesserede Malling-borgere en prøvetur i lokalområdet. Alle er velkomne! Buffet i caféen De månedlige buffeter i caféen på Eskegården holder sommerpause i juni, juli og august. Sæt dog allerede kryds i kalenderen den 8. september, hvor der inviteres til Buffet kl Pris: 70 kr. Alle er velkomne! Husværter sommeråbningstid. I sommerperioden fra den 29. juni 16. august holder Husværtkontoret åbent kun om torsdagen fra kl Netcaféen Netcaféen er kommet godt fra start, og der er mange besøg og rigtig mange opgaver, som de frivillige hjælpere er med til at løse. I sommerperioden er Netcaféen lukket fra den 15. juni august. Tak til Lions Club Lions Club støtter diverse aktiviteter og arrangementer for beboerne på hhv. Kristiansgården, Malling Plejehjem og Eskegården. Beboerne takker Lions Club for det økonomiske tilskud, som er med til at give kulør på hverdagen. Malling Plejehjem Som det nok er gået op for de fleste, er der planer om en friskole i nogle af lokalerne på Malling Plejehjem. (Se artiklen på side16). Zofiaskolen satser på at starte op, når det nye skoleår starter i august måned. Dette betyder, at de aktiviteter, der i dag er på Malling Plejehjem, skal tilpasses i forhold til skolens anvendelse af lokalerne. Skolen vil starte med at være i stuetagen og med omklædning m.m. i kælderen. Vi er i gang med en planlægning for efteråret 2015, hvor vi satser på, at alle de aktiviteter, der foregår i dag i huset, kan fortsætte fra 1. august, dog må 3 af malegrupperne flytte sammen med de øvrige i de 4 lejligheder på 1. sal. Når puslespillet er på plads, vil de brugere, der benytter huset i dag, blive indkaldt til en orientering og dialog om, hvordan vi ser på fremtiden. 10 Nummer 3/2015

11 TrygFonden har doneret en romaskine SELVTRÆNERFORENINGEN ved Eskegården er blevet et træningsredskab rigere. Mange af vore medlemmer har længe ønsket at få en romaskine, og det ønske har TrygFonden nu opfyldt. Foreningen har pt. 211 medlemme, og der kommer jævnligt flere til, så der er mange om at bruge træningsmaskinerne. Romaskinen giver således større fleksibilitet på træningsholdene. Den er et væsentligt bidrag til, at vi kan styrke forskellige muskelgrupper og sætte pulsen i vejret, hvilket også er meget vigtigt for os pensionister. Foreningens bestyrelse er meget taknemmelig for TrygFondens Donation. I Rådgivning ADHD og andre opmærksomhedsforstyrrelser Praktiske anvisninger til brug i dagligdagen. Kontakt: Vinni Aarkrog på eller tlf Se også Har De problemer? Ring til: BEDER VVS JØRGEN LOFT Ballevej 40, 8330 Beder. Tlf.: VAND - VARME - SANITET BLIKKENSLAGERARBEJDE Donationer til Eskegårdens selvtrænerforening LIONS CLUB og Nordea Bank har doneret midler, desuden har SuperBrugsen i Beder givet tilsagn om midler, så det er blevet muligt for selvtrænerforeningen ved Eskegården i Beder at anskaffe en crosstrainer. Den er endnu et bidrag til, at foreningens medlemmer kan styrketræne på mange forskellige måder. Foreningen er selvsagt taknemmelig for donationerne og siger hermed mange tak. Se også Fællesrådets hjemmeside: BederMallingAjstrup ANLÆGSGARTNER MULVAD Vi tænker kreativt og laver holdbare løsninger til lave priser. Brolægning Hækklipning Græsslåning Beskæring Træfældning Snerydning Eghovedvej 22, 8340 Malling Tlf.: mail: Nummer 3/

12 Skolefesten på Malling Skole At hygge sig så meget at man var helt træt 3 artikler om skolefesten. Skrevet af elever på Malling Skole Det syntes folk om skolefesten Skrevet af Andrea og Johanne Ai1 Frida Ai2: Boderne var det bedste. Signe Ai1: Alt var det bedste. Andrea Ai1: Lidt bange i spøgelsestoget. Kenneth pædagog: Syntes det er hyggeligt at folk snakker med hinanden. Ditte pædagog: Folk har rigtig flot tøj på. Janne: Hygger sig med at spise i klassen med hinanden. Det bedste ved skolefesten: Have det sjovt Arbejde i boderne Diskotek Være sammen med venner Motorikboden Maden var rigtig god Hygge sig At prøve forskellige boder At gå rundt og prøve boder og hygge sig med vennerne At få slik og få mad At hygge sig så meget at man var helt træt At tage fint tøj på Masser af lys og højt musik Skrevet af Asta 4.a Skolefesten startede med musik i salen selv var min klasse de første der skulle optræde. Før vi gik på scenen var jeg meget nervøs. Der var både forældre og børn, der kiggede, men det gik godt. Der var også mange andre klasser der optrådte. Da koncerten var slut, gik vi ud i klasserne for at spise. Hver familie havde en ret med. Det smagte godt. Det første mange af mine venner og jeg gjorde, var at gå ind i på diskoteket, det var rigtigt sjovt, og vi dansede, så vi blev helt forpustede. Der var masser af lys og højt musik. Lige overfor diskoteket kunne man købe is, slik og drikkevarer, ikke for penge, men for klip. Det var sådan at hver person have købt et klippekort med 10 klip. Boder var der også, både flødebollespisning på tid, følebod, boldkast, hvor man kunne vinde præmier og kast hatten af katten. 6. klasserne havde lavet Casino med lykkehjul og roulette, de havde også lavet et spøgelsestog, det var ret uhyggeligt men godt lavet. Folk stod i en lang kø for at prøve det. Jeg var også på karaoke diskotek sammen med mine venner. Det var rigtigt sjovt men de fleste af sangene kunne vi ikke synge med på. Da festen så sluttede kl. 21 var jeg også helt smadret, men glad. Det var nok en af de bedste torsdage jeg har haft. Udskolingsfesten Skrevet af Louise og Emma 8.a Torsdag den 26. marts 2015 var der skolefest på Malling Skole. Udskolingens fest startede med spisning i klasserne kl. 19:30. Nogle klasser havde valgt at spise pizza, både fra Malling Pizzaria og hjemmebragte, mens andre klasser spiste buffet, som de selv havde lavet. I 8.a stod menuen på bl.a. forskellige salater og kartofler, brød, kylling, frikadeller og desserter. Kl. 20:15 var klasserne færdige med at spise og så var skolefesten officielt i gang. Nogle slog sig ned i loungen på 1. sal, mens andre tjekkede diskoteket ud. Udskolingseleverne kunne også nå at besøge mellemtrinnets skolefest og se nogle af deres boder, inden de lukkede kl. 21:00. Mellem diskoteket, som eleverne i 8. kl. havde pyntet, og loungen var en lille bod, hvor man kunne købe vand, sodavand, slik, kage, is, chips m.m. Man skulle betale med klippekort, som man kunne købe i dagene op til skolefesten. Skolen havde booket DJ s til diskoteket i lille sal og lokale 4 var lavet om til karaokescene, hvor eleverne hurtigt stillede sig i kø for at synge for hinanden. Der blev danset og sunget meget inden festen sluttede kl. 23:00. Forældrerepræsentanter i skolebestyrelsen Per Lysgaard, formand Malene Gade, næstformand Alex Paul Schmidt Niels Tange Møllmann Hanna Timmermann Gunhild Maiken Ravn Dagmar Grummesgaard Forældrerådsformand i SFO Perronen June Dolmar Tagmose Skolens ledelse Hanne Gammelgaard Jensen, skoleleder Nummer 3/2015

13 Udekøkken på Malling Skole Af Lars Fredslund, lærer I JANUAR startede Udekøkken, et nyt valgfag for 7. årgang på Malling Skole. Tanken er, at eleverne på sigt skal designe og bygge et udendørs køkken, som kan bruges i madkundskab og i andre fag, hvor tilberedning af mad indgår. For eksempel i historiefaget, hvor eleverne kan afprøve og genskabe madlavningskunst fra tidligere tider. I opstartsfasen drejede en stor del af undervisningen om, at finde og afprøve metoder til at tilberede mad på, så som at stege, bage og koge, og med tiden forhåbentlig også at kunne tørre, salte og røge madvarer. Næsten hver gang laves en lille ret, bages pandekager eller varm kakao, så eleverne oplever, at deres arbejde virker. Der eksperimenteredes med at bygge forskellige ildsteder af mursten, ildfaste sten samt bageplader og -riste, og også alternative måder at lave et bålsted på. Det seneste påfund var et Dakotabålsted, som er et nedgravet ildsted: Der graves 2 huller med ca. 20 cm mellemrum i en spadedybde, og i bunden af hullerne udgraves en luftkanal mellem disse. Det ene hul anvendes nu til brænde, og det andet fungerer som luftindtag, når der er ild. Oven på ilden kan placeres en rist, som det er muligt at stille en gryde eller pande på. Det sparer brændsel og er en forholdsmæssig sikker måde at lave et ildsted på. Raket-komfuret er en favorit og er opbygget af mursten, fungerer nærmest på samme måde som en grillstarter. Man stabler murstene op (4 i hvert lag, på nær det nederste lag: 3½ sten til luftindtag og i 6 lag), så der skabes et hulrum til brændestykkerne. De øverste sten sættes på højkant, så røgen kan slippe væk under gryden, og så sørger skorstenseffekten for resten. En af grupperne på holdet eksperimenterede også med at fremstille og anvende en grydeovn. Det består i al sin enkelhed i at tage en gammel gryde med låg, fylde bunden med sand og bage i en foliebakke. De lavede en ret med kartofler, løg, olie, salt og peber, og som smagte glimrende. Nogle kommentarer fra eleverne: Faget har skabt nye venskaber på tværs af klasserne. Vi lærer nye metoder, som vi kan bruge sammen med familien. Det er dejligt at være udenfor. Der er en hyggelig stemning, og det er dejligt at få frisk luft fint nok fag, bortset fra at man lugter af bål bagefter Nummer 3/

14 Børneyoga er både leg og læring Af Mette Pedersen, indskolingslærer FOR ALLE BØRN er det en stor oplevelse at starte i skole. Skolebarnet gennemgår en rivende udvikling, når det starter i skole, barnet skal nu til at forholde sig til en mængde nye ting, nye voksne, forpligtigelser i form af fast skema og lektier, nye kammerater samt krav fra alle disse grupper. Yoga i skolen passer godt sammen med den nye skolereform, hvor der skal mere bevægelse på skemaet. Børneyoga inklu- derer alle børn, de udadreagerende børn oplever ro i kroppen, de stille børn føler sig mere set. Drengenes større muskelmasse bliver mere smidig, og pigernes større smidighed får mere styrke, men fælles for alle er, at vi har en god oplevelse sammen og et mentalt frikvarter i en skemalagt hverdag. Børneyoga giver måske ikke sved på panden, men barnet oplever, at sindets evindelige kværnen kan ophøre, og der kan være mere stille i hovedet, barnet mærker en øget kropsbevidsthed. På Malling skole er børneyoga en integreret del af bevægelse. Det foregår på små hold á 10 elever en gang om ugen i 5 uger. I de 5 uger arbejder vi med at forbinde kroppen og hoved/følelser gennem historier og en legende tilgang til vores krop og sind. Hver gang starter på samme vis, og derefter har vi dagens tema: Temaet er nyt hver gang, det kan være cirkus, en rejse til Afrika/Indien, en tur i zoologisk have, og sammen med historien arbejder vi med kroppen og laver forskellige yogaøvelser. Yogabarnet: genoplader energien og føler sig samtidig blød og afspændt slipper spændinger føler ro og fred styrker selvværdet oplever at have en stærk og fleksibel krop styrker og stabilisere rygsøjlen får små øvelser til selv at vende deres energi i positiv retning. I undervisningen kan læreren inddrage små yogapustere/pauser af kort varighed og derigennem få vendt energien i barnet og øge fokus og motivationen. Når barnet er til børneyoga, oplever det selvomsorg, det øger empatien overfor barnet selv og andre, og det styrker omsorgen for andre, og det øger fællesskabet i klassen og på skolen. Børneyoga er også et frirum i alle disse krav og forventninger. Namasté Booktrailer Awards 2015 Skrevet af Bertil og Mie 8.a Gallapremiere i 8. a på Malling Skole Onsdag den 4. februar startede noget usædvanligt i 8.a. Alle elever mødte op i det stiveste puds, og den røde løber var rullet ud. Det normale kedelige klasseværelser var blevet forvandlet til en biograf. Midt ned gennem klassen løb den røde løber, der endte ved en flot pressevæg, hvor stjernerne blev fotograferet. Som morgenen skred frem, begyndte hele overetagen at dufte af popcorn, samtidig med at champagnen blev hældt op i glassene på 3. omgang. Som optakt til Gallapremieren havde vi været igennem et forløb i dansk, hvor vi havde læst en bog, der hed Hellman, af Sanne Søndergård. Som efterbehandling af bogen, skulle vi lavet booktrailers. Bogen og dermed også de forskel- lige booktrailers, handlede om en ung dansk mand, der tog til Afghanistan som soldat. Historien handlede om hans oplevelser på militærbasen og på hans patruljer i Helmand provinsen. Booktrailerne blev vist på smartboardet, og i pausen blev der stemt om, hvem der skulle vinde i de forskellige kategorier bl. a. bedste film, bedste hovedrolle og bedste scene. Det var anderledes og sjov måde, at afslutte forløbet om bogen på. 14 Nummer 3/2015

15 Nye skolevejstiltag På vegne af skolebestyrelsen, Per Lysgaard FLERE GODE TILTAG er i gang Men en sag virker uafsluttet! Lykkehjulet ved Trafik og Veje er i den seneste tid landet på Malling. Aarhus kommune har en lang liste med grydeklare skolevejsprojekter fra alle kommunens folkeskoler. Projekterne er samlet på en fælles liste, prioriteret efter trafikeffekt, antal berørte/på hvilke klassetrin, og som vigtigste parameter: Pris. Vi har fra skolebestyrelsens side haft kontakt til Trafik og Veje, for at blive opdateret lidt på projekterne, og deres forløb. I skolens nærområde er vejen ned forbi indskolingen/sfo området blevet ensrettet og afsluttet med en nedkørsel. Det har givet en vis dæmpende effekt på trafikken hen forbi skolen i det område, ligesom P-Pladserne foran kirkens område bliver brugt mere. Projektet er ikke officielt afsluttet, da der trods tiltagene, er en del problemer med, at genboerne generes af uhensigtsmæssige parkeringer. Vi skal derfor opfordre til at undgå egentlige parkeringer udfor genboernes indkørsler. En af skolevejens mest sorte pletter, er også ved at få et løft. Svinget ved Kirkevej/Ajstrupvej har knækket prioritet, hvilket betyder, at den primære trafik går fra Bredgade og videre rundt i svinget ad Ajstrupvej. En trafikstrøm der i dag er ret massiv, især om morgenen og sidst på eftermiddagen. Desværre er cyklisterne ret glade for at fortsætte ligeud mod skolen, når de kommer fra Bredgade UDEN at se sig tilbage. Dette i et sådant omfang, at man nu etablerer en synlig og markeret ventebås med det mål, at det bliver mere oplagt for cyklisterne, at man altså lige skal stoppe op og se sig tilbage. På Bredgade er der nu opsat lystavler ved fodgængerovergangen, hvor skolepatruljen står. Sidste projekt har været færdigt længe. Det er stigennemføringen fra parken ved Bækvej og frem til Starupvej. Netop at projektet er færdigt, kan undre, da man på Starupvejsiden mødes af en grussti og ret hurtigt et skilt med: Privat Område, al uvedkommende færdsel forbudt. Det har også undret en del forældre fra sydenden af Malling, da man rigtig gerne vil benytte denne sti som skolevej. Svaret, vi har modtaget fra Trafik og Veje, er: Der er offentligt brugsret til stien, uanset skiltet! At stien går igennem privat område, har dog betydet, at belægningen ikke er blevet asfalteret. Fra skolebestyrelsen finder vi det uhensigtsmæssigt, at de ydre forhold fremtræder, som de gør, ikke mindst skiltningen. Det er ikke betryggende (eller pædagogisk korrekt) at skulle sende sine børn ad stien. Trafik og Veje er klar over problemstillingen, men vil ikke rigtig ud med, hvad status er. Vi vil fra skolebestyrelsen opfordre Trafik og Veje til at få sagen afklaret og gjort stien mere synligt offentlig. Vi synes, det er dejligt, at vi har fået et lille løft for vores skolevej. Skolebestyrelsen har allerede fodret Trafik og Veje med en del nye forslag til forbedringer. Disse vil dog ikke blive vurderet før en ny generel runde med skolevejsprojekter. Cirkus Fantastico optræder i Malling SFO Af Camilla Magnussen I MARTS MÅNED arbejdede 16 af de ældste børn i SFO ens indskolingsafdeling med at skabe en cirkusforestilling. Julie Dilling, som er 3. års praktikant, havde som et af sine læringsmål at skabe en cirkusforestilling, hvor målet var, at børnene skulle blive så engageret og fordybet i et fælles tredje, at de ville glemme tid og sted, samt at de ville arbejde sammen og bruge deres fantasi til at skabe nogle kreative numre i samarbejde med de voksne. For at nå dette mål bestemte hun sig for at starte med opvarmning, improvisation og en cirkussang til at skabe god og positiv energi. Børnene bød derefter ind med, hvad de godt kunne tænke sig at være og blev sat sammen i små grupper. Tegnet på at vi var godt på vej mod målet var, at de selvstændigt gik i gang med at finde på og øve og ikke lå henslængt på gulvet og ventede på, at de voksne fortalte, hvad de nu skulle. Og lynhurtigt var vi i fuld gang. Den helt store udfordring i sådanne skønne projekter er tidsperspektivet. Børnene får fri kl og så er der ikke meget øvetid. Heldigvis har vi i SFO en vores uundværlige onsdage, hvor alle børnene får fri kl , og hvilket gør det muligt overhovedet at stable sådan et projekt på benene. Derfor blev plan A at øve hver onsdag, som meget hurtigt gled over i plan B: At øve mandag og onsdag! Så tror man jo lige at alt er i vinkel. Rammen er sat, børnene er forventningsfulde, praktikanten super motiveret men bliver så uheldigvis ramt af svær lungebetændelse.but the show must go on. Så med god hjælp fra kolleger lykkedes det til tiden at stå klar med Cirkus Fantastico - og sejren var hjemme: På selve dagen for cirkuset var artisterne så selvkørende, at de i ivrighed og engagement selv begyndte at øve dele af forestillingen, da de kunne se, at de voksne havde travlt med øvrige forberedelser. Det blev en skøn cirkusforestilling - primært skabt af børnene med tryllekunstnere, akrobater, dansende hunde, stærke mænd og artige og uartige klovne! Nummer 3/

16 IV Vognmand H. J. Thomsen ApS 8330 Beder Tlf.: Mobil DanBolig BEDER BUTIKSTORV 8330 BEDER RING: SAMARBEJDER MED NORDEA FORSTAND PÅ BOLIGMARKEDET Dan Bolig Aarhus Glarmesteri BUTIKSRUDER - AUTORUDER Døgn- og weekendvagt Døre og vinduer i træ og alu. DS mærket TERMORUDER - BLYRUDER Ved glasskade ring Sundhed og Trivsel Kirkebakken 5, 8330 Beder Ny annonce i Fællesbladet? Pris 880 kr. + moms pr. år for seks gange i en standardstørrelse, som denne annonce. Dobbelt størrelse = dobbelt pris. Højt humør og forårsvejr Af Birte Buhl-Hansen, Hold Rent-dagen DET VAR der søndag d. 19. april, da Beder og Malling igen var fuld af glade børn og voksne i gule veste, som ihærdigt samlede affald op. Og hvor er her blevet flot. Ligesom de sidste mange år har vi i Beder og Malling haft affaldsindsamling i april. I år har vi været så heldige, at hele Beder Skole også deltog i den landsdækkende affaldsindsamling. Danmarks Naturfredningsforening arrangerer i uge 16 affaldsindsamling for daginstitutioner og skoler, og ugen afsluttes med frivillige lokale affaldsindsamlinger om søndagen. Beder Skole samlede affald onsdag d. 15. Og det blev til rigtig meget. Det kunne tydeligt ses i byen, man skulle virkelig kigge godt efter for at finde affald i Beder om søndagen, men det lykkedes dog at få samlet en lille trailerfuld affald. Helt anderledes så det ud i Malling, der var masser af affald, så vi vil gerne opfordre Malling Skole til at være med i Affaldsindsamlingen i Der er brug for det. Både fordi der bliver så flot i byen, når vi får al affald væk, og selvfølgelig også fordi vi håber, at det at rydde op får os til at tænke os om en ekstra gang, så vi i fremtiden bliver bedre til at ramme skraldespanden. Så stort tak til Beder Skole og til spej- Noget af det vi fandt rigtig meget af til affaldsindsamlingen var cigaretskod, så hermed en ide som frit må kopieres. derne fra Erik den Røde, som deltog både i Beder og Malling, og til alle de øvrige frivillige, som deltog både i Beder og Malling. Også stor tak til de lokale handlende, som sponsorerer rundstykker og forplejning og til Malling Bio, som igen har sat gavekort på højkant til lodtrækning blandt affaldsindsamlerne. Gavekortene blev i år vundet af: Silke Evers, Bredgade, og der blev også trukket en vinder i Beder, som kan komme en tur i biografen, men vi fik ikke lige navnet, men god biograftur til vinderne, og tak for hjælpen til alle. Sæt allerede nu kryds i kalenderen i 2016, hvor affaldsindsamlingen bliver søndag d. 17. april. Zofiaskolen - ny friskole i Malling Af Hella Feldthaus, initiativtager til og daglig leder af Zofiaskolen NÅR det nye skoleår starter til august, åbner en helt ny friskole i det tidligere plejehjem på Starupvej i Malling. Skolen er fra start åben for elever fra 0. til 3. klasse. Fuldt udbygget vil der være plads til 200 elever fra 0. til 9. klasse. Zofiaskolen er et alternativt skoletilbud, der tilbyder de kommende børn og forældre en høj grad af medindflydelse. Glæden ved at lære Vi insisterer på, at det skal være sjovt at lære. Det er helt grundlæggende, at børn bevarer deres nysgerrighed og glæde ved at lære nyt. Zofiaskolen vil skabe en læringskultur, hvor børnene ikke er bange for at lave fejl. Alle har ret til succes. Undervisningen vil veksle mellem det værkstedsorienterede og det teoretisk boglige. Ved at lægge store dele af undervisningen udendørs med fx nyttehaver vil børnenes forskellige sanser blive aktiveret, så nysgerrigheden, kroppen og hjernen holdes aktive og vågne. På tværs af alderstrin Eleverne fra klasse blandes og får aldersintegreret undervisning, alt efter hvilke emner de arbejder med, og hvor det er fagligt korrekt. De bliver en del af en mindre familie på cirka elever som en tryg base. Tæt samspil med nærområdet At skolen bliver placeret i det tidligere plejehjem, åbner for nogle spændende samarbejdsmuligheder. I dag bruger mange borgere lokalerne i plejehjemmet til frivillige aktiviteter, og de muligheder ønsker Zofiaskolen at understøtte fremover. Se mere på skolens hjemmeside 16 Nummer 3/2015

17 Portræt af Strobel Vinimport Salon FACE Dame & Herrefrisør PS Gardiner Peder Seldrup Nye gardiner Solafskærmning Ring efter gardinbussen Beder Ebeltoft V Af Dan Zachariassen, redaktionen DET ER 10 år siden, Jacob Strobel flyttede sin virksomhed Strobel Vinimport fra Nørre Allé i Aarhus til adressen Elmosevej 51 i Fløjstrup. Ejendommen, der oprindelig har været et landbrug og et af de større af slagsen, hvad de pompøse og velholdte bygninger vidner om, er i dag rammen om den virksomhed, som Jacob har drevet gennem de seneste 20 år. Jacob Strobel har, helt fra han var 15 år, haft en lidenskabelig interesse for vin, og den blev blandt andet grundlagt på rejser rundt i Frankrig. Under disse rejser brugte han rigtig meget tid på at studere vin og ikke mindst på at opbygge mange nyttige kontakter til forskellige vinproducenter. Da Jacob var blevet 25 år, etablerede han sit firma på en adresse på Lilletorv i Aarhus, og Strobel Vinimport har siden været Jacobs arbejdsplads. Inden flytningen til Fløjstrup havde virksomheden i en årrække adresse på Nørre Allé i Aarhus. Strobel Vin er både en engros- og detailvirksomhed, der leverer vin til restauranter og virksomheder, men der er også åbent for vinsalg til private kunder torsdag og fredag eftermiddag samt lørdag mellem kl. 12 og kl. 15. I øvrigt er man altid velkommen til at kigge indenfor på andre tider, og er der nogen hjemme, skal man nok blive betjent. For at drive sin virksomhed er det nødvendigt for Jacob Strobel at rejse en del i udlandet, hvor han importerer sine vine primært fra Frankrig, men han har også vine fra Østrig, Tyskland, Italien og Spanien, og det er karakteristisk, at han kender alle de producenter, han handler med. Der kommer ikke vin inden for dørene i Strobel Vinimport, som Jacob ikke har haft hjemme til en grundig vurdering, og som han naturligvis selv foretager, endvidere tager han også hustruen Tina med på råd. De producenter, som Jacob handler med er alle sammen mindre producenter, der arbejder håndværksmæssigt med deres vinfremstilling, men det er ikke ensbetydende med, at vinen så bliver så dyr, at den ikke er til at betale. Alle kan være med, for Strobel Vinimport sælger vine til priser lige fra kroner til vine, der koster flere tusinde kroner for en flaske. Faktisk har Jacob en leverandør, der forsyner ham med en økologisk vin, som han er den eneste i verden, der forhandler. Samarbejde med Spicylime Som det seneste har Jacob Strobel indledt et samarbejde med Omar Lamri fra Spicylime Catering take away på Højvænget i Beder. Det har indtil nu resulteret i flere events, hvor Jacob har leveret vinen, og hvor Omar har lavet maden. Det samarbejde vil de begge gerne udbygge, og de satser på i fremtiden at tilbyde deres ydelser til såvel firmaer som til private, der skal markere en festlig begivenhed. Hvis det forholdsvis sjældne navn Strobel skulle forekomme bekendt, er det måske fordi, man kan være stødt på det i forbindelse med rejsebureauet Strobel TRAVEL i Egå, der drives af Jacobs forældre og bror. Åbningstider mandag - søndag 08:00-20:00 BEDER STIL KRAV - DET GØR VI TELF v/ Knud Richardy Sørensen Fløjstrupvej Beder Tlf Biltlf Mobil Mail Kontor: J.H.Wesselsvej Åbyhøj Lager: Tofteledet 4B Beder Brian Mikkelsen Malermester Udlejning af SERVICE, fadølsanlæg Levering af fustager Toiletvogn m. 4 toiletter Kontakt Tue: Helle Nummer 3/

18 Lørdag den 13. juni for fulde sejl i Norsminde med flere gode nyheder MANGE HAR gennem årene været forbi Norsminde til den årlige sommerfest, når klubber og foreninger i Norsminde inviterer til Norsminde For Fulde Sejl. I år er datoen lørdag d. 13. juni 2015 kl Nyheder til lands I år får vi for første gang besøg af Danmarks Naturfredningsforening Odder, der deltager i arrangementet med en udstilling af dyr fra havet, krabbevæddeløb, og aktiviteter hvor børn selv kan samle dyr. Vi får også for første gang besøg af Norsminde Standjægerforening, der i samarbejde med Dansk Jærgerforbund vil vise hvordan man tilbereder vildt. Nyheder til havs Der er også nyheder for dem som ønsker at komme til havs. Norsminde Sejlklub stiller sig til rådighed for et eksperimentet med nye lydløse el-motorer, og det flotte gl. træskibet Anna tilbyder som noget nyt at man som gæst kan komme med på en sejltur til havs med et historisk træskib (sidstnævnte dog mod betaling). Og alt det som vi plejer at have på programmet Det er 8. år i træk, at Norsminde For Fulde Sejl skydes i gang, og dagen går som sædvanlig i luften ikke alene for fulde sejl, men med et væld af aktiviteter. Sejllads med motor eller sejl, krabbeløb, bålplads, havnerundfart, waterballz, kajakroning m.m. er hver år en stor succes. Meget af det er tilmed helt gratis. Lokale bands besøger Norsminde og skruer op for stemningen på havnen og ved jolleklubben, og restauranterne og klubberne byder som vanligt på maritime oplevelser til ganen med for eksempel sildemadder og fiskefrikadeller. Vi glæder os til at se dig i Norsminde. På havnepromenaden vil der være mulighed for at hænge ud i vores fine hjemmelavede træmøbler - og for at få et godt køb med hjem fra boderne. Besøgende kan også hænge ud i Ib Michaels havnekøkken. Der er opsat et lille lokalt køkken på havnen, hvor der hele dagen arbejdes på en fantastisk velsmagende krabbebisque. INFORMATION Kontakt: Anni Marquard m: Mere information om aktiviteterne på Norsminde For Fulde Sejl (NFFS) afholdes hvert år i juni, og er en del af foreningen Krydsfelt Norsmindes mange aktiviteter ( Det er knap 50 frivillige medarbejdere fra klubberne og foreningerne i Norsminde, som står bag arrangementet, der varer fra kl. 11:00 til kl. 17: Nummer 3/2015

19 Kirke & Sogn Nr. 115 Maj - August 2015 Årgang 27 Velkommen til indvielse af den nye sognegård Hurra nu er vi færdige med at bygge om, derfor vil vi gerne vise resultatet frem søndag den 14. Juni. Kl starter vi med en gudstjeneste i Malling Kirke og derefter går vi til sognegården, hvor Malling kirke vil være vært ved et lettere traktement. Helen Lyngaa en ildsjæl er gået bort En af Malling Kirkes mest allestedsnærværende ildsjæle er gået bort - Helen Lyngaa, sognegårdsværtinde ved Malling Kirke siden 2004, er død den 17. april 2015 efter kort tids sygdom, 70 år gammel. Helen var i mange sammenhænge personificeringen af Malling Kirke, når hun optrådte i det kirkelige billede. Aldrig selv i rollen som hovedperson, men som limen, der bandt det kirkelige liv sammen til gode stunder og oplevelser for unge og ældre i samarbejde med sine kolleger. Uanset om det var som koordinator for kirkens frivilligarbejde, medhjælper ved minikonfirmandundervisningen, madmor eller kirketjenervikar formåede hun med sin ildhu og hjertelighed at løse opgaverne samtidig med, at hun var i stand til at være ved hvert enkelt menneske, hun stod over for. Helen ydede en stor indsats for Malling Kirke, men det er også alle de små ting, hun gjorde imens, der er med til at tegne det rette billede af Helen, og som gør, at hun vil blive husket og savnet af mange. Et barn, der i kirken fandt gudstjenesten lidt lang, kunne få en kiks og lidt tegnegrej stukket i hånden. En kirkegænger kunne opleve at få en støttende hjælpearm. Præsten kunne opdage, at der forud for en kirkelig handling var lagt et stykke chokolade på alteret. Eller kirkens medarbejdere kunne på en varm sommerdag overraskes med en kold is. Altid havde Helen blik for andres behov, og altid var hun parat med et opmuntrende ord, et knus eller en hjælpende hånd. Helen vil blive savnet i sognet. Helen var uforlignelig i samvær med mennesker, både store og små, og mange sognebørns møde med Malling Kirke vil blive husket i kraft af deres møde med Helen. I Malling laver vi kirke sammen og det er godt, for når alle de små og store gøremål, Helen stod for i kirken, fortsat skal holdes i gang, så må vi stå sammen og samle de mange nye hænder, der skal til. Lad os alle hjælpe hinanden med at sejle de skibe, som Helen satte i søen i stor ære og taknemmelighed over Helens store indsats. Helen Lyngaa nåede at være ansat ved Malling Kirke i 11 år. Helen efterlader sig sin mand, Benny, fire voksne børn og mange børnebørn og hunden Bamse, der også stod Helen meget nær. Æret være Helen Lyngaas minde eller lille fru Lyngaa fra Malling, som hun yndede at kalde sig selv, når hun ønskede at blive husket for sin vilje og styrke. Gorm Nørmark-Larsen, Menighedsrådsformand Nummer 3/

20 Temadag for konfirmanderne Torsdag den 5. marts var matematik og engelsk strøget fra 7. klassernes skema til fordel for en temadag i konfirmationsundervisningen. Dagen startede med en vandretur fra Malling Sognegård til Beder Kirke, hvor Sultkaravanen fra Folkekirkens Nødhjælp ventede. De unge fra Sult karavanen havde været en tur i Uganda og Malawi. Gennem levende historiefortælling og lege inspirerede de konfirmanderne til at deltage i den efterfølgende søndags landsindsamling. Legene var med til at åbne konfirmandernes øjne for forholdene mellem rige og fattige lande. Efter frokost gik turen med bus ind til Aarhus. Næste mål var Aarhus Domkirke, hvor konfirmanderne blev vist rundt. Dagen blev sluttet af med besøg i de tre kirker i Vor Frue Kirke: Kryptkirken, klosterkirken og selve Vor Frue Kirke. Søndagen efter den 8. marts mødte konfirmanderne talstærkt op til landsindsamlingen til Folkekirkens Nødhjælps arbejde. En stor ros skal der lyde til de super aktive konfirmander. I år blev der indsamlet kr i Malling Sogn. Det er kr mere end sidste år, hvor resultatet af indsamlingen blev kr. På landsplan blev der i alt indsamlet 14 millioner kr. - Folkekirkens Nødhjælp var på besøg og deres formål med dagen var at vise hvor uretfærdig verden egentlig er og at man skal hjælpe alle uanset hvordan de er og ser ud. Tobias, Carl Emil og Frederik 7.y - Vi følte os som en del af fællesskabet omkring at hjælpe verdens fattige kvinder. Emma, Silje, Laura, Johanne, Rosa, Lianna, Sofie, Johanne, Maria, Sidse 7.x - Vi prøvede en masse opgaver/spil, som f.eks. det I ser på billedet. Spillet handlede om at erobre lande ved at svare på nogle spørgsmål, hvor et rigt land som Kina fik nemmere spørgsmål imens fattige lande som Ghana fik mere udfordrende spørgsmål. Det der gjorde mest indtryk på os var at de fattige lande ikke har så mange ressourcer som os. Melanie, Mille, Mette, Frida, Clara, Ulrikke, Signe og Sanne 7.y 20 Nummer 3/2015

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

UGEBREV nr. 79 uge 26

UGEBREV nr. 79 uge 26 UGEBREV nr. 79 uge 26 Årgang 5 Sommerferie Efter et langt og godt skoleår kan alle nu holde en velfortjent sommerferie. Alle børnene har fået et brev med hjem til hver familie med et sommerbrev, skemaer,

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 31 marts / april 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar, marts,

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN marts 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. marts 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige indlæg,

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. november 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. november 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN november 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. november 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2017-18 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 21+22 2013. Grundlovsdag 5. juni!

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 21+22 2013. Grundlovsdag 5. juni! Fælles info Grundlovsdag 5. juni! Denne dag holder både skole og SFO lukket! Så god grundlovsdag til jer alle! Personalet i SFO Afslutningsfest for vores 2. klasser -en opgave for børn, forældre og ansatte

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Nyhedsbrev Juni 2013. Børnehuset Ringen

Nyhedsbrev Juni 2013. Børnehuset Ringen Nyhedsbrev Juni 2013 Børnehuset Ringen Kære Forældre Så er vi ved at lande igen efter vores fyringsrunde og en omrokering. Men heldigvis er vi blevet tildelt de 2 tidligere omtalte ressourcepædagoger.

Læs mere

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES!

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! PROGRAM For dit nærmiljø i 2014 Gundersted Borgerforening Michael, Sanne, Svend Erik, Ulrik og Åse JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! KOM OG VÆR MED! 40 år - men ej fed og færdig! I år er det 40 år siden

Læs mere

Munkebo Kulturhus Pigegruppen

Munkebo Kulturhus Pigegruppen Munkebo Kulturhus Pigegruppen pigefrokost 2013 Hurra for en pigefrokost! Beslutningen om en Pigefrokost 2013 blev taget og en Invitation blev sendt ud Nytårsdag. Arrangementet skulle foregå d. 9. marts

Læs mere

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 -

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 - Sjov og fart Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev April BEMÆRK DUS-avisen kan også ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder

Læs mere

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program:

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kl. 14.00 Kaffe og kage kan købes i Onsdagsklubbens store kaffebod. Kl. 14.30 Aktiviteter:

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Indhold: * Forsamlingshuset: Ekstraordinær generalforsamling * LYNE krocket

Læs mere

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2014/2015 i Tånum Forsamlingshus. Med et fantastisk nyt gulv i begge sale tager vi fat på en ny sæson i Tånum Forsamlingshus.

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2016-17 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Mini-konfirmand i Lillerød Kirke. Kom og se og vær med...

Mini-konfirmand i Lillerød Kirke. Kom og se og vær med... Mini-konfirmand i Lillerød Kirke Kom og se og vær med... Kære 3. klasser på Lillerød Skole! Hvis du går i 3.klasse på Lillerød Skole, så er det netop dig, vi skriver til. I efteråret 2015 vil vi gerne

Læs mere

UGEBREV nr. 39 uge 25 Årgang 6

UGEBREV nr. 39 uge 25 Årgang 6 UGEBREV nr. 39 uge 25 Årgang 6 Sommerferie Så blev det endelig tid til sommerferie og nogle lektiefri uger. Alle børnene har fået et brev med hjem til hver familie med et sommerbrev, kalender, skemaer,

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO Februar 2014 Siden sidst Foråret og fremtiden banker på. Vi har alle nok bemærket, at det er blevet lysere om morgen og eftermiddagen, og vejret her i februar giver os i

Læs mere

Sabro Lokalcenter Gårdhavecaféen Specielle arrangementer Januar Februar - Marts

Sabro Lokalcenter Gårdhavecaféen Specielle arrangementer Januar Februar - Marts Sabro Lokalcenter Gårdhavecaféen Specielle arrangementer Januar Februar - Marts Julefrokosten den 11. december Caféens ugentlige menuer og alt om arrangementer og aktiviteter på Lokalcenteret kan ses på

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 2. sep Svanesang To, Ki, Ja,

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 17+18 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 17+18 2013 Fælles info Dagen efter Kristihimmelfartsdag. Denne dag har vi lukket! Og når vi er ved det. Det har vi også grundlovsdag. Den 5. juni. Det er til gengæld de eneste 2 dage på et helt langt år vi har lukket.

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. september 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. september 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN september 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. september 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige

Læs mere

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker.

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Skolelederens beretning 2015 For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Jeg har været af sted på utallige lejrskoler i både udland og KBH. Hver eneste gang

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

TORSDAGS-NYT STØT FORÆLDREFORENINGEN! 8. oktober 2009

TORSDAGS-NYT STØT FORÆLDREFORENINGEN! 8. oktober 2009 TORSDAGS-NYT 8. oktober 2009 EFTERÅRSFERIE Fredag løber og cykler hele skolen i skolernes årlige motionsløb. Det er en dejlig begivenhed, som viser Hvinningdalskolens elever som særdeles aktive i forhold

Læs mere

Hold øje uge 11. Kære alle. Endnu en uge er ved vejs ende. Solen er med os, som man kan se på billedet og sådan en sol lyder jo faktisk helt godt.

Hold øje uge 11. Kære alle. Endnu en uge er ved vejs ende. Solen er med os, som man kan se på billedet og sådan en sol lyder jo faktisk helt godt. Hold øje uge 11 Kære alle. Endnu en uge er ved vejs ende. Solen er med os, som man kan se på billedet og sådan en sol lyder jo faktisk helt godt. I denne uge afsluttede valgfagene. Et af valgfagene var

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

O R 2. 3. O G 4. K L A S S E

O R 2. 3. O G 4. K L A S S E 2014, Uge 8 Ugens Avis År H A L G Å R D S F H F O R 2. 3. O G 4. K L A S S E O p s t a r t e n a f d e t n y e t i l b u d U G E N S R E D A K T I - ON: Mia 2.B Anna 2.B Ida M. 2.B Oliver 4.A Louise 2.B

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 ved generalforsamling tirsdag 29. april 2014 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. Det er dejligt at se så mange er mødt op, jeg tænker det er fordi der er mange der

Læs mere

Sommerskole. Sommerskole i Kirkeladen. En verden udenfor. Fællesskab på den fede måde

Sommerskole. Sommerskole i Kirkeladen. En verden udenfor. Fællesskab på den fede måde Sommerskole En verden udenfor Fællesskab på den fede måde 2013 Sommerskole i Kirkeladen Kære sommerskoledeltagere. Efter en skøn uge i dejligt selskab, synes vi, at I skal vide, at det var skønt at være

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 49 2014

Nyhedsbrev. uge 49 2014 Nyhedsbrev uge 49 2014 Så blev det december, der er ingen sne men vejret er blevet koldere, og den første nattefrost har vist sig. Jeg er sikker på, at en del af os håber der kommer lidt sne, mens andre

Læs mere

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt April Såril 2004 månedsblad fra Roskilde Frikirke månedsblad fra Roskilde Frikirke Menighedsudflugt Lørdag den 15. maj tager vi på menighedsudflugt. Vi er blevet enige om at tage til Gerlev Legepark,

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

Dag Dato Aktivitet Personale

Dag Dato Aktivitet Personale Dag Dato Aktivitet Personale Søn 3. Sep Store Hestedage Ca Tir 5. Sep Nordisk filmaften: Olsenbanden + Klubråd To Ki Ja Jo Tor 7. Sep Basket Ki Ca Ti As Tir 12. Sep Toppen af Poppen live To Ki Ja Jo Tor

Læs mere

Fuglebakken juni 2015

Fuglebakken juni 2015 Fuglebakken juni 2015 Aktiviteter & arrangementer Morten Eskesens Vej 2 8210 Aarhus V. Tlf.: 87 13 32 00 Brug dit lokalcenter Alle er velkomne Arrangementer på Lokalcenter Fuglebakken Søndag den Mandag

Læs mere

Velkommen til Magdalene Haven

Velkommen til Magdalene Haven Velkommen til Magdalene Haven Vi er glade for, at I har valgt Magdalene Haven og vi håber at I bliver glade for at have jeres barn her i vores hus. Magdalene Haven er en integreret institution bygget i

Læs mere

Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk

Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk Ugens højdepunkter Denne uge står den jo i festens tegn og med en spændende emneuge op til. Vi har hver morgen hørt gode historier om konger og desuden på de enkelte

Læs mere

JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE

JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE Kundby d. 11. juni 2012 Kære forældre Endnu et skoleår går mod sin afslutning, og den dejlige sommerferie venter forude. I år strækker skoleåret sig helt hen imod juli måned,

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Syddjurs Friskoles Ugebrev 45

Syddjurs Friskoles Ugebrev 45 Syddjurs Friskoles Ugebrev 45 2017 Ugebrevet udkommer normalt i weekenden Indlæg sendes senest fredage kl. 20.00 til syddjursfriskolenyhedsbrev@hotmail.com KALENDER: 9. - 10. november: Pædagogiske dage.

Læs mere

UGEBREV nr. 58 uge 02

UGEBREV nr. 58 uge 02 UGEBREV nr. 58 uge 02 Årgang 5 Kære alle børn og forældre! Det var rigtig rart at se alle børn og voksne igen efter en god lang juleferie. Alle er mødt op med godt humør, så vi har haft en fin første uge

Læs mere

SFO NYT DECEMBER 2011

SFO NYT DECEMBER 2011 SFO NYT DECEMBER 2011 FÆLLES Spilledagen mod Ravn á Rock Endelig kom dagen, hvor dysten skulle stå mod Ravn á Rock. Deltagerne i alle 4 discipliner (skak, backgammon, bordfodbold og bordtennis) var spændte,

Læs mere

Se den opdaterede vagtplan på Norbohuset.dk Der afholdes medhjælper fest sidst i august.

Se den opdaterede vagtplan på Norbohuset.dk Der afholdes medhjælper fest sidst i august. Har du mulighed for at hjælpe, til en eller flere af vores aktiviteter kan du kontakte de ansvarlige for de enkelte boder og aktiviteter herunder. Fodbold - Mikael 60231725 Børne diskotek - Martin 2065

Læs mere

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden!

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden! Kære kompagnon Jeg kan godt sige dig, at denne tale har jeg glædet mig til i lang tid - for det er jo hele 10 år siden jeg sidst havde en festlig mulighed for at holde tale for dig - nemlig da du blev

Læs mere

Nyhedsbrev fra klynge 2

Nyhedsbrev fra klynge 2 Nyhedsbrev fra klynge 2 Så blev det til det sidste nyhedsbrev i år 2014. Den har stået på masser af julehygge i december måned, hvilket nyhedsbrevet også bærer præg af. Der har været en fantastisk opbakning

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Temauge og karakterer

Temauge og karakterer Kildeskolenyt! Temauge og karakterer I starten af november måned afholdt vi en temauge, der i år handlede om klodens klima. Ugen var fyldt med så mange opdagelser, at der blev skrevet en særudgave af Kildeskolenyt

Læs mere

Maj står for døren. Og det betyder,

Maj står for døren. Og det betyder, Sidste skoledag for 9.klasserne er ons. d. 28.maj. Billdet her stammer fra 2013. Kontaktblad for Nordvestskolen, Stormarkafdelingen Nr.6 Maj 2014 51. Årgang Maj står for døren. Og det betyder, at de ældste

Læs mere

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2012/2013 i Tånum Forsamlingshus. Med et stigende medlemstal og en fantastik stor opbakning og interesse for at

Læs mere

Torsdag den 30. august 2007

Torsdag den 30. august 2007 TORSDAGS-NYT Torsdag den 30. august 2007 REJSEGILDE OG 30 ÅRS FØDSELSDAG Den 5. september fylder skolen år. I år er det en ekstra festlig dag, da vi runder med en 30 års fødselsdag. Vi plejer at festligholde

Læs mere

EFTERÅRSFEST FOR BEBOERE, PÅRØRENDE OG PERSONALE TORSDAG D. 1. OKTOBER 2015 KL. 17.00 MENUEN OFFENTLIGGØRES SENERE PRIS PR. PÅRØRENDE: KR.

EFTERÅRSFEST FOR BEBOERE, PÅRØRENDE OG PERSONALE TORSDAG D. 1. OKTOBER 2015 KL. 17.00 MENUEN OFFENTLIGGØRES SENERE PRIS PR. PÅRØRENDE: KR. Sept. - Oktober 2015 EFTERÅRSFEST FOR BEBOERE, PÅRØRENDE OG PERSONALE TORSDAG D. 1. OKTOBER 2015 KL. 17.00 MENUEN OFFENTLIGGØRES SENERE PRIS PR. PÅRØRENDE: KR. 150,00 MED FRI BAR MAX 2 PÅRØRENDE PR. BEBOER

Læs mere

Nyhedsbrev. Hammerum, den 11. april 2013

Nyhedsbrev. Hammerum, den 11. april 2013 Nyhedsbrev Hammerum, den 11. april 2013 Det er ved at være længe siden, I sidst har modtaget et nyhedsbrev, og derfor bliver dette i høj grad en opsummering af nogle af de aktiviteter, der har fundet sted

Læs mere

Pilates B Nyhedsbrev Juni 2014

Pilates B Nyhedsbrev Juni 2014 Pilates B Nyhedsbrev Juni 2014 Sommertræning SOMMER! Længe ventet for de fleste den er her nu! Så nyd det hver dag og vær god ved dig selv og din krop. Hvis du skal nyde den skønne danske sommer hjemme

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

Center Nyt. Info-møde om den nye skolereform tirsdag d. 3. juni kl. 19.00. Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle April 2014

Center Nyt. Info-møde om den nye skolereform tirsdag d. 3. juni kl. 19.00. Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle April 2014 Center Nyt Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle April 2014 Info-møde om den nye skolereform tirsdag d. 3. juni kl. 19.00 Læs, lyt og se klip om: Den nye skole-reform På besøg i Den gamle

Læs mere

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje September - November 2013 LÆS BOGEN! Bjarne Reuter har skrevet en bog, han kalder for BOGEN. Det er en genfortælling af Biblen, sådan som han forstår den. Han har selv

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

Velkommen til Dagcenteret på Damgården

Velkommen til Dagcenteret på Damgården Velkommen til Dagcenteret på Damgården Plejecenter Øst Svendborg Kommune Velkommen til dagcenteret på Damgården Plejecenter Damgården er en del af Plejecenter Øst i Svendborg Kommune. Damgården er beliggende

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN. ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale 1. jan Ki, Tr 6. jan Aftengymnastik

Læs mere

Nytårstraveturen. I år blev vi sendt op forbi området hvor bygningen af det nye museum

Nytårstraveturen. I år blev vi sendt op forbi området hvor bygningen af det nye museum LØBESEDLEN BMI Motion Januar 2011 Nytårstraveturen Den 31. december kl. 12 er endnu et tidspunkt der for rigtig mange BMI-motionister står fast indgraveret i kalenderen. Her foretages den årlige travetur

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh. Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016 Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.1,5) I verden omkring os, og jævnligt også i vore egne hjerter, synes

Læs mere

INDHOLD I DETTE NUMMER! Fastelavn på Steins Plads! Cykeldagen 2016! Loppemarked den ! Havevandring den !

INDHOLD I DETTE NUMMER! Fastelavn på Steins Plads! Cykeldagen 2016! Loppemarked den ! Havevandring den ! Maj 2016 INDHOLD I DETTE NUMMER Fastelavn på Steins Plads Cykeldagen 2016 Loppemarked den 05.6.2016 Havevandring den 12.06.2016 Adresseliste Kære Naboer, Så blev det efterhånden forår. Vi kan nu for alvor

Læs mere

SFO Bakkeskolen. 1 S ide

SFO Bakkeskolen. 1 S ide 1 S ide Nyt fra SFO Bakkeskolen Personale: Vi siger tak for tiden her til Katrine og Christina, som har været studerende. Vi ønsker Katrine og Christina stor fornøjelse med udfordringerne fremover. Samtidig

Læs mere

en rigtig glædelig jul og et godt nytår.

en rigtig glædelig jul og et godt nytår. Månedsblad december 2009 Fra skolelederen: I uge 48 havde vi atter en aktivitetsuge, denne gang stod ugen i julens tegn. Klasserne er blevet pyntet, juletræet er kommet op og er blevet pyntet med hjemmelavet

Læs mere

Hold øje uge 20. En herlig uge med cirkus på Næringen 98. God lang weekend. Hilsen Peter

Hold øje uge 20. En herlig uge med cirkus på Næringen 98. God lang weekend. Hilsen Peter Hold øje uge 20. En herlig uge med cirkus på Næringen 98. God lang weekend. Hilsen Peter HUSK på søndag Loppemarked på BØF! Der er stadig plads til DIG og dine LOPPER så kom frisk. Søndag d.18. maj fra

Læs mere

Hold Øje uge 12. God weekend herfra Hilsen Peter

Hold Øje uge 12. God weekend herfra Hilsen Peter Hold Øje uge 12-2015 Vi var klar med det rigtig udstyr og det hele. Vi havde Anders V og ørneklassen til at fortælle os på Projektfortælling (morgensamling) i morges, hvad vi kunne forvente og hvorfor!

Læs mere

Bakkelandets Friskoles sommerskole d. 30. juni til d. 4. juli 2014

Bakkelandets Friskoles sommerskole d. 30. juni til d. 4. juli 2014 Bakkelandets Friskoles sommerskole d. 30. juni til d. 4. juli 2014 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Mest for seje børn Cirkus Model for en dag Rolllespil Restaurant Komediehuset Mavedans Bageri for

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Nyhedsbrev Juni 2015. Fælles. Vuggestuen. Sommerfest torsdag den 25. juni kl 18 er der fælles sommerfest for hele børnehuset og skolen.

Nyhedsbrev Juni 2015. Fælles. Vuggestuen. Sommerfest torsdag den 25. juni kl 18 er der fælles sommerfest for hele børnehuset og skolen. Nyhedsbrev Juni 2015 Fælles Det var en rigtig hyggelig afslutning vi havde den 29.maj. Og sikke et fremmøde. Vi havde løbende besøg fra skolen. Om eftermiddagen fik vi besøg, af bedsteforældre og andre

Læs mere

Nr. Lyndelse friskole Tirsdag d. 1. april 2014. Endnu en skøn dag

Nr. Lyndelse friskole Tirsdag d. 1. april 2014. Endnu en skøn dag Endnu en skøn dag Der bliver lavet drager, dukker og teater på højt tryk. Alle børnene hygger sig sammen med deres venner. Vi har talt med to dejlige unger, Mikkel og Anna, fra 2 og 3 klasse. Mikkel og

Læs mere

TORSDAGS-NYT. Torsdag den 1. november 2007

TORSDAGS-NYT. Torsdag den 1. november 2007 TORSDAGS-NYT Torsdag den 1. november 2007 Sundhed og trivsel I sidste Torsdagsnyt fortalte jeg kort om skolens fokus på sundhed og trivsel. Fredag før efterårsferien oplevede jeg et sundhedstegn uden lige.

Læs mere

Dus Mellervang. Børnerådet. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst. www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev januar

Dus Mellervang. Børnerådet. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst. www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev januar Børnerådet Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev januar BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes

Læs mere

Så gik efterårsferien og her på fritter1, blev det en begivenhedsrig uge:

Så gik efterårsferien og her på fritter1, blev det en begivenhedsrig uge: Fritter 1's nyhedsbrev for november 2009. Efterårsferien Så gik efterårsferien og her på fritter1, blev det en begivenhedsrig uge: Sæbekasse løb Tirsdag deltog vi i sæbekasse løb. Deltagerne fra 2.&3.klasse

Læs mere

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage. Billede på forsiden: fælles fødselsdagstur for okt., nov., og dec. børnene. Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

Efterår 2014. Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner. DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune

Efterår 2014. Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner. DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune Efterår 2014 Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune Lad os mødes I denne folder kan du læse om aktiviteter og

Læs mere

SEPTEMBER-NYT Fra Katrinedalskolen Afdeling Kundby www.katrinedalskolen.dk

SEPTEMBER-NYT Fra Katrinedalskolen Afdeling Kundby www.katrinedalskolen.dk SEPTEMBER-NYT Fra Katrinedalskolen Afdeling Kundby www.katrinedalskolen.dk Kære børn og forældre. Den 3.september 2012 Katrinedalskolen er en realitet og vi er bestemt kommet godt fra start her i Kundby.

Læs mere

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet Hørning d. 1.2.2012 Kære Forældre Vinterferie I uge 7 er der pasning på Højbo SFO. Der er ingen tilmelding, åbningstiderne er som vanligt fra

Læs mere

Se årets konfirmander Skal kirken ledes af glade amatører? 2011 i tal og tegninger Pinse i det grønne Hotdogs i lange baner

Se årets konfirmander Skal kirken ledes af glade amatører? 2011 i tal og tegninger Pinse i det grønne Hotdogs i lange baner Maj 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Se årets konfirmander Skal kirken ledes af glade amatører? 2011 i tal og tegninger Pinse i det grønne Hotdogs i lange baner Årets konfirmander fra Nr. Herlev

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl. 18.30 20.00 Programmet for aftenen: 1. Næstformand i skolebestyrelsen Susanne Grunkin byder velkommen 2. Skoleleder Kirsten Kryger giver

Læs mere

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13.

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13. DAMSØGAARD Alle hverdage Avislæsning kl. 11.45 i stuen Gymnastikken kl. 9.00-12.30 Fællesgymnastik i kælderen kl. 10.30 11.00 Terapien kl. 9.00-15.30 POSTEN NR. 5 MAJ 2008 (kig ind i terapien og få en

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. 12.00-12.45 Lilla Hold Lilla Hold Lilla hold Lilla hold SFO Hvidt hold Mads Gult hold Mads

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. 12.00-12.45 Lilla Hold Lilla Hold Lilla hold Lilla hold SFO Hvidt hold Mads Gult hold Mads Velkommen til SFOen. Randers lilleskoles SFO holder til i underetagen i Lindehuset. Vi er tre pædagoger, Mads, Malene og Janet og to pædagogmedhjælpere Jacob og Lisa, der i tæt samarbejde med skolen, står

Læs mere

Ordblindhed. Mine erfaringer med det at være ordblind, samt undervise ordblinde. Hvad er ordblindhed, og kan man gøre noget ved det?

Ordblindhed. Mine erfaringer med det at være ordblind, samt undervise ordblinde. Hvad er ordblindhed, og kan man gøre noget ved det? [deadline mandag kl. 8.30] Det Søde Hjørne er navnet på vores arbejdende værksted. Vi kaster os ud i at producere bolsjer, karameller, konfekt og andre sukrede sager, som på basaren vil blive solgt i gennemsigtige

Læs mere

Velkommen til den elektroniske udgave af Kildeskolenyt!

Velkommen til den elektroniske udgave af Kildeskolenyt! Kildeskolenyt! Velkommen til den elektroniske udgave af Kildeskolenyt! Nu er det slut med spild af en masse papir og et Kildeskolenyt!, som kun kan læses af de få. Marts 2010 10. årgang nummer 3 Kildeskolen

Læs mere