Jul i Velfærdsstaten den privatiserede jul

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jul i Velfærdsstaten den privatiserede jul"

Transkript

1 FRA INDHOLDET: Leder: Jul i Velfærdsstaten den privatiserede jul Generalforsamling i Antifascistisk Forum Kære Morten Bødskov... Helvedes forgaard Gestapo på Staldgården Afrikas sidste koloni Demokrati og faglig kamp Athen: Fælles international dag mod fascisme Mark Twain og hans elskede Mississippi Intet nyt under solen Lukningen af ROJ tv Fra nærdemokrati til fjernstyre FIRs 16. kongres i Sofia 29. august 1943 En anderledes jul JULEN 2013

2 Jul i Velfærdsstaten den privatiserede jul Sving dankortet. Køb, køb, køb! Det er vejen ud af krisen, forsikrer de statsautoriserede økonomiske spåmænd. Det er jul. Så lad nu de tunge tanker fare julen er over os. Vi skal alle komme hinanden ved. Det er julefrokosternes tid og sprit-razziaernes tid. En frelser er født i Betlehem (for øjeblikket besat af Israel). Men pyt med det, for her hos os i velfærdsstaten er alt anderledes: Her skal fuglen og den fattige også vide det er jul. Halleluja. Juleevangeliet fremsiges med bæven i stemmen og tårer i øjnene. Glade jul, dejlige jul... Gud bevare vort kongehus, regering og vore soldater i udlandet, der kæmper som besættelsesmagt for demokratiet i fjerne lande mod en ond fjende, som ikke har forstået demokratiets fortræffeligheder, messer præsten fra sin prædikestol. Julehygge på TV til fornøjelse for børnene. Amerikanske voldsserier kører nonstop over skærmen, så vore unge kan lære at slå ihjel. Alt imens Kontingent 2014 Alle medlemmer og læsere af Anti - fascistisk Forum opfordres til at ind betale kontingent for 2014: Kr Indbetalingen foretages til Danske Bank: regnr kontonr Redaktionen Frelsens Hær spiller i gaderne. Det er hjerternes fest med julesne, klejner, gløgg og andesteg. Julemad uddeles af velmenende organisationer til de stadig flere ofre for den førte politik. Bourgeoisiets damer uddeler madpakker og varm suppe til de hjemløse. Alt er ved det gamle, der er intet nyt under solen. Hus forbi. Når nytåret nærmer sig, vil vi endnu engang kunne opleve Dronningens moralsk hævede pegefinger og statsministerens tomme løfter: I morgen har vi en ny plan! Julehygge 2013: Kommune og regionsvalget blev overstået inden jul og tak for det. Bykongerne kan trække vejret lettet mens alle de gyldne løfter er gemt godt af vejen til kommunevalget Den sociale krig mod befolkningen fortsætter. Hvorfor ikke fortsætte, når der er fire år til næste kommunevalg? Samfundet i dag er kendetegnet ved, at man giver til de store og sparker til de små. De, der i forvejen har rigeligt, skal mere gives alle andre skal alt fratages. Det har valget intet ændret på. Landet er på fallittens rand, påstås det. Derfor skal vi alle spænde livremmen ind. Med vi mener man befolkningen ikke spekulanter og børshajer. Monopolerne og bankerne er fredet i klasse A. Markedets og EU s krav er landets lov! Konsekvenserne er øget og stadig stigende fattigdom i hele Europa også i Danmark. På det grundlag rimpes det ene reaktionære lov sammen efter den anden. Alle skåret over den samme læst, sådan har det været i årevis: Det er det kapitalistiske samfunds lov: Indskrænkninger i befolkningens købekraft gennem reallønsudhuling, forringelse af arbejdsforholdene for de som stadig måtte have arbejde, løndumping, prisstigninger, skattestigninger for de små og skattelettelser for de absolut rigeste. Huslejestigninger og tvangsauktioner. Forringelser og afdemokratisering af social- og sundhedssektoren gennem asociale nedskæringer i stat, regioner og kommuner. Udhuling af pensionerne. De ældre overlades i stadig stigende omfang til privat velgørenhed og computerstyrede støvsugere og mademaskiner. De varme hænders tid er forbi, hvis man fortsætter af den vej. Dertil kommer lukning af institutioner og angreb på hævdvundne demokratiske rettigheder, som strejkeretten og de faglige overenskomster. Gule fagforeninger boltrer sig som ål i mudder, men LO ser passivt til og som en naturlig konsekvens af nævnte politik følger en cementering af arbejdsløsheden. Samtidig kriminaliseres solidariteten. En følge af de vedtagne terrorlove en Udgivet af: Foreningen Antifascistisk Forum. Medudgivere: Horserød Stutthof Foreningen og FIR.dk. Féderation Internationale des Résistans Association Antifasciste. Ledelse: Formand og politisk redaktør Anton Kasserer: Dennie Ditzel. Redaktion: Ansvarshavende redaktør, Flemming Hybert Medlemmer af redaktionen: Lilli Rodeck, Henning Jacobsen, Tonny Warming, Tue Magnussen, Egon Laugesen, Annette Mørk. Medlemskab -abonnement: 200,- kr. pr. år (4 numre.) Netadresse: forum.dk ISSN nr Henvendelse til Antifascistisk Forum: Anton Nielsen, Rughavevej 7, 2500 Valby Tlf Dennie Ditzel, Ibsvej 94, 2880 Bagsværd. Tlf Antifascistisk Forums Støttefond: Man kan støtte Antifascistisk Forum økonomisk på: Kontingent/abonnement indbetales ligeledes på konto. Arbejdernes Landsbank: reg. nr Kontonummer: Tryk: Eks-Skolens Trykkeri 2 l Antifascistisk Forum julen 2013

3 kopi af USA s Patriot Act. Humanitær hjælp til forfulgte mennesker sidestilles med terrorisme. Danske borgere dømmes efter amerikansk lov for at komme nødstedte mennesker til hjælp. Overvågningssamfundet er en realitet Big Brother is watching you, dag og nat. Efterretningsvæsnerne er uden for demokratisk kontrol. De hemmelige kartoteker vokser uhæmmet man stoler ikke på sit eget folk. Helst ville man anskaffe sig et nyt folk et folk af viljeløse og tanketomme zom - bier. Kendsgerningen er, at den nuværende regering som den tidligere har erklæret befolkningen krig. Vi har levet over evne, siger de. Det er de unges, de gamles, de syges og de arbejdsløses skyld, at vi befinder os i en krise. Kun få sætter spørgsmålstegn ved samfundssystemet det ka - pitalistiske samfund. Vi får for meget i løn. Vi kræver bare ind uden baggrund i den udførte produktion. Er det rigtigt? Nej, det er det ikke. Men sådan vil arbejdsgiverne og politikerne gerne have det til at se ud, på trods af, at danske arbejdere er nogle af de europæiske arbejdere, der har den højeste produktion pr. time. Regeringen og dens støtter til højre siger, at gratisprincippet skal afskaffes. Hvem har betalt for disse gratis ydelser? Hr. Corydon eller arbejderne? Hvorfor skal vi betale to gange? Spørgsmålene står i kø. Men svarene svæver i luften. Hvorfor er vi i dag et fattigt land? Man kalder os ellers en velfærdsstat hjemstedet for verdens lykkeligste folk. Men det er måske ikke sandt? Er der nogen som har stjålet vores værdier? I så fald: Hvem? Og hvorfor tager vi dem ikke tilbage? Ja, hvorfor tager vi dem ikke tilbage? Hvorfor har så mange i så lang tid i stilhed affundet sig med overgrebene? Vi ved jo alle, at så længe vi tier, tages vi til indtægt for den førte politik. Det må høre op. Vi kan ikke blot lidenskabsløst registrere udviklingen. Se mennesker gå nedenom og hjem. Se vore unge gå lige fra skolebænken og ud i arbejdsløshed. Se vore kammerater og kolleger ryge ud af A-kasserne. Se mennesker blive trådt på. Vi skal være den sociale indignations stemme. Vi må organisere vreden, sådan at der udvikles de nødvendige kræfter til at rejse en folkelig, social modstandsbevægelse. Som det udtryktes i arbejderbevægelsens barndom: Vi være de riges ris, vi være de fattiges værner! Med disse ord ønsker Redaktionen og Foreningen Antifascistisk Forum alle vore læsere og medlemmer, venner og samarbejdspartnere en god jul og et aktivt og kampfyldt nytår Foreningen Antifascistisk Forum afholder sin årlige Generalforsamling Mandag den 10. februar 2014 klokken i Bogcafeen, Frederikssundsvej 64, København NV. Alle medlemmer/abonnenter af Antifascistisk Forum er velkomne! Dagsorden efter lovene. Kammeratlig hilsen, Bestyrelsen Antifascistisk Forum julen 2013 l 3

4 Kære Morten Bødskov Brev fra en sognepræst Idet jeg videresender den sidste mail, jeg har modtaget fra Asylret, tillader jeg mig igen at protestere skarpt mod de allerede gennemførte og de nye påtænkte tvangs - udvisninger af Afghanere. Tvangsudvisninger er livsødelæggende og tvangsudvisninger af konvertitter (altså muslimer, der er blevet kristne gennem dåb og oplæring) er livsfarlige for de pågældende, da konvertering anses for frafald fra islam og er forbudt ifølge traditionel sharia. Vore danske normer gælder som bekendt ikke i Afghanistan. Tvangsudvisninger af psykisk syge under henvisning til, at deres medicin i teorien kan fås i deres hjemland, gør kun de syge mere syge og hjælpeløse i et land, der i forvejen har massive problemer på grund af krigen. Tvangsudvisninger hjælper ikke Danmark det allerfjerneste; den umenneskelige tvangsudvisningspraksis fodrer blot den evigt sultne, hadske indre ulv. Mere vil have mere, som bekendt. Flere tvangsudvisninger bliver til endnu flere tvangsudvisninger. Undskyld mig, men nu tillader jeg mig at blive en smule personlig: Det er for mig og mange andre ufatteligt, at et menneske kan indtage et så højt embede som et minister - embede er, og samtidig være uden empati, når det gælder noget så afgørende som spørgsmålet om liv og død. Jeg kan ikke tro, at tanken om en tvangsudvist afghaners ulykkelige skæbne (mulig tvangsindrullering i Taleban, kidnapning, sygdom og sult, mishandling, forsvinding, død) ikke også et sted dybt i dit hjerte foruroliger dig. Vi er dog alle mennesker. I dag er det den 9. november 2013, 75-årsdagen for Krystalnatten, den foreløbige kulmination på jødeforfølgelserne i Tyskland. Lad den dag være en mærkedag til besindelse på, at vi her i Danmark bygger på andre værdier: på rummelighed, på medmenneskelighed, på tolerance. Så stærkt, jeg kan, vil jeg protestere og samtidig appellere til dig: Stands tvangsudvisningerne! De er katastrofale og Sandholmlejren ødelæggende for de tvangsudviste. Men de er også ødelæggende for Danmark: At vi, der så rige, er så fattige på menneskelighed. Det er skændigt og skammeligt. Det er en katastrofe for Danmarks anseelse i udlandet. Med venlig hilsen og de bedste ønsker om en anden og mere menneskelig praksis Bodil Hindsholm Hansen, Sognepræst, Medstifter af Præsteinitiativet for en retfærdig Flygtningepolitik og Et anstændigt Danmark Grundlovsbrud...igen, igen, igen! Af Bo Richardt Højesteretsdommer Jens Peter Christensen ændrede egenhændigt den siden 1953 autoriserede fortolkning af Grundlovens 19, stk. 2, idet han fjernede den passus fra Karnovs Lovsamling i 2008: Efter at Danmark gennem internationale aftaler har afstået fra krig som middel for sin udenrigspolitik, kan anvendelse af militære magtmidler mod andre stater kun forekomme som forsvar mod angreb eller som Bo Richardt modtager Fredsprisen fra Kunstnere for Fred (læs mere side 23) deltagelse i sanktioner i overensstemmelse med FN- Pagten. På det tidspunkt var retssagen om hvorvidt Irakkrigen var lovlig for Danmarks vedkommende på vej til Højesteret. Vi husker FN var imod den. Med tilbagevirkende kraft ændrede dommeren således Irak - krigen fra ulovlig til lovlig! Og i øvrigt var han i foråret 2010 én af de 9 dommere der afgjorde at 5000 danske borgere ikke har en retslig interesse i hvorvidt Folketinget og regeringen overholder Grundloven..Hvem har så? Har højesteretsdommer Jens Peter Christensen selv begået grundlovsbrud med sin kække revidering af Grundlovens fortolkning, idet han har tiltaget sig lovgivende kompetence og således overskredet magtens tredeling? I al fald meget kritisk for demokratiet. Dette har været kendt siden efteråret 2010, men ingenting sker. Jens Peter Christensen er stadig Højesteretsdommer og forholder sig helt tavs om sagen. Læs Professor dr.med. Bent Sørensens dokumentation/ pamflet: Begik Højesteret Statskup seneste revision hedder Tavshedens Mur og kan bestilles pr. mail på: 4 l Antifascistisk Forum julen 2013

5 Helvedes forgaard Gestapo på Staldgården Dokumentarfilm om danske modstandsfolks grusomme behandling og tortur på Gestapos hovedkvarter på Staldgården i Kolding under besættelsen. Af Flemming Hybert Filmen, der netop er udkommet på DVD, er en rystende skildring af sydjyske modstandsfolks og sabotørers indsats og kamp mod den tyske besættelsesmagt og især den tortur og rå behandling de blev udsat for når de blev taget og indsat i de mildt sagt sparsomt udrustede celler på Staldgården i Kolding, som Gestapo havde indrettet som hovedkvarter for det syd og sønderjyske område. Filmen former sig i store træk, som fortællinger af, og interviews med overlevende sabotører, der levende og usentimentalt beretter om dels sabotageaktionernes mål og formål, om deres tilfangetagelse, forhør og tortur på Staldgården. Man får et særdeles godt og stærk indtryk af de grusomheder som forhørsmetoderne bestod af. Det som falder i øjnene og som går igen hele vejen igennem er sabotørernes udsagn og focus på de danske stikkere, der i Gestapos tjeneste, med nidkærhed råhed Staldgaarden og brutalitet fremstår endnu værre end selv deres herrer, de tyske Gestapofolk. Disse landsforrædere, hvoraf særligt 3 har en fremtrædende rolle (Riis, Brinkmand og Snogen) opleves som ynkelige personer, båret af stupid egennytte mere end af ideologiske overbevisning. Filmen er lavet på en sådan måde, at man får et godt og livagtigt indtryk af begivenhederne. Forhørene og interviewene er suppleret med troværdige rekonstruktioner af sabotageaktioner, stikkerepisoder og forhørsmetoder. Ydermere gennemsyres filmen af den latente trussel, som var de tilfangetagne modstandsfolks hverdagsagtige følgesvend. Truslen om at blive sendt til en tysk Kzlejr med deraf følgende konsekvenser er nok de fleste bekendt. En sådan trussel fremgår af en udtalelse fra Gestapochef Barfeind: I Kz-lejren vil du komme til at længes tilbage til Staldgården, som til paradiset. En anden sabotør, der blev mishandlet på Staldgården og overført til Frøslevlejren, fik viden om en nært forestående deportation til tysk Kz-lejr. Skjult på kar - dan akslen under en lastbil lykkedes det ham at flygte. Til den historie knytter sig, at han efterfølgende genoptog sabotagen. Et andet barsk udsagn kommer fra en sabotør, hvis henrettelse var fastsat til den 8. maj Han blev forstås reddet af befrielsen d. 5. maj. De medvirkende i filmen er heldige overlevende. De blev slået og sparket, mishandlet på legeme og sjæl. Men mange flere blev, som vi ved og som det fremgår af filmen sendt til Ryvangen og henrettet, eller som allerede nævnt sendt til Kz-lejre i Tyskland, hvorfra mange ikke vendte tilbage. Helvedes forgaard Gestapo på Staldgården, der beskriver perioden 9. oktober maj 1945, er en særdeles seværdig film, instrueret af Jeanette Rostgaard Hansen fra Kolding, hvis morfar i øvrigt også var interneret. Hun fik, i januar 2013, meget fortjent Golden Award-prisen for Bedste udenlandske dokumentarfilm, af en førstegangsinstruktør. Filmen havde premiere den 29. august (Meget symbolsk dato). I oktober 2013 er den udkommet på DVD og varer 55 minutter. Den koster 149 kr. og kan rekvireres hos Gaard Film tlf.: Krig mod krigen Erik Stinus (1959) Se i dag som tusind pile skibe stævne ud. Lyt i nat til tog der iler, hør de fjerne skud. Krig mod krigen. Fred på Jorden. Broderskab er magt. Hånd i hånd mod hadets orden. Frem. I samme takt. I det klare dagslys, gennem mørkets tætte skov, går en flok af svorne frænder effektivt på rov. Henter deres rige bytte (stormands gamle ret) i et land hvor ubeskyttet intet barn bliver mæt. Udsår brand og giftprodukter, skovler ind med flid. De vil høste hele frugten af de andres slid. Brødre, det er os der hælder kul på deres tog, fangne i den samme fælde, under samme åg. Kammerater, vi bemander skib, fabrik og fly. Skal det være os der brænder andres mark og by? Gule, sorte, brune, hvide vi er én nation. Lad os bygge omsider håbet en station. Krig mod krigen. Fred på Jorden. Broderskab er magt. Hånd i hånd mod hadets orden. Frem. I samme takt. Antifascistisk Forum julen 2013 l 5

6 Afrikas sidste koloni Af Peter Kenworthy, Afrika Kontakt Hvis man ser på et kort over Afrika fra 1945, er stort set alle landene koloniseret af lande, der i dag er medlemmer af EU. Hvis man spoler frem til 2013, er alle disse kolonier blevet selvstændige, undtagen Vestsahara, som blev koloniseret med vold og magt af Marokko, efter at landets tidligere kolonimagt, Spanien, fortrak. Men mange af EU-landene opkøber jord, stiller gennemgribende politiske betingelser for at give lån, eller har handelsaftaler og -restriktioner, der gør, at man i realiteten kan tale om en slags re-kolonisering af Afrika. Og i Afrikas sidste koloni, Vestsahara, spiller EU en meget direkte og væsentlig rolle i kolonimagten Marokkos kolonisering og tyveri af landets resurser. For EU er i gang med at genforhandle en fiskeriaftale med Marokko, der vil tillade EU s fiskere at fiske ud for det besatte Vestsahara i yderligere fire år. En aftale der, i strid med international lov, vil stjæle Vestsaharas oprindelige befolkning, Saharawiernes, fisk. En aftale der vil bidrage væsentligt til den alvorlige overfiskning, der i forvejen finder sted i området. Og en aftale, der vil være et vigtigt element i Marokkos forsøg på at normalisere og legitimere deres kolonisering af Vestsahara. EU er Marokkos klart største handelspartner, og unionen har ligesom Marokko strategiske grunde til at lave handelsaftaler og andre aftaler (eksempelvis den såkaldte Deep and Comprehensive Free Trade Agreement, der er i gang med at blive forhandlet, og som vil give Marokko adgang til EU s fællesmarked) med Marokko. Marokko er nabo til unionen, og kontrol af migration, terrorisme, og forbudte stoffer er emner der optager ikke mindst de sydlige medlemmer af unionen. Saharawierne selv kalder aftalen tyveri og en alvorlig trussel imod miljøet. Fiskeriforeninger, der repræsenterer fiskerne i der besatte Vest - sahara, har sendt flere breve til EU, hvor de kritiserer den nye protokol. Aftalen respekterer ikke international lov eller de miljøskader, der er sket i regionen på grund af overfiskeri, skrev man i et af disse breve. Aftalen åbner tværtimod døren på vid gab for en illegal praksis, der er i strid med eksempelvis FN s havretskonvention, som alle EU s medlemslande har underskrevet. Og der bliver systematisk snydt, da mere end 60% af de fiskeriprodukter, der er mærket Marokko, faktisk kommer fra det besatte Vestsahara. Heldigvis har organisationer over hele Europa igennem længere tid forsøgt at presse deres respektive regeringer til at stemme imod fiskeriaftalen. Og mange danske organisationer, herunder Afrika Kontakt, PU- GAD, NOAH, FN-Forbundet og Dansk Naturfredningsforening, samt Enhedslisten, har da også spillet en vigtig rolle i forbindelse med at Danmark i oktober stemte imod fiskeriaftalen i EU, ligesom man gjorde det i Og forhåbentligt vil et flere andre lande følge Danmarks eksempel, så aftalen ikke kan implementeres. Men selvom dette vil sende et vigtigt budskab til såvel Marokko, EU og Saharawierne, er problemet på ingen måde løst herved. Marokko sælger stadigvæk ulovligt tomater dyrket i det besatte Vestsahara, der konsekvent mærkes som marokkanske, Marokko opfører stadigvæk ulovligt vindmølleparker i det besatte Vestsahara, hvor blandt andet den danske afdeling af Siemens og muligvis Vestsas deltager, og Marokko koloniserer stadigvæk Vestsahara og undertrykker landets oprindelige befolkning på grusomste vis. Danmark kan og bør, ligesom i forhold til fiskeriaftalen, spille en langt mere aktiv og offensiv rolle. Ved eksempelvis at anerkende Vestsahara, ligesom over 80 lande (dog ingen europæiske, selvom Sverige har været tæt på) tidligere har gjort. Ved at presse på i FNregi overfor især Frankrig for at sikre Saharawierne den længe lovede folkeafstemning om Vestsaharas tilhørsforhold. Ved at kræve at danske firmaer ikke handler med varer fra det besatte Vestsahara. Men som historien har vist igen og igen, i Vestsahara såvel som i andre retfærdige kampe for frihed og retfærdighed, gør hverken den danske regering eller andre regeringer meget uden at være presset til det af deres befolkninger. 6 l Antifascistisk Forum julen 2013

7 Demokrati og faglig kamp Der er behov for den organiserede arbejderklasses solidaritet i kampen for at fasholde og udbygge opnåede faglige, sociale og demokratiske rettigheder Af Kasper Schottky Den aktuelle kapitalistiske systemkrise skaber som lignende kriser tidligere i historien nød og elendighed, naturligvis ikke primært blandt de kapitalejere, som har fremmanet krisen, men først og fremmest i arbejderklassen blandt lønarbejdere, arbejdsløse, studerende og andre jævne folk. De arbejdsløse har længe været jagtet vildt. Tvangs - aktivering til ofte mere eller mindre ordinært arbejde for dagpengene eller kontanthjælpen hører til dagens uorden, ligesom forkortelsen af dagpengeperioden og den voksende langtidsledighed skaber nye forarmede mennesker, som kapitalen kan anvende som løntrykkere, ganske som i Tyskland efter de berygtede Harz IV-reformer. På Danish Crown-slagterierne sagde et flertal af arbejderne i en afstemning klogeligt nej til et tilbud om lønnedgang uden reel jobsikkerhed. Anderledes er det gået i Antifascistisk Forum på nettet butikskæderne Inspiration og Fona, hvor dårlig organisering, frygt og passivitet (Fanden tage de sidste-mentaliteten) blandt de ansatte har resulteret i op til 10% lønnedgang uden nævneværdig modstand. Det er et tag selv-bord for arbejdsgiverne på butiksområdet. Med en organisationsprocent på ca. 13% på dagligvareområdet, er det et spørgsmål om tid, før mindstelønnen bliver den gennemgående normalløn for alle. Antifascistisk Forum udkommer en gang hvert kvartal, men kun ét nummer julenummeret udgives i trykt udgave. De øvrige tre numre kan læses på foreningens hjemmeside: På hjemmesiden kan du også finde de gamle numre af bladet, helt tilbage fra Redaktionen De sagde nej til lønnedgang De kommende slag Lærernes på forhånd bebudede nederlag ved overenskomstforhandlingerne i 2013 vil blive forsøgt fulgt op med lignende krav om øget fleksibilitet (arbejdsgivernes sædvanlige betegnelse for ubetalt merarbejde) ved de kommende overenskomster. Det gælder de offentligt ansattes overenskomst i 2015, men også de privat - ansattes i I dén situation er der behov for en stærk fagbevægelse, der kan tage kampen op mod et system, hvor snakken om demokrati forstummer ved fabriksdøren. Med passiviteten og følgagtigheden overfor regeringen i store dele af fagtoppen og med Metals nye formand, Claus Jensen, som pauseklovn på højrepartiet Venstres landsmøde muligvis under truslen om at hvis ikke han dukkede op, ville det være farisæeren Dennis Kristensen, som fik æren er der langt til rollen som samfundsforandrende kraft Der er dog alligevel grund til optimisme. Både fra 3F s og FOA s nyligt afholdte kongresser lød der nye og mere EU-skeptiske toner. På 3F s kongres var den sociale dumping ikke overraskende i fokus, mens FOA også fokuserer på den øgede markedsgørelse af bl.a. velfærden. Begge forbundsformænd og -topledelser savnes dog endnu i den konsekvente EU-modstands rækker. Og det er nødvendigt, at de slutter op hér. En social, demokratisk og uafhængig politik lader sig ikke føre i monopolernes EU. I det hele taget er der et stort behov for forståelse for, at den demokratiske, sociale og faglige kamp i sidste ende er samme kamp. En kamp, der når den skal føres til sejr, kræver et opgør med Hovedaftalen fra 1899 og med arbejdsgivernes ret til at lede og fordele arbejdet. Det er kampen om kontrollen med produktionsmidlerne. I denne kamp skal erfaringerne fra kuppet i Chile i 1973, hvor den demokratisk valgte regerings manglende kontrol over våbenmagten (militæret) blev fatal, huskes. Ligesom situationen i dag i Venezuela, hvor de allerfleste venezuelanske medier, gennem deres monopolkapitalistiske ejere, er talerør for den altid USA-støttede agitation for kontrarevolution. Det dokumenterer, at de bastioner, som folkeflertallet (arbejderklassen) ikke tager kontrol med, forbliver på reaktionens side og udgør en platform for kontrarevolution. Antifascistisk Forum julen 2013 l 7

8 Athen: Fælles international dag mod Fælles international dag mod fascisme 22. marts 2014 skal imødegå Gyldent Daggry Af Tue Magnussen I den græske hovedstad Athen afholdtes i starten af oktober i skyggen af Gyldent Daggrys angreb på græske kommunister og indvandrere samt drabet på en rapsanger en international konference mod fascisme og racisme. I konferencen deltog jeg og et par andre danske deltagere fra Racismefri By. Som et resultat af nedskæringerne har den græske økonomi haft en tilbagegang på 25%, arbejdsløsheden har sat rekord med 27%, og ungdomsarbejdsløsheden er 70%. Gælden opgjort i forhold til bruttonationalproduktet var ved krisens start på 120% men efter fem år EU-dikterede krisepolitik er den nået op på 175%. Krisepolitikken har ikke alene medført udvikling af social krise uden modstykke, men også en udtalt højreekstremisme præget af fremmedhad, fascisme og græsk nationalpatriotisme. Gyldent Daggry i aktion Mange af de flygtninge, der flygter til Europa, kommer via Grækenland. Men i kølvandet på den økonomiske krise er Grækenlands asyl-modtagelsessystem reelt brudt sammen, så flygtningene ikke kan søge asyl eller få hjælp. Mange af dem kan samtidig knap komme videre til Vesteuropa og andre EU-lande og ender med at måtte leve under uacceptable, umenneskelige forhold. Den europæiske menneskerettighedsdomstol har fastslået, at forholdene for flygtninge i Grækenland strider mod menneskerettighederne. Ny-nazisterne Gyldent Daggry Chrysi Avgi, som partiet hedder på nygræsk opstod omkring 1980, men først i begyndelsen af 1990erne grundlagde Nikolaos Michaloliakos formelt partiet, som først i de seneste år har fået politisk betydning. Ved valget i 2009 fik det med knap stemmer under 0,3% af de afgivne stemmer, men voksede eksplosivt i kølvandet på den økonomiske krise op opnåede ved valget i juni 2012 stemmer fra over græske vælgere svarende til 7% af stemmerne og 18 medlemmer i det græske parlament, som i alt har 300 medlemmer. Det ny-nazistiske partis eksplosive fremgang er dels et udtryk for at den højrekonservative Samaras regering selv har været med til at fremme og acceptere en nationalistisk, indvandrerfjendsk holdning og retorik med en mildt sagt yderst ubehagelig tone i flygtninge- og asyldebatten og dels have fremmet politisk nepotisme og økonomisk korruption, der har givet Gyldent Daggry en moralsk platform til at angribe systemet med udtalte højre-populistiske synspunkter. Under sidste års valgkamp kaldte Antonis Samaras indvandrerne for vort samfunds tyranner og krævede deportation af alle illegale indvandrere, som man sammenligner med den doriske invasion for 4000 år siden og kalder indvandrere for en bombe mod samfundets og statens fundament. Gyldent Daggry har tillige organiseret tæskehold af sortklædte mænd, der undertiden optræder med græske flag og fakler samt røde og sorte bannere med svastikalignende symbolik og gjaldende paroler som Blod og ære, blod og ære!, men oftere med våben i form af knive, metalrør, sport-bats og køller, benzin og skydevåben. Nogle gange gennemføres de frygtede raids i mindre motorcykelgrupper, andre gange af større grupper, der klart tåler sammenligning med SA-grupper i Hitler-tidens Tyskland. Den fascistiske ideologi udtrykkes med slogans som Grækenland for grækerne, Lad os rense Grækenland for snavs og brugen af åben vold og overfald på migranter sigter på, at skræmme immigranter væk, ja gerne en egentlig etnisk udrensning. Men også i det politisk mere stuerene liv som f.eks. debatter i medierne har Gyldent Daggry anlagt en stil præget af aggressiv afstandtagen til det etablerede system. Det kom f.eks. til udtryk da partiets talsmand Ilias Kasiadiaris sidste år under en TV-debat bankede en kvindelig kommunistisk politiker i hovedet for åben skærm. Trods sådanne episoder og stigende dokumentation for at Gyldent Daggry steg støtten til partiet ifølge opinionsmålinger fortsat indtil efteråret Gyldent Daggrys parti - leder Michaloilakos, der er erklæret tilhænger af militærjuntaen, der tog magten i Grækenland ved et kup i april 1967, er dømt for involvering i bombeattentater i 1970erne, benægtede i 2012 Holocaust og jødeudryddelsen under 2. verdenskrig og under ransagninger har politiet fundet både våben og nazi-samlerobjekter hos mange af Gyldent Daggrys medlemmer. I løbet af 2012 skete der en dramatisk stigning i antallet af racistisk motiverede overfald. Næsten daglige overfald på asylansøgere og indvandrere. Alene mellem juni og oktober l Antifascistisk Forum julen 2013

9 fascisme registrerede politiet 17 alvorlige voldsforbrydelser, der involverede medlemmer af Gyldent Daggry, endog to parlamentsmedlemmer, som blev anklaget for at have tævet en gadesælger af udenlandsk herkomst. Straffrihed De græske myndigheders hårde kurs mod asylansøgere og migranter betød ofte, at ofrene for overgreb ikke turde melde det til politiet. Der herskede derfor stort set straffrihed, når det gjaldt overgreb på udlændinge. Den internationalt anerkendte menneskerettighedsorganisation Human Rights Watch (HRW) dokumenterede i 2012 gennem offentliggørelse af rapporten Gyldent Daggrys vold mod især etniske ikke-græske grupper. HRW havde interviewet 39 ofre, typisk folk af en anden hudfarve fra Asien, Afrika eller Mellemøsten, som var blevet slået ned på gaden eller på anden måde havde været udsat for Gyldent Daggrys hårdtslående bander. Ingen af overfaldene, der omtaltes i rapporten, havde ført til sigtelser eller at nogen var blevet straffet. Den reelle straffrihed og de manglende politiundersøgelser tilskrives det forhold, at Gyldent Daggry har mange tilhængere i politiet, som ser passivt til når Gyldent Daggrys aktivister slår løs på indvandrere, politiske modstandere, homoseksuelle eller romaer. I nogle af Athens valgdistrikter stemte flere end hver anden betjent på Gyldent Daggry ved sidste valg. Ganske vist er politifolk blevet dømt for bl.a. tortur, men for mange flere er lykkedes det at klare frisag. Kort efter Gyldent Daggrys angreb på græske kommunister og indvandrere samt drabet på en rapsanger indkaldte den græske antifascistiske organisation KE- ERFA til en international konference mod fascisme og racisme i Athen 6-7. oktober. Fra nær og fjern fra Grækenland og Vesteuropa til Australien berettedes om små og store initiativer til at imødegå den voksende højreekstremisme og fascisme, som især har fundet udtryk i racisme og fremmedhad vendt mod indvandrere og migranter. Konferencen besluttede en appel om fælles international aktionsdag mod fascisme 22. marts 2014 i naturlig forlængelse af FN s internationale dag mod racisme 21. marts. Nu bliver det opgaven -også i dansk sammenhæng at skabe en fælles, bred alliance for at markere den internationale aktionsdag. International Brigade Sites in Central Madrid: the Spanish Civil War Anmeldelse af Allan Christiansen AABI har i efteråret 2012 udgivet en lille guide-bog om De Internationale Brigader og deres tilstedeværelse i Madrid under borgerkrigen, skrevet af Ken O Keefe. Denne lille kompakte, men meget praktisk guidebog er på 15x10,5 cm. Den er fyldt med nyttige oplysninger omhandlende tre vandreture gennem Madrid i forbindelse med De Inter nationale Brigader og den spanske borgerkrig. Den er udgivet både på engelsk og spansk, og der medfølger et farvelagt kort, som viser de tre ruter: Rød rute følger XI Brigade fra brigadens ankomst til Atocha-banegården og dens march til Universitetsbyen den 8. november Gul rute viser hoteller og steder associeret med De Internationale Brigader, og den lilla rute viser andre steder, som repræsenterer den internationale støtte til den spanske republik under borgerkrigen. Bogen fører dig rundt til mange interessante steder, som hver har sin egen spe - cielle historie at fortælle, bogens firs sider er fyldt med illustrationer af de relevante bygninger i farver. Den kan stærkt anbefales, hvis du planlægger en tur til eller at gøre nogle dages ophold i Madrid. Guiden koster 5 euro eller ca. 40,00 kr. (Når man nu alligevel er i Madrid, kan man lide så godt slå et smut ind om Reina Sofia-museet og se Picassso s Guernica, den spanske pavillon fra verdensudstillingen i Paris 1937, én miniature + alle de andre malerier, skulpturer og deslige med relation til borgerkrigen) Det er en billig og uundværlig guidebog, der passer perfekt i lommen, når du går på opdagelse for at udforske de skjulte historier om De Internationale Brigader i Madrid. Hvis du vil købe bogen, kan du maile til AABI på (www.international-brigades.org.uk) og bestille den. Du kan også maile til Allan Christiansen på Antifascistisk Forum julen 2013 l 9

10 Mark Twain og hans elskede Mississippi Af Jens Forup Det er egentlig utroligt, men jeg har været sammen med et menneske, der engang havde været sammen med selveste Samuel Longhorne Clemens!!! Midt i tresserne havde jeg lidt at gøre med forfatteren Otto Gelsted, og han havde som ung huslærer truffet denne hr. Clemens i Schweiz omkring år Du kender ham utvivlsomt som forfatteren til de fortræffelige romaner Tom Saw yer og Huckleberry Finn samt hans meget morsomme noveller, hvoraf den gamle skuespiller Ebbe Rode indlæste en hel del på grammofonplade; mest navnkundig Begravelsen i Nevada! Ja, det er naturligvis Mark Twain, jeg taler om. Denne gigant i amerikansk litteratur, der kunne være så hylende morsom. Men her og nu er det hans dybt seriøse hovedværk Life on the Mississippi, det skal dreje sig om. Hans elskede flod med myg og ludere og lommetyve og elementære flodpirater og sågar mordere!!! Han kendte den ud og ind, fordi han i fire år havde været lods på en af de majestætiske hjuldampere, der anløb alle byerne og flækkerne nogle med så eksotiske navne som Hannibal og Phoenix. Og alle smugkroerne, begribeligvis. Og det var her på den lumske Mississippiflod han tog navnet Mark Twain, som hentyder til, at han skulle måle vanddybden, og ved andet mærke mark twain (mærke 2) var der lige akkurat dybt nok til, at de enorme hjuldampere kunne sejle der. Floden var som sagt utrolig lumsk, fordi den konstant skiftede løb det var jo før der kom dæmninger og der var selvfølgelig masser af fiskeruser og flydegarn, der kunne sætte sig fast i hjulene, og alskens slags affald, som bare var smidt ud. Nu skal man ikke læse Livet på Mississippi som én lang roman, for det er den slet ikke. Næh, det er snarere en slags erindringsnoveller med herlige titler som for eksempel En dristig dåd om at sidde fast på en høj revle og kun komme videre ved at sætte fuld damp på alle kedler og så pløje sig igennem! Nye ting, der satte mig grå hår i hovedet om, hvordan den snarrådige kaptajn redder Mark Twain ud af en grim knibe, fordi han havde overset et stort væltet træ, som nærmest spærrede for al videre sejlads! Floden stiger om en voldsom oversvømmelse, der tvinger mange ud af deres huse og enten sejle væk eller kravle op på tagene! Lodsgerningens rang og værdighed om hvordan dygtige lodser selv kunne bestemme deres hyre og Mark Twain tjente store penge i de fire år, han var lods! Kapsejladsernes dage om vanvittige og hasarderede væddemål mellem to hjuldampere om at komme først til et bestemt mål. En katastrofe om hjuldamperen Pennsylvania, hvor fire ud af otte kedler eksploderede med et øredøvende brag, og hele forenden, en tredjedel af båden, blev slynget op mod himlen! Hovedparten heraf, inklusive skorstenene, faldt atter ned på båden som et bjerg af gennemhullet kaotisk skrammel og kort efter udbrød der brand. Mange mennesker, både passagerer og mandskab, kom slemt til skade ved alvorlige forbrændinger, og mange døde. Blandt andet fik en katolsk præst en jernstang gennem kroppen! I ildlinjen om lodser under borgerkrigen og den voldsomme beskydning fra begge parter, for vil de stille hjuldamperne til rådighed for nord- eller sydstaterne? Og så den aldeles pragtfulde Banditter af første rang om den uhyggelige Murel-bande, der engang huserede på floden som røvere, hestetyve, negerkidnappere og bedragere! Bandens anfører Murel kom helt på højde med den berygtede Jesse James i dristighed, mod, griskhed, grusomhed, brutalitet, Patrick Mac Manus-prisen Anders Koustrup Kærgaard modtog torsdag aften Patrick Mac Manus-prisen for 2013 i forbindelse med whistleblower-høringen på Christiansborg 8. nov Af Tue Magnussen Stort tillykke til tidligere efterretningsofficer Anders Koustrup Kærgaard, der 7. november velfortjent modtog Patrick Mac Manus- mindeprisen for 2013 sammen med et beløb på kr. Den blev overrakt af dagbladet Arbejderens redaktør på konferencen om retssikkerhed for whistle - blowers, som avisen holdt sammen med de danske afdelinger af Amnesty International og Transparency International. Prisen er indstiftet i mindet om forfatter og aktivist Patrick Mac Manus, der blev født i Irland i 1944 og døde i København 12. august Patrick Mac Manus var talsmand for foreningen Oprør og blev i marts 2010 i dømt et halvt års betinget fængsel efter at have opfordret til at støtte befrielses - bevægelserne PFLP og FARC. I 2012 blev Patrick Mac Manus mindepris på 5000 kroner overrakt for første gang. 10 l Antifascistisk Forum julen 2013

11 Hjuldamper på Mississippi hjerteløshed, falskhed og overgik ham langt i andre vigtigere henseender. Han planlagde negeropstande, når det var bekvemt, erob ringen af New Orleans og han kunne sandt for udyden også finde på at bestige en prædikestol og tale opbyggeligt til menigheden! Skipperskrøner der er helt Jørn Riel-ske, især den om Mister H., der fortalte, at moskitoerne fra Lake Providence var så farlige, at bare to kunne gøre det af med en hund, og fire kunne holde en mand nede! og slagte ham, hvis ikke der kom hjælp. Og videre fortalte han, at livsforsikring i den almindelige, simple form er ukendt i Lake Providence for dér tegner man desuden en moskitoforsikring. Han fortalte mange mærkelige ting om disse lovløse insekter, bl.a. at han havde set dem forsøge at stemme til et valg, men da han mærkede, at dette vakte liden tiltro hos os, modificerede han det en smule og sagde, at han muligvis hér kunne have taget fejl, men givet var det, at han havde set dem hverve stemmer omkring valgstederne... Men måske skulle jeg hellere overlade ordet til Mark Twain selv. Han fortæller om sit barndomshjem: Da jeg som dreng første gang så Missouri-flodens munding, lå den efter lodsernes skøn to-treogtyve miles oven for St. Louis, men siden er den som følge af slitagen på bredderne rykket otte miles længere ned, og lodserne påstår, at der ikke vil gå fem år, før floden bryder igennem og flytter sin munding yderligere fem miles, hvorved den kommer til at ligge mindre end ti miles fra St. Louis.... Ja, det var, jo som allerede skrevet før, de vældige dæmningers tid. På sine gamle dage udtalte han, at de fire år på floden var hans livs lykkeligste tid, ja endog at hans ønske var at blive der resten af livet. Men borgerkrigen kom naturligvis i vejen som sagt. Som så mange mennesker med overordentlige evner var han en urolig og flakkende sjæl. Og det er måske nok forklaringen på, at han ikke vendte tilbage til floden. Han skulle prøve så meget forskelligt som muligt. Uddannet bogtrykker var han, og det fortrød han aldrig, for det lærte ham noget om sproget. Egentlig bofast blev han vel aldrig. Selv ikke da han var blevet en berømt forfatter, også i Europa, med udmærkede økonomiske forhold og smukke familieforhold, dog skældte hans kone ham ofte ud på grund af hans ofte meget saftige sprogbrug! Han rejste meget, og ofte meget langt væk, med korte mellemrum. Det har han skildret i sin meget indtagende bog Innocents abroad Uskyldige i udlandet! For eksempel boede han sammenlagt ni år forskellige steder i Europa, mest i Wien og Firenze. Men næh, det mest faste i hans liv synes at være erindringerne om fødebyen Hannibal, som han af en eller anden grund aldrig senere ville gense og så naturligvis hans elskede flod! Læs den selv i små bidder, denne mageløse beskrivelse af floden og dens liv. Den kom på dansk i 1961 med flere hundrede herlige illustrationer af tegneren Ib Spang Olsen. Boganmeldelse Tage Voss: Besættelsen Den gik til advokat og formand for Retspolitisk Forening Bjørn Elmquist for hans utrættelige kamp for de demokratiske rettigheder og mod de terrorlove, som Patrick Mac Manus selv dedikerede de seneste år af sit liv til at rejse debat om. Af Klaus Haase Tage Voss er en gammel modstandsmand. På sin 95 års fødselsdag har han udgivet en bog om besættelsen. Bogen er hans personlige dokumentation om besættelsestiden. Samtidig er den et nådesløst og personligt opgør med den romantisering som besættelsestiden gennem årene har været genstand for. Der gøres op med det danske politis samarbejdsvillighed med nazisterne, og deres nidkære klapjagt på kommunister. Der gøres ligeledes op med de danske samarbejdspolitikeres leflen for nazisterne. Voss punkterer ligeledes myten om det tapre danske folks modstand, og myten om, at folket støttede modstandsbevægelsen. Voss bog er et barsk partsindlæg om besættelsestiden, af en, der selv var stærkt involveret i den. Bogen kan anbefales. Tage Voss: Besættelsen som den nødigt berettes. Forlaget Brøndum Antifascistisk Forum julen 2013 l 11

12 Intet nyt under solen Historiske blade: 3 års socialdemokratisk regering kendsgerninger der taler! Vi bringer her forordet til en pjece udgivet af Central - komiteen for Danmarks Kommunistiske Parti i Pjecen ser på, hvad der skete efter valget d. 24. april 1929, da Socialdemokratiet vandt valget, og dannede sin anden regering med Stauning som statsminister. Af Anton Nielsen Valget den 24. april 1929 blev ført som et tugthus og afrustningsvalg. Arbejderklassen var opfyldt af kampstemning mod det Madsen- Mygdalske system, som havde været den sociale nedskærings, den reaktionære skattepolitiks og tugthuslovgivningens regering, og gik til valget i håb om ved at stemme på Socialdemokra - tiet at gøre ende på dette system og samtidig at gennemføre afrustningen, som Socialdemokratiet agiterede for. Madsen-Mygdal-regeringens forbrydelser Madsen-Mygdals regering havde fra nedskåret Arbejdsløsheds-lovgivningen og den sociale forsorg i det hele taget, havde indført skattelettelser for millionærerne og forøget den indirekte skattebyrde, havde skåret tjenestemændenes lønninger ned kort sagt på alle områder søgt at stabilisere og styrke kapitalismen på det arbejdende folks bekostning. Madsen-Mygdal havde som kronen på værket gennemført Tugthusloven, han stod som repræsentant for den yderste reaktion her i landet. Indenrigsminister Kraghs navn var uløseligt knyttet til de sociale nedskæringer. Justitsminister Rytter var indbegrebet af politiherredømme og juridisk reaktion. En af hans sidste handlinger var at rejse den såkaldte Grusgravssag i Nørresundby, ifølge hvilken senere syv arbejdere blev dømt for at have forulempet nogle skrue brækkere. Finansminister Neergaards navn var knyttet til regeringens reaktionære skatte- og finanspolitik, som Kraghs var det til Krise - kassernes indførelse og arbejdsløsheds-forsikringens ødelæggelse. Ny byrder var lagt på Arbejdsløshedskassernes medlemmer, og ved Neergaards afgang i 1929 skyldte Arbejdsløshedskasserne store pengesummer til statskassen, således skyldte Arbejdsmændenes Arbejdsløshedskasse over 1 million kroner. Det er ikke for meget sagt, at hele arbejderklassen var opfyldt af virkelig kampvilje mod dette system og denne regering, men Socialdemokratiet, som havde hovedindflydelsen over arbejdernes organisationer, havde stadig holdt igen, advaret og erklæret, at slaget skulle slås ved valget. Når det kom, skulle Madsen-Mygdals misregimente fejes bort med stemmesedlen. Socialdemokratisk valgsejr Valget kom! Og Socialdemokratiet sejrede ved valget, samlede stemmer på et program, hvor de lovede den arbejdende befolkning oprejsning for alt, hvad den havde lidt under Madsen-Mygdals højreregi - mente. Socialdemokratiet forkyndte i sit valgmanifest, at det nu skulle være slut med de sociale nedskæringer, med arbejdsløsheden, med tugthusregimentet, med rustninger og krigsfare; de lovede skatter på de besiddende, skattelettelser for de arbejdende, lovede arbejde og brød til de arbejdsløse, lovede gennemførelse af afrustningen. Og på dette program samlede de arbejdernes stemmer, på dette program blev de Rigsdagens største parti, på dette program overtog de regeringsmagten, på dette program dannedes det andet ministerium Stauning, med Stauning som stats - minister, fiskeri- og søfartsminister, Steincke som so - cialminister, Bramsnæs som finansminister, Friis Skotte, trafikminister, handelsminister, Borgbjerg, undervisningsminister, Bording, landsbrugsminister, Laust Rasmussen, afrustningsminister og pastor Poulsen som kirkeminister. I ministeriet optoges følgende Radikale medlemmer: P. Munch udenrigsminister, Bertel Dahlgaard indenrigsminister, Zahle justitsminister. Dette vil sige: Straks fra starten overlod Socialdemokratiet tre af de vigtigste politiske ministerier til Det Radikale Venstre, deriblandt justitsministeriet, det vil sige ministeriet for politi, doms- og fængselsvæsen, blev overdraget en af landets mest reaktionære og forbenede arbejderfjendlige jurister, Hr. Zahle. Den 24. april 1932 var tre år gået siden Socialdemokratiets valgsejr. Den socialdemokratiske regering har siddet tre år. Det er på tide at vurdere dens handlinger gennem disse tre år, undersøge hvorledes forholdet mellem dens valgløfter og den praktiske politik, undersøge, hvorledes denne praktiske politik forholder sig til arbejderklassens interesser. Maj 1932 De forløbne tre år giver os et rigt materiale til vurdering af den socialdemokratiske regering, så stort, at det er udelukket på denne lille pjeces begrænsede sidetal at få alt med. Vi skal derfor kun undersøge Socialdemokratiets stilling til Tughusvalgets mærkesager, og derudfra konstatere regeringens hovedlinie til det kapitalistiske samfund og til arbejderklassen. 12 l Antifascistisk Forum julen 2013

13 Først må vi fastslå, at Socialdemokratiet officielt opererer og arbejder ud fra den grundlovsbetragtning, at demokratiet er målet, parlamentarismen midlet, at det er hos de folkevalgte instanser Rigsdag og kommunalbestyrelser at afgørelserne ligger, at det er folkeflertallet selv, som gennem stemmesedlen bestemmer, hvilken politik der skal følges, at det ad denne vej er muligt at overvinde kapitalismen og gradvist vokse ind i socialismen. I konsekvens heraf danner Socialdemokratiet regering, hævdende at selv med om det fulde flertal f.eks. i Landstinget mangler er det af betydning for arbejderklassen, at der sidder en socialdemokratisk regering, fordi denne skal kunne administrere lovene i arbejdergavnlig retning. En hurtig sammenligning mellem arbejderklassens stilling i dag (1932) og arbejderklassens stilling for tre år siden (1929) falder ikke ud til Socialdemokratiets fordel: Arbejdsløsheden er blevet større, ikke mindre, arbejderlønningerne er faldet, ikke steget. En frygtelig kapitalistisk krise hærger Danmark som hele den øvrige verden, og krigsfaren er større end nogensinde før, ja, imperialisternes krig mod det kinesiske folk er faktisk direkte en bestanddel af deres længe planlagte og forberedte intervention mod Sovjetunionen, deres militærangreb på den internationale arbejderklasses stærkeste støtte. Socialdemokratiet benægtede længst muligt, at den kapitalistiske krise kunne ramme Danmark. Endnu så sent som i januar 1932 stod at læse i Socialdemokratens ledende artikel, at den som for bare et halvt år siden havde forudsagt en sådan krise, ville være blevet stemplet som sindssyg. Nu erklærer man imidlertid, at Socialdemokratiet gennem sine talsmænd og penneførere, at det dikteres til mange af sine handlinger netop af krisen, at hvis den ikke var kommen, ville dets politik have været ganske anderledes. Vi skal derfor undersøge dets politik såvel før som under krisen Der er intet nyt under solen. Tænk over det og rigtig god jul! (Undskyld det lidt gamle sprog, sådan talte og skrev man på den tid. Men meningen skulle vel ikke være til at misforstå. A.N.) Antifascistisk Forum julen 2013 l 13

14 Lukningen af ROJ-TV Tale af Anette Mørk på Københavns Rådhusplads den 3. oktober Kære kurdiske venner. Vi står her i dag endnu en skammens dag for det danske retssystem og den Europæiske politistat fordi at ti af jeres kammerater, familiemedlemmer, fædre, sønner eller bekendte er tiltalt for terrorisme efter de såkaldte terrorlove, som overvåger hele befolkninger og som kriminaliserer solidaritet, frihedskampe, selvstændighedskampe og at måtte hjælpe undertrykte og forfulgte mennesker. Som en lille sidebemærkning vil jeg nævne, at de danske frihedskæmpere også blev kaldt terrorister af den danske regering og de danske domstole, og at Nelson Mandela også var på terrorlisterne, indtil han fik Nobels fredspris!! I har fået mundkurv på af en beskidt politisk aftale mellem den danske regering og Tyrkiets regime med Erdogan i spidsen. Tyrkiet stemte for, at Anders Fogh Rasmussen blev Natos generalsekretær. Prisen var at han og Danmark skulle hjælpe til med at undertrykke det kurdiske folk og lukke den kurdiske stemme: ROJ-TV. Tyrkiets regime har fra Europarådet seneste rapport fra januar 2013 fået en del kritiske bemærkninger i forhold til deres behandling af journalister, og at det er stort set umuligt at lave kritisk journalistik i Tyrkiet uden at blive fængslet eller forfulgt. ROJ TV var en stemme for jer og havde nyheder, musik, sundhed, informationer, kultur osv. En gave til jeres folk! Jeres farlige terroristvirksomhed bestod i at dække nyheder, som også omfattede frihedsbevægelsen PKK og f.eks. deres flag eller nyheder om frihedskæmperen Abdullah Öcalan, men det er der også en del andre tv-stationer og andre medier i hele verden, som gør. Så vidt jeg ved, er de ikke blevet lukket med begrundelsen, at de fremmer terrorisme! Nu oplever I desværre også, at Danmarks domstole har begrænset jeres ytringsfrihed væsentligt ved lukningen af ROJ-TV, som var millioner af kurders mulighed for at få informationer og at ytre sig på jeres eget modersmål. Jura var der ikke meget af i dommen, men klare politiske overtoner, som i følge de lækkede Wikileaks dokumenter jo var aftalen mellem Tyrkiet og Danmark: ROJ TV skulle lukkes og retsforfølges! Og nu er vi kommet til efterspillet: De som har indsamlet penge eller selv støttet ROJ TV økonomisk eller har besøgt kurdiske områder, skal nu stemples som terrorister! Helst så visse personer at hele det kurdiske mindretal blev stemplet som terrorister! Et regime som Tyrkiet må gerne øge statsterrorisme mod et mindretal i deres land. De må gerne fængsle advokater, journalister, lærere og aktivister alene for at ytre deres meninger. Mange af dem, som bruger deres stemme, ender i en statistik om uopklarede drab. Studenter som demonstrerer for gratis undervisning bliver fængslet og anklaget for at være terrorister. Det er meget nemt at blive dømt som terrorist i Tyrkiet og regimet bruger tortur, lade sultestrejkende dø, familier lide i uvished om deres pårørendes skæbne, udøver streng censur, øge terror i småbyer via deres såkaldte bevæbnede Landbysvogtere (som både FN og EU har krævet fjernet), forbyde kurderne at tale deres modersmål offentligt eller at afholde visse kurdiske traditioner og det regime kalder det danske retssystem: For et demokratisk samfund, der bygger på retsstatsprincippet, som der står skrevet i et afsnit i dommen over ROJ-TV. Og det er på trods af at Tyrkiet har masser af sager, som er indbragt ved den Europæiske Menneskerettighedsdomstol og flere gange er blevet dømt for at have krænket Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, i forhold til Tyrkiets håndtering af kurdiske forhold. Menneskerettighederne krænkes dagligt i de kurdiske områder. Tyrkiet står ikke på terrorlisterne, men det gør den kurdiske frihedsbevægelse PKK. Denne retssag, som er i gang nu, er et alvorligt angreb på kurderne, den danske ytringsfrihed og pressefrihed. Med de såkaldte terrorlove i hånden kan det danske retssystem dømme politiske domme. Vi vil ikke have politiske fanger i Danmark eller deltage i politiske studehandler. De såkaldte terrorlove har sat vores Grundlov til vægs og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention 10. Grundloven 77 siger klart: Enhver er berettiget til på tryk, i skrift og tale at offentliggøre sine tanker, dog under ansvar for domstolene. Censur og andre forebyggende forholdsregler kan ingensinde på ny indføres. 10 i Menneskerettighedskonventionen siger ligeledes klart: Enhver har ret til ytringsfrihed. Denne ret omfatter meningsfrihed og frihed til at give eller modtage meddelelser eller tanker, uden indblanding fra offentligt myndighed og uden hensyn til grænser. De såkaldte terrorlove er i en direkte modsætning til Grundloven og Menneskerettighedskonventionen. Gør oprør! Det er alvorlige angreb på vores ytringsfrihed og vores vaklende demokrati. Chikane, hvor det danske politi med stor flid har optrådt som Tyrkiets forlængede arm, har været til stor gene for mange af de tiltalte: Isolationsfængslinger i månedsvis, ødelagte sociale re- 14 l Antifascistisk Forum julen 2013

15 Udtalelse: Stop forfølgelsen af den sydkoreanske opposition lationer på grund af terrormistanken, chikane af de tiltaltes venner og familie med afhøringer og en mistede sit gode firma og rygte, da politiet opsøgte alle hans kontakter, for at undersøge deres relationer. De fandt ingenting, men firmaets gode navn og rygte var ødelagt. Ingen af de tiltalte kan i dag passe almindeligt dagligt arbejde, fordi de skal afskrive mellem 10 og 12 dage hver måned frem til marts, for at være i retten ml. kl Det er en afskyelig handling og det danske retssystem er en del af det. Inde i den retssal er det ikke loven der taler men magten. Kære Kurdere. I ved at dommen er aftalt og de tiltalte vil blive dømt derom er der ingen tvivl. Det er en farce af en retssag og I oplever desværre nu at Tyrkiets lange arm og undertrykkelse rækker ud efter jer her i Danmark og i hele Europa. Jeg tror på at jeres kamp for et selvstændigt Kurdistan en dag bliver en realitet. Et sted hvor jeres børn og børnebørn kan synge sange på kurdisk, gå i kurdiske skoler og hvor I må videreføre alle jeres traditioner og må hylde jeres frihedskæmpere og dekorere jeres huse med symboler fra den kurdiske frihedskamp. Et Kurdistan hvor I kan leve i fred, uden undertrykkelse og forfølgelse, men jeg tror også at kampen bliver lang og hård og med mange nederlag. Forsæt jeres kamp, for jeres ret til at være ét folk i et frit Kurdistan. Fortsat god kamp! Fem Mænd Af Hellen Gade Fem mænd opholder sig bag tykke mure i et fremmed land, hvor man ikke kender deres sprog Landet er: et naboland et Guds land Hvor det snavsede vasketøj hænger fremme og derfor ikke kan skjule Den konservative sydkoreanske regering fortsætter med politisk forfølgelse af landets opposition. Senest har det sydkoreanske justitsministerium i slutningen af oktober nedsat et team, der skal udarbejde foranstaltninger imod partier og organisationer, der mistænkes for at være forfatningsmodstandere. Man har i den forbindelse allerede iværksat en farce af en juridisk undersøgelse imod det Det Forenede Progressive Parti ved at slæbe partiets ledere for forfatningsdomstolen i Seoul, og ved at foretage ransagninger af partiets kontorer. I september i år blev et af partiets parlamentsmedlemmer anholdt sigtet for at stå i forbindelse med Nordkorea. I Sydkorea betragtes selv en positiv udtalelse om forhold i Nordkorea for værende kriminelt. Det konservative regeringsparti Saenuri kræver Det Forenede Progressive Parti opløst under henvisning til, at partiet er fjender af det sydkoreanske liberale demokrati, og at partiet har forbindelser til Nordkorea. Ligeledes at det har et kamufleret nordkoreansk partiprogram. Regeringspartiet går endda så vidt som at påstår, at oppositionspartiet også besidder nordkoreansk inspirerede oprørsplaner. På samme måde forfølger de sydkoreanske myndigheder også det Koreanske Lærerfagforbund, der er blevet beskyldt for at være nordkoreanske lakajer og indre fjender. Og man er i gang med at forbyde og lukke den progressive internetavis Jaju Minbo med samme begrundelse. Formålet med den sydkoreanske regerings forfølgelse af oppositionen er uden tvivl et forsøg på at stække de progressive kræfter i Sydkorea. De kræfter, der kæmper for demokrati, reformer og genforening gennem en fredelig dialog med Nordkorea. Situationen stanken som vokser sig stærkere som årene går fra dens eksil i Miami Det nytter ikke at holde sig for næsen så længe det hænger dér Nogen lader som om det slet Ikke er der Det kan lugtes over vandene i græsset som hvisker af stråenes fulde kraft bringer årene med militærdiktatur i Sydkorea i tydelig erindring. Venskabsforeningen Danmark-Den Demokratiske Folkerepublik Korea tager på det skarpeste afstand fra den stigende undertrykkelse af den sydkoreanske opposition. Vi forlanger, at den sydkoreanske regering omgående stopper forfølgelsen og kriminaliseringen af politiske partier og faglige organisationer, der helt legalt og fredeligt har deres virke indenfor rammerne af det såkaldte liberale demo - krati. Vi kræver også, at den danske regering, der har et tæt forhold til styret i Seoul, lægger pres på den sydkoreanske regering for at stoppe forfølgelsen af den demokratiske opposition i landet. Anders Kristensen formand for Venskabs - foreningen Danmark Den demokratiske folke - republik Korea vinden hører det, mærker det og vokser til en storm af kærlighed og raseri bærer budskabet gennem verden Vi må blive ved med at lære det sande sprog måske kropssprog tegnsprog skriftsprog eller sang Der er mange sange, der skal synges endnu Antifascistisk Forum julen 2013 l 15

16 Fra nærdemokrati til fjernstyre! Kommunalvalget er overstået. Slagsmålet om borgmesterkæder, udvalgsposter og gode ben er afsluttet. Nye og gamle byrødder og regionsrødder kan fra nytår gå i gang med det politiske arbejde i kommuner og regioner. Der skal nok være en del af de nye kommunalpolitikere, der vil få sig en overraskelse. Råderummet i kommunerne begrænser sig nemlig stort set til at fordele elendigheden Af Egon Laugesen Gennem de seneste 20 år er det kommunale selvstyre nærdemokratiet mere eller mindre afskaffet. De første stramme kommuneaftaler, hvor rammerne for kommunernes og amternes økonomi blev dikteret af regering og Folketing så dagens lys , altså under Nyrup-regeringen. Op gennem 90 erne blev skruen strammet mere og mere. EU s Stabilitets- og vækstpagt trådte i kraft 1. januar 1999 i forbindelse med overgangen til ØMU ens tredje fase. Selvom Danmark ikke er med i eurozonen, tiltrådte et folketingsflertal pagten. Pagten sætter grænser for underskud på de offentlige budgetter. Dermed var der lagt op til, at sætte yderligere tommelskruer på amter og kommuner. I efteråret 2001 mistede Socialdemokratiet magten og Fogh blev statsminister. I en del år havde der været diskussion om den kommunale struktur, men da de to store partier, Socialdemokratiet og Venstre, også sad på magten i kommunerne, blev det ved snakken. Det ændredes i sommeren 2002, da regeringen modtog et brev fra Dansk Industri. DI krævede større kommuner. Det fik de så med kommunalreformen, hvis politiske arkitekt var nuværende statsminister, Lars Løkke Rasmussen. I forbindelse med reformen blev der ikke kun skabt større kommuner, centraladministrationen fik større beføjelser. Tidligere departementschef i indenrigsministeriet, Henning Strøm, kaldte ændringerne en tilbagevenden til enevælden! Det skulle blive meget værre! Da krisen i det kapitalistiske system i borgerpressen kaldet finanskrise eller gældskrise for alvor ramte Europa i 2008, hastede magthaverne med at redde banker og spekulanter. Nedskæringer i den offentlige velfærd betalte løjerne! En voldsom omfordeling fra offentlig velfærd til bankerne skete ved højlys dag! Det rene tyveri! Gennemført i skøn samdrægtighed af socialdemokrater og borgerlige. I årene, da finanskrisen toppede, så vi den ene EUtraktat efter den anden, som Danmark også har underlagt sig. Alle gik ud på at kontrollere medlemslandenes finanspolitik. Og dermed naturligvis også indirekte økonomien i kommuner og regioner. Lissabontraktat (2009), Sixpact (2011), Europluspagt (2012), Det europæiske semester (2012) og Finanspagt (2013) er de eksotiske navne på disse pagter, der på en gang underminerer den offentlige velfærd og demokratiet i EU-landene. Finanspagten er en opsamling og en stramning af de tidligere pagter/traktater. Den har form som en traktat med juridisk gyldighed. Der er ingen fortrydelsesret og ingen eksklusionsparagraf. Den er bindende for al fremtid! Et flertal i folketinget har hermed lænket Danmark til en pagt, der forpligter regeringen til at gennemføre en budgetlov, som har bindende og permanent karakter. Den kan altså ikke ændres af kommende folketingsflertal. Et af hovedpunkterne i pagten er at holde lønstigninger og offentlige udgifter i ro. På denne måde smækker EU kommunekassen i! En 2 år gammel undersøgelse fra KL viser, at ca. 53% af punkterne på kommunalbestyrelsernes dagorden direkte eller indirekte er dikteret af EU. Udbudsregler og miljøvurderinger er nogle af de områder, som direkte er bestemt af EU. Denne undersøgelse er formentlig overhalet af virkeligheden. Både Europluspagten og Finanspagten har markant øget EU s kontrol med den kommunale økonomi. Vi er gået fra nærdemokrati til fjernstyre! Der er brug for et kommunalt oprør! 16 l Antifascistisk Forum julen 2013

17 Scherfigs Højt fra træets grønne top Den første jul Højt for varehusets gavl, stråler lysreklamer med en masse pop og bavl, nissemænd og -damer. Kræmmerjulens store hit, maximering af profit. Sådan er den skisme, den kapitalisme. Henrik han har ingen ro, før han ser sin pakke, men et ægteskabsbureau, skrev at de ku makke. Hun blir julens attraktion, ved det store bal på kroen. Først skal skåret synes, siden skal der dynes! Lad os brumme Brummelum nok et vers om Henrik: Han er stærk og han er dum, derfor blev han fænrik! Nærkamp er hans yndlingsfag, som han dyrker nat og dag, det er jo en hobby, man kan lægge krop til. Mor tar nok et par albyl, gåsen står og sprutter. Peter får sig et drag prygl, knækked fars cerutter. Mor har lavet julegløgg, man det rager far en pløk han vil ha sin bajer. Sådan som han plejer. Om det fede julebord, slås de små om låret. Alle smovser uden ord jul med sovs i håret. Der blir ædt og drukket tæt, inden fader ræber mæt. Hvis de kan for kvalme, synger de en salme. Mor går ud i køkkenet, Lotte ned på gaden, hun skal nemlig trække lidt frisk luft efter maden. Lille Signe venter spændt, på at træet skal bli tændt. Hun har ingen flise, bare dukke Lise. Plasticstjernen mangled el, grundet brækket fatning. Dét slog næsten far ihjel, hold da kæft en skvatning! Juleaften med gevalt: Stigen, træet, fader faldt. Først sku stjernen findes, så sgu far forbindes! Så er kaffebordet klart, man har slået mave. Lille Signe må vist snart få sin julegave. Men det er en hemmelighed, så den skal hun ha i fred. Ikke mer om hende. Det må ha en ende. (Hans Scherfig 1963) (melodi: Det kimer nu til julefest ). En jomfru der kom galt afsted, en sildig julekvæld kom ned i dølgsmål med sin lille dreng, der lagdes i en krybbeseng. Der var ej præst, ej jordemor, da Jesus kom til denne jord, men engle sang og priste smukt, Jomfru Marias syndefrugt. Da faderen forduftet var, blev Gud udlagt som barnefar, og herfra stammer myten om, den Gudsøn, som til jorden kom. Og hyrderne på marken så, en engel midt på himlen stå: Gå hjem og pris det under, en mø har født i denne nat. Og da de hjem til stalden kom, den var ej mørk og trist og tom, i stråleglans i krybbens strå, en tryllekunstnerkonge lå. Tre rige mænd i silkeskrud, blev også ført til hytten ud. De kommet var fra Østerland, at se den ny mirakelmand. Og de fandt på den smukke skik, med julegaver før de gik. De ofred røgelse og guld. Se, sådan gik den første jul. Mor er stille slumret ind, fjernsynslyden simrer. Ingen hører vist en pind, skærmen står og flimrer. Det er no ed om hungersnød- Tag et stykke wienerbrød. Formen må vi holde, til det store kolde. Antifascistisk Forum julen 2013 l 17

18 FIRs 16. kongres i Sofia (5.-6. oktober 2013) Indlæg af Anton Nielsen, formand for FIR.Danmark Gode kammerater gode venner. Først vil jeg takke for FIRs støtte og solidaritet, da Horserød Stutthoff Foreningen og undertegnede som den daværende formand for foreningen blev dømt efter den såkaldte terrorlov, for at give humanitær støtte til Gaza, efter Israels angreb på Gaza i Det varmede i en kold tid! Jeg blev idømt 6 måneders fængsel, hvoraf de to måneder var ubetingede, og foreningen fik en stor bøde. Jeg afsonede de to måneder i det samme fængsel, hvor min far kommunistisk medlem af Folketinget og redaktør for det kommunistiske dagblad, Arbejderbladet sad i 1941, indtil han blev deporteret til udryddelseslejren Stutthof. Solidariteten og protesterne mod dommen strømmede ind til Horserød- Stutthof Foreningen fra hele Danmark, og nåede helt ind i min fængselscelle i alt. Men også fra de europæiske lande. Fra Grønland til Middelhavet fra Palæstina til Sydafrika. Ikke mindst vil jeg takke det hårdt prøvede græske folk og de palæstinensiske frihedskæmpere for deres solidariske støtte. Vi står sammen i kampen for frihed og fred mod nyfascisme, mod politistaten og overvågningssamfundet! Baggrunden for vores holdninger er, at vi igennem de seneste år med stigende bekymring har iagttaget de nyfascistiske organisationers stigende aktivitet, som spreder sig som en pest i alle de europæiske lande. En aktivitet, som også kan af - læses i i en række regeringers beslutninger og vedtagelser af love, som har til formål at indskrænke demokratiet, og borgernes rets - sikkerhed. Hver gang vor grundlov skal stå sin prøve før som nu sættes den ud af kraft. I Danmark har det især betydet indførelse af en terrorlovgivning næsten en identisk afskrivning af præsident Bush, Patiot Act, som ensidigt er vendt mod venstrekræfter, antifascister, fredstilhængere og antimilitarister. I dag kan du i Danmark blive straffet for at udvise solidaritet med undertrykte folk eller folk i nød. Et eksempel herpå så vi i 2008, da Den tamilske humanitære organisation i Danmark (TRO) hvis humanitære arbejde tidligere blev støttet af den danske regering. I Østre Landsret, for lukkede døre, fik TRO sin humanitære hjælp til Sri Lanka indefrosset med den begrundelse, at der... i sagen blev fremlagt en oversat version af dekret nr om terrorfinansiering, der er udstedt af den amerikanske præsident. Dekretet vedrører indefrysning af formuegoder og forbud mod transaktioner med personer, der begår, truer med at begå eller støtter terrorisme. TRO-Danmark er opført på en liste knyttet til dette dekret. Dommen faldt 8. april Som vi ser det, er retsplejeloven, straffeloven og grundloven delvist sat ud af kraft til fordel for EU-direktiver og ikke mindst af de nye terrorlove og dekreter fra Det hvide Hus. En række organisationer var allerede dengang og senere blevet dømt efter disse love og dekreter f.eks.: 2005: Organisationen Green - peace blev dømt for terror. Deres forbrydelse bestod i at have ophængt et banner på storlandbrugets bygning i København, hvorpå der stod: Nej til GMO-Svin. 2006: Dagbladet Arbejderen : Politiet censurerer en appel om støtte til befrielsesbevægelser på Arbejderens hjemmeside. Appellen var skrevet af Foreningen Oprør. Arbejderen protesterer, men får svar fra tidligere statsminister, Anders Fogh Rasmussen i dag generelsekretær i NATO at terrorlovgivningen står over medieansvarsloven, og at censuren dermed er lovlig. 2009: Tøjfirmaet Fighters & Lovers dømmes efter terrorlovens paragraf 114 b, som kan give op til 10 års fængsel, for at have produceret T-shirts med FARC s og PLFP s logo. Pengene for salget skulle gå til støtte for en radiostation, som drives af FARC i Colombia og et grafisk værksted, som drives af PFLP i Palæstina.. Fængselsdommene blev i Højesteret gjort betingede, men retten konfiskerede de penge, Fighters & Lovers havde indsamlet. De dømte aktivister skal selv betale sagens omkostninger, som er på det astronomiske beløb kroner. Marts 2010: Foreningen Oprør og talsmand, Patrick Mac Manus idømmes seks måneders betinget fængsel for at deltaget i indsamlingen af kr. til befrielsesbevægelser PFLP i Palæstina og FARC i Columbia. 2011: Horserød Stutthof Foreningen og dens formand sigtes efter 114 a og b. terrorparagraffen. Den gamle fange og modstandsorganisation idømmes en bøde på kroner, og formanden idømmes fire måneders betinget fængsel og to måneders ubetinget fængsel. 2011: Greenpeace-aktivister idømmes 14 dages fængsel for en aktion under FN s klimatopmøde i København. 18 l Antifascistisk Forum julen 2013

19 2013: ROJ-tv den kurdiske tv-kanal, som sender fra København anklages for terror, fordi den har bragt interviews og reportager med den kurdiske oprørsbevægelse PKK. Man vil fratage stationen sendetilladelsen og dertil en kæmpebøde. Sagen mod ROJ-tv er en følge af en aftale mellem den tyrkiske premierminister, Erdogan og tidligere statsminister, Anders Fogh Rasmussen, som blev sikret stillingen som NATOs generalsekretær med Tyrkiets stemme, mod at ROJ-tv blev lukket. ROJ-tv blev idømt en bøde på 10 millioner kroner, som de ikke kunne betale og gik derfor konkurs. Dermed havde man frataget 30 millioner kurdere deres eneste TV-station på det kurdiske sprog. I øjeblikket mens vi sidder her til FIRs kongres i Sofia sidder 11 kurdere på anklagebænken i København, anklaget for økonomisk støtte til en terrororganisation PKK. Dommen er afsagt før de over - hovedet satte deres fod i retssalen. Straframmen er 10 års fængsel. Det er under sådanne forhold antifascistisk organisationer, miljøorganisationer og andre demokratiske bevægelser arbejder i dagens Danmark. Vi ved, at lignende eller værre forhold gør sig gældende i andre europæiske lande. På den baggrund stiller vi følgende forslag: Vi foreslår, at FIR stiller sig i spidsen for indkaldelse af et europæisk anti - fascistisk møde, som har til formål at styrke det internationale samarbejde i kampen for demokratiet i kampen mod racismen og den voksende nyfascisme. Vi foreslår, at det bliver et bredt antifascistisk møde med deltagelse af FIRs tilsluttede organisationer i de europæiske lande men vi forestiller os også, at andre antifascistiske organisationer vore medkæmpere inviteres med for at give deres erfaringer og meninger til kende i den fælles kamp. Vi foreslår, at et sådant møde afholdes inden udgangen af Hvor det kan holdes og andre praktiske problemer, må vi finde ud af i fællesskab. Vi starter arbejdet med en bred samling en antifascistisk front nu og her. Det kan ikke vente. Vi vil også udarbejde et forslag til hovedpunkterne for denne antifascistiske enhedsfront, som vi vil forelægge FIRs ledelse. Til fælles afgørelse. De bedste hilsner Anton Nielsen Formand for FIR- Danmark, Bodil Enoch Formand for Horserød Stutthof Foreningen, Frede Klitgård Formand for Aktive Modstandsfolk, Allan W. Christiansen Formand for De Spaniensfrivilliges Venner, Kurt Nielsen AMPA (Amager Partisaner), Petter Sommerfelt Talsmand for Demos, John Ekebjærg Jakobsen Talsmand for Foreningen Oprør Men nogen har valgt dem ind Satiriske tekster om Christiansborg er den seneste bog af forfatter og kulturanmelder Klaus Haase. Anmeldelse af Flemming Hybert Af forordet fremgår, at Borgen er en gammel dame som har født et demokrati uden revolution. Fødselsveerne var af kort varighed. Ud af det er kommet en del børn. Nærmere bestemt 179 og det er dem og deres gøren og laden bogen handler om. I bogens første del præsenteres læseren for forskellige fænomener på Borgen, der nævnes ingen navne hverken på personer eller partier. Men hvem genkender ikke farven i dette citat vor grundlovs fundament og garanti for den private ejendomsret er politi og militær som når tågesnak om diskrimination og racisme forhindrer ærlige landsmænd i at kalde fremmedelementer i vor land for kræftlignende og sundhedstruende ondt afskum som burde tage hjem hvor de kommer fra. Eller genkender personen bag udtalelsen: sådan er det jo udtaler hun med elegant kynisme. Det er også hende der altid står mellem rød og blå blok. Og sådan kunne jeg blive ved. I får lige den om Forvandlingskuglen, hende der begyndte med basisdemokratiske demonstrationer. Idealisme der blev til karriere. I sit nye parti sagde hun: demokrati er det muliges kunst. Hun bliver fyret og et nyt ordsprog ser dagens lys: Vil du frem i krisetider så skift fra rødt til blåt. Begreber med tilknytning til Borgen og til politik gennemlyses at Klaus Haases satire. Der er opskrift på valgflæsk, en karaktermorders bekendelser, børne - haven Borgen, signalement af en sofavælger og meget mere. Og har du lyst til at genopfriske fakta om statsministre (og her er navne ikke udeladt) så har de fået deres særlige afsnit og særlige Klaus Haase signalement. Som læser og vælger kan man glæde sig over biddet, ingen går ram forbi heller ikke læseren for nogen har valgt dem ind og det er os. Sådan set er men nogen har valgt dem ind en håndbog for alle, der vil være kritiske over for Borgen, den gamle dame. Læs den og brug den. Bogen er på 72 sider, består af 32 tekster og kan købes på Forlaget Arbejderen Antifascistisk Forum julen 2013 l 19

20 29. august august 2013 årsdagen for bruddet med samarbejdspolitikken holdt Anton Nielsen nedenstående tale i BJMFs lokaler i Valby Det er fremdeles en pligt for den danske befolkning at afholde sig fra uvenlige handlinger, derunder også rygtesmederi og forsøg på at tilvejebringe fjendtlige stemninger mod Tyskland og det tyske folk, ligesom enhver form for angreb imod de fremmede tropper, enten det så er i skriftlig eller korporligt form, absolut må undlades. Den udvikling, som begivenhederne i den sidste tid tyder på, må fordømmes. Det er upassende for et kulturfolk, og den rummer faren for alvorlige følger, først for de personer, der udøver de forkastelige handlinger, men dernæst for den øvrige del af befolkningen igennem den forstyrrelse af forholdet mellem Tyskland og Danmark, som må frarådes. De tyske soldater siges fremdeles at vise en forekommende og korrekt opførsel. Disse soldater repræsenterer en anden nation, men den er ikke i krig med Danmark (Staunings tale i radioen 15/6 1940). Alt dette og meget mere til blev fejet af bordet den 29. august Den 29. august er et eksempel på, hvad et folk kan, når det sætter sig op mod magten overmagten! Men tilsyneladende har de nuværende magthavere ikke forstået et ord af historien. Klokken 6 i morges meddelte radioavisen, at regeringen i anledning af 70- årsdagen for den 29. august 1943 og den: Danske regerings brud med besættelsesmagten, har forhøjet den såkaldte hædersgave med kr. Ikke årligt men som et engangsbeløb. Det blev i samme åndedrag meddelt, at de fleste af modtagerne af hædersgaven, er over 90 år, så det vil ikke få nogen særlig betydning for Hr. Corydons nyligt præsenterede finanslov. Det er som så meget andet varm luft teater for folket. I øvrigt skal jeg hilse jer fra formanden for Aktive Modstandsfolk som er den, som har kæmpet mest energisk for en forhøjelse af hædersgaven,. Den 29. august 1943 er et eksempel på, hvad et folk kan, når det enigt sætter sig op imod Magten. I dette tilfælde mod en nazistisk besættelsesmagt og dens danske medløbere. Regeringen brød ikke med besættelsesmagten som Danmarks radio forsøgte at bilde sine lyttere ind i morges den blev afsat af det danske folk! Det er en af årsagerne til, at vi så vidt jeg ved er de eneste, som markerer denne dag. De andre vor tids magthavere helst ser denne dag forbigået i stilhed. Det har de deres gode grunde til. Man risikerer jo, at nogen i dagens Danmark, gik hen og tog ved lære af erfaringerne, og gik til modstand mod nutidens magthavere, som i lighed med de tidligere er i en fremmed magts tjeneste. Før Nazi- Tysklands nu USA s. Man siger godt nok, at historien ikke gentager sig, men i den sammenhæng er intet ændret. Når man ved, hvem der styrer i USA, så ved man også, hvem der styrer i Danmark, sagde Ellen Hørup allerede i Man har efter Afghanistan, søgt efter en ny krig, hvor Danmark kunne gøre en forskel, som man siger. Det oplever vi igen i disse dage, hvor den danske regering og folketingets flertal, melder sig under USA s faner. Et angreb på Syrien er nært forestående. FN er som sædvanlig sat uden for døren. Krig og fred på denne klode afgøres af USA. Den der vil fred, må ville ret, og den der vil ret, kan ikke støtte en verdensorden, der opretholdes ved røveri og profit. (Ellen Hørup 1947) Dermed er vi fremme ved sagens kerne: Det handler om de grundlæggende principper for den menneskelige tilværelse. En kamp for livet mod krig for fred og for klodens overlevelse. En kamp for et reelt demokrati i vort land socialt og politisk. Det er en kamp for friheden! En kamp mod et menneskefjendsk system det kapitalistiske system og for et nyt det socialistiske hvor mennesket er sin egen herre. Hvor det ene menneskes udbytning af det andet er forbudt. Det er ikke et øjeblik for tidligt, at socialismen kommer på dagsordenen det eneste alternativ til den kapitalistiske røverøkonomi, som i øjeblikket truer med at sende millioner af mennesker og hele nationer ned i den sociale massegrav. Kort sagt kampen står mellem: Folkemagt mod pengemagt. Et demokrati kan ikke opretholdes i en permanent tilstand af krigsforberedelser og forblive et demokrati, sagde Mahatma Gandhi Det er nøjagtig, hvad vi ser i vort land i dag. Men også i den sammenhæng kan vi lære meget af dem, som var før os. Politisk, kulturelt og moralsk såvel som taktisk, strategisk. Om at holde fast i vort grundlag og principper, uanset hvor svær fremtiden øjeblikkelig tegner sig. I den sammenhæng er der brug for alle, som ikke giver køb på principperne, men fastholder linjen under alle omstændigheder. Kort sagt der er brug for klassekæmpere, som ved, hvad de vil, og ikke taber målet af syne. Det er vigtigt ikke mindst i vor tid, hvor det at løbe fra sine løfter på det nærmeste er gjort til en olympisk disciplin. En politisk dyd. Man er omstillingsparat, som man siger nu om dage. Også i den grad! Eller Man har et standpunkt, til man tager et nyt, som socialdemokraten, statsminister, Jens Otto Krag formulerede det i 1960erne. I går d. 28. august 2013 så vi det endnu engang. 20 l Antifascistisk Forum julen 2013

Nr. 1. Januar kvartal 2014. SIndhold:

Nr. 1. Januar kvartal 2014. SIndhold: SIndhold: -Leder -Harald Herdal -Rascismefri by -Hvad er Rascisme Fri By -The whistle is blowing in the wind -Magtens stemme -En vigtig forskel -Portræt af en tragikomisk og farlig højreorienteret korsfarer

Læs mere

LØSSALG: 30 KR. FRA INDHOLDET

LØSSALG: 30 KR. FRA INDHOLDET LØSSALG: 30 KR. FRA INDHOLDET Leder: En verden i brand Mens hele verden ser på... Klassekamp et tilbageblik Guantánamo Scharnberg-prisen til Fredsvagten Ejner Fuglsang og sømændene fra Shanghai Verdens

Læs mere

KOMMUNISTISK POLITIK

KOMMUNISTISK POLITIK KOMMUNISTISK POLITIK Highway Child spiller på Den røde Plads, Fælledparken 1. maj 2009 BYG EN FRONT MOD KRISE, KRIG OG REAKTION Nr. 10 13. årg. 2009 7. maj - 21. maj Støttepris 20 kr. TEMA: FRONT MOD KRISE,

Læs mere

Massefald for dagpengeforbedringer

Massefald for dagpengeforbedringer Organ for Kommunistisk Parti i Danmark Nr. 10 Oktober 2012 Massefald for dagpengeforbedringer n På initiativ af Københavnske tillidsrepræsentanters netværk samledes en større gruppe mennesker på Københavns

Læs mere

Til gennemsyn - ikke til undervisning

Til gennemsyn - ikke til undervisning Indholdsfortegnelse Prøveoplæg til Indblik og udsyn... 2 Vurderingsskema til den mundtlige afgangsprøve... 4 Grundloven 1849... 5 Stormen på Dybbøl 1864... 8 Slaget på Fælleden...11 Systemskiftet 1901...14

Læs mere

Militær ekspansion i Barentsregionen og Arktis

Militær ekspansion i Barentsregionen og Arktis Organ for Kommunistisk Parti i Danmark Nr. 9 September 2012 Militær ekspansion i Barentsregionen og Arktis Olie og gasforekomster er baggrunden for gentagne militærøvelser i området n Gennem det seneste

Læs mere

KOMMUNISTISK POLITIK

KOMMUNISTISK POLITIK KOMMUNISTISK POLITIK Havnearbejdere i Strassbourg 16. januar 2005 EUROPAS ARBEJDERE SLÅR TILBAGE Nr. 2 10. årg. 2006 20. januar - 2. februar Støttepris 12 kr. TEMA: ANTIKOMMUNISME Den store parlamentariske

Læs mere

-kvote. for fagbevægelsen, at der skal stilles krav om gennemførelse af en lov om øjeblikkeligt prisstop.

-kvote. for fagbevægelsen, at der skal stilles krav om gennemførelse af en lov om øjeblikkeligt prisstop. Organ for Kommunistisk Parti i Danmark Nr. 4 April 2012 Regeringen på afveje Regeringen er i gang med at gøre krisen endnu værre for befolkningen Af Betty F. Carlsson Giv agt! Reformer på vejen n Efter

Læs mere

Stop Drone-mordene. med at tage medansvar for vilkårlige henrettelser.

Stop Drone-mordene. med at tage medansvar for vilkårlige henrettelser. Organ for Kommunistisk Parti i Danmark Nr. 8 August 2012 Stop Drone-mordene USA har mord på dagsorden n Der myrdes løs i USA, men det er ikke kun i det hjemlige at skydegale myrder løs. USA s fjernstyrede

Læs mere

KOMMUNISTISK POLITIK

KOMMUNISTISK POLITIK KOMMUNISTISK POLITIK Ungdomshuset set fra demonstrationen 16. december. Foto: HG, DKU Nr. 24 10. årg. 2006 23. december - 8. januar Støttepris 12 kr. TEMA: UNGDOMSHUSET BLIR! OG APKS 3. KONGRES Fronterne

Læs mere

REVOLUTIONEN GÅR VIDERE!

REVOLUTIONEN GÅR VIDERE! Foran indenrigsministeriet, Tunis, den historiske 14. januar 2011 REVOLUTIONEN GÅR VIDERE! Nr. 2 15. årg. 2011 21. januar - 4. februar Støttepris 20 kr. Tema: Tunesien - Den uventede revolution Retten

Læs mere

Nyhedsbrev AMK - Nummer. 1 --- Februar 2011 side

Nyhedsbrev AMK - Nummer. 1 --- Februar 2011 side Nyhedsbrev AMK - Nummer. 1 --- Februar 2011 side 1 Nyhedsbrev AMK ALDRIG MERE KRIG Klik stiftet på tekst 17. oktober 1926 Dansk sektion af War Resisters International I D (Krigsmodstandernes internationale

Læs mere

MODSTAND OVERKLASSEPOLITIK SKAL MØDES MED ADVARSLER OG HÅB FRA GRÆKENLAND SU-PROTESTER OK2013 ET ANGREB WWW.SOCIALISTER.DK. Læs side 7-10.

MODSTAND OVERKLASSEPOLITIK SKAL MØDES MED ADVARSLER OG HÅB FRA GRÆKENLAND SU-PROTESTER OK2013 ET ANGREB WWW.SOCIALISTER.DK. Læs side 7-10. WWW.SOCIALISTER.DK [Nummer 327 11. marts, 2013] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] OVERKLASSEPOLITIK SKAL MØDES MED MODSTAND ADVARSLER OG HÅB FRA GRÆKENLAND Grækenland er lige nu stedet, hvor EU s nedskæringspolitik

Læs mere

VÆLT LØKKE GØR SOM EGYPTEN

VÆLT LØKKE GØR SOM EGYPTEN [Nummer 307 7. marts, 2011] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] GØR SOM EGYPTEN VÆLT LØKKE Nedskæringer og fyringer i det offentlige Minusoverenskomster Milliarder til bankerne og gaver til de rige Krig

Læs mere

Sikkerhedsnettet røget

Sikkerhedsnettet røget Organ for Kommunistisk Parti i Danmark Nr. 8 August 2011 Sikkerhedsnettet røget De borgerlige forlig har cementeret uligheden i Danmark n Efterlønsreformen, der blev aftalt mellem regeringspartierne, Dansk

Læs mere

KOMMUNISTISK POLITIK

KOMMUNISTISK POLITIK KOMMUNISTISK POLITIK Plakat??? 1917-2007: Leve den ve r d e n s- oms pæ n d e n d e Oktober! Nr. 22 11. årg. 2007 9. november - 22. november Støttepris 15 kr. TEMA: Oktoberrevolutionen 1917-2007 Det syge

Læs mere

TEMA: EU s KRISE - EURO - GRÆKENLAND - UKRAINE

TEMA: EU s KRISE - EURO - GRÆKENLAND - UKRAINE Nr. 2 feb - marts 2015 19. årg. De kvindelige kurdiske krigere i Kobane kæmpede heltemodigt. foto:pukcc.net TEMA: EU s KRISE - EURO - GRÆKENLAND - UKRAINE OK2015: Giv mindstelønnen et løft For mangfoldighed

Læs mere

Frit valg Resultatet var, at staten er gået glip af 75 milliarder kr., for den luskede aftale fra 2003

Frit valg Resultatet var, at staten er gået glip af 75 milliarder kr., for den luskede aftale fra 2003 Organ for Kommunistisk Parti i Danmark Nr. 12 December 2011 Det sorte guld Skiftende danske regeringer har forgyldt olieselskaber Den nye regering har nu bebudet et servicetjek af de famøse aftaler. Det

Læs mere

DE TILBYDER INGEN FREMTID

DE TILBYDER INGEN FREMTID [Nummer 319 26. april, 2012] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] WWW.SOCIALISTER.DK DE TILBYDER INGEN FREMTID MEN DER FINDES ET ALTERNATIV & R Ø R P O E M S I L A I C SO SIDE 02 Socialistisk Arbejderavis

Læs mere

Nr. 15 16. årg. 2012 3. august - 17. august Støttepris 20 kr. De militante minearbejderes kamp - hele det spanske folks kamp

Nr. 15 16. årg. 2012 3. august - 17. august Støttepris 20 kr. De militante minearbejderes kamp - hele det spanske folks kamp Minearbejdere marcherer til Madrid 11. juli 2012. Foto Flickr/Victor Ferrer De militante minearbejderes kamp - hele det spanske folks kamp Nr. 15 16. årg. 2012 3. august - 17. august Støttepris 20 kr.

Læs mere

KOMMUNISTISK POLITIK

KOMMUNISTISK POLITIK KOMMUNISTISK POLITIK Fra demonstrationen Lad Gaza Leve København 17. januar 2009 FRIT PALÆSTINA! Nr. 3 13. årg. 2009 31. januar - 13. februar Støttepris 20 kr. TEMA: israel og modstanden Den forfejlede

Læs mere

Endelig er vi fri for 10 år med det, som har været racisternes, krigsmagernes, klimaskeptikernes og overklassens yndlingsregering i mands minde.

Endelig er vi fri for 10 år med det, som har været racisternes, krigsmagernes, klimaskeptikernes og overklassens yndlingsregering i mands minde. Rød regering [Nummer 312 23. september, 2011] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] blå politik? Endelig er vi fri for 10 år med det, som har været racisternes, krigsmagernes, klimaskeptikernes og overklassens

Læs mere

Nr. 23 14. årg. 2010 26. november - 10. december Støttepris 20 kr. TEMA: NATOs ny strategi

Nr. 23 14. årg. 2010 26. november - 10. december Støttepris 20 kr. TEMA: NATOs ny strategi SU-nedskæringsaktion fra PLS i København den 23. november SU-spøgelset er her endnu! Nr. 23 14. årg. 2010 26. november - 10. december Støttepris 20 kr. TEMA: NATOs ny strategi Arbejderne og unionen s.

Læs mere

Gør som grækerne. nedskæringer! Løkke skal væltes! Hvad sker der i Grækenland? Hvorfor vandt DF? www.socialister.dk. Læs side 3, 4 og 5.

Gør som grækerne. nedskæringer! Løkke skal væltes! Hvad sker der i Grækenland? Hvorfor vandt DF? www.socialister.dk. Læs side 3, 4 og 5. kampagneavis mod ulighed og racisme [Nummer 346 14. juli, 2015] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] Gør som grækerne www.socialister.dk Løkke skal væltes! Den nye regering er en svag regering - men venstrefløjen

Læs mere

BURKA ELLER FYRINGER? Bekæmp fyringerne Forsvar syndebukkene KIRKEASYL.DK. Hvad er vigtigst: PROTESTER I EGYPTEN KLIMA-TOPMØDE WWW.SOCIALISTER.

BURKA ELLER FYRINGER? Bekæmp fyringerne Forsvar syndebukkene KIRKEASYL.DK. Hvad er vigtigst: PROTESTER I EGYPTEN KLIMA-TOPMØDE WWW.SOCIALISTER. WWW.SOCIALISTER.DK [Nummer 290. 28. august, 2009] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] Bekæmp fyringerne Forsvar syndebukkene KIRKEASYL.DK Jeg er flov over at være dansker, Danmarks krystalnat, reaktionerne

Læs mere

FREE MUMIA! Nr. 22 14. årg. 2010 12. november - 26. november Støttepris 20 kr. TEMA: Kapitalens krisestyring

FREE MUMIA! Nr. 22 14. årg. 2010 12. november - 26. november Støttepris 20 kr. TEMA: Kapitalens krisestyring Mumia af Malik Seneferu FREE MUMIA! Nr. 22 14. årg. 2010 12. november - 26. november Støttepris 20 kr. TEMA: Kapitalens krisestyring Krigsherren på Esplanaden s. 2 Danmark, dejligst s. 3 Finanslov og asociale

Læs mere

KOMMUNISTISK POLITIK. Nr. 12 UNIONS- DØD! FORFATNINGEN ER TEMA: FORFATNINGSDØD

KOMMUNISTISK POLITIK. Nr. 12 UNIONS- DØD! FORFATNINGEN ER TEMA: FORFATNINGSDØD KOMMUNISTISK POLITIK Frankrig: NON! Holland NEE! UK: No referendum UNIONS- FORFATNINGEN ER DØD! Nr. 12 9. årg. 2005 10. juni - 23. juni Støttepris 12 kr. TEMA: FORFATNINGSDØD Mr. Yes, sir! s. 2 Nyliberalismen

Læs mere

Udgivet af DEN DANSKE FORENING 23. ÅRGANG NR. 3 SEPTEMBER 2009

Udgivet af DEN DANSKE FORENING 23. ÅRGANG NR. 3 SEPTEMBER 2009 DANSKEREN Udgivet af DEN DANSKE FORENING 23. ÅRGANG NR. 3 SEPTEMBER 2009 Europa, verdensdelen, som fostrede demokratiet, som afskaffede slaveriet og udviklede tanken om det enkelte menneskes værdighed

Læs mere

Nr. 20 15. årg. 2011 14. september - 28. oktober Støttepris 20 kr. Lad eventyret leve! Tema: Enhed mod blårød politik

Nr. 20 15. årg. 2011 14. september - 28. oktober Støttepris 20 kr. Lad eventyret leve! Tema: Enhed mod blårød politik Op mod 3000 fulgte Jens Galschiøts i genbegravelsen af H.C. Andersen i Odense havn. Foto www.aidoh.dk Lad eventyret leve! Nr. 20 15. årg. 2011 14. september - 28. oktober Støttepris 20 kr. Tema: Enhed

Læs mere

KOMMUNISTISK POLITIK

KOMMUNISTISK POLITIK KOMMUNISTISK POLITIK År e ts s tats k u p Fogh og Stig-Møller underskriver Lissabon traktaten, den 13. december 2007 Fo r fat n i n g e n in gen ø ns kede i ny indpakning Nr. 25 11. årg. 2007 23. december

Læs mere