Oversigt over indkomne ansøgninger til kommuneplanrevisionen J.nr De indkomne ansøgninger er samlet under følgende overskrifter:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oversigt over indkomne ansøgninger til kommuneplanrevisionen J.nr. 05-1978. De indkomne ansøgninger er samlet under følgende overskrifter:"

Transkript

1 Oversigt over indkomne ansøgninger til kommuneplanrevisionen J De indkomne ansøgninger er samlet under følgende overskrifter: Side SLKEBORG MDT- OG SYDBY 2 ALDERSLYST 3 BALLE HVNNNGDAL 4 GØDVAD 5 FUNDER 6 SKÆGKÆR 8 GRAUBALLE 10 KRAGELUND 11 THORNNG 12 VNDERSLEV 13 KJELLERUP 14 SJØRSLEV DEMSTRUP 15 ANS 16 FÅRVANG 17 GJERN 18 VOEL 19 RESENBRO 20 SORRNG 22 LNÅ 23 SEJS/SVEJBÆK OG LAVEN 24 THEM SALTEN 25 VRKLUND 26 BRYRUP 27 GJESSØ 28 DETALHANDEL 29 DET ÅBNE LAND 30 SÆRLGE STØRRE ANLÆG 31 Teknik- og Miljøafdelingen Plan og Byg Søvej Sagsbehandler: Henrik H. K. Jensen Direkte tlf.: afd.: Fax : EAN-: Sags: 08/14226 Dato: 16. december 2008

2 SLKEBORG MDT- OG SYDBY indkomne forslag til kommuneplanrevisionen Feskvandscentrets ønsker for udvidelse af AQUA park Ferskvandscentret anmoder om ændring af kommuneplanrammer Løbe Dok. Dokumentdato :33: :33:52 Dokumenttype

3 ALDERSLYST indkomne forslag til kommuneplanrevisionen Center Nord fremsender positive bemærkninger efter møde vedr. fremtidig udvikling i Center Nord Claus Byskov ønsker svar på spørgsmål vedr. Kommunalplan og Søsportshus/aktivitetscenter ved Langsøen Skitseprojekt for etablering af fastfood restaurant på Nørrevænget 74, 8600 Nyt plejecenter i Alderslystområdet - Borgergade Ønske om ændringer af rammerne for Gudenåvej 1 og 2 i forbindelse med kommuneplanrevisionen Skitseoplæg til omdannelse af grunden Kejlstrupvej 84 - revision af kommuneplanen Løbe Dok. Dokumentdato Dokumenttype :57: :26: :18: :24: :19: :43:23 Advokathuset Eegholm A/S Kampmannsgade 12, 7400 Herning Ældreafdelingen Lillehøjvej 29, 8600 Nordicom A/S Skt. Clemens Torv 17 2., 8000 Århus C

4 BALLE HVNNNGDAL - indkomne forslag til kommuneplanrevisionen Notat vedr. Nordre Højmarksvej 13 Forslag til at matr. 212e og 1570a Markjorder inddrages til boligformål ved kommuneplanrevisionen Forslag til ændring af kommuneplanen for arealer omkring Nordre Højmarksvej 1 Forslag til ændring af kommuneplanen f.s.v. angår Nordre Højmarksvej 1 tilbagekaldes. Forslag til ændring af strukturplan for Balle/Buskelund vedr. centerområde ved Nordre Højmarksvej 1, 8600 Forslag til Kommuneplan - Hestehavevej 5, matr. 18 Balle By, Balle Anmodning om at arealer fra ejendommen Nordre Højmarksvej 13 udlægges som fremtidigt boligområde Ansøgning om inddragelse af et areal til boligformål i Hvinningdal - kortbilag Ansøgning om inddragelse af areal langs Vestre Højmarksvej i den kommende kommuneplans byudviklingsområder Løbe Dok. Dokumentdato Dokumenttype :26: :01: :54: :29: :17: :36: Preben Karlsen Fyrrebakken 1, 8600 Henton Ejendomme A/S Henton Ejendomme A/S Henton Ejendomme A/S Torben Vinderslev Nielsen VNDERSLEV NELSEN Papirfabrikken 34, 8600 Papirfabrikken 34, 8600 Papirfabrikken 34, 8600 Hestehavevej 5, 8600

5 GØDVAD indkomne forslag til kommuneplanrevisionen Keld Andersen fremsender tillæg til forespørgsel om dagligvarebutik, boliger m.m. på Nørreskov Bakke i.f.m. revision af kommuneplanen Ønske om rehabiliteringscenter i Bilag til dokument 96 om Erhvervsudvikling Nord Forslag til ændring og udvidelse af udlagte områder i kommuneplanen vedr. Sejling Hedevej 3 (matr. 19a Sejling) og Thrigesvej 6 (matr. 1kn V. Kejlstrup) Principiel forespørgsel om tæt/lav bebyggelse på Nørreskov Bakke Ansøgning om at planlægningen for matr. 2f og 6b Gødvad By, Gødvad - Helsinkivej 3A-3E - ændres i forbindelse med kommuneplanrevisionen Oplæg til retningslinier for bæredygtig landsby "Søhøjlandet" Skitseoplæg til omdannelse af grunden Kejlstrupvej 84 - revision af kommuneplanen Forslag om at ejendommen matr. 5b Resendal By, Gødvad - Kalmarvej 52 udlægges til byudviklingsformål ved revision af kommuneplanen Dagligvarebutik m.m. på Nørreskov Bakke Nedrivning og opførelse af nyt byggeri på Sortenborgvej 2 Løbe Dok. Dokumentdato Dokumenttype :54: :42: :11: :08: :26: :42: :37: Keld Asbjørn Andersen Vagttårnets Bibel- og traktatselskab Nørreskov Bakke 42 st, 8600 Stenhusvej 28, 4300 Holbæk Ronan Vandrer Ny Munkegade 3, 8000 Århus C

6 FUNDER indkomne forslag til kommuneplanrevisionen 3 problemstillinger ved afslutningen af motorvejsetapen Bording - Funder ved Funder Anmodning om at ejendommen Bævervej 2, 8600 inddrages i den nye kommuneplan til boligformål Forslag til udvidelse af landsbysamfundet i Funder - Funder Bygade 10, matr. 10a Funder By, Funder Tillæg til kommuneplan for Funder - Funder Kirkevej 5, matr. 5a Funder By, Funder Anmodning om at del af ejendommen Moselundvej 32, matr. 5d Tollund By, Funder udlægges til sommerhusområde Forslag til etabelring af bydelscenter i Funder Ansøgning om etablering af centerbebyggelse på matr. 2a Funder by, Funder - Funder Bygade 49 Forespørgsel om mulighed for udstykning af fritidsgrunde fra matr. 1p Tollund, funder Besigtigelse af ejendommen Kollerhus den Supplerende oplysninger til forespørgsel om udstykning af fritidsgrunde fra matr. 1p Tollund, Funder Forslag til etablering af bydelscenter i Funder - matr. 2a Funder By, Funder Forslag til fremtidig byudvikling for matr. 8a Funder by, Funder, Funder Bygade 16 Forslag til kommuneplanrevision Kommuneplan, sommerhusområde, Moselundvej 32 Kommuneplan, sommerhusområde, Moselundvej 32 Løbe Dok. Dokumentdato Dokumenttype Vejdirektoratet Thomas Helsteds 15:00:17 Vej 11, 8660 Skanderborg :32: :01: :41: :54: :32: T Udstykningsforslag Funder Kirkeby: Anmodning om at få ejendom i byzone Landinspektørkontoret Søgade 8A, 8740 Brædstrup Sonja Ravn Funder Bygade 10, 8600 Kaalund & Partnere Vestergade 2, 8600 Geopartner Landinspektørgården A/S Advokathuset Eegholm A/S Håndværkervej 6, 8600 Kampmannsgade 12, 7400 Herning

7 Mødenotat fra møde vedrørende Herningvej, Øster Bording og Møllebækken Fredsskovspligt på 37 f Funder By, Funder Forespørgsel om udstykning Funder kirkeby

8 SKÆGKÆR indkomne forslag til kommuneplanrevisionen Vedr. de trafikale forhold i Skægkærskolens distrikt udstykning af grunde i Nisset - vest for Nisset Bygade 7-9 Udstykning i Nisset - vest for Nisset Bygade 7-9 Skægkær Borgerforenings ønsker i.f.m. revision af kommuneplanen Boligudstykning i Øster Bording på matr. 3g Øster Bording By, Balle Notat om uformelt møde med Karlo Jespersen, borger i Skægkær deer til et større landsbyprojekt i Sinding Skægkær Borgerforening: ønsker til en strukturplan for Skægkær jf. Kommuneplan 2009 Anmodning om at arealer fra ejendommene Sinding Hovvej 11 og 15 samt Sindingvej 52 overføres til byzone Byudvikling Skægkær Ønske om udpegning af nye boligområde på matr. 8u Sinding By, Sinding samt matr. 1cy Ø. Bording By, Balle, beliggende Sindingvej 57 i Skægkær. VS: Planer for Skægkærområdet Ønske om inddragelse af areal fra Sejling Hedevej 119 til boligformål i kommuneplanen nddragelse af areal i kommende kommuneplan - matr. 1z Sejling By, Sejling - Lemmingvej 10 Ansøgning om udlægning af nyt boligområde ved Ebstrupvej i Sejling Byudvikling i Øster Bording - matr. 3g Ø. Bording By, Balle - Øster Bordingstræde 16 Nyt boligområde i Øster Bording Udvidelse af landsbyafgrænsningen i Sejling - Sejlingvej 5 A Løbe Dok. Dokumentdato Dokumenttype :52: :27: Brian Hansen Nisset 15:51:38 Sønderhede 1, 8632 Lemming T 14:35: :48: :58: :04: :33: :35: :55: :55: :08: :52: :50: Byudvikling - Viborgvej Anmodning om udlæg af nyt boligområde fra Arkiteq A/S Toldbodvej 1, 7100 Vejle T Den Almennyttige Forening for udvikling af Økologi og Natur i Lokalomr Skægkær borgerforening v/ Erik Bæhrenz Colliers Hans Vestergaard A/S Feike Oenema OENEMA Landinspektørgården /S Majbritt Mikkelsen og Michael Gjøde Jensen vej 2, 8100 Århus C Sindingvej 57, 8600 Ndr. Boulevard 93, 6800 Varde Sinding Hedevej 119, 8600 LEF BENDTSEN Åhavevej 36, 8600

9 ejendommen Ørevadbrovej 14, 8600 Udstykning i Sejling Skægkær Boligudbygning i Sinding Kortbilag - udstykning Sinding

10 Grauballe - indkomne forslag til kommuneplanrevisionen Forslag til udlægning af byudviklingsomårde fra ejendommene Grauballe Gudenåvej 26 og 28 Byudvikling i Nisset - Grauballevej 6 Løbe Dok. Dokumentdato Dokumenttype Land & 14:06:15 Plan Strandpromenaden 6, 8700 Horsens

11 KRAGELUND indkomne forslag til kommuneplanrevisionen =pl Lana Consult anmoder om status for ønsker om at arealer fra matr. 7c Kragelund By indarbejdes i kommuneplanen Ansøgning om etablering af en skolehal i Kragelund Ansøgning om, at ejendommen Stenholtvej 9, matr. 2ai Kragelund medtages i kommuneplanafgrænsningen for Kragelund Justering af kommuneplanen i Kragelund ved Kragelundtoften Ønske om udpegning af nye boligområde på matr. 4l Kragelund By, Kragelund, beliggende Sinding Hedevej 6, Kragelund Ansøgning om principiel tilladelse til omlægning af matr. 7z Kragelund By, Kragelund, Kragelund Møllevej 12 fra erhverv til boligformål Zonetilladelse til udstykning af matr. 6u, 6bl Frederiksdal, Kragelund (landsbyafgrænsning ændres i forb. med rev. af komm.plan) Zonetilladelse til udstykning ved Frederiksdal Referat af møde med lokalrådet i Kragelund - kortbilag Møde med lokalrådet i Kragelund Forslag til udlægning af nyt boligområde ved Buskhedevej i Kragelund Kopi af skrivelse til skolebestyrelsen ved Kragelund skole ang. idrætshal i Kragelund Løbe Dok. Dokumentdato Dokumenttype :43: :36: :38: :42: :20: :48: T U Udbygning i Kragelund-området Forslag til udvidelse af Kragelund Byudvikling og lokalplanlægning Kragelung forslag til placering af daginstitution Forslag til udstukning Frederiksdal-Kragelund Lokalråd Kragelund - overvejelser til ny kommuneplan Kragelund Lokalråd Frederiksdal Kragelund Lokalråd Sinding Hedevej 33, 8600 Kaalund & Partnere Vestergade 2, 8600 Peer Stenholt Sinding Hedevej 4, 8600 Landinspektørgården /S Ndr. Boulevard 93, 6800 Varde Viking Holding ApS Nørhedevej 44, 8600

12 THORNNG indkomne forslag til kommuneplanrevisionen Geopartner ansøger om godkendelse af tilbageførsel til landzone samt ophævelse af lokalplan 11 for del af matr. 8cø Thorning By, Thorning - Højgårdsvej 35 Ansøgning om mulighed for udstykning af storparceller fra ejendommen Vilhelm Skyttes Vej 31, 8620 Kjellerup Løbe Dok. Dokumentdato :07: :10:22 Dokumenttype Birgit og Benno Pedersen Vilhelm Skyttes Vej 31, 8620 Kjellerup

13 VNDERSLEV - indkomne forslag til kommuneplanrevisionen Ansøgning om ændring af status for matr. 18g Vinderslev By, Vinderslev - Trekronervej 17 Udbygning i Vinderslev - matr. 7af Vinderslev By, Vinderslev Udstykning af areal i Vinderslev Nord - Vinderslevholmvej 42 Løbe Dok. Dokumentdato Dokumenttype Niels Marius 13:41:23 Bech Würtz :51: HENRK KOUSGAARD FRANCK Trekronervej 17, 8620 Kjellerup Vinderslevholmvej 44, 8620 Kjellerup

14 KJELLERUP indkomne forslag til kokmmuneplanrevisionen Ønske om ændring af kommuneplan samt udarbejdelse af ny lokalplan for Østergade 28, Kjellerup Kommentarer fra Torben og Hanne Holtzmann til kommuneplan 2009 Forslag til ændringer vedr. Kjellerup i forbindelse med revision af kommuneplanen deer til kommuneplanen fra Borgermøde i Kjellerup Løbe Dok. Dokumentdato Dokumenttype KPF Arkitekter 12:16:08 A/S :19: :18: :19:11 Ændret anvendelse af gl. tinghus i Kjellerup, Østergade :25:11 Forslag til kommuneplanrevisionen om at anvendelsen af ejendommen 11:38:36 Østergade 28, 8620 Kjellerup ændres fra off. formål til boligformål Opførelse af Hospice i Kjellerup :50:47 Forslag til revision af kommuneplanen f.s.v. angår 08:27:47 Kjellerup by Anmodning om ændring af plangrundlag (fra erhverv til bolig) for ejendommen ndustrivej 62, 8620 Kjellerup Anmodning om at arealerne fra ejendommen ndustrivej 62 ændres fra erhvervsformål til boligformål Sparregade 2, 8800 Viborg Arena Midt c/o Postboks 25, 8620 Kjellerup Knud Tybirk ndustrivej 12, 8620 Kjellerup Kjellerup Lokalråd v/ Helle Westergaard Højvangen 3, 8620 Kjellerup

15 SJØRSLEV DEMSTRUP indkomne forslag til kommuneplanrevisionen Forslag til lokalplan for Sjørslev/Demstrup vedr. matr. 19c Demstrup By, Sjørslev, Sognegårdsvej 100 Forslag til Kommuneplan for Sjørslev Løbe Dok. Dokumentdato Dokumenttype Bjarne 10:34:40 Krogsdal Jacobsen :22:28 NaviTo Sognegårdsvej 100, 8620 Kjellerup

16 ANS indkomne forslag til kommuneplanrevisionen Notat (fra gl. Kjellerup) vedr. byggemodning af yderligere arealer vest for Bodalen og vest for Egernvej i Ans Forslag til at erhvervsområde ved Håndværkervej i Ans omdannes til boligformål Forslag til udstykning af ejendommen Præstevangen 31, 8643 Ans VS: bilag til ansøgning om udstykning i Grønbæk Forslag til udlæg af jordbrugsparceller på Søbakken 6, 8643 i forbindelse med kommuneplanrevisionen Dokumentet er tidligere indscannet Forslag til kommuneplanrevision spec. vedr. erhvervsarealer i Ans Løbe Dok. Dokumentdato Dokumenttype T 12:06: :41: :10: :52: :58: :46: :08:04 Forslag til byudvikling ved Ans :33:40 Forslag til kommuneplanrevision for arealer i og omkring Ans 14:25:59 Byudvikling i Ans - Ansvej 55, 8643 Ans By :56:59 Revision af kommuneplanen for Ans - Østre Langgade 20 og 14:31:11 Handal 2 Forslag til udlæg af nye boligområder ved Østre 14:33:16 Langgade i Ans i forbindelse med kommuneplanrevisionen Forslag til ændringer af arealudlæg ved Ans i 15:03:12 forbindelse med kommuneplanrevisionen Udstykning til boligbyggeri i Grønbæk Forslag til ny udstykning ved Ans Forslag til kommuneplanrevision Bioforce Danmark A/S Frank Helmer Ploug Håndværkervej 17B, 8643 Ans Præstevangen 31, 8643 Ans By EDC Torvegade 3, 7160 Tørring Jan Løw- Ans Søpark 38 4 Larsen th, 8643 Ans By Birgit og Brian Pedersen Ansvej 57, 8643 Ans Oluf Søgaard Søndermarksgade 40, 8643 Ans By Ans Lokalråd Lyngbakkevej 11, v/ Janne 8643 Ans Grud Hansen Erik Laursen Ansvej 55, 8643 Ans By Bolig-Nyt Ans V/Henrik Pedersen Carl Henningsen Østre Langgade 20, 8643 Ans By Ansvej 29, 8620 Kjellerup Oluf Søgaard Søndermarksgade 40, 8643 Ans By

17 FÅRVANG indkomne forslag til kommuneplanrevisionen Løbe Dok. Dokumentdato =pl Lana Consult ønsker oplysninger om status for ønske om at arealer fra 12:14:40 ejendommen Hedeagervej 20, 8882 Fårvang indarbejdes i ny kommuneplan Forslag og ideer omkring Fårvang og Omegn i forbindelse med kommuneplanrevisionen Supplerende oplysninger til ansøgning om principiel tilladelse til udstykning af matr. 6f Skorup by, Skorup Supplerende materiale til ansøgning om udlægning af nyt boligområde af arealer fra ejendommen Hedeagervej 20, 8882 Fårvang Forespørgsel om hvorvidt der er mulighed for udstykning af sommerhusgrunde fra ejendommen matr. 8a Truust by, Tvilum - Sørkelvej 21 Arealer ved Hedeagervej 20, 8882 Fårvang :32: Dokumenttype Fårvang Lokalråd v/ Ole Frandsen Nylands Alle 8, 9992 Fårvang

18 GJERN indkomne forslag til kommuneplanrevisionen Henning Andersen fremsender overordnede ønsker for udstyknig af Hammelvej 15, 8883 Gjern Gern Glas fremsender supplerende bemærkninger til forslag om at Teglværksvej 20 udlægges til fremtidig boligområde Revideret forslag fra Gjern Lokalråd til udbygning af Gjern-området Supplerende bemærkninger til forslag til kommuneplanrevisionen ang. nyudlæg af nye boligområder ved Tngbakken i Gjern Forslag til kommuneplanlægning for Gjern-området Forslag om nyudlæg af boligområde ved Tingbakken i Gjern Forslag om at del af ejendommen Herredsvejen 9 - matr. 6a Holmstol By, Skannerup udlægges til boligformål Anmodning om at resterende del af matr. 7f Holmstol By, Skannerup inddrages til byudvikling Byudvikling i Gjern - Søndergade 66 - matr. 7f m.fl. Holmstol By, Skannerup Løbe Dok. Dokumentdato Dokumenttype :22: :25: :27: :56: :01: :22: :04: :03: :48:37 Teglværksgrunden i Gjern Forslag til stier fra Gjern Kommune Gjern Lokalråd v/kirsten S. Andersen Gjern lokalråd v/ Ejvind Svejstrup Gjern Lokalråd v/kirsten S. Andersen Gjern lokalråd v/ Ejvind Svejstrup Varmeforsyningen Land & Plan Strandpromenaden 6, 8700 Horsens

19 VOEL indkomne forslag til kommuneplanrevisionen... Anmodning om status for forslag til ny kommuneplan ang. byudvikling ved Højgårdsvej i Voel Forslag til kommuneplanrevisionen for så vidt angår ejendommen Hjortgårdsvej 59, 8600 Ønske om at areal vra Højgårdsvej 10, Voel medtages til byudvikling ved kommuneplanrevision Voel, Højgårdsvej, byudviklingsønske - 1 Voel, Højgårdsvej, byudviklingsønske - 2 Løbe Dok :04: :34: :57:39 Dokumentdato Dokumenttype Søberg Advokater A/S Peter Dyhr og Birthe Busch Nielsen Anette og Aksel Toft Torvet 1 A, 8600 Skærskovvej 65, 8600 Larixvej 6, 8471 Sabro

20 RESENBRO - indkomne forslag til kommuneplanrevisionen Søberg Advokater anmoder om at der bliver mulighed for udstykning til boligbebyggelse på arealer fra Skellerupvej 34 Angående gammel historisk bebyggelse - Skellerup - ATT htm Angående gammel historisk bebyggelse - Skellerup - Skellerup.jpg Angående gammel historisk bebyggelse - Skellerup - ATT htm Angående gammel historisk bebyggelse - Skellerup - Skellerupvej_55.jpg Angående gammel historisk bebyggelse - Skellerup - ATT htm Angående gammel historisk bebyggelse - Skellerup - Skellerups_historie.jpg Angående gammel historisk bebyggelse - Skellerup - ATT htm Angående gammel historisk bebyggelse - Skellerup - Historisk_bebyggelse.pdf Angående gammel historisk bebyggelse - Skellerup Ønske om at ejendommen Skellerupspang 7 inddrages til byudvikling i forbindelse med revision af kommuneplanen Flyttet - Skægkær Borgerforenings ønsker i.f.m. revision af kommuneplanen Forslag til kommuneplan om udlæg af nye boligområder på arealer fra ejendommen Skellerupvej 55, 8600 Forslag fra Resenbro Lokalråd til udbygning af Resenbro-området Forslag til udbygning i Resenbro samt "Skellerupfredning" Anmodning om udlægning af Løbe Dok. Dokumentdato Dokumenttype :41: :25: :25: :25: :25: :25: :25: :25: :25: :25: :18: :59: :57: :25: :16: :26:09 Søberg Advokater A/S Torvet 1 A, 8600 Skægkær borgerforening v/ Erik Bæhrenz PrimeNature Resenbro Lokalråd v/fmd Vibeke Vogelius Stidalsvej 34A, 8600 Karl Aage Baarstrøm Skellerupvej 41, 8600 Torben Nyehuus Sensommervej 13, 8600

21 ejendommen matr. 3l Hårup By, Linå - sensommervej 15B til byudviklingsformål Ønske om etablering af dagligvarebutik på Sensommervej 34 Ønske om at del af ejendommen Skellerupvej 75 medtages i den kommende kommuneplan Ønske om at areal mellem Skellerupvej og Skellerupspang udlægges til boligformål i ny kommuneplan Bemærkninger omkring trafikforhold ved evt. etablering af Rema 1000 i Skærbæk ved Resenbro Fredningssag - mellem Resenbro og Voel Anmodning om udlæg af arealer fra ejendommen Gødvad Mælkevej 11 til nyt boligområde Nyt udviklingsområde ved Skellerupvej 43 og Møllegårdsvej 59 i Resenbro Udbygning i Resenbroområdet v/smingevej i.f.m. revision af kommuneplanen Naturværdier i Resenbro - Skellerupfredningen Mødereferat Resenbro Lokalråd :37: :38: :24: :24: :30: T Rema Ejendomsnvest A/S Jægergårdsgade 97, 8000 Århus C Hans Henrik Kongsted Skellerupvej 75, 8600 Arkitektgruppen Regnbuen K/S Danmarks Naturfredningsforening, Møllestien 52, 8000 Århus

22 SORRNG - indkomne forslag til kommuneplanrevisionen Eventuel rundkørsel øst for Sorring Sorring Lokalråd forslag til torv og center i Sorring Udstykning af 3a m.fl i Sorring Øst Nyt byvækstareal i Sorring By - vej 31 Løbe Dok. Dokumentdato Dokumenttype :21: :31: Bent 12:02:27 Rasmussen Hovedgaden 55, 8641 Sorring

23 LNÅ indkomne forslag til kommuneplanrevisionen Løbe Dok. Dokumentdato Dokumenttype Rykker for svar på forespørgsel om Søberg mulighed for at Skellerupspang 7 13:13:57 Advokater inddraget til byudvikling i forbindelse A/S med kommuneplanrevision Referat af møde med kløverbyernes lokalråd - kortbilag Referat af møde med Kløverbyernes lokalråd Lokalrådet Kløverbyerne :41:10 Vedr. matr. 60 qk Linå By, Linå Anvendelse af Linå Vesterskov Torvet 1 A, 8600

24 SEJS/SVEJBÆK OG LAVEN indkomne forslag til kommuneplanrevisionen Forslag til kommuneplanrevision vedr. arealer fra Borgdalsvej 11 Anmodning om inddragelse af nyt boligområde fra ejendommen Borgdalsvej 13 - matr. 12s Hårup By, Linå Byudvikling i Laven - Himmelbjergvej indsigelsesnotat ifbm lp Spørgsmål og bemærkninger til udstykninger i Svejbækområdet Sejs-Svejbæk - forslag til lokalcenter og trafiksanering Forslag til revision af kommuneplanen f.s.v. angår arealer ved Sindbjerg Mosevej Udbygning i Sejs-Svejbæk - kommuneplan 2009 Udbygning i Sejs/Svejbækområdet - matr. 60sz Linå By, Linå Ansøgning om principiel tilladelse til udstykning af matr. 60æ Linå By, Linå, beliggende Lynggårdsvej 33, 8600 Anmodning om udlægning af arealved Linå Vesterskovvej (matr. 60aeæ Linå By, Lnå) til byudviklingsformål Løbe Dok. Dokumentdato Dokumenttype Carl Strunge 12:05:26 Jensen :40: :16: :53: :33: :58: :35: :11: :28: Borgdalsvej 13, :34:30 Sindbjerg Mosevej Landzoneansøgning udstykning m.v. i Svejbæk Svejbæk Søvej 30, 8600 T Conny Frost Lynggårdsvej 28H, 8600 H. P. Bertelsen Edv. Egebergsvej 1, 8600 Peter Kildegaard og Jan Lund Kristensen Nielsen & Nielsen & Salomonsson Frederiksberggade 15A, 8600 NRAS A/S Åboulevarden 80, 8100 Århus C Ønske om udstykning af grund til bebyggelse med bolig fra ejendommen matr. 60s m.fl. Linå - Svejbæk Søvej 30 Telefonnotat vedr. aktindsigt for kommuneplanrev. f.s.v. angår Lynggårdsvej 33, 8600 Ændringsforslag til kommuneplanrevision for Svejbæk-området Sejs-Svejbæk og en bæredygtig fremtid Brockstedt- Rasmussen Anna og Sten Christensen Godthåbsvej 4, 8600 Kildevej 15, 86800

25 THEM - SALTEN indkomne forslag til kommuneplanrevisionen Palle Kousgaard fremsender ønsker til bevarelse af karakter og ydre fremtræden m.m. af ejendommen "Ørnborg" Saltenvej 16, 8653 Them Nørlund Hestehospital fremsender ændringsforslag til kommuneplanen for så vidt angår matr. 5g Salten By, Them - Rødebækvej 2 Ansøgning om tilladelse til udstykning af ejendommen Them Skovvej 20 - matr. 1ar Them By, Them Forslag og ideer til kommuneplanrevisionen for Them-Salten omhandlende trafikafvikling i Them/Salten området Trafikoplæg fra Lokalrådet for Them- Salten Udstykning af område ved Kaldæavej i Them - matr. 5v Them By, Them Løbe Dok. Dokumentdato Dokumenttype :32: :48: :29: :57: :10: :10: Landinspektørkontoret Søgade 8A, 8740 Brædstrup Lokalråd for Them- Salten v/ Erling Birkbak Toftegårdsparken 8, 8653 Them

26 VRKLUND - indkomne forslag til kommuneplanrevisionen Ansøgning om ændring af status fra sommerhus til helårsbolig for Vesterlundvej 106 Dokumentet er flyttet til mappen "detailhandel" (Ansøgning om principiel tilladelse til etablering af dagligvarebutik på Mørksøvej 2-4 / Nyhøjvej 6) Byudvikling i Virklund - Paradisvejen 18 B Området omkring Eriksborg ved Nørreskov Bakke m.m. Løbe Dok. Dokumentdato Dokumenttype Torben 12:25:49 Lybecker Steffensen Dansk 11:50:18 Projekt nvest :37:12 Thorsø Skovvej 26, 8600 Strandvejen 171, 2900 Hellerup

27 BRYRUP indkomne forslag til kommuneplanrevisionen Løbe Dok. Dokumentdato Landinspektørkontoret i Brædstrup tilbagekalder ansøgning om tilladelse til 12:21:51 udstykning af matr. 17a Velling By, Bryrup Ønske om yderligere udlæg af areal til campingformål ved Bryrup Aqua Camping Ansøgning om udstykning af Svinsbjergvej 4 - Kommuneplan 2009 Udvidelse af kommuneplanrammen i Bryrup :37: Dokumenttype

28 GJESSØ indkomne forslag til kommuneplanrevisionen ndlæg til kommuneplanen fra Gjessø lokalråd Etablering af idrætsfaciliter m.v. i Gjessø Forslag og ideer til kommuneplan Gjessø Ønske om at matr. 2p Gjessø By, Them (del af Søndre Gjessøvej 2) udlægges til boligformål i den kommende kommuneplan Merkurvej (grønt område) kvittering for forslag til kommuneplanrevision Opholds- og legearealer i forbindelse med ny udstykning i Gjessø Ønske om udlægning af grønne arealer mellem Merkurvej og Søndre Gjessøvej Løbe Dok. Dokumentdato Dokumenttype Gjessø Lokalråd Birkebakken 09:05:00 11, Flemming F. 08:17:53 Christensen, Formand for Gjessø Skolebestyrelse :43: :40: :16: :42:42 Lis H. Thomsen, Formand i GUF Hans-Jørgen Kaltoft KALTOFT PER NØRGAARD ANDERSEN Brandevej 5, 8600 Søndre Gjessøvej 2, 8600 Merkurvej 7, 8600

29 DETALHANDEL indkomne forslag til kommuneplanrevisionen Løbe Dok. Dokumentdato Gartnergården fremsender ideer til fremtidig anvendelse af Norde 10:44:50 Højmarksvej 1 =pl Center Nord fremsender planer for kommende byggeprojekt i Center Nord 13:40:57 Etablering af restaurant på ejendommen Nørrevænget 74 i. Skitseprojekt for etablering af fastfood restaurant på Nørrevænget 74, 8600 Gartnergaarden Myndighedsmøde.pdf :51: :27: :05:21 Gartnergaarden :05:21 Ansøgning om principiel tilladelse til etablering af dagligvarebutik på 14:35:39 Mørksøvej 2-4 / Nyhøjvej 6 Den Dokumenttype T

30 DET ÅBNE LAND indkomne forslag til kommuneplanrevisionen Byggeprojekt i Øster Bording - matr. 3g og 3s Øster Bording By, Balle Kommuneplanerne og jordbrugsanalyserne i forbindelse med kommuneplan 09 Geologisk plankort region Midtjylland Løbe Dok. Dokumentdato Dokumenttype :16: :14: :03:52 Ministeriet for Fødevarer, Landbru og Fiskeri Miljøministeriet, Byog Landskabsstyrelsen Nyropsgade 30, 1780 København V Haraldsgade 53, 2100 København Ø

BILAG til trafikplan for Silkeborg Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt

BILAG til trafikplan for Silkeborg Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt BILAG til trafikplan for Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt Indholdsfortegnelse: Side 1: Kort 1: Overblik Side 2: Kort 2: Jernbane, X bus og regionale ruter Side 3: Tabel 1 og 2: Ruteoversigt for X

Læs mere

Program. Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Fårvang? Ændringer siden sidst Ansøgninger

Program. Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Fårvang? Ændringer siden sidst Ansøgninger Program Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Fårvang? Ændringer siden sidst Ansøgninger Hvad gælder for MIN ejendom Frist for indsigelser og bemærkninger Kommuneplanen er: Byrådets mest omfattende

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR silkeborg KOMMUNE

TRAFIKPLAN FOR silkeborg KOMMUNE TRAFIKPLAN FOR Silkeborg KOMMUNE Silkeborg Kommune Visioner og servicemål for Silkeborg Kommune Silkeborg Kommune ønsker, at den kollektive trafik er med til at binde kommunen bedre sammen. Derfor vil

Læs mere

Program Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Sorring? Ændringer for Sorring

Program Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Sorring? Ændringer for Sorring Program Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Sorring? Ændringer for Sorring Hvad gælder for MIN ejendom Frist for indsigelser og bemærkninger Hvad betyder en kommuneplanrevision? i Byrådets største

Læs mere

Program. Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Kløverbyerne? Ændringer siden sidst Ansøgninger

Program. Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Kløverbyerne? Ændringer siden sidst Ansøgninger Program Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Kløverbyerne? Ændringer siden sidst Ansøgninger Hvad gælder for MIN ejendom Frist for indsigelser og bemærkninger Kommuneplanen er: Byrådets mest omfattende

Læs mere

Kommuneplanen er: Byrådets mest omfattende sag.

Kommuneplanen er: Byrådets mest omfattende sag. Kommuneplanen er: Byrådets mest omfattende sag. Alle kommuner skal tilvejebringe en kommuneplan, som skal gælde for hele kommunen for en periode på 12 år, jf. planloven. Kommuneplanen udstikker rammerne

Læs mere

Forvaltningens vurdering af indkomne høringssvar til Middelfart-delen af Planstrategi 2011

Forvaltningens vurdering af indkomne høringssvar til Middelfart-delen af Planstrategi 2011 Teknik- og Miljøforvaltningens sekretariat Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4798 Fax +45 8888 5501 Dato: 17. april 2012 Sagsnr.:

Læs mere

Dokumentnr Dato Overskrift Sagsnr. Afdeling Sagsbehandlerid Dokument vedr.navn 779-2015- 15-09- Generel henvendelse fra konkurrencestyrelsen

Dokumentnr Dato Overskrift Sagsnr. Afdeling Sagsbehandlerid Dokument vedr.navn 779-2015- 15-09- Generel henvendelse fra konkurrencestyrelsen Dokumentnr Dato Overskrift Sagsnr. Afdeling Sagsbehandlerid Dokument vedr.navn 15-09- Generel henvendelse fra konkurrencestyrelsen BYSEKR VJBLK Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 216858 vedrørende ulovlig

Læs mere

ELEVTALSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2012/13-2025/26

ELEVTALSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2012/13-2025/26 ELEVTALSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2012/13-2025/26 INDHOLD 1 Indledning og hovedforudsætninger 4 2 Modelmæssige forudsætninger 7 3 Elevfordelingstabeller 9 4 Elevtalsprognosens hovedresultater 15 5 Resultattabeller

Læs mere

Vedtaget. Tillæg 1. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025

Vedtaget. Tillæg 1. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget Tillæg 1 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd 23. marts 2015 Tillæg 1 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 23. marts 2015 godkendt tillæg 1 til Silkeborg Kommuneplan

Læs mere

Erhvervsplanlægning i Holbæk Kommune. Planchef Kristian Nabe-Nielsen

Erhvervsplanlægning i Holbæk Kommune. Planchef Kristian Nabe-Nielsen Erhvervsplanlægning i Holbæk Kommune Planchef Kristian Nabe-Nielsen Kommuneplan 2013 Hvor er vi? 17. april: Byrådets holder temamøde 15. maj: Byrådet behandler forslag til Kommuneplan 2013 10 ugers offentlig

Læs mere

- til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460.

- til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460. Tillæg 4 - til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460. Offentliggørelse Forslaget kan ses på Herlevs kommunens hjemmeside www.herlev.dk

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Post. Journalnummer 16.00I00 Forvaltning Sundheds- og Omsorgsområde

Post. Journalnummer 16.00I00 Forvaltning Sundheds- og Omsorgsområde Journalnummer 16.00I00 Forvaltning Sundheds- og Omsorgsområde Brandlundparken Dokumentdato 15-06-2010 Procedure for telefonbetjening Dokumenttitel Procedure for telefonbetjening Sagsnr. 2008/46288 Dokumentnr.

Læs mere

Vindmølleprojekt Binderup. Randers Kommune

Vindmølleprojekt Binderup. Randers Kommune Vindmølleprojekt Binderup i Randers Kommune Lokalplan nr. 574 Fortegnelse over matrikler beliggende helt eller delvist inden for en afstand af Geopartner Landinspektørgården A/S, Transportvej 17, 7620

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø Teknik og Miljø 15.9.14/aml Sagsnr. emn-2014-04472 Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø Nr. Afsender 1 EnergiMidt Infrastruktur A/S Tietgensvej 2-4

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ØSTERBRO 21 OG ØSTERBRO 41 COOP-GRUNDEN ÆNDRING AF KOMMUNEPLANOMRÅDE 2 10 11 Stige 9 Korup 8 Næsby Tarup Bolbro 0 Bymidten 1 Seden

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT mtr.nr. 181 m.fl. Ringkøbing bygrunde -7,IN! 1979*008452 Anmelder: Jørgen H.Krogh advokat Ringkøbing STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT 3 ASI1 RINGKØBING KOMMUNE.

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

Post. Oprettet den 09-07-2015 15:59 af Simone Smidt Hansen Nyt dokument

Post. Oprettet den 09-07-2015 15:59 af Simone Smidt Hansen Nyt dokument Journalnummer Bygningsreglement BR10 - Byggetilladelsessager adt@klimahuse.com "Carsten Jeppesen" Dokumenttitel Annalyst 204-210 og 196-202 - Tætlav bolig bebyggelse - Afslutningen

Læs mere

Post. Oprettet den 29-01-2012 14:51 af Kirsten Mikkelsen Nyt dokument

Post. Oprettet den 29-01-2012 14:51 af Kirsten Mikkelsen Nyt dokument Journalnummer Bygningsreglement BR10 - Byggetilladelsessager AGJ Pitzner A/S;Kragelundvej 15;4180 Sorø;Att: Claus Løgager Dokumenttitel Borupvej 16, Brande - Opstilling af omklædningscontainer - Byggetilladelse

Læs mere

Post. Oprettet den 18-01-2013 09:54 af Karen Bach Nyt dokument

Post. Oprettet den 18-01-2013 09:54 af Karen Bach Nyt dokument Journalnummer Bygningsreglement BR10 - Byggetilladelsessager UNO-BYG / Olsens-Udestuer;Meldrupvej 10;8700 Horsens Dokumenttitel Byggetilladelse Sagsnr. 2012/38648 Dokumentnr. 2012/38648 014 Journalnummer

Læs mere

10-04-2013 AREALUDLÆG TIL BYFORMÅL - SLAGELSE

10-04-2013 AREALUDLÆG TIL BYFORMÅL - SLAGELSE AREALUDLÆG TIL BYFORMÅL - SLAGELSE Rummelighed Med denne kommuneplan er der en fremtidig rummelighed til nye boligområder i Slagelse by på 1500 boliger. Tidselbjerget i nordbyen er det største samlede

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

UDBUD Lillehøjvej 30 8600 Silkeborg

UDBUD Lillehøjvej 30 8600 Silkeborg UDBUD Lillehøjvej 30 8600 Silkeborg Bebygget areal 1.502 m2 Grundareal 6.004 m2 Anvendelse: In du stri- og værk stedsvirksomhed mv. Silkeborg Kommune sælger ejendommen beliggende Lillehøjvej 30, Silkeborg

Læs mere

Post. Oprettet den 03-10-2012 10:55 af Bodil Larsen Nyt dokument

Post. Oprettet den 03-10-2012 10:55 af Bodil Larsen Nyt dokument Journalnummer 16.05A00 Forvaltning Børne- og Kulturområde Daginstitutionsafdeling anja.ougaard@uvm.dk Dokumenttitel Ansøgning til Leder af Inklusionsrådgivningen Anja Ougaard Sagsnr. 2011/20044 Dokumentnr.

Læs mere

Dokumentnr Dato Overskrift Sagsnr. Afdeling Sagsbehandlerid Dokument vedr.navn 779-2014- 779-2014-

Dokumentnr Dato Overskrift Sagsnr. Afdeling Sagsbehandlerid Dokument vedr.navn 779-2014- 779-2014- Dokumentnr Dato Overskrift Sagsnr. Afdeling Sagsbehandlerid Dokument vedr.navn 779-- Vielse i andre kommuner - beslutning om generelt at kunne 779-- BYSEKR VJBRTS Assens Kommune 264297 foretage vielser

Læs mere

2 Distrikt Holeby DISTRIKT HOLEBY

2 Distrikt Holeby DISTRIKT HOLEBY 2 Distrikt Holeby 17 2.1 Centerby - Holeby 18 Rammenr.: 355-C1 Rammenavn: Lokalcenter i Holeby Generelle anvendelsesbestemmelser: Lokalcenter - centerområde, butikker, boliger til helårsbeboelse, offentlige

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20. Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20. Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20 Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer Tillæg nr. 20 til KOMMUNEPLAN 09 Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at skabe mulighed

Læs mere

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 VEDTAGET Tillæg 5 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 16. december 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 5 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 16. august

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

Dokumentnr Dato Overskrift Sagsnr. Afdeling Sagsbehandlerid Dokument vedr.navn 779-2012- 63511 779-2012- 2094

Dokumentnr Dato Overskrift Sagsnr. Afdeling Sagsbehandlerid Dokument vedr.navn 779-2012- 63511 779-2012- 2094 Dokumentnr Dato Overskrift Sagsnr. Afdeling Sagsbehandlerid Dokument vedr.navn - 092612_referat_repr.skab.pdf AFFALD VJSVPE RenoSam 300258 20-299951 24726 Kåstrupvej uge 39.pdf - 43833-299950 Oddervej

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 32-002 for en genbrugsplads ved Voel

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 32-002 for en genbrugsplads ved Voel Teknik og Miljø 26.11.2014/drj Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 32-002 for en genbrugsplads ved Voel Nr. Afsender Resume og hovedindhold af indsigelser samt bemærkninger hertil 1

Læs mere

Lokalhistoriske. arrangementer. Sinding, 1950

Lokalhistoriske. arrangementer. Sinding, 1950 Lokalhistoriske arrangementer Sinding, 1950 Silkeborg efterår 2009 BESØG PÅ FUNDER RADIOMUSEUM Onsdag 19. august kl.19 Bjarne Jensen vil vise og fortælle om sine 1685 gamle radioer, grammofoner, fjernsyn

Læs mere

Harridslev. 14. Rammer, Harridslev. Harridslev set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet.

Harridslev. 14. Rammer, Harridslev. Harridslev set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet. 14. Rammer, set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet. set fra sydøst med byens nyeste boligområde ved Bækkevejen og Kildevældet i forgrunden. 101 14. Rammer, N Blandet bolig og erhverv Boligområde

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 18. Sig 18.01 Sig By 18.10 Åbent land Sig Bevaringsværdige bygninger Rammer 18.01 Sig By Status Sig er en lokalby med udviklingspotentiale indenfor bosætning og turisme. Byen ligger ca. 8 km nord for

Læs mere

Afgørelse i sagen om Aabenraa Kommunes afslag på dispensation til plastvinduer i sommerhuse ved Sandskær.

Afgørelse i sagen om Aabenraa Kommunes afslag på dispensation til plastvinduer i sommerhuse ved Sandskær. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 4. juli 2005 J.nr.: 03-33/500-0091 Skr Afgørelse i sagen om

Læs mere

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Ørhage Hanstholm kommune, Bådsgårdsvaj 2, 7730 Hanstholm Tlf.: 97961600 - Fax: 97961432 Indholdsfortegnelse Redegørelse: Baggrund for lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Adresse Hver 14. dag Lille vogn Hver 14. dag. Onsdag / lige. Tirsdag / ulige. Fredag / lige

Adresse Hver 14. dag Lille vogn Hver 14. dag. Onsdag / lige. Tirsdag / ulige. Fredag / lige A. Andersens Vej A. C. Illums Vej Absalonsgade Adilsvej Adler Lunds Gade Ahorns Allé Albert Dams Vej Aldersrovej Allingvej 1-6 Almindsøvej Almindsøvænget Aløvej Amaliegade Anebjergvej 3-17 Anedalvej Anemonevej

Læs mere

Post. Oprettet den 14-04-2015 09:31 af Karen Ravn Bach Nyt dokument

Post. Oprettet den 14-04-2015 09:31 af Karen Ravn Bach Nyt dokument Journalnummer 06.02G Dokumentdato 08-01-2015 Kærhede Dambrug Dokumenttitel Aftale om nedlæggelse af stemmeværk ved Brogaard Sagsnr. 2014/35321 Dokumentnr. 2014/35321 007 Journalnummer

Læs mere

TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025

TILLÆG NR. 14 B.01.09 Østre Hougvej, Færøvej Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 FORSLAG TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 KOMMUNEPLAN OG TILLÆG Kommuneplanen sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for

Læs mere

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 1 Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 Advokater udpeget af MIDTJYLLAND: Advokat Dorte Guldbrøn Advokatfirmaet Guldbrøn Toldboden 3, 1. sal th., D 8800

Læs mere

Silkeborg kommune. Analyse af detailhandelen

Silkeborg kommune. Analyse af detailhandelen Silkeborg kommune Analyse af detailhandelen December 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Konklusion, vurderinger og anbefalinger 3 2. Detailhandelen i Silkeborg kommune 13 3. Befolknings- og forbrugsforhold 24

Læs mere

Hvidbog: Resumé og bemærkninger til høringssvar ifm. offentlig høring af forslag til kommuneplantillæg om kreative zoner

Hvidbog: Resumé og bemærkninger til høringssvar ifm. offentlig høring af forslag til kommuneplantillæg om kreative zoner KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Hvidbog: Resumé og bemærkninger til høringssvar ifm. offentlig høring af forslag til kommuneplantillæg om kreative zoner Borgerrepræsentationen

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5.

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5. Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5. Nr. Afsender Resume og hovedindhold af indsigelser samt bemærkninger hertil 1 Jørgen Madsen Emma Gads Vej 6 Jørgen

Læs mere

4 Distrikt Maribo DISTRIKT MARIBO

4 Distrikt Maribo DISTRIKT MARIBO 4 Distrikt Maribo DISTRIKT MARIBO 77 4.1 Hovedby - Maribo Vest 78 DISTRIKT MARIBO 4.1 Hovedby - Maribo Øst DISTRIKT MARIBO 79 Rammenr.: 360-C2 Rammenavn: Bymidte Ved Åen i Maribo Generelle anvendelsesbestemmelser:

Læs mere

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk i juni 2006 J.nr. 112098 Gravhøj SKJERNVEJ TRØSTRUPVEJ Områdegrænse Delområdegrænse Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk Kommune Lokalplan nr. 108 med tilhørende tillæg

Læs mere

TIL SALG. FORELØBIG PRÆSENTATION AF KONTOREJENDOM (ledigt kontorlejemål + lejemål med lægeklinik)

TIL SALG. FORELØBIG PRÆSENTATION AF KONTOREJENDOM (ledigt kontorlejemål + lejemål med lægeklinik) TIL SALG FORELØBIG PRÆSENTATION AF KONTOREJENDOM (ledigt kontorlejemål + lejemål med lægeklinik) TRETOMMERVEJ 56 8240 RISSKOV Ejendomsmæglerfirmaet Leif Olsen A/S Nikolaj Plads 30 DK 1067 København K Reg.nr.

Læs mere

Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus

Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus 15 m STANDARDPISTOL ÅBEN 1 Ricky Winther Billund 97 92 94 283 2 Steffen Andreasen Viborg 92 92 92 276 3 N.P. Bro Viborg

Læs mere

10 Ændringer i forhold til tidligere kommuneplaner

10 Ændringer i forhold til tidligere kommuneplaner 10 Ændringer i forhold til tidligere er I dette afsnit beskrives hvilke ændringer i rammerne der er foretaget i forhold til de 7 tidligere er. De nye rammer til nyudlæg og rammer der er vedtaget, er der

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

4 Grethe Laursen, Vestre Alle 7, 9530 Støvring

4 Grethe Laursen, Vestre Alle 7, 9530 Støvring Indsigelser/ bemærkninger vedr. Lokalplan 19-001 Nr. Indsiger Kommentarer fra forvaltningen (ændringer foretaget i lokalplanen er markeret med fed) 1 Kulturarvsstyrelsen, bygninger Foreslået ændring til

Læs mere

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN 25 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 25 vedrører en ubebygget grund ved J.E. Pitznersvej nord for "Marielyst'' og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal opføres

Læs mere

Post. Oprettet den 27-09-2012 16:05 af Tina Knudsen Nyt dokument

Post. Oprettet den 27-09-2012 16:05 af Tina Knudsen Nyt dokument Journalnummer Landbrug Lars Høgh Jensen;Over Isen Vej 7;7430 Ikast Dokumenttitel Anmeldelse af fuldestalde - Over Isen vej 7, 7430 Ikast Sagsnr. 2012/36557 Dokumentnr. 2012/36557 005 Journalnummer Bygningsreglement

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forudsætninger for byudvikling. Midttrafik. Redegørelse. 1 Formål. 2 Århus Kommune

Indholdsfortegnelse. Forudsætninger for byudvikling. Midttrafik. Redegørelse. 1 Formål. 2 Århus Kommune Midttrafik Forudsætninger for byudvikling Redegørelse COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Århus Kommune

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Arvad Mølle vej Elværkssøen e ban Jern n r je Sk Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 30. januar 2012 Offentliggjort den

Læs mere

Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Endelig

Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 27. marts 2015 Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 994. Boligområde ved Lauritshøj

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Post. Oprettet den 20-12-2012 14:22 af Kirsten Mikkelsen Nyt dokument

Post. Oprettet den 20-12-2012 14:22 af Kirsten Mikkelsen Nyt dokument Journalnummer Bygningsreglement BR10 - Byggetilladelsessager olt@kpc.dk Dokumenttitel Bøgildvej 2, Ikast - Tilbygning til gymnasium -Digital kopi af deltilladelse, Støbetilladelse Sagsnr. 2012/38714 Dokumentnr.

Læs mere

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 27 Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by Ikast Kommune Forslag: Teknisk udvalg: 24/9-1984. Byrådet : 9/lo-1984. Endelig: Teknisk udvalg: 28.1.1985 Byrådet : 12.2.1985 LOKALPLAN NR.

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

PRAKTIKVEJLEDNING - STRUKTUR

PRAKTIKVEJLEDNING - STRUKTUR INDHOLD Side Strukturelle rammer for praktik i Læreruddannelsen i Silkeborg ---------------- 1 Generelle forhold om praktik i læreruddannelsen ---------------------------------- 2 Praktik i Læreruddannelsen

Læs mere

Udviklings- og Planlægningsudvalget. Beslutningsprotokol

Udviklings- og Planlægningsudvalget. Beslutningsprotokol Udviklings- og Planlægningsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 03. november 2009 Lokale: 1, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: Kl. 14:00-15:20 Bendt Danielsen, Formand (J) Johannes Trudslev Pedersen (A) Runa

Læs mere

Samlede indsigelser til forslag til lokalplan 06.10.L01

Samlede indsigelser til forslag til lokalplan 06.10.L01 Samlede indsigelser til forslag til lokalplan 06.10.L01 Varde Kommune har i forbindelse med den offentlige høring af forslag til lokalplan 06.10.L01 for et område omkring Helle Hallen modtaget bemærkninger

Læs mere

6. Uldum Rask Mølle. (B) Boligområde. (C) Område til centerformål. (E) Erhvervsområde. Blandet bolig og erhverv. (O) Offentlige formål

6. Uldum Rask Mølle. (B) Boligområde. (C) Område til centerformål. (E) Erhvervsområde. Blandet bolig og erhverv. (O) Offentlige formål 6. Uldum Rask Mølle (B) Boligområde (C) Område til centerformål (E) Erhvervsområde (L) Blandet bolig og erhverv (O) Offentlige formål (R) Rekreation / fritidsformål (S) Sommerhusområde (T) Tekniske anlæg

Læs mere

Beboelsesvognene skal tilsluttes kloak. Tilslutningen skal være tætsluttet til brønden af hensyn til skadedyr, lugt og lignende.

Beboelsesvognene skal tilsluttes kloak. Tilslutningen skal være tætsluttet til brønden af hensyn til skadedyr, lugt og lignende. Helle Lauenborg Nielsen Byvej 16 8370 Hadsten Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Lovliggørende landzonetilladelse

Læs mere

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 20. januar 2015 Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 992, Område syd for

Læs mere

Økonomiudvalget Åben beslutningsprotokol

Økonomiudvalget Åben beslutningsprotokol Åben beslutningsprotokol 10. september 2007 - kl. 10:00 Lokale D116, Silkeborg Rådhus Afbud: Torben Hansen Indholdsfortegnelse Side 312. Godkendelse af revisionsberetninger for 2006... 763 313. Endelig

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Hvidbog for forudgående høring af kommuneplanændring for området ved Gungevej, Arnold Nielsens Boulevard, Bibliotekvej og Høvedstensvej NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE By- og Teknikforvaltningen Plan- og Miljøafdelingen

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Schou, Birkendorf arkitekter ApS Havnegade 4, 1. sal 4300 Holbæk Att: Jens Tolstrup (sendt som e-mail til jens@sb-arkitekter.dk) Den 3. januar 2014 Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Odsherred Kommune

Læs mere

Post. Dokumenttitel 24-10-2012 - Forenklet kontrol - Ok - Rørbækvej 58, 7361 Ejstrupholm Sagsnr. 2012/17773 Dokumentnr.

Post. Dokumenttitel 24-10-2012 - Forenklet kontrol - Ok - Rørbækvej 58, 7361 Ejstrupholm Sagsnr. 2012/17773 Dokumentnr. Journalnummer Vandforsyning Dokumentdato 29-10-2012 Eurofins A/S Dokumenttitel 24-10-2012 - Forenklet kontrol - Ok - Rørbækvej 58, 7361 Ejstrupholm Sagsnr. 2012/17773 Dokumentnr. 2012/17773 021 Journalnummer

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Notat Ny valgkredsinddeling og evt. ændring af valgdistrikter/afstemningsområder

Notat Ny valgkredsinddeling og evt. ændring af valgdistrikter/afstemningsområder Fællesstaben Byrådssekretariatet 15.09.06/JP/KDR Rev. 23.01.07 Notat Ny valgkredsinddeling og evt. ændring af valgdistrikter/afstemningsområder Formål: I notatet informeres om ny valgkredsinddeling og

Læs mere

306 - Snogebæk - Balka

306 - Snogebæk - Balka 306 - Snogebæk - Balka Mindre handels- og serviceby Fuglereservat Balkalyngen Balka havn Jollehavn Sandstrand Sommerhusområde i fyrreskov Hunsemyre Havnemiljø Byzone Afgrænset byområde Sandstrand Sommerhusområde

Læs mere

BILAG 1 KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-05 SKANDERBORG KOMMUNE

BILAG 1 KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-05 SKANDERBORG KOMMUNE Bilag 1 MA BILAG 1 KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-05 SKANDERBORG KOMMUNE ENDELIGT VEDTAGET AF SKANDERBORG BYRÅD DEN 30. APRIL 2014 EMNE: Ændring af: - 51.R.01 Idrætshal og idrætsanlæg - 51.B.11 Øst for og

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen Sidenr. 114 Protokol Mødedato: 24. januar 2011 Mødetidspunkt: 16:45 Sluttidspunkt: 17:15 Mødelokale: Fraværende: Borgmesterens mødelokale Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen GODKENDELSE AF FORSLAG TIL

Læs mere

Stor udvalgsvarebutik i aflastningscenter Skejby

Stor udvalgsvarebutik i aflastningscenter Skejby Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 23. maj 2014 Valg af placering af stor udvalgsvarebutik i aflastningscenter Skejby i henhold til Kommuneplan 2013. 1. Resumé I forbindelse

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Med tillægget ophæves rammebestemmelserne for rammeområde 11-B-11 og erstattes af bestemmelserne for hhv. kommuneplanramme nr. 11-C-12 og 11-B-11.

Med tillægget ophæves rammebestemmelserne for rammeområde 11-B-11 og erstattes af bestemmelserne for hhv. kommuneplanramme nr. 11-C-12 og 11-B-11. VEDTAGET TILLÆG 20 Silkeborg Kommune offentliggør Tillæg 20 til Kommuneplan 2009-2020. Tillæg nr. 20 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020 er udarbejdet i overensstemmelse med planlovens 23c, i forbindelse

Læs mere

Lokalplan nr. 857/l. Om overfwsel af area1 fra landzone til byzone for et omrhde til erhvervsformq1 i Purhus

Lokalplan nr. 857/l. Om overfwsel af area1 fra landzone til byzone for et omrhde til erhvervsformq1 i Purhus Lokalplan nr. 857/l Om overfwsel af area1 fra landzone til byzone for et omrhde til erhvervsformq1 i Purhus Purhus Kommune Juni 1998 VEJLEDNING Lov om Planlagning tradte i kraft den 1. januar 1992. Loven

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F Meget mere fagforening 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007 Kongres Valg til 3F Forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen Poul Erik Skov Christensen Forbundsformand

Læs mere

PRAKTIKVEJLEDNING - STRUKTUR

PRAKTIKVEJLEDNING - STRUKTUR INDHOLD Side Strukturelle rammer for praktik i Lærerudannelsen i Silkeborg --------- 2 Generelle forhold om praktik i læreruddannelsen ------------------------- 3 Praktik i Læreruddannelsen i Silkeborg-------------------------------------

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 21. maj 2014 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 19. september 2006 J.nr.:NKN-33-00580 (03-32/650-0003) SNI Afgørelse

Læs mere

Trafikstøjsberegninger. Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG

Trafikstøjsberegninger. Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG PROJEKT Erhvervskorridor Silkeborg 24. oktober 2014 Projekt nr. 218536 Udarbejdet af JEK Kontrolleret af MABO NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks

Læs mere

Notat vedrørende Lokalplan 4.112 Horne Sommerland

Notat vedrørende Lokalplan 4.112 Horne Sommerland Notat vedrørende Lokalplan 4.112 Horne Sommerland Lokalplan 4.112 Horne Sommerland blev udarbejdet efter at staten med et landsplandirektiv i 2005 havde åbnet op for udvidelse af de eksisterende sommerhusområder.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

Post. Oprettet den 19-03-2015 10:14 af Karen Bach Nyt dokument

Post. Oprettet den 19-03-2015 10:14 af Karen Bach Nyt dokument Journalnummer 16.05A Forvaltning Børne- og Kulturområde Daginstitutionsafdeling Dokumentdato 16-01-2015 Mette Juel Pedersen Dokumenttitel Info og program: Forskning i og praksisnær afdækning

Læs mere