Oversigt over indkomne ansøgninger til kommuneplanrevisionen J.nr De indkomne ansøgninger er samlet under følgende overskrifter:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oversigt over indkomne ansøgninger til kommuneplanrevisionen J.nr. 05-1978. De indkomne ansøgninger er samlet under følgende overskrifter:"

Transkript

1 Oversigt over indkomne ansøgninger til kommuneplanrevisionen J De indkomne ansøgninger er samlet under følgende overskrifter: Side SLKEBORG MDT- OG SYDBY 2 ALDERSLYST 3 BALLE HVNNNGDAL 4 GØDVAD 5 FUNDER 6 SKÆGKÆR 8 GRAUBALLE 10 KRAGELUND 11 THORNNG 12 VNDERSLEV 13 KJELLERUP 14 SJØRSLEV DEMSTRUP 15 ANS 16 FÅRVANG 17 GJERN 18 VOEL 19 RESENBRO 20 SORRNG 22 LNÅ 23 SEJS/SVEJBÆK OG LAVEN 24 THEM SALTEN 25 VRKLUND 26 BRYRUP 27 GJESSØ 28 DETALHANDEL 29 DET ÅBNE LAND 30 SÆRLGE STØRRE ANLÆG 31 Teknik- og Miljøafdelingen Plan og Byg Søvej Sagsbehandler: Henrik H. K. Jensen Direkte tlf.: afd.: Fax : EAN-: Sags: 08/14226 Dato: 16. december 2008

2 SLKEBORG MDT- OG SYDBY indkomne forslag til kommuneplanrevisionen Feskvandscentrets ønsker for udvidelse af AQUA park Ferskvandscentret anmoder om ændring af kommuneplanrammer Løbe Dok. Dokumentdato :33: :33:52 Dokumenttype

3 ALDERSLYST indkomne forslag til kommuneplanrevisionen Center Nord fremsender positive bemærkninger efter møde vedr. fremtidig udvikling i Center Nord Claus Byskov ønsker svar på spørgsmål vedr. Kommunalplan og Søsportshus/aktivitetscenter ved Langsøen Skitseprojekt for etablering af fastfood restaurant på Nørrevænget 74, 8600 Nyt plejecenter i Alderslystområdet - Borgergade Ønske om ændringer af rammerne for Gudenåvej 1 og 2 i forbindelse med kommuneplanrevisionen Skitseoplæg til omdannelse af grunden Kejlstrupvej 84 - revision af kommuneplanen Løbe Dok. Dokumentdato Dokumenttype :57: :26: :18: :24: :19: :43:23 Advokathuset Eegholm A/S Kampmannsgade 12, 7400 Herning Ældreafdelingen Lillehøjvej 29, 8600 Nordicom A/S Skt. Clemens Torv 17 2., 8000 Århus C

4 BALLE HVNNNGDAL - indkomne forslag til kommuneplanrevisionen Notat vedr. Nordre Højmarksvej 13 Forslag til at matr. 212e og 1570a Markjorder inddrages til boligformål ved kommuneplanrevisionen Forslag til ændring af kommuneplanen for arealer omkring Nordre Højmarksvej 1 Forslag til ændring af kommuneplanen f.s.v. angår Nordre Højmarksvej 1 tilbagekaldes. Forslag til ændring af strukturplan for Balle/Buskelund vedr. centerområde ved Nordre Højmarksvej 1, 8600 Forslag til Kommuneplan - Hestehavevej 5, matr. 18 Balle By, Balle Anmodning om at arealer fra ejendommen Nordre Højmarksvej 13 udlægges som fremtidigt boligområde Ansøgning om inddragelse af et areal til boligformål i Hvinningdal - kortbilag Ansøgning om inddragelse af areal langs Vestre Højmarksvej i den kommende kommuneplans byudviklingsområder Løbe Dok. Dokumentdato Dokumenttype :26: :01: :54: :29: :17: :36: Preben Karlsen Fyrrebakken 1, 8600 Henton Ejendomme A/S Henton Ejendomme A/S Henton Ejendomme A/S Torben Vinderslev Nielsen VNDERSLEV NELSEN Papirfabrikken 34, 8600 Papirfabrikken 34, 8600 Papirfabrikken 34, 8600 Hestehavevej 5, 8600

5 GØDVAD indkomne forslag til kommuneplanrevisionen Keld Andersen fremsender tillæg til forespørgsel om dagligvarebutik, boliger m.m. på Nørreskov Bakke i.f.m. revision af kommuneplanen Ønske om rehabiliteringscenter i Bilag til dokument 96 om Erhvervsudvikling Nord Forslag til ændring og udvidelse af udlagte områder i kommuneplanen vedr. Sejling Hedevej 3 (matr. 19a Sejling) og Thrigesvej 6 (matr. 1kn V. Kejlstrup) Principiel forespørgsel om tæt/lav bebyggelse på Nørreskov Bakke Ansøgning om at planlægningen for matr. 2f og 6b Gødvad By, Gødvad - Helsinkivej 3A-3E - ændres i forbindelse med kommuneplanrevisionen Oplæg til retningslinier for bæredygtig landsby "Søhøjlandet" Skitseoplæg til omdannelse af grunden Kejlstrupvej 84 - revision af kommuneplanen Forslag om at ejendommen matr. 5b Resendal By, Gødvad - Kalmarvej 52 udlægges til byudviklingsformål ved revision af kommuneplanen Dagligvarebutik m.m. på Nørreskov Bakke Nedrivning og opførelse af nyt byggeri på Sortenborgvej 2 Løbe Dok. Dokumentdato Dokumenttype :54: :42: :11: :08: :26: :42: :37: Keld Asbjørn Andersen Vagttårnets Bibel- og traktatselskab Nørreskov Bakke 42 st, 8600 Stenhusvej 28, 4300 Holbæk Ronan Vandrer Ny Munkegade 3, 8000 Århus C

6 FUNDER indkomne forslag til kommuneplanrevisionen 3 problemstillinger ved afslutningen af motorvejsetapen Bording - Funder ved Funder Anmodning om at ejendommen Bævervej 2, 8600 inddrages i den nye kommuneplan til boligformål Forslag til udvidelse af landsbysamfundet i Funder - Funder Bygade 10, matr. 10a Funder By, Funder Tillæg til kommuneplan for Funder - Funder Kirkevej 5, matr. 5a Funder By, Funder Anmodning om at del af ejendommen Moselundvej 32, matr. 5d Tollund By, Funder udlægges til sommerhusområde Forslag til etabelring af bydelscenter i Funder Ansøgning om etablering af centerbebyggelse på matr. 2a Funder by, Funder - Funder Bygade 49 Forespørgsel om mulighed for udstykning af fritidsgrunde fra matr. 1p Tollund, funder Besigtigelse af ejendommen Kollerhus den Supplerende oplysninger til forespørgsel om udstykning af fritidsgrunde fra matr. 1p Tollund, Funder Forslag til etablering af bydelscenter i Funder - matr. 2a Funder By, Funder Forslag til fremtidig byudvikling for matr. 8a Funder by, Funder, Funder Bygade 16 Forslag til kommuneplanrevision Kommuneplan, sommerhusområde, Moselundvej 32 Kommuneplan, sommerhusområde, Moselundvej 32 Løbe Dok. Dokumentdato Dokumenttype Vejdirektoratet Thomas Helsteds 15:00:17 Vej 11, 8660 Skanderborg :32: :01: :41: :54: :32: T Udstykningsforslag Funder Kirkeby: Anmodning om at få ejendom i byzone Landinspektørkontoret Søgade 8A, 8740 Brædstrup Sonja Ravn Funder Bygade 10, 8600 Kaalund & Partnere Vestergade 2, 8600 Geopartner Landinspektørgården A/S Advokathuset Eegholm A/S Håndværkervej 6, 8600 Kampmannsgade 12, 7400 Herning

7 Mødenotat fra møde vedrørende Herningvej, Øster Bording og Møllebækken Fredsskovspligt på 37 f Funder By, Funder Forespørgsel om udstykning Funder kirkeby

8 SKÆGKÆR indkomne forslag til kommuneplanrevisionen Vedr. de trafikale forhold i Skægkærskolens distrikt udstykning af grunde i Nisset - vest for Nisset Bygade 7-9 Udstykning i Nisset - vest for Nisset Bygade 7-9 Skægkær Borgerforenings ønsker i.f.m. revision af kommuneplanen Boligudstykning i Øster Bording på matr. 3g Øster Bording By, Balle Notat om uformelt møde med Karlo Jespersen, borger i Skægkær deer til et større landsbyprojekt i Sinding Skægkær Borgerforening: ønsker til en strukturplan for Skægkær jf. Kommuneplan 2009 Anmodning om at arealer fra ejendommene Sinding Hovvej 11 og 15 samt Sindingvej 52 overføres til byzone Byudvikling Skægkær Ønske om udpegning af nye boligområde på matr. 8u Sinding By, Sinding samt matr. 1cy Ø. Bording By, Balle, beliggende Sindingvej 57 i Skægkær. VS: Planer for Skægkærområdet Ønske om inddragelse af areal fra Sejling Hedevej 119 til boligformål i kommuneplanen nddragelse af areal i kommende kommuneplan - matr. 1z Sejling By, Sejling - Lemmingvej 10 Ansøgning om udlægning af nyt boligområde ved Ebstrupvej i Sejling Byudvikling i Øster Bording - matr. 3g Ø. Bording By, Balle - Øster Bordingstræde 16 Nyt boligområde i Øster Bording Udvidelse af landsbyafgrænsningen i Sejling - Sejlingvej 5 A Løbe Dok. Dokumentdato Dokumenttype :52: :27: Brian Hansen Nisset 15:51:38 Sønderhede 1, 8632 Lemming T 14:35: :48: :58: :04: :33: :35: :55: :55: :08: :52: :50: Byudvikling - Viborgvej Anmodning om udlæg af nyt boligområde fra Arkiteq A/S Toldbodvej 1, 7100 Vejle T Den Almennyttige Forening for udvikling af Økologi og Natur i Lokalomr Skægkær borgerforening v/ Erik Bæhrenz Colliers Hans Vestergaard A/S Feike Oenema OENEMA Landinspektørgården /S Majbritt Mikkelsen og Michael Gjøde Jensen vej 2, 8100 Århus C Sindingvej 57, 8600 Ndr. Boulevard 93, 6800 Varde Sinding Hedevej 119, 8600 LEF BENDTSEN Åhavevej 36, 8600

9 ejendommen Ørevadbrovej 14, 8600 Udstykning i Sejling Skægkær Boligudbygning i Sinding Kortbilag - udstykning Sinding

10 Grauballe - indkomne forslag til kommuneplanrevisionen Forslag til udlægning af byudviklingsomårde fra ejendommene Grauballe Gudenåvej 26 og 28 Byudvikling i Nisset - Grauballevej 6 Løbe Dok. Dokumentdato Dokumenttype Land & 14:06:15 Plan Strandpromenaden 6, 8700 Horsens

11 KRAGELUND indkomne forslag til kommuneplanrevisionen =pl Lana Consult anmoder om status for ønsker om at arealer fra matr. 7c Kragelund By indarbejdes i kommuneplanen Ansøgning om etablering af en skolehal i Kragelund Ansøgning om, at ejendommen Stenholtvej 9, matr. 2ai Kragelund medtages i kommuneplanafgrænsningen for Kragelund Justering af kommuneplanen i Kragelund ved Kragelundtoften Ønske om udpegning af nye boligområde på matr. 4l Kragelund By, Kragelund, beliggende Sinding Hedevej 6, Kragelund Ansøgning om principiel tilladelse til omlægning af matr. 7z Kragelund By, Kragelund, Kragelund Møllevej 12 fra erhverv til boligformål Zonetilladelse til udstykning af matr. 6u, 6bl Frederiksdal, Kragelund (landsbyafgrænsning ændres i forb. med rev. af komm.plan) Zonetilladelse til udstykning ved Frederiksdal Referat af møde med lokalrådet i Kragelund - kortbilag Møde med lokalrådet i Kragelund Forslag til udlægning af nyt boligområde ved Buskhedevej i Kragelund Kopi af skrivelse til skolebestyrelsen ved Kragelund skole ang. idrætshal i Kragelund Løbe Dok. Dokumentdato Dokumenttype :43: :36: :38: :42: :20: :48: T U Udbygning i Kragelund-området Forslag til udvidelse af Kragelund Byudvikling og lokalplanlægning Kragelung forslag til placering af daginstitution Forslag til udstukning Frederiksdal-Kragelund Lokalråd Kragelund - overvejelser til ny kommuneplan Kragelund Lokalråd Frederiksdal Kragelund Lokalråd Sinding Hedevej 33, 8600 Kaalund & Partnere Vestergade 2, 8600 Peer Stenholt Sinding Hedevej 4, 8600 Landinspektørgården /S Ndr. Boulevard 93, 6800 Varde Viking Holding ApS Nørhedevej 44, 8600

12 THORNNG indkomne forslag til kommuneplanrevisionen Geopartner ansøger om godkendelse af tilbageførsel til landzone samt ophævelse af lokalplan 11 for del af matr. 8cø Thorning By, Thorning - Højgårdsvej 35 Ansøgning om mulighed for udstykning af storparceller fra ejendommen Vilhelm Skyttes Vej 31, 8620 Kjellerup Løbe Dok. Dokumentdato :07: :10:22 Dokumenttype Birgit og Benno Pedersen Vilhelm Skyttes Vej 31, 8620 Kjellerup

13 VNDERSLEV - indkomne forslag til kommuneplanrevisionen Ansøgning om ændring af status for matr. 18g Vinderslev By, Vinderslev - Trekronervej 17 Udbygning i Vinderslev - matr. 7af Vinderslev By, Vinderslev Udstykning af areal i Vinderslev Nord - Vinderslevholmvej 42 Løbe Dok. Dokumentdato Dokumenttype Niels Marius 13:41:23 Bech Würtz :51: HENRK KOUSGAARD FRANCK Trekronervej 17, 8620 Kjellerup Vinderslevholmvej 44, 8620 Kjellerup

14 KJELLERUP indkomne forslag til kokmmuneplanrevisionen Ønske om ændring af kommuneplan samt udarbejdelse af ny lokalplan for Østergade 28, Kjellerup Kommentarer fra Torben og Hanne Holtzmann til kommuneplan 2009 Forslag til ændringer vedr. Kjellerup i forbindelse med revision af kommuneplanen deer til kommuneplanen fra Borgermøde i Kjellerup Løbe Dok. Dokumentdato Dokumenttype KPF Arkitekter 12:16:08 A/S :19: :18: :19:11 Ændret anvendelse af gl. tinghus i Kjellerup, Østergade :25:11 Forslag til kommuneplanrevisionen om at anvendelsen af ejendommen 11:38:36 Østergade 28, 8620 Kjellerup ændres fra off. formål til boligformål Opførelse af Hospice i Kjellerup :50:47 Forslag til revision af kommuneplanen f.s.v. angår 08:27:47 Kjellerup by Anmodning om ændring af plangrundlag (fra erhverv til bolig) for ejendommen ndustrivej 62, 8620 Kjellerup Anmodning om at arealerne fra ejendommen ndustrivej 62 ændres fra erhvervsformål til boligformål Sparregade 2, 8800 Viborg Arena Midt c/o Postboks 25, 8620 Kjellerup Knud Tybirk ndustrivej 12, 8620 Kjellerup Kjellerup Lokalråd v/ Helle Westergaard Højvangen 3, 8620 Kjellerup

15 SJØRSLEV DEMSTRUP indkomne forslag til kommuneplanrevisionen Forslag til lokalplan for Sjørslev/Demstrup vedr. matr. 19c Demstrup By, Sjørslev, Sognegårdsvej 100 Forslag til Kommuneplan for Sjørslev Løbe Dok. Dokumentdato Dokumenttype Bjarne 10:34:40 Krogsdal Jacobsen :22:28 NaviTo Sognegårdsvej 100, 8620 Kjellerup

16 ANS indkomne forslag til kommuneplanrevisionen Notat (fra gl. Kjellerup) vedr. byggemodning af yderligere arealer vest for Bodalen og vest for Egernvej i Ans Forslag til at erhvervsområde ved Håndværkervej i Ans omdannes til boligformål Forslag til udstykning af ejendommen Præstevangen 31, 8643 Ans VS: bilag til ansøgning om udstykning i Grønbæk Forslag til udlæg af jordbrugsparceller på Søbakken 6, 8643 i forbindelse med kommuneplanrevisionen Dokumentet er tidligere indscannet Forslag til kommuneplanrevision spec. vedr. erhvervsarealer i Ans Løbe Dok. Dokumentdato Dokumenttype T 12:06: :41: :10: :52: :58: :46: :08:04 Forslag til byudvikling ved Ans :33:40 Forslag til kommuneplanrevision for arealer i og omkring Ans 14:25:59 Byudvikling i Ans - Ansvej 55, 8643 Ans By :56:59 Revision af kommuneplanen for Ans - Østre Langgade 20 og 14:31:11 Handal 2 Forslag til udlæg af nye boligområder ved Østre 14:33:16 Langgade i Ans i forbindelse med kommuneplanrevisionen Forslag til ændringer af arealudlæg ved Ans i 15:03:12 forbindelse med kommuneplanrevisionen Udstykning til boligbyggeri i Grønbæk Forslag til ny udstykning ved Ans Forslag til kommuneplanrevision Bioforce Danmark A/S Frank Helmer Ploug Håndværkervej 17B, 8643 Ans Præstevangen 31, 8643 Ans By EDC Torvegade 3, 7160 Tørring Jan Løw- Ans Søpark 38 4 Larsen th, 8643 Ans By Birgit og Brian Pedersen Ansvej 57, 8643 Ans Oluf Søgaard Søndermarksgade 40, 8643 Ans By Ans Lokalråd Lyngbakkevej 11, v/ Janne 8643 Ans Grud Hansen Erik Laursen Ansvej 55, 8643 Ans By Bolig-Nyt Ans V/Henrik Pedersen Carl Henningsen Østre Langgade 20, 8643 Ans By Ansvej 29, 8620 Kjellerup Oluf Søgaard Søndermarksgade 40, 8643 Ans By

17 FÅRVANG indkomne forslag til kommuneplanrevisionen Løbe Dok. Dokumentdato =pl Lana Consult ønsker oplysninger om status for ønske om at arealer fra 12:14:40 ejendommen Hedeagervej 20, 8882 Fårvang indarbejdes i ny kommuneplan Forslag og ideer omkring Fårvang og Omegn i forbindelse med kommuneplanrevisionen Supplerende oplysninger til ansøgning om principiel tilladelse til udstykning af matr. 6f Skorup by, Skorup Supplerende materiale til ansøgning om udlægning af nyt boligområde af arealer fra ejendommen Hedeagervej 20, 8882 Fårvang Forespørgsel om hvorvidt der er mulighed for udstykning af sommerhusgrunde fra ejendommen matr. 8a Truust by, Tvilum - Sørkelvej 21 Arealer ved Hedeagervej 20, 8882 Fårvang :32: Dokumenttype Fårvang Lokalråd v/ Ole Frandsen Nylands Alle 8, 9992 Fårvang

18 GJERN indkomne forslag til kommuneplanrevisionen Henning Andersen fremsender overordnede ønsker for udstyknig af Hammelvej 15, 8883 Gjern Gern Glas fremsender supplerende bemærkninger til forslag om at Teglværksvej 20 udlægges til fremtidig boligområde Revideret forslag fra Gjern Lokalråd til udbygning af Gjern-området Supplerende bemærkninger til forslag til kommuneplanrevisionen ang. nyudlæg af nye boligområder ved Tngbakken i Gjern Forslag til kommuneplanlægning for Gjern-området Forslag om nyudlæg af boligområde ved Tingbakken i Gjern Forslag om at del af ejendommen Herredsvejen 9 - matr. 6a Holmstol By, Skannerup udlægges til boligformål Anmodning om at resterende del af matr. 7f Holmstol By, Skannerup inddrages til byudvikling Byudvikling i Gjern - Søndergade 66 - matr. 7f m.fl. Holmstol By, Skannerup Løbe Dok. Dokumentdato Dokumenttype :22: :25: :27: :56: :01: :22: :04: :03: :48:37 Teglværksgrunden i Gjern Forslag til stier fra Gjern Kommune Gjern Lokalråd v/kirsten S. Andersen Gjern lokalråd v/ Ejvind Svejstrup Gjern Lokalråd v/kirsten S. Andersen Gjern lokalråd v/ Ejvind Svejstrup Varmeforsyningen Land & Plan Strandpromenaden 6, 8700 Horsens

19 VOEL indkomne forslag til kommuneplanrevisionen... Anmodning om status for forslag til ny kommuneplan ang. byudvikling ved Højgårdsvej i Voel Forslag til kommuneplanrevisionen for så vidt angår ejendommen Hjortgårdsvej 59, 8600 Ønske om at areal vra Højgårdsvej 10, Voel medtages til byudvikling ved kommuneplanrevision Voel, Højgårdsvej, byudviklingsønske - 1 Voel, Højgårdsvej, byudviklingsønske - 2 Løbe Dok :04: :34: :57:39 Dokumentdato Dokumenttype Søberg Advokater A/S Peter Dyhr og Birthe Busch Nielsen Anette og Aksel Toft Torvet 1 A, 8600 Skærskovvej 65, 8600 Larixvej 6, 8471 Sabro

20 RESENBRO - indkomne forslag til kommuneplanrevisionen Søberg Advokater anmoder om at der bliver mulighed for udstykning til boligbebyggelse på arealer fra Skellerupvej 34 Angående gammel historisk bebyggelse - Skellerup - ATT htm Angående gammel historisk bebyggelse - Skellerup - Skellerup.jpg Angående gammel historisk bebyggelse - Skellerup - ATT htm Angående gammel historisk bebyggelse - Skellerup - Skellerupvej_55.jpg Angående gammel historisk bebyggelse - Skellerup - ATT htm Angående gammel historisk bebyggelse - Skellerup - Skellerups_historie.jpg Angående gammel historisk bebyggelse - Skellerup - ATT htm Angående gammel historisk bebyggelse - Skellerup - Historisk_bebyggelse.pdf Angående gammel historisk bebyggelse - Skellerup Ønske om at ejendommen Skellerupspang 7 inddrages til byudvikling i forbindelse med revision af kommuneplanen Flyttet - Skægkær Borgerforenings ønsker i.f.m. revision af kommuneplanen Forslag til kommuneplan om udlæg af nye boligområder på arealer fra ejendommen Skellerupvej 55, 8600 Forslag fra Resenbro Lokalråd til udbygning af Resenbro-området Forslag til udbygning i Resenbro samt "Skellerupfredning" Anmodning om udlægning af Løbe Dok. Dokumentdato Dokumenttype :41: :25: :25: :25: :25: :25: :25: :25: :25: :25: :18: :59: :57: :25: :16: :26:09 Søberg Advokater A/S Torvet 1 A, 8600 Skægkær borgerforening v/ Erik Bæhrenz PrimeNature Resenbro Lokalråd v/fmd Vibeke Vogelius Stidalsvej 34A, 8600 Karl Aage Baarstrøm Skellerupvej 41, 8600 Torben Nyehuus Sensommervej 13, 8600

21 ejendommen matr. 3l Hårup By, Linå - sensommervej 15B til byudviklingsformål Ønske om etablering af dagligvarebutik på Sensommervej 34 Ønske om at del af ejendommen Skellerupvej 75 medtages i den kommende kommuneplan Ønske om at areal mellem Skellerupvej og Skellerupspang udlægges til boligformål i ny kommuneplan Bemærkninger omkring trafikforhold ved evt. etablering af Rema 1000 i Skærbæk ved Resenbro Fredningssag - mellem Resenbro og Voel Anmodning om udlæg af arealer fra ejendommen Gødvad Mælkevej 11 til nyt boligområde Nyt udviklingsområde ved Skellerupvej 43 og Møllegårdsvej 59 i Resenbro Udbygning i Resenbroområdet v/smingevej i.f.m. revision af kommuneplanen Naturværdier i Resenbro - Skellerupfredningen Mødereferat Resenbro Lokalråd :37: :38: :24: :24: :30: T Rema Ejendomsnvest A/S Jægergårdsgade 97, 8000 Århus C Hans Henrik Kongsted Skellerupvej 75, 8600 Arkitektgruppen Regnbuen K/S Danmarks Naturfredningsforening, Møllestien 52, 8000 Århus

22 SORRNG - indkomne forslag til kommuneplanrevisionen Eventuel rundkørsel øst for Sorring Sorring Lokalråd forslag til torv og center i Sorring Udstykning af 3a m.fl i Sorring Øst Nyt byvækstareal i Sorring By - vej 31 Løbe Dok. Dokumentdato Dokumenttype :21: :31: Bent 12:02:27 Rasmussen Hovedgaden 55, 8641 Sorring

23 LNÅ indkomne forslag til kommuneplanrevisionen Løbe Dok. Dokumentdato Dokumenttype Rykker for svar på forespørgsel om Søberg mulighed for at Skellerupspang 7 13:13:57 Advokater inddraget til byudvikling i forbindelse A/S med kommuneplanrevision Referat af møde med kløverbyernes lokalråd - kortbilag Referat af møde med Kløverbyernes lokalråd Lokalrådet Kløverbyerne :41:10 Vedr. matr. 60 qk Linå By, Linå Anvendelse af Linå Vesterskov Torvet 1 A, 8600

24 SEJS/SVEJBÆK OG LAVEN indkomne forslag til kommuneplanrevisionen Forslag til kommuneplanrevision vedr. arealer fra Borgdalsvej 11 Anmodning om inddragelse af nyt boligområde fra ejendommen Borgdalsvej 13 - matr. 12s Hårup By, Linå Byudvikling i Laven - Himmelbjergvej indsigelsesnotat ifbm lp Spørgsmål og bemærkninger til udstykninger i Svejbækområdet Sejs-Svejbæk - forslag til lokalcenter og trafiksanering Forslag til revision af kommuneplanen f.s.v. angår arealer ved Sindbjerg Mosevej Udbygning i Sejs-Svejbæk - kommuneplan 2009 Udbygning i Sejs/Svejbækområdet - matr. 60sz Linå By, Linå Ansøgning om principiel tilladelse til udstykning af matr. 60æ Linå By, Linå, beliggende Lynggårdsvej 33, 8600 Anmodning om udlægning af arealved Linå Vesterskovvej (matr. 60aeæ Linå By, Lnå) til byudviklingsformål Løbe Dok. Dokumentdato Dokumenttype Carl Strunge 12:05:26 Jensen :40: :16: :53: :33: :58: :35: :11: :28: Borgdalsvej 13, :34:30 Sindbjerg Mosevej Landzoneansøgning udstykning m.v. i Svejbæk Svejbæk Søvej 30, 8600 T Conny Frost Lynggårdsvej 28H, 8600 H. P. Bertelsen Edv. Egebergsvej 1, 8600 Peter Kildegaard og Jan Lund Kristensen Nielsen & Nielsen & Salomonsson Frederiksberggade 15A, 8600 NRAS A/S Åboulevarden 80, 8100 Århus C Ønske om udstykning af grund til bebyggelse med bolig fra ejendommen matr. 60s m.fl. Linå - Svejbæk Søvej 30 Telefonnotat vedr. aktindsigt for kommuneplanrev. f.s.v. angår Lynggårdsvej 33, 8600 Ændringsforslag til kommuneplanrevision for Svejbæk-området Sejs-Svejbæk og en bæredygtig fremtid Brockstedt- Rasmussen Anna og Sten Christensen Godthåbsvej 4, 8600 Kildevej 15, 86800

25 THEM - SALTEN indkomne forslag til kommuneplanrevisionen Palle Kousgaard fremsender ønsker til bevarelse af karakter og ydre fremtræden m.m. af ejendommen "Ørnborg" Saltenvej 16, 8653 Them Nørlund Hestehospital fremsender ændringsforslag til kommuneplanen for så vidt angår matr. 5g Salten By, Them - Rødebækvej 2 Ansøgning om tilladelse til udstykning af ejendommen Them Skovvej 20 - matr. 1ar Them By, Them Forslag og ideer til kommuneplanrevisionen for Them-Salten omhandlende trafikafvikling i Them/Salten området Trafikoplæg fra Lokalrådet for Them- Salten Udstykning af område ved Kaldæavej i Them - matr. 5v Them By, Them Løbe Dok. Dokumentdato Dokumenttype :32: :48: :29: :57: :10: :10: Landinspektørkontoret Søgade 8A, 8740 Brædstrup Lokalråd for Them- Salten v/ Erling Birkbak Toftegårdsparken 8, 8653 Them

26 VRKLUND - indkomne forslag til kommuneplanrevisionen Ansøgning om ændring af status fra sommerhus til helårsbolig for Vesterlundvej 106 Dokumentet er flyttet til mappen "detailhandel" (Ansøgning om principiel tilladelse til etablering af dagligvarebutik på Mørksøvej 2-4 / Nyhøjvej 6) Byudvikling i Virklund - Paradisvejen 18 B Området omkring Eriksborg ved Nørreskov Bakke m.m. Løbe Dok. Dokumentdato Dokumenttype Torben 12:25:49 Lybecker Steffensen Dansk 11:50:18 Projekt nvest :37:12 Thorsø Skovvej 26, 8600 Strandvejen 171, 2900 Hellerup

27 BRYRUP indkomne forslag til kommuneplanrevisionen Løbe Dok. Dokumentdato Landinspektørkontoret i Brædstrup tilbagekalder ansøgning om tilladelse til 12:21:51 udstykning af matr. 17a Velling By, Bryrup Ønske om yderligere udlæg af areal til campingformål ved Bryrup Aqua Camping Ansøgning om udstykning af Svinsbjergvej 4 - Kommuneplan 2009 Udvidelse af kommuneplanrammen i Bryrup :37: Dokumenttype

28 GJESSØ indkomne forslag til kommuneplanrevisionen ndlæg til kommuneplanen fra Gjessø lokalråd Etablering af idrætsfaciliter m.v. i Gjessø Forslag og ideer til kommuneplan Gjessø Ønske om at matr. 2p Gjessø By, Them (del af Søndre Gjessøvej 2) udlægges til boligformål i den kommende kommuneplan Merkurvej (grønt område) kvittering for forslag til kommuneplanrevision Opholds- og legearealer i forbindelse med ny udstykning i Gjessø Ønske om udlægning af grønne arealer mellem Merkurvej og Søndre Gjessøvej Løbe Dok. Dokumentdato Dokumenttype Gjessø Lokalråd Birkebakken 09:05:00 11, Flemming F. 08:17:53 Christensen, Formand for Gjessø Skolebestyrelse :43: :40: :16: :42:42 Lis H. Thomsen, Formand i GUF Hans-Jørgen Kaltoft KALTOFT PER NØRGAARD ANDERSEN Brandevej 5, 8600 Søndre Gjessøvej 2, 8600 Merkurvej 7, 8600

29 DETALHANDEL indkomne forslag til kommuneplanrevisionen Løbe Dok. Dokumentdato Gartnergården fremsender ideer til fremtidig anvendelse af Norde 10:44:50 Højmarksvej 1 =pl Center Nord fremsender planer for kommende byggeprojekt i Center Nord 13:40:57 Etablering af restaurant på ejendommen Nørrevænget 74 i. Skitseprojekt for etablering af fastfood restaurant på Nørrevænget 74, 8600 Gartnergaarden Myndighedsmøde.pdf :51: :27: :05:21 Gartnergaarden :05:21 Ansøgning om principiel tilladelse til etablering af dagligvarebutik på 14:35:39 Mørksøvej 2-4 / Nyhøjvej 6 Den Dokumenttype T

30 DET ÅBNE LAND indkomne forslag til kommuneplanrevisionen Byggeprojekt i Øster Bording - matr. 3g og 3s Øster Bording By, Balle Kommuneplanerne og jordbrugsanalyserne i forbindelse med kommuneplan 09 Geologisk plankort region Midtjylland Løbe Dok. Dokumentdato Dokumenttype :16: :14: :03:52 Ministeriet for Fødevarer, Landbru og Fiskeri Miljøministeriet, Byog Landskabsstyrelsen Nyropsgade 30, 1780 København V Haraldsgade 53, 2100 København Ø

BILAG til trafikplan for Silkeborg Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt

BILAG til trafikplan for Silkeborg Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt BILAG til trafikplan for Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt Indholdsfortegnelse: Side 1: Kort 1: Overblik Side 2: Kort 2: Jernbane, X bus og regionale ruter Side 3: Tabel 1 og 2: Ruteoversigt for X

Læs mere

Program. Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Fårvang? Ændringer siden sidst Ansøgninger

Program. Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Fårvang? Ændringer siden sidst Ansøgninger Program Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Fårvang? Ændringer siden sidst Ansøgninger Hvad gælder for MIN ejendom Frist for indsigelser og bemærkninger Kommuneplanen er: Byrådets mest omfattende

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR silkeborg KOMMUNE

TRAFIKPLAN FOR silkeborg KOMMUNE TRAFIKPLAN FOR Silkeborg KOMMUNE Silkeborg Kommune Visioner og servicemål for Silkeborg Kommune Silkeborg Kommune ønsker, at den kollektive trafik er med til at binde kommunen bedre sammen. Derfor vil

Læs mere

Program Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Sorring? Ændringer for Sorring

Program Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Sorring? Ændringer for Sorring Program Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Sorring? Ændringer for Sorring Hvad gælder for MIN ejendom Frist for indsigelser og bemærkninger Hvad betyder en kommuneplanrevision? i Byrådets største

Læs mere

Program Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Voel? Ændringer for Voel. Hvad gælder for MIN ejendom Frist for indsigelser og bemærkninger

Program Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Voel? Ændringer for Voel. Hvad gælder for MIN ejendom Frist for indsigelser og bemærkninger Program Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Voel? Ændringer for Voel Hvad gælder for MIN ejendom Frist for indsigelser og bemærkninger Hvad betyder en kommuneplanrevision? i Byrådets største sag

Læs mere

Bilag 13 Telefonliste Almene vandværker med forsyning i Silkeborg Kommune (D: direkte, P: privat, A: arbejde, H: hovednummer, M: mobil, V: vagtnr.

Bilag 13 Telefonliste Almene vandværker med forsyning i Silkeborg Kommune (D: direkte, P: privat, A: arbejde, H: hovednummer, M: mobil, V: vagtnr. Bilag 13 Telefonliste Almene vandværker med forsyning i Silkeborg Kommune (D: direkte, P: privat, A: arbejde, H: hovednummer, M: mobil, V: vagtnr.) Vandværk Formand / driftsansvarlig Adresse Telefon E-mail

Læs mere

4 Børne- og Ungeudvalget U 947.943 939.268 I -137.491-140.492 41 Skoler U 947.943 939.268 I -137.491-140.492

4 Børne- og Ungeudvalget U 947.943 939.268 I -137.491-140.492 41 Skoler U 947.943 939.268 I -137.491-140.492 31-05-2012 Budgetlægning 2013 Reg.kontonr.niveau 1 4 Børne- og Ungeudvalget U 947.943 939.268 I -137.491-140.492 41 Skoler U 947.943 939.268 I -137.491-140.492 03 Undervisning og kultur U 901.905 895.354

Læs mere

Program. Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Kløverbyerne? Ændringer siden sidst Ansøgninger

Program. Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Kløverbyerne? Ændringer siden sidst Ansøgninger Program Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Kløverbyerne? Ændringer siden sidst Ansøgninger Hvad gælder for MIN ejendom Frist for indsigelser og bemærkninger Kommuneplanen er: Byrådets mest omfattende

Læs mere

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk Uddrag af kommuneplan 2009-2020 Genereret på www.silkeborgkommune.dk Silkeborgs centrale butiksområde Mål Silkeborg Kommune vil: Sikre en positiv udvikling i handelslivet med en varieret og dynamisk butiksstruktur,

Læs mere

Program. Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Hvinningdal? Ændringer siden sidst

Program. Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Hvinningdal? Ændringer siden sidst Program Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Hvinningdal? Ændringer siden sidst Hvad gælder for MIN ejendom Frist for indsigelser og bemærkninger Kommuneplanen er: Byrådets mest omfattende sag.

Læs mere

Trafikudvikling. Signaturforklaring:

Trafikudvikling. Signaturforklaring: Trafikudvikling + 1.8-0.4 86 + 0.1 8.8-7.0 + 1.8-0.2-0.5-0.6-2.8-4.6 + 0.3-0.7 9.8-0.8-6.1-0.8-6.7 + 2.5 1.5 12.9 3.6 + 0.5 4.4 + 0.3 2.0-0.3-3.4-0.4-2.5-2.1-0.3 12.8-0.2-0.6-0.9 + 0.4 + 1.2-0.3-1.8-7.0-7.3

Læs mere

Oversigt over børnehuse og kostordninger

Oversigt over børnehuse og kostordninger Oversigt over børnehuse og kostordninger 2015-2016 Blicheregnen Børnehuset Thorning Peblingestien 2 Troldhøj Vilhelm Skyttes Vej 32 Vinderslev Børnegård Haugevej 1 Krathgården Sjørslevvej 15 Kjellerup/Levring

Læs mere

Udtagning og inddragelse af områder i områdeklassificeringen.

Udtagning og inddragelse af områder i områdeklassificeringen. Notat NIRAS A/S Åboulevarden 80 DK-8000 Århus C Silkeborg Kommune SILKEBORG KOMMUNES OMRÅDEKLASSIFICERING JF. JORDFORURENINGSLOVENS 50 A Telefon 8732 3232 Fax 8732 3200 E-mail CVR-nr. 37295728 Tilsluttet

Læs mere

Program. Hvad er en kommuneplan? Hvilke ændringer medfører kommuneplanen for Virklund? Hvad sker der i øvrigt i Virklund?

Program. Hvad er en kommuneplan? Hvilke ændringer medfører kommuneplanen for Virklund? Hvad sker der i øvrigt i Virklund? Program Hvad er en kommuneplan? Hvilke ændringer medfører kommuneplanen for Virklund? Hvad sker der i øvrigt i Virklund? Hvad gælder for MIN ejendom Frist for indsigelser og bemærkninger Kommuneplanen

Læs mere

:26:26 Budgetlægning 2011 Gruppering 2. niv. Struktur og tekst Budget 2010 i Budget 2011 Overslagsår 11-priser 2012

:26:26 Budgetlægning 2011 Gruppering 2. niv. Struktur og tekst Budget 2010 i Budget 2011 Overslagsår 11-priser 2012 I nedenstående tal er det forventede lavere lønskøn på i alt 9,9 mio kr. IKKE indregnet, hverken i 2011 eller 2012. Effekten af den fulde besparelse er IKKE med på den enkelte skole i 2012, men står som

Læs mere

Program. Hvad er en kommuneplan? Hvad er nyt i kommuneplanen vedrørende Gødvad? Hvad sker der ellers i Gødvad indenfor planlægningen?

Program. Hvad er en kommuneplan? Hvad er nyt i kommuneplanen vedrørende Gødvad? Hvad sker der ellers i Gødvad indenfor planlægningen? Program Hvad er en kommuneplan? Hvad er nyt i kommuneplanen vedrørende Gødvad? Hvad sker der ellers i Gødvad indenfor planlægningen? Hvad gælder for MIN ejendom Frist for indsigelser og bemærkninger Kommuneplanen

Læs mere

Kommuneplanen er: Byrådets mest omfattende sag.

Kommuneplanen er: Byrådets mest omfattende sag. Kommuneplanen er: Byrådets mest omfattende sag. Alle kommuner skal tilvejebringe en kommuneplan, som skal gælde for hele kommunen for en periode på 12 år, jf. planloven. Kommuneplanen udstikker rammerne

Læs mere

Silkeborg Kommune. Udviklingsstrategi 2024. Baggrund og data

Silkeborg Kommune. Udviklingsstrategi 2024. Baggrund og data Silkeborg Kommune Udviklingsstrategi 2024 Baggrund og data Indhold Bosætning og befolkning 4 Befolkningsudvikling 2000-2011 5 Befolkningsfremskrivning 2011-2040 5 Forventet befolkningstal 6 Befolkningstæthed

Læs mere

Kommuneplanen er: Byrådets mest omfattende sag.

Kommuneplanen er: Byrådets mest omfattende sag. Kommuneplanen er: Byrådets mest omfattende sag. Alle kommuner skal tilvejebringe en kommuneplan, som skal gælde for hele kommunen for en periode på 12 år, jf. planloven. Kommuneplanen udstikker rammerne

Læs mere

Forvaltningens vurdering af indkomne høringssvar til Middelfart-delen af Planstrategi 2011

Forvaltningens vurdering af indkomne høringssvar til Middelfart-delen af Planstrategi 2011 Teknik- og Miljøforvaltningens sekretariat Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4798 Fax +45 8888 5501 Dato: 17. april 2012 Sagsnr.:

Læs mere

Opgørelse af kundehenvendelser for perioden

Opgørelse af kundehenvendelser for perioden Opgørelse af kundehenvendelser for perioden 1.1.12 31.3.12 Antal henvendelser: Henvendelser Antal Ansøgninger om økonomisk kompensation eller henvendelser der har udmundet i økonomisk kompensation (herunder

Læs mere

Listepunkt (4) 2.6 Sæt kryds hvis virksomheden er omfattet af kap. 5 VOC Virksomhedsnavn. Dan Color Adresse

Listepunkt (4) 2.6 Sæt kryds hvis virksomheden er omfattet af kap. 5 VOC Virksomhedsnavn. Dan Color Adresse Listepunkt (4) 2.6 Dan Color Salten Skovvej 8, 8685 Them Cvr. nr. 12619383 Dato for gældende godkendelser 25.6.1996, 26.11.1996, 10.11.2003, 30.4.2002, 5.1.2005, 28.11.2011 findes ikke Sæt kryds hvis der

Læs mere

TIL TØRRING-ULDUM KOMMUNEPLAN FORSLAG TØRRING-ULDUM KOMMUNEPLAN

TIL TØRRING-ULDUM KOMMUNEPLAN FORSLAG TØRRING-ULDUM KOMMUNEPLAN K O M M U N E P L A N T I L L Æ G N R.2 5 TIL TØRRING-ULDUM KOMMUNEPLAN 1996-2004 V E J L E K O M M U N E FORSLAG TØRRING-ULDUM KOMMUNEPLAN 1996-2004 Forslag godkendt i Byrådet d. 20.08.2008 Offentligt

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle A-Række 1 60 Lars Pedersen Vejle 3804262627 38 41 2 108 Jens Andreasen Tørring 3912246532 38 42 3 57 Jan Madsen Vejle 3804262630 38 44 4 62 Torben Bek Kjellerup 3503272553 36 42 5 45 Peder Løhde Nielsen

Læs mere

Revideret tidsplan for sundhedsaftalen opdateret 27. februar 2014

Revideret tidsplan for sundhedsaftalen opdateret 27. februar 2014 Revideret tidsplan for sundhedsaftalen opdateret 27. februar 2014 Tid Hvem Handling 17. marts Sundhedsstyregruppen 14. marts Møde formandskab Drøfter administrationsgrundlag for sundhedsaftalen 31. marts

Læs mere

Vi opfordrer til fairplay!

Vi opfordrer til fairplay! Byder Velkommen til ENERGI MIDT CUP 2015 i Lemming Lørdag d. 13. juni 2015 Der spilles efter DGI s regler for 5 & 7/8 mands hold. Kampene varer 18 minutter. Kampene startes og sluttes fra speakervognen.

Læs mere

Tillæg 14 Boliger ved Brendstrupsvej i Varde

Tillæg 14 Boliger ved Brendstrupsvej i Varde Tillæg 14 Boliger ved Brendstrupsvej i Varde ENKELTOMRÅDE 23.02.B38 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013 - MAJ 2015 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Forslag til tillæg 14 til Kommuneplan 2013 for et område til

Læs mere

Afgørelse i sagen om ekspropriation til byudvikling i Vind i Trehøje Kommune

Afgørelse i sagen om ekspropriation til byudvikling i Vind i Trehøje Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 18. september 2003 J.nr.: 03-32/650-0001 SNI Afgørelse i sagen

Læs mere

4 Orientering om Lokale samarbejder på 0-18 årsområdet

4 Orientering om Lokale samarbejder på 0-18 årsområdet 4 Orientering om Lokale samarbejder på 0-18 årsområdet 4.1 - Bilag: Lokale samarbejder - kommissorium(2) DokumentID: 4477214 Kommissorium for forpligtende samarbejder mellem dagtilbud og skole i Silkeborg

Læs mere

Blåvandvej. Hvidbjerg Strandvej TILLÆG 24 UDVIDELSE AF C06 ENKELTOMRÅDE C06 TIL BLÅVANDVEJ

Blåvandvej. Hvidbjerg Strandvej TILLÆG 24 UDVIDELSE AF C06 ENKELTOMRÅDE C06 TIL BLÅVANDVEJ Blåvandvej Hvidbjerg Strandvej TILLÆG 24 UDVIDELSE AF 05.01.C06 TIL BLÅVANDVEJ ENKELTOMRÅDE 05.01.C06 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013 - MARTS 2016 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Et forslag til dette kommuneplantillæg

Læs mere

Forslag til lokalplaner

Forslag til lokalplaner Forslag til lokalplaner Forslag til lokalplan nr. 1019 og tillæg nr. 6 For jordbrugsparceller ved Tøsby Mose, Gadbjerg. Lokalplanforslagets formål er at udlægge området til jordbrugsparceller, hvor der

Læs mere

Eksisterende forhold. Kollektiv trafik

Eksisterende forhold. Kollektiv trafik 30 God sammenhæng og god service i den kollektive trafik vil gøre den mere attraktiv at benytte. Er det kollektive trafik-system attraktivt at benytte kan behovet for individuel biltrafik mindskes, hvilket

Læs mere

Lokalplan nr. 857/2. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/2. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/2 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Purhus Kommune Marts 2000 VEJLEDNING Lov om Planlægning trådte i kraft den 1. januar 1992.

Læs mere

AREALFORTEGNELSE vedr.: Ekspropriation til afskærende spildevandsledning fra Hobro til Hadsund

AREALFORTEGNELSE vedr.: Ekspropriation til afskærende spildevandsledning fra Hobro til Hadsund 57 454i, Hobro Markjorder 56 454c, Hobro Markjorder 1 2a Ulstrup By, Valsgård Niels Kristian Kirketerp Aalborgvej 5 9500 Hobro Bemærkninger Åstedsmøde Ved pumpestation, arealerhvervelse til station: ca.

Læs mere

FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra 3. oktober 2012 til 29. november 2012 TILLÆG 30

FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra 3. oktober 2012 til 29. november 2012 TILLÆG 30 FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra 3. oktober 2012 til 29. november 2012 TILLÆG 30 Silkeborg Kommune offentliggør hermed forslag til tillæg nr. 30 til Kommuneplan 2009-2020. Silkeborg Byråd har 24.

Læs mere

-* Ingen radius når beregningsmetode er Iterativ eller BNBO er samlet med andre

-* Ingen radius når beregningsmetode er Iterativ eller BNBO er samlet med andre BILAG 1 Ans 61807 77. 1087 77. 1157 6.00 10.00-16.75-16.45-22.75-26.45 Glacial smeltevandssand Sand mest fint Bunden af magasinet er 10 m under filteret. Iterativ Iterativ 2.24 29.5 19.5 Glacial smeltevandssand

Læs mere

Råstofplan for Region Midtjylland 2008 Ans Iller Grønbæk

Råstofplan for Region Midtjylland 2008 Ans Iller Grønbæk Bjerringbro Ulstrup Rødkærsbro Frederiks Ans - Bodalen Ans Iller Ans Kongensbro Thorsø Thorning Kjellerup Grønbæk Fårvang Hammel Tandskov Sinding Engesvang Silkeborg Hvinningdal Resenbro Bording Virklund

Læs mere

file:///c:/adlib%20express/work/20141020t113527.293/20141020t113528.214/86e026ca-74...

file:///c:/adlib%20express/work/20141020t113527.293/20141020t113528.214/86e026ca-74... file:///c:/adlib%20express/work/20141020t113527.293/20141020t113528.214/86e026ca-74... Page 1 of 1 20-10-2014 From: Michael Terp Knudsen, LIFA A/S Sent: 15-09-2014 13:56:19 To: Jacob Kloch Subject: Anmodning

Læs mere

Navn EAN-Lokationsnr. Afdeling/inst. Adresse Postnr. Bemærkning:

Navn EAN-Lokationsnr. Afdeling/inst. Adresse Postnr. Bemærkning: 5798005633082 Brand- og Redning - Administrationen Bredhøjvej 10 8600 Silkeborg Brand- og Redning 5798005633105 Brand- og Redning - Drift Bredhøjvej 10 8600 Silkeborg Brand- og Redning 5798005633099 Brand-

Læs mere

Budget 2016 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 11. september 2015

Budget 2016 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 11. september 2015 Budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 11. september Silkeborg Kommune Regnskab Budget Budget, juni Budget, september Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 55.940.255 55.212.000 55.451.000 55.451.000

Læs mere

Budget 2016 i Administrativ høring

Budget 2016 i Administrativ høring Budget i Administrativ høring Silkeborg Kommune Regnskab Budget Budget Busdrift (bilag 1) Udgifter 55.940.255 55.212.000 55.517.000 (bilag 2) Indtægter -24.119.245-24.902.000-24.140.000 Regionalt tilskud

Læs mere

Forslag - fremlagt i offentlig høring i perioden til

Forslag - fremlagt i offentlig høring i perioden til Ny forside - i forbindelse med indberetning af kommuneplantillæg nr. 1 blev kun de tre nye rammer indberettet i plansystemet. Nu indberettes alle rammer der er dækket af kommuneplantillægget. Høringen

Læs mere

Forslag til ændrede rammebestemmelser for 13-B-04 i Planområde Gødvad, der udsendes i supplerende 8 ugers høring.

Forslag til ændrede rammebestemmelser for 13-B-04 i Planområde Gødvad, der udsendes i supplerende 8 ugers høring. TILLÆG 34 Forslag Forslaget til tillæg nr. 34 for erhvervsrammen Erhvervskorridoren i Gødvad, er fremlagt i offentlig høring fra 27. marts 2013 til 22. maj 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag

Læs mere

Foreløbig godkendelse af ny skolestruktur i Silkeborg Kommune

Foreløbig godkendelse af ny skolestruktur i Silkeborg Kommune Dagsordenpunkt Foreløbig godkendelse af ny skolestruktur i Silkeborg Kommune Sagsbehandler: Dr16610 Sags-ID: EMN-2015-01327 Resume Den 11 april 2016 er der tiltrådt en bred politisk aftale om den fremtidige

Læs mere

FORSLAG til ophævelse af af Lokalplan Område ved Linå Skole, Linå

FORSLAG til ophævelse af af Lokalplan Område ved Linå Skole, Linå FORSLAG til ophævelse af af Lokalplan 182.02 Område ved Linå Skole, Linå OPHÆVELSE AF LOKALPLAN SILKEBORG KOMMUNE Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til ophævelse af Lokalplan 182.02 Silkeborg

Læs mere

FORSLAG. Tillæg 14. Til Silkeborg Kommuneplan

FORSLAG. Tillæg 14. Til Silkeborg Kommuneplan FORSLAG Tillæg 14 Til Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 1. december 2014-26. januar 2015 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 14 til Kommuneplan 2013-2025.

Læs mere

Ophævelse af lokalplan. Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG

Ophævelse af lokalplan. Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG Ophævelse af lokalplan Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra 18.december 2014 til 5. februar 2015 Indholdsfortegnelse Formål 1 Redegørelse

Læs mere

Lokalplan nr. 857/1. Om overførsel af areal fra landzone til byzone for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/1. Om overførsel af areal fra landzone til byzone for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/1 Om overførsel af areal fra landzone til byzone for et område til erhvervsformål i Purhus Purhus Kommune Juni 1998 VEJLEDNING Lov om Planlægning trådte i kraft den 1. januar 1992. Loven

Læs mere

Erhverv Kommuneplanforslag 2013 2025

Erhverv Kommuneplanforslag 2013 2025 I høring frem til 1. april 2013 Erhverv Kommuneplanforslag 2013 2025 Indhold Siden sidst nye tider kræver handling (Hanne Bæk Olsen) Hvad er en kommuneplan? (Søren Peter Sørensen) Erhverv i kommuneplan

Læs mere

Dokumentnr Dato Overskrift Sagsnr. Afdeling Sagsbehandlerid Dokument vedr.navn 779-2015- 15-09- Generel henvendelse fra konkurrencestyrelsen

Dokumentnr Dato Overskrift Sagsnr. Afdeling Sagsbehandlerid Dokument vedr.navn 779-2015- 15-09- Generel henvendelse fra konkurrencestyrelsen Dokumentnr Dato Overskrift Sagsnr. Afdeling Sagsbehandlerid Dokument vedr.navn 15-09- Generel henvendelse fra konkurrencestyrelsen BYSEKR VJBLK Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 216858 vedrørende ulovlig

Læs mere

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget Beslutningsprotokol

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget Beslutningsprotokol Plan-, Miljø- og Klimaudvalget Beslutningsprotokol 13-06-2016 08:00 Mødelokale C226, Silkeborg Rådhus Afbud fra: Lars Faarup. Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk

Læs mere

Følgende beboere på Østervang og Østermark gør indsigelse mod lokalplan og tillæg 25 til Silkeborg Kommuneplan:

Følgende beboere på Østervang og Østermark gør indsigelse mod lokalplan og tillæg 25 til Silkeborg Kommuneplan: 1 Følgende beboere på Østervang og Østermark gør indsigelse mod lokalplan 42-009 og tillæg 25 til Silkeborg Kommuneplan: Undertegnede 13 hustande har bidraget til indsigelserne, læst indsigelserne igennem

Læs mere

Oversigt over kontaktpersoner: tale-hørekonsulenter og psykologer i institutioner September 2016

Oversigt over kontaktpersoner: tale-hørekonsulenter og psykologer i institutioner September 2016 Blicheregnen Børnehuset Thorning Krathgården Troldhøj Vinderslev Børnegård Betina Grene Thygesen Tlf. 51 18 56 04 Betinagrene.thygesen@silkeborg.dk Annette Simonsen Tlf. 51 18 56 08 Annette.simonsen1@silkeborg.dk

Læs mere

Forslag til Svendborg Kommuneplan

Forslag til Svendborg Kommuneplan Forslag til Svendborg Kommuneplan 2013-25 Oversigt over ønsker og forslag Miljøscreeningen på de enkelte sider er en kort vurdering af det enkelte ønske eller forslag. Indholdsfortegnelse Svendborg Vest

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle V 0 udskrevet for: Veteran individuel Side 1 Dame individuel 1 84 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 29 45 2 113 Sandie Jensen Egtved 4221264196 19 50 2 udskrevet for: Dame individuel Side 2 Junior individuel

Læs mere

Forslag til indarbejdelse i forslaget til kommuneplan

Forslag til indarbejdelse i forslaget til kommuneplan Forslag til indarbejdelse i forslaget til kommuneplan 1. Snejbjerg 1.a Nyt erhvervsområde ved Enggårdsvej. 1.b Ansøgning om omdannelse af bolig-golfområdet til rent boligområde. 1.c Ansøgning om inddragelse

Læs mere

FORSLAG. Tillæg 18. Silkeborg Kommuneplan

FORSLAG. Tillæg 18. Silkeborg Kommuneplan FORSLAG Tillæg 18 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 1. december 2014-26.januar 2015 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 18 til Kommuneplan 2013-2025.

Læs mere

Der er via Klageportalen fremsendt klager samlet til én klagesag:

Der er via Klageportalen fremsendt klager samlet til én klagesag: 1 of 5 Til Natur- og Miljøklagenævnet 12-02-2016 Sagsnummer.: 16/2578 Sagstype: KLE: 01.03.00 Sagsbehandler: Pernilla Marie Mathisen Tlf.: 87535283 Klage over Syddjurs Kommunes landzonetilladelse af den

Læs mere

RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved

RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved DDS SP v.3.13.1.1 Holdkonkurrence: LDM Hold Senior 1 Vestfalster Skytteforening 54556 Jens West Klasse: 1 188/04 54405 Steffen Christensen Klasse: 2

Læs mere

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/6 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE Oktober 2003 VEJLEDNING Purhus Kommune Rådhuset Teknik og Miljø Bakkevænget

Læs mere

forslag Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring

forslag Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring Offentlig fremlagt fra den 3. februar 2017 forslag til den 4. april 2017 Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring Vejledning Hvad er en kommuneplan? Kommuneplanen udtrykker byrådets overordnede

Læs mere

Post. Oprettet den 22-09-2015 09:44 af Simone Smidt Hansen Nyt dokument

Post. Oprettet den 22-09-2015 09:44 af Simone Smidt Hansen Nyt dokument Journalnummer 01.04G Bygge- og Miljøafdeling Bodil Husum/Teknisk/Ikast-Brande Dokumenttitel Arealoverførsel fra Rolighedsvej 22/Møllegade 30 til Møllegade 26, Ikast - Landinspektørcentret A/S - j.nr. 2151165

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Offentlig bekendtgørelse den 4. november 2014 af Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Peter Hvidbjerg 1,1 1,1 Kim Jensen 99,8 99,8 Birger Groesmeyr 99,7 99,7 Niels

Læs mere

- til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460.

- til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460. Tillæg 4 - til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460. Offentliggørelse Forslaget kan ses på Herlevs kommunens hjemmeside www.herlev.dk

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Kommuneplan Forslag til. Kommuneplantillæg nr Boligområde på østsiden af Skolevej, Tversted. Offentlig fremlagt

Kommuneplan Forslag til. Kommuneplantillæg nr Boligområde på østsiden af Skolevej, Tversted. Offentlig fremlagt TANNISBUGTVEJ KLITROSEVEJ Offentlig fremlagt 28. sept. 2016-22. nov. 2016 Kommuneplan 2013 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 21 - Boligområde på østsiden af Skolevej, Tversted TRANEBÆRVEJ ØSTERVEJ MARGUERITEVEJ

Læs mere

Vedtaget. Tillæg 1. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025

Vedtaget. Tillæg 1. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget Tillæg 1 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd 23. marts 2015 Tillæg 1 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 23. marts 2015 godkendt tillæg 1 til Silkeborg Kommuneplan

Læs mere

Lokalplan for Byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby Rammelokalplan. Vedtaget af Byrådet den 23. september Lokalplan nr.

Lokalplan for Byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby Rammelokalplan. Vedtaget af Byrådet den 23. september Lokalplan nr. Lokalplan for Byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby Rammelokalplan Vedtaget af Byrådet den 23. september 2014 Lokalplan nr. 066 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse 3 Indledning... 3 Områdets beliggenhed...

Læs mere

Post. Oprettet den 27-08-2013 08:53 af Karen Bach Nyt dokument

Post. Oprettet den 27-08-2013 08:53 af Karen Bach Nyt dokument Journalnummer Landzonetilladelser Niels Egon Nielsen;Markvænget 14C;7441 Bording Dokumenttitel Angående dige - Damholtvej 8C, 7441 Bording Sagsnr. 2012/35333 Dokumentnr. 2012/35333 019 Journalnummer Landbrug

Læs mere

ELEVTALSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2012/13-2025/26

ELEVTALSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2012/13-2025/26 ELEVTALSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2012/13-2025/26 INDHOLD 1 Indledning og hovedforudsætninger 4 2 Modelmæssige forudsætninger 7 3 Elevfordelingstabeller 9 4 Elevtalsprognosens hovedresultater 15 5 Resultattabeller

Læs mere

Opgørelse af kundehenvendelser for perioden

Opgørelse af kundehenvendelser for perioden Opgørelse af kundehenvendelser for perioden 1.7.12 30.9.12 Antal henvendelser: Henvendelser Antal Ansøgninger om økonomisk kompensation eller henvendelser der har udmundet i økonomisk kompensation (herunder

Læs mere

Tillæg nr. 6 til spildevandsplan 2001 2008 for Odder Kommune Gylling. Indholdsfortegnelse

Tillæg nr. 6 til spildevandsplan 2001 2008 for Odder Kommune Gylling. Indholdsfortegnelse Tillæg nr. 6 til spildevandsplan 2001 2008 for Odder Kommune Gylling Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og indledning 2. Areal og ejerforhold 3. Ændring af kloakeret oplande - status og plan 4. Tidsplan 5.

Læs mere

Silkeborg Lærerforenings Budgetinformation. Silkeborg Kommunes udgifter til folkeskolen pr. elev.

Silkeborg Lærerforenings Budgetinformation. Silkeborg Kommunes udgifter til folkeskolen pr. elev. Silkeborg Lærerforenings Budgetinformation Indledning: Silkeborg Lærerforening udsender igen i år en Budgetinformation til lokale politikere, skolebestyrelser, lærere og andre interesserede i forbindelse

Læs mere

Post. Journalnummer 20.00G00 Forvaltning Børne- og Kulturområde. Journaliseringsdato 06-02-2012 Dokumentdato 12-12-2011 Postlistedato 06-02-2012

Post. Journalnummer 20.00G00 Forvaltning Børne- og Kulturområde. Journaliseringsdato 06-02-2012 Dokumentdato 12-12-2011 Postlistedato 06-02-2012 Journalnummer 20.00G00 Forvaltning Børne- og Kulturområde Kultur og Fritid Dokumentdato 12-12-2011 Poul Ravnsbæk Dokumenttitel Brev til Poul Ravnsbæk, Naturstyrelsen vedr. nyt tag på Vester Plasgaard Sagsnr.

Læs mere

Lokalplan nr. 857/5. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/5. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/5 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE Oktober 2002 VEJLEDNING Purhus Kommune Rådhuset Teknik og Miljø Bakkevænget

Læs mere

TEKNISK VJRRHA Svend Vestergaard- Jensen 779-2014- 86545

TEKNISK VJRRHA Svend Vestergaard- Jensen 779-2014- 86545 Dokumentnr Dato Overskrift Sagsnr. Afdeling Sagsbehandlerid Dokument vedr.navn 779-- SIS - SV: Evaluering Skive Idrætsakademi 779-- KULTURFRI VJPESV 84143 863 779-- 90661 Tro og Love erklæring for adgang

Læs mere

Tillæg nr. 19. Til Kommuneplan 2000, tidligere Holmsland Kommune Område til ferie- og fritidsformål ved Karen Brands Vej, Hvide Sande

Tillæg nr. 19. Til Kommuneplan 2000, tidligere Holmsland Kommune Område til ferie- og fritidsformål ved Karen Brands Vej, Hvide Sande Tillæg nr. 19 Til Kommuneplan 2000, tidligere Område til ferie- og fritidsformål ved Karen Brands Vej, Hvide Sande Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 17. marts

Læs mere

Navn Afdeling/inst. EAN-Lokationsnr.

Navn Afdeling/inst. EAN-Lokationsnr. EAN-Lokationsnr. Navn Afdeling/inst. Adresse 5798005633082 Brand- og Redning - Administrationen Bredhøjvej 10 5798005633105 Brand- og Redning - Drift Bredhøjvej 10 5798005633099 Brand- og Redning - Forebyggelse

Læs mere

WIKI Silkeborg - Hvordan skriver du en artikel Onsdag 14. januar 2009 kl. 16.30-17.30 på Silkeborg Bibliotek - Salen

WIKI Silkeborg - Hvordan skriver du en artikel Onsdag 14. januar 2009 kl. 16.30-17.30 på Silkeborg Bibliotek - Salen Slægtsforskning på nettet Torsdag 8. januar kl. 15-18 på Silkeborg Bibliotek - Salen Du er interesseret i de muligheder nettet byder på, når det gælder slægtsforskning. Hvordan kommer du i gang? Hvilke

Læs mere

Klage Kommunens afgørelse kan senest tirsdag den 21. april 2015 påklages til Natur- og Miljøklagenævnet, jf. vedlagte klagevejledning.

Klage Kommunens afgørelse kan senest tirsdag den 21. april 2015 påklages til Natur- og Miljøklagenævnet, jf. vedlagte klagevejledning. Felthaus Arkitekter A/S Låsbygade 29 haj@felthaus.net Landzonetilladelse til opførelse af 2 enfamiliehuse Kolding Kommune har den 14. august 2014 modtaget din ansøgning om tilladelse til opførelse af 2

Læs mere

Erhvervsplanlægning i Holbæk Kommune. Planchef Kristian Nabe-Nielsen

Erhvervsplanlægning i Holbæk Kommune. Planchef Kristian Nabe-Nielsen Erhvervsplanlægning i Holbæk Kommune Planchef Kristian Nabe-Nielsen Kommuneplan 2013 Hvor er vi? 17. april: Byrådets holder temamøde 15. maj: Byrådet behandler forslag til Kommuneplan 2013 10 ugers offentlig

Læs mere

Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE September 2000 VEJLEDNING Purhus Kommune, Rådhuset Teknisk Forvaltning Bakkevænget

Læs mere

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29

Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29 Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29 30 36 95 Jens Peter Christensen Østerild 34 30 31 95

Læs mere

TILLÆG NR. 9 OVERFØRSEL AF BOLIGOMRÅDE TIL BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE I SKOVLUND ENKELTOMRÅDERNE B04 OG BL03

TILLÆG NR. 9 OVERFØRSEL AF BOLIGOMRÅDE TIL BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE I SKOVLUND ENKELTOMRÅDERNE B04 OG BL03 TILLÆG NR. 9 OVERFØRSEL AF BOLIGOMRÅDE TIL BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE I SKOVLUND ENKELTOMRÅDERNE 19.01.B04 OG 19.01.BL03 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - AUGUST 2012 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING

Læs mere

Knallerter på stier i eget tracé?

Knallerter på stier i eget tracé? Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen 2. august 2007/LYA Knallerter på stier i eget tracé? Baggrunden for dette notat er en række henvendelser om knallertkørsel på Gjernstien igennem Resenbro. Regler

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

Tillæg nr. 20. til Kommuneplanen for Odense Kommune

Tillæg nr. 20. til Kommuneplanen for Odense Kommune Tillæg nr. 20 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Odense Offentlige Slagtehuse Ændring af kommuneplanområde 0 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

Tillæg nr. 16 til. Kommuneplan 2009. Landsbyen Mejlby. Offentligt område O710, Mejlby

Tillæg nr. 16 til. Kommuneplan 2009. Landsbyen Mejlby. Offentligt område O710, Mejlby Tillæg nr. 16 til Kommuneplan 2009 Landsbyen Mejlby Offentligt område O710, Mejlby Rebild Kommune marts 2012 Indledning Rebild Kommune vedtog den 29. oktober 2009 Kommuneplan 2009 for Rebild Kommune endeligt.

Læs mere

g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 998, Boligområde nord for Lisbjerg Skole.

g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 998, Boligområde nord for Lisbjerg Skole. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 6. august 2014 for Lisbjerg Skole - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 998, Boligområde nord for

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ØSTERBRO 21 OG ØSTERBRO 41 COOP-GRUNDEN ÆNDRING AF KOMMUNEPLANOMRÅDE 2 10 11 Stige 9 Korup 8 Næsby Tarup Bolbro 0 Bymidten 1 Seden

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 30 TIL KOMMUNEPLAN FOR ODENSE KOMMUNE

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 30 TIL KOMMUNEPLAN FOR ODENSE KOMMUNE FORSLAG TIL TILLÆG NR. 30 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE KORUP BYDELSCENTER TILLÆG TIL HOVEDSTRUKTUR OG ÆNDRING AF KOMMUNEPLANOMRÅDE 9 KORUP HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

Lokalplan 967, Boliger og butikker, Risskov - Endelig

Lokalplan 967, Boliger og butikker, Risskov - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 23. marts 2015 Lokalplan 967, Boliger og butikker, Risskov - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 967, Boliger og

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

Brønderslev Kommune. Postliste 5. august 2008 Side 1 af 5. Åben postliste: Modtager: Afsender: E-post Overskrift: Beskrivelse:

Brønderslev Kommune. Postliste 5. august 2008 Side 1 af 5. Åben postliste: Modtager: Afsender: E-post Overskrift: Beskrivelse: Side 1 af 5 Åben postliste: Borgerservice Advokatfirmaet Henrik Skaarup Anmodning om ejendomsværdipåtegning Borgerservice Advokatfirma Hjulmand Anmodning om ejendomsværdi- og Kaptain påtegning Borgerservice

Læs mere

Post. Journalnummer 16.00A00 Forvaltning Sundheds- og Omsorgsområde

Post. Journalnummer 16.00A00 Forvaltning Sundheds- og Omsorgsområde Journalnummer 16.00A00 Forvaltning Sundheds- og Omsorgsområde Marienlund Dokumentdato 06-10-2011 x Dokumenttitel Orientering vedr. Bellisbo og Marienlund. Sagsnr. 2010/01645 Dokumentnr. 2010/01645 006

Læs mere

Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Forslag

Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Forslag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 8. oktober 2014 Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 994. Boligområde

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet ophæver herved kommunens tilladelse og hjemviser sagen til kommunen til fornyet behandling som 1. instans.

Natur- og Miljøklagenævnet ophæver herved kommunens tilladelse og hjemviser sagen til kommunen til fornyet behandling som 1. instans. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 26. november 2012 J.nr.: NMK-31-00716 Ref.: mtj AFGØRELSE i sag om udstykning og opførelse af en helårsbolig i Lemvig kommune

Læs mere

3 Godkendelse af forslag til Kommuneplan

3 Godkendelse af forslag til Kommuneplan 3 Godkendelse af forslag til Kommuneplan 2017-2028 3.1 - Bilag: Oversigt over ændringer og ikke-imødekomne ønsker fordelt på lokalområder DokumentID: 5979826 OERSIGT OER ØNSKER OG ÆNDRINGER I KP17 FORDELT

Læs mere