Oversigt over indkomne ansøgninger til kommuneplanrevisionen J.nr De indkomne ansøgninger er samlet under følgende overskrifter:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oversigt over indkomne ansøgninger til kommuneplanrevisionen J.nr. 05-1978. De indkomne ansøgninger er samlet under følgende overskrifter:"

Transkript

1 Oversigt over indkomne ansøgninger til kommuneplanrevisionen J De indkomne ansøgninger er samlet under følgende overskrifter: Side SLKEBORG MDT- OG SYDBY 2 ALDERSLYST 3 BALLE HVNNNGDAL 4 GØDVAD 5 FUNDER 6 SKÆGKÆR 8 GRAUBALLE 10 KRAGELUND 11 THORNNG 12 VNDERSLEV 13 KJELLERUP 14 SJØRSLEV DEMSTRUP 15 ANS 16 FÅRVANG 17 GJERN 18 VOEL 19 RESENBRO 20 SORRNG 22 LNÅ 23 SEJS/SVEJBÆK OG LAVEN 24 THEM SALTEN 25 VRKLUND 26 BRYRUP 27 GJESSØ 28 DETALHANDEL 29 DET ÅBNE LAND 30 SÆRLGE STØRRE ANLÆG 31 Teknik- og Miljøafdelingen Plan og Byg Søvej Sagsbehandler: Henrik H. K. Jensen Direkte tlf.: afd.: Fax : EAN-: Sags: 08/14226 Dato: 16. december 2008

2 SLKEBORG MDT- OG SYDBY indkomne forslag til kommuneplanrevisionen Feskvandscentrets ønsker for udvidelse af AQUA park Ferskvandscentret anmoder om ændring af kommuneplanrammer Løbe Dok. Dokumentdato :33: :33:52 Dokumenttype

3 ALDERSLYST indkomne forslag til kommuneplanrevisionen Center Nord fremsender positive bemærkninger efter møde vedr. fremtidig udvikling i Center Nord Claus Byskov ønsker svar på spørgsmål vedr. Kommunalplan og Søsportshus/aktivitetscenter ved Langsøen Skitseprojekt for etablering af fastfood restaurant på Nørrevænget 74, 8600 Nyt plejecenter i Alderslystområdet - Borgergade Ønske om ændringer af rammerne for Gudenåvej 1 og 2 i forbindelse med kommuneplanrevisionen Skitseoplæg til omdannelse af grunden Kejlstrupvej 84 - revision af kommuneplanen Løbe Dok. Dokumentdato Dokumenttype :57: :26: :18: :24: :19: :43:23 Advokathuset Eegholm A/S Kampmannsgade 12, 7400 Herning Ældreafdelingen Lillehøjvej 29, 8600 Nordicom A/S Skt. Clemens Torv 17 2., 8000 Århus C

4 BALLE HVNNNGDAL - indkomne forslag til kommuneplanrevisionen Notat vedr. Nordre Højmarksvej 13 Forslag til at matr. 212e og 1570a Markjorder inddrages til boligformål ved kommuneplanrevisionen Forslag til ændring af kommuneplanen for arealer omkring Nordre Højmarksvej 1 Forslag til ændring af kommuneplanen f.s.v. angår Nordre Højmarksvej 1 tilbagekaldes. Forslag til ændring af strukturplan for Balle/Buskelund vedr. centerområde ved Nordre Højmarksvej 1, 8600 Forslag til Kommuneplan - Hestehavevej 5, matr. 18 Balle By, Balle Anmodning om at arealer fra ejendommen Nordre Højmarksvej 13 udlægges som fremtidigt boligområde Ansøgning om inddragelse af et areal til boligformål i Hvinningdal - kortbilag Ansøgning om inddragelse af areal langs Vestre Højmarksvej i den kommende kommuneplans byudviklingsområder Løbe Dok. Dokumentdato Dokumenttype :26: :01: :54: :29: :17: :36: Preben Karlsen Fyrrebakken 1, 8600 Henton Ejendomme A/S Henton Ejendomme A/S Henton Ejendomme A/S Torben Vinderslev Nielsen VNDERSLEV NELSEN Papirfabrikken 34, 8600 Papirfabrikken 34, 8600 Papirfabrikken 34, 8600 Hestehavevej 5, 8600

5 GØDVAD indkomne forslag til kommuneplanrevisionen Keld Andersen fremsender tillæg til forespørgsel om dagligvarebutik, boliger m.m. på Nørreskov Bakke i.f.m. revision af kommuneplanen Ønske om rehabiliteringscenter i Bilag til dokument 96 om Erhvervsudvikling Nord Forslag til ændring og udvidelse af udlagte områder i kommuneplanen vedr. Sejling Hedevej 3 (matr. 19a Sejling) og Thrigesvej 6 (matr. 1kn V. Kejlstrup) Principiel forespørgsel om tæt/lav bebyggelse på Nørreskov Bakke Ansøgning om at planlægningen for matr. 2f og 6b Gødvad By, Gødvad - Helsinkivej 3A-3E - ændres i forbindelse med kommuneplanrevisionen Oplæg til retningslinier for bæredygtig landsby "Søhøjlandet" Skitseoplæg til omdannelse af grunden Kejlstrupvej 84 - revision af kommuneplanen Forslag om at ejendommen matr. 5b Resendal By, Gødvad - Kalmarvej 52 udlægges til byudviklingsformål ved revision af kommuneplanen Dagligvarebutik m.m. på Nørreskov Bakke Nedrivning og opførelse af nyt byggeri på Sortenborgvej 2 Løbe Dok. Dokumentdato Dokumenttype :54: :42: :11: :08: :26: :42: :37: Keld Asbjørn Andersen Vagttårnets Bibel- og traktatselskab Nørreskov Bakke 42 st, 8600 Stenhusvej 28, 4300 Holbæk Ronan Vandrer Ny Munkegade 3, 8000 Århus C

6 FUNDER indkomne forslag til kommuneplanrevisionen 3 problemstillinger ved afslutningen af motorvejsetapen Bording - Funder ved Funder Anmodning om at ejendommen Bævervej 2, 8600 inddrages i den nye kommuneplan til boligformål Forslag til udvidelse af landsbysamfundet i Funder - Funder Bygade 10, matr. 10a Funder By, Funder Tillæg til kommuneplan for Funder - Funder Kirkevej 5, matr. 5a Funder By, Funder Anmodning om at del af ejendommen Moselundvej 32, matr. 5d Tollund By, Funder udlægges til sommerhusområde Forslag til etabelring af bydelscenter i Funder Ansøgning om etablering af centerbebyggelse på matr. 2a Funder by, Funder - Funder Bygade 49 Forespørgsel om mulighed for udstykning af fritidsgrunde fra matr. 1p Tollund, funder Besigtigelse af ejendommen Kollerhus den Supplerende oplysninger til forespørgsel om udstykning af fritidsgrunde fra matr. 1p Tollund, Funder Forslag til etablering af bydelscenter i Funder - matr. 2a Funder By, Funder Forslag til fremtidig byudvikling for matr. 8a Funder by, Funder, Funder Bygade 16 Forslag til kommuneplanrevision Kommuneplan, sommerhusområde, Moselundvej 32 Kommuneplan, sommerhusområde, Moselundvej 32 Løbe Dok. Dokumentdato Dokumenttype Vejdirektoratet Thomas Helsteds 15:00:17 Vej 11, 8660 Skanderborg :32: :01: :41: :54: :32: T Udstykningsforslag Funder Kirkeby: Anmodning om at få ejendom i byzone Landinspektørkontoret Søgade 8A, 8740 Brædstrup Sonja Ravn Funder Bygade 10, 8600 Kaalund & Partnere Vestergade 2, 8600 Geopartner Landinspektørgården A/S Advokathuset Eegholm A/S Håndværkervej 6, 8600 Kampmannsgade 12, 7400 Herning

7 Mødenotat fra møde vedrørende Herningvej, Øster Bording og Møllebækken Fredsskovspligt på 37 f Funder By, Funder Forespørgsel om udstykning Funder kirkeby

8 SKÆGKÆR indkomne forslag til kommuneplanrevisionen Vedr. de trafikale forhold i Skægkærskolens distrikt udstykning af grunde i Nisset - vest for Nisset Bygade 7-9 Udstykning i Nisset - vest for Nisset Bygade 7-9 Skægkær Borgerforenings ønsker i.f.m. revision af kommuneplanen Boligudstykning i Øster Bording på matr. 3g Øster Bording By, Balle Notat om uformelt møde med Karlo Jespersen, borger i Skægkær deer til et større landsbyprojekt i Sinding Skægkær Borgerforening: ønsker til en strukturplan for Skægkær jf. Kommuneplan 2009 Anmodning om at arealer fra ejendommene Sinding Hovvej 11 og 15 samt Sindingvej 52 overføres til byzone Byudvikling Skægkær Ønske om udpegning af nye boligområde på matr. 8u Sinding By, Sinding samt matr. 1cy Ø. Bording By, Balle, beliggende Sindingvej 57 i Skægkær. VS: Planer for Skægkærområdet Ønske om inddragelse af areal fra Sejling Hedevej 119 til boligformål i kommuneplanen nddragelse af areal i kommende kommuneplan - matr. 1z Sejling By, Sejling - Lemmingvej 10 Ansøgning om udlægning af nyt boligområde ved Ebstrupvej i Sejling Byudvikling i Øster Bording - matr. 3g Ø. Bording By, Balle - Øster Bordingstræde 16 Nyt boligområde i Øster Bording Udvidelse af landsbyafgrænsningen i Sejling - Sejlingvej 5 A Løbe Dok. Dokumentdato Dokumenttype :52: :27: Brian Hansen Nisset 15:51:38 Sønderhede 1, 8632 Lemming T 14:35: :48: :58: :04: :33: :35: :55: :55: :08: :52: :50: Byudvikling - Viborgvej Anmodning om udlæg af nyt boligområde fra Arkiteq A/S Toldbodvej 1, 7100 Vejle T Den Almennyttige Forening for udvikling af Økologi og Natur i Lokalomr Skægkær borgerforening v/ Erik Bæhrenz Colliers Hans Vestergaard A/S Feike Oenema OENEMA Landinspektørgården /S Majbritt Mikkelsen og Michael Gjøde Jensen vej 2, 8100 Århus C Sindingvej 57, 8600 Ndr. Boulevard 93, 6800 Varde Sinding Hedevej 119, 8600 LEF BENDTSEN Åhavevej 36, 8600

9 ejendommen Ørevadbrovej 14, 8600 Udstykning i Sejling Skægkær Boligudbygning i Sinding Kortbilag - udstykning Sinding

10 Grauballe - indkomne forslag til kommuneplanrevisionen Forslag til udlægning af byudviklingsomårde fra ejendommene Grauballe Gudenåvej 26 og 28 Byudvikling i Nisset - Grauballevej 6 Løbe Dok. Dokumentdato Dokumenttype Land & 14:06:15 Plan Strandpromenaden 6, 8700 Horsens

11 KRAGELUND indkomne forslag til kommuneplanrevisionen =pl Lana Consult anmoder om status for ønsker om at arealer fra matr. 7c Kragelund By indarbejdes i kommuneplanen Ansøgning om etablering af en skolehal i Kragelund Ansøgning om, at ejendommen Stenholtvej 9, matr. 2ai Kragelund medtages i kommuneplanafgrænsningen for Kragelund Justering af kommuneplanen i Kragelund ved Kragelundtoften Ønske om udpegning af nye boligområde på matr. 4l Kragelund By, Kragelund, beliggende Sinding Hedevej 6, Kragelund Ansøgning om principiel tilladelse til omlægning af matr. 7z Kragelund By, Kragelund, Kragelund Møllevej 12 fra erhverv til boligformål Zonetilladelse til udstykning af matr. 6u, 6bl Frederiksdal, Kragelund (landsbyafgrænsning ændres i forb. med rev. af komm.plan) Zonetilladelse til udstykning ved Frederiksdal Referat af møde med lokalrådet i Kragelund - kortbilag Møde med lokalrådet i Kragelund Forslag til udlægning af nyt boligområde ved Buskhedevej i Kragelund Kopi af skrivelse til skolebestyrelsen ved Kragelund skole ang. idrætshal i Kragelund Løbe Dok. Dokumentdato Dokumenttype :43: :36: :38: :42: :20: :48: T U Udbygning i Kragelund-området Forslag til udvidelse af Kragelund Byudvikling og lokalplanlægning Kragelung forslag til placering af daginstitution Forslag til udstukning Frederiksdal-Kragelund Lokalråd Kragelund - overvejelser til ny kommuneplan Kragelund Lokalråd Frederiksdal Kragelund Lokalråd Sinding Hedevej 33, 8600 Kaalund & Partnere Vestergade 2, 8600 Peer Stenholt Sinding Hedevej 4, 8600 Landinspektørgården /S Ndr. Boulevard 93, 6800 Varde Viking Holding ApS Nørhedevej 44, 8600

12 THORNNG indkomne forslag til kommuneplanrevisionen Geopartner ansøger om godkendelse af tilbageførsel til landzone samt ophævelse af lokalplan 11 for del af matr. 8cø Thorning By, Thorning - Højgårdsvej 35 Ansøgning om mulighed for udstykning af storparceller fra ejendommen Vilhelm Skyttes Vej 31, 8620 Kjellerup Løbe Dok. Dokumentdato :07: :10:22 Dokumenttype Birgit og Benno Pedersen Vilhelm Skyttes Vej 31, 8620 Kjellerup

13 VNDERSLEV - indkomne forslag til kommuneplanrevisionen Ansøgning om ændring af status for matr. 18g Vinderslev By, Vinderslev - Trekronervej 17 Udbygning i Vinderslev - matr. 7af Vinderslev By, Vinderslev Udstykning af areal i Vinderslev Nord - Vinderslevholmvej 42 Løbe Dok. Dokumentdato Dokumenttype Niels Marius 13:41:23 Bech Würtz :51: HENRK KOUSGAARD FRANCK Trekronervej 17, 8620 Kjellerup Vinderslevholmvej 44, 8620 Kjellerup

14 KJELLERUP indkomne forslag til kokmmuneplanrevisionen Ønske om ændring af kommuneplan samt udarbejdelse af ny lokalplan for Østergade 28, Kjellerup Kommentarer fra Torben og Hanne Holtzmann til kommuneplan 2009 Forslag til ændringer vedr. Kjellerup i forbindelse med revision af kommuneplanen deer til kommuneplanen fra Borgermøde i Kjellerup Løbe Dok. Dokumentdato Dokumenttype KPF Arkitekter 12:16:08 A/S :19: :18: :19:11 Ændret anvendelse af gl. tinghus i Kjellerup, Østergade :25:11 Forslag til kommuneplanrevisionen om at anvendelsen af ejendommen 11:38:36 Østergade 28, 8620 Kjellerup ændres fra off. formål til boligformål Opførelse af Hospice i Kjellerup :50:47 Forslag til revision af kommuneplanen f.s.v. angår 08:27:47 Kjellerup by Anmodning om ændring af plangrundlag (fra erhverv til bolig) for ejendommen ndustrivej 62, 8620 Kjellerup Anmodning om at arealerne fra ejendommen ndustrivej 62 ændres fra erhvervsformål til boligformål Sparregade 2, 8800 Viborg Arena Midt c/o Postboks 25, 8620 Kjellerup Knud Tybirk ndustrivej 12, 8620 Kjellerup Kjellerup Lokalråd v/ Helle Westergaard Højvangen 3, 8620 Kjellerup

15 SJØRSLEV DEMSTRUP indkomne forslag til kommuneplanrevisionen Forslag til lokalplan for Sjørslev/Demstrup vedr. matr. 19c Demstrup By, Sjørslev, Sognegårdsvej 100 Forslag til Kommuneplan for Sjørslev Løbe Dok. Dokumentdato Dokumenttype Bjarne 10:34:40 Krogsdal Jacobsen :22:28 NaviTo Sognegårdsvej 100, 8620 Kjellerup

16 ANS indkomne forslag til kommuneplanrevisionen Notat (fra gl. Kjellerup) vedr. byggemodning af yderligere arealer vest for Bodalen og vest for Egernvej i Ans Forslag til at erhvervsområde ved Håndværkervej i Ans omdannes til boligformål Forslag til udstykning af ejendommen Præstevangen 31, 8643 Ans VS: bilag til ansøgning om udstykning i Grønbæk Forslag til udlæg af jordbrugsparceller på Søbakken 6, 8643 i forbindelse med kommuneplanrevisionen Dokumentet er tidligere indscannet Forslag til kommuneplanrevision spec. vedr. erhvervsarealer i Ans Løbe Dok. Dokumentdato Dokumenttype T 12:06: :41: :10: :52: :58: :46: :08:04 Forslag til byudvikling ved Ans :33:40 Forslag til kommuneplanrevision for arealer i og omkring Ans 14:25:59 Byudvikling i Ans - Ansvej 55, 8643 Ans By :56:59 Revision af kommuneplanen for Ans - Østre Langgade 20 og 14:31:11 Handal 2 Forslag til udlæg af nye boligområder ved Østre 14:33:16 Langgade i Ans i forbindelse med kommuneplanrevisionen Forslag til ændringer af arealudlæg ved Ans i 15:03:12 forbindelse med kommuneplanrevisionen Udstykning til boligbyggeri i Grønbæk Forslag til ny udstykning ved Ans Forslag til kommuneplanrevision Bioforce Danmark A/S Frank Helmer Ploug Håndværkervej 17B, 8643 Ans Præstevangen 31, 8643 Ans By EDC Torvegade 3, 7160 Tørring Jan Løw- Ans Søpark 38 4 Larsen th, 8643 Ans By Birgit og Brian Pedersen Ansvej 57, 8643 Ans Oluf Søgaard Søndermarksgade 40, 8643 Ans By Ans Lokalråd Lyngbakkevej 11, v/ Janne 8643 Ans Grud Hansen Erik Laursen Ansvej 55, 8643 Ans By Bolig-Nyt Ans V/Henrik Pedersen Carl Henningsen Østre Langgade 20, 8643 Ans By Ansvej 29, 8620 Kjellerup Oluf Søgaard Søndermarksgade 40, 8643 Ans By

17 FÅRVANG indkomne forslag til kommuneplanrevisionen Løbe Dok. Dokumentdato =pl Lana Consult ønsker oplysninger om status for ønske om at arealer fra 12:14:40 ejendommen Hedeagervej 20, 8882 Fårvang indarbejdes i ny kommuneplan Forslag og ideer omkring Fårvang og Omegn i forbindelse med kommuneplanrevisionen Supplerende oplysninger til ansøgning om principiel tilladelse til udstykning af matr. 6f Skorup by, Skorup Supplerende materiale til ansøgning om udlægning af nyt boligområde af arealer fra ejendommen Hedeagervej 20, 8882 Fårvang Forespørgsel om hvorvidt der er mulighed for udstykning af sommerhusgrunde fra ejendommen matr. 8a Truust by, Tvilum - Sørkelvej 21 Arealer ved Hedeagervej 20, 8882 Fårvang :32: Dokumenttype Fårvang Lokalråd v/ Ole Frandsen Nylands Alle 8, 9992 Fårvang

18 GJERN indkomne forslag til kommuneplanrevisionen Henning Andersen fremsender overordnede ønsker for udstyknig af Hammelvej 15, 8883 Gjern Gern Glas fremsender supplerende bemærkninger til forslag om at Teglværksvej 20 udlægges til fremtidig boligområde Revideret forslag fra Gjern Lokalråd til udbygning af Gjern-området Supplerende bemærkninger til forslag til kommuneplanrevisionen ang. nyudlæg af nye boligområder ved Tngbakken i Gjern Forslag til kommuneplanlægning for Gjern-området Forslag om nyudlæg af boligområde ved Tingbakken i Gjern Forslag om at del af ejendommen Herredsvejen 9 - matr. 6a Holmstol By, Skannerup udlægges til boligformål Anmodning om at resterende del af matr. 7f Holmstol By, Skannerup inddrages til byudvikling Byudvikling i Gjern - Søndergade 66 - matr. 7f m.fl. Holmstol By, Skannerup Løbe Dok. Dokumentdato Dokumenttype :22: :25: :27: :56: :01: :22: :04: :03: :48:37 Teglværksgrunden i Gjern Forslag til stier fra Gjern Kommune Gjern Lokalråd v/kirsten S. Andersen Gjern lokalråd v/ Ejvind Svejstrup Gjern Lokalråd v/kirsten S. Andersen Gjern lokalråd v/ Ejvind Svejstrup Varmeforsyningen Land & Plan Strandpromenaden 6, 8700 Horsens

19 VOEL indkomne forslag til kommuneplanrevisionen... Anmodning om status for forslag til ny kommuneplan ang. byudvikling ved Højgårdsvej i Voel Forslag til kommuneplanrevisionen for så vidt angår ejendommen Hjortgårdsvej 59, 8600 Ønske om at areal vra Højgårdsvej 10, Voel medtages til byudvikling ved kommuneplanrevision Voel, Højgårdsvej, byudviklingsønske - 1 Voel, Højgårdsvej, byudviklingsønske - 2 Løbe Dok :04: :34: :57:39 Dokumentdato Dokumenttype Søberg Advokater A/S Peter Dyhr og Birthe Busch Nielsen Anette og Aksel Toft Torvet 1 A, 8600 Skærskovvej 65, 8600 Larixvej 6, 8471 Sabro

20 RESENBRO - indkomne forslag til kommuneplanrevisionen Søberg Advokater anmoder om at der bliver mulighed for udstykning til boligbebyggelse på arealer fra Skellerupvej 34 Angående gammel historisk bebyggelse - Skellerup - ATT htm Angående gammel historisk bebyggelse - Skellerup - Skellerup.jpg Angående gammel historisk bebyggelse - Skellerup - ATT htm Angående gammel historisk bebyggelse - Skellerup - Skellerupvej_55.jpg Angående gammel historisk bebyggelse - Skellerup - ATT htm Angående gammel historisk bebyggelse - Skellerup - Skellerups_historie.jpg Angående gammel historisk bebyggelse - Skellerup - ATT htm Angående gammel historisk bebyggelse - Skellerup - Historisk_bebyggelse.pdf Angående gammel historisk bebyggelse - Skellerup Ønske om at ejendommen Skellerupspang 7 inddrages til byudvikling i forbindelse med revision af kommuneplanen Flyttet - Skægkær Borgerforenings ønsker i.f.m. revision af kommuneplanen Forslag til kommuneplan om udlæg af nye boligområder på arealer fra ejendommen Skellerupvej 55, 8600 Forslag fra Resenbro Lokalråd til udbygning af Resenbro-området Forslag til udbygning i Resenbro samt "Skellerupfredning" Anmodning om udlægning af Løbe Dok. Dokumentdato Dokumenttype :41: :25: :25: :25: :25: :25: :25: :25: :25: :25: :18: :59: :57: :25: :16: :26:09 Søberg Advokater A/S Torvet 1 A, 8600 Skægkær borgerforening v/ Erik Bæhrenz PrimeNature Resenbro Lokalråd v/fmd Vibeke Vogelius Stidalsvej 34A, 8600 Karl Aage Baarstrøm Skellerupvej 41, 8600 Torben Nyehuus Sensommervej 13, 8600

21 ejendommen matr. 3l Hårup By, Linå - sensommervej 15B til byudviklingsformål Ønske om etablering af dagligvarebutik på Sensommervej 34 Ønske om at del af ejendommen Skellerupvej 75 medtages i den kommende kommuneplan Ønske om at areal mellem Skellerupvej og Skellerupspang udlægges til boligformål i ny kommuneplan Bemærkninger omkring trafikforhold ved evt. etablering af Rema 1000 i Skærbæk ved Resenbro Fredningssag - mellem Resenbro og Voel Anmodning om udlæg af arealer fra ejendommen Gødvad Mælkevej 11 til nyt boligområde Nyt udviklingsområde ved Skellerupvej 43 og Møllegårdsvej 59 i Resenbro Udbygning i Resenbroområdet v/smingevej i.f.m. revision af kommuneplanen Naturværdier i Resenbro - Skellerupfredningen Mødereferat Resenbro Lokalråd :37: :38: :24: :24: :30: T Rema Ejendomsnvest A/S Jægergårdsgade 97, 8000 Århus C Hans Henrik Kongsted Skellerupvej 75, 8600 Arkitektgruppen Regnbuen K/S Danmarks Naturfredningsforening, Møllestien 52, 8000 Århus

22 SORRNG - indkomne forslag til kommuneplanrevisionen Eventuel rundkørsel øst for Sorring Sorring Lokalråd forslag til torv og center i Sorring Udstykning af 3a m.fl i Sorring Øst Nyt byvækstareal i Sorring By - vej 31 Løbe Dok. Dokumentdato Dokumenttype :21: :31: Bent 12:02:27 Rasmussen Hovedgaden 55, 8641 Sorring

23 LNÅ indkomne forslag til kommuneplanrevisionen Løbe Dok. Dokumentdato Dokumenttype Rykker for svar på forespørgsel om Søberg mulighed for at Skellerupspang 7 13:13:57 Advokater inddraget til byudvikling i forbindelse A/S med kommuneplanrevision Referat af møde med kløverbyernes lokalråd - kortbilag Referat af møde med Kløverbyernes lokalråd Lokalrådet Kløverbyerne :41:10 Vedr. matr. 60 qk Linå By, Linå Anvendelse af Linå Vesterskov Torvet 1 A, 8600

24 SEJS/SVEJBÆK OG LAVEN indkomne forslag til kommuneplanrevisionen Forslag til kommuneplanrevision vedr. arealer fra Borgdalsvej 11 Anmodning om inddragelse af nyt boligområde fra ejendommen Borgdalsvej 13 - matr. 12s Hårup By, Linå Byudvikling i Laven - Himmelbjergvej indsigelsesnotat ifbm lp Spørgsmål og bemærkninger til udstykninger i Svejbækområdet Sejs-Svejbæk - forslag til lokalcenter og trafiksanering Forslag til revision af kommuneplanen f.s.v. angår arealer ved Sindbjerg Mosevej Udbygning i Sejs-Svejbæk - kommuneplan 2009 Udbygning i Sejs/Svejbækområdet - matr. 60sz Linå By, Linå Ansøgning om principiel tilladelse til udstykning af matr. 60æ Linå By, Linå, beliggende Lynggårdsvej 33, 8600 Anmodning om udlægning af arealved Linå Vesterskovvej (matr. 60aeæ Linå By, Lnå) til byudviklingsformål Løbe Dok. Dokumentdato Dokumenttype Carl Strunge 12:05:26 Jensen :40: :16: :53: :33: :58: :35: :11: :28: Borgdalsvej 13, :34:30 Sindbjerg Mosevej Landzoneansøgning udstykning m.v. i Svejbæk Svejbæk Søvej 30, 8600 T Conny Frost Lynggårdsvej 28H, 8600 H. P. Bertelsen Edv. Egebergsvej 1, 8600 Peter Kildegaard og Jan Lund Kristensen Nielsen & Nielsen & Salomonsson Frederiksberggade 15A, 8600 NRAS A/S Åboulevarden 80, 8100 Århus C Ønske om udstykning af grund til bebyggelse med bolig fra ejendommen matr. 60s m.fl. Linå - Svejbæk Søvej 30 Telefonnotat vedr. aktindsigt for kommuneplanrev. f.s.v. angår Lynggårdsvej 33, 8600 Ændringsforslag til kommuneplanrevision for Svejbæk-området Sejs-Svejbæk og en bæredygtig fremtid Brockstedt- Rasmussen Anna og Sten Christensen Godthåbsvej 4, 8600 Kildevej 15, 86800

25 THEM - SALTEN indkomne forslag til kommuneplanrevisionen Palle Kousgaard fremsender ønsker til bevarelse af karakter og ydre fremtræden m.m. af ejendommen "Ørnborg" Saltenvej 16, 8653 Them Nørlund Hestehospital fremsender ændringsforslag til kommuneplanen for så vidt angår matr. 5g Salten By, Them - Rødebækvej 2 Ansøgning om tilladelse til udstykning af ejendommen Them Skovvej 20 - matr. 1ar Them By, Them Forslag og ideer til kommuneplanrevisionen for Them-Salten omhandlende trafikafvikling i Them/Salten området Trafikoplæg fra Lokalrådet for Them- Salten Udstykning af område ved Kaldæavej i Them - matr. 5v Them By, Them Løbe Dok. Dokumentdato Dokumenttype :32: :48: :29: :57: :10: :10: Landinspektørkontoret Søgade 8A, 8740 Brædstrup Lokalråd for Them- Salten v/ Erling Birkbak Toftegårdsparken 8, 8653 Them

26 VRKLUND - indkomne forslag til kommuneplanrevisionen Ansøgning om ændring af status fra sommerhus til helårsbolig for Vesterlundvej 106 Dokumentet er flyttet til mappen "detailhandel" (Ansøgning om principiel tilladelse til etablering af dagligvarebutik på Mørksøvej 2-4 / Nyhøjvej 6) Byudvikling i Virklund - Paradisvejen 18 B Området omkring Eriksborg ved Nørreskov Bakke m.m. Løbe Dok. Dokumentdato Dokumenttype Torben 12:25:49 Lybecker Steffensen Dansk 11:50:18 Projekt nvest :37:12 Thorsø Skovvej 26, 8600 Strandvejen 171, 2900 Hellerup

27 BRYRUP indkomne forslag til kommuneplanrevisionen Løbe Dok. Dokumentdato Landinspektørkontoret i Brædstrup tilbagekalder ansøgning om tilladelse til 12:21:51 udstykning af matr. 17a Velling By, Bryrup Ønske om yderligere udlæg af areal til campingformål ved Bryrup Aqua Camping Ansøgning om udstykning af Svinsbjergvej 4 - Kommuneplan 2009 Udvidelse af kommuneplanrammen i Bryrup :37: Dokumenttype

28 GJESSØ indkomne forslag til kommuneplanrevisionen ndlæg til kommuneplanen fra Gjessø lokalråd Etablering af idrætsfaciliter m.v. i Gjessø Forslag og ideer til kommuneplan Gjessø Ønske om at matr. 2p Gjessø By, Them (del af Søndre Gjessøvej 2) udlægges til boligformål i den kommende kommuneplan Merkurvej (grønt område) kvittering for forslag til kommuneplanrevision Opholds- og legearealer i forbindelse med ny udstykning i Gjessø Ønske om udlægning af grønne arealer mellem Merkurvej og Søndre Gjessøvej Løbe Dok. Dokumentdato Dokumenttype Gjessø Lokalråd Birkebakken 09:05:00 11, Flemming F. 08:17:53 Christensen, Formand for Gjessø Skolebestyrelse :43: :40: :16: :42:42 Lis H. Thomsen, Formand i GUF Hans-Jørgen Kaltoft KALTOFT PER NØRGAARD ANDERSEN Brandevej 5, 8600 Søndre Gjessøvej 2, 8600 Merkurvej 7, 8600

29 DETALHANDEL indkomne forslag til kommuneplanrevisionen Løbe Dok. Dokumentdato Gartnergården fremsender ideer til fremtidig anvendelse af Norde 10:44:50 Højmarksvej 1 =pl Center Nord fremsender planer for kommende byggeprojekt i Center Nord 13:40:57 Etablering af restaurant på ejendommen Nørrevænget 74 i. Skitseprojekt for etablering af fastfood restaurant på Nørrevænget 74, 8600 Gartnergaarden Myndighedsmøde.pdf :51: :27: :05:21 Gartnergaarden :05:21 Ansøgning om principiel tilladelse til etablering af dagligvarebutik på 14:35:39 Mørksøvej 2-4 / Nyhøjvej 6 Den Dokumenttype T

30 DET ÅBNE LAND indkomne forslag til kommuneplanrevisionen Byggeprojekt i Øster Bording - matr. 3g og 3s Øster Bording By, Balle Kommuneplanerne og jordbrugsanalyserne i forbindelse med kommuneplan 09 Geologisk plankort region Midtjylland Løbe Dok. Dokumentdato Dokumenttype :16: :14: :03:52 Ministeriet for Fødevarer, Landbru og Fiskeri Miljøministeriet, Byog Landskabsstyrelsen Nyropsgade 30, 1780 København V Haraldsgade 53, 2100 København Ø

KAPITEL 5 MÅL OG RAMMER FOR DET ÅBNE LAND

KAPITEL 5 MÅL OG RAMMER FOR DET ÅBNE LAND KAPITEL 5 MÅL OG RAMMER FOR DET ÅBNE LAND 357 358 Generelle mål og rammer for landsbyerne og det åbne land Udover de byer, der er beskrevet på de foregående sider, findes der en række områder udenfor byerne,

Læs mere

Byrådet Beslutningsprotokol

Byrådet Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol 17. december 2007 - kl. 17:00 Byrådssalen, Silkeborg Rådhus Afbud: Evald Vestergaard Indholdsfortegnelse Side 270. Dialogmøde med borgerne... 678 271. Godkendelse af dagsorden... 679

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag, den 06.10. 2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 22.05 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Udsendelsesdato:

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 18. august 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian

Læs mere

Adresse Hver 14. dag Lille vogn Hver 14. dag. Onsdag / lige. Tirsdag / ulige. Fredag / lige

Adresse Hver 14. dag Lille vogn Hver 14. dag. Onsdag / lige. Tirsdag / ulige. Fredag / lige A. Andersens Vej A. C. Illums Vej Absalonsgade Adilsvej Adler Lunds Gade Ahorns Allé Albert Dams Vej Aldersrovej Allingvej 1-6 Almindsøvej Almindsøvænget Aløvej Amaliegade Anebjergvej 3-17 Anedalvej Anemonevej

Læs mere

Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND

Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND November 2006 1 2 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND Denne

Læs mere

Teknik og Miljøafdelingen 18. februar 2015/JWF Sagsnr. EMN-2014-06939

Teknik og Miljøafdelingen 18. februar 2015/JWF Sagsnr. EMN-2014-06939 Teknik og Miljøafdelingen 18. februar 2015/JWF Sagsnr. EMN-2014-06939 Notat vedrørende høringssvar til forslag til lokalplan 12-011 for område til offentlige formål og erhverv ved Bredhøjvej samt tilhørende

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

BILAG 1 KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-05 SKANDERBORG KOMMUNE

BILAG 1 KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-05 SKANDERBORG KOMMUNE Bilag 1 MA BILAG 1 KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-05 SKANDERBORG KOMMUNE ENDELIGT VEDTAGET AF SKANDERBORG BYRÅD DEN 30. APRIL 2014 EMNE: Ændring af: - 51.R.01 Idrætshal og idrætsanlæg - 51.B.11 Øst for og

Læs mere

Lokalplan for et område til erhvervsformål i den sydvestlige del af Gedved syd for Højvangsvej.

Lokalplan for et område til erhvervsformål i den sydvestlige del af Gedved syd for Højvangsvej. Lokalplan for et område til erhvervsformål i den sydvestlige del af Gedved syd for Højvangsvej. G-110 LOKALPLAN G-110 FOR ET OMRÅDE TIL ERHVERVSFORMÅL VEST FOR EGEBJERGVEJ I DET SYDVESTLIGE GEDVED GEDVED

Læs mere

Nimtofte og Omegns Fjernvarme Forsyning A.m.b.a.

Nimtofte og Omegns Fjernvarme Forsyning A.m.b.a. Nimtofte og Omegns Fjernvarme Forsyning A.m.b.a. Projekt for tilslutnings- og forblivelsespligt. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og tilslutningsbekendtgørelsen 28. oktober 2014 Revideret 11. december

Læs mere

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede Lokalplanen er endeligt vedtaget 16. juni 2005 Hvad er en lokalplan og hvorfor laves den? En lokalplan er en detaljeret plan

Læs mere

Ændring af rammeområde i Himmelev

Ændring af rammeområde i Himmelev Politisk behandling Himmelev Kirke Ændring af rammeområde i Himmelev Himmelev Gymnasie Tillæg 8 til Roskilde Kommuneplan 2009/ 200 m Haraldskær Nord Langagervej 2.D.8 Mål 1: 25 100 m Kommuneplantillæg

Læs mere

Hvidbog. se hele kommuneplanen på. www.morsoe.dk

Hvidbog. se hele kommuneplanen på. www.morsoe.dk Hvidbog se hele kommuneplanen på www.morsoe.dk November 2009 Forord Dette er Hvidborgen for Morsø Kommuneplan 2009-2021. Hvidbogen indeholder de dokumenter, der har indgået i Kommunalbestyrelsens endelige

Læs mere

FORSLAG. Fruerhøjvej. Stationsvej. Solbakkevej. Rugårdsvej TILLÆG NR. 13. til Kommuneplan 2009-2021. Nyt lokalcenter ved Stationsvej i Brenderup

FORSLAG. Fruerhøjvej. Stationsvej. Solbakkevej. Rugårdsvej TILLÆG NR. 13. til Kommuneplan 2009-2021. Nyt lokalcenter ved Stationsvej i Brenderup FORSLAG Fruerhøjvej Stationsvej Solbakkevej Rugårdsvej TILLÆG NR. 13 til Kommuneplan 2009-2021 Nyt lokalcenter ved Stationsvej i Brenderup Oktober 2012 PRAKTISKE OPLYSNINGER... Forslag til kommuneplantillæg

Læs mere

06-03-2015 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale 2015-2016 2015-2016 15298 TSIF Håndbold vedr. Ansøgningsskema til fordeling af timer i

06-03-2015 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale 2015-2016 2015-2016 15298 TSIF Håndbold vedr. Ansøgningsskema til fordeling af timer i Indgående post uge 10 ( 2. 6. marts 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 15412 G94 - Ansøgning om timer i sæson 2015-2016 06-03-2015 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale

Læs mere

Stor udvalgsvarebutik i aflastningscenter Skejby

Stor udvalgsvarebutik i aflastningscenter Skejby Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 23. maj 2014 Valg af placering af stor udvalgsvarebutik i aflastningscenter Skejby i henhold til Kommuneplan 2013. 1. Resumé I forbindelse

Læs mere

Bymidte detailhandel bydelscenter. butikker pladskrævende butikker entydige regler bymidteafgrænsning objektive

Bymidte detailhandel bydelscenter. butikker pladskrævende butikker entydige regler bymidteafgrænsning objektive Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 469 Offentligt Bymidte detailhandel bydelscenter klare regler større butikker pladskrævende butikker entydige regler bymidteafgrænsning objektive kriterier

Læs mere

LOKALPLAN NR. 243. Erhvervsområde øst for Skærbækvej mellem Motorvej E20 og Kolding Landevej. Kommuneplantillæg nr. 44

LOKALPLAN NR. 243. Erhvervsområde øst for Skærbækvej mellem Motorvej E20 og Kolding Landevej. Kommuneplantillæg nr. 44 LOKALPLAN NR. 243 Erhvervsområde øst for Skærbækvej mellem Motorvej E20 og Kolding Landevej Kommuneplantillæg nr. 44 Lokalplanen omfatter et af Masterplanens prioriterede områder - område E4 Teknik & Miljø,

Læs mere

Vejledning om Lokalplanlægning. Indhold, tilvejebringelse og retsvirkning

Vejledning om Lokalplanlægning. Indhold, tilvejebringelse og retsvirkning Vejledning om Lokalplanlægning Indhold, tilvejebringelse og retsvirkning Vejledning om lokalplanlægning Indhold, tilvejebringelse og retsvirkning Udarbejdet af: Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen,

Læs mere

Teknik og Miljø. BILAG 2a. Bering-Beder vejen Kommentering af indkomne bemærkninger i 1. offentlighedsfase

Teknik og Miljø. BILAG 2a. Bering-Beder vejen Kommentering af indkomne bemærkninger i 1. offentlighedsfase Teknik og Miljø BILAG 2a Bering-Beder vejen Kommentering af indkomne bemærkninger i 1. offentlighedsfase Maj 2011 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 BEMÆRKNINGER, HOVEDFORSLAG - HER BENÆVNT FORSLAG

Læs mere

Dagsorden til møde i Byplanudvalget

Dagsorden til møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 13-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Mødelokale D Indholdsfortegnelse Byplanudvalget 13-08-2015 17:00 1 (Åben) Strategi for kommuneplanlægning...3

Læs mere

Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning

Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning Nytorv 11 6000 Kolding Telefon 75 50 15 00 Telefax 79 79 13 70 E-mail

Læs mere

Århus Kommune Lokalplan nr.

Århus Kommune Lokalplan nr. Århus Kommune Lokalplan nr. 818 Boligområde nord for Pannerupvej, Trige September 2008 Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde nord for Pannerupvej, Trige 818 Randersvej Pannerupvej Trige Centervej Statistikområde/distrikt

Læs mere

SLAGELSE VISION OG HANDLING KVALITET OG VISIONER

SLAGELSE VISION OG HANDLING KVALITET OG VISIONER KVALITET OG VISIONER SLAGELSE VISION OG HANDLING Slagelse, vision og handling... 4 Slagelse og broerne til europa... 6 Slagelse og de stærke sider... 8 Slagelses stærke sider styrkes...9 Agenda 21...10

Læs mere

Kommuneplantillæg 1 for tæt-lav boliger på Værebrovej 25

Kommuneplantillæg 1 for tæt-lav boliger på Værebrovej 25 Kommuneplantillæg 1 for tæt-lav boliger på Værebrovej 25 Tillæg 1 til Roskilde Kommuneplan 2013 Offentliggjort som tillæg 30 til Roskilde Kommuneplan 2009 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den

Læs mere

Planloven i praksis. Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen 2007 Gengivelse tilladt med angivelse af kilde.

Planloven i praksis. Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen 2007 Gengivelse tilladt med angivelse af kilde. lanloven i praksis Planloven i praksis Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen 2007 Gengivelse tilladt med angivelse af kilde. Publikationen er samtidig udgivet på engelsk med titlen Spatial planning

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 306 Rønde midtby

Lokalplan nr. 306 Rønde midtby Rønde midtby Kommuneplantillæg nr. 5 til Rønde Kommuneplan 2001 Yderligere information kan fås hos: SYDDJURS KOMMUNE Planafdelingen Hovedgaden 77 8410 Rønde Tlf. 87 53 50 00 www.syddjurs.dk syddjurs@syddjurs.dk

Læs mere

Indsigelsesnotat vedr. forslag til lokalplan 12.B12.6 bevarende lokalplan for Nørre Allé og Østre Kirkevej

Indsigelsesnotat vedr. forslag til lokalplan 12.B12.6 bevarende lokalplan for Nørre Allé og Østre Kirkevej Indsigelsesnotat vedr. forslag til lokalplan 12.B12.6 bevarende lokalplan for Nørre Allé og Østre Kirkevej 1. Energi Midt 2. Bent Mosgaard 3. Ellis Daniel Kristensen 4. Michael Høltermand 5. Pia Væver

Læs mere