MÅRSLET-bladet MAJ MAJ 2005 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MÅRSLET-bladet MAJ 2005 1 MAJ 2005 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD. www.maarslet-bladet."

Transkript

1 MÅRSLET-bladet MAJ MAJ 2005 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD

2 2 MÅRSLET-bladet MAJ 2005 MÅRSLET VANDVÆRK I/S Manglende vand kontakt: Vandværkets VVS-instalatør: Mårslet Smedje, tlf Vandværkets formand: Willy Tang Pedersen, tlf Vandværkets næstformand: Hugo Kristensen, tlf Betaling og priser, kontakt: Vandværkets kasserer: Karl Jørgen Jensen, tlf Betaling d. 10/02, 10/06 og 10/10, måleraflæsning d.01/01. Årsopgørelse d. 10/02. Priser pr. kubikmeter kr. 29,11 ( heraf kr. 3,50 til vandværket) Fast afgift kr. 250,00 Ved flytning og ændring af aconto-opkrævning - kontakt kasseren Husk: Aflæs regelmæssigt vandmåler og afprøv stophane og Ventiler ved vandmåler. Vandets hårdhedsgrad er 14. Vandværkets hjemmeside:

3 MÅRSLET-bladet MAJ MÅRSLET-Bladet Lokalbladet for foreningerne tilsluttet Mårslet Fællesråd Kirkeblad for Mårslet Sogn Skolesiderne TMG-Nyt REDAKTION Redaktør Indlæg til bladet indleveres til Hanne Salling Jensen Kratleddet 5, 8320 Mårslet Tlf Annoncer Jacob Lind Præstegaardsvej 7C 8320 Mårslet Tlf Ansvar for indlæg, artikler mv. er alene forfatteren og eller indsenderen. Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere indleveret og offentliggjort stof. Deadline er den 10. i måneden for stof til efterfølgende nummer. Udkommer hver måned i et oplag på 1900 stk. dog ikke i januar og august. Distribution: Postvæsenet. Udebliver bladet, så kontakt: Hans Bach Tlf Tryk: Werks offset A/S Leder da vi ikke har modtaget en leder til maj udgaven, sender vi hermed en opfordring til byens borgere. Hvis der blandt læserne er en person eller gruppe der har lyst til være med til at sætte dagsordenen i 8320 Mårslet, er man velkommen til at skrive en leder eller et indlæg til bladet. Man behøver ikke være medlem af Fællesrådet eller et udvalg under dette for at ytre sig via Mårslet-bladet, alle kan indsende en artikel og dermed være med til at gøre bladet mere spændende at læse. Der sker jo en masse i området, som nogle måske er glade for og vil dele med andre, eller man er måske utilfreds med, at der er for få institutioner, eller måske for få aktiviteter for de unge i byen. Så har man her en mulighed for at gøre noget ved det, hvis man fatter pennen og skriver en leder eller et indlæg som skaber debat, om netop det eller de emner der ligger en på sinde, og måske viser det sig at der er andre der går med samme tanker og ideer som man på denne måde kan komme i kontakt med. Der må også være en del ældre som måske har lyst til at give sit bidrag til hvordan 8320 kunne blive et bedre sted at bo for såvel unge som ældre. Det er derfor utroligt vigtigt at der er nogle i lokalområdet, der tør sige sin mening, også uden for ens egne fire vægge, hvad enten det er ris eller ros. Det er blandt andet i medierne man flytter milepæle blandt politikere, foreninger, skoler, butikker, erhvervslivet m. m. i ens eget lokalområde. Vi vil derfor endnu engang opfordre Mårslets borgerne, til at bruge de muligheder der er i Mårslet. Vi er så heldige, at vi har et velfungerende blad for ikke at glemme Mårslet webben, Mårslets egen byportal, hvor man på et hvilket som helst tidspunkt af døgnet kan klikke sig ind, og få et overblik over hvad der rører sig netop lige nu i vores lokalområde, samt mange andre nyttige oplysninger og debatter. Så derfor, send et indlæg eller en leder til Mårslet-bladet på følgende mailadresse Med venlig hilsen redaktionen Mårslet Fællesråd/Forretningsudvalget Formand: Anne Worm Visbjerg Hegn Mårslet Tlf Næstformand: Tina Vestergaard Ovesdal Mårslet Tlf Kasserer: Keld Schmidt-Møller Ovesdal Mårslet Tlf Sekretær: Alice Sørensen Bedervej Mårslet Tlf FU-medlem: Emma Søe Bedervej Mårslet Tlf FU-medlem: Poul H. Poulsen Langballevej Mårslet Tlf suppleant : Kirsten Tolstrup Obstrupvej Mårslet Tlf suppleant : Bjarke Jonassen Baneleddet Mårslet Tlf Bladøkonomi: Jacob Lind Præstegaardsvej 7C 8320 Mårslet Tlf

4 4 MÅRSLET-bladet MAJ 2005 Borgerinddragelse eller borgerbedrag?? Borgerinddragelse det lyder både rigtigt og flot og Byrådet har da også for knap et år siden vedtaget en model for borgerinddragelse. Denne model har nu været forsøgt bl.a. i Mårslet, Solbjerg og Tranbjerg, og man kan roligt konkludere at den da trænger til en del justeringer før den bliver brugbar. Det har været mere end forstemmende at deltage i det borgermøde, hvor Magistratens 2. afdeling fremlagde lokalplanerne inden de gik i offentlig høring. Det burde jo have været en god sag nemlig at der sker en udbygning af et lokalområde helt i tråd med den vedtagne kommuneplan og at man aktivt og grundigt har inddraget lokalområdet anført af fællesrådet - i udformningen af lokalplanerne. Men det er da gået så grueligt skævt og ord som borgerbedrag- kynisme, dobbeltspil, tillidsbrud har ikke bare føget gennem luften, men er også blevet sat på tryk i det udgivne skrift om borgerinddragelsen i de to meget store lokalplaner, som fuldt udbygget vil betyde en væsentligt forøgelse af borgere i Mårslet. I Socialdemokraternes Byrådsgruppe står vi helt bag intentionerne om at inddrage borgere i lokale planlægningsopgaver men det er meget afgørende at det ikke kommer til at fremstå som det stik modsatte - nemlig at borgerne føler sig ført bag lyset og udsat for borgerbedrag fra Byrådets side. Den ansvarlige rådmand, den konservative Poul B. Skou har da også overfor Byrådet tilkendegivet at det ikke var godt nok, og at han nu vil indgå i en tæt dialog med Fællesrådet for at få klinket skårene og genoprettet tilliden I Socialdemokraternes Byrådsgruppe er vi ikke sindet at give en dispensation for åbeskyttelseslinjen. Udbygningstakten kan vi ikke styre, idet arealerne alle er privatejede, og da Århus Kommune ikke har vedtaget rækkefølgebestemmelser da er det udbud og efterspørgsel der bestemmer udbygningstakten. Vi kan kun håbe på, at de mange grunde der nu også udbydes andre steder i kommunen vil formindske efterspørgslen efter grunde i Mårslet og dermed sikre en mere sindig udbygning men vi kan kun håbe!! At sige andet vil være i direkte strid med de faktiske forhold. Nu venterr vi spændte på det trafikale udspil som rådmanden har lovet færdigt, inklusive tidsplan for udførelsen - inden lokalplanen endeligt skal vedtages i Byrådet. Forhåbentligt bliver det spiseligt og tilstrækkeligt til, at Mårslet med sindsro kan tage imod alle de nye indbyggere og tilmed sige: Velkommen til vi håber I vil befinde jer godt her i byen!! Mårslet er jo et rigtigt smørhul og det skulle det gerne blive ved med at være også når der bliver flere i smørhullet H.C.Andersen, her og der og alle vegne Klokken er 10.00, det er lørdag den 2.april i små og store mårsletter nyder Mårslet-bagerens rundstykker. Solen skinner fra en skyfri himmel, og der er fred og idyl på Kommunens plads ved rundkørslen op mod Hørretvej. Miljøgruppen havde inviteret til Hold-Mårslet-Ren- Dag. Så møder Per Henrik Hansen op, en trofast indsamler igennem de 7 år, som denne lokale aktivitet nu har været afviklet. Per Henrik havde kigget i H.C.Andersens harddisk, og sørme om ikke også den store digter har skrevet om Mårslet. Formentlig under et af hans ophold på Vilhelmsborg. Efter Per Henriks udsagn var digtet helt jomfrueligt, aldrig været kendt af offentligheden. Og godt det samme kan man sige. Det gjorde faktisk lidt grin med nogle Mårsletter, der nu om stunder blot smider cigaretfuteraler i rendestenen. Og sådanne dåser, der efter sigende har indeholdt bajersk øl, findes i et stort antal langs vejene. HCA, der jo ellers skriver, at der var så dejligt ude på landet, fandt det helt forskrækkeligt og ach du lieber Augustin, det ligner jo næsten en svinesti. Ja, det var sandelig et hårdt udfald mod Mårslet fra digterens side og enkelte fik da også kaffen galt i halsen. Men Per Henrik fik dygtigt stemningen vendt og således opløftet sivede alle ud langs indfaldsvejene til Mårslet og indsamlede de fem høns, som i starten blot havde været en lille fjer. Tak til Per Henrik for et meget underholdende indslag. Margrethe Bogner medlem af Byrådet medlem af Teknisk udvalg Indsamlingen var en mægtig succes og kl kom indsamlerne tilbage sammen med de 7 trailerførere, og da var der indsamlet affald, så een af kommunens kæmpestore containere næsten blev fyldt. Tak til jer trailerførere, der enten bare kommer selv eller kommer, fordi det plejer vi da. Alting er nemmere med sådan en opbakning. Og Superbrugsen sørgede for, at vi kunne genoprette væskebalancen med både øl, vand og juice. På arrangørernes vegne: TAK FOR EN DEJLIG DAG nu er der igen så dejligt ude på landet. Jørgen Brandt Andersen Miljøgruppen

5 MÅRSLET-bladet MAJ Knap underskrifter indsamlet "Udvalget for Protest mod Overgreb" har talt underskrifter ca. 100 mårslettere har protesteret. De 816 er der fysisk bevis på. De sidste ca. 100 gik op i flammer, da et af Fællesrådets FU-medlemmer efter en lang dags indsamling fik andet at tænke på, da hans garage brændte. "Det skal han ikke høre et ondt ord for," siger Fællesrådets formand Anne Worm, som fortsætter: "Men det ligger mig på sinde at give et retvisende billede af, hvor mange mårslettere der faktisk står bag protesten overfor Århus Kommune. Det er et flot resultat, som forpligter os til at knokle videre." Og der sker noget. Demokratiaspekterne af planværkstedsforløbet var på Byrådets dagsorden d. 6. april på Margrete Bogners foranledning. Mårslet havde benyttet lejligheden til at sende det store protestskrift til alle byrådspolitikere, så ingen er længere i tvivl om, hvad man mener i byen. Lyt evt. til debatten fra Byrådsmødet på Århus Kommunes hjemmeside under Byrådsmøder. Rådmand Poul B. Skov er nu inviteret til borgermøde i Mårslet. Fællesrådet har fået hurtigt svar. Rådmanden anerkender problemer i dialogen med Mårslet Fællesråd, men han vil helst holde møde med Fællesrådet, før han evt. stiller op til et borgermøde. Fællesrådet har foreslået rådmanden borgermøde om "Mårslets situation og fremtid", konkretiseret ved følgende emner: 1) Hvad vil kommunen gøre for at begrænse hastigheden af udbygningen af Mårslet? 2) Hvad vil kommunen gøre for at håndhæve å-beskyttelseslinien? 3) Hvornår kommer kommunen med konkrete løsninger på de problemer der vil opstå, når byen vokser så drastisk? Det drejer sig om trafik, skole, børne- og ældreinstitutioner, fritidsfasciliteter og biblioteksbetjening. Fra Snegle på vejen Tirsdag den 5. april fik bilisterne i Mårslet snegle til deres formiddagskaffe. To steder var der uddeling på vej ud af byen: på Hørretvej og på Obstrupvej. Det var Trafikgruppen under Mårslet Fællesråd der således mindede bilisterne om, at med den tætte og stigende trafik gennem byen er det afgørende vigtigt, at man kører forsigtigt og agtpågivende. Folk var med på aktionen, og langt de fleste tog i mod en pose med to snegle. Aktionen varede ca. ½ time, så var de 400 snegle delt ud. På posen med sneglene stod: Tak fordi du kørte så hensynsfuldt gennem Mårslet. Det har vi brug for. Især om morgenen, hvor mange kører på arbejde samtidig med at børnene er på vej til skole. Kommunen kan desværre ikke hjælpe os med flere eller bredere veje. Og trafikken gennem Mårslet bliver endnu heftigere fremover, når de nye bebyggelser syd for byen bliver færdige. Så vi må hjælpe os selv og hinanden. Blandt andet ved at køre som sneglen: Langsomt og med øjne på stilke. Kampagnen fik økonomisk støtte fra Mårslet Bageri. Trafikgruppen pønser nu på nye tiltag, for at få folk til at ændre adfærd i trafikken. På Trafikgruppens vegne Emma Søe

6 6 MÅRSLET-bladet MAJ 2005 Armtræk og skub over kridtstregen afslørede deltagernes store konkurrencegener frem ved TMG s store legedag for instruktører, trænere og ledere. Legedag for fællesskabet i TMG Tyrens øje i det Røde Hav, kryds og bolle med ærteposer og hulahop-ringe, Musen og Katten. Det er nogle af de lege 54 instruktører, trænere og ledere fra TMG s forskellige afdelinger nød at blive kastet ud i lørdag 16. april. En arbejdsgruppe på tre personer havde skruet et seks timer langt program sammen der koblede sjove lege med et humoristisk foredrag ved filosoffen John Engelbrecht og sandwiches fra bageren. Resultatet var fremragende på flere måder. Alle lo sig en øm mave til, folk fik rørt ved hinanden og talt med hinanden på tværs af afdelinger og generationer. På den måde blev der knyttet bånd mellem folk der måske kan bruges en anden gang når f.eks. badmintontræneren ønsker at krydre sin træning med et anderledes opvarmningsprogram. Så kan han lettere end før ringe til en gymnastikinstruktør og bede om hjælp. Også foredraget fik latteren til at rulle mellem de skarpe pointer om at fastholde de værdier der binder folk sammen i glæden ved at bevæge sig i ramme af TMG.

7 MÅRSLET-bladet MAJ Fotos: Susanne Wiben Drysdale Tekst og lay out: Steen Bille

8 8 MÅRSLET-bladet MAJ 2005

9 MÅRSLET-bladet MAJ ÅRETS MÅRSLET-BORGER 2005 I år 2000 kom en aftale i stand mellem nogle Mårslet-borgere og Nordea om, at genoptage udnævnelsen af en mand eller kvinde til Årets Mårslet-borger. Vedkommende skal i særlig grad have gjort sig gældende med en aktiv, ulønnet indsats for byen eller for en forening, klub eller andet til glæde for børn, unge eller ældre. Udnævnelsen blandt de indstillede foretages af en komité, der udgøres af de seneste 2 prismodtagere samt lederen af Nordea i Mårslet. Komitéen består i år af: Birthe Jørgensen som modtager af prisen i år 2003 Kim Rasmussen som modtager af prisen i år 2004 Vibeke Rosendahl fra Nordea i Mårslet Kåringen finder sted pinselørdag den 14. maj 2005 i forbindelse med pinsearrangementet på Butikstorvet i Mårslet. Begrundede indstillinger sendes til eller indleveres i Nordea, Hørretvej 10, 8320 Mårslet senest den 9. maj 2005.

10 10 MÅRSLET-bladet MAJ 2005 BYFESTEN 2005 Byfesten i Mårslet bliver her i 2005 afholdt i dagene torsdag 18. august til søndag 21. august. For år tilbage var byfesten i Mårslet alene et anliggende for idrætsforeningen TMG, og alt foregik omkring det telt på boldbanerne, som var lejet til formålet. Sådan gik det udmærket i flere år, men tiden forandre sig, ligesom behovet. De sidste 4-5 år har byfesten været noget anderledes, med helt nye aktører og nye aktiviteter. Her tænkes først og fremmest på Kræmmermarkedet i Bomgårsdhaven, på bankospillet i skolekantinen og ikke mindst torsdagens ungdomscykelløb. Sidste år friluftsgudstjeneste var også en ny ting i forbindelse med byfesten, - og en rigtig god ting endda. Men - men desværre syntes idrætsforeningen, der nu er opdelt i idrætsgrene og afdelinger, der ikke specielt interesser sig for byfesten, Der er heldigvis undtagelser, som Motioncykelafdelingen, som TMG fodbolds Venner og Petangue der triller lidt søndag formiddag. For få år siden deltog HalHuset med Mona aktivt i byfesten. I dette års program har det lille byfestudvalg faktisk intet at byde ind med lørdag aften, som egentligt burde være byfesten store aften. Besyndeligt, - men sandt. Vi opfordre til man i alverdens omklædningsrum og bestyrelser, lægge hovedet i blød, og får strikket en festligt aften sammen, så HalHuset kan komme indenfor i byfesten igen. Der kunne måske være andre grupper i byen, der kunne komme med et par bud på en sådan lørdag i HalHuset, så er de velkomne..bare ring til Kim Rasmussen fra Fodboldens venner. eller til Kaj Christensen fra Mårslet Juletræslaug. NOGET SKAL DER SKE.

11 MÅRSLET-bladet MAJ Først vil jeg lige præsentere vores navn på Butikken : Egely Blomster. Vi har jo været her i mange år, Så en hel del kender os som Vitta og Leif på Gartneriet Hørretvej 150 nemlig Gartneriet Egely. Nu har vi udvidet med en detailbutik der vil være fyldt med spændende og friske Potteplanter. Vores speciale er Hortensia, som vi har i mange varianter, der både er til stuen, haven og terrassen. Vi har flotte krukker og skjulere i bl.a. terrasso. kunstkort og glaskunst til væggen. Vi har friske varer i vores drivhusbutik : orkideer, azalea, Hibiscus, roser, hortensia, grønne planter, sæsonprægede, planter, f.eks. stenhøjsplanter,udplantningsplanter, og meget mere! Vi glæder os til at se Jer.! Hilsen Vitta og Leif Kære kunder MÅRSLET DØGNKIOSK Vi har prøvet at udvide vores åbningstider til klokken fredage og lørdage, men der har desværre ikke været kunder nok til at holde gang i butikken efter klokken til at dette tiltag har vist sig rentabelt. Husk! Det er borgerne hér i byen, som skal være med til at holde gang i kiosken og dermed støtte den, hvis man ønsker at holde gang i kiosken i årerne frem. Nye åbningstider pr. 1. april 2005: Mandag til fredag fra klokken 7.30 til klokken Lørdag, søn-& helligdage fra klokken Med venlig hilsen MÅRSLET DØGNKIOSK Johnny Kristensen

12 12 MÅRSLET-bladet MAJ 2005 Nyt fra Fritidshjemmet Asgaarden Fritidshjemmet Asgaarden har som sædvanligt summet af aktiviteter og projekter i det nye år. Traditionen med at afholde fernisering og salg i forbindelse med udstilling af kunst, lavet af børn og voksne på fritidshjemmet i løbet af året, blev selvfølgelig også holdt i hævd i år. Desuden var der også blevet plads til at nogle forældre kunne få udstillet deres værker. Overskuddet af salget går i år til Hospitalsklovnene på Skejby Sygehus' børneafdeling. En anden tradition på fritidshjemmet, er det årlige uge-projekt, hvor hele institutionen omdannes til et minisamfund med egen økonomi m.m. Denne gang hed samfundet Marsistan og foregik på en fjern planet. Der var naturligvis check-in ved døren når børnene kom fra skole, hvor overtøj, skoletasker m.m. skulle afleveres og rumdragter udleveres. I løbet af ugen fik planeten også besøg af rumturister, som fik udleveret penge ved ankomsten og som kunne bruges i planetens boder, kasino osv. Rumturisterne kom også i år fra så fjerne planeter som SFO og Juniorklubben... I slutningen af maj løber endnu et projekt af stabelen. Et projekt som vil tage sit udgangspunkt et Ringenes Herre -agtigt univers og allerede i april begynder fremstillingen af våben, kostumer m.m. til brug i projektet. Igen bliver hele fritidshjemmet og legepladsen inddraget i projektet og muligvis vil andre dele af Mårslet også indgå i prjojektet. Så bliv ikke forbavset, hvis du en dag ser underlige skabninger gå rundt i Mårslet måske kommer de og besøger netop DIG! Juni står (forhåbentlig!) i sommerens tegn. I uge 25 tager vi som sædvanlig på sommerlejr denne gang på Grenå Strandcamping. Og vi glæder os allerede! Vi glæder os naturligvis også til at sige goddag og velkommen til de 25 nye 0. klasse-børn, som starter på fritidshjemmet til august samt til de klasses-børn som også skal starte her. Børn og voksne på Fritidshjemmet ønsker hermed hele Mårslet et rigtig godt forår!

13 MÅRSLET-bladet MAJ Hytten og hyggen Læs SFOs indlæg Her modtager Djamilla fra 3.a en pose 1. Præmien, en pose vingummibamser, for at have fundet på navnet til det nye hus på legepladsen. Lederen Af BODIL HVID, Skoleleder Forår betyder mange udendørsaktiviteter Foråret er kommet til Mårslet Skole, hvilket blandt andet betyder at 1. klasserne igen i år følger udrugning af hønseæg i deres klasser. De forventer, at æggene klækker sidst i april eller først i maj, og i den mellemliggende tid arbejdes der med temaet kyllinger på mange forskellige måder. Når først kyllingerne kommer ud af ægget, følges de indtil de bliver for store og afleveres derefter til lokale hønsegårde. Det er hvert år et stort og stolt øjeblik for eleverne, når kyllingerne kommer ud af ægget, og projektet følges også af de andre klasser i indskolingen. De små kyllinger bliver passet efter alle kunstens regler, men på trods af dette, kan det ske, at en eller flere af kyllingerne ikke er levedygtige, hvilket giver en anledning til at komme ind på mere alvorlige temaer. Der er her i foråret plantet pil i forlængelse af C-huset, som en del af vores legepladsprojekt og arbejdet med det grønne islæt. Det er hensigten, at pilen senere skal høstes og anvendes i undervisningen, og vi håber naturligvis, at pilemarken kan få lov at stå i fred uden at blive udsat for hærværk. På det punkt har vi grund til at være optimistiske, for vi har gode erfaringer med køkkenhaven ud for hjemkundskabslokalet, som her i foråret igen

14 14 MÅRSLET-bladet MAJ 2005 hvor det ikke er nødvendigt at booke hele EDB lokalet. Det har indtil nu været en stor succes og gjort hverdagen mere fleksibel. Vi kan allerede nu se, at der er rift om rullebordene, og at behovet for bærbare computere er stigende. Udover vores stationære projektor i EDB lokalet, har vi en mobil projektor, som bruges flittigt både af lærere og elever i undervisningen. Behovet for IT-udstyr i undervisningen er ligesom i det omgivende samfund stærkt stigende. Det er en stor udgiftspost, og vi har desværre ikke økonomi til at foretage investeringer i det omfang, vi måtte ønske. skal tilsås, så afgrøderne kan indgå i undervisningen i hjemkundskab efter sommerferien. At det er forår ses også på antallet af cykler i skolegården, og meget kunne tyde på, at der bliver flere og flere, der vælger at cykle frem for at blive kørt i skole i bil. skal være flere om en computer, eller Lejrskoler og hytteture I forbindelse med besparelserne på skoleområdet sidste år var vi nødt til blandt andet at se på vores lejrskoler. Det blev derfor besluttet at beskære antallet af overnatninger i de fem første skoleår med en, så der fremover er fire overnatninger fordelt på 2x2 i forløbet, og for at få økonomien til at hænge sammen blev kostprisen sat op til 75 kr. pr. påbegyndt døgn. Det skal dog understreges, at hytteture og lejrskoler er forlagt undervisning, og ingen elever må derfor udelukkes af økonomiske årsager, og af samme grund går skolen ind og betaler, hvis det er tilfældet. Det nye princip for lejrskoler vil efter vedtagelse i skolebestyrelsen blive lagt ind på skolens hjemmeside. Bærbare computere I dette skoleår har vi indkøbt to rulleborde med hver fire bærbare computere, som kan transporteres ud i klasserne og bruges af eleverne i projektarbejde eller andre situationer, hvor eleverne

15 MÅRSLET-bladet MAJ Sommer på vej Af DIDDE, Gul stue hytten. Festen blev fejret med en flot tale, gaveoverrækkelse til Djamilla og drinks med vingummibamser. Torsdag d. 15. april havde vi besøg af pædagogisk konsulent Erik Hønge. Han holdt oplæg om Børneinterviews og det at kunne kvalificere det pædagogiske arbejde ved hjælp af øget indsigt i hvordan børnene oplever hverdagen i SFO en. Det gav os meget inspiration til at udvikle på vores evner herfor. Flere af stuerne har afholdt de årlige forældresamtaler og resten vil blive afholdt i maj måned og til efteråret. Vi er meget glade for at kunne komme nærmere ind på børnenes trivsel og relationer igennem disse møder. I foråret har vi over tre formiddage haft besøg af skolepsykolog Hans Jørgen Andersen. Det overordnede emne var kommunikation og herunder diskuterede vi blandt andet begreberne kollegial sparring, empati og refleksion. Det var nogle meget inspirerende møder og vi overvejer at komme nærmere ind omkring emnet på p-weekenden i efteråret. Oasen (3. klasserne) havde deres sidste overnatning i Kompedal Lejren fredag d. 8. og lørdag d. 9. april. De havde en rigtig god afslutningstur med meget glade børn, godt vejr, glimrende forhold både ude og inde og masser af hygge. Der er nu booket indslag til den kommende festival d juni og de deltagende institutioner har planlagt boder. Vi glæder os til at se jer til et par forrygende dage, hvor det bliver afsløret, hvilke spændende ting vi har fundet på i år. Den sidste måneds tid har vi benyttet os af det bedre vejr og været meget ude. Det giver en noget anden hverdag for både børn og voksne, idet der ikke er klager over larm, så vi ser frem til flere måneder med godt vejr. Gul Stue (2. klasserne) har overnatning d og 21. maj, Hobixen (0. klasserne) har den samme weekend fra fredag til lørdag. Grøn Stue (1. klasserne) skal have deres overnatning weekenden efter, fredag d. 27. til lørdag d. 28. maj. Tirsdag d. 13. april afholdte vi navnefest for vores ikke helt nye hus på legepladsen. Vi havde lavet en konkurrence med forslag til navne, og vinderen blev Djamilla fra 3.A med forslaget

16 16 MÅRSLET-bladet MAJ 2005 Indvielsen af Hytten Mårslet Skole Af DIDDE, Gul stue Telefon: Kontortid: Skoleleder Bodil Skytt Hvid Afdelingsleder Inger Mikkelsen Souschef Kurt Iversen SFO leder Kirsten Villadsen Teknisk Service Niels Hansen Ungdomsskolen Thomas Gerstrøm Telefon: Ungdomsklubben Flash Anders Rasmussen Telefon: Skolebestyrelsen Erling Sørensen Telefon: Mårslet Skoles Venner Steen Bille Telefon: Redaktion af Skolesiderne Thomas Gerstrøm Telefon:

17 MÅRSLET-bladet MAJ Dårlige nyheder er gode nyheder og Gode nyheder er dårlige nyheder - i hvert fald når nyhederne går hen og bliver en slagvare, der skal sælges! - Se bare på de daglige spisesedler fra formiddagsaviserne, så er der milelangt langt imellem de gode nyheder.. Følgende betragtninger fra biskop Kjeld Holm, som synes værende eviggyldige, er skrevet for et par år siden, men kunne såmænd lige så godt være skrevet den dag i dag! Kirkegang og Gallup Af biskop Kjeld Holm, Århus Skærtorsdag havde medierne ikke mindst Danmarks Radio en god dag. Gallup havde fundet ud af, at der er sket en markant nedgang i danskernes gudstjeneste- Kjeld Holm deltagelse, i løbet af bare de sidste 5 år. Radioavisen fortalte om det i hvert fald i alle de udsendelser i løbet af dagen, jeg hørte. Hver gang begyndte man med at fortælle, at påsken jo var den kristne kirkes store højtid, men fortsatte man så det betød ikke, at danskerne gik i kirke. Tværtimod, de gør det i mindre og mindre omfang. Det er jo ganske forskrækkeligt, men i medieverdenen er det jo blot en bekræftelse på, hvad man altid siger, at ingen eller meget få går i kirke i dette land. Og under alle omstændigheder skal man i hvert fald ikke give sig til at anfægte, hvad Gallup har fundet ud af. Vi lever i en tid, der er præget af en opinionsfundamentalisme. Der er undersøgelser af forskellig slags hver dag. Alle store medier har deres eget opinionsinstitut. Mandag offentliggøres der en undersøgelse om unges drikkevaner, tirsdag én om, hvor mange der spiser grøntsager, onsdag om vi mener, vi er gode venner osv.. Og hver gang rykker eksperter og politikere ud, analyserer og forholder sig til det åbenbart uanfægtbare, som undersøgelsen har konkluderet. Ingen anfægter, at undersøgelsen overhovedet har ret. Ingen stiller spørgsmålstegn ved, hvad vi overhovedet skal med denne uendelige dataophobning. Sandheden er blevet et spørgsmål om statistik. Sandheden er blevet et spørgsmål om mængde. Hvad angår undersøgelsen om danskeres kirkegang og det store fald gennem de sidste 5 år vil jeg frimodigt slå fast, at jeg ganske simpelt ikke tror på den. Jeg går i kirke mange steder i Århus Stift, har gjort det gennem 9 år. Jeg kommer i landsogne og i bysogne. Jeg kommer i store sogne og i små, i store kirker og i små. Jeg kommer på alle tidspunkter af året, og hvad der er afgørende som kirkegænger blandt andre. Ofte træffer jeg først beslutningen om hvor ved morgenkaffen om søndagen. Jeg oplever steder, hvor det er sløjt med kirkegangen, og hvor det i øvrigt har været sløjt i mange år, men jeg oplever sandelig også, at der er mange i mange kirker. Og generelt kan jeg ikke registrere noget nævneværdigt fald siden Heller ikke, hvis man fraregner dåbsgæster. Når det så er sagt, er jeg som alle andre klar over, at kirkegangen kunne være langt bedre; og at hvad der kan gøres for at forbedre den, også skal gøres. Det mener jeg faktisk også mange menighedsråd og præster gør. Og så er vi fremme ved min afgørende pointe. Der er nemlig ingen tvivl om, at danskernes forhold til folkekirken har forskudt sig gennem de sidste mange år, og at denne forskydning er blevet ekstremt tydelig i 90 erne. Den nedarvede vane med at gå i kirke om søndagen, som nogle af os som en selvfølge har med os hjemmefra, er borte. Det er der mange årsager til, traditionstab, individualistisk religiøsitet, valgkultur, ændrede familiemønstre og travl hverdag, hvor weekenden er familiens tid. Det betyder imidlertid ikke, at mennesker er blevet ligeglade med kirken, eller rettere med kristendommen, hvilket jo dog også afspejler sig i medlemstallet af folkekirken. Og i nutidens enorme optagethed af etiske problemer. Det er jo her tilknytningsmuligheden er for den kristne forkyndelse, langt mere end i interessen for åndernes magt, der i høj grad mere er udtryk for en sjælelig pornoficering. Her kan der ikke knyttes til, men der kan og bør udtrykkes en kvalificeret religionskritik. Således er det vigtigt at markere, at hvor det før var gudstjenestedeltagelsen, der var den afgørende, er det i dag i langt højere grad den pædagogiske og sociale dimension, der spiller en rolle i folks bevidsthed børn går til indledende

18 18 MÅRSLET-bladet MAJ 2005 konfirmandundervisning i Århus Stift. Interessen for f.eks. Kirkens Korshærs nødvendige arbejde er større nu om dage end tidligere. I mange sogne opstår der sorghjælpsgrupper og andre sociale fællesskaber. Kirkehøjskoler opstår i den ene by efter den anden. Utraditionelle aktiviteter dukker op overalt. Og væsentligt der er nu også en teologisk refleksion over kirkens sociale og pædagogiske rolle. Sådan var det ikke for få år siden. For nylig var jeg i Skt. Clemens kirke i Randers til et møde. Samme aften, hvor menighedsrådet havde inviteret til en kirkepræsentationsaften for mennesker i lokalsamfundet. Menighedsrådet fortalte om, hvad der foregik i kirken. Man kunne altså opleve og tale med de mennesker, der tegner kirken og erfare, hvor mangesidigt kirkelivet kan være. I øvrigt har man dér regnet ud, at der i ugens løb kommer 1500 mennesker ugentlig gennem hele året til forskellige aktiviteter, der jo under en eller anden form alle har et kirkeligt fortegn. Det er ét eksempel. Mange andre kunne nævnes. Ærlig talt har jeg ikke i mit voksne liv oplevet så meget grøde og kirkeligt engagement. Da der for nylig var en høring om folkekirken i Århus, var der 700 mennesker. Hvilken politisk og folkelig organisation er i stand til at samle engagerede mennesker en mandag aften til en debat om et væsentligt emne? Kan vi så undvære søndagsgudstjenesten? Slet ikke! Den er og bliver fundamentet for en kristen kirke. Men der skal også gudstjenestemæssigt spilles på flere strenge. Hvad der bliver! Og så skal vi blive meget bedre til at fortælle, også medierne, om alt det, der sker i folkekirken. Og ikke mindst tage et indre opgør med, hvad Bonhoeffer i 1944 betegnede som bekendelsespositivisme, hvilket vil sige en teologi og kirkelighed, der hviler trygt i sig selv, og ikke tør lade sig kræve til regnskab af verden udenfor kirkens tykke mure. Så kunne det tænkes - mirakuløst - at også Berlingske Tidende og Danmarks Radio fandt ud af, at sandheden ikke er opbevaret hos Gallup. Nordisk Korstævne Mårslet Kirkes Kor rejser til rekordstor korfestival i Sverige. For 7. gang deltager Mårslet Kirkes Kor i den nordiske korfestival NORBUSANG - for børne- og ungdomskor, der i år afholdes i Västerås i Sverige, hvor børne- og ungdomskorsangere fra de 5 nordiske lande har tilmeldt sig. Det store arrangement afvikles i dagene 4. maj 8. maj, og som tidligere år inddeles alle korene i forskellige workshops. Mårslet Kirkes Kor deltager i workshoppen Afrocaribisk sang og dans, hvor der skal synges og danses rytmiske sange fra Haiti fler-stemmigt og til akkompagnement af slagtøj. Leder af workshoppen er Sanna Källman, rytmikpædagog, musiker, danser og skuespiller samt Sten Källman, folkemusiker med forkærlighed for musik fra Haiti. Endvidere skal alle sangere synge sammen i et til lejligheden nykomponeret værk Sammen med resultaterne fra de forskellige workshops kan dette fællesværk høres ved afslutningskoncerten i Västerås Koncerthus lørdag den 7. maj. Der venter utvivlsomt vores kor en stor oplevelse. Udover de spændende workshops og fællesværket bydes der også på festivalkoncerter rundt omkring i byen, hvor korene optræder hver for sig. I år deltager 14 piger, 2 korforældre samt korleder Pia Labohn I 1998 deltog koret for første gang i Stavanger, Norge, i 2000 var det Reykjavik, Island, i 2001 Kalmar, Sverige, i 2002 Esbjerg, Danmark, i 2003 var det Nordnorge i Bodø og i 2004 var det Åbo i Finland. Kirketider i maj SØNDAG den 1. maj kl. 10:00 5. søndag efter påske Joh. kap. 16, vers 23b - 28 Gråd skal vendes til jubel HANNE DAVIDSEN TORSDAG den 5. maj kl. 10:00 Kristi Himmelfartsdag) Mark. kap. 16, vers Efterskrift ANNE NICOLAISEN SØNDAG den 8. maj kl. 10:00 6. søndag efter påske Joh. kap. 15, v kap. 16, v. 4 Disciplene skal blive hadet af verden HANNE DAVIDSEN SØNDAG den 15. maj kl. 10:00 pinsedag Joh. kap. 14, vers Løftet om Helligånden HANNE DAVIDSEN MANDAG den 16. maj kl. 10:00 2. pinsedag Joh. kap. 3 vers Jesus som verdens frelser HANNE DAVIDSEN SØNDAG den 22. maj kl. 10:00 Trinitatis søndag Joh. kap. 3, vers 1-15 Nikodemus kommer til Jesus JETTE ROSENBERG CHRISTIANSEN SØNDAG den 29. maj kl. 10:00 1. søndag efter trinitatis Lukas kap. 16, vers Den rige mand og Lazarus STEFAN SØNDERGAARD Broager Kirketider i juni Søndag den 5. juni kl. 10:00 HD Søndag den 12. juni kl. 10:00 HD Søndag den 19. juni kl. 9:00 JRC Søndag den 26. juni kl. 10:00 HD Kildevang Efter en kop kaffe og lidt hyggesnak i dagligstuen kl. 14, afholdes der - som sædvanlig den første onsdag i måneden - gudstjeneste. Det er i maj onsdag den 4. kl. 14:30 Prædikant er denne gang sognepræst Jette Rosenberg Christiansen

19 De mange billeder, som var fremstillet af eleverne i 3.c på Mårslet Skole, blev før påske monteret som en altertavle og kunne herefter ses placeret på alterbordet i kirken til efter 2. påskedag. Der var mange ualmindelige gode Lidt forbrugerinformation: MÅRSLET-bladet MAJ Påsken i billeder Altertavle fremstillet af 3.c på Mårslet Skole billeder, ikoner, fremstillet efter en hel speciel teknik, udviklet af kunsthåndværker Ginette Wien fra Billedskolen i Århus, og børnene havde med stor interesse og skaberlyst kastet sig over opgaven. Efter påske blev billederne fragtet til Århus Rådhus, hvor der den 6. april var fernisering for alle de deltagende elever fra skolerne i Århusområdet, der havde haft lignende projekter. Et godt eksempel på et konstruktivt arbejde mellem kirke og skole. Mårslet Bladet trykkes desværre (endnu) kun i sort/hvid udgave. Det betyder, at mange af de små detaljer, der ligger gemt i farveinformationerne, går tabt. Billedets budskab kommer kun delvist ud i en stækket version. Og når visse farvenuancer optræder med samme intensitet i sort/hvid, forvanskes billedet, især hvis de to farver grænser op mod hinanden. Siden årsskiftet er hele MårsletBladet lagt ud på nettet. Herved er der åbnet en enestående mulighed for at se billederne i farve og endda forstørre og se detaljer. - Prøv selv! Adressen er: For at tilgodese et helt naturligt ønske fra eleverne om at alle billederne skulle kunne ses, blev collagen med de 25 billeder placeret foran støbejernskorset og hævet 15 cm over alterbordet. Alterlysene blev af samme grund erstattet af to grupperinger med hver 7 fyrfadslys. Englene fløj lavt i rådhushallen i Århus den 6. april! Ægte nutidskunst mødte de besøgende fra d april. Billedet er fra ferniseringen den 6. april, og 3.c fra Mårslet Skole viser her stolt den altertavle frem, de har fremstillet. Ved den ene side står deres lærere Lisbeth Sunds og Else Mariann Iversen og ved den anden sognemedhjælper Kenneth Sørensen fra Mårslet.

20 20 MÅRSLET-bladet MAJ 2005 Mårslet Hyggeklub er for alle pensionister, efterlønsmodtagere og hvem, der ellers har lyst til et hyggeligt og uforpligtende samvær i rare omgivelser. Hyggeklubben er åben i sognehuset den anden torsdag i hver måned kl Der serveres kaffe med lækker hjemmebag á 15 kr. For gangbesværede vil der ved henvendelse på tlf.: blive sørget for kørsel. Heldagsudflugt Tag med Hyggeklubben til det smukke landskab ved Kongenshus Mindepark Traditionen tro arrangerer Hyggeklubben hvert år i maj en hyggelig og uforpligtende forårsudflugt. I år er det torsdag den 12. maj, og vi kører vi mod vest til den kongelig privilegerede Grønhøj Kro. Her venter en dejlig middag, og om eftermiddagen kan man gå en tur i det pragtfulde område tæt på den jyske hede, se det landbrugsmuseum der er knyttet til kroen eller bare sidde stille og nyde tilværelsen. Så bliver kaffen brygget og kroens berømte kringle kommer på bordet. Når vi har nydt den, kører vi atter hjemad, og forventer hjemkomst til Mårslet omkring kl. 17. Der er afgang med turistbus fra Sognehuset torsdag den 12. maj kl. 9:00 og fra Kildevang kl. 9:05 Prisen incl. transport, middag, eftermiddagskaffe og entré til landbrugsmuseet er så lav som kun 120,00 kr. og da der er tradition for, at et arrangement af denne art hurtigt bliver overtegnet, vil det være tilrådeligt med en hurtig tilmelding og senest den 8. maj til: Ester Borgbjerg, tlf.: eller Else Svendsen, tlf.: så reservér allerede nu datoen! Herefter er der sommerpause. Næste arrangement er den 8. september. Nærmere herom i Mårslet Bladet. RIGTIG GOD SOMMER! Kunst og Kirke i Mårslet Mårslet Kirke indbyder til en festlig familiedag i Mårslet Sognehus søndag den 29. maj kl. 12:00-16:00 Vi véd, at du er kreativ! Kunne du tænke dig at donere et af dine egne kunsthåndværker - eller én af dine hjemmelavede ting - til eftermiddagens kunstudlodning eller tombola, og hermed være med til at støtte kirkens messehagelprojekt? - Det kunne f. eks. være: - blomster (buket/dekoration) - kort - akvarel- akryl- oliebilleder - tekstil - patchwork-ting - papirklip - håndarbejde - honning, syltetøj, bagværk m.m. så kontakt: Menighedsrådsmedlem SUSANNE LAURITSEN tlf eller lærer ANNA JOHNSEN tlf senest fredag den 20. maj.

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Et vindue i Padesø Kirke. 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3

KIRKENYT PADESØ SOGN. Et vindue i Padesø Kirke. 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3 KIRKENYT PADESØ SOGN 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3 Et vindue i Padesø Kirke Hvor mange bruger kirken? Hen over sommeren sidste år var et af de store temaer i medierne Folkekirkens krise og manglende kirkegængere.

Læs mere

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk FAKTOR 29 Side 1 FAKTOR 29 Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk Side 2 FAKTOR 29 RART AT VIDE OM AKTIVITETSHUSET: Åbningstider i værestedet: Tirsdag

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN marts 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. marts 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige indlæg,

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Indhold: * Forsamlingshuset: Ekstraordinær generalforsamling * LYNE krocket

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 17+18 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 17+18 2013 Fælles info Dagen efter Kristihimmelfartsdag. Denne dag har vi lukket! Og når vi er ved det. Det har vi også grundlovsdag. Den 5. juni. Det er til gengæld de eneste 2 dage på et helt langt år vi har lukket.

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 -

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 - Sjov og fart Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev April BEMÆRK DUS-avisen kan også ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 6/12 2014 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program:

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kl. 14.00 Kaffe og kage kan købes i Onsdagsklubbens store kaffebod. Kl. 14.30 Aktiviteter:

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. november 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. november 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN november 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. november 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige

Læs mere

Ukrudt er også blomster, når man først lærer dem at kende

Ukrudt er også blomster, når man først lærer dem at kende Maj nyheder Ukrudt er også blomster, når man først lærer dem at kende Peter plys Kære Forældre Kom maj, du søde, milde... gør skoven atter grøn. Sådan lyder de første strofer i en kendt, dansk forårssang.

Læs mere

Formandsberetning 2015 Søllerød Senior Sport

Formandsberetning 2015 Søllerød Senior Sport Formandsberetning 2015 Søllerød Senior Sport Foreningens historie Søllerød Senior Sport er en fremragende forening, når vi selv skal sige det. Vi har eksisteret i 13 år, og kommunen har levet op til sin

Læs mere

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur.

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur. Juni - Juli - August 2015 Sognebladet Tødsø - Alsted - Sdr. Dråby Pastorat Inde i bladet: Præstens side 2 Konfirmandindskrivning 2016 3 Sogneudflugt 4 Kirkeskibe 5 Nyt fra beboerforeningerne 6 Adresser

Læs mere

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13.

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13. DAMSØGAARD Alle hverdage Avislæsning kl. 11.45 i stuen Gymnastikken kl. 9.00-12.30 Fællesgymnastik i kælderen kl. 10.30 11.00 Terapien kl. 9.00-15.30 POSTEN NR. 5 MAJ 2008 (kig ind i terapien og få en

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen.

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Leder Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Den kommende tid er hverdagene på Egely præget af, at det er feriesæson. Det

Læs mere

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag FALKEPOSTEN Juli 2015 F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur

Læs mere

Frivilligfest og Åbent Hus-arrangementer. Frivillig Fredag Sorø 2015

Frivilligfest og Åbent Hus-arrangementer. Frivillig Fredag Sorø 2015 Frivilligfest og Åbent Hus-arrangementer Frivillig Fredag Sorø 2015 Arrangører: Aktiviteten Stenlille AFRIKASTRIK Velkommen til Frivillig Fredag 2015 I år fejrer vi Frivillig Fredag både med Åbent Hus-arrangementer

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

BAUNEPOSTEN. April & maj

BAUNEPOSTEN. April & maj BAUNEPOSTEN April & maj 2015 Redaktionen Henriette Tranberg..40 24 99 80 Mail: htr@ltk.dk Karin Andersen 40 24 99 70 Mail: kaan@ltk.dk Indlæg til Bauneposten, løsning på krydsord og lign. kan afleveres

Læs mere

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2008

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2008 PÅ BØLGELÆNGDE JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2008 Norea Radio Haderslev FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET 'Vær velkommen, Herrens år' Vi synger ved begyndelsen af adventstiden og ved starten af et nyt år: Vær velkommen,

Læs mere

Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006

Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006 Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

Nyhedsbrev uge 14 2015

Nyhedsbrev uge 14 2015 Nyhedsbrev uge 14 2015 Så er tiden sat til sommertid og de andre sikre forårstegn som bl.a. vibens komme og anemoner i skovbunden. Enkelte beboere har nydt de første dejlige solskins timer på terrassen

Læs mere

Brugerbladet. Atkærcenteret. April - Maj. Brugerbladet. Sommer og vinter vi mødes på. Glædelig påske

Brugerbladet. Atkærcenteret. April - Maj. Brugerbladet. Sommer og vinter vi mødes på. Glædelig påske Brugerbladet Udgives af Brugerrådet Atkærcenteret. Februar, April, Juni, August, Oktober, December Har du noget, du gerne vil have, bladet skal skrive om, så kontakt: Peter på tlf. 35 11 04 15 Brugerbladet

Læs mere

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2014/2015 i Tånum Forsamlingshus. Med et fantastisk nyt gulv i begge sale tager vi fat på en ny sæson i Tånum Forsamlingshus.

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Arrild Privatskole og Børnehuset

Arrild Privatskole og Børnehuset Nyhedsbrev 24/2017 Nyt fra Børnehuset. Blå Gruppes Discofest Fredag den 2.juni holdt Blå Gruppe (langt om længe ) discofest. Børnene havde glædet sig meget. Vi hyggede med velkomstdrink, lækkert mad +

Læs mere

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. 22. maj 2015 Vallekilde-Hørve Friskole. Fredagsbrev nr. 823 Næste uge: 26.maj 26. maj 27. maj 28. maj 29. maj 30. + 31. maj Lærermøde Fællesfoto (hele skolen) Lærermøde SFO-dyredag Skole-Hjem indskol.

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 21+22 2013. Grundlovsdag 5. juni!

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 21+22 2013. Grundlovsdag 5. juni! Fælles info Grundlovsdag 5. juni! Denne dag holder både skole og SFO lukket! Så god grundlovsdag til jer alle! Personalet i SFO Afslutningsfest for vores 2. klasser -en opgave for børn, forældre og ansatte

Læs mere

Musikskolen har brug for dig i uge 15!! Læs om vores aktiviteter og meld dig til!

Musikskolen har brug for dig i uge 15!! Læs om vores aktiviteter og meld dig til! Musikskolen har brug for dig i uge 15!! Læs om vores aktiviteter og meld dig til! Kære elever og forældre! I uge 15 vender musikskolen op og ned på, hvordan vi gør tingene. Den normale undervisning bliver

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

FESTUGE 23. Vinkel Stadion Vinkelvej 219

FESTUGE 23. Vinkel Stadion Vinkelvej 219 FESTUGE 23 Vinkel Stadion Vinkelvej 219 3. juni 7. juni 2014 2 Tirsdag 3. juni 2014 Kl. 17:30 Ungdomsfodbold U8 drenge fodboldturnering (5 mands) Kl. 19:00 Oldboys fodbold SVIF Viborg Nørremarken Kl. 19:30

Læs mere

Som I ved, døde vores ven Cornel fredag aften.

Som I ved, døde vores ven Cornel fredag aften. Jeg har glædet mig rigtig meget, til at fortælle jer om den forgangne uges oplevelser. Selvom den også har været præget af dårlige oplevelser, da vi f.eks. har været til begravelse, må den absolut største

Læs mere

OSTEN P FALKE aug ust 2017 Figur 1

OSTEN P FALKE aug ust 2017 Figur 1 FALKEPOSTEN august 2017 HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi ture ud i det blå, til havet, stranden, skoven og byen. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af frihed og vi får en fornemmelse

Læs mere

Så skal der arbejdes...

Så skal der arbejdes... Så skal der arbejdes... Som mange ved har vi nogle dage om året, hvor der virkelig skal knokles! Det er frivilligt at komme, men som medlemmer vi deles om læsset.. Gad hvide hvad det næste projekt bliver?

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj til september 2013. Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj til september 2013. Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Maj til september 2013 Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne Så nåede vi Maj En fantastisk dejlig måned ja måske årets skønneste! 12 maj indsættes den nye

Læs mere

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling.

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14 Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent, jeg vil gerne på bestyrelsens

Læs mere

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug.

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. TALE TIL STANDERHEJSNING SØNDAG DEN 24. april kl. 14.00 På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. Særlig

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2014

Kirkenyt juli og august 2014 Kirkenyt juli og august 2014 Foredrag om Brasilien Hør Marie Sødertoft Pedersen fortælle om sine begivenhedsrige rejser i Brasilien. Hun holder foredrag i kirken onsdag den 13. august. Gudstjeneste under

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad.

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. December 2001 2 OPSLAGSTAVLEN Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. Den 25. November kl. 10.00 DGI Løb/Marienlyst Skoven

Læs mere

Rosenbladet Juni - juli 2015

Rosenbladet Juni - juli 2015 Rosenbladet Juni - juli 2015 Kære beboer og pårørende Rosenbladet informerer om de praktiske ting og aktiviteter, man kan deltage i på hjemmet, desuden bringer vi billeder, og beskrivelser af arrangementer

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012 Sne, sjap, kulde og bilen vil ikke starte. eller sne, smukke landskaber, hygge indendøre, glögg. Begge dele er jo vinter, men mediernes fokus og måske vores eget?

Læs mere

Krejbjerg - Nyt April 2015

Krejbjerg - Nyt April 2015 Krejbjerg - Nyt April 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn FÆLLESSPISNING Fredag, den 17. april kl. 18.30 er der forårsfællesspisning i Krejbjerg Forsamlingshus. Madholdet er i forårshumør

Læs mere

Sognebladet Oddense-Otting

Sognebladet Oddense-Otting Sognebladet Oddense-Otting SEPTEMBER 2013 Det er så nemt - at skifte til os Det er lettere end du tror! Og vi gør det helt uden besvær for dig. Vi skal bare have din underskrift lettere bliver det ikke

Læs mere

Lokalcenter Fuglebakken

Lokalcenter Fuglebakken Aktiviteter på Fuglebakken Ann Toustrup Eriksen, Leder af plejebolienheden Fuglebakken Der er mange aktiviteter på Fuglebakken, og de er meget forskelligartet, da der er mange forskellige ønsker. Såfremt

Læs mere

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 DET SPORTSLIGE Vores far/mor/barn-hold har igen i år samarbejdet med gymnastikafdelingen, dette har været en et godt samarbejde. Gymnastikafdelingen har givet udtryk for

Læs mere

Liv og glade dage på tværs af generationer. 7. 13. april 2014. Opdatering nu nærmer vi os!!!

Liv og glade dage på tværs af generationer. 7. 13. april 2014. Opdatering nu nærmer vi os!!! 1. april 2014 Liv og glade dage på tværs af generationer 7. 13. april 2014 Opdatering nu nærmer vi os!!! Højtlæsning Fastelavn for store og små Banko på lokalcentret I uge 15, den 7. 13. april, vil der

Læs mere

Høringssvar fra personalet på Horne Skole

Høringssvar fra personalet på Horne Skole Høringssvar fra personalet på Horne Skole Horne Skole Den gode historie Udeskole i indskolingen. Skolens rammer er ikke kun det indendørs rum. Skolens rum strækker sig ud over fortovskanten. Ved implementeringen

Læs mere

Oddense-Otting. november 2013. Det er så nemt - at skifte til os. Det er lettere end du tror! Ring 97 56 44 22 og aftal et møde!

Oddense-Otting. november 2013. Det er så nemt - at skifte til os. Det er lettere end du tror! Ring 97 56 44 22 og aftal et møde! So -Otting november 2013 Det er så nemt - at skifte til os Det er lettere end du tror! Og vi gør det helt uden besvær for dig. Vi skal bare have din underskrift lettere bliver det ikke Ring 97 56 44 22

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2012/2013 i Tånum Forsamlingshus. Med et stigende medlemstal og en fantastik stor opbakning og interesse for at

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

EFTERÅRSFEST FOR BEBOERE, PÅRØRENDE OG PERSONALE TORSDAG D. 1. OKTOBER 2015 KL. 17.00 MENUEN OFFENTLIGGØRES SENERE PRIS PR. PÅRØRENDE: KR.

EFTERÅRSFEST FOR BEBOERE, PÅRØRENDE OG PERSONALE TORSDAG D. 1. OKTOBER 2015 KL. 17.00 MENUEN OFFENTLIGGØRES SENERE PRIS PR. PÅRØRENDE: KR. Sept. - Oktober 2015 EFTERÅRSFEST FOR BEBOERE, PÅRØRENDE OG PERSONALE TORSDAG D. 1. OKTOBER 2015 KL. 17.00 MENUEN OFFENTLIGGØRES SENERE PRIS PR. PÅRØRENDE: KR. 150,00 MED FRI BAR MAX 2 PÅRØRENDE PR. BEBOER

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Klubnyt efterår 2014.

Klubnyt efterår 2014. Sommeren er forsvundet og vi er godt i gang med den sidste del af året, vi er sidst i oktober og der er kun 2 måneder til jul, så er vi igen på vej til sommer og nyt campingsæson. Det har været en forrygende

Læs mere

www.bylderup-online.dk

www.bylderup-online.dk Du finder dette blad også på: www.bylderup-online.dk Burkal Bylderup Seniorklub www.bylderup-online.dk Sæson: 2013 2014 Samvær, omsorg, hygge, gymnastik, kortspil, petanque, kegling, sang, computer og

Læs mere

Afbud: 1. Godkendelse af referat: Godkendt. 2. Ønsker om punkter på Dagsorden som ikke falder ind under andre punkter:

Afbud: 1. Godkendelse af referat: Godkendt. 2. Ønsker om punkter på Dagsorden som ikke falder ind under andre punkter: Referat fra hovedbestyrelsesmødet den 10. november 2016 Tune, den 14. november 2016/ir Side 1 af 4 Til stede: Formand: Kasserer: Sven Edelmann Dorthe Toftebjerg Næstformand og Fodbold: Pauli Christensen

Læs mere

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen er et resultat af en vellykket skolefusion mellem Bybækskolen og Stenvadskolen. Lyngholmskolen bygger på anerkendende pædagogik. Det betyder at

Læs mere

Nyhedsbrev for Perler efter skabelon: Doodleart:

Nyhedsbrev for Perler efter skabelon: Doodleart: Nyhedsbrev for Endnu en måned er gået. Det har været en spændende måned, der har budt på mange sjove aktiviteter og oplevelser. Efteråret nærmer sig og det mærkes ved at børnene er mere indenfor og benytter

Læs mere

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Dagsorden 1. a. Valg af dirigent b. Valg af referent c. Valg af bisidder d. Valg af 2 stemmetæller 2. Årsberetning af: a. Tegnsprogsforeningen

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 31 marts / april 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar, marts,

Læs mere

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen er et resultat af en vellykket skolefusion mellem Bybækskolen og Stenvadskolen. Lyngholmskolen bygger på anerkendende pædagogik. Det betyder at

Læs mere

S C T. M O R T E N S S O G N

S C T. M O R T E N S S O G N KIRKEBLADET S C T. M O R T E N S S O G N 35. årgang Nr. 3 September-november 2015 Menighedsudvalget Efterår 2015 Udflugt, musik, sang og foredrag Udflugt tirsdag d. 1. september kl. 13.00-18.00 med afgang

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

IDRÆTSFORENINGEN. Godt Gået VINTERPROGRAM. 2 o 1 4 / 2 o 15. Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune.

IDRÆTSFORENINGEN. Godt Gået VINTERPROGRAM. 2 o 1 4 / 2 o 15. Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune. IDRÆTSFORENINGEN Godt Gået VINTERPROGRAM 2 o 1 4 / 2 o 15 Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune. Idrætsforeningen GODT GÅET Idrætsforeningens formål er at tilbyde idræt og

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 28. april 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 28. april 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 28. april 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014 Sommerkursus 2014 29. juni 5. juli 2014 Musik og Teaterhøjskolen vil summe af livsglæde, musik, udendørsaktiviteter, foredrag og hyggeligt samvær for dig, som har lyst til at være en del af et fællesskab

Læs mere

Aktiviteter November 2015

Aktiviteter November 2015 Aktiviteter November 2015 Vestergården Annebergvej 73 9000 Aalborg Tlf: 9931 6900 Åbningstider mandag til fredag fra kl. 8.30 16.00 Faste aktiviteter på Vestergården EFTERÅRET 2015 Mandag: : Madgruppe

Læs mere

MOSEBRYG/ PILERØG NR.11 Nyhedsbrev for Landsbyordningen; Ferslev Skole/ Pilehuset September 2013

MOSEBRYG/ PILERØG NR.11 Nyhedsbrev for Landsbyordningen; Ferslev Skole/ Pilehuset September 2013 MOSEBRYG/ PILERØG NR.11 Nyhedsbrev for Landsbyordningen; Ferslev Skole/ Pilehuset September 2013 Vi byder de nye børnehaveklasseelever velkommen 1 Nyt fra skolelederen. Kære elever og forældre Så tog vi

Læs mere

Torslunde Sogn & Kirke

Torslunde Sogn & Kirke Juni GUDSTJENESTER Torslunde Ishøj Vejleå Dato kl. 4/06 10 C. B. Petersen A. Bækgaard A. Gyldenkærne 5/06 10 C. B. Petersen Lukket V. Ahle 11/06 10 A. Gyldenkærne Lukket S. Nielsen 18/06 10 C. B. Petersen

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2017-18 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Violhuset har fået et flot akvarium, og der ventes allerede familieforøgelse Holbergcentrets månedsnyt for november 2014 Kære beboere, pårørende og personale November

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court SIDSTE NYT Hygge på lørdag Årgang 3 Udgave 12 1.holdet debuterer i 1.division... Motionist camp søndag 10.00-13.00 1.holdet debuterer lørdag den 28.oktober kl. 10.00 hjemme...

Læs mere

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces April 2015 1 2 3 Påskeferie 4 5 6 Ma 7 8 9 10 11 12 Sø Konfirmation 13 Ma Blå mandag Samtaler 3. klasse 14 15 16 To Skole/hjemsamtaler 3. klasse 17 18 19 20 21 Ti Generalforsamling 22 On Forårskoncert

Læs mere

Aktivitetscenter Gedvedhus

Aktivitetscenter Gedvedhus Aktivitetscenter Gedvedhus Program 1/1-30/6 2017 VITAL HORSENS Aktiviteter og Frivillige 1 VELKOMMEN TIL AKTIVITETSCENTRETS PROGRAM Programmet er sammensat ud fra brugernes ønsker og byder på et bredt

Læs mere

Karneval i Aalborg Øst

Karneval i Aalborg Øst Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes kan ses Læs om Karneval i Aalborg

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 20+21+22 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 20+21+22 2015 Grundlovsdag. Skolen har lukket Grundlovsdag, fredag den 5. juni. SFO har derfor åbent fra 06.15 til 12.00, idet der kun er tale om en ½ arbejdsdag/fridag! Husk i øvrigt at 5. juni også er Fars dag! Travl

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 8. årgang nr 43 mar-apr 2011 Lysglimt-redaktionen Lizzi Klargaard, beboer på Afd B Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Lene Buchwald, Økonoma Rikke Søder, Aktivitetsleder

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2015

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2015 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

Nu, nu er den der - hjemmesiden!

Nu, nu er den der - hjemmesiden! Kildeskolenyt! - f jo ONu nd sne: Nu, nu er den der - hjemmesiden! I denne måned får I Kildeskolenyt! på papir igen, så I kan få at vide, at hjemmesiden endelig er åbnet. Adressen er www.kildeskolen.dk

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Helenenyt. Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 10 - oktober 2013 Helenenyt Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 2 51. årg. 2014 Når Pinsesolen danser! Præst og præstevikar Pinse Ferietid og gudstjenster Midsommersang Friluftsgudstjeneste Juni Juli August

Læs mere

Nyhedsbrev fra MIK fodbold

Nyhedsbrev fra MIK fodbold Nyhedsbrev fra MIK fodbold Sommeren er i fuld gang og for en stund er fodbolden erstattet af ferie og afslapning. Dette skal dog ikke forhindre MIK fodbold i at gøre status over forårets bedrifter og kigge

Læs mere

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES!

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! PROGRAM For dit nærmiljø i 2014 Gundersted Borgerforening Michael, Sanne, Svend Erik, Ulrik og Åse JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! KOM OG VÆR MED! 40 år - men ej fed og færdig! I år er det 40 år siden

Læs mere