MÅRSLET-bladet MAJ MAJ 2005 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MÅRSLET-bladet MAJ 2005 1 MAJ 2005 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD. www.maarslet-bladet."

Transkript

1 MÅRSLET-bladet MAJ MAJ 2005 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD

2 2 MÅRSLET-bladet MAJ 2005 MÅRSLET VANDVÆRK I/S Manglende vand kontakt: Vandværkets VVS-instalatør: Mårslet Smedje, tlf Vandværkets formand: Willy Tang Pedersen, tlf Vandværkets næstformand: Hugo Kristensen, tlf Betaling og priser, kontakt: Vandværkets kasserer: Karl Jørgen Jensen, tlf Betaling d. 10/02, 10/06 og 10/10, måleraflæsning d.01/01. Årsopgørelse d. 10/02. Priser pr. kubikmeter kr. 29,11 ( heraf kr. 3,50 til vandværket) Fast afgift kr. 250,00 Ved flytning og ændring af aconto-opkrævning - kontakt kasseren Husk: Aflæs regelmæssigt vandmåler og afprøv stophane og Ventiler ved vandmåler. Vandets hårdhedsgrad er 14. Vandværkets hjemmeside:

3 MÅRSLET-bladet MAJ MÅRSLET-Bladet Lokalbladet for foreningerne tilsluttet Mårslet Fællesråd Kirkeblad for Mårslet Sogn Skolesiderne TMG-Nyt REDAKTION Redaktør Indlæg til bladet indleveres til Hanne Salling Jensen Kratleddet 5, 8320 Mårslet Tlf Annoncer Jacob Lind Præstegaardsvej 7C 8320 Mårslet Tlf Ansvar for indlæg, artikler mv. er alene forfatteren og eller indsenderen. Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere indleveret og offentliggjort stof. Deadline er den 10. i måneden for stof til efterfølgende nummer. Udkommer hver måned i et oplag på 1900 stk. dog ikke i januar og august. Distribution: Postvæsenet. Udebliver bladet, så kontakt: Hans Bach Tlf Tryk: Werks offset A/S Leder da vi ikke har modtaget en leder til maj udgaven, sender vi hermed en opfordring til byens borgere. Hvis der blandt læserne er en person eller gruppe der har lyst til være med til at sætte dagsordenen i 8320 Mårslet, er man velkommen til at skrive en leder eller et indlæg til bladet. Man behøver ikke være medlem af Fællesrådet eller et udvalg under dette for at ytre sig via Mårslet-bladet, alle kan indsende en artikel og dermed være med til at gøre bladet mere spændende at læse. Der sker jo en masse i området, som nogle måske er glade for og vil dele med andre, eller man er måske utilfreds med, at der er for få institutioner, eller måske for få aktiviteter for de unge i byen. Så har man her en mulighed for at gøre noget ved det, hvis man fatter pennen og skriver en leder eller et indlæg som skaber debat, om netop det eller de emner der ligger en på sinde, og måske viser det sig at der er andre der går med samme tanker og ideer som man på denne måde kan komme i kontakt med. Der må også være en del ældre som måske har lyst til at give sit bidrag til hvordan 8320 kunne blive et bedre sted at bo for såvel unge som ældre. Det er derfor utroligt vigtigt at der er nogle i lokalområdet, der tør sige sin mening, også uden for ens egne fire vægge, hvad enten det er ris eller ros. Det er blandt andet i medierne man flytter milepæle blandt politikere, foreninger, skoler, butikker, erhvervslivet m. m. i ens eget lokalområde. Vi vil derfor endnu engang opfordre Mårslets borgerne, til at bruge de muligheder der er i Mårslet. Vi er så heldige, at vi har et velfungerende blad for ikke at glemme Mårslet webben, Mårslets egen byportal, hvor man på et hvilket som helst tidspunkt af døgnet kan klikke sig ind, og få et overblik over hvad der rører sig netop lige nu i vores lokalområde, samt mange andre nyttige oplysninger og debatter. Så derfor, send et indlæg eller en leder til Mårslet-bladet på følgende mailadresse Med venlig hilsen redaktionen Mårslet Fællesråd/Forretningsudvalget Formand: Anne Worm Visbjerg Hegn Mårslet Tlf Næstformand: Tina Vestergaard Ovesdal Mårslet Tlf Kasserer: Keld Schmidt-Møller Ovesdal Mårslet Tlf Sekretær: Alice Sørensen Bedervej Mårslet Tlf FU-medlem: Emma Søe Bedervej Mårslet Tlf FU-medlem: Poul H. Poulsen Langballevej Mårslet Tlf suppleant : Kirsten Tolstrup Obstrupvej Mårslet Tlf suppleant : Bjarke Jonassen Baneleddet Mårslet Tlf Bladøkonomi: Jacob Lind Præstegaardsvej 7C 8320 Mårslet Tlf

4 4 MÅRSLET-bladet MAJ 2005 Borgerinddragelse eller borgerbedrag?? Borgerinddragelse det lyder både rigtigt og flot og Byrådet har da også for knap et år siden vedtaget en model for borgerinddragelse. Denne model har nu været forsøgt bl.a. i Mårslet, Solbjerg og Tranbjerg, og man kan roligt konkludere at den da trænger til en del justeringer før den bliver brugbar. Det har været mere end forstemmende at deltage i det borgermøde, hvor Magistratens 2. afdeling fremlagde lokalplanerne inden de gik i offentlig høring. Det burde jo have været en god sag nemlig at der sker en udbygning af et lokalområde helt i tråd med den vedtagne kommuneplan og at man aktivt og grundigt har inddraget lokalområdet anført af fællesrådet - i udformningen af lokalplanerne. Men det er da gået så grueligt skævt og ord som borgerbedrag- kynisme, dobbeltspil, tillidsbrud har ikke bare føget gennem luften, men er også blevet sat på tryk i det udgivne skrift om borgerinddragelsen i de to meget store lokalplaner, som fuldt udbygget vil betyde en væsentligt forøgelse af borgere i Mårslet. I Socialdemokraternes Byrådsgruppe står vi helt bag intentionerne om at inddrage borgere i lokale planlægningsopgaver men det er meget afgørende at det ikke kommer til at fremstå som det stik modsatte - nemlig at borgerne føler sig ført bag lyset og udsat for borgerbedrag fra Byrådets side. Den ansvarlige rådmand, den konservative Poul B. Skou har da også overfor Byrådet tilkendegivet at det ikke var godt nok, og at han nu vil indgå i en tæt dialog med Fællesrådet for at få klinket skårene og genoprettet tilliden I Socialdemokraternes Byrådsgruppe er vi ikke sindet at give en dispensation for åbeskyttelseslinjen. Udbygningstakten kan vi ikke styre, idet arealerne alle er privatejede, og da Århus Kommune ikke har vedtaget rækkefølgebestemmelser da er det udbud og efterspørgsel der bestemmer udbygningstakten. Vi kan kun håbe på, at de mange grunde der nu også udbydes andre steder i kommunen vil formindske efterspørgslen efter grunde i Mårslet og dermed sikre en mere sindig udbygning men vi kan kun håbe!! At sige andet vil være i direkte strid med de faktiske forhold. Nu venterr vi spændte på det trafikale udspil som rådmanden har lovet færdigt, inklusive tidsplan for udførelsen - inden lokalplanen endeligt skal vedtages i Byrådet. Forhåbentligt bliver det spiseligt og tilstrækkeligt til, at Mårslet med sindsro kan tage imod alle de nye indbyggere og tilmed sige: Velkommen til vi håber I vil befinde jer godt her i byen!! Mårslet er jo et rigtigt smørhul og det skulle det gerne blive ved med at være også når der bliver flere i smørhullet H.C.Andersen, her og der og alle vegne Klokken er 10.00, det er lørdag den 2.april i små og store mårsletter nyder Mårslet-bagerens rundstykker. Solen skinner fra en skyfri himmel, og der er fred og idyl på Kommunens plads ved rundkørslen op mod Hørretvej. Miljøgruppen havde inviteret til Hold-Mårslet-Ren- Dag. Så møder Per Henrik Hansen op, en trofast indsamler igennem de 7 år, som denne lokale aktivitet nu har været afviklet. Per Henrik havde kigget i H.C.Andersens harddisk, og sørme om ikke også den store digter har skrevet om Mårslet. Formentlig under et af hans ophold på Vilhelmsborg. Efter Per Henriks udsagn var digtet helt jomfrueligt, aldrig været kendt af offentligheden. Og godt det samme kan man sige. Det gjorde faktisk lidt grin med nogle Mårsletter, der nu om stunder blot smider cigaretfuteraler i rendestenen. Og sådanne dåser, der efter sigende har indeholdt bajersk øl, findes i et stort antal langs vejene. HCA, der jo ellers skriver, at der var så dejligt ude på landet, fandt det helt forskrækkeligt og ach du lieber Augustin, det ligner jo næsten en svinesti. Ja, det var sandelig et hårdt udfald mod Mårslet fra digterens side og enkelte fik da også kaffen galt i halsen. Men Per Henrik fik dygtigt stemningen vendt og således opløftet sivede alle ud langs indfaldsvejene til Mårslet og indsamlede de fem høns, som i starten blot havde været en lille fjer. Tak til Per Henrik for et meget underholdende indslag. Margrethe Bogner medlem af Byrådet medlem af Teknisk udvalg Indsamlingen var en mægtig succes og kl kom indsamlerne tilbage sammen med de 7 trailerførere, og da var der indsamlet affald, så een af kommunens kæmpestore containere næsten blev fyldt. Tak til jer trailerførere, der enten bare kommer selv eller kommer, fordi det plejer vi da. Alting er nemmere med sådan en opbakning. Og Superbrugsen sørgede for, at vi kunne genoprette væskebalancen med både øl, vand og juice. På arrangørernes vegne: TAK FOR EN DEJLIG DAG nu er der igen så dejligt ude på landet. Jørgen Brandt Andersen Miljøgruppen

5 MÅRSLET-bladet MAJ Knap underskrifter indsamlet "Udvalget for Protest mod Overgreb" har talt underskrifter ca. 100 mårslettere har protesteret. De 816 er der fysisk bevis på. De sidste ca. 100 gik op i flammer, da et af Fællesrådets FU-medlemmer efter en lang dags indsamling fik andet at tænke på, da hans garage brændte. "Det skal han ikke høre et ondt ord for," siger Fællesrådets formand Anne Worm, som fortsætter: "Men det ligger mig på sinde at give et retvisende billede af, hvor mange mårslettere der faktisk står bag protesten overfor Århus Kommune. Det er et flot resultat, som forpligter os til at knokle videre." Og der sker noget. Demokratiaspekterne af planværkstedsforløbet var på Byrådets dagsorden d. 6. april på Margrete Bogners foranledning. Mårslet havde benyttet lejligheden til at sende det store protestskrift til alle byrådspolitikere, så ingen er længere i tvivl om, hvad man mener i byen. Lyt evt. til debatten fra Byrådsmødet på Århus Kommunes hjemmeside under Byrådsmøder. Rådmand Poul B. Skov er nu inviteret til borgermøde i Mårslet. Fællesrådet har fået hurtigt svar. Rådmanden anerkender problemer i dialogen med Mårslet Fællesråd, men han vil helst holde møde med Fællesrådet, før han evt. stiller op til et borgermøde. Fællesrådet har foreslået rådmanden borgermøde om "Mårslets situation og fremtid", konkretiseret ved følgende emner: 1) Hvad vil kommunen gøre for at begrænse hastigheden af udbygningen af Mårslet? 2) Hvad vil kommunen gøre for at håndhæve å-beskyttelseslinien? 3) Hvornår kommer kommunen med konkrete løsninger på de problemer der vil opstå, når byen vokser så drastisk? Det drejer sig om trafik, skole, børne- og ældreinstitutioner, fritidsfasciliteter og biblioteksbetjening. Fra Snegle på vejen Tirsdag den 5. april fik bilisterne i Mårslet snegle til deres formiddagskaffe. To steder var der uddeling på vej ud af byen: på Hørretvej og på Obstrupvej. Det var Trafikgruppen under Mårslet Fællesråd der således mindede bilisterne om, at med den tætte og stigende trafik gennem byen er det afgørende vigtigt, at man kører forsigtigt og agtpågivende. Folk var med på aktionen, og langt de fleste tog i mod en pose med to snegle. Aktionen varede ca. ½ time, så var de 400 snegle delt ud. På posen med sneglene stod: Tak fordi du kørte så hensynsfuldt gennem Mårslet. Det har vi brug for. Især om morgenen, hvor mange kører på arbejde samtidig med at børnene er på vej til skole. Kommunen kan desværre ikke hjælpe os med flere eller bredere veje. Og trafikken gennem Mårslet bliver endnu heftigere fremover, når de nye bebyggelser syd for byen bliver færdige. Så vi må hjælpe os selv og hinanden. Blandt andet ved at køre som sneglen: Langsomt og med øjne på stilke. Kampagnen fik økonomisk støtte fra Mårslet Bageri. Trafikgruppen pønser nu på nye tiltag, for at få folk til at ændre adfærd i trafikken. På Trafikgruppens vegne Emma Søe

6 6 MÅRSLET-bladet MAJ 2005 Armtræk og skub over kridtstregen afslørede deltagernes store konkurrencegener frem ved TMG s store legedag for instruktører, trænere og ledere. Legedag for fællesskabet i TMG Tyrens øje i det Røde Hav, kryds og bolle med ærteposer og hulahop-ringe, Musen og Katten. Det er nogle af de lege 54 instruktører, trænere og ledere fra TMG s forskellige afdelinger nød at blive kastet ud i lørdag 16. april. En arbejdsgruppe på tre personer havde skruet et seks timer langt program sammen der koblede sjove lege med et humoristisk foredrag ved filosoffen John Engelbrecht og sandwiches fra bageren. Resultatet var fremragende på flere måder. Alle lo sig en øm mave til, folk fik rørt ved hinanden og talt med hinanden på tværs af afdelinger og generationer. På den måde blev der knyttet bånd mellem folk der måske kan bruges en anden gang når f.eks. badmintontræneren ønsker at krydre sin træning med et anderledes opvarmningsprogram. Så kan han lettere end før ringe til en gymnastikinstruktør og bede om hjælp. Også foredraget fik latteren til at rulle mellem de skarpe pointer om at fastholde de værdier der binder folk sammen i glæden ved at bevæge sig i ramme af TMG.

7 MÅRSLET-bladet MAJ Fotos: Susanne Wiben Drysdale Tekst og lay out: Steen Bille

8 8 MÅRSLET-bladet MAJ 2005

9 MÅRSLET-bladet MAJ ÅRETS MÅRSLET-BORGER 2005 I år 2000 kom en aftale i stand mellem nogle Mårslet-borgere og Nordea om, at genoptage udnævnelsen af en mand eller kvinde til Årets Mårslet-borger. Vedkommende skal i særlig grad have gjort sig gældende med en aktiv, ulønnet indsats for byen eller for en forening, klub eller andet til glæde for børn, unge eller ældre. Udnævnelsen blandt de indstillede foretages af en komité, der udgøres af de seneste 2 prismodtagere samt lederen af Nordea i Mårslet. Komitéen består i år af: Birthe Jørgensen som modtager af prisen i år 2003 Kim Rasmussen som modtager af prisen i år 2004 Vibeke Rosendahl fra Nordea i Mårslet Kåringen finder sted pinselørdag den 14. maj 2005 i forbindelse med pinsearrangementet på Butikstorvet i Mårslet. Begrundede indstillinger sendes til eller indleveres i Nordea, Hørretvej 10, 8320 Mårslet senest den 9. maj 2005.

10 10 MÅRSLET-bladet MAJ 2005 BYFESTEN 2005 Byfesten i Mårslet bliver her i 2005 afholdt i dagene torsdag 18. august til søndag 21. august. For år tilbage var byfesten i Mårslet alene et anliggende for idrætsforeningen TMG, og alt foregik omkring det telt på boldbanerne, som var lejet til formålet. Sådan gik det udmærket i flere år, men tiden forandre sig, ligesom behovet. De sidste 4-5 år har byfesten været noget anderledes, med helt nye aktører og nye aktiviteter. Her tænkes først og fremmest på Kræmmermarkedet i Bomgårsdhaven, på bankospillet i skolekantinen og ikke mindst torsdagens ungdomscykelløb. Sidste år friluftsgudstjeneste var også en ny ting i forbindelse med byfesten, - og en rigtig god ting endda. Men - men desværre syntes idrætsforeningen, der nu er opdelt i idrætsgrene og afdelinger, der ikke specielt interesser sig for byfesten, Der er heldigvis undtagelser, som Motioncykelafdelingen, som TMG fodbolds Venner og Petangue der triller lidt søndag formiddag. For få år siden deltog HalHuset med Mona aktivt i byfesten. I dette års program har det lille byfestudvalg faktisk intet at byde ind med lørdag aften, som egentligt burde være byfesten store aften. Besyndeligt, - men sandt. Vi opfordre til man i alverdens omklædningsrum og bestyrelser, lægge hovedet i blød, og får strikket en festligt aften sammen, så HalHuset kan komme indenfor i byfesten igen. Der kunne måske være andre grupper i byen, der kunne komme med et par bud på en sådan lørdag i HalHuset, så er de velkomne..bare ring til Kim Rasmussen fra Fodboldens venner. eller til Kaj Christensen fra Mårslet Juletræslaug. NOGET SKAL DER SKE.

11 MÅRSLET-bladet MAJ Først vil jeg lige præsentere vores navn på Butikken : Egely Blomster. Vi har jo været her i mange år, Så en hel del kender os som Vitta og Leif på Gartneriet Hørretvej 150 nemlig Gartneriet Egely. Nu har vi udvidet med en detailbutik der vil være fyldt med spændende og friske Potteplanter. Vores speciale er Hortensia, som vi har i mange varianter, der både er til stuen, haven og terrassen. Vi har flotte krukker og skjulere i bl.a. terrasso. kunstkort og glaskunst til væggen. Vi har friske varer i vores drivhusbutik : orkideer, azalea, Hibiscus, roser, hortensia, grønne planter, sæsonprægede, planter, f.eks. stenhøjsplanter,udplantningsplanter, og meget mere! Vi glæder os til at se Jer.! Hilsen Vitta og Leif Kære kunder MÅRSLET DØGNKIOSK Vi har prøvet at udvide vores åbningstider til klokken fredage og lørdage, men der har desværre ikke været kunder nok til at holde gang i butikken efter klokken til at dette tiltag har vist sig rentabelt. Husk! Det er borgerne hér i byen, som skal være med til at holde gang i kiosken og dermed støtte den, hvis man ønsker at holde gang i kiosken i årerne frem. Nye åbningstider pr. 1. april 2005: Mandag til fredag fra klokken 7.30 til klokken Lørdag, søn-& helligdage fra klokken Med venlig hilsen MÅRSLET DØGNKIOSK Johnny Kristensen

12 12 MÅRSLET-bladet MAJ 2005 Nyt fra Fritidshjemmet Asgaarden Fritidshjemmet Asgaarden har som sædvanligt summet af aktiviteter og projekter i det nye år. Traditionen med at afholde fernisering og salg i forbindelse med udstilling af kunst, lavet af børn og voksne på fritidshjemmet i løbet af året, blev selvfølgelig også holdt i hævd i år. Desuden var der også blevet plads til at nogle forældre kunne få udstillet deres værker. Overskuddet af salget går i år til Hospitalsklovnene på Skejby Sygehus' børneafdeling. En anden tradition på fritidshjemmet, er det årlige uge-projekt, hvor hele institutionen omdannes til et minisamfund med egen økonomi m.m. Denne gang hed samfundet Marsistan og foregik på en fjern planet. Der var naturligvis check-in ved døren når børnene kom fra skole, hvor overtøj, skoletasker m.m. skulle afleveres og rumdragter udleveres. I løbet af ugen fik planeten også besøg af rumturister, som fik udleveret penge ved ankomsten og som kunne bruges i planetens boder, kasino osv. Rumturisterne kom også i år fra så fjerne planeter som SFO og Juniorklubben... I slutningen af maj løber endnu et projekt af stabelen. Et projekt som vil tage sit udgangspunkt et Ringenes Herre -agtigt univers og allerede i april begynder fremstillingen af våben, kostumer m.m. til brug i projektet. Igen bliver hele fritidshjemmet og legepladsen inddraget i projektet og muligvis vil andre dele af Mårslet også indgå i prjojektet. Så bliv ikke forbavset, hvis du en dag ser underlige skabninger gå rundt i Mårslet måske kommer de og besøger netop DIG! Juni står (forhåbentlig!) i sommerens tegn. I uge 25 tager vi som sædvanlig på sommerlejr denne gang på Grenå Strandcamping. Og vi glæder os allerede! Vi glæder os naturligvis også til at sige goddag og velkommen til de 25 nye 0. klasse-børn, som starter på fritidshjemmet til august samt til de klasses-børn som også skal starte her. Børn og voksne på Fritidshjemmet ønsker hermed hele Mårslet et rigtig godt forår!

13 MÅRSLET-bladet MAJ Hytten og hyggen Læs SFOs indlæg Her modtager Djamilla fra 3.a en pose 1. Præmien, en pose vingummibamser, for at have fundet på navnet til det nye hus på legepladsen. Lederen Af BODIL HVID, Skoleleder Forår betyder mange udendørsaktiviteter Foråret er kommet til Mårslet Skole, hvilket blandt andet betyder at 1. klasserne igen i år følger udrugning af hønseæg i deres klasser. De forventer, at æggene klækker sidst i april eller først i maj, og i den mellemliggende tid arbejdes der med temaet kyllinger på mange forskellige måder. Når først kyllingerne kommer ud af ægget, følges de indtil de bliver for store og afleveres derefter til lokale hønsegårde. Det er hvert år et stort og stolt øjeblik for eleverne, når kyllingerne kommer ud af ægget, og projektet følges også af de andre klasser i indskolingen. De små kyllinger bliver passet efter alle kunstens regler, men på trods af dette, kan det ske, at en eller flere af kyllingerne ikke er levedygtige, hvilket giver en anledning til at komme ind på mere alvorlige temaer. Der er her i foråret plantet pil i forlængelse af C-huset, som en del af vores legepladsprojekt og arbejdet med det grønne islæt. Det er hensigten, at pilen senere skal høstes og anvendes i undervisningen, og vi håber naturligvis, at pilemarken kan få lov at stå i fred uden at blive udsat for hærværk. På det punkt har vi grund til at være optimistiske, for vi har gode erfaringer med køkkenhaven ud for hjemkundskabslokalet, som her i foråret igen

14 14 MÅRSLET-bladet MAJ 2005 hvor det ikke er nødvendigt at booke hele EDB lokalet. Det har indtil nu været en stor succes og gjort hverdagen mere fleksibel. Vi kan allerede nu se, at der er rift om rullebordene, og at behovet for bærbare computere er stigende. Udover vores stationære projektor i EDB lokalet, har vi en mobil projektor, som bruges flittigt både af lærere og elever i undervisningen. Behovet for IT-udstyr i undervisningen er ligesom i det omgivende samfund stærkt stigende. Det er en stor udgiftspost, og vi har desværre ikke økonomi til at foretage investeringer i det omfang, vi måtte ønske. skal tilsås, så afgrøderne kan indgå i undervisningen i hjemkundskab efter sommerferien. At det er forår ses også på antallet af cykler i skolegården, og meget kunne tyde på, at der bliver flere og flere, der vælger at cykle frem for at blive kørt i skole i bil. skal være flere om en computer, eller Lejrskoler og hytteture I forbindelse med besparelserne på skoleområdet sidste år var vi nødt til blandt andet at se på vores lejrskoler. Det blev derfor besluttet at beskære antallet af overnatninger i de fem første skoleår med en, så der fremover er fire overnatninger fordelt på 2x2 i forløbet, og for at få økonomien til at hænge sammen blev kostprisen sat op til 75 kr. pr. påbegyndt døgn. Det skal dog understreges, at hytteture og lejrskoler er forlagt undervisning, og ingen elever må derfor udelukkes af økonomiske årsager, og af samme grund går skolen ind og betaler, hvis det er tilfældet. Det nye princip for lejrskoler vil efter vedtagelse i skolebestyrelsen blive lagt ind på skolens hjemmeside. Bærbare computere I dette skoleår har vi indkøbt to rulleborde med hver fire bærbare computere, som kan transporteres ud i klasserne og bruges af eleverne i projektarbejde eller andre situationer, hvor eleverne

15 MÅRSLET-bladet MAJ Sommer på vej Af DIDDE, Gul stue hytten. Festen blev fejret med en flot tale, gaveoverrækkelse til Djamilla og drinks med vingummibamser. Torsdag d. 15. april havde vi besøg af pædagogisk konsulent Erik Hønge. Han holdt oplæg om Børneinterviews og det at kunne kvalificere det pædagogiske arbejde ved hjælp af øget indsigt i hvordan børnene oplever hverdagen i SFO en. Det gav os meget inspiration til at udvikle på vores evner herfor. Flere af stuerne har afholdt de årlige forældresamtaler og resten vil blive afholdt i maj måned og til efteråret. Vi er meget glade for at kunne komme nærmere ind på børnenes trivsel og relationer igennem disse møder. I foråret har vi over tre formiddage haft besøg af skolepsykolog Hans Jørgen Andersen. Det overordnede emne var kommunikation og herunder diskuterede vi blandt andet begreberne kollegial sparring, empati og refleksion. Det var nogle meget inspirerende møder og vi overvejer at komme nærmere ind omkring emnet på p-weekenden i efteråret. Oasen (3. klasserne) havde deres sidste overnatning i Kompedal Lejren fredag d. 8. og lørdag d. 9. april. De havde en rigtig god afslutningstur med meget glade børn, godt vejr, glimrende forhold både ude og inde og masser af hygge. Der er nu booket indslag til den kommende festival d juni og de deltagende institutioner har planlagt boder. Vi glæder os til at se jer til et par forrygende dage, hvor det bliver afsløret, hvilke spændende ting vi har fundet på i år. Den sidste måneds tid har vi benyttet os af det bedre vejr og været meget ude. Det giver en noget anden hverdag for både børn og voksne, idet der ikke er klager over larm, så vi ser frem til flere måneder med godt vejr. Gul Stue (2. klasserne) har overnatning d og 21. maj, Hobixen (0. klasserne) har den samme weekend fra fredag til lørdag. Grøn Stue (1. klasserne) skal have deres overnatning weekenden efter, fredag d. 27. til lørdag d. 28. maj. Tirsdag d. 13. april afholdte vi navnefest for vores ikke helt nye hus på legepladsen. Vi havde lavet en konkurrence med forslag til navne, og vinderen blev Djamilla fra 3.A med forslaget

16 16 MÅRSLET-bladet MAJ 2005 Indvielsen af Hytten Mårslet Skole Af DIDDE, Gul stue Telefon: Kontortid: Skoleleder Bodil Skytt Hvid Afdelingsleder Inger Mikkelsen Souschef Kurt Iversen SFO leder Kirsten Villadsen Teknisk Service Niels Hansen Ungdomsskolen Thomas Gerstrøm Telefon: Ungdomsklubben Flash Anders Rasmussen Telefon: Skolebestyrelsen Erling Sørensen Telefon: Mårslet Skoles Venner Steen Bille Telefon: Redaktion af Skolesiderne Thomas Gerstrøm Telefon:

17 MÅRSLET-bladet MAJ Dårlige nyheder er gode nyheder og Gode nyheder er dårlige nyheder - i hvert fald når nyhederne går hen og bliver en slagvare, der skal sælges! - Se bare på de daglige spisesedler fra formiddagsaviserne, så er der milelangt langt imellem de gode nyheder.. Følgende betragtninger fra biskop Kjeld Holm, som synes værende eviggyldige, er skrevet for et par år siden, men kunne såmænd lige så godt være skrevet den dag i dag! Kirkegang og Gallup Af biskop Kjeld Holm, Århus Skærtorsdag havde medierne ikke mindst Danmarks Radio en god dag. Gallup havde fundet ud af, at der er sket en markant nedgang i danskernes gudstjeneste- Kjeld Holm deltagelse, i løbet af bare de sidste 5 år. Radioavisen fortalte om det i hvert fald i alle de udsendelser i løbet af dagen, jeg hørte. Hver gang begyndte man med at fortælle, at påsken jo var den kristne kirkes store højtid, men fortsatte man så det betød ikke, at danskerne gik i kirke. Tværtimod, de gør det i mindre og mindre omfang. Det er jo ganske forskrækkeligt, men i medieverdenen er det jo blot en bekræftelse på, hvad man altid siger, at ingen eller meget få går i kirke i dette land. Og under alle omstændigheder skal man i hvert fald ikke give sig til at anfægte, hvad Gallup har fundet ud af. Vi lever i en tid, der er præget af en opinionsfundamentalisme. Der er undersøgelser af forskellig slags hver dag. Alle store medier har deres eget opinionsinstitut. Mandag offentliggøres der en undersøgelse om unges drikkevaner, tirsdag én om, hvor mange der spiser grøntsager, onsdag om vi mener, vi er gode venner osv.. Og hver gang rykker eksperter og politikere ud, analyserer og forholder sig til det åbenbart uanfægtbare, som undersøgelsen har konkluderet. Ingen anfægter, at undersøgelsen overhovedet har ret. Ingen stiller spørgsmålstegn ved, hvad vi overhovedet skal med denne uendelige dataophobning. Sandheden er blevet et spørgsmål om statistik. Sandheden er blevet et spørgsmål om mængde. Hvad angår undersøgelsen om danskeres kirkegang og det store fald gennem de sidste 5 år vil jeg frimodigt slå fast, at jeg ganske simpelt ikke tror på den. Jeg går i kirke mange steder i Århus Stift, har gjort det gennem 9 år. Jeg kommer i landsogne og i bysogne. Jeg kommer i store sogne og i små, i store kirker og i små. Jeg kommer på alle tidspunkter af året, og hvad der er afgørende som kirkegænger blandt andre. Ofte træffer jeg først beslutningen om hvor ved morgenkaffen om søndagen. Jeg oplever steder, hvor det er sløjt med kirkegangen, og hvor det i øvrigt har været sløjt i mange år, men jeg oplever sandelig også, at der er mange i mange kirker. Og generelt kan jeg ikke registrere noget nævneværdigt fald siden Heller ikke, hvis man fraregner dåbsgæster. Når det så er sagt, er jeg som alle andre klar over, at kirkegangen kunne være langt bedre; og at hvad der kan gøres for at forbedre den, også skal gøres. Det mener jeg faktisk også mange menighedsråd og præster gør. Og så er vi fremme ved min afgørende pointe. Der er nemlig ingen tvivl om, at danskernes forhold til folkekirken har forskudt sig gennem de sidste mange år, og at denne forskydning er blevet ekstremt tydelig i 90 erne. Den nedarvede vane med at gå i kirke om søndagen, som nogle af os som en selvfølge har med os hjemmefra, er borte. Det er der mange årsager til, traditionstab, individualistisk religiøsitet, valgkultur, ændrede familiemønstre og travl hverdag, hvor weekenden er familiens tid. Det betyder imidlertid ikke, at mennesker er blevet ligeglade med kirken, eller rettere med kristendommen, hvilket jo dog også afspejler sig i medlemstallet af folkekirken. Og i nutidens enorme optagethed af etiske problemer. Det er jo her tilknytningsmuligheden er for den kristne forkyndelse, langt mere end i interessen for åndernes magt, der i høj grad mere er udtryk for en sjælelig pornoficering. Her kan der ikke knyttes til, men der kan og bør udtrykkes en kvalificeret religionskritik. Således er det vigtigt at markere, at hvor det før var gudstjenestedeltagelsen, der var den afgørende, er det i dag i langt højere grad den pædagogiske og sociale dimension, der spiller en rolle i folks bevidsthed børn går til indledende

18 18 MÅRSLET-bladet MAJ 2005 konfirmandundervisning i Århus Stift. Interessen for f.eks. Kirkens Korshærs nødvendige arbejde er større nu om dage end tidligere. I mange sogne opstår der sorghjælpsgrupper og andre sociale fællesskaber. Kirkehøjskoler opstår i den ene by efter den anden. Utraditionelle aktiviteter dukker op overalt. Og væsentligt der er nu også en teologisk refleksion over kirkens sociale og pædagogiske rolle. Sådan var det ikke for få år siden. For nylig var jeg i Skt. Clemens kirke i Randers til et møde. Samme aften, hvor menighedsrådet havde inviteret til en kirkepræsentationsaften for mennesker i lokalsamfundet. Menighedsrådet fortalte om, hvad der foregik i kirken. Man kunne altså opleve og tale med de mennesker, der tegner kirken og erfare, hvor mangesidigt kirkelivet kan være. I øvrigt har man dér regnet ud, at der i ugens løb kommer 1500 mennesker ugentlig gennem hele året til forskellige aktiviteter, der jo under en eller anden form alle har et kirkeligt fortegn. Det er ét eksempel. Mange andre kunne nævnes. Ærlig talt har jeg ikke i mit voksne liv oplevet så meget grøde og kirkeligt engagement. Da der for nylig var en høring om folkekirken i Århus, var der 700 mennesker. Hvilken politisk og folkelig organisation er i stand til at samle engagerede mennesker en mandag aften til en debat om et væsentligt emne? Kan vi så undvære søndagsgudstjenesten? Slet ikke! Den er og bliver fundamentet for en kristen kirke. Men der skal også gudstjenestemæssigt spilles på flere strenge. Hvad der bliver! Og så skal vi blive meget bedre til at fortælle, også medierne, om alt det, der sker i folkekirken. Og ikke mindst tage et indre opgør med, hvad Bonhoeffer i 1944 betegnede som bekendelsespositivisme, hvilket vil sige en teologi og kirkelighed, der hviler trygt i sig selv, og ikke tør lade sig kræve til regnskab af verden udenfor kirkens tykke mure. Så kunne det tænkes - mirakuløst - at også Berlingske Tidende og Danmarks Radio fandt ud af, at sandheden ikke er opbevaret hos Gallup. Nordisk Korstævne Mårslet Kirkes Kor rejser til rekordstor korfestival i Sverige. For 7. gang deltager Mårslet Kirkes Kor i den nordiske korfestival NORBUSANG - for børne- og ungdomskor, der i år afholdes i Västerås i Sverige, hvor børne- og ungdomskorsangere fra de 5 nordiske lande har tilmeldt sig. Det store arrangement afvikles i dagene 4. maj 8. maj, og som tidligere år inddeles alle korene i forskellige workshops. Mårslet Kirkes Kor deltager i workshoppen Afrocaribisk sang og dans, hvor der skal synges og danses rytmiske sange fra Haiti fler-stemmigt og til akkompagnement af slagtøj. Leder af workshoppen er Sanna Källman, rytmikpædagog, musiker, danser og skuespiller samt Sten Källman, folkemusiker med forkærlighed for musik fra Haiti. Endvidere skal alle sangere synge sammen i et til lejligheden nykomponeret værk Sammen med resultaterne fra de forskellige workshops kan dette fællesværk høres ved afslutningskoncerten i Västerås Koncerthus lørdag den 7. maj. Der venter utvivlsomt vores kor en stor oplevelse. Udover de spændende workshops og fællesværket bydes der også på festivalkoncerter rundt omkring i byen, hvor korene optræder hver for sig. I år deltager 14 piger, 2 korforældre samt korleder Pia Labohn I 1998 deltog koret for første gang i Stavanger, Norge, i 2000 var det Reykjavik, Island, i 2001 Kalmar, Sverige, i 2002 Esbjerg, Danmark, i 2003 var det Nordnorge i Bodø og i 2004 var det Åbo i Finland. Kirketider i maj SØNDAG den 1. maj kl. 10:00 5. søndag efter påske Joh. kap. 16, vers 23b - 28 Gråd skal vendes til jubel HANNE DAVIDSEN TORSDAG den 5. maj kl. 10:00 Kristi Himmelfartsdag) Mark. kap. 16, vers Efterskrift ANNE NICOLAISEN SØNDAG den 8. maj kl. 10:00 6. søndag efter påske Joh. kap. 15, v kap. 16, v. 4 Disciplene skal blive hadet af verden HANNE DAVIDSEN SØNDAG den 15. maj kl. 10:00 pinsedag Joh. kap. 14, vers Løftet om Helligånden HANNE DAVIDSEN MANDAG den 16. maj kl. 10:00 2. pinsedag Joh. kap. 3 vers Jesus som verdens frelser HANNE DAVIDSEN SØNDAG den 22. maj kl. 10:00 Trinitatis søndag Joh. kap. 3, vers 1-15 Nikodemus kommer til Jesus JETTE ROSENBERG CHRISTIANSEN SØNDAG den 29. maj kl. 10:00 1. søndag efter trinitatis Lukas kap. 16, vers Den rige mand og Lazarus STEFAN SØNDERGAARD Broager Kirketider i juni Søndag den 5. juni kl. 10:00 HD Søndag den 12. juni kl. 10:00 HD Søndag den 19. juni kl. 9:00 JRC Søndag den 26. juni kl. 10:00 HD Kildevang Efter en kop kaffe og lidt hyggesnak i dagligstuen kl. 14, afholdes der - som sædvanlig den første onsdag i måneden - gudstjeneste. Det er i maj onsdag den 4. kl. 14:30 Prædikant er denne gang sognepræst Jette Rosenberg Christiansen

19 De mange billeder, som var fremstillet af eleverne i 3.c på Mårslet Skole, blev før påske monteret som en altertavle og kunne herefter ses placeret på alterbordet i kirken til efter 2. påskedag. Der var mange ualmindelige gode Lidt forbrugerinformation: MÅRSLET-bladet MAJ Påsken i billeder Altertavle fremstillet af 3.c på Mårslet Skole billeder, ikoner, fremstillet efter en hel speciel teknik, udviklet af kunsthåndværker Ginette Wien fra Billedskolen i Århus, og børnene havde med stor interesse og skaberlyst kastet sig over opgaven. Efter påske blev billederne fragtet til Århus Rådhus, hvor der den 6. april var fernisering for alle de deltagende elever fra skolerne i Århusområdet, der havde haft lignende projekter. Et godt eksempel på et konstruktivt arbejde mellem kirke og skole. Mårslet Bladet trykkes desværre (endnu) kun i sort/hvid udgave. Det betyder, at mange af de små detaljer, der ligger gemt i farveinformationerne, går tabt. Billedets budskab kommer kun delvist ud i en stækket version. Og når visse farvenuancer optræder med samme intensitet i sort/hvid, forvanskes billedet, især hvis de to farver grænser op mod hinanden. Siden årsskiftet er hele MårsletBladet lagt ud på nettet. Herved er der åbnet en enestående mulighed for at se billederne i farve og endda forstørre og se detaljer. - Prøv selv! Adressen er: For at tilgodese et helt naturligt ønske fra eleverne om at alle billederne skulle kunne ses, blev collagen med de 25 billeder placeret foran støbejernskorset og hævet 15 cm over alterbordet. Alterlysene blev af samme grund erstattet af to grupperinger med hver 7 fyrfadslys. Englene fløj lavt i rådhushallen i Århus den 6. april! Ægte nutidskunst mødte de besøgende fra d april. Billedet er fra ferniseringen den 6. april, og 3.c fra Mårslet Skole viser her stolt den altertavle frem, de har fremstillet. Ved den ene side står deres lærere Lisbeth Sunds og Else Mariann Iversen og ved den anden sognemedhjælper Kenneth Sørensen fra Mårslet.

20 20 MÅRSLET-bladet MAJ 2005 Mårslet Hyggeklub er for alle pensionister, efterlønsmodtagere og hvem, der ellers har lyst til et hyggeligt og uforpligtende samvær i rare omgivelser. Hyggeklubben er åben i sognehuset den anden torsdag i hver måned kl Der serveres kaffe med lækker hjemmebag á 15 kr. For gangbesværede vil der ved henvendelse på tlf.: blive sørget for kørsel. Heldagsudflugt Tag med Hyggeklubben til det smukke landskab ved Kongenshus Mindepark Traditionen tro arrangerer Hyggeklubben hvert år i maj en hyggelig og uforpligtende forårsudflugt. I år er det torsdag den 12. maj, og vi kører vi mod vest til den kongelig privilegerede Grønhøj Kro. Her venter en dejlig middag, og om eftermiddagen kan man gå en tur i det pragtfulde område tæt på den jyske hede, se det landbrugsmuseum der er knyttet til kroen eller bare sidde stille og nyde tilværelsen. Så bliver kaffen brygget og kroens berømte kringle kommer på bordet. Når vi har nydt den, kører vi atter hjemad, og forventer hjemkomst til Mårslet omkring kl. 17. Der er afgang med turistbus fra Sognehuset torsdag den 12. maj kl. 9:00 og fra Kildevang kl. 9:05 Prisen incl. transport, middag, eftermiddagskaffe og entré til landbrugsmuseet er så lav som kun 120,00 kr. og da der er tradition for, at et arrangement af denne art hurtigt bliver overtegnet, vil det være tilrådeligt med en hurtig tilmelding og senest den 8. maj til: Ester Borgbjerg, tlf.: eller Else Svendsen, tlf.: så reservér allerede nu datoen! Herefter er der sommerpause. Næste arrangement er den 8. september. Nærmere herom i Mårslet Bladet. RIGTIG GOD SOMMER! Kunst og Kirke i Mårslet Mårslet Kirke indbyder til en festlig familiedag i Mårslet Sognehus søndag den 29. maj kl. 12:00-16:00 Vi véd, at du er kreativ! Kunne du tænke dig at donere et af dine egne kunsthåndværker - eller én af dine hjemmelavede ting - til eftermiddagens kunstudlodning eller tombola, og hermed være med til at støtte kirkens messehagelprojekt? - Det kunne f. eks. være: - blomster (buket/dekoration) - kort - akvarel- akryl- oliebilleder - tekstil - patchwork-ting - papirklip - håndarbejde - honning, syltetøj, bagværk m.m. så kontakt: Menighedsrådsmedlem SUSANNE LAURITSEN tlf eller lærer ANNA JOHNSEN tlf senest fredag den 20. maj.

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

Nyhedsbrev maj 2015 Sommerfest

Nyhedsbrev maj 2015 Sommerfest Nyhedsbrev maj 2015 Vi går ind i milde maj måned med lysegrønne træer, blomstrende buske og varme i luften. Nedenfor kan I se et skema over maj måned, som giver et overblik over de mest overordnede ting,

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

www.bylderup-online.dk

www.bylderup-online.dk Du finder dette blad også på: www.bylderup-online.dk Burkal Bylderup Seniorklub www.bylderup-online.dk Sæson: 2013 2014 Samvær, omsorg, hygge, gymnastik, kortspil, petanque, kegling, sang, computer og

Læs mere

Nyt fra 0. årgang. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 46+47 2010. Så kan det godt blive december 0. årgang er klar!

Nyt fra 0. årgang. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 46+47 2010. Så kan det godt blive december 0. årgang er klar! Nyt fra 0. årgang Så kan det godt blive december 0. årgang er klar! Aktiviteter: I denne uge har flere børn været forbi 0.B. hvor man kunne være med til at synge, danse og lege en masse dejlige julesange.

Læs mere

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014 Sommerkursus 2014 29. juni 5. juli 2014 Musik og Teaterhøjskolen vil summe af livsglæde, musik, udendørsaktiviteter, foredrag og hyggeligt samvær for dig, som har lyst til at være en del af et fællesskab

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

Program for legestuen ved Fredens Kirke

Program for legestuen ved Fredens Kirke Program for legestuen ved Fredens Kirke Forår 2014. Legestuen foregår året rundt (undtaget i ferierne; sommerferie juli-august) Legestuen er et tilbud til alle børn fra 0 år til 6 år sammen med mor / far

Læs mere

Nyhedsbrev uge 14 2015

Nyhedsbrev uge 14 2015 Nyhedsbrev uge 14 2015 Så er tiden sat til sommertid og de andre sikre forårstegn som bl.a. vibens komme og anemoner i skovbunden. Enkelte beboere har nydt de første dejlige solskins timer på terrassen

Læs mere

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET APRIL-MAJ-JUNI 2013

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET APRIL-MAJ-JUNI 2013 PÅ BØLGELÆNGDE APRIL-MAJ-JUNI 2013 Norea Radio Haderslev FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET ANDAGT Han er ikke her, han er opstået. Husk, hvordan han talte til jer Luk 24,6 Efter Jesu opstandelse og disciplenes

Læs mere

Kirkenyt september og oktober 2014

Kirkenyt september og oktober 2014 Kirkenyt september og oktober 2014 Foredrag med Camilla Munch Kom og hør om søværnets indsats i Syrien - og om livet ombord på søværnets krigsskibe. Foredrag med Camilla Munch torsdag den 11. september

Læs mere

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Ribe Stift, marts 2013 Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Hermed det halvårlige nyhedsbrev fra Det Religionspædagogiske Sekretariat, som holder til i Hundehuset ved Tårnborg i Ribe. Der er fortsat

Læs mere

Lokalcenter Fuglebakken

Lokalcenter Fuglebakken Aktiviteter på Fuglebakken Ann Toustrup Eriksen, Leder af plejebolienheden Fuglebakken Der er mange aktiviteter på Fuglebakken, og de er meget forskelligartet, da der er mange forskellige ønsker. Såfremt

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Musikskolen har brug for dig i uge 15!! Læs om vores aktiviteter og meld dig til!

Musikskolen har brug for dig i uge 15!! Læs om vores aktiviteter og meld dig til! Musikskolen har brug for dig i uge 15!! Læs om vores aktiviteter og meld dig til! Kære elever og forældre! I uge 15 vender musikskolen op og ned på, hvordan vi gør tingene. Den normale undervisning bliver

Læs mere

Landsstævne for voksne

Landsstævne for voksne KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det 24. Landsstævne for voksne på Hotel Nyborg Strand den 21.- 23. januar 2011 TEMA: Tid til stilhed tid til Gud... VELKOMMEN KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Dejligt mange havde tilmeldt sig vores påskefrokost, som blev en god oplevelse. Der var pyntet fine påskeborde, og maden var som sædvanlig vellykket (og

Læs mere

Velkommen til byfest i Vester Nebel

Velkommen til byfest i Vester Nebel Velkommen til byfest i Vester Nebel Så er det byfesttid i Vester Nebel, og på de følgende sider vil programmet kunne findes. Byfesten afholdes i år: torsdag den 12. juni søndag den 15. juni 2014 Byfestprogrammet

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2015

Kirkenyt juli og august 2015 Kirkenyt juli og august 2015 Orgelkoncert med Frantizek Vaincek Den internationalt anerkendte organist Frantizek Vanicek holder koncert i Strandmarkskirken søndag den 23. august. Der er gratis adgang til

Læs mere

ARENDSE NYT Juni 2013

ARENDSE NYT Juni 2013 ARENDSE NYT Juni 2013 Sankt Hans 23. juni 2013 Indholdsfortegnelse Juni 2013 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Nye Priser Velkommen til nye medarbejdere Fødselsdage Referat af beboermøde April

Læs mere

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Dagsorden: Sagsfremstilling: Beslutning: 1 Godkendelse af

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Ukrudt er også blomster, når man først lærer dem at kende

Ukrudt er også blomster, når man først lærer dem at kende Maj nyheder Ukrudt er også blomster, når man først lærer dem at kende Peter plys Kære Forældre Kom maj, du søde, milde... gør skoven atter grøn. Sådan lyder de første strofer i en kendt, dansk forårssang.

Læs mere

for Lyne Sogn Februar 2015

for Lyne Sogn Februar 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Februar 2015 Nedbrydning af gødningshus 2014 Indhold: * Bork Præstegård: Skumringstime * Lyne Kroket & Petanqueklub: Generalforsamling

Læs mere

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14 I denne udgave af nyhedsbrevet Efteråret er kommet...1 Røgfri på Arendalsvej...2 Fitness - så er vi igang...4 Trænger din økonomi til et servicetjek?...5 Café Solskin - en solskinshistorie...6 Bagagerumsmarked...8

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Aktivitetsprogram. Aktivitetsprogram. Roskilde Lokalforening. Aktivitetsprogram. Roskilde Lokalforening. Roskilde Lokalforening

Aktivitetsprogram. Aktivitetsprogram. Roskilde Lokalforening. Aktivitetsprogram. Roskilde Lokalforening. Roskilde Lokalforening Jyllinge JyllingeGundsømagle Jyllinge RoskildeGundsømagle 13 8. årgang 13 13 8. årga Viby Roskilde Gundsømagle Roskilde Viby Viby Roskilde Lokalforening Aktivitetsprogram Roskilde Lokalforening Roskilde

Læs mere

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30 Dagsorden Fraværende Referat Mette Obel og Tove Bendixen med anmeldt forfald. 69. Godkendelse af dagsorden Godkendt 70. Godkendelse af referat fra mødet den 9. april 2015 71 Meddelelser 1. Provstiet 2.

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad maj-juni 2015 LÆS OM: 1. Peters Brev Bøn på St. Bededag Festlige begivenheder Kr. Himmelfartsudflugt Sommerstævne og lejre Børnekirkeovernatning Informationsmøde

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Krejbjerg - Nyt Juni 2015

Krejbjerg - Nyt Juni 2015 Krejbjerg - Nyt Juni 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn ÅRETS BYFEST 2015 Den 23. 27. juni afholdes der byfest i Krejbjerg. Tirsdag den 23. juni kl. 18.30 Cykeltur til Nymølle kl. 20.00

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen er et resultat af en vellykket skolefusion mellem Bybækskolen og Stenvadskolen. Lyngholmskolen bygger på anerkendende pædagogik. Det betyder at

Læs mere

Rødder og Vinger. NYHEDSBREV marts 2008

Rødder og Vinger. NYHEDSBREV marts 2008 Rødder og Vinger NYHEDSBREV marts 2008 Jeg håber alle er kommet godt over jul og nytår og nu er friske til at tage fat på en ny sæson i vores lille forening. Lille er måske ikke det helt rigtige ord længere.

Læs mere

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen er et resultat af en vellykket skolefusion mellem Bybækskolen og Stenvadskolen. Lyngholmskolen bygger på anerkendende pædagogik. Det betyder at

Læs mere

UK Er for alle mellem 14 og 17 år.

UK Er for alle mellem 14 og 17 år. FK & JK Er for alle mellem 10 og 14 år. Kontingent: Pr.. 01.01.2014 586.- kr. pr. måned. Den 1/8. 546.- kr. mdr. Betaling direkte til kommunen. Juli mdr. er betalings fri. Indmeldelse sker i fritidsklubben

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Ældreidræt i Greve Kommune. - Din vej til sundhed og velvære

Ældreidræt i Greve Kommune. - Din vej til sundhed og velvære Ældreidræt i Greve Kommune - Din vej til sundhed og velvære Oktober 2012 Motion er vigtigt hele livet og det er aldrig for sent at komme i gang! Med denne reviderede udgave af Ældreidrætskataloget er du

Læs mere

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter 1. Velkomst ved Bjarne Svendsen Ordstyrer: Bjarne Referent: Anette 2. Kort orientering fra alle deltagende foreninger obs om der er noget særligt alle foreninger bør vide FIF ved Karina, Jørgen og Bente.

Læs mere

KURSUSPROGRAM EFTERÅRET 2015 OG FORÅRET 2016

KURSUSPROGRAM EFTERÅRET 2015 OG FORÅRET 2016 KURSUSPROGRAM EFTERÅRET 2015 OG FORÅRET 2016 Fjelsted kirke FYENS STIFTS MENIGHEDSRÅDSFORENING www.fsmfyn.dk KÆRE KURSIST I dette kursusprogram finder du brugbare, spændende og Inspirerende kursusforløb

Læs mere

S c h a n d t o r p. Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde. indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med. Fellowship Day 2015.

S c h a n d t o r p. Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde. indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med. Fellowship Day 2015. S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 32. ÅRGANG NUMMER 10 OKTOBER 2015 Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med Fellowship

Læs mere

Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø i baggrunden.

Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø i baggrunden. TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV SEPTEMBER 2015 Kære alle, Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Karen Ellen Strube, kirkekontor, kordegn: kest@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk,

Læs mere

Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente!

Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente! Brøruphus, den 20. februar 2015 NYHEDSBREV Kære forældre! Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente! Skolerejsen

Læs mere

Sydfyns Single- og Venskabsklub

Sydfyns Single- og Venskabsklub Juli 2014 Lørdag d. 5. juli. Jazz og æggekage på Carlslund, Fruens Bøge Skov 7, 5250 Odense. En tilbagevende tradition er, at vi mødes på Restauration Carlslund og nyder den gode æggekage og jazzmusikken

Læs mere

Fredagsbrev. Århus Friskole Fredag d. 13. august 2010. Den lille ny 11.11 er i gang! Velkommen tilbage fra sommerferie.

Fredagsbrev. Århus Friskole Fredag d. 13. august 2010. Den lille ny 11.11 er i gang! Velkommen tilbage fra sommerferie. Fredagsbrev Århus Friskole Fredag d. 13. august 2010 Den lille ny 11.11 er i gang! Velkommen tilbage fra sommerferie. Vi har savnet jer og glæder os til endnu et fantastisk, sjovt og lærerigt år på Århus

Læs mere

SFO NYT MAJ OG JUNI 2013

SFO NYT MAJ OG JUNI 2013 SFO NYT MAJ OG JUNI 2013 FÆLLES Sommerferien nærmer sig og vi vil være i det Gl. Hus hele ferien. Med mindre andet er aftalt skal børnene være her senest klokken 9.30. Hvis tilmeldte børn ikke møder i

Læs mere

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.3. februar. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 15. februar Fastelavn Kl. 10.30 Birgit Lundholm, 22. februar 1. søndag i fasten Kl. 12.15 Birgit Lundholm,

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Øster Jølby Friskole Søndervej 43 7950 Erslev Tlf. 97 74 12 36 fax. 97 74 22 36 e-mail. oejfriskole@mail.tele.dk http://www.østerjølbyfriskole.

Øster Jølby Friskole Søndervej 43 7950 Erslev Tlf. 97 74 12 36 fax. 97 74 22 36 e-mail. oejfriskole@mail.tele.dk http://www.østerjølbyfriskole. Øster Jølby Friskole Søndervej 43 7950 Erslev Tlf. 97 74 12 36 fax. 97 74 22 36 e-mail. oejfriskole@mail.tele.dk http://www.østerjølbyfriskole.dk/ Månedsbrev april 2015 Nyt fra kontoret I byggeudvalget

Læs mere

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Program Byfest for 2014 Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Bjerregrav 2015 Den 11. - 14. juni Program Torsdag d. 11. juni Programmet er foreløbigt, og der kan komme ændringer/justeringer

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens Bestyrelsen Formand: Næstformand: Hanne Skjødt Peter Rabjerg Brådhusvej 7 Gedhøjen 7, Hatting 86 55 15 70 75 65 36 16 skjoedt@pc.dk peter@rabjerg.eu

Læs mere

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV Hovedgaden 15 - Vejrumbro - 8830 Tjele - Tlf. 8665 4455 - E: Info@VVfriskole.dk - I: www.vvfri.dk Nyhedsbrev uge 05-2014 Side 1 Kreativ med Jakob Side 4-8 Børnehaven Side 2 Nyt fra Troels Side 9 Kalender

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

KFUM & KFUK I ASP. Fællesarrangementer: Bestyrelsen: Juli-August-September-Oktober 2012

KFUM & KFUK I ASP. Fællesarrangementer: Bestyrelsen: Juli-August-September-Oktober 2012 Fællesarrangementer: Søndag d. 2/9 Foreningsdag Tirsdag d. 9/10 Sogneaften med Erik Gunnersen Weekenden d. 28. - 30. September afholdes kurset: "Det gode liv" Det arrangeres i samarbejde mellem Kristendomsudvalget

Læs mere

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16 Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK En palet af gudstjenester Alle mennesker er forskellige. Derfor tilbyder Christianskirken en bred

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

Aftenens debatpunkt: Hvad vil vi med musikken i kirken? Oplæg ved Karsten. Fremlagt og vedtaget

Aftenens debatpunkt: Hvad vil vi med musikken i kirken? Oplæg ved Karsten. Fremlagt og vedtaget Åby Sogns Menighedsråd Åbyhøj, 15. april 2015 Protokol af offentligt menighedsrådsmøde Tirsdag d. 28. april 2015 kl. 17.15. Indledning: Karsten Oprydning: Jesper, Thorkild Afbud: Thorkild Det officielle

Læs mere

Velkommen. Et eller begge telte vil være åbne hver dag, når aktiviteterne begynder. I tilfælde af dårligt vejr vil teltene være opvarmede.

Velkommen. Et eller begge telte vil være åbne hver dag, når aktiviteterne begynder. I tilfælde af dårligt vejr vil teltene være opvarmede. Program for Sports- og byfesten i Fåborg 8. maj - 16. maj 2015 På festpladsen bydes der på Velkommen Is og pølser Slik Sluch ice Pommes frites Pølsemix Bar med øl, vand og spiritus Frisklavet kaffe Dartspil

Læs mere

NRUI Sports- og Byfest 2013

NRUI Sports- og Byfest 2013 NRUI Sports- og Byfest 2013 Program for Sports- og Byfesten 2013 Søndag den 25/8 kl. 14,00 Opstilling af telt Teltet skal rejses, borde stole, bar, køkken, lys m.m. skal opstilles, så vi glæder os til

Læs mere

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt:

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt: Side 1 af 5 Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Bestyrelsesmøder: Alle planlagte bestyrelsesmøder har været afholdt.

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole Velkommen til alle jer Skelund Landsbyforening vil gerne byde alle nye borgere velkommen til Skelund og omegn Skelund er en aktiv

Læs mere

MOSEBRYG/ PILERØG NR.11 Nyhedsbrev for Landsbyordningen; Ferslev Skole/ Pilehuset September 2013

MOSEBRYG/ PILERØG NR.11 Nyhedsbrev for Landsbyordningen; Ferslev Skole/ Pilehuset September 2013 MOSEBRYG/ PILERØG NR.11 Nyhedsbrev for Landsbyordningen; Ferslev Skole/ Pilehuset September 2013 Vi byder de nye børnehaveklasseelever velkommen 1 Nyt fra skolelederen. Kære elever og forældre Så tog vi

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Bølle er meget interesseret i at studere Violhusets fisk Holbergcentrets månedsnyt for marts 2015 Kære beboere, pårørende og personale Velkommen til marts måned. Når

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

Nytårsdag 2015 Disse dage er nytårstalernes tid. Dronningen og statsministeren trækker os til skærmene og vi forventer både at få formaninger og ros som samfund og enkelt individer. Der er gået sport i

Læs mere

VNI BYFEST I VESTER NEBEL

VNI BYFEST I VESTER NEBEL VNI BYFEST I VESTER NEBEL 11. juni 14. juni 2015 Velkommen til byfest i Vester Nebel Så er det byfesttid i Vester Nebel, og på de følgende sider vil programmet kunne findes. Byfesten afholdes i år: torsdag

Læs mere