KØBENHAVNS UNIVERSITET, ØKONOMISK INSTITUT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KØBENHAVNS UNIVERSITET, ØKONOMISK INSTITUT"

Transkript

1 Termer KØBENHAVNS UNIVERSITET, ØKONOMISK INSTITUT SAMFUNDSBESKRIVELSE, 1. ÅR, 2. SEMESTER HOLD 101, PETER JAYASWAL HJEMMEOPGAVE NR. 3, EFTERÅR 2005 THOMAS RENÉ SIDOR, SÅ Statistisk bog 2004, Danmarks Statistik ST Statistisk Tiårsoversigt 2004, Danmarks Statistik 1 SB Statistikbanken, Danmarks Statistik Opgave 1 Begrebet ledighedsgrad er en beskrivelse af, i hvor stort et omfang, en given person (eller gruppe) er ledig i en given periode, eksempelvis antal dage på et år. Altså hvis en person er ledig i 146 dage ud af årets 365 vil den givne person have en ledighedsgrad på (146/365) = 0,4 eller 40 % om man vil Ledige (Tusinde) '93 '94 '95 '96 '97 '98 '99 '00 '01 '02 '03 under 0,2 0,2-0,4 0,4-0,6 0,6-0,8 0,8 og derover Figur 1 - Ledighedsgrad, Kilde: ST 52 Ovenstående figur viser ledighedsgradens udvikling fra 3 til Som det ses er der for næsten alle serierne en gennemgående tendens over perioden, nemlig et svagt fald i antal ledige for en given ledighedsgrad frem til 2002, og herefter en svagstigning i Antallet af 1 Med ST XX menes der Statistisk Tiårsoversigt 2004, side XX - 1 -

2 ledige med en ledighedsgrad på 0,2 til 0,4 er faldet 33,3 % over perioden og antallet af ledige med en ledighedsgrad på 0,8 og derover (de langtidsledige) er faldet med 77,1 % de resterende serier er faldet med procentsatser liggende herimellem. Den eneste serie som skiller sig umiddelbart ud er de korttidsledige (ledighedsgrad under 0,2 eller 73 dage om året) der er her tale om en periode før 7 med en stigning på sammenlagt 24,8 % efterfulgt af nogle år med kun lidt variation og herefter, fra 8 til 2003, med et fald på 22,3 %. Opgave 2 Ledigheden, som procent af arbejdsstyrken, følger generelt det samme billede over perioden 3 til Som det ses af følgende figur er der fra 4 til 2002 en klar reduktion i ledigheden efterfulgt af en stigning i er kendetegnet ved, om ikke direkte forhøjelse af ledigheden, så kun svag forbedring Procent af arbejdsstyrken Ledige (pct. af arbejdsstyrken) Figur 2 Ledighed, Kilde: ST 51 Ledighed efter køn Ledigheden opdelt efter køn (som pct. af arbejdsstyrken) følger meget pænt samme tendens som den samlede ledighed. Dog giver denne statistik et klart billede af en højere ledighed blandt kvinder end blandt mænd, som det ses af nedenstående tabel. Mænd 11, ,8 6,7 5,5 4,9 4,6 4,5 4,7 5,7 Kvinder 13,6 13, ,1 9,3 7,8 6,5 6,2 5,9 5,8 6,7 Tabel 1 Ledighed opdelt efter køn, Kilde: ST

3 Dog er tendensen over perioden at forskellen i ledigheden mindskes fra 2,3 procentpoint i 3 til blot ét procentpoint i Ledighed efter område (amter) Generelt følger ledighedsudviklingen opdelt efter amter (som pct. af arbejdsstyrken) samme tendens som den generelle ledighed. Der er dog tydelige forskelle på ledighedsniveauerne i de forskellige amter. Følgende figur er et udpluk af de amter som umiddelbart afviger mest fra den gennemsnitlige tendens Ledighed (pct. af arbejdsstyrken) Frederiksborg Amt Bornholms (ekskl. Christiansø) Nordjyllands Amt Figur 3 Ledighed opdelt efter amt, Kilde: ST 52 Med den laveste ledighed har vi Frederiksborg Amt, med en ledighedsprocent på blot 9,4 i 3 og 4,5 i 2003 (kun overgået af Roskilde Amt med en ledighed på 4,4 % i 2003). I 3 ligger Nordjyllands Amt i toppen med en ledighed på 15,6 % og ender i 2003 på en andenplads, med en ledighedsprocent på 8,0 %, blandt amter med højeste ledighed, kun overgået af Bornholms Amt som i 2003 er kommet op på 10,6 % Bornholms Amt oplever altså kun en forbedring på 3,2 procentpoint hvor Nordjyllands Amts ledighed falder med 7,6 procentpoint. Nedenstående tabel viser ledigheden i henholdsvis 3 og 2003 samt ændringen i procentpoint Ændring (pct. point) Københavns Amt 10,3 4,8-5,5 Frederiksborg Amt 9,4 4,5-4,9 Roskilde Amt 9,8 4,4-5,4 Vestsjællands Amt 12,9 6,6-6,3 Storstrøms Amt 14 6,8-7,2-3 -

4 Bornholms Amt 13,8 10,6-3,2 Fyns Amt 14,1 7,3-6,8 Sønderjyllands Amt 11,4 6,4-5 Ribe Amt 11 5,3-5,7 Vejle Amt 11,8 5,9-5,9 Ringkøbing Amt 9,9 4,9-5 hus Amt 13 6,9-6,1 Viborg Amt 10,6 4,9-5,7 Nordjyllands Amt 15,6 8-7,6 Gennemsnitligt 12,0 6,2-5,7 Tabel 2 Ledighed opdelt efter amt, Kilde: ST 52 Som det ses er ledigheden gennemsnitligt faldet med 5,7 procentpoint, med, som nævnt tidligere, Bornholms Amt og Frederiksborg Amt som taberne i spillet om reduceret ledighed. I toppen ses Nordjyllands Amt (som dog stadig er amtet med den højeste ledighed) og Storstrøms Amt. Ledighed efter alder Igen er følgende ledighedsstatistik et udtryk for den generelle udvikling, som det ses af nedenstående figur. Dog er der nogle klare konklusioner at drage af disse data Ledige (pct. af arbejdsstyrken) år år år år år Figur 4 Ledighed opdelt efter alder, Kilde: ST 51 Som det første bemærkes umiddelbart ændringen af ledige i aldersgruppen år. Her er tale om et markant fald fra 17,5 % til 7,6 %, altså et fald på 9,9 procentpoint. Dette en dobbelt reduktion i forhold til de 4,2 procentpoint for gruppen af årige. En anden afstikker der - 4 -

5 er iøjenfaldende er de årige. Fra 3 til 4 steg ledigheden her med 1,7 procentpoint hvilket er væsentligt i forhold til at der ellers var tale om fald i ledigheden for de andre grupper. Gruppen af årige oplever først væsentlig reduktion i ledigheden i 6. Ledighed efter uddannelse Ledighedstatistikken efter gennemført erhvervsuddannelse viser et umiddelbart klart billede jo længere uddannelse jo længere gennemført erhvervsuddannelse, jo mindre risiko for ledighed. Dette ses også af nedenstående graf Ledighed (pct. af arbejdsstyrken) Ingen afsluttet erhvervsuddannelse Erhvervsfaglig afsluttet uddannelse Kort videregående uddannelse Mellemlang videregående uddannelse Bacheloruddannelse Lang videregående uddannelse Figur 5 Ledighed opdelte efter højeste gennemførte uddannelse, Kilde: ST 49 Anm.: I 2003 kommer der brud på RAS-statistikken. Forandringer på arbejdsmarkedet og bedre kilder skabte behov for ændringerne. Tal for bacheloruddannelser forefindes ikke før 2000 Der er dog imidlertid en undtagelse herfor, nemlig ledighedsniveauet for mellemlange videregående uddannelser og lange videregående uddannelser hvor mellemlange videregående uddannelser har det laveste ledighedsniveau. Imidlertid er der dog også en anden klar tendens nemlig at ledigheden for ingen afsluttet erhvervsuddannelse samt erhvervsfaglig uddannelse oplever en klar forbedring for ledigheden i forhold til de længere uddannelser. F.eks. lå ledighedsprocenten (som pct. af arbejdsstyrken) i 4 for personer med ingen afsluttet erhvervsuddannelse på 14,5 % men på 6,1 % i 2003 altså et fald på 8,4 procentpoint sammenlignet med et fald på blot 2 procentpoint over samme periode for mellemlange videregående uddannelser. Ellers må ledighedsstatistikken grupperet efter længste gennemførte erhvervsuddannelse siges at følge det generelle billede som er set i alle de tidligere statistikker

6 Opgave 3 Der er ingen tvivl om at perioden siden 4 har været et arbejdsmarkedspolitisk turbulent år. Med flere store arbejdsmarkedsreform 2 er med mål for at sikre et rigeligt arbejdsudbud så konjunkturfremgangen ikke ville blive hæmmet af manglende arbejdskraft er der gjort en del for at nedbringe det, i 3, relativt høje ledighedsniveau. Hvis man kigger på ledighedsstatistikken efter uddannelse er der endvidere en anden væsentlig pointe. Som nævnt tidligere er personer med ingen, eller kun meget kort uddannelse i 3 udsat for en væsentlig ledighedsprocent hvilket dog aftager klart over perioden til En forklaring herpå kan være en omstrukturering af uddannelsesniveauet. 100% 90% 80% 70% 60% Andel 50% 40% 30% 20% 10% 0% Grundskoleuddannelse og uoplyst Almen gymnasial uddannelse Erhvervsgymnasial uddannelse Erhvervsfaglig uddannelse Kortere videregående uddannelser Mellemlange videregående uddannelser Bacheloruddannelser Lange videregående uddannelser Figur 6 Befolkningens (30-64 år) højeste fuldførte uddannelse, Kilde: ST 42 Som det ses af ovenstående figur er andelen af årige med højeste gennemførte uddannelse fra grundskolen (eller uoplyst) faldet fra godt 40 % til 34 % over perioden. Endvidere er adelen med gennemført erhvervsfaglig uddannelse steget fra en andel på 36 % til 44 %. Der er altså tale om en omstrukturering fra korte uddannelser til længere uddannelser altså en klar opkvalificering af arbejdskraften. Denne opkvalificering kan endvidere være en forklaringsfaktor på hvorfor der endnu ikke er set de store flaskehalsproblemer på arbejdsmarkedet, selvom ledigheden er væsentlig lavere end midt i 1980 erne hvilket her betød et stop i den daværende højkonjunktur, strukturledigheden er med andre ord kommet ned på et lavere niveau som følge af opkvalificeringen af arbejdskraften mobiliteten på arbejdsmarkedet er blevet styrket. 2 Arbejdsmarkedsreform I i 4, Arbejdsmarkedsreform II i 6 og arbejdsmarkedsreform III i

7 Udviklingen i årende er en konsekvens af den, i forhold til sidste halvdel af 0 erne, økonomiske hårde tid i begyndelsen af det nye årtusinde. I en artikel publiceret af cand.polit. Jørn Thulstrup 3 ultimo 2003 skrives der: Ved starten af det nye år forholder verden sig tøvende og afventende. Der er mange ubesvarende spørgsmål, der melder sig. Kommer der nye større terrorhandlinger og hvor? Bliver der krig i Irak, og hvad bliver følgerne? Er den økonomiske nedtur på aktiemarkederne overstået? Truer arbejdsløsheden igen? De daglige nyheder om den økonomiske udvikling lyder ikke enstemmigt opløftende. Der er modstridende signaler, men det, der sker i denne tid, er grundlæggende positivt, selv om det medfører stigende arbejdsløshed i en periode. I en periode i 90erne troede nogen på, at der var opfundet en form for mirakeløkonomi, hvor alt voksede uden hensyn til de økonomiske realiteter. Den tid er forbi, og efter en hård nedtur, er verden tilbage ved virkeligheden. Det er en sej proces, hvor der skæres ned for at skabe balance mellem udgifter og indtægter. I Europa, hvor man har svært ved at sætte lønningerne ned, må der afskediges folk. Det rammer væksten, og omstillingen tager lang tid. Dette må være et relativt sigende billede af den økonomiske situation dengang og forklarer også umiddelbart hvorfor udviklingen i ledigheden går som det ses af statistikkerne. Når man benytter arbejdsløshedstal til vurdering af landets konjunkturudvikling er der nogle ting man skal have i mente. Umiddelbart, som det ses af de foregående statistikker, følger ledigheden pænt de generelle konjunkturudviklinger, men der er imidlertid en del data som ikke ses. Arbejdsløshedstallene alene er ikke et fyldestgørende billede, her mangler væsentlige befolkningsgrupper som er en del af de arbejdsmarkedspolitiske foranstaltninger f.eks. aktivering. Endvidere skaber de gældende arbejdsmarkedsoverenskomster inerti på markedet - således at en eventuelt kraftig ændring i den økonomiske udvikling ikke nødvendigvis vil betyde konsekvent afskedigelse af personer, disse vil være beskyttet af deres gældende overenskomst. Generelt vil ledighedsstatistik være udmærket til at skabe sig et overblik over den ge- 3 Analyse offentliggjort i Markedsføring, 23. januar 2003,

8 nerelle konjunkturudvikling, det vil dig være nødvendigt med supplerende statistik for at få et fyldestgørende billede. Opgave 4 Der er ovre dataene for 6M01 til 2004M12 gennemført glidende gennemsnitsberegning med en periode på 6 måneder (data for de seks første måneder eksisterer ikke) på de faktiske tal for ledigheden. Resultatet ses i nedenstående graf, hvor de sæsonkorrigerede tal ligeledes er vist Ledige (Tusinde) Faktiske tal Sæsonkorrigeret Glidende gennemsnit (6 måneder) Figur 7 Faktisk ledighed og sæsonkorrigeret ledighed samt glidende gennemsnit over faktisk ledighed, Kilder: Faktiske tal (SB Ab113), Sæsonkorrigerede tal (AB612) Som det ses er der umiddelbart en tæt relation mellem resultatet af det glidende gennemsnit og de sæsonkorrigerede tal. Yderligere beregninger viser at det glidende gennemsnits afvigelse fra de sæsonkorrigerede tal varierer med ned til -9,5 % og på il 6,9 % - men med et gennemsnit over hele dataserien på blot -1 %. Altså er det glidende gennemsnit, totalt set, relativt tæt på de sæsonkorrigerede tal hvilket umiddelbart også stemmer overens med at det glidende gennemsnit er et delmål på vejen mod at konstruere sæsonkorrigerede data for ledighedsstatistik

9 Bilag Opgave 1 Registrerede ledige fordelt efter ledighedens varighed (tusinde) by ledighedens varighed and tid I alt Under 73 dage dage dage dage dage og derover Opgave 2 Generelt Registrerede fuldtidsledige (tusinde) by køn, aldersgruppe and tid I alt Køn og køn Registrerede ledige (pct. af arbejdsstyrken) by køn, aldersgruppe and tid Mænd og kvinder I alt 12,4 12,3 10,4 8,9 7,9 6,6 5,7 5,4 5,2 5,2 6, år 12 11,1 8,5 6,8 5,2 4,2 3,8 3,2 3,1 3,2 3, år 17,5 16,2 13,4 12,1 10,5 8,1 7 6,4 6,1 6,5 7, år 13,1 12,4 10,3 9,6 8,9 7,4 6,4 6 5,6 5,8 6, år 9,5 9,6 8,1 7,3 6,7 5,6 4,9 4,7 4,4 4,4 5, år 12, ,9 9,5 8,6 7,3 6,1 6,1 6,1 5,9 6,8 Mænd I alt 11, ,8 6,7 5,5 4,9 4,6 4,5 4,7 5, år 10,9 9,9 7,5 6,2 4,7 3,7 3, , år 15,7 14,3 11,3 10,2 8,5 6,5 5,9 5,3 5,2 5,8 7, år 12 11,2 8,9 8,3 7,2 5,8 5,2 4,8 4,5 4,8 5, år 9,3 9,1 7,5 6,8 6 5,1 4,6 4,3 4,1 4,2 5, år 10,6 11,8 10,7 8,3 7,3 6 5,3 5,3 5,3 5,3 6,3 Kvinder I alt 13,6 13, ,1 9,3 7,8 6,5 6,2 5,9 5,8 6, år 13,2 12,4 9,6 7,4 5,8 4,8 4,2 3,5 3,2 3,2 3, år 19,6 18,3 15,8 14,4 12,7 10 8,3 7,6 7,2 7,3 8,2-9 -

10 30-39 år 14,3 13,7 11,8 11,2 10,8 9,1 7,7 7,3 6,9 6,8 7, år 9,8 10,1 8,8 7,8 7,4 6,2 5,3 5,1 4,8 4,6 5, år 14,4 16,8 15, ,4 8,8 7, ,5 7,3 Uddannelse Befolkningens registrerede ledighed (pct. af arbejdsstyrken i befolkningsgr.) by alder, højeste fuldførte uddannelse and tid år i alt I alt 11,4 11,3 9,2 7,7 6,9 5,6 4,9 4,6 4,5 4,5 5,1 Ingen afsluttet 14 14,5 11,9 10 8,8 7,2 6,3 5,7 5,6 5,5 6,1 Erhvervsfaglig afsluttet 10,7 10 8,1 7 6,3 5,2 4,5 4,4 4,4 4,4 5,1 Kort videregående 6,7 6,6 5,4 4,7 4,7 3,9 3,2 4 3,8 4,1 5 Mellemlang videregående 4,9 4,6 3,6 3,1 3,2 2,7 2,4 2,5 2,4 2,5 2,9 Bachelor ,2 4 4,6 5,3 Lang videregående 6,3 6,4 5,2 4,3 4,4 4 3,3 3,2 3 3,2 4 Amt Registrerede fuldtidsledige (pct. af arbejdsstyrken) by amter and tid I alt 12,4 12,3 10,4 8,9 7,9 6,6 5,7 Københavns Kommune 16 16,6 15,4 13,3 11,5 9,1 7 Frederiksberg Kommune 13,2 13, ,2 9,2 7,5 5,9 Københavns Amt 10,3 10,6 9,3 7,9 7,1 5,6 4,4 Frederiksborg Amt 9,4 9,7 8,5 6,9 6 4,8 4 Roskilde Amt 9,8 9,7 9 7,2 6 4,9 4,1 Vestsjællands Amt 12, ,3 8,4 6,8 5,8 Storstrøms Amt 14 14,3 12,2 10,6 9,7 8,3 7,4 Bornholms (exl. Christiansø) 13,8 13,3 12,4 11,5 11,9 10,6 9,8 Fyns Amt 14,1 14,1 11,1 8,9 8 6,7 6,8 Sønderjyllands Amt 11,4 10,8 8,2 7,2 6,7 5,4 5,3 Ribe Amt 11 9,9 7,8 7 6,2 5,2 4,9 Vejle Amt 11,8 11,3 8,9 7,6 6,9 6 5,1 Ringkøbing Amt 9,9 8,8 6,9 6,4 5,8 4,8 4,2 hus Amt 13 12,8 10,6 9,3 8,5 7,2 6,3 Viborg Amt 10,6 9,6 7,8 7,2 6,3 5,1 4,5 Nordjyllands Amt 15,6 15,1 12,9 10,7 9,4 8,1 7, I alt 5,4 5,2 5,2 6,2 Københavns Kommune 5,8 5,4 5,9 6,9 Frederiksberg Kommune 5,3 4,8 5,1 5,9 Københavns Amt 4,2 3,9 4,1 4,8 Frederiksborg Amt 3,7 3,5 3,7 4,5 Roskilde Amt 3,8 3,6 3,8 4,4 Vestsjællands Amt 5,6 5,3 5,2 6,6 Storstrøms Amt 6,6 6,5 6,2 6,8 Bornholms (exl. Christiansø) 9 9,3 9,4 10,6-10 -

11 Fyns Amt 6,5 6,2 6 7,3 Sønderjyllands Amt 5,2 5 5,3 6,4 Ribe Amt 4,6 4,7 4,5 5,3 Vejle Amt 4,8 5,1 4,9 5,9 Ringkøbing Amt 4,1 4,1 4,1 4,9 hus Amt 6,2 5,9 6 6,9 Viborg Amt 4,6 4,3 4,3 4,9 Nordjyllands Amt 7,2 7,1 6,8 8 Opgave 3 Befolkningens (30-64 år) højeste fuldførte uddannelse Grundskoleuddannelse og uoplyst Almen gymnasial uddannelse Erhvervsgymnasial uddannelse Erhvervsfaglig uddannelse Kortere videregående uddannelser Mellemlange videregående uddannelser Bacheloruddannelser 6 21 Lange videregående uddannelser Opgave 4 6M01 6M02 6M03 6M04 6M05 6M06 6M07 Faktiske tal 284,7 274,9 271,2 256,6 233,3 224,6 243,1 Sæsonkorrigeret 247,3 253,4 257, ,4 248,7 242,8 Glidende gennemsnit 257,5 250,6 Relativ forskel 3,6% 3,2% 6M08 6M09 6M10 6M11 6M12 7M01 7M02 Faktiske tal 248,6 220,8 218,2 213,7 214,0 258,5 244,6 Sæsonkorrigeret 241,7 240,7 238,5 237,5 230,3 224,8 226,8 Glidende gennemsnit 246,2 237,8 231,4 228,2 226,4 229,0 228,3 Relativ forskel 1,9% -1,2% -3,0% -3,9% -1,7% 1,9% 0,7% 7M03 7M04 7M05 7M06 7M07 7M08 7M09 Faktiske tal 237,3 227,1 211,4 202,9 221,4 222,1 197,0 Sæsonkorrigeret 227,3 224,9 225,7 224,6 221,3 216,6 214,4 Glidende gennemsnit 231,1 232,5 232,2 230,3 224,1 220,4 213,6 Relativ forskel 1,7% 3,4% 2,9% 2,5% 1,3% 1,7% -0,4% 7M10 7M11 7M12 8M01 8M02 8M03 8M04 Faktiske tal 194,7 189,4 192,3 234,5 207,3,1 189,6 Sæsonkorrigeret 212,7 210,6 207,8 205, ,2 189,2-11 -

12 Glidende gennemsnit 208,2 204,6 202,8 205,0 202,5 202,9 202,0 Relativ forskel -2,1% -2,9% -2,4% -0,1% 4,4% 5,6% 6,8% 8M05 8M06 8M07 8M08 8M09 8M10 8M11 Faktiske tal 175,3 163,9 181,4 186,3 158,6 155,1 149,7 Sæsonkorrigeret 188,2 182,3 182,5 182, ,8 167,1 Glidende gennemsnit,7 194,9 186,1 182,6 175,8 170,1 165,8 Relativ forskel 6,1% 6,9% 2,0% -0,1% 1,6% 0,2% -0,8% 8M12 9M01 9M02 9M03 9M04 9M05 9M06 Faktiske tal 154,6 192,6 176,6 168,6 164,0 149,5 141,2 Sæsonkorrigeret 167,8 168,7 164,8 162,3 163,2 160,5 157 Glidende gennemsnit 164,3 166,2 164,5 166,2 167,7 167,7 165,4 Relativ forskel -2,1% -1,5% -0,2% 2,4% 2,8% 4,5% 5,4% 9M07 9M08 9M09 9M10 9M11 9M M01 Faktiske tal 152,7 162,5 140,4 137,5 133,0 139,1 173,8 Sæsonkorrigeret 153,9 159, ,4 148, ,9 Glidende gennemsnit 158,8 156,4 151,7 147,3 144,6 144,2 147,7 Relativ forskel 3,2% -2,0% -0,8% -2,1% -2,6% -4,5% -2,1% 2000M M M M M M M08 Faktiske tal 159,4 153,5 146,2 137,7 135,1 149,2 153,2 Sæsonkorrigeret 147,5 146,9 145,1 147,8 150, ,1 Glidende gennemsnit 147,2 149,4 150,8 151,6 151,0 146,9 145,8 Relativ forskel -0,2% 1,7% 4,0% 2,6% 0,4% -2,7% -3,5% 2000M M M M M M M03 Faktiske tal 140,9 141,1 138,4 138,8 170,2 162,2 157,1 Sæsonkorrigeret 152,7 153,5 153,6 150, ,1 150,3 Glidende gennemsnit 143,7 142,9 143,0 143,6 147,1 148,6 151,3 Relativ forskel -5,9% -6,9% -6,9% -4,6% -1,3% -1,0% 0,7% 2001M M M M M M M10 Faktiske tal 149,9 133,7 129,9 140,1 143,7 130,0 129,3 Sæsonkorrigeret 149,1 143,9 144,7 143,2 143, ,5 Glidende gennemsnit 152,8 152,0 150,5 145,5 142,4 137,9 134,4 Relativ forskel 2,5% 5,6% 4,0% 1,6% -0,5% -2,2% -4,3% 2001M M M M M M M05 Faktiske tal 126,7 129,0 159,9 153,1 147,9 143,6 132,1 Sæsonkorrigeret 140, ,3 141,1 140,9 142,2 141,7 Glidende gennemsnit 133,3 133,1 136,4 138,0 141,0 143,3 144,2 Relativ forskel -5,0% -4,9% -2,8% -2,2% 0,0% 0,8% 1,8% 2002M M M M M M M12 Faktiske tal 128,0 140,9 145,1 137,9 138,1 136,8 138,4-12 -

13 Sæsonkorrigeret 142,2 144, ,2 149,4 150,4 149,3 Glidende gennemsnit 144,1 140,9 139,6 137,9 137,0 137,8 139,5 Relativ forskel 1,3% -2,5% -3,7% -7,6% -8,3% -8,4% -6,5% 2003M M M M M M M07 Faktiske tal 177,1 175,1 173,3 164,4 157,1 156,9 163,8 Sæsonkorrigeret 154,7 160,1 163,7 162,2 167, ,1 Glidende gennemsnit 145,6 150,6 156,5 160,9 164,2 167,3 165,1 Relativ forskel -5,9% -6,0% -4,4% -0,8% -2,2% -3,8% -2,4% 2003M M M M M M M02 Faktiske tal 170,0 164,1 166,8 165,5 170,7 206,8 197,5 Sæsonkorrigeret 170,7 177,7 180,2 181, ,6 181,6 Glidende gennemsnit 164,3 162,7 163,1 164,5 166,8 174,0 178,5 Relativ forskel -3,8% -8,4% -9,5% -9,3% -9,3% -4,2% -1,7% 2004M M M M M M M09 Faktiske tal 188,1 180,1 166,6 160,4 165,3 173,8 160,2 Sæsonkorrigeret 178,7 178,6 178,2 178,2 171,9 175,8 174,1 Glidende gennemsnit 182,5 184,8 185,0 183,2 176,3 172,4 167,7 Relativ forskel 2,1% 3,5% 3,8% 2,8% 2,6% -1,9% -3,7% 2004M M M01 Faktiske tal 160,3 157,4 157,8 Sæsonkorrigeret 173,5 172,6 170 Glidende gennemsnit 164,4 162,9 162,5 Gennemsnitlig forskel Relativ forskel -5,2% -5,6% -4,4% -1,0%

HVEM ER I MARGINALGRUPPEN?

HVEM ER I MARGINALGRUPPEN? 2. juni 2006 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 HVEM ER I MARGINALGRUPPEN? Antallet af marginaliserede personer er omtrent blevet halveret i perioden 1997-2003 og var i 2003 på omkring 38.400 personer.

Læs mere

Amt Ansøgere 2004 Dimensionering 2004 Optag 2004 Amt Ansøgere 2003 Dimensionering 2003 Optag 2003

Amt Ansøgere 2004 Dimensionering 2004 Optag 2004 Amt Ansøgere 2003 Dimensionering 2003 Optag 2003 Statistik for social- og sundhedsassistentuddannelsen 1993-2004 Følgende oversigt viser ansøgere, dimensionering og optag baseret på social- og sundhedsassistentuddannelsen i perioden 1993-2004. Tallene

Læs mere

Lægepopulationen og lægepraksispopulationen

Lægepopulationen og lægepraksispopulationen PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION April 2012 Lægepopulationen og lægepraksispopulationen 1977-2012 Nøgletal fra medlemsregisteret (Populationspyramide - 1993 og 2012) Resume Denne statistik vedrører den

Læs mere

Ikke-vestlige efterkommere i uddannelse og beskæftigelse

Ikke-vestlige efterkommere i uddannelse og beskæftigelse 1 Ikke-vestlige efterkommere i uddannelse og beskæftigelse Det går fremad med integrationen af efterkommere af ikke-vestlige indvandrere i Danmark. Det er især de unge efterkommere, der er i gang med en

Læs mere

Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning Knud Juel

Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning Knud Juel Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning 1995-2004 Knud Juel 18. November 2005 Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning 1995-2004 Dette notat beskriver hospitalskontakter i

Læs mere

Befolkning og levevilkår

Befolkning og levevilkår Befolkning og levevilkår 3 I dette kapitel gives en kort beskrivelse af befolkningsudviklingen på en række centrale indikatorer af betydning for befolkningens sundhed, sygelighed og dødelighed. Køn og

Læs mere

3F s ledighed i december 2011

3F s ledighed i december 2011 Sep Sep Sep sep sep Formandssekretariatet Den 11. januar 2012 AV/ (tlf. 88 92 04 56) 3F s ledighed i december 2011 Ledigheden er faldet med 800 personer I hovedpunkter viser notatet bl.a.: Bruttoledigheden

Læs mere

Nøgletal for region Syddanmark

Nøgletal for region Syddanmark Nøgletal for region Syddanmark - - Forord Nøgletal for region Syddanmark Nøgletal for region Syddanmark er udarbejdet i et samarbejde mellem AF-regionerne Fyn, Ribe, Sønderjylland og Vejle. Baggrunden

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET, ØKONOMISK INSTITUT THOMAS RENÉ SIDOR, ME@MCBYTE.DK

KØBENHAVNS UNIVERSITET, ØKONOMISK INSTITUT THOMAS RENÉ SIDOR, ME@MCBYTE.DK KØBENHAVNS UNIVERSITET, ØKONOMISK INSTITUT SAMFUNDSBESKRIVELSE, 1. ÅR, 1. SEMESTER HOLD 101, PETER JAYASWAL HJEMMEOPGAVE NR. 1, FORÅR 2005 Termer THOMAS RENÉ SIDOR, ME@MCBYTE.DK SÅ SB Statistisk Årbog

Læs mere

Kvinders arbejdsløshed haler ind på mændenes

Kvinders arbejdsløshed haler ind på mændenes Kvinders arbejdsløshed haler ind på mændenes De seneste arbejdsløshedstal viser, at der var 13.300 bruttoarbejdsløse i Danmark, svarende til, procent af arbejdsstyrken. Prognoserne for det danske arbejdsmarked

Læs mere

Arbejdsmarked. Arbejdsmarked. 1. Det danske arbejdsmarked. 2. Befolkningens tilknytning til arbejdsmarkedet. Statistisk Årbog 2002 Arbejdsmarked 127

Arbejdsmarked. Arbejdsmarked. 1. Det danske arbejdsmarked. 2. Befolkningens tilknytning til arbejdsmarkedet. Statistisk Årbog 2002 Arbejdsmarked 127 Arbejdsmarked 1. Det danske arbejdsmarked Arbejdsmarked Figur 1 Erhvervsfrekvens for 16-66-årige 1981-2001 Procent 100 90 80 70 60 80 85 90 95 00 Mænd I alt Kvinder Flere kvinder på arbejdsmarkedet Arbejdsmarkedsstatistikken

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET, ØKONOMISK INSTITUT

KØBENHAVNS UNIVERSITET, ØKONOMISK INSTITUT Termer KØBENHAVNS UNIVERSITET, ØKONOMISK INSTITUT SAMFUNDSBESKRIVELSE, 1. ÅR, 1. SEMESTER HOLD 101, PETER JAYASWAL HJEMMEOPGAVE NR. 2, FORÅR 2005 THOMAS RENÉ SIDOR, 100183-1247 ME@MCBYTE.DK SÅ ST SB Statistisk

Læs mere

Ledighed: De unge er hårdest ramt af krisen

Ledighed: De unge er hårdest ramt af krisen Ledighed: De unge er hårdest ramt af krisen Samlet er der i dag knap. arbejdsløse unge under 3 år. Samtidig er der næsten lige så mange unge såkaldt ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, som

Læs mere

Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn.

Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn. Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn. Delnotaterne kan læses isoleret og danner til sammen en afdækkende

Læs mere

Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997

Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997 Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997 Kontaktperson: Peter Kystol Sørensen, lokal 6207 I Sundhedsstyrelsen findes data fra Det fælleskommunale Sygesikringsregister for perioden 1990-1998.

Læs mere

Mere end hver femte ung uden uddannelse er arbejdsløs

Mere end hver femte ung uden uddannelse er arbejdsløs Mere end hver femte ung uden uddannelse er arbejdsløs I løbet af den økonomiske krise har ledigheden ramt de unge hdt. Blandt de 1-9-ige er ledigheden over fordoblet, hvor arbejdsløsheden for de unge er

Læs mere

Ledighed i Østdanmark december BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND

Ledighed i Østdanmark december BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND Ledighed i Østdanmark december 2008. BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND Januar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING 1 BAGGRUND 2 LEDIGHEDEN I ØSTDANMARK 2 AKADEMIKERE, BYGGEFAGENE OG IKKE-FAGLÆRTE

Læs mere

Arbejdsmarked og løn

Arbejdsmarked og løn Arbejdsmarked og løn 1. Det danske arbejdsmarked Arbejdsmarked og løn Figur 1 Erhvervsfrekvens for 16-66-årige. 1981-2002 100 90 80 70 60 Procent 80 85 90 95 00 Mænd I alt Kvinder Flere kvinder på arbejdsmarkedet

Læs mere

Etnisk ligestilling i amterne Bilag

Etnisk ligestilling i amterne Bilag Etnisk ligestilling i amterne Bilag En undersøgelse af muligheder og barrierer for etnisk ligestilling på de amtslige arbejdspladser December 2001 Arbejdsliv Teknologisk Institut, Arbejdsliv Postboks 141

Læs mere

Etnisk ligestilling i amterne Bilag

Etnisk ligestilling i amterne Bilag Etnisk ligestilling i amterne Bilag En undersøgelse af muligheder og barrierer for etnisk ligestilling på de amtslige arbejdspladser December 2001 Arbejdsliv Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 Hele

Læs mere

Flere ældre i den danske arbejdsstyrke, men færre unge. Dansk inflation er betydeligt lavere end EU-gennemsnittet

Flere ældre i den danske arbejdsstyrke, men færre unge. Dansk inflation er betydeligt lavere end EU-gennemsnittet Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 35 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Flere på lange videregående uddannelser, men færre på erhvervsuddannelser

Læs mere

Videre i uddannelsessystemet

Videre i uddannelsessystemet Videre i uddannelsessystemet - fra de gymnasiale uddannelser Mette Skak-Nielsen Nuri Peker Videre i uddannelsessystemet - fra de gymnasiale uddannelser Udgivet af Danmarks Statistik Juni 25 Oplag: 5 Danmarks

Læs mere

Etnisk ligestilling i amterne Bilag

Etnisk ligestilling i amterne Bilag Etnisk ligestilling i amterne Bilag En undersøgelse af muligheder og barrierer for etnisk ligestilling på de amtslige arbejdspladser December 2001 Arbejdsliv Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Hele

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Højeste fuldførte uddannelse Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Befolkningens uddannelsesmæssige baggrund i Aarhus, 2013 Befolkningen i Aarhus og København har pr. 1. januar 2013 generelt

Læs mere

Kvinders beskæftigelse og arbejdsløshed fordelt efter herkomst i. Århus Kommune, 1. januar 1996 til 1. januar 2002

Kvinders beskæftigelse og arbejdsløshed fordelt efter herkomst i. Århus Kommune, 1. januar 1996 til 1. januar 2002 Århus Kommune Økonomisk Afdeling, Statistisk Kontor Oktober 2003 Kvinders beskæftigelse og arbejdsløshed fordelt efter herkomst i Århus Kommune, 1. januar 1996 til 1. januar 2002 -------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Portræt af iværksætterne i Danmarks nye regioner. Januar 2005

Portræt af iværksætterne i Danmarks nye regioner. Januar 2005 Portræt af iværksætterne i Danmarks nye regioner Januar 2005 2 1. Indledning Regionerne har en afgørende betydning for erhvervsudviklingen i Danmark. Iværksætterne og de etablerede virksomheder skal udnytte

Læs mere

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet NOTAT 2. september 29 Ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet J.nr. 28-2796 2/dbh/lj Indledning Selvom konjunkturerne i øjeblikket strammer til, og ledigheden stiger

Læs mere

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 8

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 8 LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 8 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden. AMK Øst 19. juni 2015

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden. AMK Øst 19. juni 2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden AMK Øst 19. juni 2015 Juni 2015 1 Udvikling i beskæftigelsen og rekrutteringssituationen på arbejdsmarkedet Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigelsen for

Læs mere

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2005 (foreløbig opgørelse)

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2005 (foreløbig opgørelse) LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 5 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Kapitel 2: Befolkning.

Kapitel 2: Befolkning. 7 Kapitel 2: Befolkning. 2.1 Indledning. De danske kommuner har forskellige grundvilkår at arbejde ud fra. Ud fra befolkningens demografiske og socioøkonomiske sammensætning har kommunerne i forskellig

Læs mere

Fortsat stigende ledighed. Bygningsbestanden. Om Oline-Lokalebørs Statistikken. Nr. 7 August 3. Kvartal 2008 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED

Fortsat stigende ledighed. Bygningsbestanden. Om Oline-Lokalebørs Statistikken. Nr. 7 August 3. Kvartal 2008 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. 7 August 3. Kvartal 28 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler fortsætter den stigende tendens på landsplan. Således ligger

Læs mere

3F s ledighed i februar 2012

3F s ledighed i februar 2012 3F s ledighed i februar 2012 Ledigheden stiger og det gør uddannelsesbehovet også I hovedpunkter viser notatet bl.a.: Bruttoledigheden (inkl. de aktiverede) for 3F s medlemmer steg med ca. 1.200 fuldtidspersoner

Læs mere

Stor usikkerhed i statistikken over arbejdsløse for juli

Stor usikkerhed i statistikken over arbejdsløse for juli Arbejdsløsheden i juli Den. september Stor usikkerhed i statistikken over arbejdsløse for juli Antallet af arbejdsløse steg med. fuldtidspersoner fra juni til juli, så bruttoarbejdsløsheden nu er på. fuldtidspersoner,

Læs mere

Arbejdsmarked og løn

Arbejdsmarked og løn Arbejdsmarked og løn 1. Det danske arbejdsmarked Arbejdsmarked og løn Figur 1 Erhvervsfrekvens for 16-66-årige. 1981-2002 100 90 80 70 60 Procent 8 0 8 5 90 95 00 Mænd I alt Kvinder Flere kvinder på arbejdsmarkedet

Læs mere

3F eres brug af voksen- og efteruddannelse

3F eres brug af voksen- og efteruddannelse F eres brug af voksen- og I denne analyse foretages en kortlægning af hvilke befolkningsgrupper, der bruger voksen- og stilbuddene (VEU). Der sættes til sidst i analysen fokus på F eres anvendelse af VEU.

Læs mere

Kursister på forberedende voksenundervisning (FVU)

Kursister på forberedende voksenundervisning (FVU) på forberedende voksenundervisning (FVU) Undervisningsene 2004/05-2006/07 Af Jens Andersen og Asger Hyldebrandt Pedersen Et stigende antal voksne (over 18 ) deltager i forberedende voksenundervisning (FVU).

Læs mere

Beskæftigelse (1.000 pers.) 2.743,0 2.739,3 2.720,0-23,0-19,3 Ledighed 150,5 145,0 144,7-5,8 0,3. Sagsnr. Ref. MHI Den 28.

Beskæftigelse (1.000 pers.) 2.743,0 2.739,3 2.720,0-23,0-19,3 Ledighed 150,5 145,0 144,7-5,8 0,3. Sagsnr. Ref. MHI Den 28. Sagsnr. Ref. MHI Den 28. februar 2003 $UEHMGVQRWDW,)RNXVSnEHVN IWLJHOVHOHGLJKHGRJDUEHMGVVW\UNH 1RWDWHWEHO\VHUGHQJHQQHPVQLWOLJHnUVXGYLNOLQJLQ JOHWDOOHQHIRUDUEHMGVPDUNHGHW Siden 1994 og frem til 2001 er

Læs mere

BILAG 2. Status og udvikling på integrationsområdet

BILAG 2. Status og udvikling på integrationsområdet BILAG 2 Dato: 6.oktober 2010 Kontor: Analyseenheden Status og udvikling på integrationsområdet I dette notat beskrives status og udvikling i centrale nøgletal for nydanskeres integration i Danmark. Først

Læs mere

Singler i Danmark: Flere og flere ufaglærte bor alene

Singler i Danmark: Flere og flere ufaglærte bor alene Singler i Danmark: Flere og flere ufaglærte bor alene I dag bor der over en million enlige i Danmark. Udviklingen siden viser, at andelen af singler blandt de --årige er steget fra knap procent til knap

Læs mere

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Gennemgang af danskernes deltagelse i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltog i i et voksen- eller efteruddannelsesforløb. Den største

Læs mere

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Pigerne er generelt bedre end drengene til at bryde den sociale arv. Og mens pigerne er blevet bedre til at bryde den sociale arv i løbet af de seneste

Læs mere

FOLKETALLETS BEVÆGELSER, 1994-1996

FOLKETALLETS BEVÆGELSER, 1994-1996 Nr. 1.05 April 1997 FOLKETALLETS BEVÆGELSER, 1994-1996 Folketallet i Århus Kommune steg fra 1. januar 1996 til 31. december 1996 med 1.637 personer. Dette er en fremgang på 0,6 %. Tilvæksten i Århus har

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 GENTOFTE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 Til Økonomiudvalget, 22. april 2013 BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 INTRODUKTION... 3 Resume... 3 PROGNOSE 2013: Resultater... 4 Aldersfordeling... 4 TENDENSER: Befolkningsudvikling

Læs mere

2. Børn i befolkningen

2. Børn i befolkningen 23 2. Børn i befolkningen 2.1 Børnene i relation til resten af befolkningen En femtedel af befolkningen er under 18 år Tabel 2.1 Lidt mere end en femtedel af Danmarks befolkning er børn under 18 år. Helt

Læs mere

5. Beskæftigelsen i IT-erhvervene

5. Beskæftigelsen i IT-erhvervene Beskæftigelsen i IT-erhvervene 67 5. Beskæftigelsen i IT-erhvervene 5.1 Indledning IT-erhvervenes voksende økonomiske betydning medfører også en stigende beskæftigelse inden for erhvervene, især inden

Læs mere

Legalt provokerede aborter 1996

Legalt provokerede aborter 1996 Legalt provokerede aborter 1996 Kontaktperson: Læge Mette Thing Baltzar, lokal 6204 Fuldmægtig Anne Mette Tranberg Johansen, lokal 6203 Abortregisteret Data, der indgår i Sundhedsstyrelsens Abortregister,

Læs mere

LØN OG BESKÆFTIGELSE I SYGEHUSVÆSENET 2000-2005

LØN OG BESKÆFTIGELSE I SYGEHUSVÆSENET 2000-2005 LØN OG BESKÆFTIGELSE I SYGEHUSVÆSENET 2000-2005 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 6 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222

Læs mere

Ældre Sagen December 2017

Ældre Sagen December 2017 ÆLDRE I TAL 2017 Efterløn - 2016 Ældre Sagen December 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING OPBYGNING Ankestyrelsens notat Integration: Status og udvikling indeholder en række hovedtal om indvandrere og efterkommere i Danmark. 1 Notatet omfatter tre afsnit, der

Læs mere

Ledigheden i Odense Kommune november 2001

Ledigheden i Odense Kommune november 2001 NYHED S BREV Odense Kommune Borgmesterforvaltningen Erhvervs- og Planlægningskontoret Nr. 1 januar 2002 Resume Ledigheden i Odense Kommune november I november var der registreret.802 ledige i Odense Kommune.

Læs mere

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014 Erhvervsnyt fra estatistik Fremgang i antallet af fuldtidsstillinger København, Fyn og Østjylland trækker væksten For første gang i fem år skabes der nu flere fuldtidsstillinger i Danmark. Der er dog store

Læs mere

Økonomisk analyse. Tema: Danmark ud af vækstkrisen Det danske arbejdsmarked og det tabte forspring. Highlights:

Økonomisk analyse. Tema: Danmark ud af vækstkrisen Det danske arbejdsmarked og det tabte forspring. Highlights: Økonomisk analyse 8. maj 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Tema: Danmark ud af vækstkrisen Det danske arbejdsmarked og det tabte forspring

Læs mere

Overordnet set skelnes der mellem to former for mobilitet: Geografisk og faglig mobilitet.

Overordnet set skelnes der mellem to former for mobilitet: Geografisk og faglig mobilitet. Geografisk mobilitet 1. Indledning En mobil arbejdsstyrke er afgørende for et velfungerende arbejdsmarked. Mobilitet viser sig ved, at den enkelte lønmodtager er villig og i stand til at søge beskæftigelse

Læs mere

INDHOLD. Nr maj Side Eventuel henvendelse tlf.: Arbejdsløsheden i Bent Regner Andersen...

INDHOLD. Nr maj Side Eventuel henvendelse tlf.: Arbejdsløsheden i Bent Regner Andersen... INDHOLD Nr. 11. 2. maj 1998 Side Eventuel henvendelse tlf.:. 33 66 28 39 Arbejdsløsheden i 1997... 1 Bent Regner Andersen... 33 66 28 16 Arbejdsløsheden i 1997 Ledighedsprocenten i var i 1997 11,9 mod

Læs mere

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 16-11-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland November 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-2. kvartal 2015

Læs mere

Kvartalsstatistik nr. 1 2014

Kvartalsstatistik nr. 1 2014 nr. 1 2014 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Arbejdsmarked. Arbejdsmarked. 1. Det danske arbejdsmarked. 2. Befolkningens tilknytning til arbejdsmarkedet. Statistisk Årbog 2001 Arbejdsmarked 127

Arbejdsmarked. Arbejdsmarked. 1. Det danske arbejdsmarked. 2. Befolkningens tilknytning til arbejdsmarkedet. Statistisk Årbog 2001 Arbejdsmarked 127 Arbejdsmarked 1. Det danske arbejdsmarked Arbejdsmarked Figur 1 Erhvervsfrekvens for 16-66-årige 1981-2000 Procent 100 Flere kvinder på arbejdsmarkedet Arbejdsmarkedsstatistikken bygger på de grundbegreber,

Læs mere

FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4

FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4 FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4 Geografisk lønspredningsanalyse 2015 Kolofon Titel: FA FOKUS Forfatter: Mette Lange Layout: Grafisk designer Maja Pode Blarke Opsætning: Grafisk designer Maja

Læs mere

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Esbjerg. August 2006

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Esbjerg. August 2006 Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Esbjerg August 2006 Særlige kendetegn Efterspørgslen efter arbejdskraft: Jobcenterområde Esbjerg er det største af de fire jobcentre i det nuværende Ribe

Læs mere

Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere

Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere Omkring hver tredje dansker over 16 år har ikke en uddannelse, der giver adgang til arbejdsmarkedet. Særligt blandt indvandrere står det skidt til. Op mod halvdelen

Læs mere

Ufaglærte og unge har størst risiko for at blive arbejdsløse

Ufaglærte og unge har størst risiko for at blive arbejdsløse Ufaglærte og unge har størst risiko for at blive arbejdsløse Det er forholdsvis stor forskel på ledigheden mellem de forskellige uddannelsesgrupper i Danmark. Ledigheden er næsten pct. blandt ufaglærte,

Læs mere

Statistisk oversigt over Vollsmose

Statistisk oversigt over Vollsmose Statistisk oversigt over Vollsmose Statistisk oversigt over Vollsmose 2012 2012 Udgives af: Odense Kommune Økonomi og Organisationsudvikling Tlf. 65 51 11 13 www.odense.dk Indholdsfortegnelse Tabel IE001.

Læs mere

BESKÆFTIGELSESUDVIKLINGEN I DE NYE REGIONER

BESKÆFTIGELSESUDVIKLINGEN I DE NYE REGIONER 27. juni 2005 Af Rasmus Tommerup Resumé: BESKÆFTIGELSESUDVIKLINGEN I DE NYE REGIONER Tal for den regionale beskæftigelse bliver offentliggjort med stor forsinkelse. På nuværende tidspunkt vedrører de nyeste

Læs mere

Fortsat fald i ledigheden

Fortsat fald i ledigheden Statistik Sagsnr. Ref. JO Den. juni Fortsat fald i ledigheden Fra april til maj skete der et fald på hele. personer i den sæsonkorrigerede fuldtidsledighed. Den samlede ledighed er nu nede på. personer,

Læs mere

Flere jobparate påvirker stadig arbejdsløsheden

Flere jobparate påvirker stadig arbejdsløsheden Arbejdsløsheden i april 2017 Den 2. juni 2017 Flere jobparate påvirker stadig arbejdsløsheden Antallet af arbejdsløse faldt med 500 fuldtidspersoner fra marts til april 2017, så bruttoarbejdsløsheden nu

Læs mere

18. oktober H C:\Documents and Settings\hsn\Skrivebord\Hvidbog pdf\pensionsindbetalinger.doc VLRQ

18. oktober H C:\Documents and Settings\hsn\Skrivebord\Hvidbog pdf\pensionsindbetalinger.doc VLRQ 18. oktober 2007! " # %$&'&(())** 3(16,216,1'%(7$/,1*(5 5HVXPp 3HUVRQHUPHOOHPnULQGEHWDOHULJHQQHPVQLWSURFHQWDIEUXWWRLQG NRPVWHQSnSHQVLRQVRSVSDULQJHU'HWWHJHQQHPVQLWG NNHURYHUHQVWRU YDULDWLRQDIK QJLJDIHWQLVNKHUNRPVWLQGNRPVWRJVRFLRJUXSSH'HUHU

Læs mere

Stigning i arbejdsløsheden i august

Stigning i arbejdsløsheden i august Arbejdsløsheden i august 2016 Den 29. september 2016 Stigning i arbejdsløsheden i august Antallet af arbejdsløse steg med 1.400 fuldtidspersoner fra juli 2016 til august 2016, så bruttoarbejdsløsheden

Læs mere

Hver tiende ufaglært står i arbejdsløshedskøen

Hver tiende ufaglært står i arbejdsløshedskøen Hver tiende ufaglært står i arbejdsløshedskøen Krisen har medført en betydelig stigning i arbejdsløsheden, hvor der er i dag over 1. personer, der står uden job. Når man ser på ledigheden fordelt på uddannelsesgrupper

Læs mere

Profilmodel 2011 på regioner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2011 på regioner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 11 på regioner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Opsummering Profilmodel 11 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Hver tiende mellem og 9 år var inaktiv i Ugens tendenser Uændret lønudvikling i de to første kvartaler af Faldende produktion og ordreindgang i industrien

Læs mere

Stor stigning i gruppen af rige danske familier

Stor stigning i gruppen af rige danske familier Stor stigning i gruppen af rige danske familier Gruppen af rige danskere er steget markant siden 2004. Hovedparten af familierne består af to voksne i aldersgruppen 50-65 år uden hjemmeboende børn. Personer

Læs mere

RAR Østjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet

RAR Østjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Østjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet Marts 2015 Beskæftigelsen i RAR Østjylland Finanskrisen resulterede i et væsentligt fald i beskæftigelsen fra 2008 til 2009 på 13.953 lønmodtagere målt i 3.

Læs mere

Ledighedsniveauet er svagt stigende, men stadig historisk lav udfordringen er stadig mangel på kvalificeret arbejdskraft

Ledighedsniveauet er svagt stigende, men stadig historisk lav udfordringen er stadig mangel på kvalificeret arbejdskraft Pressemeddelelse: Odense, d. 8. januar 29 Ledighedsniveauet er svagt stigende, men stadig historisk lav udfordringen er stadig mangel på kvalificeret arbejdskraft De netop offentliggjorte ledighedstal

Læs mere

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Varde. August 2006

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Varde. August 2006 Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Varde August 2006 Indhold Særtræk, styrker og svagheder Efterspørgslen efter arbejdskraft Udbudet af arbejdskraft Balancen på arbejdsmarkedet Særlige kendetegn

Læs mere

Statistik for. erhvervsgrunduddannelsen (egu)

Statistik for. erhvervsgrunduddannelsen (egu) Statistik for erhvervsgrunduddannelsen (egu) 2002 November 2003 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning og resumé... 2 2. Indgåede aftaler... 2 3. Gennemførte og afbrudte aftaler... 5 4. Den regionale aktivitet...

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 27 Indhold: Ugens tema Fald i ledigheden i maj 213 Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked 3 ud af

Læs mere

Notat om unge i Nordjylland. - uddannelse og ledighed

Notat om unge i Nordjylland. - uddannelse og ledighed Notat om unge i Nordjylland - uddannelse og ledighed November 2007 1 Indholdsfortegnelse Resume...4 De unges socioøkonomiske status...5 Uddannelsesniveauet for den 16-24 årige befolkning i Nordjylland...8

Læs mere

Danske svende blandt dem med lavest ledighed i EU

Danske svende blandt dem med lavest ledighed i EU Danske svende blandt dem med lavest ledighed i EU Ledigheden blandt nyuddannede herhjemme er i historisk perspektiv relativt høj. I forhold til vores europæiske naboer klarer de nyuddannede sig dog relativt

Læs mere

Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler

Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler Sammenfatning På de frie grundskoler er andelen af elever steget med 2,7 procentpoint siden 2010/11, og i den tilsvarende periode er andelen af elever

Læs mere

Ældre Sagen Marts 2017

Ældre Sagen Marts 2017 ÆLDRE I TAL 2016 Efterløn - 2015 Ældre Sagen Marts 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

Ledigheden på FTF-området - december 2013

Ledigheden på FTF-området - december 2013 09-1455 MELA/JEEI - 30.01.2014 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Ledigheden på FTF-området - december 2013 Den generelle ledighed er svagt faldende. En tendens, som har været gældende

Læs mere

Analyse 18. december 2014

Analyse 18. december 2014 18. december 214 Unge efterkommere med ikke-vestlig baggrund halter stadig efter danskere i uddannelsessystemet Af Kristian Thor Jakobsen og Christoffer Jessen Weissert Unge med ikke-vestlig baggrund klarer

Læs mere

Kontakter til speciallæger 1996

Kontakter til speciallæger 1996 Kontakter til speciallæger 1996 Kontaktperson: Fuldmægtig Heidi Ebdrup, lokal 6202 Med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens kopi af Det fælleskommunale Sygesikringsregister er det muligt at beskrive befolkningens

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 33 Indhold: Ugens tema Lille fald i ledigheden i juni 13 Ugens tendens I 16.1 nye jobannoncer i juli 13 Ugens tendens II Internationalt

Læs mere

Social arv i de sociale klasser

Social arv i de sociale klasser Det danske klassesamfund Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Det danske klassesamfund et socialt Danmarksportræt. I denne analyse undersøges det, om der er en sammenhæng mellem den

Læs mere

Flere får en uddannelse men der er forskel på, hvor hurtigt det går

Flere får en uddannelse men der er forskel på, hvor hurtigt det går 1 Flere får en uddannelse men der er forskel på, hvor hurtigt det går Andelen af 25-54 årige der højst har gennemført en grundskoleuddannelse er faldet markant siden 2008. På landsplan er andelen af 25-54

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Fald i ledigheden i august 13 Ugens analyse Ugens tendens I Ugens tendens II Tal om konjunktur og arbejdsmarked Danmark udfordret af den svage vækst

Læs mere

Danmarks Statistiks forskellige ledighedsbegreber

Danmarks Statistiks forskellige ledighedsbegreber Danmarks Statistik, Arbejdsmarked September 2014 Danmarks Statistiks forskellige ledighedsbegreber Sammenfatning Danmarks Statistik udgiver løbende to ledighedsstatistikker. Den månedlige registerbaserede

Læs mere

STATISTIK. Beboere i den almene boligsektor 2016

STATISTIK. Beboere i den almene boligsektor 2016 STATISTIK Beboere i den almene boligsektor 2016 Forord Beboere i den almene boligsektor 2016 indeholder oplysninger om beboere, husstande, til- og fraflytninger, offentligt forsørgede, uddannelse og beskæftigelse

Læs mere

Flere arbejdspladser i København Andel blandt årige med kun grundskole og som ikke er under uddannelse. København, 1. januar 2005.

Flere arbejdspladser i København Andel blandt årige med kun grundskole og som ikke er under uddannelse. København, 1. januar 2005. 2006:5 Orientering Statistisk Kontor 13. juni 2006 Flere arbejdspladser i København Københavns arbejdsmarked er i fremdrift. Efter nedgangsår i 2002 og 2003 viser nye tal, at der i 2004 blev skabt 3.000

Læs mere

STATISTIK. Beboere i den almene boligsektor 2017

STATISTIK. Beboere i den almene boligsektor 2017 STATISTIK Beboere i den almene boligsektor 2017 Forord Beboere i den almene boligsektor 2017 indeholder oplysninger om beboere, husstande, til- og fraflytninger, offentligt forsørgede, uddannelse og beskæftigelse

Læs mere

VÆKST BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE Juni Flere og flere borgere flytter til Vejle Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1

VÆKST BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE Juni Flere og flere borgere flytter til Vejle Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1 VÆKST BAROMETER I VEJLE KOMMUNE Juni 2016 Flere og flere borgere flytter til Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1 Forsidefoto : oplever en pæn vækst i antallet af nye virksomheder. En af de helt nye virksomheder

Læs mere

Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen

Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen De mindst uddannede har betalt en stor del af kriseregningen. De ufaglærte med grundskolen som højest fuldførte uddannelse har den højeste ledighed

Læs mere

Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København

Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København Hvem er københavnerne? I denne analyse er der udarbejdet en karakteristik af københavnerne, hvor der bl.a. er set på befolkningsudvikling, familietyper,

Læs mere

Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse

Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse AE har undersøgt, hvordan unge med etnisk minoritetsbaggrund klarer sig når det gælder uddannelse, ledighed og indkomst set i forhold til unge med etnisk

Læs mere

Folketallets bevægelser i Odense Kommune i 1999.

Folketallets bevægelser i Odense Kommune i 1999. NYHED S BREV Odense Kommune Borgmesterforaltningen Økonomi- og Planlægningsafdelingen Resume Folketallets beægelser i Odense Kommune i 1999. Nr. 3 marts 2000 Folketallet steg i løbet af 1999 med 32 personer

Læs mere

Figur 1. Befolkningens bevægelser i Odense Kommune fra 1996 til 2000.

Figur 1. Befolkningens bevægelser i Odense Kommune fra 1996 til 2000. NYHED S BREV Odense Kommune Borgmesterforvaltningen Erhvervs- og Planlægningskontoret Resume Folketallets bevægelser i Odense Kommune i 00. Nr. 4 marts 0 v Folketallet faldt i løbet af 00 med 22 personer

Læs mere

I 2012 havde de 68-årige (årgang 1944) samme beskæftigelsesfrekvens som de 67-årige (årgang 1941) havde i 2008.

I 2012 havde de 68-årige (årgang 1944) samme beskæftigelsesfrekvens som de 67-årige (årgang 1941) havde i 2008. A nalys e Udviklingen i beskæftigelsesfrekvensen for personer i pensionsalderen Af Nadja Christine Andersen En række politiske tiltag har de sidste ti år haft til hensigt at få flere ældre i pensionsalderen

Læs mere

Erhvervsdeltagelse for personer over 60 år

Erhvervsdeltagelse for personer over 60 år Erhvervsdeltagelse for personer over 60 år Af Niels Henning Bjørn, NIHB@kl.dk Formålet med dette analysenotat er at analysere udviklingen i arbejdsstyrken for personer over 60 år i lyset af implementeringen

Læs mere