VEJRET DEN ANDEN ANNI EFTERÅRS- KVARTALSHOROSKOPER DAG TIL DAG-HOROSKOPER KÆRLIGHEDSHOROSKOPER BESØG PÅ EN MICHELIN-RESTAURANT NOMA VI ANMELDER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEJRET DEN ANDEN ANNI EFTERÅRS- KVARTALSHOROSKOPER DAG TIL DAG-HOROSKOPER KÆRLIGHEDSHOROSKOPER BESØG PÅ EN MICHELIN-RESTAURANT NOMA VI ANMELDER"

Transkript

1 ASTROLOGIMAGASINET NR. 4 HOROSKOPET 2009 PRIS: KR. 59,50 DEN ANDEN ANNI EFTERÅRS- VEJRET KVARTALSHOROSKOPER DAG TIL DAG-HOROSKOPER KÆRLIGHEDSHOROSKOPER BESØG PÅ EN MICHELIN-RESTAURANT NOMA VI ANMELDER

2 redaktionelt HOROSKOPET NR Tilbagegang er godt Medierne er den senere tid svømmet over med klagesange om den aktuelle finanskrise, men er tilbagegang nu så dårligt endda? Medierne leder med lys og lygte efter de værste eksempler på mennesker, der lider nød under krisen, men giver disse ekstreme eksempler et dækkende billede af, hvad der sker? For at bevare perspektivet, er det godt at stille skarpt på vor egen verden, for medierne kan let komme til at fortegne billedet. Især på områder, vi ikke har personlig berøring med. Der er desuden salg i negative hændelser, det ved enhver. For som det gamle mundheld siger: Egen lykke er god, men andres ulykke er ikke at foragte. Med det vældige fokus på smerte og konkurs, kan det derfor være svært at huske, at en slankekur kan være en god ting, selv om den gør ondt på kort sigt. Den markante fremgang for populærastrologi og den næsten tilsvarende tilbagegang for den seriøse astrologi kunne ligne endnu en jammerhistorie fra medierne og give anledning til himmelvendte øjne. Men er det så galt endda? Astrologer står i en historisk situation, hvor den klassiske astrologis skæbnetro brydes med den moderne psykologiske astrologi og dens betoning af personlig udvikling, baseret på individuelle valg. Nogle taler om et regulært paradigmeskift i astrologien, dvs. en radikal forandring af astrologien, som vi har kendt den. Det næsten totalt stagnerende astrologiske bogsalg vil sende mange bøger på udsalg og på den måde rydde op i lagrene af forældede lærebøger Af Karl Aage Jensen med vægt på skæbnemønstre. Kun moderne lærebøger med udgangspunkt i personlig udvikling overlever for tiden. De samme brydninger gælder også undervisningen på de astrologiske skoler. Store forandringer sker lettest i krisetider, og netop med så relativt få studerende, som der er i disse sæsoner, er det lettere at gennemføre de nødvendige ændringer i undervisningen. Derfor kan man godt sige, at vi i virkeligheden går og gør os klar til Uranus indtræden i Vædderen næste sommer, hvor astrologien forventes at træde stærkere frem i sin nye skikkelse. Jo, vi kan roligt sige, at Plutos vandring gennem Stenbukkens tegn har sin stærke effekt. Der ryddes ikke alene op i rodet, men alt unyttigt bliver rykket op med rode. At det så betyder, at vi selv må gøre status over vores egen situation, kan ikke komme som nogen overraskelse. Man må lade falde, hvad ikke selv kan stå og ikke falde for fristelsen til at lade sig understøtte af nogen form for tilskud, medmindre det kommer fra os selv eller andre, som har hjertet med i projektet. AstrologiHuset er et eksempel på dette. Vi har eksisteret i snart 20 år, og vi vil gerne sige hjerteligt tak til dem, der enten har støttet os økonomisk, eller uegennyttigt har hjulpet med praktiske opgaver. Velkommen til endnu et perspektivrigt nummer af HOROSKOPET med fokus på tidens brydninger. Vi er magasinet, som bringer dig nyhederne, før de sker, og medens vi har fingeren på universets puls. ASTROLOGIMAGASINET HOROSKOPET Astrologimagasinet HOROSKOPET. ISSN Oplag: ekspl. Udgiver: Forlaget Galaxen, Astrologi Huset. Nørrebrogade 66 D3, 2200 København N. Telefon: Fax: Reg.nr. 3679, konto: Redaktion: Karl Aage Jensen (ansvarsh.), Karine Smidth, Ann Rosenqvist, Tove Birgitte Jensen, John Finding, Lykke Larsen, Leif Brammer. Grafisk design: zentens, Tryk: Glumsø Bogtrykkeri A/S. Annoncer: tlf Distribution: Inter Press. Abonnement: 1/1 år kr. 260, + evt. udlandsgebyr 60 kr. Abonnementsperiode: 1/1 år: 1/1 31/12. HOROSKOPET udkommer fire gange årligt. Eftertryk uden skriftlig tilladelse er forbudt. Artiklerne udtrykker forfatterens, ikke altid redaktionens holdninger. HOROSKOPET

3 4Indhold oktober / november / december 2009 Efterårshoroskoper side 4 4 Kvartalshoroskoper 6 Den anden Anni Astrologisk portræt af Anni Katrine Brinch, også kendt som Anni Fønsby 12 Bliv en vinder Ny bog af psykolog Birgitte Hultberg 13 Besøg på restaurant Noma Horoskopet anmelder restauranten, der er kåret som verdens tredje bedste! 16 De seks gudinder i horoskopet 20 Rigets tilstand 23 Darwin det komplekse menneske Af Karl Aage Jensen 27 Spørg astrologen Ved astrolog og coach Lykke Larsen 28 Sophie Brahe 450 år Tycho Brahes lillesøster var Nordens første kvindelige astrolog 30 Rundt i Galaxen 31 Aktivitetsliste 40 Er heksejagten slut? Af Karl Aage Jensen 41 Astrologisk vejrprognose 42 Daglige aspekter 48 Astrologien udvikler sig Den moderne astrologis rødder, af Claus Houlberg 50 Dataskopet 56 Anmeldelser 62 Kærlighedshoroskoper Artiklerne er markeret med stjerner fra 0 3 alt efter sværhedsgraden. Ingen stjerne betyder, at artiklen ikke indeholder teoretisk astrologisk af betydning

4 BØGER der gør livet bedre Bliv en vinder Af Leif Brammer Bogen Bliv en vinder af psykologen Birgitte Hultberg er en meget jordnær og praktisk bog om, hvordan man ved positive tanker og dermed ønsker kan opnå at få en masse af de ting, som man måske har syntes var uopnåelige. Bogen beskriver Loven om årsag og virkning det er den lov, som vi også kender som loven om tiltrækning. Vi tiltrækker det vi udsender sender vi positive tanker ud, får vi det samme igen. Denne bog giver gode og meget let forståelige anvisninger på at afgive præcise ønsker til universet, som på samme tid er åbne og giver de bedste muligheder for, at universet kan bringe det, vi ønsker. Åbningen kan eksempelvis etableres ved at inkludere ordene til alle involveredes bedste i et ønske. Et andet eksempel, som kan anvendes i forbindelse med ønske om et pengebeløb, er at ønske mindst kroner. Det åbne består i, at det kan blive mere. Og så fremdeles med andre ønsker. Herudover har denne bog et kapitel om at slippe af med blokeringer for opfyldelse af ønsker. Det er de gamle følelser, stemninger, som dukker op eventuelt som frygt etc. Man får her tre meget præcise anvisninger til at komme af med disse blokeringer. Flipoverstrategien, hvor man udskifter enhver negativ tanke med det, man ønsker i stikordsform, spørgestrategien, hvor man mærker og føler, hvad der er det værste, der kan ske og stiller spørgsmålet: kunne jeg give mig selv lov til at slippe ønsket om, at det blev sådan? og endelig slippestrategien, hvor man definerer ubehaget og finder ud af, hvor det sidder for til sidst at give slip. Denne sidste metode er relateret til afspænding. Jeg har læst en hel del bøger om Loven om tiltrækning med oprindelse både i USA og Tyskland. Denne bog, som er dansk, oplever jeg som den, der har den mest ligetil tilgang til emnet. Bogen er kortfattet og kun på 128 sider. Jeg har overvejet, hvorfor jeg betragter denne bog som en lille perle, som varmt kan anbefales, både hvis man blot er nysgerrig efter at læse noget om, hvad universet kan, og hvis man ønsker virkelig at bruge universets kræfter, hvad enten man er nybegynder eller øvet. Det er for mig det, at den er skrevet af en dansk forfatter, så fremstillingen af emnet passer bedre på os danskere. Den er meget praktisk og let fattelig, og endelig og det har virkelig stor værdi er forfatterens baggrund som psykolog en force. Hvis man ikke er øvet i brugen af loven om tiltrækning, kan det anbefales at gøre brug af de anbefalede teknikker om at skrive ønsker og tanker ned på et stykke papir. Husk altid at bruge nutid og vær positiv. Bogen kan købes i Astrologihuset. 12 HOROSKOPET NR. 4 / 2009

5 ASTROLOGISK MUSEUM 10 ÅR SOPHIE BRAHE 450 år Astrologisk Museum fejrer 450 året for Nordens første kvindelige astrolog, der desuden var en betydelig havearkitekt og slægtsforsker. På mange måder en bemærkelsesværdig person, der vandt sin bror Tychos dybe respekt, da hun stædigt lærte sig astrologi på egen hånd. Af Claus Houlberg Astrologisk Akademi Astrologisk Museums informationsbrev er opkaldt efter Sophie Brahe. Hun benævnes ofte som Tychos kloge lillesøster, men hun var meget mere end det. Hun var i høj grad en selvstændig person med egne meningers mod. Hun har intet skriftligt efterladt sig om astrologi, men hendes liv er velbeskrevet, og vi kender herigennem en del til hendes forhold til dette særlige fag. Hun nævnes undertiden som den første kvindelige astrolog i Europa. Dette er ikke korrekt, for det er den berømte kvindelige matematiker, Hypathia af Alexandria, der levede i oldtidens Romerrige og døde i 415 e.kr. Efter hende har der været et par andre kandidater i Frankrig og Tyskland, men Sophie er uden tvivl den første kvindelige astrolog i Norden. 450 år i 2009? Ejendommeligt nok kender vi ikke So - phie Brahes nøjagtige fødselsdata. Vi har kun Tychos ord om hendes alder. De optræder i en senere tilføjelse (tidligst fra 1588) til hans første værk De Nova Stella, hvor han praler lidt af sin kloge lillesøster og nævner, at hun blot 14 år gammel bistod ham i nogle observationer af en måneformørkelse i 1573, han havde forudsagt ville indtræffe. Hun havde stor interesse for videnskab og hjalp til, hvor hun kunne, noterer han. Ud fra denne kilde var Sophie altså født i Spekulationer om hendes fødselsdag er mange. Ofte peges på den 24. august, men også andre datoer er nævnt. Tychos første biograf, Gassendi, omtaler en fødselsdato tre år tidligere, den 22. september Normalt tages Tychos ord dog for gode varer, men tvivl er der sået. Imidlertid er der en tredje kilde, man kan øse af. To fødselsdage I en meget omhyggelig undersøgelse har den astrologisk kyndige historiker, Ove von Spaeth, analyseret Tycho Brahes digt, Urania Titani, oversat af Peter Zeeberg. På baggrund af de astronomiske data heri fandt han til sin overraskelse, at alene de to nævnte datoer passede på de konstellationer og positioner, der kunne udledes heraf. Blot kunne han nu supplere med de dertil hørende tidspunkter for fødslen, som begge lå ved solopgang. De eneste mulige datasæt blev herudfra: a) kl b) kl For at få kriterier til at vælge mellem de to datasæt, sammenholder von Spaeth dem med de kendte data for både broderen Tycho Brahe og sønnen Tage Thott samt de mere usikre data for kæresten Erik Lange. Ingen af dem gav brugbare resultater; dog med en lille favør til Astrologisk kan man være enig med von Spaeth (og Tycho), idet datasættet fra 1559 giver et langt stærkere horoskop med en ubøjelig karakter og potentiale til et dramatisk kærlighedsforhold (T-kvadratet). På maleriet ligner hun desuden me re en Jomfru-Ascendant (den buede pande, den lille mund), end en Vægt- Ascendant. Det vil dog kræve yderligere detailforskning at foretage et endeligt valg her, hvorfor begge horoskoper findes afbildet hosstående. En mindre unøjagtighed i Ove von Spaeths brug af zonetid forrykker ikke dette billede. Ægteskab og havekunst I året 1579 blev Sophie gift med den seksten år ældre Otte Thott [ ] til Eriksholm (det nuværende Trollesholm), hvor hun medbragte en betydelig medgift. Hun levede nu en tid lang kun for tre opgaver. Dels opdragelsen af sit eneste barn, sønnen Tage Thott, født den 28. maj Han blev senere en berømt rigsråd og uhyre velhavende. Dels sine videnskabelige arbejder, hvor især alkymi og astrologi optog hende. Hun var desuden kyndig i lægekunst og udøvede den i praksis. Endelig var hendes passion havekunsten, hvor hun med sin plantekundskab skabte en pryd- og nyttehave, der blev berømt i sin samtid. Astrologi Efter anlæggelsen af den vidunderlige have ved borgen Eriksholm i Skåne, begyndte hun at studere astrologi, og bad sin broder Tycho om at lære hende mere, men, fortæller Tycho om Sofie, de astrologiske spekulationer opfordrede jeg hende alvorligt til at afholde sig fra, da hun ikke burde lægge sig efter emner, der er for abstrakte og komplicerede for den kvindelige begavelse. Men hun, der har 28 HOROSKOPET NR. 3 / 2009

6 Sofie Brahes sandsynlige horoskop. Født den 24. aug 1559 kl i Helsingborg jyske adelsmand Erik Lange (ca ) til Engelsholm. Sophie var mest til astrologi, mens Erik afgjort var til alkymi, så de var begge en del af det videnskabelige miljø på Hven. De blev forelskede, men en forlovelse kunne først komme i stand i 1590, hvor hun var blevet enke ved sin mand Ottes død den 23. marts Erik havde da formøblet sin formue på guldmageri og flakkede rundt i udlandet for at undgå sine kreditorer. Det er fra denne tid, at Tychos digt Urania Titani stammer, hvori han medfølende, men også humoristisk beskriver Sophies og Eriks forhold. Endnu tolv år måtte So - phie dog vente, før de kunne holde bryllup, hvilket skete i Eckernförde i Holsten den 21. marts 1602, året efter Tychos død. De nåede derefter at være sammen i mindst elleve år, idet Eriks død normalt sættes til 1613 i Prag, hvor et retspapir fortæller om en gæld, der søges inddrevet. Efter da har man ingen oplysninger om Erik Lange. Som enkefrue flyttede Sophie til Helsingør og helligede sig da udforskningen af seks danske adelsslægters historie, som hun allerede havde arbejdet på i flere år inden. Hun udviklede en kildekritisk metode og renskrev i 1626 en stor slægtsbog på 900 sider og efterlod sig desuden en række kopibøger med historiske oplysninger. Hun boede i Helsingør i over 30 år, indtil hun 87 år gammel og aktiv til det sidste døde i Sophie Brahe er begravet i familien Thotts gravsted i Torrlösa kirke nær godset Eriksholm i Skåne. et ubøjeligt sind, og ikke vil stå tilbage for mænd, kastede sig endnu ivrigere efter studierne og lærte sig selv astrologiens grundtræk, dels ud fra latinske forfattere, som hun lod oversætte til dansk, dels ud fra tyske forfattere om emnet (for det sprog kunne hun). Så forstod broderen, hvor seriøs hun var, og tog hende alvorlig med hensyn til oplæring. Sophie blev hurtigt i stand til at opstille og tyde horoskoper, og hun havde endda oprettet en Nativitetsbog, hvori hun indskrev observationer og tydninger af, hvad stjerner og planeter fortalte om venner og veninder. Først da det gik op for broderen, hvor seriøst hun tog dette studium, og at hun på ingen måde ville falde igennem i forhold til andre kendere af faget, tog han hende alvorligt, og de kunne omsider tale om faget på lige fod. Kærlighed og slægt I efteråret 1584 på en af sine hyppige visitter til Hven mødte hun den smukke Sophie og Tycho Sophie og Tycho var henholdsvis yngste og ældste ud af børneflokken på 10 søskende fra Knudstrup Slot men de var knyttet til hinanden på en særlig måde. De var begge videnskabeligt begavede, og de dannede her en slags fælles front mod den øvrige families mere verdslige ambitioner. Horoskopmæssigt vil man se flere markante sammenfald, der fortæller om dette nære søskendebånd af både følelses- og tankemæssig natur men dette er stof til en helt anden artikel. Kilder Tycho Brahes Urania Titani et digt om Sophie Brahe, af Peter Zeeberg. Renæssancestudier (7), Museum Tusculanum. København 1994 On Tycho s Island, Tycho Brahe and his assistants , af John Robert Christianson, Cambridge 2000 Illustreret Dansk Litteraturhistorie (Anden udgave) ved P. Hansen. København Hvem er Sophie? af Gilbert Tjørnum. Sophie: 3/2003 HOROSKOPET NR. 3 /

7 RUNDT I GALAXEN AF KARL AAGE JENSEN Denne gang fra vor helt egen verden AstrologiHuset flytter til nytår... sandsynligvis AstrologiHuset flyttede for syv år siden til sin nuværende adresse på Nørrebrogade. Det har de senere år vist sig at være en bygning, der har udviklet sig til et in-sted. Her bor alle de hotteste arkitektfirmaer og andre, der kan bære en stor hus leje. Huslejen er derfor steget og steget, og er nu på et niveau, hvor vi ikke længere kan være med. Vi har været rigtig glade for at bo her, men må nu modstræbende kaste håndklædet i ringen og begynde at se os om efter andre lokaler i Københavns-området. I disse tider kan man opregne en stribe andre årsager, som uden tvivl forstærker denne situation. Dels krisen i almindelighed, dels nedgangstiderne for astrologi og andre alternative emner, dels tendensen væk fra aftenkurser og over til weekendkurser, som over tid udnytter lokalerne mindre effektivt. Man kunne blive ved med at opregne diverse vanskeligheder og udfordringer, som tiderne byder på. Men det korte af det lange er, at det er blevet for dyrt at blive på den nuværende adresse. Vi har allerede haft kig på flere nye steder i København, men har endnu ikke fundet det endelige. Følg med på hjemmesiden, hvad der sker, eller abonner gratis på vore ugentlige nyheder, ugehoroskoper og forudsigelser om politik og samfund. Og sig gerne til, hvis du ser spændende steder, det hele afgøres formentlig senest i næste måned. Et sted vi har set på Vi faldt over et spændende lejemål på en spændende adresse på Rådhuspladsen, som ligger på hjørnet af Farvergade, lige over for Vartov. Her emmer det af historisk charme, og det er ingen mindre end Tycho Brahe, det handler om. Før Vartov lå Farvergården på denne grund, og den havde en stenkrans, som Tycho Brahe benyttede til sine observationer, når han var i byen. Og det var her, han flyttede tilbage til, da han blev forvist fra Hven. Til slut blev det ham forbudt at benytte det, og han drog så ad Vandsbæk til (i Holsten). Først ejede Brahe bygningen ved siden af Farvergården og købte så for 420 år siden Det Kongelige Farveri, da det gik dårligt. Det blev overtaget 15. marts 1589, lige efter Frederik II s død i 1588, og mod at få lov til at benytte stenkransen til observationer, skulle Brahe til gengæld drive Farvergården videre. Det ville være spændende, hvis det kunne blive der, vi kom hen. I øvrigt så vi også på et andet sted, nemlig Villa Kullaberg i Humlebæk, der ligger lige ned til Øresund, og hvor der fra verandaen på 2. sal er den smukkeste udsigt til Hven. Jo, vi er sandelig kommet i det historiske hjørne. Det viste sig dog, at det ikke gik at flytte et kursuscenter ind i en villa, selv om den havde samme størrelse totalt set som det nuværende AstrologiHus. Åbent hus aflyst! På grund af stor aktivitet med bl.a. flytteforberedelser, har vi besluttet at udskyde Åbent hus arrangementet den 22. september til efter flytningen. Over til det moderne vi opdaterer til NU Nu kan man sandelig også få astrologi på iphone! Det først nogenlunde professionelle astrologiprogram til iphone (og ipodtouch) kom i handelen i september Det er skabt af en kineser og hedder Centaur Astrology. Det kan udregne både radix og transitter og har database til fødselsdata. Dets atlas har stednavne med koordinaterne. Det har nu hussystemet og 11 aspekttyper samt asteroider, Lykkepunkt mm. Ved at berøre en planet kan man se alle aspekterne til denne samt få adgang til mere information om den. Alt sammen til den nette pris af 300 kr. i itunes App Store. Clairvoyant Erlinng Chriistensen Erlinng Chriistensen har begået en cd med ofte stillede spørgsmål om clairvoyance. Det er en gratis og vel lykket information til dem, der ønsker mere baggrundsviden om emnet. Cd en er velegnet til brug i undervisningen på skoler og lignende. Se Astrologihuset på messe igen Så er det efterår, og med denne årstid tager vi hul på en sæson med messer, herunder Forum den første weekend i oktober og KB hallen den 30. november og tre dage frem. Vi deltager som sædvanlig med 15 minutter småkonsultationer til 125 kr. inden for astrologi, clairvoyance, tarot og håndlæsning. Desuden er Astrologisk Boghandel der med sit store udvalg i dvd er, cd er og bøger samt stjernetegnsgaver som f.eks. plakater, kuglepenne, og T-shirts. Claus Houlbergs serie nu komplet Der er kommet intet mindre end en strøm af cd er og dvd er af Claus Houlberg, og nu er Lotus-serien ved at være komplet på cd, idet de 12 tegn nu er udkommet. Serien er nu komplet, idet husene, planeterne og aspekterne udkom tidligere. Det drejer sig om 2 bokse med 6 tegn i hver. De sælges for 300 kr. pr. boks. Desuden er der udkommet en dvd om esoterisk astrologi til 200 kr. Det er en dobbelt-dvd om planet-par og triangler. 30 HOROSKOPET NR. 4 / 2009

8 4. KVARTAL 2009 AstrologiHusets Denne liste kan hentes gratis på AKTIVITETSLISTE Hold dine foredrag og kurser i AstrologiHuset, Nørrebrogade 66 D, 2200 København N og få 3 store fordele. For en pris af 300 kr. + moms får du: Aktivitetslisten (6.000 ekspl.), Horoskopet (6.000 ekspl.) og kommer på internettet! Ring fax mail: Oktober 2009 Clairvoyant Håndlæsning v/den islandske håndlæser Sigridur Arr. Håndlæserskolen Ring og bestil tid på Tlf Torsdag 1/10 kl Astrologisk Museum Interessant orientering i forbindelse med besøget Medl. gratis, grupper halv pris Entré: 40 kr. inkl. rundvisning Tirsdag 6/10 kl Foredrag om Enneagrammet v/birthe Mathiesen Appetitvækker om Enneagrammet som personlig udviklingsvej Tilmelding: Entré: 150 kr. Torsdag 8/10 kl Kan du tåle din mad? Foredrag om fødevareoverfølsomhed med kostvejleder Pia Birk i samarbejde med ImuPro Danmark Præsentation af nye intolerance test ImuPro300 Tlf Pris: 50 kr. inkl. sunde snacks i pausen og materiale fra foredraget Torsdag 22/10 kl Fremtiden ligger i kroppen Foredrag og demonstration om Bevidsthedsberøring v/kropsterapeut og -lærer Bjørn Herold Olsen Nærmere information: Tlf Gratis adgang Fredag 23/10 kl Lør-søn 24-25/10 kl Kursus i Reiki-healing I På blot en weekend lærer du en healingsmetode, der virker Arr.: Hanne Fritzbøger Tlf Pris: kr. inkl. moms Onsdag 28/10 kl Klarsynsaften v/john Calmar Andersen Vedr. tidsbestilling til Clairvoyance/ Hypnose, ring mandag til torsdag mellem 10 og 12 Tlf Entré: 100 kr. Lørdag 31/10 kl og Søndag 1/11 kl Enneagramkursus v/birthe Mathiesen Psykologisk indsigt Meditation og fordybelse Selviagttagelse og indre rejse Bliv den bedste udgave af dig selv Tilmelding: Tlf Pris: kr. samt forplejning 200 kr. November 2009 Torsdag 5/11 kl Astrologisk Museum Interessant orientering i forbindelse med besøget Medl. gratis, grupper halv pris Entré: 40 kr. inkl. Rundvisning Fredag 13/11 kl Lør-søn 14-15/11 kl Kursus i Reiki-healing I På blot en weekend lærer du en healingsmetode, der virker Arr.: Hanne Fritzbøger Tlf Pris: kr. inkl. moms Lør-søn 21-22/11 kl Generhverv din skæbne Dyb overgivelses-oplevelse med Rowland Barkley Info: Eva Nødskov tlf / Larspeter Schultz tlf Onsdag 25/11 kl Klarsynsaften v/john Calmar Andersen Vedr. tidsbestilling til lairvoyance/ Hypnose, ring mandag til torsdag mellem 10 og 12 Tlf Entré: 100 kr. December 2009 Torsdag 3/12 kl Astrologisk Museum Interessant orientering i forbindelse med besøget Medl. gratis, grupper halv pris Entré: 40 kr. inkl. rundvisning Fredag 4/12 kl Lør-søn 5-6/12 kl Kursus i Reiki-healing I På blot en weekend lærer du en healingsmetode, der virker Arr.: Hanne Fritzbøger Tlf Pris: kr. inkl. momsi Vi flytter, men ved endnu ikke hvorhen Følg med på vores hjemmeside. Husk: Åbent hus den 22. september er aflyst! OBS!! HUSK AT RESERVERE PARKERING HOROSKOPET NR. 4 /

9 ANNONCER I HOROSKOPET Karmaastrologi, Spirituel astrologi m.m. Væksthøjskolen er en folkehøjskole startet af den kendte og banebrydende astrolog og bevidsthedstræner Vita Storborg. Der er korte kurser på 1 eller 2 uger samt længere forløb indeholdende emner indenfor den terapeutiske, åndsvidensskablige og spirituelle verden - derunder astrologi. Vælg det emne og tidspunkt, der tiltaler dig! Læs mere på Sunddalvej 1 ~ Ginnerup ~ 8500 Grenå ~ tlf Besøg vores spændende web-shop med et hav af astrologiske tilbud. Gør det let med julegaven. Ny bog om clairvoyance med astrologisk appendiks Marie B. Jørgensen har skrevet sin anden bog: Min vej til clairvoyance Astrolog Aase Kærgaard har skrevet et astrologisk appendiks Bestil i eller direkte i Astrologisk Boghandel MODTAG DIT HOROSKOP ELEKTRONISK!! Nu kan du få dit års-, fødsels-, børne- og parhoroskop elektronisk og spare portoen! Bestil det på vores hjemmeside under ASTROSHOPPEN Astrologi på CD eller DVD Elektronisk lærebog Nu kan du på en levende måde få instruktion i, hvordan du får overblik over progression og transit. Her er en dobbelt-cd om de to mest anvendte teknikker til astrologisk forudsigelse. Første CD indeholder instruktive forklaringer af både astronomien og principperne bag tydningen. Anden CD gennemgår detaljerede eksempler med levende model. Progression og Transit ved Claus Houlberg Dobbelt CD med spilletid 2x1 time. Pris kr. 200,- + porto 35 kr. Kongressen om Anvendt Astrologi Astrologisk Museum 12 stk CD med i alt 12 timers spilletid Samlet i box sæt à 2 x 6 stk CD Samlet pris kr. 500, Et enkelt box sæt kr. 250,- + porto 35 kr. Kvadrantmetoden Terapeutisk horoskoptydning RABAT Astrologi og psykoterapi Et diagnosticeringsredskab for psykoterapeuter, omhandlende Saturns og Plutos placering i kvadranter. Det giver et godt overblik over det essentielle i et horoskop. Pris 200,- kr. + porto 35 kr. 4 DVD er om Jupiter, Saturn, Neptun og Pluto af Claus Houlberg, 140,- kr. stk. Samletpris 375 kr. Kan bestilles på web-shoppen: Information: Tlf RABAT 32 HOROSKOPET NR. 4 / 2009

10 ANNONCER I HOROSKOPET AYURVEDA - Naturlig hjælp til din sundhed TRIFALLA BALANCE TIL MAVE OG TARM Modvirker mave- og fordøjelsebesvær, luft i mave og tarm, oppustethed samt både løs og træg mave. TRIFALLA SPECIAL KONTINUITET OG REGELMÆSSIGHED Modvirker vedvarende hård og træg mave. REUMAZALL - STYRKE, SMIDIGHED OG FLEXIBILITET Hjælp til muskler/led - ryg, lænd og hofte ved ømhed og slid. Modvirker ømhed ved menstruation, øger fordøjelses- og forbrændingsevnen MUSKELSTIFT ARBEJDE, SPORT OG FRITID Hurtig hjælp effekt efter 3-5 min. Øger blodgennemstrømning i vævet modvirker infiltrationer, muskelspændinger og trætte ben. Forhandles af Matas og helsekost samt netbutik Dit RESSOURCE CENTER Telefon Abonner gratis på ugehoroskoper og forudsigelser om politik og samfund. Tilmeld dig på Astrologisk Antikvariat Astrologisk Boghandel har udvidet med et antikvariat: Køb og salg af: brugte astrologibøger videobånd audiobånd cd og dvd nye bøger på tilbud Herunder Claus Houlbergs serie komplet (endnu) Disse bøger ligger ikke på nettet, men kom og se, hvad vi har. Astrologisk Antikvariat AstrologiHuset Nørrebrogade 66D, 3. sal 2200 København N Sælg dine brugte bøger til os Tlf Få et anderledes helbredstjek! IRISANALYSE (Kroppens ubalancer kan ses i øjet) AKUPUNKTUR (Behandling moderne laserudstyr) HOMØOPATI (Naturmedicin af planter og mineraler) ZONETERAPI Heilpraktiker Jørgen Nonnegaard Tysk eksamineret naturmediciner Klinik i AstrologiHuset, Nørrebrogade 66 D, 2200 N samt Bystævnet 25, 5792 Årslev, Fyn, tlf Den personlige børnebog LIV I BALANCE INDRETNING & FENG SHUI Lad omgivelserne arbejde for dig! Fornyet livsenergi Personlig udvikling Mere overskud Ro og overblik Nye muligheder UniStar Nyt program til tydning af fødselshoroskoper Programmet er forfattet af astrolog Karl Aage Jensen og indeholder nye ting i forhold til de eksisterende programmer, bl.a. er aspektmønstre og horoskoptyper med i tolkningen i et vist omfang. En tolkning fylder i gennemsnit sider og kræver, at man har Argus 3 eller 4 i forvejen. Pris: 750 kr. Bestilling og information: Tlf Webshoppen: EVENTYRBOGEN Astrologi for børn: 16 forskellige børnebøger, hvor barnet bliver hovedperson i et eventyr. Nu på 5 sprog. 169 kr. plus porto. Kan fås med minihoroskop til 90 kr. ekstra. Feng Shui konsulent Anne Hall Tlf HOROSKOPET NR. 4 /

11 ANNONCER I HOROSKOPET John Calmar Andersen Clairvoyant og Hypnotisør EN VEJ TIL ÅBENHED OG FORSTÅELSE 2 fantastiske DVD er O Kend og nå dine mål på en hurtig og effektiv måde. Få bekræftet eller afkræftet hændelser, der har været i dette og tidligere liv. O Få meddelelser fra din åndelige hjælper til at afklare situationer, du ikke helt kan huske, fra dit liv og som vil give dig en forståelse og en frihed i krop, hjerte og sjæl. O Få kontakt til din egen åndelige energi, så din intuition kan bruges til at skabe en positiv og tryg fremtid. O Få at vide hvad du kan gøre for din helse og få hjælp til at genopbygge dig selv. O Få mere energi og overskud til din personlige udvikling. Læse mere på Tlf THE SECRET om Loven om tiltrækning. Før 249 kr. Nu kun 199 kr. The Peaceful Warrior med Nick Nolte i hoved - rollen bygget på Eckhart Tolles tanker. 179 kr. TILBUD Hele Fønix Musik s dvd og cd program kan fås hos HUSK at forny dit abonnement på HOROSKOPET 2010 senest datoen på girokortet hvis du vil modtage et GRATIS ÅRSHOROSKOP Ønsker du at få årshoroskopet tilsendt med posten i stedet for elektronisk bedes du indsætte 40 kr. reg TILBUD Opkrævningen på abonnementet for 2010 vil blive tilsendt i løbet af oktober måned. Tlf Astrologihuset, HOROSKOPET NR. 4 / 2009

12 ANNONCER I HOROSKOPET Kunstudstilling 1/9-31/10 Anina Simon Kirsebærbakken 13, 2830 Virum Tlf Spirituel Billedkunst & Healing Clairvoyanceskolen v/maya Fridan Kendt fra tv Clairvoyance Uddannelsen er en 1-årig eksklusiv uddannelse med få studerende på hvert hold i et seriøst, trygt og humoristisk undervisingsmiljø. På uddannelsen vil du få et solidt fundament teoretisk og praktisk, som har til formål at styrke dig og gøre dig fortrolig med dine evner. Tlf Daghold oprettes til november Ring eller skriv efter brochure Astrologi, Coaching og AstroCoaching Lykke Larsen Astrolog og Coach Aurehøjvej Hellerup Telefon: It s time to start living the life you ve imagined Human Proces NLP NLP Pracitioner & NLP Master uddannelser Kurser, foredrag og terapi Bevidsthed og forandring Hans Polonius, Allehelgensgade 13 st.tv Roskilde Telefon HOROSKOPET NR. 4 /

13 ANNONCER I HOROSKOPET Astrologi Anette Løvsteen Kurser & Behandling i forvandling Clairvoyance Healing Bachs blomsterterapi Workshops Foredrag Homeparties Tlf T I L B U D S B Ø G E R FIRE FANTASTISKE TILBUD Marie Jørgensen Det astrologiske livshjul en forvandlingsmodel FORLAGET GALAXEN Mit Stjernetegn Astrologi for børn Af den norske forfatter Liz Greene Før kr. 158,- NU 50 kr. Børnebogen Stjernedrys Af Poul Riber Schacksen 12 fantastiske fortællinger astrologisk eventyr med beskrivelse af de 12 stjernetegn for børn. Før kr. 198,- NU 50 kr. Det astrologiske livshjul Bogen om skyggetegn og poler af Marie Jørgensen 128 sider. Før kr. 158,- NU kr. 50 kr. Astrologi og penge Af Leila Lindholm Christensen Lær om, hvordan du selv kan forudsige vigtige perioder for din økonomi. 108 sider. Før kr. 158,- NU kr. 50 kr. 36 HOROSKOPET NR. 4 / 2009

14 ANNONCER I HOROSKOPET Besøg vores boghandel & antikvariat! ANTIKVARIATET tilbyder meget forskelligt meget billigt! Mange astrologibøger, der ikke fås længere i handlen både danske og engelske titler CD, DVD og audiobånd med Claus Houlberg og andre astrologer, mest fra Radio Lotus Samtlige numre af GALAXEN og HOROSKOPET fra 1992 til 2008 til 10 kr. stk. DVD fra Anvendt Astrologi NYE: 180 kr. (ca. halv pris) Videobånd med Claus Houlberg om planeterne 30 kr. stk. Og meget andet til ingen penge Faste lave anitikvariatspriser Gratis marked 20 kroners marked 50 kroners marked (ofte bøger, der er nye eller SOM nye) Astrologisk Boghandel & Antikvariat Nørrebrogade 66 D, København N Horoskopets første 6 Tegn Claus Houlberg Vædderen Tyren Tvillingerne Krebsen Løven Jomfruen 2 x 298,- Nyt på CD: Relax 3 Den smukkeste afslapningsmusik til når du rigtig trænger til at slappe af... Nyt på DVD: Deepak Chopra: VEJEN TIL LYKKE En guldgrube af livsvisdom. Divine Mantras Dobbelt-CD med år gamle sanskrit mantraer. James Redfield: DEN NIENDE INDSIGT Wayne Dyer: THE SHIFT Vendepunktet - fra ydre ambitioner til indre fylde og en dybere mening med tilværelsen. Nye fine røgelser: Forkæl dine sanser Kig ind til din Fønix forhandler og oplev nyt stort udvalg i japansk kvalitetsrøgelse. Over 70 duftvarianter i 10 forskellige serier Priser fra ca. 22,- til 465,- pr. æske -fra fine dagligdags røgelser til helt sublime kvaliteter. Morning Star Lotus, Mimoza, Iris, Gardenia, Yuzu/citrus og Figen. Kohden Fønix Musik henviser gerne til nærmeste forhandler: tlf , HOROSKOPET NR. 4 /

15 ANNONCER I HOROSKOPET Danmarks største helsemesse oktober 2009 kl gang i Forum København Inspiration Sundhed Skønhed Velvære Alternativ behandling Økologiske fødevarer Besøg de mere end 180 udstillere og få smagsprøver, prøvebehandlinger og gå til masser af inspirerende foredrag. Voksne kr. 80,- Børn under 14 år gratis ifølge med voksne. Udstillerkatalog udleveres gratis ved indgangen Se udstillere og foredrag på: Arr. Mikkelsen & Myrtoft Messer ApS 38 HOROSKOPET NR. 4 / 2009

16 FLYTTEUDSALG RABAT PÅ ALT! Vi flytter senere på året og skal have ryddet op derfor disse fantastiske tilbud t.o.m. 1. november. Efemerider , de gode af Michelsen (midnat). Før 268 kr., nu 120 kr. Efemerider (også midnat), før 248 kr., nu 120 kr. Stjernetegnskuglepenne uden reklamer: 3 stk. 5 kr. Stjernetegnsparaplyer uden reklamer. Før 75 kr., nu 40 kr. Stjernetegnsemblemer, belagt med 24 karat guld. Før 99 kr., nu 25 kr. Mange bøger nedsat til indkøbspriser 15% rabat på alle ikke nedsatte bøger, cd og dvd Lykkearmbånd til indkøbspriser, 500 kr. T-shirts med stjernetegn: Nu 4 for 100 kr. Kom og se det hele i butikken, da webshoppen ikke har kunnet geares til dette fremstød. Ønsker du det sendt, så indsæt beløbet plus 35 kr. i ekspedition på regnr. 3679, konto Gratis abonnement på ugehoroskoper og aktuelle kommentarer HOROSKOPET NR. 4 /

17 A NMELDELSER Redigeret af Karl Aage Jensen og Ellen Knudsen MARIE JØRGENSEN Min vej til clairvoyance EN VEJ TIL BEVIDSTGØRELSE FORLAGET GALAXEN Min vej til clairvoyance en vej til bevidstgørelse (med astrologisk appendiks) Marie Jørgensen 120 sider, 138 kr., Galaxen Ny bog fra forfatteren, der skrev Det astrologiske livshjul en bog om forvandlingsastrologi. Denne nye bog omhandler forfatterens personlige forvandlingsproces, baseret på bevidsthedsrejser til fortiden samt på hendes møde med den åndelige verden. Et møde, der indleder en forvandlingsproces, hvor der gøres op med vigtige livsområder. Bl.a. berettes der om et skæbnesvangert møde med et menneske, som både i fortid og nutid har spillet en afgørende rolle i forfatterens liv. Marie Jørgensen beskriver også nogle astrologiske sammenhænge og kommer ind på tendenserne i Vandbærerens Tidsalder. Desuden indeholder bogen en gennemgang af 7 hermetiske love. Astrolog Aase Kærgaard har skrevet et appendiks med de astrologiske sammenhæng i forfatterens liv, og bogen får på den måde en fin, astrologisk pendant. MARIE JØRGENSEN Min vej til clairvoyance EN VEJ TIL BEVIDSTGØRELSE Rhetorius The Egyp tian, Astrological Compendium Translated from the Greek by James H Holden 4. udgave, 224 sider, 270 kr., AFA DEN SIDSTE HELLENER Rhetorius betyder taleren og kan være en advokat, politiker eller lignende. Man ved uhyre lidt om ham, andet end at han skrev sit værk i 500-tallets begyndelse og var den sidste markante astrolog i den hellenistiske periode. Kompendiet bærer undertitlen hvori han forklarer og fortæller om hele den astrologiske kunst og indeholder hele 118 kapitler af yderst varierende længde og indhold. Mange af dem er rene definitioner på ned til et par linier, mens andre er detaljerede tydninger af dagligdags områder som hvor mange brødre? eller fiksstjernetydninger af f.eks. grader, dårlige for øjnene. Endelig er et enkelt af kapitlerne en 57 siders gennemgang af de tolv huses betydning med planeternes herskerskaber indføjet. Materialet hos Rhetorius er bl.a. hentet fra en række klassiske kilder, såsom Dorotheus, Ptolemæus, Vettius Valens, Antigones, Porphyrius samt Firmicus og Paul af Alexandria. Disse kilder dækker tilsammen de forudgående godt 400 års periode. I appendix er desuden inkluderet et supplerende afsnit om tegnene og planeterne af Teucer fra Babylon (1. årh). Denne fjerde udgave af Rhetorius værk har været næsten 25 år undervejs, og er den første offentligt publcerede, hvor de tidlige udgaver alene har cirkuleret i private kredse. Rhetorius føjer sig som endnu et bind i den efterhånden imponerende samling af ny oversatte, omhyggeligt annoterede klassiske værker om astrologi, som amerikaneren James Holden har stået for i årenes løb. Den foreliggende bog giver dels indsigt i vore faglige aners arbejdsform, dels kan man finde materiale, vi stadig kan blive klogere af, og minsandten tydninger vi kan se i lærebøger fra vor tid. -ch Primary Directions Astrology s Old Master Technique Martin Gansten 196 sider, 220 kr. Wessex Astrologer Primærdirektionerne er en af de ældste astrologiske prognoseteknikker. For at forstå de gamle mester - astrologer må vi forstå primærdirektionerne. Denne bog forklarer principperne i disse direktioner klart og let tilgængeligt, illustreret af praktiske eksempler. Man finder også mange oprindelige kildetekster, så historik og oprindelse kommer på plads, Her ser man, at teknikken har været genfortolket og indimellem misforstået. En ordliste med alle definitioner er velgørende. Forfatteren er FORLAGET GALAXEN både praktiserende astrolog og religionshistoriker med speciale i forudsigelsesteknikker. En bog, der manglede! Classical Medical Astrology Healing with the Elements Oscar Hofman 144 sider, 175 kr. Wessex Astrologer I mere end et par årtusinder har astrologi og lægekunst været knyttet til hinanden. Hippokrates, lægekunstens stifter, udtalte, at en læge uden kendskab til astrologi ikke burde have ret til at kalde sig læge. I begyndelsen af 1800-tallet trådte videnskaben i karakter og fortrængte brugen af astrologi i lægekunsten. Nu er astrologien i midlertid ved nat vendt tilbage som diagnostigseringsredskab og viser sit værd. Her gennemgås de astrologiske diagnostiseringsmetoder sammen med prognoser og behandling forklares tydeligt og klart. Alle astrologiinteresserede kan have glæde af denne bog, der ikke kræver specialviden for at få det fulde udbytte af bogen. Og i den sidste del af bogen gives der eksempler på udvælgelse af tidspunkter til operationer. En rigtig god bog om et meget spændende emne. 56 HOROSKOPET NR. 4 / 2009

18 Alle astrologibøger samt bøger mærket med en kan købes i AstrologiHuset Marions håndbog i medieskab Marion Dampier-Jeans 191 sider, kr. People s Press Den fjerde bog, der kommer fra Marion Dampier-Jeans, er som de tre første bøger blevet til i samarbejde med Charlotte Kehler. Det er en meget jordnær bog om et flyvsk emne. Det skal slås fast, at det ikke er en objektiv håndbog, men Marion Dampier-Jeans personlige håndbog, der er skrevet ud fra hendes ståsted som spiritist. Bogen bygger på hendes mange års erfaring i mediumskab, og her kan man næsten få et svar på alt, hvad der omhandler mediumskab. De enkelte begreber er opstillet alfabetisk, og de er efterfulgt af Marions egne personlige oplevelser og historier, som øger forståelsen af det spirituelle arbejde generelt. Sidst i håndbogen er der tilføjet to selvstændige afsnit, hvor det første omhandler tre fysiske medier i Norden: Einer Nielsen, Anna Melloni Rasmussen og Indridi Indridason. Det andet afsnit: 14 hurtige spørgsmål og svar, besvarer nogle af de spørgsmål, som oftest bliver stillet omkring spiritisme. Bogen henvender sig til alle, der er interesseret i det spirituelle, og Marion Dampier-Jeans skriver til slut i sit forord: Mit ønske er, at denne bog vil kunne afklare spirituelle spørgsmål hos den enkelte, så nye spørgsmål kan opstå og blive stillet. Mellem døden og livet Tove og Steen Kofoed 176n sider, 229 kr. Documentas Jeg var meget spændt da jeg modtog bogen til gennemlæsning for at anmelde den. Dels fordi jeg efter 27 år som regressionsterapeut, pludselig skulle til at læse fra en helt anden indfalds - vinkel end via min faglighed, og dels skulle tage en almindelig læsers briller på, altså begynde helt forfra om jeg så må sige. Mellem livet og døden er ikke en begynderbog i den forstand, at læseren bare skal tro, at når bogen er læst, så ved hun/han alt, hvad der er værd at vide om emnet liv og død, nej, man bliver nødt til at læse den mere end to gange, for at forstå de åndelige sammenhænge, og hvordan de fantastiske og karmatiske ting griber ind i vores jordiske liv, hvad enten vi vil tro det eller ej, er vi et produkt og resultat af mange livsforløb. Bogen er bygget fint op, med mange gode forklaringer, hvor læseren langsomt, men sikkert bliver ført gennem flere personers livsskæbne hvor det er godt også at få en grundlæggende viden om, hvorfor vi reagerer på forskellig vis, og der er lagt op til både sorg og glæde i de forskellige beretninger, hvor jeg nok vil fremhæve den tørstige Jens, som et hårdt livsvalg han har taget. Men læs selv bogen, den er til at få forstand af. Jeg kunne godt have brugt en ordforklaring sidst i bogen, da der er mange fremmed - ord undervejs i læsningen, hvor den almindelige læser måske kan blive lidt forvirret, men samtidig også får chancen for at slå visse ord op og tænke selv. Rud Grandt Loven 10 intentioner til at skabe en bedre verden Tony Burroughs 200 sider, 229 kr., SphinX Loven om tiltrækning er der efterhånden skrevet mange bøger om, men denne er en af de bedste. For 15 år siden levede forfatteren et simpelt landmandsliv på Hawaii, da en læremester kom forbi og viste ham, hvordan han skulle manifestere det, han mest ønskede i livet. Burroughs begyndte sammen med to venner at anvende disse lektioner, og så begyndte miraklerne at ske. Det, de ønskede, kom til den i samme øjeblik, de havde brug for. For alle kan loven føre til f.eks. et drømmejob, en positiv ændring af et sygdomsforløb, succes med økonomi m.m. Bogen er inspirerende og velskrevet lige ud af hjertet i et sprog, alle forstår. Fødte sjælevenner Lauren Thibodeau 246 sider, 249 kr., Borgen En rigtig god bog om, hvordan man finder og oplever ægte samklang. Forfatteren definerer 3 typer af sjælevenner: 1) den karmiske forbindelse, der repræsenterer noget uafsluttet mellem mennesker enten fra tidligere inkarnationer eller denne inkarnation (oftest problematiske forbindelser), 2) balancepartneren, som enten deler et mål med dig eller et ståsted i livet det er en person som er en uvurderlig støtte og endelig 3) hjertevennen, den romantiske forbindelse. Det interessante er, at en person kan gå ind på et hvilket af de nævnte niveauer og ende et helt andet sted. Og det kan gå i alle retninger en person kan starte som karmisk forbindelse og ende som hjerteven eller omvendt. Kommer der en pause i en relation, og der er noget, der stadig skal afklares, kan det blive i denne inkarnation såvel som en senere. Jeg oplever, at denne timing kan have noget at gøre med viljen og evnen til personlig udvikling her og nu. Bogen beskriver på glimrende vis, at kraften ligger i nuet. Ved at tage styring af nuet kan man også ændre sin fortid. Det vil sige erfa- HOROSKOPET NR. 4 /

19 ringerne deraf, og derved skabe sin fremtid. Omtalen af nuet leder tanken hen på filmen The Peaceful Warrior med Nick Nolte i hovedrollen. Her er læren, at man finder balance og gennemslagskraft hvis man er i nuet og ikke spekulerer på fortiden eller fremtiden. Timing er også vigtig, og lektionerne herom kaldes pacing. Det gennemgås i forhold til de tre typer af sjælevenner. Man behøver ikke have læst noget om karma på forhånd, da bogen kommer rundt om emnet fra mange vinkler. Men en nysgerrighed for at ville vide noget om emnet er en fordel. Bogen kan varmt anbefales. - Leif Brammer Meditation for alle Ingrid Ortmann 120 sider (inkl. cd) 199,95 kr. (indb.), Pretty Ink Bogen med undertitlen Så let får du ro og pauser i en Symbolleksikon Finn Stefánsson 608 sider, 399 kr. (indb.) Gyldendal Så kom det mest omfattende symbolleksikon på dansk. Leksikonet omfatter ca artikler, hvoraf 300 er henvisningsord. Man finder her en guldgrube af viden om gængse hovedsymboler, og de belyses med deres vedtagne symbolik. Vinklerne er hentet fra religioner, mytologier, folkloristik, psykologi, billedkunst, kulturhistorie, sprog og litteratur. Det er et fantastisk stykke arbejde, der ligger bag dette fornemme værk, men det skal pointeres, at det ikke direkte indeholder symbolik fra den spirituelle verden. travl hverdag, er en hjælp til alle de mange mennesker, der står til rådighed for omverdenen næsten hele tiden. Her får du enkle øvelser til alle situationer. De kræver ikke hjælpemidler og kan laves hvor som helst og når som helst. Øvelserne tager kun et eller to minutter, og der kræves ingen forudsætninger for at udføre dem. Pluk de øvelser ud, som du mener at have brug for og giv dig selv tid til at udføre øvelserne, så du kan få en gladere og mere afslappet hverdag. Giv også dig selv den luksus at lytte til den medfølgende cd, hvor forfatteren selv guider dig igennem øvelser. Det intelligente hjerte Margit Madhurima Rigtrup 256 sider, 229 kr., Borgen Det intelligente hjerte er en klog bog, der er skrevet med hjertet. I syv kapitler bliver vi guidet mod en større forståelse af vores eget hjertes kreative intelligens. Her bliver skrevet om, hvor og hvordan man kan mærke hjertets dybe visdom. For som forfatteren skriver: Kun i hjertets kreative intelligens er der et sandt håb om, at vi kan gøre Jorden til et smukkere sted at være. Så hvis vi som mennesker (nu med intelligente hjerter) kan være med til at skabe bedre menneskelige fællesskaber for os selv og for hinanden, er der håb for de kommende generationer. Bestillinger til universet Bärbel Mohr 100 sider, 139 kr., Borgen Bogen bærer undertitlen Sådan får du dine ønsker opfyldt. En let læst indføring i at fremsætte sine ønsker til universet og få disse opfyldt. Den følger de samme principper som i dvd en The Secret, der handler om loven om tiltrækning. Forfatteren tilhørte selv dem, der ikke rigtig troede på, at det virkede. Det forrygende ved denne lille bog på kun ca. 100 sider i lommeformat er, at den er fyldt med eksempler fra forfatteren selv, og man mærker, hvordan hun efterhånden overbevises om, at det virker med disse bestillinger. Det er vigtigt med bestillingerne, at man holder dem for sig selv, og at man fokuserer på det endelige mål. Universet skal nok sørge for resten. Generelt skal man også være positiv og afspændt. Afgiv bestillinger helt troskyldigt og glem dem så det virker bedst. Til sidst i bogen er der et kapitel med tips til daglig levevis. For Bärbel Mohr personligt skal det være 1) nemt, 2) sjovt, og der skal 3) komme meget mere energi ud af det, end man har investeret. Bogen er et genoptryk og kan varmt anbefales. Klar til børn guide til sundhed og fertilitet Else Marie Lehman 232 sider, 299,95 kr. Lindhardt og Ringhof En gang imellem spænder naturen ben for vores planer m.h.t. at få børn. I Klar til børn guides man igennem vejen i det danske fertilitetssystem, fra den første samtale hos lægen til den lykkelige melding om, at man nu er gravid. Samtidig er der en grundig gennemgang af den kvindelige og mandlige anatomi samt en guide til fertilitets optimering som eksempelvis kan være vægt, kost, motion eller fertilitetsyoga. Bagerst finder man en nyttig ordliste til alle de medicinske udtryk og forkortelser, der forekommer i bogen. Desuden er der referencer, nyttige links og supplerende læsning. Universets leveringsservice Bärbel Mohr & Clemens Maria Mohr Denne bog af samme forfatter er fra 2005, og den bør nævnes i forbindelse med Bestillinger til universet, som denne bog er en videreudvikling af. Den omhandler det underbevidste og det bevidste i os selv, og hvordan vi kan omprogrammere de uhensigtsmæssigheder i underbevidstheden, som vi slæber rundt på, og som kan være opsamlet tidligt i livet. Dette beskrives her som en vej frem til bestillinger til universet generelt. Sammen med dette er der også indgående drøftet 58 HOROSKOPET NR. 4 / 2009

20 forhold til Maslow s behovspyramide. Det siges, at man, når man er blevet bevidst om sit ønske, skal forestille sig, at det allerede er opfyldt. Så vil man som trænet i bestillinger kunne mærke, om det føles rigtigt om det er den rigtige vej. Målet, ikke vejen, er afgørende. Modsætningsvis Eckhart Tolles princip i filmen Peaceful Warrior, hvor processen er afgørende. Begge ting er rigtige til forskellige tider. Jeg havde lagt alle viskestykkerne sirligt sammen i køleskabet Mikala Dirckinck-Holmfeld 120 sider, 199,95 kr. Pretty Ink I denne bog fortæller 10 kendte kvinder, hvordan de overvandt stress. Psykolog Jeanett Bonnichsen fra Center for stress siger i et interview i slutningen af bogen, at som udgangspunkt er stress en god ting, for stress er det beredskab kroppen har, når vi skal yde en særlig indsats. Men fælles for alle ti kvinder, har de oplevet stress, hvor det har været for meget, og hvor de har søgt hjælp for at komme videre med livet. Det er deres personlige historie der fortælles, om hvorfor de fik stress, hvordan de mærkede stressen, hvordan de kom videre og hvilke metoder de anvendte og sidst men ikke mindst, hvordan de efterfølgende har forandret deres liv. De giver alle deres bedste råd videre som afslutning på hver enkelt beretning. Selv om bogen kun har interview med kvinder, er der mange gode råd at hente for en mand, hvor stressen har fået overtaget. Sand meditation Adyshanti 101 sider, 199,95 kr. Borgens Forlag Denne bogs forfatters navn Adyshanti betyder oprindelig fred, og det er det, der er hele kernen i denne logiske og præcise bog om meditation. Alt overflødigt er renset bort, og tilbage er den rene vare. Der er ingen tro eller noget bestemt system, man skal leve op til. Man skal blot møde meditation med et åbent sind. Bogen giver en meget fin indfaldsvinkel til meditation for alle, der har fundet det vanskeligt at meditere, men også den erfarne meditationsudøver kan have glæde af bogen med de guidede meditationer, der findes på den medfølgende cd. Evigheden er med os Kirsten Dietrich 152 sider, 228 kr. Forlaget JOY En roman om mødre og døtre, virkelighedsopfattelse og skytsengle og om moderbinding, slåskampe og fejltagelser generationerne imellem. Meditation for begyndere Jack Kornfield 102 sider, 199 kr., Borgen Der er i år kommet mange meditationsbøger, men Kornfields Meditation for begyndere adskiller sig fra mængden ved at være en mere seriøs bog om meditation for dem, der vil i gang og mener det alvorligt.. Bogens forfatter er klinisk psykolog og uddannet i meditation i klostre i bl.a. Thailand og Burma. Meditation er noget, der skal læres og indarbejdes, som en livslang praksis. Når man arbejder med åndedrættet, kropfornemmelserne, tankerne og de følelsesmæssige energier, bliver man bedre til at forholde sig roligt og nysgerrigt i enhver livssituation.. Bogen fremlægger de vigtigste grundlæggende øvelser i mindfuldness-meditation, der også kaldes vipassana-praksis og er hjertet i buddhistisk meditation. Vipassana betyder at se tingene som de virkelig er. Med bogen følger en cd, der indeholder seks guidede meditationer, som fokuserer på åndedrættet, sansning af kroppen, følelser, observation af tanker, tilgivelse og kærlig imødekommenhed. Profeten vender tilbage Hajjar Gibran 120 sider, 149 kr. (indb.) Borgen Et hav af mennesker har læst Khalil Gibrans fantastiske bog Profeten fra Nu er hans efterkommer aktuel med en værdig efterfølger. Læseren tages med på en forunderlig og poetisk rejse gennem livets vigtige temaer, eksempelvis Tro, Sandhed, Længsel, Nåde, Forandring, Overflod, Svigt og Tilgivelse. Hajjars spirituelle søgen begyndte, da han mistede sin elskede bror og endte i dyb krise. Det udløste en række åndelige møder med Khalil Gibran, som bragte Hajjar styrket og afklaret gennem sorgen. Vilje af stål Charlotte Bircow 199 sider, 269 kr. (indb.) Lindhardt og Ringhof Vi kender alle forfatterens dvd Balder af stål og her har vi så bogen Vilje af stål med undertitlen -Tænk, træn og spis dig til overskud og energi. Bogen giver et fint bud på, hvordan vi gennem rigtig kost, motion og mentalt fitness får mere glæde, energi og overskud i hverdagen. Den giver gode råd og teknikker, der gør det lettere at prioritere, organisere og optimere sine ressourcer i en travl hverdag mens forfatteren samtidig minder os om, at en sund livsstil både kan og skal kombineres med det søde liv indimellem. Bogen er en kærlig opfordring til os alle om at lette balderne fra lænestole og så bare komme i gang og være dis - ciplineret. Mad og gæster Gordon Ramsay 280 sider, 299 kr. (indb.) Lindhardt og Ringhof Endelig er Ramsay rykket ud af restauranten og hjem til sig selv, hvor han her inviterer venner og familie på gæstemad. Der er her over 100 nemt tilberedte opskrifter. De fleste kan endda tilberedes i forvejen, så der er tid til at hygge sig med gæsterne. Udgangspunktet er mad til hygge og afslapning, baseret på årstidens råvarer. HOROSKOPET NR. 4 /

KONSPIRATIONSTEORIER OG DAVID ICKE HVAD I HIMLENS NAVN ER MENINGEN? INTERVIEW MED Märtha Louise

KONSPIRATIONSTEORIER OG DAVID ICKE HVAD I HIMLENS NAVN ER MENINGEN? INTERVIEW MED Märtha Louise A S T R O L O G I M A G A S I N E T N R. 4 2 0 1 1 P R I S : K R. 6 4, 5 0 INTERVIEW MED Märtha Louise KONSPIRATIONSTEORIER OG DAVID ICKE HVAD I HIMLENS NAVN ER MENINGEN? Efterårshoroskoper Dag til dag

Læs mere

LADY GAGA KARMISK CLAIRVOYANCE NATURLIG PRÆVENTION. Verdens største popstjerne Tema: Få hjælp fra Solen og Månen

LADY GAGA KARMISK CLAIRVOYANCE NATURLIG PRÆVENTION. Verdens største popstjerne Tema: Få hjælp fra Solen og Månen HOROSKOPET ASTROLOGIMAGASINET N R. 4 2 0 1 2 P R I S : K R. 6 4,5 0 LADY GAGA Verdens største popstjerne Tema: KARMISK CLAIRVOYANCE NATURLIG PRÆVENTION Få hjælp fra Solen og Månen Efterårshoroskoper Dag

Læs mere

Hvem er du i Krøniken? Astrologisk portræt af Barack Obama

Hvem er du i Krøniken? Astrologisk portræt af Barack Obama ASTROLOGIMAGASINET NR. 2 HOROSKOPET 2009 PRIS: KR. 59,50 Hvem er du i Krøniken? Astrologisk portræt af Barack Obama Florencio Anton Maler gennem afdøde kunstnere Forårshoroskoper Dag til dag horoskoper

Læs mere

Ghita Nørby 80 år. Lars Juhl. Gunver Juul STORT TEMA OM SUNDHED OG MIRAKLER HVAD SKYLDES SINDSLIDELSER? KRÆFT ER HEALING. Still going strong

Ghita Nørby 80 år. Lars Juhl. Gunver Juul STORT TEMA OM SUNDHED OG MIRAKLER HVAD SKYLDES SINDSLIDELSER? KRÆFT ER HEALING. Still going strong A S T R O L O G I M A G A S I N E T N R. 4 2 0 1 4 P R I S : K R. 6 4,5 0 Ghita Nørby 80 år Still going strong Lars Juhl Tæt på stress-døden Gunver Juul Myter om sundhed STORT TEMA OM SUNDHED OG MIRAKLER

Læs mere

Sigridur. Daniel Craig. Anne Linnet. Den islandske håndlæser. Går Jorden under 21.12. kl. 12.12? er agent 007. Løve med Jomfruen opstigende

Sigridur. Daniel Craig. Anne Linnet. Den islandske håndlæser. Går Jorden under 21.12. kl. 12.12? er agent 007. Løve med Jomfruen opstigende A S T R O L O G I M A G A S I N E T N R. 1 2 0 1 3 P R I S : K R. 6 4,5 0 HOROSKOPET Sigridur Den islandske håndlæser Daniel Craig er agent 007 Anne Linnet Løve med Jomfruen opstigende Går Jorden under

Læs mere

STORT TEMA OM UTROSKAB. Skabt til utroskab. Tre må man være. Brager igennem. Clairvoyant afslører: Sådan bliver 2014

STORT TEMA OM UTROSKAB. Skabt til utroskab. Tre må man være. Brager igennem. Clairvoyant afslører: Sådan bliver 2014 A S T R O L O G I M A G A S I N E T N R. 1 2 0 1 4 P R I S : K R. 6 4,5 0 HOROSKOPET STORT TEMA OM UTROSKAB Skabt til utroskab Tre må man være Brager igennem Årshoroskoper Vinterhoroskoper Dag til dag-horoskoper

Læs mere

SØREN KIERKEGAARD I PUTINS KLØER MEN HVOR LÆNGE? ASTROLOGISK OG CLAIRVOYANT SET HVAD NU MED NÆSTE INKARNATION?

SØREN KIERKEGAARD I PUTINS KLØER MEN HVOR LÆNGE? ASTROLOGISK OG CLAIRVOYANT SET HVAD NU MED NÆSTE INKARNATION? A S T R O L O G I M A G A S I N E T N R. 2 2 0 1 3 P R I S : K R. 6 4,5 0 HOROSKOPET I PUTINS KLØER MEN HVOR LÆNGE? SØREN KIERKEGAARD ASTROLOGISK OG CLAIRVOYANT SET HVAD NU MED NÆSTE INKARNATION? Charles

Læs mere

).34)454 3ANNE #MJW #&7*%450-0( FOREDRAG OZU IPME TUBSUFS OM GFCSVBS 5MG 4IDEN WWW HAGESTED DK LYS

).34)454 3ANNE #MJW #&7*%450-0( FOREDRAG OZU IPME TUBSUFS OM GFCSVBS 5MG 4IDEN WWW HAGESTED DK LYS 2 er et gratis, uafhængigt tidsskrift om alternativ tænkning, levevis og behandling, som udgives af Foreningen LYS-strejfet. Artikler og indlæg udtrykker ikke nødvendigvis redaktionens holdning. Adresse:

Læs mere

SAB-NYT. Leder /// 3. Formandens beretning 2015 /// 4. Referat fra generalforsamlingen 2015 /// 5. Jena, tvivlen og ydmygheden /// 8

SAB-NYT. Leder /// 3. Formandens beretning 2015 /// 4. Referat fra generalforsamlingen 2015 /// 5. Jena, tvivlen og ydmygheden /// 8 S A M MENSLUTNINGEN AF ALTERNATIVE BEHANDLE R E SAB-NYT Sammenslutningen af Alternative Behandlere Leder /// 3 Formandens beretning 2015 /// 4 Referat fra generalforsamlingen 2015 /// 5 Jena, tvivlen og

Læs mere

"ES G "ESTIL +URSUSCENTRET LYS

ES G ESTIL +URSUSCENTRET LYS 2 er et gratis, uafhængigt tidsskrift om alternativ tænkning, levevis og behandling, som udgives af Foreningen LYS-strejfet. Artikler og indlæg udtrykker ikke nødvendigvis redaktionens holdning. Adresse:

Læs mere

Nyhedsbrev august 13. Indhold:

Nyhedsbrev august 13. Indhold: Nyhedsbrev august 13 Indhold: 1) Aktiviteter i centeret (side 1) - Faste terapeuter (side 2) - Faste ugentlige aktiviteter (side 5) - Kurser, workshops og foredrag (side 7) 2) Sundhedsdagene på Frb.: aktiviteter

Læs mere

27 Gode Råd Rettigheder & Anvendelse

27 Gode Råd Rettigheder & Anvendelse 27 Gode Råd Rettigheder & Anvendelse Hvad må jeg og, hvad må jeg ikke, med e-bogen? Bogen kan downloades gratis fra web-siden www.et-udbytterigt-liv.dk Ikke-kommercielt brug : Dele af bogen og udvalgte

Læs mere

Åbenhed TEMA. DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2014

Åbenhed TEMA. DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2014 DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2014 Åbenhed TEMA "Allerede halvt inde i tv-programmet eksploderede min facebook-inbox med opmuntrende beskeder fra venner, bekendte og helt fremmede, der ville

Læs mere

tæt på kræft tætpåkræft

tæt på kræft tætpåkræft Nr. 4 December 2009 7. årgang Kræftens Bekæmpelse tæt på kræft tætpåkræft Man har pligt til at være der, når nogen bliver ramt af kræft Indhold Hurtigere diagnoser kan redde 500 liv om året 3 Et hus uden

Læs mere

INFORMATION I REFLEKSION I INSPIRATION I 1/2015. Modetema skabte debat. side 8. Tema om nærhed:

INFORMATION I REFLEKSION I INSPIRATION I 1/2015. Modetema skabte debat. side 8. Tema om nærhed: INFORMATION I REFLEKSION I INSPIRATION I 1/2015 Modetema skabte debat side 8 Tema om nærhed: Vi skal huske hinanden side 23 Bøgh & Helstrup Tlf. 3811 3835 www.bhbr.dk Bøgh & Helstrup A/S Dronning Olgas

Læs mere

Kan du svare bekræftende på bare ét af spørgsmålene, så er dette selvstyrede udviklingsforløb måske noget for dig.

Kan du svare bekræftende på bare ét af spørgsmålene, så er dette selvstyrede udviklingsforløb måske noget for dig. 28 inspirationer - savner du at vide hvem du egentlig er nedenunder alt det tillærte? - har du lyst til at træde i karakter som dig selv i den ægte udgave? - føler du, at dit liv består af kompromisser

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Om Alzheimers og andre demenssygdomme

Om Alzheimers og andre demenssygdomme Tema: Demens har mange ansigter Lyspunkt i skoven Kærlighed og åbenhed gør forskel Forsikring ved kritisk sygdom Nr. 1 19. årgang marts 2009 Om Alzheimers og andre demenssygdomme Indhold LEDER Udgives

Læs mere

29. årgang December 2012 Nr. 4

29. årgang December 2012 Nr. 4 ISSN 2245-5957 huntingtons.dk 29. årgang December 2012 Nr. 4 Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 4/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Weekendseminar for 25-40 årige. 5 Forældredag

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

Foden indenfor. job i mindre og mellemstore virksomheder

Foden indenfor. job i mindre og mellemstore virksomheder Foden indenfor job i mindre og mellemstore virksomheder Foden indenfor job i mindre og mellemstore virksomheder 2012 Mike Wenøe og Jacob Høedt Larsen Grafisk tilrettelæggelse, Louise Maj Hansen ISBN: 978-87-92918-00-0

Læs mere

Forlaget Flammen. Tommy Krabbe Andersen. ildsjælenes bog

Forlaget Flammen. Tommy Krabbe Andersen. ildsjælenes bog Forlaget Flammen Tommy Krabbe Andersen ildsjælenes bog The most powerful weapon on earth is the human soul on fire. Ferdinand Foch Øverstkommanderende for de allierede styrker på Vestfronten under 1. Verdenskrig.

Læs mere

Foreningen Danske Fysiurgiske Massører

Foreningen Danske Fysiurgiske Massører ISSN 1903-4121 3 x Mit massørliv: Thøger Pauli Mads Chr. Jensen Martin Albæk Birte Lajer: Få fod på persondataloven Skolemassage: Massage mod mobning Tema: Stress af med musik FDFM ønsker alle en rigtig

Læs mere

Internettet. Jobguiden til 48,- Ny 3. udgave. www.knowware.dk. Marianne Steen. Søg nye medarbejdere. Find nyt arbejde

Internettet. Jobguiden til 48,- Ny 3. udgave. www.knowware.dk. Marianne Steen. Søg nye medarbejdere. Find nyt arbejde 48,- Marianne Steen Søg nye medarbejdere Find nyt arbejde Jobguiden til Internettet www.knowware.dk Oversigt over jobbaserne - i Danmark, Norge og Sverige Tips til din jobsøgning Test dig selv Annoncering

Læs mere

Talentfuldekvinder.dk - Erhvervscoach og psykoterapeut Lisbeth Olesen Tlf.: 2949 4588 - mail@talentfuldekvinder.dk 1

Talentfuldekvinder.dk - Erhvervscoach og psykoterapeut Lisbeth Olesen Tlf.: 2949 4588 - mail@talentfuldekvinder.dk 1 Talentfuldekvinder.dk - Erhvervscoach og psykoterapeut Lisbeth Olesen Tlf.: 2949 4588 - mail@talentfuldekvinder.dk 1 Indholdsfortegnelse Forord 5 Kapitel 1 Introduktion 8 Hvad vil det sige "at være leder

Læs mere

SAB-NYT. Leder /// 3. Integral Coaching - et valg /// 5. Om lykke... /// 7. Hjertestart /// 9. Også i dette nummer

SAB-NYT. Leder /// 3. Integral Coaching - et valg /// 5. Om lykke... /// 7. Hjertestart /// 9. Også i dette nummer SAB-NYT Sammenslutningen af Alternative Behandlere Leder /// 3 Integral Coaching - et valg /// 5 Om lykke... /// 7 Hjertestart /// 9 Også i dette nummer ER SAM M E Nyt fra Redaktionen, Årshoroskoper for

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark De, der drog ud AVALANNERIT - om grønlandske studerende i Danmark Jeg trives, hvor jeg bor, men jeg savner mit hjem i det kolde nord (frit efter Natasja) De, der drog ud - AVALANNERIT 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere

zoneconnection TFT forløser traumer Brug de nye medier Anette leder efter det ene sekund Vind ny bog Nogen læser hænder Mette læser fødder

zoneconnection TFT forløser traumer Brug de nye medier Anette leder efter det ene sekund Vind ny bog Nogen læser hænder Mette læser fødder ZoneConnection Terapeutforening zoneconnection - terapeutforeningen - årgang 12 - nr. 5-201 4 Styrk din vibration Tag et iskoldt bad Vind ny bog Brug de nye medier Nogen læser hænder Mette læser fødder

Læs mere

Tegn og Mal med intuition

Tegn og Mal med intuition Dansk niveau C Winnie Soelberg Pedersen Social- og sundhedsskolen i Hammerbakker Omskolingsforløb til social- og sundhedsassistent Hold: 0309165 Lærer: Liselotte Meelsen Oktober 2003 Forord I forbindelse

Læs mere