GREVINDEN AF BAGSVÆRD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GREVINDEN AF BAGSVÆRD"

Transkript

1

2 GREVINDEN AF BAGSVÆRD

3 BORGEN GREVINDEN AF BAGSVÆRD KAREN AABYE

4 -,. Grevinden afbagsværd 1958 Karen Aabye Omslag: Kjeld Brandt Udgivet af Borgens forlag, Valbygaardsvej 33, DK-2500 Copenhagen Valby Trykt hos Narayana Press, Gylling ISBN udgave, 1. oplag 1991 SUNDBY BÏBLIOTEK Amagercentre 301 Reberbanegade 2300 København 8 Tlf i;.

5 i. KAPITEL En ruin af røde munkesten. Resterne af en trappe, der engang førte til havesalen. Aflange firkanter i muren, der angiver vinduernes indhug. Elm og birk i ruinens indre, mens en efeu, grov stammet, sejg, spænder sine edderkoppekløer over en vejrslidt facade. Stilhed, forglemmelse. Men et sted af sær besættelse. Det ulmer af tomten den dag i dag, selv om det, der een gang var, synes at have lukket sine øjne. I fortiden et fornemt palæ i empire, i dag et yndefuldt forlis. Men op af forvitrin gen stiger et menneskes skæbne, en kvindeskilckelse, fyldt af dramatik, ætset gennem lidelse. Hun knyttede for altid sit navn til dette sted, med storslået gestus slyngede hun hele sit liv i tilværelsens pulje: Rigdom, luksus, raffinement, humor, arrogance, klogskab, vilje, nederlag og begær efter magt! Hun kom af intet, hun 5

6 med tømte nåede tilværelsens sociale højdepunkt, hun forlod livet intet. Hun løftede i sine hænder selvmordets bæger med gift det til bunden. Hendes navn blev: Grevinden af Bagsværd! Som sådan sejrede hun. Og faldt hun. Men myten om hende er stadig levende. Den brænder vedvarende som bålet, der lagde Aldershvile slot i ruiner, ejen dommen hun erhvervede, da millionerne blev hendes, og det store eventyr for alvor begyndte. Står man en forårsdag med ryggen mod de røde mure og ansigtet vendt mod søen, der æder sig ind, hvor de vidtstrakte plæner slutter, trækker atmosfæ ren fra en ikke fjern fortid sit mønster. Man hører karethjuls drejen i grus, lyden af champagneproppers knald fra havesalen. Vinduet til billardstuen står åbent. Et resultat skrives på en tavle, et stykke kridt kastes på plads. I musikstuen slås flyglet an, og en kvindestemme falder i med sang, fordringsløst, lavt, uskolet, men af en ubeskrivelig charme. Nu lukkes dørene til havesalen tilbage. Grevinden af Bagsværd kommer til syne. Mandelformede øjne, en sanselig mund. I den højt opsatte frisure sidder en nål i platin under en række af brillanter. Hun er lille, knejsende af skikkelse. Hun er ikke alene. Grevinden af Bagsværd er aldrig alene. Mændene, der blev hendes tilværelse, følger hende: Den alt for unge og uerfarne Arndt Burchardt, den ho vedrige diamanthandler fra Johannesburg, den hjer 6.

7 land. er i live. den i store linier huskes af nulevende. Og tillige en af begivenheder, en historie, der endnu er så ung, at beretning der får sit eget sanddru mæle gennem Stella tensgode, forgældede rigsgreve von Sponneck. Den velstående og kultiverede kunsthandler fra London og til sidst gentlemanrytteren William Ewans, yngste søn af Lord Ewans til grevskabet Davenhil i Skot Man ser dem drage sig forbi, fæstnet til erindrin gens skitseblok. Langt ude, hvor park og sø mødes, forsvinder de. Men bag dem væver historien sit tæppe Hoilbæk, grevindens eneste datter. Som vedblivende Hvem var da Grevinden af Bagsværd?

8 2. KAPITEL Han kom vandrende fra Italien. En håndværks svend på valsen. Op af hans frakkelomme stak altid mundstykket af en fløjte, og kom han til en kro, spil lede han sin egen fortæring ind. Med enestående selv følge mestrede han violin, harmonilca og guitar, og så han et instrument på sin vej, kom det omgående un der hans hænder. Han var gipser af håndværk. Stuk katør. Hans navn var Julius Theodor Pierri. Han nåede København, hvor en dansk pige, Jo hanne Caroline Petersen, blev hans skæbne. Han gif tede sig med hende, og i ægteskabet var to børn, søn nen Alfons og datteren Angelica, der kom til verden den fjortende december Den lange vandring fra det sollyse Italien til det kølige Danmark havde sat sine spor i Pierri. Han var i midten af trediverne, da en uheibredelig tuberkulose brød frem, og Johanne Caroline var ikke typen på hus moderen, der med uforlignelig tålmod lod sig lænke til en sygeseng. Hun lærte i denne periode en ledvog $

9 den gade. På selve dagen, da Pierri blev begravet på Assistens ærede dem simpelt hen bort. Så enkelt og ligetil skete det. Og så sprang hun på det første tog og kørte til Fyn. Selv bekymrede hun sig aldrig om sine børns skæbne. Det blev Angelica, som mange år senere op søgte denne mor. Det blev ligeledes Angelica, der ved varende holdt forbindelsen vedlige med broderen Al fons. Da denne senere emigrerede til Amerika, var 9 berg, mens datteren, den treårige Angelica, begyndte havere af en mælketoddybar i en kælder i Blaagaards sin nye tilværelse hos ægteparret van der Brügge, inde overraskede ikke Johanne. Målbevidst havde hun set len. Mens den italienske spillemand og stukkatør kæm pede med døden, havde Johanne fundet to hjem til kom i huset hos en politibetjent Troest på Frederiks sine børn. Drengen Alfons, der da var fem år gammel, hen til denne dag og tilrettelagt fremtiden uden vak stillede ledvogteren een betingelse: Børnene måtte hun fynske overskæring, var sagen for så vidt klar mellem sen være parat til at modtage Johanne Caroline. Dog Nissen efter et besøg i København drog tilbage til sin slet ikke. Johanne og Erik. Når døden kom til Pierri, ville Nis ter fra Fyn at kende, Erik Nissen var hans navn, og da Knapt et år senere afgik Pierri ved døden Nissen fik ikke lov til at vente længe. eller og skille sig ved. Enten kom hun alene Kirkegård, tog Johanne sine børn ved hånden og for

10 Den trearige Angetica kort tid efter ankomsten tit de aldrende Brügges i Btaagaardsgade. i det Angelica, der betalte broderens uddannelse til læge. Han var i besiddelse af et absolut musikalsk talent, og en tid lang var han leder af Amerikas stør ste mandolinorkester. Han døde i U.S.A. som en vel havende og anset læge. Angelica fik en lykkelig barndom hos restauratøren i Blaagaardsgade. Ægteparret var barnløst, og Ange lica blev hurtigt centrum i de to ældre menneskers tilværelse. Tillige lærte hun at bestille noget, og hun var ikke ret gammel, da hun begyndte at hjælpe til i toddykælderen. En arbejder på den tid gik nødigt ud til sin dont, før han havde hentet sig en genstand 10

11 hun var aldrig simpel i sin mund. Hun blev hurtigt det festlige midtpunkt for kælderens kundekreds. Og et respekteret midtpunkt, for hvem de fleste lica vaskede op, gjorde rent. Hun sang, og hun b, og ved bardisken. Angelica skænkede brændevin, Ange En levende illustration sammen med søsteren Troest døde i US.A. blev foræret bort p! Amerika. ferndrige faderens dødsdag. lzr_aæsl...pierri, der altid eller var bange. Hun kunne afværge med et smil med en kølig ironisk bemærkning, der bed. Med dygtighed og påpasselighed fulgte hun sin skole. Først kvarterets kommunale, men da denne ikke syntes at kunne tilfredsstille hendes krav om viden, satte Brügges hende i en privatskole. Billedet af familien Brügge, taget under en skovtur med korporationen af Københavns beværtere en II og anset læge. som velhavende tit»ftugten tit

12 Pigen fra toddykælderen var i besiddelse af en ær gerrighed, der sandelig ikke udsprang fra de hæder lige og jævne beværterfolk. Pludselig kunne hun knejse bag bardisken, energisk vride karkluden mel lem sine hænder, som gjorde hun det samtidig forbi med rækken af agtværdige borgerlige begreber. Med absolut sikkerhed kunne hun sige: Jeg vil ikke hele mit liv skænke brændevin ved en disk. Og hun føjede gang i firserne, viser markant og levende Angelicas omgivelser i disse barndomsår. Fader Brügge, selvbevidst, robust, agtværdig, med sine hænder på Ange licas skuldre. Og madam Brügge med det stramme hår under den rigt blomstrende kapothat. Pigen selv: den femtenårige Angelica i fintpresset slag med fløjis krave og på hovedet en engelsk stråhat dekoreret med hvid sløjfe. Der er værdighed over hendes træk, en krusning i mundvigen og et blik, der nådigt synes at betragte en verden, der ligger under hende. Endnu mens hun gik i skole, stod hun op hver mor gen et par timer inden dagens mange pligter be gyndte. Og så broderede hun! Ved et stearinlys. Bro derierne, Hardanger og Hedebo, blev ikke gemt hen i en kommodeskuffe som en død kapital. Angelica 12 solgte dem, og for pengene købte hun sin første eks klusive påklædning. Mange år senere indprentede hun altid datteren Stella denne ene læresætning: En kvin de må og skal ha blot een god kjole. Da klarer hun sig altid!

13 Billedet af familien Brügge under en skovtur med Korporationen af Københavns Beværtere engang i firserne. I cirkten det stoute ægtepar Brügge, han med hænderne hvitende på Angeticas skuldre.

14 Den trettendrige Angetica: Den dag kommer, da jeg kører med firspand og mit hjem er et slot! til: I vil se, at den dag kommer, da jeg kører med fir spand, og mit hjem er et slot! Hvor findes den ungdom, som ikke har højtflyvende planer i femtenårs alderen? Men planerne befinder sig som oftest blufærdigt skrinlagte. Dette var ikke tilfæl det hos Angelica Pierri. En hovedrysten fra omgivel serne har utvivlsomt været svaret. Den snævre toddy kælder i Blaagaardsgade syntes ikke for nogen fornuf tigt tænkende at kunne blive udgangspunkt for en vandring mod stjernerne. I året 1890, da Angelica var tyve år, traf hun den unge rigsgreve Carl Valdemar von Sponneck. Han 4

15 En konfirmand i tækketigt sort, med jernkrøtlet pandehdr, en klog mund og dristige, levende øjne: Angetica. faldt en morgen tilfældigt ind i Brügges beværtning og tabte samtidig omgående sit hjerte til pigen bag dis ken. På dette tidspunkt var det allerede klart for plejeforældrene, at det var en vanskelig opgave i længden at tumle det livslystne pigebarn, og moralen hos ægteparret Brügge var den gode gamle, at man. skulle vogte sin ære. De fik koldingpræsten Mørck- Hansen til at indvillige i at modtage Angelica til hjælp i huset ud fra den formodning, at den præstelige at mosfære i forbindelse med stilfærdige provinsielle omgivelser måtte virke gavnligt på p1ejedatterens ustyrlige ungdom. Angelica havde nøjagtig som hendes mor havde 5

16 på haft det sin plan fuldt færdig. Da plejeforældrene forelagde koldingpræstens tilbud, bøjede Angelica digt hovedet og sagde ja. Intet kom hende bedre pas. For på dette tidspunkt havde bekendtskabet med rigsgreve Sponneck fået følger, og en anden luft end den, der herskede i kvarteret omkring Blaagaards gade, forekom hende ønskelig. Takket være den tids rummelige klædedragt var det hende muligt at skjule sin tilstand for de brave van Brügges. Tidspunktet for afrejsen til Kolding blev berammet, men fjorten dage forinden, den tolvte december i 890, fødte Angelica en datter til verden en fjerdesal i Thulinsgade hos en veninde, med hvem hun havde været til bal i»kæden«den hele nat. En time efter hjemkomsten fra»kæden«kom barnet. Angelica gik den følgende dag til hånde i toddykælderen i Blaagaardsgade, lidt træt, lidt bleg men livsglad som altid. De to van Brügges mærkede intet usædvanligt. Nogle dage nere blev barnet sat i pleje hos en kone på Nørrebro, og så oprandt øjeblikket, da Angelica rystede Køben havn af sig, vinkede farvel til det beroligede terpar og rejste til Kolding. ly til se bevær En præstegård på hine tider. Kultursøgende, de nationalt interesseret, men af en tilværelse, der lå i regelbundne baner. Og her hamredes døren pludselig ind af et stykke livsglæde, ingen syntes at kunne mod stå. Såvel præsten som fruen overgav sig. Angelica i6 leven

17 man var altid oplagt, af en aldrig svigtende høflighed og aldrig nogen sinde vulgær i sit væsen. På ny blev hun det strålende midtpunkt. Hun sugede til sig af præste gårdens kultur, vågent iagttagende, receptiv over al måde. Hun blev en levende lytter til tidens strømnin ger, en lærvillig elev i et landskab, der for hende var nyt og uopdaget. Men samtidig brændte i hende den fulde trang til livsudfoldelse, og det var et bål, man også uden for præstegården måtte lægge mærke til. Man kan fore stille sig Angelicas omkalfatring af det stille præste gårdsliv på Koldingegnen var ikke vant til en sådan ekspansion på disse kanter. Man har følt sig løftet, varmet af den pludselige sol og har ikke drømt om at søge at tvinge det urolige pigebarn til adstadig hed. Bålet Angelica brændte højt i denne tid i Kolding. Der går endnu frasagn om hendes magt over mænd. Mænd i alle aldre. Den unge Arndt Burchardt blev den foretrukne. Amdt var søn af en overmåde velstående kol dingenser. Lakfabrikanten Burchardt. Arndt kastede sig omgående for Angelicas ikke ret store fødder, og der fulgte nu en voldsom periode af forelskelse. Rigs greven i København såvel som barnet, hun havde sat i verden, var tilsyneladende glemt. Men årene skulle vise, at også disse to stod som brikker i hendes livs skakspil. Blot med uforlignelig tålmod afventede hun 7

18 men nåede var eller på øjeblikket for brikkerncs placering. Sådan kunne det se ud. Den unge Arndts forelskelse i Angelica blev ikke uden følger. Men i modsætning til forbindelsen med rigsgreven følgerne i Kolding af økonomisk art. De gaver, den unge Arndt øste ud til Angelica, kunne ingenlunde dækkes af hans månedlige indtægter, og det øjeblik oprandt, da sønnen forgreb sig på lak fabrikantens rummelige kasse. Man kan forestille sig skandalen, da dette blev af sløret. Et stormende familieopgør fulgte, hvorunder Bur chardt senior satte junior stolen for døren. Sådan lød den opbragte fars ultimatum: Enten overgav han be dragerierne til politiet der lystes til standsmæs sigt ægteskab for Angelica Pierri og Arndt Burchardt med omgående og påfølgende udvisning af parret til Sydafrika!! Det er blevet hævdet, at denne sag aldrig de tider ud over lakfabrikantens hjem. End ikke præstegårdsfolkene fik kundskab herom. Lakfabrikan ten har været en klog om end en stridbar herre. Selvfølgelig lystes der til bryjlup. En eventyrlig udrejse til fjerne steder faldt absolut i Angelicas smag, og for den unge Arndt gjaldt det, at han var fuldstændig ligeglad, om det blev en ud visning til Alaska eller en urskov i Sydafrika, så længe det blot blev i selskab med Angelica. Dermed var sagen

19 dingpræsten forrettede vielsen. En lykkelig forening ringen sluttet. Men ved brudeparrets kuvert lå billet terne til Sydafrika, og suppen ved bryllupsmiddagen var næppe blevet kold, før parret, over al måde af skedsbevæget, drog af sted til Johannesburg. Afstanden mellem Kolding og København var ved blivende stor på de tider. Og alt skete med den hast, skandalen foreskrev. Beværterparret i Blaagaardsgade 9 dalen. Angelica stod hvid brud, og de, der var vidne afgjort. Burchardt senior fejrede sin søns bryllup med hed uden at blinke. Udadtil strøede han sand over skan han gjorde det i sand pigen fra toddykælderen Angetica, drømmende, meget ung, i gutdbyen i Johannesburg. og til begivenheden, kunne fortælle, at en smukkere og mere uskyldig brud var aldrig set foran alteret. Kol

20 modtog et kærligt brev fra Angelica med nyheder, der nok kunne sætte sindene i affekt hos de to aldrende van der Brügges. De affandt sig med skæbnen og gjor de op, at Angelica Pierri ikke var af deres verden. Og da de ti måneder senere fik besøg af en kone med et barn på armen og meddelelsen om, at dette barn var Angelicas, tog de også denne nyhed med uforlig nelig fatning. Konen havde gennem ti måneder ikke modtaget en eneste øre i plejepenge for barnet der for stillede hun nu for at aflevere det til de to i toddy kælderen. Van der Brügges har muligt sukket. Resigneret men uden evne til at føle forbløffelse. Med enkel smuk na turlighed tog de barnet til sig. Igen et ansvar for et væsen, der ikke var deres. var en pige. Hendes navn var Stella. Barnet Imidlertid var Angelica og Arndt Burchardt nået til Johannesburg i Sydafrika. Let var det ingenlunde. Et er det at være forelsket i Kolding med lakfabrikan tens kasse i ryggen: på ganske anden vis former bil ledet sig, når man befinder sig i det store og fremmede udland uden en øre på lommen. Arndt var ikke gjort af det nødvendige materiale som emigrant. Johannes burg var en barsk verden, hvor man kun forlangte to ting: Håndelag, vilje. Arndt havde ingen af delene. Den skæbne, der blev hans, forekommer meningsløs 20

21 Den feterede Angetica i gutdgraverbyen. hård. En spontan forelskelses hede afløst af en hvas virkelighed, han ikke evnede at klare. Han sank sam men under ængstelsen; kun en dreng fra den jyske lilleby. Og ængstelige drenge stod ikke på Angelicas program. Fire år senere, en decemberdag i året 1894, opløstes ægteskabet. Arndt forsvinder i det uvisse. Kun eet ved man: han døde i det fremmede i året Men pigen Angelica reddede sig. For dette blev i sandhed et liv for hende. Johannesburg var centrum i Sydafrikas største guiddistrikt og nylig grundlagt, i i886, samtidig med 21

22 eller Der levede i sin tid i København en demimonde. Lad os kalde hende madame X. Det var de tider, hvor der virkelig fandtes demimonder, en dame med et ud søgt om end udvendigt talent som værtinde for en kreds af intellektuelle. Denne dame blev holdt af en kendt og velstående københavnsk advokat. Hun holdt torsdagen var ene åbent hus for byens navne kun 22 Sådan var omgivelserne, hvorunder servitricen Ange lica i den elegante restaurant i Johannesburg traf den fasan en plumage! Og en dag finder vi hende som barpige i guidbyen Silkedamask og klunker, viftepalmer, prismekroner, champagne, whisky og gade havde ikke været forgæves. Hun havde lært at begå sig mellem mennesker og lært at bruge sine hæn der, værdier der kom hende til gode i det fremmede. Dette var hverken Kolding eller Blaagaardsgade. Det var at stå på tærsklen ind til en tilværelse, der i fulde ste mål var hende tilpas. Men Kolding og Blaagaards Her følte Angelica sig endelig i sit rette element. nyskabte kapitaler og rivende hurtige krak, livsudfol man gik under. Her fandt man det rette fan denivoidske temperament, spænding så det forslog, dristigt om end ubarmhjertigt land. Her sejrede man guidbrydningens begyndelse. Dette var et nyt, stærkt, delse, tragedie, dramatik, feber, rouletspil. Johannesburg. mand, der drejede hendes livsbane. Det skete i året

23 forbeholdt advokaten. Madame X havde en fortid, der i broget mønster svarede til den, der var Angeli cas. De to var jævnaldrende, da de mødtes i Johannes burg på samme arbejdssted, og det er gennem ma dame X, man har erfaret om Angelicas absolutte suc ces i guidbyens febrile atmosfære. Hun var en fortrin lig arbejder, lille af vækst. Bar ens publikum var ikke som i Blaagaardsgade jævne arbejdere, der hen- tede sig et bæger brændevin før dagens dont. Det var mandfolk med guidstøv under neglene, høj tegnebog og diamanter i kravaten. Ingen af dem overså barpigen fra toddykælderen! Her var det, at Angelica mødte skæbnen, der lagde en formue på mere end syv millioner danske kroner i hendes hænder!

24 KAPITEL En dag kantede en høj slank gæst sig ind til et bord i lokalet. Han var forfinet af påklædning, væsen og stemme men tydelig mærket af sygdom. Det var den to og halvtredsårige hovedrige Adolf Goertz, hollandsk af fødsel, ejer af diamantminer i Sydafrika, ugift. Sine eventyrlige rigdomme førte han ikke med sig i sit væsen. Hans optræden var dæmpet, præget af kultur og reservation. Goertz var på dette tidspunkt en ukendt mand i Johannesbu.rgs forlystelsesliv, men fra den første dag, da Angelica serverede for ham, blev han en daglig gæst i restauranten. Indfandt han sig på dage, hvor hun havde fri, forlod han omgående stedet. Han blandede sig aldrig med restaurantens øvrige gæster, og han viste ingen ydre interesse for blondinen fra København med den besnærende skik kelse, de violblå mandelformede øjne, det livsglade sind og den gennemmusikalske sangstemme. Når hans 24

25 smile. Lempeligt foreholdt han Angelica faren ved det liv, hun førte. Han mødte ikke her som selvbestaltet sjæle sørger, forsikrede han. Hun havde den fulde ret til at kunne gå galt! men det 25 Det blev et møde af usædvanlig art. Ved frokosten var de ikke alene, idet Goertz som trediemand havde inviteret sin læge. Konversationen var heller ikke den Det lykkedes. En samtale blev til mellem de to, og under denne bad han hende til frokost på sit hotel blot for at se, om hun dog ikke kunne få ham til at Hun anede intet om ham, og det var ganske uden spekulation af nogen art, at hun en dag impulsivt satte og til en optræden, der var indrammet af hurtigt vække hendes interesse. Der lå tillige over ham den sig ved hans bord. Hun gjorde det, sagde hun senere, Angelica var vant til guldgravernes brovtende tale tjente formuer. Derfor måtte Gocrtz dæmpede sind vemod, som umiddelbart kaldte på hendes sympati. måltid var til ende, forlod han lokalet stilfærdigt, som Angelica lovede at komme. den følgende dag. han var kommet. sædvanlige, der udspiller sig ved en frokost for tre, thi diamantmineejeren indledte samtalen med et frie ri. Og det bør siges, at han lagde kortene på bordet. handle med sin tilværelse, som hun fandt for godt

26 Jeg Det Min måske stiller jeg, så længe vort ægteskab varer: der må ikke være andre end mig! Det har været med mangeartede og modstridende stemninger, at Angelica hin dag forlod Goertz hotel i Johannesburg. Hun krævede sin betænkningstid. Samme aften mødtes hun med nære venner og be troede dem diamantmineejerens forslag. Det er fra ma 26 læge kan bekræfte mine ord, og i hans nær værelse vil jeg tillige understrege, at jeg ikke forlan kun Han trak på skuldrene, smilte sit fine tynde smil og er det, jeg vil spørge, om De vil ledsage mig som min dem i tryghed og glæde, så vidt det er gørligt. Og nu ønsker at nyde de år, jeg har tilbage. Nyde alt for meningsløst kort, når man stod midt i en stor og hvorom alting var, sagde Goertz, forekom tidsrummet det blev tre. Men læge havde givet ham endnu to år at leve i. Kan Han var alvorligt lidende af tuberkulose, og hans kan jeg sige, at De ikke vil komme til at angre det. store eventyr kan jeg ikke love Dem Goertz så på Angelica, da han fortsatte: alvorlig forelskelse. Og det gjorde han. Og nu fremsatte Goertz sit forslag: hustru den korte tid, jeg har igen? hænde det kun blev eet år Og han føjede til: sagde: ger, De skal gengælde mine følelser. Kun een fordring

27 Fra ungdomsdagene i det farlige og begiuenhedsrige Sydafrika. dame X, man har referatet. Gør det dog, Angelica, sagde veninden. Og kynisk føjede hun til: han dør sikkert snart, og så har du det økonomisk trygt så længe... Angelica sagde ja til Adolf Goertz! Også hun lagde kortene på bordet. fortalte om sit tidligere ægteskab, sin oprindelse og det barn, hun 27

28 den men allerede havde sat i verden. Intet syntes at overraske Goertz. Han havde alvorligt truffet sit valg og ønske de af hele sit hjerte en lykkelig gennemførelse af sin plan og så vidt mulig lykkelig for begge parter. Goertz elskede børn, og hans første handling efter vielsen i Johannesburg var at sende hustruen til Kø benhavn for at hente datteren, den nu femårige Stella. Som tidligere nævnt, var Stella havnet hos Angelicas plejeforældre, beværterfamilien van der Brügge i Blaagaardsgade. På Aldershvile slot senere rigsgrevindes sagn omspundne ejendom i parken i Bagsværd hang et maleri i grevindens arbejdsværelsc. Det gik imidlertid til grunde ved ejendommens brand. Men et datidigt fotografi af maleriet viser de flygtige omrids af den mand, hvis ejendommelige men dybt alvorlige tilbud Angelica accepterede. En forfinet skikkelse, elegante hænder, lange i strækket ansigtets fornemme oval med den bløde mund og de brune, vemodige øjne. Smagfuldt ekviperet og med rigelige lommepenge ankom Angelica til København, hvor gensynet med de gamle Brügges og den femårige Stella forløb varmt og hjerteligt. Beværterfamilien var lykkelig bestyr tet tillige. Beretningen om ægteskabet med diamant mineejeren fra det fjerne Johannesburg forekom alt for usandsynlig. De kendte Angelica, og de kendte hende dog ikke. Men de anede hendes smag for det 28

29 i i: 4 Mor og datter i London-dagene, mens Goertz endnu levede. utrolige og i deres hjerters inderste betragtede de den hele affære som en eneste stor vidtiøftighed, man ret telig burde skamme sig over. Den femårige Stella var 29

30 Rembrandt. Den nye og pludselige tilværelse i rigdom og luksus Hun ændrede ikke Angelicas karakter ser og femten tjenestefolk, der bød hende velkommen tre livr&lædte tjenere. To elegante kareter holdt foran an et palæ, beliggende i den eksklusive St. James i palæets hall ved ankomsten. Og sådan tog Angelica dengang. kendte og huskede betingelserne... Hun vidste, at dette ikke ville vare, og hun holdt sig i fuldt mål den indgåede overenskomst efterrettelig. 30 sit fremtidige engelske hjem i besiddelse,»manor stationens indgang. Den ene forbeholdt bagagen. Det faldt ikke Angelica ind, at kareterne kunne være Wood-Park. En fornem ejendom med fyrretyve værel drage af sted med London som mål. Her havde Adolf Goertz private ejendom. Hun ventede en velholdt mindre lejlighed i London, men vognen standsede for ingen mistillid. De turde simpelt hen ikke, men det Goertz sit europæiske hjem, og her var det aftalen, at var med den største bekymring, de så mor og datter drage ind i en verden, som aldrig kunne hvile på hæderlighed. Over for Angelica ytrede de ingen kritik, Angelica glemte aldrig sin ankomst til London. Goertz stod på perronen, da toget holdt, ledsaget af de kommet til at elske, og nu skulle tillige barnet han skulle modtage sin hustru. House«, en ejendom af uanet luksus, hvis indbo tak seredes i millioner, og som blandt andet rummede en

31 I Iwr, Et hjørne af det fornemme Manor House, Adolf Goertz ejendom i St. James Wood-parken i London, som ligeledes titfatdt Angetica efter Adolf Goertz død. Mens Stella blev i»manor House«under kyndig opsigt, rejste Goertz med sin unge hustru over den hele verden. Han indviede hende aldrig i sine økonomiske forhold, og hun spurgte aldrig. Fair fulgte hun spillets regler. Rejserne gik fra sanatorium til kursted, hvor 3

32 døden. skvgget hat; den er smækket stort op foran. Smilet, han sender ind i fotografens linse, fortæller ikke om nogen snarlig død. Dette er en lykkelig mand, langt yngre end sine år. Uden dødsmærkede træk. Når kræfterne tillod det, rejste de til Sydafrika, hvor Goertz tilså sine diamantminer. Under en sådan rejse havde de Stella med sig samt en skare af tjene stefolk. Men helst boede Goertz med sin hustru ved gen, at kærren befinder sig på vej op til det græske teater. Taormina, Sicilien. Hendes hoved er drejet i. profil, vendt mod Goertz. Han ler under en bred 32 terfulde skrift har forsynet fotografiet med oplysnin de meget få billeder, hvor Angelica smiler. Hendes hænder hviler åbne i hendes skød. Det tyndslidte og Det andet viser dem siddende i en tohjulet blom der, mens hun let bøjet læner sig til ham. Det er et af afbiegede fotografi er et levende minde om to menne stermalet kærre, trukket af et æsel. Angelicas karak Schweiz bjerge. Et kursted, antagelig. De sidder i balkonens hjørne, indhegnet af et gitter, hvorigennem bjergene anes. Hans ene arm hviler slapt over balkonens rækværk, den anden slutter om Angelicas skul Foran mig ligger to afbiegede fotografier, uegnet Det ene viser Goertz og hans hustru på en balkon i intet forblev uforsøgt og sparet til en udsættelse af sker i tryghed i hinandens selskab. til reproduktion.

33 eller Et amatørfoto fra ægteskabet med Adolf Goertz, hvor man bestandig flygtede for døden. Det er Goertz, der har taget billedet af sin frue på æsetudflugt i de schweiziske atper. Hun i kækt sportskostume, som det tog sig ud i hine tider: fodtang, rigt draperet nederdel, højhalset blusetiv og stiv stråhat. Rivieraen i Italien, Frankrig, Spanien på eks klusive kursteder i Schweiz. Angelica svigtede aldrig sit løfte. Hun øste af sin livsglæde til den dødssyge mand, og hans taknemlig hed og omhu for hende kendte ingen grænser. Og det mærkelige skete, at ud af en tilsyneladende fornuft betonet overenskomst steg to års samliv af harmoni og gensidig glæde. For lægen fik ret. Adolf Goertz fik nøjagtig to år at leve i. En lille erindring fra disse knappe år trænger sig på. En dag havde Angelica skjult sig i et klædeskab i Goertz soveværelse. Det var i palæet i London. Da Goertz trådte ind i værelset, hviskede hun hans navn så sagte bag de lukkede skabsdøre, at han var i vild rede med, hvor hun befandt sig. Da hun pludselig slog 33

34 AR både med ømhed og respekt omfattet hans kultur og har været kærlighed, er uvist. I hvert fald har hun Dagene i dette ægteskab må have været et sandt kapløb med døden. Om det også fra Angelicas side Hun sad hos ham den dag, døden indhentede ham i sig selv af ængstelse. Og han føjede til: Hvad skulle sig og bad hende love, at hun aldrig mere ville gøre det. Du kunne være blevet kvalt, sagde han ude af dørcne tilbage og sprang ud, trykkede han hende til jeg ha gjort, om jeg havde mistet dig... hans fine menneskelige egenskaber. Hun veg aldrig fra ham.»manor House«i London. Det var i året 1897.

35 .. KAPITEL Angelica Goertz, født Pierri, sad kort efter sin mands død hos dennes advokat i London. Visse forma liteter ventede. Det var ikke hendes agt at blive i England. Sammen med Stella ville hun på ny tage hjem til Danmark, finde sig et arbejde. Plejeforæl drene havde vedblivende toddykælderen i Blaagaards gade, og der ville utvivlsomt også blive en plads til hende. Den slags fremtidsbekymringer hvilede aldrig tungt på Angelica, hun kendte sit værd som arbejder. Og hvad hendes afdøde mand angik, havde han mu ligt betænkt hende med en mindre sum penge mu ligt ikke. Deres overenskomst rummede ikke den art af håndfaste forpligtelser. I hvert fald stod det hende klart, at palæet»manor Hause«med kostbart indbo skulle tilfalde Goertz slægtninge i Holland. Hun lagde ikke skjul på smerten over tabet af Goertz. Hun vidste, at hun i ham havde mistet et ven skab, der ikke let, måske aldrig, lod sig erstatte. Han havde tillige åbnet hendes øjne for god kunst, hans 35

36 men i og kræsne smag havde opdragende udviklet hende. Og hun havde evnet at åbne sig for hans altid taktfulde påvirkning. Dette var den Angelica Goertz, som hin dag sad i advokatens kontor og fik oplæst sin mands testamente. Hun forstod det ikke. Hun gik fra mødet med advo katen som en sovende. Hun lukkede sig inde på»ma nor House«og forstod det stadig ikke. Meddelelsen havde choklignende virkning. Først da hun den følgen de morgen slog øjnene op, lå sandheden foran hende: Goertz havde indsat sin hustru som sin universal arving. Arven: Mere end syv millioner danske kroner samt London-palæet»Manor House«med kostbart indbo og uvurderlige antikviteter og kunstskatte... alt var hendes!! Det var ikke at vente, at Goertz slægtninge stiltien de så mihionerne drage sig forbi. En stor retssag rulledes op, hvori Angelica fornemt ikke tog del. Slægten Goertz lod intet uforsøgt for at få testamentet om stødt. Til dette formål engageredes de bedste jurister der var intet at stille op. Goertz, der aldrig tidligere havde været gift, var uden livsarvinger. Han må tillige have forudset, at hans slægt ville rejse sig i protest og foretage sig alt tænkeligt til omstødelse af hans sidste vilje og tillige rette kraftige angreb på hustruens rettigheder som universalarving. Derfor hav de han ved testamentets oprettelse sikret sig der med Angelica alle tænkelige retninger. Og det vi 36

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Det blev vinter det blev vår mange gange.

Det blev vinter det blev vår mange gange. 1 Hortensia Der var engang den yndigste lille pige. De første mange måneder af hendes liv, levede hun i en blomst. Den skærmede hende og varmede hende. Hun blev født en solrig majdag, hvor anemonerne lige

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Forlag1.dk Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid 2007 Maria Zeck-Hubers Tekst: Maria Zeck-Hubers Produktion: BIOS www.forlag1.dk

Læs mere

Fiskeren og hans kone

Fiskeren og hans kone Fiskeren og hans kone Fra Grimms Eventyr Der var engang en fisker, som boede med sin kone i en muddergrøft tæt ved havet, og han gik hver dag derhen for at fange fisk. En dag sad han dernede og medede,

Læs mere

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Tryllefrugterne fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Der var engang en mand og en kone; de havde en søn, der hed Hans. Manden passede en hel købstads kreaturer, og det hjalp Hans ham med. Så kom han

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

PROLOG. Gare Saint-Charles, Marseilles hovedbanegård: Toget kører ikke længere

PROLOG. Gare Saint-Charles, Marseilles hovedbanegård: Toget kører ikke længere PROLOG Gare Saint-Charles, Marseilles hovedbanegård: Toget kører ikke længere Øverst på Saint-Charles-banegårdens høje trappe stod Guitou, som hans mor stadig kaldte ham, og kiggede ud over Marseille.»Storbyen«,

Læs mere

Og i det at Hans sagde det, faldt der er en sten ud af Kates hjerte. Åh Hans! Jeg var blevet forhekset. En dag for mange år siden, kom der en heks og

Og i det at Hans sagde det, faldt der er en sten ud af Kates hjerte. Åh Hans! Jeg var blevet forhekset. En dag for mange år siden, kom der en heks og Tom og skønheden I den lille landsby var der mange goder man kunne tage på markedet og handle frugt og grønt og tage til slagteren og købe den lækreste flæskesteg. Eller man kunne gå en tur i det fri og

Læs mere

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik Velkomst sang: Klodshans Velkommen, sir vi her i dag Nu alle sidder på sin bag. Vi viser, jer et skuespil. Og i kan klappe, hvis i vil. Der var engang for længe siden, så begynder alle gode eventyr. Det

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede i et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen hustru.

Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede i et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen hustru. Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede i et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen hustru. Hver uge plejede han at køre ud i sit rige for at se til, at alt gik,

Læs mere

Røvergården. Evald Tang Kristensen

Røvergården. Evald Tang Kristensen Røvergården Evald Tang Kristensen Der var engang en pige, der ville giftes, men hun ville lige godt kun have en mand med rødt hår og rødt skæg. Omsider kom der også sådan en frier, og hun sagde ja. Han

Læs mere

Enøje, Toøje og Treøje

Enøje, Toøje og Treøje Enøje, Toøje og Treøje Fra Grimms Eventyr Der var engang en kone, som havde tre døtre. Den ældste hed Enøje, fordi hun kun havde et øje midt i panden, den anden havde to øjne som andre mennesker og hed

Læs mere

Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø.

Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø. Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø. Så-dan en lil-le ø kald-es en holm, og den-ne holm hed-der Klaus Nars Holm. Den lil-le ø er op-kaldt Ef-ter

Læs mere

Prinsesse Anne og de mange ting.

Prinsesse Anne og de mange ting. 1 Prinsesse Anne og de mange ting. Der var engang en konge og en dronning, de boede på det største slot i landet. Slottet havde spir og høje tage. Det var så stort og så smukt. Dronningen fødte en dag

Læs mere

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet Jalousi Jalousi er en meget stærk følelse, som mange mennesker ikke ønsker at vedkende sig, men som alle andre følelser kan den være med til at give vækst, men den kan også være destruktiv, når den tager

Læs mere

Spørgsmål til Karen Blixen

Spørgsmål til Karen Blixen Spørgsmål til Karen Blixen Af Dorte Nielsen Karen Blixen afsnit 1 1. Hvor ligger Rungstedlund? 2. Hvornår blev Karen Blixen født? 3. Hvor mange år var hun i Afrika? 4. Hvornår udkom hendes første bog?

Læs mere

Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården

Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården Der var engang et stort slot, hvor der boede en prinsesse, en konge, en dronning og en sød tjenestepige. Lige

Læs mere

Hungerbarnet I. arbejde. derhen. selv. brænde. køerne. husbond. madmor. stalden. Ordene er stave-ord til næste gang.

Hungerbarnet I. arbejde. derhen. selv. brænde. køerne. husbond. madmor. stalden. Ordene er stave-ord til næste gang. Hungerbarnet I Da Larus var 11 år skulle han ud at arbejde. Hans far fik en plads til ham hos en bonde. Da de skulle gå derhen fik Larus en gave. Det var en kniv hans far havde lavet. Der var langt at

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 7.APRIL AASTRUP KIRKE KL SEP. Tekster: Sl. 8, Joh. 20,19-31 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 7.APRIL AASTRUP KIRKE KL SEP. Tekster: Sl. 8, Joh. 20,19-31 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 7.APRIL AASTRUP KIRKE KL. 10.00 1.SEP. Tekster: Sl. 8, Joh. 20,19-31 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Thomas er væk! Peter var kommet styrtende ind i klassen og havde

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Den store tyv og nogle andre

Den store tyv og nogle andre Den store tyv og nogle andre Kamilla vidste godt, hvordan tyve så ud. De var snavsede og havde skæg og var uhyggelige og mystiske, det sagde alle, der havde forstand på sådan noget. Kamilla havde hørt,

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden.

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden. Alle Vores hjerter på et guldfad Vilkårene blev for ringe Vil du med ud at gå en tur Vil du med ned til stranden Vi var kun os to Vi var kun os ti tilbage Vi var kun os tre til ceremonien Vi var en familie

Læs mere

kvinden fra Kanaan kan noget usædvanligt hun kan ydmyge sig det kan vi vist alle sammen

kvinden fra Kanaan kan noget usædvanligt hun kan ydmyge sig det kan vi vist alle sammen 1 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: Jesus gik bort derfra og drog til områderne ved Tyrus og Sidon. Og se, en kana'anæisk kvinde kom fra den samme egn og råbte:»forbarm dig over mig,

Læs mere

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Stop nu dette vanvid Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Livet i frihed skal bevares, ikke bukke under for tyranni der er kun os, der er kun os,

Læs mere

Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014. Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697

Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014. Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697 Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014 Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697 Læsninger: 1. Mos. 18,20-33 og Luk. 18,1-8 I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. Det er

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

De seks svaner Af Birgitte Østergård Sørensen

De seks svaner Af Birgitte Østergård Sørensen De seks svaner Af Birgitte Østergård Sørensen Der var engang en konge, som drog på jagt i en stor skov. Han forfulgte et dyr så ivrigt, at ingen af hans folk kunne følge ham. Om aftenen opdagede han, at

Læs mere

Tak til: Peter Møller for din uundværdlige støtte og hjælp. Rikke Vestergaard Petersen for kritik og råd.

Tak til: Peter Møller for din uundværdlige støtte og hjælp. Rikke Vestergaard Petersen for kritik og råd. Molly Den Magiske Ko Copyright Lene Møller 2012 Illustrationer: Lene Møller Forlag: Books On Demand GmbH, København, Danmark Trykt hos: Books On Demand GmbH, Norderstedt, Tyskland Bogen er sat med Georgia.

Læs mere

Hver gang Johannes så en fugl, kiggede han efter, om det hele passede med den beskrivelse, der stod i hans fuglebog. Og når det passede, fik han

Hver gang Johannes så en fugl, kiggede han efter, om det hele passede med den beskrivelse, der stod i hans fuglebog. Og når det passede, fik han 1 Johannes elskede fugle. Han syntes, at det at kigge på fugle var noget af det dejligste, man kunne foretage sig i sit liv. Meget dejligere end at kigge på billeder, malerier eller at se fjernsyn. Hver

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

Pigen der fandt det vigtigste

Pigen der fandt det vigtigste Pigen der fandt det vigtigste Der var engang den dejligste lille pige. Hun blev kaldt MO. Hun boede i et hus i en lille landsby. Omkranset at skove, søer, enge og marker. Hun var glad og tilfreds, og legede

Læs mere

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL Kirsten Wandahl BLÅ ØJNE LÆSEPRØVE Forlaget Lixi Bestil trykt bog eller ebog på på www.lixi.dk 1. Kapitel TO BLÅ ØJNE Din mobil ringer. Anna hørte Felicias stemme. Den kom

Læs mere

Jernovnen. Fra Grimms Eventyr

Jernovnen. Fra Grimms Eventyr Jernovnen Fra Grimms Eventyr I gamle dage, dengang man kunne få sine ønsker opfyldt, levede der en prins, som var fortryllet af en ond heks, så han måtte sidde inde i en jernovn ude i skoven. I mange år

Læs mere

Op, stemmer alle folk på jord med frydetone sammen: Halleluja, vor Gud er stor og Himlen svare: amen.

Op, stemmer alle folk på jord med frydetone sammen: Halleluja, vor Gud er stor og Himlen svare: amen. PRÆDIKEN SØNDAG DEN 12. JUNI 2016 3. SETRIN AASTRUP KL. 9 VESTER AABY KL. 10.15 ØSTER HÆSINGE KL. 14 Tekster: Es.65,1-2; Ef. 2,17-22; Luk. 15,11-32 Salmer: 736,52,365,167,31 ØH: 3,365,167,31 Op, stemmer

Læs mere

På Vær-lø-se-gård sker der mær-ke-li-ge ting. Det spø-ger. Der er gen-færd.

På Vær-lø-se-gård sker der mær-ke-li-ge ting. Det spø-ger. Der er gen-færd. 1 På Vær-lø-se-gård sker der mær-ke-li-ge ting. Det spø-ger. Der er gen-færd. På går-den bor Al-ma, Ha-rald og Eb-ba. Al-ma tror ik-ke på gen-færd, men det gør Ha-rald og Eb-ba. Så en dag sker der no-get,

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Krigen var raset hen over byen som en vred og grusom drage, der spyr ild og slår husene i stykker og bagefter forsvinder ud i ørkenen, ondskabsfuldt

Krigen var raset hen over byen som en vred og grusom drage, der spyr ild og slår husene i stykker og bagefter forsvinder ud i ørkenen, ondskabsfuldt Krigen var raset hen over byen som en vred og grusom drage, der spyr ild og slår husene i stykker og bagefter forsvinder ud i ørkenen, ondskabsfuldt brummende, på vej et andet sted hen. Luften smagte stadigvæk

Læs mere

Roller: Fortæller, Helgi, Bellisande, Bellisandes mors/fars stemme. Ingen må se os på denne måde. Det vil ødelægge dit ry.

Roller: Fortæller, Helgi, Bellisande, Bellisandes mors/fars stemme. Ingen må se os på denne måde. Det vil ødelægge dit ry. Kopiside 7 Break 6 Kærligheden eller pligten? Scene 1 - Anslag Roller: Fortæller, Helgi, Bellisande, Bellisandes mors/fars stemme Helgi og Bellisande mødes i hemmelighed ved søen, og Helgi opdager, at

Læs mere

Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard

Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard 1 Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard 2 Dan Sagnet fortæller, at en konge ved navn Dan, jog sine fjender mod syd. Han var en stærk konge, og folk gav hans land navn efter ham. På den måde fik Danmark

Læs mere

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Morgengry kommer fra skypaladset i himlen. Men hun vil hellere tage på eventyr med sine to venner nede på jorden. Aben Kókoro kan godt lide

Læs mere

En anden slags brød. Så endelig er bølgerne faldet til ro dernede.

En anden slags brød. Så endelig er bølgerne faldet til ro dernede. En anden slags brød Så endelig er bølgerne faldet til ro dernede. En lille fåremavet sky hænger højt oppe over søen. Hænger helt stille, som om den er kommet i tvivl om, hvor den egentlig er på vej hen.

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr Brorlil og søsterlil Fra Grimms Eventyr Brorlil tog søsterlil i hånden og sagde:»siden mor er død, har vi ikke en lykkelig time mere. Vores stedmor slår os hver dag og sparker til os, når vi kommer hen

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Morgengry kommer fra skypaladset i himlen. Men hun vil hellere tage på eventyr med sine to venner nede på jorden. Aben Kókoro kan godt lide

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 2. søndag i Advent 2015 06-12-2015 side 1. Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 2. søndag i Advent 2015 06-12-2015 side 1. Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13. 06-12-2015 side 1 Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13. Der er mange oplevelser i livet, og jo ældre man bliver, jo mere har man været med til. Også som præst har jeg fået lov til

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 31. Søndag den 5. december

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 31. Søndag den 5. december Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 31 Søndag den 5. december Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 32 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 33 Vi standsede for at tage os

Læs mere

Gro var en glad og en sød lille pige, der var lige så gammel som dig, og en dag var hun på besøg hos sin mormor.

Gro var en glad og en sød lille pige, der var lige så gammel som dig, og en dag var hun på besøg hos sin mormor. Gro var en glad og en sød lille pige, der var lige så gammel som dig, og en dag var hun på besøg hos sin mormor. Mormor var ved at fjerne de visne blomster i haven og havde slet ikke set, at Gro var gået

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

Som Kristus er Guds levende Søn, så er vi Kristi brødre og søstre at få fortalt, at man er mere, end man véd af

Som Kristus er Guds levende Søn, så er vi Kristi brødre og søstre at få fortalt, at man er mere, end man véd af Som Kristus er Guds levende Søn, så er vi Kristi brødre og søstre at få fortalt, at man er mere, end man véd af prædiken til 5. s. e. trin. efter 2. tekstrække: Matt 16,13-26 i Lønne og Henne kirker den

Læs mere

som gamle mennesker sukkende kan sige når de har været til endnu en begravelse.. For sådan er det jo også. At nogen af os får lov at sige farvel

som gamle mennesker sukkende kan sige når de har været til endnu en begravelse.. For sådan er det jo også. At nogen af os får lov at sige farvel Juledag 2014 Af sognepræst Kristine S. Hestbech Livet har en begyndelse og en ende. Sådan er det, når man ikke tror på reinkarnation hvor alt går i ring, men tror på at livet er så ukrænkeligt og værdigt

Læs mere

Salmer: Rødding 9.00 736 Den mørke nat 518 På Guds nåde (mel. Herrens røst) 370 Menneske, din (mel. Egmose) 522 Nåden (mel.

Salmer: Rødding 9.00 736 Den mørke nat 518 På Guds nåde (mel. Herrens røst) 370 Menneske, din (mel. Egmose) 522 Nåden (mel. 2 Mos 20,1-17, Rom 3,23-28, Matt 19,16-26 Salmer: Rødding 9.00 736 Den mørke nat 518 På Guds nåde (mel. Herrens røst) 370 Menneske, din (mel. Egmose) 522 Nåden (mel. Martin Elmquist) Lihme 10.30 5 O, havde

Læs mere

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt SKYLD En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt H en ad vejen så man en lille fyr komme gående. Han var ikke særlig stor, nærmest lidt lille. Bare 45 cm høj. Han var bleg at se på. Hans øjne

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Morgengry kommer fra skypaladset i himlen. Hendes opgave er at bevogte den gyldne skål. Da hun mistede den, blev hun forvist til jorden.

Læs mere

Men det var altså en sommerdag, som mange andre sommerdage med højt til himlen og en let brise. Aksene stod skulder ved skulder og luftes tørhed fik

Men det var altså en sommerdag, som mange andre sommerdage med højt til himlen og en let brise. Aksene stod skulder ved skulder og luftes tørhed fik 16. søndag efter trinitatis I Høstgudstjeneste i Jægersborg med Juniorkoret Salmer: Syng for Gud, 729, vinter er nær, 15, 730, 752 4-5, velsignelsen, 730, sensommervisen. I dag fejrer vi høstgudstjeneste

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis Tekst. Matt. 19,16-26.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis Tekst. Matt. 19,16-26. side 1 Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2016. Tekst. Matt. 19,16-26. Et fint menneske mødte Jesus, men gik bedrøvet bort. Der var noget han ikke kunne slippe fri af. Men før vi skal se mere på den rige unge

Læs mere

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Morgengry kommer fra skypaladset i himlen. Men hun vil hellere tage på eventyr med sine to venner nede på jorden. Aben Kókoro kan godt lide

Læs mere

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG ØEN 2 E N AF DE FØRSTE DAGE SER jeg hende med en nøgen dreng i hotelhavens indgang. De går gennem skyggen fra de høje daddelpalmer og standser nogle meter fra trappen til

Læs mere

Vær velkommen, du min fred, Dig ske tak i evighed! Drag, o Jesus, ind itl mig, Vejen selv du bane dig!

Vær velkommen, du min fred, Dig ske tak i evighed! Drag, o Jesus, ind itl mig, Vejen selv du bane dig! PRÆDIKEN MARIÆ BEBUDELSESDAG 25.MARTS 2012 VESTER AABY KL. 9 AASTRUP KL.10.15 KRARUP KL. 14 Tekster: Es.7,10-14; 1.Kor.21-31; Luk.1,46-55 Salmer: 10,441,71,73,117 Vær velkommen, du min fred, Dig ske tak

Læs mere

Man kan kun se rigtigt, med hjertet!

Man kan kun se rigtigt, med hjertet! Man kan kun se rigtigt, med hjertet! Mark 2,1-12 Salmer: 3-31-423-667-439/412-587 Kollekt: Johansen, s. 155 Som vintergrene i afmagt rækker mod dagens rum, ber vi om glæde og lys fra Guds evangelium I

Læs mere

15. søndag efter Trinitatis

15. søndag efter Trinitatis 15. søndag efter Trinitatis Salmevalg 751 Gud ske tak og lov 29 Spænd over os dit himmelsejl 400 Så vældig det mødte os 321 O Kristelighed 678 Guds fred er glæden i dit sind Dette hellige evangelium skriver

Læs mere

Kapitel 1. Det l a nge blik

Kapitel 1. Det l a nge blik Kapitel 1 Det l a nge blik Kirurgen sagde:»jeg vil foretage en nethindeoperation på dit venstre øje.«det var gode nyheder, men så fortsatte han med at sige, at jeg skulle rekreere mig efter operationen

Læs mere

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden!

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden! Kære kompagnon Jeg kan godt sige dig, at denne tale har jeg glædet mig til i lang tid - for det er jo hele 10 år siden jeg sidst havde en festlig mulighed for at holde tale for dig - nemlig da du blev

Læs mere

Mester Gert Westphaler Henrik Pernille Leonard Leonora Gilbert

Mester Gert Westphaler Henrik Pernille Leonard Leonora Gilbert Mester Westphaler Leonard Udgivet af Dansk Dukketeaterforening 2004 Scenen forestiller en gade på Holbergs tid. Når tæppet går op, står på scenen. kommer ind. Godmorgen, lille pige. Jeg så, du kom ud fra

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner 1 Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00 21 Du følger Herre, al min færd 420 Syng lovsang hele jorden 787 du som har tændt millioner af stjerner Da jeg kom i 6. klasse fik vi en ny dansklærer,

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 01-05-2016 Prædiken til 5.s.e. påske 2016. Prædiken til 5. søndag efter påske 2016. Tekst: Johs. 17,1-11.

Lindvig Osmundsen Side 1 01-05-2016 Prædiken til 5.s.e. påske 2016. Prædiken til 5. søndag efter påske 2016. Tekst: Johs. 17,1-11. Lindvig Osmundsen Side 1 01-05-2016 Prædiken til 5. søndag efter påske 2016. Tekst: Johs. 17,1-11. Et smukt billede. Et herligt billede. Ordet herlighed er et centralt ord i Jesu bøn. Jesu bad om at blive

Læs mere

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes (Johs. 11, 19-45)

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes (Johs. 11, 19-45) 16. trin. II 11. september 2016 Sundkirken 10 Salmer: 754 Se, nu stiger solen 21 Du følger, Herre 551 Der er en vej 828 Det er påske 233 Jesus lever 406 Søndag morgen Bøn: Vor Gud og far Kald os ud af

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Bare et andet liv Jim Haaland Damgaard

Bare et andet liv Jim Haaland Damgaard Bare et andet liv Jim Haaland Damgaard Bog et af serien: Wow Hvad sker der her Side 1/6 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 : Godhed kommer efter...3 Kapitel 2 : Rigtig kærlighed er svær at finde...4 Kapitel

Læs mere

Der var engang Et eventyr om et ungt pars lykke

Der var engang Et eventyr om et ungt pars lykke Der var engang Et eventyr om et ungt pars lykke Der var engang Ja, sådan starter et rigtigt eventyr. Det der følger er også et eventyr, som man ikke har kendt mage. Lad eventyret begynde: Der var engang

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt.

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 2 Tjene penge og leve godt. Det var 10:01:14:00 10:01:20:0 min drøm.

Læs mere

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og Plads til Rosa Slåskampe, raserianfald og dårlig samvittighed. Luften var tung mellem Rosa og hendes mor, indtil Rosa fortalte, at hun tog hårde stoffer. Nu har både mor og datter fået hjælp og tung luft

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

16.s.e.trin. II 2016 Cykelgudstjeneste 11. september 2016

16.s.e.trin. II 2016 Cykelgudstjeneste 11. september 2016 Gyserforfatteren Stephen King fortæller, at han i sin skoletid blev tvunget til at lære et bibelvers uden ad. Han var måske en smule dovent anlagt og valgte et af dem, vi har hørt i dag: Jesus græd. Det

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Prædiketekst: Den fortabte søns far - Luk 15.11-24 1. maj 2011 Sognepræst, Ole Pihl

Prædiketekst: Den fortabte søns far - Luk 15.11-24 1. maj 2011 Sognepræst, Ole Pihl Indeholder: Prædiken & Konfirmandtale Prædiken: (skrevet delvist på notatform) Indledningsbøn: Herre og Gud vi beder om, at du ved din Helligånd ved dit Åndelige og levende nærvær - vil åbne vores hjerter

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste.

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste. 2. Pinsedag. 13. juni 2011. Vestervig (Ashøje). 10.30. Provstigudstjeneste. Johs. 3,16-21: Thi således elskede Gud verden. Det er 2. pinsedag på Ashøje og i Jerusalem. Apostelen Peter er gået uden for

Læs mere

Den grønne have. Wivi Leth, 1998 (4,8 ns)

Den grønne have. Wivi Leth, 1998 (4,8 ns) Den grønne have Wivi Leth, 1998 (4,8 ns) Dette skete for ikke så lang tid siden, i landet med det rødhvide flag. Det var efterår, og tre børn havde vovet sig 5 ind i den have, hvor der engang havde været

Læs mere

Gid han var død af noget andet

Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet. Sådan havde jeg det. Som om jeg ikke havde ret til at sørge og græde, fordi min stedfar havde drukket sig selv ihjel, og ikke var død af en

Læs mere

Prædiken til konfirmation i Mørdrup Kirke d. 14. maj 2015 kl. 10 og kl. 12; tekst: Lk. 10,38-42 DDS: 749 331 29 634 787

Prædiken til konfirmation i Mørdrup Kirke d. 14. maj 2015 kl. 10 og kl. 12; tekst: Lk. 10,38-42 DDS: 749 331 29 634 787 Prædiken til konfirmation i Mørdrup Kirke d. 14. maj 2015 kl. 10 og kl. 12; tekst: Lk. 10,38-42 DDS: 749 331 29 634 787 Kære konfirmander, forældre og familie og venner. Lige når foråret er allersmukkest

Læs mere

studie Døden & opstandelsen

studie Døden & opstandelsen studie 13 Døden & opstandelsen 75 Åbningshistorie En dreng og hans far var ude at køre bil, da en bi fløj ind ad det åbne vindue. Drengen var så ekstremt allergisk over for bistik, at både han og faren

Læs mere

SAMARBEJDE OM UDVIKLING AF FREMTIDENS PLEJE & OMSORG

SAMARBEJDE OM UDVIKLING AF FREMTIDENS PLEJE & OMSORG SAMARBEJDE OM UDVIKLING AF FREMTIDENS PLEJE & OMSORG 5. April 2011 Fremtidens Plejehjem som levende laboratorium Njalsgade 106,2 5. april 2011.COM DK2300 Kbh. S info@copenhagenlivinglab.com +45 2023 2205

Læs mere

Farvelæg PrikkeBjørn PrikkeBjørn stopper mobbere

Farvelæg PrikkeBjørn PrikkeBjørn stopper mobbere Farvelæg PrikkeBjørn PrikkeBjørn stopper mobbere PrikkeBjørn stopper mobbere. Af Charlotte Kamman Det var en solrig dag, dag klokken igen ringede ud til frikvarter i skolen. PrikkeBjørn glædede sig til

Læs mere

Løsenordet ophævede forbandelsen og gav håbet liv, og livet blev fyldt af kærlighed. Kraften lå i løsenordet, men uden den

Løsenordet ophævede forbandelsen og gav håbet liv, og livet blev fyldt af kærlighed. Kraften lå i løsenordet, men uden den Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 5. november 2017 Kirkedag: Allehelgensdag/A Tekst: Es 60,18-22; Åb 7,1-17; Matt 5,1-12 Salmer: SK & LL: 402 * 568 * 571 * 566 * 784 I 1800-tallet skrev

Læs mere