GREVINDEN AF BAGSVÆRD

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GREVINDEN AF BAGSVÆRD"

Transkript

1

2 GREVINDEN AF BAGSVÆRD

3 BORGEN GREVINDEN AF BAGSVÆRD KAREN AABYE

4 -,. Grevinden afbagsværd 1958 Karen Aabye Omslag: Kjeld Brandt Udgivet af Borgens forlag, Valbygaardsvej 33, DK-2500 Copenhagen Valby Trykt hos Narayana Press, Gylling ISBN udgave, 1. oplag 1991 SUNDBY BÏBLIOTEK Amagercentre 301 Reberbanegade 2300 København 8 Tlf i;.

5 i. KAPITEL En ruin af røde munkesten. Resterne af en trappe, der engang førte til havesalen. Aflange firkanter i muren, der angiver vinduernes indhug. Elm og birk i ruinens indre, mens en efeu, grov stammet, sejg, spænder sine edderkoppekløer over en vejrslidt facade. Stilhed, forglemmelse. Men et sted af sær besættelse. Det ulmer af tomten den dag i dag, selv om det, der een gang var, synes at have lukket sine øjne. I fortiden et fornemt palæ i empire, i dag et yndefuldt forlis. Men op af forvitrin gen stiger et menneskes skæbne, en kvindeskilckelse, fyldt af dramatik, ætset gennem lidelse. Hun knyttede for altid sit navn til dette sted, med storslået gestus slyngede hun hele sit liv i tilværelsens pulje: Rigdom, luksus, raffinement, humor, arrogance, klogskab, vilje, nederlag og begær efter magt! Hun kom af intet, hun 5

6 med tømte nåede tilværelsens sociale højdepunkt, hun forlod livet intet. Hun løftede i sine hænder selvmordets bæger med gift det til bunden. Hendes navn blev: Grevinden af Bagsværd! Som sådan sejrede hun. Og faldt hun. Men myten om hende er stadig levende. Den brænder vedvarende som bålet, der lagde Aldershvile slot i ruiner, ejen dommen hun erhvervede, da millionerne blev hendes, og det store eventyr for alvor begyndte. Står man en forårsdag med ryggen mod de røde mure og ansigtet vendt mod søen, der æder sig ind, hvor de vidtstrakte plæner slutter, trækker atmosfæ ren fra en ikke fjern fortid sit mønster. Man hører karethjuls drejen i grus, lyden af champagneproppers knald fra havesalen. Vinduet til billardstuen står åbent. Et resultat skrives på en tavle, et stykke kridt kastes på plads. I musikstuen slås flyglet an, og en kvindestemme falder i med sang, fordringsløst, lavt, uskolet, men af en ubeskrivelig charme. Nu lukkes dørene til havesalen tilbage. Grevinden af Bagsværd kommer til syne. Mandelformede øjne, en sanselig mund. I den højt opsatte frisure sidder en nål i platin under en række af brillanter. Hun er lille, knejsende af skikkelse. Hun er ikke alene. Grevinden af Bagsværd er aldrig alene. Mændene, der blev hendes tilværelse, følger hende: Den alt for unge og uerfarne Arndt Burchardt, den ho vedrige diamanthandler fra Johannesburg, den hjer 6.

7 land. er i live. den i store linier huskes af nulevende. Og tillige en af begivenheder, en historie, der endnu er så ung, at beretning der får sit eget sanddru mæle gennem Stella tensgode, forgældede rigsgreve von Sponneck. Den velstående og kultiverede kunsthandler fra London og til sidst gentlemanrytteren William Ewans, yngste søn af Lord Ewans til grevskabet Davenhil i Skot Man ser dem drage sig forbi, fæstnet til erindrin gens skitseblok. Langt ude, hvor park og sø mødes, forsvinder de. Men bag dem væver historien sit tæppe Hoilbæk, grevindens eneste datter. Som vedblivende Hvem var da Grevinden af Bagsværd?

8 2. KAPITEL Han kom vandrende fra Italien. En håndværks svend på valsen. Op af hans frakkelomme stak altid mundstykket af en fløjte, og kom han til en kro, spil lede han sin egen fortæring ind. Med enestående selv følge mestrede han violin, harmonilca og guitar, og så han et instrument på sin vej, kom det omgående un der hans hænder. Han var gipser af håndværk. Stuk katør. Hans navn var Julius Theodor Pierri. Han nåede København, hvor en dansk pige, Jo hanne Caroline Petersen, blev hans skæbne. Han gif tede sig med hende, og i ægteskabet var to børn, søn nen Alfons og datteren Angelica, der kom til verden den fjortende december Den lange vandring fra det sollyse Italien til det kølige Danmark havde sat sine spor i Pierri. Han var i midten af trediverne, da en uheibredelig tuberkulose brød frem, og Johanne Caroline var ikke typen på hus moderen, der med uforlignelig tålmod lod sig lænke til en sygeseng. Hun lærte i denne periode en ledvog $

9 den gade. På selve dagen, da Pierri blev begravet på Assistens ærede dem simpelt hen bort. Så enkelt og ligetil skete det. Og så sprang hun på det første tog og kørte til Fyn. Selv bekymrede hun sig aldrig om sine børns skæbne. Det blev Angelica, som mange år senere op søgte denne mor. Det blev ligeledes Angelica, der ved varende holdt forbindelsen vedlige med broderen Al fons. Da denne senere emigrerede til Amerika, var 9 berg, mens datteren, den treårige Angelica, begyndte havere af en mælketoddybar i en kælder i Blaagaards sin nye tilværelse hos ægteparret van der Brügge, inde overraskede ikke Johanne. Målbevidst havde hun set len. Mens den italienske spillemand og stukkatør kæm pede med døden, havde Johanne fundet to hjem til kom i huset hos en politibetjent Troest på Frederiks sine børn. Drengen Alfons, der da var fem år gammel, hen til denne dag og tilrettelagt fremtiden uden vak stillede ledvogteren een betingelse: Børnene måtte hun fynske overskæring, var sagen for så vidt klar mellem sen være parat til at modtage Johanne Caroline. Dog Nissen efter et besøg i København drog tilbage til sin slet ikke. Johanne og Erik. Når døden kom til Pierri, ville Nis ter fra Fyn at kende, Erik Nissen var hans navn, og da Knapt et år senere afgik Pierri ved døden Nissen fik ikke lov til at vente længe. eller og skille sig ved. Enten kom hun alene Kirkegård, tog Johanne sine børn ved hånden og for

10 Den trearige Angetica kort tid efter ankomsten tit de aldrende Brügges i Btaagaardsgade. i det Angelica, der betalte broderens uddannelse til læge. Han var i besiddelse af et absolut musikalsk talent, og en tid lang var han leder af Amerikas stør ste mandolinorkester. Han døde i U.S.A. som en vel havende og anset læge. Angelica fik en lykkelig barndom hos restauratøren i Blaagaardsgade. Ægteparret var barnløst, og Ange lica blev hurtigt centrum i de to ældre menneskers tilværelse. Tillige lærte hun at bestille noget, og hun var ikke ret gammel, da hun begyndte at hjælpe til i toddykælderen. En arbejder på den tid gik nødigt ud til sin dont, før han havde hentet sig en genstand 10

11 hun var aldrig simpel i sin mund. Hun blev hurtigt det festlige midtpunkt for kælderens kundekreds. Og et respekteret midtpunkt, for hvem de fleste lica vaskede op, gjorde rent. Hun sang, og hun b, og ved bardisken. Angelica skænkede brændevin, Ange En levende illustration sammen med søsteren Troest døde i US.A. blev foræret bort p! Amerika. ferndrige faderens dødsdag. lzr_aæsl...pierri, der altid eller var bange. Hun kunne afværge med et smil med en kølig ironisk bemærkning, der bed. Med dygtighed og påpasselighed fulgte hun sin skole. Først kvarterets kommunale, men da denne ikke syntes at kunne tilfredsstille hendes krav om viden, satte Brügges hende i en privatskole. Billedet af familien Brügge, taget under en skovtur med korporationen af Københavns beværtere en II og anset læge. som velhavende tit»ftugten tit

12 Pigen fra toddykælderen var i besiddelse af en ær gerrighed, der sandelig ikke udsprang fra de hæder lige og jævne beværterfolk. Pludselig kunne hun knejse bag bardisken, energisk vride karkluden mel lem sine hænder, som gjorde hun det samtidig forbi med rækken af agtværdige borgerlige begreber. Med absolut sikkerhed kunne hun sige: Jeg vil ikke hele mit liv skænke brændevin ved en disk. Og hun føjede gang i firserne, viser markant og levende Angelicas omgivelser i disse barndomsår. Fader Brügge, selvbevidst, robust, agtværdig, med sine hænder på Ange licas skuldre. Og madam Brügge med det stramme hår under den rigt blomstrende kapothat. Pigen selv: den femtenårige Angelica i fintpresset slag med fløjis krave og på hovedet en engelsk stråhat dekoreret med hvid sløjfe. Der er værdighed over hendes træk, en krusning i mundvigen og et blik, der nådigt synes at betragte en verden, der ligger under hende. Endnu mens hun gik i skole, stod hun op hver mor gen et par timer inden dagens mange pligter be gyndte. Og så broderede hun! Ved et stearinlys. Bro derierne, Hardanger og Hedebo, blev ikke gemt hen i en kommodeskuffe som en død kapital. Angelica 12 solgte dem, og for pengene købte hun sin første eks klusive påklædning. Mange år senere indprentede hun altid datteren Stella denne ene læresætning: En kvin de må og skal ha blot een god kjole. Da klarer hun sig altid!

13 Billedet af familien Brügge under en skovtur med Korporationen af Københavns Beværtere engang i firserne. I cirkten det stoute ægtepar Brügge, han med hænderne hvitende på Angeticas skuldre.

14 Den trettendrige Angetica: Den dag kommer, da jeg kører med firspand og mit hjem er et slot! til: I vil se, at den dag kommer, da jeg kører med fir spand, og mit hjem er et slot! Hvor findes den ungdom, som ikke har højtflyvende planer i femtenårs alderen? Men planerne befinder sig som oftest blufærdigt skrinlagte. Dette var ikke tilfæl det hos Angelica Pierri. En hovedrysten fra omgivel serne har utvivlsomt været svaret. Den snævre toddy kælder i Blaagaardsgade syntes ikke for nogen fornuf tigt tænkende at kunne blive udgangspunkt for en vandring mod stjernerne. I året 1890, da Angelica var tyve år, traf hun den unge rigsgreve Carl Valdemar von Sponneck. Han 4

15 En konfirmand i tækketigt sort, med jernkrøtlet pandehdr, en klog mund og dristige, levende øjne: Angetica. faldt en morgen tilfældigt ind i Brügges beværtning og tabte samtidig omgående sit hjerte til pigen bag dis ken. På dette tidspunkt var det allerede klart for plejeforældrene, at det var en vanskelig opgave i længden at tumle det livslystne pigebarn, og moralen hos ægteparret Brügge var den gode gamle, at man. skulle vogte sin ære. De fik koldingpræsten Mørck- Hansen til at indvillige i at modtage Angelica til hjælp i huset ud fra den formodning, at den præstelige at mosfære i forbindelse med stilfærdige provinsielle omgivelser måtte virke gavnligt på p1ejedatterens ustyrlige ungdom. Angelica havde nøjagtig som hendes mor havde 5

16 på haft det sin plan fuldt færdig. Da plejeforældrene forelagde koldingpræstens tilbud, bøjede Angelica digt hovedet og sagde ja. Intet kom hende bedre pas. For på dette tidspunkt havde bekendtskabet med rigsgreve Sponneck fået følger, og en anden luft end den, der herskede i kvarteret omkring Blaagaards gade, forekom hende ønskelig. Takket være den tids rummelige klædedragt var det hende muligt at skjule sin tilstand for de brave van Brügges. Tidspunktet for afrejsen til Kolding blev berammet, men fjorten dage forinden, den tolvte december i 890, fødte Angelica en datter til verden en fjerdesal i Thulinsgade hos en veninde, med hvem hun havde været til bal i»kæden«den hele nat. En time efter hjemkomsten fra»kæden«kom barnet. Angelica gik den følgende dag til hånde i toddykælderen i Blaagaardsgade, lidt træt, lidt bleg men livsglad som altid. De to van Brügges mærkede intet usædvanligt. Nogle dage nere blev barnet sat i pleje hos en kone på Nørrebro, og så oprandt øjeblikket, da Angelica rystede Køben havn af sig, vinkede farvel til det beroligede terpar og rejste til Kolding. ly til se bevær En præstegård på hine tider. Kultursøgende, de nationalt interesseret, men af en tilværelse, der lå i regelbundne baner. Og her hamredes døren pludselig ind af et stykke livsglæde, ingen syntes at kunne mod stå. Såvel præsten som fruen overgav sig. Angelica i6 leven

17 man var altid oplagt, af en aldrig svigtende høflighed og aldrig nogen sinde vulgær i sit væsen. På ny blev hun det strålende midtpunkt. Hun sugede til sig af præste gårdens kultur, vågent iagttagende, receptiv over al måde. Hun blev en levende lytter til tidens strømnin ger, en lærvillig elev i et landskab, der for hende var nyt og uopdaget. Men samtidig brændte i hende den fulde trang til livsudfoldelse, og det var et bål, man også uden for præstegården måtte lægge mærke til. Man kan fore stille sig Angelicas omkalfatring af det stille præste gårdsliv på Koldingegnen var ikke vant til en sådan ekspansion på disse kanter. Man har følt sig løftet, varmet af den pludselige sol og har ikke drømt om at søge at tvinge det urolige pigebarn til adstadig hed. Bålet Angelica brændte højt i denne tid i Kolding. Der går endnu frasagn om hendes magt over mænd. Mænd i alle aldre. Den unge Arndt Burchardt blev den foretrukne. Amdt var søn af en overmåde velstående kol dingenser. Lakfabrikanten Burchardt. Arndt kastede sig omgående for Angelicas ikke ret store fødder, og der fulgte nu en voldsom periode af forelskelse. Rigs greven i København såvel som barnet, hun havde sat i verden, var tilsyneladende glemt. Men årene skulle vise, at også disse to stod som brikker i hendes livs skakspil. Blot med uforlignelig tålmod afventede hun 7

18 men nåede var eller på øjeblikket for brikkerncs placering. Sådan kunne det se ud. Den unge Arndts forelskelse i Angelica blev ikke uden følger. Men i modsætning til forbindelsen med rigsgreven følgerne i Kolding af økonomisk art. De gaver, den unge Arndt øste ud til Angelica, kunne ingenlunde dækkes af hans månedlige indtægter, og det øjeblik oprandt, da sønnen forgreb sig på lak fabrikantens rummelige kasse. Man kan forestille sig skandalen, da dette blev af sløret. Et stormende familieopgør fulgte, hvorunder Bur chardt senior satte junior stolen for døren. Sådan lød den opbragte fars ultimatum: Enten overgav han be dragerierne til politiet der lystes til standsmæs sigt ægteskab for Angelica Pierri og Arndt Burchardt med omgående og påfølgende udvisning af parret til Sydafrika!! Det er blevet hævdet, at denne sag aldrig de tider ud over lakfabrikantens hjem. End ikke præstegårdsfolkene fik kundskab herom. Lakfabrikan ten har været en klog om end en stridbar herre. Selvfølgelig lystes der til bryjlup. En eventyrlig udrejse til fjerne steder faldt absolut i Angelicas smag, og for den unge Arndt gjaldt det, at han var fuldstændig ligeglad, om det blev en ud visning til Alaska eller en urskov i Sydafrika, så længe det blot blev i selskab med Angelica. Dermed var sagen

19 dingpræsten forrettede vielsen. En lykkelig forening ringen sluttet. Men ved brudeparrets kuvert lå billet terne til Sydafrika, og suppen ved bryllupsmiddagen var næppe blevet kold, før parret, over al måde af skedsbevæget, drog af sted til Johannesburg. Afstanden mellem Kolding og København var ved blivende stor på de tider. Og alt skete med den hast, skandalen foreskrev. Beværterparret i Blaagaardsgade 9 dalen. Angelica stod hvid brud, og de, der var vidne afgjort. Burchardt senior fejrede sin søns bryllup med hed uden at blinke. Udadtil strøede han sand over skan han gjorde det i sand pigen fra toddykælderen Angetica, drømmende, meget ung, i gutdbyen i Johannesburg. og til begivenheden, kunne fortælle, at en smukkere og mere uskyldig brud var aldrig set foran alteret. Kol

20 modtog et kærligt brev fra Angelica med nyheder, der nok kunne sætte sindene i affekt hos de to aldrende van der Brügges. De affandt sig med skæbnen og gjor de op, at Angelica Pierri ikke var af deres verden. Og da de ti måneder senere fik besøg af en kone med et barn på armen og meddelelsen om, at dette barn var Angelicas, tog de også denne nyhed med uforlig nelig fatning. Konen havde gennem ti måneder ikke modtaget en eneste øre i plejepenge for barnet der for stillede hun nu for at aflevere det til de to i toddy kælderen. Van der Brügges har muligt sukket. Resigneret men uden evne til at føle forbløffelse. Med enkel smuk na turlighed tog de barnet til sig. Igen et ansvar for et væsen, der ikke var deres. var en pige. Hendes navn var Stella. Barnet Imidlertid var Angelica og Arndt Burchardt nået til Johannesburg i Sydafrika. Let var det ingenlunde. Et er det at være forelsket i Kolding med lakfabrikan tens kasse i ryggen: på ganske anden vis former bil ledet sig, når man befinder sig i det store og fremmede udland uden en øre på lommen. Arndt var ikke gjort af det nødvendige materiale som emigrant. Johannes burg var en barsk verden, hvor man kun forlangte to ting: Håndelag, vilje. Arndt havde ingen af delene. Den skæbne, der blev hans, forekommer meningsløs 20

21 Den feterede Angetica i gutdgraverbyen. hård. En spontan forelskelses hede afløst af en hvas virkelighed, han ikke evnede at klare. Han sank sam men under ængstelsen; kun en dreng fra den jyske lilleby. Og ængstelige drenge stod ikke på Angelicas program. Fire år senere, en decemberdag i året 1894, opløstes ægteskabet. Arndt forsvinder i det uvisse. Kun eet ved man: han døde i det fremmede i året Men pigen Angelica reddede sig. For dette blev i sandhed et liv for hende. Johannesburg var centrum i Sydafrikas største guiddistrikt og nylig grundlagt, i i886, samtidig med 21

22 eller Der levede i sin tid i København en demimonde. Lad os kalde hende madame X. Det var de tider, hvor der virkelig fandtes demimonder, en dame med et ud søgt om end udvendigt talent som værtinde for en kreds af intellektuelle. Denne dame blev holdt af en kendt og velstående københavnsk advokat. Hun holdt torsdagen var ene åbent hus for byens navne kun 22 Sådan var omgivelserne, hvorunder servitricen Ange lica i den elegante restaurant i Johannesburg traf den fasan en plumage! Og en dag finder vi hende som barpige i guidbyen Silkedamask og klunker, viftepalmer, prismekroner, champagne, whisky og gade havde ikke været forgæves. Hun havde lært at begå sig mellem mennesker og lært at bruge sine hæn der, værdier der kom hende til gode i det fremmede. Dette var hverken Kolding eller Blaagaardsgade. Det var at stå på tærsklen ind til en tilværelse, der i fulde ste mål var hende tilpas. Men Kolding og Blaagaards Her følte Angelica sig endelig i sit rette element. nyskabte kapitaler og rivende hurtige krak, livsudfol man gik under. Her fandt man det rette fan denivoidske temperament, spænding så det forslog, dristigt om end ubarmhjertigt land. Her sejrede man guidbrydningens begyndelse. Dette var et nyt, stærkt, delse, tragedie, dramatik, feber, rouletspil. Johannesburg. mand, der drejede hendes livsbane. Det skete i året

23 forbeholdt advokaten. Madame X havde en fortid, der i broget mønster svarede til den, der var Angeli cas. De to var jævnaldrende, da de mødtes i Johannes burg på samme arbejdssted, og det er gennem ma dame X, man har erfaret om Angelicas absolutte suc ces i guidbyens febrile atmosfære. Hun var en fortrin lig arbejder, lille af vækst. Bar ens publikum var ikke som i Blaagaardsgade jævne arbejdere, der hen- tede sig et bæger brændevin før dagens dont. Det var mandfolk med guidstøv under neglene, høj tegnebog og diamanter i kravaten. Ingen af dem overså barpigen fra toddykælderen! Her var det, at Angelica mødte skæbnen, der lagde en formue på mere end syv millioner danske kroner i hendes hænder!

24 KAPITEL En dag kantede en høj slank gæst sig ind til et bord i lokalet. Han var forfinet af påklædning, væsen og stemme men tydelig mærket af sygdom. Det var den to og halvtredsårige hovedrige Adolf Goertz, hollandsk af fødsel, ejer af diamantminer i Sydafrika, ugift. Sine eventyrlige rigdomme førte han ikke med sig i sit væsen. Hans optræden var dæmpet, præget af kultur og reservation. Goertz var på dette tidspunkt en ukendt mand i Johannesbu.rgs forlystelsesliv, men fra den første dag, da Angelica serverede for ham, blev han en daglig gæst i restauranten. Indfandt han sig på dage, hvor hun havde fri, forlod han omgående stedet. Han blandede sig aldrig med restaurantens øvrige gæster, og han viste ingen ydre interesse for blondinen fra København med den besnærende skik kelse, de violblå mandelformede øjne, det livsglade sind og den gennemmusikalske sangstemme. Når hans 24

25 smile. Lempeligt foreholdt han Angelica faren ved det liv, hun førte. Han mødte ikke her som selvbestaltet sjæle sørger, forsikrede han. Hun havde den fulde ret til at kunne gå galt! men det 25 Det blev et møde af usædvanlig art. Ved frokosten var de ikke alene, idet Goertz som trediemand havde inviteret sin læge. Konversationen var heller ikke den Det lykkedes. En samtale blev til mellem de to, og under denne bad han hende til frokost på sit hotel blot for at se, om hun dog ikke kunne få ham til at Hun anede intet om ham, og det var ganske uden spekulation af nogen art, at hun en dag impulsivt satte og til en optræden, der var indrammet af hurtigt vække hendes interesse. Der lå tillige over ham den sig ved hans bord. Hun gjorde det, sagde hun senere, Angelica var vant til guldgravernes brovtende tale tjente formuer. Derfor måtte Gocrtz dæmpede sind vemod, som umiddelbart kaldte på hendes sympati. måltid var til ende, forlod han lokalet stilfærdigt, som Angelica lovede at komme. den følgende dag. han var kommet. sædvanlige, der udspiller sig ved en frokost for tre, thi diamantmineejeren indledte samtalen med et frie ri. Og det bør siges, at han lagde kortene på bordet. handle med sin tilværelse, som hun fandt for godt

26 Jeg Det Min måske stiller jeg, så længe vort ægteskab varer: der må ikke være andre end mig! Det har været med mangeartede og modstridende stemninger, at Angelica hin dag forlod Goertz hotel i Johannesburg. Hun krævede sin betænkningstid. Samme aften mødtes hun med nære venner og be troede dem diamantmineejerens forslag. Det er fra ma 26 læge kan bekræfte mine ord, og i hans nær værelse vil jeg tillige understrege, at jeg ikke forlan kun Han trak på skuldrene, smilte sit fine tynde smil og er det, jeg vil spørge, om De vil ledsage mig som min dem i tryghed og glæde, så vidt det er gørligt. Og nu ønsker at nyde de år, jeg har tilbage. Nyde alt for meningsløst kort, når man stod midt i en stor og hvorom alting var, sagde Goertz, forekom tidsrummet det blev tre. Men læge havde givet ham endnu to år at leve i. Kan Han var alvorligt lidende af tuberkulose, og hans kan jeg sige, at De ikke vil komme til at angre det. store eventyr kan jeg ikke love Dem Goertz så på Angelica, da han fortsatte: alvorlig forelskelse. Og det gjorde han. Og nu fremsatte Goertz sit forslag: hustru den korte tid, jeg har igen? hænde det kun blev eet år Og han føjede til: sagde: ger, De skal gengælde mine følelser. Kun een fordring

27 Fra ungdomsdagene i det farlige og begiuenhedsrige Sydafrika. dame X, man har referatet. Gør det dog, Angelica, sagde veninden. Og kynisk føjede hun til: han dør sikkert snart, og så har du det økonomisk trygt så længe... Angelica sagde ja til Adolf Goertz! Også hun lagde kortene på bordet. fortalte om sit tidligere ægteskab, sin oprindelse og det barn, hun 27

28 den men allerede havde sat i verden. Intet syntes at overraske Goertz. Han havde alvorligt truffet sit valg og ønske de af hele sit hjerte en lykkelig gennemførelse af sin plan og så vidt mulig lykkelig for begge parter. Goertz elskede børn, og hans første handling efter vielsen i Johannesburg var at sende hustruen til Kø benhavn for at hente datteren, den nu femårige Stella. Som tidligere nævnt, var Stella havnet hos Angelicas plejeforældre, beværterfamilien van der Brügge i Blaagaardsgade. På Aldershvile slot senere rigsgrevindes sagn omspundne ejendom i parken i Bagsværd hang et maleri i grevindens arbejdsværelsc. Det gik imidlertid til grunde ved ejendommens brand. Men et datidigt fotografi af maleriet viser de flygtige omrids af den mand, hvis ejendommelige men dybt alvorlige tilbud Angelica accepterede. En forfinet skikkelse, elegante hænder, lange i strækket ansigtets fornemme oval med den bløde mund og de brune, vemodige øjne. Smagfuldt ekviperet og med rigelige lommepenge ankom Angelica til København, hvor gensynet med de gamle Brügges og den femårige Stella forløb varmt og hjerteligt. Beværterfamilien var lykkelig bestyr tet tillige. Beretningen om ægteskabet med diamant mineejeren fra det fjerne Johannesburg forekom alt for usandsynlig. De kendte Angelica, og de kendte hende dog ikke. Men de anede hendes smag for det 28

29 i i: 4 Mor og datter i London-dagene, mens Goertz endnu levede. utrolige og i deres hjerters inderste betragtede de den hele affære som en eneste stor vidtiøftighed, man ret telig burde skamme sig over. Den femårige Stella var 29

30 Rembrandt. Den nye og pludselige tilværelse i rigdom og luksus Hun ændrede ikke Angelicas karakter ser og femten tjenestefolk, der bød hende velkommen tre livr&lædte tjenere. To elegante kareter holdt foran an et palæ, beliggende i den eksklusive St. James i palæets hall ved ankomsten. Og sådan tog Angelica dengang. kendte og huskede betingelserne... Hun vidste, at dette ikke ville vare, og hun holdt sig i fuldt mål den indgåede overenskomst efterrettelig. 30 sit fremtidige engelske hjem i besiddelse,»manor stationens indgang. Den ene forbeholdt bagagen. Det faldt ikke Angelica ind, at kareterne kunne være Wood-Park. En fornem ejendom med fyrretyve værel drage af sted med London som mål. Her havde Adolf Goertz private ejendom. Hun ventede en velholdt mindre lejlighed i London, men vognen standsede for ingen mistillid. De turde simpelt hen ikke, men det Goertz sit europæiske hjem, og her var det aftalen, at var med den største bekymring, de så mor og datter drage ind i en verden, som aldrig kunne hvile på hæderlighed. Over for Angelica ytrede de ingen kritik, Angelica glemte aldrig sin ankomst til London. Goertz stod på perronen, da toget holdt, ledsaget af de kommet til at elske, og nu skulle tillige barnet han skulle modtage sin hustru. House«, en ejendom af uanet luksus, hvis indbo tak seredes i millioner, og som blandt andet rummede en

31 I Iwr, Et hjørne af det fornemme Manor House, Adolf Goertz ejendom i St. James Wood-parken i London, som ligeledes titfatdt Angetica efter Adolf Goertz død. Mens Stella blev i»manor House«under kyndig opsigt, rejste Goertz med sin unge hustru over den hele verden. Han indviede hende aldrig i sine økonomiske forhold, og hun spurgte aldrig. Fair fulgte hun spillets regler. Rejserne gik fra sanatorium til kursted, hvor 3

32 døden. skvgget hat; den er smækket stort op foran. Smilet, han sender ind i fotografens linse, fortæller ikke om nogen snarlig død. Dette er en lykkelig mand, langt yngre end sine år. Uden dødsmærkede træk. Når kræfterne tillod det, rejste de til Sydafrika, hvor Goertz tilså sine diamantminer. Under en sådan rejse havde de Stella med sig samt en skare af tjene stefolk. Men helst boede Goertz med sin hustru ved gen, at kærren befinder sig på vej op til det græske teater. Taormina, Sicilien. Hendes hoved er drejet i. profil, vendt mod Goertz. Han ler under en bred 32 terfulde skrift har forsynet fotografiet med oplysnin de meget få billeder, hvor Angelica smiler. Hendes hænder hviler åbne i hendes skød. Det tyndslidte og Det andet viser dem siddende i en tohjulet blom der, mens hun let bøjet læner sig til ham. Det er et af afbiegede fotografi er et levende minde om to menne stermalet kærre, trukket af et æsel. Angelicas karak Schweiz bjerge. Et kursted, antagelig. De sidder i balkonens hjørne, indhegnet af et gitter, hvorigennem bjergene anes. Hans ene arm hviler slapt over balkonens rækværk, den anden slutter om Angelicas skul Foran mig ligger to afbiegede fotografier, uegnet Det ene viser Goertz og hans hustru på en balkon i intet forblev uforsøgt og sparet til en udsættelse af sker i tryghed i hinandens selskab. til reproduktion.

33 eller Et amatørfoto fra ægteskabet med Adolf Goertz, hvor man bestandig flygtede for døden. Det er Goertz, der har taget billedet af sin frue på æsetudflugt i de schweiziske atper. Hun i kækt sportskostume, som det tog sig ud i hine tider: fodtang, rigt draperet nederdel, højhalset blusetiv og stiv stråhat. Rivieraen i Italien, Frankrig, Spanien på eks klusive kursteder i Schweiz. Angelica svigtede aldrig sit løfte. Hun øste af sin livsglæde til den dødssyge mand, og hans taknemlig hed og omhu for hende kendte ingen grænser. Og det mærkelige skete, at ud af en tilsyneladende fornuft betonet overenskomst steg to års samliv af harmoni og gensidig glæde. For lægen fik ret. Adolf Goertz fik nøjagtig to år at leve i. En lille erindring fra disse knappe år trænger sig på. En dag havde Angelica skjult sig i et klædeskab i Goertz soveværelse. Det var i palæet i London. Da Goertz trådte ind i værelset, hviskede hun hans navn så sagte bag de lukkede skabsdøre, at han var i vild rede med, hvor hun befandt sig. Da hun pludselig slog 33

34 AR både med ømhed og respekt omfattet hans kultur og har været kærlighed, er uvist. I hvert fald har hun Dagene i dette ægteskab må have været et sandt kapløb med døden. Om det også fra Angelicas side Hun sad hos ham den dag, døden indhentede ham i sig selv af ængstelse. Og han føjede til: Hvad skulle sig og bad hende love, at hun aldrig mere ville gøre det. Du kunne være blevet kvalt, sagde han ude af dørcne tilbage og sprang ud, trykkede han hende til jeg ha gjort, om jeg havde mistet dig... hans fine menneskelige egenskaber. Hun veg aldrig fra ham.»manor House«i London. Det var i året 1897.

35 .. KAPITEL Angelica Goertz, født Pierri, sad kort efter sin mands død hos dennes advokat i London. Visse forma liteter ventede. Det var ikke hendes agt at blive i England. Sammen med Stella ville hun på ny tage hjem til Danmark, finde sig et arbejde. Plejeforæl drene havde vedblivende toddykælderen i Blaagaards gade, og der ville utvivlsomt også blive en plads til hende. Den slags fremtidsbekymringer hvilede aldrig tungt på Angelica, hun kendte sit værd som arbejder. Og hvad hendes afdøde mand angik, havde han mu ligt betænkt hende med en mindre sum penge mu ligt ikke. Deres overenskomst rummede ikke den art af håndfaste forpligtelser. I hvert fald stod det hende klart, at palæet»manor Hause«med kostbart indbo skulle tilfalde Goertz slægtninge i Holland. Hun lagde ikke skjul på smerten over tabet af Goertz. Hun vidste, at hun i ham havde mistet et ven skab, der ikke let, måske aldrig, lod sig erstatte. Han havde tillige åbnet hendes øjne for god kunst, hans 35

36 men i og kræsne smag havde opdragende udviklet hende. Og hun havde evnet at åbne sig for hans altid taktfulde påvirkning. Dette var den Angelica Goertz, som hin dag sad i advokatens kontor og fik oplæst sin mands testamente. Hun forstod det ikke. Hun gik fra mødet med advo katen som en sovende. Hun lukkede sig inde på»ma nor House«og forstod det stadig ikke. Meddelelsen havde choklignende virkning. Først da hun den følgen de morgen slog øjnene op, lå sandheden foran hende: Goertz havde indsat sin hustru som sin universal arving. Arven: Mere end syv millioner danske kroner samt London-palæet»Manor House«med kostbart indbo og uvurderlige antikviteter og kunstskatte... alt var hendes!! Det var ikke at vente, at Goertz slægtninge stiltien de så mihionerne drage sig forbi. En stor retssag rulledes op, hvori Angelica fornemt ikke tog del. Slægten Goertz lod intet uforsøgt for at få testamentet om stødt. Til dette formål engageredes de bedste jurister der var intet at stille op. Goertz, der aldrig tidligere havde været gift, var uden livsarvinger. Han må tillige have forudset, at hans slægt ville rejse sig i protest og foretage sig alt tænkeligt til omstødelse af hans sidste vilje og tillige rette kraftige angreb på hustruens rettigheder som universalarving. Derfor hav de han ved testamentets oprettelse sikret sig der med Angelica alle tænkelige retninger. Og det vi 36

Pigen der fandt det vigtigste

Pigen der fandt det vigtigste Pigen der fandt det vigtigste Der var engang den dejligste lille pige. Hun blev kaldt MO. Hun boede i et hus i en lille landsby. Omkranset at skove, søer, enge og marker. Hun var glad og tilfreds, og legede

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 31. Søndag den 5. december

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 31. Søndag den 5. december Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 31 Søndag den 5. december Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 32 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 33 Vi standsede for at tage os

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

SKADEN PIA JUUL. roman TIDERNE SKIFTER

SKADEN PIA JUUL. roman TIDERNE SKIFTER JOBNAME: 2. KORREKTUR PAGE: 3 SESS: 15 OUTPUT: Mon Mar 1 14:15:19 2010 PIA JUUL SKADEN roman TIDERNE SKIFTER JOBNAME: 2. KORREKTUR PAGE: 4 SESS: 14 OUTPUT: Mon Mar 1 14:15:19 2010 Skaden Pia Juul/Tiderne

Læs mere

Gid han var død af noget andet

Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet. Sådan havde jeg det. Som om jeg ikke havde ret til at sørge og græde, fordi min stedfar havde drukket sig selv ihjel, og ikke var død af en

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet Jalousi Jalousi er en meget stærk følelse, som mange mennesker ikke ønsker at vedkende sig, men som alle andre følelser kan den være med til at give vækst, men den kan også være destruktiv, når den tager

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

"Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty;

Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty; Ebbe Skammelsøn 1. Skammel han boede nør i Ty; han var både rig og god; så høviske haver han sønner fem, de to går verden imod. Fordi træder Ebbe Skammelsøn så mangen sti vilde. 2. De tre, de ere for lang

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang 1 Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang 29 - Spænd over os 448 - Fyldt af glæde 674 - Sov sødt, barnelille 441 - Alle mine kilder skal være hos dig Nadver: 192 v. 3: Kærligheden,

Læs mere

Præstens hemmelighed

Præstens hemmelighed Den lå på bordet. Pia vidste, hun ikke måtte røre den, men det trak i hver en fiber i hendes krop for at kigge i den. Den var hendes fars og han havde udtrykkeligt fortalt, at ingen måtte åbne den, for

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

180 : Jeg er ikke vred mere

180 : Jeg er ikke vred mere 180 : Jeg er ikke vred mere I 180 grader møder vi mennesker, hvis liv har taget en voldsom drejning, men som er kommet styrket videre. Tabita Brøner er vokset op som Jehovas Vidne. Men som teenager mødte

Læs mere

fra. Hjemme fra København. Hvor skal vi flytte hen? spurgte hun vagtsomt. Åh, far har fået nyt arbejde, vi skal tilbage til Sjælland, men ikke til

fra. Hjemme fra København. Hvor skal vi flytte hen? spurgte hun vagtsomt. Åh, far har fået nyt arbejde, vi skal tilbage til Sjælland, men ikke til Kapitel 1 Det var Julies fødselsdag, og hun havde spekuleret meget på, hvad hendes far og mor mon ville give hende. Hun havde skrevet en lang liste over småting, hun syntes hun manglede, og så havde hun

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG ØEN 2 E N AF DE FØRSTE DAGE SER jeg hende med en nøgen dreng i hotelhavens indgang. De går gennem skyggen fra de høje daddelpalmer og standser nogle meter fra trappen til

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Butikken hvor du kan leje et andet liv

Butikken hvor du kan leje et andet liv Butikken hvor du kan leje et andet liv I meget gamle dage ovre i London var der en lille butik i en kælder. London var langt,langt væk. Butikken lå i en sidegade, så der var mørkt og dystert i gaden. Den

Læs mere

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch I dag er det med at holde tungen lige i munden og ørene stive. Teksten er en typisk Johannestekst, snørklet og svært forståeligt. I hvert fald sådan

Læs mere

Je3 har lært en S?ec-;a/;st ;nden -For 3eV;nst Ved IYKKeS?;1at Kende 03 bedt ham OM at Jv'æi?e d;3...

Je3 har lært en S?ec-;a/;st ;nden -For 3eV;nst Ved IYKKeS?;1at Kende 03 bedt ham OM at Jv'æi?e d;3... Je3 har lært en S?ec-;a/;st ;nden -For 3eV;nst Ved IYKKeS?;1at Kende 03 bedt ham OM at Jv'æi?e d;3... Hr Peter Knudsen A L Meyers Vænge 3 6 Tv 2450 København Sv ENMARK Marcos von Ring Kære Peter! Jeg har

Læs mere

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner 1 Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00 21 Du følger Herre, al min færd 420 Syng lovsang hele jorden 787 du som har tændt millioner af stjerner Da jeg kom i 6. klasse fik vi en ny dansklærer,

Læs mere

Skatten. Kapitel 1 Jeg er Mads. Og ham der er Stuart. Vi er i et skib på vej til Mombasa. Wow hvor er hun lækker. Stuart det der er min kæreste, din forræder. Men Stuart hørte ikke noget han var bare så

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

Her slutter historien om Kasper.

Her slutter historien om Kasper. KASPERS HISTORIE Hvert år forsvinder der hundredevis af danskere uden at give deres familie eller andre pårørende besked : en mand går ned i kiosken på hjørnet en søndag eftermiddag og kommer aldrig tilbage.

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 Salmer: Hinge kl.8.30: 422-417/ 488-372 Vinderslev kl.9.30: 422-417- 515/ 488-428- 372 Thorning kl.11: 422-417-

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden Alma 82 år Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns Alma er ikke så god til at huske længere og hendes sygdom gør, at hun har svært ved at passe dagligdagens gøremål.

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

Natur og livsglæde At høre hjemme hjemme

Natur og livsglæde At høre hjemme hjemme Natur og livsglæde At høre hjemme For nogle år siden blev jeg præst på Østerbro i København, og bosat i en lejlighed lige rundt om hjørnet fra Kirken. Fra mine vinduer kunne jeg ikke se så meget som et

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 27-08-2015 Prædiken til 12. s.e.trinitatis 2015.docx

Lindvig Osmundsen Side 1 27-08-2015 Prædiken til 12. s.e.trinitatis 2015.docx Lindvig Osmundsen Side 1 Prædiken til 12. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Mark. 7,31-37. Kan du høre mig? Jeg kan ikke høre dig. Når man bliver over 60 så får lyden på fjernsynet en ekstra streg eller

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Niels Rasmussen d. 11.11.11

Niels Rasmussen d. 11.11.11 I mange år har jeg leget med ord, første gang jeg husker var i forbindelse med en lejr for ca. 25 år siden. Jeg husker det handlede om alle vores men er, men der kom en mand Senere har jeg gjort det i

Læs mere

De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923.

De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923. De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923. Den 10. Maj 1923 giver SS OSCAR II et gigantisk trut i skibsfløjten, da den stævner ud fra Københavns Havn. Ombord på emigrantskibet

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Jonastegnet Vi begynder med fortællingen om Jonas. Jonas i hvalfiskens bug. Det er en af de mærkeligste fortællinger i det gamle testamente. Der er et præg af eventyr over fortællingen: hvalfisken dukker

Læs mere

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet 15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet Pengene eller livet det er det, det handler om i dag. Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden eller holde sig til den ene

Læs mere

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag Appetizer: Simon Spies blev engang spurgt om han foretrak at være fattig eller rig, og han svarede: Ja, livet kommer jo ikke an på penge, og jeg har prøvet begge dele, men jeg vil til enhver tid foretrække

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

DODO & THE DODOS UPGRADE

DODO & THE DODOS UPGRADE DODO & THE DODOS UPGRADE Dodo Gad: Vokal, kor Jens Rud: Vokal, kor, percussion Steen Christiansen; Keyboard, bas, kor Lars Thorup: Trommer, percussion Anders Valbro: Guitar DODO & THE DODOS UPGRADE Produceret

Læs mere

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt.

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt. Ind-led-ning Det, du nu skal læ-se, er rig-tig sket. Det ske-te for mang-e år si-den. Den sør-ge-li-ge be-gi-ven-hed fandt sted i 1866. Hvor læng-e si-den mon det er? Det er så sør-ge-ligt det, der ske-te,

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

Ulvevinter. ildbrande raser mod arnens bål høj hede spiller mod himlen s. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter

Ulvevinter. ildbrande raser mod arnens bål høj hede spiller mod himlen s. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter Vagn af edevold Du er født og opvokset på gården edevold. Der var meget arbejde, men I manglede ikke noget. De glade dage sluttede, da det viste sig at din fader havde spillet sig til en stor gæld. I måtte

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

ingen bragende latter og høje stemmer. Ikke at der blev sagt noget mig, var jeg lidt beklemt, især over min mor.

ingen bragende latter og høje stemmer. Ikke at der blev sagt noget mig, var jeg lidt beklemt, især over min mor. Chatollet Jeg husker mit barndomshjem som et meget stille sted. Der var ingen bragende latter og høje stemmer. Ikke at der blev sagt noget til mig om at være stille, eller at stemningen var trykket. Det

Læs mere

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse Materialer Vis, hvad du kan Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse INDHOLD Aktivitet 1, 2 og 3 Samtalebillede: Idrætslektion Aktivitet 4. Skønlitterær tekst 3.-4. klasse: Fablen Løven og musen (version

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

5. søndag efter påske 10. maj 2015

5. søndag efter påske 10. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke (konfirmation) Tema: Faderens kærlighed Salmer: 402, 478; 192, 260, 484, 70 Evangelium: Joh. 16,23b 28 Jesus er udgået fra Faderen, og han er kommet til verden; han forlader verden

Læs mere

Hvad skal jeg så nede i træet? spurgte soldaten.

Hvad skal jeg så nede i træet? spurgte soldaten. Fyrtøjet Eventyr af Hans Christian Andersen - 001 D er kom en soldat marcherende hen ad landevejen: én, to! én, to! Han havde sit tornyster på ryggen og en sabel ved siden, for han havde været i krigen,

Læs mere

Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12.

Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12. Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12. 1 Man fortæller, at det eneste bygningsværk på, der kan ses fra månen er den kinesiske mur, der som en bugtet sytråd slynger sig rundt på jordens klode. En

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd).

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). DOM Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). 22. afd. nr. S-771-14: Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage

Læs mere

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM Peter Hansen: Kai Nielsen modellerer Mads Rasmussen, 1913 UNDERVISNINGSMATERIALE FOR 4.-6. KLASSE MADS RASMUSSEN OG FAABORG MUSEUM I begyndelsen af 1910 fik konservesfabrikant

Læs mere

KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN

KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN Hanna og Torben Birkmose Jakobsen har fulgt nogle af de første danske kurser i PREP for at styrke deres parforhold og samliv. - Vi ville gerne investere tid og kræfter

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!!

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!! Min Far blev født i København den 4. december 1912 som søn af: Direktør, fabrikant Oscar Valdemar Meyer, født 30. Maj 1866 i København og død 18. november 1930 i Charlottenlund og hustru Astrid Constance

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

rolige farver i sydfrankrig

rolige farver i sydfrankrig Af Vanessa Popplewell foto: Joanna Maclennnan/living Inside rolige farver i sydfrankrig Det fine franske hus emmer af historie og sydfransk charme. Husets beboere har sat det i stand fra kælder til kvist

Læs mere

Sådan blev jeg: Ida Auken

Sådan blev jeg: Ida Auken Sådan blev jeg: Ida Auken Sorgløs - privilegeret - og med Auken i bagagen. Her fortæller Ida Auken om livet privat og den politiske tilværelse. Af Peter Brüchmann, 14. oktober 2012 03 Stort personligt

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE 120 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 2 I SORGSTØTTE 19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE For nogle efterladte kan fællesskabet i en sorggruppe få afgørende betydning og hjælpe til at

Læs mere

Hun forsøgte at se glad ud, men denne kunstige glæde kunne ikke skjule, at hun var nervøs. Hedda blev så gal. - Og det siger I først nu!

Hun forsøgte at se glad ud, men denne kunstige glæde kunne ikke skjule, at hun var nervøs. Hedda blev så gal. - Og det siger I først nu! Kapitel 1 Allerede ved havelågen kunne Hedda mærke, at der var noget galt. Hun og Elin sagde farvel, under megen fnis som altid, men ud ad øjenkrogen så hun, at mor og far sad ret op og ned i hængesofaen

Læs mere

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog S K O L E N Y T Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket Kinesisk ordsprog Vildbjerg Skole Januar 2012 Januar 2012 1. 2. 3. 17. Skolebestyrelsesmøde 18. Pædagogisk råds møde 19. 4.

Læs mere

Første kapitel. skulle lave rod og skidt og møg, så de nye superstøvsugere. Elektroflaks kunne blive testet. Men de havde været

Første kapitel. skulle lave rod og skidt og møg, så de nye superstøvsugere. Elektroflaks kunne blive testet. Men de havde været amilien Rantanen var en rigtig storby - familie, som boede på femte sal i Stockholm og kørte byen rundt med tunnelbanen. Børnene, Isadora og Ingo, elskede at køre med tunnelbane. Men mor Ritva og far Roger

Læs mere

Dansk-Kinesisk Parlør

Dansk-Kinesisk Parlør . Dansk-Kinesisk Parlør Shaola J. G. Zhou Dansk-Kinesisk Parlør Samfundslitteratur Shaola J.G. Zhou Dansk-Kinesisk Parlør 1. udgave 2001 Samfundslitteratur, 2001 Omslag: Torben Lundsted Sats: Forfatteren

Læs mere

For næsen af Gestapo

For næsen af Gestapo Jørgen Hartung Nielsen For næsen af Gestapo Sabotør-slottet, 6 27885 For næsen af Gestapo_indhold.indd 3 27/10/11 16:06:28 For næsen af Gestapo Sabotør-slottet, 6 Jørgen Hartung Nielsen Forlaget Cadeau

Læs mere

På børnehjem i Uganda

På børnehjem i Uganda På børnehjem i Uganda For Hanne Eriksen gik en gammel drøm i opfyldelse, da hun i september i år rejste til Uganda for at være frivillig på et børnehjem. Her er lidt om det, hun fortalte en grå novemberdag

Læs mere

Lignelsen om de betroede talenter

Lignelsen om de betroede talenter Lignelser Tema Nogle gange siger vi ikke direkte, hvad vi mener. Det kan være fordi, der er noget, der er svært at få sagt, eller noget, der er svært at forklare. I sådanne tilfælde kan man benytte sig

Læs mere

Kapitel 46, Oh hellige byrokratius:

Kapitel 46, Oh hellige byrokratius: Kapitel 46, Oh hellige byrokratius: 269 Udskrevet: 06. Juni 1974 blev jeg udskrevet. Jeg henvendte mig i Sygekassen i Odensegade på Østerbro. De kendte ikke noget til mig, for Korsør Kommune havde ikke

Læs mere