Bygge- og anlægsbranchens lånemuligheder er indskrænket

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bygge- og anlægsbranchens lånemuligheder er indskrænket"

Transkript

1 En spørgeskemaundersøgelse foretaget af Dansk Byggeri viser, at blandt virksomheder i bygge- og anlægsbranchen får hver fjerde ansøger afslag på ønsket om forhøjelse af kassekreditten. Det viser, der stadig er store problemer med at få den nødvendige kredit. Juli 2012 Analysens resultater 40 procent af virksomhederne i bygge- og anlægsbranchen har ikke fået den forhøjelse af deres lån, kassekredit eller lignende kreditter, de ønskede Ca. halvdelen af virksomhederne har oplevet, at udgifterne ved lån er steget, enten i form af rentestigninger eller øvrige omkostninger Mere end hver femte virksomhed i bygge- og anlægsbranchen er blevet mødt af strengere krav til for eksempel kreditsikkerhed, når de ønsker at låne Hver fjerde virksomhed oplever at banken er særligt afvisende overfor virksomhedens anmodninger, fordi der arbejdes indenfor bygge- og anlægsbranchen Ca. halvdelen af virksomhederne oplever, at private kunder venter med at betale til efter betalingsfristen. 37 procent af virksomhederne oplever, at offentlige myndigheder venter med at betale til efter betalingsfristen. Kontakt Jørn Jensen Udviklingschef Tlf.: Mobil Anette Sørensen Pressekonsulent Tlf.: Mobil Dansk Byggeri Nørre Voldgade 106, 1358 Kbh. K Postbox 2125, 1015 Kbh. K Telefon

2 Bygge- og anlægsbranchen sidder stadig i en kreditklemme I bygge- og anlægsbranchen arbejder de fleste virksomheder under en stram kreditramme. 13 procent har i andet halvår af 2011 fået indskrænket deres kreditramme, mens kun 9 procent har fået den udvidet. Figur 1: Har din bank ændret din adgang til kreditfaciliteter (kassekredit, lån og andre kreditmuligheder) i andet halvår af 2011? Ja, jeg har fået udvidet min kreditramme Nej, min kreditramme er uændret Ja, jeg har fået indskrænket min kreditramme Ved ikke Set i forhold til første halvår af 2011 har færre virksomheder oplevet, at banken har indskrænket i deres kreditvilkår i anden halvdel af Det vidner dog stadig om meget stor forsigtighed fra bankernes side, og som følge heraf et meget indskrænket råderum for bygge- og anlægsbranchen. Side 2 af 18

3 Figur 2: Har din bank indskrænket din adgang til kreditfaciliteter (kassekredit, lån og andre kreditmuligheder) mod din vilje? Jan 09 - okt 09 Okt 09 - feb 10 Jan 10 - jun 10 1 Ja Nej Ved ikke Anm.: Formuleringen er ændret, se metodenotat Betragtes udviklingen i januar og februar 2012 isoleret, tegner der sig stadig et billede af store forsigtighed fra bankerne og svære forhold for virksomhederne. Trods andelen af indskrænkede kreditrammer er faldet i de to første måneder i 2012, så forbliver andelen af udvidede kreditrammer stadig lav. Figur 3: Har din bank ændret din adgang til kreditfaciliteter i løbet af januar-februar 2012? Ja, jeg har fået udvidet min kreditramme Nej, min kreditramme er uændret Ja, jeg har fået indskrænket min kreditramme Ved ikke Tre ud af fire virksomheder i bygge- og anlægsbranchen oplever uændrede krav til kreditsikkerheden, mens godt hver femte virksomhed er blevet mødt af strengere krav til kreditsikkerhed på deres nuværende lån, eller når de ønsker at optage nye lån. Det vanskeliggør virksomhedernes mulighed for at skaffe likviditet. Side 3 af 18

4 Figur 4: Har din bank ændret på kravene til sikkerhed i andet halvår af 2011? Ja, uden varsel - kravene til kreditsikkerheden er mindsket Anm.: Mulighed for flere svar Ja, uden varsel - kravene til kreditsikkerhed er øget Ja, der stilles nu mindre eller færre krav om sikkerhed i forbindelse med anmodning om yderligere kreditfaciliteter Ja, der stilles nu større eller flere krav om sikkerhed i forbindelse med anmodning om yderligere kreditfaciliteter Siden 2010 har virksomhederne i bygge- og anlægsbranchen oplevet, at kravene fra bankerne er blevet skærpet i hvert af de forgangne halve år. Det vidner om, at til trods for lidt færre har oplevet nye eller større krav om sikkerhed i andet halvår af 2011 set i forhold til det første halvår af 2011, så er forholdene til stadighed blevet vanskeligere for virksomhederne set over hele perioden. Figur 5: Har din bank stillet nye eller større krav om sikkerhed? Ja, i andre sammenhænge Nej, kravene er uændrede Okt 09 - feb 10 Jan 10 - jun 10 Ja, uden varsel Ja, i forbindelse med anmodning om yderligere kreditfaciliteter Anm.: Mulighed for flere svar Formuleringen er ændret, se metodenotat Ja, i andre sammenhænge Hertil kommer, at ca. halvdelen af virksomhederne har oplevet, at udgifterne ved lån er steget. Knap 40 procent har oplevet rentestigninger, mens godt 10 procent har oplevet andre omkostninger forbundet med låntagning steg. Kun 5 procent af virksomhederne rapporterer, at de har oplevet en faldende rente i det andet halvår af Nej Side 4 af 18

5 Figur 6: Har banken i andet halvår af 2011 ændret renten eller omkostningerne i øvrigt? Ja, renten er faldet Ja, renten er steget Ja, andre Ja, andre omkostninger er faldet omkostninger er steget Rentestigningen har været meget markant i 2011 set i forhold til tidligere år, hvilket presser omkostningerne forbundet med låntagning i vejret, og dermed belaster virksomhederne i bygge- og anlægsbranchen yderligere. Figur 7: Har banken hævet renten eller omkostningerne i øvrigt? 8 Nej, renten og øvrige omkostninger er uændrede Okt 09 - feb 10 Jan 10 - jun 10 1 Ja, renten Ja, andre omkostninger Nej Anm.: Mulighed for flere svar. Formuleringen er ændret, se metodenotat Knap 30 procent af virksomhederne har søgt om forhøjelse af lån, kassekredit eller lignende, mens 45 procent rapporterer, at de har tilstrækkeligt likviditet. Ca. 5 procent har afholdt sig fra helt at ansøge om en forhøjelse af lån, kassekredit eller lignende, fordi de på forhånd forventer et afslag. Side 5 af 18

6 Figur 8: Har du søgt om forhøjelse af kassekredit, lån eller andre kreditmuligheder hos din bank i andet halvår af 2011? 5 45% 4 35% 3 25% 15% 1 5% Ja Nej, vi har tilstrækkelig likviditet Nej, vi har ikke aktiviteter eller ordrer, der nødvendiggør det Nej, jeg regner på forhånd med et afslag Nej, anden årsag Dermed har færre ansøgt om et lån end i 2010 og første halvår i 2011, og flere beretter, de i andet halvår af 2011 ikke har haft aktiviteter eller ordrer, der har gjort låntagning nødvendig. Figur 9: Har du søgt om forhøjelse af kassekredit, lån eller andre kreditmuligheder hos din bank? Okt 09 - feb 10 Jan 10 - jun 10 Ja Nej, vi har tilstrækkelig likviditet Anm.: Mulighed for flere svar Formuleringen er ændret, se metodenotat Nej, vi har ikke aktiviteter eller ordrer, der nødvendiggør det Nej, jeg regner på forhånd med et afslag Nej, anden årsag Ud af de knap 30 procent der ansøgte om forhøjelse af kassekreditten, fik mere end en fjerdedel afslag og mere end 40 procent fik kun delvist opfyldt det ønskede lån. Side 6 af 18

7 Figur 10: Fik du den ønskede forhøjelse af kassekreditten, lånet eller andre kreditter? 45% 4 35% 3 25% 15% 1 5% Ja, det hele Nej, fik kun delvist opfyldt mit ønske Nej, afslag Andelen af virksomheder, der fuldt ud har optaget det ønskede lån, er faldet markant gennem 2011, og omend andelen af virksomheder, der har fået delvis accept af deres lånønsker, er steget, får mange virksomheder stadig afslag i Dette indikerer, at bankerne er mindre villige til at låne ud i andet halvår af 2011 end i det første halvår. Figur 11: Fik du den ønskede forhøjelse af kassekreditten, lånet eller andre kreditter? Okt 09 - feb 10 Jan 10 - jun 10 1 Ja, det hele Nej, fik kun delvist opfyldt mit ønske Anm.: Spørgsmålet er kun stillet til respondenter, der har søgt om en forhøjelse. Formuleringen er ændret, se metodenotat Nej, afslag Ligeledes har ca. hver fjerde virksomhed oplevet, at banken har været særligt afvisende overfor lån og kredit, fordi virksomheden drives indenfor bygge- og anlægsbranchen. Side 7 af 18

8 Figur 12: Har du oplevet, at banken har været afvisende overfor dine anmodninger f.eks. kreditfaciliteter, fordi du driver virksomhed i bygge- og anlægsbranchen? Ja Trods en lille nedgang i antallet af virksomheder, der har oplevet banken være afvisende grundet branchen i andet halvår af 2011 set i forhold til andet halvår af 2010 og første halvår af 2011 befinder branchen sig til stadighed i en kreditklemme. Figur 13: Har du oplevet, at banken har været afvisende overfor dine anmodninger om f.eks. kreditfaciliteter, fordi du driver virksomhed i bygge- og anlægsbranchen? 35% Nej 3 25% 15% 1 2. halvår halvår halvår halvår % Anm.: Formuleringen er ændret, se metodenotat Foruden det er blevet sværere at få lov til at optage lån, har ca. hver anden virksomheden oplevet at marginalrenten (forskellen med udlånsrenten og indlånsrenten) er blevet større, og det dermed er blevet relativt dyrere at låne. Side 8 af 18

9 Figur 14: Oplever du, at der er sket en ændring i forskellen mellem udlånsrente og indlånsrente (den såkaldte rentemarginal) i andet halvår af 2011? 5 45% 4 35% 3 25% 15% 1 5% Ja, forskellen er blevet større Nej, uændret Ja, forskellen er blevet mindre Ved ikke Denne udvikling har været undervejs i hele 2011, og særligt i det sidste halve år. Af de adspurgte virksomheder har en langt lavere andel end tidligere svaret, de ikke ved hvorvidt der er sket ændringer i marginalrente. Dette kunne indikere et øget fokus på långivningsforholdene fra virksomhedernes side. Figur 15: Oplever du, at der er sket en ændring i forskellen mellem udlånsrente og indlånsrente (den såkaldte rentemarginal)? 5 45% 4 35% 3 25% 15% Okt 09 - feb 10 Jan 10 - jun % Ja, forskellen er blevet større Nej, uændret Ja, forskellen er blevet mindre Ved ikke Blandt virksomhederne i bygge- og anlægsbranchen har banken virksomhedspant i ca. en tredjedel. Dette kan medvirke til at lette adgangen til lånekapital. Side 9 af 18

10 Figur 16: Har din bank virksomhedspant i din virksomhed? Der er dog et relativt konstant niveau af optag af virksomhedspant gennem de seneste to år, hvilket vidner om, denne løsning ikke er blevet mere attraktiv trods den fortsatte kreditklemmen. Figur 17: Hvornår har din bank fået pant i din virksomhed (virksomhedspant)? 6 Ja Nej Ved ikke I 2012 I andet halvår 2011 I første halvår 2011 I 2010 I 2009 Tidligere Ved ikke Hver femte virksomhed har oplevet at kreditten hos leverandører er blevet beskåret i løbet af det sidste halve år, mens hver sjette har oplevet prisen på kredit i form af rente eller gebyrer er steget. Side 10 af 18

11 Figur 18: Har du oplevet, at kredit hos dine leverandører er blevet beskåret eller steget i pris i andet halvår af 2011? Nej, ingen ændring Ja, kreditfaciliteterne er beskåret Ja, er steget i pris (rente og/eller Anm.: Mulighed for flere svar gebyr) Andelen af virksomheder der oplever kortere kredittid hos leverandører og stigende priser ved kredit har ligget på et konstant niveau i hele Figur 19: Har du oplevet, at kredit hos dine leverandører er blevet beskåret eller steget i pris? Okt 09 - feb 10 Jan 10 - jun 10 1 Nej, ingen ændring Anm.: Mulighed for flere svar Ja, kreditfaciliteterne er beskåret Ja, er steget i pris (rente og/eller gebyr) Kassekredit i bankerne er stadig den hyppigst brugte løsning for driftskredit, som to ud af tre virksomheder benytter. Mere end hver fjerde virksomhed benytter leverandørkredit til at dække det løbende behov for driftskredit. Side 11 af 18

12 Figur 20: Hvis du vurderer dit løbende behov for driftskredit, hvordan dækkes det? Leverandørkredit Kassekredit i bank(er) Egenfinansiering Anden kredit Anm.: Mulighed for flere svar I andet halvår af 2011 er der sket en svag stigning i andelen af virksomheder der benytter egenfinansiering som driftskredit, mens der er sket et fald i andelen af virksomheder der benytter leverandørkredit og kassekredit i banken set i forhold til første halvår af Figur 21: Hvis du vurderer dit løbende behov for driftskredit, hvordan dækkes det? Jan 10 - jun 10 1 Leverandørkredit Kassekredit i bank(er) Egenfinansiering Anden kredit Anm.: Mulighed for flere svar Knap 50 procent af virksomhederne i bygge- og anlægsbranchen har oplevet private kunder, der forlanger længere betalingsfrist. For størstedelen af disse virksomheder er det dog kun få private kunder, der stiller dette krav. Knap en tredjedel af virksomhederne beretter om offentlige kunder, der forlanger længere betalingsfrister. Hver femte virksomhed oplever mange eller nogle kunder, der stiller dette krav. Side 12 af 18

13 Figur 22: Hvor stor en andel af jeres kunder har i andet halvår af 2011 forlangt længere betalingsfrister i forhold til tidligere? Set i forhold til tidligere er der flere kunder, der stiller krav om længere betalingsfrister. Dette gælder både for de offentlige og de private kunder, om end udviklingen er langt mindre markant blandt de private kunder. Figur 23: Hvor stor en andel af jeres kunder har forlangt længere betalingsfrister i forhold til tidligere? 8 Mange Nogle Få Ingen Mange Nogle Få Ingen Private kunder Offentlige kunder Mange Nogle Få Ingen Mange Nogle Få Ingen Private kunder Offentlige kunder Ca. 50 procent af virksomhederne i bygge- og anlægsbranchen har haft private kunder, der skyder betalingen udover betalingsfristen i andet halvår af Dette kan resultere i likviditetsproblemer. Hver tredje virksomhed oplever offentlige kunder, der skyder betalingen udover betalingsfristen. Side 13 af 18

14 Figur 24: Har jeres kunder i andet halvår af 2011 i højere grad udskudt betalingerne (udover betalingsfristen) til jeres virksomhed i forhold til tidligere? Ja Nej Ja Nej Private kunder Offentlige kunder I andet halvår af 2011 har der været en svag stigning i virksomheder, der oplever private kunder, som skyder betalingen udover betalingsfristen, mens andelen af virksomheder, der oplever offentlige kunder, der skyder betalingen er faldet. Figur 25: Har jeres kunder i højere grad udskudt betalingerne (udover betalingsfristen) til jeres virksomhed i forhold til tidligere? Ja Nej Ja Nej Private kunder Offentlige kunder Ti procent af virksomhederne i bygge- og anlægsbranchen har i andet halvår af 2011 måtte takke nej til en opgave, fordi de ikke har kunnet stille den fornødne arbejdsgaranti. Side 14 af 18

15 Figur 26: Har du indenfor de seneste seks måneder oplevet at måtte takke nej til en opgave pga., at du ikke har kunnet stille den fornødne arbejdsgaranti? procent oplevet stigende krav fra bygherrens side om arbejdsgaranti i forbindelse med byggeopgaver. Sammenhold med at kun knap 10 procent må takke nej til opgaver grundet manglende arbejdsgaranti, vidner om stor velvillighed fra virksomhederne i bygge- og anlægsbranchens side til at imødegå bygherrens krav. Figur 27: Har du indenfor de seneste seks måneder oplevet, at der fra bygherres side i større omfang end tidligere stilles krav om arbejdsgaranti i forbindelse med byggeopgaver? 8 Ja Nej Ved ikke Ja Nej Ved ikke Hver fjerde virksomhed har kendskab til lånemulighederne gennem Vækstkaution, mere end hver femte virksomhed kender eller har hørt tale om lånemulighederne gennem Dansk Vækstkapital. Side 15 af 18

16 Ja, fik lånet Ja, fik afslag Nej, men er interesseret Nej, men har undersøgt det Nej, er ikke interesseret Ja, fik lånet Ja, fik afslag Nej, men er interesseret Nej, men har undersøgt det Nej, er ikke interesseret Ja, fik lånet Ja, fik afslag Nej, men er interesseret Nej, men har undersøgt det Nej, er ikke interesseret Bygge- og anlægsbranchens lånemuligheder er indskrænket Slutteligt har hver femte virksomhed kender eller har hørt tale om øvrige finansieringsmuligheder gennem Vækstfonden. Figur 28: Nedenfor er angivet nogle finansierings- og lånemuligheder. Du bedes markere de svar, der bedst beskriver dit kendskab til hver af dem Kender dem Har hørt tale om dem Lånemuligheder gennem Vækstkaution Har intet kendskab til dem Kender dem Har hørt tale om dem Har intet kendskab til dem Lånemuligheder gennem Dansk Vækstkapital Kender dem Har hørt tale om dem Har intet kendskab til dem Øvrige finansieringsmuligheder gennem Vækstfonden For alle lånetyperne er det samme mønster gældende. Der er ca. 70 procent af virksomhederne som ikke er interesseret i et lån, mens der er ca. 25 procent der er interesseret. Samtidig gælder det, at der for alle typer af lån blot er 1 procent af virksomhederne, som har ansøgt om lå dog med et afslag. Figur 29: Har du forsøgt at benytte dig af følgende finansierings- og lånemuligheder? Vækstkaution Dansk Vækstkapital Vækstfondens øvrige finansieringsmuligheder Side 16 af 18

17 Metode Undersøgelsen er gennemført blandt et repræsentativt udsnit af Dansk Byggeris medlemmer, og bygger på 186 respondenter. Ændringer i spørgeskema angående kreditmuligheder Ændringer januar 2011 Spørgsmålet Har din bank indskrænket din adgang til kreditfaciliteter (kassekredit, lån og andre kreditmuligheder) mod din vilje? var tidligere formuleret Har din bank skåret på dine kreditfaciliteter mod din vilje? Spørgsmålet Har banken hævet renten eller omkostningerne i øvrigt i forbindelse med dine kreditfaciliteter (kassekredit, lån og andre kreditmuligheder)? var tidligere formuleret Har banken hævet renten eller omkostningerne i øvrigt i forbindelse med dine kreditfaciliteter? Spørgsmålet Har du søgt om forhøjelse af kassekredit, lån eller andre kreditmuligheder hos din bank? var tidligere formuleret Har banken hævet renten eller omkostningerne i øvrigt i forbindelse med dine kreditfaciliteter? Spørgsmålet Har du søgt om forhøjelse af kassekredit, lån eller andre kreditmuligheder hos din bank? var tidligere formuleret Har du søgt om forhøjelse af kassekredit eller andre kreditter hos din bank? Spørgsmålet Fik du den ønskede forhøjelse af kassekreditten, lånet eller andre kreditter? var tidligere formuleret Fik du den ønskede forhøjelse af kassekreditten eller andre kreditter Spørgsmålet Har du oplevet, at banken har været afvisende overfor dine anmodninger om f.eks. kreditfaciliteter (kassekredit, lån eller andre kreditmuligheder), fordi du driver virksomhed i byggeog anlægsbranchen? var tidligere formuleret Har du oplevet, at banken har været afvisende overfor dine anmodninger om f.eks. kreditfaciliteter, fordi du driver virksomhed i bygge- og anlægsbranchen? Ændringer februar 2012 Spørgsmålet Har din bank indskrænket din adgang til kreditfaciliteter (kassekredit, lån og andre kreditmuligheder) mod din vilje? havde tidligere følgende svarligheder: (A1) Ja (A2) Nej (A3) Ved ikke Disse er erstattet af: (A2) Ja, jeg har fået udvidet min kreditramme (A2) Nej, min kreditramme er uændret (A1) ja, jeg har fået indskrænket min kreditramme (A3) Ved ikke Spørgsmålet Har din bank ændret din adgang til kreditfaciliteter (kassekredit, lån og andre kreditmuligheder) i løbet af januar og februar måned i 2012? havde tidligere følgende svarmuligheder: (B1) Ja (B2) Nej Side 17 af 18

18 (B3) Ved ikke Disse er erstattet af: (B2) Ja, jeg har fået udvidet min kreditramme (B2) Nej, min kreditramme er uændret (B1) Ja, jeg har fået indskrænket min kreditramme (B3) Ved ikke Spørgsmålet Har din bank stillet nye eller større krav om sikkerhed? havde tidligere følgende svarmuligheder: (C1) Ja, uden varsel (C2) Ja, i forbindelse med anmodning om yderligere kreditfaciliteter (C3) Ja, i andre sammenhænge (C4) Nej Disse er erstattet af: (C4) Ja, uden varsel kravene til sikkerhed er mindsket (C1) Ja, uden varsel kravene til sikkerhed er øget (C4) Ja, der stilles nu mindre eller færre krav om sikkerhed i forbindelse med anmodning om yderligere kreditfaciliteter (C2) Ja, der stilles nu større eller flere krav om sikkerhed i forbindelse med anmodning om yderligere kreditfaciliteter (C3) Ja, i andre sammenhænge (C4) Nej, kravene er uændrede Spørgsmålet Har banken hævet renten eller omkostningerne i øvrigt i forbindelse med dine kreditfaciliteter (kassekredit, lån og andre kreditmuligheder)? havde tidligere følgende svarmuligheder: (D1) Ja, renten (D2) Ja, andre omkostninger (D3) Nej Disse er erstattet af: (D3) Ja, renten er faldet (D1) ja, renten er steget (D3) Ja, andre omkostninger er faldet (D2) Ja, andre omkostninger er steget (D3) Nej, renten og øvrige omkostninger er uændrede I sammenligningen med tidligere spørgeskemaundersøgelser ligges to af svarmulighederne sammen, så det er muligt at sammenligne svarene. Hvilke spørgsmål, der bliver lagt sammen kan ses på det tal, der står foran svarmuligheden Side 18 af 18

Ja, i andre sammenhænge

Ja, i andre sammenhænge Bygge- og anlægsbranchen sidder stadig i en kreditklemme Denne undersøgelse er blevet gennemført siden 2009. Det betyder, at det nu er muligt at vurdere udviklingen i et længere perspektiv. I bygge- og

Læs mere

En medlemsundersøgelse fra april 2010 viser, at knap hver tredje virksomhed har behov for ekstra likviditet

En medlemsundersøgelse fra april 2010 viser, at knap hver tredje virksomhed har behov for ekstra likviditet Analysenotat Virksomhedernes likviditetssituation En medlemsundersøgelse fra april 2010 viser, at knap hver tredje virksomhed har behov for ekstra likviditet Resumé af undersøgelsens resultater - Knap

Læs mere

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Juni 211 Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Af økonomisk konsulent Nikolaj Pilgaard Der er sket en gradvis bedring i virksomhedernes oplevelse af finansieringsmulighederne

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Bankerne holder liv i krisen

Bankerne holder liv i krisen 2. Nr. årgang 11 2. årgang Nr. 1 September Januar Januar 2010-2010 oktober 2011 2 Foto Simon Ladefoged TEMA Bankerne holder liv i krisen Siden krisen satte ind, har det været svært for virksomhederne at

Læs mere

Selvstændiges kreditforhold

Selvstændiges kreditforhold Selvstændiges kreditforhold Modtagelse af regeringens kreditpakke ASE har spurgt 825 selvstændigt erhvervsdrivende om forskellige omstændigheder vedrørende deres kreditmuligheder og finansieringsforhold.

Læs mere

Finansiering med Vækstfonden. Thy Erhvervsforum 23. maj 2013 v/jørgen Kristensen

Finansiering med Vækstfonden. Thy Erhvervsforum 23. maj 2013 v/jørgen Kristensen Finansiering med Vækstfonden Thy Erhvervsforum 23. maj 2013 v/jørgen Kristensen Agenda Kort om Vækstfonden To store udfordringer Finansieringsløsninger Sådan kommer du i gang Agenda Kort om Vækstfonden

Læs mere

Virksomhedernes opfattelse af adgangen til lånefinansiering

Virksomhedernes opfattelse af adgangen til lånefinansiering Dansk Industri 04. jun. 14 Virksomhedernes opfattelse af adgangen til lånefinansiering Tine Roed Direktør, Dansk Industri Kreditklemme definition? Direktør Jørgen A. Horwitz, Finansrådet: En kreditklemme

Læs mere

Revision giver bonus på bundlinjen

Revision giver bonus på bundlinjen Revision giver bonus på bundlinjen Dansk Erhverv har i samarbejde med FSR danske revisorer gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt sine medlemsvirksomheder om deres syn på værdien af revision. Resultaterne

Læs mere

Stadig kredittørke i erhvervslivet

Stadig kredittørke i erhvervslivet Stadig kredittørke i erhvervslivet AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, MA OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUMÉ Siden krisen tog sin begyndelse i 2008 har banksektoren

Læs mere

Ny vækst på vej med nye jobs

Ny vækst på vej med nye jobs Ny vækst på vej med nye jobs 11. juni 2010 Erhvervskonjunkturer. Optimismen er på vej tilbage til virksomhederne i Midtjylland. Ikke siden august 2008 har så stor en andel af virksomhederne troet på større

Læs mere

ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE

ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE 2015 ARBEJDSKRAFT ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 MANGEL PÅ REGULÆR ARBEJDSKRAFT... 4 MANGEL PÅ LÆRLINGE, PRAKTIKANTER ELLER ELEVER... 7 KONJUNKTURSITUATION... 9 METODE...

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Business Danmark - april 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDKONKLUSIONER...

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

Selvstændiges kreditforhold

Selvstændiges kreditforhold Selvstændiges kreditforhold Kreditsituationen er stram for mange små virksomheder. På enkelte områder er der en beskeden tendens til bedring, men generelt er kreditsituationen stort set uforandret siden

Læs mere

Mange kommuner sænker afgift på virksomheder

Mange kommuner sænker afgift på virksomheder Ny opgørelse fra Dansk Byggeri viser, at rekordmange kommuner sænker dækningsafgiften i år, mens ingen kommuner sætter den op. Holbæk Kommune har valgt helt at afskaffe afgiften i år, mens 18 andre kommuner

Læs mere

Om undersøgelsen fra Match-online.dk

Om undersøgelsen fra Match-online.dk Køberanalyse Introduktion Med en baggrund som HD i regnskabsvæsen og afsætningsøkonomi etableredes CBN Finance & Consult as i 1990. Siden har vi medvirket ved næsten 500 opgaver inden for formidling af

Læs mere

Analyse fra AutoBranchen Danmark

Analyse fra AutoBranchen Danmark Nr. 1 20. marts 2014 (1. kvartal) Analyse fra AutoBranchen Danmark Effekten af højere totalskadegrænse kan allerede ses Forsikringsbranchen skummer fløden Stigning i antallet af totalskader Salget i 2014

Læs mere

Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen

Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen . marts 9 af Jeppe Druedahl og chefanalytiker Frederik I. Pedersen (tlf. 1) Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen Analysen viser, at de renter, som virksomhederne og husholdninger låner til, på trods af gentagne

Læs mere

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune - Virksomhedsbarometer For perioden 1. januar 3. juni 214 18. august 214 1 Indledning: Jobcentret gennemfører løbende spørgeskemaundersøgelser

Læs mere

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark 7. oktober 8 Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark Om spørgeskemaundersøgelsen Undersøgelsen består af 19 spørgsmål om udenlandske virksomheders syn på Danmark som investeringsland.

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om BoligJobordningen i befolkningen

Spørgeskemaundersøgelse om BoligJobordningen i befolkningen Notat April 2015 Spørgeskemaundersøgelse om BoligJobordningen i befolkningen Knap halvdelen af alle, der anvendte BoligJobordningen i 2014 har enten igangsat helt nyt arbejde eller udvidet allerede planlagte

Læs mere

Møde med økonomi- og erhvervsministeren og organisationer om kreditsituationen d. 13/8 2009

Møde med økonomi- og erhvervsministeren og organisationer om kreditsituationen d. 13/8 2009 N O T A T Møde med økonomi- og erhvervsministeren og organisationer om kreditsituationen d. 13/8 29 Den verdensomspændende økonomiske krise har ført til et så markant fald i efterspørgslen efter varer,

Læs mere

6 ud af 10 virksomheder i Region Midtjylland mærker krisen

6 ud af 10 virksomheder i Region Midtjylland mærker krisen 18. maj 2009 6 ud af 10 virksomheder i Region Midtjylland mærker krisen Erhvervskonjunkturer. Virksomhedernes forventning til antal ansatte og omsætning er stadigt dalende hos virksomhederne i Region Midtjylland.

Læs mere

Midtjyske virksomheder mindre optimistiske

Midtjyske virksomheder mindre optimistiske 1. september Midtjyske virksomheder mindre optimistiske Erhvervskonjunkturer. Små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland er mindre optimistiske i år end sidste år. Der er fortsat mere end tre

Læs mere

SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane

SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane Tillidskrise, beskæftigelseskrise og ophør af håndværkerfradraget. Der har været langt mellem de positive historier om økonomien i medierne. Det smitter

Læs mere

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013 Øjebliksbillede. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for. kvartal 1 Det første halve år af 1 har ikke været noget at skrive hjem om. Både nøgletal fra dansk økonomi generelt og nøgletal for byggeriet viser, at

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Mangel på arbejdskraft koster på omsætningen. Maj 2015

VÆKST BAROMETER. Mangel på arbejdskraft koster på omsætningen. Maj 2015 VÆKST BAROMETER Maj 2015 Mangel på koster på omsætningen Det begynder at koste for de små- og mellemstore syddanske virksomheder, at det fortsat er svært at rekruttere kvalificeret. Hver fjerde virksomhed

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Faldende vækstoptimisme trods bedre eksportudsigt. Februar 2013

VÆKST BAROMETER. Faldende vækstoptimisme trods bedre eksportudsigt. Februar 2013 VÆKST BAROMETER Februar 3 Faldende vækstoptimisme trods bedre eksportudsigt Det tegner til et køligt forår, hvor overtallet af virksomheder, som tror på stigende omsætning generelt svinder ind. Der er

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Økonomiske pejlemærker. september 2011

VÆKST BAROMETER. Økonomiske pejlemærker. september 2011 VÆKST BAROMETER september Økonomiske pejlemærker Pejlemærker. Forventningerne hos de små og mellemstore virksomheder til det kommende kvartal er nu mere afdæmpede i forhold til forårets positive stemning.

Læs mere

Mange kommuner vælger at droppe gebyret på byggesagsbehandlingen

Mange kommuner vælger at droppe gebyret på byggesagsbehandlingen Notat April 215 Mange kommuner vælger at droppe gebyret på byggesagsbehandlingen Ny analyse fra Dansk Byggeri viser, at rekordmange kommuner har valgt at afskaffe gebyret på byggesager. Samtidig går størstedelen

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik august 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik august 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik august 2010 70% 60% 61% 50% 40% 33% 41% 30% 20% 10% 0% 0% 4% 19% Meget højere Højere På samme niveau

Læs mere

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Nye reviderede nationalregnskabstal viser, at BNP sidste år faldt med 4,9 pct. Det dækker imidlertid over enorme forskelle på tværs af det danske erhvervsliv.

Læs mere

Guide: Skift bank og spar op mod 40.000

Guide: Skift bank og spar op mod 40.000 Guide: Skift bank og spar op mod 40.000 Bankerne hæver udlånsrenten, selvom Nationalbanken gør det modsatte. BT guider dig her frem til at forhandle om prisen i banken og overveje bankskift Af Lisa Ryberg

Læs mere

Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger

Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger Louise Kryspin Sørensen November 2012 Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger - Mellem 7-15 % af sygeplejerskerne rapporterer et fysisk arbejdsmiljø, der belaster

Læs mere

Analyse fra Bisnode Credit

Analyse fra Bisnode Credit September 2013 Analyse af bygge- og anlægsbranchen i Danmark Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk,

Læs mere

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ Side 1 Udgivelsesdato : Februar 2015 Udarbejdet : René Fåborg Kristensen, Muhamed Jamil Eid Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal 24. november 23 Af Frederik I. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 12 og Thomas V. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 18 Resumé: KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal De seneste indikatorer

Læs mere

Rentemarginalen stiger mere i Danmark end i Euroområdet

Rentemarginalen stiger mere i Danmark end i Euroområdet DI Ultimo august MOGR Rentemarginalen stiger mere i Danmark end i Euroområdet Rentemarginalen, der måler forskellen mellem udlåns- og indlånsrenten, er inden for det seneste år øget mere i Danmark end

Læs mere

Arbejdskraft. Region Hovedstadens Vækstbarometer

Arbejdskraft. Region Hovedstadens Vækstbarometer Region Hovedstadens Vækstbarometer Arbejdskraft Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden gennemfører

Læs mere

Finansudvalget 2008-09 FIU alm. del Bilag 159 Offentligt

Finansudvalget 2008-09 FIU alm. del Bilag 159 Offentligt Finansudvalget 28-9 FIU alm. del Bilag 19 Offentligt N O T A T Møde med Folketingets finansudvalg d. 3/9 29 Den verdensomspændende økonomiske krise har ført til et så markant fald i efterspørgslen efter

Læs mere

en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren

en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren 1 Kolofon Guide til bankrådgiveren, 2. udgave, juni 2014 ISBN 978-87-91887-60-4 Ophavsret: Finansrådet Publikationen kan hentes på Finansrådets

Læs mere

Faglært til fremtiden?

Faglært til fremtiden? 2. Nr. årgang 9 4. årgang Nr. 1 Januar Oktober Januar 2010 2010 2013 2 Foto COLORBOX TEMA KREDITANALYSE Danskerne betaler ikke til tiden Både offentlige og private kunder presser byggevirksomhederne til

Læs mere

Finansiering af dansk landbrugs globale udviklingspotentiale

Finansiering af dansk landbrugs globale udviklingspotentiale Finansiering af dansk landbrugs globale udviklingspotentiale Bankdirektør Anders Jensen Disposition Dansk landbrugs globale udviklingspotentiale Hvad kendetegner dansk landbrug? Landbrugets betydning for

Læs mere

Lidt færre rekrutteringsproblemer

Lidt færre rekrutteringsproblemer Lidt færre rekrutteringsproblemer i dansk økonomi Der har den senere tid været fokus på tiltagende flaskehalsproblemer i dansk økonomi. Rekrutteringsundersøgelsen fra 1. halvår 2014 fra Styrelsen for Arbejdsmarked

Læs mere

Spørgeskema om udbud og tildeling

Spørgeskema om udbud og tildeling S T Y RI NGSENTREPRENØRGRUPPEN Spørgeskema om udbud og tildeling Spørgeskemaundersøgelsen har kørt i perioden fra den 7. august til den 22. august. Undersøgelsen er sendt ud til 241 respondenter hvoraf

Læs mere

Sundhedsledelse 2011

Sundhedsledelse 2011 Sundhedsledelse 2011 Ledelsens og lederes holdninger og udfordringer November 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 2 Resume... 2 Om undersøgelsen... 2 Hvilke sundhedsordninger

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Andelsboligforeningernes bidragssatser

Andelsboligforeningernes bidragssatser Andelsboligforeningernes bidragssatser ABF 213 Andelsboligforeningernes bidragssatser Realkreditlån til andelsboligforeninger betragtes som erhvervsudlån. Der findes ingen officielle prislister, og det

Læs mere

kraka Danmarks uafhængige tænketank Konference om kreditadgang, d. 4.6.2014. Palle Sørensen

kraka Danmarks uafhængige tænketank Konference om kreditadgang, d. 4.6.2014. Palle Sørensen kraka Danmarks uafhængige tænketank Konference om kreditadgang, d. 4.6.2014. Palle Sørensen Kreditpolitik før og under krisen Formål: Hvorfor faldt acceptraten? a) Bankinterne forhold b) Virksomhedernes

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Hver anden syddansk virksomhed har forsat svært ved at skaffe kvalificeret arbejdskraft. Februar 2015

VÆKST BAROMETER. Hver anden syddansk virksomhed har forsat svært ved at skaffe kvalificeret arbejdskraft. Februar 2015 VÆKST BAROMETER Februar 2015 Hver anden syddansk virksomhed har forsat svært ved at skaffe kvalificeret arbejdskraft Virksomhederne i Region Syddanmark har fortsat vanskeligt ved at finde de rette medarbejdere

Læs mere

Analyse. Danskerne har forøget fokus på værdipolitik og mindre på økonomi. 23. marts 2015. Af Nicolai Kaarsen

Analyse. Danskerne har forøget fokus på værdipolitik og mindre på økonomi. 23. marts 2015. Af Nicolai Kaarsen Analyse 23. marts 215 Danskerne har forøget fokus på værdipolitik og mindre på økonomi Af Nicolai Kaarsen Hvilke politiske temaer optager danskerne, hvordan har det ændret sig over tid og hvad er sammenhængen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Indledning...3. 2 Efterkommelse...3. 3 Beskrivelse af sagsforløb...3. 4 Anvendt undersøgelsesmetode...4. 5 Risikofaktorer...

Indholdsfortegnelse. 1 Indledning...3. 2 Efterkommelse...3. 3 Beskrivelse af sagsforløb...3. 4 Anvendt undersøgelsesmetode...4. 5 Risikofaktorer... Redegørelse Efter påbud om undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø, herunder forekomsten af mobning blandt de ansatte i sjakkene i MSE A/S. Arbejdstilsynets sag nr. 20110009553/3 Udarbejdet af: Mads

Læs mere

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 TUBA Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K, tel. 29935208 moos-bjerre.dk Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Hvordan får jeg penge til fartøjet?

Hvordan får jeg penge til fartøjet? Kapitel 3 side 35 Hvordan får jeg penge til fartøjet? Der skal bruges penge til at købe et fartøj. Og der skal bruges penge i det daglige - til driften. I det her afsnit skal vi se på, hvordan man kan

Læs mere

Iværksætterlyst i Danmark

Iværksætterlyst i Danmark Iværksætterlyst i Danmark Danskeres lyst til at stifte egen virksomhed er faldet ASE har spurgt ca. 2500 lønmodtagere om deres forhold til at stifte egen virksomhed. Undersøgelsen viser generelt ringe

Læs mere

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 INDHOLD 1 2 3 4 5 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 ØKONOMISKE EFFEKTER PÅ KORT SIGT Side 10 GÆSTERNES VURDERING AF HOLSTEBROEGNEN Side 18 BORGERNES

Læs mere

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Dette bilag indeholder en sammenfatning af resultater af to holdningsundersøgelser, som er gennemført i forbindelse med idé-debatten om trafikplan

Læs mere

Folkeskoler mangler fokus på faglighed

Folkeskoler mangler fokus på faglighed November 2011 Folkeskoler mangler fokus på faglighed Af uddannelsespolitisk konsulent Mads Eriksen, maer@di.dk Mange af landets skoleledere blander sig stort set ikke i, hvordan lærerne opnår tilstrækkelig

Læs mere

Advokatvirksomhederne i tal

Advokatvirksomhederne i tal Retsudvalget L 168 - Bilag 9 Offentligt Advokatvirksomhederne i tal Brancheanalyse maj 2005 ADVOKAT SAMFUNDET BRANCHEANALYSE 2005 Indholdsfortegnelse Advokatbranchens struktur...2 Advokatbranchens sammensætning...3

Læs mere

Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler

Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler Den seneste undersøgelse om rekrutteringer på det danske arbejdsmarked foretaget af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR)

Læs mere

Afbureaukratiseringsundersøgelsen

Afbureaukratiseringsundersøgelsen Afbureaukratiseringsundersøgelsen - Resultater for Danmarks Lærerforening Om undersøgelsen MEGAFON har i samarbejde med Danmarks Lærerforening i januar gennemført en undersøgelse om lærernes holdning til

Læs mere

Forventninger til forandringer i det offentlige

Forventninger til forandringer i det offentlige Forventninger til forandringer i det offentlige Survey Implement Consulting Group og Mandag Morgen September 2013 Om undersøgelsen I forbindelse med konferencen om fremtidens offentlige sektor har Implement

Læs mere

Analyse fra Bisnode Credit

Analyse fra Bisnode Credit Oktober 2013 Analyse af hoteller og overnatningsfaciliteter i Danmark Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk,

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 16-2010

ØkonomiNyt nr. 16-2010 ØkonomiNyt nr. 16-2010 - Presset økonomi i landbruget - Er produktionen OK / kan det gøres bedre - Rente- og valutamarkedet Presset økonomi i landbruget Grundlaget for en fornuftig økonomi i landbrugsbedrifterne

Læs mere

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Investment Research General Market Conditions 5. oktober Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Dansk Jobindex er stabiliseret. Efter en lang periode med et faldende antal jobannoncer er der nu en

Læs mere

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Side 1 af 12 YouSee A/S, Presse DATO 17/4-2013 INITIALER BWJ/IKJE Version: FINAL Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Forord Denne analyse er den fjerde i en række, som YouSee

Læs mere

Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere

Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere Der er 31 respondenter, der har bidraget til spørgeskemaundersøgelsen. Dette svarer til, at lidt under halvdelen

Læs mere

Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012

Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012 Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012 Danida, februar 2013 1 D INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammenfatning... 3 2. Indledning... 5 3. Danskernes syn på udviklingsbistand... 6 Den overordnede

Læs mere

IT-anvendelsen i bygge- og anlægsbranchen

IT-anvendelsen i bygge- og anlægsbranchen IT-anvendelsen i bygge- og anlægsbranchen Dansk Byggeris Virksomhedspanel er blevet spurgt om omfanget af deres IT-brug. Virksomhedspanelet består af 100 virksomheder og repræsenterer 15% af den samlede

Læs mere

Dansk realkredit er billig

Dansk realkredit er billig København, 7. april 2015 Dansk realkredit er billig Dansk realkredit har klaret sig flot gennem krisen. Men i efterdønningerne af den finansielle krise er alle europæiske kreditinstitutter blevet stillet

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Optimismen bider sig fast. November 2013. For anden gang siden lavpunktet ved årets begyndelse

VÆKST BAROMETER. Optimismen bider sig fast. November 2013. For anden gang siden lavpunktet ved årets begyndelse VÆKST BAROMETER November 3 Optimismen bider sig fast For anden gang siden lavpunktet ved årets begyndelse melder de små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark nu om stigende optimisme. Virksomhederne

Læs mere

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder 1. Baggrund Iværksættere og små og mellemstore virksomheder er centrale for, at vi igen får skabt vækst og nye

Læs mere

Rygning på arbejdspladsen

Rygning på arbejdspladsen Rygning på arbejdspladsen Ledernes Hovedorganisation August 2005 Sammenfatning Undersøgelsen viser, at der er sket et dramatisk skifte i rygepolitikken på danske arbejdspladser. Det viser denne spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Konkrete initiativer til spirende opsving 2015 Input fra Dansk Byggeri

Konkrete initiativer til spirende opsving 2015 Input fra Dansk Byggeri Konkrete initiativer til spirende opsving 2015 Input fra Dansk Byggeri Konkrete initiativer til spirende opsving 2015 - Input fra Dansk Byggeri Redaktion: Dansk Byggeri/Torben Liborius, Mogens Hjelm, Andreas

Læs mere

Notat //20/03/09 MUSLIMSKE INDVANDRERE OG EFTERKOMMERES HOLDNING TIL FRIHEDSRETTIGHEDER

Notat //20/03/09 MUSLIMSKE INDVANDRERE OG EFTERKOMMERES HOLDNING TIL FRIHEDSRETTIGHEDER MUSLIMSKE INDVANDRERE OG EFTERKOMMERES HOLDNING TIL FRIHEDSRETTIGHEDER I perioden oktober til november 2007 gennemførte Danmarks Statistik for CEPOS en meningsmåling af 1.746 første- og andengenerationsindvandrere

Læs mere

Virksomheder får afgiftsnedsættelser i rekordmange kommuner

Virksomheder får afgiftsnedsættelser i rekordmange kommuner Notat Maj 2015 Virksomheder får afgiftsnedsættelser i rekordmange kommuner En ny analyse fra Dansk Byggeri viser, at Halsnæs, Silkeborg, Sorø og Sønderborg Kommune har valgt afskaffe dækningsafgiften i

Læs mere

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune - Virksomhedsbarometer For perioden Medio Oktober 2013 januar 2014 12. februar 2014 1 Indhold Indledning:... 3 Temperaturen på arbejdsmarkedet

Læs mere

Velkommen til SMV Barometret 2015

Velkommen til SMV Barometret 2015 SMV BAROMETRET 2015 Velkommen til SMV Barometret 2015 SMV Barometret udkommer i 2015 for fjerde år i træk, og vi kan med stolthed konstatere, at analysen på blot få år har udviklet sig til at være et væsentligt

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik maj 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik maj 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik maj 2010 70% 60% 62% 50% 44% 40% 36% 30% 20% 10% 0% 1% 8% 14% Meget højere Højere På samme niveau

Læs mere

Bygge- og anlægsbranchen i område Fyn

Bygge- og anlægsbranchen i område Fyn Bygge- og anlægsbranchen i område Fyn Indledning Dansk Byggeris områdebestyrelser skal varetage bygge- og anlægssektorens interesser regionalt. I den forbindelse kan områdebestyrelserne få brug for at

Læs mere

Evaluering af unges brug af alkohol social pejling april 2013

Evaluering af unges brug af alkohol social pejling april 2013 Evaluering af unges brug af alkohol social pejling april 213 83 respondenter har gennemført undersøgelsen. Respondenternes baggrund På figur 1 kan det ses at de fleste respondenter har været henholdsvis

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

virksomhedsguide kunder,, leverandører

virksomhedsguide kunder,, leverandører virksomhedsguide likviditetsstyring sstyri i forhold til kunder,, leverandører leverandør og SKAT DANSK ERHVERV Indhold 03 Samarbejdspartnere i krisetider 04 Organisation og strategi 06 Styring i forhold

Læs mere

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland 31. maj 2008 Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland Ledelsesudvikling. Lidt under halvdelen af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland arbejder bevidst med ledelsesudvikling. 8

Læs mere

Har din virksomhed på noget tidspunkt haft kontakt til et jobcenter, fx i forbindelse med ansættelse af medarbejdere?

Har din virksomhed på noget tidspunkt haft kontakt til et jobcenter, fx i forbindelse med ansættelse af medarbejdere? Notat Erhvervslivets samarbejde med jobcentrene Til: Dansk Erhverv Fra: MMM Dansk Erhverv har ud fra en medlemsundersøgelse gennemført i april 2013 evalueret erhvervslivets syn på jobcentrene. Analysen

Læs mere

2012 Evaluering af samarbejdet lem 3F, FOA, Metal og havns Kommune i 2011. Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige i København

2012 Evaluering af samarbejdet lem 3F, FOA, Metal og havns Kommune i 2011. Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige i København 212 Evaluering af samarbejdet lem 3F, FOA, Metal og havns Kommune i 211 Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige i København Forord Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning (BIF)

Læs mere

Kan byggevirksomhederne tjene penge?

Kan byggevirksomhederne tjene penge? Kan byggevirksomhederne tjene penge? Erhvervs- og Byggestyrelsen 2010 Kolofon Titel: Kan byggevirksomhederne tjene penge? Undertitel: Resume: Papiret sammenligner overskud pr. beskæftiget og sandsynligheden

Læs mere

Trafik og bil. Business Danmark august 2012 BD272

Trafik og bil. Business Danmark august 2012 BD272 Trafik og bil Business Danmark august 2012 BD272 Indholdsfortegnelse Baggrund og analyseproblem... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kørselsmønstre og biler... 3 Årets temaer... 5 Skattereformen...

Læs mere

Bedre muligheder for Vækstkaution og Kom-i-gang-lån

Bedre muligheder for Vækstkaution og Kom-i-gang-lån Bedre muligheder for Vækstkaution og Kom-i-gang-lån Antal Vækstkautions-tilsagn i forhold til regionernes aktive virksomheder Nordjylland 19 pct. af VK-tilsagn 9 pct. af virksomhederne (11%) Midtjylland

Læs mere

Landerapport for Danmark

Landerapport for Danmark Landerapport for Danmark NBO styrelsen 7. - 8. marts Økonomisk aktivitet Nationalregnskabet for 3. kvartal 2010 viser en god stigning i reelt BNP på 1 pct. i forhold til 2. kvartal 2010. Dermed er BNP

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

Analyse fra AutoBranchen Danmark

Analyse fra AutoBranchen Danmark Nr. 2 16. september 2014 Analyse fra AutoBranchen Danmark Skal forsikringsselskaberne have rabat? - Model til konsekvensberegning af rabatter Bilsalget: Endnu et rekordår undervejs Forhøjelse af totalskadegrænsen

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2014 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen Marts 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Stor tiltro til danske realkreditobligationer sikrede historisk lave F1-renter

Stor tiltro til danske realkreditobligationer sikrede historisk lave F1-renter NR. 6 SEPTEMBER 2011 Stor tiltro til danske realkreditobligationer sikrede historisk lave F1-renter Under sommerens uro på de finansielle markeder søgte investorerne mod sikre aktiver. Obligationer klarede

Læs mere

Kommentarer til forslag til ekstraordinær generalforsamling 11/12 2008

Kommentarer til forslag til ekstraordinær generalforsamling 11/12 2008 Kommentarer til forslag til ekstraordinær generalforsamling 11/12 2008 1. Vedtægtsændringer Vedtægtsændringer træder først i kraft, når de er besluttet af to på hinanden følgende generalforsamlinger. 2.

Læs mere

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder Presseresumeer 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK 2. Lavere energiafgifter for virksomheder 3. Bedre adgang til finansiering og likviditet for virksomheder 4. Lavere selskabsskat 5. Løft af offentlige

Læs mere

Vækstivrige virksomheder opgiver traditionel finansiering

Vækstivrige virksomheder opgiver traditionel finansiering Vækstivrige virksomheder opgiver traditionel finansiering AF CHEFØKONOM MICHAEL H.J. STÆHR, PH.D. & CAND.SCIENT.OECON. OG KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL RESUMÉ Dansk erhvervsliv har længe været

Læs mere

Tilliden til politiet i Danmark 2010

Tilliden til politiet i Danmark 2010 Tilliden til politiet i Danmark 2010 Befolkningens syn på og tillid til politiet før og efter gennemførelse af politireformen i 2007 Af Flemming Balvig, Lars Holmberg & Maria Pi Højlund Nielsen Juli 2010

Læs mere