Bygge- og anlægsbranchens lånemuligheder er indskrænket

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bygge- og anlægsbranchens lånemuligheder er indskrænket"

Transkript

1 En spørgeskemaundersøgelse foretaget af Dansk Byggeri viser, at blandt virksomheder i bygge- og anlægsbranchen får hver fjerde ansøger afslag på ønsket om forhøjelse af kassekreditten. Det viser, der stadig er store problemer med at få den nødvendige kredit. Juli 2012 Analysens resultater 40 procent af virksomhederne i bygge- og anlægsbranchen har ikke fået den forhøjelse af deres lån, kassekredit eller lignende kreditter, de ønskede Ca. halvdelen af virksomhederne har oplevet, at udgifterne ved lån er steget, enten i form af rentestigninger eller øvrige omkostninger Mere end hver femte virksomhed i bygge- og anlægsbranchen er blevet mødt af strengere krav til for eksempel kreditsikkerhed, når de ønsker at låne Hver fjerde virksomhed oplever at banken er særligt afvisende overfor virksomhedens anmodninger, fordi der arbejdes indenfor bygge- og anlægsbranchen Ca. halvdelen af virksomhederne oplever, at private kunder venter med at betale til efter betalingsfristen. 37 procent af virksomhederne oplever, at offentlige myndigheder venter med at betale til efter betalingsfristen. Kontakt Jørn Jensen Udviklingschef Tlf.: Mobil Anette Sørensen Pressekonsulent Tlf.: Mobil Dansk Byggeri Nørre Voldgade 106, 1358 Kbh. K Postbox 2125, 1015 Kbh. K Telefon

2 Bygge- og anlægsbranchen sidder stadig i en kreditklemme I bygge- og anlægsbranchen arbejder de fleste virksomheder under en stram kreditramme. 13 procent har i andet halvår af 2011 fået indskrænket deres kreditramme, mens kun 9 procent har fået den udvidet. Figur 1: Har din bank ændret din adgang til kreditfaciliteter (kassekredit, lån og andre kreditmuligheder) i andet halvår af 2011? Ja, jeg har fået udvidet min kreditramme Nej, min kreditramme er uændret Ja, jeg har fået indskrænket min kreditramme Ved ikke Set i forhold til første halvår af 2011 har færre virksomheder oplevet, at banken har indskrænket i deres kreditvilkår i anden halvdel af Det vidner dog stadig om meget stor forsigtighed fra bankernes side, og som følge heraf et meget indskrænket råderum for bygge- og anlægsbranchen. Side 2 af 18

3 Figur 2: Har din bank indskrænket din adgang til kreditfaciliteter (kassekredit, lån og andre kreditmuligheder) mod din vilje? Jan 09 - okt 09 Okt 09 - feb 10 Jan 10 - jun 10 1 Ja Nej Ved ikke Anm.: Formuleringen er ændret, se metodenotat Betragtes udviklingen i januar og februar 2012 isoleret, tegner der sig stadig et billede af store forsigtighed fra bankerne og svære forhold for virksomhederne. Trods andelen af indskrænkede kreditrammer er faldet i de to første måneder i 2012, så forbliver andelen af udvidede kreditrammer stadig lav. Figur 3: Har din bank ændret din adgang til kreditfaciliteter i løbet af januar-februar 2012? Ja, jeg har fået udvidet min kreditramme Nej, min kreditramme er uændret Ja, jeg har fået indskrænket min kreditramme Ved ikke Tre ud af fire virksomheder i bygge- og anlægsbranchen oplever uændrede krav til kreditsikkerheden, mens godt hver femte virksomhed er blevet mødt af strengere krav til kreditsikkerhed på deres nuværende lån, eller når de ønsker at optage nye lån. Det vanskeliggør virksomhedernes mulighed for at skaffe likviditet. Side 3 af 18

4 Figur 4: Har din bank ændret på kravene til sikkerhed i andet halvår af 2011? Ja, uden varsel - kravene til kreditsikkerheden er mindsket Anm.: Mulighed for flere svar Ja, uden varsel - kravene til kreditsikkerhed er øget Ja, der stilles nu mindre eller færre krav om sikkerhed i forbindelse med anmodning om yderligere kreditfaciliteter Ja, der stilles nu større eller flere krav om sikkerhed i forbindelse med anmodning om yderligere kreditfaciliteter Siden 2010 har virksomhederne i bygge- og anlægsbranchen oplevet, at kravene fra bankerne er blevet skærpet i hvert af de forgangne halve år. Det vidner om, at til trods for lidt færre har oplevet nye eller større krav om sikkerhed i andet halvår af 2011 set i forhold til det første halvår af 2011, så er forholdene til stadighed blevet vanskeligere for virksomhederne set over hele perioden. Figur 5: Har din bank stillet nye eller større krav om sikkerhed? Ja, i andre sammenhænge Nej, kravene er uændrede Okt 09 - feb 10 Jan 10 - jun 10 Ja, uden varsel Ja, i forbindelse med anmodning om yderligere kreditfaciliteter Anm.: Mulighed for flere svar Formuleringen er ændret, se metodenotat Ja, i andre sammenhænge Hertil kommer, at ca. halvdelen af virksomhederne har oplevet, at udgifterne ved lån er steget. Knap 40 procent har oplevet rentestigninger, mens godt 10 procent har oplevet andre omkostninger forbundet med låntagning steg. Kun 5 procent af virksomhederne rapporterer, at de har oplevet en faldende rente i det andet halvår af Nej Side 4 af 18

5 Figur 6: Har banken i andet halvår af 2011 ændret renten eller omkostningerne i øvrigt? Ja, renten er faldet Ja, renten er steget Ja, andre Ja, andre omkostninger er faldet omkostninger er steget Rentestigningen har været meget markant i 2011 set i forhold til tidligere år, hvilket presser omkostningerne forbundet med låntagning i vejret, og dermed belaster virksomhederne i bygge- og anlægsbranchen yderligere. Figur 7: Har banken hævet renten eller omkostningerne i øvrigt? 8 Nej, renten og øvrige omkostninger er uændrede Okt 09 - feb 10 Jan 10 - jun 10 1 Ja, renten Ja, andre omkostninger Nej Anm.: Mulighed for flere svar. Formuleringen er ændret, se metodenotat Knap 30 procent af virksomhederne har søgt om forhøjelse af lån, kassekredit eller lignende, mens 45 procent rapporterer, at de har tilstrækkeligt likviditet. Ca. 5 procent har afholdt sig fra helt at ansøge om en forhøjelse af lån, kassekredit eller lignende, fordi de på forhånd forventer et afslag. Side 5 af 18

6 Figur 8: Har du søgt om forhøjelse af kassekredit, lån eller andre kreditmuligheder hos din bank i andet halvår af 2011? 5 45% 4 35% 3 25% 15% 1 5% Ja Nej, vi har tilstrækkelig likviditet Nej, vi har ikke aktiviteter eller ordrer, der nødvendiggør det Nej, jeg regner på forhånd med et afslag Nej, anden årsag Dermed har færre ansøgt om et lån end i 2010 og første halvår i 2011, og flere beretter, de i andet halvår af 2011 ikke har haft aktiviteter eller ordrer, der har gjort låntagning nødvendig. Figur 9: Har du søgt om forhøjelse af kassekredit, lån eller andre kreditmuligheder hos din bank? Okt 09 - feb 10 Jan 10 - jun 10 Ja Nej, vi har tilstrækkelig likviditet Anm.: Mulighed for flere svar Formuleringen er ændret, se metodenotat Nej, vi har ikke aktiviteter eller ordrer, der nødvendiggør det Nej, jeg regner på forhånd med et afslag Nej, anden årsag Ud af de knap 30 procent der ansøgte om forhøjelse af kassekreditten, fik mere end en fjerdedel afslag og mere end 40 procent fik kun delvist opfyldt det ønskede lån. Side 6 af 18

7 Figur 10: Fik du den ønskede forhøjelse af kassekreditten, lånet eller andre kreditter? 45% 4 35% 3 25% 15% 1 5% Ja, det hele Nej, fik kun delvist opfyldt mit ønske Nej, afslag Andelen af virksomheder, der fuldt ud har optaget det ønskede lån, er faldet markant gennem 2011, og omend andelen af virksomheder, der har fået delvis accept af deres lånønsker, er steget, får mange virksomheder stadig afslag i Dette indikerer, at bankerne er mindre villige til at låne ud i andet halvår af 2011 end i det første halvår. Figur 11: Fik du den ønskede forhøjelse af kassekreditten, lånet eller andre kreditter? Okt 09 - feb 10 Jan 10 - jun 10 1 Ja, det hele Nej, fik kun delvist opfyldt mit ønske Anm.: Spørgsmålet er kun stillet til respondenter, der har søgt om en forhøjelse. Formuleringen er ændret, se metodenotat Nej, afslag Ligeledes har ca. hver fjerde virksomhed oplevet, at banken har været særligt afvisende overfor lån og kredit, fordi virksomheden drives indenfor bygge- og anlægsbranchen. Side 7 af 18

8 Figur 12: Har du oplevet, at banken har været afvisende overfor dine anmodninger f.eks. kreditfaciliteter, fordi du driver virksomhed i bygge- og anlægsbranchen? Ja Trods en lille nedgang i antallet af virksomheder, der har oplevet banken være afvisende grundet branchen i andet halvår af 2011 set i forhold til andet halvår af 2010 og første halvår af 2011 befinder branchen sig til stadighed i en kreditklemme. Figur 13: Har du oplevet, at banken har været afvisende overfor dine anmodninger om f.eks. kreditfaciliteter, fordi du driver virksomhed i bygge- og anlægsbranchen? 35% Nej 3 25% 15% 1 2. halvår halvår halvår halvår % Anm.: Formuleringen er ændret, se metodenotat Foruden det er blevet sværere at få lov til at optage lån, har ca. hver anden virksomheden oplevet at marginalrenten (forskellen med udlånsrenten og indlånsrenten) er blevet større, og det dermed er blevet relativt dyrere at låne. Side 8 af 18

9 Figur 14: Oplever du, at der er sket en ændring i forskellen mellem udlånsrente og indlånsrente (den såkaldte rentemarginal) i andet halvår af 2011? 5 45% 4 35% 3 25% 15% 1 5% Ja, forskellen er blevet større Nej, uændret Ja, forskellen er blevet mindre Ved ikke Denne udvikling har været undervejs i hele 2011, og særligt i det sidste halve år. Af de adspurgte virksomheder har en langt lavere andel end tidligere svaret, de ikke ved hvorvidt der er sket ændringer i marginalrente. Dette kunne indikere et øget fokus på långivningsforholdene fra virksomhedernes side. Figur 15: Oplever du, at der er sket en ændring i forskellen mellem udlånsrente og indlånsrente (den såkaldte rentemarginal)? 5 45% 4 35% 3 25% 15% Okt 09 - feb 10 Jan 10 - jun % Ja, forskellen er blevet større Nej, uændret Ja, forskellen er blevet mindre Ved ikke Blandt virksomhederne i bygge- og anlægsbranchen har banken virksomhedspant i ca. en tredjedel. Dette kan medvirke til at lette adgangen til lånekapital. Side 9 af 18

10 Figur 16: Har din bank virksomhedspant i din virksomhed? Der er dog et relativt konstant niveau af optag af virksomhedspant gennem de seneste to år, hvilket vidner om, denne løsning ikke er blevet mere attraktiv trods den fortsatte kreditklemmen. Figur 17: Hvornår har din bank fået pant i din virksomhed (virksomhedspant)? 6 Ja Nej Ved ikke I 2012 I andet halvår 2011 I første halvår 2011 I 2010 I 2009 Tidligere Ved ikke Hver femte virksomhed har oplevet at kreditten hos leverandører er blevet beskåret i løbet af det sidste halve år, mens hver sjette har oplevet prisen på kredit i form af rente eller gebyrer er steget. Side 10 af 18

11 Figur 18: Har du oplevet, at kredit hos dine leverandører er blevet beskåret eller steget i pris i andet halvår af 2011? Nej, ingen ændring Ja, kreditfaciliteterne er beskåret Ja, er steget i pris (rente og/eller Anm.: Mulighed for flere svar gebyr) Andelen af virksomheder der oplever kortere kredittid hos leverandører og stigende priser ved kredit har ligget på et konstant niveau i hele Figur 19: Har du oplevet, at kredit hos dine leverandører er blevet beskåret eller steget i pris? Okt 09 - feb 10 Jan 10 - jun 10 1 Nej, ingen ændring Anm.: Mulighed for flere svar Ja, kreditfaciliteterne er beskåret Ja, er steget i pris (rente og/eller gebyr) Kassekredit i bankerne er stadig den hyppigst brugte løsning for driftskredit, som to ud af tre virksomheder benytter. Mere end hver fjerde virksomhed benytter leverandørkredit til at dække det løbende behov for driftskredit. Side 11 af 18

12 Figur 20: Hvis du vurderer dit løbende behov for driftskredit, hvordan dækkes det? Leverandørkredit Kassekredit i bank(er) Egenfinansiering Anden kredit Anm.: Mulighed for flere svar I andet halvår af 2011 er der sket en svag stigning i andelen af virksomheder der benytter egenfinansiering som driftskredit, mens der er sket et fald i andelen af virksomheder der benytter leverandørkredit og kassekredit i banken set i forhold til første halvår af Figur 21: Hvis du vurderer dit løbende behov for driftskredit, hvordan dækkes det? Jan 10 - jun 10 1 Leverandørkredit Kassekredit i bank(er) Egenfinansiering Anden kredit Anm.: Mulighed for flere svar Knap 50 procent af virksomhederne i bygge- og anlægsbranchen har oplevet private kunder, der forlanger længere betalingsfrist. For størstedelen af disse virksomheder er det dog kun få private kunder, der stiller dette krav. Knap en tredjedel af virksomhederne beretter om offentlige kunder, der forlanger længere betalingsfrister. Hver femte virksomhed oplever mange eller nogle kunder, der stiller dette krav. Side 12 af 18

13 Figur 22: Hvor stor en andel af jeres kunder har i andet halvår af 2011 forlangt længere betalingsfrister i forhold til tidligere? Set i forhold til tidligere er der flere kunder, der stiller krav om længere betalingsfrister. Dette gælder både for de offentlige og de private kunder, om end udviklingen er langt mindre markant blandt de private kunder. Figur 23: Hvor stor en andel af jeres kunder har forlangt længere betalingsfrister i forhold til tidligere? 8 Mange Nogle Få Ingen Mange Nogle Få Ingen Private kunder Offentlige kunder Mange Nogle Få Ingen Mange Nogle Få Ingen Private kunder Offentlige kunder Ca. 50 procent af virksomhederne i bygge- og anlægsbranchen har haft private kunder, der skyder betalingen udover betalingsfristen i andet halvår af Dette kan resultere i likviditetsproblemer. Hver tredje virksomhed oplever offentlige kunder, der skyder betalingen udover betalingsfristen. Side 13 af 18

14 Figur 24: Har jeres kunder i andet halvår af 2011 i højere grad udskudt betalingerne (udover betalingsfristen) til jeres virksomhed i forhold til tidligere? Ja Nej Ja Nej Private kunder Offentlige kunder I andet halvår af 2011 har der været en svag stigning i virksomheder, der oplever private kunder, som skyder betalingen udover betalingsfristen, mens andelen af virksomheder, der oplever offentlige kunder, der skyder betalingen er faldet. Figur 25: Har jeres kunder i højere grad udskudt betalingerne (udover betalingsfristen) til jeres virksomhed i forhold til tidligere? Ja Nej Ja Nej Private kunder Offentlige kunder Ti procent af virksomhederne i bygge- og anlægsbranchen har i andet halvår af 2011 måtte takke nej til en opgave, fordi de ikke har kunnet stille den fornødne arbejdsgaranti. Side 14 af 18

15 Figur 26: Har du indenfor de seneste seks måneder oplevet at måtte takke nej til en opgave pga., at du ikke har kunnet stille den fornødne arbejdsgaranti? procent oplevet stigende krav fra bygherrens side om arbejdsgaranti i forbindelse med byggeopgaver. Sammenhold med at kun knap 10 procent må takke nej til opgaver grundet manglende arbejdsgaranti, vidner om stor velvillighed fra virksomhederne i bygge- og anlægsbranchens side til at imødegå bygherrens krav. Figur 27: Har du indenfor de seneste seks måneder oplevet, at der fra bygherres side i større omfang end tidligere stilles krav om arbejdsgaranti i forbindelse med byggeopgaver? 8 Ja Nej Ved ikke Ja Nej Ved ikke Hver fjerde virksomhed har kendskab til lånemulighederne gennem Vækstkaution, mere end hver femte virksomhed kender eller har hørt tale om lånemulighederne gennem Dansk Vækstkapital. Side 15 af 18

16 Ja, fik lånet Ja, fik afslag Nej, men er interesseret Nej, men har undersøgt det Nej, er ikke interesseret Ja, fik lånet Ja, fik afslag Nej, men er interesseret Nej, men har undersøgt det Nej, er ikke interesseret Ja, fik lånet Ja, fik afslag Nej, men er interesseret Nej, men har undersøgt det Nej, er ikke interesseret Bygge- og anlægsbranchens lånemuligheder er indskrænket Slutteligt har hver femte virksomhed kender eller har hørt tale om øvrige finansieringsmuligheder gennem Vækstfonden. Figur 28: Nedenfor er angivet nogle finansierings- og lånemuligheder. Du bedes markere de svar, der bedst beskriver dit kendskab til hver af dem Kender dem Har hørt tale om dem Lånemuligheder gennem Vækstkaution Har intet kendskab til dem Kender dem Har hørt tale om dem Har intet kendskab til dem Lånemuligheder gennem Dansk Vækstkapital Kender dem Har hørt tale om dem Har intet kendskab til dem Øvrige finansieringsmuligheder gennem Vækstfonden For alle lånetyperne er det samme mønster gældende. Der er ca. 70 procent af virksomhederne som ikke er interesseret i et lån, mens der er ca. 25 procent der er interesseret. Samtidig gælder det, at der for alle typer af lån blot er 1 procent af virksomhederne, som har ansøgt om lå dog med et afslag. Figur 29: Har du forsøgt at benytte dig af følgende finansierings- og lånemuligheder? Vækstkaution Dansk Vækstkapital Vækstfondens øvrige finansieringsmuligheder Side 16 af 18

17 Metode Undersøgelsen er gennemført blandt et repræsentativt udsnit af Dansk Byggeris medlemmer, og bygger på 186 respondenter. Ændringer i spørgeskema angående kreditmuligheder Ændringer januar 2011 Spørgsmålet Har din bank indskrænket din adgang til kreditfaciliteter (kassekredit, lån og andre kreditmuligheder) mod din vilje? var tidligere formuleret Har din bank skåret på dine kreditfaciliteter mod din vilje? Spørgsmålet Har banken hævet renten eller omkostningerne i øvrigt i forbindelse med dine kreditfaciliteter (kassekredit, lån og andre kreditmuligheder)? var tidligere formuleret Har banken hævet renten eller omkostningerne i øvrigt i forbindelse med dine kreditfaciliteter? Spørgsmålet Har du søgt om forhøjelse af kassekredit, lån eller andre kreditmuligheder hos din bank? var tidligere formuleret Har banken hævet renten eller omkostningerne i øvrigt i forbindelse med dine kreditfaciliteter? Spørgsmålet Har du søgt om forhøjelse af kassekredit, lån eller andre kreditmuligheder hos din bank? var tidligere formuleret Har du søgt om forhøjelse af kassekredit eller andre kreditter hos din bank? Spørgsmålet Fik du den ønskede forhøjelse af kassekreditten, lånet eller andre kreditter? var tidligere formuleret Fik du den ønskede forhøjelse af kassekreditten eller andre kreditter Spørgsmålet Har du oplevet, at banken har været afvisende overfor dine anmodninger om f.eks. kreditfaciliteter (kassekredit, lån eller andre kreditmuligheder), fordi du driver virksomhed i byggeog anlægsbranchen? var tidligere formuleret Har du oplevet, at banken har været afvisende overfor dine anmodninger om f.eks. kreditfaciliteter, fordi du driver virksomhed i bygge- og anlægsbranchen? Ændringer februar 2012 Spørgsmålet Har din bank indskrænket din adgang til kreditfaciliteter (kassekredit, lån og andre kreditmuligheder) mod din vilje? havde tidligere følgende svarligheder: (A1) Ja (A2) Nej (A3) Ved ikke Disse er erstattet af: (A2) Ja, jeg har fået udvidet min kreditramme (A2) Nej, min kreditramme er uændret (A1) ja, jeg har fået indskrænket min kreditramme (A3) Ved ikke Spørgsmålet Har din bank ændret din adgang til kreditfaciliteter (kassekredit, lån og andre kreditmuligheder) i løbet af januar og februar måned i 2012? havde tidligere følgende svarmuligheder: (B1) Ja (B2) Nej Side 17 af 18

18 (B3) Ved ikke Disse er erstattet af: (B2) Ja, jeg har fået udvidet min kreditramme (B2) Nej, min kreditramme er uændret (B1) Ja, jeg har fået indskrænket min kreditramme (B3) Ved ikke Spørgsmålet Har din bank stillet nye eller større krav om sikkerhed? havde tidligere følgende svarmuligheder: (C1) Ja, uden varsel (C2) Ja, i forbindelse med anmodning om yderligere kreditfaciliteter (C3) Ja, i andre sammenhænge (C4) Nej Disse er erstattet af: (C4) Ja, uden varsel kravene til sikkerhed er mindsket (C1) Ja, uden varsel kravene til sikkerhed er øget (C4) Ja, der stilles nu mindre eller færre krav om sikkerhed i forbindelse med anmodning om yderligere kreditfaciliteter (C2) Ja, der stilles nu større eller flere krav om sikkerhed i forbindelse med anmodning om yderligere kreditfaciliteter (C3) Ja, i andre sammenhænge (C4) Nej, kravene er uændrede Spørgsmålet Har banken hævet renten eller omkostningerne i øvrigt i forbindelse med dine kreditfaciliteter (kassekredit, lån og andre kreditmuligheder)? havde tidligere følgende svarmuligheder: (D1) Ja, renten (D2) Ja, andre omkostninger (D3) Nej Disse er erstattet af: (D3) Ja, renten er faldet (D1) ja, renten er steget (D3) Ja, andre omkostninger er faldet (D2) Ja, andre omkostninger er steget (D3) Nej, renten og øvrige omkostninger er uændrede I sammenligningen med tidligere spørgeskemaundersøgelser ligges to af svarmulighederne sammen, så det er muligt at sammenligne svarene. Hvilke spørgsmål, der bliver lagt sammen kan ses på det tal, der står foran svarmuligheden Side 18 af 18

Ja, i andre sammenhænge

Ja, i andre sammenhænge Bygge- og anlægsbranchen sidder stadig i en kreditklemme Denne undersøgelse er blevet gennemført siden 2009. Det betyder, at det nu er muligt at vurdere udviklingen i et længere perspektiv. I bygge- og

Læs mere

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Juni 211 Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Af økonomisk konsulent Nikolaj Pilgaard Der er sket en gradvis bedring i virksomhedernes oplevelse af finansieringsmulighederne

Læs mere

Kreditsituationen strammer til for store virksomheder

Kreditsituationen strammer til for store virksomheder DI November 211 Nikolaj Pilgaard, EØK Kreditsituationen strammer til for store virksomheder Frem til foråret 211 blev finansieringssituationen for virksomhederne gradvist forbedret, men tendensen er nu

Læs mere

En medlemsundersøgelse fra april 2010 viser, at knap hver tredje virksomhed har behov for ekstra likviditet

En medlemsundersøgelse fra april 2010 viser, at knap hver tredje virksomhed har behov for ekstra likviditet Analysenotat Virksomhedernes likviditetssituation En medlemsundersøgelse fra april 2010 viser, at knap hver tredje virksomhed har behov for ekstra likviditet Resumé af undersøgelsens resultater - Knap

Læs mere

SURVEY. Virksomhedernes adgang til finansiering i

SURVEY. Virksomhedernes adgang til finansiering i - Virksomhedernes adgang til finansiering i 2013 SURVEY www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt

Læs mere

Virksomheds- og fordringspant september 2011 SURVEY.

Virksomheds- og fordringspant september 2011 SURVEY. Virksomheds- og fordringspant september 2011 SURVEY www.fsr.dk FSR survey september 2011: Virksomheds- og fordringspant Indledning FSR Danske Revisorer har spurgt godt og vel 400 af sine medlemmer om brugen

Læs mere

Notat 12. december 2016 J-nr.: / Små virksomheder ser lyst på fremtiden, men snubler i administrative byrder og offentlige

Notat 12. december 2016 J-nr.: / Små virksomheder ser lyst på fremtiden, men snubler i administrative byrder og offentlige Notat 12. december 2016 J-nr.: 84990 / 2355745 Små virksomheder ser lyst på fremtiden, men snubler i administrative byrder og offentlige udbud. En undersøgelse blandt Dansk Byggeris små medlemmer med under

Læs mere

BANKERNE STRAMMER GREBET

BANKERNE STRAMMER GREBET BANKERNE STRAMMER GREBET Denne analyse af knap 1.000 mindre virksomheders kassekreditrente omkring 1. maj 2008 viser, at der er store forskelle på, hvad virksomhederne betaler for kassekreditten. Kassekreditrenten

Læs mere

Selvstændiges kreditforhold

Selvstændiges kreditforhold Selvstændiges kreditforhold Kreditsituationen er stram for mange små virksomheder. På enkelte områder er der en beskeden tendens til bedring, men generelt er kreditsituationen stort set uforandret siden

Læs mere

Revision giver bonus på bundlinjen

Revision giver bonus på bundlinjen Revision giver bonus på bundlinjen Dansk Erhverv har i samarbejde med FSR danske revisorer gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt sine medlemsvirksomheder om deres syn på værdien af revision. Resultaterne

Læs mere

Virksomhedernes opfattelse af adgangen til lånefinansiering

Virksomhedernes opfattelse af adgangen til lånefinansiering Dansk Industri 04. jun. 14 Virksomhedernes opfattelse af adgangen til lånefinansiering Tine Roed Direktør, Dansk Industri Kreditklemme definition? Direktør Jørgen A. Horwitz, Finansrådet: En kreditklemme

Læs mere

Selvstændiges kreditforhold

Selvstændiges kreditforhold Selvstændiges kreditforhold Modtagelse af regeringens kreditpakke ASE har spurgt 825 selvstændigt erhvervsdrivende om forskellige omstændigheder vedrørende deres kreditmuligheder og finansieringsforhold.

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

Danmark. Flere årsager til faldende bankudlån. Makrokommentar 31. juli 2013

Danmark. Flere årsager til faldende bankudlån. Makrokommentar 31. juli 2013 Makrokommentar 31. juli 213 Danmark Flere årsager til faldende bankudlån Bankernes udlån er faldet markant siden krisens udbrud. Denne analyse viser, at faldet kan tilskrives både bankernes strammere kreditpolitik

Læs mere

Region Syddanmarks Vækstbarometer. Analyse af forventninger til 3. kvartal 2015

Region Syddanmarks Vækstbarometer. Analyse af forventninger til 3. kvartal 2015 Region Syddanmarks Vækstbarometer Analyse af forventninger til 3. kvartal 2015 Vækstoptimismen i kraftig stigning Hvad er Deres forventninger til virksomhedens omsætning og antal ansatte i næste kvartal

Læs mere

Revisorbranchens Ekspertpanel. Hvad siger årsregnskaberne fra 2009 om virksomhedernes økonomi?

Revisorbranchens Ekspertpanel. Hvad siger årsregnskaberne fra 2009 om virksomhedernes økonomi? Revisorbranchens Ekspertpanel Hvad siger årsregnskaberne fra 29 om virksomhedernes økonomi? April 21 Hvad siger årsregnskaberne fra 29 om virksomhedernes økonomi? FSR har nu gennemført sin første survey-undersøgelse.

Læs mere

Virksomhedernes adgang til finansiering oktober 2011 SURVEY.

Virksomhedernes adgang til finansiering oktober 2011 SURVEY. Virksomhedernes adgang til finansiering oktober 2011 SURVEY www.fsr.dk FSR survey: Virksomhedernes adgang til finansiering FSR danske revisorer har spurgt godt 400 medlemmer, hvilke barrierer de oplever,

Læs mere

Elever i søgekøen og deres oplevede barrierer i forhold til at finde en praktikplads

Elever i søgekøen og deres oplevede barrierer i forhold til at finde en praktikplads Elever i søgekøen og deres oplevede barrierer i forhold til at finde en praktikplads Som en del af udmøntningen af Aftale om en vækstpakke 2014 blev det besluttet at igangsætte en kvalitativ gennemgang

Læs mere

ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE

ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE 2015 ARBEJDSKRAFT ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 MANGEL PÅ REGULÆR ARBEJDSKRAFT... 4 MANGEL PÅ LÆRLINGE, PRAKTIKANTER ELLER ELEVER... 7 KONJUNKTURSITUATION... 9 METODE...

Læs mere

ANALYSENOTAT Stor og voksende rekrutteringsudfordring i erhvervslivet

ANALYSENOTAT Stor og voksende rekrutteringsudfordring i erhvervslivet ANALYSENOTAT Stor og voksende rekrutteringsudfordring i erhvervslivet AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG ØKONOM KRISTIAN SKRIVER Arbejdskraftmanglen er blevet et stort problem i erhvervslivet Det bliver

Læs mere

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Business Danmark - april 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDKONKLUSIONER...

Læs mere

Antallet af optimistiske virksomheder halveret

Antallet af optimistiske virksomheder halveret 2. februar 2009 Antallet af optimistiske virksomheder halveret Erhvervskonjunkturer. Antallet af virksomheder, der forventer at skulle ansætte nye medarbejdere og antallet af virksomheder, der forventer

Læs mere

Mange kommuner sænker afgift på virksomheder

Mange kommuner sænker afgift på virksomheder Ny opgørelse fra Dansk Byggeri viser, at rekordmange kommuner sænker dækningsafgiften i år, mens ingen kommuner sætter den op. Holbæk Kommune har valgt helt at afskaffe afgiften i år, mens 18 andre kommuner

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Ny vækst på vej med nye jobs

Ny vækst på vej med nye jobs Ny vækst på vej med nye jobs 11. juni 2010 Erhvervskonjunkturer. Optimismen er på vej tilbage til virksomhederne i Midtjylland. Ikke siden august 2008 har så stor en andel af virksomhederne troet på større

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om BoligJobordningen i befolkningen

Spørgeskemaundersøgelse om BoligJobordningen i befolkningen Notat April 2015 Spørgeskemaundersøgelse om BoligJobordningen i befolkningen Knap halvdelen af alle, der anvendte BoligJobordningen i 2014 har enten igangsat helt nyt arbejde eller udvidet allerede planlagte

Læs mere

Bankerne holder liv i krisen

Bankerne holder liv i krisen 2. Nr. årgang 11 2. årgang Nr. 1 September Januar Januar 2010-2010 oktober 2011 2 Foto Simon Ladefoged TEMA Bankerne holder liv i krisen Siden krisen satte ind, har det været svært for virksomhederne at

Læs mere

Revisorbranchens Ekspertpanel. Barrierer for vækst og produktivitet

Revisorbranchens Ekspertpanel. Barrierer for vækst og produktivitet Revisorbranchens Ekspertpanel Barrierer for vækst og produktivitet September Revisorbranchens Ekspertpanel 31.8. Indledning Hvordan står det til med væksten og produktiviteten ude i virksomhederne? Hvilke

Læs mere

ASE ANALYSE November 2012

ASE ANALYSE November 2012 Indledning Nærværende analyse handler om folks opfattelse af ledighed samt opfattelsen af deres egen tilknytning til arbejdsmarkedet. Analysen sættes i relation til tidligere, sammenlignelige analyser,

Læs mere

Notat 07. august 2015 J-nr.: /

Notat 07. august 2015 J-nr.: / Notat 7. august 21 J-nr.: 818 / 2271 Håndtering af erhvervsaffald i kommunerne Ny analyse fra Dansk Byggeri giver et billede af erhvervsvenligheden i affaldssektoren. Der ses på tre punkter: Tilgængelighed

Læs mere

Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen

Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen . marts 9 af Jeppe Druedahl og chefanalytiker Frederik I. Pedersen (tlf. 1) Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen Analysen viser, at de renter, som virksomhederne og husholdninger låner til, på trods af gentagne

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Vækstforventninger bider sig fast. 30. september 2010

VÆKST BAROMETER. Vækstforventninger bider sig fast. 30. september 2010 VÆKST BAROMETER 30. september 2010 Vækstforventninger bider sig fast Over sommeren har der været spekulationer om, hvorvidt virksomhedernes vækstoptimisme fra foråret 2010 ville holde. Den skepsis bliver

Læs mere

Finansiering med Vækstfonden. Thy Erhvervsforum 23. maj 2013 v/jørgen Kristensen

Finansiering med Vækstfonden. Thy Erhvervsforum 23. maj 2013 v/jørgen Kristensen Finansiering med Vækstfonden Thy Erhvervsforum 23. maj 2013 v/jørgen Kristensen Agenda Kort om Vækstfonden To store udfordringer Finansieringsløsninger Sådan kommer du i gang Agenda Kort om Vækstfonden

Læs mere

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark 7. oktober 8 Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark Om spørgeskemaundersøgelsen Undersøgelsen består af 19 spørgsmål om udenlandske virksomheders syn på Danmark som investeringsland.

Læs mere

SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane

SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane Tillidskrise, beskæftigelseskrise og ophør af håndværkerfradraget. Der har været langt mellem de positive historier om økonomien i medierne. Det smitter

Læs mere

SURVEY. Årsregnskaberne Hvilke væsentlige fejl retter revisor under revisionen af 2013-årsregnskaberne.

SURVEY. Årsregnskaberne Hvilke væsentlige fejl retter revisor under revisionen af 2013-årsregnskaberne. Årsregnskaberne 2013 - Hvilke væsentlige fejl retter revisor under revisionen af 2013-årsregnskaberne SURVEY www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark.

Læs mere

Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri

Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri 27. december 2011 Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri Iværksætterrådgivning. Fire ud af ti erfarne iværksættere har fået råd og vejledning fra andre ved opstarten af deres virksomhed.

Læs mere

Konjunkturer. Udsigt for 4. kvartal Analyse udarbejdet af Region Syddanmark

Konjunkturer. Udsigt for 4. kvartal Analyse udarbejdet af Region Syddanmark Konjunkturer Udsigt for 4. kvartal 2017 Analyse udarbejdet af Region Syddanmark Analysen baserer sig på data fra et repræsentativt panel af mere end 900 direktører for små og mellemstore virksomheder i

Læs mere

Nu: 8 ud af 10 virksomheder mærker finanskrisen

Nu: 8 ud af 10 virksomheder mærker finanskrisen Område: Regional Udvikling Afdeling: Strategi og analyse Dato: 18. maj 2009 Vækstbarometer Nu: 8 ud af 10 virksomheder mærker finanskrisen Finanskrisen har bredt sig til flertallet af virksomhederne de

Læs mere

Medlemsundersøgelse offentliggjort 16. maj 2012 på Håndværksrådets repræsentantskabsmøde.

Medlemsundersøgelse offentliggjort 16. maj 2012 på Håndværksrådets repræsentantskabsmøde. Barske finansieringsvilkår for små og mellemstore virksomheder Medlemsundersøgelse offentliggjort 16. maj 2012 på Håndværksrådets repræsentantskabsmøde. For yderligere oplysninger kontakt: Adm. direktør

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

Virksomhedernes syn på finansieringsklimaet

Virksomhedernes syn på finansieringsklimaet EØK ANALYSE juni 215 Virksomhedernes syn på finansieringsklimaet Ifølge DIs medlemsvirksomheder har finansieringssituationen været i klar bedring de seneste par år, og den positive udvikling fortsætter

Læs mere

Udlånet til de mindste virksomheder falder stadig

Udlånet til de mindste virksomheder falder stadig Udlånet til de mindste virksomheder falder stadig Af seniorøkonom Jens Hjarsbech Efter flere år med faldende udlån øger bankerne igen for alvor udlånet til virksomhederne. Den øgede aktivitet går dog stadig

Læs mere

Møde med økonomi- og erhvervsministeren og organisationer om kreditsituationen d. 13/8 2009

Møde med økonomi- og erhvervsministeren og organisationer om kreditsituationen d. 13/8 2009 N O T A T Møde med økonomi- og erhvervsministeren og organisationer om kreditsituationen d. 13/8 29 Den verdensomspændende økonomiske krise har ført til et så markant fald i efterspørgslen efter varer,

Læs mere

Stadig kredittørke i erhvervslivet

Stadig kredittørke i erhvervslivet Stadig kredittørke i erhvervslivet AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, MA OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUMÉ Siden krisen tog sin begyndelse i 2008 har banksektoren

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Økonomiske pejlemærker: Dyk i forventningerne til 1. kvartal Februar 2012

VÆKST BAROMETER. Økonomiske pejlemærker: Dyk i forventningerne til 1. kvartal Februar 2012 VÆKST BAROMETER Februar 01 Økonomiske pejlemærker: Dyk i forventningerne til 1. kvartal 01 Sidste måling af de økonomiske pejlemærker fra september viste en stigning i antallet af krisetegn. Og med endnu

Læs mere

SUNDHEDSTILSTANDEN I DANSK ERHVERVSLIV LIGE NU

SUNDHEDSTILSTANDEN I DANSK ERHVERVSLIV LIGE NU Marts, 2012 FSR survey marts 2012 SUNDHEDSTILSTANDEN I DANSK ERHVERVSLIV LIGE NU www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Flad vækstoptimisme I Syddanmark. oktober 2012

VÆKST BAROMETER. Flad vækstoptimisme I Syddanmark. oktober 2012 VÆKST BAROMETER oktober 0 Flad vækstoptimisme I Syddanmark Vækstoptimismen er faldet svagt i forhold til sidste måling. Der er dog stadig en overvægt af optimistiske virksomheder, hvad angår omsætningen.

Læs mere

Om undersøgelsen fra Match-online.dk

Om undersøgelsen fra Match-online.dk Køberanalyse Introduktion Med en baggrund som HD i regnskabsvæsen og afsætningsøkonomi etableredes CBN Finance & Consult as i 1990. Siden har vi medvirket ved næsten 500 opgaver inden for formidling af

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Økonomiske pejlemærker. september 2011

VÆKST BAROMETER. Økonomiske pejlemærker. september 2011 VÆKST BAROMETER september Økonomiske pejlemærker Pejlemærker. Forventningerne hos de små og mellemstore virksomheder til det kommende kvartal er nu mere afdæmpede i forhold til forårets positive stemning.

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Svag vækst- og joboptimisme. juni 2013

VÆKST BAROMETER. Svag vækst- og joboptimisme. juni 2013 VÆKST BAROMETER juni 20 Svag vækst- og joboptimisme Efter en periode med negativ tendens er der i 2. kvartal atter optimisme at spore til forventningerne til omsætning og job blandt Region Syddanmarks

Læs mere

Medlemsundersøgelse. Virksomhedernes syn på en lempelse af revisionspligten

Medlemsundersøgelse. Virksomhedernes syn på en lempelse af revisionspligten Medlemsundersøgelse Virksomhedernes syn på en lempelse af revisionspligten Regeringen planlægger som en del af afbureaukratiseringsplanen at lave yderligere lempelser i revisionspligten for knap 70.000

Læs mere

Grøn energi til område fire

Grøn energi til område fire Notat 05. nov 2013 Dokumentnr. 296204 Grøn energi til område fire Konklusioner Cirka hver femte kommune har en energiforsyning, hvor kun op til 50 procent er dækket af kollektiv forsyning Cirka hver tredje

Læs mere

Renten faldet med 2 %-point for små og mellemstore virksomheder

Renten faldet med 2 %-point for små og mellemstore virksomheder Renten faldet med 2 %-point for små og mellemstore virksomheder Små og mellemstore virksomheders rente på kassekreditten er faldet med 2 %-point de seneste 2,5 år. Det er positivt, men det er fortsat bemærkelsesværdigt,

Læs mere

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet SURVEY APRIL 2016 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 2. halvår 2013

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 2. halvår 2013 Ledernes forventninger til konjunkturerne i 2. halvår 2013 April 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 1. Konjunkturvurdering... 1 2. Arbejdsfordelinger og ansættelsesstop... 3 3. Rekrutteringssituationen...

Læs mere

Dansk Erhverv: Anvendelse af og forventninger til e-business

Dansk Erhverv: Anvendelse af og forventninger til e-business Notat Dansk Erhverv: Anvendelse af og forventninger til e-business Dansk Erhverv har i november 2009 gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt sine medlemsvirksomheder om deres anvendelse af og forventninger

Læs mere

25,0 20,0 15,0 10,0 5,0. Antal gæster Omsætning 0,0

25,0 20,0 15,0 10,0 5,0. Antal gæster Omsætning 0,0 Medlemsanalyse Af Jonas Kjær & Benedikte Rosenbrinck TEMA: Branchens forventninger til 2009 og 2010 HORESTA har valgt gennem i alt fire analyser at sætte fokus på den aktuelle økonomiske afmatning og konsekvenserne

Læs mere

Andelsboligforeningernes bidragssatser

Andelsboligforeningernes bidragssatser Andelsboligforeningernes bidragssatser ABF 213 Andelsboligforeningernes bidragssatser Realkreditlån til andelsboligforeninger betragtes som erhvervsudlån. Der findes ingen officielle prislister, og det

Læs mere

Temperaturmåling blandt virksomhederne i. Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014

Temperaturmåling blandt virksomhederne i. Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014 Temperaturmåling blandt virksomhederne i Ringkøbing-Skjern Kommune Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014 Stabil udvikling i de fleste virksomheder i kommunen 58 % af virksomhederne har angivet, at

Læs mere

6 ud af 10 virksomheder i Region Midtjylland mærker krisen

6 ud af 10 virksomheder i Region Midtjylland mærker krisen 18. maj 2009 6 ud af 10 virksomheder i Region Midtjylland mærker krisen Erhvervskonjunkturer. Virksomhedernes forventning til antal ansatte og omsætning er stadigt dalende hos virksomhederne i Region Midtjylland.

Læs mere

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Baggrund for undersøgelsen Undersøgelsen kortlægger, hvor stor udbredelsen af mobning er i forhold til medlemmernes egne oplevelser og erfaringer

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik august 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik august 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik august 2010 70% 60% 61% 50% 40% 33% 41% 30% 20% 10% 0% 0% 4% 19% Meget højere Højere På samme niveau

Læs mere

Store virksomheder mest tilfredse med det lokale erhvervsklima

Store virksomheder mest tilfredse med det lokale erhvervsklima September 13 Store virksomheder mest tilfredse med det lokale erhvervsklima Små og store virksomheder er enige om, hvad kommunen bør se på først for at styrke vækstmulighederne, men tilfredsheden med kommunens

Læs mere

Flere revisoranmærkninger i regnskaberne

Flere revisoranmærkninger i regnskaberne Analysenotat på baggrund af survey, juni 2012 Flere revisoranmærkninger i regnskaberne Knap seks ud af 10 revisorer i undersøgelsen (57 pct.) har givet flere supplerende oplysninger i revisionen af årsregnskaberne

Læs mere

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune - Virksomhedsbarometer For perioden 1. januar 3. juni 214 18. august 214 1 Indledning: Jobcentret gennemfører løbende spørgeskemaundersøgelser

Læs mere

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland VækstIndeks 2014 Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland FORORD VækstIndeks 2014 giver et indblik i, hvilke forventninger virksomhederne i Region Sjælland har til de kommende år. Indeksmålingen

Læs mere

Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger

Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger August 2017 RAPPORT Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Konjunktur for 1. kvartal 2015: Optimismen er blevet lidt mindre. Januar 2015

VÆKST BAROMETER. Konjunktur for 1. kvartal 2015: Optimismen er blevet lidt mindre. Januar 2015 VÆKST BAROMETER Januar Konjunktur for 1. kvartal : Optimismen er blevet lidt mindre Efter halvandet år med spirende optimisme, er der sket et dyk i vækstforventningerne hos Region Syddanmarks Trods faldet

Læs mere

Konjunkturer. Udsigt for 3. kvartal Analyse udarbejdet af Region Syddanmark

Konjunkturer. Udsigt for 3. kvartal Analyse udarbejdet af Region Syddanmark Konjunkturer Udsigt for 3. kvartal 2016 Analyse udarbejdet af Region Syddanmark Analysen baserer sig på data fra et repræsentativt panel af mere end 900 direktører for små- og mellemstore virksomheder

Læs mere

Midtjyske virksomheder mindre optimistiske

Midtjyske virksomheder mindre optimistiske 1. september Midtjyske virksomheder mindre optimistiske Erhvervskonjunkturer. Små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland er mindre optimistiske i år end sidste år. Der er fortsat mere end tre

Læs mere

Positive vurderinger af finansieringsklimaet

Positive vurderinger af finansieringsklimaet ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE januar 216 Positive vurderinger af finansieringsklimaet 2 blev året med de mest positive vurderinger af finansieringssituationen. Virksomhederne vurderede finansieringsklimaet

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Mangel på arbejdskraft koster på omsætningen. Maj 2015

VÆKST BAROMETER. Mangel på arbejdskraft koster på omsætningen. Maj 2015 VÆKST BAROMETER Maj 2015 Mangel på koster på omsætningen Det begynder at koste for de små- og mellemstore syddanske virksomheder, at det fortsat er svært at rekruttere kvalificeret. Hver fjerde virksomhed

Læs mere

Analyse fra AutoBranchen Danmark

Analyse fra AutoBranchen Danmark Nr. 1 20. marts 2014 (1. kvartal) Analyse fra AutoBranchen Danmark Effekten af højere totalskadegrænse kan allerede ses Forsikringsbranchen skummer fløden Stigning i antallet af totalskader Salget i 2014

Læs mere

Fordelingen af respondenterne på baggrundsvariable ses sidst i dokumentet.

Fordelingen af respondenterne på baggrundsvariable ses sidst i dokumentet. Samlet set kom der svar fra 90 respondenter, hvilket giver en svarprocent på 12,8 procent. Det er ikke helt tilfredsstillende, da det giver en forholdsvis stor usikkerhed i svarene. Det er dog stadig muligt

Læs mere

1033 medlemsvirksomheder har deltaget i undersøgelsen. Resultaterne er indsamlet i uge 3 og 4 2015.

1033 medlemsvirksomheder har deltaget i undersøgelsen. Resultaterne er indsamlet i uge 3 og 4 2015. Flertallet af de mindre virksomheder har svært ved at ane lyset i horisonten, når man spørger til deres økonomiske forventninger inden for de næste tre måneder. Ase har i en måling spurgt medlemsvirksomhederne

Læs mere

Regnskabsåret 2010 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2010 i bygge- og anlægsbranchen Dansk Byggeris regnskabsanalyse for året 2010 viser, at krisen som brød ud i lys lue tilbage i 2008, for alvor begyndte at kræve sine ofre i bygge- og anlægsbranchen i 2010. Regnskaberne afspejler, at

Læs mere

Status på inklusionsindsatsen i 10 kommuner under Undervisningsministeriets inklusionsrådgivning

Status på inklusionsindsatsen i 10 kommuner under Undervisningsministeriets inklusionsrådgivning ANALYSENOTAT 30. april 2014 Status på inklusionsindsatsen i 10 kommuner under Undervisningsministeriets inklusionsrådgivning Danmarks Lærerforening har i april gennemført en undersøgelse, der skulle afdække

Læs mere

Dansk realkredit er billig

Dansk realkredit er billig København, 7. april 2015 Dansk realkredit er billig Dansk realkredit har klaret sig flot gennem krisen. Men i efterdønningerne af den finansielle krise er alle europæiske kreditinstitutter blevet stillet

Læs mere

BORGER- PANEL. Hver tredje ramt af den økonomiske krise. 6. februar 2012

BORGER- PANEL. Hver tredje ramt af den økonomiske krise. 6. februar 2012 BORGER- PANEL 6. februar 2012 Hver tredje ramt af den økonomiske krise Den økonomiske krise påvirker hver tredje borgers hverdag. Krisen sætter sine tydelige spor. bl.a. i form af færre penge til forbrug,

Læs mere

SURVEY. Hvilke væsentlige fejl finder revisor i 2012-årsregnskaberne.

SURVEY. Hvilke væsentlige fejl finder revisor i 2012-årsregnskaberne. Hvilke væsentlige fejl finder revisor i 2012-årsregnskaberne SURVEY www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser

Læs mere

Faktaark: Vilkår. Indhold. Undersøgelsen viser at:

Faktaark: Vilkår. Indhold. Undersøgelsen viser at: Faktaark: Vilkår Undersøgelsen viser at: Den ugentlige arbejdstid ved job i udlandet er gennemsnitligt 47 timer Mere end 3 ud af 4 djøfere ansat i udlandet angiver, at aftenarbejde er en del af arbejdet

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 67 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 67 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 67 Offentligt Folketingets Boligudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato:7.12.2006 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk OKJ/ J.nr.

Læs mere

Guide: Skift bank og spar op mod 40.000

Guide: Skift bank og spar op mod 40.000 Guide: Skift bank og spar op mod 40.000 Bankerne hæver udlånsrenten, selvom Nationalbanken gør det modsatte. BT guider dig her frem til at forhandle om prisen i banken og overveje bankskift Af Lisa Ryberg

Læs mere

- Mere end 80 pct. synes, at undervisningsmiljøet er godt. Og netto 15 procent mener, at det er blevet bedre, siden Knæk Kurven blev iværksat.

- Mere end 80 pct. synes, at undervisningsmiljøet er godt. Og netto 15 procent mener, at det er blevet bedre, siden Knæk Kurven blev iværksat. AN AL YS E NO T AT 15. maj 2012 Evaluering af inklusionsprojektet Knæk Kurven i Herning Danmarks Lærerforening har i samarbejde med Herningegnens Lærerforening gennemført en evaluering af inklusionsprojektet

Læs mere

7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet. Oktober 2013

7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet. Oktober 2013 7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet Oktober 2013 Djøfs undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø, stress og balance 2012 Faktaark nr. 7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet Dette faktaark

Læs mere

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Capacent Epinion for Arbejdsmarkedsstyrelsen November 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og formål... 4 1.1 Rapportens opbygning... 4 1.2 Respondentgrundlag...

Læs mere

Region Hovedstadens Vækstbarometer

Region Hovedstadens Vækstbarometer Region Hovedstadens Vækstbarometer Samarbejde med videns- og uddannelsesinstitutioner Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region

Læs mere

Kendskabsmåling af Væksthusene

Kendskabsmåling af Væksthusene Kendskabsmåling af Væksthusene Epinion for Erhvervsstyrelsen Runde 9, juni 2011 Juni 2012 Hovedkonklusioner & Anbefalinger Kendskab og brug 3 6 Brugeroplevelsen 9 Ikke-brugernes opfattelse 17 Væksthusets

Læs mere

G-dages påvirkning af arbejdsgivere Evaluering af arbejdsgiverbetalte ledighedsdage

G-dages påvirkning af arbejdsgivere Evaluering af arbejdsgiverbetalte ledighedsdage G-dages påvirkning af arbejdsgivere Evaluering af arbejdsgiverbetalte ledighedsdage Reglen om tre arbejdsgiverbetalte ledighedsdage de såkaldte G-dage er en upopulær størrelse blandt selvstændige. Det

Læs mere

Konjunktur for 3. kvartal 2014: Syddanmark bobler af optimisme og forventninger til nye job

Konjunktur for 3. kvartal 2014: Syddanmark bobler af optimisme og forventninger til nye job VÆKST BAROMETER August 21 Konjunktur for 3. kvartal 21: Syddanmark bobler af optimisme og forventninger til nye job Vækstoptimismen i Region Syddanmark er vokset støt siden januar 213. Nu forventer mere

Læs mere

Myter og fakta om bankerne

Myter og fakta om bankerne Myter og fakta om bankerne December 2012 FORORD Myter og fakta om bankerne Der har de seneste år været massivt fokus blandt politikere, medier og offentligheden generelt på banksektoren. Det er forståeligt

Læs mere

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen 2017 1 Indhold INDLEDNING... 3 UNDERSØGELSENS HOVEDKONKLUSIONER... 3 FRIVILLIGE ANTAL OG FUNKTIONER... 3 DELTAGERE I IT-AKTIVITETER... 3 UDBUDDET AF IT-AKTIVITETER...

Læs mere

Optimismen på tilbagetog

Optimismen på tilbagetog Jysk Analyse Optimismen på tilbagetog 12. oktober 2011 Erhvervskonjunkturer. Vækstpessimismen synes igen at være på fremmarch blandt små- og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland. Undersøgelsen

Læs mere

Konjunkturanalyse 2. halvår 2011

Konjunkturanalyse 2. halvår 2011 Konjunkturanalyse 2. halvår 2011 Indledning Nedturen i dansk økonomi fortsætter, hvis man spørger landets selvstændige. I ASEs konjunkturanalyse fra 2. halvår 2011 er der stigning i andelen af selvstændige,

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Fortsat tro på vækst i december 2011

VÆKST BAROMETER. Fortsat tro på vækst i december 2011 VÆKST BAROMETER december 2011 Fortsat tro på vækst i 2012 Virksomhederne ser vækst i krystalkuglen for 2012 i Region Syddanmark. Men de er ikke helt så optimistiske som for et år siden. Det er konklusionen,

Læs mere

MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET

MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET September 2015 MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET Tre ud af ti virksomheder har inden for det seneste år ledt forgæves efter medarbejdere. Tendensen er forstærket siden 2014, og det sker på et tidspunkt,

Læs mere

Notat. Dansk Erhverv: Virksomhedernes juleaktiviteter

Notat. Dansk Erhverv: Virksomhedernes juleaktiviteter Notat Dansk Erhverv: Virksomhedernes juleaktiviteter Dansk Erhverv har i november gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt sine medlemsvirksomheder om deres juleaktiviteter. Resultaterne præsenteres

Læs mere

kraka Danmarks uafhængige tænketank Konference om kreditadgang, d. 4.6.2014. Palle Sørensen

kraka Danmarks uafhængige tænketank Konference om kreditadgang, d. 4.6.2014. Palle Sørensen kraka Danmarks uafhængige tænketank Konference om kreditadgang, d. 4.6.2014. Palle Sørensen Kreditpolitik før og under krisen Formål: Hvorfor faldt acceptraten? a) Bankinterne forhold b) Virksomhedernes

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere