Bygge- og anlægsbranchens lånemuligheder er indskrænket

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bygge- og anlægsbranchens lånemuligheder er indskrænket"

Transkript

1 En spørgeskemaundersøgelse foretaget af Dansk Byggeri viser, at blandt virksomheder i bygge- og anlægsbranchen får hver fjerde ansøger afslag på ønsket om forhøjelse af kassekreditten. Det viser, der stadig er store problemer med at få den nødvendige kredit. Juli 2012 Analysens resultater 40 procent af virksomhederne i bygge- og anlægsbranchen har ikke fået den forhøjelse af deres lån, kassekredit eller lignende kreditter, de ønskede Ca. halvdelen af virksomhederne har oplevet, at udgifterne ved lån er steget, enten i form af rentestigninger eller øvrige omkostninger Mere end hver femte virksomhed i bygge- og anlægsbranchen er blevet mødt af strengere krav til for eksempel kreditsikkerhed, når de ønsker at låne Hver fjerde virksomhed oplever at banken er særligt afvisende overfor virksomhedens anmodninger, fordi der arbejdes indenfor bygge- og anlægsbranchen Ca. halvdelen af virksomhederne oplever, at private kunder venter med at betale til efter betalingsfristen. 37 procent af virksomhederne oplever, at offentlige myndigheder venter med at betale til efter betalingsfristen. Kontakt Jørn Jensen Udviklingschef Tlf.: Mobil Anette Sørensen Pressekonsulent Tlf.: Mobil Dansk Byggeri Nørre Voldgade 106, 1358 Kbh. K Postbox 2125, 1015 Kbh. K Telefon

2 Bygge- og anlægsbranchen sidder stadig i en kreditklemme I bygge- og anlægsbranchen arbejder de fleste virksomheder under en stram kreditramme. 13 procent har i andet halvår af 2011 fået indskrænket deres kreditramme, mens kun 9 procent har fået den udvidet. Figur 1: Har din bank ændret din adgang til kreditfaciliteter (kassekredit, lån og andre kreditmuligheder) i andet halvår af 2011? Ja, jeg har fået udvidet min kreditramme Nej, min kreditramme er uændret Ja, jeg har fået indskrænket min kreditramme Ved ikke Set i forhold til første halvår af 2011 har færre virksomheder oplevet, at banken har indskrænket i deres kreditvilkår i anden halvdel af Det vidner dog stadig om meget stor forsigtighed fra bankernes side, og som følge heraf et meget indskrænket råderum for bygge- og anlægsbranchen. Side 2 af 18

3 Figur 2: Har din bank indskrænket din adgang til kreditfaciliteter (kassekredit, lån og andre kreditmuligheder) mod din vilje? Jan 09 - okt 09 Okt 09 - feb 10 Jan 10 - jun 10 1 Ja Nej Ved ikke Anm.: Formuleringen er ændret, se metodenotat Betragtes udviklingen i januar og februar 2012 isoleret, tegner der sig stadig et billede af store forsigtighed fra bankerne og svære forhold for virksomhederne. Trods andelen af indskrænkede kreditrammer er faldet i de to første måneder i 2012, så forbliver andelen af udvidede kreditrammer stadig lav. Figur 3: Har din bank ændret din adgang til kreditfaciliteter i løbet af januar-februar 2012? Ja, jeg har fået udvidet min kreditramme Nej, min kreditramme er uændret Ja, jeg har fået indskrænket min kreditramme Ved ikke Tre ud af fire virksomheder i bygge- og anlægsbranchen oplever uændrede krav til kreditsikkerheden, mens godt hver femte virksomhed er blevet mødt af strengere krav til kreditsikkerhed på deres nuværende lån, eller når de ønsker at optage nye lån. Det vanskeliggør virksomhedernes mulighed for at skaffe likviditet. Side 3 af 18

4 Figur 4: Har din bank ændret på kravene til sikkerhed i andet halvår af 2011? Ja, uden varsel - kravene til kreditsikkerheden er mindsket Anm.: Mulighed for flere svar Ja, uden varsel - kravene til kreditsikkerhed er øget Ja, der stilles nu mindre eller færre krav om sikkerhed i forbindelse med anmodning om yderligere kreditfaciliteter Ja, der stilles nu større eller flere krav om sikkerhed i forbindelse med anmodning om yderligere kreditfaciliteter Siden 2010 har virksomhederne i bygge- og anlægsbranchen oplevet, at kravene fra bankerne er blevet skærpet i hvert af de forgangne halve år. Det vidner om, at til trods for lidt færre har oplevet nye eller større krav om sikkerhed i andet halvår af 2011 set i forhold til det første halvår af 2011, så er forholdene til stadighed blevet vanskeligere for virksomhederne set over hele perioden. Figur 5: Har din bank stillet nye eller større krav om sikkerhed? Ja, i andre sammenhænge Nej, kravene er uændrede Okt 09 - feb 10 Jan 10 - jun 10 Ja, uden varsel Ja, i forbindelse med anmodning om yderligere kreditfaciliteter Anm.: Mulighed for flere svar Formuleringen er ændret, se metodenotat Ja, i andre sammenhænge Hertil kommer, at ca. halvdelen af virksomhederne har oplevet, at udgifterne ved lån er steget. Knap 40 procent har oplevet rentestigninger, mens godt 10 procent har oplevet andre omkostninger forbundet med låntagning steg. Kun 5 procent af virksomhederne rapporterer, at de har oplevet en faldende rente i det andet halvår af Nej Side 4 af 18

5 Figur 6: Har banken i andet halvår af 2011 ændret renten eller omkostningerne i øvrigt? Ja, renten er faldet Ja, renten er steget Ja, andre Ja, andre omkostninger er faldet omkostninger er steget Rentestigningen har været meget markant i 2011 set i forhold til tidligere år, hvilket presser omkostningerne forbundet med låntagning i vejret, og dermed belaster virksomhederne i bygge- og anlægsbranchen yderligere. Figur 7: Har banken hævet renten eller omkostningerne i øvrigt? 8 Nej, renten og øvrige omkostninger er uændrede Okt 09 - feb 10 Jan 10 - jun 10 1 Ja, renten Ja, andre omkostninger Nej Anm.: Mulighed for flere svar. Formuleringen er ændret, se metodenotat Knap 30 procent af virksomhederne har søgt om forhøjelse af lån, kassekredit eller lignende, mens 45 procent rapporterer, at de har tilstrækkeligt likviditet. Ca. 5 procent har afholdt sig fra helt at ansøge om en forhøjelse af lån, kassekredit eller lignende, fordi de på forhånd forventer et afslag. Side 5 af 18

6 Figur 8: Har du søgt om forhøjelse af kassekredit, lån eller andre kreditmuligheder hos din bank i andet halvår af 2011? 5 45% 4 35% 3 25% 15% 1 5% Ja Nej, vi har tilstrækkelig likviditet Nej, vi har ikke aktiviteter eller ordrer, der nødvendiggør det Nej, jeg regner på forhånd med et afslag Nej, anden årsag Dermed har færre ansøgt om et lån end i 2010 og første halvår i 2011, og flere beretter, de i andet halvår af 2011 ikke har haft aktiviteter eller ordrer, der har gjort låntagning nødvendig. Figur 9: Har du søgt om forhøjelse af kassekredit, lån eller andre kreditmuligheder hos din bank? Okt 09 - feb 10 Jan 10 - jun 10 Ja Nej, vi har tilstrækkelig likviditet Anm.: Mulighed for flere svar Formuleringen er ændret, se metodenotat Nej, vi har ikke aktiviteter eller ordrer, der nødvendiggør det Nej, jeg regner på forhånd med et afslag Nej, anden årsag Ud af de knap 30 procent der ansøgte om forhøjelse af kassekreditten, fik mere end en fjerdedel afslag og mere end 40 procent fik kun delvist opfyldt det ønskede lån. Side 6 af 18

7 Figur 10: Fik du den ønskede forhøjelse af kassekreditten, lånet eller andre kreditter? 45% 4 35% 3 25% 15% 1 5% Ja, det hele Nej, fik kun delvist opfyldt mit ønske Nej, afslag Andelen af virksomheder, der fuldt ud har optaget det ønskede lån, er faldet markant gennem 2011, og omend andelen af virksomheder, der har fået delvis accept af deres lånønsker, er steget, får mange virksomheder stadig afslag i Dette indikerer, at bankerne er mindre villige til at låne ud i andet halvår af 2011 end i det første halvår. Figur 11: Fik du den ønskede forhøjelse af kassekreditten, lånet eller andre kreditter? Okt 09 - feb 10 Jan 10 - jun 10 1 Ja, det hele Nej, fik kun delvist opfyldt mit ønske Anm.: Spørgsmålet er kun stillet til respondenter, der har søgt om en forhøjelse. Formuleringen er ændret, se metodenotat Nej, afslag Ligeledes har ca. hver fjerde virksomhed oplevet, at banken har været særligt afvisende overfor lån og kredit, fordi virksomheden drives indenfor bygge- og anlægsbranchen. Side 7 af 18

8 Figur 12: Har du oplevet, at banken har været afvisende overfor dine anmodninger f.eks. kreditfaciliteter, fordi du driver virksomhed i bygge- og anlægsbranchen? Ja Trods en lille nedgang i antallet af virksomheder, der har oplevet banken være afvisende grundet branchen i andet halvår af 2011 set i forhold til andet halvår af 2010 og første halvår af 2011 befinder branchen sig til stadighed i en kreditklemme. Figur 13: Har du oplevet, at banken har været afvisende overfor dine anmodninger om f.eks. kreditfaciliteter, fordi du driver virksomhed i bygge- og anlægsbranchen? 35% Nej 3 25% 15% 1 2. halvår halvår halvår halvår % Anm.: Formuleringen er ændret, se metodenotat Foruden det er blevet sværere at få lov til at optage lån, har ca. hver anden virksomheden oplevet at marginalrenten (forskellen med udlånsrenten og indlånsrenten) er blevet større, og det dermed er blevet relativt dyrere at låne. Side 8 af 18

9 Figur 14: Oplever du, at der er sket en ændring i forskellen mellem udlånsrente og indlånsrente (den såkaldte rentemarginal) i andet halvår af 2011? 5 45% 4 35% 3 25% 15% 1 5% Ja, forskellen er blevet større Nej, uændret Ja, forskellen er blevet mindre Ved ikke Denne udvikling har været undervejs i hele 2011, og særligt i det sidste halve år. Af de adspurgte virksomheder har en langt lavere andel end tidligere svaret, de ikke ved hvorvidt der er sket ændringer i marginalrente. Dette kunne indikere et øget fokus på långivningsforholdene fra virksomhedernes side. Figur 15: Oplever du, at der er sket en ændring i forskellen mellem udlånsrente og indlånsrente (den såkaldte rentemarginal)? 5 45% 4 35% 3 25% 15% Okt 09 - feb 10 Jan 10 - jun % Ja, forskellen er blevet større Nej, uændret Ja, forskellen er blevet mindre Ved ikke Blandt virksomhederne i bygge- og anlægsbranchen har banken virksomhedspant i ca. en tredjedel. Dette kan medvirke til at lette adgangen til lånekapital. Side 9 af 18

10 Figur 16: Har din bank virksomhedspant i din virksomhed? Der er dog et relativt konstant niveau af optag af virksomhedspant gennem de seneste to år, hvilket vidner om, denne løsning ikke er blevet mere attraktiv trods den fortsatte kreditklemmen. Figur 17: Hvornår har din bank fået pant i din virksomhed (virksomhedspant)? 6 Ja Nej Ved ikke I 2012 I andet halvår 2011 I første halvår 2011 I 2010 I 2009 Tidligere Ved ikke Hver femte virksomhed har oplevet at kreditten hos leverandører er blevet beskåret i løbet af det sidste halve år, mens hver sjette har oplevet prisen på kredit i form af rente eller gebyrer er steget. Side 10 af 18

11 Figur 18: Har du oplevet, at kredit hos dine leverandører er blevet beskåret eller steget i pris i andet halvår af 2011? Nej, ingen ændring Ja, kreditfaciliteterne er beskåret Ja, er steget i pris (rente og/eller Anm.: Mulighed for flere svar gebyr) Andelen af virksomheder der oplever kortere kredittid hos leverandører og stigende priser ved kredit har ligget på et konstant niveau i hele Figur 19: Har du oplevet, at kredit hos dine leverandører er blevet beskåret eller steget i pris? Okt 09 - feb 10 Jan 10 - jun 10 1 Nej, ingen ændring Anm.: Mulighed for flere svar Ja, kreditfaciliteterne er beskåret Ja, er steget i pris (rente og/eller gebyr) Kassekredit i bankerne er stadig den hyppigst brugte løsning for driftskredit, som to ud af tre virksomheder benytter. Mere end hver fjerde virksomhed benytter leverandørkredit til at dække det løbende behov for driftskredit. Side 11 af 18

12 Figur 20: Hvis du vurderer dit løbende behov for driftskredit, hvordan dækkes det? Leverandørkredit Kassekredit i bank(er) Egenfinansiering Anden kredit Anm.: Mulighed for flere svar I andet halvår af 2011 er der sket en svag stigning i andelen af virksomheder der benytter egenfinansiering som driftskredit, mens der er sket et fald i andelen af virksomheder der benytter leverandørkredit og kassekredit i banken set i forhold til første halvår af Figur 21: Hvis du vurderer dit løbende behov for driftskredit, hvordan dækkes det? Jan 10 - jun 10 1 Leverandørkredit Kassekredit i bank(er) Egenfinansiering Anden kredit Anm.: Mulighed for flere svar Knap 50 procent af virksomhederne i bygge- og anlægsbranchen har oplevet private kunder, der forlanger længere betalingsfrist. For størstedelen af disse virksomheder er det dog kun få private kunder, der stiller dette krav. Knap en tredjedel af virksomhederne beretter om offentlige kunder, der forlanger længere betalingsfrister. Hver femte virksomhed oplever mange eller nogle kunder, der stiller dette krav. Side 12 af 18

13 Figur 22: Hvor stor en andel af jeres kunder har i andet halvår af 2011 forlangt længere betalingsfrister i forhold til tidligere? Set i forhold til tidligere er der flere kunder, der stiller krav om længere betalingsfrister. Dette gælder både for de offentlige og de private kunder, om end udviklingen er langt mindre markant blandt de private kunder. Figur 23: Hvor stor en andel af jeres kunder har forlangt længere betalingsfrister i forhold til tidligere? 8 Mange Nogle Få Ingen Mange Nogle Få Ingen Private kunder Offentlige kunder Mange Nogle Få Ingen Mange Nogle Få Ingen Private kunder Offentlige kunder Ca. 50 procent af virksomhederne i bygge- og anlægsbranchen har haft private kunder, der skyder betalingen udover betalingsfristen i andet halvår af Dette kan resultere i likviditetsproblemer. Hver tredje virksomhed oplever offentlige kunder, der skyder betalingen udover betalingsfristen. Side 13 af 18

14 Figur 24: Har jeres kunder i andet halvår af 2011 i højere grad udskudt betalingerne (udover betalingsfristen) til jeres virksomhed i forhold til tidligere? Ja Nej Ja Nej Private kunder Offentlige kunder I andet halvår af 2011 har der været en svag stigning i virksomheder, der oplever private kunder, som skyder betalingen udover betalingsfristen, mens andelen af virksomheder, der oplever offentlige kunder, der skyder betalingen er faldet. Figur 25: Har jeres kunder i højere grad udskudt betalingerne (udover betalingsfristen) til jeres virksomhed i forhold til tidligere? Ja Nej Ja Nej Private kunder Offentlige kunder Ti procent af virksomhederne i bygge- og anlægsbranchen har i andet halvår af 2011 måtte takke nej til en opgave, fordi de ikke har kunnet stille den fornødne arbejdsgaranti. Side 14 af 18

15 Figur 26: Har du indenfor de seneste seks måneder oplevet at måtte takke nej til en opgave pga., at du ikke har kunnet stille den fornødne arbejdsgaranti? procent oplevet stigende krav fra bygherrens side om arbejdsgaranti i forbindelse med byggeopgaver. Sammenhold med at kun knap 10 procent må takke nej til opgaver grundet manglende arbejdsgaranti, vidner om stor velvillighed fra virksomhederne i bygge- og anlægsbranchens side til at imødegå bygherrens krav. Figur 27: Har du indenfor de seneste seks måneder oplevet, at der fra bygherres side i større omfang end tidligere stilles krav om arbejdsgaranti i forbindelse med byggeopgaver? 8 Ja Nej Ved ikke Ja Nej Ved ikke Hver fjerde virksomhed har kendskab til lånemulighederne gennem Vækstkaution, mere end hver femte virksomhed kender eller har hørt tale om lånemulighederne gennem Dansk Vækstkapital. Side 15 af 18

16 Ja, fik lånet Ja, fik afslag Nej, men er interesseret Nej, men har undersøgt det Nej, er ikke interesseret Ja, fik lånet Ja, fik afslag Nej, men er interesseret Nej, men har undersøgt det Nej, er ikke interesseret Ja, fik lånet Ja, fik afslag Nej, men er interesseret Nej, men har undersøgt det Nej, er ikke interesseret Bygge- og anlægsbranchens lånemuligheder er indskrænket Slutteligt har hver femte virksomhed kender eller har hørt tale om øvrige finansieringsmuligheder gennem Vækstfonden. Figur 28: Nedenfor er angivet nogle finansierings- og lånemuligheder. Du bedes markere de svar, der bedst beskriver dit kendskab til hver af dem Kender dem Har hørt tale om dem Lånemuligheder gennem Vækstkaution Har intet kendskab til dem Kender dem Har hørt tale om dem Har intet kendskab til dem Lånemuligheder gennem Dansk Vækstkapital Kender dem Har hørt tale om dem Har intet kendskab til dem Øvrige finansieringsmuligheder gennem Vækstfonden For alle lånetyperne er det samme mønster gældende. Der er ca. 70 procent af virksomhederne som ikke er interesseret i et lån, mens der er ca. 25 procent der er interesseret. Samtidig gælder det, at der for alle typer af lån blot er 1 procent af virksomhederne, som har ansøgt om lå dog med et afslag. Figur 29: Har du forsøgt at benytte dig af følgende finansierings- og lånemuligheder? Vækstkaution Dansk Vækstkapital Vækstfondens øvrige finansieringsmuligheder Side 16 af 18

17 Metode Undersøgelsen er gennemført blandt et repræsentativt udsnit af Dansk Byggeris medlemmer, og bygger på 186 respondenter. Ændringer i spørgeskema angående kreditmuligheder Ændringer januar 2011 Spørgsmålet Har din bank indskrænket din adgang til kreditfaciliteter (kassekredit, lån og andre kreditmuligheder) mod din vilje? var tidligere formuleret Har din bank skåret på dine kreditfaciliteter mod din vilje? Spørgsmålet Har banken hævet renten eller omkostningerne i øvrigt i forbindelse med dine kreditfaciliteter (kassekredit, lån og andre kreditmuligheder)? var tidligere formuleret Har banken hævet renten eller omkostningerne i øvrigt i forbindelse med dine kreditfaciliteter? Spørgsmålet Har du søgt om forhøjelse af kassekredit, lån eller andre kreditmuligheder hos din bank? var tidligere formuleret Har banken hævet renten eller omkostningerne i øvrigt i forbindelse med dine kreditfaciliteter? Spørgsmålet Har du søgt om forhøjelse af kassekredit, lån eller andre kreditmuligheder hos din bank? var tidligere formuleret Har du søgt om forhøjelse af kassekredit eller andre kreditter hos din bank? Spørgsmålet Fik du den ønskede forhøjelse af kassekreditten, lånet eller andre kreditter? var tidligere formuleret Fik du den ønskede forhøjelse af kassekreditten eller andre kreditter Spørgsmålet Har du oplevet, at banken har været afvisende overfor dine anmodninger om f.eks. kreditfaciliteter (kassekredit, lån eller andre kreditmuligheder), fordi du driver virksomhed i byggeog anlægsbranchen? var tidligere formuleret Har du oplevet, at banken har været afvisende overfor dine anmodninger om f.eks. kreditfaciliteter, fordi du driver virksomhed i bygge- og anlægsbranchen? Ændringer februar 2012 Spørgsmålet Har din bank indskrænket din adgang til kreditfaciliteter (kassekredit, lån og andre kreditmuligheder) mod din vilje? havde tidligere følgende svarligheder: (A1) Ja (A2) Nej (A3) Ved ikke Disse er erstattet af: (A2) Ja, jeg har fået udvidet min kreditramme (A2) Nej, min kreditramme er uændret (A1) ja, jeg har fået indskrænket min kreditramme (A3) Ved ikke Spørgsmålet Har din bank ændret din adgang til kreditfaciliteter (kassekredit, lån og andre kreditmuligheder) i løbet af januar og februar måned i 2012? havde tidligere følgende svarmuligheder: (B1) Ja (B2) Nej Side 17 af 18

18 (B3) Ved ikke Disse er erstattet af: (B2) Ja, jeg har fået udvidet min kreditramme (B2) Nej, min kreditramme er uændret (B1) Ja, jeg har fået indskrænket min kreditramme (B3) Ved ikke Spørgsmålet Har din bank stillet nye eller større krav om sikkerhed? havde tidligere følgende svarmuligheder: (C1) Ja, uden varsel (C2) Ja, i forbindelse med anmodning om yderligere kreditfaciliteter (C3) Ja, i andre sammenhænge (C4) Nej Disse er erstattet af: (C4) Ja, uden varsel kravene til sikkerhed er mindsket (C1) Ja, uden varsel kravene til sikkerhed er øget (C4) Ja, der stilles nu mindre eller færre krav om sikkerhed i forbindelse med anmodning om yderligere kreditfaciliteter (C2) Ja, der stilles nu større eller flere krav om sikkerhed i forbindelse med anmodning om yderligere kreditfaciliteter (C3) Ja, i andre sammenhænge (C4) Nej, kravene er uændrede Spørgsmålet Har banken hævet renten eller omkostningerne i øvrigt i forbindelse med dine kreditfaciliteter (kassekredit, lån og andre kreditmuligheder)? havde tidligere følgende svarmuligheder: (D1) Ja, renten (D2) Ja, andre omkostninger (D3) Nej Disse er erstattet af: (D3) Ja, renten er faldet (D1) ja, renten er steget (D3) Ja, andre omkostninger er faldet (D2) Ja, andre omkostninger er steget (D3) Nej, renten og øvrige omkostninger er uændrede I sammenligningen med tidligere spørgeskemaundersøgelser ligges to af svarmulighederne sammen, så det er muligt at sammenligne svarene. Hvilke spørgsmål, der bliver lagt sammen kan ses på det tal, der står foran svarmuligheden Side 18 af 18

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Juni 211 Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Af økonomisk konsulent Nikolaj Pilgaard Der er sket en gradvis bedring i virksomhedernes oplevelse af finansieringsmulighederne

Læs mere

Stadig kredittørke i erhvervslivet

Stadig kredittørke i erhvervslivet Stadig kredittørke i erhvervslivet AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, MA OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUMÉ Siden krisen tog sin begyndelse i 2008 har banksektoren

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om BoligJobordningen i befolkningen

Spørgeskemaundersøgelse om BoligJobordningen i befolkningen Notat April 2015 Spørgeskemaundersøgelse om BoligJobordningen i befolkningen Knap halvdelen af alle, der anvendte BoligJobordningen i 2014 har enten igangsat helt nyt arbejde eller udvidet allerede planlagte

Læs mere

Danske forbrugerforhold 2011. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 08.11

Danske forbrugerforhold 2011. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 08.11 Danske forbrugerforhold 2011 Konkurrence- og Forbrugeranalyse 08.11 Forord Gode forbrugerforhold er en vigtig drivkraft for vækst og nye muligheder for forbrugerne. Når der er gode forbrugerforhold, er

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening.

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening. Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Danmarks Lærerforening Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk -

Læs mere

Kendskabsmåling af Væksthusene

Kendskabsmåling af Væksthusene Kendskabsmåling af Væksthusene Epinion for Erhvervsstyrelsen Runde 11, Marts 2013 April 2013 Hovedkonklusioner og Anbefalinger Kendskabet til Væksthusene 3-4 5-9 Ikke-brugernes holdning til Væksthusene

Læs mere

Selvstændiges kreditforhold

Selvstændiges kreditforhold Selvstændiges kreditforhold Kreditsituationen er stram for mange små virksomheder. På enkelte områder er der en beskeden tendens til bedring, men generelt er kreditsituationen stort set uforandret siden

Læs mere

Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering

Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering september 2011 Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering Resume Vilkårene for at drive og udvikle virksomheder i Danmark bliver stadigt mere komplekse, og det giver ekstra udfordringer i

Læs mere

Konkurrencefremmende forbrugeradfærd. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 05

Konkurrencefremmende forbrugeradfærd. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 05 Konkurrencefremmende forbrugeradfærd Konkurrence- og Forbrugeranalyse 05 2011 Indholdsfortegnelse Forord 3 1. Sammenfatning 4 2. ny metode til måling af konkurrencefremmende forbrugeradfærd 12 3. analyse

Læs mere

undersøgelse af 11-15-åriges livsstil og sundhedsvaner 1997-2008 2010

undersøgelse af 11-15-åriges livsstil og sundhedsvaner 1997-2008 2010 undersøgelse af 11-15-åriges livsstil og sundhedsvaner 1997-8 1 Undersøgelse af 11-15-åriges livsstil og sundhedsvaner 1997-8 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 23 København S URL: http://www.sst.dk Publikationen

Læs mere

Evaluering af mere frit skolevalg

Evaluering af mere frit skolevalg Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg Rapport April 2007 Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg April 2007 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark

Læs mere

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere

Danske lærebøger på universiteterne

Danske lærebøger på universiteterne Danske lærebøger på universiteterne Dansk Universitetspædagogisk Netværk (DUN) og Forlæggerforeningen har gennemført en undersøgelse blandt studielederne på landets otte universiteter om danske lærebøger

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Finansforbundet. Marts 2008

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Finansforbundet. Marts 2008 Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Finansforbundet Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk - www.ftf.dk

Læs mere

De fleste danskere køber sort

De fleste danskere køber sort Nyt fra Juni 21 De fleste danskere køber sort Flere end hver anden dansker har fået udført sort arbejde inden for det seneste år. Det viser en interviewundersøgelse, Rockwool Fondens Forskningsenhed har

Læs mere

Forbrugernes skift af mobil- og forsikringsudbyder. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 08

Forbrugernes skift af mobil- og forsikringsudbyder. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 08 - - 2012 Forbrugernes skift af mobil- og forsikringsudbyder Konkurrence- og Forbrugeranalyse 08 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf. 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk

Læs mere

Danskernes holdning til klimaforandringer og forsikring

Danskernes holdning til klimaforandringer og forsikring MARKEDSUDVIKLING SKADESFORSIKRING FORSIKRING & PENSIONS ÅRSMØDE JANUAR 28 SIDE 1 Danskernes holdning til klimaforandringer og Astrid K. Rasmussen Amaliegade 1 1256 København K Telefon 33 43 55 www. ogpension.dk

Læs mere

Evaluering af forbuddet mod salg af alkohol til personer under 16 år

Evaluering af forbuddet mod salg af alkohol til personer under 16 år Februar 2006 Evaluering af forbuddet mod salg af alkohol til personer under 16 år Morten Hulvej Jørgensen Mette Riegels Ulrik Hesse Morten Grønbæk Center for Alkoholforskning Evaluering af forbuddet mod

Læs mere

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser 1. Indledning ASE har i februar 2013 gennemført en undersøgelse i samarbejde med Analyse Danmark omkring

Læs mere

Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet

Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet Morten Bue Rath og Martin Hornstrup Januar 2010 Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet Betragter man den samlede ugentlige på arbejdsmarkedet og i hjemmet, arbejder mænd og kvinder stort

Læs mere

Politireformen år to

Politireformen år to Politireformen år to Befolkningens og samarbejdspartnernes syn på politiet i november/december 2008 Af Flemming Balvig, Lars Holmberg & Maria Pi Højlund Nielsen April 2009 Københavns Universitet / Rigspolitiet

Læs mere

Vækstivrige virksomheder opgiver traditionel finansiering

Vækstivrige virksomheder opgiver traditionel finansiering Vækstivrige virksomheder opgiver traditionel finansiering AF CHEFØKONOM MICHAEL H.J. STÆHR, PH.D. & CAND.SCIENT.OECON. OG KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL RESUMÉ Dansk erhvervsliv har længe været

Læs mere

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Produktivitet DI, marts 2009 1 DI s undersøgelse 435 ledende medarbejdere fra medlemmer af DI har deltaget i en undersøgelse

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Tilliden til politiet i Danmark 2010

Tilliden til politiet i Danmark 2010 Tilliden til politiet i Danmark 2010 Befolkningens syn på og tillid til politiet før og efter gennemførelse af politireformen i 2007 Af Flemming Balvig, Lars Holmberg & Maria Pi Højlund Nielsen Juli 2010

Læs mere

Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014

Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014 Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014 Indholdsfortegnelse 5 6 12 14 19 27 28 31 33 35 37 39 40 41 42 43 Leder Bygge- og anlægsbranchen generelt Branchens vilkår Økonomi- og risikostyring i bygge-

Læs mere

Barrierer for OPP ved kommuner og regioners bygge- og anlægsprojekter Konkurrence- og forbrugeranalyse 05

Barrierer for OPP ved kommuner og regioners bygge- og anlægsprojekter Konkurrence- og forbrugeranalyse 05 Barrierer for OPP ved kommuner og regioners bygge- og anlægsprojekter Konkurrence- og forbrugeranalyse 05 Barrierer for OPP ved kommuner og regioners bygge- og anlægsprojekter Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

MEDBORGERSKAB, LIGEBEHANDLING OG SELVBESTEMMELSE I DANMARK. Det nationale integrationsbarometer

MEDBORGERSKAB, LIGEBEHANDLING OG SELVBESTEMMELSE I DANMARK. Det nationale integrationsbarometer MEDBORGERSKAB, LIGEBEHANDLING OG SELVBESTEMMELSE I DANMARK Det nationale integrationsbarometer Januar 2015 INDHOLD 1 BAGGRUND... 3 2 INDLEDNING... 4 2.1 Formål med undersøgelsen... 4 2.2 Metode... 4 3

Læs mere

i lyntempo sig i lyntempo Danskere elsker at låne dyrt Kraftig stigning i dyre lån Vi gældsætter os Danskerne gældsætter Lån til Forbrug

i lyntempo sig i lyntempo Danskere elsker at låne dyrt Kraftig stigning i dyre lån Vi gældsætter os Danskerne gældsætter Lån til Forbrug Kraftig stigning i dyre lån 6. november - JP, Berlingske Tidende, Urban, 24 Timer, Nyhedsavisen, Børsen Vi gældsætter os i lyntempo Danskerne gældsætter sig i lyntempo Danskere elsker at låne dyrt Danskerne

Læs mere