Europæisk investeringspagt kan skabe 1,6 mio. job i EU

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Europæisk investeringspagt kan skabe 1,6 mio. job i EU"

Transkript

1 Europæisk investeringspagt kan skabe 1,6 mio. job i EU Efter flere år, hvor fokus udelukkende har været på besparelser i Europa, har dagsordenen i flere europæiske lande ændret sig, og det ser nu ud til, at en fælles europæisk investeringspakke kan blive en realitet. Øges lånemulighederne til investeringer gennem bl.a. Den Europæiske Investeringsbank og EU s strukturfonde, vil det både sætte gang i vækst- og jobskabelsen i Danmark og på EU-plan. En fælles europæisk kickstart på ½ procent af EU s BNP (svarende til ca. 6 mia. euro) vil således kunne skabe 1,6 mio. job i Europa og knap 2. arbejdspladser i Danmark. af senioranalytiker Signe Hansen & senioranalytiker Erik Bjørsted 22. maj 212 Analysens hovedkonklusioner Øges lånemulighederne til investeringer gennem bl.a. gennem Den Europæiske Investeringsbank og EU s strukturfonde med ½ procent af EU s BNP, vil det kunne øge BNP med,8 pct. og skabe 1,6 mio. job på EU-plan i 214. I Danmark vil en sådan investeringspagt kunne øge BNP med,8 pct. og skabe knap 19.5 nye job. Det er særligt vigtigt, at Europa samarbejder om finanspolitikken, da ca. halvdelen af de positive effekter ved en vækstpakke skyldes de positive handelseffekter, der skabes, når alle lande øger deres investeringer samtidig. Kontakt Senioranalytiker Erik Bjørsted Tlf Mobil Kommunikationschef Janus Breck Tlf Mobil Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal København V

2 Europa fortsat i recession Til trods for at det snart er 4 år siden, krisen brød ud, har Europa stadig ikke fået gang i hjulene. EU forventes at gå recession i år med faldende BNP-vækst på,1 pct., jf. figur 1. Vækstudsigterne for Eurozonen er endnu mere dystre, da BNP forventes at falde med,4 pct. i år. Til næste år forventes vækst i Europa i omegnen af 1 pct., hvilket stadig er lavere end den historiske vækst. De dystre vækstudsigter understreger, at Europa ikke er ude af krisen. EU har givet henstillinger til 24 af unionens 27 lande om at stramme finanspolitikken. I det lys har Europas ledere de seneste år haft hovedfokus på at få genoprettet ubalancerne på de offentlige finanser. Man har lidt populært sagt forsøgt at spare sig igennem krisen. Figur 1. BNP-vækst I EU, * 13* -5 Anm: *= prognose Kilde: AE på baggrund af Eurostat (historiske data) og Consensus Economics (prognose data). En fælles europæisk kickstart på ½ pct. af EU s BNP kan sætte gang i væksten På det seneste har der imidlertid været en erkendelse i Europa af, at det europæiske opsving langt fra er selvbærende. Derfor er der for første gang i flere år mulighed for, at en fælles koordineret europæisk vækstpakke kan blive en realitet. Det helt store spørgsmål er naturligt nok, hvor pengene skal komme fra. Der er ved at danne sig en konsensus om, at en af de oplagte finansieringskilder vil være at øge Den Europæiske Investeringsbanks (EIB s) kapital. Også EU s økonomikommissær Olli Rehn bakker denne ide op: Med Den Europæiske Investeringsbank har EU en stærk institution, som støtter vækst og beskæftigelse. Men EIB er ved at nå grænsen for, hvad den kan opnå med det nuværende kapitalgrundlag. For at gøre det muligt for EIB at gøre mere for vækst og beskæftigelse, må dens solvensbehov ordnes. 1 1 Olli Rehns tale den 5. Maj

3 Øges EIB s kapital med 11,6 mia. euro, hvilket svarer til en fordobling, vil det kunne danne grundlag for yderligere lån svarende til 63 mia. euro, hvilket svarer til knap ½ pct. af EU's BNP, som kan fordeles over de næste par år. 2 Derudover kan midler fra eksempelvis EU s strukturfonde være en mulighed for at øge investeringerne. En samlet fælleseuropæisk investeringspakke, så der gradvist frem mod 214 mobiliseres en indsprøjtning på ½ pct. af EU s BNP (svarende til ca. 6 mia. Euro) til investeringer, synes derfor ikke urealistisk. I det følgende er der foretaget en række modelberegninger på den internationale makroøkonomiske model Heimdal, der illustrerer, hvilke velstands- og beskæftigelseseffekter en europæisk investeringspakke vil kunne skabe. Boks 1 giver en mere detaljeret beskrivelse af beregningerne. Boks 1. En europæisk kickstart I modelberegningerne antages det, at EIB s kapital øges svarende til lånemuligheder for yderligere 63 mia. euro, svarende til pct. af EU's BNP. Det er dog usikkert hvor stor en del af pengene, der vil gå til investeringer, og hvor hurtigt penge i givet fald bliver udmøntet til investeringer. Samtidig kunne man måske forstille sig, at yderligere midler bliver tilført fra EU s strukturfonde til investeringer. En samlet akkumuleret stimulans i 214 på ½ pct. af BNP svarende til ca. 6 mia. Euro synes derfor ikke urealistisk. I det følgende antages det derfor, at investeringerne i 213 øges med ¼ pct. af BNP i EU-27 og ½ pct. af BNP i 214, som følge af øgede lånemuligheder fra EIB og flere midler fra EU s strukturfonde. Samtidig antages det, at det i høj grad er de hårdt plagede sydeuropæiske lande, Spanien, Italien, Portugal og Grækenland, der vil drage nytte af de øgede lånemuligheder i EIB, idet det antages, at disse lande vil øge investeringerne dobbelt så meget som de resterende europæiske lande (målt i pct. af BNP). Beregningerne tager udgangspunkt i øgede lånemuligheder som skitseret ovenfor, svarende til at investeringsniveauet i EU løftes med 1/4 pct. af BNP i 213 og ½ pct af BNP i 214. Samtidig antages det, at det især er de sydeuropæiske lande, der vil få glæde af investeringerne. Figur 2 viser skønnet for den europæiske BNP-vækst med og uden investeringspagten. Investeringspagten vil løfte BNP i 213 med ca.,4 pct. enheder. I stedet for en vækst i europæisk økonomi på blot lidt over 1 pct. vil investeringspagten altså løfte BNP, så væksten i 213 bliver næsten 1½ pct. I 214 er effekten på væksten på ca.,4 pct., og akkumuleret løftes BNP i løbet af 213 og 214 med ca.,8 pct. 2 Stephany Griffith-Jones, Generating Resources for Investment, May

4 Figur 2. BNP-vækst i Europa, med og uden investeringspagt 3, 3, 2, 2, 1, 1, Grundforløb Investeringspagt EU-investeringspakke kan skabe knap 2. job i Danmark Figur 3 og 4 viser effekterne på dansk økonomi ved en fælles europæisk investeringspagt. Investeringspagten vil øge væksten med ca.,4 procentpoint i både 213 og 214, således at BNP vil vokse med knap 2 pct. i 213 og knap 2,25 pct. i 214. Figur 3. BNP-vækst i Danmark, med og uden investeringspagt 2, 2, 1, 1, Grundscenarie Investeringspagt Samlet set vil investeringspagten kunne knække beskæftigelseskurven herhjemme og skabe i alt knap 19.5 job frem mod 214, jf. figur 4. 4

5 Figur 4. Jobskabelse i Danmark, med og uden investeringspagt 1 jobs jobs Grundforløb Investeringspagt Investeringspakke vil kunne skabe 1,6 mio. nye job på EU-plan Tabel 1 opsummerer de akkumulerede BNP- og beskæftigelseseffekter i en række europæiske lande. Investeringspagten vil øge BNP med mellem ½ og 1 pct. alt efter landenes multiplikatorer og investeringsandele. Det er naturligt nok i sydeuropæiske lande som Spanien og Portugal, hvor investeringskvoten øges mest, at der er de største effekter på BNP og beskæftigelse. Men også meget åbne økonomier som Tyskland, Finland og Danmark vil opleve store positive effekter. Samlet set vil EU's BNP stige med knap,8 pct. som følge af investeringspagten. Ser man på den samlede beskæftigelseseffekt i EU, skaber investeringspakken godt 1,6 mio. job i den europæiske økonomi. En betydelig del af jobbene skabes i de sydeuropæiske lande som Spanien (184. job) og Italien (153. job), men også de store EU-lande som Tyskland (358. job), Frankrig (132. job) og England (134.) vil opleve pæne beskæftigelseseffekter. Som nævnt ovenfor vil dansk økonomi ligeledes opleve en relativt stor jobskabelse på næsten 2. job. 5

6 Tabel 1. BNP- og beskæftigelseseffekter af en investeringspagt i 214 BNP-effekt (procent) Beskæftigelseseffekt (tusinde personer) Tyskland, Polen,68 87 Finland,74 15 Danmark,8 19 Belgien,73 27 Sverige 9 21 England, Frankrig, Sydeuropæiske lande med øget investeringsandel Spanien 1, 184 Portugal 1,22 58 Grækenland,92 38 Italien, EU-27 samlet, Store effekter i den integrerede europæiske økonomi Effekterne på europæisk økonomi af en investeringspagt er store, fordi de europæiske lande er så integrerede. I figur 5 er der skitseret et eksempel, hvor Spanien øger investeringerne alene og sammen med de andre europæiske lande. Figuren illustrerer, hvorfor det er vigtigt, at EU samarbejder om finanspolitikken. I figuren er den samlede jobskabelse med en investeringspagt opdelt i den del af effekten, der skyldes indenlandsk skabte job, og den del af effekten, der skyldes øget samhandel med de andre europæiske lande, der også øger deres investeringsniveau. Ud af en samlet jobskabelse på 184. udgør de handelsrelaterede job 82., eller sagt med andre ord udgør de positive handelseffekter ca. 45 pct. af den samlede jobskabelse. 6

7 Figur 5. Jobskabelse når Spanien øger investeringerne alene og sammen med resten af EU 1. Jobs Alene Handelseffekt 1. Jobs Europas fremtidige finanspolitiske samarbejde De fremadrettede udfordringer for Europa er ikke kun at få sat en stopper for gældskrisen, men i lige så høj grad at få skabt vækst og job. Forhåbentligt kan den netop vedtagne finanspagt være med til at skabe ro, men den finanspolitiske koordinering bør række videre og have mere perspektiv, og den bør ledsages af initiativer til at stimulere vækst og beskæftigelse. En europæisk investeringspagt vil som vist i analysen kunne medvirke til at sætte gang i hjulene i Europa. 7

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 3 år Arbejdsløsheden blandt de 1-29-årige i Europa vokser fortsat og er nu på 1 pct. Det svarer til, at 9,2 mio. arbejdsløse i EU-27 er under 3 år. Arbejdsløsheden

Læs mere

Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher

Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher Prognose for arbejdsmarkedet juni 29 Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher Danmark oplever i øjeblikket den værste arbejdsmarkedskrise i 4 år. Beskæftigelsen falder markant mere end under oliekriserne,

Læs mere

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld I 14 havde Danmark det største offentlige overskud i EU. Det danske overskud var på 1, pct. af BNP. Kun fire lande i EU havde et overskud. Selvom

Læs mere

EU s sparepolitik har haft store sociale konsekvenser

EU s sparepolitik har haft store sociale konsekvenser EU s sparepolitik har haft store sociale konsekvenser Ny prognose for langtidsledigheden viser, at langtidsledigheden i EU, som i øjeblikket er den højeste siden slutningen af 9 erne, kan blive vanskelig

Læs mere

Dansk økonomi vågner af sit hi

Dansk økonomi vågner af sit hi Dansk økonomi vågner af sit hi Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 1651 København V 33 75 77 1 www.ae.dk af chefanalytiker Frederik I. Pedersen og stud.polit. Mette Rasmussen med

Læs mere

Rangliste over vækstinitiativer:

Rangliste over vækstinitiativer: : Se hvor man får flest job for pengene Hvordan får vi i Danmark mest vækst og beskæftigelse for pengene, når den offentlige kasse er slunken? Det spørgsmål bør være i fokus i Finansloven for 2012 og i

Læs mere

Hver 8. unge dansker er hverken i job eller uddannelse

Hver 8. unge dansker er hverken i job eller uddannelse Hver. unge dansker er hverken i job eller uddannelse Ser man på arbejdsstyrkens uddannelsesniveau, er der markante forskelle mellem Danmark og Tyskland. I den tyske arbejdsstyrke er det omkring hver 7.

Læs mere

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Pigerne er generelt bedre end drengene til at bryde den sociale arv. Og mens pigerne er blevet bedre til at bryde den sociale arv i løbet af de seneste

Læs mere

Fald i ledigheden modsvares af flere i deltidsjob

Fald i ledigheden modsvares af flere i deltidsjob Fald i ledigheden modsvares af flere i deltidsjob en er siden årsskiftet faldet med 11.100 fuldtidspersoner. Hvor stor en del af faldet, der dækker over en reel jobfremgang, er dog usikkert, da mange i

Læs mere

Krisen synger på sidste vers - Fremgang på vej i dansk økonomi

Krisen synger på sidste vers - Fremgang på vej i dansk økonomi Økonomisk prognose - marts 214 Krisen synger på sidste vers - Fremgang på vej i dansk økonomi Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 1651 København V 33 75 77 1 www.ae.dk Økonomisk prognose

Læs mere

Det svenske arbejdsmarked er ikke et godt forbillede for Danmark

Det svenske arbejdsmarked er ikke et godt forbillede for Danmark Det svenske arbejdsmarked er ikke et godt forbillede for Danmark I en ny rapport har DA udråbt Sverige som et forbillede og peget på, at Danmark bør sænke de sociale ydelser til overførselsmodtagerne for

Læs mere

Den sociale arv er ligeså stærk som for 20 år siden

Den sociale arv er ligeså stærk som for 20 år siden Den sociale arv er ligeså stærk som for år siden Forældrenes uddannelsesniveau er helt afgørende for, om børnene får en uddannelse. Jo højere forældrenes uddannelse er, desto større er sandsynligheden

Læs mere

ARBEJDSKRAFT FRA EU ER AFGØRENDE FOR FINANS- POLITISK HOLDBARHED

ARBEJDSKRAFT FRA EU ER AFGØRENDE FOR FINANS- POLITISK HOLDBARHED NOTAT ARBEJDSKRAFT FRA EU ER AFGØRENDE FOR FINANS- POLITISK HOLDBARHED Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +45 21 54 87 97 mhg@thinkeuropa.dk RESUME Import af udenlandsk arbejdskraft er en afgørende forudsætning,

Læs mere

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Målretning af. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Næsten hver anden afgangselev fra 9. klasse tager. klasse. Typisk har de, der vælger. klasse på en efterskole, en meget stærkere baggrund

Læs mere

Vejen til lighed og velstand er uddannelse og opkvalificering

Vejen til lighed og velstand er uddannelse og opkvalificering Vejen til lighed og velstand er uddannelse og opkvalificering De udfordringer, Danmark står overfor i forhold til fremtidens arbejdsmarked, er ikke nye. Globalisering og effektivisering af produktionen

Læs mere

Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde

Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde Enlige forsørgere har ofte en mindre økonomisk gevinst ved at arbejde end andre grupper har, fordi en række målrettede ydelser som fx boligstøtte

Læs mere

AE s kommentarer til Vismandsrapport oktober 2014

AE s kommentarer til Vismandsrapport oktober 2014 AE s kommentarer til Vismandsrapport oktober 2014 Notatet kommenterer vismændenes (DØR s) diskussionsoplæg til mødet i Det Økonomiske Råd den 7. oktober 2014. 1 Kontakt Professor og formand for AE Direktør

Læs mere

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. unge mangler skompetencerne til at begå sig på arbejdsmarkedet Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. eller hvad der svarer til 3 pct. af de 16-29-årige er ikke i gang med eller har

Læs mere

Mange almindelige lønmodtagere betaler i dag topskat

Mange almindelige lønmodtagere betaler i dag topskat Mange almindelige lønmodtagere betaler i dag topskat Hver tredje lærer og hver fjerde elektriker betaler i dag topskat, mens omkring hver femte metalarbejder og sygeplejerske betaler topskat. Hæver man

Læs mere

DER ER RÅDERUM TIL EN STOR EUROPÆISK INVESTERINGSPLAN PÅ 100 MIA. EURO OM ÅRET

DER ER RÅDERUM TIL EN STOR EUROPÆISK INVESTERINGSPLAN PÅ 100 MIA. EURO OM ÅRET NOTAT DER ER RÅDERUM TIL EN STOR EUROPÆISK INVESTERINGSPLAN PÅ 100 MIA. EURO OM ÅRET Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +45 21 54 87 97 mhg@thinkeuropa.dk RESUME Europa er ramt af en trehovedet krise. Der

Læs mere

Udsigterne for dansk og international vækst januar 2009

Udsigterne for dansk og international vækst januar 2009 Organisation for erhvervslivet DI PROGNOSE DI s økonomiske prognose Udsigterne for dansk og international vækst januar 2009 Kraftig nedgang i dansk økonomi Dansk økonomi er ramt af et historisk kraftigt

Læs mere

Danskerne har en samlet nettoformue på 4.300 mia. kr.

Danskerne har en samlet nettoformue på 4.300 mia. kr. Kortlægning af de danske husholdningers formuer og gæld Danskerne har en samlet nettoformue på 4.3 mia. kr. I de seneste år har det i stigende grad vakt bekymring, at de danske husholdninger har en høj

Læs mere

Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere

Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere Omkring hver tredje dansker over 16 år har ikke en uddannelse, der giver adgang til arbejdsmarkedet. Særligt blandt indvandrere står det skidt til. Op mod halvdelen

Læs mere

Kan svensk økonomi noget, som vi ikke kan i Danmark?

Kan svensk økonomi noget, som vi ikke kan i Danmark? Kan svensk økonomi noget, som vi ikke kan i? Tema: vs. Tema: vs. Forord Svensk økonomi er vokset solidt de seneste år, og i 2011 overhalede ligefrem målt på både velstand og beskæftigelse. Mens svenskerne

Læs mere

RÆSON spørger 7 økonomer:først opsving for alvor i 2013

RÆSON spørger 7 økonomer:først opsving for alvor i 2013 4. oktober, 2010 RÆSON spørger 7 økonomer:først opsving for alvor i 2013 Sådan lyder vurderingen fra BRF Kredits cheføkonom, Ulrikke Ekelund. Hun er en af 7 økonomer, som RÆSON har talt med. Deres samlede

Læs mere

Tema: Har EU tabt vækstkapløbet med USA?

Tema: Har EU tabt vækstkapløbet med USA? Tema: Har EU tabt vækstkapløbet med USA? 9. marts 2015 Udarbejdet af: Chefanalytiker Bjarne Kogut Økonomisk Sekretariat bjarne.kogut@albank.dk Direkte: 38 48 45 52 Resume Frem mod udbruddet af finanskrisen

Læs mere

Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år

Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år Den samlede lønmodtagerbeskæftigelse er faldet med hele 18.500 fuldtidspersoner fra 1. til 2. kvartal 2009. I den private sektor er beskæftigelsen

Læs mere

Danske familier får historisk lav indkomstfremgang til næste år

Danske familier får historisk lav indkomstfremgang til næste år Danske familier får historisk lav indkomstfremgang til næste år Selvom alle danske familier får flere penge mellem hænderne næste år, er der tale om en historisk lav fremgang sammenlignet med tidligere.

Læs mere

Dyr gæld belaster de fattiges økonomi

Dyr gæld belaster de fattiges økonomi Dyr gæld belaster de fattiges økonomi De fattige har oftere nettogæld end ikke-fattige har. Derudover udgør renteudgifter en væsentlig større belastning for de fattiges økonomi end renteudgifter gør for

Læs mere

Økonomisk Redegørelse. Maj 2015. Økonomisk Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse. Maj 2015. Økonomisk Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse Maj 15 Økonomisk Redegørelse Maj 15 Økonomisk Økonomisk Redegørelse Maj 15 Maj 15 Økonomisk Redegørelse Maj 15 51 TRYK SA G 57 Økonomisk Redegørelse Maj 15 I tabeller kan afrunding

Læs mere