Notat 5. Konsultationssygeplejerskers arbejde med datafangst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat 5. Konsultationssygeplejerskers arbejde med datafangst"

Transkript

1 Louise Kryspin Sørensen Juli 2014 Notat 5. Konsultationssygeplejerskers arbejde med datafangst 73% af konsultationssygeplejerskerne arbejder med datafangstmodulet, og 25% gør ikke. Arbejdsopgaverne består oftest af indberetning af koder på journalnotater ved udvalgte sygdomme men også af en række andre arbejdsopgaver. 49 % angiver at de har adgang til de rette patientrelaterede oplysninger i IT-systemerne for at kunne koordinere patientforløb på tværs af sektorer. 20 % svarer nej til dette spørgsmål. Arbejdsopgaver i datafangstmodulet Datafangst er et obligatorisk program, som installeres i den praktiserende læges journalsystem. Datafangst opsamler løbende indtastede data (fx diagnosekoder, medicinordinationer, ydelseskoder, laboratorieværdier m.v.) og der sendes kopier til Dansk AlmenMedicinsk Database, DAMD. Oplysninger opsamlet af datafangst bearbejdes til kvalitetsrapporter, der giver lægen overblik over sin patientpopulation og giver lægen mulighed for at udvikle kvaliteten af det kliniske arbejde. Knap 3 ud af 4 konsultationssygeplejersker angiver, at de arbejder med datafangstmodulet. De sygeplejersker der er ansat til at varetage specialfunktion i almen praksis, anvender oftere datafangstmodulet (82%). Tabel 1. Arbejder du med datafangstmodulet? Antal Ja % Nej % Ved ikke 19 2% Total % Anm: Ingen forskel findes mellem regionerne. Kilde: DSR s undersøgelse blandt samtlige medlemmer ansat som konsultationssygeplejerske i almen praksis. Tabel 2. Hvilke arbejdsopgaver har du, som er relateret til datafangstmodulet? Indberette koder på journalnotater ved udvalgte sygdomme Opsøgende patientkontakt ved skæve prøveresultater Patienter der udebliver til en vigtig undersøgelse kontaktes mhp. ny tid Antal Pct. Pct % % % Indtaste prøvesvar og justere behandling % Udfylde årskontroller i et pop-up vindue % Andet % Ved ikke 4 1 % Anm: Summer over 100% da respondenten har haft mulighed for at sætte flere kryds. Kilde: DSR s undersøgelse blandt samtlige medlemmer ansat som konsultationssygeplejerske i almen praksis. NOTAT 5. Datafangst og IT-systemer.docx

2 I boks 2 findes en række fritekstbesvarelser på spørgsmålet Beskriv gerne de arbejdsopgaver du har i datafangstmodulet, eller hvis du ser andre anvendelsesmuligheder i datafangstmodulet, som ikke er i brug i dag. Adgang til rette oplysninger? Cirka halvdelen af konsultationssygeplejersker angiver, at de har adgang til de rette patientrelaterede oplysninger i IT-systemerne for at kunne koordinere patientforløb på tværs af sektorer. 20% har ikke. Tabel 3. Har du adgang til de rette patientrelaterede oplysninger i IT-systemerne som du har behov for, for at kunne koordinere patientforløb på tværs af sektorer? Antal Ja % Nej % Ved ikke % Total % Anm: Ingen forskel findes mellem regionerne eller hvorvidt sygeplejerskerne er ansat i en specialfunktion. Kilde: DSR s undersøgelse blandt samtlige medlemmer ansat som konsultationssygeplejerske i almen praksis. I boks 1 findes en række fritekstbesvarelser på spørgsmålet Beskriv gerne hvilke patientrelaterede oplysninger du mangler for at kunne koordinere patientforløb på tværs af sektorer. Pct. DSR Analyse Side 2 af 8

3 Boks 1. Fritekstbesvarelser til spørgsmålet Beskriv gerne hvilke patientrelaterede oplysninger du mangler for at kunne koordinere patientforløb på tværs af sektorer Adgang til hjemmeplejens journalsystem beskrivelser af bla plejen i primærsektor. Der mgl. med.samkørsel ml primær og sekundræ sektoren. Ønske forbedre kontakt til øvrige sundheds behandlere, fod og fys mv. Blodprøvesvar og lab. Svar fra bla hospitalerne Der er ikke forbindelse fra hospitalerne til lægepraksis, når det gælder blodprøver som er ordineret fra amb. Vi tager mange af den slags blodprøver og bruger lang tid på indtastning mm. Der er ingen mulighed for at se i systemer hos sygehus eller hjemmeplejen. Der er sjældent epikriser og notater fra ambulate forløb på sygehuset. Det tager lang tid at se blodrpr. svar der ikke er rekv. fra egen læge E mail kontakt til hj.plejen Epikriser fra hospitaler og speciallæger og 1813 Epikriser fra sygehuse med medicin ændringer eller diagnoser mangler ofte. Epikriser fra kontakt til 1813 mangler eller er ufuldstændige. Epikriser, laboratoriesvar Er i tvivl om hvad i mener med "på tværs af sektorer" et lettere system til samarbejde med hjemmesygeplejen f.eks. bestilte blodprøver fra special afd. kan ikke altid ses på webreque. FMK ikke optimalt Fra hjemmeplejen og sygehus og speciallæger fra hjemmeplejen, Epikriser fra sygehuset. Kommer dog frem men for sent Fælles medicin oversigt, FMK er i brug, men mangler linket til hjemmeplejen. Mangler epikriser og opdaterede /gennemtjekkede medicinlister ifm udskrivelser.se hvad hjemmeplejen visiterer til så der er en chance for, at vurdere, hvor der eventuelt skal sættes ind af læge eller hjemmeplejen. Hj spl, genoptræning, speciallæger Ikke relevant Ikke undervist i Datafangst Ingen direkte kontakt med sgh el hj pl IT It kendskab og forløb Jeg mangler introduktion til datadsngst Jeg mangler ofteopdaterede telefonnumre på hjemmesygeplejerskerne og visitatorer samt træffetidspunkter jeg mangler oplysninger som sygeplejersker på hospitaler i epikriser oplyser de har skrevet notater i vedr. patienten, men vi kan ikke se de oplysninger da vi ikke har adgang til hospitalernes systemer. kan ikke søge oplysninger og finde f.eks kol ptt. Kommunens it er for dårligt til to vejs komnikation Konmunen laboratoriesvar fra hospitalerne ( prøver der ikke er udført hos KPLL) Laboratoriesvar fra samarbejdspartner. Undersøgelsesbeskrivelser og epikriser er for lang tid under vejs. Mangler at hjemmeplejen og apoteket er på FMK Mangler at kunne se hvilken hjælp de ældre får af hjemmeplejen samt hjemmesgpl. Mangler ofte oplysninger fra Hjemmeplejen. Mangler ofte oplysninger fra hospitalerne, hj.pl. Henviser også ofte til deres medicinmodul som vi ikke har adgang til Mangler oplysninger fra hjemmepleje. Medicin modulet feks Medicin som kommer nu. FMK. N/A Når pt. kommer i praksis efter indl., sker det ofte, at indl. notat ikke er kommet. OG notater fra flere speciallæger ses ikke. Kontakt med hjemmeplejen er dialog - ikke mulighed for at se anden dokumentation DSR Analyse Side 3 af 8

4 ofte kan vi mangle epikriser fra hospitaler, svar på øjenlæge års undersøgelser Ofte mangle oplysninger bla om medicinændringer fra sygehusene Opdaterede medicinkort efter indlæggelse. Epikriser efter indlæggelse Oplysninger fra diabetesambulatoriet oplysninger fra sygeplejersker på sygehuset, eks diabetesambulatorier mv. Som sygeplejerske har man ikke adgang til de samme data som lægerne. Sundhed. Dk for sundhedspersonalet Svar på blodprøver som er taget på sygehuset Svært spørgsmål.vi får masser af info, ofte i spredt fægtning. Har man mere end en lidelse, er det meget svært at finde og bevare overblikket. Der er ikke megen koordination mellem forskellige sygehuse og afd på de enkelte sygehuse. Pt kommer ofte med oplysninger, som man ikke kan genfinde i journalresume. Sygehus journaler. Sygehuset skriver i diabetes-patienternes epikrise. "se diabetes rask" man det kan vi ikke hos os. Sygehusjournal, sundhedsplejejournal, hjemmeplejejournal Ved ikke hvad det kan være vi er desværre ikke helt kommet i gang endnu Vi kunne med primærsektorer godt få stor udbytte af at oplysninger om hjælp mm var tilgængeligt Boks 2. Fritekstbesvarelser til spørgsmålet Beskriv gerne de arbejdsopgaver du har i datafangstmodulet, eller hvis du ser andre anvendelsesmuligheder i datafangstmodulet, som ikke er i brug i dag -Finder frem til relevante ældre der bliver tilbudt opsøgende hjemmebesøg af sygeplejerske som efterfølgende følges op af lægen.på endnu et hjemmebesøg.- Bruger datafangst sammen med pt. de faste kontroller for kroniske sygdomme som f.eks diabetes og hypertension *Alle i praksis diagnosekoder. Også sygdomme som ikke registreres i datafangst modulet*jeg har sammen med en læge tovholder status indenfor astma. Astma POP UP findes desværre og mærkeligt nok ikke i datafangstmodulet. Jeg har efterspurgt det uden held!*jeg indkalder til astma årskontroller.*lungefunktionsværdier registreres forkert på børn. Jeg har arbejdet på at løse problemet gennem flere år-uden held. Det er åbenbart et XMO problem...som sygeplejersker har vi lige så stort ansvar som lægerne for, at diagnosekode samt at værdierne registreres rigtigt Alle opgaver, jeg udförer kodes. Der indkaldes patienter efter statestikker via datafangst. Ansvarlig for oplæring af praksis Anvender datafangst til indkaldelse til årskontroller, manglende vacciner, AK Arrangere årskontroller af hjerte / kar samt demente patienter Bedre overblik over hvor vores behandling er god nok/ mindre god Blodtryk, blodprøver, lungefunktion, monofillament, inhalationsteknik Bruger datafangst til at varetage årskontroller til KOL pt. der er rigtig mange muligheder. Evt. have perioder med f.eks fokus på BT osv Vi skal i vores klinik blive bedre til at bruge det. som det er i dag har vi for travlt til fordybelse! Bruger det bla til at finde benzodiasepinpatienter mhp udtapningen Bruger det i forhold til DM patienterne Bruges det der er muligt tidsmæssigt Bruges i forbindelse med Diabetes kontroller Bruges til undervisning feks edderkoppespindet samt kontrol af diverse årskontroller, børenuns. og vaccinationer. DSR Analyse Side 4 af 8

5 Deltager i at Indhente data til årskontroller Der er mange muligheder i datafangst og der har hidtil været en kollega som har stået for det. Så det er et nyt felt for mig at anvende datafangst analytisk Der kunne med fordel ligge standard formularer til indkaldelse af ptt. som ikke har været til årskontol, ex koll. automatisk popup af disse ptt. Diabetes diabetes kontroller, hypertensions kontroller, sårpleje Diabetes og kol kontroller Diabetes,KOL, opsøgende hjemmebesøg, børne vaccination DiabeteskontrollerHypertensionskontrollerBørneus/vaccKOLkontroller DiabeteskontrollerSkrøbelige ptt. Diagnosekode, indkalde til mangelende børnevaccinationer, -undersøgelser og HPV vaccine.inkalde til manglende årskontroller: KOL, hypertension, DM.Inkalde/opsøge de svageste, dårligste, sygeste. Diagnosekoder, indkalder pt'er efter skæve labsvar eller årskontrolller der ikke er udført, DM kvaartårskontrol og årskontrol. KOL DM og kol Egenkontrol Er ansvarlig for datafangst i huset, organiserer indkaldelse osv. f.eks at tjekke om langtidsblodsukker ligger optimalt i.fh.t. målet. Finde de dårligst behandlede patienter og optimere behandlingen Finde pt. som mangler årskontroller i kronikergruppen Fx DM patienten om han kommer til reglmæssigt kontrol udfra hba1ckol pt udfra LFU Fx opfølgning på årskontroller gennemgå lister på kroniske sygdomme for at indkalde udeblevne til årstjek Gennemgår Inr-patienter (TTI) + indkalder fx DM og kol-patienter Har indtil nu haft ansvaret for at indkalde børn, som mangler børne vaccinationer. Denne opgave overgår nu til SSI har lige været på kursus i dette program Har overblikket over og ansvaret for at få indkaldt pt som udebliver eller ikke selv får bestilt tid til f.eks. vaccinationer og børneundersøgelser.tager problemstillinger op vedrørende manglende undersøgelser i forbindelse med årskontroller. I forbindelse med årskontroller I samarbejde med patienten at se de akkumulerede værdier.. sker engang imellem, bliver fraprioriteret pt a tidsmangel, Rent fagligt at få overblik over om vi i klinikken har et højt fagligt niveau, som er målet I øjeblikket er ved at teste Ak- modulet Indhente data Indkalde udeblevne børn til børneus, bruger spindelvævet sammen med patienten i diabeteskonsultationer, indkalde udeblevne kronikere til kontrol, gennemser data for at vurdere vores behandling af kronikere, underviser andre praksis i brug af datafangst Indkaldelse af børn som ikke har været til børneus/vacc, stofskiftekontroller, diabetes, kol Indkaldelse af kroniker, ( diabetes - og Hypertensions BT) via DAK-E. indkaldelses af udeblevende patienterudeblevet til børneundersøgelser Indkalder pt,vurderer vores behandlinger, statistik Indkalder ptt til årskontroller. Indkalder udeblevende pt til DM, KOL Får hurtig et overblik over værdierne og har sat fokus på DM kolesterol.pt afprøves der inr pop- up iklinikken indskriver prøver i laboratorie skemaet ved kontroller DSR Analyse Side 5 af 8

6 indtaster data i forb. med årskontroller af diabetes. INR kontroller hvor TTi er angivet er godt arbejdsredskab. Indtaster målinger BT, vægt osv Jeg bruger datafangstmodulet til optimering af behandlingen sammen med lægerne. Bl.a. indkalder jeg patienter til kontroller udfra datafangstmodulet. Vi bruger det til indsatsområder overfor den enkelte patient. Jeg bruger overvejende datafangst til registring af diverse data. Og opsporing af børn og unge kvinder som skal til børneundersøgelse el. vaccination. Jeg checker om patienterne kommer til deres årskontrol for Diabetes og KOL Jeg er med-tovholder på at finde de gode ting ved datafangst, som vi kan bruge til at forbedre vores praksis Jeg har det større overblik over 3 kronikergrupper, holder øje med at alle kommer til årskontrol, ellers indkaldes de. Holder øje med at vi opfylder DSAM guidlines. Jeg koder alle mine journalnotater. Jeg bruger datafangst, for at se hvilke pt, der ikke er kommet til deres kontroller. Og så kontakter jeg dem. Hvilket de tager ganske positivt. Datafangst er, efter min mening, et godt redskab med mange muligheder. Men mit brug af dette, er stadig på begynderniveau. Jeg sidder x 1 årligt og gennemgår udskrift af datafangst for Type 2 diabetes. Kigger på flg.: blodtryk, kolesterol, årskontrol, HbA1c og mikroalbuminuri. Indkalder udeblevne patienter og gennemgår en del af pt med læge. Jeg/vi bruger det også som kvalitetskontrol - om vi gør det godt nok!! Jvnf klinikkens aftalte "års-hjul" tager jeg fat i data og finder hvilke opgaver vi finder mest relevante. P.t. er det udfyldelse af POP up erne jeg bruger mest tid på, for at få alle data ind, så indkaldelse af ptt/overblik over data lettes. Kalder pt. Ind til paskontroller, KOL pt. kodning samt pop up vinduet. plus kvalitets sikring med fokus områder fx indkaldelse af dem med højeste HbA1c el proteinuri. Kol diabetes. BT kontroller kol dm inrkontroller KOL og Diabetes kontroller. KOL og diabetesprojekt. Børnevaccinationer. KOL årskontrol KOL, diabetes osv.fremadrettet også INR. Kontrol af klinikkens kronikere. Indkalder til kontroller. Opfanger de "sygeste / "dårligst" regulerede. Kronikergruppen lige p.t. prøver vi at "fange" KOL pt og få dem til kontrol og i forløb, alle diabetikerne er i forløb minder om diag.kodning måedlig gennemgang af hvordan i er med iforhold til årskontroller. hver mdr overblik over pt som i løbet af sidste mdr hae fået en cancerdiagnose. disse pt skal have en ny lægetid og et samarbejde mellem læge og sgpl til tæt opfølgning N/A ny opstartet hos os, vi tænker det kan bruges til at fange udeblevne kontroller f.eks diabetes, vaccinationer Opfange mangl. børnevacc. Opfølgning af om pt. møder op til kontroller DSR Analyse Side 6 af 8

7 Opmærksomhed på børnevacciner/indkalde patienter.ca. Hver anden måned gennemgang ag vores kronikerlister (dm og Kol) hvor dårligt regulerede patienter udvælges og der sættes ind med ekstra fokus.gennemgang af polyfarmaci patienter, finder tid sammen med lægen til ar kigge nærmere på disse. Ligeledes patienter der får sovemedicin Opretter diabetesprofil og udfylder dem løbende ved nye konsultationer opsporing af børn og unge der mangler vaccinationer. Opsporing af forskellige patient grupper Opsætte lab-skema, sålens at data bliver fanget. Udfra dak-e kodnings skema. Sætte systemet op med digitale signatur. Opsøgende ift indkaldelse af kronisk syge til kontroller hos enten sygepl. eller læge. Er først begyndt på dette fornylig. Derfor ikke den store erfaring. Opsøger patienter med KOL, hypertension og diabetes, som ikke kommer til kontrol patientforløbsprogrammer, hvor egne laboratorieværdier indgår i forløbet Pop up vindue udfyldes ved årskontrol til Kol og diabetes printe,opsøge, ringe, skrive, give tid, undersøge, sendes videre Pt med kroniker sygdomme Sammenligner vores data med øvrige klinikkers data Sikre udfyldelse af data i klinisk kemi, reminder til lægen om udfyldelse af deres andel før pop up bliver for gammel, sammen med lægen gennemgang af patienter i de forskellige projekter mhp optimering af behandling Statistisk fremlæggelse af hvordan eksempelvis mål for diabetes behandlingen nås i klinikken. Styring af forløb, kol,diabetes,aks,kontrol af niveau for Marevan beh. Opfølgning på børne vacciner Søger kronikere, der ikke har været til kontrol længe og kalder ind til kontrol. Indkalder børn/unge til manglende børnevaccinationer. Type 2 diabetikerne ses af en spl 3:4 gange årligt. Vi opstiller behandlingsmål. snakker livsstil og resulteter. Vi bruger ikke andre diagnoser i datafangstmodulet. Type 2 Dm kontroller Udfra risikoprofiler indkalde til årskontroller Udfylde skemaer og ajourføre Udfyldelse af popup, data labskema, se på data i henhold til kronikere, udarbejde instrukser med udgangspunkt bla popupvinduer Udfyldelse af skema i forbindelse med 3 mdr.s diabetes kontrol. Udfyldelse af årskontrol skema, Udfylder pop up vinduer i forbindelse med årsstatus for KOL og diabetes Udfylder pop-up ved KOL og diabetes ved årskontrol. Bruger sentinel til at vurdere mine pt's behandling. Er de i mål med Hba1c? Ved KOL gåes ud fra behandlingsforslag via Guidelines i Sentinel. udfyldes ved kronikerkontrollerne samt før årskontrol Undersøger om pt kommer til årskontrol. Hvordan er vores praksis i forhold til andre (tages op sammen med lægerne) vedr arbejde med datafangst er det aftalt hvad sygeplejersken taster ind og hvad lægen taster ind, Vi arbejder med diabetes og Kol Vi arbejder med at blive bedre til at kvalitetssikre vores behandlinger og især se hvem der ikke kommer regelmæssig mhp at yde en ekstra indsats der. Vi bruger meget til at se om patienterne følger kontroller, om vi kan statistisk arbejde på bedre mål mm Vi er lige begyndt på datafangst, så det er endnu kun kodning DSR Analyse Side 7 af 8

8 Årskontrol kronikere, diabetes, KOL, CVD, værdimålinger, andre analyser, samtale om hvordan det går, diagnosekodning, udfyldelse af pop-up, planlægge svarkons. ved læge, planlægge næste kontrol m.m. DSR Analyse Side 8 af 8

Notat 1. Sygeplejerskers varetagelse af selvstændige konsultationer i almen praksis

Notat 1. Sygeplejerskers varetagelse af selvstændige konsultationer i almen praksis Louise Kryspin Sørensen Juli 2014 Notat 1. Sygeplejerskers varetagelse af selvstændige konsultationer i almen praksis 99% af konsultationssygeplejerskerne varetager selvstændige konsultationer 27% angiver

Læs mere

Klinikpersonalets arbejde med Datafangst

Klinikpersonalets arbejde med Datafangst Klinikpersonalets arbejde med Datafangst Af Berit Lassen, praktiserende læge, Korsør I almen praksis har vi travlt. Opgaverne står i kø, og det efterlader os ofte med en følelse af, at den rækkefølge,

Læs mere

Datafangst Orienteringsmøde om den nye overenskomst

Datafangst Orienteringsmøde om den nye overenskomst Datafangst Orienteringsmøde om den nye overenskomst Henrik Schroll Chef for DAK-E www.dak-e.dk SentinelDatafangst Program, der indsamler praksis strukturerede data og efterfølgende leveres disse tilbage

Læs mere

Danish Quality Unit of General Practice Kvalitetsudviklingsværktøj i dansk almen praksis

Danish Quality Unit of General Practice Kvalitetsudviklingsværktøj i dansk almen praksis Kvalitetsudviklingsværktøj i dansk almen praksis Dansk Almen Medicinsk Kvalitetsenhed, DAK-E Kvalitetsudviklingsværktøj i dansk almen praksis -Organisation -Udbredelse -Automatisk indrapportering af data

Læs mere

DATAFANGST OG DATASIKKERHED

DATAFANGST OG DATASIKKERHED Store Praksisdag 28. januar 2014 DATAFANGST OG DATASIKKERHED Kvalitets udvikling - hvorfor er det svært? Struktur Registrering, journal, indkaldelse, personale, Proces Huske hvornår og hvad Resultater

Læs mere

Kvalitet og patientsikkerhed. 1.1 Den faglige kvalitet 1.2 Anvendelse af god klinisk praksis

Kvalitet og patientsikkerhed. 1.1 Den faglige kvalitet 1.2 Anvendelse af god klinisk praksis Kvalitet og patientsikkerhed 1.1 Den faglige kvalitet 1.2 Anvendelse af god klinisk praksis 1.1 Den faglige kvalitet Formål At sikre høj faglig kvalitet. At sikre opfølgning på tilgængelig viden om den

Læs mere

Sammenfattende om: Udredning vedr. ansøgninger om godkendelse af DAMD som klinisk kvalitetsdatabase, fra 2007 og frem

Sammenfattende om: Udredning vedr. ansøgninger om godkendelse af DAMD som klinisk kvalitetsdatabase, fra 2007 og frem 26. november 2014 J. nr. 14/23193 Sammenfattende om: Udredning vedr. ansøgninger om godkendelse af DAMD som klinisk kvalitetsdatabase, fra 2007 og frem Baggrund Statens Serum Institut (SSI) (og tidligere

Læs mere

Datafangst. Hvorfor? www.dak-e.dk

Datafangst. Hvorfor? www.dak-e.dk Dagens program 17:00 17:15 Velkomst og præsentation 17:15 17:25 Dine tanker om ICPC 17:25 17:50 Gennemgang af ICPC -Om fordele og principper ved diagnosekodning samt hvordan, I sikrer - ensartet kodning

Læs mere

Forløb på tværs. Set fra primærsektoren

Forløb på tværs. Set fra primærsektoren Forløb på tværs Set fra primærsektoren Min baggrund Praktiserende læge Korsør siden 2001 Målrettet arbejde med at organisere kronikerkontrollerne. Underviser i teamarbejde og strukturering af diabeteskontroller

Læs mere

DSKS årsmøde d. 9. januar 2009, kl. 9 12

DSKS årsmøde d. 9. januar 2009, kl. 9 12 DSKS årsmøde d. 9. januar 2009, kl. 9 12 Workshop : Monitorering af patientforløb i almen prakis Workshopleder: Chef for DAK-E Søren Friborg Formål: Workshoppen vil ud fra konkrete sygehistorier beskrive

Læs mere

SHARED CARE PLATFORMEN. skaber et sammenhængende patientforløb

SHARED CARE PLATFORMEN. skaber et sammenhængende patientforløb SHARED CARE PLATFORMEN skaber et sammenhængende patientforløb Sammenhængende patientforløb kræver fælles it-løsninger Shared Care platformen er Region Syddanmarks it-løsning til sikring af, at den nødvendige

Læs mere

Vejledning i brug af Sentinel Datafangst Vejledning til Sentinel version 3

Vejledning i brug af Sentinel Datafangst Vejledning til Sentinel version 3 Vejledning i brug af Sentinel Datafangst Vejledning til Sentinel version 3 Opdateret 25. juni 2012 Indhold Aktivering af skærmbilledet Administration af Sentinel (for alm. brugere)... 2 Hvordan tilmelder

Læs mere

Fra data til kvalitet. Etnolog, Ph.d. og leder af Team SydPOL

Fra data til kvalitet. Etnolog, Ph.d. og leder af Team SydPOL Fra data til kvalitet Heidi Bøgelund Frederiksen Etnolog, Ph.d. og leder af Team SydPOL Team SydPOL Hvem er vi? 7 praktiserende læger Sekretariatsleder KEU Koordinator Spørgsmål der dukker op Hvad kan

Læs mere

Datafangst for hele praksis - inspiration til kvalitetsudvikling

Datafangst for hele praksis - inspiration til kvalitetsudvikling Datafangst for hele praksis - inspiration til kvalitetsudvikling Praktiserende læge Henrik Krabbe Laustrup Sygeplejerske Anne Knudsen Lægesekretær / Farmakonom Mai-Britt Sølvhviid Lægerne JB Winsløws Vej,

Læs mere

Lægedage. Velkommen til Lægedage

Lægedage. Velkommen til Lægedage Velkommen til Ydelser anvend overenskomsten korrekt v/ Bodil Johnsen Bruno Melgaard Jensen Dagens program 9.00-10.30: Konsultation, Tk, E-K 10.30-11.00: Pause 11.00-12.00 : Årskontrol, Tillægs, P- markering,

Læs mere

APO-internat. 2008 ICPC og Datafangst. 8. Marts 2008. Henrik Schroll

APO-internat. 2008 ICPC og Datafangst. 8. Marts 2008. Henrik Schroll APO-internat 2008 ICPC og Datafangst 8. Marts 2008 Henrik Schroll ICPC -kodenetværket ICPC kodning er nøglen n til: Kvalitetsudvikling Informationer (Linkportalen) Forskning (Ny viden i faget) ICPC -kodenetværket

Læs mere

Læge Klaus Höfle. 1.1 Den faglige kvalitet Vurdering af indikatorer og begrundelser

Læge Klaus Höfle. 1.1 Den faglige kvalitet Vurdering af indikatorer og begrundelser Læge Klaus Höfle Ekstern survey Start dato: 23-09-2016 Slut dato: 23-09-2016 Standardsæt for Almen praksis Standardversion 1 Standardudgave 3 Surveyteamets sammenfattende konklusion: Klinikken er en solopraksis

Læs mere

Resultataftale 2013 for Sygeplejen

Resultataftale 2013 for Sygeplejen Resultataftale 2013 for Sygeplejen Evaluering af resultataftalen og effektmålene for 2012. Vi har i 2012 arbejdet målrettet med præcisering af dokumentation. For at gøre journalen mere overskuelig og ensartet,

Læs mere

En undersøgelse af patienter med Kronisk Obstruktiv Lungesygdom

En undersøgelse af patienter med Kronisk Obstruktiv Lungesygdom En undersøgelse af patienter med Kronisk Obstruktiv Lungesygdom Procedure 1. Lægepraksis tilmelder sig PROTECCT-M projektet via datafangst Når lægeklinikken giver tilsagn om deltagelse i projektet, sender

Læs mere

DIAGNOSEKODNING OG DATAFANGST

DIAGNOSEKODNING OG DATAFANGST KIROPRAKTIK 2014 Henrik Schroll, speciallæge i Almen Medicin, ph.d. Tidligere chef for DAK-E. Nu Seniorforsker ved Forskningsenheden for almen Medicin ved Aalborg Universitet og Region Nords kvalitets

Læs mere

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Region Syddanmark Sagsnr. 13/31059 Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Indholdsfortegnelse.....Side

Læs mere

Hvordan vi har arbejdet med kvalitetsrapporten for KOL

Hvordan vi har arbejdet med kvalitetsrapporten for KOL Hvordan vi har arbejdet med kvalitetsrapporten for KOL Praktiserende læge Henrik K. Laustrup Lægerne JB Winsløwsvej 5000 Odense Hvordan vi har arbejdet med kvalitetsrapporten for KOL 4-mands bypraksis,

Læs mere

Klinikpersonalets uddannelsesdag Middelfart og Køge 2014. "Giv os tiden tilbage"

Klinikpersonalets uddannelsesdag Middelfart og Køge 2014. Giv os tiden tilbage Klinikpersonalets uddannelsesdag Middelfart og Køge 2014 "Giv os tiden tilbage" Vi kan gøre en forskel ved at gøre forskel. Dårligere uddannelse, mere sygdom kilde: Den Nationale sundhedsprofil 2013 Dårligere

Læs mere

Oversigtsskema: Gennemførte (OK/I), afprøvede (T) og planlagte (P) forandringstiltag i projekt Styr på Diabetes-2 :

Oversigtsskema: Gennemførte (OK/I), afprøvede (T) og planlagte (P) forandringstiltag i projekt Styr på Diabetes-2 : Oversigtsskema: Gennemførte (OK/I), afprøvede () og planlagte (P) forandringstiltag i projekt Styr på Diabetes-2 : Senest revideret 20. september 2007 (NB: ikke fuldstændig!) Indsatsområder fra Kapitel

Læs mere

Er der svaret Nej til, at patienten følges i praksis, vil patienten være at finde på listen Amb patienter med diabetes.

Er der svaret Nej til, at patienten følges i praksis, vil patienten være at finde på listen Amb patienter med diabetes. Vejledning i at læse data i kvalitetsrapporten Diabetes Rapporten indeholder alle de patienter fra din praksis, der er blevet kodet med diagnosen diabetes (T89 eller T90). OBS: Diagnosen skal være sat

Læs mere

Tidlig Indsats på Tværs

Tidlig Indsats på Tværs F O R D I G D E R S K A L A R B E J D E M E D T I T - P R O J E K T E T : Tidlig Indsats på Tværs For særligt sårbare medicinske borgere i Thisted Kommune og Morsø Kommune Morsø Kommune Hvad er Tidlig

Læs mere

Optimering af diabetesbehandling vha. risikostratificering og datafangst Januar 2013

Optimering af diabetesbehandling vha. risikostratificering og datafangst Januar 2013 1 Forord Denne delrapport om den praktiserende læges rolle som tovholder udgør den anden ud af tre udgivelser under projektet Organisatorisk Tovholder i Almen Praksis (OTAP). Udover Optimering af diabetesbehandling

Læs mere

Koordineret akut indsats for seniorer i Sønderjylland

Koordineret akut indsats for seniorer i Sønderjylland Koordineret akut indsats for seniorer i Sønderjylland Nyt om ACCESS Projektet starter 4. november Underskrevet 2-aftale Godkendelser i hus Hvilke patienter skal inkluderes? De 4 trin for almen praksis

Læs mere

Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske

Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske Fremtidens kliniske uddannelse, marts 2011 Sygeplejestuderende modul 11-12 Afd.

Læs mere

Rapporter for alle. Af Kim Rønhof

Rapporter for alle. Af Kim Rønhof Rapporter for alle Eksempel p : Benzodiazepiner p Af Kim Rønhof Trin 1 Data indsamling Trin 2 Data analyse y ogg Trin 3 Tanker om ændringer Payload y Implementering p g af ændringer g De tre/fire trin

Læs mere

Integration følge hjem og følge op

Integration følge hjem og følge op Integration følge hjem og følge op a m Glostrup PKO træf 19 april 2012 Lars Rytter Praksiskonsulentordningen (PKO) Rammen er Region hovedstadens ældreplan Region H s ældreplan 2010 flg aktiviteter: Følge

Læs mere

Systematik i medicinafstemning og medicingennemgang anbefalinger for samarbejde mellem almen praksis og de øvrige parter i primærsektoren

Systematik i medicinafstemning og medicingennemgang anbefalinger for samarbejde mellem almen praksis og de øvrige parter i primærsektoren Systematik i medicinafstemning og medicingennemgang anbefalinger for samarbejde mellem almen praksis og de øvrige parter i primærsektoren regionsyddanmark.dk Forord Denne folder er udarbejdet i forbindelse

Læs mere

Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne

Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne Resultater fra en patientundersøgelse Undersøgelsen er sponsoreret af Helsefonden og Simon Spies Fonden Rapport findes på Hjerteforeningens hjemmeside: http://www.hjerteforeningen.dk/film_og_boeger/udgivelser/hjertesyges_oensker_og_behov/

Læs mere

Plejehjemslæge. Hands-on kursus om det at være plejehjemslæge Få ideer til samarbejde med dit plejehjem

Plejehjemslæge. Hands-on kursus om det at være plejehjemslæge Få ideer til samarbejde med dit plejehjem Plejehjemslæge Hands-on kursus om det at være plejehjemslæge Få ideer til samarbejde med dit plejehjem Program Velkomst Hvad gør I jeres praksis Praktisk eksempel fra Odense Værktøj til gennemgang af medicinlister

Læs mere

Det sammenhængende patientforløb indenfor diabetes. Sammenhæng i diabetesbehandlingen

Det sammenhængende patientforløb indenfor diabetes. Sammenhæng i diabetesbehandlingen Det sammenhængende patientforløb indenfor diabetes Sammenhæng i diabetesbehandlingen Ole Hother-Nielsen Endokrinologisk afdeling M Odense Universitetshospital Diabetes - en kronisk sygdom Livslangt forløb

Læs mere

Patientsikkert sygehus

Patientsikkert sygehus Patientsikkert sygehus Hvordan kan man opnå og fastholde et højt complianceniveau Ved Karen Kaae Dodt Regionshospitalet Horsens I forbindelse med operation Life deltog vi bla. i medicin afstemningspakken

Læs mere

LOGBOG. For praktik og undervisning i klinikophold akut-kronisk kurset. Stud.med. Studienummer. Sygehus. Afdeling

LOGBOG. For praktik og undervisning i klinikophold akut-kronisk kurset. Stud.med. Studienummer. Sygehus. Afdeling LOGBOG For praktik og undervisning i klinikophold akut-kronisk kurset Stud.med. Studienummer Sygehus Afdeling Kære studerende Klinik på hospitalsafdeling og almen praksis Alle studerende skal i klinikophold

Læs mere

1. Indledning nyt i Sentinel s Hvis du ønsker historiske data slettet s Tag stilling til din opsætning af Sentinel s.

1. Indledning nyt i Sentinel s Hvis du ønsker historiske data slettet s Tag stilling til din opsætning af Sentinel s. VEJLEDNING til praktiserende øjenlæger Ny Sentinel Marts 2017 Indholdsfortegnelse 1. Indledning nyt i Sentinel s. 1 2. Hvis du ønsker historiske data slettet s. 2 3. Tag stilling til din opsætning af Sentinel

Læs mere

Evaluering af klinikophold med fokus på diabetes for MedIS og medicinstuderende på 2. semester 23.04.2015 til 30.04.2015

Evaluering af klinikophold med fokus på diabetes for MedIS og medicinstuderende på 2. semester 23.04.2015 til 30.04.2015 Evaluering af klinikophold med fokus på diabetes for MedIS og medicinstuderende på 2. semester 23.04.2015 til 30.04.2015 Antal tilbagemeldinger: 140 ud af 161 mulige 1: Oplevede du, at personalet i klinikken

Læs mere

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende Fremtidens hjerter Anbefalinger fra hjertekarpatienter og pårørende Fra Hjerteforeningens dialogmøde på Axelborg, København onsdag den 18. april 2012 Verdens bedste patientforløb og et godt liv for alle

Læs mere

Audit vedrørende Den ældre patient 2014

Audit vedrørende Den ældre patient 2014 Audit vedrørende Den ældre patient 2014 Svarrapport 3 måneders registrering i Region Syddanmark 21 praksis (ydernr.) Indledning Denne rapport beskriver resultaterne af projektet Den ældre patient, hvor

Læs mere

Stop medicineringsfejl

Stop medicineringsfejl Stop medicineringsfejl Stop medicineringsfejl Læringsseminar 2 Medicinering og introduktion til medicinpakken og indikatorer Torben Hellebek, praktiserende læge og Brian Bjørn, DSFP Hvorfor interessere

Læs mere

HVAD SKAL DEN STUDERENDE?

HVAD SKAL DEN STUDERENDE? 21. OKTOBER 2015 HVAD SKAL DEN STUDERENDE? Opleve at du som tutorlæge demonstrerer Sådan gør jeg, så din glæde og dit engagement ved arbejdet med patienterne smitter af på studenten. Den studerende skal

Læs mere

Fælles medicinkort. v/ Læge og Projektchef Ivan Lund Pedersen, Digital Sundhed

Fælles medicinkort. v/ Læge og Projektchef Ivan Lund Pedersen, Digital Sundhed Fælles medicinkort v/ Læge og Projektchef Ivan Lund Pedersen, Digital Sundhed Medicinoplysninger opstår hos flere forskellige parter og anvendes mange forskellige steder SPECIAL LÆGE PRAKTISERENDE LÆGE

Læs mere

Evalueringsrapport Q-cirkler: Pilotprojektet

Evalueringsrapport Q-cirkler: Pilotprojektet Evalueringsrapport Q-cirkler: Pilotprojektet Formål Evalueringens formål er at undersøge deltagernes oplevelser af Q-cirkler et pilotprojekt i Region Sjælland med henblik på udbytte og potentiale med særligt

Læs mere

LabTilbagesvar. XMO. Introduktion til brug: Overordnet set kan en rekvisition har følgende farvekoder: Rød: Fejl eller andet problem

LabTilbagesvar. XMO. Introduktion til brug: Overordnet set kan en rekvisition har følgende farvekoder: Rød: Fejl eller andet problem Baggrund for funktionen: Lab tilbage svar er en funktion, som sikrer, at prøver kan spores hele vejen i processen fra bestilling, til afgivelse af svar til patienten. Det kan bruges på mange niveauer,

Læs mere

MedComs kronikerprojekt

MedComs kronikerprojekt MedComs kronikerprojekt Understøttelse af forløbsprogrammer. Fælles Kroniker Data Introduktion og Datasæt for sygdomme I testperioden Ålborg 19.3.2012 sjj@medcom.dk Arbejdsplan Version 0 udvikles til Version

Læs mere

Afsluttende evaluering af tværsektorielt. mellem Frederiksberg Hospital og Frederiksberg Sundhedscenter

Afsluttende evaluering af tværsektorielt. mellem Frederiksberg Hospital og Frederiksberg Sundhedscenter Dato: 28. juli 2015 Afsluttende evaluering af tværsektorielt samarbejdsprojekt mellem Frederiksberg Hospital og Frederiksberg Sundhedscenter - Medicin pa tværs Indledning Det overordnede fokus for dette

Læs mere

Konsultationssygeplejerskernes arbejdsområde og vilkår ansat i en almen lægepraksis

Konsultationssygeplejerskernes arbejdsområde og vilkår ansat i en almen lægepraksis NOTAT DSR Analyse Konsultationssygeplejerskernes arbejdsområde og vilkår ansat i en almen lægepraksis Dansk Sygeplejeråd (DSR) har i perioden fra den 11-29. august 2008 gennemført en undersøgelse af konsultationssygeplejerskers

Læs mere

Sundhedsaftalen Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN.

Sundhedsaftalen Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN. Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver

Læs mere

Den Ældre Medicinske Patient

Den Ældre Medicinske Patient Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis Vælg billede Vælg farve regionsyddanmark.dk Godkendt i Det Administrative Kontaktforum den 14.

Læs mere

Holde fast i de gode historier f.eks. en dement som kommer i behandling når der er brug for det eller hjælpe midler når der er brug for det.

Holde fast i de gode historier f.eks. en dement som kommer i behandling når der er brug for det eller hjælpe midler når der er brug for det. Dialogmøde den 17.04.2015 Sammenskrivning af udsagn fra grupperne: Det gode: Det er godt når PL har lagt en plan forud for indlæggelse Holde fast i de gode historier f.eks. en dement som kommer i behandling

Læs mere

Screening for hjerte-kar-sygdomme

Screening for hjerte-kar-sygdomme Screening for hjerte-kar-sygdomme Praktisk anvendelse af Danbio CVR visit på Gigthospitalet i Gråsten Sygeplejerske Joan Clausen Amb./Dagenhed 31. august 2012 Disposition Indledning formål Opstart på screeningerne

Læs mere

Har I overvejet en bioanalytiker?

Har I overvejet en bioanalytiker? Har I overvejet en bioanalytiker? Forside Kirsten Sønder; er som bioanalytiker ansat som eneste praksismedarbejder i solopraksis i Højbjerg. Har uddannet sig særligt til opfølgende samtaler og årskontroller

Læs mere

De nære behandlingstilbud

De nære behandlingstilbud De nære behandlingstilbud Udformning af almen praksis i krydsfeltet mellem kommuner og sekundærvæsenet Praktiserende læge i Skjern Praksisudviklingskonsulent Region Midt Lars Foged Har supersygehusene

Læs mere

1. Indledning - nyt i Sentinel s Tag stilling til din opsætning af Sentinel s Rapporter til NMSC-databasen - tilmeld dig Pop-up s.

1. Indledning - nyt i Sentinel s Tag stilling til din opsætning af Sentinel s Rapporter til NMSC-databasen - tilmeld dig Pop-up s. VEJLEDNING til praktiserende dermatologer Ny Sentinel NOVEMBER 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning - nyt i Sentinel s. 1 2. Tag stilling til din opsætning af Sentinel s. 2 3. Rapporter til NMSC-databasen

Læs mere

Bilag til SUU alm. del. spørgsmål 610: Oversigt over Dansk Psykiatrisk Selskab eksempler på overflødig dokumentation:

Bilag til SUU alm. del. spørgsmål 610: Oversigt over Dansk Psykiatrisk Selskab eksempler på overflødig dokumentation: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 SUU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 610 Offentligt Bilag til SUU alm. del. spørgsmål 610: Oversigt over Dansk Psykiatrisk Selskab eksempler på overflødig

Læs mere

XMO Det handler om IT, der skaber værdi helt enkelt

XMO Det handler om IT, der skaber værdi helt enkelt XMO Det handler om IT, der skaber værdi helt enkelt OPLEV XMO Har du set videoen? På xmo.dk kan du se en kort video om XMO. Hvis du vil se mere, kommer vi gerne og viser systemet i din klinik. Se den på

Læs mere

Brugervejledning AmbuFlex

Brugervejledning AmbuFlex Brugervejledning AmbuFlex En online ambulant patientjournal Understøtter fleksible patientforløb Følger patienten over sektorgrænser Integrerer patientrapporterede helbredsdata Online visning af patient-registerdata

Læs mere

Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom

Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom I Thisted Kommune ønsker vi at styrke såvel den monofaglige,

Læs mere

Datafangst Praksis opsætning

Datafangst Praksis opsætning NY Sentinel Datafangst Indstillinger i Praksis opsætning Dansk Almenmedicinsk KvalitetsEnhed Hvad er nyt i Sentinel? Der er lavet omfattende ændringer i Sentinel Datafangst. Der er lavet helt nye funktioner,

Læs mere

Lægeklinikken på Ramsherred 8 er etableret af læge Ida Gjessing i 2008 og er en solopraksis med adresse og adgang fra gågaden i Aabenraa.

Lægeklinikken på Ramsherred 8 er etableret af læge Ida Gjessing i 2008 og er en solopraksis med adresse og adgang fra gågaden i Aabenraa. Praksisbeskrivelse Læge Ida Gjessing, Ramsherred 8, Aabenraa Lægeklinikken på Ramsherred 8 er etableret af læge Ida Gjessing i 2008 og er en solopraksis med adresse og adgang fra gågaden i Aabenraa. Klinikken

Læs mere

ICPC KODNING FOR PERSONALE. Hvorfor, hvordan og hvad skal jeg kode?

ICPC KODNING FOR PERSONALE. Hvorfor, hvordan og hvad skal jeg kode? ICPC KODNING FOR PERSONALE Hvorfor, hvordan og hvad skal jeg kode? ICPC KODNING FOR PERSONALE Først lidt opklarende spørgsmål: Hvor mange koder i praksis? Hvad koder I? Alle konfrontationskontakter? Kroniske

Læs mere

XMO Quickguide V8 - 1 -

XMO Quickguide V8 - 1 - XMO Quickguide V8-1 - XMO Quickguide Menu... - 4 - Generel beskrivelse af XMO menu punkter.... - 4 - Hjælpemenuen.... - 5 - Patient ... - 6 - Søg patient... - 6 - Søg patient & patientstamkort...

Læs mere

NOTAT Specialiserede sygeplejeopgaver i kommunerne 2017

NOTAT Specialiserede sygeplejeopgaver i kommunerne 2017 Louise Kryspin Sørensen (mlf@dsr.dk) August 2017 NOTAT Specialiserede sygeplejeopgaver i kommunerne 2017 Dansk Sygepleje har i samarbejde med det Faglige Selskab for Sygeplejersker i Kommunerne gennemført

Læs mere

Praksisbeskrivelse for uddannelseslæger i Brørup lægehus:

Praksisbeskrivelse for uddannelseslæger i Brørup lægehus: Praksisbeskrivelse for uddannelseslæger i Brørup lægehus: Indhold: Værdigrundlag og visioner: Side 1 Historie: 1 Patientgrundlag: 2 Læger og personale: 2 Arbejdsdagen i Brørup lægehus: 3 Supervision af

Læs mere

Referat af 3. møde i Styregruppen for DAMD 11. september 2008

Referat af 3. møde i Styregruppen for DAMD 11. september 2008 12. september 2008 Til stede: Afbud: Henrik Dibbern (HD), Jens Elkjær (JE), Søren Friborg (SF), Anders Green (AG), Lisbeth Rasmussen (LR), Henrik Schroll (HS), Bjarne Jørgensen (BJ) fra kl. 16.15, og Bo

Læs mere

Inspirationsgruppen for itunderstøttelse lægepraksis. Formål Deltagere Møderne Afrapportering Eksempler på ideer og ønsker

Inspirationsgruppen for itunderstøttelse lægepraksis. Formål Deltagere Møderne Afrapportering Eksempler på ideer og ønsker 1 Inspirationsgruppen for itunderstøttelse af fremtidens lægepraksis Formål Deltagere Møderne Afrapportering Eksempler på ideer og ønsker Formål Inspirationsgruppen for it-udvikling af fremtidens lægepraksis

Læs mere

UTH KLINIK FREDERIKSHAVN

UTH KLINIK FREDERIKSHAVN UTH KLINIK FREDERIKSHAVN 1 LÆRING OM UTILSIGTEDE HÆNDELSER MELLEM SUNDHEDSAKTØRER I FREDERIKSHAVN KOMMUNE. APOTEKER PREBEN SMED JEPPESEN SÆBY APOTEK 2 BAGGRUND DPSD INDBERETNINGER HVORDAN KAN VI BRUGE

Læs mere

Ønske om at opnå kendskab til Dak E`s muligheder Hvilken praksis kommer jeg fra Hvordan er vi organiseret i fht diabetespatienten / hvad laver vi Dak

Ønske om at opnå kendskab til Dak E`s muligheder Hvilken praksis kommer jeg fra Hvordan er vi organiseret i fht diabetespatienten / hvad laver vi Dak Ønske om at opnå kendskab til Dak E`s muligheder Hvilken praksis kommer jeg fra Hvordan er vi organiseret i fht diabetespatienten / hvad laver vi Dak E hvordan bruger jeg det i hverdagen Lægerne Rebekka

Læs mere

Program Fredag den 7. marts. 11.00Hvor langt er DAK-E kommet? Søren Friborg

Program Fredag den 7. marts. 11.00Hvor langt er DAK-E kommet? Søren Friborg KEU Drifter nogle ting Nyudvikler Program Fredag den 7. marts Koordinerer Samarbejder 11.00Hvor langt er DAK-E kommet? Søren Friborg APU Institut DAK-E APO Forskningsenheden PKODet almenmedicinske hus

Læs mere

Hvor får du hjælp? Hvilke lægemidler skal du være obs! på? Hvad er forskellen på medicinafstemning og medicingennemgang?

Hvor får du hjælp? Hvilke lægemidler skal du være obs! på? Hvad er forskellen på medicinafstemning og medicingennemgang? Hvad er forskellen på medicinafstemning og medicingennemgang? Hvilke lægemidler skal du være obs! på? Hvordan finder du patienterne? Hvordan gør du i praksis? Hvordan kommer du i gang? Hvilke patienter

Læs mere

Geriatrisk Team er et sundhedsfagligt team med læger, sygeplejersker og terapeuter tilknyttet. Målgruppen er ældre mennesker med flere sygdomme.

Geriatrisk Team er et sundhedsfagligt team med læger, sygeplejersker og terapeuter tilknyttet. Målgruppen er ældre mennesker med flere sygdomme. 4. Hospitalsenheden Horsens-Brædstrup 4.1. Geriatrisk Team 4.2. Palliativt Team 4.3. Iltsygeplejerske 4.4. KOL Case manager 4.5. Gerontopsykiatrisk Team 18. januar 2013 GERIATISK TEAM Teamets funktion/

Læs mere

Årsrapport 2013. Utilsigtede hændelser i Almen Praksis

Årsrapport 2013. Utilsigtede hændelser i Almen Praksis Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Årsrapport 2013 Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Utilsigtede hændelser i Almen Praksis Dato 16-01-2014 Lene Bjerregård

Læs mere

I 2004 blev en lignende audit gennemført af praktiserende læger, der dengang i en 8-ugers periode registrerede 169 tilfælde.

I 2004 blev en lignende audit gennemført af praktiserende læger, der dengang i en 8-ugers periode registrerede 169 tilfælde. Diabetesaudit i almen praksis Færøerne 11 Svarrapport 14 deltagere Audit om Diabetes type 2 på Færøerne 11/12 Aktuelle rapport beskriver resultatet af en APO- audit om DM type 2 udført af 14 praktiserende

Læs mere

Opfølgende ICPC kursus Målsætning

Opfølgende ICPC kursus Målsætning Opfølgende ICPC kursus Målsætning At konsolidere brugen af ICPC kodning til brug for Opfølgende ICPC kursus Målsætning: At fremme oversigt i egen journal Brug af koder til brug for kronikerkontrol Journalskabeloner

Læs mere

Vejledning i brug af Sentinel Datafangst Vejledning til Sentinel version 3

Vejledning i brug af Sentinel Datafangst Vejledning til Sentinel version 3 Vejledning i brug af Sentinel Datafangst Vejledning til Sentinel version 3 Opdateret 11. august 2014 OBS at denne vejledning ikke er opdateret i forhold til pop-uppers udseende og hvilke data, der indsamles!

Læs mere

ClinicCare læge - skærmbilleder

ClinicCare læge - skærmbilleder ClinicCare læge - skærmbilleder Udgave 15. dec 2015 Dataene er lagret på en central sikret SQL-database, hvilket betyder, at det eneste man skal installere på PC en er en klient (tager 2 minutter), hvorefter

Læs mere

Status for UTH arbejdet i Almen Praksis og Lægevagten 1. halvår 2013

Status for UTH arbejdet i Almen Praksis og Lægevagten 1. halvår 2013 Status for UTH arbejdet i Almen Praksis og Lægevagten Der er i første halvår af rapporteret 343 hændelser i almen praksis og 26 hændelser i Lægevagten. For hændelserne i almen praksis er der tale om et

Læs mere

Til sundhedsfaglige: Hvad kan borgerne i Sundhedsjournalen

Til sundhedsfaglige: Hvad kan borgerne i Sundhedsjournalen Til sundhedsfaglige: Hvad kan borgerne i Sundhedsjournalen Dette ark samler spørgsmål, som borgerne kan have til den nye Sundhedsjournal, og giver bud på, hvad du som sundhedsfaglig kan svare. Budskaberne

Læs mere

Styrkelse og udvikling af tovholderfunktionen i almen praksis et populationsperspektiv Pilotprojekt på Startpakken Opsamling marts 2011

Styrkelse og udvikling af tovholderfunktionen i almen praksis et populationsperspektiv Pilotprojekt på Startpakken Opsamling marts 2011 Styrkelse og udvikling af tovholderfunktionen i almen praksis et populationsperspektiv Pilotprojekt på Startpakken Opsamling marts 2011 Styrkelse og udvikling af tovholderfunktionen i almen praksis et

Læs mere

Systematisering af indsatsen for patienter med kroniske lidelser I KOL som eksempel

Systematisering af indsatsen for patienter med kroniske lidelser I KOL som eksempel Praksisudvikling Systematisering af indsatsen for patienter med kroniske lidelser I KOL som eksempel Af Sif Kielgast, Tina Fischer og Lotte Ernst Biografi Sif Kielgast er praktiserende læge samt lægefaglig

Læs mere

Viborg den 25. april 2010

Viborg den 25. april 2010 Viborg den 25. april 2010 Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup: - Audit på standard 3 og standard 4 i Strategi for dokumentation af sygeplejen på hospitalerne i Region Midtjylland 2009 2011. Regionshospitalet

Læs mere

Journal. Indholdsfortegnelse. Godkendelse

Journal. Indholdsfortegnelse. Godkendelse Journal Indholdsfortegnelse 1 FORMÅL... 2 2 REFERENCER... 2 3 TERMER OG DEFINITIONER... 2 4 GYLDIGHEDSOMRÅDE... 3 5 ANSVAR... 3 6 PROCES... 3 6.1 JOURNAL... 3 6.1.1 Patientjournal - skabelon... 3 6.1.2

Læs mere

Understøttelse af forløbsprogrammer med Fælles Kroniker Data

Understøttelse af forløbsprogrammer med Fælles Kroniker Data Understøttelse af forløbsprogrammer med Fælles Kroniker Data Informationsmøde Odense 27.2.2012 sjj@medcom.dk Forløbsprogrammer Beskriver den samlede tværfaglige, tværsektorielle og koordinerede sundhedsfaglige

Læs mere

Vejledning til dokumentation i Midt-EPJ for Læger i akutafdelingen

Vejledning til dokumentation i Midt-EPJ for Læger i akutafdelingen Vejledning til dokumentation i Midt-EPJ for Læger i akutafdelingen Du må som læge fortsat diktere alt til MIRSK. Der kan dog være områder, hvor det vil give mening selv at dokumentere. Særligt hvor der

Læs mere

Formålet med at dokumentere

Formålet med at dokumentere Formålet med at dokumentere Formålet med at dokumentere er at få kontinuitet, sikkerhed og kvalitet i forbindelse med pleje, behandling og træning af borgerne i Gladsaxe kommune. Dokumentationen bidrager

Læs mere

Udredning vedr. ansøgninger om godkendelse af DAMD som klinisk kvalitetsdatabase, fra 2007 og frem

Udredning vedr. ansøgninger om godkendelse af DAMD som klinisk kvalitetsdatabase, fra 2007 og frem Udredning vedr. ansøgninger om godkendelse af DAMD som klinisk kvalitetsdatabase, fra 2007 og frem 26. november 2014 J. nr. 14/23193 Baggrund Statens Serum Institut (SSI) (og tidligere Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Sorø Kommune fremsender hermed ansøgning bilagt projektbeskrivelse til puljen vedr. forløbsprogrammer.

Sorø Kommune fremsender hermed ansøgning bilagt projektbeskrivelse til puljen vedr. forløbsprogrammer. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Kontoret for Regional Sundhed Att. Lone Vicki Petersen Sorø Kommune Fagcenter Sundhed Rådhusvej 8 4180 Sorø T 5787 6000 F 5787 7100 soroekom@soroe.dk www.soroe.dk

Læs mere

Fremadrettede perspektiver. Praktiserende læge, klinisk farmakolog, professor, ph.d. Jens Søndergaard

Fremadrettede perspektiver. Praktiserende læge, klinisk farmakolog, professor, ph.d. Jens Søndergaard Fremadrettede perspektiver Praktiserende læge, klinisk farmakolog, professor, ph.d. Jens Søndergaard Faser i KOL rejsen Almen praksis, sygehuse, kommuner mm Endelig diagnose Første diagnose, ventetid på

Læs mere

Laboratoriegrupper til datafangst. en manual. 31. oktober 2012 Bjarke Skov

Laboratoriegrupper til datafangst. en manual. 31. oktober 2012 Bjarke Skov Laboratoriegrupper til datafangst en manual Sådan bruges laboratoriegrupper Vælg laboratoriegruppe (shift F11) i laboratoriefanebladet Vælg den ønskede gruppe Herefter indtastes I felterne. Alle felter

Læs mere

Henvisning til kommunal forebyggelse

Henvisning til kommunal forebyggelse Henvisning til kommunal forebyggelse MedCom-temadag mandag d. 14. marts 2016 Bo Gandil Jakobsen, Bo.gandil@dadlnet.dk Lone Høiberg, lho@medcom.dk Historien Der sendes allerede henvisning til kommunal forebyggelse

Læs mere

Audit vedrørende Den ældre patient 2014

Audit vedrørende Den ældre patient 2014 Audit vedrørende Den ældre patient 2014 Svarrapport En måneds registrering i Region Syddanmark 20 praksis (ydernr.) Indledning Denne rapport beskriver resultaterne af den første måneds registrering i

Læs mere

Vil du være med til at styrke den tidlige opsporing?

Vil du være med til at styrke den tidlige opsporing? Vil du være med til at styrke den tidlige opsporing? For dermed at forebygge indlæggelser, nedbringe antal genindlæggelser samt akutte korttidsindlæggelser. Center for Sundhed og Omsorg søger en kommunal

Læs mere

Baggrund for datafangst DAK-E

Baggrund for datafangst DAK-E Baggrund for datafangst DAK-E Min baggrund: Almen praksis siden 1984 Lægefaglig IT konsulent Roskilde Amt IT konsulent Region Sjælland DAK-E lægefaglig konsulent (ICPC) 2010 International kode klassifikations

Læs mere

Forløbsprogram for demens. Den praktiserende læges rolle og opgaver

Forløbsprogram for demens. Den praktiserende læges rolle og opgaver Forløbsprogram for demens Den praktiserende læges rolle og opgaver 2013 Region Sjællands Forløbsprogram for demens er beskrevet i en samlet rapport, som er udsendt til alle involverede aktører i foråret

Læs mere

Kvalitet i overgange DSKS 9 jan 2015

Kvalitet i overgange DSKS 9 jan 2015 Kvalitet i overgange DSKS 9 jan 2015 Lars Rytter KAP H (Kvalitetsenheden for almen praksis RegH) Praktiserende læge Albertslund Overskrifter Viden om korttidsindlæggelser? Relevante? Sikker ansvarsoverdragelse

Læs mere

2.1 Forebyggelse af identitetsforveksling af patienter. Dokumentnavn: Retninglinier for patientidentifikation Dato for ikrafttrædelse: 1.

2.1 Forebyggelse af identitetsforveksling af patienter. Dokumentnavn: Retninglinier for patientidentifikation Dato for ikrafttrædelse: 1. 2.1 Forebyggelse af identitetsforveksling af patienter Dokumentnavn: Retninglinier for patientidentifikation Dato for ikrafttrædelse: 1. januar 2015 Revideres senest: 1. januar 2017 Ansvarlig for dokumentet:

Læs mere

Samarbejdet om patienter med kronisk sygdom Udfordringer og muligheder. Bo Libergren Formand for Sundhedskoordinationsudvalget Region Syddanmark

Samarbejdet om patienter med kronisk sygdom Udfordringer og muligheder. Bo Libergren Formand for Sundhedskoordinationsudvalget Region Syddanmark Samarbejdet om patienter med kronisk sygdom Udfordringer og muligheder Bo Libergren Formand for Sundhedskoordinationsudvalget Region Syddanmark Kroniske sygdomme en massiv sundhedsudfordring Fakta i Region

Læs mere

Det rette team betaler sig

Det rette team betaler sig Det rette team betaler sig Ifølge en optælling, foretaget af Praktiserende Lægers Organisation, var der pr. maj 2017 5149 personer ansat som hjælpepersonale i praksissektoren. Heraf 230 bioanalytikere.

Læs mere