Sammen. Samvirkende Menighedsplejer har mange sider. Ny generalsekretær er ansat se næstsidste side OM MENIGHEDSPLEJE TEMA:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sammen. Samvirkende Menighedsplejer har mange sider. Ny generalsekretær er ansat se næstsidste side OM MENIGHEDSPLEJE TEMA:"

Transkript

1 Sammen OM MENIGHEDSPLEJE TEMA: Samvirkende Menighedsplejer har mange sider Ny generalsekretær er ansat se næstsidste side 4DECEMBER 2000

2 Valby Tingsted 7, 2500 Valby Fælles telefonnummer: Telefax Formand for Fællesudvalget Arkitekt m.a.a. Jørgen Kreiner-Møller Direkte tlf.: Konstitueret generalsekretær Administrationschefen Administrationschef Gorm Skat Petersen Sekretariatsleder Anne Olesen Reception Merethe Jægergaard Ældreservicekonsulent Hans Lyndrup Aflastningstjeneste Ellen Dalgaard Jensen Besøgstjeneste/Omsorgsgruppe Irma Tonnesen Birthe Johnsen Käthe Steffensen Birthe Thordsen Træffetid : Tirsdag kl Udviklingskonsulenter Nord- og Midtjylland Lise-Lotte Nielsen Hovedstadsområdet og Bornholm Anne Mette Johannsen Diakonisekretær Elinor Rasmussen Administration/Regnskab Rita Bjerregaard Eva Godtfredsen Anne Marie Jensen Søren E. Knudsen Ole Sørensen Information/Forskning Palle Højland Liselotte Malmgart Fælleskontorets åbningstid Mandag-torsdag kl. 9-16; fredag kl Fonden De Stille Stuer Fælleskontorets åbningstid Forsidebilledet: Omsorg gør en forskel. Dette og fotos side 4,5,7,9,21og 29: Rune Hansen. 2 Samvirkende Menighedplejer har mange sider Mange menneskers opfattelse af Samvirkende Menighedsplejer er ret ensidig: Det er vist noget med plejehjem og besøgstjeneste - jo og så julehjælp! lyder det undertiden. Men dette arbejde omfatter meget mere. Med 98 års erfaring som en af drivkræfterne i kirkeligt socialt arbejde er Samvirkende Menighedsplejer en vidt spændende organisation med mange arbejdsgrene. Og helt nye initiativer er på vej. Dette nummer af Sammen fortæller derom. Med glæde vil vi sende flere blade, hvis de kan blive givet til nye og gamle venner, der behøver at få udvidet bekendtskabet. Indhold Formanden om ny generalsekretær og modernisering på Tingstedet side 3 Som en fisk i vandet - Om de to fisk i logoet side 4 Spillevende: - om værdigrundlag - ny målsætning - nye initiativer side 6 Vinderne af salmekonkurrencen og de tre nye salmer side 10 Aflastningtjeneste i 10 år side 14 Kommende arrangementer side samvirkende sogne side grise og et parti fuglefrø Julehjælp 1916 og 2001 side 20 Ungdomscafeen K side 22 Praktikanter udefra side 23 Hvad er bestyrelsesansvar? side 24 Genbrug med stor værdi side 28

3 Aktuel kommentar Formanden for Samvirkende Menighedsplejer skriver om ansættelse af generalsekretær, om kvalitet og om modernisering af kontoret i Valby med bedre muligheder også for frivillige medarbejdere. Jørgen Kreiner-Møller Fællesudvalget har i den aktuelle situation med et skift på posten som generalsekretær valgt at skynde sig langsomt. Vi har konstitueret administrationschef Gorm Skat Petersen som generalsekretær, og vi oplever, at Fælleskontoret fungerer, som det skal. Ny generalsekretær Vi har grundigt analyseret generalsekretærstillingens indhold og brugt tid på at finde den rigtige person, der kan løse den store og helt særlige opgave, det er at være generalsekretær i Samvirkende Menighedsplejer. Vi håber, at vi snart kan præsentere den nye generalsekretær for de lokale menighedsplejer, for vore mange samarbejdspartnere og for offentligheden. Der er grund til at sige Gorm Skat Petersen og alle hans medarbejdere på fælleskontoret tak for loyalitet og opbakning i denne situation, hvor der skal ydes en særlig indsats for at nå det hele. Opgaven med at finde en ny generalsekretær er kun en af de mange opgaver, Fællesudvalget aktuelt arbejder med. Kontoret i Valby moderniseres Vi har igennem nogle måneder sammen med Fælleskontoret haft en drøftelse af de fysiske rammer for organisationen og Fælleskontoret. Spørgsmålet har været, om vi har optimale kontorfaciliteter for Fælleskontoret, og om der er gode nutidige forhold for de frivillige aktiviteter, der er på Tingstedet. 3 Skal kvaliteten i kontorets arbejde hæves i forhold til menighedsplejerne og alle andre, så er det vigtigt at medtænke de fysiske rammer kontormiljøet. Skal arbejdet yderligere udvikles med flere aktiviteter på Tingstedet, så skal der bygges om. Samtidig har vi analyseret, om driften af ejendommen var for dyr i forhold til en lokalisering af vores aktiviteter på et andet sted f.eks. i et lejemål. Resultatet er en beslutning om at foretage en længe ønsket modernisering af Tingstedet. Formålet er at skabe bedre rammer for udviklingen af kontorets arbejdsmiljø og samtidig at skabe forbedrede kursus- og mødefaciliteter for frivillige og for personale tilknyttet vores institutioner. Vi ønsker at gennemføre en god og fornuftig modernisering af vores ejendom i en udformning, der signalerer en enkel, nutidig kvalitet i overensstemmelse med vores arbejde. Ombygningen er så omfattende, at kontoret til foråret skal bo i pavilloner på vores parkeringsplads! Alt vil blive tilrettelagt med færrest mulige gener for kontoret og alle, der bruger kontoret er FNs frivillighedsår Og så minder jeg til slut om, at 2001 er FN s frivillighedsår det er menighedsplejearbejdet en helt naturlig del af. Vi hilser den øgede opmærksomhed for det frivillige arbejde velkommen. Jørgen Kreiner-Møller formand for Fællesudvalget

4 Som en fisk i vandet Af Flemming Jensen Flemming Jensen er tidligere landssekretær i Samvirkende Menighedsplejer og nu sognepræst i Avedøre. Han var en af dem, der var med, da Samvirkende Menighedsplejer fik nyt logo. 4 Det er der ingen ben i! siger Gunnar med bredt smilende velbehag, da han er gået i gang med en fiskeret, der i øvrigt er sund spise, og som flere danskere burde lægge sig på sinde. Hvad skal vi med to spegesild på langs? spurgte et kært medlem af Fællesudvalget, da Samvirkende Menighedsplejers nye logo blev præsenteret og udløste en latter, som var den på dåse. Var der tale om en skjult reklame for et truet erhverv, eller tegn på, at nu gik det da helt i fisk? Såmænd ingen af delene! Det begyndte med et udtalt ønske om en mere klar profilering, som det hedder i fagsproget, når produkterne skal føres bedre i marken. Kaldet management på udenlandsk, når der ønskes en bedre sammenhæng mellem indtægt og udgift. Vi kan også sige en tiltrængt ansigtsløftning, selv om man sagtens kunne se folk i øjnene med det, der allerede blev ydet. Men tiden var inde til, at det burde ses helt ned i de skriftlige produkter, der går ud fra Valby Tingsted. Signalværdien (her kom et andet udtryk fra den moderne verden) skulle ses allerede i det første brev, man modtog. Kort sagt var et nyt logo påkrævet. Det gamle logo, der forestillede et kors med lysstråler fra bjælkernes skæringspunkt førte tankerne hen på et sømærke. Og det nyere, der kunne ses som poststempel, var en stregtegning fra lignelsen om den barmhjertige samaritaner. Symbolikken her var klar nok, hvis bare ikke en anden kirkelig organisation (Missionen blandt Hjemløse) havde samme motiv. Nytænkningen kom, da man henvendte sig til designerparret Lars Klint og Lise Vejse. De har i flere år undervist kommende arkitekter og havde således grafisk erfaring og praktisk indsigt i, hvordan husets publikationer kunne fornyes. Bladet, som du sidder med i hånden, er et præcist udslag af konceptet for det nye design. Her kommer fiskene ind. Fisken findes som kristent symbol i mange kirker. Billedet her er fra Avedøre kirke ved København

5 På Verahus, et af de nye plejecentre i tilknytning il Samvirkende Menighedsplejer, står de to fisk om symbol. Ordet fisk hedder på græsk ICHTHYS. Og hvert bogstav danner begyndelsen til et ord, som sammenlagt er en slags bekendelse. Ved at tegne en fisk i hånden eller i sandet viste man sit tilhørsforhold i en tid, hvor det kunne være livsfarligt at bekende sin tro åbenlyst. ICHTHYS bliver på dansk til Jesus Kristus Guds Søn Frelser. Jamen så de to fisk? Først og fremmest er der tale om et unikt design i en vel gennemtænkt komposition, der står klart i ethvert grafisk materiale lige fra brevpapir, check, kopiblad osv. Symbolsk står det lige så klart. Tanken ledes umiddelbart hen på bespisningen i ørkenen, hvor Jesus mættede flere tusind mennesker med fem bygbrød og to fisk, som en lille dreng havde bragt med sig. Vi kender beretningen fra Johannes-evangeliet kapitel 6, hvor Jesus viser sig som livets brød. Det brød får vi også del i, når vi modtager nadveren, der går tilbage til Skærtorsdag aften, hvor Jesus indstiftede dette måltid som et tegn på sit ubrudte fællesskab med os. På grund af den kærlighed og accept, som vi møder ved nadverbordet, sendes vi forpligtende ud i verden for at møde andre med kærlighedens tjeneste. Deraf fiskene, der hænger sammen, ligesom vi ved troen er bundet til Kristus. De to fisk husker os på kærlighedens tjeneste - det at se Kristus i medmennesker - og vores givne sammenhæng. Det nye logo med de to fisk er således både klar symbolik og tale for en kirkelig organisation, der lægger vægten på et tjenende fællesskab. Men det er vel at mærke fisk med ben i. For en nutidig tjeneste kræver rygrad, smidighed og styrke for at kunne være til gavn for mennesker, der har brug for hjælp. Her er Samvirkende Menighedsplejer som en fisk i vandet. Nogle tidligere logoer gennem nu 98 år i Samvirkende Menighedsplejer 5

6 Samvirkende Menighedsplejer er spillevende! Der er gang i fornyelsen. Samvirkende Menighedsplejers ledelse og medarbejdere har sat mange kræfter ind på nye initiativer - og på fornyelse i de gamle arbejdsformer. Ikke fornyelse for fornyelsens skyld, men for at yde samme tjeneste i en ny tid. Vi løfter her sløret for noget af det, som er på vej. Opgaven er nu, som gennem alle 98 år forud, omsorg for de svageste i vort samfund. Værdigrundlag Fællesudvalget har lagt kræfter i at formulere i nutidigt sprog, hvad der er grundlaget i Samvirkende Menighedsplejers arbejde. Fra dette nyformulerede - men dybest set uændrede - grundlag bringes nogle klip. - SMPs værdigrundlag er den kristne tro, som den kommer til udtryk i Den danske Folkekirkes evangelisk-lutherske bekendelser. - Vi tilslutter os et menneskesyn, der fremhæver det enkelte menneskes værdi som skabt i Guds billede, og som respekterer forskelle i tankegang og væremåde. - Vi ønsker et ligeværdigt fællesskab, hvor der må være åbenhed overfor ethvert menneske uanset etnisk eller religiøs baggrund. Målsætning Menighedsplejen har udgangspunkt i centrale kirkelige værdier. Det betyder bl.a. respekt for den enkelte - nærhed - mening med tilværelsen - ligeværdighed - fællesskab - rummelighed. At hjælpe og yde omsorg for udsatte grupper er en hovedhjørnesten for SMP. Arbejdet skal udføres fagligt kvalificeret, 6 forankres i den lokale menighed og ske i samarbejde mellem frivillige og professionelle. Derfor vil vi: - inspirere og støtte det kirkeligt sociale arbejde i sognet - udføre og organisere professionel service som entreprenør for offentlige myndigheder - støtte frivilligt arbejde, som f.eks. besøgstjeneste, væresteder, sorg / krisegrupper, genbrugsbutikker, aflastningstjeneste for pårørende til demente, syge og døende m.m. - som landsorganisation tage socialpolitiske initiativer og deltage i den offentlige debat, - som virksomhed fokusere på kvalitet og forbedringsmuligheder, samt sikre brugere/beboere, medarbejdere og frivillige indflydelse på egen situation og trivsel. - som offentlig aktør påtage os et socialt ansvar for at skabe et rummeligt arbejdsmarked, en grøn bevidsthed i anvendelse af ressourcerne, samt medvirke til at kvalificere boliger og service, - i fremtiden videreudvikle traditionelle virkefelter til også at omfatte nye målgrupper.

7 Omsorg og kærlighed gør en forskel 7

8 Nye boligformer til nye grupper Det var karakteristisk for menighedsplejernes første tid, at man var socialpolitisk banebryder. Både hjemmesygepleje, børneplejestationer og plejehjem var helt nyt - dengang. Nu er det en del af det sociale system. Et kirkeligt socialt arbejde skal ikke halte bagefter, men bryde nyt land. Derfor er arbejdet med nye boligformer på vej - og ikke kun for den ældste aldersgruppe. Hans Lyndrup er ansat som konsulent for Samvirkende Menighedsplejers ældreservice, der også omfatter boligområdet Nye målgrupper Overvejelserne - om Samvirkende Menighedsplejers opgaver fremover har medført en udvidelse af målgrupperne. Man vil medvirke til 1. Boliger og service for plejekrævende ældre, syge og handicappede. 2. Boliger og service for fysisk og psykisk handicappede (yngre fysisk handicappede, psykisk udviklingshæmmede, psykisk syge m.m.) 3. Boliger og service for familier med handicap og vanskeligt stillede børn og unge 4. Boliger og service for seniorer og unge 5. Ferieophold for alle målgrupper 6. Boliger og service for hjemløse og misbrugere 7. Boliger og service for flygtninge og asylsøgere. Samarbejde med kommuner og amter Efter en lang periode, hvor stat og kommuner har været meget bange for samarbejde med private og kirkelige organisationer, så er der nu tværtimod en voksende interesse for et samarbejde. Som ældreservice-konsulent er jeg ansat til at arbejde med disse muligheder. SMP har etableret mange kontakter foreløbig 8 på Sjælland, og der er mange nye arbejdsformer i støbeskeen. Nye hustyper også for private Naturligvis må der tages hensyn til lokale forhold, men meget udviklingsarbejde kan genbruges ved at arbejde med koncepter, eksempelvis bygges seniorboliger med følgende indhold: Seniorboliger bygges som ustøttede nonprofit andelsboliger med stor grad af tilgængelighed og brugervenlighed for ældre og handicappede (handicapegnede eller forberedt handicap-egnede). Boligtilbudet er til personer i gruppen af over 55 årige, der ønsker et socialt fællesskab baseret på et kristent og humanitært grundlag og med forankring i folkekirkens lokale menigheder. Planen er at bygge en individuel tilpasset bolig med plads til en aktiv tilværelse med megen fritid og beboerindflydelse, og frigjort fra arbejdskrævende forpligtelser som udvendig vedligeholdelse, samt til en moderat husleje. Beskrivelse af boliger og aktiviteter Der opføres et fælleshus og fra 20 til 50 boliger i størrelsen kvm med 3-4 rum, entre, køkken, wc/bad og evt. udhus.

9 Vibegården, et af Samvirkende Menighedsplejer præmierede plejehjem Et-plansboliger får østterrasse og sydvestterrasse; etageboliger altan. Husene opføres som standardiseret elementbyggeri med mulighed for variationer tilpasset individuelle ønsker til levevis og boligens rum. Der er plads til computeren, symaskinen, staffeliet og værktøjet, uden at husene af den grund er luksuspræget indrettet. En alkove udgør gæstepladsen. Hvis man får flere overnattende gæster kan fælleshusets gæsterum bruges. Husene er forberedt til, at beboerne er eller en dag vil blive ældre med handicap og funktionstab. Derfor er der niveaufri adgang til alle dele af boligen. Alle døre og gange er brede nok til at give plads til en kørestol. Soverummet og wc/badeværelset ligger ved siden af hinanden, og der er skydedør imellem, eller den er forberedt til at blive installeret. Alle huse bygges topisolerede og med lavt energiforbrug. Den udvendige vedligeholdelse af træhusene foretages fælles af andelsboligforeningen. Fælleshuset bygger på ideen om en aktiv beboerforening, der selv tilrettelægger sine aktiviteter. Fællesskabet er uforpligtende, men der vil blive plads til alt fra 9 klubaktiviteter til fælles spisning. Fælleshuset ligger midt imellem beboelserne og bliver derved det naturlige samlingspunkt. Hidtil har SMP bygget i sten, men vi er for tiden optaget af de muligheder, som et industrialiseret træhusbyggeri i ét plan eller etagebyggeri opført som prototyper med variationsmuligheder i et elementbyggeri giver i form af godt indeklima, mange kvadratmeter til prisen, energilav drift m.m. Det er vort indtryk, at dette mærkbart kan forbedre bolig- og institutionsbyggeriet for de svageste grupper. Hans Lyndrup Henvendelser er velkomne Samvirkende Menighedsplejer hører gerne fra grupper af personer, der ønsker et samarbejde om et bolig-projekt efter disse linier. Netop da denne artikel var færdig, kom fra Københavnsområdet en henvendelse fra en gruppe, der ønsker, at SMP skal stå for et lokalt seniorboligbyggeri. Der er p.t. også planer om projekter i Slagelse og Ringsted.

10 To vindere til tre præmier En salme med moderne udtryk om ensomhed og velfærdssystemets arkiver, blev udvalgt som 1. præmietager, da Samvirkende Menighedsplejers salmekonkurrence blev afgjort, og der måtte vælges blandt de 45 indsendte salmer. Den salme har tanker om et forhåbningens skær midt i hverdagen. Alle salmer var indsendt uden navn under - men sammen med en lukket konvolut, der indeholdt navn og adresse på forfatter og eventuelt tillige komponist. Først da dommerpanelet helt havde sluttet sit arbejde, og der var enighed om præmierne og disses rækkefølge, blev kuverterne åbnet. Bibliotekar Gudrun Ring Wiwe fra Snejbjerg ved Herning havde skrevet både tekst og melodi til den vindende salme Vor ensomhed gror bag den lukkede dør. 2. præmie - og viste det sig - 3. præmie gik til sognepræst Frederik Hjerrild, der bor i Valby og er sognepræst ved Enghave og Baunehøj kirker på Vesterbro i København. Efter konkurrencebetingelserne kan ingen få to præmier, så 3. præmien blev ikke udbetalt, men salmen beholdt naturligvis sin placering. En del af de mange indsendte salmer havde også vedlagt melodi, men ingen af disse blev præmieret. Adskilligt flere end de tre præmierede salmer er med i planerne om et særligt salmehefte med diakonisalmer, der skal udsendes i forbindelse med Samvirkende Menighedsplejers 100 års jubilæum i Tak til alle, der medvirkede. En særlig tak til universitetslektor Erik A. Nielsen, kulturskribent Marie Tetzlaff, Politiken, og organist Finn Evald. Disse tre medvirkede som dommere sammen med Diakonisalmeudvalget forslag til nye salmer om diakoni Salmen der fik 1. præmie (Melodi vedlagt) Vor ensomhed gror bag den lukkede dør i villa og storbyens blokke. Den vokser sig stærk, så vi ingenting tør, når angstfugles flyvende flokke kan finde en sprække og trænge derind, hvor smerten er størst i det ensomme sind. 2. Er fællesskab noget af det, vi har gemt i velfærdssystemets arkiver? En tillidsfuld nærhed er ikke bestemt af pen og papirdirektiver, og mennesker søger forgæves kontakt, mens meningsløs tale i verden får magt. 3. At være som menneske mennesker nær, - i tanke, i ord og i handling - kan give vor hverdag forhåbningens skær og vende den modløses vandring. Den kærlige stemme med livsglæde i vil klinge i mørket som lys melodi. 4. Det ord om at elske sin fjende som bror og gøre mod ham alt det bedste, som vi i vort inderste håber og tror vil komme til os fra vor næste - er lagt i vort hjerte som kærlighedsbud, men sjældent vi magter at leve det ud. 5. Gud gav os sin Søn som et kærlighedspant på løftet, han aldrig vil glemme: At gå midt iblandt os som livets garant, at give til mennesker stemme. Gud, hjælp os at høre de svagestes røst og give dem glæde og livsmod og trøst. Gudrun Ring Wiwe

11 De to vindere ved præmieoverrækkelsen Salmen, der fik 2. præmie (Melodi vedlagt) for evigt blev dødsriget kvit Strakt ud mellem himmel og jord - et hengivet liv, lever kirken i spændingens felt som følger af Gudsordets giv. som del af det himmelske kor 5. og dog i det jordiske telt Sendt ud med et glædeligt bud - et spændende sted, kæmper kirken, når Ånden er med, fornyet af Gudsrigets fred. så frelsen i verden når ud 2. med retfærd og glæde og fred Spredt ud over jorden som korn - en håbefuld strid spirer kirken, slår rod i hvert land, i denne fortabelsens tid. i kamp dog mod tidsel og torn, 6, i venten på livgiver-vand Vi beder dig Gud, at dit ord, - en farlig mission som er hørt og forkyndt overalt, kun båret af tro og passion. til stadighed virker og gror 3. i kirken, hos os, jordens salt Vi takker dig Gud, at dit ord - Guds ord, verdens lys, gav os skabelsens storhed og pragt, den kraft, hvorved livet fornys. et lys og et liv på vor jord, 7. som kalder på omsorg og agt Kaldt ud ved vor dåb som et folk - Guds ord lodret ned er vi kirken, der lever i dag fra evighed til evighed. som hænder og fødder og tolk 4. med ansvar for Gudsrigets sag Delt ud - som man deler et brød - - et kald, ja et råb giver kirken alt gratis og frit om fylde og mening og håb. som Kristus, der gennem sin død Frederik Hjerrild 11

12 Ved den reception, hvor præmierne overraktes af Samvirkende Menighedsplejers formand Jørgen Kreiner-Møller, havde begge præmiemodtagere ordet, og de forklarede lidt om, hvorfor de skriver salmer. Frederik Hjerrild føjede dertil nogle tanker om, at gudstjeneste og tjeneste (diakoni og mission) hører sammen. Hans tanker gengives på næste side. Salmen, der blev nr. 3 (Melodi vedlagt) Kristi legem, som en gang fødtes under engles sang, gik omkring med store ord, bredte frelsen på vor jord, Guds og vores verden. 2. Kristi legem blev hængt op på en øde bakketop brudt og brækket, alt var sort, solens skin var veget bort over syndens verden. 3. Kristi legem lå i død indtil påske-morgenrød. Samme legem stod nu op som en ny, en livets krop, frelse for al verden Kristi legem, menighed, gik med Ordet, led og stred, spredte ud med troens dåb Åndens ild og livets håb til en håbløs verden. 5. Kristi legem deler vi, brød og vin med næring i, det er vores rejsemad på vor vej mod Herrens stad gennem denne verden. 6. Vi er Kristi legem nu, menighed! kom det i hu, hvilken ære, hvilken fryd: Kristi legems jubellyd over hele verden. Frederik Hjerrild

13 Tjeneste og gudstjeneste hører sammen Sognepræst Frederik Hjerrild sagde blandt andet om betydningen af menighedspleje: Hvis I ikke var der, ville vor kirke og vore menigheder ende i en forkrampethed, hvor der ingen bevægelse, udvikling, liv var. Der er i kirke og menighed to bevægelser: indad og udad. Den indadgående bevægelse er liturgien, gudstjenesten, koncentreret i nadveren, hvor vi fastholdes på vores identitet som Kristi legeme i verden. Denne bevægelse må fastholdes søndag efter søndag. Den udadgående bevægelse er diakonien, tjenesten - men begge dele er gudstjeneste. Hvis der kun er den ene bevægelse, indad, ender kirken i en forkrampet ritualisme - en ceremonianstalt for religiøsitet i dette folk, og hvis der kun er den anden bevægelse, udad, kan det ende i hovedløs aktivisme, en behjertet indsats som kompensation for vores statsapparats mangler og dumheder på det sociale område. Bevægelse ind i gudstjenesten og ud i hverdagstjeneste Vores kirke, den danske folkekirke, er af historiske grunde mest indstillet på den ene bevægelse, liturgien. Hele apparatet er gearet til at tage sig af liturgien, gudstjenesten søndag i den lokale sognekirke. Administrationen med biskop, provst, præst, kirkebetjening, menighedsråd etc. er focuseret på liturgien, og vores kirkelige økonomi tilsvarende. Der er personel og penge i overflod til at varetage liturgien. Men den anden gudstjeneste, den udadgående: diakonien, er - også af historiske grunde - privatiseret. Jeg har ofte været i vanskeligheder, når jeg over for udlændinge skulle forklare noget om vores kirke, og de så har stillet spørgsmålet: 13 Hvad er der på jeres sognebudget til kontoen mission eller diakoni. Vi har lidt på rådighedsbeløbet, men mission og diakoni er overladt til alle de private organisationer, som heldigvis findes i vores kirke: missionsselskaber, diakonale organisationer, osv. Danske kristne har jo forlængst indset sammenhængen mellem liturgi og diakoni, og hvad vi af historiske grunde har manglet eller er blevet snydt for, er der fornuftige mennesker, som har kompenseret for, så vi har det hele: liturgi og diakoni. Diakoni er nødvendig for kirkens skyld Samvirkende Menighedsplejer er et af disse nødvendige, selvstændigt privat-finansierede foretagender, som for kirkens skyld er der. Hvis I ikke var der, ville vores kirke og vore menigheder ende i en forkrampethed, hvor der ingen bevægelse, udvikling og liv var... I kunne jo også have udskrevet en konkurrence til internt brug: om plejehjem, sorggrupper, besøgstjenester etc., men I har altså udskrevet en konkurrence om noget til liturgisk brug. Denne udskrivelse af en konkurrence om salmer med vægtlægning på diakonien viser for mig en dyb indsigt i kirkens katolske (dvs. altomfattende) dimension. Vi har i salmebogen nogle salmer som handler om denne udadgående bevægelse, diakonien; men ikke mange. I har set det, I har prøvet at ændre det, I er uundværlige i vores kirke! Tak!

14 Aflastningstjeneste i 10 år Det kan ikke lade sig gøre! sagde tvivlerne om tanken om at frivillige ganske gratis skulle komme i private hjem for at give et pusterum til pårørende til kronisk syge eller døende patienter. Men det lod sig gøre. Og i dette efterår fejrer aflastningstjenesten sine første ti år. Ideen er endog taget op mange steder - også i udlandet. Måske er et åg ikke så kendt i vore dage. Men det er en hjælp til at bære - her er det to, der bærer sammen, det er aflastningstjenstens bomærke. Tvivlerne og skeptikerne talte højt, da ideen om en aflastningstjeneste blev fremlagt. Det kan ikke lade sig gøre, sagde man, men det kunne det! Samvirkende Menighedsplejer vovede at tage arbejdet op. Behovet viste sig at være stort. Idéen har nu bredt sig til mange byer i landet. Og adskillige organisationer har taget arbejdet op. Der har endog været forespørgsler og kursus i adskillige andre lande. Idéens ophavsmand, konsulent i Samvirkende Menighedsplejer, Ellen Dalgaard Jensen startede arbejdet; hun er fortsat leder af aflastningstjenesten, og hun fortæller: Det var et pilotprojekt, et pionerarbejde, og naturligvis måtte vi finde vej gennem nye områder. Men det er dejligt, at en del af de medarbejdere, der var med næsten fra starten, stadig er med. Nu kan de fejre ti års indsats. Det kan være meget svært at passe syge og døende i eget hjem, især hvis forløbet strækker sig over lang tid, som det ofte gør ved kronisk eller håbløs sygdom. De nærmeste famliemedlemmer skal ofte 14 stå til rådighed 24 timer i døgnet. Søvn bliver en mangelvare. Man kan ikke komme i byen, ikke holde fri. Ofte bliver de pårørende selv syge af belastningen. Det er her aflastningstjenesten kommer ind. Vi tilbyder tre timers aflastning ad gangen. Desuden tilbyder vi støtte til efterladte. Tilbuddet er gratis. Medarbejderne har i almindelighed en baggrund i sundhedssektoren, men det er ikke en betingelse. Mange modne og ansvarsfulde mennesker har rige erfaringer at øse af. Og lige fra begyndelsen har vi lagt vægt på undervisning og vejledning. Vi arbejder tæt sammen med f. eks. hjemmeplejer, sundhedsforvaltninger og hospitaler, men vi går aldrig i stedet for professionelle. Arbejdet er et supplement til deres arbejde. Til netop aflastning, især for de pårørende. Der er mange behov i vort samfund, men der er også mange ubrugte ressourcer. Og det er en stor glæde at se, hvordan idéen med aflastningstjenester breder sig.

15 Kommende arrangementer Vend livet på hovedet Seminar om udveksling af erfaringer - for frivillige, der arbejder med alvorligt syge og døende. I samarbejde med Kræftens Bekæmpelse, Center for frivilligt socialt arbejde m.fl. arrangeres et erfaringsudvekslingsseminar på Fuglsangscentret i Fredericia 31. marts - 1. april Weekendens program omfatter spændende oplæg som bl. a.: Følelsesmæssig intelligens i omsorgsarbejdet v. Keld Fredens, udviklingschef på Vejlefjordcentret. At være hjælper for andre v. Ole Råkjær, sognepræst, tilknyttet Kamilianergården i Aalborg. De professionelles syn på frivillige tilknyttet hospice og besøgstjenester for døende v. Inga Klode, sygeplejerske. Vend livet på hovedet Workshop om kommunikation, kropssprog og humor v. Brian Hansen, skuespiller og Dario Fo-elev Nærmere oplysninger hos udviklingskonsulent Lise-Lotte Nielsen Sct. Leonis Stræde 1.b 8800 Viborg. Tlf Inspirationsdag i Silkeborg lørdag den 20. januar 2001 I samarbejde med Mariehøj Kirke i Silkeborg arrangeres en inspirationsdag om sognediakonalt arbejde for nye og erfarne menighedsrådsmedlemmer og andre interesserede. Invitationer udsendes lokalt. Flere invitationer sendes meget gerne. Nærmere oplysninger hos udviklingskonsulent Lise-Lotte Nielsen tlf Møde for ledere af besøgstjenester i København og Helsingør stift. Samvirkende Menighedsplejer indbyder hermed ledere af besøgstjenester til møde på Valby Tingsted 7 i Valby onsdag den 17. januar 2001 kl Formålet med mødet er hovedsagelig erfaringsudveksling, men der vil være et kort oplæg som udgangspunkt for diskussion og erfaringsudvekslingen. Yderligere oplysninger og tilmelding til udviklingskonsulent Anne Mette Johannsen tlf Samvirkende Menighedsplejer holder årsmøde lørdag 21. april Stedet er endnu ikke bestemt, men noter datoen allerede nu. 15 0

16 170 menighedsplejer fra 208 sogne er Samvirkende Menighedsplejer Flere er kommet med i fællesskabet. Ved årsmødet den 29. april 2000 kom der atter nye lokale menighedsplejer med i Samvirkende Menighedsplejer. Nye sogne - både store og små - er velkomne i dette fælles arbejde, et kirkeligt socialt arbejde Det Storkøbenhavnske område: se næste side. 16

17 Viborg stift Dollerup-Finderup-Ravnstrup Holstebro By Måbjerg Thisted Thyborøn Viborg (Asmild, Houlkær, Søndermark, Søndre sogn, Tapdrup, Vestervang og Viborg Domsogn) Aars-Haubro Aalborg stift Hasseris Søndre Tranders (med Gug) Århus stift Christian Gellerup Randers (Sct. Andreas, Sct. Clemens, Sct. Morten og Sct. Peder) Skt. Johannes Aaby (med Aabyhøj) Lolland-Falster stift Nykøbing F. Nysted (Bregninge, Døllefjelde, Godsted, Herritslev, Kettinge, Musse, Nysted, Vantore, Vester Ulslev og Øster Ulslev) Rødby (Nebbelunde, Ringsebølle, Rødby, Rødbyhavn og Sædinge) Roskilde stift Allerslev Fensmark Greve Havdrup Jersie Karlslunde Kildebrønde Mosede Nr. Asminderup Roskilde Domsogn Roskilde søndre (Jakobskirken) Sct. Peder, Næstved, Slagelse (Helligånds, Nørrevang, Skt. Mikkel og Skt. Peder) Solrød Sorø Helsingør stift Avedøre Ballerup Brøndby Strand Brøndbyvester Christian Dyssegård Gentofte Gladsaxe Grønnevang kirke Harald Hedehusene og Reerslev Hellerup Helleruplund Helsingør (Sct. Olai, Sct. Mariæ, Sthens og Vestervang) Hendriksholm Herlev Herstedøster Hillerød (Alsønderup, Frederiksborg Slot, Gadevang, Grønnevang, Præstevang, Tjæreby og Ullerød) Hvidovre Høje Taastrup Hørsholm Islev Kokkedal Ledøje-Smørum Lindehøj Maglegaard (Messiaskirken) Mørkhøj Nygaard Opstandelseskirken Ordrup Pederstrup (Hedegaardskirken og Vestkirken) Præstebro Risbjerg Rungsted Rødovre Skovlunde Skovshoved Stenløse-Veksø Strandmark Søborggård Søborgmagle Ullerød Vangede Værløse De to udviklingskonsulenter - placeret i Jylland og på Sjælland - kommer gerne til nye sogne over hele landet for orientering og inspiration. Ring bare. Adresserne står på side 2. 17

18 Københavns stift Absalon Advents Aldersro Allehelgen Sct. Andreas Anna Ansgar Apostel Bavnehøj Bellahøj Bethlehem Bispebjerg (Grundtvigs kirke) Blågård Brorson Brønshøj Christian og Vor Frelser David De Døves Elias Emdrup Enghave Filip Flintholm Fredens Frederiks Frederiksberg sogn Frederiksberg Slot Frederiksholm Frihavn Gethsemane Godthåb Grøndal Hans Egede Helligkors Helligånd Holmen Husum Husumvold Hyltebjerg Højdevang Islands Brygge (Hans Tausens kirke) Skt. Jakob Johannes Døber Sct. Johannes nordre Sct. Johannes vestre Sct. Johannes østre Kapernaum Kastellet Kastrup Kildevæld Kingo Knudsker (Sct. Knuds kirke) Korsvejskirken Kristkirken Lindevang Sct. Lukas Lundehus Margrethe Maria Mariendal Skt. Markus Sct. Matthæus Nathanael Nazaret Sankt Olavs Færøske Menighed Sct. Paul Rigshospitalets kirke Rosenvænget (Luther kirken) Rønne (Sct. Nicolai kirke) Samuel Simeon Simon Peter Sion Symbolerne er ikke udtryk for en geografisk præcis placering. 18

19 Sjælør Solbjerg Solvang St. Stefan Sundby Sundkirken Tagensbo Sct. Thomas Tingbjerg Timotheus Trinitatis Tårnby Utterslev Valby (Jesuskirken) Vanløse Vigerslev Vor Frue Østervold (Esajas kirke) Aaker Ålholm Salg af kort Frivillige besøgsvenner Vi efterlyser frivillige til at besøge et ældre medmenneske i København eller Frederiksberg kommune. Arbejdet er ulønnet, men det kan til gengæld give mange personlige glæder. Vi forestiller os, at du - kan afse et par timer hver eller hver anden uge, - kan lide ældre mennesker, - har et personligt overskud - er medlem af folkekirken. Vi kan tilbyde - et spændende, udfordrende og ansvarsfuldt job, - et fællesskab med andre besøgsvenner - fællesmøder, undervisning og inspirationsdage. Vi søger besøgsvenner til at gå på besøg i sogne, som ikke selv har en besøgstjeneste. Konkret har vi ældre på venteliste, som ønsker støtte ved gåture, en at tale med og til at hjælpe med små praktiske ting. Vore besøgsvenner gennemgår et optagelsesinterview før første besøg. Du kan ringe og tale nærmere med besøgsleder Irma Tonnesen, Samvirkende Menighedsplejer telefon Der er et antal smukke dobbelte brevkort med tilhørende konvolutter på lager i Samvirkende Menighedsplejer. Disse kort ville egne sig storartet til julehilsener og andre kærkomne hilsener. Hvert sæt med 6 kort. Et sæt er med blomstermotiver, malet af Poul Johansen; det andet sæt er med landskaber, malet af Hans Lundsten. Pris pr. sæt 30,- kr. Bestil dem på tlf Det bliver også en julegave til diakonien. 19

20 90 grise og et parti fuglefrø Engang hed dette blad Stefanus. I årgang 1916 fortæller Samvirkende Menighedsplejers fader, Alfred Th. Jørgensen om uddeling af julehjælp - dengang. Her er nogle klip: Julen 1916 fik dog sit Særpræg for os derigennem, at vi modtog Fødevarer i en Udstrækning som aldrig før. Vel er vi ikke uvante med at modtage Gaver i Naturalier og nogle Pakker med Tøj og med Fødevarer daglig bringer ikke Kontoret ud af Fatningen. At hjælpe med til at slæbe en Sæk Kartofler op ad Trappen kan ogsaa nok lade sig gøre, skønt det ærligt talt er noget uvant. Men naar vi ringes op og faar Meddelelse om, at vi den næste Dag kan hente nogle Tusind Kilo Fødevarer, som skal være afhentede i Løbet af Formiddagen, og vi i Forvejen sidder med Hænderne fulde af Arbejde, saa bliver Situationen indviklet. Og naar det tilmed er Fødevarer, som hører til de letfordærvelige, er Situationen lige ved at være kritisk.... Før køleskabenes tid Omkring 90 Svin, over 4000 Kilo Oksekød, over 300 Sække Kartofler, omkring 60 Stykker Fjerkræ, henved 300 Sække Hvidkaal, Rødkaal og Gulerødder, halvtredjehundrede Oste, over 200 Kilo Margarine og saa fremdeles er Varer, der ikke kan lagres. Vi kunde naturligvis heller ikke have mere end en lille Brøkdel af dem her paa vort Kontor. Naar alle disse Varer saa endda havde været ligelig fordelte over December Maaned. Men de fleste, ja næsten alle kom lige i Ugen før Jul, rimeligvis fordi Landmændene og vore andre Venner har tænkt som saa: Nu sender vi et Svin eller en Sæk Kartofler som Julegave til de Fattige i København, men saa skal de 20 ogsaa have det til Julen og ikke spise det før Julen. Derved samlede det Hele sig til et Kæmpelager i de sidste Dage før Juleaften. Vi ordnede Sagen saaledes, at to Vogne i flere Dage kørte rundt fra Morgen til Aftenen, - en Dag i 14 Timer - og bragte Varerne ud til de stedlige Menighedsplejer.... Hver Menighedspleje havde sit Centralsted, sædvanlig et Menighedshus, som modtog Varerne, og hvorfra Menighedsplejen selv delte dem ud til de Trængende. I alt var der ca. 60 Centralsteder, som atter var delte i 6 Distrikter, og hvert Distrikt fik nu sin Vognladning, i de sidste Dage før Jul hver eneste Dag. Saa drog da Svinene og Kartoflerne og Gulerødderne og de andre Herligheder afsted, og rundt om i Sognene stod Diakonisser og Hjælpere parate, sommetider med en Slagtersvend som Adjudant for at faa Kødet parteret,... Fra et af de fattigste Sogne meldte Diakonissen: I Aar har vi for første Gang ikke behøvet at sige Nej til nogen, som virkelig trængte! Da vidste jeg, at Hjælpen havde strakt til. Og da var vi mange, som sagde Gud Tak for de Gaver, han havde ladet gode Mennesker sende os... Hvad vi ikke mindst glædede os over, var, at det lykkedes os at hjælpe en Række stilfærdige Mennesker som Dyrtid og Sygdom havde bragt i midlertidig Nød. Foruden de letfordærvelige Gaver kom

21 der ogsaa - som Gavelisten udviser - Fødevarer som Mel, Gryn, Kaffe, Te og andre Kolonialvarer. De blev fordelte saa hurtigt som muligt, men en Del maatte vente til efter Jul, og der kom ogsaa meget efter Jul til os.... Sækkenes Indhold af Mel og Gryn maatte vejes ud i Poser paa et Par Pund. Og det var et nyt stort Arbejde. Men da fik vi pludselig den Ide at kalde Spejderne til Hjælp.... og mellem Jul og Nytaar havde vi en hel Spejderlejr heroppe.... Endnu mens dette skrives har vi et Lager heroppe.... Men det tynder stærkt ud i Beholdningerne. Ja, det er sandt, vi har et større Parti Fuglefrø! Det har vi været noget i Tvivl med. Vi plejer jo ikke at hjælpe ogsaa Dyrene. Men nu ved jeg, hvad vi vil gøre. Det skal fordeles mellem nogle af vore Gamle; mange Gamle har jo Kanariefugle.... Julehjælp år 2000 På denne årstid planlægger de fleste menighedsplejer årets juleuddeling til de økonomisk svageste i sognet. Som tidligere år vil vi af vores legatmidler have mulighed for at yde et tilskud til menighedsplejer, som ikke på anden måde kan opfylde behovet for julehjælp i sognet. Tilskud til juleuddeling Såfremt lokale menighedsplejer ønsker at ansøge om tilskud til årets juleuddeling, skal ansøgningen være os i hænde senest med udgangen af november. Vi beder jer anføre det ønskede tilskud i ansøgningen og også gerne vedlægge budgettet for jeres juleuddeling. Efter behandlingen af ansøgningerne vil tilskud blive fremsendt i begyndelsen af december. 21 Husstandsindsamling i Storkøbenhavn Husstandsindsamling i december er en god indtægtsmulighed for menighedsplejens arbejde blandt vanskeligt stillede i sognet. Fælleskontoret vil som tidligere år anmelde indsamlingen til politiet for alle storkøbenhavnske menighedsplejer, dvs. menighedsplejerne i Københavns og Frederiksbergs politikredse samt Københavns Amt. Husk indsamlingsslister De menighedsplejer, som ønsker at foretage husstandsindsamling i december måned, kan rekvirere dertil nummererede lister ved henvendelse til Elinor Rasmussen på Fælleskontoret, telefon

22 K er navnet på Ungdomscaféen i Kirkens hus Et helt nyt Ungdomsprojekt i det indre København er på vej. Samvirkende Menighedsplejer er med i et samarbejde med Helligånds Sogn og Vor Frue Sogn, med Landsforbundet FDF, KFUM-spejderne, KFUM og KFUK, KFUK og KFUM s Hovedforening, KFUM Idræt og Danmission. Sigtet er et kirkens hus for unge. Ungdomscaféen K Blandt andet er det tanken, at gadepræsten skal have et hjørne i cafeen for derved at skabe en naturlig kontakt til de unge, der færdes i City. Der arbejdes på at etablere en levende café med emner som netcafé, spil og sport, diskotek, musik-/multimedieværksted m.m. Forinden åbningen af cafeen forestår der et stort arbejde med at få ombygget og renoveret eksisterende lokaler i Skindergade, hvor cafeen skal have til huse. Et arbejde som ikke blot er tidsmæssigt tyngende, men som også tynges af ikke uvæsentlige omkostninger til istandsættelse. 22 Fra 1. september er Kurt Møller Pedersen ansat som projektleder. Kurt har i starten til opgave at samle trådene i projektet, men skal senere være den daglige leder af ungdomscaféen. Kurt Møller Pedersen har gode erfaringer fra børne- og ungdomsarbejde i KFUM i København og Ålholm samt fra konfirmandundervisning og sognearbejde. Ønskes yderligere oplysninger om projektet er man velkommen til at kontakte Kurt på tlf eller pr. Besøg hjemmesiden Der arbejdes også på at etablere en hjemmeside for Ungdomscaféen. Adressen bliver Her vil man fra foråret 2001 kunne indhente nyttige informationer omkring caféens etablering og drift. Har man lyst til at støtte projektet - enten økonomisk eller med frivillig arbejdskraft, så er man meget velkommen til at kontakte Kurt Møller Pedersen. Søren E. Knudsen

Stiftsrådets forslag til sogne- og pastoratsændringer i Københavns stift:

Stiftsrådets forslag til sogne- og pastoratsændringer i Københavns stift: Dok.Id: 97330 Stiftsrådets forslag til sogne- og pastoratsændringer i Københavns stift: Indledning: Spørgsmålet om den fremtidige sogne- og provstistruktur i Københavns stift har været temaet for adskillige

Læs mere

Indkomsterne er fordoblet på Østerbro, mens Tingbjerg står i stampe

Indkomsterne er fordoblet på Østerbro, mens Tingbjerg står i stampe Indkomsterne er fordoblet på Østerbro, mens Tingbjerg står i stampe København bliver i stigende grad en opdelt by, hvor de rigeste områder stikker af fra resten af byen. Mens de tre rigeste områder har

Læs mere

1 Hovedstaden Københavns sogne og menigheder

1 Hovedstaden Københavns sogne og menigheder 1 Hovedstaden Københavns sogne og menigheder 1.1 De københavnske sogne - efter oprettelsesår Oversigt over sognene og deres oprettelsesår eller året for ældste bevarede kirkebog, nævnt kronologisk efter

Læs mere

Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784

Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784 Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784 I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Jeg vil

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

Pinsedag 4. juni 2017

Pinsedag 4. juni 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Gud i os Salmer: 290, 287, 286; 291, 474, 309 Evangelium: Joh. 14,22-31 "Herre, hvordan kan det være at du vil give dig til kende for os, men ikke for verden?" Ja, hvordan

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke:

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: 1 Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: Af Svend Aage Nielsen. Forløb efter salmeblad: Præludium-indgangsbøn-94-kollektlæsning-104-- forløb på prædikestolen. Apostolsk velsignelse. Solo:

Læs mere

Prædiken den 25. september 2016 kl i Næsby Kirke ved Marie Holm 18. søndag efter trinitatis, 2. tekstrække

Prædiken den 25. september 2016 kl i Næsby Kirke ved Marie Holm 18. søndag efter trinitatis, 2. tekstrække Prædiken den 25. september 2016 kl. 10.00 i Næsby Kirke ved Marie Holm 18. søndag efter trinitatis, 2. tekstrække Lad os rejse os og høre dette hellige evangelium skrevet af evangelisten (Gud være lovet

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

7. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 3. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 49/434/436/46//40/439/655/375

7. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 3. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 49/434/436/46//40/439/655/375 1 7. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 3. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 49/434/436/46//40/439/655/375 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. I årets skønne

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Mariae bebudelsesdag, søndag den 22. marts 2015 Vor Frue kirke kl. 10

Mariae bebudelsesdag, søndag den 22. marts 2015 Vor Frue kirke kl. 10 1 Mariae bebudelsesdag, søndag den 22. marts 2015 Vor Frue kirke kl. 10 Jesper Stange Tekst: Luk 1,26-38 Salmer: 71, 434, responsorium 323, 72, 108, 193, 455 v.3-4, 376 v.5-6. Gud, lad os leve af dit ord

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud Dåb: DDS 448: Fyldt af

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Tirsdag d. 1. marts 2016 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus

Læs mere

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning Begravelse Der anføres i det følgende to begravelsesordninger: en længere og en kortere. Begge kan anvendes ved jordfæstelse og ved bisættelse (brænding). Ordningerne er vejledende, men jordpåkastelsen

Læs mere

SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET

SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET TROENS PRAKSIS FADERVOR Den vigtigste kristne bøn er Fadervor. Det er en bøn, som Jesus lærte sine disciple. I den bøn bliver det tydeligt, at vi kan bede til

Læs mere

Juledag Intentionen i Lukasevangeliets fødselsberetning og i Johannesevangeliet er den samme: at pege på Kristus som verdens lys og frelser.

Juledag Intentionen i Lukasevangeliets fødselsberetning og i Johannesevangeliet er den samme: at pege på Kristus som verdens lys og frelser. Juledag 2013 Vi har hørt Johannes fødselsberetning. En helt anden historie end i går, hvor det var Lukas juleevangelium, der blev prædiket over i landets kirker. Er det overhovedet en fødselsberetning,

Læs mere

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Kl. 11.00 Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Evangelium: Joh. 6,44-51 Pinsedag kom Helligånden over apostlene, og Peter holdt en brandtale.

Læs mere

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Lad os alle rejse os og høre biblens tale om Guds omsorg

Læs mere

menneske- OG DIAKOnISYn blaakors.dk

menneske- OG DIAKOnISYn blaakors.dk menneske- OG DIAKOnISYn blaakors.dk 1 Forord Blå Kors Danmark er en diakonal organisation, som arbejder på samme grundlag som folkekirken: Bibelen og de evangelisk-lutherske bekendelsesskrifter. I Blå

Læs mere

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Det største bud Salmer: 731, 16, 374; 54, 668 Evangelium: Matt. 22,34-46 I den sidste tid inden Jesu lidelse og død, hører vi i evangelierne hvordan de jødiske ledere hele

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside:

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside: P R O G R A M 0 1 FORÅR Velkommen i Tommerup Indre Mission Tommerup Missionshus Skovstrupvej 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Carsten

Læs mere

GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET

GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET TROENS PRAKSIS GUD ÅBENBARER SIG FOR OS Kristne tror, at den treenige Gud til alle tider giver sig til kende for mennesker, og at han helt og fuldt har vist

Læs mere

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375 19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; 318-164; 67 (alterg.); 375 Lad os alle bede! Kære Herre Jesus, vi beder dig: Giv du os øjne, der kan se Din herlighed,

Læs mere

meget godt at der ikke fandtes facebook eller internet på den tid. For så så disciplene netop med deres egne øjne, i stedet for at lede efter deres

meget godt at der ikke fandtes facebook eller internet på den tid. For så så disciplene netop med deres egne øjne, i stedet for at lede efter deres Sidste søndag efter Helligtrekonger Læsninger: 2. Mos 34, 27-35 2. Peter 1, 16-18 Matt 17, 1-9 Salmer: 749: I Østen stiger 448: Fyldt af glæde 674 v. 2 og 7 22: Gådefuld er du vor Gud 161: Med strålekrans

Læs mere

Prædiken til Midfaste søndag 2016 Tekster: 2.Mosebog 16, Peters brev 1, Johannesevangeliet 6,24-37

Prædiken til Midfaste søndag 2016 Tekster: 2.Mosebog 16, Peters brev 1, Johannesevangeliet 6,24-37 Prædiken til Midfaste søndag 2016 Tekster: 2.Mosebog 16,11-18 - 2. Peters brev 1,3-11 - Johannesevangeliet 6,24-37 Prædiken I indledningen i dag nævnte jeg startsalmen. I den salme digtede Kingo som skrev

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 2014

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 2014 Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 01 Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Fokusgruppeinterview. Jeg har haft to fokusgruppeinterview

Læs mere

Gudstjeneste 220215 10.30 - Brændkjærkirken 1. søndag i fasten Prædikant: Ole Pihl sognepræst. Tekster: 1. Mos 3,1-19 & Matt 4,1-11 Salmer:

Gudstjeneste 220215 10.30 - Brændkjærkirken 1. søndag i fasten Prædikant: Ole Pihl sognepræst. Tekster: 1. Mos 3,1-19 & Matt 4,1-11 Salmer: Gudstjeneste 220215 10.30 - Brændkjærkirken 1. søndag i fasten Prædikant: Ole Pihl sognepræst Tekster: 1. Mos 3,1-19 & Matt 4,1-11 Salmer: DDS 739 - Rind nu op DDS 449 - Vor Herre tar de små i favn DDS

Læs mere

1.søndag i fasten II. Sct. Pauls kirke 9. marts 2014 kl. 10.00. Salmer: 753/336/172/617//377/439/45/679

1.søndag i fasten II. Sct. Pauls kirke 9. marts 2014 kl. 10.00. Salmer: 753/336/172/617//377/439/45/679 1 1.søndag i fasten II. Sct. Pauls kirke 9. marts 2014 kl. 10.00. Salmer: 753/336/172/617//377/439/45/679 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen! Det er forår og faste. Og 1.

Læs mere

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29 Alle 4 søndage i juli måned, holder vi gudstjeneste samme med Roskide Baptistkirke i lighed med de foregående år. Roskilde Baptistkirke er beliggende på Vindingevej 32, 4000 Roskilde. Mandag den 3. juni

Læs mere

Der kan sagtens være flere steder i en gudstjeneste, hvor vi har med Gud at gøre. I sidder hver især med erfaringer og et liv,

Der kan sagtens være flere steder i en gudstjeneste, hvor vi har med Gud at gøre. I sidder hver især med erfaringer og et liv, 2.s.e.Helligtrekonger, den 14. januar 2007. Frederiksborg slotskirke kl. 10.- Tekster: 2.Mosebog 33,18-23; Johs. 2,1-11: Salmer: 403-434-22-447-315/319-475 P.H. Bartolin - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Det er det kristne opstandelseshåb, at der i døden er opstandelse og liv i evigheden hos Gud i Himlen.

Det er det kristne opstandelseshåb, at der i døden er opstandelse og liv i evigheden hos Gud i Himlen. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 3. november 2013 Kirkedag: Allehelgensdag/A Tekst: Matt 5,1-12 Salmer: SK & LL: 402 * 566 * 571 * 787 * 569 Langt de fleste af os, vil der en dag blive

Læs mere

Bøn: Vor Gud og far Lad os være ét i dig den levende og opstandne Gud Amen. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes (Johs.

Bøn: Vor Gud og far Lad os være ét i dig den levende og opstandne Gud Amen. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes (Johs. 6. s. e. påske II 8. maj 2016 Sundkirken 10 Salmer: 252 Til himmels fór 299 Ånd over ånder 334 Guds kirkes grund 289 Nu bede vi den Helligånd 217 Min Jesus lad 288 Drag ind af disse porte Bøn: Vor Gud

Læs mere

Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015

Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015 Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015 Advent handler som bekendt om forventning. De fleste af os kan godt lide, når alt går, som vi havde forventet. Så føler vi, at vi

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 14.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 14. s. efter trinitatis 2016 Tekst. Johs. 5,1-15.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 14.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 14. s. efter trinitatis 2016 Tekst. Johs. 5,1-15. 28-08-2016 side 1 Prædiken til 14. s. efter trinitatis 2016 Tekst. Johs. 5,1-15. Et møde med Gud. Et liv med sygdom, 38 år. Et helt arbejdslivs længde. Hvad han fejlede får vi ikke at vide. Hvad hans personlige

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

25. søndag efter trinitatis II I sommer blev Jægersborg kirke malet. Vi lukkede kirken og lod håndværkerene forvandle rummet, så det nu igen er

25. søndag efter trinitatis II I sommer blev Jægersborg kirke malet. Vi lukkede kirken og lod håndværkerene forvandle rummet, så det nu igen er 25. søndag efter trinitatis II I sommer blev Jægersborg kirke malet. Vi lukkede kirken og lod håndværkerene forvandle rummet, så det nu igen er strålende hvidt. Alt der kunne tages ned blev båret ud af

Læs mere

Nytårsdag 2015 Disse dage er nytårstalernes tid. Dronningen og statsministeren trækker os til skærmene og vi forventer både at få formaninger og ros som samfund og enkelt individer. Der er gået sport i

Læs mere

3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89

3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89 1 3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen.

Læs mere

Men, når vi så har fundet troen på, at det med Gud og Jesus er sandt og meningsfuldt, hvad så?

Men, når vi så har fundet troen på, at det med Gud og Jesus er sandt og meningsfuldt, hvad så? Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 9. oktober 2016 Kirkedag: 20.s.e.Trin/B Tekst: Es 5,1-7; Rom 11,25-32; Matt 21,28-44 Salmer: SK: 9 * 347 * 352 * 369 * 477 * 361 LL: 192 * 447 * 449 * 369

Læs mere

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor?

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor? Fadervor Trosbekendelsen beskriver, hvordan Gud kommer til os. Man kan sige, at bøn handler om det modsatte: Vi kommer til Gud. (Selvom Gud faktisk også kommer til os, når vi beder!) Da Jesu disciple spørger

Læs mere

Prædiken til Nytårsdag, 1. januar 2014 kl. 17, Vor Frue kirke. Tekster: Sl. 90 og Matt. 6,5-13. Salmer: 712, 434, 586 / 588, 125, 718, 716.

Prædiken til Nytårsdag, 1. januar 2014 kl. 17, Vor Frue kirke. Tekster: Sl. 90 og Matt. 6,5-13. Salmer: 712, 434, 586 / 588, 125, 718, 716. Prædiken til Nytårsdag, 1. januar 2014 kl. 17, Vor Frue kirke. Tekster: Sl. 90 og Matt. 6,5-13. Salmer: 712, 434, 586 / 588, 125, 718, 716. Af domprovst Anders Gadegaard Den første dag i et nyt år er en

Læs mere

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 1 Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 336 Vor Gud han er så fast en borg 698 Kain hvor er din bror 495 Midt i livet er vi stedt 292 Kærligheds og sandheds Ånd 439 O, du Guds lam 412 v. 5-6 som brød

Læs mere

Himmelske Far, tak for Påskemorgens store glæde, at livet har sejret, og vi hører til i det levende håb. Amen.

Himmelske Far, tak for Påskemorgens store glæde, at livet har sejret, og vi hører til i det levende håb. Amen. Påskedag: Matt. 28.1-8. Hogager/Borbjerg 200414. Salmer: 408, 218, 236 / 230, 224v5-6, 234. Ps.118.19-29; 1.Pet.1.3-9.... Himmelske Far, tak for Påskemorgens store glæde, at livet har sejret, og vi hører

Læs mere

Lørdag den 23. februar 2013. Erling Andersen - eran@km.dk 1

Lørdag den 23. februar 2013. Erling Andersen - eran@km.dk 1 Lørdag den 23. februar 2013 1 Vi skal snakke om Hvad skal vi i grunden som menighedsråd? Hvad gør vi ved det der med målsætninger og visioner? Hvad skal vi stille op med de andre sogne? En formiddag med

Læs mere

risikerer ikke at blive snydt, fordi GPS troede, jeg mente Rom oppe ved Lemvig i Jylland. Jeg må nødvendigvis være mere opmærksom på ruten undervejs.

risikerer ikke at blive snydt, fordi GPS troede, jeg mente Rom oppe ved Lemvig i Jylland. Jeg må nødvendigvis være mere opmærksom på ruten undervejs. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 15. februar 2015 Kirkedag: Fastelavns søndag/a Tekst: Matt 3,13-17 Salmer: SK: 192 * 441 * 141 * 388,5 * 172 LL: 192 * 450 * 388,3 * 441 * 141 * 388,5 *

Læs mere

Målet for vandringen er kærlighedens forening med Gud og et fuldt udfoldet liv i tjeneste for andre.

Målet for vandringen er kærlighedens forening med Gud og et fuldt udfoldet liv i tjeneste for andre. Kristuskransen En bedekrans i luthersk tradition Kristuskransens ophavsmand er den svenske biskop Martin Lønnebo, som har hentet inspiration fra den kristne mystik og Østens spiritualitet. Han oplevede

Læs mere

Hvad vil du da svare? Hvad svarer du, hvis nogen spørger dig: Hvem er du?

Hvad vil du da svare? Hvad svarer du, hvis nogen spørger dig: Hvem er du? Forestil dig, at du møder en person, som intet kender til dig. Forestil dig, at den person spørger dig, hvem du er. Hvad vil du da svare? Hvad svarer du, hvis nogen spørger dig: Hvem er du? Fortæller du,

Læs mere

Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723

Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723 1 Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Glædelig pinse. Den

Læs mere

1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21

1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21 1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21 Lad verden ej med al sin magt os rokke fra vor dåbes pagt men giv at al vor længsel må til dig, til dag alene stå. AMEN Han var en samvittighedsfuld

Læs mere

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken KFUM OG KFUK I DANMARK KFUM og KFUK består af lokale foreninger, hvor frivillige står for klubtilbud til børn, unge og familier,

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Mark 16,1-8

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Mark 16,1-8 1 Påskedag I. Sct. Pauls kirke 31. marts 2013 kl. 10.00. Salmer: 222/434/219/225//224/439/223/235 Uddelingssalme: se ovenfor: 223 Åbningshilsen Vi fejrer noget, vi ikke forstår og fatter: Jesus var død,

Læs mere

Missionsfesten i Brødremenighedens Danske Mission søndag den

Missionsfesten i Brødremenighedens Danske Mission søndag den Missionsfesten i Brødremenighedens Danske Mission søndag den 21.5. 2017 Beder I faderen om noget i mit navn, skal han give jer det. At bede i Jesu navn er ikke bare et tomt mantra, det er at bede i troen

Læs mere

79.6 Velsignet være Gud, vor drot, 91 Store Gud og

79.6 Velsignet være Gud, vor drot, 91 Store Gud og Tekster: Es 40,1-8, 2 Kor 4,5-10, Luk 1,67-80 Salmer: 644 Skyerne gråne, 88 Hør det, Zion, 644 Aldrig er jeg (mel. Berggreen), 80 Tak og ære, 438 Hellig, 79.6 Velsignet være Gud, vor drot, 91 Store Gud

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

"I begyndelsen var ordet," begynder Johannesevangeliet. Det er vigtigt for Johannes at gribe tilbage til begyndelsen og på den måde sige til os:

I begyndelsen var ordet, begynder Johannesevangeliet. Det er vigtigt for Johannes at gribe tilbage til begyndelsen og på den måde sige til os: Prædiken til 18. søndag efter trinitatis, 25/9 2016 Vor Frue Kirke Københavns Domkirke Stine Munch Da evangelisten Johannes vil fortælle evangeliet om Jesus Kristus begynder han historien på samme måde

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Joh 14,1-11

Evangeliet er læst fra kortrappen: Joh 14,1-11 1 3. søndag efter påske II. Sct. Pauls kirke 17. april 2016 kl. 10.00. Salmer:674/434/219/206//230/430/379/efter bortsendelsesordene: Hos dig er glæde (129 salmer nr. 936)/375 Åbningshilsen Lagde I mærke

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

FOLKEKIRKEN FOLKEKIRKENS LOGO FOLKEKIRKENS FÆLLES VISUELLE IDENTITET DECEMBER 2012 BAGGRUNDSMATERIALE

FOLKEKIRKEN FOLKEKIRKENS LOGO FOLKEKIRKENS FÆLLES VISUELLE IDENTITET DECEMBER 2012 BAGGRUNDSMATERIALE S LOGO S FÆLLES VISUELLE IDENTITET DECEMBER 2012 BAGGRUNDSMATERIALE S FÆLLES VISUELLE IDENTITET DET FOLKELIGE KORS NOT SUITABLE FOR PRODUCTION PURPOSES 2012 JACOB JENSEN DESIGN S LOGO INDHOLD 3 TILBLIVELSEN

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015 11-11-2015 side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015 11-11-2015 side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt. 11-11-2015 side 1 Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt. 5,1-12 Det er som om at vi kender hinanden så godt når vi samles til Alle helgens dagens gudstjenester. Vi er alle kommet med en sindets

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 28. december 2014 Kirkedag: Julesøndag/A Tekst: Luk 2,25-40 Salmer: SK: 108 * 102 * 67 * 133 * 132,3 * 130

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 28. december 2014 Kirkedag: Julesøndag/A Tekst: Luk 2,25-40 Salmer: SK: 108 * 102 * 67 * 133 * 132,3 * 130 Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 28. december 2014 Kirkedag: Julesøndag/A Tekst: Luk 2,25-40 Salmer: SK: 108 * 102 * 67 * 133 * 132,3 * 130 Der var en, der efter et arrangement for nogen tid siden spurgte

Læs mere

Hvis du gør det gode, kan du se frit op, men hvis du ikke gør det gode, lurer synden ved døren. Den vil begære dig, men du skal herske over den.

Hvis du gør det gode, kan du se frit op, men hvis du ikke gør det gode, lurer synden ved døren. Den vil begære dig, men du skal herske over den. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 9. marts 2014 Kirkedag: 1.s.i fasten/b Tekst: Luk 22,24-32 Salmer: SK: 614 * 698 * 199,1-4 * 199,5+6 * 679,1 LL: 614 * 698 * 624 * 199,1-4 * 199,5+6 *

Læs mere

Gudstjeneste 141214 10.30 Brændkjærkirken 3 sia Prædiken ved Ole Pihl, sognepræst. Tekster: Es 35; Matt 11,2-10; Salmer: Velkomst og tema: GT-læsning:

Gudstjeneste 141214 10.30 Brændkjærkirken 3 sia Prædiken ved Ole Pihl, sognepræst. Tekster: Es 35; Matt 11,2-10; Salmer: Velkomst og tema: GT-læsning: Gudstjeneste 141214 10.30 Brændkjærkirken 3 sia Prædiken ved Ole Pihl, sognepræst Tekster: Es 35; Matt 11,2-10; Salmer: DDS 84 Gør døren høj DDS 87 - Det første lys DDS 81 Fryd dig du Kristi brud DDS 77

Læs mere

13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373

13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373 1 13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373 Åbningshilsen Efter højmessen sørger en af vore frivillige for kirkefrokost, så

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Løsenordet ophævede forbandelsen og gav håbet liv, og livet blev fyldt af kærlighed. Kraften lå i løsenordet, men uden den

Løsenordet ophævede forbandelsen og gav håbet liv, og livet blev fyldt af kærlighed. Kraften lå i løsenordet, men uden den Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 5. november 2017 Kirkedag: Allehelgensdag/A Tekst: Es 60,18-22; Åb 7,1-17; Matt 5,1-12 Salmer: SK & LL: 402 * 568 * 571 * 566 * 784 I 1800-tallet skrev

Læs mere

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens ondskab, selvom vi godt ved, at den findes. Djævelen er Guds

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Begyndelsen af evangeliet: Således elskede Gud verden, at han gav

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

15. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 28. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 728/434/397/645//165/439/41/633

15. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 28. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 728/434/397/645//165/439/41/633 1 15. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 28. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 728/434/397/645//165/439/41/633 Åbningshilsen Vi er kommet i kirke den sidste søndag i september i sensommerens

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 1. søndag i fasten side 1. Prædiken til 1. søndag i fasten 201. Tekst. Luk. 22,

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 1. søndag i fasten side 1. Prædiken til 1. søndag i fasten 201. Tekst. Luk. 22, side 1 Prædiken til 1. søndag i fasten 201. Tekst. Luk. 22, 24-32. I en tid hvor religion nærmest anses for at være roden til alt ondt, er det 3 vigtige tekster vi har fået at lytte til. Fastetiden i kirkeåret

Læs mere

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015 Kl. 9.00 Kl. 10.00 Ravsted Kirke Burkal Kirke (kirkekaffe) Tema: Barmhjertighed Salmer: 745, 696; 692, 372 722, 494, 685; 614, 671 Evangelium: Luk. 16,19-31 Gudsfrygt belønnes, og ugudelighed får sin straf.

Læs mere

2. søndag efter påske

2. søndag efter påske 2. søndag efter påske Salmevalg 408: Nu ringer alle klokker mod sky 664: Frelseren er mig en hyrde god 217: Min Jesus, lad mit hjerte få 227: Som den gyldne sol frembryder 42: I underværkers land jeg bor

Læs mere

Lad nu opstå fra de døde Ordets tugt og ordets trøst Og lad hjertet i os gløde Mens vi lytter til din røst. Amen

Lad nu opstå fra de døde Ordets tugt og ordets trøst Og lad hjertet i os gløde Mens vi lytter til din røst. Amen Lad nu opstå fra de døde Ordets tugt og ordets trøst Og lad hjertet i os gløde Mens vi lytter til din røst. Amen Prædiken til påskesøndag 2015 Af Lise Rind 1 tekstrække FRA EN VIRKELIGHED, hvor livet er

Læs mere

4. søndag efter påske

4. søndag efter påske 4. søndag efter påske Salmevalg Nu ringer alle klokker mod sky Kom, regn af det høje Se, hvilket menneske Tag det sorte kors fra graven Talsmand, som på jorderige Dette hellige evangelium skriver evangelisten

Læs mere

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Ida Secher 19. juni 2011 kl. 10 Trinitatis søndag Joh. 3,1-15 Salmer:

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Ida Secher 19. juni 2011 kl. 10 Trinitatis søndag Joh. 3,1-15 Salmer: Prædiken Frederiksborg Slotskirke Ida Secher 19. juni 2011 kl. 10 Trinitatis søndag Joh. 3,1-15 Salmer: 15 292 448 403 352-353 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Der var et menneske,

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEMS FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG MENNESKETS VÆRDIGHED LIV I VORE HÆNDER LIVSUDFOLDELSE ÅBNE OG TILLIDSFULDE RELATIONER

JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEMS FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG MENNESKETS VÆRDIGHED LIV I VORE HÆNDER LIVSUDFOLDELSE ÅBNE OG TILLIDSFULDE RELATIONER JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEMS FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG MENNESKETS VÆRDIGHED LIV I VORE HÆNDER LIVSUDFOLDELSE ÅBNE OG TILLIDSFULDE RELATIONER Forord Jysk børneforsorg/fredehjems hovedbestyrelse besluttede

Læs mere

Trinitatis søndag 31. maj 2015

Trinitatis søndag 31. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: At komme ind i Guds rige Salmer: 723, 356, 416; 582, 6 Evangelium: Joh. 3,1-15 Mange har i tidens løb spekuleret på hvorfor Nikodemus kom til Jesus om natten. Nikodemus var

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

Prædiken 2. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 10. december 2017 kl Salmer: 123/268/612/85//271/439/569/269

Prædiken 2. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 10. december 2017 kl Salmer: 123/268/612/85//271/439/569/269 1 Prædiken 2. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 10. december 2017 kl. 10.00. Salmer: 123/268/612/85//271/439/569/269 Åbningshilsen Vi glæder os i denne tid, for vi er i advent på vej mod jul. Ja, og

Læs mere

Prædiken til juleaften, Luk 2,1-14. 2. tekstrække

Prædiken til juleaften, Luk 2,1-14. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 24. december 2015 kl. 16.30 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til juleaften, Luk 2,1-14. 2. tekstrække Salmer DDS 94: Det kimer nu til julefest DDS 104: Et barn er født i Betlehem

Læs mere

Allehelgens dag,

Allehelgens dag, Allehelgens dag, 3.11.2013. Domkirken: 732 Dybt hælder året, 571 Den store hvide (prædiken, navneoplæsning, motet), 549 Vi takker dig, 754 Se nu stiger. Nadver: 573 Helgen her Gråbrødre: 732, 571, 549,

Læs mere

2. påskedag, mandag den 28. marts 2016 Vor Frue kirke kl. 17. Tekst: (1. kor 15,12-20) Johs 20,1-18 Salmer: , 218, 236, 230, 233, 234

2. påskedag, mandag den 28. marts 2016 Vor Frue kirke kl. 17. Tekst: (1. kor 15,12-20) Johs 20,1-18 Salmer: , 218, 236, 230, 233, 234 1 2. påskedag, mandag den 28. marts 2016 Vor Frue kirke kl. 17 Jesper Stange Tekst: (1. kor 15,12-20) Johs 20,1-18 Salmer: 241 434, 218, 236, 230, 233, 234 Gud, lad os leve af dit ord som dagligt brød

Læs mere

død på korset for som en skrotsamler at samle alt og alle op, så intet og ingen bliver ladt tilbage eller i stikken.

død på korset for som en skrotsamler at samle alt og alle op, så intet og ingen bliver ladt tilbage eller i stikken. Gud, overbevis os om, at du er den, du er og lad din sandhed frigøre os, så vi bliver virkelig frie ved din elskede Søn, Jesus Kristus. Amen. Tekst: Joh 8.31-36 1 Reformatoren Martin Luther spurgte aldrig

Læs mere

Tekster: 2 Mos 34,27-35, 2 Pet 1,16-18, Matt 17,1-9. Salmer: Rødding 9.00: 736, 324, 161, 414 Lihme 10.30: 736, 22, 324, 161, 438, 477, 414.

Tekster: 2 Mos 34,27-35, 2 Pet 1,16-18, Matt 17,1-9. Salmer: Rødding 9.00: 736, 324, 161, 414 Lihme 10.30: 736, 22, 324, 161, 438, 477, 414. Tekster: 2 Mos 34,27-35, 2 Pet 1,16-18, Matt 17,1-9 Salmer: Rødding 9.00: 736, 324, 161, 414 Lihme 10.30: 736, 22, 324, 161, 438, 477, 414. Jesus havde fortalt sine disciple, at de var på vej til Jerusalem,

Læs mere

291 Du som går ud 725 Det dufter lysegrønt læsning: Ap. G. 2,1-11 Evanglium: Joh. 14,15-21

291 Du som går ud 725 Det dufter lysegrønt læsning: Ap. G. 2,1-11 Evanglium: Joh. 14,15-21 Prædiken til Pinsedag 15. maj 2016 Vestervang Kirke kl. 10.00 to dåb. V. Else Kruse Schleef Salmer: 290Ialsinglans 448v.1 3Fyldtafglæde 448v.4 6 331Uberørtafbyenstravlhed 291Dusomgårud 725Detdufterlysegrønt

Læs mere

Tekster om døden i kristendommen

Tekster om døden i kristendommen Tekster om døden i Det Gamle Testamente De døde lovpriser ikke Herren, de som gik ned i stilheden (Salmernes bog 115,17) Nyd livet med den kvinde, du elsker, i det tomme liv, Gud har givet dig under solen,

Læs mere

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste.

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. 1 16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. Tekster: Job 3,11-22. Ef. 3,13-21. Luk. 7,11-17. Hvorfor? Det ord kender vi alle alt for godt. Livet er fyldt med gåder og situationer, hvor vi står tilbage

Læs mere

Vision og Strategi for Bellahøj Utterslev Sogn, 2. udgave, april 2013.

Vision og Strategi for Bellahøj Utterslev Sogn, 2. udgave, april 2013. Vision og Strategi for Bellahøj Utterslev Sogn, 2. udgave, april 2013. Menighedsrådet Bellahøj - Utterslev Sogn Frederikssundsvej 125A 2700 Brønshøj 27.05.2013 Bellahøj-Utterslev Sogns menighedsråds lovbestemte

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 5.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 5. s. e. trinitatis Tekst. Matt. 16,13-26.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 5.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 5. s. e. trinitatis Tekst. Matt. 16,13-26. 26-06-2016 side 1 Prædiken til 5. s. e. trinitatis 2016. Tekst. Matt. 16,13-26. Den tyske forfatter og præst Wilhelm Busch skriver fra nazitidens Tyskland. Det var i 1934, da nazisterne slog til lyd for,

Læs mere