Lederforum Torsdag den 25. juni 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lederforum Torsdag den 25. juni 2009"

Transkript

1 Lederforum Torsdag den 25. juni 2009 Dagsorden: Samtaleteknik Generel orientering Projekter i udviklingsstrategien Brugerundersøgelse om stabe Puljer til komptetenceudvikling og seniorpolitiske initiativer Proces for aftaler

2 Dagens tema v/kai Winton Hansen

3 Samtaleteknik v/kåre Thomsen, Praktikon

4 Generel orientering v/kai Winton Hansen

5 Budgetopfølgning pr behandles af Økonomiudvalget Foreløbige tal viser, at der er ansøgninger om tillægsbevillinger på ca. 43 mio. kr. heraf kompenseres ca. 23 mio. kr. dog via midtvejsregulering (statstilskud). KL: nye forventninger til Prisfremskrivningen fra 2008 til 2009 basis for at reducere budget 2009 med ca. 4 mio. kr. - vil indgå som forslag til besparelser i Ubalance herefter på ca. 16 mio. kr. Direktionen skal udarbejde forslag til kompenserende besparelser.

6 Kommuneaftale 2010 Aftalen er en anlægsaftale! knap 5 mia i vækst på anlægsområdet i 2010, pga. Finanskrisen, og at kommunerne samlet har påpeget et stort efterslæb på anlægsområdet. Faaborg-Midtfyn Kommune skal afholde anlæg for ca. 75 mio. kr. indenfor Kvalitetsfondsområdet (dagpasning, skoler, idræftsfaciliteter for børn og unge samt ældreområdet) i 2010 dels finansieret ved større tilskud fra statens kvalitetsfond og dels finansieret ved bedre lånemuligheder.

7 Kommuneaftale 2010 Der er ikke indregnet nogen form for vækst fra budget 2009 til budget 2010 på servicerammen (driftsbudgettet) udover 500 mio. kr. begrundet i demografiudviklingen. Udvidet drift skal finansieres ved tilsvarende besparelser. Nærmere overblik over virkning af kommuneaftalen i løbet af august måned for enkelte områder i september måned, når Indenrigsministeriet giver tilbagemeldinger i f.t. divserse ansøgninger i f.t. særtilskud, lånemuligheder skattestigninger etc Der orienteres nærmere på lederforumsmødet i august 2009

8 Projekter i udviklingsstrategien v/mikkel Schjøtt-Kristensen, EPO

9 Udviklingsstrategi status på projektforslag

10 Tidslinie Årshjul for Faaborg-Midtfyn Kommunes Udviklingsstrategi DECEMBER JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER JANUAR 1. IDE OG PLANLÆGN.-FASE 2. MODNINGS-FASE 3. BUDGET-FASE 4. AFTALE-FASE KB s strategiseminar: Konc.ledelsens Strategidøgn: Tværgående samarbejdsrelarioner og nye initiativer ØU Eksternt rettede udviklingsprojekter Dialog om kommunens strategiske ØU (ind mod budgettet) Fagudvalg Budgetseminar ØU og KB udvikling Internt rettede udviklingsprojekter (ind mod budgettet) Prioritering af midler til næste års udviklingsstrategi Budgetforlig Vedtagelse af projekter i udviklingsstrategien Aftaler Projekter indarbejdes i aftaler Samlet billede af næste års udviklingsstrategi Nye udviklingsstrategi projekter starter op

11 Næste step i forløbet: Økonomiudvalget den 3. august Kommunalbestyrelsens budgetseminar den august - De projektansvarlige aftaleholdere har sammen med fagudvalgene kvalitetssikret budgetskemaerne med forslag til udviklingsstrategien forud for behandlingen i økonomiudvalget

12

13 Nye, spændende projektforslag! Fyns bedste skolestart (Børn og unge) Direkte borgerservice (Den digitale kommune) Velfærdsteknologi (Den digitale kommune) Projekter fra Klimaudvalgets handlingsplan (Klimaforandringer) Det selvbetjente bibliotek (Kultur og fritid)

14 Brugerundersøgelse om fremtidens stabe v/finn G. Johansen

15 Brugerundersøgelse i forbindelse med fremtidens stabe 25 ledere fra lederforum som ønsker at deltage i en brugerinteressentundersøgelse 5 af de 25 ledere som ønsker at deltage i et mindre interview på baggrund af spørgeskemaundersøgelsen Blot en melding til mig efter mødet eller på mail

16 Puljer til kompetenceudvikling og seniorpolitiske initiativer v/pia Schmidt Larsen

17 Vigtige informationer Ansøgningsfrister: 1. februar 2010, 1. oktober 2010 og 1. februar Midlerne til Seniorinitiativer kan søges af enkeltpersoner eller grupper af medarbejdere over: 60 år (LO/OAO), 61 år (FTF), 61 år (AC). Midler til Kompetenceudvikling kan søges af enkeltpersoner eller grupper af medarbejdere. Der skal afleveres ansøgningsskema for hver medarbejder. En vigtig prioritering for beslutningsudvalgene er, at udgangspunktet for ansøgningerne er medarbejderudviklingssamtaler (seniorsamtaler), udviklingsplaner eller andre tiltag, hvor medarbejderne er inddraget.

18 Ansøgningsprocedure Ansøgningsskema og vejledning findes på intranettet under: Fælles værktøjer/ Personale/ Kompetenceudvikling Fælles værktøjer/ Personale/ Seniorinitiativer Ansøgning skal fremsendes til HR-staben, Tinghøj Allé 2, 5750 Ringe eller

19 Pulje til kompetenceudvikling I alt 1.februar 1. oktober 1. februar AC , , ,- OAO , , , ,- FTF , , , ,- (SHK) I alt , , , ,-

20 Pulje til Seniorinitiativer 1. Februar Oktober Februar 2011 I alt AC , , , ,- OAO , , , ,- FTF , , , ,- (SHK) I alt , , , ,-

21 Yderligere information og hjælp til udfyldelse af ansøgningsskema Kontakt : HR-konsulent Pia Schmidt

22 Proces for aftaler v/finn G. Johansen

23 Indgåelse af aftalen 2010 Konceptet for aftalestyring består af tre elementer: 1. Selve aftalens struktur indhold 2. Procedure for indgåelse af aftalen 3. Opfølgning og afrapportering på aftalen

24 Indgåelse af aftalen 2010 Kommunalbestyrelsens beslutning med betydning for aftaleindgåelsen Direktionen indstiller til økonomiudvalget og kommunalbestyrelsens godkendelse, at: Mere konkret indstiller direktionen at: 5. økonomiudvalget fremover godkender fag- og stabschefsaftalerne 6. direktionen fremover indgår aftale med fag- og stabscheferne omkring bl.a. generelle forventninger 7. de enkelte udvalg fremover godkender institutionsaftalerne inden for fagområdet 8. fagchefen fremover indgår aftaler med de institutioner, der er inden for fagområdet 9. fagchefen fremover i højere grad involverer politikerne samt skaber den nødvendige dialog i forbindelse med indgåelsen af aftalerne 14. direktionen igangsætter initiativer, der styrker administrationens understøttelse af politikerne og således i højere grad: - skaber dialog og afstemmer forventninger mellem politikerne og administrationen, institutionerne eller borgere - involverer politikerne i at udforme mere konkrete og virkelighedsnære mål og politikker - giver politikerne viden om hvordan politiske beslutninger (herunder mål/kvalitetsstandarder) - udmøntes i praksis og hvilken betydning det får for den enkelte borger/bruger. - videreudvikler kvaliteten i de forskellige områders dokumentation Ovenstående punkter vedrørende aftalestyring er gældende for henholdsvis forberedelsen, indgåelsen og godkendelsen af aftalerne for 2010

25 Indgåelse af aftalen 2010 Forenkling og prioritering af drift 1. Mere vægt på driftsresultater 2. Færre indsatsområder 3. Mere kvalitet i målformulering 4. Forenkling af afrapportering

26 Indgåelse af aftalen 2010 Justering af aftalens struktur INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 AFTALENS PARTER, LØBETID OG SPILLEREGLER 2.0 KERNEYDELSEN OG LOVGIVNING 3.0 POLITIKKER, SERVICE- OG KVALITETSSTANDARDER 4.0 DIREKTIONENS GENERELLE FORVENTNINGER 5.0 DRIFTSMÅL FOR OMRÅDET 6.0 OVERSIGT OVER VALGTE INDSATSER 7.0 DEN ØKONOMISKE RAMME BILAG 1 POLITISK INDSATS 1 BILAG 2 POLITISK INDSATS 2 BILAG 3 FAGLIG INDSATS 1 BILAG 4 FAGLIG INDSATS 2 BILAG 5 EGEN INDSATS 1 BILAG 6 EGEN INDSATS 2 BILAG 6 KONCERN INDSATS 1 BILAG 7 KONCERNEINDSATS 2

27 Indgåelse af aftalen 2010 De vigtigste deadlines Udsendelse af aftaleskabelonen og indsatsskabelonerne - sidst i august Den 6. november - Aftaleholderne modtager aftale så de kan skrive egne mål ind. Den 20. november Sidste frist for indsendelse af aftale til EPO. Den december Fagudvalgene godkender aftalerne

28 Indgåelse af aftalen 2010 Vedrørende driftsmål Fagcheferne har ansvaret for koordinering af valg af driftsmål for området I august/september bliver der forløb med fagchefer, hvor der bliver aftalt nærmere retningslinjer

29 Indgåelse af aftalen 2010 De politiske- og faglige indsatser Den september Inspirationsdrøftelse i fagudvalgene vedr. politikker, strategier, standarder samt forslag til mål og indsatser. Den 20. oktober 3. november Fagudvalgene godkender politiske og faglige indsatser.

30 Indgåelse af aftalen 2010 Egne indsatser Udsendelse af aftaleskabelonen og indsatsskabelonerne - sidst i august Den november Aftaleholder udfylde indsatsskabelonen

31 Indgåelse af aftalen 2010 Direktionens forventninger - jf. notat De fagchefer, der skal indgå aftaler med institutionsledere på eget område vil få en del af deres aftale med direktionen, der indeholder generelle forventninger, som direktionen har til deres aftaleindgåelse. Forventningerne kommer bl.a. til at handle om: Overholdelse af styrelsesvedtægten Overholdelse af spilleregler for aftalestyring Koncernmål fra kommunalbestyrelsen som indarbejdes i samtlige aftaler f.eks.nedbringelse af sygefraværet Politiske og faglige indsatser som relaterer sig til økonomiudvalgets ansvarsopgaveområde f.eks. IT-staben: udarbejdelse af IT-strategi og handleplan Retningslinjer for dialogen Retningslinjer for opfølgning og årsberetning Retningslinjer for dokumentation Mv.

32 Indgåelse af aftalen 2010 Justering af indsatsskabelon Emne Fagsekretariat Aftaleholderen Hvem leverer ydelse Hvem modtager ydelse Ønsket resultat Handleplan Succeskriterier Resultatmåling og opfølgning Tidsforbrug Økonomi

33 Indgåelse af aftalen 2010 De faglige indsatser Den september Inspirationsdrøftelse i fagudvalgene vedr. politikker, strategier, standarder samt forslag til mål og indsatser. Den 20. oktober 3. november Fagudvalgene godkender politiske og faglige indsatser.

Plejecenter Egebo. Aftale 2008

Plejecenter Egebo. Aftale 2008 Plejecenter Egebo Aftale 2008 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 1.0 INDLEDNING...2 2.0 DEN POLITISKE RAMME...3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME...4 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN...4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...5

Læs mere

Fællessekretariat Aftale 2008

Fællessekretariat Aftale 2008 Fællessekretariat Aftale 2008 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 3 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE

Læs mere

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Espe skole

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Espe skole Dialogbaseret Aftalestyring Aftale 2007 Espe skole 2007 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...2 2.0 Den politiske ramme...3 3.0 Den faglige ramme...4 4.0 Institutionsrammen...4 5.0 Den administrative

Læs mere

Spilleregler for decentral ledelse og central styring

Spilleregler for decentral ledelse og central styring Spilleregler for dialogbaseret aftalestyring Spilleregler for decentral ledelse og central styring Ansvar og forpligtelser for aftaleholdere Version 6 2010: Administrativ revidering foretaget den 5. januar

Læs mere

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Tingager Plejecenter

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Tingager Plejecenter Dialogbaseret Aftalestyring Aftale 2007 Tingager Plejecenter 2007 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...2 2.0 Den politiske ramme...3 3.0 Den faglige ramme...3 4.0 Institutionsrammen...3 5.0 Den administrative

Læs mere

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag KL, april 2010 1. udgave, 1. oplag 2010 Design: Kontrapunkt

Læs mere

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/14952 18-1. tildelingsrunde 2015...2

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/14952 18-1. tildelingsrunde 2015...2 Referat Innovations- og Medborgerskabsudvalget Tid Mandag den 5. januar 2015 - kl. 15:30 Sted Mødelokale 4 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/14952 18-1. tildelingsrunde

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2

Læs mere

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Bibliotekerne

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Bibliotekerne Dialogbaseret Aftalestyring Aftale 2007 Bibliotekerne 2007 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...2 2.0 Den politiske ramme...3 3.0 Den faglige ramme...5 4.0 Institutionsrammen...5 5.0 Den administrative

Læs mere

Dagplejeområde Nord årsberetning 2007

Dagplejeområde Nord årsberetning 2007 Dagplejeområde Nord årsberetning 2007 Formål med årsberetningen Såfremt Faaborg-Midtfyn Kommune skal forsætte den positive kvalitetsudvikling via dialog, mål og aftaler, kræver det løbende opfølgning,

Læs mere

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 Dagsorden Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 (Mødested: Regionshuset Viborg, konference 1) (Formøde for ledelsessiden kl. 11.00-12.00, lokale C3) (Formøde

Læs mere

Forord... 3. Generelle bemærkninger... 5. Demografistrategi... 8. Finansiering og balance... 10. Grundlaget for budgetlægningen...

Forord... 3. Generelle bemærkninger... 5. Demografistrategi... 8. Finansiering og balance... 10. Grundlaget for budgetlægningen... 2014 BUDGET 2014-17 Forord... 3 Generelle bemærkninger... 5 Demografistrategi... 8 Finansiering og balance... 10 Grundlaget for budgetlægningen... 14 Økonomistyring... 15 Budgetaftale 2014 (15-17)... 18

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 Overordnede betragtninger om budgetsituationen Budget 2014 2017 1 Indledning Formålet med Mål- og Budgetfokus maj 13 er at give et samlet overblik over budgetsituationen

Læs mere

Regnskab & årsberetning 2013

Regnskab & årsberetning 2013 Regnskab & årsberetning 2013 Indhold Borgmesterens forord 3 Ledelsens påtegning 4 Beretning 5 Regnskab 67 Beretning Borgmesterens forord Årsberetningen for 2013 sætter fokus på det samlede regnskabsresultat,

Læs mere

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget Referat Børne- og Familieudvalget 05.03.2012 kl. 13:00 Mødelokale 1.01, Fjerritslev Rådhus Jammerbugt Kommune Børne- og Familieudvalget 05.03.2012 Punkter på åbent møde: 20. Status på brugertilfredshedsundersøgelsen

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/14581 Kompetencefordelingsplan for Økonomiudvalgets område...2

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/14581 Kompetencefordelingsplan for Økonomiudvalgets område...2 Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 16. juni 2014 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. 14/14581 Kompetencefordelingsplan for Økonomiudvalgets område...2

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 13. september 2012

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 13. september 2012 Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 13. september 2012 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Afbud: Flemming Damgaard Larsen (V) Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. KB - Orientering...2

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3.

Læs mere

INTERNT NOTAT: Organisation, styring og ledelse i den administrative struktur i Roskilde Kommune august 2013

INTERNT NOTAT: Organisation, styring og ledelse i den administrative struktur i Roskilde Kommune august 2013 Kommunaldirektøren Byrådssekretariatet Sagsnr. 244459 Brevid. 1736095 Ref. CJUS Dir. tlf. 46 31 80 28 christinajs@roskilde.dk 9. oktober 2013 INTERNT NOTAT: Organisation, styring og ledelse i den administrative

Læs mere

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed. Mødedato: Onsdag den 5. august 2015. Mødetidspunkt: 8:00-12:00

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed. Mødedato: Onsdag den 5. august 2015. Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Onsdag den 5. august 2015 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3, Bytoften Thyge Nielsen,

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 30. maj 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. og Christian Friis ved afbud.

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 30. maj 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. og Christian Friis ved afbud. Refer Refer Mødedo: 30. maj 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: Flemming Gjelstrup og Christian Friis ved afbud. 30. maj 2013 Refer Indholdsfortegnelse

Læs mere

Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen

Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 7. april 2014 kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...2

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. december 2014. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. december 2014. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 1. december 2014 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager - december...2 3. JA - Årsplan for dialogtemaer om

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 12. januar 2015

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 12. januar 2015 Referat mandag den 12. januar 2015 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Mikael Ralf Larsen Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ - Bedre familieorienteret

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Referat tirsdag den 21. juni 2011 Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Fagudvalgenes budgetoplæg 2012-2015...4

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. marts 2010

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. marts 2010 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. marts 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Flemming Damgaard Larsen (V) Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013.

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013. Dialogbaseret aftalestyring mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013 Ballerup Kommune 1. Præsentation af aftaleenheden Formål Organisationen tilbyder

Læs mere

Principper for økonomistyring. (Kasse- og regnskabsregulativ)

Principper for økonomistyring. (Kasse- og regnskabsregulativ) (Kasse- og regnskabsregulativ) 0. Bilagsoversigt Detaljerede styringsprincipper... 3 1. Forord... 4 1.1. Budget... 4 1.2. Bevilling og bevillingsniveau... 4 1.3. Anlæg... 4 2. Overordnet styringsgrundlag

Læs mere