Side 1. Lundeborg Havn en rapport om fremtidige muligheder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Side 1. Lundeborg Havn 2015. - en rapport om fremtidige muligheder"

Transkript

1 Side 1 Lundeborg Havn en rapport om fremtidige muligheder udarbejdet af en arbejdsgruppe i foråret 2011

2 Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Forord Lundeborg Havn, før og nu...4 A. Lundeborgs historie kort fortalt...4 B. Beskrivelse af Lundeborg Havn...5 C. Fiskeriet i Lundeborg - udviklingen i de seneste år...8 D. Lundeborg Havn som lystbådehavn Lundeborg Havn i de kommende 5 år - og videre frem...12 A. Forslag til iværksættelse nu Emne: Modernisering af hjemmeside Emne: Bedre info, foldere mv Emne: Netadgang Emne: Turistinfo Emne: DMI vejrstation Emne: Borde / bænke / grill Emne: Legeplads Emne: Flydebro til badning og udspring Emne: Dykkercenter Emne: Cykeludlejning Emne: Udlejning af kajak og kano Emne: Markedsføring Emne: Vinteropbevaring i havnen...17 B. Forslag til iværksættelse i løbet af 1 3 år efter nærmere drøftelse Emne: Færge til Lohals, evt. cykelfærge Emne: Kræmmermarked Emne: Lundeborg Reparations- og Bådservice Emne: Videoovervågning i vinterhalvåret Emne: Arbejdende museum i smedjen Emne: Rabatordning 5/4 mm C. Forslag til iværksættelse i løbet af 1 5 år efter nærmere drøftelse Emne: Overtagelse af / langvarig driftsaftale med lystbådehavnen Emne: Erhverv på havnen, bedding Emne: Pakhus indretning Emne: Principiel overvejelse om leje/salg af ejendomme på havnen Emne: Udnyttelse af eksisterende bygninger Afsluttende bemærkninger Bilag...23 Indbydelse til møde om Lundeborg Havns udvikling...24 Visioner for Lundeborg Havn...25

3

4 Side 4 2. Lundeborg Havn, før og nu A. Lundeborgs historie kort fortalt Lundeborg er Danmarks ældste handelsplads! Den overraskende konstatering fremgår af et skrift fra Svendborg & Omegns Museum, bind 32 *). Her berettes det, at arkæologiske udgravninger fra 1986 dokumenterer, at der for 1800 år siden lå en handelsplads på dette sted. Placeringen er ikke tilfældig. Den skyldes 3 forhold: Tilstedeværelse af et fyrstehus (i Gudme), gode besejlingsforhold (så vidt det er muligt at vurdere) og endelig en geografisk placering, der gør lokaliteten til et centrum for den handel, der omfattede Nordtyskland og områderne ved Kattegat og den Østlige Østersø. De arkæologiske fund kan deles i 2 grupper. Den ene knytter sig til lokalt håndværk, og den anden vidner om handel med importerede romerske luksusvarer. Blandt de talrige fund er omkring jernnagler, formentlig klinknagler fra skibe. Det må antages, at man har haft den fornødne ekspertise til at udføre større og mindre skibsreparationsarbejder. Der har været skibsbyggere knyttet til stedet. De betydelige guldfund, brakteater og guldgubber, ved Lundeborg, Broholm og Gudme, vidner om, at der har været tale om et ganske velstående samfund. Det store Romerrige mod syd, der strakte sig langt ind i Frankrig og Tyskland, og som havde så stor betydning for handelslivet i Norden, løb ind i vanskeligheder, og i året 395 deltes det i et vestromersk og et østromersk rige, og det var begyndelsen til enden for Romerriget. Samtidig skete der også gradvis ændring af handelsvejene og handelscentrene og en ændring af magtforholdene i Danmark, som svækkede de lokale fyrster og førte til dannelsen af et egentlig kongerige. Udviklingen var til ugunst for Lundeborg, der hensank i en torneroseagtig slummer, som den dog blev vækket af takket være godsejer Frederik Sehested. Frederik Sehested var en driftig mand, der tog en række initiativer til gavn for det lokale samfund, herunder bygning af havnen i Lundeborg i I øvrigt var Frederik Sehested også en ivrig og dygtig arkæolog, der forestod fund og opbevaringen af de genstande, som hans arkæologiske udgravninger bragte for dagen. Lundeborg udviklede sig til en betydelig fiskerihavn. I 1970 erne var ikke mindre end 30 registrerede fiskefartøjer hjemmehørende i Lundeborg Havn med en samlet besætning på ca. 60 personer. Som det vil fremgå af senere afsnit, har det ikke været muligt at holde fiskerierhvervet i gang og det er nu stort set indskrænket til fritidsfiskeri. Havnen er til gengæld til stor glæde for de mange lystsejlere og andre gæster, der benytter den. *) Lundeborg en handelsplads fra jernalderen, af Per O. Thomsen, Benno Blæsild, Nis Hardt og Karsten Kjer Michaelsen, 1993.

5 Side 5 B. Beskrivelse af Lundeborg Havn. Lundeborg Havn kan beskrives som den ser ud i dag som vist på nedenstående kort med matrikelnumre og bygninger. Men den kan også beskrives over tid, fra den blev bygget af Sehested på Broholm i 1860 erne specielt som trafikhavn til udskibning af korn - til den gennemløb sin første store omlægning til ren fiskerihavn. Fiskeriet blev den bærende faktor fra slutningen af 1800-tallet og næsten 100 år frem. Det var i denne periode at fiskerne overtog havnen og udbyggede den frem til det udseende, den havde, da lystbådehavnen blev bygget. Med faldet i fiskeriet og væksten i lystsejladsen indtraf den anden større omlægning, idet indtægtsgrundlaget gradvist skiftede fra at være baseret på indladning af fisk til indtægter fra fastliggere og gæstesejlere. Lundeborg Havn står således igen i en brydningstid. Havnens anlæg og faciliteter skal tilpasses, udbygges og vedligeholdes til nutidens og fremtidens krav og behov der er behov for en ny målsætning.. Lundeborg Havn aktuelt. Hvor ikke andet er angivet ejes arealer og bygninger af havnen. Arealer Bygninger - Havneareal og P-Plads areal af matrikel nr. 7aa 7435 m 2 Heraf underlagt strandbeskyttelse 7419 m 2 - Vejareal 441 m 2 - Pakhus og omliggende areal af matrikel nr. 7ø 413 m 2 - Aktivhuset og omliggende areal af matrikel nr. 7ai 760 m 2 ejes af foreningen Aktivhuset - Havnevej 7 / Pakhuskælder med omliggende areal af matrikel nr. 7ak 302 m 2 ejes af Allan Thestrup - Pakhuset 222 m 2 - Udbygning på pakhus mod syd 22 m 2 - Sort garn- og redskabshus 330 m 2 - Toiletbygning 55 m 2 - Bådebyggerværksted 157 m 2 - Motorværksted 87 m 2 - Kassehuset 145 m 2 ejes af Salgsforeningen - Huset på midtermolen 112 m 2 ejes af Salgsforeningen - Kiosk / Fiskerkroen (Nina) 95 m 2 - Fiskesalg / fiskerestaurant (Nina) 50 m 2

6 Lundeborg Havn med angivelse af matrikelnummer. Side 6

7 Lundeborg Havns kajanlæg med angivelse af byggeår og materialer Side 7

8 Side 8 C. Fiskeriet i Lundeborg - udviklingen i de seneste år Fiskeri var Lundeborgs hovederhverv gennem alle årene frem til 80 erne. Der blev landet store mængder fisk, først fladfisk i 50 erne og 60 erne samt sild, som blev sorteret til konsum. Herefter var det torsk, som der blev landet flest af. Der kom kvoter, som gjorde det vanskeligt at få et rentabelt fiskeri i Lundeborg. Så måtte fiskerbådene sejle til andre havne bl.a. Frederikshavn, Gilleleje, Hirtshals og Neksø. Så kom der ophugningsstøtte, der gjorde at 50% af bådene blev udfaset. I dag er der kun 2 trawlkuttere tilbage og kun 1 fisker ud fra Lundeborg i 4 måneder om året. Derudover drives nu kun fiskeri som bierhverv. Vi kan håbe, at garnfiskeriet får mere vind i sejlene måske med udsætning af yngel, f.eks. af fladfisk. Servicefagene er også forsvundet fra havnen. Salgsforeningen. Salgsforeningen så sit lys, fordi fiskehandlernes priser syntes for små. Bestyrer og sæsonarbejdere blev ansat efter størrelsen af fiskelandinger. I dag er der kun 1-2 anpartshavere tilbage, så Salgsforeningens dage er talte. Den primære funktion er i dag produktion af is/kølerum i mængder, som i dag kan være i en kølecontainer, lig Omø Salgsforening, så bygningerne kan på kort sigt blive ledige.

9 Side 9 Statistik over fiskeriets landinger registreret de seneste år: Landinger registreret i Lundeborg målt i KG levende fangst Anden Fisk Fladfisk Torskefisk I alt Landinger Kg levende Anden Fisk Fladfisk Torskefisk I alt Årstal

10 Side 10 D. Lundeborg Havn som lystbådehavn Lundeborg Havn har gradvist fået betydning som lystbådehavn i takt med væksten i antal lystbåde specielt de sidste 50 år. Antallet af gæstesejlere voksede støt frem til etableringen af den nye lystbådehavn. Det har nu stabiliseret sig på omkring 3000 båd-døgn per år, se tabel. Hvorfor kommer gæstesejlerne til Lundeborg? For Lundeborg Havn fremhæves især havnens rimelige størrelse, dens krumme moler med plads til både små og store fartøjer, dens bygninger og dens faciliteter og - ikke mindst - beliggenheden nær skov og strand. Dog savnes indkøbsmuligheder og spisesteder, særligt i udkanten af sæsonen forår og efterår. Statistik over gæstesejlere i Lundeborg og omliggende havne de seneste år: Gæstesejlere Ar 2002 År 2003 År 2004 År 2005 År 2006 År 2007 År 2008 År 2009 År 2010 Kerteminde Nyborg Lundeborg Havn Lundeborg Lystbådehavn Svendborg Rudkøbing Marstal Bagenkop Gæstesejlere Overnatninger Kerteminde Nyborg Lundeborg Havn Lundeborg Lystbådehavn Svendborg Rudkøbing Marstal Bagenkop Ar 2002 Årstal Lundeborg Havn mod nord og Lundeborg Lystbådehavn mod syd.

11 Side 11

12 Side Lundeborg Havn i de kommende 5 år - og videre frem Arbejdsgruppen har afholdt møde med ejere og brugere af Lundeborg Havn. Indbydelsen til mødet fremgår af bilag 1 til denne rapport. På mødet blev de ca. 30 fremmødte bedt om at deltage i en analyse af styrke, svagheder, trusler og muligheder for havnen i de kommende år. Resultatet fremgår af bilag 2 til denne rapport. Arbejdsgruppen har på grundlag af resultaterne fra mødet udvalgt en række forslag som anses mest relevante for den videre udvikling. Forslagene er derefter opdelt i 3 kategorier: A. Forslag til iværksættelse nu B. Forslag til iværksættelse i løbet af 1 3 år efter nærmere drøftelse C. Forslag til iværksættelse i løbet af 1 5 år efter nærmere drøftelse Forslagene er uddybet og kommenteret nedenstående. For overskuelighed er beskrivelserne inddelt i baggrund, indhold og økonomi.

13 Side 13 A. Forslag til iværksættelse nu 1. Emne: Modernisering af hjemmeside Baggrund: Lundeborg Havns nuværende hjemmeside hedder (Der findes også en side som hedder den ejes af Poul Erik Andersen og har ikke været opdateret de sidste 4-5 år). Indhold: Lundeborg Havns hjemmeside bør have et nyt layout og lægges over på et CMS-system (Content Management System). Billederne på nuværende hjemmeside er meget længe om at åbne. Hjemmesiden er en del af havnens ansigt udadtil, så det er vigtigt, at den er indbydende og brugervenlig, ligesom den skal være nem at opdatere. Poul Erik Andersen skal forsøges overtalt til at opgive sin hjemmeside. Økonomi: Der bør nedsættes en arbejdsgruppe på 1-2 personer, som i samarbejde med den person, der i dag vedligeholder hjemmesiden, kan komme med et oplæg til ny hjemmeside indenfor et budget på kr. 2. Emne: Bedre info, foldere mv. Baggrund: Det er vigtigt, at alle gæstende sejlere informeres godt om Lundeborgs lyksaligheder. Dels bør sejlerne straks ved første møde med havnefogeden have udleveret en folder, dels bør der være en altid ajourført informationsstander på havnen, dels bør havnens hjemmeside give svar på alt (og måske give lyst til at lægge turen til Lundeborg). Indhold: Folderen må have en skitse af havnen med placering af bad, toiletter, legemuligheder, havbad, mulighed for vejrudsigt etc. men også indkøbs- og spisemuligheder i havnens umiddelbare nærhed. Også fjernere liggende muligheder og mulighed for transport dertil (f.eks. Svendborg og Nyborg) beskrives. De samme oplysninger som findes i folderen kan også bringes på info-standeren og på hjemmesiden her med de yderligere muligheder som disse medier indebærer. Økonomi: En annonce eller 2 kan sikre at folderen ikke bliver nogen alvorlig økonomisk belastning. Der nedsættes en arbejdsgruppe, der udarbejder et konkret forslag, samt budget for den samlede info-aktivitet. Angående turist-info, se dette. 3. Emne: Netadgang Baggrund: God internetadgang er en af de faciliteter, som i dag er vigtig for gæstesejlere. Indhold: Da det er muligt på Lundeborg Havn at få meget hurtig fibernet-forbindelse, vil vi foreslå, at havnen etablerer en sådan og stiller den frit til rådighed for gæstesejlere. Dette kan ske ved udlevering af adgangskode ved ankomst. En hurtig forbindelse 60/60 vil muliggøre, at gæster kan se deres lokale TV og børn og voksne kan spille computerspil.

14 Side 14 God og fri internet vil tiltrække flere gæstesejlere og få flere til at blive længere tid. Der er mulighed for at lokale forretninger kan annoncere med dagaktuelle tilbud etc. Det er vigtigt at havnen annoncerer med dette tiltag. Økonomi: Forbindelsen vil koste ca. 500 kr./mdr. Den kan erstatte eksisterende forbindelse og samtidig bruges på kontoret, stationær computer ved havnekontoret og til vejrstation tilsluttet DMI. Så en merudgift på ca. 200 kr./mdr. vil være hurtigt tjent hjem i kraft af øget besøg. En antenne på ishuset vil dække den gamle havn perfekt. 4. Emne: Turistinfo Baggrund: Turistinformationen er ikke blot en opgave for Havnen, men for hele Lundeborg, og bør derfor baseres på et bredt samarbejde. Man kan sige, at en trykt brochure har størst betydning for dem, der allerede er kommet til Lundeborg, medens information på nettet kan have kolossal betydning for, om gæsterne dukker op. Indhold: Blandt emnerne i turistinformationen er Lundeborgs historie og nuværende lyksaligheder, havnen, omegnen, spise- og indkøbsmuligheder, forslag til gå- og cykelture, turistattraktioner i det nærmeste opland, mulighed for golf, tennis, ridning mv. Men også en kalender med alle Lundeborgbegivenheder i løbet af året. Der kan hentes masser af inspiration i det samarbejde, som man under navnet Baltic Sailing har etableret på Lolland-Falster, i øvrigt i samarbejde med Nordtyske havne. Se hjemmesiden: Samarbejdet omfatter ikke blot beskrivelse af områdets havne mv., men indeholder også en rabatordning til glæde for såvel fastliggere som gæster. Økonomi: Der må etableres et samarbejde med den lokale turistforening med henblik på assistance og økonomisk støtte. 5. Emne: DMI vejrstation Baggrund: Branding af Lundeborg Havn er vigtigt, sådan at navnet dukker op flest mulige steder. Indhold: Derfor foreslås opsætning af en vejrstation tilkoblet internettet og tilmeldt DMI s hjemmeside med målestationer. Vejrdata kan således ses på Lundeborg Havn s hjemmeside og på et display på havnen. Se eksempel fra et privat vinduespudserfirma i Svendborg på Økonomi: Som vejrstationen foreslås en Davis Vantage pro+ til ca kr. plus moms. Tilslutning til DMI er gratis. 6. Emne: Borde / bænke / grill Indhold: Borde/bænke kan opsættes med fast grill på den nordlige plads ved det gamle færgeleje. Der kunne opsættes løse læskærme.

15 Side Emne: Legeplads Baggrund: Der mangler helt klart en legeplads i nærheden af havnen. Sejlere med børn sejler efter de havne som har attraktive legepladser. Og en sidegevinst vil være at den også kan bruges af byens børn og ikke-sejlende turister. Lundeborgs legeplads ligger pt. i et parcelhuskvarter i nærheden af skoven, men langt fra havnen og der er ikke skiltet til den. Indhold: Der har været afholdt et enkelt møde med formanden for brugerrådet i Lundeborg Lystbådehavn og med arbejdsgruppen Børn og Unge under Visioner for Lundeborg. Der blev opnået enighed om at foreslå, at de 3 instanser samarbejder om at få etableret en legeplads for de mindre børn i den sydlige del af lystbådehavnen på et areal, som kommunen har sagt god for til legeplads. Legepladsen må rigtig gerne få et maritimt islæt. Derudover vil man arbejde for, at der på Pavillonmarken kan etableres boldbane, skaterbane, bålplads mm. til de større børn og måske på længere sigt en natur-fitness-plads. Økonomi: Der bør nedsættes en arbejdsgruppe på 1-2 personer, som i samarbejde med Lundeborg Lystbådehavn og arbejdsgruppen Børn og Unge, kan arbejde videre med det praktiske i forbindelse med etablering af legeplads mm. indenfor et budget på kr. 8. Emne: Flydebro til badning og udspring Baggrund: For badende er der ofte interesse for at lave udspring, især blandt børn og unge, men hverken på kysten eller i Lundeborg er der muligheder bortset udspring fra havnemolen, der både er ulovligt og til gene for den søgående trafik. Etablering af bro til badning og udspring kunne være en attraktion både for havnen og for Lundeborg. Anlægget kan naturligt udføres af Lundeborg Havn med udgangspunkt på havnens areal, men principielt kunne anlægget lige så godt udføres af Borgerforeningen, Svendborg Kommune eller andre. Indhold: Etablering af en bro, der ender på en platform med 1 meter vippe og trapper ude på tilpas vanddybde. Anlægget kunne eventuelt etableres som flydebro eller bro hængslet til ponton. Placering kunne være nord for nordre mole, alternativt ved lystbådehavnens søndre mole efter aftale med Svendborg Havne. Økonomi: Der er tale om relativt bekostelige vandbygningsarbejder, men dog i lille skala. Måske kan findes en sponsor, der vil være interesseret i at sætte navn på bygningsværket. Der forventes kun indirekte indtægter ved en større tilstrømning af turister.

16 Side Emne: Dykkercenter Baggrund: Med Lundeborg Havns placering ved bæltet kan et dykkercenter være en mulighed. Der tænkes på dykkercenter drevet af interessenter, der kan leje sig ind på havnen med drift af kursusvirksomhed, dykkerture, salg af udstyr med videre. Indhold: Indretning af lokale i del af bådebyggerværksted eller i rum i pakhuset. Reservering af bådplads i havnen / plads til bådtrailer. Der er allerede et dykkercenter ved Knarreborg Mølle Camping (KMC) et par kilometer syd for Lundeborg. Det foreslås at søge etableret et samarbejde med KMC, alternativt med Oure skolerne. Økonomi: Der søges etableret aftale med interessent, der lejer lokale, bådplads med videre. Der må påregnes investering til indretning af lokale med videre. 10. Emne: Cykeludlejning Baggrund: I flere lystbådehavne har cykeludlejning vist sig at være en succes - især på øerne, hvor der ofte er langt til handlende og til naturen i området præcis som i Lundeborg. Der er for nuværende cykeludlejning i Lundeborg, men uden tydelig annoncering. Indhold: Cykeludlejning foreslås etableret på havnen og drives af interessenter, der kan leje sig ind på havnen. Lokal interesse eventuelt i samarbejde med Printzlau i Hesselager foreslås undersøgt. 11. Emne: Udlejning af kajak og kano Baggrund: Lundeborg Sejlklub har en meget aktiv kajakafdeling. Indhold: Kajaksejlads kunne være muligt med instruktør igennem Lundeborg Sejlklub. For roere med bevis, kunne udlejning sikkert praktiseres efter aftale med Sejlklubbens kajakafdeling. 12. Emne: Markedsføring Baggrund: Markedsføringsindsatsen for Lundeborg Havn må kort sagt gå ud på at skabe kendskab til stedet og interesse for at besøge det. Indhold: Virkningsfuld, landsdækkende reklame i bare et beskedent omfang ligger nok uden for Havnens økonomiske muligheder, og indsatsen må derfor koncentreres om en stadig og kraftig påvirkning af medierne, den lokale presse, radio og TV. Lundeborg skal igen og igen bringes om ikke på forsiden så i spalterne, i nyhedsindslagene og i magasinprogrammerne. Både planer for de kommende aktiviteter (som hver især er selvstændige historier) og beretninger om, hvordan det gik. Økonomi: Der etableres en PR- gruppe kan være identisk med arbejdsgruppen vedr. info.

17 Side Emne: Vinteropbevaring i havnen Baggrund: Hovedparten af lystsejlerne foretrækker, at deres både kommer på land om vinteren. Det giver mulighed for eftersyn, bundmaling og polering. Imidlertid er der mange, der føler sig fristet til at lade båden ligge i vandet, men viger tilbage for det på grund af risikoen for en streng vinter med deraf følgende skader. Indhold: Lundeborg Havn (specielt den runde lystbådehavn) er imidlertid ideel til vinteropbevaring - selv isskruninger og hård Østenvind vil ikke frembyde nogen særlig risiko. Muligheden for en vinter-havneplads kan tilbydes både fastliggere og bådejere fra andre havne. Der skal være mulighed for el, og der skal føres dagligt tilsyn. Sikkerheden kan øges gennem videoovervågning (se Videoovervågning i vinterperioden) og i løbet af perioden (dog mest i efteråret og i foråret) skal der være mulighed for mindre båd-reparationer (se Lundeborg Reparations- og Bådservice). Økonomi: Forslaget kan give øgede lejeindtægter til havnen. Forslaget er i sig selv udgiftsneutralt. Omkostning til elmålere dækkes gennem et depositum, der opkræves hos sejlerne.

18 Side 18 B. Forslag til iværksættelse i løbet af 1 3 år efter nærmere drøftelse 1. Emne: Færge til Lohals, evt. cykelfærge Baggrund: Genetablering af en færgeforbindelse til Lohals i turistsæsonen ville være et stort aktiv for havnen og byen i det hele taget. Indhold: Realistisk set er det nok kun muligt med en cykelfærge, ligesom den, som indtil for et par år siden besejlede Lundeborg-Lohals-Korsør/Omø. Muligheden for et samarbejde med Naturturisme I/S, som bl.a. står for Øhavsstien, bør undersøges. For at projektet skal lykkes kræver det, at man finder den rigtige skipper og det rigtige skiv. Økonomi: Det vil kræve en del økonomisk velvilje fra de anløbne havne, herunder Lundeborg - måske skal man lade havnepengene være afhængige af antal passagerer i stedet for at det er en fast månedlig havneafgift. Det vil også kræve stor velvilje fra de berørte kommuner, idet det nok vil være nødvendigt med tilskud i hvert fald til markedsføring. 2. Emne: Kræmmermarked Baggrund: I arbejdet med en fremtidsvision for Lundeborg har vigtigheden af, at der er aktiviteter hele sommeren, været drøftet. Og vigtigheden af at byrden med at løfte aktiviteterne fordeles på flere personer/organisationer. Indhold: Lundeborg Havns bud kunne være at arrangere et kræmmermarked på havnes arealer evt. i samarbejde med Borgerforeningen. Kræmmermarkedet kunne løbe over én eller evt. flere dage i en weekend i juli. Og det skulle være en tilbagevendende begivenhed. Man kunne overveje at lave Kræmmermarked f.eks. hver den 1. weekend i månederne juni, juli og august, så det i højere grad blev noget man vidste, man kunne komme tilbage til. Økonomi: Markedet vil give en mindre indtægt i form af udlejning af stadepladser; men med øgede udgifter til ren- og vedligeholdelse kan man nok kun forvente, at det vil være udgiftsneutralt. Men det vil give liv på havnen og øge indtægtsmuligheder for havnens lejere.

19 Side Emne: Lundeborg Reparations- og Bådservice Baggrund: Mange tursejlere oplever i løbet af en ferietur, at de står med et problem, som de ikke rigtig selv kan klare. Måske har de ikke den nødvendige viden og erfaring, måske savner de det rigtige værktøj. Det kan være motor- eller el-problemer eller problemer med sejl eller rigning. Indhold: Hvis man kunne opbygge en servicefunktion i Lundeborg Havn, der kunne tage fat på dette problem, kunne man gradvis udbygge kendskabet til denne service, så sejlerne vidste, hvor der var hjælp at hente. Det forudsætter naturligvis, at man har manden, der har lyst og forudsætninger for at påtage sig jobbet og som kan udføre det, eller om nødvendigt henvise til anden ekspertise. Økonomi: Forslaget kan give øget aktivitet i havnen og kan også være nyttigt i forbindelse med vinteropbevaring i havnen. Havnen stiller de nødvendige kvadratmeter til rådighed, og sørger for markedsføring af aktiviteten. Herudover ingen omkostninger for havnen. 4. Emne: Videoovervågning i vinterhalvåret Baggrund: Forslaget knytter an til forslaget om Vinteropbevaring i havnen. Bortset fra vinterhalvåret er det næppe nogen god ide med videoovervågning. Indhold: I vinterhalvåret, når havnen er mennesketom, er det en anden sag, og hvis man vil fremme vinteropbevaringen kan det være en god ide at tilbyde den ekstra sikkerhed som videoovervågningen kan give. Med et enkelt kamera kan man overskue hele havnen, og billedet kan man lægge ind på Lundeborg Havns hjemmeside (se til inspiration: - Om sejlklubben - live webcam, se også En forøget sikkerhed ville kunne opnås, hvis man gemte optagelserne, så man kunne identificere mistænkelige personer, men en sådan ordning giver juridiske problemer, som ikke står mål med nytteværdien. Økonomi: En løsning med et kamera til almindelig optagelse og videreforsendelse til hjemmesiden vil kunne etableres for nogle få tusinde kroner. 5. Emne: Arbejdende museum i smedjen Baggrund: Lundeborg Motorværksted blev etableret af A. Sørensen i 30 erne. Han var en meget dygtig maskinmand, som lavede sin egen benzinmotor Lundeborg Motoren, som der stadig findes et eksemplar af i værkstedet (ejet af Knud Sørensen). Han lavede også maskiner til ispindefabrikken, som var konkurrencedygtige selv efter 40 år på markedet. Indhold: I dag er værkstedet som Lundeborg Havnesmedie udlejet til Poul Nielsen, som håber at bruge værkstedet endnu mere. Han vil bevare maskiner og værksted som nu da det er meget museumsagtigt. På sigt bør havnen lave et fast museum med funktionsdygtig glødehovedmotor, der kan startes jævnligt i turistsæsonen.

20 Side Emne: Rabatordning 5/4 mm. Baggrund: Ingen forretninger kan leve af at give rabat, men en gang imellem kan rabatgivning alligevel være nyttig for at nå et bestemt mål. Indhold: To former for rabat kan komme på tale. - Klippekort-ordning, hvor man betaler for 4 og får 5 overnatninger - en traditionel rabatordning. Ved klippekortordningen er det tanken, at man indgår en aftale med f.eks. 4 andre havne i det sydfynske område, strategisk udvalgt efter, hvem der kunne tænkes at sende gæstesejlere videre til Lundeborg, og hvem der kunne tænke sig at modtage nogle flere gæstesejlere herfra. Havne som Svendborg, Ærøskøbing og Fåborg er nok så sikre på at få besøg, at de ikke ønsker at deltage, men Lohals, Bagenkop, Troense, Marstal og flere mindre ø-havne kunne være aktuelle. Det kræver nogen tid at forberede, (og kan/må den runde lystbådehavn deltage i et sådant arrangement?) Det indebærer også en vis administration. Indtægten ved kortsalget skal naturligvis fordeles på de deltagende havne. Kortet er kun gyldigt i den pågældende sejlsæson. En enklere model er en rabatform, der udelukkende retter sig mod Lundeborg Havn. Og som kunne hedde 3 for 2 altså man køber på ankomstdagen 3 dages havneplads og betaler for 2 det forudsætter naturligvis, at man er interesseret i, at gæsterne bliver i længere tid, og at man ikke risikerer at måtte sige nej til andre på grund af ordningen. Hvis et tilbageblik over gæstesejlernes overnatningsfrekvens viser, at de ofte bliver i 2 nætter, er det naturligvis ingen god ide, men ellers kan det blive en mulighed for ekstra indtægter med en meget lille indsats.

21 Side 21 C. Forslag til iværksættelse i løbet af 1 5 år efter nærmere drøftelse 1. Emne: Overtagelse af / langvarig driftsaftale med lystbådehavnen Baggrund: De 2 nabohavne den anpartsejede Lundeborg havn og den kommunalt ejede Lundeborg Lystbådehavn - er principielt konkurrenter, men samtidigt et par siamesiske tvillinger der deler en mole, for øjeblikket har samme havnefoged, er fælles om en del faciliteter - og Lundeborgs lyksaligheder i øvrigt. Fastliggerne er for det meste medlemmer i én og samme Lundeborg Sejlklub. Indhold: Umiddelbart forekommer det indlysende at drive de 2 havne samlet for opnåelse af stordriftsfordele og det foreslås at Lundeborg Havn - som den naturligge lokale aktør - tager kontakt til Svendborg havne for sondering af interessen. Der kan foreslås flere modeller, for eksempel - en simpel driftsaftale - en driftsaftale inklusiv ansvar for vedligehold - delvist eller totalt - en lejekontrakt med købsret - en overtagelse straks eller på sigt. Økonomi: Modellerne kræver selvsagt omhyggelig økonomisk og juridisk granskning. 2. Emne: Erhverv på havnen, bedding Baggrund: Der søges etableret indtægtsgivende udnyttelse af havnens faciliteter gennem udlejning heraf til erhvervsformål. Der gives prioritet til erhverv med maritim tilknytning og på helårsudnyttelse, men andre muligheder kan komme på tale. Indhold: Havnens bedding kan danne basis for lokale erhverv som bådebygger og smedje og for udefrakommende rejsemontører. Endvidere er den i sig selv indtægtsgivende for havnen ved overhaling, vedligehold og reparation af fartøjer. Beddingen som helhed trænger alvorligt til vedligehold. Økonomi: Vi er bekendt med at projekt for renovering af bedding planlægges.

22 Side Emne: Pakhus indretning Baggrund: Pakhuset har for øjeblikket stort set udtjent sin mission som pakhus, oprindeligt som kornmagasin og senest som rum for opbevaring og vedligehold af fiskernes grej. Derfor skal pakhusets fremtid nu planlægges. - Hvordan bevares pakhuset? - Hvad kan pakhuset anvendes til? - Hvordan kan pakhuset tilpasses til sin fremtidige anvendelse? Indhold: Der skal arbejdes seriøst med disse spørgsmål. Havnens pakhus er hele Lundeborgs vartegn og en kulturhistorisk attraktion, men samtidigt som fredet bygning en alvorlig belastning for havnens økonomi. En løsning på de nævnte spørgsmål skal således tilgodese vidt forskellige hensyn. Der er af Borgerforeningen nedsat en række arbejdsgrupper heriblandt også en gruppe vedrørende pakhuset. Disse grupper har kort arbejdstid, og indgiver rapport i løbet af juni-juli måned. Det foreslås at Lundeborg Havn efterfølgende nedsætter egen arbejdsgruppe, der kan fortsætte dette arbejde - i fornødent omfang med ekstern sagkyndig bistand. 4. Emne: Principiel overvejelse om leje/salg af ejendomme på havnen Baggrund: Lundeborg Havn ApS er i dag et økonomisk sundt foretagende med en god egenkapital og ingen gæld. Truslerne er en lav driftsøkonomi med en forholdsvis nedslidt og ikke formålstjenlig bygningsmasse. Indhold: For forsat at have en sund forretning og sikre udviklingen af virksomheden Lundeborg Havn ApS er det vigtigt, at bestyrelsen gennemgår de forretningsområder, den hviler på i dag, vurderer nye tiltag, for derefter at vælge de forretningsmæssige ben, den vil hvile på i fremtiden. Økonomi: Et forslag kunne være, at man mentalt indstiller sig på at frasælge bygninger, og i stedet lejer grundarealer ud i lighed med andre havnevirksomheder, hvor man i lejekontrakten specificerer anvendelse af arealerne.

Takstblad Vinterpladsleje Efter aftale med havnemyndigheden kan både anbringes til vinteropbevaring på havnens areal.

Takstblad Vinterpladsleje Efter aftale med havnemyndigheden kan både anbringes til vinteropbevaring på havnens areal. Takstblad 2017 Alle priser er inklusiv moms med mindre andet er nævnt. 1.0 Fastliggere 1.1 Generelt Pladslejen beregnes på grundlag af et rektangel med sidelængder lig med bådens største længde hhv. største

Læs mere

Havne Langeland Kommune

Havne Langeland Kommune Havne Langeland Kommune Baggrund. I forbindelse med behandlingen af budget 2011 for Langeland Kommune, besluttede Kommunalbestyrelsen på mødet den 11. oktober 2010 vedrørende forslag om indførelse af rabatordning

Læs mere

TAKSTER. For afgifter opkrævet af havnefogederne eller kommunen gælder følgende takster: (regnskabsåret er kalenderåret)

TAKSTER. For afgifter opkrævet af havnefogederne eller kommunen gælder følgende takster: (regnskabsåret er kalenderåret) TAKSTER for Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune (Vordingborg Nordhavn, Masnedsund Havn, Kalvehave Havn, Stege havn, Bogø havn, Skåninge Bro og Klintholm Havn). 2014 For afgifter opkrævet

Læs mere

Danmarks Museum For Lystsejlads

Danmarks Museum For Lystsejlads Danmarks Museum For Lystsejlads MARITIMT KULTURCENTER PÅ SVENDBORG HAVN 2 OPLÆG TIL ETABLERING AF ET MARITIMT KULTURHUS PÅ FREDERIKSØEN INTRO Siden lukningen af Svendborg Værft i 2001 er der tænkt mange

Læs mere

TAKSTBLAD. Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune

TAKSTBLAD. Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune TAKSTBLAD 2015 Illustration René Lundby For afgifter opkrævet af havnefogederne eller kommunen 2015 gældende takster. Fastliggere 1 Pladser Pladslejen bliver beregnet efter største længde og bredde af

Læs mere

DAGSORDEN. Det Maritime Råd. Møde nr. 4

DAGSORDEN. Det Maritime Råd. Møde nr. 4 DAGSORDEN Det Maritime Råd Møde nr. 4 Mandag den 27 august 2012 kl. 17.00 Sted: Sejlklubbens lokaler på Bogense Havn Deltagere: Dagsorden Referat Formand for Teknik og Miljøudvalget, Kim Johansen (KJ)

Læs mere

Ombygning og udvidelse af Lohals Havn på Nordlangeland. Projektbeskrivelse 2016

Ombygning og udvidelse af Lohals Havn på Nordlangeland. Projektbeskrivelse 2016 Ombygning og udvidelse af Lohals Havn på Nordlangeland. Projektbeskrivelse 2016 1 Indholdsfortegnelse Præsentation og historie... 3 Banjen... 4 Lohals / Hou... 5 Lohals Havn i dag... 6 Projektet... 7 Fremtidsønsker...

Læs mere

Dansk Sejlunion - Klubkonference. 21. november 2015

Dansk Sejlunion - Klubkonference. 21. november 2015 Dansk Sejlunion - Klubkonference 21. november 2015 Vi vil fortælle om Baggrunden for projekt Vild med Vand Status for projektet Hvad består projektet af Hvad leverer projektsekretariatet Hvordan kommer

Læs mere

TAKSTBLAD 2016 Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune

TAKSTBLAD 2016 Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune TAKSTBLAD 2016 Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune Bogø Havn, Skåninge Bro, Stege Havn, Hårbølle Havn, Klintholm Havn og Præstø Havn. Illustration René Lundby 1.0 Fastliggere 1.1

Læs mere

Bønnerup Havns erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet

Bønnerup Havns erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet Bønnerup Havns erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet Udarbejdet af GEMBA Seafood Consulting for Norddjurs Kommune 20. November 2007 Indholdsfortegnelse INDLEDNING 2 RESUMÉ 2 OPLANDSANALYSENS

Læs mere

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Helle Larsen, Hune Bageri Merete Hansen, Hune Blokhus Cykeludlejning Baggrunden/opstarten på samarbejde med Naturstyrelsen Merete Startede samarbejde

Læs mere

TRÆSKIBS SAMMENSLUTNINGEN PINSESTÆVNE 2015. Kursen er sat!

TRÆSKIBS SAMMENSLUTNINGEN PINSESTÆVNE 2015. Kursen er sat! TRÆSKIBS SAMMENSLUTNINGEN PINSESTÆVNE 2015 Kursen er sat! LEMVIG 23.-25. MAJ 2015 TEMA: FISK & FISKERI - FØR OG NU Fisk og fiskeri har altid fyldt meget i Lemvig og derfor har vi valgt dette tema for Pinsestævne

Læs mere

DAGSORDEN WORKSHOP D. 7. APRIL 2014:

DAGSORDEN WORKSHOP D. 7. APRIL 2014: DAGSORDEN WORKSHOP D. 7. APRIL 2014: 1. Velkomst og formål med mødet ved Birger Jensen, Formand - Miljø, Klima og Trafi k 2. Præsentationsrunde 3. Oplæg v. Hasløv og Kjærsgaard. 4. Emner til debat v. Haslev

Læs mere

Udbudsmateriale Vejers Strand Camping 2014

Udbudsmateriale Vejers Strand Camping 2014 Udbudsmateriale Vejers Strand Camping 2014 Til rekvirenter af udbudsmateriale vedrørende forpagtning af Vejers Strand Camping Præsentation af Vejers Strand Camping. De fysiske rammer Vejers Strand Camping

Læs mere

Danboat. 27. november 2015

Danboat. 27. november 2015 Danboat 27. november 2015 Hvorfor projekt Vild med Vand? Dansk Sejlunion Færre og ældre medlemmer 1/3-del af klubberne mister medlemmer 1/3-del har status quo Foreningen af Lystbådehavne i Danmark (FLID)

Læs mere

TAKSTER. for Stege, Klintholm og Bogø havne samt Skåninge bro 2010

TAKSTER. for Stege, Klintholm og Bogø havne samt Skåninge bro 2010 dokumentoplysninger nr. 94810: Takstregulativ TAKSTER for Stege, Klintholm og Bogø havne samt Skåninge bro For de af havnefogederne (eller via kommunekontoret) opkrævede afgifter gælder følgende takster:

Læs mere

Udvidelse af Svendborg Lystbådehavn. Praksis Arkitekter - 30.05.12

Udvidelse af Svendborg Lystbådehavn. Praksis Arkitekter - 30.05.12 Udvidelse af Svendborg Lystbådehavn Praksis Arkitekter - 30.05.12 HOVEDGREB Hovedgrebet tager afsæt i den eksisterende runde havn fra 1930erne. Omkring denne etableres en ellipseformet ydermole der lægger

Læs mere

Vedbæk Havn 11. november 2010 Udbygning af havnen og tilhørende faciliteter på land

Vedbæk Havn 11. november 2010 Udbygning af havnen og tilhørende faciliteter på land Vedbæk Havn 11. november 2010 Udbygning af havnen og tilhørende faciliteter på land - Kort beskrivelse af omfanget af udbygningsplanerne Udvidelsen af Vedbæk Havn omfatter fl ere elementer: En havneudvidelse.

Læs mere

Onsevig Havn et øje til fremtiden

Onsevig Havn et øje til fremtiden Onsevig Havn et øje til fremtiden Onsevig Havn er en privat havn ejet af de der har fast plads i havnen. Onsevig Havn bruges af et utal af mennesker, der bruger havnen på forskellig måde. kr. 1000 900

Læs mere

Forretningsudvikling i de mindre havne. Assens Havn, Havnechef Ole Knudsen Workshop- Udvikling eller afvikling Havnekonference 2014

Forretningsudvikling i de mindre havne. Assens Havn, Havnechef Ole Knudsen Workshop- Udvikling eller afvikling Havnekonference 2014 Forretningsudvikling i de mindre havne Assens Havn, Havnechef Ole Knudsen Workshop- Udvikling eller afvikling Havnekonference 2014 Arbejdsgruppen Status og udfordringer hvorfor en forretningsmanual? 1

Læs mere

Dagsorden for Havnebestyrelsen

Dagsorden for Havnebestyrelsen Dagsorden for Havnebestyrelsen Mødedato 15. august 2016 Tid Kl. 16.00 18.00 Sted Havnekontoret Medlemmer Bjarne Eggert Rasmussen Hanne Sørensen (A) Henrik Bonné Otto Vølund Poulsen (V) Per Sørensen (A)

Læs mere

Indbydelse. Tursejlere. 3.-5. juni 2016 KERTEMINDE SEJLKLUB K E R T E M I N D E S E J L K L U B

Indbydelse. Tursejlere. 3.-5. juni 2016 KERTEMINDE SEJLKLUB K E R T E M I N D E S E J L K L U B Indbydelse Tursejlere 3.-5. juni 2016 K E R T E M I N D E S E J L K L U B Velkommen til Kerteminde Kerteminde Sejlklub har fornøjelsen af at indbyde til Classic Fyn Rundt 2016 Kerteminde Sejlklub indbyder

Læs mere

Informations & Debatmøde

Informations & Debatmøde Informations & Debatmøde HØRUPHAV BROLAUG 15. november 2017 1 Agenda: kl. 18.30 Velkomst Vin og ost. kl. 19.00 Informationer fra Bestyrelsen. Vin & ost. kl. 19.30 Debat, indlæg fra Bestyrelsen. Vin & ost.

Læs mere

FOLKEMØDEARRANGØR SÅDAN

FOLKEMØDEARRANGØR SÅDAN OPDATERET 09.12.14 FOLKEMØDEARRANGØR SÅDAN Bornholms Regionskommune står for Folkemødets praktiske rammer. Men det politiske indhold selve festivalens substans bliver leveret af partier, organisationer,

Læs mere

Giv mig 5 minutter til at forklare...

Giv mig 5 minutter til at forklare... Daniel Brandt Introduktion Introduktion til online marketing er alt, hvad du foretager dig på internettet med din forretning. Din hjemmeside er typisk der, dine salg kommer fra, derfor skal den være overskuelig

Læs mere

2012 var igen et både godt og travlt år for Hou Lystbådehavn.

2012 var igen et både godt og travlt år for Hou Lystbådehavn. Beretning 2013 2012 var igen et både godt og travlt år for Hou Lystbådehavn. Vi kom ud af 2012 med et lille overskud, alle bådpladser var besatte, og vi nåede ca. samme antal af gæstesejlere som de sidste

Læs mere

DET VESTLIGE BYGGEFELT VÆKSTMILJØ FOR SMÅ VIRKSOMHEDER I NY SKURBY.

DET VESTLIGE BYGGEFELT VÆKSTMILJØ FOR SMÅ VIRKSOMHEDER I NY SKURBY. DET VESTLIGE BYGGEFELT VÆKSTMILJØ FOR SMÅ VIRKSOMHEDER I NY SKURBY. Hensigten med en ny skurby er, at understøtte livet på havnen, hvor nye og mindre virksomheder kan få grobund og skabe synergier med

Læs mere

Referat for Havnebestyrelsen

Referat for Havnebestyrelsen Referat for Havnebestyrelsen Mødedato 15. august 2016 Tid Kl. 16.00 18.00 Sted Havnekontoret Medlemmer Bjarne Eggert Rasmussen Hanne Sørensen (A) Henrik Bonné Otto Vølund Poulsen (V) Per Sørensen (A) Tilforordnede

Læs mere

HAVNENYT FORÅRET 2014

HAVNENYT FORÅRET 2014 HAVNENYT FORÅRET 2014 En forårsmorgen i Dragør Status på havnen I løbet at denne korte vinter er der igen foretaget en hel del vedligeholdelsesarbejde på havnen. Vores dygtige medarbejdere har udskiftet

Læs mere

Onsevig Havn et øje til fremtiden

Onsevig Havn et øje til fremtiden Onsevig Havn et øje til fremtiden Onsevig Havn er en privat havn ejet af de der har fast plads i havnen. kr. 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Antal gæstesejlere 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Læs mere

Bestyrelsesmøde 13.august 2014

Bestyrelsesmøde 13.august 2014 Bestyrelsesmøde 3.august 204 Nappedam Bådelaug Deltagere: Fraværende: Referent: Henning Madsen, Jan Uhrskov, Henning Hansen, Jytte Gyldenløve, Harald Jørgensen, Egon Sørensen, Frans Sørensen Claus Pedersen

Læs mere

Havneregulativ 6255 1385

Havneregulativ 6255 1385 Havneregulativ for Lohals Havn. Regulativet er gældende for hele havnens land- og søområde, som mod vandet er afgrænset af molerne, (herunder linien mellem moleenderne i lystbådehavnen og linien mellem

Læs mere

Ansøgning til Friluftsrådet

Ansøgning til Friluftsrådet t Ansøgning til Friluftsrådet 1. Historisk tilbageblik Thissinghus havn er en 150 år gammel havn som frem til 1974 blev brugt til industri havn i forbindelse med den lokale korn- og foderstofforretning

Læs mere

Kommunikationsplan for Færgesekretariatet

Kommunikationsplan for Færgesekretariatet Uddrag af Kommunikationsplan for Færgesekretariatet Færgesekretariatet er et nyt samarbejde, der startede med etablering af sekretariatet pr. 1. marts 2015. Sekretariatet er etableret af landets 18 ø-kommuner.

Læs mere

Formandens beretning for året 2014

Formandens beretning for året 2014 Formandens beretning for året 2014 Velkommen. Så gik der endnu et år. Og dette har budt på nye udfordringer. Selvfølgelig har de sidste detaljer vedr. overtagelsen fyldt meget, da den er en vigtig del

Læs mere

Projektbeskrivelse: Jolle- og kajakhus

Projektbeskrivelse: Jolle- og kajakhus NAPPEDAM BÅDELAUG Projektbeskrivelse: Jolle- og kajakhus Side!1 NAPPEDAM BÅDELAUG NAPPEDAM BÅDELAUG BYGGER NYE KLUBFACILITETER FOR JOLLE- OG KAJAKAFDELING Baggrundsinformation en bådehavn for foden af

Læs mere

SJÆLLANDS ODDE HAVNEBY

SJÆLLANDS ODDE HAVNEBY SJÆLLANDS ODDE HAVNEBY HAVNEHALLEN - den gode maritime oplevelse i et lokalt miljø Projektplan - Bilag til Ansøgningsskema Stedet Tæller 4.11.2015 HASLØV & KJÆRSGAARD I 1 Havnehallen Odden Havneby - den

Læs mere

Præsentationsrunde. Hvem? Hvorfra? Overvejelser i forhold til Vild med Vand? Forventninger?

Præsentationsrunde. Hvem? Hvorfra? Overvejelser i forhold til Vild med Vand? Forventninger? Præsentationsrunde Hvem? Hvorfra? Overvejelser i forhold til Vild med Vand? Forventninger? Hvorfor projekt Vild med Vand? Dansk Sejlunion Færre og ældre medlemmer Foreningen af Lystbådehavne i Danmark

Læs mere

Indbydelse. Tursejlere. 5.-7. juni 2015 KERTEMINDE SEJLKLUB K E R T E M I N D E S E J L K L U B

Indbydelse. Tursejlere. 5.-7. juni 2015 KERTEMINDE SEJLKLUB K E R T E M I N D E S E J L K L U B Indbydelse Tursejlere 5.-7. juni 2015 K E R T E M I N D E S E J L K L U B Velkommen til Kerteminde Kerteminde Sejlklub har fornøjelsen af at indbyde til Classic Fyn Rundt 2015 Kerteminde Sejlklub indbyder

Læs mere

Referater findes på kommunens hjemmeside. Se:

Referater findes på kommunens hjemmeside. Se: Referat af havnemøde 2017 for Rudkøbing og Strynø havne Afholdt i Rudkøbing Sejlklubs lokaler den 23. maj 2017 kl 16.30-17.30. I mødet deltog: Brugere af Rudkøbing og Strynø havne. Repræsentanter for Udvalget

Læs mere

Turismestrategi frem mod 2021

Turismestrategi frem mod 2021 Turismestrategi frem mod 2021 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Overordnet om turistpolitiske overvejelser... 4 1.1 Regionale samarbejder... 5 1.1.1. Destination Fyn... 5 1.1.2 Naturturisme I/S... 6 2.

Læs mere

Referat af Brugerbestyrelsesmøde den 22. april 2009.

Referat af Brugerbestyrelsesmøde den 22. april 2009. Referat af Brugerbestyrelsesmøde den 22. april 2009. Mødedeltagere: Erik Nicolaisen (EN), Bente Walløe Poulsen (BWP), Richard Barth (RB), Carl Larsen (CL), Theis Wieder (TW), Jess Brønden (JB), Arne Holten

Læs mere

Overblik over lystsejlerturismen i Danmark TØBBE 2006

Overblik over lystsejlerturismen i Danmark TØBBE 2006 Overblik over lystsejlerturismen i Danmark TØBBE 26 Lystsejlerundersøgelse 26 Undersøgelsen er en stikprøve af alle gæstesejlere i danske havne i 26 Dvs. stikprøven repræsenterer det samlede antal gæsteovernatninger

Læs mere

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter (Der er i alt modtaget 31 besvarede skemaer) Hvordan har projektet medvirket til at nå de konkrete mål i LAG-himmerlands

Læs mere

Referat fra Havnebestyrelsen

Referat fra Havnebestyrelsen Referat fra Havnebestyrelsen Mødedato 19. marts 2014 Tid 15.00 bustur 17.00 havnebestyrelsesmøde Sted Næstved Havn, Vestre Kaj 16 Medlemmer Bjarne Eggert Rasmussen Hanne Sørensen (A) Henrik Bonné Otto

Læs mere

Kalvehave Strandpark. Foreningen Den Gule Stald - Kalvehave Havn - www.dengulestald.dk - tlf. +45 26212703 19. oktober 2013

Kalvehave Strandpark. Foreningen Den Gule Stald - Kalvehave Havn - www.dengulestald.dk - tlf. +45 26212703 19. oktober 2013 Kalvehave Strandpark Havneomdannelse i et yderområde Der har været meget N fokus på omdannelsen af de store havne, hvor man har kunnet profitere af beliggenheden midt i større byer. De små havne som f.eks.

Læs mere

RUNGSTED HAVN. Forår 2011 12 33,2E 55 53,2N

RUNGSTED HAVN. Forår 2011 12 33,2E 55 53,2N RUNGSTED HAVN Forår 2011 12 33,2E 55 53,2N Pladspriser 2011/2012 På trods af megen skriveri i aviserne om muligheden for store prisstigninger på pladslejerne, vil priserne for den kommende sæson kun stige

Læs mere

Oversigtsskema over ansøgninger til turismepuljen runde. Tilsagn/afslag

Oversigtsskema over ansøgninger til turismepuljen runde. Tilsagn/afslag Oversigtsskema over ansøgninger til turismepuljen 2016 2. runde Ansøger/projekt Samarbejdspartner/beskrivelse Beløb Kommentar fra Enheden for Erhverv & Turisme Partnerskabet Vemb Vil Videre Udgivelse af

Læs mere

Bilag 1. Afrapportering af dialogmøder. Referaterne er godkendt af de enkelte interessenter. Gl. Brydegaard

Bilag 1. Afrapportering af dialogmøder. Referaterne er godkendt af de enkelte interessenter. Gl. Brydegaard Bilag 1 Afrapportering af dialogmøder Referaterne er godkendt af de enkelte interessenter. Gl. Brydegaard Mht. formidling kan kommunen bidrage med standard tekster og billeder, til de enkelte udbyderes

Læs mere

Kerteminde Sejlklub indbyder til. Classic Fyn Rundt. for tursejlere i Kerteminde den 3. - 5. juni 2011 K E R T E M I N D E S E J L K L U B

Kerteminde Sejlklub indbyder til. Classic Fyn Rundt. for tursejlere i Kerteminde den 3. - 5. juni 2011 K E R T E M I N D E S E J L K L U B Kerteminde Sejlklub indbyder til Classic Fyn Rundt for tursejlere i Kerteminde den 3. - 5. juni 2011 K E R T E M I N D E S E J L K L U B Velkommen til Kerteminde Kerteminde Sejlklub har fornøjelsen af

Læs mere

Nyhedsbrev september 2017 LYSBÅDEHAVNE. TÆTTERE PÅ VANDET vordingborg.dk/lystbådehavne

Nyhedsbrev september 2017 LYSBÅDEHAVNE. TÆTTERE PÅ VANDET vordingborg.dk/lystbådehavne Nyhedsbrev september 2017 LYSBÅDEHAVNE TÆTTERE PÅ VANDET vordingborg.dk/lystbådehavne HAVNENYT Tilfredshedsundersøgelser i 4 havne I juli måned 2017 har vi foretaget tilfredshedsundersøgelser i Vordingborg

Læs mere

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn.

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn. Beretning 2015 Jeg har i år valgt at dele beretningen op i flere hovedpunkter. Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje

Læs mere

Brugerrådet for Nykøbing Sj. Havn

Brugerrådet for Nykøbing Sj. Havn Brugerrådet for Nykøbing Sj. Havn Onsdag den 9. november 2016 kl. 16-17 På havnekontoret i Nykøbing Sj. Dagsorden: Referat: Deltagere 1 Godkendelse af dagsorden Frede Damsø (formand), Øyvind Kristoffersen,

Læs mere

REFERAT. Det Maritime Råd. Møde nr. 5

REFERAT. Det Maritime Råd. Møde nr. 5 REFERAT Det Maritime Råd Møde nr. 5 Tirsdag den 23. oktober 2012 kl. 18.30 Sted: Sejlklubbens lokaler på Bogense Havn Deltagere: Dagsorden Referat Formand for Teknik og Miljøudvalget, Kim Johansen (KJ)

Læs mere

Turistundersøgelse 2011. Mariagerfjord Kommune

Turistundersøgelse 2011. Mariagerfjord Kommune Turistundersøgelse 2011 Mariagerfjord Kommune Kilde Consult side 2/16 - din kilde til viden Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Rapport... 5 Hvilket land kommer turisterne fra... 5 Overnatninger... 6 Hvor

Læs mere

Den Europæiske Socialfond 0 kr. 0 kr. Den Europæiske Regionalfond 3.881.875,50 kr. 0 kr. Regionale erhvervsudviklingsmidler 0 kr. 0 kr.

Den Europæiske Socialfond 0 kr. 0 kr. Den Europæiske Regionalfond 3.881.875,50 kr. 0 kr. Regionale erhvervsudviklingsmidler 0 kr. 0 kr. Bilag 22d Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Den Europæiske Socialfond 0 kr. 0 kr. Den Europæiske Regionalfond 3.881.875,50 kr. 0 kr. Regionale erhvervsudviklingsmidler 0 kr. 0 kr. Indstillet

Læs mere

Åstrup Forsamlingshus

Åstrup Forsamlingshus Beretning 2014 Tuborgfondet Vi har, i anledning af husets 90 års fødselsdag den 18. marts 2015, søgt Tuborgfondet om tilskud til nye stole og borde. Som I jo alle ved, har Tuborgfondet imødekommet vores

Læs mere

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse Rapport Fem koncepter for danske forsamlingshuse Landsforeningen Danske Forsamlingshuse 5 koncepter for danske forsamlingshuse Der findes i Danmark cirka 1250 forsamlingshuse, hvoraf ca. 800 er medlemmer

Læs mere

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Denne folder indeholder fem forslag til vandreture på Venø, hvoraf den ene også kan gennemføres

Læs mere

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Naturen+ I Lysets Land Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark 2009 2012 PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Toppen af Danmark i dag 4 Vision og mål

Læs mere

Fremtidens Øresund har plads til natur, friluftsliv og erhverv

Fremtidens Øresund har plads til natur, friluftsliv og erhverv Fremtidens Øresund har plads til natur, friluftsliv og erhverv - miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansens tale til konferencen Fremtidens Øresund 3. februar 2016 (Det talte ord gælder) Indledning 1.

Læs mere

Bestyrelsesmøde 4. december 2014

Bestyrelsesmøde 4. december 2014 Bestyrelsesmøde 4. december 2014 Nappedam Bådelaug Deltagere: Henning Madsen, Henning Hansen, Jytte Gyldenløve, Harald Jørgensen, Jan Uhrskov, Jesper Norup, Frans Sørensen Fraværende: Referent: Egon Sørensen

Læs mere

Limfjordsvej 53, 9670 Løgstør

Limfjordsvej 53, 9670 Løgstør Limfjordsvej 53, 9670 Løgstør 1 Lejeprospekt Velbeliggende detailhandelsejendom med stor parkeringsplads i dagligvarebutiksområdet og få minutters gang fra gågaden og lystbådehavn i Løgstør. Husleje pr.

Læs mere

Potentialer i Bork 11. august et bidrag til udvikling af Bork Havn

Potentialer i Bork 11. august et bidrag til udvikling af Bork Havn otentialer i Bork 11. august 2016 otentialeplan - Bork Havn Bork Havn i billeder Adgangsvej til Bryggen Surferstranden syd for havnen Lystbådehavnen Bryggen Fiskehuset Legeplads ved Bryggen Det gule hus

Læs mere

KULTUR OG BORGERSER- VICE Sport & Fritid Aarhus Kommune

KULTUR OG BORGERSER- VICE Sport & Fritid Aarhus Kommune Detailplan for Vestsiden af FTL-havnen Side 1 af 11 Baggrund for detailplanen Juni 2012 vedtog byrådet Dispositionsplan for Fiskeri-, Træskibs- og Lystbådehavnen samt arealerne mellem Grenaabanen og Skovvejen/

Læs mere

Oplagring af gods Pr. m2 pr. måned 81 kr. 83 kr.

Oplagring af gods Pr. m2 pr. måned 81 kr. 83 kr. Skibsafgift a. pr. BRT (bruttotonnage) for hvert anløb 4 kr. 4 kr. b. pr. BRT (bruttotonnage) som en månedsafgift 25 kr. 25 kr. c. bugserbåde, som bugserer indenfor havnens søområde pr. BRT 4 kr. 4 kr.

Læs mere

I dette notat præsenteres tre forskellige hovedmodeller for en udbygning og modernisering af Roskilde-Hallerne.

I dette notat præsenteres tre forskellige hovedmodeller for en udbygning og modernisering af Roskilde-Hallerne. Modeller for organisering og finansiering af en udvidelse af Roskilde-Hallerne 22. november 2007 I dette notat præsenteres tre forskellige hovedmodeller for en udbygning og modernisering af Roskilde-Hallerne.

Læs mere

Nyhedsbrevnr for. Ylva-klubben.

Nyhedsbrevnr for. Ylva-klubben. 1 Marts 2014 Nyhedsbrevnr. 1-2014 for Ylva-klubben. Trofaste Ylva-sejlere!... mens der blev slagtet endnu en giraf og russerne står på kanten til at sikre sig en bid af Ukraine, så er der heldigvis mere

Læs mere

Indbydelse. Tursejlere. 7.-9. juni 2013 KERTEMINDE SEJLKLUB K E R T E M I N D E S E J L K L U B

Indbydelse. Tursejlere. 7.-9. juni 2013 KERTEMINDE SEJLKLUB K E R T E M I N D E S E J L K L U B Indbydelse Tursejlere 7.-9. juni 2013 K E R T E M I N D E S E J L K L U B Velkommen til Kerteminde Kerteminde Sejlklub har fornøjelsen af at indbyde til Classic Fyn Rundt 2013 Kerteminde Sejlklub indbyder

Læs mere

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017 Vejle Motorbåd-Klub Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017 Velkomst ved Johnny Jensen, der bød alle velkommen og foreslog Jørgen

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 2/2016. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 2/2016. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 2/2016 Læs inde i bladet: REFERAT FRA ÅRETS GENERALFORSAMLING ÅRETS ARRANGEMENTER STUDIETUR 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej 2 3480 Fredensborg

Læs mere

NYSTED KULTURSTI. En guide til Nysteds lyksaligheder

NYSTED KULTURSTI. En guide til Nysteds lyksaligheder NYSTED KULTURSTI En guide til Nysteds lyksaligheder Kulturstien fører den vandrende gennem byens hovedgade, langs havn og Rørsø og forbi markante bygninger. Ideen er at give et helhedsindtryk af den gamle

Læs mere

Referat fra møde i Uddannelsesudvalget torsdag den 15. januar 2015 kl 19-21 i klublokalet

Referat fra møde i Uddannelsesudvalget torsdag den 15. januar 2015 kl 19-21 i klublokalet Referat fra møde i Uddannelsesudvalget torsdag den 15. januar 2015 kl 19-21 i klublokalet Til stede: Thomas, Per Michael (den sidste del), Per Dolleris, Frans, Lars Hugo, Per From Gøse, Gorm. Afbud Henning,

Læs mere

Foreningen VisitKalundborg blev etableret i 2006 i forbindelse med kommunesammenlægningen. VisitKalundborg er den officielle turistorganisation.

Foreningen VisitKalundborg blev etableret i 2006 i forbindelse med kommunesammenlægningen. VisitKalundborg er den officielle turistorganisation. Sejerø Nekselø Turismeudvikling på Sejerø og Nekselø Oplysninger om ansøger Foreningen VisitKalundborg blev etableret i 2006 i forbindelse med kommunesammenlægningen. VisitKalundborg er den officielle

Læs mere

Notat om Fremtidens havne og maritime miljøer i Vordingborg Kommune - organisering, udvikling og markedsføring

Notat om Fremtidens havne og maritime miljøer i Vordingborg Kommune - organisering, udvikling og markedsføring Claus Christensen, Havnedrift, Vordingborg Kommune Jan Kanne, Vordingborg Udviklingsselskab A/S Notat om Fremtidens havne og maritime miljøer i Vordingborg Kommune - organisering, udvikling og markedsføring

Læs mere

Analyse og konklusion af undersøgelse vedr. aflysning af Landsskyttestævne

Analyse og konklusion af undersøgelse vedr. aflysning af Landsskyttestævne Analyse og konklusion af undersøgelse vedr. aflysning af Landsskyttestævne 2015 På baggrund af aflysningen af Landsskyttestævnet 2015 som skulle have været afholdt i uge 27, besluttede styregruppen for

Læs mere

KM KYST KM MULIGHEDER

KM KYST KM MULIGHEDER KM KYST KM MULIGHEDER KØBENHAVNS KOMMUNE Tårnby kommune Dragør kommune M VALBY M AMAGER FÆLLED SYDHAVN M SUNDBY M ØRESTAD KASTRUP M AVEDØRE M TÅRNBY KØBENHAVNS LUFTHAVN KALVEBOD FÆLLED DRAGØR KONGELUNDEN

Læs mere

Et strejftog gennem 20 år

Et strejftog gennem 20 år 1993-2013 www.taarnbybladet.dk OKTOBER 2013 Et strejftog gennem 20 år Redigeret af: Allan Meyer Indholdsfortegnelse Forord... 1 Indledning... 2 Stiftende generalforsamling 2 Første nummer udkom 15. september

Læs mere

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014 Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning 3) Regnskab og budget 4) Indkomne forlag 5) Valg af bestyrelse 6) Valg af suppleanter 7) Valg

Læs mere

HVORFOR ÅBNE BUTIK I PRÆSTØ?

HVORFOR ÅBNE BUTIK I PRÆSTØ? HVORFOR ÅBNE BUTIK I PRÆSTØ? Præstø er med sin smukke og unikke beliggenhed lige ned til Præstø fjord, omkranset af skov og åbne vidder samt kun et kvarters kørsel til motorvej, et oplagt sted at starte

Læs mere

PINSETRÆF PÅ HULLEHAVN CAMPING (5806), SVANEKE

PINSETRÆF PÅ HULLEHAVN CAMPING (5806), SVANEKE PINSETRÆF PÅ HULLEHAVN CAMPING (5806), SVANEKE Fra 2. 5. juni 2017 afholdes der Autocamper træf på Bornholm Så grib chancen for at tilbringe en pinse i dejligt selskab og skøn natur med udsigt til vandet.

Læs mere

Ny organisering af turismearbejdet på Fanø

Ny organisering af turismearbejdet på Fanø Ny organisering af turismearbejdet på Fanø Resume: Formålet med forslaget er at styrke erhvervs- og turismeudviklingen Fanø Kommune overtager ansvaret for drift af Turistbureau Fanø Kommune overtager arbejdet

Læs mere

Referat fra Havnebestyrelsen

Referat fra Havnebestyrelsen Referat fra Havnebestyrelsen Mødedato 24.juni 2013 Tid 10.00 Sted Havnekontoret, Vestre Kaj 16 Medlemmer Karsten Nonbo (V) Michael Rex (A) Niels D. Kelberg (O) Otto V. Poulsen (V) Per Sørensen (A) Tilforordnede

Læs mere

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2 Kystturisme Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark Indhold: 1. Hvad betyder Turismeerhvervet for Danmark 2. Hvem er vores gæster 3. Motiver for ferien

Læs mere

Salg af billetter til arrangementer i Frederikshavn og omegn via www.frederikshavnerbilletten.dk

Salg af billetter til arrangementer i Frederikshavn og omegn via www.frederikshavnerbilletten.dk Turistservice 2008. Drive autoriseret grønt Turistbureau: Med skriftlig og mundtlig kvalificeret service og informationsbetjening på dansk, engelsk og tysk samt på de skandinaviske sprog. Servicering af

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 26. november 2012. Matchrace bådene. Betaling for mandag og onsdage Reparationer på Mongo

Referat af bestyrelsesmøde den 26. november 2012. Matchrace bådene. Betaling for mandag og onsdage Reparationer på Mongo Referat af bestyrelsesmøde den 26. november 2012 1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 2 punkter til evt. Matchrace bådene. Betaling for mandag og onsdage Reparationer på Mongo 2. Bordet

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til etablering af aktivitetshus ved Båring Strand

Ansøgning om tilladelse til etablering af aktivitetshus ved Båring Strand Middelfart Kommune Båring d. 2/4-2013 Att.: Jacob Kloch Østergade 21 5580 Nr. Åby Ansøgning om tilladelse til etablering af aktivitetshus ved Båring Strand På vegne af foreningen Båring Vig Kystaktiviteter

Læs mere

Dyrskueplads med mangfoldige muligheder

Dyrskueplads med mangfoldige muligheder Dyrskueplads med mangfoldige muligheder Roskilde Kommune, Park- og Vejafdelingen der har været store arrangementer på Dyrskuepladsen siden sidst i 1960erne, og det største antal besøgende var på Roskilde

Læs mere

GENEREL INFORMATION. Nedenfor finder du en oversigt over de fleste af pladserne/parkerne du kan låne til udendørsarrangementer

GENEREL INFORMATION. Nedenfor finder du en oversigt over de fleste af pladserne/parkerne du kan låne til udendørsarrangementer PLADS GUIDE AMAGER GENEREL INFORMATION Nedenfor finder du en oversigt over de fleste af pladserne/parkerne du kan låne til udendørsarrangementer i Københavns Kommune. Under hver plads eller park i guiden

Læs mere

Trylleskoven SOLRØD BEDRE SAMMENHÆNG MELLEM BY OG STRAND I SOLRØD KOMMUNE. Østre Strandvej. Lyngvej. Duevej. Staunings Ø

Trylleskoven SOLRØD BEDRE SAMMENHÆNG MELLEM BY OG STRAND I SOLRØD KOMMUNE. Østre Strandvej. Lyngvej. Duevej. Staunings Ø Trylleskoven SOLRØD BEDRE SAMMENHÆNG MELLEM BY OG STRAND I Østre Strandvej Lyngvej Duevej Staunings Ø Idéoplæg til bedre sammenhæng mellem by og strand i Solrød Kommune. Solrød Kommunes største attraktion

Læs mere

Lemvig, november 2015. Huse på Havnen

Lemvig, november 2015. Huse på Havnen Lemvig, november 2015 Huse på Havnen På forårets møde i 2014 i samarbejdsudvalget for huset Havnen 70A blev det bestemt, at besætningen på de to fartøjer AASE og GEFION på deres sommertogt skulle se på

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HOULBJERG

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HOULBJERG Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HOULBJERG Landbyrådsrepræsentanten fra Houlbjerg og Borgerforeningen i Houlbjerg

Læs mere

MARKEDSBOGEN NYHEDSBREV NR. 3 - JUNI 2013

MARKEDSBOGEN NYHEDSBREV NR. 3 - JUNI 2013 MARKEDSBOGEN NYHEDSBREV NR. 3 - JUNI 2013 kahrius.dk Them-Centret 10 8653 Them Tlf. 40 55 70 22 markedsbogen@kahrius.dk 1. Markedsdage på Træskibshavnen 2. Træskibsforeningen i Aarhus 3. Fiskerivej 32,

Læs mere

På cykel i Danmark. Ved konsulent Helle Damkjær, VisitDenmark

På cykel i Danmark. Ved konsulent Helle Damkjær, VisitDenmark På cykel i Danmark Ved konsulent Helle Damkjær, VisitDenmark Definition af cykelturisten Hvad er definitionen på en international cykelturist i Danmark? Er det den tyske familiefar, der har cyklen bag

Læs mere

Visionsmøde nr. 1 Nappedam Bådelaug Tirsdag d. 12/ kl REFERAT

Visionsmøde nr. 1 Nappedam Bådelaug Tirsdag d. 12/ kl REFERAT Visionsmøde nr. 1 Nappedam Bådelaug Tirsdag d. 12/1 2016 kl. 19.30-21.00 REFERAT Deltagere: Mads Holmen, Mogens Just, Lis Buddig, Karsten Kristiansen, Michael Maj og Camilla Storm Afbud fra: Lars Bjørn

Læs mere

NOTAT. Oplæg om offentlige toiletter i Vordingborg Kommune. Sagsbehandler: Thomas Eglin Oprettet: 18-08-2015

NOTAT. Oplæg om offentlige toiletter i Vordingborg Kommune. Sagsbehandler: Thomas Eglin Oprettet: 18-08-2015 NOTAT Sagsbehandler: Thomas Eglin Oprettet: 18-08-2015 Sagsnr.: 15/18407 Dokumentnr.: 117164/15 Oplæg om offentlige toiletter i Vordingborg Kommune Nærværende notat er et oplæg om Vordingborg Kommunes

Læs mere

Indstilling. Plan for sejlads og fiskeri. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten nik og Miljø. Den 8. maj 2008. Natur og Miljø

Indstilling. Plan for sejlads og fiskeri. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten nik og Miljø. Den 8. maj 2008. Natur og Miljø Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten nik og Miljø Den 8. maj 2008 Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune 1. Resume Byrådet kan via vandløbsloven fastsætte nærmere bestemmelser om sejlads på

Læs mere

VELKOMMEN TIL ÅRETS GENERALFORSAMLING. Søndag den 10. marts 2013

VELKOMMEN TIL ÅRETS GENERALFORSAMLING. Søndag den 10. marts 2013 VELKOMMEN TIL ÅRETS GENERALFORSAMLING Søndag den 10. marts 2013 Kære medlemmer. Bestyrelsen byder velkommen til årets generalforsamling. Den trettende i rækken og vi ser frem til mange flere. Arne Christensen

Læs mere

Bestyrelsen er nu så langt i processen, at en beslutning kan træffes, derfor denne indkaldelse!

Bestyrelsen er nu så langt i processen, at en beslutning kan træffes, derfor denne indkaldelse! Oplæg til den ekstraordinære Generalforsamling den 26. maj 2014: På den ordinære Generalforsamling tirsdag den 14. januar 2014 besluttede 91 % af de fremmødte, at Bestyrelsen skulle arbejde videre med

Læs mere

Beretning fra Hovedbestyrelsen 2009

Beretning fra Hovedbestyrelsen 2009 Beretning fra Hovedbestyrelsen 2009 Helsingør Amatør Sejlklub Siden 1969, hvor det blev besluttet, at Helsingør Amatør Klub skulle deles, har den bestået af en Motorbåds- og en Sejlerafdeling med egen

Læs mere