Side 1. Lundeborg Havn en rapport om fremtidige muligheder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Side 1. Lundeborg Havn 2015. - en rapport om fremtidige muligheder"

Transkript

1 Side 1 Lundeborg Havn en rapport om fremtidige muligheder udarbejdet af en arbejdsgruppe i foråret 2011

2 Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Forord Lundeborg Havn, før og nu...4 A. Lundeborgs historie kort fortalt...4 B. Beskrivelse af Lundeborg Havn...5 C. Fiskeriet i Lundeborg - udviklingen i de seneste år...8 D. Lundeborg Havn som lystbådehavn Lundeborg Havn i de kommende 5 år - og videre frem...12 A. Forslag til iværksættelse nu Emne: Modernisering af hjemmeside Emne: Bedre info, foldere mv Emne: Netadgang Emne: Turistinfo Emne: DMI vejrstation Emne: Borde / bænke / grill Emne: Legeplads Emne: Flydebro til badning og udspring Emne: Dykkercenter Emne: Cykeludlejning Emne: Udlejning af kajak og kano Emne: Markedsføring Emne: Vinteropbevaring i havnen...17 B. Forslag til iværksættelse i løbet af 1 3 år efter nærmere drøftelse Emne: Færge til Lohals, evt. cykelfærge Emne: Kræmmermarked Emne: Lundeborg Reparations- og Bådservice Emne: Videoovervågning i vinterhalvåret Emne: Arbejdende museum i smedjen Emne: Rabatordning 5/4 mm C. Forslag til iværksættelse i løbet af 1 5 år efter nærmere drøftelse Emne: Overtagelse af / langvarig driftsaftale med lystbådehavnen Emne: Erhverv på havnen, bedding Emne: Pakhus indretning Emne: Principiel overvejelse om leje/salg af ejendomme på havnen Emne: Udnyttelse af eksisterende bygninger Afsluttende bemærkninger Bilag...23 Indbydelse til møde om Lundeborg Havns udvikling...24 Visioner for Lundeborg Havn...25

3

4 Side 4 2. Lundeborg Havn, før og nu A. Lundeborgs historie kort fortalt Lundeborg er Danmarks ældste handelsplads! Den overraskende konstatering fremgår af et skrift fra Svendborg & Omegns Museum, bind 32 *). Her berettes det, at arkæologiske udgravninger fra 1986 dokumenterer, at der for 1800 år siden lå en handelsplads på dette sted. Placeringen er ikke tilfældig. Den skyldes 3 forhold: Tilstedeværelse af et fyrstehus (i Gudme), gode besejlingsforhold (så vidt det er muligt at vurdere) og endelig en geografisk placering, der gør lokaliteten til et centrum for den handel, der omfattede Nordtyskland og områderne ved Kattegat og den Østlige Østersø. De arkæologiske fund kan deles i 2 grupper. Den ene knytter sig til lokalt håndværk, og den anden vidner om handel med importerede romerske luksusvarer. Blandt de talrige fund er omkring jernnagler, formentlig klinknagler fra skibe. Det må antages, at man har haft den fornødne ekspertise til at udføre større og mindre skibsreparationsarbejder. Der har været skibsbyggere knyttet til stedet. De betydelige guldfund, brakteater og guldgubber, ved Lundeborg, Broholm og Gudme, vidner om, at der har været tale om et ganske velstående samfund. Det store Romerrige mod syd, der strakte sig langt ind i Frankrig og Tyskland, og som havde så stor betydning for handelslivet i Norden, løb ind i vanskeligheder, og i året 395 deltes det i et vestromersk og et østromersk rige, og det var begyndelsen til enden for Romerriget. Samtidig skete der også gradvis ændring af handelsvejene og handelscentrene og en ændring af magtforholdene i Danmark, som svækkede de lokale fyrster og førte til dannelsen af et egentlig kongerige. Udviklingen var til ugunst for Lundeborg, der hensank i en torneroseagtig slummer, som den dog blev vækket af takket være godsejer Frederik Sehested. Frederik Sehested var en driftig mand, der tog en række initiativer til gavn for det lokale samfund, herunder bygning af havnen i Lundeborg i I øvrigt var Frederik Sehested også en ivrig og dygtig arkæolog, der forestod fund og opbevaringen af de genstande, som hans arkæologiske udgravninger bragte for dagen. Lundeborg udviklede sig til en betydelig fiskerihavn. I 1970 erne var ikke mindre end 30 registrerede fiskefartøjer hjemmehørende i Lundeborg Havn med en samlet besætning på ca. 60 personer. Som det vil fremgå af senere afsnit, har det ikke været muligt at holde fiskerierhvervet i gang og det er nu stort set indskrænket til fritidsfiskeri. Havnen er til gengæld til stor glæde for de mange lystsejlere og andre gæster, der benytter den. *) Lundeborg en handelsplads fra jernalderen, af Per O. Thomsen, Benno Blæsild, Nis Hardt og Karsten Kjer Michaelsen, 1993.

5 Side 5 B. Beskrivelse af Lundeborg Havn. Lundeborg Havn kan beskrives som den ser ud i dag som vist på nedenstående kort med matrikelnumre og bygninger. Men den kan også beskrives over tid, fra den blev bygget af Sehested på Broholm i 1860 erne specielt som trafikhavn til udskibning af korn - til den gennemløb sin første store omlægning til ren fiskerihavn. Fiskeriet blev den bærende faktor fra slutningen af 1800-tallet og næsten 100 år frem. Det var i denne periode at fiskerne overtog havnen og udbyggede den frem til det udseende, den havde, da lystbådehavnen blev bygget. Med faldet i fiskeriet og væksten i lystsejladsen indtraf den anden større omlægning, idet indtægtsgrundlaget gradvist skiftede fra at være baseret på indladning af fisk til indtægter fra fastliggere og gæstesejlere. Lundeborg Havn står således igen i en brydningstid. Havnens anlæg og faciliteter skal tilpasses, udbygges og vedligeholdes til nutidens og fremtidens krav og behov der er behov for en ny målsætning.. Lundeborg Havn aktuelt. Hvor ikke andet er angivet ejes arealer og bygninger af havnen. Arealer Bygninger - Havneareal og P-Plads areal af matrikel nr. 7aa 7435 m 2 Heraf underlagt strandbeskyttelse 7419 m 2 - Vejareal 441 m 2 - Pakhus og omliggende areal af matrikel nr. 7ø 413 m 2 - Aktivhuset og omliggende areal af matrikel nr. 7ai 760 m 2 ejes af foreningen Aktivhuset - Havnevej 7 / Pakhuskælder med omliggende areal af matrikel nr. 7ak 302 m 2 ejes af Allan Thestrup - Pakhuset 222 m 2 - Udbygning på pakhus mod syd 22 m 2 - Sort garn- og redskabshus 330 m 2 - Toiletbygning 55 m 2 - Bådebyggerværksted 157 m 2 - Motorværksted 87 m 2 - Kassehuset 145 m 2 ejes af Salgsforeningen - Huset på midtermolen 112 m 2 ejes af Salgsforeningen - Kiosk / Fiskerkroen (Nina) 95 m 2 - Fiskesalg / fiskerestaurant (Nina) 50 m 2

6 Lundeborg Havn med angivelse af matrikelnummer. Side 6

7 Lundeborg Havns kajanlæg med angivelse af byggeår og materialer Side 7

8 Side 8 C. Fiskeriet i Lundeborg - udviklingen i de seneste år Fiskeri var Lundeborgs hovederhverv gennem alle årene frem til 80 erne. Der blev landet store mængder fisk, først fladfisk i 50 erne og 60 erne samt sild, som blev sorteret til konsum. Herefter var det torsk, som der blev landet flest af. Der kom kvoter, som gjorde det vanskeligt at få et rentabelt fiskeri i Lundeborg. Så måtte fiskerbådene sejle til andre havne bl.a. Frederikshavn, Gilleleje, Hirtshals og Neksø. Så kom der ophugningsstøtte, der gjorde at 50% af bådene blev udfaset. I dag er der kun 2 trawlkuttere tilbage og kun 1 fisker ud fra Lundeborg i 4 måneder om året. Derudover drives nu kun fiskeri som bierhverv. Vi kan håbe, at garnfiskeriet får mere vind i sejlene måske med udsætning af yngel, f.eks. af fladfisk. Servicefagene er også forsvundet fra havnen. Salgsforeningen. Salgsforeningen så sit lys, fordi fiskehandlernes priser syntes for små. Bestyrer og sæsonarbejdere blev ansat efter størrelsen af fiskelandinger. I dag er der kun 1-2 anpartshavere tilbage, så Salgsforeningens dage er talte. Den primære funktion er i dag produktion af is/kølerum i mængder, som i dag kan være i en kølecontainer, lig Omø Salgsforening, så bygningerne kan på kort sigt blive ledige.

9 Side 9 Statistik over fiskeriets landinger registreret de seneste år: Landinger registreret i Lundeborg målt i KG levende fangst Anden Fisk Fladfisk Torskefisk I alt Landinger Kg levende Anden Fisk Fladfisk Torskefisk I alt Årstal

10 Side 10 D. Lundeborg Havn som lystbådehavn Lundeborg Havn har gradvist fået betydning som lystbådehavn i takt med væksten i antal lystbåde specielt de sidste 50 år. Antallet af gæstesejlere voksede støt frem til etableringen af den nye lystbådehavn. Det har nu stabiliseret sig på omkring 3000 båd-døgn per år, se tabel. Hvorfor kommer gæstesejlerne til Lundeborg? For Lundeborg Havn fremhæves især havnens rimelige størrelse, dens krumme moler med plads til både små og store fartøjer, dens bygninger og dens faciliteter og - ikke mindst - beliggenheden nær skov og strand. Dog savnes indkøbsmuligheder og spisesteder, særligt i udkanten af sæsonen forår og efterår. Statistik over gæstesejlere i Lundeborg og omliggende havne de seneste år: Gæstesejlere Ar 2002 År 2003 År 2004 År 2005 År 2006 År 2007 År 2008 År 2009 År 2010 Kerteminde Nyborg Lundeborg Havn Lundeborg Lystbådehavn Svendborg Rudkøbing Marstal Bagenkop Gæstesejlere Overnatninger Kerteminde Nyborg Lundeborg Havn Lundeborg Lystbådehavn Svendborg Rudkøbing Marstal Bagenkop Ar 2002 Årstal Lundeborg Havn mod nord og Lundeborg Lystbådehavn mod syd.

11 Side 11

12 Side Lundeborg Havn i de kommende 5 år - og videre frem Arbejdsgruppen har afholdt møde med ejere og brugere af Lundeborg Havn. Indbydelsen til mødet fremgår af bilag 1 til denne rapport. På mødet blev de ca. 30 fremmødte bedt om at deltage i en analyse af styrke, svagheder, trusler og muligheder for havnen i de kommende år. Resultatet fremgår af bilag 2 til denne rapport. Arbejdsgruppen har på grundlag af resultaterne fra mødet udvalgt en række forslag som anses mest relevante for den videre udvikling. Forslagene er derefter opdelt i 3 kategorier: A. Forslag til iværksættelse nu B. Forslag til iværksættelse i løbet af 1 3 år efter nærmere drøftelse C. Forslag til iværksættelse i løbet af 1 5 år efter nærmere drøftelse Forslagene er uddybet og kommenteret nedenstående. For overskuelighed er beskrivelserne inddelt i baggrund, indhold og økonomi.

13 Side 13 A. Forslag til iværksættelse nu 1. Emne: Modernisering af hjemmeside Baggrund: Lundeborg Havns nuværende hjemmeside hedder (Der findes også en side som hedder den ejes af Poul Erik Andersen og har ikke været opdateret de sidste 4-5 år). Indhold: Lundeborg Havns hjemmeside bør have et nyt layout og lægges over på et CMS-system (Content Management System). Billederne på nuværende hjemmeside er meget længe om at åbne. Hjemmesiden er en del af havnens ansigt udadtil, så det er vigtigt, at den er indbydende og brugervenlig, ligesom den skal være nem at opdatere. Poul Erik Andersen skal forsøges overtalt til at opgive sin hjemmeside. Økonomi: Der bør nedsættes en arbejdsgruppe på 1-2 personer, som i samarbejde med den person, der i dag vedligeholder hjemmesiden, kan komme med et oplæg til ny hjemmeside indenfor et budget på kr. 2. Emne: Bedre info, foldere mv. Baggrund: Det er vigtigt, at alle gæstende sejlere informeres godt om Lundeborgs lyksaligheder. Dels bør sejlerne straks ved første møde med havnefogeden have udleveret en folder, dels bør der være en altid ajourført informationsstander på havnen, dels bør havnens hjemmeside give svar på alt (og måske give lyst til at lægge turen til Lundeborg). Indhold: Folderen må have en skitse af havnen med placering af bad, toiletter, legemuligheder, havbad, mulighed for vejrudsigt etc. men også indkøbs- og spisemuligheder i havnens umiddelbare nærhed. Også fjernere liggende muligheder og mulighed for transport dertil (f.eks. Svendborg og Nyborg) beskrives. De samme oplysninger som findes i folderen kan også bringes på info-standeren og på hjemmesiden her med de yderligere muligheder som disse medier indebærer. Økonomi: En annonce eller 2 kan sikre at folderen ikke bliver nogen alvorlig økonomisk belastning. Der nedsættes en arbejdsgruppe, der udarbejder et konkret forslag, samt budget for den samlede info-aktivitet. Angående turist-info, se dette. 3. Emne: Netadgang Baggrund: God internetadgang er en af de faciliteter, som i dag er vigtig for gæstesejlere. Indhold: Da det er muligt på Lundeborg Havn at få meget hurtig fibernet-forbindelse, vil vi foreslå, at havnen etablerer en sådan og stiller den frit til rådighed for gæstesejlere. Dette kan ske ved udlevering af adgangskode ved ankomst. En hurtig forbindelse 60/60 vil muliggøre, at gæster kan se deres lokale TV og børn og voksne kan spille computerspil.

14 Side 14 God og fri internet vil tiltrække flere gæstesejlere og få flere til at blive længere tid. Der er mulighed for at lokale forretninger kan annoncere med dagaktuelle tilbud etc. Det er vigtigt at havnen annoncerer med dette tiltag. Økonomi: Forbindelsen vil koste ca. 500 kr./mdr. Den kan erstatte eksisterende forbindelse og samtidig bruges på kontoret, stationær computer ved havnekontoret og til vejrstation tilsluttet DMI. Så en merudgift på ca. 200 kr./mdr. vil være hurtigt tjent hjem i kraft af øget besøg. En antenne på ishuset vil dække den gamle havn perfekt. 4. Emne: Turistinfo Baggrund: Turistinformationen er ikke blot en opgave for Havnen, men for hele Lundeborg, og bør derfor baseres på et bredt samarbejde. Man kan sige, at en trykt brochure har størst betydning for dem, der allerede er kommet til Lundeborg, medens information på nettet kan have kolossal betydning for, om gæsterne dukker op. Indhold: Blandt emnerne i turistinformationen er Lundeborgs historie og nuværende lyksaligheder, havnen, omegnen, spise- og indkøbsmuligheder, forslag til gå- og cykelture, turistattraktioner i det nærmeste opland, mulighed for golf, tennis, ridning mv. Men også en kalender med alle Lundeborgbegivenheder i løbet af året. Der kan hentes masser af inspiration i det samarbejde, som man under navnet Baltic Sailing har etableret på Lolland-Falster, i øvrigt i samarbejde med Nordtyske havne. Se hjemmesiden: Samarbejdet omfatter ikke blot beskrivelse af områdets havne mv., men indeholder også en rabatordning til glæde for såvel fastliggere som gæster. Økonomi: Der må etableres et samarbejde med den lokale turistforening med henblik på assistance og økonomisk støtte. 5. Emne: DMI vejrstation Baggrund: Branding af Lundeborg Havn er vigtigt, sådan at navnet dukker op flest mulige steder. Indhold: Derfor foreslås opsætning af en vejrstation tilkoblet internettet og tilmeldt DMI s hjemmeside med målestationer. Vejrdata kan således ses på Lundeborg Havn s hjemmeside og på et display på havnen. Se eksempel fra et privat vinduespudserfirma i Svendborg på Økonomi: Som vejrstationen foreslås en Davis Vantage pro+ til ca kr. plus moms. Tilslutning til DMI er gratis. 6. Emne: Borde / bænke / grill Indhold: Borde/bænke kan opsættes med fast grill på den nordlige plads ved det gamle færgeleje. Der kunne opsættes løse læskærme.

15 Side Emne: Legeplads Baggrund: Der mangler helt klart en legeplads i nærheden af havnen. Sejlere med børn sejler efter de havne som har attraktive legepladser. Og en sidegevinst vil være at den også kan bruges af byens børn og ikke-sejlende turister. Lundeborgs legeplads ligger pt. i et parcelhuskvarter i nærheden af skoven, men langt fra havnen og der er ikke skiltet til den. Indhold: Der har været afholdt et enkelt møde med formanden for brugerrådet i Lundeborg Lystbådehavn og med arbejdsgruppen Børn og Unge under Visioner for Lundeborg. Der blev opnået enighed om at foreslå, at de 3 instanser samarbejder om at få etableret en legeplads for de mindre børn i den sydlige del af lystbådehavnen på et areal, som kommunen har sagt god for til legeplads. Legepladsen må rigtig gerne få et maritimt islæt. Derudover vil man arbejde for, at der på Pavillonmarken kan etableres boldbane, skaterbane, bålplads mm. til de større børn og måske på længere sigt en natur-fitness-plads. Økonomi: Der bør nedsættes en arbejdsgruppe på 1-2 personer, som i samarbejde med Lundeborg Lystbådehavn og arbejdsgruppen Børn og Unge, kan arbejde videre med det praktiske i forbindelse med etablering af legeplads mm. indenfor et budget på kr. 8. Emne: Flydebro til badning og udspring Baggrund: For badende er der ofte interesse for at lave udspring, især blandt børn og unge, men hverken på kysten eller i Lundeborg er der muligheder bortset udspring fra havnemolen, der både er ulovligt og til gene for den søgående trafik. Etablering af bro til badning og udspring kunne være en attraktion både for havnen og for Lundeborg. Anlægget kan naturligt udføres af Lundeborg Havn med udgangspunkt på havnens areal, men principielt kunne anlægget lige så godt udføres af Borgerforeningen, Svendborg Kommune eller andre. Indhold: Etablering af en bro, der ender på en platform med 1 meter vippe og trapper ude på tilpas vanddybde. Anlægget kunne eventuelt etableres som flydebro eller bro hængslet til ponton. Placering kunne være nord for nordre mole, alternativt ved lystbådehavnens søndre mole efter aftale med Svendborg Havne. Økonomi: Der er tale om relativt bekostelige vandbygningsarbejder, men dog i lille skala. Måske kan findes en sponsor, der vil være interesseret i at sætte navn på bygningsværket. Der forventes kun indirekte indtægter ved en større tilstrømning af turister.

16 Side Emne: Dykkercenter Baggrund: Med Lundeborg Havns placering ved bæltet kan et dykkercenter være en mulighed. Der tænkes på dykkercenter drevet af interessenter, der kan leje sig ind på havnen med drift af kursusvirksomhed, dykkerture, salg af udstyr med videre. Indhold: Indretning af lokale i del af bådebyggerværksted eller i rum i pakhuset. Reservering af bådplads i havnen / plads til bådtrailer. Der er allerede et dykkercenter ved Knarreborg Mølle Camping (KMC) et par kilometer syd for Lundeborg. Det foreslås at søge etableret et samarbejde med KMC, alternativt med Oure skolerne. Økonomi: Der søges etableret aftale med interessent, der lejer lokale, bådplads med videre. Der må påregnes investering til indretning af lokale med videre. 10. Emne: Cykeludlejning Baggrund: I flere lystbådehavne har cykeludlejning vist sig at være en succes - især på øerne, hvor der ofte er langt til handlende og til naturen i området præcis som i Lundeborg. Der er for nuværende cykeludlejning i Lundeborg, men uden tydelig annoncering. Indhold: Cykeludlejning foreslås etableret på havnen og drives af interessenter, der kan leje sig ind på havnen. Lokal interesse eventuelt i samarbejde med Printzlau i Hesselager foreslås undersøgt. 11. Emne: Udlejning af kajak og kano Baggrund: Lundeborg Sejlklub har en meget aktiv kajakafdeling. Indhold: Kajaksejlads kunne være muligt med instruktør igennem Lundeborg Sejlklub. For roere med bevis, kunne udlejning sikkert praktiseres efter aftale med Sejlklubbens kajakafdeling. 12. Emne: Markedsføring Baggrund: Markedsføringsindsatsen for Lundeborg Havn må kort sagt gå ud på at skabe kendskab til stedet og interesse for at besøge det. Indhold: Virkningsfuld, landsdækkende reklame i bare et beskedent omfang ligger nok uden for Havnens økonomiske muligheder, og indsatsen må derfor koncentreres om en stadig og kraftig påvirkning af medierne, den lokale presse, radio og TV. Lundeborg skal igen og igen bringes om ikke på forsiden så i spalterne, i nyhedsindslagene og i magasinprogrammerne. Både planer for de kommende aktiviteter (som hver især er selvstændige historier) og beretninger om, hvordan det gik. Økonomi: Der etableres en PR- gruppe kan være identisk med arbejdsgruppen vedr. info.

17 Side Emne: Vinteropbevaring i havnen Baggrund: Hovedparten af lystsejlerne foretrækker, at deres både kommer på land om vinteren. Det giver mulighed for eftersyn, bundmaling og polering. Imidlertid er der mange, der føler sig fristet til at lade båden ligge i vandet, men viger tilbage for det på grund af risikoen for en streng vinter med deraf følgende skader. Indhold: Lundeborg Havn (specielt den runde lystbådehavn) er imidlertid ideel til vinteropbevaring - selv isskruninger og hård Østenvind vil ikke frembyde nogen særlig risiko. Muligheden for en vinter-havneplads kan tilbydes både fastliggere og bådejere fra andre havne. Der skal være mulighed for el, og der skal føres dagligt tilsyn. Sikkerheden kan øges gennem videoovervågning (se Videoovervågning i vinterperioden) og i løbet af perioden (dog mest i efteråret og i foråret) skal der være mulighed for mindre båd-reparationer (se Lundeborg Reparations- og Bådservice). Økonomi: Forslaget kan give øgede lejeindtægter til havnen. Forslaget er i sig selv udgiftsneutralt. Omkostning til elmålere dækkes gennem et depositum, der opkræves hos sejlerne.

18 Side 18 B. Forslag til iværksættelse i løbet af 1 3 år efter nærmere drøftelse 1. Emne: Færge til Lohals, evt. cykelfærge Baggrund: Genetablering af en færgeforbindelse til Lohals i turistsæsonen ville være et stort aktiv for havnen og byen i det hele taget. Indhold: Realistisk set er det nok kun muligt med en cykelfærge, ligesom den, som indtil for et par år siden besejlede Lundeborg-Lohals-Korsør/Omø. Muligheden for et samarbejde med Naturturisme I/S, som bl.a. står for Øhavsstien, bør undersøges. For at projektet skal lykkes kræver det, at man finder den rigtige skipper og det rigtige skiv. Økonomi: Det vil kræve en del økonomisk velvilje fra de anløbne havne, herunder Lundeborg - måske skal man lade havnepengene være afhængige af antal passagerer i stedet for at det er en fast månedlig havneafgift. Det vil også kræve stor velvilje fra de berørte kommuner, idet det nok vil være nødvendigt med tilskud i hvert fald til markedsføring. 2. Emne: Kræmmermarked Baggrund: I arbejdet med en fremtidsvision for Lundeborg har vigtigheden af, at der er aktiviteter hele sommeren, været drøftet. Og vigtigheden af at byrden med at løfte aktiviteterne fordeles på flere personer/organisationer. Indhold: Lundeborg Havns bud kunne være at arrangere et kræmmermarked på havnes arealer evt. i samarbejde med Borgerforeningen. Kræmmermarkedet kunne løbe over én eller evt. flere dage i en weekend i juli. Og det skulle være en tilbagevendende begivenhed. Man kunne overveje at lave Kræmmermarked f.eks. hver den 1. weekend i månederne juni, juli og august, så det i højere grad blev noget man vidste, man kunne komme tilbage til. Økonomi: Markedet vil give en mindre indtægt i form af udlejning af stadepladser; men med øgede udgifter til ren- og vedligeholdelse kan man nok kun forvente, at det vil være udgiftsneutralt. Men det vil give liv på havnen og øge indtægtsmuligheder for havnens lejere.

19 Side Emne: Lundeborg Reparations- og Bådservice Baggrund: Mange tursejlere oplever i løbet af en ferietur, at de står med et problem, som de ikke rigtig selv kan klare. Måske har de ikke den nødvendige viden og erfaring, måske savner de det rigtige værktøj. Det kan være motor- eller el-problemer eller problemer med sejl eller rigning. Indhold: Hvis man kunne opbygge en servicefunktion i Lundeborg Havn, der kunne tage fat på dette problem, kunne man gradvis udbygge kendskabet til denne service, så sejlerne vidste, hvor der var hjælp at hente. Det forudsætter naturligvis, at man har manden, der har lyst og forudsætninger for at påtage sig jobbet og som kan udføre det, eller om nødvendigt henvise til anden ekspertise. Økonomi: Forslaget kan give øget aktivitet i havnen og kan også være nyttigt i forbindelse med vinteropbevaring i havnen. Havnen stiller de nødvendige kvadratmeter til rådighed, og sørger for markedsføring af aktiviteten. Herudover ingen omkostninger for havnen. 4. Emne: Videoovervågning i vinterhalvåret Baggrund: Forslaget knytter an til forslaget om Vinteropbevaring i havnen. Bortset fra vinterhalvåret er det næppe nogen god ide med videoovervågning. Indhold: I vinterhalvåret, når havnen er mennesketom, er det en anden sag, og hvis man vil fremme vinteropbevaringen kan det være en god ide at tilbyde den ekstra sikkerhed som videoovervågningen kan give. Med et enkelt kamera kan man overskue hele havnen, og billedet kan man lægge ind på Lundeborg Havns hjemmeside (se til inspiration: - Om sejlklubben - live webcam, se også En forøget sikkerhed ville kunne opnås, hvis man gemte optagelserne, så man kunne identificere mistænkelige personer, men en sådan ordning giver juridiske problemer, som ikke står mål med nytteværdien. Økonomi: En løsning med et kamera til almindelig optagelse og videreforsendelse til hjemmesiden vil kunne etableres for nogle få tusinde kroner. 5. Emne: Arbejdende museum i smedjen Baggrund: Lundeborg Motorværksted blev etableret af A. Sørensen i 30 erne. Han var en meget dygtig maskinmand, som lavede sin egen benzinmotor Lundeborg Motoren, som der stadig findes et eksemplar af i værkstedet (ejet af Knud Sørensen). Han lavede også maskiner til ispindefabrikken, som var konkurrencedygtige selv efter 40 år på markedet. Indhold: I dag er værkstedet som Lundeborg Havnesmedie udlejet til Poul Nielsen, som håber at bruge værkstedet endnu mere. Han vil bevare maskiner og værksted som nu da det er meget museumsagtigt. På sigt bør havnen lave et fast museum med funktionsdygtig glødehovedmotor, der kan startes jævnligt i turistsæsonen.

20 Side Emne: Rabatordning 5/4 mm. Baggrund: Ingen forretninger kan leve af at give rabat, men en gang imellem kan rabatgivning alligevel være nyttig for at nå et bestemt mål. Indhold: To former for rabat kan komme på tale. - Klippekort-ordning, hvor man betaler for 4 og får 5 overnatninger - en traditionel rabatordning. Ved klippekortordningen er det tanken, at man indgår en aftale med f.eks. 4 andre havne i det sydfynske område, strategisk udvalgt efter, hvem der kunne tænkes at sende gæstesejlere videre til Lundeborg, og hvem der kunne tænke sig at modtage nogle flere gæstesejlere herfra. Havne som Svendborg, Ærøskøbing og Fåborg er nok så sikre på at få besøg, at de ikke ønsker at deltage, men Lohals, Bagenkop, Troense, Marstal og flere mindre ø-havne kunne være aktuelle. Det kræver nogen tid at forberede, (og kan/må den runde lystbådehavn deltage i et sådant arrangement?) Det indebærer også en vis administration. Indtægten ved kortsalget skal naturligvis fordeles på de deltagende havne. Kortet er kun gyldigt i den pågældende sejlsæson. En enklere model er en rabatform, der udelukkende retter sig mod Lundeborg Havn. Og som kunne hedde 3 for 2 altså man køber på ankomstdagen 3 dages havneplads og betaler for 2 det forudsætter naturligvis, at man er interesseret i, at gæsterne bliver i længere tid, og at man ikke risikerer at måtte sige nej til andre på grund af ordningen. Hvis et tilbageblik over gæstesejlernes overnatningsfrekvens viser, at de ofte bliver i 2 nætter, er det naturligvis ingen god ide, men ellers kan det blive en mulighed for ekstra indtægter med en meget lille indsats.

21 Side 21 C. Forslag til iværksættelse i løbet af 1 5 år efter nærmere drøftelse 1. Emne: Overtagelse af / langvarig driftsaftale med lystbådehavnen Baggrund: De 2 nabohavne den anpartsejede Lundeborg havn og den kommunalt ejede Lundeborg Lystbådehavn - er principielt konkurrenter, men samtidigt et par siamesiske tvillinger der deler en mole, for øjeblikket har samme havnefoged, er fælles om en del faciliteter - og Lundeborgs lyksaligheder i øvrigt. Fastliggerne er for det meste medlemmer i én og samme Lundeborg Sejlklub. Indhold: Umiddelbart forekommer det indlysende at drive de 2 havne samlet for opnåelse af stordriftsfordele og det foreslås at Lundeborg Havn - som den naturligge lokale aktør - tager kontakt til Svendborg havne for sondering af interessen. Der kan foreslås flere modeller, for eksempel - en simpel driftsaftale - en driftsaftale inklusiv ansvar for vedligehold - delvist eller totalt - en lejekontrakt med købsret - en overtagelse straks eller på sigt. Økonomi: Modellerne kræver selvsagt omhyggelig økonomisk og juridisk granskning. 2. Emne: Erhverv på havnen, bedding Baggrund: Der søges etableret indtægtsgivende udnyttelse af havnens faciliteter gennem udlejning heraf til erhvervsformål. Der gives prioritet til erhverv med maritim tilknytning og på helårsudnyttelse, men andre muligheder kan komme på tale. Indhold: Havnens bedding kan danne basis for lokale erhverv som bådebygger og smedje og for udefrakommende rejsemontører. Endvidere er den i sig selv indtægtsgivende for havnen ved overhaling, vedligehold og reparation af fartøjer. Beddingen som helhed trænger alvorligt til vedligehold. Økonomi: Vi er bekendt med at projekt for renovering af bedding planlægges.

22 Side Emne: Pakhus indretning Baggrund: Pakhuset har for øjeblikket stort set udtjent sin mission som pakhus, oprindeligt som kornmagasin og senest som rum for opbevaring og vedligehold af fiskernes grej. Derfor skal pakhusets fremtid nu planlægges. - Hvordan bevares pakhuset? - Hvad kan pakhuset anvendes til? - Hvordan kan pakhuset tilpasses til sin fremtidige anvendelse? Indhold: Der skal arbejdes seriøst med disse spørgsmål. Havnens pakhus er hele Lundeborgs vartegn og en kulturhistorisk attraktion, men samtidigt som fredet bygning en alvorlig belastning for havnens økonomi. En løsning på de nævnte spørgsmål skal således tilgodese vidt forskellige hensyn. Der er af Borgerforeningen nedsat en række arbejdsgrupper heriblandt også en gruppe vedrørende pakhuset. Disse grupper har kort arbejdstid, og indgiver rapport i løbet af juni-juli måned. Det foreslås at Lundeborg Havn efterfølgende nedsætter egen arbejdsgruppe, der kan fortsætte dette arbejde - i fornødent omfang med ekstern sagkyndig bistand. 4. Emne: Principiel overvejelse om leje/salg af ejendomme på havnen Baggrund: Lundeborg Havn ApS er i dag et økonomisk sundt foretagende med en god egenkapital og ingen gæld. Truslerne er en lav driftsøkonomi med en forholdsvis nedslidt og ikke formålstjenlig bygningsmasse. Indhold: For forsat at have en sund forretning og sikre udviklingen af virksomheden Lundeborg Havn ApS er det vigtigt, at bestyrelsen gennemgår de forretningsområder, den hviler på i dag, vurderer nye tiltag, for derefter at vælge de forretningsmæssige ben, den vil hvile på i fremtiden. Økonomi: Et forslag kunne være, at man mentalt indstiller sig på at frasælge bygninger, og i stedet lejer grundarealer ud i lighed med andre havnevirksomheder, hvor man i lejekontrakten specificerer anvendelse af arealerne.

TAKSTER. For afgifter opkrævet af havnefogederne eller kommunen gælder følgende takster: (regnskabsåret er kalenderåret)

TAKSTER. For afgifter opkrævet af havnefogederne eller kommunen gælder følgende takster: (regnskabsåret er kalenderåret) TAKSTER for Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune (Vordingborg Nordhavn, Masnedsund Havn, Kalvehave Havn, Stege havn, Bogø havn, Skåninge Bro og Klintholm Havn). 2014 For afgifter opkrævet

Læs mere

TAKSTBLAD. Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune

TAKSTBLAD. Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune TAKSTBLAD 2015 Illustration René Lundby For afgifter opkrævet af havnefogederne eller kommunen 2015 gældende takster. Fastliggere 1 Pladser Pladslejen bliver beregnet efter største længde og bredde af

Læs mere

Vedbæk Havn 11. november 2010 Udbygning af havnen og tilhørende faciliteter på land

Vedbæk Havn 11. november 2010 Udbygning af havnen og tilhørende faciliteter på land Vedbæk Havn 11. november 2010 Udbygning af havnen og tilhørende faciliteter på land - Kort beskrivelse af omfanget af udbygningsplanerne Udvidelsen af Vedbæk Havn omfatter fl ere elementer: En havneudvidelse.

Læs mere

Onsevig Havn et øje til fremtiden

Onsevig Havn et øje til fremtiden Onsevig Havn et øje til fremtiden Onsevig Havn er en privat havn ejet af de der har fast plads i havnen. Onsevig Havn bruges af et utal af mennesker, der bruger havnen på forskellig måde. kr. 1000 900

Læs mere

Bilag 1. Afrapportering af dialogmøder. Referaterne er godkendt af de enkelte interessenter. Gl. Brydegaard

Bilag 1. Afrapportering af dialogmøder. Referaterne er godkendt af de enkelte interessenter. Gl. Brydegaard Bilag 1 Afrapportering af dialogmøder Referaterne er godkendt af de enkelte interessenter. Gl. Brydegaard Mht. formidling kan kommunen bidrage med standard tekster og billeder, til de enkelte udbyderes

Læs mere

Referat fra Havnebestyrelsen

Referat fra Havnebestyrelsen Referat fra Havnebestyrelsen Mødedato 19. marts 2014 Tid 15.00 bustur 17.00 havnebestyrelsesmøde Sted Næstved Havn, Vestre Kaj 16 Medlemmer Bjarne Eggert Rasmussen Hanne Sørensen (A) Henrik Bonné Otto

Læs mere

REFERAT. Det Maritime Råd. Møde nr. 5

REFERAT. Det Maritime Råd. Møde nr. 5 REFERAT Det Maritime Råd Møde nr. 5 Tirsdag den 23. oktober 2012 kl. 18.30 Sted: Sejlklubbens lokaler på Bogense Havn Deltagere: Dagsorden Referat Formand for Teknik og Miljøudvalget, Kim Johansen (KJ)

Læs mere

Indbydelse. Tursejlere. 5.-7. juni 2015 KERTEMINDE SEJLKLUB K E R T E M I N D E S E J L K L U B

Indbydelse. Tursejlere. 5.-7. juni 2015 KERTEMINDE SEJLKLUB K E R T E M I N D E S E J L K L U B Indbydelse Tursejlere 5.-7. juni 2015 K E R T E M I N D E S E J L K L U B Velkommen til Kerteminde Kerteminde Sejlklub har fornøjelsen af at indbyde til Classic Fyn Rundt 2015 Kerteminde Sejlklub indbyder

Læs mere

RUNGSTED HAVN. Forår 2011 12 33,2E 55 53,2N

RUNGSTED HAVN. Forår 2011 12 33,2E 55 53,2N RUNGSTED HAVN Forår 2011 12 33,2E 55 53,2N Pladspriser 2011/2012 På trods af megen skriveri i aviserne om muligheden for store prisstigninger på pladslejerne, vil priserne for den kommende sæson kun stige

Læs mere

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn.

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn. Beretning 2015 Jeg har i år valgt at dele beretningen op i flere hovedpunkter. Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje

Læs mere

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Helle Larsen, Hune Bageri Merete Hansen, Hune Blokhus Cykeludlejning Baggrunden/opstarten på samarbejde med Naturstyrelsen Merete Startede samarbejde

Læs mere

Foreningen VisitKalundborg blev etableret i 2006 i forbindelse med kommunesammenlægningen. VisitKalundborg er den officielle turistorganisation.

Foreningen VisitKalundborg blev etableret i 2006 i forbindelse med kommunesammenlægningen. VisitKalundborg er den officielle turistorganisation. Sejerø Nekselø Turismeudvikling på Sejerø og Nekselø Oplysninger om ansøger Foreningen VisitKalundborg blev etableret i 2006 i forbindelse med kommunesammenlægningen. VisitKalundborg er den officielle

Læs mere

Turistundersøgelse 2011. Mariagerfjord Kommune

Turistundersøgelse 2011. Mariagerfjord Kommune Turistundersøgelse 2011 Mariagerfjord Kommune Kilde Consult side 2/16 - din kilde til viden Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Rapport... 5 Hvilket land kommer turisterne fra... 5 Overnatninger... 6 Hvor

Læs mere

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014 Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning 3) Regnskab og budget 4) Indkomne forlag 5) Valg af bestyrelse 6) Valg af suppleanter 7) Valg

Læs mere

Referat af Brugerbestyrelsesmøde den 22. april 2009.

Referat af Brugerbestyrelsesmøde den 22. april 2009. Referat af Brugerbestyrelsesmøde den 22. april 2009. Mødedeltagere: Erik Nicolaisen (EN), Bente Walløe Poulsen (BWP), Richard Barth (RB), Carl Larsen (CL), Theis Wieder (TW), Jess Brønden (JB), Arne Holten

Læs mere

Beretning 2015. Bestyrelsen

Beretning 2015. Bestyrelsen Beretning 2015 Bestyrelsen Vi har i bestyrelsen haft et spændende år, nu kender vi jo hinanden og ved hvad hver især står for og kan derfor supplere hinanden omkring de forskellige opgaver der forekommer

Læs mere

Beretning fra Hovedbestyrelsen 2009

Beretning fra Hovedbestyrelsen 2009 Beretning fra Hovedbestyrelsen 2009 Helsingør Amatør Sejlklub Siden 1969, hvor det blev besluttet, at Helsingør Amatør Klub skulle deles, har den bestået af en Motorbåds- og en Sejlerafdeling med egen

Læs mere

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Denne folder indeholder fem forslag til vandreture på Venø, hvoraf den ene også kan gennemføres

Læs mere

Sejlklubben Mou-Bro Ordinær generalforsamling Lørdag den 2. Marts 2013

Sejlklubben Mou-Bro Ordinær generalforsamling Lørdag den 2. Marts 2013 Sejlklubben Mou-Bro Ordinær generalforsamling Lørdag den 2. Marts 213 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 3. Bestyrelsens beretning 212 4. Godkendelse af regnskab 212 5. Forelæggelse af budget 213 6. Behandling

Læs mere

Referat af havnebestyrelsesmøde nr. 372 Mandag d. 26 maj 2014 kl. 19.00 på havnekontoret

Referat af havnebestyrelsesmøde nr. 372 Mandag d. 26 maj 2014 kl. 19.00 på havnekontoret Referat af havnebestyrelsesmøde nr. 372 Mandag d. 26 maj 2014 kl. 19.00 på havnekontoret Indkaldte: Erik Skov Rasmussen (ESR), Michael Roed (MR), Kurt Sjøgreen (KS), Benny Stisen (BS), Preben Bjørn Madsen

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Notat Beslutningsgrundlag - Udvidelse af Faaborg lystbådehavn

Notat Beslutningsgrundlag - Udvidelse af Faaborg lystbådehavn Notat Beslutningsgrundlag - Udvidelse af Faaborg lystbådehavn Udarbejdet af: Johanne Holten Dato: 16-11-2011 Sagsnummer.: 01.02.05-P19-16-10 Version nr.: 3 Sammenfatning og baggrund for notatet Kommunalbestyrelsen

Læs mere

UDBYHØJ HAVN. Havneudvidelse og -renovering. Havnen ved fjorden, havet og stranden, udvider med ny flot lystbådehavn.

UDBYHØJ HAVN. Havneudvidelse og -renovering. Havnen ved fjorden, havet og stranden, udvider med ny flot lystbådehavn. UDBYHØJ HAVN Havnen ved fjorden, havet og stranden, udvider med ny flot lystbådehavn. Havneudvidelse og -renovering Indholdsfortegnelse Baggrundsoplysninger 3 Side Beskrivelse af projektet 4 Idégrundlag

Læs mere

Lundeborgs fremtid. Udviklingsplan for Lundeborg udarbejdet af byens borgere

Lundeborgs fremtid. Udviklingsplan for Lundeborg udarbejdet af byens borgere Lundeborgs fremtid Udviklingsplan for Lundeborg udarbejdet af byens borgere Denne udviklingsplan er en del af LAG Svendborgs projekt Udviklingsplaner for lokalsamfund i Svendborg Kommune også kendt under

Læs mere

Der er ikke lokalt behov for havneudvidelsen. Udvid hellere et andet sted

Der er ikke lokalt behov for havneudvidelsen. Udvid hellere et andet sted Teknik og Miljø Plan og Byggesag Planafsnittet Sagsnr. 52209 Brevid. 1084241 Ref. SPC Dir. tlf. 46 31 35 43 sunepc@roskilde.dk Notat: Behandling af bemærkninger og indsigelser til høring om havneudvidelse

Læs mere

Nyhedsbrev. Husk at sætte kryds i kalenderen til Konsumfisk netværksdag torsdag den 1. november 2012. Oktober 2012. Kære læsere

Nyhedsbrev. Husk at sætte kryds i kalenderen til Konsumfisk netværksdag torsdag den 1. november 2012. Oktober 2012. Kære læsere Nyhedsbrev Oktober 2012 Kære læsere Generationsskifte-selskaberne i både Hvide Sande og Thyborøn-Thorsminde vil gerne gøre opmærksom på, at de hjælper unge, der gerne vil købe sig ind i fiskeriet. Idéen

Læs mere

Referat. Fraværende: Hardy Pedersen. Ole Hertz. 1. Godkendelse af dagsorden. Ref: Dagsorden godkendt. 2. Ajourføring af adresseliste

Referat. Fraværende: Hardy Pedersen. Ole Hertz. 1. Godkendelse af dagsorden. Ref: Dagsorden godkendt. 2. Ajourføring af adresseliste TEKNIK OG MILJØ Tlf.: Fax: E-mail: CVR: 26-69-63-48 www.brk.dk Referat Referat fra brugerrådsmødet den 17/11-2014 om Gudhjem og Nørresand havne Deltagere: Gudhjem By- og mindeforening v/ Erling Aabye Dam

Læs mere

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse Rapport Fem koncepter for danske forsamlingshuse Landsforeningen Danske Forsamlingshuse 5 koncepter for danske forsamlingshuse Der findes i Danmark cirka 1250 forsamlingshuse, hvoraf ca. 800 er medlemmer

Læs mere

Ordensreglement for benyttelse af Korsør Fiskerihavn 2011

Ordensreglement for benyttelse af Korsør Fiskerihavn 2011 Ordensreglement for benyttelse af Korsør Fiskerihavn 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE: Bådpladser i Korsør Fiskerihavn.... 3 Benyttelse af bådpladser.... 3 Orden i Fiskerihavnen.... 4 Affaldshåndtering i Fiskerihavnen....

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Haldum?

Hvordan skal vi udvikle Haldum? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HALDUM Indledning: Borgerforeningen i Halduminviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn

Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn 1. Generelt Disse regler er vedtaget af bestyrelsen for fonden Marselisborg Havn S/I ( i det følgende kaldet Havnen) og godkendt

Læs mere

Formandens beretning for året 2014

Formandens beretning for året 2014 Formandens beretning for året 2014 Velkommen. Så gik der endnu et år. Og dette har budt på nye udfordringer. Selvfølgelig har de sidste detaljer vedr. overtagelsen fyldt meget, da den er en vigtig del

Læs mere

Giv mig 5 minutter til at forklare...

Giv mig 5 minutter til at forklare... Daniel Brandt Introduktion Introduktion til online marketing er alt, hvad du foretager dig på internettet med din forretning. Din hjemmeside er typisk der, dine salg kommer fra, derfor skal den være overskuelig

Læs mere

291005_Brochure.indd 1 08/01/10 10:24:07

291005_Brochure.indd 1 08/01/10 10:24:07 291005_Brochure.indd 1 08/01/10 10:24:07 291005_Brochure.indd 2 08/01/10 10:24:08 VI SKABER RAMMERNE 291005_Brochure.indd 3 08/01/10 10:24:09 DEN FLOTTESTE RÅVARE Fisk som råvare i et køkken giver et kick,

Læs mere

Velkommen til Nykøbing Sj. Havn

Velkommen til Nykøbing Sj. Havn Velkommen til Nykøbing Sj. Havn Det ny havnekontor www.odsherredhavne.dk Gæstesejler i Nykøbing Sj. Havn Nykøbing Sj. Havn er et dejligt sted at overnatte. Havnen ligger tæt på byens gågade med mange restauranter

Læs mere

Rungsted Havn Forår 2006 55 53,2N 12 33,2E

Rungsted Havn Forår 2006 55 53,2N 12 33,2E Rungsted Havn Forår 2006 55 53,2N 12 33,2E Vilkår for bådplads i Rungsted Havn I anledning af amternes omlægning til regioner pr. 1. januar 2007, har havnebestyrelsen pr 26. oktober 2005 foretaget ændringer

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 27.4.2015 Referat af bestyrelsesmøde den 27.april Fra klokken 19.00 til 21.00 Deltagere : Anne Skjerning, Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Klaus D. Johansen,

Læs mere

R O S K I L D E F J O R D B A D

R O S K I L D E F J O R D B A D I 2010 blev konkurrencen Vision Roskilde udskre vet, her var opgaven at komme med ideer til nye initiativer i Roskilde. 3.pladsen blev delt i mellem 5 deltagere, fælles for de 5 ideer var at de alle havde

Læs mere

GENEREL INFORMATION. Nedenfor finder du en oversigt over de fleste af pladserne/parkerne du kan låne til udendørsarrangementer

GENEREL INFORMATION. Nedenfor finder du en oversigt over de fleste af pladserne/parkerne du kan låne til udendørsarrangementer PLADS GUIDE AMAGER GENEREL INFORMATION Nedenfor finder du en oversigt over de fleste af pladserne/parkerne du kan låne til udendørsarrangementer i Københavns Kommune. Under hver plads eller park i guiden

Læs mere

Fraværende: Arne Holten (AH) 1. Godkendelse af dagsorden 1. Nyt punkt 9. Ansøgning fra Museum Amager om afgift fritagelse for museets fartøj Ravnen

Fraværende: Arne Holten (AH) 1. Godkendelse af dagsorden 1. Nyt punkt 9. Ansøgning fra Museum Amager om afgift fritagelse for museets fartøj Ravnen Møde i Dragør havns Brugerbestyrelse den 18. august 2009. Mødedeltagere: Erik Nicolaisen (EN), Bente Walløe Poulsen (BWP), Richard Barth (RB), Jørgen Riber (JR), Theis Wieder (TW), Jess Brønden(JB). Mødet

Læs mere

Vi kan derfor oplyse kan derfor allerede nu oplyse at næste års generalforsamling bliver afholdt fredag den 22. marts 2013.

Vi kan derfor oplyse kan derfor allerede nu oplyse at næste års generalforsamling bliver afholdt fredag den 22. marts 2013. Klitmøller Vandværk - Generalforsamling 2012 Velkomst v/formand Søren Konradsen På bestyrelsens vegne er det mig en glæde at byde velkommen til årets generalforsamling. Lad mig slå fast med det samme:

Læs mere

I dette notat præsenteres tre forskellige hovedmodeller for en udbygning og modernisering af Roskilde-Hallerne.

I dette notat præsenteres tre forskellige hovedmodeller for en udbygning og modernisering af Roskilde-Hallerne. Modeller for organisering og finansiering af en udvidelse af Roskilde-Hallerne 22. november 2007 I dette notat præsenteres tre forskellige hovedmodeller for en udbygning og modernisering af Roskilde-Hallerne.

Læs mere

Rungsted Havn Efterår 2005 55 53,2N 12 33,2E. Optagning og søsætning

Rungsted Havn Efterår 2005 55 53,2N 12 33,2E. Optagning og søsætning Rungsted Havn Efterår 2005 Optagning og søsætning 55 53,2N 12 33,2E 1 Bådoptagning 2005 og Søsætning 2006 På tegningen kan det ses hvilke områder af p-pladserne der fyldes op i de angivne tidsperioder,

Læs mere

BALLEN INSPIRATION FOR UDVIKLING

BALLEN INSPIRATION FOR UDVIKLING BALLEN INSPIRATION FOR UDVIKLING BALLEN I DAG KARAKTERGIVENDE SÆRLIGE KIG INDUSTRIOMRÅDET KNUDEPUNKTET HAVNEN HAVNEN DOKKEN, VÆRFTET, TORVET, KLYNGEN De eksisterende bygninger rives ned og giver plads

Læs mere

MARKEDSBOGEN NYHEDSBREV NR. 3 - JUNI 2013

MARKEDSBOGEN NYHEDSBREV NR. 3 - JUNI 2013 MARKEDSBOGEN NYHEDSBREV NR. 3 - JUNI 2013 kahrius.dk Them-Centret 10 8653 Them Tlf. 40 55 70 22 markedsbogen@kahrius.dk 1. Markedsdage på Træskibshavnen 2. Træskibsforeningen i Aarhus 3. Fiskerivej 32,

Læs mere

Tekst & foto: Bifrost

Tekst & foto: Bifrost Tekst & foto: Bifrost Vi ville prøve at gentage turen til Polen helt op til Stettin, der hvor man tager mast af for at sejle ad floden op mod Berlin. Da vi i 1998 skulle ind i Polsk farvand sejlede man

Læs mere

Spørgeskema nr.: Uge 49 2004 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER. Fakta (interviewerens noter) telefonnummer

Spørgeskema nr.: Uge 49 2004 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER. Fakta (interviewerens noter) telefonnummer SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER Fakta (interviewerens noter) Museum telefonnummer Kontaktperson Henvist til anden kontaktperson (navn) Interviewer Antal opringninger (sæt x per opringning)

Læs mere

SVENDBORGSUND MARINA. - et projekt med unik beliggenhed

SVENDBORGSUND MARINA. - et projekt med unik beliggenhed UDSYN A/S - Frederiksø 2, bygning 3, 1. sal - 5700 Svendborg - 8888 6977 - mail@udsyn.com - www.udsyn.com PROJEKTSALG Type : boliger Byggerets m² : 3.760 m² Projekterede byggeri m² : 3.192 m² Pris pr.

Læs mere

Referat fra møde i Uddannelsesudvalget torsdag den 15. januar 2015 kl 19-21 i klublokalet

Referat fra møde i Uddannelsesudvalget torsdag den 15. januar 2015 kl 19-21 i klublokalet Referat fra møde i Uddannelsesudvalget torsdag den 15. januar 2015 kl 19-21 i klublokalet Til stede: Thomas, Per Michael (den sidste del), Per Dolleris, Frans, Lars Hugo, Per From Gøse, Gorm. Afbud Henning,

Læs mere

Fiskeridirektoratet. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fiskeridirektoratet

Fiskeridirektoratet. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fiskeridirektoratet Fiskeridirektoratet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet Hovedformål Som en del af Fødevareministeriet er Fiskeridirektoratets hovedformål at være med til at sikre: friske,

Læs mere

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2 Kystturisme Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark Indhold: 1. Hvad betyder Turismeerhvervet for Danmark 2. Hvem er vores gæster 3. Motiver for ferien

Læs mere

HALSSKOVVEJ I SOLSKIN SET FRA BIBLIOTEKSTORVET HALSSKOVVEJ SKAL VÆRE FULD AF LIV OG KUNST FREM FOR AT AFVIKLE, ØNSKER VI AT UDVIKLE HALSSKOVVEJ

HALSSKOVVEJ I SOLSKIN SET FRA BIBLIOTEKSTORVET HALSSKOVVEJ SKAL VÆRE FULD AF LIV OG KUNST FREM FOR AT AFVIKLE, ØNSKER VI AT UDVIKLE HALSSKOVVEJ HALSSKOVVEJ I SOLSKIN SET FRA BIBLIOTEKSTORVET HALSSKOVVEJ SKAL VÆRE FULD AF LIV OG KUNST FREM FOR AT AFVIKLE, ØNSKER VI AT UDVIKLE HALSSKOVVEJ 1 Kunst- og kulturgruppen i Korsør BAGGRUND: Halsskov Hovedgade

Læs mere

VOLUMENSTUDIE AF BÅDEOPBEVARING I KLINTHOLM HAVN. Udarbejdet af Lykke & Nielsen Arkitekter for Vordingborg kommune 3. Maj 2011

VOLUMENSTUDIE AF BÅDEOPBEVARING I KLINTHOLM HAVN. Udarbejdet af Lykke & Nielsen Arkitekter for Vordingborg kommune 3. Maj 2011 VOLUMENSTUDIE AF ÅDEOPEVARING I KLINTHOLM HAVN X Udarbejdet af Lykke & Nielsen Arkitekter for Vordingborg kommune 3. Maj 2011 Placering af hal til reparation og opmarganisering både i Klintholm havn. 2

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Byråd Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing

Ringkøbing-Skjern Byråd Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing Ringkøbing-Skjern Byråd Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing 08-12- 2010 TILSYNET Advokatfirmaet Johansen og Bliddal har den 7. oktober 2009 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, der

Læs mere

Oplevelser i Ringsted

Oplevelser i Ringsted Oplevelser i Ringsted Ringsted indbyder til en perfekt weekend og anderledes oplevelser i særklasse. Ringsted er en af Sjællands ældste købstæder og ligger i hjertet af Sjælland. Tag motorvejen og afkørsel

Læs mere

Bilag F. Oversigt over kystkulturmiljøer

Bilag F. Oversigt over kystkulturmiljøer Bilag F Oversigt over kystkulturmiljøer 137 Bilag F: Oversigt over kystkulturmiljøer Fåborg Kommune: Fåborg Søkøbstad, den gamle havnefront, Langelinie Havnefronten med toldbod, flere pakhuse, købmandsgårde

Læs mere

11. oktober 2012 Borgermøde på Lemvig havn. - Løse idéer l udvikling af ak viteter på Lemvig Havn

11. oktober 2012 Borgermøde på Lemvig havn. - Løse idéer l udvikling af ak viteter på Lemvig Havn 11. oktober 2012 Borgermøde på Lemvig havn - Løse idéer l udvikling af ak viteter på Lemvig Havn Løse ideer fra Borgermøde på Lemvig Havn 11. oktober 2012, frasorterede ideer efter trin 3 Friluftsfitness

Læs mere

RUNGSTED HAVN. Efterår 2011 12 33,2E 55 53,2N

RUNGSTED HAVN. Efterår 2011 12 33,2E 55 53,2N RUNGSTED HAVN Efterår 2011 12 33,2E 55 53,2N Råd og vejledning for både i havnens faste stativer og private stativer på land Vi håber at alle, der i år ønsker at deres båd skal stå i havnens stativ på

Læs mere

Generalforsamling 19. november 2014

Generalforsamling 19. november 2014 Generalforsamling 19. november 2014 Nappedam Bådelaug 1. Valg af dirigent Dagsorden i henhold til vedtægter 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, samt fremlæggelse af planer for det kommende år.

Læs mere

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE DET ER HELT NATURLIGT at bidrage til Fjordens Dag Siden 1991 har Fjordens Dag sat fokus på miljøet i de fynske fjordområder. I dag er Fjordens Dag et af Danmarks største

Læs mere

LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN

LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN Dato / 2015 LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN mellem undertegnede og Skanska Øresund A/S CVR-nr.: 18 05 23 85 Havneholmen 25 1561 København V (i det følgende kaldet Udlejer) Lejer Adresse Postnummer

Læs mere

Få den bedste handel hos EDC Jyderup

Få den bedste handel hos EDC Jyderup www.edc.dk Få den bedste handel hos EDC Jyderup Jyderup Sølystvej 5 B 4450 Jyderup Telefon: 5927 6666 Mail: 445@edc.dk www.edc.dk Kom indenfor hos EDC Jyderup EDC Jyderup blev overtaget af statsaut. ejendomsmægler

Læs mere

VELKOMMEN TIL ÅRETS GENERALFORSAMLING. Søndag den 10. marts 2013

VELKOMMEN TIL ÅRETS GENERALFORSAMLING. Søndag den 10. marts 2013 VELKOMMEN TIL ÅRETS GENERALFORSAMLING Søndag den 10. marts 2013 Kære medlemmer. Bestyrelsen byder velkommen til årets generalforsamling. Den trettende i rækken og vi ser frem til mange flere. Arne Christensen

Læs mere

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen Kære medlem Brush up kursus for frigivne roere og turpas Hvis du ikke har fået roet ret meget siden frigivelsen eller måske slet ikke, og er utryg ved at skulle i en kajak til foråret. Så er her et tilbud

Læs mere

Campingpladsen ejes og drives af et ægtepar først i fyrrene, som ikke har anden form for arbejde.

Campingpladsen ejes og drives af et ægtepar først i fyrrene, som ikke har anden form for arbejde. Projektopgave Campingpladsen "Morgenrøde" Budget 20x2 Pladsen, der er på 5,5 ha ligger i Jylland helt ned til Gudenåen. Det er en dejlig velindrettet campingplads med plads til 190 enheder ialt på hele

Læs mere

selv, at fylde lidt forebyggende grus i et lille hul, der pludselig dukker op udenfor jeres parcel.

selv, at fylde lidt forebyggende grus i et lille hul, der pludselig dukker op udenfor jeres parcel. Beretning 2007 Ja så er endnu et år gået, og denne gang med ny formand for grundejerforeningen. Dette efter mange fine år med Leif som formand. Det har været både spændende og arbejdskrævende, at forsøge

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

Byloppemarked i Troense

Byloppemarked i Troense Byloppemarked i Troense Lørdag og søndag 4.og 5.juni Kl. 10.00-16.00 Den hyggelige nye tradtion med at holde loppemarked i hele Troense by den første weekend i juni er i år den 4. og 5. juni. Sidste år

Læs mere

og nyt liv i Varde midtby

og nyt liv i Varde midtby Områdefornyelse og nyt liv i Varde midtby side 2 Områdefornyelse og nyt liv i Varde midtby Området I Vardes absolutte centrum omkranset af Torvegade, Kræmmergade, Fiskergade og ligger der et upåagtet område

Læs mere

Sponsorklubben Grenaa Golf.

Sponsorklubben Grenaa Golf. Sponsorklubben Grenaa Golf. Reklame værdi Kundepleje Værdi Individuel værdi Sponsor aftale Medarbejder værdi Udviklings Værdi - værdiskabelse er grundlaget for et godt samarbejde! Kære sponsorer. I er

Læs mere

Referat af Foreningen Bona Gratias Generalforsamling. Lørdag d. 2. november 2013

Referat af Foreningen Bona Gratias Generalforsamling. Lørdag d. 2. november 2013 Referat af Foreningen Bona Gratias Generalforsamling Lørdag d. 2. november 2013 Dagsorden Ad 1. 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Opgørelse af stemmeberettigede medlemmer 4.

Læs mere

Strategi og visionsplan for Rønne Havn A/S frem mod år 2020

Strategi og visionsplan for Rønne Havn A/S frem mod år 2020 Strategi og visionsplan for Rønne Havn A/S frem mod år 2020 Bestyrelsens og ledende medarbejderes tanker om strategier og visioner blev fremlagt på brugermødet den 12. november 2009. Arbejdet med en egentlig

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 Til stede: Erik Skov Rasmussen (ESR), Jørgen Danielsen (JD), Knud Toft Jensen (KTJ), Erik Kidmose (EKI), Kell Sahlholdt (KS),

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt. Æ Kassehus Glyngøre

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt. Æ Kassehus Glyngøre Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt Æ Kassehus Glyngøre Projekt beskrivelse Projekt titel: Projekt deltagere: Æ Kassehus Glyngøre Borger & Erhvervs forening Projekt

Læs mere

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Oplevelsen af Nationalpark Mols Bjerge til fods og på cykel giver den besøgende en helt unik og stærk oplevelse af områdets særegne landskab

Læs mere

Priser camping og udlejning sæson 2014. Priser 2014. Pakker og tilbud Camping Sæsonpladser Hytter og udlejning

Priser camping og udlejning sæson 2014. Priser 2014. Pakker og tilbud Camping Sæsonpladser Hytter og udlejning Priser camping og udlejning sæson 2014 Priser 2014 Pakker og tilbud Camping Sæsonpladser Hytter og udlejning Camping sæson 2014 Alle priser er opgivet pr. nat. Camping 04.04 21.09 INKLUSIV I PRISEN: Fri

Læs mere

BILAG 1: FORSLAG TIL UDVIDELSER Budget 2016-2019

BILAG 1: FORSLAG TIL UDVIDELSER Budget 2016-2019 BUDGET 2016-2019 BILAG 1: FORSLAG TIL UDVIDELSER Budget 2016-2019 Denne liste indeholder en oversigt over administrative forslag til budgetudvidelser, samt forslag som har været politisk behandlet siden

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

www.danskcabby.dk Dansk Cabby Club Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Indhold:

www.danskcabby.dk Dansk Cabby Club Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Indhold: Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Dansk Cabby Club www.danskcabby.dk Indhold: Cabby Club Danmark Cabby Clubbens formål Klub kontingent Kontakt Cabby Club Danmark En lille historie fra Vintertræf i Esbjerg

Læs mere

Det nye VisitVesthimmerland. Vi arbejder med at udvikle turismen i Vesthimmerland

Det nye VisitVesthimmerland. Vi arbejder med at udvikle turismen i Vesthimmerland Det nye VisitVesthimmerland Vi arbejder med at udvikle turismen i Vesthimmerland Vi markedsfører Vesthimmerland, rådgiver og servicerer både gæster og turisterhverv Fordi turismen er af stor betydning

Læs mere

Hvide Sande Fotostrategi

Hvide Sande Fotostrategi Hvide Sande Fotostrategi 2 Introduktion 3 Strategisk afsæt 4 Medieflader 5 Brandløfte og fortælling 9 Eksempler på fotos 14 TAGS Når du skal bruge fotos fra HVIDE SANDES fotokartotek 15 Inspiration til

Læs mere

Foreningen OrøNyt holder årsmøde, og du er inviteret...

Foreningen OrøNyt holder årsmøde, og du er inviteret... Foreningen OrøNyt holder årsmøde, og du er inviteret... Kære bladaktivist Det er en glæde at kunne indbyde dig til Foreningen OrøNyts årsmøde 2013. Det holder vi på Marlieses Gårdcafe den 27. april klokken

Læs mere

Møde ang.: Formøde til afdelingsmødet d. 22.04.2015, som omhandler 360 graders eftersynet.

Møde ang.: Formøde til afdelingsmødet d. 22.04.2015, som omhandler 360 graders eftersynet. Side 1/5 Afd. 23. Deltagere: Afd. Bestyrelsen Hans Jensen Helle Thode Davidsen Fra administrationen: Jens Erik Grøn Allan Kirch Pedersen(ref.) Dato: 03.03.2015 Sted: Viktoriagade 20 Møde ang.: Formøde

Læs mere

Frederikssund Ungdomssøsportcenter Skitseforslag 2014 (Uddrag af oplæg til Frederikssund Kommune)

Frederikssund Ungdomssøsportcenter Skitseforslag 2014 (Uddrag af oplæg til Frederikssund Kommune) Frederikssund Ungdomssøsportcenter Skitseforslag 2014 (Uddrag af oplæg til Frederikssund Kommune) Sejlsport har været en væsentlig del af fritidslivet i Fjordkommunen Frederikssund gennem mange årtier.

Læs mere

Grundejerforeningen Vestbo Jyllinge

Grundejerforeningen Vestbo Jyllinge Dagsorden, jf. foreningens vedtægter: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved formanden. 3. Godkendelse af regnskab for foregående år. 4. Godkendelse af budget og kontingent for det kommende

Læs mere

Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase

Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase Nogle af de absolut skarpeste bloggere tjener over 100.000 i måneden, men det er typisk på den internationale scene, men her i Danmark har vi

Læs mere

KICK- START STANDE FORÅRETS SALG ENTRÉ GRATIS. Endnu ledige. Nu 10% rabat FOR JERES MESSEGÆSTER. - mød over 20.000 købedygtige nordjyder!

KICK- START STANDE FORÅRETS SALG ENTRÉ GRATIS. Endnu ledige. Nu 10% rabat FOR JERES MESSEGÆSTER. - mød over 20.000 købedygtige nordjyder! DET NYE Nu 10% rabat PÅ STANDEN VED BESTILLING FØR 1. NOVEMBER 2011 KICK- START FORÅRETS SALG - mød over 20.000 købedygtige nordjyder! GRATIS ENTRÉ FOR JERES MESSEGÆSTER Endnu ledige STANDE - SE STANDPLAN

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

NB! Dette er et arbejdsdokument, som løbende vil blive opdateret. 6. Rekruttering. Strategisk mål 6.1: Find Vej Dagen

NB! Dette er et arbejdsdokument, som løbende vil blive opdateret. 6. Rekruttering. Strategisk mål 6.1: Find Vej Dagen 6. Rekruttering Strategisk mål 6.1: Find Vej Dagen Find vej Dagen fortsætter som forbundets store synligheds og rekrutteringssatsning primært rettet mod familier. Find vej dagen er også i 2015 støttet

Læs mere

Nordfyns Folkehøjskole KORTE KURSER VELKOMMEN

Nordfyns Folkehøjskole KORTE KURSER VELKOMMEN KORTE KURSER VELKOMMEN OM NORDFYNS FOLKEHØJSKOLE er en lille hyggelig højskole i landsbyen Harritslev få kilometer fra kystbyen Bogense. Skolen er omgivet af skøn natur, der opfordrer til både ro og inspiration.

Læs mere

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Gruppe 1 Borsætning! Gruppen fokuserer på bosætning i Nordfjends. Deres vision er, at det er bosætning, der skal styrke Nordfjends, samt at der skal satses på få,

Læs mere

AFTALE MELLEM HAN HERRED HAVBÅDE OG DE BÅDELAG, DER ER DANNET OMKRING FORENINGENS FARTØJER.

AFTALE MELLEM HAN HERRED HAVBÅDE OG DE BÅDELAG, DER ER DANNET OMKRING FORENINGENS FARTØJER. Han Herred Havbåde September 2014 Bådelagsaftale AFTALE MELLEM HAN HERRED HAVBÅDE OG DE BÅDELAG, DER ER DANNET OMKRING FORENINGENS FARTØJER. 1. Definition af "bådelag". Interesserede medlemmer af Han Herred

Læs mere

Ferielandet Danmark - camping

Ferielandet Danmark - camping Ferielandet Danmark - camping I skal nu udforske Danmark med campingbriller på. 3 familier eller venner skal på camping, og I skal finde ud af hvorhen, og så skal I også arrangere turen. De har hver især

Læs mere

Foreningen Kulhuse Havn 29-04-13

Foreningen Kulhuse Havn 29-04-13 Foreningen Kulhuse Havn 29-04-13 Referat af generalforsamling i foreningen afholdt i Skoven Forsamlingshus den 13-04-13 kl. 0900. Der var fremmødt 35 stemmeberettigede medlemmer samt 2 fuldmagter. Formanden,

Læs mere

Ansøgningsskema Udviklings- og markedsføringspuljen

Ansøgningsskema Udviklings- og markedsføringspuljen Dette skema skal udfyldes ved ansøgning til Udviklingsog markedsføringspuljen. Der må gerne vedlægges bilag, men ansøgningsskemaet skal give et kort, præcist, samlet overblik over projektet. Journalnummer

Læs mere

Referat General forsamling Laven og omegns borgerforening

Referat General forsamling Laven og omegns borgerforening Referat General forsamling Laven og omegns borgerforening Laven Børnehave 29/10-2014 Dirigent: Jakob Referent: Bodil Larsen Formandens beretning Af Bente Jensen Bestyrelsen den bedste måde et møde mennesker

Læs mere

Fiskeriets Arbejdsmiljøråd inviterer alle fiskere, deres pårørende og andre interesserede til åbningen af Projekt Hanstholm.

Fiskeriets Arbejdsmiljøråd inviterer alle fiskere, deres pårørende og andre interesserede til åbningen af Projekt Hanstholm. 26-02-2004 Tema om Projekt Hanstholm 3 MÅNEDER I ARBEJDSMILJØETS TEGN 15. marts inviterer Fiskeriets Arbejdsmiljøråd alle til åbningen af Projekt Hanstholm. Det kommer til at løbe over tre måneder. Den

Læs mere

Holbæk Træskibslaug. Admiralsforsamling 2012

Holbæk Træskibslaug. Admiralsforsamling 2012 Holbæk Træskibslaug Admiralsforsamling 2012 Dato: 2012.03.24 Sted: Til stede: Hjalm A-medlemmer Flemming Jan Poul Knud Ole Bøgballe Lis Jens Tolstrup Merethe Leif Cruiser Emma Hjalm Thilde Terne KDL Lodsbåden

Læs mere