Ordinær Generalforsamling 2005 Referat af mødet d. 9. marts 2005

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ordinær Generalforsamling 2005 Referat af mødet d. 9. marts 2005"

Transkript

1 Ordinær Generalforsamling 2005 Referat af mødet d. 9. marts 2005 Andelsboligforeningen Kronosvej Andele til stede: 91, 93, 97, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 119, 121, 127, 131, 133, 137, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 167, 173 Der var afleveret fuldmagt fra nr. 105, 123, 137, 165. Dette betød at der i alt var 32 husstande repræsenteret, hvilket var tilstrækkeligt til at kunne stemme om de efterfølgende vedtægtsændringer. 1. VALG AF DIRIGENT OG REFERENT Nr.151 Peter blev valgt til dirigent. Nr.119 Ane blev valgt til referent. 2. BESTYRELSENS BERETNING Set fra bestyrelsens side er der sket følgende: Bestyrelsen indkaldte med succes alle udvalg til en kort snak umiddelbart efter generalforsamlingen. Her kunne udvalgene fremlægge de ønsker og mål de havde ift. det kommende år. Herved kunne bestyrelsen bedre foretage en realistisk vurdering af brugen af de afsatte midler. Bestyrelsen besluttede meget hurtigt at indkøbe en mindre kopimaskine, da det ikke var en holdbar løsning at skulle snige sig til at kopiere foreningsrelavante papirer på arbejdspladserne. Denne står p.t. i nr Der blev hjemkøbt en ny flagstang ved hjælp fra Orla denne gang i glasfiber. Ved hjælp fra Morten (133) er der gennem året blevet foretaget en del el-arbejder. Bl.a. er der kommet lys i lygten foran skralde skuret, nyt skumringsrelæ er sat op og der er løbende blevet sat bevægelsesfølere ind i de skure, hvor der var problemer med lyskontakten. I foråret var der brand i fælleshusets køkken, hvorfor malerarbejde i fælleshuset blev prioriteret foran nye legeredskaber til legepladsen. Dette for at udnytte at malere på forsikringens foranstaltning var i huset med stillads og lign. I år vil legepladsen i stedet få høj prioritet. På den ordinære generalforsamling 2004 blev der vedtaget at vi skulle have brandslukningsudstyr i alle husene. Denne beslutning blev taget ud fra et overslag fra en leverandør. I mellemtiden fandt man ud af, at dette udstyr ikke var tilstrækkeligt, hvorfor dyrere udstyr var nødvendigt. Derfor blev gennemførslen indtil videre sat i bero, da bestyrelsen ikke havde mandat til at købe så dyrt brandslukningsudstyr 1/5

2 hjem. Hvis der fortsat ønskes brandslukningsudstyr, efterlyses en tovholder ift. dette projekt.. På den ekstraordinære generalforsamling blev der besluttet, hvilke farver indgangspartierne skulle have. Arbejdet med dette blev gennemført som planlagt dog mangler 2 andele at få malet og skal have dette gennemført inden udgangen af april Bestyrelsen har besluttet, at teknikskabet hører under andelsboligforeningens generelle vedligeholdelse. Dog vil afledt forbrug ifm. en fejl i skabet altid påhvile andelshaveren, da kun denne har adgang til andelen. Husk derfor at kontrollere især varmtvandsforbruget ofte gerne en gang om ugen, som husmanualen forskriver. Drengestregerne i det udsendte nyhedsbrev er stort set væk. Dog oplever Grethe (131) stadig en del fra tid til anden. Bestyrelsen håber at andelshaverne vil pågribe pågældende drenge, hvis man ser dem spytte på vinduerne eller lign. blev i starten af 2005 hårdt ramt af stormen. Bestyrelsen har forsøgt at holde alle andelshavere grundigt orienteret om diverse dispositioner via opslag på opslagstavlen. Det forventes at Hustømrerne kan gå i gang indenfor en måned dette afhænger p.t. kun af valg af tagsten. Bestyrelsen har tegnet en ekstra forsikring af legepladsen. Dette primært fordi andelsboligforeningen står til ansvar, hvis enten egne eller udefrakommende børn kommer til skade på legepladsen. Bestyrelsen har haft møde med Fællesforeningen, der består af de andre foreninger på Kronosvej. Her forsøges at finde en mere permanent ordning ift. snerydning af stien. Grøndtudvalget og Bestyrelsen har desværre oplevet at en enkel person ikke har forstået, hvad det betyder at være en del af et fællesskab, som andelsboligforeningen er. Dette ved at den pågældende har nægtet at deltage i havedagene eller andre vedligeholdelsesrelaterede opgaver. Bestyrelsen har derfor i samråd med Advokatfirmaet Boel udarbejdet et papir vedr. vedligeholdelseskrav, som fremtidige købere af andel skal skrive under på for at kunne få lov til at købe en andel i. Vi håber dette kan løse op for problemet. Som en høflig reminder beder vi alle andelshavere huske på, at både bestyrelsesog udvalgsarbejde er frivilligt arbejde. Arbejde som nogen ganske ulønnet påtager sig for at skabe nogle tilfredsstillende rammer for alle. Er man utilfreds med bestyrelsens eller udvalgenes arbejde, så bør man måske hellere gå ind i et udvalg og ændre på det man er utilfreds med, frem for at blive vred på bestyrelsen/udvalget. 2/5

3 En sidste ting både bestyrelsen og udvalgene består af flere medlemmer - venligst gør brug af dem alle og ikke det samme medlem hver gang. 3. FREMLÆGGELSE AF ÅRSREGNSKAB, FORSLAG TIL VÆRDIFASTSÆTTELSE OG EVENTUEL REVISI- ONSBERETNING, SAMT GODKENDELSE AF ÅRSREGNSKABET OG VÆRDIANSÆTTELSEN. Ejendomsadministrator Bente Sørensen, Spar Nord gennemgik årsrapporten for Regnskabet blev enstemmig godkendt. Man vedtog at værdifastsætte andelsboligerne efter anskaffelsessummen svarende til en andelsværdi på kr ,-. 4. FORELÆGGELSE AF DRIFTS- OG LIKVIDITETSBUDGET TIL GODKENDELSE OG BESLUTNING OM EVENTUEL ÆNDRING AF BOLIGAFGIFTEN. Man godkendte en boligafgift på kr ,-., fællesudgift kr. 994,- minus nedsparingslån på kr. 1000,-. Dette giver en stigning på kr. 65,- pr. måned. Beløbet opkræves med tilbagevirkende kraft for perioden 1/1 31/3 af Spar Nord som et engangsbeløb pr. 1. april KORT PRÆSENTATION AF NYE LÅNEMULIGHEDER MED SIKKERHED I ANDELEN. Ejendomsadministrator Bente Sørensen fortalte kort om de nye lånemuligheder man har mulighed for at benytte sig af som andelsejer. Såfremt der er nogle spørgsmål, er vi meget velkomne til at kontakte hende pr. telefon. 6. INDKOMNE FORSLAG. 1. Vedtægtsændringer ift. nye lånemuligheder. Der var 32 stemmer for forslaget, hvilket bl.a. betyder at andelshaverne kan belåne deres andel op til 100 % af værdien. 2. Vedtægtsændringer ift. vedligeholdelse. Der var 32 stemmer for forslaget. Dermed kan bestyrelsen fremadrettet fastsætte de udvendige vedligeholdelsesarbejder (dette i samarbejde med vedligeholdelsesudvalget) og kan pålægge andelshaverne at udføre de vedligeholdelsesarbejder, der skønnes som værende rimelige og realistiske. Dette bl.a. for at minimere omkostningerne til håndværkere og lign. 3. Valg af nyt tag på fælleshuset. Der var et klart flertal for at fælleshustaget erstattes med nyt tegltag. 4. Fælleshuset som legerum. Af det 34 stemmeberettigede stemte 29 for, at fælleshuset ikke må bruges som legerum. Fælleshuset må fremadrettet kun anvendes enten s fællesarrangementer og af lejere af fælleshuset. 3/5

4 5. Fastsættelse af lejepriser for fælleshuset. Af de 34 stemmeberettigede stemte 31 for at de eksisterende lejepriser fastholdes. 7. VALG TIL BESTYRELSEN a. Valg af formand: Jørgen (147) blev valgt b. Valg af medlemmer til bestyrelsen Følgende blev valgt: Jesper (93), Karen (91), Henrik (111) alle genvalgt. Ane (119) forsætter ligeledes som bestyrelsesmedlem. c. Valg af suppleanter Lars (157) blev valgt til første-suppleant, Ole (167) blev valgt til anden-suppleant. 8. STATUS FOR ARBEJDET I HESTIA-UDVALGENE DET SENESTE ÅR VED DE ENKELTE UDVALG. Fælleshusudvalget udarbejder et opslag vedr. rengøring og brug af fælleshuset, opslaget kommer til at hænge i fælleshuset. Har folk noget der skal på opslaget, så aflever en seddel i postkasse nr VALG AF REPRÆSENTANTER TIL UDVALGENE. Vedligeholdelsesudvalget: Signe (145), Jeppe (143), Peter (151), Morten (133), Morten (97). Grøntudvalget: Pascal (153), Anja (151), Lise (167), Jane (103). Fælleshusudvalget: Birgit 107, Elsa 105, Heidi 141, Grethe 131. Aktivitetsudvalget: Lisbet (137), Ole (167), Hanne (165). Legepladsudvalget: Jeppe (143), Peter (151), Lene (155). Velkomstudvalget: Jesper (93), Jørgen (147). Varmeregnskabet: Orla (121). 4/5

5 10. VALG AF ADMINISTRATOR. Bente Sørensen, Spar Nord blev genvalgt. 11. VALG AF REVISOR. Nielsen og Christensen blev genvalgt. 12. EVENTUELT. Morten (133) havde medbragt servicebøger fra Aalborg Kommune (forsyningsvirksomhederne) til aflæsning af varme, vand og el alle var velkomne til at tage et eksemplar med hjem. Birgit (107) opfordrede til, at man ikke smider alt på komposten rester fra et gammelt hegn er f.eks. ikke kompost! Der blev opfordret til at indhegne komposten Morten (113) og Lars (109) vil tage kontakt til en evaluar med henblik på værdifastsættelse af andelsboligerne. Der henstilles til, at hver husstand kun tager én affaldspose ellers er der nogle andre, der kommer til at mangle. Med venlig hilsen Bestyrelsen 5/5

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Kgs. Enghave, den 13. juli 2007 Referat af ordinær generalforsamling År 2007, den 30. maj 2007 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Tartinisvej og Stradellasvej 30-34. Til stede

Læs mere

A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21. Referat af generalforsamling

A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21. Referat af generalforsamling Advokatfirmaet Fabritius Tengnagel og Heine EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S Anette Kirkeskov HD A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21 Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlejningsejendomme Erhvervsejendomme

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej.

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Generalforsamlingen blev afholdt: Søndag 25. marts 2012 i gymnastiksalen på Esbjerg International School. Antal fremmødte stemmeberettigede

Læs mere

Andelsboligforeningen Hampeland

Andelsboligforeningen Hampeland . Andelsboligforeningen Hampeland Side 2 af 6 Ordinær generalforsamling Tirsdag den 15. maj 2007 kl. 18:30 i fælleshuset 22 boliger var repræsenteret. Nr. 16,18 og 19a deltog ikke i generalforsamlingen

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I

REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I ANDELSBOLIGFORENINGEN AARHUSGAARDEN Aarhus maj 2014 REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I ANDELSBOLIGFORENINGEN AARHUSGAARDEN Onsdag d. 10. april 2014, kl.18:30 i Café Hacks lokaler. 34 tilmeldte

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A A V{)Ki\TFfR A T REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A År 2013, mandag den 21. oktober, kl. 19:00, afholdtes ordinær generalforsamling i Islands Brygges Kulturhus, Havnefronten, Islands

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2008.

Generalforsamlingsreferat 2008. 1 Generalforsamlingsreferat 2008. År 2008, den 14. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken 1 FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken 43 stemmeberettigede husstande var repræsenteret, heraf havde 5 husstande

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at beretningen var taget til efterretning af forsamlingen.

Dirigenten konstaterede, at beretningen var taget til efterretning af forsamlingen. PETER EGEMAR Advokat L CLAUS CLAUSEN Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År 2015 den 22. april, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Henrikshøj - afholdt den 26. september 2007 kl. 19.00 i Prøvehallen, Valby

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Henrikshøj - afholdt den 26. september 2007 kl. 19.00 i Prøvehallen, Valby Referat af ordinær generalforsamling i A/B Henrikshøj - afholdt den 26. september 2007 kl. 19.00 i Prøvehallen, Valby DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens beretning (vedlagt).

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 8. maj 2013 Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 Bestyrelsen takker for en god og ordentlig generalforsamling samt det gode fremmøde. Der skal

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. Det blev konstateret, at 10 ud af 17 boliger var mødt eller repræsenteret ved fuldmagt.

Referat af ordinær generalforsamling. Det blev konstateret, at 10 ud af 17 boliger var mødt eller repræsenteret ved fuldmagt. J.nr. 00196 mg/ih Referat af ordinær generalforsamling Den 28. april 2015 afholdtes ordinær generalforsamling i AB Terslev Skovpark. Det blev konstateret, at 10 ud af 17 boliger var mødt eller repræsenteret

Læs mere

AB Nymindegaard 2013. Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling

AB Nymindegaard 2013. Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling AB Nymindegaard 2013 Tirsdag d. 19. marts 2013 kl. 19.00 Sted: Krypten, Ved Kildevældskirken 2, 2100 København Ø Nymindegaard den 4. marts 2013 Indkaldelse til

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Side 1 af 12 Generalforsamlingsreferat År 2013, onsdag den 22. maj kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Vigerslev Engpark. Til stede på generalforsamlingen var repræsentanter

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen Søndag den 22. marts 2015 kl. 13.00 Kedelhuset, Christiansgade, Hillerød

Referat fra generalforsamlingen Søndag den 22. marts 2015 kl. 13.00 Kedelhuset, Christiansgade, Hillerød FAVRHOLMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING Referat fra generalforsamlingen Søndag den 22. marts 2015 kl. 13.00 Kedelhuset, Christiansgade, Hillerød Formanden bød velkommen. 35 stemmeberettigede husstande var repræsenteret,

Læs mere

1. Valg af dirigent. Dagsorden for generalforsamlingen:

1. Valg af dirigent. Dagsorden for generalforsamlingen: Onsdag den 8. april 2015 kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i AB Toftevang. Generalforsamlingen blev afholdt i Hotel Scandic Eremitage, Klampenborgvej 230, Kgs. Lyngby. Dagsorden for generalforsamlingen:

Læs mere

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Den 6. november 2007 kl. 19,00 afholdtes ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus på hotel Griffen i Rønne. Formand Henry Bech bød velkommen. Revisor

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling for A/B Garvergården.

Referat ordinær generalforsamling for A/B Garvergården. Referat ordinær generalforsamling for A/B Garvergården. År 2011 tirsdag den 28. juni kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling for A/B Garvergården i ejendommens gård. Mødt var 19 andelshavere heraf

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Ordinær generalforsamling den 28.juni 2010 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. Referat:

Ordinær generalforsamling den 28.juni 2010 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. Referat: Andelsboligforeningen J.M. Thorvald Ny bestyrelse efter generalforsamling 28.juni.2010: Mark Tychsen (formand) Steen Pedersen (næstformand) Kate Pedersen (sekretær) Roger Mester Nina Pavlovski Suppleanter:

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 21 februar 2006.

Referat fra generalforsamlingen den 21 februar 2006. Viborg den 28 februar. 2006 1. MØDEDELTAGERE Fra bestyrelsen deltog: Jesper Myrtue, Teglmarken 113, Formand Jan Ø. Møller, Ålekrogen 36., næstformand Christina Jeppesen, Ålekrogen 9, Kasserer. Jens Arne

Læs mere

A/B RYESGADE 4/SCHLEPPEGRELLSGADE 9

A/B RYESGADE 4/SCHLEPPEGRELLSGADE 9 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B RYESGADE 4/SCHLEPPEGRELLSGADE 9 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Torsdag den 31. marts 2005

Læs mere