Konference for Almen Studieforberedelse Kresten Cæsar Torp og Bent Fischer-Nielsen, fagkonsulenter i AT Side 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Konference for Almen Studieforberedelse Kresten Cæsar Torp og Bent Fischer-Nielsen, fagkonsulenter i AT Side 1"

Transkript

1 Konference for Almen Studieforberedelse 2014 Kresten Cæsar Torp og Bent Fischer-Nielsen, fagkonsulenter i AT Side 1

2 Udfordringer for fremtidens AT -status august-september 2014 ved undervisningskonsulent Benedicte Kieler Kresten Cæsar Torp og Bent Fischer-Nielsen, fagkonsulenter i AT Side 2

3 Evaluering 2014 Lærerne er væsentlig mere positive i deres vurdering af AT, end de var i en evaluering fra De fleste skoler har fundet velfungerende modeller for AT. Lærerne synes, AT fungerer godt på deres skole.

4 Evaluering 2014 Lærerne er positive over for justeringen af de faglige mål i De vurderer, at det øgede fokus på den konkrete sag gør undervisningen i AT mere konkret for eleverne og styrker deres studiekompetence.

5 Evaluering 2014 Skolernes AT-modeller har fundet fornuftige måder at inddrage de naturvidenskabelige fag på. Det betyder, at almendannelsen er udvidet til også at omfatte de naturvidenskabelige fag, som meningen var med AT.

6 Evaluering 2014 Der er stadig en vis usikkerhed omkring forståelsen af de faglige mål for AT. Hvor højt skal ambitionsniveauet være? Hvordan skal målene vægtes indbyrdes?

7 Evaluering 2014 Usikkerheden giver vanskeligheder i undervisningen. Hvordan får vi alle elever med? Usikkerheden giver forståelsesmæssige forskelle på skolerne.

8 Evaluering 2014 Usikkerheden påvirker bedømmelsen ved den afsluttende prøve. Det kan være medvirkende til, at karakterniveauet i AT er højere end i de øvrige mundtlige prøver

9 Tiltag Tydeliggørelse af de faglige mål i Vejledning for AT i juli Nye vejledende karakterbeskrivelser for AT Eventuel justering af læreplan fra juli 2015

10 Innovation Prøven for 2014 Hvordan gik det?

11 Program Udfordringer for fremtidens AT ved Benedicte Kieler, Undervisningsministeriet Faglige mål og bedømmelseskriterier ved fagkonsulent Bent Fischer-Nielsen Workshops om forslag til karakterbeskrivelser Fagenes materialer, metoder og teorier i AT ved fagkonsulent Kresten Cæsar Torp Frokost Hvordan får vi alle elever med? ved fagkonsulent Kresten Cæsar Torp Workshops: Hvordan vi får alle elever med i AT? Kaffe og kage Erfaringer med innovation i AT til prøven i ved lektor Julie Rørdam Thom eller lektor Hans Marker, Skt. Annæ Gymnasium Afsluttende spørgsmål Afslutning Forslag til nye faglige mål for AT ved fagkonsulent Bent Fischer-Nielsen Skriftlige kommentarer og debat om forslag til nye faglige mål Kresten Cæsar Torp og Bent Fischer-Nielsen, fagkonsulenter i AT Side 11

12 Faglige mål og bedømmelseskriterier ved fagkonsulent Bent Fischer-Nielsen Kresten Cæsar Torp og Bent Fischer-Nielsen, fagkonsulenter i AT Side 12

13 Faglige mål i AT - tydeliggjort i vejledningen tilegne sig viden om en sag med anvendelse af relevante fag og faglige metoder foretage valg, afgrænsning og præcisering i arbejdet med sagen og på dette grundlag opstille og behandle en problemformulering samt selvstændigt fremlægge resultatet heraf perspektivere sagen vurdere de forskellige fags og faglige metoders muligheder og begrænsninger i forhold til den konkrete sag demonstrere indsigt i videnskabelig tankegang og gøre sig elementære videnskabsteoretiske overvejelser i forhold til den konkrete sag Kresten Cæsar Torp og Bent Fischer-Nielsen, fagkonsulenter i AT Side 13

14 - tilegne sig viden om en sag med anvendelse af relevante fag og faglige metoder Eleven skal både kunne anvende relevant faglig viden (begreber, teori og konkret viden) fra fagene og kunne anvende relevante faglige metoder i undersøgelse af sagen. Dette forudsætter en forståelse af både den relevante faglige viden og de relevante faglige metoder. Sagen er styrende for, hvilke dele af fagene der er relevante at anvende, og som eleven skal have en rigtig forståelse af. Eksempler Kresten Cæsar Torp og Bent Fischer-Nielsen, fagkonsulenter i AT Side 14

15 Eksempler Sult i Sahel. Klima Repræsentativ undersøgelse Manglende samspil mellem fag i forhold til sagen Fag 1 Fag 2 Kresten Cæsar Torp og Bent Fischer-Nielsen, fagkonsulenter i AT Side 15

16 Ex: Virker McD s branding? Egen analyse af McDonalds reklame (DA): Kommunikationssituation Det æstetiske udtryk Forbruger og kulturel kontekst Sproglige virkemidler Forskeres undersøgelse af virkning af McD s reklamer (SA): Kresten Cæsar Torp og Bent Fischer-Nielsen, fagkonsulenter i AT Side 16

17 Demonstrere høj faglighed fx sværhedsgraden af de anvendte materialer mestring af de anvendte metoder begrundelser for sammenstilling af forskellige faglige elementer og metoder måde, som teorier og metoder anvendes i forhold til den konkrete sag. Kresten Cæsar Torp og Bent Fischer-Nielsen, fagkonsulenter i AT Side 17

18 Fag og faglige metoder i opgave med innovation Fag og faglige metoder kan anvendes ved 1. undersøgelse af sagen, 2. udarbejdelse af løsningsforslag og/eller 3. vurdering af løsningsforslaget og ligeledes ved produktfremstilling, afprøvning og kommunikation af løsningsforslag. Eleven prioriterer og begrunder med hvilken vægt fag og faglige metoder anvendes i de forskellige dele af projektet. Kresten Cæsar Torp og Bent Fischer-Nielsen, fagkonsulenter i AT Side 18

19 Fag og metoder: Undersøgelse, løsningsforslag og vurdering Kresten Cæsar Torp og Bent Fischer-Nielsen, fagkonsulenter i AT Side 19

20 foretage valg, afgrænsning og præcisering i arbejdet med sagen afgrænsning af sag præcisering af problemformulering afgrænsning af hvilke dele af fagene og deres metoder, der er relevante at anvende. Kresten Cæsar Torp og Bent Fischer-Nielsen, fagkonsulenter i AT Side 20

21 og på dette grundlag opstille og behandle en problemformulering foretage en egentlig undersøgelse af sin sag anvende relevant faglig viden og relevante faglige metoder Undersøgelsen kan fx bestå i: indsamling og behandling af materiale eller data om sagen, eksperimenter og afprøvning inddragelse af andres eksperimentelle arbejde eller data, analyse og fortolkning af tekster anvendelse af faglige begreber i en undersøgelse af empirisk materiale. Kresten Cæsar Torp og Bent Fischer-Nielsen, fagkonsulenter i AT Side 21

22 og selvstændigt fremlægge resultatet heraf besvarelse af underspørgsmål konkludere faktisk resultat af undersøgelse kunne dokumentere sine konklusioner Kresten Cæsar Torp og Bent Fischer-Nielsen, fagkonsulenter i AT Side 22

23 Behandle en problemformulering i opgave med innovation Behandle en problemformulering = undersøge problemet og udarbejde og vurdere et innovativt løsningsforslag. Udvikle en innovativ løsning på et konkret problem. Fx holistisk adfærdsregulerende kampagne: Man må ikke se TV med mad i munden Bedømme elevens begrundelse for forslagets værdi for andre og elevens argumentation for, hvordan det tilfører den konkrete sammenhæng (konteksten) noget nyt. Kresten Cæsar Torp og Bent Fischer-Nielsen, fagkonsulenter i AT Side 23

24 perspektivere sagen Sagen kan perspektiveres på flere måder: til den generelle gyldighed eller anvendelighed af konklusionerne til nye problemstillinger, som arbejdet rejser, og spørgsmål til videre undersøgelse til andre sager, som der er arbejdet med i AT fx til betydningsfulde natur- og kulturfænomener, almenmenneskelige spørgsmål, vigtige problemstillinger og centrale forestillinger fra fortid og nutid til forløb i fagene, fx til værker, tekster, eksperimenter eller begivenheder i fortid og nutid Kresten Cæsar Torp og Bent Fischer-Nielsen, fagkonsulenter i AT Side 24

25 vurdere de forskellige fags og faglige metoders muligheder og begrænsninger i forhold til den konkrete sag Vurdering af egne metoder og resultater som fx af egen bearbejdning af empiriske data egen analyse af litterære tekster eller kunstværker. og/eller Vurdering af de anvendte kilders metoder og resultater andres undersøgelser, eksperimentelle arbejde, interviews eller tekstanalyser inkl. deres metoder Kresten Cæsar Torp og Bent Fischer-Nielsen, fagkonsulenter i AT Side 25

26 i forhold til den konkrete sag Fag og metoder skal vurderes i forhold til hvilke muligheder de gav i undersøgelsen af den konkrete sag hvilke begrænsninger der var ved pågældende fag og metoder i hvor høj grad de forskellige fag og metoder supplerer hinanden i undersøgelsen Kresten Cæsar Torp og Bent Fischer-Nielsen, fagkonsulenter i AT Side 26

27 demonstrere indsigt i videnskabelig tankegang og gøre sig elementære videnskabsteoretiske overvejelser i forhold til den konkrete sag Når eleven tilrettelægger og gennemfører sin undersøgelse og vurderer de forskellige fags og faglige metoders muligheder og begrænsninger er eleven samtidig i gang med at demonstrere indsigt i videnskabelig tankegang og gøre sig elementære videnskabsteoretiske overvejelser Kresten Cæsar Torp og Bent Fischer-Nielsen, fagkonsulenter i AT Side 27

28 Videnskabsteoretiske overvejelser = overordnede overvejelser om viden og metode Hvordan har man opnået den viden, jeg bruger i min undersøgelse? Hvilken type viden får vi ud af de forskellige metoder? - specifik eller en generel viden i undersøgelsen af sagen? Hvilken type forklaringer ønsker vi at opnå? - intentionelle eller kausale forklaringer om min sag? Hvilken type undersøgelse har jeg anvendt? - hermeneutisk/fænomenologisk eller en hypotetiskdeduktiv tilgang? Kresten Cæsar Torp og Bent Fischer-Nielsen, fagkonsulenter i AT Side 28

29 Fagenes materialer, metoder og teorier i AT ved fagkonsulent Kresten Torp eleverne skal kunne demonstrere indsigt i fagets identitet og metoder Kresten Cæsar Torp og Bent Fischer-Nielsen, fagkonsulenter i AT Side 29

30 Materialer Materialer kan, ligesom i fagene, fx være tekster, værker, data, artikler, TV-klip, cases eller materiale eleven selv indsamler, som er relevante ved behandling af problemformuleringen. tilegne sig viden om en sag med anvendelse af relevante fag og faglige metoder foretage valg, afgrænsning og præcisering i arbejdet med sagen og på dette grundlag opstille og behandle en problemformulering samt selvstændigt fremlægge resultatet heraf perspektivere sagen Kresten Cæsar Torp og Bent Fischer-Nielsen, fagkonsulenter i AT Side 30

31 Metoder Metoder hentes fra fagene Anvende fag og faglige metoder Vurdere forskellige fags og faglige metoders muligheder og begrænsninger Gøre sig videnskabsteoretiske overvejelser retorisk analyse, litterære læsemetoder, sproglig stilistisk analyse, kommunikationsanalyse, formalanalyse, filmisk næranalyse, dramaturgisk analyse, musikalsk analyse, kvalitativ, kvantitativ og komparativ metode, materialekritik, tekstanalyse og dokumentation, etikanalyse, religionsfænomenologisk metode, religionssociologisk metode, begrebsanalyse, aktivitetsanalyse, praktisk metode, modellering, kvantitativ behandling af fænomener, matematisk ræsonnement og bevisførelse, eksperimenterende udforskning af matematiske begreber, konkrete kvantitative og kvalitative metoder, eksperimentelle designs -induktiv eller hypotetisk-deduktiv tilgang eller med et teknisk formål. Kresten Cæsar Torp og Bent Fischer-Nielsen, fagkonsulenter i AT Side 31

32 Teorier..konkrete teorier, modeller, analyseskemaer ol. fra fagene, der kan anvendes som forståelsesramme for arbejdet. Der kan også med inddragelse af fag og faglig viden formuleres teoretiske sammenhænge eller hypoteser, som anvendes til analyse af sagen. Kresten Cæsar Torp og Bent Fischer-Nielsen, fagkonsulenter i AT Side 32

33 Du skal anvende viden og metoder fra to fag til din besvarelse af opgaven. Metoderne skal være forskellige...vurdere de forskellige fags og faglige metoders muligheder og begrænsninger i forhold til den konkrete sag. Kresten Cæsar Torp og Bent Fischer-Nielsen, fagkonsulenter i AT Side 33

34 Elementære videnskabsteoretiske overvejelser..overvejelser, der sætter arbejdet med sagen i et mere overordnet videnskabeligt perspektiv: typer af viden der opnås, fx kvantitativ eller kvalitativ, eksemplificerer videnskabsteoretiske begreber/tilgange, fx induktiv eller deduktiv demonstrerer forskelle mellem fag og faglige hovedområder. anvendes med forskellige formål: Afdække ny viden eller udvikle og udarbejde begrundede løsninger, videnskabsfag og anvendt fag, teori og praksis, videnskabelig argumentation eller trial-and-errorfremgangsmåde. Kresten Cæsar Torp og Bent Fischer-Nielsen, fagkonsulenter i AT Side 34

35 Elementære videnskabsteoretiske overvejelser Opgave A (BI-re) Synet på koen og koens velfærd er forskelligt i et hinduistisk samfund og i Vesten. Hvor har koen det egentligt bedst? Fag og faglige metoder anvendes til at: -undersøge synet på koens velfærd i hinduismen og i dansk landbrug -undersøge hvordan husdyrvelfærd undersøges naturvidenskabeligt Velfærdskriterier sammenlignes og diskuteres ift. koens biologi og adfærd Hvor nyttige er metoderne hver for sig ift. sagen? Overvejelser om normative og faktuelle begrundelser Opgave B (Sa-re) I en børnehave kommer børnene fra forskellig religiøs baggrund, som medfører at nogle har regler for mad og andre har modstand mod reglerne. Hvordan kan man få det til at fungere i praksis? Fag og faglige metoder anvendes til at: -opstille forskellige løsningsforslag til praksis i børnehaver -vurdering af disse løsningsforslag ved interviews med forældre, imam og politiker og vha. baggrundslitteratur om Islam Hvor nyttige er metoderne hver for sig ift. sagen? Overvejelser om teoretisk og praktisk viden. Kresten Cæsar Torp og Bent Fischer-Nielsen, fagkonsulenter i AT Side 35

36 Frokost Kresten Cæsar Torp og Bent Fischer-Nielsen, fagkonsulenter i AT Side 36

37 Hvordan får vi alle elever med? ved fagkonsulent Kresten Cæsar Torp Kresten Cæsar Torp og Bent Fischer-Nielsen, fagkonsulenter i AT Side 37

38 Hvordan får vi alle elever med? Forventninger Overblik Oplevelse af at lære noget relevant Succesoplevelser Elevforudsætninger Formålet med AT Mål, progression og sammenhæng Stilladsering ift. arbejdsformer Kresten Cæsar Torp og Bent Fischer-Nielsen, fagkonsulenter i AT Side 38

39 Elevforudsætninger (-og forforståelser!) Projektarbejde Projektopgave Problemformulering Synopsis /outline Synopsisprøve Kresten Cæsar Torp og Bent Fischer-Nielsen, fagkonsulenter i AT Side 39

40 Formålet med AT Kresten Cæsar Torp og Bent Fischer-Nielsen, fagkonsulenter i AT Side 40

41 Sammenhæng: Evaluering af et forløb Kresten Cæsar Torp og Bent Fischer-Nielsen, fagkonsulenter i AT Side 41

42 Stilladsering: Problemformulering 1. Fra emne til sag: a) Flere mulige sager b) Vælg en sag. Kriterier: Interessant? Realistisk at behandle? Kan fagene bruges? c) Sæt dig ind i sagen 2. Fra sag til problem: a) Flere mulige problemer: Formuler to b) Vælg et problem. Kriterier: Interessant? Entydigt? Realistisk at behandle? Kan fagene bruges? Kresten Cæsar Torp og Bent Fischer-Nielsen, fagkonsulenter i AT Side 42

43 Stilladsering: Problemformulering 3. Fra problem til projekt: a) Stil spørgsmål til problemet b) Sorter og sammenfat underspørgsmål: Besvarer de tilsammen problemformuleringen? Er rækkefølgen logisk? Inddrager de viden, anvendelse, analyse og vurdering? c) Udfyld skemaet med faglig viden og metoder Kresten Cæsar Torp og Bent Fischer-Nielsen, fagkonsulenter i AT Side 43

44 Stilladsering: Problemformulering 3. Fra problem til projekt (fortsat): d) Skriv et kort metodeafsnit: Hvordan vil du anvende viden, materialer og metoder fra fagene? e) Planlæg dit arbejde Kresten Cæsar Torp og Bent Fischer-Nielsen, fagkonsulenter i AT Side 44

45 Workshop: Erfaringsudveksling Erfaringer fra skolerne: Hvad virker? vore største successer Hvilke nye tiltag kunne få flere med? Kresten Cæsar Torp og Bent Fischer-Nielsen, fagkonsulenter i AT Side 45

46 Erfaringer med innovation i AT til prøven i 2014 ved Julie Rørdam Thom eller Hans Marker St. Annæ Gymnasium Kresten Cæsar Torp og Bent Fischer-Nielsen, fagkonsulenter i AT Side 46

47 Innovation i fagene på stx og hf Konferencer for undervisere i fagene 18/9 Århus Statsgymnasium 26/9 Frederiksberg Gymnasium Tilmelding den 1. september på Program er udsendt til skolerne /kan findes på: Kresten Cæsar Torp og Bent Fischer-Nielsen, fagkonsulenter i AT Side 47

Innovation i AT. AT-konference Bent Fischer-Nielsen og Kresten Cæsar Torp. fagkonsulenter i almen studieforberedelse Side 1

Innovation i AT. AT-konference Bent Fischer-Nielsen og Kresten Cæsar Torp. fagkonsulenter i almen studieforberedelse Side 1 Innovation i AT AT-konference Bent Fischer-Nielsen og Kresten Cæsar Torp. fagkonsulenter i almen studieforberedelse Side 1 Program for dagen 10.00 Velkomst v. Benedicte Kieler, Undervisningsministeriet

Læs mere

Tilføj hjælpelinjer: Innovation i AT

Tilføj hjælpelinjer: Innovation i AT Innovation i AT Tårnby Gymnasium 21. januar 2014 Kresten Cæsar Torp Kresten Cæsar Torp. fagkonsulenter i almen studieforberedelse Side 1 Innovation i AT Hvordan afvikles eksamen? Efter retningslinierne

Læs mere

Opgave i AT med krav om innovativt løsningsforslag

Opgave i AT med krav om innovativt løsningsforslag 13.06.2013 Opgave i AT med krav om innovativt løsningsforslag - tillæg til Vejledning/Råd og vink om Almen Studieforberedelse (AT). I formålet for AT indgår ifølge læreplanen, at Almen studieforberedelse

Læs mere

Innovation i AT. Evalueringskonference Fredericia Gymnasium 18. april 2013

Innovation i AT. Evalueringskonference Fredericia Gymnasium 18. april 2013 Innovation i AT Evalueringskonference Fredericia Gymnasium 18. april 2013 Bent Fischer-Nielsen og Kresten Cæsar Torp. fagkonsulenter i almen studieforberedelse Side 1 Program for dagen 10.15 Eksempler

Læs mere

Almen studieforberedelse stx, juni 2013

Almen studieforberedelse stx, juni 2013 Bilag 9 Almen studieforberedelse stx, juni 2013 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Almen studieforberedelse er et samarbejde mellem fag inden for og på tværs af det almene gymnasiums tre faglige hovedområder:

Læs mere

Studieretningsprojektet, stx

Studieretningsprojektet, stx Studieretningsprojektet, stx Vejledning Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Gymnasie- og Tilsynskontoret, august 2017 Vejledningen præciserer, kommenterer, uddyber og giver

Læs mere

Almen studieforberedelse

Almen studieforberedelse Almen studieforberedelse Synopsiseksamen 2014 - specielt om opgaven med innovation Thisted Gymnasium & HF-Kursus Ringvej 32, 7700 Thisted www.thisted-gymnasium.dk post@thisted-gymnasium.dk tlf. 97923488

Læs mere

AT og elementær videnskabsteori

AT og elementær videnskabsteori AT og elementær videnskabsteori Hvilke metoder og teorier bruger du, når du søger ny viden? 7 begrebspar til at karakterisere viden og måden, du søger viden på! Indholdsoversigt s. 1: Faglige mål for AT

Læs mere

Eleverne vil have udformet fem synopser inden den afsluttende eksamen.

Eleverne vil have udformet fem synopser inden den afsluttende eksamen. AT på Aalborg Katedralskole 2017-18 (2.g og 3.g) Alle AT-forløb har som udgangspunkt deltagelse af to fag, som for enkelte forløbs vedkommende kan være fra samme hovedområde. I så tilfælde skal det sikres,

Læs mere

Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink

Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink Undervisningsministeriet, Kontoret for Gymnasiale Uddannelser 2014 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser,

Læs mere

Hvor er vi? Hvad kan gøres bedre?

Hvor er vi? Hvad kan gøres bedre? AT-konferencer 2012 Hvor er vi? Hvad kan gøres bedre? Kresten Cæsar Torp og Bent Fischer-Nielsen, fagkonsulenter i AT Side 1 Hvor er vi? Velkomst og status Benedicte Kieler Kresten Cæsar Torp og Bent Fischer-Nielsen,

Læs mere

AT på Aalborg Katedralskole

AT på Aalborg Katedralskole AT på Aalborg Katedralskole 2014-15 Alle AT forløb har deltagelse af to til tre fag, som for nogle forløbs vedkommende kan være fra samme hovedområde (AT 3, 5 og 7). I så tilfælde skal det sikres, at eleverne

Læs mere

AT på Aalborg Katedralskole 2011-12

AT på Aalborg Katedralskole 2011-12 AT på Aalborg Katedralskole 2011-12 Alle AT forløb har deltagelse af to til tre fag, som for nogle forløbs vedkommende kan være fra samme hovedområde (AT 3, 5 og 7). I så tilfælde skal det sikres, at eleverne

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Eleverne vil have udformet fem synopser inden den afsluttende eksamen.

Eleverne vil have udformet fem synopser inden den afsluttende eksamen. AT på Aalborg Katedralskole 2016-17 Alle AT-forløb har som udgangspunkt deltagelse af to fag, som for enkelte forløbs vedkommende kan være fra samme hovedområde. I så tilfælde skal det sikres, at eleverne

Læs mere

Mad og mennesker. Overordnede problemstillinger

Mad og mennesker. Overordnede problemstillinger Mad og mennesker Overordnede problemstillinger Behov Vi har brug for mad. Den tilfredsstiller vores naturlige, biologiske behov. Maden giver kroppen energi til at fungere. Jo hårdere fysisk arbejde og

Læs mere

Grænser. Overordnede problemstillinger

Grænser. Overordnede problemstillinger Grænser Overordnede problemstillinger Grænser er skillelinjer. Vi sætter, bryder, sprænger, overskrider, forhandler og udforsker grænser. Grænser kan være fysiske, og de kan være mentale. De kan være begrænsende

Læs mere

Samfundsfag B htx, juni 2010

Samfundsfag B htx, juni 2010 Bilag 23 Samfundsfag B htx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Samfundsfag beskæftiger sig med danske og internationale samfundsforhold og samspillet mellem teknologisk udvikling og samfundsudvikling.

Læs mere

Innovation og AT Integrationsprojekt. Egaa Gymnasium v. Lise Hansen April 2012

Innovation og AT Integrationsprojekt. Egaa Gymnasium v. Lise Hansen April 2012 Innovation og AT Integrationsprojekt Egaa Gymnasium v. Lise Hansen April 2012 Klassen En blandet studieretning EN SP-Sa EN-Sa-Me-in Flerfagligt studieretningstoning Men kunne godt have været et ATforløb

Læs mere

Samfundsfag B stx, juni 2010

Samfundsfag B stx, juni 2010 Samfundsfag B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Samfundsfag omhandler danske og internationale samfundsforhold. Faget giver på et empirisk og teoretisk grundlag viden om og forståelse

Læs mere

Kommunikation muligheder og begrænsninger

Kommunikation muligheder og begrænsninger Kommunikation muligheder og begrænsninger Overordnede problemstillinger Kommunikation er udveksling af informationer. Kommunikation opfattes traditionelt som en proces, hvor en afsender sender et budskab

Læs mere

ALMEN STUDIEFORBEREDELSE

ALMEN STUDIEFORBEREDELSE ALMEN STUDIEFORBEREDELSE 9. januar 2018 Oplæg i forbindelse med AT-generalprøveforløbet 2018 Formalia Tidsplan Synopsis Eksamen Eksempel på AT-eksamen tilegne sig viden om en sag med anvendelse relevante

Læs mere

Fælles principper for AT på FG

Fælles principper for AT på FG 1 AT på FG 2012-13 2. Introduktion 3. Formål og ansvarsfordeling 4. Fag og forløb 5. Synopsis 7. Studierapport 8. Talepapiret og den afsluttende prøve 9. Bedømmelseskriterier 2 Fælles principper for AT

Læs mere

Store skriftlige opgaver

Store skriftlige opgaver Store skriftlige opgaver Gymnasiet Dansk/ historieopgaven i løbet af efteråret i 2.g Studieretningsprojektet mellem 1. november og 1. marts i 3.g ( årsprøve i januar-februar i 2.g) Almen Studieforberedelse

Læs mere

Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt.

Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt. Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt. Kort gennemgang omkring opgaver: Som udgangspunkt skal du når du skriver opgaver i idræt bygge den op med udgangspunkt i de taksonomiske niveauer. Dvs.

Læs mere

Til stor glæde for historiefaget i stx kom denne meddelelse fra fagkonsulenterne i AT:

Til stor glæde for historiefaget i stx kom denne meddelelse fra fagkonsulenterne i AT: Oktoberklummen 2010 AT og eksamen for en elev/selvstuderende Til stor glæde for historiefaget i stx kom denne meddelelse fra fagkonsulenterne i AT: Information om prøven i almen studieforberedelse, stx

Læs mere

AT og Synopsisprøve Nørre Gymnasium

AT og Synopsisprøve Nørre Gymnasium AT og Synopsisprøve Nørre Gymnasium Indhold af en synopsis (jvf. læreplanen)... 2 Synopsis med innovativt løsingsforslag... 3 Indhold af synopsis med innovativt løsningsforslag... 3 Lidt om synopsen...

Læs mere

* 26. januar kl

* 26. januar kl 26. januar kl. 12.00 Kommunikation muligheder og begrænsninger Opgave A Du skal undersøge og diskutere en sag, hvor kommunikation spiller en central rolle. I din undersøgelse af sagen skal du belyse samspillet

Læs mere

Almen studieforbedelse hvordan?

Almen studieforbedelse hvordan? Almen studieforbedelse hvordan? EKSAMEN 2016 Læs folderen grundigt FØR UNDER EFTER Du har lavet din synopsis. Sørg for at bruge vejlederne, mens du kan! Altså indtil synopsen er afleveret. Derefter er

Læs mere

Samfundsfag i gymnasiet

Samfundsfag i gymnasiet Samfundsfag i gymnasiet Hvad bidrager samfundsfag til i forhold til gymnasiets overordnede formål? samfundsvidenskabelig almen(dannelse) samfundsfags bidrag til det almene samfundsfags bidrag til dannelsen

Læs mere

Almen studieforberedelse. - Synopsiseksamen 2015

Almen studieforberedelse. - Synopsiseksamen 2015 Almen studieforberedelse - Synopsiseksamen 2015 - En vejledning Thisted Gymnasium - stx og hf Ringvej 32, 7700 Thisted www.thisted-gymnasium.dk post@thisted-gymnasium.dk tlf. 97923488 - fax 97911352 REGLERNE

Læs mere

If you always do what you always did, you will always get what you always got. A. Einstein.

If you always do what you always did, you will always get what you always got. A. Einstein. If you always do what you always did, you will always get what you always got. A. Einstein. Thomas Brun Kristensen og Gitte Hermansen Hasseris Gymnasium Aalborghus Gymnasium 28. august 2013 Kreativitet

Læs mere

Videnskabsteoretiske dimensioner

Videnskabsteoretiske dimensioner Et begrebsapparat som en hjælp til at forstå fagenes egenart og metode nummereringen er alene en organiseringen og angiver hverken progression eller taksonomi alle 8 kategorier er ikke nødvendigvis relevante

Læs mere

AT-eksamen på SSG. Projektarbejde, synopsis, talepapir og eksamen

AT-eksamen på SSG. Projektarbejde, synopsis, talepapir og eksamen AT-eksamen på SSG Projektarbejde, synopsis, talepapir og eksamen Litteratur Inspirationsmateriale fra UVM (USB) Primus - grundbog og håndbog i almen studieforberedelse AT-eksamen på EMU Skolens egen folder

Læs mere

Almen Studieforberedelse

Almen Studieforberedelse Studentereksamen Forside Opgaven Ressourcerum Almen Studieforberedelse Trailer Vejledning Gammel ordning Print Mandag den 29. januar 2018 gl-stx181-at-29012018 Alternativer ideer til forandring og fornyelse

Læs mere

AT for 3 årgange

AT for 3 årgange AT for 3 årgange 2013-14. AT forløb 1.g 2.g 3.g Introdag i Titel: Kulturmøder og kulturkonflikter med Titel: Kampen for det gode liv uge 39 fokus på integration. Placering: I uge 38 vælges fag og i uge

Læs mere

AT eksamen 2017 Elevvejledning

AT eksamen 2017 Elevvejledning AT eksamen 2017 Elevvejledning LV, januar 2017 Elevvejledning AT eksamen februar marts 2017. Du skal i løbet af februar-marts udarbejde din AT eksamenssynopsis. Den tid, der skal bruges til dette er uddannelsestid

Læs mere

Menneskets forhold til naturen

Menneskets forhold til naturen Menneskets forhold til naturen Overordnede problemstillinger Naturen er en del af din hverdag. Havregryn, kaffe og smør er alle bearbejdede produkter hentet fra naturen. Meget af det tøj, du har på, er

Læs mere

Aktuelt om naturgeografi

Aktuelt om naturgeografi Aktuelt om naturgeografi Regionalmøder forår 2014 Fagkonsulent Lars Andersen Udviklingsplanen fase III Fokus på samarbejde mellem fag, mellem ledelse og lærere med fokus på elevernes udvikling fagligt

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Bilag til evaluering af fysik B på stx DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Indledning Dette bilag til EVA s evaluering af fysik b på stx indeholder i tabelform

Læs mere

International økonomi A hhx, august 2017

International økonomi A hhx, august 2017 Bilag 37 International økonomi A hhx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet International økonomi er et samfundsvidenskabeligt fag, der omhandler viden, kundskaber og færdigheder om den samfundsøkonomiske

Læs mere

prøven i almen studieforberedelse

prøven i almen studieforberedelse 2015 prøven i almen studieforberedelse Der er god mulighed for at få vejledning. Du skal blot selv være aktiv for at lave aftale med din vejleder. AT-eksamen 2015 Prøven i almen studieforberedelse er som

Læs mere

Virksomhedsøkonomi A hhx, august 2017

Virksomhedsøkonomi A hhx, august 2017 Bilag 49 Virksomhedsøkonomi A hhx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Virksomhedsøkonomi er et samfundsvidenskabeligt fag, der omfatter viden og kundskaber om virksomhedens økonomiske forhold

Læs mere

* 29. januar kl

* 29. januar kl 29. januar kl. 12.00 Alternativer ideer til forandring og fornyelse Opgave A (INNOVATIV) Du skal undersøge et problem, hvor det centrale er, at et eksisterende alternativ til den fremherskende praksis

Læs mere

Udarbejdelse af synopsis: 22. april 9. maj. Kære elev i 2g.

Udarbejdelse af synopsis: 22. april 9. maj. Kære elev i 2g. Kære elev i 2g. AT7 er en forsmag på næste års AT-eksamen. Du skal derfor udarbejde en synopsis og til mundtlig årsprøve i AT. På de næste sider får du den nødvendige generelle information. Med venlig

Læs mere

Citizenship, AT og Toning RYSENSTEEN GYMNASIUM 2014 Progressionsplan for CAT årgang

Citizenship, AT og Toning RYSENSTEEN GYMNASIUM 2014 Progressionsplan for CAT årgang Citizenship, AT og Toning RYSENSTEEN GYMNASIUM 2014 Progressionsplan for CAT årgang 2014-2017 1g Faglige mål Forløb Fokus Moduler Produktkrav og evaluering Forståelse af centrale problematikker i destinationslandet

Læs mere

Synopsisvejledning til Almen Studieforberedelse

Synopsisvejledning til Almen Studieforberedelse 1 Synopsisvejledning til Almen Studieforberedelse Dette papir er en vejledning i at lave synopsis i Almen Studieforberedelse. Det beskriver videre, hvordan synopsen kan danne grundlag for det talepapir,

Læs mere

* 26. januar kl

* 26. januar kl 26. januar kl. 12.00 Grænser Opgave A Du skal undersøge og diskutere en sag, hvor en eller flere grænser eller manglen på grænser er det centrale i sagen. Du skal anvende viden og metoder fra to fag til

Læs mere

Evaluering af almen studieforberedelse. Tabelrapport

Evaluering af almen studieforberedelse. Tabelrapport Evaluering af almen studieforberedelse Tabelrapport 2014 Evaluering af almen studieforberedelse Tabelrapport 2014 Evaluering af almen studieforberedelse 2014 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse

Læs mere

DIO. Faglige mål for Studieområdet DIO (Det internationale område)

DIO. Faglige mål for Studieområdet DIO (Det internationale område) DIO Det internationale område Faglige mål for Studieområdet DIO (Det internationale område) Eleven skal kunne: anvende teori og metode fra studieområdets fag analysere en problemstilling ved at kombinere

Læs mere

AT for 3 årgange 2014-15.

AT for 3 årgange 2014-15. AT for 3 årgange 2014-15. AT forløb 1.g 2.g 3.g Introdag i Introduktion til AT Titel: Kulturmøder og kulturkonflikter Titel: Mad og mennesker uge 39 for Klassens lærergruppe introducerer AT med fokus på

Læs mere

AT på Aalborg Katedralskole 2013-14

AT på Aalborg Katedralskole 2013-14 AT på Aalborg Katedralskole 2013-14 Alle AT forløb har deltagelse af to til tre fag, som for nogle forløbs vedkommende kan være fra samme hovedområde (AT 3, 5 og 7). I så tilfælde skal det sikres, at eleverne

Læs mere

Vejledning og gode råd til den afsluttende synopsisopgave og eksamen

Vejledning og gode råd til den afsluttende synopsisopgave og eksamen AT Vejledning og gode råd til den afsluttende synopsisopgave og eksamen Indhold: 1. Den tredelte eksamen s. 2 2. Den selvstændige arbejdsproces med synopsen s. 2 3. Skolen anbefaler, at du udarbejder synopsen

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Fysik B stx, juni 2010

Fysik B stx, juni 2010 Fysik B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Det naturvidenskabelige fag fysik omhandler menneskers forsøg på at udvikle generelle beskrivelser, tolkninger og forklaringer af fænomener

Læs mere

Kort gennemgang af Samfundsfaglig-, Naturvidenskabeligog

Kort gennemgang af Samfundsfaglig-, Naturvidenskabeligog Kort gennemgang af Samfundsfaglig-, Naturvidenskabeligog Humanistisk metode Vejledning på Kalundborg Gymnasium & HF Samfundsfaglig metode Indenfor det samfundsvidenskabelige område arbejdes der med mange

Læs mere

Fagdidaktisk kursus. Fagdidaktisk kursus i biologi Uge 40, 2012

Fagdidaktisk kursus. Fagdidaktisk kursus i biologi Uge 40, 2012 Fagdidaktisk kursus Fagdidaktisk kursus i biologi Uge 40, 2012 Hvem er vi? Ingrid Sigvardsen Bleeg Rasmus Gjedsted Tore Rubak Kresten Cæsar Torp Fagdidaktik i biologi Læs studieordningen Hurtigskrivning:

Læs mere

a) anvende og kombinere viden fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger og løsninger herpå,

a) anvende og kombinere viden fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger og løsninger herpå, Samfundsfag B 1. Fagets rolle Samfundsfag omhandler grønlandske, danske og internationale samfundsforhold. Faget giver på et empirisk og teoretisk grundlag viden om de dynamiske og komplekse kræfter der

Læs mere

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Bilag 33 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt

Læs mere

VHGs vejledning til eksamens-at i 3.g

VHGs vejledning til eksamens-at i 3.g VHGs vejledning til eksamens-at i 3.g - 2018 Til sommereksamen i 3.g - 2018 skal du op i AT (almen studieforberedelse). Det er en mundtlig eksamen, som tager udgangspunkt i din afleverede synopsis (er

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Bilag til evaluering af fysik A på stx DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Indledning Dette bilag til EVA s evaluering af fysik a på stx indeholder i tabelform

Læs mere

Samfundsfag B - stx, juni 2008

Samfundsfag B - stx, juni 2008 Bilag 50 samfundsfag B Samfundsfag B - stx, juni 2008 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Samfundsfag omhandler danske og internationale samfundsforhold. Faget giver på et empirisk og teoretisk grundlag

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Samfundsfag, niveau G

Samfundsfag, niveau G avu-bekendtgørelsen, august 2009 Samfundsfag G + D Samfundsfag, niveau G 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Samfundsfag handler om danske og internationale samfundsforhold. Faget giver på et empirisk

Læs mere

Eksamensprojekt

Eksamensprojekt Eksamensprojekt 2017 1 Eksamensprojekt 2016-2017 Om eksamensprojektet Som en del af en fuld HF-eksamen skal du udarbejde et eksamensprojekt. Eksamensprojektet er en del af den samlede eksamen, og karakteren

Læs mere

Eleverne skal kunne formidle et emne med et fysikfagligt indhold til en udvalgt målgruppe, herunder i almene og sociale sammenhænge.

Eleverne skal kunne formidle et emne med et fysikfagligt indhold til en udvalgt målgruppe, herunder i almene og sociale sammenhænge. Fysik B 1. Fagets rolle Faget fysik omhandler menneskers forsøg på at udvikle generelle beskrivelser og forklaringer af fænomener i natur og teknik, som eleverne møder i deres hverdag. Faget giver samtidig

Læs mere

Undervisningsministeriets Fælles Mål for folkeskolen. Faglige Mål og Kernestof for gymnasiet.

Undervisningsministeriets Fælles Mål for folkeskolen. Faglige Mål og Kernestof for gymnasiet. Undervisningsministeriets Fælles Mål for folkeskolen. Faglige Mål og Kernestof for gymnasiet. I dette kapitel beskrives det, hvilke Fælles Mål fra folkeskolen, Faglige Mål og Kernestof fra gymnasiet man

Læs mere

Bilag 24 - fysik B Fysik B - stx, juni Identitet og formål. 1.1 Identitet

Bilag 24 - fysik B Fysik B - stx, juni Identitet og formål. 1.1 Identitet Bilag 24 - fysik B Fysik B - stx, juni 2008 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Det naturvidenskabelige fag fysik omhandler menneskers forsøg på at udvikle generelle beskrivelser, tolkninger og forklaringer

Læs mere

Psykologi B valgfag, juni 2010

Psykologi B valgfag, juni 2010 Bilag 33 Psykologi B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne

Læs mere

Formalia AT 2 på Svendborg Gymnasium og HF

Formalia AT 2 på Svendborg Gymnasium og HF Formalia AT 2 på Svendborg Gymnasium og HF AT 2 ligger lige i foråret i 1.g. AT 2 er det første AT-forløb, hvor du arbejder med et skriftligt produkt. Formål Omfang Produktkrav Produktbedømmelse Opgavens

Læs mere

Bilag til AT-håndbog 2010/2011

Bilag til AT-håndbog 2010/2011 Bilag 1 - Uddybning af indholdet i AT-synopsen: a. Emne, fagkombination og niveau for de fag, der indgår i AT-synopsen b. Problemformulering En problemformulering skal være kort og præcis og fokusere på

Læs mere

AT august 2016 / MG

AT august 2016 / MG AT 3.1 2016 august 2016 / MG OVERORDNET EMNE Grænser TIDSPLAN Uge Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 33 Introduktion til forløbet 34 Vejledning i valg af sag og fag Vejledning i valg af sag og fag Frist

Læs mere

Elevhæfte. Tårnby Gymnasium & HF. Skoleåret 2013-14

Elevhæfte. Tårnby Gymnasium & HF. Skoleåret 2013-14 Elevhæfte Tårnby Gymnasium & HF 3g Skoleåret 2013-14 Redaktionen afsluttet juni/ 2013 Elevhæfte for årgang 2011-2014 3g erne vises dette hæfte (august 2013) Dette hæfte er en oversigt over særlige forløb

Læs mere

FIP i samfundsfag marts 2018

FIP i samfundsfag marts 2018 FIP i samfundsfag marts 2018 Mundtlig prøve på C-niveau fra 2018 Eksamensbekendtgørelsen om netadgang Nye punkter i læreplaner og vejledninger med eksempler på udfoldelse Studieområdet Produktudvikling

Læs mere

AT- folder. Marselisborg Gymnasium Hvad er almen studieforberedelse? AS/EG/HG

AT- folder. Marselisborg Gymnasium Hvad er almen studieforberedelse? AS/EG/HG AT- folder Marselisborg Gymnasium 2016 AS/EG/HG Hvad er almen studieforberedelse? Almen studieforberedelse (AT) er et samarbejde inden for og på tværs af gymnasiets tre faglige hovedområder: naturvidenskab,

Læs mere

Naturvidenskab, niveau G

Naturvidenskab, niveau G avu-bekendtgørelsen, august 2009 Naturvidenskab G-FED Naturvidenskab, niveau G 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Undervisningsfaget naturvidenskab er såvel almendannende som studieforberedende. Det

Læs mere

AT-eksamen Information til alle 3g-elever

AT-eksamen Information til alle 3g-elever AT-eksamen 2018 Information til alle 3g-elever 1 I folderen findes Generel information om AT De overordnede rammer Opgaven sag, fag og fagkombination Vejledning shopping, respons og vejledning AT og innovation

Læs mere

Københavns åbne Gymnasium

Københavns åbne Gymnasium Københavns åbne Gymnasium Generel information om AT Almen studieforberedelse - 2016 Redaktion Nina Jensen Almen studieforberedelse Hvad er AT? AT er en arbejdsmetode, hvor man undersøger en bestemt sag,

Læs mere

Almen studieforberedelse

Almen studieforberedelse Studentereksamen Forside Opgaven Ressourcerum Almen studieforberedelse Trailer Vejledning Gammel ordning Print Mandag den 28. januar 2019 gl-stx191-at-28012019 Havet livgivende, dødbringende, legendeskabende

Læs mere

Naturvidenskab, niveau G

Naturvidenskab, niveau G Forsøgslæreplan 2017 Naturvidenskab, niveau G 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Undervisningsfaget naturvidenskab er såvel almendannende som studieforberedende. Det tilbyder et fagsprog, der gør det

Læs mere

AT 3.1 2015. august 2015 / MG

AT 3.1 2015. august 2015 / MG AT 3.1 2015 august 2015 / MG TIDSPLAN Uge Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 34 Introduktion til forløbet Vejledning om valg af emne og fag 35 Frist for valg af sag og fag kl. 9.45 Vejlederfordeling

Læs mere

Kursusafgift udgør 750 kr. pr. deltager. Med venlig hilsen. Bent Fischer-Nielsen, fagkonsulent i samfundsfag

Kursusafgift udgør 750 kr. pr. deltager. Med venlig hilsen. Bent Fischer-Nielsen, fagkonsulent i samfundsfag Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) i samfundsfag på stx Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling afholder i efteråret 2015 regionale kurser om Faglig udvikling I Praksis (FIP) i

Læs mere

Samfundsfag A stx, august 2017

Samfundsfag A stx, august 2017 Bilag 125 Samfundsfag A stx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Samfundsfag omhandler danske og internationale samfundsforhold. Faget giver på et empirisk og teoretisk grundlag viden og

Læs mere

AT i 1.g Kompetencemål Arbejdsformer Evaluering/produktform

AT i 1.g Kompetencemål Arbejdsformer Evaluering/produktform Fokus i AT-progressionsplanen: problemorienteret arbejde med en sag, derfor gælder det for alle AT-forløb, at: Problemformuleringer skal indgå Særligfaglige og AT-faglige skal synliggøres. Teori og metode

Læs mere

AT-eksamen 2015. Information til elever om. Sct. Knuds Gymnasium d. 5. jan. 2015

AT-eksamen 2015. Information til elever om. Sct. Knuds Gymnasium d. 5. jan. 2015 Information til elever om AT-eksamen 2015 Sct. Knuds Gymnasium d. 5. jan. 2015 Indhold Køreplan for AT-eksamen s. 2 Orientering om AT-eksamen 2014 s. 3 Sct. Knud-manualen s. 5 Uddybende om synopsen i AT

Læs mere

Faglig udvikling i praksis

Faglig udvikling i praksis Faglig udvikling i praksis Læreplaner for filosofi i høring forår 2017 Indsæt note og kildehenvisning via Sidehoved og sidefod Side 1 Program & praktisk 10.00-10.45: Gennemgang af læreplansændringerne

Læs mere

Samfundsfag A 1. Fagets rolle 2. Fagets formål 3. Læringsmål og indhold

Samfundsfag A 1. Fagets rolle 2. Fagets formål 3. Læringsmål og indhold Samfundsfag A 1. Fagets rolle Samfundsfag omhandler grønlandske og internationale samfundsforhold. Faget giver på et empirisk og teoretisk grundlag viden om de dynamiske og komplekse kræfter der nationalt,

Læs mere

AT-eksamen 2016. Information til alle 3g-elever

AT-eksamen 2016. Information til alle 3g-elever AT-eksamen 2016 Information til alle 3g-elever 1 I folderen findes Generel information om AT De overordnede rammer Opgaven sag, fag og fagkombination Vejledning shopping, respons og vejledning AT og innovation

Læs mere

Billedkunst B stx, juni 2010

Billedkunst B stx, juni 2010 Billedkunst B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fagets primære genstandsfelt er billedkunst og arkitektur. Faget inddrager fænomener fra hele det visuelle felt. Kunst og arkitektur tjener

Læs mere

Geo-Nyt 82. september Geografilærerforeningen for gymnasiet og HF

Geo-Nyt 82. september Geografilærerforeningen for gymnasiet og HF Geo-Nyt 82 september 2014 Geografilærerforeningen for gymnasiet og HF Af Ole Bay, Aalborg Katedralskole Om metode i naturgeografi Jeg har selv oplevet fremgangsmåden i min undervisning geografi som at

Læs mere

forklare forskellen mellem forklare forskellen mellem Eleven bør være i stand til at skelne mellem sin egen subjektive smag inden for kunst og æstetik

forklare forskellen mellem forklare forskellen mellem Eleven bør være i stand til at skelne mellem sin egen subjektive smag inden for kunst og æstetik Billedkunst Faglige mål med kommentarer fra vejledningen 2017 B STX C STX Kommentarer undersøge en problemstilling gennem en vekselvirkning mellem praksis, analyse og teori undersøge en problemstilling

Læs mere

AT-eksamen foråret 2016 på Nakskov Gymnasium og HF

AT-eksamen foråret 2016 på Nakskov Gymnasium og HF AT-eksamen foråret 2016 på Nakskov Gymnasium og HF Januar-februar Valg af sag, problemformulering og bærende fag. Mandag d. 25. januar, kl. 12.00-12.45, i auditoriet. AT ressourcerummet åbnes. Hver elev

Læs mere