Sund Sørby Sundhed og bevægelse i nærområdet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sund Sørby Sundhed og bevægelse i nærområdet"

Transkript

1 Sund Sørby Sundhed og bevægelse i nærområdet

2 Indholdsfortegnelse side Projektbaggrund - ideoplæg / borgermøde 3 - projektforløb 4 Projektbeskrivelse - projektdeltagere 5 - projektformål 6 - projektgruppernes arbejde 7 Kravspecifikationer - rumprogram 14 - flowdiagram 18 Anlægsøkonomi Udestår - lånemuligheder - støttemuligheder Driftøkonomi Udestår Bilag: 19 (se i øvrigt billedkavalkade fra 3 halbesøg) 2

3 Baggrund Ideoplæg / borgermøder Pressemeddelelse Sørbymagle din by med aktive borgere er den velkomst man får når man drejer ind i byen, og der er noget om snakken. Og nu har Sørbymagle Idrætsforening, Sørbyhallen, Sørbymagle Idrætsforenings Venner og Lokalrådet for Sørbymagle og omegn besluttet sig for at sætte yderligere handling bag ordene. Der indkaldes til borgermøde i Sørbyhallen tirsdag den 17. marts kl Her vil de nævnte foreninger præsentere projekt Sund Sørbymagle. Projekt Sund Sørbymagle sætter fokus på Sørbyhallens Cafeteria, etablering af multirum og udendørs faciliteter. På borgermødet vil der være mulighed for at sætte sit aftryk på udviklingen, og styregruppen bag projektet er meget åben for input, og ikke mindst engagement fra borgere i og omkring Sørbymagle udtaler Sørbymagle Idrætsforenings formand Torben Hansen, som sammen Lena Lund Pedersen, formand for Sørbyhallen, Gregers Maglekær, formand for SIF Venner, Poul Jørgen Larsen, næstformand Lokalrådet og Bjarne Gordon udgør styregruppen for projekt Sund Sørbymagle. I Sørbyhallens bestyrelse har det længe været et ønske at kunne udvide cafeteria mulighederne, til i langt højere grad at kunne tilbyde hallens brugere og ikke mindst byens borgere en mulighed for at kunne tilbyde sund og bæredygtigt mad udtaler Sørbyhallens formand Lena Lund Pedersen. Med til at skabe et godt miljø i et sundt Sørbyområde hører også mulighed for aktive væresteder og aktivitet både ude og inde, og derfor skal der også sættes fokus på evt. etablering af multirum, til brug for bevægelse, klub, teater, musik og andre nærkulturelle formål. Men også udendørs tegner der sig mange muligheder som f.eks. kondisti og udendørs træningsmuligheder udtaler Poul Jørgen Larsen, Lokalrådet. Jeg ved at et fitness rum har stået på Sørbymagle idrætsforenings ønskeliste i mange år, og hvis vi understøtter denne udvikling, gennem den økonomiske støtte vi giver Sørbymagle Idrætsforening i kraft af Sørbymarkedet, så er pengene helt bestemt givet godt ud. siger Gregers Maglekær, Formand for SIF s Vener. Styregruppen understreger at alle borgere og organisationer er velkomne, herunder også repræsentanter fra skoler og daginstitutioner i lokalområdet samt menighedsråd, som alle var med til et indledende idémøde i efteråret Alle er også velkomne en time før dette møde, samme sted, hvor Lokalrådet holder Årsmøde. 3

4 Projektforløb Ovenstående var pressemeddelelsen forud for borgermødet d. 17 Marts 2009, hvor der mødte ca. 80 borgere. Holger Kortbæk fra DGI Huse og Haller var indbudt til at give sit bud på fremtidens udfordringer på idrætsområdet. Han tegnede en fremtid hvor udviklingen går fra holdsport på faste ugentlige tidspunkter, til mere individuel selvorganiseret motion og sport, gerne for hele familien samlet. Tilgængelighed, åbenhed, mangfoldighed, fleksibilitet, kvalitet og fornyelse var ledeord som tegnede hans forventninger. Ledeord som den traditionelle sportshal og idrætsforening har svært ved at honorere i dag. Derfor er ovenstående foreninger gået sammen om at igangsætte en proces der skal søge at forny Sørbyhallens indendørs- og udendørstilbud forankret i lokalbefolkningens ønsker. (se Projektformålet side 6) Borgermødet resulterede i opstart af 3 projektgrupper med i alt 24 borgere (se nedenstående deltagerlister) De 3 projektgrupper var Multirumsgruppen, Køkken/cafeteriagruppen og Udendørsgruppen. Disse grupper arbejdede frem til sommeren 2009 og indstillingerne fra grupperne ses på siderne Efter sommeren 2009 indbød styregruppen til en inspirationstur til Jylland hvor vi besøgte 3 moderniserede/udbyggede haller der alle havde udgangspunkt i en eksisterende basishal. Tungelund Idræts- og Kulturcenter, Them Hallerne og Hørning Hallen (se billed rapportering) En tur som absolut satte tankerne i relief og viste gode og dårlige løsninger. Vi skal lave en løsning i Sørby som passer til vores lokale behov hverken mere eller mindre det var konklusionen efter hjemkomsten. Efteråret 2009 dannede styregruppen og 2 fra hver projektgruppe, sammen med tidligere arkitekt John Sørensen, den endelige projektgruppe som havde til formål at besvare de resterende opgaver i projekt kommissoriet og udarbejde det endelige materiale til brug for, inddragelse af Lokale og Anlægsfonden, arkitektforslag samt anlægs- og driftsøkonomiske overvejelser. Efterfølgende er der afholdt møder med Lokale og Anlægsfonden, Slagelse Kommune og der er indhentet arkitektforslag til udbygning og indretning. Nyt borgermøde med præsentation af projektet afholdes Januar

5 Projektdeltagere Projektstyregruppen Formand Lena Lund, Formand for Sørbyhallen Poul Jørgen Larsen, Næstformand for Sørbyhallen Torben Hansen, Formand for SIF Bjarne Gordon, Næstformand SIF Henning Schmidt, halinspektør Gregers Maglekjær, Formand for SIF Venner Projektgrupperne Projektgruppen Multirum med Torben Hansen, Formand SIF som tovholder Trine Andersen Vibeke Pram Dorte Jensen Christian Lund Larsen Bjørn Klit Jette Vesterli Jørgen Nielsen Projektgruppen Køkken/Cafeteria med Poul Jørgen Larsen, Næstformand Sørbyhallen som tovholder Trine Andersen Jette Landsvig Annie Olsen Ejner Andersen Poul Jørgensen Maibritt Kartsø Britta Bülov Christian Lund Larsen Projektgruppen Udendørsfaciliteter med Line Jørgensen, Formand Lokalrådet som tovholder Niels Pedersen Meta Beldring John Rasmussen Mogens Nellemann Til det afsluttende projektarbejde blev dannet en gruppe bestående af styregruppen, 2 deltagere fra hver af de 3 projektgrupper samt John Sørensen. 5

6 Projektformål For at sikre en fremtidig efterspørgsel af aktiviteter i lokalområdet er det projektets formål at skabe nye faciliteter og højne standarden på eksisterende, i og omkring Sørbyhallen, og dermed sikre at dette område henvender sig til en ny og bredere målgruppe, samt fastholder den nuværende brugergruppe. Der skal i alle projektets faser tages udgangspunkt i sundheds- og miljøfremmende tiltag - herunder opfyldelse af Agenda 21. Projektformålet har følgende pejlemærker - fremtidens behov (multifunktionelt) - aktiviteter (fleksibilitet) - udvide målgruppen (ikke kun idrætsbrugerne men alle lokale borgere) - højere kvalitet (generelt og i fysiske rum) - sundhed (sund kost og bevægelse) - miljø (sociale rum og bæredygtig byggeri) Kommissorium til Multirumsgruppen Der kan max. arbejdes med et rum på 200 kvm., og placering af tilbygning forventes at være ved hallens østlige gavl. Hvem er målgruppen / brugere - beskrivelse i forhold til aktiviteter Hvad skal det bruges til klar priotering og uddybelse af aktiviteterne Daglig funktion og styring beskrivelse af ansvar for daglig drift hal/brugere og åbningstider. Hvilke redskaber/faciliteter skal være til rådighed. kravspecifikation til inventar og funktioner udarbejdes. Hvem betaler driften driftsbudget og finanseringsforslag udarbejdes. Kommissorium til Køkken/Cafeteria gruppen Konkret projektbeskrivelse til etablering af cafeteria og multirum Udarbejdelse af anlægsbudget Hvem er målgruppen / brugere beskrivelse i forhold til aktiviteter. Hvad skal det bruges til klar prioritering og uddybelse af funktionerne Daglig funktion og styring beskrivelse af ansvar for denne daglige drift. Hvilke redskaber/faciliteter skal være til rådighed. kravspecifikation til køkkendrift (lovgivning) Der skal udarbejdes drift og vedligeholdelsesplan Hvem betaler driften driftsbudget og finansieringsforslag udarbejdes. Grundlag for arkitektsforeslag (skitseforslag) udarbejdes. 6

7 Kommissorium til Projektgruppen Udendørsfaciliteter Hvem er målgruppen / brugere - beskrivelse i forhold til aktiviteter Hvad skal det bruges til klar prioritering og uddybelse af aktiviteterne Daglig funktion og styring beskrivelse af ansvar for daglig drift hal/brugere og åbningstider. Hvilke redskaber/faciliteter skal være til rådighed. kravspecifikation til redskaber og funktioner udarbejdes. Der skal udarbejdes drifts og vedligeholdelsesplan/budget Beskrivelse af samspillet med miljøet og lokalområdet fokus på sundhed og miljø (Agenda 21opfyldelse) Projektbeskrivelse multirum, fysiske rammer generelt Projektgruppens ideer og holdninger til en kommende udbygning er opsamlet inden for nedenstående områder Køkken (se køkken gruppens beskrivelse) Cafeteria Cafeteria placeres gerne nede i stueplan så kunder der ikke har anden kontakt til hallen, får lyst til at kigge ind! Det kan måske være indgangsvinkel til at man senere får lyst til at anvende et af hallens andre aktiviteter. Kontor til Køkken/cafeteria Hvis man skal have forpagter på køkken vil dette muligvis være et krav Fitness rum Motionsrum, med adgang for medlemmer med nøglekort. Inden endelig godkendelse skal man gennemgå 1 eller 2 timer med instruktør. Ved indmeldelse underskrives erklæring om at man har modtaget instruktion og kender sikkerhedsprocedurer ved anvendelse at udstyret. Børn under 16 år bør ikke træne alene, men kun i hold med instruktør. Lokale placering enten - anvendelse af nuværende cafeteria og mødelokaler eller - i ny tilbygning 7

8 Omklædning og toilet for fitnessrum Med aflåselige skabe Mødelokaler Hvis nuværende inddrages til andet formål. Skal kunne betjene nye aktiviteter i hallen Cafelokale Som en integreret del af cafeteria. Med air hockey og lign. beskæftigelse. Møblement skal være så man kan henslænge sig. Klublokale Sted hvor de unge kan slappe af skal evt. kunne anvendes til f.eks. pensionister i dagtimerne Multirum Med mulighed for idrætslige aktiviteter, fleksibel udnyttelse, herunder mulighed for skole komedie, dilettant og anden form for teater og koncerter. Skal kunne bookes over internet til forskellige aktiviteter. Omklædning/toilet for Multirum Med aflåselige tøjskabe Redskabsrum For nuværende og kommende aktiviteter Maskinrum Isoleret rum for udendørs drift maskiner Indgangsparti Afhængig af kommende tilbygninger, udbygges/tilpasses indgangspartiet så hallen virker tillokkende og indbydende for hallens kunder. Man skal kunne se om der er åbent. Halpersonalerum Kan evt komme som et lovkrav 8

9 Projektbeskrivelse Køkken/Cafeteria, fysiske rammer generelt Projektgruppens ideer og holdninger til en kommende udbygning er opsamlet inden for nedenstående områder Fysisk indretning generelt Åbne rum Flexibilitet i indretning og størrelse Evt. opdeling i mindre rum Handicapvenligt (gode adgangsforhold for alle) Køkken brugere Cafeteriaudsigt til natur og hal evt. via terrasse mod skov og kunstgræsbane Køkken og Cafeteria på 1. sal? Køkken kan blive ca. 100m2 med udbygning over nuværende indgangsparti Nuværende mødelokaler kan evt. bibeholdes Cafe evt i stueetage i forbindelse med Fitness Evt glasparti i Østgavl Aktivitet Hele familiens spisested Ikke organiseret legeplads (små børn) Ældre aktivitets center (i klublokaler om dagen) Aktivitets-/cafemiljø og events til sports arr. i forbindelse med klublokaler (storskærm?) Miljø Lyst og indbydende cafeteria Lækre omgivelser Nyt interiør i cafeteria Omgivelser der tiltrækker restgruppen (Cafe miljø) Mulighed for spisning samtidig med sport Funktion Flexible åbningstider (afhængig af økonomi) Funktionelt køkken Professionelt personale (Hygiejne kursus for personale) Sørbyhallen skal være hele familiens spisested (forsøges opbygget gradvist) Sørbyhallen skal være hele familiens motions og aktivitetssted 9

10 Målgruppe Vi bygger for borgerne ikke kun hal brugerne Mødested for alle aldre Det primære økonomiske grundlag for køkkenet skal være daglig bespisning af borgere, brugere, ældre i hjem, skole og børnehaver, mad ud af huset og selskaber i SIFFEN Mad Menu for enhver smag (sund og alsidig) Rullende menu Sund grøn mad tilbydes til skole og børnehaver (levering af frugt) Økologiske produkter forsøges oparbejdet om muligt Madpakker (sandwich) skal kunne bestilles og hentes om morgenen eller dagen før Mad til fester m.v. Madplan for 1 uge ad gangen Hellere lidt men godt i modsætning til stort usundt udvalg. Dagens ret for kr I projektforløbet er besøgt nyindrettet køkken i aktivitetshus i Ringsted. 10

11 Produktionskøkken/cafeteria indretning Overslag på nyt køkkeninventar i forbindelse med ombygning/renovering af hallens cafeteria. Der er taget udgangspunkt i et på 45 kvm. Indeholdende -køkken -opvask -diskområde men ikke lager herunder køl / frys samt personalefaciliteter. Kapacitet pers. Overslaget er baseret på nedenstående inventarliste : Kølerum B2000mm*D3000mm*H2000mm med intern kompressor, reoler. 2 stk. Fryseskabe GRAM 625 L KEN Edition Lagerreoler i alu / plast 4 lag. Grøntkøkken bord med vask, grøntsnitter, kartoffelskræller Stålarbejdsborde 4 stk. heraf 2 med hæve/sænke funktion, 2 med vask. Koldjomfru med saladette, 4 fag GRAM model 2207 Konvektions ovn med 12 plader, vaskesystem Kogebord 2 blus Stegeplade Rofry fedtfri friture Mikrobølgeovn Emfang rustfri excl. motor, trykvagt. Bagebord Komplet opvask med forskyllebord, opvaskemaskine, tørrebord, afkalkningsfilter forbruser Kurve og indstiksvogne Bain Marie 2/1 GN Kaffeanlæg Udleveringsdisk med køleopsats, brønd og lagerkøl. Bagdisk med køleskabe, fryser underbordsmodeller Rullejalousi for ovenstående Røremaskine Bjørn 20 ltr. Overslagspris ca excl. moms levering og montering. Oversalget omhandler inventar alene således ikke installationer af nogen art. Indretningsforslag kan udføres når der er udfærdiget en bygningstegning med lokale opdelinger. 11

12 Projektbeskrivelse af udendørsfaciliteter Projektgruppens ideer og holdninger til en kommende udbygning er opsamlet inden for nedenstående områder Løbesti Etablering af løbesti i skoven bag skolen. Der er tale om forbedring af allerede eksisterende trædestier. Der kan evt. være steder hvor der skal lægges stabil i bunden samt beskæres træer. Motionssti I forbindele med motionsstien laves der forhindringsbane inspireret af projekt i Næstved. (se nedenstående billeder) Den skal nødvendigvis ikke ligge i skoven men evt. i Stenbækhaven. Forhindringsbanen er inspireret af en militærbane med redskaber der kan kravles over og under. 12

13 Udendørsfitness Også ved Stenbækhaven etableres udendørsfitness inspireret af et projekt set ved Bildsø.(se nedenstående billeder) Naturens materialer er brugt til at bygge motionsredskaber til mavebøjninger/benløft, en form for bænkpres osv. Petanque Småbørnslegeplads Petanbanen skal sammen med en legeplads for små børn ligge fremme foran hallen og meget gerne i forbindelse med udendørsfaciliteter til cafeteria. Tanken er i tråd med Holger Kortbæks ideer om at hallen skal virke imødekommende og åben. Mulighed for reklamefinansieret legeplads Skaterbane Eksisterende skaterbane skal gøres færdig med et lag asfalt mere samt forhindringer. BMX bane Mellem Stenbækhaven og Ivers hus etableres en BMX bane med jordvolde. Tanken bag denne beliggenhed er at det skal være åbent og let tilgængeligt for offentligheden. Målgruppe Borgerne i lokalområdet. Alle områder skal være offentligt tilgængelige og skal være frit til brug for alle. 13

14 Rumskemaer Nedenstående angiver ønskede rum. Der er i alt nuværende ca. 300 m2 på 1te. sal der kan anvendes til nedenstående. Projektgruppen har forudsat at nuværende hal, depotrum og omklædning i stueetage fortsætter med samme formål, og indgår således ikke i nedenstående ønskede rum Alle rum skal være tilgængelige for handicappede, herunder evt. nødvendige elevatorer og slisker. Der skal afsættes nødvendigt til tekniske installationer m.v. Alle m2 angivelser er brutto m2 Køkkenområde: B B01 Køkken Varm og kold tilberedning 45 Grønt Udsalg Opvask B02 Lager køkken Kolonial 20 Drikkevarer Indlevering B03 Lager køkken Køl og frys Personalerum: P (10 medarbejdere) P01 Personale toilet Toilet 6 P02 Omklædning Herre omklædning 12 P03 Omklædning Dame omklædning 12 P03 Personalerum Ophold 15 45

15 Cafeteria område: C C01 Cafeteria Spise og serverings område 200 C02 Computer cafe Plads til 3-4 Pc er 4 C03 Spille afsnit Område til spilleborde 40 C04 TV område Område til TV Fitness område: F F01 Spinning Område til Spinnings cykler 40 F02 Styrke Område til Styrketræning 120 F03 Cirkeltræning Lokale til Cirkeltræning 60 F04 Instruktørrum Kontor/adm./skadebeh Omklædnings område: O (fleksibel udnyttelse til brug for større grupper) O01 Omklædning, incl Herre omklædning 18 pers. 30 bade/toiletter O02 Omklædning; incl Dame omklædning 18 pers. 30 bade/toiletter O03 Omklædning, incl Herre omklædning 18 pers. 30 bade/toiletter O04 Omklædning, incl bade/toiletter Dame omklædning 18 pers

16 Multirum: R R01 Multirum Multirum til mange forskellige aktiviteter Depot redskaber: D D01 Depotrum Rum til Redskaber Udendørs : U U Uderum Legeplads Petanque Stier Skaterbane Toiletter: W W01 Toiletter Dame toilet 10 W02 Toiletter Herre toilet

17 Kontor faciliteter: K K01 Halinspektør kontor Kontor til Halinspektør 15 K02 Kontor til SIF Kontor til Sif Mødelokaler: I I01 Møde lokale Mødelokale 25 I02 Møde lokale Mødelokale 35 I03 Møde lokale Mødelokale 15 I04 Klub lokale Klublokale SIF

18 Flowdiagram Rum U: Udendørs er Rum O: Omklædning/bad/toiletter 48m2 Rum F: Fittnes område 200m2 Rum M: Multirum 300m2 Rum W: Toiletter 20m2 Rum C: Cafeteria område 255m2 Rum A: Eksisterende hal RUM B: Køkkenområde Rum I: Mødelokaler 115m2 Rum K: Kontorfaciliteter 27m2 Rum P: Personalerum 25m2 Rum D: Depot redskaber 50m2 RUM med direkte forbindelse RUM med udsigt til hinanden Rum placeret op ad hinanden 18

19 Bilag: Oplæg fra Holger Kortbæk DGI Huse og Haller på borgermødet d. 17 Marts Idrætsbilledet i fremtiden Hvordan udvikler idrætten sig - stor vækst i idrætsaktivitet (specielt ikke traditionel hal idræt) - mange nye idrætsgrene vinder frem - alle aldersgrupper deltager - både mænd og kvinder - både i og uden for foreninger Der sker en polarisering og traditionelle tilbud tiltrækker ikke restgruppen Krav til fremtidens faciliteter På ovenstående baggrund giver Holger Kortbek DGI Huse og Haller sine bud på krav til fremtidens faciliteter - Fornyelse plads til grundtræning (fitness), bløde bevægelsformer, overgangszoner til fri aktivitet, sociale rum, samt sammenhæng og transparens. - Tilgængelighed decentralisering, bolignær placering og ukompliceret trafikal adgang - Åbenhed kontakt til omgivelserne, imødekommenhed og invitation til udfoldelse - Mangfoldighed bredt aktivitetstilbud, organiseret/selvorganiseret tilrettelæggelse - Flexibilitet foranderlige anvendelsmuligheder i forhold til brugerne og i forhold til døgn/ugerytme - Kvalitet kvalitet frem for kvantitet Selvorganisering Selvorganisering vinder frem og der må, når de fysiske indretninger planlægges, tages hensyn til dette. Fremover vil brugere samles via netværk (SMS, internet eller klubhus) Fremover vil brugere samles blot i et fællesskab aldrig har så mange danskere ydet en frivillig indsats, fordi vi har behov for at mødes med andre mennesker og relatere os til hinanden. Måden vi gør det på ændrer sig blot hele tiden.

20 Kapacitetsudnyttelse Når de fysiske indretninger planlægges skal der tages hensyn til en bedre kapacitetsudnyttelse - Større åbenhed - Forbedret synlighed/booking - Nye kombinationer af aktivitetsmuligheder - Øgede muligheder for selvforvaltning - Mere flexibel skemalægning - Større flexibilitet i drifttilskudenes sammensætning - Udvikling af halinspektørens rolle Halbesøg i Jylland Tungelund Idræt og Kulturcenter Gl. Tungelundvej 9B 8881 Thorsø Them Hallerne Frisholmvej Them Hørning Hallen Toftevej Hørning 20

Halanalyse 2014. Et debatoplæg til halbestyrelser, halpersonale og politikere i Rebild Kommune

Halanalyse 2014. Et debatoplæg til halbestyrelser, halpersonale og politikere i Rebild Kommune Halanalyse 2014 Et debatoplæg til halbestyrelser, halpersonale og politikere i Rebild Kommune 2011 Side 2 af 36 Indholdsoversigt Indholdsoversigt... 3 Indledning og metodisk fundament... 5 Befolkningsgrundlag

Læs mere

Udviklingsplan for Hadsten Kultur & Idrætscenter

Udviklingsplan for Hadsten Kultur & Idrætscenter Udviklingsplan for Hadsten Kultur & Idrætscenter Nuværende forhold - Billedregistrering Hadsten hallen og de udendørs arealer DGI Faciliteter & Lokaludvikling 1 DGI Faciliteter & Lokaludvikling Indhold

Læs mere

Virksomhedsplan 2014 For Nr. Søby børnehave

Virksomhedsplan 2014 For Nr. Søby børnehave Virksomhedsplan 2014 For Nr. Søby børnehave Indholdsfortegnelse Forvaltningens forord Side 3 Årsberetning Side 4 Data Side 8 Status på egne indsatsområder Side 9 Temaer 2012-2015 Side 11 Indsatsområder

Læs mere

Kvinder og mænd i idrættens rum

Kvinder og mænd i idrættens rum og mænd i idrættens rum Kaya Roessler og Marie Overbye Syddansk Universitet i samarbejde med Lokale- og Anlægsfonden August 2006 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion...2 2. Deltagernes profil...4 Køn...4

Læs mere

Projekt og evaluering

Projekt og evaluering Projekt og evaluering Udarbejdet af: Inger Kruse Andersen, sundhedskoordinator, Randers Sundhedscenter Ulla Skov Aldahl, projektkoordinator, Randers gymnastiske Forening April 2014 Indhold Indledning...

Læs mere

TIMELINE FORUNDERSØGELSE & PROJEKTUDVIKLING

TIMELINE FORUNDERSØGELSE & PROJEKTUDVIKLING November 2012 TIMELINE FORUNDERSØGELSE & PROJEKTUDVIKLING TimeLine revitalisering af halvanden kilometer lukket landevej med fokus på bevægelse, oplevelser og forbindelser. 1 INDHOLD s. 3 Introduktion

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2008. Fritidsklub for unge med handicap. Levuk Milnersvej 39A 3400 Hillerød Tel: 48244217 www.levuk.dk

VIRKSOMHEDSPLAN 2008. Fritidsklub for unge med handicap. Levuk Milnersvej 39A 3400 Hillerød Tel: 48244217 www.levuk.dk VIRKSOMHEDSPLAN 2008 Fritidsklub for unge med handicap Levuk Milnersvej 39A 3400 Hillerød Tel: 48244217 www.levuk.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 3 1.1 Levuk lige nu side 3 1.2 Levuk på kort

Læs mere

OPLÆG TIL VISIONER. Maj 2011. Udarbejdet af en af Støtteforeningen for Tisvilde Bio & Bistro nedsat arbejdsgruppe bestående af:

OPLÆG TIL VISIONER. Maj 2011. Udarbejdet af en af Støtteforeningen for Tisvilde Bio & Bistro nedsat arbejdsgruppe bestående af: Maj 2011 OPLÆG TIL VISIONER Udarbejdet af en af Støtteforeningen for Tisvilde Bio & Bistro nedsat arbejdsgruppe bestående af: Henning Neidhardt (formand) Mads Egmont Christensen Janne Funder Jensen Finn

Læs mere

Kreativt iværksætterhus i Svendborg. Idéoplæg

Kreativt iværksætterhus i Svendborg. Idéoplæg Kreativt iværksætterhus i Svendborg Idéoplæg Titel Idéoplæg til et kreativt iværksætterhus Udgivelsesdato Januar 2013 Udarbejdet for Svendborg Kommune Fremtidsfabrikken Udarbejdet af Kalmer & Hvass Arkitekter

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

Et bæredygtigt bynært fritids- og kulturcenter i Odder PROJEKTBESKRIVELSE

Et bæredygtigt bynært fritids- og kulturcenter i Odder PROJEKTBESKRIVELSE MALTESEJE Et bæredygtigt bynært fritids- og kulturcenter i Odder PROJEKTBESKRIVELSE 1 Indledning 1.1 Resume og bærende principper 2 Aktørerne og deres behov 7 2.1 Sportsrideklubben 7 2.1.1 Om klubben 7

Læs mere

MENNESKER MØDES I GADEHAVEGÅRD

MENNESKER MØDES I GADEHAVEGÅRD MENNESKER MØDES I GADEHAVEGÅRD Foreløbig helhedsplan for Gadehavegård 2008-2011. Ansøgning til Landsbyggefonden om tilskud til sociale og forebyggende indsatser i problemramte afdelinger INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Kreativt iværksætterhus i Svendborg. Idéoplæg

Kreativt iværksætterhus i Svendborg. Idéoplæg Kreativt iværksætterhus i Svendborg Idéoplæg Titel Idéoplæg til et kreativt iværksætterhus Udgivelsesdato Februar 2013 Udarbejdet for Svendborg Kommune Fremtidsfabrikken Udarbejdet af Kalmer & Hvass Arkitekter

Læs mere

NR. 3 OKTOBER 2004. Byer i børnehøjde. Leg i byens mange rum. En seværdig legeplads. Ny bog om idrætslegepladser

NR. 3 OKTOBER 2004. Byer i børnehøjde. Leg i byens mange rum. En seværdig legeplads. Ny bog om idrætslegepladser NR. 3 OKTOBER 2004 Byer i børnehøjde Leg i byens mange rum En seværdig legeplads Ny bog om idrætslegepladser LEGEPLADSEN Udgives af Dansk Legeplads Selskab Nr. 3 oktober 2004 Tidsskriftet udkommer 4 gange

Læs mere

Boliger og hjem for særligt udsatte

Boliger og hjem for særligt udsatte Boliger og hjem for særligt udsatte Evalueringsrapport September 2004 Bascon A/S CASA Boliger og hjem for særligt udsatte September 2004 Publikationen kan læses på Socialministeriets hjemmeside: www.sm.dk

Læs mere

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ JUNI 2009 Hjarnø Snaptun Glud EN FÆLLES FREMTID EN UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ OBS Udviklingsplanen er et resultat af et fælles ideudviklingsprojekt for de tre lokalråd Glud, Snaptun og

Læs mere

PROGRAMKATALOG RULL-PROJEKT -FREDERIKSBJERG. Frederiksbjergbyggeriet. August - december 2011

PROGRAMKATALOG RULL-PROJEKT -FREDERIKSBJERG. Frederiksbjergbyggeriet. August - december 2011 PROGRAMKATALOG RULL-PROJEKT -FREDERIKSBJERG 1 Frederiksbjergbyggeriet August - december 2011 2 PÆDAGOGISK PROGRAMKATALOG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Forord...4 Byrådsindstilling...6 Pædagogisk

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

PROJEKT KOMMUNEN OG CIVILSAMFUNDET. En erfaringsopsamling fra 19 kommunale projekter. Udarbejdet af Lundgaard Konsulenterne

PROJEKT KOMMUNEN OG CIVILSAMFUNDET. En erfaringsopsamling fra 19 kommunale projekter. Udarbejdet af Lundgaard Konsulenterne PROJEKT KOMMUNEN OG CIVILSAMFUNDET En erfaringsopsamling fra 19 kommunale projekter Udarbejdet af Lundgaard Konsulenterne Kolofon: Redaktion: Lundgaard Konsulenterne Udgiver: Socialministeriet Holmens

Læs mere

Sundere mad i idrætslivet - bevægelser mod en sundere madkultur

Sundere mad i idrætslivet - bevægelser mod en sundere madkultur Sundere mad i idrætslivet - bevægelser mod en sundere madkultur Sundere mad i idrætslivet - bevægelser mod en sundere madkultur Januar 2013 Tekst og layout: Tobias Egmose, projektleder, cand.it 3525 7588

Læs mere

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014 Beretning 2013 Version 1.0 14/01/2014 Side 1 Idrætsrådet Silkeborg Kommune beretning 2013 Indledning Foreningerne har fortsat måttet tilpasse sig til en verden, hvor de skal klare sig uden økonomisk hjælp

Læs mere

Lokal udviklingsplan for. Langenæsen 2013-14. Dagtilbud 109

Lokal udviklingsplan for. Langenæsen 2013-14. Dagtilbud 109 Langenæsen Dagtilbud 109 Forord Langenæsens lokale udviklingsplan (LUP) er en strategiplan for bestyrelse, ledelse og personale i dagtilbuddet. LUP en skal være retningsgivende og styrende for arbejdet

Læs mere

STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU

STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU EN DEL AF NOGET STØRRE STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU Inspiration og gode råd til et styrket samarbejde mellem klubber, kommuner og DBU Med strategien vil vi over de næste fire år kridte banen op til

Læs mere

Maden i idrætten inspiration til holdning og handling i idrætsforeningen IDÉMAPPE

Maden i idrætten inspiration til holdning og handling i idrætsforeningen IDÉMAPPE Maden i idrætten inspiration til holdning og handling i idrætsforeningen IDÉMAPPE Forord 00 01 Forord Baggrunden for idemappen Børn og unge bruger meget tid uden for hjemmet. Mange bruger meget fritid

Læs mere

UNGE OG FRITIDSAKTIVITETER

UNGE OG FRITIDSAKTIVITETER UNGE OG FRITIDSAKTIVITETER CASA Oktober 2012 Marianne Malmgren, Karl Vogt Nielsen, Henning Hansen & Carina Børgesen 1 Forord CASA har initieret og gennemført denne undersøgelse af unges brug og barrierer

Læs mere

I N G E N K A N A L E N E A L T

I N G E N K A N A L E N E A L T EN BLOMST TIL ÅRRE 2 INDBLIK 3 UDSYN 5 NETVÆRK & SAMMENHOLD 7 FORENINGSLIV 9 ORGANISATION 12 BILAG 1 - EGENVURDERING 14 BILAG 2 LOVE FOR ÅRRE BORGERFORENING 15 En blomst til Årre Årre er stolt af at kunne

Læs mere

FORSLAG Ny kommune ny fremtid

FORSLAG Ny kommune ny fremtid FORSLAG Ny kommune ny fremtid Byrådets Kommuneplanstrategi 2008 2020 Indhold Indledning 3 1 Fremtidens Næstved er Nærhed 4 2 Agenda 21 6 3 Sundhed 8 4 Natur 10 5 Trafik 12 6 Kultur, fritid og oplevelse

Læs mere

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen CASA Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen Center for Alternativ

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere