Sund Sørby Sundhed og bevægelse i nærområdet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sund Sørby Sundhed og bevægelse i nærområdet"

Transkript

1 Sund Sørby Sundhed og bevægelse i nærområdet

2 Indholdsfortegnelse side Projektbaggrund - ideoplæg / borgermøde 3 - projektforløb 4 Projektbeskrivelse - projektdeltagere 5 - projektformål 6 - projektgruppernes arbejde 7 Kravspecifikationer - rumprogram 14 - flowdiagram 18 Anlægsøkonomi Udestår - lånemuligheder - støttemuligheder Driftøkonomi Udestår Bilag: 19 (se i øvrigt billedkavalkade fra 3 halbesøg) 2

3 Baggrund Ideoplæg / borgermøder Pressemeddelelse Sørbymagle din by med aktive borgere er den velkomst man får når man drejer ind i byen, og der er noget om snakken. Og nu har Sørbymagle Idrætsforening, Sørbyhallen, Sørbymagle Idrætsforenings Venner og Lokalrådet for Sørbymagle og omegn besluttet sig for at sætte yderligere handling bag ordene. Der indkaldes til borgermøde i Sørbyhallen tirsdag den 17. marts kl Her vil de nævnte foreninger præsentere projekt Sund Sørbymagle. Projekt Sund Sørbymagle sætter fokus på Sørbyhallens Cafeteria, etablering af multirum og udendørs faciliteter. På borgermødet vil der være mulighed for at sætte sit aftryk på udviklingen, og styregruppen bag projektet er meget åben for input, og ikke mindst engagement fra borgere i og omkring Sørbymagle udtaler Sørbymagle Idrætsforenings formand Torben Hansen, som sammen Lena Lund Pedersen, formand for Sørbyhallen, Gregers Maglekær, formand for SIF Venner, Poul Jørgen Larsen, næstformand Lokalrådet og Bjarne Gordon udgør styregruppen for projekt Sund Sørbymagle. I Sørbyhallens bestyrelse har det længe været et ønske at kunne udvide cafeteria mulighederne, til i langt højere grad at kunne tilbyde hallens brugere og ikke mindst byens borgere en mulighed for at kunne tilbyde sund og bæredygtigt mad udtaler Sørbyhallens formand Lena Lund Pedersen. Med til at skabe et godt miljø i et sundt Sørbyområde hører også mulighed for aktive væresteder og aktivitet både ude og inde, og derfor skal der også sættes fokus på evt. etablering af multirum, til brug for bevægelse, klub, teater, musik og andre nærkulturelle formål. Men også udendørs tegner der sig mange muligheder som f.eks. kondisti og udendørs træningsmuligheder udtaler Poul Jørgen Larsen, Lokalrådet. Jeg ved at et fitness rum har stået på Sørbymagle idrætsforenings ønskeliste i mange år, og hvis vi understøtter denne udvikling, gennem den økonomiske støtte vi giver Sørbymagle Idrætsforening i kraft af Sørbymarkedet, så er pengene helt bestemt givet godt ud. siger Gregers Maglekær, Formand for SIF s Vener. Styregruppen understreger at alle borgere og organisationer er velkomne, herunder også repræsentanter fra skoler og daginstitutioner i lokalområdet samt menighedsråd, som alle var med til et indledende idémøde i efteråret Alle er også velkomne en time før dette møde, samme sted, hvor Lokalrådet holder Årsmøde. 3

4 Projektforløb Ovenstående var pressemeddelelsen forud for borgermødet d. 17 Marts 2009, hvor der mødte ca. 80 borgere. Holger Kortbæk fra DGI Huse og Haller var indbudt til at give sit bud på fremtidens udfordringer på idrætsområdet. Han tegnede en fremtid hvor udviklingen går fra holdsport på faste ugentlige tidspunkter, til mere individuel selvorganiseret motion og sport, gerne for hele familien samlet. Tilgængelighed, åbenhed, mangfoldighed, fleksibilitet, kvalitet og fornyelse var ledeord som tegnede hans forventninger. Ledeord som den traditionelle sportshal og idrætsforening har svært ved at honorere i dag. Derfor er ovenstående foreninger gået sammen om at igangsætte en proces der skal søge at forny Sørbyhallens indendørs- og udendørstilbud forankret i lokalbefolkningens ønsker. (se Projektformålet side 6) Borgermødet resulterede i opstart af 3 projektgrupper med i alt 24 borgere (se nedenstående deltagerlister) De 3 projektgrupper var Multirumsgruppen, Køkken/cafeteriagruppen og Udendørsgruppen. Disse grupper arbejdede frem til sommeren 2009 og indstillingerne fra grupperne ses på siderne Efter sommeren 2009 indbød styregruppen til en inspirationstur til Jylland hvor vi besøgte 3 moderniserede/udbyggede haller der alle havde udgangspunkt i en eksisterende basishal. Tungelund Idræts- og Kulturcenter, Them Hallerne og Hørning Hallen (se billed rapportering) En tur som absolut satte tankerne i relief og viste gode og dårlige løsninger. Vi skal lave en løsning i Sørby som passer til vores lokale behov hverken mere eller mindre det var konklusionen efter hjemkomsten. Efteråret 2009 dannede styregruppen og 2 fra hver projektgruppe, sammen med tidligere arkitekt John Sørensen, den endelige projektgruppe som havde til formål at besvare de resterende opgaver i projekt kommissoriet og udarbejde det endelige materiale til brug for, inddragelse af Lokale og Anlægsfonden, arkitektforslag samt anlægs- og driftsøkonomiske overvejelser. Efterfølgende er der afholdt møder med Lokale og Anlægsfonden, Slagelse Kommune og der er indhentet arkitektforslag til udbygning og indretning. Nyt borgermøde med præsentation af projektet afholdes Januar

5 Projektdeltagere Projektstyregruppen Formand Lena Lund, Formand for Sørbyhallen Poul Jørgen Larsen, Næstformand for Sørbyhallen Torben Hansen, Formand for SIF Bjarne Gordon, Næstformand SIF Henning Schmidt, halinspektør Gregers Maglekjær, Formand for SIF Venner Projektgrupperne Projektgruppen Multirum med Torben Hansen, Formand SIF som tovholder Trine Andersen Vibeke Pram Dorte Jensen Christian Lund Larsen Bjørn Klit Jette Vesterli Jørgen Nielsen Projektgruppen Køkken/Cafeteria med Poul Jørgen Larsen, Næstformand Sørbyhallen som tovholder Trine Andersen Jette Landsvig Annie Olsen Ejner Andersen Poul Jørgensen Maibritt Kartsø Britta Bülov Christian Lund Larsen Projektgruppen Udendørsfaciliteter med Line Jørgensen, Formand Lokalrådet som tovholder Niels Pedersen Meta Beldring John Rasmussen Mogens Nellemann Til det afsluttende projektarbejde blev dannet en gruppe bestående af styregruppen, 2 deltagere fra hver af de 3 projektgrupper samt John Sørensen. 5

6 Projektformål For at sikre en fremtidig efterspørgsel af aktiviteter i lokalområdet er det projektets formål at skabe nye faciliteter og højne standarden på eksisterende, i og omkring Sørbyhallen, og dermed sikre at dette område henvender sig til en ny og bredere målgruppe, samt fastholder den nuværende brugergruppe. Der skal i alle projektets faser tages udgangspunkt i sundheds- og miljøfremmende tiltag - herunder opfyldelse af Agenda 21. Projektformålet har følgende pejlemærker - fremtidens behov (multifunktionelt) - aktiviteter (fleksibilitet) - udvide målgruppen (ikke kun idrætsbrugerne men alle lokale borgere) - højere kvalitet (generelt og i fysiske rum) - sundhed (sund kost og bevægelse) - miljø (sociale rum og bæredygtig byggeri) Kommissorium til Multirumsgruppen Der kan max. arbejdes med et rum på 200 kvm., og placering af tilbygning forventes at være ved hallens østlige gavl. Hvem er målgruppen / brugere - beskrivelse i forhold til aktiviteter Hvad skal det bruges til klar priotering og uddybelse af aktiviteterne Daglig funktion og styring beskrivelse af ansvar for daglig drift hal/brugere og åbningstider. Hvilke redskaber/faciliteter skal være til rådighed. kravspecifikation til inventar og funktioner udarbejdes. Hvem betaler driften driftsbudget og finanseringsforslag udarbejdes. Kommissorium til Køkken/Cafeteria gruppen Konkret projektbeskrivelse til etablering af cafeteria og multirum Udarbejdelse af anlægsbudget Hvem er målgruppen / brugere beskrivelse i forhold til aktiviteter. Hvad skal det bruges til klar prioritering og uddybelse af funktionerne Daglig funktion og styring beskrivelse af ansvar for denne daglige drift. Hvilke redskaber/faciliteter skal være til rådighed. kravspecifikation til køkkendrift (lovgivning) Der skal udarbejdes drift og vedligeholdelsesplan Hvem betaler driften driftsbudget og finansieringsforslag udarbejdes. Grundlag for arkitektsforeslag (skitseforslag) udarbejdes. 6

7 Kommissorium til Projektgruppen Udendørsfaciliteter Hvem er målgruppen / brugere - beskrivelse i forhold til aktiviteter Hvad skal det bruges til klar prioritering og uddybelse af aktiviteterne Daglig funktion og styring beskrivelse af ansvar for daglig drift hal/brugere og åbningstider. Hvilke redskaber/faciliteter skal være til rådighed. kravspecifikation til redskaber og funktioner udarbejdes. Der skal udarbejdes drifts og vedligeholdelsesplan/budget Beskrivelse af samspillet med miljøet og lokalområdet fokus på sundhed og miljø (Agenda 21opfyldelse) Projektbeskrivelse multirum, fysiske rammer generelt Projektgruppens ideer og holdninger til en kommende udbygning er opsamlet inden for nedenstående områder Køkken (se køkken gruppens beskrivelse) Cafeteria Cafeteria placeres gerne nede i stueplan så kunder der ikke har anden kontakt til hallen, får lyst til at kigge ind! Det kan måske være indgangsvinkel til at man senere får lyst til at anvende et af hallens andre aktiviteter. Kontor til Køkken/cafeteria Hvis man skal have forpagter på køkken vil dette muligvis være et krav Fitness rum Motionsrum, med adgang for medlemmer med nøglekort. Inden endelig godkendelse skal man gennemgå 1 eller 2 timer med instruktør. Ved indmeldelse underskrives erklæring om at man har modtaget instruktion og kender sikkerhedsprocedurer ved anvendelse at udstyret. Børn under 16 år bør ikke træne alene, men kun i hold med instruktør. Lokale placering enten - anvendelse af nuværende cafeteria og mødelokaler eller - i ny tilbygning 7

8 Omklædning og toilet for fitnessrum Med aflåselige skabe Mødelokaler Hvis nuværende inddrages til andet formål. Skal kunne betjene nye aktiviteter i hallen Cafelokale Som en integreret del af cafeteria. Med air hockey og lign. beskæftigelse. Møblement skal være så man kan henslænge sig. Klublokale Sted hvor de unge kan slappe af skal evt. kunne anvendes til f.eks. pensionister i dagtimerne Multirum Med mulighed for idrætslige aktiviteter, fleksibel udnyttelse, herunder mulighed for skole komedie, dilettant og anden form for teater og koncerter. Skal kunne bookes over internet til forskellige aktiviteter. Omklædning/toilet for Multirum Med aflåselige tøjskabe Redskabsrum For nuværende og kommende aktiviteter Maskinrum Isoleret rum for udendørs drift maskiner Indgangsparti Afhængig af kommende tilbygninger, udbygges/tilpasses indgangspartiet så hallen virker tillokkende og indbydende for hallens kunder. Man skal kunne se om der er åbent. Halpersonalerum Kan evt komme som et lovkrav 8

9 Projektbeskrivelse Køkken/Cafeteria, fysiske rammer generelt Projektgruppens ideer og holdninger til en kommende udbygning er opsamlet inden for nedenstående områder Fysisk indretning generelt Åbne rum Flexibilitet i indretning og størrelse Evt. opdeling i mindre rum Handicapvenligt (gode adgangsforhold for alle) Køkken brugere Cafeteriaudsigt til natur og hal evt. via terrasse mod skov og kunstgræsbane Køkken og Cafeteria på 1. sal? Køkken kan blive ca. 100m2 med udbygning over nuværende indgangsparti Nuværende mødelokaler kan evt. bibeholdes Cafe evt i stueetage i forbindelse med Fitness Evt glasparti i Østgavl Aktivitet Hele familiens spisested Ikke organiseret legeplads (små børn) Ældre aktivitets center (i klublokaler om dagen) Aktivitets-/cafemiljø og events til sports arr. i forbindelse med klublokaler (storskærm?) Miljø Lyst og indbydende cafeteria Lækre omgivelser Nyt interiør i cafeteria Omgivelser der tiltrækker restgruppen (Cafe miljø) Mulighed for spisning samtidig med sport Funktion Flexible åbningstider (afhængig af økonomi) Funktionelt køkken Professionelt personale (Hygiejne kursus for personale) Sørbyhallen skal være hele familiens spisested (forsøges opbygget gradvist) Sørbyhallen skal være hele familiens motions og aktivitetssted 9

10 Målgruppe Vi bygger for borgerne ikke kun hal brugerne Mødested for alle aldre Det primære økonomiske grundlag for køkkenet skal være daglig bespisning af borgere, brugere, ældre i hjem, skole og børnehaver, mad ud af huset og selskaber i SIFFEN Mad Menu for enhver smag (sund og alsidig) Rullende menu Sund grøn mad tilbydes til skole og børnehaver (levering af frugt) Økologiske produkter forsøges oparbejdet om muligt Madpakker (sandwich) skal kunne bestilles og hentes om morgenen eller dagen før Mad til fester m.v. Madplan for 1 uge ad gangen Hellere lidt men godt i modsætning til stort usundt udvalg. Dagens ret for kr I projektforløbet er besøgt nyindrettet køkken i aktivitetshus i Ringsted. 10

11 Produktionskøkken/cafeteria indretning Overslag på nyt køkkeninventar i forbindelse med ombygning/renovering af hallens cafeteria. Der er taget udgangspunkt i et på 45 kvm. Indeholdende -køkken -opvask -diskområde men ikke lager herunder køl / frys samt personalefaciliteter. Kapacitet pers. Overslaget er baseret på nedenstående inventarliste : Kølerum B2000mm*D3000mm*H2000mm med intern kompressor, reoler. 2 stk. Fryseskabe GRAM 625 L KEN Edition Lagerreoler i alu / plast 4 lag. Grøntkøkken bord med vask, grøntsnitter, kartoffelskræller Stålarbejdsborde 4 stk. heraf 2 med hæve/sænke funktion, 2 med vask. Koldjomfru med saladette, 4 fag GRAM model 2207 Konvektions ovn med 12 plader, vaskesystem Kogebord 2 blus Stegeplade Rofry fedtfri friture Mikrobølgeovn Emfang rustfri excl. motor, trykvagt. Bagebord Komplet opvask med forskyllebord, opvaskemaskine, tørrebord, afkalkningsfilter forbruser Kurve og indstiksvogne Bain Marie 2/1 GN Kaffeanlæg Udleveringsdisk med køleopsats, brønd og lagerkøl. Bagdisk med køleskabe, fryser underbordsmodeller Rullejalousi for ovenstående Røremaskine Bjørn 20 ltr. Overslagspris ca excl. moms levering og montering. Oversalget omhandler inventar alene således ikke installationer af nogen art. Indretningsforslag kan udføres når der er udfærdiget en bygningstegning med lokale opdelinger. 11

12 Projektbeskrivelse af udendørsfaciliteter Projektgruppens ideer og holdninger til en kommende udbygning er opsamlet inden for nedenstående områder Løbesti Etablering af løbesti i skoven bag skolen. Der er tale om forbedring af allerede eksisterende trædestier. Der kan evt. være steder hvor der skal lægges stabil i bunden samt beskæres træer. Motionssti I forbindele med motionsstien laves der forhindringsbane inspireret af projekt i Næstved. (se nedenstående billeder) Den skal nødvendigvis ikke ligge i skoven men evt. i Stenbækhaven. Forhindringsbanen er inspireret af en militærbane med redskaber der kan kravles over og under. 12

13 Udendørsfitness Også ved Stenbækhaven etableres udendørsfitness inspireret af et projekt set ved Bildsø.(se nedenstående billeder) Naturens materialer er brugt til at bygge motionsredskaber til mavebøjninger/benløft, en form for bænkpres osv. Petanque Småbørnslegeplads Petanbanen skal sammen med en legeplads for små børn ligge fremme foran hallen og meget gerne i forbindelse med udendørsfaciliteter til cafeteria. Tanken er i tråd med Holger Kortbæks ideer om at hallen skal virke imødekommende og åben. Mulighed for reklamefinansieret legeplads Skaterbane Eksisterende skaterbane skal gøres færdig med et lag asfalt mere samt forhindringer. BMX bane Mellem Stenbækhaven og Ivers hus etableres en BMX bane med jordvolde. Tanken bag denne beliggenhed er at det skal være åbent og let tilgængeligt for offentligheden. Målgruppe Borgerne i lokalområdet. Alle områder skal være offentligt tilgængelige og skal være frit til brug for alle. 13

14 Rumskemaer Nedenstående angiver ønskede rum. Der er i alt nuværende ca. 300 m2 på 1te. sal der kan anvendes til nedenstående. Projektgruppen har forudsat at nuværende hal, depotrum og omklædning i stueetage fortsætter med samme formål, og indgår således ikke i nedenstående ønskede rum Alle rum skal være tilgængelige for handicappede, herunder evt. nødvendige elevatorer og slisker. Der skal afsættes nødvendigt til tekniske installationer m.v. Alle m2 angivelser er brutto m2 Køkkenområde: B B01 Køkken Varm og kold tilberedning 45 Grønt Udsalg Opvask B02 Lager køkken Kolonial 20 Drikkevarer Indlevering B03 Lager køkken Køl og frys Personalerum: P (10 medarbejdere) P01 Personale toilet Toilet 6 P02 Omklædning Herre omklædning 12 P03 Omklædning Dame omklædning 12 P03 Personalerum Ophold 15 45

15 Cafeteria område: C C01 Cafeteria Spise og serverings område 200 C02 Computer cafe Plads til 3-4 Pc er 4 C03 Spille afsnit Område til spilleborde 40 C04 TV område Område til TV Fitness område: F F01 Spinning Område til Spinnings cykler 40 F02 Styrke Område til Styrketræning 120 F03 Cirkeltræning Lokale til Cirkeltræning 60 F04 Instruktørrum Kontor/adm./skadebeh Omklædnings område: O (fleksibel udnyttelse til brug for større grupper) O01 Omklædning, incl Herre omklædning 18 pers. 30 bade/toiletter O02 Omklædning; incl Dame omklædning 18 pers. 30 bade/toiletter O03 Omklædning, incl Herre omklædning 18 pers. 30 bade/toiletter O04 Omklædning, incl bade/toiletter Dame omklædning 18 pers

16 Multirum: R R01 Multirum Multirum til mange forskellige aktiviteter Depot redskaber: D D01 Depotrum Rum til Redskaber Udendørs : U U Uderum Legeplads Petanque Stier Skaterbane Toiletter: W W01 Toiletter Dame toilet 10 W02 Toiletter Herre toilet

17 Kontor faciliteter: K K01 Halinspektør kontor Kontor til Halinspektør 15 K02 Kontor til SIF Kontor til Sif Mødelokaler: I I01 Møde lokale Mødelokale 25 I02 Møde lokale Mødelokale 35 I03 Møde lokale Mødelokale 15 I04 Klub lokale Klublokale SIF

18 Flowdiagram Rum U: Udendørs er Rum O: Omklædning/bad/toiletter 48m2 Rum F: Fittnes område 200m2 Rum M: Multirum 300m2 Rum W: Toiletter 20m2 Rum C: Cafeteria område 255m2 Rum A: Eksisterende hal RUM B: Køkkenområde Rum I: Mødelokaler 115m2 Rum K: Kontorfaciliteter 27m2 Rum P: Personalerum 25m2 Rum D: Depot redskaber 50m2 RUM med direkte forbindelse RUM med udsigt til hinanden Rum placeret op ad hinanden 18

19 Bilag: Oplæg fra Holger Kortbæk DGI Huse og Haller på borgermødet d. 17 Marts Idrætsbilledet i fremtiden Hvordan udvikler idrætten sig - stor vækst i idrætsaktivitet (specielt ikke traditionel hal idræt) - mange nye idrætsgrene vinder frem - alle aldersgrupper deltager - både mænd og kvinder - både i og uden for foreninger Der sker en polarisering og traditionelle tilbud tiltrækker ikke restgruppen Krav til fremtidens faciliteter På ovenstående baggrund giver Holger Kortbek DGI Huse og Haller sine bud på krav til fremtidens faciliteter - Fornyelse plads til grundtræning (fitness), bløde bevægelsformer, overgangszoner til fri aktivitet, sociale rum, samt sammenhæng og transparens. - Tilgængelighed decentralisering, bolignær placering og ukompliceret trafikal adgang - Åbenhed kontakt til omgivelserne, imødekommenhed og invitation til udfoldelse - Mangfoldighed bredt aktivitetstilbud, organiseret/selvorganiseret tilrettelæggelse - Flexibilitet foranderlige anvendelsmuligheder i forhold til brugerne og i forhold til døgn/ugerytme - Kvalitet kvalitet frem for kvantitet Selvorganisering Selvorganisering vinder frem og der må, når de fysiske indretninger planlægges, tages hensyn til dette. Fremover vil brugere samles via netværk (SMS, internet eller klubhus) Fremover vil brugere samles blot i et fællesskab aldrig har så mange danskere ydet en frivillig indsats, fordi vi har behov for at mødes med andre mennesker og relatere os til hinanden. Måden vi gør det på ændrer sig blot hele tiden.

20 Kapacitetsudnyttelse Når de fysiske indretninger planlægges skal der tages hensyn til en bedre kapacitetsudnyttelse - Større åbenhed - Forbedret synlighed/booking - Nye kombinationer af aktivitetsmuligheder - Øgede muligheder for selvforvaltning - Mere flexibel skemalægning - Større flexibilitet i drifttilskudenes sammensætning - Udvikling af halinspektørens rolle Halbesøg i Jylland Tungelund Idræt og Kulturcenter Gl. Tungelundvej 9B 8881 Thorsø Them Hallerne Frisholmvej Them Hørning Hallen Toftevej Hørning 20

Lejre Bevægelsesanlæg. Projektoplæg til styrkelse af idrætsfaciliteter i Lejre. Klatrevæg Rum til aktiviteter f.eks. fitness/pilates/yoga etc.

Lejre Bevægelsesanlæg. Projektoplæg til styrkelse af idrætsfaciliteter i Lejre. Klatrevæg Rum til aktiviteter f.eks. fitness/pilates/yoga etc. Lejre Bevægelsesanlæg Klatrevæg Rum til aktiviteter f.eks. fitness/pilates/yoga etc. Inde- og udendørs Cafe Styrketræning/ spinning Fitness Motorikbane/Crossfit Ankomstplads Projektoplæg til styrkelse

Læs mere

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER NYT INDGANGSPARTI BESKRIVELSE / PLAN 1:350 Baggrund for udvidelsen Eksisterende hal 1194,3 m² Eksisterende omklædning Sdr. Omme Idrætscenter er efterhånden blevet 40 år gammelt. Der er sket to mindre tilbygninger

Læs mere

HEI idrætsforening Ny sportshal og fintnesscenter

HEI idrætsforening Ny sportshal og fintnesscenter HEI idrætsforening Ny sportshal og fintnesscenter - Samlingssted i lokalområdet - Motion og sundhed for alle aldre - Fleksibilitet, åbenhed og inspiration - Identitet og fælleskab Adresse: Ny sportshal

Læs mere

HAVERSLEV SPORT & KULTUR, STRANDVEJEN, HAVERSLEV HAVERSLEVHALLEN MAJ 2017 PROJEKTKONKURRENCE MAJ 2017

HAVERSLEV SPORT & KULTUR, STRANDVEJEN, HAVERSLEV HAVERSLEVHALLEN MAJ 2017 PROJEKTKONKURRENCE MAJ 2017 , STRANDVEJEN, HAVERSLEV HAVERSLEVHALLEN MAJ 2017 PROJEKTKONKURRENCE MAJ 2017 INDHOLD 03 SITUATIONSPLAN 1:500 04 FUGLEPERSPEKTIV SET FRA NORDØST 05 IDÉ GRUNDLAG 06 AULA & CAFEMILJØ #1 07 AULA & CAFEMILJØ

Læs mere

AABENRAA KOMMUNE HAL 3 PROJEKT. Driftsmodeller for et idræts- og kulturcenter. Ejerskab og omfang Aktivitetsopgaver Driftsopgaver / fordeling Modeller

AABENRAA KOMMUNE HAL 3 PROJEKT. Driftsmodeller for et idræts- og kulturcenter. Ejerskab og omfang Aktivitetsopgaver Driftsopgaver / fordeling Modeller AABENRAA KOMMUNE HAL 3 PROJEKT KLUBBER Driftsmodeller for et idræts- og kulturcenter VIRKSOM- HEDER Ejerskab og omfang Aktivitetsopgaver Driftsopgaver / fordeling Modeller BORGERE INSTITU- TIONER 22-01-2013

Læs mere

Helhedsplan. Vision. Ringsted Sportcenter

Helhedsplan. Vision. Ringsted Sportcenter , som et centralt punkt for organiserede- og uorganiserede idrætsgrene Fokusområde som foreslået i Undersøgelse af idrætsfaciliteter i Ringsted Kommune 2009 Vision At fremstår som Danmarks bedst drevne

Læs mere

IRH-konference 20. november Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe (FIG) John Sørensen Formand - FIG

IRH-konference 20. november Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe (FIG) John Sørensen Formand - FIG IRH-konference 20. november 2015 Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe (FIG) John Sørensen Formand - FIG john@sxrensen.dk 20. november 2015 Erfaringer Facilitetsanalyse - Gladsaxe Baggrund for analysen Processen

Læs mere

FRA IDRÆTSUDØVERE TIL GÆSTER

FRA IDRÆTSUDØVERE TIL GÆSTER FRA IDRÆTSUDØVERE TIL GÆSTER Tendenser og fremtiden Ledelse, organisering og målgrupper Fleksibilitet, åbenhed og fremtiden Sundhed og tilfredshedsanalyse Specialister & specialfaciliteter Vejen april

Læs mere

BMI SKITSEPROJEKT Beder Malling Idrætsforening

BMI SKITSEPROJEKT Beder Malling Idrætsforening DGI Projekt- og landskabsværkstedet Tegnestuen v. Poul Erik Clausen, Finn Refslund og Bo Fisker DGI Karpenhøj BMI SKITSEPROJEKT Beder Malling Idrætsforening INDHOLD Nuværende forhold Billed registrering

Læs mere

ALSLEV HALLEN - ET NYT KNUDEPUNKT FOR BYEN

ALSLEV HALLEN - ET NYT KNUDEPUNKT FOR BYEN ALSLEV HALLEN - ET NYT KNUDEPUNKT FOR BYEN 2 Formål Alslev Sport og Kultur (ASK) har et stort ønske om, at der bygges en ny sportshal i byen. Den eksisterende hal er nedslidt, og den kan ikke efterleve

Læs mere

Renoveringsprojekt. for Auning Idræts- og Kulturcenter

Renoveringsprojekt. for Auning Idræts- og Kulturcenter Renoveringsprojekt for Auning Idræts- og Kulturcenter Ansøgning til fase 1 i en samlet udviklingsplan for et moderne idrætscenter til gavn for kommunens borgere og til profilering af Norddjurs Kommune

Læs mere

Driftig arkitektur Driftig arkitektur Vejen 26. maj 2011

Driftig arkitektur Driftig arkitektur Vejen 26. maj 2011 Gymnastik og motorikhallen i Aarhus Fuld udlejet og køer til offentlig åbningstid Vandkulturhuset i DGI-byen 26 % bruger Vandkulturhuset, selvom de har kortere transporttid til en anden svømmehal Streetmekka,

Læs mere

Den idrætsaktive og den. ikke - idrætsaktive

Den idrætsaktive og den. ikke - idrætsaktive Den idrætsaktive og den ikke - idrætsaktive Hvad vil være en afgørende faktor/er, hvis du i morgen skal gå i gang med en motions og idrætsaktivitet? % Komme i form Godt hedbred Fællesskab Sjov, oplevelse,

Læs mere

FÆLLESHUS I TISET skitseforslag Marts 2014

FÆLLESHUS I TISET skitseforslag Marts 2014 FÆLLESHUS I TISET skitseforslag Marts 2014 HANS LUND, Arkitekt maa, Tingvej 12, 6630 Rødding, 74841564, 20221073, arkilund@gmail.com 01 Vest for Landsbyen Tiset (6510 Gram) ligger der et anlæg eller stadion

Læs mere

Frydenslund. Grønnegade 10 - Silkeborg. 1 Frydenslund

Frydenslund. Grønnegade 10 - Silkeborg. 1 Frydenslund Frydenslund Grønnegade 10 - Silkeborg 1 Frydenslund Nyt og spændende bo- og aktivitetstilbud åbner i efteråret 2013 Nu får du, som er borger med varig funktionsnedsættelse, mulighed for at bo i en top-moderne

Læs mere

Fremtidens idrætsanlæg i Aabenraa Kommune. - udviklingsproces! 24. August 2015 Brugerworkshop om ønsker til fremtidens idrætsfaciliteter

Fremtidens idrætsanlæg i Aabenraa Kommune. - udviklingsproces! 24. August 2015 Brugerworkshop om ønsker til fremtidens idrætsfaciliteter Fremtidens idrætsanlæg i Aabenraa Kommune - udviklingsproces! 24. August 2015 Brugerworkshop om ønsker til fremtidens idrætsfaciliteter Aftenens program 18.00 Velkomst v. Kultur- og fritidsudvalgsformand

Læs mere

SPORTS- & KULTURHUS HJERTING

SPORTS- & KULTURHUS HJERTING SPORTS- & KULTURHUS HJERTING SPORTS- & KULTURHUS HJERTING _ 2016 BYGHERRE HJERTING IDRÆTSFORENING MF ARKITEKT KROGH ARKITEKTER BUDGET 13,4 MIO. KR. OPFØRELSE 2016-17 DET NYE KLUBHUS...ER EN FORTOLKNING

Læs mere

Fra Idrætslegeplads til Tuse Idræts- og kultur center

Fra Idrætslegeplads til Tuse Idræts- og kultur center Udbygningsplan for Idrætsfaciliteterne i Tuse-området. Fra Idrætslegeplads til Tuse Idræts- og kultur center Planens fokus: Denne plan ønsker primært at sætte fokus på at etablere nogle motions- og bevægelsesspor

Læs mere

SKIBBILD-NØVLING OPSTART AF MULTICENTERPROJEKT I INFORMATIONER OM ØNSKER TIL EN. Information til Herning Kommune

SKIBBILD-NØVLING OPSTART AF MULTICENTERPROJEKT I INFORMATIONER OM ØNSKER TIL EN. Information til Herning Kommune Information til Herning Kommune OPSTART AF MULTICENTERPROJEKT I SKIBBILD-NØVLING INFORMATIONER OM ØNSKER TIL EN FREMTIDIG OMBYGNING OG UDVIDELSE AF HALLEN I SKIBBILD-NØVLING. Projektgruppe for hallen,

Læs mere

Lederuddannelse - Idrætsfaciliteter

Lederuddannelse - Idrætsfaciliteter Lederuddannelse - Idrætsfaciliteter Et uddannelsestilbud til idrætsfaciliteternes ledende personale herunder halinspektører, bestyrelser og brugerudvalg i Randers Kommune. Mål Målet med uddannelsen er,

Læs mere

SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD

SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD NYTTIGE ADRESSER Afdelingsformænd: Badminton Henrik Lauritsen Blindekildevej 98 4200 Slagelse Tlf. 51 37 79 30 hlaurits@mail.dk Bordtennis Michael Jensen Sørbyparkvej

Læs mere

Dispositionsforslag til fremtidens Sport & Fritid i Tarp. Forslaget er udarbejdet i samarbejde med Bryndum Sogn Lokalråd og de tilknyttede foreninger

Dispositionsforslag til fremtidens Sport & Fritid i Tarp. Forslaget er udarbejdet i samarbejde med Bryndum Sogn Lokalråd og de tilknyttede foreninger Dispositionsforslag til fremtidens Sport & Fritid i Tarp Forslaget er udarbejdet i samarbejde med Bryndum Sogn Lokalråd og de tilknyttede foreninger REV. 08.05.2015 Indholdsfortegnelse DISPOSITIONSFORSLAG

Læs mere

Hovedgård borger- og ungeundersøgelsen Resumé

Hovedgård borger- og ungeundersøgelsen Resumé Hovedgård borger- og ungeundersøgelsen Resumé Den idrætsaktive - 80 % af respondenterne dyrker idræt. - Det vigtigste for den idrætsaktive, når han/hun vælger idræt og motion, er i prioriteret rækkefølge:

Læs mere

MULTIHUS VED IDRÆTSHALLEN I STENSTRUP. November 2012

MULTIHUS VED IDRÆTSHALLEN I STENSTRUP. November 2012 ,ngafdhalkjæshfdjakældshfkaljshfdkljajshdfkljs MULTIHUS VED IDRÆTSHALLEN I STENSTRUP November 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE HVAD VIL VI HVORDAN SKAL MULTIHUSET INDRETTES OVERSIGTSPLAN OG SNIT MULTIHUSET STUEPLAN

Læs mere

Carl Nielsen Hallen. Ny og ombygningsplan. September 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling. DGI Faciliteter & Lokaludvikling

Carl Nielsen Hallen. Ny og ombygningsplan. September 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling. DGI Faciliteter & Lokaludvikling Carl Nielsen Hallen Ny og ombygningsplan September 2014 - Projektværksted og tegnestue Bo Fisker Projektleder tegnestuen Bo.Fisker@dgi.dk Finn Refslund Arkitekt MAA Finn.Refslund@dgi.dk Netværk tegnestuen

Læs mere

for Sall Udviklingsplanen for Sall fremkommet på Borgermøde den 10. Februar 2011 i Forsamlingshuset i Sall www.sallnet.dk

for Sall Udviklingsplanen for Sall fremkommet på Borgermøde den 10. Februar 2011 i Forsamlingshuset i Sall www.sallnet.dk Udviklingsplanen for Sall Udviklingsplanen for Sall fremkommet på Borgermøde den 10. Februar 2011 i Forsamlingshuset i Sall www.sallnet.dk Et arbejdsredskab for Sall Lokalråd Støttet af Landdistriktspuljen

Læs mere

Forening i Sport2Go - Om projektet og foreningens og instruktørens rolle

Forening i Sport2Go - Om projektet og foreningens og instruktørens rolle Forening i Sport2Go - Om projektet og foreningens og instruktørens rolle 2012 Forening i projekt Sport2Go 2 Indhold Forord:... 3 Sport 2 Go medlemskab... 3 Hvad er det?... 3 Hvem kan være med?... 4 Hvordan

Læs mere

Udvidelse af Erritsøhallen, skitseforslag januar 2005

Udvidelse af Erritsøhallen, skitseforslag januar 2005 , Udvidelse af Erritsøhallen, skitseforslag januar 2005 Udarbejdet af: CEBRA aps, arkitekter maa par, Mejlgade 51, mellembygn. 2. sal, 8000 Århus C, t: 8730 3439, f: 8730 3429, m : cebra@cebra.info, h:

Læs mere

Svar Korinthhallen Svar Ryslingehallerne

Svar Korinthhallen Svar Ryslingehallerne Plan Kultur 20. marts 2011 Version 1.0 Spørgsmål Svar Svanninge Svar Broby Fritidscenter, Allested-Vejle Hallen Brobyværkhallen Hvorfor vil I gerne lave en udviklingsplan? Hallen står overfor en større

Læs mere

DGI Faciliteter & Lokaludvikling. Tirstruphallen. tilbygning og ombygning. Marts 2015

DGI Faciliteter & Lokaludvikling. Tirstruphallen. tilbygning og ombygning. Marts 2015 DGI Faciliteter & Lokaludvikling Tirstruphallen tilbygning og ombygning Marts 2015 DGI Faciliteter og Lokaludvikling Indledning DGI Faciliteter & Lokaludvikling er en afdeling i DGI, som har en fælles

Læs mere

SKITSE TIL OM- OG TILBYGNING AF JEBJERG LYBY - HALLEN

SKITSE TIL OM- OG TILBYGNING AF JEBJERG LYBY - HALLEN SKITSE TIL OM- OG TILBYGNING AF JEBJERG LYBY - HALLEN Idé Dette projekt omhandler en udbygning/ombygning af den eksisterende Jebjerg-Lyby hal. Det har været ønsket fra arbejdsgruppens side at skabe et

Læs mere

Idrættens medborgerhus Ansøger

Idrættens medborgerhus Ansøger Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Klubhuspuljen Ansøgningsskema Projekttitel Projektets navn Idrættens medborgerhus Ansøger Forening Boldklubben

Læs mere

Carl Nielsen Hallen. eksist. forhold og analyse. august 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling

Carl Nielsen Hallen. eksist. forhold og analyse. august 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling eksist. forhold og analyse august 2014 - Projektværksted og tegnestue Bo Fisker Projektleder tegnestuen bo.fisker@dgi.dk Finn Refslund Arkitekt MAA Finn.Refslund@dgi.dk Netværk tegnestuen Christine Vistoft

Læs mere

DISC GOLF BANE I DIN KOMMUNE? Introduktion til disc golf (frisbee golf)

DISC GOLF BANE I DIN KOMMUNE? Introduktion til disc golf (frisbee golf) DISC GOLF BANE I DIN KOMMUNE? Introduktion til disc golf (frisbee golf) Introduktion til disc golf (frisbee golf) Spillets koncept er lettere at forstå, når det kaldes frisbee golf, men da navnet Frisbee

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Kultur Glostrup Kommune Center for Kultur og Borgerkontakt Godkendt af Glostrup Kommunalbestyrelse den 16.08.2017 Folkeoplysningspolitik Indledning Foreningslivet og oplysningsforbundenes tilbud er en

Læs mere

Frederikssund Ungdomssøsportcenter Skitseforslag 2014 (Uddrag af oplæg til Frederikssund Kommune)

Frederikssund Ungdomssøsportcenter Skitseforslag 2014 (Uddrag af oplæg til Frederikssund Kommune) Frederikssund Ungdomssøsportcenter Skitseforslag 2014 (Uddrag af oplæg til Frederikssund Kommune) Sejlsport har været en væsentlig del af fritidslivet i Fjordkommunen Frederikssund gennem mange årtier.

Læs mere

Møde om klubhuse/hytter. D. 11. september, 2014 kl. 19-21

Møde om klubhuse/hytter. D. 11. september, 2014 kl. 19-21 Møde om klubhuse/hytter D. 11. september, 2014 kl. 19-21 Klubhusanalyse Historik: Politisk dialog mellem KFU og Viborg Idrætsråd Arbejdsgruppe: Jens Ejnar Hansen, Poul Johannessen, Peter Mandrup, Ejnar

Læs mere

Idrætsstrategi for Bornholms Regionskommune

Idrætsstrategi for Bornholms Regionskommune » Idrætsstrategi for Bornholms Regionskommune Baggrund Kommunalbestyrelsen i Bornholms Regionskommune godkendte den 19. december 2013 en revideret idrætspolitik. Idrætspolitikken præciserer hvilke fokusområder

Læs mere

Bilag 4. Noter fra interview med Vordingborg kommune

Bilag 4. Noter fra interview med Vordingborg kommune Bilag 4. Noter fra interview med Vordingborg kommune Projekt om mad i Daginstitutioner m. UCR VIFFOS besøg i 5 kommuner: Lejre, Ringsted, Roskilde, Vordingborg og Kalundborg. Kommune Interviewpersoners

Læs mere

Undersøgelse af idrætsfaciliteter i Bornholms Regionskommune

Undersøgelse af idrætsfaciliteter i Bornholms Regionskommune Undersøgelse af idrætsfaciliteter i Bornholms Regionskommune Bjarne Ibsen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Formålet med analysen Formålet med undersøgelsen er at etablere et troværdigt

Læs mere

Hersom-Bjerregrav Borgerforening

Hersom-Bjerregrav Borgerforening Hersom-Bjerregrav Borgerforening Nyhedsbrev 2013 2014 Arrangementer i 2013 24. november: Kl. 16.00 Kl. 16.30 Tænde juletræ og stjerner efterfulgt af julehygge ved købmanden Salg af gourmet-billetter 2014

Læs mere

Indledning. Folkeoplysningslovens område. Center for Kultur og Idræt 7. juni Forslag til folkeoplysningspolitik- efter høring:

Indledning. Folkeoplysningslovens område. Center for Kultur og Idræt 7. juni Forslag til folkeoplysningspolitik- efter høring: Center for Kultur og Idræt 7. juni 2012 Forslag til folkeoplysningspolitik- efter høring: Indledning Foreningslivet og oplysningsforbundenes tilbud er en vigtig del af borgernes mulighed for et aktivt

Læs mere

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2014

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2014 Lokalområde der søger Rødkærsbro Ansøger Forening/Gruppe/råd: Kontaktperson: Adresse: Telefon: Mail: Rødkærsbro Borger- og Handelsstandsforening Fmd. Kurt Madsen Bjerrevej 77 8840 Rødkærsbro Tlf. 20 33

Læs mere

Jetsmark Idrætscenter Borgermøde 10. september 2015

Jetsmark Idrætscenter Borgermøde 10. september 2015 Jetsmark Idrætscenter Borgermøde 10. september 2015 Simon Rømer Roslyng Indhold i oplæg Ganske kort om bagtæppet ændrede tendenser En række konkrete anbefalinger med fokus på at kunne skabe mere aktivitet

Læs mere

Modeller for kapacitetsudvidelse Klub Tempeltræet

Modeller for kapacitetsudvidelse Klub Tempeltræet Modeller for kapacitetsudvidelse Klub Tempeltræet Interessenterne omkring udvidelsen af Klub Tempeltræet har drøftet fordele og ulemper ved tre forskellige modeller for kapacitetsudvidelser: Byggeri på

Læs mere

RUMPROGRAM BASIS - DISPONERING

RUMPROGRAM BASIS - DISPONERING RUMPROGRAM BASIS - DISPONERING Affaldsrummet placeres længst muligt mod nord. Garagen placeres så den har umiddelbar adgang til begge isbaner. Ventilation Almindelige toiletter og handicaptoiletter fordeles

Læs mere

Bogdepot skal flyttes tættere på elevator i kælderen. Det skal være min. 200 m 2 bogdepot.

Bogdepot skal flyttes tættere på elevator i kælderen. Det skal være min. 200 m 2 bogdepot. Campusbyggeriet Nedenstående liste er en oversigt over de beslutninger, som er taget af projektgruppen efter modtagelse af dispositionsforslag (beslutninger pr. 10. april). Derefter følger en oversigt

Læs mere

DGI Faciliteter & Lokaludvikling. Tim. Skitseprojekt - tilbygning til Tim Hallen. August 2015

DGI Faciliteter & Lokaludvikling. Tim. Skitseprojekt - tilbygning til Tim Hallen. August 2015 DGI Faciliteter & Lokaludvikling Tim Skitseprojekt - tilbygning til Tim Hallen August 2015 DGI Faciliteter og Lokaludvikling Indledning DGI Faciliteter & Lokaludvikling er en afdeling i DGI, som har en

Læs mere

Tildelinger i puljen til mindre projekter marts 2015

Tildelinger i puljen til mindre projekter marts 2015 Tildelinger i puljen til mindre projekter marts 2015 Region Hovedstaden Møderum til Valby Kino Valby Kinos Venner i Københavns Kommune modtager 180.000 kr. til ombygning af et uudnyttet loftsrum i foreningens

Læs mere

BKO CHARLOTTENLUND FORT GENTOFTE KOMMUNE

BKO CHARLOTTENLUND FORT GENTOFTE KOMMUNE BKO CHARLOTTENLUND FORT INTRODUKTIONSKURSER TEMAKURSER RETNINGSLINJER RESERVATION MEDLEMSSKAB MAJ 2013 Baggrund BKO Charlottenlund Fort er en udmøntning af Gentofte Kommunes Idrætsog Bevægelsespolitiks:

Læs mere

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug.

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. TALE TIL STANDERHEJSNING SØNDAG DEN 24. april kl. 14.00 På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. Særlig

Læs mere

Multiarena Aabenraa Orienteringsmøde. Aabenraa 19. februar 2014

Multiarena Aabenraa Orienteringsmøde. Aabenraa 19. februar 2014 Multiarena Aabenraa Orienteringsmøde Aabenraa 19. februar 2014 Oplæg - Resultaterne fra workshopforløbet - Projektkonkurrencens elementer - Funktionerne - Pause - Debat Brugerinddragelse via 3 workshops

Læs mere

Programmet. Konferencier: Rasmus Visby, Specialkonsulent, Køge Kommune

Programmet. Konferencier: Rasmus Visby, Specialkonsulent, Køge Kommune Programmet Konferencier: Rasmus Visby, Specialkonsulent, Køge Kommune 9.30 Kaffe, the og frugt 10.00 Velkomst og introduktion til dagen v/ Jens Kristoffersen 10.05 Åbningstale v/ Lissie Kirk, 2. Viceborgmester,

Læs mere

Herfølge-hallen. Virksomhedsplan 2009

Herfølge-hallen. Virksomhedsplan 2009 Herfølge-hallen Virksomhedsplan 2009 2 INDHOLD Forord 3 Sammenfatning 4 Opgaver og Organisationsforhold 5 Ydelser og arbejdsområde 5 Struktur og ledelse 5 Personale oversigt og ændringer siden sidst 6

Læs mere

Træningshuset Etape 2

Træningshuset Etape 2 Træningshuset Etape 2 1. Sagens parter Bygherre: Purhus Idrætsforening Søndergade - Asferg ved: Henrik Vangsted Entreprenør: Myhlenberg v. Søren Vangsted Vest A/S Myhlenbergvej 56 9510 Arden Telefon 9856

Læs mere

Juni. Afrapportering fra: Lundehus, Kildevældsskolen & Rådmandsgade skole. Spørgeskema, gps og bevægelsesmåler

Juni. Afrapportering fra: Lundehus, Kildevældsskolen & Rådmandsgade skole. Spørgeskema, gps og bevægelsesmåler Afrapportering fra: Lundehus, Kildevældsskolen & Rådmandsgade skole Juni 2012 Spørgeskema, gps og bevægelsesmåler Rapporten er udarbejdet af Syddansk Universitet, Center for Interventionsforskning Indledning

Læs mere

Anlægstilskud Forsamlings- og kulturhuse 2014-2017

Anlægstilskud Forsamlings- og kulturhuse 2014-2017 Anlægstilskud Forsamlings- og kulturhuse 2014-2017 BUDGET 2014 2015 2016 2017 Anlægsbudget 500.000 499.000 500.000 0 Driftsbudget 500.000 0 0 0 I alt: 1.000.000 499.000 500.000 0 I samarbejde med Teknik

Læs mere

KOLDBY SPORT & BEVÆGELSE ET FREMTIDSPROJEKT FOR LOKALOMRÅDET.

KOLDBY SPORT & BEVÆGELSE ET FREMTIDSPROJEKT FOR LOKALOMRÅDET. KOLDBY SPORT & BEVÆGELSE ET FREMTIDSPROJEKT FOR LOKALOMRÅDET. Vi kan ikke få armene ned, da vi ser rigtig mange muligheder i forhold til dette projekt. Vi ser en mangfoldighed og en fornyelse, som vil

Læs mere

KULTURCENTER. Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv

KULTURCENTER. Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv KULTURCENTER Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv IDÉOPLÆG Hvad drømmer du om? Det spørgsmål stillede Områdefornyelsen borgerne på Ydre Østerbro til borgermødet Kulturcenter for

Læs mere

12. HORNBÆK SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. H. C. Andersensvej 1, 8900 Randers

12. HORNBÆK SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. H. C. Andersensvej 1, 8900 Randers Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 12. HORNBÆK SKOLE HORNBÆK SKOLE H. C. Andersensvej 1, 8900 Randers Hornbæk Skole er beliggende i den vestlige del af Randers. Skolen har i skoleåret 2012/13

Læs mere

Tune Idrætsforening. Tune IF Idrætsfritidsklub

Tune Idrætsforening. Tune IF Idrætsfritidsklub Tune IF Idrætsfritidsklub 1. Indledning: Tune IF har, i forbindelse med vor visionsudarbejdelse for alle vore aktiviteter, igen drøftet mulighederne for at etablere en Tune IF Idrætsfritidsklub. Tune IF

Læs mere

Driftbudget for Landsbyhuset i Gyrstinge 2011

Driftbudget for Landsbyhuset i Gyrstinge 2011 Driftbudget for Landsbyhuset i Gyrstinge 2011 Indhold Side 1 Forside Side 2 Prisliste Side 3 Indledning, budget grundlag Side 4 Driftbudget Side 5 Hal leje Side 6 Halfordeling 1. & 2. kvartal Side 7 Halfordeling

Læs mere

Bilag 3. Noter fra interview med Lejre kommune

Bilag 3. Noter fra interview med Lejre kommune Bilag 3. Noter fra interview med Lejre kommune Projekt om mad i Daginstitutioner m. UCR VIFFOS besøg i 5 kommuner: Lejre, Ringsted, Roskilde, Vordingborg og Kalundborg. Kommune Interviewpersoners navn(e)

Læs mere

Børns idrætsdeltagelse på Bornholm

Børns idrætsdeltagelse på Bornholm Børns idrætsdeltagelse på Bornholm Resultater fra børnenes besvarelse af spørgeskema som led i undersøgelsen af idræt og idrætsfaciliteter på Bornholm Bjarne Ibsen og Louise Bæk Nielsen Center for forskning

Læs mere

Projekt Felding 2010. Mette Saaugaard Henrik Tønnesen Finn Lillelund fmd. Borgerforeningen fmd. IdrætsCenter Syd fmd.

Projekt Felding 2010. Mette Saaugaard Henrik Tønnesen Finn Lillelund fmd. Borgerforeningen fmd. IdrætsCenter Syd fmd. Projekt Felding 2010 Med Projekt Felding 2010, har borgerne i Nr. Felding skabt et projekt, der både rækker langt ind i fremtiden, og som også et godt bud på, hvordan landsbyerne globalt kan sikre vækst

Læs mere

Fritidscenter i Ryomgård

Fritidscenter i Ryomgård Fritidscenter i Ryomgård Et fritidscenter med tilhørende fitnesscenter, cafe og muligheder for at dyrke idræt og aktiviteter på nye og fleksible måder vil skabe et nyt fælles mødested i Ryomgård. Derudover

Læs mere

Dialogmøder. Fokusgruppen Unge. Mål med mødet: Jeres holdninger til udviklingen af klyngen!

Dialogmøder. Fokusgruppen Unge. Mål med mødet: Jeres holdninger til udviklingen af klyngen! Fokusgruppen Unge Om Fokusgruppen: 1 Socialt fællesskab Fælles fysiske faciliteter Aktivitetsmuligheder Andet! Modige / X Nysgerrige X 5 X Optimistiske 1 Kreative / Gode til at samarbejde/ X Videbegærlige

Læs mere

STØVRING BIBLIOTEK OG UNGDOMSHUS

STØVRING BIBLIOTEK OG UNGDOMSHUS TOTALRÅDGIVER ØSTERGAARD ARKITEKTER APS UNDERRÅDGIVER - ARKITEKT NØRKÆR+POULSEN ARKITEKTER APS UNDERRÅDGIVER - INGENIØR RAMBØLL A/S UNDERRÅDGIVER - LANDSKAB RAMBØLL BYUDVIKLING OG LANDSKAB STØVRING BIBLIOTEK

Læs mere

Ansøgning om økonomisk støtte til fælles klubhus projekt Valby Idrætspark

Ansøgning om økonomisk støtte til fælles klubhus projekt Valby Idrætspark Fælles klubhus som nabo til BK Frems gamle klubhus Ansøgning om økonomisk støtte til fælles klubhus projekt Valby Idrætspark Vi søger om tilskud til projektarbejde. Vi er syv klubber med fælles interesse

Læs mere

A Beboer- og aktivitetshus - Korsløkken Underetage. Sæberum. Trappe 11 m². Elevator. Depot. Vaskeri 17 m² ST. Pers. toilet. Gang.

A Beboer- og aktivitetshus - Korsløkken Underetage. Sæberum. Trappe 11 m². Elevator. Depot. Vaskeri 17 m² ST. Pers. toilet. Gang. A-1-01 A B C D E F N 16.2 m 3.5 m 3.8 m 7.8 m 1.7 m 1.1 m Pers. toilet Rengøring 2.2 m 11 m² 3.3 m Gang 1 4.0 m 1.7 m Elevator 6.0 m Depot 18 m² 3.8 m Sæberum 1.5 m TT TT 1.7 m CF 1.9 m VM VM VM VM Vaskeri

Læs mere

ØSVN. Undersøgelse om fremtidige behov og ønsker på idræts- og motionsområdet

ØSVN. Undersøgelse om fremtidige behov og ønsker på idræts- og motionsområdet ØSVN Undersøgelse om fremtidige behov og ønsker på idræts- og motionsområdet Respondenternes køn 44,1 55,9 Kvinde/pige Mand/dreng Respondenternes alder 4 35 3 25 2 15 1 5 Bopæl 6 5 4 3 2 1 Vester Nebel

Læs mere

Oversigt over indkomne ansøgning til udviklingspuljen i 2011 dok.nr. Ansøger: Emne: Beløb Bevilget 1032160 Helle Hallen

Oversigt over indkomne ansøgning til udviklingspuljen i 2011 dok.nr. Ansøger: Emne: Beløb Bevilget 1032160 Helle Hallen Oversigt over indkomne ansøgning til udviklingspuljen i 2011 dok.nr. Ansøger: Emne: Beløb Bevilget 1010403 1032160 Helle Hallen Tag på hal 2 - ex. moms? 135.000 0 1010403 "udligningstanke" i svømmehallens

Læs mere

Projekt opførelse af Multihus (aktivitetslokaler) i Lyne

Projekt opførelse af Multihus (aktivitetslokaler) i Lyne Projekt opførelse af Multihus (aktivitetslokaler) i Lyne LYNE HALLEN KLOSTERVEJ 3 6880 TARM Tlf. 7525 0383 www.lynehallen.dk hallen@lyne.dk Indhold Beskrivelse af projektet... 2 Formålet med projektet...

Læs mere

Nyindrettet, visuel og futuristisk ejendom v/ballerup Byvej

Nyindrettet, visuel og futuristisk ejendom v/ballerup Byvej Borupvang 5C, 2750 Ballerup Nyindrettet, visuel og futuristisk ejendom v/ballerup Byvej MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk Området og ejendommen I det attraktive

Læs mere

IDRÆTTENS ORGANISERING

IDRÆTTENS ORGANISERING IDRÆTTENS ORGANISERING Integrationsministeriet Kulturministeriet (Eliteidrætsloven, TV-lovgivning) Miljøministeriet Skatteministeriet (Tips- og lottoloven) Undervisningsministeriet (Folkeoplysningsloven,

Læs mere

Tema 1: Oksenvad Aktivitetscenter

Tema 1: Oksenvad Aktivitetscenter Tema 1: Oksenvad Aktivitetscenter Baggrunden for temaet Oksenvad Aktivitets Center (OSA) blev dannet umiddelbart efter skolen lukkede i 1992, og har siden været en væsentlig del af kulturog fritidslivet

Læs mere

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK 2017-2029 Foto Uber Images Das Büro Per Heegaard STT Foto Flemming P. Nielsen Udarbejdelse Gentofte Kommune Layout: Operate A/S Tryk Bording A/S Oplag:1000

Læs mere

4 medlemmer udpeges af Kommunalbestyrelsen efter indstilling fra foreninger, hvis virksomhed hovedsagelig omfatter idræt.

4 medlemmer udpeges af Kommunalbestyrelsen efter indstilling fra foreninger, hvis virksomhed hovedsagelig omfatter idræt. NYT FRA KULTUR- OG FRITIDSMEDARBEJDEREN/Susanne Petersen: susanne.petersen@kalundborg.dk - tlf. 50 53 59 15. Ansøgning om tilskud fra Folkeoplysningsudvalget Foreninger, der ønsker at søge et eller flere

Læs mere

Nyhedsbrev Juli - August. Hust at tilmelde jer nyhedsbrevet på vores hjemmeside. Tjek vores hjemmeside ud på www.klub144.dk

Nyhedsbrev Juli - August. Hust at tilmelde jer nyhedsbrevet på vores hjemmeside. Tjek vores hjemmeside ud på www.klub144.dk Nyhedsbrev Juli - August Hust at tilmelde jer nyhedsbrevet på vores hjemmeside. Tjek vores hjemmeside ud på www.klub144.dk Side 2 Kære alle. Så kom sommeren endelig til landet efter lang tids venten. Klub

Læs mere

Bilag til høringssvar fra Liga Syd til Silkeborg Kommune vedr. fremtidens medborgerhus I Silkeborg Syd

Bilag til høringssvar fra Liga Syd til Silkeborg Kommune vedr. fremtidens medborgerhus I Silkeborg Syd Bilag til høringssvar fra Liga Syd til Silkeborg Kommune vedr. fremtidens medborgerhus I Silkeborg Syd Udfra en liste på 20 funktionaliteter har 262 respondenter prioriteret kunne vælge hvilke af de 20

Læs mere

Voel Multihus og Aktivitetsområde - plads til alle!

Voel Multihus og Aktivitetsområde - plads til alle! NATUR LEG SAMVÆR KULTUR Voel Multihus og Aktivitetsområde - plads til alle! LÆRING SUNDHED IDRÆT MILJØ Intro Voel ligger midt i det smukke Søhøjland ca. 10 km fra Silkeborg. Med Sil-keborgmotorvejen er

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2015

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2015 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

I 1980 blev opført tilbygning i to etager ved den vestlige gymnastiksal indeholdende to børnehaveklasselokaler.

I 1980 blev opført tilbygning i to etager ved den vestlige gymnastiksal indeholdende to børnehaveklasselokaler. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 NYVANGSSKOLEN 17. NYVANGSSKOLEN Rindsvej 2, 8900 Randers Nyvangsskolen er beliggende i den nordlige del af Randers midtby. Skolen har i skoleåret 2012/13

Læs mere

Fritidscenter i Ryomgård. Prospekt

Fritidscenter i Ryomgård. Prospekt 1 of 9 Fritidscenter i Ryomgård Prospekt Et fritidscenter med tilhørende fitnesscenter, cafe og muligheder for at dyrke idræt og aktiviteter på nye og fleksible måder vil skabe et nyt fælles mødested i

Læs mere

Inspirationsdag. Ilskov Kultur- og Idrætsliv

Inspirationsdag. Ilskov Kultur- og Idrætsliv Inspirationsdag Ilskov Kultur- og Idrætsliv - Tilbageblik Inspirationsaftenen i januar 2016 - Nyt fra Ilskov Hallen - Nyt fra Ilskov Gymnastikforening & Ilskov Idrætsforening - Fremtidsplaner Tilbageblik

Læs mere

ALBÆK STADION FORSLAG TIL NYT KLUBHUS MED OMKLÆDNINGSFACALITETER. Dato_

ALBÆK STADION FORSLAG TIL NYT KLUBHUS MED OMKLÆDNINGSFACALITETER. Dato_ ALBÆK STADION FORSLAG TIL NYT KLUBHUS MED OMKLÆDNINGSFACALITETER Dato_26.09.2017 ALBÆK STADION EN DEL AF KORSHØJ OMRÅDET 1 INTRO FORHOLD TIL LANDSBYKLYNGEN...Med nye faciliteter ved Albæk Stadion, så vil

Læs mere

Arrangementet er en tak for jeres store indsats. Vi håber, at se mange frivillige fra de godkendte folkeoplysende og frivillige sociale foreninger

Arrangementet er en tak for jeres store indsats. Vi håber, at se mange frivillige fra de godkendte folkeoplysende og frivillige sociale foreninger INDBYDELSE Kære frivillige ildsjæle i Kalundborg Kommune! I anledningen af Frivillig Fredag d. 25/9 2015 inviterer Kalundborg Kommune alle frivillige ildsjæle i kommunen til et spændende og hyggeligt arrangement.

Læs mere

Emne: Cykling som transportmiddel i hverdagen Gruppens nr.:2 nr. 8

Emne: Cykling som transportmiddel i hverdagen Gruppens nr.:2 nr. 8 Emne: Cykling som transportmiddel i hverdagen Gruppens nr.:2 nr. 8 Intern stafet i kommunen - alle kan deltage. Mål at 95 % deltager evt. en fakkel, der skal rundt i hele kommunen Kommunen og foreninger

Læs mere

Sag. nr: 09.674 18.02.2013. BOTICON Totalentrepriser til byggeriet

Sag. nr: 09.674 18.02.2013. BOTICON Totalentrepriser til byggeriet Sag. nr: 09.674 18.02.2013 luftperspektiv Vildbjerg Sports- & Kulturcenter regnes blandt landets bedste, når det gælder faciliteter til træningsophold. DBU`s kvindelandshold & ungdomshold er blandt gæsterne,

Læs mere

Indledning. Folkeoplysningslovens område. Glostrup Kommune Center for Kultur og Borgerkontakt 2. juni 2017

Indledning. Folkeoplysningslovens område. Glostrup Kommune Center for Kultur og Borgerkontakt 2. juni 2017 Glostrup Kommune Center for Kultur og Borgerkontakt 2. juni 2017 Forslag til revideret Folkeoplysningspolitik Indledning Foreningslivet og oplysningsforbundenes tilbud er en vigtig del af borgernes mulighed

Læs mere

Ansøgningsskema til udviklingspuljen

Ansøgningsskema til udviklingspuljen cc? - 524/(2 - - Ansøgningsskema til udviklingspuljen Dato 03-08-2016 15:56:50 Blanket ID F0907_766 KLE 18.14.00G01 (456a 31865683-4225-6183-8eed 34fabbeb) 03-08.2016 1556:50 Side 1 af 7 Ansøger Ansøgningens

Læs mere

NRUI I BEVÆGELSE. En klub i bevægelse. Aktiv forår i Næsbjerg og Rousthøje. www.nrui.dk

NRUI I BEVÆGELSE. En klub i bevægelse. Aktiv forår i Næsbjerg og Rousthøje. www.nrui.dk Aktiviteterne er tiltænkt hele familien og vi håber på stor deltagelse, også fra folk som ikke tidligere har været aktive. Man behøver ikke at deltage i samme aktivitet hver gang - her er mulighed for

Læs mere

Behovsanalyse til nyt Skødstrup Idræts- og Kulturcenter

Behovsanalyse til nyt Skødstrup Idræts- og Kulturcenter Behovsanalyse til nyt Skødstrup Idræts- og Kulturcenter Version 1.0 udarbejdet den 5. februar 2010 af Skødstrup Sportsforening Skødstrup Skole og Skødstrup Fællesråd Indholdsfortegnelse Forord... 3 Arbejdsgruppen

Læs mere

Bo Fisker Afdelingsleder og planchef DGI Facilitetsudvikling d. 24. januar 2017 i Odense Idrætspark

Bo Fisker Afdelingsleder og planchef DGI Facilitetsudvikling d. 24. januar 2017 i Odense Idrætspark Bevægelse i alle planer Udviklingsplaner - masterplaner for idrætsfaciliteter. Hvordan kan det gribes an, og hvad skal man være opmærksom på? Skal man have en samlet plan/masterplan eller er det brugernes

Læs mere

INNOVATIONSCENTER OPSTART AF PROJEKT VED SKIBBILD- NØVLING TÆT VED GØDSTRUP INFORMATION OM INOVATIONSPROJEKT MED

INNOVATIONSCENTER OPSTART AF PROJEKT VED SKIBBILD- NØVLING TÆT VED GØDSTRUP INFORMATION OM INOVATIONSPROJEKT MED Information til Region Midtjylland - Psykiatrien OPSTART AF INNOVATIONSCENTER PROJEKT VED SKIBBILD- NØVLING TÆT VED GØDSTRUP INFORMATION OM INOVATIONSPROJEKT MED FOKUS PÅ LOKALOMRÅDET REGION OG KOMMUNE.

Læs mere

Referat. Lokalrådet. Den 19. november 2012, kl. 16:30 holdt Lokalrådet ordinært møde i mødelokale D, Ullasvej 23, Rønne. Mødet slut kl.

Referat. Lokalrådet. Den 19. november 2012, kl. 16:30 holdt Lokalrådet ordinært møde i mødelokale D, Ullasvej 23, Rønne. Mødet slut kl. Referat Den 19. november 2012, kl. 16:30 holdt ordinært møde i mødelokale D, Ullasvej 23, Rønne. Mødet slut kl. 17:30 Medlemmer: Bjarne Kristiansen Brita Hansen Jeanette Werner Lykke Jensen Poul Aksel

Læs mere

Helhedsplan 2013 Ringsted Sportcenter

Helhedsplan 2013 Ringsted Sportcenter Helhedsplan 2013 Ringsted Sportcenter Indstilling Med udgangspunkt i oplæg til Helhedsplan, udarbejdet i 2011 i forbindelse med at få placeret Gymnastikhuset på en måde der sikrede at Ringsted Sportcenter

Læs mere

Kravspecifikationer. Etablering af Samlet Aktivitetscenter I Damgårdsparken

Kravspecifikationer. Etablering af Samlet Aktivitetscenter I Damgårdsparken Kravspecifikationer Etablering af Samlet Aktivitetscenter I Damgårdsparken Oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Baggrund for etablering af aktivitetscenter i Damgårdsparken... 3

Læs mere

Forvandlet idrætshal i Vissenbjerg

Forvandlet idrætshal i Vissenbjerg Forvandlet idrætshal i Vissenbjerg 6 Nytænkning I En ny tilbygning og ny facade med store vinduespartier og stor indre gennemsigtighed har forvandlet Vissenbjerg Hallerne fra et mørkt og tillukket sted

Læs mere

4. BLICHERSKOLEN. Randers Kommune Folkeskolernes Fysiske rammer Haldvej 6, 8981 Spentrup

4. BLICHERSKOLEN. Randers Kommune Folkeskolernes Fysiske rammer Haldvej 6, 8981 Spentrup Randers Kommune Folkeskolernes Fysiske rammer 2012 BLICHERSKOLEN 4. BLICHERSKOLEN Haldvej 6, 8981 Spentrup Blicherskolen er beliggende i Spentrup nord for Randers. Skolen har i skoleåret 2012/13 497 elever

Læs mere