Sund Sørby Sundhed og bevægelse i nærområdet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sund Sørby Sundhed og bevægelse i nærområdet"

Transkript

1 Sund Sørby Sundhed og bevægelse i nærområdet

2 Indholdsfortegnelse side Projektbaggrund - ideoplæg / borgermøde 3 - projektforløb 4 Projektbeskrivelse - projektdeltagere 5 - projektformål 6 - projektgruppernes arbejde 7 Kravspecifikationer - rumprogram 14 - flowdiagram 18 Anlægsøkonomi Udestår - lånemuligheder - støttemuligheder Driftøkonomi Udestår Bilag: 19 (se i øvrigt billedkavalkade fra 3 halbesøg) 2

3 Baggrund Ideoplæg / borgermøder Pressemeddelelse Sørbymagle din by med aktive borgere er den velkomst man får når man drejer ind i byen, og der er noget om snakken. Og nu har Sørbymagle Idrætsforening, Sørbyhallen, Sørbymagle Idrætsforenings Venner og Lokalrådet for Sørbymagle og omegn besluttet sig for at sætte yderligere handling bag ordene. Der indkaldes til borgermøde i Sørbyhallen tirsdag den 17. marts kl Her vil de nævnte foreninger præsentere projekt Sund Sørbymagle. Projekt Sund Sørbymagle sætter fokus på Sørbyhallens Cafeteria, etablering af multirum og udendørs faciliteter. På borgermødet vil der være mulighed for at sætte sit aftryk på udviklingen, og styregruppen bag projektet er meget åben for input, og ikke mindst engagement fra borgere i og omkring Sørbymagle udtaler Sørbymagle Idrætsforenings formand Torben Hansen, som sammen Lena Lund Pedersen, formand for Sørbyhallen, Gregers Maglekær, formand for SIF Venner, Poul Jørgen Larsen, næstformand Lokalrådet og Bjarne Gordon udgør styregruppen for projekt Sund Sørbymagle. I Sørbyhallens bestyrelse har det længe været et ønske at kunne udvide cafeteria mulighederne, til i langt højere grad at kunne tilbyde hallens brugere og ikke mindst byens borgere en mulighed for at kunne tilbyde sund og bæredygtigt mad udtaler Sørbyhallens formand Lena Lund Pedersen. Med til at skabe et godt miljø i et sundt Sørbyområde hører også mulighed for aktive væresteder og aktivitet både ude og inde, og derfor skal der også sættes fokus på evt. etablering af multirum, til brug for bevægelse, klub, teater, musik og andre nærkulturelle formål. Men også udendørs tegner der sig mange muligheder som f.eks. kondisti og udendørs træningsmuligheder udtaler Poul Jørgen Larsen, Lokalrådet. Jeg ved at et fitness rum har stået på Sørbymagle idrætsforenings ønskeliste i mange år, og hvis vi understøtter denne udvikling, gennem den økonomiske støtte vi giver Sørbymagle Idrætsforening i kraft af Sørbymarkedet, så er pengene helt bestemt givet godt ud. siger Gregers Maglekær, Formand for SIF s Vener. Styregruppen understreger at alle borgere og organisationer er velkomne, herunder også repræsentanter fra skoler og daginstitutioner i lokalområdet samt menighedsråd, som alle var med til et indledende idémøde i efteråret Alle er også velkomne en time før dette møde, samme sted, hvor Lokalrådet holder Årsmøde. 3

4 Projektforløb Ovenstående var pressemeddelelsen forud for borgermødet d. 17 Marts 2009, hvor der mødte ca. 80 borgere. Holger Kortbæk fra DGI Huse og Haller var indbudt til at give sit bud på fremtidens udfordringer på idrætsområdet. Han tegnede en fremtid hvor udviklingen går fra holdsport på faste ugentlige tidspunkter, til mere individuel selvorganiseret motion og sport, gerne for hele familien samlet. Tilgængelighed, åbenhed, mangfoldighed, fleksibilitet, kvalitet og fornyelse var ledeord som tegnede hans forventninger. Ledeord som den traditionelle sportshal og idrætsforening har svært ved at honorere i dag. Derfor er ovenstående foreninger gået sammen om at igangsætte en proces der skal søge at forny Sørbyhallens indendørs- og udendørstilbud forankret i lokalbefolkningens ønsker. (se Projektformålet side 6) Borgermødet resulterede i opstart af 3 projektgrupper med i alt 24 borgere (se nedenstående deltagerlister) De 3 projektgrupper var Multirumsgruppen, Køkken/cafeteriagruppen og Udendørsgruppen. Disse grupper arbejdede frem til sommeren 2009 og indstillingerne fra grupperne ses på siderne Efter sommeren 2009 indbød styregruppen til en inspirationstur til Jylland hvor vi besøgte 3 moderniserede/udbyggede haller der alle havde udgangspunkt i en eksisterende basishal. Tungelund Idræts- og Kulturcenter, Them Hallerne og Hørning Hallen (se billed rapportering) En tur som absolut satte tankerne i relief og viste gode og dårlige løsninger. Vi skal lave en løsning i Sørby som passer til vores lokale behov hverken mere eller mindre det var konklusionen efter hjemkomsten. Efteråret 2009 dannede styregruppen og 2 fra hver projektgruppe, sammen med tidligere arkitekt John Sørensen, den endelige projektgruppe som havde til formål at besvare de resterende opgaver i projekt kommissoriet og udarbejde det endelige materiale til brug for, inddragelse af Lokale og Anlægsfonden, arkitektforslag samt anlægs- og driftsøkonomiske overvejelser. Efterfølgende er der afholdt møder med Lokale og Anlægsfonden, Slagelse Kommune og der er indhentet arkitektforslag til udbygning og indretning. Nyt borgermøde med præsentation af projektet afholdes Januar

5 Projektdeltagere Projektstyregruppen Formand Lena Lund, Formand for Sørbyhallen Poul Jørgen Larsen, Næstformand for Sørbyhallen Torben Hansen, Formand for SIF Bjarne Gordon, Næstformand SIF Henning Schmidt, halinspektør Gregers Maglekjær, Formand for SIF Venner Projektgrupperne Projektgruppen Multirum med Torben Hansen, Formand SIF som tovholder Trine Andersen Vibeke Pram Dorte Jensen Christian Lund Larsen Bjørn Klit Jette Vesterli Jørgen Nielsen Projektgruppen Køkken/Cafeteria med Poul Jørgen Larsen, Næstformand Sørbyhallen som tovholder Trine Andersen Jette Landsvig Annie Olsen Ejner Andersen Poul Jørgensen Maibritt Kartsø Britta Bülov Christian Lund Larsen Projektgruppen Udendørsfaciliteter med Line Jørgensen, Formand Lokalrådet som tovholder Niels Pedersen Meta Beldring John Rasmussen Mogens Nellemann Til det afsluttende projektarbejde blev dannet en gruppe bestående af styregruppen, 2 deltagere fra hver af de 3 projektgrupper samt John Sørensen. 5

6 Projektformål For at sikre en fremtidig efterspørgsel af aktiviteter i lokalområdet er det projektets formål at skabe nye faciliteter og højne standarden på eksisterende, i og omkring Sørbyhallen, og dermed sikre at dette område henvender sig til en ny og bredere målgruppe, samt fastholder den nuværende brugergruppe. Der skal i alle projektets faser tages udgangspunkt i sundheds- og miljøfremmende tiltag - herunder opfyldelse af Agenda 21. Projektformålet har følgende pejlemærker - fremtidens behov (multifunktionelt) - aktiviteter (fleksibilitet) - udvide målgruppen (ikke kun idrætsbrugerne men alle lokale borgere) - højere kvalitet (generelt og i fysiske rum) - sundhed (sund kost og bevægelse) - miljø (sociale rum og bæredygtig byggeri) Kommissorium til Multirumsgruppen Der kan max. arbejdes med et rum på 200 kvm., og placering af tilbygning forventes at være ved hallens østlige gavl. Hvem er målgruppen / brugere - beskrivelse i forhold til aktiviteter Hvad skal det bruges til klar priotering og uddybelse af aktiviteterne Daglig funktion og styring beskrivelse af ansvar for daglig drift hal/brugere og åbningstider. Hvilke redskaber/faciliteter skal være til rådighed. kravspecifikation til inventar og funktioner udarbejdes. Hvem betaler driften driftsbudget og finanseringsforslag udarbejdes. Kommissorium til Køkken/Cafeteria gruppen Konkret projektbeskrivelse til etablering af cafeteria og multirum Udarbejdelse af anlægsbudget Hvem er målgruppen / brugere beskrivelse i forhold til aktiviteter. Hvad skal det bruges til klar prioritering og uddybelse af funktionerne Daglig funktion og styring beskrivelse af ansvar for denne daglige drift. Hvilke redskaber/faciliteter skal være til rådighed. kravspecifikation til køkkendrift (lovgivning) Der skal udarbejdes drift og vedligeholdelsesplan Hvem betaler driften driftsbudget og finansieringsforslag udarbejdes. Grundlag for arkitektsforeslag (skitseforslag) udarbejdes. 6

7 Kommissorium til Projektgruppen Udendørsfaciliteter Hvem er målgruppen / brugere - beskrivelse i forhold til aktiviteter Hvad skal det bruges til klar prioritering og uddybelse af aktiviteterne Daglig funktion og styring beskrivelse af ansvar for daglig drift hal/brugere og åbningstider. Hvilke redskaber/faciliteter skal være til rådighed. kravspecifikation til redskaber og funktioner udarbejdes. Der skal udarbejdes drifts og vedligeholdelsesplan/budget Beskrivelse af samspillet med miljøet og lokalområdet fokus på sundhed og miljø (Agenda 21opfyldelse) Projektbeskrivelse multirum, fysiske rammer generelt Projektgruppens ideer og holdninger til en kommende udbygning er opsamlet inden for nedenstående områder Køkken (se køkken gruppens beskrivelse) Cafeteria Cafeteria placeres gerne nede i stueplan så kunder der ikke har anden kontakt til hallen, får lyst til at kigge ind! Det kan måske være indgangsvinkel til at man senere får lyst til at anvende et af hallens andre aktiviteter. Kontor til Køkken/cafeteria Hvis man skal have forpagter på køkken vil dette muligvis være et krav Fitness rum Motionsrum, med adgang for medlemmer med nøglekort. Inden endelig godkendelse skal man gennemgå 1 eller 2 timer med instruktør. Ved indmeldelse underskrives erklæring om at man har modtaget instruktion og kender sikkerhedsprocedurer ved anvendelse at udstyret. Børn under 16 år bør ikke træne alene, men kun i hold med instruktør. Lokale placering enten - anvendelse af nuværende cafeteria og mødelokaler eller - i ny tilbygning 7

8 Omklædning og toilet for fitnessrum Med aflåselige skabe Mødelokaler Hvis nuværende inddrages til andet formål. Skal kunne betjene nye aktiviteter i hallen Cafelokale Som en integreret del af cafeteria. Med air hockey og lign. beskæftigelse. Møblement skal være så man kan henslænge sig. Klublokale Sted hvor de unge kan slappe af skal evt. kunne anvendes til f.eks. pensionister i dagtimerne Multirum Med mulighed for idrætslige aktiviteter, fleksibel udnyttelse, herunder mulighed for skole komedie, dilettant og anden form for teater og koncerter. Skal kunne bookes over internet til forskellige aktiviteter. Omklædning/toilet for Multirum Med aflåselige tøjskabe Redskabsrum For nuværende og kommende aktiviteter Maskinrum Isoleret rum for udendørs drift maskiner Indgangsparti Afhængig af kommende tilbygninger, udbygges/tilpasses indgangspartiet så hallen virker tillokkende og indbydende for hallens kunder. Man skal kunne se om der er åbent. Halpersonalerum Kan evt komme som et lovkrav 8

9 Projektbeskrivelse Køkken/Cafeteria, fysiske rammer generelt Projektgruppens ideer og holdninger til en kommende udbygning er opsamlet inden for nedenstående områder Fysisk indretning generelt Åbne rum Flexibilitet i indretning og størrelse Evt. opdeling i mindre rum Handicapvenligt (gode adgangsforhold for alle) Køkken brugere Cafeteriaudsigt til natur og hal evt. via terrasse mod skov og kunstgræsbane Køkken og Cafeteria på 1. sal? Køkken kan blive ca. 100m2 med udbygning over nuværende indgangsparti Nuværende mødelokaler kan evt. bibeholdes Cafe evt i stueetage i forbindelse med Fitness Evt glasparti i Østgavl Aktivitet Hele familiens spisested Ikke organiseret legeplads (små børn) Ældre aktivitets center (i klublokaler om dagen) Aktivitets-/cafemiljø og events til sports arr. i forbindelse med klublokaler (storskærm?) Miljø Lyst og indbydende cafeteria Lækre omgivelser Nyt interiør i cafeteria Omgivelser der tiltrækker restgruppen (Cafe miljø) Mulighed for spisning samtidig med sport Funktion Flexible åbningstider (afhængig af økonomi) Funktionelt køkken Professionelt personale (Hygiejne kursus for personale) Sørbyhallen skal være hele familiens spisested (forsøges opbygget gradvist) Sørbyhallen skal være hele familiens motions og aktivitetssted 9

10 Målgruppe Vi bygger for borgerne ikke kun hal brugerne Mødested for alle aldre Det primære økonomiske grundlag for køkkenet skal være daglig bespisning af borgere, brugere, ældre i hjem, skole og børnehaver, mad ud af huset og selskaber i SIFFEN Mad Menu for enhver smag (sund og alsidig) Rullende menu Sund grøn mad tilbydes til skole og børnehaver (levering af frugt) Økologiske produkter forsøges oparbejdet om muligt Madpakker (sandwich) skal kunne bestilles og hentes om morgenen eller dagen før Mad til fester m.v. Madplan for 1 uge ad gangen Hellere lidt men godt i modsætning til stort usundt udvalg. Dagens ret for kr I projektforløbet er besøgt nyindrettet køkken i aktivitetshus i Ringsted. 10

11 Produktionskøkken/cafeteria indretning Overslag på nyt køkkeninventar i forbindelse med ombygning/renovering af hallens cafeteria. Der er taget udgangspunkt i et på 45 kvm. Indeholdende -køkken -opvask -diskområde men ikke lager herunder køl / frys samt personalefaciliteter. Kapacitet pers. Overslaget er baseret på nedenstående inventarliste : Kølerum B2000mm*D3000mm*H2000mm med intern kompressor, reoler. 2 stk. Fryseskabe GRAM 625 L KEN Edition Lagerreoler i alu / plast 4 lag. Grøntkøkken bord med vask, grøntsnitter, kartoffelskræller Stålarbejdsborde 4 stk. heraf 2 med hæve/sænke funktion, 2 med vask. Koldjomfru med saladette, 4 fag GRAM model 2207 Konvektions ovn med 12 plader, vaskesystem Kogebord 2 blus Stegeplade Rofry fedtfri friture Mikrobølgeovn Emfang rustfri excl. motor, trykvagt. Bagebord Komplet opvask med forskyllebord, opvaskemaskine, tørrebord, afkalkningsfilter forbruser Kurve og indstiksvogne Bain Marie 2/1 GN Kaffeanlæg Udleveringsdisk med køleopsats, brønd og lagerkøl. Bagdisk med køleskabe, fryser underbordsmodeller Rullejalousi for ovenstående Røremaskine Bjørn 20 ltr. Overslagspris ca excl. moms levering og montering. Oversalget omhandler inventar alene således ikke installationer af nogen art. Indretningsforslag kan udføres når der er udfærdiget en bygningstegning med lokale opdelinger. 11

12 Projektbeskrivelse af udendørsfaciliteter Projektgruppens ideer og holdninger til en kommende udbygning er opsamlet inden for nedenstående områder Løbesti Etablering af løbesti i skoven bag skolen. Der er tale om forbedring af allerede eksisterende trædestier. Der kan evt. være steder hvor der skal lægges stabil i bunden samt beskæres træer. Motionssti I forbindele med motionsstien laves der forhindringsbane inspireret af projekt i Næstved. (se nedenstående billeder) Den skal nødvendigvis ikke ligge i skoven men evt. i Stenbækhaven. Forhindringsbanen er inspireret af en militærbane med redskaber der kan kravles over og under. 12

13 Udendørsfitness Også ved Stenbækhaven etableres udendørsfitness inspireret af et projekt set ved Bildsø.(se nedenstående billeder) Naturens materialer er brugt til at bygge motionsredskaber til mavebøjninger/benløft, en form for bænkpres osv. Petanque Småbørnslegeplads Petanbanen skal sammen med en legeplads for små børn ligge fremme foran hallen og meget gerne i forbindelse med udendørsfaciliteter til cafeteria. Tanken er i tråd med Holger Kortbæks ideer om at hallen skal virke imødekommende og åben. Mulighed for reklamefinansieret legeplads Skaterbane Eksisterende skaterbane skal gøres færdig med et lag asfalt mere samt forhindringer. BMX bane Mellem Stenbækhaven og Ivers hus etableres en BMX bane med jordvolde. Tanken bag denne beliggenhed er at det skal være åbent og let tilgængeligt for offentligheden. Målgruppe Borgerne i lokalområdet. Alle områder skal være offentligt tilgængelige og skal være frit til brug for alle. 13

14 Rumskemaer Nedenstående angiver ønskede rum. Der er i alt nuværende ca. 300 m2 på 1te. sal der kan anvendes til nedenstående. Projektgruppen har forudsat at nuværende hal, depotrum og omklædning i stueetage fortsætter med samme formål, og indgår således ikke i nedenstående ønskede rum Alle rum skal være tilgængelige for handicappede, herunder evt. nødvendige elevatorer og slisker. Der skal afsættes nødvendigt til tekniske installationer m.v. Alle m2 angivelser er brutto m2 Køkkenområde: B B01 Køkken Varm og kold tilberedning 45 Grønt Udsalg Opvask B02 Lager køkken Kolonial 20 Drikkevarer Indlevering B03 Lager køkken Køl og frys Personalerum: P (10 medarbejdere) P01 Personale toilet Toilet 6 P02 Omklædning Herre omklædning 12 P03 Omklædning Dame omklædning 12 P03 Personalerum Ophold 15 45

15 Cafeteria område: C C01 Cafeteria Spise og serverings område 200 C02 Computer cafe Plads til 3-4 Pc er 4 C03 Spille afsnit Område til spilleborde 40 C04 TV område Område til TV Fitness område: F F01 Spinning Område til Spinnings cykler 40 F02 Styrke Område til Styrketræning 120 F03 Cirkeltræning Lokale til Cirkeltræning 60 F04 Instruktørrum Kontor/adm./skadebeh Omklædnings område: O (fleksibel udnyttelse til brug for større grupper) O01 Omklædning, incl Herre omklædning 18 pers. 30 bade/toiletter O02 Omklædning; incl Dame omklædning 18 pers. 30 bade/toiletter O03 Omklædning, incl Herre omklædning 18 pers. 30 bade/toiletter O04 Omklædning, incl bade/toiletter Dame omklædning 18 pers

16 Multirum: R R01 Multirum Multirum til mange forskellige aktiviteter Depot redskaber: D D01 Depotrum Rum til Redskaber Udendørs : U U Uderum Legeplads Petanque Stier Skaterbane Toiletter: W W01 Toiletter Dame toilet 10 W02 Toiletter Herre toilet

17 Kontor faciliteter: K K01 Halinspektør kontor Kontor til Halinspektør 15 K02 Kontor til SIF Kontor til Sif Mødelokaler: I I01 Møde lokale Mødelokale 25 I02 Møde lokale Mødelokale 35 I03 Møde lokale Mødelokale 15 I04 Klub lokale Klublokale SIF

18 Flowdiagram Rum U: Udendørs er Rum O: Omklædning/bad/toiletter 48m2 Rum F: Fittnes område 200m2 Rum M: Multirum 300m2 Rum W: Toiletter 20m2 Rum C: Cafeteria område 255m2 Rum A: Eksisterende hal RUM B: Køkkenområde Rum I: Mødelokaler 115m2 Rum K: Kontorfaciliteter 27m2 Rum P: Personalerum 25m2 Rum D: Depot redskaber 50m2 RUM med direkte forbindelse RUM med udsigt til hinanden Rum placeret op ad hinanden 18

19 Bilag: Oplæg fra Holger Kortbæk DGI Huse og Haller på borgermødet d. 17 Marts Idrætsbilledet i fremtiden Hvordan udvikler idrætten sig - stor vækst i idrætsaktivitet (specielt ikke traditionel hal idræt) - mange nye idrætsgrene vinder frem - alle aldersgrupper deltager - både mænd og kvinder - både i og uden for foreninger Der sker en polarisering og traditionelle tilbud tiltrækker ikke restgruppen Krav til fremtidens faciliteter På ovenstående baggrund giver Holger Kortbek DGI Huse og Haller sine bud på krav til fremtidens faciliteter - Fornyelse plads til grundtræning (fitness), bløde bevægelsformer, overgangszoner til fri aktivitet, sociale rum, samt sammenhæng og transparens. - Tilgængelighed decentralisering, bolignær placering og ukompliceret trafikal adgang - Åbenhed kontakt til omgivelserne, imødekommenhed og invitation til udfoldelse - Mangfoldighed bredt aktivitetstilbud, organiseret/selvorganiseret tilrettelæggelse - Flexibilitet foranderlige anvendelsmuligheder i forhold til brugerne og i forhold til døgn/ugerytme - Kvalitet kvalitet frem for kvantitet Selvorganisering Selvorganisering vinder frem og der må, når de fysiske indretninger planlægges, tages hensyn til dette. Fremover vil brugere samles via netværk (SMS, internet eller klubhus) Fremover vil brugere samles blot i et fællesskab aldrig har så mange danskere ydet en frivillig indsats, fordi vi har behov for at mødes med andre mennesker og relatere os til hinanden. Måden vi gør det på ændrer sig blot hele tiden.

20 Kapacitetsudnyttelse Når de fysiske indretninger planlægges skal der tages hensyn til en bedre kapacitetsudnyttelse - Større åbenhed - Forbedret synlighed/booking - Nye kombinationer af aktivitetsmuligheder - Øgede muligheder for selvforvaltning - Mere flexibel skemalægning - Større flexibilitet i drifttilskudenes sammensætning - Udvikling af halinspektørens rolle Halbesøg i Jylland Tungelund Idræt og Kulturcenter Gl. Tungelundvej 9B 8881 Thorsø Them Hallerne Frisholmvej Them Hørning Hallen Toftevej Hørning 20

Helhedsplan. Vision. Ringsted Sportcenter

Helhedsplan. Vision. Ringsted Sportcenter , som et centralt punkt for organiserede- og uorganiserede idrætsgrene Fokusområde som foreslået i Undersøgelse af idrætsfaciliteter i Ringsted Kommune 2009 Vision At fremstår som Danmarks bedst drevne

Læs mere

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER NYT INDGANGSPARTI BESKRIVELSE / PLAN 1:350 Baggrund for udvidelsen Eksisterende hal 1194,3 m² Eksisterende omklædning Sdr. Omme Idrætscenter er efterhånden blevet 40 år gammelt. Der er sket to mindre tilbygninger

Læs mere

FRA IDRÆTSUDØVERE TIL GÆSTER

FRA IDRÆTSUDØVERE TIL GÆSTER FRA IDRÆTSUDØVERE TIL GÆSTER Tendenser og fremtiden Ledelse, organisering og målgrupper Fleksibilitet, åbenhed og fremtiden Sundhed og tilfredshedsanalyse Specialister & specialfaciliteter Vejen april

Læs mere

Carl Nielsen Hallen. Ny og ombygningsplan. September 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling. DGI Faciliteter & Lokaludvikling

Carl Nielsen Hallen. Ny og ombygningsplan. September 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling. DGI Faciliteter & Lokaludvikling Carl Nielsen Hallen Ny og ombygningsplan September 2014 - Projektværksted og tegnestue Bo Fisker Projektleder tegnestuen Bo.Fisker@dgi.dk Finn Refslund Arkitekt MAA Finn.Refslund@dgi.dk Netværk tegnestuen

Læs mere

Carl Nielsen Hallen. eksist. forhold og analyse. august 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling

Carl Nielsen Hallen. eksist. forhold og analyse. august 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling eksist. forhold og analyse august 2014 - Projektværksted og tegnestue Bo Fisker Projektleder tegnestuen bo.fisker@dgi.dk Finn Refslund Arkitekt MAA Finn.Refslund@dgi.dk Netværk tegnestuen Christine Vistoft

Læs mere

Tildelinger i puljen til mindre projekter marts 2015

Tildelinger i puljen til mindre projekter marts 2015 Tildelinger i puljen til mindre projekter marts 2015 Region Hovedstaden Møderum til Valby Kino Valby Kinos Venner i Københavns Kommune modtager 180.000 kr. til ombygning af et uudnyttet loftsrum i foreningens

Læs mere

Aktivitetscenter i Ryomgård Prospekt

Aktivitetscenter i Ryomgård Prospekt Aktivitetscenter i Ryomgård Prospekt Et aktivitetscenter med tilhørende fitnesscenter, cafe og muligheder for at dyrke idræt og aktiviteter på nye og fleksible måder vil skabe et nyt fælles mødested i

Læs mere

KOLDBY SPORT & BEVÆGELSE ET FREMTIDSPROJEKT FOR LOKALOMRÅDET.

KOLDBY SPORT & BEVÆGELSE ET FREMTIDSPROJEKT FOR LOKALOMRÅDET. KOLDBY SPORT & BEVÆGELSE ET FREMTIDSPROJEKT FOR LOKALOMRÅDET. Vi kan ikke få armene ned, da vi ser rigtig mange muligheder i forhold til dette projekt. Vi ser en mangfoldighed og en fornyelse, som vil

Læs mere

Driftbudget for Landsbyhuset i Gyrstinge 2011

Driftbudget for Landsbyhuset i Gyrstinge 2011 Driftbudget for Landsbyhuset i Gyrstinge 2011 Indhold Side 1 Forside Side 2 Prisliste Side 3 Indledning, budget grundlag Side 4 Driftbudget Side 5 Hal leje Side 6 Halfordeling 1. & 2. kvartal Side 7 Halfordeling

Læs mere

Bilag 4. Noter fra interview med Vordingborg kommune

Bilag 4. Noter fra interview med Vordingborg kommune Bilag 4. Noter fra interview med Vordingborg kommune Projekt om mad i Daginstitutioner m. UCR VIFFOS besøg i 5 kommuner: Lejre, Ringsted, Roskilde, Vordingborg og Kalundborg. Kommune Interviewpersoners

Læs mere

SKITSE TIL OM- OG TILBYGNING AF JEBJERG LYBY - HALLEN

SKITSE TIL OM- OG TILBYGNING AF JEBJERG LYBY - HALLEN SKITSE TIL OM- OG TILBYGNING AF JEBJERG LYBY - HALLEN Idé Dette projekt omhandler en udbygning/ombygning af den eksisterende Jebjerg-Lyby hal. Det har været ønsket fra arbejdsgruppens side at skabe et

Læs mere

Projekt opførelse af Multihus (aktivitetslokaler) i Lyne

Projekt opførelse af Multihus (aktivitetslokaler) i Lyne Projekt opførelse af Multihus (aktivitetslokaler) i Lyne LYNE HALLEN KLOSTERVEJ 3 6880 TARM Tlf. 7525 0383 www.lynehallen.dk hallen@lyne.dk Indhold Beskrivelse af projektet... 2 Formålet med projektet...

Læs mere

Møde om klubhuse/hytter. D. 11. september, 2014 kl. 19-21

Møde om klubhuse/hytter. D. 11. september, 2014 kl. 19-21 Møde om klubhuse/hytter D. 11. september, 2014 kl. 19-21 Klubhusanalyse Historik: Politisk dialog mellem KFU og Viborg Idrætsråd Arbejdsgruppe: Jens Ejnar Hansen, Poul Johannessen, Peter Mandrup, Ejnar

Læs mere

Bilag 3. Noter fra interview med Lejre kommune

Bilag 3. Noter fra interview med Lejre kommune Bilag 3. Noter fra interview med Lejre kommune Projekt om mad i Daginstitutioner m. UCR VIFFOS besøg i 5 kommuner: Lejre, Ringsted, Roskilde, Vordingborg og Kalundborg. Kommune Interviewpersoners navn(e)

Læs mere

Tune Idrætsforening. Tune IF Idrætsfritidsklub

Tune Idrætsforening. Tune IF Idrætsfritidsklub Tune IF Idrætsfritidsklub 1. Indledning: Tune IF har, i forbindelse med vor visionsudarbejdelse for alle vore aktiviteter, igen drøftet mulighederne for at etablere en Tune IF Idrætsfritidsklub. Tune IF

Læs mere

Anlægstilskud Forsamlings- og kulturhuse 2014-2017

Anlægstilskud Forsamlings- og kulturhuse 2014-2017 Anlægstilskud Forsamlings- og kulturhuse 2014-2017 BUDGET 2014 2015 2016 2017 Anlægsbudget 500.000 499.000 500.000 0 Driftsbudget 500.000 0 0 0 I alt: 1.000.000 499.000 500.000 0 I samarbejde med Teknik

Læs mere

Sag. nr: 09.674 18.02.2013. BOTICON Totalentrepriser til byggeriet

Sag. nr: 09.674 18.02.2013. BOTICON Totalentrepriser til byggeriet Sag. nr: 09.674 18.02.2013 luftperspektiv Vildbjerg Sports- & Kulturcenter regnes blandt landets bedste, når det gælder faciliteter til træningsophold. DBU`s kvindelandshold & ungdomshold er blandt gæsterne,

Læs mere

Atletik til alle. Af Lars Hjorth Bærentzen, kommunikationskonsulent. I Åbent for alle, der har lyst til at komme forbi I

Atletik til alle. Af Lars Hjorth Bærentzen, kommunikationskonsulent. I Åbent for alle, der har lyst til at komme forbi I 6 Atletik til alle Nytænkning I De klassiske atletikanlæg er mange steder blevet lukket på grund af manglende brugerinteresse og vedligeholdelse. På Syddansk Universitet er løsningen en anden. Her er der

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

Tema 1: Oksenvad Aktivitetscenter

Tema 1: Oksenvad Aktivitetscenter Tema 1: Oksenvad Aktivitetscenter Baggrunden for temaet Oksenvad Aktivitets Center (OSA) blev dannet umiddelbart efter skolen lukkede i 1992, og har siden været en væsentlig del af kulturog fritidslivet

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C.

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. Ansøger (forening/navn) Ubberud Hallen i samarbejde med Ubberud Idrætsforening Cvr. nr. 26157705

Læs mere

Bilag til høringssvar fra Liga Syd til Silkeborg Kommune vedr. fremtidens medborgerhus I Silkeborg Syd

Bilag til høringssvar fra Liga Syd til Silkeborg Kommune vedr. fremtidens medborgerhus I Silkeborg Syd Bilag til høringssvar fra Liga Syd til Silkeborg Kommune vedr. fremtidens medborgerhus I Silkeborg Syd Udfra en liste på 20 funktionaliteter har 262 respondenter prioriteret kunne vælge hvilke af de 20

Læs mere

DISC GOLF BANE I DIN KOMMUNE? Introduktion til disc golf (frisbee golf)

DISC GOLF BANE I DIN KOMMUNE? Introduktion til disc golf (frisbee golf) DISC GOLF BANE I DIN KOMMUNE? Introduktion til disc golf (frisbee golf) Introduktion til disc golf (frisbee golf) Spillets koncept er lettere at forstå, når det kaldes frisbee golf, men da navnet Frisbee

Læs mere

Frederikssund Ungdomssøsportcenter Skitseforslag 2014 (Uddrag af oplæg til Frederikssund Kommune)

Frederikssund Ungdomssøsportcenter Skitseforslag 2014 (Uddrag af oplæg til Frederikssund Kommune) Frederikssund Ungdomssøsportcenter Skitseforslag 2014 (Uddrag af oplæg til Frederikssund Kommune) Sejlsport har været en væsentlig del af fritidslivet i Fjordkommunen Frederikssund gennem mange årtier.

Læs mere

Anlægsemner multikulturhuse idrætsfaciliteter m.v.

Anlægsemner multikulturhuse idrætsfaciliteter m.v. Anlægsemner multikulturhuse idrætsfaciliteter m.v. 00.30.08P20 08 1676 I forbindelse med budgetlægningen for 2009-2012 foreligger der en lang række anlægsønsker på kultur- og fritidsområdet. Nogle af disse

Læs mere

Fremtiden for idrætten på Bornholm Temaaften 3. oktober. Partnerskab Partnerskaber..? hvem hvad -hvor

Fremtiden for idrætten på Bornholm Temaaften 3. oktober. Partnerskab Partnerskaber..? hvem hvad -hvor Fremtiden for idrætten på Bornholm Temaaften 3. oktober. Partnerskab Partnerskaber..? hvem hvad -hvor Hvad er et partnerskab? Hvad er et partnerskab? Et partnerskab er et ligeværdigt, forpligtende og tillidsbaseret

Læs mere

INNOVATIONSCENTER OPSTART AF PROJEKT VED SKIBBILD- NØVLING TÆT VED GØDSTRUP INFORMATION OM INOVATIONSPROJEKT MED

INNOVATIONSCENTER OPSTART AF PROJEKT VED SKIBBILD- NØVLING TÆT VED GØDSTRUP INFORMATION OM INOVATIONSPROJEKT MED Information til Region Midtjylland - Psykiatrien OPSTART AF INNOVATIONSCENTER PROJEKT VED SKIBBILD- NØVLING TÆT VED GØDSTRUP INFORMATION OM INOVATIONSPROJEKT MED FOKUS PÅ LOKALOMRÅDET REGION OG KOMMUNE.

Læs mere

Lergaarden plejecenter - august 2013

Lergaarden plejecenter - august 2013 Lergaarden plejecenter - august 2013 udvidelse af plejecentret lergaarden projektforslag april 2013 indhold: - Plan af eksisterende plejecenter - Oversigt - Situationsplan - Klub Lergaarden - Centerdelen

Læs mere

Herfølge-hallen. Virksomhedsplan 2009

Herfølge-hallen. Virksomhedsplan 2009 Herfølge-hallen Virksomhedsplan 2009 2 INDHOLD Forord 3 Sammenfatning 4 Opgaver og Organisationsforhold 5 Ydelser og arbejdsområde 5 Struktur og ledelse 5 Personale oversigt og ændringer siden sidst 6

Læs mere

KRAFTCENTER KORSHØJ. Et moderne og multifunktionelt center for idræt, uddannelse, kultur og fritid i lokalområdet JUNI 2012

KRAFTCENTER KORSHØJ. Et moderne og multifunktionelt center for idræt, uddannelse, kultur og fritid i lokalområdet JUNI 2012 KRAFTCENTER KORSHØJ JUNI 2012 Et moderne og multifunktionelt center for idræt, uddannelse, kultur og fritid i lokalområdet Det handler om at skabe VISIONER og transformationsoplevelser... REEHOLM & BREDAHL

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

DGI Faciliteter & Lokaludvikling FORELØBIG. Mols Masterplan. Nuværende forhold. Januar 2015

DGI Faciliteter & Lokaludvikling FORELØBIG. Mols Masterplan. Nuværende forhold. Januar 2015 DGI Faciliteter & Lokaludvikling Mols Masterplan Nuværende forhold FORELØBIG Januar 2015 DGI Faciliteter og Lokaludvikling Indledning DGI Faciliteter & Lokaludvikling er en afdeling i DGI, som har en fælles

Læs mere

DISPOSITIONS- FORSLAG GODKENDES SGM. Ved godkendelse af dispostionsforslag. endelige rumprogram samt. PGM PGM disponering og størrelse på lokaler.

DISPOSITIONS- FORSLAG GODKENDES SGM. Ved godkendelse af dispostionsforslag. endelige rumprogram samt. PGM PGM disponering og størrelse på lokaler. FORLØB - BRUGERMØDER 29. jan. KICK-OFF-MØDE Rammesætning og introduktion til arbejdet i Brugergrupperne BRUGERGRUPPE- MØDE 01 DISPOSITIONS- FORSLAG GODKENDES SGM 12. feb. 26. feb. 19. mar. Ved godkendelse

Læs mere

Faciliteterne skal bruges i alle dagtimer. Her er åbenlyse muligheder:

Faciliteterne skal bruges i alle dagtimer. Her er åbenlyse muligheder: Faciliteterne skal bruges i alle dagtimer. Her er åbenlyse muligheder: Samarbejde mellem skoler, Sfo er, daginstitioner, m.m. Vort underlag giver en unik følelse af frihed, så selv meget små børn føler

Læs mere

Frydenslund. Grønnegade 10 - Silkeborg. 1 Frydenslund

Frydenslund. Grønnegade 10 - Silkeborg. 1 Frydenslund Frydenslund Grønnegade 10 - Silkeborg 1 Frydenslund Nyt og spændende bo- og aktivitetstilbud åbner i efteråret 2013 Nu får du, som er borger med varig funktionsnedsættelse, mulighed for at bo i en top-moderne

Læs mere

OLUF BRØNNUM & CO. A/S

OLUF BRØNNUM & CO. A/S P R O J E K T F R A I N D R E T N I N G T I L A N R E T N I N G OLUF BRØNNUM & CO. A/S Udstillingen Brønnums projektafdeling beskæftiger en række dygtige og kreative medarbejdere, heriblandt arkitekter,

Læs mere

Forvandlet idrætshal i Vissenbjerg

Forvandlet idrætshal i Vissenbjerg Forvandlet idrætshal i Vissenbjerg 6 Nytænkning I En ny tilbygning og ny facade med store vinduespartier og stor indre gennemsigtighed har forvandlet Vissenbjerg Hallerne fra et mørkt og tillukket sted

Læs mere

1. Administrative arealer 1187. 2. Normalklasser 2715. 3. Praksisrum 2075. 4. Fællesfaciliteter 1980. Total 7957

1. Administrative arealer 1187. 2. Normalklasser 2715. 3. Praksisrum 2075. 4. Fællesfaciliteter 1980. Total 7957 AREALOVERSIGT, NETTOAEALER Område/funktion hovednr. Afdeling/funktion 1. Administrative arealer 1187 2. Normalklasser 2715 3. Praksisrum 2075 4. Fællesfaciliteter 1980 Total 7957 ADMINISTRATIVE AREALER

Læs mere

Notat om eventuelle behov for bygningsændringer

Notat om eventuelle behov for bygningsændringer 22. september 2010 Notat om eventuelle behov for bygningsændringer Generelt Skoler Bygge- og anlægsomkostningerne for nybyggeri af skoler er for 2010 i størrelsesordenen kr. 13.000 pr m2 og hertil kommer

Læs mere

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse Nye tider Nye haller Invitation til deltagelse Invitation til deltagelse i Nye tider Nye haller... side 3 Nye tider stiller nye krav til nye idrætshaller... side 3 Hvordan gør vi?... side 4 Den overordnede

Læs mere

Handlingsplan for Ryslinge Hallerne

Handlingsplan for Ryslinge Hallerne Handlingsplan for Ryslinge Hallerne Indledning Den selvejende institution Ryslinge Hallerne består af tre haller i Kværndrup, Ryslinge og Gislev. Institutionens højeste myndighed er generalforsamlingen,

Læs mere

Nordatlantisk restaurant i Nordatlantisk Hus på Odense Havn. Forpagtningsaftalen er det første år til forhandling.

Nordatlantisk restaurant i Nordatlantisk Hus på Odense Havn. Forpagtningsaftalen er det første år til forhandling. Nordatlantisk restaurant i Nordatlantisk Hus på Odense Havn Forpagtningsaftalen er det første år til forhandling. Nordatlantisk Hus på Odense Havn inviterer hermed interesserede restauratører til at byde

Læs mere

Søndervangshallen. Regler for udlejning til private og kommercielle arrangementer

Søndervangshallen. Regler for udlejning til private og kommercielle arrangementer Søndervangshallen Regler for udlejning til private og kommercielle arrangementer Generelt Søndervangshallen ligger på Søndervangen 48 i Birkerød. Søndervangshallen indeholder en idrætshal på 960 m 2 samt

Læs mere

Viborg Kommunes Læringscenter for Læsning

Viborg Kommunes Læringscenter for Læsning Viborg Kommunes Læringscenter for Læsning Indhold Viborg Kommunes Læringscenter for Læsning... 3 Hvorfor er Læringscenter for Læsning en god ide?... 5 Hvordan foregår undervisningen?... 5 Hjælpemidler...

Læs mere

CANVAS- model. Kunderelationer

CANVAS- model. Kunderelationer Forretningsmodel Vi har som udgangspunkt modtaget en opgave fra Silkeborg kommune som lyder på at udnytte pladsen på Bindslevs Plads optimalt. Dertil har vi fra de omkringliggende institutioner modtaget

Læs mere

DECEMBER 2013 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG. www.h-e.dk tlf. 86168836

DECEMBER 2013 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG. www.h-e.dk tlf. 86168836 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG www.h-e.dk tlf. 86168836 INDHOLD Projektbeskrivelse Side 4 Situationsplan Side 5 Rumlige gengivelser Side 6 Stueplan Side 10 Stueplan ny hal Side 12 1. salsplan Side

Læs mere

Det nye Sæby Fritidscenter

Det nye Sæby Fritidscenter Sæby, den 04.04.14. Ansøgning om udvidelse af Sæby Fritidscenter. For at efterkomme vore mange brugers behov for mere plads og bedre forhold, ansøger vi herved Frederikshavn Kommune om tilladelse til at

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 29. august 2014 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 18:04 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

Vedr. Solvej Aktivitetscenter, Ballerup Kommune Indretning, ombygning og tilbygning. Hovedaktiviteter:

Vedr. Solvej Aktivitetscenter, Ballerup Kommune Indretning, ombygning og tilbygning. Hovedaktiviteter: Box 25 Arkitekter Store Kongensgade 40 G 4. DK 1264 København K Tlf.: 33 13 81 11 Fax: 33 93 20 95 E-mail: mail@box25arkitekter.dk www.box25arkitekter.dk 06.02.13 Vedr. Solvej Aktivitetscenter, Ballerup

Læs mere

Viljen til at ville lykkes!

Viljen til at ville lykkes! Viljen til at ville lykkes! VELKOMMEN Først og fremmest velkommen på IKA Ringsted uanset om du er elev eller forældre. Vi vil med dette lille hæfte forsøge at give et indblik i IKA livet samt give svar

Læs mere

Skæve boliger i Helsingør Kommune

Skæve boliger i Helsingør Kommune Center for Kultur Idræt og Byudvikling Skæve boliger i Helsingør Kommune Boliger og Medborgerskab Stengade 72 3000 Helsingør Tlf. 49283216 Mob. 25313216 kjo25@helsingor.dk Dato 20.01.2015 Sagsbeh. Kit

Læs mere

INPUTS TIL PROGRAMOPLÆG - RENOVERING AF NØRRE SNEDE SKOLE

INPUTS TIL PROGRAMOPLÆG - RENOVERING AF NØRRE SNEDE SKOLE INPUTS TIL PROGRAMOPLÆG - RENOVERING AF NØRRE SNEDE SKOLE MAJ 2014 Tegnelaboratoriet v/ Maibritt Larsson Udarbejdet i samarbejde mellem borgere, foreninger, skoleledelse og skolebestyrelse & Ikast-Brande

Læs mere

LANDSBYHUSET - 04.11.2008 CEBRA a/s, arkitekter MAA - Vesterbro Torv 1-3, 2. sal - 8000 Århus C - Tlf.: 8730 3439 - Fax: 8730 3429 - Email:

LANDSBYHUSET - 04.11.2008 CEBRA a/s, arkitekter MAA - Vesterbro Torv 1-3, 2. sal - 8000 Århus C - Tlf.: 8730 3439 - Fax: 8730 3429 - Email: LANDSBYHUSET - 04.11.2008 Landsbyhuset i Gyrstinge Landsbyhuset i Gyrstinge kan betragtes som en attraktor i lokalsamfundet - en magnet for samvær og social aktivitet. Da det er hele landsbyens hus, er

Læs mere

Korinth aktivitetscenter

Korinth aktivitetscenter Korinth aktivitetscenter - Mødestedet vi er fælles om i Korinth. Ambitionen er at udvikle de fysiske rammer, så de favner bredde og elite, høj puls og hvilepuls, inde og ude, organiseret og selvorganiseret

Læs mere

Nyhedsbrev Juli - August. Hust at tilmelde jer nyhedsbrevet på vores hjemmeside. Tjek vores hjemmeside ud på www.klub144.dk

Nyhedsbrev Juli - August. Hust at tilmelde jer nyhedsbrevet på vores hjemmeside. Tjek vores hjemmeside ud på www.klub144.dk Nyhedsbrev Juli - August Hust at tilmelde jer nyhedsbrevet på vores hjemmeside. Tjek vores hjemmeside ud på www.klub144.dk Side 2 Kære alle. Så kom sommeren endelig til landet efter lang tids venten. Klub

Læs mere

Idrætskonference i Randers 2010. lørdag den 18. september 8:30-15:00

Idrætskonference i Randers 2010. lørdag den 18. september 8:30-15:00 Idrætskonference i Randers 2010 lørdag den 18. september 8:30-15:00 SIKR (Samvirkende Idrætsklubber i Randers) arrangerer i samarbejde med Kultur- og fritidsforvaltningen en konference for idrætsforeninger

Læs mere

Møde 4 i udviklingsgruppen

Møde 4 i udviklingsgruppen Møde 4 i udviklingsgruppen Målgrupper og aktiviteter Vejen, den 30. juni 2014 Tidsplan for udviklingsgruppens arbejde Møde Mål Dato Møde 1 Formål og tidsplan Marts Møde 2 Konkretisering April Møde 3 Møde

Læs mere

Projekt Felding 2010. Mette Saaugaard Henrik Tønnesen Finn Lillelund fmd. Borgerforeningen fmd. IdrætsCenter Syd fmd.

Projekt Felding 2010. Mette Saaugaard Henrik Tønnesen Finn Lillelund fmd. Borgerforeningen fmd. IdrætsCenter Syd fmd. Projekt Felding 2010 Med Projekt Felding 2010, har borgerne i Nr. Felding skabt et projekt, der både rækker langt ind i fremtiden, og som også et godt bud på, hvordan landsbyerne globalt kan sikre vækst

Læs mere

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Helle Larsen, Hune Bageri Merete Hansen, Hune Blokhus Cykeludlejning Baggrunden/opstarten på samarbejde med Naturstyrelsen Merete Startede samarbejde

Læs mere

Byrådet har som en del af budgetaftalen for 2013-2016 besluttet, at der skal udarbejdes et beslutningsoplæg vedrørende etablering af et hus

Byrådet har som en del af budgetaftalen for 2013-2016 besluttet, at der skal udarbejdes et beslutningsoplæg vedrørende etablering af et hus Borgernes hus Byrådet har som en del af budgetaftalen for 2013-2016 besluttet, at der skal udarbejdes et beslutningsoplæg vedrørende etablering af et hus med hovedbibliotek, musikskole, mødelokaler mv.

Læs mere

Nyt hus til Rønde Frie Skovbørnehave På Kalø Hovedgård - Fasaneriet 11.04.2014

Nyt hus til Rønde Frie Skovbørnehave På Kalø Hovedgård - Fasaneriet 11.04.2014 Nyt hus til Rønde Frie Skovbørnehave På Kalø Hovedgård - Fasaneriet 11.04.2014 Stemningsbilleder fra Rønde Frie Skovbørnehave 2 Hvem er vi Rønde Skovbørnehave blev til i Rønde Kommunes tid i 1992. Børnehaven

Læs mere

Frokostordninger i daginstitutioner i Slagelse Kommune

Frokostordninger i daginstitutioner i Slagelse Kommune Center for Dagtilbud Frokostordninger i daginstitutioner i Slagelse Kommune 12. september 2014 Indhold a. Lov om frokostordninger i daginstitutioner... 2 b. Frokostordningen i Slagelse Kommune... 2 c.

Læs mere

Cykelhuset et fælles mødested for cyklister 38

Cykelhuset et fælles mødested for cyklister 38 38 Cykelhuset et fælles Lokale og Anlægsfonden har sammen med NORD Architects udarbejdet et forslag til, hvordan Cykelhuset kan se ud. Forslaget tager udgangspunkt i en bygmødested for cyklister Udviklingsprojekt

Læs mere

TVÆRHUSET ET MULTIFUNKTIONSHUS PÅ CHRISTIANSHAVN

TVÆRHUSET ET MULTIFUNKTIONSHUS PÅ CHRISTIANSHAVN CHRISTIANSHAVNS GYMNASIUM. CHRISTIANSHAVNS DØTTRESKOLE. VO R F R E L S E R S K I R K E 1 INDHOLD VISION 3 VIRKELIGGØRELSE AF PROJEKTET 5 INSTITUTIONERNE - HVEM ER VI OG HVAD VIL VI 6 Vor Frelsers Kirke

Læs mere

Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus

Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus Indledning Aabenraa Kommune har igangsat en proces i forhold til udvikling af Aabenraa Svømme- og Idrætscenter. En udvikling, der skal munde ud i et nybyggeri

Læs mere

Sønderparken. Moderne lejligheder. Attraktive fællesarealer. Bliv en del af Sønderparkens fællesskab Velkommen hjem

Sønderparken. Moderne lejligheder. Attraktive fællesarealer. Bliv en del af Sønderparkens fællesskab Velkommen hjem Sønderparken Moderne lejligheder Attraktive fællesarealer Bliv en del af Sønderparkens fællesskab Velkommen hjem Danmarksgade 81 7000 Fredericia Tel 75 92 48 44 adm@boli.nu Åbningstider Mandag - fredag:

Læs mere

OPSAMLING WORKSHOP B. Det nære, der hvor vi bor. Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12. Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven

OPSAMLING WORKSHOP B. Det nære, der hvor vi bor. Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12. Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven OPSAMLING WORKSHOP B Det nære, der hvor vi bor Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12 Tak til alle fremmødte til workshoppen i søndags. Det var dejligt at

Læs mere

Genopslag: INVITATION TIL FYRAFTENSMØDE - for foreninger og selvorganiserede

Genopslag: INVITATION TIL FYRAFTENSMØDE - for foreninger og selvorganiserede NYT FRA IDRÆTS- OG FRITIDSKONSULENT JESPER THERKILDSEN jesper.therkildsen@kalundborg.dk - tlf.24 94 38 09 IDRÆTS- OG FRITIDSKONSULENTEN TAKKER FOR 3 GODE ÅR I KALUNDBORG Jeg starter som udviklingskonsulent

Læs mere

BARRIT MOTORIKUNIVERS I DEN LEVENDE LANDSBY

BARRIT MOTORIKUNIVERS I DEN LEVENDE LANDSBY BARRIT MOTORIKUNIVERS I DEN LEVENDE LANDSBY Som mange andre landsbyer er Barrit i disse år udfordret af manglende tilflytning, stagnerende hussalg, lukning af butikker og faldende børnetal i skole og børnehave.

Læs mere

Skitser på det nye idrætscenter Tidsplan og finansiering Tilsagnserklæring Skattefradag Indbetalingsvejledning DGI Indbetalingsvejledning bank

Skitser på det nye idrætscenter Tidsplan og finansiering Tilsagnserklæring Skattefradag Indbetalingsvejledning DGI Indbetalingsvejledning bank Indsamlermappe Skitser på det nye idrætscenter Tidsplan og finansiering Tilsagnserklæring Skattefradag Indbetalingsvejledning DGI Indbetalingsvejledning bank Indbetalingsvejledning kontant En ny hal Hvorfor?

Læs mere

Tildelinger i Klublokale- og Værestedspuljen, juni 2011

Tildelinger i Klublokale- og Værestedspuljen, juni 2011 Tildelinger i Klublokale- og Værestedspuljen, juni 2011 REGION HOVEDSTADEN Tilbygning til Taarbæk Vandskiklub Taarbæk Vandskiklub i Lyngby-Taarbæk Kommune modtager 98.000 kr. til en tilbygning på 33 m².

Læs mere

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD Sæsonstart August 2015 KONTAKTPERSONER Hovedbestyrelsen: Formand: Louis Kristensen tlf. 20 31 40 11 ludimann@yahoo.dk Løb: Formand: Søren Lund tlf. 61 60 74 92 sblund@privat.dk

Læs mere

Generel mening om projektet - God ide?

Generel mening om projektet - God ide? Side 1 Generel mening om projektet - God ide? Generel mening - uddybet Flere fester jeg ville ikke bruge det, på baggrund af det umiddelebare indhold af aktiviteter i huset Synes der er andet at prioritere

Læs mere

Klubhus. - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset

Klubhus. - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset Klubhus - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset Klubhus. Hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. Hvad er behovet til klubhuset. Forpagter til klubhuset.

Læs mere

AKTIVE FORSAMLINGSHUSE

AKTIVE FORSAMLINGSHUSE AKTIVE FORSAMLINGSHUSE Projektbeskrivelse og vejledning til ansøgning arkitekter I dag lever mange af de danske forsamlingshuse en hensygnende tilværelse. Men Lokale- og Anlægsfonden mener, at en del af

Læs mere

Eksklusive kontorlokaler i attraktivt miljø

Eksklusive kontorlokaler i attraktivt miljø Lyngbyvej 14-28, 2100 København Ø Eksklusive kontorlokaler i attraktivt miljø MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk Lyngbyvej 14-28, 2100 København Ø Præsentabel ejendom

Læs mere

Minihal Vestrup. Claus Broch Christensen 12/10/2012

Minihal Vestrup. Claus Broch Christensen 12/10/2012 2014 Claus Broch Christensen 12/10/2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Baggrund.... 3 Vision, mission og mål... 4 Vision... 4 Mission... 4 Mål... 4 Projekt indhold.... 5 Placering og udformning... 6 Budget

Læs mere

den 25. september Lokalbestyrelsen peger på Jens Nyman som dirigent. Jens Nyman takker ja til opgaven

den 25. september Lokalbestyrelsen peger på Jens Nyman som dirigent. Jens Nyman takker ja til opgaven Lokalråd for Them-Salten Referat fra Borgermøde den 25. den 25. september 2014 i Salten borgerhus Dagsorden: 1 Valg af dirigent: 2 Præsentation af lokalrådets medlemmer 3 Siden sidst v/formanden Lokalbestyrelsen

Læs mere

Trust Camping sælges nu!

Trust Camping sælges nu! FAKTAOPLYSNINGER Trust Camping sælges nu! Aps - Ry Mølle - Rodelundvej 2B - 8680 Ry - CVR 33 35 55 13 - Tlf. 2022 7737 mail@hanskorsgaard.dk Enestående, trestjernet campingplads lige ned til Gudenåen.

Læs mere

FRA IDRÆTSUDØVERE TIL GÆSTER

FRA IDRÆTSUDØVERE TIL GÆSTER FRA IDRÆTSUDØVERE TIL GÆSTER Ejerforhold og økonomi Ledelse, organisering og målgrupper Fleksibilitet og åbenhed Sundhed Tilfredshedsanalyser Specialister & specialfaciliteter 25. maj 2011 Vejen 1 Faciliteter

Læs mere

Idræt med børn - for børnenes skyld. 10 bud på bedre børneidræt

Idræt med børn - for børnenes skyld. 10 bud på bedre børneidræt Idræt med børn - for børnenes skyld 10 bud på bedre børneidræt Vi vil være bedre; og vi har lagt en plan Idræt er danske børns vigtigste fritidsaktivitet. Ni ud af ti danske børn under 12 år er medlem

Læs mere

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012 Friluftsrådet mere natur - mere friluftsliv Tips- og Lottomidler fra Danske Spil Tips- og Lottomidler til Friluftslivet er en del af overskuddet

Læs mere

BORGER-HUSET. Kultur- & Borgerforeningen i Ikast s ønske til et hjemsted for sine mange aktiviteter

BORGER-HUSET. Kultur- & Borgerforeningen i Ikast s ønske til et hjemsted for sine mange aktiviteter BORGER-HUSET Huset var oprindelig Ikast Posthus, ældste del fra 1938. De sidste par år har bygningen været salg, for PostDanmark har flyttet først kundebetjeningen og senere brev- og pakkedistributionen

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

APPENDIKS TIL KORINTH HALLENS UDVIKLINGSPLAN. Strategi 2015

APPENDIKS TIL KORINTH HALLENS UDVIKLINGSPLAN. Strategi 2015 APPENDIKS TIL KORINTH HALLENS UDVIKLINGSPLAN Strategi 2015 Udarbejdet af bestyrelsen for Korinth Hallen i samarbejde med DGI huse og haller og med stor hjælp fra hallens interessenter Vingsted Skovvej

Læs mere

Træningsophold i Prag og omegn. Træningskampe og besøg hos lokale klubber. Service for jeres fodboldklub i Prag

Træningsophold i Prag og omegn. Træningskampe og besøg hos lokale klubber. Service for jeres fodboldklub i Prag Træningsophold i Prag og omegn Træningskampe og besøg hos lokale klubber Service for jeres fodboldklub i Prag Velkommen til sportsrejser brochure: Fodbold Vi har gode erfaringer med at arrangere træningslejre

Læs mere

NBSIF LØBER KOM OG LØB! LØBEAFDELING I NBSIF: INTRO-MØDE LØRDAG 23. FEB. KL. 10.00 I CAFETERIET, LYSHØJSKOLEN

NBSIF LØBER KOM OG LØB! LØBEAFDELING I NBSIF: INTRO-MØDE LØRDAG 23. FEB. KL. 10.00 I CAFETERIET, LYSHØJSKOLEN KOM OG LØB! LØBEAFDELING I NBSIF: INTRO-MØDE LØRDAG 23. FEB. KL. 10.00 I CAFETERIET, LYSHØJSKOLEN KOM OG LØB! INTRO-MØDE 23. FEBRUAR Agenda Initiativ til etablering af løbeafdeling i NBSIF Interesse &

Læs mere

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013 Lokalområde der søger Viborg Nordbyen Ansøger Viborg Nørremarkens initiativgruppe Nordbyen i bevægelse Kontaktperson: Erik Ejlersen Adresse: Hermodsvej 23 Telefon: 21778811 Mail: erik.ejlersen@mail.dk

Læs mere

Hornbæk Golfklub Medlemsmøde om Lærkeager d. 26. februar 2012

Hornbæk Golfklub Medlemsmøde om Lærkeager d. 26. februar 2012 Referat fra medlemsmøde Søndag d. 26. februar var der mødt ca. 45 aktive klubmedlemmer op i klubhuset til medlemsmøde nr. 2 om Lærkeager. Jens Peter bød velkommen og gennemgik kort dagsorden og formål

Læs mere

Fremtidens spejderbyggeri

Fremtidens spejderbyggeri Fremtidens spejderbyggeri Indhold Om Lokale- og Anlægsfonden Spejderliv og friluftsliv To eksempelprojekter Spejderhytte Spejder lejr Spørgsmål Lokale- og Anlægsfonden skaber flere og bedre fritidsfaciliteter.

Læs mere

Visioner for Fysiske rammer og læringsmiljøer

Visioner for Fysiske rammer og læringsmiljøer Visioner for Fysiske rammer og læringsmiljøer doknr. 51771-14 Indledning bemærkninger Arbejdsgruppen omkring Fysiske rammer og læringsmiljøer er sammensat af repræsentanter fra følgende faggrupper: en

Læs mere

Løvel Kulturcenter, Hvorfor?

Løvel Kulturcenter, Hvorfor? Løvel Kulturcenter, Hvorfor? Udvikle Løvel Gøre Løvel til en attraktiv bosætningsby Samlende projekt Understøtte forenings og kulturliv Understøtter samvær 6/8 2014: Styregruppen repræsenterer Løvels borgere

Læs mere

Samlingshuset. i Øster Brønderslev

Samlingshuset. i Øster Brønderslev Samlingshuset i Øster Brønderslev Baggrund og forløb Samlingshuset i Øster Brønderslev er resultatet af mange års overvejelser og snak, en del møder og undersøgelser samt et par års arbejde med planlægning

Læs mere

Program for målmandsskole og trænerseminar med Goalkeeping coach, Billy Steward, Liverpool FC

Program for målmandsskole og trænerseminar med Goalkeeping coach, Billy Steward, Liverpool FC Program for målmandsskole og trænerseminar med Goalkeeping coach, Billy Steward, Liverpool FC Fredag d. 19. juni sætter Billy Steward sig i flyet i lufthavnen i Manchester. Efter køreturen fra Københavns

Læs mere

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012 Friluftsrådet mere natur - mere friluftsliv Tips- og Lottomidler fra Danske Spil Tips- og Lottomidler til Friluftslivet er en del af overskuddet

Læs mere

Ældreidræt i Greve Kommune. - Din vej til sundhed og velvære

Ældreidræt i Greve Kommune. - Din vej til sundhed og velvære Ældreidræt i Greve Kommune - Din vej til sundhed og velvære Oktober 2012 Motion er vigtigt hele livet og det er aldrig for sent at komme i gang! Med denne reviderede udgave af Ældreidrætskataloget er du

Læs mere

Borgerforeningens Hus fremtidig anvendelse og organisering

Borgerforeningens Hus fremtidig anvendelse og organisering Borgerforeningens Hus fremtidig anvendelse og organisering Proces i 5 faser: Fase 1: Præsentation af huset Interesserede foreninger og borgere indbydes til et åbent hus arrangement, hvor huset vises frem.

Læs mere

Side 1 af 1. 9900 Frederikshavn ARKITEKT. 9900 Frederikshavn ENTREPRENØR BYGHERRE INGENIØR. Bygherre: Iscenter Nord, Frederikshavn Skøjtealléen 2-6

Side 1 af 1. 9900 Frederikshavn ARKITEKT. 9900 Frederikshavn ENTREPRENØR BYGHERRE INGENIØR. Bygherre: Iscenter Nord, Frederikshavn Skøjtealléen 2-6 Side 1 af 1 Rev.: Bygherre: Iscenter Nord, Frederikshavn Skøjtealléen 2-6 Sag: Renovering 2014 Ark. sagnr. Tegn. nr. F.00 tegninger : ARKINORD A S Havnepladsen 5b, : NIRAS A/S Silovej 8, 4. sal Emne: Tegningsoversigt

Læs mere

Rammekontraktbilag E Fakta beskrivelse

Rammekontraktbilag E Fakta beskrivelse Rammekontraktbilag E Fakta beskrivelse 1 1 Indledning I nærværende rammekontraktbilag beskrive de to plejecentre. 2 Solgården plejecentre 2.1 Adresse Adresse: Aggersundvej 31, 9690 Fjerritslev 2.2 Beskrivelse

Læs mere

bygherrerådgivning udvalgte referencer

bygherrerådgivning udvalgte referencer bygherrerådgivning udvalgte referencer Hovedbilbliotek og kulturhus Ledøje-Smørrum 1996-1998 Nyt hovedbibliotek med medborger facilitetter. Arkitektgruppen varetog bygherrerådgivningen med blandt andet

Læs mere