HØRING OM DEN RYTMISKE MUSIKS NYE VÆKSTBETINGELSER PRESSEMEDDELELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HØRING OM DEN RYTMISKE MUSIKS NYE VÆKSTBETINGELSER PRESSEMEDDELELSE"

Transkript

1 HØRING OM DEN RYTMISKE MUSIKS NYE VÆKSTBETINGELSER PRESSEMEDDELELSE Onsdag den 13. maj 2009 klokken i Fællessalen på Christiansborg foregår der en høring om den rytmiske musiks vækstbetingelser i Danmark. Under høringen vil en til lejligheden sammensat tænketank præsentere et idékatalog med en række konkrete forslag til hvordan den rytmiske musiks vækstbetingelser kan styrkes. Det drejer sig om forslag, der vedrører disse fem områder for den rytmiske musik: 1) Musikken i den digitale musikrevolution, 2) Musikeksporten, 3) Støtte- og lånemuligheder, 4) Live-scenen samt 5) Vækstlaget. Baggrunden for høringen er et debatindlæg, som musiker og forfatter Henrik Marstal skrev for nogen tid siden i Berlingske Tidende. Her plæderede han for, at det statslige engagement i den rytmiske musik primært rock, pop, electronica og hip hop burde gennemtænkes på ny, da engagementet lod til at være for lille og for uambitiøst set i forhold til det faktum, at den rytmiske musik har opnået status som den førende nationale musikform. Han argumenterede også for, at rytmisk musik ikke længere er en ungdomskultur, men forbrugermæssigt set både børne-, ungdoms-, voksen- og ældrekultur, og at den derfor bør forstås som en afgørende kulturbærende faktor i det moderne samfund. Endvidere nævnte Marstal også de fordomme vedrørende rytmisk musik, der hidtil kan have præget det statslige engagement: Fordommen om, at den klarer sig fint på kommercielle vilkår og derfor ikke behøver støtte i nævneværdigt omfang, samt fordommen om, at den ikke er en seriøs musikform, men primært udøves af unge som en hobby. To fordomme, som det er afgørende nødvendigt at gøre op med, hvis rytmisk musik skal have den offentlige status, dens position berettiger til. Kulturpolitisk ordfører Mogens Jensen (S) tog Marstals tanker alvorligt og opfordrede ham til at være formand for en tænketank, som kunne udforme et idékatalog til hvordan den rytmiske musiks udfordringer nu og i de kommende år bedst kunne tackles fra statsligt hold. Høringen vil foregå med tænketanken som præsentatorer og med deltagelse af medlemmer af Folketingets Kulturudvalg og Folketingets Erhvervsudvalg samt aktører i dansk musikliv. Tænketanken består af: Franka Abrahamsen (sanger og sangskriver), Rasmus Ardahl (ansv. redaktør, Bandbase), Jakob Brixvold (sekretariatsleder, Spillesteder.dk), Martin Buck Hegaard (kommunikationschef, Bandbase), Kristian Leth (forsanger i The William Blakes og pladeselskabsejer), Jesper Majdall (manager for Under Byen), Henrik Marstal (formand) (musiker og forfatter, ph.d.), Henriette Moos (tidl. videnschef for Diginet Øresund), Gaute Niemann (musiker i Spleen United), Kristian Riis (musiker i Nephew), Rasmus Stolberg (musiker i Efterklang) og Ulrik Ørum-Petersen (manager for VETO). NB: Idékataloget præsenteret af fem oplægsholdere fra tænketanken - vil sammen med manskriptet Marstals indledning blive offentliggjort via mail når høringen er slut klokken 15. Henrik Marstal kan kontaktes på telefon eller på mail: Også de fem oplægsholdere på høringen kan kontaktes: Martin Buck Hegaard (den digitale musikrevolution) på , Kristian Riis (musikeksporten) på , Henriette Moos (støtte- og lånemuligheder) på , Jakob Brixvold (live-scenen) på og Jesper Majdall (vækstlaget) på

2 HØRING OM DEN RYTMISKE MUSIKS NYE VÆKSTBETINGELSER 13. MAJ 2009 FÆLLESSALEN, CHRISTIANSBORG RYTMISK MUSIK - TANKER OG PERSPEKTIVER Indledning af Henrik Marstal, afholdt på konferencen Den rytmiske musik er blevet den førende nationale musikkultur, ja, har måske allerede været det i en årrække. Hvad enten man med fællesbetegnelsen rytmisk musik mener rock, pop, hip-hop, electronica, moderne jazz eller genreoverskridende samtidsmusik uden institutionel tilknytning, er det den musik, som langt de fleste danskere har et aktivt forhold til. Kulturminister Carina Christensen kaldte for nylig den rytmiske musik for den mest borgernære musik. Og det er en meget dækkende og anvendelig betegnelse. Det lader derfor til at være en almindelig antagelse, at i hvert fald den mest tilgængelige del af den rytmiske musik, især pop og rock, har det rigtig, rigtig godt. Men det er ikke uden videre tilfældet. Faktisk ligger rytmisk musik tilsyneladende under for to fordomme, som præger opfattelsen af den i offentligheden og derfor også det statslige engagement i den. For det første er der fordommen om, at rytmisk musik altid klarer sig fint på almindelige kommercielle vilkår og derfor ikke behøver at få støtte i noget videre omfang. For det andet er der fordommen om, at især rockmusikere spiller musik primært for underholdningens skyld som noget man pjatter lidt rundt med, når man er ung, inden man før eller siden kommer på bedre tanker og får sig et ordentligt arbejde. At være rockmusiker bliver med andre ord ikke opfattet som en seriøs beskæftigelse, men snarere som en hobbybeskæftigelse på linje med amatørsport. For det tredje er der fordommen om, at det er legende let at være rytmisk musiker, fordi det ikke kræver noget særligt fagligt håndværk, og fordi man er mindst lige så optaget af det vilde boheme-liv som af at spille. Ikke mindst musikkonkurrencer på tv som X Factor og Popstars har desværre bidraget til at nære en bred opfattelse af, at vejen fra uøvet til rutineret rytmisk musiker kun tager et par uger, og at man derfor kan stå med en hårbørste som mikrofon den ene uge og så den næste være popstjerne på tv foran to millioner seere. Men det er nogle fordomme, som det er afgørende nødvendigt at gøre op med, hvis rytmisk musik skal have den offentlige status, som dens position berettiger til. For det første kan rytmisk musik kun i de færreste tilfælde klare sig på almindelige kommercielle vilkår. Dertil er det danske markedsgrundlag ganske enkelt for lille, både hvad salg af plader, koncertbilletter og merchandise angår. Et eksempel: Jakob Binzer fra et af landets mest succesfulde bands, nemlig D-A-D, anførte i et interview for et stykke tid siden, at bandets fire medlemmer hver tjener som en mellemleder men vel at mærke som mellemledere uden de traditionelle arbejdsmarkedsrettigheder såsom fastansættelse, pension, feriepenge, anciennitetsrelaterede lønstigninger og så videre. Og Gunnar Madsen, leder af ROSA - Dansk Rock Samråd, har allerede for et par år siden bemærket, at det måske kun er et par hundrede rytmiske danske musikere, der vel at mærke laver originalmusik, som helt og holdent kan leve af deres metier.

3 For det andet har den rytmiske musikkultur gennem især de seneste fem-seks år opnået en grad af professionalisering, som har bevirket, at dens status som en seriøs, kulturbærende musikform nu fuldt ud kan matche den samtidige litteratur, billedkunst eller design. Som rytmisk musiker kommer man ikke langt uden en enorm dedikation og store investeringer af både tidsmæssig og økonomisk art, og de fleste kommer ikke udenom at stå i lære i årevis i øvelokalet, på ydmyge scener eller i hjemmestudiet, før en egentlig karriere begynder at tegne sig. Det er derfor for det tredje - ikke en helt forkert antagelse, at det kræver lige så mange kræfter at blive professionel rytmisk musiker som det gør at blive klassisk musiker, forfatter eller billedkunstner. Rytmiske musikere var måske nok før i tiden udprægede bohemetyper, men det har ændret sig i de seneste 10 år. I dag er de dygtigste rytmiske musikere hverken fantaster eller arbejdssky personer, men derimod målrettede og hårdtarbejdende kunstnere og entrepenører, hvilket nyere, internationalt velrenommerede navne som Mew, Raveonettes, Junior Senior, Infernal, Trentemøller, Alphabeat, Volbeat, Saybia, Kissaway Trail, Hatesphere og flere andre er eksempler på. Alene derfor er det påkrævet, at vi som samfund begynder at tage den rytmiske musikkultur langt mere alvorligt som nationalkultur, som eksportprodukt og som et markedsområde med stor potentiel vækst økonomisk såvel som betydningsmæssigt. Det er på tide at hjælpe den til at komme helt ind i det nye årtusinde ved at give den nogle seriøse vækstbetingelser med samme professionelle rammer, som andre kulturområder som spilkultur, design, film og mode nyder godt af. Det er på tide fuldt ud at anerkende, at rytmisk musik er en seriøs samtidskunst, hvis kulturbæredygtighed har vist sig at være indiskutabel. Det handler om at skabe de bedste betingelser for at hele området kan få optimale vækstbetingelser, men med det mål, at dele af området med tiden skal kunne gøre sig uafhængig af denne hjælp og klare sig selv på almindelige markedsvilkår. Heldigvis er der i den seneste tid kommet langt mere fokus på disse problematikker. Det er Kunstrådets Musikudvalgs konference Dansk musik i verden på vej et aktuelt eksempel på. Konferencens anbefalinger er netop blevet offentliggjort og lægger sig på flere afgørende punkter i forlængelse af det idékatalog vi vil præsentere i dag. Et andet aktuelt eksempel er Musikzonen, et initiativ initieret af KODA og med interessenter fra brede dele af musiklivet. Her har økonomi- og erhvervsminister Lene Espersen bevilget i alt 9,4 millioner kroner med forventet matching fra musiklivet selv til over en treårig periode at skabe et mere forpligtende samarbejde mellem musik- og erhvervsliv med henblik på en forretningsmæssig udvikling af området. Det er opmuntrende, at Økonomi- og Erhvervsministeriet på denne måde har ønsket at bidrage aktivt til udviklingen af det rytmiske musikliv. Men der er alligevel brug for at tænke endnu større, hvis den rytmiske musiks vækstbetingelser skal styrkes. Det er betegnende, at midlerne til Musikzonen overvejende er projektmidler med en afgrænset tidshorisont, mens de tiltag, som vi her i dag vil fokusere på, i langt højere grad kræver løbende driftsmidler kombineret med vækstlånsordninger. Tilbage i november skrev jeg et debatindlæg i Berlingske Tidende med afsæt i de tanker jeg her har lagt frem. Det var ikke tanker grebet ud af den blå luft, for de var modnet gennem flere år som resultatet af min færden i det rytmiske musikliv og af min brede kontaktflade til både musikere, producere, musikorganisationer, uddannelsesinstitutioner og musikstuderende. Mine ord fik kulturpolitisk ordfører Mogens Jensen (S) til at reagere, og han spurgte mig om ikke jeg ville følge indlægget op ved at danne en tænketank, der skulle komme med nogle bud på hvordan det rytmiske musikliv i højere grad kunne få en statslig anerkendelse og respekt,

4 som modsvarede dens position i samfundslivet. Det er jo altid dejligt, når man som debattør føler sig taget alvorligt, og jeg takkede derfor ja, uden at skele særligt til Mogens Jensens partifarve. Jeg så nemlig denne opfordring som en indlysende anledning til at få den rytmiske musiks status sat på dagsordenen, men set i et bredt perspektiv, uafhængigt af partipolitiske interesser. Jeg samlede en række begavede og profilerede kræfter fra vidt forskellige dele af det rytmiske musikliv, og ikke længe efter var vi i fuld gang med talrige møder, meningsudvekslinger, diskussioner og sparringer. Vi var fra begyndelsen enige om at forstå rytmisk musik som andet og mere end blot et kulturpolitisk anliggende, eftersom området efter vores opfattelse også rummer erhvervspolitiske og uddannelsespolitiske aspekter, der alle influerer gensidigt på hinanden. Denne opfattelse kan illustreres ud fra denne model: I vores analyse af hvordan det rytmiske musikliv kunne opnå en statslig anerkendelse, der matchede dens position, fandt vi frem til i alt fem brændpunkter eller indsatsområder, som var afgørende for os at sætte fokus på. Det drejer sig om: 1) Konsekvenserne af den digitale musikrevolution, 2) Musikeksportens ekspansionsmuligheder, 3) Den rytmiske musikproduktions status i de offentlige støtte- og lånesystemer, 4) Live-scenens status samt 5) Vækstlagets rolle og sammenhæng med den professionelle del af musiklivet. Hvert af de fem punkter vil lige om lidt blive præsenteret af fem forskellige medlemmer af tænketanken.

5 Afslutningsvist vil jeg sige, at tænketankens arbejde ikke er slut med denne høring. For det er vores plan, at vi vil invitere relevante potentielle samarbejdspartnere foruden Mogens Jensen og andre interesserede politikere til i alt fem opfølgende møder, ét møde for hver af de fremlagte punkter. Disse møder vil blive lagt i sensommeren eller i det tidlige efterår. Tak for opmærksomheden. HØRING OM DEN RYTMISKE MUSIKS NYE VÆKSTBETINGELSER 13. MAJ 2009 CHRISTIANSBORG Ved tænketank bestående af: Franka Abrahamsen (sanger og sangskriver), Rasmus Ardahl (ansv. redaktør, Bandbase), Jakob Brixvold (sekretariatsleder, Spillesteder.dk), Martin Buck Hegaard (kommunikationschef, Bandbase), Kristian Leth (forsanger i The William Blakes og pladeselskabsejer), Jesper Majdall (manager for Under Byen), Henrik Marstal (formand) (musiker og forfatter, ph.d.), Henriette Moos (tidl. videnschef for Diginet Øresund), Gaute Niemann (musiker i Spleen United), Kristian Riis (musiker i Nephew), Rasmus Stolberg (musiker i Efterklang) og Ulrik Ørum-Petersen (manager for VETO) TÆNKETANKENS IDEKATALOG 1) Rytmisk musik og den digitale musikrevolution - a) Kunstrådets Musikudvalg og embedsværket i det tilhørende sekretariat, Kunststyrelsens Musikcenter, skal opkvalificeres til kunne indhente og anvende dets viden om den digitale formidling og det nye marked visionært. Denne opkvalificering kunne indbefatte: teorier, cases, brugerinddragelse samt fastlæggelse af succeskriterier for digitale projekter. - b) Den Digitale Formidlingspulje under Musikhandlingsplanen Nye Toner skal opgraderes og omfatte flere ansøgerprofiler og altså ikke begrænse sig alene til musikudøvere. Et underpunkt til denne pulje kunne være Brugerinddragelse, hvormed man kunne trække direkte på de ressourcer og det samarbejde der ligger til grund for Kulturministeriets Reach Out-program om brugerdreven innovation. - c) I samarbejde med f.eks. Center for Kultur- og Oplevelsesøkonomi i Roskilde skal der etableres en kompetencestab til at undersøge muligheden for mere direkte samarbejde mellem musiklivet og de virksomheder, der bruger musik i deres slutprodukter. Denne kompetencestab bør som første skridt invitere til et seminar, hvor man drøfter mulighederne med repræsentanter fra IFPI Danmark (pladeselskabernes brancheorganisation), DUP (Danske Uafhængige Pladeselskaber), Music Managementuddannelserne, FDIM Foreningen af Danske Interaktive Medier, DRRB Danske

6 Reklame- og Relationsbureauers Brancheforening samt repræsentanter fra landets mediebureauer. - Det er desuden vigtigt allerede på uddannelsesniveau at kickstarte netværk og arbejdsgange. Derfor bør inputs fra studieledere og studerende fra f. eks. Den Danske Filmskole, designskolerne, Music Management-uddannelserne samt RUC og andre universiteter inddrages løbende for dermed at gøde jorden for brugbare cases. 2) Rytmisk musikeksport - a) Det nuværende Music Export Denmark skal opkvalificeres ved hjælp af substantielt flere driftsmidler samt støttepuljer. Music Export Denmark skal desuden have styrket sine kompetencer med en strategisk overbygning i form af en tværfaglig styregruppe ved navn Musik Eksport Rådet. Rådet skal bestå af bl.a. aktive musikere med internationale karrierer, repræsentanter fra managements, bookingbureauer og pladeselskaber samt repræsentanter fra Danmarks Eksportråd og det øvrige eksporterende erhvervsliv. - b) Musik Eksport Rådet skal arbejde målrettet på at inspirere til øget sparring mellem bands, managements/pladeselskaber/bookingbureauer og investorer fra erhvervslivet med henblik på at skabe bedre vækstbetingelser for dansk musikeksport. - c) Musik Eksport Rådet skal desuden bistå i udviklingen af konkrete netværksstrategier med internationale agenter på musikområdet samt med sideblik til andre kulturelle eksportindustrier - foretage en kvalitativ evaluering af de seneste års eksportrelaterede tiltag med henblik på en strategisk mapping af den rytmiske musiks erhvervsmæssige perspektiver. 3) Den rytmiske musikudøvelses støtte- og lånemuligheder Der skal lanceres en flerstrenget model for støtte- og lånemuligheder til initiativer inden for rytmisk musik, bestående af: - a) Kunstnerpuljen: En 10/90-støtteordning for kunstnerisk profilerede, men kommercielt set smallere navne, rettet mod ind- og udland med branding af dansk kultur som kvalifikationsfaktor. - b) Købmandspuljen: En 50/50-støtteordning med henblik på fx eksportfremstød for kommercielle navne og med favorabel tilbagebetalingspligt, såfremt fremstødet giver overskud. Ordningen skal stille både forretningsmæssige og kunstneriske krav ud fra en række overordnede evalueringskriterier. - c) Bundlingpuljen: En pulje, der skal støtte partnerskaber mellem musikrelaterede tiltag og andre oplevelsesrelaterede brancher (computerspil, sport, televirksomheder, rejseselskaber m.v.). - d) Erhvervslånepuljen: En pulje, hvor enhver ansøger der kan overbevise om et tilstrækkeligt vækstpotentiale i en musikrelateret satsning kan få bevilget enten vækstlån (såkaldte Kom-i-gang -lån) eller få stillet lånekautioner til rådighed fra Vækstfonden til brug for større kommercielle satsninger.

7 4) Live-scenen - a) Livemusikkens generelle underfinansiering skal afdækkes nærmere i kraft af en undersøgelse, som skal afklare hvordan Spillestedsloven kan revideres og styrkes med statslig matchning af de lokale initiativer i byer over hele landet. - b) Der skal etableres et øget statsligt engagement i både de regionale og de honorarstøttede spillesteder med det formål at skabe flere rytmiske vækstcentre samt gøre spillestedernes kunstneriske profiler uafhængige af ølsalg og natdiskoteksdrift. - c) Der skal etableres en nationalscene for rytmisk musik, der med én eller flere koncertsale skal påtage sig det nationale ansvar for udviklingens af live-scenens rammer og forrretningsmodeller samt bidrage til øget professionalisering af hele spillesteds- og festivalmiljøet. - d) Der skal etableres en turnépulje til særligt profilerede koncertaktiviteter af høj kunstnerisk eller udviklingsorienteret standard, som kan tildeles mod konkrete modydelser i form af fx vækstlagsrelaterede tiltag. 5) Vækstlaget - a) Der skal være større sammenhæng mellem vækstlaget og de semi/professionelle samt øget vidensopsamling og -spredning mellem disse parter. Desuden skal der være større fokus på professionelle musikeres funktion som rollemodeller og/eller mentorer for vækstlaget via fx koncertsupport- og coachingordninger. En arbejdsgruppe bestående bl.a. af repræsentanter for amatørmusiklivet og det professionelle musikliv bør i den forbindelse nedsættes. - b) Der skal være større fokus på vækstlagets muligheder for at udfolde sig musikalsk i skolen samt i fritidsordninger. En arbejdsgruppe bestående af bl.a. repræsentanter fra såvel musikskole- og fritidsordningsmiljøerne samt de videregående musikuddannelser foruden udøvende musikere bør i den forbindelse nedsættes. - c) Der skal etableres en statslig indkøbspulje, hvor særligt talentfulde artisters debutalbum og/eller opfølgningsalbum opkøbes i fx 1000 eksemplarer og efterfølgende distribueres gratis til efterskoler, fritidshjem, højskoler og uddannelsesinstitutioner. - d) Der skal foregå en udvikling af koncerthonoreringen ved at etablere en debutanttarif for vækstlagsmusikere, der kan være fx det halve af den gældende musikertarif og anvendes første gang et debuterende band spiller på spillestedet. En arbejdsgruppe bestående af bl.a. repræsentanter fra spillestedsområdet samt musiklivets medlemsorganisationer bør i den forbindelse nedsættes. e) Kunstrådets Musikudvalg skal intensivere dialogen med vækstlagets primære interesseorganisation ORA Organisationen for Rytmiske Amatørmusikere, der er en sammenslutning af landets øvelokaleforeninger. I samråd med ORA bør Kunstrådets Musikudvalg komme med et udspil til hvordan man fra centralt hold kan bidrage strategisk til den kommunale finansiering af øvelokaleforeningerne, sådan at rammerne for musikudøvelse på vækstlagsniveau optimeres på landsplan.

Forslag til folketingsbeslutning om at styrke den rytmiske musik

Forslag til folketingsbeslutning om at styrke den rytmiske musik Beslutningsforslag nr. B 99 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. december 2009 af Mogens Jensen (S), Pernille Frahm (SF), Johs. Poulsen (RV) og Per Clausen (EL) Folketinget opfordrer regeringen til i indeværende

Læs mere

14 strategiske anbefalinger for det rytmiske musikliv anno 2009. Fremsat af Tænketanken vedrørende den rytmiske musiks status

14 strategiske anbefalinger for det rytmiske musikliv anno 2009. Fremsat af Tænketanken vedrørende den rytmiske musiks status 14 strategiske anbefalinger for det rytmiske musikliv anno 2009 Fremsat af Tænketanken vedrørende den rytmiske musiks status Børsens festsal, den 23. oktober 2009 1 Det følgende er i alt 14 strategiske

Læs mere

Op på beatet. gang i den rytmiske musik. Socialdemokraterne SF Det Radikale Venstre

Op på beatet. gang i den rytmiske musik. Socialdemokraterne SF Det Radikale Venstre Op på beatet gang i den rytmiske musik Socialdemokraterne SF Det Radikale Venstre Op på beatet styrk den rytmiske musik Den rytmiske musik står ved et vadested. På den ene side er der tale om både populære

Læs mere

DK som Nordens førende live-scene

DK som Nordens førende live-scene DK som Nordens førende live-scene Referat. HANDLINGSPLAN DISPOSITION I. SUCCESFORTÆLLING II. III. IV. HVAD HAR VI FÅET UD AF DET? VISION: DANMARK SOM NORDENS FØRENDE LIVESCENE DEN BRÆNDENDE PLATFORM V.

Læs mere

NYE TONER KULTURMINISTERIETS MUSIKHANDLINGSPLAN Vision

NYE TONER KULTURMINISTERIETS MUSIKHANDLINGSPLAN Vision MUSIKHANDLINGSPLAN 2008-2011 MAJ 2008 NYE TONER KULTURMINISTERIETS MUSIKHANDLINGSPLAN 2008-2011 Vision Dansk musik skal udfolde sit fulde potentiale. Både nationalt og internationalt. Kulturministeriets

Læs mere

Basisforhold omkring artist management. Artist management roller og funktioner:

Basisforhold omkring artist management. Artist management roller og funktioner: Basisforhold omkring artist management. Artist management roller og funktioner: Kunstnerisk, strategisk, rådgivnings- og forretningsmæssig relation til artisten. Bindeled og forhandlingsmandat til alle

Læs mere

DANMARK SOM NORDENS FØRENDE KONCERTAKTØR

DANMARK SOM NORDENS FØRENDE KONCERTAKTØR FØRENDE KONCERTAKTØR HANDLINGSPLAN HANDLINGSPLAN DISPOSITION I. SUCCESFORTÆLLING II. HVAD HAR VI FÅET UD AF DET? III. IV. VISION: DANMARK SOM NORDENS DEN BRÆNDENDE PLATFORM V. SEND FLERE PENGE! HANDLINGSPLAN

Læs mere

Vidensdag 27. september 2010

Vidensdag 27. september 2010 Vidensdag 27. september 2010 De kreative branchers erhvervspotentiale Musikzonen en af fire oplevelseszoner under EBST Kort status på analyse området musik som erhverv Hvad er fremtidens analyse behov

Læs mere

Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB

Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB Store potentialer i krydsfeltet mellem kunst og teknologi D.O.U.G. the drawing robot - Synkroniseret med menneskelig bevægelse Helsingør Kommunes Byråd

Læs mere

SPIL DANSK DAGEN. Torsdag 30. oktober 2008. Vær med i årets største festdag for dansk musik

SPIL DANSK DAGEN. Torsdag 30. oktober 2008. Vær med i årets største festdag for dansk musik SPIL DANSK DAGEN Torsdag 30. oktober 2008 Vær med i årets største festdag for dansk musik Spil Dansk Dagen en mangfoldighed af musik over hele landet Dansk musik er mangfoldig og fortjener at blive udforsket

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark.

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark. Marts 2013 Rammeaftale 2013-2016 for JazzDanmark 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark. JazzDanmark er en selvejende institution,

Læs mere

På baggrund af drøftelsen vil forvaltningen udarbejde en vision. Bilag: Notat: Formelle musikalske udviklingsveje januar 2017

På baggrund af drøftelsen vil forvaltningen udarbejde en vision. Bilag: Notat: Formelle musikalske udviklingsveje januar 2017 Musikby 2020 Udvalget By, Kultur og Miljø Sekretariatet Sagsnr. 285228 Brevid. 2446325 Ref. ANNEBJ Dir. tlf. 46 31 31 04 annebj@roskilde.dk Dagsorden for 3. møde i Musikby 2020 Udvalget den 30. januar

Læs mere

Resultatkontrakt for foreningen bag Forbrændingen 2015 2018

Resultatkontrakt for foreningen bag Forbrændingen 2015 2018 J.nr. 15/1666 Resultatkontrakt for foreningen bag Forbrændingen 2015 2018 Aftale om tilskud til drift af Forbrændingen mellem Forbrændingen og Albertslund Kommune for perioden 1. januar 2015 31. december

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Spot Festivalen.

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Spot Festivalen. RAMMEAFTALE Rammeaftale 2013-2016 for Spot Festivalen 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Spot Festivalen. Spot Festivalen er en

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Diploma in Music Business and Leadership

Diploma in Music Business and Leadership Obligatorisk modul Musikbranchen I samarbejde med en række af branchens aktører, udarbejdes et koncentreret forløb, der vil omfatte moduler med fokus på: Plade/musikbranchen funktioner/aktører A&R Publishingbranchen

Læs mere

Musik & brands. En guide til musikere

Musik & brands. En guide til musikere Musik & brands En guide til musikere Musik & brands En guide til musikere Tak til Kristian Riis, Volcano Management. Kasper Bjergbæk, Volcano Management. Gustav Holten Lützhoft. Helene Venge, Management

Læs mere

KØNSBALANCEN I RYTMISK MUSIK

KØNSBALANCEN I RYTMISK MUSIK KØNSBALANCEN I RYTMISK MUSIK INDHOLD Metode Datagrundlag Hovedkonklusioner 1. Uddannelsesområdet 2. Det professionelle område 3. Gatekeeper-området METODE Dataindsamlingen er foretaget på baggrund af eksisterende

Læs mere

INTERNATIONAL STØTTEGUIDE - MUSIK

INTERNATIONAL STØTTEGUIDE - MUSIK INTERNATIONAL STØTTEGUIDE - MUSIK Statens Kunstråds Musikudvalg International musikformidling Genre: Klassisk og tidlig musik. Hvad kan der søges til: Der kan søges om støtte til danske professionelle

Læs mere

Diploma in Music Business and Leadership

Diploma in Music Business and Leadership Obligatorisk modul Musikbranchen I samarbejde med en række af branchens aktører, udarbejdes et koncentreret forløb, der vil omfatte moduler med fokus på: Plade/musikbranchen funktioner/aktører A&R Publishingbranchen

Læs mere

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HVAD ER OPHAVSRET? I Danmark og stort set resten af den øvrige verden har man en lovgivning om ophavsret. Ophavsretten beskytter værker såsom bøger, artikler, billedkunst,

Læs mere

Referat fra møde i Kultur- og Fritidsnetværket i Kulturarkaden i Vordingborg den 29. januar 2010

Referat fra møde i Kultur- og Fritidsnetværket i Kulturarkaden i Vordingborg den 29. januar 2010 Referat Dato: 02-02-2010 /FO Referat fra møde i Kultur- og Fritidsnetværket i Kulturarkaden i Vordingborg den 29. januar 2010 Mødedeltagere: Flemming Olsen, Jørgen Sprogøe Petersen, Joan Kamstrup, Kai

Læs mere

1. Oplysninger om projektet. 2. Oplysninger om ansøger. 3. Projektets formål

1. Oplysninger om projektet. 2. Oplysninger om ansøger. 3. Projektets formål A N S Ø G N I N G O M T I L S K U D T I L U D V I K L I N G S P R O J E K T E R I N D E N F O R R E G I O N A L U D V I K L I N G O G V Æ K S T F O R U M 2 0 1 0 Vedlagt denne ansøgning: Budget med kommentarer

Læs mere

Indhold. Evalueringsrapport. Dansk deltagelse på Classical:NEXT 14. 17. maj 2014. Sammenfatning

Indhold. Evalueringsrapport. Dansk deltagelse på Classical:NEXT 14. 17. maj 2014. Sammenfatning 28. maj 2014 Evalueringsrapport Dansk deltagelse på Classical:NEXT 14. 17. maj 2014 Indhold Sammenfatning 1. Indledning 1.1 Om dansk deltagelse på Classical:NEXT 1.2 Organisering af den danske deltagelse

Læs mere

The Future for Creative Faroes

The Future for Creative Faroes The Future for Creative Faroes The world as a work place implementation of (music) export strategies Kristian Riis Betyder de kreative virksomheders eksport noget på internationalt plan? På verdensplan

Læs mere

NOVEMBER 2015 WWW.KUM.DK TALENT FORPLIGTER MUSIKHANDLINGSPLAN 2015-2018

NOVEMBER 2015 WWW.KUM.DK TALENT FORPLIGTER MUSIKHANDLINGSPLAN 2015-2018 NOVEMBER 2015 WWW.KUM.DK TALENT FORPLIGTER MUSIKHANDLINGSPLAN 2015-2018 TALENT FORPLIGTER. MUSIKHANDLINGSPLAN 2015-2018 FORORD Nu skal jeg betro Dem en alvorlig Sag. Ifald jeg kunde leve mit Liv om igen,

Læs mere

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse Tænketank for brugerinddragelse Danske Patienter har modtaget 1,5 mio. kr. fra Sundhedsstyrelsens pulje til vidensopsamling om brugerinddragelse til et projekt, der har til formål at sikre effektiv udbredelse

Læs mere

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Østjyllands virksomhed i 2013-2014

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Østjyllands virksomhed i 2013-2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Østjyllands virksomhed i 2013-2014 Denne evalueringsrapport indeholder Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks vurdering af

Læs mere

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Udgivet af Herlev Kommune December 2013 herlev.dk/frivillighedspolitik

Læs mere

Bestyrelsens Beretning for 2010

Bestyrelsens Beretning for 2010 Bestyrelsens Beretning for 2010 1. Om Musikzonen Musikzonen har nu eksisteret i godt 1½ år og vi er halvvejs igennem første bevillingsperiode. Det har været et travlt år for alle. Både sekretariat, bestyrelse,

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

ÉN MUSIKSCENE MANGE GENRER

ÉN MUSIKSCENE MANGE GENRER ÉN MUSIKSCENE MANGE GENRER Udspil til musikhandlingsplan 2012-2015 ÉN MUSIKSCENE MANGE GENRER. UDSPIL TIL MUSIKHANDLINGSPLAN 2012 2015 Udgivet i februar 2012 af Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København

Læs mere

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010 D. 26. februar 2008/lra Kunststyrelsen Den rullende handlingsplan er et dokument under samarbejdsaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og ROSA Dansk Rock Samråd.

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og ROSA Dansk Rock Samråd. Marts 213 Rammeaftale 213-216 for ROSA Dansk Rock Samråd 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og ROSA Dansk Rock Samråd. ROSA er en selvejende

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

Kulturministeriets og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling. Handlingsplan Kunststyrelsen

Kulturministeriets og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling. Handlingsplan Kunststyrelsen Kulturministeriets og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling Handlingsplan 2009-2011 Kunststyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3374 4500 Telefax 3374 4545 ks@kunst.dk

Læs mere

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Sjællands virksomhed i 2013-2014

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Sjællands virksomhed i 2013-2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Sjællands virksomhed i 2013-2014 Denne evalueringsrapport indeholder Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks vurdering af MGK

Læs mere

SPIL DANSK KONFERENCEN 2016

SPIL DANSK KONFERENCEN 2016 SPIL DANSK KONFERENCEN 2016 Vi glæder os over at kunne samle musik og kulturledere fra hele landet til en helt særlig dag, hvor vi sætter fokus på dansk musikkultur i bredeste forstand. Fra Spil Dansk

Læs mere

KulturKANten. Kulturaftale Mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland

KulturKANten. Kulturaftale Mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland Formateret: Skrifttype: (Standard) Arial, Kontroller ikke stavning eller grammatik KulturKANten Kulturaftale 2013-2016 Mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland Navnet KulturKANten kom til verden

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

1.1. Danish Music Awards (DMA) er en årlig prisuddeling, der i 2015 arrangeres af TV 2 i samarbejde med IFPI Danmark og Koda.

1.1. Danish Music Awards (DMA) er en årlig prisuddeling, der i 2015 arrangeres af TV 2 i samarbejde med IFPI Danmark og Koda. DANISH MUSIC AWARDS 2015 Gældende for pop/rock og beslægtede genrer Regelsæt for indstilling af fonogrammer og kunstnere til Danish Music Awards 2015 i kategorierne gældende for pop/rock og beslægtede

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Erik Bach, Edna Rasmussen, Thomas Sandberg, Katrine Nyland Sørensen, Marianne van Toornburg og Jesper Bay.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Erik Bach, Edna Rasmussen, Thomas Sandberg, Katrine Nyland Sørensen, Marianne van Toornburg og Jesper Bay. 1. marts 2013 Statens Kunstråds Musikudvalg Møde nr. 23 Mødedato: 11. marts 2013 Tidspunkt: kl. 10.00 14.00 Sted: Lokale 8, stueetagen REFERAT Til stede fra udvalget: Erik Bach, Edna Rasmussen, Thomas

Læs mere

Rapport fra repræsentantskabet for MGK Hovedstaden

Rapport fra repræsentantskabet for MGK Hovedstaden Oktober 2011 MGK Hovedstaden Rapport fra repræsentantskabet for MGK Hovedstaden Iht. retningslinjer for afrapportering á 01.03.11 fra Statens Kunstråds fagudvalg for musik (SKM). Indhold 1. Repræsentantskabets

Læs mere

Forslag til en regional filmfond i hovedstadsområdet

Forslag til en regional filmfond i hovedstadsområdet Forslag til en regional filmfond i hovedstadsområdet - Organisation, administration, forretningsmodel og finansiering København d. 28. juni 2011 Oplægget er skrevet af filmfondsarbejdsgruppen som består

Læs mere

Ansøgning - Sæt skub i egu 2.0

Ansøgning - Sæt skub i egu 2.0 Ansøgning - Sæt skub i egu 2.0 1. Titel EGU springbrættet til job eller uddannelse. 2. Kommune og Samarbejdspartnere Assens Kommune Willemoesgade 15 5610 Assens Tlf.nr. 64 74 74 74 Email: assens@assens.dk

Læs mere

MÅL MISSION VÆRDIER SDMK

MÅL MISSION VÆRDIER SDMK MÅL MISSION VÆRDIER SDMK MISSION Syddansk Musikkonservatorium har til opgave på kunstnerisk og, hvor det er relevant, videnskabeligt grundlag at give uddannelse i musik og musikpædagogik og tilgrænsende

Læs mere

K U N S T R Å D E T. Info Støttemuligheder Ansøgningsfrister K U N S T R Å D E T I Å R H U S K O M M U N E

K U N S T R Å D E T. Info Støttemuligheder Ansøgningsfrister K U N S T R Å D E T I Å R H U S K O M M U N E K U N S T R Å D E T Info Støttemuligheder Ansøgningsfrister K U N S T R Å D E T I Å R H U S K O M M U N E 2 0 0 4-2 0 0 8 K U N S T R Å D E T Det er kunstnerne, der skaber kunsten. Dermed giver de et særligt

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

Konkrete forslag til initiativer:

Konkrete forslag til initiativer: Konkrete forslag til initiativer: 1. At forsøge at involvere udvalgte erhvervsvirksomheder som kunne være relevante for projektet. Her drejer det sig om virksomheder indenfor lys, lyd og nye medier f.eks.

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

Arbejdsplan DSF 2013 INDLEDNING

Arbejdsplan DSF 2013 INDLEDNING Arbejdsplan DSF 2013 INDLEDNING Danske Studerendes Fællesråd (DSF) er en organisation, der i stigende grad bliver dagsordensættende for det uddannelsespolitiske område og ungdommen i Danmark. Gennem en

Læs mere

MERE MUSIK FRA EN STÆRK FØDEKÆDE

MERE MUSIK FRA EN STÆRK FØDEKÆDE MAJ 2015 WWW.KUM.DK MERE MUSIK FRA EN STÆRK FØDEKÆDE MUSIKHANDLINGSPLAN 2015-2018 MERE MUSIK FRA EN STÆRK FØDEKÆDE Alle børn bør møde musikken, allerede fra de er små det hjælper den nye folkeskolelov

Læs mere

Talent strategi for talentarbejdet i dansk sejlsport

Talent strategi for talentarbejdet i dansk sejlsport Talent 2016-20 - strategi for talentarbejdet i dansk sejlsport Baggrund Talentstrategi 2016-20 beskriver målene for udvikling af talentarbejdet i dansk sejlsport og de områder, som talentarbejdet har særlig

Læs mere

Samrådsspørgsmål D: FULD TALE. Kulturudvalget KUU Alm.del Bilag 31 Offentligt

Samrådsspørgsmål D: FULD TALE. Kulturudvalget KUU Alm.del Bilag 31 Offentligt Kulturudvalget 2015-16 KUU Alm.del Bilag 31 Offentligt FULD TALE Arrangement: Åbent eller lukket: Samråd om mulighederne for at flytte keramikdelen af Statens Værksteder til Guldagergaard ved Skælskør

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT DEN SOCIALE KAPITALFONDS MENTORMODEL Professionel sparring til programvirksomheder på frivillig basis

ARBEJDSDOKUMENT DEN SOCIALE KAPITALFONDS MENTORMODEL Professionel sparring til programvirksomheder på frivillig basis ARBEJDSDOKUMENT DEN SOCIALE KAPITALFONDS MENTORMODEL Professionel sparring til programvirksomheder på frivillig basis BEHOV OG BAGGRUND Den Sociale Kapitalfond oplever, at virksomhederne, når de har været

Læs mere

18 Frames / Status bilag til udvalgsmøde 10.6.2015

18 Frames / Status bilag til udvalgsmøde 10.6.2015 18 Frames / Status bilag til udvalgsmøde 10.6.2015 De gode argumenter: * De studerende har fået værdifuldt udbytte af uddannelsen: fagligt og netværksrelateret * 1/3 af årgangens elever er ansat i professionelle

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

1. FØR I KONTAKTER OS:

1. FØR I KONTAKTER OS: - planlægning - 1. FØR I KONTAKTER OS / 2. DEADLINE / 3. EFTER I HAR KONTAKTET OS / 4. MENTORER / 5. HVAD ER TALENT? 6. FORVENTNINGER / 7. BESKRIVELSE / 8. OMTALE / 9. AFLYSNING / 10. FAQ 1. FØR I KONTAKTER

Læs mere

Indhold. Evalueringsrapport. Dansk deltagelse på Classical:NEXT 21. 23. maj 2015. Sammenfatning

Indhold. Evalueringsrapport. Dansk deltagelse på Classical:NEXT 21. 23. maj 2015. Sammenfatning 17. juni 2015 Evalueringsrapport Dansk deltagelse på Classical:NEXT 21. 23. maj 2015 Indhold Sammenfatning 1. Indledning og baggrund 1.1 Om dansk deltagelse på Classical:NEXT 1.2 Organisering af den danske

Læs mere

1.1. Danish Music Awards (DMA) er en årlig prisuddeling, der i 2014 arrangeres af TV 2 i samarbejde med IFPI Danmark og KODA.

1.1. Danish Music Awards (DMA) er en årlig prisuddeling, der i 2014 arrangeres af TV 2 i samarbejde med IFPI Danmark og KODA. DANISH MUSIC AWARDS 2014 Gældende for pop/rock og beslægtede genrer Regelsæt for indstilling af fonogrammer og kunstnere til Danish Music Awards 2014 i kategorierne gældende for pop/rock og beslægtede

Læs mere

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Tilgængelighed og formidling Samhørighed og sammenhængskraft Kultur og identitet Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Rum til at spire Frivillighed og ansvar Forord Brønderslev Kommunes vision mod 2020

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Studieordning for Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Kandidatuddannelsen cand.musicae (musikpædagogik) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Kandidatuddannelsen

Læs mere

Filmaftale 2011-2014

Filmaftale 2011-2014 Filmaftale 2011-2014 Oktober 2010 Hovedoverskrifterne i regeringens udspil til filmaftalen er: 1. Et sundt og bæredygtigt filmproduktionsmiljø 2. Et fleksibelt og tilpasningsdygtigt støttesystem, der fremmer

Læs mere

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Vejledning til ansøgere KulturKANten - hvad er det? KulturKANten 2013-2016 er et samarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner,

Læs mere

Kommissorium Analyse af institutionernes kilder til viden om fremtidens kompetencebehov

Kommissorium Analyse af institutionernes kilder til viden om fremtidens kompetencebehov Notat Kommissorium Analyse af institutionernes kilder til viden om fremtidens kompetencebehov Formålet med projektet er at skabe et overblik over, hvordan institutionerne indhenter viden om fremtidens

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

International Business Academy. iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020

International Business Academy. iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020 International Business Academy TæNDT AF AT LÆRE iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020 uddannelsesstrategi 2020 Uddannelsesstrategi 2020 IBA Erhvervsakademi Koldings fokusområder angiver de strategiske

Læs mere

DANMARKS DESIGNSKOLES OMVERDENSANALYSE. Indledning. 28. april 2006

DANMARKS DESIGNSKOLES OMVERDENSANALYSE. Indledning. 28. april 2006 DANMARKS DESIGNSKOLES OMVERDENSANALYSE Gøsta Knudsen tlf. (+45) 3527 7508 28. april 2006 fax (+45) 3527 7601 gkn@dkds.dk Indledning I erhvervsredegørelser og i regeringens designpolitik fremhæves design

Læs mere

Åbent samråd om sammensætningen af Det. af Det Kongelige Teaters nye bestyrelse. Spørgsmålet er stilet af Eyvind Vesselbo (V)

Åbent samråd om sammensætningen af Det. af Det Kongelige Teaters nye bestyrelse. Spørgsmålet er stilet af Eyvind Vesselbo (V) Kulturudvalget 2011-12 KUU alm. del Bilag 110 Offentligt TALE Arrangement: Åbent samråd om sammensætningen af Det Kongelige Teaters bestyrelse Åbent eller lukket: Åbent Dato og klokkeslæt: 8. februar 2012

Læs mere

KUNSTENS FORMIDLING FORMIDLINGENS KUNST?

KUNSTENS FORMIDLING FORMIDLINGENS KUNST? Scenekunstens Udviklingscenter KUNSTENS FORMIDLING FORMIDLINGENS KUNST? Diplomuddannelsen i Kunst- og Kulturformidling Scenekunstens Udviklingscenter Kompetencegivende aktiviteter OSLO Kunst og Kulturformidling

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

TALE. 26. maj 2008. Kulturminister Brian Mikkelsen tale ved Øresundstinget torsdag den 29. maj Det talte ord gælder. Et lysglimt eller en dynamo

TALE. 26. maj 2008. Kulturminister Brian Mikkelsen tale ved Øresundstinget torsdag den 29. maj Det talte ord gælder. Et lysglimt eller en dynamo TALE 26. maj 2008 Kulturminister Brian Mikkelsen tale ved Øresundstinget torsdag den 29. maj Det talte ord gælder Et lysglimt eller en dynamo Tak for invitationen til at tale her i dag. Jeg er glad for

Læs mere

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. august 2014 2015, 2016 og 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den

Læs mere

Achieving Intercultural Dialogue Through the Arts

Achieving Intercultural Dialogue Through the Arts Achieving Intercultural Dialogue Through the Arts 26-28 May Ansøgning om støtte til international kunst- og kultur konference i København Ansøgere: Unge Kunstnere og Kunstformidlere (UKK ) v. kurator Rikke

Læs mere

SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET

SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET SCALING BY DESIGN Er jeres virksomhed klar til at skalere? Gennemgå fundament-kortene for at sikre, at jeres virksomhed har grundlaget i orden, før skaleringsprocessen går

Læs mere

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland Kompetenceudvikling Turismens aktører i Region Midtjylland Bodil Marloth Meldgaard Udviklingskonsulent Cand. Mag i Sprog og Internationale forhold, Turisme fra Aalborg Universitet 12 års erfaring med turisme

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Fermaten

Rammeaftale om det regionale spillested Fermaten Rammeaftale om det regionale spillested Fermaten 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Herning Kommune og Foreningen Fermaten. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016. 3. Formål

Læs mere

Denne nye fireårige kulturpolitik udstikker retningen på kulturområdet under kulturhovedstadsåret 2017 og frem til 2020.

Denne nye fireårige kulturpolitik udstikker retningen på kulturområdet under kulturhovedstadsåret 2017 og frem til 2020. Indstilling Til Aarhus Byråd Fra Magistraten for Kultur og Borgerservice Dato 13. oktober 2016 Kulturpolitik 2017-2020 Denne nye fireårige kulturpolitik udstikker retningen på kulturområdet under kulturhovedstadsåret

Læs mere

Diversitet i musikbranchen

Diversitet i musikbranchen Diversitet i musikbranchen Dansk Musiker Forbund Dansk Artist Forbund Gramex JazzDanmark Dansk Live Maj 2017 Indhold DIVERSITET ER KVALITET! 3 DE METODISKE OVERVEJELSER 3 ORGANISATIONERNE BAG UNDERSØGELSEN

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Kandidatuddannelsen cand.musicae (musiker) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Kandidatuddannelsen

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi Kommunikationsstrategi November 2014 Byggesocietetet ønsker løbende at udvikle og styrke kommunikationen internt og eksternt. Vi vil overfor vores interessenter fremstå som en åben og demokratisk landsorganisation,

Læs mere

DECEMBER 2007 RAPPORT WWW.KUM.DK DE RYTMISKE VÆKSTLAG RAPPORT MED ANBEFALINGER FRA KULTURMINISTERIETS UDVALG OM VILKÅR FOR DE RYTMISKE VÆKSTLAG

DECEMBER 2007 RAPPORT WWW.KUM.DK DE RYTMISKE VÆKSTLAG RAPPORT MED ANBEFALINGER FRA KULTURMINISTERIETS UDVALG OM VILKÅR FOR DE RYTMISKE VÆKSTLAG DECEMBER 2007 RAPPORT WWW.KUM.DK DE RYTMISKE VÆKSTLAG RAPPORT MED ANBEFALINGER FRA KULTURMINISTERIETS UDVALG OM VILKÅR FOR DE RYTMISKE VÆKSTLAG Udgivet af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København

Læs mere

Center for Anvendt Kunstnerisk Innovation

Center for Anvendt Kunstnerisk Innovation Center for Anvendt Kunstnerisk Innovation CAKI/ Fremtidens væksthus for de Kunstneriske og Kreative Uddannelser Projektbeskrivelse, Philip de Langes Allé 10, 1435 København K 1 Indhold Notat vedrørende

Læs mere

VISIONER DANSK LIVE 1

VISIONER DANSK LIVE 1 DANSK LIVE VISIONER 1 DANSK LIVES VISIONER Fokus- og indsatsområder for Dansk Live i generalforsamlingsperioderne 2016/17, 2017/18 og fremadrettet Dansk Live er en ledende og samlende aktør i den danske

Læs mere

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Status og udviklingsmuligheder for JazzDanmark, ROSA og World Music Denmark

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Status og udviklingsmuligheder for JazzDanmark, ROSA og World Music Denmark Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Status og udviklingsmuligheder for JazzDanmark, ROSA og World Music Denmark Denne rapport indeholder Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks

Læs mere

Segmenter og landdistrikter

Segmenter og landdistrikter Segmenter og landdistrikter Analyse af segmenter med fokus på landdistrikter Herning Bibliotekerne den 26. maj 2015 1 Disposition 1. Målgruppebaseret biblioteksudvikling 2. Segmentfordeling i landdistrikter

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Copenhagen JazzHouse

Rammeaftale om det regionale spillested Copenhagen JazzHouse Rammeaftale om det regionale spillested Copenhagen JazzHouse 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Københavns Kommune og Fonden Copenhagen JazzHouse. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december

Læs mere

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN VORES VISION DET VI DRØMMER OM AT OPNÅ VISION EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN > at være et førende ud- og dannelsessted for unge fra hele Norden > at fremme den interkulturelle

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Global Copenhagen

Rammeaftale om det regionale spillested Global Copenhagen Rammeaftale om det regionale spillested Global Copenhagen 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Københavns Kommune og Global Copenhagen. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016.

Læs mere

REFERAT. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik Møde nr. 7 Mødedato: 25. september 2014 Tidspunkt: Kl. 11.30 til 15.00 Sted: Lokale 8, stuen

REFERAT. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik Møde nr. 7 Mødedato: 25. september 2014 Tidspunkt: Kl. 11.30 til 15.00 Sted: Lokale 8, stuen 26. septembert 2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik Møde nr. 7 Mødedato: 25. september 2014 Tidspunkt: Kl. 11.30 til 15.00 Sted: Lokale 8, stuen Kl. 10.00 møde med kulturminister Marianne

Læs mere

Notat. Promus, Billedkunstcenteret, Litteraturcenteret og Scenekunstcenteret. Foretræde for Kulturudvalget

Notat. Promus, Billedkunstcenteret, Litteraturcenteret og Scenekunstcenteret. Foretræde for Kulturudvalget Notat Emne: Foretræde for Kulturudvalget Til: Kulturudvalget, til møde 5. februar 2013 Kopi til: Kopi til Aarhus Kommune Kulturforvaltningen Kultur og Borgerservice Den 1.2.2013 Promus, Billedkunstcenteret,

Læs mere

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS AF FORUMS BESTYRELSE OKTOBER 2005 1 17. oktober 2005 Hvordan kan der arbejdes med Kodeks Formålet med at udvikle kodeks for god offentlig topledelse har

Læs mere

få din idé til at spille

få din idé til at spille få din idé til at spille Slip idéerne løs Hos Gramex kan store og små idéer med musik blive realiseret. Når du vil spille musik offentligt og kopiere musik fra et medie til et andet, skal du henvende dig

Læs mere

ÉN MUSIKSCENE MANGE GENRER

ÉN MUSIKSCENE MANGE GENRER ÉN MUSIKSCENE MANGE GENRER Udspil til musikhandlingsplan 2012-2015 É N M U S I K S C E N E M A N G E G E N R E R. UDSPIL TIL MUSIKHANDLINGSPLAN 2012 2015 Udgivet i februar 2012 af Kulturministeriet Nybrogade

Læs mere

Undersøgelse af den elektroniske musik i Danmark. Debatsession 2. Resumé af spørgeskemaundersøgelsen & Stikordsreferat af Debatsession #1 og #2

Undersøgelse af den elektroniske musik i Danmark. Debatsession 2. Resumé af spørgeskemaundersøgelsen & Stikordsreferat af Debatsession #1 og #2 Undersøgelse af den elektroniske musik i Danmark Debatsession 2 Resumé af spørgeskemaundersøgelsen & Stikordsreferat af Debatsession #1 og #2 Ingeborg Okkels, Oplægsholder og undersøgelsesansvarlig Undersøgelse

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune

Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune Introduktion Folketinget vedtog den 1. juni 2011 en række ændringer af folkeoplysningsloven. Et centralt punkt i den reviderede lov er, at alle kommuner

Læs mere