HØRING OM DEN RYTMISKE MUSIKS NYE VÆKSTBETINGELSER PRESSEMEDDELELSE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HØRING OM DEN RYTMISKE MUSIKS NYE VÆKSTBETINGELSER PRESSEMEDDELELSE"

Transkript

1 HØRING OM DEN RYTMISKE MUSIKS NYE VÆKSTBETINGELSER PRESSEMEDDELELSE Onsdag den 13. maj 2009 klokken i Fællessalen på Christiansborg foregår der en høring om den rytmiske musiks vækstbetingelser i Danmark. Under høringen vil en til lejligheden sammensat tænketank præsentere et idékatalog med en række konkrete forslag til hvordan den rytmiske musiks vækstbetingelser kan styrkes. Det drejer sig om forslag, der vedrører disse fem områder for den rytmiske musik: 1) Musikken i den digitale musikrevolution, 2) Musikeksporten, 3) Støtte- og lånemuligheder, 4) Live-scenen samt 5) Vækstlaget. Baggrunden for høringen er et debatindlæg, som musiker og forfatter Henrik Marstal skrev for nogen tid siden i Berlingske Tidende. Her plæderede han for, at det statslige engagement i den rytmiske musik primært rock, pop, electronica og hip hop burde gennemtænkes på ny, da engagementet lod til at være for lille og for uambitiøst set i forhold til det faktum, at den rytmiske musik har opnået status som den førende nationale musikform. Han argumenterede også for, at rytmisk musik ikke længere er en ungdomskultur, men forbrugermæssigt set både børne-, ungdoms-, voksen- og ældrekultur, og at den derfor bør forstås som en afgørende kulturbærende faktor i det moderne samfund. Endvidere nævnte Marstal også de fordomme vedrørende rytmisk musik, der hidtil kan have præget det statslige engagement: Fordommen om, at den klarer sig fint på kommercielle vilkår og derfor ikke behøver støtte i nævneværdigt omfang, samt fordommen om, at den ikke er en seriøs musikform, men primært udøves af unge som en hobby. To fordomme, som det er afgørende nødvendigt at gøre op med, hvis rytmisk musik skal have den offentlige status, dens position berettiger til. Kulturpolitisk ordfører Mogens Jensen (S) tog Marstals tanker alvorligt og opfordrede ham til at være formand for en tænketank, som kunne udforme et idékatalog til hvordan den rytmiske musiks udfordringer nu og i de kommende år bedst kunne tackles fra statsligt hold. Høringen vil foregå med tænketanken som præsentatorer og med deltagelse af medlemmer af Folketingets Kulturudvalg og Folketingets Erhvervsudvalg samt aktører i dansk musikliv. Tænketanken består af: Franka Abrahamsen (sanger og sangskriver), Rasmus Ardahl (ansv. redaktør, Bandbase), Jakob Brixvold (sekretariatsleder, Spillesteder.dk), Martin Buck Hegaard (kommunikationschef, Bandbase), Kristian Leth (forsanger i The William Blakes og pladeselskabsejer), Jesper Majdall (manager for Under Byen), Henrik Marstal (formand) (musiker og forfatter, ph.d.), Henriette Moos (tidl. videnschef for Diginet Øresund), Gaute Niemann (musiker i Spleen United), Kristian Riis (musiker i Nephew), Rasmus Stolberg (musiker i Efterklang) og Ulrik Ørum-Petersen (manager for VETO). NB: Idékataloget præsenteret af fem oplægsholdere fra tænketanken - vil sammen med manskriptet Marstals indledning blive offentliggjort via mail når høringen er slut klokken 15. Henrik Marstal kan kontaktes på telefon eller på mail: Også de fem oplægsholdere på høringen kan kontaktes: Martin Buck Hegaard (den digitale musikrevolution) på , Kristian Riis (musikeksporten) på , Henriette Moos (støtte- og lånemuligheder) på , Jakob Brixvold (live-scenen) på og Jesper Majdall (vækstlaget) på

2 HØRING OM DEN RYTMISKE MUSIKS NYE VÆKSTBETINGELSER 13. MAJ 2009 FÆLLESSALEN, CHRISTIANSBORG RYTMISK MUSIK - TANKER OG PERSPEKTIVER Indledning af Henrik Marstal, afholdt på konferencen Den rytmiske musik er blevet den førende nationale musikkultur, ja, har måske allerede været det i en årrække. Hvad enten man med fællesbetegnelsen rytmisk musik mener rock, pop, hip-hop, electronica, moderne jazz eller genreoverskridende samtidsmusik uden institutionel tilknytning, er det den musik, som langt de fleste danskere har et aktivt forhold til. Kulturminister Carina Christensen kaldte for nylig den rytmiske musik for den mest borgernære musik. Og det er en meget dækkende og anvendelig betegnelse. Det lader derfor til at være en almindelig antagelse, at i hvert fald den mest tilgængelige del af den rytmiske musik, især pop og rock, har det rigtig, rigtig godt. Men det er ikke uden videre tilfældet. Faktisk ligger rytmisk musik tilsyneladende under for to fordomme, som præger opfattelsen af den i offentligheden og derfor også det statslige engagement i den. For det første er der fordommen om, at rytmisk musik altid klarer sig fint på almindelige kommercielle vilkår og derfor ikke behøver at få støtte i noget videre omfang. For det andet er der fordommen om, at især rockmusikere spiller musik primært for underholdningens skyld som noget man pjatter lidt rundt med, når man er ung, inden man før eller siden kommer på bedre tanker og får sig et ordentligt arbejde. At være rockmusiker bliver med andre ord ikke opfattet som en seriøs beskæftigelse, men snarere som en hobbybeskæftigelse på linje med amatørsport. For det tredje er der fordommen om, at det er legende let at være rytmisk musiker, fordi det ikke kræver noget særligt fagligt håndværk, og fordi man er mindst lige så optaget af det vilde boheme-liv som af at spille. Ikke mindst musikkonkurrencer på tv som X Factor og Popstars har desværre bidraget til at nære en bred opfattelse af, at vejen fra uøvet til rutineret rytmisk musiker kun tager et par uger, og at man derfor kan stå med en hårbørste som mikrofon den ene uge og så den næste være popstjerne på tv foran to millioner seere. Men det er nogle fordomme, som det er afgørende nødvendigt at gøre op med, hvis rytmisk musik skal have den offentlige status, som dens position berettiger til. For det første kan rytmisk musik kun i de færreste tilfælde klare sig på almindelige kommercielle vilkår. Dertil er det danske markedsgrundlag ganske enkelt for lille, både hvad salg af plader, koncertbilletter og merchandise angår. Et eksempel: Jakob Binzer fra et af landets mest succesfulde bands, nemlig D-A-D, anførte i et interview for et stykke tid siden, at bandets fire medlemmer hver tjener som en mellemleder men vel at mærke som mellemledere uden de traditionelle arbejdsmarkedsrettigheder såsom fastansættelse, pension, feriepenge, anciennitetsrelaterede lønstigninger og så videre. Og Gunnar Madsen, leder af ROSA - Dansk Rock Samråd, har allerede for et par år siden bemærket, at det måske kun er et par hundrede rytmiske danske musikere, der vel at mærke laver originalmusik, som helt og holdent kan leve af deres metier.

3 For det andet har den rytmiske musikkultur gennem især de seneste fem-seks år opnået en grad af professionalisering, som har bevirket, at dens status som en seriøs, kulturbærende musikform nu fuldt ud kan matche den samtidige litteratur, billedkunst eller design. Som rytmisk musiker kommer man ikke langt uden en enorm dedikation og store investeringer af både tidsmæssig og økonomisk art, og de fleste kommer ikke udenom at stå i lære i årevis i øvelokalet, på ydmyge scener eller i hjemmestudiet, før en egentlig karriere begynder at tegne sig. Det er derfor for det tredje - ikke en helt forkert antagelse, at det kræver lige så mange kræfter at blive professionel rytmisk musiker som det gør at blive klassisk musiker, forfatter eller billedkunstner. Rytmiske musikere var måske nok før i tiden udprægede bohemetyper, men det har ændret sig i de seneste 10 år. I dag er de dygtigste rytmiske musikere hverken fantaster eller arbejdssky personer, men derimod målrettede og hårdtarbejdende kunstnere og entrepenører, hvilket nyere, internationalt velrenommerede navne som Mew, Raveonettes, Junior Senior, Infernal, Trentemøller, Alphabeat, Volbeat, Saybia, Kissaway Trail, Hatesphere og flere andre er eksempler på. Alene derfor er det påkrævet, at vi som samfund begynder at tage den rytmiske musikkultur langt mere alvorligt som nationalkultur, som eksportprodukt og som et markedsområde med stor potentiel vækst økonomisk såvel som betydningsmæssigt. Det er på tide at hjælpe den til at komme helt ind i det nye årtusinde ved at give den nogle seriøse vækstbetingelser med samme professionelle rammer, som andre kulturområder som spilkultur, design, film og mode nyder godt af. Det er på tide fuldt ud at anerkende, at rytmisk musik er en seriøs samtidskunst, hvis kulturbæredygtighed har vist sig at være indiskutabel. Det handler om at skabe de bedste betingelser for at hele området kan få optimale vækstbetingelser, men med det mål, at dele af området med tiden skal kunne gøre sig uafhængig af denne hjælp og klare sig selv på almindelige markedsvilkår. Heldigvis er der i den seneste tid kommet langt mere fokus på disse problematikker. Det er Kunstrådets Musikudvalgs konference Dansk musik i verden på vej et aktuelt eksempel på. Konferencens anbefalinger er netop blevet offentliggjort og lægger sig på flere afgørende punkter i forlængelse af det idékatalog vi vil præsentere i dag. Et andet aktuelt eksempel er Musikzonen, et initiativ initieret af KODA og med interessenter fra brede dele af musiklivet. Her har økonomi- og erhvervsminister Lene Espersen bevilget i alt 9,4 millioner kroner med forventet matching fra musiklivet selv til over en treårig periode at skabe et mere forpligtende samarbejde mellem musik- og erhvervsliv med henblik på en forretningsmæssig udvikling af området. Det er opmuntrende, at Økonomi- og Erhvervsministeriet på denne måde har ønsket at bidrage aktivt til udviklingen af det rytmiske musikliv. Men der er alligevel brug for at tænke endnu større, hvis den rytmiske musiks vækstbetingelser skal styrkes. Det er betegnende, at midlerne til Musikzonen overvejende er projektmidler med en afgrænset tidshorisont, mens de tiltag, som vi her i dag vil fokusere på, i langt højere grad kræver løbende driftsmidler kombineret med vækstlånsordninger. Tilbage i november skrev jeg et debatindlæg i Berlingske Tidende med afsæt i de tanker jeg her har lagt frem. Det var ikke tanker grebet ud af den blå luft, for de var modnet gennem flere år som resultatet af min færden i det rytmiske musikliv og af min brede kontaktflade til både musikere, producere, musikorganisationer, uddannelsesinstitutioner og musikstuderende. Mine ord fik kulturpolitisk ordfører Mogens Jensen (S) til at reagere, og han spurgte mig om ikke jeg ville følge indlægget op ved at danne en tænketank, der skulle komme med nogle bud på hvordan det rytmiske musikliv i højere grad kunne få en statslig anerkendelse og respekt,

4 som modsvarede dens position i samfundslivet. Det er jo altid dejligt, når man som debattør føler sig taget alvorligt, og jeg takkede derfor ja, uden at skele særligt til Mogens Jensens partifarve. Jeg så nemlig denne opfordring som en indlysende anledning til at få den rytmiske musiks status sat på dagsordenen, men set i et bredt perspektiv, uafhængigt af partipolitiske interesser. Jeg samlede en række begavede og profilerede kræfter fra vidt forskellige dele af det rytmiske musikliv, og ikke længe efter var vi i fuld gang med talrige møder, meningsudvekslinger, diskussioner og sparringer. Vi var fra begyndelsen enige om at forstå rytmisk musik som andet og mere end blot et kulturpolitisk anliggende, eftersom området efter vores opfattelse også rummer erhvervspolitiske og uddannelsespolitiske aspekter, der alle influerer gensidigt på hinanden. Denne opfattelse kan illustreres ud fra denne model: I vores analyse af hvordan det rytmiske musikliv kunne opnå en statslig anerkendelse, der matchede dens position, fandt vi frem til i alt fem brændpunkter eller indsatsområder, som var afgørende for os at sætte fokus på. Det drejer sig om: 1) Konsekvenserne af den digitale musikrevolution, 2) Musikeksportens ekspansionsmuligheder, 3) Den rytmiske musikproduktions status i de offentlige støtte- og lånesystemer, 4) Live-scenens status samt 5) Vækstlagets rolle og sammenhæng med den professionelle del af musiklivet. Hvert af de fem punkter vil lige om lidt blive præsenteret af fem forskellige medlemmer af tænketanken.

5 Afslutningsvist vil jeg sige, at tænketankens arbejde ikke er slut med denne høring. For det er vores plan, at vi vil invitere relevante potentielle samarbejdspartnere foruden Mogens Jensen og andre interesserede politikere til i alt fem opfølgende møder, ét møde for hver af de fremlagte punkter. Disse møder vil blive lagt i sensommeren eller i det tidlige efterår. Tak for opmærksomheden. HØRING OM DEN RYTMISKE MUSIKS NYE VÆKSTBETINGELSER 13. MAJ 2009 CHRISTIANSBORG Ved tænketank bestående af: Franka Abrahamsen (sanger og sangskriver), Rasmus Ardahl (ansv. redaktør, Bandbase), Jakob Brixvold (sekretariatsleder, Spillesteder.dk), Martin Buck Hegaard (kommunikationschef, Bandbase), Kristian Leth (forsanger i The William Blakes og pladeselskabsejer), Jesper Majdall (manager for Under Byen), Henrik Marstal (formand) (musiker og forfatter, ph.d.), Henriette Moos (tidl. videnschef for Diginet Øresund), Gaute Niemann (musiker i Spleen United), Kristian Riis (musiker i Nephew), Rasmus Stolberg (musiker i Efterklang) og Ulrik Ørum-Petersen (manager for VETO) TÆNKETANKENS IDEKATALOG 1) Rytmisk musik og den digitale musikrevolution - a) Kunstrådets Musikudvalg og embedsværket i det tilhørende sekretariat, Kunststyrelsens Musikcenter, skal opkvalificeres til kunne indhente og anvende dets viden om den digitale formidling og det nye marked visionært. Denne opkvalificering kunne indbefatte: teorier, cases, brugerinddragelse samt fastlæggelse af succeskriterier for digitale projekter. - b) Den Digitale Formidlingspulje under Musikhandlingsplanen Nye Toner skal opgraderes og omfatte flere ansøgerprofiler og altså ikke begrænse sig alene til musikudøvere. Et underpunkt til denne pulje kunne være Brugerinddragelse, hvormed man kunne trække direkte på de ressourcer og det samarbejde der ligger til grund for Kulturministeriets Reach Out-program om brugerdreven innovation. - c) I samarbejde med f.eks. Center for Kultur- og Oplevelsesøkonomi i Roskilde skal der etableres en kompetencestab til at undersøge muligheden for mere direkte samarbejde mellem musiklivet og de virksomheder, der bruger musik i deres slutprodukter. Denne kompetencestab bør som første skridt invitere til et seminar, hvor man drøfter mulighederne med repræsentanter fra IFPI Danmark (pladeselskabernes brancheorganisation), DUP (Danske Uafhængige Pladeselskaber), Music Managementuddannelserne, FDIM Foreningen af Danske Interaktive Medier, DRRB Danske

6 Reklame- og Relationsbureauers Brancheforening samt repræsentanter fra landets mediebureauer. - Det er desuden vigtigt allerede på uddannelsesniveau at kickstarte netværk og arbejdsgange. Derfor bør inputs fra studieledere og studerende fra f. eks. Den Danske Filmskole, designskolerne, Music Management-uddannelserne samt RUC og andre universiteter inddrages løbende for dermed at gøde jorden for brugbare cases. 2) Rytmisk musikeksport - a) Det nuværende Music Export Denmark skal opkvalificeres ved hjælp af substantielt flere driftsmidler samt støttepuljer. Music Export Denmark skal desuden have styrket sine kompetencer med en strategisk overbygning i form af en tværfaglig styregruppe ved navn Musik Eksport Rådet. Rådet skal bestå af bl.a. aktive musikere med internationale karrierer, repræsentanter fra managements, bookingbureauer og pladeselskaber samt repræsentanter fra Danmarks Eksportråd og det øvrige eksporterende erhvervsliv. - b) Musik Eksport Rådet skal arbejde målrettet på at inspirere til øget sparring mellem bands, managements/pladeselskaber/bookingbureauer og investorer fra erhvervslivet med henblik på at skabe bedre vækstbetingelser for dansk musikeksport. - c) Musik Eksport Rådet skal desuden bistå i udviklingen af konkrete netværksstrategier med internationale agenter på musikområdet samt med sideblik til andre kulturelle eksportindustrier - foretage en kvalitativ evaluering af de seneste års eksportrelaterede tiltag med henblik på en strategisk mapping af den rytmiske musiks erhvervsmæssige perspektiver. 3) Den rytmiske musikudøvelses støtte- og lånemuligheder Der skal lanceres en flerstrenget model for støtte- og lånemuligheder til initiativer inden for rytmisk musik, bestående af: - a) Kunstnerpuljen: En 10/90-støtteordning for kunstnerisk profilerede, men kommercielt set smallere navne, rettet mod ind- og udland med branding af dansk kultur som kvalifikationsfaktor. - b) Købmandspuljen: En 50/50-støtteordning med henblik på fx eksportfremstød for kommercielle navne og med favorabel tilbagebetalingspligt, såfremt fremstødet giver overskud. Ordningen skal stille både forretningsmæssige og kunstneriske krav ud fra en række overordnede evalueringskriterier. - c) Bundlingpuljen: En pulje, der skal støtte partnerskaber mellem musikrelaterede tiltag og andre oplevelsesrelaterede brancher (computerspil, sport, televirksomheder, rejseselskaber m.v.). - d) Erhvervslånepuljen: En pulje, hvor enhver ansøger der kan overbevise om et tilstrækkeligt vækstpotentiale i en musikrelateret satsning kan få bevilget enten vækstlån (såkaldte Kom-i-gang -lån) eller få stillet lånekautioner til rådighed fra Vækstfonden til brug for større kommercielle satsninger.

7 4) Live-scenen - a) Livemusikkens generelle underfinansiering skal afdækkes nærmere i kraft af en undersøgelse, som skal afklare hvordan Spillestedsloven kan revideres og styrkes med statslig matchning af de lokale initiativer i byer over hele landet. - b) Der skal etableres et øget statsligt engagement i både de regionale og de honorarstøttede spillesteder med det formål at skabe flere rytmiske vækstcentre samt gøre spillestedernes kunstneriske profiler uafhængige af ølsalg og natdiskoteksdrift. - c) Der skal etableres en nationalscene for rytmisk musik, der med én eller flere koncertsale skal påtage sig det nationale ansvar for udviklingens af live-scenens rammer og forrretningsmodeller samt bidrage til øget professionalisering af hele spillesteds- og festivalmiljøet. - d) Der skal etableres en turnépulje til særligt profilerede koncertaktiviteter af høj kunstnerisk eller udviklingsorienteret standard, som kan tildeles mod konkrete modydelser i form af fx vækstlagsrelaterede tiltag. 5) Vækstlaget - a) Der skal være større sammenhæng mellem vækstlaget og de semi/professionelle samt øget vidensopsamling og -spredning mellem disse parter. Desuden skal der være større fokus på professionelle musikeres funktion som rollemodeller og/eller mentorer for vækstlaget via fx koncertsupport- og coachingordninger. En arbejdsgruppe bestående bl.a. af repræsentanter for amatørmusiklivet og det professionelle musikliv bør i den forbindelse nedsættes. - b) Der skal være større fokus på vækstlagets muligheder for at udfolde sig musikalsk i skolen samt i fritidsordninger. En arbejdsgruppe bestående af bl.a. repræsentanter fra såvel musikskole- og fritidsordningsmiljøerne samt de videregående musikuddannelser foruden udøvende musikere bør i den forbindelse nedsættes. - c) Der skal etableres en statslig indkøbspulje, hvor særligt talentfulde artisters debutalbum og/eller opfølgningsalbum opkøbes i fx 1000 eksemplarer og efterfølgende distribueres gratis til efterskoler, fritidshjem, højskoler og uddannelsesinstitutioner. - d) Der skal foregå en udvikling af koncerthonoreringen ved at etablere en debutanttarif for vækstlagsmusikere, der kan være fx det halve af den gældende musikertarif og anvendes første gang et debuterende band spiller på spillestedet. En arbejdsgruppe bestående af bl.a. repræsentanter fra spillestedsområdet samt musiklivets medlemsorganisationer bør i den forbindelse nedsættes. e) Kunstrådets Musikudvalg skal intensivere dialogen med vækstlagets primære interesseorganisation ORA Organisationen for Rytmiske Amatørmusikere, der er en sammenslutning af landets øvelokaleforeninger. I samråd med ORA bør Kunstrådets Musikudvalg komme med et udspil til hvordan man fra centralt hold kan bidrage strategisk til den kommunale finansiering af øvelokaleforeningerne, sådan at rammerne for musikudøvelse på vækstlagsniveau optimeres på landsplan.

Op på beatet. gang i den rytmiske musik. Socialdemokraterne SF Det Radikale Venstre

Op på beatet. gang i den rytmiske musik. Socialdemokraterne SF Det Radikale Venstre Op på beatet gang i den rytmiske musik Socialdemokraterne SF Det Radikale Venstre Op på beatet styrk den rytmiske musik Den rytmiske musik står ved et vadested. På den ene side er der tale om både populære

Læs mere

Fire år som Kunstrådets Musikudvalg overvejelser, erfaringer og resultater

Fire år som Kunstrådets Musikudvalg overvejelser, erfaringer og resultater Fire år som Kunstrådets Musikudvalg overvejelser, erfaringer og resultater Statusrapport marts 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 I. AKTUELLE BRÆNDPUNKTER I MUSIKLIVET 4 Medie- og kulturpolitik på musikområdet

Læs mere

To generationer og genrer. og masser til fælles. Nr 4 / 2009 KODA / xxx

To generationer og genrer. og masser til fælles. Nr 4 / 2009 KODA / xxx Nr 4 / 2009 KODA / xxx portræt / Karl Aage Rasmussen og Bjørn Svin To generationer og genrer og masser til fælles Tema Spil Dansk Dagen: En stor musikfest gav vellyd i hele landet Musikken spiller med

Læs mere

MGP. skaber ikke stjerner stjernerne skaber MGP. Et landsdækkende projekt med fokus på talent og på den kreative proces

MGP. skaber ikke stjerner stjernerne skaber MGP. Et landsdækkende projekt med fokus på talent og på den kreative proces MGP skaber ikke stjerner stjernerne skaber MGP Et landsdækkende projekt med fokus på talent og på den kreative proces Et nyetableret samarbejde mellem DR, KODA, DAF samt 9 kommuner fordelt på hele landet

Læs mere

PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE

PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE Endelig afrapportering af PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD 3 2. METODE, DISPOSITION SAMT STYREGRUPPENS SAMMENSÆTNING OG

Læs mere

Bkf - generalforsamling 2005 Punkt 3 på dagsordenen BESTYRELSENS BERETNING 2005

Bkf - generalforsamling 2005 Punkt 3 på dagsordenen BESTYRELSENS BERETNING 2005 BESTYRELSENS BERETNING 2005 Professionalisering af forbundet var et af hovedpunkterne i den tre-årige handlingsplan, som bestyrelsen lagde frem i 2002. Vi skulle skærpe den politiske profil og øge respekten

Læs mere

Nye tider, nye samarbejdsformer

Nye tider, nye samarbejdsformer Nye tider, nye samarbejdsformer En DATS rapport om udvikling af nye samarbejdsstrukturer og netværk udarbejdet af Line Hauger og Ann Vægter Projektet er støttet af Udviklingspuljen 2007 Dansk Folkeoplysnings

Læs mere

STRATEGI FOR SAMARBEJDE OM DANMARKS KLYNGE- OG NETVÆRKSINDSATS

STRATEGI FOR SAMARBEJDE OM DANMARKS KLYNGE- OG NETVÆRKSINDSATS 1 STRATEGI FOR SAMARBEJDE OM DANMARKS KLYNGE- OG NETVÆRKSINDSATS UDGIVET AF: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Bredgade 43 1260 København K. Tel: 35446200 Fax: 35446201

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Læremidler støtte og udvikling

Læremidler støtte og udvikling Læremidler støtte og udvikling Lektor ph.d. Bodil Nielsen Læremidler skal udarbejdes med henblik på at de bedst muligt støtter og udfordrer elever i deres læreprocesser, men samtidig er det vigtigt at

Læs mere

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen CASA Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen Center for Alternativ

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014 Beretning 2013 Version 1.0 14/01/2014 Side 1 Idrætsrådet Silkeborg Kommune beretning 2013 Indledning Foreningerne har fortsat måttet tilpasse sig til en verden, hvor de skal klare sig uden økonomisk hjælp

Læs mere

Klassisk musik på DR radio

Klassisk musik på DR radio D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Kandidatspeciale i Medievidenskab Anders Stigsgaard-Larsen Klassisk musik på DR radio - en sendefladeanalyse af P2

Læs mere

Rapport Synovate Danmark Tel +45 33 19 39 00 Frederiksborggade 18 Fax +45 33 19 39 90 DK-1360 København K www.synovate.com Se no (DK)14747788

Rapport Synovate Danmark Tel +45 33 19 39 00 Frederiksborggade 18 Fax +45 33 19 39 90 DK-1360 København K www.synovate.com Se no (DK)14747788 Rapport Synovate Danmark Tel +45 33 19 39 00 Frederiksborggade 18 Fax +45 33 19 39 90 DK-1360 København K www.synovate.com Denmark Se no (DK)14747788 Brugerundersøgelse af tilskudsordninger Kunstrådet

Læs mere

Fremtidens lokale erhvervspolitik

Fremtidens lokale erhvervspolitik Fremtidens lokale erhvervspolitik og erhvervsservice mod visionære kommunale erhvervsstrategier og sammenhængende erhvervsservice [F Udarbejdet af IRIS Group for Kommunernes Landsforening og Erhvervs-

Læs mere

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Nr. 01 Februar Årgang 01 2002 FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Fokus på folkeoplysningens fremtid under den nye regering Ny regering nye økonomiske vilkår? Dansk Folkeoplysnings Samråd fik lige som mange af vore

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Afslutningsevaluering

Afslutningsevaluering Afslutningsevaluering Oktober 2003 1 Indledning...1 2 Om FIR-projektet...2 3 Evalueringsdesign...4 4 Samlet konklusion...6 5 Opfølgning på de to foregående evalueringer Anbefalinger til det videre arbejde...10

Læs mere

Folkebibliotekerne i vidensamfundet

Folkebibliotekerne i vidensamfundet S T Y R E L S E N F O R BIBLIOTEK OG MEDIER Folkebibliotekerne i vidensamfundet Rapport fra Udvalget om folkebibliotekerne i vidensamfundet Folkebibliotekerne i vidensamfundet Rapport fra Udvalget om

Læs mere

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Regeringen Maj 2008 Forord Danske virksomheder klarer sig godt i disse år. Det går godt for den danske konkurrenceevne, og Danmark er generelt højt placeret

Læs mere

RAPPORT FRA ARBEJDS- GRUPPEN VEDRØRENDE DEN FREMTIDIGE LOKALRADIO- OGTV-ORDNING

RAPPORT FRA ARBEJDS- GRUPPEN VEDRØRENDE DEN FREMTIDIGE LOKALRADIO- OGTV-ORDNING MEDIESEKRETARIATET RAPPORT FRA ARBEJDS- GRUPPEN VEDRØRENDE DEN FREMTIDIGE LOKALRADIO- OGTV-ORDNING MEDIESEKRETARIATET VOGNMAGERGADE 10 1120 KØBENHAVN K TELEFON 33 18 68 55 FAX 33 18 68 69 jf@mediesekretariat.dk

Læs mere

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET Strategien er udgivet i 2009 af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 Kbh. K www.kum.dk

Læs mere

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Indhold 4 Forord...6 1 Resumé... 8 1.1 Projektets aktiviteter og erfaringer...8 1.2 Projektets anbefalinger...11 2 Projektets formål,

Læs mere

BØRN RUM FORM. Arkitektur og design for begyndere

BØRN RUM FORM. Arkitektur og design for begyndere BØRN RUM FORM Arkitektur og design for begyndere B Ø R N R U M F O R M A R K I T E K T U R O G D E S I G N F O R B E G Y N D E R E 1 BØRN RUM FORM Arkitektur og design for begyndere Udgivet af: Børnekulturens

Læs mere

Tema: Bestyrelseshonorarer

Tema: Bestyrelseshonorarer 02 TIDSSKRIFT FOR OFFENTLIGE BESTYRELSER UDGAVE. 02. APRIL. 2011 Tema: Bestyrelseshonorarer Borgerligt ombud eller professionel varetagelse af et lederjob? Meningerne er spredte, når det kommer til honorering

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

COMPUTERSPIL I VIDENS- OG OPLEVELSES- ØKONOMIEN DEN DANSKE SPILBRANCHES ØKONOMISKE OG KREATIVE VÆKSTMULIGHEDER

COMPUTERSPIL I VIDENS- OG OPLEVELSES- ØKONOMIEN DEN DANSKE SPILBRANCHES ØKONOMISKE OG KREATIVE VÆKSTMULIGHEDER COMPUTERSPIL I VIDENS- OG OPLEVELSES- ØKONOMIEN DEN DANSKE SPILBRANCHES ØKONOMISKE OG KREATIVE VÆKSTMULIGHEDER SEPTEMBER 2005 Forord Computerspil udgør i dag et væsentligt element i børn og unges medieforbrug

Læs mere

NÅR BØRN MØDER KULTUR. En antologi om formidling i børnehøjde N Å R B Ø R N M Ø D E R K U L T U R

NÅR BØRN MØDER KULTUR. En antologi om formidling i børnehøjde N Å R B Ø R N M Ø D E R K U L T U R NÅR BØRN MØDER KULTUR En antologi om formidling i børnehøjde E n a n t o l o g i o m f o r m i d lb i nø g r ni ebk øu rl tnu er he øn js d Ne e t v æ r k 2 0 061 6 NÅR BØRN MØDER KULTUR En antologi om

Læs mere

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Håndværksrådet, november 2001 Tryk: Kailow Tryk A/S Layout: Michael Nico Hansen Foto: Gees van Roeden Tekst: Anne Holm Sjøberg,

Læs mere