HØRING OM DEN RYTMISKE MUSIKS NYE VÆKSTBETINGELSER PRESSEMEDDELELSE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HØRING OM DEN RYTMISKE MUSIKS NYE VÆKSTBETINGELSER PRESSEMEDDELELSE"

Transkript

1 HØRING OM DEN RYTMISKE MUSIKS NYE VÆKSTBETINGELSER PRESSEMEDDELELSE Onsdag den 13. maj 2009 klokken i Fællessalen på Christiansborg foregår der en høring om den rytmiske musiks vækstbetingelser i Danmark. Under høringen vil en til lejligheden sammensat tænketank præsentere et idékatalog med en række konkrete forslag til hvordan den rytmiske musiks vækstbetingelser kan styrkes. Det drejer sig om forslag, der vedrører disse fem områder for den rytmiske musik: 1) Musikken i den digitale musikrevolution, 2) Musikeksporten, 3) Støtte- og lånemuligheder, 4) Live-scenen samt 5) Vækstlaget. Baggrunden for høringen er et debatindlæg, som musiker og forfatter Henrik Marstal skrev for nogen tid siden i Berlingske Tidende. Her plæderede han for, at det statslige engagement i den rytmiske musik primært rock, pop, electronica og hip hop burde gennemtænkes på ny, da engagementet lod til at være for lille og for uambitiøst set i forhold til det faktum, at den rytmiske musik har opnået status som den førende nationale musikform. Han argumenterede også for, at rytmisk musik ikke længere er en ungdomskultur, men forbrugermæssigt set både børne-, ungdoms-, voksen- og ældrekultur, og at den derfor bør forstås som en afgørende kulturbærende faktor i det moderne samfund. Endvidere nævnte Marstal også de fordomme vedrørende rytmisk musik, der hidtil kan have præget det statslige engagement: Fordommen om, at den klarer sig fint på kommercielle vilkår og derfor ikke behøver støtte i nævneværdigt omfang, samt fordommen om, at den ikke er en seriøs musikform, men primært udøves af unge som en hobby. To fordomme, som det er afgørende nødvendigt at gøre op med, hvis rytmisk musik skal have den offentlige status, dens position berettiger til. Kulturpolitisk ordfører Mogens Jensen (S) tog Marstals tanker alvorligt og opfordrede ham til at være formand for en tænketank, som kunne udforme et idékatalog til hvordan den rytmiske musiks udfordringer nu og i de kommende år bedst kunne tackles fra statsligt hold. Høringen vil foregå med tænketanken som præsentatorer og med deltagelse af medlemmer af Folketingets Kulturudvalg og Folketingets Erhvervsudvalg samt aktører i dansk musikliv. Tænketanken består af: Franka Abrahamsen (sanger og sangskriver), Rasmus Ardahl (ansv. redaktør, Bandbase), Jakob Brixvold (sekretariatsleder, Spillesteder.dk), Martin Buck Hegaard (kommunikationschef, Bandbase), Kristian Leth (forsanger i The William Blakes og pladeselskabsejer), Jesper Majdall (manager for Under Byen), Henrik Marstal (formand) (musiker og forfatter, ph.d.), Henriette Moos (tidl. videnschef for Diginet Øresund), Gaute Niemann (musiker i Spleen United), Kristian Riis (musiker i Nephew), Rasmus Stolberg (musiker i Efterklang) og Ulrik Ørum-Petersen (manager for VETO). NB: Idékataloget præsenteret af fem oplægsholdere fra tænketanken - vil sammen med manskriptet Marstals indledning blive offentliggjort via mail når høringen er slut klokken 15. Henrik Marstal kan kontaktes på telefon eller på mail: Også de fem oplægsholdere på høringen kan kontaktes: Martin Buck Hegaard (den digitale musikrevolution) på , Kristian Riis (musikeksporten) på , Henriette Moos (støtte- og lånemuligheder) på , Jakob Brixvold (live-scenen) på og Jesper Majdall (vækstlaget) på

2 HØRING OM DEN RYTMISKE MUSIKS NYE VÆKSTBETINGELSER 13. MAJ 2009 FÆLLESSALEN, CHRISTIANSBORG RYTMISK MUSIK - TANKER OG PERSPEKTIVER Indledning af Henrik Marstal, afholdt på konferencen Den rytmiske musik er blevet den førende nationale musikkultur, ja, har måske allerede været det i en årrække. Hvad enten man med fællesbetegnelsen rytmisk musik mener rock, pop, hip-hop, electronica, moderne jazz eller genreoverskridende samtidsmusik uden institutionel tilknytning, er det den musik, som langt de fleste danskere har et aktivt forhold til. Kulturminister Carina Christensen kaldte for nylig den rytmiske musik for den mest borgernære musik. Og det er en meget dækkende og anvendelig betegnelse. Det lader derfor til at være en almindelig antagelse, at i hvert fald den mest tilgængelige del af den rytmiske musik, især pop og rock, har det rigtig, rigtig godt. Men det er ikke uden videre tilfældet. Faktisk ligger rytmisk musik tilsyneladende under for to fordomme, som præger opfattelsen af den i offentligheden og derfor også det statslige engagement i den. For det første er der fordommen om, at rytmisk musik altid klarer sig fint på almindelige kommercielle vilkår og derfor ikke behøver at få støtte i noget videre omfang. For det andet er der fordommen om, at især rockmusikere spiller musik primært for underholdningens skyld som noget man pjatter lidt rundt med, når man er ung, inden man før eller siden kommer på bedre tanker og får sig et ordentligt arbejde. At være rockmusiker bliver med andre ord ikke opfattet som en seriøs beskæftigelse, men snarere som en hobbybeskæftigelse på linje med amatørsport. For det tredje er der fordommen om, at det er legende let at være rytmisk musiker, fordi det ikke kræver noget særligt fagligt håndværk, og fordi man er mindst lige så optaget af det vilde boheme-liv som af at spille. Ikke mindst musikkonkurrencer på tv som X Factor og Popstars har desværre bidraget til at nære en bred opfattelse af, at vejen fra uøvet til rutineret rytmisk musiker kun tager et par uger, og at man derfor kan stå med en hårbørste som mikrofon den ene uge og så den næste være popstjerne på tv foran to millioner seere. Men det er nogle fordomme, som det er afgørende nødvendigt at gøre op med, hvis rytmisk musik skal have den offentlige status, som dens position berettiger til. For det første kan rytmisk musik kun i de færreste tilfælde klare sig på almindelige kommercielle vilkår. Dertil er det danske markedsgrundlag ganske enkelt for lille, både hvad salg af plader, koncertbilletter og merchandise angår. Et eksempel: Jakob Binzer fra et af landets mest succesfulde bands, nemlig D-A-D, anførte i et interview for et stykke tid siden, at bandets fire medlemmer hver tjener som en mellemleder men vel at mærke som mellemledere uden de traditionelle arbejdsmarkedsrettigheder såsom fastansættelse, pension, feriepenge, anciennitetsrelaterede lønstigninger og så videre. Og Gunnar Madsen, leder af ROSA - Dansk Rock Samråd, har allerede for et par år siden bemærket, at det måske kun er et par hundrede rytmiske danske musikere, der vel at mærke laver originalmusik, som helt og holdent kan leve af deres metier.

3 For det andet har den rytmiske musikkultur gennem især de seneste fem-seks år opnået en grad af professionalisering, som har bevirket, at dens status som en seriøs, kulturbærende musikform nu fuldt ud kan matche den samtidige litteratur, billedkunst eller design. Som rytmisk musiker kommer man ikke langt uden en enorm dedikation og store investeringer af både tidsmæssig og økonomisk art, og de fleste kommer ikke udenom at stå i lære i årevis i øvelokalet, på ydmyge scener eller i hjemmestudiet, før en egentlig karriere begynder at tegne sig. Det er derfor for det tredje - ikke en helt forkert antagelse, at det kræver lige så mange kræfter at blive professionel rytmisk musiker som det gør at blive klassisk musiker, forfatter eller billedkunstner. Rytmiske musikere var måske nok før i tiden udprægede bohemetyper, men det har ændret sig i de seneste 10 år. I dag er de dygtigste rytmiske musikere hverken fantaster eller arbejdssky personer, men derimod målrettede og hårdtarbejdende kunstnere og entrepenører, hvilket nyere, internationalt velrenommerede navne som Mew, Raveonettes, Junior Senior, Infernal, Trentemøller, Alphabeat, Volbeat, Saybia, Kissaway Trail, Hatesphere og flere andre er eksempler på. Alene derfor er det påkrævet, at vi som samfund begynder at tage den rytmiske musikkultur langt mere alvorligt som nationalkultur, som eksportprodukt og som et markedsområde med stor potentiel vækst økonomisk såvel som betydningsmæssigt. Det er på tide at hjælpe den til at komme helt ind i det nye årtusinde ved at give den nogle seriøse vækstbetingelser med samme professionelle rammer, som andre kulturområder som spilkultur, design, film og mode nyder godt af. Det er på tide fuldt ud at anerkende, at rytmisk musik er en seriøs samtidskunst, hvis kulturbæredygtighed har vist sig at være indiskutabel. Det handler om at skabe de bedste betingelser for at hele området kan få optimale vækstbetingelser, men med det mål, at dele af området med tiden skal kunne gøre sig uafhængig af denne hjælp og klare sig selv på almindelige markedsvilkår. Heldigvis er der i den seneste tid kommet langt mere fokus på disse problematikker. Det er Kunstrådets Musikudvalgs konference Dansk musik i verden på vej et aktuelt eksempel på. Konferencens anbefalinger er netop blevet offentliggjort og lægger sig på flere afgørende punkter i forlængelse af det idékatalog vi vil præsentere i dag. Et andet aktuelt eksempel er Musikzonen, et initiativ initieret af KODA og med interessenter fra brede dele af musiklivet. Her har økonomi- og erhvervsminister Lene Espersen bevilget i alt 9,4 millioner kroner med forventet matching fra musiklivet selv til over en treårig periode at skabe et mere forpligtende samarbejde mellem musik- og erhvervsliv med henblik på en forretningsmæssig udvikling af området. Det er opmuntrende, at Økonomi- og Erhvervsministeriet på denne måde har ønsket at bidrage aktivt til udviklingen af det rytmiske musikliv. Men der er alligevel brug for at tænke endnu større, hvis den rytmiske musiks vækstbetingelser skal styrkes. Det er betegnende, at midlerne til Musikzonen overvejende er projektmidler med en afgrænset tidshorisont, mens de tiltag, som vi her i dag vil fokusere på, i langt højere grad kræver løbende driftsmidler kombineret med vækstlånsordninger. Tilbage i november skrev jeg et debatindlæg i Berlingske Tidende med afsæt i de tanker jeg her har lagt frem. Det var ikke tanker grebet ud af den blå luft, for de var modnet gennem flere år som resultatet af min færden i det rytmiske musikliv og af min brede kontaktflade til både musikere, producere, musikorganisationer, uddannelsesinstitutioner og musikstuderende. Mine ord fik kulturpolitisk ordfører Mogens Jensen (S) til at reagere, og han spurgte mig om ikke jeg ville følge indlægget op ved at danne en tænketank, der skulle komme med nogle bud på hvordan det rytmiske musikliv i højere grad kunne få en statslig anerkendelse og respekt,

4 som modsvarede dens position i samfundslivet. Det er jo altid dejligt, når man som debattør føler sig taget alvorligt, og jeg takkede derfor ja, uden at skele særligt til Mogens Jensens partifarve. Jeg så nemlig denne opfordring som en indlysende anledning til at få den rytmiske musiks status sat på dagsordenen, men set i et bredt perspektiv, uafhængigt af partipolitiske interesser. Jeg samlede en række begavede og profilerede kræfter fra vidt forskellige dele af det rytmiske musikliv, og ikke længe efter var vi i fuld gang med talrige møder, meningsudvekslinger, diskussioner og sparringer. Vi var fra begyndelsen enige om at forstå rytmisk musik som andet og mere end blot et kulturpolitisk anliggende, eftersom området efter vores opfattelse også rummer erhvervspolitiske og uddannelsespolitiske aspekter, der alle influerer gensidigt på hinanden. Denne opfattelse kan illustreres ud fra denne model: I vores analyse af hvordan det rytmiske musikliv kunne opnå en statslig anerkendelse, der matchede dens position, fandt vi frem til i alt fem brændpunkter eller indsatsområder, som var afgørende for os at sætte fokus på. Det drejer sig om: 1) Konsekvenserne af den digitale musikrevolution, 2) Musikeksportens ekspansionsmuligheder, 3) Den rytmiske musikproduktions status i de offentlige støtte- og lånesystemer, 4) Live-scenens status samt 5) Vækstlagets rolle og sammenhæng med den professionelle del af musiklivet. Hvert af de fem punkter vil lige om lidt blive præsenteret af fem forskellige medlemmer af tænketanken.

5 Afslutningsvist vil jeg sige, at tænketankens arbejde ikke er slut med denne høring. For det er vores plan, at vi vil invitere relevante potentielle samarbejdspartnere foruden Mogens Jensen og andre interesserede politikere til i alt fem opfølgende møder, ét møde for hver af de fremlagte punkter. Disse møder vil blive lagt i sensommeren eller i det tidlige efterår. Tak for opmærksomheden. HØRING OM DEN RYTMISKE MUSIKS NYE VÆKSTBETINGELSER 13. MAJ 2009 CHRISTIANSBORG Ved tænketank bestående af: Franka Abrahamsen (sanger og sangskriver), Rasmus Ardahl (ansv. redaktør, Bandbase), Jakob Brixvold (sekretariatsleder, Spillesteder.dk), Martin Buck Hegaard (kommunikationschef, Bandbase), Kristian Leth (forsanger i The William Blakes og pladeselskabsejer), Jesper Majdall (manager for Under Byen), Henrik Marstal (formand) (musiker og forfatter, ph.d.), Henriette Moos (tidl. videnschef for Diginet Øresund), Gaute Niemann (musiker i Spleen United), Kristian Riis (musiker i Nephew), Rasmus Stolberg (musiker i Efterklang) og Ulrik Ørum-Petersen (manager for VETO) TÆNKETANKENS IDEKATALOG 1) Rytmisk musik og den digitale musikrevolution - a) Kunstrådets Musikudvalg og embedsværket i det tilhørende sekretariat, Kunststyrelsens Musikcenter, skal opkvalificeres til kunne indhente og anvende dets viden om den digitale formidling og det nye marked visionært. Denne opkvalificering kunne indbefatte: teorier, cases, brugerinddragelse samt fastlæggelse af succeskriterier for digitale projekter. - b) Den Digitale Formidlingspulje under Musikhandlingsplanen Nye Toner skal opgraderes og omfatte flere ansøgerprofiler og altså ikke begrænse sig alene til musikudøvere. Et underpunkt til denne pulje kunne være Brugerinddragelse, hvormed man kunne trække direkte på de ressourcer og det samarbejde der ligger til grund for Kulturministeriets Reach Out-program om brugerdreven innovation. - c) I samarbejde med f.eks. Center for Kultur- og Oplevelsesøkonomi i Roskilde skal der etableres en kompetencestab til at undersøge muligheden for mere direkte samarbejde mellem musiklivet og de virksomheder, der bruger musik i deres slutprodukter. Denne kompetencestab bør som første skridt invitere til et seminar, hvor man drøfter mulighederne med repræsentanter fra IFPI Danmark (pladeselskabernes brancheorganisation), DUP (Danske Uafhængige Pladeselskaber), Music Managementuddannelserne, FDIM Foreningen af Danske Interaktive Medier, DRRB Danske

6 Reklame- og Relationsbureauers Brancheforening samt repræsentanter fra landets mediebureauer. - Det er desuden vigtigt allerede på uddannelsesniveau at kickstarte netværk og arbejdsgange. Derfor bør inputs fra studieledere og studerende fra f. eks. Den Danske Filmskole, designskolerne, Music Management-uddannelserne samt RUC og andre universiteter inddrages løbende for dermed at gøde jorden for brugbare cases. 2) Rytmisk musikeksport - a) Det nuværende Music Export Denmark skal opkvalificeres ved hjælp af substantielt flere driftsmidler samt støttepuljer. Music Export Denmark skal desuden have styrket sine kompetencer med en strategisk overbygning i form af en tværfaglig styregruppe ved navn Musik Eksport Rådet. Rådet skal bestå af bl.a. aktive musikere med internationale karrierer, repræsentanter fra managements, bookingbureauer og pladeselskaber samt repræsentanter fra Danmarks Eksportråd og det øvrige eksporterende erhvervsliv. - b) Musik Eksport Rådet skal arbejde målrettet på at inspirere til øget sparring mellem bands, managements/pladeselskaber/bookingbureauer og investorer fra erhvervslivet med henblik på at skabe bedre vækstbetingelser for dansk musikeksport. - c) Musik Eksport Rådet skal desuden bistå i udviklingen af konkrete netværksstrategier med internationale agenter på musikområdet samt med sideblik til andre kulturelle eksportindustrier - foretage en kvalitativ evaluering af de seneste års eksportrelaterede tiltag med henblik på en strategisk mapping af den rytmiske musiks erhvervsmæssige perspektiver. 3) Den rytmiske musikudøvelses støtte- og lånemuligheder Der skal lanceres en flerstrenget model for støtte- og lånemuligheder til initiativer inden for rytmisk musik, bestående af: - a) Kunstnerpuljen: En 10/90-støtteordning for kunstnerisk profilerede, men kommercielt set smallere navne, rettet mod ind- og udland med branding af dansk kultur som kvalifikationsfaktor. - b) Købmandspuljen: En 50/50-støtteordning med henblik på fx eksportfremstød for kommercielle navne og med favorabel tilbagebetalingspligt, såfremt fremstødet giver overskud. Ordningen skal stille både forretningsmæssige og kunstneriske krav ud fra en række overordnede evalueringskriterier. - c) Bundlingpuljen: En pulje, der skal støtte partnerskaber mellem musikrelaterede tiltag og andre oplevelsesrelaterede brancher (computerspil, sport, televirksomheder, rejseselskaber m.v.). - d) Erhvervslånepuljen: En pulje, hvor enhver ansøger der kan overbevise om et tilstrækkeligt vækstpotentiale i en musikrelateret satsning kan få bevilget enten vækstlån (såkaldte Kom-i-gang -lån) eller få stillet lånekautioner til rådighed fra Vækstfonden til brug for større kommercielle satsninger.

7 4) Live-scenen - a) Livemusikkens generelle underfinansiering skal afdækkes nærmere i kraft af en undersøgelse, som skal afklare hvordan Spillestedsloven kan revideres og styrkes med statslig matchning af de lokale initiativer i byer over hele landet. - b) Der skal etableres et øget statsligt engagement i både de regionale og de honorarstøttede spillesteder med det formål at skabe flere rytmiske vækstcentre samt gøre spillestedernes kunstneriske profiler uafhængige af ølsalg og natdiskoteksdrift. - c) Der skal etableres en nationalscene for rytmisk musik, der med én eller flere koncertsale skal påtage sig det nationale ansvar for udviklingens af live-scenens rammer og forrretningsmodeller samt bidrage til øget professionalisering af hele spillesteds- og festivalmiljøet. - d) Der skal etableres en turnépulje til særligt profilerede koncertaktiviteter af høj kunstnerisk eller udviklingsorienteret standard, som kan tildeles mod konkrete modydelser i form af fx vækstlagsrelaterede tiltag. 5) Vækstlaget - a) Der skal være større sammenhæng mellem vækstlaget og de semi/professionelle samt øget vidensopsamling og -spredning mellem disse parter. Desuden skal der være større fokus på professionelle musikeres funktion som rollemodeller og/eller mentorer for vækstlaget via fx koncertsupport- og coachingordninger. En arbejdsgruppe bestående bl.a. af repræsentanter for amatørmusiklivet og det professionelle musikliv bør i den forbindelse nedsættes. - b) Der skal være større fokus på vækstlagets muligheder for at udfolde sig musikalsk i skolen samt i fritidsordninger. En arbejdsgruppe bestående af bl.a. repræsentanter fra såvel musikskole- og fritidsordningsmiljøerne samt de videregående musikuddannelser foruden udøvende musikere bør i den forbindelse nedsættes. - c) Der skal etableres en statslig indkøbspulje, hvor særligt talentfulde artisters debutalbum og/eller opfølgningsalbum opkøbes i fx 1000 eksemplarer og efterfølgende distribueres gratis til efterskoler, fritidshjem, højskoler og uddannelsesinstitutioner. - d) Der skal foregå en udvikling af koncerthonoreringen ved at etablere en debutanttarif for vækstlagsmusikere, der kan være fx det halve af den gældende musikertarif og anvendes første gang et debuterende band spiller på spillestedet. En arbejdsgruppe bestående af bl.a. repræsentanter fra spillestedsområdet samt musiklivets medlemsorganisationer bør i den forbindelse nedsættes. e) Kunstrådets Musikudvalg skal intensivere dialogen med vækstlagets primære interesseorganisation ORA Organisationen for Rytmiske Amatørmusikere, der er en sammenslutning af landets øvelokaleforeninger. I samråd med ORA bør Kunstrådets Musikudvalg komme med et udspil til hvordan man fra centralt hold kan bidrage strategisk til den kommunale finansiering af øvelokaleforeningerne, sådan at rammerne for musikudøvelse på vækstlagsniveau optimeres på landsplan.

14 strategiske anbefalinger for det rytmiske musikliv anno 2009. Fremsat af Tænketanken vedrørende den rytmiske musiks status

14 strategiske anbefalinger for det rytmiske musikliv anno 2009. Fremsat af Tænketanken vedrørende den rytmiske musiks status 14 strategiske anbefalinger for det rytmiske musikliv anno 2009 Fremsat af Tænketanken vedrørende den rytmiske musiks status Børsens festsal, den 23. oktober 2009 1 Det følgende er i alt 14 strategiske

Læs mere

Op på beatet. gang i den rytmiske musik. Socialdemokraterne SF Det Radikale Venstre

Op på beatet. gang i den rytmiske musik. Socialdemokraterne SF Det Radikale Venstre Op på beatet gang i den rytmiske musik Socialdemokraterne SF Det Radikale Venstre Op på beatet styrk den rytmiske musik Den rytmiske musik står ved et vadested. På den ene side er der tale om både populære

Læs mere

DK som Nordens førende live-scene

DK som Nordens førende live-scene DK som Nordens førende live-scene Referat. HANDLINGSPLAN DISPOSITION I. SUCCESFORTÆLLING II. III. IV. HVAD HAR VI FÅET UD AF DET? VISION: DANMARK SOM NORDENS FØRENDE LIVESCENE DEN BRÆNDENDE PLATFORM V.

Læs mere

1. Oplysninger om projektet. 2. Oplysninger om ansøger. 3. Projektets formål

1. Oplysninger om projektet. 2. Oplysninger om ansøger. 3. Projektets formål A N S Ø G N I N G O M T I L S K U D T I L U D V I K L I N G S P R O J E K T E R I N D E N F O R R E G I O N A L U D V I K L I N G O G V Æ K S T F O R U M 2 0 1 0 Vedlagt denne ansøgning: Budget med kommentarer

Læs mere

Basisforhold omkring artist management. Artist management roller og funktioner:

Basisforhold omkring artist management. Artist management roller og funktioner: Basisforhold omkring artist management. Artist management roller og funktioner: Kunstnerisk, strategisk, rådgivnings- og forretningsmæssig relation til artisten. Bindeled og forhandlingsmandat til alle

Læs mere

Musik & brands. En guide til musikere

Musik & brands. En guide til musikere Musik & brands En guide til musikere Musik & brands En guide til musikere Tak til Kristian Riis, Volcano Management. Kasper Bjergbæk, Volcano Management. Gustav Holten Lützhoft. Helene Venge, Management

Læs mere

SPIL DANSK DAGEN. Torsdag 30. oktober 2008. Vær med i årets største festdag for dansk musik

SPIL DANSK DAGEN. Torsdag 30. oktober 2008. Vær med i årets største festdag for dansk musik SPIL DANSK DAGEN Torsdag 30. oktober 2008 Vær med i årets største festdag for dansk musik Spil Dansk Dagen en mangfoldighed af musik over hele landet Dansk musik er mangfoldig og fortjener at blive udforsket

Læs mere

Diploma in Music Business and Leadership

Diploma in Music Business and Leadership Obligatorisk modul Musikbranchen I samarbejde med en række af branchens aktører, udarbejdes et koncentreret forløb, der vil omfatte moduler med fokus på: Plade/musikbranchen funktioner/aktører A&R Publishingbranchen

Læs mere

ÉN MUSIKSCENE MANGE GENRER

ÉN MUSIKSCENE MANGE GENRER ÉN MUSIKSCENE MANGE GENRER Udspil til musikhandlingsplan 2012-2015 ÉN MUSIKSCENE MANGE GENRER. UDSPIL TIL MUSIKHANDLINGSPLAN 2012 2015 Udgivet i februar 2012 af Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København

Læs mere

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HVAD ER OPHAVSRET? I Danmark og stort set resten af den øvrige verden har man en lovgivning om ophavsret. Ophavsretten beskytter værker såsom bøger, artikler, billedkunst,

Læs mere

ÉN MUSIKSCENE MANGE GENRER

ÉN MUSIKSCENE MANGE GENRER ÉN MUSIKSCENE MANGE GENRER Udspil til musikhandlingsplan 2012-2015 É N M U S I K S C E N E M A N G E G E N R E R. UDSPIL TIL MUSIKHANDLINGSPLAN 2012 2015 Udgivet i februar 2012 af Kulturministeriet Nybrogade

Læs mere

Mikael Højris: Den nye Musikbranche 13

Mikael Højris: Den nye Musikbranche 13 13 Bandaftalen den første kontrakt Den første kontrakt man skal lave er en bandaftale : Et dokument der beskriver de interne forhold i bandet. En kontrakt imellem medlemmerne i bandet, som sætter præcise

Læs mere

The Future for Creative Faroes

The Future for Creative Faroes The Future for Creative Faroes The world as a work place implementation of (music) export strategies Kristian Riis Betyder de kreative virksomheders eksport noget på internationalt plan? På verdensplan

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Erik Bach, Edna Rasmussen, Thomas Sandberg, Katrine Nyland Sørensen, Marianne van Toornburg og Jesper Bay.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Erik Bach, Edna Rasmussen, Thomas Sandberg, Katrine Nyland Sørensen, Marianne van Toornburg og Jesper Bay. 1. marts 2013 Statens Kunstråds Musikudvalg Møde nr. 23 Mødedato: 11. marts 2013 Tidspunkt: kl. 10.00 14.00 Sted: Lokale 8, stueetagen REFERAT Til stede fra udvalget: Erik Bach, Edna Rasmussen, Thomas

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om at styrke danske computerspil

Forslag til folketingsbeslutning om at styrke danske computerspil Beslutningsforslag nr. B 208 Folketinget 2009-10 Fremsat den 8. april 2010 af Mogens Jensen (S), Yildiz Akdogan (S), Leif Lahn Jensen (S), Anne-Marie Meldgaard (S), Flemming Møller Mortensen (S), Rasmus

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Copenhagen JazzHouse

Rammeaftale om det regionale spillested Copenhagen JazzHouse Rammeaftale om det regionale spillested Copenhagen JazzHouse 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Københavns Kommune og Fonden Copenhagen JazzHouse. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december

Læs mere

Offentlige og private tilskudsgivere. Skabende Udøvende Produktion Distribution

Offentlige og private tilskudsgivere. Skabende Udøvende Produktion Distribution 1-1 1. SAMMENFATNING Statens Kunstråds Musikudvalg har igangsat en analyse af pengestrømme og ressourcer i dansk musikliv. Formålet med analysen er at etablere et kvalificeret grundlag af kendsgerninger

Læs mere

Fra Musikcentret: Henrik Wenzel Andreasen og Connie Nielsen (referent) samt de relevante sagsbehandlere, hvor det var nødvendigt.

Fra Musikcentret: Henrik Wenzel Andreasen og Connie Nielsen (referent) samt de relevante sagsbehandlere, hvor det var nødvendigt. 13. januar 2010 Til medlemmerne af Statens Kunstråds Musikudvalg Referat af møde nr. 12 i 2009 i Musikudvalget tirsdag den 15. december fra kl. 10.00 til 15.00 i Musikcentrets mødelokale på H.C. Andersens

Læs mere

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010 D. 26. februar 2008/lra Kunststyrelsen Den rullende handlingsplan er et dokument under samarbejdsaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

MÅL MISSION VÆRDIER SDMK

MÅL MISSION VÆRDIER SDMK MÅL MISSION VÆRDIER SDMK MISSION Syddansk Musikkonservatorium har til opgave på kunstnerisk og, hvor det er relevant, videnskabeligt grundlag at give uddannelse i musik og musikpædagogik og tilgrænsende

Læs mere

KUNSTENS FORMIDLING FORMIDLINGENS KUNST?

KUNSTENS FORMIDLING FORMIDLINGENS KUNST? Scenekunstens Udviklingscenter KUNSTENS FORMIDLING FORMIDLINGENS KUNST? Diplomuddannelsen i Kunst- og Kulturformidling Scenekunstens Udviklingscenter Kompetencegivende aktiviteter OSLO Kunst og Kulturformidling

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65

DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Dato: 31. oktober 2005 Sagsbeh.: kl-oem Faktapapir om kultur-

Læs mere

R S M P L U S D A N M A R K

R S M P L U S D A N M A R K Værdigrundlag : DKL Hvorfor stille spørgsmålet? Er der begrundelse for en opdeling? Fylder den ene for meget kontra den anden? Er der en model? VÆRDI Hvad med publikum Hvad med publikum Hvad med publikum

Læs mere

NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE

NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE PROJEKTBESKRIVELSE FOR NORDKRAFT BIG BAND 2012 2015 1 NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE PROJEKTBESKRIVELSE

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Godset

Rammeaftale om det regionale spillested Godset Rammeaftale om det regionale spillested Godset 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Kolding Kommune og Kulturinstitutionen Godset ved Kolding Kommune. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31.

Læs mere

Notat om høring over udkast til forslag til lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning og udkast til bekendtgørelse om kunst i det offentlige rum

Notat om høring over udkast til forslag til lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning og udkast til bekendtgørelse om kunst i det offentlige rum 9. januar 2013 Notat om høring over udkast til forslag til lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning og udkast til bekendtgørelse om kunst i det offentlige rum Som et led i udmøntningen af den aftale,

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Kandidatuddannelsen cand.musicae (musiker) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Kandidatuddannelsen

Læs mere

ANALYSE AF PENGESTRØMME OG RESSOURCER I DANSK MUSIKLIV

ANALYSE AF PENGESTRØMME OG RESSOURCER I DANSK MUSIKLIV Til Statens Kunstråds Musikudvalg Dokumenttype Rapport Dato December, 2010 ANALYSE AF PENGESTRØMME OG RESSOURCER I DANSK MUSIKLIV ANALYSE AF PENGESTRØMME OG RESSOURCER I DANSK MUSIKLIV Rambøll Hannemanns

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S..

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. RAMMEAFTALE Rammeaftale 2013-2016 for Edition S 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. Edition S er en selvejende institution,

Læs mere

Indhold. Evalueringsrapport. Dansk deltagelse på Classical:NEXT 21. 23. maj 2015. Sammenfatning

Indhold. Evalueringsrapport. Dansk deltagelse på Classical:NEXT 21. 23. maj 2015. Sammenfatning 17. juni 2015 Evalueringsrapport Dansk deltagelse på Classical:NEXT 21. 23. maj 2015 Indhold Sammenfatning 1. Indledning og baggrund 1.1 Om dansk deltagelse på Classical:NEXT 1.2 Organisering af den danske

Læs mere

Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé:

Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé: Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé: Jobrotationsordningen kan bidrage med både kompetenceløft af arbejdsstyrken og medvirke til at bekæmpe ledigheden.

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

DANSK MUSIK I VERDEN - PÅ VEJ KONFERENCE OM DET INTERNATIONALE MUSIKARBEJDE

DANSK MUSIK I VERDEN - PÅ VEJ KONFERENCE OM DET INTERNATIONALE MUSIKARBEJDE DANSK MUSIK I VERDEN - PÅ VEJ KONFERENCE OM DET INTERNATIONALE MUSIKARBEJDE BORUPGAARD SNEKKERSTEN 25. - 26. NOVEMBER 2008 DANSK MUSIK I VERDEN - PÅ VEJ 2 INDHOLD SAMMENFATNING Sammenfatning Om konferencen

Læs mere

Om Kommunepakken. Indhold: Om Spil Dansk Dagen. Krav til musikken Alle typer musikarrangementer Alle kan være med. Formål med samarbejdet

Om Kommunepakken. Indhold: Om Spil Dansk Dagen. Krav til musikken Alle typer musikarrangementer Alle kan være med. Formål med samarbejdet Om Kommunepakken Indhold: Om Spil Dansk Dagen Krav til musikken Alle typer musikarrangementer Alle kan være med Formål med samarbejdet Spil Dansk Dagens vision Fokuspunkter KODAs forventning til kommunens

Læs mere

Filmaftale 2011-2014

Filmaftale 2011-2014 Filmaftale 2011-2014 2014 27. oktober 2010 Med den filmpolitiske aftale for 2011-2014 ønsker regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti,

Læs mere

Segmenter og landdistrikter

Segmenter og landdistrikter Segmenter og landdistrikter Analyse af segmenter med fokus på landdistrikter Herning Bibliotekerne den 26. maj 2015 1 Disposition 1. Målgruppebaseret biblioteksudvikling 2. Segmentfordeling i landdistrikter

Læs mere

Aktindsigt vedrørende MXD

Aktindsigt vedrørende MXD Aktindsigt vedrørende MXD Side 1 af 1 Rebekka Elisabeth Anker-Møller Fra: Jan Ole Traasdahl Sendt: 4. september 2008 14:05 Til: Cc: 'signe.m.richter@24timer.dk' Henrik Wenzel Andreasen; 'Gunnar K. Madsen'

Læs mere

ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015

ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015 ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015 Formål: At vække interessen hos børn og unge på Østerbro for lokalt demokrati og vise dem deres muligheder for indflydelse herpå, forhåbentlig også i forhold

Læs mere

Håndbog om rettigheder og online musik

Håndbog om rettigheder og online musik December 2014 Håndbog om rettigheder og online musik Denne vejledning handler om klarering af rettigheder til musik, når musik bruges online. Eksempler på online brug af musik Online streaming og downloading

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

Statusrapport for TOBAKKEN

Statusrapport for TOBAKKEN Statusrapport for TOBAKKEN I denne rapport gør TOBAKKEN status over sin virksomhed de første to år af rammeaftalen med Statens Kunstråds Musikudvalg og Esbjerg Kommune for perioden 1. januar 2013 til 31.

Læs mere

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE DET ER HELT NATURLIGT at bidrage til Fjordens Dag Siden 1991 har Fjordens Dag sat fokus på miljøet i de fynske fjordområder. I dag er Fjordens Dag et af Danmarks største

Læs mere

MUSIKLIVETS MUSIKLIVETS. dagen. spildansk.dk

MUSIKLIVETS MUSIKLIVETS. dagen. spildansk.dk TORSDAG TORSDAG DEN DEN 25. 25. OKTOBER OKTOBER spildansk.dk MUSIKLIVETS MUSIKLIVETS ÅRLIGE ÅRLIGE FESTDAG FESTDAG dagen 2012 Bliv Spil Dansk kommune og få en Spil Dansk kommunepakke Et partnerskab mellem

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

PRÆSENTATION AF DANSK MUSIK STATISTIK 2013

PRÆSENTATION AF DANSK MUSIK STATISTIK 2013 PRÆSENTATION AF DANSK MUSIK STATISTIK 2013 OM DANSK MUSIKSTATISTIK 2013 DANSK MUSIKSTATISTIK 2013 er en klassisk branchestatistik, som opgør musikbranchens samlede økonomiske værdi for 2013. Musik er overalt

Læs mere

Kunstrådets Musikudvalg

Kunstrådets Musikudvalg Kunstrådets Musikudvalg Undersøgelse af det internationale eksport-, informationsog udvekslingsarbejde på musikområdet Rapport December 2005 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

få din idé til at spille

få din idé til at spille få din idé til at spille Slip idéerne løs Hos Gramex kan store og små idéer med musik blive realiseret. Når du vil spille musik offentligt og kopiere musik fra et medie til et andet, skal du henvende dig

Læs mere

Samarbejdsaftale. For perioden 2015-2017 Mellem Svendborg Kommune og Foreningen Rytmisk Råstof

Samarbejdsaftale. For perioden 2015-2017 Mellem Svendborg Kommune og Foreningen Rytmisk Råstof Samarbejdsaftale For perioden 2015-2017 Mellem Svendborg Kommune og Foreningen Rytmisk Råstof 1 Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Aftalens parter 3. Kontaktdata 4. Vedtægter 5. Ledelse og organisation 6.

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk

NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk SKOLER OG INSTITUTIONER NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 9. februar 2015 Tlf. dir.: 4477 3339 E-mail: jsw@balk.dk Kontakt: Janne Schwaner ÆNDRING I SØGEMØNSTERET

Læs mere

Indhold WOMEX 2009. Evalueringsrapport. Sammenfatning

Indhold WOMEX 2009. Evalueringsrapport. Sammenfatning 7. december 2009 WOMEX 2009 Evalueringsrapport Indhold Sammenfatning 1. Indledning 1.1 Om dansk deltagelse på WOMEX 1.2 Organisering af den danske deltagelse 1.3 Nordisk samarbejde 1.4 Økonomi og ressourcer

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION MUSIKKENS HUS

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION MUSIKKENS HUS VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION MUSIKKENS HUS 1 1 Navn, hjemsted og formål 1.1. Den selvejende institutions navn er Musikkens Hus. 1.2. Den selvejende institutions hjemsted er Fanø Kommune 1.3.

Læs mere

Cultiva-stiftelsen i Kristiansand en stor satsning på kultur og kreativitet

Cultiva-stiftelsen i Kristiansand en stor satsning på kultur og kreativitet Cultiva-stiftelsen i Kristiansand en stor satsning på kultur og kreativitet af Trine Bille Kristiansand Kommune i Norge har en stiftelse Cultiva Kristiansand Kommunes Energiværksstiftelse. Stiftelsen har

Læs mere

Sound Forum Øresund. Om projektet. Lyd-clusteret. Perspektiver. - Et netværksprojekt på tværs af sektorerne. - Rammerne for projektet

Sound Forum Øresund. Om projektet. Lyd-clusteret. Perspektiver. - Et netværksprojekt på tværs af sektorerne. - Rammerne for projektet Morten Jaeger - Underviser v. KU, Rytmisk Musikkonservatorium og RUC - Komponist og producer, Fishcorp - Spildesign, Learning Lab, DPU - Konsulent, innovation og spil v. Workz a/s Sound Forum Øresund -

Læs mere

WOMEX 2008. Evalueringsrapport. Indhold. Sammenfatning

WOMEX 2008. Evalueringsrapport. Indhold. Sammenfatning 20. februar 2009 Jour.nr.: WOMEX 2008 Evalueringsrapport Indhold Sammenfatning 1. Indledning 1.1 Om dansk deltagelse på WOMEX 1.2 Organisering af den danske deltagelse 1.3 Økonomi og ressourcer 1.4 Projektets

Læs mere

REFERAT. 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendt referat fra forrige møde til orientering 528 3. Meddelelser 4. Økonomi 529 5. Statens Kunstråd 530

REFERAT. 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendt referat fra forrige møde til orientering 528 3. Meddelelser 4. Økonomi 529 5. Statens Kunstråd 530 Statens Kunstråds Musikudvalg Møde nr. 28 Mødedato: 23. september 2013 Tidspunkt: kl. 10.00 14.15 Sted: Lokale 8, stueetagen REFERAT Til stede fra udvalget: Erik Bach, Edna Rasmussen, Katrine Nyland Sørensen,

Læs mere

18 Frames / Status bilag til udvalgsmøde 10.6.2015

18 Frames / Status bilag til udvalgsmøde 10.6.2015 18 Frames / Status bilag til udvalgsmøde 10.6.2015 De gode argumenter: * De studerende har fået værdifuldt udbytte af uddannelsen: fagligt og netværksrelateret * 1/3 af årgangens elever er ansat i professionelle

Læs mere

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland Kompetenceudvikling Turismens aktører i Region Midtjylland Bodil Marloth Meldgaard Udviklingskonsulent Cand. Mag i Sprog og Internationale forhold, Turisme fra Aalborg Universitet 12 års erfaring med turisme

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi Kommunikationsstrategi November 2014 Byggesocietetet ønsker løbende at udvikle og styrke kommunikationen internt og eksternt. Vi vil overfor vores interessenter fremstå som en åben og demokratisk landsorganisation,

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. august 2014 2015, 2016 og 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den

Læs mere

Åben skole Rudersdal. Konceptbeskrivelse 2015

Åben skole Rudersdal. Konceptbeskrivelse 2015 Åben skole Rudersdal Konceptbeskrivelse 2015 Åben skole Rudersdal I folkeskolereformen indføres begrebet Åben skole. Målet er, at et forpligtende samarbejde mellem skolerne og omverdenen kan videreudvikles

Læs mere

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status Vækstfabrikkerne Projektets baggrund, indhold og status Agenda 1 Formål og baggrund Målsætninger, erhvervspolitisk rationale og finansiering Værdiskabelse for iværksættere og andre aktører Indhold Faglige

Læs mere

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk 40 KULTUR OG OPLEVELSER KULTUR Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk vækst. José Manuel Barroso, formand for Europakommissionen

Læs mere

Mellem Franz Schubert Selskabet Danmark og Kultur- og Idrætsudvalget er indgået aftale om driftstilskud og vilkår for tilskud

Mellem Franz Schubert Selskabet Danmark og Kultur- og Idrætsudvalget er indgået aftale om driftstilskud og vilkår for tilskud Børn og Kultur Sekretariats- og kulturafdeling Sagsnr. 74020 Brevid. 1217019 Ref. VDH Dir. tlf. 46 31 40 35 vibekedh@roskilde.dk Driftsaftale med Franz Schubertselskabet 2012-2013 16. maj 2011 Mellem Franz

Læs mere

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN VORES VISION DET VI DRØMMER OM AT OPNÅ VISION EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN > at være et førende ud- og dannelsessted for unge fra hele Norden > at fremme den interkulturelle

Læs mere

Viden skaber fremtidens vækst

Viden skaber fremtidens vækst DI Videnrådgiverne er et branchefællesskab i DI for virksomheder, der lever af at udvikle, skabe, formidle og omsætte viden til unikke løsninger indenfor vidt forskellige fagligheder. DI Videnrådgiverne

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

Styrkelse af den rytmiske musik anbefalinger

Styrkelse af den rytmiske musik anbefalinger Styrkelse af den rytmiske musik anbefalinger Rapport til Statens Kunstråds Musikudvalg Fra arbejdsgruppen vedrørende styrkelse af den rytmiske musik Oktober 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv.

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. PROJEKTBESKRIVELSE Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. Baggrund for projektet Sundhed er på dagsordenen i kommunerne. Med start i strukturreformen

Læs mere

Åbent samråd om sammensætningen af Det. af Det Kongelige Teaters nye bestyrelse. Spørgsmålet er stilet af Eyvind Vesselbo (V)

Åbent samråd om sammensætningen af Det. af Det Kongelige Teaters nye bestyrelse. Spørgsmålet er stilet af Eyvind Vesselbo (V) Kulturudvalget 2011-12 KUU alm. del Bilag 110 Offentligt TALE Arrangement: Åbent samråd om sammensætningen af Det Kongelige Teaters bestyrelse Åbent eller lukket: Åbent Dato og klokkeslæt: 8. februar 2012

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Præsentation Thy Erhvervsforum Marts 2015 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt strategisk partnerskab i Nordjylland om vækst og udvikling:

Læs mere

Rammeaftale. mellem. Danmarks Idræts-Forbund (DIF) Team Danmark (TD) 1. Parterne

Rammeaftale. mellem. Danmarks Idræts-Forbund (DIF) Team Danmark (TD) 1. Parterne Rammeaftale mellem Danmarks Idræts-Forbund (DIF) og Team Danmark (TD) 1. Parterne Danmarks Idræts-Forbund er en sammenslutning af danske idrætsorganisationer og har til formål at virke for fremme af dansk

Læs mere

KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK Københavns Lærerforening ønsker at sikre lettilgængelig og tidssvarende kommunikation til og fra medlemmer og omverdenen. Vores indsats skal være præget af åbenhed, professionalitet

Læs mere

Kodeks for god forskningsledelse

Kodeks for god forskningsledelse Syddansk Universitet - University of Southern Denmark Kodeks for god forskningsledelse Udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af: Professor Anne-Marie Mai, Institut for Litteratur, Kultur og Medier Professor

Læs mere

KULTURREGION STORSTRØM

KULTURREGION STORSTRØM Dagsorden- møde i Den Politiske Styregruppe 16. januar 2013 kl. 16.00-18.00 Faxe Kommune, mødelokale 2, Frederiksgade 9, 4690 Haslev Deltagere: Den Politiske Styregruppe Birthe Helth, Anne Grethe Kamilles,

Læs mere

1. Oplæg om oplevelseszoner og drøftelse af nordjysk tilkendegivelse vedr. disse Bilag: Oplæg - oplevelseszoner

1. Oplæg om oplevelseszoner og drøftelse af nordjysk tilkendegivelse vedr. disse Bilag: Oplæg - oplevelseszoner DAGSORDEN Møde i den politiske ledelse fredag den 4. april 2008 kl. 10-12 i Skole- og Kulturforvaltningen, Godthåbsgade 8, Nørresundby mødelokale 2 i kælderen Deltagere: Bjarne Kvist, Frederikshavn Kommune

Læs mere

vejle Kom til sangskriverseminar VEJLE 2011 den 20. 21. maj 2011 - og bliv en bedre sangskriver/komponist!

vejle Kom til sangskriverseminar VEJLE 2011 den 20. 21. maj 2011 - og bliv en bedre sangskriver/komponist! Kom til sangskriverseminar den 20. 21. maj 2011 - og bliv en bedre sangskriver/komponist! VEJLE 2011 vejle 2011 Mød nogle af de mest erfarne i musikbranchen, blandt andre: Poul Krebs, Henrik Marstal, Ivan

Læs mere

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4923 Fax +45 8888 5501 Dato: 30. marts 2011 Sagsnr.: 201003505-4 Anni.Berndsen@middelfart.dk

Læs mere

Case: At målrette bibliotekets tilbud til børn og deres familier

Case: At målrette bibliotekets tilbud til børn og deres familier Case: At målrette bibliotekets tilbud til børn og deres familier Af Christine Bruun Programleder og udviklingskonsulent Udviklingssektionen, Roskilde Bibliotekerne Disposition: Hvordan arbejder Roskilde

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT MIDEM 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1) INDLEDNING OG BAGGRUND 2) FAKTA OM PROJEKTET

EVALUERINGSRAPPORT MIDEM 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1) INDLEDNING OG BAGGRUND 2) FAKTA OM PROJEKTET 2. marts 2011 EVALUERINGSRAPPORT MIDEM 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1) Indledning og baggrund 2) Fakta om projektet 3) Evalueringens metode 4) Projektets mål 5) Resultat og analyse 1) INDLEDNING OG BAGGRUND

Læs mere

Den 21. august 2014. Sags ID: SAG-2013-07271 Dok.ID: 1829028. JSP@kl.dk/hkm Direkte 3370 3252 Mobil 2947 2313

Den 21. august 2014. Sags ID: SAG-2013-07271 Dok.ID: 1829028. JSP@kl.dk/hkm Direkte 3370 3252 Mobil 2947 2313 Projektbeskrivelse: Afdække og arbejde med nye roller på biblioteksområdet. Udvikling af nye funktioner på folkebibliotekerne hvilke roller og kompetencebehov sætter det på dagsordenen Folkebibliotekerne

Læs mere

MUSIK GIDEONSKOLENS UNDERVISNIGSPLAN. Oversigt over undervisning og forhold til trinmål og slutmål

MUSIK GIDEONSKOLENS UNDERVISNIGSPLAN. Oversigt over undervisning og forhold til trinmål og slutmål MUSIK GIDEONSKOLENS UNDERVISNIGSPLAN Oversigt over undervisning og forhold til trinmål og slutmål Ministeriet skriver: Formål for faget Musik Formålet med undervisningen i musik er, at eleverne udvikler

Læs mere

Velkommen. More.Creative infomøde!

Velkommen. More.Creative infomøde! Velkommen More.Creative infomøde! Agenda Velkomst Hvorfor More.Creative? Formål med mødet Om More.Creative Q&A Mulighed for projektsparring Hvorfor More.Creative? De kreative erhverv rummer et stort potentiale

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april

Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april Mødedeltagere: Anni Jensen, Jan Hermansen, Christian Tønnesen, Lili Jensen, Bo Stærke Jensen, Hans Jantzen, Peter Nielsen, Charlotte Pedersen,

Læs mere

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE Litteratur, teater, dans, billedkunst og musik FFB - FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR 2008 FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR Fagligt Forum for Børnekultur er et fagligt netværk

Læs mere

STRATEGI FOR JAZZDANMARK

STRATEGI FOR JAZZDANMARK STRATEGI FOR JAZZDANMARK 2013-2016 INDHOLD Formål... 2 Aktuelle politiske målsætninger... 2 Udfordringer for jazzgenren... 2 Muligheder for jazzgenren... 3 Vision... 4 Resultatmål og metoder... 5 Metodebeskrivelser...

Læs mere

Handlingsplan for 2015-2017

Handlingsplan for 2015-2017 Handlingsplan for 2015-2017 H andlingsplanen tager udgangspunkt i bibliotekspolitikkens værdigrundlag. Det handler om at omsætte disse til hverdag og kunne se værdierne leve sig ud i hverdagen på Brønderslev

Læs mere

Kursuskatalog Speditørskolen - ledelse

Kursuskatalog Speditørskolen - ledelse Kursuskatalog Speditørskolen - ledelse Praktisk lederuddannelse Uddannelsen er: Tæt på din hverdag Tilpasset dit behov som leder Tilrettelagt, så teori og praksis kan forenes erfaringsudveksling med andre

Læs mere

Musik som brandingplatform En MEC analyse af danskernes musikforbrug

Musik som brandingplatform En MEC analyse af danskernes musikforbrug Musik som brandingplatform En MEC analyse af danskernes musikforbrug ER MUSIK VIGTIGT? Vi har taget temperaturen på om forbrugeren er parat til at mærkevarer bruger musik som indholdsplatform: Hvad er

Læs mere

Ansøgningsmateriale for breddeidrætskommuner 8. juli 2009

Ansøgningsmateriale for breddeidrætskommuner 8. juli 2009 Ansøgningsmateriale for breddeidrætskommuner 8. juli 2009 Alle landets kommuner kan søge om at blive en breddeidrætskommune. Bag initiativet med breddeidrætskommuner står Kulturministeriet i partnerskab

Læs mere

Geoforum og fremtiden. Strategi 2018

Geoforum og fremtiden. Strategi 2018 Geoforum og fremtiden Strategi 2018 Virkegrundlag Geoforum er det danske forum for geodata Geoforum er en bredt sammensat interessebaseret forening med medlemmer fra både offentlige institutioner, private

Læs mere