REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ALK-ABELLÓ A/S DEN 27. MARTS Bestyrelsens formand, Thorleif Krarup, bød velkommen til generalforsamlingen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ALK-ABELLÓ A/S DEN 27. MARTS 2012. Bestyrelsens formand, Thorleif Krarup, bød velkommen til generalforsamlingen."

Transkript

1 REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ALK-ABELLÓ A/S DEN 27. MARTS 2012 Den 27. marts 2012 kl afholdtes ordinær generalforsamling i ALK-Abelló A/S (CVR-nr ) På selskabets hjemsted, Bøge Allé 1, 2970 Hørsholm. Bestyrelsens formand, Thorleif Krarup, bød velkommen til generalforsamlingen. I overensstemmelse med selskabets vedtægter havde selskabets bestyrelse udpeget advokat Søren Meisling til dirigent for generalforsamlingen. Dirigenten konstaterede herefter med generalforsamlingens tilslutning, at generalforsamlingen var behørigt indkaldt og beslutningsdygtig for så vidt angik emnerne på dagsordenen, og at formanden i fællesskab med den administrerende direktør ville forelægge de tre første punkter på dagsordenen under ét, hvilket generalforsamlingen i det hele tilsluttede sig. Dagsorden 1. Beretning om selskabets virksomhed 2. Godkendelse af årsrapport og meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion 3. Beslutning om resultatdisponering 4. Godkendelse af bestyrelsens vederlag for indeværende år 5. Bemyndigelse til bestyrelsen til køb af egne aktier 6. Bemyndigelse til bestyrelsen til at udvide selskabets aktiekapital 7. Godkendelse af reviderede overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning af direktionen i ALK-Abelló A/S 8. Valg af bestyrelse 9. Valg af revisor 10. Bemyndigelse til dirigenten Side 1 af 14

2 Ad 1-3. Bestyrelsens beretning, årsrapport og resultatdisponering Bestyrelsens formand, Thorleif Krarup, aflagde følgende beretning om selskabets virksomhed i det seneste regnskabsår: Begivenheder, strategi og selskabsledelse 2011 blev et rekordår 2011 blev et rekordår for ALK. Omsætning og indtjening nåede et historisk højt niveau på henholdsvis mio. kr. og 406 mio. kr. Det er et resultat, vi kan være glade for og stolte af. Ikke mindst i et økonomisk kriseår som Gode vækstmuligheder Den farmaceutiske industri oplever i disse år meget svære vilkår i Europa, hvor næsten 90 % af ALKs produktsalg foregår. I mange europæiske lande har myndighederne i de senere år indført restriktioner på priser og tilskud til medicin samt stigende krav til dokumentation og registrering af eksisterende og ny medicin. Det øger omkostningerne og begrænser markedsvæksten nu og i de kommende år. På længere sigt vil denne udvikling efter vores opfattelse medføre en fortsat konsolidering til fordel for ALK, som er markedsleder. Uden for Europa er markedsbetingelserne og vækstmulighederne betydelig bedre. I Nordamerika og Japan anvendes standardiseret og klinisk dokumenteret allergivaccination i dag i et yderst begrænset omfang. Det er vores vurdering, at der er gode muligheder for at udvikle disse markeder. Brasilien, Rusland, Indien og Kina de såkaldte BRIK-lande og andre lande med høj økonomisk vækst oplever en eksplosiv stigning i forekomsten af allergi i disse år, mens allergivaccination stort set ikke anvendes i disse lande. ALK er godt positioneret til at udnytte de mange muligheder. Vi har økonomisk styrke til at deltage i den nævnte forventede konsolidering af branchen i Europa og til at investere i forskning og udvikling af nye produkter, der styrker os i konkurrencen. Vi har etableret partnerskaber i Nordamerika og Japan, og vi er repræsenteret i Kina, så vi kan få del i udviklingen på disse markeder. I de kommende år vil vi fokusere på at udbygge vores position i vækstøkonomierne. Vi er allerede godt i gang med at gennemføre ALKs strategiplan, kaldet Focus I 2011 har vi opnået væsentlige resultater i den strategiske udvikling af virksomheden både med lancering af nye produkter, der styrker salget i vores eksisterende forretning, og den anden del af strategien; udvikling og global kommercialisering af tabletbaseret allergivaccination. Styrket basisforretning Først vores basisforretning altså salget af produkter i vores eksisterende forretning. I 2011 fortsatte vi lanceringen af vores nye SCIT-produkt, AVANZ, som tillader en hurtig opdosering til gavn for både læger og patienter. Vi lancerede også GRAZAX i Frankrig efter at være blevet enige med myndighederne om pris og efter at have opnået tilskud. I Danmark blev GRAZAX omsider tildelt generelt, klausuleret tilskud. Endelig lancerede vi vores egenudviklede adrenalinpen, Jext - og foreløbig er produktet lanceret i 14 lande, hvor det har fået en god modtagelse. Side 2 af 14

3 Vigtige fremskridt i udvikling af nye produkter I den kliniske udvikling af nye produkter gjorde vi i 2011 også væsentlige fremskridt. GRAZAX er som bekendt godkendt og markedsføres i Europa, men vi fortsætter den kliniske udvikling. Vi gennemfører GRAZAX Asthma Prevention studier, hvor vi undersøger, om behandling af allergiske børn og unge kan forebygge udviklingen af astma. Allergiske børn har op til syv gange større risiko for at udvikle astma end børn uden allergi. Studiet, der omfatter 800 børn, forløber som planlagt og forventes afsluttet i Hvis studiet viser, at GRAZAX har potentiale til at forhindre udviklingen af astma, vil det være en banebrydende nyhed for den store gruppe af børn, der lever med risikoen for at udvikle astma, og deres forældre. I 2011 igangsatte vores samarbejdspartner i Nordamerika, Merck, det største kliniske studie, der nogensinde er gennemført med GRAZAX. Studiet inkluderer ikke mindre end patienter. Studiet forventes afsluttet i 2012, og Merck forventer at indsende en registreringsansøgning for GRAZAX til de amerikanske sundhedsmyndigheder, FDA, i Samtidig indsendte Merck en registreringsansøgning til de canadiske sundhedsmyndigheder i 2011 med henblik på en mulig lancering i Canada i indeværende år. I pipelinen findes også et nyt AIT-produkt mod husstøvmideallergi, MITIZAX. Husstøvmideallergi er den mest almindelige indendørsallergi i verden og rammer ca. 90 mio. mennesker i Europa, Nordamerika og Japan. Husstøvmideallergi er også en vigtig årsag til allergisk astma. Det kliniske udviklingsprogram gennemføres i Europa, Nordamerika og Japan. I Europa besluttede vi at fremskynde udviklingen af MITIZAX og igangsætte yderligere et klinisk fase III-studie med henblik på at udvide produktets anvendelse og kommercielle muligheder. Derfor gennemfører vi nu to store studier i Europa med MITIZAX : et studie til undersøgelse af effekten på allergisk rhinitis og et studie til undersøgelse af effekten på allergisk astma med henblik på at kunne søge en markedsføringsgodkendelse for produktet i Europa. I Japan igangsatte vores nye partner, Torii, den kliniske udvikling af MITIZAX med et fase I- studie. Studiet forventes afsluttet inden for kort tid og forventes at danne grundlag for igangsættelsen af de kliniske udviklingsaktiviteter i fase II og III med henblik på at generere data til en ansøgning om markedsføringsgodkendelse i Japan. I Nordamerika planlægger Merck det kliniske udviklingsprogram med MITIZAX. Sammen med Merck udvikler vi også AIT-tabletten mod ragweedallergi. Ragweed er en ukrudtsplante, som er meget udbredt i Nordamerika. I USA lider således ca. 30 mio. mennesker af ragweedallergi, der er den næsthyppigste allergi efter græspollenallergi, men som typisk giver patienterne flere og kraftigere symptomer. På videnskabelige kongresser har Merck præsenteret data fra de to kliniske fase III-studier. Studierne viste, at patienter oplevede en væsentlig reduktion af allergisymptomerne og en reduktion i brugen af symptomdæmpende medicin. Udviklingen af en ny AIT mod træpollenallergi gør også fremskridt. ALK har tidligere gennemført et fase I-studie med en tabletbaseret vaccine til behandling af allergi mod træpollen. Vi forventer at påbegynde et større klinisk effektstudie i Sammen med Torii undersøger vi endvidere mulighederne for at udvikle en tabletbaseret vaccine til behandling af allergi mod træpollen fra japansk cedertræ. Det er en af de hyppigst forekommende allergier i Japan. Alt i alt har ALK en meget stærk pipeline med produkter, der er langt i udviklingsforløbet. I år vil flere end patienter deltage i de kliniske studier med ALKs produkter. Til sammenligning Side 3 af 14

4 deltog ca patienter i de 17 studier med GRAZAX, der blev gennemført i perioden 2001 til Det bliver spændende at følge resultaterne fra de mange kliniske studier i de kommende år. Det er bestyrelsens opfattelse, at ALK med denne pipeline er særdeles godt rustet til at sikre vækst og værdiskabelse i årene, der kommer. Vigtige fremskridt i partnerskaber I 2011 indgik vi i et partnerskab med Torii om udvikling, registrering og kommercialisering af bl.a. MITIZAX i Japan. I forbindelse med indgåelsen af aftalen modtog ALK i 2011 en betaling på 224 mio. kr. Samarbejdet forløber meget tilfredsstillende, og Torii har, som nævnt, allerede igangsat den kliniske udvikling af MITIZAX. I 2011 opnåede vi også vigtige fremskridt med Merck vores partner i Nordamerika. Merck indsendte som nævnt en registreringsansøgning for GRAZAX i Canada, hvilket udløste en milepælsbetaling på 26 mio. kr. til ALK. Merck offentliggjorde, som nævnt, resultater med ragweed-ait og igangsatte også et klinisk studie med GRAZAX. Sidst men ikke mindst meddelte Merck, at de forventer at indsende en registreringsansøgning for både GRAZAX og ragweed-ait til de amerikanske sundhedsmyndigheder, FDA, i Der er altså mulighed for, at begge produkter kan lanceres i USA i Forventninger til 2012 og langsigtede mål For regnskabsåret 2012 forventer ALK en fortsat fremgang i nettoomsætningen og en robust indtjening. Vaccinesalget forventes at vokse med 3-5 %, og vi forventer at modtage en væsentlig indtægt fra partnerskaber, om end bidraget sandsynligvis vil blive lavere end i Den samlede nettoomsætning i 2012 forventes at blive på op til 2,4 mia. DKK. I 2011 besluttede vi, som nævnt, at accelerere forsknings- og udviklingsaktiviteterne yderligere. Som følge heraf forventes et ekstraordinært højt aktivitetsniveau, som medfører stigende omkostninger, især i 2012 og Omkostningerne til forskning og udvikling forventes derfor at øges til mere end 20 % af omsætningen. På trods af det høje aktivitetsniveau forventes det primære driftsresultat (EBITDA) i 2012 at overstige 300 mio. DKK. Vores langsigtede finansielle ambition er fortsat i 2015 at opnå en omsætning på mindst 3 mia. kr. og et EBITDA-overskud på mindst 25 %. Dertil kommer, at salg og indtjening fra partnernes salg af tabletter kan tage fart i årene efter 2015, når vi selv og partnerne har lanceret hele tabletporteføljen. Styrket selskabsledelse Bestyrelsen har i 2011 ikke kun været optaget af den strategiske udvikling. Vi har også fokuseret på en stadig forbedring af den måde bestyrelsen arbejder på eller corporate governance, som det hedder på nydansk. I bestyrelsen har vi løbende tilført nye kompetencer i takt med selskabets udvikling. Generalforsamlingen sidste år valgte to nye medlemmer til bestyrelsen. Derudover valgte medarbejderne sidste år tre nye repræsentanter til bestyrelsen. Således var hele fem af de ni medlemmer nye, ligesom jeg tiltrådte som ny formand for bestyrelsen. En opgave, som jeg i øvrigt ikke fortsætter med. Det er nemlig Lundbeckfondens politik, at bestyrelsesformanden i selskaber, hvor fonden er bestemmende aktionær, normalt udpeges blandt bestyrelsesmedlemmer, der ikke samtidig er medlem af fondens bestyrelse. Side 4 af 14

5 Bestyrelsen har i 2011 gennemført en række ændringer af selskabsledelsen. Ændringer, som fremgår af årsrapporten og bringer os endnu mere i overensstemmelse med anbefalingerne om god selskabsledelse. Vi har således nedsat to bestyrelsesudvalg: et revisions- og et vederlagsudvalg. Vi har gennemført en formel evaluering af arbejdet i bestyrelsen og samarbejdet med direktionen med ekstern bistand. Resultatet var meget positivt. Samarbejdet har været frugtbart og er forløbet meget tilfredsstillende. Vi har derudover vedtaget en såkaldt whistleblower-ordning, der giver medarbejdere mulighed for anonymt at rapportere mistanker om alvorlige forseelser. Kursudvikling Bestyrelsen har naturligvis også fulgt udviklingen i aktiekursen. Aktiemarkederne oplevede i 2011 store fald. Det gjorde ALK-aktien ikke. Den holdt sig relativt stabilt igennem et vanskeligt aktieår. Ved årets udgang var kursen uændret i forhold til ved årets begyndelse: kurs 321. Efter offentliggørelsen af årsrapporten og gode nyheder i marts er kursen steget til omkring kurs 425. I 2011 blev der i gennemsnit dagligt omsat for 4 mio. kr. aktier mod 6 mio. kr. i Antallet af aktionærer er fortsat højt, og vi er glade for, at det samlede antal registrerede aktionærer fortsat udgør ca Der er nu 11 finansanalytikere, der løbende følger ALK. Virksomheden yder en betydelig indsats for at formidle virksomhedens strategi og resultater til investorer. I 2011 blev der afholdt næsten 200 møder med investorer og analytikere, ligesom vi deltog i internationale investorkongresser, på aktiemesser mv. Vi har i 2011 yderligere styrket vores arbejde med kommunikation til investorer. Hjemmesiden for investorer er blevet opgraderet, og et nyhedsbrev om allergi og udviklingen i ALK er blevet etableret. Nyhedsbrevet udsendes ca. en gang hvert kvartal og er et supplement til selskabsmeddelelserne. I 2011 besluttede vi at overgå til elektronisk kommunikation med aktionærerne. Derfor opfordres alle aktionærer til at registrere deres -adresse på ALKs investorportal. Økonomiske resultater i 2011 ALKs administrerende direktør, Jens Bager, gennemgik herefter årets økonomiske resultater: Omsætningen steg 10 % Omsætningen steg med 10 % og blev på mio. kr., hvilket var i overensstemmelse med forventningerne. Resultatet er tilfredsstillende ikke mindst set i lyset af den økonomiske krise i Europa, hvor næsten 90 % af ALKs produktsalg foregår. Salget af allergivacciner udgjorde i % af ALKs omsætning. ALK tilbyder alle tre former for allergivacciner: injektioner kaldet SCIT, dråber kaldet SLIT, og tabletter kaldet AIT. Resten af salget kommer fra de øvrige allergirelaterede produkter som adrenalinpenne og produkter til allergidiagnostik samt som et betydningsfuldt element i ALKs forretningsmodel indtægter fra partnerskaber. Side 5 af 14

6 Væksten i salget af de injektionsbaserede SCIT-produkter blev 1 %. Vi opnåede en positiv salgsudvikling i Nord- og Sydeuropa samt USA, der blev modsvaret af den forudsete salgsnedgang i Mellemeuropa, primært på grund af politiske indgreb for eksempel i Tyskland, som sænkede priserne på medicin med 10 %. Stigningen på 9 % i salget af dråbebaserede SLIT-produkter dækker over modsatrettede tendenser: Salget steg i Frankrig og Holland, men var under pres i Tyskland, Spanien og Italien som konsekvens af regulatoriske ændringer og den generelle økonomiske situation. Salget af tabletbaserede vacciner dvs. GRAZAX - steg tilfredsstillende i volumen med over 20 %. Dog medfører de føromtalte myndighedsindgreb i bl.a. Tyskland og Spanien, at salget, målt i kroner, steg med 12 % til 183 mio. kr. Det var især i Frankrig og i de nordiske lande, vi opnåede en kraftig fremgang i salget. Salget af GRAZAX udgør nu 8 % af omsætningen og er ALKs største produkt til behandling af græsallergi. Salget af øvrige produkter (adrenalinpenne, diagnostiske produkter mv.) faldt 37 % til 201 mio. kr. Det skyldes alene udfasningen af salget af et indlicenseret adrenalinprodukt, som nu er erstattet af ALKs egenudviklede og forbedrede adrenalinpen, Jext. Foreløbig tegner introduktionen af Jext godt for det fremtidige salg, og vi vurderer fortsat, at salget af adrenalinprodukter kan genetableres, men med en højere indtjening, inden for en kort årrække. Øget markedsandel på vigtige markeder Europa er som nævnt fortsat vores hovedmarked. Salget i Nordeuropa og Mellemeuropa faldt i Det skyldtes dels den nævnte overgang til vores egen adrenalinpen, Jext, og dels de skrappe politiske indgreb i Tyskland. På trods af de svære betingelser i Mellemeuropa øgede vi vores markedsandel bl.a. på det vigtige tyske marked. I Sydeuropa steg salget med 13 %. Det skyldtes bl.a. en fortsat positiv udvikling i Frankrig, hvor markedet vokser, og ALK samtidig vinder markedsandele, ligesom det lykkedes at skabe omsætningsvækst på det svære spanske marked. Omsætningen på øvrige markeder - dvs. primært Kina og USA - steg tilfredsstillende med 10 %. Øvrig omsætning, som primært udgøres af betalinger fra partnerskaber, steg fra 19 mio. til 248 mio. kr. Det meget høje niveau i 2011 skyldes primært indgåelsen af partnerskabet med Torii i Japan. Udvikling i indtjeningen Det primære driftsresultat før afskrivninger, benævnt EBITDA, steg hele 41 % til 406 mio. kr. Resultatet var ekstraordinært højt og var især positivt påvirket af indtægter fra partnerskaber. Bruttomarginen blev 74 % mod 70 % året før: Den var negativt påvirket af de politiske indgreb i medicinpriser og af investeringerne i forberedelser af produktion til vores partner i Nordamerika, men positivt påvirket af virksomhedsopkøb og ændret produktmiks. Kapacitetsomkostningerne udgjorde i alt mio. kr. Forsknings- og udviklingsomkostninger steg med 89 mio. kr. - eller 24 % - til i alt 455 mio. kr. Den kraftige stigning i forsknings- og udviklingsaktiviteterne er udtryk for vores øgede satsning på udvikling af fremtidens allergiprodukter, som på sigt har potentialet til yderligere at accelerere ALKs vækst og indtjening. Side 6 af 14

7 Omkostningerne til salg, markedsføring og administration udgjorde i mio. kr. Når man ser bort fra virksomhedsopkøb, er det et stort set uændret niveau i forhold til året før og udtryk for effektiviseringer. Fri pengestrøm 271 mio. kr. Årets fri pengestrøm udgjorde 271 mio. kr. Pengestrøm fra driften udgjorde 431 mio. kr. og var positivt påvirket af indtægterne fra samarbejdspartnere samt af ændringer i arbejdskapitalen som konsekvens af mindre reduktioner i lagre og tilgodehavender. Pengestrømmen fra investeringer udgjorde -160 mio. kr. og inkluderede investeringer i anlæg, udstyr og software på i alt 139 mio. kr. samt kapitalandele og øvrige immaterielle aktiver på samlet 21 mio. kr. Pengestrømmen fra finansiering blev 225 mio. kr. ALK har optaget et femårigt stående lån på meget fordelagtige vilkår fra den Europæiske Investeringsbank på 298 mio. kr. Derudover omfatter pengestrømmen fra finansiering udbetaling af ordinært udbytte samt det annoncerede aktietilbagekøbsprogram. Ved udgangen af året var de likvide beholdninger 754 mio. kr. mod 250 mio. kr. ved udgangen af Sammen med andre lånemuligheder har vi nu op mod 1 milliard kr. til eventuelle virksomhedsopkøb i forbindelse med den konsolidering af allergivaccineindustrien, som vi forventer i de kommende år. Forslag til resultatdisponering Bestyrelsens formand, Thorleif Krarup, takkede bestyrelsen og direktionen for et godt samarbejde, og ALKs nu næsten medarbejdere for den indsats, de har ydet i løbet af Thorleif Krarup præsenterede herefter bestyrelsens forslag til resultatdisponering: Overskudsopgørelse og disponering Overskuddet før skat i ALK Gruppen steg med 55 % til 321 mio. kr. Som bekendt tager overskudsopgørelsen og resultatdisponeringen udgangspunkt i moderselskabet ALK-Abelló A/S regnskab. Her blev resultatet før skat 144 mio. kr. og efter skat 167 mio. kr. En konsekvens af, at ALK i Danmark har et skattemæssigt underskud. Bestyrelsen vurderer, at kapitalstrukturen gør virksomheden godt rustet til fortsat vækst samt til at foretage hensigtsmæssige akkvisitioner. Bestyrelsen foreslår derfor, at generalforsamlingen vedtager at udbetale 5 kr. pr. aktie i ordinært udbytte, hvilket svarer til i alt 51 mio. kr. Udbyttet vil blive udbetalt den 2. april. De resterende 116 mio. kr. foreslås overført til reserverne. Med disse bemærkninger anmoder bestyrelsen om, at generalforsamlingen godkender den forelagte årsrapport og den foreslåede fordeling af nettoresultatet for regnskabsperioden 1. januar til 31. december 2011, og at der gives decharge til bestyrelsen og direktionen for den aflagte årsrapport. Herefter åbnede dirigenten for debat. Side 7 af 14

8 Der var derefter følgende indlæg fra salen: John Aagaard fra Dansk Aktionærforening ønskede ALK tillykke med det gode resultat, med stigende nettoomsætning, vækst i vaccinesalget, voksende nettooverskud og en stigende aktiekurs. John Aagaard kommenterede, at det i årsrapporten fremgår, at ALKs samarbejdspartner, Merck, forventer at indsende registreringsansøgning for GRAZAX til FDA i John Aagaard spurgte ind til, hvorfor det tager så lang tid at få godkendt GRAZAX. Han spurgte også, hvad der eventuelt vil kunne forsinke processen, samt hvor stor risikoen er for, at resultatet i sidste ende bliver negativt. Ligeledes spurgte han ind til, hvad en forhåbentlig snarlig godkendelse af vaccinen vil have af indtjeningsmæssig effekt for ALK på længere sigt. John Aagaard roste på Dansk Aktionærforenings vegne indholdet af ALKs årsrapport, og spurgte ud fra denne ind til, hvad konsolideringen af den europæiske allergivaccineindustri vil betyde for ALKs fremtidige indtjeningsmuligheder, samt hvad ALKs rolle vil være. Herunder særligt hvorvidt ALK vil forholde sig i relation til eventuelle opkøb. Efterfølgende spurgte John Aagaard til konkurrencesituationen, herunder særligt hvilke konkurrenter ALK har, og hvordan ALK står i forhold til konkurrenterne. Endelig kommenterede John Aagaard, at ALKs allergivacciner ikke er patentbeskyttede, og han spurgte til betydningen af dette, herunder hvordan ALK ser på risikoen for nye konkurrenter og andre problemer som følge af, at produkterne ikke kan patentbeskyttes. Thorleif Krarup fik herefter ordet og forklarede, at de øgede krav til myndighedsgodkendelse gælder overalt i verden for hele den farmaceutiske industri. Han udtalte, at de kliniske forsøg derfor bliver større og dyrere, og at ALK er særligt ramt af at være indenfor et forholdsvist nyt område, nemlig allergimedicin, hvorfor nogle myndigheder har haft udfordringer med, hvordan de skulle gribe området an. Thorleif Krarup forklarede, at man særligt har oplevet disse udfordringer i USA, hvor myndighederne har været ekstra forsigtige, og har strammet de statistiske data for godkendelse af forsøgene. Han forklarede, at man derfor gennemførte nye kliniske forsøg, for at være helt sikre på en godkendelse i USA. For så vidt angår konsolideringen i markedet udtalte Thorleif Krarup, at tendensen var, at når de regulatoriske krav blev forøgede, blev markedet et spil for de store aktører. Thorleif Krarup understregede, at ALK som markedsleder har de finansielle kræfter til at klare sig, og at ALK har 1 mia. kroner at tage i anvendelse, hvis relevante akkvisitionsmuligheder måtte byde sig. Han udtalte, at bestyrelsens mål fortsat var, at ALK skulle være markedsleder. Jens Bager takkede også John Aagaard og Dansk Aktionærforening for de rosende bemærkninger. Jens Bager udtalte, at ALKs konkurrenter ikke var hemmelige, og at flere af dem fremgår på ALKs investorsite. Jens Bager udtalte ligeledes, at ALK har én større hovedkonkurrent i form af det franske selskab Stallergenes, som sidder på 25 % af verdensmarkedet for allergivaccinationer, hvor ALK til sammenligning sidder på godt % af verdensmarkedet for allergivaccinationer. Jens Bager forklarede, at de øvrige aktører på markedet er mindre og mellemstore firmaer, og at man forventer, at visse af disse firmaer vil få det svært, som følge af de stigende regulatoriske krav. Side 8 af 14

9 Jens Bager forklarede, at ALK har en unik produktportefølje bestående af en basisforretning af eksisterende allergivacciner, og at ALK ved siden af dette har en stor satsning i form af fremtidens allergivacciner, som blandt andet er tabletter, der udvikles i samarbejde med ALKs partnere. Han forklarede, at ALK i forhold til konkurrenterne satser stort på udvikling af nye produkter og koncepter, hvilket på længere sigt skal accelerere ALKs salg og indtjening. For så vidt angår den manglende og ikke mulige patentbeskyttelse, forklarede Jens Bager, at ALKs produktionsprocesser og kvalitetssikring er helt unik, og at nye konkurrenter, som vil konkurrere med ALKs produkter, vil skulle starte forfra med at finde råvarerne, finde produktionsprocesserne samt at de vil skulle gennem det lange kliniske udviklingsforløb, som normalt tager 8-10 år. Endelig adresserede Thorleif Krarup, hvad det samlede billede vil betyde for indtjeningen. Han forklarede, at de øgede regulatoriske krav lægger et pres på industrien. Han forklarede ligeledes, at ALK har valgt at investere betydeligt i ALKs pipeline, og at indtjeningen derfor måske på kort sigt vil blive en smule mindre end i Thorleif Krarup udtalte dog, at bestyrelsen forventer, at det på langt sigt vil være positivt for resultaterne. Næste taler var Kjeld Turman, som var uenig i, at aktionærernes situation var blevet forbedret som følge af elektronisk kommunikation. Han efterspurgte derfor muligheden for fortsat skriftlig kommunikation. Bestyrelsens formand svarede Kjeld Turman og fremhævede, at hjemmelen til elektronisk kommunikation var indeholdt i selskabets vedtægter, men at man naturligvis fortsat ville kommunikere skriftligt på klassisk vis med Kjeld Turman og andre aktionærer, der udtrykte ønske om det. Da ingen andre ønskede ordet, erklærede dirigenten debatten for afsluttet. Da godkendelse af årsrapporten var på dagsordenen, fremhævede dirigenten de generalforsamlingsvalgte revisorers konklusion i årsrapporten, som udgjorde en ren påtegning. Dirigenten redegjorde herefter for selskabslovens 101, stk. 5, hvorefter der skulle foreligge en fuldstændig redegørelse for stemmeafgivelsen med hvor mange aktier, der stemte for, imod mv., uagtet at resultatet af afstemningen måtte ligge rimelig klart. Dette ville betyde, at man for hvert punkt i givet fald skulle have skriftlig afstemning. Da man ved enighed blandt aktionærerne kunne fravige redegørelsen, foreslog dirigenten, at man på generalforsamlingen gjorde som hidtil og dermed kun gik til skriftlig afstemning, hvis der var tvivl om, hvorvidt et forslag var vedtaget, hvilket forsamlingen tilsluttede sig. Dirigenten redegjorde yderligere for, at denne procedure ville blive fulgt for alle dagsordenpunkter, medmindre en aktionær undervejs ønskede det anderledes. Generalforsamlingen tog herefter beretningen til efterretning, vedtog årsrapporten og meddelte decharge for bestyrelse og direktion og godkendte resultatdisponeringen og det fastslåede udbytte. Ad 4. Godkendelse af bestyrelsens vederlag for indeværende år Bestyrelsen indstillede til generalforsamlingen, at vederlaget for bestyrelsen er uændret, således at vederlaget for bestyrelsesmedlemmer udgør kr , at næstformandens vederlag Side 9 af 14

10 udgør det dobbelte heraf, kr og at formandens vederlag udgør det tredobbelte, kr Bestyrelsen stillede endvidere forslag om, at vederlaget til bestyrelsens medlemmer, som indgår i Selskabets vederlagsudvalg og revisionsudvalg, udgør uændret kr , og at formandens vederlag udgør uændret kr Ingen aktionærer ønskede ordet. Generalforsamlingen vedtog det af bestyrelsen fremsatte forslag. Ad 5. Bemyndigelse til bestyrelsen til køb af egne aktier Bestyrelsen indstillede til generalforsamlingen, at den bemyndiges til indtil den næste ordinære generalforsamling at lade Selskabet løbende erhverve egne B-aktier i et omfang således, at den pålydende værdi af Selskabets samlede beholdning af egne B-aktier ikke på noget tidspunkt overstiger 10 % af aktiekapitalen. Vederlaget for de pågældende aktier må ikke afvige mere end 10 % fra den ved erhvervelsen noterede kurs for Selskabets B-aktier på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Ingen aktionærer ønskede ordet. Generalforsamlingen vedtog det af bestyrelsen fremsatte forslag. Ad 6. Bemyndigelse til bestyrelsen til at udvide Selskabets aktiekapital Bestyrelsens bemyndigelse i Selskabets vedtægters pkt. 4a.1 til at udvide Selskabets aktiekapital udløber med denne generalforsamlings afholdelse i Vedtægternes nuværende pkt. 4a udgår derfor af Selskabets vedtægter. Bestyrelsen stillede på den baggrund forslag om ændringer af Selskabets vedtægter som angivet nedenfor. Der indføres et nyt pkt. 4a med følgende ordlyd: Bemyndigelse til udvidelse af A- og B-aktiekapitalen 4a.1 Aktiekapitalen kan ved bestyrelsens beslutning til og med dagen for den ordinære generalforsamlings afholdelse i 2013 ad én eller flere gange udvides ved nytegning med indtil nominelt kr svarende til indtil nominelt kr A-aktier og indtil nominelt kr B-aktier. Ved enhver forhøjelse skal forholdet mellem de to aktieklasser forblive uændret, og tegning skal ske til samme kurs for A-aktier og B-aktier. Forhøjelsen kan ske ved kontant betaling eller på anden måde. Kapitalforhøjelser i medfør af denne bemyndigelse kan ske til en kurs under markedskursen og skal være med fortegningsret for samtlige aktionærer. 4a.2 Aktiekapitalen kan ved bestyrelsens beslutning til og med dagen for den ordinære generalforsamlings afholdelse i 2013 ad én eller flere gange udvides ved nytegning med indtil nominelt kr svarende til indtil nominelt kr A-aktier og indtil nominelt kr B-aktier. Ved enhver forhøjelse skal forholdet mellem de to aktieklasser forblive uændret, og tegning skal ske til samme kurs for A-aktier og B-aktier. Kapitalforhøjelser i medfør Side 10 af 14

11 af denne bemyndigelse skal være til markedskurs og tegning skal ske uden fortegningsret for B- aktionærerne. Bestyrelsen kan beslutte, at kapitalforhøjelsen kun kan tegnes af en eller flere angivne investorer, ved en angiven kreditors konvertering af gæld, eller som helt eller delvist vederlag for erhvervelsen af en virksomhed eller bestemte formueværdier. Bestyrelsen skal dog ikke kunne bestemme, at kapitalforhøjelsen kun kan tegnes af en eller flere angivne investorer mod kontant betaling. Ved tegning til markedskurs er kursen for såvel A-aktier som B-aktier markedskursen for B-aktierne. 4a.3 Forhøjelser af aktiekapitalen i henhold til pkt. 4a.1 og 4a.2 kan tilsammen ikke overstige nominelt kr svarende til indtil nominelt kr A-aktier og indtil nominelt kr B-aktier. 4a.4 De A-aktier, der tegnes og udstedes i medfør af pkt. 4a.1 og 4a.2, bærer betegnelsen AA-aktier og skal ligesom A-aktierne være ikke-omsætningspapirer, der lyder på navn og noteres på navn i Selskabets ejerbog. De B-aktier, der tegnes og udstedes i medfør af pkt. 4a.1 og 4a.2, skal være omsætningspapirer, der udstedes til ihændehaver, men kan noteres på navn. Der gælder ingen indskrænkninger i de nye aktiers omsættelighed, jf. pkt Med undtagelse af bestemmelsen i pkt. 4a.7 har AA-aktierne samme rettigheder og forpligtelser som bestående A-aktier. Såfremt bemyndigelserne i henhold til pkt. 4a.1 og/eller 4a.2 udnyttes ad flere omgange, har A-aktionærer og AA-aktionærer i fællesskab fortegningsret til de AAaktier, der udbydes, idet fortegningsretten udnyttes forholdsmæssigt i forhold til de enkelte aktionærers nominelle besiddelser af A-aktier og AA-aktier. 4a.5 Bestyrelsen er bemyndiget til at ændre vedtægterne som følge af kapitalforhøjelser i medfør af pkt. 4a.1 og 4a.2. 4a.6 Ved fremtidige kapitalforhøjelser, der ikke er omfattet af bemyndigelserne til bestyrelsen i pkt. 4a.1 og 4a.2, kan Selskabets aktiekapital forhøjes ved tegning af såvel A- som AA- som B- aktier i det hidtidige forhold mellem de tre aktieklasser. A-aktionærerne har fortegningsret til de nye A-aktier, AA-aktionærerne har fortegningsret til de nye AA-aktier, og B-aktionærerne har fortegningsret til de nye B-aktier. Fortegningsretten udnyttes forholdsmæssigt i forhold til de enkelte aktionærers nominelle aktiebesiddelser. 4a.7 I tilfælde af at en eller flere AA-aktier ved aftale overgår til eje til andre fysiske eller juridiske personer end Lundbeckfonden, eller selskaber, der er koncernforbundet med Lundbeckfonden, jf. koncerndefinitionen i selskabslovens 6, eller i tilfælde af, at et selskab, der ejer AAaktier, ikke længere er koncernforbundet med Lundbeckfonden, skal sådanne AA-aktier overgå til B-aktiekapitalen med nominelt samme beløb som de hidtidige AA-aktier. Bestyrelsen skal snarest muligt efter en sådan situation er opstået indkalde til generalforsamling, hvor bestyrelsen skal fremsætte forslag om nedsættelse af AA-aktiekapitalen med de overdragne AA-aktier mod en tilsvarende forhøjelse af B-aktiekapitalen med nye B-aktier. Kapitalnedsættelsen og kapitalforhøjelsen skal ske til samme kurs. De nye B-aktier kan, uanset pkt. 4.6 og pkt. 4a.6, kun tegnes af erhververen af de overdragne AA-aktier, respektive det selskab, som tidligere stod i koncernforbindelse med Lundbeckfonden. Da ingen aktionærer ønskede ordet, konstaterede dirigenten med generalforsamlingens tilslutning, at forslaget om bemyndigelsen til bestyrelsen var vedtaget. Side 11 af 14

12 Ad 7. Godkendelse af reviderede overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning af direktionen i ALK-Abelló A/S Bestyrelsen stillede forslag om, at de af bestyrelsen udarbejdede reviderede "Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning af direktionen i ALK-Abelló A/S" godkendes af generalforsamlingen. Bestyrelsens formand gennemgik forslaget. Ændringerne vedrørte retningslinjernes (i) pkt. 4 vedrørende kontantbonus, som bestyrelsen foreslår maksimeret til hhv. 6 og 4 måneder af det faste vederlag for hhv. den adm. direktør og den øvrige direktion og (ii) pkt. 5, hvor bestyrelsen foreslår indført et betinget aktieprogram. Da ingen aktionærer ønskede ordet, konstaterede dirigenten med generalforsamlingens tilslutning, at de reviderede overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning af direktionen i ALK-Abelló A/S var vedtaget. Ad 8. Valg af bestyrelse I medfør af vedtægternes pkt. 8.2 var alle generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer på valg. Brian Petersen stillede ikke op til genvalg. Bestyrelsen foreslog genvalg af: Lars Holmqvist på grund af hans erfaring med ledelse, økonomi, salg og markedsføring i den internationale farmaceutiske industri. Lars Holmqvist indstilles som uafhængigt bestyrelsesmedlem. Thorleif Krarup på grund af hans store erfaring med ledelse i store internationale virksomheder, finansielle og økonomiske ekspertise, samt bestyrelsesarbejde i børsnoterede virksomheder. Thorleif Krarup er bl.a. bestyrelsesmedlem i H. Lundbeck A/S og Lundbeckfonden. Anders Gersel Pedersen på grund af hans særlige erfaring med ledelse, innovation, forskning og udvikling i den internationale farmaceutiske industri. Anders Gersel Pedersen indstilles som uafhængigt bestyrelsesmedlem. Steen Riisgaard på grund af hans særlige kompetencer inden for ledelse og bestyrelsesarbejde, forskning og udvikling samt salg og markedsføring i internationale virksomheder. Steen Riisgaard indstilles som uafhængigt bestyrelsesmedlem. Side 12 af 14

13 Jes Østergaard på grund af hans store ledelseserfaring fra internationale virksomheder inden for biotek, medicin og diagnostik samt erfaring med bestyrelsesarbejde i børsnoterede selskaber. Jes Østergaard er bl.a. bestyrelsesmedlem i H. Lundbeck A/S og Lundbeckfonden. Med hensyn til de eksisterende bestyrelsesmedlemmers ledelseshverv i andre erhvervsdrivende virksomheder henvises til årsrapporten. Thorleif Krarup oplyste, at Steen Riisgaard, såfremt generalforsamlingen genvælger ham, har stillet sig til rådighed som formand for bestyrelsen. Ligeledes oplyste Thorleif Krarup, at medarbejderne i ALK i marts 2011 havde valgt tre nye selskabsrepræsentanter til selskabets bestyrelse, Katja Barnkob Thalund, Dorthe Seitzberg og Jacob Kastrup. Eftersom de tre medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer vælges for en fireårig periode, fortsætter de derfor i bestyrelsen. Bestyrelsen foreslog endvidere nyvalg af Christian Dyvig. Christian Dyvig besidder en betydelig international erfaring fra den finansielle sektor med særlig fokus på overdragelse af virksomheder samt ekspertise med aktive strategiske ejerskaber. Christian Dyvig er cand. jur. og har endvidere en MBA. Han er adm. direktør i Lundbeckfonden og har været partner i Nordic Capital samt investeringsbanken Morgan Stanley. Endvidere har han besiddet en række direktør- og bestyrelsesposter i selskaber, herunder formandsposter i selskaber, hvor han har været medejer (Falck A/S, Kompan A/S). Christian Dyvig er medlem af bestyrelsen i H. Lundbeck A/S og FIH Erhvervsbank A/S samt C P Dyvig & Co. Thorleif Krarup takkede Brian Petersen for dennes bidrag og arbejde i bestyrelsen og forklarede, at han selv ikke kunne fortsætte som formand på grund af sin bestyrelsespost i Lundbeckfonden. Generalforsamlingen genvalgte herefter Lars Holmqvist, Thorleif Krarup, Anders Gersel Pedersen, Steen Riisgaard og Jes Østergaard samt valgte Christian Dyvig som nyt medlem af bestyrelsen. Ad 7. Valg af revisor Bestyrelsen foreslog genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Generalforsamlingen genvalgte Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som selskabets revisor. Ad 8. Bemyndigelse til dirigenten Dirigenten informerede om bemyndigelsens indhold, som var at sikre registrering af de netop vedtagne vedtægtsændringer, hvilket blandt andet vil sige ændringer i nummerering, begreber og definitioner. Side 13 af 14

14 Da ingen aktionærer ønskede ordet, konstaterede dirigenten med generalforsamlingens tilslutning, at forslaget om bemyndigelse til dirigenten var vedtaget. Afsluttende takkede formanden aktionærerne for fremmødet og dirigenten for ledelsen af generalforsamlingen samt nævnte, at der var en lille forfriskning ude i forhallen, hvor bestyrelse og direktion ville have mulighed for at møde aktionærerne. Generalforsamlingen hævet. Dirigent Bestyrelsesformand Søren Meisling Steen Riisgaard Side 14 af 14

Bestyrelsens formand, Jørgen Worning, bød velkommen til generalforsamlingen.

Bestyrelsens formand, Jørgen Worning, bød velkommen til generalforsamlingen. J.nr. 007226-0063 sme/mkr/knm REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING ALK-ABELLÓ A/S DEN 1. APRIL 2011 April 2011 Den 1. april 2011 kl. 16.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ALK-Abelló A/S (CVR-nr. 63

Læs mere

Velkommen til generalforsamling onsdag den 12. marts 2014

Velkommen til generalforsamling onsdag den 12. marts 2014 Velkommen til generalforsamling onsdag den 12. marts 2014 Dagsorden 1. Årsrapport på engelsk 2. Beretning om selskabets virksomhed 3. Godkendelse af årsrapport og meddelelse af decharge 4. Beslutning om

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015

Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015 Offentliggjort: 2015-04-23 17:41:09 CEST Erria A/S Referat fra generalforsamling Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015 Selskabsmeddelelse nr. 04/2015 ERRIA A/S Cvr-nr. 15300574 År 2015,

Læs mere

Den 29. marts 2012 kl afholdtes ordinær generalforsamling i H. Lundbeck A/S, CVR-nr , hos H. Lundbeck, Ottiliavej 9, 2500 Valby.

Den 29. marts 2012 kl afholdtes ordinær generalforsamling i H. Lundbeck A/S, CVR-nr , hos H. Lundbeck, Ottiliavej 9, 2500 Valby. H. Lundbeck A/S Den 29. marts 2012 kl. 10.00 afholdtes ordinær generalforsamling i H. Lundbeck A/S, CVR-nr. 5675 9913, hos H. Lundbeck, Ottiliavej 9, 2500 Valby. Bestyrelsens formand Mats Pettersson indledte

Læs mere

Den 27. marts 2007, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i TV Byen/Gyngemosen, Mørkhøjvej 500, 2860 Søborg.

Den 27. marts 2007, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i TV Byen/Gyngemosen, Mørkhøjvej 500, 2860 Søborg. Sjælsø Gruppen A/S CVR-nummer 89801915 Den 27. marts 2007, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i TV Byen/Gyngemosen, Mørkhøjvej 500, 2860 Søborg. Udover aktionærer var selskabets

Læs mere

Den 30. marts 2011 kl. 10.00 afholdtes ordinær generalforsamling i H. Lundbeck A/S, CVR-nr. 5675 9913, hos

Den 30. marts 2011 kl. 10.00 afholdtes ordinær generalforsamling i H. Lundbeck A/S, CVR-nr. 5675 9913, hos Den 30. marts 2011 kl. 10.00 afholdtes ordinær generalforsamling i H. Lundbeck A/S, CVR-nr. 5675 9913, hos H. Lundbeck, Ottiliavej 9, 2500 Valby. Bestyrelsens formand Per Wold-Olsen indledte generalforsamlingen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Exiqon A/S

Referat af ordinær generalforsamling i Exiqon A/S København Marts 2015 Sagsnr. 038296-0035 sj/akt/mei Referat af ordinær generalforsamling i Exiqon A/S Den 19. marts 2015 afholdtes ordinær generalforsamling i Exiqon A/S (CVR-nr. 18 98 44 31) ("Selskabet")

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling Indkaldelse til generalforsamling ALK-Abelló A/S Onsdag den 12. marts 2014 2 Indkaldelse til generalforsamling 2014 Til ALK-Abelló A/S' aktionærer Bestyrelsen har herved fornøjelsen at indkalde til ordinær

Læs mere

VEDTÆGTER. for. ALK-Abelló A/S (CVR-nr. 63 71 79 16) ("Selskabet")

VEDTÆGTER. for. ALK-Abelló A/S (CVR-nr. 63 71 79 16) (Selskabet) VEDTÆGTER for ALK-Abelló A/S (CVR-nr. 63 71 79 16) ("Selskabet") Marts 20142016 Navn 1.1 Selskabets navn er ALK-Abelló A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene ALK A/S (ALK-Abelló A/S),

Læs mere

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1 VEDTÆGTER BERLIN HIGH END A/S CVR-nr. 29 19 56 92 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Selskabets kapital... 3 4. Selskabets aktier... 4 5. Generalforsamling, kompetence, sted og indkaldelse...

Læs mere

ALK. sentation. Virksomhedspræsentation MAJ 2011

ALK. sentation. Virksomhedspræsentation MAJ 2011 ALK Virksomhedspræsentation sentation 1 ALK allergispecialist - behandling, forebyggelse og diagnostisering Verdens førende inden for allergivaccine ~ 33 % global markedsandel Udvide basisforretningen

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S den 24. april 2013 GENERALFORSAMLINGSREFERAT ERRIA A/S CVR-NR

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S den 24. april 2013 GENERALFORSAMLINGSREFERAT ERRIA A/S CVR-NR REFERAT AF GENERALFORSAMLING DEN 24.04.2013 OG NYE VEDTÆGTER. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S den 24. april 2013 Selskabsmeddelelse nr. 4/2013 GENERALFORSAMLINGSREFERAT ERRIA A/S CVR-NR. 15300574 År 2013,

Læs mere

Den 21. marts 2013 kl. 10.00 afholdtes ordinær generalforsamling i H. Lundbeck A/S, CVR-nr. 5675 9913, hos

Den 21. marts 2013 kl. 10.00 afholdtes ordinær generalforsamling i H. Lundbeck A/S, CVR-nr. 5675 9913, hos H. Lundbeck A/S Den 21. marts 2013 kl. 10.00 afholdtes ordinær generalforsamling i H. Lundbeck A/S, CVR-nr. 5675 9913, hos H. Lundbeck, Ottiliavej 9, 2500 Valby. Bestyrelsens formand, Mats Pettersson,

Læs mere

a. Forslag om nedsættelse af selskabskapitalen samt nedsættelse af stykstørrelse fra 1,00 kr. til 0,50 kr.

a. Forslag om nedsættelse af selskabskapitalen samt nedsættelse af stykstørrelse fra 1,00 kr. til 0,50 kr. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 10. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 12/2016 Brøndbyernes IF Fodbold A/S Forløb af ordinær generalforsamling Den 10. maj 2016, kl. 16.00, blev

Læs mere

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN for BoConcept Holding A/S

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN for BoConcept Holding A/S UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN for BoConcept Holding A/S cvr. nr. 34 01 84 13 Den 27. august 2009 kl. 16:00 afholdtes ordinær generalforsamling i selskabet på selskabets kontor, Mørupvej 16, 7400

Læs mere

Bestyrelsens formand, Steen Riisgaard, bød velkommen til generalforsamlingen.

Bestyrelsens formand, Steen Riisgaard, bød velkommen til generalforsamlingen. J.nr. 007226-0081 nk/arup REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING ALK-ABELLÓ A/S DEN 12. MARTS 2013 Marts 2013 Den 12. marts 2013 kl. 16.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ALK-Abelló A/S (CVR-nr. 63 71

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15)

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) V E D T Æ G T E R NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Denmark Tel.:+45 70 25 10 56 Fax:+45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk for NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) NAVN

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

4. Godkendelse af årsrapport og beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

4. Godkendelse af årsrapport og beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport Dato: 29.04.2014 Emne: Ordinær Generalforsamling Tid: Tirsdag, den 29. april 2014, kl. 17:00 Sted: Toftegaardsvej 4, 8370 Hadsten År 2014, den 29. april, afholdtes Ordinær Generalforsamling i Expedit A/S

Læs mere

Jyske Banks selskabsdag : 18. september 2012 : Jens Bager, adm. direktør

Jyske Banks selskabsdag : 18. september 2012 : Jens Bager, adm. direktør Den førende allergispecialist Etableret i 1923 9 % 5 års CAGR 75 % 5 års CAGR 33 % global markedsandel 2011 Omsætning 2.348 mio. kr. 2011 EBITDA 406 mio. kr. Førende F&U-pipeline, der kan revolutionere

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr Vedtægter for Bang & Olufsen a/s CVR.nr. 41 25 79 11 1. Selskabets navn er Bang & Olufsen a/s. 2. Selskabets hjemsted er i Struer kommune. 3. Selskabets formål er i første række at eje varemærket Bang

Læs mere

Den 26. marts 2014 kl. 10.00 afholdtes ordinær generalforsamling i H. Lundbeck A/S, CVR-nr. 5675 9913, på

Den 26. marts 2014 kl. 10.00 afholdtes ordinær generalforsamling i H. Lundbeck A/S, CVR-nr. 5675 9913, på H. Lundbeck A/S Den 26. marts 2014 kl. 10.00 afholdtes ordinær generalforsamling i H. Lundbeck A/S, CVR-nr. 5675 9913, på selskabets adresse, Ottiliavej 9, 2500 Valby. Bestyrelsens formand, Håkan Björklund,

Læs mere

Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, ("Selskabet") indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes Dagsorden

Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, (Selskabet) indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes Dagsorden Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, ("Selskabet") indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes 24. januar 2013 kl. 17.00 Stamholmen 70, 2650 Hvidovre Dagsorden 1. Ledelsens

Læs mere

VEDTÆGTER. for. ALK-Abelló A/S (CVR-nr ) ("Selskabet")

VEDTÆGTER. for. ALK-Abelló A/S (CVR-nr ) (Selskabet) VEDTÆGTER for ALK-Abelló A/S (CVR-nr. 63 71 79 16) ("Selskabet") Marts 2009 1. Navn 1.1 Selskabets navn er ALK-Abelló A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene ALK A/S (ALK-Abelló A/S),

Læs mere

Bestyrelsen havde i henhold til vedtægternes 8.1 udpeget advokat Christina Bruun Geertsen som dirigent for generalforsamlingen.

Bestyrelsen havde i henhold til vedtægternes 8.1 udpeget advokat Christina Bruun Geertsen som dirigent for generalforsamlingen. KØBENHAVN. AARHUS. LONDON. BRUXELLES BERLIN IV A/S, CVR-NUMMER 29 14 98 60 Den 10. oktober 2014, klokken 10.00 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Berlin IV A/S hos Kromann Reumert, Sundkrogsgade

Læs mere

3.1 Selskabets aktiekapital er kr. 60.000.000,00. Aktiekapitalen består af:

3.1 Selskabets aktiekapital er kr. 60.000.000,00. Aktiekapitalen består af: Forslag til vedtægtsændringer på den ordinære generalforsamling den 28. august 2013 VEDTÆGTER for Harboes Bryggeri A/S CVR nr. 43 91 05 15 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Harboes Bryggeri A/S.

Læs mere

Dansk Aktiemesse : København : 9. oktober 2012 : Martin Barlebo, Director Group Communications

Dansk Aktiemesse : København : 9. oktober 2012 : Martin Barlebo, Director Group Communications Den førende allergispecialist Etableret i 1923 9 % 5 års CAGR 75 % 5 års CAGR 33 % global markedsandel 2011 Omsætning 2.348 mio. kr. 2011 EBITDA 406 mio. kr. Førende F&U-pipeline, der kan revolutionere

Læs mere

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Admiral Capital A/S. 1.2 Selskabets binavn er Re-Cap A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

NASDAQ OMX AKTIONÆRAFTEN RADISSON SAS SCANDINAVIA, ÅRHUS PER PLOTNIKOF 9. JUNI 2010

NASDAQ OMX AKTIONÆRAFTEN RADISSON SAS SCANDINAVIA, ÅRHUS PER PLOTNIKOF 9. JUNI 2010 NASDAQ OMX AKTIONÆRAFTEN RADISSON SAS SCANDINAVIA, ÅRHUS PER PLOTNIKOF 1 9. JUNI 2010 Seneste nyt Bedre end forventet økonomisk fremgang 2009: 10 % vækst i vaccinesalget / 47 % stigning i EBIT Q1 2010:

Læs mere

Bestyrelsens formand, Jørgen Worning, bød velkommen til generalforsamlingen og fortalte kort om ALKs nye administrationsbygning.

Bestyrelsens formand, Jørgen Worning, bød velkommen til generalforsamlingen og fortalte kort om ALKs nye administrationsbygning. J.nr. 007226-0063 sme/toh/knm REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING ALK- ABELLÓ A/S DEN 26. MARTS 2010 April 2010 Den 26. marts 2010 kl. 16.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ALK-Abelló A/S (CVR-nr.

Læs mere

i overensstemmelse med Selskabets vedtægter havde Selskabets bestyrelse udpeget advokat

i overensstemmelse med Selskabets vedtægter havde Selskabets bestyrelse udpeget advokat J.nr. 038296-0018 sj/sio REFERAT April 2010 Den 14. april 2010 afholdtes ordinær generalforsamling i Exiqon AIS (CVR-nr. 18 98 44 31) ("Selskabet") på Selskabets adresse, Skel stedet 16, 2950 Vedbæk. i

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013 Hovedkvarter: Sydvestvej 21 DK-2600 Glostrup Telefon:+45 7025 2223 Telefax:+45 7025 0223 Bank: Danske Bank CVR.Nr: 2668 5621 www.comendo.com comendo@comendo.com FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013

Læs mere

Bestyrelsen indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling i Admiral Capital A/S.

Bestyrelsen indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling i Admiral Capital A/S. Nasdaq Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 19 / 2015 Aarhus, 21. december 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Admiral Capital A/S (CVR.nr. 29 24 64 91) Torsdag

Læs mere

7. Behandling af forslag, som måtte være fremsat af bestyrelsen eller aktionærer

7. Behandling af forslag, som måtte være fremsat af bestyrelsen eller aktionærer Ordinær generalforsamling 2010 NTR Holding A/SRådhuspladsen 16,1. 1550 København V Tel.: 88 96 86 66 Fax: 88 96 88 06 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk År 2010, den 15. april kl. 15.00 afholdtes ordinær generalforsamling

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2012

Ordinær generalforsamling 2012 Ordinær generalforsamling 2012 18. april 2012 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2011

Læs mere

Den 24. marts 2002, kl , afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen

Den 24. marts 2002, kl , afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen Den 24. marts 2002, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i Lægemiddelstyrelsens kommende domicil i Havnestad, Axel Heidesgade 1 / Islands Brygge 69, 2300 Købehavn S. Udover

Læs mere

6.2.1 Som følge af ny terminologi i selskabsloven mv. ændres følgende ord og begreber i vedtægterne

6.2.1 Som følge af ny terminologi i selskabsloven mv. ændres følgende ord og begreber i vedtægterne Emne: Ordinær Generalforsamling Indkalder: Tid: Torsdag, den 29. april 2010 Indk.dato: Sted: Toftegårdsvej 4, 8370 Hadsten Rev: 03-05-2010 År 2010, den 29. april, afholdtes Ordinær Generalforsamling i

Læs mere

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER BERLIN IV A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Berlin IV A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte i ejendomme, herunder ved ejerskab af aktier (kapitalandele)

Læs mere

Generalforsamlingsprotokollat Dato 25.05.2012

Generalforsamlingsprotokollat Dato 25.05.2012 Generalforsamlingsprotokollat Dato 25.05.2012 Der afholdtes ordinær generalforsamling i fredag, den 25. maj 2012 klokken 10.00 på adressen Vesterbro 46,. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling

Læs mere

på Konferencecentret, Hotel Legoland, Aastvej 10B, 7190 Bilund, Danmark med følgende

på Konferencecentret, Hotel Legoland, Aastvej 10B, 7190 Bilund, Danmark med følgende J.nr. 036920-0018 ORDINÆR GENERALFORSAMLING April 2009 Den 21. april 2009 blev der afholdt ordinær generalforsamling i FirstFarms AIS, CVR nr. 28 31 2504 på Konferencecentret, Hotel Legoland, Aastvej 10B,

Læs mere

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR BOCONCEPT HOLDING A/S

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR BOCONCEPT HOLDING A/S UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR BOCONCEPT HOLDING A/S CVR.-NR: 34 01 84 13 Den 28. august 2007, kl. 16.00, afholdtes ordinær generalforsamling på selskabets kontor Mørupvej 16, 7400 Herning. Til

Læs mere

Vedtægter for AURIGA INDUSTRIES A/S CVR-nr. 34629218. Side 1 af 8

Vedtægter for AURIGA INDUSTRIES A/S CVR-nr. 34629218. Side 1 af 8 Vedtægter for AURIGA INDUSTRIES A/S CVR-nr. 34629218 Side 1 af 8 Side 2 af 8 Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1. Selskabets navn er Auriga Industries A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Nordicom A/S

Ordinær generalforsamling i Nordicom A/S Ordinær generalforsamling i Nordicom A/S I henhold til vedtægternes punkt 6.2 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Nordicom A/S onsdag, den 29. april 2015, kl. 16.00 Generalforsamlingen afholdes

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S. CVR nr

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S. CVR nr Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 1. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

B-aktierne er omsætningspapirer. De udstedes på navn og skal stedse være noteret på navn i ejerbogen.

B-aktierne er omsætningspapirer. De udstedes på navn og skal stedse være noteret på navn i ejerbogen. Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 5. december 2016 Vedtægter for Coloplast A/S CVR-nr. 69749917 Holtedam 1 3050 Humlebæk Denmark Tlf: +45 4911 1111 www.coloplast.com CVR-nr. 69749917 Selskabets navn, hjemsted

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

REFERAT. SP Group A/S

REFERAT. SP Group A/S REFERAT af ordinær generalforsamling SP Group A/S CVR-nr. 15701315 Den 28. april 2015 afholdtes der ordinær generalforsamling i SP Group A/S på selskabets adresse i Søndersø. Aktionærer repræsenterende

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Dantherm A/S

Ordinær generalforsamling i Dantherm A/S Ordinær generalforsamling i Dantherm A/S Som tidligere meddelt blev ordinær generalforsamling i Dantherm A/S afholdt i dag den 29. april 2015. Der henvises til dagsordenen på side 2. Formandens beretning

Læs mere

Den ordinære generalforsamling blev afholdt på selskabets kontor, Holger Danskes Vej 91, 2000 Frederiksberg.

Den ordinære generalforsamling blev afholdt på selskabets kontor, Holger Danskes Vej 91, 2000 Frederiksberg. PLESNER SVANE GRØNBORG ADVOKATFIRMA GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 23. APRIL 2009 JOBINDEX A/S (CVR nr.: 21367087) Den ordinære generalforsamling blev afholdt på selskabets kontor,

Læs mere

Royal Unibrew A/S CVR-nr Fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling tirsdag 27. april 2010, kl

Royal Unibrew A/S CVR-nr Fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling tirsdag 27. april 2010, kl Royal Unibrew A/S CVR-nr. 41956712 Fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling tirsdag 27. april 2010, kl. 17.00 1. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Forelæggelse af den reviderede

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr Vedtægter for Bang & Olufsen a/s CVR.nr. 41 25 79 11 1. Selskabets navn er Bang & Olufsen a/s. 2. Selskabets hjemsted er i Struer kommune. 3. Selskabets formål er i første række at eje varemærket Bang

Læs mere

NETWORK CAPITAL GROUP HOLDING A/S

NETWORK CAPITAL GROUP HOLDING A/S NETWORK CAPITAL GROUP HOLDING A/S VEDTÆGTER for Network Capital Group Holding A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Network Capital Group Holding A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

V E D T Æ G T E R for NTR HOLDING A/S (CVR-nr ) Selskabets navn er NTR Holding A/S.

V E D T Æ G T E R for NTR HOLDING A/S (CVR-nr ) Selskabets navn er NTR Holding A/S. NTR Holding A/S Rådhuspladsen 16, 1. 1550 København V Denmark Tel.:+45 8896 8666 Fax:+45 8896 8806 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk V E D T Æ G T E R for NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) NAVN OG FORMÅL

Læs mere

Vedtægter. for. Danfoss A/S

Vedtægter. for. Danfoss A/S J. nr. 205-20945-8 Vedtægter for Danfoss A/S CVR-nr. 20165715 1/9 2014.04.25 1 Selskabets navn er Danfoss A/S, og dets hjemsted er DK-6430 Nordborg, Sønderborg Kommune. 2 Selskabets formål er at drive

Læs mere

Generalforsamling i Bang & Olufsen a/s. 1. Valg af dirigent. 5. Forslag fra bestyrelsen:

Generalforsamling i Bang & Olufsen a/s. 1. Valg af dirigent. 5. Forslag fra bestyrelsen: Til navnenoterede aktionærer i Bang & Olufsen a/s Struer, 18-09-2003 Generalforsamling i Bang & Olufsen a/s Bang & Olufsen a/s ordinære generalforsamling afholdes fredag, den 10. oktober 2003, kl. 16.30

Læs mere

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr. 41 25 79 11

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr. 41 25 79 11 Vedtægter for Bang & Olufsen a/s CVR.nr. 41 25 79 11 1. Selskabets navn er Bang & Olufsen a/s. 2. Selskabets hjemsted er i Struer kommune. 3. Selskabets formål er at drive forretning, enten selv eller

Læs mere

NTR Holding A/S - ordinær generalforsamling 2009 Side

NTR Holding A/S - ordinær generalforsamling 2009 Side Side 1 af 6 År 2009, den 16. april kl. 15.00 afholdtes ordinær generalforsamling i NTR Holding på Radisson SAS Scandinavia Hotel, København, med følgende dagsorden: 1. Bestyrelsens beretning om selskabets

Læs mere

På generalforsamlingen var repræsenteret nominelt DKK , svarende til 76,81% af selskabskapitalen efter regulering for egne aktier.

På generalforsamlingen var repræsenteret nominelt DKK , svarende til 76,81% af selskabskapitalen efter regulering for egne aktier. William Demant Holding A/S Torsdag den 22. marts 2018 kl. 16.00 afholdtes ordinær generalforsamling i William Demant Holding A/S, CVR-nr. 71 18 69 11, på adressen Kongebakken 9, 2765 Smørum. Formanden

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen Holding A/S. (CVR-nr ) 1 Selskabets navn og formål

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen Holding A/S. (CVR-nr ) 1 Selskabets navn og formål VEDTÆGTER for Glunz & Jensen Holding A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn og formål 1.1 Navn Selskabets navn er Glunz & Jensen Holding A/S. 1.2 Formål Selskabets formål er at besidde kapitalandele

Læs mere

1. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år

1. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år Exiqon A/S ("Selskabet") Fuldstændige forslag til den ordinære generalforsamling den 4. april 2013. 1. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år Bestyrelsens beretning foreslås

Læs mere

Meddelelse om afholdt ordinær generalforsamling den 22. februar 2017

Meddelelse om afholdt ordinær generalforsamling den 22. februar 2017 Nasdaq Copenhagen London Stock Exchange Øvrige interessenter 23. februar 2017 Meddelelse om afholdt ordinær generalforsamling den 22. februar 2017 Banken har afholdt ordinær generalforsamling onsdag, den

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2011

Ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling 2011 NTR Holding A/S Rådhuspladsen 16, 1. 1550 København Tel.: +45 8896 8666 Fax: +45 8896 8806 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk År 2011, den 12. april kl. 15.00 afholdtes ordinær

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Dr. Tværgade 41, 1. - 2 DK-1302 København K Telefon: (+45) 33 30 66 00 www.smallcap.dk Indkaldelse til ordinær generalforsamling Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i SmallCap Danmark A/S (CVR

Læs mere

A world leader in allergy immunotherapy. Velkommen til generalforsamling

A world leader in allergy immunotherapy. Velkommen til generalforsamling A world leader in allergy immunotherapy Velkommen til generalforsamling Dagsorden 1. Beretning om selskabets virksomhed 2. Godkendelse af årsrapport og meddelelse af decharge 3. Beslutning om resultatdisponering

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GN STORE NORD A/S

ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GN STORE NORD A/S ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GN STORE NORD A/S ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GN STORE NORD A/S Med henvisning til vedtægternes pkt. 11 indkalder GN Store Nord A/S til ordinær generalforsamling torsdag den

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) - 1 - 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at foretage anlægsinvestering i fast ejendom efter bestyrelsens skøn

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 11. april 2012

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 11. april 2012 GENERALFORSAMLING Brødrene Hartmann A/S 11. april 2012 1 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

VEDTÆGTER PER AARSLEFF HOLDING A/S. for. CVR-nr ADVOKATFIRMA CVR-NR. DK SAGSNR.

VEDTÆGTER PER AARSLEFF HOLDING A/S. for. CVR-nr ADVOKATFIRMA  CVR-NR. DK SAGSNR. VEDTÆGTER for PER AARSLEFF HOLDING A/S CVR-nr. 24257797 ADVOKATFIRMA WWW.KROMANNREUMERT.COM CVR-NR. DK 62 60 67 11 SAGSNR. 1035412 MSN/ES DOK. NR. 45804007-1 KØBENHAVN SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 30. april 2015 side 1 Velkommen Jens Due Olsen, Formand for bestyrelsen side 2 5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

Læs mere

21. marts 2012 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT DSV A/S

21. marts 2012 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT DSV A/S 21. marts 2012 REFERAT AF GENERALFORSAMLING 2012 Selskabsmeddelelse nr. 442 Den 21. marts 2012 afholdt DSV ordinær generalforsamling. Dirigentens referat i form af udskrift af forhandlingsprotokollen er

Læs mere

Generalforsamling. Brødrene Hartmann A/S 8. april 2015

Generalforsamling. Brødrene Hartmann A/S 8. april 2015 Generalforsamling Brødrene Hartmann A/S 8. april 2015 1 Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

VEDTÆGTER. For. European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES

VEDTÆGTER. For. European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES VEDTÆGTER For European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES KROMANN REUMERT, ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5, DK- 2100 KØBENHAVN Ø, TELEFON +45 70 12 12 11 FAX +45 70 12 13

Læs mere

Korrektion: Selskabet har konstateret en meningsforstyrrende fejl i den danske udgave af generalforsamlingsindkaldelsens

Korrektion: Selskabet har konstateret en meningsforstyrrende fejl i den danske udgave af generalforsamlingsindkaldelsens Korrektion: Selskabet har konstateret en meningsforstyrrende fejl i den danske udgave af generalforsamlingsindkaldelsens pkt. VA1. I indkaldelsens forslag til nye 3C og 3D, er der fejlagtigt anført gældsbreve,

Læs mere

Vedtægter. H. Lundbeck A/S

Vedtægter. H. Lundbeck A/S Vedtægter for H. Lundbeck A/S Ottiliavej 7-9, 2500 Valby CVR-nr. 5675 9913 (tidligere registreret under reg.nr. A/S 22.472) ---oo0oo--- 1.0 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er H. Lundbeck A/S med binavn

Læs mere

1. Ledelsesberetning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse

1. Ledelsesberetning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse År 2014, den 17. december, kl. 16.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Ambu A/S i IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V. Til stede var 181 personer med adgangskort, heraf 129 med

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 J. nr. 36900 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 30-05-2011 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research

Læs mere

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S April 2016 Indholdsfortegnelse 1. Navn... 3 2. Hjemsted... 3 3. Formål... 3 4. Selskabets kapital... 3 5. Selskabets aktier... 3 6. Bemyndigelse til kapitalforhøjelse...

Læs mere

3. Bestyrelsens forslag om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

3. Bestyrelsens forslag om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport År 2013, den 12. december, kl. 16.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Ambu A/S i IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V. Til stede var 128 personer med adgangskort, heraf 92 med

Læs mere

Meddelelse om afholdt ordinær generalforsamling den 25. februar 2015 og om bestyrelsen i Ringkjøbing Landbobank

Meddelelse om afholdt ordinær generalforsamling den 25. februar 2015 og om bestyrelsen i Ringkjøbing Landbobank NASDAQ Copenhagen London Stock Exchange Øvrige interessenter 25. februar 2015 Meddelelse om afholdt ordinær generalforsamling den 25. februar 2015 og om bestyrelsen i Ringkjøbing Landbobank Afholdt ordinær

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr )

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr ) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2013

Ordinær generalforsamling 2013 Ordinær generalforsamling 2013 17. april 2013 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2012

Læs mere

Vedtægter. A/S Det Østasiatiske Kompagni. CVR-nr

Vedtægter. A/S Det Østasiatiske Kompagni. CVR-nr Vedtægter A/S Det Østasiatiske Kompagni CVR-nr. 26 04 17 16 Med ændringer som vedtaget på ØK s ordinære generalforsamling den 24. marts 2010 1. Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er A/S Det Østasiatiske

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Santa Fe Group A/S. torsdag den 7. april 2016 kl. 16:00 på First Hotel Copenhagen, Molestien 11,

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Santa Fe Group A/S. torsdag den 7. april 2016 kl. 16:00 på First Hotel Copenhagen, Molestien 11, Santa Fe Group A/S East Asiatic House Indiakaj 20 2100 København Ø Tel.: 3525 4300 Fax: 3525 4313 E-mail: sfg@santaferelo.com Web: www.santaferelo.com CVR.nr.: 26 04 17 16 9. marts 2016 Indkaldelse til

Læs mere

I overensstemmelse med vedtægternes 8 indkaldes herved til. ordinær generalforsamling i SimCorp A/S

I overensstemmelse med vedtægternes 8 indkaldes herved til. ordinær generalforsamling i SimCorp A/S Til aktionærerne Weidekampsgade 16 2300 København S Danmark Telefon: +45 35 44 88 00 Telefax: +45 35 44 88 11 E-mail: info@simcorp.com www.simcorp.com CVR-nummer: 15 50 52 81 I overensstemmelse med vedtægternes

Læs mere

Vedtægter April September 2010

Vedtægter April September 2010 J.nr. 039450-0019J.nr. J.nr. 039450-0019 JBS/HJK/MDN Vedtægter April September 2010 for DANTRUCK A/S CVR-nr. 50384012 Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 DK-8100 Århus C T, +45 8934 0000 F, +45 8934 0001

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dato: 5. marts 2015 Årets meddelelse nr.: 13 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dagordenen

Læs mere

VEDTÆGTER. for COWI Holding A/S (CVR-nr. 32892973) ("Selskabet")

VEDTÆGTER. for COWI Holding A/S (CVR-nr. 32892973) (Selskabet) VEDTÆGTER for COWI Holding A/S (CVR-nr. 32892973) ("Selskabet") 2013 1. Navn 1.1 Selskabets navn er COWI Holding A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er at drive holding-virksomhed, herunder som øverste

Læs mere

BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S CVRNR 83 93 34 10. Brøndby, den 2. januar 2008 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 2/2008. for. Brøndbyernes I.F.

BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S CVRNR 83 93 34 10. Brøndby, den 2. januar 2008 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 2/2008. for. Brøndbyernes I.F. 1 af 8 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S CVRNR 83 93 34 10 Brøndby, den 2. januar 2008 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 2/2008 VEDTÆGTER for Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S December 2007 2 af 8 Navn, hjemsted og formål

Læs mere

Den 25. april 2012 blev der afholdt ordinær generalforsamling i. Topsil Semiconductor Materials A/S CVR nr

Den 25. april 2012 blev der afholdt ordinær generalforsamling i. Topsil Semiconductor Materials A/S CVR nr Den 25. april 2012 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Topsil Semiconductor Materials A/S CVR nr. 24 93 28 18 hos advokatfirma Plesner, Amerika Plads 37, 2100 København Ø. Dagsordenen var: 1.

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling. 4. november 2014

Ekstraordinær generalforsamling. 4. november 2014 Ekstraordinær generalforsamling 4. november 2014 2 Dagsorden 1. Bestyrelsens forslag om nedsættelse af selskabets aktiekapital og ændring af aktiernes stykstørrelse 2. Bestyrelsens forslag om bemyndigelse

Læs mere

Den 25. marts 2015 kl afholdtes ordinær generalforsamling i H. Lundbeck A/S, CVR-nr , på

Den 25. marts 2015 kl afholdtes ordinær generalforsamling i H. Lundbeck A/S, CVR-nr , på H. Lundbeck A/S Den 25. marts 2015 kl. 10.00 afholdtes ordinær generalforsamling i H. Lundbeck A/S, CVR-nr. 5675 9913, på selskabets adresse, Ottiliavej 9, 2500 Valby. Bestyrelsens formand, Håkan Björklund,

Læs mere

DALHOFF LARSEN & HORNEMAN A/S, CVR-NUMMER

DALHOFF LARSEN & HORNEMAN A/S, CVR-NUMMER DALHOFF LARSEN & HORNEMAN A/S, CVR-NUMMER 34411913 Den 8. marts 2011, klokken 13.00, blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling i Dalhoff Larsen & Horneman A/S på Quality Hotel Høje Taastrup, Carl

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele) 3 3 Bemyndigelse til gennemførelse af kapitalforhøjelse

Læs mere

VEDTÆGTER. For. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr

VEDTÆGTER. For. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 VEDTÆGTER 1. NAVN Selskabets navn er EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S. 2. HJEMSTED Selskabets hjemsted er Horsens Kommune. 3. FORMÅL Selskabets

Læs mere

Verdens førende inden for enzymer og mikroorganismer. Generalforsamling 2003

Verdens førende inden for enzymer og mikroorganismer. Generalforsamling 2003 Verdens førende inden for enzymer og mikroorganismer Generalforsamling 2003 Kurt Anker Nielsen Paul Petter Aas Jerker Hartwall Walther Thygesen Hans Werdelin Arne Hansen Lars Bo KøpplerK Ulla Morin Morten

Læs mere

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S VEDTÆGTER for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Comendo A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: 2 Hjemsted VPS A/S (Comendo A/S) Virus Protection Systems

Læs mere

30. juni Scandinavian Private Equity A/S CVR-nr VEDTÆGTER

30. juni Scandinavian Private Equity A/S CVR-nr VEDTÆGTER 30. juni 2016 Scandinavian Private Equity A/S CVR-nr. 29824088 VEDTÆGTER Side 2 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Scandinavian Private Equity A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under navnet

Læs mere