Myokardieskintigrafi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Myokardieskintigrafi"

Transkript

1 i Side 1 af 15 Formål At undersøge den regionale perfusionsfordeling i myokardiet under koronar vasodilatation. Ved sammenligning af hvile- og stressoptagelser opnås en kvalitativ og semikvantitativ vurdering af den maksimale regionale flowstigning (den koronare flowreserve). Målgruppe og anvendelsesområde Denne instruks gælder personaler på klinisk fysiologisk /nuklearmedicinsk afdeling, Glostrup Hospital. Undersøgelsesprincip Sporstoffet 99m Tc Stamicis (MIBI) fordeles flow-afhængigt i myokardiet. Ved tomografisk skintigrafi (gammakamera) afbildes perfusionsfordelingen. Den regionale perfusionsfordeling i myocardiet undersøges i hvile samt under medikamentel belastning med Adenosin eller Dobutamin. Ved reversibel iskæmi ses typisk normal perfusion i hvile men relativ hypoperfusion under medikamentel belastning. Ved tidligere myokardieinfakt findes hypoperfusion både i hvile og under belastning. Princip Sporstoffet 99m Tc Stamicis (MIBI) optages i myokardiets mitokondrier, hvor fordelingen afhænger af den regionale gennemblødning på injektionstidspunktet. Indikationer Udredning af patienter som mistænkes for iskæmisk hjertesygdom Terapivalg hos patienter med angiografiverificerede stenoser Indentifikation af høj- og lavrisikopatienter efter AMI (akut myokardieinfakt) eller forud for ikke-kardiel kirurgi Kontraindikationer Absolutte kontraindikation: Allergi overfor indholdsstoffet. Relative kontraindikationer: Arytmier: dysreguleret atrieflimren/flagren; paroksystiske supraventrikulære og ventrikulære takykardier. Akut febersygdom, endocarditis, myocarditis Kontraindikation ved Adenosin se side 3 og Dobutamin se side 7. Udarbejdet af LL/MG Erstatter: af Godkendt af: LTJ Revideres senest: Placeringer: Fil:

2 Side 2 af 15 Graviditet og amning Relativt kontraindiceret ved graviditet. Amning er tilladt uden pause, men stråledosis ved, at være tæt på moder, skal overvejes. Forberedelse Patienterne skal faste 6 timer inden mødetid, men må gerne drikke vand. Specielt kaffe, te, cola, kakao, og chokolade må ikke indtages og rygning skal undgås. Det er nødvendigt at holde pause med visse typer af medicin. Dette skal aftales med en læge. Stress Patienterne kan enten være belastet (stress test) med Adenosin eller Dobutamin, se side 3: Adenosin stress test eller Dobutamin stress-test side 7 Hvile undersøgelse Patienten udspørges om fulde navn og fødselsdato. Tjek henvisning og at oplysningerne stemmer overens med Arcus. Der anlægges venflon og 99m Tc Stamicis (MIBI) injiceres og der skylles efter med 0,9 % natriumklorid. Patienten skal have en bakke med 2 ostemadder, kaffe/the og 1 liter vand. Efter 1 time startes billedoptagelsen. Lægemidler, aktivitetsmængde og stråledosis Lægemiddel: 99m Tc-mærket Isonitril (Stamisis) Aktivitetsmængde 600 MBq Effektiv dosis. Isonitrili: 7,9 µsv/mbq. Gammakameraoptagelse Optagelse på GE Infinia se side 12 Optagelse på GE Discovery se side 14 Ansvar og organisering Afdelingsledelsen har ansvar for at udarbejde, godkende og realisere denne instruks. Alle ansatte har ansvar for at kende og følge denne vejledning. Definitioner RCU ~ remote kontrol enheden Referencer, relevant lovgivning

3 Side 3 af 15 Adenosin stress test Kontraindikationer ved Adenosin belastning a) Atrioventrikulær blok grad II + III b) Nitrolingual 0,4 mg/dosis, Bricanyl, Seloken 1 mg/ml, Nitroglycerin, Adrenalin 1 mg/ml, Theofylamin 22 mg/ml, Atropin 1 mg/ml, Mepyramin 25 mg/ml c) Sinusknudedysfunktion med længere sinuspauser med mindre mulighed for pacing er etableret d) Ustabil angina eller AMI indtil stabil tilstand gennem mindst 1 døgn e) Svær pulmonal hypertension f) Astma, svær COLD g) Svær aortastenose h) Dipyridamol præparater skal seponeres inden undersøgelsen (5 plasmahalveringstider) Afbrydelse af Adenosininfusion ved: Svær angina og ST-depression: sporstof injiceres umiddelbart Udtalte brystsmerter uden ekg-forandringer: sporstof injiceres, om muligt fortsættes cykling i 1 minut. 2. og 3. grads blok: Adenosininfusionen afbrydes straks, eventuelt fortsætter cykling, og sporstof injiceres. Risiko for falsk negativ undersøgelser er betydelig. Udtalt dyspnø. Bronkospasme: Undersøgelsen afbrydes, sporstof injiceres ikke. Evt. gives bronkodilatator inhalation eller teofyllamin Udtalt blodtryksfald: Adenosinfusionen og cykling standses, sporstof injiceres umiddelbart. Forberedelse Beredskab: I arbejdsrummet skal der forefindes det nødvendige udstyr til behandling af arytmier og hjertestop: DC-defibrillator, hjertestopkuffert. dropstativ, Rubens maske og ballon. Nitrolingual 0,4 mg/dosis, Bricanyl,Seloken 1 mg/ml, Nitroglycerin,Adrenalin 1 mg/ml, Theolylamin 22 mg/ml, Atropin 1 mg/ml,mepyramin 25 mg/ml Modtagelse af patient: Tjek CPR og fulde navn.

4 Side 4 af 15 Udspørg om faste, 6 timer før mødetid skal patienten faste, men må gerne drikke vand. Specielt kaffe, te, cola, kakao og chokolade må ikke indtages og rygning skal undgås. Patienten for udleveret patientskjorte og bedes skifte tøj på overkroppen. Informering af patient: Patienten informeres om forløbet under belastningen. Herunder information om medicininfusion. Indgift af radioaktivt sporstof Cykling 6 min Evt. bivirkninger: Varme fornemmelser, hjernebanken, hovedpine, fornemmelse af vejrtrækningsbesvær Fremgangsmåde: Patient lejres og får lagt venflon (helst i højre arm) med trevejshane. Patienten får påsat 10 elektroder til EKG i 12 afledninger, R(højre) og L(venstre) højt på overkroppen, N(højre) og F(venstre)nederst på overkroppen. Se bilag: Resting ECG, electrode location. Patienten skal helst belastes på ergometercykel. Belastningen skal være 25 watt. Patient skal op på cyklen, sadlen justeres. Patienter som ikke kan cykle forbliver på lejet. Cyklens blodtrykmanchet påsættes venstre arm. Mikrofonen placeres på indersiden af overarmen i furen under deltamusklen. Tilslut EKG elektroder. Patienten er nu klar Betjening af CardioPerfect: Tænd cykel Tænd PC Log på Vælg CardioPerfect (ikon) Vælg Patient Skriv ind data: Nummer: Personnr. (giver automatisk fødselsdato) Navn Vælg køn og race Indtast vægt og højde Vælg OK Vælg ArbejdsEKG

5 Side 5 af 15 Under protokol vælges Arbejdsprotokol: Adenosin 25 W Blodtryksprotokol: Adenosin Når patienten er tilsluttet EKG og BT, kan der vælges OK og målingerne begynder. Kald læge. Den korrekte Adenosindosis trækkes op i en 50-mL sprøjte. Se skema. Lægen kontrollerer at den optrukne dosis er korrekt. Lægen klargør sprøjte med adenosin og pumpe. Adenosin infunderes via pumpe med 140 µg/kg/min over 6 min. Start test Start testen samtidig med start af infusion og evt. cykelbelastning. Tryk ikke på stop før testen er afsluttet inkl. rest. Stamicis indgives ved 3 min. Noter tidspunkt på mærke og sæt på rekvisition. Ved indgift af Stamicis vælg kommentar/f6 Når belastningstesten er slut ved 6 min, vælg rest/f11 Når patienten er stabiliseret standses undersøgelsen på STOPF2. Patienten afmonteres BT, EKG og venflon. Lad elektroderne R, L og N blive siddende til kameraoptagelse. Edb slukkes ved at lukke programmet ned og vælge SHUT DOWN i MENU Sluk cykel Afslutning: Afslut undersøgelsen i Arcus med vægt, højde og dosis. Aflever Rekvisition/journal i kamerarum. Patienten skal have en bakke med 2 ostemadder, kaffe/te og 1L vand.

6 Side 6 af 15 Beregning af Adenosin-dosis: Adenosin foreligger som hætteglas med 10 ml /50 ml á 5 mg/ml. Den korrekte adenosindosis (brug nedenstående skema) trækkes op i en 60 ml sprøjte. Lægen kontrollerer dosis. Der efterfyldes med isoton NaCl til 50 ml. Sprøjten monteres i infusionpumpen. Adenosin (0,14mg/kg/min) indgives over 6 min. Infusionshastigheden vælges til 8,33 mll/min. = 500 ml/time, hvorved der infunderes i alt 50 ml på 6 minutter. Vægt Adenosin Saltvand kg mg ml ml

7 Side 7 af 15 Dobutamin stress test Formål Formålet med testen er at opnå 85% af den for alderen forventede maksimale pulsfrekvens før indgift af 99m Tc Stamicis. Patienten belastes med stoffet Dobutamin med stigende koncentration indtil 85% den maksimale puls((220 patientens alder)x0,85) nås, hvorefter der indgives sporstof og pulsen holdes i 2 min Indikationer: Stress myokardieskintigrafi hvor belastning ikke kan gennemføres med adenosin, f.eks. pga. svær obstruktiv lungesygdom. Kontraindikationer ved Dobutamin belastning Lungeemboli Ustabil angina eller AMI indtil stabil tilstand gennem mindst 2 døgn Svær pulmonal hypertension Svær aortastenose Hypertension, (SBT >220 mmhg, DBT>120 mmhg Svære arytmier Svær hjerteinsufficiens Myokarditis, pericarditis Forberedelse af patienter: Antianginøse midler seponeres, specielt beta-blokkere. Kaffe, te og lignende uden betydning. Beredskab: I arbejdsrummet skal der forefindes det nødvendige udstyr til behandling af arytmier og hjertestop: DC-defibrillator, hjertestopkuffert. dropstativ, Rubens maske og ballon. Nitrolingual 0,4 mg/dosis, Bricanyl, Seloken 1 mg/ml, Nitroglycerin, Adrenalin 1 mg/ml, Theofylamin 22 mg/ml, Atropin 1 mg/ml, Mepyramin 25 mg/ml Modtagelse af patient: Tjek CPR og fulde navn. Patienten for udleveret patientskjorte og bedes skifte tøj på overkroppen.

8 Side 8 af 15 Informering af patient: Patienten informeres om forløbet under belastningen. Herunder information om medicininfusion. Indgift af radioaktivt sporstof Cykling eller benløft på lejet Fremgangsmåde: Patient lejres og får lagt venflon (helst i højre arm) med trevejshane. Patienten får påsat 10 elektroder til EKG i 12 afledninger, R(højre) og L(venstre) højt på overkroppen, N(højre) og F(venstre)nederst på overkroppen. Se bilag: Resting ECG, electrode location. Patienten skal helst belastes på ergometercykel. Belastningen skal være 25 watt. Patient skal op på cyklen, sadlen justeres. Patienter som ikke kan cykle forbliver på lejet. Cyklens blodtrykmanchet påsættes venstre arm. Mikrofonen placeres på indersiden af overarmen i furen under deltamusklen. Tilslut EKG elektroder. Hæng 0,5L 0,9% saltvand op på pumpens bøjle og start infusion. Patienten er nu klar Kald læge Dobutamin trækkes op, se skema efter vægt. Tjek Stamicis 600 MBq og sørg for 10 ml NaCl til skyl. Betjening af CardioPerfect: Tænd cykel, Tænd PC, Log på Vælg CardioPerfect(icon) Log på som gæst Vælg Patient Skriv ind data: Nummer: cpr nr.(giver automatisk fødselsdato) Navn Vælg køn og race Indtast vægt og højde Vælg faneblad Historik og indtast Dobutamin x,x ml Vælg OK Vælg ArbejdsEKG Under protokol vælges

9 Side 9 af 15 Indtast bioanalytiker og tilsynsførende læge Vælg Arbejdsprotokol: Dobutamin Blodtryksprotokol: Dobutamin Når patienten er tilsluttet EKG og BT, kan der vælges OK og målingerne begynder. Den korrekte mængde Dobutamin trækkes op i en 2-mL sprøjte, se skema. Lægen kontrollerer at den optrukne dosis er korrekt, suger Dobutamin over i en 60 ml sprøjte og fylder efter med NaCl og klargør pumpen. Programmet beregner 85% af den maksimale puls som er (220-alder) x 0,85. Når de 85% nås under undersøgelsen giver programmet besked. Start test Start/F2 testen samtidig med start af infusion af dobutamin. Patienten skal skiftevis løfte begge ben for at hjælpe til at få pulsen op. Cyklen måler blodtryk hvert minut. Ønskes en ekstra blodtryksmåling kan dette startes ved tryk på knappen BT mål/f5 eller på cyklen Programmet skifter selv trin med stigende koncentation hvert 3 min. Trin 1: 100ml/h 10ug/kg/min. 3 min. Trin 2: 200ml/h 20ug/kg/min. 3 min. Trin 3: 300ml/h 30ug/kg/min. 3 min. Trin 4: 400ml/h 40ug/kg/min. 3 min. Brug knappen næste trin/f9 til at springe et trin over. Kan evt. bruges til at starte på trin 2. Så snart den forventede maksimale puls er opnået indgives Stamicis, vælg kommentar/ F6. Tiden registreres ved valg af kommentar og ikke tryk på OK. Brug knappen pause/f10 til at fastholde protokollen i indeværende trin når Stamicis er indgivet. Vælg rest. /F11 når indgift af Dobutamin standses. Tryk ikke på stop før testen er afsluttet inkl. rest. Når patienten er stabiliseret standses undersøgelsen på STOP/F2. Patienten afmonteres BT, EKG og venflon. Lad elektroderne R, L og F blive siddende til kameraoptagelse. Edb slukkes ved at lukke programmet ned og vælge SHUT DOWN i MENU Sluk cykel Afslutning:

10 Side 10 af 15 Efter endt arbejdstest kan der redigeres i rediger test. Patienten skal have en bakke med 2 ostemadder, kaffe/te og 1L vand. Patienten venter ca. 1 time til skintigrafi Arcus: Afslut undersøgelsen med vægt, højde og dosis. Aflever Rekvisition i kamerarum

11 Side 11 af 15 Dobutamin infusion Beregning af dobutamin-dosis: Dobutamin foreligger som hætteglas (12,5 mg/ml). Den korrekte dosis (se nedenstående skema) trækkes op i en 2 mll sprøjte. Lægen kontrollerer dosis, som herefter overføres til en 50 ml sprøjte. Der efterfyldes med 0.9% NaCl som anført i skemaet. Dette giver et maksimalt infusionsvolumen på 52,5 ml. Vægt Dobutamin Saltvand kg mg ml ml 45 16,2 1,3 58, ,0 1,5 58, ,8 1,6 58, ,6 1,7 58, ,4 1,9 58, ,2 2,0 58, ,0 2,2 57, ,8 2,3 57, ,6 2,4 57, ,4 2,6 57, ,2 2,7 57, ,0 2,9 57,1 Sprøjten monteres i infusionpumpen. For hvert belastningstrin vælges infusionhastighed i henhold til nedenstående skema: Hastighed Dosis Tid 100 ml/h 10 ug/kg/min. 3 min. 200 ml/h 20 ug/kg/min. 3 min. 300 ml/h 30 ug/kg/min. 3 min. 400 ml/h 40 ug/kg/min. 3 min.

12 Side 12 af 15 GE Infinia Der skal være udført CT kontrol: Daglig kontrol Kollimator :LEHR L-mode, vælg L-mode vhja piletasterne på RCU tryk Set Forlængerlejet påmonteres stiplet linie. Armpuden placeres ved cm Fremgangsmåde Billedoptagelse: Opret patient: Vælg To do list vælg New Study Opret patient, husk at notere højde og vægt Under Study protocol Protocol name Myo Glo Acquire study Skintigrafi: Patienten lægges på lejet, kontroller at patientens hjerte er indenfor de to gule mærkater på lejet, af hensyn til CT-optagelsen. Ved gated studie påsættes tre elektroder, den sorte må ikke være nederst. Scan location aflæses på lejet og vælges på Infinia-skærmen grønne linier/område ~start af undersøgelsessted ca. i niveau med armhulen ( ~normalt) Tryk Apply på Infinia skærmen. Tryk Set på RCU, lejet kører op og ind under kameraerne, kontroller at hjertet er helt med, juster evt. Tryk go CT-range indstilles på Infinia skærmen, hjertet ligger indenfor det valgte område, Tryk Accept og optagelsen er i gang, det tager ca min. Efter endt optagelse køres lejet automatisk ind til CT-scanningen. Flyt evt. ekg-ledningen væk fra gantryet inden start af CT-scanningen på Start, varer ca. 3-5 min CT scanningen kan fravælges ved at fjerne fluebenet på Acquire CT/AC Billedbehandling Billedoptagelsen overføres automatisk til local (GE Common) i Xeleris Vælg QGS_QPS_Glostrup Kontroller billederne, godkendes af læge inden patienten sendes hjem.

13 Side 13 af 15 Optageparametere Protokol: Gated Tomo Key parameter 1. Scan locations: Range: 40 cm, Mode: L; Start angle: 0, Pt location: Feet first supine, Body part: Chest 2 Image settings Zoom:1,3, Matrix: 64 x 64, Pan Y:0 3. Scan mode Step and shoot: 25 sec Tomo corrections Energy session Tc99m SC[140 and120].15 Collimator: LEHR COR corr: V Detector 1: Tc99m 140: 140±10% Tc99m SC 120: 120 ±5% Detector 2: Tc99m 140: 140±10% Tc99m SC 120: 120 ±5% Tomo location parameters 1. Scan location 2. Dector settings: Detector 1:V, Detector 1: V 3. Rotation: Total angular range: 180, Arc pr detector: 90, View angle:3, Views: 60, Directions: CCW 4. Workflow: Release at end of scan: V 5.FOV Settings:Range: 40 cm 6. Tableheight: Default:, Absolute: 73 cm

14 Side 14 af 15 GE Discovery: Under udarbejdelse

15 Side 15 af 15 Placering af ekg elektroder

Sundhedsfagligt råd. Stress test med adenosin

Sundhedsfagligt råd. Stress test med adenosin Instruks Side 1 af 5 Formål At undersøge regionale forskelle i hjertemuskulaturens gennemblødning under farmakologisk udvidelse af koronarkarrene. Målgruppe og anvendelsesområde Denne instruks gælder for

Læs mere

Elektrokardiografi, farmakologisk stress Dipyridamol

Elektrokardiografi, farmakologisk stress Dipyridamol Instruks Side 1 af 5 Formål At påvise nedsat blodtilførsel til myocardiet under medicinsk belastning. Målgruppe og anvendelsesområde Sygeplejersker, bioanalytikere og læger på afd. Z, som arbejder i rum

Læs mere

Elektrokardiografi farmakologisk stress med Dobutamin.

Elektrokardiografi farmakologisk stress med Dobutamin. Instruks Side 1 af 6 Formål At påvise nedsat blodtilførsel til myocardiet under medicinsk belastning, hvor det ikke kan lade sig gøre med arbejdstest på ergometercykel eller dipyridamolbelastning Målgruppe

Læs mere

Sundhedsfagligt råd. Myocardieskintigrafi Rum 4

Sundhedsfagligt råd. Myocardieskintigrafi Rum 4 Instruks Side 1 af 5 Formål Formålet med denne instruks er at beskrive forløbet ved en myocardieskintigrafi. Målgruppe og anvendelsesområde Instruksen er gældende for Klinisk fysiologisk/sk afdeling på

Læs mere

Arbejdselektrokardiografi

Arbejdselektrokardiografi Instruks Side 1 af 7 Formål At påvise nedsat blodtilførsel til myokardiet under belastning og/eller vurdere arbejdskapacitet eller anstrengelsesudløst dyspnoe. Målgruppe og anvendelsesområde Sygeplejersker,

Læs mere

Isotopkardiografi in-vivo mærkning

Isotopkardiografi in-vivo mærkning Instruks Side 1 af 5 Formål At vurdere hjertets pumpefunktion. Målgruppe og anvendelsesområde Sygeplejersker, bioanalytikere og læger på afd. Z, som arbejder i rum 1. Undersøgelsesprincip Der injiceres

Læs mere

Isotopkardiografi Dato: 2009.12.01

Isotopkardiografi Dato: 2009.12.01 Instruks Side 1 af 5 Formål At vurdere hjertets pumpefunktion Målgruppe og anvendelsesområde Sygeplejersker, bioanalytikere og læger på afd. Z, som arbejder i rum 1 Undersøgelsesprincip Der injiceres 99M

Læs mere

Isotopkardiografi med volumenbestemmelse - Mediso

Isotopkardiografi med volumenbestemmelse - Mediso Instruks Side 1 af 6 Formål At beskrive den korrekte procedure for vurdering af hjertets pumpefunktion og volumen-forhold for højre og venstre ventrikel, samt bestemmelse af minutvolumen. Målgruppe og

Læs mere

Thyreoideaskintigrafi - Mediso

Thyreoideaskintigrafi - Mediso Instruks Side 1 af 5 Formål At afbilde lokalisation, størrelse og fordeling af fungerende thyreoideavæv. Målgruppe og anvendelsesområde Sygeplejersker, bioanalytikere og læger på afd. Z, som arbejder i

Læs mere

Sundhedsfagligt råd. Kvalitetshåndbog. Formål At vurdere glandula thyreoideas størrelse, form, lejring og den regionale funktion af kirtlen.

Sundhedsfagligt råd. Kvalitetshåndbog. Formål At vurdere glandula thyreoideas størrelse, form, lejring og den regionale funktion af kirtlen. Instruks Side 1 af 11 Formål At vurdere glandula thyreoideas størrelse, form, lejring og den regionale funktion af kirtlen. Målgruppe og anvendelsesområde Personale der varetager patientundersøgelser på

Læs mere

Sundhedsfagligt råd. Kvalitetshåndbog

Sundhedsfagligt råd. Kvalitetshåndbog Instruks Side 1 af 15 Formål At undersøge blodgennemstrømningen i venstre ventrikels myokardium i hvile og under belastning med henblik på ændringer i dens koronarperfusion som følge af stenose/okklusion.

Læs mere

Jodoptagelsesmåling Dato: 2004.02.20

Jodoptagelsesmåling Dato: 2004.02.20 Dokument nr.: 11.2.HH.1 Procedurevejledning Side 1 af 5 Formål Før radiojodbehandling af thyreotoksikose eller struma bestemmes thyreoideas jodoptagelse 24 timer efter peroral indgift af 131 J. Dette med

Læs mere

Intern prøve farmakologi den 6. juni 2008 kl til Hold S07V

Intern prøve farmakologi den 6. juni 2008 kl til Hold S07V den 6. juni 2008 kl. 9.00 til 11.00 Side 1 af 6 Case: En 58-årig kvinde indlægges på mistanke om akut blindtarmsbetændelse. Hun opereres samme aften og ordineres tablet morfin 10 mg p.n. mod postoperative

Læs mere

Myokardieskintigrafi SPECT-CT

Myokardieskintigrafi SPECT-CT Instruks Side 1 af 9 Formål Vurdering af blodgennemstrømningen i venstre ventrikels myokardium i hvile og under belastning på mistanke om stenose / okklusion af koronararterierne. Vurdering af venstre

Læs mere

Radiojodbehandling Dato: 2004-03-25

Radiojodbehandling Dato: 2004-03-25 Procedurevejledning Side 1 af 4 Radiojodbehandling Dato: 2004-03-25 Formål Behandling af patienter med thyreotoksikose og struma 131 J-natrium optages overvejende i glandula thyreoidea. Isotopen henfalder

Læs mere

Blue Cherry Ergostik Quick Guide CPX Test

Blue Cherry Ergostik Quick Guide CPX Test Blue Cherry Ergostik - Quick Guide CPET -TESTEN. Systemet tændes på den grønne kontakt under den højre skærm øverst på Trolleyéns stand. (Hvis der ikke allerede er tændt for alle systemer nu, så husk at

Læs mere

CT af hjertet. Iskæmisk hjertesygdom (IHS) Risikofaktorer. Atherosklerose

CT af hjertet. Iskæmisk hjertesygdom (IHS) Risikofaktorer. Atherosklerose Iskæmisk hjertesygdom (IHS) CT af hjertet PhD-studerende Thomas Kristensen Hjerte-CT forskningsenheden Rigshospitalet Førende dødsårsag i den vestlige verden 12.6% af alle dødsfald skyldes IHS I USA dør

Læs mere

1. udgave. 1. oplag. 2010. Foto: NN. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr.: 1179

1. udgave. 1. oplag. 2010. Foto: NN. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr.: 1179 1. udgave. 1. oplag. 2010. Foto: NN. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr.: 1179 BRYSTSMERTER (ANGINA PECTORIS) OG BLODPROP I HJERTET Kend symptomerne og reagér hurtigt HVAD ER ANGINA PECTORIS? Angina pectoris

Læs mere

Opgave 4: En patient skal have tablet Digoxin 0,250 mg dagligt: Tablet Digoxin findes i styrken 62,5 µg. Hvor mange tabletter skal patienten have?

Opgave 4: En patient skal have tablet Digoxin 0,250 mg dagligt: Tablet Digoxin findes i styrken 62,5 µg. Hvor mange tabletter skal patienten have? Opgave 1: a. 0,05 g = 0,05 g x 1000 mg/g = 50 mg b. 12 mg = 12 mg : 1000 mg/g = 0,012 g c. 75 µg = 75 µg : 1000 µg/mg = 0,075 mg d. 250 mg = 250 mg : 1000 mg/g = 0,25 g e. 8 % = 8% x 10 mg/ml/% = 80 mg/ml

Læs mere

Kredsløb, lunger og metabolisme i højderne

Kredsløb, lunger og metabolisme i højderne Kredsløb, lunger og metabolisme i højderne 1 Kan denne mand deltage i en trekking tur, Anapurna rundt (4000-5500 mtr)? 60 årig mand med kendt hjerteinsufficienspå iskæmisk basis. Tidl. AMI x 1 i 2013 beh.

Læs mere

Indhold Opstart af Walk 200b Opretning af ny patient Opstart af test Importering af Data: Ikoner...

Indhold Opstart af Walk 200b Opretning af ny patient Opstart af test Importering af Data: Ikoner... Indhold Indhold... 2 Opstart af Walk 200b.... 3 Opretning af ny patient... 4 Opstart af test.... 5 Importering af Data:... 9 Ikoner.... 13 Retning af Testprofil.... 14 Oprettelse af en ny profil.... 16

Læs mere

meget svimmel under behandlingen, da det kan være tegn på lavt blodtryk, som kan medføre besvimelse.

meget svimmel under behandlingen, da det kan være tegn på lavt blodtryk, som kan medføre besvimelse. Indlægsseddel: Information til brugeren Flolan 0,5 mg og 1,5 mg pulver og solvens til infusionsvæske, opløsning Epoprostenol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du får medicinen. - Gem indlægssedlen.

Læs mere

CAPRELSA DOSERINGS- OG OVERVÅGNINGSGUIDE TIL PATIENTER OG DERES OMSORGSPERSONER (PÆDIATRISK ANVENDELSE)

CAPRELSA DOSERINGS- OG OVERVÅGNINGSGUIDE TIL PATIENTER OG DERES OMSORGSPERSONER (PÆDIATRISK ANVENDELSE) Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger CAPRELSA

Læs mere

Lægemiddelregning. Opgaver og e-læring

Lægemiddelregning. Opgaver og e-læring Lægemiddelregning Opgaver og e-læring Regn den ud! Hospitalsapoteket har udarbejdet dette sæt opgaver i lægemiddelregning. Flere sygeplejersker har efterspurgt dette, og flere undersøgelser har vist, at

Læs mere

Iskæmisk hjertesygdom og fysisk træning

Iskæmisk hjertesygdom og fysisk træning Iskæmisk hjertesygdom og fysisk træning 55 årig mand henvender sig pga. tilfælde med pludselig trykkende ubehag i brystet Spiller fodbold på hyggeplan 1 gang om ugen. Gennem det sidste år 6-7 tilfælde

Læs mere

Bilag III. Ændringer til relevante afsnit i produktresuméer og indlægssedler

Bilag III. Ændringer til relevante afsnit i produktresuméer og indlægssedler Bilag III Ændringer til relevante afsnit i produktresuméer og indlægssedler Note: De pågældende punkter i produktresuméet og indlægssedlen er resultatet af referral proceduren. Produktinformationen kan

Læs mere

Behandlingsvejledning for pakkeforløb omfattende følgende sygdomsforløb: hjertesvigt, klapsygdomme, arytmi og angina pectoris.

Behandlingsvejledning for pakkeforløb omfattende følgende sygdomsforløb: hjertesvigt, klapsygdomme, arytmi og angina pectoris. Behandlingsvejledning for pakkeforløb omfattende følgende sygdomsforløb: hjertesvigt, klapsygdomme, arytmi og angina pectoris. Ved alle forløb anvendes registreringsskema for patienter i pakkeforløb Hjertesvigt

Læs mere

NYT NYT NYT. Sundhedsprofil

NYT NYT NYT. Sundhedsprofil NYT NYT NYT Kom og få lavet en Sundhedsprofil - en udvidet bodyage Tilmelding på kontoret eller ring på tlf. 86 34 38 88 Testning foregår på hold med max. 20 personer pr. gang; det varer ca. tre timer.

Læs mere

Hjemmeblodtryk. Lægeinformation og patientvejledning

Hjemmeblodtryk. Lægeinformation og patientvejledning 70 Hjemmeblodtryk Lægeinformation og patientvejledning Udarbejdet af Lia E. Bang, afdelingslæge, ph.d., Rigshospitalet. Hjertecenter, Kardiologisk klinik B Lægeinformation Indikationer I tilfælde af fri

Læs mere

Intern prøve farmakologi den 8. juni 2007 kl til Hold S06V

Intern prøve farmakologi den 8. juni 2007 kl til Hold S06V Intern prøve farmakologi den 8. juni 2007 kl. 9.00 til 11.00 Hold S06V Side 1 af 5 Case: 62-årig kvinde med kendt hypertension, der igennem mange år har været velbehandlet med thiazid og ACE-hæmmer, henvender

Læs mere

Farmakologi - intern prøve. Intern prøve farmakologi den 25. august 2006 kl til 11.00

Farmakologi - intern prøve. Intern prøve farmakologi den 25. august 2006 kl til 11.00 Intern prøve farmakologi den 25. august 2006 kl. 9.00 til 11.00 1 Case: En 66-årig mand henvender sig til praktiserende læge p.g.a. meget stærke smerter i højre storetå. Smerterne er opstået akut samme

Læs mere

Intern prøve farmakologi den 27. januar 2009 kl. 9.00 til 11.00. Hold S07S

Intern prøve farmakologi den 27. januar 2009 kl. 9.00 til 11.00. Hold S07S den 27. januar 2009 kl. 9.00 til 11.00 Side 1 af 6 Case: En 58-årig mand henvender sig til egen læge på grund af anstrengelsesudløste smerter i brystet samt åndenød. Lægen ordinerer, på mistanke om angina

Læs mere

Opgave 1: a. 0,05 g = mg b. 12 mg = g c. 75 µg = mg d. 250 mg = g e. 8 % = mg/ml f. 75 mg/ml = % g. 240 dråber = ml

Opgave 1: a. 0,05 g = mg b. 12 mg = g c. 75 µg = mg d. 250 mg = g e. 8 % = mg/ml f. 75 mg/ml = % g. 240 dråber = ml Opgave 1: a. 0,05 g = mg b. 12 mg = g c. 75 µg = mg d. 250 mg = g e. 8 % = mg/ml f. 75 mg/ml = % g. 240 dråber = ml Opgave 2: Hvor mange mg/ml indeholder en 0,7 % opløsning af adrenalin? Svar: mg/ml Opgave

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Bestemmelse af kroppens fysiske tilstand

Bestemmelse af kroppens fysiske tilstand Bestemmelse af kroppens fysiske tilstand Forsøg udført af Nicolaj Seistrup, Christian Starcke, Kim, mark og Henrik Breddam Rapport skrevet af Henrik Breddam den 2006-10-25 Rapport længde 7 sider Side 1

Læs mere

Enheder - opgave 1. Metronidazol suppositorier findes som 1 g Hvor mange mg metronidazol indeholder hvert suppositorie? g l mol. mg ml mmol.

Enheder - opgave 1. Metronidazol suppositorier findes som 1 g Hvor mange mg metronidazol indeholder hvert suppositorie? g l mol. mg ml mmol. Enheder - opgave 1 Metronidazol suppositorier findes som 1 g Hvor mange mg metronidazol indeholder hvert suppositorie? g l mol x 1000 mg ml mmol x 1000 / 1000 / 1000 µg µl µmol 1 1 g x 1000 1000 mg Enheder

Læs mere

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Indledning... 2 2 Generelt for Håndterminalen... 3 2.1 Justering af Dato og Tid.... 3 3 Aflæsning... 6 3.1 Opstart... 6 3.1.1

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL. NAVIREL 10 MG/ML KONCENTRAT TIL INFUSIONSVÆSKE, OPLØSNING (Vinorelbin)

INDLÆGSSEDDEL. NAVIREL 10 MG/ML KONCENTRAT TIL INFUSIONSVÆSKE, OPLØSNING (Vinorelbin) INDLÆGSSEDDEL NAVIREL 10 MG/ML KONCENTRAT TIL INFUSIONSVÆSKE, OPLØSNING (Vinorelbin) Læs denne indlægsseddel grundigt, før du begynder at bruge medicinen. - Gem denne indlægsseddel. Du kan få brug for

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - D043528/02 Bilag.

Hermed følger til delegationerne dokument - D043528/02 Bilag. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. marts 2016 (OR. en) 6937/16 ADD 1 TRANS 72 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 7. marts 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Generalsekretariatet

Læs mere

B. Braun Space GlucoseControl (SGC)

B. Braun Space GlucoseControl (SGC) B. Braun Space GlucoseControl (SGC) Quickguide Gyldig for software I9305_C Automated Infusion Systems Opstart af ny behandling 1. TÆND insulinpumpen, vælg insulin fra lægemiddellisten og vent på forbindelse

Læs mere

Rider 40 Rider 40 har fire knapper, som bruges til forskellige funktioner.

Rider 40 Rider 40 har fire knapper, som bruges til forskellige funktioner. 40 Brugermanual Rider 40 Rider 40 har fire knapper, som bruges til forskellige funktioner. Hovedfunktioner 2 1 Varm op Mål Min. Varighed spm Maks. min. 2 3 4 Tilbehør Rider 40 kommer med følgende tilbehør:

Læs mere

Blodtryk. Materiale Computer (PC) Data acquisition unit (DAS) (IX/228) USB-kabel Puls-plethysmograf (PT-104) Blodtryksmåler (BP-600)

Blodtryk. Materiale Computer (PC) Data acquisition unit (DAS) (IX/228) USB-kabel Puls-plethysmograf (PT-104) Blodtryksmåler (BP-600) Blodtryk Formål At bestemme det systoliske og diastoliske blodtryk hos en rygliggende person (Forsøg 1), samt undersøge tyngdekraftens betydning for blodtrykket og den perifere blodcirkulation (Forsøg

Læs mere

Standard brugervejledning Blodtryksmåler

Standard brugervejledning Blodtryksmåler Standard brugervejledning Blodtryksmåler Tak fordi du har valgt at købe din blodtryksmåler hos os Kære kunde Ca. 1 mio. danskere har forhøjet blodtryk - betyder det noget? Ca. 50% af befolkningen kender

Læs mere

Intern prøve farmakologi den 4. januar 2008 kl. 9.00 til 11.00. Hold S06S

Intern prøve farmakologi den 4. januar 2008 kl. 9.00 til 11.00. Hold S06S Intern prøve farmakologi den 4. januar 2008 kl. 9.00 til 11.00 Side 1 af 5 Case: Fru Andersen på 61 år skal have fjernet et 10 cm stort hernia incisionalis via en åben abdominal operation. Hun får postoperativ

Læs mere

Kramper. Antidoter. Klysma 4 mg/ml 2,5 ml. Kramper voksne: 10 20 mg langsomt iv eller som klysma Kramper børn: 2 4 mg iv eller 1 2 ml klysma

Kramper. Antidoter. Klysma 4 mg/ml 2,5 ml. Kramper voksne: 10 20 mg langsomt iv eller som klysma Kramper børn: 2 4 mg iv eller 1 2 ml klysma Antidoter Kramper Naloxon (naloxon) Stesolid (diazepam) Injektionsvæske 0,4 mg/ml Overdosering med opiater Injektionsvæske 5 mg/ml, 2 ml Klysma 4 mg/ml 2,5 ml Sedation, abstinens, kramper 1 2 ml, kan evt.

Læs mere

Iltflaske med nyt nasalt iltkateter klar står i laboratoriet Hjertestarter ophængt på gangen Handsker i alle rum Kanyleboks i alle rum

Iltflaske med nyt nasalt iltkateter klar står i laboratoriet Hjertestarter ophængt på gangen Handsker i alle rum Kanyleboks i alle rum Standard 2.4 Dokumentnavn: Akut behandling lc-k Retningslinjer for genoplivning/ retningslinjer for behandling af anafylaktisk chok Dato for ikrafttrædelse: 1. december2015 Revideres senest: 1. december

Læs mere

Hjertestop Instruks. Psykiatrien Thy-Mors

Hjertestop Instruks. Psykiatrien Thy-Mors Hjertestop Instruks Psykiatrien Thy-Mors Hjertestop Instruks Psykiatrien Thy-Mors Ambulatorium for almen psykiatri Thy- Mors Thylandsvej 37 7700 Thisted tlf. 9764 3050 Udgave 2 Februar 2013 Læs mere om

Læs mere

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER MANUAL TIL OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMLING OG TILKOBLING AF SCANNER... 1 1.1 STRØM TIL SCANNER... 2 1.2 TILKOBLING TIL COMPUTER... 2 1.2.1 Tilkobling med Seriel Stik...

Læs mere

Thyreoideaskintigrafi Dokumentnummer: 06.2.RH.1.32

Thyreoideaskintigrafi Dokumentnummer: 06.2.RH.1.32 Emne: Dokumentbrugere: Bio KF, Læger KF Redaktør: Læge/bio12 Dokumentansvarlig: QA KF/PET Thyreoideaskintigrafi Dokumentnummer: 06.2.RH.1.32 Udløber: Version: C Niveau: Instrukser Godkendt af: 1) Formål

Læs mere

Hjerte CT T H O M A S K R I S T E N S E N B I L L E D D I A G N O S T I S K A F D E L I N G K Ø G E S Y G E H U S

Hjerte CT T H O M A S K R I S T E N S E N B I L L E D D I A G N O S T I S K A F D E L I N G K Ø G E S Y G E H U S Hjerte CT 1 T H O M A S K R I S T E N S E N B I L L E D D I A G N O S T I S K A F D E L I N G K Ø G E S Y G E H U S Atherosklerose 2 Udredning af iskæmisk hjertesygdom Symptomer Karakteristiske retrosternale

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 3 Klargøring af apparat Side 8 Driftsstatus

Indholdsfortegnelse. Side 3 Klargøring af apparat Side 8 Driftsstatus Quickmanual Indholdsfortegnelse Side 3 Klargøring af apparat Side 8 Driftsstatus Side 4 Valg af Pad størrelse Side 9 Pausering / afslutning af behandling Side 4 Montering af Pad Side 10 Vedligeholdelse

Læs mere

Apopleksi i Århus Organisation og MR

Apopleksi i Århus Organisation og MR The Danish National Research Foundation s Center of Functionally Integrative Neuroscience University of Aarhus / Aarhus University Hospital - DENMARK Apopleksi i Århus Organisation og MR Projektradiograf

Læs mere

2.4 AKUTBEREDSKAB OG HJERTESTOP

2.4 AKUTBEREDSKAB OG HJERTESTOP Speciallæger i almen medicin Marit Runge & Helle Middelfart Rudersdalklinikken, Holte. 2.4 AKUTBEREDSKAB OG HJERTESTOP Dagens program: Formål: at sikre hurtig og kvalificeret behandling ved hjertestop

Læs mere

Effects of Strattera (atomoxetine) on blood pressure and heart rate from review of MAH clinical trial database.

Effects of Strattera (atomoxetine) on blood pressure and heart rate from review of MAH clinical trial database. Effects of Strattera (atomoxetine) on blood pressure and heart rate from review of MAH clinical trial database. Final SmPC and PL wording agreed by PhVWP November 2011 PRODUKTRESUMÉ 4.2 Dosering og indgivelsesmåde

Læs mere

Bliv klogere på din sundhed. Medarbejderens egen sundhedsmappe

Bliv klogere på din sundhed. Medarbejderens egen sundhedsmappe Projekt Sund Medarbejder Bliv klogere på din sundhed Medarbejderens egen sundhedsmappe I samarbejde med Bliv klogere på din sundhed Navn: Dato: Du har nu mulighed for at komme igennem forskellige målinger,

Læs mere

ANAMNESE INDEN KIRURGI. Peter Marker Konference 2. november 2007 Aalborg Kongres & Kultur Center

ANAMNESE INDEN KIRURGI. Peter Marker Konference 2. november 2007 Aalborg Kongres & Kultur Center ANAMNESE INDEN KIRURGI Peter Marker Konference 2. november 2007 Aalborg Kongres & Kultur Center Præoperative undersøgelse Subjektive undersøgelse (anamnese) sygehistorie - almen - specielle Objektive undersøgelse

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Atenolol Orifarm 25 mg, 50 mg og 100 mg tabletter. atenolol

Indlægsseddel: Information til brugeren. Atenolol Orifarm 25 mg, 50 mg og 100 mg tabletter. atenolol Indlægsseddel: Information til brugeren Atenolol Orifarm 25 mg, 50 mg og 100 mg tabletter atenolol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

Læs mere

SUPPLERENDE AKTIVITETER GYMNASIEAKTIVITETER

SUPPLERENDE AKTIVITETER GYMNASIEAKTIVITETER SUPPLERENDE AKTIVITETER GYMNASIEAKTIVITETER De supplerende aktiviteter er ikke nødvendige for at deltage i Masseeksperimentet, men kan bruges som et supplement til en undervisning, der knytter an til Masseeksperimentet

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Lidokain FarmaPlus injektionsvæske, opløsning 10 mg/ml og 20 mg/ml Lidocainhydrochlorid

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Lidokain FarmaPlus injektionsvæske, opløsning 10 mg/ml og 20 mg/ml Lidocainhydrochlorid INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Lidokain FarmaPlus injektionsvæske, opløsning 10 mg/ml og 20 mg/ml Lidocainhydrochlorid Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du får indgivet medicinen. Gem indlægssedlen.

Læs mere

DANBIO vejledning for nye brugere

DANBIO vejledning for nye brugere DANBIO vejledning for nye brugere SØG EFTER EN PATIENT... 2 OPRETTE EN NY PATIENT... 3 OPRET NYT VISIT 1: HVIS PATIENTEN HAR BESVARET SPØRGSMÅL PÅ TOUCHSKÆRM... 6 OPRET NYT VISIT 2: HVIS AFD. IKKE HAR

Læs mere

11. juli 2005 PRODUKTRESUMÉ. for. Gammanorm, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 9322. 1. LÆGEMIDLETS NAVN Gammanorm

11. juli 2005 PRODUKTRESUMÉ. for. Gammanorm, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 9322. 1. LÆGEMIDLETS NAVN Gammanorm 11. juli 2005 PRODUKTRESUMÉ for Gammanorm, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 9322 1. LÆGEMIDLETS NAVN Gammanorm 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Normalt immunglobulin, humant 165 mg/ml Hjælpestoffer

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. stabile hjertekramper. Pakkeforløb for hjertesygdomme

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. stabile hjertekramper. Pakkeforløb for hjertesygdomme Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om stabile hjertekramper Pakkeforløb for hjertesygdomme PakkeForløb- stabile hjertekramper I denne pjece findes en generel og kort beskrivelse af, hvad

Læs mere

Gruppe C Hjerte og kredsløb

Gruppe C Hjerte og kredsløb Vibeke Rønnebech Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides Gruppe

Læs mere

Sidst revideret d. 13-06-2012

Sidst revideret d. 13-06-2012 Renal denervering 2 Sidst revideret d. 13-06-2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Renal denervering... 4 3. Generel information... 4 3.1 Forberedelse hjemmefra... 4 3.2 Medicin... 4 3.3 Rasering...

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Bricanyl, infusionsvæske, opløsning, koncentrat til

PRODUKTRESUMÉ. for. Bricanyl, infusionsvæske, opløsning, koncentrat til 10. januar 2012 PRODUKTRESUMÉ for Bricanyl, infusionsvæske, opløsning, koncentrat til 0. D.SP.NR. 2900 1. LÆGEMIDLETS NAVN Bricanyl 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml indeholder: Terbutalinsulfat

Læs mere

Det nye navn for 120/80? KENDER DU DIT BLODTRYK? Vores kompetance for din velvære DIAGNOSTIC blodtryksmålere fra Panasonic

Det nye navn for 120/80? KENDER DU DIT BLODTRYK? Vores kompetance for din velvære DIAGNOSTIC blodtryksmålere fra Panasonic Det nye navn for 120/80? KENDER DU DIT BLODTRYK? Vores kompetance for din velvære DIAGNOSTIC blodtryksmålere fra Panasonic > Højt blodtryk Avanseret teknologi for din velvære. Driftssikker kvalitet NAIS

Læs mere

Watt i træning og konkurrence. Troels Panduro Panduro Cycling

Watt i træning og konkurrence. Troels Panduro Panduro Cycling Watt i træning og konkurrence Troels Panduro Panduro Cycling Dette får du med 1. Værktøjer til at forbedre din performance, bl.a. identificering af svagheder og styrker 2. Indsigt i, og forståelse af,

Læs mere

Diane 35 grundlæggende version af patientkort og tjekliste til den ordinerende læge 2/11/2014

Diane 35 grundlæggende version af patientkort og tjekliste til den ordinerende læge 2/11/2014 Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes nye oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette alle de bivirkninger, du får. Se i indlægssedlen,

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Discotrine, 5 mg/24 timer, 10 mg/24 timer, 15 mg/24 timer, depotplaster Glyceryltrinitrat Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge medicinen.

Læs mere

Ansat på Nuklearmedicinsk PaT Afdeling OUH siden 2008 Ansvarlig leder for scintigrafi afdelingen på Højgård Hestehospital siden 2006

Ansat på Nuklearmedicinsk PaT Afdeling OUH siden 2008 Ansvarlig leder for scintigrafi afdelingen på Højgård Hestehospital siden 2006 Ansvarlig leder for scintigrafi afdelingen på Højgård Hestehospital siden 2006 Ansat på Nuklearmedicinsk PaT Afdeling OUH siden 2008 Ansvarlig leder for scintigrafi afdelingen på Højgård Hestehospital

Læs mere

Basisundersøgelser i Klinisk fysiologi og nuklearmedicin

Basisundersøgelser i Klinisk fysiologi og nuklearmedicin Juli 2012 Sundhedsfagligt Råd i Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin i Klinisk fysiologi og nuklearmedicin Sundhedsfagligt Råd i Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin Lungefunktionsundersøgelse Lungeskintigrafi

Læs mere

Kom godt igang med OpenMeetings

Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Log på / Registrer dig... 3 1.1 Find Forsvarets Elektroniske Skole på internettet... 3 1.2 Login skærmen...

Læs mere

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning DA Rider Rider er udstyret med en berøringsskærm. Du kan betjene enheden enten ved at klikke på skærmen eller bruge hardware-knappen. 1 BACK 2 4 LAP PAGE 3 1 Strøm/Tilbage/Pause/

Læs mere

Evt Furosemid 40 80 mg i.v. ved lungestase og BT > 110

Evt Furosemid 40 80 mg i.v. ved lungestase og BT > 110 Akut koronar syndrom 1. Ring 112 2. IV-adgang: morfin 5-10 mg ved BT > 110 3. Iilt: 10-15 L/min på maske 4. NG subl 1-2 pust (0,4 mg/dosis) ved BT > 110, kan gentages efter behov. OBS! Behandling for erektil

Læs mere

Bilag III. Ændringer til relevante afsnit i produktresumé og indlægsseddel

Bilag III. Ændringer til relevante afsnit i produktresumé og indlægsseddel Bilag III Ændringer til relevante afsnit i produktresumé og indlægsseddel Bemærk: Dette produktresumé, denne etikettering og indlægsseddel er resultatet af referenceproceduren. Produktinformationen kan

Læs mere

Anafylaksi Diagnosticering & behandling Hans-Jørgen Malling

Anafylaksi Diagnosticering & behandling Hans-Jørgen Malling Anafylaksi Diagnosticering & behandling DAC Hans-Jørgen Malling Dansk AllergiCenter Region Hovedstaden Definition af anafylaksi Anafylaksi er en akut, potentielt livstruende tilstand, der skal erkendes

Læs mere

Lægemiddelregning. Repetition af formler & opgaveregning. Mia Lolk Lund Klinisk farmaceut Sygehusapotek Fyn, OUH

Lægemiddelregning. Repetition af formler & opgaveregning. Mia Lolk Lund Klinisk farmaceut Sygehusapotek Fyn, OUH Lægemiddelregning Repetition af formler & opgaveregning 1 Mia Lolk Lund Klinisk farmaceut Sygehusapotek Fyn, OUH Lægemiddelregning Agenda Enheder Styrke Dosering Infusionshastighed Fortynding 2 HUSK Vær

Læs mere

FMK begreber & Quickguide

FMK begreber & Quickguide FMK begreber & Quickguide Medicinkortet i XMO v8.22 Quickguide til Medicinkort i XMO v8.22 Version 1.2 Ændring i vejledning fra version 1.1 til 1.2 Tilføjelse til side 14. Rød markering af præparater.

Læs mere

FMK... 2 Receptfornyelser fra hjemmeplejen Godkendelse af FMK kommunikation Konfiguring af journalen... 37

FMK... 2 Receptfornyelser fra hjemmeplejen Godkendelse af FMK kommunikation Konfiguring af journalen... 37 Indholdsfortegnelse FMK... 2 Præparatvælgeren... 3 Undgå dobbeltordinationer på FMK... 4 Knapper i FMK... 4 Opret ny medicin uden genudlevering... 5 Opret ny medicin med genudlevering... 8 Opret ny medicin

Læs mere

Hjertesvigt og Træning Vigtigheden af muskeltræning til hjertesvigtspatienter. Hjertefysioterapeut Martin Walsøe

Hjertesvigt og Træning Vigtigheden af muskeltræning til hjertesvigtspatienter. Hjertefysioterapeut Martin Walsøe Hjertesvigt og Træning Vigtigheden af muskeltræning til hjertesvigtspatienter Hjertefysioterapeut Martin Walsøe Tidligere anbefalinger Hjertesvigt og træning Blev frarådet frem til slut 1990 erne. I stedet

Læs mere

30-s rejse-sætte-sig (RSS)-testen måler, hvor mange gange man kan rejse sig fra en stol på 30 sekunder.

30-s rejse-sætte-sig (RSS)-testen måler, hvor mange gange man kan rejse sig fra en stol på 30 sekunder. Manual 30-sekunder rejse-sætte-sig-test (RSS) Visuel demonstration af testen findes på: www.regionh.dk/rehabilitering Beskrivelse af testen 30-s rejse-sætte-sig (RSS)-testen måler, hvor mange gange man

Læs mere

Vejledning Bilindretning

Vejledning Bilindretning http://vanconfig.raaco.com Klik for at acceptere installation af TurnTool værktøj. Start med at lave en ny konfiguration ved at klikke på Start indretning. Du har mulighed for at vælge disse sprog og valuta

Læs mere

210 Hurtigvejledning

210 Hurtigvejledning 210 Hurtigvejledning m Rider 210 Rider 210 er forsynet med et barometer som viser højde i realtid. Denne enhed har tre taster som bliver brugt til flere funktioner. Hovedfunktioner 1 TILBAGE ( ) Tryk for

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Ventoline 0,4 mg/ml oral opløsning Salbutamol

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Ventoline 0,4 mg/ml oral opløsning Salbutamol INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Ventoline 0,4 mg/ml oral opløsning Salbutamol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

MANUAL FRA AGROSOFT Ver

MANUAL FRA AGROSOFT Ver MANUAL FRA AGROSOFT 981 002 815 Ver. 01 17-04-2013 Indholdsfortegnelse Fysisk opsætning på APR500... 2 Bluetooth indstillinger... 2 Opsætning (APR500/PDA)... 2 Krav til PDA... 2 Skab forbindelse til Læser

Læs mere

Opsætning af Bolyguard/Scoutguard MG982 til GPRS

Opsætning af Bolyguard/Scoutguard MG982 til GPRS Opsætning af Bolyguard/Scoutguard MG982 til GPRS Med GPRS opsætningen kan man via datanetværket sende billeder til sin mail. Indsæt SD kortet i din PC eller forbind kameraet med PC en vha. USB stikket.

Læs mere

Bilag III. Ændringer til relevante afsnit i produktresuméet og indlægssedlen

Bilag III. Ændringer til relevante afsnit i produktresuméet og indlægssedlen Bilag III Ændringer til relevante afsnit i produktresuméet og indlægssedlen Bemærk: Disse ændringer til relevante afsnit i produktresuméet og indlægssedlen er resultatet af referralproceduren. Præparatoplysningerne

Læs mere

InterWalk brugermanual. Specifikt til iphone og ipod touch

InterWalk brugermanual. Specifikt til iphone og ipod touch InterWalk brugermanual Specifikt til iphone og ipod touch Indholdsfortegnelse 1. Sådan kommer du godt i gang med InterWalk... 3 1.1 Kort introduktion... 3 1.2 Sådan låser du din skærm op og åbner InterWalk

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

DNOR (Dansk Neuro Onkologisk Register) Brugervejledning til KMS

DNOR (Dansk Neuro Onkologisk Register) Brugervejledning til KMS 1 DNOR (Dansk Neuro Onkologisk Register) Brugervejledning til KMS Man kommer ind i KMS systemet til dataindberetning ved at skrive adressen http://nip.medcom/kms eller http://195.80.243.98/kms i sin browser.

Læs mere

Opstart af lokale til parallelundervisning (lokaler med Crestonpanel) 4. Opstart af ActivBoard og sammenkobling af tavler 7

Opstart af lokale til parallelundervisning (lokaler med Crestonpanel) 4. Opstart af ActivBoard og sammenkobling af tavler 7 Konferencesystemer Konferencesystemer 1 Parallelundervisningslokaler/ konferenceudstyr 1.1 1.2 Opstart af lokale til parallelundervisning (lokaler med Crestonpanel) 4 Opstart af ActivBoard og sammenkobling

Læs mere

RIGTIG GOD SOMMERFERIE TIL ALLE JER DER STARTER FERIE OG VELKOMMEN TILBAGE TIL JER DER ER KOMMET FRA FERIE

RIGTIG GOD SOMMERFERIE TIL ALLE JER DER STARTER FERIE OG VELKOMMEN TILBAGE TIL JER DER ER KOMMET FRA FERIE NYHEDSBREV UGE 28. 2006 RADIOER Vi har nu fået 5 radioer. De kommer i uge 30. Der er 2 til ZOA3 og 3 til ZOA1 Bliver vi glade for dem må vi søge til resten af stuerne. Uge 28 er gået stille og roligt,

Læs mere

Hold S04S Farmakologi - intern prøve. Intern prøve farmakologi den 4. januar 2006 kl. 9.00 til 11.00. Hold S04S

Hold S04S Farmakologi - intern prøve. Intern prøve farmakologi den 4. januar 2006 kl. 9.00 til 11.00. Hold S04S Intern prøve farmakologi den 4. januar 2006 kl. 9.00 til 11.00 Hold S04S 1 Case: Type 2 diabetes Anna Nielsen er 68 år gammel, 162 cm høj og vejer 122 kg. Hun har i mange år haft problemer med forhøjet

Læs mere

Transitorisk cerebral Iskæmi (TCI)

Transitorisk cerebral Iskæmi (TCI) Transitorisk cerebral Iskæmi (TCI) Istruksdokument Senest revideret d. 30 12 2014 Forfattere: Paul von Weitzel og Nicole Frandsen Referenter: Boris Modrau Godkender: Claus Z Simonsen, redaktionsgruppe

Læs mere

AgroSoft A/S AgroSync

AgroSoft A/S AgroSync AgroSoft A/S AgroSync AgroSync er et AgroSoft A/S værktøj, der bliver brugt til filudveksling imellem WinSvin og PocketPigs. Fordele ved at bruge AgroSync: Brugeren bestemmer overførsels tidspunktet for

Læs mere

TRÆNINGS COMPUTER PEAK FITNESS R99

TRÆNINGS COMPUTER PEAK FITNESS R99 TRÆNINGS COMPUTER PEAK FITNESS R99 FUNKTIONER SKÆRM DER VISER DIN NUVÆRENDE TRÆNING TID / TID 500M DISTANCE TRÆK I MINUTTET BRUGER DATA ROTAG / TOTAL ROTAG WATT / KALORIE FORBRUG H.R.C. (PULS) STORT DISPLAY

Læs mere

Vejledning om maksimale ventetider ved behandling af kræft og visse tilstande ved iskæmiske hjertesygdomme

Vejledning om maksimale ventetider ved behandling af kræft og visse tilstande ved iskæmiske hjertesygdomme Vejledning om maksimale ventetider ved behandling af kræft og visse tilstande ved iskæmiske hjertesygdomme Vejledningen er udarbejdet i tilslutning til bekendtgørelse nr. XX af xx/xx-15 om maksimale ventetider

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere