A A R H U S U N I V E R S I T E T

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "A A R H U S U N I V E R S I T E T"

Transkript

1 A A R H U S U N I V E R S I T E T AU I TA L 2004

2

3 AU i tal 2004 På tredje år i træk fremlægger Aarhus Universitet denne publikation med statistiske oplysninger for universitetets virke. Virksomhedsregnskabet er fra 2002 blevet erstattet af en kortfattet Årsrapport. AU i tal supplerer årsrapporten, men kan også læses som en selvstændig statistisk publikation. Med baggrund i nettoprisindekset fra Danmarks Statistik er alle beløb angivet i prisniveau I enkelte tabeller kan der forekomme afrundingsdifferencer. Indholdsfortegnelse: 10-årsoversigter Tabel 1. Nøgletal for studerende i perioden Tabel 2. Nøgletal for personale i perioden Tabel 3. Økonomiske nøgletal, , mio. kr., 2004-niveau Tabeller om studerende og ph.d.-studerende Tabel 4. Antal STÅ for ordinær uddannelse Tabel 5. Studenterbestand Tabel 6. Studenteroptag pr. 1. oktober Tabel 7. Bachelorproduktion Tabel 8. Kandidatproduktion Tabel 9. Antal STÅ på forskeruddannelsen Tabel 10. Antal ph.d.-studerende Tabel 11. Antal godkendte ph.d.-afhandlinger Tabel 12. Antal optagne ph.d.-studerende Tabel 13. Udvekslingsstuderende Tabel 14. Åben uddannelse Tabeller om personale og forskning Tabel 15. Antal publikationer m.m. i 2004 Tabel 16. Antal doktorgrader Tabel 17. Patentansøgninger Tabel 18. Antal indberettede opfindelser Tabel 19. Årsværksforbrug 2004 fordelt på hovedområder og stillingskategorier Tabel 20. Årsværksforbrug 2004 fordelt på hovedområder, stillingskategorier og finansiering Tabel 21. Personalets aldersfordeling Tabel 22. Personalets kønsfordeling Tabel 23. Gæsteforskere på AU Tabeller om økonomi Tabel 24. Resultatopgørelse , årets priser, mio. kr. Tabel 25. Resultatopgørelse 2004 opdelt på hovedområder, mio. kr. Tabel 26. Årets regnskabstal, mio. kr. Tabel 27. Udgifter 2004 fordelt på underkonti, hovedområder og løn/øvrig drift, mio. kr. Tabel 28. Udgifter fordelt på hovedformål , mio. kr. Tabel 29. Indtægter fordelt på hovedformål , mio. kr. Tabel 30. Uforbrugte midler på UK 95 og 97, mio. kr., årets priser Tabel 31. Udgifter i 2004 på UK95 fordelt på finansieringskilde Tabel 32. Udgifter i på UK95 fordelt på finansieringskilder og hovedområder 1

4 Øvrige tabeller Tabel 33. Grønt regnskab, totalforbrug af el, vand og varme Tabel 34. Arealopgørelse i m nytteareal Tabel 35. Arealopgørelse i m nettoareal Tabel 36. Aktivitets- og produktionsoplysninger for Aarhus Universitet i alt Tabel 37. Aktivitets- og produktionsoplysninger for HUM Tabel 38. Aktivitets- og produktionsoplysninger for SUN Tabel 39. Aktivitets- og produktionsoplysninger for SAM Tabel 40. Aktivitets- og produktionsoplysninger for TEO Tabel 41. Aktivitets- og produktionsoplysninger for NAT

5 10-årsoversigter Tabel 1. Nøgletal for studerende i perioden STÅ-produktion Studenteroptag Studenterbestand Ph.d.-studerende Kandidatproduktion Bachelorproduktion Tabel 2. Nøgletal for personale og forskning i perioden Antal årsværk i alt VIP-årsværk* TAP-årsværk Antal ph.d.-grader Antal doktorgrader Antal publikationer** * VIP-årsværk er inklusiv DVIP og fra 2001 inklusiv stipendiater (334 i 2001) ** Metoden for opgørelse af forskningspublikationer er ændret i 2001 Tabel 3. Økonomiske nøgletal for Aarhus Universitet , mio. kr., 2004-niveau * Udgifter i alt Ordinær finansiering Ekstern finansiering * SEA-huslejeændringen medfører fra 2001 en ekstra udgift på 210 mio. kr. 3

6 Tabeller om studerende og ph.d.- studerende Tabel 4. Antal STÅ for ordinær uddannelse Det Humanistiske Fakultet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Det Teologiske Fakultet Det Naturvidenskabelige Fakultet Aarhus Universitet i alt Tabel 5. Studenterbestand (pr. 1. oktober) Det Humanistiske Fakultet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Det Teologiske Fakultet Det Naturvidenskabelige Fakultet Aarhus Universitet i alt Tabel 6. Studenteroptag pr. 1. oktober Det Humanistiske Fakultet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Det Teologiske Fakultet Det Naturvidenskabelige Fakultet Aarhus Universitet i alt Tabel 7. Bachelorproduktion Det Humanistiske Fakultet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Det Teologiske Fakultet Det Naturvidenskabelige Fakultet Aarhus Universitet i alt

7 Tabel 8. Kandidatproduktion Det Humanistiske Fakultet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Det Teologiske Fakultet Det Naturvidenskabelige Fakultet Aarhus Universitet i alt Tabel 9. Antal STÅ for forskeruddannelsen Det Humanistiske Fakultet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Det Teologiske Fakultet Det Naturvidenskabelige Fakultet Aarhus Universitet i alt Tabel 10. Antal ph.d.-studerende (pr. 1.oktober) Det Humanistiske Fakultet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Det Teologiske Fakultet Det Naturvidenskabelige Fakultet Aarhus Universitet i alt Tabel 11. Antal godkendte ph.d.-afhandlinger Det Humanistiske Fakultet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Det Teologiske Fakultet Det Naturvidenskabelige Fakultet Aarhus Universitet i alt Tabel 12. Antal optagne ph.d.-studerende Det Humanistiske Fakultet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Det Teologiske Fakultet Det Naturvidenskabelige Fakultet Aarhus Universitet i alt

8 Tabel 13. Udvekslingsstuderende , der udløser internationaliseringstilskud Udvekslingsstuderende i alt Indgående Udgående Tabel 14. Åben uddannelse Antal deltagerbetalende årselever Færdiguddannede på master- og diplomuddannelser

9 Tabeller om personale og forskning Tabel 15. Antal publikationer m.m. i 2002, 2003 og HUM SUN SUN SAM TEO NAT Teori* Klinik* AU I alt Forskningspublikationer Heraf artikel i tidsskrift Heraf bidrag i antologi Heraf monografi Review, videnskabelig anmeldelse Letter, kommentar, videnskabelig debat Konferencebidrag, arbejdspapir 92 ** ** Oversættelse, udgivelse, leksikonbidrag 49 *** *** 0 4 *** 53 Evalueringsrapport, forskningsrapport Anden forskningsformidling Publikationer i alt Redaktionsarbejde HUM SUN SUN SAM TEO NAT Teori* Klinik* AU I alt Forskningspublikationer Heraf artikel i tidsskrift Heraf bidrag i antologi Heraf monografi Review, videnskabelig anmeldelse Letter, kommentar, videnskabelig debat Konferencebidrag, arbejdspapir 78 ** ** Oversættelse, udgivelse, leksikonbidrag 38 *** *** 5 7 *** 50 Evalueringsrapport, forskningsrapport Anden forskningsformidling Publikationer i alt Redaktionsarbejde HUM SUN SUN SAM TEO NAT Teori* Klinik* AU I alt Forskningspublikationer Heraf artikel i tidsskrift Heraf bidrag i antologi Heraf monografi Review, videnskabelig anmeldelse Letter, kommentar, videnskabelig debat Konferencebidrag, arbejdspapir 62 ** ** Oversættelse, udgivelse, leksikonbidrag 38 *** *** 16 5 *** 59 Evalueringsrapport, forskningsrapport Anden forskningsformidling Publikationer i alt Redaktionsarbejde * Teori dækker de teoretiske institutter. Klinik dækker de kliniske afdelinger på universitetshospitalerne i Århus og Ålborg ** SUN indberetter ikke i denne kategori *** SUN og NAT indberetter ikke i denne kategori 7

10 Tabel 16. Antal doktorgrader Det Humanistiske Fakultet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Det Teologiske Fakultet Det Naturvidenskabelige Fakultet Aarhus Universitet i alt Tabel 17. Patentansøgninger Aarhus Universitet i alt Tabel 18. Antal indberettede opfindelser Aarhus Universitet i alt Tabel 19. Årsværksforbrug 2004 fordelt på hovedområder, stillingskategorier Stillingsgruppe VIP DVIP TAP Alle Prof. Lektor Adjunkt Ph.d. Andet I alt Det Humanistiske Fakultet Det Sundhedsv. Fakultet Det Samfundsv. Fakultet Det Teologiske Fakultet Det Naturvidensk. Fakultet Øvrige Alle

11 Tabel 20. Årsværksforbrug 2004 fordelt på hovedområder, stillingskategorier og finansiering HUM SUN SAM TEO NAT ØVR. I ALT Videnskabeligt personale Heraf ordinært finansieret Heraf eksternt finansieret Deltids videnskabeligt personale Heraf ordinært finansieret Heraf eksternt finansieret Teknisk-administrativt personale Heraf ordinært finansieret Heraf eksternt finansieret Alle ansatte Heraf ordinært finansieret Heraf eksternt finansieret Andel eksternt finansieret 10% 27% 15% 18% 30% 1% 20% Tabel 21. Personalets aldersfordeling ultimo 2004 Stillingsgruppe VIP DVIP TAP Alle Aldersgruppe Prof. Lektor Adjunkt Ph.d. Andet I alt Alle Tabel 22. Personalets kønsfordeling ultimo 2004 Stillingsgruppe VIP DVIP TAP Alle Køn Prof. Lektor Adjunkt Ph.d. Andet I alt Mænd Kvinder Alle Tabel 23. Gæsteforskere i uge 3 mdr. 3 mdr. 6 mdr. 6 mdr. 12 mdr. Det Humanistiske Fakultet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Det Teologiske Fakultet Det Naturvidenskabelige Fakultet Aarhus Universitet i alt I alt 9

12 Tabeller om økonomi Tabel 24. Resultatopgørelse , årets priser, mio. kr. UK10 ordinær virksomhed Indtægter inkl. nettoudgiftsbevilling Udgifter Årets resultat Overført fra tidligere år Akkumuleret resultat UK90 indtægtsdækket virksomhed Indtægter Udgifter Årets resultat Overført fra tidligere år Akkumuleret resultat UK91 retsmedicin Indtægter Udgifter Årets resultat Overført fra tidligere år Akkumuleret resultat UK95 tilskudsfinansieret forskning Indtægter Udgifter Årets resultat Primosaldo, beholdningskonti Årets bevægelser Ultimosaldo, beholdningskonti UK97 andre tilskudsfinansierede aktiviteter Indtægter Udgifter Årets resultat Primosaldo, beholdningskonti Årets bevægelser Ultimosaldo, beholdningskonti AU i alt Indtægter Udgifter Årets resultat Overført fra tidligere år Akkumuleret resultat Primosaldo, beholdningskonti Årets bevægelser Ultimosaldo, beholdningskonti

13 Tabel 25. Resultatopgørelse for 2004 opdelt på hovedområder, mio. kr. HUM SUN SAM TEO NAT FÆL AU i alt Delregnskab 1, UK10 Indtægter 237,5 433,0 182,1 36,9 356,1 616, ,6 Udgifter 245,7 425,9 185,6 32,8 371,4 617, ,9 Årets resultat -8,2 7,1-3,5 4,0-15,3-1,5-17,3 Overført fra tidligere år 8,5 45,3 56,7 5,7-20,2 39,1 135,0 Intern regulering 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 1,3 Akkumuleret resultat 0,3 52,4 54,5 9,7-35,5 37,7 119,0 Delregnskab 2, UK90 Indtægter 0,3 20,7 0,7 0,0 5,0 2,9 29,6 Udgifter 0,1 21,7 0,5 0,0 5,4 2,2 29,9 Årets resultat 0,2-1,0 0,2 0,0-0,4 0,7-0,3 Overført fra tidligere år 0,2 15,9 1,7 0,0 2,9 15,7 36,3 Akkumuleret resultat 0,4 14,9 1,9 0,0 2,5 16,4 36,0 Delregnskab 3, UK91 Indtægter 21,5 21,5 Udgifter 21,7 21,7 Årets resultat -0,2-0,2 Overført fra tidligere år 4,1 4,1 Akkumuleret resultat 4,0 4,0 Delregnskab 4, UK95 Indtægter 30,6 154,3 37,2 9,3 209,5 32,2 472,9 Udgifter 30,6 154,3 37,2 9,3 209,5 32,2 472,9 Årets resultat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Primosaldo, UK95 9,5 81,5 20,5 3,6 70,2 6,1 191,3 Årets bevægelser 0,8-13,9-4,3 0,9 2,2-18,2-32,4 Ultimosaldo, UK95 10,3 67,6 16,2 4,5 72,4-12,1 158,9 Delregnskab 5 Indtægter 1,6 2,7 0,3 0,3 4,3 19,0 28,9 Udgifter 1,6 2,7 0,3 0,3 4,3 19,0 28,9 Årets resultat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Primosaldo, UK97 0,8 0,9 1,2 0,2 1,2 9,9 14,2 Årets bevægelser -0,2-0,8 0,0-0,1-0,1-4,5-6,8 Ultimosaldo, UK97 0,6 0,1 1,2 0,1 1,1 5,4 8,4 AU i alt Indtægter 270,0 632,2 220,2 46,4 575,0 669, ,8 Udgifter 278,1 626,3 223,6 42,4 590,7 670, ,7 Årets resultat -8,0 5,9-3,3 4,0-15,7-0,8-17,8 Overført fra tidligere år 8,6 65,3 58,4 5,7-17,4 54,0 175,5 Intern regulering 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 1,3 Akkumuleret resultat 0,6 71,2 56,4 9,7-33,0 54,0 159,0 Primosaldo, UK ,2 82,4 21,7 3,8 71,4 16,0 205,5 Årets bevægelser 0,6-14,7-4,3 0,8 2,1-22,7-38,2 Ultimosaldo, UK ,9 67,7 17,4 4,6 73,5-6,8 167,3 11

14 Tabel 26. Årets regnskabstal for Aarhus Universitet, mio. kr Indtægter / bevilling 2.413,8 Udgifter 2.431,7 Årets resultat -17,8 Overført fra tidligere år 176,8 Akkumuleret resultat til videreførsel 159,0 Primosaldo, beholdningskonti 205,5 Forudbetalinger, årets bevægelser -38,2 Ultimosaldo, beholdningskonti 167,3 Tabel 27. Udgifter 2004 fordelt på underkonti, hovedområder og løn/øvrig drift, mio. kr. Underkonto HUM SUN SAM TEO NAT FÆL AU i alt Hovedudgiftstype UK Heraf løn Heraf øvrig drift UK Heraf løn Heraf øvrig drift UK Heraf løn Heraf øvrig drift UK Heraf løn Heraf øvrig drift UK Heraf løn Heraf øvrig drift AU i alt Heraf løn Heraf øvrig drift Relativ lønandel 79% 64% 80% 83% 68% 23% 57% Tabel 28. Udgifter fordelt på hovedformål , mio. kr niveau Uddannelse Basisforskning Tilskudsfinansieret forskning Kontraktforskning Forskeruddannelse Andre faglige formål Bygningsdrift Generel ledelse og administration Øvrige fælles formål Kapitalformål Interne overførsler Aarhus Universitet i alt

15 Tabel 29. Indtægter fordelt på hovedformål , mio. kr., 2004-niveau Taxameterindtægter uddannelse Forskningsindtægter Overførselsindtægter til kapitalformål Overførselsindtægter til øvrige formål Driftsindtægter i alt Øvrige tilskud i alt Institutionsintern statslig overførselsindtægt Indtægter i alt Tabel 30. Uforbrugte midler på UK 95 og 97, , mio. kr., årets priser Tilskudsfinansieret forskning (UK95) Statslige fonds- og programmidler EU og andre internationale tilskudsgivere Øvrige tilskudsgivere I alt Andre tilskudsfinansierede aktiviteter (UK97) Statslige fonds- og programmidler EU og andre internationale tilskudsgivere Øvrige tilskudsgivere I alt I alt Statslige fonds- og programmidler EU og andre internationale tilskudsgivere Øvrige tilskudsgivere I alt Tabel 31. Udgifter i på UK95 fordelt på finansieringskilde i årets priser I alt Statslige fonds- og programmidler EU og andre internationale tilskudsgivere Øvrige tilskudsgivere I alt

16 Tabel 32. Udgifter i på UK95 (tilskudsfinansieret forskning) fordelt på finansieringskilde og hovedområde, årets priser 2001 UK 95 HUM SUN SAM TEO NAT FÆL AU i alt Statslige EU og andre internationale Øvrige Underkonto 95 samlet UK 95 HUM SUN SAM TEO NAT FÆL AU i alt Statslige EU og andre internationale Øvrige Underkonto 95 samlet UK 95 HUM SUN SAM TEO NAT FÆL AU i alt Statslige EU og andre internationale Øvrige Underkonto 95 samlet UK 95 HUM SUN SAM TEO NAT FÆL AU i alt Statslige EU og andre internationale Øvrige Underkonto 95 samlet

17 Øvrige tabeller Tabel 33. Grønt regnskab, totalforbrug af el, vand og varme El (MWh) Vand (m 3 ) Varme (MWh) Tabel 34. Arealopgørelse i kvadratmeter nytteareal Samlet nytteareal (m 2 ) Forskningsareal (m 2 ) Undervisningsareal (m 2 ) Øvrige arealer (m 2 ) Tabel 35. Arealopgørelse i kvadratmeter nettoareal Samlet nettoareal (m 2 ) Forskningsareal, netto (m 2 ) Undervisningsareal, netto (m 2 ) Øvrige arealer, netto (m 2 ) Brutto arealer (m 2 )

18 Tabel 36. Aktivitets- og produktionsoplysninger for Aarhus Universitet Aarhus Universitet i alt Antal studerende Antal STÅ Antal optagne pr. 1. oktober Heraf antal 1. prioritetsansøgere Gennemsnitsalder for optagne 22,5 22,5 22,7 23,1 Medianalder for optagne 21,6 21,8 21,7 21,8 Antal bachelorer Gennemsnitsalder, bachelorer 26,4 27,0 26,2 27,4 Gennemsnitlig gennemførselstid, bachelorer 4,1 4,8 4,1 5,0 Medianalder, bachelorer 25,2 25,5 25,4 25,0 Medianstudietid, bachelorer 3,5 3,5 4,1 3,5 Antal kandidater Gennemsnitsalder, kandidater 28,9 29,1 29,6 29,3 Gennemsnitlig gennemførselstid, kandidater 6,7 6,8 6,8 6,7 Medianalder, kandidater 28,0 28,1 28,5 28,0 Medianstudietid, kandidater 6,5 6,5 7,0 6,5 Antal deltagerbetalende årselever Færdiguddannede på master- og diplomudd Antal forskeruddannelsesårsværk i alt Antal ph.d.-studerende., pr. 1. oktober, i alt Antal ph.d.-studerende, pr. 1. oktober, mænd Antal ph.d.-studerende., pr. 1. oktober, kvinder Antal ph.d.-afhandlinger, året Studerende, der udløser internationaliseringstilskud Indgående Udgående Antal doktorgrader Antal forskningspublikationer Antal forsknings- og forskningsrelaterede publikat Antal indberettede opfindelser

19 Tabel 37. Aktivitets- og produktionsoplysninger for HUM Det Humanistiske Fakultet Antal studerende Antal STÅ Antal optagne pr. 1. oktober Heraf antal 1. prioritetsansøgere Gennemsnitsalder for optagne 23,0 23,0 23,2 23,9 Medianalder for optagne 22,0 22,2 22,0 22,3 Antal bachelorer Gennemsnitsalder, bachelorer 27,7 28,8 27,0 28,8 Gennemsnitlig gennemførselstid, bachelorer 4,3 6,1 4,4 6,0 Medianalder, bachelorer 26,0 26,6 26,3 26,5 Medianstudietid, bachelorer 4,0 4,0 4,4 4,0 Antal kandidater Gennemsnitsalder, kandidater 29,4 29,5 29,9 29,8 Gennemsnitlig gennemførselstid, kandidater 7,0 6,9 7,1 7,4 Medianalder, kandidater 28,6 28,6 29,2 29,6 Medianstudietid, kandidater 6,5 6,5 7,4 7,0 Antal deltagerbetalende årselever Færdiguddannede på master- og diplomudd Antal forskeruddannelsesårsværk i alt Antal ph.d.-studerende., pr. 1. oktober, i alt Antal ph.d.-studerende, pr. 1. oktober, mænd Antal ph.d.-studerende., pr. 1. oktober, kvinder Antal ph.d.-afhandlinger, året Studerende, der udløser internationaliseringstilskud Indgående Udgående Antal doktorgrader Antal forskningspublikationer Antal forsknings- og forskningsrelaterede publikat

20 Tabel 38. Aktivitets- og produktionsoplysninger for SUN Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Antal studerende Antal STÅ Antal optagne pr. 1. oktober Heraf antal 1. prioritetsansøgere Gennemsnitsalder for optagne 21,2 21,2 22,1 22,2 Medianalder for optagne 21,1 21,3 21,6 21,5 Antal bachelorer Gennemsnitsalder, bachelorer Gennemsnitlig gennemførselstid, bachelorer Medianalder, bachelorer Medianstudietid, bachelorer Antal kandidater Gennemsnitsalder, kandidater 29,9 30,3 29,2 28,5 Gennemsnitlig gennemførselstid, kandidater 6,6 6,8 6,9 6,8 Medianalder, kandidater 28,6 28,7 28,7 28,8 Medianstudietid, kandidater 7,0 7,0 6,9 7,0 Antal deltagerbetalende årselever Færdiguddannede på master- og diplomudd Antal forskeruddannelsesårsværk i alt Antal ph.d.-studerende., pr. 1. oktober, i alt Antal ph.d.-studerende, pr. 1. oktober, mænd Antal ph.d.-studerende., pr. 1. oktober, kvinder Antal ph.d.-afhandlinger, året Studerende, der udløser internationaliseringstilskud Indgående Udgående Antal doktorgrader Antal forskningspublikationer Antal forsknings- og forskningsrelaterede publikat Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Produktion af kliniske tandteknikere og tandplejere Produktion af klinikassistenter Årselever, klinikassistentuddannelsen m.v

21 Tabel 39. Aktivitets- og produktionsoplysninger for SAM Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Antal studerende Antal STÅ Antal optagne pr. 1. oktober Heraf antal 1. prioritetsansøgere Gennemsnitsalder for optagne 22,3 22,3 22,5 22,8 Medianalder for optagne 21,4 21,6 21,6 21,7 Antal bachelorer Gennemsnitsalder, bachelorer 25,8 25,3 25,8 26,4 Gennemsnitlig gennemførselstid, bachelorer 4,0 3,6 3,9 4,2 Medianalder, bachelorer 24,8 24,8 25,0 25,3 Medianstudietid, bachelorer 3,0 3,0 3,7 3,0 Antal kandidater Gennemsnitsalder, kandidater 28,6 28,5 28,8 28,8 Gennemsnitlig gennemførselstid, kandidater 6,4 6,5 6,6 6,7 Medianalder, kandidater 27,5 27,6 28,0 28,4 Medianstudietid, kandidater 6,0 6,0 6,5 6,5 Antal deltagerbetalende årselever Færdiguddannede på master- og diplomudd Antal forskeruddannelsesårsværk i alt Antal ph.d.-studerende., pr. 1. oktober, i alt Antal ph.d.-studerende, pr. 1. oktober, mænd Antal ph.d.-studerende., pr. 1. oktober, kvinder Antal ph.d.-afhandlinger, året Studerende, der udløser internationaliseringstilskud Indgående Udgående Antal doktorgrader Antal forskningspublikationer Antal forsknings- og forskningsrelaterede publikat

22 Tabel 40. Aktivitets- og produktionsoplysninger for TEO Det Teologiske Fakultet Antal studerende Antal STÅ Antal optagne pr. 1. oktober Heraf antal 1. prioritetsansøgere Gennemsnitsalder for optagne 25,6 25,6 25,5 25,4 Medianalder for optagne 22,4 22,5 22,3 22,3 Antal bachelorer Gennemsnitsalder, bachelorer 29,3 30,6 28,8 29,7 Gennemsnitlig gennemførselstid, bachelorer 6,2 6,9 5,9 5,8 Medianalder, bachelorer 28,4 28,9 27,3 27,8 Medianstudietid, bachelorer 5,0 5,5 5,9 5,0 Antal kandidater Gennemsnitsalder, kandidater 31,9 32,6 33,3 32,9 Gennemsnitlig gennemførselstid, kandidater 9,5 9,0 8,7 8,7 Medianalder, kandidater 31,1 31,1 31,2 31,5 Medianstudietid, kandidater 9,0 8,5 8,7 8,0 Antal deltagerbetalende årselever Færdiguddannede på master- og diplomudd Antal forskeruddannelsesårsværk i alt Antal ph.d.-studerende., pr. 1. oktober, i alt Antal ph.d.-studerende, pr. 1. oktober, mænd Antal ph.d.-studerende., pr. 1. oktober, kvinder Antal ph.d.-afhandlinger, året Studerende, der udløser internationaliseringstilsk Indgående Udgående Antal doktorgrader Antal forskningspublikationer Antal forsknings- og forskningsrelaterede publikat

23 Tabel 41. Aktivitets- og produktionsoplysninger for NAT Det Naturvidenskabelige Fakultet Antal studerende Antal STÅ Antal optagne pr. 1. oktober Heraf antal 1. prioritetsansøgere Gennemsnitsalder for optagne 21,5 21,5 21,9 22,1 Medianalder for optagne 21,3 21,5 21,4 21,3 Antal bachelorer Gennemsnitsalder, bachelorer 24,2 24,5 24,8 24,8 Gennemsnitlig gennemførselstid, bachelorer 3,5 3,7 3,6 3,7 Medianalder, bachelorer 24,3 24,6 24,7 25,2 Medianstudietid, bachelorer 3,5 3,5 3,8 3,5 Antal kandidater Gennemsnitsalder, kandidater 27,4 27,6 28,2 27,9 Gennemsnitlig gennemførselstid, kandidater 6,6 6,7 6,8 6,2 Medianalder, kandidater 27,2 27,3 27,8 28,2 Medianstudietid, kandidater 6,0 6,5 6,5 6,0 Antal deltagerbetalende årselever Færdiguddannede på master- og diplomudd Antal forskeruddannelsesårsværk i alt Antal ph.d.-studerende., pr. 1. oktober, i alt Antal ph.d.-studerende, pr. 1. oktober, mænd Antal ph.d.-studerende., pr. 1. oktober, kvinder Antal ph.d.-afhandlinger, året Studerende, der udløser internationaliseringstilskud Indgående Udgående Antal doktorgrader Antal forskningspublikationer Antal forsknings- og forskningsrelaterede publikat

24

25 Aarhus Universitet Nordre Ringgade Århus C Tlf.: Fax: E-post: Web: ISBN

A A R H U S U N I V E R S I T E T AU I TAL

A A R H U S U N I V E R S I T E T AU I TAL A A R H U S U N I V E R S I T E T AU I TA L 2003 AU i tal 2003 For andet år i træk fremlægger Aarhus Universitet denne publikation med statistiske oplysninger for universitetets virke. Virksomhedsregnskabet

Læs mere

AU i tal 2009 præsenterer væsentlige nøgletal for Aarhus Universitet i året 2009.

AU i tal 2009 præsenterer væsentlige nøgletal for Aarhus Universitet i året 2009. forord AU i tal 2009 præsenterer væsentlige nøgletal for Aarhus Universitet i året 2009. Enkelte tidsserier er konstrueret på basis af tidligere årsrapporter fra de institutioner, som Aarhus Universitet

Læs mere

tal 2010 au i tal 2010 Fire hovedområder

tal 2010 au i tal 2010 Fire hovedområder au i tal 2010 Fire hovedområder au AARHUS UNIVERSITET forord 1 Forord I lyset af den omstrukturering af universitetet, som er implementeret i løbet af 2011, udsendes hermed AU i tal 2010. Denne udgave

Læs mere

AU i tal 2008 præsenterer væsentlige nøgletal for Aarhus Universitet i året 2008.

AU i tal 2008 præsenterer væsentlige nøgletal for Aarhus Universitet i året 2008. forord AU i tal 2008 præsenterer væsentlige nøgletal for Aarhus Universitet i året 2008. Enkelte tidsserier er konstrueret på basis af tidligere årsrapporter fra de institutioner, som Aarhus Universitet

Læs mere

tal 2011 au i tal 2011

tal 2011 au i tal 2011 au i tal 2011 au AARHUS UNIVERSITET AU i tal 2011 www.au.dk/ital2011 Copyright Aarhus Universitet Redaktion: Lone Egebjerg Kressel, AU Økonomi og planlægning Produktion Layout: Karen Fleng, AU Kommunikation

Læs mere

Årsrapport Bilagsmateriale

Årsrapport Bilagsmateriale K Ø B E N H AV N S U N I V E R S I T E T Årsrapport 2004 Bilagsmateriale Indhold 1. Indledning...2 2. STAT 1: Aktivitets- og resultatoplysninger...3 2.1 STAT 1: Aktivitets- og resultatoplysninger Københavns

Læs mere

Grundlaget for udarbejdelsen af årsrapporten er fastlagt i Finansministeriets Akt 63 11/ og Økonomistyrelsens vejledning fra januar 2004.

Grundlaget for udarbejdelsen af årsrapporten er fastlagt i Finansministeriets Akt 63 11/ og Økonomistyrelsens vejledning fra januar 2004. Indhold 1. Indledning...3 2. Københavns Universitets ledelse og faglige struktur...5 3. Regnskab...7 4. STAT 1: Aktivitets- og produktionsoplysninger...9 4.1 STAT 1: Aktivitets- og produktionsoplysninger.

Læs mere

Tillæg til. Årsrapport Tillæg til Årsrapport side 1

Tillæg til. Årsrapport Tillæg til Årsrapport side 1 Tillæg til Årsrapport 2003 Tillæg til Årsrapport 2003 - side 1 Forskning Tabel 1 Forskningsudgifter og forskningsårsværk Tabel 2 Videnskabelige publikationer Forskeruddannelse Tabel 3 Aktivitetstal for

Læs mere

AU I TAL 2014 FORORD FORORD

AU I TAL 2014 FORORD FORORD AU I TAL 2014 FORORD 1 FORORD AU i tal 2014 præsenterer væsentlige nøgletal for Aarhus Universitet i året og er tænkt som en fælles referenceramme for oplysninger om bl.a. forskning, uddannelse, talentudvikling,

Læs mere

1. Indledning. Årsrapporten 2002 og Bilagsmaterialet er desuden tilgængelig på:

1. Indledning. Årsrapporten 2002 og Bilagsmaterialet er desuden tilgængelig på: Indhold 1. Indledning... 3 2. Københavns Universitets ledelse og faglige struktur... 5 3. Driftsregnskab... 7 3.1 Ordinær virksomhed... 9 3.2 Ekstern virksomhed... 13 4. STAT 1: Aktivitets- og produktionsoplysninger...

Læs mere

A1. Nøgletal for studerende i perioden A2. Nøgletal for personale og forskning i perioden

A1. Nøgletal for studerende i perioden A2. Nøgletal for personale og forskning i perioden AU I TAL 2016 FORORD AU i tal præsenterer væsentlige nøgletal for Aarhus Universitet i året og er tænkt som en fælles referenceramme for oplysninger om bl.a. forskning, uddannelse, talentudvikling, videnudveksling,

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Statistikberedskab

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Statistikberedskab KØBENHAVNS UNIVERSITET Statistikberedskab 2006 KU s statistikberedskab 2006 hovedområdeopdelt Indledning 3 Nøgletal A: Indtægtsfordeling for hele Københavns Universitet 4 Nøgletal B: Formålsfordelt omkostningsbaseret

Læs mere

Videnudveksling E1. Innovation E2. Offentlige foredrag E3. Besøgstal på tilknyttede museer i

Videnudveksling E1. Innovation E2. Offentlige foredrag E3. Besøgstal på tilknyttede museer i AU I TAL 2018 FORORD FORORD AU i tal præsenterer væsentlige nøgletal for Aarhus Universitet i året og er tænkt som en fælles referenceramme for oplysninger om bl.a. forskning, uddannelse, talentudvikling,

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Statistikberedskab

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Statistikberedskab KØBENHAVNS UNIVERSITET Statistikberedskab 2005 KU s statistikberedskab 2005 hovedområdeopdelt Indledning 3 Nøgletal A: Indtægtsfordeling for hele Københavns Universitet 4 Nøgletal B: Formålsfordelt omkostningsbaseret

Læs mere

A1. Nøgletal for studerende i perioden A2. Nøgletal for personale og forskning i perioden

A1. Nøgletal for studerende i perioden A2. Nøgletal for personale og forskning i perioden au i tal 2017 forord AU i tal præsenterer væsentlige nøgletal for Aarhus Universitet i året og er tænkt som en fælles referenceramme for oplysninger om bl.a. forskning, uddannelse, talentudvikling, videnudveksling,

Læs mere

AU I TAL 2015 FORORD FORORD

AU I TAL 2015 FORORD FORORD AU I TAL 2015 FORORD AU I TAL 2015 1 FORORD AU i tal præsenterer væsentlige nøgletal for Aarhus Universitet i året og er tænkt som en fælles referenceramme for oplysninger om bl.a. forskning, uddannelse,

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Statistikberedskab

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Statistikberedskab KØBENHAVNS UNIVERSITET Statistikberedskab 2007 KU s statistikberedskab 2007 hovedområdeopdelt Indledning 3 Nøgletal A: Indtægtsfordeling for hele Københavns Universitet 4 Nøgletal B: Formålsfordelt omkostningsbaseret

Læs mere

K Ø B E NHAVN S UNI V E R S I TET. Statistikberedskab

K Ø B E NHAVN S UNI V E R S I TET. Statistikberedskab K Ø B E NHAVN S UNI V E R S I TET Statistikberedskab 2008 1 KU s statistikberedskab 2008 hovedområdeopdelt Indledning 3 Nøgletal A: Indtægtsfordeling for hele Københavns Universitet 4 Nøgletal B: Formålsfordelt

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Statistikberedskab. (Økonominøgletal)

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Statistikberedskab. (Økonominøgletal) KØBENHAVNS UNIVERSITET Statistikberedskab 2018 (Økonominøgletal) KU s statistikberedskab 2018 hovedområdeopdelt Indledning... 2 Formålsfordeling af løn og driftsomkostninger... 2 Nøgletal A: Indtægtsfordeling

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Statistikberedskab. (økonominøgletal)

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Statistikberedskab. (økonominøgletal) KØBENHAVNS UNIVERSITET Statistikberedskab 2016 (økonominøgletal) KU s statistikberedskab 2016 hovedområdeopdelt KU s statistikberedskab 2016 hovedområdeopdelt... 1 Indledning... 2 Formålsfordeling af løn

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Statistikberedskab. (økonominøgletal)

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Statistikberedskab. (økonominøgletal) KØBENHAVNS UNIVERSITET Statistikberedskab 2015 (økonominøgletal) KU s statistikberedskab 2015 hovedområdeopdelt KU s statistikberedskab 2015 hovedområdeopdelt... 1 Indledning... 2 Formålsfordeling af løn

Læs mere

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (Økonominøgletal)

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (Økonominøgletal) K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Statistikberedskab 2017 (Økonominøgletal) KU s statistikberedskab 2017 hovedområdeopdelt Indledning... 2 Formålsfordeling af løn og driftsomkostninger... 2 Nøgletal

Læs mere

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (økonominøgletal) Nøgletal I korrigeret d. 3. juni 2013

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (økonominøgletal) Nøgletal I korrigeret d. 3. juni 2013 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Statistikberedskab (økonominøgletal) Nøgletal I korrigeret d. 3. juni 2013 KU s statistikberedskab hovedområdeopdelt Indledning... 2 Formålsfordeling af løn og

Læs mere

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (økonominøgletal)

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (økonominøgletal) K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Statistikberedskab 2013 (økonominøgletal) KU s statistikberedskab 2013 hovedområdeopdelt KU s statistikberedskab 2013 hovedområdeopdelt... 1 Indledning... 2 Formålsfordeling

Læs mere

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (økonominøgletal)

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (økonominøgletal) K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Statistikberedskab 2011 (økonominøgletal) KU s statistikberedskab 2011 hovedområdeopdelt Indledning...2 Formålsfordeling af løn og driftsomkostninger...2 Nøgletal

Læs mere

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (økonominøgletal)

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (økonominøgletal) K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Statistikberedskab 2009 (økonominøgletal) KU s statistikberedskab 2009 hovedområdeopdelt Indledning... 2 Formålsfordeling af løn og driftsomkostninger... 2 Nøgletal

Læs mere

Noter til universiteternes statistiske beredskab 2007

Noter til universiteternes statistiske beredskab 2007 Noter til universiteternes statistiske beredskab 2007 Indledende bemærkninger: Det statistiske beredskab 2007 omfatter de indfusionerede sektorforskningsinstitutioner, der blev fusioneret med universiteterne

Læs mere

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (økonominøgletal)

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (økonominøgletal) K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Statistikberedskab 2010 (økonominøgletal) KU s statistikberedskab 2010 hovedområdeopdelt Indledning... 2 Formålsfordeling af løn og driftsomkostninger... 2 Nøgletal

Læs mere

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (økonominøgletal)

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (økonominøgletal) K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Statistikberedskab 2014 (økonominøgletal) KU s statistikberedskab 2014 hovedområdeopdelt KU s statistikberedskab 2014 hovedområdeopdelt... 1 Indledning... 2 Formålsfordeling

Læs mere

Statistikberedskab Begrebet tilstande

Statistikberedskab Begrebet tilstande KØBENHAVNS UNIVERSITET Statistikberedskab 2014 (Studienøgletal) KU s statistikberedskab 2014 hovedområdeopdelt Indledning...2 Nøgletal F: Aktivitets-produktionsoplysninger vedr. studerende...3 Nøgletal

Læs mere

BUDGETOPFØLGNING 2004

BUDGETOPFØLGNING 2004 BUDGETOPFØLGNING 2004 20-10-2004 15:56 ORDINÆR VIRKSOMHED - ØKONOMIRAPPORT NR. 2-2004 (8 MD.) mio. kr. i niv. 2004 HUM SUN SAM TEO NAT FÆLLES ØVRIGE AU I ALT BEVILLINGER 2004 Budgetkontoret primo 2004

Læs mere

Ordinære finanslovsbevillinger 759

Ordinære finanslovsbevillinger 759 Økonomiske forhold Ordinære finanslovsbevillinger 759 Samlet oversigt milliard kroner, hvoraf godt 80 % er dækket af bevillinger, mens de 20% er betinget af indtægter. Forde- Universitetet har i 1992

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Statistikberedskab. (Studienøgletal)

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Statistikberedskab. (Studienøgletal) KØBENHAVNS UNIVERSITET Statistikberedskab 2015 (Studienøgletal) KU s statistikberedskab 2015 hovedområdeopdelt Indledning... 2 Nøgletal F: Aktivitets-produktionsoplysninger vedr. studerende... 3 Nøgletal

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Statistikberedskab. (Studienøgletal)

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Statistikberedskab. (Studienøgletal) KØBENHAVNS UNIVERSITET Statistikberedskab 2016 (Studienøgletal) KU s statistikberedskab 2016 hovedområdeopdelt Indledning... 2 Nøgletal F: Aktivitets-produktionsoplysninger vedr. studerende... 3 Nøgletal

Læs mere

1. Beretning 2004. Tabel 1. Økonomi 2004

1. Beretning 2004. Tabel 1. Økonomi 2004 A A R H U S U N I V E R S I T E T Å R S R A P P O R T 2004 1. Beretning 2004 Aarhus Universitet - i korte træk Aarhus Universitet blev grundlagt som selvejende institution i 1928. I 1970 blev universitetet

Læs mere

Noter til Universiteternes Statistiske Beredskab 2014

Noter til Universiteternes Statistiske Beredskab 2014 16. marts 2015 J.nr. 14/9275/283 PDA Noter til Universiteternes Statistiske Beredskab 2014 Indledende bemærkninger til beredskabet Universiteternes Statistiske Beredskab er en samling af statistik, som

Læs mere

Tabel B og J er udgået Tabellerne er blevet erstattet af hhv. de formålsfordelte regnskaber og Den Bibliometriske Forskningsindikator.

Tabel B og J er udgået Tabellerne er blevet erstattet af hhv. de formålsfordelte regnskaber og Den Bibliometriske Forskningsindikator. 15. marts 2017 J.nr. 16/46704/283 MZ Noter til Universiteternes Statistiske Beredskab 2016 Indledende bemærkninger til beredskabet Universiteternes Statistiske Beredskab er en samling af statistik, som

Læs mere

BUDGETOPFØLGNING 2004

BUDGETOPFØLGNING 2004 Aarhus Universitet BUDGETOPFØLGNING 2004 10:50 ORDINÆR VIRKSOMHED - ØKONOMIRAPPORT NR. 1-2004 1. kvartal 2004 mio. kr. i niv. 2004 HUM SUN SAM TEO NAT FÆLLES ØVRIGE AU I ALT BEVILLINGER 2004 Budgetkontoret

Læs mere

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (Studienøgletal)

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (Studienøgletal) K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Statistikberedskab 2011 (Studienøgletal) KU s statistikberedskab 2011 hovedområdeopdelt Indledning... 2 Nøgletal F: Aktivitets-produktionsoplysninger vedr. studerende...

Læs mere

Noter til Universiteternes Statistiske Beredskab Indledende bemærkninger til beredskabet

Noter til Universiteternes Statistiske Beredskab Indledende bemærkninger til beredskabet 20. februar 2013 J.nr. 2013-5617-04 IM Noter til Universiteternes Statistiske Beredskab 2012 Indledende bemærkninger til beredskabet Universiteternes Statistiske Beredskab har eksisteret siden 2005. Gennem

Læs mere

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (Studienøgletal)

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (Studienøgletal) K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Statistikberedskab 2010 (Studienøgletal) KU s statistikberedskab 2010 hovedområdeopdelt Indledning... 2 Nøgletal F: Aktivitets-produktionsoplysninger vedr. studerende...

Læs mere

Forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor Forskningsstatistik 2006 Tabelsamling

Forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor Forskningsstatistik 2006 Tabelsamling Forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor Forskningsstatistik 2006 Tabelsamling Offentliggjort 27. maj 2008 Udgivet af: Dansk Center for Forskningsanalyse og Danmarks Statistik Tabel 1. FoU-UDGIFTER

Læs mere

De ordinære bevillinger 629. Bevilling Forbrug Restbevilling. Tilskud i alt ,0% Driftsindtægter

De ordinære bevillinger 629. Bevilling Forbrug Restbevilling. Tilskud i alt ,0% Driftsindtægter Økonomiske forhold De ordinære bevillinger 629 De ordinære bevillinger på finanslovskonto 20.08.01 var i 1990 på 1.282.232 t.kr., hvilket er 3,1 20.08.01 mill. kr. eller 0,2% mindre end de samlede bevillin-

Læs mere

Danmarks Farmaceutiske Universitet

Danmarks Farmaceutiske Universitet Danmarks Farmaceutiske Universitet Tillæg til Årsrapport 2002 DANMARKS FARMACEUTISKE UNIVERSITET Danmarks Farmaceutiske Universitet Tillæg til Årsrapport 2002 ISSN 1399-3992 Redaktion: Jesper Munck, Anne

Læs mere

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (Studienøgletal)

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (Studienøgletal) K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Statistikberedskab 2013 (Studienøgletal) KU s statistikberedskab 2013 hovedområdeopdelt Indledning... 2 Nøgletal F: Aktivitets-produktionsoplysninger vedr. studerende...

Læs mere

Sygefraværet på Aarhus Universitet 2010

Sygefraværet på Aarhus Universitet 2010 AARHUS UNIVERSITET Sygefraværet på Aarhus Universitet Data Oplysningerne om sygefraværet er baseret på Aarhus Universitets indberetning af sygefravær til Personalestyrelsen. Data er hentet fra Personalestyrelsens

Læs mere

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (Studienøgletal)

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (Studienøgletal) K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Statistikberedskab 2017 (Studienøgletal) KU s statistikberedskab 2017 hovedområdeopdelt Indledning... 2 Nøgletal F: Aktivitets-produktionsoplysninger vedr. studerende...

Læs mere

Grønlandsrelateret forskning og udvikling. Forskningsstatistik

Grønlandsrelateret forskning og udvikling. Forskningsstatistik Grønlandsrelateret forskning og udvikling Forskningsstatistik 2003-04 Dansk Center for Forskningsanalyse Grønlandsrelateret forskning og udvikling Forskningsstatistik 2003-04 Statistikken er udarbejdet

Læs mere

Universiteternes statistiske beredskab 2010

Universiteternes statistiske beredskab 2010 Universiteternes statistiske beredskab 2010 - Læsevejledning og definitionsmanual Indledning Formålet med universiteternes statistiske beredskab er at give politikerne og offentligheden et klart billede

Læs mere

Noter til Universiteternes Statistiske Beredskab 2017

Noter til Universiteternes Statistiske Beredskab 2017 7. september 2018 J.nr. 17/16036 STM Noter til Universiteternes Statistiske Beredskab 2017 Indledende bemærkninger til beredskabet Universiteternes Statistiske Beredskab er en samling af statistik, som

Læs mere

Tabelsamling. Ph.d.er i tal Forskeruddannelsesstatistik

Tabelsamling. Ph.d.er i tal Forskeruddannelsesstatistik Ph.d.er i tal Forskeruddannelsesstatistik 2005-2006 Tabelsamling Udgivet af: Dansk Center for Forskningsanalyse Aarhus Universitet Finlandsgade 4 8200 Århus N Tlf. 8942 2394 Fax 8942 2399 www.forskningsanalyse.dk

Læs mere

Tabel B og J er udgået Tabellerne er blevet erstattet af hhv. de formålsfordelte regnskaber og Den Bibliometriske Forskningsindikator.

Tabel B og J er udgået Tabellerne er blevet erstattet af hhv. de formålsfordelte regnskaber og Den Bibliometriske Forskningsindikator. 3. september 2014 J.nr. 14/9275/283 PDA Noter til Universiteternes Statistiske Beredskab 2013 Indledende bemærkninger til beredskabet Universiteternes Statistiske Beredskab er en samling af statistik,

Læs mere

Universiteternes Statistiske Beredskab 2013

Universiteternes Statistiske Beredskab 2013 Universiteternes Statistiske Beredskab 2013 - Læsevejledning og definitionsmanual Indledning Formålet med Universiteternes Statistiske Beredskab er at give politikerne og offentligheden et klart billede

Læs mere

Grønlandsrelateret forskning og udvikling - Forskningsstatistik

Grønlandsrelateret forskning og udvikling - Forskningsstatistik Grønlandsrelateret forskning og udvikling - Forskningsstatistik 21-22 Statistikken er udarbejdet af: Dansk Center for Forskningsanalyse Aarhus Universitet Finlandsgade 4 82 hus N Tlf: 8942 2394 Fax: 8942

Læs mere

fordeling af budgetramme

fordeling af budgetramme 4. Fordeling af budgetrammen for 2002 4.1 Fordelingsprincipper Ved fordelingen af budgetrammen er videreført det generelle princip, at hovedområderne får tilført de bevillinger og indtægter som de selv

Læs mere

Notat om sammenligningsgrundlag i forbindelse med akkreditering af eksisterende universitetsuddannelser

Notat om sammenligningsgrundlag i forbindelse med akkreditering af eksisterende universitetsuddannelser Notat om sammenligningsgrundlag i forbindelse med akkreditering af eksisterende universitetsuddannelser Januar 2009-1 - Dokumentation i forbindelse med kriterium 4 og 6 Universiteterne skal i dokumentationsrapporterne

Læs mere

Noter til universiteternes statistiske beredskab 2009

Noter til universiteternes statistiske beredskab 2009 Noter til universiteternes statistiske beredskab 2009 Indledende bemærkninger: I det statistiske beredskab 2009 indgår de tidligere sektorforskningsinstitutioner, der blev fusioneret med universiteterne

Læs mere

Tabelsamling. Grønlandsrelateret forskning og udvikling Forskningsstatistik

Tabelsamling. Grønlandsrelateret forskning og udvikling Forskningsstatistik Grønlandsrelateret forskning og udvikling Forskningsstatistik 2003-04 Tabelsamling Udgivet af: Dansk Center for Forskningsanalyse Aarhus Universitet Finlandsgade 4 8200 Århus N Tlf.: 8942 2394 Fax: 8942

Læs mere

Sygefravær på Aarhus Universitet og 2009

Sygefravær på Aarhus Universitet og 2009 AARHUS UNIVERSITET Sygefravær på Aarhus Universitet og Data Oplysningerne om er baseret på Aarhus Universitets indberetning af sygefravær til Personalestyrelsen. Data er hentet fra Personalestyrelsens

Læs mere

VIRKSOMHEDSREGNSKAB 2000

VIRKSOMHEDSREGNSKAB 2000 VIRKSOMHEDSREGNSKAB AARHUS UNIVERSITET Organisation Konsistorium Dekan Det Humanistiske Fakultet 19 Institutter Rektor Dekan Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet 14 Institutter Dekan Det Samfundsvidenskabelige

Læs mere

5. Budgetrammer for hovedområderne

5. Budgetrammer for hovedområderne 5. Budgetrammer for hovedområderne I nedenstående afsnit følger en mere detaljeret opgørelse af budgetrammerne for fakulteterne, AUB og AUA. Til forskel fra IB 2001 er budgetrammerne for fællesaktiviteterne

Læs mere

N OTAT. Udvikling i universiteternes økonomi og pe r- sonale

N OTAT. Udvikling i universiteternes økonomi og pe r- sonale N OTAT Udvikling i universiteternes økonomi og pe r- sonale Den 24. april 2015 Sags ID: SAG-2015-01692 Dok.ID: 1996755 Indtægter og udgifter/omkostninger, jf. kapitel 1 Fra 2007 til 2013 er universiteternes

Læs mere

Noter til Universiteternes Statistiske Beredskab 2011. Indledende bemærkninger til beredskabet

Noter til Universiteternes Statistiske Beredskab 2011. Indledende bemærkninger til beredskabet 31. maj 2012 J.nr. 2010-5615-05 IM Noter til Universiteternes Statistiske Beredskab 2011 Indledende bemærkninger til beredskabet Universiteternes Statistiske Beredskab har eksisteret siden 2005. Gennem

Læs mere

595forskningspublikationer198ansatte

595forskningspublikationer198ansatte Nøgletal 28-213 Institut for Regional Sundhedsforskning 595forskningspublikationer198ansatte 4centre345peerreviewedartikler 21professorer 4enheder68Ph.d.studerende Indholdsfortegnelse Vision. 3 Forskning

Læs mere

Noter til universiteternes statistiske beredskab 2010

Noter til universiteternes statistiske beredskab 2010 14. februar 2011 J.nr. 2010-5615-05 IM Noter til universiteternes statistiske beredskab 2010 Indledende bemærkninger: Universiteternes statistiske beredskab er opdelt i to faser; studienøgletallene (tabel

Læs mere

Nøgletal for Den Samfundsvidenskabelige Ph.d.-skole, Ph.d.-bestand

Nøgletal for Den Samfundsvidenskabelige Ph.d.-skole, Ph.d.-bestand Nøgletal for Den Samfundsvidenskabelige Ph.d.-skole, 212 1. Ph.d.-bestand 1.1 Nuværende bestand på Samf.-AAU Nedenstående er udtryk for den samlede ph.d.-bestand pr. 31.12 212. Program 1 : SOC STATS I

Læs mere

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet ARBEJDSMILJØSEKTIONEN, AARHUS UNIVERSITET Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet Analyse af AU, hovedområder og køn December 2009 2 Indholdsfortegnelse Svarprocenter...3

Læs mere

Universiteternes Statistiske Beredskab 2017

Universiteternes Statistiske Beredskab 2017 Universiteternes Statistiske Beredskab 2017 - Læsevejledning og definitionsmanual Indledning Formålet med Universiteternes Statistiske Beredskab er at give politikerne og offentligheden et klart billede

Læs mere

Indholdsfortegnelse ! "! "! #! $ %! &! &'!( )!, - (!!!./ ( / !,23 ' ' 4 7! - 3: :< =::>>===

Indholdsfortegnelse ! ! ! #! $ %! &! &'!( )!, - (!!!./ ( / !,23 ' ' 4 7! - 3: :< =::>>=== Indholdsfortegnelse " " # $ % & &'( )* +* ), - (./ ( /. 0 1 0 1,23 ' 4 0 1 523 ' 4 6& 7 - (+' -#3089 7:0*( ";:0*( 3: :< :< :< =::>>=== 1. Beretning 1.1. Statsbibliotekets mission og hovedopgaver # 0*.

Læs mere

Indledning... 19 Om store og små bogstaver i fakulteternes navne... 22

Indledning... 19 Om store og små bogstaver i fakulteternes navne... 22 Indhold Rektors forord.................... 15 De to andre 75-års jubilæumsbøger......... 17 25-års jubilæumsbogen.............. 17 50-års jubilæumsbogen.............. 17 Indledning......................

Læs mere

Budget- og planlægningskontoret April Årsrapport for Syddansk Universitet 2004

Budget- og planlægningskontoret April Årsrapport for Syddansk Universitet 2004 Budget- og planlægningskontoret April 2005 Årsrapport for Syddansk Universitet 2004 Beretning Syddansk Universitet er forankret i Odense, Kolding, Esbjerg og Sønderborg med en campus i hver by. Universitetet

Læs mere

Universiteternes Statistiske Beredskab 2012

Universiteternes Statistiske Beredskab 2012 Universiteternes Statistiske Beredskab 2012 - Læsevejledning og definitionsmanual Indledning Formålet med Universiteternes Statistiske Beredskab er at give politikerne og offentligheden et klart billede

Læs mere

Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik Tabel- og figursamling

Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik Tabel- og figursamling Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik 2003 Tabel- og figursamling Udgivet af: Dansk Center for Forskningsanalyse Aarhus Universitet Finlandsgade 4 8200 Århus N Tlf. 8942

Læs mere

AU Uddannelse. Ledelsesinformation

AU Uddannelse. Ledelsesinformation 8/3/219 Forside AU Uddannelse Uddannelsesstrategisk Sekretariat Ledelsesinformation Årsrapport for 218 8/3/219 Indhold Om årsrapporten AU Uddannelses årsrapport indeholder en række nøgletal og andre tal

Læs mere

Ph.d.er i tal. Forskeruddannelsesstatistik

Ph.d.er i tal. Forskeruddannelsesstatistik Ph.d.er i tal Forskeruddannelsesstatistik 2005-2006 Ph.d.er i tal Forskeruddannelsesstatistik 2005-2006 Statistikken er udarbejdet af: Udgiver: Dansk Center for Forskningsanalyse Adresse: Finlandsgade

Læs mere

Definition og indsamling af indikatorer til ny kvalitetsfinansieringsmodel for basismidler

Definition og indsamling af indikatorer til ny kvalitetsfinansieringsmodel for basismidler Notat Definition og indsamling af indikatorer til ny kvalitetsfinansieringsmodel for basismidler 30. november 2007 1 Indledning... 2 2 Definition af universitet... 2 3 Definition af hovedområder... 2 4

Læs mere

Velkommen til Sandbjerg

Velkommen til Sandbjerg Aarhus Universitet Velkommen til Sandbjerg Velkommen til Aarhus Universitet og velkommen til Sandbjerg! I befinder jer på et historisk sted! Sandbjerggård blev første gang nævnt omkring år 1500 Ca. 1570

Læs mere

Notat om sammenligningsgrundlag

Notat om sammenligningsgrundlag Notat om sammenligningsgrundlag Til brug ved akkreditering af eksisterende universitetsuddannelser Juli 2015-1 - Dokumentation i forbindelse med nøgletal, der anvendes i kriterium II Videngrundlag og IV

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET 7. JANUAR 2009

AARHUS UNIVERSITET 7. JANUAR 2009 7. JANUAR 2009 2008 et godt og travlt år for AU Strategi 2008-2012 Kvalitet og mangfoldighed 2 2008 et godt og travlt år for AU Strategien føres ud i livet Integrations- og forandringsprocessen Reorganisering

Læs mere

Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik Tabelsamling

Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik Tabelsamling Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik 2004 Tabelsamling Udgivet af: Dansk Center for Forskningsanalyse Aarhus Universitet Finlandsgade 4 8200 Århus N Tlf. 8942 2394 Fax

Læs mere

Institut for Regional Sundhedsforskning. Sundhedsfaglig Forskning og Uddannelse i Region Syddanmark NØGLETAL

Institut for Regional Sundhedsforskning. Sundhedsfaglig Forskning og Uddannelse i Region Syddanmark NØGLETAL Institut for Regional Sundhedsforskning Sundhedsfaglig Forskning og Uddannelse i Region Syddanmark NØGLETAL 2008-2011 2. udgave juni 2012 Indholdsfortegnelse Vision... 3 Forskning Forskningspublikationer...

Læs mere

Noter til universiteternes statistiske beredskab 2008

Noter til universiteternes statistiske beredskab 2008 Noter til universiteternes statistiske beredskab 2008 Indledende bemærkninger: I det statistiske beredskab 2008 indgår de tidligere sektorforskningsinstitutioner, der blev fusioneret med universiteterne

Læs mere

Fakta om Aalborg Universitet 2006

Fakta om Aalborg Universitet 2006 Fakta om Aalborg Universitet 2006 I I Aalborg Universitet I Fakta I Aalborg Universitet blev grundlagt i 1974. Universitetets nøglekoncept er tværfaglighed inden for både forskning og undervisning. Uddannelsesprogrammerne

Læs mere

Virksomhed og struktur

Virksomhed og struktur Virksomhed og struktur Virksomhed og struktur 817 Københavns Universitet er en af landets største arbejdspladser, hvor ca. 1400 fuldtidsansatte videnskabelige medarbejdere (professorer, lektorer, adjunkter,

Læs mere

Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik Tabelsamling

Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik Tabelsamling Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik 2005 Tabelsamling Udgivet af: Dansk Center for Forskningsanalyse Aarhus Universitet Finlandsgade 4 8200 Århus N Tlf. 8942 2394 Fax

Læs mere

Regnskab Indtægter 11,7 Udgifter 115,5 Nettoudgifter -103,8 Bevilling (netto) 104,9 Årets resultat 1,1 Videreførselsbeløb ultimo ,8 Akkumuleret

Regnskab Indtægter 11,7 Udgifter 115,5 Nettoudgifter -103,8 Bevilling (netto) 104,9 Årets resultat 1,1 Videreførselsbeløb ultimo ,8 Akkumuleret 1 Regnskab Indtægter 11,7 Udgifter 115,5 Nettoudgifter -103,8 Bevilling (netto) 104,9 Årets resultat 1,1 Videreførselsbeløb ultimo 2002 7,8 Akkumuleret resultat til videreførsel (ultimo 2003) 8,9 2 Regnskab

Læs mere

Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik Tabelsamling

Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik Tabelsamling Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik 2006 Tabelsamling Udgivet af: Dansk Center for Forskningsanalyse Aarhus Universitet Finlandsgade 4 8200 Århus N Tlf. 8942 2394 Fax

Læs mere

Den samlede ramme for IB 2002 er opgjort i nedenstående oversigt:

Den samlede ramme for IB 2002 er opgjort i nedenstående oversigt: 3. Bevillingsramme for AAUs aktiviteter i 2002 Den samlede ramme for IB 2002 er opgjort i nedenstående oversigt: FL 2001 Ændring FL 2002 Prognose Overførsler IB2002 i 2002 priser AAU fra 2001 Ordinær uddannelse

Læs mere

Analyse. Forskerrekruttering på universiteterne

Analyse. Forskerrekruttering på universiteterne Forskerrekruttering på universiteterne 15-17 1. Indledning Uddannelses- og Forskningsministeriet har siden midten af 199 erne indsamlet statistik om universiteternes videnskabelige personale. Som del af

Læs mere

VIRKSOMHEDSREGNSKAB 2001

VIRKSOMHEDSREGNSKAB 2001 VIRKSOMHEDSREGNSKAB AARHUS UNIVERSITET Konsistorium Dekan Det Humanistiske Fakultet 19 Institutter Organisation Rektor Dekan Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet 15 Institutter Dekan Det Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Bevilling Forbrug Restbevilling Driftsindtægter ,9%

Bevilling Forbrug Restbevilling Driftsindtægter ,9% Økonomiske forhold Andre finanslovsbevillinger 659 De ordinære bevillinger på finanslovskonto 20.08.01 var i 1989 på 1.260.679 t.kr., hvilket er 6,5 20.08.01 mill. kr. eller 0,5% mindre end de samlede

Læs mere

Bestyrelse Daglig ledelse

Bestyrelse Daglig ledelse Fakta 2011 Ledelse Bestyrelse Lars Bonderup Bjørn Birgitte Possing Jens Kristian Gøtrik Ann-Helén Bay Mette Davidsen-Nielsen Grimur Lund Lars Arendt-Nielsen Pirkko Liisa Raudaskoski Lisbeth Rosted Jakob

Læs mere

Tal og tabeller Facts and Figures. University of Southern Denmark

Tal og tabeller Facts and Figures. University of Southern Denmark Tal og tabeller Facts and Figures 2012 S y d d a n s k U n i v e r s i t e t University of Southern Denmark syddansk universitet Syddansk Universitet udbyder uddannelser på højeste videnskabelige niveau

Læs mere

det samfundsvidenskabelige fakultet københavns universitet Budget 2013

det samfundsvidenskabelige fakultet københavns universitet Budget 2013 det samfundsvidenskabelige fakultet københavns universitet Budget 213 Forord Denne folder forklarer fakultetets budgetmodel og beskriver hovedtallene i fakultetets budget for 213. Budgetmodellen er en

Læs mere

Præsentation af Budget 2008

Præsentation af Budget 2008 Præsentation af Budget 2008 1 2 Strategiske mål - Forskningsproduktion blandt de bedste (VBN) - Stærke internationale forskningsområder indenfor alle uddannelser (40%) - Særligt gode vilkår for særligt

Læs mere

ErhvervsPhD - statistik

ErhvervsPhD - statistik ErhvervsPhD - statistik Indhold ErhvervsPhD i den private sektor... 1 Antal ansøgninger og godkendelser 22-217... 2 Godkendte projekter 22-217, fordeling efter virksomhedsstørrelse... 3 3. april 218 Kontakt

Læs mere

Forskning, monitorering og incitamenter

Forskning, monitorering og incitamenter Institut for Kultur og Globale Studier Kroghstræde 3 9220 Aalborg Øst Marianne Rostgaard Institutleder Telefon: 9940 9924 Email: rostgard@cgs.aau.dk Forskning, monitorering og incitamenter Opdateret august

Læs mere

Fakta om Aalborg Universitet

Fakta om Aalborg Universitet Fakta om Aalborg Universitet Ledelse Bestyrelse Frank Jensen (formand) Birgitte Possing Lars Bonderup Bjørn Kari Tove Elvbakken Freddy Frandsen Anne Knudsen Ann-Dorte Christensen Kenn Steger-Jensen Lisbeth

Læs mere

Aarhus Universitet 2007

Aarhus Universitet 2007 Aarhus Universitet 2007 Hotte emner ved årsskiftet Aarhus Universitet efter 1.1.2007 Strategi for Aarhus Universitet Budget 2007, herunder Globaliseringspuljen Tre superuniversiteter Nyt universitet Københavns

Læs mere

Internt stormøde: Strategi og budget

Internt stormøde: Strategi og budget Internt stormøde: Strategi og budget Karsten Kristiansen Mandag d. 15. august 2011 kl. 14:00 Lundbeckfond Auditorium De dystre prognoser for KU s forskningstilskud Lene Düwel: Væksten der blev væk, KUreren

Læs mere